tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. KiinalaiSta Kuluttajaa metsästämässä Rikas kiinalainen ajaa BMW:tä, kirjoittaa Montblancin kynällä ja puhuu Vertuun tai Nokiaan. ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: Venäjän uusi ulkomaisia investointeja koskeva laki ei huoleta. KySeenalaiSta KoKo nykyinen toimintamalli Osaavan kumppaniverkoston mukana maailmalle lähteminen pienentää riskiä. erikoishaastattelussa lenita airisto: Uuden kohtaamisen tulisi tapahtua avoimesti, avarakatseisesti Sivut ja ennakkoluulottomasti. 8-9 Sivut 4 Sivu 7 Sivut 8-9 Sivut Sivut Moscow St.Petersburg Tver Yekaterinburg Vladivostok

2 2 kansainvälistyminen ilmoitusliite Kilpailukykyisyys globaalissa liiketoimintaympäristössä vaatii sekä yrityksiltä että valtiovallalta uudistumista markkinoiden toimivuuteen. Lisäksi julkisen tuen on suuntauduttava teknologian lisäksi kaupallistamiseen. Tavoitteeksi on kuitenkin asetettava, että suomalaisista yrityksistä ei kehity pelkästään nopeita tähdenlentoja, vaan maailmanlaajuisia kiintotähtiä. ILMOITUSLIITE Syyskuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KANSAINVÄLISTYMINEN Globalisoitumisesta on tullut yksi keskeisimmistä suomalaisten yritysten liiketoimintaympäristöä muokkaavista voimista ja erityisesti 2000-luvulla suomalaiset yritykset ovat monella toimialalla kohdanneet enenevissä määrin voimistuneen globalisaatiopaineen, jota ovat ajaneet valtiovallan sääntelyn purku ja maiden välisten kaupan esteiden väheneminen, globaalien asiakas-segmenttien synty, suurtuotantoon perustuvien kustannussäästöjen kasvaminen sekä vahvistuva globaali kilpailu. Tämä on jakanut niin suomalaisten yritysjohtajien kuin valtiovallan päättäjien mielipiteet globalisaation vaikutuksesta yritystemme toimintaedellytyksiin ja kansantalouteemme. Yhtäältä on oltu huolissaan kiristyvästä kilpailusta ja sen seurauksena tapahtuvasta teollisuuden ulosliputuksesta, toisaalta on korostettu suomalaisten yritysten maailmanlaajuisen kasvun tarjoamia mahdollisuuksia. Varmaa on ainoastaan, että kehitys on vääjäämätöntä. Tarkastelen alla suomalaisten yritysten tulevaisuuden haasteita ja kansainvälistymisen strategiavaihtoehtoja. Suomalaiset yritykset ovat perinteisesti noudattaneet vaiheittaista kansainvälistymismallia, jossa alkuun lähdetään viemällä tuotteita lähimarkkinoille ja vasta kokemuksen kerryttyä edetään kaukaisemmille markkinoille vaativin kansainvälisin toimintamuodoin, esim. perustamalla tytäryhtiöitä. Globalisoituneessa liiketoimintaympäristössä, joka on koskettanut erityisesti korkean teknologian teollisuutta, on herätty todellisuuteen, jossa perinteinen kansainvälistyminen on usein liian hidas. Tämän seurauksena suomalaisilla yrityksillä on kaksi strategista globalisoitumisvaihtoehtoa: globalisoida kansainvälinen yritys (globalising internationals) tai laajentua heti syntymästään globaaliksi (born globals). Niillä yrityksillä, jotka ovat kansainvälistyneet maantieteellisesti lähialueille, on lisääntyvä paine etsiä kasvua Euroopan ulkopuolisilta globaaleilta markkinoilta. Niiden on uudistettava strategiansa keskittymällä harvoihin valittuihin liiketoiminta-alueisiin, joilla sitten noustaan maailmanlaajuisesti johtaviksi yrityksiksi. Hyviä esimerkkejä menestyneesti globalisoituneista kansainvälisistä yrityksistä ovat Nokia, Kone ja Wärtsilä. Ne ovat kaikki johtavia globaaleja pelureita, jotka ovat havainneet ajoissa Aasian kasvavan merkityksen. Näiden yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn takaaminen on valtiovallan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Yritysten pääkonttorien pysyminen Suomessa on turvattava yhteisö- ja tuloverotuksen sekä koulutetun työvoiman saatavuuden kilpailukykyisyydellä. Monella uudella yrityksellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laajentua heti syntymästään globaaleille markkinoille. Ne, jotka eivät ole tarpeeksi ketteriä, eivät uudessa globaalissa kilpailuasetelmassa pärjää. Hyviä esimerkkejä menestyneistä suomalaisista yrityksistä ovat taajuusmuuntajia valmistava Vacon, tietoturvaratkaisuja tuottava SSH Communications, mutta myös designlaukkuja ja tarvikkeita globaalisti markkinoiva Golla. Näiden nopeaa globaalia asemaa tavoittelevien kasvuyritysten liikkeenjohdolliset haasteet ovat kertaluokkaa suuremmat kuin perinteisten kansainvälistyjien. Niiden on pystyttävä kasvamaan sekä nopeasti että kannattavasti. Ne tarvitsevat menestyäkseen myös aivan erilaista osaamista ja valtiovallan eri organisaatioiden tukea kuin perinteiset vienninedistämiseen pohjautuvat ohjelmat tarjoavat. Miksi yhdysvaltalaiset pii-laakson yritykset, ja jopa naapurimaamme ruotsalaiset sekä lähes sodassa elävät israelilaiset yritykset, laajentuvat syntymästään nopeammin maailmanlaajuisille markkinoille? Suomen valtiovallan on valittava, lähteekö se Israelin valitsemalle voimakkaan yritysten tukemisen tielle vai luottaako se USA:n tapaan Globaalin toimintaympäristön muutoksesta selvinneet suomalaiset yritykset ovat kuitenkin jälleen uuden haasteen edessä. Suomalaiset yritykset ovat vahvistaneet asemiaan Kiinassa, Intiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Useat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että tämä ei riitä. Kehittyvillä markkinoilla on syntymässä uusia monikansallisia yrityksiä, jotka laajentuvat aggressiivisesti kehittyville markkinoille kuten Eurooppaan. IBM:n tietokoneliiketoiminnan ostanut Lenovo ja Jaguarin ostanut Tata Motors ovat hyviä esimerkkejä uudesta uhasta. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää suomalaisille yrityksille herätä siihen todellisuuteen, että lähitulevaisuudessa ottelemme enenevissä määrin näiden kehittyvien maiden yritysten kanssa myös omilla kotimarkkinoillamme. Harvardin yliopiston professori Raymond Vernon esitti jo 1960-luvulla kansainvälisen kaupan tuoteelinkaaren mallissaan, että kehittyvät maat valtaavat viimeisessä vaiheessa länsimaiset korkean teknologian markkinat. Nyt tarvitaan suomalaisilta yrityksiltä edellä kuvattuja rohkeita päätöksiä globalisoitumisstrategian osalta ja valtiovallan ennakkoluulotonta asennetta kilpailukykyisten toimintaedellytysten luomiseksi. Kuva: Peter Gabrielsson Kirjoittaja: ktt mika Gabrielsson on kansainvälisen liiketoiminnan professori ja johtaa globalisaation vaikutuksia tutkivaa Tekesin LIITO-ohjelman RESPONSE-projektia Helsingin kauppakorkeakoulussa. KANSAINVÄLISTYMISEN KANTAVA VOIMA ON HYVÄ BUSINESSIDEA Kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. Sivut 4 kansainvälistyminen On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMESTYY KAuPPALEH- DEn LIITTEEnÄ TAVOITTAEn LuKI- JAA. KIINALAISTA KULUTTAJAA METSÄSTÄMÄSSÄ Rikas kiinalainen ajaa BMW:tä, kirjoittaa Montblancin kynällä ja puhuu Vertuun tai Nokiaan. Sivu 7 KAnnEn KuVAT: JARMO PERÄLÄ SiSältÖ Pääkirjoitus...2 Hyvä businessidea ULKOMAANKAUPPA- JA KEHITYSMINISTERI PAAVO VÄYRYNEN: Venäjän uusi ulkomaisia investointeja koskeva laki ei huoleta. Sivut 8-9 avain kansainvälistymiseen...4 Hyvä koulutus antaa pohjan kansain väliselle menestykselle Kumppanien merkitys korostuu Aasian liiketoiminnassa...6 Kiinalaista kuluttajaa metsästämässä...7 Kansainvälistymisen esteiden KYSEENALAISTA KOKO NYKYINEN TOIMINTAMALLI Osaavan kumppaniverkoston mukana maailmalle lähteminen pienentää riskiä. Sivut ERIKOISHAASTATTELUSSA LENITA AIRISTO: Uuden kohtaamisen tulisi tapahtua avoimesti, avarakatseisesti SIVUT ja ennakkoluulottomasti. 8-9 Sivut Moscow St.Petersburg Tver Yekaterinburg Vladivostok poistamiseksi tehdään lujasti töitä Kiinaan aivan uudella asenteella Aasian maiden erityispiirteet ja trendit helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ GeneVe hongkong riika BrATislAVA päivälehden ulottuvuus ja ammattilehden KeSKittyneiSyyS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TOIMITTAJAT: Päivi Remes, Tiina Åhlgren TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TAITTO: Pirja Kärki, JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LISÄTIETOJA SuOMI MEDIAPLAnET OY:n TEEMALEHDISTÄ: Aslak de Silva, Suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki mukaan markkinatutkimukseen Suomi kestävällä kehityksellä Shanghain maailmannäyttelyyn Ensimmäinen maailmannäyttely Lontoossa Lenita, Suomi ja kansainvälisyys Move on! Tulosta kasvavilta markkinoilta! Ota yhteyttä! Puh /myynti, faksi Atomitie 2b, PL 300, Helsinki sähköposti: Menesty kasvumarkkinoilla tunne kohdealueesi! Kokonaisvaltaiset valmennukset uusien markkina-alueiden mahdollisuuksien kartoittamiseen ja avaamiseen. Doing Business in the Middle East China Russia India Aikataulut ja sisällöt:

3 ILMOITUSLIITE KANSAINVÄLISTYMINEN 3 Kuva: Mikaela Katro - Venäjällä kannattaakin katsoa ettei tarvitse katua. Asiantuntemusta on hyvä käyttää alkupainotteisesti, tarkistaa mitkä ovat riskit ja miten ne voitetaan. Investointeja edeltävät selvitykset, juridinen ja finanssi -due diligence, ovat ensisijaisen tärkeitä Venäjällä. Omien asiakkaittemme kokemukset osoittavat, että kun perustat ovat kunnolla luotu niin kulman takaa ei enää nouse voittamattomia esteitä. Valitettavasti kuulemme näistä vaikeuksista aika ajoin julkisuudessa eräitten muitten osalta. - Palvelumme lisäarvo kehittyy koko ajan sitä mukaa, kun markkinat kehittyvät. Enää ei esimerkiksi riitä, että tuotetaan kirjanpitopalvelu, vaan pitää tarjota kansainvälistä tasoa vastaava laskentapalvelu, johon liittyy Venäjää varten kehitetty kokonaisvaltainen taloushallintopalvelu. Tässä olemme jo edelläkävijä ja nyt satsaamme entistä voimakkaammin myös taloushallinnon IT-puoleen. Roolimme on usein toteuttaa ERP-ohjelmien kokonaisvaltainen implemointi kokonoispalveluna samalla, kun hoidamme peruskirjanpidon käynnistysvaiheessa perinteisin menetelmin. Tver onkin kohta Tampere Jon Hellevig, Managing Partner, Avenir Group. Avenir tasaa tietä Venäjän markkinoille Venäjällä kasvu jatkuu kovana. Yhä useampi suomalainen yritys tahtoo siitä siivunsa, mutta monet vieroksuvat riskejä ja vaikeuksia, joista toistuvasti kuullaan. Riskejä esiintyy ja ne on tiedostettava sekä torjuttava, kerrotaan Avenirista, josta tarjotaan ratkaisun avaimet Venäjän markkinoille. Venäjällä valttia on osaaminen ja pitkäaikainen kokemus. Venäjällä pitää toimia parhaimman kansainvälisen osaamisen tasolla, mutta samalla tulee tuntea maan tavat ja käytännöt sekä sopeuttaa toimintaansa niiden mukaisesti: pitää olla aidosti kansainvälinen ja paikallinen samanaikaisesti. Amerikkalainen Daniel Klein, suomalainen Jon Hellevig ja venäläinen Artem Usov sanovat, että heidän omistamansa Avenir sekä Hellevig, Klein & Usov attorneys at law, on juuri tällainen international and local -osaaja. Teksti: Päivi Remes Avenir yritysryhmittymä on toiminut Venäjän markkinoilla vuodesta 1998 alkaen. - Yritys lähti varsinaiseen kasvuun, kun pystyimme Artem Usovin ja Daniel Kleinin kanssa yhdistämään juristi- ja MBAkoulutuksemme sekä vankan Venäjältä hankkimamme liiketoimintaan liittyvän kokemuspohjan, kertoo Avenirin managing partner Jon Hellevig. - Ryhdyimme aktiivisesti laatimaan Venäjälle etabloitumista ja siellä toimimista tukevia kattavia palvelukokonaisuuksia. Tätä kautta yhtiömme lähti kuin luonnostaan positiiviseen kasvuspiraaliin missä asiakkaittemme kasvu tukee omaa kasvuamme, Hellevig jatkaa. Täyden palvelun talo - Tarjoamme ulkomaalaisille asiakkaillemme täyden palvelun kaikissa liikkeenjohdon tukipalveluissa asianajopalveluista kirjanpitoon ja rekrytointiin. Olemme merkittävä toimija jokaisella alalla, jossa toimimme. Tietojemme mukaan vain yhdellä pohjoismaisella asianajotoimistolla on Venäjällä suurempi asianajotoiminta kun Hellevig, Klein & Usovilla. - Laskentapalveluissa perinteistä kirjanpitopalvelua tarjoavat myös muut suomalaiset yrittäjät mutta uskomme, että olemme omassa luokassamme laskennan lisäarvopalveluissa, kuten kokonaisvaltaisen taloushallinnon suunnittelussa ja avaimet käteen periaatteella rakentamisessa, puhumattakaan vaativien ERP -ohjelmien implementoinnista. Rekrytointiyhtiö Avenir kuuluu Venäjän tunnetuimpien rekrytointiyritysten joukkoon. Meiltä saa myös harvinaisen management -palvelun, jonka puitteissa toimimme monen kansainvälisen yhtiön pro form -toimitusjohtajana Venäjällä. - Toimintaympäristö Venäjällä on sellainen, että täällä korostuu näiden kaikkien business administration -palveluiden saaminen samalta asiantuntijalta. Venäjällä esimerkiksi ratkaisevassa asemassa olevat verotuskysymykset liittyvät samanaikaisesti kirjanpitoon ja lakiasioihin, eivätkä ne ole selkeitä kummastakaan näkökulmasta ilman, että joka tilanteessa sekä kirjanpidosta saatava käytännön kokemus että lakiosaaminen yhdistetään. - Näin ollen me emme tarkastele 200 hengen asiantuntijaorganisaatiotamme siitä näkökulmasta, että heistä 30 on juristia, 80 laskennan ammattilaista jne., vaan sen kannalta, mitä pystymme tekemään asiakkaittemme eteen. Uskon, että tässä olemmekin hyvin paljon pidemmällä kuin moni muu. Meille kaikille yhteinen motto on tarjota jokaisen toimeksiannon osalta parasta, kokonaisvaltaista palvelua ja kaikkein toimivin ratkaisu- ja toimintamalli, sanoo Hellevig. Venäjä on Suomelle mahdollisuus ja yritysjohdolle haaste Venäjän markkinat ovat suomalaisille yrityksille lähes kotimarkkinat. Kasvupotentiaali on moninkertainen verrattuna muihin Euroopan maihin, etenkin uhkaavan länsimaisen talouskriisin varjossa. - Venäjällä luotetaan suomalaiseen osaamiseen ja suomalaisiin yritysjohtajiin. Suomalaisilla on täällä vielä hyvä maine ja tämä on osattava käyttää hyväksi. Suomi tekee historiallisen virheen, jos jätämme selkeän olemassa olevan tilaisuuden käyttämättä, täräyttää Hellevig. - Suomalaisilla on hyvä sopeutumiskyky Venäjän kulttuuriin, hyvät logistiikkayhteydet sekä paljon annettavaa osaamisestaan - ja vastaavasti paljon saavutettavaa, hän muistuttaa. Hellevig perustelee edelleen näkemystään: - Venäjän yhteiskunta ja liiketoimintakulttuuri ovat kehittyneet aimo askelin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ratkaisevaa on ollut oikeusjärjestelmän kehittyminen lähes nollasta hyvinkin ennakoitavissa olevaksi systeemiksi. Ongelmia on mutta sanoisin kuitenkin, että ne ovat jo ennakoitavissa ja tämä on kokeneen juristin tehtävä. Eräs tärkeimmistä edistysaskelista on ollut Venäjän verolakiuudistus, joka tällä hetkellä tarjoaa monessa mielessä paremmat puitteet investoinneille ja yritystoiminnalle kuin monien länsimaiden verolait. Venäjä on kasvanut nopeasti, mutta potentiaalia ei suinkaan ole kaluttu tyhjiin, päinvastoin; seuraavat kymmenen vuotta tarjoavat yhtä suuret kasvumahdollisuudet kuin edeltäneet kymmenen vuotta. Venäjällä ei silti ole yhtä, selkeää ja itsestään selvää toimintatapaa vaan erilaiset uskomukset elävät edelleen tiukassa. Tällainen toimintaympäristö asettaakin juristille paljon suuremmat vaatimukset kun perinteisesti Suomessa, jokaiseen kysymykseen pitää suhtautua skeptisesti ja analyyttisesti. - Perinteisesti juristit tahtovat asiakkailleen kertoa mitä laki sanoo, mutta tällainen malli ei vie Venäjällä pitkälle, vaan täällä pitää löytää asiakkaalle ratkaisu. Hellevig, Klein & Usovin ja Avenirin kokemus osoittaa, että etupainoitteinen konsultointi toimii - oikeusriitoja on harvassa. - Due diligencit ja sopimukset on tehtävä niin hyvin, ettei tule jälkipuinteja oikeuslaitoksessa. Meillä niitä on sangen vähän. Monelle asianajalle oikeusriidat ovat paras tulon lähde, joten meidän businessmallissa jokin on varmaan pielessä kun niitä vältämme, lisää Hellevig hymynhäive suupielessä. Jon Hellevig ja Artem Usov ovat kirjoittaneet useita julkaisuja mm. Venäjän oikeusjärjestelmästä, työoikeudesta ja verotuksesta. - Kaikista ammattikunnista kunnioitan eniten lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja sanonkin, että meidän pitää ottaa heistä mallia. Itse näkisin, että partnerimme ovat aivokirurgin roolissa; tunnemme teorian läpikotaisin ja toteutamme osaamisen käytännössä niin, että pystymme asettamaan yksityiskohtaisimmankin säännön omalle paikallensa vaikeimmissakin olosuhteissa. Tämä edellyttää sitä, että koko ajan lisäämme ja ylläpidämme asiantuntemustamme. Tätä on suuresti edesauttanut tutkimustoimintamme, joka on omaa luokkaansa ja josta julkaisummekin esimerkiksi Venäjän vero- ja työoikeudesta kertovat. Emme tahdo joutua tilanteeseen, jossa vastapuolelle asettuisi joku spesialisti, joka tuntisi lain paremmin kuin me. Koko organisaatiomme peilaa teoriaa käytännön osaamiseen ja tuottaa palvelut kansainvälisten standardien mukaan. Yhtenä vahvuutenamme on pystyä tulkitsemaan eri sidosryhmien tarpeet. Pysymme asiakkaamme kumppanina liiketoiminnan kehittämisessä, riskien torjunnassa ja ennen kaikkea mahdollisuuksien avaajana. Venäjällä lisäarvon merkitys kasvaa - Ainoastaan tuottamalla lisäarvopalveluita asiakasyrityksilleen konsulttitoiminta lunastaa paikkansa. Siksi ei enää riitä, että Venäjällä toimiva konsultti osaa neuvoa miten Venäjälle pitää rekisteröidä yritys. Tänään pitää osata suunnitella toiminnallisesti ja verotuksellisesti järkevä konsernirakenne. Vastaavasti kilpailulaki ei enää tarkoita pelkästään muodollisten ilmoitusten tekemistä vaan juristin pitää pystyä osoittamaan, miten kilpailulait vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Kun aikaisemmin juristi kertoi, mitkä olivat Venäjän veroprosentit niin nyt tarvitaan myös asiantunteva verokonsultti, joka neuvoo esimerkiksi siirtohinnoittelun sääntöjen soveltamisessa, Hellevig konkretisoi. Panosten ja panostuksen pitää olla oikeassa suhteessa markkinoihin. - Moskova ja Pietari vaativat kaiken kaikkiaan yhtä paljon panostusta kuin vaikka Tukholma, Berliini ja Pariisi. Kyllä Moskovassa ja Pietarissakin on tilaa, kunhan satsaa kunnolla alusta alkaen. Kannattaa myös huomata, että Venäjän korkeimmat kasvuluvut ovat tänään näitten metropolien takana, niissä rakennetaan jatkuvasti ja valtavalla vauhdilla. Venäjällä on kuitenkin kaupunkia tai aluetta, joita kannattaisi myös harkita, vaikkapa Novgorod, Krasnodar tai Yekaterinburg. Esimerkiksi Moskovan ja Pietarin radan varrella oleva Tver vaikuttaa tänään ostopotentiaaliltaan vastaavan Kouvolan aluetta, mutta muutaman vuoden kuluttua vertailukohde on Tampere. Mahdollisen investoinnin suurusluokka on silti vielä sama kuin laajentuminen Kouvolaan vaatisi. Suomalaisten yritysten, suurista pienempiin, kannattaisi pitää mielessä, että Venäjälle voisi rakentaa aikamoisen brändin ja jakelun keskittymällä aluksi näille alueille eikä tungeksia samoille markkinoille kaikkien maailman suurimpien yritysten kanssa Moskovaan ja Pietariin. Hellevig korostaa kuitenkin samaan hengenvetoon kokemuksen ja osaamisen tärkeyttä. - Venäjän mahdollisuuksia ei ole osattu käyttää hyväksi. Kaikki toki tunnistavat potentiaalin mutta haasteet tuntuvat usein ylitsepääsemättömiltä; markkinatilanne on uusi, vieras ja erilainen, joten mistä löytää osaajat? Avenir on toiminut täällä kymmenen vuotta ja itselläni on takana yli 15 vuotta Venäjällä. Olemme auttaneet monen busineksen kukoistukseen ja kasvaneet itsekin odottamattomasti, varsinkin viime vuodet. Tämä johtuu siitä, että tunnemme nyt juurta jaksaen Venäjän, sen markkinat ja tekijät. Jos jollekin Venäjä on arvoitus, niin meille se ei sitä ole. Meille Venäjä on kotimarkkina, missä tunnemme lait ja käytännöt. Toimimme kaikissa liikkeenjohdon tukitoiminnoissa: laki-, laskenta- ja henkilöstöpalveluissa. Olemme tuottaneet näitä palveluita Venäjän markkinoilla kansainvälisille yrityksille vuosikausia. Jotta joku osaisi nämä asiat niin hyvin kuin me, pitäisi heidän käydä läpi koko kehityskaari uudestaan. Asiakkaittemme ei tarvitse sitä tehdä: me hoidamme heidän puolestaan kaikki hallinnon haasteet. Asiakkaillemme riittää oman alansa osaaminen - he tuntevat tuotteensa ja konseptinsa ja me annamme ulkomaalaiselle liikkeenjohdolle mahdollisuuden keskittyä omaan osaamiseensa.

4 4 KANSAINVÄLISTYMINEN ILMOITUSLIITE Hyvä businessidea avain kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen kantava voima on hyvä businessidea, yrityksen riittävät taloudelliset resurssit ja visio. Kiinan viranomaiset laittavat pian maksumiehiksi ne, jotka saastuttavat. Silloin moni tuloslaskelma menee hetkessä uusiksi. Tänä vuonna Kiina on hienosti ajanut Venäjän ohi lainojen kohdemaana, ja nyt mietimme, milloin pk-yritykset alkaisivat kiinnostua myös Intiasta, Sønnerstad kertoo. Vanha kotimainen alihankkijaverkko muuttaa muotoaan ja seuraa myös ulkomaille asiakkaitten vanavedessä. Näin syntyy uusia pohjoismaalaisia, globaaleja verkostoja juuri Kiinaan. Käytännössä moni alihankkija on pakon edessä: työtä ostetaan enää vain oikeaan hintaan. Jos haluaa pysyä toimittajana, täytyy alihankkijan muuttaa asiakkaiden perässä. - Etabloituminen ulkomaille on kuitenkin merkittävimpiä asioita, jonka eteen pk-yritys voi ylipäätään joutua. Sudenkuoppia riittää Kansainvälistyminen ja uusien markkinoiden potentiaali on yleensä jollakin asteella mukana yhä useamman pohjoismaalaisen pk-yrityksen agendalla. tantomaan - esimerkiksi Ukrainan - jopa samanhintaiseksi. Samalla myös toimitusajat lyhenevät ja laaduntarkkailu paranee huomattavasti. Ilmaston kannalta pitkät ja saastuttavat merirahdit jäävät pois. Myös käytettävät materiaalit, kuten muovit, ovat lähialueilla usein ympäristöystävällisempiä kuin Aasiassa. Venäjän muuttuva säännöstö Venäjä on listannut strategiset alat, jotka se haluaa pitää ominaan ja joissa ulkomainen omistus halutaan rajata. Aloja on yhteensä 42, ja niihin kuuluvat mm. sotateollisuus, kaikki luonnonresurssit sekä tele-, kommunikaatio- ja kustannusala. Laki astui voimaan viime keväänä. - Muuttuvalla säännöstöllä ja ns. resurssinationalismilla on vaikutuksensa investointi-ilmastoon, Sønnerstad arvioi. Venäjällä ja muualla anglosaksisen kulttuurin ulkopuolella kaupankäynti perustuu vahvasti ihmissuhteisiin. Venäläisen täytyy tuntea henkilö, jonka kanssa käy kauppaa. Toimintakulttuurin ja lainsäädännön tuntemus hankitaan parhaiten yhteisyrityksessä, jolloin ostetaan valmiit kanavat. Teksti: Tiina Åhlgren Yrityksen kansainvälistyminen vaatii onnistuakseen paljon muutakin kuin tuotteiden saamisen kaupaksi. Riskien ja mahdollisuuksien kartoittaminen kohdemaassa ja riskien hallinnan arvioiminen on esiaskel eteenpäin. - Riskien kartoitus ja niiden jatkuva hallinta maksaa ja siihen pitää kansainvälistyvän yrityksen varautua riittävän kattavalla analyysillä. Luontevimmin alkutyö tehdään esitutkimuksen yhteydessä, Pohjoismaisen projektivientirahasto Nopefin toimitusjohtaja Ib Sønnerstad toteaa. Työ siirtyy idemmäksi Aikaisemmin työvoima Itä-Euroopassa oli hyvin edullista, eikä toimintaa kannattanut automatisoida ainakaan alussa. Nykyään sinne muuttaneet ovat alkaneet investoida automatisointiin heti. Nähtävissä on myös monta toisen aallon muuttajaa, jotka siirtävät valmistusta esimerkiksi Baltiasta ja Puolasta idemmäksi, Ukrainaan, Venäjälle ja Aasiaan. kuva: Leif Holst/Mainostoimisto Kubik - Yleisimpiä pakottavia syitä kansainvälistymiseen ovat edelleen kalliit työvoimakustannukset ja tiettyjä aloja vaivaava työvoimavaje kotimaassa. Valmistava teollisuus ulkoistaa paljon työvaiheita esimerkiksi Venäjälle ja Kiinaan. Kiinaan lähdetään jo usein sillä strategialla, että valmistusmaasta tulee myös kotimarkkina-alue, eikä kaikkia tuotteita enää kuljeteta takaisin Pohjolaan myytäväksi tai edelleen vietäviksi. - Oivaltamalla pohjoismaalaisen pkyritysten hyödyntämättömät synergiaedut, voisimmekin olla paljon vahvempia pelureita. Pyörää ei välttämättä kannata aina keksiä erikseen eri Pohjoismaissa, vaan mieluummin yhdistää ja hyödyntää meidän erikoistunutta tietotaitoamme globaalissa kilpailussa, jossa vastassa on todella isot kilpailijat. Sønnerstad heittää ilmaan kysymyksen siitä, miten Kiina aikoo ratkaista kasvavan saasteongelmansa ja jatkaa pohdintaansa: - Luultavaa onkin, että Kiinan viranomaiset - pakon sanelemina - laittavat pian maksumiehiksi ne, jotka saastuttavat. Silloin moni tuloslaskelma menee hetkessä uusiksi. Kun summataan todelliset ympäristöja kuljetuskustannukset, jotkut yritykset ovat laskeneet lähialueen tuo- - On hyvä muistaa, että 51 prosenttia ei ole vielä riittävä enemmistö, vaan sen pitää mieluiten olla vähintään 75 prosenttia, hieman valitusta yritysmuodosta riippuen. Venäjällä vähemmistöosakas voi halutessaan aiheuttaa paljonkin hallaa yhtiön omistajille. Kansainvälistyessä unohdetaan usein immateriaalioikeudelliset seikat, eli tuotteiden, logojen ja nimien rekisteröinti. Venäjällä ja Ukrainassa se on syytä tehdä sekä latinalaisin että kyrillisin kirjaimin, ja heti. Se, joka ehtii ensin, omistaa merkin. Kannattaa myös muistaa, että kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. Muualla ajatellaan yleensä, että vain toinen voi voittaa. Tyypillinen pohjoismainen konsensus voi helposti muuttua sumentavaksi sinisilmäisyydeksi.

5 ilmoitusliite kansainvälistyminen 5 KuVA: KARI HARJu-AuTTI FinnbarentS kansainvälisen hanketoiminnan pohjoinen osaaja monikulttuurinen Finnbarents on yksi merkittävimmistä hanketoimijoista Barentsin alueella ja todellinen arktisen alueen moniosaaja. Se on myös tiennäyttäjä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyössä. Finnbarentsin laajaa yhteistyöverkostoa ei kannata jättää hyödyntämättä, kun katseet suuntautuvat pohjoiseen. Murmanskin sataman laajentamiseen investoidaan kaikki terminaalit mukaan lukien noin 10 mrd. lisätietoa muutamasta Finnbarentsin hankkeesta: SevZapinvest rahoitus: interreg iii A Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Profitable trade in Barents 2 rahoitus: interreg iii A Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Rovaniemellä sijaitseva Finnbarents on Lapin yliopiston (LaY) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) yhteinen kansainvälisen hanketoiminnan kehitysyksikkö, joka perustettiin neljä vuotta sitten, ja jolla on kiinteät suhteet elinkeinoelämään. - Finnbarentsin avainosaamisalueisiin kuuluvat kansainvälisen projektinhallinnan lisäksi rajat ylittävä yhteistyö ja aluekehitys. Henkilökuntamme on kansainvälistä ja toimimme pääasiassa englannin kielellä, sanoo Finnbarentsin johtaja kristiina Jokelainen. Perustan Finnbarentsin työlle luovat Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun pohjoinen sijainti sekä niiden laaja-alainen koulutus ja tutkimus pohjoisten alueiden kehittämiseksi. - Finnbarentsin asiantuntemus keskittyy erityisesti Luoteis-Venäjän ja siellä varsinkin Murmanskin alueen elinkeinoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Barentsin alueen toiminnassa on keskitytty yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytysten parantamiseen ja viennin edistämiseen erityisesti rakennus-, metalli- ja kuljetusalalla, matkailussa ja Venäjän liiketoiminnan turvallisuuteen liittyvillä aihealueilla. Finnbarentsin vankkaa osaamista kuvaa se, että sen kehittämää toimintamallia ollaan vauhdilla viemässä Balkanille, Jokelainen kertoo. SevZapinvest - Success in the north Hankkeita on parhaillaan menossa noin viiden miljoonan euron edestä. Hankkeisiin on osallistunut yli 100 yritystä, pääasiassa Pohjois-Suomesta ja Murmanskin alueelta. Finnbarentsin toiminnan perustana on ulkopuolinen hankerahoitus. - Toimintamallimme olemme luoneet itse ja mm. Murmanskin aluehallinnossa kuvernööriä myöten meihin luotetaan vahvasti, Jokelainen kertoo ylpeänä. yksi esimerkki onnistuneesta hankkeesta on SevZapInvest-hanke. - Siinä lähtökohtana oli tuoda Lappia maailmankartalle. Yhdessä Lapin Kauppakamarin kanssa, jossa vahvasti vaikuttaa toimitusjohtaja Timo Rautajoki, loimme 30 pohjoissuomalaiselle yritykselle väylän osallistua Luoteis-Venäjän investointihankkeisiin. Mukana hankkeissa on ollut aktiivisesti mm. Murmanskin alueen öljy- ja kaasualan toimittajien liitto Murmanshelf, Jokelainen toteaa. SevZapinvest on tarjonnut yrityksille tukea liiketoiminnan käynnistämiseen ensisijaisesti Murmanskin alueella sekä mahdollisuuksia osallistua eri alan messuille ja tapaamisiin yritysten ja viranomaisten kanssa. Hankkeen päätavoite on tehdä pohjoissuomalaista yritysosaamista tunnetuksi Murmanskin alueella sekä tutustuttaa yritykset alueen elinkeinoelämän toimijoihin. - Hankkeen aikana on jo tehty konkreettisia kauppoja, Jokelainen korostaa. gebris - kylmän ilmaston hyödyntämishanke - Ankara ilmasto on käännetty eduksi pohjoisilla alueilla kylmän ilmaston teknologian ja palveluiden tuotteistamisessa. Gebris-hankkeessa kohennetaan kylmää ilmastoa hyödyntävän liiketoiminnan kilpailukykyä luomalla pohjoismainen eri alojen asiantuntijaverkosto ja lisäämällä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen käyttöä yrityksissä. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueellisten innovaatiojärjestelmien vuorovaikutteisuutta ja parantaa innovaatiotoimijoiden kykyä vastata yritysten tämän päivän tarpeisiin. murmanskin talous kasvussa Murmanskin alueen talous on tällä hetkellä erittäin voimakkaassa nousussa. Nousun taustalla on perusteollisuuden, erityisesti metalli- ja kaivosteollisuuden, vahva suhdanne. Lisäksi Murmanskin sataman laajentuminen ja modernisointi jatkuu. kuljetustarpeen kasvu ja viime vuosina vauhdittuneen Shtokmanin kaasukenttähankkeen tuomat odotukset vilkastuttavat taloudellista toimintaa alueella. Tätä kautta avautuvat mahdollisuudet suomalaiselle elinkeinoelämälle erityisesti alihankintatoi- turvallisesti venäjällä turvallisuusjohtaminen ja sen kehittäminen Barentsin alueen yrityksissä rahoitus: interreg iiia Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Gebris rahoitus: nice (nordic innovation center), Aika: lisätiedot: yhteystiedot: Finnbarents Jokiväylä 11 C, Rovaniemi Puh minnan kautta. Keskeisimpiä aloja ovat talo- ja infrastruktuurirakentaminen, konepajateollisuus, energiaja ympäristöhuoltopalvelut, kaivosteollisuus, logistiikka, vähittäiskauppa ja palvelualat. rovaniemellä vahvaa barentsin alueen osaamista - Tulevaisuudessa Finnbarents nojaa entistä enemmän Rovaniemen vahvaan osaamiseen pohjoisissa olosuhteissa. Kiinnostus Barentsin aluetta kohtaan on kasvanut investointien käynnistyessä. Investointien alihankinnat luovat mahdollisuuksia perusteollisuudelle, palveluyrityksille sekä tutkimukselle, kehittämiselle ja koulutukselle. - Asiantuntijoidensa ja laajan verkostonsa kautta Finnbarents pystyy auttamaan oikeiden partnereiden löytämisessä. Toimintamme on tuottanut lisäarvoa kansainvälisesti operoiville yrityksille ja organisaatioille. Tulevan talven aikana järjestämme valmennustilaisuuksia, joissa keskitytään Murmanskin alueeseen sekä siellä avautuviin liiketoiminta- ja muihin yhteistyömahdollisuuksiin, Jokelainen sanoo.

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Elokuu 2008 projektin hallinta Ja -JOHTAMINEN Projektinhallinnan ja -johdon valmennus Kokenutkin projektipäällikkö voi lisätä

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen

Joustava toimintamalli kiihdytti kansainväliseen KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 3 / 2013 Aineettomat oikeudet kerralla kuntoon 12 Remedy: Tuotteet ovat enemmän kuin pelejä 14 Mars kehittyville markkinoille! 20 The Switchin toimitusjohtaja Jukka-Pekka

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2007 CSR Yritysten yhteiskuntavastuu Monimuotoisempaa työllistämistä Monimuotoisuuden hyödyntäminen on yrityksiltä

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1

Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä 1 Lea Ahoniemi 2010 Tampereen yliopisto CIRCMI tutkimusryhmä KIINA LIIKETOIMINTA- YMPÄRISTÖNÄ HAASTATTELUTUTKIMUS SUOMALAIS-- JOHTAJIEN KOKEMUKSISTA KIINASSA Ahoniemi, Lea: Kiina liiketoimintaympäristönä

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista

Alumiiniosaamista Suomesta. Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun. Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2006 Alihankkijat kohtaavat globaalin kilpailun s. 6 Osaamisen johtaminen vaatii johtamisen osaamista s. 10-14 SP:n Pentti Hakkarainen muistuttaa yritysrahoituksen

Lisätiedot

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia

Taija Heinonen. Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION Taija Heinonen Pk-yritysten liiketoiminnan kansainvälistyminen Barentsin alueella: Murmanskin ja Pohjois-Suomen yritysten kokemuksia Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Eläkelainat tulevat takaisin

Eläkelainat tulevat takaisin 2/2005 Eläkelainat tulevat takaisin Garantia Uutiset 2/2005 Julkaisija Vakuutusosakeyhtiö Garantia Salomonkatu 17 A 00100 Helsinki puh. 020 7479 800 fax 020 7479 801 www.garantia.fi Päätoimittaja Mikael

Lisätiedot

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy

Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Joanna Vihtonen (toim.) Sälli kouluttaa - maaseutumatkailu menestyy Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu, sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 166 1 Joanna Vihtonen

Lisätiedot

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12

TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012. Taloustilanne. huutaa tekoja. sivu 12 koneteollisuudella mahdollisuus menestyä s. 18 jääkö eurooppa digikehityksen sivustaseuraajaksi? s. 22 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2012 Taloustilanne huutaa tekoja sivu 12 Osaavia tekijöitä

Lisätiedot

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231

Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial Management Research Report 231 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta. Tuotantotalouden laitos Tutkimusraportti 231 Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology Management. Department of Industrial

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON

YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opinnäytetyö / AMK Liiketalouden koulutusohjelma Kansainvälistyvä liiketoiminta ja yrittäjyys 2012 Pia-Marja Kunnari YRITYKSEN PERUSTAMINEN VIROON Opas alkavalle yrittäjälle OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa

Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2007 Sinikka Mustakallio: Sopivat saappaat luovat tasa-arvoa s. 6-9 Parempi alkaa paikallisesti s. 1 0 Proha reagoi nopeasti globalisaation vaatimuksiin s. 1 5

Lisätiedot

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1

KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 KASVUN MEKANISMEJA OSA 1 4 ENSTO Timo Luukkainen 6 3 STEP IT Jarkko Veijalainen 8 AVANT Risto Käkelä 10 BASWARE Hannu Vaajoensuu 14 KEMPPI Anssi Rantasalo 18 NORMET Aaro Cantell 22 ORAS GROUP Jari Paasikivi

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

= "5:'()+*6-7-")/0"5/.):5(8-(%*0C-'")--5"*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')"8--(8-('<./%

= 5:'()+*6-7-)/05/.):5(8-(%*0C-')--5*5(*4-5()--4+55-'::5(8-7-')8--(8-('<./% !"#$"%&"'()$*+,-"(./*+0/*.+(1(.*.23+.)"-()+*3-4-")%5-6-'"4-")2)7-(/$72")7/8)79((:;(

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto

SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? MUUTOSTA johdetaan projekteina. SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 1/2010 PROJEKTIALA MUUTOKSESSA 8 SUOMI Projektijohtamisen suurvalta? 10 MUUTOSTA johdetaan projekteina 29 SEKASORRON johtaminen ja johtamisen sekasorto 29 OULUSTA valmistuu projektialan ammattilaisia Tee

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot