MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011"

Transkriptio

1 MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011

2 Sisällys Kunnanjohtajan tervehdys... 3 Hallintotoimi... 4 Elinkeinotoimi... 5 Koulutoimi Kulttuuri, matkailu ja kirjasto Liikunta- ja nuorisotoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen- ja ympäristötoimi Tapahtumakalenteri Makasiini 1/2011 Kädessäsi on Eurajoen kunnan tiedotuslehti Makasiini, johon on koottu ajankohtaista asiaa kunnan eri hallinnonaloilta. Lehti ilmestyy seuraavan kerran syyskuussa. Touko-kesäkuun vaihteessa ilmestyy perinteinen Kesämenot tiedotuslehti, jossa myös yhdistyksillä on mahdollisuus tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan. Tiedot ja kuvat Kesämenoihin mennessä osoitteeseen: Lisätietoja kulttuuritoimesta p tai nuorisosihteeriltä p Puuttuuko lehdestä jotain, mistä toivoisit saavasi tietoa sen välityksellä? Anna meille palautetta ja juttuvinkkejä tai kerro muuten vain mielipiteesi lehdestä joko soittamalla nuorisosihteeri Pirita Laivaselle lähettämällä palautetta kunnan kotisivujen palauteosion kautta lähettämällä sähköpostia käymällä kunnanvirastolla Makasiini-lehden toimitus toivottaa mukavaa kevättä kaikille lukijoillemme Eurajoen kunta Kalliotie Eurajoki Puh Sähköposti Henkilökohtaiset osoitteet Kunnanvirasto on avoinna : ma - pe 8:00-15: : ma - to 8:00-16:00, pe 8:00-15:00 Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna 9:00-12:00 ja 12:45-15:00 Kustantaja: Eurajoen kunta Taitto ja ulkoasu: TS-Grafi, Eurajoki Painopaikka: Skyprint Oy, Leväsjoki Painos: 3000 kpl Jakelu: kaikkiin eurajokelaisiin kotitalouksiin Kuvat: Tarmo Thorström, Minna-Mari Kares, Auli Hannila, Satu Lamminpää, Nuorisotoimi ja TVO Eurajoen kunta Kannen kuvassa Rikantilan koulun oppilaita koulunsa portailla. 2

3 Kunnanjohtajan tervehdys Eurajoki, asukkaiden kunta Harri Hiitiö, kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Harri Hiitiö Kunnallinen itsehallinto on tärkeä osa suomalaista edustuksellista demokratiaa. Suomessa kunnilla on verotusoikeus ja taloudellinen päätösvalta omiin asioihinsa. Kunnat ovat myös vastuussa taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisesta. Kunnallisella tasolla päätetään monista asioista, jotka koskettavat ihmisten arkea. Esimerkiksi päivähoito, peruskoulutus, terveydenhuolto, maankäyttö ja vesihuolto ovat kunnan vastuulla. Kuntademokratialla tarkoitetaan kunnan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa suorin ja välillisin keinoin kuntaa koskeviin päätöksiin. Tämän perinteisen edustuksellisen demokratian rinnalla korostetaan yhä enemmän asukkaiden ja palvelun käyttäjien suoraa vaikuttamista ja osallistumista. Eurajoen kunnanvaltuusto on strategisissa linjauksissaan todennut, että kunnallinen itsehallinto Eurajoella säilytetään. Kuntalakiin on valmisteilla kokonaisuudistus. Uudistuksen taustalla on kuntien erilaistumiskehitys, kunta- ja palvelurakenneuudistus, kuntademokratian ja valinnanvapauden kehittäminen sekä kuntien ja markkinoiden yhteistoiminta. Virkamiestyöryhmä on maalannut kuvan nykyisestä kuntasektorista ja sen kehitystrendeistä sekä esittänyt erilaisia kysymyksiä. Vaalien jälkeen on tarkoitus asettaa parlamentaarinen komitea antamaan vastauksia. Mielenkiintoisia kysymyksiä ovat: haastavatko palvelut ja niiden rakenteet kuntarakenteen ja kunnallisen itsehallinnon, johtaako valinnanvapaus palveluista päättävien ja palvelujen käyttäjien erkaantumiseen tai miten kuntalain kokonaisuudistus suhteutetaan meneillään olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyöhön. Eurajoen kunnanvaltuusto pitää tärkeänä, että poliittisen vaikuttamisen ohella kuntalaisten vaikuttaminen palveluiden käyttäjänä korostuu, ja että vuorovaikutteisella viestinnällä parannetaan kunnan yhteyttä asukkaisiin ja sidosryhmiin. Osallisuutta lisäämällä palvelutarjonta monipuolistuu ja palveluiden sopivuus eri asiakasryhmille ja eri asiakkaille paranee. Kunta muuttaa näin tekemisen suuntaa korjaavasta ennakoivaan. Ihminen on koko elämänsä ajan täysivaltainen kuntayhteisön jäsen, jolla on oikeus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa ja niitä koskeviin päätöksiin. Käyttäjädemokratialle tulee luoda uusia muotoja. Palveluiden yhteiskehittely kuntalaisen ja asiakasrajapinnassa työskentelevän kunnan työntekijän välillä lisää asiakas- ja työtyytyväisyyttä, mutta on myös keino kohti kustannustehokkaampia palveluja. Asiakaspalautteen ja mielipiteen keräämisen tulee olla systemaattista ja säännöllistä. Sähköisten välineiden hyödyntäminen on tässä keskeisessä roolissa. Osana asukaslähtöisyyden toimintaohjelmaa kunta hyödyntää sosiaalisen median työkaluja saadakseen aikaan sellaiset verkko-osallistumisen menetelmät ja kanavat, joiden välityksellä kuntalaiset voisivat ilmaista mielipiteensä valmisteltavina olevista asioista, käydä puntaroivaa keskustelua, nostaa omia näkökulmiaan ja teemojaan esille yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa sekä saada vaikuttamisen kokemuksia ja elämyksiä. Toivotan kaikki kuntalaiset tervetulleeksi keskustelemaan kunnan toiminnasta ja kehittämään sitä päämääränä tehdä Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää. Harri Hiitiö 3

4 Hallintotoimi Eurajoki liittyi Facebookiin ja aloitti bloggaamisen Anne Ahlsten, hallintojohtaja Eurajoen kunta on hypännyt sosiaalisen median pyörteisiin monella rintamalla, perustamalla oman sivunsa Facebookiin sekä aloittamalla ryhmäblogin. Molemmista edellä mainituista siirtyy tieto Twitteriin ja jatkossa luodaan kunnan oma kanava myös YouTubeen. Eurajoen kunta haluaa lisätä vuorovaikutteisen viestinnän osuutta kokeilemalla viestintää siellä, missä kuntalaiset jo nyt viestivät innokkaasti. Tavoitteena on Facebookin ja blogin avulla edistää kunnan ulkoista viestintää, parantaa vuorovaikutusta ja lisätä yhteisöllisyyttä kunnan asukkaiden ja kunnasta kiinnostuneiden keskuudessa. Perinteisten palautteiden ja aloitteiden lisäksi kunta kokeilee sosiaalisen median välineitä keskustelufoorumeissa. Facebookissa voit katsella valokuvia ja lisätä sinne myös omia otoksiasi. nettisivujen etusivuilla on linkit joita näpäyttämällä pääset suoraan niin Facebookiin kuin Blogiinkin. Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina klo Vaalipäivänä kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat: 1 Irjanne Irjanteen nuorisotalo Huhdantie 8 2 Kirkonkylä Keskustan koulu Runkotie 3 3 Lapijoki Lapijoen koulu Metsäläntie 2 4 Kuivalahti Kuivalahden koulu Etukämpäntie 47 5 Sydänmaa Sydänmaan koulu Sydänmaantie Kirkonkylä läntinen Kunnanvirasto Kalliotie 5 Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Äänestyspaikkana Eurajoella on kunnanvirasto, Kalliotie 5 Aukioloajat ovat ke-pe klo 9-18, la-su klo ja ma-ti klo 9-20 Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki, puh , fax , sähköposti Lisätietoa vaaleista 4

5 Elinkeinotoimi Elinkeinotoimi takaisin kuntakohtaiseksi Hanna Tuominen, yrityskehittäjä Eurajoen kunnan yrityskehittäjänä on aloittanut ekonomi, KTM Hanna Tuominen. Tuominen toimi asti Rauman Seudun Kehitys Oy:n toimitusjohtajana. Kun Rauman seudun kunnat päättivät keväällä 2010 purkaa yhteisen elinkeinoyhtiön ja hoitaa elinkeinoasioita jatkossa kuntakohtaisesti, Eurajoen kunnanhallitus päätti perustaa yrityskehittäjän toimen. Yrityskehittäjän toiminnan tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä Eurajoella ja tuoda yritysnäkökulmaa kunnalliseen päätöksentekoon. Yrityskehittäjä on yrittäjän luottamuksellinen keskustelukumppani tilanteissa, joissa hän kaipaa ulkopuolista näkemystä yrityksen tilanteesta, esimerkiksi suunniteltaessa yrityksen toiminnan laajentamista tai muunlaisia muutoksia. Yrityskehittäjän toimipiste sijaitsee kunnanvirastolla, mutta hän liikkuu jatkuvasti myös alueen yrityksissä. Tapaamisaika kannattaa siis sopia etukäteen. Aloittavien yrittäjien neuvonta Yrityspalvelu Enteristä Yritystoimintaa suunnittelevien neuvontapalvelut Eurajoen kunta ostaa alkaen Yrityspalvelu Enteristä, jolla on toimipisteet Raumalla, Porissa ja Huittisissa. Eurajokelaiset voivat asioida siinä toimipisteessä, mikä kullekin parhaiten sopii. Neuvontapalvelujen lisäksi Enter järjestää yritystoimintaa suunnitteleville koulutusta ja yrittäjyysvalmennusta. Enterin kotisivuilta löytyy myös Yritystulkki, jonka oppaita ja laskentapohjia hyödyntäen voi suunnitella yritystoimintaa helposti kotonakin. Lisätietoja löytyy osoitteesta Uusia yrityksiä Eurajoelle perustetaan vuosittain noin 30 ja yritysten määrä onkin ollut kasvussa viime vuosina. Yrityksiä Eurajoella on lähes 400 ja yritysten toimipaikkoja hieman runsas 500. Satakanta Yrityskehittäjä Hanna Tuominen Yhteystiedot: Yrityskehittäjä Hanna Tuominen Kalliotie 5, Eurajoki puh > yritystoiminta Satakunnan yhteinen yrityshakemisto fi on uusiutunut. Aikaisemmin kehittämisyhtiöiden ylläpitämä palvelu on siirtynyt Porin Yliopistokeskuksen Satamittari organisaation ylläpidettäväksi ja samalla hakemiston sisältö ja käyttö ovat yksinkertaistuneet. Pohjatiedot perustuvat Tilastokeskuksen rekistereihin ja jokaisella yrityksellä on mahdollisuus täydentää tietojaan, esim. lisätä laajempi toiminnan kuvaus. Käypä tarkistamassa ja täydentämässä oman yrityksesi tiedot! Alihankintamessut 2011 Jos olet kiinnostunut osallistumisesta yhteisosastolla Alihankintamessuille Tampereella, ota yhteyttä Hanna Tuomiseen viimeistään Matkahuolto Matkahuollon asiamiehenä on toiminut helmikuusta lähtien Konekeskus Mikola valtatie 8:n varrella. 5

6 Koulutoimi Koulunkäyntiä Kaaponkalliolla Rikantilan koulun opettajat Päivi Kares ja Minna-Mari Kares Rikantilan Kaaponkalliolla on opiskeltu jo sata vuotta. Näihin vuosiin mahtuu monenlaisia tapahtumia, oppilaita kuin opettajiakin. Lähes jokainen vierailija, joka käy koulullamme ensimmäistä kertaa, ihastelee komeaa vanhaa koulurakennustamme, joka on pidetty erittäin hyvässä kunnossa. Ympärillä oleva kaunis maalaismaisema, kyläkoulun rauhallinen tunnelma ja ruuanvalmistus omalla koululla ovat myös ihastelun aiheita. Koulurakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä muodossaan historiansa ajan. Viimeisen vuoden aikana koulumme on saanut syntymäpäivälahjakseen uuden maalipinnan ja osittain vaihdetun peltikaton. Sadan vuoden aikana koulunkäynti on muuttunut melkoisesti. Kehityksessä on pysytty mukana opetussuunnitelmien muuttuessa vuosien varrella. Nykyisin tietotekniikka ja internetin käyttö ovat tulleet merkittäväksi osaksi opetusta. Entisen ulkoa opettelun sijaan nykyisin opetetaan oppilaita itse etsimään tietoa eri lähteistä ja opetusta yksilöllistetään tarpeiden mukaisesti. Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa (Kiusaamisen Vastainen)- koulu toiminnassa. Pidämme vuosittain neljä Kiva-koulu päivää, jolloin koko koulun oppilaat on jaettu viiteen ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on eri-ikäisiä oppilaita. Ryhmät saavat erilaisia keskustelu-, askartelu- tai toimintatehtäviä, joita he tekevät toinen toistaan auttaen ja tukien. Näiden tuokioiden tarkoituksena on oppilaiden itsetunnon vahvistaminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Rikantilan koulu Rikantilan koulun logon suunnitteli Juho Jaakkola Sata vuotta sitten koulussa aloitti 34 oppilasta ja tällä hetkellä oppilaita on 24. Kylillämme asuu edelleen sukuja, joista on käyty Rikantilan koulua jo neljässä polvessa. Oppilasmäärä on vaihdellut vuosien varrella välillä. Esikouluopetusta koulussamme on ollut vuodesta 1998 lähtien. Koululla toimii myös Rikantilan koulun kyläyhdistyksen järjestämä koululaisten iltapäiväkerho, jonne voivat mennä kaikki halukkaat 0-6. luokan oppilaat. Satavuotisjuhlan valmistelut käynnistyivät reilu vuosi sitten vapaamuotoisella entisten oppilaiden tapaamisella, jossa päätettiin laatia koulun 100v.-historiikki. Kirjatyöryhmä on nyt vuoden ajan koonnut materiaalia eri lähteistä ja näyttää siltä, että kirja valmistuukin juhlapäivään mennessä. Juhlavuoden kunniaksi kesällä 2010 oli käynnissä avoin koululogon suunnittelukilpailu. Koulun johtokunta valitsi ehdotuksista voittajaksi 6.luokan oppilaan, Juho 6

7 Jaakkolan luonnoksen oravalogosta. Orava sopiikin mainiosti koulumme tunnukseksi, koska koulun pihan suuressa kuusessa oravia on näkynyt kautta vuosien. Yhteiskoulun kuvataiteen lehtori Matti Salmiola muokkasi luonnoksesta lopullisen logon. Uusi logo painettiin tuoreeltaan kouluhuppareihin ja sitä käytetään jatkossa koulun tunnuksena. Myös reilu vuosi sitten on aloitettu itse juhlan suunnittelu. Juhlaa vietetään Rikantilan koululla lauantaina 21. toukokuuta. Tervetulleita juhlaan ovat kaikki koulun vanhat oppilaat, henkilökunta, kyläläiset ja muutoin koulustamme kiinnostuneet. Juhlakutsu julkaistaan paikallislehdissä kevään aikana. Juhlaa varten kerätään näyttelyesineistöä, jota voi toimittaa koulupäivien aikana. Näyttelyesineistöä ovat esimerkiksi vanhat koulukirjat, -vihot, käsityöt ja valokuvat. Olisi myös mukavaa saada vaikka entisten oppilaiden esitys juhlaan. Yhteiskoulun ja lukion remontti Ilkka Heikkilä, Koulutoimenjohtaja Yhteiskoulun ja lukion remontti on valmistunut luokkatilojen osalta. Varsinaiset rakennustyöt saatiin päätökseen joulukuun 2010 alkuun mennessä ja luokkien kalustaminen valmistui maaliskuun 2011 alussa. Uudet ja uudistetut tilat ovat viihtyisät ja lisäävät varmasti oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntimotivaatiota. Remontti jatkuu seuraavaksi liikunta-juhlasalin osalta. Se käynnistyy huhtikuun alussa heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen ja jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Sali on tämän ajan poissa koulun ja iltakäyttäjien käytöstä. Lisäksi syksyllä 2011 uusitaan jo aiemmin korjatun laajennusosan ikkunat ja ulkoseinäelementtien pinta. Tämän jälkeen koulun remontti tulee kokonaisuudessaan valmiiksi. Eurajoen Yhteiskoulu- ja Lukio 7

8 Kulttuuri, matkailu ja kirjasto Matkailijat viihtyvät Eurajoella Pirjo Jaakkola, kulttuurisihteeri Eurajoen päämatkailukohteet, joissa käy noin matkailijaa vuodessa ovat Olkiluodon vierailukeskus ja Vuojoen kartano. Muissa kohteissa käy noin vuodessa. Näitä kohteita on mm. Irjanteen maatalousmuseo, koulumuseo ja kotiseutumuseo kokonaisuus, jossa hyvänä kumppanina vielä Satakunnan vanhin puukirkko, Irjanteen kirkko v ja kellotapuli v Irjanteella on ollut jo 1200-luvulla rukoushuone! Välimaan perinnetorpan kävijöistä suurin osa on lapsia ja nuoria, jotka koulujen perinneopetuksen myötä käyvät opettelemassa perinnetaitoja työn teossa tietyillä luokka-asteilla. Alle kouluikäiset käyvät mielellään torpan vuodenaikatapahtumissa, joista juuri on ollut torpan vanhan ajan laskiainen, missä huudetaan Pitkiä pellavia lumikasasta laskiessa. Ryhmävierailuja tekevät aikuisten ryhmissä juuri ne jotka käyvät myös kartanolla. Näin kartanon väen elämä aikoinaan Suomen toiseksi suurimmassa kartanossa ja Lavilan kartanon torpparin olosuhteet voi kohdata muutaman tunnin sisällä. Foucault -heiluri, Liinmaan linnamäki ja vallihaudat, Apteekki-museo ja Lapijoen kivisilta ovat sopivia kohteita linja-autoryhmille pääkohteitten välillä. Myymälät ja putiikit käsityön ja taiteen myötä ovat ryhmille tuliaisten paikkoja. Kolmessa paikassa voi käydä tutustumaan taiteen ja käsityön maailmaan, nimittäin Olkiluodon vierailukeskus Galleria Gylichissä Vuojoen kartanolla (arkisin klo 9-16), Voltti-talon kahvion näyttelytilassa (arkisin klo 8-18, paitsi ma klo 8-16, la ja su klo 12-15) sekä kirjaston Taidelainaamossa kirjaston aukioloaikoina. Seuraavat myymälät ja putiikit palvelevat matkailijoita: Ketunpesässä Kaarina Lehtomaan Verstasmyymälä, Kirkonkylässä taide- ja kulttuuriyhdistyksen TAIDELAHJA -myymälä, Köykän kylässä Köykän Tilapuoti & Antiikkivintti ja Koivuniemessä Verhoomo & Sisustuspuoti Makasiini, joka on uusin tulokas. Eurajoella kulttuurin vahvuus on kirjoissa, joista Kotiseutumme Eurajoki-kirjaa julkaisee Eurajoen Kotiseutuyhdistys vuosittain. Kirjoja on ilmestynyt jo 28 vuonna, ja lähes kaikkia kirjoja on ostettavissa Voltti-talon kirjaosastolta. Myynnissä myös Eurajoen historiaa I-III, Vuojoen kuvateosta, Pitsinen kädentaitokirjaa, Sydänmaan koulun 100 v. historiikkia ja Unto Heinosen kirjoittamia kirjoja Tällai me om päätett ja Mullila,kotokylä. Lapsia opastetulla kierroksella Vuojoen kartanolla 8

9 Matkailijaryhmät ja liikematkailijat viipyvät keskimäärin 4-5 tuntia Eurajoella. Näin ryhmät tarvitsevat myös kahvittelua ja ruokailua. Matkailutoimisto tekee ryhmille ohjelmaehdotuksia ja välittää kaikki Eurajoen opastukset. Oppaita Eurajoella on 18, joilla viittä eri opastuskieltä. Kirjaston kuulumisia Leena Falttu, kirjastoautonkuljettaja-virkailija Tervetuloa lainaamaan Eurajoen kirjaston ja kirjastoauton monipuolisista valikoimista! Meillä on laajan kirjavalikoiman lisäksi lainattavissa aikakauslehtiä, dvd-ja videoelokuvia, musiikkia,äänikirjoja sekä cd-romppuja. Olemme liittyneet Satakirjastoihin alkaen ja siitä on seurannut joitakin laina-aikojen muutoksia. Lehtien laina-ajat ovat lyhentyneet kahteen viikkoon, kun taas dvd-elokuvien ja videokasettien laina-aika on pidentynyt viikosta kahteen viikkoon ja cd-romppujen laina-aika neljään viikkoon. Uutena käytäntönä ovat ns. pikalainat, joita ovat aivan uusimmat romaanit, dvd-elokuvat sekä cd-levyt. Niiden laina-aika on yksi viikko, ja ne on merkitty pikalaina-tarroin. Olemme myös ottaneet käyttöön uuden kirjastokortin, jonka jokainen lainaaja saa käyttöönsä maksutta 30.4 asti. Silti vanhat kirjastokortit ovat edelleen käytössä, ja kaikilla Satakunnan alueen kirjastokorteilla voi lainata meiltä, kuten kaikista muistakin Satakirjastoista. Kaikki Satakirjastoista lainatut lainat voi myös palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon. Lisätietoa saa kirjaston ja kirjastoauton virkailijoilta, p tai , tai kirjaston omilta sivuilta osoitteessa mistä löytyy myös kirjastoauton aikataulu. Uusi kirjastokortti Ystävyyskuntatoimintaa 30 vuotta Weener ja Eurajoki Kesällä vieraaksemme saapuvat jälleen kerran ystävämme Weeneristä. Eurajoen Nuorisosoittokunnan ja Eurajoen kunnan yhdessä järjestämä ystävyyskuntavierailu on juhlavierailu. Jo 30 vuoden ajan ovat weeneriläiset olleet ystäviämme. Ensi kesänä odotamme reilusti yli sataa vierasta. Heitä varten tarvitsemme runsaasti isäntäperheitä majoitusta varten. Mikäli olet kiinnostunut isäntäperheenä toimimaan, voit ottaa yhteyttä Eurajoen Nuorisosoittokunnan Tuen puheenjohtajaan Sanna Ojalaan vaikka sähköpostilla: 9

10 Liikunta- ja nuorisotoimi Eurajoen Liikunta- ja nuorisotoimen kesätyöntekijät 2011 Nuorisotoimen kesätyöntekijä 3 kk alan opiskelijat etusijalla Yli 18 v. ajokortti ja autonkäyttömahdollisuus ovat tarpeen. Leiriohjaajat, apuohjaajat ja yövalvojat lasten kesäleireille koulutusiltoja touko-kesäkuussa. Ohjaajat ja yövalvojat yli 16 v. Uimaopettajat Työpaja Nosturin järjestämät Kesätyöviikot v. I II Yritykset voivat hakea nuorten työllistämiseen kesätyöpaikkatukea. Lisätätietoja hakemisesta ja tuen saantiehdoista yms. löytyy kunnan nettisivuilta Vapaa-aikatoimi ->Työpaja Nosturi -> kesätyöpaikkatuki yrityksille. Varaus etukäteen, hakemukset mennessä, tuki jaetaan hakujärjestyksessä. Työhakemuslomakkeita saat kunnan nettisivuilta kohdasta lomakkeet sekä kunnanvirastolta. Lähetä hakemus os. Eurajoen liikunta- ja nuorisotoimi, Kalliotie 5, Eurajoki to mennessä, kesätyöviikoille pe mennessä. Lisätietoja nuorisosihteeriltä p , liikuntasihteeriltä p ja kesätyöviikoista työ- ja yksilövalmentajilta p tai EURAJOEN KUNTA julistaa haettavaksi Toiminta-avustukset Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä tekeville seuroille ja yhdistyksille mennessä. Samalla julistetaan haettavaksi avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille ja kyläyhdistyksille terveyden ja hyvinvoinnin toteuttamiseen mennessä. Hakemukset osoitettava vapaa-aikatoimistolle os. Kalliotie 5, Eurajoki. Yleishyödyllisten yhdistysten avustushakemukset osoitetaan sosiaalilautakunnalle. Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta ja netistä osoitteesta / lomakkeet. Tarkemmat tiedustelut puh

11 Eurajoen Kunnan Nuorten Työpaja Teemme ja Autamme pihatöitä pieniä remontteja maalaustöitä pieniä huonekalujen kunnostuksia ja korjauksia autamme muutoissa ja kuljetuksissa mattopesulan välityspalvelu ja muita sekalaisia töitä Ota yhteyttä ja tiedustele palvelujamme. Avoinna kello Muistathan mattopesulan vastaanottopisteemme: Vastaanotamme tai sovitusti haemme matot ja kaikkea muuta pyykkiä ja toimitamme ne Mattopesula Kotikarhuun. Puhtaat tuotteet voi noutaa viikon kuluttua meiltä tai kuljetamme ne kotiisi Hinnat: Konepestävät matot 8 /kpl, yli 120cm 15 /kpl Laakapesut 6,50 /kpl Plyysi, villa,tuftatu, paperinaru ym. 9,30 /m2 Silkkimatot 20 /m2 Hanna-Leena Juhola Ilkka Ruonala Puh Puh Käyntiosoite: Linnaintie 1, II kerros (vanha paloasema) Eurajoen Nuorisovaltuusto Pirita Laivanen, nuorisosihteeri Uuden nuorisovaltuuston valtakausi on alkanut. Krista Pihala valittiin puheenjohtajksi jo toiselle kaudelle ja varalle valittiin Iiro Koskialho. Valtuuston sihteeriksi valittiin Joni Toivo, varalle Jaakko Seppä. Taloudenhoitajana toimii Emmisofia Parkkila ja tapahtumavastaavana Juho Syren. Muita jäseniä ovat Kaius Asikainen, Janina Jalonen, Oskari Ojala, Eveliina Salmela, Katja Salmela ja Peetu Venho. Varajäseniä ovat Emilia Lakkinen ja Juho Karvosenoja. Nuorisovaltuuston kokouspöytäkirjat tulevat olemaan nähtävillä nettisivustoilla. Yhteystiedot myös kunnan nettisivuilla. Eurajoen Nuorisovaltuusto 11

12 Sosiaali- ja terveystoimi Syksyn 2011 päivähoitopaikoista kannattaa jo tehdä hakemus Raili Aitonurmi, päivähoidon johtaja Päivähoitopaikkaa koskeva uusi hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, jotta oikeus hoitopaikkaan on varmistettu. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Yksityisten päivähoidontuottajien tarjoamiin hoitopaikkoihin saa Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea. Lisäksi kunta maksaa hakemuksesta näihin päivähoitopaikkoihin yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 200 euroa/kk alle kaksivuotiaasta lapsesta, jos vanhempi hoitaa perheen kaikki alle kouluikäiset lapset kotona. Lapsi voi kuitenkin olla esiopetuksessa tai perhe voi käyttää Eurajoen kunnan avoimia päivähoitopalveluja. Kela hoitaa kuntalisän maksamisen. Kesäkerho ja koululaisten iltapäiväkerhot 1-2-luokkalaisten kokopäiväinen kesäkerho toimii Kaharin nuorisotalossa ajalla Kesäkerhoon ja kaudelle 2011/2012 koulujen iltapäiväkerhoihin ilmoittautuminen tapahtuu mennessä. Hakemukset ja tiedustelut: vastaava ohjaaja Kirsi Kangas, puh Hakemuksen voi jättää myös eri kerhoihin. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa päivähoidon eri toimipisteistä ja sosiaalitoimistosta, Lisäksi hakemukset voi tulostaa kunnan nettisivuilta Tiedustelut: päivähoidon johtaja Raili Aitonurmi puh , perhepäivähoidon ohjaaja Anne-Marita Toivonen puh , päiväkodin johtaja Timo Nissinen puh Kaikkien yhteinen tavoite kuuhun ja takaisin 2011 Satu Lamminpää, hyvinvointikoordinaattori, voi hyvin Eurajoella -hanke Vuoden alusta Eurajoen kuntalaiset ovat tehneet yhteistä virtuaalimatkaa kuuhun. Matkaa jokainen eurajokelainen ja Eurajoella työskentelevä on tehnyt omatoimisesti kilometrejä keräten ja omaa terveyttään edistäen. On hieno huomata, miten liikunnallisesti aktiivisia asukkaita Eurajoella on. Yksin, yhdessä ja ryhmässä liikkuen liikunnasta saatu ilo ja mielihyvä leviää ympärillemme. Itselle sopivan liikuntamuodon löytäminen edistää liikkumista sekä piristää arjessa jaksamista. saatavilla apteekista, kunnantalolta sekä terveysasemalta. Osallistujien kesken arvotaan liikunnallisia sekä teemaan sopivia palkintoja joka toinen kuukausi. Verkossa ja paperilla Kuumatkaa voi tehdä sekä verkossa että paperilla. Kirjautumalla sivulle voit tallentaa liikuntasuorituksesi ja seurata miten matkasi edistyy sekä miten aktiivisesti itse liikut. Jos et käytä nettiä, voit kirjata suorituksesi suorituskorttiin, joita on Kuun matkaaja 12

13 Kunnolliset matkailijat Matkasta on taitettu mennessä 6 %. Raketissa on vielä paikkoja jäljellä runsaasti. Jokisimpukan ryhmä on kerännyt kilometrejä sisätiloja kiertäen. Eläkeliiton jumpparyhmä on jumpannut 120 kilometrin verran. Toivottavasti he liikkuvat samaa vauhtia vuoden loppuun asti. Top-10 listaa tullaan laajentamaan ja uudistamaan. Mukaan tulevat myös liikkuvat yritysjoukkueet. Talvinen metsä on houkutellut hiihtäjiä. Vuoden alusta lähtien hiihtokilometrejä on kertynyt huimat kilometriä. Talvipyöräilyä on harrastettu melkein kilometriä. Kävellen matkaa on taittunut melkein kilometriä. Kävely on loistava, yksinkertainen liikuntamuoto, jota voi harrastaa missä ja milloin tahansa. Kävely sujuu puhumalla puuskuttaen tai rauhallisesti nautiskellen. Hyvä seura, raitis ilma ja luonnon kauneus sekä vuodenaikojen moninaisuus lisäävät hyvinvointia ja liikuttu matka etenee kuin huomaamatta. Hyöty-, arki-, työmatka, - terveys-, kunto- vai lähiliikuntaa terveyttä kaikissa eri olomuodoissa Satu Lamminpää, hyvinvointikoordinaattori, voi hyvin Eurajoella -hanke Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös liikunnalla. Liikunta määritellään fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka näkyy ja tuntuu lihasten tahdonalaisina toimintoina ja liikkeinä. Fyysistä aktiivisuutta jokainen toteuttaa omien lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti työssä ja vapaa-ajalla. Liikkumalla oman kunnon ja omien mieltymysten mukaan tuotetaan terveyttä ja mielihyvää sekä itselle että ympäristölle. Liikunnan aikaansaamat muutokset ovat yksilöllisiä ja ne vaativat jatkuvaa säännöllistä ylläpitoa ja harjoittelua. Jotta aikaansaataisiin monia positiivisia terveysvaikutuksia, tulisi liikunnan olla monipuolista, usein toistuvaa ja sopivasti kuormittavaa mieluiten kestävyystyyppistä harjoittelua. Terveysliikuntasuositukset vuodelta 2008 ohjeistavat liikkumaan viisi kertaa viikossa vähintään 30 minuuttia kerrallaan ja sen lisäksi harrastamaan lihaskuntoliikuntaa kaksi kertaa viikossa. Äkkiseltään määrä kuulostaa suurelta, mutta todellisuudessa se ei aina edes riitä terveyden ylläpitämiseen. Siksi liikunta on otettava osaksi elämää ja jokaista päivää arki- ja hyötyliikunnaksi. Työmatkaliikunta voi olla tärkein liikuntamuoto, jos ei ole aikaa tai halua harrastaa vapaa-ajalla liikuntaa. Myös työhön voi sisällyttää lyhyitä liikkumishetkiä, jotka lisäävät vireyttä ja auttavat suoriutumaan entistä paremmin työtehtävistä. Lähiliikuntapaikat ovat osa ympäristöä lähellä asukkaita ja asuinalueita. Liikkumaan innostavalla koulupihalla on vaikutusta lasten ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin. Aikuisten terveys- ja kuntoliikkumiselle lähiliikuntapaikat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia, jotka ovat vapaasti käytettävissä ympäri vuoden, kannustaen luovaan liikkumiseen ja hyvänolon tuottamiseen. Terveys- ja kuntoliikunta eivät ole synonyymejä, vaikka sanat ovat samankaltaisia. Terveysliikunta on toimintaa, joka tuottaa terveyttä vähäisin haittavaikutuksin. Terveysliikunta parantaa toimintakykyä arkiaktiivisuuden ohessa tai erillisinä liikuntaharrastuksina päivittäin tai lähes päivittäin kohtuullisesti kuormittaen. Terveysliikunnan määritelmää kuvaa tunne, että liikunnan aikana puhuessa esiintyy pientä puuskutusta. Kuntoliikunnan tavoitteena on hyvä suorituskyky. Liikunnan toteuttaminen on rasittavuudeltaan kuormittavampaa ja vaatii suorittajalta enemmän motivaatiota, siis entistä enemmän hikeä ja kohtuullista hengästymistä. Uusimpien tutkimusten mukaan yksi liikuntakerta vastaa yhtä mielialalääkettä. Sopivasti rasittava liikunta aiheuttaa myönteisen stressireaktion elimistölle, josta vapautuu mielihyvähormoneja eli endorfiineja. Oletko huomannut miten liikunnan jälkeen olo on rento ja mieli vapautunut turhista murheista? Ulko- vai sisäliikuntaa, ohjattua tai itsenäisesti toteutettua, tauko- tai lähiliikuntaa mikä on Sinun elämäntilanteesi sopivin? Mitkä syyt liikuttavat Sinua? Millaiset asiat tekisivät mahdolliseksi sen, että voisit liikkua säännöllisesti ja enemmän? 13

14 Tekninen- ja ympäristötoimi Ongelmajätteet ja SER-romu Katja Niemelä, kunnaninsinööri Ongelmajätteiden keräyspiste on loppunut Eurajoella kunnan varikolla osoitteessa Kangasnummentie lähtien. Eurajoen kunta ei enää voi ottaa vastaan ongelmajätteitä valvomattomassa ja suojaamattomassa paikassa. Näin ollen ongelmajätteet tulee viedä Rauman seudun jätehuoltolaitokselle Hevossuon kaatopaikalle käsiteltäväksi. Ongelmajätteiden vieminen kaatopaikalle on asiakkaalle ilmaista. SER-romua (sähkö- ja elektroniikka jäte eli kaikki sellainen jäte, joka toimii paristolla, akulla tai verkkovirralla) voi toimittaa ilmaiseksi Eurajoen Romu Oy:lle osoitteeseen Lapintie 179 sekä myös Hevossuon kaatopaikalle. Yleisimpiä ongelmajätteitä: akut, akkunesteet, kytkin- ja jarrunesteet bensiini ja muut polttoaineet öljyt ja öljyiset jätteet loisteputket ja pienoisloistelamput elohopeamittarit lääkkeet liuotinaineet maalit, liimat ja lakat (paitsi täysin kököksi kuivuneet) voimakkaasti emäksiset pesuaineet vahvat hapot paristot (erityisesti ladattavat ja nappiparistot) kodin pienkoneiden akut kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet painekyllästetty ja kreosoottikyllästetty puu energiansäästölamput Ongelmajätteitä eivät ole: hehkulamput sulakkeet kopiokoneiden ja tulostimien värikasetit videonauhat disketit ja noki Lisätietoa jätteistä saat osoitteesta fi/jatehuolto/ Lahdenperä kunnan sauna ja virkistysalue Katja Niemelä, kunnaninsinööri Lahdenperän suuri muutostyö valmistuu kevään 2011 aikana. Suurimmat muutokset on jo tapahtunut itse ympäristössä. Virkistysalueeseen on panostettu ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia luodaan alueelle vielä kevään aikana. Alueelta tulee löytymään mm. jalkapallokenttä maaleineen, beach-volley kenttä kiinteine verkkoineen sekä kuuden korin frisbeegolf-rata. Lahdenperään on hankittu myös suuri määrä erilaisia leikki- ja pelivälineitä, jotka ovat käytettävissä yleisten saunavuorojen aikaan. Ryhmät voivat saada välineet käyttöönsä myös muuna sovittuna aikana. Yleiset saunavuorot aloitetaan viikolla 20. Sauna on avoinna keskiviikkoisin ja perjantaisin klo viikot 20, 21 ja 22. Tämän jälkeen saunavuorot ovat viikoittain keskiviikosta perjantaihin klo ja lauantaina ja sunnuntaina klo Uimakoulujen aikaan aloitetaan poikkeuksellisesti arkisin vasta klo 17. Syyskuu ja lokakuu taas saunotaan keskiviikkoisin ja perjantaisin klo Lahdenperän avajaisia tullaan viettämään viikolla 27. Tällöin on viimeistään hyvä aika tutustua Lahdenperän tarjontaan. Seuraa kunnan ilmoituksia lehdessä ja nettisivuillamme. 14

15 Leirejä Lahdenperässä Telttailua Lahdenperässä Vuoden 2011 korjaus- ja energia- ja terveyshaitta-avustusten hakeminen Eurajoella Kunnan myöntämät avustukset Korjausavustukset Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein Kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmien parantamiseen sosiaalisin perustein (koskee asuinkiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella) Kuntoarvion ja kuntotutkimusten laatimiseen Perusparannustoimenpiteitten suunnitteluun (rakennuskustannukset vähintään 50 / asm²) Energia-avustukset Tarveharkintaiset (tulorajat) energia-avustukset pientaloille (enintään kaksi asuntoa) eräisiin toimenpiteisiin Energia-avustukset pien-, rivi- ja kerrostaloille siirtymisestä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään. Muut energia-avustukset (vähintään 3 asuntoa) kerros- ja rivitaloille (ja yhteisöille 1-2 asuintoisille) eräisiin toimenpiteisiin Energiakatselmukseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämät avustukset Terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin perustein hissin suunnitteluun, rakentamiseen, peruskorjaamiseen liikuntaesteen poistamiseksi Muun liikuntaesteen poistamiseksi Hakuaika päättyy Hissin suunnitteluun, rakentamiseen ja terveyshaittoihin avustuksia voi hakea myös em. päivämäärän jälkeen. Hakulomakkeita ja tarkempia ohjeita: Eurajoen kunnan ympäristötoimi/rakennusvalvonta, käyntiosoite: Kalliotie 5, Eurajoki. Rakennustarkastaja Jouko Vastamäki, puh , Palvelemme ma-to , pe tai 15

16 Tapahtumakalenteri Tapahtumia Eurajoella: klo Tuulikki ja Pekka Rannan Orkidea näyttely ja myynti Kuivalahden Nuorisoseuran talolla. Myös muuta myyntiä ja Marttojen puffetti klo Kauniina kevääseen Vuojoen Kartanossa Veteraanipäivän hartaus ja kukkienlasku Kustaa Aadolfin kirkossa klo Veteraanipäivän lounastilaisuus Eurajoen opistolla klo Miten elävöitän matkailukohdettani draaman avulla kurssi Eurajoen opistolla, ilm. ja tiedustelut p klo Kartanon puutarhanpäivä Vuojoen Kartanolla klo molempina päivinä, Rauman seudun museoviikonloppu Eurajoen museoissa Irjanteella. Soitinnäyttely kansanmusiikkia Eurajoelta mm. Siffer Kivisillan sävellyksiä Lasten perinneleiri Välimaan perinnetorpalla Festivo-konsertti Kustaa Adolfin kirkossa Kuivalahden kesäteatteri: Parast unhotta tomne, kirj. Vesa-Pekka Leino. Lisätietoa Weener- Eurajoki- Les Pieux ystävyyskuntavierailu Eurajoella. Paljon ohjelmaa Välimaan perinnetorpan suviviikko. Rauman wwpitsiviikko ja Rauman seudun käsityöperinneviikko. Työnäytöksiä ja tekemistä kaiken ikäisille. Viikon teemana ruoka Nalleklinikka Vuojoen Kartanolla, nalletohtori Marjaana Nyström ottaa vastaan yleisön nalleja Kartanon suviehtoo Vuojoen Kartanolla Eurajoen markkinat Tukki ui ja soitto soi Elokuussa Suomenhevosten SM-kyntökisat Vuojoen Kartanolla Näyttelyjä Voltti-talo, Tohtorinpolku 2 avoinna ma 8-16, ti-pe 8-18, la-su Katariina Mannio, Hetkiä puupiirroksia Kuvataidepaja, kansalaisopiston taidepiirin töitä Ritva Keto ja Hilkka Helo, Luontoretkellä Galleria Gyllich, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28 avoinna arkisin 9-16, yleisötapahtumien aikana maalis-huhtikuu; E. Airik Silkkikukkia kuvitusnäyttely touko-kesäkuu; Johanna Oras Flower Power heinä-elokuu; Uno Roosvalt syys-lokakuu; Bernhard Oberdieck Ullakkogalleria, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28 Meriseikkailuja kansainvälinen kuvittajanäyttely Nallenäyttely: Kartanon karhujen kesä. Päärakennus, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28 Mirja Haikalan nukkeja Taidelainaamo, Eurajoen kirjasto, Runkotie 3 avoinna ma-to klo 13 19, pe klo ja su klo Torpan pihalla. 16

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki

IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO Tapahtumakalenteri 1.1. 31.3.2014 Eurajoki MIKÄ ON IKÄIHMISTEN KULTTUURIVUOSIKELLO? Kaikille avoin tapahtumakalenteri. Tiedot kalenteriin voi välittää hankekoordinaattorille. Kalenteriin voi jokainen suunnitella toimintaa! Kalenteri kuuluu osana

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Eurajoen matkailutoimisto p. 044 312 4266, 02 869 4266 matkailuinfo@eurajoki.fi, www.eurajoki.fi. Eurajoki

Eurajoen matkailutoimisto p. 044 312 4266, 02 869 4266 matkailuinfo@eurajoki.fi, www.eurajoki.fi. Eurajoki Eurajoen matkailutoimisto p. 044 312 4266, 02 869 4266 matkailuinfo@eurajoki.fi, www.eurajoki.fi Eurajoki Tervetuloa Eurajoelle Oppaan mukana matkailija on kuningas! Eurajoen suosituimmat turistikohteet

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta Koululaisten iltapäivätoiminta Lukuvuosi 2014 2015 Huolenpitoa ja kavereita Turvallinen iltapäivä koulupäivän jälkeen Helsingissä järjestetään 1. 2.-luokkalaisille ja erityisen tuen oppilaille iltapäivätoimintaa

Lisätiedot

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%)

HARRASTANUT VIIMEISEN 7 PÄIVÄN AIKANA (%) 1 Johdanto Tämän tutkimusyhteenvedon tehtävänä on antaa tietoja kansalaisten liikunnan ja kuntoilun harrastamisesta. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selvittää, missä määrin kansalaiset harrastavat liikuntaa

Lisätiedot

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita

Järjestöfoorumi Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Järjestöfoorumi 11.3.2015 Rautjärven kunta Kehitysjohtaja Annaleena Rita Ohjelma Avaus Harri Anttila Tulosalueiden alustukset Kehitysjohtaja Annaleena Rita Sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen Tekninen

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi

Iisalmen kaupunki Sivistyspalvelukeskus Varhaiskasvatus ESIOPETUKSEN LUKUVUOSISUUNNITELMA. Lukuvuosi - Yksikkö. Esiopetusryhmän nimi Lukuvuosi - Yksikkö Esiopetusryhmän nimi Esiopetusryhmän henkilöstö Lukuvuoden painotusalueet Esioppilaiden määrä Tyttöjä Poikia LUKUVUODEN TYÖAJAT Syyslukukausi / 20 - / 20 Syysloma / 20 - / 20 Joululoma

Lisätiedot

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016

Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Hyvää kesää toivottaa; Vapaaaikatoimi Pyhäjoen LASTEN- JA NUORTEN KESÄLOMATIEDOTE 2016 Ohjattua leikkikenttätoimintaa 6.-30.06.2016 Kielosaari klo 13-16, Vanhatie 73 Saaren koulu klo 10-13, Koulutie 9

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila

Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus. 27.1.2014 Eeva-Liisa Anttila Vuoden 2014 korjaus- ja energia-avustukset käynnistysavustus 27.1.2014 valtion määrärahaosuus/ Tamp.osuus 2011 / 90 milj. / 3.96 milj. 2012 / 56,3 milj. / 1.86 milj. 2013 / 50,5 milj. / 1.38 milj. 2014

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA Reisjärvi NÄIN HAEN KUNNALLISTA PÄIVÄHOITOPAIKKAA (päivitetty 24.2.2016) KUNNALLISEN PÄIVÄHOIDON VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita lapsen

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon

Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Tervetuloa Huittisten kaupunginkirjastoon Lokakuu 2015 Huittisten kaupunginkirjastoon kuuluvat Huittisten pääkirjasto ja Vampulan kirjasto. Huittisten kaupunginkirjasto kuuluu Satakirjastoihin. Satakirjastoihin

Lisätiedot

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016

HYVÄN KASVUN OHJELMA ARVIOINTI 2016 HYVÄN KASVUN OHJELMA 2015-2020 ARVIOINTI 2016 Toteutus Toteutettiin Wilman kyselytoiminnolla huhtikuun 2016 aikana Vastauksia yht. 1118 kpl Perusopetuksen oppilaat (4.,6.,8.lk) oppilaat 610 kpl Lukion

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA

NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA NÄIN HAEN KUNNALLISTA VARHAISKASVATUSPAIKKAA (päivitetty 16.3.2016) KUNNALLISEN VARHAISKASVATUKSEN VAIHTOEHDOT Alle kouluikäisen lapsen vanhemmilla on vanhempainrahakauden päätyttyä mahdollisuus valita

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA ESITYSLISTA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00- Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja:

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Vanhusneuvosto 03.03.2016 AIKA 03.03.2016 13:00-14:45 PAIKKA Kunnanvirasto kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2

Lisätiedot

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö

Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Anniina Merikanto-Vuoti Projektipäällikkö Kuidut Käyttöön -hanke Hankeaika: 1.1.2016-30.6.2017 Hankealue: Haapavesi, Pyhäntä ja Siikalatva Hallinnoija: Haapaveden- Siikalatvan seudun kuntayhtymä Rahoittaja:

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri

Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Paikallisuus ja maaseudun kulttuuri Mikkolan navetta 21.1.2012 Ellinoora Auvinen kulttuurituottaja Hanksalmen kunta Hankasalmi Kolme taajamaa: Kirkonkylä, Asema ja Niemisjärvi Noin neljännes asukkaista

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013

KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 2 / 2013 KOSKEN TL VAPAA-AJANLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2013 VAPAA-AJANLAUTAKUNNAN KOKOUS Aika: Tiistaina 11.6.2013 klo 18.00-20.07 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto Läsnä: läsnä poissa Puheenjohtaja: Timo Toivonen

Lisätiedot

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016

PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 PORVOON MUSEON OPETUSPALVELUT 2016 TERVETULOA KONKKARONKKAAN! Porvoon museon työpajatoiminta keväällä 2016 Holmin talon alakerrassa avautui maaliskuussa 2014 kokeellinen työpajatila - KONKKARONKKA. Uusissa

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009

Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Puhtaasti liikkeelle Pohjois-Pohjanmaan ympäristötietoisuuden teemavuosi 2009 Ympäristötoiminnan neuvottelupäivä Marketta Karhu Oulun seudun ympäristötoimi Maakunnallinen ympäristötietoisuuden yhteistyöalkoi

Lisätiedot

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA

Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Toma Turlaite, 12, Kevätsunnuntai, Liettua, kansainvälinen lasten ja nuorten taiteen arkisto LASTEN JA NUORTEN KULTTUURIKESKUS KEVÄT 2015 OHJELMA Tervetuloa Villa Artun näyttelyihin, työpajoihin ja koko

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA VOIMAA VANHUUTEEN -KEHITTÄMISSUUNNITELMA KUNTA: Leppävirta PVM: 12.1.2017 LUONNOS YHTEISTYÖRYHMÄN JÄSENET Satu Portimo, personal trainer Terho Happonen, Leppävirran Viri Riitta Räisänen, Varkauden seudun

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Osallisuussuunnitelma

Osallisuussuunnitelma Osallisuussuunnitelma Lastensuojelun järjestäminen ja kehittäminen Tukea suunnitelmatyöhön - työkokous Kolpeneen palvelukeskus Kerttu Vesterinen Osallisuus Osallisuus on kokemus mahdollisuudesta päättää

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE!

OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! OHJEET KUNTOSALIN KÄYTTÄJILLE! 8.2.2016 Kuntosali sijaitsee Monitoimitalolla, os. Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki Kuntosalille päästäksesi tarvitset oman poletin Kuntosalin käyttövuorot ovat luettavissa

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN. (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA ORIMATTILAN KAUPUNKI PERUSOPETUSLAIN MUKAINEN KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN (1. ja 2. luokkien sekä erityisen tuen oppilaille) TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2014 29.5.2015 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Lisätiedot

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti

Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia. Oulu Juho Silvasti Liikkuva Koulu - koko kaupungin yhteinen asia Oulu 7.9. 2015 Juho Silvasti Liikkuva Kalajoki- Hyvinvointia meille kaikille Kaikki koulut mukana Liikkuva koulu- toiminnassa 7 alakoulua 1 yläkoulu 1 yhtenäiskoulu

Lisätiedot

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO

HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO HOITOMUOTONA PERHEPÄIVÄHOITO Perhepäivähoidossa lapsen hoitopaikkana on koti, jossa hän saa kasvaa ja kehittyä pienessä, turvallisessa ryhmässä, eri-ikäisten lasten kanssa omana itsenään ja omista tarpeistaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä

Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Hallinnonalojen (eri palvelujen) välinen yhteistyö koulujen liikunnallistamisen edistämisessä Lisää oppitunteja opetussuunnitelmaan Lisää kerhotunteja Lisää valinnaisuutta Painotteisuutta ( palvelee vain

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho

Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Alakouluikäisten tyttöjen kerhomuotoinen ryhmätoiminta Timanttikerho Pois syrjästä hanke Säkylän kehittämisosio Sisällys 1 Mikä on Timantti -kerho?... 3 2 Tavoitteet... 3 3 Resurssit... 4 4 Kerhotoiminta...

Lisätiedot

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3

Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelijan nimi: Ryhmä: 1. Työprosessin hallinta Arvioinnin kohteet Toimintakokonaisuuksien suunnittelu Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 suunnittelee toimintaa yhdessä ohjattavien

Lisätiedot

Kunnallislain 26 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla.

Kunnallislain 26 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Vapaa-aikaltk. 16 Kunnallislain 26 :n mukaan vapaa-aikalautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Vapaa-aikalautakunnan

Lisätiedot

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat

Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat AIKA TEHDÄ HYVÄÄ! VAPAAEHTOISTOIMINTA TIKKURILAN SEURAKUNNASSA Tikkurilan seurakunta Vantaan seurakunnat Onko sinulla aikaa tehdä HYVÄÄ? Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan! Vapaaehtoistyö on vapaaehtoista

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA

HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA HANKASALMI HYVÄN ARJEN KUNTA KUNNAN STRATEGIA 2010 2014 Hyväksytty kv 14.6.2010 23 Hankasalmen kunnan tehtävä (MISSIO) Hankasalmi on hyvä kunta asua, kasvaa, kasvattaa, ikääntyä, tehdä työtä, yrittää ja

Lisätiedot

Suomi 100. VNK: Urheiluyhteisö:

Suomi 100. VNK:  Urheiluyhteisö: Suomi 100 Valtioneuvoston kansliassa toimiva Suomi 100 -hanke vastaa juhlavuoden ohjelman kokoamisesta Valo-Olympiakomitea toimii vnk:n yhteystahona ja kumppanina Suomi 100 -ohjelmaan voi päästä mukaan

Lisätiedot

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto

KESKUSTELUJA KELASSA. Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto KESKUSTELUJA KELASSA Kansalaisopistot kotouttamisen tukena hanke/opetushallitus 2007 2008 Kuopion kansalaisopisto Materiaalin tekijät: Teksti: Mirja Manninen Ulkoasu/muokkaus: Sari Pajarinen Piirroskuvat:

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Turva Minulla on turvallinen olo. Saanko olla tarvitseva? Onko minulla huolehtiva aikuinen? Suojellaanko minua pahoilta asioilta? Perusturvallisuus on edellytys lapsen hyvän itsetunnon ja luottamuksellisten

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52

VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET. Kyselyyn vastanneita 52 VARHAISKASVATUKSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA (VASU) -KYSELY LASTEN VANHEMMILLE JOULUKUUSSA 2016 TULOKSET Kyselyyn vastanneita 52 Varhaiskasvatuksen vasukysely huoltajille Mitkä arvot ovat Sinulle tärkeitä

Lisätiedot

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti.

Liikuntaluokkien liikunnan arviointi suoritetaan yleisten liikunnan arviointiohjeiden mukaisesti. 1 Lisäys Luostarivuoren koulun opetussuunnitelmaan lukuun 1.4 LIIKUNTA Painotettu opetus Painotetussa liikunnanopetuksessa tuetaan oppilaiden kehittymistä omassa lajissaan sekä kokonaisvaltaista kasvua

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO

LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO LAPINLAHDEN KUNNAN LAKISÄÄTEINEN LIIKUNNALLINEN ILTAPÄIVÄKERHO Lapinlahden kunnan liikunnallinen iltapäiväkerho on tarkoitettu kaikille kunnan alakouluikäisille oppilaille. Iltapäiväkerho aloittaa toimintansa

Lisätiedot

Liite 1. Nuorisotoimi 2015

Liite 1. Nuorisotoimi 2015 Nuorisolain tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja itsenäistymistä, edistää nuorten aktiivista kansalaisuutta ja nuorten sosiaalista vahvistamista sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Näiden tavoitteiden

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 7/2015. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302

KOKOUSKUTSU 7/2015. Kokousaika: Maanantai klo Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika: Maanantai 26.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka: Kaupungintalo, 3. kerros, kokoushuone 302 Saapuvilla olevat jäsenet: Varajäsenet: Käsiteltävät asiat: Metsämäki Ilari Saastamoinen

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI

SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI SOSIALIDEMOKRAATIT TEKEVÄT TYÖTÄ HARJAVALLAN HYVÄKSI Tavoitteenamme on laadukkaat ja monipuoliset kunnalliset lähipalvelut, jotka ovat jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Lähtökohtana on asukkaiden hyvä

Lisätiedot

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016

Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat. Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 1 Toimeentulotuen perusprosessit uusiutuvat Heli Kauhanen hankepäällikkö Tomeentulotuki 2017, Kela 25.5.2016 Kelan tavoitteet toimeenpanossa Perustoimeentulotukea tarvitsevien asiakkaiden yhdenvertainen

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus

KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO valinnaisuus KÄPPÄRÄN KOULUN HUOLTAJA-INFO 15.2.2017 valinnaisuus A2 -KIELI Käytännön tietoa kielivalinnoista Vapaaehtoiseksi A2-kieleksi voi valita joko ranskan, ruotsin, saksan tai venäjän. Kouluun voi syntyä A2-kielen

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN

KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN KESKI-SATAKUNNAN SELVITYSPROSESSIN ETENEMINEN Hallinnon erityissuunnittelija Kokemäki KUNTAJAKOSELVITYKSEN SISÄLTÖ JA VAIHEET NYKYTILA KARTOITUS (1.VAIHE) arvioidaan kuntien palveluiden nykytila selvitetään

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI

TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI TUUSULAN KUNNALLISJÄRJESTÖ Vaaliohjelma 2017 - ELINVOIMAA TUUSULAAN - HALLINNOSTA IHMISTEN YHTEISÖKSI Keskustalla on yhdessä tekemisestä 110 vuotinen perinne. Keskusta rakentaa politiikkansa ihmisen, ei

Lisätiedot

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu

Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Lisää liikettä Liikunta Parempia tuloksia - Urheilu Alueellinen terveysliikuntasuunnitelma Suunnitelma tehtiin yhdessä: Sairaanhoitopiiri - Normiohjaus - Osaaminen UKK-Instituutti - Informaatio-ohjaus

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous Aika: 28.11.2009 klo 9.00 Paikka: Läsnä: Luontokapinetti Kopan koulu Jorma Kaarto (Viikkolehti), Päivi Erävesi, Ulla Helmisaari, Jari Helmisaari, Arimo Helmisaari, Timo Hämäläinen,

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä

Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä Meiltä on puuttunut keinoja arkiseen mutkattomaan yhdessä oloon. Ruoan ympärille kokoontuminen on paras tapa lisätä yhteisöllisyyttä - Yhteisöllisyystutkija Antti Maunu #syödäänyhdessä #suomi100 SUOMESSA

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT

1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sosiaali- ja terveysvirasto Vammaispalvelu Metsolantie 2, 04200 Kerava KULJETUSPALVELUHAKEMUS JA -ARVIOINTI 1 (8) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Ammatti: Osoite: Postinumero:

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011

PYHÄNNÄN KUNNAN KUNTATIEDOTE KESÄKUU 2011 SISÄLTÖ Valtuuston kokous. 1 Löydetty silmälasit. 1 Kirpputoritapahtuma.. 1 Sosiaali ja terveyspiiri Helmen kesätiedote. 1 5 Sivistysosasto tiedottaa.. 5 Kirjasto avoinna 1.6. 31.8.2011. 6 Taidenäyttely..

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Hyvinvointi ja liikkuminen

Hyvinvointi ja liikkuminen Hyvinvointi ja liikkuminen varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa Varhaiskasvatuslaissa määritellyt tavoitteet 1) edistää jokaisen lapsen iän ja kehityksen mukaista kokonaisvaltaista kasvua, terveyttä

Lisätiedot

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta

Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Kesäleirit 2016 Järvenpään seurakunta Hei kotiväki! Kesä on tulossa ja sen mukana Järvenpään seurakunnan kesäleirit. Tervetuloa mukaan! Leireillä oppii paljon uusia asioita ja tapaa uusia ja vanhoja kavereita

Lisätiedot

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi

Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne. Rovaniemi Henkilökunnan osallistaminen ja koulupäivän rakenne Rovaniemi 10.2.2014 Työntekijä haluaa onnistua ja kehittyä työssään hyödyntää omia vahvuuksiaan saada kannustavaa palautetta Meidän koulu haluaa olla

Lisätiedot

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY

Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan. Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Nuoret luupin alla 2012 katsaus turkulaisten 6.- ja 9.-luokkalaisten vapaa-aikaan Leena Haanpää Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus, TY Turku 11.9.2014 NUORET LUUPIN ALLA Tuottaa tutkimustietoa lasten

Lisätiedot

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi

Työttömyys. Työttömyysajan tuet. Lyhyesti ja selkeästi Työttömyys Työttömyysajan tuet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Työttömyysajan tuet 1 Kelan tuet työttömälle 2 Kun jäät työttömäksi 2 Työttömyyspäiväraha 2 Työmarkkinatuki 3 Työtulot ja työttömyysetuus sovitetaan

Lisätiedot

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 *****

Lokkiposti. Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille. kevätlukukausi 2017 ***** Lokkiposti Porvoon luontokoulun uutiskirje varhaiskasvattajille kevätlukukausi 2017 ***** Uutiskirjeestä lähetetään päiväkoteihin yksi kappale. Laitathan kirjeen näkyvälle paikalle kiitos! Kirje on myös

Lisätiedot

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN!

TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! TERVETULOA RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTI MIINANTUPAAN! RYHMÄPERHEPÄIVÄHOITOKOTIEN TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT JA TAVOITTEET: Toimintamme arvot : 1. Kodinomaisuus 2. Lämpö 3. Turvallisuus 4. Yhteistyö Toiminnan

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto

Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Kuntalaiset keskiöön projektin päätösseminaari 26.2.2015 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, toimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto Äänestysaktiivisuuden lasku Ilkeät ongelmat Luottamuspula Luottamustoimien ei-houkuttelevuus

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016

Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI. Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Tampereen kaupunkiseudun nuorisokysely 2016 VESILAHTI VESILAHTI Rajatonta riemua - Tampereen kaupunkiseudun nuorisotyön kehittämishanke 2013 2016 Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere,

Lisätiedot