KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A 2 0 1 4"

Transkriptio

1 KALAJOEN KAUPUNKI T A S E K I R J A Kaupunginhallitus Valtuusto

2

3 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Olennaisimmat muutokset kunnan taloudessa ja toiminnassa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Selonteko kaupungin sisäisestä valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Tase ja sen tunnusluvut Kaupungin kokonaistulos ja menot Kaupunkikonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase ja sen tunnusluvut Tilikauden tuloksen käsittely ja tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet Talousarvion toteutuminen Käyttötalousosan toteutuminen Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Tuloslaskelman toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto määrärahojen ja tuloarvion toteutumisesta TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernituloslaskelma Konsernirahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

4 3.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kaupungin tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetidot Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä ja tilintarkastajan palkkiota koskevat liitetiedot Laskennallisesti eriytetty liiketoiminta Vesihuoltolaitoksen tuloslaskelma Vesihuoltolaitoksen rahoituslaskelma Vesihuoltolaitoksen tase LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA Luettelo kirjanpitokirjoista ja niiden säilytysajoista Tositelajit ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT Tilinpäätöksen allekirjoitus Tilinpäätöksen merkinnät

5 5 Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa Kaupunginjohtajan katsaus Kalajoen kaupungin tilinpäätös on taloudellisesti ehkä kaikkien aikojen paras. Tämä antaa hyvän pohjan selvitä julkisen talouden kestävyysvajeen oikaisemisesta. Samalla meillä on terve taloudellinen pohja hyödyntää alueen suurhankkeiden ja tulevan hankekauden mahdollisuudet ja kasvaa jälleen piirun verran vetovoimaisemmaksi ja viihtyisämmäksi hyvien palvelujen kaupungiksi. Suhdanne näkyi Kalajoen kaupungin kehityksessä Kalajoen kaupungin väkiluku on käytännössä kasvanut koko 2000-luvun. Positiivinen väestökehitys on monen tekijän summa. Viime vuonna Kalajoen väestökehitys oli poikkeuksellisesti hieman negatiivinen. Kaupunkilaisia oli vuoden lopussa eli 12 vähemmän kuin edellisen vuoden vaihteessa. Vuosi on väestökehityksen tarkastelussa lyhyt jakso ja meillä on kaikki edellytykset palata positiiviselle kasvu-uralle. Tämä on kuitenkin hyvä esimerkki siitä, kuinka nopeasti tilanne voi muuttua. Kaupungin elinvoiman ja vetovoiman eteen on syytä tehdä entistä päämäärätietoisemmin töitä. Kunnan väkiluvun vähetessä ja ikärakenteen muuttuessa siten, että aktiiviväestön suhteellinen osuus pienenee, pidot eivät parane vaan koko palvelutuotannon järjestämiskyky vaarantuu. Koko valtakunnan heikko taloudellinen suhdanne näkyi myös Kalajoen työllisyydessä. Kalajoki on edelleen yksi Pohjois-Suomen parhaan työllisyyden kaupunkeja, mutta myös meillä työttömyys lisääntyi. Vuonna 2014 Kalajoen keskimääräinen työttömyysaste oli 10,7%. Elinkeinostrategia ja matkailun kasvuohjelma kehittämisen selkänojana Kalajoella tapahtui valtakunnanheikosta suhdanteesta huolimatta varsin positiivista kehitystä. Kalajoen sataman liikennemäärä jatkoi kasvuaan. Liikennemäärä kasvoi 9% kaikkien aikojen ennätykseen samaan aikaan kun Suomen satamissa keskimäärin ei ollut kasvua käytännössä yhtään. Matkailussa kehityksemme oli vieläkin huikeampi. Samaan aikaan kun valtakunnassa on matkailussa vaikeaa meidän yöpymisvuorokautemme kasvoivat yli 22%. Kasvua vauhditti erinomaisesti onnistuneet loma-asuntomessut. Messuilla saavutimme sen näkyvyyden ja imagovaikutuksen mitä tavoittelimme. Kehittyvä matkailukeskus monipuolisine palveluineen tunnetaan nyt entistä paremmin. Väheksyä ei sovi myöskään sitä myönteistä palautetta, jonka messukävijät antoivat. Kalajoki saa nauttia vielä vuosia messujen jälkeenkin vierailijoista, jotka saapuvat tutustumaan loma-asumisen viimeisiin tuuliin. Kalajoen elinkeinostrategia ja matkailun kasvuohjelma uusittiin. Päivitetyt linjaukset antavat hyvän selkänojan elinkeinojen edistämistoimenpiteisiin. Aikaisemmilta vuosiltakin on hyviä kokemuksia siitä, että selkeästi ja rohkeasti asetetut tavoitteen auttavat maaliin pääsyä. Esimerkiksi matkailustrategioissa aikaisemmin asetetut tavoitteet ovat toteutuneet etuajassa. Kalajoella on omia vahvuuksia kuten vahva yrittäjyys ja kehittyvä matkailukeskus. Kaupungin sijainti Pohjois- Suomen tärkeimmällä kehityskäytävällä Perämerenkaarella tarjoaa menestymiseen hyvän toimintaympäristön. Pyhäjoella on käynnistymässä yksi Euroopan suurimpia investointeja. Tuulivoimarakentaminen alueellamme on myös kokonaisuudessaan miljardiluokan investointikokonaisuus. Nämä käynnistyneet suurinvestoinnit vilkastuttavat elinkeinoelämää. Samalla avautuu mielenkiintoisia mahdollisuuksia työn tekemiseen yllättävilläkin aloilla. Kalajoella ollaan valmiita osallistumaan näihin hankkeisiin, kuten jo tienrakentamisen yhteydessä olemme huomanneet.

6 6 Suurhankkeisiin liittyvään lyhyt ja pidempiaikaiseen asumiseen liittyen Kalajoki matkailukeskuksineen tarjoaa alueella ylivertaisen toimintaympäristön. Kaupunkilaisten ja vieraiden pitkään odottamalle Kalajoen keskustaajaman ilmeellekin on lopulta löytymässä uuden hankerahoituskauden alkaessa ratkaisu. Valtion omistuksessa oleva Kalajoentien korjaamisesta on saatu neuvottelutulos. Korjaaminen käynnistyy tänä vuonna ja samalla tie siirtyy kaupungin ylläpidettäväksi. Toivottavasti näiden järjestelyjen jälkeen onnistumme paremmin kaupungin kaikista keskeisimmän väylän kunnossapidossa ja ilmeen rakentamisessa. Ventelänraittihanke käynnistyy myös tänä vuonna. Hanke aloitetaan vanhojen rakennusten kunnostamisella ja korjauskelvottomien osien purkamisella. Rakennuskokonaisuuden peruskorjaus- ja uudisrakennussuunnittelu on käynnissä. Kaupallisten palvelujen ja keskusta ilmettä parantaa huomattavasti myös kauppakeskushankkeen eteneminen. Kauppakeskuskorttelin kaava mahdollistaa nyt uudisrakentamisen ja Kalajoen omaan ostovoimaan tukeutuvan kaupunkilaisten olohuoneen toteutus näyttää mahdollistuvan sopivasti ennen Pyhäjoen suurhankkeen toteutusta. Taloudellisesti kaikkien aikojen paras tilinpäätös Kalajoen kaupungin tilinpäätös on taloudellisesti ehkä kaikkien aikojen paras. Vuosikate (7,5 miljoonaan euroa) oli reilusti yli suunnitelmapoistojen. Nettovelka 1440 /asukas alittaa valtuuston linjaaman viiden vuoden keskimääräisen tason (1600 /asukas). Julkisen talouden kestävyysvajeen korjaaminen tulee kohdistumaan Kalajoellekin. Terve taloudellinen pohja auttaa meitä selviämää tulevista leikkauksista ja huolehtimaan, että kaupunkilaiset saavat jatkossakin hyvät palvelut. Hyvä henkilöstö ja palkittua osaamista Kalajoen kaupungin henkilöstökyselyn tulos oli mukavaa luettavaa. Henkilöstö on kiinnostunut kehittämään omaa toimintaansa. Tulokset olivat muutoinkin piirun verran paremmat, kuten Kalajoella kuuluu ollakin. On ollut hienoa todeta, että myös muualla on huomattu Kalajoella tehtävä hyvä työ. Hyvinvointipalvelut saivat valtakunnan tason tunnustusta lastensuojelutyöstä ja liikkuva koulu toimintatapa tuntuu aiheesta oleva kestopalkitsemisen kohde - hienoja menestymisiä, joista koko kaupunki voi olla iloinen. Lisäksi tiedämme itse, että olisi lukuisia muita palkitsemisen arvoisia onnistumisia. Sitoutunut henkilökuntamme saa uskomatonta jälkeä aikaan ja on yksi keskeisimpiä selittäviä tekijöitä, johdonmukaisen päätöksenteon lisäksi, miksi Kalajoki menestyy niin palvelutuotannossa kuin taloudessakin. Kiitos kuluneesta vuodesta Kalajoen kaupunki on maineensa veroinen ja voimme kaikki olla tyytyväisiä siihen millaista työtä olemme yhdessä tehneet. Kehitettävää ja mahdollisuuksien parempaan hyödyntämistä meilläkin kuitenkin riittää. Kalajoen asema ja rooli kasvavana hyvien palvelujen kaupunkina eivät ole itsestään selviä, vaan ne on ansaittava ja hankittava.. Menestys on monen tekijän summa ja me kaikki vaikutamme omalta osaltamme siihen millainen maine Kalajoella on ja kuinka vetovoimaiseksi kotikaupunkimme mielletään. Lämmin kiitos asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme, luottamushenkilöille sekä sitoutuneelle, osaavalle ja aikaansaavalle henkilökunnalle kuluneesta vuodesta. Jukka Puoskari Kaupunginjohtaja

7 Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kalajoen kaupungin ylin päättävä elin on kaupungin toiminnasta ja taloudesta vastaava kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuustoon kuluu 35 valtuutettua ja puolueet olivat edustettuina seuraavasti: Suomen Keskusta r.p. 20, Kansallinen Kokoomus r.p. 4, Vasemmistoliitto r.p. 4, Perussuomalaiset r.p. 2, Pro Kalajoki 2, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue r.p 1, Vihreä Liitto r,p, 1, Suomen Kristillisdemokraatit r.p 1. Valtuuston kokoonpano vuonna 2014 on ollut seuraava: Märsylä Pekka maatilayrittäjä KESK pj Heikkilä Miika luokanopettaja KESK I vpj Arvo Jouko luokanopettaja, koulunjohtaja KOK II vpj Tilus Riitta A. kunnanjohtaja, HTM KESK III vpj Aho Erkki Yo-merkonomi PS Ainali Veli kanttori, eläkeläinen KD Alho Päivi koulunkäyntiavustaja, PLM VASL Alho Sirkka yliopistonopettaja, YTM VASL Halmeenpää Hanna biologian ja maantiedon lehtori VIHR Hietala Väinö kirvesmies, eläkeläinen VASL Hihnala Tarmo tuotantopäällikkö KESK Hänninen Sami opiskelija KESK Jyrinki Jouni toiminnanjohtaja KESK Kaattari Laura lastentarhanopettaja KESK Kinare Eero vapaa kirjoittaja, ex. yrittäjä VASL Murtoniemi Alpo ent. nuorisosihteeri, eläkkeellä KESK Myllylahti Terttu lehtori KESK Myllylä Raili emäntä, sosionomi KESK Mäntymäki Ritva luokanopettaja, koulunjohtaja KESK Nevalainen Tuomas proviisori, yrittäjä KESK Niemelä Kullervo maanviljelijä KESK Niemelä Mari sosionomi PRO K Nivala Juha agrologi, talousneuvoja KESK Ojala Tapani insinööri, tuotantojohtaja KOK Pahkala Eija kuntohoitaja KESK Pernu Lek myyjä PS Prittinen Anu kiinteistövälittäjä KESK Puusaari Alpo maanmittausinsinööri (AMK), KESK FM Rahja Mikko maatalousyrittäjä KESK Rahkola Juha toimitusjohtaja KOK Saari Hanna yrittäjä KOK Suni Timo SDP Tolonen Juhani turkistarhaaja KESK Untinen Jorma kehitysinsinööri PRO K Vuotila Aulis yrittäjä, eläkeläinen KESK. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuonna 2014 toimi Pekka Märsylä (KESK) ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Miika Heikkilä (KESK), toisena varapuheenjohtajana Jouko Arvo (KOK) ja kolmantena varapuheenjohtajana Riitta A. Tilus (KESK). Toimintavuonna 2014 kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli kokouksissaan 132 asiaa. Vuoden 2013 tilinpäätös ja arviointikertomus hyväksyttiin ja vuoden 2015 talousarvio Vuoden aikana järjestettiin 13 valtuuston iltakoulua, joiden teemoina

8 8 olivat mm. opetuspalveluiden rakenteen uudistaminen, konsernitilinpäätökseen sisältyvien yhteisöjen vuoden 2013 tilinpäätösten esittelyt, tilinpäätös 2013, elinkeinostrategian esittely, Pyhäjoen ydinvoimalahanke sekä osallistuminen mahdolliseen Hanhikivi Sähkönmyynti Oy:n osakkuuteen ja vuoden 2015 talousarvion esittely. Valtuutetut tekivät vuoden aikana 16 valtuustoaloitetta. Kuntalaisaloitteita jätettiin toimintavuonna 2014 kolme. Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tehtävänä on huolehtia Kalajoen kaupungin hallinnon ja toiminnan johtamisesta kaupunginvaltuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti. Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2014 on ollut seuraava: Myllylä Raili emäntä, sosionomi KESK, pj Puusaari Alpo Hänninen Sami maanmittausinsinööri (AMK), FM opiskelija KESK, vpj ( ) KESK, vpj ( ) Alho Sirkka yliopistonopettaja, YTM VASL Hihnala Tarmo tuotantopäällikkö KESK Niemelä Kullervo maanviljelijä KESK Pahkala Eija kuntohoitaja KESK Saari Hanna yrittäjä KOK Tuliniemi Juha yrittäjä VASL Untinen Jorma kehitysinsinööri PRO K Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on toiminut Raili Myllylä (KESK) ja ensimmäisenä varapuheenjohtajana Alpo Puusaari (KESK) lukien. Kaupunginhallituksen esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Jukka Puoskari. Kaupunginhallitus kokoontui vuonna 2014 aikana 27 kertaa ja käsitteli 360 asiaa. Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimi yksi jaosto: henkilöstöjaosto. Henkilöstöjaosto kokoontui vuoden 2014 aikana 3 kertaa. Henkilöstöjaostoon kuuluivat vuonna 2014 seuraavat jäsenet: Myllylä Raili Niemelä Kullervo Kinare Eero Saari Hanna Tolonen Juhani pj vpj Kaupunginhallitus on valinnut hoitamaan ja valmistelemaan määrättyä palvelualuetta kaksi toimikuntaa: elinkeino- ja maankäyttötoimikunnan, jonka tehtävänä on tukea kaupungin kokonaiskehittämistä, hyvää yhdyskuntarakentamista ja kunnan ympäristökuvaa sekä maaseututoimikunnan. Elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan kuuluivat vuonna 2014 seuraavat jäsenet: Puoskari Jukka Märsylä Pekka Alho Sirkka Jyrinki Jouni Myllylä Raili Niemelä Mari Puusaari Alpo Rahkola Juha Maaseututoimikuntaan kuuluivat vuonna 2014 seuraavat jäsenet: Vuotila Henna Hukka Kauko Ketola Voitto pj vpj pj vpj

9 9 Kupari Tuomas Pasanen Heidi Suvanto Anja Tuura Oskari Kaupungin muut tilivelvolliset toimielimet ja niiden jäsenet Keskusvaalilautakunta vuonna 2014 Nikupaavo Hanna Suni Lassi Ikäheimo Ilpo Peltola Eila Väre Pekka pj vpj Perusturvalautakunta vuonna 2014 Murtoniemi Alpo Valikainen Esko Alho Päivi Heikkilä Eeva-Liisa Myllylahti Terttu Mäntymäki Ritva Nevalainen Tuomas Peltola Matti Tallila Ismo pj vpj Sivistyslautakunta vuonna 2014 Nivala Juha pj Ainali Veli vpj Alajoki Sari Alho Tiina-Sisko Kaattari Laura Rautakoski Ossi Salmela Eeva Tolonen Juhani Tuliniemi Jenni Tarkastuslautakunta vuonna 2014 Prittinen Anu Niemelä Mari Hukka Kauko Karjalainen Reijo Lahti Hannu Nygård Heikki Peltola Eila Vuorinen Heli pj vpj Tekninen lautakunta vuonna 2014 Rahja Mikko Halmeenpää Hanna Hihnala Sari Kurikkala Jani Siirilä Aila pj vpj

10 10 Suni Timo Tilvis Päivi Yrjänä Juha Vuotila Aulis Ympäristölautakunta vuonna 2014 Oja Heikki Hilli Vuokko Heikkilä Hannu Hihnala Seppo Männistö Jaana Isokääntä Minna Pernu Lek Siironen Niko pj vpj Tilivelvolliset viran- ja toimenhaltijat vuonna 2014 Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari Palvelu Hallintopalvelut Kehittämispalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Hallintopalvelut Yleishallinto Henkilöstöohjaus ICT -palvelut Talousohjaus Kehittämispalvelut Elinkeinopalvelut Maaseutupalvelut Kalajoen Satama Palveluvastaava Yliparkas Juhani, talousjohtaja Puoskari Jukka, kaupunginjohtaja Mäki-Leppilampi, perusturvajohtaja Siirilä Esa, sivistysjohtaja Raiman Marko, tekninen johtaja Palvelualuevastaavat Juvonen Otso, kaupunginsihteeri Saari-Somero Mari, henkilöstöjohtaja Krank Sami, tietohallintojohtaja Yliparkas Juhani, talousjohtaja Palvelualuevastaavat Himanka Miia, elinkeinojohtaja Pulkkinen Antti, maaseutujohtaja Anttio Esa, satamajohtaja

11 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteeen volyymi/m-% -0,1-1,2 Työttömyysaste-% (koko maa) 8,7 8,2 Ansiotaso / muutos-% 1,4 2,0 Veroaste, % BKT:sta 44,5 44,0 Julkinen kulutus 0,3 1,2 Yksityinen kulutus 0,0-0,6 Rahan arvon muutos-% 1,1 1,5 Korot/% Lyhytaikainen/ 3 kk 0,3 0,2 10 vuotta 1,5 1,9 Lähteet: Tilastokeskus, VM, Suomen Kuntaliitto Asukasluku Kalajoella Tavoite vuodelle 2014 oli asukasta. Keskimäärin kuukausittain: Avoimet työpaikat Kalajoella Työttömyysaste Kalajoella 10,7 9,6 Työttömät työhakijat Kalajoella Alle 25-v tyött. työnhakijat Kalajoella Yli 50-v tyött. työnhakijat Kalajoella Yli vuoden työttömänä olleet Kalajoella (Lähde: Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus) Rakennusvalvonnan lupapäätökset Kalajoella Vuosi 2014 on kolmas peräkkäinen vuosi, jolloin bruttokansantuote laski. Vuoden 2008 syksyllä alkaneen finanssikriisin jälkeen talouskehitys on ollut kokonaisuudessaan negatiivinen; keskimääräinen bkt:n muutos vv on ollut -0,9. Talouden ennusteet ovat olleet selkeästi positiivisia samalle ajanjaksolle; n. +1,5 %. Ennustetun kasvun ja toteutuneen muutoksen ero on huomattava vuosittain; keskimäärin lähes 2,5 % -yksikköä/v. Viime vuosikymmenen loppupuolella alkanut finanssikriisi muuttui nopeasti reaalitalouden kriisiksi. Vaikka Suomessa BKT on supistunut, on työttömyysaste ollut ennakoitua paremmalla tasolla. Korkotaso pysyi edelleen viime vuonna ennätyksellisen alhaisena. Ennakkotietojen mukaan Manner-Suomen kuntatalouden tasapaino pysyi v ed. vuoden tasolla vuosikatteen osalta, joka on ennakkotietojen mukaan 373 /asukas. Lainamäärä kasvoi selvästi eli 7,9 % ja oli asukasta Tosin lainamäärä kasvoi aikaisempina vuosina vielä enemmän, yli 10 %. parani v vuosikatteen osalta peräti yli 49 %. Verotulot kasvoivat koko maassa 2,5 %, Valtionosuudet vähenivät 1,3 %. Verorahoitus yhteensä kasvoi 1,4 %. Toimintakate (toimintatuotot vähennettynä toimintakuluilla) kasvoi 1,5 %. Tilikauden tulos kasvoi selvästi, mikä johtui erityisesti siitä syystä, että kunnat yhtiöittivät markkinoilla toimivia toimintojaan kuten esimerkiksi satamatoimintoja ja ruokapalveluja. Kunnat merkitsivät yhtiöihin pääomaa apporttiomaisuudella esim. maaomaisuudella markkinahintaa, jolloin syntyi myyntivoittoja ja näkyvät tuloslaskelmassa satunnaisissa tuloissa ennen tilikauden tulosta. Manner-Suomessa oli v ennakkotietojen mukaan 14 kuntaa, joiden vuosikate oli negatiivinen. Ed. niitä oli 28. Pohjois- ja Keski-Pohjanmaalla ei olisi yhtään negatiivisen

12 12 vuosikatteen kuntaa v Asukasluvultaan kunnissa negatiivisen vuosikatteen kuntia oli 6 (ed.v 14). Maakunnista Keski-Pohjanmaa on velkaantunein eli /as, Pohjois-Pohjanmaalla lainaa oli /as Olennaisimmat muutokset kunnan taloudessa ja toiminnassa Lainsäädännön vaikutukset toiminnan ja talouden muutoksiin olivat v valtionosuuksien leikkaus edellisvuosien lisäksi 362 M koko maassa, mikä Kalajoella merkitsee Suurimmat investointikohteet: - Kalajoen satama yhtiöitettiin Kalajoen Satama Oy nimiseksi yhtiöksi. Kaupunki merkitsi sata prosenttisesti yhtiön osakepääoman 8,5 M. Yhtiöittämisestä syntyi myyntivoittoa 2,1 M, joka on tuloslaskelmassa satunnaisissa tuotoissa. - tilivuoden 2014 aikana kaupunki hankki uusia maa-alueita 1,1 M :lla (ed. vuonna 1,25 M :lla). Valtuusto myönsi talousarviossa olevan 0,8 M :n lisäksi 0,3 M lisää määrärahaa, - kaupunki osti Kaislakodin rakennuksen Himangan Vanhustenkotiyhdistykseltä 0,26 M :lla. Valtuusto siirsi määrärahaa asumispalveluyksikön rakentamismäärärahasta. Asumispalveluyksikön rakentaminen siirtyi v:lle 2015, - Seniorikeskus Mäntyrinnettä saneerattiin :lla, - yrityspuistojen kehittämishankkeeseen käytettiin 2 M, (40 % rahoitus), - katujen ja teiden rakentamiseen ja korjaamiseen käytettiin 0,87 M, josta 0,35 M Pohjoisen satamatien kevyen liikenteen väylän rakentamiseen, teiden uudisrakentamiseen 0,19 M, teiden perusparantamiseen 0,11 M, teiden päällystämiseen 0,09 M. - Rahvon teollisuusalueen kunnallistekniikkaan käytettiin 0,12 M, - Kalajoen matkailukaupungin ympäristöhankkeeseen käytettiin 0,29 M, - tievalaistuksen investointeihin käytettiin 0,18 M, - tarha-alueiden peruskunnostukseen 0,07 M, - Keskuskarin kosteikon kunnostamiseen 0,11 M, - liikuntapaikkojen investointeihin käytettiin 0,17 M ja rahoitus 0,1 M, - vesi- ja viemärilaitoksen investointimenot olivat 0,38 M ja vakuutuskorvaukset 0,12 M, - Kalajoen sataman investointimenot olivat 0,54 M.

13 13 Käyttötalouden toteutumisvertailu 2014 Tot Menot Määrärahat Käytetty % Alitus/-ylitys Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Tulot Tuloarviot Kertynyt Tot % Alitus/-ylitys Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Netto Nettomääräraha Käytetty/ Kertynyt Tot % Alitus/-ylitys Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä ,

14 14 Käyttötalouden toteutumisvertailu 2014 ilman lomitustoimintaa Tot Menot Määrärahat Käytetty % Alitus/-ylitys Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Tulot Tuloarviot Kertynyt Tot % Alitus/-ylitys Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Netto Nettomääräraha Käytetty/ Kertynyt Tot % Alitus/-ylitys Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä ,

15 15 Käyttötalouden yhteenveto Menot Muutos % Muutos Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Tulot Muutos % Muutos Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Netto Muutos % Muutos Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä ,

16 16 Käyttötalouden yhteenveto ilman lomitustointa Menot Muutos % Muutos Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Tulot Muutos % Muutos Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Netto Muutos % Muutos Hallinto , Kehittäminen , Perusturva , Sivistys , Tekninen , Yhteensä , Yleistä käyttötalouden toteutumasta Määrärahoissa ja tuloarvioissa on huomioitu valtuustossa hyväksytyt muutokset. Toimintakulut alittuivat 1 M ja toimintatuotot ylittyivät 1 M. Toimintakate alittui 2 M. Ilman maatalouslomitusta toimintakulut alittuivat 1,1 M ja toimintatuotot ylittyivät 0,7 M ja sekä toimintakate alittui 1,8 M. Hallintopalvelut Hallintopalvelujen nettomenot alittuivat varaukseen nähden Kehittäminen Kehittämispalveluiden nettomenot alittuivat ja ilman lomitustoimintaa ne alittuivat Perusturva Perusturvapalveluiden tilipäätöksessä ovat mukana Merijärven kunnan osalta sosiaali- ja terveydenhuolto sekä Merijärven, Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien sekä Raahen kaupungin osalta ympäristöterveydenhuolto, joissa kaikissa Kalajoen kaupunki toimii isäntäkuntana. Perusturvapalveluiden nettomenot alittuivat

17 Sivistys 17 Sivistyspalveluiden nettomenot ylittyivät Hallinnon nettomenot ylittyivät , perusopetuksen , keskiasteen ja vapaa-aikatoimen Tekninen Teknisten palveluiden nettomenot alittuvat Tuloslaskelmatarkastelu Vaikuttavat tekijät Laskennallinen Tot Erotus Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitus/netto Yhteensä *) *) = vuosikate Toteutuneet toimintatuotot ylittyivät 1 M ja toimintakulut alittuivat 1 M, joten toimintakate alittui 2 M. Verorahoitus kokonaisuudessaan ylittyi , mikä aiheutui puoliksi verotuloista ja puoliksi valtionosuuksista. Rahoituserien netto ylittyi Vuosikate oli 3,1 M suurempi kuin arvioitiin Toimintakulut vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 % ja käyttötulot (toimintatuotot + verotulot + valtionosuudet) kasvoivat 2,5 %, joten talouden tasapaino tuloslaskelmatasolla parani selvästi edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulot Verotuloja kertyi 36,7 M, joka on enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa oli. Kunnallisveroja kertyi arvioitua vähemmän ja yhteisöveroja ja kiinteistöveroja arvioitua enemmän. Edelliseen vuoteen verrattuna kunnallisveroja kertyi 1,9 %, yhteisöverotuloja 18,3 % ja kiinteistöverotuloja 13,3 % sekä yhteensä 3,4 % enemmän. Valtionosuudet Laskennallisia valtionosuuksia kertyi 29,4 eli enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa arvioitiin. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 1,9 %. Rahoituserät Sijoitukset Kalajoen kaupunki sijoitti vv. 1999/2000 yhteensä 8,9 M Revon Sähkö Oy:n osakkeiden myyntituottoja. Sijoituksia hoitavat valtuuston hyväksymien sijoitusperiaatteiden mukaisesti ulkopuoliset omaisuudenhoitajat valtakirjalla. Vuoden 2014 lopussa niiden arvo oli omaisuudenhoitajien raporttien mukaan yhteensä 14,4 M, joka on 0,6 M suurempi kuin edellisen vuoden lopussa (4,2 %). Vuonna 2007 kaupunki tuloutti 1,255 M sijoitustuottoja, jotka käytettiin elinkeinopoliittisiin investointeihin.

18 18 Kaupungin tuloslaskelmaan ja tulokseen vaikuttaviksi tekijöiksi ovat sijoitusvarojen osalta kirjattu seuraavat erät: Korkotuotot Myyntivoitot Myyntitappiot Arvon alentuminen Arvon korottaminen 5 26 Omaisuudenhoitajien palkkiot Vaikutus tulokseen on Omaisuuden markkina-arvo poikkeaa taseessa olevasta arvosta, koska arvon korottaminen (varovaisuuden periaate) saadaan tehdä vain hankintahintaan saakka. Korkomenot Korkomenot olivat (ed. v ) ja ne alittuivat talousarvioon nähden Vuoden 2014 talousarviota laadittaessa arvioitiin korkotason olevan selvästi korkeammalla tasolla kuin se oli. Kaupungin lainakannasta 25,4 M (76 %) oli kuntatodistusohjelmien puitteissa laskettuja kuntatodistuksia, joiden korko euribor korkotasoa. Koko lainakanta oli vuoden lopussa 33,5 M. Investoinnit Investointien bruttomenot olivat 15,9 M ja nettoinvestoinnit 6,0 M. Investointimenot ylittyivät 2,7 M. Tilivuonna 2014 yhtiöitettiin Kalajoen satama ja siinä yhteydessä kaupunki merkitsi yhtiöstä apporttina Ilman sataman yhtiöittämistä bruttoinvestoinnit ovat 7,4 M Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Tuloslaskelmatarkastelu Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoituserät Vuosikate Poistot Satunnaiset erät Tulos Toimintakatteen muutos % -0,1 5,9 2,6 3,2 1,2 Vuosikatteen muutos % 51,9-44,4-26,8 0,1 24,3

19 19 Rahoituslaskelmatarkastelu Tp 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Ts 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet Pys. vastaavien hyödykkeiden luovutukset Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta Antolainojen muutokset Lainakannan muutokset Muut maksv. muutokset Rahoituksen rahavirta Tuloslaskelma- ja rahoituslaskelmatarkastelu perustuu vuoden 2014 tilinpäätökseen ja v taloussuunnitelmaan. V on arvioitu ed. vuosien perusteella lukuun ottamatta verotuloja, jotka on arvioitu valtakunnallisen verotuloarvion perusteella. Vuosien tarkastelua päivitetään v. 2015, jossa otetaan huomioon mm. v:n 2014 tilinpäätös sekä valtion päätökset koskien kuntien rahoitusrakennetta sekä kuntien järjestämiä palveluita Kunnan henkilöstö Kaupungin henkilöstö Vakinaiset Muut Yhteensä Palkat ja palkkiot 34,1 M 33,8 M Henkilöstösivukulut 9,9 M 10,5 M Eläkekulut 7,9 M 8,3 M Muut henkilöstösivukulut 2,0 M 2,2 M Henkilöstökulut yhteensä 44,0 M 44,3 M Kaupungissa laaditaan erillinen henkilöstökertomus, jossa on myös analyysi muutoksista Selonteko kaupungin sisäisestä valvonnan järjestämisestä Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa, että Kalajoen kaupungin ja sen palveluiden toiminta on taloudellista ja tuloksellista. Asian-mukainen sisäinen valvonta ja riskienhallinta edistävät päätettyjen toiminnallisten ja strategisten tavoitteiden saavuttamista ja varmistavat päätösten perusteena olevan tiedon riittävyyttä ja luotettavuutta sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten ja johdon päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

20 20 Valtuusto hyväksyi kuntalain 13 3a kohdan edellyttämän päätöksen Kalajoen kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet. Päätöksellä valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä ja edellyttää, että konsernin kaikissa toiminnoissa ja kaikilla organisaation tasolla on riittävä sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo kuntalain ja valtuuston periaatepäätöksen mukaisesti kaupungin ja sen palveluiden toimintaa. Kaupunginhallitus, kaupunginjohtaja ja muu konsernijohto vastaavat konsernitasolla hallinnon ja talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Muut tilivelvolliset luottamushenkilöt ja viranhaltijat vastaavat kukin omalla palvelualueellaan hallinnon ja talouden sekä sisäisen valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sisäisen valvonnan asianmukainen järjestäminen on vastuutettu kaupungin tilivelvollisille toimielimille ja viranhaltijoille kaupungin johto- ja toimintasäännöissä sekä edelleen niiden vastuulla oleville organisaatioille Kaupunginhallitus on hyväksynyt sisäisen valvonnan ohjeet. Kaupungin-hallitus on hyväksynyt konserniohjeet. Kaupunginhallitus on hyväksynyt hankintaohjeen ( ) sekä hankekäsikirjan ( ). Pienhankintojen osalta on hankintaohjetta täydennetty vuonna 2013 kaupunginjohtaja antamalla ohjeistuksella. Kaupunginhallitus on hyväksynyt sijoitusomaisuuden sijoitusperusteiden tarkistamisen ( ). Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupunginhallituksen tietoon ei ole tullut sellaisia oikaisuvaatimuksia tai valituksia, joiden tekemisen perusteena olisi ollut selkeästi sisäisen valvonnan puutteellisuudesta aiheutunut lakien, ohjeiden, päätösten tai hyvän hallintotavan noudattamisen laimin-lyönti. Kaupunginhallituksen tietoon ei ole saatettu lautakuntien ja johtokuntien sisäisestä valvontaa ja riskienhallintaa koskevissa selonteoissa sellaista säännöistä, ohjeista, sopimuksista tai päätöksistä poikkeavaa viranomaistoimintaa, jonka seurauksena kaupunki olisi joutunut syytteeseen tai muutoin korvausvastuuseen. Toiminnan ja talouden lainmukaisuudessa ja talousarvion noudattamisessa ei ole havaittu merkittäviä puutteita. Tavoitteiden asetanta ja toteutuminen, varojen käytön valvonta sekä tuloksellisuus Valtuusto on hyväksynyt kaupungin strategian. Valtuusto on hyväksy-nyt elinkeinostrategian Tavoitteiden asetannan ja seurannan katsotaan olevan järjestyksessä. Palvelut johtavat tavoitteensa kaupungin strategiasta, joiden perusteella palveluyksiköille asetetaan omat tavoitteensa ja joiden toteutumista seurataan ja valvotaan annettujen ohjeiden ja normaalin raportointikäytännön mukaisesti ja myös osittain asiakaskyselyin. Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden toteutumisen seuranta on esitetty muualla tilinpäätöksessä. Keskeiset poikkeamat talousarvion toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin sekä niiden johdosta mahdollisesti suoritetut toimenpiteet on esitetty kunkin palvelun kohdalla. Toimintaa seurataan ja muutoksiin reagoidaan. Tuotteistaminen on edennyt pisimmälle perusturvapalveluissa. Kaupungin toimintatavat ja menettelyt tavoitteiden saavuttamisen, varojen käytön valvonnan sekä tuloksellisuuden ja strategiaprosessin toimivuuden osalta ovat hyväksyttävällä tasolla. Kaupungin tavoitteiden asettaminen, toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta ovat tytäryhteisöjen osalta hyväksyttävällä tasolla. Riskienhallinnan järjestäminen

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2010 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja tase-erittelyt

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2013 Sisällys Toimintakertomus... 4 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 Kaupungin hallinto... 7 Organisaatio 31.12.2013... 7 Kaupunginvaltuusto... 8 Kaupunginhallitus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot