1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan."

Transkriptio

1 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K

2 ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll kävin VIP-kirppiksessä j suosittelen lämpimästi käyntiä siellä. Sijitsee siis klubitlon oven vstkkisell puolell. Odottelen nyt täällä j olen snut ikiseksi pöytien pyyhkimistä j stioiden kuivmist. Vältän nyt tietokonett, kun sin töissä niistä ylinnostuksen. Se menee ohi j josskin viheess ehkä opiskelen niitä. Teen mieluummin kädentitoj. Fountin House klubitlotoimint Klubitlo on mielenterveyskuntoutujien j plktun henkilökunnn muodostm jäsenyhteisö. Se trjo kuntoutujille heidän omist trpeistn lähtevää työpinotteist toimint j vertistuke. Mukv, kun on pikk minne mennä, siitä olen sm mieltä. Nykyään olen kiinnostunut kierrätyksestä, mutt pitäisi pitää myös kirpputori itse. Suosittelen Arbinrnnn kierrätyskeskust. Siellä on pljon vtteit, huonekluj j tvr hlvll. Os huonekluist on melkein uusi j hienoj. Ei knnt msentu huonoist päivistä, niitä tulee kikille. Siitä ei voi knt jok kert huolt. On kiv nähdä erilisi ihmisiä. Voi opetell seurmn, miten ihmiset käyttäytyvät. Näkee pljon ihmisiä, jotk osvt hymyillä j oll iloisi. Se on ik hieno, vikk usein monillkin voi oll tiukk tloudellisesti, mutt pitää vn usko prempiin ikoihin, eikä oll surullinen. Asit yleensä selviävät j ihminen selviää ik monest jutust kuitenkin, eikä in voi voitt. Häviö voi ollkin joskus hieno juttu, kosk se opett tistelemn j voi jop utt ymmärtämään, että in voi opetell uutt j huom, että oskin tehdä sioit eri tvoin. Opettele ymmärtämään trinoit, jotk eivät ole in helppoj. Ain ei hlu helppo elämää. Elämän viehätys voi oll vikeuksiss, ne opettvt ihmistä j sitten voikin sno: Minä selvisin. On mont trin, jokisell omns. Yritän opetell uusi sioit j huomt ne, enkä piilotell ongelmi. Jokinen ihminen on erilinen j siinä on koko elämän kirjo. Mehän vnhennutn j viisstutn j on snont, että on helppompi ihminen, oll kun tunnust itselle vikns. Eikä ut muu kuin elää j eikä unohd oll ihminen. Olen iloinen, kun sit selviävät. Klubitlon toimint perustuu knsinväliseen Fountin House -toimintmlliin, jonk tvoitteen on prnt kuntoutujien elämänltu, vähentää sirlhoidon trvett j tuke pluut opiskelu- j työelämään. Tässä numeross: 2...Pääkirjoitus 3...Kin hstttelu 4...Vuositilstot 8...Jukn siirtymätyö 9...Petrin mietteitä 10...Kehittämispäivä 12...EMPAD koulutus 14...Ajtusklubi 5 vuosikert Päätoimmittj: Ki Mäkislo Suunnittelu: Viestintätyöryhmä Titto: MIkkis Knsikuv: Tero Vronen. Tsemppiä kikille. Ilo sieluun! Sini 2 1/2013

3 UUDEN APULAIS- JOHTAJAN MIETTEITÄ Kjus Ki Mäkislo loitti vuoden luss työt Itä-Helsingin Klubitloll Apulisjohtjnimikkeellä. Tiin hsttteli Kit. IKÄ lle 50-vuott KOTOISIN: Tmpereelt, joss sui rivitloss Pyhäjärven rnnll Pispln misemiss. Syntynyt Poriss, joss sunut 2 vuott elämästään. TYÖHISTORIA: Ollut töissä Näsinkulmn Klubitloll 17 vuott. Näsinkulmn Klubitlo on Suomen ensimmäinen klubitlo j se loitti toimintns vuonn Viime vuosin Ki etsiskeli uusi työmhdollisuuksi pääkupunkiseudult. Hän huomsi, että Itä-Helsingin Klubitlolle hettiin työntekijää. Hän littoi hkemuksen j tuli vlituksi. MILTÄ UUSI TYÖ VAIKUTTAA?: Nykyinen työpikk on pienempi kuin Tmpereell, mutt kuitenkin toimintperitteet smt eli Fountin-House Klubitlotoimint. Mukvt jäsenet sekä työtoverit j pljon mhdollisuuksi. Lähdin nöyrin mielin, kikki on uutt j hsteit riittää. KUVAILE ITSEÄSI: Luonteeltni olen yhteistyökykyinen j innostun uusist sioist. Olen in vlmis oppimn uutt. 1/2013 3

4 4 1/2013 TOIMINTA 2012 Tlo oli uki 263 päivänä vuoden ikn. Jäseniä Klubitloss oli vuodenlopuss yhteensä 120, joist vuoden ikn ktiivisin 102. Koko toimintvuoden ikn kertyi 4872 käyntikert. Keskimääräinen kävijäkeskirvo oli 21 jäsentä/päivä. Vp-jn toimint järjestettiin 54 kert j niihin osllistui vuoden ikn 340 jäsentä. Uuten toimintn käynnistettiin mm. joogryhmä. Aktiivijäsenistä 66 oli vuotiit j yli 45-vuotiit oli 54 jäsentä. AKTIIVIJÄSENTEN KOULUTUSHISTORIA V TOIMEENTULO V KOULUTUSHISTORIA Jäseniltä tiedustelln liittymisen yhteydessä koulutushistori. Vuosin vpehtoiseen kyselyyn vstnneist 43%: ll oli mmttikoulu-, opistosteen ti korkekoulututkinto. VUOSITILAS TOIMEENTULO Liittymisen yhteydessä kysytään myös toimeentulo. Liittymishetkellä jäsenistöstä 61%:ll toimeentulon on ollut kuntoutustuki ti eläke. Asumistuke ilmoitti svns 22% jäsenistöstä. VUO

5 TOJA SITILASTOJA OHJAAVA TAHO Klubitlolle tutustumn tulevilt, perehtyjiltä j jäseniksi liittyviltä kysytään, mitä kutt he ovt sneet tiedon Klubitlost. Psykitrinpoliklinikn osuus ohjvn thon on ksvnut 14% edellisvuoteen verrttun. OHJAAVA TAHO V.2012 DIAGNOOSIT V DIAGNOOSIT Tulohstttelun yhteydessä jäseniltä kysytään kvkkeell vpehtoisesti j nimettömästi mhdollisi dignoosej. 1/2013 5

6 6 1/2013 ASUMISMUOTO V ASUMISMUOTO Vuokr-sunnoiss ilmoitti jäseneksi liittyessään suvns 42% j omistussunnoiss 10%. Jok neljäs jäsen sui tuetuiss ti ryhmämuotoisiss kuntoutuskodeiss. VUOKRANANTAJA V VUOKRANANTAJA Helsingin kupunki j Niemikotisäätiö ovt suurimpi vuokrnntji.

7 AKTIIVIJÄSENTEN IKÄJAKAUMA V.2012 MYÖNNETTYJEN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ IKÄJAKAUMA Vuonn 2012 ktiivijäsenistä vuotiit oli 55% vuotiit oli 37%. JÄSENYYDET Vuonn 2012 myönnettiin 23 jäsenyyttä. Eniten jäsenmäärä ksvoi lkuvuodest. Uusi jäsenyyksiä myönnettiin vähemmän kuin vuonn 2011, jolloin jäsenmäärä ksvoi 38:ll. NAISET MIEHET SUKUPUOLIJAKAUMA Vuonn 2012 tloll käyneistä ktiivijäsenistä hiemn yli puolet oli miehiä. 1/2013 7

8 JUKKA SIIRTYMÄTÖISSÄ 1. Kuk olet? Kunko olet käynyt Klubitloll? Olen Jukk Kilpeläinen. Olen käynyt tloll noin vuoden. 2. Olit siirtymätöissä puolen vuoden mittisen pätkän. Mitä teit j missä? Olin siivoojn Kontuln Siturin pörssissä Beki Oy:n plkkmn. Työtehtäviini kuului mm. ikkunoiden pyyhkiminen, roskien kerääminen lttioilt, j roskisten vihto. Imuroin myös eteisen mtot sekä pesin lttit j wc:n. 3. Millinen kokemus se oli? Ihn hyvä työelämään vlmentv kokemus. Rnklt tuntui välillä kiireinen työthti, mutt kun si rutiinin, niin työ tuntui helpommlt j sujuikin helpommin. Oli ntois j mieluis nähdä omn työnsä jälki. Työskentelin muisin khdeksst yhdeksään. Ne olivt ikisi muj, mutt siinäkin rutiini uttoi pääsemään rytmiin. Plkk oli työtä tehdessä hyvä knnustin, j plkttun työ tuntui ihn oikelt työltä. Mukv oli, kun kupn henkilökunt suhtutui myönteisesti siivoustyöhön. 4.Suositteletko siirtymätöitä muille? Ehdottomsti, jos tuntuu, että on kuntoutuminen siinä viheess, että jks. 5.Milliset ovt suunnitelmsi nyt tästä eteenpäin? Pyrin Helsingin Dikoniopiston työelämään vlmentvn koulutukseen. 8 1/2013

9 Kjus PETRIN MIETTEITÄ 1. Kuk olet? Olen Petri Lääperi 36-vuotis mielenterveyskuntoutuj j perehtyjä klubitloll. Hrrstuksin kuuntelen musiikki ik join, peln konsolipelejä, j hrrstn myös hölkkäämistä. Asun Myllypuross. 2. Miten kun olet käynyt tloll? Kuink usein käyt? Vuosi. Olen ollut mukn Kontuln klubitloll melkein lust lähtien. Käyn kerrn viikoss tiistisin, ikisemmin kävin usemmn kerrn viikoss. Työtoimint on vienyt jonkin verrn ik enemmän klubitlolt. 3. Miten löysit Klubitlolle? Mistä kuulit siitä ensimmäisen kerrn? Hoitjien kutt. 4. Millisi odotuksi sinull oli Klubitlo toiminnlt? Ovtko ne täyttyneet? Jotin toimint hiljiseen rkeen. Hyvin ovt odotukset täyttyneet. 5. Mitä toiveit sinull on Klubitlotoiminnn suhteen nyt? Että sit säilyisivät toimintpitoisin, että tekemistä olisi jtkosskin. 6. Mitä tykkäät tehdä Klubitloll käydessäsi? Millisi työtehtäviä? Olen ollut jonkin verrn keittiössä j olen siivoillut ik join. Osn siivot j tykkään siitä, joten olen snut tehdä sitä. 7. Mitä teet rken niinä päivinä, kun et käy Klubitloll? Käyn töissä vnhusten plvelutlon pesulss Hgss, pesultyöntekijänä. Sin sen työn mielenterveysyhdistys Helmen kutt. 8. Olet perehtyjä. Luuletko, että het vielä joskus jäsenyyttä? Hrkitsen si 9. Mitä toivot tulevlt vuodelt? Että sit sujuisivt yhtä hyvin, kuin ovt tähän sti sujuneet. Olen muuttmss itsenäisempään sumiseen j toivon, että sit sujuisivt hyvin siellä. Olen muuttmss Kivikkoon. 1/2013 9

10 KEHITTÄMISPÄIVÄ Tloll vietettiin kehittämispäivää Pikll oli prikymmentä jäsentä. Kin johdoll pohdittiin Itä-Helsingin Klubitlon toimint j kuink sitä voisi kehittää. Yhdessä määrittelimme klubitlomme perustehtävää. 1. Mikä on klubitlon perustehtävä? Itä-Helsingin Klubitlo tukee helsinkiläisiä jäseniään työllistymiseen, koulutukseen j ktiivisempn elämään yhteiskunnss Fountin House-klubitlomlliin perustuen. Tämä on klubitlomme perustehtävä. Tärkeä tehtävä on työllistymisen tukeminen. Myös klubitlon rhoittjt pitävät tätä tärkeänä. 2. Minkälinen on ollut klubitlon työpäivä tähän sti? Työpäivään on sisältynyt kksi työnjko, sekä mull j iltpäivällä. Ensin on kokoonnuttu yhteiseen työnjkoon j sen jälkeen yksikkötyönjkoihin. Jäsen ei ole etukäteen tiennyt, missä yksikössä hän työskentelee j mitkä ovt hänen työtehtävänsä. Yksiköitä on ollut kolme: rvintol- j hllintoyksiköt sekä resp. Tämä on liin suuri määrä pienelle klubitlolle. Tuot ovt olleet trksti iktulutettuj, mikä on vähentänyt yhtenäistä työik. 10 1/2013

11 Kjus 3. Mikä muuttuu? Minkälinen työpäivä on jtkoss? Tehokst työik sdn lisää pitämällä khvi- j lounstuot, kun työt sllivt. Tämän tki khviln ukioloikoj pidennetään. Yksiköiden määrää vähennetään khteen: rvintolj hllintoyksikkö. Hllintoyksikköön sisältyvät resp- sekä työ- j opintoyksikkö. Jäsenet erikoistuvt jompnkumpn yksikköön. Yhteisestä työnjost luovutn. Jäsenet osllistuvt omn yksikkönsä työnjkoon. Amun työnjko lk klo 8.30 (pitsi m klo 9.00 ) j iltpäivän työnjko klo Tlokokous pidetään tästä lähtien kuukuden 1. keskiviikkon klo Muin keskiviikkoin pidetään yksikkökokoukset. Rvintolss keskiviikko muisin työnjon yhteydessä j hllinoyksikössä iltpäivällä klo khvin jälkeen. Stndrdikeskustelut siirretään yksikkökokousten yhteyteen keskiviikkoon. Vp-jn suunnittelu kokous pidetään tästä lähtien prillisin viikkoin torstisin klo Vprit ovt toimineet lkuvuoden jäsenvetoisesti 4. Vuosikello Ki esitteli ns. vuosikellon. Vuosikelloon merkitään tulevi tphtumi. Hllintoyksikkö opettelee vstmn vuosikellost. Vuosikelloon merkitään toiminnn kehittämispäivät tmmi- j syyskuuhun. Niihin liittyvät toiminnn rvioinnit ovt touko-j joulukuuss. Helmikuuss toimintkertomus vlmiiksi j työntekijöiden kesälomtoiveet. Mliskuuss on verkoston vuosikokous. Vuosikelloon merkitään myös juhlpyhät: pääsiäinen, vppu, juhnnus, itsenäisyyspäivä, joulu j uusivuosi. 5. Muut öö Otetn käytt voitteit. lähivuosien t tn, johon sijoite isuuden jn n myös tulev mist rvioiv tu u te to n e st to ääräinen muu vuoden ikn n ä tä Pidetään ylim e id p si k ä ko- j liskuuss. Lis ormlisti tou n t ä tilisuus m iv ä p ti in sijoitetut rvio vuosikelloon joulukuuss. esti kellon mukis si o u v n ä tä e id ittämispäivä p Seurv keh syyskuuss. UUDET JÄSENET: 113 Anssi, 114 Ktj, 115 Sll, 116 Pi, 117 Miroslv, 118 Petteri, 119 Sirp, 120 Ull, 121 Tero, 122 Kirstie, 123 Virpi, 124 Pvel, 125 Elin, 126 Sirp, 127 Jrmo, 128 Mrkku, 129 Bruno, 130 Sri, 131 Armi 1/

12 EMPOWERING ADULTS WITH MENTAL ILNESS FOR LEARNING AND SOCIAL INCLUSION Kksivuotinen euroopplinen klubitlohnke EMPAD (Empowering Adults with Mentl Illness for Lerning nd Socil Inclusion) huipentui tlollmme viikon klubitlokoulutukseen. EMPAD-hnkkeen tvoitteen on klubitlomllin edistäminen Euroopss. Vierinmme oli seitsemän mukv ihmistä neljästä eri mst: Ruotsist, Hollnnist, Belgist j Romnist. Heidän tustns vihteli suuresti; jotkut olivt jo Klubitlon jäseniä ti ohjji, kun ts romnilisille vierillemme Klubitlo oli täysin uusi si. Koulutus jkutui keskusteluiden j yksikkötyöhön osllistumisen välillä. Vierilijmme osllistuivt vuorolln jok yksikön toimintn. Yksikkötyön he kokivt erittäin ntoisksi. Heidät otettiin hyvin vstn j ihmiset eivät rkilleet tull puhumn heille. Kävimme myös tlon ulkopuolell tutustumss DIAKin kirjston siirtymätyöpikkn j Itä-Helsingin Klubitlon toimintn. Viikko oli hyvin ntois. Hollntiliset j belgiliset viermme sivt pljon uusi pienempiä ti suurempi ideoit omn tlons kehittämiseen. Ruotslinen vierilijmme Ann-Krin ikoo ktiivisesti levittää tietoutt klubitlomllist j hänen hveenn on sd joskus Klubitlo omlle pikkkunnlleen. Romnilisille vierillemme puolestn koko jtus siitä, että klubitlotoimint perustuu vpehtoisuuteen j tsvertisuuteen jäsenten j henkilökunnn välillä, oli täysin uusi j innostv lähestymistp. Omlle tlollemme koulutus toi knsinvälisen tuulhduksen; mukv uutt tekemistä j moni rohkistui verryttämään englnninkielen titojn. Myös kouluttjille viikko ntoi pljon. Koulutus oli hieno tilisuus tutustu tähän kirjvn vierilijjoukkoon. 12 1/2013

13 Itä-Helsingin tlon jäsen Aki, yksi kouluttjist, esittelee tlon koulutettville. Iloinen koulutuspoppoo Tk vsemmlt Cynthi (Hollnti), Anne, Ann-Krin (Ruotsi), Kti, Crmen (Romni), Mikko, Teodor (Romni), Aki, Jeroen (Hollnti), Rein (Hollnti), Iris (Belgi) Jo viikon lust lähtien koulutuspoppooseen muodostui todell hyvä henki j positiivinen ilmpiiri. Eiköhän tehdä tämä uudestn! Teksti: Anne Korhonen j Aki Litinen Kuvt: koulutuspoppoo 1/

14 Ajtusklubi Ajtusklubi Mukv päivää kikille. Joululom j uudenvuodenpyhät ovt sujuneet ruhllisesti j ruokmitoituskin oli sopiv. Ulkoillen j rentoutusksettej pyöritellen on vuosi vierähtänyt käyntiin. Rentoutusksetit ovt oiv tp sulke ympäristön häly pois. Stressitso vähenee, kun myös litt ruhoittv musiikki. Kirjt ovt myös tosi oiv tp pet ympäristön melu j liikennettä. Runot ovt käytössä hyvä tp. - Sini -Yksin ei knnt puurt, pyydä pu kun trvitset sitä. -Runous on ihn kun ei trvitse ihmetellä mitään. -Amull kun heräsin olin nukkunut j myös eilen juoksin pitkästä ik. -Odotelln että tulisi lumipyry j ei olisi steist j odotn että olisi ruhi s j seesteistä elo. -Olen ihmetellyt moni mutt en ihmettele enää kun ihmeiden ik ei ole ohi. -Pitää elää j kunnioitt itseään j muit. - Sini Päivät ovt sujuneet hyvin koti litelless j tietty on kiv puuhstell koirn knss. Jumpp j juokseminen on tosi kiv j siinä mieli lepää. Ain ei trvitse tehdä, oleminen on välillä erilist, mutt eipä trvi in oll niiin ihmeellistä elo. Kikille mukv elo j ilo sekä ruhis elämää kiireen keskellä, vikk kiirehän on se minkä tekee. Mukv rke j iloist uutt vuott -Tsen täällä heräsin j tulin tänne onneksi stoi räntää j tuli iloinen olo. -Iloist rke j joulun odotust. -Elämäkin voi oll ihn iloist kunhn ei ole niin kuhen tosikko. -Kikille tosi pljon mukv olo. - Sini - Sini 14 1/2013

15 Millä voi oll elämässä niin kiire, kun pysähtyy hetkeksi on hyvä j prempi oll kun ei kiirehdi. Elämä ei ole helppo, mutt jos sitä voi opetell on helpomp hyväksyä eriliset ihmiset. Elä j nn toisten elää, äläkä nn muiden ihmisten kiust sinu. Ole ihminen ihmiselle, äläkä kovetu jääksi. Ole om itsesi on klisee mutt jokisell on trinns vikk olisi kuink onneton. Niin älä unohd että olet tärkeä. Kyllä ihmiset joskus ovt ilkeitä mutt älä vst vihn vihll. Ole reips j ihn ruhss. Toivu. Ole vin iloinen ti älä nn msent kenenkään muiden ongelmt. Elä om elämäsi. Älä niin pljon huolehdi. Onne ei s rhll. Onni on oll olemss j olet tärkeä. Os sno ei j muist että elämä on rvokst in. - Sini Istun rnnll meren Se kimltelee loisteess uringon Pieni j hento tuulen vire leikkii hiuksillni Minä hymyilen Aurinko hymyilee knssni Lokit kirkuvt josskin rnnll toisell - Angelin Jques Kikkill on äänetöntä, hiljist, vin veden lipltus rikkoo hiljisuuden... Ihmiset kulkevt lähes äänettömästi, vilkuilevt toisin j kiirehtivät jtkmn mtkns... Aurinko kurkkii puiden t, sden kiken kukoistmn... Lumpeen kukk kelluu vedessä, vesi on tyyni... Pieni smmkko hyppii lumpeelt lumpeelle... Pieni tyttö istuu kivellä, ktselee smmkko j hymyilee... Kävelen keskellä hnke, lumi yltää miltei polviini skk... on hiemn pkkst, muttei kuitenkn kylmää... kävelen pientä polku, joku on jälkensä siihen jättänyt... seurn jälkiä j olen keskellä kunist näkymää... Olen omiss jtuksissni, kunnes jokin voimks ääni rikkoo jtukseni j pkott minut plmn tkisin tähän milmn...olen yksin, kukn, kukn... - Angelin Jques Positiivinen jttelu vtii vrmn nukutun yön. Kiv on tull tänne j nähdä ihmisiä. Tällä hetkellä olen premmss kunnoss. Kesä oli kml minulle j siis siksi että ei lääkitys ei ollut kohdlln. Kikille oikein hyvää j iloist syksyä. Tsemppiä kikille j voik pksusti. Muistk levätä. - Sini 1/

16 Itä-Helsingin Klubitlo Kontulnkri 1 A, 2. krs PL 230, Helsinki P Mnnti Tiisti Keskiviikko Torsti Perjnti 8:00 Tlo uke Tlo uke Tlo uke Tlo uke Tlo uke Amukhvi Amukhvi Amukhvi Amukhvi Amukhvi 8:30 9:00 11:00 Viestintätyöryhmä 11:00 Vp-jn suunnittelu (prilliset viikot) 10:00 Siirtymätyöplveri 12:00 Louns Louns Louns Louns Louns 12:30 Torstin toivotut 12:45-15:45 Klenteriktsus Työnjko j Työnjko j Itä-Helsingin Klubitlon viikko-ohjelm Työnjko j Työnjko j Työnjko j +Rvintoln kokous Venäjän ryhmät 10:15 lkeet 11:00 Jtko (vpehtoinen) Työnjko j Työnjko j Työnjko j Työnjko j Työnjko j 14:00-15:30 Henkilöstöplveri 14:15-15:00 Hllinnon kokous / Tlokokous Kuun 1. vko Tlo sulkeutuu Tlo sulkeutuu Tlo sulkeutuu Vpri Tlo sulkeutuu Rvintolss Hllinnon neuvotteluhuoneess Pjhuoneess Rvintoln ukiolo jt: 8:15-8:30 10:00-11:00 11:50-12:30 14:00-14:45 (Ke )

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi.

Tervetuloa! Mä asun D-rapussa. Mun asunto on sellainen poikamiesboksi. Juhan naapuri Juha tulee töistä kotiin puoli kahdelta. Pihalla on tumma mies pienen tytön kanssa. Tyttö leikkii hiekkalaatikolla. Mies istuu penkillä ja lukee sanomalehteä. Terve! Moi! Sä oot varmaan uusi

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F)

Olkoon. M = (Q, Σ, δ, q 0, F) T 79.148 Tietojenkäsittelyteorin perusteet 2.4 Äärellisten utomttien minimointi Voidn osoitt, että jokisell äärellisellä utomtill on yksikäsitteinen ekvivlentti (so. smn kielen tunnistv) tilmäärältään

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Nainen ja seksuaalisuus

Nainen ja seksuaalisuus Nainen ja seksuaalisuus Kun syntyy tyttönä on Kela-kortissa naisen henkilötunnus. Onko hän nainen? Millaista on olla nainen? Naisen keho Kun tytöstä tulee nainen, naiseus näkyy monella tavalla. Ulospäin

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni.

Jaa jaa. Sarihan kävi Lyseon lukion, kun ei tuosta keskiarvosta ollut kiinni. Welcome to my life Kohtaus X: Vanhempien tapaaminen Henkilöt: Sari Lehtipuro Petra, Sarin äiti Matti, Sarin isä Paju (Lehtipurot ja Paju istuvat pöydän ääressä syömässä) Mitäs koulua sinä Paju nyt käyt?

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita.

Perustunteita. Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita Ihmisellä on paljon erilaisia tunteita. Osa niistä on perustunteita. Perustunteita ovat: ilo, suru, pelko, viha, inho ja häpeä. Niitä on kaikilla ihmisillä. Ilo Ilon tunne on hyvä tunne.

Lisätiedot

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA ILOISTA PÄÄSIÄISTÄ! ME 111 MAALISKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Ympäristöraadin terveiset Viikolla 13 kiinnitimme ruokalassa huomiota hyvään ruokalakäyttäytymiseen ja ruokahävikin

Lisätiedot

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana.

Jokainen haastattelija muotoilee pyynnön omaan suuhunsa sopivaksi sisällön pysyessä kuitenkin samana. Muistatko? hanke Kysymykset yksilöhaastatteluun Alkulämmittelynä toimivat jokaisen haastattelun alussa täytettävän perustietolomakkeen kysymykset (nimi, syntymäaika ja paikka, osoite jne.). Haastattelun

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu

LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1. Asia Otsikko Sivu LEMPÄÄLÄN KUNTA ESITYSLISTA 1/2016 1 AIKA klo 17:00 PAIKKA Tekninen 10, Tampereentie 10 KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE

ITSENÄISTYVILLE NUORILLE JO ITSENÄISTYNEILTÄ- ITSENÄISTYVILLE NUORILLE Talla.... vihkolla haluamme jakaa kokemuksiamme teille. Omilleen-toiminnan kokemusasiantuntijaryhmä on suunnitellut vihkon sisällön. Ryhmään on osallistunut

Lisätiedot

AIKAMUODOT. Perfekti

AIKAMUODOT. Perfekti AIKAMUODOT Perfekti ???! YLEISPERFEKTI Puhumme menneisyydestä YLEISESTI, mutta emme tiedä tarkasti, milloin se tapahtui Tiesitkö, että Marja on asunut Turussa? Minä olen käynyt usein Kemissä. Naapurit

Lisätiedot

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44,

601 Olkoon tuntematon kateetti a ja tuntemattomat kulmat α ja β Ratkaistaan kulmat. 8,4 = 12. Ratkaistaan varjon pituus x. 14 x = 44, Pyrmidi 3 Geometri tehtävien rtkisut sivu 08 60 Olkoon tuntemton kteetti j tuntemttomt kulmt j β Rtkistn kulmt. 8,4 cos 8,4 cos 45,579... 46 β 90 60 4 Rtkistn vrjon pituus 3 44,470... 44 Rtkistn kteetti.

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

S Laskennallinen systeemibiologia

S Laskennallinen systeemibiologia S-4.50 Lsknnllinn systmiiologi 4. Hrjoitus. Viill tutkittvll ljill (,, c, j ) on määrätty täisyyt c 0 8 8 8 0 8 8 8 c 0 4 4 0 0 Määritä puurknn käyttän UPGMA-mntlmää. Näytä kunkin vihn osrkntt vstvin täisyyksinn.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Espanjassa

Työssäoppimassa Espanjassa 1 Johanna Karjalainen M11A Työssäoppimassa Espanjassa 17.2. 3.4.2014 Mistä kaikki lähti? Opettaja kysyi eräänä päivänä koko luokalta ketkä olisi kiinnostuneet lähtemään työssäoppimaan ulkomaille. Totta

Lisätiedot

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä:

Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: Suomen kielessä on 6 verbityyppiä: 1 nukkua itkeä lukea nauraa seisoa 2 vokaalia syödä juoda imuroida uida 2 3 -da -dä purra mennä tulla nousta -ra -na -la -sta 4 haluta herätä karata 1 vokaali & -ta -tä

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014

Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen juhlaa MADEKOSKEN JA HEIKKILÄNKANKAAN KOULUILLA 2014 Arjen ilot Koulun jälkeen rättipoikki, kotiin laahustin tien poikki. Ajattelin: voisin mennä nukkumaan, ihan vain hetkeksi torkkumaan. Sitten

Lisätiedot

PALJON ONNEA 50 syntymäpäivänäsi.

PALJON ONNEA 50 syntymäpäivänäsi. 50 vuotta Karia voi joidenkin mielestä olla aivan liikaa. Tästä voi olla montaa mieltä, mutta joka tapauksessa noihin 50 vuoteen mahtuu monia iloisia asioita. Tässä etsintäkuulutuksessa on esitetty joitakin

Lisätiedot

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa.

Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. Miten saat ihmiset pitämään itsestäsi vähemmässä kuin 90 sekunnissa. ENSIVAIKUTELMA miten voit parantaa sitä Olen listannut toimivia tapoja hyvän ensivaikutelman antamiseksi. Poimi omasi ja ota käyttöön.

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen 16 / urn Mrkkint / 2011 LC ur Luonto, kulttuuri j liikunt yhdistyvät prhll mhdollisell tvll urjoell knootin kyydissä. Tulev kesä j kevät trjovt siihen lukuisi mhdollisuuksi j mukn pääsee, vikkei melonthrrstus

Lisätiedot

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä

Copylefted = saa monistaa ja jakaa vapaasti 1. Käännä omalle kielellesi. Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) minä Oppitunti 14 Persoonapronominit - Verbien taivutus (Preesens) 1 minä Minä olen. Minä laulan. Minä tanssin. Minä maalaan. Minä väritän. Minä piirrän. Minä otan. Minä myyn. Minä istun. = Olen. = Laulan.

Lisätiedot

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016

NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 NUUKSION KOULU TIEDOTTAA Marras-joulukuussa 2016 Oma Malk (6.lk) NUUKSION KOULUSSA TAPAHTUU: Menemme Solvallaan vielä keskiviikkona 30.11. Vietämme koululla Hyvät käytöstavat -teemaviikkoa 16.-25.11. Harjoittelemme

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ

VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ VAIKUTTAVAA VIESTINTÄÄ Parasta Lapsille ry @marjukkak @taru69myth 1. TAVOITE JA SISÄLLÖT KUNTOON MITÄ JA MIKSI? KENELLE MISSÄ, MILLOIN? tavoite vastaanottaja välineet MITEN? viestin sisältö ja formaatti,

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma

Dalinda Luolamo. Tunteiden sota. Runokokoelma Dalinda Luolamo Tunteiden sota Runokokoelma Tunteiden sota Dalinda Luolamo Ulkoasu: R. Penttinen Painettu: Mediapinta, 2010 ISBN 978-952-235-235-4 Alkusanat Arvoisat lukijat. Tahdon kertoa teille projektistani

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus

Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Iloa ja kannustusta elintapoihin Miksi, miten ja kenelle? + Neuvokas perhe kortin käyttöharjoitus Missä Neuvokas perhe työvälineet ja ideologia voivat auttaa ammattilaista? Asiakas ei ymmärrä miten tärkeä

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon.

K-market Erottajan valikoimat ovat monipuoliset ja kauppias on itse päässyt vaikuttamaan myymäläilmeeseen todella paljon. EROTTAJALLA KAUPAKSI KÄYVÄT KAIKKI 21.07.2015 K-market Erottaja luo Helsingin keskustaan rennon kyläkauppafiiliksen, jossa kuitenkin on keskikaupungin tunnelmaan sopivaa tyyliä ja laatua. Uuden kaupan

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi.

Vas. Tina ja keskellä Thaimaalaisia joita kävimme tapaamassa ja lahjoittamassa thaimaalaista ruokaa, jota oli tuotu Kirkolle jaettavaksi. Kaija Grundell Kaohsiung, Taiwan 29.04.2016 Terveiset kesäisen kuumasta Kaohsiungista! Päivälämpötila jo yli +30! Kielenopiskeluni päättyi helmikuun lopussa. Alla kuvassa opettajiani ja takarivissä opiskelutovereita,

Lisätiedot

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV Kotoilu on muoti 10 Tuikku titeili 6 Teksti utomies Mrkku Tkl 11 Nokilt se lkoi 12 60 kuorovuott 13 www.omnoki.fi OmNoki n:o 20 Viikko 36 ISSN 1799-0602 Torsti 9.9.2010 YHTEISÖLLINEN PIKLLISMEDI LEHTI,

Lisätiedot

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle

MINÄ MUUTAN. Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle MINÄ MUUTAN Muuttovalmennusopas vammaiselle muuttajalle Kirsi Timonen, projektityöntekijä Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2010-2012 MINÄ MUUTAN Olet suuren muutoksen edessä. Uuteen kotiin

Lisätiedot

vaikeat elämäntilanteet

vaikeat elämäntilanteet Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2011, 2010, 2009 Mielenterveys- ja lähiötyö sekä vaikeat elämäntilanteet Kosken klubitalo Päätavoite 5. KOSKELA JÄRJESTÄÄ ARVOKASTA TOIMINTAA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJILLE

Lisätiedot

Kuntouttava asumispalvelu

Kuntouttava asumispalvelu Kuntouttava asumispalvelu Susanna Hietala, Jukka Hiissa Seinäjoki 30.9.2009 Kuntouttava asumismuoto Palveluasuminen/asumispalvelu vs. kuntouttava asumismuoto Yksikön sijainti Yksikön tilat Kodinomaisuus

Lisätiedot

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä:

KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: KUVAJUTTU Lapsen nimi: Päivämäärä: Päiväkoti/koulu: Lomakkeen täyttäjä: Lapsen kanssa järjestetään kahdenkeskeinen arviointihetki 2 kertaa vuodessa: alkukartoitus ja seuranta puolen vuoden päästä. Tutustu

Lisätiedot

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30

SOS.TILA KÄYTÄVÄ PRH +2510. Uusittu hissikuilu 1410x2200 VPO HISSI 3. kori. 1000x1270 480 kg, 6 hlöä +2560 +2590 RK HALLI. 1,5 m 2 VPO VPO EI30 rk LUUKKU 023 TEKNTUNNELI LUUKKU VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO VRSTO HOLVI KYLMÄVRSTO SOSTIL UNIONINKTU 25 KELLRIKERROS PRH SK TELET KISELEFFIN KELLRIKERROS ENSIÖ- JMO TLO- JMO SÄHKÖPK VRSTO VRSTO

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160.

TEAM Liittokokousvaalit 2015 15.02.15-15.03.15. Etunimi SANTTU TEEMU SAKARI HEIKKI. Valittu 3. Valittu 4 ANNE MARIA TIMO J. Valittu 160. Sivu 1 () TEM Liittokokousvaalit.02.-.0. VLILIITTO: TEMin demarit ja sitoutumattomat 1 2 1 TURTIINEN HEIKKILÄ SNTTU TEEMU SKRI HEIKKI 0 2 1.,00,00 1 GÄRDING NNE MRI, KRNKKL TIMO J,00 LITINEN TOM JSSER,

Lisätiedot