tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon keskity ydinosaamiseesi - Rahan tulisi olla yrityksessä aina järkevässä ja parhaiten tuottavassa käytössä, sanoo partneri Jan Montell KPMG:n Neuvontapalveluista. SEPASTA ASIAA Yrityksille tärkeintä nyt SE- PAn siirtymäkaudella on huomioida maksuliikennejärjestelmiä kos kevat ohjelmistomuutokset. SÄHKÖINEN LASKUTUS YRITYKSEN ARKIRUTIINEIHIN - Tärkeää on, että sähköiset toimintatavat tulevat koko liiketoimintaketjun matkalle, Jari Salo TIEKEstä kertoo. ASIAKASSUHTEIDEN ARVO HUOMIOON Jos kyseessä ei ole kertaosto vaan jatkuva asiakassuhde, pitämällä saatavat itsellä myös asiakaskontakti säilyy. ARVOPAPERISTAMISESTA APUA RISKIENHALLINTAAN Kun taseeseen on päässyt kertymään huomattavia riskikeskittymiä, voi ratkaisu löytyä arvopaperistamisesta. Sivut 4-5 Sivut 6-7 Sivut Sivut Sivut Not just another SEPA solution The European Liquidity Optimizer

2 2 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Rahareservi ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE CASH M A NAGEMENT tuloksen lähde vai riskipuskuri Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon KESKITY YDINOSAAMISEESI Rahan tulisi olla yrityksessä aina järkevässä ja parhaiten tuottavassa käytössä, sanoo partneri Jan Montell KPMG:n Neuvontapalveluista. SEPASTA ASIAA Yrityksille tärkeintä nyt SEPAn siirtymäkaudella on huomioida maksuliikennejärjestelmiä koskevat ohjelmistomuutokset. SÄHKÖINEN LASKUTUS YRITYKSEN ARKIRUTIINEIHIN Tärkeää on, että sähköiset toimintatavat tulevat koko liiketoimintaketjun matkalle, Jari Salo TIEKEstä kertoo. ASIAKASSUHTEIDEN ARVO HUOMIOON Jos kyseessä ei ole kertaosto vaan jatkuva asiakassuhde, pitämällä saatavat itsellä myös asiakaskontakti säilyy. ARVOPAPERISTAMISESTA APUA RISKIENHALLINTAAN Kun taseeseen on päässyt kertymään huomattavia riskikeskittymiä, voi ratkaisu löytyä SIVUT arvopaperistamisesta. 8-9 Sivut 4-5 Sivut 6-7 Sivut Sivut Sivut Not just another SEPA solution The European Liquidity Optimizer Yrityksen likvideistä varoista puhutaan joskus tulosyksikkönä, joskus riskinhallinnan välineenä, rahoitusriskien puskurina. Kun pörssimarkkinoiden iloisiin aikoihin näyttää tulleen joko tauko tai suorastaan muutos, puhuminen likviditeettireservistä riskinhallinnan keinona on korostunut. Subprime-kriisiksi kärjistynyt Yhdysvaltojen talouden epätasapaino on heilutellut niin osakekuin joukkovelkakirjamarkkinoitakin. Kun yrityksen maksuvalmiusreserville etsittiin turvallista ja tuottavaa parkkipaikkaa, löydettiin korkorahastot. Niiden sisään on uinut yllättäviä ongelmia: yrityslainojen arvot alentuivat, kun sijoittajien riskilisät kasvoivat. Ongelmaa eivät hallinnolliset korkolaskut ratkaise; lieventävät ehkä kuitenkin. Yrityslainoilla ei myöskään ole helsinki TUKHOLMA lontoo zürich madrid oslo KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO dublin TALLINNA BRYSSEL NEW YORK VARSOVA malmö hongkong RIIKA PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS toimivia jälkimarkkinoita; lainojen markkinaarvo on merkittävästi alentunut. Äärimmäinen esimerkki oli markkinoillamme toimintansa lopettanut korkorahasto, joka ei osannut laskea osuutensa arvoa yrityslainojen likviditeetin huononnuttua ja lainojen arvon alennuttua. Osa sijoittajista näkee rahoitusmarkkinoiden nykytilanteen loistavana tuottojen mahdollisuutena. Kun yrityslainojen tuottovaatimukset ovat riistäytyneet, niitä voi ostaa edullisesti ja näin esimerkiksi monen kuitenkin taloudeltaan jatkuvuusmielessä terveeksi arvioidun yrityksen, kuten M-realin osalta nauttia 20 prosenttia lähentelevää pääomantuottoa. Osa taas odottaa myrskyn vasta olevan edessä ja yrityslainojen jälleenrahoittamisen tukkeuduttua myös velkaantuneiden yritysten jatkuvuuden olevan vaarassa. Ainutlaatuista on se, että myös pankit pelkäävät toisiaan; pankkienkin välisille luottomarkkinoille on tullut sekä niukkuus että rahan hinnan kasvu. Näissä oloissa yrityksen maksuvalmiudesta on tullut investointikohde: kuinka suuresta tuotosta ollaan valmiit luopumaan, jotta yrityksen rahoituksen häiriöttömyys kyetään takaamaan? Yrityskohtaisesti joudutaan arvioimaan, kun parempaa tietoa ei ole, onko kysymys tilapäisestä markkinahäiriöstä, pitkäaikaisesta markkinahäiriöstä vai markkinoiden uudesta tavasta suhteutua riskiin ja hinnoitella riski. Jarmo Leppiniemi (ktt) Laskentatoimen professori, HKKK PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Titti Myhrberg, TOIMITTAJAT: Juhani Nurmi, Päivi Remes, Päivi Piispa, Päivi Surakka, Veera Jussila TuotantopäälLikkö: Nora Helanto, taitto: Mikko Hänninen, Jaetaan KAUPPALEHDEN LIITTEENÄ: Lisätietoja Suomi Mediaplanet Oy:n teemalehdistä: Riikka Martin, Suomi Mediaplanet Oy, Unioninkatu 18, Helsinki CASH MANAGEMENT on Mediaplanetin tuottama teemalehti, JOKA ilmestyy KAUPPA- LEHDEN LIITTEENÄ tavoittaen lukijaa. Kannen kuva: Olga Lyubkina SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 Ydinosaamiseen keskittyminen luo joustavuutta yrityksen liiketoiminnalle Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan...5 Kannattaa tehdä SEPAsta asiaa Sirukortit käyttöön Käytännön kokemuksia Mehiläisestä Sähköinen laskutus kuuluu yhä useamman yrityksen arkirutiineihin Kassavirran hallinnasta lisähyötyä Asiakassuhteiden arvo huomioon myös saatavien hallinnassa Lyhyen koron rahastot osana kassanhallintaa Arvopaperistamisesta apua riskienhallintaan Rahoituksen riskejä ei hallita tyhjiössä Hallitsetko kurssiriskit? Rahoitusriskien hallinnan merkitys korostuu markkinoiden heiluessa. Tappiot suojaamattomista positioista voivat kohota ripeästi. Dollarin 15 prosentin heikkeneminen euroa vastaan syksystä on esimerkiksi kirpaissut monen vientiyhtiön kohdalla. Myös muut valuutat ovat heilu - neet herkemmin. luihin on syytä varautua myös tästä eteenpäin, Nordea Marketsin tutkimusjohtaja Roger Wessman sanoo. Kurssisuojaus kannattaa Kannattaako dollarin heikkenemistä vastaan sitten enää suojautua, kun riskinä on dollarin kiinnittäminen pohjatasoille? Toki dollari alkaa olla hyvin halpa, Wessman myöntää. Meidän arviomme pitkäaikaisesta tasapainokurssista on 1.20 tasolla. Mutta tämä ei ole mikään tae siitä, ettei dollari voisi vielä jatkaa vajoamistaan, jos vuosikausia dollarivaroja keränneet sijoittajat pelästyneenä juoksevat kohti ovea. Onneksi tarjolla on myös ratkaisuja, jotka antavat suojan, mutta jättävät mahdollisuuden V iime syksynä alkaneen luottomarkkinamylleryksen myötä olemme nähneet kasvavaa heilahtelua myös yrityksille keskeisillä korko- ja valuuttamarkkinoilla. Heilahtehyötyä suotuisasta kurssiliikkeestä. Nordean tajoama kurssisuoja on esimerkki tällaisesta vakuutuksenomaisesta ratkaisusta. Koroissa yhä nousuriskiä? Vaikka pelko korkojen noususta onkin hälvennyt, korkosuojauk- sista ei Wessmanin mielestä ole syytä luopua. Pidemmällä tähtäimellä kuva voi muuttua nopeastikin. Jos Yhdysvaltain keskuspankin rajut koronlaskut tehoavat, EKP:n voi Wessmanin mukaan odottaa jatkavan luottomarkkinamyllerrysten alkaessa keskeytyneitä koronnostojaan. Nyt markkinoilla odotetaan Euroopan keskuspankin laskevan korkoja, Wessman sanoo. Nämä koronlaskut eivät kuitenkaan välttämättä toteudu EKP:n ollessa huolissaan korkeasta inflaatiosta. Lainanottaja voi varmistaa korkojen laskun omasta puolestaan esimerkiksi koronvaihtosopimuksella. Korkojen ja valuuttakurssien heilahtelut heijastavat kasvanutta epävarmuutta sekä maailmantalouden että finanssimarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä. Kuva selkenee parhaimmassakin tapauksessa vain hitaasti, Roger Wessman arvioi.

