Sisällysluettelo. Toimitusjohtajalta... 4 Lääkärihelikopteritoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Toimitusjohtajalta... 4 Lääkärihelikopteritoiminta 2013... 5"

Transkriptio

1 FinnHEMS Oy Vuosikertomus 2013

2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajalta... 4 Lääkärihelikopteritoiminta OPERATIIVINEN TOIMINTA Lähes hälytystä tuntia tukikohdassa... 8 KEHITYSTOIMINTA Tukikohtaverkosto Hälytysohjeet VASTUU JA TURVALLISUUS Tarkat prosessit takaavat laadun TALOUS JA HALLINTO Talouskatsaus Tuloslaskelma Omistajat, tilintarkastaja ja hallitus Julkaisija: FinnHEMS Oy Toimitus: Laura Lindlöf FinnHEMS, Päivi Ekdahl Viestintätoimisto Ground Communications Taitto: Suunnittelutoimisto Laasola / Mikko Laasola Kuvat: Antti Jaakkola, Insinööritoimisto Markku Posti Oy, Olli-Pekka Latvala ja Olli Vainio Painopaikka: Euraprint Oy Kannen kuvassa vasemmalta oikealle: lentäjä Ismo Matinlassi, HCM Janne Virtanen ja lääkäri Janne Virta FinnHEMS Vuosikertomus

4 Toimitusjohtajalta Jyri Örri Ensiluokkaista lääkärihelikopteritoimintaa Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jona kaikki FinnHEMSin kuusi tukikohtaa päivystivät ympärivuorokautisesti. Vuosi oli monella tapaa toiminnan vakiinnuttamisen, mutta myös kehitystyön vuosi. Vuosi 2013 alkoi lääkärihelikopteritoiminnan rahoituksen osalta haastavassa tilanteessa. Riittävän rahoituksen tason varmistaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa oli yksi vuoden tärkeimpiä tavoitteita ja siinä onnistuttiin. Viime vuonna keskustelua käytiin runsaasti myös erillisrahoituksen jatkosta. Valtiontalouden kehyspäätöksessä vuosille ehdotettiin lääkärihelikopteritoiminnan rahoittamista jatkossa kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän kautta. Tähän sisältyy suuri riski, etteivät kunnat pääse sopuun kustannusten jakamisesta, mikä murentaisi nyt rakennetun kattavan ja tasapuolisen lääkärihelikopteripalvelun. FinnHEMS pitää tärkeänä, että lääkärihelikopteritoiminta rahoitetaan jatkossakin suoralla valtionavustuksella. Lentotoiminnan osalta vuosi 2013 oli toiminnan vakiinnuttamisen vuosi. FinnHEMSin laatu- ja turvallisuusvaatimukset lentotoiminnasta vastaaville operaattoreille ovat tiukat, ja niiden toteutumista valvotaan jatkuvan raportoinnin sekä säännöllisten, neljä kertaa vuodessa tapahtuvien auditointien kautta. Helikoptereiden tekninen luotettavuus on huipputasoa, kuuden tukikohdan lähtöluotettavuuden keskiarvo vuonna 2013 oli 99,6 %. Turussa ja Oulussa joudutaan rakentamaan uusi tukikohta sekä Rovaniemellä uudet miehistötilat. Pysyvän ja toimintaa hyvin palvelevan tukikohtaverkoston rakentaminen on yksi FinnHEMSin keskeisistä tavoitteista. Vuonna 2013 Vantaalla ja Savossa oli edessä muutto uusiin tiloihin, ja lähivuosina Turussa, Kuopiossa ja Oulussa joudutaan rakentamaan uusi tukikohta sekä Rovaniemellä uudet miehistötilat. Tukikohtainfran rakentaminen, tukikohtien rakennushankkeiden kilpailuttaminen ja käynnistäminen vaativat FinnHEMSiltä ison työpanoksen. Tähän liittyy kiinteästi myös polttoainehuollon parantaminen. FinnHEMS hakee ympäristöluvat omille polttoainesäiliöille kaikkiin uusiin tukikohtiin, jotta polttoaineen saatavuus voidaan taata ympäri vuorokauden. Tavoitteena on saada kaikki uudet tukikohdat käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä. Tukikohtaverkoston lisäksi vuoteen sisältyi myös paljon muuta kehitystyötä kuten yhtenäisten hälytysohjeiden laatiminen alueellisille hätäkeskuksille ja sähköisen auditointijärjestelmän käyttöönotto. Lääkärihelikopteritoiminta on suomalaisen ensihoitopalvelun kärkihanke, jota FinnHEMS ja yliopistolliset sairaanhoitopiirit yhdessä toteuttavat. FinnHEMSin lääkärihelikopteritukikohdat ovat alueillaan ensihoidon ympärivuorokautisia päivystyspisteitä, jotka turvaavat kansalaisille tasapuoliset lääkäritasoiset ensihoitopalvelut. 4 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

5 Operatiivinen toiminta FinnHEMS Lääkärihelikopteritoiminta 2013 TAMMIKUU Tammikuu on tavallisesti lääkärihelikopteritoiminnassa vuoden hiljaisin kuukausi. Ikävän poikkeuksen tähän hiljaiseen aikaan tekee vuoden ensimmäinen päivä, jolloin uuden vuoden juhlinta näkyy myrkytystapausten suurena määränä. Vuoden ensimmäisenä päivän FinnHEMSin tukikohdista hoidetaan yhteensä 58 hälytystä. HELMIKUU Helmikuu on lääkärihelikopteritoiminnan hiljaisin kuukausi muun muassa Vantaan ja Tampereen tukikohdissa. Helmikuussa saatetaan sairaalaan kaikkein vähiten potilaita. MAALISKUU Maaliskuussa FinnHEMS ottaa käyttöön uuden Q Pulse -ohjelman, jota käytetään lentotoiminnan auditointiin sekä laadunseurantaan ja -hallintaan. Ohjelman avulla neljä kertaa vuodessa toteutettava auditointi sujuu aiempaa nopeammin. Lisäksi ohjelma tuo huomattavaa säästöä kuluissa. HUHTIKUU Huhtikuulle osuu vuonna 2013 eniten sydämenpysähdyksen aiheuttamia hälytyksiä, yhteensä 14 kappaletta. TOUKOKUU FinnHEMSin IT-tiimin henkilömäärä kaksinkertaistuu, kun yrityksen palveluksessa aloittaa toinen IT-suunnittelija. Tietoliikenneyhteyksien toimivuus on lääkärihelikopteritoiminnan kannalta erittäin tärkeää. KESÄKUU Vuoden vilkkain päivä FinnHEMSin lääkärihelikopterien toiminnassa osuu juhannuspäivälle, jolloin tukikohdat vastaanottavat yhteensä 74 hälytystä yhden vuorokauden aikana. HEINÄKUU aamujäisille teille, vaan keskelle kauneinta suvea. Heinäkuun 26. päivä FinnHEMSin yksiköt saavat hälytyksen yhteensä 15 erilaiseen tieliikenneonnettomuuteen. ELOKUU Suomen ensimmäinen helikopterisynnytys tapahtuu Rovaniemen lääkintähelikopterissa. Ranualaisen perheenäidin synnytys käynnistyy yllättäen myöhäisenä sunnuntai-iltana ja vauvan perätilan takia äiti päätetään lennättää helikopterilla Rovaniemen keskussairaalaan. Tulokkaalla on kuitenkin kiire maailmaan. Noin kahdeksan minuuttia ennen laskeutumista syntyy vielä korkealla taivaalla olevassa helikopterissa terve poikavauva. Tiivis yhteistyö helikopterin hoitohenkilökunnan ja Rovaniemen keskussairaalan synnytyslääkärin kanssa saa kiitosta. SYYSKUU Vuoden kymmenestuhannes hälytys tulee klo 15:43 Oulun tukikohtaan. LOKAKUU FinnHEMS järjestää lentoturvallisuusseminaarin lentopalvelusta vastaavien yhtiöiden (Scandinavian MediCopter ja Skärgårdshavets Helikoptertjänst) laadusta ja turvallisuudesta vastaaville henkilöille. Seminaarin painopisteenä on organisaatioiden turvallisuuskulttuuri ja sen merkitys tarkasti säädellyssä lentotoiminnassa. MARRASKUU Norjassa järjestetään Euroopan HEMS-ammattilaisten SHAREseminaari, joka kokoaa yhteen yli sata alan ammattilaista eri maista. FinnHEMSin lääketieteen asiantuntija Janne Virta ja projektipäällikkö Jukka Pappinen pitävät puheenvuorot seminaarissa. FinnHEMSin tekemä sijoituspaikka-analyysi ja käyttöönottama kansallinen HEMStehtävätietokantaa herättävät runsaasti kiinnostusta. JOULUKUU FinnHEMSin Vantaan tukikohta muuttaa uuteen, pysyvään tukikohtaansa Vantaan Vesikujalle, terminaali 1:tä vastapäätä. Muutto sujuu hyvin, ja toiminta siirtyy uusiin tiloin ilman katkoksia. Vuoden vilkkain tieliikenneonnettomuuspäivä FinnHEMSin lääkärihelikoptereille ei yllättäen osu talven ensilumille tai kevään petollisille FinnHEMS Vuosikertomus

6 Operatiivinen toiminta Lähes hälytystä vuonna 2013 FinnHEMSin lääkäri- ja lääkintähelikopterit hoitivat vuoden 2013 aikana yhteensä hälytystä. FinnHEMSin toinen toimintavuosi sisälsi myös paljon kehitystyötä, kuten hätäkeskusten hälytysohjeiden täsmentämisen. Vuonna 2013 FinnHEMSin lääkärihelikopterit saivat valtakunnallisesti yhteensä hälytystä. Hoitanut lääkäri arvioi kunkin tehtävän osalta ensihoidon vaikuttavuutta, ja näihin arvioihin pohjautuen viime vuonna 1266 potilasta sai FinnHEMSin lääkärihelikopterilta kriittisen avun. 168 potilasta olisi todennäköisesti menehtynyt ilman lääkärihelikopterin apua. Useimmiten lääkärihelikopteri hälytetään apuun vammapotilaille, eli onnettomuuksissa loukkaantuneille. Muita yleisiä syitä ovat neurologiset syyt ja psykiatriset syyt kuten päihdemyrkytykset. 168 potilasta olisi todennäköisesti menehtynyt ilman lääkärihelikopterin apua. Hälytysten määrä väheni hieman yli tuhannella vuoteen 2012 verrattuna, mikä johtui ennen kaikkea hätäkeskuksille laadittujen hälytysohjeiden tarkentamisesta. Tarkennetut ohjeet pohjautuvat FinnHEMSin kehittämään ja käyttöönottamaan valtakunnalliseen tehtävätietokantaan, johon kirjataan kaikki tukikohtien vastaanottamat hälytykset ja hoitamat tehtävät. Tietokannan perusteella pystytään arvioimaan aiempaa tarkemmin, mihin tehtäviin lääkärihelikopteri on tarpeen hälyttää. Näin varmistetaan apu kaikkein kriittisimmille potilaille ja vähennetään päällekkäisten tehtävien ja peruutusten määrää. Tietokanta on maailmanlaajuisestikin ainutlaatuinen ja tiettävästi ainoa Euroopassa. Eniten hälytyksiä vuonna 2013 oli Itä-Suomen lääkärihelikopterilla, joka sai keskimäärin 8-9 hälytystä päivässä. Lapissa Rovaniemeltä toimiva lääkintähelikopteri on tärkeässä roolissa, sillä aikakriittisissä tapauksissa helikopterilla saadaan pitkien etäisyyksien vallitessa ratkaiseva aikahyöty. Myös helikopterin käyttö kuljetusvälineenä korostuu Lapissa, missä kopterikuljetus saattaa olla esimerkiksi aivohalvauspotilaan ainoa tapa ehtiä sairaalaan ja liuotushoito ehditään aloittaa ajoissa. 6 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

7 FinnHEMS Vuosikertomus

8 Operatiivinen toiminta 8 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

9 Operatiivinen toiminta 24 tuntia tukikohdassa FinnHEMSin tukikohdat päivystävät ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Lääkäri, lentäjä ja HEMS-lentoavustaja eli HCM (HEMS Crew Member) ovat välittömässä lähtövalmiudessa 24/7 vuoden ympäri. HEMS-toiminnassa yksikään vuoro ei ole toisensa kaltainen. KLO Päivystävän miehistön vuoronvaihto tukikohdassa tapahtuu klo Ensimmäisenä pidetään vuoron vaihdon raportti, jolloin vuoroon tulevat ja vuorosta poistuvat käyvät läpi edellisen vuoron tapahtumat, tulleet hälytykset, mahdollisesti tiedossa olevat tai odotettavissa olevat muutokset säässä, varusteiden täydennystarpeet ja muut asiat. Lentäjät päivystävät 48 tunnin vuoroissa ja HCM-lentoavustajat ja lääkärit tavallisesti 24 tunnin vuoroissa. FinnHEMSin tukikohdissa päivystävän henkilökunnan työhön kuuluu hälytystehtävien ohella paljon huoltotoimia. Pohjoisen tukikohdissa eli Kuopiossa, Oulussa ja Rovaniemellä päivystävän miehistön vuoronvaihto tapahtuu klo Lentäjien vuorot vaihtuvat maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. HEMS-ensihoitaja ja HEMSlentoavustaja päivystävät Rovaniemellä 48 tunnin vuoroissa. FinnHEMSin tukikohdissa päivystävän henkilökunnan työhön kuuluu hälytystehtävien ohella paljon huoltotoimia. Lääkärit yhdessä HEMS-avustajien kanssa tarkistavat helikopterin ja lääkintäreppujen lääketieteelliset tarvikkeet ja tilaavat tarvittaessa täydennykset. Lentäjät tarkistavat helikopterin, huolehtivat tankkauksesta sekä lentolokikirjan täyttämisestä. Lisäksi on toimistotöitä, koulutuksia ja tukikohdan ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Pitkien päivystysvuorojen aikana tietenkin myös laitetaan ruokaa, hoidetaan kuntoa, katsellaan televisiota, luetaan ja nukutaan. Päivystystyössä riittävästä levosta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Lähtövalmius säilyy aina ja kokenut henkilökunta on muutamassa minuutissa valmiina tehtävän hoitamiseen. KLO Päivystävä lääkäri Vantaalla vastaanottaa päivän ensimmäisen konsultaatiopuhelun. Potilaan luona oleva ensihoitaja lähettää lääkärin katsottavaksi EKG:n, jonka perusteella lääkäri suosittelee lääkityksen antamista sekä ohjeistaa ambulanssimiehistöä potilaan jatkohoitopaikasta. KLO Vantaan tukikohtaan saapuu hälytys. Keski-ikäinen mies on kaatunut ja lyönyt päänsä eikä herättely-yrityksistä huolimatta tunnu heräävän. Tapahtumapaikan sijainnin perusteella hälytykseen kyetään vastaamaan parhaiten helikopterilla. Ennen lähtöä lentäjä varmistaa lentosään sääpalvelusta. Tunnelma tukikohdassa on rauhallinen. Miehistö liikkuu määrätietoisesti ja nopeasti, mutta rauhallisesti. Lentäjä painaa helikopterilavetin nappia, jolloin lavetti liukuu hitaasti helikopterihallista ulos samalla, kun nosto-ovi aukeaa. Tavallisesti lentäjä ja HCM ovat ensimmäisenä helikopterissa, ja lentäjä käynnistää kopterin elektroniset laitteet ja suorittaa niiden automaattitestit. Lääkäri tulee useimmiten viimeisenä koneen kyytiin. Kone on lähtövalmiina n. 5 minuuttia hälytyksestä. FinnHEMS Vuosikertomus

10 Operatiivinen toiminta KLO Vantaalla päivystävä miehistö syö lounasta. Miehistö suosii ruokaa, joka kestää tarvittaessa uudelleen lämmittämisen. Hälytyksen tullessa ruokailu jää päivystäjiltä kesken, ja kahvin jäähtyminen kuppiin on pikemmin sääntö kuin poikkeus. Tänäänkin päivystävän lääkärin lounas jää lautaselle, kun VIRVE-puhelinten kimeä hälytys kaikuu tukikohdassa. KLO Vantaan tukikohtaan tulee hälytys. Päivystävä miehistö pukee päälle lentohaalarin, työkengät ja siinä lomassa lentäjä ja lentoavustaja tarkistavat kohteen sijainnin ja tekevät sijainnin perusteella päätöksen kulkuvälineestä. Tällä kertaa lähialueella sijaitsevan potilaan luo lähdetään maayksiköllä. Pelastajan koulutuksen saanut lentoavustaja ajaa autoa lentäjän navigoidessa vieressä. Auto palaa tukikohtaa noin 50 minuutin kuluttua hälytyksestä. Tehtävä on ollut hyvin tyypillinen: lääkäri on tutkinut ensihoitajien tukena potilaan, joka on tämän jälkeen kuljetettu ambulanssilla sairaalaan. KLO Hälytykseltä palattaessa jokaisella miehistön jäsenellä on oma tehtävänsä. HEMS-ensihoitaja tai lääkäri ja HCM-lentoavustaja käyvät tarkan rutiinin perusteella läpi helikopterin lääketieteellisen välineistön ja täydentävät sitä tarvittaessa. Koneita laitetaan tarvittaessa lataukseen ja happivarastoja täydennetään. KLO Vantaan tukikohtaan tulee jälleen hälytys. Puhelu on tullut hätäkeskukseen klo Neljä minuuttia myöhemmin hätäkeskus hälyttää lääkärin tajuttoman naisen luokse. Lääkäri nousee hetkessä sängyltään, jossa hän on levännyt keräten voimia tulevaa yötä varten, ja lentäjä kiiruhtaa ulos tukikohdan punttisalilta. Tehtävälle lähdetään maayksiköllä. Lääkäri on potilaan luona tasan 10 minuutin kuluttua hälytyksestä. Päihteiden takia tajuton nainen herättellään vastalääkkeiden avulla, mikä vie aikaa. Lääkäri saattaa potilaan ambulanssilla sairaalaan ja FinnHEMSin maayksikkö seuraa perässä palaten lääkärin kanssa tukikohtaan klo KLO Rovaniemen tukikohtaan tulee hälytys. HEMS-ensihoitaja on hätäkeskuksen kautta yhteydessä tapahtumapaikalle ja HCM tarkistaa tarkan tapahtumapaikan. Kun tieto tapahtumasta ja tapahtumapaikasta tarkentuu, miehistö päättää odottaa vielä tarkempia lisätietoja ennen lähtöä. Pian varmistuu, että kyseessä on pikaisesti ohi mennyt kohtaus, ja hälytys peruuntuu kokonaan. Osa lääkäri- ja lääkintähelikopterien hälytyksistä peruuntuu aina. Hätäkeskuspäivystäjä tekee arvion lääkärin tarpeesta riskiarvioinnin perusteella ja vasta ensimmäisenä paikalle ehtinyt ambulanssimiehistö pystyy tarkempaan tilannearvioon. Sairaskohtauksen myötä tajuttomuuteen vaipunut potilas saattaa virota yllättäen tai vammapotilaan vammat osoittautua paljon ensiarvioita lievemmiksi. Jos ambulanssihenkilökunta selviää tilanteesta omin voimin, hälytys FinnHEMSille perutaan. 10 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

11 Operatiivinen toiminta Päivystävän lääkärin unet ovat jääneet tänäkin yönä vähiin. KLO Rovaniemellä nukkuva miehistö herää VIRVE -puhelinten läpitunkevaanhälytysääneen. Hälytys koskee sairaskohtauksen saanutta potilasta. Hälytys kuitenkin peruutetaan paikalla olevien paikallisten ensihoitoyksiköiden toimesta pian, eikä miehistö ehdi lähteä matkaan. Miehistö palaa unilleen. KLO Päivystävän lääkärin unet ovat jääneet tänäkin yönä vähiin. Lääkärin konsultaatiopuhelin soi läpi yön tasaisin väliajoin, ja aamulla vuoron vaihtoon astelee uninen lääkäri, joka on tyytyväinen voidessaan luovuttaa päivystysvastuun seuraavaan vuoroon tulijalle. KLO Päivystävä lääkäri saa puhelun rajavartiolaitokselta. Suomenlahdella olevalla risteilyaluksella lapsi on saanut vakavan allergisen kohtauksen, anafylaktisen sokin ja lääkäriä tarvitaan varmistamaan lapsen tila ja jatkohoito. Merellä tehdään yhteistyötä rajavartiolaitoksen kanssa ja rajavartiolaitos noutaa päivystävän lääkärin helikopterilla tukikohdasta 10 minuutin sisällä. Lääkäri arvioi olevansa poissa noin kaksi tuntia, joten HCM soittaa lähinnä asuvalle lääkärille, joka on valmiudessa ja kriittisen tehtävän sattuessa hälytetään paikalle. Lapsi noudetaan rajavartiolaitoksen helikopterilla risteilylaivalta ja kuljetetaan lääkärin saattamana Meilahden sairaalan kattokentälle, mistä matka jatkuu ambulanssilla Lasten ja Nuorten sairaalaan. Lääkäri palaa takaisin tukikohtaan klo KLO Rovaniemen tukikohdan lentäjät lähtevät harjoittelemaan. He suunnittelevat harjoituslentonsa reitin niin, että he ovat hälytyksen tullessa nopeasti takaisin tukikohdassa. KLO Lentäjät päättävät harjoituksen ja palaavat tukikohtaan. He ovat saaneet harjoitella häiriöttä. Tukikohdassa lentäjät tarkastavat koneen ja varmistavat, että kone tankataan. Näin kone on valmiina lähtöön hälytyksen tullessa. Lentolokikirjaan raportoidaan lentoaika, polttoaineen kulutus ja lennon tarkoitus. FinnHEMS Vuosikertomus

12 Operatiivinen toiminta Turvallinen lentotoiminta vaatii koulutusta ja harjoittelua Sääpalvelut ja tietoliikenneyhteydet Lääkärihelikopterilla lennetään usein ennalta tuntemattomaan paikkaan, mahdollisesti muuttuvissa sääolosuhteissa ja hankaliin laskeutumispaikkoihin. Siksi jokaisen Finn- HEMSin tukikohdassa työskentelevän lentäjän on harjoitteltava paljon. Heidän on vuosittain suoritettava mm. tietty tuntimäärä lentämistä NVG-laitteilla (Night Vision Goggles eli yönäkökiikarit), jotka mahdollistavat lentämisen ja laskeutumisen pimeällä sekä mittarilentoja, jotka mahdollistavat lentämisen näkyvyyden ollessa erityisen huono. Tarkat säätiedot ovat tärkeä turvallisuustekijä lääkärihelikopteritoiminnassa. Huono sää voi estää lentämisen, jolloin tehtäväpaikalle lähdetään maayksiköllä. Säätietojen lisäksi tehtävälle lähdettäessä kohteen mahdollisen tarkka paikannus karttapalveluita käyttäen on ensiarvoisen tärkeää. Yksikön jo lähdettyä liikkeelle, miehistöllä on käytössään kenttätoimintaan suunniteltu ohjelmisto, joka auttaa navigoinnissa, mahdollistaa tilatietojen raportoinnin sekä tarjoaa muiden alueella toimivien pelastus- ja ensihoitoyksiköiden paikka- ja tilatietoja. Tästä on hyötyä erityisesti, jos FinnHEMSin yksikkö navigoi liikkeellä olevan potilasta kuljettavan yksikön luo. Sää- ja karttapalvelu muodostavat vain pienen osan tukikohdan moninaisesta tietoliikenneympäristöstä. Lääkärihelikopteritoiminnan 24/7-päivystys asettaa suuret vaatimukset tietoliikenneyhteyksille. Toimintaa lamauttavia osatekijöitä ei saa olla, ja siksi kaikki yhteydet ja laitteet ovat kahdennettuja. Lisäksi mahdollisten ongelmatilanteiden varalle on käyttövalmiit varalaitteet sekä tarkat toimintamallit. Muusta ensihoidosta poiketen lentotoiminta on keskeinen osa FinnHEMSin toimintaa, ja se asettaa haasteita ja rajoitteita tietoliikennejärjestelmille. Laitteistot on hyväksytettävä helikopterissa käytettäviksi ja on kyettävä järjestämään luotettava ja riittävän nopea tietoliikenneratkaisu lennon ajaksi. 12 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

13 Operatiivinen toiminta Konsultaatiopuhelut tärkeä osa lääkärin työtä Merkittävä osa FinnHEMSin lääkärihelikopteritukikohdissa päivystävien lääkäreiden työtä on vastata ERVA-alueen ambulanssien ensihoitajien konsultaatiopyyntöihin. Ensihoitajat soittavat päivystävälle lääkärille tapahtumapaikalta saadakseen neuvoja potilaan lääkitykseen ja mihin potilas kuljetetaan jatkohoitoon. Turun ja Vantaan tukikohdat vastaanottavat myös Meripelastuskeskuksen välittämiä puheluita esimerkiksi rahtilaivoilta. Lääkärit ohjeistavat sairastuneen tai loukkaantuneen merimiehen hoidosta ja ma hdollisesta tarpeesta pysähtyä seuraavaan satamaan. Vuoden 2013 aikana FinnHEMSin tukikohtien lääkärit vastaanottivat yhteensä noin konsultaatiopuhelua. Konsultaatioiden avulla potilaiden saama välitön hoito on täsmällisempää. Myös turhilta kuljetuksilta vältytään, sillä potilas voidaan ohjata suoraan oikeaan jatkohoitopaikkaa. Yleisin konsultaatiopuhelun syy on rintakipu. Lisäksi lääkäriä konsultoidaan usein myös pienemmissä traumoissa (kaatumiset, matalalta tippumiset, vähemmän vakavat tieliikenneonnettomuudet jne.), kipulääkityksen määrässä sekä potilaan kuljetuksen tarpeesta ja kuljetuksen kohteesta. Konsultaatioiden määrä vaihtelee tukikohdittain. Konsultaatiopuheluiden määrä on suurin FinnHEMSin Vantaan tukikohdassa, joka palvelee koko HUS-ERVA-alueen ensihoidon vastehenkilöitä. Tukikohta vastaanottaa keskimäärin noin 20 konsultaatiopuhelua päivässä. Jokainen konsultaatio merkitään tietokantaan. Tietokannasta lääkäri voi myös hakea potilasta koskevaa aikaisempaa tietoa. Välillä konsultaatiopuhelin soi lääkärin jo ollessa suorittamassa hälytystehtävää. Jos mahdollista, lääkäri vastaa puhelimeen. Jos asia on erittäin kriittinen, hän pyrkii vastaamaan ensihoitajien kysymyksiin saman tien, mutta jos tehtävä ei ole akuutti, hän priorisoi käsillään olevaa potilasta ja pyytää ensihoitajaa soittamaan takaisin hetken kuluttua. Vuoden 2013 aikana FinnHEMSin tukikohtien lääkärit vastaanottivat yhteensä noin konsultaatiopuhelua. FinnHEMS tehostaa polttoainehuoltoa Viiveetön polttoainehuolto on tärkeä osa toimivaa lääkärihelikopteripalvelua. FinnHEMSin tukikohdat sijaitsevat lentokenttien läheisyydessä tai lentokenttäalueilla. Kaikki lentokentät eivät ole avoinna ympäri vuorokauden, jolloin polttoainehuollon varmistamiseksi on sovittava erityisjärjestelyistä, mistä aiheutuu kustannuksia. Lentokenttäalueen ulkopuolella sijaitseviin tukikohtiin tarvitaan oma polttoainesäiliö. Polttoainehuollon varmistamiseksi FinnHEMS kilpailutti jo vuonna 2012 polttoainesäiliöt ja polttoainejakelun. Tamperelainen Jet-Tekno Oy toimittaa tukikohtiin säiliöt ja Neste Oil polttoaineen. Polttoainesäiliöt vaativat aina ympäristöluvan. FinnHEMS Oy haki ympäristölupaa kaikkiin tukikohtiinsa vuonna 2012 ja vuoden 2013 aikana ympäristölupa myönnettiin Vantaan, Kuopion ja Tampereen tukikohtien polttoainesäiliöille. FinnHEMSin tavoitteena on, että kaikkiin tukikohtiin saadaan oma polttoainesäiliö. Siihen saakka polttoainehuolto taataan erityisjärjestelyin. Yksikään hälytys ei jää hoitamatta polttoaineen puutteen takia. Esimerkiksi Rovaniemen tukikohdassa on erillinen huoltoauto, jossa on 900 litran kerosiinisäiliö. Jos polttoainehuollossa syystä tai toisesta on katkoksia, helikopteri voidaan tankata autosta. FinnHEMS Vuosikertomus

14 o o o o o o o SVK +47,00 VÄH.7,5m SVK +46,95 MLK-0/90 PYSTYSUORA Ø200mm (?) o ISTUTUSALUE - MUURIKIVET JA KOTIMAISIA HAVUKASVEJA SVK +47,00 VALAISIN SVK +47,08 ASFALTTI MLK-0/90 PYSTYSUORA Ø200mm (?) BETONINEN REUNAKIVI spt SVK +46,95 ASFALTTI VALAISIN ASFALTTI KULVALV POSTI KULVALV SVK +46,95 ASFALTTI LIUKUPORTTI AUKKO 3,5m SVK +46,95 LIUKUPORTTI AUKKO 5,0m SVK +46,95 MLK-0/90 PYSTYSUORA Ø200mm (?) VÄH.7,5m SVK +47,00 VALAISIN JÄTE- SVK KERO +47,10 LUMEN- KASAUS- ALUE spt spt Kehitystoiminta ( PALOPOSTI O O o b O B ( ( O O LEKO-HALLI , ,99 +47,00 (+46,4) LENTOKENTÄN TURVA-AITA Finavia VUOKRA-ALUEEN RAJA ~92,6m TURVA-AITA FinnHems +47,20 (+46,5) O o BETONINEN REUNAKIVI ,20 (+46,4) 160M O JÄTEKATOS-VARASTO 400M muoviputki betoniputken sisällä +47,30 (+46,2) +47,30 Suoja-alue 2D=27,26m +47,30 (+46,0) VÄH.7,5m O ( EI KIINTEITÄ ESTEITÄ) ( EI KIINTEITÄ ESTEITÄ) Ilmailumääräysten mukainen seisontapaikan suoja-alue Mitoittava 1,2D=16,36m ,30 +47,40 2.krs +51,20 1.krs +47, ,20? VUOKRA-ALUEEN RAJA ~50,8m +47,40 LEIJUNTARULLAUSTIE, SORA- TAI NURM VÄH.15,0m PITUUSKALTEVUUS 7% / POIKKIKALTE LUISKA 8% = 1:12,5 Suoja-alue 2D=27,26m ,30 375B Mitoittava 1,2D=16,36m +47,30 (+45,9) +47,30 (+46,1) PALAVA NESTE - III lk POLTTOAINESÄILIÖ 20m 3 100% VALUMA-ALLAS PINTAKAATO - VESITIIVIS BETONI TIEKAIDE h=0,6m VÄH.15,0m +47, BETONINEN REUNAKIVI +47,20 (+45,5) LUMENKASAUSALUE LUMENKASAUSALUE ,25 (+45,5) spt spt spt BETONINEN REUNAKIVI VALAISIN VALAISIN , ,99 SÄHKÖKAIVO VUOKRA-ALUEEN RAJA ~119,7m LENTOKENTÄN TURVA-AITA Finavia +47,20 (+45,7) Kärsämäen kylä HUOLTOTIEN TILAVARAUS P Lentoasema : 1 : 179 Finavia Oy HK: VUOKRA-ALUEEN RAJAN LIITTYMÄKORKEUDET TARKASTETAAN RAKENNUSPAIKALLA LENTOKENTÄN TURVA-AITA Finavia OLEMASSA OLEVA TURVA-AITA Finavia HELIKOPTERIN LASKEUTUMISPAIKKA - SIJAINTI? (RAKENNETAAN MYÖHEMMIN) SÄHKÖVARAUS OSASTOI - POISTUM 1) TOIMIS - 1.KERR - 2.KERR 2) AJONE - POISTU - SAVUNPO - AVATTA - HELIKOP TILA 1) Y V 2) LO esim virta 1. Ke 2. Ke TIERASITE UUSI TIEYHTEYS VUOKRA-A LUEELLE LENTOKENTÄN TURVA-AITA Finavia a-masto , ,65 FinnHEMS Oy vuokra-alue 5 398,1 m VUOKRA-ALUEEN RAJA ~57,6m KEROSIINITIE Turku-TX Kehitystyön vuosi Tukikohtaverkosto ja hälytysohjeen päivitys FinnHEMSin tärkeimmät kehitysprojektit O O , ,62 1:500 RA - T - U TIL - T - U FinnHEMSin tavoitteena on edistää ensihoitopalveluiden tasapuolista ja tasalaatuista saatavuutta koko maassa. Tavoitteen saavuttaminen vaatii jatkuvaa kehitystyötä toiminnan monilla eri osa-alueilla. TUKIKOHTAVERKOSTO Vuoden 2013 alkaessa FinnHEMS toimi pääosin tilapäisistä, osin huonokuntoisista ja toimintaan huonosti sopivista tukikohdista. Kuudesta tukikohdasta ainoastaan Pirkkalan tukikohta oli pysyvä. Yksi keskeisimmistä FinnHEMSin kehitystyön kohteista on pysyvän tukikohtaverkoston rakentaminen. Vuoteen 2013 sisältyi mm. yksi muutto, yksi rakennushanke ja yhden uuden tontin varmistaminen. VANTAALLA MUUTETTIIN FinnHEMS Oy:n Vantaan tukikohta toimi vuoden 2012 alusta Medi-Heli ry:ltä vuokratussa kiinteistössä. Tilojen vuokra ei kuitenkaan vastannut käypää markkinavuokratasoa, ja sosiaali- ja terveysministeriö edellyttää, että tiloista maksettu vuokra ei ylitä markkinahintaa. FinnHEMS kilpailutti tukikohtakiinteistön ja uudeksi tukikohdaksi valittiin Finavian omistama Helsinki-Vantaan lentoaseman Terminaali 1:tä vastapäätä sijaitseva Pelastusasema 2. Pelastusasema 2:n tilat remontoitiin 14 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

15 Kehitystoiminta +59,50 +11, ,80 +12, ,50 +8, ,50 +8,700 Yksi keskeisimmistä FinnHEMSin 11. kehitystyön kohteista on pysyvän tukikohtaverkoston rakentaminen. +48, , ,20 +7, ,70-0, LÄNTEEN TERMINAALIN 1 SUUNTAAN +65,60 +17, ,80 +12, ,50 +8, ,50 +8, ,85 +3, ,60 +2, ,20 +2, ,35-0, ,00 +0, ,30-0, ,60-0, POHJOISEEN KIITOTIEN SUUNTAAN 1: ,60 +17,800 lääkärihelikopteritoimintaan soveltuviksi. Merkittävimpiä muutoksia olivat helikopterihallin nosto-oven ja lavetin asentaminen ja kiinteistön ulkoalueelle asennetun polttoainesäiliön vaatimat piha- ja suojaustyöt. Erityistä huomiota kiinnitettiin tilojen käyttömukavuuteen, tietoliikenneratkaisujen toimivuuteen ja kiinteistön energiatehokkuuteen. Muutto uusiin tiloihin tapahtui joulukuussa. +56,50 +8, ,20 TURUSSA UUSI TONTTI +7,400 HAUSSA FinnHEMS aloitti uuden tukikohdan tontin etsimisen ja tukikohdan tulee lainvoimaiseksi. suunnittelun vuoden 2013 aikana. Nykyisestä tukikohdasta 21. joudutaan 11. muuttamaan, sillä kaava- ja ilmailumääräykset estävät lentotoiminnan +50,20 +2,395 tukikohdan tontilla vuoden 2014 jälkeen. +47,60 +47,70-0,200-0,100 Tontti uudelle tukikohdalle löytyi Turun lentoasema-alueelta. FinnHEMS 18. sopi tontin vuokraamisesta Finavian kanssa ja käynnisti ympäristö- ja ROVANIEMELLÄ ENSIMMÄINEN KOKONAINEN TOIMINTAVUOSI ,50 +56,50 +8, ,700 Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi FinnHEMSin Rovaniemen tukikohdassa. Rovaniemen lentokentän alueella sijaitseva , , SAVOSSA VALMISTELTIIN MUUTTOA tukikohta soveltuu lääkärihelikopteritoimintaan hyvin. Helikopterihalli on tarkoitukseen hyvä ja riittävän iso, jotta halliin pystyttiin rakentamaan varastotilaa lentotoiminnan tarpeisiin ja lääketarpeiden varastointiin. Tukikohdan miehistötiloina on tilapäinen parakkirakennus. Suurin ongelma on huono äänieristys. Rovaniemen lentokentällä toimivan Lapin 5. lennoston harjoitusten aiheuttama melu rajoittaa miehistön lepomahdollisuuksia. Uusien miehistötilojen rakentaminen voidaan aloittaa, kun Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tekemä sijoituspaikkapäätös FinnHEMSin Pohjois-Savon tukikohti toimi vuonna 2013 vielä Joroisissa. Tukikohta -0,300 siellä on toimintaan -0,450 huonosti sopiva ja vanha. Uudeksi 10. sijoituspaikaksi oli valittu Kuopio, josta tavoitetaan aiempaa suurempi +59,80 +12, ,50 +8, ,00 +0, ,30-0,500 ITÄÄN 1:100 rakennuslupahankkeet. Rakennustyöt käynnistyvät kesällä osa alueen asukkaista. +65,60 FinnHEMS +17,800 on sopinut nykyisen kiinteistön omistavan Medi-Heli ry:n ja maa-alan vuokraavan Finavian kanssa, että lääkärihelikopteritoiminta FinnHEMS hakee rakennuslupaa pysyvälle tukikohdalle Kuopion vanhassa tukikohdassa voi jatkua kunnes uusi tukikohta valmistuu. Näin Kelloniemeen. Pysyvän tukikohdan rakentaminen vie kuitenkin aikaa, varmistetaan, ettei lääkärihelikopterin päivystystoimintaan tule katkoksia. joten Kuopion lentoaseman yhteyteen rakennettiin vuoden 2013 aikana tilapäinen tukikohta. Rissalan tukikohta koostuu pressuhallista ja parakeista koostetuista miehistötiloista. Päivystystoiminta siirtyi Joroisista Rissalaan vuoden 2014 tammikuussa. +50,20 +2, ,45 +2, ,60-0, ,30-0, ,80 ±0,000 KOORDINAATTI- JA KORKEUSJÄRJESTELMÄ FinnHEMS Vuosikertomus ETRS-GK23 / N

16 Kehitystoiminta Milloin yksikkö hälytetään? Hätäkeskusta on ohjeistettu tilanteista, joissa lääkärihelikopteri pitää hälyttää. Vuoden 2013 aikana hätäkeskuksille laadittiin täsmennetyt hälytysohjeet. Tarkennetut ohjeet pohjautuvat FinnHEMSin käyttöönottamaan valtakunnalliseen tehtävätietokantaan, johon kirjataan kaikki Tietokannan perusteella pystytään arvioimaan aiempaa tarkemmin, mihin tehtäviin lääkärihelikopteri on tarpeen hälyttää. Lääkärihelikoptereiden hälytysohjeista on jätetty pois esimerkiksi sellaisia tehtäviä, joissa lääkärin hoitoa on todettu tarvittavan vain harvoin. Ensihoitajien koulutus, hoitomenetelmät ja -välineet ovat merkittävästi parantuneet, ja nykyään valtaosa esim. hengitysvaikeus- ja rintakipupotilaista voidaan hoitaa laadukkaasti lääkärin puhelimitse antamien hoito-ohjeiden perusteella. Toisaalta eräiden pitkäaikaissairauksien kuten astman hoidon kehittyminen on kokonaisuudessaan vähentänyt ensihoitoa tarvitsevien potilaiden määrää. Täsmennetyillä ohjeilla varmistetaan, että kaikkein kriittisimmät potilaat saavat avun ja päällekkäisiä tehtäviä on mahdollisimman vähän. Ensihoitajat voivat luonnollisesti edelleen pyytää lääkäriyksikköä paikalle kaikissa tehtävissä, mikäli potilaan tilanne sitä edellyttää. tukikohtien vastaanottamat hälytykset ja hoitamat tehtävät. Tietokannan perusteella pystytään arvioimaan aiempaa tarkemmin, mihin tehtäviin lääkärihelikopteri on tarpeen hälyttää. 16 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

17 Kehitystoiminta FinnHEMS Vuosikertomus

18 Vastuu ja turvallisuus Tarkat prosessit takaavat laadukkaan lentotoiminnan FinnHEMSin lääkärihelikopteritoiminnassa tavoitteena on lentotoiminnan korkea turvallisuus- ja laatutaso. Vuosi 2013 oli paljolti toiminnan ja käytänteiden vakiinnuttamista. Kahden uuden tukikohdan käyttöönoton valmistelu oli merkittävin uusi projekti. 18 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

19 Vastuu ja turvallisuus Kansalaisille lentotoiminnan laatu ja korkea tekninen luotettavuus tarkoittavat turvallisuutta Lääkärihelikopteritoiminta on korkeariskistä toimintaa, ja siksi lentotoiminnan turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. FinnHEMS valvoo lentotoiminnan laatua ja turvallisuutta tarkoin prosessein. Helikoptereiden teknistä luotettavuutta seurataan reaaliajassa. FinnHEMSin lento-operaattoreille (Scandinavian MediCopter ja Skärgårdshavets Helikoptertjänst) asettamat teknisen luotettavuuden tavoitteet olivat kovat, mutta ne onnistuttiin ylittämään. Kuuden tukikohdan lähtöluotettavuuden keskiarvo vuonna 2013 oli 99,6 %. Hyvä huoltovalmius, hyvin koulutettu miehistö ja toimivat prosessit ovat korkean teknisen luotettavuuden perusta. Laatua ja turvallisuutta seurataan myös jatkuvan raportoinnin sekä vähintään neljä kertaa vuodessa toteutettavien auditointien kautta. Yhdessä lento-operaattoreiden kanssa on luotu raportointikulttuuri, jonka mukaisesti kaikista pienistäkin mahdollisista riskitilanteista raportoidaan. Jatkuvan raportoinnin avulla voidaan merkittävästi ennakoida ja ennaltaehkäistä potentiaalisia riskitilanteita. Auditoinnissa otettiin käyttöön sähköinen Q-Pulse-ohjelma, joka nopeuttaa auditointia ja raportointia pienentäen näin myös kustannuksia. Auditoinnista vastaa SafePlus4 Oy. Eteläisellä toimialueella merkittävä muutos lentotoiminnassa oli myös uusien Eurocopter EC 135 -koptereiden käyttöönotto ja niihin liittyvä koulutus. UUDET EASA-MÄÄRÄYKSET VOIMAAN 2014 Vuonna 2013 koko ilmailuala Euroopassa, mukaan lukien lääkärihelikopteritoiminta, valmistautui uusien EASA:n (European Avitation Safety Agency) ilmailumääräysten käyttöönottoon. Kyse on annetun komission asetuksen (EU 965/2012) nojalla annetusta EASA lentoturvallisuusnormista, jota sovelletaan lentotoimiluvan (EU AOC) haltijaan alkaen. Lentotoimiluvan haltijoita ovat FinnHEMS Oy:n alihankkijoina toimivat lentoyhtiöt. Uusien määräysten mukaan lento-operaattoreiden on tarkasteltava lentotoiminnan riskejä ja niiden hallintaa kokonaisvaltaisesti eikä nojata pelkästään viranomaisvaatimuksiin. FinnHEMS asetti tämän vaatimuksen lentotoiminnasta vastaaville operaattoreille heti yhteistyön alussa, joten Suomessa toimitaan jo pitkälti uusien EASA-määräysten mukaisesti. Koska lentoyhtiöt käyttävät sairaaloiden hyväksyttyjä helikopterilentopaikkoja, on vaatimuksilla välillisiä vaikutuksia myös lentopaikkojen pitäjinä toimiviin sairaanhoitopiireihin. Kansalaisille lentotoiminnan laatu ja korkea tekninen luotettavuus tarkoittavat turvallisuutta: helikopteri on käytettävissä silloin, kun sitä tarvitaan. Lentotoiminnan järjestelmällinen riskienhallinta ja laadunvalvonta ovat herättäneet tarkastelemaan vastaavalla tavalla myös ensihoidon prosesseja ja esimerkiksi HYKS ja KYS ovat käynnistäneet potilasturvallisuuteen liittyviä riskienhallintaprojekteja FinnHEMS seuraa jatkuvasti HEMS-toiminnan ja yleensä lentotoiminnan tapahtumia, onnettomuuksia ja turvallisuussuosituksia maailmanlaajuisesti sekä viranomaisten ja helikopterivalmistajien ohjeistuksia. Uudet kansainväliset turvallisuussuositukset implementoidaan soveltuvin osin myös FinnHEMSin lentotoiminnassa. TARKAT PROSESSIT TUKIKOHTAMUUTTOIHIN Lentotoiminnan osalta vuoden 2013 työllistävin projekti oli uusien tukikohtien käyttöönotto. Vantaalla lentoaseman alueella siirryttiin uusiin Finavialta vuokrattuihin tiloihin ja Savon tukikohta muutti Joroisista Kuopioon. FinnHEMS velvoitti Scandinavian MediCopterin ja Skärgårdshavets Helikoptertjänstin tekemään turvallisuuskatselmoinnit uusiin tukikohtiin liittyen, minkä lisäksi FinnHEMS yhdessä lentoyhtiöiden ja sairaanhoitopiirien kanssa teki operatiiviset riskinhallintasuunnitelmat. Suunnitelmissa analysoitiin lentotoiminnan näkökulmasta tukikohdan perustamiseen ja muuttoon liittyvät riskit, määriteltiin niiden todennäköisyys ja vaikuttavuus sekä laadittiin turvakontrollit ja ohjeistukset. Tämä oli iso ponnistus, josta selvittiin erinomaisella yhteistyöllä. FinnHEMS Vuosikertomus

20 Talous ja hallinto Talouskatsaus 2013 Tilikausi oli FinnHEMS:in kolmas normaalimittainen ja kaikkiaan neljäs tilikausi. Yhtiön toiminnan rahoitus perustui aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustukseen. Yhtiölle myönnettiin vuodelle 2013 valtion talousarvioesityksissä kolmen vuoden siirtomäärärahoihin luettavaa valtionavustusta yhteensä euroa. Kansaneläkelaitos maksoi lisäksi yhtiölle korvauksia helikoptereilla jatkohoitoon kuljetuista potilaista euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön antaman päätöksen mukaan kyseiset tuotot tulee käyttää tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan, joka tullaan käynnistämään vuoden 2014 aikana. Tilikauden satunnaisia tuottoja olivat Medi-Heli ry:n maksama valtionavun palautus euroa ja Sepen Tuki ry:n maksama valtionavun palautus euroa. Tilikauden rahoitustuotot olivat euroa. Yhtiö ei harjoittanut vuoden 2013 aikana varainhankintaa. Yhtiön tilikauden operatiivisen toiminnan kulut olivat euroa, josta lentotoiminnan kulujen osuus oli 93 prosentilla ylivoimaisesti suurin. Liiketoiminnan muut kulut olivat euroa, henkilöstökulut euroa, suunnitelman mukaiset poistot euroa ja rahoituskulut 91 euroa. Liiketoiminnan muut kulut koostuivat muun muassa ICT-kuluista, tilavuokrista, taloushallintokuluista, matkakuluista, konsultointikuluista sekä laki- ja asianajokuluista. Yhtiön kulut olivat osin budjetoituja summia alemmat, koska tilikauden lopussa tukikohtien rakentamiseen liittyvä konsultointikuluja aktivoitiin taseelle ja lisäksi tukikohtaverkoston rakentaminen ei edennyt yhtiöstä riippumattomista syistä suunnitellusti. FinnHEMS on muuttanut kirjauskäytäntöä vuoden 2013 aikana sosiaalija terveysministeriön antaman ohjeistuksen mukaisesti ja asiasta on lisäksi keskusteltu yhtiön tilitarkastajien kanssa. Yhtiö on tulouttanut euron valtionavun kokonaisuudessaan tilikaudelle Lisäksi liikevaihtoon on tuloutettu vuoden 2012 valtionavustuksesta euroa. Tämä tarkoittaa, että käyttämätöntä avustusta ei ole kirjattu siirtovelkoihin, vaan se on tuloutettu sille tilikaudelle, jolla se on saatu. Yhtiön toiminnan rahoitus perustui aiempien vuosien tapaan sosiaali- ja terveysministeriön valtionavustukseen. Tilikauden tulos osoittaa voittoa euroa. Tilikauden tulokseen liittyen yhtiö on korjannut edellisen vuoden voittovaroja eurolla liittyen kansaneläkelaitoksen potilaslentotuottojen tuloutukseen tilikaudella Yhtiöjärjestyksen mukaisesti FinnHEMS ei tule jakamaan voittoa osinkoina yhtiön omistajille, vaan voittoa tullaan käyttämään tulevina vuosina yhtiön toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömiin tukikohtainvestointeihin. FinnHEMS ei tavoittele toiminnallaan voittoa, ja se on verohallinnon antaman ennakkoratkaisun mukaisesti tuloverolain 22 :n mukainen yleishyödyllinen yhteisö eikä sen harjoittaman toiminnan tuotot ole miltään osin tuloverolain 23 :n mukaista verotettavaa tuloa. FinnHEMS:in taloudellinen tilanne on tilikauden 2013 lopussa selkeästi vakaampi kuin aiempina vuosina. Yhtiön maksuvalmius ja omavaraisuus ovat kohonneet selkeästi. Vakaampi taloudellinen tilanne on ensiarvoisen tärkeää, koska yhtiö vastaa valtakunnallisesti merkittävästä ja ensihoitojärjestelmän kannalta kriittisestä palvelusta, jonka tulee toimia keskeytyksettä. Tulevina vuosina yhtiön kannalta merkittäviä taloudellisia haasteita ovat Turun, Kuopion, Oulun ja Rovaniemen tukikohtien mittavat rakennushankkeet sekä maayksiköiden uusiminen. Yhtiön varallisuustilanne antaa tähän aiempaan paremmat valmiudet, mutta investointiohjelman läpivienti edellyttää silti yhteiskunnalta lisärahoitusta. 20 FinnHEMS Vuosikertomus 2013

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajalta... 4

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajalta... 4 FinnHEMS Oy Vuosikertomus 2015 Sisällysluettelo Toimitusjohtajalta... 4 OPERATIIVINEN TOIMINTA FinnHEMS lyhyesti... 6 Lääkärihelikopteritoiminta 2015... 8 Lähes 14 000 hälytystä... 9 TUTKIMUS- JA KEHITYSTOIMINTA

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Tilinpäätöstiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Tilinpäätöstiedote vuodelta 2013 1 Osuuskunta KPY konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1.-31.12.2013 Vuoden 2013 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 247,0 miljoonaa euroa (216,1 miljoonaa euroa vuonna

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

7:30 Aamuvuoro alkaa yhteisellä palaverilla yövuoron kanssa. Tällöin käydään läpi yön keikat ja jaetaan muuta tärkeää tietoa. 8:30 Tarkistetaan ja huolletaan autot. Täydennetään hoitotarvikkeet, kuten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007

Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Yhdistyskoulutus Talousarvio ja tilinpäätös Janne Santala 6.11.2007 Talousarvio = suunnitelma yhdistyksen tilikauden varojen hankinnasta ja käytöstä Yhdistyksen kokous hyväksyy talousarvion. Säännöt määräävät

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti.

11fra Oy. Yhtiölle on laadittu valvontatutkimusohjelma, joka on voimassa asti. H1 mos 11fra Oy JÅMSÅ HIMOS-INFRA OY Himos-lnfra Oy kuuluu Jämsä-konserniin kaupungin omistamana tytäryhteisönä. Yhtiö perustettiin 19.5.1999 ja se merkittiin kaupparekisteriin 1.7.1999 (Y-tunnus 1543389-6).

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ -214 095,11-190 099,44 Y-tunnus 0678820-6 2 TULOSLASKELMA Euroina Euroina VARSINAINEN TOIMINTA 1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 1. Tuotot Työtoimintatuotot 60 408,58 55 222,39 Järjestötoimintatuotot 4 988,00 5 116,00

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AVILON OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Avilon Oyj, englanniksi Avilon Plc. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Valkeakoski. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on harjoittaa joko suoraan taikka

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla.

Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston korjaus, huolto ja kauppa sekä muu näihin liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta Suomessa ja ulkomailla. Liitemuistio 1 Palkitsemistiedot 1. a) Yhtiön nimi: Raskone Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: Suomen valtio %, Governia 15% 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Ajoneuvojen ja työkoneiden sekä vesikaluston

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8

Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 Suomen Hypoteekkiyhdistyksen konsernin IFRS-siirtymätiedotteen liite, 1/8 KONSERNIN AVAAVA TASE 1.1.2006 FAS-tase IAS 39 IAS 19 IAS 16 IFRS- Korkojoh- Eläke- IAS 40 avaava tase 01.01.2006 dannaiset säätiö

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot