TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkoneuvosto YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen Lahti Marika jäsen Nurmio Merja jäsen Paasio Pertti jäsen Puhakka Maria jäsen Saarela Pekka jäsen Sandberg Siv jäsen Suominen Ari jäsen Pennanen Matti varajäsen Hermonen Merja Hirvonen Martti Lehikoinen Jouni Mäntylä Heikki Norvasuo Tuomo Rinne Katri Öhman Björn Heino Paula Hokka Irma Hurme Hannu Kallio Hannu Kosola Seppo kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra tiedotuspäällikkö talousjohtaja yhteisten työmuotojen johtaja hallintojohtaja, sihteeri kiinteistöjohtaja Poissa Hemling Seija jäsen Huovinen Pentti kv:n pj Saksa Kirsti kv:n vpj Järvensivu Jukka kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 406 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 Yhteinen kirkkoneuvosto KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 408 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 409 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 410 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Pertti Paasio. Hallintojohtajan asiat 411 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN VALT.YO. MARI-ELINA KOIVUSALON LUOTTA- MUSTOIMEN PÄÄTTYMINEN Valt. yo. Mari-Elina Koivusalo valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Mari-Elina Koivusalo on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että valt.yo. Mari-Elina Koivusalon luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen

3 Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkovaltuuston Martinseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi. (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 412 KIRKKOVALTUUSTON VARAJÄSEN OPISKELIJA LAURA SALMISEN LUOTTAMUSTOI- MEN PÄÄTTYMINEN Opiskelija Laura Salminen valittiin viime vaaleissa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston varajäseneksi Martinseurakunnan edustajana. Laura Salminen on ilmoittanut muuttaneensa pois Martinseurakunnan alueelta. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 pykälän 1 momentin mukaan hän menettää muuton vuoksi kelpoisuutensa toimia Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuustoon Martinseurakunnan edustajana valittuna varajäsenenä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että opiskelija Laura Salmisen luottamustoimi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston Martinseurakuntaa edustavana varajäsenenä todetaan päättyneeksi. (KJ 7 luku 2:1). Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 413 KIRKKOVALTUUSTON JA KIRKKONEUVOSTON KOKOUSAJAT KEVÄTKAUDELLA 2014 Johtoryhmä on valmistellut ehdotuksen kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokousajoiksi kevätkaudella Kirkkovaltuuston kokousajoista on neuvoteltu kirkkovaltuuston puheenjohtajan kanssa. Ehdotus kokouspäiviksi ja ajoiksi on seuraava: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo (budjetin lähetekeskustelu) torstai klo (tilinpäätös)

4 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo keskiviikko klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä kokousajat edellä esitetyn mukaisesti. Ilmoitus kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuville, kirkkovaltuuston jäsenille, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasihteerille ja Toimitalon vahtimestarille. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Muutettiin torstain kokousaika keskiviikkoon Kokousajat päätettiin hyväksyä seuraavasti: Kirkkovaltuusto torstai klo torstai klo (budjetin lähetekeskustelu) torstai klo (tilinpäätös) Kirkkoneuvosto torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo torstai klo keskiviikko klo torstai klo torstai klo torstai klo keskiviikko klo hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin.

5 Yhteinen kirkkoneuvosto TOIMISTOSIHTEERI ELISA VUORILAN VUOROTTELUVAPAA Toimistosihteeri Elisa Vuorila pyytää vuorotteluvapaata ajalle Keskusrekisterin johtaja Heikki Arikka puoltaa anomusta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorotteluvapaalle jäävällä on ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään kymmenen vuotta eläkkeen edellyttämää työtä ja, että työntekijän työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos vuorotteluvapaata on jo kertaalleen käytetty, pitää työssä olla vähintään viisi vuotta saadakseen oikeuden uuteen vuorotteluvapaaseen. Vuorotteluvapaan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Toimistosihteeri Elisa Vuorilan kohdalla edellä esitetyt ehdot täyttyvät. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorottelusijaiseksi tulee palkata ensisijaisesti nuori tai pitkäaikaistyötön taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittanut henkilö. Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavaa henkilöä ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tehtäviin. Riittää, että hänet palkataan saman työnantajan palvelukseen ja vähintään vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllisen työajan pituiseen tehtävään. Kirkkoneuvosto päättää myöntää toimistosihteeri Elisa Vuorilalle palkatonta vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi. Kyseiseksi ajaksi tullaan palkkaamaan työtön työnhakija. Ilmoitus toimistosihteeri Elisa Vuorilalle, keskusrekisterin johtaja Heikki Arikalle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan lisäyksen: Koska vuorotteluvapaasijaisuuksia täytettäessä on tarkoituksenmukaista katsoa henkilökuntatarvetta koko yhtymän ja seurakuntien näkökulmasta, tulee esimiesten olla etukäteen yhteydessä henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäseen. Vuorotteluvapaasijaista ei ole pakka palkata tehtävään, josta vaki-

6 Yhteinen kirkkoneuvosto tuinen työntekijä jää vapaalle, vaan sijainen voidaan sijoittaa työntekijää kipeimmin tarvitsevaan yksikköön tai seurakuntaan. hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. 415 TIEDOTTAJA MINNA VESANNON VUOROTTELUVAPAA Tiedottaja Minna Vesanto pyytää vuorotteluvapaata ajaksi Tiedotuspäällikkö Paula Heino puoltaa anomusta. Vuorotteluvapaan edellytyksenä on, että vuorotteluvapaalle jäävällä on ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään kymmenen vuotta eläkkeen edellyttämää työtä ja, että työntekijän työssäolo ja palvelusuhde samaan työnantajaan on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Jos vuorotteluvapaata on jo kertaalleen käytetty, pitää työssä olla vähintään viisi vuotta saadakseen oikeuden uuteen vuorotteluvapaaseen. Vuorotteluvapaan tulee kestää yhtäjaksoisesti vähintään 90 kalenteripäivää ja yhteensä enintään 359 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaan voi sopia pidettäväksi myös useammassa jaksossa. Vuorotteluvapaa on pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta. Tiedottaja Minna Vesannon kohdalla edellä esitetyt ehdot täyttyvät. Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa kokoaikatyössä ollut työntekijä siirtyy työnantajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti vuorotteluvapaalle ja työnantaja palkkaa samaksi ajaksi työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorottelusijaiseksi tulee palkata ensisijaisesti nuori tai pitkäaikaistyötön taikka korkeakoulu- tai ammattitutkinnon äskettäin suorittanut henkilö. Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavaa henkilöä ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tehtäviin. Riittää, että hänet palkataan saman työnantajan palvelukseen ja vähintään vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllisen työajan pituiseen tehtävään. Vuorotteluvapaasijaiseksi palkattavaa henkilöä ei tarvitse palkata vuorotteluvapaalle jäävän työntekijän tehtäviin. Riittää, että hänet palkataan saman työnantajan palvelukseen ja vähintään vuorotteluvapaalle siirtyvän työntekijän säännöllisen työajan pituiseen tehtävään. Kirkkoneuvosto päättää myöntää tiedottaja Minna Vesannolle palkatonta vuorotteluvapaata väliseksi ajaksi. Kyseiseksi ajaksi tullaan palkkaamaan työtön työnhakija.

7 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus tiedottaja Minna Vesannolle, tiedotuspäällikkö Paula Heinolle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Hallintojohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan lisäyksen: Oikeutetaan tiedotuspäällikkö Paula Heino hoitamaan vuorotteluvapaasijaisen palkkaamisen valmistelun. Koska vuorotteluvapaasijaisuuksia täytettäessä on tarkoituksenmukaista katsoa henkilökuntatarvetta koko yhtymän ja seurakuntien näkökulmasta, tulee esimiesten olla etukäteen yhteydessä henkilöstöpäällikkö Tekla Määttäseen. Vuorotteluvapaasijaista ei ole pakka palkata tehtävään, josta vakituinen työntekijä jää vapaalle, vaan sijainen voidaan sijoittaa työntekijää kipeimmin tarvitsevaan yksikköön tai seurakuntaan. hyväksyttiin käsittelyssä tehdyin muutoksin. 416 KEITTÄJÄ MIRA REILIMON TYÖVAPAA-ANOMUS Keittäjä Mira Reilimo anoo työvapaata väliseksi ajaksi seuraavalla anomuksella: Anon palkatonta virkavapaata keittäjän työstäni. Ajankohta vapaalle on Virkavapaata anon tehdäkseni määrä-aikaisen vastaavankokin työsuhteen Turun kaupungin pienten lasten vastaanottokodissa. Määräaikaisuuden päätyttyä on aikeeni palata omaan vakituiseen työsuhteeseeni. Esimies, Heinänokan kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kallio ja leirikeskuksista vastaava nuorisosihteeri Marja Ruusu puoltavat anomusta. Harkinnanvaraisen virka-/työvapauden myöntämiselle kirkkoneuvosto on vahvistanut vuonna 2003 seuraavat ehdot: Harkinnanvaraista virka- ja työvapautta myönnettäessä on noudatettava seuraavia määräyksiä, jollei virkasäännössä tai kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ole toisin säädetty, määrätty tai sovittu. Sääntely ei koske henkilökohtaisesta tai muusta syystä haettavia lyhytaikaisia palkattomia lomia. 1. Harkinnanvaraista virka- ja työvapautta myönnetään pääsääntöisesti vain vähintään kaksi vuotta Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän palveluksessa olleelle viranhaltijalle tai työntekijälle.

8 Yhteinen kirkkoneuvosto Harkinnanvaraista virka- tai työvapautta myönnetään enintään yhdeksi vuodeksi seurakuntayhtymän ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta ja projektiluonteista työskentelyä varten. Edellytyksenä on lisäksi, että koulutuksesta tai työstä on hyötyä työnantajalle. 3. Kirkon erityisiin tehtäviin, kuten esimerkiksi lähetystyöhön ja työhön Kirkon ulkoasiain piirissä, voidaan myöntää virka- tai työvapautta pidempikin aika. 4. Uusi harkinnanvarainen virka- tai työvapaus myönnetään pääsääntöisesti vasta, kun edellisestä harkinnanvaraisesta virka- tai työvapaudesta on kulunut viisi vuotta. Kyseessä on yli 6 kuukautta kestävä työvapaa toisen tehtävän hoitamista varten. Kun kuitenkin vastaavan kokin tehtävän hoitamisen voi katsoa parantavan Reilimon ammattitaitoa keittäjänä, hallintojohtaja esittää vapaan myöntämistä kohdan 2 perusteella. Lisäksi työvapaa ei ajoitu leirikeskusten kiireisimpään aikaan. Koko ajaksi ei tulla palkkaamaan sijaista, vaan käytetään tarvittaessa kutsuttavia työntekijöitä. Helmi-toukokuuksi palkataan kokoaikainen sijainen. Kirkkoneuvosto päättää myöntää keittäjä Mira Reilimolle palkatonta työvapaata väliseksi ajaksi. Ilmoitus keittäjä Mira Reilimolle, kurssikeskuksen hoitaja Samuli Kalliolle, nuorisosihteeri Marja Ruusulle, henkilöstörekisterin hoitajalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 417 TUULA VÄISÄSEN JA ANNE LÅNGSTRÖM-LAINION VAATIVUUSRYHMÄN MÄÄRITTELY Taloustoimistossa ollaan toteuttamassa työjärjestelyjä töiden sujuvuuden parantamiseksi ja vastuunkannon selkeyttämiseksi. Tehtävien uudelleen järjestelyn tarpeeseen vaikuttavat talous- ja suunnittelujohtajan ja talouspäällikön virkojen lakkauttamisen lisäksi taloussuunnittelupäällikön viran täyttämättä jättäminen lähtien. Taloustoimistossa on kaksi kirjanpitäjän virkaa, joista molemmat viranhaltijat irtisanoutuivat vuonna Kirjanpitäjän virat täytettiin sisäisillä järjestelyillä määräaikaisesti vuoden 2014 loppuun saakka, koska tiedossa oli liittyminen kirkon yhteiseen palvelukeskukseen viimeistään vuonna Toista kirjanpitäjän virkaa hoitaa seurakuntasihteerin virasta siirrettynä Leena Sairanen ja toista Tuija Gunell, joka on vuosia toiminut avustavana toimistovirkailijana kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävissä.

9 Yhteinen kirkkoneuvosto Lisäksi taloustoimistossa ovat kirjanpidon tehtävissä yo-merkonomi Tuula Väisänen vuoden 2011 alusta alkaen ja yo-merkonomi Anne Långström- Lainio joulukuusta 2012 lähtien. Molempien työsuhteet ovat määräaikaisia jatkuen vuoden 2014 loppuun saakka. Tehtävien uudelleenjärjestely koskee lähinnä Tuula Väisäsen ja Anne Långström-Lainion tehtäviä ja tehtäväjärjestelyillä on vaikutusta myös heidän palkkoihinsa. Talousjohtaja on käynyt et-keskustelun Tuula Väisäsen ja Anne Långström- Lainion kanssa ja uudet tehtävänkuvaukset on toimitettu palkkatyöryhmälle palkkojen määrittelyä varten. Tehtävänkuvausten mukaan toimistovirkailijalle (Tuula Väisänen) tulevat kuulumaan saapuvien ja lähtevien maksujen valvonta (maksumääräysten antaminen), kirjanpidon tiliöintien ja maksuliikenteen tarkistukset, selvittelyt ja hyväksynnät, arvonlisäveroasiat, työntekijöiden käytännön ohjaus maksuliikenteessä ja laskujen käsittelyssä sekä käyttöomaisuuskirjanpito. Kirjanpitäjälle (Anne Långström-Lainio) puolestaan kuuluisivat taloussuunnittelu ja seuranta, tilinpäätöksen kokoaminen, tilastot, raportoinnit sekä konserniin kuuluvien talousyksikköjen erityistehtävien hoitaminen (mm. sijoitusten kirjanpito, testamentti- ja lahjoitusrahaston toimeenpanotehtävät, antolainausasiat). Lisäksi kirjanpitäjän tehtävää hoitavalle Långström-Lainiolle tulee talousjohtajan avustaminen ja tarvittaessa sijaistaminen käytännön rutiinien hoidossa talousjohtajan kanssa sovittavalla tavalla. Palkkatyöryhmä esittää tehtävänkuvauksiin pohjautuvan pisteytyksen perusteella vahvistettavaksi toimistovirkailijan (Tuula Väisänen) vaativuusryhmäksi 502 ja kirjanpitäjän (Anne Långström-Lainio) vaativuusryhmäksi 503/60. Kirkkoneuvosto päättää vahvistaa määräaikaisen toimistovirkailijan (Tuula Väisänen) ja kirjanpitäjän (Anne Långström-Lainio) tehtäväjaon ja palkat seuraavasti: Toimistovirkailijan (Tuula Väisänen) tehtävänä on saapuvien ja lähtevien maksujen valvonta (maksumääräysten antaminen), kirjanpidon tiliöintien ja maksuliikenteen tarkistukset, selvittelyt ja hyväksynnät, arvonlisäveroasiat, työntekijöiden käytännön ohjaus maksuliikenteessä ja laskujen käsittelyssä sekä käyttöomaisuuskirjanpito. Toimistovirkailijan tehtävän vaativuusryhmä on 502. Kirjanpitäjän (Anne Långström-Lainio) tehtävänä on taloussuunnittelu ja seuranta, tilinpäätöksen kokoaminen, tilastot, raportoinnit sekä konserniin kuuluvien talousyksikköjen erityistehtävien hoitaminen (mm. sijoitusten kirjanpito, testamentti- ja lahjoitusrahaston toimeenpanotehtävät, antolainausasiat). Lisäksi kirjanpitäjän tehtäviin kuuluu talousjohtajan avustami-

10 Yhteinen kirkkoneuvosto nen ja tarvittaessa sijaistaminen käytännön rutiinien hoidossa talousjohtajan kanssa sovittavalla tavalla. Kirjanpitäjän tehtävän vaativuusryhmä on 503/60. Muutokset tehtäväjaossa ja palkkauksessa tulevat voimaan Ilmoitus toimistovirkailija Tuula Väisäselle, kirjanpitäjä Anne Långström- Lainiolle, talousjohtaja Irma Hokalle ja taloustoimistolle (palkat). Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin pois lukien erimielisyydet, joissa on kysymys virka- ja työehtosopimuksen tulkinnasta tai soveltamisesta. Tällöin noudatetaan evankelis-luterilaisen kirkon pääsopimusta. hyväksyttiin. 418 salainen 419 DIAKONIANVIRANHALTIJAN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÄMINEN MIKAELIN- SEURAKUNNASSA Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvosto esittää kirkkoneuvostolle seuraavaa: Johtava diakoniatyöntekijä Anneli Koskinen on vuosilomalla ja opintovapaalla Tästä johtuen kirkkoherra on palkannut diakoniatyöhön ajalle diakoni Mervi Kanniaisen. Diakoniatyö liikkuu tällä hetkellä ääriresursseilla. Johtuen seurakuntien säästötavoitteista on kuitenkin syytä turvata diakoniatyön jatkuvuus seurakunnassamme. Hilkka-Helena Kataisen irtisanouduttua voitaisiin Mertsi Ärling palkata määräaikaisesti vapautuvaan virkaan, kunnes Pansio-Paakarla projekti on päättynyt, asti. Tämän järjestelyn kautta turvattaisiin Pansion alueen diakoniatyön jatko. Seurakuntaneuvosto palkkaa Mertsi Ärlingin määräaikaisesti vapautuneeseen diakonianvirkaan , minkä yhteinen kirkkoneuvosto osaltaan hyväksynee. Tiedoksi Mertsi Ärling, yhteinen kirkkoneuvosto Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Esityksen mukaan. Kirkkoneuvostolla ei ole huomauttamista Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvoston tekemän päätöksen johdosta. Päätöksellä on palkattu Mertsi Ärling ajaksi hoitamaan Mikaelinseurakunnassa avoinna olevaa diakoniatyöntekijän virkaa.

11 Yhteinen kirkkoneuvosto Ilmoitus Mikaelinseurakunnan seurakuntaneuvostolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 420 HALLINNON JA YHTEISTEN TYÖMUOTOJEN VUODEN 2014 HENKILÖSTÖN KEHITTÄ- MISSUUNNITELMAT Vuoden 2014 kehittämissuunnitelmat on saadun ohjeen mukaan toimitettava tuomiokapitulille mennessä. Koulutustoimikunta on pyytänyt yksiköiltä esitykset syyskuun loppuun mennessä ja käsitellyt niitä kokouksissaan ja Yksiköiltä on saatu seuraavat koulutussuunnitelmaesitykset: Liitteet Koulutustoimikunta puoltaa muutoksitta hyväksyttäviksi kasvatusasiain keskuksen (liite 1) ja diakoniakeskuksen (liite 2) koulutussuunnitelmaehdotukset. Perheasiain neuvottelukeskuksen suunnitelmasta (liite 3) koulutustoimikunta puoltaa Nina Kauppisen ja Carola Granströmin koulutuksia. Perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan Sari Sundvall-Pihan koulutusta koulutustoimikunta ei katso voivansa puoltaa. Koulutus on pitkä (4 vuotta) ja kallis. Kokonaiskustannuksiksi tulee neljän vuoden aikana noin euroa. Koulutuksesta saadun selvityksen perusteella koulutustoimikunta ei kiistä, ettei koulutus antaisi lisävalmiuksia työhön. Koulutus ei kuitenkaan ole välttämätön. Sielunhoitotyön ehdotuksesta (liite 4) koulutustoimikunta toteaa, että sielunhoidon teologi Päivi Vuorilehto oli tänä vuonna vastaavalla konferenssimatkalla Maltalle. Silloin osallistuminen poikkeuksellisesti maksettiin koulutusmäärärahasta. Koulutustoimikunnan kannan mukaan kyseessä on kuitenkin neuvottelupäiviin rinnastettava saman työalan henkilöiden tapaaminen, jotka koulutussuunnitelmien laatimiseen annetun yhteisohjeen mukaan tulee maksaa yksikön omista määrärahoista. Koulutustoimikunta ei puolla vuosittain tapahtuvaa konferenssimatkaa ulkomaille. Palvelevan puhelimen toiminnanjohtajan koulutuksen koulutustoimikunta esittää hyväksyttäväksi. Sairaalasielunhoidon koulutusesityksestä (liite 5) koulutustoimikunta esittää poistettavaksi sairaalasielunhoitaja Outi Ruoholan osallistumisen Daniel

12 Yhteinen kirkkoneuvosto Siegelin luentoihin ja workshopiin. Muilta osin koulutukset esitetään hyväksyttäviksi. Kiinteistötoimen koulutussuunnitelmasta (liite 6) koulutustoimikunta esittää poistettavaksi Nina Pusan, Tuija Petterssonin, Auli Lundellin ja Riitta Friskin osallistumisen Erilaisten ihmisten kanssa kirkossa - suntioiden koulutuspäiviin ja hyväksyttäväksi heidän osallistumisensa Suntioiden kevätkoulutukseen Ei ole tarkoituksenmukaista osallistua saman kuukauden aikana kahteen samaa aihetta käsittelevään koulutukseen. Tasapuolisuuden vuosi myös Katja Warpenius-Allosen Erilaisten ihmisten kanssa kirkossa koulutus esitetään vahditettavaksi vastaavaan Turussa järjestettävään Suntioiden kevätkoulutukseen Muita osin koulutustoimikunta puoltaa esitystä. Hautaustoimen koulutussuunnitelmassa esitetään osallistumista Seurakuntapuutarhurien opintopäiville. Koulutustoimikunta katsoo, että opintopäivät ovat rinnastettavissa neuvottelupäiviin, joihin osallistumisen kustannukset maksetaan kunkin yksikön omista määrärahoista. Koulutustoimikunta ei puolla esitystä. Hallintovirastossa ei ole tehty tässä vaiheessa ehdotusta koulutuksiin osallistumisesta, koska hallintoviraston henkilökunnalle tarpeellista koulutusta ei löydy Kirkon henkilöstökoulutuskalenterista. Vuoden varrella hallintoviraston ja taloustoimiston henkilökunnalle välttämätöntä koulutusta järjestävät tahot eivät ilmoita koulutuksistaan näin varhaisessa vaiheessa koko vuodeksi etukäteen. Myöskään keskusrekisteristä ja tiedotustoimistosta ei ole tullut esityksiä. Kirkkoneuvosto päättää - hyväksyä kasvatusasiain keskuksen (liite 1) ja diakoniakeskuksen (liite 2) koulutussuunnitelmat. - hyväksyä perheasiain neuvottelukeskuksen koulutussuunnitelman (liite 3) muilta osin, mutta hylätä perheasiain neuvottelukeskuksen johtajan Sari Sundvall-Pihan osallistumisen Lasten ja nuorten psykoterapeuttikoulutukseen hyväksyä sielunhoitotyön koulutussuunnitelmasta (liite 4) Palvelevan puhelimen toiminnanjohtaja Päivi Mäntylän työnohjauksen koulutuksen jatkamisen ja hylätä sielunhoitotyön teologi Päivi Vuorilehdon osallistumisen Hengellisen ohjauksen konferenssiin Dublinissa. - hyväksyä sairaalasielunhoidon koulutussuunnitelman (liite 5) muilta osin, mutta poistaa sairaalasielunhoitaja Outi Ruoholan osallistumisen Daniel Siegelin luentoihin ja workshopiin. - poistaa kiinteistötoimen koulutussuunnitelmasta (liite 6) Nina Pusan, Tuija Petterssonin, Auli Lundellin ja Riitta Friskin osallistuminen Erilaisten ihmisten kanssa kirkossa - suntioiden koulutuspäiviin ja hyväksyy heidän osallistumisensa Suntioiden kevätkoulutukseen Katja Warpenius-Allosen osalta vaihdetaan Erilaisten ihmisten kanssa kir-

13 Yhteinen kirkkoneuvosto kossa koulutus Suntioiden kevätkoulutukseksi Muilta osin esitys hyväksytään. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, että hyväksyttyjen koulutusten jälkeen jäävä osa koulutussuunnitelmien mukaiseen koulutukseen varatusta määrärahasta saadaan käyttää vuoden varrella ilmenevään koulutukseen koulutustoimikunnan päätöksellä. Ilmoitus Turun tuomiokapitulille, ao. yksiköille ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta välttämättömän koulutuksen osalta, muilta osin saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 421 ANSIOMERKKIEN MYÖNTÄMINEN Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki annetaan hopeisena hopearistein 20 vuoden palveluksesta, hopeisena kultaristein 30 vuoden palveluksesta ja kokonaan kultaisena 40 vuoden palveluksesta. Merkin saajalle annetaan myös kunniakirja. Ansiomerkkisäännön mukaan ansiomerkki myönnetään Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien palveluksessa olevalle henkilölle 2 :ssä mainitun palvelusajan perusteella, jolloin palvelusajaksi luetaan aika, jonka asianomainen on ollut 1) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän tai sen seurakuntien palveluksessa 2) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymään liitettyjen seurakuntien palveluksessa. Vuoden 2013 loppuun laskettujen palvelusaikojen perusteella ansiomerkkien saajat ovat seuraavat: Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme Toimistosihteeri Anne Peedu Vahtimestari-talonmies Rosita Haapaniemi Vahtimestari-siivooja Heli Saarto Lastenohjaaja Terhi Kolkkala Tietohallintosuunnittelija Marjut Marila Kanttori Heikki Seppänen Kiinteistötyöntekijä Ari Kostiainen Kiinteistötyöntekijä Keijo Virtanen 40 v 40 v 30 v 30 v 30 v 30 v 20 v 20 v 20 v

14 Yhteinen kirkkoneuvosto Kirkkoherroja ja hallintokuntien johtajia pyydetään tarkistamaan luettelo ja ilmoittamaan mahdollisista puutteista kirkkoneuvoston sihteerille. Ansiomerkkien jaon suorittavat tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Ansiomerkit on jaettu Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa vuoden alkupuolella. Ansiomerkkien jakoajaksi ehdotetaan klo 14. Kirkkoneuvosto hyväksyy merkkien saajat edellä olevan luettelon mukaan. Samalla päätetään, että ansiomerkkien jakotilaisuus pidetään Tuomiokirkkoseurakunnan juhlasalissa klo 14. Tilaisuuteen kutsutaan ansiomerkkien saajien lisäksi kirkkoneuvoston kokoukseen osallistuvat ja niiden työpisteiden johtajat, joiden alaisina on ansiomerkkien saajia. Ansiomerkkien jakajina toimivat tuomiorovasti Heimo Rinne ja hallintojohtaja Hannu Kallio. Tilaisuudessa järjestettävän kahvitarjoilun kulut suoritetaan kustannuspaikalta Ilmoitus ansiomerkkien saajille, ao. esimiehille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalle, kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, kirkkoneuvoston jäsenille, hallintojohtajalle, toimitalon vahtimestarille, tiedotustoimistolle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talousjohtajan asiat 422 KESKUSKIRJANPIDON TILIASEMA JA INVESTOINTIEN TOTEUTUMAVERTAILU SYYS- KUUN LOPUSSA Syyskuun tiliasema ja investointien toteutumavertailu ovat seuraavat: Liite Selvitys satunnaisista tuotoista on selostettu toukokuun tiliaseman yhteydessä. Hannunniitun asuintalojen peruskorjauksen käänteinen toteutuma on selostettu huhtikuun toteutumavertailun yhteydessä ja Varissuon asuintalojen parvekkeiden perusparannuksen investointitulo on selvitetty maaliskuun toteutumavertailun yhteydessä. Rahoituslaskelman pitkäaikaisten lainojen lisäys on selvitetty elokuun tiliaseman yhteydessä.

15 Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontuvalle kirkkovaltuustolle esitetään lisämäärärahan myöntämistä keskusrekisterin tilamuutokselle, Martin seurakuntatalon putkistosaneeraukselle, Kunstenniemen majoitusrakennuksen laajentamiselle sekä Kuusiston vesihuolto-osuuskuntaan liittymiselle. Perhelehtien ja kirkonkirjojen digitointiin varattu määräraha on ylittynyt 4.257,42 eurolla. Ylitys tulee ennen vuoden loppumista vielä nousemaan. Keskusrekisterin johtajan Heikki Arikan selvitys ylityksestä on seuraava: Ylitys johtuu kiinteistä kuukausikustannuksista, joita maksamme Affecto Oy:lle. Digitointiprojektin materiaalin tarkistaminen on ollut suunniteltua hitaampaa. Alkuperäisen suunnitelman mukaan aineisto olisi ollut digitoituna ja tarkistettuna mennessä. Kirjuriohjelman käyttöepävarmuudesta ja keskeneräisyydestä johtuen materiaalin tarkistaminen hidastui merkittävästi Kirjuriohjelman käyttöön siirtyessämme Kirjuriohjelmaan siirtymisestä ja Kirjurin toimivuudesta vastaa Kirkkohallitus. Materiaali saatiin digitoitua määräajassa mutta digitoidun aineiston tarkistettavaksi saannissa on ollut huomattavia aikatauluviivästyksiä. Koko digitointiprojektin ajan on ollut useita kuukausien mittaisia tarkistusmateriaalin saatavuuskatkoksia. Kaikki katkokset ja materiaalin saatavuusongelmat ovat johtuneet meistä riippumattomista syistä. Edelleen odotamme materiaalia tarkistettavaksi, mikä on digitoitu Digitointiprojekti lopetetaan Tämä tarkoittaa sitä, että projekti joudutaan keskeyttämään kesken projektin. Keskusrekisterin ratkaistavaksi jää, kuinka projektin keskeyttämisestä aiheutuneesta ylimääräisestä tarkistustyöstä tullaan selviytymään. Projektin viivästymisen syynä on ollut Kirkkohallitus. Vuosikate näyttää ,96 euroa. Kassavarojen lisäys tammi syyskuussa oli ,61 euroa. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi tiliaseman ja investointien toteutumavertailun syyskuulta. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 423 VEROKERTYMÄ LOKAKUUN LOPUSSA Yhteenveto kirkollisveron ja yhteisöveron kertymästä lokakuun loppuun mennessä on seuraava:

16 Yhteinen kirkkoneuvosto KIRKOLLISVERO- JA YHTEISÖVEROKERTYMÄ ,35 % Arvio Toteutunut % 100,70 Lisätieto: Osuus yhteisöveron tuotosta Arvio Osuus yhteisöveron tuotosta ,66 % Toteutunut % 122,71 Kirkollisveron tuotto Arvio Kirkollisveron tuotto ,58 % Toteutunut % 97,47 Kirkollisverokertymä ja yhteisöverokertymä yhteensä lokakuun loppuun mennessä on euroa. Se on euroa eli 0,3 % yli vuoden 2012 lokakuun yhteenlasketun kertymän. Kirkollisverokertymä alittaa vuoden 2012 vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli on 0,6 prosenttia pienempi. Yhteisöverokertymä ylittää edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän eurolla eli on 5,7 prosenttia suurempi. Osoitteesta poimittuja vertailutietoja kirkollisveron ja yhteisöveron kertymän muutoksesta edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan esitetään seuraavassa: kirkollisvero yhteisövero lokakuu (syyskuu) lokakuu (syyskuu) Koko maa + 1,0 % + 1,0 % + 6,7 % + 6,1 % Espoo + 0,3 % + 0,4 % - 2,6 % - 3,5 % Helsinki + 0,1 % + 0,1 % + 3,7 % + 3,1 % Kuopio + 0,7 % + 0,8 % + 7,9 % + 7,2 % Lahti - 0,1 % - 0,1 % + 7,3 % + 6,7 % Lieto + 1,3 % + 1,3 % + 6,4 % + 5,7 % Naantali + 0,8 % + 0,9 % + 5,1 % + 4,7 % Oulu - 3,0 % - 2,9 % + 3,3 % + 2,6 % Paimio - 0,3 % - 0,3 % - 2,2 % - 2,7 % Parainen + 2,1 % + 2,1 % - 2,7 % - 3,3 % Porvoo - 0,9 % - 0,9 % + 9,3 % + 8,8 % Raisio - 1,7 % - 1,7 % + 1,5 % + 0,8 % Salo - 1,3 % - 1,3 % - 11,5 % - 12,7 % Tampere + 1,0 % + 1,0 % + 9,4 % + 8,7 % Uusikaupunki + 0,9 % + 0,9 % + 18,8 % + 17,5 % Vantaa - 0,6 % - 0,2 % + 11,2 % + 10,6 % Turku - 0,6 % - 0,6 % + 5,7 % + 5,1 % Kirkollisverokertymien muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on pysynyt samalla tasolla kuin syyskuussa. Kaikkien vertailtavien seurakuntatalouksien osalta yhteisöverokertymän muutos on ollut positiivinen.

17 Yhteinen kirkkoneuvosto Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkollisverokertymä on euroa. Kirkollisverokertymä lokakuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on viime vuosina ollut noin 92 prosenttia ja tämä kertymätahtien keskiarvo johtaisi tällä hetkellä 26,0 milj euroon. Vuonna 2012 oli lokakuun loppuun mennessä kertynyt 93 % kokonaiskertymästä. Sama kertymätahti johtaisi 25,7 milj euroon. Verrattaessa lokakuun lopun 2013 kirkollisverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on vähennys 0,6 prosenttia. Vuonna 2012 kirkollisveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 0,6 prosentin vähennys johtaisi 24,2 milj euroon. Kertymätahtien keskiarvoon perustuvaan arvioon on edelleen syytä suhtautua epäilevästi ja pitää tässä vaiheessa vuoden 2013 kokonaiskertymäarviota samana kuin elokuun ja syyskuun laskelmissa eli 24,2 eurona. Osoitteesta poimittujen tietojen mukaan kunnallisverokertymä verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan osoittaa Turun kaupungissa 1,5 prosentin ja Kaarinan kaupungissa 4,8 prosentin kasvua. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisöverokertymä lokakuun lopussa verrattuna koko vuoden kertymään on viime vuosina ollut noin 82 prosenttia. Yhteisöverokertymä on euroa. Kertymätahtien keskiarvo johtaisi 5,4 milj euroon. Kun vertailukohteeksi otetaan vain vuosi 2012, ennusteet ovat seuraavat: Vuonna 2012 lokakuun loppuun mennessä oli kertynyt 81 prosenttia koko vuoden kertymästä, mikä vuonna 2013 johtaisi 5,5 milj euroon. Verrattaessa lokakuun lopun 2013 yhteisöverokertymää vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan on lisäys 5,7 prosenttia. Vuonna 2012 yhteisöveron kokonaiskertymä oli euroa, josta 5,7 prosentin lisäys johtaisi 5,2 milj euroon. Näillä laskelmilla vuoden 2013 yhteisöverokertymäksi näyttäisi haarukoituvan 5,2 5,5 milj euroa. Lokakuun lopussa Turun kaupungin osalta yhteisöverokertymässä on 6,7 prosentin kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan mutta Kaarinan kaupungissa yhteisöverokertymä on vähentynyt 1,3 prosenttia. Vuodelle 2013 arvioidusta 24,5 milj euron kirkollisverokertymästä ollaan lokakuun lopussa euroa jäljessä mutta yhteisöverokertymäarvio on ylittynyt eurolla. Kirkollisveron ja yhteisöveron yhteenlasketuksi kertymäksi vuonna 2013 budjetoitu 28,1 milj euroa on ylittynyt eurolla. Marraskuu on maksuunpanotilityskuukausi. Viime vuosina takaisinperittävä kirkollisvero on ollut noin 2 milj euroa eli samaa suuruusluokkaa kuin keskimääräinen kuukausikertymä. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi selvityksen verokertymästä lokakuun loppuun mennessä. Ei muutoksenhakuoikeutta.

18 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. 424 KUTSU RAAMATTUVISAN 2014 TUKIJAKSI Kirkkopalvelut, Kirkkohallitus ja Opetushallitus järjestävät vuonna 2014 perusopetuksen luokkalaisille suunnatun Raamattu-aiheisen tietokilpailun. Yhteistyötahoina ovat mm. Luokanopettajien liitto ja Suomen Raamattuopisto. Kilpailun suojelijoina toimivat arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo sekä piispa Teemu Sippo. Kutsu Raamattuvisan tukijaksi ja luonnos tapahtuman talousarviosta kuuluvat seuraavasti: Liite Raamattuvisan internet-sivujen mukaan idea Raamattuvisasta syntyi luvun alussa valmistauduttaessa vuoden 1992 Raamattu-juhlavuoteen ja uuden raamatunkäännöksen julkaisuun. Ensimmäinen Raamattuvisa järjestettiin vuosina ja kaikkiaan niitä on tähän mennessä ollut kahdeksan. Edellinen Raamattuvisa oli vuonna 2012 Raamattuvisa tukee koululaisten Raamatun ja kulttuurin tuntemusta, koulujen uskonnon ja äidinkielen opetuksen tavoitteita sekä koulujen ja seurakuntien yhteistyötä. Vuonna 2014 kilpailun teemana on rauha. Teemaa lähestytään esimerkiksi mielenrauhan, koulurauhan, ekumenian ja yhteiskunnallisen rauhan näkökulmista. Kirkkoneuvosto päättää myöntää käyttövaroistaan 600 euron tuen Raamattuvisaan Raamattuvisan internet-sivuille ilmoitetaan tukijaksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Kirkkopalveluille. hyväksyttiin. 425 KAMARIKUORO NOVAN ESIINTYMISMATKAA KOSKEVA ANOMUS Tuomiokirkon kanttori, Kamarikuoro Nova ry:n taiteellinen johtaja Jukka Pietilä on esittänyt kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kamarikuoro Nova viettää tänä vuonna 20-vuotisjuhlavuotta, juhlavuoden tapahtuvat huipentuvat esiintymismatkaan Malagaan suomalaisen seurakunnan vieraaksi konsertoimaan ja osallistumaan paikallisen messumusiikin toteuttamiseen. Kuorolaiset maksavat matkansa itse a 544,30., josta

19 Yhteinen kirkkoneuvosto Kamarikuoro Nova ry. pystyy sponsoroimaan jokaista kuorolaista 100 :lla, joten omaosuus on 444,30, sisältäen lennot ja hotellin. Kuoronjohtajana toimii kanttori Jukka Pietilä ja säestäjänä urkuri Markku Hietaharju. Meidän kahden työntekijän matkaa kuoro ei maksa. Anomukseni tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostolle hylättiin olleessa kokouksessa. Hallintojohtaja Hannu Kallion kehotuksesta käännyn Yhteisen Kirkkoneuvoston puoleen saada meidän kahden työntekijän matkakustannukset 2 x 544,30 = 1088,60 yhtymän varoista matkan toteuttamiseksi. Asian käsittelyä koskeva pykälä Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa kuuluu seuraavasti: Tuomiokirkon kamarikuoro Nova ry tekee esiintymismatkan Espanjan suomalaisen seurakunnan kuoron vieraaksi Espanjan Malagaan. Matkalle on ilmoittautunut 21 kuorolaista. Matkalle olisivat lähdössä seurakunnan työntekijöistä kanttori ja kuoronjohtaja Jukka Pietilä ja urkuri Markku Hietaharju. Matkan kustannukset eli lennot, hotelli ja päivärahat ovat 696,30 hengeltä. Kustannuksia kertyisi seurakunnalle yhteensä 1392,60. Seurakunnan talousarviossa ei ole määrärahoja matkaan. Siihen ei voida osoittaa myöskään testamenttivaroja. : Seurakuntaneuvostolla ei ole osoittaa pyydettyä määrärahaa työntekijöiden matkakustannuksiin. Matka tulee tehdä omalla ajalla ja omalla kustannuksella. : Hyväksyttiin esityksen mukaan. Anomuksen jättämisen jälkeen Jukka Pietilä ja Markku Hietaharju ovat suullisesti ilmoittaneet, että Hietaharju on peruuttanut osallistumisensa. Avustuksen myöntäminen kirkkoneuvoston määrärahasta anomuksessa mainittuihin matkakustannuksiin ei ole tarkoituksenmukaista. Kyseessä on selkeästi kuoron oma esiintymismatka, jolla ei ole yhteyttä seurakuntayhtymän toimintaan. Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston päätöksen mukaan matkaa ei ole tulkittu myöskään Tuomiokirkkoseurakunnan toimintaan kiinteästi liittyväksi matkaksi, koska matka tulee tehdä omalla ajalla ja omalla kustannuksella. Kirkkoneuvosto päättää, että kanttori ja kuoronjohtaja Jukka Pietilän matkakustannuksiin kamarikuoro Novan esiintymismatkalla Espanjaan ei osallistuta. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Ilmoitus Jukka Pietilälle.

20 Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyttiin. Kiinteistöjohtajan asiat 426 SELVITYS JAANIN SEURAKUNTAKODIN TOIMINNASTA JA KULUISTA Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan seurakunnallisen toiminnan käytössä olevien tilojen vähentämistä. Esittely, käsittely ja päätös kuuluvat seuraavasti: Kirkkoneuvosto käy läpi esityksen tiloista, joista kiinteistötoimiston näkemyksen mukaan tulisi luopua ja tekee esityksen kirkkovaltuustolle, mistä tiloista tulisi luopua. Ei muutoksenhakuoikeutta. Käsittely Kiinteistöjohtaja Seppo Kosola totesi, että useimmat vähennyslistalla olevista tiloista ovat osakehuoneistomuotoisia minkä vuoksi kirkkoneuvosto voisi päättää luopumisesta omalla päätöksellään. Kun kysymyksessä on periaatteellisesti tärkeä kokonaisuutena tarkasteltava asia, on esitys hyvä viedä kaikkien tilojen osalta kirkkovaltuuston käsittelyyn. Lopullinen tilojen myynti tai vuokraamisen lopettaminen tehdään aikanaan erillisellä päätöksellä. Käydyn yleiskeskustelun jälkeen kirkkoneuvosto yhtyi yksityiskohtaisessa käsittelyssä kiinteistöjohtajan esitykseen Härkämäen seurakuntakodin, Taskulan seurakuntakodin, Runosmäen seurakuntakodin, Yrjänän seurakuntakodin, Merimiehenkatu 7 ja 9:n, Kesämäen seurakuntakodin ja Kupittaan seurakuntakodin osalta. Paattisten pappilan osalta Marika Lahden esitys pappilan poistamiseksi vähennyslistalta, jota esitystä kannatti Päivi Salminen, voitti suoritetussa äänestyksessä seitsemän jäsenen äänin: Seija Hemling, Marika Lahti, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela, Päivi Salminen ja Siv Sandberg. Kiinteistöjohtajan esitystä ei kannatettu ja tyhjää äänestivät kaksi jäsentä: Merja Ainasoja ja Juha Nappu. Hurttivuoren seurakuntakodin osalta Päivi Salmisen esitys seurakuntakodin poistamiseksi vähennyslistalta, jota esitystä kannatti Marika Lahti, hävisi suoritetussa äänestyksessä kahden jäsenen äänin: Marika Lahti ja Päivi Salminen. Kiinteistöjohtajan esitystä kannattivat seitsemän kirkkoneuvoston jäsentä: Merja Ainasoja, Seija Hemling, Juha Nappu, Merja Nurmio, Maria Puhakka, Pekka Saarela ja Siv Sandberg. Suoritetun äänestyksen jälkeen Merja Ainasoja esitti Hurttivuoren seurakuntakotia koskevan päätösesityksen loppuun lisättäväksi seuraavan lisäyksen:

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 20.3.2013 1 20.3.2013 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 20.3.2013 kello 18.08-18.53 Paikka Kasvatusasiainkeskuksen kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 5. kerros, Turku Läsnä Jaana

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Asialista 9-2013. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Asialista Aika Keskiviikko 6.11.2013 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10,

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot