tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon"

Transkriptio

1 ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 cash management Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon keskity ydinosaamiseesi - Rahan tulisi olla yrityksessä aina järkevässä ja parhaiten tuottavassa käytössä, sanoo partneri Jan Montell KPMG:n Neuvontapalveluista. SEPASTA ASIAA Yrityksille tärkeintä nyt SE- PAn siirtymäkaudella on huomioida maksuliikennejärjestelmiä kos kevat ohjelmistomuutokset. SÄHKÖINEN LASKUTUS YRITYKSEN ARKIRUTIINEIHIN - Tärkeää on, että sähköiset toimintatavat tulevat koko liiketoimintaketjun matkalle, Jari Salo TIEKEstä kertoo. ASIAKASSUHTEIDEN ARVO HUOMIOON Jos kyseessä ei ole kertaosto vaan jatkuva asiakassuhde, pitämällä saatavat itsellä myös asiakaskontakti säilyy. ARVOPAPERISTAMISESTA APUA RISKIENHALLINTAAN Kun taseeseen on päässyt kertymään huomattavia riskikeskittymiä, voi ratkaisu löytyä arvopaperistamisesta. Sivut 4-5 Sivut 6-7 Sivut Sivut Sivut Not just another SEPA solution The European Liquidity Optimizer

2 2 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Rahareservi ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE CASH M A NAGEMENT tuloksen lähde vai riskipuskuri Tervetuloa sähköisen asioinnin palvelutaloon KESKITY YDINOSAAMISEESI Rahan tulisi olla yrityksessä aina järkevässä ja parhaiten tuottavassa käytössä, sanoo partneri Jan Montell KPMG:n Neuvontapalveluista. SEPASTA ASIAA Yrityksille tärkeintä nyt SEPAn siirtymäkaudella on huomioida maksuliikennejärjestelmiä koskevat ohjelmistomuutokset. SÄHKÖINEN LASKUTUS YRITYKSEN ARKIRUTIINEIHIN Tärkeää on, että sähköiset toimintatavat tulevat koko liiketoimintaketjun matkalle, Jari Salo TIEKEstä kertoo. ASIAKASSUHTEIDEN ARVO HUOMIOON Jos kyseessä ei ole kertaosto vaan jatkuva asiakassuhde, pitämällä saatavat itsellä myös asiakaskontakti säilyy. ARVOPAPERISTAMISESTA APUA RISKIENHALLINTAAN Kun taseeseen on päässyt kertymään huomattavia riskikeskittymiä, voi ratkaisu löytyä SIVUT arvopaperistamisesta. 8-9 Sivut 4-5 Sivut 6-7 Sivut Sivut Sivut Not just another SEPA solution The European Liquidity Optimizer Yrityksen likvideistä varoista puhutaan joskus tulosyksikkönä, joskus riskinhallinnan välineenä, rahoitusriskien puskurina. Kun pörssimarkkinoiden iloisiin aikoihin näyttää tulleen joko tauko tai suorastaan muutos, puhuminen likviditeettireservistä riskinhallinnan keinona on korostunut. Subprime-kriisiksi kärjistynyt Yhdysvaltojen talouden epätasapaino on heilutellut niin osakekuin joukkovelkakirjamarkkinoitakin. Kun yrityksen maksuvalmiusreserville etsittiin turvallista ja tuottavaa parkkipaikkaa, löydettiin korkorahastot. Niiden sisään on uinut yllättäviä ongelmia: yrityslainojen arvot alentuivat, kun sijoittajien riskilisät kasvoivat. Ongelmaa eivät hallinnolliset korkolaskut ratkaise; lieventävät ehkä kuitenkin. Yrityslainoilla ei myöskään ole helsinki TUKHOLMA lontoo zürich madrid oslo KÖÖPENHAMINA BERLIINI AMSTERDAM MILANO dublin TALLINNA BRYSSEL NEW YORK VARSOVA malmö hongkong RIIKA PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS toimivia jälkimarkkinoita; lainojen markkinaarvo on merkittävästi alentunut. Äärimmäinen esimerkki oli markkinoillamme toimintansa lopettanut korkorahasto, joka ei osannut laskea osuutensa arvoa yrityslainojen likviditeetin huononnuttua ja lainojen arvon alennuttua. Osa sijoittajista näkee rahoitusmarkkinoiden nykytilanteen loistavana tuottojen mahdollisuutena. Kun yrityslainojen tuottovaatimukset ovat riistäytyneet, niitä voi ostaa edullisesti ja näin esimerkiksi monen kuitenkin taloudeltaan jatkuvuusmielessä terveeksi arvioidun yrityksen, kuten M-realin osalta nauttia 20 prosenttia lähentelevää pääomantuottoa. Osa taas odottaa myrskyn vasta olevan edessä ja yrityslainojen jälleenrahoittamisen tukkeuduttua myös velkaantuneiden yritysten jatkuvuuden olevan vaarassa. Ainutlaatuista on se, että myös pankit pelkäävät toisiaan; pankkienkin välisille luottomarkkinoille on tullut sekä niukkuus että rahan hinnan kasvu. Näissä oloissa yrityksen maksuvalmiudesta on tullut investointikohde: kuinka suuresta tuotosta ollaan valmiit luopumaan, jotta yrityksen rahoituksen häiriöttömyys kyetään takaamaan? Yrityskohtaisesti joudutaan arvioimaan, kun parempaa tietoa ei ole, onko kysymys tilapäisestä markkinahäiriöstä, pitkäaikaisesta markkinahäiriöstä vai markkinoiden uudesta tavasta suhteutua riskiin ja hinnoitella riski. Jarmo Leppiniemi (ktt) Laskentatoimen professori, HKKK PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ: Titti Myhrberg, TOIMITTAJAT: Juhani Nurmi, Päivi Remes, Päivi Piispa, Päivi Surakka, Veera Jussila TuotantopäälLikkö: Nora Helanto, taitto: Mikko Hänninen, Jaetaan KAUPPALEHDEN LIITTEENÄ: Lisätietoja Suomi Mediaplanet Oy:n teemalehdistä: Riikka Martin, Suomi Mediaplanet Oy, Unioninkatu 18, Helsinki CASH MANAGEMENT on Mediaplanetin tuottama teemalehti, JOKA ilmestyy KAUPPA- LEHDEN LIITTEENÄ tavoittaen lukijaa. Kannen kuva: Olga Lyubkina SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 Ydinosaamiseen keskittyminen luo joustavuutta yrityksen liiketoiminnalle Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan...5 Kannattaa tehdä SEPAsta asiaa Sirukortit käyttöön Käytännön kokemuksia Mehiläisestä Sähköinen laskutus kuuluu yhä useamman yrityksen arkirutiineihin Kassavirran hallinnasta lisähyötyä Asiakassuhteiden arvo huomioon myös saatavien hallinnassa Lyhyen koron rahastot osana kassanhallintaa Arvopaperistamisesta apua riskienhallintaan Rahoituksen riskejä ei hallita tyhjiössä Hallitsetko kurssiriskit? Rahoitusriskien hallinnan merkitys korostuu markkinoiden heiluessa. Tappiot suojaamattomista positioista voivat kohota ripeästi. Dollarin 15 prosentin heikkeneminen euroa vastaan syksystä on esimerkiksi kirpaissut monen vientiyhtiön kohdalla. Myös muut valuutat ovat heilu - neet herkemmin. luihin on syytä varautua myös tästä eteenpäin, Nordea Marketsin tutkimusjohtaja Roger Wessman sanoo. Kurssisuojaus kannattaa Kannattaako dollarin heikkenemistä vastaan sitten enää suojautua, kun riskinä on dollarin kiinnittäminen pohjatasoille? Toki dollari alkaa olla hyvin halpa, Wessman myöntää. Meidän arviomme pitkäaikaisesta tasapainokurssista on 1.20 tasolla. Mutta tämä ei ole mikään tae siitä, ettei dollari voisi vielä jatkaa vajoamistaan, jos vuosikausia dollarivaroja keränneet sijoittajat pelästyneenä juoksevat kohti ovea. Onneksi tarjolla on myös ratkaisuja, jotka antavat suojan, mutta jättävät mahdollisuuden V iime syksynä alkaneen luottomarkkinamylleryksen myötä olemme nähneet kasvavaa heilahtelua myös yrityksille keskeisillä korko- ja valuuttamarkkinoilla. Heilahtehyötyä suotuisasta kurssiliikkeestä. Nordean tajoama kurssisuoja on esimerkki tällaisesta vakuutuksenomaisesta ratkaisusta. Koroissa yhä nousuriskiä? Vaikka pelko korkojen noususta onkin hälvennyt, korkosuojauk- sista ei Wessmanin mielestä ole syytä luopua. Pidemmällä tähtäimellä kuva voi muuttua nopeastikin. Jos Yhdysvaltain keskuspankin rajut koronlaskut tehoavat, EKP:n voi Wessmanin mukaan odottaa jatkavan luottomarkkinamyllerrysten alkaessa keskeytyneitä koronnostojaan. Nyt markkinoilla odotetaan Euroopan keskuspankin laskevan korkoja, Wessman sanoo. Nämä koronlaskut eivät kuitenkaan välttämättä toteudu EKP:n ollessa huolissaan korkeasta inflaatiosta. Lainanottaja voi varmistaa korkojen laskun omasta puolestaan esimerkiksi koronvaihtosopimuksella. Korkojen ja valuuttakurssien heilahtelut heijastavat kasvanutta epävarmuutta sekä maailmantalouden että finanssimarkkinoiden tulevaisuudennäkymistä. Kuva selkenee parhaimmassakin tapauksessa vain hitaasti, Roger Wessman arvioi.

3 ilmoitusliite Cash management 3 Osallistu kyselyyn ja voita ylellinen yhden yön viikonloppuyöpyminen klaus k:n envy Plus -huoneessa sekä aamiainen ilmatar - ravintolassa kahdelle. kerro mielipiteesi teemalehdestämme! Osallistu kyselyyn internetissä osoitteessa : PÄIVÄLEHDEN ULOTTUVUUS JA AMMATTILEHDEN KESKITTYNEISYYS helsinki TUkhOlMA lontoo zürich MAdrid OslO kööpenhamina Berliini AMsTerdAM MilAnO dublin TAllinnA BrYssel new YOrk VArsOVA MAlMÖ hongkong riika

4 4 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Ydinosaamiseen keskittyminen luo joustavuutta yrityksen liiketoiminnalle Keskittymällä ydinosaamiseensa ja järkevään varojen hallintaan yritys voi säästää rahaa ja vapauttaa pääomia parempaan käyttöön. Teksti: Juhani Nurmi Yhä useammissa yrityksissä mm. IT:n, työsuhdeautojen ja muiden omaisuuserien ulkoistaminen ja vuokraus on yleistynyt. Tähän on monia eri syitä. Esimerkiksi rahoituslähteiden hajauttamisesta saatu hyöty, riskin siirtäminen, tai hallinnollisen tai erityisosaamispalvelun ostaminen sellaisesta paikasta, jossa tietotaito ja resurssit löytyvät samasta yrityksestä. Tällä tavoin keskittymisellä vapautetaan myös resursseja ja pääomia oman erityisosaamisen tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tämä tuo enemmän ketteryyttä liiketoiminnan usein nopeissa muutostilanteissa, ja kun pyritään kasvamaan esim. uusille markkina-alueille. Keskittymistä olennaiseen ydinosaamiseen Rahan tulisi olla yrityksessä aina järkevässä ja parhaiten tuottavassa käytössä, sanoo partneri Jan Montell KPMG:n Neuvontapalveluista. Useimmiten pohjimmiltaan on kyse siitä, että halutaan taata mahdollisimman hyvä tuotto omistajille. Mikään yritys ei osaa hallita täydellisesti kaikkea, niinpä rahaa ei tulisi myöskään sitoa liikaa sellaiseen omaisuuteen, joka ei ole suoraan osa omaa ydinliiketoimintaa. Montellin mukaan tasetta on hoidettava mahdollisimman tehokkaasti. - Monessa yrityksessä strategian painopistealueet vaativat rahaa, joka on parhaimmillaankin niukka voimavara. Siksi pitää miettiä miten tukiresursseihin liittyvä palvelu ja rahoitus kannattaa järjestää. Monet yhtiöt ovat myös velkaisia tai niihin sitoutuu liikaa omaa pääomaa, mikä on kallista, joten kassavirtojen ja pääomien hallinta on keskeinen vastuu. Vallitseva ajan henki sijoittajien keskuudessa on myös se, että yhtiössä keskitytään olennaiseen, tietylle tarkkaan rajatulle ydinalueelle, joka on aina helpompi luokitella ja arvottaa. Sijoita vapautuneet pääomat liiketoimintainvestointeihin Miksi sitten yrityksen kannattaa antaa jonkun tahon ottaa kontolleen tietyt omaisuuserät ja niiden hallintaan liittyvä osaaminen? - Koska tällä tavoin optimoidaan työnjakoa, parannetaan pääoman kiertoa, saadaan parempaa palvelua ja osa kustannusten mittakaavaeduista. - Voi olla, että yritys on esimerkiksi hankkinut taseeseen useiden miljoonien eurojen arvosta tietokoneita, servereitä ja tietoliikenneyhteyksiä. Jos yritys myy nämä ja ostaa hallinnointipalvelut ulkopuoliselta, yritys voi vaikkapa tehdä merkittävän liiketoimintainvestoinnin saamillaan varoilla. On aina järkevää pistää raha poikimaan uutta ja näin tukemaan kasvua, etenkin jos riskit ovat hallittavissa, Montell tuumii. Useiden rahoituslähteiden etuja ja haittoja Leasingissä tms. järjestelyissä on aina tärkeä ymmärtää mistä maksaa; mikä on rahoitusta, mikä palvelua ja miten omaisuuden arvon oletetaan muuttuvan. Koska leasing-sopimuksissa voi joskus ilmetä yllättäviä ehtoja, ja sitä surullisen kuuluisaa pientä printtiä esim. riskien jakoon liittyen, asiakkaan on osattava kysyä oikeat kysymykset. Kalkyylit ovat joskus monimutkaisia ja ne sisältävät erinäisiä olettamuksia. Toisaalta yrityksellä tulisi aina olla useita rahoituslähteitä, jos se tarvitsee nopeasti lainaa esim. johonkin suureen investointihankkeeseen. Leasing-järjestelyissä ei myöskään yleensä tarvita erillisiä vakuuksia ja ne voivat parhaimmissa tapauksissa olla erittäin joustavia. Palvelu ja vaihtoehdot ovat usein myös hyviä ja kattavia yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Jos kyseessä on puhtaasti rahoitustarpeen kattaminen, on (toinen) pankki usein rahoitusyhtiötä edullisempi vaihtoehto. - Kolmen vuoden leasing-sopimuksen päätyttyä yritys on maksanut usein leasing-kohteen koko hankintahinnan ja siihen päälle vielä kovan koron, eikä se ilman uutta sopimusta voi käyttää esim. kopiokoneita vaikka ne vielä olisivatkin täysin käyttökelpoisia. Varmista, että tiedät mistä maksat Ulkoistaminen ja/ tai omaisuuserien ja palveluiden hankinta ulkopuoliselta asiaan keskittyneeltä taholta on usein järkevä vaihtoehto yritykselle kuin yritykselle kassavirtoja ja tasetta optimoitaessa. - Kun pohtii leasingin kuukausierää tai vuokraa, kannattaa kuitenkin selvittää tarkkaan mistä se koostuu. Yrityksessä varat tulisivat aina olla tuottavassa käytössä eikä päinvastoin. Hyvä taloushallinta on näin ollen erittäin tärkeää, Montell tähdentää. Mikään yritys ei osaa hallita täydellisesti kaikkea, niinpä rahaa ei tulisi myöskään sitoa liikaa sellaiseen omaisuuteen, joka ei ole suoraan osa omaa ydinliiketoimintaa.

5 ilmoitusliite Cash management 5 KuVA: LAwRENcE SAwyER Rahoitusyhtiötuotteiden kysyntä jatkoi kasvuaan - myös kuluvan vuoden näkymät myönteisiä Uusi luotonanto kasvoi viime vuonna merkittävästi erityisesti ajoneuvojen sekä ATk- laitteiden leasingrahoituksessa. Finanssialan keskusliiton jäseninä olevien rahoitusyhtiöiden tuotteiden kysyntä oli kokonaisuudessaan voimakasta ja jäsenyhtiöiden yhteenlaskettu luottokanta kasvoi lähes 10 prosenttia edellisvuodesta. Rahoitusyhtiöiden uusi luotonanto kasvoi vuoden aikana voimakkaasti henkilöautojen (+ 17 %) ja kuljetuskaluston (+ 21 %) leasingrahoituksessa, joka johtui ennen kaikkea yritys- ja ammattikäyttöön tarkoitettujen ajoneuvojen myönteisenä jatkuneesta kysynnästä. Kehityksen taustalla oli myös huoltoleasingin kasvanut suosio. Uusi luotonanto kasvoi vuoden aikana voimakkaasti myös ATK- ja muiden konttorilaitteiden leasingrahoituksessa (+19 %). Kysynnän taustalla oli muun muassa yritysten lisääntynyt investointihalukkuus. Kasvu oli voimakasta myös rahoitusyhtiöiden tarjoamissa kulutusluotoissa, joiden luottokanta kasvoi 14 prosenttia. Tyypillisiä rahoitusyhtiöiden tarjoamia kulutusluottoja ovat korttisidonnaiset tililuotot sekä vakuudettomat kertaluotot. Myös kuluttajille suunnatun osamaksurahoituksen kysyntä jatkoi kasvuaan huolimatta autoveromuutoksen vuoden lopulla aiheuttamasta notkahduksesta uusien henkilöautojen myyntiin. Rahoitusyhtiöiden luottotappioiden ja järjestämättömien saamisten suhteellinen osuus on viimevuosina pysynyt erittäin alhaisena huolimatta uuden luotonannon merkittävästä kasvusta. Tästä ja jäsenyhtiöiden hyvistä tuloksista voidaan päätellä se, että luotonannon voimakas kasvu ei ole tapahtunut jäsenyhtiöiden riskinoton kustannuksella. FK:n rahoitusyhtiöjohtokunnan puheenjohtaja Vesa Kantee uskoo, että rahoitusyhtiötuotteiden osuus sekä yritys- että kulutusrahoituksessa kasvaa edelleen ja rahoitusyhtiötuotteiden osuus rahoituksessa lisääntyy. Yksityishenkilöiden luottamus omaan talouteen on tutkimusten mukaan edelleen korkealla, mikä näkyy mm. kulutusluottojen kohdalla korkeana luotonottohalukkuutena. Autoveromuutoksista johtuva uusien autojen myynnin vilkastuminen puolestaan ennakoi osamaksurahoituksen kysynnän myönteistä kehitystä. Lähde: Finanssialan keskusliitto

6 6 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Kannattaa tehdä SEPAsta Yrityksille maksuliikenteen käytäntöjen ja standardien yhdenmukaistuminen antaa mahdollisuudet kustannustehokkaampaan kansainväliseen liiketoimintaan, kun maksujen välitys tapahtuu joustavasti ja samalla tavalla useimmissa Euroopan maissa. Myös Ruotsi on mukana SEPA-maksujärjestelmässä. mistomuutokset. - Kannattaa aloittaa järjestelmätoimittajien kanssa neuvottelut SEPAn vaikutuksista yrityksen järjestelmiin varsinkin, jos on aikeissa muutoinkin lähivuosina panostaa esimerkiksi ERPinvestointeihin, Heikkinen sanoo. Mikä SEPA ja siirtymäkausi? Vuoden 2008 alusta alkoi Euroopassa siirtymäaika yhtenäiseen euromaksualueeseen (Single Euro Payments Area, SEPA). Siirtymäaika kestää tilisiirron osalta vuoden 2010 loppuun saakka. SEPA mahdollistaa euromääräisten maksujen maksamisen ja vastaanottamisen 31 Euroopan maan välillä samalla tavalla, samoin ehdoin ja hinnoin kuin kotimaassa. Siirtymäaikana Euroopassa yritysten, samoin kuin kaupunkien ja kuntien, kannattaa jo ottaa käyttöön IBANtilinumero (International Bank Account Number) ja BIC-koodi (Bank Identifier Code). Laskujen tiliyhteystiedoksi merkitään oma IBAN- ja BICkoodi. On hyvä kerätä käyttämiensä palvelu- ja tavarantoimittajien IBAN ja BIC-tiedot reskontraansa koko SE- PA-alueelta. Tässä oma pankkisi voi auttaa. Teksti: Päivi Remes Suurimman haasteen SEPA eli Euroopan yhtenäinen euromaksualue tuo lähinnä kaupan ja ravintolatoimen alalle: maksupäätekanta on uusittava niin, että uusi eurostrandardin mukainen sirumaksukortti toimii vuonna 2011 kaikkialla. Näkyvä muutos on se, että laskuissa tutun tilinumeron eteen ilmestyy maakoodi FI ja kaksi tarkistenumeroa eli se muuttuu kansainväliseksi IBAN-tilinumeroksi. - Jos ennen tilisiirtolomakkeessa luki pankin nimi ja maksun saajan tilinumero, niin nyt siinä näkyy pankin kansainvälinen osoite, ns. BICkoodi ja tilinumero IBAN-muodossa, opastaa Suomen Pankin ekonomisti Päivi Heikkinen. Heikkisen mukaan nyt tehdään kovasti töitä, jotta yhtenäiset maksustandardit saataisiin SEPA-alueilla kaikkien asiakkaiden käyttöön. - Kun jokainen maa muuttaa vähän omaa tyyliään, päästään yhtenäiseen järjestelmään. SEPA-tilisiirto ei ole monimutkainen asia tai uusi tuote, vaan oikeastaan maksun tekninen formaatti vain muuttuu. Myös suomalaisille tärkeät piirteet kuten laskuttajan viitteen välitys tai maksunaihekoodi ovat tulossa osaksi eurooppalaista maksamista. Ensi vuonna voimaan tuleva maksupalveludirektiivi määrää lisäksi kaikkien EU:n sisällä välitettävien maksujen toimitusajaksi yhden päivän vuodesta 2012 lähtien. Näin pelko siitä, että yhteisiin maksutapoihin siirtyminen heikentäisi suomalaisten palveluita, on tarpeeton. Yritys, reagoi nyt! Yrityksille tärkeintä nyt SEPAn siirtymäkaudella on huomioida maksuliikennejärjestelmiä koskevat ohjel- Suurimmat hyödyt SEPAsta koituvat yrityksille, jotka ovat tähän mennessä joutuneet pitämään tilejä eri Euroopan maissa helpottaakseen paikallista toimintaansa. - Kannattaa arvioida, montako maksuliikennetiliä ja pankkiyhteyttä tarvitsee. Maksuliikenteessä olevien kansallisten erojen vuoksi ei näitä tilejä jatkossa enää tarvita, vaan yrityksen kassanhallinnan voi suunnitella aivan uudelta pohjalta. Maan rajojen ylittävien maksujen määrän Heikkinen näkee myös jatkossa lisääntyvän niiden käydessä vaivattomammiksi. SEPA tuo kaupalle paljon uutta Siru-maksukortteja osa meistä vielä opettelee käyttämään kotimaan arkipäivässä, mutta moni on jo huomannut niiden kätevyyden matkoilla. Siru-kortit ovat siirtäneet maksun vahvistamisen näppäiltäväksi pin-koodilla, ja maksu tapahtuu samalla tavalla kaikkialla Euroopassa. - Tulevaisuuden maksukortit perustuvat turvallisempaan sirutekniikkaan. Toivoisin kuitenkin, että pinnäppäimistöjen turvallisuuteen kiinnitettäisiin entistä enemmän huomiota. Kun itse toiminto on uusi, Täysin uudentyylinen MAXX-kassapääte ja taloushallintaratkaisu on täällä! MAXX helpottaa aidosti tukku- ja vähittäiskaupan päivittäisiä rutiineja: se automatisoi rutiinit niin asiakaspalvelun, logistiikan kuin taloushallinnonkin saralla ja ohjaa käyttäjäänsä. Monipuolinen MAXX toimii myös toiminnanohjaus- (ERP) sekä asiakkuudenhallintajärjestelmänä (CRM). MAXX:n hoitaessa myös sisäisen viestinnän, rutiineista vapautunut aika on mahdollista käyttää vaikkapa investointien suunnitteluun ja asiakaspalveluun näin MAXX-sijoitus poikii tuloksia moninkertaisesti. - MAXX on täysin uusi ratkaisu ja lähestymistapa: se on viimeisintä tekniikkaa hyödyntävä järjestelmä, joka hoitaa älykkäästi itse asioita. Siinä on sisäänrakennettu työnkulun etenemisen valvonta ja ajantasaraportointi eli erillisiä raportteja ei enää tarvitse ajaa, vaan käyttäjän kirjautuessa järjestelmään, ohjelma kertoo mihin on jääty ja mitä käyttäjän pitää seuraavaksi tehdä, kuvailee Receptum Oy:n toimitusjohtaja Jukka Mäki-Moijala. Täydellisesti räätälöitävissä - MAXX:n yksi parhaita piirteitä on se, että sen vahva tietoturvasuoja mahdollistaa erilaisten käyttöoikeuksien räätälöinnin. Lisäksi MAXX:ia voi hankkia paloina: esimerkiksi EMV- eli sirukorttiominaisuuden ja monipankkiratkaisun olemassaoleviin järjestelmiin tai sitten koko pakettina, yrityksen koosta riippumatta, Mäki-Moijala kertoo. MAXX on älykäs järjestelmä, joka ohjaa työtä, hallinnoi käyttäjäoikeuksia ja hoitaa reaaliaikaisen raportoinnin aina kassavirta-analyyseihin saakka. MAXX sisältää myös ERP:n, CRM:n sekä maksuliikenneratkaisut kuten EMV:n ja sähköisen laskutuksen. MAXX hyödyntää Microsoftin uusinta teknologiaa (esim. Vista, Office System 2007). Receptum Oy on täyden palvelun tietotekniikkatalo, joka toimittaa IT-ratkaisuja ja -palveluita tukku- ja vähittäiskaupan, apteekin, hammaslääkäriasemien sekä lääkäriasemien tarpeisiin. Kokonaistoimitukset sisältävät ohjelmistojen ja laitteiden lisäksi asennus- ja huoltopalvelun, koulutuksen sekä helpdesk-tuen. Lisätietoja: puh (09) ja

7 ilmoitusliite Cash management 7 KuVA: KRISTIAN gehradte asiaa ei maksaja itse aina huomaa suojata näppäimistöä riittävästi. Maksupäätelaitteiden yhteiset eurooppalaiset standardit ovat valmistumassa, ja niiden odotetaan tulevan käyttöön lähivuosina. - Standardit eivät näy kuluttajalle, mutta kaupalle ne avaavat uusia mahdollisuuksia kilpailuttaa maksupäätetoimittajia ja maksutapahtumien hyvityspalveluita. Standardien voimaantulo kannattaa ottaa huomioon, kun maksupäätteiden päivityksiä tai uusimista suunnitellaan, jotta kauppa pääsisi hyötymään yhtenäisestä euromaksualueesta mahdollisimman pian. Kaupankäynti lisääntyy Siru kortilla maksaessasi muista turvallisuus estä vaikka kädelläsi toisia näkemästä näppäilemääsi 4-numeroista Pin-koodia älä säilytä tunnuslukua samassa paikassa kuin maksukorttiasi tallenna maksukortin sulkupalvelun puhelinnumero kännykkääsi Lähitulevaisuudessa Heikkinen näkee selkeästi standardoidun maksujärjestelmän edut. - Erillisten maksujärjestelmien ylläpito-, päivitys- ja muutoskustannukset jäävät pois. Yhtenäisillä maksupalvelumarkkinoilla kilpailu lisääntyy, mikä näkyy loppuasiakkaille alempina hintoina ja monipuolisempana palvelutarjontana. Maksuliikenteen yhtenäistäminen paitsi helpottaa, myös lisää Euroopan välistä kauppaa ja on luonnollinen osa Euroopan integroitumista. Lopulta siis me kaikki hyödymme SEPAsta. Mikä SEPAn myötä muuttuu paremmaksi? Tilisiirrot sepa-tilisiirroilla voi maksaa euromaksuja sepaa käyttäviin maihin samalla tavalla kuin vastaavan kotimaan maksun. esimerkiksi yrityksen ei tarvitse tehdä erikseen ulkomaanmaksua maksaessaan vaikkapa saksaan tai italiaan. Tilien määrä yksi tili toimii kaikkialla euroopassa; yhden eurotilin kautta yritys voi hoitaa kaiken euromaksualueen maksuliikenteen Maksukortit sepa-maksukorteilla eli sirumaksukorteilla kuluttajat voivat tehdä ostoksia ja nostaa rahaa käteisautomaateista samalla tavalla ja samoin ehdoin koko sepa-alueella Kansainvälistyminen pienempien yritysten kansaivälistymiskynnys madaltuu, kun maksuliikennerutiinit eivät vaadi sen enempää vaivaa kuin kotimaassakaan byrokratian väheneminen yritykset välttävät laskuttamiseen, maksuliikenteen virtojen maakohtaiseen käsittelyyn ja likviditeetin hallintaan liittyvän ylimääräisen byrokratian ja lisäkulut (lähde: suomen Pankin ja nordean sepa-infomateriaalit) Käteinen raha ei ole katoamassa käteisautomaatit yleistyvät; nosto-, talletus- ja erilaiset maksuautomaatit ovat tulossa suomenkin vähittäiskauppoihin. Uuden tekniikan avulla turvallisuus rahan käsittelyssä lisääntyy: rahan väärennökset on entistä helpompi paljastaa ja toimipaikkojen turvakassat minimoivat rahan kuljettamisen. Aimo Kiviaho Intermarketing Oy:stä Vaikka meillä ei enää omaa markkaa olekaan käytössä, on käteinen euroraha silti tärkeä osa arkipäiväämme. Rahaan liittyy tunneperäistä sitoutumista aivan samoin kuin edelleen haluamme lukea paperista sanomalehteä internet-uutisten lisäksi. - Onkin yleinen harhakäsitys, että käteisen rahan määrä olisi vähentymässä. Tilastojen mukaan Suomessa ei ole rauhan aikana ollut koskaan näin paljon käteistä rahaa liikenteessä kuin tällä hetkellä eikä muutosta toiseen suuntaan ole näkyvissä, kertoo aimo Kiviaho Intermarketing Oy:stä. Tähän on olemassa myös selkeitä syitä. Euroon siirtymisen myötä ja matkailun lisääntyessä turistit jättävät maahamme käteistä valuuttaa. Lisäksi erilaisten käteisraha-automaattien monipuolistuminen ja lisääntyminen tukee käteisen liikkuvuutta. - Pankeissa lisääntyvät talletusautomaatit. Käteisellä toimivia automaatteja on yhä enemmän ja lisäksi uutena valtauksena näkisin ns. itsepalvelukassojen lisääntymisen kaupoissa. Kun asiakas valitsee ja maksaa tuotteen itse, se sitoo vähemmän kaupan henkilökuntaa ja lisäksi tarjoaa mahdollisuuden pienillä kioskityyppisillä kaupoilla pidentää aukioloaikaa vaikkapa vuorokauden ympäri, Kiviaho kuvailee. Uusin tekniikka tuo lisäturvaa - Rahan käsittelyä tehostamalla voidaan pankin ja kaupan alalla saavuttaa merkittäviä säästöjä. Tuotteemme kattavat koko rahankäsittelyketjun setelien tunnistamisesta rahan pakkaamiseen ja turvalliseen säilytykseen. Kun rahaa ei tarvitse kuljettaa erilliseen laskenta- tai säilytyspaikkaan, myös riskit pienenevät. Lisäksi takaamme toimittamallemme laitteistolle todella hyvän huollon, Kiviaho painottaa. Uusia bisnesmahdollisuuksia Kaupan alalla on herännyt Kiviahon mukaan kasvava kiinnostus rahankäsittelyyn liittyviin uusiin mahdollisuuksiin: itsepalvelupikakassa voi olla selkeä kilpailuvaltti tai jopa pohja kokonaan uuden liikeidean huoltamo- tai lähikauppaketjulle. Lisätietoja:

8 8 Cash management ilmoitusliite Käytännön kokemuksia Lyhyesti: sirukorttimaksamisen myötä valvonta ja raportointi helpottuivat Mehiläisessä. Tiedot siirtyvät automaattisesti toiminnanohjausjärjestelmän ja maksupäätteen välillä. suomalaisyritysten korttimaksupisteistä noin 35 prosenttia on sirukorttiajassa. Maksaminen sirukortilla on turvallista. Maksukorttialan Pci-tietoturvastandardi vähentää tietomurtojen riskiä. Mehiläisessä emv- sirumaksamiseen siirtyminen on helpottanut valvontaa ja raportointia sekä parantanut maksamisen turvallisuutta. sirumaksaminen yleistyy kiihtyvällä vauhdilla. TEKSTI: PÄIVI PIISPA Terveydenhuoltopalveluita tarjoava Mehiläinen Oy otti käyttöönsä sirukorttimaksamisen reilu vuosi sitten. Palvelun keskitetty hallinta, valvonta ja raportointi ovat olleet keskeisimmät hyödyt EMV-maksuintegraation käyttöönotosta sekä joustavasta tiedonsiirrosta maksupäätteen ja terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän välillä. Raportointi on hyvin monipuolista ja täyttää vaativatkin tarpeet, kertoo Mehiläisen liiketoiminnan kehitysjohtaja anssi hartiala. Toiminnanohjausjärjestelmään kirjattu summa siirtyy automaattisesti maksupäätteelle, ja kun asiakas on hyväksynyt maksun omalla pin-koodillaan, tieto maksun suorituksesta siirtyy maksupäätteeltä toiminnanohjausjärjestelmään. Näppäilyä ei enää tarvita, ja inhimillisten virheiden mahdollisuus on vähentynyt, tiivistää Hartiala. Suomalaisyrityksien korttimaksupisteistä on noin 35 prosenttia varustettu sirukorttimaksu- ominaisuudella. Sirukorttimaksamisen käyttöönottovauhti on kiihtynyt. Asiaan vaikuttaa myös SEPAhanke, yhtenäinen euromaksualue, jonka yhtenä tavoitteena on, että kaikki pankki- ja luottokortit ovat sirullisia Euroopassa vuoteen 2010 mennessä, Manisonin toimitusjohtaja Päivö eerola kertoo. Turvallista maksamista Sirukortin avulla korttimaksamisen turvallisuus lisääntyy, kun korttien väärentäminen ja väärinkäyttö on vaikeampaa. Maksamisen turvallisuus paranee myös, kun maksaja ei

9 ilmoitusliite Cash management KuVA: PO INT TRAN SAcTION SySTEMS Oy luovuta korttia näkyvistään ja tunnistautuminen tapahtuu aina henkilökohtaisella tunnusluvulla. Tulevaisuudessa korttitapahtumien hallintaan vaikuttaa myös PCI DSS tietoturvastandardi. Se on kansainvälinen maksukorttialan standardi, jonka on tarkoitus vähentää tietomurtojen riskiä. Sen noudattaminen on tulevaisuudessa pakollista kaikille korttitapahtumia vastaanottaville, välittäville tai tallentaville tahoille. Keskitinpalvelumme avulla korttitapahtumia ei varastoida enää kauppiaan tietojärjestelmään vaan palvelimellemme. Tällöin PCI DSS -stan- dardin noudattaminen on pääosin meidän vastuullamme. Manisonin keskitettyjen palveluiden avulla hoidetaan kaikki korttimaksamiseen liittyvät taustatoiminnot kuten pankkilähetykset, palautteiden seuranta sekä maksupäätteiden parametri- ja korttitaulupäivitykset. Samalla korttitapahtumien seuranta ja raportointi voidaan keskittää ja automatisoida sekä tehostaa näin päivittäistä toimintaa, Eerola kertoo. KuVA: MANISON MAKSuJÄRJESTELMÄT Oy Mehiläisestä 9

10 10 Cash management ilmoitusliite KuVA: QuAVONDO NguyEN Sähköinen laskutus kuuluu yhä useamman yrityksen arkirutiineihin suurissa suomalaisyrityksissä on päästy kansainvälisestikin hyvään käyttöönottovauhtiin yritysten välisessä sähköisessä laskutuksessa. nyt haasteena on pienimpien yritysten saaminen mukaan sähköiseen laskutukseen, kuluttajille lähetettävien verkkolaskujen käyttöönotto ja koko kaupankäyntiprosessin sähköistäminen. TEKSTI: PÄIVI PIISPA Kustannussäästöt, ajan säästö ja virhemahdollisuuksien väheneminen ovat pääsyitä siihen, miksi prosesseja, kuten laskutusta, halutaan sähköistää. Suomessa on aloitettu yritysten välisten talousprosessien sähköistäminen juuri laskutuksesta, koska lasku on kaikkein yhdenmukaisin ja määrämuotoisin asiakirjoista, joita käytetään myyjän ja asiakkaan välisessä kanssakäymisessä. Tavoitteena kuitenkin on, että kaupankäynti tulee täysin sähköiseksi: tarjousasiakirjat, tilaaminen, laskutus sekä tositteiden toimittaminen kirjanpitäjälle ja niiden käsittely hoituisivat jatkossa mahdollisimman automatisoidusti sähköisten prosessien kautta. Seuraava askel sähköistämisessä on se, että siirrytään sähköisen laskutuksen lisäksi myös sähköiseen tilaamiseen. Tärkeää on, että sähköiset toimintatavat tulevat koko liiketoimintaketjun matkalle, muuten täysiä hyötyjä ei voida saada, Jari salo Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKEstä kertoo. Suomi on yritysten välisessä sähköisessä laskutuksessa maailman kärkimaita. Suurimmat yritykset ovat olleet sähköisen laskutuksen aktiivisimpia käyttöönottajia, koska mitä suurempi yritys, sitä enemmän hyötyä se saa laskutuksen automatisoinnista. Kun laskujen ja tapahtumien määrä kasvaa, automatisointi lisää tehokkuutta. Tietoja ei tarvitse syöttää enää manuaalisesti. Myös inhimillisten virheiden mahdollisuus vähenee ja prosessit yhdenmukaistuvat. Mikroyrityksillä sähköisen laskutuksen käyttöönotto on vielä vähäistä. Kun laskujen määrät ovat suuria, sähköisen laskutuksen käyttöönotosta saatavaa säästöä on helpompi verrata sen käyttöönotosta aiheutuvaan kustannukseen. Siksi pienet yritykset voivat ajatella, ettei sähköisestä laskutuksesta ole tarpeeksi hyötyä. Uskon kuitenkin, että sähköiseen laskutukseen siirtyminen on edessä jokaisella yrityksellä, Salo sanoo. Kuluttajatkin saavat tottua verkkolaskuihin Verkkolaskutus on jakaantunut vahvasti kahteen: yritysten väliseen verkkolaskutukseen ja kuluttajaverkkolaskutukseen. Kuluttajapuolella ollaan vasta alussa, vaikkakin voimakkaassa kehityksessä. Jotkut suuret yritykset ovat jo siirtyneet sähköiseen kuluttajalaskutukseen ja jopa perivät paperilaskusta erillisen maksun. Kuluttajapuolella haasteena on sähköisen laskutuksen toimintamallin saaminen riittävän yksinkertaiseksi sekä se, että ihmiset luottavat Kassavirran hallinnasta lisähyötyä laiskana makaava raha on hukkaan heitetty mahdollisuus. TEKSTI: PÄIVI SURAKKA - Kassavirtojen ennustaminen on aina ollut yrityksille olennaisen tärkeää. Nyt se on entistäkin tärkeämpää yritysten kansainvälistymisen ja tietotekniikan kehityksen myötä, kertoo Finanssialan Keskusliiton kehityspäällikkö Päivi Pelkonen. Kokemusta cash managementista Pelkoselle on kertynyt aiemmalta pankkiuraltaan. - On hirveän tärkeää tietää, mihin yrityksen pääoma on sitoutunut, pyrkiä pienentämään sitoutunutta määrää ja kierrättää pääomaa. Oleellista kassavirtojen hallinnassa on myös nopeuttaa sisääntulevan rahan saapumista, pienentää varastoja ja miettiä maksuehdot järkeviksi, jottei oma rahoitustarve jää liian vähälle huomiolle. - Kaikkein edullisin ja paras pääoman lähde löytyy aina yrityksen sisältä, Pelkonen kiteyttääkin ja jatkaa: - Varsinkin jos yritystoimintaan liittyy eri valuutoissa tapahtuvia kauppoja, täytyy valuuttakurssiriskien minimoimiseksi pystyä hallinnoimaan kassavirtoja. Tehokkaan cash managementin mahdollistaa tekniikka ja keskitetyt taloushallinnon ratkaisut. Kassavirtaennustus onnistuu perustasolla pelkällä Excelillä, mutta nykyisin erilaiset taloushallinto-ohjelmistot tarjoavat kattavampia ja kehittyneempiä eväitä likviditeetin hallinnan suunnitteluun. Ohjelmat, jotka analysoivat, hoitavat automaattisesti datan siirtämisen ennusteisiin ja luovat worst ja best case skenaariot helpottavat käyttöpääoman hallintaa huomattavasti. Riippuu hyvin pitkälti yrityksen toimialasta ja rakenteesta millaisia kassaennusteita on hyödyllistä luoda. Ennustettavuus ylipäänsä vaihtelee toimialan mukaan. - Esimerkiksi kansainvälisen metsäyhtiön kassavirtaennustaminen on ihan erityyppistä kuin vaikkapa pääasiassa kotimaassa toimivan rakennusalan yrityksen, Pelkonen huomauttaakin. Tulevaisuus on kuitenkin kaikkien ennusteiden perspektiivi, ja tarkoituksenmukaisuudesta riippuen ennusteita voidaan luoda päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuositasolla. - Ja totta kai tänään katsotaan miten ennusteet pitivät paikkaansa ja tuliko poikkeamia. Ennusteiden teko on valveutuneen yrityksen päivittäistä työtä. Kattavia taloushallinnon palveluja tuottava tilitoimistokonserni Rantalainen Oy IA International on perustettu Palveluksessamme on yli 220 alan koulutettua ammattilaista. RAN-Palkat ja sähköinen eran -Accounting edustavat vahvaa osaamistamme. Kansainvälisyyttä edustavat yhteistoimintatoimistot Tallinnassa ja Tukholmassa sekä maailmanlaajuinen Polaris International -verkosto. RANTALAINEN OY IA INTERNATIONAL Pääkonttori Hyvinkäällä: Sahakuja 4, Hyvinkää Puhelin Vähemmän työtä, vähemmän kuluja, enemmän tuloksia Readsoftin ohjelmistolla saat erityyppiset liiketoimintadokumentit nopeasti oikeaan paikkaan, sähköisenä ja valmiina käyttöön. Kun kaikki saapuvat asiakirjat kulkevat samaa reittiä, olivat ne sitten paperisia tai sähköisiä, ovat ne helpommin hallittavissa. Käsittelyyn kuluva aika vähenee ja tuottavuus kasvaa. Integrointi talous-, yritystietojärjestelmään ja arkistoon antaa sinulle lähes täysin automatisoidun asiakirjavirran. Ole yhteydessä meihin jo tänään, niin saat kuulla lisää ratkaisuistamme. Readsoft Oy, Sinimäentie 8 b, Espoo

11 ILMOITUSLIITE CASH MANAGEMENT 11 Sähköinen laskutus pähkinänkuoressa: Kustannussäästöt, ajan säästö ja virhemahdollisuuksien väheneminen ovat pääsyitä siihen, miksi laskutusta halutaan sähköistää. Suomi on yritysten välisessä sähköisessä laskutuksessa maailman kärkimaita. Kuluttajapuolella ollaankin vasta alussa. Myös julkishallinnossa mennään voimakkaasti kohti sähköistä laskutusta, tilausta ja hankintatoimea. Parhaillaan on käynnissä erilaisia hankkeita ja työryhmiä, joiden avulla pyritään luomaan koko Euroopan kattavia toimintatapoja ja standardeja verkkolaskutukseen. Lisää tietoa verkkolaskusta löytyy TIEKEn Verkkolaskufoorumin sivuilta: verkkolaskufoorumi/ jostain syystä paperilaskuun enemmän kuin sähköiseen laskuun. Sähköiseltä toimintatavalta odotetaan korkeaa varmuutta ja virheettömyyttä, mikä sinänsä on oikein, mutta korostuu selvästi verrattuna paperilaskuun, Salo sanoo. Myös julkishallinnossa mennään voimakkaasti kohti sähköistä laskutusta, tilausta ja hankintatoimea. Julkishallinnossa on hankintatoimen yrityslaskujen lisäksi myös paljon kuluttajilta perittäviä laskuja, kuten tv-lupa ja autorekisterimaksu. Kansainvälisiä pelisääntöjä luodaan Salon mukaan suomalaisyritykset pystyvät lähettämään sähköisiä laskuja jo Pohjoismaihin ja joihinkin Euroopan maihin. Euroopan- ja maail- manlaajuisia yhtenäisiä pelisääntöjä ollaan kehittämässä, jotta laskut kulkisivat kansainvälisestikin sähköisesti. Parhaillaan on käynnissä muun muassa EEI eli European Electronic Invoicing -työryhmä, jossa laaditaan yhteisiä toimintatapoja, standardeja ja sääntöjä Eurooppalaiselle verkkolaskutukselle. Suomalaiset ovat mukana aktiivisesti kansainvälisissä sähköisen laskutuksen hankkeissa. Sähköisen asioinnin täytyy olla yhtä helppoa kuin heinän teko Erityisesti pk-sektorilla sähköinen asiointi on tärkeää ja siksi sen täytyy sujua helposti. Servinet Communication Oy on keskittynytkin juuri pk sektorin sähköisten palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Ja palveluilla riittää kysyntää! - Suurin asiakasryhmämme on päivittäistavarakauppa sekä hotelli-, ravintola- ja cateringala. Tavarantoimittajat tietävät, että esimerkiksi vähittäiskaupan valikoimissa pysyminen tai sinne pääseminen edellyttää toimittajilta valmiuksia sähköiseen asiointiin. Niinpä me tarjoamme ratkaisuja, joissa eri yritykset ja erilaiset tietojärjestelmät juttelevat keskenään sujuvasti. Vähimmäisedellytys sähköisen asioinnin aloittamiselle on vain tietokone, selain ja nettiyhteys, sanoo Servinet Communication Oy:n myyntijohtaja Pasi Keronen. Sähköistä ja sähäkkää Sähköinen tilaus-, toimitustieto- ja laskutusprosessi on kaupan elinehto. Hyvä sähköinen järjestelmämme paitsi lisää toimitusvarmuutta ja -nopeutta, vapauttaa aikaa parempaan asiakapalveluun niin kaupan myymälöissä kuin tavarantoimittajankin päässä. - epostilokero on nykyaikaa: Servinetin epostilokero välittää tilaukset, kuormakirjat ja laskut HoReCa -tilaajien, kaupan tukku- ja keskusliikkeiden sekä tavarantoimittajien välillä. Vuosittain välitämme miljoonia liiketoimintasanomia liikekumppaneiden välillä. Lisätietoa: epostilokero toimittajaportaalin yhteydet ja palvelut Keskusliikkeet, tukut ja HoReCa-tilaajat Keskusliikkeen EDI -operaattori Servinet Servinet Tavarantoimittajat TILAUS Anttila Oy Oy Carlson Heinon Tukku Oy Inex Partners Oy Intrade Partners Oy Kespro Oy Kodin Terra Meira Nova Oy Oy Myntti Ab Rautakesko Oy Ruokakesko Oy SOK ja alueosuuskaupat Stockmann Oy Tarjoustalo Oy Tokmanni Tradeka Oy Tuko Logistics Oy Wihuri Oy Aarnio HoReCa -tilaajat KUORMAKIRJA LASKU epostilokero toimittajaportaali Perusliittymät Siirtopalveluliittymät FTP/EDI/OVT liittymät

12 12 CASH MANAGEMENT ILMOITUSLIITE Asiakassuhteiden arvo myös saatavien hallinnassa Perinteinen factoring tai laskusaatavien myynti ulkopuoliselle taholle on nykyisin suosittu keino yrityksille hankkia lisärahoitusta. Mikäli todellista rahantarvetta ei ole, yritys voi menettää saatavien myynnin johdosta tärkeää asiakasrajapintaa. Teksti: Juhani Nurmi - Kun yritys tarvitsee rahoitusta, saatavien myynti ulkopuoliselle taholle on yleistynyt monissa yrityksissä, sanoo toimitusjohtaja Juhani Ollila OK Perinnästä. - Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä win-win -tilanne molemmille osapuolille, mikäli todellista rahantarvetta ei ole. - Tulee muistaa, että omien saatavien luopumisessa voidaan menettää tärkeää asiakasrajapintaa. Esimerkiksi yritykset, joilla on yrityssaatavia, eivät ole aina kiinnostuneita tästä tuotteesta. Arvokasta tietoa asiakkaasta Jos kyseessä ei ole kertaosto vaan jatkuva asiakassuhde, Ollilan mukaan pitämällä saatavat itsellä myös asiakaskontakti säilyy. Näin saadaan arvokasta tietoa asiakkaasta yleisesti sekä myös asiakkaan taloudellisesta tilanteesta. - Kertakaupassa tämä ei niinkään korostu. Toisaalta jos yritys haluaa panostaa korkealuokkaiseen palveluun, tulee sen mielestäni myös joustaa sellaisen asiakkaan kohdalla, jolla on mahdollisesti väliaikainen ongelma likviditeetin suhteen, Ollila muistuttaa. Suomessa maksetaan Eurooppaa säntillisemmin Juhani Ollilan mukaan Suomessa ollaan maksukäytännön suhteen huomattavasti paremmassa tilanteessa kuin muualla Euroopassa. - Meillä sekä yksityis- että yrittäjäsektorilla maksetaan Jos yritys haluaa panostaa korkealuokkaiseen palveluun, tulee sen myös joustaa sellaisen asiakkaan kohdalla, jolla on mahdollisesti väliaikainen ongelma likviditeetin suhteen. useimmiten säntillisesti laskut. Luottotappiot ovat Suomessa keskimäärin vain 0,5 1 prosentin luokkaa, jota on pidettävä alhaisena lukuna. Suuria maksuvaikeuksia ei yleensä ilmene. - Suomalaisten kurinalaiseen taipumukseen hoitaa maksunsa on luultavasti paljon kulttuurillisia ja historiallisia syitä, Ollila arvelee. Asiamiesperinnän puolesta Juhani Ollila myöntää, että OK Perintä on perimistoimisto, jossa puhutaan asiamiesperinnän puolesta. - Jos meiltä kysytään neuvoa, emme välttämättä suosittele asiakkaalle, että omia saatavia kannattaisi myydä. Laskutusprosessin ulkoistaminen tai saatavien myynti tulisi perustua todelliseen tarpeeseen. Myös vanhoista luottotappioista ja saatavasalkuistakin saa paljon enemmän rahaa, jos jaksaa odottaa kärsivällisesti, vaikka Lyhyen koron rahastot osana kassanhallintaa Yhä useammassa suomalaisrityksessä on viime vuosina panostettu tarkemmin kassanhallintaan: likviditeetti ja investointimahdollisuuksien varmistaminen pyritään tasapainottamaan mahdollisimman hyvällä korkotuotolla. Pankeissa ollaankin herätty tarjoamaan eri kokoisten yritysten tarpeisiin rakennettuja sijoituskohteita. Teksti: Päivi Remes Lyhytaikainen ylimääräisten kassavarojen sijoittaminen on olennainen osa yrityksen kassavarojen hallintaa. Lyhytaikaisen sijoituksen avulla varmistetaan kassavarojen arvon säilyminen ja tuotto sekä investointien mahdollisuus. - Yritykset ovat selvästi löytäneet rahastot viime vuosien aikana. Lyhyen koron rahastot ovat suosituimpia, koska ne tarjoavat maltillista tuottoa pienellä riskillä. Ne sopivat myös lyhytaikaiseen sijoittamiseen, kuten korkoporrastettujen pankkitalletusten vaihtoehdoksi tai yrityksille kassavarojen tehokkaaseen hoitoon. Lyhyen koron rahastot ovat historiassa tarjonneet hyvää rahamarkkinatuottoa, sanoo Antti Paitula OP-Rahastoyhtiöstä. Vaivatonta ja helposti seurattavaa Rahastovalikoima kehittyy ja monipuolistuu jatkuvasti. Tarjonnan viidakossa aloitteleville sijoittajille on kuitenkin tarjolla edelleen myös helposti hahmotettavia perustuotteita. Pankit tarjoavat myös yhä konkreettisempaa ja tehokkaampaa apua sijoitusten seurantaan. - Esimerkiksi osake- ja korkosijoituksia sisältävät yhdistelmärahastot tarjoavat hyvin hajautetun sijoitussalkun pienillekin summille. Sijoitusten seurannan vaivattomuuteen on panostettu merkittävästi muun muassa verkkopalveluita kehittämällä. Yritys saa raportoinnin omistuksistaan automaattisesti. Rahastoosuuksien arvot lasketaan päivittäin ja osuudet voi pääsääntöisesti aina lunastaa takaisin tilille lunastusta seuraavaksi pankkipäiväksi. Lisäksi automaattisella katteensiirrolla likvidit varat siirtyvät haluttaessa ilman yritykseltä vaadittavia erillistoimia suoraan lyhyen koron rahastoon, Paitula sanoo. Kokonaiskartoituksesta liikkeelle - Parhaiten pääsee liikkeelle ottamalla yhteyttä omaan pankkiinsa. Myös netistä löytyy hyvin tietoa tuote- ja palvelutarjonnasta ja pankkien sijoitustilaisuuksissa käsitellään kassanhallintaa. Kokonaisvaltaisen yrityksen alkukartoituksen jälkeen voidaan todeta yrityksen kokonaistilanne, riskinottohalukkuus ja sijoitettavien varojen määrä, minkä jälkeen etsitään yritykselle sopivin sijoitusratkaisu, Paitula opastaa.

13 ilmoitusliite Cash management 13 KuVA: claudiobaba huomioon Kehityksen kärjessä. Nykyaikaiset tuotteet ja palvelut kaikkeen kortilla maksamiseen Point SSL - nopeat varmennukset kiinteällä kuukausimaksulla (laajakaista, GPRS) myynti: siihen menisikin useampi vuosi, Juhani Ollila suosittelee. Diplomatialla lisäarvoa asiakkaalle Perintätoimiston tulisi olla perintäpuolella ikään kuin toimeksiantajan lähettiläs perittävään päin. Puhelinperintä on Ollilan mielestä kaikkein hienotunteisin ja tehokkain tapa hoitaa perintäasioita. - Perittävä on monesti kovin helpottunut, kun pääsee puhumaan ääneen veloistaan. Kaipa asioista puhumiseen voidaan suhtautua myös jonkinlaisena psykologisena synninpäästönä. Joka tapauksessa fiksusti ja diplomaattisesti toimimalla saadaan paljon lisäarvoa asiakkaalle, sillä tuleehan hyvään palveluun panostaminen olla kunnia-asia. Automaattisella katteensiirrolla likvidit varat siirtyvät haluttaessa ilman yritykseltä vaadittavia erillistoimia suoraan lyhyen koron rahastoon. Älä anna taantuman taklata! KuVA: FELIx MÖcKEL hoidamme perinnän maksujärjestelyt Atradius Credit Insurance N.V. on vakavarainen yhteistyökumppani jolla on kansainvälinen reittaus: S & P A (Strong) / Stable Moody s A2 (Strong) / Stable Soita:

14 14 Cash management ilmoitusliite Arvopaperistamisesta apua riskienhallintaan kun taseeseen on päässyt kertymään huomattavia riskikeskittymiä, voi ratkaisu löytyä arvopaperistamisesta. PÄIVI SURAKKA Arvopaperistamista hyödyntävät perinteisesti pankit, jotka muuttavat lainakantoja likviideiksi arvopaperistamisen avulla. Suomessa myyntisaamisten arvopaperistaminen on kuitenkin uusi juttu. GNT oli ensimmäinen case Suomessa, kertoo Underwriter tuuli Kumpulainen Atradius Credit Insurancesta, ja jatkaa: Arvopaperistaminen on lisääntymässä, koska se on kätevä työkalu likviditeetin parantamiseen. Arvopaperistaminen tarkoittaa lyhykäisyydessään sitä, että taseen epälikvidit saamiset muunnetaan sijoittajille myytävään muotoon. Tällöin joskus tulevaisuudessa toteutuvista myyntisaamisista saadaan rahat käyttöön heti. Arvopaperistaminen synnyttää siis pääomaa. Arvopaperistaminen soveltuu parhaiten suurille yrityksille, joilla myyntisaamisten kanta on riittävän suuri. Koska arvopaperistaminen keventää tasetta poistamalla siitä epälikvidejä ja tuottamattomia eriä, voidaan varat sijoittaa keskeiseen liiketoimintaan. Siten arvopaperistaminen on erityisen käytännöllinen voimakkaasti kasvaville, nuorehkoille yri- tyksille, joiden luottoluokitus ei ole vielä kovin korkea. Arvopaperistamisen avulla yritys saa käyttöön edullisempaa päääomaa kuin olisi markkinarahoituksen kautta mahdollista saada. VELALLINEN maksut Yksinkertaistettu kuvio arvopaperistamisesta Riskienhallinnallista apua arvopaperistamisesta on varsinkin silloin, kun tulevaisuudessa on odotettavissa huomattava määrä myyntisaamisia, mutta ei ole mielekästä tai mahdollista odottaa niiden tuloutumista. Koska tuloutumisajankohta voidaan arvopaperistamisella siirtää nykyhetkeen, väistyy tulevaisuuden luoma epävarmuus. Kaavio: Tuuli Kumpulainen, Atradius credit Insurance N.V. toimitukset Rahoituksen riskejä ei hallita tyhjiössä rahoituksen riskien hallinnassa tulee ekonomisti Arto Elomaan mukaan panostaa erityisesti systemaattiseen lähestymistapaan. TEKSTI: VEERA JUSSILA Yritystoiminnan riskejä ei voi lokeroida ja ratkaista erillisinä saarekkeina, korostaa ekonomisti Arto Elomaa Finanssialan Keskusliitosta. - Riskilajit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan osittain päällekkäisiä ja riippuvaisia toisistaan. Markkinariskistä voi tulla vastapuolesta johtuva luottoriski, jos vastapuoli ei ole suojautunut markkinariskiltä oikein. Paloriski voi taas olla myös rahoituksen riski, mikäli kiinteistö on luoton vakuutena. Rahoituksen riskien hallinta tulisikin Elomaan mukaan kytkeä muun riskienhallinnan osana kiinteästi yrityksen strategiaan. - Riskienhallinta-ajattelun pitäisi olla jokapäiväistä johtamista. En usko, että esimerkiksi Nokian menestys olisi muulla tavalla onnistunut, Elomaa arvioi. Strateginen ote myös rahoittajan etu Vaikka rahoitustoiminta ei yrityksen sisällä saakaan eristyä, voi rahoitusriskien hallinnan ulkoistaminen sen sijaan olla hyvä ratkaisu. - Rahoitukseen liittyvissä päätöksissä on usein hyvä, että asiaa katsotaan myös ulkopuolelta. Ulkoistaminen merkitsee myös henkilöriskin vähentymistä. Se on jälleen esimerkki riskien vuorovaikutuksesta. Yritysjohtajien finanssiosaaminen on Elomaan mukaan kehittynyt huimasti viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. Isojen yritysten rahoitusjohtajat voisivat hänen mukaansa olla myös rahoittajalla töissä. Riskien strategisen hallinnan kannalta tämä osaaminen on luonnollisesti hyvä asia.

15 ilmoitusliite Cash management 15 KuVA: DEMONOID Case GNT Omaisuuserät ALULLEPANIJA maksut ERILLISYHTIÖ eli SPV gnt-konserni on Pohjoismaiden ja Baltian alueen suurin it-, kodin- ja viihde-elektroniikka-alan tukkuri, joka on erikoistunut pitkälle automatisoituihin varasto- ja kuljetuspalveluihin. Viime vuoden joulukuussa gnt aloitti myyntisaatavakantansa arvopaperistamisen. Päätöksen taustalla vaikutti halu keventää taserakennetta, löytää kilpailukykyinen yhtenäinen saatavarahoitusratkaisu ja tehdä rahoituskustannuksista läpinäkyvämpiä ryhmän sisällä. GNT :llä arvopaperistamisratkaisu on käytössä tällä hetkellä suomen, ruotsin ja norjan yksiköissä, ja tavoitteena on laajentaa järjestelyä edelleen tämän vuoden aikana. - laskimme eri vaihtoehtojen kustannuksia taseen keventämisen ja kokonaisriskienhallinnan kannalta. Arvopaperistaminen osoittautui hyvien ennakkotapausten valossa toimivaksi vaihtoehdoksi, kertoo gnt:n customer Finance Manager Piia Nurminen. AbS SIJOITTAJAT maksut Arvopaperistaminen vahvistaa perinteisiä riskienhallinnan työkaluja, kuten esimerkiksi luottovakuutusta. gnt:llä ollaan oltu tyytyväisiä tuloksiin. - se mitä haettiin, tavoitettiin hyvin ja lisäksi projekti meni suunnitelmien mukaisesti, nurminen kiittelee. Rahoituksen riskien strateginen hallinta on myös rahoittajan etu. Finanssialan Keskusliitolle se tarkoittaa muun muassa vähemmän maksettavia vahingonkorvauksia ja luottotappioita. Luotettava tieto yhä tärkeämpää Yrityksen ja rahoittajan välinen luotettava ja ajantasainen viestintä on Elomaan mukaan rahoituksen riskien hallinnan perusedellytys. - Tämän merkitys on kasvanut erityisesti Basel II -säännöskehikon myötä. Basel II -sääntöjen myötä pankit voivat käyttää vakavaraisuuslaskennassa sisäiseen riskiluokitukseen perustuvaa mallia. Luokituksen perustaksi yritykseltä odotetaan luotettavia tilinpäätöstietoja sekä arvioita kehityksestä ja kilpailukyvystä. Rahoituksen opetuksessa riskien hallinta on näkyvästi esillä, mikä on Finanssialan Keskusliiton näkökulmasta ehdottoman hyvä asia. - Rahoitusalalla ei pidetä yllätyksistä. Yrityksen ja rahoittajan vuoropuhelu tulee olemaan entistä tärkeämpää, Elomaa korostaa.

16 16 Cash management ilmoitusliite Area where SEPA simplifies local banking. Area where SEPA simplifies cross-border Euro-transfers. Area where SEB can provide your company with European banking. Area where SEB can provide your company with European banking via SEPA extensions and partners. SEb:n avulla kustannusten merkittäviä säästöjä Sepa maailmassa seb on ollut sepa-valmis ja enemmänkin jo lähtien. kokonaisvaltaisessa, tarvelähtöisessä cash Management -pankkipalvelussa tiedostosiirrot keskisuurissa ja suurissa yrityksissä edellyttävät suoraa valtatietä, jota pitkin raskaskin liikenne kulkee sujuvasti. seb tarjoaa tämän lisäksi myös kevyen liikenteen väylän eli nettipankin sekä molempia väyliä pitkin sepa-palvelut. Ja luonnollisesti edelleen myös 150 vuoden perinteet omaavaa Advisory-palvelua. Jotta SEPAn tuomat edut voisi täysimääräisesti hyödyntää, tulee pankin teknisen osaamisen olla korkealla tasolla. SEB:ssä tähän on panostettu jo pitkään ja SEB pystyykin varustamaan yritykset tarvittavilla työkaluilla. Näin yrityksen kassanhallinta voidaan optimoida jopa vielä ymmärrettävämmälle tasolle riippumatta valuutasta, maan rajoista tai kansallisesta lainsäädännöstä. - Tarjoamme SEBissä yrityskoosta riippumatta todelliset kustannustehokkaat host to host palvelut ja olemme vahvasti sitoutuneet asiakkaidemme täysmääräiseen palveluun ja kumppanuussuhteeseen ja siksi kehitämme jatkossakin yhä enemmän SEPA-lisäarvopalveluita, sanoo Olli savolainen, SEB Merchant Banking-toimintojen Deputy Head of Cash Management Finland. - SEPA on yksi askel käyttöpääoman hyödyntämisessä. Meidän missiomme on, että yritysasiakkaamme pystyvät avullamme optimoimaan käyttöpääomansa ja vapautettua likviditeetin käsiinsä sekä avullamme löytämään Best Practisen juuri omiin prosesseihinsa, sanoo Kirsi Larkiala, SEB Merchant Banking-toimintojen Head of Global Transaction Services Finland. SEb:n avulla säästät kustannuksissa SEPAmaailmassa SEB toimii globaalisti siellä missä suomalaisyrityksetkin. - On hyvä muistaa, että SEPA-alueen lisäksi kaupankäynti eri valuutoissa jatkuu vahvana Pohjois-Euroopassa. SEB on vahva partneri mm. Puolassa, Baltiassa, Venäjällä ja Ukrainassa, Savolainen sanoo ja Larkiala lisää: - Payment factory-toiminnot SEB:n kautta luistavat: meillä on vahva erityisosaaminen skandinaavija baltivaluutoissa. - Avullamme asiakkaamme voivat säästää huomattavasti transaktio-, ylläpito- ja hallinnointikustannuksissa samaan aikaan, kun likviditeetin hallinta optimoituu, Larkiala korostaa. - Meidän Cash Management Value Chain -konseptimme auttaa asiakkaitamme tehostamaan kassanhallintaa. Etsimme parannuskohteet yhdessä, arvioimme saavutettavat hyödyt ja parannustyön kustannukset ja toteutamme yhdessä hankkeet, jotka ovat toteuttamisen arvoisia, Savolainen muistuttaa. - best at cash Management in the Nordic baltic region (euromoney Awards for excellence, 2004, 2005, 2006 & 2007) - toiminut Suomessa 25 vuotta - SEbin palveluksessa on yksin Suomessa 370 rahoitusalan ammattilaista Purchasing & sales Risk management cash positioning cash flow forecasting Short-term investment & funding Payments & collections

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti CREDIT rahoitusratkaisut ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Joulukuu 2008 CREDIT management Tunnetko yrityksesi luottoriskit? Luottoriskien hallinta käyttöomaisuuden hallinta rahoitusratkaisut

Lisätiedot

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN

CASH AND CREDIT MANAGEMENT 6NEUVOA TOIMINNAN TEHOSTAMISEEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Rahavirtojen läpinäkyvyys Eroon päällekkäisistä järjestelmistä Perintä ja luotonvalvonta Keskity omaan ydinosaamiseesi Kyösti

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti YRITTÄJÄKSI SÄHKÖINEN ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Kesäkuu 2008 YRITTÄJÄKSI YRITYKSEN OSTOLLA YRITTÄJÄKSI Mikroyritysten omistajanvaihdokset ovat hyvä vaihtoehto uusyritykselle.

Lisätiedot

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta.

ERP JOKAISEN TYÖSKENTELY TEHOSTUU HAITIA. Heidi Ekholm-Talas: Koen ERP:n ehdottoman tarpeelliseksi työvälineeksi liiketoimintamme kannalta. ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Kustannustehokkuus Suunnitelmallisuus tuo parempia tuloksia Integroitavuus ERP ei ole vain yksi järjestelmä ERP johtamisen

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. TREASURY & CASH MANAGEMENT 07 - SEMINAARI Sivut 6-7 TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI YRITTÄJÄN TALOUS Toukokuu 2007 Erkki Virtanen: KTM ponnistelee myös tulevaisuudessa yrittäjyyden ja yritysten kasvun puolesta SIVU 2 ASIANTUNTIJAPANEELI:

Lisätiedot

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA

INFORMAATIO- TEKNOLOGIA TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI INFORMAATIO- Lokakuu 2007 TEKNOLOGIA - Opas yksinkertaiseen IT-maailmaan Aktiivisten tiedonhakijoiden joukko haastaa yritysten tiedonvälitysmenetelmät

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI. Maine ja tietoturva -yrityksen uudet riskit SIVU 11 ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE YRITYSTURVALLISUUS Toukokuu 2007 YRITYSTURVALLISUUS - OSA YRITYSTOIMINTAA Yritysturvallisuus on yksi yritysten olemassaolon

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana

VISMAgazine PILVESSA VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU. Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen. Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana VISMAgazine Visman asiakaslehti Robert Scoble: Superbloggari osoittaa pilveen Visman ratkaisuilla toimisto kulkee mukana SaaS-tuotteen suunnittelu on tiedettä ja taidetta VISMA.NET OHJELMISTORATKAISU PILVESSA

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN

YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN i ANNE-MARI NIEMELÄ YRITYSTEN JA JULKISTEN ORGANISAATIOIDEN TIETOISUUS SEPA:STA JA SIIHEN VALMISTAUTUMINEN Tietojohtamisen erikoistyö TITA-6400 Tietojohtamisen erikoistyö i SISÄLLYS SISÄLLYS...i 1. JOHDANTO...1

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

[markkinointiesite, maaliskuu 2015]

[markkinointiesite, maaliskuu 2015] SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ RAHASTOSIJOITTAJAN OPAS [markkinointiesite, maaliskuu 2015] Yksinkertainen on tehokasta! www.seligson.fi 1 SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖ SISÄLLYS OPPAAN ESITTELY 2 MIKSI SIJOITAMME?

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Elokuu 2007 TALENT MANAGEMENT Filosofi - valmentaja Esa Saarinen: Syväinhimillisyys on uusiutuvuuden ja supertuottavuuden

Lisätiedot

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012

Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Nro 02/2012 HAASTATTELU EMP Finland tarjoaa rokkia kansalle meille on tärkeää toimia suomalaisten asiakkaidemme ehdoilla NES 2012; Pohjoismaiden

Lisätiedot

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa

Ratkaisu. Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan. Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 3 2013 Satu Miettinen, professori: Palvelumuotoilu kiehtoo ja pelottaa Satu Kuoppamäki, Kesko: Vastuullisuus integroituu tulevaisuudessa entistä tiiviimmin liiketoimintaan

Lisätiedot

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN

VISMAN ASIAKASLEHTI NRO 1/08. Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN NRO 1/08 VISMAN ASIAKASLEHTI Houkutteleva ulkoistaminen Partner-kenttä uudistuu VISMAN AVULLA TEHOA KILPAILUTUKSEEN PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMApartner Partner-kenttä uudistuu...4 Auringon

Lisätiedot

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA

TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA ISMAgazine NRO 1 / 2009 VISMAN ASIAKASLEHTI ONNISTUNUT YHTEENLIITTYMÄ: TEEMUAHO-KONSERNI JA VISMA Esittelyssä kolme Visma-asiakasta Mobiiliratkaisuilla työniloa PÄÄKIRJOITUS SISÄLTÖ AJANKOHTAISTA...3 VISMAservices

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä

merenkulkua Eniram trimmaa Kiinan sijoitusala Yritysjärjestelyjä kasvaa kohisten viriämässä Kiinan sijoitusala kasvaa kohisten Eniram trimmaa Yritysjärjestelyjä viriämässä merenkulkua S u o m e n T e o l l i s u u s s i j o i t u s O y : n s i d o s r y h m ä l e h t i 2 / 2 0 0 9 P ä ä k i r

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIJOITTAMINEN

TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI SIJOITTAMINEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE SIJOITTAMINEN Syyskuu 2007 KOHTI EUROOPPALAISTA SIJOITUSMALLIA Rahoitusvaateiden markkinatdirektiivi tulee mahdollistamaan

Lisätiedot

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana

SAP Our Story. Tarinamme asiakkaidemme kertomana SAP Our Story Tarinamme asiakkaidemme kertomana 1 Sisällysluettelo: Aktia Parempaa asiakaspalvelua yhtenäisellä viestintäratkaisulla... 4 Anvia TV SAP Business One mukautuu kehittyvän konsernin tarpeisiin...

Lisätiedot

Hyödynnä sosiaalisen median

Hyödynnä sosiaalisen median ISMAgazine NRO 2 / 2011 VISMAN ASIAKASLEHTI Palkanlaskennan modernit mahdollisuudet: pilvipalvelu ja ulkoistaminen Ulkoistamispalveluiden ja ohjelmiston yhdistelmä Vinkkejä ostolaskujen käsittelyyn ja

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Elokuu 2008 projektin hallinta Ja -JOHTAMINEN Projektinhallinnan ja -johdon valmennus Kokenutkin projektipäällikkö voi lisätä

Lisätiedot

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti SEPA LUO KULTTUURIN. s. 06 > S-PANKKI > VUOKRANANTAJAT RY > KAINUUN MAAKUNTAYHTYMÄ

Lindorff Oy:n sidosryhmälehti SEPA LUO KULTTUURIN. s. 06 > S-PANKKI > VUOKRANANTAJAT RY > KAINUUN MAAKUNTAYHTYMÄ 1 20 11 Lindorff Oy:n sidosryhmälehti SEPA LUO KULTTUURIN s. 06 > S-PANKKI > VUOKRANANTAJAT RY > KAINUUN MAAKUNTAYHTYMÄ sisältö s. 12 JOHAN AHLROTH JAAKKO JASKARI s.9 SEPAan siirtyminen tuo hyvin toteutuessaan

Lisätiedot

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI:

VISMAgazine LAITA PÄÄ PILVEEN JA KOE TULEVAISUUS TALOUSTIETEEN PROFESSORI: VISMAgazine Visman asiakaslehti 2013 UUTUUS! Visma.net Expense kustannustehokasta ja helppoa matkalaskujen hallintaa Visma Navitalla katsot tulevaisuuteen NPS on osa asiakassuhteen hoitamista Visma Passelin

Lisätiedot