3 ilmoitusliite Cash management 3 Osallistu kyselyyn ja voita ylellinen yhden yön viikonloppuyöpyminen klaus k:n envy Plus -huoneessa sekä aamiainen ilmatar - ravintolassa kahdelle. kerro mielipiteesi teemalehdestämme! Osallistu kyselyyn internetissä osoitteessa : PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ hongkong riika

4 4 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Ydinosaamiseen keskittyminen luo joustavuutta yrityksen liiketoiminnalle Keskittymällä ydinosaamiseensa ja järkevään varojen hallintaan yritys voi säästää rahaa ja vapauttaa pääomia parempaan käyttöön. Teksti: Juhani Nurmi Yhä useammissa yrityksissä mm. IT:n, työsuhdeautojen ja muiden omaisuuserien ulkoistaminen ja vuokraus on yleistynyt. Tähän on monia eri syitä. Esimerkiksi rahoituslähteiden hajauttamisesta saatu hyöty, riskin siirtäminen, tai hallinnollisen tai erityisosaamispalvelun ostaminen sellaisesta paikasta, jossa tietotaito ja resurssit löytyvät samasta yrityksestä. Tällä tavoin keskittymisellä vapautetaan myös resursseja ja pääomia oman erityisosaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tämä tuo enemmän ketteryyttä liiketoiminnan usein nopeissa muutostilanteissa, ja kun pyritään kasvamaan esim. uusille markkina-alueille. Keskittymistä olennaiseen ydinosaamiseen Rahan tulisi olla yrityksessä aina järkevässä ja parhaiten tuottavassa käytössä, sanoo partneri Jan Montell KPMG:n Neuvontapalveluista. Useimmiten pohjimmiltaan on kyse siitä, että halutaan taata mahdollisimman hyvä tuotto omistajille. Mikään yritys ei osaa hallita täydellisesti kaikkea, niinpä rahaa ei tulisi myöskään sitoa liikaa sellaiseen omaisuuteen, joka ei ole suoraan osa omaa ydinliiketoimintaa. Montellin mukaan tasetta on hoidettava mahdollisimman tehokkaasti. - Monessa yrityksessä strategian painopistealueet vaativat rahaa, joka on parhaimmillaankin niukka voimavara. Siksi pitää miettiä miten tukiresursseihin liittyvä palvelu ja rahoitus kannattaa järjestää. Monet yhtiöt ovat myös velkaisia tai niihin sitoutuu liikaa omaa pääomaa, mikä on kallista, joten kassavirtojen ja pääomien hallinta on keskeinen vastuu. Vallitseva ajan henki sijoittajien keskuudessa on myös se, että yhtiössä keskitytään olennaiseen, tietylle tarkkaan rajatulle ydinalueelle, joka on aina helpompi luokitella ja arvottaa. Sijoita vapautuneet pääomat liiketoimintainvestointeihin Miksi sitten yrityksen kannattaa antaa jonkun tahon ottaa kontolleen tietyt omaisuuserät ja niiden hallintaan liittyvä osaaminen? - Koska tällä tavoin optimoidaan työnjakoa, parannetaan pääoman kiertoa, saadaan parempaa palvelua ja osa kustannusten mittakaavaeduista. - Voi olla, että yritys on esimerkiksi hankkinut taseeseen useiden miljoonien eurojen arvosta tietokoneita, servereitä ja tietoliikenneyhteyksiä. Jos yritys myy nämä ja ostaa hallinnointipalvelut ulkopuoliselta, yritys voi vaikkapa tehdä merkittävän liiketoimintainvestoinnin saamillaan varoilla. On aina järkevää pistää raha poikimaan uutta ja näin tukemaan kasvua, etenkin jos riskit ovat hallittavissa, Montell tuumii. Useiden rahoituslähteiden etuja ja haittoja Leasingissä tms. järjestelyissä on aina tärkeä ymmärtää mistä maksaa; mikä on rahoitusta, mikä palvelua ja miten omaisuuden arvon oletetaan muuttuvan. Koska leasing-sopimuksissa voi joskus ilmetä yllättäviä ehtoja, ja sitä surullisen kuuluisaa pientä printtiä esim. riskien jakoon liittyen, asiakkaan on osattava kysyä oikeat kysymykset. Kalkyylit ovat joskus monimutkaisia ja ne sisältävät erinäisiä olettamuksia. Toisaalta yrityksellä tulisi aina olla useita rahoituslähteitä, jos se tarvitsee nopeasti lainaa esim. johonkin suureen investointihankkeeseen. Leasing-järjestelyissä ei myöskään yleensä tarvita erillisiä vakuuksia ja ne voivat parhaimmissa tapauksissa olla erittäin joustavia. Palvelu ja vaihtoehdot ovat usein myös hyviä ja kattavia yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Jos kyseessä on puhtaasti rahoitustarpeen kattaminen, on (toinen) pankki usein rahoitusyhtiötä edullisempi vaihtoehto. - Kolmen vuoden leasing-sopimuksen päätyttyä yritys on maksanut usein leasing-kohteen koko hankintahinnan ja siihen päälle vielä kovan koron, eikä se ilman uutta sopimusta voi käyttää esim. kopiokoneita vaikka ne vielä olisivatkin täysin käyttökelpoisia. Varmista, että tiedät mistä maksat Ulkoistaminen ja/ tai omaisuuserien ja palveluiden hankinta ulkopuoliselta asiaan keskittyneeltä taholta on usein järkevä vaihtoehto yritykselle kuin yritykselle kassavirtoja ja tasetta optimoitaessa. - Kun pohtii leasingin kuukausierää tai vuokraa, kannattaa kuitenkin selvittää tarkkaan mistä se koostuu. Yrityksessä varat tulisivat aina olla tuottavassa käytössä eikä päinvastoin. Hyvä taloushallinta on näin ollen erittäin tärkeää, Montell tähdentää. Mikään yritys ei osaa hallita täydellisesti kaikkea, niinpä rahaa ei tulisi myöskään sitoa liikaa sellaiseen omaisuuteen, joka ei ole suoraan osa omaa ydinliiketoimintaa.

5 ilmoitusliite Cash management 5 KuVA: LAwRENcE SAwyER Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan - myös kuluvan vuoden näkymät myönteisiä Uusi luotonanto kasvoi viime vuonna merkittävästi erityisesti ajoneuvojen sekä ATk- laitteiden leasingrahoituksessa. Finanssialan keskusliiton jäseninä olevien rahoitusyhtiöiden tuotteiden kysyntä oli kokonaisuudessaan voimakasta ja jäsenyhtiöiden yhteenlaskettu luottokanta kasvoi lähes 10 prosenttia edellisvuodesta. Rahoitusyhtiöiden uusi luotonanto kasvoi vuoden aikana voimakkaasti henkilöautojen (+ 17 %) ja kuljetuskaluston (+ 21 %) leasingrahoituksessa, joka johtui ennen kaikkea yritys- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen myönteisenä jatkuneesta kysynnästä. Kehityksen taustalla oli myös huoltoleasingin kasvanut suosio. Uusi luotonanto kasvoi vuoden aikana voimakkaasti myös ATK- ja muiden konttorilaitteiden leasingrahoituksessa (+19 %). Kysynnän taustalla oli muun muassa yritysten lisääntynyt investointihalukkuus. Kasvu oli voimakasta myös rahoitusyhtiöiden tarjoamissa kulutusluotoissa, joiden luottokanta kasvoi 14 prosenttia. Tyypillisiä rahoitusyhtiöiden tarjoamia kulutusluottoja ovat korttisidonnaiset tililuotot sekä vakuudettomat kertaluotot. Myös kuluttajille suunnatun osamaksurahoituksen kysyntä jatkoi kasvuaan huolimatta autoveromuutoksen vuoden lopulla aiheuttamasta notkahduksesta uusien henkilöautojen myyntiin. Rahoitusyhtiöiden luottotappioiden ja järjestämättömien saamisten suhteellinen osuus on viimevuosina pysynyt erittäin alhaisena huolimatta uuden luotonannon merkittävästä kasvusta. Tästä ja jäsenyhtiöiden hyvistä tuloksista voidaan päätellä se, että luotonannon voimakas kasvu ei ole tapahtunut jäsenyhtiöiden riskinoton kustannuksella. FK:n rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Vesa Kantee uskoo, että rahoitusyhtiötuotteiden osuus sekä yritys- että kulutusrahoituksessa kasvaa edelleen ja rahoitusyhtiötuotteiden osuus rahoituksessa lisääntyy. Yksityishenkilöiden luottamus omaan talouteen on tutkimusten mukaan edelleen korkealla, mikä näkyy mm. kulutusluottojen kohdalla korkeana luotonottohalukkuutena. Autoveromuutoksista johtuva uusien autojen myynnin vilkastuminen puolestaan ennakoi osamaksurahoituksen kysynnän myönteistä kehitystä. Lähde: Finanssialan keskusliitto

6 6 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Kannattaa tehdä SEPAsta Yrityksille maksuliikenteen käytäntöjen ja standardien yhdenmukaistuminen antaa mahdollisuudet kustannustehokkaampaan kansainväliseen liiketoimintaan, kun maksujen välitys tapahtuu joustavasti ja samalla tavalla useimmissa Euroopan maissa. Myös Ruotsi on mukana SEPA-maksujärjestelmässä. mistomuutokset. - Kannattaa aloittaa järjestelmätoimittajien kanssa neuvottelut SEPAn vaikutuksista yrityksen järjestelmiin varsinkin, jos on aikeissa muutoinkin lähivuosina panostaa esimerkiksi ERPinvestointeihin, Heikkinen sanoo. Mikä SEPA ja siirtymäkausi? Vuoden 2008 alusta alkoi Euroopassa siirtymäaika yhtenäiseen euromaksualueeseen (Single Euro Payments Area, SEPA). Siirtymäaika kestää tilisiirron osalta vuoden 2010 loppuun saakka. SEPA mahdollistaa euromääräisten maksujen maksamisen ja vastaanottamisen 31 Euroopan maan välillä samalla tavalla, samoin ehdoin ja hinnoin kuin kotimaassa. Siirtymäaikana Euroopassa yritysten, samoin kuin kaupunkien ja kuntien, kannattaa jo ottaa käyttöön IBANtilinumero (International Bank Account Number) ja BIC-koodi (Bank Identifier Code). Laskujen tiliyhteystiedoksi merkitään oma IBAN- ja BICkoodi. On hyvä kerätä käyttämiensä palvelu- ja tavarantoimittajien IBAN ja BIC-tiedot reskontraansa koko SE- PA-alueelta. Tässä oma pankkisi voi auttaa. Teksti: Päivi Remes Suurimman haasteen SEPA eli Euroopan yhtenäinen euromaksualue tuo lähinnä kaupan ja ravintolatoimen alalle: maksupäätekanta on uusittava niin, että uusi eurostrandardin mukainen sirumaksukortti toimii vuonna 2011 kaikkialla. Näkyvä muutos on se, että laskuissa tutun tilinumeron eteen ilmestyy maakoodi FI ja kaksi tarkistenumeroa eli se muuttuu kansainväliseksi IBAN-tilinumeroksi. - Jos ennen tilisiirtolomakkeessa luki pankin nimi ja maksun saajan tilinumero, niin nyt siinä näkyy pankin kansainvälinen osoite, ns. BICkoodi ja tilinumero IBAN-muodossa, opastaa Suomen Pankin ekonomisti Päivi Heikkinen. Heikkisen mukaan nyt tehdään kovasti töitä, jotta yhtenäiset maksustandardit saataisiin SEPA-alueilla kaikkien asiakkaiden käyttöön. - Kun jokainen maa muuttaa vähän omaa tyyliään, päästään yhtenäiseen järjestelmään. SEPA-tilisiirto ei ole monimutkainen asia tai uusi tuote, vaan oikeastaan maksun tekninen formaatti vain muuttuu. Myös suomalaisille tärkeät piirteet kuten laskuttajan viitteen välitys tai maksunaihekoodi ovat tulossa osaksi eurooppalaista maksamista. Ensi vuonna voimaan tuleva maksupalveludirektiivi määrää lisäksi kaikkien EU:n sisällä välitettävien maksujen toimitusajaksi yhden päivän vuodesta 2012 lähtien. Näin pelko siitä, että yhteisiin maksutapoihin siirtyminen heikentäisi suomalaisten palveluita, on tarpeeton. Yritys, reagoi nyt! Yrityksille tärkeintä nyt SEPAn siirtymäkaudella on huomioida maksuliikennejärjestelmiä koskevat ohjel- Suurimmat hyödyt SEPAsta koituvat yrityksille, jotka ovat tähän mennessä joutuneet pitämään tilejä eri Euroopan maissa helpottaakseen paikallista toimintaansa. - Kannattaa arvioida, montako maksuliikennetiliä ja pankkiyhteyttä tarvitsee. Maksuliikenteessä olevien kansallisten erojen vuoksi ei näitä tilejä jatkossa enää tarvita, vaan yrityksen kassanhallinnan voi suunnitella aivan uudelta pohjalta. Maan rajojen ylittävien maksujen määrän Heikkinen näkee myös jatkossa lisääntyvän niiden käydessä vaivattomammiksi. SEPA tuo kaupalle paljon uutta Siru-maksukortteja osa meistä vielä opettelee käyttämään kotimaan arkipäivässä, mutta moni on jo huomannut niiden kätevyyden matkoilla. Siru-kortit ovat siirtäneet maksun vahvistamisen näppäiltäväksi pin-koodilla, ja maksu tapahtuu samalla tavalla kaikkialla Euroopassa. - Tulevaisuuden maksukortit perustuvat turvallisempaan sirutekniikkaan. Toivoisin kuitenkin, että pinnäppäimistöjen turvallisuuteen kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota. Kun itse toiminto on uusi, Täysin uudentyylinen MAXX-kassapääte ja taloushallintaratkaisu on täällä! MAXX helpottaa aidosti tukku- ja vähittäiskaupan päivittäisiä rutiineja: se automatisoi rutiinit niin asiakaspalvelun, logistiikan kuin taloushallinnonkin saralla ja ohjaa käyttäjäänsä. Monipuolinen MAXX toimii myös toiminnanohjaus- (ERP) sekä asiakkuudenhallintajärjestelmänä (CRM). MAXX:n hoitaessa myös sisäisen viestinnän, rutiineista vapautunut aika on mahdollista käyttää vaikkapa investointien suunnitteluun ja asiakaspalveluun näin MAXX-sijoitus poikii tuloksia moninkertaisesti. - MAXX on täysin uusi ratkaisu ja lähestymistapa: se on viimeisintä tekniikkaa hyödyntävä järjestelmä, joka hoitaa älykkäästi itse asioita. Siinä on sisäänrakennettu työnkulun etenemisen valvonta ja ajantasaraportointi eli erillisiä raportteja ei enää tarvitse ajaa, vaan käyttäjän kirjautuessa järjestelmään, ohjelma kertoo mihin on jääty ja mitä käyttäjän pitää seuraavaksi tehdä, kuvailee Receptum Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mäki-Moijala. Täydellisesti räätälöitävissä - MAXX:n yksi parhaita piirteitä on se, että sen vahva tietoturvasuoja mahdollistaa erilaisten käyttöoikeuksien räätälöinnin. Lisäksi MAXX:ia voi hankkia paloina: esimerkiksi EMV- eli sirukorttiominaisuuden ja monipankkiratkaisun olemassaoleviin järjestelmiin tai sitten koko pakettina, yrityksen koosta riippumatta, Mäki-Moijala kertoo. MAXX on älykäs järjestelmä, joka ohjaa työtä, hallinnoi käyttäjäoikeuksia ja hoitaa reaaliaikaisen raportoinnin aina kassavirta-analyyseihin saakka. MAXX sisältää myös ERP:n, CRM:n sekä maksuliikenneratkaisut kuten EMV:n ja sähköisen laskutuksen. MAXX hyödyntää Microsoftin uusinta teknologiaa (esim. Vista, Office System 2007). Receptum Oy on täyden palvelun tietotekniikkatalo, joka toimittaa IT-ratkaisuja ja -palveluita tukku- ja vähittäiskaupan, apteekin, hammaslääkäriasemien sekä lääkäriasemien tarpeisiin. Kokonaistoimitukset sisältävät ohjelmistojen ja laitteiden lisäksi asennus- ja huoltopalvelun, koulutuksen sekä helpdesk-tuen. Lisätietoja: puh (09) ja

7 ilmoitusliite Cash management 7 KuVA: KRISTIAN gehradte asiaa ei maksaja itse aina huomaa suojata näppäimistöä riittävästi. Maksupäätelaitteiden yhteiset eurooppalaiset standardit ovat valmistumassa, ja niiden odotetaan tulevan käyttöön lähivuosina. - Standardit eivät näy kuluttajalle, mutta kaupalle ne avaavat uusia mahdollisuuksia kilpailuttaa maksupäätetoimittajia ja maksutapahtumien hyvityspalveluita. Standardien voimaantulo kannattaa ottaa huomioon, kun maksupäätteiden päivityksiä tai uusimista suunnitellaan, jotta kauppa pääsisi hyötymään yhtenäisestä euromaksualueesta mahdollisimman pian. Kaupankäynti lisääntyy Siru kortilla maksaessasi muista turvallisuus estä vaikka kädelläsi toisia näkemästä näppäilemääsi 4-numeroista Pin-koodia älä säilytä tunnuslukua samassa paikassa kuin maksukorttiasi tallenna maksukortin sulkupalvelun puhelinnumero kännykkääsi Lähitulevaisuudessa Heikkinen näkee selkeästi standardoidun maksujärjestelmän edut. - Erillisten maksujärjestelmien ylläpito-, päivitys- ja muutoskustannukset jäävät pois. Yhtenäisillä maksupalvelumarkkinoilla kilpailu lisääntyy, mikä näkyy loppuasiakkaille alempina hintoina ja monipuolisempana palvelutarjontana. Maksuliikenteen yhtenäistäminen paitsi helpottaa, myös lisää Euroopan välistä kauppaa ja on luonnollinen osa Euroopan integroitumista. Lopulta siis me kaikki hyödymme SEPAsta. Mikä SEPAn myötä muuttuu paremmaksi? Tilisiirrot sepa-tilisiirroilla voi maksaa euromaksuja sepaa käyttäviin maihin samalla tavalla kuin vastaavan kotimaan maksun. esimerkiksi yrityksen ei tarvitse tehdä erikseen ulkomaanmaksua maksaessaan vaikkapa saksaan tai italiaan. Tilien määrä yksi tili toimii kaikkialla euroopassa; yhden eurotilin kautta yritys voi hoitaa kaiken euromaksualueen maksuliikenteen Maksukortit sepa-maksukorteilla eli sirumaksukorteilla kuluttajat voivat tehdä ostoksia ja nostaa rahaa käteisautomaateista samalla tavalla ja samoin ehdoin koko sepa-alueella Kansainvälistyminen pienempien yritysten kansaivälistymiskynnys madaltuu, kun maksuliikennerutiinit eivät vaadi sen enempää vaivaa kuin kotimaassakaan byrokratian väheneminen yritykset välttävät laskuttamiseen, maksuliikenteen virtojen maakohtaiseen käsittelyyn ja likviditeetin hallintaan liittyvän ylimääräisen byrokratian ja lisäkulut (lähde: suomen Pankin ja nordean sepa-infomateriaalit) Käteinen raha ei ole katoamassa käteisautomaatit yleistyvät; nosto-, talletus- ja erilaiset maksuautomaatit ovat tulossa suomenkin vähittäiskauppoihin. Uuden tekniikan avulla turvallisuus rahan käsittelyssä lisääntyy: rahan väärennökset on entistä helpompi paljastaa ja toimipaikkojen turvakassat minimoivat rahan kuljettamisen. Aimo Kiviaho Intermarketing Oy:stä Vaikka meillä ei enää omaa markkaa olekaan käytössä, on käteinen euroraha silti tärkeä osa arkipäiväämme. Rahaan liittyy tunneperäistä sitoutumista aivan samoin kuin edelleen haluamme lukea paperista sanomalehteä internet-uutisten lisäksi. - Onkin yleinen harhakäsitys, että käteisen rahan määrä olisi vähentymässä. Tilastojen mukaan Suomessa ei ole rauhan aikana ollut koskaan näin paljon käteistä rahaa liikenteessä kuin tällä hetkellä eikä muutosta toiseen suuntaan ole näkyvissä, kertoo aimo Kiviaho Intermarketing Oy:stä. Tähän on olemassa myös selkeitä syitä. Euroon siirtymisen myötä ja matkailun lisääntyessä turistit jättävät maahamme käteistä valuuttaa. Lisäksi erilaisten käteisraha-automaattien monipuolistuminen ja lisääntyminen tukee käteisen liikkuvuutta. - Pankeissa lisääntyvät talletusautomaatit. Käteisellä toimivia automaatteja on yhä enemmän ja lisäksi uutena valtauksena näkisin ns. itsepalvelukassojen lisääntymisen kaupoissa. Kun asiakas valitsee ja maksaa tuotteen itse, se sitoo vähemmän kaupan henkilökuntaa ja lisäksi tarjoaa mahdollisuuden pienillä kioskityyppisillä kaupoilla pidentää aukioloaikaa vaikkapa vuorokauden ympäri, Kiviaho kuvailee. Uusin tekniikka tuo lisäturvaa - Rahan käsittelyä tehostamalla voidaan pankin ja kaupan alalla saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tuotteemme kattavat koko rahankäsittelyketjun setelien tunnistamisesta rahan pakkaamiseen ja turvalliseen säilytykseen. Kun rahaa ei tarvitse kuljettaa erilliseen laskenta- tai säilytyspaikkaan, myös riskit pienenevät. Lisäksi takaamme toimittamallemme laitteistolle todella hyvän huollon, Kiviaho painottaa. Uusia bisnesmahdollisuuksia Kaupan alalla on herännyt Kiviahon mukaan kasvava kiinnostus rahankäsittelyyn liittyviin uusiin mahdollisuuksiin: itsepalvelupikakassa voi olla selkeä kilpailuvaltti tai jopa pohja kokonaan uuden liikeidean huoltamo- tai lähikauppaketjulle. Lisätietoja:

8 8 Cash management ilmoitusliite Käytännön kokemuksia Lyhyesti: sirukorttimaksamisen myötä valvonta ja raportointi helpottuivat Mehiläisessä. Tiedot siirtyvät automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmän ja maksupäätteen välillä. suomalaisyritysten korttimaksupisteistä noin 35 prosenttia on sirukorttiajassa. Maksaminen sirukortilla on turvallista. Maksukorttialan Pci-tietoturvastandardi vähentää tietomurtojen riskiä. Mehiläisessä emv- sirumaksamiseen siirtyminen on helpottanut valvontaa ja raportointia sekä parantanut maksamisen turvallisuutta. sirumaksaminen yleistyy kiihtyvällä vauhdilla. TEKSTI: PÄIVI PIISPA Terveydenhuoltopalveluita tarjoava Mehiläinen Oy otti käyttöönsä sirukorttimaksamisen reilu vuosi sitten. Palvelun keskitetty hallinta, valvonta ja raportointi ovat olleet keskeisimmät hyödyt EMV-maksuintegraation käyttöönotosta sekä joustavasta tiedonsiirrosta maksupäätteen ja terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän välillä. Raportointi on hyvin monipuolista ja täyttää vaativatkin tarpeet, kertoo Mehiläisen liiketoiminnan kehitysjohtaja anssi hartiala. Toiminnanohjausjärjestelmään kirjattu summa siirtyy automaattisesti maksupäätteelle, ja kun asiakas on hyväksynyt maksun omalla pin-koodillaan, tieto maksun suorituksesta siirtyy maksupäätteeltä toiminnanohjausjärjestelmään. Näppäilyä ei enää tarvita, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on vähentynyt, tiivistää Hartiala. Suomalaisyrityksien korttimaksupisteistä on noin 35 prosenttia varustettu sirukorttimaksu- ominaisuudella. Sirukorttimaksamisen käyttöönottovauhti on kiihtynyt. Asiaan vaikuttaa myös SEPAhanke, yhtenäinen euromaksualue, jonka yhtenä tavoitteena on, että kaikki pankki- ja luottokortit ovat sirullisia Euroopassa vuoteen 2010 mennessä, Manisonin toimitusjohtaja Päivö eerola kertoo. Turvallista maksamista Sirukortin avulla korttimaksamisen turvallisuus lisääntyy, kun korttien väärentäminen ja väärinkäyttö on vaikeampaa. Maksamisen turvallisuus paranee myös, kun maksaja ei

9 ilmoitusliite Cash management KuVA: PO INT TRAN SAcTION SySTEMS Oy luovuta korttia näkyvistään ja tunnistautuminen tapahtuu aina henkilökohtaisella tunnusluvulla. Tulevaisuudessa korttitapahtumien hallintaan vaikuttaa myös PCI DSS tietoturvastandardi. Se on kansainvälinen maksukorttialan standardi, jonka on tarkoitus vähentää tietomurtojen riskiä. Sen noudattaminen on tulevaisuudessa pakollista kaikille korttitapahtumia vastaanottaville, välittäville tai tallentaville tahoille. Keskitinpalvelumme avulla korttitapahtumia ei varastoida enää kauppiaan tietojärjestelmään vaan palvelimellemme. Tällöin PCI DSS -stan- dardin noudattaminen on pääosin meidän vastuullamme. Manisonin keskitettyjen palveluiden avulla hoidetaan kaikki korttimaksamiseen liittyvät taustatoiminnot kuten pankkilähetykset, palautteiden seuranta sekä maksupäätteiden parametri- ja korttitaulupäivitykset. Samalla korttitapahtumien seuranta ja raportointi voidaan keskittää ja automatisoida sekä tehostaa näin päivittäistä toimintaa, Eerola kertoo. KuVA: MANISON MAKSuJÄRJESTELMÄT Oy Mehiläisestä 9

10 10 Cash management ilmoitusliite KuVA: QuAVONDO NguyEN Sähköinen laskutus kuuluu yhä useamman yrityksen arkirutiineihin suurissa suomalaisyrityksissä on päästy kansainvälisestikin hyvään käyttöönottovauhtiin yritysten välisessä sähköisessä laskutuksessa. nyt haasteena on pienimpien yritysten saaminen mukaan sähköiseen laskutukseen, kuluttajille lähetettävien verkkolaskujen käyttöönotto ja koko kaupankäyntiprosessin sähköistäminen. TEKSTI: PÄIVI PIISPA Kustannussäästöt, ajan säästö ja virhemahdollisuuksien väheneminen ovat pääsyitä siihen, miksi prosesseja, kuten laskutusta, halutaan sähköistää. Suomessa on aloitettu yritysten välisten talousprosessien sähköistäminen juuri laskutuksesta, koska lasku on kaikkein yhdenmukaisin ja määrämuotoisin asiakirjoista, joita käytetään myyjän ja asiakkaan välisessä kanssakäymisessä. Tavoitteena kuitenkin on, että kaupankäynti tulee täysin sähköiseksi: tarjousasiakirjat, tilaaminen, laskutus sekä tositteiden toimittaminen kirjanpitäjälle ja niiden käsittely hoituisivat jatkossa mahdollisimman automatisoidusti sähköisten prosessien kautta. Seuraava askel sähköistämisessä on se, että siirrytään sähköisen laskutuksen lisäksi myös sähköiseen tilaamiseen. Tärkeää on, että sähköiset toimintatavat tulevat koko liiketoimintaketjun matkalle, muuten täysiä hyötyjä ei voida saada, Jari salo Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKEstä kertoo. Suomi on yritysten välisessä sähköisessä laskutuksessa maailman kärkimaita. Suurimmat yritykset ovat olleet sähköisen laskutuksen aktiivisimpia käyttöönottajia, koska mitä suurempi yritys, sitä enemmän hyötyä se saa laskutuksen automatisoinnista. Kun laskujen ja tapahtumien määrä kasvaa, automatisointi lisää tehokkuutta. Tietoja ei tarvitse syöttää enää manuaalisesti. Myös inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee ja prosessit yhdenmukaistuvat. Mikroyrityksillä sähköisen laskutuksen käyttöönotto on vielä vähäistä. Kun laskujen määrät ovat suuria, sähköisen laskutuksen käyttöönotosta saatavaa säästöä on helpompi verrata sen käyttöönotosta aiheutuvaan kustannukseen. Siksi pienet yritykset voivat ajatella, ettei sähköisestä laskutuksesta ole tarpeeksi hyötyä. Uskon kuitenkin, että sähköiseen laskutukseen siirtyminen on edessä jokaisella yrityksellä, Salo sanoo. Kuluttajatkin saavat tottua verkkolaskuihin Verkkolaskutus on jakaantunut vahvasti kahteen: yritysten väliseen verkkolaskutukseen ja kuluttajaverkkolaskutukseen. Kuluttajapuolella ollaan vasta alussa, vaikkakin voimakkaassa kehityksessä. Jotkut suuret yritykset ovat jo siirtyneet sähköiseen kuluttajalaskutukseen ja jopa perivät paperilaskusta erillisen maksun. Kuluttajapuolella haasteena on sähköisen laskutuksen toimintamallin saaminen riittävän yksinkertaiseksi sekä se, että ihmiset luottavat Kassavirran hallinnasta lisähyötyä laiskana makaava raha on hukkaan heitetty mahdollisuus. TEKSTI: PÄIVI SURAKKA - Kassavirtojen ennustaminen on aina ollut yrityksille olennaisen tärkeää. Nyt se on entistäkin tärkeämpää yritysten kansainvälistymisen ja tietotekniikan kehityksen myötä, kertoo Finanssialan Keskusliiton kehityspäällikkö Päivi Pelkonen. Kokemusta cash managementista Pelkoselle on kertynyt aiemmalta pankkiuraltaan. - On hirveän tärkeää tietää, mihin yrityksen pääoma on sitoutunut, pyrkiä pienentämään sitoutunutta määrää ja kierrättää pääomaa. Oleellista kassavirtojen hallinnassa on myös nopeuttaa sisääntulevan rahan saapumista, pienentää varastoja ja miettiä maksuehdot järkeviksi, jottei oma rahoitustarve jää liian vähälle huomiolle. - Kaikkein edullisin ja paras pääoman lähde löytyy aina yrityksen sisältä, Pelkonen kiteyttääkin ja jatkaa: - Varsinkin jos yritystoimintaan liittyy eri valuutoissa tapahtuvia kauppoja, täytyy valuuttakurssiriskien minimoimiseksi pystyä hallinnoimaan kassavirtoja. Tehokkaan cash managementin mahdollistaa tekniikka ja keskitetyt taloushallinnon ratkaisut. Kassavirtaennustus onnistuu perustasolla pelkällä Excelillä, mutta nykyisin erilaiset taloushallinto-ohjelmistot tarjoavat kattavampia ja kehittyneempiä eväitä likviditeetin hallinnan suunnitteluun. Ohjelmat, jotka analysoivat, hoitavat automaattisesti datan siirtämisen ennusteisiin ja luovat worst ja best case skenaariot helpottavat käyttöpääoman hallintaa huomattavasti. Riippuu hyvin pitkälti yrityksen toimialasta ja rakenteesta millaisia kassaennusteita on hyödyllistä luoda. Ennustettavuus ylipäänsä vaihtelee toimialan mukaan. - Esimerkiksi kansainvälisen metsäyhtiön kassavirtaennustaminen on ihan erityyppistä kuin vaikkapa pääasiassa kotimaassa toimivan rakennusalan yrityksen, Pelkonen huomauttaakin. Tulevaisuus on kuitenkin kaikkien ennusteiden perspektiivi, ja tarkoituksenmukaisuudesta riippuen ennusteita voidaan luoda päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. - Ja totta kai tänään katsotaan miten ennusteet pitivät paikkaansa ja tuliko poikkeamia. Ennusteiden teko on valveutuneen yrityksen päivittäistä työtä. Kattavia taloushallinnon palveluja tuottava tilitoimistokonserni Rantalainen Oy IA International on perustettu Palveluksessamme on yli 220 alan koulutettua ammattilaista. RAN-Palkat ja sähköinen eran -Accounting edustavat vahvaa osaamistamme. Kansainvälisyyttä edustavat yhteistoimintatoimistot Tallinnassa ja Tukholmassa sekä maailmanlaajuinen Polaris International -verkosto. RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Pääkonttori Hyvinkäällä: Sahakuja 4, Hyvinkää Puhelin Vähemmän työtä, vähemmän kuluja, enemmän tuloksia Readsoftin ohjelmistolla saat erityyppiset liiketoimintadokumentit nopeasti oikeaan paikkaan, sähköisenä ja valmiina käyttöön. Kun kaikki saapuvat asiakirjat kulkevat samaa reittiä, olivat ne sitten paperisia tai sähköisiä, ovat ne helpommin hallittavissa. Käsittelyyn kuluva aika vähenee ja tuottavuus kasvaa. Integrointi talous-, yritystietojärjestelmään ja arkistoon antaa sinulle lähes täysin automatisoidun asiakirjavirran. Ole yhteydessä meihin jo tänään, niin saat kuulla lisää ratkaisuistamme. Readsoft Oy, Sinimäentie 8 b, Espoo

11 ILMOITUSLIITE CASH MANAGEMENT 11 Sähköinen laskutus pähkinänkuoressa: Kustannussäästöt, ajan säästö ja virhemahdollisuuksien väheneminen ovat pääsyitä siihen, miksi laskutusta halutaan sähköistää. Suomi on yritysten välisessä sähköisessä laskutuksessa maailman kärkimaita. Kuluttajapuolella ollaankin vasta alussa. Myös julkishallinnossa mennään voimakkaasti kohti sähköistä laskutusta, tilausta ja hankintatoimea. Parhaillaan on käynnissä erilaisia hankkeita ja työryhmiä, joiden avulla pyritään luomaan koko Euroopan kattavia toimintatapoja ja standardeja verkkolaskutukseen. Lisää tietoa verkkolaskusta löytyy TIEKEn Verkkolaskufoorumin sivuilta: verkkolaskufoorumi/ jostain syystä paperilaskuun enemmän kuin sähköiseen laskuun. Sähköiseltä toimintatavalta odotetaan korkeaa varmuutta ja virheettömyyttä, mikä sinänsä on oikein, mutta korostuu selvästi verrattuna paperilaskuun, Salo sanoo. Myös julkishallinnossa mennään voimakkaasti kohti sähköistä laskutusta, tilausta ja hankintatoimea. Julkishallinnossa on hankintatoimen yrityslaskujen lisäksi myös paljon kuluttajilta perittäviä laskuja, kuten tv-lupa ja autorekisterimaksu. Kansainvälisiä pelisääntöjä luodaan Salon mukaan suomalaisyritykset pystyvät lähettämään sähköisiä laskuja jo Pohjoismaihin ja joihinkin Euroopan maihin. Euroopan- ja maail- manlaajuisia yhtenäisiä pelisääntöjä ollaan kehittämässä, jotta laskut kulkisivat kansainvälisestikin sähköisesti. Parhaillaan on käynnissä muun muassa EEI eli European Electronic Invoicing -työryhmä, jossa laaditaan yhteisiä toimintatapoja, standardeja ja sääntöjä Eurooppalaiselle verkkolaskutukselle. Suomalaiset ovat mukana aktiivisesti kansainvälisissä sähköisen laskutuksen hankkeissa. Sähköisen asioinnin täytyy olla yhtä helppoa kuin heinän teko Erityisesti pk-sektorilla sähköinen asiointi on tärkeää ja siksi sen täytyy sujua helposti. Servinet Communication Oy on keskittynytkin juuri pk sektorin sähköisten palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Ja palveluilla riittää kysyntää! - Suurin asiakasryhmämme on päivittäistavarakauppa sekä hotelli-, ravintola- ja cateringala. Tavarantoimittajat tietävät, että esimerkiksi vähittäiskaupan valikoimissa pysyminen tai sinne pääseminen edellyttää toimittajilta valmiuksia sähköiseen asiointiin. Niinpä me tarjoamme ratkaisuja, joissa eri yritykset ja erilaiset tietojärjestelmät juttelevat keskenään sujuvasti. Vähimmäisedellytys sähköisen asioinnin aloittamiselle on vain tietokone, selain ja nettiyhteys, sanoo Servinet Communication Oy:n myyntijohtaja Pasi Keronen. Sähköistä ja sähäkkää Sähköinen tilaus-, toimitustieto- ja laskutusprosessi on kaupan elinehto. Hyvä sähköinen järjestelmämme paitsi lisää toimitusvarmuutta ja -nopeutta, vapauttaa aikaa parempaan asiakapalveluun niin kaupan myymälöissä kuin tavarantoimittajankin päässä. - epostilokero on nykyaikaa: Servinetin epostilokero välittää tilaukset, kuormakirjat ja laskut HoReCa -tilaajien, kaupan tukku- ja keskusliikkeiden sekä tavarantoimittajien välillä. Vuosittain välitämme miljoonia liiketoimintasanomia liikekumppaneiden välillä. Lisätietoa: epostilokero toimittajaportaalin yhteydet ja palvelut Keskusliikkeet, tukut ja HoReCa-tilaajat Keskusliikkeen EDI -operaattori Servinet Servinet Tavarantoimittajat TILAUS Anttila Oy Oy Carlson Heinon Tukku Oy Inex Partners Oy Intrade Partners Oy Kespro Oy Kodin Terra Meira Nova Oy Oy Myntti Ab Rautakesko Oy Ruokakesko Oy SOK ja alueosuuskaupat Stockmann Oy Tarjoustalo Oy Tokmanni Tradeka Oy Tuko Logistics Oy Wihuri Oy Aarnio HoReCa -tilaajat KUORMAKIRJA LASKU epostilokero toimittajaportaali Perusliittymät Siirtopalveluliittymät FTP/EDI/OVT liittymät

12 12 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Asiakassuhteiden arvo myös saatavien hallinnassa Perinteinen factoring tai laskusaatavien myynti ulkopuoliselle taholle on nykyisin suosittu keino yrityksille hankkia lisärahoitusta. Mikäli todellista rahantarvetta ei ole, yritys voi menettää saatavien myynnin johdosta tärkeää asiakasrajapintaa. Teksti: Juhani Nurmi - Kun yritys tarvitsee rahoitusta, saatavien myynti ulkopuoliselle taholle on yleistynyt monissa yrityksissä, sanoo toimitusjohtaja Juhani Ollila OK Perinnästä. - Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä win-win -tilanne molemmille osapuolille, mikäli todellista rahantarvetta ei ole. - Tulee muistaa, että omien saatavien luopumisessa voidaan menettää tärkeää asiakasrajapintaa. Esimerkiksi yritykset, joilla on yrityssaatavia, eivät ole aina kiinnostuneita tästä tuotteesta. Arvokasta tietoa asiakkaasta Jos kyseessä ei ole kertaosto vaan jatkuva asiakassuhde, Ollilan mukaan pitämällä saatavat itsellä myös asiakaskontakti säilyy. Näin saadaan arvokasta tietoa asiakkaasta yleisesti sekä myös asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. - Kertakaupassa tämä ei niinkään korostu. Toisaalta jos yritys haluaa panostaa korkealuokkaiseen palveluun, tulee sen mielestäni myös joustaa sellaisen asiakkaan kohdalla, jolla on mahdollisesti väliaikainen ongelma likviditeetin suhteen, Ollila muistuttaa. Suomessa maksetaan Eurooppaa säntillisemmin Juhani Ollilan mukaan Suomessa ollaan maksukäytännön suhteen huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin muualla Euroopassa. - Meillä sekä yksityis- että yrittäjäsektorilla maksetaan Jos yritys haluaa panostaa korkealuokkaiseen palveluun, tulee sen myös joustaa sellaisen asiakkaan kohdalla, jolla on mahdollisesti väliaikainen ongelma likviditeetin suhteen. useimmiten säntillisesti laskut. Luottotappiot ovat Suomessa keskimäärin vain 0,5 1 prosentin luokkaa, jota on pidettävä alhaisena lukuna. Suuria maksuvaikeuksia ei yleensä ilmene. - Suomalaisten kurinalaiseen taipumukseen hoitaa maksunsa on luultavasti paljon kulttuurillisia ja historiallisia syitä, Ollila arvelee. Asiamiesperinnän puolesta Juhani Ollila myöntää, että OK Perintä on perimistoimisto, jossa puhutaan asiamiesperinnän puolesta. - Jos meiltä kysytään neuvoa, emme välttämättä suosittele asiakkaalle, että omia saatavia kannattaisi myydä. Laskutusprosessin ulkoistaminen tai saatavien myynti tulisi perustua todelliseen tarpeeseen. Myös vanhoista luottotappioista ja saatavasalkuistakin saa paljon enemmän rahaa, jos jaksaa odottaa kärsivällisesti, vaikka Lyhyen koron rahastot osana kassanhallintaa Yhä useammassa suomalaisrityksessä on viime vuosina panostettu tarkemmin kassanhallintaan: likviditeetti ja investointimahdollisuuksien varmistaminen pyritään tasapainottamaan mahdollisimman hyvällä korkotuotolla. Pankeissa ollaankin herätty tarjoamaan eri kokoisten yritysten tarpeisiin rakennettuja sijoituskohteita. Teksti: Päivi Remes Lyhytaikainen ylimääräisten kassavarojen sijoittaminen on olennainen osa yrityksen kassavarojen hallintaa. Lyhytaikaisen sijoituksen avulla varmistetaan kassavarojen arvon säilyminen ja tuotto sekä investointien mahdollisuus. - Yritykset ovat selvästi löytäneet rahastot viime vuosien aikana. Lyhyen koron rahastot ovat suosituimpia, koska ne tarjoavat maltillista tuottoa pienellä riskillä. Ne sopivat myös lyhytaikaiseen sijoittamiseen, kuten korkoporrastettujen pankkitalletusten vaihtoehdoksi tai yrityksille kassavarojen tehokkaaseen hoitoon. Lyhyen koron rahastot ovat historiassa tarjonneet hyvää rahamarkkinatuottoa, sanoo Antti Paitula OP-Rahastoyhtiöstä. Vaivatonta ja helposti seurattavaa Rahastovalikoima kehittyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Tarjonnan viidakossa aloitteleville sijoittajille on kuitenkin tarjolla edelleen myös helposti hahmotettavia perustuotteita. Pankit tarjoavat myös yhä konkreettisempaa ja tehokkaampaa apua sijoitusten seurantaan. - Esimerkiksi osake- ja korkosijoituksia sisältävät yhdistelmärahastot tarjoavat hyvin hajautetun sijoitussalkun pienillekin summille. Sijoitusten seurannan vaivattomuuteen on panostettu merkittävästi muun muassa verkkopalveluita kehittämällä. Yritys saa raportoinnin omistuksistaan automaattisesti. Rahastoosuuksien arvot lasketaan päivittäin ja osuudet voi pääsääntöisesti aina lunastaa takaisin tilille lunastusta seuraavaksi pankkipäiväksi. Lisäksi automaattisella katteensiirrolla likvidit varat siirtyvät haluttaessa ilman yritykseltä vaadittavia erillistoimia suoraan lyhyen koron rahastoon, Paitula sanoo. Kokonaiskartoituksesta liikkeelle - Parhaiten pääsee liikkeelle ottamalla yhteyttä omaan pankkiinsa. Myös netistä löytyy hyvin tietoa tuote- ja palvelutarjonnasta ja pankkien sijoitustilaisuuksissa käsitellään kassanhallintaa. Kokonaisvaltaisen yrityksen alkukartoituksen jälkeen voidaan todeta yrityksen kokonaistilanne, riskinottohalukkuus ja sijoitettavien varojen määrä, minkä jälkeen etsitään yritykselle sopivin sijoitusratkaisu, Paitula opastaa.

13 ilmoitusliite Cash management 13 KuVA: claudiobaba huomioon Kehityksen kärjessä. Nykyaikaiset tuotteet ja palvelut kaikkeen kortilla maksamiseen Point SSL - nopeat varmennukset kiinteällä kuukausimaksulla (laajakaista, GPRS) myynti: siihen menisikin useampi vuosi, Juhani Ollila suosittelee. Diplomatialla lisäarvoa asiakkaalle Perintätoimiston tulisi olla perintäpuolella ikään kuin toimeksiantajan lähettiläs perittävään päin. Puhelinperintä on Ollilan mielestä kaikkein hienotunteisin ja tehokkain tapa hoitaa perintäasioita. - Perittävä on monesti kovin helpottunut, kun pääsee puhumaan ääneen veloistaan. Kaipa asioista puhumiseen voidaan suhtautua myös jonkinlaisena psykologisena synninpäästönä. Joka tapauksessa fiksusti ja diplomaattisesti toimimalla saadaan paljon lisäarvoa asiakkaalle, sillä tuleehan hyvään palveluun panostaminen olla kunnia-asia. Automaattisella katteensiirrolla likvidit varat siirtyvät haluttaessa ilman yritykseltä vaadittavia erillistoimia suoraan lyhyen koron rahastoon. Älä anna taantuman taklata! KuVA: FELIx MÖcKEL hoidamme perinnän maksujärjestelyt Atradius Credit Insurance N.V. on vakavarainen yhteistyökumppani jolla on kansainvälinen reittaus: S & P A (Strong) / Stable Moody s A2 (Strong) / Stable Soita:

14 14 Cash management ilmoitusliite Arvopaperistamisesta apua riskienhallintaan kun taseeseen on päässyt kertymään huomattavia riskikeskittymiä, voi ratkaisu löytyä arvopaperistamisesta. PÄIVI SURAKKA Arvopaperistamista hyödyntävät perinteisesti pankit, jotka muuttavat lainakantoja likviideiksi arvopaperistamisen avulla. Suomessa myyntisaamisten arvopaperistaminen on kuitenkin uusi juttu. GNT oli ensimmäinen case Suomessa, kertoo Underwriter tuuli Kumpulainen Atradius Credit Insurancesta, ja jatkaa: Arvopaperistaminen on lisääntymässä, koska se on kätevä työkalu likviditeetin parantamiseen. Arvopaperistaminen tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että taseen epälikvidit saamiset muunnetaan sijoittajille myytävään muotoon. Tällöin joskus tulevaisuudessa toteutuvista myyntisaamisista saadaan rahat käyttöön heti. Arvopaperistaminen synnyttää siis pääomaa. Arvopaperistaminen soveltuu parhaiten suurille yrityksille, joilla myyntisaamisten kanta on riittävän suuri. Koska arvopaperistaminen keventää tasetta poistamalla siitä epälikvidejä ja tuottamattomia eriä, voidaan varat sijoittaa keskeiseen liiketoimintaan. Siten arvopaperistaminen on erityisen käytännöllinen voimakkaasti kasvaville, nuorehkoille yri- tyksille, joiden luottoluokitus ei ole vielä kovin korkea. Arvopaperistamisen avulla yritys saa käyttöön edullisempaa päääomaa kuin olisi markkinarahoituksen kautta mahdollista saada. VELALLINEN maksut Yksinkertaistettu kuvio arvopaperistamisesta Riskienhallinnallista apua arvopaperistamisesta on varsinkin silloin, kun tulevaisuudessa on odotettavissa huomattava määrä myyntisaamisia, mutta ei ole mielekästä tai mahdollista odottaa niiden tuloutumista. Koska tuloutumisajankohta voidaan arvopaperistamisella siirtää nykyhetkeen, väistyy tulevaisuuden luoma epävarmuus. Kaavio: Tuuli Kumpulainen, Atradius credit Insurance N.V. toimitukset Rahoituksen riskejä ei hallita tyhjiössä rahoituksen riskien hallinnassa tulee ekonomisti Arto Elomaan mukaan panostaa erityisesti systemaattiseen lähestymistapaan. TEKSTI: VEERA JUSSILA Yritystoiminnan riskejä ei voi lokeroida ja ratkaista erillisinä saarekkeina, korostaa ekonomisti Arto Elomaa Finanssialan Keskusliitosta. - Riskilajit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan osittain päällekkäisiä ja riippuvaisia toisistaan. Markkinariskistä voi tulla vastapuolesta johtuva luottoriski, jos vastapuoli ei ole suojautunut markkinariskiltä oikein. Paloriski voi taas olla myös rahoituksen riski, mikäli kiinteistö on luoton vakuutena. Rahoituksen riskien hallinta tulisikin Elomaan mukaan kytkeä muun riskienhallinnan osana kiinteästi yrityksen strategiaan. - Riskienhallinta-ajattelun pitäisi olla jokapäiväistä johtamista. En usko, että esimerkiksi Nokian menestys olisi muulla tavalla onnistunut, Elomaa arvioi. Strateginen ote myös rahoittajan etu Vaikka rahoitustoiminta ei yrityksen sisällä saakaan eristyä, voi rahoitusriskien hallinnan ulkoistaminen sen sijaan olla hyvä ratkaisu. - Rahoitukseen liittyvissä päätöksissä on usein hyvä, että asiaa katsotaan myös ulkopuolelta. Ulkoistaminen merkitsee myös henkilöriskin vähentymistä. Se on jälleen esimerkki riskien vuorovaikutuksesta. Yritysjohtajien finanssiosaaminen on Elomaan mukaan kehittynyt huimasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Isojen yritysten rahoitusjohtajat voisivat hänen mukaansa olla myös rahoittajalla töissä. Riskien strategisen hallinnan kannalta tämä osaaminen on luonnollisesti hyvä asia.

15 ilmoitusliite Cash management 15 KuVA: DEMONOID Case GNT Omaisuuserät ALULLEPANIJA maksut ERILLISYHTIÖ eli SPV gnt-konserni on Pohjoismaiden ja Baltian alueen suurin it-, kodin- ja viihde-elektroniikka-alan tukkuri, joka on erikoistunut pitkälle automatisoituihin varasto- ja kuljetuspalveluihin. Viime vuoden joulukuussa gnt aloitti myyntisaatavakantansa arvopaperistamisen. Päätöksen taustalla vaikutti halu keventää taserakennetta, löytää kilpailukykyinen yhtenäinen saatavarahoitusratkaisu ja tehdä rahoituskustannuksista läpinäkyvämpiä ryhmän sisällä. GNT :llä arvopaperistamisratkaisu on käytössä tällä hetkellä suomen, ruotsin ja norjan yksiköissä, ja tavoitteena on laajentaa järjestelyä edelleen tämän vuoden aikana. - laskimme eri vaihtoehtojen kustannuksia taseen keventämisen ja kokonaisriskienhallinnan kannalta. Arvopaperistaminen osoittautui hyvien ennakkotapausten valossa toimivaksi vaihtoehdoksi, kertoo gnt:n customer Finance Manager Piia Nurminen. AbS SIJOITTAJAT maksut Arvopaperistaminen vahvistaa perinteisiä riskienhallinnan työkaluja, kuten esimerkiksi luottovakuutusta. gnt:llä ollaan oltu tyytyväisiä tuloksiin. - se mitä haettiin, tavoitettiin hyvin ja lisäksi projekti meni suunnitelmien mukaisesti, nurminen kiittelee. Rahoituksen riskien strateginen hallinta on myös rahoittajan etu. Finanssialan Keskusliitolle se tarkoittaa muun muassa vähemmän maksettavia vahingonkorvauksia ja luottotappioita. Luotettava tieto yhä tärkeämpää Yrityksen ja rahoittajan välinen luotettava ja ajantasainen viestintä on Elomaan mukaan rahoituksen riskien hallinnan perusedellytys. - Tämän merkitys on kasvanut erityisesti Basel II -säännöskehikon myötä. Basel II -sääntöjen myötä pankit voivat käyttää vakavaraisuuslaskennassa sisäiseen riskiluokitukseen perustuvaa mallia. Luokituksen perustaksi yritykseltä odotetaan luotettavia tilinpäätöstietoja sekä arvioita kehityksestä ja kilpailukyvystä. Rahoituksen opetuksessa riskien hallinta on näkyvästi esillä, mikä on Finanssialan Keskusliiton näkökulmasta ehdottoman hyvä asia. - Rahoitusalalla ei pidetä yllätyksistä. Yrityksen ja rahoittajan vuoropuhelu tulee olemaan entistä tärkeämpää, Elomaa korostaa.

16 16 Cash management ilmoitusliite Area where SEPA simplifies local banking. Area where SEPA simplifies cross-border Euro-transfers. Area where SEB can provide your company with European banking. Area where SEB can provide your company with European banking via SEPA extensions and partners. SEb:n avulla kustannusten merkittäviä säästöjä Sepa maailmassa seb on ollut sepa-valmis ja enemmänkin jo lähtien. kokonaisvaltaisessa, tarvelähtöisessä cash Management -pankkipalvelussa tiedostosiirrot keskisuurissa ja suurissa yrityksissä edellyttävät suoraa valtatietä, jota pitkin raskaskin liikenne kulkee sujuvasti. seb tarjoaa tämän lisäksi myös kevyen liikenteen väylän eli nettipankin sekä molempia väyliä pitkin sepa-palvelut. Ja luonnollisesti edelleen myös 150 vuoden perinteet omaavaa Advisory-palvelua. Jotta SEPAn tuomat edut voisi täysimääräisesti hyödyntää, tulee pankin teknisen osaamisen olla korkealla tasolla. SEB:ssä tähän on panostettu jo pitkään ja SEB pystyykin varustamaan yritykset tarvittavilla työkaluilla. Näin yrityksen kassanhallinta voidaan optimoida jopa vielä ymmärrettävämmälle tasolle riippumatta valuutasta, maan rajoista tai kansallisesta lainsäädännöstä. - Tarjoamme SEBissä yrityskoosta riippumatta todelliset kustannustehokkaat host to host palvelut ja olemme vahvasti sitoutuneet asiakkaidemme täysmääräiseen palveluun ja kumppanuussuhteeseen ja siksi kehitämme jatkossakin yhä enemmän SEPA-lisäarvopalveluita, sanoo Olli savolainen, SEB Merchant Banking-toimintojen Deputy Head of Cash Management Finland. - SEPA on yksi askel käyttöpääoman hyödyntämisessä. Meidän missiomme on, että yritysasiakkaamme pystyvät avullamme optimoimaan käyttöpääomansa ja vapautettua likviditeetin käsiinsä sekä avullamme löytämään Best Practisen juuri omiin prosesseihinsa, sanoo Kirsi Larkiala, SEB Merchant Banking-toimintojen Head of Global Transaction Services Finland. SEb:n avulla säästät kustannuksissa SEPAmaailmassa SEB toimii globaalisti siellä missä suomalaisyrityksetkin. - On hyvä muistaa, että SEPA-alueen lisäksi kaupankäynti eri valuutoissa jatkuu vahvana Pohjois-Euroopassa. SEB on vahva partneri mm. Puolassa, Baltiassa, Venäjällä ja Ukrainassa, Savolainen sanoo ja Larkiala lisää: - Payment factory-toiminnot SEB:n kautta luistavat: meillä on vahva erityisosaaminen skandinaavija baltivaluutoissa. - Avullamme asiakkaamme voivat säästää huomattavasti transaktio-, ylläpito- ja hallinnointikustannuksissa samaan aikaan, kun likviditeetin hallinta optimoituu, Larkiala korostaa. - Meidän Cash Management Value Chain -konseptimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan kassanhallintaa. Etsimme parannuskohteet yhdessä, arvioimme saavutettavat hyödyt ja parannustyön kustannukset ja toteutamme yhdessä hankkeet, jotka ovat toteuttamisen arvoisia, Savolainen muistuttaa. - best at cash Management in the Nordic baltic region (euromoney Awards for excellence, 2004, 2005, 2006 & 2007) - toiminut Suomessa 25 vuotta - SEbin palveluksessa on yksin Suomessa 370 rahoitusalan ammattilaista Purchasing & sales Risk management cash positioning cash flow forecasting Short-term investment & funding Payments & collections

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä

Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Maksuliikenne ja kassanhallinta Venäjällä Pohjois-Karjalan Kauppakamari Kevätkokous 22.5.2013 Sami Hirvonen Cash Management-johtaja Danske Bank Oyj Savo-Karjalan Finanssikeskus Sisältö Danske Bank-konsernin

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun

Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Yrityksen sisäinen maksuliikenne haltuun Nerokas ratkaisu, josta suurille konserneille voi olla paljon hyötyä. Sisäisten laskujen tehostettu käsittely Nettoutus työkalulla sujuvoitetaan laskunkäsittelyä

Lisätiedot

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments

YLEISKUVAUS. OpusCapita Payments YLEISKUVAUS OpusCapita Payments Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Maksujenkäsittelyprosessin hallinta... 5 3. Suorat pankkiyhteydet... 7 4. Maksujen ja erien käsitteleminen... 8 5. Globaalien maksujen

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Pankkitalletukset ja rahamarkkinasijoitukset Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Korkosijoitukset Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset,

Lisätiedot

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen

Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen Yrittäjien aamukahvit Kinnossa Kouvola Innovation Oy Vientisaatavien rahoittaminen 7.2.2017 Pyry Huhtanen Pienet yritykset tarvitsevat suuria yrityksiä enemmän käteistä, sillä niiden kyky tuottaa liiketoiminnan

Lisätiedot

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan

MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010. Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 1 (5) JOULUKUU 2010 Yritysasiakkaat suosittelevat e laskua Kultalinkki ja taloushallinnon ohjelmistot SEPA aikaan MAKSULIIKEUUTISET 2 (5) E laskulla rahanarvoisia etuja Tässä Maksuliikeuutisten

Lisätiedot

Nordnetin luottowebinaari

Nordnetin luottowebinaari Nordnetin luottowebinaari Tervetuloa webinaariin! Webinaarissa opit käyttämään luottoa kaupankäynnissä. Lisää ostovoimaa luotolla, käytä salkkuasi luoton vakuutena ja paranna tuottomahdollisuuksia. Webinaarissa

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa

Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Loogisempaa sisälogistiikkaa: tuotteiden yksilöinti ja tuotetietojen hallinta verkkokaupassa Tomi-Pekka Juha, Sector Manager, GS1 Finland Oy 08.10.2015 Sisältö GS1 Finland GS1 ja verkkokauppa GS1 järjestelmä

Lisätiedot

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN

Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, Helsinki p PUHTIA BISNEKSEEN Ota yhteyttä, autamme mielellämme! Intrum Justitia Oy PL 47, 00811 Helsinki p. 09 2291 1600 www.intrum.fi 10.2016 LUOTTOTIETO- JA PERINTÄPALVELUT TEHOSTA YRITYKSESI RAHANKIERTOA JA MINIMOI LUOTTOTAPPIORISKIT.

Lisätiedot

Joustava tapa palkita

Joustava tapa palkita Palkkiorahasto Anna rahan kasvaa Palkkiorahasto on tehokas palkitsemisen keino. Yrityksen johdolle rahasto on johtamisen työkalu, joka räätälöidään palvelemaan yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, henkilöstön

Lisätiedot

Valtion velanhallinnasta

Valtion velanhallinnasta Valtiokonttori 1 (6) Valtion velanhallinnasta Aika klo 10.00 Paikka Eduskunta, Verojaosto 1 Yleistä Valtiokonttori vastaa valtion velanhallintaan liittyvistä käytännön toimista. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 7.11.2013 Satu Norema Sovelluskonsultti ProCountor International Oy Esityksen sisältö Sähköinen taloushallinto Verkkokaupan liittäminen

Lisätiedot

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016

Makrokatsaus. Maaliskuu 2016 Makrokatsaus Maaliskuu 2016 Myönteinen ilmapiiri maaliskuussa Maaliskuu oli kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla hyvä kuukausi ja markkinoiden tammi-helmikuun korkea volatiliteetti tasoittui. Esimerkiksi

Lisätiedot

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016

#vibes2016 TERVETULOA. Enfo Digital Dimension Vibes 2016 TERVETULOA Enfo Digital Dimension Vibes 2016 LOISTE OY DIGITALISAATION AVULLA UUTTA LIIKETOIMINTAA - CASE LOISTE EERO LUHTANIEMI AGENDA Loiste-konserni Digitalisaatio Kehityshaasteet energiayhtiössä Talousprosessien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN

TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN TURVAKASSARATKAISU KÄTEISEN RAHAN KIERRÄTYKSEEN Kiitämme tarjouspyynnöstänne ja tarjoamme Teille turvakassaratkaisua seteleiden ja kolikoiden kierrätykseen. Laitekokoonpano on esitelty tässä dokumentissa.

Lisätiedot

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN

KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN KESKON YRITYSESITTELY POHJOIS-SAVON OSAKESÄÄSTÄJILLE RIIKKA TOIVONEN 1 KESKO Q2/2016 RULLAAVA 12 KK Liikevaihto 8 993 milj. Liikevoitto* 253 milj. Sidotun pääoman tuotto* 12,6 % Henkilöstö 30 000 Osakkeenomistajia

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Lausunto 1 (2) Klepp Kirsi EDUSKUNNAN TALOUSVALIOKUNNALLE HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI MAKSULAITOSLAIN, MAKSUPALVELULAIN SEKÄ FINANSSIVALVONNASTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA HE 115/2015 Finanssialan

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja

Evli Pankki Oyj. Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja Evli Pankki Oyj Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja 31.8.2016 Evli on sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki, joka auttaa yksityishenkilöitä ja yhteisöjä kasvattamaan varallisuuttaan. Evli pähkinänkuoressa

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck

TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC. Joakim Flinck TEHOA KÄYTTÖPÄÄOMAN- JA KASSANHALLINTAAN - CASE PAROC Joakim Flinck 6.10.2015 Paroc Group lyhyesti Pohjoismaissa markkinajohtaja rakennuseristeissä, teknisissä eristeissä ja rakennuselementeissä Euroopan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA

TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Pikaopas TALOUSHALLINTOJÄRJESTELMÄN YHTEISKÄYTTÖ TILITOIMISTON KANSSA Mikä on sähköinen taloushallinto? Sähköinen taloushallinto tarkoittaa yksinkertaistettuna yrityksen taloushallintoon liittyvien tehtävien,

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet

Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Kari Kemppainen Suomen Pankki Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa -hankkeet Maksuneuvoston kokous Julkinen 1 Maksaminen digitaalisessa taloudessa - raportti Selvittää ja tunnistaa meneillään olevien

Lisätiedot

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus

Lainanhakijan opas. Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainanhakijan opas Seitsemän askelta onnistuneeseen rahoitukseen. Joutsen Rahoitus Lainan hakeminen on helppoa, nopeaa ja turvallista Joutsen Rahoituksen verkkopalvelussa lainan haku on tehty niin helpoksi

Lisätiedot

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin

SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin SIJOITTAJAN OPAS ETF-rahastoihin Pörssinoteerattu rahasto eli ETF (Exchange-Traded Fund) on rahasto, jolla voidaan käydä kauppaa pörssissä. ETF:ien avulla yksityissijoittajalla on mahdollisuus sijoittaa

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd

PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU. KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd PK-YRITYKSEN RAHOITUSINSTRUMENTTIEN SUUNNITTELU KTT, DI TOIVO KOSKI elearning Community Ltd Yrityksen rahoituslähteet 1. Oman pääomanehtoinen rahoitus Tulorahoitus Osakepääoman korotukset 2. Vieraan pääomanehtoinen

Lisätiedot

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016

Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 Viennin rahoitusjärjestelyt /Team Finland - Valuuttasaatavien turvaaminen 14.4.2016 OP Markets Johdannais- ja valuuttamyynti Jukka Rajavaara 040 526 6342 Jukka.rajavaara@op.fi Markets Agenda 1. Asiakkaiden

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA

TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA TALOUSHALLINTO, JOKA YMMÄRTÄÄ PROJEKTILIIKETOIMINTAA ENEMMÄN AIKAA TYÖLLE, JOLLA ON MERKITYSTÄ Tiimien erilaiset toimintatavat ja tiedon tarpeet aiheuttavat usein turhaa selvittelytyötä ja samaa tietoa

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Supply Chain Module 1

Supply Chain Module 1 2.5.2016 Supply Chain Module 1 1. Määritelmä 2. Kuinka vähittäiskaupan ketju toimii? 3. Mitä toimenpiteitä teet kaupassa? 3.1. Perusvarastonvalvonta/ Check-in ja Check-out toiminnot (Vastaanotto ja Palautukset)

Lisätiedot

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016

NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 NÄIN SUOMI SÄÄSTÄÄ 2016 Säästöpankin vuotuinen tutkimus suomalaisten säästämisestä ja sijoittamisesta. Tutkimustulokset julkaistavissa kansainvälisenä Säästäväisyyspäivänä 31.10.2016 klo 9.30 HYVÄÄ KANSAINVÄLISTÄ

Lisätiedot

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät.

Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Oma eläkekassa. Omat edut. Viabek eläkevakuuttaa liikennepalvelualojen yrittäjät ja työntekijät. Viabek tuntee liikennepalvelualojen eläkevakuuttamisen Eläkekassa Viabek voi palvella mm. seuraavien toimialojen

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa

Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa Monikanavaisen verkkokaupan perustaminen, rakentaminen ja markkinointi sekä kansainvälinen kauppa 3.11.2016 1 Kokenut ja osaava toimittaja & Toimituksia vuodesta 1991 liikevaihto 5,3 M 2015, tulos 1 MEUR

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Solnet Green Energy Oy

Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy Solnet Green Energy Oy - Avainlukuja Vuonna 2014 perustettu Suomalainen pk-yritys Liikevaihto ensimmäisenä vuotena 184 K Liikevaihto toisena vuotena 2,5 M Henkilöstö 6 Vuoden 2016

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen. Toivo Koski

Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen.  Toivo Koski 1 Yrityksen taloudellisen tilan analysointi ja oma pääoman turvaaminen SISÄLLYS Mitä tuloslaskelma, tase ja kassavirtalaskelma kertovat Menojen kirjaaminen tuloslaskelmaan kuluksi ja menojen kirjaaminen

Lisätiedot

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun

GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun GS1 Golli modernisoi pk-yritysten tilaustoimitusketjun Mikko Luokkamäki, GS1 Finland Oy 28.11.2016 Globaali kattavuus, paikallinen läsnäolo 112 maaorganisaatiota 150 maata toiminnan piirissä Noin 2 miljoonaa

Lisätiedot

KESKO OSTAA ONNISEN 1

KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN 1 KESKO OSTAA ONNISEN Velaton kauppahinta noin 369 milj. euroa Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto 10/2014-9/2015 1,4 mrd euroa, käyttökate 39 milj. euroa Onninen toimii Suomessa,

Lisätiedot

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007

Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007. Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Oriola KD Oyj Tammi syyskuu 2007 Eero Hautaniemi, toimitusjohtaja 23.10.2007 Avainluvut 1 9/2007 1 9/2006 Muutos % 2006 Laskutus, Me 1884,5 1737,1 + 8 % 2340,1 Liikevaihto, Me 1045,7 991,0 + 6 % 1334,7

Lisätiedot

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa

Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Virtuoosi POS-järjestelmien joukossa Menestyvä liiketoiminta muistuttaa monin osin huippuunsa viritettyä orkesteria jossa eri osien sopusuhtainen vuorovaikutus ja integrointi luovat sykähdyttävän esityksen.

Lisätiedot

Investointien rahoituksen perusteita

Investointien rahoituksen perusteita Investointien rahoituksen perusteita Ismo Vuorinen yliopettaja (laskentatoimi ja rahoitus) Investointien suunnittelu ja rahoitus -opintojakso Hämeenlinna, kevät 2010! "" # $ % $$& 20042010 Ismo Vuorinen

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno

Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä. Kiukkonen Erno Case Aktia: Miten hyötyä nykyaikaisesta lainausjärjestelmästä 1 Kiukkonen Erno 07.06.2016 Pankit kahden rintaman välissä FINTECH Säätely lisääntyy Uudet toimijat tulevat markkinoille 2 Esimerkki pankkien

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu?

Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? Millainen on Osuuspankin asuntopalvelu? 1 Mistä asuntopalvelumme koostuu? Olitpa sitten hankkimassa ensimmäistä omaa kotia tai vaihtamassa nykyistä, saat meiltä juuri sinulle sopivan asuntolainan. Hoidamme

Lisätiedot

Omistajanvaihdos on kahden kauppa

Omistajanvaihdos on kahden kauppa Omistajanvaihdos on kahden kauppa Erkki Soppela, Advance Team Oy Omistajanvaihdostilaisuus Vantaa 5.10.2016 Advance Team Oy Huippuosaava yritysvälittäjä Toiminut 19 vuotta Yrityskauppoja 200+ kpl Sukupolvenvaihdossuunnitelmia

Lisätiedot

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja

Digitalisoidaan julkiset palvelut. Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja Digitalisoidaan julkiset palvelut Anne Kauhanen-Simanainen Digitaaliset palvelut ja vaikuttamismahdollisuudet -työpaja 31.5.2016 2 3 Toimenpide 1: Luodaan ja otetaan käyttöön kaikkia julkisia palveluita

Lisätiedot

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus

AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus AKTIA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2012 Toimitusjohtajan katsaus 2011 vaiheikas vuosi Aktialle Liikevoitto (milj. euroa) Osakekohtainen tulos laski 0,53 (0,83) euroon 77,9 Muuttumaton osinko 0,30 euroa/osake

Lisätiedot

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta

RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA. Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta RAHA, RAHOITUSMARKKINAT JA RAHAPOLITIIKKA Rahoitusmarkkinat välittävät rahoitusta välittää säästöjä luotoiksi (pankit) tarjoaa säästöille sijoituskohteita lisäksi pankit hoitavat maksuliikenteen Rahan

Lisätiedot

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016

Makrokatsaus. Huhtikuu 2016 Makrokatsaus Huhtikuu 2016 Positiiviset markkinat huhtikuussa Huhtikuu oli heikosti positiivinen kuukausi kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla. Euroopassa ja USA:ssa pörssit olivat tasaisesti plussan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki

E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa. Juha Näkki E tteplan Q3: Tas ais ta kehitys tä epävarmassa markkinatilanteessa Juha Näkki 31.10.2012 K es keis et as iat Q3/2012 Liikevaihto kasvoi 9,5 % ja oli 28,9 (7-9/2011: 26,4) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu

Lisätiedot

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet

Helsingin yliopistokonsernin rahoituksen periaatteet 1(8) Helsingin rahoituksen periaatteet 2(8) Sisällys 1 Rahoituksen tavoitteet ja päätehtävät...3 1.1 Tavoitteet...3 1.2 Päätehtävät...3 1.3 Periaatteet...3 2 Rahoituksen suunnittelu...4 3 Ulkoinen velkarahoitus...4

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä.

Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Säästösopimus Jos osaat säästää rahaa, osaat myös tehdä sitä. Sijoittaminen on järkevä tapa vaurastua Mandatum Lifen Säästösopimus on aktiiviseen säästämiseen ja sijoittamiseen sopiva kapitalisaatiosopimus.

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen

NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus Lapinlahti Juha-Antti Puurunen NÄKÖKULMIA MAATILAN RAHOITUKSEEN Maatilan omistajanvaihdos tilaisuus 21.11.2016 Lapinlahti Juha-Antti Puurunen SÄÄSTÖPANKKIRYHMÄ 23 itsenäistä säästöpankkia joilla konttoreita yli 160 kunnassa Rovaniemi

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014

Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 Liikkuva työ pilotin julkinen raportti 30.06.2014 2 / 9 Green ICT pilotin raportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Tiivistelmä koekäytöstä... 3 2. Toteutus... 4 2.1.Tavoite... 4 2.2.Mobiilisovellus... 4 2.3.Käyttöönotto...

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Hyvässä myötätuulessa

Hyvässä myötätuulessa Hyvässä myötätuulessa Ainutlaatuinen asiakaskohtaaminen Me tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen asiakaskohtaamisen. Se on joustavuutta, ihmisläheisyyttä, välittämistä ja paikallisuutta. Meillä on kasvot.

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

2/2013 Cash Management

2/2013 Cash Management 2/2013 Cash Management Riskienhallinnan avulla vakautta yrityksen tulokseen s. 2 Business Onlinen tilitapahtumaluettelo uudistui s. 6 Uusi turva ominaisuus Business Onlinen maksuihin ja saajaluetteloon

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon

Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Kuntayhteisellä palvelunhallintaratkaisulla tehokkuutta tietohallintoon Tiera Palvelunhallinta -ratkaisu Jyri Lehtonen Liiketoimintapäällikkö Tiera Käyttäjäpalvelut 044 9072464 jyri.lehtonen@tiera.fi Tiera

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot