TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 11.2.2010 1. Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvoston esitys Puheenjohtaja avasi kokouksen Alkuhartauden piti tuomiorovasti Rauno Heikola. Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu esityslistoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1 2. Kirkkovaltuusto toteaa kokouksen laillisuuden. Ei muutoksenhakuoikeutta. Todettiin. 3 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ei muutoksenhakuoikeutta. Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kirkkoneuvoston esitys

2 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1 3. Ei muutoksenhakuoikeutta. Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 47 varsinaista jäsentä ja 10 varajäsentä eli yhteensä 57/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Ei muutoksenhakuoikeutta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Julkunen ja Eivor Huldén. Ei muutoksenhakuoikeutta. 5 PIIKKIÖN SEURAKUNNAN MÄÄRÄAIKAINEN DIAKONIAN VIRKA Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian virka, josta 50 % olisi nuorisotyötä ja 50 % diakoniatyötä. Seurakuntaneuvoston esitys kuuluu seuraavasti: Piikkiön seurakunnan seurakuntaneuvosto esittää, että Piikkiön seurakuntaan perustettaan määräaikainen diakonian virka, josta 50 % olisi nuorisotyötä ja 50 % diakoniatyötä. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Piikkiön seurakunnassa on tällä hetkellä yksi diakonissan virka ja yksi nuorisotyönohjaajan virka. Seurakunnan kokoon ja nuorten määrään nähden tarvitaan lisää työvoimaa. Viran perustamisesta lähtien virka jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Virka on määräaikainen, koska halutaan seurata, onko puolikas lisävirka

3 Yhteinen kirkkovaltuusto molempiin työmuotoihin tarpeellinen. Piikkiön seurakunta haluaa taloudellisen taantuman aikana lisätä diakonia- ja nuorisotyötä. Työttömyyden ja taantuman aiheuttamat muut ongelmat lisäävät henkistä ahdistusta ja syrjäytymistä sekä aikuisten että nuorten keskuudessa. Nämä ongelmat heijastuvat koko perheeseen. Taloudellinen taantuma on suhdanneilmiö, jonka odotetaan väistyvän, myös siitä syystä virka perustetaan määräaikaisena. Perusteluja työvoiman lisäämiseksi diakoniatyöhön: 1. Retki- ja leiritoiminnassa tarvitaan usein vähintään kahta työntekijää turvallisuussyiden takia. Joissakin asiakastapaamisissa ja asiakaskäynneillä tarvitaan kahta työntekijää. Kaikkia asioita ei saa eikä voi ohjeistuksen mukaan hoitaa yksin. Taloudellinen taantuma tulee lisäämään asiakaskontakteja. 2. Diakoniatyössä työmuotoja on paljon ja ikäjakauma on laaja. Diakoniatyö on yksilö- ja ryhmätyötä, sekä retki- ja leirityötä. 3. Diakoniatyöhön kuuluu mm. yhteisvastuukeräys, kansanvälinen diakoniatyö, diakoniakasvatus, surutyö, vanhus- ja eläkeläistyö, päihdeja kriminaalityö, yksinhuoltajat ja muut perheet, mielenterveystyö, vapaaehtoistyö, omaishoitotyö, kehitysvammatyö ja muut vammautuneet. Yhdelle työntekijälle ei riitä tarpeeksi aikaa paneutua kaikkiin työmuotoihin. Monista työmuodoista kertyy vuodessa paljon kokouksia, palavereita ja työryhmiä. 4. Lomien, sairaslomien, työmatkojen ja koulutusten takia olisi hyvä, että olisi kaksi työntekijää, jotka voisivat tuurata toisiaan. Päivystysaikoja ja sovittuja vastaanottoja ei tarvitse peruuttaa, jos on toinen työntekijä. Perusteluja työvoiman lisäämiseksi nuorisotyöhön: 1. Retki- ja leiritoimintaan sekä nuorten iltoihin tarvitaan usein vähintään kahta työntekijää turvallisuussyiden takia. Taloudellinen taantuma lisää kysyntää nuorten toiminnalle. 2. Tällä hetkellä Piikkiön seurakunnassa on viisi rippikouluryhmää ja vain yksi nuorisotyönohjaaja, joka ei pääse kaikille leireille. 3. Piikkiössä nuorisotyö on ollut jo vuosia pääsääntöisesti erityisnuorisotyötä. Perustettavaksi esitetyn diakonian viran tehtäväluetteloksi esitetään seuraavaa: Diakoniatyö (50% työajasta) - osallistuu henkilökohtaiseen asiakastyöhön: sielunhoito ja kriisityö, kotija laitoskäynnit, päivystys- ja vastaanottotyö, - osallistuu avustustyöhön ja neuvontatyöhön - järjestää yhdessä muiden työntekijöiden kanssa retkiä, leirejä, seurakunnan tilaisuuksia ja ohjaa ihmisiä muihin tilaisuuksiin

4 Yhteinen kirkkovaltuusto yhteistyö yhtymän sisällä ja Kaarinan kaupungin kanssa - yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa ja erilaisten yhdistysten kanssa - seurakunnan diakoniatiimin jäsen - osallistuu yhtymän diakonityöntekijöiden ja diakoniapappien yhteisiin kokoontumisiin - osallistuu vanhustyöhön ja onnittelukäynteihin - osallistuu perhetyöhön - osallistuu päihdetyöhön, mielenterveystyöhön ja kehitysvammaistyöhön - osallistuu surutyöhön - vapaaehtoistyön organisointi: koulutus, rekrytointi, huolto - osallistuu diakoniakasvatukseen - osallistuu yhteisvastuukeräykseen - lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät Nuorisotyö (50% työajasta) - osallistuu isoskoulutukseen ja isosten leiritoimintaan - osallistuu rippikoulutyöhön erityisesti omien kesäleiriryhmien osalta - osallistuu avoimiin oviin ja yökahvilaan - osallistuu koulujen päivänavauksiin - vuorovuosina nuorisotyöntekijän kanssa joko osallistuu yhtymän kymppileirien järjestämiseen tai vastaa seurakunnan omasta varhaisnuorten tms. leiristä (leiri voi olla myös esimerkiksi perheleiri, lastenleiri tai muu vastaava lapsiperheiden kesäohjelma) - varhaisnuorisotyön viikkotoiminnan järjestäminen - osallistuu mahdollisuuksien mukaan VaNu:n kokouksiin - lisäksi muut esimiehen määräämät tehtävät Esitys Seurakuntaneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikainen diakonian virka, josta 50% on diakoniatyötä ja 50% nuorisotyötä. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 502 0% mukainen. Viran perustamisesta lähtien virka jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Päätettiin esityksen mukaisesti. Normaalisti seurakuntien ja muiden yksikköjen tulisi pyrkiä tekemään uusia virkoja ja tehtäviä koskevat ehdotukset siten, että ne ehditään käsitellä normaalin talousarviosuunnittelun raameissa. Seurakuntien määrärahojen jakomallin mukainen taloudellinen itsenäisyys huomioiden Piikkiön seurakunnan esitys voidaan kuitenkin käsitellä em. menettelytavan ulkopuolellakin. Seurakunta on varmistanut sen, että sillä on taloudelliset

5 Yhteinen kirkkovaltuusto edellytykset tähän virkaan. Kyseessä on määräaikainen diakonian virka. Taloustilanne aiheuttaa erityisiä työttömyysriskejä Piikkiön seurakunnan alueen väestölle konepajateollisuuden epävarman tilauskannan vuoksi. Pidän tämän määräaikaisen viran perustamista perusteltuna. Johtoryhmä puoltaa esitystä. Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto päättää, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikaisen diakoniatyöntekijän virka. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran tehtävistä 50 % on diakoniatyötä ja 50 % nuorisotyötä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502/0% mukaan. On muutoksenhakuoikeus. Kirkkovaltuusto päätti, että Piikkiön seurakuntaan perustetaan määräaikaisen diakoniatyöntekijän virka. Kelpoisuus virkaan on diakonian viran kelpoisuus. Viran tehtävistä 50 % on diakoniatyötä ja 50 % nuorisotyötä. Palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 502/0% mukaan. On muutoksenhakuoikeus. 6 HANNUNNIITUN ASUINTALOJEN PERUSKORJAUS Asia on poistettu esityslistalta. 7 ANOMUS ILTA LAURAN KANSSA TALK SHOWN JATKORAHOITUKSEKSI VUONNA 2010 Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksesta euroa Kaisa Lundénin, Laura Siltalan ja Laura Virtasen käyttöön nuorten aikuisten Talk Show iltojen järjestämistä varten. Kyseiset illat on järjestetty ja määrärahaa on viime vuoden aikana käytetty euroa kustannuspaikalta Samat toimijat ovat nyt jättäneet jatkoanomuksen vastaavan määrärahan saamiseksi vuodelle Anomus on seuraava: Liite 1 7. Kokemukset illoista ovat olleet hyviä ja illat ovat olleet täysiä, jopa

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoneuvoston esitys loppuunmyytyjä. Anomuksesta ilmenee hankkeen talousarvio, joka päätyy euroon. Kirkkovaltuustolta on anottu euroa ja osa saadaan paikallisseurakunnilta ja lipputuloista. Johtoryhmä katsoo, että saavutetun hyvän tuloksen vuoksi iltoja tulisi jatkaa, koska kohderyhmän aktivoiminen osallistumaan muulla tavoin seurakuntien toimintaan on osoittautunut vaikeaksi. Anomuksen olisi tullut olla käsittelyssä jo talousarviota laadittaessa, mutta se on tullut kirjaamoon vasta kuluvan tammikuun 14. päivä. Kirkkovaltuustolla on käyttövarauskustannuspaikalla käytettävissä euroa. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa kustannuspaikalle Talk Show illat. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Päivi Hovila piti Talk Show-formaattia sinänsä kannatettavana, mutta näki ongelmia kirkon toimintaan sitomisessa sekä budjetoimattoman toimintatavan jatkumisessa. Talous- ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti kertoi, että tapahtuman rahoitusta on suunniteltu riittävän pitkään, jo tämän vuoden budjettia valmisteltaessa, mutta nyt asia on vasta päätettävissä. Kaisti piti tämän kaltaista toimintaa hyvänä tapana saada kontakti nuoriin aikuisiin. Kirkkoherra Jouni Lehikoinen, valtuutettu Antti Koponen, tuomiorovasti Rauno Heikola sekä kirkkoherra Martti Hirvonen pitivät Talk Showtoimintaa erittäin kannatettavana ja kertoivat omien seurakuntiensa tuesta tälle toiminnalle. Valtuutettu Pirkko Julkunen koki, että tämä raha-anomus tuli yllättäen kirkkoneuvoston päätettäväksi ja valmistelut olivat tuolloin jo pitkällä. Tämä ei ole hyvä käytäntö. Puheenjohtaja totesi, että asiassa ei ollut tehty muutosesitystä. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksen projekteihin varatusta määrärahasta euroa kustannuspaikalle Talk Show illat. On muutoksenhakuoikeus.

7 Yhteinen kirkkovaltuusto KIRKON ULKOMAANAVUN AVUSTUSPYYNTÖ HAITIN KATASTROFIN SEURAUSTEN LIEVITTÄMISEKSI Kirkon Ulkomaanapu on vedonnut seurakuntiin lähetetyllä avustuspyynnöllä. Avustuspyyntö on seuraava: Liite 1 8. Kirkkoneuvoston esitys Kirkkovaltuusto myönsi Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen joulukuussa 2009 käytettäväksi hätäapuna Indonesian Sumatran saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. Edellä mainitun avustuksen antaminen oli oikea-aikainen, koska osaksi näiden varojen turvin Kirkon Ulkomaanapu saattoi reagoida välittömästi Haitin avunpyyntöihin katastrofin tapahduttua Tällä hetkellä näyttää siltä, että avustustyö Haitissa alkaa sujua ja puhtaan veden sekä ravinnon toimittaminen on mahdollista pääkaupungin sataman ja lentokentän kuntoon saamisen jälkeen. Toisin sanoen juuri nyt alkaa suuri rahantarve. Talous- ja suunnittelujohtaja esittää, että avustuspyyntöön vastataan euron avustuksella. Johtoryhmä puoltaa ehdotusta. Kirkkovaltuusto päättää myöntää käyttövarauksestaan Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Haitin saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. On muutoksenhakuoikeus. Käsittely Valtuutettu Uolevi Lahti tiedusteli, mitä seurakuntayhtymä tekee, mikäli tämän kaltaisia maanjäristyksiä tulisikin useita vuoden aikana. Talous- ja suunnittelujohtaja Kaisti vastasi, ettemme toki tiedäkään luonnonkatastrofeista ennalta, mutta Haitissa nyt tapahtunut katastrofi on poikkeuksellisen vakava. Onni onnettomuudessa oli se, että kirkkovaltuuston joulukuun kokouksessaan myöntämä vastaava tuki Indonesian maanjäristyksen uhreille oli turvaamassa Kirkon Ulkomaanavun kassa-asemaa. Lisäksi Haitissa oli jo paikan päällä valmis Luterilaisen Maailmanliiton organisaatio suomalaisine johtajineen. KUA on sekä tehokas että taloudellinen avustusorganisaatio.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Valtuutettu Pentti Huovinen korosti Haitin katastrofin suuruutta ja vertasi Haitin kansantalouden elpymismahdollisuuksia turismista elävään Thaimaahan ja totesi ne pienemmiksi. Valtuutettu Harri Raitis kannatti avustuksen myöntämistä ja korosti avustustoimintaan ryhtymisen nopeutta. Lahti korosti, ettei vastusta tätä avustusta ja tiedusteli, miten muut seurakuntayhtymät ovat haasteeseen tarttuneet. Kaisti vastasi, ettei tiedä muiden avustuspäätöksistä, mutta on tietoinen, että muuallakin seurakuntayhtymissä asiaa valmistellaan positiivisesti. Kirkkovaltuusto päätti myöntää käyttövarauksestaan Kirkon Ulkomaanavulle ylimääräisen euron avustuksen käytettäväksi hätäapuna Haitin saaren maanjäristyksen uhrien auttamiseen. On muutoksenhakuoikeus. 9 MÄÄRÄRAHAN OSOITTAMINEN SUURELLA SYDÄMELLÄ HANKKEESEEN Esitys Suurella sydämellä hankkeesta on diakoniatyön johtokunnan valmistelemassa muodossa ollut esillä kirkkoneuvostossa , jolloin hanke-esityksestä päätettiin pyytää seurakuntaneuvostojen ja kirkkoherrainkokouksen lausunnot mennessä. Kirkkoneuvoston esitys ja päätös oli seuraava: Diakoniatyön johtokunta on :n 34 kohdalla käsitellyt asiaa seuraavasti: Liite 1 9. otteeseen sisältyy esitys Suurella sydämellä hankkeesta. Vapaaehtoistyön monipuolistaminen ja sen näkyvyyden lisääminen on viime vuosina ollut toistuvasti esillä tavoitteena. Asia on koettu tärkeäksi ja valtakunnallisestikin nettisivut ovat käytössä Tampereen, Helsingin ja Vantaan seurakuntayhtymissä. Selvityksen mukaan Oulussa, Nokialla ja Porissa ollaan sivustoja ottamassa käyttöön. Sivusto kuuluu kirkon Hengellinen elämä verkkohankkeeseen. Johtoryhmässä todettiin, että ehdotus on kannatettava, mutta sen toteutuksen aikataulu näyttää ilmeisen kiireelliseltä. Hyvää asiaa ei kannata

9 Yhteinen kirkkovaltuusto haaskata liian kunnianhimoiseen toteutusaikatauluun. Äärimmäisen tärkeätä on, että paikallisseurakunnat omalta osaltaan suhtautuvat hankkeeseen myönteisesti. Tämän johdosta ennen asian jatkokäsittelyä täytyy siitä saada joko kirkkoherrainkokouksen tai seurakuntaneuvostojen lausunnot. Kesää ajatellen kirkkoherrainkokouksen lausunto lienee nopeammin saatavissa. Esitys Kirkkoneuvosto päättää pyytää kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausuntoa pyydetään syyskuun aikana. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Jäsen Pirkko Julkunen esitti, että lausunto pyydetään myös seurakuntaneuvostoilta. Kirkkoneuvosto päätti pyytää seurakuntaneuvostoilta ja kirkkoherrainkokoukselta lausunnon diakoniatyön johtokunnan ehdotuksesta Suurella sydämellä -verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä. Lausunto pyydetään mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. Ilmoitus seurakuntaneuvostoille ja kirkkoherrainkokoukselle. Saadut lausunnot kuuluvat seuraavasti: Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Turun tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto pitää suunnitelmaa Suurella Sydämellä hankkeesta hyvänä ja kannattaa sen toteuttamista. Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto Mikaelinseurakuntaneuvosto katsoo, että Suurella sydämellä verkkopalvelu ja nettisivusto on paikallisseurakunnan kannalta hyvä tapa markkinoida vapaaehtoistyötä. Kuitenkin tärkeintä on se, että paikallisseurakunnat kantavat vastuun vapaaehtoisten rekrytoinnista ja heidän ohjaamisestaan seurakunnan kannalta tärkeisiin tehtäviin.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto Suurella sydämellä hanke nostaa jälleen esille seurakuntien kannalta keskeisen asian: vapaaehtoistoiminnan. Samalla se tarjoaa periaatteessa hyvän ja näyttävän kanavan, jonka kautta vapaaehtoistyötä voidaan markkinoida ja jonka kautta vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin saada. Ennen kuin luodaan tekninen kanava vapaaehtoistyön organisoinnin työvälineeksi, vauhtia tulisi ottaa kauempaa kysymällä mitä, millaista sekä miten suunniteltua ja organisoitua on seurakuntien vapaaehtoistoiminnan koko kenttä? Vapaaehtoistyön kenttä ei ole seurakunnissa, Martinseurakunnassakaan, kyntämätön sarka. Monilta osin sen jäntevä suunnittelu ja organisointi on kuitenkin vielä alkutekijöissään. Ainakaan Martissa tuskin on vielä loppuun asti selvitetty, missä kaikessa vapaaehtoisia toimijoita voitaisiin käyttää, saati että työkenttää olisi muutoin jäsennetty. Tämä kunnollinen selvitystyö vapaaehtoistyön kokonaiskentästä tulisi tehdä ennen kuin päätetään, miten sitä markkinoidaan tai miten rekrytointi on mielekästä hoitaa. Ennen markkinointia ja rekrytointia pitäisi siis tehdä hyvä pohjatyö vapaaehtoistyön tarpeiden selvittämiseksi seurakunnassa. Kysymys on viime kädessä seurakuntien palvelukseen tulevista vapaaehtoisista toimijoista, ja sekä heidän että seurakunnan kannalta työn selkeä organisointi tulisi jäsentää seurakunnassa, siis vapaaehtoistyön todellisella pelipaikalla. Suurella sydämellä hankkeen aikataulu on seurakuntien kannalta liian tiukka. Aikataulu on suunniteltu siitä lähtökohdasta, että vapaaehtoistyön substanssi, sisältö on ikään kuin jo selkeänä olemassa ja nyt olisi kyse vain työn teknisestä kanavoinnista ja markkinoinnista. Näin ei ainakaan Martinseurakunnassa tilanne kuitenkaan ole. Hankkeen veturina on diakoniakeskus. Se on ymmärrettävää, koska merkittävä osa seurakuntien vapaaehtoistyöstä tapahtuu juuri diakoniatyössä. On kuitenkin hyvä muistaa, että vapaaehtoistyö seurakunnissa on monimuotoista ja diakonia muodostaa yhden osan kokonaisuudesta. Mikäli Suurella sydämellä hanke olisi ensi sijassa diakonian vapaaehtoistyön kanava, asian työstäminen voisi jatkua Diatorissa, kuten muukin diakoniatyötä koskeva yhteistyön suunnittelu Suurella sydämellä hanke sinällään on kannatettava, joskin on koko ajan syytä kriittisesti pohtia sitä, kuinka kauaksi vapaaehtoistyön organisointi ja rekrytointi siirretään siltä kentältä, jossa työtä tosiasiallisesti tehdään.

11 Yhteinen kirkkovaltuusto Esitys Seurakuntaneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Ei muutoksenhakuoikeutta Seurakuntaneuvosto päätti esittää lausuntonaan seuraavaa: Seurakuntaneuvosto kannattaa Suurella sydämellä - vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja nettisivujen käyttöönottamista seurakuntayhtymässä. Hankkeelle asetettu aikataulu on kuitenkin seurakunnan näkökulmasta liian tiukka. Ei myöskään ole syytä ainakaan näin kiireellisellä aikataululla sijoittaa koko vapaaehtoistyön kenttää saman sateenvarjon alle. Hankkeen kehittely Turussa on lähtenyt liikkeelle diakoniakeskuksesta. Siksi tuntuu perustellulta, että vapaaehtoistyön kanavoiminen hankkeen avulla aloitetaan juuri diakoniatyöstä, etenkin jos hankkeelle suunnitellusta aikataulusta halutaan pitää kiinni. Kun seurakunnan vapaaehtoistyön kokonaiskenttää ja tarpeita saadaan nykyistä paremmin selkiytettyä ja organisoitua, on mahdollista jatkossa harkita hankkeen hyödyntämistä myös muun vapaaehtoistyön rekrytoinnin ja markkinoinnin väylänä. Katariinanseurakunnan seurakuntaneuvosto

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Seurakuntaneuvosto suhtautuu periaatteessa myönteisesti Suurella sydämellä hankkeen toteuttamiseen seurakuntayhtymässämme. On hyvä tarjota myöskin sellainen seurakunnan toimintaan liittymisen muoto. Aivan selkeästi ei hankesuunnitelmasta kuitenkaan käy ilmi, onko kyse pelkästään diakoniatyön vapaaehtoistoiminnasta vai liitettäisiinkö siihen muukin vapaaehtoistoiminta? Suunniteltu aikataulu vaikuttaa seurakunnan kaikkien toimintojen kannalta turhan nopealta. Maarian seurakunnan seurakuntaneuvosto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan kohdalla käsitellyt vapaaehtoistyön verkkopalvelun ja nettisivujen käyttöönottamista. Hankkeelle on annettu nimi Suurella Sydämellä. Yhteinen kirkkoneuvosto on pyytänyt hankesuunnitelmasta seurakuntaneuvostojen lausuntoa mennessä. Suurella Sydämellä on internetissä oleva vapaaehtoispankki. Verkkopalvelulla on yhteinen alkusivu, josta voi valita oman paikkakunnan, jonka sivuilta löytyvät paikalliset vapaaehtoistehtävät. Suurella Sydämellä sivustoihin ovat tällä hetkellä liittyneet Helsinki, Vantaa, Tampere ja Mikkeli sekä liittymässä ovat Oulu, Pori ja Nokia. Yhteinen diakoniatyön johtokunta on esittänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä otetaan käyttöön Suurella Sydämellä verkkopalvelu ja nettisivusto. Sivuston hankkimiskustannuksiksi on arvioitu hieman alle Suurella Sydämellä - hankkeen käyttöönotosta on Diakoniakeskuksen toimesta laadittu hankesuunnitelma, joka on oheisessa liitteessä (Liite 1/ 167/sn7/2009). Seurakunnilla olisi vastuu tuoda vapaaehtoistyön tehtäviä sivuille, vastata vapaaehtoistyöhön haluavan yhteydenottoihin ja opastaa heidät tehtävään. Diakoniakeskuksen vapaaehtoistyön toiminnanohjaaja koordinoi vapaaehtoistyötä ja vastaa sivustosta. Hän kehittää, kouluttaa ja päivittää sivustoja yhdessä seurakuntien kanssa. Kussakin seurakunnassa tulisi valita sivustojen vastuuhenkilö, joka laittaisi seurakuntien ilmoitukset sivustoihin, vastaisi niitä koskeviin tiedusteluihin ja ylläpitäisi rekisteriä vapaaehtoisista. Hänen tulisi suorittaa myös vapaaehtoisten haastattelu ja tehtävään ohjaus. Hankesuunnitelmassa on esitetty, että sivusto otetaan käyttöön tänä vuonna vapaaehtoistyön viikolla eli viikolla 49. Seurakuntaneuvosto toteaa, että Suurella Sydämellä hanke on hyvä ja kannatettava. Sivustojen käyttöönottoon tänä syksynä ei Maarian seurakunnalla ole kuitenkaan mahdollisuuksia. Vapaaehtoistyön käytännön suunnittelu ja käyttöönotto paikallistasolla ei ole polkaistavissa käyntiin

13 Yhteinen kirkkovaltuusto sillä aikataululla, jota hankesuunnitelmassa on esitetty. Maarian seurakunta on ottanut ensi vuoden painopistealueeksi vapaaehtoistyön kehittämisen. Se edellyttää henkilöstöresurssien irrottamista nykyisistä tehtävistä tai kokonaan uuden työntekijän palkkaamista. Hänen kouluttamiseensa tulee varata myös riittävästi aikaa. Vapaaehtoistehtävien kartoittaminen on oma haasteellinen tehtävänsä. Sen hahmottamiseen tulisi paneutua huolella ehkä kouluttautumalla yhteisin seminaarein tai ainakin tutustumalla käytössä oleviin vapaaehtoistehtäviin niissä kaupungeissa, jotka jo ovat mukana Suurella Sydämellä -hankkeessa. Pelkästään nettisivujen selailu ei asiassa ole riittävä tapa tutustua asiaan. Toiseksi hankesuunnitelmassa ei ole käsitelty lainkaan vastuukysymyksiä, jotka liittyvät vapaaehtoisten lähettämiseen tehtäviin. Heidän varustamisensa seurakunnan edustajiksi vapaaehtoistyöhön vaatii myös huolellista suunnittelua ja vastuiden selvittämistä. Vapaaehtoisten innostaminen ja hoitaminen tarvitsee myös taloudellisia resursseja, joiden mitoittaminen hallitusti seurakunnan talousarvioon edellyttää seikkaperäistä suunnittelua. Näin ollen Suurella Sydämellä -hankkeen onnistunut toteuttaminen edellyttää hitaampaa aikataulua kuin esityksessä on tuotu esille, huolellista valmistautumista ja resurssien löytämistä paikallisseurakunnan tasolla. Joka tapauksessa hanke ansaitsee varauksettoman tuen ja sen kehittelyä tulee jatkaa. Esitys: Seurakuntaneuvosto antaa yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelystä ilmenevän lausunnon. : Esityksen mukaan. Henrikinseurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntien kannalta hankkeessa ei ole kyse vain olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan ikään kuin rekisteröimisestä ja laittamisesta yleisesti nähtäville. Olemassa oleva vapaaehtoistoiminta ei seurakunnissa ole välttämättä sillä tavalla organisoitunutta, että sen piiriin voidaan lyhyellä aikavälillä toivottaa tervetulleeksi ennalta arvioimaton määrä uusia vapaaehtoisia. Toisekseen hanke toteutuessaan luultavasti edellyttäisi seurakunnilta myös uusien vapaaehtoishankkeiden käynnistämistä tässä yhteydessä. Tai se olisi ainakin järkevää, kun voitaisiin käyttää hyväksi Suurella sydämellä hankkeeseen liittyvää julkisuutta.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Mutta jos ja kun puhutaan viikkoon 49 (2009) tähtäävästä aikataulusta, on todettava, että se on seurakuntien kannalta kireä luultavasti liian kireä. Tosin pääongelma asiassa ei kuitenkaan liene itse aikataulu vaan seurakuntien pitäisi myös kireän aikataulun puitteissa hahmottaa perusteet sille, että seurakuntien kannalta on tarkoituksenmukaista luoda järjestelmä, jossa seurakuntien monimuotoista vapaaehtoistyötä ryhdyttäisiin organisoimaan nimenomaan diakoniakeskuksen toimesta. Täytyy muistaa, että seurakuntien vapaaehtoistyöstä vain osa tapahtuu diakoniatyössä. Toivottavaa tietysti olisi, että diakoniatyön osuus seurakuntien vapaaehtoistyössä lisääntyisi. Tähän tavoitteeseen varmasti myös Suurella sydämellä hanke tähtää. Mutta jos hanke (esim. aikataulusyistä) rajattaisiin vain diakoniatyön piiriin, keskustelu Suurella sydämellä vapaaehtoishankkeesta voitaisiin käydä normaalissa järjestyksessä osana Diatorin keskustelua. Myös päätökset asiassa voitaisiin tehdä siellä, niin kuin muissakin diakoniatyön yhteishankkeissa. Tosin silloinkin jos / kun Suurella sydämellä - hanke rajattaisiin vain diakoniatyöhön, joudutaan pohtimaan sitä, miten kauas paikallisseurakunnasta seurakuntadiakonian vapaaehtoisrekrytoinnin tekniikka on järkevää siirtää. Esitys lausunnoksi: Seurakuntaneuvoston pitää ajatusta vapaaehtoistyön verkkopalvelu ja nettisivujen käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä kannatettavana. Seurakuntaneuvosto ei kuitenkaan näe realistisena toteuttaa hanketta suunnitellussa aikataulussa ja suunnitellussa mittakaavassa. Jos hanke halutaan toteuttaa suunnitellulla aikataululla, se edellyttää, että hanke rajataan koskemaan ainoastaan diakoniatyötä. Aiheen rajaaminen ainoastaan diakoniatyöhön ei välttämättä ole este jatkokehittämiselle, pikemminkin päinvastoin; yhdellä työalalla kerätään kokemuksia ja näiden kokemusten turvin kehitystyötä jatketaan. Tulevaisuuden tavoitteena täytyy pitää sellaisen vapaaehtoistyön verkkopalvelun luominen, jota diakoniatyön johtokunta esityksessään on hahmotellut. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin : Seurakuntaneuvoston pitää ajatusta vapaaehtoistyön verkkopalvelu- ja

15 Yhteinen kirkkovaltuusto nettisivujen käyttöönottamisesta seurakuntayhtymässä kannatettavana. Jos hanke halutaan toteuttaa suunnitellulla aikataululla, se edellyttää, että hanke rajataan aluksi koskemaan ainoastaan diakoniatyötä. Aiheen rajaaminen ainoastaan diakoniatyöhön ei välttämättä ole este jatkokehittämiselle, pikemminkin päinvastoin; yhdellä työalalla kerätään kokemuksia ja näiden kokemusten turvin kehitystyötä jatketaan. Tulevaisuuden tavoitteena täytyy pitää sellaisen vapaaehtoistyön verkkopalvelun luominen, jota diakoniatyön johtokunta esityksessään on hahmotellut. Paattisten seurakunnan seurakuntaneuvosto Seurakuntaneuvosto katsoo, että hanke on kallis ja monimutkainen ja toivoo, että se toteutettaisiin yksinkertaisemmalla tavalla. Esimerkiksi seurakuntayhtymän omia nettisivuja voitaisiin hyödyntää. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto toteaa Suurella sydämellä - verkkopalvelun vastaavan seurakunnan strategian yhtä päämäärää: Luoda erilaisia mahdollisuuksia Jumalan ja lähimmäisen kohtaamiseen sekä painopistealueita: Yhteistyön lisääminen työalojen välillä ja Vapaaehtoistyön organisoiminen. Vapaaehtoisista käydään kovaa kilpailua yhteiskunnassamme. Seurakuntien on otettava osaa tähän kilpailuun ja kehitettävä omaa vapaaehtoistoimintaansa sekä rekrytoimistapojaan. Suurella sydämellä formaatti on ajanmukainen ja tehokas tapa tavoittaa ja kutsua ihmisiä. Se voi erityisesti tavoittaa ihmisiä, joita ei osata seurakunnan taholta vapaaehtoiseksi pyytää. Formaatin vahvuutena on sen tarjoama mahdollisuus keikkaluonteiseen vapaaehtoistoimintaan, joka kulkisi jo olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan rinnalla. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto puoltaa Suurella sydämellä verkkopalvelun ja nettisivuston käyttöönottoa. Verkkopalvelu on suuri mahdollisuus koko seurakunnan ei vain vapaaehtoistyön kehittämiseen. Suunnitelman mukainen palvelun käyttöönottoaikataulu muodostunee liian tiukaksi. Kaarinan seurakunnan seurakuntaneuvosto pitää tärkeänä, että palveluverkon käyttöönoton aikataulutus valmistellaan huolella. Näin varmistetaan, että palveluverkon lanseeraaminen ei joudu taistelemaan medianäkyvyydessä muiden seurakunnallisten projektien kanssa. (mm. seurakuntavaalit 2010)

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkoherrainkokous Kirkkoherrainkokous tutustui hankkeeseen kokouksessaan ( 54). Hankkeeseen seurakuntien kannalta liittyviä ongelmia on valotettu esittelytekstissä ( 54). "Liite": Kannattaa lukea kokouksen 6/2009 ( 54) pöytäkirja. Seurakuntien kannalta hankkeessa ei ole kyse vain olemassa olevan vapaaehtoistoiminnan ikään kuin rekisteröimisestä ja laittamisesta yleisesti nähtäville. Olemassa oleva vapaaehtoistoiminta ei seurakunnissa ole välttämättä sillä tavoin organisoitunutta, että sen piiriin voidaan lyhyellä aikavälillä toivottaa tervetulleeksi ennalta arvaamaton määrä uusia vapaaehtoisia. Toisekseen hanke toteutuessaan luultavasti edellyttäisi seurakunnilta myös uusien vapaaehtoishankkeiden käynnistämistä tässä yhteydessä. Tai se olisi ainakin järkevää, kun voitaisiin käyttää hyväksi Suurella sydämellä - hankkeeseen liittyvää julkisuutta. Mutta jos ja kun puhutaan viikkoon 49 (2009) tähtäävästä aikataulusta, on todettava, että se on seurakuntien kannalta kireä luultavasti liian kireä. Tosin pääongelma asiassa ei kuitenkaan liene itse aikataulu vaan kirkkoherrojen pitäisi myös kireän aikataulun puitteissa hahmottaa perusteet sille, että seurakuntien kannalta on tarkoituksenmukaista luoda järjestelmä, jossa seurakuntien monimuotoista vapaaehtoistyötä ryhdyttäisiin organisoimaan nimenomaan diakoniakeskuksen toimesta. Täytyy muistaa, että seurakuntien vapaaehtoistyöstä vain osa tapahtuu diakoniatyössä. Toivottavaa tietysti olisi, että diakoniatyön osuus seurakuntien vapaaehtoistyössä lisääntyisi. Tähän tavoitteeseen varmasti myös Suurella sydämellä hanke tähtää. Mutta jos hanke (esim. aikataulusyistä) rajattaisiin vain diakoniatyön piiriin, keskustelu Suurella sydämellä vapaaehtoishankkeesta voitaisiin käydä normaalissa järjestyksessä osana Diatorin keskustelua. Myös päätökset asiassa voitaisiin tehdä siellä, niin kuin muissakin diakoniatyön yhteishankkeissa. Tosin silloinkin jos / kun Suurella sydämellä hanke rajattaisiin vain diakoniatyöhön, joudutaan pohtimaan sitä, miten kauas paikallisseurakunnasta seurakuntadiakonian vapaaehtoisrekrytoinnin tekniikka on järkevää siirtää. Näin ollen kunkin kirkkoherra on perusteltua keskustella Suurella sydämellä hankkeesta omassa seurakunnassaan sekä

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.11.2006 klo 18.00 19.45 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS

Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS Nuorisovaltuustotoiminnan ARVIOINTIOPAS JOHDANTO Pitelet käsissäsi arvokasta opasta nuorisovaltuustotoiminnan arviointiopasta. Suomalaisilla nuorilla on monia keinoja vaikuttaa päätöksentekoon ja osallistua,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Yhteinen kirkkovaltuusto 23.4.2009 42 - YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 23.4.2009 klo 18.00 19.40 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN

VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN VAPAAEHTOISTOIMINNAN TOIMINTAKÄSIKIRJA VANHUSTYÖHÖN Tampere 2011 Kustantaja: Koivupirtin säätiö, www.koivupirtti.fi Kirjoittaja: Tanja Laatikainen Julkaisun graafinen suunnittelu, taitto ja kuvitus: Johanna

Lisätiedot

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset

*** Toimistopäällikön esittely 1 Keskusrahaston vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman linjaukset Kirkollishallituksen istunto 14.10.2014 Pöytäkirja Aika: 14.10.2014 klo 13.00-17.30 Paikka: Kirkollishallituksen kokoustilat, Karjalankatu 1, Kuopio Läsnä: arkkipiispa Leo (puheenjohtaja), metropoliitta

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin.

KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 KIRKONMÄELTÄ. Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin. KIRKONMÄELTÄ KHyvinkään seurakuntalehti nro 1 27.1.2005 Yhteisvastuukeräys auttaa sudanilaisia pakolaisnuoria ammattiin Martti Lintunen Keskiaukeama www.evl.fi /srk/hyvinkaa Pääkirjoitus Tule mukaan tekemään

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA

Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi. Vertaisohjauksen hyvät käytännöt TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 36 TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA 1 Seniorit tieto- ja viestintätekniikan käyttäjiksi Vertaisohjauksen hyvät käytännöt

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot