TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Puheenjohtaja avasi kokouksen Alkuhartauden piti tuomiorovasti Rauno Heikola. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1 2. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Todettiin. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ei muutoksenhakuoikeutta. Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkoneuvoston esitys

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1 3. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 47 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Julkunen ja Eivor Huldén. Ei muutoksenhakuoikeutta. 5 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN MÄÄRÄAIKAINEN DIAKONIAN VIRKA Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian virka, josta 50 % olisi nuorisotyötä ja 50 % diakoniatyötä. Seurakuntaneuvoston esitys kuuluu seuraavasti: Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Piikkiön seurakuntaan perustettaan määräaikainen diakonian virka, josta 50 % olisi nuorisotyötä ja 50 % diakoniatyötä. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Piikkiön seurakunnassa on tällä hetkellä yksi diakonissan virka ja yksi nuorisotyönohjaajan virka. Seurakunnan kokoon ja nuorten määrään nähden tarvitaan lisää työvoimaa. Viran perustamisesta lähtien virka jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Virka on määräaikainen, koska halutaan seurata, onko puolikas lisävirka

3 Yhteinen kirkkovaltuusto molempiin työmuotoihin tarpeellinen. Piikkiön seurakunta haluaa taloudellisen taantuman aikana lisätä diakonia- ja nuorisotyötä. Työttömyyden ja taantuman aiheuttamat muut ongelmat lisäävät henkistä ahdistusta ja syrjäytymistä sekä aikuisten että nuorten keskuudessa. Nämä ongelmat heijastuvat koko perheeseen. Taloudellinen taantuma on suhdanneilmiö, jonka odotetaan väistyvän, myös siitä syystä virka perustetaan määräaikaisena. Perusteluja työvoiman lisäämiseksi diakoniatyöhön: 1. Retki- ja leiritoiminnassa tarvitaan usein vähintään kahta työntekijää turvallisuussyiden takia. Joissakin asiakastapaamisissa ja asiakaskäynneillä tarvitaan kahta työntekijää. Kaikkia asioita ei saa eikä voi ohjeistuksen mukaan hoitaa yksin. Taloudellinen taantuma tulee lisäämään asiakaskontakteja. 2. Diakoniatyössä työmuotoja on paljon ja ikäjakauma on laaja. Diakoniatyö on yksilö- ja ryhmätyötä, sekä retki- ja leirityötä. 3. Diakoniatyöhön kuuluu mm. yhteisvastuukeräys, kansanvälinen diakoniatyö, diakoniakasvatus, surutyö, vanhus- ja eläkeläistyö, päihdeja kriminaalityö, yksinhuoltajat ja muut perheet, mielenterveystyö, vapaaehtoistyö, omaishoitotyö, kehitysvammatyö ja muut vammautuneet. Yhdelle työntekijälle ei riitä tarpeeksi aikaa paneutua kaikkiin työmuotoihin. Monista työmuodoista kertyy vuodessa paljon kokouksia, palavereita ja työryhmiä. 4. Lomien, sairaslomien, työmatkojen ja koulutusten takia olisi hyvä, että olisi kaksi työntekijää, jotka voisivat tuurata toisiaan. Päivystysaikoja ja sovittuja vastaanottoja ei tarvitse peruuttaa, jos on toinen työntekijä. Perusteluja työvoiman lisäämiseksi nuorisotyöhön: 1. Retki- ja leiritoimintaan sekä nuorten iltoihin tarvitaan usein vähintään kahta työntekijää turvallisuussyiden takia. Taloudellinen taantuma lisää kysyntää nuorten toiminnalle. 2. Tällä hetkellä Piikkiön seurakunnassa on viisi rippikouluryhmää ja vain yksi nuorisotyönohjaaja, joka ei pääse kaikille leireille. 3. Piikkiössä nuorisotyö on ollut jo vuosia pääsääntöisesti erityisnuorisotyötä. Perustettavaksi esitetyn diakonian viran tehtäväluetteloksi esitetään seuraavaa: Diakoniatyö (50% työajasta) - osallistuu henkilökohtaiseen asiakastyöhön: sielunhoito ja kriisityö, kotija laitoskäynnit, päivystys- ja vastaanottotyö, - osallistuu avustustyöhön ja neuvontatyöhön - järjestää yhdessä muiden työntekijöiden kanssa retkiä, leirejä, seurakunnan tilaisuuksia ja ohjaa ihmisiä muihin tilaisuuksiin

4 Yhteinen kirkkovaltuusto yhteistyö yhtymän sisällä ja Kaarinan kaupungin kanssa - yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa ja erilaisten yhdistysten kanssa - seurakunnan diakoniatiimin jäsen - osallistuu yhtymän diakonityöntekijöiden ja diakoniapappien yhteisiin kokoontumisiin - osallistuu vanhustyöhön ja onnittelukäynteihin - osallistuu perhetyöhön - osallistuu päihdetyöhön, mielenterveystyöhön ja kehitysvammaistyöhön - osallistuu surutyöhön - vapaaehtoistyön organisointi: koulutus, rekrytointi, huolto - osallistuu diakoniakasvatukseen - osallistuu yhteisvastuukeräykseen - lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät Nuorisotyö (50% työajasta) - osallistuu isoskoulutukseen ja isosten leiritoimintaan - osallistuu rippikoulutyöhön erityisesti omien kesäleiriryhmien osalta - osallistuu avoimiin oviin ja yökahvilaan - osallistuu koulujen päivänavauksiin - vuorovuosina nuorisotyöntekijän kanssa joko osallistuu yhtymän kymppileirien järjestämiseen tai vastaa seurakunnan omasta varhaisnuorten tms. leiristä (leiri voi olla myös esimerkiksi perheleiri, lastenleiri tai muu vastaava lapsiperheiden kesäohjelma) - varhaisnuorisotyön viikkotoiminnan järjestäminen - osallistuu mahdollisuuksien mukaan VaNu:n kokouksiin - lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät Esitys Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian virka, josta 50% on diakoniatyötä ja 50% nuorisotyötä. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 0% mukainen. Viran perustamisesta lähtien virka jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Päätettiin esityksen mukaisesti. Normaalisti seurakuntien ja muiden yksikköjen tulisi pyrkiä tekemään uusia virkoja ja tehtäviä koskevat ehdotukset siten, että ne ehditään käsitellä normaalin talousarviosuunnittelun raameissa. Seurakuntien määrärahojen jakomallin mukainen taloudellinen itsenäisyys huomioiden Piikkiön seurakunnan esitys voidaan kuitenkin käsitellä em. menettelytavan ulkopuolellakin. Seurakunta on varmistanut sen, että sillä on taloudelliset

5 Yhteinen kirkkovaltuusto edellytykset tähän virkaan. Kyseessä on määräaikainen diakonian virka. Taloustilanne aiheuttaa erityisiä työttömyysriskejä Piikkiön seurakunnan alueen väestölle konepajateollisuuden epävarman tilauskannan vuoksi. Pidän tämän määräaikaisen viran perustamista perusteltuna. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto päättää, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikaisen diakoniatyöntekijän virka. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran tehtävistä 50 % on diakoniatyötä ja 50 % nuorisotyötä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502/0% mukaan. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikaisen diakoniatyöntekijän virka. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran tehtävistä 50 % on diakoniatyötä ja 50 % nuorisotyötä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502/0% mukaan. On muutoksenhakuoikeus. 6 HANNUNNIITUN ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS Asia on poistettu esityslistalta. 7 ANOMUS ILTA LAURAN KANSSA TALK SHOWN JATKORAHOITUKSEKSI VUONNA 2010 Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksesta euroa Kaisa Lundénin, Laura Siltalan ja Laura Virtasen käyttöön nuorten aikuisten Talk Show iltojen järjestämistä varten. Kyseiset illat on järjestetty ja määrärahaa on viime vuoden aikana käytetty euroa kustannuspaikalta Samat toimijat ovat nyt jättäneet jatkoanomuksen vastaavan määrärahan saamiseksi vuodelle Anomus on seuraava: Liite 1 7. Kokemukset illoista ovat olleet hyviä ja illat ovat olleet täysiä, jopa

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys loppuunmyytyjä. Anomuksesta ilmenee hankkeen talousarvio, joka päätyy euroon. Kirkkovaltuustolta on anottu euroa ja osa saadaan paikallisseurakunnilta ja lipputuloista. Johtoryhmä katsoo, että saavutetun hyvän tuloksen vuoksi iltoja tulisi jatkaa, koska kohderyhmän aktivoiminen osallistumaan muulla tavoin seurakuntien toimintaan on osoittautunut vaikeaksi. Anomuksen olisi tullut olla käsittelyssä jo talousarviota laadittaessa, mutta se on tullut kirjaamoon vasta kuluvan tammikuun 14. päivä. Kirkkovaltuustolla on käyttövarauskustannuspaikalla käytettävissä euroa. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa kustannuspaikalle Talk Show illat. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Päivi Hovila piti Talk Show-formaattia sinänsä kannatettavana, mutta näki ongelmia kirkon toimintaan sitomisessa sekä budjetoimattoman toimintatavan jatkumisessa. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että tapahtuman rahoitusta on suunniteltu riittävän pitkään, jo tämän vuoden budjettia valmisteltaessa, mutta nyt asia on vasta päätettävissä. Kaisti piti tämän kaltaista toimintaa hyvänä tapana saada kontakti nuoriin aikuisiin. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen, valtuutettu Antti Koponen, tuomiorovasti Rauno Heikola sekä kirkkoherra Martti Hirvonen pitivät Talk Showtoimintaa erittäin kannatettavana ja kertoivat omien seurakuntiensa tuesta tälle toiminnalle. Valtuutettu Pirkko Julkunen koki, että tämä raha-anomus tuli yllättäen kirkkoneuvoston päätettäväksi ja valmistelut olivat tuolloin jo pitkällä. Tämä ei ole hyvä käytäntö. Puheenjohtaja totesi, että asiassa ei ollut tehty muutosesitystä. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa kustannuspaikalle Talk Show illat. On muutoksenhakuoikeus.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKON ULKOMAANAVUN AVUSTUSPYYNTÖ HAITIN KATASTROFIN SEURAUSTEN LIEVITTÄMISEKSI Kirkon Ulkomaanapu on vedonnut seurakuntiin lähetetyllä avustuspyynnöllä. Avustuspyyntö on seuraava: Liite 1 8. Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto myönsi Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen joulukuussa 2009 käytettäväksi hätäapuna Indonesian Sumatran saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Edellä mainitun avustuksen antaminen oli oikea-aikainen, koska osaksi näiden varojen turvin Kirkon Ulkomaanapu saattoi reagoida välittömästi Haitin avunpyyntöihin katastrofin tapahduttua Tällä hetkellä näyttää siltä, että avustustyö Haitissa alkaa sujua ja puhtaan veden sekä ravinnon toimittaminen on mahdollista pääkaupungin sataman ja lentokentän kuntoon saamisen jälkeen. Toisin sanoen juuri nyt alkaa suuri rahantarve. Talous- ja suunnittelujohtaja esittää, että avustuspyyntöön vastataan euron avustuksella. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää myöntää käyttövarauksestaan Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Haitin saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Uolevi Lahti tiedusteli, mitä seurakuntayhtymä tekee, mikäli tämän kaltaisia maanjäristyksiä tulisikin useita vuoden aikana. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti vastasi, ettemme toki tiedäkään luonnonkatastrofeista ennalta, mutta Haitissa nyt tapahtunut katastrofi on poikkeuksellisen vakava. Onni onnettomuudessa oli se, että kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessaan myöntämä vastaava tuki Indonesian maanjäristyksen uhreille oli turvaamassa Kirkon Ulkomaanavun kassa-asemaa. Lisäksi Haitissa oli jo paikan päällä valmis Luterilaisen Maailmanliiton organisaatio suomalaisine johtajineen. KUA on sekä tehokas että taloudellinen avustusorganisaatio.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Valtuutettu Pentti Huovinen korosti Haitin katastrofin suuruutta ja vertasi Haitin kansantalouden elpymismahdollisuuksia turismista elävään Thaimaahan ja totesi ne pienemmiksi. Valtuutettu Harri Raitis kannatti avustuksen myöntämistä ja korosti avustustoimintaan ryhtymisen nopeutta. Lahti korosti, ettei vastusta tätä avustusta ja tiedusteli, miten muut seurakuntayhtymät ovat haasteeseen tarttuneet. Kaisti vastasi, ettei tiedä muiden avustuspäätöksistä, mutta on tietoinen, että muuallakin seurakuntayhtymissä asiaa valmistellaan positiivisesti. Kirkkovaltuusto päätti myöntää käyttövarauksestaan Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Haitin saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. On muutoksenhakuoikeus. 9 MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SUURELLA SYDÄMELLÄ HANKKEESEEN Esitys Suurella sydämellä hankkeesta on diakoniatyön johtokunnan valmistelemassa muodossa ollut esillä kirkkoneuvostossa , jolloin hanke-esityksestä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen ja kirkkoherrainkokouksen lausunnot mennessä. Kirkkoneuvoston esitys ja päätös oli seuraava: Diakoniatyön johtokunta on :n 34 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite 1 9. otteeseen sisältyy esitys Suurella sydämellä hankkeesta. Vapaaehtoistyön monipuolistaminen ja sen näkyvyyden lisääminen on viime vuosina ollut toistuvasti esillä tavoitteena. Asia on koettu tärkeäksi ja valtakunnallisestikin nettisivut ovat käytössä Tampereen, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymissä. Selvityksen mukaan Oulussa, Nokialla ja Porissa ollaan sivustoja ottamassa käyttöön. Sivusto kuuluu kirkon Hengellinen elämä verkkohankkeeseen. Johtoryhmässä todettiin, että ehdotus on kannatettava, mutta sen toteutuksen aikataulu näyttää ilmeisen kiireelliseltä. Hyvää asiaa ei kannata

9 Yhteinen kirkkovaltuusto haaskata liian kunnianhimoiseen toteutusaikatauluun. Äärimmäisen tärkeätä on, että paikallisseurakunnat omalta osaltaan suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Tämän johdosta ennen asian jatkokäsittelyä täytyy siitä saada joko kirkkoherrainkokouksen tai seurakuntaneuvostojen lausunnot. Kesää ajatellen kirkkoherrainkokouksen lausunto lienee nopeammin saatavissa. Esitys Kirkkoneuvosto päättää pyytää kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausuntoa pyydetään syyskuun aikana. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Pirkko Julkunen esitti, että lausunto pyydetään myös seurakuntaneuvostoilta. Kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta ja kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä -verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausunto pyydetään mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja kirkkoherrainkokoukselle. Saadut lausunnot kuuluvat seuraavasti: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää suunnitelmaa Suurella Sydämellä hankkeesta hyvänä ja kannattaa sen toteuttamista. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Mikaelinseurakuntaneuvosto katsoo, että Suurella sydämellä verkkopalvelu ja nettisivusto on paikallisseurakunnan kannalta hyvä tapa markkinoida vapaaehtoistyötä. Kuitenkin tärkeintä on se, että paikallisseurakunnat kantavat vastuun vapaaehtoisten rekrytoinnista ja heidän ohjaamisestaan seurakunnan kannalta tärkeisiin tehtäviin.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Suurella sydämellä hanke nostaa jälleen esille seurakuntien kannalta keskeisen asian: vapaaehtoistoiminnan. Samalla se tarjoaa periaatteessa hyvän ja näyttävän kanavan, jonka kautta vapaaehtoistyötä voidaan markkinoida ja jonka kautta vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin saada. Ennen kuin luodaan tekninen kanava vapaaehtoistyön organisoinnin työvälineeksi, vauhtia tulisi ottaa kauempaa kysymällä mitä, millaista sekä miten suunniteltua ja organisoitua on seurakuntien vapaaehtoistoiminnan koko kenttä? Vapaaehtoistyön kenttä ei ole seurakunnissa, Martinseurakunnassakaan, kyntämätön sarka. Monilta osin sen jäntevä suunnittelu ja organisointi on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Ainakaan Martissa tuskin on vielä loppuun asti selvitetty, missä kaikessa vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin käyttää, saati että työkenttää olisi muutoin jäsennetty. Tämä kunnollinen selvitystyö vapaaehtoistyön kokonaiskentästä tulisi tehdä ennen kuin päätetään, miten sitä markkinoidaan tai miten rekrytointi on mielekästä hoitaa. Ennen markkinointia ja rekrytointia pitäisi siis tehdä hyvä pohjatyö vapaaehtoistyön tarpeiden selvittämiseksi seurakunnassa. Kysymys on viime kädessä seurakuntien palvelukseen tulevista vapaaehtoisista toimijoista, ja sekä heidän että seurakunnan kannalta työn selkeä organisointi tulisi jäsentää seurakunnassa, siis vapaaehtoistyön todellisella pelipaikalla. Suurella sydämellä hankkeen aikataulu on seurakuntien kannalta liian tiukka. Aikataulu on suunniteltu siitä lähtökohdasta, että vapaaehtoistyön substanssi, sisältö on ikään kuin jo selkeänä olemassa ja nyt olisi kyse vain työn teknisestä kanavoinnista ja markkinoinnista. Näin ei ainakaan Martinseurakunnassa tilanne kuitenkaan ole. Hankkeen veturina on diakoniakeskus. Se on ymmärrettävää, koska merkittävä osa seurakuntien vapaaehtoistyöstä tapahtuu juuri diakoniatyössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vapaaehtoistyö seurakunnissa on monimuotoista ja diakonia muodostaa yhden osan kokonaisuudesta. Mikäli Suurella sydämellä hanke olisi ensi sijassa diakonian vapaaehtoistyön kanava, asian työstäminen voisi jatkua Diatorissa, kuten muukin diakoniatyötä koskeva yhteistyön suunnittelu Suurella sydämellä hanke sinällään on kannatettava, joskin on koko ajan syytä kriittisesti pohtia sitä, kuinka kauaksi vapaaehtoistyön organisointi ja rekrytointi siirretään siltä kentältä, jossa työtä tosiasiallisesti tehdään.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvosto päätti esittää lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Seurakuntaneuvosto suhtautuu periaatteessa myönteisesti Suurella sydämellä hankkeen toteuttamiseen seurakuntayhtymässämme. On hyvä tarjota myöskin sellainen seurakunnan toimintaan liittymisen muoto. Aivan selkeästi ei hankesuunnitelmasta kuitenkaan käy ilmi, onko kyse pelkästään diakoniatyön vapaaehtoistoiminnasta vai liitettäisiinkö siihen muukin vapaaehtoistoiminta? Suunniteltu aikataulu vaikuttaa seurakunnan kaikkien toimintojen kannalta turhan nopealta. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan kohdalla käsitellyt vapaaehtoistyön verkkopalvelun ja nettisivujen käyttöönottamista. Hankkeelle on annettu nimi Suurella Sydämellä. Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt hankesuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen lausuntoa mennessä. Suurella Sydämellä on internetissä oleva vapaaehtoispankki. Verkkopalvelulla on yhteinen alkusivu, josta voi valita oman paikkakunnan, jonka sivuilta löytyvät paikalliset vapaaehtoistehtävät. Suurella Sydämellä sivustoihin ovat tällä hetkellä liittyneet Helsinki, Vantaa, Tampere ja Mikkeli sekä liittymässä ovat Oulu, Pori ja Nokia. Yhteinen diakoniatyön johtokunta on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön Suurella Sydämellä verkkopalvelu ja nettisivusto. Sivuston hankkimiskustannuksiksi on arvioitu hieman alle Suurella Sydämellä - hankkeen käyttöönotosta on Diakoniakeskuksen toimesta laadittu hankesuunnitelma, joka on oheisessa liitteessä (Liite 1/ 167/sn7/2009). Seurakunnilla olisi vastuu tuoda vapaaehtoistyön tehtäviä sivuille, vastata vapaaehtoistyöhön haluavan yhteydenottoihin ja opastaa heidät tehtävään. Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja koordinoi vapaaehtoistyötä ja vastaa sivustosta. Hän kehittää, kouluttaa ja päivittää sivustoja yhdessä seurakuntien kanssa. Kussakin seurakunnassa tulisi valita sivustojen vastuuhenkilö, joka laittaisi seurakuntien ilmoitukset sivustoihin, vastaisi niitä koskeviin tiedusteluihin ja ylläpitäisi rekisteriä vapaaehtoisista. Hänen tulisi suorittaa myös vapaaehtoisten haastattelu ja tehtävään ohjaus. Hankesuunnitelmassa on esitetty, että sivusto otetaan käyttöön tänä vuonna vapaaehtoistyön viikolla eli viikolla 49. Seurakuntaneuvosto toteaa, että Suurella Sydämellä hanke on hyvä ja kannatettava. Sivustojen käyttöönottoon tänä syksynä ei Maarian seurakunnalla ole kuitenkaan mahdollisuuksia. Vapaaehtoistyön käytännön suunnittelu ja käyttöönotto paikallistasolla ei ole polkaistavissa käyntiin

13 Yhteinen kirkkovaltuusto sillä aikataululla, jota hankesuunnitelmassa on esitetty. Maarian seurakunta on ottanut ensi vuoden painopistealueeksi vapaaehtoistyön kehittämisen. Se edellyttää henkilöstöresurssien irrottamista nykyisistä tehtävistä tai kokonaan uuden työntekijän palkkaamista. Hänen kouluttamiseensa tulee varata myös riittävästi aikaa. Vapaaehtoistehtävien kartoittaminen on oma haasteellinen tehtävänsä. Sen hahmottamiseen tulisi paneutua huolella ehkä kouluttautumalla yhteisin seminaarein tai ainakin tutustumalla käytössä oleviin vapaaehtoistehtäviin niissä kaupungeissa, jotka jo ovat mukana Suurella Sydämellä -hankkeessa. Pelkästään nettisivujen selailu ei asiassa ole riittävä tapa tutustua asiaan. Toiseksi hankesuunnitelmassa ei ole käsitelty lainkaan vastuukysymyksiä, jotka liittyvät vapaaehtoisten lähettämiseen tehtäviin. Heidän varustamisensa seurakunnan edustajiksi vapaaehtoistyöhön vaatii myös huolellista suunnittelua ja vastuiden selvittämistä. Vapaaehtoisten innostaminen ja hoitaminen tarvitsee myös taloudellisia resursseja, joiden mitoittaminen hallitusti seurakunnan talousarvioon edellyttää seikkaperäistä suunnittelua. Näin ollen Suurella Sydämellä -hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää hitaampaa aikataulua kuin esityksessä on tuotu esille, huolellista valmistautumista ja resurssien löytämistä paikallisseurakunnan tasolla. Joka tapauksessa hanke ansaitsee varauksettoman tuen ja sen kehittelyä tulee jatkaa. Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelystä ilmenevän lausunnon. : Esityksen mukaan. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntien kannalta hankkeessa ei ole kyse vain olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan ikään kuin rekisteröimisestä ja laittamisesta yleisesti nähtäville. Olemassa oleva vapaaehtoistoiminta ei seurakunnissa ole välttämättä sillä tavalla organisoitunutta, että sen piiriin voidaan lyhyellä aikavälillä toivottaa tervetulleeksi ennalta arvioimaton määrä uusia vapaaehtoisia. Toisekseen hanke toteutuessaan luultavasti edellyttäisi seurakunnilta myös uusien vapaaehtoishankkeiden käynnistämistä tässä yhteydessä. Tai se olisi ainakin järkevää, kun voitaisiin käyttää hyväksi Suurella sydämellä hankkeeseen liittyvää julkisuutta.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Mutta jos ja kun puhutaan viikkoon 49 (2009) tähtäävästä aikataulusta, on todettava, että se on seurakuntien kannalta kireä luultavasti liian kireä. Tosin pääongelma asiassa ei kuitenkaan liene itse aikataulu vaan seurakuntien pitäisi myös kireän aikataulun puitteissa hahmottaa perusteet sille, että seurakuntien kannalta on tarkoituksenmukaista luoda järjestelmä, jossa seurakuntien monimuotoista vapaaehtoistyötä ryhdyttäisiin organisoimaan nimenomaan diakoniakeskuksen toimesta. Täytyy muistaa, että seurakuntien vapaaehtoistyöstä vain osa tapahtuu diakoniatyössä. Toivottavaa tietysti olisi, että diakoniatyön osuus seurakuntien vapaaehtoistyössä lisääntyisi. Tähän tavoitteeseen varmasti myös Suurella sydämellä hanke tähtää. Mutta jos hanke (esim. aikataulusyistä) rajattaisiin vain diakoniatyön piiriin, keskustelu Suurella sydämellä vapaaehtoishankkeesta voitaisiin käydä normaalissa järjestyksessä osana Diatorin keskustelua. Myös päätökset asiassa voitaisiin tehdä siellä, niin kuin muissakin diakoniatyön yhteishankkeissa. Tosin silloinkin jos / kun Suurella sydämellä - hanke rajattaisiin vain diakoniatyöhön, joudutaan pohtimaan sitä, miten kauas paikallisseurakunnasta seurakuntadiakonian vapaaehtoisrekrytoinnin tekniikka on järkevää siirtää. Esitys lausunnoksi: Seurakuntaneuvoston pitää ajatusta vapaaehtoistyön verkkopalvelu ja nettisivujen käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä kannatettavana. Seurakuntaneuvosto ei kuitenkaan näe realistisena toteuttaa hanketta suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellussa mittakaavassa. Jos hanke halutaan toteuttaa suunnitellulla aikataululla, se edellyttää, että hanke rajataan koskemaan ainoastaan diakoniatyötä. Aiheen rajaaminen ainoastaan diakoniatyöhön ei välttämättä ole este jatkokehittämiselle, pikemminkin päinvastoin; yhdellä työalalla kerätään kokemuksia ja näiden kokemusten turvin kehitystyötä jatketaan. Tulevaisuuden tavoitteena täytyy pitää sellaisen vapaaehtoistyön verkkopalvelun luominen, jota diakoniatyön johtokunta esityksessään on hahmotellut. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin : Seurakuntaneuvoston pitää ajatusta vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja

15 Yhteinen kirkkovaltuusto nettisivujen käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä kannatettavana. Jos hanke halutaan toteuttaa suunnitellulla aikataululla, se edellyttää, että hanke rajataan aluksi koskemaan ainoastaan diakoniatyötä. Aiheen rajaaminen ainoastaan diakoniatyöhön ei välttämättä ole este jatkokehittämiselle, pikemminkin päinvastoin; yhdellä työalalla kerätään kokemuksia ja näiden kokemusten turvin kehitystyötä jatketaan. Tulevaisuuden tavoitteena täytyy pitää sellaisen vapaaehtoistyön verkkopalvelun luominen, jota diakoniatyön johtokunta esityksessään on hahmotellut. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto katsoo, että hanke on kallis ja monimutkainen ja toivoo, että se toteutettaisiin yksinkertaisemmalla tavalla. Esimerkiksi seurakuntayhtymän omia nettisivuja voitaisiin hyödyntää. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa Suurella sydämellä - verkkopalvelun vastaavan seurakunnan strategian yhtä päämäärää: Luoda erilaisia mahdollisuuksia Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiseen sekä painopistealueita: Yhteistyön lisääminen työalojen välillä ja Vapaaehtoistyön organisoiminen. Vapaaehtoisista käydään kovaa kilpailua yhteiskunnassamme. Seurakuntien on otettava osaa tähän kilpailuun ja kehitettävä omaa vapaaehtoistoimintaansa sekä rekrytoimistapojaan. Suurella sydämellä formaatti on ajanmukainen ja tehokas tapa tavoittaa ja kutsua ihmisiä. Se voi erityisesti tavoittaa ihmisiä, joita ei osata seurakunnan taholta vapaaehtoiseksi pyytää. Formaatin vahvuutena on sen tarjoama mahdollisuus keikkaluonteiseen vapaaehtoistoimintaan, joka kulkisi jo olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan rinnalla. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Suurella sydämellä verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottoa. Verkkopalvelu on suuri mahdollisuus koko seurakunnan ei vain vapaaehtoistyön kehittämiseen. Suunnitelman mukainen palvelun käyttöönottoaikataulu muodostunee liian tiukaksi. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että palveluverkon käyttöönoton aikataulutus valmistellaan huolella. Näin varmistetaan, että palveluverkon lanseeraaminen ei joudu taistelemaan medianäkyvyydessä muiden seurakunnallisten projektien kanssa. (mm. seurakuntavaalit 2010)

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoherrainkokous Kirkkoherrainkokous tutustui hankkeeseen kokouksessaan ( 54). Hankkeeseen seurakuntien kannalta liittyviä ongelmia on valotettu esittelytekstissä ( 54). "Liite": Kannattaa lukea kokouksen 6/2009 ( 54) pöytäkirja. Seurakuntien kannalta hankkeessa ei ole kyse vain olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan ikään kuin rekisteröimisestä ja laittamisesta yleisesti nähtäville. Olemassa oleva vapaaehtoistoiminta ei seurakunnissa ole välttämättä sillä tavoin organisoitunutta, että sen piiriin voidaan lyhyellä aikavälillä toivottaa tervetulleeksi ennalta arvaamaton määrä uusia vapaaehtoisia. Toisekseen hanke toteutuessaan luultavasti edellyttäisi seurakunnilta myös uusien vapaaehtoishankkeiden käynnistämistä tässä yhteydessä. Tai se olisi ainakin järkevää, kun voitaisiin käyttää hyväksi Suurella sydämellä - hankkeeseen liittyvää julkisuutta. Mutta jos ja kun puhutaan viikkoon 49 (2009) tähtäävästä aikataulusta, on todettava, että se on seurakuntien kannalta kireä luultavasti liian kireä. Tosin pääongelma asiassa ei kuitenkaan liene itse aikataulu vaan kirkkoherrojen pitäisi myös kireän aikataulun puitteissa hahmottaa perusteet sille, että seurakuntien kannalta on tarkoituksenmukaista luoda järjestelmä, jossa seurakuntien monimuotoista vapaaehtoistyötä ryhdyttäisiin organisoimaan nimenomaan diakoniakeskuksen toimesta. Täytyy muistaa, että seurakuntien vapaaehtoistyöstä vain osa tapahtuu diakoniatyössä. Toivottavaa tietysti olisi, että diakoniatyön osuus seurakuntien vapaaehtoistyössä lisääntyisi. Tähän tavoitteeseen varmasti myös Suurella sydämellä hanke tähtää. Mutta jos hanke (esim. aikataulusyistä) rajattaisiin vain diakoniatyön piiriin, keskustelu Suurella sydämellä vapaaehtoishankkeesta voitaisiin käydä normaalissa järjestyksessä osana Diatorin keskustelua. Myös päätökset asiassa voitaisiin tehdä siellä, niin kuin muissakin diakoniatyön yhteishankkeissa. Tosin silloinkin jos / kun Suurella sydämellä hanke rajattaisiin vain diakoniatyöhön, joudutaan pohtimaan sitä, miten kauas paikallisseurakunnasta seurakuntadiakonian vapaaehtoisrekrytoinnin tekniikka on järkevää siirtää. Näin ollen kunkin kirkkoherra on perusteltua keskustella Suurella sydämellä hankkeesta omassa seurakunnassaan sekä

17 Yhteinen kirkkovaltuusto diakoniatyön että muiden työmuotojen kanssa. Esitys: 1. Kirkkoherrainkokous jatkaa keskustelua Suurella sydämellä hankkeesta 2. Kukin kirkkoherra selvittää omassa työyhteisössään, miten Suurella sydämellä hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa 3. Suurella sydämellä- hankkeeseen palataan, kun seurakuntien hankkeeseen liittyvät näkökulmat on selvitetty. Esityksen mukaan. Seurakuntaneuvostot antavat asiasta lausuntonsa mennessä. Seurakunnilta saatujen lausuntojen yleissävy Suurella Sydämellä hankkeeseen oli myönteinen. Varaumat koskivat lähinnä alkuperäistä kireäksi koettua aikataulua. Joissakin lausunnoissa puututtiin vapaaehtoisten rekrytointivastuun toteuttamiseen sekä sen huolelliseen suunnitteluun. Näitä lausunnoista ilmeneviä näkökulmia on täysin mahdollista toteuttaa Suurella Sydämellä hankkeen toteutuksessa. Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen saatujen lausuntojen lisäksi diakoniakeskus on toimittanut hallintojohtajalle yksityiskohtaisen esityksen Suurella Sydämellä hankkeesta, mikä sisältää myös esityksen euron projektikuluista sekä euron ylläpitokuluista. Diakoniakeskuksesta tullut esitys on seuraava: 1. Tutkimusta ihmisten auttamisen halusta Ray:n juhlavuoden kansalaiskyselyssä ( julkaistu Tutkija Anne Birgitta Pessi) todetaan, että Suomalaiset ovat aktiiveja auttajia. Peräti 91% suomalaisista on sitä mieltä, että auttaminen tuottaa hänelle iloa tai että hän tuntee myötätuntoa autettavaa kohtaan. Teoilla auttamiseen on valmis useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta (68%). Erityisen auttamisvalmiita ovat nuoret, jotka ovat valmiita auttamaan teoilla lähes kaikkia kyselyssä nimettyjä kohderyhmiä. Auttamismotiiveista nuorille keskeisimpiä ovat ilo, auttaminen oikeana tekona ja elämäntapa. Perinteisen auttamismotiivin, kristillisen lähimmäisenrakkauden, kokee auttamisensa motiiviksi tänäkin päivänä puolet. 2. Kirkko Kirkon strategiassa: Meidän kirkko- osallisuuden yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen todetaan, että olemme yhdessä rakentamassa osallisuuden kirkkoa. Kirkon perustehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja

18 Yhteinen kirkkovaltuusto luomakunnasta. Tulevaisuuden strategisiksi suuntaviivaksi nostetaan esille vapaaehtoistoiminta ja todetaan, että kirkon tehtävä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus toimia lähimmäisen rakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Strategiassa todetaan myös viestinnän tärkeys vuorovaikutuksen lisääjänä ja hengellisen elämän tukijana sekä todetaan tarve lisätä panostusta uuden median käyttöön. Kokonaiskirkon taholla vapaaehtoistyöhön panostetaan myös siltä osin, että Kirkkohallituksessa ollaan tekemässä koko kirkon vapaaehtoistoiminnan strategiaa. Kirkkohallitukseen on palkattu uutena työntekijänä vapaaehtoistyön kehittämishankkeeseen projektisihteeri Anne Viljanen. Kirkkopalveluissa työskentelee koulutuspäällikkö, jonka erityisalana on vapaaehtoistyö. Seurakunnista ja seurakuntayhtymistä ovat kirkkohallituksen hengellinen elämä verkossa alaiseen vapaaehtoistyön verkkopalveluun, Suurella Sydämellä sivustoihin, liittyneet Helsinki, Vantaa, Tampere, Mikkeli ja Pori sekä liittymässä ovat Oulu ja Nokia. Verkkopalvelulla on yhteinen alkusivu, josta voi valita oman paikkakunnan jonka sivuilta löytyy paikalliset vapaaehtoistehtävät. 3. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Diakoniakeskuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 on yhdeksi tavoitteeksi asetettu Vapaaehtoistyön kehittäminen. Myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhustyönstrategiassa on nostettu esiin vapaaehtoistyön vahvistamisen tarve. Toimenpide-esityksen mukaan vapaaehtoistyön lisääminen otetaan osaksi seurakuntayhtymän seurakuntien strategiaa, ja vapaaehtoistyön näkyvyyttä, vapaaehtoisten määrää ja koulutusta lisätään. Myös joissakin seurakunnissa (Kaarina, Maaria, Martti, Paattinen) on vapaaehtoistyön kehittäminen, nostettu vuoden 2009 ja 2010 avaintavoitteiksi. Kirkkoherrojen kokouksessa ollaan asiasta keskusteltu ja myös todettu vapaaehtoistoiminnan olevan yksi keskeinen kehittämisen kohde seurakunnissa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on pyytänyt Taloustutkimus Oy.lta tutkimusta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä. Tutkimuksen sisältönä olivat seurakuntien jäsenyys, seurakuntien toiminta- ja palvelumuotojen sekä tilaisuuksien tunteminen ja osallistuminen sekä tyytyväisyys niihin, kokonaisarvio seurakuntien toiminnasta ja palveluista ja tulosten vertailu soveltuvin osin vuoden 2007 tutkimukseen. Tutkimus tehtiin osana Turku Tänään monilaajatutkimusta keväällä 2009, kohderyhmänä 15-79v väestö, Turussa ja Kaarinassa asuvat n= 682.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Tutkimus kertoo vapaaehtoistyön organisoinnin olevan yhtymän toimintamuodoista tuntemattomin. Joka toisella seurakuntalaisella on tietämystä tai lähiaikojen kokemuksia seurakunnan toiminta- tai palvelumuodoista, joista tutuimpia ovat diakoniatyö, lasten ja nuorten toiminta, partiotoiminta, aikuisten pienryhmät ja kirkon auttamistyö ulkomailla. Tutkimuksen 24:stä eri toimintamuodoista vapaaehtoistenorganisointi seurakunnissa tunnettiin heikoiten. Vastaajien vapaaehtoistyömuotojen organisoinnin tunnettavuus oli 9,5 % vastanneista, kun kaikkien tutkimuksessa olleiden työmuotojen (yhteensä 24) keskiarvo oli 14 %. Toimintamuodoista tuntemattomimpiin kuuluviin (vapaaehtoistyön organisointi, palveleva puhelin ja sairaalapapin työ) ollaan keskimääräistä myös jonkin verran vähemmän tyytyväisiä. Tyytyväisyys toiminta- ja palvelumuotoihin on samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten samoista asioista kysyttäessä. Vapaaehtoistyön organisointi Tyytyväisyys 3,11 (asteikolla 1 tyytymätön-5 erittäin tyytyväinen). 4. Hankesuunnitelma Syksystä 2008 on kokoontunut työryhmä pohtimaan vapaaehtoistyön kehittämistä yhtymässämme. Ryhmän kokoonkutsujana on ollut Mervi Salin-Inkinen, jonka Jet- koulutuksen kehittämisprojektihankkeena on ollut auttamisen kulttuurin vahvistaminen yhtymässä. Projekti on konkretisoinut vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen yhtymässä. Ryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä. Ryhmän jäsenet: Anu Aarnivala, diakoniatyöntekijä Kaarinan srk, Heikki Arikka, kasvatuksen teologi, Kaisa Lunden, projektityöntekijä, nuoret aikuiset tuomiokirkko srk, Mervi Salin-Inkinen, diakoniasihteeri Katja Suominen, diakoniatyöntekijä Martin srk, Nina Tulonen vapaaehtoistoiminnan diakoniatyöntekijä ja Minna Vesanto, tiedottaja. Ohjausryhmässä on tutustuttu ihmisten auttamisen halusta tehtyihin tutkimuksiin ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Ryhmä on käynyt tutustumassa Kansalaisareenan, SPR:n koordinoimaan vapaaehtoistyöhön ja Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymän Suurella Sydämellä hankkeisiin, sekä Kirkkopalvelujen opintokeskuksen tarjoamaan vapaaehtoistyön tukeen. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on perusteltua niin tutkimuksellisesta, valtakunnallisesta, kirkollisesta kuin myös meidän seurakuntayhtymän näkökulmasta. Ohjausryhmä näkee tarpeelliseksi kehittää vapaaehtoistyössä kevyempää, tehtäväkohtaista mallia olemassa olevan hyvän ja tasokkaan vapaaehtoistoiminnan rinnalle. Tavoitteena on muodostaa olemassa olevan vapaaehtoistyön ympärille löyhempiä verkostoja ja moninaisempia tehtäviä.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Nykyinen aktiivijoukko muodostaa ikään kuin kivijalan, jonka ympärille löyhempien verkostojen on helppo liittyä. Yksittäisen ihmisen on mahdollisuus liikkua vapaaehtoistoiminnassa omien tarpeiden mukaan. Kaikilla on mahdollisuus yhteisölliseen kokemiseen, mutta omin ehdoin. Joillekin riittää mahdollisuus ja tietoisuus. Kaikilla kokemus liittymisestä suurempaan kokonaisuuteen, jonka avulla tavoitetaan ja autetaan enemmän ihmisiä. Sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin että vapaaehtoisten rekrytoinnin kannalta on tärkeää, että seurakuntayhtymä kehittää vapaaehtoistoiminnan välittämisen ja vapaaehtoistyöntekijöiden tukemisen mahdollisuuksia verkossa. Ohjausryhmä on tutustunut vapaaehtoistyötä kokoavaan ja markkinoivaan Suurella Sydämellä verkkopalveluun ja mahdollisuuteen liittyä siihen. Suurella Sydämellä on netissä oleva vapaaehtoispankki. Sivuilta löydät eri kaupunkien tarjolla olevia vapaaehtoistöitä. Vapaaehtoistyöpaikkoja tarjoavat ev.lut. seurakunnat sekä yhteistyökumppanit. Tehtäviin ilmoittautumiseen tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Suurella Sydämellä verkkopalvelu on osa kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa projektia ja se tarjoaa hyvän, edullisen ja valmiiksi tunnetun työvälineen vapaaehtoistyöstä viestimiseen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointiin konkreettisiin ja selkeisiin vapaaehtoistehtäviin. Tehdyn valmistelutyön perusteella hankkeen tavoitteeksi on konkretisoitunut Suurella Sydämellä verkkopalvelun käyttöön otto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Verkkopalvelun ylläpitäjäksi on valittu mm. Tampereen käyttämä Tahtotila Oy. 5. Hankesuunnitelman aikataulu Seurakuntayhtymän työyhteisöpäivässä oli vapaaehtoistoiminnan koulutusosio, jonka piti Kirkkopalveluiden koulutuspäällikkö Henrietta Grönlund. Kirkkoneuvosto lähetti esityksen Suurella Sydämellä hankkeesta lausuntokierrokselle seurakuntiin ja lausunnot toimitettiin lokakuussa Hankkeen aikatauluksi vuodelle 2010 esitetään seuraavaa: Tammi-helmikuu: Päätöksestä tiedottaminen sisäisesti koko henkilöstölle sekä erityisesti vapaaehtoistyöstä vastaaville työntekijöille.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikkona klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 20.1.2016 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Papinholman seurakuntakoti, Käräjäkallionkatu 4 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /6

Seurakuntaneuvosto /6 Seurakuntaneuvosto 99-109 30.10.2014 1/6 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 30.10.2014 Paikka: Korson seurakuntakeskus, kokoustila Osallistujat: Pirkko Yrjölä puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6

Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2016 Aika: torstai 1.9.2016 klo 17.38-19.06 Paikka: takkahuone, seurakuntakeskus, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät: jäsenet: pj Minna Bergström

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. jäsen Langh-Lagerlöf Laura. Tuomarila Sinikka Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston Langh-Lagerlöf

Lisätiedot

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet /

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet / PYHÄRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 26.1.2017 1/2017 1 (6) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 26.1.2017 klo 18.00 18:53 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Aaltonen Sari Alhoranta Jukka puheenjohtaja 1 7 Huttela

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017

HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja SEURAKUNTA Nro 6/2017 1 HÄMEENLINNA-VANAJAN Pöytäkirja 3.10.2017 SEURAKUNTA Nro 6/2017 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Kokousaika Tiistai 3.10.2017 klo 17.30 19.45 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, 3. krs kokoushuone, Rauhankatu 14

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstaina 19.1.2017 klo 18.00 18.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Taisto Kokko Kyösti Kuisma Hannele Perttunen Anja Pinoniemi Pasi Pistemaa Tuovi Sipola Poissa olleet

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tark: Seurakuntaneuvosto 8 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 15.2.2017 klo 18.00. Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson, Irja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

203 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa

203 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa 349/2014 203 Diakonisen painotuksen harkinnanvaraiset määrärahat vuoden 2015 talousarvioesityksessä sekä vuosien 2015-2017 toiminta- ja taloussuunnitelmassa Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat.

58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Esitys: Kokouskutsu lähetetty Esityslista on lähetetty Todetaan läsnäolijat. Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto 5/2017 Keskiviikkona 4.10.2017 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti PÖYTÄKIRJA Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 21.6.2010 klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: 29.10.2009 kello 18.00 Paikka: Rusko Seurakuntakeskus (Vanhatie 7)/Leipomo Läsnä: Salminen Pasi puheenjohtaja Elomaa Ulla Eskola Reima Himala Milja Kankare Seija Koskinen Rauli

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 2.6.2014 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 13.10.2015 SEURAKUNTA Nro 5/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/5 Kokousaika Tiistai 13.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, kokoushuone 3. krs, Rauhankatu

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 8/2017 Aika ja paikka Reposaaren pappila 6.11.2017 klo 18.00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi

Lisätiedot

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo

Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika 3.2.2015 klo 18.00 21.17 Kokouspaikka Kirkonkylän srk-talo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Anu Aalto Tuomas Alaterä Kaarlo

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 13.3.2017 klo 17.30 18.07 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) Seurakuntaneuvosto. Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 4/2011 Aika Ti 19.4.2011 klo 18.30 Paikka Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä Aalto Kari jäsen Hannula Ulla Maija

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA /2016 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA Sivu 112 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 12.12.2016 Sivu 112 Kokousaika Torstai 15.12.2016 kello 16.30 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina, poissa ei varajäsentä Kallio Marja Kovanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 20.4.2006 klo 18.00-19.10 Paikka Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pöytäkirja Esityslista 1/2017

Pöytäkirja Esityslista 1/2017 1 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2017 Aika: keskiviikko 25.1.2017 klo 18.00 18.20 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat:

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/ SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 NEUVOSTO 31.10.2017 NEUVOSTON KOKOUS Aika Ti 31.10.2017 klo 17.00 18.50 Paikka Kauniaisten kirkko, alatakkahuone Läsnä Poissa Helistekangas Laura Huoponen Kari

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari)

--- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO. Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) --- HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 10.12.2012 klo 18.00 Paikka Kuntokallion kurssikeskus, Kuntokalliontie 6, 00890 Helsinki (Karhusaari) Läsnä Poissa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Pakilan seurakuntaneuvosto

Pakilan seurakuntaneuvosto Palosuontie 1 00660 Helsinki (09) 2340 5500 pakila.srk@evl.fi www.helsinginseurakunnat.fi/pakila Pakilan seurakuntaneuvosto kokous 6 / 2012 aika tiistaina klo 18.30 paikka Hyvän Paimenen kirkko, Paimensali,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 26.11.2015 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 26.11.2015 kello 18.45 20.14 Viikkomessu kirkossa klo 18 oli kokouksen alkuhartaus. Paikka Hakunilan

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto

SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 01/2017 Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 kappelineuvosto Rantasalmen kappeliseurakunnan PÖYTÄKIRJA SIVU 1 Kokousaika Tiistai 24.01.2017 kello 16.00-17.35 Kokouspaikka Rantasalmen seurakuntatalo Kirkkorinne Läsnä Härmälä Irja Julkunen Pia Korhonen Suvi Lankinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 10 Kirkkovaltuusto 2/ 10 10 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuusto 14.03.2011 10 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot