YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI. valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖKOULUTUSMATERIAALI valmennuspäälliköiden, ohjaajien- ja valmentajien, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen

2 SISÄLLYSLUETTELO Kouluttajalle... 3 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa?... 4 OSA 1: Työkaluja koulutustilaisuuteen Perusteluja ympäristöasioiden kehittämiselle seurassa Autoilun vähentäminen on kaikkien etu Varusteiden säilytys vapauttaa autoilusta Varustepörssi säästää harrastajien rahoja Ravinnon ympäristönäkökohdat Ympäristökasvatus osaksi ohjaajan, joukkueenjohtajan ja huoltajan arkea Kalvo-/esittelypohjien taustatekstit Työsivut OSA 2: Seurat liikkeelle aktiivisten toimijoiden koulutuksella Koulutustilaisuuden suunnittelun lähtökohdat Koulutussisältöjä eri tilanteisiin: Ympäristöasiat ohjaajien, valmentajien, valmennuspäälliköiden, joukkueenjohtajien ja huoltajien toimenkuvissa OSA 3 Jääkiekko ja ympäristö Liikenne Jäähallit Tapahtumat Varusteet Peseytyminen ja hygienia Ympäristökasvatus LIITE 1: SJL:n Ympäristökartoituksen lähdeluettelo LIITE 2: SJL:n Ympäristöpolitiikka LIITE 3: SJL:n Kilpailujärjestelmän ympäristöohjelma LIITE 4: SJL:n Koulutusjärjestelmän ympäristöohjelma LIITE 5: SJL:n Valmennusjärjestelmän ympäristöohjelma LIITE 6: SJL:n Jääurheiluolosuhteiden ympäristöohjelma LIITE 7: SJL:n Hallinnon ympäristöohjelma LIITE 8: SJL:n Koulutustilaisuuksien ympäristöohjeet 2

3 Kouluttajalle Tämä materiaalipaketti on tarkoitettu Jääkiekkoliiton ohjaajien ja valmentajien, valmennuspäälliköiden, joukkueenjohtajien sekä huoltajien koulutukseen. Nämä ryhmät ovat avainasemassa ympäristömyönteisten toimintatapojen valinnassa jääkiekkojoukkueen ja -seuran arjessa. Tieto jääkiekkoilun ympäristövaikutuksista auttaa valitsemaan oikeat tavat toimia. Materiaalipaketin laadinnan taustana on Suomen Jääkiekkoliiton koulutusjärjestelmän ympäristöohjelma (SJL 2004). Ympäristöasioiden kehittäminen on tärkeä osa jääkiekkoilun yhteiskuntavastuuta. Siitä on myös taloudellista hyötyä erityisesti harrastajille itselleen. Ympäristövastuullisuus parantaa myös lajin imagoa. Suomen Jääkiekkoliitossa on kehitetty ympäristöasioita aktiivisesti vuodesta 2002 lähtien. Koulutusjärjestelmän lisäksi ympäristöohjelmat on laadittu kilpailu- ja valmennusjärjestelmille sekä jääurheiluolosuhteille ja liiton hallinnolle. Materiaalipaketin rakenne on seuraava: - Ensimmäisessä osassa on työkaluja koulutuksen pitämiseen: taustatietoa jääkiekkoseuran käytännön ympäristöteoista, kalvo-/esittelypohjia sekä koulutettaville monistettavia työsivuja oman toiminnan suunnitteluun koulutustilaisuudessa. - Toisessa osassa annetaan eväitä koulutustilaisuuden suunnitteluun. - Kolmannessa osassa on taustatietoa jääkiekkoilun ympäristövaikutuksista. - Liitteinä ovat Jääkiekkoliiton ympäristöpolitiikka, tiivistelmät kilpailu-, koulutus- ja valmennusjärjestelmien sekä jääurheiluolosuhteiden ympäristöohjelmista sekä Jääkiekkoliiton ja sen alueiden sekä seurojen koulutustilaisuuksien ympäristöohjeet. Kolmannen osan teksti (paitsi kpl 3.6) jääkiekkoilun ympäristövaikutuksista on koottu vuosina tehdyistä Jääkiekkoliiton ympäristökartoituksesta ja edellisessä kappaleessa mainituista ympäristöohjelmista. Ympäristökartoituksen lähdeluettelo on liitteenä 1. Muut tekstit, kalvo-/esittelypohjat sekä työsivut ovat Sirium Oy:n tuotosta talvelta 2005, paitsi kalvojen 5, 11 ja 12 taustatekstit, jotka on kirjoittanut Eero Lehti. Antoisia ja vuorovaikutteisia koulutustilaisuuksia toivottaen! Helsingissä maaliskuussa 2006 Rauno Mokka Reijo Härkönen Eero Lehti Ilpo Myllyniemi Reijo Rinne Jääkiekkoliiton ympäristövaliokunta Marja-Liisa Suomalainen Sirium Oy 3

4 Miksi ympäristötyötä jääkiekossa? Jääkiekko ei suomalaisen urheilun kentässä ole parhaiten tunnettu ympäristötyöstään. Miksi siis sellaista pitäisi lajissa tehdä? Seuraavassa viisi erittäin hyvää syytä olla mukana myös tässä tärkeässä toiminnassa. - Suomen Jääkiekkoliiton taloudellisesti suurin yhteistyökuppani, Opetusministeriö (OPM) edellyttää lajiliitoilta jo nyt, mutta tulevaisuudessa yhä enemmän yhteiskuntavastuuta toiminnassaan. Ympäristökasvatus on yksi seitsemästä valitusta vastuualueesta. Sen merkitys tulee jatkossa lisääntymään esimerkiksi OPM:n liittoja koskevien tulosperusteisten määrärahojen (valtionavun) arvioinnissa. - Suomalaisen urheiluelämän valtakunnallinen kattojärjestö, Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU) on omassa eettisessä Reilu Peli -ohjelmassaan jakanut sen periaatteet yleisiin ja täydentäviin. Ympäristökasvatus eli kestävä kehitys ja luonnon kunnioittaminen on yksi kuudesta yleisestä, eli painoarvoltaan merkittävämmästä periaatteesta. SJL on SLU:n jäsenjärjestö ja siten sitoutunut keskusorganisaation valintoihin. - Nuori Suomi ry on lajiliittojen nuorisotyön edunvalvonta- ja palveluorganisaatio. Jääkiekkoliitto on yksi Nuori Suomi ry:n perustajajäsenistä ja vahva vaikuttaja sen toiminnassa. Siksi laji haluaa tehdä tiivistä yhteistyötä järjestön kanssa eri sektoreilla. Nuoren Suomen yksi keskeisistä toiminnan arvopohjan, johon siis kaikki käytännön toiminta perustuu, valinnoista on ollut luonnon kunnioittaminen. Tämä velvoittaa SJL olemaan mukana ympäristötyössä. - Jääkiekko on iso vaikuttaja suomalaisessa yhteiskunnassa. Tästä syystä kaikilla sen toiminnoilla on merkitystä. Isolla liitolla on enemmän niin taloudellisia kuin henkilöresurssejakin, kuin monella pienemmällä, sekä erittäin hyvät mahdollisuudet tehdä hyvää myös vähemmän näkyvillä toiminnan sektoreilla. Siksi SJL voi hyvin panostaa sellaiseenkin yhteiskuntavastuulliseen työhön kuten ympäristökasvatus, urheilemisen ja urheilullisen menestyksen siitä yhtään kärsimättä. - Suomalainen jääkiekkoilu on maan parhaiten organisoitunut laji. Sen erittäin toimivan verkoston perustana on vahva seuratyö. Seurojen voima taas on hyvissä ihmisissä, jotka osaavat, viitsivät ja jaksavat. Koska lajissa tekemisen rutiini on urheilupuolella niin kova, jääkiekkoseurat ja joukkueet voivat helposti tehdä kiitokseksi yhteiskunnalle sen lajiin suuntaamien panostuksien johdosta monia hyviä palveluksia, esimerkiksi huolehtimalla ympäristöstä entistäkin paremmin. Samalla tekijöiltä säästyy aikaa, vaivaa ja rahaa. Positiivinen kierre on siis valmis! Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä osaltaan jotain meille kaikille tärkeän ympäristön hyväksi. Pienistä puroista kasvaa iso virta. Siksi Suomen Jääkiekkoliitto on tulevaisuudessa mukana myös seurojen toimenpiteiden kautta urheilun ympäristökasvatustyössä entistä näkyvämmin! Eero Lehti Nuori Suomi päällikkö SJL:n ympäristövaliokunnan sihteeri 4

5 OSA 1: Työkaluja koulutustilaisuuteen 1.1 Perusteluja ympäristöasioiden kehittämiselle seurassa Autoilun vähentäminen on kaikkien etu Liikenne tuottaa kaksi kolmasosaa jääkiekkoilun haitallisista ympäristövaikutuksista, kun mittarina käytetään luonnonvararasitusta (MIPS). Liikenteen osuus ympäristöhaitoista tuskin ainakaan pinenee mittaria vaihtamalla, sillä liikenne tuottaa myös haitallisia päästöjä. Jääkiekon parissa ajetaan vuosittain henkilöautoilla noin 300 miljoonaa kilometriä. Perustelut sille, että autoliikenteen vähentäminen on yksi Jääkiekkoliiton ympäristöohjelman keskeisistä tavoitteista, ovat vahvat. Autoilun vähentämisellä on lisäksi muitakin hyötyjä, joiden vuoksi asiaan puuttuminen on kohtalaisen helppoa. Kilometrien säästyessä säästyy myös paljon rahaa, sillä polttoaine on kallista. Kimppakyytejä käytettäessä säästyy myös vanhempien aikaa. Kimppakyytien pelisäännöt Kimppakyytirinkejä perustettaessa on hyvä keskustella myös asioista, jotka saattavat nostaa kynnystä lähteä mukaan rinkiin, mutta joita ei välttämättä kehdata lausua ääneen. Tällaisia ovat mm. tasapuolisuuden toteutuminen miten huomioidaan ne perheet, joissa ei ole autoa, turvallisuus ärhäkkäiden kuskien kyytien ei omia lapsia lasketa sekä auton siisteyden vaarantuminen. Kun nämä asiat esitellään rohkeasti ja niistä tehdään yhteiset säännöt, ennakkoluulot vähenevät ja yhteistyö helpottuu. Autottomien perheiden lapsia voidaan ottaa rinkiin tarvittaessa sopivasta vuosimaksusta ringin autoilijoille tai sitten voidaan sopia, että kyseinen perhe huolehtii muusta yhteisestä asiasta. Toki jalointa on tarjota apuaan tarvitseville ilman vastiketta, jos niin saadaan yhteisesti sovittua. Parasta on kuitenkin sopia sellainen toimintatapa, että kyydittävät lapset saavat kaikilta aikuisilta aidosti ystävällisen ja tasapuolisen kohtelun. Turvallisuus on hyvin tärkeä ja vastuullinen kysymys kimppakyydeissä. Vaikka suurimmalle osalle liikennesääntöjen noudattaminen ja varovaisuus liikenteessä ovat itsestään selvyyksiä, on hyvä yhteisesti kerrata ne pelisäännöt, joita noudatetaan lapsia kuljetettaessa. Hyviä pelisääntöjä ovat mm. liikennesääntöjä noudatetaan aina ja joka tilanteessa, koskaan ei ole niin kiire, että pitäisi ottaa pienintäkään riksiä, jos olo ei ole riittävän pirteä ratin taakse, on suositeltavaa vaihtaa kuskia, jokainen kuljettaja huolehtii siitä, että auto on turvallinen (mm. renkaat ja jarrut hyvässä kunnossa, ikkunat puhtaat ja peilit kohdallaan) sekä edelläajavaan pidetään aina riittävä turvaväli. Pelisääntöjen sopiminen voidaan aloittaa niin, että jokainen osallistuja kirjaa nimettömänä lapuille viisi itselleen tärkeää turvallisuusasiaa. Näiden pohjalta keskustellen sovitaan yhteiset säännöt. Näin sellaisetkin asiat, jotka naapuriperheen vanhemman ajotavassa pelottavat, tulevat mukaan keskusteluun. Auto on monelle suomalaiselle hyvin tärkeä asia. Ehkä yleinen elintason nousu ja viime aikojen autojen hintojen lasku ovat tehneet autosta jokapäiväisemmän käyttöesineen, mutta edelleen on niitä ihmisiä, joiden menopelin tulee olla kiiltävä ja siisti kaikissa tilanteissa. Tällainen autonomistaja ei välttämättä riemastu ajatuksesta saada neljä pientä hikistä ja kuraista, välipalasämpylää popsivaa matkalaista kyytiinsä. Tämä asia on siis syytä keskustella läpi, jotta joukkueen hienoinkin auto saataisiin kyytikäyttöön. Aroille autonpenkeille voi suositella suojukseksi vilttiä, vahakangasta tai pressua. Voidaan myös sopia, ettei autoon saa nousta yltä päästä likaisena. Erään metsäisen lajin harrastajien on kuultu käyttävän jätesäkkejä: kurainen tenava kaulaa myöten säkkiin ja 5

6 sitten autoon. Henkilöautossa syöminen on yksinkertaisinta kieltää, jos matkat eivät ole kovin pitkiä. Eväät voi syödä ennen tai jälkeen automatkan. Turvavöiden käyttö on itsestään selvyys kuljettaja on vastuussa siitä, että kyytiläiset ovat turvavöissä. Hillitty käyttäytyminen ja paikoillaan pysyminen ovat myös turvallisuuskysymyksiä. EcoDriving Ajettujen kilometrien ympäristövaikutukset pienenevät ajettaessa taloudellisen ajotavan periaatteiden mukaisesti. Parhaiten taloudellinen ajotapa opitaan ja omaksutaan Eco- Driving kurssilla, joita järjestäviä autokouluja on ympäri Suomea. Keskimääräinen koulutuksen tuoma säästö polttoainekuluihin on 15 %. Kurssi säästää itsensä takaisin yleensä alle vuodessa, paljon autoilevilla huomattavasti nopeammin. Lisätietoja ja paikallisten kouluttajien yhteystiedot löytyvät osoitteesta Pyöräilystä tukea harjoitteluun Harjoitusajoista, matkojen pituudesta ja reittien turvallisuudesta riippuen pyöräily on vielä kimppakyytiä suositeltavampi tapa kulkea harjoituksiin. Tämä toki edellyttää sitä, että varusteet säilytetään hallilla tai sitten pyöräillään varusteet päällä. Jos joukkueen kaikilla jäsenillä on mahdollisuus pyöräilyyn, tämä kannattaa huomioida myös harjoitusohjemissa ja harjoitusten suunnittelussa. Alku- ja loppulämmittelyt hoituvat matkoilla ja harjoitusaika vapautuu tehokkaaseen käyttöön. Pyörille tulee olla hallilla turvalliset säilytystilat. Niiden järjestäminen on halliyhtiön vastuulla. Linja-autoilla turnauksiin Jääkiekkoliiton kilpailujärjestelmää uudistetaan niin, että yksittäisten otteluiden sijaan suositaan turnauksia ja sarjojen suunnittelussa painotetaan paikallisuutta. Kilometrien säästymisen lisäksi muutosten taustalla on lasten ja nuorten hyvinvointi: jääkiekkoa harrastetaan pelaamisen, ei tuntikaupalla autossa istumisen vuoksi. Pelimatkat tehdään jääkiekon parissa ja muissakin joukkuelajeissa pääasiassa linja-autoilla. Ympäristön kannalta tämä on järkevää, sillä päästöt matkustajaa kohden jäävät paljon pienemmiksi kuin henkilöautoilla ajettaessa, varsinkin jos matkustajia on täysi bussillinen. Bussimatkoilla on myös helppo tiedottaa asioista koko joukkueelle ja nostaa joukkuehenkeä turnausta varten. Eväiden syöntikin on yleensä sallittua ja mahdolliset jätteet saadaan kerättyä valmiiksi lajiteltuina Varusteiden säilytys vapauttaa autoilusta Jääkiekkoilu on varustelaji ja painavien varustekassien vuoksi harrastaminen on usein riippuvaista autokyydeistä. Yksi keskeinen, konkreettinen tavoite Jääkiekkoliiton ympäristöohjelmassa on varusteiden säilytystilojen saaminen jäähalleihin. Tähän liittyen pyritään myös siihen, että jokaisella joukkueella olisi oma kotihalli, jossa kaikki jääharjoitukset ja kotipelit pidettäisiin. Varusteiden säilytys vapauttaa harrastajat autoilusta ja lisäksi varusteiden käyttöikä pitenee, kun ne eivät kulu ja kolhiinnu jatkuvasta siirtelystä. Varusteiden säilytystilat sijoitetaan mieluiten jäähalliin pukuhuoneiden läheisyyteen. Säilytystiloihin tulee asentaa riittävä lämmitys ja ilmanvaihto, jotta varusteet kuivuvat nopeasti, eikä bakteeritoiminta pääse aiheuttamaan niihin hankalasti pois saatavia hajuhaittoja. Jos hallissa ei ole tilaa, eikä peruskorjausta juuri suunnitella, voidaan varusteiden säilytys järjestää myös hallin pihalla konteissa. Näin on toimittu mm. Riihimäellä hyvin tuloksin. 6

7 1.1.3 Varustepörssi säästää harrastajien rahoja Käyttökelpoisten, nykyiselle käyttäjälleen tarpeettomien varusteiden kierrätys on järkevää monestakin syystä. Ympäristön kannalta luonnonvaroja ja jätettä säästyy, kun varusteita käytetään niin pitkään kuin mahdollista. Varusteiden käyttöikää voi huomattavasti pidentää huolellisella käytöllä ja säännöllisellä huoltamisella. Käytettyjen varusteiden ostaminen on huomattavasti edullisempaa kuin uusien hankkiminen. Varustepörssin avulla sellaisetkin perheet voivat harrastaa lajia, joilla ei olisi varaa hankkia kaikkia varusteita uutena. Myös kynnys kokeilla lajia madaltuu, kun alkuinvestointi varusteisiin ei ole kovin suuri. Varusteiden kierrätys on toimivinta ja selkeintä järjestää seuran varustepörssin kautta. Varustepörssin toiminnasta huolehtii seuran varustevastaava. Hän ylläpitää listaa pörssistä olevista varusteista sekä niiden koosta ja hinnasta. Jos seuran omat resurssit eivät riitä, voi varustepörssi toimia vaikka paikallisen kirpputorin yhteydessä Ravinnon ympäristönäkökohdat Ruokaan liittyy paljon ympäristönäkökohtia, joita ei useinkaan eväsjugurttia pakatessa tule miettineeksi. Yksinkertaistaen voi sanoa, että ympäristöystävällisintä ravintoa ovat lähellä tuotetut, mahdollisimman vähän pakatut luomukasvikset. Mitä kauempaa ruoka tuodaan, sitä enemmän kuljetuksiin kuluu energiaa. Pakkauksiin kuluu materiaaleja ja energiaa ja niistä kertyy turhaa jätettä. Jääkiekkoilussa ruokien ympäristöasioiden huomioinnin taustalla on ensisijaisesti ympäristökasvatus. Pelimatkojen eväiksi valitaan kotimaisia elintarvikkeita, jotka pakataan matkoille pestäviin ja kestäviin rasioihin. Kertakäyttömukien tai -pullojen sijaan pelaajat käyttävät omia, pestäviä juomapullojaan. Näin jätettä syntyy mahdollisimman vähän Ympäristökasvatus osaksi ohjaajan, joukkueenjohtajan ja huoltajan arkea Lasten ja nuorten kanssa toimittaessa ohjaajien ja muiden aikuisten esimerkki on kaikkein tehokkain tapa viestiä toivotuista toimintamalleista. Esimerkin voima toimii myös toisinpäin: jos ohjaajan omat toimintatavat ovat ristiriidassa annettavan ympäristökoulutuksen tai yhteisesti sovittujen pelisääntöjen kanssa, häviää näistä uskottavuus. Esimerkillistä toimintaa on hyvä tukea tietoisella ympäristökasvatuksella, - koulutuksella ja viestinnällä. Ympäristökasvatus jääkiekkoseurassa on ohjaamista oikeisiin toimintatapoihin keskustelemalla ja laatimalla yhteisiä ohjeita esimerkiksi pukuhuoneisiin ja pesutiloihin. Ympäristökasvatus kuuluu jokaisen seuran aikuisen tehtäviin. Ympäristökasvatukseen kuuluu myös luonto- ja ympäristöherkkyyden kehittäminen, jossa tehokkaimpana toimintatapana on luonnossa retkeily ja luonnon tietoinen aistiminen. Tämä on samalla hyvää peruskuntoharjoittelua. Retkiä tehdään vaihtelevasti paikallisiin luonto- ja maisemakohteisiin, jolloin myös kotiseututuntemus lisääntyy. Retkeä elävöittävää lisätietoa löytyy paikallisista luonto- ja retkeilyoppaista. Yhteistyötä paikallisten luonto- ja retkeilyjärjestöjen kanssa kannattaa myös kokeilla. Joukkueen kesken sovitaan yhteisistä ympäristöpelisäännöistä. Ne voidaan myös yhdistää osaksi toiminnan normaaleja pelisääntöjä. Sääntöjä laadittaessa on tärkeää varmistua siitä, että kaikilla joukkueen jäsenillä on todella mahdollisuus toimia sääntöjen mukaan. Jos jollain ei asuinpaikkansa vuoksi ole mahdollisuutta käyttää julkisia kulkuvälineitä tai polkupyörää eikä osallistua kimppakyytiin, tulee tämä huomioida säännöissä. 7

8 Ympäristökoulutuksen ja -viestinnän suunnittelu sopivat parhaiten seuran ympäristövastaavan toimenkuvaan, mutta toki jokaisella seuran toimijalla on hyvä olla perustiedot ja -valmiudet asiasta. Ympäristökoulutuksella perustellaan uusia toimintatapoja seuran eri toimijoille ja pelaajien vanhemmille. Ympäristökoulutus on järkevää pitää muun koulutuksen yhteydessä ja antaa uutta tietoa ja toimintavinkkejä pienissä erissä. Koulutuksen aiheena voivat olla mm. kimppakyydit, varustepörssi, tapahtuman ympäristöasiat, jäähallin ympäristöohjelman esittely jne. Jos seurassa on laajaa kiinnostusta ympäristöasioihin, erillinen ympäristökoulutus puoltaa paikkaansa. Helposti käy vain niin, että asiaa pidetään tärkeänä, muttei niin tärkeänä, että sovittuna ajankohtana uhrattaisiin asialle kokoainen ilta tai päivä omaa aikaa. Ympäristöviestintä on hyvä suunnitella vuodeksi kerrallaan. Näin siihen tulee suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta. Jos seuralla on omia painotuotteita, kuten lehti, juliste, tiedotepohja tai kalenteri, ympäristövinkkejä ja kulloinkin ajankohtaisia asioita liitetään näihin. Lisäksi ympäristöviestintää yhdistetään tarvittaessa seuran muuhun viestintään. Esimerkiksi koteihin lähetettäviin tiedotteisiin ja harjoituskalentereihin yhdistetään kimppakyytiringin yhteystiedot ja taloudellisen ajotavan vinkkejä, tapahtumatiedotteisiin liitetään tiedot julkisen liikenteen aikataulusta ja jäähallin seinillä tiedotetaan jätteettömyydestä, siisteydestä ja veden säästöstä. Paikallislehteen kannattaa tarjota jutun aihetta seuran ympäristöasioista. Omasta seurasta kertova juttu tulee varmasti luettuksi jokaisessa jääkiekkoperheessä ja samalla seura saa laajemminkin positiivista julkisuutta paikkakunnalla. 8

9 1.2 Kalvo-/esittelypohjien taustatekstit 1-4. SJL:n ympäristöpolitiiikka Jääkiekkoliiton ympäristövaliokunta laati jääkiekkoliiton ympäristöpolitiikan syksyn 2002 aikana. Valiokunta päivitti politiikan Ympäristöpolitiikka on julkinen lausunto siitä, miten järjestö tai yritys määrittelee suhteensa ympäristöön. Jääkiekkoliiton ympäristöpolitiikka löytyy SJL:n www-sivuilta osoitteesta sekä materiaalipaketin liitteenä olevan esitteen takakannesta. SJL:n YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 1/4 SJL:n YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 2/4 Ympäristöasiat ovat osa Jääkiekkoliiton arvoja Parannamme jääkiekkoilun ekotehokkuutta Suomen Jääkiekkoliiton (SJL) yhtenä toiminta-ajatuksena on ohjata nuoria yhteiskunnalliseen vastuuseen. Kestävän kehityksen mukaisen arvomaailman ja elämäntavan omaksuminen on osa tätä vastuullisuutta. Ympäristöasiat yhdistetään osaksi Jääkiekkoliiton toimintaa kilpailu-, valmennus- ja koulutusjärjestelmien sekä jääurheiluolosuhteiden ympäristöohjelman kautta. Näiden lisäksi hallinnolle laaditaan oma ohjelmansa. Eri toimijaryhmien koulutuksen tuloksena ympäristökasvatus heijastuu seuratoimintaan. SJL tiedostaa jääkiekkoilun ympäristövaikutukset. Liitto pyrkii toiminnassaan vaikuttamaan ensisijaisesti niihin asioihin, joita kehittämällä saavutetaan ympäristön kannalta suurin hyöty. Kilpailujärjestelmiä ja lajin olosuhteita kehitetään niin, että lajiin liittyvä autoliikenne vähenee. Jäähallien ympäristö-ohjelmaa toteuttamalla pyritään energiankulutuksen vähentämiseen sekä asiakasviihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseen SJL:n YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 3/4 SJL:n YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 4/4 Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen jotakin Tavoittelemme jatkuvasti parempia tuloksia Jääkiekon parissa toimii ja se liikuttaa Suomessa vuosittain satoja tuhansia henkilöitä. Pienienkin tekojen merkitys korostuu, kun tekijöitä on paljon. Jääkiekossa jokaisella on vastuu ympäristöstä omien mahdollisuuksiensa puitteissa. SJL kannustaa omalla toiminnallaan, viestinnällä ja koulutuksella harrastajia ja lajin parissa toimivia henkilöitä huomioimaan ympäristöasiat. Seuratoiminnassa ja tapahtumissa ympäristöasioiden hoitaminen viestii yhteisen vastuun kantamisesta. SJL tukee seurojen ja tapahtumanjärjestäjien ympäristötyötä tarjoamalla koulutusta ja valmiita toimintamalleja. SJL pyrkii jatkuvasti parantamaan jääkiekkoväen ympäristövastuullisuutta. SJL tarkistaa vuosittain toimintansa ympäristönäkökohdat ja toimenpiteet niiden kehittämiseksi. Ympäristöpolitiikka on hyväksytty Suomen Jääkiekkoliiton hallituksessa ja päivitetty liiton ympäristövaliokunnan toimesta SJL:n yhteiskuntavastuu ja ympäristöasiat Liikuntajärjestöt tekevät laajaa nuorisotyötä. Koska ne näin kokevat tekevänsä palveluksia yhteiskunnalle, järjestöt odottavat myös siltä vastapalveluksia esim. taloudellisen tuen muodossa. Tukensa vastapainoksi yhteiskunta ja päättäjät edellyttävät tänä päivänä omasta puolestaan liitoilta ja seuroilta enemmän panostuksia laajempaan yhteiskuntavastuuseen, kaikkien mukana olevien hyvinvoinnin kohentamiseksi. Yksi tällainen yhteiskunnallisesti merkittävä osa-alue on ympäristökasvatus. (Muita ovat mm. tasa-arvotyö, toiminta etnisten, kielellisten ja rodullisten sekä erityisryhmien hyväksi, kustannusten kurissapitäminen sekä terveiden elämäntapojen edistäminen.) 9

10 Kun paljon ihmisiä on aktiivisesti toiminnassa mukana, syntyy väistämättä monenlaisia ympäristövaikutuksia. Jääkiekkoilu on Suomessa iso laji, jonka liitto- ja aluetason sekä seurojen toiminnassa on mukana päivittäistasolla ihmistä. Ison liiton tulee tunnistaa ja ymmärtää ympäristövastuunsa. Kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin. Pienistä puroista syntyy iso virta. Siksi Suomen Jääkiekkoliitto on omalta osaltaan laatinut ympäristöohjelmansa ja siten mukana tekemässä toimenpiteitä parempien huomisten elinolosuhteiden hyväksi. SJL:n yhteiskuntavastuu ja ympäristöasiat yhteiskuntavastuun kehittäminen nuorisotyössä yksi järjestöjen taloudellisen tuen kriteeri ympäristökasvatus merkittävä osa jääkiekon yhteiskuntavastuuta kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen jotakin Jääkiekkoliiton toiminnassa mukana päivittäistasolla henkilöä 5 6. Jääkiekkoilun luonnonvararasituksen jakauma Riihimäen Kiekko-Nikkarit oli vuonna 2001 yhdessä Liikunnan ja Urheilun Ympäristöhankkeen kanssa mukana TKK Koulutuskesus Dipolin ja Suomen Luonnonsuojeluliiton Factor X -hankkeessa. Hankkeessa laskettiin erilaisten tuotteiden ja palveluiden aiheuttamaa luonnonvararasitusta (MIPS eli Matreial Input per Service Unit). Kiekko-Nikkarit laskivat luonnonvararasituksen yhden juniorijoukkueen (D88) aktiiviharrastetunnille. Tulokset olivat mielenkiintoisia ja toisenlaisia, kuin etujäteen odotettiin. Esimerkiksi kymmenen kilon varustekassillinen tuottaa vain prosentin aktiiviharrastetunnin vaatimasta luonnonvararasituksesta. Sen sijaan liikenteen osuus osoittautui hyvin merkittäväksi. Henkilöautoliikenteen osuus oli 62 % ja linja-autoliikenteen osuus 6 %. Liikenteestä kolme neljäsosaa tapahtui omalla paikkakunnalla! Jäähallin rakenteiden osuus oli 4 % ja käyttöhyödykkeiden (mm. vesi, energia, jäänhoitokoneet ym.) 27 %. Kiekko-Nikkareiden MIPS-laskennan tulokset ovat olleet keskeisenä perustana jääkiekkoliiton ympäristöohjelmien laatimisessa. JÄÄKIEKKOILUN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Jääkiekkoilun luonnonvararasituksen jakauma 6 7. Jääkiekkoilun liikennemäärät Jääkiekkoliiton ympäristövaliokunta arvioi vuonna 2003 jääkiekkoilussa kuljettavia liikennemääriä. Arvioinnin pohjana olivat tilastot edellisen vuoden toiminnasta. Henkilöautokilometrejä kertyy vuodessa noin 300 miljoonaa. Tästä suurin osa aiheutuu harjoitusmatkaliikenteestä. JÄÄKIEKKOILUN YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET Jääkiekkoilun liikennemäärät kilometrejä kaudessa harjoitusmatkat pelimatkat: hlöautot pelimatkat: linja-autot maajoukkueet: autot maajoukkueet: lennot yleisö erotuomarit ja toimitsijat hallinto Yhteensä (autoliikenne)

11 8. Jääkiekkoseuran viisi ekoaskelta Jääkiekkoseuran viisi ekoaskelta on valittu SJL:n ympäristöohjelmista sen perusteella, miten tehokkaasti ne tuovat tulosta eli vähentävät haitallisia ympäristövaikutuksia tai vievät ympäristökasvatusta eteenpäin. Askelia ei tarvitse suorittaa järjestyksessä, seura voi hyvin aloittaa siitä asiasta, joka tuntuu omaan toiminnan kannalta järkevimmältä. Turhaa autoilua vähennetään tehokkaasti noudattamalla liiton suosituksia toimintakaudesta ja harjoitusmääräistä ja kirjaamalla nämä selkeästi kausisuunnitelmaan sekä seuran toimintasääntöihin ja suunnitelmaan. Kimppakyydeillä voidaan helposti vähentää 2/3 osaa joukkueen päivittäisestä harjoitusliikneteestä. Varusteiden säilytys hallilla helpottaa pyöräilyä tai lenkkeilyä harjoitusmatkoilla. Ympäristöpelisäännöt ovat tärkeä väline ympäristökasvatuksessa ja ympäristöystävällisten toimintatapojen edistämisessä. Jääkiekkoseuran viisi ekoaskelta 1. kausisuunnitelmalla autoilu vähemmäksi 2. kimppakyytiringit käyttöön 3. varusteiden säilytys hallille 4. ympäristöpelisäännöt joukkueille 5. varustepörssi toimimaan 8 9. Konkreettista hyötyä hyvillä esimerkeillä: Kiekko-Reippaan kimppakyydit Lahtelaisen Kiekko-Reippaan 89 Team perusti kimppakyytiringit kaudelle Suurin osa kimppakyydeistä oli jo olemassa ennen vanhempainiltaa, jossa aihetta käsiteltiin. Muutamia uusia rinkejä syntyi kauden aikana. Autokilometrejä kertyy joukkueen harjoitusmatkoista vain puolet siitä, mitä kertyisi, jos jokainen kulkisi omalla kyydillään. Joukkueen tavoitteena on vähentää kilometrejä entisestään. Rahaa säästyy nykyisillä kimppakyydeillä satoja euroja perhettä kohden vuodessa. Tärkeimpänä motiivina kimppakyyteihin on kuitenkin vanhempien ajan säästyminen. Kiekko-Reippaan 89 Teamin kimppakyydit HYVÄT ESIMERKIT kimppakyydeillä joukkueen autokilometrien määrä on vain puolet verrattuna siihen, että jokainen tulisi omalla kyydillä autokilometrejä kertyy vuodessa yhdelle joukkueelle kimppakyydeillä , tavoitteena on km vanhempien aikaa säästyy kymmeniä tunteja, rahaa satoja euroja perhettä kohden ja hiilidioksidipäästöt puolittuvat Konkreettista hyötyä hyvillä esimerkeillä: Kiekko-Nikkareiden varustekontit Riihimäen Kiekko-Nikkarit halusivat parantaa pelaajien mahdollisuuksia käyttää kimppakyytejä tai polkupyöriä harjoitusmatkoilla. Pelaajien varusteiden määrä ja koko vaativat runsaasti säilytystilaa ja kuljetuskalustoa. Keskitetty varusteiden säilytys mahdollistaa pelaajien omatoimisen harjoituksiin tulon. Koska jäähallissa ei ollut riittävästi säilytystiloja, joukkueet hankkivat käyttöönsä entisiä kuorma-autojen kylmäkuljetuskontteja. Kontteihin on asennettu kuumailma- ja poistoilmapuhaltimet. Kuivatustilana toimii entinen talvikäyttöön tarkoitettu työmaakoppi, jossa on patterilämmitys ja läpikiertopuhallus. Konttien energiankulutuksen määrää ei vielä ole selvitetty. Autoliikennettä kontit ovat kuitenkin vähentäneet tuntuvasti. 11

12 Kiekko-Nikkareissa on selvitetty, että erityisesti C- junioreista ylöspäin varusteiden ylläpito ja kuivaus keskitetysti on taloudellista. Peli- ja harjoituspaitojen pesu ja kuivaus hallilla säästää pesukustannuksia verrattuna siihen, että jokainen huoltaisi omat varusteensa. Hallilla on iso pesukone, jossa huoltajat pesevät joukkueen varusteet. Henkilökohtaisia varusteita tai urheiluvaatteita jäähallilla ei pestä. Paras tapa järjestää varusteiden kuivatus hallilla on rakentaa hallin sisätiloihin varusteiden säilytysja kuivatustilat, joissa lämmitys hoidetaan jäänteossa syntyvällä hukkalämmöllä. Kiekko-Nikkareiden varustekontit HYVÄT ESIMERKIT varusteiden säilytykseen hankittiin entisiä kylmäkontteja ja työmaakoppeja, koska hallissa ei ollut riittävästi tilaa kuivaus ja lämmitys puhaltimilla ja pattereilla autoliikennettä varusteiden säilytystilat ovat vähentäneet oleellisesti keskitetty säilytys ja huolto säästää kustannuksia ja pidentää myös varusteiden käyttöikää taloudellisinta on järjestää varusteiden kuivatus rakentamalla halliin sitä varten tilat Konkreettista hyötyä hyvillä esimerkeillä: EcoDriving-koulutus Yksi erinomainen tapa vähentää ympäristöhaittoja on fiksu liikkuminen ajoneuvoilla. Koska jääkiekkoväki kuitenkin liikkuu paljon omilla autoillaan, sen voi tehdä järkevämmin säästämällä polttoaineen kulutuksessa ja näin pienentämällä päästöjä. Jääkiekkoliitto koulutti sekä keskustoimiston että alueiden päätoimisen henkilökunnan vuonna 2001 taloudellisen ajamisen kurssilla. Kaikkiaan 39 henkilöä osallistui kaksiosaiseen (käytäntö + teoria) peruskoulutukseen. Käytäntöosassa kaupunkitaajamissa arkena päiväaikaan, erilaisia liikenneväyliä sisältävällä reitillä ajettiin kahteen kertaan noin 30 minuutin pituinen reitti. Ajokertojen välillä osanottajat saivat vinkkejä ja neuvoja taloudellisempaan ajotapaan. Jälkimmäisten testien tuloksena alkutesteihin verrattuna keskikulutus putosi 1,35 litraa 100 kilometrillä, matkaan käytetty aika pieneni keskimäärin muutamalla EcoDriving-koulutus minuutilla, keskinopeus nousi puolella koehenkilöistä vajaalla kahdella kilometrillä tunnissa ja hiili- kouluksessa ajo-osuus ja teoriaosuus EcoDriving on yhtä kuin taloudellisen ajotavan koulutus dioksidipäästöt pienenivät kaikilla. Suurin kulutuksen väheneminen oli 2,8 l / 100 km ja pienin 0,3 1,35 litraa/100 km l/100 km. Jos kaikki jääkiekkoilun piirissä tapahtuva liikenne ajettaisiin noudatttaen taloudellista ajotapaa, polttoainetta (ja siten myös päästöjä ja kus- lisätietoja koulutuksesta ja opettajien yhteystiedoista osoitteessa tannuksia) säästyisi vuodessa noin 4 miljoonaa litraa. 11 Lisätietoja EcoDriving -koulutuksesta löytyy osoitteesta HYVÄT ESIMERKIT Jääkiekkoliiton toimihenkilöillä keskikulutus väheni keskimäärin säästöpotentiaali jääkiekkoilussa vuosittain 4 miljoonaa litraa! samalla vähenevät myös päästöt ja polttoainekustannukset 12. Konkreettista hyötyä hyvillä esimerkeillä: Varustepörssi Jääkiekkovarusteet eivät ole aivan halpoja. Tosin niiden ei tarvitse olla kovin kalliitakaan, kun valinnat vain tehdään kaikin puolin järkevästi. HPK-Juniorijääkiekossa varusteissa säästetään varustepörssin avulla. Seuralla on oma toimisto, jonka yhteydessä pyöritetään sekä varusteiden myynti- että niiden kierrätys- ja korjauspistettä. HPK hankkii yhteistyökumppaneiltaan edullisesti isommat määrät tarpeellisia varusteita, suojuksia, tekstiilejä ja välineitä. Näin se pystyy tarjoamaan niitä edullisesti joukkueidensa toimihenkilöille, joukkueille ja pelaajille. 12

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006

Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Opintokeskusten kestävän kehityksen ohjelma 2004 2006 Työryhmä Kansallinen Sivistysliitto ry. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry. Kirkkopalvelut ry. Maaseudun Sivistysliitto ry. Opintotoiminnan Keskusliitto

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajan toiminnan käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt lasten ja nuorten vapaa-ajantoiminnan käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA

OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA OPISKELUAINEISTO SOSIAALI- JA TERVEYSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve

Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve 4V: Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin - yhteisöllisyys ja hyvä elinympäristö -hankkeen selvitys Kestävän kehityksen ja yhteisöllisyyden nykykäytänteet, asenteet ja tiedot sekä tuen tarve Yksikönjohtaja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintäopas

Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas Urheiluseuran viestintäopas 2011 1 Urheiluseuran viestintäopas Sisältö Osa 1: Opas sisäiseen viestintään Alkuperäinen opas: Sisäisellä viestinnällä vireäksi. (2006). Tekijät:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT

Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Korjaamon käytännöt kuntoon AUTOKORJAAMON TARKISTUSLISTAT JA HYVÄT KÄYTÄNNÖT Sisällysluettelo Johdanto 4 Hyvä johtaminen tavaksi 5 Johtamisen työvälineitä 5 Perehdyttäminen 7 Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006

Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Kati Lehtonen Seurahankkeiden paikallistuki Arviointiraportti toimintakaudelta 2005-2006 Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 199 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES Lasten ja nuorten

Lisätiedot

JÄÄKIEKKOVÄEN HYGIENIAOPAS. Teksti: Susanna Palmi

JÄÄKIEKKOVÄEN HYGIENIAOPAS. Teksti: Susanna Palmi JÄÄKIEKKOVÄEN HYGIENIAOPAS Teksti: Susanna Palmi SISÄLLYS Lukijalle 3 Lapset ja nuoret 4 Henkilökohtainen hygienia sinun juttusi! 4 Suuhygienia tärkeä osa koko terveyttäsi 6 Vaatteet ja varusteet, sekä

Lisätiedot

ratsastuksen seuraopas

ratsastuksen seuraopas Uudistettu painos 2012 ratsastuksen seuraopas suomen ratsastajainliitto ry Sisällysluettelo: Alkusanat 3 Mitä on seuratoiminta? 4 Ratsastusseuran perustaminen 5 Seuran toimihenkilöt 6 SRL:n tarjoamat jäsenedut

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT

OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Marko Hiitola OPAS URHEILUTAPAHTUMAN JÄRJESTÄMISEEN CASE KOKKOLAN TIIKERIT Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2008 OPINNÄYTETYÖN SUOMENKIELINEN TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014

Teknologian tutkimuskeskus VTT. Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Teknologian tutkimuskeskus VTT Low Carbon Finland 2050 -platform ja SUSER -hankkeet: kuluttajakysely, kevät 2014 Taustatietoja tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteet ja kohderyhmä Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN

5ASKELTA ONNISTUNEESEEN TAPAHTUMAAN ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Etäneuvottelu Säästöä ja teknistä laatua tapaamisiin Kongressi Pienenkin organisaation ulottuvilla Ylitä odotukset Järjestä ikimuistoinen

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön

Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön Kestävän kehityksen hyvät käytännöt päivähoidon käyttöön 1 Kestävän kehityksen hyvät käytännöt paivähoidon käyttöön Tähän esitteeseen on koottu kaikki 4V-hankkeessa vuosina 2008-2010 kootut hyvät käytännöt

Lisätiedot

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään

Työpaikan ekoarki. ja kuinka se tehdään Työpaikan ekoarki ja kuinka se tehdään 1 Tekstit: Silja Sarkkinen Graafinen ilme ja kuvat: Vappu Ormio Julkaisija: Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2. korjattu painos ISBN: 978-952-223-007-2 Internet:

Lisätiedot

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä

Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2011 Kestävän kehityksen guru Vihreä Ninja Tavallinen Tallaaja Kerskakuluttaja Tohtori Tuomiopäivä Hiilijalanjälki Hiilijalanjälki & CO2 Biopussi

Lisätiedot

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004

Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Turun kaupungin ympäristöraportti ja -tilinpäätös 2004 Kuva: Laura Suhonen 1 Sisällysluettelo Turun kaupunki 2004... 4 Turun kaupunkiorganisaatio... 4 Kestävän kehityksen politiikka... 5 Kohti kestävää

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos Liikenne- ja kuljetusjärjestelmät. Tutkimusraportti 74 Heikki Liimatainen, Harri Rauhamäki & Matti Liedes Kuljetusalan energiatehokkuuden hallinta- ja kannustinjärjestelmät

Lisätiedot

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE

O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE O2-JYVÄSKYLÄ RY SEURAOHJE VERSIO 1.5 Seuraohje_v1_5.doc SIVU 1/25 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 MIKÄ ON SEURAOPAS... 5 3 TOIMINTA-AJATUS... 6 3.1 Toiminta-ajatus... 6 3.2 Arvot... 6 3.3 Visiot...

Lisätiedot

Laatukäsikirja 16.8.2012

Laatukäsikirja 16.8.2012 Laatukäsikirja 16.8.2012 2 ESIPUHE Tämä on Espoo Basket Team ry:n laatukäsikirja. Viimeisin laatukäsikirjan päivitys on elokuulta 2012. Laatukäsikirjaa tarkastellaan seuran hallituksen toimesta vuosittain

Lisätiedot