EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EI LAINVOIMAINEN. Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS"

Transkriptio

1 EI LAINVOIMAINEN HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO 11/ /2 Os. Käräjätuomari Tarja Airakorpi Asiano: R 11/5907 Yhden tuomarin kokoonpano Syyttäjä Vastaaja(t) Asianomistaja(t) Kihlakunnansyyttäjä Anja-Riitta Rinkinen ENÄJÄRVI MARTTI JAAKKO JUHANI MANTERE EERO TAPANI PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Asia VIRKAVELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN Vireille SELOSTUS ASIASTA Syyttäjän rangaistusvaatimus 1. VIRKAVELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN (8010/R/ /10) Rikoslaki 40 luku 9 1 momentti Valtion virkamieslaki 14 1 momentti HELSINKI Enäjärvi on Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajana virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa käyttäessään hänelle myönnettyä valtion Eurocard-luottokorttia ja Business Eurocard -maksuaikakorttia, joiden maksuvastuu on ollut Patentti- ja rekisterihallituksella. Luottokortti ja maksuaikakortti oli annettu Enäjärven käyttöön virka- ja työtehtävien hoitamisesta johtuvien menojen maksamista varten. Korttia ei saanut käyttää ennakkojen maksamiseen. Enäjärvi on nostanut luottokortilla ja maksuaikakortilla käteisnostoina yhteensä ,26 euroa. Nostot eivät ole liittyneet edellä kerrotuin tavoin virka- tai työtehtävien hoitamiseen. Enäjärvi on jälkikäteen korvannut nostamansa varat Patentti- ja rekisterihallitukselle. Teko ei ole ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen ottaen huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat. Teko on jatkunut kauan, ja nostoja on ollut huomattava määrä.

2 2. MAKSUVÄLINEPETOS (8010/R/ /10) Rikoslaki 37 luku 8 1-kohta HELSINKI Enäjärvi on hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä käyttänyt hänelle myönnettyä valtion Eurocard-luottokorttia ja Business Eurocard -maksuaikakorttia lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen. Luottokortin ja maksuaikakortin maksuvastuu on ollut Patentti- ja rekisterihallituksella. Luottokortti ja maksuaikakortti oli annettu Enäjärven käyttöön virka- ja työtehtävien hoitamisesta johtuvien menojen maksamiseen. Korttia ei saanut käyttää ennakkojen maksamiseen. Enäjärvi on nostanut maksuaikakortilla käteisnostoina rahaa yhteensä ,26 euroa. Nostot eivät ole liittyneet edellä kerrotuin tavoin virkatai työtehtävien hoitamiseen. Enäjärvi on jälkikäteen korvannut nostamansa varat Patentti- ja rekisterihallitukselle. 3. VIRKAVELVOLLISUUDEN RIKKOMINEN (8010/R/ /10) Rikoslaki 40 luku 9 1 momentti Laki valtion talousarviosta 24 b ja 26 Asetus valtion talousarviosta HELSINKI Mantere on Patentti- ja rekisterihallituksen ylijohtajana virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa. Mantereen virkatehtäviin on kuulunut Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajan luottokortin ja maksuaikakortin käytöstä syntyneiden laskujen hyväksyminen. Mantere on hyväksynyt kuukausittain syytekohdassa yksi kerrotut Enäjärven laskut maksettaviksi, vaikka hän ei ollut varmistunut siitä, että meno on laillisen menoperusteen mukainen. Enäjärvi ei ollut toimittanut Mantereelle selvitystä siitä, että nostot ovat liittyneet virka- tai työtehtävien hoitamiseen, mikä on ollut luottokortin ja maksuaikakortin käytön edellytys. Teko ei ole ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen ottaen huomioon sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat. Teko on jatkunut kauan, ja nostoja on ollut huomattava määrä. Syyttäjän muut vaatimukset Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 1 Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle toclistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

3 Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 2 3 Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Todistelukustannusten korvaaminen syytekohdassa 3 Vastaaja on velvoitettava korvaamaan valtiolle todistelukustannukset. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Vastaajien vastaukset Svvtekohta 1 ia 2: Enäjärvi kiistää syytteen molempien syytekohtien osalta ja vaatii, että syyte kokonaisuudessaan hylätään. Suomen valtio on velvoitettava korvaamaan hänen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulunsa asiassa täysimääräisesti korkolain 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien. Enäjärvi kiistää käyttäneensä Eurocard-luottokorttia tai Business Eurocard-korttia taloudellisen hyödyn saamiseksi ja hän kiistää rikkoneensa kortin käyttöä koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Nostetut käteisvarat on nostettu viran hoitamista varten Enäjärvi ei ole koskaan rahoja nostaessaan ylittänyt määrättyjä nostorajoja. Hänen toimintansa ei ole missään vaiheessa ollut tahallista. Svvtekohta 3: Mantere kiistää syytteen kokonaisuudessaan ja vaatii, että se hylätään. Suomen valtio on velvoitettava korvaamaan hänen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulunsa tässä asiassa täysimääräisesti korkolain 4 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua tuomion antopäivästä lukien. TODISTELU (koskee jokaista syytekohtaa) Maksuaikakortteja koskevat laskut ovat olleet Eurocard laskuja, jotka on pitänyt maksaa Eurocard Oy:lle, jottei Patentti- ja rekisterihallitukselle tulisi viivästyskorkokuluja. Mantere huomautti, että jokaisen laskun hyväksymisen yhteydessä oli tehty päätös, että selvittämättä jääneet nostot peritään Enäjärveltä takaisin. Mantere oli huomauttanut lukuisia kertoja Enäjärvelle, että selvittämättömät käteisnostot ovat määräysten vastaisia. Kirjalliset todisteet MÄÄRÄYKSET Syyttäjä 1) Eurocard-luottokortin käyttösitoumus (s. 263) 2.1) Päiväämätön Business Eurocard -maksuaikakortin käyttösitoumus (s. 264) 2.2) Ohje valtion maksuaikakortin käyttöönotosta tilivirastoissa Liite 13; sivut ) Patentti ja rekisterihallituksen taloussäännöt v ja 2010; voimassa lähtien (erilliset asiakirjat) (v s. 8 ja 11, v s. 8 v ja 2010 s. 11) 4) Valtion matkustussäännöt v (erilliset asiakirjat), 20 5) Valtiovarainministeriön kirje valtion virastoille ja laitoksille; voimassa (s , erityisesti s. 351)

4 6.1) Valtiokonttorin ohje Valtion maksamisratkaisun käyttö; voimassa lähtien (s , erityisesti s ) 7) Päiväämätön ohje valtion Business Eurocard -maksuaikakortin käytöstä (s , erityisesti s. 302) Mantere Enäjärvi 2) Päiväämätön Business Eurocard -maksuaikakortin käyttösitoumus (s. 264) 2.2) Ohje valtion maksuaikakortin käyttöönotosta tilivirastoissa Liite 13; sivut ja 398 3) Patentti ja rekisterihallituksen taloussäännöt v ja 2010; voimassa lähtien (erilliset asiakirjat) (v s. 8 ja 11, v s. 8 v ja 2010 s. 10 ja 11) 6.1) Valtiokonttorin ohje Valtion maksamisratkaisun käyttö; voimassa lähtien (s , erityisesti s.528) 6.2) Määräys , sivu ) Päiväämätön Business Eurocard -maksuaikakortin käyttösitoumus (s. 264) 2.2) Ohje valtion maksuaikakortin käyttöönotosta tilivirastoissa Liite 13; sivut ) Valtion matkustussäännöt v (erilliset asiakirjat), 20 5) Valtiovarainministeriön kirje valtion virastoille ja laitoksille; voimassa (s , erityisesti s. 351) 6.1) Valtiokonttorin ohje Valtion maksamisratkaisun käyttö; voimassa lähtien (s , erityisesti s ) 7) Päiväämätön ohje valtion Business Eurocard -maksuaikakortin käytöstä (s , erityisesti s. 302) 19) Wuolijoen lausunto VIRKAMATKAT Syyttäjä 8) Listaus Enäjärven matkoista v (s ) Enäjärvi 8) Listaus Enäjärven matkoista v (s ) NOSTOT SUOMESSA Syyttäjä 9) Listaus Enäjärven Suomessa tekemistä nostoista (s ) MUISTUTUKSET ENÄJÄRVELLE Syyttäjä 10) Sähköpostiviestit Mantereen ja Enäjärven sihteerin Tuula Hirvosen välillä ja (s. 273) 11) Mantereen sähköpostiviesti mm. Tuula Hirvoselle (s. 274) 12) Mantereen sähköpostiviesti Enäjärvelle (s. 276) 13) Mantereen sähköpostiviesti mm. talousjohtaja Raija Järviölle (s. 279) 14) Mantereen sähköpostiviesti Raija Järviölle ja Enäjärvelle (Liite 9, sivu 280) Mantere 14) Mantereen sähköpostiviesti Raija Järviölle ja Enäjärvelle (Liite 9, sivu 280) 15) Mantereen muistio (s.272) 16)Tilintarkastajien kannanotot Patentti- ja rekisterihallituksen

5 tilintarkastuksista vuosilta ( sivut 653, , 685, 689, 696, , 731, 734, 743, , 781, 789, , 826 ) 17) Käteisnostorajan muutos, sivu ) Huomautuskommentit Mantereen tekemiin menopäätöksiin. Pöytäkirjan 8010/R/80695/10 Li 1 s. 22, 28, 31, 43, 52, 59, 63, 65, 69, 73 ja 77 Enäjärvi Henkilötodistelu 10) Sähköpostiviestit Mantereen ja Enäjärven sihteerin Tuula Hirvosen välillä ja (s. 273) 11) Mantereen sähköpostiviesti mm. Tuula Hirvoselle (s. 274) 12) Mantereen sähköpostiviesti Enäjärvelle (s. 276) 13) Mantereen sähköpostiviesti mm. talousjohtaja Raija Järviölle (s. 279) 14) Mantereen sähköpostiviesti Raija Järviölle ja Enäjärvelle (s. 280) 16) Tilintarkastajien kannanotot Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastuksista vuosilta ( sivut 653, , 685, 689, 696, , 731, 734, 743, , 781, 789, , 826 ) 1) Vastaaja Martti Enäjärven kuuleminen todistelutarkoituksessa 2) Vastaaja Eero Mantereen kuuleminen todistelutarkoituksessa 3) Todistaja Jukka Robert Wuolijoen kuuleminen 4) Todistaja Raija Helena Järviön kuuleminen 5) Todistaja Tuula Sinikka Hirvosen kuuleminen 6) Todistaja 011i Aarne Koikkalaisen kuuleminen 7) Todistaja Kirsti Enäjärven kuuleminen KÄRÄJÄOIKEUDEN RATKAISU Asian riidattomasta taustasta Enäjärvi on toiminut syytteessä mainittuna aikana Patentti- ja rekisterihallituksen pääjohtajana ja Mantere on toiminut sanottuna aikana viraston ylijohtajana. Valtionhallinnolle on hankittu yhteinen maksuaikakorttiratkaisu Eurocard Oy:ltä vuonna Sopimuskausi oli alkanut puitesopimuksen allekirjoituksella Kansainvälisen Business Eurocard- maksuaikakortin Enäjärvi on saanut käyttöönsä tammikuussa Enäjärvi on nostanut ja välisenä aikana virkatehtävien hoitamista varten annetulla luottokortilla ja maksuaikakortilla käteisnostoina yhteensä ,26 euroa. Näistä nostoista euroa on nostettu Suomessa. Luottokortin ja maksuaikakortin maksuvastuu on ollut Patentti- ja rekisterihallituksella. Mainittujen nostojen liittymisestä virka- tai työtehtäviin ei ole esitetty selvityksiä Patentti- ja rekisterihallitukselle. Enäjärvi on korvannut nostamansa varat Patentti -ja rekisterihallitukselle. Mantereen tehtävänä on ollut hyväksyä Enäjärven luottokortin ja maksuaikakortin laskut, jotka hän on hyväksynyt kuukausittain. Jutussa on Enäjärven osalta kyse siitä, ovatko mainitut käteisnostot liittyneet Enäjärven virka- tai työtehtävien hoitamiseen. Ovatko

6 Säädöksistä ja määräyksistä käteisnostot olleet ohjeiden ja määräysten vastaisia ja onko Erffijärvi hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä käyttänyt korttia lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen. Mantereen osalta kyse on siitä, onko Mantere hyväksyessään laskut maksettavaksi toiminut ohjeiden ja määräysten vastaisesti. Rikoslain 40 luvun 9 on rangaistussäännös, joka vaatii täydennykseksi muita säännöksiä tai määräyksiä, joihin virkavelvollisuus perustuu. Virkavelvollisuuden ei tarvitse suoraan ilmetä säännöksistä tai määräyksistä. Riittää, kun virkavelvollisuus perustuu niihin. ( kts.mm. Viljanen, Keskeiset rikokset 2010 s.610 ss) Valtion virkamieslain 14 :n mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä. Hänen on noudatettava työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Virkamiehen on käyttäydyttävä asemansa ja tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Määräys voi olla yleinen normi, esimerkiksi työjärjestys, viraston sisäinen pysyväisimääräys, ohjetai johtosääntö. Todisteet 1 ja 2.1 koskevat korttien käyttösitoumuksia. Todisteen 1 mukaan, Eurocard-luottokortin käyttösitoumuksessa , Enäjärvi on sitoutunut käyttämään luottokorttia vain valtion menojen maksamiseen ja toimittamaan virastoon jäljennökset luottokorttitositteista käyttötarkoituksineen. Todisteen 2.1 mukaan, päiväämätön Business Eurocard -maksuaikakortin käyttösitoumus, Enäjärvi on sitoutunut käyttämään maksuaikakorttia vain virka- ja työtehtävien hoitamisesta johtuvien menojen maksamiseen ja toimittamaan ostotapahtumien yhteydessä saamansa kuitit/ tositteet viipymättä tiliviraston määräämälle taholle. Epäselvät tai virastolle kuulumattomat menot vähennetään palkasta viivästyskorkoineen. Kortinhaltija vastaa kaikista kortilla tehdyistä ostoksista. Todisteen 3 mukaan, Patentti- ja rekisterihallituksen taloussäännöt v ja 2010; voimassa lähtien, maksukorttien käyttäjä sitoutuu noudattamaan sitoumuksessa annettuja ohjeita. Matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti (Enäjärven osalta). Menon hyväksyjän on varmistuttava siitä, että meno on laillisen menoperusteen mukainen ( Mantereen osalta). Kirjallinen todiste 4 sisältään matkustussäännöt vuosilta Matkustussäännön 20 :n mukaan virkamatkasta aiheutuvien kustannusten maksamista varten on käytettävä valtion maksukorttia. Em. kustannusten osalta on oikeus ennakkoon vain, mikäli virkamiehen käyttöön ei ole luovutettu valtion maksukorttia tai kohdemaassa ei voi maksaa maksukortilla. Ennakko maksetaan virkamiehen pankkitilille. Kirjalliset todisteet 2.2. ja 5-7 ovat ohjeita maksuaikakorttien käytöstä. Todiste 2.2. on Valtiokonttorin ohje valtion maksuaikakortin käyttöönotosta tilivirastoissa Kansainvälinen maksuaikakortti sisältää käteisnostomandollisuuden sekä koti- että ulkomailla. Käteisnoston euromääräinen käyttöraja on vakio 3000 e/

7 viikko/ kortti. Eurocard sitoutuu kehittämään maksuaikakortin 7 ominaisuuksia siten, että käteisnosto voidaan halutessa rajata joko kokonaan pois tai käteisnoston sallittua määrää voidaan haluttaessa rajata. Matka- ja päivärahaennakosta on määrätty, että matkustussäännön mukaisesti (20 ) virkamatkasta aiheutuvien kustannusten maksamista varten käytetään valtion maksukorttia. Ennakkoa on oikeus saada vain, mikäli virkamiehen käyttöön ei ole luovutettu valtion maksukorttia tai kohdemaassa ei voi maksaa maksukortilla. Ennakko maksetaan virkamiehen pankkitilille. Maksuaikakortin käyttövastuu on sillä henkilöllä, jonka käyttöön maksuaikakortti on luovutettu. Tiliviraston luovuttaessa maksuaikakortin kortinhaltijalle, tiliviraston tulee huolehtia siitä, että kortinhaltija sitoutuu noudattamaan maksuaikakortin käyttöön liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Todisteen 5, joka on valtiovarainministeriön kirje valtion virastoille ja laitoksille; voimassa , mukaan maksuaikakortin käyttö on sallittu vain virka- ja työtehtävistä johtuvien menojen maksamiseen, käyttö on kielletty päivä- ja matkarahojen sekä ennakkojen maksamiseen. Maksuaikakorttia ei tule käyttää käteisen rahan nostamiseen muulloin kun perusteltavissa olevissa tapauksissa esimerkiksi tilanteissa, joissa maksuaikakorttia ei voida käyttää menon maksamiseen. Tehtävä nosto tulee mitoittaa maksettavan kustannuksen suuruuteen. Todisteen 6.1, joka on Valtiokonttorin ohje" Valtion maksamisratkaisun käyttö", voimassa lähtien, mukaan maksuaikakorttia ja sillä nostettuja käteisvaroja saa käyttää vain virkatai työtehtävien hoitamisesta johtuvien menojen maksamiseen, käyttö on kielletty päivä- ja matkarahojen sekä ennakkojen maksamiseen. Maksuaikakorttia ei tule käyttää käteisen rahan nostamiseen muulloin, kun perusteltavissa olevissa tapauksissa esimerkiksi tilanteissa, joissa maksuaikakorttia ei voida käyttää menon maksamiseen. Tehtävä nosto tulee mitoittaa maksettavan kustannuksen suuruuteen. Tämä ohje kumosi todisteen 2.2 mukaisen ohjeen ja tuli sen sijaan. Todisteen 7, joka on ohje valtion Business Eurocard -maksuaikakortin käytöstä, mukaan virkamiehellä on oikeus saada ennakkoa, mikäli hänen käyttöönsä ei ole luovutettu valtion maksukorttia tai kohdemaassa ei voi maksaa maksukortilla. Tarvittaessa on oikeus saada myös päivärahat ennakkona, jotka maksetaan virkamiehen pankkitilille. Käteisnostoista Riidatonta on, että luottokortilla ja maksuaikakortilla on nostettu syytteessä kuvattuna aikana käteistä rahaa, joiden liittymisistä virkatoimiin ei ole esitetty selvitystä, yhteensä ,26 euroa. Kirjallisen todisteen 9 mukaan, joka on listaus Enäjärven Suomessa tekemistä nostoista, Enäjärvi on nostanut rahaa: - vuonna 2005 yhteensä 580 euroa - vuonna 2006 yhteensä euroa - vuonna 2007 yhteensä euroa - vuonna 2008 yhteensä euroa - vuonna 2009 yhteensä euroa ja

8 - vuonna 2010 yhteensä yhteensä euroa Liittyvätkö käteisnostot virkatoimiin / ovatko käteisnostot olleet oikeutettuja? Onko Enäjärvi käyttänyt korttia lupaan perustuvan oikeutensa ylittäen hankkiakseen itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä? Kuinka Mantere on toiminut? Onko Mantere menetellyt vastoin säännöksiä ja määräyksiä? Näyttö (Koskee kaikkia syytekohtia) Enäjärvi on kertonut, että kaikki käteisnostot ovat liittyneet virkatoimiin. Hän oli joutunut virkansa puolesta matkustamaan paljon ulkomailla. Oli järkevää ja oli jopa suositeltua, että ulkomailla on mukana käteistä. Oli paljon paikkoja, joissa kortti ei käynyt maksuvälineeksi, esimerkiksi jotkut ravintolat ja taksit eivät hyväksyneet korttia maksuvälineeksi. Eräät maat olivat myös sellaisia, että niissä ei uskaltanut käyttää korttia koska vaarana oli tulla ryöstetyksi. Joskus sattui tilanteita, että lentoja peruttiin tai tuli lentolakko, myös yhteyslennolta saattoi myöhästyä. Näissä tilanteissä käteinen raha oli ollut tarpeen. Kun hän oli osallistunut esimerkiksi EPO:n tai WIPO:n järjestämiin tilaisuuksiin, oli hän joutunut ensin itse maksamaan kustannuksia. Järjestävä taho oli sitten jälkikäteen maksanut hänelle korvauksia kustannuksista. Tilitysselvittelyssä saattoi mennä pitkään, koska korvaukset maksettiin usein myöhässä. Kotimaassa käteistä oli tarvittu edustustilaisuuksissa muun muassa ravintolatarjoilun maksuihin ja taksimatkoihin. Enäjärven aikaisemmin kokema epämiellyttävä julkisuus, kun hänen toimintaansa oli aikaisemmin aiheetta epäilty, oli osaltaan johtanut siihen, että hän oli katsonut käteisen käytön olevan järkevää myös kotimaisten edustustilaisuuksien yhteydessä. Hän ei ollut koskaan ylittänyt käteisnostoille asetettua rajaa 3000 euroa viikossa. Enäjärvi katsoi, että hänellä oli ollut oikeus nostaa viikossa 3000 euroa käteistä viran hoidosta aiheutuviin kuluihin. Nostettua käteistä rahaa ei ole käytetty omiin yksityisiin menoihin. Hän oli aina tilittänyt/maksanut valtiolle takaisin määrän, joka käteisenä nostetuista varoista ei ollut mennyt virkatoimien hoitamiseen. Tilitys tapahtui joko esittämällä ostokuitteja varojen käytöstä tai palauttamalla rahat. Missään ohjeessa ei edellytetä esitettäväksi kirjanpitoa varten selvitystä noston tarkoituksesta. Hän maksoi palautuksen heti sen jälkeen, kun se oli ollut mandollista. Joskus työkiireet ja matkat ovat aiheuttaneet pientä tilityksen viivästymistä. Ulkomaan matkoja on kuvattu kirjallisessa todisteessa 8. Todisteessa on listattu Enäjärven tekemät virkamatkat vuosina Todiste sisältää Enäjärven virkamatkojen hyväksytyn erittelyn. Todisteesta käy ilmi, että kansainvälisten järjestöjen matkoja koskevia kuluja on korvattu Patentti- ja rekisterihallitukselle. Vuonna 2005 ulkomaille oli tehty 25 matkaa, kotimaahan yksi matka. Näistä ulkomaanmatkoista yhdeksän oli suuntautunut Espanjaan, Alicanteen. Merkintöjen mukaan matkat olivat liittyneet OHIM järjestön toimintaan. OHIM oli maksanut matkaan liittyvät kulut. Virastolle ei ole

9 tullut matkasta kuluja. Möncheniin oli suuntaunut neljä matkaaja nämä matkat oli maksanut EPO. Virastolle ei ole syntynyt kuluja. Yhden Kapkaupunkiin suuntautuneen matkan on WIPO maksanut. Esimerkiksi Alicanteen tehdystä matkasta on virastolle tilitetty "tulotositteella 21182" ,57 euroa. Vuonna 2006 ulkomaille oli tehty 22 matkaa, kotimaahan yksi matka. Näistä ulkomaanmatkoista viisi oli suuntautunut Espanjaan, Alicanteen. Merkintöjen mukaan matkat olivat liittyneet OHIM järjestön toimintaan. OHIM oli maksanut neljään matkaan liittyvät kulut. Virastolle ei ole tullut matkasta kuluja. MOncheniin oli suuntaunut kolme matkaa ja nämä matkat oli maksanut EPO. Virastolle ei ole syntynyt kuluja. Samoin EPO on maksanut yhden Haagiin suuntautuneen matkan. Esimerkiksi Alicanteen tehdystä matkasta on virastolle tilitetty "tulotositteella 32626" ,50 euroa. Vuonna 2007 ulkomaille oli tehty 20 matkaa, kotimaahan viisi matkaa. Näistä ulkomaanmatkoista viisi oli suuntautunut Espanjaan, Alicanteen. Merkintöjen mukaan matkat olivat liittyneet OHIM järjestön toimintaan. OHIM oli maksanut matkaan liittyvät kulut. Virastolle ei ole tullut matkasta kuluja. MOncheniin oli suuntautunut viisi matkaa ja näistä matkoista neljästä matkasta matkat oli maksanut EPO. Virastolle ei ole syntynyt kuluja. Yhden Geneven matkan on maksanut WIPO. Esimerkiksi Alicanteen tehdystä matkasta on virastolle tilitetty "tulotositteella 31843" ,00 euroa. Vuonna 2008 ulkomaille oli tehty 22 matkaa, kotimaahan yksi matka. Näistä ulkomaanmatkoista yksi oli suuntautunut Espanjaan, Alicanteen. Merkintöjen mukaan matka oli liittynyt OHIM järjestön toimintaan. OHIM oli maksanut matkaan liittyvät kulut. MOncheniin oli suuntautunut neljä matkaa ja näistä matkoista kolmesta matkasta matkat oli maksanut EPO. Virastolle ei ole syntynyt kuluja. Neljästä Geneven matkasta on maksanut WIPO kaksi matkaa. Myöskään yhdestä Pietarin matkasta ei ole aiheutunut virastolle kuluja. Esimerkiksi Alicanteen tehdystä matkasta on virastolle tilitetty "tulotositteella 41851" ,68 euroa. Vuonna 2009 ulkomaille oli tehty 18 matkaa, kotimaahan kuusi matkaa. Näistä ulkomaanmatkoista kaksi oli suuntautunut Espanjaan, Alicanteen. Merkintöjen mukaan matkat olivat liittynyt OHIM järjestön toimintaan. WIPO oli maksanut yhteen matkaan liittyvät kulut. Möncheniin oli suuntautunut neljä matkaa ja näistä matkoista kolmesta matkasta matkat oli maksanut EPO. Virastolle ei ole syntynyt kuluja. Kolmesta Geneven matkasta on maksanut WIPO yhden matkan. Yksi vuoden matkoista on suuntautunut New Delhiin. Matkan on maksanut WIPO. Myöskään yhdestä Pietarin matkasta ei ole aiheutunut kuluja. Esimerkiksi Alicanteen tehdystä matkasta on virastolle tilitetty "tulotositteella 35353" ,93 euroa. Vuonna 2010 ulkomaille suuntautuneita matkoja saakka on ollut kuusi, kotimaahan yksi matka. Näistä ulkomaanmatkoista kaksi oli suuntautunut Espanjaan, Alicanteen. Merkintöjen mukaan matkat ovat liittynyt OHIM järjestön toimintaan. OHIM oli maksanut matkaan liittyvät kulut. Möncheniin oli suuntautunut yksi matka ja matkan oli maksanut

10 EPO. Virastolle ei ole syntynyt kuluja. Esimerkiksi Alicanteen tehdystä matkasta on virastolle tilitetty "tulotositteella 32223" ,55 euroa. Mantere on kertonut, että maksuaikakortin myöntänyt Eurocard Oy ja Patentti- ja rekisterihallitus, jäljempänä PRH, olivat sopimussuhteessa keskenään. PRH oli antanut kortin Enäjärven käytettäväksi. Mantere ei ollut hyväksynyt Enäjärven PRH:lle osoittamia laskuja, vaan hän oli hyväksynyt Eurocard Oy:n PRH:lle osoittamat laskut kansainvälisen maksuaikakortin käytöstä. Eurocard Oy laskutti maksuaikakortin käytöstä kuukausittain. Maksuehto oli 14 päivää ja lasku nostoista ja ostoista erääntyi säännönmukaisesti seuraavan kuukauden 20. päivänä. PRH:n tuli sopimusehtojen mukaan maksaa laskut, jos korttia oli käytetty PRH:n ja Eurocard Oy:n tekemän sopimuksen rajoissa. Rajat olivat käteisnostoja 3000 euroa viikossa ja kortin käyttöraja euroa kuukaudessa. Sillä seikalla, oliko kortin käyttäjä noudattanut oman virastonsa kortin käytölle asettamia ehtoja ja määräyksiä, ei ollut vaikutusta siihen, että laskut Eurocardille tuli maksaa ajoissa. Kaikki Enäjärven tekemät käteisnostot oli tehty PRH:n ja Eurocard Oy:n tekemän sopimuksen puitteissa, jolloin maksuvastuu oli PRH:lla. Jos maksuja ei olisi maksettu, olisi siitä aiheutunut PRH:lle viivästysmaksuja ja korkokuluja. Mantereen toimenkuvaan oli juuri kuulunut, että hän varmistaa, että PRH on vastuussa maksuista Eurocard Oy:lle. Mantereen hyväksymät laskut olivat siis olleet menoperusteiltaan oikeita ja lainmukaisia. Mantere oli toiminut kirjallisena todisteena 3 esitetyn PRH:n taloussäännön mukaisesti. Sen mukaan ennen menon maksamista tähän määrätyn henkilön on hyväksyttävä meno. Hyväksyjän on varmistettava, että meno on laillisen menoperusteen mukainen sekä se, että tositteessa on asianmukaiset tarkistusmerkinnät. Hyväksymisen antajan asiana on tarkistaa se, että kirjanpitotili jolle maksu kirjataan, on oikea. Ennen kuin menopäätös oli tullut Mantereelle sähköisesti hyväksyttäväksi, vuosilta Rondo-järjestelmässä ja vuosien aikana Travel- järjestelmässä, oli laskujen numero- ja asiatarkastaja taloussäännön mukaisesti merkinnyt päätökseen kirjanpitotilit. Jokaiseen menopäätökseen on merkitty "palkansaajalta takaisin perit.tili 17493" ja palkansaaja Enäjärveltä takaisin perittävä summa. Tämä oli selvästi osoittanut, että laskuun sisältyy nostoja, jotka PRH perii kortin käyttäjältä Enäjärveltä takaisin. Mantere oli sitten numero- ja asiatarkastuksen jälkeen hyväksynyt menopäätökset ja merkityt tiliöinnit. Joidenkin laskujen osalta Mantere oli alustavasti hyväksynyt päätöksen merkinnöin "kirjanpitoon odottavaksi eräksi". Sen jälkeen, kun 1-2 kuukauden kuluessa on käynyt ilmi, miltä osin Enäjärvi ei ollut esittänyt selvityksiä, oli Mantere sähköisellä allekirjoituksella hyväksynyt tiliöinnin "palkansaajalta takaisin peritt.tili 17493" ja palkansaaja Enäjärveltä takaisin perittävän summan. Enäjärvi oli sen jälkeen, kun päätökset takaisinperinnästä oli tehty, maksanut käteisellä PRH :n kassaan käteisnostot, joista ei oltu esitetty selvitystä. Mantere oli lukuisia kertoja keskustellut Enäjärven kanssa käteisnostostoista ja ilmoittanut oman kantansa, että käteisnostot olivat sallittuja vain niissä tapauksissa, joissa maksukortin käyttö ei ollut mandollista ja nostot tulee selvittää ja ja selvittämättömät nostot palauttaa nopeasti. Mantere oli

11 myös kiinnittänyt Enäjärven huomiota siihen, että käteisnostot l/a niiden selvittelyt aiheuttavat laskujen käsittelijöille paljon ylimääräistä työtä. Enäjärvi on aina vain vastannut, että hänellä on oikeus nostaa rahaa 3000 euroa viikossa ja nostot liittyvät viranhoitoon. Mantere viittasi kirjalliseen todisteeseen 18, Mantereen huomautukset menopäätöksissä, josta käy ilmi, että Mantere oli menopäätösten hyväksymisen yhteydessä useita kertoja kirjannut muun muassa " kiinnitin pj:n huomiota käteisnostojen määrään ja totesin, että käteisnostot eivät ole hyväksyttäviä" ja "Selvitykset tulee tehdä viivytyksettä" ja "Selvittämättömät käteisnostot tulee viivytyksettä palauttaa kassaan". Myös kirjallisesta todisteesta 15, joka on Mantereen muistio , käy ilmi, että Mantere on toimittanut muistion sisäiselle tarkastukselle ja talousjohtajalle. Muistion mukaan Mantere oli keskustellut Enäjärven kanssa ja ilmoittanut Enäjärvelle, että Enäjärven käteisnostot ovat lähes joka kuukausi ylittäneet sen määrän, jota matkaennakkona olisi ollut aiheellista nostaa. Enäjärvelle oli myös ilmoitettu, että käteisnostot ovat vastoin kortin käytöstä annettuja ohjeita ja ne aiheuttavat runsaasti ylimääräistä hallinnollista työtä. Kirjalliset todisteet ovat sähköpostiviestejä Mantereen ja Enäjärven sihteerin Hirvosen ja Enäjärven sekä Mantereen ja talousjohtaja Järviön välillä ja välisenä aikana. Todisteen 10 mukaan, sähköpostiviestit Mantereen ja Enäjärven sihteerin Tuula Hirvosen välillä ja , Enäjärven huomiota kiinnitetty on käteisnostoihin ja varojen palauttamisvelvollisuuteen Todisteen 11 mukaan, Mantereen sähköpostiviesti mm. Tuula Hirvoselle Enäjärven huomiota on kiinnitetty käteisnostojen palauttamisvelvollisuuteen Todisteen 12 mukaan, Mantereen sähköpostiviesti Enäjärvelle Enäjärveä on kielletty tekemästä käteisnostoja, jotka myöhemmin palautetaan kassaan. Todisteen 13 mukaan, Mantereen sähköpostiviesti talousjohtaja Raija Järviölle , Enäjärvelle on kerrottu useasti, että käteisnostot ovat vastoin luottokortin käytöstä annettuja ohjeita Todisteen 14 mukaan Mantereen sähköpostiviesti Raija Järviölle ja Enäjärvelle. Enäjärvelle on kerrottu, että käteisnostot ovat sallittuja vain poikkeustapauksissa, lähinnä ulkomailla. Enäjärvi on palauttanut käteisnostoja kassaan yksityisottoina Mantere kertoi, että kun käteisnostojen rajoittaminen oli tullut viraston sisällä mandolliseksi, oli hän tehnyt kirjallisesta todisteesta 6.2 ilmenevän päätöksen, että nostoraja on 500 euroa viikossa. Enäjärvi oli kuitenkin tehnyt kirjallisesta todisteesta 17 ilmenevän muutoksen heti , jolla nostoraja palautettiin 3000 euroa viikoksi. Kun vuonna 2010 Enäjärven suorittamiin käteisnostoihin vuodelta 2009 todella kiinnitettiin huomiota, Enäjärveltä kiellettiin kortin käyttö ja kortti otettiin häneltä pois.

12 Kirjallinen todiste 16 sisältää valtiontalouden tarkastusvirast&i tilinpäätöskannanotot vuosilta Tarkastajilla ei ole ollut huomautettavaa. Todistaja Wuolijoki kertoi olleensa Valtinkonttorin pääjohtajana vuosina Hän kertoi laatineensa kirjallisena todisteena 19 esitetyn lausunnon. Lausunnon mukaan Wuolijoen tiedossa ei ole valtion kirjanpitotarpeesta johtuvaa syytä, jonka perusteella virkamiehen tulisi valtion vastattavan luotto- tai maksuaikakortin käytön tilityksen yhteydessä toimittaa virastolle kuitti tai tosite muusta kortilla tapahtuneesta rahankäytöstä kuin sellaisesta, joka on valtion vastattavana ja tämän johdosta kirjataan kirjanpitoon valtion menona. Mikäli kortilla on nostettu käteisvaroja enemmän kuin virkatehtävien hoito säännösten mukaisella tavalla olisi vaatinut, tulee ylijäämä palauttaa valtiolle. Wuolijoen käsityksen mukaan, silloin kun matkustetaan "erityisiin olosuhteisiin" eksoottisiin maihin, on järkevää varautua niin, että on käteistä rahaa mukana. Todistaja Järviö kertoi toimineensa PRH:n talousjohtajana syytteessä mainittuna aikana. Järviön tehtävänä oli ollut maksaa ne laskut, jotka Mantere oli hyväksynyt. Käytäntö oli, että PRH maksoi pääsääntöisesti Enäjärven matkat joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Poikkeuksia oli EPO:n,WIPO:n ja OHIM:n matkoissa. Maksuaikakortin tarkoituksena oli, että sitä käytetään matkalla kulujen maksamiseen ja tämän vuoksi ennakkoja ei yleensä maksettu. Mikäli niitä olisi maksettu, olisi ne maksettu henkilön pankkitilille. Järviö oli ollut Mantereen kanssa tilaisuudessa, jossa Enäjärvelle oli selkeästi ilmoitettu, että käteisnostoja ei saa tehdä, vaan korttia pitää käyttää menojen maksamiseen. Enäjärvi oli ollut tietoinen korttia koskevista määräyksistä ja ohjeista. Järviö oli myös saanut Mantereelta kirjallisten todisteiden 13 ja 14 mukaiset viestit. Todistaja Hirvonen oli toiminut Enäjärven sihteerinä. Enäjärvi oli olut tietoinen Euracard kortin ja vuoden 2006 alussa saadun maksuaikakortin ehdoista ja kortteja koskevista muista ohjeista. Kotimaan matkoja oli vähemmän kuin ulkomaan matkoja. Kotimaassa oli myös paljon kokouksia ja muita tapaamisia pääkaupunkiseudulla. Enäjärvi saattoi tehdä töitä viikonloppuisinkin. Enäjärven käteisnostoista oli tehty kuukausittain yhteenveto, joka oli toimitettu Enäjärvelle. Enäjärvi oli tämän jälkeen toimittanut kuitteja maksetuista laskuista. Enäjärvi oli maksanut takaisin käteisellä PRH:n kassaan sen määrän, josta ei ollut esittää tositteita. Hirvonen oli saanut Mantereelta kirjallisten todisteiden 10 ja 11 mukaiset sähköpostiviestit. Hirvonen tiesi, että Mantere ja Järviö olivat keskustelleet Enäjärven kanssa. Todistaja Koikkalainen oli toiminut ennen Manteretta PRH:n ylijohtajana. Vuodesta 2004 Koikkalainen oli toiminut linjanjohtajana. Koikkalaisen mukaan Enäjärvi teki virassaan paljon ulkomaanmatkoja. Enäjärvi oli joskus ottanut viikonloppunakin yhteyttä Koikkalaiseen virkatehtävissä. Todistaja Kirsti Enäjärvi kertoi, että Martti Enäjärvi joutui matkustamaan paljon ulkomailla. Tämän vuoksi kodin talousasioiden hoito oli jäänyt Kirsti Enäjärvelle. Yksityismenot oli aina hoidettu omista varoista. -Kotimaassakin Enäjärvellä oli ollut paljon edustustilaisuuksia,

13 Johtopäätökset näytöstä jossa Enäjärvi oli toiminut isäntänä. Monet viikonloput olivat kuluneet virantoimituksessa. Syytekohta 1: Enäjärven käytössä olleiden Eurocard -luottokorttia ja Business Eurocard-maksuaikakorttia koskevat ohjeiden ja määräysten mukaan kortteja on voinut käyttää ainoastaan viranhoitoon liittyvien menojen maksamiseen. Määräysten mukaan-maksuaikakorttia ei tule käyttää käteisen rahan nostamiseen muulloin kun perusteltavissa olevissa tapauksissa, esimerkiksi tilanteissa, joissa maksuaikakorttia ei voida käyttää menon maksamiseen. Tehtävä nosto tulee mitoittaa maksettavan kustannuksen suuruuteen. Ennakkoa on oikeus saada vain, mikäli virkamiehen käyttöön ei ole luovutettu valtion maksukorttia tai kohdemaassa ei voi maksaa maksukortilla. Ennakko maksetaan virkamiehen pankkitilille. Enäjärvi on allekirjoittamissaan sitoumuksissa sitoutunut käyttämään kortteja määräysten mukaisesti. Kodeilla on ollut sallittua nostaa käteistä eikä Enäjärvi ole nostoillaan ylittänyt nostoille asetettua rajaa 3000 euroa viikossa. Enäjärven allekirjoittaman sitoumuksen mukaan kortinhaltija vastaa kaikista kortilla tehdyistä ostoksista. Epäselvät tai virastolle kuulumattomat menot vähennetään palkasta viivästyskorkoineen. Enäjärvi onkin maksanut valtiolle takaisin edellä mainitut käteisnostot, joiden kuulumisesta viranhoitoon ei oltu esitetty selvitystä. Todistaja Wuolijoen ja Enäjärven esittämän selvityksen mukaan käteistä on ollut perusteltua nostaa, mikäli matka suuntautui maahan, jossa kortin käyttö oli "vaikeaa tai vaarallista". Mitään syytä epäillä sanottua ilmoitusta ei asiassa ole. Enäjärvi on matkoista esitetyn selvityksen (kirjallinen todiste 8) mukaan ainakin kerran vuonna 2005 matkustanut Kapkaupunkiin, kerran vuonna 2006 Singaporeen ja kerran vuonna 2009 New Delhiin. Valtion tilintarkastajat eivät olleet puuttuneet Enäjärven suorittamiin käteisnostoihin ennen vuotta Jutussa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Enäjärvi olisi käyttänyt nostamiaan varoja omien henkilökohtaisten menojensa maksamiseen. Todistajana kuultu Kirsti Enäjärvi on kertonut, että hän huolehti perheen maksuista ja maksuihin käytettiin ainoastaan perheen omia varoja. Edellä kuvattujen syytettä vastaan puhuvien seikkojen lisäksi on asiassa selvitetty, että tehtyjen nostojen määrä on kasvanut vuosi vuodelta. Ulkomaan matkojen määrä puolestaan ei ole kasvanut, päinvastoin niiden määrä on vähentynyt. Matkojen määrä on ollut suurin vuonna 2005, 25 matkaa ja vuonna 2009 matkoja on ollut 18. Suurin osa matkoista on suuntautunut Manner-Eurooppaan. Eniten matkoja on tehty Espanjaan, Alicanteen. Matkoista esitetyn listauksen mukaan OHIM on maksanut näistä matkoista aiheutuneet kulut virastolle noin kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Tästä on pääteltävissä, että virasto on alunperin maksanut kustannukset ja saanut sitten tilaisuuden järjestäjältä tilaisuuden jälkeen suorituksen suorittamistaan kustannuksista. Myös EPO:n ja WIPO:n toimintaan kuuluvista matkoista on maksettu korvauksia jälkikäteen. Osa korvauksista on tullut järjestävältä taholta suoraan PRH:lle ja osa korvauksista lienee maksettu Enäjärvelle

14 suoraan. Matkakohteet ovat siis olleet pääosin eurooppalaisia" kaupunkeja. Kansainvälisten maksuaikakorttien käyttö eurooppalaisissa kaupungeissa on täysin tavanomaista. Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista syytä, minkä vuoksi näille matkoille olisi tullut ennakkoon varata suuria summia käteisiä varoja. Korttia on varmuudella ollut mandollista käyttää myös yllättävissä tilanteissa matkoilla. Peruuntuneen lennon tilalle voi hankkia uuden matkan maksamalla sen kortilla. Ylimääräiset yöpymiset on mandollista maksaa kortilla. Luottokortit käyvät maksuvälineiksi eurooppalaisissa hotelleissa ja ravintoloissa. Muutama Euroopan ulkopuolelle tehty matka ei selitä kotimaassa tehtyjä huomattavia käteisnostoja. Jutussa on selvitetty Enäjärven omalla kertomuksella sekä todistajien Hirvosen, Koikkalaisen ja Kirsti Enäjärven kertomuksella, että Enäjärvella oli ollut paljon edustustilaisuuksia kotimaassa. Enäjärvi on tehnyt vuosittain muutaman matkan kotimaassa. Matkakohteina ovat useimmiten olleet Kittilä ja Vierumäki. Usein tilaisuudet olivat olleet ravintoloissa. Käteisen käyttö on määräysten mukaan sallittua, jos maksua ei voida suorittaa kortilla. Varmuudella Suomessa ravintolalaskut ja taksimatkat on ollut mandollista maksaa valtion luottokortilla. Tehty käteisnosto on tullut mitoittaa maksettavan kustannuksen suuruiseksi. Enäjärven viranhoidon pitkä kokemus huomioon ottaen ei ole uskottavaa, että hän olisi vahingossa arvioinut aiheutuvat kulut ja maksut vuosittain selvästi liian suuriksi. Hänen on täytynyt itsekin kiinnittää asiaan huomiota, koska hän on lähes kuukausittain joutunut maksamaan takaisin PRH:lle nostamiaan käteisvaroja. Jo vuonna 2006 Enäjärvelle on laskujen hyväksyjän, Mantereen taholta huomautettu suurista ja selvittämättömistä käteisnostoista. Tuolloin selvittämättömien nostojen määrä oli kotimaassa ollut jo euroa. Laskujen hyväksyjä, Mantere oli korostanut, että käteisnostot eivät ole sallittuja. Hän on maksupäätöksiin kirjannut, että käteisnostoja tulee välttää ja tilitysten on tultava ajoissa. Vuonna 2007 Mantere on puuttunut asiaan huomauttamalla asiasta talousjohtaja Järviölle ja Enäjärven sihteerille Hirvoselle. Vuonna 2007 selvittämättömien kotimaassa tehtyjen käteisnostojen määrä oli noussut euroon. Varmuudella Enäjärvi on jo vuonna 2006 tullut tietoiseksi siitä, että laskujen hyväksyjä ei pidä käteisnostoja ohjeiden ja määräysten mukaisena. Huomautuksista ja maksupalautuspäätöksistä huolimatta Enäjärven palautettavaksi määrätty rahamäärä on vain kasvanut. Kotimaan selvittämättömät nostot vuonna 2008 on ollut euroa ja vuonna euroa. Pelkästään se seikka, että nostoraja on ollut 3000 euroa viikossa ja, että kortin käyttäjä on lopulta vastuussa kortilla tehdyistä nostoista ja ostoista ei oikeuta tekemään selvittämättömiä nostoja ja ohittamaan käteisnostoista ja ennakon nostoista annettuja edellä selostettuja rajoituksia. Sekään, että valtion tilintarkastajat eivät ennen vuotta 2009 ole puuttuneet asiaan, ei ole oikeuttanut Enäjärveä tekemään ohjeiden ja määräysten vastaisia nostoja. Enäjärvi on ollut varmuudella tietoinen käteisnostoja koskevista määräyksistä. Se, että Enäjärvi ei ole halunnut muuttaa käytäntöään, osoittaa se, että hän on heti sen jälkeen, kun Mantere oli alentanut nostorajan 500 euroon viikossa,

15 omalla päätöksellään määrännyt nostorajan takaisih53000 euroon. Enäjärvi on ollut tietoinen, että hänen menettelynsä aiheuttaa virastossa ylimääräistä työtä ja. siitä huolimatta hän on jatkanut nostojen tekemistä aina siihen saakka, kunnes kortin käyttö oli häneltä kielletty ja kortti oli otettu häneltä pois. Edellä oleva osoittaa, että Enäjärvi on virkaansa toimittaessaan tahallaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa käyttäessään hänelle myönnettyä valtion Eurocard-luottokorttia ja Business Eurocard -maksuaikakorttia, joiden maksuvastuu on ollut Patentti- ja rekisterihallituksella. Selvittämättömien nostojen määrä ,26 on sinänsä riidaton. Siltä osin, kun selvittämättömiä nostoja on tehty kotimaassa yhteensä euron edestä, on Enäjärven menettely ollut edellä selostetuin tavoin syytteen mukaisesti vastoin säännöksiä ja määräyksiä. Nostoista on 9.425,26 euroa tehty ilmeisesti ulkomailla. Siitä, kuinka tämä summa on jakautunut syytteessä mainitulle ajalle, ei ole asiassa esitetty selvitystä. Enäjärvi on kertonut, että kun hän oli osallistunut ainakin EPO:n ja WIPO:n toimintaan liittyviin tilaisuuksiin, oli hän maksanut tilaisuuteen liittyviä kuluja itse. Tämän jälkeen järjestävä taho oli suorittanut hänelle jälkikäteen korvaukset. On mandollista, että ulkomailla tehdyt nostot ovat täysin aiheellisia ja perusteltuja viran hoitoon liittyviä kuluja. Kun järjestävän tahon palautus on saattanut viipyä pitkäänkin, on se voinut aiheuttaa sekaannusta tilityksissä. Tämän vuoksi, kun muuta näyttöä ei ole esitetty, on mandollista, että ulkomailla tehdyt nostot ovat täysin aiheellisia ja perusteltuja viran hoitoon liittyviä kuluja. Sen vuoksi on syyte siltä osin, kun Enäjärven esitetään nostaneen perusteetta rahaa enemmän kuin euroa, hylättävä. Lopputulos Syytekohta 2: Lopputulos Svvtekohta 3: Enäjärvi on syyllistynyt syytekohdan 1 osalta edellä kuvatulla menettelyllään virkavelvollisuuden rikkomiseen. Teko on jatkunut kauan ja nostojen määrä on ollut huomattava. Tämän vuoksi tekoa ei ole pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Edellä on todettu, että Enäjärvellä ei ole ollut lupaa ja oikeutta tehdä käteisnostoja, jotka eivät ole liittyneet viranhoitoon. Enäjärven on katsottu syytekohdassa 1 kuvatulla tavalla ylittäneen lupaan perustuvan oikeutensa. Luvattomia nostoja on ollut yhteensä euroa. Enäjärvi on toiminut tahallisesti. Nostoillaan Enäjärvi on hankkinut itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä. Enäjärvi on syyllistynyt maksuvälinepetokseen. Mantere on kertonut toiminnastaan laskujen hyväksyjänä hyvin tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Kertomuksen luotettavuutta osoittavat kaikki Mantereen toimintaa kuvaavat ja selvittävät edellä selostetut kirjalliset todisteet. Näyttö osoittaa, että Mantere on virkaansa hoitaessaan tehnyt Enäjärven käteisnostojen osalta kaiken voitavansa. Hän on jo vuodesta 2006 alkaen, kun käteisnostojen määrä oli ollut jo huomattava, pyrkinyt rajoittamaan Enäjärven toimintaa käteisnostojen osalta. Heti, kun se oli ollut mandollista, Mantere oli alentanut käteisnostorajan 500 euroksi. Enäjärvi oli kuitenkin itse heti määrännyt nostorajan palautettavaksi

16 takaisin 3000 euroon. Mantereen on tullut huolehtia siitä, että Wlvoitteet Eurocard Oy:tä kohtaan tulevat hoidetuksi. Hän on myös huolehtinut siitä, että Enäjärvi maksaa valtiolle takaisin selvittämättömät nostot. Esitetty näyttö osoittaa, että Mantere on varmistautunut siitä, että menot ovat olleet laillisen menoperusteen mukaisia. Mantere ei ole virkaansa toimittaessaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettavia säännöksiä tai määräyksiä. Lopputulos Syyte hylätään. Rangaistusseuraamus Enäjärvi on jälkikäteen korvannut nostamansa rahat Patentti- ja rekisterihallitukselle. Tämän vuoksi, vaikka nostojen määrä on ollut huomattava, on oikeudenmukaisena seuraamuksena teoista pidettävä syyttäjänkin ehdottamaa sakkorangaistusta. Päiväsakon rahamäärää vahvistettaessa on perusteena käytetty vuoden 2009 verotustietoja. Oikeudenkäyntikulut Syytteen tultua hylätyksi Mantereella on oikeus saada kohtuulliset oikeudenkäyntikulunsa korvatuksi valtion varoista. Syyttäjällä ei ole ollut huomauttamista vaadittujen oikeudenkäyntikulujen määrästä. Tuomiolauselma MUUTOKSENHAKU Käräjäoikeus on ratkaissut asian tuomiolauselmista ilmenevällä tavalla. Muutoksenhakuohjaus käräjätuomari Tarja Airakorpi

17 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS NO : TL: 1 OSASTO 5/2 DNO: R 11/5907 SIVU 1(1) VASTAAJA Enäjärvi, Martti Kartanontie 9 A HELSINKI TUOMIOLAUSELMA SYYKSI LUETUT RIKOKSET 1) Virkavelvollisuuden rikkominen ) Maksuvälinepetos RANGAISTUS SEURAAMUKSET YHTEINEN SAKKORANGAISTUS Syyksi luetut rikokset päiväsakkoa a 104 euroa euroa LAINKOHDAT 1) Rikoslaki 40 luku 9 1 Valtion virkamieslaki ) Rikoslaki 37 luku 8 1 KORVAUSVELVOLLISUUS Vastaaja Enäjärvi velvoitetaan korvaamaan valtiolle jutussa maksetut todistelukustannukset 62 euroa.

18 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS NO : TL: 2 OSASTO 5/2 DNO: R 11/5907 SIVU 1(1) VASTAAJA Mantere, Eero T Arkadiankatu 6A HELSINKI TUOMIOLAUSELMA HYLÄTYT SYYTTEET 3) Virkavelvollisuuden rikkominen KORVAUSVELVOLLISUUS Valtio velvoitetaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 9 luvun la :n 1 momentin nojalla suorittamaan Mantereelle korvaukseksi oikeudenkäyntikuluista euroa korkolain 4 1 momentin mukaisine korkoineen lukien.

19 MUUTOKSENHAKUOHJEET 1 Käräjäoikeuden ratkaisuun tyytymätön voi hakea siihen muutosta hovioikeudelta tai ennakkopäätösvalituksella korkeimmalta oikeudelta. Muutoksenhakumenettelyyn kuuluvat: tyytymättömyyden ilmoittaminen ja valittaminen. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää lisäksi valitusluvan pyytämistä korkeimmalta oikeudelta. Jos valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Tyytymättö- Käräjäoikeuden ratkaisuun on ilmoitettava tyytymättömyyttä viikon kuluessa ratkaisun julistamisesta tai myyden il- antamisesta, toisin sanoen viimeistään seuraavalla viikolla ratkaisun julistamis- tai antamispäivää vastaavana moittaminen viikonpäivänä. Ilmoitus on tehtävä suullisesti tai kirjallisesti asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle tai tämän käräjäoikeuden kansliaan sen aukioloaikana. Kanslian osoite ja aukioloaika ovat: Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13, PL Helsinki telekopio: sähköposti: aukioloaika: Ilmoituksen voi tehdä henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse taikka telekopiona tai sähköpostina. Ilmoituksen lähettäminen tapahtuu lähettäjän vastuulla. Jos tyytymättömyyden ilmoitus myöhästyy, puhevalta on menetetty. Kirjeessä on mainittava lähettäjän postiosoite. Vangittu tai vankeusrangaistusta tai muuntorangaistusta suorittava henkilö saa rikosasiassa ilmoittaa tyytymättömyyttä myös vankilan johtajalle. Jos tyytymättömyyden ilmoittamisen määräaika päättyy tällaisen henkilön ollessa oikeudenkäynnin tai vanginkuljetuksen vuoksi rangaistuslaitoksen ulkopuolella, hän saa ilmoittaa tyytymättömyyttä vankilaan saapumisen jälkeisenä päivänä. Sotilasoikeudenkäyntiasioissa saadaan tyytymättömyys alioikeuden päätökseen ilmoittaa myös sen perusyksikön päällikölle tai sen joukko-osaston komentajalle, jossa tyytymättömyyden ilmoittaja on. Päävartiossa tai muuten sotilasviranomaisen valvonnan alaisena oleva saa tehdä tyytymättömyyden ilmoituksensa päävartion tai vastaavan päällikölle. Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan rajoittaa koskemaan osaa käräjäoikeuden ratkaisusta. Rajoitus on mainittava tyytymättömyyttä ilmoitettaessa. Tyytymättömyyttä ilmoitettaessa on myös mainittava, millä tavalla asiassa laadittu toimituskirja, joka on tarpeen valitusta varten, toimitetaan ilmoittajalle. Tyytymättömyyden ilmoitus saadaan peruuttaa tyytymättömyyden ilmoittamiselle säädetyn määräajan kuluessa. Peruutukseen on sovellettava, mitä tyytymättömyyden ilmoittamisesta on säädetty. Valittaminen Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä päivää. Määräajan laskeminen alkaa käräjäoikeuden ratkaisun julistamis- tai antamispäivää seuraavasta päivästä. Valituskirjelmä toimitetaan edellä mainitun käräjäoikeuden kansliaan. Sotilasoikeudenkäyntiasiassa valituskirjelmä saadaan antaa myös sille sotilasviranomaiselle, joka lain nojalla on oikeutettu ottamaan vastaan tyytymättömyyden ilmoituksen. Ohjeet valitusmenettelyä varten ovat käräjäoikeuden toimituskirjan liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Vastavalitus Valituksen johdosta valittajan vastapuoli voi tyytymättömyyttä ilmoittamatta valittaa osaltaan käräjäoikeuden ratkaisusta. Määräaika vastavalitusta varten on kaksi viikkoa valittajalle asetetun valitusmääräajan päättymisestä. Määräajan pidentäm nen Valittajan on valitusajan kuluessa pyydettävä uutta määräaikaa käräjäoikeuden kansliasta käräjäoikeudelle osoitetulla hakemuksella, jos muutosta ei ole voitu hakea määräajassa laillisen esteen tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi. Sotilasoikeudenkäyntiasiassa hakemus saadaan antaa myös edellä mainitulle sotilasviranomaiselle.

20 2 Jos määräajassa toimitettu valitus on puutteellinen, hovioikeus voi kehottaa korjaamaan puutteen. Jos kehotusta ei noudateta ja jos valitus on niin puutteellinen, ettei se kelpaa oikeudenkäynnin perustaksi hovioikeudessa, valitus jätetään tutkimatta. Valituksen täydentä minen Jatkokäsittelylupa Valituksen käsittelyyn vaikuttaa myös se, tarvitaanko asiassa hovioikeuden myöntämä jatkokäsittelylupa. Riita-asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa, jos käräjäoikeuden ratkaisu on asianosaiselle vastainen vain saamisen osalta ja valituskirjelmässä esitetyn vaatimuksen ja käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen välinen erotus eli häviöarvo ei ole yli euroa. Oikeudenkäyntikuluja ja vaatimukselle laskettavaa korkoa ei oteta huomioon häviöarvon määrää laskettaessa. Vastaaja tarvitsee rikosasiassa jatkokäsittelyluvan, jos häntä ei ole tuomittu ankarampaan rangaistukseen kuin neljä kuukautta vankeutta. Rangaistuksen ankaruutta arvioitaessa ei oteta huomioon vankeusrangaistuksen ohessa tuomittua sakkoa tai muuta rikosoikeudellista seuraamusta. Vastaaja ei kuitenkaan rikosasiassa tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos vastaaja on tuomittu viralta pantavaksi; vastaaja on tuomittu menettämisseuraamukseen, jos valtiolle menetetyksi tuomitun hyödyn määrä, omaisuuden tai esineen arvo taikka niiden sijasta menetetyksi tuomittu arvo on enemmän kuin euroa; vastaaja on tuomittu yhteisösakkoon, jonka määrä on enemmän kuin euroa; virallinen syyttäjä ei tarvitse asiassa jatkokäsittelylupaa, koska valitus koskee rikosta, josta säädetty enim mäisrangaistus ylittää kaksi vuotta vankeutta; tai virallinen syyttäjä on hakenut asiassa muutosta vastaajan eduksi. Jos valitus koskee myös syytteessä tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka häviöarvo on enemmän kuin euroa, ei rikosasiassa tarvita jatkokäsittelylupaa saman teon osalta. Rikosasiassa asianomistaja tarvitsee jatkokäsittelyluvan, jos valitus koskee rikosta, josta säädetty ankarin rangaistus on enintään kaksi vuotta vankeutta. Asianomistaja ei kuitenkaan tarvitse jatkokäsittelylupaa, jos valitus koskee myös valituksessa tarkoitettuun tekoon perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta, jonka häviöarvo on enemmän kuin euroa. Jatkokäsittelylupaa ei tarvita sotilasoikeudenkäyntiasiassa; sakon muuntorangaistuksen määräämistä koskevassa asiassa; liiketoimintakieltoon määräämistä, kumoamista tai pidentämistä koskevassa asiassa; lähestymiskiellon määräämistä, kumoamista tai muuttamista koskevassa asiassa; lapsen elatusta koskevassa asiassa; - hakemusasiassa. Jos muutosvaatimus koskee vain oikeudenkäyntikuluja, valtion varoista maksettavia kuluja tai maksettavaksi tuomittua uhkasakkoa, asiassa tarvitaan jatkokäsittelylupa. Lupa tarvitaan myös asiassa, jossa muutosvaatimus koskee yksinomaan jäännösrangaistuksen määräämistä täytäntöönpantavaksi valvontamääräysten rikkomisen vuoksi. Jatkokäsittelylupa myönnetään, jos: ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta; käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mandollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä; luvan myöntäminen on tärkeää lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa; luvan myöntämiseen on muu painava syy. Hovioikeuden ei tarvitse edeltävän luettelon ensimmäisen kohdan perusteella myöntää jatkokäsittelylupaa, jos muutosta haetaan vain sillä perusteella, että käräjäoikeus on arvioinut käräjäoikeudessa esitetyn näytön väärin, ja käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole valituksessa esitettyjen seikkojen perusteella perusteltua aihetta epäillä. Ennakkopäätösvalitus Jos hovioikeus ei myönnä valitusasiassa jatkokäsittelylupaa, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun saadaan hakea hovioikeuden asemesta korkeimmalta oikeudelta, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan (ennakkopäätösvalitus). Jos valituslupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi. Jos muutoksenhakija tahtoo hakea muutosta ennakkopäätösvalituksella, hänen on ilmoitettava siitä ilmoittaessaan tyytymättömyyttä ratkaisuun. Ennakkopäätösvalituksen tekeminen edellyttää muutoksenhakijan

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp. Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 49/2010 vp Hallituksen esitys muutoksenhakua käräjäoikeudesta koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä muutoksenhakua käräjäoikeudesta

Lisätiedot

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1

11.02.2014. Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa 9 luku 1 Etelä-Savon käräjäoikeus Tuomio 141106323 1 (6) 11.02.2014 Asianumero R 13/503 Puheenjohtaja Käräjätuornari Jukka Laine Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Sarni Asikainen Vastaaja Asianomistaj a Kuultava Asia

Lisätiedot

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404

11.6.2010. ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 TUOMIO 10/423. Asiana: R 09/404 ITÄ-UUDENMAAN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 1 Laamanni Lars Karlsson Käräjätuomari Vesa Komulainen Käräjätuomari Mikael Selander Sihteeri käräjätuomari Petra Spring-Reiman TUOMIO 10/423 11.6.2010 Asiana: R 09/404

Lisätiedot

L L) (Jzl i e? vd nr? v4_.

L L) (Jzl i e? vd nr? v4_. L L) (Jzl i e? vd nr? v4_. HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS Osasto 3/18 Käräjätuomari Johanna Nevalainen Annettu kansliassa PÄÄTÖS 16/3066 Verkkoviestiasia Asiano: 2.9.2016 R 16/2234 Vaatimuksen tekijä ja asianomistaja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 259. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.08.2015 Sivu 1 / 1 3186/03.06.02/2015 259 Teknisen toimen johtajan oikeudenkäyntikulujen korvaaminen Valmistelijat / lisätiedot: Timo Kuismin, puh. 050 544 7261 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen

Käräjänotaari Anne Rautiainen. Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko. Thulan Haikala Joona Johannes Jalmari Hartikainen Jatta Katariina Kettunen Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 18.09.2014 14/138860 Asianumero R 14/183 1 (9) Puheenjohtaja Käräjänotaari Anne Rautiainen Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Lotta Kokko Vastaajat Thulan Haikala Joona

Lisätiedot

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548

TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS. Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen. Asiano: 19.9.2006 R 06/548 TUUSULAN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO Käräjätuomari Mikko Saleva Julistettu istunnossa Lautamiehet: Jussi Larmo, Esko Rautavuori 06/1057 ja Hellin Saarelainen Asiano: 19.9.2006 R 06/548 Syyttäjä Vastaaja(t) Johtava

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1

Käräjänotaari Kalle Mäenpää. Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti. Joona Johannes Jalmari Hartikainen. Rikoslaki 28 luku 3 1. Rikoslaki 28 luku 3 1 Espoon käräjäoikeus Os. 3. osasto Tuomio 28.07.2015 15/130601 Asianumero R 14/1780 1 (6) Puheenjohtaja Käräjänotaari Kalle Mäenpää Syyttäjä Kihlakunnansyyttäjä Heli Posti Vastaaja Joona Johannes Jalmari

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa,

Velkomus, palvelussopimus ym. 2) huomautuskulut 8,70 euroa, 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS 3. osasto Käräjätuomari Ville Laine TUOMIO Annettu kansliassa 17.8.2011 Kello 14.00 11/29799 L 10/41060 Kantaja Vastaaja Asia Vireille Oireeta Oy 1530206-0 elo Da Online Oy 1 OTM

Lisätiedot

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu

Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887. Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Kihlakunnansyyttäjä Tuomas Soosalu Helsingin hovioikeus Tuomio Nro 1697 Antamispäivä Diaarinumero 20.6.2012 R 11/2887 Ratkaisu, johon on haettu muutosta Helsingin käräjäoikeus 5/10 os. 21.9.2011 nro 8349 (liitteenä) Asia Valittaja Vastapuolet

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIAT 45/2011 ja 61/2011 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2012 7.9.2012 Asia Määräaikaista erottamista ja virantoimituksesta pidättämistä koskeva oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2004 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 60/2005 7.10.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Kihlakunnan poliisilaitoksen päätös 27.7.2004, jolla

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 30/2003 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 44/2005 10.6.2005 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Lääninhallituksen poliisiosaston päätös 31.3.2003, jolla

Lisätiedot

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO

ASIA. Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 03.11.2017 Dnro OKV/17/30/2015 1/6 ASIA Käräjätuomarin ja kihlakunnansyyttäjän tekemä virkarikos ASIAN VIREILLE TULO Valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 3 :n 3 momentin mukaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa

Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa Kaupunginhallituksen konsernijaosto 28 09.08.2013 Kouvolan hovioikeuden tuomio NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp).

Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Hallitus on vuoden 2000 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 78/2000 vp). Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 6/2001 vp).

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 32/2000 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 20/2001 28.3.2001 Asia Irtisanomista koskeva oikaisuvaatimus Päätös, johon haetaan oikaisua Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Laki. rikoslain muuttamisesta

Laki. rikoslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki rikoslain muuttamisesta kumotaan rikoslain (39/1889) 2 a luvun 9 11, sellaisina kuin ne ovat, 2 a luvun 9 laeissa 475/2008, 641/2009, 392/2011, 431/2014 ja 381/2015

Lisätiedot

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI

Asianomistajat TMI SEADONIS SUOMENOJAN VENESATAMA/ CARBONE MASSIMILIANO ROSARIO KÄHKÖNEN JANNE-OSKARI LÄNSI-UUDENMAAN SYYTTÄJÄNVIRASTO PÄÄTÖS 15/635 PL 24 02631 ESPOO syyttämättä jättämisestä Asianro Puhelin 029 56 21000 Fax 029 56 21022 25.5.2015 R 14/5964 Syyttämättä jätetty RAUNIO LASSE ANTERO 09.12.1957

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusoikeus Päätöksestä saa valittaa se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä pääosa tässä päätöksessä tarkoitetusta alueesta sijaitsee. Toimivaltainen hallinto-oikeus

Lisätiedot

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

OmavastL LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen PÄÄTÖS 1 (5) Satapantti Oy Yrjönkatu 4 28100 PORI Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen Päätös Päätöksen perustelut Rahoitustarkastus peruuttaa panttilainauslaitoksista

Lisätiedot

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen

TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen :-:/ " '\ t::.opio...... TAMPEREEN KARAJAOIKEUS TUOMIO 03/3673 4/44.osasto 1 Asiano: Puheenjohtaja 22.9.2003 R 03/1938 Käräjätuomari Mirja-leena Mäkinen lautamiehet Pauli Siltanen Tuija Sillanpää Pekka

Lisätiedot

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610

ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207. Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi. Puh. 013-631 610, fax. 013-632 610 1 Polvijärventie 14, 83700 Polvijärvi Puh. (013) 631 610, Fax (013) 632 610 asianajotoimisto@pietarinen.inet.fi ITÄ-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS ASIA Lausunto asioissa 11705/14/2207 ja 11779/14/2207 LAUSUNNON

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 19.01.2015 Sivu 1 / 1 5299/01.02.01/2014 37 Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Harju, puh. 046 877 2591 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 18.11.2015 Taltionumero 3341 Diaarinumero 1915/3/14 1 (5) Asia Valittaja Vaikeavammaiselle henkilölle järjestettävän kuljetuspalvelun korvaamista koskeva valitus

Lisätiedot

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut

Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ANONYMISOITU PÄÄTÖS 06.07.2017 Dnro OKV/24/31/2017 1/5 ASIA Syyteoikeuden vanhentuminen ja tuomion seuraamusperustelut ASIAN VIREILLETULO Helsingin hovioikeus on kirjeellään 17.5.2017 saattanut oikeuskanslerin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI

//'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 JUUTILAINEN KLAUS PETRI RAINER 12.3.2001-25.9.2001 HELSINKI ~ //'; ~ v ~u Ic (?L - e I L... V I 1 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS TUOMIO nro 03/5864 4/6 Os. Asiana: KÄRÄJÄOIKEUDEN KOKOONPANO 9.6.2003 R 03/1155 Puheenjohtaja käräjätuomari Tuovi Hyvärinen (C I 0 1:) t ~ Lautamiehet

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY

LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY LIITE III PIKATURVAAMISMENETTELY 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1.1 Asianosainen voi hakea sääntöjen 36.5 :n nojalla lautakunnalta pikavälimiehen määräämistä tämän liitteen mukaisesti, jos asianosaisen (jäljempänä

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2009 Kaupunginhallitus 14.4.2008 Kaupunginvaltuusto 28.4.2008 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI SISÄLLYSLUETTELO 1 SOVELTAMISALA... 1

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp. Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja EDUSKUNNAN VASTAUS 64/2005 vp Hallituksen esitys riita-asioiden sovittelua ja sovinnon vahvistamista yleisissä tuomioistuimissa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2004 valtiopäivillä antanut

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA Asia 97/2005 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 49/2006 25.8.2006 Asia: Kirjallinen varoitus Päätös, johon haetaan oikaisua Ministeriö on 14.11.2005 antanut yli-insinööri A:lle

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 121/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 a :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. Päätös Etelä-Suomi Nro 169/2013/1 Dnro ESAVI/170/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Helsinki. LAITOS Auto-pläkkärit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006. Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 114/2006/4 Dnro LSY 2006 Y 193 Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2006 ASIA HAKIJA Iskalan pengerrysyhtiön sääntöjen vahvistaminen, Nurmo Iskalan pengerrysyhtiö

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11

KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussääntö 1(5) KEMIN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1.1.2005 ALKAEN Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.1. 2005 11 Muutos KV 28.8.2006

Lisätiedot

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA

VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS RYHMÄHENKIVAKUUTUSTA VASTAAVASTA EDUSTA 1 Edun sisältö 2 Edunjättäjä Valtion palveluksessa olleen henkilön kuoltua maksetaan ryhmähenkivakuutusta vastaavaa etua tämän sopimuksen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakennusvirasto Palveluosasto Alueidenkäyttö Toimistopäällikkö PAK Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 33 Alueidenkäytön toimistopäällikön päätös kadulla tehtävistä töistä perittävästä maksusta 81086824, Backström Mathias, tehtyyn muistutukseen HEL 2016-009143 T 10 01

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 22/2007 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 50/2007 28.9.2007 Asia Virkasuhteen irtisanominen ja virantoimituksesta pidättäminen Virasto kihlakunnan poliisilaitos Päätös, johon

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola.

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. Päätös Etelä-Suomi Nro 23/2013/1 Dnro ESAVI/41/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 5.2.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee autopurkamon toimintaa, Heinola. LAITOS Heinolan Autopurkaamo

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Voimaantulopäivä Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 29.5.2017 53 1.6.2017 1 Soveltamisala Kaupungin luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi

Inkeri Lilleberg. Simo Nurmi 31.08.2017 Inkeri Lilleberg Simo Nurmi 31.08.2017 31.08.2017 Päätös 1 (3) 1618/781/2017 ÅF-Consult OY Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo Hakija Vireilletulo Päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten

Lisätiedot

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS

Päätös 1 (3) VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA SEKÄ VIREILLÄ OLEVIA MALMINETSINTÄLUPAHAKEMUKSIA KOSKEVA PÄÄTÖS Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2015 KaivNro 8001, 8124, 8126, 8373,8426, 8680, ML2012:0201,ML2013:0035, ML2014:0005,ML2014:0006, ML2014:0007,ML2014:0072, ML2014:0099 Northland Mines Oy:n

Lisätiedot

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004

12.4.2004. Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 12.4.2004 KORKEIN OIKEUS Asia Kantelu Turun hovioikeuden päätöksestä Nro 588, diaarinumero R 04/152 Virka-aseman väärinkäyttö ym. annettu 26.2.2004 Kantelija YLI-KOVERO RISTO TAPIO Torikatu 27 13130 Hämeenlinna

Lisätiedot

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526)

Tämä laki ei koske asevelvollisuuslain nojalla puolustuslaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä. (10.6.1988/526) 1 of 5 21/03/2011 11:41 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1967» 29.12.1967/656 29.12.1967/656 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudesta

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A

Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen. Asianajotoimisto Lakipalvelu Petri Sallinen Oy Malmikatu 7 A LIPERIN KUNTA 10.09.20114 1 Diaantunnus LIPERIN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNALLE ASIA Oikaisuvaatimus Liperin kunnan sivistyslautakunnan päätökseen OIKAISUVAATIMUKSEN TEKIJÄ Eila Hyvärinen, Joensuu AVUSTAJA

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417

TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 . / "..' TURUN HOVIOIKEUS TUOMIO Nro 1417 Antopäivä Diaarinro 11.5.2004 R 03/2449 RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA Tampereen käräjäoikeus 44. os. 22.9.2003 nro 3673 (liitteenä) ASIA Törkeä kunnianloukkaus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 94/10/1 Dnro PSAVI/243/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 15.10.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Laivakankaan kaivoksen ympäristöluvassa nro 84/09/2 määrätyn energiatehokkuusselvityksen määräajan

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot