KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008"

Transkriptio

1 KESKI-SUOMEN LIITTO Julkaisu C 126 0:\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\KEHITTÄMISRAHASTO 2008 koko raportti.doc KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTON 2008 VUOSIRAPORTTI Jyväskylä 2009

2 Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, JYVÄSKYLÄ puhelin fax Kotisivu internetissä: Yhteydet henkilökuntaan: Internet: X400: G=etunimi; S=sukunimi; O=ksliitto; P=reg; A=elisa; C=fi ISBN ISBN (sähköinen) Julkaisun avainsanat: Keski-Suomen Kehittämisrahasto Maakunta Painos: 100 kpl Painopaikka: Kopi-Jyvä Oy

3 Esipuhe Keski-Suomen Kehittämisrahasto on Keski-Suomen maakuntavaltuuston perustama rahasto, jonka tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita. Kehittämisrahaston rahoituksella - edistetään maakunnan kilpailukykyä - varmennetaan maakunnan strategioiden toteutumista - tuodaan maakuntaa esille - tuetaan maakunnan vetovoimaisuutta edistäviä kohteita - varaudutaan uusiin avauksiin - tuetaan ohjelmiin liittyviä maakuntien välisiä hankkeita Maakuntavaltuusto asetti vuoden 2008 toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi, että maakuntaohjelman toteuttamiseksi kohdennetaan vähintään 40 prosenttia Keski-Suomen kehittämisrahaston rahoituksesta valittujen klustereiden kehittämiseen. Valittuja klustereita ovat - uudistuvat koneet ja laitteet - bioenergiasta elinvoimaa - kehittyvä asuminen Valittujen klustereiden valmistelu- ja käynnistyshankkeisiin kohdennettiin 7 % rahoituksesta. Koulutusliiketoiminnan, hyvinvointialan ja luovien alojenkehittämiseksi sekä kärkiklustereita sivuaville osaamis- ja innovaatiohankkeille kohdennettiin yli 0,4 milj. euroa, joka on 45 % varoista. Tässä Keski-Suomen Kehittämisrahaston vuosiraportissa 2008 esitellään rahaston toimintaa ja esitellään päättyneet hankkeet. Toimintavuonna päättyi 48 hanketta. Ne esitellään ja arvioidaan liitteessä 3. Arvioinnit ovat joko liiton hankkeille nimeämien yhteyshenkilöiden itse kirjoittamia tai hankkeiden vetäjien kirjoittamia ja yhteyshenkilöiden hyväksymiä. Toimistosihteeri Riitta Heiskanen on koonnut taulukot ja liitteen 3 tekstit. Jyväskylässä 19. maaliskuuta 2009 Pirjo Ahola talouspäällikkö Keski-Suomen liitto 1

4 Sisältö Keski-Suomen Kehittämisrahaston 2008 vuosiraportti Esipuhe sivu 1. Kehittämisrahaston toiminta vuonna Rahaston hallinto 3 3. Rahaston talous 4 LIITTEET Rahaston säännöt Vuonna 2008 rahoitetut kehittämishankkeet Vuonna 2008 päättyneet hankkeet ja keskeiset tulokset 2

5 1. Kehittämisrahaston toiminta vuonna 2008 Keski-Suomen liittoon saapui noin 48 Keski-Suomen Kehittämisrahaston rahoitushakemusta vuonna Liitto rahoitti 42 kehittämishanketta myöntäen näille yhteensä euron avustuksen. Keskimääräinen avustus oli kooltaan euroa. Hakijoiden kanssa käydyissä neuvotteluissa selvitettiin eri rahoitusmahdollisuuksia. Menettelyllä voitiin karsia jo ennakkoon kehittämisrahaston toimintaperiaatteisiin soveltumattomia hankkeita ja valita kehittämisrahaston tuen piiriin parhaiten soveltuvat hankkeet. Vuonna 2008 rahoitetut avustukset jakaantuivat hanketyypeittäin seuraavasti (erittely liitteessä 2): Hanketyyppi myönnetty, kpl myönnetty, euroa EU- ja muiden ohjelmien toteuttaminen, yrityshankkeet Kulttuuri- ja vetovoimahankkeet Osaamisen vahvistaminen Muut kehittämishankkeet Yhteensä Suurin yritystoimintaa edistävä rahoituspäätös ( euroa) kohdistui Laajavuoden ja Peurungan matkailukeskusten kehittämissuunnitelmien yritys- ja sijoittajamarkkinoinnin toteuttamiseen. Luovan toiminnan liiketoimintalähtöisen siemenrahahankkeen kautta tuettiin 17 alan yrittäjää. Keski-Suomen liiton hallinnoimalle Interreg hankkeelle Baltic Climate myönnettiin euron avustus. Kulttuuri- ja vetovoimahankkeille myönnetyt avustukset olivat keskimäärin Suurin avustus kohdistui Jyväskylän konserttisalin suunnitteluun. Osaamista vahvistavista hankkeista suurin rahoituspäätös kohdistui EDU- ja hyvinvointiklusterin liiketoiminnan sovellutukset sekä osaavan työvoiman saatavuus hankekokonaisuuteen. Sitä rahoitettiin eurolla. Jyväskylän seudun liikennejärjestelmä 2025 projektille myönnettiin euron avustus. 2. Rahaston hallinto Hankkeita voivat toteuttaa julkiset ja yksityiset yhteisöt, säätiöt ja yksityiset henkilöt. Yhteishankkeet ovat toivottavia. Hakijan on esitettävä rahoitusta hakiessaan seikkaperäinen projektisuunnitelma, josta käyvät ilmi tavoitteet, toimenpiteet, aikataulu, hankkeen organisointi, kustannukset ja rahoitussuunnitelma. 3

6 Keski-Suomen Kehittämisrahaston avustuksia voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella. Hakemuksia voi jättää jatkuvasti. Hankkeet valmistellaan Keski-Suomen liiton sisäisen työ- ja vastuualuejaon mukaisesti. Hankepäätökset tekee maakuntahallitus maakuntajohtajan esittelystä. Maakuntajohtajalle on siirretty päätösvalta hankkeissa, joille myönnetään korkeintaan euroa ja on haettu korkeintaan euroa. Hankkeen yhteyshenkilönä toimii hankkeen valmistelija, jollei toisin päätetä. Keski-Suomen Kehittämisrahaston avustus maksetaan hankkeen toteuttajan tilille pääsääntöisesti kahdessa erässä. Avustuksen ensimmäinen erä (50 %) maksetaan hankkeen käynnistyessä. Loppuosa maksetaan hankkeen päätyttyä. Loppulaskuun on liitettävä loppuraportti, rahoitustilitys sekä hankearviointi. Lyhytkestoisten ja pienten hankkeiden raportointi ja avustuksen maksatus voidaan sopia hakijan kanssa hoidettavaksi yhdellä kertaa ja/tai muuten joustavasti. Myönnetty avustus on käytettävä hankkeelle asetettujen tulosten saavuttamisen kannalta välttämättömien, mutta kohtuullisten menojen kattamiseen. Avustusten maksatusta seuraa Keski-Suomen liiton talouspäällikkö. 3. Rahaston talous Keski-Suomen kunnat kartuttivat kehittämisrahastoa eurolla vuonna Rahamäärä oli 25 prosenttia jäsenkuntien liitolle maksamista maksuosuuksista. Vuonna 2008 myönnetyt nettoavustukset (= myönnetyt, joista on vähennetty palautuneet) olivat euroa. Rahaston tilinpäätös vuodelta 2008 osoitti ylijäämää euroa. Avustusvaraus (=myönnetyt maksamattomat avustukset) oli euroa. Keski-Suomen Kehittämisrahaston taseen loppusumma vuoden 2008 lopussa oli euroa. Keski-Suomen Kehittämisrahaston tuloslaskelma ja tase on esitetty Keski- Suomen liiton toimintakertomuksessa. 4

7 Kehittämisrahaston säännöt LIITE 1 1 Rahaston tarkoitus Keski-Suomen kehittämisrahaston tarkoituksena on tukea maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä yhteistyön kehittymistä rahoittamalla maakunnallisesti merkittäviä kehittämishankkeita sekä eri osapuolten yhteistyöhön perustuvia maakunnan kehittämishankkeita. 2 Pääoma ja sen kartuttaminen Rahaston pääomaa kartutetaan siirtämällä rahastoon Keski-Suomen liiton kunnilta keräämästä jäsenmaksusta vuosittain liiton talousarvion yhteydessä päätettävä summa. Rahaston pääomaa voidaan kartuttaa myös lahjoituksin. 3 Varojen säilyttäminen Rahaston varat talletetaan erilleen Keski-Suomen liiton varoista. Rahaston pääomalle lasketaan rahalaitoksen maksama korko. 4 Tukien myöntäminen ja maksatus Rahastosta voidaan myöntää avustuksia tai lainaa jatkuvasti ilman erillistä hakuaikaa kaikille maakunnallisille toimijoille projektiluonteiseen kehittämistyöhön. Keski-Suomen liiton maakuntahallitus voi antaa tuen hakijoille vuosittain tarkempia menettelytapaohjeita. Tuen hakijan on esitettävä hankkeestaan suunnitelma, josta käy selville vähintään: - tavoitteet ja merkitys - tehtävät ja toteutustapa - aikataulu - organisointi ja vastuuhenkilö - yksilöity kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma Rahaston myöntämä enimmäisavustus on 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista ja avustuksen ja lainan yhteismäärä on enintään 80 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Erityistapauksissa maakuntahallitus, tai maakuntahallituksen delegointipäätöksen perusteella maakuntajohtaja, voi myöntää suuremmankin tuen kuitenkin niin, että avustuksen enimmäismäärä voi olla enintään 75 % ja avustuksen ja lainan yhteismäärä enintään 90 % kokonaiskustannuksista. Tuen saajan kanssa sovitaan erikseen avustuksen maksupostista. Edellytyksenä viimeisen avustuserän maksamiselle on, että hankkeen toteuttaja esittää hankkeen tulokset ja kirjanpitoon perustuvan selvityksen hankkeen toteutuneista kustannuksista. Ellei rahaston myöntämää avustusta/tukea ole käytetty päätöksen mukaiseen tarkoitukseen, avustus/tuki voidaan periä takaisin. 5 Rahaston hoito Rahastoa hoitaa Keski-Suomen liiton maakuntahallitus. Maakuntahallituksella on valta siirtää edelleen kehittämisrahaston rahojen käyttöä koskevaa päätösvaltaa maakuntajohtajalle. 5

8 MYÖNNETYT AVUSTUKSET KESKI-SUOMEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA VUONNA 2008 MYÖNTÄ- MISPV HAKIJANIMI HANKENIMI KUSTARVIO MYÖNNETTY YHTEENSÄ EU- JA MUIDEN OHJELMIEN TOTEUTTAMINEN ÄÄNESEUDUN KEHITYS OY ESISUUNNITELMAN LAATIMINEN 'KYLÄT - KASVUALUEEN TAUSTALLA' -HANKKEEN KÄYNNISTÄMI- SEKSI , , KESKI-SUOMEN LIITTO/LUOVA TOIMIALA LUOVAN TOIMINNAN LIIKETOIMINTALÄHTÖINEN SIEMENRAHOITUS , BENET OY ENERGIATOIMISTON PERUSTOIMINTA , , KESKI-SUOMEN LIITTO SAARIJÄRVEN-VIITASAAREN SEUTUKUNNAN OHJELMAPÄÄLLIKÖN TEHTÄVÄT OHJELMAKAUDELLA , 1. VAIHE , , JYVÄSKYLÄN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JYKES OY Y4 TRAINING CAMP KV -HANKEVALMISTELU , , KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY FAST SERVICE NETWORK -PROJEKTIN ESIVALMISTELU , , KEHITTÄMISYHTIÖ KEULINK OY KEURUUN MATKAILUN MASTER PLAN , , KESKI-SUOMEN LIITTO LUOVAN ALAN KANSAINVÄLISTYMINEN JA KEHITTÄMISSTRATEGIAN JATKOTOIMET 8 500,00 LAAJAVUOREN JA PEURUNGAN MATKAILUKESKUSTEN KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN YRITYS- JA JYVÄSKYLÄN SEUDUN KEHITTÄMISYHTIÖ JYKES OY SIJOITTAJAMARKKINOINNIN TOTEUTTAMINEN , , JOUTSAN KUNTA JOUTSENLAMMEN MATKAILUKESKUKSEN MASTER PLAN , , JÄMSEK OY JÄMSÄ-JYVÄSKYLÄ-ÄÄNEKOSKI -KEHITYSKÄYTÄVÄHANKKEEN JÄMSÄN SEUTUOSIO , , KESKI-SUOMEN LIITTO MAAKUNNALLISTEN LUOVIEN INNOVAATIOYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN -HANKKEEN VALMISTE- LUUN 9 500, , PRIZZTECH OY UUSIUTUVAN ENERGIAN TEKNOLOGIAYRITYKSET - VERKOSTOT JA KETJUT , , JYVÄSKYLÄ INNOVATION OY BIOMASSAVAROJEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ , ,00 POHJOISEN PERIFERIAN OHJELMAN ALUEELLISEN KONTAKTIPISTEEN TOIMINTAKULUT KAUDELLA LAPIN LIITTO , , KESKI-SUOMEN LIITTO BALTIC CLIMATE , , ,00 KULTTUURI- JA VETOVOIMAHANKKEET JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU BIG BOOM'08 -BÄNDIKILPAILU 8 600, , PETÄJÄVEDEN KUNTA OMAKOTITALONÄYTTELYN KEHITTÄMISHANKE , ,00 MUSIIKIN, KULTTUURIN JA TAITEEN EDISTÄMISYHDISTYS RY ATHENIS FINLANDIAE -TAPAHTUMAN JÄRJESTÄMINEN VUOSINA 2008 JA , , JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY KESKI-SUOMEN TULE-HYVINVOINTI -ESISELVITYSHANKE 4 000, , WANHAN JAZZIN YSTÄVÄT RY NORDIC FAIR -TAPAHTUMAAN OSALLISTUMINEN JA KESKISUOMALAISEN KULTTUURIN ESITTELY TORONTOSSA KANADASSA , , ILMAVOIMIEN VIESTIKILTA RY ILMAVOIMIEN VIESTITOIMIALAN HISTORIA , , JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KONSERTTISALIN SUUNNITTELU , , KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS KESKI-SUOMEN VESIHUOLLON STRATEGISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN JA VESIOSUUSKUNTI- EN LAATUJÄRJESTELMÄN LAATIMINEN , , SUOMEN LASTEN PARLAMENTTI YHDISTYS RY SUOMEN LASTEN PARLAMENTIN VALTAKUNNALLINEN TÄYSISTUNTO JYVÄSKYLÄSSÄ , KESKI-SUOMEN METSOPARLAMENTTI METSOTEEVEESTÄ DVD , , KULTTUURIOSUUSKUNTA MIELLEYHTYMÄ ENNAKKOVALMISTELUT JA KÄSIKIRJOITUSTEN LAATIMINEN "TAIVAAN HELMI" (BREWSTER 372) JA "MASIINAMIEHET" (BLENHEIM 200) TV-DOKUMENTTEIHIN , ,00 LASTENMUSIIKKIORKESTERI LOISKIKSEN JA PENTTI RASINKANKAAN KONSERTTIMATKA VIROON , , LOISKIS RY WITAS OY VIITASAAREN KEKSINTÖJEN VIIKKO , ,00 SUSTAINABLE HUNTIG TOURISM - BUSINESS OPPORTUNITY IN THE NORTHERN EUROPE (NPPHunt) , , HELSINGINYLIOPISTO, RURALIA-INSTITUUTTI JYVÄSKYLÄN KONSERTTISALIN HANKETUKIYHDISTYS RY KONSERTTISALIHANKKEESTA TULEVAISUUDEN SÄVELKESKUKSEKSI -HANKE , ,00 6

9 KYYJÄRVEN MEDIAMYLLÄRIT RY KESKI-SUOMI EUROOPAN KARTALLE -PROJEKTI , , ,00 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN KESKI-SUOMEN LIITTO EDU- JA HYVINVONTIKLUSTERIN LIIKETOIMINNAN SOVELLUTUKSET SEKÄ OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS , , JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU OY ILMAILUN KOULUTUSKESKITTYMÄ -ESISELVITYSHANKE , , OY UNISERVICES LTD SUOMALAINEN KOULUTUSOSAAMINEN KANSAINVÄLISEKSI LIIKETOIMINNAKSI , , HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU KANSALAISYHTEISKUNNAN TEORIA, TUTKIMUS JA KÄYTÄNTÖ -SEMINAARI , ,00 VERKOSTOMAISESTI TOIMIVAN OSAAMISKESKUKSEN VERKKOSIVUSTON MALINNUS JA JATKO JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, KOULUTUKSEN TUTKIMUSLAITOS KEHITYS (OSMA II) , , JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, AGORA CENTER KESKI-SUOMEN INNOVAATIOMARKKINAPAIKKA , , ,00 MUUT JYVÄSKYLÄN TILAPALVELU HANKESUUNNITELMAN LAATIMINEN SUOJELTUA PIHAPIIRIÄ JA 1800-LUVUN RAKENNUKSIA VAR- TEN , , JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI JYVÄSKYLÄN SEUDUN LIIKENNEJÄRJESTELMÄ (JYSELI) PROJEKTI , , JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KESKI-SUOMEN MAAKUNTAVIESTI , , JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI, YHDYSKUNTATOIMI JYVÄSKYLÄN SEUDUN MAANKÄYTÖN RAKENNEMALLI 20X0:N RAHOITUSOSUUS , , ,00 YHTEENSÄ ,00 7

10 Vuonna 2008 päättyneet hankkeet ja keskeiset tulokset LIITE 3 0\06\Toimintakertomukset\Kehittämisrahasto\RahastoLIITE päättyneet hankkeet.doc myöntämispvm hakija: HANKKEEN NIMI, myönnetty, yhteyshenkilö EU- JA MUIDEN OHJELMIEN TOTEUTTAMINEN, YRITYSHANKKEET Keski-Suomen liitto: KESKI-SUOMEN PERUSTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE, 1-OHJELMA, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen , , Keski-Suomen liitto: KESKI-SUOMEN PERUSTEOLLISUUDEN KEHITTÄMISHANKE, 2-OHJELMA, myönnetty yhteensä euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomessa on toteutettu vuodesta 1997 lähtien toimialatyöpohjaista kehittämistä. Toimialatyöstä teetettiin arviointi keväällä Arviointi suositteli, että toimialakohtaista kehittämistä jatketaan neljällä toimialalla: metalliteollisuus, puutuoteteollisuus, graafinen ja viestintä sekä elektroniikkateollisuus. Kullekin toimialalle laadittiin kehittämissuunnitelmat vuosille Työtä jatketaan toimialapäällikkövetoisesti. Isäntäorganisaatioina toimivat seuraavat tahot JAO, Jykes Oy ja Jyväskylän Teknologiakeskus Oy. Isäntäorganisaatioiden panostus on 30 prosenttia kunkin toimialan kustannuksista. Toimialoille on perustettu yritysvetoiset strategiaryhmät sekä hankevetäjistä ja kehittämisorganisaatioiden edustajista koostuvat kehittäjäryhmät. Hankkeen tavoitteena oli uudistaa ja kehittää Keski-Suomen perusteollisuutta yritysvetoisesti synnyttämällä uusia kehittämishankkeita, verkottamalla yrityksiä keskenään. Ulkopuolisen arvioinnin perusteella työtä jatkettiin uudistettuna myös toisen EUohjelmakauden ajan eli vuodet Pitkäjänteisenä laaja-alaisena kehittämishankkeena toimialatyö on noudattanut hyvin EU-hanketoiminnan perusperiaatteita. Hankekokonaisuus Keski-Suomen perusteollisuuden kehittäminen , eli PerusTA 1- ja PerusTA 2 hankkeet, onnistuivat kokonaisuutena hyvin. Hankkeet varmistivat perusteollisuuden uudistumista ja perustoimialojen kilpailukykyä Keski-Suomessa. Yrityslähtöinen kehittäminen ja kehittäjien verkostomainen yhteistyö ovat juurtuneet maakuntaan luonteenomaiseksi toiminnaksi. Toimialapäälliköiden sijoittamista eri organisaatioihin pidettiin onnistuneena ratkaisuna, sillä sen seurauksena organisaatiot sitoutuivat vahvasti kehittämistoimintaan. Toimialatyö on myös auttanut yrityksiä huomaamaan osaamisen vahvistamisen merkityksen. Graafisella ja viestintäalalla yritysten, kehittämisorganisaatioiden sekä kehittämishankkeiden välinen yhteistyö oli esimerkillistä, jopa klusterinomaista, vaikkakaan toimialan kehitys ei ollut toivotun suuruista. Puutuotealalla vienti saatiin reippaaseen kasvuun ja pieniin yrityksiin kehittämishinkua. Metallialalla kasvu on perustunut globaalien toimijoiden kilpailukyvyn paranemiseen ja alan kehitys oli voimakasta. Elektroniikkateollisuuden merkitys Keski-Suomessa vähentyi suurten yritysten teollisen toiminnan hiipumisen myötä. Vuonna 2005 maakuntamme teollisuudessa työskenteli yhteensä työntekijää. Määrä kasvoi kymmenessä vuodessa 13,3 prosenttia. Eniten työpaikkoja tuli lisää metallituotteiden valmistukseen, liki 90 prosenttia. Teollisuustyöpaikkojen osuus kaikista työpaikoista on hieman laskenut ja se on noin 20 prosenttia. Teollisuudella, varsikin 8

11 vientiteollisuudella, on edelleen merkittävä rooli Keski-Suomen elinkeinorakenteessa. Vuosina Keski-Suomen neljällä perustoimialalla on ollut yli 900 kehittämisja yrityshanketta. Rahoitusta ne ovat saaneet seuraavasti: Metalliteollisuus: julkinen tuki (EU+valtio) 33 miljoonaa euroa, yritysrahoitus 108 miljoonaa euroa Puutuoteteollisuus: julkinen tuki 13 miljoonaa euroa, yksityinen rahoitus 30 miljoonaa euroa Graafinen ja viestintäala: julkinen tuki 5 miljoonaa euroa, yksityinen rahoitus 8 miljoonaa euroa Elektroniikkateollisuus: julkinen tuki 7 miljoonaa euroa, yksityinen rahoitus 12 miljoonaa euroa Toimialojen kehittämishankkeisiin Keski-Suomessa on siis suunnattu yhteensä yli 200 miljoonaa euroa. Toimialatyöhön eli hankkeiden ohjaukseen on käytetty 1,5 miljoonaa euroa vuosina Osa toimialojen kehittämishankkeista oli pieniä, seudullisia ja sirpaleisia ja niiden suunnitteluun olisi tarvittu maakunnallisempaa otetta ja tiiviimpää yhteistyötä rahoittajien kanssa. Uudessa klustereihin perustuvassa elinkeinojen kehittämismallissa pyritäänkin laajempiin maakunnallisiin kokonaisuuksiin. Kehittämistoiminnan perusluonteeseen kuuluu tarve uudistaa kehittämismenetelmiä ja -näkökulmia. Toimialamallia olisi ehkä kaivannut uudistamista jo hieman aiemmin, sillä loppuvuosina toimialatyön lisäarvo alkoi hiipua. Toimialatyön johtamiseen ja kehittämiseen ei parin viimeisen vuoden aikana ollut riittävästi resursseja. Tämä vähensi toimialatiimin yhteistyötä ja näivetti sen kehitystä. Vuoden 2006 lopulla aloitettiin Keski-Suomen elinkeinojen kehittämisstrategian uudistaminen ja valmistautuminen uuteen ohjelmakauteen. Uudistamisprosessin aikana analysoitiin toimialatyön saavutukset ja globaalit kehittämishaasteet. Laajan selvitystyön perusteella elinkeinojen kehittämisessä päädyttiin klusterimalliin, jonka pohjana on ollut yritysvetoinen toimialatyö. Elinkeinojen kehittäminen jatkuu Keski-Suomessa yritysvetoisena kolmessa klusterissa, jotka ovat Uudistuvat koneet ja laitteet, Bioenergiasta elinvoimaa ja Kehittyvä asuminen VTT Prosessit: NEW BIOENERGY BUSINESS DURING EMISSION TRADING, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Martti Ahokas Asian ensimmäinen vaihe käynnistyi 2004, jolloin VTT Prosessit yhdessä partnereittensa kanssa jätti rahoitushakemuksen EU:n Itämeren maiden ohjelmaan (Interreg IIIB Baltic Sea Region). Tuolloin liitto oli antanut yhteensä euron osarahoitussitoumuksen vuosille Hanke, jonka kokonaissummaksi on vahvistettu euroa, sai myönteisen rahoituspäätöksen mainitusta ohjelmasta. Summasta EU:n osuus oli yhteensä euroa. Suomalaisten osuus hankkeesta oli %. Hankkeesta, New Bioenergy Business During Emission Trading (Uutta bioenergialiiketoimintaa päästöoikeuskaupan vallitessa), käytetään lyhennystä ET-BIOENERGY. Se perustuu EU:n aloittamaan päästöoikeuksien kaupan aloittamiseen vuonna Silloiset muutamien kuukausien kokemukset päästöoikeuksien kaupasta osoittavat ao. sopimuksella, jonka Suomi oli ratifioinut, olevan huomattavan suuret vaikutukset suomalaiseen energianhinnan muodostukseen sekä mm. turpeen kilpailukyvyn olennaiseen heikentymiseen. 9

12 Hankkeeseen onnistuttiin saamaan yhteensä 30 muuta partneria Suomesta, Saksasta, Virosta ja Puolasta. Kansainvälisessä EU-arvioinnissa hanketta pidettiin erityisen ajankohtaisena. Hankkeen tavoitteena oli löytää ratkaisuja, joissa sekä energiaa myyvät (vievät) että ostavat (tuovat) osapuolet voivat hyötyä taloudellisesti. Tarkastelu sopeutettiin mainittujen maiden kansallisiin säädöksiin. Hankkeen tuloksena saataisiin suuntaviivoja alueellisille investointiohjelmille. Samassa yhteydessä selvitettiin sosio-ekonomiset vaikutukset (mm. vaikutukset aluetalouteen ja työllisyyteen), jotka voisivat olettamuksen mukaan olla huomattavat. Ne voisivat kiihdyttää mm. polttoaineen tuotantoa, liikennettä, koneiden ja laitteiden valmistusta ja ylläpitoa, uusien energialaitosten rakentamista sekä (bio-)energiatuotantoa ja -käyttöä. Vaikutukset ulottuisivat myös metsätalouteen ja maatalouteen. Hankkeen tuloksena saatiin suuntaviivoja alueellisille energia-alan investointiohjelmille. Samassa yhteydessä selvitettiin yleispiirteisesti sosio-ekonomisia vaikutuksia (mm. vaikutukset aluetalouteen ja työllisyyteen), jotka voivat olettamuksen mukaan olla huomattavat. Tulosten yleispiirteinen taso oli pettymys Keski-Suomen maakunnan näkökulmasta. Päästöoikeudet voivat kiihdyttää mm. polttoaineen tuotantoa, liikennettä, koneiden ja laitteiden valmistusta ja ylläpitoa, uusien energialaitosten rakentamista sekä (bio-)energiatuotantoa ja -käyttöä. Vaikutukset tulevat ulottumaan myös metsä- ja maatalouden kannattavuuteen; numeerisia arviointeja ei hankkeessa kyetty tuottamaan. Tavoitteena oli, että tuloksia käytettäisiin paikallisissa ja alueellisissa viranomaisissa, aluesuunnittelussa sekä maaseutualueiden kehittämisessä. Esimerkkilaskelmat jäivät kohtuuttoman teoreettiselle tasolle, jotta tuloksia voisi suoraan käyttää investointihankkeita suunnitteleva elinkeinoelämä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. C02 tradingjärjestelmä on lisännyt kiinteiden biopolttoaineiden kilpailukykyä ja mahdollistanut muutoin jalostuskelvottomalle puuainekselle positiivisen markkinahinnan (Suomi ja Ruotsi). Kannattavuuslaskelmat oli tehty kolmeen erityyppiseen laitokseen (aluelämpö 5 MW; pieni GHP 3, MW; sekä suuri CHP MW). Keski-Suomen maakunnan näkökulmasta hankkeen tulokset ovat yleispiirteisiä ja suuntaa-antavia, mutta odotukset hankkeen tuloksista olivat epärealistisen korkeita Saarijärven seudun yrityspalvelu Oy: OHJELMAPALVELU POHJOISESSA KESKI- SUOMESSA, myönnetty euroa ja euroa, yhteyshenkilöt Mikko Yrjönen ja Hannu Korhonen Seudun strateginen kehittäminen, toimijoiden yhteistyön vahvistaminen, kuntarahoituksen koordinointi sekä Euroopan Unionin rakennerahastojen voimavarojen täysimääräinen hyödyntäminen olivat tärkeitä asioita Ohjelmatyö Pohjoisessa Keski-Suomessa hankkeen toteuttamisessa. Hankkeen käsittämät vuodet olivat EU:n vanhan ohjelmakauden viimeinen ja uuden ohjelmakauden ensimmäinen vuosi. Tämän vuoksi toimintaa kuvasi vanhan ohjelmakauden viimeisten toimenpiteiden suunnittelu sekä uuden ohjelman valmistelu. Todellisuudessa käytettävissä olivat yksinomaan vanhan ohjelmakauden resurssit, sillä uusi ohjelmakausi pääsi käyntiin pahasti myöhässä, mm. tietojärjestelmävaikeuksien vuoksi. 10

13 Hanke kokosi seudun toimijat yhteen. Hankkeella oli useita tavoitteita: edunvalvonta EU-asioissa, tavoite 1 -ohjelman toimenpiteiden yhteensovittaminen, ohjelman toteuttajaverkoston vahvistaminen sekä ohjelman toteutuksen strategianmukaisuudesta huolehtiminen. Tehtäväalueet olivat mittavat, mutta niistä selvittiin hyvin. Hankkeella vaikutettiin merkittävästi uuden ohjelmakauden valmisteluun. Alueen säilymisestä korkean tuki-intensiteetin alueena ja poikkeuksellisten erillisratkaisujen (esim. Kyyjärven jätevedenpuhdistamo) sisältymisestä Länsi-Suomen toimenpideohjelmaasiakirjaan voidaan laskea, ainakin osin, myös hankkeen hyödyksi. Tavoite 1-ohjelman toimenpiteiden yhteensovittaminen edellytti seutuohjelman päivittämistä. Ohjelman strategianmukaisuuden seuraaminen vaatii sekä maakuntaohjelman että tavoiteohjelman painotusten ottamista huomioon seudun hankkeissa. Alueen ulkopuolelta saatu EU:n ja valtion kehittämisrahoitus velvoitti seudulta omaa rahoitusosuutta hankkeisiin. Seudun uusi hankkeiden hallintomalli mahdollisti kuntarahoituksen saannin joustavasti merkittäviin hankkeisiin. Merkittävä ansio hankkeelle oli myös seudun liittyminen mukaan koko maakunnan kattavaan klusteriperusteiseen kehittämiseen. Seudun kärkihankkeet tukeutuivat metallialaan, rakennustuoteteollisuuteen ja bioenergian toimialaan. Samalla kehittämistyön edellytyksiä selvitettiin matkailun ja hyvinvointialan yritysten ja organisaatioiden kanssa. Ohjelmapäällikön tehtäväalue oli erittäin laaja, joka edellytti osallistumista monien toimielinten ja työryhmien kokouksiin. Ohjelmapäälliköllä oli merkittäviä valmisteluvastuita seudun hankkeiden edistäjänä. Ohjelmapäällikön työn tukena toimi seudun elinkeinotyöryhmä. Työryhmän rakentumisesta hankkeiden tilaajayksiköksi saatiin joitakin viitteitä Keski-Suomen liitto: FOORUMI LUOVAN TOIMIALAN PERUSTA, 1-OHJELMA, myönnetty euroa, valvoja Pirjo Peräaho , Keski-Suomen liitto: FOORUMI LUOVAN TOIMIALAN PERUSTA, 2-OHJELMA, myönnetty euroa ja euroa, valvoja Pirjo Peräaho Luova foorumi hankkeen tarkoituksen on ollut luovien toimialojen edellytysten kehittäminen ja tunnetuksi tekeminen sekä toimijoiden verkottuminen. Hanketta toteutettiin Keski-Suomessa sekä tavoite 1- että tavoite 2-alueella. Hanke kuului luovan toimialan kehittämiskokonaisuuteen, jossa vastuutahona on ollut Keski-Suomen liiton rinnalla Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Keskisuomalaisen luovan osaamisen ja taidon esittelypaikkana on edeltävän hankkeen aikana avattu portaali Portaalia kehitettiin ja monipuolistettiin jatkohankkeen aikana. Taiteilijoiden, alan yrittäjien, kouluttajien ja kehittäjien keskinäistä verkottumista on edistetty erilaisilla foorumeilla, joissa on työstetty yhteisiä teemoja ja toimenpiteitä. Alan osaamista on syvennetty monilla teematilaisuuksilla. Teemoina ovat olleet esim. viestintä, näyttelyrakentaminen ja sponsorointi. Yritysten kehittämiseksi Keski-Suomen liitto on ottanut käyttöön ns. luovan alan siemenrahoituksen. Viidellä hakukierroksella avustusta on myönnetty euroa 66 alan toimijalle. Hanke onnistui melko hyvin. Se on ollut laaja ja monialainen. Verkottumisen ja toimijoiden yhteen kokoamisen tavoitteet on saavutettu. Toisaalta moninaisuuden varjopuolena on aika ajoin ollut toimenpiteiden pintapuolisuus. Luovan alan kehittäminen jatkuu Keski-Suomen Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy:n johdolla. Tulevaisuudessa painopisteinä ovat alan yrityspalveluiden kehittäminen ja kansainvälistyminen. 11

14 Keski-suomen liitto: HV JA EDU KLUSTEREIDEN KEHITTÄMINEN, 1-OHJELMA, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hilkka Laine Keski-suomen liitto: HV JA EDU KLUSTEREIDEN KEHITTÄMINEN, 2-OHJELMA, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Hankkeen tavoitteena oli käynnistää EDU- ja HV (hyvinvointi) -klustereiden toiminta seutukunnassa. Pyrkimyksenä oli kaupallistaa ja viedä keskisuomalaista opetusalan ja koulutusalojen korkeaa osaamista. HV-klusterissa tavoitteena oli alan verkoston tiivistäminen, innovaatioiden ja markkinamahdollisuuksien kasvattaminen. Hanketta toteutettiin hankesuunnitelman mukaisesti ja tavoitteet saavutettiin. Sillä luotiin selkeitä suuntaviivoja ja toimintamalleja klusterien jatkokehittämiseen ja pohjaa pitkäjänteiselle ohjelmakauden mittaiselle klusterityöskentelylle. Hankkeen ohjausryhmä antoi hyviä sisältöesityksiä hankevetäjille. Positiivista oli myös yritysten mukana olo kärkiohjelman valmistelutyössä. Suoranaisia yrityshankkeita ei hankkeen toteutusvaiheessa heti pystytty rakentamaan. Yrityspoolin kehittämishanke kuitenkin syntyi heti kärkiohjelman valmistumisen jälkeen. Samoin EduCluster Finlandin toiminta pääsi alkumetreille. Hankkeen viestintää olisi voinut vielä tehostaa ja systematisoida niin hanketoimijoiden kuin asiakkaiden suuntaan. Hanke oli tarpeellinen ja onnistunut Jykes Oy: ASU HYVIN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Petäjäveden Halkokankaalla järjestetään kesällä 2009 uudenlainen asumisnäyttely yhdistettynä yritysten kehittämiseen. Näyttelyssä esitellään asumisen, palvelujen ja teollisuuden uusia innovaatioita, joilla vauhditetaan alueen yritysten kehittymistä, tunnettuutta ja työllisyyden kehitystä. Näyttelyn neljä kriittistä menestystekijää ovat; oma koti maaseutumaisesti, kestävä kehitys, kohtuuhintaisuus ja nettinäyttely. Projektin tavoitteet sisältyvät kahteen vaiheen mukaiseen toimintakokonaisuuteen. Ensimmäinen vaihe toteutettiin vuoden 2007 kesän ja vuoden lopun välisenä aikana. Ensimmäisen vaiheen päätehtävät olivat: vision mukaisten toimintojen käynnistäminen, yhteistyökumppanien etsintä, näyttelyn markkinoinnin käynnistäminen, näyttelynkestävän kehityksen pelisääntöjen rakentamisen aloittaminen, nettinäyttelyn rakentamisen käynnistys sekä projektin vaihe II hankesuunnitelman laadinta ja rahoitushakemukset vuosille 2008 ja Hankkeen avulla oli tarkoitus käynnistää Jyväskylän seudulle uuden innovatiivisen, siirrettävissä olevan omakotitalonäyttelyn rakentaminen ja haettiin toteutukselle rahoitus. Omakotitalonäyttely Pettäjävedellä hankkeen ensimmäinen vaihe onnistui kohtuullisesti. Hankkeen aikana on tuotettu näyttävä markkinointimateriaali sekä painettuna että nettiversiona. Tonttien myyntitilanne olisi voinut olla parempi. Vuoden vaihteessa 2007/2008 alueelta oli varattu kymmenkunta tonttia, joista kaksi oli myyty. Tavoitteena oli 15 tontin myynti. Jatkorahoitus ei onnistunut TE-keskuksen maaseutuosaston kautta. Keski-Suomen liitto joutui suunnitelmista poiketen rahoittamaan myös toisen vaiheen. Petäjäveden kunta vastaa varsinaisesta näyttelyvaiheen rahoittamisesta Jyväskylän kaupunki: JYVÄSKYLÄN LAAJAVUOREN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 (MASTER PLAN), myönnetty euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Hankkeen tavoitteena oli arvioida nykyisiä liiketoimintoja ja kehittää uusia liiketoimintakonsepteja Jyväskylän Laajavuoren alueella sekä valmistautua niitä tukeviin infrastruktuuri- ja maankäyttöratkaisuihin. Hankkeen tavoitteena oli myös tehdä perusteellinen 12

15 toimintaympäristön analyysi. Hankkeen tuloksena syntyisi Laajavuoren alueen kehittämissuunnitelma vuoteen 2015 (Master Plan), jonka tavoitteena on edistää alueen kehittymistä dynaamisena virkistyspalvelu- ja matkailukeskittymänä. Laajavuoren Master Plan hankkeen avulla luotiin alueen kehittämissuunnitelma, jonka toteutuksella Laajavuoresta tulee ympärivuotinen matkailukeskus. Restel on jo päättänyt omista investoinneistaan mm. Laajavuoren hotellin kunnostus, keilahallin ja kylpylän rakentaminen. Suunnitelmassa on esitetty paikat golfkentälle ja lomakylälle, joiden toteuttajiksi haetaan ulkopuolisia investointeja. Hanke tukee Keski-Suomen matkailustrategiaa, jonka mukaan Keski-Suomeen kehittyy 3-5 kansainvälisesti vetovoimaista matkailukohdetta. Hanke onnistui hyvin ja saavutti tavoitteensa. Jatkossa on tarkoitus palkata Laajavuoren ja Peurungan yhteinen myyntihenkilö, joka etsii uusia sijoittajia matkailukeskuksiin Keski-Suomen liitto: EU:N ITÄMEREN OHJELMAN HANKEVALMISTELU, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Jarmo Koskinen Keski-Suomen liitto toteutti esivalmisteluhankkeen , jonka tavoite oli valmistella 3-5 vuotta kestävän hankkeen hankehakemus Itämeren ohjelmaan ja jättää se ohjelman avautuessa vuoden vaihteessa 2007/2008. Hakemus voitaisiin jättää myös muihin sopiviin EU:n ohjelmiin. Esivalmisteluun samoin kuin varsinaiseen EU -hankkeeseen voisivat osallistua kaikki Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehityskäytävän kunnat. Hankkeen tausta-ajatus perustui vyöhyketeemaan, jolla vahvistettaisiin monikeskuksista ja tasapainoista aluerakennetta. Hankkeen kohdealue oli kehitysvyöhyke Jämsän, Jyväskylän ja Äänekosken seutukuntien vaikutusalueilla. Kehitysvyöhyketeema toimi otsikkona alueelliselle yhteistyölle. Hankehakemuksen nimeämisvaiheessa hankkeen yläotsikkoa sovitettiin tarkemmin Itämeren ohjelman painotusten mukaan hankehakemuksen läpisaamiseksi. Esivalmisteluhankkeessa Keski-Suomen liitto kokosi ja kiteytti kuntien kehittämistarpeet, etsi yhdessä kuntien kanssa kansainväliset partnerit, varautui tarvittaessa toimimaan partnerina tai Lead Partnerina hankkeessa, neuvotteli hankkeeseen kansallisen rahoituksen (ministeriöt) ja työsti hankehakemuksen Itämeren ohjelmaa vastaavaksi. Valmisteluhankkeen tuloksena syntyi hankehakemus. Se hyväksyttiin ja 3-vuotinen BalticClimate hanke käynnistyi syksyllä Finncao Oy: METSÄTEOLLISUUDEN JA YHDYSKUNTIEN YHTEISTYÖMAHDOLLI- SUUDET METSÄVAROJEN HANKINNASSA JA TEOLLISTEN TUOTTEIDEN KÄY- TÖSSÄ, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Finncao Oy haki Keski-Suomen liitolta osarahoitusta kuitusaven ja lentotuhkan hyötykäyttöä kartoittavaan esiselvitykseen. Perusolettamuksena oli, että paperi- ja metsäteollisuuden sivutuotteena syntyvää kuitusavea ja lentotuhkaa voitiin käyttää maarakentamisessa. Samalla korvattaisiin muita luonnonmateriaaleja, kuten soraa ja hiekkaa. Kehittämistyön tavoitteena oli vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn, kuntien ja muiden yhteisöjen investointi- ja ympäristötehokkuuteen sekä maaseudun elinvoimaisuuteen. Hanke oli esillä myös POSKI-projektin (=kiviaineksia, pohjavettä ja suojelua käsittävä 2. vaihemaakuntakaava) ohjausryhmässä, jossa yhteydessä hankkeen toteuttamista pidettiin erittäin perusteltuna, ja se liittyi myös osaksi ko. projektia. 13

16 Hankkeen yhteydessä suoritettiin toiminta-alueen kunnille kysely, jolla kartoitettiin materiaalin käyttökohteita. Keskeisiä käyttökohteita selvitettävänä olevalle materiaalille löytyi runsaasti: esimerkiksi kaatopaikkojen maisemoinnit, soratie- ja rataverkoston kunnostukset sekä liikuntapaikkarakentaminen. Selvityksessä ilmeni myös materiaalin käyttöön liittyviä haasteita sekä massojen käyttöä rajoittavia tekijöitä, joita olivat mm. pitkät kuljetusmatkat ja -kustannukset, luonnonmateriaalien edelleen kohtalainen saatavuus, materiaalien ja niiden ominaisuuksien tuntemattomuus sekä massojen esikäsittelyyn ja tuotteistamiseen liittyvät kysymykset. Merkittävä asia oli myös se, että materiaali luokitellaan jätteeksi, jolloin sen käyttö vaikeutuu pohjavesialueilla. Hanke toteutui suunnitelmien mukaisesti ja tuotti yksityiskohtaisen selvityksen materiaalin hyödynnettävyydestä. Hankkeessa tunnistettiin useita toimenpiteitä, joita asian jatkoedistäminen edellyttäisi Benet Oy: KESKI-SUOMEN ENERGIATOIMISTON PERUSTOIMINNAN RAHOITUS, myönnetty euroa, yhteyshenkilöt Hannu Korhonen ja Martti Ahokas Hankkeen kuvaus, tavoite: Keski-Suomen liitto on osallistunut Keski-Suomen Energiatoimiston resursointiin vuosina EU:n SAVE-ohjelman kautta sekä myöhemmin vuosina 2002 ja 2003 liiton omilla kehittämisvaroilla Biohousing hankkeen tavoitteena oli kehittää omakoti- ja pientaloissa bioenergiaratkaisuja nykyaikaisiksi lämmitysvaihtoehdoiksi. Tavoitteena oli koota yhteen tuotteita, palveluja, osaamista, rakentamista, asentamista, huoltoa, käyttöä sekä neuvontaa. Hankkeen aikana on järjestetty koulutusta, tuotettu opasmateriaalia sekä tehty markkinointitoimenpiteitä bioenergiaratkaisujen edistämiseksi. Tämän hankkeen lisäksi on ollut lukuisia muita hankkeita, joilla on pyritty edistämään bioenergiaratkaisuja ja varsikin pellettilämmitystä omakotitaloissa. Omakotitalojen pellettilämmityksen yleistyminen on ollut Suomessa hyvin hidasta. Muut lämmitysmuodot kuten kaukolämpö, ilmalämpöpumput, maalämpö sekä aurinkolämpö ovat lisänneet suositaan käyttäjäystävällisyyden ansiosta. Pellettijärjestelmiä ei ole pystytty muokkaamaan asiakasystävällisiksi, helposti ostettaviksi sekä huolettaviksi kokonaisuuksiksi. Uusista omakotitaloista noin 8 % valitsee bioenergiapohjaisen lämmitystavan ja vanhoista öljylämmitteisistä omakotitaloista n 200 vaihtaa vuosittain pellettilämmitykseen. Tämän markkinan arvo on noin euroa vuodessa. Hanke toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat euroa, josta Keski-Suomen liiton osuus oli euroa. Euroopan Unionin rahoituksen osuus oli 65,19 %. Hanke onnistui kohtuullisesti Ääneseudun kehitys Oy: KYLÄT KASVUALUEEN TAUSTALLA, myönnetty euroa, palautunut 23,33 euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Kylät kasvualueen taustalla esiselvitys hyödynsi uusia välineitä kylien menetelmällisessä kehittämisessä. Vuorovaikutus kyläläisten, kunnan virkamiesten ja kehittämisyhtiön edustajien kesken toi päivänvaloon runsaasti kehittämisideoita. Uuden Äänekosken Konginkankaan ja Sumiaisten sekä Laukaan Äijälän osalta kartoitettiin erillisissä seminaareissa kylien haasteita. Keskeisimpinä kehittämishaasteina ilmenivät palveluiden saavutettavuus, uusien asukkaiden saanti alueelle, oikea tonttitarjonta sekä ympärivuotisen toimeentulo- ja toimintamahdollisuuksien kehittäminen. Yhteisesti koettiin, että moni-ilmeinen luonto tarjosi sekä toimeentulomahdollisuuksia että sisältöä vapaa-aikaan. 14

17 Ohjausryhmän arvion mukaan hanke toteutui suunnitellusti, innovatiivisen kylien kehittämismallin osalta jopa erinomaisesti. Hankkeessa tavoiteltiin myös osallistumista usean EU-maan yhteiseen hankekonsortioon, mutta tämä ei toteutunut. Hanke oli erittäin ajankohtainen valtakunnallisen Koheesio- ja kilpailukyky ohjelman ( KOKO) merkittävimmän valmisteluvaiheen sijoituttua samaan aikaan. On ennakoitavissa, että esiselvityksen tuloksia voidaan käyttää KOKO-ohjelman soveltamisessa Keski-Suomessa. Keski-Suomen liitto katsoo ohjausryhmän arvioinnin osuvaksi Kehittämisyhtiö Keulink Oy: FAST SERVICE NETWORK PROJEKTIN ESISELVI- TYS, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Projektin tavoitteena oli valmistella Tekesille hakemus Sandvik Mining & Construction toimittajaverkoston varaosapalveluiden kehittämiseksi. Tarpeena oli kalliiden erikoiskomponenttien tai kokoonpanoa edellyttävien varaosien toimittaminen nopeasti päämiehelle ja asiakkaille. Keulink Oy haki alun perin avustusta Keski-Suomen liitolta kehittämishankkeen toteuttamiseen, mutta luonteeltaan hanke sopii paremmin Tekesin rahoitettavaksi. Kehittämistyöhön on sitoutunut neljä metallialan yritystä Keuruun seudulta. Rahoitushakemus on jätetty Tekesin tuotantokonseptit ohjelmaan. Valmisteluvaiheena hanke onnistui hyvin. Varsinaiset tulokset ovat saavutettavissa kehittämisvaiheen myötä Keski-Suomen liitto: LUOVAN ALAN KANSAIN VÄLISTYMINEN JA KEHITTÄMIS- STRATEGIAN JATKOTOIMET, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Hanke oli osa pitkäjänteistä luovan alan kehittämistä. Tavoitteena oli jatkaa luovan alan kansainvälistymistä ja valmistautua haetun Creative Regions -hankkeen (Interreg IVCohjelma) toteuttamiseen. Hankkeen toteuttamisaikana ilmeni, että suunniteltu Interreghanke ei saa rahoitusta ensimmäisellä hakukierroksella. Tämän vuoksi toiminta suuntautui enemmän maakunnan omien klusteriverkostojen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Kansainvälisyyttä hankkeessa edusti aloitettu kulttuuriyhteistyö Swietokrzyskien alueen kanssa. Hankkeessa jatkettiin niiden toimenpiteiden eteenpäin vientiä, jotka määriteltiin laajalla yhteistyöllä laaditussa Future Keski-Suomen luovan alan kehittämisen suuntaviivoja raportissa. Kehittämistyön tukena toimi ns. Luomus-tiimi, jossa olivat edustettuina Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Jyväskylän yliopisto, Jykes, Jyväskylän kaupunki), luovan alan yrittäjä & kehittäjä sekä Keski-Suomen liitto. Luomus-tiimi määritteli tärkeimmäksi tehtäväkseen luovan alan kehittämisstrategian juurruttamisen uuden Jyväskylän strategiaan. Näkökulmina korostuivat elinkeinot, kulttuuri ja aluekehittäminen. Vetovoiman tukemisessa tunnistettiin julkisen ja yritysten roolit. Hankkeessa selvitettiin edellytyksiä ja toimintamallia keskisuomalaista luovaa toimialaa kehittävän ja koordinoivan yhdistyksen mahdollista perustamista varten. Samoin selvitettiin yhteistyötapoja ja synergiaetuja yhteisen klusterin synnyttämiseksi luovien alojen, matkailun, EDUn ja hyvinvointialan kesken. Hanke toteutui suunnitellusti. Luovan alan edelleen kehittämiseksi maakunnassa on vireillä kaksi kehittämishanketta. 15

18 KULTTUURI JA VETOVOIMAHANKKEET Mediatuotanto Amigos: PÄIJÄNNE SINFONIA JA ESITTELYAINEISTO, myönnetty euroa, palautunut 409,05 euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Mediatuotanto Amigos Oy on tuottanut Päijännesinfonian, joka on eeppinen kertomus suuren järvialtaan vuodenaikojen vaihtelusta, luonnon moni-ilmeisyydestä ja ihmisistä. Elokuva painottuu musiikkiin ja laadukkaaseen kuvalliseen ilmaisuun. Kuvakerronnan taustalla soivat orkesterimusiikki, sekakuorot, mieskuoro ja tanssilavojen valssimusiikki. Elokuva on yhtäältä dokumentti ja toisaalta juonellinen kertomus Päijänteestä. Tuotanto käsittää varsinaisen Päijännesinfonian sekä mm. matkailun edistämisen tarpeisiin tuotetut erilliset lyhytelokuvat. Hankkeen tuotantokausi oli pitkä, johtuen suurelta osin kuvauksiin tarvittavasta vuodenaikojen vaihtelusta. Hankkeen lopputulos oli tavoitteen mukaisesti korkeatasoinen elokuva. Tuotantoa voidaan hyödyntää maakunnan esittelyyn tarkoitetuissa tilaisuuksissa ja erityisesti matkailun edistämisen tilaisuuksissa. Tavoitteeksi asetusta aikataulusta jouduttiin joustamaan, jolloin tuotantoa ei voitu hyödyntää suunnitellusti joissakin tilaisuuksissa. Myöskään kaikki tuotantoon alun alkaen kiinnostuksensa ilmaisseet eivät olleet rahoituksellisesti mukana. Edellä olevasta huolimatta tuotanto saatiin toteutettua asianmukaisesti ja lopputulos on mediassa esiintynyttä kriitikkoa lainaten laatuisa dokumenttirunoelma Jyväskylän kaupunki (AKK Sports Oy): RALLIN MAAILMANMESTARUUSOSAKIL- PAILUJEN JÄRJESTÄMINEN , myönnetty euroa, yhteyshenkilö Veli-Pekka Päivänen Maakuntahallitus teki kokouksessaan päätöksen osallistua Kansainvälisen Autourheiluliiton (FIA) Suomelle vuosittain myönnettävän ralliautoilun MM-sarjan osakilpailun järjestelykuluihin euroa/vuosi. Keski-Suomen liitto on saanut summalla rallitapahtuman pääyhteistyökumppani (Official Sponsors) statuksen, jonka myötä sai mainostilaa kilpailun lähtö- ja maalilavasta sekä linkin tapahtuman virallisista internetsivuilta. Lisäksi liitto on saanut oman osansa pääsylippuja asiakastilaisuuteen Killerille. Tuki on käytetty rallin järjestelykuihin ja sopimus toteutui suunnitellulla tavalla. Ralli on pohjoismaiden suurin vuosittain järjestettävä urheilutapahtuma, jota myös muut paikkakunnat ovat havitelleet itselleen. Suurten kansainvälisten tapahtumien järjestämiseksi yhä useammin vaaditaan yhä suurempia summia isäntäpaikkakunnilta. Keski-Suomen liitto on ollut tukemassa omalta osaltaan rallin maailmanmestaruusosakilpailun säilymistä Jyväskylässä. Rallin vaikutuksista on valmistunut tutkimus syksyllä Rallin taloudelliset vaikutukset ovat huomattavat. Yleisö käytti rahaa tapahtuman aikana 15,6 miljoona euroa. Lisäksi rallin medianäkyvyys ja imagoarvo ovat erittäin suuret. Alueen asukkaiden (89 % tutkimukseen osallistuneista) mielestä tapahtumalla on myönteinen vaikutus Keski-Suomen imagoon. Vastaajista 44 % arvioi tapahtumasta olevan myös haittaa, kuten liikenneruuhkat sekä ympäristö- ja meluhaitat. Kaikesta huolimatta Neste Oil Rallista on tullut yksi maailman parhaiten järjestetyistä rallista, jonka säilymistä Keski-Suomessa on kannattanut tukea Jyväskylä Seura ry: LYHYTELOKUVAPRODUKTIOON OSALLISTUMINEN, myönnetty euroa, palautunut 1.199,60 euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen 16

19 Jyväskylä Seura ry:n toteuttaman hankkeen tavoitteena oli tuottaa aineistoa Jyväskylästä, sen lähiympäristöstä ja osin maakunnastakin hyödynnettäväksi esim. alue- ja messuesittelyissä, yritys- ja liikelahjoina sekä koulutusmateriaalina. Esittelyaineisto käsitti kaksi DVD-lyhytelokuvaa (Jyväskylä uuden aallon kaupunki ja Jyväskylä innovaattorina) sekä PowerPoint-CD-esityksen (Keski-Suomi tuottaa). Sisällöllisesti aineisto ajanmukaisti kuvausta maakuntakeskuksen toiminnasta vuonna 2007 (edellinen oli vuodelta 1960) ja lisäsi paikallishistorian tuntemusta. Mittavan hankkeen toteutumista tukevien toimijoiden joukko oli laaja. Merkittävimmin hanketta edistivät rahallisesti Jyväskylän kaupunki ja Jykes Oy sekä useat keskisuomalaisyritykset. Keski-Suomen liitto osallistui hankkeeseen 6 %:n osuudella. Hanke toteutui suunnitellusti. Keski-Suomen liitto on vastaanottanut esittelyaineiston kokonaisuudessaan. Materiaalit on toimitettu myös kaksin kappalein kaikille Uuden Jyväskylän kouluille oppimateriaalina hyödynnettäväksi Visiokolmio Oy: KUHALA JA MUSTA JUHANNUS ELOKUVAPRODUKTIO, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Keski-Suomen liiton avustus kohdentui kirjailija Markku Ropposen tuotannon filmatisoinnin alkuvaiheeseen. Yksityisetsivä Otto Kuhala on filmikankaalle saataessa uusi tuttavuus, mutta seikkaillut jo useammassakin romaanissa. Kuhala-kirjojen tapahtumat ja aiheet sijoittuvat pääasiallisesti Jyväskylään ja keskisuomalaiseen maisemaan. Hankkeella myötävaikutettiin dekkarin pohjalta laadittavan käsikirjoituksen aikaansaamiseen, tarvittavien yhteyksien rakentamiseen elokuvan tuottamiseksi sekä myös hankkeen nettisivuston avautumiseen (sis. kuvitteellisen myyntitrailerin elokuvasta). Elokuvan päähenkilö on valittu, ja tuotantoa on esitelty mm. YLE/Draamalle. Käsikirjoitusversioita kirjoitettiin hankkeen aikana kolme. Elokuvan tuottaminen on iso hanke. Yli miljoonan euron produktiolle etsitään parhaillaan kansainvälistä tuottajaa. Neuvottelut ovat käynnissä. Kansainvälistä ulottuvuutta vahventaa se, että Kuhala-sarjaa käännetään saksaksi. Liiton rahoituksen merkitys korostuu hankkeen näkyvyydessä. Hanke on liikkeellä ja siten on mahdollista koota toimijoita produktioon. Hankkeen etenemistä voidaan seurata yhtiön kotisivuilla ( Hanke toteutui tavoitteisiin nähden osittain. Käsikirjoituksen laadinnan lisäksi tavoitteena oli, että hankkeen aikana saataisiin varsinainen elokuvan tuotanto organisoitua ja siten varmistettua. Tässä ei vielä hankkeen päättymisen mennessä onnistuttu Sisä-Suomen tanssin aluekeskus/keski-suomi: TANSSIN ALUEKESKUSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN, myönnetty euroa, palautunut euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Hankkeen tavoitteena oli nostaa esille nimenomaan keskisuomalaisia tanssin ammattilaisia ja tehdä heitä laajemmin tunnetuiksi. Tavoitteena oli myös tanssin monimuotoisuuden ja tanssin eri lajien näkyminen ohjelmistossa. Painotettiin yhteistyötä sekä eri kohderyhmille suunnattuja esitystuotantoja. Ohjelmistoa laajennettiin erilaisille asiakasryhmille. Koulutustehtävän osalta säännöllistä tanssitreenausta ja yksittäisiä tiiviskursseja toimivammaksi ratkaisuksi osoittautui koulutustuen myöntäminen tanssin ammattilaisille. Tukea myönnettiin hakemusta vastaan erilaisille tanssialan kursseille. Muille kohderyhmille järjestettiin koulutusta tanssityöpajoilla ja kesäkursseilla, esimerkiksi kaksi kontakti-improvisaatiokurssia Petäjävedellä, Äänekosken Elokurssit, kolmen päivän jazz- 17

20 tanssikurssi sekä buton alkeis- ja jatkokurssi Hankasalmelle. Opettajina oli ammattilaisia Keski-Suomesta ja muualta Suomesta, kaukaisimmat opettajat tulivat Pietarista. Hanke saavutti ison osan tavoitteistaan. Kuitenkin kehittämishaasteina korostuivat edelleen koko toimintamallin rahoituspohjan pitävyyden turvaaminen, markkinoinnin strategian uudistaminen, jotta toiminnalle saadaan luotua laajempi asiakaspiiri sekä tanssin ammattilaisten saamien palkkioiden ajanmukaistaminen sellaisiksi, että ne sisältävät paremmin koko tuotannonkuluja. Tanssin Aluekeskustoiminta työllisti myös muita ammattiryhmiä kuten valo- ja äänisuunnittelijoita sekä teknikoita, pukusuunnittelijoita ja puvustajia, muusikoita, kuvataiteilijoita, tuottajia, graafikoita sekä valokuvaajia. Tuottajan palkkaaminen toimintaa organisoimaan ja koordinoimaan oli yksi onnistuneista päätavoitteista. Esitystoiminta alueella lisääntyi yli puolella vuodesta Tiedotus saatiin toimivaksi osittain uudistuneiden internet-sivujen ja osittain tuottajan ansiosta. Kuluvan vuoden yksi tavoitteista oli myös yritysasiakkaiden yhä laajempi tavoittaminen. Tavoite jouduttiin kuitenkin vakinaisten henkilöstöresurssien vähäisyyden vuoksi siirtämään vuodelle Keski-Suomen liitto päätti osallistua Tanssin aluekeskuksen rahoitukseen pienellä osuudella vuonna Elokuvaosuuskunta Siperia: UNELMIEN KYLÄ DOKUMENTTIELOKUVA, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Elokuvaosuuskunta Siperia sai Keski-Suomen liitolta osarahoituksen Unelmien kylä dokumentin tuotantoon. Elokuva käsitteli Tuohiniittyjen perheen elämää Keuruun Ekokylässä vuoden ajan. Kyseessä oli varsin mittava tuotanto, ja hankkeeseen osallistuivat rahoitusosuuksin mm. Yleisradio, Suomen elokuvasäätiö, Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK sekä Maa- ja metsätalousministeriö. Ekoyhteisössä asuvan Tuohiniittyjen perheen tavoitteena oli elää ekologisesti ja pyrkiä omavaraisuuteen niin ruuan kuin energiankin suhteen. Perheen isä luomuviljeli peltoja, korjausrakensi kotia sekä pyrki myös eduskuntaan. Yhteisön ja perheen näkemykset sekä tarpeet eivät kuitenkaan kohdanneet ja kaikkien tekemättömien töiden yhteensovittaminen osoittautui mahdottomaksi. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa taiteellisesti ja sisällöllisesti korkeatasoinen elokuva, tutkia vaihtoehtoista elämäntapaa maaseudulla sekä käsitellä unelman ja realismin yhteentörmäystä. Hankkeen tuloksena valmistui suunnitellusti 52 minuutin dokumenttielokuva, jonka ensiesitys TV1:ssä oli Katsojapalautteen perusteella elokuvaan voidaan olla tyytyväisiä. Elokuvaa tarjotaan jatkossa festivaaleille kotimaassa ja ulkomailla. Elokuvan kotisivut löytyvät osoitteesta: Suomen Käsityön museo: KESKISUOMALAISEN KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUS- NÄYTTELYTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN, myönnetty euroa, yhteyshenkilö Hannu Korhonen Kyseessä oli käsi- ja taideteollisuuden laadullinen kehittäminen pitkään jatkuneen toimialatyön yrityslähtöisen kehittämisen jatkeeksi. Alan sisäistä tuotekehitystä kaavailtiin tehostettavaksi säännöllisellä ja jurytetulla näyttelytoiminnalla. Vastaava näyttelyformaatti oli käytössä mm. Oulussa ja Hämeessä. Toimintaa oltiin suunnittelemassa siten, että näyttelyt toteutuisivat joka toinen vuosi suunnattuna alan toimijoille ja myös päättäjille sekä medialle. 18

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 10.1.2014 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2013 ELY-keskukselta viime vuonna 11,2 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna yrityksiä noin

Lisätiedot

Ideasta suunnitelmaksi

Ideasta suunnitelmaksi Ideasta suunnitelmaksi Lainsäädäntö ja ohjelma-asiakirja Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta 1652/2009 Valtioneuvoston asetus eräiden työ- ja

Lisätiedot

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen

ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen 1.3. 2013 RAHOITUKSEN VUOSIKATSAUS 1.1. - 31.12.2012 ELY-keskukselta viime vuonna 13,6 miljoonaa euroa yritystoiminnan ja maaseudun kehittämiseen Satakunnan ELY-keskus rahoitti viime vuonna 199 yrityshanketta,

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6.

Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa. Hakuinfo 12.6. Kehittämisen tavoitteet, painopisteet ja arviointikriteerit Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) hankkeissa Hakuinfo Hilkka Laine Hankkeilla tuetaan Keski-Suomen strategian toteutumista Etusijalla ovat

Lisätiedot

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013

Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 Keski-Suomen maaseutu- matkailun suuntaviivat 2007-2013 2013 Keski-Suomen Matkailuparlamentti 29.11.2006 Merja Ahonen Kehittämisohjelman kokoaminen Kehittämisohjelma tehdään yhteistyössä kehitys- ja kasvuhaluisten

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta Keski-Suomeen 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/eulehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

Lisätiedot

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen

Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen Maakuntahallitus 28 23.02.2015 Rahoituspäätös hankehakemuksesta 2015_001 / 118167: Liikunta- ja urheilumatkailun kehittäminen 12/00.01.05.21/2015 Maakuntahallitus 23.02.2015 28 Imatran Seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen

Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen Keski-Suomen elinkeinojen kehittäminen 2007-2013 Klusterit kärkeen Veli-Pekka Päivänen 28.11.2007 Keski-Suomen klusteriperusteinen kehittäminen Klusteri (engl. cluster, suomeksi myös ryväs) yleisterminä

Lisätiedot

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet

Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Luovan alan yritysten rahoitusmahdollisuudet Keski-Suomessa Maaseudun paikalliset toimintaryhmät voivat rahoittaa mikroyritysten kehittämistoimintaa Rahoitus tulee Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Vipuvoimaa EU:lta 2007-2013 Koulutustilaisuudet 23.11. ja 4.12.2007 www.keskisuomi.fi/lehti Pirjo Peräaho Hilkka Laine Keski-Suomen liitto LÄNSI-SUOMEN EAKR-OHJELMA Yritysten

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto

Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli klusterivalinnat vuosiksi MYR Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Keski-Suomen elinkeinojen kehittämismalli 2007 2014 klusterivalinnat vuosiksi 2011 2014 MYR 27.4.2010 Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto KESKI-SUOMEN MAAKUNNALLISET KLUSTERIT JA OSAAMISKESKUSALAT

Lisätiedot

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle

M A A L I. Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle M A A L I Luovien alojen lisäarvo perinteiselle teollisuudelle MIKSI? - luovat alat auttavat muita toimialoja parantamaan tuotteitaan ja palveluitaan - luovan osaamisen parempi hyödyntäminen lisää yritysten

Lisätiedot

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala

TEM. Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta. Soveltamisala 1 LUONNOS 13.11.2017 TY TEM Valtioneuvoston asetus kiertotalouden investointi- ja kehittämishankkeisiin myönnettävästä avustuksesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001)

Lisätiedot

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen

ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen ELY-keskuksen avustukset yritystoiminnan kehittämiseen Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Jarmo Jokinen 28.11.2017 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen

Lisätiedot

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008

Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 KESKI-SUOMEN SUOMEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Keski-Suomen Osuuspankkiliiton tulevaisuus seminaari Ikaalisten Kylpylä 7.- 8.11.2008 maakuntajohtaja Anita Mikkonen Keski-Suomen liitto Visio Keski-Suomi tilastojen

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä

Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Maakunnan kehitysnäkymät ja järjestöjen rooli maakunnan kehittämisessä Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Liittojen päätehtävät Alueiden käyttö - Maakuntasuunnitelma ja kaava - Yhdyskuntarakenne, liikenne,

Lisätiedot

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat:

Omistajakuntien ja Räyskälä-Säätiön rahoitusosuudet olisivat seuraavat: 1LOP P I KESKELLÄ KASVU -SUOM EA 1 HALLINTO JA TALOUS 14.1.2015 FORSSnnJ KAUPUNKI Jakelun mukaan /oc / d y / 5 RÄYSKÄLÄN ILMAILUKESKUKSEN AIRPARK-HANKKEEN ESISELVITYSHANKE Lopen kunnantalolla 12.12.2014

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi.

Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. 19.1.2010 HANKEHAKU Keski Suomen liitto avaa kohdennetun hankehaun Keski Suomen sosiaali ja terveydenhuollon tulevan palvelurakenteen suunnittelemiseksi. Rahoitushakemukset on jätettävä viimeistään 5.2.2010

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Aluekehitysviranomaisen tehtävät www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Vastuu alueiden kehittämisestä on ALKE-lain perusteella

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla

Pohjois-Pohjanmaan TYKE 2011 KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla KAM:n koordinoima verkostohanke työelämäpalvelujen kehittämiseen koko Pohjois-Pohjanmaalla Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset OKM myöntää avustukset ELY-keskusten kautta Avustusta

Lisätiedot

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella

Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Kylien kehittäminen uudella ohjelmakaudella Yläkemijoki 26.3.2013 Sivu 1 28.3.2013 Mihin voi saada julkista tukea? Koulutukseen; maaseutuyrittäjien koulutus ja maaseudun asukkaiden koulutus Tiedottamiseen

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011

Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Hankestrategia Yhtymähallitus 27.10.2011 Sisällysluettelo 1. Hanketoiminnan tavoitteet... 1 2. Hankerahoitus... 1 2.1 Valtionavustukset... 1 2.2 EAKR-ohjelmat... 1 2.3 ESR-ohjelma... 2 2.4 Oma rahoitus...

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Yleisten apurahojen hakuohjeet

Yleisten apurahojen hakuohjeet Yleisten apurahojen hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Norjan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien maiden

Lisätiedot

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.

Ajankohtaista maaseutuohjelmasta. Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2. Ajankohtaista maaseutuohjelmasta Kukka Kukkonen, asiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Maaseudun kehittämisen rahoitusinfo 25.2.2015, Pohto Sivu 1 26.2.2015 Ajankohtaista Ohjelmien ja säädösten tilanne

Lisätiedot

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet

Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet Yleisten apurahojen yhteiset hakuohjeet 1) Mihin tarkoitukseen rahasto jakaa yleisiä apurahoja? Erilaisia hankkeita tukemalla rahasto haluaa lisätä Suomen ja Tanskan välisiä kontakteja sekä lisätä molempien

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Pohjois-Suomen kv-hankepäivä Oulu 7.2.2017 Sivu 1 6.2.2017 Mikä on kansainvälinen

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen

Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Toimivat työmarkkinat - Osaajia ja työpaikkoja Keski- Suomeen Maakunnallinen yhteistyö Juha S. Niemelä 27.11.2008 Yhteistyön lähtökohdat Yhdessä tekemisen kulttuuri Työllisyystilastot nousukaudenkin aikana

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Keski-Suomen kasvuohjelma

Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen kasvuohjelma Keski-Suomen maakuntaohjelma 2011-2014 Hannu Korhonen Keski-Suomen liitto Lähtökohdat Tavoitteena selkeä ja helppokäyttöinen ohjelma toteuttajille konkreettinen! Taustalla maakuntasuunnitelman

Lisätiedot

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry

Leader rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa. Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Leader 2014-2020 - rahoitusta, toimintaa ja neuvontaa Pirjo Ikäheimonen, JyväsRiihi ry Sivu 1 17.11.2014 ü Leader-ryhmät kaikille avoimia maaseudun kehittämisyhdistyksiä. ü Tavoitteena yritysten ja yhdistysten

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014

Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut 15.12.2014 Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus Uusi yritystukilaki L 9/2014 on tullut voimaan 1.7.2014. Lakia on tarkennettu erillisellä asetuksella VnA 716/2014,

Lisätiedot

Seutujohtoryhmä Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen

Seutujohtoryhmä Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen Kunnanhallitus 48 06.03.2017 Witas-alueen kuntarahoitus "Toimi Nyt!" -hankkeeseen 294/001/2016 Kunnanhallitus 18.04.2016 83 Seutujohtoryhmä 17.3.2016 5 Seutukunnan kehittämisrahasta päättäminen Seutujohtoryhmällä

Lisätiedot

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA

LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA LUOVUUDESTA KASVUA JA UUDISTUMISTA - Luovaa taloutta edistävät julkiset toimet ja kehittämislinjaukset Rysä goes Luova Suomi, Mikkeli, 16.-17.10.2012 Tn Sakari Immonen TEM/Elinkeino- ja innovaatio-osasto

Lisätiedot

Hämeen liiton rahoitus

Hämeen liiton rahoitus Kanta-Hämeen rahoitus- ja ohjelmapäivä Osmo Väistö 3.4.2014 Hämeen liiton rahoitus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Maakunnan kehittämisraha Kanta-Hämeen osuus Suomen rakennerahastoohjelmasta

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015

KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 KESKI-SUOMEN MATKAILUSTRATEGIA 2015 Matkailuparlamentti 18.11.2009 Kehittämispäällikkö Veli-Pekka Päivänen Keski-Suomen liitto Matkailuparlamentti 2004: Keski-Suomi hyväksyy peruslähtökohdat: 1. Matkailuyrityksillä

Lisätiedot

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015

Tilastotietoa päätöksenteon tueksi. Nina Vesterinen 20.3.2015 Tilastotietoa päätöksenteon tueksi Nina Vesterinen 20.3.2015 Yhdessä enemmän kasvua ja uudistumista Suomen matkailuun Matkailun tiekartta 2015 2025 Matkailun tiekartta www.tem.fi/matkailuntiekartta Markkinat

Lisätiedot

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset

Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset Yritysten kansainvälistymiseen liittyvät tuet ja avustukset 25.3.2015 Maija Pirvola, Yrityssalo Yrityssalo Oy 25.3.2015 Tässä esityksessä Yritysten kehittämispalvelut (ELY) Team Finland palvelut verkossa

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

Luovan talouden kehittämishaasteet

Luovan talouden kehittämishaasteet Luovan talouden kehittämishaasteet RYSÄ goes Luova Suomi 16.10.2012, Mikkeli Taustaa luovan talouden kehittämisessä Suomessa tehty 1990-luvulta saakka luovan talouden kehittämiseen tähtäävää työtä (kulttuuri-

Lisätiedot

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella?

OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA. myös uudella ohjelmakaudella? OSAAMISTA JA UUSIA MAHDOLLISUUKSIA myös uudella ohjelmakaudella? Etelä-Suomen työllisyys llisyys- ja kilpailukyky tavoite Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelma 2007 2013 EK 5.3.2007 Ohjelman määrälliset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Vesi ja yhdyskuntien kehitys-seminaari, 17.2.2012, Tampere Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto TkT Riina Liikanen 17.2.2012 1 Esiintyjän nimi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto Perustettu v. 2003

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Yrityksen kehittämisavustus ja yritystoiminnan kehittämispalvelut Anne Pulkkinen 11.4.2014 1 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys

Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Linnaseutu Hämeenlinnan seudun maaseudun kehittämisyhdistys Leader toiminta koostuu kolmesta osa-alueesta Leader-rahoitus Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta.

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013

Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA. Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 Pohjois-Karjalan tuotannollisten alojen UUSIUTUMISOHJELMA Itä-Suomen Rakennerahastopäivät 4.10.2013 OHJELMAKOKONAISUUDEN RAKENNE valtakunnallinen teknologiateollisuuden kehittämisohjelma Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho

Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Rahoituksen haku ja maksatus - mikä muuttuu? Pirjo Peräaho Mikä muuttuu EAKR:ssä Jää pois tai vähenee Infrastruktuurihankkeet pois Finnveran lainatuotteet pois Keskitetty Finnveran pääomasijoitustoiminta

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Peräpohjolan kehitys ry

Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Peräpohjolan kehitys ry Rekisteröity maaseudun kehittämisyhdistys = toimintaryhmä Toiminta-alue: Keminmaa, Ranua, Simo, Tervola, Kemin asemakaavan ulkopuoliset alueet, Rovaniemen

Lisätiedot

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu

Matkailun ajankohtaista. Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Matkailun ajankohtaista Nina Vesterinen Erityisasiantuntija, matkailu Kansainvälinen matkailu 2013 = 52 miljoonaa matkailijaa enemmän kun 2012 Lähde: UNWTO Euroopan yöpymisvuorokausia 1-9/2014 alustavia

Lisätiedot

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen

Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman toteutuminen Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelman 007-013 toteutuminen Ohjausryhmä ja hankkeiden yhteistapaaminen Helsinki 1.9.009 Kirsi Kaunisharju Kehittämisohjelman strateginen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun yritysten ja muiden yhteisöjen hankkeisiin toiminta-alue

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISHANKKEET OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 KOKEMUKSIA JA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus 15.1.2014 valtakunnallisten hankkeiden tilaisuus Sivu 1 Valtakunnalliset hankkeet

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti

Kantri ry Rahoitusta paikallisesti. Kari Kylkilahti 1 Kantri ry Rahoitusta paikallisesti Kari Kylkilahti Pirkanmaan leader-ryhmien toiminta-alueet 2014-20 2 Kantri ry perustettu 1997 toimintaryhmäksi hakeutumista varten myöntää EU-hankerahoitusta maaseudun

Lisätiedot

Kestävä Rakentaminen -klusteri

Kestävä Rakentaminen -klusteri Lumen 3/2017 TEEMA-ARTIKKELI Kestävä Rakentaminen -klusteri Antti Sirkka, insinööri (AMK), projektipäällikkö, ACE -tutkimusryhmä, Teollisuuden ja luonnonvarojen osaamisala, Lapin ammattikorkeakoulu Asiasanat:

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa

PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 Luvassa kirkastuvaa PIRKANMAA 2025 PIRKANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA Pirkanmaan visio Vuonna 2025 Pirkanmaa on vauras, rohkeasti uudistumiskykyinen, osaamista hyödyntävä kasvumaakunta. Pirkanmaalla

Lisätiedot

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen

Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Yhteisölähtöinen paikallinen kehittäminen Hämeen ELY-keskus Paikallinen kehittäminen ja ESR Euroopan sosiaalirahasto (ESR) tukee yhteisölähtöistä eli kansalaistoimijalähtöistä paikallista kehittämistä

Lisätiedot

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella

Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella Maaseutuohjelman kansainvälisen yhteistyön raamit ohjelmakaudella 2014-2020 Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Etelä-Suomen kv-hankepäivä Helsinki 23.5.2017 Sivu 1 19.5.2017 Esityksen sisältö

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun

Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun OPTEK seminaari Pekka Ollikainen 24.5.2011 1 www.tekes.fi/ohjelmat/oppimisratkaisut DM# 24.5.11 Oppimisratkaisuilla Suomi nousuun! Kansallisen oppimisjärjestelmän kehitys

Lisätiedot

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman

Kehittämispäällikkö Kyösti Honkala (puhelin 08 55 870 006): Kunnanvaltuusto hyväksyi karsitun hankeohjelman Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 36 28.11.2013 Kunnanhallitus 530 09.12.2013 Kunnanhallitus 118 10.03.2014 KOIVU JA TÄHTI -HANKKEEN TOTEUTTAMINEN 1049/0/014/2011 Tulevaisuus- ja elinkeinojaosto 28.11.2013

Lisätiedot

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Yleisesittely Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Yleisesittely Pohjois-Savon ELY-keskus, viestintä 20.4.2010 1 Tausta Aloitti toimintansa 1.1.2010 osana valtion aluehallinnon uudistusta Tehtävät

Lisätiedot

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Maaseutuohjelman mahdollisuuksia Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Valtakunnalliset museopäivät Lappeenranta 19.5.2015 Leena Hyrylä Kaakkois-Suomen ELY-keskus .Salpapolku, Parikkalan

Lisätiedot

Forssan seudun Green Care - klusterihanke

Forssan seudun Green Care - klusterihanke Forssan seudun Green Care - klusterihanke 2016 2017 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius, Hämeen ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, Forssa Museo Militarian Tykkihalli, Linnankasarmi, Hämeenlinna

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus

Oma Häme. Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Alueellisen liikuntaneuvoston asettaminen, liikunnan edistäminen maakunnassa (Lakiehdotuksessa tehtävä on nimetty: alueellisen liikuntaneuvoston

Lisätiedot

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy

Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta. Antti Korkka MW-Kehitys Oy Ajankohtaista taidekaupungista ja matkailuhankkeesta Antti Korkka MW-Kehitys Oy MATKAILUN KEHITTÄMINEN MW-KEHITYKSEN VETOVASTUULLE Perustana kaupungin konserni- ja strategiaohjaus. Hyötynä suora yhteys

Lisätiedot

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa

Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Vapaa-ajan palvelujen kehittäminen yhteistyössä Tekesin kanssa Polina Kiviniemi Vapaa-ajan palvelut ohjelma / FCG Finnish Consulting Group Oy Etelä-Karjalan matkailun kehittämispäivä 12.10.2010 Imatra

Lisätiedot

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro

Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Hankkeen yhteistyökumppanin puheenvuoro Tulevaisuuden nautakarjatalous Keski- Suomessa seminaari 10.4.2013 Ulla Mehto-Hämäläinen Maatalous ja maidon- ja lihantuotanto on tärkeä painopiste Keski-Suomen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus.

Oma Häme. Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet. Aluekehitys ja kasvupalvelut. Nykytilan kartoitus. Oma Häme Aluekehitys ja kasvupalvelut Nykytilan kartoitus Tehtävä: Maakunnan tehtäviin liittyvät kansainväliset asiat ja yhteydet www.omahäme.fi Tehtävien nykytilan kartoitus Aluekehitysviranomaisen tehtävät

Lisätiedot

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013

Keski-Suomen matkailustrategia 2020. Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Keski-Suomen matkailustrategia 2020 Keski-Suomen matkailuhallitus 14.2.2013 Vanhan (2005) matkailustrategian tavoitteet peruslähtökohtana yrityslähtöisyys, julkinen sektori toimii edellytysten luojana

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja

Strategiset tavoitteet ja toiminta. Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset tavoitteet ja toiminta Jussi Rämet Maakuntajohtaja Strategiset linjaukset ja tavoitteet 2018 2020 Rakenteellisten uudistusten alueellinen toteuttaminen - Maakunta- ja soteuudistus (ml. siirtyvät

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Tekesin tutkimushaut 2012

Tekesin tutkimushaut 2012 Tekesin tutkimushaut 2012 Marko Heikkinen, Tekes 01-2012 Sisältö Julkisen tutkimuksen rahoitus uudistuu Tutkimusrahoituksen projektityypit 2012 lukien Rahoituksen hakeminen 2012 Linkit lisätietoihin Julkisen

Lisätiedot

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012

Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta. Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Ajankohtaista EAKR-ohjelmasta Eira Varis aluekehityspäällikkö Pohjois-Karjalan maakuntaliitto 1.3.2012 Itä-Suomen EAKR-ohjelman painopisteet PK:n strategian ja POKATin sisältö EAKR-ohjelman toteuttaminen

Lisätiedot

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto

Maakuntaohjelman tilannekatsaus. Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto Maakuntaohjelman tilannekatsaus Maakuntavaltuusto 29.11.2010 Riitta Koskinen, Etelä-Savon maakuntaliitto MAAKUNNAN SUUNNITTELUN KOKONAISUUS UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO -STRATEGIA Budj. rahoitus MAAKUNTAOHJELMA

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Maakuntahallitus 32 14.03.2016

Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Maakuntahallitus 32 14.03.2016 Osallistuminen Smart & Clean -projektiin, edustajan nimeäminen sitä toteuttavan säätiön hallintoneuvostoon sekä valtion ja pääkaupunkiseudun välisen kasvusopimuksen 2016

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet

Päivämäärä Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet Sivu 1 74 Dno Työllisyyttä edistävien ESR- ja työllisyyshankkeiden kuntarahoituksen myöntämisperusteet OUKA/351/02.05.01.03/2014 Päätöshistoria Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto kokous 28.01.2014 10

Lisätiedot

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi

Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä ja valmistelussa hankkeiksi on Rahoitusta Paikalliset päättävät alueensa yhteisöjen ja yritysten ideoiden rahoittamisesta. Leader-tuki muodostuu EU:n, valtion ja kuntien rahoituksesta Neuvontaa Leader-ryhmät neuvovat ideoiden kehittelyssä

Lisätiedot

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hakulanseeraustilaisuus 24.4.2015 Helsinki Sisältö Koordinaatiohankkeiden hakuprosessin

Lisätiedot

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa?

Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keski-Suomi nyt entä tulevaisuudessa? Keskisuomalaistaustaisten vaikuttajien tapaaminen 8.12.2015, Botta, Helsinki Maakuntajohtaja, Anita Mikkonen Keski-Suomessa on 23 kuntaa, joissa asuu 5 % koko maan

Lisätiedot

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020

Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Maaseuturahaston mahdollisuudet 2014-2020 Satakunnan rahoitusinfo Pori 5.6.2014 Satakunnan ELY-keskus, Aluekehitysyksikkö, Timo Pukkila 6.6.2014 1 Maaseuturahasto Satakunnassa 2007-2013 Satakunnan ELY-keskus

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot