MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011"

Transkriptio

1 MAKASIINI EURAJOEN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI MAALISKUU 1/2011

2 Sisällys Kunnanjohtajan tervehdys... 3 Hallintotoimi... 4 Elinkeinotoimi... 5 Koulutoimi Kulttuuri, matkailu ja kirjasto Liikunta- ja nuorisotoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen- ja ympäristötoimi Tapahtumakalenteri Makasiini 1/2011 Kädessäsi on Eurajoen kunnan tiedotuslehti Makasiini, johon on koottu ajankohtaista asiaa kunnan eri hallinnonaloilta. Lehti ilmestyy seuraavan kerran syyskuussa. Touko-kesäkuun vaihteessa ilmestyy perinteinen Kesämenot tiedotuslehti, jossa myös yhdistyksillä on mahdollisuus tiedottaa toiminnastaan ja tapahtumistaan. Tiedot ja kuvat Kesämenoihin mennessä osoitteeseen: Lisätietoja kulttuuritoimesta p tai nuorisosihteeriltä p Puuttuuko lehdestä jotain, mistä toivoisit saavasi tietoa sen välityksellä? Anna meille palautetta ja juttuvinkkejä tai kerro muuten vain mielipiteesi lehdestä joko soittamalla nuorisosihteeri Pirita Laivaselle lähettämällä palautetta kunnan kotisivujen palauteosion kautta lähettämällä sähköpostia käymällä kunnanvirastolla Makasiini-lehden toimitus toivottaa mukavaa kevättä kaikille lukijoillemme Eurajoen kunta Kalliotie Eurajoki Puh Sähköposti Henkilökohtaiset osoitteet Kunnanvirasto on avoinna : ma - pe 8:00-15: : ma - to 8:00-16:00, pe 8:00-15:00 Neuvonta ja puhelinvaihde avoinna 9:00-12:00 ja 12:45-15:00 Kustantaja: Eurajoen kunta Taitto ja ulkoasu: TS-Grafi, Eurajoki Painopaikka: Skyprint Oy, Leväsjoki Painos: 3000 kpl Jakelu: kaikkiin eurajokelaisiin kotitalouksiin Kuvat: Tarmo Thorström, Minna-Mari Kares, Auli Hannila, Satu Lamminpää, Nuorisotoimi ja TVO Eurajoen kunta Kannen kuvassa Rikantilan koulun oppilaita koulunsa portailla. 2

3 Kunnanjohtajan tervehdys Eurajoki, asukkaiden kunta Harri Hiitiö, kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Harri Hiitiö Kunnallinen itsehallinto on tärkeä osa suomalaista edustuksellista demokratiaa. Suomessa kunnilla on verotusoikeus ja taloudellinen päätösvalta omiin asioihinsa. Kunnat ovat myös vastuussa taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien toteutumisesta. Kunnallisella tasolla päätetään monista asioista, jotka koskettavat ihmisten arkea. Esimerkiksi päivähoito, peruskoulutus, terveydenhuolto, maankäyttö ja vesihuolto ovat kunnan vastuulla. Kuntademokratialla tarkoitetaan kunnan asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa suorin ja välillisin keinoin kuntaa koskeviin päätöksiin. Tämän perinteisen edustuksellisen demokratian rinnalla korostetaan yhä enemmän asukkaiden ja palvelun käyttäjien suoraa vaikuttamista ja osallistumista. Eurajoen kunnanvaltuusto on strategisissa linjauksissaan todennut, että kunnallinen itsehallinto Eurajoella säilytetään. Kuntalakiin on valmisteilla kokonaisuudistus. Uudistuksen taustalla on kuntien erilaistumiskehitys, kunta- ja palvelurakenneuudistus, kuntademokratian ja valinnanvapauden kehittäminen sekä kuntien ja markkinoiden yhteistoiminta. Virkamiestyöryhmä on maalannut kuvan nykyisestä kuntasektorista ja sen kehitystrendeistä sekä esittänyt erilaisia kysymyksiä. Vaalien jälkeen on tarkoitus asettaa parlamentaarinen komitea antamaan vastauksia. Mielenkiintoisia kysymyksiä ovat: haastavatko palvelut ja niiden rakenteet kuntarakenteen ja kunnallisen itsehallinnon, johtaako valinnanvapaus palveluista päättävien ja palvelujen käyttäjien erkaantumiseen tai miten kuntalain kokonaisuudistus suhteutetaan meneillään olevaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyöhön. Eurajoen kunnanvaltuusto pitää tärkeänä, että poliittisen vaikuttamisen ohella kuntalaisten vaikuttaminen palveluiden käyttäjänä korostuu, ja että vuorovaikutteisella viestinnällä parannetaan kunnan yhteyttä asukkaisiin ja sidosryhmiin. Osallisuutta lisäämällä palvelutarjonta monipuolistuu ja palveluiden sopivuus eri asiakasryhmille ja eri asiakkaille paranee. Kunta muuttaa näin tekemisen suuntaa korjaavasta ennakoivaan. Ihminen on koko elämänsä ajan täysivaltainen kuntayhteisön jäsen, jolla on oikeus vaikuttaa omiin elinolosuhteisiinsa ja niitä koskeviin päätöksiin. Käyttäjädemokratialle tulee luoda uusia muotoja. Palveluiden yhteiskehittely kuntalaisen ja asiakasrajapinnassa työskentelevän kunnan työntekijän välillä lisää asiakas- ja työtyytyväisyyttä, mutta on myös keino kohti kustannustehokkaampia palveluja. Asiakaspalautteen ja mielipiteen keräämisen tulee olla systemaattista ja säännöllistä. Sähköisten välineiden hyödyntäminen on tässä keskeisessä roolissa. Osana asukaslähtöisyyden toimintaohjelmaa kunta hyödyntää sosiaalisen median työkaluja saadakseen aikaan sellaiset verkko-osallistumisen menetelmät ja kanavat, joiden välityksellä kuntalaiset voisivat ilmaista mielipiteensä valmisteltavina olevista asioista, käydä puntaroivaa keskustelua, nostaa omia näkökulmiaan ja teemojaan esille yhteiskunnallisessa keskustelussa, valmistelussa ja päätöksenteossa sekä saada vaikuttamisen kokemuksia ja elämyksiä. Toivotan kaikki kuntalaiset tervetulleeksi keskustelemaan kunnan toiminnasta ja kehittämään sitä päämääränä tehdä Eurajoesta seutukunnan paras paikka asua ja elää. Harri Hiitiö 3

4 Hallintotoimi Eurajoki liittyi Facebookiin ja aloitti bloggaamisen Anne Ahlsten, hallintojohtaja Eurajoen kunta on hypännyt sosiaalisen median pyörteisiin monella rintamalla, perustamalla oman sivunsa Facebookiin sekä aloittamalla ryhmäblogin. Molemmista edellä mainituista siirtyy tieto Twitteriin ja jatkossa luodaan kunnan oma kanava myös YouTubeen. Eurajoen kunta haluaa lisätä vuorovaikutteisen viestinnän osuutta kokeilemalla viestintää siellä, missä kuntalaiset jo nyt viestivät innokkaasti. Tavoitteena on Facebookin ja blogin avulla edistää kunnan ulkoista viestintää, parantaa vuorovaikutusta ja lisätä yhteisöllisyyttä kunnan asukkaiden ja kunnasta kiinnostuneiden keskuudessa. Perinteisten palautteiden ja aloitteiden lisäksi kunta kokeilee sosiaalisen median välineitä keskustelufoorumeissa. Facebookissa voit katsella valokuvia ja lisätä sinne myös omia otoksiasi. nettisivujen etusivuilla on linkit joita näpäyttämällä pääset suoraan niin Facebookiin kuin Blogiinkin. Eduskuntavaalit Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina klo Vaalipäivänä kunnan äänestysalueet ja -paikat ovat: 1 Irjanne Irjanteen nuorisotalo Huhdantie 8 2 Kirkonkylä Keskustan koulu Runkotie 3 3 Lapijoki Lapijoen koulu Metsäläntie 2 4 Kuivalahti Kuivalahden koulu Etukämpäntie 47 5 Sydänmaa Sydänmaan koulu Sydänmaantie Kirkonkylä läntinen Kunnanvirasto Kalliotie 5 Ennakkoäänestys toimitetaan kotimaassa Äänestyspaikkana Eurajoella on kunnanvirasto, Kalliotie 5 Aukioloajat ovat ke-pe klo 9-18, la-su klo ja ma-ti klo 9-20 Kotiäänestystä haluavien on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina ennen klo 16. Keskusvaalilautakunnan osoite on Kunnanvirasto, Kalliotie 5, Eurajoki, puh , fax , sähköposti Lisätietoa vaaleista 4

5 Elinkeinotoimi Elinkeinotoimi takaisin kuntakohtaiseksi Hanna Tuominen, yrityskehittäjä Eurajoen kunnan yrityskehittäjänä on aloittanut ekonomi, KTM Hanna Tuominen. Tuominen toimi asti Rauman Seudun Kehitys Oy:n toimitusjohtajana. Kun Rauman seudun kunnat päättivät keväällä 2010 purkaa yhteisen elinkeinoyhtiön ja hoitaa elinkeinoasioita jatkossa kuntakohtaisesti, Eurajoen kunnanhallitus päätti perustaa yrityskehittäjän toimen. Yrityskehittäjän toiminnan tavoitteena on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä Eurajoella ja tuoda yritysnäkökulmaa kunnalliseen päätöksentekoon. Yrityskehittäjä on yrittäjän luottamuksellinen keskustelukumppani tilanteissa, joissa hän kaipaa ulkopuolista näkemystä yrityksen tilanteesta, esimerkiksi suunniteltaessa yrityksen toiminnan laajentamista tai muunlaisia muutoksia. Yrityskehittäjän toimipiste sijaitsee kunnanvirastolla, mutta hän liikkuu jatkuvasti myös alueen yrityksissä. Tapaamisaika kannattaa siis sopia etukäteen. Aloittavien yrittäjien neuvonta Yrityspalvelu Enteristä Yritystoimintaa suunnittelevien neuvontapalvelut Eurajoen kunta ostaa alkaen Yrityspalvelu Enteristä, jolla on toimipisteet Raumalla, Porissa ja Huittisissa. Eurajokelaiset voivat asioida siinä toimipisteessä, mikä kullekin parhaiten sopii. Neuvontapalvelujen lisäksi Enter järjestää yritystoimintaa suunnitteleville koulutusta ja yrittäjyysvalmennusta. Enterin kotisivuilta löytyy myös Yritystulkki, jonka oppaita ja laskentapohjia hyödyntäen voi suunnitella yritystoimintaa helposti kotonakin. Lisätietoja löytyy osoitteesta Uusia yrityksiä Eurajoelle perustetaan vuosittain noin 30 ja yritysten määrä onkin ollut kasvussa viime vuosina. Yrityksiä Eurajoella on lähes 400 ja yritysten toimipaikkoja hieman runsas 500. Satakanta Yrityskehittäjä Hanna Tuominen Yhteystiedot: Yrityskehittäjä Hanna Tuominen Kalliotie 5, Eurajoki puh > yritystoiminta Satakunnan yhteinen yrityshakemisto fi on uusiutunut. Aikaisemmin kehittämisyhtiöiden ylläpitämä palvelu on siirtynyt Porin Yliopistokeskuksen Satamittari organisaation ylläpidettäväksi ja samalla hakemiston sisältö ja käyttö ovat yksinkertaistuneet. Pohjatiedot perustuvat Tilastokeskuksen rekistereihin ja jokaisella yrityksellä on mahdollisuus täydentää tietojaan, esim. lisätä laajempi toiminnan kuvaus. Käypä tarkistamassa ja täydentämässä oman yrityksesi tiedot! Alihankintamessut 2011 Jos olet kiinnostunut osallistumisesta yhteisosastolla Alihankintamessuille Tampereella, ota yhteyttä Hanna Tuomiseen viimeistään Matkahuolto Matkahuollon asiamiehenä on toiminut helmikuusta lähtien Konekeskus Mikola valtatie 8:n varrella. 5

6 Koulutoimi Koulunkäyntiä Kaaponkalliolla Rikantilan koulun opettajat Päivi Kares ja Minna-Mari Kares Rikantilan Kaaponkalliolla on opiskeltu jo sata vuotta. Näihin vuosiin mahtuu monenlaisia tapahtumia, oppilaita kuin opettajiakin. Lähes jokainen vierailija, joka käy koulullamme ensimmäistä kertaa, ihastelee komeaa vanhaa koulurakennustamme, joka on pidetty erittäin hyvässä kunnossa. Ympärillä oleva kaunis maalaismaisema, kyläkoulun rauhallinen tunnelma ja ruuanvalmistus omalla koululla ovat myös ihastelun aiheita. Koulurakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä muodossaan historiansa ajan. Viimeisen vuoden aikana koulumme on saanut syntymäpäivälahjakseen uuden maalipinnan ja osittain vaihdetun peltikaton. Sadan vuoden aikana koulunkäynti on muuttunut melkoisesti. Kehityksessä on pysytty mukana opetussuunnitelmien muuttuessa vuosien varrella. Nykyisin tietotekniikka ja internetin käyttö ovat tulleet merkittäväksi osaksi opetusta. Entisen ulkoa opettelun sijaan nykyisin opetetaan oppilaita itse etsimään tietoa eri lähteistä ja opetusta yksilöllistetään tarpeiden mukaisesti. Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa (Kiusaamisen Vastainen)- koulu toiminnassa. Pidämme vuosittain neljä Kiva-koulu päivää, jolloin koko koulun oppilaat on jaettu viiteen ryhmään. Jokaisessa ryhmässä on eri-ikäisiä oppilaita. Ryhmät saavat erilaisia keskustelu-, askartelu- tai toimintatehtäviä, joita he tekevät toinen toistaan auttaen ja tukien. Näiden tuokioiden tarkoituksena on oppilaiden itsetunnon vahvistaminen ja sosiaalisten taitojen kehittäminen. Rikantilan koulu Rikantilan koulun logon suunnitteli Juho Jaakkola Sata vuotta sitten koulussa aloitti 34 oppilasta ja tällä hetkellä oppilaita on 24. Kylillämme asuu edelleen sukuja, joista on käyty Rikantilan koulua jo neljässä polvessa. Oppilasmäärä on vaihdellut vuosien varrella välillä. Esikouluopetusta koulussamme on ollut vuodesta 1998 lähtien. Koululla toimii myös Rikantilan koulun kyläyhdistyksen järjestämä koululaisten iltapäiväkerho, jonne voivat mennä kaikki halukkaat 0-6. luokan oppilaat. Satavuotisjuhlan valmistelut käynnistyivät reilu vuosi sitten vapaamuotoisella entisten oppilaiden tapaamisella, jossa päätettiin laatia koulun 100v.-historiikki. Kirjatyöryhmä on nyt vuoden ajan koonnut materiaalia eri lähteistä ja näyttää siltä, että kirja valmistuukin juhlapäivään mennessä. Juhlavuoden kunniaksi kesällä 2010 oli käynnissä avoin koululogon suunnittelukilpailu. Koulun johtokunta valitsi ehdotuksista voittajaksi 6.luokan oppilaan, Juho 6

7 Jaakkolan luonnoksen oravalogosta. Orava sopiikin mainiosti koulumme tunnukseksi, koska koulun pihan suuressa kuusessa oravia on näkynyt kautta vuosien. Yhteiskoulun kuvataiteen lehtori Matti Salmiola muokkasi luonnoksesta lopullisen logon. Uusi logo painettiin tuoreeltaan kouluhuppareihin ja sitä käytetään jatkossa koulun tunnuksena. Myös reilu vuosi sitten on aloitettu itse juhlan suunnittelu. Juhlaa vietetään Rikantilan koululla lauantaina 21. toukokuuta. Tervetulleita juhlaan ovat kaikki koulun vanhat oppilaat, henkilökunta, kyläläiset ja muutoin koulustamme kiinnostuneet. Juhlakutsu julkaistaan paikallislehdissä kevään aikana. Juhlaa varten kerätään näyttelyesineistöä, jota voi toimittaa koulupäivien aikana. Näyttelyesineistöä ovat esimerkiksi vanhat koulukirjat, -vihot, käsityöt ja valokuvat. Olisi myös mukavaa saada vaikka entisten oppilaiden esitys juhlaan. Yhteiskoulun ja lukion remontti Ilkka Heikkilä, Koulutoimenjohtaja Yhteiskoulun ja lukion remontti on valmistunut luokkatilojen osalta. Varsinaiset rakennustyöt saatiin päätökseen joulukuun 2010 alkuun mennessä ja luokkien kalustaminen valmistui maaliskuun 2011 alussa. Uudet ja uudistetut tilat ovat viihtyisät ja lisäävät varmasti oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäyntimotivaatiota. Remontti jatkuu seuraavaksi liikunta-juhlasalin osalta. Se käynnistyy huhtikuun alussa heti ylioppilaskirjoitusten jälkeen ja jatkuu vuoden 2011 loppuun asti. Sali on tämän ajan poissa koulun ja iltakäyttäjien käytöstä. Lisäksi syksyllä 2011 uusitaan jo aiemmin korjatun laajennusosan ikkunat ja ulkoseinäelementtien pinta. Tämän jälkeen koulun remontti tulee kokonaisuudessaan valmiiksi. Eurajoen Yhteiskoulu- ja Lukio 7

8 Kulttuuri, matkailu ja kirjasto Matkailijat viihtyvät Eurajoella Pirjo Jaakkola, kulttuurisihteeri Eurajoen päämatkailukohteet, joissa käy noin matkailijaa vuodessa ovat Olkiluodon vierailukeskus ja Vuojoen kartano. Muissa kohteissa käy noin vuodessa. Näitä kohteita on mm. Irjanteen maatalousmuseo, koulumuseo ja kotiseutumuseo kokonaisuus, jossa hyvänä kumppanina vielä Satakunnan vanhin puukirkko, Irjanteen kirkko v ja kellotapuli v Irjanteella on ollut jo 1200-luvulla rukoushuone! Välimaan perinnetorpan kävijöistä suurin osa on lapsia ja nuoria, jotka koulujen perinneopetuksen myötä käyvät opettelemassa perinnetaitoja työn teossa tietyillä luokka-asteilla. Alle kouluikäiset käyvät mielellään torpan vuodenaikatapahtumissa, joista juuri on ollut torpan vanhan ajan laskiainen, missä huudetaan Pitkiä pellavia lumikasasta laskiessa. Ryhmävierailuja tekevät aikuisten ryhmissä juuri ne jotka käyvät myös kartanolla. Näin kartanon väen elämä aikoinaan Suomen toiseksi suurimmassa kartanossa ja Lavilan kartanon torpparin olosuhteet voi kohdata muutaman tunnin sisällä. Foucault -heiluri, Liinmaan linnamäki ja vallihaudat, Apteekki-museo ja Lapijoen kivisilta ovat sopivia kohteita linja-autoryhmille pääkohteitten välillä. Myymälät ja putiikit käsityön ja taiteen myötä ovat ryhmille tuliaisten paikkoja. Kolmessa paikassa voi käydä tutustumaan taiteen ja käsityön maailmaan, nimittäin Olkiluodon vierailukeskus Galleria Gylichissä Vuojoen kartanolla (arkisin klo 9-16), Voltti-talon kahvion näyttelytilassa (arkisin klo 8-18, paitsi ma klo 8-16, la ja su klo 12-15) sekä kirjaston Taidelainaamossa kirjaston aukioloaikoina. Seuraavat myymälät ja putiikit palvelevat matkailijoita: Ketunpesässä Kaarina Lehtomaan Verstasmyymälä, Kirkonkylässä taide- ja kulttuuriyhdistyksen TAIDELAHJA -myymälä, Köykän kylässä Köykän Tilapuoti & Antiikkivintti ja Koivuniemessä Verhoomo & Sisustuspuoti Makasiini, joka on uusin tulokas. Eurajoella kulttuurin vahvuus on kirjoissa, joista Kotiseutumme Eurajoki-kirjaa julkaisee Eurajoen Kotiseutuyhdistys vuosittain. Kirjoja on ilmestynyt jo 28 vuonna, ja lähes kaikkia kirjoja on ostettavissa Voltti-talon kirjaosastolta. Myynnissä myös Eurajoen historiaa I-III, Vuojoen kuvateosta, Pitsinen kädentaitokirjaa, Sydänmaan koulun 100 v. historiikkia ja Unto Heinosen kirjoittamia kirjoja Tällai me om päätett ja Mullila,kotokylä. Lapsia opastetulla kierroksella Vuojoen kartanolla 8

9 Matkailijaryhmät ja liikematkailijat viipyvät keskimäärin 4-5 tuntia Eurajoella. Näin ryhmät tarvitsevat myös kahvittelua ja ruokailua. Matkailutoimisto tekee ryhmille ohjelmaehdotuksia ja välittää kaikki Eurajoen opastukset. Oppaita Eurajoella on 18, joilla viittä eri opastuskieltä. Kirjaston kuulumisia Leena Falttu, kirjastoautonkuljettaja-virkailija Tervetuloa lainaamaan Eurajoen kirjaston ja kirjastoauton monipuolisista valikoimista! Meillä on laajan kirjavalikoiman lisäksi lainattavissa aikakauslehtiä, dvd-ja videoelokuvia, musiikkia,äänikirjoja sekä cd-romppuja. Olemme liittyneet Satakirjastoihin alkaen ja siitä on seurannut joitakin laina-aikojen muutoksia. Lehtien laina-ajat ovat lyhentyneet kahteen viikkoon, kun taas dvd-elokuvien ja videokasettien laina-aika on pidentynyt viikosta kahteen viikkoon ja cd-romppujen laina-aika neljään viikkoon. Uutena käytäntönä ovat ns. pikalainat, joita ovat aivan uusimmat romaanit, dvd-elokuvat sekä cd-levyt. Niiden laina-aika on yksi viikko, ja ne on merkitty pikalaina-tarroin. Olemme myös ottaneet käyttöön uuden kirjastokortin, jonka jokainen lainaaja saa käyttöönsä maksutta 30.4 asti. Silti vanhat kirjastokortit ovat edelleen käytössä, ja kaikilla Satakunnan alueen kirjastokorteilla voi lainata meiltä, kuten kaikista muistakin Satakirjastoista. Kaikki Satakirjastoista lainatut lainat voi myös palauttaa mihin tahansa Satakirjastoon. Lisätietoa saa kirjaston ja kirjastoauton virkailijoilta, p tai , tai kirjaston omilta sivuilta osoitteessa mistä löytyy myös kirjastoauton aikataulu. Uusi kirjastokortti Ystävyyskuntatoimintaa 30 vuotta Weener ja Eurajoki Kesällä vieraaksemme saapuvat jälleen kerran ystävämme Weeneristä. Eurajoen Nuorisosoittokunnan ja Eurajoen kunnan yhdessä järjestämä ystävyyskuntavierailu on juhlavierailu. Jo 30 vuoden ajan ovat weeneriläiset olleet ystäviämme. Ensi kesänä odotamme reilusti yli sataa vierasta. Heitä varten tarvitsemme runsaasti isäntäperheitä majoitusta varten. Mikäli olet kiinnostunut isäntäperheenä toimimaan, voit ottaa yhteyttä Eurajoen Nuorisosoittokunnan Tuen puheenjohtajaan Sanna Ojalaan vaikka sähköpostilla: 9

10 Liikunta- ja nuorisotoimi Eurajoen Liikunta- ja nuorisotoimen kesätyöntekijät 2011 Nuorisotoimen kesätyöntekijä 3 kk alan opiskelijat etusijalla Yli 18 v. ajokortti ja autonkäyttömahdollisuus ovat tarpeen. Leiriohjaajat, apuohjaajat ja yövalvojat lasten kesäleireille koulutusiltoja touko-kesäkuussa. Ohjaajat ja yövalvojat yli 16 v. Uimaopettajat Työpaja Nosturin järjestämät Kesätyöviikot v. I II Yritykset voivat hakea nuorten työllistämiseen kesätyöpaikkatukea. Lisätätietoja hakemisesta ja tuen saantiehdoista yms. löytyy kunnan nettisivuilta Vapaa-aikatoimi ->Työpaja Nosturi -> kesätyöpaikkatuki yrityksille. Varaus etukäteen, hakemukset mennessä, tuki jaetaan hakujärjestyksessä. Työhakemuslomakkeita saat kunnan nettisivuilta kohdasta lomakkeet sekä kunnanvirastolta. Lähetä hakemus os. Eurajoen liikunta- ja nuorisotoimi, Kalliotie 5, Eurajoki to mennessä, kesätyöviikoille pe mennessä. Lisätietoja nuorisosihteeriltä p , liikuntasihteeriltä p ja kesätyöviikoista työ- ja yksilövalmentajilta p tai EURAJOEN KUNTA julistaa haettavaksi Toiminta-avustukset Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyötä tekeville seuroille ja yhdistyksille mennessä. Samalla julistetaan haettavaksi avustukset yleishyödyllisille yhdistyksille ja kyläyhdistyksille terveyden ja hyvinvoinnin toteuttamiseen mennessä. Hakemukset osoitettava vapaa-aikatoimistolle os. Kalliotie 5, Eurajoki. Yleishyödyllisten yhdistysten avustushakemukset osoitetaan sosiaalilautakunnalle. Hakemuslomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta ja netistä osoitteesta / lomakkeet. Tarkemmat tiedustelut puh

11 Eurajoen Kunnan Nuorten Työpaja Teemme ja Autamme pihatöitä pieniä remontteja maalaustöitä pieniä huonekalujen kunnostuksia ja korjauksia autamme muutoissa ja kuljetuksissa mattopesulan välityspalvelu ja muita sekalaisia töitä Ota yhteyttä ja tiedustele palvelujamme. Avoinna kello Muistathan mattopesulan vastaanottopisteemme: Vastaanotamme tai sovitusti haemme matot ja kaikkea muuta pyykkiä ja toimitamme ne Mattopesula Kotikarhuun. Puhtaat tuotteet voi noutaa viikon kuluttua meiltä tai kuljetamme ne kotiisi Hinnat: Konepestävät matot 8 /kpl, yli 120cm 15 /kpl Laakapesut 6,50 /kpl Plyysi, villa,tuftatu, paperinaru ym. 9,30 /m2 Silkkimatot 20 /m2 Hanna-Leena Juhola Ilkka Ruonala Puh Puh Käyntiosoite: Linnaintie 1, II kerros (vanha paloasema) Eurajoen Nuorisovaltuusto Pirita Laivanen, nuorisosihteeri Uuden nuorisovaltuuston valtakausi on alkanut. Krista Pihala valittiin puheenjohtajksi jo toiselle kaudelle ja varalle valittiin Iiro Koskialho. Valtuuston sihteeriksi valittiin Joni Toivo, varalle Jaakko Seppä. Taloudenhoitajana toimii Emmisofia Parkkila ja tapahtumavastaavana Juho Syren. Muita jäseniä ovat Kaius Asikainen, Janina Jalonen, Oskari Ojala, Eveliina Salmela, Katja Salmela ja Peetu Venho. Varajäseniä ovat Emilia Lakkinen ja Juho Karvosenoja. Nuorisovaltuuston kokouspöytäkirjat tulevat olemaan nähtävillä nettisivustoilla. Yhteystiedot myös kunnan nettisivuilla. Eurajoen Nuorisovaltuusto 11

12 Sosiaali- ja terveystoimi Syksyn 2011 päivähoitopaikoista kannattaa jo tehdä hakemus Raili Aitonurmi, päivähoidon johtaja Päivähoitopaikkaa koskeva uusi hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, jotta oikeus hoitopaikkaan on varmistettu. Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. Yksityisten päivähoidontuottajien tarjoamiin hoitopaikkoihin saa Kelan maksamaa yksityisen hoidon tukea. Lisäksi kunta maksaa hakemuksesta näihin päivähoitopaikkoihin yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Lasten kotihoidon tuen kuntalisää maksetaan 200 euroa/kk alle kaksivuotiaasta lapsesta, jos vanhempi hoitaa perheen kaikki alle kouluikäiset lapset kotona. Lapsi voi kuitenkin olla esiopetuksessa tai perhe voi käyttää Eurajoen kunnan avoimia päivähoitopalveluja. Kela hoitaa kuntalisän maksamisen. Kesäkerho ja koululaisten iltapäiväkerhot 1-2-luokkalaisten kokopäiväinen kesäkerho toimii Kaharin nuorisotalossa ajalla Kesäkerhoon ja kaudelle 2011/2012 koulujen iltapäiväkerhoihin ilmoittautuminen tapahtuu mennessä. Hakemukset ja tiedustelut: vastaava ohjaaja Kirsi Kangas, puh Hakemuksen voi jättää myös eri kerhoihin. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa päivähoidon eri toimipisteistä ja sosiaalitoimistosta, Lisäksi hakemukset voi tulostaa kunnan nettisivuilta Tiedustelut: päivähoidon johtaja Raili Aitonurmi puh , perhepäivähoidon ohjaaja Anne-Marita Toivonen puh , päiväkodin johtaja Timo Nissinen puh Kaikkien yhteinen tavoite kuuhun ja takaisin 2011 Satu Lamminpää, hyvinvointikoordinaattori, voi hyvin Eurajoella -hanke Vuoden alusta Eurajoen kuntalaiset ovat tehneet yhteistä virtuaalimatkaa kuuhun. Matkaa jokainen eurajokelainen ja Eurajoella työskentelevä on tehnyt omatoimisesti kilometrejä keräten ja omaa terveyttään edistäen. On hieno huomata, miten liikunnallisesti aktiivisia asukkaita Eurajoella on. Yksin, yhdessä ja ryhmässä liikkuen liikunnasta saatu ilo ja mielihyvä leviää ympärillemme. Itselle sopivan liikuntamuodon löytäminen edistää liikkumista sekä piristää arjessa jaksamista. saatavilla apteekista, kunnantalolta sekä terveysasemalta. Osallistujien kesken arvotaan liikunnallisia sekä teemaan sopivia palkintoja joka toinen kuukausi. Verkossa ja paperilla Kuumatkaa voi tehdä sekä verkossa että paperilla. Kirjautumalla sivulle voit tallentaa liikuntasuorituksesi ja seurata miten matkasi edistyy sekä miten aktiivisesti itse liikut. Jos et käytä nettiä, voit kirjata suorituksesi suorituskorttiin, joita on Kuun matkaaja 12

13 Kunnolliset matkailijat Matkasta on taitettu mennessä 6 %. Raketissa on vielä paikkoja jäljellä runsaasti. Jokisimpukan ryhmä on kerännyt kilometrejä sisätiloja kiertäen. Eläkeliiton jumpparyhmä on jumpannut 120 kilometrin verran. Toivottavasti he liikkuvat samaa vauhtia vuoden loppuun asti. Top-10 listaa tullaan laajentamaan ja uudistamaan. Mukaan tulevat myös liikkuvat yritysjoukkueet. Talvinen metsä on houkutellut hiihtäjiä. Vuoden alusta lähtien hiihtokilometrejä on kertynyt huimat kilometriä. Talvipyöräilyä on harrastettu melkein kilometriä. Kävellen matkaa on taittunut melkein kilometriä. Kävely on loistava, yksinkertainen liikuntamuoto, jota voi harrastaa missä ja milloin tahansa. Kävely sujuu puhumalla puuskuttaen tai rauhallisesti nautiskellen. Hyvä seura, raitis ilma ja luonnon kauneus sekä vuodenaikojen moninaisuus lisäävät hyvinvointia ja liikuttu matka etenee kuin huomaamatta. Hyöty-, arki-, työmatka, - terveys-, kunto- vai lähiliikuntaa terveyttä kaikissa eri olomuodoissa Satu Lamminpää, hyvinvointikoordinaattori, voi hyvin Eurajoella -hanke Rakkaalla lapsella on monta nimeä, niin myös liikunnalla. Liikunta määritellään fyysiseksi aktiivisuudeksi, joka näkyy ja tuntuu lihasten tahdonalaisina toimintoina ja liikkeinä. Fyysistä aktiivisuutta jokainen toteuttaa omien lähtökohtien ja tavoitteiden mukaisesti työssä ja vapaa-ajalla. Liikkumalla oman kunnon ja omien mieltymysten mukaan tuotetaan terveyttä ja mielihyvää sekä itselle että ympäristölle. Liikunnan aikaansaamat muutokset ovat yksilöllisiä ja ne vaativat jatkuvaa säännöllistä ylläpitoa ja harjoittelua. Jotta aikaansaataisiin monia positiivisia terveysvaikutuksia, tulisi liikunnan olla monipuolista, usein toistuvaa ja sopivasti kuormittavaa mieluiten kestävyystyyppistä harjoittelua. Terveysliikuntasuositukset vuodelta 2008 ohjeistavat liikkumaan viisi kertaa viikossa vähintään 30 minuuttia kerrallaan ja sen lisäksi harrastamaan lihaskuntoliikuntaa kaksi kertaa viikossa. Äkkiseltään määrä kuulostaa suurelta, mutta todellisuudessa se ei aina edes riitä terveyden ylläpitämiseen. Siksi liikunta on otettava osaksi elämää ja jokaista päivää arki- ja hyötyliikunnaksi. Työmatkaliikunta voi olla tärkein liikuntamuoto, jos ei ole aikaa tai halua harrastaa vapaa-ajalla liikuntaa. Myös työhön voi sisällyttää lyhyitä liikkumishetkiä, jotka lisäävät vireyttä ja auttavat suoriutumaan entistä paremmin työtehtävistä. Lähiliikuntapaikat ovat osa ympäristöä lähellä asukkaita ja asuinalueita. Liikkumaan innostavalla koulupihalla on vaikutusta lasten ja nuorten päivittäiseen hyvinvointiin. Aikuisten terveys- ja kuntoliikkumiselle lähiliikuntapaikat tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia, jotka ovat vapaasti käytettävissä ympäri vuoden, kannustaen luovaan liikkumiseen ja hyvänolon tuottamiseen. Terveys- ja kuntoliikunta eivät ole synonyymejä, vaikka sanat ovat samankaltaisia. Terveysliikunta on toimintaa, joka tuottaa terveyttä vähäisin haittavaikutuksin. Terveysliikunta parantaa toimintakykyä arkiaktiivisuuden ohessa tai erillisinä liikuntaharrastuksina päivittäin tai lähes päivittäin kohtuullisesti kuormittaen. Terveysliikunnan määritelmää kuvaa tunne, että liikunnan aikana puhuessa esiintyy pientä puuskutusta. Kuntoliikunnan tavoitteena on hyvä suorituskyky. Liikunnan toteuttaminen on rasittavuudeltaan kuormittavampaa ja vaatii suorittajalta enemmän motivaatiota, siis entistä enemmän hikeä ja kohtuullista hengästymistä. Uusimpien tutkimusten mukaan yksi liikuntakerta vastaa yhtä mielialalääkettä. Sopivasti rasittava liikunta aiheuttaa myönteisen stressireaktion elimistölle, josta vapautuu mielihyvähormoneja eli endorfiineja. Oletko huomannut miten liikunnan jälkeen olo on rento ja mieli vapautunut turhista murheista? Ulko- vai sisäliikuntaa, ohjattua tai itsenäisesti toteutettua, tauko- tai lähiliikuntaa mikä on Sinun elämäntilanteesi sopivin? Mitkä syyt liikuttavat Sinua? Millaiset asiat tekisivät mahdolliseksi sen, että voisit liikkua säännöllisesti ja enemmän? 13

14 Tekninen- ja ympäristötoimi Ongelmajätteet ja SER-romu Katja Niemelä, kunnaninsinööri Ongelmajätteiden keräyspiste on loppunut Eurajoella kunnan varikolla osoitteessa Kangasnummentie lähtien. Eurajoen kunta ei enää voi ottaa vastaan ongelmajätteitä valvomattomassa ja suojaamattomassa paikassa. Näin ollen ongelmajätteet tulee viedä Rauman seudun jätehuoltolaitokselle Hevossuon kaatopaikalle käsiteltäväksi. Ongelmajätteiden vieminen kaatopaikalle on asiakkaalle ilmaista. SER-romua (sähkö- ja elektroniikka jäte eli kaikki sellainen jäte, joka toimii paristolla, akulla tai verkkovirralla) voi toimittaa ilmaiseksi Eurajoen Romu Oy:lle osoitteeseen Lapintie 179 sekä myös Hevossuon kaatopaikalle. Yleisimpiä ongelmajätteitä: akut, akkunesteet, kytkin- ja jarrunesteet bensiini ja muut polttoaineet öljyt ja öljyiset jätteet loisteputket ja pienoisloistelamput elohopeamittarit lääkkeet liuotinaineet maalit, liimat ja lakat (paitsi täysin kököksi kuivuneet) voimakkaasti emäksiset pesuaineet vahvat hapot paristot (erityisesti ladattavat ja nappiparistot) kodin pienkoneiden akut kasvinsuojelu- ja torjunta-aineet painekyllästetty ja kreosoottikyllästetty puu energiansäästölamput Ongelmajätteitä eivät ole: hehkulamput sulakkeet kopiokoneiden ja tulostimien värikasetit videonauhat disketit ja noki Lisätietoa jätteistä saat osoitteesta fi/jatehuolto/ Lahdenperä kunnan sauna ja virkistysalue Katja Niemelä, kunnaninsinööri Lahdenperän suuri muutostyö valmistuu kevään 2011 aikana. Suurimmat muutokset on jo tapahtunut itse ympäristössä. Virkistysalueeseen on panostettu ja erilaisia harrastusmahdollisuuksia luodaan alueelle vielä kevään aikana. Alueelta tulee löytymään mm. jalkapallokenttä maaleineen, beach-volley kenttä kiinteine verkkoineen sekä kuuden korin frisbeegolf-rata. Lahdenperään on hankittu myös suuri määrä erilaisia leikki- ja pelivälineitä, jotka ovat käytettävissä yleisten saunavuorojen aikaan. Ryhmät voivat saada välineet käyttöönsä myös muuna sovittuna aikana. Yleiset saunavuorot aloitetaan viikolla 20. Sauna on avoinna keskiviikkoisin ja perjantaisin klo viikot 20, 21 ja 22. Tämän jälkeen saunavuorot ovat viikoittain keskiviikosta perjantaihin klo ja lauantaina ja sunnuntaina klo Uimakoulujen aikaan aloitetaan poikkeuksellisesti arkisin vasta klo 17. Syyskuu ja lokakuu taas saunotaan keskiviikkoisin ja perjantaisin klo Lahdenperän avajaisia tullaan viettämään viikolla 27. Tällöin on viimeistään hyvä aika tutustua Lahdenperän tarjontaan. Seuraa kunnan ilmoituksia lehdessä ja nettisivuillamme. 14

15 Leirejä Lahdenperässä Telttailua Lahdenperässä Vuoden 2011 korjaus- ja energia- ja terveyshaitta-avustusten hakeminen Eurajoella Kunnan myöntämät avustukset Korjausavustukset Vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjaustoimintaan sosiaalisin perustein Kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmien parantamiseen sosiaalisin perustein (koskee asuinkiinteistöjä, jotka ovat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella) Kuntoarvion ja kuntotutkimusten laatimiseen Perusparannustoimenpiteitten suunnitteluun (rakennuskustannukset vähintään 50 / asm²) Energia-avustukset Tarveharkintaiset (tulorajat) energia-avustukset pientaloille (enintään kaksi asuntoa) eräisiin toimenpiteisiin Energia-avustukset pien-, rivi- ja kerrostaloille siirtymisestä sähkö- tai öljylämmityksestä uusiutuvaa energiaa hyödyntävään päälämmitysjärjestelmään. Muut energia-avustukset (vähintään 3 asuntoa) kerros- ja rivitaloille (ja yhteisöille 1-2 asuintoisille) eräisiin toimenpiteisiin Energiakatselmukseen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämät avustukset Terveyshaitan poistamiseen sosiaalisin perustein hissin suunnitteluun, rakentamiseen, peruskorjaamiseen liikuntaesteen poistamiseksi Muun liikuntaesteen poistamiseksi Hakuaika päättyy Hissin suunnitteluun, rakentamiseen ja terveyshaittoihin avustuksia voi hakea myös em. päivämäärän jälkeen. Hakulomakkeita ja tarkempia ohjeita: Eurajoen kunnan ympäristötoimi/rakennusvalvonta, käyntiosoite: Kalliotie 5, Eurajoki. Rakennustarkastaja Jouko Vastamäki, puh , Palvelemme ma-to , pe tai 15

16 Tapahtumakalenteri Tapahtumia Eurajoella: klo Tuulikki ja Pekka Rannan Orkidea näyttely ja myynti Kuivalahden Nuorisoseuran talolla. Myös muuta myyntiä ja Marttojen puffetti klo Kauniina kevääseen Vuojoen Kartanossa Veteraanipäivän hartaus ja kukkienlasku Kustaa Aadolfin kirkossa klo Veteraanipäivän lounastilaisuus Eurajoen opistolla klo Miten elävöitän matkailukohdettani draaman avulla kurssi Eurajoen opistolla, ilm. ja tiedustelut p klo Kartanon puutarhanpäivä Vuojoen Kartanolla klo molempina päivinä, Rauman seudun museoviikonloppu Eurajoen museoissa Irjanteella. Soitinnäyttely kansanmusiikkia Eurajoelta mm. Siffer Kivisillan sävellyksiä Lasten perinneleiri Välimaan perinnetorpalla Festivo-konsertti Kustaa Adolfin kirkossa Kuivalahden kesäteatteri: Parast unhotta tomne, kirj. Vesa-Pekka Leino. Lisätietoa Weener- Eurajoki- Les Pieux ystävyyskuntavierailu Eurajoella. Paljon ohjelmaa Välimaan perinnetorpan suviviikko. Rauman wwpitsiviikko ja Rauman seudun käsityöperinneviikko. Työnäytöksiä ja tekemistä kaiken ikäisille. Viikon teemana ruoka Nalleklinikka Vuojoen Kartanolla, nalletohtori Marjaana Nyström ottaa vastaan yleisön nalleja Kartanon suviehtoo Vuojoen Kartanolla Eurajoen markkinat Tukki ui ja soitto soi Elokuussa Suomenhevosten SM-kyntökisat Vuojoen Kartanolla Näyttelyjä Voltti-talo, Tohtorinpolku 2 avoinna ma 8-16, ti-pe 8-18, la-su Katariina Mannio, Hetkiä puupiirroksia Kuvataidepaja, kansalaisopiston taidepiirin töitä Ritva Keto ja Hilkka Helo, Luontoretkellä Galleria Gyllich, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28 avoinna arkisin 9-16, yleisötapahtumien aikana maalis-huhtikuu; E. Airik Silkkikukkia kuvitusnäyttely touko-kesäkuu; Johanna Oras Flower Power heinä-elokuu; Uno Roosvalt syys-lokakuu; Bernhard Oberdieck Ullakkogalleria, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28 Meriseikkailuja kansainvälinen kuvittajanäyttely Nallenäyttely: Kartanon karhujen kesä. Päärakennus, Vuojoen Kartano, Kartanontie 28 Mirja Haikalan nukkeja Taidelainaamo, Eurajoen kirjasto, Runkotie 3 avoinna ma-to klo 13 19, pe klo ja su klo Torpan pihalla. 16

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus.

Joulupuu-keräyksellä joulumieltä paikallisille perheille Taas on se aika vuodesta jolloin lapset. Lapsi puheeksi! Suoraveloitus. IK Itella Posti Oy Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen IA Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 5 2013 Raision kaupungin tiedotuslehti Yllättääkö talvi? Sivu 3 Lapsi puheeksi! Sivu 9 Joulupuu-keräyksellä

Lisätiedot

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON-

TV-NÄKYVYYSONGELMAT HON- KUNTATIEDOTE MAALISKUU 2014 Honkajoen kunta, Porhontie 5 38950 Honkajoki IK Itella Oyj Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin Honkajoella ===========================================================================

Lisätiedot

Hyvän elämän 2015. Sastamala. sopivasti sykettä. Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki.

Hyvän elämän 2015. Sastamala. sopivasti sykettä. Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki. Hyvän elämän 2015 Sastamala sopivasti sykettä Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki. Paluu tauluihin Anni Virnes (vas.), Lotta Ylinen ja Kasper Kouvo lukevat älypuhelimillaan

Lisätiedot

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille?

Vanhemmuuteen tukea UUDESTA PERHEVALMENNUKSESTA. Uusi kaupunginjohtaja. Korhonen hommiin Sivu 3. Nuorisopalvelujen. kevät. KESÄTÖIHIN kaupungille? IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2011 Raision kaupungin tiedotuslehti Uusi kaupunginjohtaja Korhonen hommiin Sivu 3 Nuorisopalvelujen

Lisätiedot

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015

Kaiku. Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kaiku Kärsämäen kunta, kuukausijulkaisu 1 / 2015 Kärsämäen kunta, Keskuskatu 14, 86710 Kärsämäki, puh. 044-445 6801, fax. 08 816 2800, www.karsamaki.fi Avoinna arkisin klo 9:00 15:00 Julkinen tiedote,

Lisätiedot

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan

Avustusta myönnetään enintään. 3) pelletti- tai muun puulämmitysjärjestelmän. Avustusta haetaan suoraan Kunnan ja seurakunnan tiedotuslehti helmikuu 2011 39. vuosikerta Korjausavustukset Vasara ja nauloja Korjaus- ja energia-avustukset 2011 Valtion asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on julkistanut

Lisätiedot

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä

w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä w w w. p altamo. fi PALTAMON KUNNAN JA SEURAKUNNAN TIEDOTELEHTI Helmikuu 2O14 Kotipitäjä 2 P a l t a m o n k u n t a t i e d o t e H E L M I K U U / 2 0 1 4 w w w. p a l t a m o. f i Vaarankyläntie 7 88300

Lisätiedot

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa

LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton jäsenlehti 3/2012 LAPSEMME Pihaleikki liikuttaa Yhdessä ekaluokalle Äidit kohtaavat netissä Kuuluuko nuorten ääni? Pääkirjoitus 14.9.2012 Kuka perheiden puolesta puhuu,

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s

Kuntataloudessa käänne parempaan s. Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s. Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 1 2007 Kuntataloudessa käänne parempaan s Nukarilla aktiivinen kylätoimikunta s Uusia kehittämisideoita etsitään Ekoviesti: s pääkirjoitus Nurmijärven

Lisätiedot

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa

Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista. Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa. Mirella päivähoidossa 2 2009 Asiaa näkövammaisista lapsista ja nuorista Mihin tarvitaan palvelusuunnitelmaa Mirella päivähoidossa tässä numerossa Pääkirjoitus 3 4 6 Mirellan avustajana päiväkodissa 8 Yhdistys 11 12 14 18 17

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011

Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry:n tiedotuslehti ITUJA 1 / 2011 Mikä ITU on? Turun Mielenterveysyhdistys ITU ry on mielenterveyskuntoutujien vapaaehtoistoiminnan keskus, edunvalvontajärjestö ja vertaistukiyhteisö.

Lisätiedot

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti

Viskuri 1/2005. Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 1 Viskuri 1/2005 Kankaanpään kaupungin henkilöstölehti 2 Sisällys 2 Pääkirjoitus Tori viihtyisämmäksi 2 Lukijakysely netissä 3 Uusi tori kaupungin viihtyisäksi olohuoneeksi 4 Ajoharjoittelua jäällä 5 Työ

Lisätiedot

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön

Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa. tarkoitettu helppotajuinen opetusmateriaali internet -ympäristön No:18 2011 Aktiivista palvelu- ja avustustoimintaa Toteutamme kansainvälisen Lionsjärjestön periaatetta We Serve - Me palvelemme harjoittamalla vapaaehtoistyöhön, palveluihin ja avustamiseen perustuvaa

Lisätiedot

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa

Espoon 15. asukaspuisto Kalajärvellä aloitti toimintansa vauhdikkaasti joulukuun alussa upouudessa puistorakennuksessa Hiirisuonpuistossa Kalajärven Sanomat J ulkais ija: Kalajär vi -Seur a r y Sähköpos ti: kalajarvis eura -hallitus @yhdis tys avain.fi Toimitus: Monica Jägermalm, Elina Leppänen, Jari Kaponen, Jaakko Ala -Paavola, Viki Sirkiä,

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi

Kirjat: Nuoresta Vuoreksesta surrealistisia teoksia. katso TArJoUkSeMMe MYÖS AAMULehDeSTä! atria. Shokkierä! TALOnPOjAn LEnKKi PALVELEMME Ma-pe 8.30-19 La 10-16 Su suljettu Insinöörinkatu 38 Puh. 010 617 0100 Palveluksessasi myös nettiapteekki www.apteekkiverkko.fi Hervannan Sanomat Asiointi: Hervannan Kela ei aukea kuukausiin.

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Meitä Arinalaisia on moneksi

Meitä Arinalaisia on moneksi ARINAN HENKILÖSTÖLEHDEN SIDOSRYHMÄNUMERO 2 2014 Meitä Arinalaisia on moneksi Arinassa voit vaikuttaa Mikä ruuassa maksaa? Osallistu uuteen kilpailuumme! SIDOSRYHMÄNRO 2 2014 Tarina on Arinan henkilöstölehti,

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat 2015 LEIJONALEHTI 1 LEIJONALEHTI PÄHKINÄRINNE - VAPAALA - VARISTO - HÄMEENKYLÄ - RAJATORPPA - HÄMEVAARA - LINNAINEN Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat LIONS CLUB VANTAA/PÄHKINÄRINNE

Lisätiedot

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA

RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2005 s Vaihda joukkoliikenteeseen kesällä TERVEYSPALVELUALUE ESITTÄYTYY s RAKENTAMISELLE VAUHTIA YRITYSALUEILLA s EKOVIESTI: LIIKKEELLE: s s pääkirjoitus

Lisätiedot

Luontoharrastajan paratiisi

Luontoharrastajan paratiisi 1 Viikissä vietetään lumista laskiaista Viikin Latokartanon torilla vietetään taas perinteistä laskiaistapahtumaa sunnuntaina 14. helmikuuta. Monelle pienelle osanottajalle talven ihme täällä etelässä

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla

Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Hyvinvointipalvelujen hyvät käytännöt maaseudulla Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä Hyvinvointipalvelujen teemaryhmä Virpi Lemponen (toim.) MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄ Hyvinvointipalvelujen teemaryhmän

Lisätiedot