TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Puheenjohtaja avasi kokouksen Alkuhartauden piti tuomiorovasti Rauno Heikola. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1 2. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Todettiin. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ei muutoksenhakuoikeutta. Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkoneuvoston esitys

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1 3. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 47 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Julkunen ja Eivor Huldén. Ei muutoksenhakuoikeutta. 5 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN MÄÄRÄAIKAINEN DIAKONIAN VIRKA Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian virka, josta 50 % olisi nuorisotyötä ja 50 % diakoniatyötä. Seurakuntaneuvoston esitys kuuluu seuraavasti: Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Piikkiön seurakuntaan perustettaan määräaikainen diakonian virka, josta 50 % olisi nuorisotyötä ja 50 % diakoniatyötä. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Piikkiön seurakunnassa on tällä hetkellä yksi diakonissan virka ja yksi nuorisotyönohjaajan virka. Seurakunnan kokoon ja nuorten määrään nähden tarvitaan lisää työvoimaa. Viran perustamisesta lähtien virka jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Virka on määräaikainen, koska halutaan seurata, onko puolikas lisävirka

3 Yhteinen kirkkovaltuusto molempiin työmuotoihin tarpeellinen. Piikkiön seurakunta haluaa taloudellisen taantuman aikana lisätä diakonia- ja nuorisotyötä. Työttömyyden ja taantuman aiheuttamat muut ongelmat lisäävät henkistä ahdistusta ja syrjäytymistä sekä aikuisten että nuorten keskuudessa. Nämä ongelmat heijastuvat koko perheeseen. Taloudellinen taantuma on suhdanneilmiö, jonka odotetaan väistyvän, myös siitä syystä virka perustetaan määräaikaisena. Perusteluja työvoiman lisäämiseksi diakoniatyöhön: 1. Retki- ja leiritoiminnassa tarvitaan usein vähintään kahta työntekijää turvallisuussyiden takia. Joissakin asiakastapaamisissa ja asiakaskäynneillä tarvitaan kahta työntekijää. Kaikkia asioita ei saa eikä voi ohjeistuksen mukaan hoitaa yksin. Taloudellinen taantuma tulee lisäämään asiakaskontakteja. 2. Diakoniatyössä työmuotoja on paljon ja ikäjakauma on laaja. Diakoniatyö on yksilö- ja ryhmätyötä, sekä retki- ja leirityötä. 3. Diakoniatyöhön kuuluu mm. yhteisvastuukeräys, kansanvälinen diakoniatyö, diakoniakasvatus, surutyö, vanhus- ja eläkeläistyö, päihdeja kriminaalityö, yksinhuoltajat ja muut perheet, mielenterveystyö, vapaaehtoistyö, omaishoitotyö, kehitysvammatyö ja muut vammautuneet. Yhdelle työntekijälle ei riitä tarpeeksi aikaa paneutua kaikkiin työmuotoihin. Monista työmuodoista kertyy vuodessa paljon kokouksia, palavereita ja työryhmiä. 4. Lomien, sairaslomien, työmatkojen ja koulutusten takia olisi hyvä, että olisi kaksi työntekijää, jotka voisivat tuurata toisiaan. Päivystysaikoja ja sovittuja vastaanottoja ei tarvitse peruuttaa, jos on toinen työntekijä. Perusteluja työvoiman lisäämiseksi nuorisotyöhön: 1. Retki- ja leiritoimintaan sekä nuorten iltoihin tarvitaan usein vähintään kahta työntekijää turvallisuussyiden takia. Taloudellinen taantuma lisää kysyntää nuorten toiminnalle. 2. Tällä hetkellä Piikkiön seurakunnassa on viisi rippikouluryhmää ja vain yksi nuorisotyönohjaaja, joka ei pääse kaikille leireille. 3. Piikkiössä nuorisotyö on ollut jo vuosia pääsääntöisesti erityisnuorisotyötä. Perustettavaksi esitetyn diakonian viran tehtäväluetteloksi esitetään seuraavaa: Diakoniatyö (50% työajasta) - osallistuu henkilökohtaiseen asiakastyöhön: sielunhoito ja kriisityö, kotija laitoskäynnit, päivystys- ja vastaanottotyö, - osallistuu avustustyöhön ja neuvontatyöhön - järjestää yhdessä muiden työntekijöiden kanssa retkiä, leirejä, seurakunnan tilaisuuksia ja ohjaa ihmisiä muihin tilaisuuksiin

4 Yhteinen kirkkovaltuusto yhteistyö yhtymän sisällä ja Kaarinan kaupungin kanssa - yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa ja erilaisten yhdistysten kanssa - seurakunnan diakoniatiimin jäsen - osallistuu yhtymän diakonityöntekijöiden ja diakoniapappien yhteisiin kokoontumisiin - osallistuu vanhustyöhön ja onnittelukäynteihin - osallistuu perhetyöhön - osallistuu päihdetyöhön, mielenterveystyöhön ja kehitysvammaistyöhön - osallistuu surutyöhön - vapaaehtoistyön organisointi: koulutus, rekrytointi, huolto - osallistuu diakoniakasvatukseen - osallistuu yhteisvastuukeräykseen - lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät Nuorisotyö (50% työajasta) - osallistuu isoskoulutukseen ja isosten leiritoimintaan - osallistuu rippikoulutyöhön erityisesti omien kesäleiriryhmien osalta - osallistuu avoimiin oviin ja yökahvilaan - osallistuu koulujen päivänavauksiin - vuorovuosina nuorisotyöntekijän kanssa joko osallistuu yhtymän kymppileirien järjestämiseen tai vastaa seurakunnan omasta varhaisnuorten tms. leiristä (leiri voi olla myös esimerkiksi perheleiri, lastenleiri tai muu vastaava lapsiperheiden kesäohjelma) - varhaisnuorisotyön viikkotoiminnan järjestäminen - osallistuu mahdollisuuksien mukaan VaNu:n kokouksiin - lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät Esitys Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian virka, josta 50% on diakoniatyötä ja 50% nuorisotyötä. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 0% mukainen. Viran perustamisesta lähtien virka jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Päätettiin esityksen mukaisesti. Normaalisti seurakuntien ja muiden yksikköjen tulisi pyrkiä tekemään uusia virkoja ja tehtäviä koskevat ehdotukset siten, että ne ehditään käsitellä normaalin talousarviosuunnittelun raameissa. Seurakuntien määrärahojen jakomallin mukainen taloudellinen itsenäisyys huomioiden Piikkiön seurakunnan esitys voidaan kuitenkin käsitellä em. menettelytavan ulkopuolellakin. Seurakunta on varmistanut sen, että sillä on taloudelliset

5 Yhteinen kirkkovaltuusto edellytykset tähän virkaan. Kyseessä on määräaikainen diakonian virka. Taloustilanne aiheuttaa erityisiä työttömyysriskejä Piikkiön seurakunnan alueen väestölle konepajateollisuuden epävarman tilauskannan vuoksi. Pidän tämän määräaikaisen viran perustamista perusteltuna. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto päättää, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikaisen diakoniatyöntekijän virka. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran tehtävistä 50 % on diakoniatyötä ja 50 % nuorisotyötä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502/0% mukaan. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikaisen diakoniatyöntekijän virka. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran tehtävistä 50 % on diakoniatyötä ja 50 % nuorisotyötä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502/0% mukaan. On muutoksenhakuoikeus. 6 HANNUNNIITUN ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS Asia on poistettu esityslistalta. 7 ANOMUS ILTA LAURAN KANSSA TALK SHOWN JATKORAHOITUKSEKSI VUONNA 2010 Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksesta euroa Kaisa Lundénin, Laura Siltalan ja Laura Virtasen käyttöön nuorten aikuisten Talk Show iltojen järjestämistä varten. Kyseiset illat on järjestetty ja määrärahaa on viime vuoden aikana käytetty euroa kustannuspaikalta Samat toimijat ovat nyt jättäneet jatkoanomuksen vastaavan määrärahan saamiseksi vuodelle Anomus on seuraava: Liite 1 7. Kokemukset illoista ovat olleet hyviä ja illat ovat olleet täysiä, jopa

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys loppuunmyytyjä. Anomuksesta ilmenee hankkeen talousarvio, joka päätyy euroon. Kirkkovaltuustolta on anottu euroa ja osa saadaan paikallisseurakunnilta ja lipputuloista. Johtoryhmä katsoo, että saavutetun hyvän tuloksen vuoksi iltoja tulisi jatkaa, koska kohderyhmän aktivoiminen osallistumaan muulla tavoin seurakuntien toimintaan on osoittautunut vaikeaksi. Anomuksen olisi tullut olla käsittelyssä jo talousarviota laadittaessa, mutta se on tullut kirjaamoon vasta kuluvan tammikuun 14. päivä. Kirkkovaltuustolla on käyttövarauskustannuspaikalla käytettävissä euroa. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa kustannuspaikalle Talk Show illat. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Päivi Hovila piti Talk Show-formaattia sinänsä kannatettavana, mutta näki ongelmia kirkon toimintaan sitomisessa sekä budjetoimattoman toimintatavan jatkumisessa. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että tapahtuman rahoitusta on suunniteltu riittävän pitkään, jo tämän vuoden budjettia valmisteltaessa, mutta nyt asia on vasta päätettävissä. Kaisti piti tämän kaltaista toimintaa hyvänä tapana saada kontakti nuoriin aikuisiin. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen, valtuutettu Antti Koponen, tuomiorovasti Rauno Heikola sekä kirkkoherra Martti Hirvonen pitivät Talk Showtoimintaa erittäin kannatettavana ja kertoivat omien seurakuntiensa tuesta tälle toiminnalle. Valtuutettu Pirkko Julkunen koki, että tämä raha-anomus tuli yllättäen kirkkoneuvoston päätettäväksi ja valmistelut olivat tuolloin jo pitkällä. Tämä ei ole hyvä käytäntö. Puheenjohtaja totesi, että asiassa ei ollut tehty muutosesitystä. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa kustannuspaikalle Talk Show illat. On muutoksenhakuoikeus.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKON ULKOMAANAVUN AVUSTUSPYYNTÖ HAITIN KATASTROFIN SEURAUSTEN LIEVITTÄMISEKSI Kirkon Ulkomaanapu on vedonnut seurakuntiin lähetetyllä avustuspyynnöllä. Avustuspyyntö on seuraava: Liite 1 8. Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto myönsi Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen joulukuussa 2009 käytettäväksi hätäapuna Indonesian Sumatran saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Edellä mainitun avustuksen antaminen oli oikea-aikainen, koska osaksi näiden varojen turvin Kirkon Ulkomaanapu saattoi reagoida välittömästi Haitin avunpyyntöihin katastrofin tapahduttua Tällä hetkellä näyttää siltä, että avustustyö Haitissa alkaa sujua ja puhtaan veden sekä ravinnon toimittaminen on mahdollista pääkaupungin sataman ja lentokentän kuntoon saamisen jälkeen. Toisin sanoen juuri nyt alkaa suuri rahantarve. Talous- ja suunnittelujohtaja esittää, että avustuspyyntöön vastataan euron avustuksella. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää myöntää käyttövarauksestaan Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Haitin saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Uolevi Lahti tiedusteli, mitä seurakuntayhtymä tekee, mikäli tämän kaltaisia maanjäristyksiä tulisikin useita vuoden aikana. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti vastasi, ettemme toki tiedäkään luonnonkatastrofeista ennalta, mutta Haitissa nyt tapahtunut katastrofi on poikkeuksellisen vakava. Onni onnettomuudessa oli se, että kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessaan myöntämä vastaava tuki Indonesian maanjäristyksen uhreille oli turvaamassa Kirkon Ulkomaanavun kassa-asemaa. Lisäksi Haitissa oli jo paikan päällä valmis Luterilaisen Maailmanliiton organisaatio suomalaisine johtajineen. KUA on sekä tehokas että taloudellinen avustusorganisaatio.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Valtuutettu Pentti Huovinen korosti Haitin katastrofin suuruutta ja vertasi Haitin kansantalouden elpymismahdollisuuksia turismista elävään Thaimaahan ja totesi ne pienemmiksi. Valtuutettu Harri Raitis kannatti avustuksen myöntämistä ja korosti avustustoimintaan ryhtymisen nopeutta. Lahti korosti, ettei vastusta tätä avustusta ja tiedusteli, miten muut seurakuntayhtymät ovat haasteeseen tarttuneet. Kaisti vastasi, ettei tiedä muiden avustuspäätöksistä, mutta on tietoinen, että muuallakin seurakuntayhtymissä asiaa valmistellaan positiivisesti. Kirkkovaltuusto päätti myöntää käyttövarauksestaan Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Haitin saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. On muutoksenhakuoikeus. 9 MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SUURELLA SYDÄMELLÄ HANKKEESEEN Esitys Suurella sydämellä hankkeesta on diakoniatyön johtokunnan valmistelemassa muodossa ollut esillä kirkkoneuvostossa , jolloin hanke-esityksestä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen ja kirkkoherrainkokouksen lausunnot mennessä. Kirkkoneuvoston esitys ja päätös oli seuraava: Diakoniatyön johtokunta on :n 34 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite 1 9. otteeseen sisältyy esitys Suurella sydämellä hankkeesta. Vapaaehtoistyön monipuolistaminen ja sen näkyvyyden lisääminen on viime vuosina ollut toistuvasti esillä tavoitteena. Asia on koettu tärkeäksi ja valtakunnallisestikin nettisivut ovat käytössä Tampereen, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymissä. Selvityksen mukaan Oulussa, Nokialla ja Porissa ollaan sivustoja ottamassa käyttöön. Sivusto kuuluu kirkon Hengellinen elämä verkkohankkeeseen. Johtoryhmässä todettiin, että ehdotus on kannatettava, mutta sen toteutuksen aikataulu näyttää ilmeisen kiireelliseltä. Hyvää asiaa ei kannata

9 Yhteinen kirkkovaltuusto haaskata liian kunnianhimoiseen toteutusaikatauluun. Äärimmäisen tärkeätä on, että paikallisseurakunnat omalta osaltaan suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Tämän johdosta ennen asian jatkokäsittelyä täytyy siitä saada joko kirkkoherrainkokouksen tai seurakuntaneuvostojen lausunnot. Kesää ajatellen kirkkoherrainkokouksen lausunto lienee nopeammin saatavissa. Esitys Kirkkoneuvosto päättää pyytää kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausuntoa pyydetään syyskuun aikana. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Pirkko Julkunen esitti, että lausunto pyydetään myös seurakuntaneuvostoilta. Kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta ja kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä -verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausunto pyydetään mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja kirkkoherrainkokoukselle. Saadut lausunnot kuuluvat seuraavasti: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää suunnitelmaa Suurella Sydämellä hankkeesta hyvänä ja kannattaa sen toteuttamista. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Mikaelinseurakuntaneuvosto katsoo, että Suurella sydämellä verkkopalvelu ja nettisivusto on paikallisseurakunnan kannalta hyvä tapa markkinoida vapaaehtoistyötä. Kuitenkin tärkeintä on se, että paikallisseurakunnat kantavat vastuun vapaaehtoisten rekrytoinnista ja heidän ohjaamisestaan seurakunnan kannalta tärkeisiin tehtäviin.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Suurella sydämellä hanke nostaa jälleen esille seurakuntien kannalta keskeisen asian: vapaaehtoistoiminnan. Samalla se tarjoaa periaatteessa hyvän ja näyttävän kanavan, jonka kautta vapaaehtoistyötä voidaan markkinoida ja jonka kautta vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin saada. Ennen kuin luodaan tekninen kanava vapaaehtoistyön organisoinnin työvälineeksi, vauhtia tulisi ottaa kauempaa kysymällä mitä, millaista sekä miten suunniteltua ja organisoitua on seurakuntien vapaaehtoistoiminnan koko kenttä? Vapaaehtoistyön kenttä ei ole seurakunnissa, Martinseurakunnassakaan, kyntämätön sarka. Monilta osin sen jäntevä suunnittelu ja organisointi on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Ainakaan Martissa tuskin on vielä loppuun asti selvitetty, missä kaikessa vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin käyttää, saati että työkenttää olisi muutoin jäsennetty. Tämä kunnollinen selvitystyö vapaaehtoistyön kokonaiskentästä tulisi tehdä ennen kuin päätetään, miten sitä markkinoidaan tai miten rekrytointi on mielekästä hoitaa. Ennen markkinointia ja rekrytointia pitäisi siis tehdä hyvä pohjatyö vapaaehtoistyön tarpeiden selvittämiseksi seurakunnassa. Kysymys on viime kädessä seurakuntien palvelukseen tulevista vapaaehtoisista toimijoista, ja sekä heidän että seurakunnan kannalta työn selkeä organisointi tulisi jäsentää seurakunnassa, siis vapaaehtoistyön todellisella pelipaikalla. Suurella sydämellä hankkeen aikataulu on seurakuntien kannalta liian tiukka. Aikataulu on suunniteltu siitä lähtökohdasta, että vapaaehtoistyön substanssi, sisältö on ikään kuin jo selkeänä olemassa ja nyt olisi kyse vain työn teknisestä kanavoinnista ja markkinoinnista. Näin ei ainakaan Martinseurakunnassa tilanne kuitenkaan ole. Hankkeen veturina on diakoniakeskus. Se on ymmärrettävää, koska merkittävä osa seurakuntien vapaaehtoistyöstä tapahtuu juuri diakoniatyössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vapaaehtoistyö seurakunnissa on monimuotoista ja diakonia muodostaa yhden osan kokonaisuudesta. Mikäli Suurella sydämellä hanke olisi ensi sijassa diakonian vapaaehtoistyön kanava, asian työstäminen voisi jatkua Diatorissa, kuten muukin diakoniatyötä koskeva yhteistyön suunnittelu Suurella sydämellä hanke sinällään on kannatettava, joskin on koko ajan syytä kriittisesti pohtia sitä, kuinka kauaksi vapaaehtoistyön organisointi ja rekrytointi siirretään siltä kentältä, jossa työtä tosiasiallisesti tehdään.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvosto päätti esittää lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Seurakuntaneuvosto suhtautuu periaatteessa myönteisesti Suurella sydämellä hankkeen toteuttamiseen seurakuntayhtymässämme. On hyvä tarjota myöskin sellainen seurakunnan toimintaan liittymisen muoto. Aivan selkeästi ei hankesuunnitelmasta kuitenkaan käy ilmi, onko kyse pelkästään diakoniatyön vapaaehtoistoiminnasta vai liitettäisiinkö siihen muukin vapaaehtoistoiminta? Suunniteltu aikataulu vaikuttaa seurakunnan kaikkien toimintojen kannalta turhan nopealta. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan kohdalla käsitellyt vapaaehtoistyön verkkopalvelun ja nettisivujen käyttöönottamista. Hankkeelle on annettu nimi Suurella Sydämellä. Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt hankesuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen lausuntoa mennessä. Suurella Sydämellä on internetissä oleva vapaaehtoispankki. Verkkopalvelulla on yhteinen alkusivu, josta voi valita oman paikkakunnan, jonka sivuilta löytyvät paikalliset vapaaehtoistehtävät. Suurella Sydämellä sivustoihin ovat tällä hetkellä liittyneet Helsinki, Vantaa, Tampere ja Mikkeli sekä liittymässä ovat Oulu, Pori ja Nokia. Yhteinen diakoniatyön johtokunta on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön Suurella Sydämellä verkkopalvelu ja nettisivusto. Sivuston hankkimiskustannuksiksi on arvioitu hieman alle Suurella Sydämellä - hankkeen käyttöönotosta on Diakoniakeskuksen toimesta laadittu hankesuunnitelma, joka on oheisessa liitteessä (Liite 1/ 167/sn7/2009). Seurakunnilla olisi vastuu tuoda vapaaehtoistyön tehtäviä sivuille, vastata vapaaehtoistyöhön haluavan yhteydenottoihin ja opastaa heidät tehtävään. Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja koordinoi vapaaehtoistyötä ja vastaa sivustosta. Hän kehittää, kouluttaa ja päivittää sivustoja yhdessä seurakuntien kanssa. Kussakin seurakunnassa tulisi valita sivustojen vastuuhenkilö, joka laittaisi seurakuntien ilmoitukset sivustoihin, vastaisi niitä koskeviin tiedusteluihin ja ylläpitäisi rekisteriä vapaaehtoisista. Hänen tulisi suorittaa myös vapaaehtoisten haastattelu ja tehtävään ohjaus. Hankesuunnitelmassa on esitetty, että sivusto otetaan käyttöön tänä vuonna vapaaehtoistyön viikolla eli viikolla 49. Seurakuntaneuvosto toteaa, että Suurella Sydämellä hanke on hyvä ja kannatettava. Sivustojen käyttöönottoon tänä syksynä ei Maarian seurakunnalla ole kuitenkaan mahdollisuuksia. Vapaaehtoistyön käytännön suunnittelu ja käyttöönotto paikallistasolla ei ole polkaistavissa käyntiin

13 Yhteinen kirkkovaltuusto sillä aikataululla, jota hankesuunnitelmassa on esitetty. Maarian seurakunta on ottanut ensi vuoden painopistealueeksi vapaaehtoistyön kehittämisen. Se edellyttää henkilöstöresurssien irrottamista nykyisistä tehtävistä tai kokonaan uuden työntekijän palkkaamista. Hänen kouluttamiseensa tulee varata myös riittävästi aikaa. Vapaaehtoistehtävien kartoittaminen on oma haasteellinen tehtävänsä. Sen hahmottamiseen tulisi paneutua huolella ehkä kouluttautumalla yhteisin seminaarein tai ainakin tutustumalla käytössä oleviin vapaaehtoistehtäviin niissä kaupungeissa, jotka jo ovat mukana Suurella Sydämellä -hankkeessa. Pelkästään nettisivujen selailu ei asiassa ole riittävä tapa tutustua asiaan. Toiseksi hankesuunnitelmassa ei ole käsitelty lainkaan vastuukysymyksiä, jotka liittyvät vapaaehtoisten lähettämiseen tehtäviin. Heidän varustamisensa seurakunnan edustajiksi vapaaehtoistyöhön vaatii myös huolellista suunnittelua ja vastuiden selvittämistä. Vapaaehtoisten innostaminen ja hoitaminen tarvitsee myös taloudellisia resursseja, joiden mitoittaminen hallitusti seurakunnan talousarvioon edellyttää seikkaperäistä suunnittelua. Näin ollen Suurella Sydämellä -hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää hitaampaa aikataulua kuin esityksessä on tuotu esille, huolellista valmistautumista ja resurssien löytämistä paikallisseurakunnan tasolla. Joka tapauksessa hanke ansaitsee varauksettoman tuen ja sen kehittelyä tulee jatkaa. Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelystä ilmenevän lausunnon. : Esityksen mukaan. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntien kannalta hankkeessa ei ole kyse vain olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan ikään kuin rekisteröimisestä ja laittamisesta yleisesti nähtäville. Olemassa oleva vapaaehtoistoiminta ei seurakunnissa ole välttämättä sillä tavalla organisoitunutta, että sen piiriin voidaan lyhyellä aikavälillä toivottaa tervetulleeksi ennalta arvioimaton määrä uusia vapaaehtoisia. Toisekseen hanke toteutuessaan luultavasti edellyttäisi seurakunnilta myös uusien vapaaehtoishankkeiden käynnistämistä tässä yhteydessä. Tai se olisi ainakin järkevää, kun voitaisiin käyttää hyväksi Suurella sydämellä hankkeeseen liittyvää julkisuutta.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Mutta jos ja kun puhutaan viikkoon 49 (2009) tähtäävästä aikataulusta, on todettava, että se on seurakuntien kannalta kireä luultavasti liian kireä. Tosin pääongelma asiassa ei kuitenkaan liene itse aikataulu vaan seurakuntien pitäisi myös kireän aikataulun puitteissa hahmottaa perusteet sille, että seurakuntien kannalta on tarkoituksenmukaista luoda järjestelmä, jossa seurakuntien monimuotoista vapaaehtoistyötä ryhdyttäisiin organisoimaan nimenomaan diakoniakeskuksen toimesta. Täytyy muistaa, että seurakuntien vapaaehtoistyöstä vain osa tapahtuu diakoniatyössä. Toivottavaa tietysti olisi, että diakoniatyön osuus seurakuntien vapaaehtoistyössä lisääntyisi. Tähän tavoitteeseen varmasti myös Suurella sydämellä hanke tähtää. Mutta jos hanke (esim. aikataulusyistä) rajattaisiin vain diakoniatyön piiriin, keskustelu Suurella sydämellä vapaaehtoishankkeesta voitaisiin käydä normaalissa järjestyksessä osana Diatorin keskustelua. Myös päätökset asiassa voitaisiin tehdä siellä, niin kuin muissakin diakoniatyön yhteishankkeissa. Tosin silloinkin jos / kun Suurella sydämellä - hanke rajattaisiin vain diakoniatyöhön, joudutaan pohtimaan sitä, miten kauas paikallisseurakunnasta seurakuntadiakonian vapaaehtoisrekrytoinnin tekniikka on järkevää siirtää. Esitys lausunnoksi: Seurakuntaneuvoston pitää ajatusta vapaaehtoistyön verkkopalvelu ja nettisivujen käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä kannatettavana. Seurakuntaneuvosto ei kuitenkaan näe realistisena toteuttaa hanketta suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellussa mittakaavassa. Jos hanke halutaan toteuttaa suunnitellulla aikataululla, se edellyttää, että hanke rajataan koskemaan ainoastaan diakoniatyötä. Aiheen rajaaminen ainoastaan diakoniatyöhön ei välttämättä ole este jatkokehittämiselle, pikemminkin päinvastoin; yhdellä työalalla kerätään kokemuksia ja näiden kokemusten turvin kehitystyötä jatketaan. Tulevaisuuden tavoitteena täytyy pitää sellaisen vapaaehtoistyön verkkopalvelun luominen, jota diakoniatyön johtokunta esityksessään on hahmotellut. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin : Seurakuntaneuvoston pitää ajatusta vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja

15 Yhteinen kirkkovaltuusto nettisivujen käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä kannatettavana. Jos hanke halutaan toteuttaa suunnitellulla aikataululla, se edellyttää, että hanke rajataan aluksi koskemaan ainoastaan diakoniatyötä. Aiheen rajaaminen ainoastaan diakoniatyöhön ei välttämättä ole este jatkokehittämiselle, pikemminkin päinvastoin; yhdellä työalalla kerätään kokemuksia ja näiden kokemusten turvin kehitystyötä jatketaan. Tulevaisuuden tavoitteena täytyy pitää sellaisen vapaaehtoistyön verkkopalvelun luominen, jota diakoniatyön johtokunta esityksessään on hahmotellut. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto katsoo, että hanke on kallis ja monimutkainen ja toivoo, että se toteutettaisiin yksinkertaisemmalla tavalla. Esimerkiksi seurakuntayhtymän omia nettisivuja voitaisiin hyödyntää. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa Suurella sydämellä - verkkopalvelun vastaavan seurakunnan strategian yhtä päämäärää: Luoda erilaisia mahdollisuuksia Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiseen sekä painopistealueita: Yhteistyön lisääminen työalojen välillä ja Vapaaehtoistyön organisoiminen. Vapaaehtoisista käydään kovaa kilpailua yhteiskunnassamme. Seurakuntien on otettava osaa tähän kilpailuun ja kehitettävä omaa vapaaehtoistoimintaansa sekä rekrytoimistapojaan. Suurella sydämellä formaatti on ajanmukainen ja tehokas tapa tavoittaa ja kutsua ihmisiä. Se voi erityisesti tavoittaa ihmisiä, joita ei osata seurakunnan taholta vapaaehtoiseksi pyytää. Formaatin vahvuutena on sen tarjoama mahdollisuus keikkaluonteiseen vapaaehtoistoimintaan, joka kulkisi jo olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan rinnalla. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Suurella sydämellä verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottoa. Verkkopalvelu on suuri mahdollisuus koko seurakunnan ei vain vapaaehtoistyön kehittämiseen. Suunnitelman mukainen palvelun käyttöönottoaikataulu muodostunee liian tiukaksi. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että palveluverkon käyttöönoton aikataulutus valmistellaan huolella. Näin varmistetaan, että palveluverkon lanseeraaminen ei joudu taistelemaan medianäkyvyydessä muiden seurakunnallisten projektien kanssa. (mm. seurakuntavaalit 2010)

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoherrainkokous Kirkkoherrainkokous tutustui hankkeeseen kokouksessaan ( 54). Hankkeeseen seurakuntien kannalta liittyviä ongelmia on valotettu esittelytekstissä ( 54). "Liite": Kannattaa lukea kokouksen 6/2009 ( 54) pöytäkirja. Seurakuntien kannalta hankkeessa ei ole kyse vain olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan ikään kuin rekisteröimisestä ja laittamisesta yleisesti nähtäville. Olemassa oleva vapaaehtoistoiminta ei seurakunnissa ole välttämättä sillä tavoin organisoitunutta, että sen piiriin voidaan lyhyellä aikavälillä toivottaa tervetulleeksi ennalta arvaamaton määrä uusia vapaaehtoisia. Toisekseen hanke toteutuessaan luultavasti edellyttäisi seurakunnilta myös uusien vapaaehtoishankkeiden käynnistämistä tässä yhteydessä. Tai se olisi ainakin järkevää, kun voitaisiin käyttää hyväksi Suurella sydämellä - hankkeeseen liittyvää julkisuutta. Mutta jos ja kun puhutaan viikkoon 49 (2009) tähtäävästä aikataulusta, on todettava, että se on seurakuntien kannalta kireä luultavasti liian kireä. Tosin pääongelma asiassa ei kuitenkaan liene itse aikataulu vaan kirkkoherrojen pitäisi myös kireän aikataulun puitteissa hahmottaa perusteet sille, että seurakuntien kannalta on tarkoituksenmukaista luoda järjestelmä, jossa seurakuntien monimuotoista vapaaehtoistyötä ryhdyttäisiin organisoimaan nimenomaan diakoniakeskuksen toimesta. Täytyy muistaa, että seurakuntien vapaaehtoistyöstä vain osa tapahtuu diakoniatyössä. Toivottavaa tietysti olisi, että diakoniatyön osuus seurakuntien vapaaehtoistyössä lisääntyisi. Tähän tavoitteeseen varmasti myös Suurella sydämellä hanke tähtää. Mutta jos hanke (esim. aikataulusyistä) rajattaisiin vain diakoniatyön piiriin, keskustelu Suurella sydämellä vapaaehtoishankkeesta voitaisiin käydä normaalissa järjestyksessä osana Diatorin keskustelua. Myös päätökset asiassa voitaisiin tehdä siellä, niin kuin muissakin diakoniatyön yhteishankkeissa. Tosin silloinkin jos / kun Suurella sydämellä hanke rajattaisiin vain diakoniatyöhön, joudutaan pohtimaan sitä, miten kauas paikallisseurakunnasta seurakuntadiakonian vapaaehtoisrekrytoinnin tekniikka on järkevää siirtää. Näin ollen kunkin kirkkoherra on perusteltua keskustella Suurella sydämellä hankkeesta omassa seurakunnassaan sekä

17 Yhteinen kirkkovaltuusto diakoniatyön että muiden työmuotojen kanssa. Esitys: 1. Kirkkoherrainkokous jatkaa keskustelua Suurella sydämellä hankkeesta 2. Kukin kirkkoherra selvittää omassa työyhteisössään, miten Suurella sydämellä hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa 3. Suurella sydämellä- hankkeeseen palataan, kun seurakuntien hankkeeseen liittyvät näkökulmat on selvitetty. Esityksen mukaan. Seurakuntaneuvostot antavat asiasta lausuntonsa mennessä. Seurakunnilta saatujen lausuntojen yleissävy Suurella Sydämellä hankkeeseen oli myönteinen. Varaumat koskivat lähinnä alkuperäistä kireäksi koettua aikataulua. Joissakin lausunnoissa puututtiin vapaaehtoisten rekrytointivastuun toteuttamiseen sekä sen huolelliseen suunnitteluun. Näitä lausunnoista ilmeneviä näkökulmia on täysin mahdollista toteuttaa Suurella Sydämellä hankkeen toteutuksessa. Edellisen kirkkoneuvoston kokouksen jälkeen saatujen lausuntojen lisäksi diakoniakeskus on toimittanut hallintojohtajalle yksityiskohtaisen esityksen Suurella Sydämellä hankkeesta, mikä sisältää myös esityksen euron projektikuluista sekä euron ylläpitokuluista. Diakoniakeskuksesta tullut esitys on seuraava: 1. Tutkimusta ihmisten auttamisen halusta Ray:n juhlavuoden kansalaiskyselyssä ( julkaistu Tutkija Anne Birgitta Pessi) todetaan, että Suomalaiset ovat aktiiveja auttajia. Peräti 91% suomalaisista on sitä mieltä, että auttaminen tuottaa hänelle iloa tai että hän tuntee myötätuntoa autettavaa kohtaan. Teoilla auttamiseen on valmis useampi kuin kaksi kolmesta suomalaisesta (68%). Erityisen auttamisvalmiita ovat nuoret, jotka ovat valmiita auttamaan teoilla lähes kaikkia kyselyssä nimettyjä kohderyhmiä. Auttamismotiiveista nuorille keskeisimpiä ovat ilo, auttaminen oikeana tekona ja elämäntapa. Perinteisen auttamismotiivin, kristillisen lähimmäisenrakkauden, kokee auttamisensa motiiviksi tänäkin päivänä puolet. 2. Kirkko Kirkon strategiassa: Meidän kirkko- osallisuuden yhteisö. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen todetaan, että olemme yhdessä rakentamassa osallisuuden kirkkoa. Kirkon perustehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja

18 Yhteinen kirkkovaltuusto luomakunnasta. Tulevaisuuden strategisiksi suuntaviivaksi nostetaan esille vapaaehtoistoiminta ja todetaan, että kirkon tehtävä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus toimia lähimmäisen rakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Strategiassa todetaan myös viestinnän tärkeys vuorovaikutuksen lisääjänä ja hengellisen elämän tukijana sekä todetaan tarve lisätä panostusta uuden median käyttöön. Kokonaiskirkon taholla vapaaehtoistyöhön panostetaan myös siltä osin, että Kirkkohallituksessa ollaan tekemässä koko kirkon vapaaehtoistoiminnan strategiaa. Kirkkohallitukseen on palkattu uutena työntekijänä vapaaehtoistyön kehittämishankkeeseen projektisihteeri Anne Viljanen. Kirkkopalveluissa työskentelee koulutuspäällikkö, jonka erityisalana on vapaaehtoistyö. Seurakunnista ja seurakuntayhtymistä ovat kirkkohallituksen hengellinen elämä verkossa alaiseen vapaaehtoistyön verkkopalveluun, Suurella Sydämellä sivustoihin, liittyneet Helsinki, Vantaa, Tampere, Mikkeli ja Pori sekä liittymässä ovat Oulu ja Nokia. Verkkopalvelulla on yhteinen alkusivu, josta voi valita oman paikkakunnan jonka sivuilta löytyy paikalliset vapaaehtoistehtävät. 3. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Diakoniakeskuksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2009 on yhdeksi tavoitteeksi asetettu Vapaaehtoistyön kehittäminen. Myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vanhustyönstrategiassa on nostettu esiin vapaaehtoistyön vahvistamisen tarve. Toimenpide-esityksen mukaan vapaaehtoistyön lisääminen otetaan osaksi seurakuntayhtymän seurakuntien strategiaa, ja vapaaehtoistyön näkyvyyttä, vapaaehtoisten määrää ja koulutusta lisätään. Myös joissakin seurakunnissa (Kaarina, Maaria, Martti, Paattinen) on vapaaehtoistyön kehittäminen, nostettu vuoden 2009 ja 2010 avaintavoitteiksi. Kirkkoherrojen kokouksessa ollaan asiasta keskusteltu ja myös todettu vapaaehtoistoiminnan olevan yksi keskeinen kehittämisen kohde seurakunnissa. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on pyytänyt Taloustutkimus Oy.lta tutkimusta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä. Tutkimuksen sisältönä olivat seurakuntien jäsenyys, seurakuntien toiminta- ja palvelumuotojen sekä tilaisuuksien tunteminen ja osallistuminen sekä tyytyväisyys niihin, kokonaisarvio seurakuntien toiminnasta ja palveluista ja tulosten vertailu soveltuvin osin vuoden 2007 tutkimukseen. Tutkimus tehtiin osana Turku Tänään monilaajatutkimusta keväällä 2009, kohderyhmänä 15-79v väestö, Turussa ja Kaarinassa asuvat n= 682.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Tutkimus kertoo vapaaehtoistyön organisoinnin olevan yhtymän toimintamuodoista tuntemattomin. Joka toisella seurakuntalaisella on tietämystä tai lähiaikojen kokemuksia seurakunnan toiminta- tai palvelumuodoista, joista tutuimpia ovat diakoniatyö, lasten ja nuorten toiminta, partiotoiminta, aikuisten pienryhmät ja kirkon auttamistyö ulkomailla. Tutkimuksen 24:stä eri toimintamuodoista vapaaehtoistenorganisointi seurakunnissa tunnettiin heikoiten. Vastaajien vapaaehtoistyömuotojen organisoinnin tunnettavuus oli 9,5 % vastanneista, kun kaikkien tutkimuksessa olleiden työmuotojen (yhteensä 24) keskiarvo oli 14 %. Toimintamuodoista tuntemattomimpiin kuuluviin (vapaaehtoistyön organisointi, palveleva puhelin ja sairaalapapin työ) ollaan keskimääräistä myös jonkin verran vähemmän tyytyväisiä. Tyytyväisyys toiminta- ja palvelumuotoihin on samalla tasolla kuin kaksi vuotta sitten samoista asioista kysyttäessä. Vapaaehtoistyön organisointi Tyytyväisyys 3,11 (asteikolla 1 tyytymätön-5 erittäin tyytyväinen). 4. Hankesuunnitelma Syksystä 2008 on kokoontunut työryhmä pohtimaan vapaaehtoistyön kehittämistä yhtymässämme. Ryhmän kokoonkutsujana on ollut Mervi Salin-Inkinen, jonka Jet- koulutuksen kehittämisprojektihankkeena on ollut auttamisen kulttuurin vahvistaminen yhtymässä. Projekti on konkretisoinut vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen yhtymässä. Ryhmä on toiminut hankkeen ohjausryhmänä. Ryhmän jäsenet: Anu Aarnivala, diakoniatyöntekijä Kaarinan srk, Heikki Arikka, kasvatuksen teologi, Kaisa Lunden, projektityöntekijä, nuoret aikuiset tuomiokirkko srk, Mervi Salin-Inkinen, diakoniasihteeri Katja Suominen, diakoniatyöntekijä Martin srk, Nina Tulonen vapaaehtoistoiminnan diakoniatyöntekijä ja Minna Vesanto, tiedottaja. Ohjausryhmässä on tutustuttu ihmisten auttamisen halusta tehtyihin tutkimuksiin ja vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä. Ryhmä on käynyt tutustumassa Kansalaisareenan, SPR:n koordinoimaan vapaaehtoistyöhön ja Helsingin ja Tampereen seurakuntayhtymän Suurella Sydämellä hankkeisiin, sekä Kirkkopalvelujen opintokeskuksen tarjoamaan vapaaehtoistyön tukeen. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on perusteltua niin tutkimuksellisesta, valtakunnallisesta, kirkollisesta kuin myös meidän seurakuntayhtymän näkökulmasta. Ohjausryhmä näkee tarpeelliseksi kehittää vapaaehtoistyössä kevyempää, tehtäväkohtaista mallia olemassa olevan hyvän ja tasokkaan vapaaehtoistoiminnan rinnalle. Tavoitteena on muodostaa olemassa olevan vapaaehtoistyön ympärille löyhempiä verkostoja ja moninaisempia tehtäviä.

20 Yhteinen kirkkovaltuusto Nykyinen aktiivijoukko muodostaa ikään kuin kivijalan, jonka ympärille löyhempien verkostojen on helppo liittyä. Yksittäisen ihmisen on mahdollisuus liikkua vapaaehtoistoiminnassa omien tarpeiden mukaan. Kaikilla on mahdollisuus yhteisölliseen kokemiseen, mutta omin ehdoin. Joillekin riittää mahdollisuus ja tietoisuus. Kaikilla kokemus liittymisestä suurempaan kokonaisuuteen, jonka avulla tavoitetaan ja autetaan enemmän ihmisiä. Sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisen ja markkinoinnin että vapaaehtoisten rekrytoinnin kannalta on tärkeää, että seurakuntayhtymä kehittää vapaaehtoistoiminnan välittämisen ja vapaaehtoistyöntekijöiden tukemisen mahdollisuuksia verkossa. Ohjausryhmä on tutustunut vapaaehtoistyötä kokoavaan ja markkinoivaan Suurella Sydämellä verkkopalveluun ja mahdollisuuteen liittyä siihen. Suurella Sydämellä on netissä oleva vapaaehtoispankki. Sivuilta löydät eri kaupunkien tarjolla olevia vapaaehtoistöitä. Vapaaehtoistyöpaikkoja tarjoavat ev.lut. seurakunnat sekä yhteistyökumppanit. Tehtäviin ilmoittautumiseen tarvitset vain sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Suurella Sydämellä verkkopalvelu on osa kirkkohallituksen Hengellinen elämä verkossa projektia ja se tarjoaa hyvän, edullisen ja valmiiksi tunnetun työvälineen vapaaehtoistyöstä viestimiseen ja uusien vapaaehtoisten rekrytointiin konkreettisiin ja selkeisiin vapaaehtoistehtäviin. Tehdyn valmistelutyön perusteella hankkeen tavoitteeksi on konkretisoitunut Suurella Sydämellä verkkopalvelun käyttöön otto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä. Verkkopalvelun ylläpitäjäksi on valittu mm. Tampereen käyttämä Tahtotila Oy. 5. Hankesuunnitelman aikataulu Seurakuntayhtymän työyhteisöpäivässä oli vapaaehtoistoiminnan koulutusosio, jonka piti Kirkkopalveluiden koulutuspäällikkö Henrietta Grönlund. Kirkkoneuvosto lähetti esityksen Suurella Sydämellä hankkeesta lausuntokierrokselle seurakuntiin ja lausunnot toimitettiin lokakuussa Hankkeen aikatauluksi vuodelle 2010 esitetään seuraavaa: Tammi-helmikuu: Päätöksestä tiedottaminen sisäisesti koko henkilöstölle sekä erityisesti vapaaehtoistyöstä vastaaville työntekijöille.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30.

Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. HAUHON SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO KOKOUSKUTSU/ASIALISTA Hauhon seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään pappilassa tiistaina 24.3.2015 klo 17.30. Kokouksessa käsiteltävät asiat: 1. Seurakunnan

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa

PÖYTÄKIRJA. Alueneuvosto. Aittoniemi Pirjo Savolainen Otto 46 käsittelyn alussa NRO: 5/2015 PÖYTÄKIRJA Alueneuvosto AIKA: 11.6.2015 klo 16.00 PAIKKA: PAIKALLA: Kirkonkranni, kokoustila 1 (1. krs.) Hautala Milla Hihnala Juhani Panula Liisa Mäkinen Satu Ristimäki Asko Sihto Paula KIRKKONEUVOSTON

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

VARTIOKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/ SEURAKUNTANEUVOSTO 7.9.2011 1/5 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 7.9.2011. klo 18 Paikka: Matteuksenkirkko, Olavus-sali Osallistujat: Poissa: Jukka Pakarinen, puheenjoht. Max Isaksson Eija

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 9/2016 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 1.11.2016 klo 18.00-19.00 Läsnä: Kuusiranta Helena, pj Gustafsson Tarja Grönblom Kirsi,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30)

Asialista/ Pöytäkirja Torstai klo (kahvit alkaen klo 16.30) Aika 5-2015 Torstai 7.5.2015 klo 17.00 (kahvit alkaen klo 16.30) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Valtakatu 38, kokoushuone Norppa/Kuutti, 6. krs., Lappeenranta ASIALISTA 52 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo

Kokous 3/2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, klo 22.4.2013 Kokous 3/2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 22.4.2013 klo 18.00-19.50 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Paikka. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Torstai 9.4.2015 klo 17.30 18.53 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 56 KOKOUKSEN

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Torstai klo Neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10 Lappeenranta. Paikka Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Torstai 14.1.2016 klo 17.00 18.30 Paikka Neuvotteluhuone,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Mörsäri Sirkku. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 8/2012 Sivu 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 8.11.2012 klo 17.00-18.30 Paikka Ummeljoen kyläkirkkoa Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., Lehtomäki

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa.

Esityslista. Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. KIRKKONEUVOSTO 6/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 12.10.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Kokouksen alussa Vesa Kastari MHY:ltä esittelee Kurun alueen metsäsuunnitelmaa. Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita

Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Tavoitesuunnittelun toteutuksen periaatteita Koska tavoitesuunnittelu on oppimisprosessi, sitä tarkennetaan suunnittelun edetessä saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella Tavoitesuunnittelulla luodaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. kappalainen, sihteeri Samuel Mäkinen pj. kohdat 1-6 Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika: tiistai 17.2.2015 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 6/2015 Seurakuntaneuvosto 24.9.2015 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 24.9.2015 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, seurakuntasali 2 Kustaantie

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

KÄSITELTÄVÄT ASIAT. 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen ESITYSLISTA /PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 16.1.2017 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Ylä-Savon seurakuntayhtymä Pöytäkirja 5/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouksen aika Ke 3.6.2015 klo 18 19:20 Paikka Väärninsaaren leirikeskus Osallistujat: Jäsenet Varajäsenet

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja Aika Keskiviikko klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone 3. krs, Lappeenranta. Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Kirkkokatu 10 A, 3. krs. / PL 45 53101 Lappeenranta 040 3126 301 lappeenranta.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikko 7.10.2015 klo 18.00 20.31 Paikka Kirkkokatu

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Tiistai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 17.2.2015 klo 17.00 19.40 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkovaltuusto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 20.01.2015 1 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kirkkovaltuuston kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki

59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki 635/2015 59 Toimintakulttuurin muutoksen ehdotusten valmistelu Päätösehdotus Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää merkitä tiedoksi toimintakulttuurin muutoksen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Seurakuntaneuvosto 22.5.2014 sivu 1 (6) HAKUNILAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.5.2014 klo 18.00 Paikka Hakunilan kirkon kokoustila Hakunilantie 48, Vantaa Osallistujat: Jäsenet

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 1/2017 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 26.01.2017 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 20. - 26.1.2017 ja pöytäkirja 27.1. 13.2.2017

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 23 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstai klo 18.30 20.10 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka Marjut

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto Sivu 48 kappelineuvosto 9.11.2015 Sivu 48 Kokousaika: Maanantai 9.11.2015 klo 16.00 18.00 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Muut saapuvilla olleet: Poissa: Loikkanen Toivo, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 2 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 16.2.2016 1 Kokousaika Tiistai 16.2.2016, klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen Kari Kannisto Heli Suoranta Kirsti Syyrakki Sara

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Marjut Niemelä MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika klo 18.30 19.50 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Matti Solehmainen puheenjohtaja Erja Blom Pauli Hujanen Minna Immonen Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

ESITYSLISTA 3 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (5)

ESITYSLISTA 3 /2015 SEURAKUNTANEUVOSTO (5) SEURAKUNTANEUVOSTO 2.3.2015 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 3/2015 Aika ja paikka: Maanantaina 2.3.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen

Läsnä jäsenet Heinonen Heikki kirkkoherra, pj. Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja. Raskinen Marjatta jäsen ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2015 Sivu 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 9.4.2015 klo 17.00-19.12 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Heinonen Heikki kirkkoherra, pj.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 SIVU 13/2013 AIKA Tiistai 17.12.2013 klo 18 19.10 PAIKKA Seurakuntakeskus, os. Latokartanontie 5 Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Jouko Jokinen Kaarina

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja

Kylliäinen Kylli. Mertanen Terttu. Suomalainen Mikko jäsen. Muut osallistujat Pasma Marko johtoryhmän puheenjohtaja Pöytäkirja HÄMEENLINNA-VANAJAN 17.11.2015 SEURAKUNTA Nro 6/2015 DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1/6 Kokousaika Tiistai 17.11.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Itäinen lähiökeskus, Kanervatie 1 Läsnä Appelroth Ulla

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 26.10.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 26.10.2016 klo 16.30-17.50 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 8/2014 Aika ja paikka Maanantai 22.9.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 1/ 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 05.01.2012 1 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 1.9.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 62 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 4 TAPIOLAN KIRKON PERUSKORJAUKSEN TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 7/2011 Aika Paikka 11.10.2011 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Hilakari Laura, Langh-Lagerlöf Laura, Tähkämaa Sanna PÖYTÄKIRJA 1/2016 II 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 18.40 - Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helsten Jorma Laura Hilakarin vara Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo,

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 1/5 SF-CARAVAN YDIN-HÄME RY PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 2016 Aika 10.4.2016 klo 13.00 Paikka Hämeenhelmi, Leppäkoskentie 788, Leppäkoski Läsnä 23 SF-Caravan Ydin-Häme ry:m varsinaista jäsentä

Lisätiedot

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA)

Pöytäkirja Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) 5-2016 Aika Torstai 26.5.2016 klo 17.00 (kahvit klo 16.45) Lappeenrannan evankelisluterilaiset seurakunnat Paikka Lappeenrannan kirkon alasali, Mannerheiminkatu 1, Lappeenranta (HUOM! PAIKKA) ASIALISTA

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Hämeenlinnan kirkossa, Kirkkorinne, 13100 Hämeenlinna. Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Akaan seurakunnan strategia

Akaan seurakunnan strategia Akaan seurakunnan strategia 2017-2021 ARVOT Pyhä: Kunnioitamme kolmiyhteistä Jumalaa, näemme Jumalan kuvan ihmisessä Vastuullisuus: Huolehdimme lähimmäisistämme ja varjelemme luomakuntaa Oikeudenmukaisuus:

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot