tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti kansainvälistyminen ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen:"

Transkriptio

1 ilmoitusliite tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ilmoitusliite Syyskuu 2008 kansainvälistyminen KanSainväliStymiSen Kantava voima on hyvä businessidea Kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. KiinalaiSta Kuluttajaa metsästämässä Rikas kiinalainen ajaa BMW:tä, kirjoittaa Montblancin kynällä ja puhuu Vertuun tai Nokiaan. ulkomaankauppa- ja KehitySminiSteri paavo väyrynen: Venäjän uusi ulkomaisia investointeja koskeva laki ei huoleta. KySeenalaiSta KoKo nykyinen toimintamalli Osaavan kumppaniverkoston mukana maailmalle lähteminen pienentää riskiä. erikoishaastattelussa lenita airisto: Uuden kohtaamisen tulisi tapahtua avoimesti, avarakatseisesti Sivut ja ennakkoluulottomasti. 8-9 Sivut 4 Sivu 7 Sivut 8-9 Sivut Sivut Moscow St.Petersburg Tver Yekaterinburg Vladivostok

2 2 kansainvälistyminen ilmoitusliite Kilpailukykyisyys globaalissa liiketoimintaympäristössä vaatii sekä yrityksiltä että valtiovallalta uudistumista markkinoiden toimivuuteen. Lisäksi julkisen tuen on suuntauduttava teknologian lisäksi kaupallistamiseen. Tavoitteeksi on kuitenkin asetettava, että suomalaisista yrityksistä ei kehity pelkästään nopeita tähdenlentoja, vaan maailmanlaajuisia kiintotähtiä. ILMOITUSLIITE Syyskuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE KANSAINVÄLISTYMINEN Globalisoitumisesta on tullut yksi keskeisimmistä suomalaisten yritysten liiketoimintaympäristöä muokkaavista voimista ja erityisesti 2000-luvulla suomalaiset yritykset ovat monella toimialalla kohdanneet enenevissä määrin voimistuneen globalisaatiopaineen, jota ovat ajaneet valtiovallan sääntelyn purku ja maiden välisten kaupan esteiden väheneminen, globaalien asiakas-segmenttien synty, suurtuotantoon perustuvien kustannussäästöjen kasvaminen sekä vahvistuva globaali kilpailu. Tämä on jakanut niin suomalaisten yritysjohtajien kuin valtiovallan päättäjien mielipiteet globalisaation vaikutuksesta yritystemme toimintaedellytyksiin ja kansantalouteemme. Yhtäältä on oltu huolissaan kiristyvästä kilpailusta ja sen seurauksena tapahtuvasta teollisuuden ulosliputuksesta, toisaalta on korostettu suomalaisten yritysten maailmanlaajuisen kasvun tarjoamia mahdollisuuksia. Varmaa on ainoastaan, että kehitys on vääjäämätöntä. Tarkastelen alla suomalaisten yritysten tulevaisuuden haasteita ja kansainvälistymisen strategiavaihtoehtoja. Suomalaiset yritykset ovat perinteisesti noudattaneet vaiheittaista kansainvälistymismallia, jossa alkuun lähdetään viemällä tuotteita lähimarkkinoille ja vasta kokemuksen kerryttyä edetään kaukaisemmille markkinoille vaativin kansainvälisin toimintamuodoin, esim. perustamalla tytäryhtiöitä. Globalisoituneessa liiketoimintaympäristössä, joka on koskettanut erityisesti korkean teknologian teollisuutta, on herätty todellisuuteen, jossa perinteinen kansainvälistyminen on usein liian hidas. Tämän seurauksena suomalaisilla yrityksillä on kaksi strategista globalisoitumisvaihtoehtoa: globalisoida kansainvälinen yritys (globalising internationals) tai laajentua heti syntymästään globaaliksi (born globals). Niillä yrityksillä, jotka ovat kansainvälistyneet maantieteellisesti lähialueille, on lisääntyvä paine etsiä kasvua Euroopan ulkopuolisilta globaaleilta markkinoilta. Niiden on uudistettava strategiansa keskittymällä harvoihin valittuihin liiketoiminta-alueisiin, joilla sitten noustaan maailmanlaajuisesti johtaviksi yrityksiksi. Hyviä esimerkkejä menestyneesti globalisoituneista kansainvälisistä yrityksistä ovat Nokia, Kone ja Wärtsilä. Ne ovat kaikki johtavia globaaleja pelureita, jotka ovat havainneet ajoissa Aasian kasvavan merkityksen. Näiden yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn takaaminen on valtiovallan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Yritysten pääkonttorien pysyminen Suomessa on turvattava yhteisö- ja tuloverotuksen sekä koulutetun työvoiman saatavuuden kilpailukykyisyydellä. Monella uudella yrityksellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin laajentua heti syntymästään globaaleille markkinoille. Ne, jotka eivät ole tarpeeksi ketteriä, eivät uudessa globaalissa kilpailuasetelmassa pärjää. Hyviä esimerkkejä menestyneistä suomalaisista yrityksistä ovat taajuusmuuntajia valmistava Vacon, tietoturvaratkaisuja tuottava SSH Communications, mutta myös designlaukkuja ja tarvikkeita globaalisti markkinoiva Golla. Näiden nopeaa globaalia asemaa tavoittelevien kasvuyritysten liikkeenjohdolliset haasteet ovat kertaluokkaa suuremmat kuin perinteisten kansainvälistyjien. Niiden on pystyttävä kasvamaan sekä nopeasti että kannattavasti. Ne tarvitsevat menestyäkseen myös aivan erilaista osaamista ja valtiovallan eri organisaatioiden tukea kuin perinteiset vienninedistämiseen pohjautuvat ohjelmat tarjoavat. Miksi yhdysvaltalaiset pii-laakson yritykset, ja jopa naapurimaamme ruotsalaiset sekä lähes sodassa elävät israelilaiset yritykset, laajentuvat syntymästään nopeammin maailmanlaajuisille markkinoille? Suomen valtiovallan on valittava, lähteekö se Israelin valitsemalle voimakkaan yritysten tukemisen tielle vai luottaako se USA:n tapaan Globaalin toimintaympäristön muutoksesta selvinneet suomalaiset yritykset ovat kuitenkin jälleen uuden haasteen edessä. Suomalaiset yritykset ovat vahvistaneet asemiaan Kiinassa, Intiassa ja muilla kehittyvillä markkinoilla. Useat tutkimukset osoittavat kuitenkin, että tämä ei riitä. Kehittyvillä markkinoilla on syntymässä uusia monikansallisia yrityksiä, jotka laajentuvat aggressiivisesti kehittyville markkinoille kuten Eurooppaan. IBM:n tietokoneliiketoiminnan ostanut Lenovo ja Jaguarin ostanut Tata Motors ovat hyviä esimerkkejä uudesta uhasta. Näin ollen on ensiarvoisen tärkeää suomalaisille yrityksille herätä siihen todellisuuteen, että lähitulevaisuudessa ottelemme enenevissä määrin näiden kehittyvien maiden yritysten kanssa myös omilla kotimarkkinoillamme. Harvardin yliopiston professori Raymond Vernon esitti jo 1960-luvulla kansainvälisen kaupan tuoteelinkaaren mallissaan, että kehittyvät maat valtaavat viimeisessä vaiheessa länsimaiset korkean teknologian markkinat. Nyt tarvitaan suomalaisilta yrityksiltä edellä kuvattuja rohkeita päätöksiä globalisoitumisstrategian osalta ja valtiovallan ennakkoluulotonta asennetta kilpailukykyisten toimintaedellytysten luomiseksi. Kuva: Peter Gabrielsson Kirjoittaja: ktt mika Gabrielsson on kansainvälisen liiketoiminnan professori ja johtaa globalisaation vaikutuksia tutkivaa Tekesin LIITO-ohjelman RESPONSE-projektia Helsingin kauppakorkeakoulussa. KANSAINVÄLISTYMISEN KANTAVA VOIMA ON HYVÄ BUSINESSIDEA Kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. Sivut 4 kansainvälistyminen On MEDIAPLAnETIn TuOTTAMA TEEMALEHTI, JOKA ILMESTYY KAuPPALEH- DEn LIITTEEnÄ TAVOITTAEn LuKI- JAA. KIINALAISTA KULUTTAJAA METSÄSTÄMÄSSÄ Rikas kiinalainen ajaa BMW:tä, kirjoittaa Montblancin kynällä ja puhuu Vertuun tai Nokiaan. Sivu 7 KAnnEn KuVAT: JARMO PERÄLÄ SiSältÖ Pääkirjoitus...2 Hyvä businessidea ULKOMAANKAUPPA- JA KEHITYSMINISTERI PAAVO VÄYRYNEN: Venäjän uusi ulkomaisia investointeja koskeva laki ei huoleta. Sivut 8-9 avain kansainvälistymiseen...4 Hyvä koulutus antaa pohjan kansain väliselle menestykselle Kumppanien merkitys korostuu Aasian liiketoiminnassa...6 Kiinalaista kuluttajaa metsästämässä...7 Kansainvälistymisen esteiden KYSEENALAISTA KOKO NYKYINEN TOIMINTAMALLI Osaavan kumppaniverkoston mukana maailmalle lähteminen pienentää riskiä. Sivut ERIKOISHAASTATTELUSSA LENITA AIRISTO: Uuden kohtaamisen tulisi tapahtua avoimesti, avarakatseisesti SIVUT ja ennakkoluulottomasti. 8-9 Sivut Moscow St.Petersburg Tver Yekaterinburg Vladivostok poistamiseksi tehdään lujasti töitä Kiinaan aivan uudella asenteella Aasian maiden erityispiirteet ja trendit helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ GeneVe hongkong riika BrATislAVA päivälehden ulottuvuus ja ammattilehden KeSKittyneiSyyS PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TOIMITTAJAT: Päivi Remes, Tiina Åhlgren TuOTAnTOPÄÄLLIKKÖ: Jarmo Perälä, TAITTO: Pirja Kärki, JAETAAn KAuPPALEHDEn LIITTEEnÄ: LISÄTIETOJA SuOMI MEDIAPLAnET OY:n TEEMALEHDISTÄ: Aslak de Silva, Suomi Mediaplanet Oy, unioninkatu 18, Helsinki mukaan markkinatutkimukseen Suomi kestävällä kehityksellä Shanghain maailmannäyttelyyn Ensimmäinen maailmannäyttely Lontoossa Lenita, Suomi ja kansainvälisyys Move on! Tulosta kasvavilta markkinoilta! Ota yhteyttä! Puh /myynti, faksi Atomitie 2b, PL 300, Helsinki sähköposti: Menesty kasvumarkkinoilla tunne kohdealueesi! Kokonaisvaltaiset valmennukset uusien markkina-alueiden mahdollisuuksien kartoittamiseen ja avaamiseen. Doing Business in the Middle East China Russia India Aikataulut ja sisällöt:

3 ILMOITUSLIITE KANSAINVÄLISTYMINEN 3 Kuva: Mikaela Katro - Venäjällä kannattaakin katsoa ettei tarvitse katua. Asiantuntemusta on hyvä käyttää alkupainotteisesti, tarkistaa mitkä ovat riskit ja miten ne voitetaan. Investointeja edeltävät selvitykset, juridinen ja finanssi -due diligence, ovat ensisijaisen tärkeitä Venäjällä. Omien asiakkaittemme kokemukset osoittavat, että kun perustat ovat kunnolla luotu niin kulman takaa ei enää nouse voittamattomia esteitä. Valitettavasti kuulemme näistä vaikeuksista aika ajoin julkisuudessa eräitten muitten osalta. - Palvelumme lisäarvo kehittyy koko ajan sitä mukaa, kun markkinat kehittyvät. Enää ei esimerkiksi riitä, että tuotetaan kirjanpitopalvelu, vaan pitää tarjota kansainvälistä tasoa vastaava laskentapalvelu, johon liittyy Venäjää varten kehitetty kokonaisvaltainen taloushallintopalvelu. Tässä olemme jo edelläkävijä ja nyt satsaamme entistä voimakkaammin myös taloushallinnon IT-puoleen. Roolimme on usein toteuttaa ERP-ohjelmien kokonaisvaltainen implemointi kokonoispalveluna samalla, kun hoidamme peruskirjanpidon käynnistysvaiheessa perinteisin menetelmin. Tver onkin kohta Tampere Jon Hellevig, Managing Partner, Avenir Group. Avenir tasaa tietä Venäjän markkinoille Venäjällä kasvu jatkuu kovana. Yhä useampi suomalainen yritys tahtoo siitä siivunsa, mutta monet vieroksuvat riskejä ja vaikeuksia, joista toistuvasti kuullaan. Riskejä esiintyy ja ne on tiedostettava sekä torjuttava, kerrotaan Avenirista, josta tarjotaan ratkaisun avaimet Venäjän markkinoille. Venäjällä valttia on osaaminen ja pitkäaikainen kokemus. Venäjällä pitää toimia parhaimman kansainvälisen osaamisen tasolla, mutta samalla tulee tuntea maan tavat ja käytännöt sekä sopeuttaa toimintaansa niiden mukaisesti: pitää olla aidosti kansainvälinen ja paikallinen samanaikaisesti. Amerikkalainen Daniel Klein, suomalainen Jon Hellevig ja venäläinen Artem Usov sanovat, että heidän omistamansa Avenir sekä Hellevig, Klein & Usov attorneys at law, on juuri tällainen international and local -osaaja. Teksti: Päivi Remes Avenir yritysryhmittymä on toiminut Venäjän markkinoilla vuodesta 1998 alkaen. - Yritys lähti varsinaiseen kasvuun, kun pystyimme Artem Usovin ja Daniel Kleinin kanssa yhdistämään juristi- ja MBAkoulutuksemme sekä vankan Venäjältä hankkimamme liiketoimintaan liittyvän kokemuspohjan, kertoo Avenirin managing partner Jon Hellevig. - Ryhdyimme aktiivisesti laatimaan Venäjälle etabloitumista ja siellä toimimista tukevia kattavia palvelukokonaisuuksia. Tätä kautta yhtiömme lähti kuin luonnostaan positiiviseen kasvuspiraaliin missä asiakkaittemme kasvu tukee omaa kasvuamme, Hellevig jatkaa. Täyden palvelun talo - Tarjoamme ulkomaalaisille asiakkaillemme täyden palvelun kaikissa liikkeenjohdon tukipalveluissa asianajopalveluista kirjanpitoon ja rekrytointiin. Olemme merkittävä toimija jokaisella alalla, jossa toimimme. Tietojemme mukaan vain yhdellä pohjoismaisella asianajotoimistolla on Venäjällä suurempi asianajotoiminta kun Hellevig, Klein & Usovilla. - Laskentapalveluissa perinteistä kirjanpitopalvelua tarjoavat myös muut suomalaiset yrittäjät mutta uskomme, että olemme omassa luokassamme laskennan lisäarvopalveluissa, kuten kokonaisvaltaisen taloushallinnon suunnittelussa ja avaimet käteen periaatteella rakentamisessa, puhumattakaan vaativien ERP -ohjelmien implementoinnista. Rekrytointiyhtiö Avenir kuuluu Venäjän tunnetuimpien rekrytointiyritysten joukkoon. Meiltä saa myös harvinaisen management -palvelun, jonka puitteissa toimimme monen kansainvälisen yhtiön pro form -toimitusjohtajana Venäjällä. - Toimintaympäristö Venäjällä on sellainen, että täällä korostuu näiden kaikkien business administration -palveluiden saaminen samalta asiantuntijalta. Venäjällä esimerkiksi ratkaisevassa asemassa olevat verotuskysymykset liittyvät samanaikaisesti kirjanpitoon ja lakiasioihin, eivätkä ne ole selkeitä kummastakaan näkökulmasta ilman, että joka tilanteessa sekä kirjanpidosta saatava käytännön kokemus että lakiosaaminen yhdistetään. - Näin ollen me emme tarkastele 200 hengen asiantuntijaorganisaatiotamme siitä näkökulmasta, että heistä 30 on juristia, 80 laskennan ammattilaista jne., vaan sen kannalta, mitä pystymme tekemään asiakkaittemme eteen. Uskon, että tässä olemmekin hyvin paljon pidemmällä kuin moni muu. Meille kaikille yhteinen motto on tarjota jokaisen toimeksiannon osalta parasta, kokonaisvaltaista palvelua ja kaikkein toimivin ratkaisu- ja toimintamalli, sanoo Hellevig. Venäjä on Suomelle mahdollisuus ja yritysjohdolle haaste Venäjän markkinat ovat suomalaisille yrityksille lähes kotimarkkinat. Kasvupotentiaali on moninkertainen verrattuna muihin Euroopan maihin, etenkin uhkaavan länsimaisen talouskriisin varjossa. - Venäjällä luotetaan suomalaiseen osaamiseen ja suomalaisiin yritysjohtajiin. Suomalaisilla on täällä vielä hyvä maine ja tämä on osattava käyttää hyväksi. Suomi tekee historiallisen virheen, jos jätämme selkeän olemassa olevan tilaisuuden käyttämättä, täräyttää Hellevig. - Suomalaisilla on hyvä sopeutumiskyky Venäjän kulttuuriin, hyvät logistiikkayhteydet sekä paljon annettavaa osaamisestaan - ja vastaavasti paljon saavutettavaa, hän muistuttaa. Hellevig perustelee edelleen näkemystään: - Venäjän yhteiskunta ja liiketoimintakulttuuri ovat kehittyneet aimo askelin viimeisen kymmenen vuoden aikana. Ratkaisevaa on ollut oikeusjärjestelmän kehittyminen lähes nollasta hyvinkin ennakoitavissa olevaksi systeemiksi. Ongelmia on mutta sanoisin kuitenkin, että ne ovat jo ennakoitavissa ja tämä on kokeneen juristin tehtävä. Eräs tärkeimmistä edistysaskelista on ollut Venäjän verolakiuudistus, joka tällä hetkellä tarjoaa monessa mielessä paremmat puitteet investoinneille ja yritystoiminnalle kuin monien länsimaiden verolait. Venäjä on kasvanut nopeasti, mutta potentiaalia ei suinkaan ole kaluttu tyhjiin, päinvastoin; seuraavat kymmenen vuotta tarjoavat yhtä suuret kasvumahdollisuudet kuin edeltäneet kymmenen vuotta. Venäjällä ei silti ole yhtä, selkeää ja itsestään selvää toimintatapaa vaan erilaiset uskomukset elävät edelleen tiukassa. Tällainen toimintaympäristö asettaakin juristille paljon suuremmat vaatimukset kun perinteisesti Suomessa, jokaiseen kysymykseen pitää suhtautua skeptisesti ja analyyttisesti. - Perinteisesti juristit tahtovat asiakkailleen kertoa mitä laki sanoo, mutta tällainen malli ei vie Venäjällä pitkälle, vaan täällä pitää löytää asiakkaalle ratkaisu. Hellevig, Klein & Usovin ja Avenirin kokemus osoittaa, että etupainoitteinen konsultointi toimii - oikeusriitoja on harvassa. - Due diligencit ja sopimukset on tehtävä niin hyvin, ettei tule jälkipuinteja oikeuslaitoksessa. Meillä niitä on sangen vähän. Monelle asianajalle oikeusriidat ovat paras tulon lähde, joten meidän businessmallissa jokin on varmaan pielessä kun niitä vältämme, lisää Hellevig hymynhäive suupielessä. Jon Hellevig ja Artem Usov ovat kirjoittaneet useita julkaisuja mm. Venäjän oikeusjärjestelmästä, työoikeudesta ja verotuksesta. - Kaikista ammattikunnista kunnioitan eniten lääkäreitä ja sairaanhoitajia ja sanonkin, että meidän pitää ottaa heistä mallia. Itse näkisin, että partnerimme ovat aivokirurgin roolissa; tunnemme teorian läpikotaisin ja toteutamme osaamisen käytännössä niin, että pystymme asettamaan yksityiskohtaisimmankin säännön omalle paikallensa vaikeimmissakin olosuhteissa. Tämä edellyttää sitä, että koko ajan lisäämme ja ylläpidämme asiantuntemustamme. Tätä on suuresti edesauttanut tutkimustoimintamme, joka on omaa luokkaansa ja josta julkaisummekin esimerkiksi Venäjän vero- ja työoikeudesta kertovat. Emme tahdo joutua tilanteeseen, jossa vastapuolelle asettuisi joku spesialisti, joka tuntisi lain paremmin kuin me. Koko organisaatiomme peilaa teoriaa käytännön osaamiseen ja tuottaa palvelut kansainvälisten standardien mukaan. Yhtenä vahvuutenamme on pystyä tulkitsemaan eri sidosryhmien tarpeet. Pysymme asiakkaamme kumppanina liiketoiminnan kehittämisessä, riskien torjunnassa ja ennen kaikkea mahdollisuuksien avaajana. Venäjällä lisäarvon merkitys kasvaa - Ainoastaan tuottamalla lisäarvopalveluita asiakasyrityksilleen konsulttitoiminta lunastaa paikkansa. Siksi ei enää riitä, että Venäjällä toimiva konsultti osaa neuvoa miten Venäjälle pitää rekisteröidä yritys. Tänään pitää osata suunnitella toiminnallisesti ja verotuksellisesti järkevä konsernirakenne. Vastaavasti kilpailulaki ei enää tarkoita pelkästään muodollisten ilmoitusten tekemistä vaan juristin pitää pystyä osoittamaan, miten kilpailulait vaikuttavat yrityksen liiketoimintaan. Kun aikaisemmin juristi kertoi, mitkä olivat Venäjän veroprosentit niin nyt tarvitaan myös asiantunteva verokonsultti, joka neuvoo esimerkiksi siirtohinnoittelun sääntöjen soveltamisessa, Hellevig konkretisoi. Panosten ja panostuksen pitää olla oikeassa suhteessa markkinoihin. - Moskova ja Pietari vaativat kaiken kaikkiaan yhtä paljon panostusta kuin vaikka Tukholma, Berliini ja Pariisi. Kyllä Moskovassa ja Pietarissakin on tilaa, kunhan satsaa kunnolla alusta alkaen. Kannattaa myös huomata, että Venäjän korkeimmat kasvuluvut ovat tänään näitten metropolien takana, niissä rakennetaan jatkuvasti ja valtavalla vauhdilla. Venäjällä on kuitenkin kaupunkia tai aluetta, joita kannattaisi myös harkita, vaikkapa Novgorod, Krasnodar tai Yekaterinburg. Esimerkiksi Moskovan ja Pietarin radan varrella oleva Tver vaikuttaa tänään ostopotentiaaliltaan vastaavan Kouvolan aluetta, mutta muutaman vuoden kuluttua vertailukohde on Tampere. Mahdollisen investoinnin suurusluokka on silti vielä sama kuin laajentuminen Kouvolaan vaatisi. Suomalaisten yritysten, suurista pienempiin, kannattaisi pitää mielessä, että Venäjälle voisi rakentaa aikamoisen brändin ja jakelun keskittymällä aluksi näille alueille eikä tungeksia samoille markkinoille kaikkien maailman suurimpien yritysten kanssa Moskovaan ja Pietariin. Hellevig korostaa kuitenkin samaan hengenvetoon kokemuksen ja osaamisen tärkeyttä. - Venäjän mahdollisuuksia ei ole osattu käyttää hyväksi. Kaikki toki tunnistavat potentiaalin mutta haasteet tuntuvat usein ylitsepääsemättömiltä; markkinatilanne on uusi, vieras ja erilainen, joten mistä löytää osaajat? Avenir on toiminut täällä kymmenen vuotta ja itselläni on takana yli 15 vuotta Venäjällä. Olemme auttaneet monen busineksen kukoistukseen ja kasvaneet itsekin odottamattomasti, varsinkin viime vuodet. Tämä johtuu siitä, että tunnemme nyt juurta jaksaen Venäjän, sen markkinat ja tekijät. Jos jollekin Venäjä on arvoitus, niin meille se ei sitä ole. Meille Venäjä on kotimarkkina, missä tunnemme lait ja käytännöt. Toimimme kaikissa liikkeenjohdon tukitoiminnoissa: laki-, laskenta- ja henkilöstöpalveluissa. Olemme tuottaneet näitä palveluita Venäjän markkinoilla kansainvälisille yrityksille vuosikausia. Jotta joku osaisi nämä asiat niin hyvin kuin me, pitäisi heidän käydä läpi koko kehityskaari uudestaan. Asiakkaittemme ei tarvitse sitä tehdä: me hoidamme heidän puolestaan kaikki hallinnon haasteet. Asiakkaillemme riittää oman alansa osaaminen - he tuntevat tuotteensa ja konseptinsa ja me annamme ulkomaalaiselle liikkeenjohdolle mahdollisuuden keskittyä omaan osaamiseensa.

4 4 KANSAINVÄLISTYMINEN ILMOITUSLIITE Hyvä businessidea avain kansainvälistymiseen Kansainvälistymisen kantava voima on hyvä businessidea, yrityksen riittävät taloudelliset resurssit ja visio. Kiinan viranomaiset laittavat pian maksumiehiksi ne, jotka saastuttavat. Silloin moni tuloslaskelma menee hetkessä uusiksi. Tänä vuonna Kiina on hienosti ajanut Venäjän ohi lainojen kohdemaana, ja nyt mietimme, milloin pk-yritykset alkaisivat kiinnostua myös Intiasta, Sønnerstad kertoo. Vanha kotimainen alihankkijaverkko muuttaa muotoaan ja seuraa myös ulkomaille asiakkaitten vanavedessä. Näin syntyy uusia pohjoismaalaisia, globaaleja verkostoja juuri Kiinaan. Käytännössä moni alihankkija on pakon edessä: työtä ostetaan enää vain oikeaan hintaan. Jos haluaa pysyä toimittajana, täytyy alihankkijan muuttaa asiakkaiden perässä. - Etabloituminen ulkomaille on kuitenkin merkittävimpiä asioita, jonka eteen pk-yritys voi ylipäätään joutua. Sudenkuoppia riittää Kansainvälistyminen ja uusien markkinoiden potentiaali on yleensä jollakin asteella mukana yhä useamman pohjoismaalaisen pk-yrityksen agendalla. tantomaan - esimerkiksi Ukrainan - jopa samanhintaiseksi. Samalla myös toimitusajat lyhenevät ja laaduntarkkailu paranee huomattavasti. Ilmaston kannalta pitkät ja saastuttavat merirahdit jäävät pois. Myös käytettävät materiaalit, kuten muovit, ovat lähialueilla usein ympäristöystävällisempiä kuin Aasiassa. Venäjän muuttuva säännöstö Venäjä on listannut strategiset alat, jotka se haluaa pitää ominaan ja joissa ulkomainen omistus halutaan rajata. Aloja on yhteensä 42, ja niihin kuuluvat mm. sotateollisuus, kaikki luonnonresurssit sekä tele-, kommunikaatio- ja kustannusala. Laki astui voimaan viime keväänä. - Muuttuvalla säännöstöllä ja ns. resurssinationalismilla on vaikutuksensa investointi-ilmastoon, Sønnerstad arvioi. Venäjällä ja muualla anglosaksisen kulttuurin ulkopuolella kaupankäynti perustuu vahvasti ihmissuhteisiin. Venäläisen täytyy tuntea henkilö, jonka kanssa käy kauppaa. Toimintakulttuurin ja lainsäädännön tuntemus hankitaan parhaiten yhteisyrityksessä, jolloin ostetaan valmiit kanavat. Teksti: Tiina Åhlgren Yrityksen kansainvälistyminen vaatii onnistuakseen paljon muutakin kuin tuotteiden saamisen kaupaksi. Riskien ja mahdollisuuksien kartoittaminen kohdemaassa ja riskien hallinnan arvioiminen on esiaskel eteenpäin. - Riskien kartoitus ja niiden jatkuva hallinta maksaa ja siihen pitää kansainvälistyvän yrityksen varautua riittävän kattavalla analyysillä. Luontevimmin alkutyö tehdään esitutkimuksen yhteydessä, Pohjoismaisen projektivientirahasto Nopefin toimitusjohtaja Ib Sønnerstad toteaa. Työ siirtyy idemmäksi Aikaisemmin työvoima Itä-Euroopassa oli hyvin edullista, eikä toimintaa kannattanut automatisoida ainakaan alussa. Nykyään sinne muuttaneet ovat alkaneet investoida automatisointiin heti. Nähtävissä on myös monta toisen aallon muuttajaa, jotka siirtävät valmistusta esimerkiksi Baltiasta ja Puolasta idemmäksi, Ukrainaan, Venäjälle ja Aasiaan. kuva: Leif Holst/Mainostoimisto Kubik - Yleisimpiä pakottavia syitä kansainvälistymiseen ovat edelleen kalliit työvoimakustannukset ja tiettyjä aloja vaivaava työvoimavaje kotimaassa. Valmistava teollisuus ulkoistaa paljon työvaiheita esimerkiksi Venäjälle ja Kiinaan. Kiinaan lähdetään jo usein sillä strategialla, että valmistusmaasta tulee myös kotimarkkina-alue, eikä kaikkia tuotteita enää kuljeteta takaisin Pohjolaan myytäväksi tai edelleen vietäviksi. - Oivaltamalla pohjoismaalaisen pkyritysten hyödyntämättömät synergiaedut, voisimmekin olla paljon vahvempia pelureita. Pyörää ei välttämättä kannata aina keksiä erikseen eri Pohjoismaissa, vaan mieluummin yhdistää ja hyödyntää meidän erikoistunutta tietotaitoamme globaalissa kilpailussa, jossa vastassa on todella isot kilpailijat. Sønnerstad heittää ilmaan kysymyksen siitä, miten Kiina aikoo ratkaista kasvavan saasteongelmansa ja jatkaa pohdintaansa: - Luultavaa onkin, että Kiinan viranomaiset - pakon sanelemina - laittavat pian maksumiehiksi ne, jotka saastuttavat. Silloin moni tuloslaskelma menee hetkessä uusiksi. Kun summataan todelliset ympäristöja kuljetuskustannukset, jotkut yritykset ovat laskeneet lähialueen tuo- - On hyvä muistaa, että 51 prosenttia ei ole vielä riittävä enemmistö, vaan sen pitää mieluiten olla vähintään 75 prosenttia, hieman valitusta yritysmuodosta riippuen. Venäjällä vähemmistöosakas voi halutessaan aiheuttaa paljonkin hallaa yhtiön omistajille. Kansainvälistyessä unohdetaan usein immateriaalioikeudelliset seikat, eli tuotteiden, logojen ja nimien rekisteröinti. Venäjällä ja Ukrainassa se on syytä tehdä sekä latinalaisin että kyrillisin kirjaimin, ja heti. Se, joka ehtii ensin, omistaa merkin. Kannattaa myös muistaa, että kivalta kuulostava win-win-periaate toimii korkeintaan Pohjolassa. Muualla ajatellaan yleensä, että vain toinen voi voittaa. Tyypillinen pohjoismainen konsensus voi helposti muuttua sumentavaksi sinisilmäisyydeksi.

5 ilmoitusliite kansainvälistyminen 5 KuVA: KARI HARJu-AuTTI FinnbarentS kansainvälisen hanketoiminnan pohjoinen osaaja monikulttuurinen Finnbarents on yksi merkittävimmistä hanketoimijoista Barentsin alueella ja todellinen arktisen alueen moniosaaja. Se on myös tiennäyttäjä korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyössä. Finnbarentsin laajaa yhteistyöverkostoa ei kannata jättää hyödyntämättä, kun katseet suuntautuvat pohjoiseen. Murmanskin sataman laajentamiseen investoidaan kaikki terminaalit mukaan lukien noin 10 mrd. lisätietoa muutamasta Finnbarentsin hankkeesta: SevZapinvest rahoitus: interreg iii A Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Profitable trade in Barents 2 rahoitus: interreg iii A Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Rovaniemellä sijaitseva Finnbarents on Lapin yliopiston (LaY) ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) yhteinen kansainvälisen hanketoiminnan kehitysyksikkö, joka perustettiin neljä vuotta sitten, ja jolla on kiinteät suhteet elinkeinoelämään. - Finnbarentsin avainosaamisalueisiin kuuluvat kansainvälisen projektinhallinnan lisäksi rajat ylittävä yhteistyö ja aluekehitys. Henkilökuntamme on kansainvälistä ja toimimme pääasiassa englannin kielellä, sanoo Finnbarentsin johtaja kristiina Jokelainen. Perustan Finnbarentsin työlle luovat Lapin yliopiston ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun pohjoinen sijainti sekä niiden laaja-alainen koulutus ja tutkimus pohjoisten alueiden kehittämiseksi. - Finnbarentsin asiantuntemus keskittyy erityisesti Luoteis-Venäjän ja siellä varsinkin Murmanskin alueen elinkeinoihin ja yhteistyömahdollisuuksiin. Barentsin alueen toiminnassa on keskitytty yritysten ja organisaatioiden toimintaedellytysten parantamiseen ja viennin edistämiseen erityisesti rakennus-, metalli- ja kuljetusalalla, matkailussa ja Venäjän liiketoiminnan turvallisuuteen liittyvillä aihealueilla. Finnbarentsin vankkaa osaamista kuvaa se, että sen kehittämää toimintamallia ollaan vauhdilla viemässä Balkanille, Jokelainen kertoo. SevZapinvest - Success in the north Hankkeita on parhaillaan menossa noin viiden miljoonan euron edestä. Hankkeisiin on osallistunut yli 100 yritystä, pääasiassa Pohjois-Suomesta ja Murmanskin alueelta. Finnbarentsin toiminnan perustana on ulkopuolinen hankerahoitus. - Toimintamallimme olemme luoneet itse ja mm. Murmanskin aluehallinnossa kuvernööriä myöten meihin luotetaan vahvasti, Jokelainen kertoo ylpeänä. yksi esimerkki onnistuneesta hankkeesta on SevZapInvest-hanke. - Siinä lähtökohtana oli tuoda Lappia maailmankartalle. Yhdessä Lapin Kauppakamarin kanssa, jossa vahvasti vaikuttaa toimitusjohtaja Timo Rautajoki, loimme 30 pohjoissuomalaiselle yritykselle väylän osallistua Luoteis-Venäjän investointihankkeisiin. Mukana hankkeissa on ollut aktiivisesti mm. Murmanskin alueen öljy- ja kaasualan toimittajien liitto Murmanshelf, Jokelainen toteaa. SevZapinvest on tarjonnut yrityksille tukea liiketoiminnan käynnistämiseen ensisijaisesti Murmanskin alueella sekä mahdollisuuksia osallistua eri alan messuille ja tapaamisiin yritysten ja viranomaisten kanssa. Hankkeen päätavoite on tehdä pohjoissuomalaista yritysosaamista tunnetuksi Murmanskin alueella sekä tutustuttaa yritykset alueen elinkeinoelämän toimijoihin. - Hankkeen aikana on jo tehty konkreettisia kauppoja, Jokelainen korostaa. gebris - kylmän ilmaston hyödyntämishanke - Ankara ilmasto on käännetty eduksi pohjoisilla alueilla kylmän ilmaston teknologian ja palveluiden tuotteistamisessa. Gebris-hankkeessa kohennetaan kylmää ilmastoa hyödyntävän liiketoiminnan kilpailukykyä luomalla pohjoismainen eri alojen asiantuntijaverkosto ja lisäämällä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen käyttöä yrityksissä. Lisäksi tavoitteena on lisätä alueellisten innovaatiojärjestelmien vuorovaikutteisuutta ja parantaa innovaatiotoimijoiden kykyä vastata yritysten tämän päivän tarpeisiin. murmanskin talous kasvussa Murmanskin alueen talous on tällä hetkellä erittäin voimakkaassa nousussa. Nousun taustalla on perusteollisuuden, erityisesti metalli- ja kaivosteollisuuden, vahva suhdanne. Lisäksi Murmanskin sataman laajentuminen ja modernisointi jatkuu. kuljetustarpeen kasvu ja viime vuosina vauhdittuneen Shtokmanin kaasukenttähankkeen tuomat odotukset vilkastuttavat taloudellista toimintaa alueella. Tätä kautta avautuvat mahdollisuudet suomalaiselle elinkeinoelämälle erityisesti alihankintatoi- turvallisesti venäjällä turvallisuusjohtaminen ja sen kehittäminen Barentsin alueen yrityksissä rahoitus: interreg iiia Pohjoinen, Aika: lisätiedot: Gebris rahoitus: nice (nordic innovation center), Aika: lisätiedot: yhteystiedot: Finnbarents Jokiväylä 11 C, Rovaniemi Puh minnan kautta. Keskeisimpiä aloja ovat talo- ja infrastruktuurirakentaminen, konepajateollisuus, energiaja ympäristöhuoltopalvelut, kaivosteollisuus, logistiikka, vähittäiskauppa ja palvelualat. rovaniemellä vahvaa barentsin alueen osaamista - Tulevaisuudessa Finnbarents nojaa entistä enemmän Rovaniemen vahvaan osaamiseen pohjoisissa olosuhteissa. Kiinnostus Barentsin aluetta kohtaan on kasvanut investointien käynnistyessä. Investointien alihankinnat luovat mahdollisuuksia perusteollisuudelle, palveluyrityksille sekä tutkimukselle, kehittämiselle ja koulutukselle. - Asiantuntijoidensa ja laajan verkostonsa kautta Finnbarents pystyy auttamaan oikeiden partnereiden löytämisessä. Toimintamme on tuottanut lisäarvoa kansainvälisesti operoiville yrityksille ja organisaatioille. Tulevan talven aikana järjestämme valmennustilaisuuksia, joissa keskitytään Murmanskin alueeseen sekä siellä avautuviin liiketoiminta- ja muihin yhteistyömahdollisuuksiin, Jokelainen sanoo.

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä

Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Yhtiö ilman visiota on kuin matkustaja ilman määränpäätä Finnairin strategia toiminut Aasian liikenteessä miljoonan matkustajan kasvu Aasian strategian myötä 2001 visio Pohjolan paras, eturivin eurooppalainen

Lisätiedot

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.

FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING. Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5. FINNODE CHINA FACTORY AUTOMATION AND HIGH-END EQUIPMENT MANUFACTURING Jari Makkonen, Liwei Tan, Jenny Zhang Finpro ry Date 28.5.2012 Projektin päätavoitteet Kuvata teollisuusautomaation ajurit Kuvata kiinalaisen

Lisätiedot

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN

ARCTIC LOGISTICS KONFERENSSI MURMANSKISSA ( ) PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN 07/10/2011 MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KANSAINVÄLISTYMINEN BARENTSIN ALUEELLA: MURMANSKIN JA POHJOIS-SUOMEN YRITYSTEN KOKEMUKSIA Taija Heinonen Pro gradu tutkielma Markkinoinnin koulutusohjelma Oulun yliopisto ARCTIC

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa

Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Esimerkki valmistuksesta Itä-Euroopassa: Konecranes Ukrainassa Lähde: Antti Vanhatalo, Group Vice President, Business Development, Konecranes Kuvat: Konecranes www.konecranes.fi 9.9.2008 Taustaa Konecranes

Lisätiedot

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010

Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma. Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC - Rahoitusohjelma Kansainvälisen EU-rahoituksen koulutus Rovaniemi 21.09.2010 Kolarctic ENPI CBC Yleistä - ENPI = European Neighbourhood and Partnership Instrument - CBC = Cross-border

Lisätiedot

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa

NextMakers-kasvuyritysbarometri. Julkaistu Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri Julkaistu 9.2.2017 Microsoft Fluxissa NextMakers-kasvuyritysbarometri 1/2017 NextMakers-barometri käsittelee kasvuyrityksille kiinnostavia, ajankohtaisia aiheita. Ensimmäisen

Lisätiedot

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä)

Kaikki vapaa-ajanyöpymiset* (tuhansia öitä) 1 MATKAILUN EDISTÄMISKESKUS KESÄMATKAILUSTRATEGIA 2004-2006 1. Lähtökohtia Pohjana kesämatkailustrategialle on vuosille 2004 2007 laadittu MEKin toimintastrategia, jossa MEKin päätuoteryhmät määritellään.

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja

Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu. Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Rakennerahastokausi 2014-2020 Ohjelman valmistelu Pohjois-Savon maakuntavaltuuston seminaari 8.10.2012, Varkaus Satu Vehreävesa, aluekehitysjohtaja Komission esitykset tulevan rakennerahastokauden osalta

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Odotukset ja mahdollisuudet

Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet Odotukset ja mahdollisuudet teollisuudelle teollisuudelle Hannu Anttila Hannu Anttila Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiajohtaja, Metsä Group Strategiatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen

Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö. Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Elinkeinoelämä ja Itämeriyhteistyö Rahoitus ja julkisuus Kansallinen Itämeri-tutkijoiden foorumi 24.10.2013, Forum Marinum, Turku Timo Laukkanen Itämeriyhteistyö elinkeinoelämän agendalla Itämeriyhteistyö

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta

Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Kestävää kasvua biotaloudesta, cleantechistä ja digitalisaatiosta Teollisuusneuvos Mika Aalto Elinkeino- ja innovaatio-osasto Strategiset kasvualat-ryhmä 2.9.2014 Teollisuuspolitiikan visio Teollisuuspolitiikan

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson

Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora. Henrik Karlsson Keski-Suomen Energiapäivä 28.1.2010 Agora Henrik Karlsson Ariterm Group Ariterm on suomalais-ruotsalainen lämmitysalan yritys jolla on tuotantoa Saarijärvellä Suomessa ja Kalmarissa Ruotsissa. Aritermin

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT

HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT HELSINKI 2026 RAPORTIN KUVAAJAT YRITYKSEMME ON PERUSTETTU NS. BORN GLOBAL -YRITYKSENÄ. YRITYSPÄÄTTÄJÄT (N=227) 27% 42% 3% HEALTH TECH & LIFE SCIENCES 44% 6% ICT 32% 18% 15% 34% SMART & CLEAN TECH 4% 10%

Lisätiedot

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen

Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämisen etenemiseen Lajin urheilutoiminnan kehittäminen yleistä työkalusta taustalle LUONNOS 7.10.2016 toimintatapa lajin urheilutoiminnan kehittämiseen kuvaa 5

Lisätiedot

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus

Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus Energiamarkkinoiden nykytila ja tulevaisuus 27.10.2015 Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Gaia Consulting Oy Kestävän liiketoiminnan konsulttitoimisto vuodesta 1993 Strateginen kumppani ja käytännön toteuttaja

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017

Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Selvitys: Yritysten näkemyksiä vieraskielisestä työvoimasta, kohdemarkkinoista ja suhdanteista 1/2017 Helsingin seudun kauppakamari COME Chamber of Multicultural Enterprises Tutkimuksesta Kyselyn vastausaika

Lisätiedot

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja

Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Vaasan seutu elinvoimainen seutu Elinvoimastrategian käynnistäminen 30.1.2014 Susanna Slotte-Kock Kehitysjohtaja Tutkimus paljastaa: Vaasan seutu kovassa vauhdissa Aluetutkija Timo Aro: 'Viiden kaupunkiseudun

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella

Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Tulevaisuuden logis.ikkaratkaisut Barentsin alueella Jarkko Rantala Logistiikka-asiantuntija, TkT Lapin liitto Lapin liikennepäivä 29.11.2016, Kemi Mitkä tekijät vaikuttavat kokonaisuuteen? Markkinat:

Lisätiedot

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja

Tilinpäätös Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Tilinpäätös 27 Erkki Pehu-Lehtonen toimitusjohtaja Liikevaihto 1985-27 8 7 6 5 Infrastruktuuri & ympäristö Energia 4 Metsäteollisuus 3 2 1 Metsäteollisuus, uudet investoinnit 12 % vuotuinen kasvu 1985

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman jatko. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman jatko Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-toiminta jatkuu vaikka ohjelma päättyy Kansallisesti tarkasteltuna kehittymisen ja sen tukemisen tarve

Lisätiedot

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta

LARK5-seminaari Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta LARK5-seminaari 22.9.2016 Salpaus Ammatillisen koulutuksen rahoitus-, ohjaus sääntelyjärjestelmä perustettavan uuden oppilaitoksen näkökulmasta Perho Liiketalousopisto Oy:n tavoite Perho Liiketalousopisto

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta

Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta 1 2009/1 Vaasan & Vaasan Kokemuksia Baltian liiketoiminnasta Finpron seminaari 22.1.2009 Harri Roos 2 2009/1 Vaasan & Vaasan -konserni Johtava tuoreleivonnan toimija Suomessa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen

Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Venäjän pakotteiden vaikutus kalatalouteen Kalafoorumi 11.9.2014 Kalatalousneuvos Risto Lampinen Maa- ja metsätalousministeriö Venäjän pakotteiden vaikutukset kalatalouteen Suorat vaikutukset Kalan vientikiellolla

Lisätiedot

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK

Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit. Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Johtaja Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala, EK Energia ja luonnonvarat: tulevaisuuden gigatrendit Gigaluokan muuttujia Kulutus ja päästöt Teknologiamarkkinat

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU

Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU Oulun ammattikorkeakoulu LIIKETALOUDEN AMK-TUTKINNOT, KEVÄÄN 2017 YHTEISHAKU AMK-tutkintoon johtava koulutus Kulttuurialan Medianomi (AMK) Musiikkipedagogi (AMK) Tanssinopettaja (AMK) Luonnonvara-alan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

FinlandCare-ohjelman ydin

FinlandCare-ohjelman ydin FinlandCare-ohjelman ydin 2015-2016 Suomalaisten terveysalan palveluyritysten kansainvälistymisen ja viennin edellytyksien parantaminen. Yritysten kansainvälisen liiketoiminnan tukeminen. Hoito-, hoiva

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky. Aulanko Jaakko Kiander

Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky. Aulanko Jaakko Kiander Metropoliyhteistyö ja pääkaupunkiseudun kilpailukyky Aulanko 6.9.2013 Jaakko Kiander Pääkaupunkiseutu ja Suomen talous Suomen talouden perusta on edelleen raskaassa teollisuudessa mutta kasvun moottorit

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston palvelut Taustaa Vuoden 2013 alusta Itä- ja Pohjois-Suomi yhdistivät EU-edunvalvontansa yhteen toimistoon. Itä-Suomen EU-toimisto perustettiin v. 1998 ja Pohjois-Suomen

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla

Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pienen kokoluokan kaasutustekniikoiden liiketoiminnan edellytykset kehittyvien maiden markkinoilla Pikokaasu loppuseminaari 13 kesäkuuta 2013 Tatu Lyytinen VTT Teknologian Tutkimuskeskus 2 Tatu Lyytinen

Lisätiedot

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue

Eurooppa strategia. Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 -strategia Merja Niemi Alueiden kehittämisen ja rakennerahastotehtävien tulosalue Eurooppa 2020 Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia= visio 3 temaattista prioriteettia 5 EU-tason

Lisätiedot

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012

Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen. Jukka Lassila 16.1.2012 Ylä-Savon elinkeinofoorumi Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Jukka Lassila 16.1.2012 Hallitustyöskentely pk-yrityksen menestystekijänä Hallitustyön merkitys yrityksen alkuvaiheessa ja kasvuvaiheessa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kääntyykö Venäjä itään?

Kääntyykö Venäjä itään? Heli Simola Suomen Pankki Kääntyykö Venäjä itään? BOFIT Venäjä-tietoisku 5.6.2015 5.6.2015 1 Venäjän ulkomaankaupan kehitystavoitteita Viennin monipuolistaminen Muun kuin energian osuus viennissä 30 %

Lisätiedot

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA

KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA KUUSI POINTTIA BRÄNDIN ERILAISTAMISESTA Markkinan polarisoituminen on uhka yleisbrändeille + Markkinoilla on menossa kehitys, jossa pärjäävät sekä lisäarvolla erottuvat ykkösbrändit että edullisella hinnalla

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

Suomi. NordForsk strategia

Suomi. NordForsk strategia Suomi NordForsk strategia 2011-2014 NordForsk strategia 2011 2014 Johdanto NordForsk on pohjoismaisen tutkimuksen ja tiedepolitiikan yhteistyöelin. NordForskin tavoitteena on edistää yhteistyötä kaikilla

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot