1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1/2013 #10. Kajaus. Itä-Helsingin Klubitalon jäsenlehti. takanapäin j. taittumaan."

Transkriptio

1 1/2013 #10 Kjus Itä-Helsingin Klubitlon jäsenlehti n e d o u v ä e Pim l l o k l k i tknpäin j k l ä k l e s n e tlv tittumn. I S O U V A N A 2 K 1 U 0 2 M S U M O T R E K

2 ILOISESTI ETEENPÄIN Tänne tulomtkll kävin VIP-kirppiksessä j suosittelen lämpimästi käyntiä siellä. Sijitsee siis klubitlon oven vstkkisell puolell. Odottelen nyt täällä j olen snut ikiseksi pöytien pyyhkimistä j stioiden kuivmist. Vältän nyt tietokonett, kun sin töissä niistä ylinnostuksen. Se menee ohi j josskin viheess ehkä opiskelen niitä. Teen mieluummin kädentitoj. Fountin House klubitlotoimint Klubitlo on mielenterveyskuntoutujien j plktun henkilökunnn muodostm jäsenyhteisö. Se trjo kuntoutujille heidän omist trpeistn lähtevää työpinotteist toimint j vertistuke. Mukv, kun on pikk minne mennä, siitä olen sm mieltä. Nykyään olen kiinnostunut kierrätyksestä, mutt pitäisi pitää myös kirpputori itse. Suosittelen Arbinrnnn kierrätyskeskust. Siellä on pljon vtteit, huonekluj j tvr hlvll. Os huonekluist on melkein uusi j hienoj. Ei knnt msentu huonoist päivistä, niitä tulee kikille. Siitä ei voi knt jok kert huolt. On kiv nähdä erilisi ihmisiä. Voi opetell seurmn, miten ihmiset käyttäytyvät. Näkee pljon ihmisiä, jotk osvt hymyillä j oll iloisi. Se on ik hieno, vikk usein monillkin voi oll tiukk tloudellisesti, mutt pitää vn usko prempiin ikoihin, eikä oll surullinen. Asit yleensä selviävät j ihminen selviää ik monest jutust kuitenkin, eikä in voi voitt. Häviö voi ollkin joskus hieno juttu, kosk se opett tistelemn j voi jop utt ymmärtämään, että in voi opetell uutt j huom, että oskin tehdä sioit eri tvoin. Opettele ymmärtämään trinoit, jotk eivät ole in helppoj. Ain ei hlu helppo elämää. Elämän viehätys voi oll vikeuksiss, ne opettvt ihmistä j sitten voikin sno: Minä selvisin. On mont trin, jokisell omns. Yritän opetell uusi sioit j huomt ne, enkä piilotell ongelmi. Jokinen ihminen on erilinen j siinä on koko elämän kirjo. Mehän vnhennutn j viisstutn j on snont, että on helppompi ihminen, oll kun tunnust itselle vikns. Eikä ut muu kuin elää j eikä unohd oll ihminen. Olen iloinen, kun sit selviävät. Klubitlon toimint perustuu knsinväliseen Fountin House -toimintmlliin, jonk tvoitteen on prnt kuntoutujien elämänltu, vähentää sirlhoidon trvett j tuke pluut opiskelu- j työelämään. Tässä numeross: 2...Pääkirjoitus 3...Kin hstttelu 4...Vuositilstot 8...Jukn siirtymätyö 9...Petrin mietteitä 10...Kehittämispäivä 12...EMPAD koulutus 14...Ajtusklubi 5 vuosikert Päätoimmittj: Ki Mäkislo Suunnittelu: Viestintätyöryhmä Titto: MIkkis Knsikuv: Tero Vronen. Tsemppiä kikille. Ilo sieluun! Sini 2 1/2013

3 UUDEN APULAIS- JOHTAJAN MIETTEITÄ Kjus Ki Mäkislo loitti vuoden luss työt Itä-Helsingin Klubitloll Apulisjohtjnimikkeellä. Tiin hsttteli Kit. IKÄ lle 50-vuott KOTOISIN: Tmpereelt, joss sui rivitloss Pyhäjärven rnnll Pispln misemiss. Syntynyt Poriss, joss sunut 2 vuott elämästään. TYÖHISTORIA: Ollut töissä Näsinkulmn Klubitloll 17 vuott. Näsinkulmn Klubitlo on Suomen ensimmäinen klubitlo j se loitti toimintns vuonn Viime vuosin Ki etsiskeli uusi työmhdollisuuksi pääkupunkiseudult. Hän huomsi, että Itä-Helsingin Klubitlolle hettiin työntekijää. Hän littoi hkemuksen j tuli vlituksi. MILTÄ UUSI TYÖ VAIKUTTAA?: Nykyinen työpikk on pienempi kuin Tmpereell, mutt kuitenkin toimintperitteet smt eli Fountin-House Klubitlotoimint. Mukvt jäsenet sekä työtoverit j pljon mhdollisuuksi. Lähdin nöyrin mielin, kikki on uutt j hsteit riittää. KUVAILE ITSEÄSI: Luonteeltni olen yhteistyökykyinen j innostun uusist sioist. Olen in vlmis oppimn uutt. 1/2013 3

4 4 1/2013 TOIMINTA 2012 Tlo oli uki 263 päivänä vuoden ikn. Jäseniä Klubitloss oli vuodenlopuss yhteensä 120, joist vuoden ikn ktiivisin 102. Koko toimintvuoden ikn kertyi 4872 käyntikert. Keskimääräinen kävijäkeskirvo oli 21 jäsentä/päivä. Vp-jn toimint järjestettiin 54 kert j niihin osllistui vuoden ikn 340 jäsentä. Uuten toimintn käynnistettiin mm. joogryhmä. Aktiivijäsenistä 66 oli vuotiit j yli 45-vuotiit oli 54 jäsentä. AKTIIVIJÄSENTEN KOULUTUSHISTORIA V TOIMEENTULO V KOULUTUSHISTORIA Jäseniltä tiedustelln liittymisen yhteydessä koulutushistori. Vuosin vpehtoiseen kyselyyn vstnneist 43%: ll oli mmttikoulu-, opistosteen ti korkekoulututkinto. VUOSITILAS TOIMEENTULO Liittymisen yhteydessä kysytään myös toimeentulo. Liittymishetkellä jäsenistöstä 61%:ll toimeentulon on ollut kuntoutustuki ti eläke. Asumistuke ilmoitti svns 22% jäsenistöstä. VUO

5 TOJA SITILASTOJA OHJAAVA TAHO Klubitlolle tutustumn tulevilt, perehtyjiltä j jäseniksi liittyviltä kysytään, mitä kutt he ovt sneet tiedon Klubitlost. Psykitrinpoliklinikn osuus ohjvn thon on ksvnut 14% edellisvuoteen verrttun. OHJAAVA TAHO V.2012 DIAGNOOSIT V DIAGNOOSIT Tulohstttelun yhteydessä jäseniltä kysytään kvkkeell vpehtoisesti j nimettömästi mhdollisi dignoosej. 1/2013 5

6 6 1/2013 ASUMISMUOTO V ASUMISMUOTO Vuokr-sunnoiss ilmoitti jäseneksi liittyessään suvns 42% j omistussunnoiss 10%. Jok neljäs jäsen sui tuetuiss ti ryhmämuotoisiss kuntoutuskodeiss. VUOKRANANTAJA V VUOKRANANTAJA Helsingin kupunki j Niemikotisäätiö ovt suurimpi vuokrnntji.

7 AKTIIVIJÄSENTEN IKÄJAKAUMA V.2012 MYÖNNETTYJEN JÄSENYYKSIEN MÄÄRÄ IKÄJAKAUMA Vuonn 2012 ktiivijäsenistä vuotiit oli 55% vuotiit oli 37%. JÄSENYYDET Vuonn 2012 myönnettiin 23 jäsenyyttä. Eniten jäsenmäärä ksvoi lkuvuodest. Uusi jäsenyyksiä myönnettiin vähemmän kuin vuonn 2011, jolloin jäsenmäärä ksvoi 38:ll. NAISET MIEHET SUKUPUOLIJAKAUMA Vuonn 2012 tloll käyneistä ktiivijäsenistä hiemn yli puolet oli miehiä. 1/2013 7

8 JUKKA SIIRTYMÄTÖISSÄ 1. Kuk olet? Kunko olet käynyt Klubitloll? Olen Jukk Kilpeläinen. Olen käynyt tloll noin vuoden. 2. Olit siirtymätöissä puolen vuoden mittisen pätkän. Mitä teit j missä? Olin siivoojn Kontuln Siturin pörssissä Beki Oy:n plkkmn. Työtehtäviini kuului mm. ikkunoiden pyyhkiminen, roskien kerääminen lttioilt, j roskisten vihto. Imuroin myös eteisen mtot sekä pesin lttit j wc:n. 3. Millinen kokemus se oli? Ihn hyvä työelämään vlmentv kokemus. Rnklt tuntui välillä kiireinen työthti, mutt kun si rutiinin, niin työ tuntui helpommlt j sujuikin helpommin. Oli ntois j mieluis nähdä omn työnsä jälki. Työskentelin muisin khdeksst yhdeksään. Ne olivt ikisi muj, mutt siinäkin rutiini uttoi pääsemään rytmiin. Plkk oli työtä tehdessä hyvä knnustin, j plkttun työ tuntui ihn oikelt työltä. Mukv oli, kun kupn henkilökunt suhtutui myönteisesti siivoustyöhön. 4.Suositteletko siirtymätöitä muille? Ehdottomsti, jos tuntuu, että on kuntoutuminen siinä viheess, että jks. 5.Milliset ovt suunnitelmsi nyt tästä eteenpäin? Pyrin Helsingin Dikoniopiston työelämään vlmentvn koulutukseen. 8 1/2013

9 Kjus PETRIN MIETTEITÄ 1. Kuk olet? Olen Petri Lääperi 36-vuotis mielenterveyskuntoutuj j perehtyjä klubitloll. Hrrstuksin kuuntelen musiikki ik join, peln konsolipelejä, j hrrstn myös hölkkäämistä. Asun Myllypuross. 2. Miten kun olet käynyt tloll? Kuink usein käyt? Vuosi. Olen ollut mukn Kontuln klubitloll melkein lust lähtien. Käyn kerrn viikoss tiistisin, ikisemmin kävin usemmn kerrn viikoss. Työtoimint on vienyt jonkin verrn ik enemmän klubitlolt. 3. Miten löysit Klubitlolle? Mistä kuulit siitä ensimmäisen kerrn? Hoitjien kutt. 4. Millisi odotuksi sinull oli Klubitlo toiminnlt? Ovtko ne täyttyneet? Jotin toimint hiljiseen rkeen. Hyvin ovt odotukset täyttyneet. 5. Mitä toiveit sinull on Klubitlotoiminnn suhteen nyt? Että sit säilyisivät toimintpitoisin, että tekemistä olisi jtkosskin. 6. Mitä tykkäät tehdä Klubitloll käydessäsi? Millisi työtehtäviä? Olen ollut jonkin verrn keittiössä j olen siivoillut ik join. Osn siivot j tykkään siitä, joten olen snut tehdä sitä. 7. Mitä teet rken niinä päivinä, kun et käy Klubitloll? Käyn töissä vnhusten plvelutlon pesulss Hgss, pesultyöntekijänä. Sin sen työn mielenterveysyhdistys Helmen kutt. 8. Olet perehtyjä. Luuletko, että het vielä joskus jäsenyyttä? Hrkitsen si 9. Mitä toivot tulevlt vuodelt? Että sit sujuisivt yhtä hyvin, kuin ovt tähän sti sujuneet. Olen muuttmss itsenäisempään sumiseen j toivon, että sit sujuisivt hyvin siellä. Olen muuttmss Kivikkoon. 1/2013 9

10 KEHITTÄMISPÄIVÄ Tloll vietettiin kehittämispäivää Pikll oli prikymmentä jäsentä. Kin johdoll pohdittiin Itä-Helsingin Klubitlon toimint j kuink sitä voisi kehittää. Yhdessä määrittelimme klubitlomme perustehtävää. 1. Mikä on klubitlon perustehtävä? Itä-Helsingin Klubitlo tukee helsinkiläisiä jäseniään työllistymiseen, koulutukseen j ktiivisempn elämään yhteiskunnss Fountin House-klubitlomlliin perustuen. Tämä on klubitlomme perustehtävä. Tärkeä tehtävä on työllistymisen tukeminen. Myös klubitlon rhoittjt pitävät tätä tärkeänä. 2. Minkälinen on ollut klubitlon työpäivä tähän sti? Työpäivään on sisältynyt kksi työnjko, sekä mull j iltpäivällä. Ensin on kokoonnuttu yhteiseen työnjkoon j sen jälkeen yksikkötyönjkoihin. Jäsen ei ole etukäteen tiennyt, missä yksikössä hän työskentelee j mitkä ovt hänen työtehtävänsä. Yksiköitä on ollut kolme: rvintol- j hllintoyksiköt sekä resp. Tämä on liin suuri määrä pienelle klubitlolle. Tuot ovt olleet trksti iktulutettuj, mikä on vähentänyt yhtenäistä työik. 10 1/2013

11 Kjus 3. Mikä muuttuu? Minkälinen työpäivä on jtkoss? Tehokst työik sdn lisää pitämällä khvi- j lounstuot, kun työt sllivt. Tämän tki khviln ukioloikoj pidennetään. Yksiköiden määrää vähennetään khteen: rvintolj hllintoyksikkö. Hllintoyksikköön sisältyvät resp- sekä työ- j opintoyksikkö. Jäsenet erikoistuvt jompnkumpn yksikköön. Yhteisestä työnjost luovutn. Jäsenet osllistuvt omn yksikkönsä työnjkoon. Amun työnjko lk klo 8.30 (pitsi m klo 9.00 ) j iltpäivän työnjko klo Tlokokous pidetään tästä lähtien kuukuden 1. keskiviikkon klo Muin keskiviikkoin pidetään yksikkökokoukset. Rvintolss keskiviikko muisin työnjon yhteydessä j hllinoyksikössä iltpäivällä klo khvin jälkeen. Stndrdikeskustelut siirretään yksikkökokousten yhteyteen keskiviikkoon. Vp-jn suunnittelu kokous pidetään tästä lähtien prillisin viikkoin torstisin klo Vprit ovt toimineet lkuvuoden jäsenvetoisesti 4. Vuosikello Ki esitteli ns. vuosikellon. Vuosikelloon merkitään tulevi tphtumi. Hllintoyksikkö opettelee vstmn vuosikellost. Vuosikelloon merkitään toiminnn kehittämispäivät tmmi- j syyskuuhun. Niihin liittyvät toiminnn rvioinnit ovt touko-j joulukuuss. Helmikuuss toimintkertomus vlmiiksi j työntekijöiden kesälomtoiveet. Mliskuuss on verkoston vuosikokous. Vuosikelloon merkitään myös juhlpyhät: pääsiäinen, vppu, juhnnus, itsenäisyyspäivä, joulu j uusivuosi. 5. Muut öö Otetn käytt voitteit. lähivuosien t tn, johon sijoite isuuden jn n myös tulev mist rvioiv tu u te to n e st to ääräinen muu vuoden ikn n ä tä Pidetään ylim e id p si k ä ko- j liskuuss. Lis ormlisti tou n t ä tilisuus m iv ä p ti in sijoitetut rvio vuosikelloon joulukuuss. esti kellon mukis si o u v n ä tä e id ittämispäivä p Seurv keh syyskuuss. UUDET JÄSENET: 113 Anssi, 114 Ktj, 115 Sll, 116 Pi, 117 Miroslv, 118 Petteri, 119 Sirp, 120 Ull, 121 Tero, 122 Kirstie, 123 Virpi, 124 Pvel, 125 Elin, 126 Sirp, 127 Jrmo, 128 Mrkku, 129 Bruno, 130 Sri, 131 Armi 1/

12 EMPOWERING ADULTS WITH MENTAL ILNESS FOR LEARNING AND SOCIAL INCLUSION Kksivuotinen euroopplinen klubitlohnke EMPAD (Empowering Adults with Mentl Illness for Lerning nd Socil Inclusion) huipentui tlollmme viikon klubitlokoulutukseen. EMPAD-hnkkeen tvoitteen on klubitlomllin edistäminen Euroopss. Vierinmme oli seitsemän mukv ihmistä neljästä eri mst: Ruotsist, Hollnnist, Belgist j Romnist. Heidän tustns vihteli suuresti; jotkut olivt jo Klubitlon jäseniä ti ohjji, kun ts romnilisille vierillemme Klubitlo oli täysin uusi si. Koulutus jkutui keskusteluiden j yksikkötyöhön osllistumisen välillä. Vierilijmme osllistuivt vuorolln jok yksikön toimintn. Yksikkötyön he kokivt erittäin ntoisksi. Heidät otettiin hyvin vstn j ihmiset eivät rkilleet tull puhumn heille. Kävimme myös tlon ulkopuolell tutustumss DIAKin kirjston siirtymätyöpikkn j Itä-Helsingin Klubitlon toimintn. Viikko oli hyvin ntois. Hollntiliset j belgiliset viermme sivt pljon uusi pienempiä ti suurempi ideoit omn tlons kehittämiseen. Ruotslinen vierilijmme Ann-Krin ikoo ktiivisesti levittää tietoutt klubitlomllist j hänen hveenn on sd joskus Klubitlo omlle pikkkunnlleen. Romnilisille vierillemme puolestn koko jtus siitä, että klubitlotoimint perustuu vpehtoisuuteen j tsvertisuuteen jäsenten j henkilökunnn välillä, oli täysin uusi j innostv lähestymistp. Omlle tlollemme koulutus toi knsinvälisen tuulhduksen; mukv uutt tekemistä j moni rohkistui verryttämään englnninkielen titojn. Myös kouluttjille viikko ntoi pljon. Koulutus oli hieno tilisuus tutustu tähän kirjvn vierilijjoukkoon. 12 1/2013

13 Itä-Helsingin tlon jäsen Aki, yksi kouluttjist, esittelee tlon koulutettville. Iloinen koulutuspoppoo Tk vsemmlt Cynthi (Hollnti), Anne, Ann-Krin (Ruotsi), Kti, Crmen (Romni), Mikko, Teodor (Romni), Aki, Jeroen (Hollnti), Rein (Hollnti), Iris (Belgi) Jo viikon lust lähtien koulutuspoppooseen muodostui todell hyvä henki j positiivinen ilmpiiri. Eiköhän tehdä tämä uudestn! Teksti: Anne Korhonen j Aki Litinen Kuvt: koulutuspoppoo 1/

14 Ajtusklubi Ajtusklubi Mukv päivää kikille. Joululom j uudenvuodenpyhät ovt sujuneet ruhllisesti j ruokmitoituskin oli sopiv. Ulkoillen j rentoutusksettej pyöritellen on vuosi vierähtänyt käyntiin. Rentoutusksetit ovt oiv tp sulke ympäristön häly pois. Stressitso vähenee, kun myös litt ruhoittv musiikki. Kirjt ovt myös tosi oiv tp pet ympäristön melu j liikennettä. Runot ovt käytössä hyvä tp. - Sini -Yksin ei knnt puurt, pyydä pu kun trvitset sitä. -Runous on ihn kun ei trvitse ihmetellä mitään. -Amull kun heräsin olin nukkunut j myös eilen juoksin pitkästä ik. -Odotelln että tulisi lumipyry j ei olisi steist j odotn että olisi ruhi s j seesteistä elo. -Olen ihmetellyt moni mutt en ihmettele enää kun ihmeiden ik ei ole ohi. -Pitää elää j kunnioitt itseään j muit. - Sini Päivät ovt sujuneet hyvin koti litelless j tietty on kiv puuhstell koirn knss. Jumpp j juokseminen on tosi kiv j siinä mieli lepää. Ain ei trvitse tehdä, oleminen on välillä erilist, mutt eipä trvi in oll niiin ihmeellistä elo. Kikille mukv elo j ilo sekä ruhis elämää kiireen keskellä, vikk kiirehän on se minkä tekee. Mukv rke j iloist uutt vuott -Tsen täällä heräsin j tulin tänne onneksi stoi räntää j tuli iloinen olo. -Iloist rke j joulun odotust. -Elämäkin voi oll ihn iloist kunhn ei ole niin kuhen tosikko. -Kikille tosi pljon mukv olo. - Sini - Sini 14 1/2013

15 Millä voi oll elämässä niin kiire, kun pysähtyy hetkeksi on hyvä j prempi oll kun ei kiirehdi. Elämä ei ole helppo, mutt jos sitä voi opetell on helpomp hyväksyä eriliset ihmiset. Elä j nn toisten elää, äläkä nn muiden ihmisten kiust sinu. Ole ihminen ihmiselle, äläkä kovetu jääksi. Ole om itsesi on klisee mutt jokisell on trinns vikk olisi kuink onneton. Niin älä unohd että olet tärkeä. Kyllä ihmiset joskus ovt ilkeitä mutt älä vst vihn vihll. Ole reips j ihn ruhss. Toivu. Ole vin iloinen ti älä nn msent kenenkään muiden ongelmt. Elä om elämäsi. Älä niin pljon huolehdi. Onne ei s rhll. Onni on oll olemss j olet tärkeä. Os sno ei j muist että elämä on rvokst in. - Sini Istun rnnll meren Se kimltelee loisteess uringon Pieni j hento tuulen vire leikkii hiuksillni Minä hymyilen Aurinko hymyilee knssni Lokit kirkuvt josskin rnnll toisell - Angelin Jques Kikkill on äänetöntä, hiljist, vin veden lipltus rikkoo hiljisuuden... Ihmiset kulkevt lähes äänettömästi, vilkuilevt toisin j kiirehtivät jtkmn mtkns... Aurinko kurkkii puiden t, sden kiken kukoistmn... Lumpeen kukk kelluu vedessä, vesi on tyyni... Pieni smmkko hyppii lumpeelt lumpeelle... Pieni tyttö istuu kivellä, ktselee smmkko j hymyilee... Kävelen keskellä hnke, lumi yltää miltei polviini skk... on hiemn pkkst, muttei kuitenkn kylmää... kävelen pientä polku, joku on jälkensä siihen jättänyt... seurn jälkiä j olen keskellä kunist näkymää... Olen omiss jtuksissni, kunnes jokin voimks ääni rikkoo jtukseni j pkott minut plmn tkisin tähän milmn...olen yksin, kukn, kukn... - Angelin Jques Positiivinen jttelu vtii vrmn nukutun yön. Kiv on tull tänne j nähdä ihmisiä. Tällä hetkellä olen premmss kunnoss. Kesä oli kml minulle j siis siksi että ei lääkitys ei ollut kohdlln. Kikille oikein hyvää j iloist syksyä. Tsemppiä kikille j voik pksusti. Muistk levätä. - Sini 1/

16 Itä-Helsingin Klubitlo Kontulnkri 1 A, 2. krs PL 230, Helsinki P Mnnti Tiisti Keskiviikko Torsti Perjnti 8:00 Tlo uke Tlo uke Tlo uke Tlo uke Tlo uke Amukhvi Amukhvi Amukhvi Amukhvi Amukhvi 8:30 9:00 11:00 Viestintätyöryhmä 11:00 Vp-jn suunnittelu (prilliset viikot) 10:00 Siirtymätyöplveri 12:00 Louns Louns Louns Louns Louns 12:30 Torstin toivotut 12:45-15:45 Klenteriktsus Työnjko j Työnjko j Itä-Helsingin Klubitlon viikko-ohjelm Työnjko j Työnjko j Työnjko j +Rvintoln kokous Venäjän ryhmät 10:15 lkeet 11:00 Jtko (vpehtoinen) Työnjko j Työnjko j Työnjko j Työnjko j Työnjko j 14:00-15:30 Henkilöstöplveri 14:15-15:00 Hllinnon kokous / Tlokokous Kuun 1. vko Tlo sulkeutuu Tlo sulkeutuu Tlo sulkeutuu Vpri Tlo sulkeutuu Rvintolss Hllinnon neuvotteluhuoneess Pjhuoneess Rvintoln ukiolo jt: 8:15-8:30 10:00-11:00 11:50-12:30 14:00-14:45 (Ke )

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus

Kustaankartanon vanhustenkeskus Vanhainkoti Päivätoiminta Palvelukeskus Kustnkrtnon vnhustenkeskus Vnhinkoti Päivätoimint Plvelukeskus 1 Kustnkrtnoss tärkeinä pidettyjä sioit: sukkn hyvä olo hyvä elämä hyvä yhteistyö omisten knss gerontologisen hoidon osminen työntekijöiden

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta

Mitä ovat blogit? Mitä blogit ovat. Mahdollisuuksia Verkostoitumista Viestintää Todistusta Kirsi Myllyniemi, Blogikurssi teologeille mlikuuss 2006 Mitä blogit ovt Mhdollisuuksi Verkostoitumist Mitä ovt blogit? Mhdollisuuksi Verkostoitumist Sn blogi tulee englnnin snoist web log. Se sisältää

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3

AJANILMAISUT AJAN ILMAISUT KOULUTUSKESKUS SALPAUS MODUULI 3 AJAN ILMAISUT AJAN ILMAISUT 1. PÄIVÄ, VIIKONPÄIVÄ 2. VUOROKAUDENAIKA 3. VIIKKO 4. KUUKAUSI 5. VUOSI 6. VUOSIKYMMEN, VUOSISATA, VUOSITUHAT 7. VUODENAIKA 8. JUHLAPÄIVÄT MILLOIN? 1. 2. 3. 4. maanantai, tiistai,

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Minun elämäni. Mari Vehmanen, Laura Vesa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minun elämäni Mari Vehmanen, Laura Vesa Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Minulla on kehitysvamma Meitä kehitysvammaisia suomalaisia on iso joukko. Meidän on tavanomaista vaikeampi oppia ja ymmärtää asioita,

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää

KADUILLA, PUISTOISSA. 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää KADUILLA, PUISTOISSA 1. Kaduilla, puistoissa Kallion porukkaa jos jonkinlaista: sydämellistä ja vähemmän sellaista huolten painamaa ja kepeää 2. Omissa, vieraissa kämpissä yksin tai ystävän kanssa aamuun

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS

YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS AIKUISKOULUTUSTILASTOT M Itell Posti Oy YRITYSTEN HENKILÖSTÖKOULUTUS VUONNA 2010 'CONTINUING VOCATIONAL TRAINING SURVEY - CVTS4' TIEDUSTELU PERUSTUU TILASTOLAKIIN (LAKI 280/04) KYSELYLOMAKE SÄHKÖINEN LOMAKE:

Lisätiedot

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys

INNER WHEEL FINLAND. Istanbulin yleiskokouksen ehdotus 17 / jäsenyys Be Friend Toteut ystävyyttä 6. Europen Meeting (Toulouse, Köln, Tmpere, Montreux, Amsterdm, Grz) Pikk: Grz, Itävlt Aik: 30.8. -2.9.2012 Osnottjt noin 30 IW-sisrt 15:st eri mst Suomest mukn Mij-Leen Virt-Kngs

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina

Jalkapallokentältä kaupankäynnin kentälle. Newbodyn tarina Jlkpllokentältä kupnkäynnin kentälle Newbodyn trin Autmme kouluj j seuroj vrinkeruuss kisoj, hrjoitusleirejä j luokkretkiä vrten. Seurt sekä koululiset voivt nsit tuntuvsti rh tvoitteidens svuttmiseksi

Lisätiedot

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien

1 250 opiskelijapaikan lisääminen ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 lukien KTPO/Ammtillisen koulutuksen yksikkö PM 4.12.29 1 25 opiskelijpikn lisääminen mmtillisen peruskoulutuksen järjestämislupiin 1.1.21 lukien Tust Aikisemmt opiskelijmäärälisäykset Hllitusohjelmn j vltiontlouden

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

Millainen olo sinulle tulee saunassa?

Millainen olo sinulle tulee saunassa? Millainen olo sinulle tulee saunassa? hyvä rauhallinen rento nälkäinen lämmin virkeä huono kiireinen kireä janoinen viluinen väsynyt CC Kirsi Alastalo 2016 Sauna-tekstiin liittyviä kysymyksiä Jos keskustelua

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014

Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Strategian tekeminen yhdessä 14.5.2014 Suvi von Becker Miksi yhdessä tekeminen? Johtoporras: Ymmärrys valuu kuin vesi hanhen selästä Ovat niin hankalia, asennevamma. Eikö sana kuulu vai eikö se mene perille?

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016

OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 OSUUSKAUPPASI AJANKOHTAISIA ETUJA JA UUTISIA - HELMIKUU 2016 ASIAKKUUSPÄÄLLIKÖN TERVEHDYS TERVEISIÄ OSUUSKAUPASTASI TUULAHDUS TALVILOMAA JA TUNTUVIA ETUJA Tlvilomsesongin lkess knntt ott kikki irti Omistjn

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto

Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä. Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Tunne ja asiakasymmärrys voimavarana palvelunkehi4ämisessä Satu Mie8nen, taiteen tohtori, taideteollisen muotoilun professori, Lapin yliopisto Työpajan tavoite Tunnistetaan palvelukokemukseen lii4yvien

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että

Jotta rakentaminen ja sen ylläpitäminen onnistuu Junkohalli Oy:n voimin seuraavat 22 vuotta, esitämme että 1 Junkohlli Oy ESITYS KEI AREENA Titoktu 6 94600 Kmi ri.vinionp@junkohlli.fi 03.06.2013 p. 040 757 7124 Kmin Kupunginhllitu Kupunginjohtj Tro Niinn ESITYS KEI AREENA Junkohlli Oy:llä on hlu j vlmiu rknt

Lisätiedot

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä

Vanhusten palvelut ja kuntoutus Tuloskortti 2016. Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen vastuualueen johtoryhmä Vnhusten plvelut j kuntoutus Tuloskortti 2016 Vnhusten plvelujen j kuntoutuksen vstuulueen johtoryhmä Kohti visiot! Mielekäs rki syntyy toimien lhtelisell ikäihmisellä on mhdollisuus toimi itselleen mielekkäällä

Lisätiedot

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro

16-300mm 50 EURON CASHBACK! Ehdot PARAS KOLMESTA MAAILMASTA. www.tamron.fi. F/3.5-6.3 Di II VC PZD Macro Ehdot 3. Mksu suoritet se m vluutss, mistä objektiivi o ostettu. Mksu suoritet 4 viiko kuluess cshbck-dokumettie spumisest. 4. Objektiivi tulee oll Focus Nordici mhtuom j se tulee oll ostettu virllise

Lisätiedot

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen

halutessaan ulottaa myös Turun kaupunkimaisemiin. Melonta on monipuolinen 16 / urn Mrkkint / 2011 LC ur Luonto, kulttuuri j liikunt yhdistyvät prhll mhdollisell tvll urjoell knootin kyydissä. Tulev kesä j kevät trjovt siihen lukuisi mhdollisuuksi j mukn pääsee, vikkei melonthrrstus

Lisätiedot

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama

Tuen rakenteiden toteuttaminen Pispalan koulussa. Rehtorin näkökulma arjen työhön Rehtori Satu Sepänniitty- Valkama Tuen rkenteiden toteuttminen Pispln kouluss Rehtorin näkökulm ren työhön Rehtori Stu Sepänniitty- Vlkm Pispln koulu Khdess toimipisteessä Pispl vl 1.-6. oppilit 232 Hyhky vl 1.-6. oppilit 164 yht. 396

Lisätiedot

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on

Neliömatriisin A determinantti on luku, jota merkitään det(a) tai A. Se lasketaan seuraavasti: determinantti on 4. DETERINANTTI JA KÄÄNTEISATRIISI 6 4. Neliömtriisi determitti Neliömtriisi A determitti o luku, jot merkitää det(a) ti A. Se lsket seurvsti: -mtriisi A determitti o det(a) () -mtriisi A determitti void

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja.

Täytyy-lause. Minun täytyy lukea kirja. Täytyy-lause Minun täytyy lukea kirja. Kenen? (-N) TÄYTYY / EI TARVITSE perusmuoto missä? mistä? mihin? milloin? miten? millä? Minun täytyy olla luokassa. Pojan täytyy tulla kotiin aikaisin. Heidän täytyy

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit

Työpaikkakouluttajalle perehdytys, koulutus ja jatkuva tuen saamisen mahdollisuus Prosessin roolit Tuettu oppisopimus Luokk Tukiprosessit Ydintehtävä Nuorten tukeminen oppisopimuskoulutuksen ikn Prosessin trkoitus Tutkinnon ti ostukinnon sminen oppisopimuskoulutuksell Prosessin lähtötilnne Työttömän

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset:

LAUSETREENEJÄ. Kysymykset: LAUSETREENEJÄ Kysymykset: Mikä - kuka - millainen? (perusmuoto) Mitkä ketkä millaiset? (t-monikko) Minkä kenen millaisen? (genetiivi) Milloin? Millainen? Minkävärinen? Minkämaalainen? Miten? Kenellä? Keneltä?

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko

Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Vapaaehtoistoiminta: Vire Koti Martinlähde ja Sinivuokko Marjo Virkkunen palvelutalon johtaja Onnellinen elämä syntyy välittämisestä ja kuuntelemisesta. Yhdessä olemisesta ja tekemisestä Alkoi Vire Koti

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

Vir tasalmen Viljatuotteen

Vir tasalmen Viljatuotteen i t s v k u m t s k u M Vir tslmen Viljtuotteen gluteenittomill juhoill j juhoseoksill uusi re se pte jä 2015 Lisää tuotteistmme j reseptejä www.virtslmenviljtuote.fi Kinkkupiirkk pohj: k mitorhk 100 g

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot

1.3 Toispuoleiset ja epäoleelliset raja-arvot . Toisuoleiset j eäoleelliset rj-rvot Rj-rvo lim f () A olemssolo edellyttää että muuttuj täytyy void lähestyä rvo kummst suust hyväsä. Jos > ii sot että lähestyy rvo oikelt ositiivisest suust. Jos ts

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

Paritreenejä. Lausetyypit

Paritreenejä. Lausetyypit Paritreenejä Lausetyypit Keskustele parin kanssa, kysy parilta! Omasta mielestäni olen Minun perhe on Minun suku on Minun äiti on Minun isä on Minun koti on Minun lempiruoka on Minun suosikkilaulaja on

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot

Suorat, käyrät ja kaarevuus

Suorat, käyrät ja kaarevuus Suort, käyrät j krevuus Jukk Tuomel Professori Mtemtiikn litos, Joensuun yliopisto Suor? Tämä kirjoitus on eräänlinen jtko Timo Tossvisen suorn määritelmää koskevn kirjoitukseen Solmun numeross 2/2002.

Lisätiedot

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia.

LAUSEEN KIRJOITTAMINEN. Peruslause. aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. LAUSEEN KIRJOITTAMINEN Peruslause aamu - minä - syödä muro - ja - juoda - kuuma kahvi Aamulla minä syön muroja ja juon kuumaa kahvia. minä - täti - ja - setä - asua Kemi Valtakatu Minun täti ja setä asuvat

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain

SISÄLTÖ. Kehitä kuuntelutaitojasi Tarkista, kuulitko oikein Hyvät sanat avaavat korvat Kasvokkain Sanat SISÄLTÖ Puhuminen ja kuunteleminen tie läheisyyteen Mitä on viestintä? Puhumisen tasoja Miten puhun? Keskustelu itsensä kanssa Puhumisen esteitä Kuuntelemisen tasoja Tahdo kuunnella Kehitä kuuntelutaitojasi

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula

Iloa yhteistyöstä. Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus. Kati Kuula Iloa yhteistyöstä Mielekäs ja tuloksekas koiraharrastus Kati Kuula 8.10.2016 Koirilla on oikeus hyvään elämään Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään Mitä kaikkea hyvää koiraharrastustoimintaan osallistumisesta

Lisätiedot

Poikkaisutaulukko. T=tripla, D=tupla ja S=singeli

Poikkaisutaulukko. T=tripla, D=tupla ja S=singeli Poikkaisutaulukko T=tripla, D=tupla ja S=singeli jäljellä oleva lopetus perustelut tulos 170 T20 T20 50 169 ei mene poikki yhdellä heittovuorolla 168 ei mene poikki yhdellä heittovuorolla 167 T20 T19 50

Lisätiedot

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA

TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA TERVEISET TÄÄLTÄ IMATRAN POUTAPILVEN PALVELUKODISTA KERROMME KULUNEEN VUODEN KUULUMISISTA JA VIIME VUODEN MIELEENPAINUVISTA TAPAHTUMISTA Talvella oli paljon pakkasta ja lunta. Paljon vaatteita päälle ja

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 2012 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ CyberKnife KYSiin, s. 4 KYSin rkenteet kevenevät, s. 14 Nope kotiutus vähentää kustnnuksi, s. 24 Henkreikä 1 / 2012 Pääkirjoitus... 3 Trkkuussädehoitolite

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

136 m 2. 58 m 2. 7 m 2 so1/o

136 m 2. 58 m 2. 7 m 2 so1/o +1.750 oviaukon alareuna + 1.00 06 017 miv 10 11 1 12 14 KONLLINN SVUNPOISTO KLLRISS 2 4 5 6 7 porras 02 PIKOITUSHLLI 17 P + 1,640 ramppi 61 m 2 047 PORRS 046 TK 050 VR. me60/o 04 SIIVOUSKSKUS 045 KYTV

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV

Jakelu 14.600 kpl. www.omanokia.fi LEHTI, NETTI JA NETTI-TV Kotoilu on muoti 10 Tuikku titeili 6 Teksti utomies Mrkku Tkl 11 Nokilt se lkoi 12 60 kuorovuott 13 www.omnoki.fi OmNoki n:o 20 Viikko 36 ISSN 1799-0602 Torsti 9.9.2010 YHTEISÖLLINEN PIKLLISMEDI LEHTI,

Lisätiedot

3. kappale (kolmas kappale) AI KA

3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3. kappale (kolmas kappale) AI KA 3.1. Kellonajat: Mitä kello on? Kello on yksi. Kello on tasan yksi. Kello on kaksikymmentä minuuttia vaille kaksi. Kello on kymmenen minuuttia yli yksi. Kello on kymmenen

Lisätiedot

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei

Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei Tavallinen tyttö Herään taas kerran äitin huutoon. - Sinun pitää nyt herätä, kun koulu alkaa kohta! - Joo, mutta mulla on sairas olo. Sanoin äidilleni vaikka ei minulla ei ollut edes mitään. - Noh katsotaanpa

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin.

Objektiharjoituksia. Harjoitus 2 Tässä on lyhyitä dialogeja. Pane objektit oikeaan muotoon. 1) - Vien... TÄMÄ KIRJE postiin. Objektiharjoituksia Harjoitus 1 Pane objekti oikeaan muotoon. 1. Ensin te kirjoitatte... TÄMÄ TESTI ja sitten annatte... PAPERI minulle. 2. Haluan... KUPPI - KAHVI. 3. Ostan... TUO MUSTA KENKÄ (mon.).

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen.

SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: Ei, en auta. Ei, minä olen surullinen. SUOMEN KIELESSÄ ON KAKSI ERILAISTA KYSYMYSTYYPPIÄ: 1. -ko/-kö -kysymys; vastaus alkaa aina kyllä- tai ei-sanalla esim. Asutko sinä Lahdessa? Autatko sinä minua? Oletko sinä iloinen? Kyllä, minä asun. (positiivinen)

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO

JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO JÄLKIHUOLLON HENKILÖKOHTAINEN TILANNEARVIO Keminmaan kunta 2 Kunnantie 3, 94400 Keminmaa 1. ASUMINEN JA ARKI Olen tyytyväinen asuntooni Kyllä En En ikinä Noudatan asumiseen liittyviä sääntöjä Viihdyn kotona

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI

YRITTÄJIEN HYVINVOINTI YRITTÄJIEN HYVINVOINTI Yrittäjien työhyvinvointikysely 2013 tulokset 4.9.2013 Kati Huoponen, Mari Merilampi ja Jouni Vatanen TAUSTAA Kysely lähetettiin yli 10 000:lle Ilmarisen yrittäjäasiakkaalle Kyselyyn

Lisätiedot

Mies ja seksuaalisuus

Mies ja seksuaalisuus Mies ja seksuaalisuus Kun syntyy poikana on Kela-kortissa miehen henkilötunnus. Onko hän mies? Millaista on olla mies? Miehen keho eli vartalo Kehon kehittyminen miehen kehoksi alkaa, kun pojan vartalo

Lisätiedot

Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11

Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11 Sivu 1 Viikkotiedote 13.3.2015 vko 11 Koulussa oppilaspaikkoja Tulevalle 1. luokalle mahtuu vielä oppilaita. Asiasta saa tiedottaa ja kiinnostuneita voi neuvoa olemaan kouluun yhteydessä. Vuosittain uusia

Lisätiedot

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö

HYVINVOIVA SIHTEERI. Haasta itsesi huipulle seminaari Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö HYVINVOIVA SIHTEERI Haasta itsesi huipulle seminaari 23.9.2016 Tapio Koskimaa Työhyvinvointipäällikkö SIHTEERI 2 26.9.2016 SIHTEERI ENNEN Kun esimies tuli aamulla töihin, hänen sihteerinsä oli ovella vastassa

Lisätiedot

Raportti työharjoittelusta ulkomailla

Raportti työharjoittelusta ulkomailla Eevi Takala PIN10 12.5.2013 Raportti työharjoittelusta ulkomailla Opiskelen pintakäsittelyalan viimeisellä vuodella ja olin puolet (5vk) työharjoitteluajastani Saksassa töissä yhdessä kahden muun luokkalaiseni

Lisätiedot

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU

VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU VERBI + TOINEN VERBI = VERBIKETJU 1. Apuverbi vaatii seuraavan verbin määrämuotoon. Lisää verbi luettelosta ja taivuta se oikeaan muotoon. Voimme Me haluamme Uskallatteko te? Gurli-täti ei tahdo Et kai

Lisätiedot

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat

Monikulmio on suljettu, yhtenäinen tasokuvio, jonka muodostavat pisteet ja näitä yhdistävät janat MAB: Monikulmiot Aluksi Tässä luvuss käsitellään pljon monikulmioit sekä muutmi tärkeimpiä esimerkkejä monikulmioiin liittyvistä leist. Näistä leist edottomsti tärkein ti inkin kuskntoisin on Pytgorn luse.

Lisätiedot

Mesikämmen Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry:n tiedotuslehti 3/2010

Mesikämmen Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry:n tiedotuslehti 3/2010 Mesikämmen Prtiolippukunt Mnkkn Eräsudet ry:n tiedotuslehti 3/2010 2 Mesikämmen 3/2010 Mesikämmen on prtiolippukunt Mnkkn Eräsudet ry:n virllinen tiedotuslehti. Pinos: 100 kpl Pinopikk: Tpioln seurkunnn

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot