Kestävän kehityksen raportti 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen raportti 2013"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen raportti 2013 Tässä raportissa esitetään tiedot Tampereen yliopiston kestävän kehityksen ohjelmassa määritellyistä kestävän kehityksen mittareista sekä ohjelman tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuonna 2013 merkittävin kestävän kehityksen toimenpide oli monitieteisen kestävän kehityksen opintokokonaisuuden käynnistyminen. Valinnainen opintokokonaisuus on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille. Kokonaan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus pysyi edellisen vuoden tasolla. Paperinkulutus väheni hieman ja ympäristömyötäisten hankintojen sekä tuotteiden valikoima kasvoi. Sekajätteen määrä jatkoi laskua ja lajiteltujen hyötyjätteiden määrä kasvoi. Vuoden aikana järjestettiin useita yliopiston ympäristövaikutuksiin ja vastuullisuuteen liittyviä tapahtumia. Yliopiston ympäristöryhmän toimikausi päättyi ja kestävän kehityksen ohjelman seuranta siirtyi kestävän kehityksen työryhmälle Uudessa työryhmässä ovat edustettuina kaikki tieteenalayksiköt, erillisyksiköt sekä yliopistopalvelut. Opiskelijoilla on edustaja työryhmässä ja lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä ja TAY-Palvelut Oy:llä on kummallakin edustaja työryhmässä. Kestävän kehityksen työryhmän kokoonpano löytyy Ekokampuksen sivuilta (www.uta.fi/ekokampus).

2 2 Kestävä kehitys opetuksessa Kestävän kehityksen opetuksen integrointia korkeakoulujen opetussuunnitelmiin tuottanut pohjoismainen ESDAN-hanke päättyi keväällä Hankkeen tuella yliopistossa kartoitettiin kestävää kehitystä edistävä opetus ja merkittiin kestävän kehityksen tematiikkaa sisältävät opintojaksot yliopiston opintosuunnitelmiin. Opetussuunnitelmasta saa listauksen kestävän kehityksen strategisella teemalla merkityistä opintojaksoista. Tämä listaus pysyy kuitenkin samana koko opetussuunnitelmakauden. Yliopistolla ei toistaiseksi ole menetelmää, jolla voisi seurata vuosittaista kestävän kehityksen opetustarjontaa. Kestävän kehityksen strategisella teemalla merkityistä opintojaksoista koottiin hankkeen ohjausryhmän ja yksiköiden yhteistyöllä kestävän kehityksen opintokokonaisuus, joka käynnistyi Opintokokonaisuus on monitieteinen 25 opintopisteen laajuinen ja se sisältää myös muutamia englanninkielisiä opintojaksoja. Kokonaisuudesta vastaa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus löytyy osoitteesta: Kukin ESDAN-hankkeessa mukana ollut korkeakoulu laati oman prosessin kestävää kehitystä edistävän opetuksen integroimiseksi opetussuunnitelmiin. Tampereen yliopiston prosessia käsiteltiin opetusneuvostossa Sitä esiteltiin myös pohjoismaisessa NSCN-verkoston seminaarissa Aalto-yliopistossa sekä ESDAN-hankkeen päätösseminaarissa Novia Yrkeshögskolanissa Tampereen yliopiston prosessi kestävää kehitystä edistävän opetuksen integroimiseksi opetussuunnitelmiin löytyy osoitteesta: st%c3%a4%20edist%c3%a4v%c3%a4n%20koulutuksen%20prosessi_2013.pdf Keväällä 2013 käynnistyi kestävän kehityksen käytäntöjä -opintojakson suunnittelu. Opintojakson tavoitteena on käytännönläheinen tutustuminen kestävän kehityksen haasteisiin ja se on kestävän kehityksen opintokokonaisuuden valinnainen opintojakso. Kestävän kehityksen käytäntöjä -opintojaksoon rakennettiin viisi teemaa: kuluttaminen ja kierrätys, jätteenkäsittely, luontosuhde, ruoka ja kauppa sekä energia ja liikkuminen. Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja, että opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi. Rehtori asetti ohjausryhmän suunnittelemaan ja tukemaan Global Health and Development -ohjelman perustamista. Ohjausryhmän tehtävänä oli tehdä esitys Global Health and Development -ohjelman organisoitumisesta, ohjelman piiriin luettavan monitieteisen tutkimuksen organisoimisesta sekä ohjelman piirissä järjestettävästä koulutuksesta eri tieteenalayksiköissä ja niiden kanssa. Global Health and Development -ohjelman tavoitteena on globaaliin terveyteen ja kehitykseen liittyvän monitieteisen opetuksen ja tutkimuksen lisääminen ja koordinointi yhteistyössä tieteenalayksiköiden kanssa. Opetusneuvostossa käsiteltiin kestävää kehitystä edistävän opetuksen tilannetta ja ajankohtaisia asioita Kestävä kehitys tutkimuksessa Ympäristöryhmä käynnisti keskustelun kestävän kehityksen tematiikan nostamisesta esiin Tampereen yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa. Tutkimukselle kestävän kehityksen ohjelmassa esitettyjä tavoitteita käsiteltiin tutkimusneuvostossa Tavoitteiden toimeenpanossa ei kuitenkaan edistytty vuonna 2013, mutta tutkimuksen kehittämispäällikkö ja ympäristökoordinaattori sopivat asian käsittelyn jatkamisesta vuonna 2014.

3 3 Kestävä kehitys arkikäytännöissä Taloudellinen kestävä kehitys Kestävät hankinnat ja materiaalinkulutus Yliopisto tekee hankinnoistaan valtaosan valtion yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimusten kautta. Vuonna 2013 kaikista yliopiston Hansel-hankinnoista ympäristöystävällisten hankintojen osuus oli 79 %. Vuonna 2012 osuus oli 70 %, joten ympäristöystävällisten hankintojen osuus kaikista Hanselhankinnoista kasvoi 9 prosenttiyksikköä. Hansel määrittelee ympäristöystävälliseksi hankinnaksi hankinnan, jossa ympäristönäkökohdat on huomioitu joko hankintatarpeen määrittelyssä, hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä, soveltuvuusvaatimuksissa, vertailukriteerinä, sopimusehdoissa tai kaikissa edellä mainituissa kohdissa. Yliopisto teki ympäristöystävällisiä Hansel-hankintoja seuraavissa kategorioissa: - Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat - Energiahankinnat - IT-laitehankinnat, IT-palveluhankinnat ja tietoliikennehankinnat - Matkustuksen hallinta - Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat - Organisaation ja henkilöstön kehittäminen - Talouden hallinta - Toimistohankinnat Kopiopaperin kulutus ja keskusvaraston tuotevalikoima Valkoisen kopiopaperin kulutus laski hieman vuonna Yliopiston yksiköt hankkivat keskusvarastolta valkoista A4 kopiopaperia yhteensä riisiä, mikä oli 385 riisiä vähemmän kuin vuonna Kulutus henkilötyövuotta kohden pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 9,5 riisiä/henkilötyövuosi. Jos yliopiston käyttämien A4 arkkien kulutusta verrataan Tampereen maamerkkiin Näsinneulaan, olisi vuonna 2013 kulutetuista arkeista saanut melkein kuusi Näsinneulan korkuista pinoa. Valkoisen A4- kokoisen kopiopaperin kulutus on laskenut vuodesta 2004 lähtien (Kuvio 1). Paperinkulutuksen lasku näkyy myös kansioiden hankintamäärissä (Kuvio 2) Riisiä Kuvio 1. Kopiopaperinkulutus riiseinä

4 Kuvio 2. Keskusvarastolta ostetut A4 kokoiset mapit (kpl) Keskusvarasto tarkisti tuotevalikoimansa kesällä ja lisäsi samalla ympäristöystävällisten tuotteiden valikoimaa. Uusia ympäristömyötäisiä tuotteita valikoimassa ovat esimerkiksi kierrätysmateriaalista valmistetut hiirimatot, kompostoituvat ja biohajoavat kertakäyttöastiat, sähköisesti kiinnittyvät viestilaput sekä biohajoavat mikrokuituliinat. Ekotuotteiden osuus (271 tuotetta) keskusvaraston tuotevalikoimasta (694 tuotetta) on 39 %. Kaupin kampuksella B-rakennuksen aulaan lisättiin kirjojen kierrätyshylly. Kestävän kehityksen huomioiminen kilpailutuksissa ja hankkeissa Keväällä 2013 tehdyssä Tampereen yliopiston normaalikoulun ravintolapalveluiden kilpailutuksessa edellytettiin, että kahvion valikoimassa tulee olla eettisen kaupan kahvia ja teetä. Tarjouspyynnössä edellytettiin, että valittava palveluntuottaja tarjoaa valikoimassaan eettisesti tuotettua kahvia ja teetä. Syksyllä 2013 käynnistyi yliopiston liikelahjojen ja jakotuotteiden kilpailutus. Yhtenä vertailukriteerinä toimittajan valinnassa käytettiin tarjottujen tuotteiden ekologisuutta. Lisäksi hankinnan kuvauksessa painotettiin, että yliopiston arvoihin kuuluvat eettisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys, joita myös yliopiston antamien tuotteiden tulee tukea. Kaupin kampuksen Arvo 2 rakennuksen suunnittelu jatkui vuonna Rakennuksen suunnittelussa käytetään kansainvälistä BREEAM-ympäristösertifikaattia. Finnmedi 2 ja 3 kiinteistöissä kiinteistönomistaja teki selvityksiä, joiden tavoitteena on saada kiinteistöille kansainvälinen LEED-ympäristösertifikaatti. Sosiaalis-kulttuurinen kestävä kehitys Opiskelijakysely Yliopiston kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoille suunnatussa opiskelijakyselyssä tiedusteltiin toisen kerran kestävän kehityksen edistämisestä yliopistolla. Kyselyssä oli kaksi väittämää: Yliopistolla on huomioitu kestävän kehityksen periaatteita sekä Opinnoissa on käsitelty kestävän kehityksen periaatteita. Vastausvaihtoehdot olivat: Pitää erittäin hyvin paikkansa, pitää hyvin paikkansa, pitää huonosti paikkansa, pitää erittäin huonosti paikkansa ja ei koske minua.

5 5 Kyselyyn vastanneista kolmannen vuoden opiskelijoista 46 % oli sitä mieltä, että väite Yliopistolla on huomioitu kestävän kehityksen periaatteita pitää hyvin tai erittäin hyvin paikkansa (40 % vuonna 2012). Viidennen vuoden vastaajista tätä mieltä oli 36 % (35 % vuonna 2012). Kyselyyn vastanneista kolmannen vuoden opiskelijoista 58 % (49 %) ja viidennen vuoden opiskelijoista 59 % (63 %) oli sitä mieltä, että väite Opinnoissa on käsitelty kestävän kehityksen periaatteita pitää huonosti tai erittäin huonosti paikkansa. Kummassakin ryhmässä 21 % vastaajista oli sitä mieltä, että väite pitää kohtalaisesti paikkansa (vuonna 2012 noin neljännes kummassakin ryhmässä). Ei koske minua -vaihtoehdon valitsi 14 % kolmannen vuoden vastaajista ja 15 % viidennen vuoden vastaajista. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus käynnistyi vuoden 2013 alussa. Opiskelijakysely toteutettiin keväällä, jolloin vastaajilla ei välttämättä ollut vielä tietoa kestävän kehityksen opintokokonaisuudesta. Yhtäältä ne vastaajat, joilla tieto opintokokonaisuudesta oli, voivat tulkita tiedon positiivisesti eli, että kestävää kehitystä on yliopiston opinnoissa aiempaa enemmän. Toisaalta tieto opintokokonaisuudesta voi lisätä vastaajien arvion kriittisyyttä etenkin, jos opintokokonaisuudesta puuttuu oman alan opintojakso. Kysymyksiin vastanneiden määrä pysyi vuoden 2012 tasolla. Tietoa opiskelijakyselystä erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta löytyy osoitteesta: Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen Tampereen yliopistossa toimii myös rehtorin asettama moniammatillinen opiskelijoiden hyvinvointiryhmä, joka järjestää vuosittain uusien opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät Orientoivat opinnot 2 -tapahtuman. Lisäksi ryhmä järjestää seminaareja ja viestii opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Lisätietoa hyvinvointiryhmän toiminnasta löytyy osoitteesta: Vuonna 2013 Orientoivat opinnot 2 järjestettiin aiemmista vuosista poiketen tunnin mittaisena luentona ja osallistujille jaettiin sen lisäksi tietoa muistitikuilla. Tikulla oli esitys myös kestävän kehityksen edistämisestä yliopistolla. Kansainvälisten opiskelijoiden orientoivissa opinnoissa oli esitys kestävän kehityksen edistämisestä kevät- ja syyslukukauden alussa. Rehtori asetti keväällä 2013 määräaikaisen työryhmän, jonka tehtävänä on opiskeluympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin seuranta. Ryhmässä on jäseniä yliopistopalveluista, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä sekä ylioppilaskunnasta ja sen toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Työryhmä käynnisti syksyllä hyvinvointikartoituksen Kaupin kampuksella. Kartoitukseen kuuluvat fyysiset, sosiaaliset ja henkilökohtaiset hyvinvointiin liittyvät olosuhteet ja sen on määrä valmistua keväällä Henkilöstön kehittäminen Henkilöstöpalveluiden järjestämä kestävä työelämä -luentosarja päättyi vuonna 2013 luentoon Kestävä kehittäminen. Lisäksi henkilöstöpalveluissa valmisteltiin suunnitelmaa kestävän työn johtamisesta. Suunnitelman valmistelu jatkuu vuonna Viestintä ja tapahtumat Kestävän kehityksen edistämisestä ja Reilun kaupan korkeakoulusta kerrottiin kansainvälisille opiskelijoille orientoivissa opinnoissa sekä Tampereen yliopistoon henkilökuntavaihtoon saapuneille järjestetyssä tilaisuudessa. Ympäristökoordinaattori esitteli Tampereen yliopiston kestävän kehityksen toimenpiteitä pohjoismaisessa NUAS-konferenssissa Oslossa Yliopisto osallistui vuonna 2013 Earth Hour -tapahtumaan sammuttamalla mainos-, julkisivu- ja opastevalot Päätalosta, Linnasta ja Arvosta. Kaupin kampuksella järjestettiin kierrätystapahtuma Tapahtumassa oli kirpputori, vaihtotori, mahdollisuus tietosuojattavien jätteiden tuomiseen kotoa yliopistolle hävitettäväksi, terveyspiste sekä Reilun kaupan kahvi- ja teetarjoilu.

6 6 Tamyn ympäristöpäivien yhteydessä Ekokampus järjesti ilmaisnäytöksen Tavarataivas elokuvasta. Elokuvaa saapui katsomaan noin 200 henkeä Pinni B1100 luentosalin ollessa viimeistä paikkaa myöten täynnä. Seuraavana päivänä, Tamyn ympäristövaliokunta ja Ekokampus järjestivät kierrätystapahtuman Päätalossa. Tapahtuma oli osa Tamyn ympäristöpäiviä sekä Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa. Kierrätystapahtumassa oli kirpputori sekä mahdollisuus tuoda kotoa mm. tietosuojattavia materiaaleja yliopiston kautta hävitettäväksi. Lisäksi yliopiston kierrätyshuone tyhjennettiin ja tavarat koottiin pääaulaan vapaasti otettavaksi. Päivän päätteeksi jäljellä olevat tavarat lahjoitettiin Nekalan kierrätyskeskukselle. Yliopistolla suunniteltiin vuoden aikana konferenssipalveluita ja työryhmässä käsiteltiin myös kestävän kehityksen näkökulmia konferenssien järjestämisessä. Viihtyisät kampukset Yliopiston kasvillisuusesittelyä varten laadittiin uusi kartta ja sijoitettiin 22 uutta kasvikylttiä keskustakampuksen maastoon. Kartan avulla voi tutustua keskustakampuksen kasvillisuuteen, kampukselle istutettuihin muistopuihin sekä kampusviljelyyn. Toukokuussa Floran päivänä oli mahdollisuus osallistua opastetulle keskustakampuksen kasvillisuuskierrokselle. Kansleri Krista Varantola istutti omenapuun Päätalon D-osan viereiselle nurmialueelle Lisäksi kampusviljelyä varten hankittiin uudet viljelylaarit. Reilun kaupan korkeakoulu -toiminta Reilun kaupan korkeakoulun kannatustyöryhmä käynnisti kevätlukukauden alussa kahvipussihaasteen. Kampanjan avulla yliopistolla kerättiin kahvipusseja lahjoitettavaksi keväällä 2014 kansalaisopisto Ahjolalle ja Nekalan maahanmuuttajatyöpajalle. Kahvipussihaasteella viestittiin samalla Reilun kaupan korkeakoulusta. Avoimien ovien tapahtumassa järjestettiin Reilun kaupan kahvi- ja teetarjoilu sekä kerrottiin Reilun kaupan korkeakoulusta. Toukokuun 3. päivä Reilu kauppa ry ja yliopisto järjestivät Reilun kaupan korkeakoulu -tapaamisen. Reilun kaupan korkeakoulu oli esillä yliopiston avajaisissa 3.9. Avajaispäivän aikana Reilun kaupan yliopistotuotteita myytiin tarjoushintaan ja esittelypisteellä järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli Reilun kaupan yliopistotuotteita.

7 7 Tamyn kaupunkisuunnistuksessa oli Reilun kaupan korkeakoulu rasti, jossa joukkueet keksivät iskulauseita tai mietelauseita Reilun kaupan korkeakoulusta sekä asettuivat joukkueena valokuvaan keksimänsä tekstin kanssa. Tapahtumasta saatiin hauskoja kuvia Reilun kaupan korkeakoulusta viestimiseen. Reilun kaupan viikolla yliopistossa järjestettiin Eettistä elektroniikkaa -koulutus. Koulutus oli suunnattu erityisesti yliopiston tietohallinnon lähituelle, mutta se oli avoin kaikille kiinnostuneille. Kouluttajana oli Anna Härri Eettisen kaupan puolesta ry:stä. Lisäksi viikon aikana viestittiin Reilun kaupan korkeakoulusta yliopiston sisäisissä viestintäkanavissa ja yliopiston ravintoloissa oli esillä tietoa Reilusta kaupasta. Tampereen yliopistolla kuvattiin Reilun kaupan korkeakoulu video syksyllä Video on katsottavissa osoitteessa: Ekologinen kestävä kehitys Energiankulutus Yliopiston energiankulutusta seurataan kuukausittain pidettävissä kiinteistönhoitokokouksissa. Kiinteistöjen energiankulutus vaihtelee vuosittain monesta syystä ja siksi energiankulutusta on tarkasteltava pidemmältä ajalta sekä otettava huomioon kiinteistöjen käytössä tapahtuneet muutokset. Syksyllä 2012 yliopiston käytössä olevat tilat vähenivät m 2. Vuonna 2013 energiankulutuksen seurannan haasteena oli useiden kiinteistöjen lämmönkulutuksen etäluennan katkeaminen vuonna Tämän vuoksi kulutuksen ajantasainen seuraaminen EnerKeyseurantaohjelman avulla ei ollut mahdollista. Kulutusseuranta saatiin kuntoon vuoden 2014 alussa ja myös historiatiedot täydennettiin seurantaohjelmaan takautuvasti. Seuraavassa tarkastellaan erikseen yliopiston sähkö- ja lämpöenergian kulutusta vuonna Sähkönkulutus Kokonaan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen sekä Biolääketieteellisen teknologian yksikön sähkönkulutus oli vuonna 2013 yhteensä MWh, mikä on saman verran kuin vuonna Kiinteistöjen yhteenlaskettu sähkön ominaiskulutus 2 vuonna 2013 oli 21,4 kwh/m 3 ja vuonna ,7 kwh/m 3. Yliopiston isojen kiinteistöjen kokonaissähkönkulutus pysyi vuonna 2013 edellisen vuoden tasolla. Sen sijaan ominaiskulutus kasvoi vuoteen 2012 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että yliopiston käytössä olevat tilat vähenivät m 2 syksyllä 2012, mutta toiminta pysyi ennallaan. Valtaosa yliopiston käyttämästä sähköstä tuotettiin vesivoimalla. Lämmönkulutus Kokonaan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen normeerattu lämmönkulutus oli vuonna 2013 yhteensä MWh. Vuonna 2012 normeerattu lämmönkulutus oli MWh. Vuotta 2012 koskeva normeerattu lämmönkulutus muuttui vuonna 2013, kun lämmitystarvelukujen vertailukausi vaihtui. Vuonna 2013 käyttöön otettiin ilmastollisen vertailukauden keskiarvot. Aiemmin vertailukautena käytettiin vuosien keskiarvoja. Yliopiston käyttämässä EnerKeyraportoinnissa siirryttiin uuden vertailukauden käyttöön tammikuussa Samalla kiinteistöjen normeeratut lämmönkulutushistoriat päivitettiin vuodesta 2006 lähtien, jotta tiedot pysyvät vertailukelpoisina. Näin ollen vuoden 2012 normeerattu lämmönkulutusluku on muuttunut vuoden 2012 Kestävän kehityksen raportista. 1 Sähkönkulutusluvussa on mukana yliopiston laskennallinen osuus myös Nekalan koulun sähkönkulutuksesta. Nekalan koulussa on tiloja myös Tampereen kaupungilla. 2 Ominaiskulutuksella kuvataan kiinteistön sähkönkulutusta yhtä kuutiometriä kohti. Yliopiston kiinteistöjen yhteenlaskettu sähkön ominaiskulutus on laskettu ilman Biolääketieteellisen teknologian yksikön kulutusta. Tämä johtuu siitä, että yksikön puhdastilat kuluttavat paljon sähköä, mikä vääristäisi keskimääräistä ominaiskulutusta.

8 8 Verrattaessa vuoden 2013 normeerattua lämmönkulutusta vuoden 2012 korjattuun lukuun, yliopiston kiinteistöjen lämmönkulutus pysyi lähes ennallaan (-1,8 %). Kiinteistöjen yhteenlaskettu ja normeerattu lämmön ominaiskulutus kuitenkin kasvoi ollen 37,2 kwh/m 3 (34,8 kwh/m 3 vuonna 2012). Ominaiskulutuksen kasvu johtuu siitä, että lämpöä kului lähes edellisen vuoden verran, vaikka yliopiston käytössä olevat tilat vähenivät eli kulutus vertautuu pienempään tilavuuteen. Kiinteistökohtainen tarkastelu osoittaa, että normeerattu lämmönkulutus kasvoi Päätalossa, Linnassa, Virrassa ja Medisiinarinkadun kiinteistöissä. Virran lämmönkulutuksen kasvu johtuu kiinteistön aiempaa tehokkaammasta käytöstä. Linnassa pidetään ilmanvaihtoa tehostetusti päällä lattiatöiden ja sisäilmaongelmien vuoksi, mikä lisää lämmönkulutusta tilapäisesti. B-rakennuksen lämmönkulutuksen nousu johtuu osittain siitä, että lämmönkulutusmittarin tarkistuksessa ilmeni, että mittari on antanut vuosien ajan todellista kulusta alhaisempia lukemia. Päätalon lämmönkulutus kasvoi touko- ja syyskuussa ja kasvua selittänee lämmityskauden jatkuminen keväällä pidempään ja vastaavasti lämmityskauden aikaisempi käynnistyminen syksyllä. Jätteet Yliopiston jätemääriä seurataan joko jätteen vastaanottajien ylläpitämistä raportointiohjelmista tai heidän vuosittain yliopistolle lähettämistään raporteista. Sekajätteen, biojätteen ja hyötyjätteiden seuranta perustuu tyhjennyskertoihin ja astiakokoihin, joten raportoidut kilot näistä jätejakeista ovat arvioita. Jätemäärissä on mukana myös yliopiston tiloissa toimivissa ravintoloissa syntyvä jäte. Yliopisto teettää TAY-Palvelut Oy:llä jäteseurannan joka toinen vuosi. Seurannassa ovat mukana keräyspaperi sekä yliopiston toiminnassa syntyvä sekajäte ja biojäte. Vuoden 2013 jäteseurannasta puuttuvat Virta-kiinteistö ja Tampereen normaalikoulun kiinteistöt (Lounaantie 2 ja Kuokkamaantie 16). Verrattaessa jäteseurannan perusteella yliopiston toiminnasta vuodessa syntyvän jätteen määrää Pirkanmaan jätehuollon raportoimaan jätemäärään, sekajätteestä 66 % syntyy yliopiston omassa toiminnassa ja 34 % ravintoloiden toiminnassa. Biojätteestä 29 % syntyy yliopiston omassa toiminnassa ja 71 % ravintoloiden toiminnassa. Vuonna 2013 yliopiston Tampereen kampuksilla syntyi noin kg erilaisia jätteitä 3. Seuraavassa kuvataan tarkemmin yliopistolla syntyviä jätejakeita ja niiden määriä vuonna Keräyspaperi ja pahvi Keräyspaperin ja pahvin määrät ovat arvioita, jotka perustuvat joka toinen vuosi yliopistolla tehtävään seurantaan. Seuranta tehtiin keväällä ja sen perusteella yliopistolta toimitetaan keräykseen vuodessa noin kg värillistä keräyspaperia, kg valkoista toimistopaperia sekä kg pahvia. Keräyspaperin ja pahvin määrät kasvoivat hieman vuoden 2010 seurantaan verrattuna. Sekajäte eli lajittelematon jäte Vuonna 2013 yliopiston toiminnasta sekä yliopistolla toimivista ravintoloista syntyi lajittelematonta jätettä eli sekajätettä kg, mikä on 46 % kaikesta seurannassa mukana olevasta jätteestä. Jätteen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna ( kg) ja palasi vuoden 2011 tasolle ( kg). Vuonna 2012 jätteen määrää lisäsivät keskustakampuksen tilajärjestelyistä aiheutuneet muutot ja siivoukset. Verrattaessa vuoden 2013 sekajätteen määrää vuoteen 2011 on kuitenkin huomioitava, että vuoden 2011 jätemäärissä ei ole mukana Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksen eikä normaalikoulun alakoulun jätemääriä. Sekajätteen määrää on laskenut tasaisesti viimeiset viisi vuotta lukuun ottamatta vuotta 2012 (Kuvio 3). 3 Jätemäärien tilastoinnissa ovat yhdyskuntajätteen osalta mukana kokonaan yliopiston käytössä olevat kiinteistöt sekä Nekalan koulu. Tietosuojattavan jätteen osalta mukana ovat yliopiston kaikki toimipisteet lukuun ottamatta Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksia ja rokotetutkimuksen toimipisteitä. Vaarallinen jäte on tilastoitu keskusta- ja Kaupin kampuksen osalta. 4 Vuoden 2012 jäteseuranta siirrettiin keväälle 2013, koska keskustakampuksen ja Hämeenlinnan muutoista aiheutunut jätemäärä olisi vääristänyt seurannan tuloksia ja vaikeuttanut vertailua aiempiin vuosiin.

9 ,0 Sekajäte (kg) , , , , , ,0 0, Kuvio 3. Sekajätteen määrän (kg) kehitys Hyötyjätteet Vuonna 2013 biojätettä syntyi kg, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2012 ( kg). Keräyskartonkia saatiin talteen kg. Se on 13,9 % enemmän kuin vuonna Keräyskartongin määrän kasvua selittää Nekalan koulun keittiön lisääminen seurantaan syksyllä Pienmetallia kerättiin yliopiston ravintoloista talteen kg. Pienmetallin määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Myös pienmetallin määrän kasvu selittyy Nekalan koulun keittiön lisäämisellä seurantaan. Keräyslasia syntyi kg (1.700 kg vuonna 2012). Keräyslasia syntyy ravintoloiden toiminnassa varsin vähän ja vuosittaiseen määrään vaikuttaa tyhjennyksen osuminen loppu- tai alkuvuoteen. Vaarallinen jäte, tietosuojattava jäte, paristot sekä puu- ja metallijäte Vaarallisen jätteen, tietosuojattavien jätteiden sekä puu- ja metallijätteen määristä yliopisto saa tarkat määrät jätteen vastaanottajilta. Vuonna 2013 vaarallista jätettä syntyi lääketieteellisessä opetus- ja tutkimustoiminnassa kg (1.900 kg vuonna 2012). Tietosuojattavaa paperia hävitettiin kg (-58 % vuoteen 2012 verrattuna) ja tallenteita noin 700 kg (-76 %). Sähkö- ja elektroniikkaromuakin kertyi reilut kg (-47 %). Tietosuojattavaa jätettä syntyi poikkeuksellisen paljon vuonna 2012 johtuen keskustakampuksen tilajärjestelyistä sekä opettajankoulutuksen siirtymisestä Hämeenlinnasta Tampereelle. Paristoja toimitettiin yliopistolta keräykseen 119 kg. Lisäksi pienistä remonteista, poistetuista kalusteista ja puutyöluokista syntyvää puujätettä kertyi kg ja metalliromua kg. Jätehuollon kehittäminen Yliopiston Kaupin kampuksella sijaitsevissa vuokratiloissa lisättiin energiajätteen lajittelua syksyllä Energiajakeen keräys lisättiin Finnmedi 2 kiinteistöön. Finnmedi-kiinteistöjen jätemäärät eivät ole mukana yliopiston seurannassa, koska kiinteistöissä on yliopiston lisäksi myös muita vuokralaisia ja jokaisen vuokralaisen jätteet toimitetaan samaan jätepisteeseen. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy teetti kesällä selvityksen yliopistojen jätehuollon nykytilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Tampereen yliopistoa koskevassa selvityksessä esiin tuodut asiat koskivat lähinnä energiajakeen käyttöönottoa tai lajitteluastioiden mitoituksia, sillä joissakin jätepisteissä on varattu reilusti tilaa esimerkiksi biojätteelle. Raportti käsiteltiin SYK Oy:n, yliopiston ja

10 10 TAY-Palveluiden yhteisessä kiinteistönhoitokokouksessa. Kokouksessa todettiin, että ehdotetut muutokset eivät toistaiseksi ole tarpeellisia Tampereen yliopiston kampuksilla. Matkustaminen ja liikenne Lentoliikenteen CO2-päästöt Yliopiston lentomatkoista aiheutui kg hiilidioksidipäästöjä vuonna Vuonna 2012 päästöt olivat kg, joten lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöjen määrä kasvoi 13 % edellisestä vuodesta. Kotimaan lentojen osuus päästöistä oli kg ( kg vuonna 2012) ja ulkomaanlentojen osuus kg ( kg vuonna 2012). Kestävän kehityksen ohjelmassa on tavoitteena, että talouspalvelut tekee ehdotuksen lentomatkoista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista. Asiasta on keskusteltu ja kuultu yhden yrityksen esitys kompensoinnista, mutta se ei ole toistaiseksi johtanut toimenpiteisiin. Kevyenliikenteen edistäminen Yliopiston asiointipyörät vaihdettiin kesällä uusiin Suomessa valmistettuihin Jopo-pyöriin. Vihreitä Jopoja on kaikilla kolmella kampuksella yhteensä kymmenen kappaletta ja niitä voivat lainata sekä henkilökunta että opiskelijat arkipäivän aikana tapahtuvaa asiointia varten. Yliopistolla oli joukkue valtakunnallisessa pyöräilyn kilometrikisassa sekä talvella että kesällä. Kesällä järjestettyyn kisaan osallistuneiden kesken arvottiin syksyllä kaksi hierontalahjakorttia. Yliopisto, Tamy ja Tampereen polkupyöräilijät järjestivät pyöräilytapahtuman keskustakampuksella Tapahtumassa myytiin käytettyjä polkupyöriä, tarjottiin ilmaista pyörähuoltoa sekä jaettiin uusia pyöräkarttoja ja tietoa pyöräilystä Tampereen seudulla. Työmatkaliikennekysely Marraskuussa hallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat tekivät yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille työmatkaliikennekyselyn. Kyselyllä kartoitettiin yliopistolaisten kulkutapoja sekä pyydettiin kehittämisehdotuksia kevyen- ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Kyselyn tulokset valmistuivat joulukuussa ja niiden käsittely siirtyi vuodelle 2014.

Kestävän kehityksen raportti 2016

Kestävän kehityksen raportti 2016 Kestävän kehityksen raportti 2016 Merkittävimmät toimenpiteet Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Tampere3 korkeakoulujen yhteiseksi Kestävän kehityksen tutkimusverkosto SuDeNet perustettiin Kaupin kampuksen

Lisätiedot

Kestävän kehityksen raportti 2014

Kestävän kehityksen raportti 2014 Kestävän kehityksen raportti 2014 2 Johdanto Tampereen yliopisto kokoaa tietoa yliopiston toiminnasta, tunnusluvuista ja tapahtumista vuosittain julkaistavaan vuosikatsaukseen. Tässä raportissa kerrotaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012

LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 LASSILA & TIKANOJA OY Suomalaisten kierrätysasenteet ja jätteiden lajitteluhalukkuus 2012 I N N O L I N K R E S E A R C H O Y T A M P E L L A N E S P L A N A D I 2, 4. k r s, 3 3 1 0 0 T A M P E R E F

Lisätiedot

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen

Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset. Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Harjoituksia 2013 oikeat vastaukset Jätteiden lajittelu & jätteiden hyödyntäminen Ristikko Täytä ristikon vaakarivit annettujen vihjeiden avulla. Selvitä pystyriville muodostuva sana. 1. -keräykseen kuuluvat

Lisätiedot

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi

Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset. KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Jätteen energiahyötykäyttö -käytännön vaikutukset KOKOEKO 16.2.2012 Eila Kainulainen Keski-Savon ympäristötoimi Aiempia kokemuksia energiahyötykäytöstä Keski- Savossa Poltettavaa muovijätettä kerättiin

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Ympäristöraportti 2009

Tampereen yliopisto Ympäristöraportti 2009 Tampereen yliopisto Ympäristöraportti 2009 Kuva: Anna-Kaisa Järvelä Sisältö Tiivistelmä... 1 Lukijalle... 2 1 Johdanto... 3 2 Energiankulutus... 5 2.1 Lämmönkulutus...5 2.2 Sähkönkulutus...5 2.3 Toimenpiteet

Lisätiedot

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Laukaan energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Laukaan energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Laukaan energiatase 2010 Öljy 354 GWh Puu 81 GWh Teollisuus 76 GWh Sähkö 55 % Prosessilämpö 45 % Rakennusten lämmitys 245 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Green Office -ympäristöraportti 2011

Green Office -ympäristöraportti 2011 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Green Office -ympäristöraportti 11 Pasilan päätoimipiste

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2016 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 216 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn jätteen määrä ja hyödyntäminen Vuonna 216 sekajätettä kerättiin koko toimialueella 44 37 tonnia.

Lisätiedot

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja

Vantaan Energia Oy. Korson omakotiyhdistys 1.4.2014. Ilkka Reko Myyntijohtaja Vantaan Energia Oy Korson omakotiyhdistys 1.4.2014 Ilkka Reko Myyntijohtaja 1 Asiakasraportoinnilla säästöä Energiapeili Tervetuloa Vantaan Energian Raportointipalveluun! Rekisteröidy palveluun Kirjaudu

Lisätiedot

Tampereen yliopisto Ympäristöraportti 2010

Tampereen yliopisto Ympäristöraportti 2010 Tampereen yliopisto Ympäristöraportti 2010 Sisältö Tiivistelmä... 1 Lukijalle... 2 1 Johdanto... 3 2 Energiankulutus... 4 2.1 Lämmönkulutus...4 2.2 Sähkönkulutus...5 2.3 Toimenpiteet energiankulutuksen

Lisätiedot

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa

Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa Henna Kaunismaa Hämeenlinnan ympäristöjulkaisuja 14 Lähdeviite: Kaunismaa Henna 2011: Selvitys paristojen ja akkujen keräyksestä vähittäiskaupoissa.

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen

Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Yhdyskuntajätteen kierrätyksen ja hyötykäytön lisääminen Tulevaisuuden haasteet jätehuollossa, Joensuun tiedepuisto 24.10.2013 Yhdyskuntajäte Yhdyskuntajäte: vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa,

Lisätiedot

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU

TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU TAVOITTEENA VIHREÄ LIPPU VEIKKOLAN KOULUN KESTÄVÄN KEHITYKSEN TOIMINTAA Arttu 5D KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools ohjelmaa Idea sai alkunsa Tanskassa 1990

Lisätiedot

Ravintola-alan ympäristöasiat

Ravintola-alan ympäristöasiat Ravintola-alan ympäristöasiat Helsingin ympäristökeskus 03.11.2008 Ympäristökouluttaja Erja Mähönen Miljöönääri Oy Erja.mahonen@miljoonaari.fi Miksi? Laki vaatii - esim. jätelaki Hyvä yrityskansalaisuus

Lisätiedot

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi.

Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi. Paikkakunta. 1. Oppilas Etunimi. Sukunimi. Tietokilpailu 2015 Täytä selvällä käsialalla koulun ja joukkueen yhteystiedot. Onnea kilpailuun! Koulun nimi Paikkakunta Joukkue 1. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 2. Oppilas Etunimi Sukunimi Luokka 3.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010

YMPÄRISTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 YMPÄRISTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Tampereen yliopisto 2007 TAMPEREEN YLIOPISTO YMPÄRISTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Rehtori hyväksynyt 16.5.2007 Sisältö Saatteeksi...5 1 Johdanto...6 1.1 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Äänekosken energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Äänekosken energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Äänekosken energiatase 2010 Öljy 530 GWh Turve 145 GWh Teollisuus 4040 GWh Sähkö 20 % Prosessilämpö 80 % 2 Mustalipeä 2500 GWh Kiinteät

Lisätiedot

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi.

www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. www.pori.fi/porinjatehuolto Yhteistyössä ympäristön ja asukkaiden eduksi. Porin kierrätyskeskus Savipajakatu 8, 860 Pori (Tiiliruukki) Asiakaspalvelu: puh. 0 6 56 Avoinna: maanantai tiistai, torstai 9

Lisätiedot

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä

Jäteselviytyjät 2013. Tietokilpailu. Koulun nimi. Paikkakunta. Luokka. Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) pisteet yhteensä / 90 pistettä Jäteselviytyjät 2013 Tietokilpailu Koulun nimi Paikkakunta Luokka Joukkue (jokaisen osallistujan etu- ja sukunimi) 1. 2. 3. pisteet yhteensä / 90 pistettä 1. Ympyröi YKSI oikea vaihtoehto. 1. Miksi jätteitä

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö www.hankinnat.fi 1 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS

TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Kilpailuparin Numero: Kilpailijoiden Nimet: TEHTÄVÄ 7 / KESTÄVÄ KEHITYS Tehtävä tehdään lyijykynällä tälle tehtäväpaperille. Lisäpaperia saa tarvittaessa käyttää, käytetyt lisäpaperit tulee myös palauttaa

Lisätiedot

Green Office -ympäristöraportti 2012

Green Office -ympäristöraportti 2012 Green Office -ympäristöraportti 1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Pasilan toimipiste Esipuhe

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 214 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen jäteyhtiön

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua

Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua Liite 15.12.2008 65. vuosikerta Numero 4 Sivu 6 Suomalaista, turvallista, erilaistettua ja vastuullisesti tuotettua siinä kuluttajien odotuksia tulevaisuuden broilerituotteilta Sari Forsman-Hugg, MTT,

Lisätiedot

Maailman muuttamisen välineitv. lineitä tieto, taito ja asenne. Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa

Maailman muuttamisen välineitv. lineitä tieto, taito ja asenne. Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa Maailman muuttamisen välineitv lineitä tieto, taito ja asenne Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa Kestävän n kehityksen edistäminen on tärkeää,, sillä ihmiskunta käyttk yttää luonnonvaroja

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Jaana Romppainen Ympäristövastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Jätteiden lajittelu Kierrättäminen Ympäristöopas Ympäristökilpailu

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2010, 3. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 35 prosenttia tammisyyskuussa Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

Jätteiden syntypaikkalajittelun seurantaindikaattorit

Jätteiden syntypaikkalajittelun seurantaindikaattorit Jätteiden syntypaikkalajittelun seurantaindikaattorit Lahden tiedepäivä 29.11.2011 Pirjo Korhonen Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Lahden keskus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa analysoidaan

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista)

Työkalu WWF:n Green Office -vuosiraportointia varten (pohjatietoja indikaattoreista) Olennaisena osana Green Office -ympäristöjärjestelmää on vuosittain keväisin suoritettava vuosiraportointi. Raportointia varten jokaisen organisaation on valittava vähintään kolme kulutustaan kuvaava muuttujaa,

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT

LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE. Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT LEIRITOIMINNAN YMPÄRISTÖKÄSIKIRJA YMPÄRISTÖTOIMINTOJEN KARTOITUSLOMAKE Järjestävä taho Leirin nimi Vierailun ajankohta 1. LEIRIN PERUSTIEDOT Osallistujamäärä alle 20 Leirialue nimi (leiriläiset) 2050 koko

Lisätiedot

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos

Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Yhdyskuntajätteen käsittelytaksan ja järjestetyn jätteenkuljetuksen kuljetustaksan muutos Tela 17.4.2012 Valmistelija: Kuntatekniikka, rakennuspäällikkö Risto Lehtonen, puh. 234 4384 Jätelain mukaan jätehuollosta

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy Pirkanmaan Jätehuolto Oy 17 osakaskuntaa omistavat yhtiön asukaslukujensa mukaisessa suhteessa yhtiö toimii omakustannusperiaatteella n. 60 työntekijää Jätehuollon työnjako Pirkanmaan

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013

Jätteen hyödyntäminen tehostuu. Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu 21.5.2013 Jätteen hyödyntäminen tehostuu Info jätevoimalasta lähialueiden asukkaille Länsimäen koulu Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n jätehuolto Ruskeasannan Sortti-asemasta ympäristöä säästävä Toimipisteet

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14

Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Kestävän kehityksen vuosipolku 2013-14 Ympäristöraadin koulutuspäivä Kokoonnuimme syyskuussa alakoululla, jolloin ylä-ja alakoulun raatilaisilla oli mahdollisuus tutustua Iltapäivällä yläkoulun raati kävi

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI

LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI Hallitus 51 24.04.2015 LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGINHALLITUKSELLE VALTUUSTOALOITTEESTA KIERRÄTYKSEN EDISTÄMISEKSI 994/00.02.023.0230/2015 Hallitus 51 Esittelijä Toimialajohtaja Petri Kouvo Valmistelija

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä

Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Jätemäärien laskenta yrityksessä ja yhteisössä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Raportit ja

Lisätiedot

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K)

Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) Kestävä kehitys kirjastoissa (3K) kysely 1.-10.2.2012 Suomen yleisille kirjastoille ekologisen kestävyyden tilasta Leila Sonkkanen Suunnittelija Helsingin kaupunginkirjasto grafiikka Jouni Juntumaa Erikoissuunnittelija

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012

Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi - KUKKO 2012 Kestävä kehitys - Hyvä ympäristö ja hyvä elämä - seminaari 29.8.2012 Sari Kemppainen, HSY:n jätehuolto 30.8.2012 HSY Helsingin

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus

Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Elintarvikeketjun ympäristövastuun raportin julkaisutilaisuus Säätytalo Päivittäistavarakauppa ry Toimitusjohtaja 1 Elintarvikeketjun ympäristövastuu ja asiakastoiminnan haasteet Tuoteturvallisuus (Suomessa)

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2008. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2008 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton energiaryhmän työtä EU:n IEE-ohjelman tuella Energiatoimistoa

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Ympäristökoulutus. Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Ympäristökoulutus. Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Ympäristökoulutus Henna Toivanen Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Sisältö JYYn ympäristösektori Ympäristövaliokunta Ympäristökilpailu Ympäristöasiat ainejärjestön

Lisätiedot

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa

Lajittelukortit. Ohjeet: ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU HEHKULAMPPU PILAANTUNUT RUOKA. keräysastiakortit riviin pöydälle. jätekortin oikeaksi katsomaansa ENERGIANSÄÄSTÖLAMPPU 02 Lisätietoja lajittelusta: www.kierratys.info 3. Kukin osallistuja lajittelee vuorotellen jätekortin oikeaksi katsomaansa keräysastiaan. 4. Lopuksi tarkastetaan yhdessä ratkaisukortista

Lisätiedot

Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008. Ulla Rehell, Kesko Oyj

Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008. Ulla Rehell, Kesko Oyj Kaupan yhteiskuntavastuu Elintarvikeketjun päättäjien visio- ja uutispäivä 20.11.2008 Ulla Rehell, Kesko Oyj Sivu 2 Lähde: BIO IS Sivu 3 Lähde: BIO IS Sivu 4 Kauppa on paikallista palvelutoimintaa 45,5

Lisätiedot

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta

Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Ajankohtaista HSY:n jätehuollosta Isännöitsijöiden koulutustilaisuus Kierrätys tehostuu, hyötykäyttö paranee, Lasi, Metalli ja Kartonki Lasin, metallin ja kartongin kierrätys tehostuu Uudet jätehuolto

Lisätiedot

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon?

Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry. Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Esko Meloni, JLY-Jätelaitos ry Ratkaiseeko jätteenpolttolaitos pohjoisen jätehuollon? Sisältö Yhdyskuntajätteet ja niiden käsittely Kierrätyksestä Jätteenpolton kehitys Suomessa Jätevoimala ja rinnakkaispoltto

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014

MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 MUN TALOUS -HANKE 2014 / KYSELYN KOONTI JULKAISUVAPAA 14.7.2014 Mun talous -hanke teetti toukokuussa 2014 kyselyn porilaisilla toisen asteen opiskelijoilla (vuonna -96 syntyneille). Kyselyyn vastasi sata

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi

Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi 11.10.2012 Käytännön ratkaisuja jätehuollon ilmastovaikutusten vähentämiseksi Juha-Heikki Tanskanen Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy Jätehuolto ja ilmastonmuutos (vuosi 2010, lähde Tilastokeskus) Suomen khk-päästöt:

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa

Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Kokonaisvaltainen energiahallinta Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kiinteistökannassa Aki Havia 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari 2017 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 4.10.2017 Rakennusten energiaseminaari

Lisätiedot

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella

Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 2013 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon ja yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 213 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Järjestettyyn jätehuoltoon liittyminen Jätehuollon asiakasrekisteriin kirjatut

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 6336/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2017 1 (1) 15 Asianro 6336/11.03.00/2017 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt ajanjaksolla 1990-2016 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen

Lisätiedot

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015

Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Kierrätys ja kompostointi 21.11.2015 Anne Silver Jäteneuvoja Porin kaupungin ympäristövirasto Jätehuollon etusijajärjestys (kuluttajalle) Vähennä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta Korjaa, tuunaa,

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä

Ympäristö ja terveys. Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä Ympäristö ja terveys Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 13.11.2009 Eija Enberg 2 13.11.2009 Eija Enberg 3 Ympäristötyön ohjaus Työ aloitettu 1998, ISO 14001 pohjana Ympäristökäsikirja Ympäristötyöryhmä

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014

HSY:n jätehuollon vuositilasto 2014 HSY:n jätehuollon vuositilasto 214 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Lisätiedot

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska

Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsinki hiilineutraaliksi jo 2035? Millä keinoin? Petteri Huuska Helsingin päästötavoite kiristyy Helsingin kokonaispäästötavoite tiukentunut jatkuvasti 0 % 1990-2010 (2002) -20 % 1990-2020 (2008) -30

Lisätiedot

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu

Vihreä lippu. Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu Vihreä lippu Käytännöllinen ja tehokas ympäristökasvatuksen työkalu KANSAINVÄLINEN ECO-SCHOOLS -OHJELMA Vihreä lippu on osa kansainvälistä Eco-Schools -ohjelmaa Eco-Schools -ohjelman kattojärjestö on Foundation

Lisätiedot

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja

Tietoja yrityksestä. Keskeisiä tunnuslukuja 85 LOMAKE Päivämäärä Nimi ja osoite: Kestävän kehityksen ohjelma 31.1.2010 Tietoja yrityksestä Vuokrataloyhtiö Oy Kiinteistökatu 10 A, 00000 ASUNTOLA erk ki KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA JAYMPÄRISTÖOHJELMA

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Energiankulutus ja rakennukset Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 2.11.2016 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013

Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista. Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Valtioneuvoston periaatepäätös innovatiivisista cleantech -hankinnoista Juho Korteniemi Cleantechin strateginen ohjelma 11.4.2013 Yleistä Periaatepäätös saatavilla www.tem.fi/cleantech Valmistelun päävastuussa

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 1 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 1/2013 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan ketjujen näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot