Kestävän kehityksen raportti 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen raportti 2013"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen raportti 2013 Tässä raportissa esitetään tiedot Tampereen yliopiston kestävän kehityksen ohjelmassa määritellyistä kestävän kehityksen mittareista sekä ohjelman tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2013 loppuun mennessä. Vuonna 2013 merkittävin kestävän kehityksen toimenpide oli monitieteisen kestävän kehityksen opintokokonaisuuden käynnistyminen. Valinnainen opintokokonaisuus on avoin kaikille yliopiston opiskelijoille. Kokonaan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen kokonaisenergiankulutus pysyi edellisen vuoden tasolla. Paperinkulutus väheni hieman ja ympäristömyötäisten hankintojen sekä tuotteiden valikoima kasvoi. Sekajätteen määrä jatkoi laskua ja lajiteltujen hyötyjätteiden määrä kasvoi. Vuoden aikana järjestettiin useita yliopiston ympäristövaikutuksiin ja vastuullisuuteen liittyviä tapahtumia. Yliopiston ympäristöryhmän toimikausi päättyi ja kestävän kehityksen ohjelman seuranta siirtyi kestävän kehityksen työryhmälle Uudessa työryhmässä ovat edustettuina kaikki tieteenalayksiköt, erillisyksiköt sekä yliopistopalvelut. Opiskelijoilla on edustaja työryhmässä ja lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä ja TAY-Palvelut Oy:llä on kummallakin edustaja työryhmässä. Kestävän kehityksen työryhmän kokoonpano löytyy Ekokampuksen sivuilta (www.uta.fi/ekokampus).

2 2 Kestävä kehitys opetuksessa Kestävän kehityksen opetuksen integrointia korkeakoulujen opetussuunnitelmiin tuottanut pohjoismainen ESDAN-hanke päättyi keväällä Hankkeen tuella yliopistossa kartoitettiin kestävää kehitystä edistävä opetus ja merkittiin kestävän kehityksen tematiikkaa sisältävät opintojaksot yliopiston opintosuunnitelmiin. Opetussuunnitelmasta saa listauksen kestävän kehityksen strategisella teemalla merkityistä opintojaksoista. Tämä listaus pysyy kuitenkin samana koko opetussuunnitelmakauden. Yliopistolla ei toistaiseksi ole menetelmää, jolla voisi seurata vuosittaista kestävän kehityksen opetustarjontaa. Kestävän kehityksen strategisella teemalla merkityistä opintojaksoista koottiin hankkeen ohjausryhmän ja yksiköiden yhteistyöllä kestävän kehityksen opintokokonaisuus, joka käynnistyi Opintokokonaisuus on monitieteinen 25 opintopisteen laajuinen ja se sisältää myös muutamia englanninkielisiä opintojaksoja. Kokonaisuudesta vastaa Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus löytyy osoitteesta: Kukin ESDAN-hankkeessa mukana ollut korkeakoulu laati oman prosessin kestävää kehitystä edistävän opetuksen integroimiseksi opetussuunnitelmiin. Tampereen yliopiston prosessia käsiteltiin opetusneuvostossa Sitä esiteltiin myös pohjoismaisessa NSCN-verkoston seminaarissa Aalto-yliopistossa sekä ESDAN-hankkeen päätösseminaarissa Novia Yrkeshögskolanissa Tampereen yliopiston prosessi kestävää kehitystä edistävän opetuksen integroimiseksi opetussuunnitelmiin löytyy osoitteesta: st%c3%a4%20edist%c3%a4v%c3%a4n%20koulutuksen%20prosessi_2013.pdf Keväällä 2013 käynnistyi kestävän kehityksen käytäntöjä -opintojakson suunnittelu. Opintojakson tavoitteena on käytännönläheinen tutustuminen kestävän kehityksen haasteisiin ja se on kestävän kehityksen opintokokonaisuuden valinnainen opintojakso. Kestävän kehityksen käytäntöjä -opintojaksoon rakennettiin viisi teemaa: kuluttaminen ja kierrätys, jätteenkäsittely, luontosuhde, ruoka ja kauppa sekä energia ja liikkuminen. Opintojakson osaamistavoitteena on, että opiskelijassa syntyy kiinnostus kestävään elämäntapaan sekä valmius osallistua, vaikuttaa ja toimia yhdessä erilaisten ihmisten kanssa ja, että opiskelija osaa toimia tavoitteellisesti kestävää kehitystä edistävien ratkaisujen löytämiseksi. Rehtori asetti ohjausryhmän suunnittelemaan ja tukemaan Global Health and Development -ohjelman perustamista. Ohjausryhmän tehtävänä oli tehdä esitys Global Health and Development -ohjelman organisoitumisesta, ohjelman piiriin luettavan monitieteisen tutkimuksen organisoimisesta sekä ohjelman piirissä järjestettävästä koulutuksesta eri tieteenalayksiköissä ja niiden kanssa. Global Health and Development -ohjelman tavoitteena on globaaliin terveyteen ja kehitykseen liittyvän monitieteisen opetuksen ja tutkimuksen lisääminen ja koordinointi yhteistyössä tieteenalayksiköiden kanssa. Opetusneuvostossa käsiteltiin kestävää kehitystä edistävän opetuksen tilannetta ja ajankohtaisia asioita Kestävä kehitys tutkimuksessa Ympäristöryhmä käynnisti keskustelun kestävän kehityksen tematiikan nostamisesta esiin Tampereen yliopistossa tehtävässä tutkimuksessa. Tutkimukselle kestävän kehityksen ohjelmassa esitettyjä tavoitteita käsiteltiin tutkimusneuvostossa Tavoitteiden toimeenpanossa ei kuitenkaan edistytty vuonna 2013, mutta tutkimuksen kehittämispäällikkö ja ympäristökoordinaattori sopivat asian käsittelyn jatkamisesta vuonna 2014.

3 3 Kestävä kehitys arkikäytännöissä Taloudellinen kestävä kehitys Kestävät hankinnat ja materiaalinkulutus Yliopisto tekee hankinnoistaan valtaosan valtion yhteishankintayksikkö Hanselin puitesopimusten kautta. Vuonna 2013 kaikista yliopiston Hansel-hankinnoista ympäristöystävällisten hankintojen osuus oli 79 %. Vuonna 2012 osuus oli 70 %, joten ympäristöystävällisten hankintojen osuus kaikista Hanselhankinnoista kasvoi 9 prosenttiyksikköä. Hansel määrittelee ympäristöystävälliseksi hankinnaksi hankinnan, jossa ympäristönäkökohdat on huomioitu joko hankintatarpeen määrittelyssä, hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä, soveltuvuusvaatimuksissa, vertailukriteerinä, sopimusehdoissa tai kaikissa edellä mainituissa kohdissa. Yliopisto teki ympäristöystävällisiä Hansel-hankintoja seuraavissa kategorioissa: - Ajoneuvo- ja kuljetushankinnat - Energiahankinnat - IT-laitehankinnat, IT-palveluhankinnat ja tietoliikennehankinnat - Matkustuksen hallinta - Materiaali- ja kiinteistöhallinnan hankinnat - Organisaation ja henkilöstön kehittäminen - Talouden hallinta - Toimistohankinnat Kopiopaperin kulutus ja keskusvaraston tuotevalikoima Valkoisen kopiopaperin kulutus laski hieman vuonna Yliopiston yksiköt hankkivat keskusvarastolta valkoista A4 kopiopaperia yhteensä riisiä, mikä oli 385 riisiä vähemmän kuin vuonna Kulutus henkilötyövuotta kohden pysyi edellisen vuoden tasolla ja oli 9,5 riisiä/henkilötyövuosi. Jos yliopiston käyttämien A4 arkkien kulutusta verrataan Tampereen maamerkkiin Näsinneulaan, olisi vuonna 2013 kulutetuista arkeista saanut melkein kuusi Näsinneulan korkuista pinoa. Valkoisen A4- kokoisen kopiopaperin kulutus on laskenut vuodesta 2004 lähtien (Kuvio 1). Paperinkulutuksen lasku näkyy myös kansioiden hankintamäärissä (Kuvio 2) Riisiä Kuvio 1. Kopiopaperinkulutus riiseinä

4 Kuvio 2. Keskusvarastolta ostetut A4 kokoiset mapit (kpl) Keskusvarasto tarkisti tuotevalikoimansa kesällä ja lisäsi samalla ympäristöystävällisten tuotteiden valikoimaa. Uusia ympäristömyötäisiä tuotteita valikoimassa ovat esimerkiksi kierrätysmateriaalista valmistetut hiirimatot, kompostoituvat ja biohajoavat kertakäyttöastiat, sähköisesti kiinnittyvät viestilaput sekä biohajoavat mikrokuituliinat. Ekotuotteiden osuus (271 tuotetta) keskusvaraston tuotevalikoimasta (694 tuotetta) on 39 %. Kaupin kampuksella B-rakennuksen aulaan lisättiin kirjojen kierrätyshylly. Kestävän kehityksen huomioiminen kilpailutuksissa ja hankkeissa Keväällä 2013 tehdyssä Tampereen yliopiston normaalikoulun ravintolapalveluiden kilpailutuksessa edellytettiin, että kahvion valikoimassa tulee olla eettisen kaupan kahvia ja teetä. Tarjouspyynnössä edellytettiin, että valittava palveluntuottaja tarjoaa valikoimassaan eettisesti tuotettua kahvia ja teetä. Syksyllä 2013 käynnistyi yliopiston liikelahjojen ja jakotuotteiden kilpailutus. Yhtenä vertailukriteerinä toimittajan valinnassa käytettiin tarjottujen tuotteiden ekologisuutta. Lisäksi hankinnan kuvauksessa painotettiin, että yliopiston arvoihin kuuluvat eettisyys, vastuullisuus ja kestävä kehitys, joita myös yliopiston antamien tuotteiden tulee tukea. Kaupin kampuksen Arvo 2 rakennuksen suunnittelu jatkui vuonna Rakennuksen suunnittelussa käytetään kansainvälistä BREEAM-ympäristösertifikaattia. Finnmedi 2 ja 3 kiinteistöissä kiinteistönomistaja teki selvityksiä, joiden tavoitteena on saada kiinteistöille kansainvälinen LEED-ympäristösertifikaatti. Sosiaalis-kulttuurinen kestävä kehitys Opiskelijakysely Yliopiston kolmannen ja viidennen vuoden opiskelijoille suunnatussa opiskelijakyselyssä tiedusteltiin toisen kerran kestävän kehityksen edistämisestä yliopistolla. Kyselyssä oli kaksi väittämää: Yliopistolla on huomioitu kestävän kehityksen periaatteita sekä Opinnoissa on käsitelty kestävän kehityksen periaatteita. Vastausvaihtoehdot olivat: Pitää erittäin hyvin paikkansa, pitää hyvin paikkansa, pitää huonosti paikkansa, pitää erittäin huonosti paikkansa ja ei koske minua.

5 5 Kyselyyn vastanneista kolmannen vuoden opiskelijoista 46 % oli sitä mieltä, että väite Yliopistolla on huomioitu kestävän kehityksen periaatteita pitää hyvin tai erittäin hyvin paikkansa (40 % vuonna 2012). Viidennen vuoden vastaajista tätä mieltä oli 36 % (35 % vuonna 2012). Kyselyyn vastanneista kolmannen vuoden opiskelijoista 58 % (49 %) ja viidennen vuoden opiskelijoista 59 % (63 %) oli sitä mieltä, että väite Opinnoissa on käsitelty kestävän kehityksen periaatteita pitää huonosti tai erittäin huonosti paikkansa. Kummassakin ryhmässä 21 % vastaajista oli sitä mieltä, että väite pitää kohtalaisesti paikkansa (vuonna 2012 noin neljännes kummassakin ryhmässä). Ei koske minua -vaihtoehdon valitsi 14 % kolmannen vuoden vastaajista ja 15 % viidennen vuoden vastaajista. Kestävän kehityksen opintokokonaisuus käynnistyi vuoden 2013 alussa. Opiskelijakysely toteutettiin keväällä, jolloin vastaajilla ei välttämättä ollut vielä tietoa kestävän kehityksen opintokokonaisuudesta. Yhtäältä ne vastaajat, joilla tieto opintokokonaisuudesta oli, voivat tulkita tiedon positiivisesti eli, että kestävää kehitystä on yliopiston opinnoissa aiempaa enemmän. Toisaalta tieto opintokokonaisuudesta voi lisätä vastaajien arvion kriittisyyttä etenkin, jos opintokokonaisuudesta puuttuu oman alan opintojakso. Kysymyksiin vastanneiden määrä pysyi vuoden 2012 tasolla. Tietoa opiskelijakyselystä erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta löytyy osoitteesta: Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen Tampereen yliopistossa toimii myös rehtorin asettama moniammatillinen opiskelijoiden hyvinvointiryhmä, joka järjestää vuosittain uusien opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvät Orientoivat opinnot 2 -tapahtuman. Lisäksi ryhmä järjestää seminaareja ja viestii opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä asioista. Lisätietoa hyvinvointiryhmän toiminnasta löytyy osoitteesta: Vuonna 2013 Orientoivat opinnot 2 järjestettiin aiemmista vuosista poiketen tunnin mittaisena luentona ja osallistujille jaettiin sen lisäksi tietoa muistitikuilla. Tikulla oli esitys myös kestävän kehityksen edistämisestä yliopistolla. Kansainvälisten opiskelijoiden orientoivissa opinnoissa oli esitys kestävän kehityksen edistämisestä kevät- ja syyslukukauden alussa. Rehtori asetti keväällä 2013 määräaikaisen työryhmän, jonka tehtävänä on opiskeluympäristön terveyden ja turvallisuuden sekä opiskeluyhteisön hyvinvoinnin seuranta. Ryhmässä on jäseniä yliopistopalveluista, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä sekä ylioppilaskunnasta ja sen toimikausi kestää vuoden 2016 loppuun. Työryhmä käynnisti syksyllä hyvinvointikartoituksen Kaupin kampuksella. Kartoitukseen kuuluvat fyysiset, sosiaaliset ja henkilökohtaiset hyvinvointiin liittyvät olosuhteet ja sen on määrä valmistua keväällä Henkilöstön kehittäminen Henkilöstöpalveluiden järjestämä kestävä työelämä -luentosarja päättyi vuonna 2013 luentoon Kestävä kehittäminen. Lisäksi henkilöstöpalveluissa valmisteltiin suunnitelmaa kestävän työn johtamisesta. Suunnitelman valmistelu jatkuu vuonna Viestintä ja tapahtumat Kestävän kehityksen edistämisestä ja Reilun kaupan korkeakoulusta kerrottiin kansainvälisille opiskelijoille orientoivissa opinnoissa sekä Tampereen yliopistoon henkilökuntavaihtoon saapuneille järjestetyssä tilaisuudessa. Ympäristökoordinaattori esitteli Tampereen yliopiston kestävän kehityksen toimenpiteitä pohjoismaisessa NUAS-konferenssissa Oslossa Yliopisto osallistui vuonna 2013 Earth Hour -tapahtumaan sammuttamalla mainos-, julkisivu- ja opastevalot Päätalosta, Linnasta ja Arvosta. Kaupin kampuksella järjestettiin kierrätystapahtuma Tapahtumassa oli kirpputori, vaihtotori, mahdollisuus tietosuojattavien jätteiden tuomiseen kotoa yliopistolle hävitettäväksi, terveyspiste sekä Reilun kaupan kahvi- ja teetarjoilu.

6 6 Tamyn ympäristöpäivien yhteydessä Ekokampus järjesti ilmaisnäytöksen Tavarataivas elokuvasta. Elokuvaa saapui katsomaan noin 200 henkeä Pinni B1100 luentosalin ollessa viimeistä paikkaa myöten täynnä. Seuraavana päivänä, Tamyn ympäristövaliokunta ja Ekokampus järjestivät kierrätystapahtuman Päätalossa. Tapahtuma oli osa Tamyn ympäristöpäiviä sekä Euroopan jätteen vähentämisen viikkoa. Kierrätystapahtumassa oli kirpputori sekä mahdollisuus tuoda kotoa mm. tietosuojattavia materiaaleja yliopiston kautta hävitettäväksi. Lisäksi yliopiston kierrätyshuone tyhjennettiin ja tavarat koottiin pääaulaan vapaasti otettavaksi. Päivän päätteeksi jäljellä olevat tavarat lahjoitettiin Nekalan kierrätyskeskukselle. Yliopistolla suunniteltiin vuoden aikana konferenssipalveluita ja työryhmässä käsiteltiin myös kestävän kehityksen näkökulmia konferenssien järjestämisessä. Viihtyisät kampukset Yliopiston kasvillisuusesittelyä varten laadittiin uusi kartta ja sijoitettiin 22 uutta kasvikylttiä keskustakampuksen maastoon. Kartan avulla voi tutustua keskustakampuksen kasvillisuuteen, kampukselle istutettuihin muistopuihin sekä kampusviljelyyn. Toukokuussa Floran päivänä oli mahdollisuus osallistua opastetulle keskustakampuksen kasvillisuuskierrokselle. Kansleri Krista Varantola istutti omenapuun Päätalon D-osan viereiselle nurmialueelle Lisäksi kampusviljelyä varten hankittiin uudet viljelylaarit. Reilun kaupan korkeakoulu -toiminta Reilun kaupan korkeakoulun kannatustyöryhmä käynnisti kevätlukukauden alussa kahvipussihaasteen. Kampanjan avulla yliopistolla kerättiin kahvipusseja lahjoitettavaksi keväällä 2014 kansalaisopisto Ahjolalle ja Nekalan maahanmuuttajatyöpajalle. Kahvipussihaasteella viestittiin samalla Reilun kaupan korkeakoulusta. Avoimien ovien tapahtumassa järjestettiin Reilun kaupan kahvi- ja teetarjoilu sekä kerrottiin Reilun kaupan korkeakoulusta. Toukokuun 3. päivä Reilu kauppa ry ja yliopisto järjestivät Reilun kaupan korkeakoulu -tapaamisen. Reilun kaupan korkeakoulu oli esillä yliopiston avajaisissa 3.9. Avajaispäivän aikana Reilun kaupan yliopistotuotteita myytiin tarjoushintaan ja esittelypisteellä järjestettiin arvonta, jossa palkintoina oli Reilun kaupan yliopistotuotteita.

7 7 Tamyn kaupunkisuunnistuksessa oli Reilun kaupan korkeakoulu rasti, jossa joukkueet keksivät iskulauseita tai mietelauseita Reilun kaupan korkeakoulusta sekä asettuivat joukkueena valokuvaan keksimänsä tekstin kanssa. Tapahtumasta saatiin hauskoja kuvia Reilun kaupan korkeakoulusta viestimiseen. Reilun kaupan viikolla yliopistossa järjestettiin Eettistä elektroniikkaa -koulutus. Koulutus oli suunnattu erityisesti yliopiston tietohallinnon lähituelle, mutta se oli avoin kaikille kiinnostuneille. Kouluttajana oli Anna Härri Eettisen kaupan puolesta ry:stä. Lisäksi viikon aikana viestittiin Reilun kaupan korkeakoulusta yliopiston sisäisissä viestintäkanavissa ja yliopiston ravintoloissa oli esillä tietoa Reilusta kaupasta. Tampereen yliopistolla kuvattiin Reilun kaupan korkeakoulu video syksyllä Video on katsottavissa osoitteessa: Ekologinen kestävä kehitys Energiankulutus Yliopiston energiankulutusta seurataan kuukausittain pidettävissä kiinteistönhoitokokouksissa. Kiinteistöjen energiankulutus vaihtelee vuosittain monesta syystä ja siksi energiankulutusta on tarkasteltava pidemmältä ajalta sekä otettava huomioon kiinteistöjen käytössä tapahtuneet muutokset. Syksyllä 2012 yliopiston käytössä olevat tilat vähenivät m 2. Vuonna 2013 energiankulutuksen seurannan haasteena oli useiden kiinteistöjen lämmönkulutuksen etäluennan katkeaminen vuonna Tämän vuoksi kulutuksen ajantasainen seuraaminen EnerKeyseurantaohjelman avulla ei ollut mahdollista. Kulutusseuranta saatiin kuntoon vuoden 2014 alussa ja myös historiatiedot täydennettiin seurantaohjelmaan takautuvasti. Seuraavassa tarkastellaan erikseen yliopiston sähkö- ja lämpöenergian kulutusta vuonna Sähkönkulutus Kokonaan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen sekä Biolääketieteellisen teknologian yksikön sähkönkulutus oli vuonna 2013 yhteensä MWh, mikä on saman verran kuin vuonna Kiinteistöjen yhteenlaskettu sähkön ominaiskulutus 2 vuonna 2013 oli 21,4 kwh/m 3 ja vuonna ,7 kwh/m 3. Yliopiston isojen kiinteistöjen kokonaissähkönkulutus pysyi vuonna 2013 edellisen vuoden tasolla. Sen sijaan ominaiskulutus kasvoi vuoteen 2012 verrattuna. Tämä johtuu siitä, että yliopiston käytössä olevat tilat vähenivät m 2 syksyllä 2012, mutta toiminta pysyi ennallaan. Valtaosa yliopiston käyttämästä sähköstä tuotettiin vesivoimalla. Lämmönkulutus Kokonaan yliopiston käytössä olevien kiinteistöjen normeerattu lämmönkulutus oli vuonna 2013 yhteensä MWh. Vuonna 2012 normeerattu lämmönkulutus oli MWh. Vuotta 2012 koskeva normeerattu lämmönkulutus muuttui vuonna 2013, kun lämmitystarvelukujen vertailukausi vaihtui. Vuonna 2013 käyttöön otettiin ilmastollisen vertailukauden keskiarvot. Aiemmin vertailukautena käytettiin vuosien keskiarvoja. Yliopiston käyttämässä EnerKeyraportoinnissa siirryttiin uuden vertailukauden käyttöön tammikuussa Samalla kiinteistöjen normeeratut lämmönkulutushistoriat päivitettiin vuodesta 2006 lähtien, jotta tiedot pysyvät vertailukelpoisina. Näin ollen vuoden 2012 normeerattu lämmönkulutusluku on muuttunut vuoden 2012 Kestävän kehityksen raportista. 1 Sähkönkulutusluvussa on mukana yliopiston laskennallinen osuus myös Nekalan koulun sähkönkulutuksesta. Nekalan koulussa on tiloja myös Tampereen kaupungilla. 2 Ominaiskulutuksella kuvataan kiinteistön sähkönkulutusta yhtä kuutiometriä kohti. Yliopiston kiinteistöjen yhteenlaskettu sähkön ominaiskulutus on laskettu ilman Biolääketieteellisen teknologian yksikön kulutusta. Tämä johtuu siitä, että yksikön puhdastilat kuluttavat paljon sähköä, mikä vääristäisi keskimääräistä ominaiskulutusta.

8 8 Verrattaessa vuoden 2013 normeerattua lämmönkulutusta vuoden 2012 korjattuun lukuun, yliopiston kiinteistöjen lämmönkulutus pysyi lähes ennallaan (-1,8 %). Kiinteistöjen yhteenlaskettu ja normeerattu lämmön ominaiskulutus kuitenkin kasvoi ollen 37,2 kwh/m 3 (34,8 kwh/m 3 vuonna 2012). Ominaiskulutuksen kasvu johtuu siitä, että lämpöä kului lähes edellisen vuoden verran, vaikka yliopiston käytössä olevat tilat vähenivät eli kulutus vertautuu pienempään tilavuuteen. Kiinteistökohtainen tarkastelu osoittaa, että normeerattu lämmönkulutus kasvoi Päätalossa, Linnassa, Virrassa ja Medisiinarinkadun kiinteistöissä. Virran lämmönkulutuksen kasvu johtuu kiinteistön aiempaa tehokkaammasta käytöstä. Linnassa pidetään ilmanvaihtoa tehostetusti päällä lattiatöiden ja sisäilmaongelmien vuoksi, mikä lisää lämmönkulutusta tilapäisesti. B-rakennuksen lämmönkulutuksen nousu johtuu osittain siitä, että lämmönkulutusmittarin tarkistuksessa ilmeni, että mittari on antanut vuosien ajan todellista kulusta alhaisempia lukemia. Päätalon lämmönkulutus kasvoi touko- ja syyskuussa ja kasvua selittänee lämmityskauden jatkuminen keväällä pidempään ja vastaavasti lämmityskauden aikaisempi käynnistyminen syksyllä. Jätteet Yliopiston jätemääriä seurataan joko jätteen vastaanottajien ylläpitämistä raportointiohjelmista tai heidän vuosittain yliopistolle lähettämistään raporteista. Sekajätteen, biojätteen ja hyötyjätteiden seuranta perustuu tyhjennyskertoihin ja astiakokoihin, joten raportoidut kilot näistä jätejakeista ovat arvioita. Jätemäärissä on mukana myös yliopiston tiloissa toimivissa ravintoloissa syntyvä jäte. Yliopisto teettää TAY-Palvelut Oy:llä jäteseurannan joka toinen vuosi. Seurannassa ovat mukana keräyspaperi sekä yliopiston toiminnassa syntyvä sekajäte ja biojäte. Vuoden 2013 jäteseurannasta puuttuvat Virta-kiinteistö ja Tampereen normaalikoulun kiinteistöt (Lounaantie 2 ja Kuokkamaantie 16). Verrattaessa jäteseurannan perusteella yliopiston toiminnasta vuodessa syntyvän jätteen määrää Pirkanmaan jätehuollon raportoimaan jätemäärään, sekajätteestä 66 % syntyy yliopiston omassa toiminnassa ja 34 % ravintoloiden toiminnassa. Biojätteestä 29 % syntyy yliopiston omassa toiminnassa ja 71 % ravintoloiden toiminnassa. Vuonna 2013 yliopiston Tampereen kampuksilla syntyi noin kg erilaisia jätteitä 3. Seuraavassa kuvataan tarkemmin yliopistolla syntyviä jätejakeita ja niiden määriä vuonna Keräyspaperi ja pahvi Keräyspaperin ja pahvin määrät ovat arvioita, jotka perustuvat joka toinen vuosi yliopistolla tehtävään seurantaan. Seuranta tehtiin keväällä ja sen perusteella yliopistolta toimitetaan keräykseen vuodessa noin kg värillistä keräyspaperia, kg valkoista toimistopaperia sekä kg pahvia. Keräyspaperin ja pahvin määrät kasvoivat hieman vuoden 2010 seurantaan verrattuna. Sekajäte eli lajittelematon jäte Vuonna 2013 yliopiston toiminnasta sekä yliopistolla toimivista ravintoloista syntyi lajittelematonta jätettä eli sekajätettä kg, mikä on 46 % kaikesta seurannassa mukana olevasta jätteestä. Jätteen määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna ( kg) ja palasi vuoden 2011 tasolle ( kg). Vuonna 2012 jätteen määrää lisäsivät keskustakampuksen tilajärjestelyistä aiheutuneet muutot ja siivoukset. Verrattaessa vuoden 2013 sekajätteen määrää vuoteen 2011 on kuitenkin huomioitava, että vuoden 2011 jätemäärissä ei ole mukana Hämeenlinnan luokanopettajakoulutuksen eikä normaalikoulun alakoulun jätemääriä. Sekajätteen määrää on laskenut tasaisesti viimeiset viisi vuotta lukuun ottamatta vuotta 2012 (Kuvio 3). 3 Jätemäärien tilastoinnissa ovat yhdyskuntajätteen osalta mukana kokonaan yliopiston käytössä olevat kiinteistöt sekä Nekalan koulu. Tietosuojattavan jätteen osalta mukana ovat yliopiston kaikki toimipisteet lukuun ottamatta Porin ja Seinäjoen yliopistokeskuksia ja rokotetutkimuksen toimipisteitä. Vaarallinen jäte on tilastoitu keskusta- ja Kaupin kampuksen osalta. 4 Vuoden 2012 jäteseuranta siirrettiin keväälle 2013, koska keskustakampuksen ja Hämeenlinnan muutoista aiheutunut jätemäärä olisi vääristänyt seurannan tuloksia ja vaikeuttanut vertailua aiempiin vuosiin.

9 ,0 Sekajäte (kg) , , , , , ,0 0, Kuvio 3. Sekajätteen määrän (kg) kehitys Hyötyjätteet Vuonna 2013 biojätettä syntyi kg, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2012 ( kg). Keräyskartonkia saatiin talteen kg. Se on 13,9 % enemmän kuin vuonna Keräyskartongin määrän kasvua selittää Nekalan koulun keittiön lisääminen seurantaan syksyllä Pienmetallia kerättiin yliopiston ravintoloista talteen kg. Pienmetallin määrä kasvoi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Myös pienmetallin määrän kasvu selittyy Nekalan koulun keittiön lisäämisellä seurantaan. Keräyslasia syntyi kg (1.700 kg vuonna 2012). Keräyslasia syntyy ravintoloiden toiminnassa varsin vähän ja vuosittaiseen määrään vaikuttaa tyhjennyksen osuminen loppu- tai alkuvuoteen. Vaarallinen jäte, tietosuojattava jäte, paristot sekä puu- ja metallijäte Vaarallisen jätteen, tietosuojattavien jätteiden sekä puu- ja metallijätteen määristä yliopisto saa tarkat määrät jätteen vastaanottajilta. Vuonna 2013 vaarallista jätettä syntyi lääketieteellisessä opetus- ja tutkimustoiminnassa kg (1.900 kg vuonna 2012). Tietosuojattavaa paperia hävitettiin kg (-58 % vuoteen 2012 verrattuna) ja tallenteita noin 700 kg (-76 %). Sähkö- ja elektroniikkaromuakin kertyi reilut kg (-47 %). Tietosuojattavaa jätettä syntyi poikkeuksellisen paljon vuonna 2012 johtuen keskustakampuksen tilajärjestelyistä sekä opettajankoulutuksen siirtymisestä Hämeenlinnasta Tampereelle. Paristoja toimitettiin yliopistolta keräykseen 119 kg. Lisäksi pienistä remonteista, poistetuista kalusteista ja puutyöluokista syntyvää puujätettä kertyi kg ja metalliromua kg. Jätehuollon kehittäminen Yliopiston Kaupin kampuksella sijaitsevissa vuokratiloissa lisättiin energiajätteen lajittelua syksyllä Energiajakeen keräys lisättiin Finnmedi 2 kiinteistöön. Finnmedi-kiinteistöjen jätemäärät eivät ole mukana yliopiston seurannassa, koska kiinteistöissä on yliopiston lisäksi myös muita vuokralaisia ja jokaisen vuokralaisen jätteet toimitetaan samaan jätepisteeseen. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy teetti kesällä selvityksen yliopistojen jätehuollon nykytilasta ja mahdollisista kehittämistarpeista. Tampereen yliopistoa koskevassa selvityksessä esiin tuodut asiat koskivat lähinnä energiajakeen käyttöönottoa tai lajitteluastioiden mitoituksia, sillä joissakin jätepisteissä on varattu reilusti tilaa esimerkiksi biojätteelle. Raportti käsiteltiin SYK Oy:n, yliopiston ja

10 10 TAY-Palveluiden yhteisessä kiinteistönhoitokokouksessa. Kokouksessa todettiin, että ehdotetut muutokset eivät toistaiseksi ole tarpeellisia Tampereen yliopiston kampuksilla. Matkustaminen ja liikenne Lentoliikenteen CO2-päästöt Yliopiston lentomatkoista aiheutui kg hiilidioksidipäästöjä vuonna Vuonna 2012 päästöt olivat kg, joten lentomatkustamisen hiilidioksidipäästöjen määrä kasvoi 13 % edellisestä vuodesta. Kotimaan lentojen osuus päästöistä oli kg ( kg vuonna 2012) ja ulkomaanlentojen osuus kg ( kg vuonna 2012). Kestävän kehityksen ohjelmassa on tavoitteena, että talouspalvelut tekee ehdotuksen lentomatkoista aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen kompensoinnista. Asiasta on keskusteltu ja kuultu yhden yrityksen esitys kompensoinnista, mutta se ei ole toistaiseksi johtanut toimenpiteisiin. Kevyenliikenteen edistäminen Yliopiston asiointipyörät vaihdettiin kesällä uusiin Suomessa valmistettuihin Jopo-pyöriin. Vihreitä Jopoja on kaikilla kolmella kampuksella yhteensä kymmenen kappaletta ja niitä voivat lainata sekä henkilökunta että opiskelijat arkipäivän aikana tapahtuvaa asiointia varten. Yliopistolla oli joukkue valtakunnallisessa pyöräilyn kilometrikisassa sekä talvella että kesällä. Kesällä järjestettyyn kisaan osallistuneiden kesken arvottiin syksyllä kaksi hierontalahjakorttia. Yliopisto, Tamy ja Tampereen polkupyöräilijät järjestivät pyöräilytapahtuman keskustakampuksella Tapahtumassa myytiin käytettyjä polkupyöriä, tarjottiin ilmaista pyörähuoltoa sekä jaettiin uusia pyöräkarttoja ja tietoa pyöräilystä Tampereen seudulla. Työmatkaliikennekysely Marraskuussa hallintotieteen tutkinto-ohjelman opiskelijat tekivät yliopiston henkilökunnalle ja opiskelijoille työmatkaliikennekyselyn. Kyselyllä kartoitettiin yliopistolaisten kulkutapoja sekä pyydettiin kehittämisehdotuksia kevyen- ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantamiseksi. Kyselyn tulokset valmistuivat joulukuussa ja niiden käsittely siirtyi vuodelle 2014.

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010

Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 Tampereen yliopiston jätesuunnitelma 2007 2010 TAMPEREEN YLIOPISTO JÄTESUUNNITELMA VUOSILLE 2007 2010 Hyväksytty hallintokeskuksessa 13.12.2007. 2 1. Johdanto Tampereen yliopiston jätesuunnitelma on osa

Lisätiedot

Ympäristöohjelman toteuma 2015

Ympäristöohjelman toteuma 2015 Ympäristöohjelman toteuma 215 Tärkeimmät seurantatiedot SYKEn hiilijalanjälki Virkamatkustaminen Kiinteistöjen energiankulutus ja jätteiden määrä Paperinkulutus ja julkaisut Hankinnat, kiinteistöjen ympäristö-

Lisätiedot

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta

Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Etelä-Savo Vaikuttavuusselvitys pk-yrityksille EcoStart-konsultointipalvelusta Kesäkuu 2013 Anne Matilainen ja Tarinka Ringvall ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Kutsunumero 029 502

Lisätiedot

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen

Jätekeskuksella vastaanotetun yhdyskuntajätteen hyödyntäminen 24.5.216 Yhdyskuntajätteisiin liittyvät tilastot vuodelta 215 Savo-Pielisen jätelautakunnan toimialueella Kerätyn yhdyskuntajätteen määrä ja yhdyskuntajätteen hyödyntäminen Kuopion jätekeskus on kunnallisen

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010

Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2010, 4. vuosineljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 25 prosenttia vuonna 2010 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kivihiiltä käytettiin vuoden 2010 aikana sähkön- ja lämmöntuotannon

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Muuramen energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Muuramen energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Muuramen energiatase 2010 Öljy 135 GWh Teollisuus 15 GWh Prosessilämpö 6 % Sähkö 94 % Turve 27 GWh Rakennusten lämmitys 123 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016

Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden. Vuosiraportti 2016 Julkisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen Vuosiraportti 2016 Hänninen Tapani Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 20.12.2016 1 Sisällysluettelo Johdanto 1. Ekotukihenkilöt ja -toimipisteet 3 2.

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes

Kivihiilen kulutus. Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna , neljäs neljännes Energia 2010 Kivihiilen kulutus 2009, neljäs neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 18 prosenttia vuonna 2009 Kivihiiltä käytettiin vuonna 2009 sähkön- ja lämmöntuotannon polttoaineena 4,7 miljoonaa tonnia

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella

Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Ympärivuotisen opiskelun nykytila korkeakoulujen vastausten perusteella Maija Innola Keskustelutilaisuus ympärivuotisen opiskelun edistämisestä 17.3.2014 Lukukausien parempi hyödyntäminen Lukukaudet tai

Lisätiedot

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Uuraisten energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Uuraisten energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Uuraisten energiatase 2010 Öljy 53 GWh Puu 21 GWh Teollisuus 4 GWh Sähkö 52 % Prosessilämpö 48 % Rakennusten lämmitys 45 GWh Kaukolämpö

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa. Lea Gynther Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat tehtyjen suunnitelmien satoa Lea Gynther Webinaari 21.10.2014 Kurkistus suunnitelma-arkistoon TEM pyytänyt lähettämään tehdyt suunnitelmat Motivaan Voidaan

Lisätiedot

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea

Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea Työmatkaliikkumissuunnitelma kestävä liikkuminen osaksi yrityksen arkea HSL:n ja Motivan työnantajaseminaari 14.3.2013 Päivi Huhtala Tuko Logistics Osuuskunta Päivittäistavarakaupan valikoima-, hankinta-

Lisätiedot

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut

Lajitteluratkaisut eri tiloissa. Kampus- ja tilapalvelut Lajitteluratkaisut eri tiloissa Kampus- ja tilapalvelut Kerättävät jätteet eri tiloissa Nimetty työpiste, jaettu työpiste: paperi, energiajäte Neuvotteluhuoneet: paperi, energiajäte (tarvittaessa biojäte)

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma 18.11.2013 Lappeenrannan ilmasto-ohjelma Seurantaindikaattorien toteutuma vuonna 2012 1 Johdanto Lappeenrannan kaupunginhallitus hyväksyi 28.9.2009 kaupungille laaditun ilmasto-ohjelman. Lappeenrannan

Lisätiedot

Maailman muuttamisen välineitv. lineitä tieto, taito ja asenne. Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa

Maailman muuttamisen välineitv. lineitä tieto, taito ja asenne. Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa Maailman muuttamisen välineitv lineitä tieto, taito ja asenne Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa Kestävän n kehityksen edistäminen on tärkeää,, sillä ihmiskunta käyttk yttää luonnonvaroja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YMPÄRISTÖOHJELMA 2013 2015 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Rehtorin päätös 21.5.2013 Kategoria 1: Toteutus ja koordinointi Tehtävät (vähintään GO-kriteerit) Aikataulu Vastuu(t) Mittari(t) 1.

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä

Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Energia 2009 Kivihiilen kulutus Kivihiilen kulutus 2009, ensimmäinen neljännes Kivihiilen kulutus kasvoi 60 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Kivihiiltä käytettiin vuoden 2009 tammi-maaliskuussa

Lisätiedot

Jyväskylän energiatase 2014

Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän energiatase 2014 Jyväskylän kaupunginvaltuusto 30.5.2016 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto 1.6.2016 Jyväskylän energiatase 2014 Öljy 27 % Teollisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3644/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 (1) 40 Asianro 3644/11.03.00/2016 Kuopion ja Suonenjoen kasvihuonekaasupäästöt: Vuoden 2014 vahvistetut päästöt ja ennakkotieto vuodelta 2015 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Teknologiateollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä teknologiateollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 78 yritystä, jotka koostuvat

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma:

Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Lappeenrannan ilmasto-ohjelma: Seurantaindikaattorit ja kyselyn tulokset 2012 Lappeenrannan seudun ympäristötoimi 24.7.2012 PL 302, 53101 Lappeenranta Pohjolankatu 14 puh. (05) 6161 faksi (05) 616 4375

Lisätiedot

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Jämsän energiatase Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Jämsän energiatase 2010 Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Jämsän energiatase 2010 Öljy 398 GWh Turve 522 GWh Teollisuus 4200 GWh Sähkö 70 % Prosessilämpö 30 % Puupolttoaineet 1215 GWh Vesivoima

Lisätiedot

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014

Perusopetuskysely Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Perusopetuskysely 2016 Koko perusopetus 2016, vertailut vuosiin 2013 ja 2014 Taustatietoja Kysely toteutettiin toukokuun lopulla 2016 Linkki kyselyyn lähetettiin Helmin kautta 4099 oppilaan 7966:lle huoltajalle

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ

2/2002. Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä Tutkimus tieto SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Tutkimus tieto 2/2002 Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 SUOMEN AMMATTILIITTOJEN USJÄRJESTÖ Kansalaisten käsityksiä Suomen energiatuotannosta keväällä 2002 Suomen Gallup tutki

Lisätiedot

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus

TUUTOROINTI. Järjestökoulutus TUUTOROINTI Järjestökoulutus 11.2.2014 SESSION KUVAUS Mitä tuutorointi on? Miksi tuutorointiin ja tuutoreihin kannattaa panostaa? Miten tuutorointi liittyy ainejärjestöihin? Mitä tuutorivastaavien tulee

Lisätiedot

13.6.2016 Kuntayhtymän hallitus VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRISTÖOHJELMA 2016-2020 Vaasan sairaanhoitopiirin ympäristöohjelma on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.5.2010. Ohjelma tarkastettiin 13.6.2016.

Lisätiedot

Päivitetty Rauman normaalikoulu

Päivitetty Rauman normaalikoulu Laadun kehittäminen arvioinnin perusteella: Seurannan ja arvioinnin tavoitteena on löytää kehittämiskohteet Kehittämistoimet suunnitellaan Toteuttamisen toimenpiteistä ja ajankohdasta sovitaan Kunkin osa-alueen

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy

Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen. Lauri Penttinen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy Keski-Suomen energiatase 2009, matalasuhdanteen vaikutukset teollisuuden energiankulutukseen Keski-Suomen Energiatoimisto/ Benet Oy 1 Sisältö Keski-Suomen taloudellinen kehitys 2008-2009 Matalasuhteen

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa.

Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Selvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa. Kenelle: Kysely kunnan vammaispalveluista vastaavalle viranhaltijalle. Kyselyn tarkoitus: Kyselyn avulla selvitetään

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kouvola Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Kyselytutkimuksen tulokset 2 kunnassa Kouvola 1..1 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 1 Jätehuolto Mittarin tulosten mukaan jätehuoltoon kokonaisuutena ollaan tyytyväisimpiä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Tavoite ja mittari Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Seuranta Arviointi Unesco-ASPnet - seminaari

Tavoite ja mittari Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Seuranta Arviointi Unesco-ASPnet - seminaari Kestävän kehityksen ohjelma Oppilaitos: Haapajärven yläaste Lukuvuosi: 2016-2017 KV-toiminta Tavoite ja mittari Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Seuranta Arviointi Unesco-ASPnet - seminaari 6.-7.9.2016 Helsinki

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Energia 2011 Kivihiilen kulutus 2011, 1 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia tammi-maaliskuussa Kivihiilen kulutus väheni 3 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja.

JUPINAVIIKOT Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala. Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja. JUPINAVIIKOT 2016 Ohjausta ja opetusta koskeva raportti Luonnonvara-ala Julkinen Raportti ei sisällä nimi- eikä tunnistetietoja Roni Sorsa Opiskelijakunta JAMKO SISÄLLYSLUETTELO Sisällys SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä

Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Tiedolla johtaminen kuntien hyvinvoinnin, terveyden ja mielenterveyden edistämisessä Heli Hätönen, TtT, Erityisasiantuntija HYVINVOIVA JA TERVE POHJANMAA Luodaanko tiedolla johtamisella hyvinvointia? 16.09.2013

Lisätiedot

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy

Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki. Mitä jäte on? Lainsäädäntö 30.10.2012. Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy Jätteen lajittelu ja asukkaan hiilijalanjälki Jätelainsäädäntö, kierrätys ja lajittelu, jätteen synnyn ehkäisy 31.10.2012 Anna Sarkkinen ja Paula Wilkman, Mitä jäte on? Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta Puun ostot ja hinnat marraskuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 14.12.2000 558 Puukaupassa 16 prosentin kasvu Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin

Lisätiedot

Keski-Suomen energiatase 2014

Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen energiatase 2014 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi www.facebook.com/energiatoimisto Sisältö Keski-Suomen energiatase 2014 Energialähteet ja energiankäyttö Uusiutuva energia Sähkönkulutus

Lisätiedot

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa

Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Energia 2012 Kivihiilen kulutus 2012, 3 vuosineljännes Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia tammi-syyskuussa Kivihiilen kulutus väheni 35 prosenttia Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan tämän vuoden

Lisätiedot

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen

Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen vähentäminen Materiaalinkulutuksen vähentäminen Sähköisten palveluiden kehittäminen Ympäristöohjelman päätavoitteet: Energiankulutuksen, erityisesti sähkönkulutuksen Materiaalinkulutuksen Sähköisten palveluiden kehittäminen Tämä ympäristöohjelma on osa Tampereen yliopiston ympäristösuunnitelmaa,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva

Hämeenlinnan kaupunki. Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Hämeenlinnan kaupunki Asiakastyytyväisyys 2011 Ikäihmisten palvelut ympärivuorokautinen hoiva Tutkimusraportti 11.1.2012 MIKKO KESÄ MERJA LEHTINEN JUUSO HEINISUO INNOLINK RESEARCH OY TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ

Lisätiedot

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA

ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA ASUKAS- ja TYÖNTEKIJÄKYSELYJEN TULOKSIA KESTÄVÄ KEHITYS o 2012 asukaskyselyn kohderyhmän muodostivat Hämeenlinnan kaupungin asukkaat, otos 9000 asukasta o Tutkimus perustuu 1591 henkilön antamiin vastauksiin,

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista

Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Selvitys kuntien ja kaupunkien energiavalinnoista Koneyrittäjät ja MTK Tiedotustilaisuus Selvityksen taustaa Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien parissa kyselyn kuntien ja kaupunkien

Lisätiedot

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa

Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Terveydenedistämisaktiivisuus kouluissa/oppilaitoksissa Kirsi Wiss Asiantuntija 6.11.2014 7.11.2014 Kirsi Wiss Taustaa TEAviisari (1/2) Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä internetissä www.thl.fi/teaviisari

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012

ENERGIATODISTUS. TOAS Veikkola 1 Insinöörinkatu 84 33720 Tampere. Muut asuinkerrostalot. Uudisrakennusten määräystaso 2012 ENERGIATODISTUS Rakennuksen nimi ja osoite: TOAS Veikkola Insinöörinkatu 84 70 Tampere Rakennustunnus: 87-65-758- Rakennuksen valmistumisvuosi: 99 Rakennuksen käyttötarkoitusluokka: Todistustunnus: Muut

Lisätiedot

- Vaikuttavuuskysely 2013

- Vaikuttavuuskysely 2013 - Vaikuttavuuskysely 2013 Kilometrikisan kehitys Vuosi Osallistujat Joukkueet Km/ osallistuja Lisäys ed. vuoteen osallistujissa (%) 2009 2 116 260 939-2010 8 664 650 972 309 % 2011 17 841 1 275 900 106

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014

Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset. Kevät 2014 Varhaiskasvatuspalvelujen laatukyselyn tulokset Kevät 2014 Laatukysely 2014 Rovaniemen varhaiskasvatuspalveluissa laatua arvioitiin uudistetun laatukyselyn avulla. Kyselyn uudistamisella haluttiin kohdentaa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS

Biathlon World Championships Kontiolahti TAPAHTUMATUTKIMUS Biathlon World Championships Kontiolahti 4.-15.3.2015 TAPAHTUMATUTKIMUS Aineisto ja tulokset Tulokset sisältävät vastaukset tapahtuman jälkeen verkkokyselynä kerätystä aineistosta Yhteensä vastauksia 178

Lisätiedot

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen

Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Ammattikoulutuksen ajankohtaiskatsaus OPH/Ammattikoulutus/Ennakointi ja strateginen kehittäminen Turun AmKesu aluetilaisuus, Turun ammatti-instituutti 19.11.2014 Ulla Taipale-Lehto Opetusneuvos Työvoima-

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA

AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA 17.11.2015 AJANKOHTAISTA ASUNTOSUUNNITTELUSTA SELVITYKSEN TULOKSIA ARA:N ERITYISRYHMÄ- KOHTEIDEN TILAMITOITUS SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET Ramboll Management Consulting toteutti yhdessä Arkkitehtitoimisto

Lisätiedot

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla. miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä Puun ostot ja hinnat joulukuu 2000 Toimittaja: Martti Aarne 19.1.2001 561 Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun

Lisätiedot

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT

RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIARATKAISUT 2014 Antti Rusanen Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy Hämeen uusiutuvan energian tulevaisuus -hanke SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 RASTIKANKAAN YRITYSALUEEN ENERGIANKULUTUS...

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon

Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden poikkeushakemus velvollisuudesta luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon Dnro TRE: 8148/11.02.04/2015 23.3.2016 Mehiläinen Oy Mediverkko-yhtiöt c/o Jätekonsultointi Sawa Oy Angervontie 8 04260 Kerava Asia: Viite: Täydennyspyyntö Mehiläinen Oy:n ja Mediverkko -yhtiöiden toimipisteiden

Lisätiedot

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille

Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijoiden kokemuksia saavutettavuuden nykytilasta korkeakouluissa ja vinkkejä kouluttajille Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö Otus rs Elina Lavikainen Johanna Penttilä Esteettömien opintopolkujen

Lisätiedot

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS

NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS NYT SAA LUUKUTTAA - ASUKASTIEDOTUSTILAISUUS 25.1.2017 2 Taustaa Kaupunginvaltuusto päätti 2013, että Kruunuvuorenrannan uudelle asuinalueelle toteutetaan alueellinen jätteen putkikeräysjärjestelmä Kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12

ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS Kokous 6/12 ASIALISTA LAPIN YLIOPISTON HALLITUS 20.6.2012 Kokous 6/12 ASIALISTA 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Lapin korkeakoulukonsernin tulevaisuuden skenaarioita, keskustelu 3. Hallituksen toiminnan

Lisätiedot

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS

EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS EKOTUKITOIMINNAN ALKUKARTOITUS Hyvä ekotukihenkilö, Käsissäsi on ekotukitoiminnan alkukartoituslomake. Sen avulla saatte helposti kuvan oman työyhteisönne energian- ja vedenkulutuksesta, lajittelusta ja

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010

ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, 2009 ja 2010 LOPPURAPORTTI 1(12) 2011 ETELÄ-KARJALAN ILMASTONMUUTOS-KYSELYT VUOISINA 2007, ja Imatralla ja Lappeenrannassa suoritettiin ilmastonmuutos-kysely kolmannen kerran syksyllä. Kysely kohdistettiin kuntalaisille.

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 13.11.2014 Työmatkojen kulkutapajakauma, keskussairaala 0 % 8 % Auto, yksin Auto, kimppakyyti

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS

Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Orientoivat opinnot osa III opintojen suunnittelu ja HOPS Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö 21.10.2013 YKYY0 Orientoivat opinnot ja HOPS 2 op 1. Orientoivat I: Tutkinto- ja opintoasiat Ma 2.9

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

Pidä kiinni tulevaisuudesta

Pidä kiinni tulevaisuudesta Pidä kiinni tulevaisuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulun tavoitteet hallituskaudelle 2015 2019 Pidä kiinni tulevaisuudesta panosta vahvoihin ammattikorkeakouluihin Työelämäläheisyys takaa Suomelle osaajat,

Lisätiedot

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat

Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa Uuden Oulun kunnat Henkilöstön ympäristöasenteet kuntaorganisaatiossa 2011 Uuden Oulun kunnat Helmikuu 2012 1 Yleistä Henkilöstön ympäristöasenteet kaupunkiorganisaatiossa -kyselytutkimus toteutettiin loppuvuoden 2011 aikana

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla

15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla 15 kiinteistön energiatehokkuuden parantaminen ESCO-konseptilla Juha Vuorenmaa, rakennuttajapäällikkö Marita Tamminen, projektipäällikkö Vantaan kaupunki, Tilakeskus Miksi ja millä perusteilla ESCOon -

Lisätiedot

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin

Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin Työpaikkojen kestävä liikkuminen - päättäjäkyselyn tuloksia -webinaarin 28.6.2016 Aloitamme klo 9.00 Kysymykset viestitoiminnon kautta Webinaari tallennetaan AIKATAULU JA OHJELMA Linjat aukeavat klo 8.45

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Ilmastonmuutos Stadissa

Ilmastonmuutos Stadissa Ilmastonmuutos Stadissa koulujen mahdollisuudet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Timo Posa 3.3.2010 HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh % GWh % KIINTEISTÖT Sähkö 479,84

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala

Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liitto: Kotimaisuus julkisissa hankinnoissa 15.9.2016 Jokke Eljala Suomalaisen Työn Liiton tehtävänä on edistää työn arvostusta. Näin uskomme Suomessa tehtävää työtä tulee uudistaa ennakkoluulottomasti

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2016 Kyselytutkimuksen tulokset 27 kunnassa Kuopio Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 Kyselytutkimuksen tulokset kunnassa Kuopio..0 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 0 1 Johdanto Selvityksen taustaa Tutkimus asukkaiden teknisiä palveluita koskevista

Lisätiedot

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista

Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Innovatiiviset julkiset hankinnat - Tiivistelmä kyselytutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Suomalaisen Työn Liitto teetti keväällä 2016 kunnanvaltuutettujen, kuntien hankinnoista

Lisätiedot