tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. KiinalaiSta Kuluttajaa metsästämässä Rikas kiinalainen ajaa BMW:tä, kirjoittaa Montblancin kynällä ja puhuu Vertuun tai Nokiaan. ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: Venäjän uusi ulkomaisia investointeja koskeva laki ei huoleta. KySeenalaiSta KoKo nykyinen toimintamalli Osaavan kumppaniverkoston mukana maailmalle lähteminen pienentää riskiä. erikoishaastattelussa lenita airisto: Uuden kohtaamisen tulisi tapahtua avoimesti, avarakatseisesti Sivut ja ennakkoluulottomasti. 8-9 Sivut 4 Sivu 7 Sivut 8-9 Sivut Sivut Moscow St.Petersburg Tver Yekaterinburg Vladivostok

2 2 kansainvälistyminen ilmoitusliite Kilpailukykyisyys globaalissa liiketoimintaympäristössä vaatii sekä yrityksiltä että valtiovallalta uudistumista markkinoiden toimivuuteen. Lisäksi julkisen tuen on suuntauduttava teknologian lisäksi kaupallistamiseen. Tavoitteeksi on kuitenkin asetettava, että suomalaisista yrityksistä ei kehity pelkästään nopeita tähdenlentoja, vaan maailmanlaajuisia kiintotähtiä. ILMOITUSLIITE Syyskuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KANSAINVÄLISTYMINEN Globalisoitumisesta on tullut yksi keskeisimmistä suomalaisten yritysten liiketoimintaympäristöä muokkaavista voimista ja erityisesti 2000-luvulla suomalaiset yritykset ovat monella toimialalla kohdanneet enenevissä määrin voimistuneen globalisaatiopaineen, jota ovat ajaneet valtiovallan sääntelyn purku ja maiden välisten kaupan esteiden väheneminen, globaalien asiakas-segmenttien synty, suurtuotantoon perustuvien kustannussäästöjen kasvaminen sekä vahvistuva globaali kilpailu. Tämä on jakanut niin suomalaisten yritysjohtajien kuin valtiovallan päättäjien mielipiteet globalisaation vaikutuksesta yritystemme toimintaedellytyksiin ja kansantalouteemme. Yhtäältä on oltu huolissaan kiristyvästä kilpailusta ja sen seurauksena tapahtuvasta teollisuuden ulosliputuksesta, toisaalta on korostettu suomalaisten yritysten maailmanlaajuisen kasvun tarjoamia mahdollisuuksia. Varmaa on ainoastaan, että kehitys on vääjäämätöntä. Tarkastelen alla suomalaisten yritysten tulevaisuuden haasteita ja kansainvälistymisen strategiavaihtoehtoja. Suomalaiset yritykset ovat perinteisesti noudattaneet vaiheittaista kansainvälistymismallia, jossa alkuun lähdetään viemällä tuotteita lähimarkkinoille ja vasta kokemuksen kerryttyä edetään kaukaisemmille markkinoille vaativin kansainvälisin toimintamuodoin, esim. perustamalla tytäryhtiöitä. Globalisoituneessa liiketoimintaympäristössä, joka on koskettanut erityisesti korkean teknologian teollisuutta, on herätty todellisuuteen, jossa perinteinen kansainvälistyminen on usein liian hidas. Tämän seurauksena suomalaisilla yrityksillä on kaksi strategista globalisoitumisvaihtoehtoa: globalisoida kansainvälinen yritys (globalising internationals) tai laajentua heti syntymästään globaaliksi (born globals). Niillä yrityksillä, jotka ovat kansainvälistyneet maantieteellisesti lähialueille, on lisääntyvä paine etsiä kasvua Euroopan ulkopuolisilta globaaleilta markkinoilta. Niiden on uudistettava strategiansa keskittymällä harvoihin valittuihin liiketoiminta-alueisiin, joilla sitten noustaan maailmanlaajuisesti johtaviksi yrityksiksi. Hyviä esimerkkejä menestyneesti globalisoituneista kansainvälisistä yrityksistä ovat Nokia, Kone ja Wärtsilä. Ne ovat kaikki johtavia globaaleja pelureita, jotka ovat havainneet ajoissa Aasian kasvavan merkityksen. Näiden yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn takaaminen on valtiovallan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Yritysten pääkonttorien pysyminen Suomessa on turvattava yhteisö- ja tuloverotuksen sekä koulutetun työvoiman saatavuuden kilpailukykyisyydellä. Monella uudella yrityksellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laajentua heti syntymästään globaaleille markkinoille. Ne, jotka eivät ole tarpeeksi ketteriä, eivät uudessa globaalissa kilpailuasetelmassa pärjää. Hyviä esimerkkejä menestyneistä suomalaisista yrityksistä ovat taajuusmuuntajia valmistava Vacon, tietoturvaratkaisuja tuottava SSH Communications, mutta myös designlaukkuja ja tarvikkeita globaalisti markkinoiva Golla. Näiden nopeaa globaalia asemaa tavoittelevien kasvuyritysten liikkeenjohdolliset haasteet ovat kertaluokkaa suuremmat kuin perinteisten kansainvälistyjien. Niiden on pystyttävä kasvamaan sekä nopeasti että kannattavasti. Ne tarvitsevat menestyäkseen myös aivan erilaista osaamista ja valtiovallan eri organisaatioiden tukea kuin perinteiset vienninedistämiseen pohjautuvat ohjelmat tarjoavat. Miksi yhdysvaltalaiset pii-laakson yritykset, ja jopa naapurimaamme ruotsalaiset sekä lähes sodassa elävät israelilaiset yritykset, laajentuvat syntymästään nopeammin maailmanlaajuisille markkinoille? Suomen valtiovallan on valittava, lähteekö se Israelin valitsemalle voimakkaan yritysten tukemisen tielle vai luottaako se USA:n tapaan Globaalin toimintaympäristön muutoksesta selvinneet suomalaiset yritykset ovat kuitenkin jälleen uuden haasteen edessä. Suomalaiset yritykset ovat vahvistaneet asemiaan Kiinassa, Intiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Useat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että tämä ei riitä. Kehittyvillä markkinoilla on syntymässä uusia monikansallisia yrityksiä, jotka laajentuvat aggressiivisesti kehittyville markkinoille kuten Eurooppaan. IBM:n tietokoneliiketoiminnan ostanut Lenovo ja Jaguarin ostanut Tata Motors ovat hyviä esimerkkejä uudesta uhasta. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää suomalaisille yrityksille herätä siihen todellisuuteen, että lähitulevaisuudessa ottelemme enenevissä määrin näiden kehittyvien maiden yritysten kanssa myös omilla kotimarkkinoillamme. Harvardin yliopiston professori Raymond Vernon esitti jo 1960-luvulla kansainvälisen kaupan tuoteelinkaaren mallissaan, että kehittyvät maat valtaavat viimeisessä vaiheessa länsimaiset korkean teknologian markkinat. Nyt tarvitaan suomalaisilta yrityksiltä edellä kuvattuja rohkeita päätöksiä globalisoitumisstrategian osalta ja valtiovallan ennakkoluulotonta asennetta kilpailukykyisten toimintaedellytysten luomiseksi. Kuva: Peter Gabrielsson Kirjoittaja: ktt mika Gabrielsson on kansainvälisen liiketoiminnan professori ja johtaa globalisaation vaikutuksia tutkivaa Tekesin LIITO-ohjelman RESPONSE-projektia Helsingin kauppakorkeakoulussa. KANSAINVÄLISTYMISEN KANTAVA VOIMA ON HYVÄ BUSINESSIDEA Kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. Sivut 4 kansainvälistyminen On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMESTYY KAuPPALEH- DEn LIITTEEnÄ TAVOITTAEn LuKI- JAA. KIINALAISTA KULUTTAJAA METSÄSTÄMÄSSÄ Rikas kiinalainen ajaa BMW:tä, kirjoittaa Montblancin kynällä ja puhuu Vertuun tai Nokiaan. Sivu 7 KAnnEn KuVAT: JARMO PERÄLÄ SiSältÖ Pääkirjoitus...2 Hyvä businessidea ULKOMAANKAUPPA- JA KEHITYSMINISTERI PAAVO VÄYRYNEN: Venäjän uusi ulkomaisia investointeja koskeva laki ei huoleta. Sivut 8-9 avain kansainvälistymiseen...4 Hyvä koulutus antaa pohjan kansain väliselle menestykselle Kumppanien merkitys korostuu Aasian liiketoiminnassa...6 Kiinalaista kuluttajaa metsästämässä...7 Kansainvälistymisen esteiden KYSEENALAISTA KOKO NYKYINEN TOIMINTAMALLI Osaavan kumppaniverkoston mukana maailmalle lähteminen pienentää riskiä. Sivut ERIKOISHAASTATTELUSSA LENITA AIRISTO: Uuden kohtaamisen tulisi tapahtua avoimesti, avarakatseisesti SIVUT ja ennakkoluulottomasti. 8-9 Sivut Moscow St.Petersburg Tver Yekaterinburg Vladivostok poistamiseksi tehdään lujasti töitä Kiinaan aivan uudella asenteella Aasian maiden erityispiirteet ja trendit helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ GeneVe hongkong riika BrATislAVA päivälehden ulottuvuus ja ammattilehden KeSKittyneiSyyS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TOIMITTAJAT: Päivi Remes, Tiina Åhlgren TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TAITTO: Pirja Kärki, JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LISÄTIETOJA SuOMI MEDIAPLAnET OY:n TEEMALEHDISTÄ: Aslak de Silva, Suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki mukaan markkinatutkimukseen Suomi kestävällä kehityksellä Shanghain maailmannäyttelyyn Ensimmäinen maailmannäyttely Lontoossa Lenita, Suomi ja kansainvälisyys Move on! Tulosta kasvavilta markkinoilta! Ota yhteyttä! Puh /myynti, faksi Atomitie 2b, PL 300, Helsinki sähköposti: Menesty kasvumarkkinoilla tunne kohdealueesi! Kokonaisvaltaiset valmennukset uusien markkina-alueiden mahdollisuuksien kartoittamiseen ja avaamiseen. Doing Business in the Middle East China Russia India Aikataulut ja sisällöt:

3 ILMOITUSLIITE KANSAINVÄLISTYMINEN 3 Kuva: Mikaela Katro - Venäjällä kannattaakin katsoa ettei tarvitse katua. Asiantuntemusta on hyvä käyttää alkupainotteisesti, tarkistaa mitkä ovat riskit ja miten ne voitetaan. Investointeja edeltävät selvitykset, juridinen ja finanssi -due diligence, ovat ensisijaisen tärkeitä Venäjällä. Omien asiakkaittemme kokemukset osoittavat, että kun perustat ovat kunnolla luotu niin kulman takaa ei enää nouse voittamattomia esteitä. Valitettavasti kuulemme näistä vaikeuksista aika ajoin julkisuudessa eräitten muitten osalta. - Palvelumme lisäarvo kehittyy koko ajan sitä mukaa, kun markkinat kehittyvät. Enää ei esimerkiksi riitä, että tuotetaan kirjanpitopalvelu, vaan pitää tarjota kansainvälistä tasoa vastaava laskentapalvelu, johon liittyy Venäjää varten kehitetty kokonaisvaltainen taloushallintopalvelu. Tässä olemme jo edelläkävijä ja nyt satsaamme entistä voimakkaammin myös taloushallinnon IT-puoleen. Roolimme on usein toteuttaa ERP-ohjelmien kokonaisvaltainen implemointi kokonoispalveluna samalla, kun hoidamme peruskirjanpidon käynnistysvaiheessa perinteisin menetelmin. Tver onkin kohta Tampere Jon Hellevig, Managing Partner, Avenir Group. Avenir tasaa tietä Venäjän markkinoille Venäjällä kasvu jatkuu kovana. Yhä useampi suomalainen yritys tahtoo siitä siivunsa, mutta monet vieroksuvat riskejä ja vaikeuksia, joista toistuvasti kuullaan. Riskejä esiintyy ja ne on tiedostettava sekä torjuttava, kerrotaan Avenirista, josta tarjotaan ratkaisun avaimet Venäjän markkinoille. Venäjällä valttia on osaaminen ja pitkäaikainen kokemus. Venäjällä pitää toimia parhaimman kansainvälisen osaamisen tasolla, mutta samalla tulee tuntea maan tavat ja käytännöt sekä sopeuttaa toimintaansa niiden mukaisesti: pitää olla aidosti kansainvälinen ja paikallinen samanaikaisesti. Amerikkalainen Daniel Klein, suomalainen Jon Hellevig ja venäläinen Artem Usov sanovat, että heidän omistamansa Avenir sekä Hellevig, Klein & Usov attorneys at law, on juuri tällainen international and local -osaaja. Teksti: Päivi Remes Avenir yritysryhmittymä on toiminut Venäjän markkinoilla vuodesta 1998 alkaen. - Yritys lähti varsinaiseen kasvuun, kun pystyimme Artem Usovin ja Daniel Kleinin kanssa yhdistämään juristi- ja MBAkoulutuksemme sekä vankan Venäjältä hankkimamme liiketoimintaan liittyvän kokemuspohjan, kertoo Avenirin managing partner Jon Hellevig. - Ryhdyimme aktiivisesti laatimaan Venäjälle etabloitumista ja siellä toimimista tukevia kattavia palvelukokonaisuuksia. Tätä kautta yhtiömme lähti kuin luonnostaan positiiviseen kasvuspiraaliin missä asiakkaittemme kasvu tukee omaa kasvuamme, Hellevig jatkaa. Täyden palvelun talo - Tarjoamme ulkomaalaisille asiakkaillemme täyden palvelun kaikissa liikkeenjohdon tukipalveluissa asianajopalveluista kirjanpitoon ja rekrytointiin. Olemme merkittävä toimija jokaisella alalla, jossa toimimme. Tietojemme mukaan vain yhdellä pohjoismaisella asianajotoimistolla on Venäjällä suurempi asianajotoiminta kun Hellevig, Klein & Usovilla. - Laskentapalveluissa perinteistä kirjanpitopalvelua tarjoavat myös muut suomalaiset yrittäjät mutta uskomme, että olemme omassa luokassamme laskennan lisäarvopalveluissa, kuten kokonaisvaltaisen taloushallinnon suunnittelussa ja avaimet käteen periaatteella rakentamisessa, puhumattakaan vaativien ERP -ohjelmien implementoinnista. Rekrytointiyhtiö Avenir kuuluu Venäjän tunnetuimpien rekrytointiyritysten joukkoon. Meiltä saa myös harvinaisen management -palvelun, jonka puitteissa toimimme monen kansainvälisen yhtiön pro form -toimitusjohtajana Venäjällä. - Toimintaympäristö Venäjällä on sellainen, että täällä korostuu näiden kaikkien business administration -palveluiden saaminen samalta asiantuntijalta. Venäjällä esimerkiksi ratkaisevassa asemassa olevat verotuskysymykset liittyvät samanaikaisesti kirjanpitoon ja lakiasioihin, eivätkä ne ole selkeitä kummastakaan näkökulmasta ilman, että joka tilanteessa sekä kirjanpidosta saatava käytännön kokemus että lakiosaaminen yhdistetään. - Näin ollen me emme tarkastele 200 hengen asiantuntijaorganisaatiotamme siitä näkökulmasta, että heistä 30 on juristia, 80 laskennan ammattilaista jne., vaan sen kannalta, mitä pystymme tekemään asiakkaittemme eteen. Uskon, että tässä olemmekin hyvin paljon pidemmällä kuin moni muu. Meille kaikille yhteinen motto on tarjota jokaisen toimeksiannon osalta parasta, kokonaisvaltaista palvelua ja kaikkein toimivin ratkaisu- ja toimintamalli, sanoo Hellevig. Venäjä on Suomelle mahdollisuus ja yritysjohdolle haaste Venäjän markkinat ovat suomalaisille yrityksille lähes kotimarkkinat. Kasvupotentiaali on moninkertainen verrattuna muihin Euroopan maihin, etenkin uhkaavan länsimaisen talouskriisin varjossa. - Venäjällä luotetaan suomalaiseen osaamiseen ja suomalaisiin yritysjohtajiin. Suomalaisilla on täällä vielä hyvä maine ja tämä on osattava käyttää hyväksi. Suomi tekee historiallisen virheen, jos jätämme selkeän olemassa olevan tilaisuuden käyttämättä, täräyttää Hellevig. - Suomalaisilla on hyvä sopeutumiskyky Venäjän kulttuuriin, hyvät logistiikkayhteydet sekä paljon annettavaa osaamisestaan - ja vastaavasti paljon saavutettavaa, hän muistuttaa. Hellevig perustelee edelleen näkemystään: - Venäjän yhteiskunta ja liiketoimintakulttuuri ovat kehittyneet aimo askelin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ratkaisevaa on ollut oikeusjärjestelmän kehittyminen lähes nollasta hyvinkin ennakoitavissa olevaksi systeemiksi. Ongelmia on mutta sanoisin kuitenkin, että ne ovat jo ennakoitavissa ja tämä on kokeneen juristin tehtävä. Eräs tärkeimmistä edistysaskelista on ollut Venäjän verolakiuudistus, joka tällä hetkellä tarjoaa monessa mielessä paremmat puitteet investoinneille ja yritystoiminnalle kuin monien länsimaiden verolait. Venäjä on kasvanut nopeasti, mutta potentiaalia ei suinkaan ole kaluttu tyhjiin, päinvastoin; seuraavat kymmenen vuotta tarjoavat yhtä suuret kasvumahdollisuudet kuin edeltäneet kymmenen vuotta. Venäjällä ei silti ole yhtä, selkeää ja itsestään selvää toimintatapaa vaan erilaiset uskomukset elävät edelleen tiukassa. Tällainen toimintaympäristö asettaakin juristille paljon suuremmat vaatimukset kun perinteisesti Suomessa, jokaiseen kysymykseen pitää suhtautua skeptisesti ja analyyttisesti. - Perinteisesti juristit tahtovat asiakkailleen kertoa mitä laki sanoo, mutta tällainen malli ei vie Venäjällä pitkälle, vaan täällä pitää löytää asiakkaalle ratkaisu. Hellevig, Klein & Usovin ja Avenirin kokemus osoittaa, että etupainoitteinen konsultointi toimii - oikeusriitoja on harvassa. - Due diligencit ja sopimukset on tehtävä niin hyvin, ettei tule jälkipuinteja oikeuslaitoksessa. Meillä niitä on sangen vähän. Monelle asianajalle oikeusriidat ovat paras tulon lähde, joten meidän businessmallissa jokin on varmaan pielessä kun niitä vältämme, lisää Hellevig hymynhäive suupielessä. Jon Hellevig ja Artem Usov ovat kirjoittaneet useita julkaisuja mm. Venäjän oikeusjärjestelmästä, työoikeudesta ja verotuksesta. - Kaikista ammattikunnista kunnioitan eniten lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja sanonkin, että meidän pitää ottaa heistä mallia. Itse näkisin, että partnerimme ovat aivokirurgin roolissa; tunnemme teorian läpikotaisin ja toteutamme osaamisen käytännössä niin, että pystymme asettamaan yksityiskohtaisimmankin säännön omalle paikallensa vaikeimmissakin olosuhteissa. Tämä edellyttää sitä, että koko ajan lisäämme ja ylläpidämme asiantuntemustamme. Tätä on suuresti edesauttanut tutkimustoimintamme, joka on omaa luokkaansa ja josta julkaisummekin esimerkiksi Venäjän vero- ja työoikeudesta kertovat. Emme tahdo joutua tilanteeseen, jossa vastapuolelle asettuisi joku spesialisti, joka tuntisi lain paremmin kuin me. Koko organisaatiomme peilaa teoriaa käytännön osaamiseen ja tuottaa palvelut kansainvälisten standardien mukaan. Yhtenä vahvuutenamme on pystyä tulkitsemaan eri sidosryhmien tarpeet. Pysymme asiakkaamme kumppanina liiketoiminnan kehittämisessä, riskien torjunnassa ja ennen kaikkea mahdollisuuksien avaajana. Venäjällä lisäarvon merkitys kasvaa - Ainoastaan tuottamalla lisäarvopalveluita asiakasyrityksilleen konsulttitoiminta lunastaa paikkansa. Siksi ei enää riitä, että Venäjällä toimiva konsultti osaa neuvoa miten Venäjälle pitää rekisteröidä yritys. Tänään pitää osata suunnitella toiminnallisesti ja verotuksellisesti järkevä konsernirakenne. Vastaavasti kilpailulaki ei enää tarkoita pelkästään muodollisten ilmoitusten tekemistä vaan juristin pitää pystyä osoittamaan, miten kilpailulait vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Kun aikaisemmin juristi kertoi, mitkä olivat Venäjän veroprosentit niin nyt tarvitaan myös asiantunteva verokonsultti, joka neuvoo esimerkiksi siirtohinnoittelun sääntöjen soveltamisessa, Hellevig konkretisoi. Panosten ja panostuksen pitää olla oikeassa suhteessa markkinoihin. - Moskova ja Pietari vaativat kaiken kaikkiaan yhtä paljon panostusta kuin vaikka Tukholma, Berliini ja Pariisi. Kyllä Moskovassa ja Pietarissakin on tilaa, kunhan satsaa kunnolla alusta alkaen. Kannattaa myös huomata, että Venäjän korkeimmat kasvuluvut ovat tänään näitten metropolien takana, niissä rakennetaan jatkuvasti ja valtavalla vauhdilla. Venäjällä on kuitenkin kaupunkia tai aluetta, joita kannattaisi myös harkita, vaikkapa Novgorod, Krasnodar tai Yekaterinburg. Esimerkiksi Moskovan ja Pietarin radan varrella oleva Tver vaikuttaa tänään ostopotentiaaliltaan vastaavan Kouvolan aluetta, mutta muutaman vuoden kuluttua vertailukohde on Tampere. Mahdollisen investoinnin suurusluokka on silti vielä sama kuin laajentuminen Kouvolaan vaatisi. Suomalaisten yritysten, suurista pienempiin, kannattaisi pitää mielessä, että Venäjälle voisi rakentaa aikamoisen brändin ja jakelun keskittymällä aluksi näille alueille eikä tungeksia samoille markkinoille kaikkien maailman suurimpien yritysten kanssa Moskovaan ja Pietariin. Hellevig korostaa kuitenkin samaan hengenvetoon kokemuksen ja osaamisen tärkeyttä. - Venäjän mahdollisuuksia ei ole osattu käyttää hyväksi. Kaikki toki tunnistavat potentiaalin mutta haasteet tuntuvat usein ylitsepääsemättömiltä; markkinatilanne on uusi, vieras ja erilainen, joten mistä löytää osaajat? Avenir on toiminut täällä kymmenen vuotta ja itselläni on takana yli 15 vuotta Venäjällä. Olemme auttaneet monen busineksen kukoistukseen ja kasvaneet itsekin odottamattomasti, varsinkin viime vuodet. Tämä johtuu siitä, että tunnemme nyt juurta jaksaen Venäjän, sen markkinat ja tekijät. Jos jollekin Venäjä on arvoitus, niin meille se ei sitä ole. Meille Venäjä on kotimarkkina, missä tunnemme lait ja käytännöt. Toimimme kaikissa liikkeenjohdon tukitoiminnoissa: laki-, laskenta- ja henkilöstöpalveluissa. Olemme tuottaneet näitä palveluita Venäjän markkinoilla kansainvälisille yrityksille vuosikausia. Jotta joku osaisi nämä asiat niin hyvin kuin me, pitäisi heidän käydä läpi koko kehityskaari uudestaan. Asiakkaittemme ei tarvitse sitä tehdä: me hoidamme heidän puolestaan kaikki hallinnon haasteet. Asiakkaillemme riittää oman alansa osaaminen - he tuntevat tuotteensa ja konseptinsa ja me annamme ulkomaalaiselle liikkeenjohdolle mahdollisuuden keskittyä omaan osaamiseensa.

4 4 KANSAINVÄLISTYMINEN ILMOITUSLIITE Hyvä businessidea avain kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen kantava voima on hyvä businessidea, yrityksen riittävät taloudelliset resurssit ja visio. Kiinan viranomaiset laittavat pian maksumiehiksi ne, jotka saastuttavat. Silloin moni tuloslaskelma menee hetkessä uusiksi. Tänä vuonna Kiina on hienosti ajanut Venäjän ohi lainojen kohdemaana, ja nyt mietimme, milloin pk-yritykset alkaisivat kiinnostua myös Intiasta, Sønnerstad kertoo. Vanha kotimainen alihankkijaverkko muuttaa muotoaan ja seuraa myös ulkomaille asiakkaitten vanavedessä. Näin syntyy uusia pohjoismaalaisia, globaaleja verkostoja juuri Kiinaan. Käytännössä moni alihankkija on pakon edessä: työtä ostetaan enää vain oikeaan hintaan. Jos haluaa pysyä toimittajana, täytyy alihankkijan muuttaa asiakkaiden perässä. - Etabloituminen ulkomaille on kuitenkin merkittävimpiä asioita, jonka eteen pk-yritys voi ylipäätään joutua. Sudenkuoppia riittää Kansainvälistyminen ja uusien markkinoiden potentiaali on yleensä jollakin asteella mukana yhä useamman pohjoismaalaisen pk-yrityksen agendalla. tantomaan - esimerkiksi Ukrainan - jopa samanhintaiseksi. Samalla myös toimitusajat lyhenevät ja laaduntarkkailu paranee huomattavasti. Ilmaston kannalta pitkät ja saastuttavat merirahdit jäävät pois. Myös käytettävät materiaalit, kuten muovit, ovat lähialueilla usein ympäristöystävällisempiä kuin Aasiassa. Venäjän muuttuva säännöstö Venäjä on listannut strategiset alat, jotka se haluaa pitää ominaan ja joissa ulkomainen omistus halutaan rajata. Aloja on yhteensä 42, ja niihin kuuluvat mm. sotateollisuus, kaikki luonnonresurssit sekä tele-, kommunikaatio- ja kustannusala. Laki astui voimaan viime keväänä. - Muuttuvalla säännöstöllä ja ns. resurssinationalismilla on vaikutuksensa investointi-ilmastoon, Sønnerstad arvioi. Venäjällä ja muualla anglosaksisen kulttuurin ulkopuolella kaupankäynti perustuu vahvasti ihmissuhteisiin. Venäläisen täytyy tuntea henkilö, jonka kanssa käy kauppaa. Toimintakulttuurin ja lainsäädännön tuntemus hankitaan parhaiten yhteisyrityksessä, jolloin ostetaan valmiit kanavat. Teksti: Tiina Åhlgren Yrityksen kansainvälistyminen vaatii onnistuakseen paljon muutakin kuin tuotteiden saamisen kaupaksi. Riskien ja mahdollisuuksien kartoittaminen kohdemaassa ja riskien hallinnan arvioiminen on esiaskel eteenpäin. - Riskien kartoitus ja niiden jatkuva hallinta maksaa ja siihen pitää kansainvälistyvän yrityksen varautua riittävän kattavalla analyysillä. Luontevimmin alkutyö tehdään esitutkimuksen yhteydessä, Pohjoismaisen projektivientirahasto Nopefin toimitusjohtaja Ib Sønnerstad toteaa. Työ siirtyy idemmäksi Aikaisemmin työvoima Itä-Euroopassa oli hyvin edullista, eikä toimintaa kannattanut automatisoida ainakaan alussa. Nykyään sinne muuttaneet ovat alkaneet investoida automatisointiin heti. Nähtävissä on myös monta toisen aallon muuttajaa, jotka siirtävät valmistusta esimerkiksi Baltiasta ja Puolasta idemmäksi, Ukrainaan, Venäjälle ja Aasiaan. kuva: Leif Holst/Mainostoimisto Kubik - Yleisimpiä pakottavia syitä kansainvälistymiseen ovat edelleen kalliit työvoimakustannukset ja tiettyjä aloja vaivaava työvoimavaje kotimaassa. Valmistava teollisuus ulkoistaa paljon työvaiheita esimerkiksi Venäjälle ja Kiinaan. Kiinaan lähdetään jo usein sillä strategialla, että valmistusmaasta tulee myös kotimarkkina-alue, eikä kaikkia tuotteita enää kuljeteta takaisin Pohjolaan myytäväksi tai edelleen vietäviksi. - Oivaltamalla pohjoismaalaisen pkyritysten hyödyntämättömät synergiaedut, voisimmekin olla paljon vahvempia pelureita. Pyörää ei välttämättä kannata aina keksiä erikseen eri Pohjoismaissa, vaan mieluummin yhdistää ja hyödyntää meidän erikoistunutta tietotaitoamme globaalissa kilpailussa, jossa vastassa on todella isot kilpailijat. Sønnerstad heittää ilmaan kysymyksen siitä, miten Kiina aikoo ratkaista kasvavan saasteongelmansa ja jatkaa pohdintaansa: - Luultavaa onkin, että Kiinan viranomaiset - pakon sanelemina - laittavat pian maksumiehiksi ne, jotka saastuttavat. Silloin moni tuloslaskelma menee hetkessä uusiksi. Kun summataan todelliset ympäristöja kuljetuskustannukset, jotkut yritykset ovat laskeneet lähialueen tuo- - On hyvä muistaa, että 51 prosenttia ei ole vielä riittävä enemmistö, vaan sen pitää mieluiten olla vähintään 75 prosenttia, hieman valitusta yritysmuodosta riippuen. Venäjällä vähemmistöosakas voi halutessaan aiheuttaa paljonkin hallaa yhtiön omistajille. Kansainvälistyessä unohdetaan usein immateriaalioikeudelliset seikat, eli tuotteiden, logojen ja nimien rekisteröinti. Venäjällä ja Ukrainassa se on syytä tehdä sekä latinalaisin että kyrillisin kirjaimin, ja heti. Se, joka ehtii ensin, omistaa merkin. Kannattaa myös muistaa, että kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. Muualla ajatellaan yleensä, että vain toinen voi voittaa. Tyypillinen pohjoismainen konsensus voi helposti muuttua sumentavaksi sinisilmäisyydeksi.

5 ilmoitusliite kansainvälistyminen 5 KuVA: KARI HARJu-AuTTI FinnbarentS kansainvälisen hanketoiminnan pohjoinen osaaja monikulttuurinen Finnbarents on yksi merkittävimmistä hanketoimijoista Barentsin alueella ja todellinen arktisen alueen moniosaaja. Se on myös tiennäyttäjä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyössä. Finnbarentsin laajaa yhteistyöverkostoa ei kannata jättää hyödyntämättä, kun katseet suuntautuvat pohjoiseen. Murmanskin sataman laajentamiseen investoidaan kaikki terminaalit mukaan lukien noin 10 mrd. lisätietoa muutamasta Finnbarentsin hankkeesta: SevZapinvest rahoitus: interreg iii A Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Profitable trade in Barents 2 rahoitus: interreg iii A Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Rovaniemellä sijaitseva Finnbarents on Lapin yliopiston (LaY) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) yhteinen kansainvälisen hanketoiminnan kehitysyksikkö, joka perustettiin neljä vuotta sitten, ja jolla on kiinteät suhteet elinkeinoelämään. - Finnbarentsin avainosaamisalueisiin kuuluvat kansainvälisen projektinhallinnan lisäksi rajat ylittävä yhteistyö ja aluekehitys. Henkilökuntamme on kansainvälistä ja toimimme pääasiassa englannin kielellä, sanoo Finnbarentsin johtaja kristiina Jokelainen. Perustan Finnbarentsin työlle luovat Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun pohjoinen sijainti sekä niiden laaja-alainen koulutus ja tutkimus pohjoisten alueiden kehittämiseksi. - Finnbarentsin asiantuntemus keskittyy erityisesti Luoteis-Venäjän ja siellä varsinkin Murmanskin alueen elinkeinoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Barentsin alueen toiminnassa on keskitytty yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytysten parantamiseen ja viennin edistämiseen erityisesti rakennus-, metalli- ja kuljetusalalla, matkailussa ja Venäjän liiketoiminnan turvallisuuteen liittyvillä aihealueilla. Finnbarentsin vankkaa osaamista kuvaa se, että sen kehittämää toimintamallia ollaan vauhdilla viemässä Balkanille, Jokelainen kertoo. SevZapinvest - Success in the north Hankkeita on parhaillaan menossa noin viiden miljoonan euron edestä. Hankkeisiin on osallistunut yli 100 yritystä, pääasiassa Pohjois-Suomesta ja Murmanskin alueelta. Finnbarentsin toiminnan perustana on ulkopuolinen hankerahoitus. - Toimintamallimme olemme luoneet itse ja mm. Murmanskin aluehallinnossa kuvernööriä myöten meihin luotetaan vahvasti, Jokelainen kertoo ylpeänä. yksi esimerkki onnistuneesta hankkeesta on SevZapInvest-hanke. - Siinä lähtökohtana oli tuoda Lappia maailmankartalle. Yhdessä Lapin Kauppakamarin kanssa, jossa vahvasti vaikuttaa toimitusjohtaja Timo Rautajoki, loimme 30 pohjoissuomalaiselle yritykselle väylän osallistua Luoteis-Venäjän investointihankkeisiin. Mukana hankkeissa on ollut aktiivisesti mm. Murmanskin alueen öljy- ja kaasualan toimittajien liitto Murmanshelf, Jokelainen toteaa. SevZapinvest on tarjonnut yrityksille tukea liiketoiminnan käynnistämiseen ensisijaisesti Murmanskin alueella sekä mahdollisuuksia osallistua eri alan messuille ja tapaamisiin yritysten ja viranomaisten kanssa. Hankkeen päätavoite on tehdä pohjoissuomalaista yritysosaamista tunnetuksi Murmanskin alueella sekä tutustuttaa yritykset alueen elinkeinoelämän toimijoihin. - Hankkeen aikana on jo tehty konkreettisia kauppoja, Jokelainen korostaa. gebris - kylmän ilmaston hyödyntämishanke - Ankara ilmasto on käännetty eduksi pohjoisilla alueilla kylmän ilmaston teknologian ja palveluiden tuotteistamisessa. Gebris-hankkeessa kohennetaan kylmää ilmastoa hyödyntävän liiketoiminnan kilpailukykyä luomalla pohjoismainen eri alojen asiantuntijaverkosto ja lisäämällä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen käyttöä yrityksissä. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueellisten innovaatiojärjestelmien vuorovaikutteisuutta ja parantaa innovaatiotoimijoiden kykyä vastata yritysten tämän päivän tarpeisiin. murmanskin talous kasvussa Murmanskin alueen talous on tällä hetkellä erittäin voimakkaassa nousussa. Nousun taustalla on perusteollisuuden, erityisesti metalli- ja kaivosteollisuuden, vahva suhdanne. Lisäksi Murmanskin sataman laajentuminen ja modernisointi jatkuu. kuljetustarpeen kasvu ja viime vuosina vauhdittuneen Shtokmanin kaasukenttähankkeen tuomat odotukset vilkastuttavat taloudellista toimintaa alueella. Tätä kautta avautuvat mahdollisuudet suomalaiselle elinkeinoelämälle erityisesti alihankintatoi- turvallisesti venäjällä turvallisuusjohtaminen ja sen kehittäminen Barentsin alueen yrityksissä rahoitus: interreg iiia Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Gebris rahoitus: nice (nordic innovation center), Aika: lisätiedot: yhteystiedot: Finnbarents Jokiväylä 11 C, Rovaniemi Puh minnan kautta. Keskeisimpiä aloja ovat talo- ja infrastruktuurirakentaminen, konepajateollisuus, energiaja ympäristöhuoltopalvelut, kaivosteollisuus, logistiikka, vähittäiskauppa ja palvelualat. rovaniemellä vahvaa barentsin alueen osaamista - Tulevaisuudessa Finnbarents nojaa entistä enemmän Rovaniemen vahvaan osaamiseen pohjoisissa olosuhteissa. Kiinnostus Barentsin aluetta kohtaan on kasvanut investointien käynnistyessä. Investointien alihankinnat luovat mahdollisuuksia perusteollisuudelle, palveluyrityksille sekä tutkimukselle, kehittämiselle ja koulutukselle. - Asiantuntijoidensa ja laajan verkostonsa kautta Finnbarents pystyy auttamaan oikeiden partnereiden löytämisessä. Toimintamme on tuottanut lisäarvoa kansainvälisesti operoiville yrityksille ja organisaatioille. Tulevan talven aikana järjestämme valmennustilaisuuksia, joissa keskitytään Murmanskin alueeseen sekä siellä avautuviin liiketoiminta- ja muihin yhteistyömahdollisuuksiin, Jokelainen sanoo.

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009

PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä. KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 PK-YRITYSTEN VENÄJÄ-OSAAMISEN SELVITYS Eväitä menestykseen Venäjällä KiVi 2009, Kotka 3.11.2009 1 Fintra pähkinänkuoressa Suomen johtava kansainvälisen liiketoiminnan valmentaja lähes 50 vuoden kokemuksella

Lisätiedot

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori

Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet. Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Ruotsin markkinoiden mahdollisuudet Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Antti Vuori Miten Suomalais-ruotsalainen kauppakamari voi auttaa kansainvälistymisessä Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Perustettu

Lisätiedot

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys

Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Verkkokaupan kasvuohjelma tavoitteena globaali pk-yrittäjyys Kari Pokkinen, Finpro 16.4.2015 2 Finpro Export Finland yritysten kansainvälistäjä Export Finland on suomalaisten yritysten kansainvälistäjä,

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille

Vauhtia Venäjänliiketoimintaan. Palvelut yrityksille Vauhtia Venäjänliiketoimintaan Palvelut yrityksille Oikeita vastauksia oikeisiin kysymyksiin Suomalais-Venäläinen kauppakamari auttaa yrityksiä onnistumaan kaikissa Venäjän-liiketoiminnan elinkaaren vaiheissa.

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista

5 Menestyminen kansallisilla markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista. 6 Menestyminen kv-markkinoilla vaatii tuotekehityksen parantamista Tavoitetaso Nykytaso Haastateltavan kommentit 1 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky oman maakunnan alueella 4 4 4 2 Tuotteiden nykyinen kilpailukyky valtakunnallisilla markkinoilla 4 5 3 Lisää markkinointia

Lisätiedot

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille

AV-Group Russia. Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia Linkki tulokselliseen toimintaan Venäjän markkinoille AV-Group Russia tausta Asiantuntemus sekä tieto-taito Venäjän kaupasta ja markkinoista Halu auttaa ja tukea suomalaista liiketoimintaa

Lisätiedot

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko

Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari. Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Globaali tuotanto ja alihankinta seminaari Taustamateriaali Tammikuu 2007 Nina Jaakkola, Finpro Meksiko Taustaa Ulkoiset tekijät Maailman moninapaisuus Haastavampi kansainvälinen kilpailu Sisäiset tekijät

Lisätiedot

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry

Tuotanto- ja palveluverkostot. 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Tuotanto- ja palveluverkostot 8.2.2013 Teknologiateollisuus ry Esityksen sisältö Tuotanto- ja palveluverkostot Toimialan yritykset Yhteistyöllä saavutettavat edut 2 Tuotanto- ja palveluverkostot Kansainvälinen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen

Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus. Yritysten osaamisen kehittäminen Kansainvälisen kasvun ja kilpailukyvyn valmennus Yritysten osaamisen kehittäminen PALKO ensimmäinen vaihe Mukana kehittämässä: Helsinki Business College Oy Suomen ympäristöopisto SYKLI Tampereen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

Norja kutsuu! Pk-yritysten mahdollisuudet ja konkreettiset askelmerkit markkinoille menoon Lapin KIVINET Tapahtuma 6.11.2013

Norja kutsuu! Pk-yritysten mahdollisuudet ja konkreettiset askelmerkit markkinoille menoon Lapin KIVINET Tapahtuma 6.11.2013 Norja kutsuu! Pk-yritysten mahdollisuudet ja konkreettiset askelmerkit markkinoille menoon Lapin KIVINET Tapahtuma 6.11.2013 Finpro Oslo Antti Mäkikyrö Suuri ja mahtava Norja BKT-kasvu 3,5 % vuodesta 2011

Lisätiedot

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013

18.1.2006. Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 18.1.2006 Riihimäeltä yli 110 miljoonaa tarkkuusvalua liki 60 vuotta Sukupolvenvaihdos pk-yrityksen kannalta 13.11.2013 Yrityksen historia 1919 SAKO, Suojeluskuntain Ase ja Konepaja Oy toiminta alkaa Helsingissä

Lisätiedot

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia,

Liiketoiminnan pelikenttiä on erilaisia, YRITYKSEN Srateal Oy, Niilo Kurikka niilo.kurikka@strateal.com PELIKENTTÄ, TILANNE, TAVOITTEET JA KEHITTÄMINEN PELIKENTTÄ: Yritysten menestyminen on haasteellisempaa kansainvälistymisen ja entistä nopeampien

Lisätiedot

Naps Systems: 30 vuotta cleantech-vientiä Afrikkaan

Naps Systems: 30 vuotta cleantech-vientiä Afrikkaan Elinkeinoelämän keskusliitto Helsinki 10.01.2013 Naps Systems: 30 vuotta cleantech-vientiä Afrikkaan 2012 Timo Rosenlöf Naps Systems Oy 1 Kiitos! 2012 2 10.01.2013 I Naps Systems 3 I Naps Systems Lyhyesti

Lisätiedot

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014

Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia. Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Hyvinvointivaltio Suomi tarvitsee maahanmuuttajia Fatbardhe Hetemaj 18.11.2014 Suomen väestöllinen huoltosuhde vuosina 1970-2040 Lähde: valtiovarainministeriö Osaamista katoaa valtava määrä Työvoima 2,5

Lisätiedot

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen

Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Mistä apua luonnontuotealan kansainvälistymiseen? Luonnontuotealan seminaari, Ähtäri 09.10.2003 Anneli Okkonen Sisältö Mitä kansainvälistyminen on? Kansainvälistymisen menestystekijöitä Kansallisen innovaatioympäristön

Lisätiedot

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684

kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Vauhtia kansainväliseen liiketoimintaan 16.8.2013 #1027684 Kasvuväylä Kotimarkkinoilta kansainväliseen kasvuun Kasvuun ja kansainvälistymiseen parhaiten sopivat julkiset palvelut ja rahoitus

Lisätiedot

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi

Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Engineering and Technical Services since 1973 CTS GROWS GREEN Miten kehittyä metsäteollisuuden hovihankkijasta myös kansainväliseksi energia-asiantuntijaksi Antti Lukka, toimitusjohtaja CTS Engtec 3.11.2009

Lisätiedot

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska

Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista. Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista Sapuska Tekesin ohjelma 2009 2012 Miksi Sapuska? Tekesin Sapuska Kansainvälistä liiketoimintaa elintarvikkeista -ohjelma on suunnattu Suomessa toimiville

Lisätiedot

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1

Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Brändituotteella uusille markkinoille 26.9.2011 1 Abloy Oy Abloy Oy on johtavia lukko- ja rakennushelavalmistajia ja sähköisen lukitusteknologian edelläkävijä. Abloy Oy kuuluu maailman johtavaan ASSA ABLOY

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki

Kustannustehokas hankintaosastosi. Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Kustannustehokas hankintaosastosi Beijing - Shanghai - Hong Kong - New Delhi - Stockholm - Helsinki Nikolai Sourcing Hankinta- ja logistiikkaratkaisuja ja vastuullisuuden hankintapalveluita teollisuudelle

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola

Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Pohjoinen periferia ja Arktinen ohjelma 2014-2020 (NPA) Paula Mikkola Suomen kansallinen kontaktihenkilö (Fin-RCP) Ohjelma-alueen yhteiset erityispiirteet 1) Syrjäinen, harvaan asuttu ja osittain arktinen

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma

PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma PK-yritysten kansainvälistysmisohjelma Mitä? 2 Valtakunnallinen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksien arviointi- ja kehittämisohjelma Yritys-, tuote- ja maakohtaisesti suoritettava asiantuntijapalvelu

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011

22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY. Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.09.11 1 IIVARI MONONEN OY Yritysoston kautta kansainvälistä kasvua Ari Mononen 22.9.2011 22.04.09 2 LIIKEIDEA Iivari Mononen -konserni valmistaa ja myy infrastruktuurin rakentamisessa tarvittavia korkean

Lisätiedot

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet

Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Itämeren alueen meriteollisuuden erityispiirteet ja yhteistyömahdollisuudet Tapio Karvonen 7.6.2012 Itämeri-foorumi 0 Sisältö Laivanrakennuksen tila maailmalla Trendit Itämeren alueen maiden meriteollisuuden

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla

Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla Matkailulla on hyvät kasvuedellytykset: Tartutaan niihin strategisella ohjelmalla 3 matkailuviestiämme Matkailu on eräs maailman nopeimmin kasvavista aloista ja sillä on kasvuedellytyksiä Suomessa Suomi

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen

Johtoryhmä. Toimitusjohtaja Pekka Laitinen. Myyntijohtaja Mikael Winqvist. Hallintopäällikkö Tapio Kuitunen. Vt. palvelujohtaja Juho Vartiainen Pähkinänkuoressa Signal Partners on vuonna 2010 perustettu suomalaisessa omistuksessa oleva yritys. Toimimme pääasiallisesti Pohjoismaissa ja palvelemme kansainvälisesti toimivien asiakkaidemme koko organisaatiota

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka

Hallitusohjelma 2015. Investointeja tukeva politiikka Hallitusohjelma Investointeja tukeva politiikka Talouskriisin aikana Suomen teollisuuden kiinteiden investointien määrä on alentunut enemmän kuin EU-maissa keskimäärin ja huomattavasti enemmän kuin kilpailijamaissamme.

Lisätiedot

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen

Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Since 1969 Yrityksen toimet kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen edellytykset Kansainvälistyminen on yritykselle haastava askel, jonka onnistumista oikea tieto ja asiantunteva apu edistävät. Kansainvälistä

Lisätiedot

Vientiagentin kanssa maailmalle!

Vientiagentin kanssa maailmalle! Vientiagentin kanssa maailmalle! Vienti ei ole pelkästään sanana mutta myös konkreettisina toimina ollut yhtä ajankohtainen ja tärkeä kuin nyt. On erittäin hieno asia, että vientiä on alettu vahvasti tukea

Lisätiedot

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset

VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY. Metsäteollisuuden EU-linjaukset VAIN KILPAILU- KYKYINEN EUROOPPA MENESTYY Metsäteollisuuden EU-linjaukset 1 EUROOPAN UNIONI on Suomelle tärkeä. EU-jäsenyyden myötä avautuneet sisämarkkinat antavat viennistä elävälle Suomelle ja suomalaisille

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi

Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014. Tea Laitimo 3/19/2014 www.kehy.fi Vientikaupan ensiaskeleet 18.3.2014 Tea Laitimo Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Perustettu vuonna 1982, alansa pioneeri Osakkaana on yhteensä 33 yritystä ja yhteisöä Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti Palvelua

Lisätiedot

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3.

enäjä Kehittämiskeskus Oy Häme asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille MAHDOLLISUUKSIEN 25.3. Kehittämiskeskus Oy Häme MAHDOLLISUUKSIEN enäjä asiantuntevat palvelut tuottaviin yhteyksiin Hämeenlinnan ja Forssan seudun yrityksille 1 Venäjä on Euroopan nopeimmin kasvava markkina-alue. Se tarjoaa

Lisätiedot

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat

Piilotettu osaaminen. tunnistammeko kansainväliset osaajat Piilotettu osaaminen tunnistammeko kansainväliset osaajat Työpaikoilla tarvitaan uteliaita ja sitkeitä muutoksentekijöitä. Kansainvälisissä osaajissa on juuri näitä ominaisuuksia. Millaista osaamista työelämä

Lisätiedot

Energiatoimiala 12.11.2013

Energiatoimiala 12.11.2013 Energiatoimiala 12.11.2013 Space Systems Finland Oy Vastuussa Energiatoimialasta hankkeessa Fokus: turvallisuuskriittiset järjestelmät eri toimialoilla kuten energia, ydinvoima, lääketieteelliset laitteet

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin

Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Pirkanmaan ELY-keskus vastaa kansainvälistymishaasteisiin Tiina Ropo Kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus, Tiina Ropo, Innovaatiot ja Kansainvälistyvä liiketoiminta / Osaamisesta Kasvua

Lisätiedot

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään:

on yritystoiminnan keskeisistä liiketoimintapäätöksistä ensimmäinen. Sen varaan kaikki muut päätökset tehdään: Sisällysluettelo Esipuhe 2 1. Segmentointi nykymarkkinoinnissa 5 1.1. Segmentoinnin merkitys 6 1.2. Segmentoinnin toteutuksen ongelmat 8 1.3. Segmentin valintaan vaikuttavat tekijät 10 2. Segmentoinnin

Lisätiedot

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki

Suomen Yrityskummit ry - Business Mentors Finland. YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - YRITYSKUMMI Yrittäjän luotettava tuki - on valtakunnallinen yrityskummien kattojärjestö jonka verkostoon kuuluu yli 700 yrityskummia. Tavoitteenamme on yrittäjyyden ja elinkeinoelämän tukeminen ja edistäminen.

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY

HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Seppo Mustonen HALLITUSPARTNERIT ESITTÄYTYY Pohjois-Suomen Hallituspartnerit ry Jäsenet 91 kpl PKyritykset Hallituspartnerien tarkoituksena on edistää ammattimaista ja eettisesti korkeatasoista Suomessa

Lisätiedot

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan

Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Kuinka IdM-hanke pidetään raiteillaan Projektipäällikön kokemuksia 4.10.2011 IdM-projektitkin pitää suunnitella Kaiken perustana on riittävä ymmärrys projektin sisällöstä, laajuudesta ja vaaditusta osaamisesta

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014

Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä. Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Finnveran kv-kasvun ja vientikaupan rahoitus Kv-kasvun ja rahoituksen aamupäivä Seija Pelkonen Turun aluekonttori 12.3.2014 Agenda Finnvera Oyj ja avainluvut Finnveran rooli kv-kasvun rahoituksessa Vientikaupan

Lisätiedot

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015

Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Tervetuloa! Finnvera Technopolis Roadshow 27.3.2015 Ohjelma Kassalla kasvaminen on kova laji 27.3.2015 Kuopio Moderaattorina Jukka Turunen, Technopolis 8.30 Verkottumisaamiainen ja ilmoittautuminen 9.00

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille

Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Luomun vientiseminaari 16.5. Team Finlandin anti luomuviennille Ylitarkastaja Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi TEAM FINLAND: TAUSTAA Team Finland-verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto

KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY. Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto KOTISAIRAANHOITO HARMONIA OY Kotimainen hyvinvointipalveluiden tuottajaverkosto Kotisairaanhoito Harmonia Oy Pienestä suureksi v.2001-2010 Tuotteet: Kotihoidon palvelut Kaikki palvelut samasta osoitteesta.

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

MARKINVEST OY HALLITSEE B2B JA B2C VIENTIPROJEKTIT JA MYYNTIPROSESSIT

MARKINVEST OY HALLITSEE B2B JA B2C VIENTIPROJEKTIT JA MYYNTIPROSESSIT 1 (15) RATKAISU VENÄJÄN MARKINVEST OY HALLITSEE B2B JA B2C VIENTIPROJEKTIT JA MYYNTIPROSESSIT 2 (15) 1. HYVÄT TULOKSET JA KESTÄVÄT KÄYTÄNNÖT TULEVAISUUTEEN Markinvest Oy on liikkeenjohdon ja markkinoinnin

Lisätiedot

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille

NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille NEFCO:n tarjoamat rahoitusinstrumentit ympäristöalan hankkeille Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö NEFCO Mikael Reims Manager Green Growth yritysfoorumi Helsinki, 28.5.2013 NEFCO Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa

Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Lehdistötiedote 6.3.2015 Grant Thorntonin tuore Women in Business -tutkimus: Naisten määrä johtotehtävissä laskenut selvästi myös Suomessa Naisjohtajien määrässä on ollut havaittavissa hidasta laskua viimeisen

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama

Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille. - alustavia tuloksia. Samuli Rikama Liiketoimintojen kansainvälinen organisointi ja ulkoistaminen ulkomaille - alustavia tuloksia Samuli Rikama Ilmiön taustaa Talouden rakennemuutos, globalisaatio Monikansalliset yritykset veturina Tietotekniikka

Lisätiedot

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014

Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 Finpron kansainvälistymispalveluiden uudistuminen Jukka Lohivuo Aluepäällikkö, Export Finland 27.11.2014 2 25/09/2014 Finpro Finpron kansainvälinen verkosto 3 25/09/2014 Finpro Export Finlandin palvelut

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved.

YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Teleste Proprietary. All rights reserved. YHTIÖKOKOUS 9.4.2015 Finlandia-talo, Helsinki VISIO - Alamme johtavana toimijana luomme modernia verkottunutta maailmaa uusien laajakaista- ja videoratkaisujen avulla. 1 Teleste lyhyesti 2 Vuosi 2014 keskeiset

Lisätiedot

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout

CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta. Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout CapMan ostaa teollisuuskunnossapidon Fortumilta Jukka Järvelä, partneri, CapMan Buyout 21 September 2006 1 CapMan johtava pääomasijoittaja Pohjoismaissa Pohjoismainen läsnäolo ja markkina-asema perustettu

Lisätiedot

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät?

Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Markku Ollikainen Ympäristöekonomian professori Ilmastopaneelin puheenjohtaja Ilmastonmuutos, ilmastopolitiikka ja talous mitkä ovat näkymät? Helsingin seudun ilmastoseminaari 12.2.2015 1. Vihreä talous

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

- tili- ja tilintarkastustoimisto - henkilöstö 15-1 HTM ja 6 KLT - asiakkaita n 300 kpl joista n. 80 kpl ulkomaalaisia

- tili- ja tilintarkastustoimisto - henkilöstö 15-1 HTM ja 6 KLT - asiakkaita n 300 kpl joista n. 80 kpl ulkomaalaisia - - tili- ja tilintarkastustoimisto - henkilöstö 15-1 HTM ja 6 KLT - asiakkaita n 300 kpl joista n. 80 kpl ulkomaalaisia Talco Knowhow Oy 1 Venäläinen asiakkaana - Vuodesta 1996 - Paluumuuttajat lännestä

Lisätiedot

Poolian hakijatutkimus 2012

Poolian hakijatutkimus 2012 Poolian hakijatutkimus 2012 Hakijatutkimuksen taustoja ja tietoja Pooliasta Tämän hakijatutkimuksen tarkoituksena on täydentää vuosittaisen palkkatutkimuksemme antamaa kuvaa työnhakijoidemme toiveista

Lisätiedot

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011

Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 16.11.2011 Danske Investin Pohjoismainen Sijoittajatutkimus 2011 Suomalaiset aikovat sijoittaa muita pohjoismaalaisia innokkaammin tulevina kuukausina finanssikriisistä huolimatta, käy ilmi Danske Invest

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään.

Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta osaaminen olisi nähtävissä tuotteena. Aluksi jako neljään. 28.12.2007 HN Palvelun tuotteistaminen, palvelutuote Miksi on oltava tuote? Jotta olisi jotain myytävää! Voiko osaaminen olla tuote? Tässä keskitymme palveluiden kehittämiseen ja niistä viestimiseen jotta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy

Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta. Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Sosiaali- ja terveysalan yrityskaupat teknologianäkökulmasta Satu Ahlman Myyntijohtaja AWD Oy Satu Ahlman Ahlman & Wuorinen Development AWD Oy:n myyntijohtaja ja osakas, toimitusjohtajana ja toisena osakkaana

Lisätiedot

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Yhteistyökumppanit maailmalta Wanha Satama 18.3.2014 Marjo Uotila Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota

Lisätiedot

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija

Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Suomalais-ruotsalainen kauppakamari: Ruotsin markkinoiden asiantuntija Mari Huupponen, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari BUUSTIa kansainvälistymisestä, Lahti 9.4.2015 Aiheitamme tänään 1. Ruotsin markkinat

Lisätiedot

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta

Yrittäjyysohjelma 2014-15. Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Yrittäjyysohjelma 2014-15 Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunta Teknologiateollisuuden yrittäjyysohjelma Ohjelma on Teknologiateollisuuden yrittäjävaliokunnan kannanotto teollisuuden toimintaedellytysten

Lisätiedot

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff

Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys. MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Dream Team Hallituksen ja operatiivisen johdon kyvykkyys MPS-Yhtiöt Vesa Schutskoff Tunnemme ihmisen Tunnistamme johtajuuden Mittaamme ja analysoimme Luomme arvokasta kasvua jokaiselle Digitaalisuus on

Lisätiedot

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012

Palvelujen esittely. Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Palvelujen esittely Kaupaks - aamiaistilaisuus 24.8.2012 Tradella Oy Communicon Oy PL 248, 80101 Joensuu Puh. 050 5172 976 info@tradella.fi Puh. 044 271 8451 info@communicon.fi Y-tunnus 2342 155-3, kotipaikka

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017

KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 KAIVOSTEOLLISUUDEN KASVUOHJELMA 2015-2017 Tuomo Airaksinen, Finpro 24.2.2015 Team Finland kasvuohjelmat ja rahoitus Team Finland Pk-yritysten kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen suunnattuja - toteutetaan

Lisätiedot

Kansainvälisty kanssamme

Kansainvälisty kanssamme MAAILMA ON LÄHELLÄSI Kansainvälisty kanssamme Kansainvälisyys kuuluu kaikille Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO on ennakkoluuloton suunnannäyttäjä suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymisessä

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan ELY-keskus pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä Tiina Ropo kansainvälistymisasiantuntija Pirkanmaan ELY-keskus 21.11.2012 Paukkuja uuden kasvun aikaansaamiseksi uusien kasvuyritysten

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen

Pk-yritysbarometri, syksy 2015. Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen Pk-yritysbarometri, syksy 2015 Alueraportti, Pohjois-Pohjanmaa Toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen 1 Liikevaihto nyt verrattuna edelliseen 12 kk takaiseen tilanteeseen, kaikki toimialat 60 50 40 30 20 10

Lisätiedot

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen

Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä. 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Tekesin mahdollisuudet tukea kehittämistä 17.4.2012 Nuppu Rouhiainen Rahoitusperiaatteet yritysten projekteissa Rahoitus voi kohdistua tuotteiden, prosessien, palvelu- tai liiketoimintakonseptien ja työorganisaatioiden

Lisätiedot

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista

Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista Suomen Metsäosaamisen Vientiseminaari: Kokemuksia ja ajatuksia metsäosaamisen viennin haasteista 17.06 2010 Tapani Oksanen, Indufor Oy Muutama sana Induforista Riippumaton metsäalan neuvonantajaorganisaatio,

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen

Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään. Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Yrityselämän tarpeet ja nuorten valmiudet työelämään Toimitusjohtaja Lauri Sipponen Lidlin synty Lidlin historia 70-luku Ensimmäinen Lidl-myymälä avataan 1973 Ludwigshafen-Mundenheimissa 80-luku Laajentuminen

Lisätiedot

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja

Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi. Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Rahapäivä 14.9.2010 Asiakaslähtöisemmäksi, globaalimmaksi ja tuottavammaksi KONEeksi Matti Alahuhta Toimitusjohtaja Sisältö Vuosi on alkanut hyvin KONEen kilpailukyvyn kehittäminen Miten KONE on kehittynyt

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot