Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 266 140 Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä"

Transkriptio

1 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus AIKA klo 09:00-12:45 PAIKKA Haapajärvi, kaupungintalo, hallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä 267 pitäminen 141 Kokouksen työjärjestys Osavuosikatsaus Kuukausiraportti 9/ Vuokrien määräytyminen poikkeusoloissa Perussopimuksen muutokset Ylilääkärin viran täyttäminen Palvelujohtajan viran täyttäminen Hyvinvointipalveluiden johtajan virkavaalin vahvistaminen Kuntayhtymän johtajan virkavapaus Terveydenhuollon hoitotarvikkeet Toimeentulotuen soveltamisohjeen tarkistus vuodelle 2014 ja Peruspalvelukuntayhtymä Selänteessä 152 Kuntayhtymän johtajan, vt. talous- ja henkilöstöjohtajan, 290 hyvinvointipalvelujohtajan ja palvelujohtajien päätökset Ilmoitusasiat Muut asiat 293

2 PÖYTÄKIRJA 10/ OSALLISTUJAT Nimi Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Leskinen Paavo, Pyhäjärvi puheenjohtaja Ekman Veikko, Haapajärvi jäsen Nyman Teuvo, Reisjärvi jäsen Aulis Raija, Kärsämäki jäsen Nevasaari Anne, Haapajärvi jäsen Tikanmäki Jukka, Pyhäjärvi jäsen Muhonen Kirsi, Reisjärvi jäsen Ruha Anne, Kärsämäki jäsen Ranua Paavo, Haapajärvi jäsen Nahkanen Jari varajäsen saapui klo 9.20 Uusivirta Juha Haapajärven kaup. joht. Leppänen Pekka Reisjärven kj. Ranto Mauno Pyhäjärven hallintojohtaja Kiiskilä Johanna esittelijä Koirikivi Seija pöytäkirjanpitäjä POISSA Tuikka Tyyne, Pyhäjärvi jäsen Hjelm Jukka-Pekka, Haapajärvi jäsen Hokkanen Riitta Kärsämäen kj. Tikkanen Veikko Pyhäjärven vt. kaup.joht. MUU Kärkkäinen Seija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja työeste :t 142, 143 ALLEKIRJOITUKSET Paavo Leskinen Puheenjohtaja Seija Koirikivi Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Veikko Ekman Teuvo Nyman

3 PÖYTÄKIRJA 10/ PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Selänteen toimistossa Seija Koirikivi

4 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KYHALL 139 Kuntalain 86 :n mukaan kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään. Kuntalain 58 :n 2 mom. mukaisesti kuntayhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kuntayh tymähallituksen kokouksen päätösvaltaisuus edellyttää siten 6 jäsenen saa puvilla oloa. Kokouskutsu lähetään ennen kokousta jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Päätös: Kokus todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen KYHALL 140 Kuntalain 85 :n mukaan kuntayhtymän toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu. En nen pöytäkirjan nähtävänä pitämistä siitä on lähetettävä jokaisen jäsenkunnan kunnanhallitukselle jäljennös. Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen pöytäkirjasta mainituista päätöksistä tiedon sinä päivänä, jona pöytäkirja on asetettu nähtäväksi. Kuntayhtymähallituksen päätöksen (kyhallitus 2/ ) mukaan pöytäkirja tarkastetaan vuoroperiaatteella. Ehdotus: Päätös: Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veikko Ekman Haapajärveltä ja Teuvo Nyman Reisjärveltä. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

6 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kokouksen työjärjestys KYHALL 141 Kokouksen asialista on kokouksen työjärjestys. Muissa asioissa kuntayhtymän johtaja kertoo ajankohtaista asioista. Asialista on kokouksen työjärjestys.

7 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Osavuosikatsaus / /2014 KYHALL 142 Tuloslaskelman mukaisesti toimintatuotot ovat 56,6 miljoonaa euroa, toimintakulut 57,7 miljoonaa euroa ja toimintakate siten -1,1 miljoonaa euroa. Kun huomioidaan rahoitustuotot ja poistot niin tuloslaskelma on alijäämäinen noin 1,2 miljoonaa euroa. Kuntien maksuosuudet on laskutettu erikoissairaanhoidon osalta sairaanhoitopiirien laskutuksen mukaisesti ja muun toiminnan osalta talousarvion mukaisella kuukausiosuudella. Joulukuussa tullaan siten laskuttamaan erikoissairaanhoito kahdelta kuukaudelta: marraskuun palvelut sairaanhoitopiirin laskutuksen mukaisesti ja joulukuun palvelut marraskuun laskutuksen mukaisena ennakkona. Tämä johtuu siitä, että sairaanhoitopiiri laskuttaa joulukuun hoidosta vasta tammikuussa. Yllä olevan taulukon mukaisesti muunkin toiminnan kuin erikoissairaanhoidon osalta on tulossa talousarviomäärärahojen ylityksiä, koska tuloslaskelma on alijäämäinen. Talousarviomuutoksista tehdään kunkin jäsenkunnan valtuustolle asianomaista kuntaa koskeva esitys. Hallinnon osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä euroa (henkilöstöpalvelut euroa, tukipalveluyksikkö euroa). Hallinnon talousarvion muutosesitys on yhdistetty jäsenkuntien talousarvion muutosesitykseen. Haapajärven osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä euroa. Hallinon palveluissa esitys on euroa, hyvinvointipalveluissa euroa (mielenterveyspalvelujen ja lastensuojelun ostot), hoito- ja vanhustyönpalveluissa euroa (kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen palkat ja hoitotarvikkeet) ja terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (lääkäripalvelujen ostot) sekä saatavat eri palvelulinjoilla euroa.

8 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kärsämäen osalta talousarvion muutosesitys on yhteensä euroa. Hallinnon palveluissa esitys on euroa ja hyvinvointipalveluissa euroa (lastensuojelun, perheneuvolapalvelun ja tehostetun palveluasumisen ostot, toimintakeskuksen tulot, säästöä toimeentulotuissa ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla euroa.. Pyhäjärven osalta talousarvion muutosesitys on 0 euroa. Hallinnon palveluissa esitys on euroa ja hyvinvointipalveluissa euroa (säästö toimeentulotuissa, lastensuojelussa, äitiysneuvolassa, terapiapalveluasumisessa, tehostetun palveluasumisen omassa toiminnassa ja ostopalveluissa, talousarvion ylitys kuntouttava työtoiminta, vammaisten tehostetun palveluasumisen ostot) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilla euroa. Reisjärven osalta talousarvion muutosesitys on euroa. Hallinnon palveluissa esitys on euroa ja hyvinvointipalveluissa euroa (työmarkkinatuen kuntaosuus, vammaispalvelujen avustukset, toimintakeskksen palkat, vapa koululaisten päivähoidon palkat, vammaisten laitoshoidon ostot, säästöä toimeentulotuissa ja lastensuojelun perhehoidossa) sekä saatavien poistot eri palvelulinjoilta euroa. Effica earkisto -ohjelman investointiin on varattu vuodelle euroa. Hankinta toteutuu käyttöönottokustannusten ja käyttötoikeuksien osalta euroa suurempana. Effica Raportointiin vuodelle 2014 on varattu investointimääräraha euroa, hanke toteutuu euroa isompana. Investointimäärärahasta puuttuu yhteensä varausta euroa vuodelle Yhteensä toimintakulujen ylitykset ja toimintatuottojen alitukset ovat euroa, jota vastaavasti toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuudet kasvavat. Yhtymähallitus on kolmena edellisenä toimintavuonna tarkistanut jäsenkuntien maksuosuuksien ennakoita elokuun koko toteutuman perusteella. Tarkempi ja perustellumpi tarkistusperuste maksuosuuksien ennakoille ovat talousarvion muun toiminnan kuin erikoissairaanhoidon talousarvion muutosesitykset. Elokuun toteutuman ennakoita tulisi tarkistaa lisälaskutuksella/palautuksella marraskuun ensimmäisessä laskutuksessa (eräpäivä ) seuraavasti: Haapajärvi , Kärsämäki , Pyhäjärvi -0 ja Reisjärvi Talousarvion ylittymisen johdosta on esimiesten, palvelujohtajien, -päälliköiden ja ammattijärjestöjen edustajien kanssa syyskuussa etsitty keinoja kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Palavereissa on tunnistettu talouden tosiseikat ja päädytty siihen, että tiukkaa taloutta noudatetaan myös loppuvuoden osalta ja kuntayhtymähallituksen päätöksen mukaisesti jouluajan toimintaa supistetaan suunnitellusti mm. lomia keskittämällä siten, että henkilökunnalle myönnetään vuosilomaa toisella juhlapyhäviikolle ja toisella juhlapyhäviikolla

9 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus toivotaan ilmoittauduttavan sijaisuuksiin aukioleviin toimipisteisiin, koska sijaisista tulee olemaan pulaa. Erikoislääkäreiden päivien määrää vähennetään ja yksityisairaalan lähetteet käsittelee ylilääkäri. Liitteenä osavuosikatsaus , joka sisältää palvelulinjojen elokuun osavuosikatsaukset, talousarvion toteutumisen kunnittain ja palvelulinjoittain, tuloslaskelman ja elokuun toteutuman vertailun vuosilta (Valmistelija: vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi liitteenä olevan osavuosikatsauksen , 2. tehdä marraskuussa jäsenkuntien ennakkolaskutuksen lisälaskutuksen (eräpäivä ) seuraavasti: Haapajärvi , Kärsämäki ja Reisjärvi esittää Haapajärven kaupunginvaltuustolle, että Haapajärven palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä euroa ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti ja että esitetty investointiosan ylitys hyväksytään, 4. esittää Kärsämäen kunnanvaltuustolle, että Kärsämäen palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti ja että esitetty investointiosan ylitys hyväksytään,, 5. esittää Pyhäjärven kaupunginvaltuustolle, että Pyhäjärven palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota ei muuteta ja että esitetty investointiosan ylitys hyväksytään, 6. esittää Reisjärven kunnanvaltuustolle, että Reisjärven palvelujen ja hallinnon osuuden talousarviota muutetaan yllä esitetyillä perusteluilla lisäämällä toimintakuluja yhteensä ja lisäämällä toimintatuottojen jäsenkuntien maksuosuuksia vastaavasti ja että esitetty investointiosan ylitys hyväksytään. 7. hyväksyä yllä esitetyt suunnitelmat kustannussäästöjen toteuttamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi kuntayhtymässä, 8. hyväksyä lisämäärärahan investointeihin euroa, Keskusteltaessa kohdasta 7 Reisjärven edustaja Teuvo Nyman toi tiedoksi Reisjärven valtuuston iltakoulun päätöksen joulusulusta ja teki esityksen ettei

10 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Reisjärven terveyskeskuksen joulusulkua toteutettaisi. Jäsen Kirsi Muhonen kannatti Nymanin esitystä. Koska oli tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja ilmoitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta äänestävät JAA ja jotka kannattavat Nymanin tekemää kannatettua ehdotusta, äänestävät EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä pohjaehdotus JAA sai viisi (5) ääntä (Leskinen, Ekman, Nevasaari, Ranua, Nahkanen) ja Nymanin esitys EI sai kolme (3) ääntä (Nyman, Tikanmäki, Muhonen). Kaksi (2) tyhjää ääntä (Aulis, Ruha). Ääntenlaskijoina toimivat pöytäkirjantarkastajat Veikko Ekman ja Teuvo Nyman. Puheenjohtaja totesi päätökseksi tulleen pohjaehdotuksen kohdassa 7. Päätös: Ehdotuksen kaikki kohdat hyväksyttiin. Varajäsen Jari Nahkanen saapui paikalle tämän asian käsittelyn aikana klo Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä. Liitteet 1 Osavuosikatsaus

11 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kuukausiraportti 9/ / /2014 KYHALL 143 Kuntayhtymähallitus on hyväksynyt Sisäisen valvonnan ohjeen. Sen mukaisesti yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja talouden ja toiminnan toteutumista raportoidaan huhti-, elo- ja marraskuun lopun tilanteissa. Raportit laaditaan palvelujohtajan toimesta palvelulinjoittain ja niistä tehdään kuntayhtymän johtajan sekä talous- ja henkilöstöjohtajan toimesta koko kuntayhtymää koskeva osavuosikatsaus. Raporteissa on määrärahojen toteutumisen lisäksi kiinnitettävä erityistä huomiota tavoitteiden toteutumiseen ja esitettävä mahdolliset poikkeamat suunnitelmiin ja tehtävä toimenpide-ehdotukset tilanteen johdosta välittömästi havaitun poikkeaman jälkeen. Palvelulinjojen tulee seurata taloudellista tilannetta jatkuvasti. Vuoden 2014 talousarvion toteutumisesta tuotetaan kuukausiraportti kuntayhtymähallitukselle. Vuoden 2013 tilinpäätös osoitti jäsenkuntien maksuosuuksien kasvaneen 7,6 % ( , ,38 ) verrattuna vuoteen Vastaavanlaiseen kustannusten kasvuun ei ole varaa. Vuoden 2014 toimintakuluihin on varattu eli 3,9 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2013 toimintakulujen toteutuma on. Haapajärven kaupunki on esittänyt 1-2 miljoonan euron säästötavoitteen ja Pyhäjärven kaupunki euron säästötavoitteen tälle vuodelle. Säästötavoitteista on neuvoteltu molempien jäsenkuntien kanssa. Ajantasaisen raportoinnin savuttamiseksi yhtymähallitukselle jaetaan kuntayhtymän tuloslaskelma kokousta edeltävältä päivältä. Kuukausiraportissa verrataan toteutumaa edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Lomarahat kuntayhtymässä maksetaan kesäkuun palkoissa ja lomapalkkavaraus kirjataan tilinpäätöskirjauksena. Poistot ja sisäiset siirrot palvelulinjojen ja jäsenkuntien palvelujen osalta tehdään osavuosikatsauksiin. Erikoissairaanhoidon laskutus sairaanhoitopiiriltä toteutuu kuukauden viiveellä, paitsi Reisjärvellä ja oikaistaan tilinpäätöksen yhteydessä. Asiakasmaksutulot laskutetaan seuraavan kuukauden alussa, joten nekin toteutuvat kuukauden viiveellä. Raportti esitellään kokouksessa. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Raportti merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Asiantuntijana kuultiin vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäistä.

12 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Vuokrien määräytyminen poikkeusoloissa 281/ /2014 KYHALL 144 Haapajärven kaupungin tekninen toimi on toimittanut vuokrasopimuksen allekirjoitettavaksi vt. talous- ja henkilöstöjohtajalle Satakielen parakeista ajalle Päiväkoti Satakieli on ollut remontissa em. ajan ja päiväkodin toiminta on siirretty siksi ajaksi parakkeihin. Laskujen mukaan parakkien hinta ajalta on ,20 euroa, josta on vähennetty Satakielen maksettu vuokra elo-syyskuulta ja hyvitys lokakuulta yhteensä ,61 euroa. Laskun kokonaissumma em. ajalta on siten ,59 euroa. Vuoden 2014 alussa Haapajärven kaupungin kiinteistöpäällikkö on antanut vt. talous- ja henkilöstöjohtajalle tiedoksi vuokrien määräytymislaskelman, jonka mukaan ylläpitokustannuksia korotetaan 2,6 % (ei sisällä pääomakustannuksia). Yhteenvetolaskelmassa mainitaan Satakielen parakit, mutta niitä ei ole lisätty kohtaan vuokra /kk ja vuokasopimusta ei ole allekirjoitettu asiasta vuoden alussa vuokrien tarkistamisen yhteydessä, kuten on tapana. Pyhäjärven kaupungin terveyskeskuksen sisäilmaongelmien vuoksi on jouduttu hankkimaan parakit poliklinikan toiminnan järjestämiseksi. Suullisesti on sovittu Pyhäjärven kaupungin teknisen johtajan ja rakennusmestarin kanssa, että vuokrat jäädytetään koko terveyskeskuksen osalta siihen missä ne olivat, kun poliklinikalle hankittiin parakit. Vuokrien jäädytys kestää uuden terveyskeskuksen käyttöönottoon saakka. Ppky Selänne vuokraa tilat jäsenkunnilta puhtaina ja siksi yhteisen käytännön vuoksi on perustelua käydä periaatteellinen keskustelu siitä, maksaako kuntayhtymä väistötiloista väistötilojen vaatiman vuokran vai jatkuuko normaali vuokran maksu niin kauan, kun toiminta saadaan palautettua vuokrattuihin tiloihin. Perussopimuksen 18 :n mukaan peruskorjauksista sekä laajennus- ja uudisrakennushankkeista huolehtiminen kuuluu jäsenkunnille. Toimipaikan sijaintikunta hankkii tai rakentaa kuntayhtymän käyttöön tulevat tilat kuntayhtymän asiantuntemusta hyödyntäen ja hakee niihin liittyvät mahdolliset valtionavustukset. Kuntayhtymä maksaa kiinteistöistä/rakennuksista omistavalle jäsenkunnalle vuokraa ja sisällyttää kulut palvelujen toimipaikka- tai palvelukohtaisesti laskettaviin hintoihin. Vuokran määräytymisperusteet sisältyvät vuosisopimuksiin. Jäsenkuntien perimä vuokra muodostuu ylläpitokustannuksista ja omistajakuluista. Omistajakulut muodostuvat nykyarvosta laskettavasta yhdenmukaisesta poistosta ja korosta sekä maapohjan arvolle laskettavasta korosta. Poistolla kerättävällä vuokranosalla varaudutaan tuleviin peruskorjauksiin ja korolla kerättävällä vuokranosalla hoidetaan kiinteistön vieraan pääoman kustannukset. Loppuosa on oman pääoman tuottoa jäsenkunnille.

13 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Kuntayhtymähallitus päättää, että 1) kuntayhtymä vuokraa jäsenkunnilta tilat puhtaina ja 2) ei hyväksy vuokrasopimusta Päiväkoti Satakielen osalta ajalle Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 2 Päiväkoti Satakielen vuokrasopimus Vuokralaskelma Haapajärven kaupungilta vuokratuista tiloista 2014

14 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Perussopimuksen muutokset 293/ /2014 KYHALL 145 Kuntalain 76 :n mukaan kunnat voivat sopimuksen nojalla hoitaa tehtäviään yhdessä, tehtävä annetaan toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai useamman kunnan puolesta taikka että tehtävän hoitaa kuntayhtymä. Pykälän tulkinnassa mainitaan myös osajäsenyyden mahdollisuus kuntayhtymässä kunhan siitä sopimuksella sovitaan ja määrätään osallistumisesta kuntayhtymän toimielimien päätöksentekoon. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen jäsenkunnat ovat sopineet yhteistoiminnasta allekirjoitetulla perussopimuksella, jolla kuntayhtymä perustettiin ja se aloitti toimintansa Perussopimus on laadittu Kuntalain 78 :n mukaisesti ja on kaikkien jäsenkuntien valtuustojen hyväksymä. Perussopimuksessa ei ole mainintaa eikä määrittelyä kuntayhtymän osajäsenyydestä. Kuntalain 79 :n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa jäsenkuntien valtuustojen yhtäpitävillä päätöksillä. Kärsämäen kunta on ilmoittanut eroavansa peruspalvelukuntayhtymä Selänteestä alkaen ja eroamisprosessia ollaan valmistelemassa perussopimuksen mukaisesti. Valmistelussa on esiin noussut mahdollinen osajäsenyys-järjestely sekä ympäristö- ja rakennusvalvontapalveluiden että talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden osalta. Myös muita perussopimuksessa huomioitavia asioita on syytä muuttaa perussopimukseen jo tässä vaiheessa. Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää esittää jäsenkuntien valtuustoille, että ppky Selänteen perussopimukseen tehdään seuraavat muutokset alkaen: 1) Pykälä 2 Muutetaan teksti seuraavasti: Haapajärven kaupunki, Pyhäjärven kaupunki ja Reisjärven kunta. 2) Pykälä 3 Lisätään seuraava teksti 3 momentiksi: Kunta voi kuulua kuntayhtymään osajäsenenä. Erillisellä osajäsenyyssopimuksella määrätään tehtävät, kustannusten jako ja päätösvalta toimielimissä. 3) Pykälä 4 Lisätään seuraava teksti 2 momentiksi: Osajäsenyysjärjestelyiden mukaiset palvelut määritellään palvelutasosuunnitelmassa.

15 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus ) Pykälä 6 Lisätään seuraava teksti 3 momentiksi: Jos kunta on osajäsenenä jonkin tehtävän osalta, on kunnalla oikeus asettaa edustajansa ja ottaa osaa päätöksentekoon vain niiden tehtävien osalta, kuin osajäsenyydestä on sovittu. 5) Pykälä 7 Muutetaan 1 momentti seuraavasti: Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen... Muutetaan 2 momentti seuraavasti: Haapajärven kaupunki valitsee yhtymähallitukseen 4 jäsentä, Pyhäjärven kaupunki 3 jäsentä ja Reisjärven kunta 2 jäsentä. Osajäsenenä olevan kunnan edustajat ovat oikeutettuja läsnäoloon ja päätöksentekoon vain niiden tehtävien osalta, kuin osajäsenyydestä on sovittu. 6) Pykälä 9 Muutetaan 1 momentti seuraavasti: Kuntayhtymällä on ympäristölautakunta, jossa on 2 jäsentä kustakin jäsentai osajäsenkunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lautakunnan puheenjohtajuus... 7) Pykälä 12 Muutetaan 1 momenttia seuraavasti: Tarkastuslautakuntaan jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa jäsenistä neljän vuoden toimikaudeksi kaksi jäsentä kustakin jäsenkunnasta ja heille henkilökohtaiset varajäsenet tasa-arvolain mukaisesti niin, että kokoonpano... 8) Pykälä 13 Lisätään 1 momentiin seuraava teksti: Osajäsenyyden mukaisesta peruspääomaosuudesta sovitaan erikseen osajäsenyyssopimuksella. 9) Pykälä 15 Lisätään 4 momenttiin seuraava teksti: Osajäsenyysjärjestelyiden mukaisien tehtävien ja palveluiden kustannuksista ja maksuosuuksista sovitaan erikseen osajäsenyyssopimuksella. 10) Pykälä 23 Muutetaan 1 momentin tekstiä seuraavasti: Jäsenkunnan tai osajäsenyyskunnan, joka haluaa erota kuntayhtymästä, on ilmoitettava... Liitteenä luonnos päivitetystä perussopimuksesta.

16 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Päätös: Hyväksyttiin. Liitteet 4 Perussopimus Luettiin Kärsämäen kunnanhallituksen päätös asia 280. (tarkastamaton pöytäkirja)

17 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Ylilääkärin viran täyttäminen 261/ /2014 KYHALL Ylilääkärin virka on tullut avoimeksi Virkaa ei ole saatu täytettyä. Avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä hoitamaan voidaan ottaa viranhaltija määräajaksi siihen asti, kunnes virka saadaan täytettyä ja virkaan valittu viranhaltija ryhtyy hoitamaan virkaan kuuluvia tehtäviä. Viranhaltija voidaan määrätä hoitamaan avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä määräajaksi myös silloin, kun virkaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Kunnan on kuitenkin riittävästi ja kohtuullisin väliajoin selvitettävä mahdollisuudet kelpoisuusehdot täyttävän hakijan valitsemiseksi virkaan (esim. 1-2 kertaa vuodessa, jollei paikallisista olosuhteista muuta aiheudu). Virkaa hoitaa ajalla vt. ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi. Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :ssä määrätään, että virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslain 125 :ssä. Lisäksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena ylilääkärin virkaan on erikoislääkärin tutkinto. Oheismateriaalina luonnos virkailmoitukseksi. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. julistaa haettavaksi ylilääkärin viran mennessä ja 2. hyväksyy oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen julkaistavaksi kuntayhtymän ilmoitustauluilla ja internetsivulla, sekä sivuilla ja Päätös: KYHALL 146 Hyväksyttiin. Ppky Selänteen vt. ylilääkäri Kirsi Kiukaanniemi on ilmoittanut olevansa

18 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus käytettävissä ylilääkärin virkaan jatkossa. Kiukaanniemi ilmoittaa samalla, että hänen tavoitteenaan on valmistua yleislääketieteen erikoislääkäriksi toukokuuhun 2015 mennessä, jolloin ko. viran kelpoisuusehdot täyttyvät. Määräaikaan mennessä ei avoinna olleeseen ppky Selänteen virkaan saapunut muita hakemuksia. Viranhaltija voidaan määrätä hoitamaan avoinna olevaan virkaan kuuluvia tehtäviä määräajaksi myös silloin, kun virkaan ei ole saatu kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa. Ehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää määrätä ppky Selänteen ylilääkärin virkaa hoitamaan LL Kirsi Kiukaanniemen väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin.

19 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Palvelujohtajan viran täyttäminen 259/ /2014 KYHALL Hoito- ja vanhustyön palvelujohtajan virka on vapautumassa entisen viranhaltijan irtisanoutuessa virasta eläköitymisen johdosta. Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee kuntayhtymän johtajan, palvelujohtajat ja palvelupäälliköt. Työpaikan julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija tai työntekijä. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :ssä määrätään, että virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä, ja hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 64 :ssä säädetyllä tavalla. Virkasuhteeseen ottamisen yleisistä perusteista säädetään perustuslain 125 :ssä. Lisäksi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n mukaan virkasuhteeseen otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimuksena palvelujohtajan virkaan on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.. Oheismateriaalina luonnos virkailmoitukseksi. (Valmistelija vt. talous- ja henkilöstöjohtaja Seija Kärkkäinen) Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää 1. julistaa haettavaksi hoito- ja vanhustyön palvelujohtajan viran ja 2. hyväksyy oheismateriaalina olevan hakuilmoituksen julkaistavaksi kuntayhtymän ilmoitustauluilla ja internetsivulla, sekä sivuilla ja Päätös: KYHALL 147 Hyväksyttiin. Ppky Selänteen yhtymähallitus on julistanut hoito- ja vanhustyön palvelujohtajan viran avoimeksi Määräaikaan mennessä hakemuksia palvelujohtajan virkaan saapui viisitoista (15). Hakijoista 13 täytti viran kelpoisuusehdot täysin, yksi ehdollisesti. Haastatteluun kutsuttiin neljä viran hakijaa: terveystieteiden maisteri Merja Haapakorva-Kallio, Kärsämäki; fysioterapeutti, ylempi AMK Paula Kallatsa, Pihtipudas; terveystieteiden maisteri Ritva Kosklin, Piikkiö; terveystieteiden maisteri Sanna Niinimäki, Juuka.

20 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymähallitus Haastattelut pidettiin 6. ja , kaikki kutsutut saapuivat haastatteluihin. Haastattelijoina yhtymähallituksen puheenjohtaja, yhtymähallituksen jäseniä sekä talous- ja henkilöstöjohtaja, hoito- ja vanhustyön palvelujohtaja sekä hoito- ja vanhustyön palvelupäälliköt ja kuntayhtymän johtaja. Ppky Selänteen hallintosäännön 13 :n mukaan yhtymähallitus valitsee palvelujohtajat ja määrää virkasuhteen alussa maksettavan tehtäväkohtaisen palkan työn vaativuuden arviointijärjestelmään perustuen. Ehdotus: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää valita hoito- ja vanhustyön palvelujohtajan virkaan terveystieteiden maisteri Ritva Kosklinin Piikkiöstä ja varalle terveystieteiden maisteri Merja Haapakorva-Kallion Kärsämäeltä. Yhtymähallitus päättää samalla hoito- ja vanhustyön palvelujohtajan tehtäväkohtaisen palkan. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkavaali vahvistetaan koeajan jälkeen. Päätös: Palvelujohtajan virkaan valittiin terveystieteiden maisteri Ritva Kosklin Piikkiöstä. Tehtäväkohtaiseksi palkaksi päätettiin e/kk. Varalle valittiin terveystieteiden maisteri Merja Haapakorva-Kallio Kärsämäeltä. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkavaali vahvistetaan koeajan jälkeen.

21 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Hyvinvointipalveluiden johtajan virkavaalin vahvistaminen 254/ /2014 KYHALL 148 Kuntayhtymähallitus on päätöksellään toimittanut hyvinvointipalvelujohtajan virkavaalin. Virkaan on valittu yhteiskuntatieteiden maisteri Anita Laitinen ehdolla, että virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja että viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkavaali vahvistetaan kuuden (6) kuukauden koeajan jälkeen ja valitun esitettyä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Anita Laitinen on toimittanut lääkärintodistuksen terveydentilastaan Anita Laitinen on ottanut hyvinvointipalvelujohtajan viranhoidon vastaan Ehdollisesti suoritettu valinta on erikseen vahvistettava tai todettava rauenneeksi. Vahvistamisesta päättää ehdollisen valinnan suorittanut viranomainen tai, mikäli lääkärintodistus on varaukseton, asianomainen alempi täytäntöönpaneva viranomainen. Valinnan raukeamisen toteaa aina valinnan suorittanut viranomainen, jos lääkärintodistusta ei voida hyväksyä. Lääkärintodistus on varaukseton, jos siinä ei ole mainittu mitään sellaista sairautta tai ruumiinvikaa, jolla voisi olla merkitystä viranhoidossa. Ehdotus: Muutosehdotus: Päätös: Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa Anita Laitisen valinnan hyvinvointipalveluiden johtajan virkaan asti. Kuntayhtymän johtaja: Yhtymähallitus päättää vahvistaa Anita Laitisen valinnan hyvinvointipalveluiden johtajan virkaan toistaiseksi. Hyväksyttiin.

22 PÖYTÄKIRJA 10/ Kuntayhtymähallitus Kuntayhtymän johtajan virkavapaus 294/ /2014 KYHALL 149 Kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilä on jättänyt virkavapaushakemuksen Hakemuksessa hän hakee vuosilomaa väliseksi ajaksi ja palkatonta harkinnanvaraista virkavapautta väliseksi ajaksi. Perusteluna virkavapaudelle esitetään toisen viran hoito asetetun koeajan. Ppky Selänteen henkilöstöhallinnon ohjeiden 5. luvun mukaan työnantaja voi KVTES:n V luvun 11 3 momentin mukaisesti myöntää palkatonta virkavapautta harkintansa mukaan. Toisen työantajan palvelukseen vakinaisesti siirtyneelle viranhaltijalle/työntekijälle voidaan myöntää palkatonta virkavapautta/työlomaa koeajaksi. Ppky Selänteen hallintosäännön 4 mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymän johtajaa koskevat harkinnanvaraiset henkilöstöhallinnon asiat. Ehdotus: Päätös: Yhtymähallituksen puheenjohtaja: Yhtymähallitus päättää myöntää kuntayhtymän johtaja Johanna Kiiskilälle vuosiloman ja palkattoman harkinnanvaraisen virkavapauden väliseksi ajaksi. Hyväksyttiin. Johanna Kiiskilä poistui asian käsittelyn ajaksi klo Perusteena hallintolain 28 1 mom. Tämän jälkeen pidettiin kokoustauko klo

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ

Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30. Kuntayhtymän yhtymäkokous. Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 2 / 2013 30 Kuntayhtymän yhtymäkokous Kokousaika Torstai 31.10.2013 klo 13.00 13.30 Kokouspaikka Mäntsälän kunnantalon valtuustosali, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (13) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 15.04.2015 Nro 2/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19. Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 19 Tukipalvelulautakunta AIKA 09.03.2015 klo 17:30 19:15 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Lahna ASIAT Otsikko Sivu 10 Vuoden 2014 tilinpäätös / tukipalvelulautakunta 20

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1. Ylivieskan seudun musiikkiopiston johtokunta 25.02.2014 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 25.02.2014 AIKA 25.02.2014 18:30-19:40 PAIKKA näyttelysali, Ylivieskatalo Akustiikka, Koulutie 2, Ylivieska KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY

151 POIKKEAMISHAKEMUS / JARI JA SIRPA HEINILUOMA 190 152 MAANVUOKRASOPIMUS, PARKANON KAUPUNKI / FENNOSTEEL OY PARKANON KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 181 Kaupunginhallitus 24.06.2015 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 146 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN 184 147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 185 148 LISÄMÄÄRÄRAHA

Lisätiedot

-2, SIV 20.1.2015 17:00

-2, SIV 20.1.2015 17:00 -2, SIV 20.1.2015 17:00 Kokousaika 20.1.2015 klo 17.00-20.10 Kokouspaikka Kaupungintalo, valtuustosali VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 MIEHIKKÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta AIKA 28.05.2015 18:00-18:50 PAIKKA Virolahden kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 26 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Perusturva- ja terveyslautakunta 24.09.2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (25) Kokoustiedot Aika tiistai klo 15:15-18:27 Paikka Lisätietoja Sosiaali- ja terveyskeskus, Tulliportinkatu 17 B 3. krs, lautakunnan kokoushuone Ennen varsinaista

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

-2, SIV 19.5.2015 17:00

-2, SIV 19.5.2015 17:00 -2, SIV 19.5.2015 17:00 Kokousaika 19.5.2015 klo 17.00-20.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 Kunnanvaltuusto 11.06.2013 AIKA 11.06.2013 klo 19:00 PAIKKA Kunnanvirasto johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 36 Perusturvalautakunta Aika 10.03.2015 klo 17:19-18:33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 20 Nakkilan kunnan toimeetulotukiohjeiden

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1. Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Maakuntahallitus 11.05.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 11.05.2015 klo 08:30-08:57 PAIKKA Päijät-Hämeen liitto, kokoustila Vellamo, Hämeenkatu 9, 15110 Lahti KÄSITELLYT ASIAT

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot