LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö PL VÄÄKSY LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA Lahti-Vesivehmaan lentopaikan pitäjänä on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö antanut lausuntonsa myös Vesivehmaan osayleiskaavasta Asikkalan kunnalle osoitettuna. Liitämme kyseisen lausuntomme tämän lausunnon liitteeksi. Pyydämme ottamaan huomioon (lausuntomme osana) myös siinä esitetyt Lahti-Vesivehmaan lentopaikkaa koskevat näkökohdat, joten emme toista niitä tässä tekstissä. Lentopaikan pitäjänä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ei itse harjoita ilmailu-tai yritystoimintaa. Säätiön tehtävänä on lentokentän tekninen ylläpito normien mukaisesti, toiminnan valvonta ja seuranta resurssien puitteissa sekä lentopaikan edelleen kehittäminen. MUUTOSPAINEALUE (AS3): VESIVEHMAAN LENTOPAIKAN YMPÄRISTÖ Olette ilmoittaneet, allekirjoittaneen asiaa tiedusteltua, että "muutospainealueiksi on nostettu kaikki pohjavesialueilla sijaitsevat teollisuusalueet ja myös tämä Vesivehmaan lentopaikan ympäristö". Lisäksi olemme saaneet teiltä Hämeen ELY:n selvitysten perusteella laatiman kartan Vesivehmaan pohjavesialueen rajausmuutoksesta vuodelta Siitä käy ilmi, että pohjavesialueen rajaus ja myös muodostumisalue kattaa nyt käytännössä koko lentokenttäalueen. On tietenkin selvää, että pohjavesi on yhteiskunnalle erittäin tärkeää, tätä ei voi vähätellä. LENTOPAIKAN TOIMINTA Lahti-vesivehmaan lentokentällä suoritettava yleisilmailu (joka ei sisällä raskasta lentoliikennettä), ei ole uhka pohjavesille. Lentokenttää pitää pääasiallisena toimintapaikkanaan vaihteleva määrä moottoroituja pienkoneita (n kpl), joista n. kolmannes on ultrakevyitä lentokoneita. Näistä ei synny valumia tai päästöjä maaperään. Lentokoneiden tekniikasta pidetään merkittävästi parempaa huolta kuin esimerkiksi yleisessä liikenteessä olevista maa-ajoneuvoista. Tämän takana on mittava, jopa ylimitoitettu valvonta- ja huoltojärjestelmä. Järjestelmä on yleiseurooppalaisen ilmailuviranomaisen EASA:n laatima. Koneissa olevat polttoainetankkien koot ovat pienehköjä, keskimäärin n litraa/lentokone. Moottoriöljyä on n. 4-8 litraa/lentokone. Noin puolet lentokoneista käyttää kokonaan tai osittain tavallista autobensiiniä.

2 Lentopaikalla ollut lentotoimintaa 72 vuotta, eikä ongelmia ole ollut. Keväällä 2012 otettu pohjavesinäyte antoi tulokseksi erittäin hyvää pohjavettä (ko. vesinäytteen tulokset toimitettu Asikkalan kunnalle). Pohjavesinäyte on otettu paikasta, jossa mitä todennäköisimmin näkyisi poikkeavia päästöarvoja, mikäli niitä olisi kenttäalueelta ja tankkausalueella. TANKKAUSALUE Nykyinen lentopolttoaineen tankkauspaikka ja varastosäiliö on toteutettu aikanaan NESTE Oy:n toimesta. Siinä on maaperän suojaus, valumakaivo ja varoitusjärjestelmä. Säiliö on kaksoisvaippasäiliö. NESTE Oy ei enää harjoita lentopolttoaineen myyntiä Suomessa ja tankkausalueen hallinta on nyt tankkauslaitteiston ostaneella ja polttoaineen jakelua jatkavalla yrityksellä. Tankkausalueella on oma ympäristölupansa, joka on kyseisen yrityksen hallinnassa. Lentokoneiden tankkaustoiminta on luonnollisesti olennainen osa lentopaikan toimintaa ja hyväkuntoinen tankkauspaikka osaltaan ohjaa tankkaustoiminnan turvallista suorittamista. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön näkemyksen mukaan tankkauspaikka on edelleen hyvässä kunnossa. LENTOKENTÄN KEHITTÄMINEN Lahti-Vesivehmaan lentokenttää voidaan edelleen kehittää nykyistäkin tärkeämmäksi lentopaikaksi, sillä se sijaitsee erinomaisella paikalla Etelä-Suomessa, hyvien liikenneyhteyksien lähellä. Päijät-Hämeen Lentokenttäsäätiöllä on visiot ja strategia lentokentän kehittämiseksi. Lentopaikka on hyvässä kunnossa ja päivittäisessä, vilkkaassa käytössä. Tavoitteena on säilyttää lentokentän hyvä kunto, monipuolistaa ilmailukäyttöä sekä parantaa nykyistä, osittain puutteellista infrastruktuuria. Hennalan varuskunnan lopettaminen on Päijät-Hämeen näkökulmasta onneton ja tarpeeton ratkaisu, mutta siihen liittyvä puolustusvoimien harjoitusalueen käytön päättyminen Vesivehmaan maastoissa avaa myös uusia mahdollisuuksia lentokentän jatkokehittämiselle. Nykyisin käytössä oleva maa-alue on koettu ilmailun tukitoimintojen kehittämisen kannalta joiltain osin liian ahtaaksi. Lentokenttään liittyvä yritystoiminta on muutamassa vuodessa vahvistunut ja sillä on myös työllistävä vaikutus.

3 POHJAVEDEN TILAN JATKOSEURANTA JA YMPÄRISTÖN TURVALLISUUTTA JATKOSSA VARMISTAVAT TOIMET - Pohjaveden tilaa tulee seurata nykyistä tiheämmin ja useammasta pisteestä - Tankkauspaikan kunto on polttoaineen jakeluyrityksen toimesta tarkistettava ja siihen on samalla liitettävä pohjaveden näytteenottopaikka LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA Lausuntonaan Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että maakuntakaavaan ei liitetä Lahti-Vesivehmaan lentokenttää muutospainealueeksi. HENNAN MAHDOLLINEN LENTOKENTTÄALUEVARAUS KÄ3 ja OR9 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ottaa kantaa tähän lähinnä ilmailutiedollisessa roolissa, hankkeen tässä vaiheessa vaikuttamatta Lahti-Vesivehmaan lentokenttään ja sen kehittämiseen. Lentokentän tarpeellisuus? Kysymyksenasettelu: Onko tällaiselle lentokentälle tarvetta melko kaukana tulevaisuudessa ja onko siksi mielekästä sitoa kaavamerkinnällä alueen mahdollinen muu käyttö pitkäaikaisesti? Suomessa on useita kymmeniä raskaalle lentoliikenteelle tarkoitettuja lentoasemia. Ne kaikki ovat selkeästi vajaakapasiteetissa. Tämä koskee myös vilkkaimpia kenttiä, joita ovat Helsinki- Vantaa, Tampere-Pirkkala sekä Oulu. Ne eivät ole lähelläkään niiden korkeinta mahdollista käyttöastetta. Näiden kenttien lisäksi pelkästään Etelä-Suomessa on nykyiselläänkin raskaalle liikenteelle soveltuvia kenttiä 11 kpl. Osassa niistä käyttöaste on niin pieni, että niiden ylläpito on lähinnä arvokkaan omaisuuden säilyttämistä. Maakuntakaavaluonnoksen aineistossa esitetyn Hennan aluevarauksen yhteydessä on eräitä perusteluita mahdollisen tulevaisuuden Helsingin kakkoslentokentän tarpeelle. Toistamatta niitä tässä, on seuraavassa lueteltu eräitä vasta-argumentteja: - Helsinki-Vantaalle mahtuu nykyistä huomattavasti suurempi liikenne. Kolmannen kiitotien käyttö on vielä puolitiessään, sillä lentoaseman ns. keskiterminaali on vielä kokonaan rakentamatta. - Varsinainen rahtilentotoiminta on todellisuudessa vähäistä. Pelkkiä rahtikoneita lentää Suomeen hyvin vähän, ne eivät tarvitse erillistä lentokenttää. On epätodennäköistä, että lentämisen jatkuvan kustannustason nousun vuoksi raskas liikenneilmailu kasvaisi Suomessa edes yhden uuden lentokentän tarvetta vastaavaksi.

4 - Suurin osa lentorandista kulkee tavallisissa matkustajakoneissa - Saapuva lentorahti jää pääosin Helsingin seudulle. Muualle menevä rahti menee suoraan muille kentille, kuten Tampere-Pirkkalaan. - Finnairin Aasian strategia on menestynyt kohtuullisen hyvin, mutta on muistettava, että Finnairin liikevaihdosta 60 %tulee edelleen Euroopan liikenteestä. Aasian strategiaan ei tulisi liiaksi nojata. Aasian talouskasvu todennäköisesti aiheuttaa, että heidän oma lentoliikenteensä kasvaa tuntuvasti lähimpinä vuosikymmeninä ja he hoitavat liikenteensä pääosin itse. Se, mihin Euroopan alueeseen Aasialaiset tulevat tuolloin tukeutumaan, on arvoitus. Suomi ei ole ainoa vaihtoehto kauttakulkuliikenteeseen idän ja lännen välillä. Esimerkiksi Venäjän lähialueilla on useita isoja lentokenttiä, joista saa nopeasti käyttökelpoisia suuria lentoasemia. Itä-Euroopan maissa on myös vapautunut isoja sotilaslentokenttiä, joista on rakennettavissa raskaan lentoliikenteen tarpeisiin erikoistuneita kenttiä. - Halpalentoyhtiöt käyttävät kyllä mielellään ns. kakkoslentokenttiä juuri niiden halpuuden vuoksi. Osa niistä on vanhoja maakuntalentokenttiä, fotka ovat jääneet vähälle käytölle sijaintinsa ja vanhentuneen rakennuskantansa vuoksi. Nämä lentokentät eivät voi periä lentoyhtiöiltä korkeita käyttömaksuja. Kenttien halpuus on siis osa lentolipun hinnanmuodostusta. Halpalentoyhtiöt ovat osoittautuneet nopealiikkeisiksi vaihtaen kohteitaan hyvinkin herkästi, ilman paikkauskollisuutta. Mikään uusi kenttä ei tulevaisuudessa voi periä mitään alennettuja maksuja vaan niiden käyttömaksut ovat korkeat, sillä uusissa kentissä on suunnittelussa, investoinneissa, tekniikassa, rakentamisessa ja ympäristöasioissa otettava käyttöön kaikkein paras ja kallein laatu. Oikoteitä ei ole. - Malmin lentoaseman loppumisella tulevaisuudessa ja nyt visioidulla kenttähankkeella ei ole tekemistä keskenään. Kevyt yleis- tai harrasteilmailu ei soveltuisi raskaan lentoliikenteen sekaan. Suomessa on myös tiheä valvomattomien lentopaikkojen verkosto, jonka elinvoimaisuus ja ylläpito jatkossakin on pääosin perusteltua. Lahti-Vesivehmaan ja Hyvinkään lentopaikkojen toimintoja kannattaa edelleen kehittää. - Uusi lentokenttä aiheuttaisi myös keskeiselle paikalle Etelä-Suomeen huomattavat ilmatilan käyttörajaukset. Ne vaikuttavat kaikkeen muuhun (kuin uuttaa kenttää käyttävään) lentoliikenteeseen uusien ilmatilamääritysten muodossa. Muutokset olisivat joiltakin osin haitallisia. Lisäksi raskasta lentoliikennettä lentää alueella suhteellisen matalalla kentän lähestymis-ja lähialueella varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi. ICAO (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) edellyttää, että kaikelle lentoliikenteelle myös kevyelle ja näkölentosääntöjen mukaisesti lentävälle on luotava mahdollisuus toimia mahdollisimman vähin rajoituksin.

5 - Aluevaraus vaikuttaa suunnaltaan virheellisesti sijoitetulta. Sen muoto on pitkänomainen osoittaen melko suoraan Helsinki-Vantaalle. Maakuntakaavan luonnoskartasta voisi vetää johtopäätöksen, että se olisi myös pääkiitotien suunta? Esimerkiksi Tampere-Pirkkalan lähestymisalue on mitoiltaan n. 100 x 60 km. Kansainvälisesti on tietysti olemassa monenlaisia ilmatilajärjestelyitä, mutta uuden kentän suunnittelussa tuskin voi olla lähtökohtana kovin erikoiset ja monimutkaiset ilmatilajärjestelyt tal lähestymis- ja nousumenetelmät. - Päijät-Häme on jo nyt erinomaisten yhteyksien päässä kansainvälisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Matka-aika maitse on 1-2 tunnin sisällä kaikkialta Päijät-Hämeestä ja sitä on pidettävä kansainvälisesti hyvänä keskiarvona. Tällainen lentoasema toteutuessaan ja toiminnassa ollessaan olisi valtava logistinen keskus, joka muuttaa elämää huomattavasti lentokenttäaluetta laajemmalla alueella. Se aiheuttaa muutakin rakentamistarvetta kuin pelkän lentotoimintaan liittyvän osion, mm. liikennejärjestelyitä, tiloja yritys- ja palvelutoiminnalle sekä tätä kokonaisuutta tukevaa tekniikkaa. Tämä tietysti tuntuu hyvältä, mutta investointikynnys olisi todella korkea. LAUSUNTO Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää lausuntonaan, että edellisen perusteella Päijät- Hämeen maakuntakaavaan 2014 ei pidä tehdä maakuntakaavamerkintää Hennan lentokenttäalueesta. Asikkalassa, Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö G22~~~ Jukka Salokannel sihteeri lentokentän päällikkö

6 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Lahti-Vesivehmaan lentokentän kehittämisstrategia Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallitus on hyväksynyt tämän strategian kokouksessaan 2/2011, 11. Strategian tueksi siihen liitetään jatkuvasti päivitettävä toimenpideohjelma. 1. V1S10 Lahti-Vesivehmaa on Etelä-Suomen laadukkain yleisilmailukenttä, jossa on monipuolinen ja vilkas lentotoiminta sekä runsaasti erilaisia toimijoita, joilla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut Vesivehmaa on korkeatasoisen lentokoulutuksen toimintakeskus Ilmailun peruskoulutusmuotojen lisäksi jatkokoulutusmuodot (esim. lennonopettajakoulutus, lentotyö, pelastuspalvelu) Suomessa saattaa olla "tilaus" lentokoulutuskeskukselle, foka tarvitsee siihen erikoistuneita olosuhteita. Malmin lentoaseman tulevaisuuden kohtaloon epävarma, ja se tuo väistämättä jotain muutoksia. Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräyksettuovat ilmailun koulutusyrittäjille uusia mahdollisuuksia, vaikkapa isompien toimijoiden alihankkijana? 1.2. Lentokentällä sijaitsee ålmailun ja mahdollisen muun samaan yhteyteen soveltuvan yritystoiminnan keskittymä Useat ilmailun huoltoyritykset ovat sijoittuneet asiakkaiden näkökulmasta katsoen epäedullisesti. Vesivehmaan sijainti Etelä-Suomessa on aivan keskeinen. Huoltotoiminta Lentokoulutus Pienlentokoneiden, laitteiden ja varaosien myynti Lentokoneiden sijainti-ja säilytys (hallipaikat, asematasopaikat) Ei sulje muutakaan yritystoimintaa pois, kentän eteläpuolella yleiskaavavaraus 1.3. Kentällä ja sen lähialueilla on sellainen infrastruktuuri, että se on kiinnostava ja riittävän valmis, jotta suunniteltu toiminta voi sijoittua alueelle Tarvitaan moderni vesi- ja jätevesihuolto, sähköverkko, liikenneyhteydet sekä pitkälle viety aluesuunnitelma tonttivarauksineen Puhdas ja kapasiteetiltaan riittävä käyttövesi ja jätevesiviemäröinti lentokentälle saakka Sähköistyksen riittävä kapasiteetti sekä parhaat laajakaista-ja mobiiliyhteydet Yhtenäiset jätehuolto-ja ympäristöratkaisut

7 Valmiiksi osoitetut tontit kenttäalueen tuntumassa Lentokentän tieliittymät sekä ajoneuvoliikenteen väylät ja pysäköinti ovat ohjattu ja järjestelmällinen kokonaisuus Rakennetuilla osilta toteutetaan siistejä ja suunnitelmallisia piha-alueita ja ympäristöjä 1.4. EFLA on myös elinkeinotoimintaa tukevan kaupallisen ilmailutoiminnan näkökulmasta tasokas ja kiinnostava oheispalveluineen Edellytykset businessluokan ammatti-ja kaupalliselle yleisilmailulle ovat olemassa: Toimintaan soveltuvien polttoainelaatujen saatavuus Riittävät asematasotilat Lähestymis-ja navigointilaitteet sisältäen lähestymismenetelmätja niiden tarvitsemat estevapaat sektorit G+ ilmatila (tai sitä vastaava) arkipäivisin tai tilauksesta Turvallisuusjärjestelytja tilarajaukset Pidemmällä tulevaisuudessa varaus kiitotien 07/25 pidentämiseen 1.5. Kenttään liittyvät toiminnot tarjoavat useita työpaikkoja Lentokenttä ja sen toiminnot voivat sisältää vakituisia tai osa-aikaisia työpaikkoja. Monia tehtäviä voidaan myös yhdistellä. Lentokentän huolto-ja kunnossapito Rakennusten hoito /huolto (myös rakennustyöt investointivaiheessa) Lentokoneiden huoltotoiminta Lentokoneiden ja ilmailuvälineiden myynti ja esittely Lennonopetus Lentotiedottaja Kahvio-ja ruokailupalvelut Hallintotehtävät Majoituspalvelutohjataan Vääksyyn, Lahteen tai Vierumäelle.

8 1.6. Harrasteilmailutoiminta on edelleen tärkeää ja sen toimintamahdollisuudet turvataan Harrasteilmailukin tulee tarvitsemaan aikaisempaa enemmän ns. kaupallisia tukipalveluita. Näitä tulee olemaan ainakin lentokoulutuksessa ja kaluston huoltopalveluissa sekä lentokaluston myynnissä ja maahantuonnissa. Ilmailuharrastustucee muodostamaan näkyvissä olevaan tulevaisuuteen lentokentän lentotoiminnan rungon, erityisesti loma- ja vapaa-aikoina. 2. Strategiset keinot 2.1. Alueelle rakentaminen Rakentamista kannustetaan ja rakentajia avustetaan valmisteluissa ja lupa-asioissa Lentokenttäsäätiö pitää aluesuunnitelmat ajan tasalla 2.2. Lentokentän infrastruktuurin parantaminen Suunnitelmat ja valmiudet liittyä vesijohto-ja viemäriverkkoon sekä parantaa sähkö-ja tietoliikenneyhteyksiä laaditaan ja pidetään ajan tasalla, toteutukset ovat erillisiä päätöksiä yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa Alueen sisäiset kulkuväylät kuntoon, tehdään vähittäin mutta suunnitellusti Hulevesiviemäröinnin mahdollinen laajennustarve, tehdään alustava suunnitelma 2.3. Lentokentän ilmailukäytön tarvitsemat kehitysinvestoinnit Kiito- ja rullausteiden sekä seisontapaikkojen tulevaisuuden uudistaminen ja lisäpäällysteet, tarvekartoitus Lentopaikan varustetason parantaminen ja muut sellaiset toimenpiteet, joiden suorittaminen on ilma- ja maaliikenteelletärkeää, toimenpideluettelo ja toteutus vähittäin mahdollisuuksien mukaan Mahdollinen kiitotien 07/25 pidennys on erillinen suurinvestointi, rakennussuunnitelma valmiiksi myöhempää toteutusta varten 2.4. Alueen yleissuunnittelu Yleissuunnitelmien ajan tasalla pitäminen ja tarkentaminen heti tarvittaessa Kaavavalmistelun ja muiden alueen suunnitelmien seuranta (mm. infraan liittyen) 2.5. Maanomistus

9 Maanomistajat Metsähallitus, Puolustusvoimat, Asikkalan kunta sekä yksityiset maanomistajat pidetään koko ajan mukana suunnittelussa ja informoituna. Laaditaan valmiudet nopeaan tiedottamiseen näille sidosryhmille. Puolustusvoimat tarvitsevat harjoitusalueensa. Aluesuunnittelun ja tulevan toiminnan eräs lähtökohta on varmistaa, että puolustusvoimien haluamat mahdollisuudet omaan toimintaansa säilyvät. Huolehditaan säännöllisestä yhteydenpidosta. Metsähallituksen kanssa tehdään edelleen yhteistyötä, sillä se on kiinnostunut maa-alueidensa jalostamisesta hyötykäyttöön. Säännöllinen keskinäinen yhteydenpito on tarpeen Ympäristö Ympäristöasiat huomioidaan ympäristölupien mukaisesti. Pysytään ajan tasalla ja toteutetaan aina ympäristöluvan vaatimukset sekä vaaditaan sitä muiltakin kentän toimijoilta. Tutkitaan toisen, ympäristövaatimukset täyttävän tankkauspaikan rakentamisen mahdollisuutta. Polttoaineen saatavuus on keskeinen kysymys ja tulevaisuudessa tarvitaan useita eri polttoainelaatuja. Laaditaan asiasta suunnitelma Tiedottaminen Noudatetaan lentokentän kehittämisen osalta suunnitelmallista tiedottamista ja markkinointia Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallituksessa sovitun linjauksen mukaisesti Lentokentän toimijat tiedottavat kukin itse omasta toiminnastaan. Niin haluttaessa Lentokenttäsäätiö koordinoi ja avustaa tällaista tiedottamista.

10 ~~T Asikkalan kunta Tekninen virasto/kaavoitusasiat PL Vääksy PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN LAUSUNTO VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVASTA Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö haluaa osallisena todeta Vesivehmaan osayleiskaavasta seuraavaa: Lentokenttäsäätiö ottaa kantaa vain niiltä osin, kuin yleiskaava voi koskea Lahti- Vesivehmaan lentokenttää ja sen toimintoja. Kaavaselostuksen otsikkokohdassa (1.10.) Kulttuuriympäristö todetaan, että (Vesivehmaan lentokenttä) "tä11ä hetkellä kenttä on pääosin lentoharrastajien käytössä ". On totta, että suuri osa näkyvästä lentotoiminnasta luokitellaan harrasteilmailuksi. Kentän toteaminen kategorisesti "lentoharrastajien kentäksi" antaa kuitenkin harhaanjohtavan ja vähättelevän kuvan asiaa tuntemattomille. Kenttää käytetään kuitenkin myös pienehkössä mittakaavassa tukikohtana erilaiseen lentotyöhön, joiksi luokitellaan etsintä- ja pelastuspalvelulennot, metsäpalovalvontalennot, ilmakuvauslennot, sähkölinjojen tarkastus ja raivauslennot, suurten yleisötapahtumien tuki- ja PR-lennot (esim. Neste-Ralli) sekä ammattilentokoulujen Vesivehmaalle suuntaamat koulutuslennon erityisesti talvikaudella sekä jonkin verran taksilentoja. Harrasteilmailu tarvitsee kuitenkin yhä enemmän taustakseen ammattimaista toimintaa. Osa lentäjäkoulutuksesta tapahtuu yritysmuotoisesti. Blue Skies Aviation Oy kouluttaa yksityislentäjiä (PPL), lennonopettajia (FTO(A), ultrakevytlentäjiä ja ultrakevytlennon opettajia sekä ilmailuviranomaisen (TraFi) tilaamia, ammatti-ilmailijoille suunnattuja tehtävin pätevöittäviä teoriakursseja, joita käyttää omassa henkilöstökoulutuksessaan paitsi viranomainen itse, myös muut lentokoulutusyritykset kaikkialta Suomesta. - Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinjan lentokurssit toimivat Vesivehmaan lentokentällä.

11 - Blue Skies Aviation Oy on harjoittanut useana vuonna myös lentokentällä tapahtuvaa suosittua kesäkahvilatoimintaa. - Kevytilmailukoneita huoltava AeroTecno Oy suorittaa merkittävän osan huoltotoiminnastaan Vesivehmaan lentokentällä osittain vuokraamassaan lentokonehallissa. - Sierra Ohjelmapalvelut Oy tuo maahan ja myy ultrakevytlentokoneita Vesivehmaata tukikohtanaan käyttäen. - Fuelpro Oy on lentopolttoaineen uusi suomalainen jakeluyhtiö, joka tuo maahan lentobensiiniä Puolasta jakaen sitä ympäri suomen lentopaikoille. Vesivehmaan lentobensiinin jakeluautomaatti on myös heidän omistuksessaan. Yhtiön kotipaikka on Päijät-Hämeessä. Tämä on suomalaiselle yleisilmailulle erittäin tärkeä palvelu Neste Air yhtiön lopetettua lentobensiinin jakelun suomessa ja muiden jakelijoiden (mm. Kanair Oy ja Shell Aviation Oy) ollessa sitoutuneina ulkomaankauppaan ja lentokerosiinin myyntiin muualla. Lisäksi lentokenttään tukeutuu tarvittavin osin Päijät-Hämeessä toimivat yhtiöt: - Rakennusliike Mike Suviranta Oy (omistaa lentokonehallin), tilavuokraustoimintaa - WindCraft Oy, mm. lentokelpoisuuden valvontaa, melumallinnuksia, palveluita ilmailuviranomaiselle, ilmailualan suunnittelutöitä - Ilmalento Oy, myy siirrettäviä, hyväksyttyjä pientankkauslaitteita Vesivehmaalla tietenkin toimii myös n. 10 ilmailuyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on useita satoja. Nämä yhdistykset ja heidän jäsenensä tarvitsevat lentokentällä olevia palveluita (mm. edellä luetelluilta organisaatioilta) mutta myös käyttävät ympäristössä olevia, joista yksi tärkeimmistä on Neste Körri. Mainittujen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen toiminta tarkoittaa Päijät-Hämeessä välittömästi useita työpaikkoja, joita ei olisi ilman Vesivehmaan lentokenttää Liitekartassa (3) Kulttuuriympäristö on rajattu kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö pitää lentokentän reuna-alueilla sijaitsevia sodan aikaisia rakennuksia historiallisesti merkittävinä. Lentokenttä on valmistunut 1940 jatkosotaan valmistautuvien hävittäjälentolaivueiden tukikohdaksi ja sodan kestäessä siellä toimi täydennyslentolaivue, josta hävittäjäohjaajat lähetettiin lyhyen koulutuksen jälkeen rintamalle isänmaata puolustamaan. Itse lentokenttä-alue ja osa sota-ajalta säilyneistä alkuperäisistä rakennuksista ovat edelleen käytössä osin siviiliilmailutoimintoihin, osin puolustusvoimien hallinnassa. Rakennuksia on neljä

12 lentohallia, entinen sairastupa, korsuhalli sekä Urajärventien 313 eteläpuolella puolustusvoimien käyttämät majoitusrakennus ja sauna. Lisäksi on entisen ampumaradan ampumasuojan betoniperustus aivan lentokentän reunassa. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö pitää näitä rakennuksia historiallisesti arvokkaina mutta edelleen soveltuvina ilmailukäyttöön, jossa ne alkuperäisestikin ovat olleet. Itse lentokenttäalue on jo modernisoitu nykyiseen toimintaan soveltuvaksi. Lentokentästä on toimitettu useita historiatiivistelmiä, mm. 2. Kohdassa (1.11.) Liikenne- ja yhdyskuntatekniikka esitetään merkillinen väite että "Maaperän tilan tietojärjestelmässä on mainittu pilaantuneiksi alueiksi lentokentän polttoaineen jakelupiste". Mihin tämä väite perustuu? Miten se on todettu ja kuka tällaisen todistuksen on antanut? Onko tietojärjestelmään merkintää tehtäessä kuultu lentopaikan pitäjää Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiötä? Onko tällöin otettu näytteitä maaperän tilasta, ovatko ne otettu oikeasta kohdasta ja mitkä ovat olleet näytearvot? Lentopolttoaineen jakelupisteellä on erillinen, voimassa oleva ympäristölupa, joka on jakelupisteen omistajan hallinnassa. Jakelupiste on lupamääräysten mukainen ja rakennettu ajanmukaista tekniikkaa noudattaen maaperä suojaamalla ja asianmukaisin varojärjestelmin. Lentokentän ympäristöluvan mukaisesti on otettu pohjavesinäyte lentopolttoaineen jakelupisteen alapuolisesta maastosta (maastokorkeuden suhteen, mutta myös pohjaveden virtaussuunnassa) Lentokenttäsäätiön toimesta viimeksi toukokuussa Pohjaveden laatu on todettu erinomaiseksi. Edellytämme, että selvitetään miksi ja millä perusteella tällainen väite "pilaantuneesta alueesta" on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään, sekä vaadimme kyseisen väitteen poistamista Vesivehmaan osayleiskaavasta! Lisäksi pyydämme tietoa siitä, miten maaperän tilan tietojärjestelmään saadaan muutoksia. 3. Matkailun tavoitteista (2.2.) puhutaan selvityksessä Vesivehmaan lentokentästä ja Vesivehmaan Jenkkapirtistä samassa lauseessa. Kaikki kunnia Jenkkapirtille ja sen pitkäaikaiselle toiminnalle, mutta matkailun näkökulmasta nämä kaksi asiaa eivät juuri liity yhteen. Haluaisimme lentokentän osalta enemmän korostaa, että Vesivehmaan lentokenttä on myös yleisölle avoin ilmailun katselemis- ja

13 tutustumispaikka, jossa kesäaikana ilmailun lajikirjo esittäytyy siten kuin se Suomessa parhaimmillaan vain yleensä on mahdollista. Lentokentällä on toiminut myös kesäkahvila jo useana vuotena. Lahden Ilmasilta ry:n ylläpitämä Päijät-Hämeen Ilmailumuseo (Keski-Suomen ilmailumuseon alaisuudessa) kerää vuosittain tuhansia kävijöitä kuten lentokentän toiminta muutenkin. Lentokentän matkailullinen näkökulma on mahdollisesti edelleen kehitettävissä luomalla siihen sopivia tuotekokonaisuuksia. 4. Karttaan Luonnonympäristö (Liite 4) on merkitty Kangasvuokkojen kasvualueet. Kasvupaikoiksi merkityt pisteet ovat kuitenkin melko likimääräisiä. Kangasvuokko näyttää kasvavan hyvin pistemäisesti mutta niitä kuitenkin havaitaan yleisesti joka vuosi muuallakin kuin kartassa esitetyissä paikoissa. Puolustusvoimilta on vapautumassa Hennalan varuskunnan lakkautuksen yhteydessä myös Vesivehmaan harjoitusalue. Tällöin voidaan alueen omistajan Metsähallituksen kanssa neuvotella lentokentän koillis-itäpuolisen osan uudelleenkäytöstä. Se on lähes ainoa lentokenttään suoraan liittyvä osa, joka on rakentamiseen soveltuvaa maata. Tämä mahdollistaisi kentän kehittämiseen liittyviä toimintoja kuten esim. lentohalleja tai muita lentokentän ilmailutoimintaan liittyviä aluevarauksia. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallinnassa oleva nykyinen vuokra-alue on liian pieni uusiin toimintoihin ja pinnanmuodostukseltaan sellainen, ettei se sovellu rakentamiseen. Tästä syystä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että kyseisen, pienen kangasvuokkojen esiintymisalueen ei tulisi antaa rajata alueen jatkokäyttöä. 5. Osayleiskaavaselostuksen kohdassa Asuminen (4.2.1) sanotaan, että "tiiviimmin uutta asumista osoitetaan myös Vesivehmaantien lähelle ydinkylävyöhykkeelle". Kaikille jo vuosikymmeniä sitten käyttöön otetuille lentokentille suuntautuu valituksia lentomelusta. Sen sijaan melutaso (äänen volyymi) ei ole lisääntynyt. Vanhoja koneita on edelleen käytössä, mutta uutta tekniikkaa edustavat koneet ovat aina hiljaisempia. Lentokoneiden pitkäikäisyys ja kierrätettävyys ovat tästä näkökulmasta ongelma, sillä vanhemman lentokaluston poistuma on melko hidasta. Lentotoiminnan määrä vaihtelee sekä vuositasolla että pitkällä aikavälillä voimakkaasti. Lyhyellä aikavälillä heikommat lentosäät (esim. sateinen kesäkausi) sekä Suomen pitkä talvikausi vaikuttavat lentotoiminnan määrään. Pitkällä aikavälillä yleisilmailu on osoittautunut suhdanneherkäksi, jossa talouden yleiset vaihtelut näkyvät aina parin vuoden viiveellä. Vuosien erittäin vilkas

14 toimintajakso näyttää vuonna 2012 olevan taittumassa selvästi alhaisemmalle tasolle. Lentopaikan pitäjän näkökulmasta mahdollisimman vilkas ja monipuolinen lentotoiminta on tarpeen, sillä vain se on muutettavissa kentän käyttäjiltä perittäväksi rahaksi, jota tarvitaan selkeästi aikaisempaa enemmän peittämään ylläpitokustannuksia. Monet suomalaiset pienlentokentät ovat joutuneet vaikeuksiin tiukkojen melurajoitusten osalta ja niiden toiminta on hiipunut. Samalla niiden merkitys alueella on vähentynyt. Vesivehmaan lentokenttä on Päijät-Hämeen ainoa lentokenttä (selvitystyön alla oleva Hennan lentokenttä ajatus ei sisällä toteutukseen johtavaan realismia näkyvissä olevana aikana). Vesivehmaan lentokentän ympäristöluvassa on jo nyt lentoaikarajoituksia, mutta rajoitukset ovat kohtuulliset ja yöaikaa koskevat, jolloin nämä rajat kohtuudella mahdollistavat tarpeellisen toiminnan. Tästä näkökulmasta lisääntyvä ja tiivis asutus välittömästi lentokentän tuntumassa saattaa aiheuttaa ongelmia lisääntyvien meluvalitusten muodossa. Tähän vaikuttaa myös alueelle tulevien uusien asukkaiden heikko sietokyky vähäisenkin melun suhteen, sillä ennakkomielikuva maaseudun ja luonnonrauhan keskellä asumisesta on vahva. Mittaukset ja melumallinnukset ovat kuitenkin kaikkialla osoittaneet, että melutaso valvomattomilla lentopaikoilla (= pienlentokentät) on hyvinkin kohtuullinen (vrt. ajoneuvojen aiheuttama liikennemelu), mutta ilmailun äänitaajuus, tulosuunta ja toistuvuus saatetaan kokea häiritsevänä. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö siis esittää, että uuden osayleiskaavan jatkovalmistelussa otettaisiin huomioon lentokentän toiminnan aiheuttama lentomelu siten, että vältettäisiin mahdollisen asemaakaavan laajennusta sekä uusien asuinrakennusten rakentamista lentokentän tuntumaan ja mikäli rakentaminen sallittaisiin, on kiinteistöjä hankkiville selvitettävä lentomelun vaikutusalue. Ydinkylä-alueen pohjoisosa on osayleiskaavassa selkeästi lentomelualueella. 6. Liitekartasta (6.) Liikenne ja tekninen huolto ei täysin avautunut Vesi- ja jätevesihuollon rakentamisen tavoitteet. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että vesi- ja viemäriverkosto rakennettaisiin siten, että sen etäpisteet/pumppaamot sijoitettaisiin Vesivehmaan lentokentän kohdalle, Urajärventien reunaan. Ajatuksena tässä on, että silloin olisi mahdollista laajentaa nykyaikainen vesi- ja jätevesihuolto lentokenttäalueelle, jolloin lentokentän infran kehittäminen selkeästi helpottuu. Kustannuksia tämä

15 pienehkö muutos ei lisää merkittävästi. Asiasta on jo aikaisemmin keskusteltu Asikkalan kunnan teknisen johtajan Harri Hirvosen kanssa. Hän näki suunnitelman muutoksen toteutuskelpoisena. Lentokentän sisäinen vesi- ja jäteverkosto on sitten tästä edelleen rakennettavissa lentokentän pitäjän ja/tai sen muiden toimijoiden voimin. Muilta osin Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö katsoo, että Vesivehmaan osayleiskaava on kehittämiskelpoinen ja alueen ominaispiirteet huomioon ottava. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Toimeksi saaneena, Jukka Salokannel, lentokentän päällikkö Jukka.salokannel(c~pp.inet.fi puhelin

Malmin lentoasema. Kehityssuunnitelma 2007 2012 V0.3

Malmin lentoasema. Kehityssuunnitelma 2007 2012 V0.3 Malmin lentoasema Kehityssuunnitelma 2007 2012 V0.3 Tilanne 2006 Lentoasema-alueen muuttaminen yleiskaavassa asuinalueeksi peruuntui Helsingin nykyiset ja tulevat rakennusmaat riittävät kymmenien vuosien

Lisätiedot

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija

Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Lentoliikennestrategia ja matkailu? Rovaniemi 10.12.2014 Lassi Hilska, johtava asiantuntija Visio Seurantaryhmä: Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä.

Lisätiedot

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila

Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Malmin lentoasemaselvitys ja Tapanila Mitä nyt ehdotetaan? 22.10.2007 1 Ohjelma Esitys: Malmi luontoharrastajan näkökulmasta Taustaa Sijainti ja Tapanila-Seuran kannanotot Uusin esitys MLY:n ehdotus Keskustelua

Lisätiedot

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA

JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA ORIMATTILA JOUTSENSUVAN ASEMAKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Virenojan kylässä vanhan tiilitehtaan alue ja tien toisella puolella Ritalan tila 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA KUVAUS Tehtävänä on

Lisätiedot

Malmin lentoasema. Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi. http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport

Malmin lentoasema. Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi. http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport Malmin lentoasema Tilastot toiminnasta Finavia/Trafi http://malmiairport.fi/ https://www.facebook.com/groups/malmi airport Sisältö Malmin lentotoiminta Jakauma eri toimijoiden kesken Valtion ja Patrian

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA

SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA SASTAMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/6 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUODENNIEMEN JYRMYSJÄRVEN ALUEEN UUSI ASEMA- KAAVA ALUEEN SIJAINTI Uusi asemakaava koskee Sastamalan kaupungin Suodenniemen

Lisätiedot

Malmin ilmailukerho ry. 25.11.2014. 1. Miten Etelä-Suomen ns. korpikenttien julkisia liikenneyhteyksiä tullaan kehittämään?

Malmin ilmailukerho ry. 25.11.2014. 1. Miten Etelä-Suomen ns. korpikenttien julkisia liikenneyhteyksiä tullaan kehittämään? 1/5 Malmin ilmailukerho ry. 25.11.2014 1. Miten Etelä-Suomen ns. korpikenttien julkisia liikenneyhteyksiä tullaan kehittämään? 2. Lentokenttien infrastruktuurin ja palveluiden kehittäminen? 3. Kuntien

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS

RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA G:\AKVAT\Raivio\OASL1.doc 1/5 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA RAIVION ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaava koskee Raivion kaupunginosan vanhimman osan

Lisätiedot

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy

107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS. Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy 107-AK1505 MYNÄMÄEN KUNTA ROUKKULIN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS 2 KAAVASELOSTUS Versio 1.1 25.11.2015 (18.1.2016) Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (14) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot...

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS

SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS VAMMALAN KAUPUNKI TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/7 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SASTAMALAN KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 6 ASEMAKAAVANMUUTOS ALUEEN SIJAINTI Asemakaavamuutos koskee Sastamalan kaupunginosan korttelia

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Malmin lentoasema on säilytettävä ilmailukäytössä

Malmin lentoasema on säilytettävä ilmailukäytössä säilytetään ilmailukäytössä riippumatta siitä, luopuuko Lisäksi esitämme, että Helsingin kaupunki hylkää sopimusehdotuksen VALTION JA HELSINGIN SEUDUN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SUURTEN INFRAHANKKEIDEN TUKEMI-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN KUNTA Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 21.03.2014 Päivitetty 14.02.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi14022015.doc Osallistumis-

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.5.2015 VETELIN KUNTA Harmaakiven asemakaavan muutos ja laajennus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe

KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN. Kaavaselostus, valmisteluvaihe KIVIJÄRVEN KUNTA PENTTILÄN YHTEISMETSÄN RANTA- ASEMAKAAVAN OSITTAINEN KUMOAMINEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31477 1 (10) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1 TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Kaavaprosessin vaiheet...

Lisätiedot

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto

Ilmailu ja nuoret. Suomen Ilmailuliitto Ilmailu ja nuoret Suomen Ilmailuliitto Ilmailun ammatteja Ilmailu tarjoaa suuren joukon kiehtovia ja tavoiteltavia ammatteja. Ilmailu on luonteeltaan kansainvälistä. Teknologiaa, haastavia ja palkitsevia

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus.

20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus. 20000 asukkaan lähiö Malmin lentoasemalle? Mittakaavan tarkistus. Malmin lentoaseman tulevaisuus? Pinta-ala 127 hehtaaria (tummennettu alue) itäpuolella Tattarisuon teollisuusalue koko alueen itäinen haara

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013

Janakkalan kunta Turenki 5.9.2013 1 KAAVA-ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee n. 1 km Turengin keskustan länsipuolella ja rajoittuu Pyhämäentiehen ja Sairaalantiehen. KAAVAMUUTOKSEN TARKOITUS Valtuusto on 10.6.2013 60 hyväksynyt talouden tasapainottamisohjelman.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIITE 2. hyväksytty 16.3.2016 ORIMATTILAN KAUPUNKI MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Maankäyttö ja kaavoitus www.orimattila.fi MÄNTYLÄ, URHEILUTALON ASEMAKAAVAMUUTOS

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAMUUTOS KOKKOLAN PRISMA Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06) 828 9111 Faksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KAAVOITTAJAN VASTINEET RANTAYLEISKAAVAN MUUTOSLUONNOKSESTA SAARISJÄRVELLÄ ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN Kaakkois-Suomen Ely-keskus Haettu kaavamuutos on ristiriidassa rantojen säästämistä koskevan tavoitteen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.

ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9. 691/AK LIITE 1 ASEMAKAAVA 691/AKM MARJATIE Pyhättömän (13) kaupunginosan korttelin 31 tontit 3 ja 10 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1.9.2015 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Heinolan

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi.

ALOITE TAI ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLE TULON SYY Aloitteen on tehnyt Kokkolan kaupunki / Kokkolan Vesi. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS JÄTEVEDENPUHDISTAMO JA BIOKAASULAITOS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa

Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa Näkökulmia kaupunkirakenteeseen ja tutkimustietoon yleiskaavan valmistelussa Rikhard Manninen Yleiskaavapäällikkö Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto 4.5.2016 Strategia ja visio Väestöprojektio ja mitoitus

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LASTENLINNAN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.4.2017 Pälkäneen kunta Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Lahdentien ja Pälkänevedentien risteyksen

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIEREMÄ OSAYLEISKAAVA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIEREMÄ OSAYLEISKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAAVA-ALUEEN RAJAUS (sininen paksu) ja voimassa olevat asemakaavat. ALLA ILMAKUVA 1 Kohde Osayleiskaavamuutoksen tarkoitus Kaavoitus tilanne Vieremä osayleiskaava:

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY OULUN KARHUNKEDONTIE

KIINTEISTÖ OY OULUN KARHUNKEDONTIE KIINTEISTÖ OY OULUN KARHUNKEDONTIE Karhunkedontie 9, 90420 OULU HALLITILAA SÄILYTTÄMISEEN, HARRASTAMISEEN JA YRITTÄMISEEN MYYNTIESITE 12.6.2012 KARHUNKEDONTIEN HALLITILOISSA SÄILYTÄT OMAISUUTTASI HUOLETTOMASTI

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5192 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 28.02.2017 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 7. kaupunginosan (Reima) korttelia 527 ja puistoaluetta koskeva

Lisätiedot

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009

Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla. Raportti, Syyskuu 2009 Logististen toimintojen kehittäminen Länsi-Uudellamaalla Raportti, Syyskuu 2009 Raportin sisältö 1. Länsi-Uudenmaan logistista asemaa koskevien taustaselvitysten tulokset 2. Ehdotus Länsi-Uudenmaan strategiaksi

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5.

Lausunnot Kaakkois-Suomen ELY-keskus Etelä-Karjalan liitto Etelä-Karjalan pelastuslaitos Liikennevirasto 4. 5. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 17.12.2014 Kaavaehdotus oli nähtävillä 26.6.2014 28.7.2014. Kaavaehdotuksesta saatiin 7 lausuntoa ja 1 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy SALLATUNTURIN MATKAILUKESKUS POROPUISTO Sallan kunta SALLATUNTURIN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS (Tieliikennealue ja kevyen liikenteen väylä) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 14-3 / HAKALAHDENKATU 56 JA JUNGSBORGINKATU 13 Ilmakuva lännestä. Asemakaavamuutosalueen likimääräinen

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 30.9.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin lentokentän konesäilytys ja majoitus asemakaava. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI KIRVUNTIEN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin (03) 888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue.

Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. IITTI KIRKONKYLÄ Sorronniemen asemakaavan laajennus ja Sorronniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen, mt. 362 Kymentaantien liikennealue. ASEMAKAAVALLA KUMOUTUU OSA SORRONNIEMEN RANTA- ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) AK 5194 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.5.2017 ASEMAKAAVA Kaukolämpölaitoksen tontin laajennus Kankaanpään kaupungin 6. kaupunginosaa (Koskenoja), osaa kortteleista

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä

Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen. Case Jyväskylä Kylien maankäytön suunnittelu ja kylähelmien kehittäminen 3.9.2015 Iisalmi Case Jyväskylä Julia Virtanen Muuramen kunta Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ - Kaupunkikeskusta - 86 500 JKYLÄN MLK - Taajamia - 36 400

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KUHALA III D ASEMAKAAVAMUUTOS FORSSAN KAUPUNKI MAANKÄYTÖN SUUNNITTELU OTE AJANTASA-ASEMAKAAVASTA JA ORTOKUVA ALUEELTA 2011 KAAVA-ALUEEN RAJAUS Kaavoitus kohde Hakija/Aloite Asemakaavan tark. Maakuntakaava Asemakaava ja asemakaavan muutos: Kuhala III D: Keskustan kaupunginosan

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite _ HAKUMÄEN KAUPUNGINOSA (6), KORTTELI 15 MOISIONRINTEEN ALUE, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 29.8.2017 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitustoimi 2017 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Turun Vaasanpuiston aluekehitys

Turun Vaasanpuiston aluekehitys Turun Vaasanpuiston aluekehitys 2 Hankkeen yleiskuvaus Entisen jätevedenpuhdistamon alueelle, Linnakaupungin ensimmäiseen rakennettavaan osaan Vaasanpuistoon on suunniteltu asuinkerrostaloja, liiketilaa

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen

SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen SIIKAJOEN KUNTA Ruukin asemanseudun osayleiskaavan uudistaminen Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Ruukin asemanseudun osayleiskaavaa ollaan uusimassa. Nykyinen vuonna

Lisätiedot

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS

ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS 8.12.2015 ETELÄINEN RANTATIE ASEMAKAAVAN MUUTOS SELOSTUS Salon kaupunki Tehdaskatu 1, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi sa lo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 2

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle

KAAVASELOSTUS. Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle KAAVASELOSTUS Asemakaava Vierumäen Laviassuon ja Vuolenkoskentien väliselle alueelle LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan laitos Ympäristöteknologian koulutusohjelma Miljöösuunnittelun suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Harrasteilmailun riskikartoitus

Harrasteilmailun riskikartoitus Harrasteilmailun riskikartoitus Ilmailujohtaja, ylijohtaja Pekka Henttu 29.10.2014 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Harrasteilmailun kartoitus Toimeksianto 24.10.2014 Riskikartoituksen perusteella:

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti

Kuva 1: Kaavamuutosalueen likimääräinen rajaus ja sijainti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 5 ) TERVON KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaavan muutos koskee kortteleja 9(osa),

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus

Marseuddenin osayleiskaavan muutos. Kiinteistöjen rajautuminen rantaan. Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin osayleiskaavan muutos Kiinteistöjen rajautuminen rantaan Kiinteistöjen omarantaisuus Marseuddenin niemen rakennetut kiinteistöt ovat omarantaisia ja suuri osa niistä rajoittuu rannan suunnassa

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARTINJÄRVENTIEN TEOLLISUUSALUE LOHTAJA KOKKOLAN KAUPUNKI KAAVOITUSPALVELUT 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Asemakaavan muutos koskee 340. kaupunginosan kortteleita

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA. OAS 1 (5) Tuusniemen kunta Pahkasalon asemakaava Leskinen Timo 15.10.2013 OAS 1 (5) Pahkasalon asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TUUSNIEMEN KUNTA PAHKASALON ASEMAKAAVA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava koskee tiloja 403-1-92 (Mutalahti), 403-1-93

Lisätiedot

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma

PÄLKÄNE SAPPEEN ETU VAINION RANTA ASEMAKAAVAN MUUTOS. Osallistumis ja arviointisuunnitelma PÄLKÄNE Osallistumis ja arviointisuunnitelma 5.2.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUNNISTETIEDOT... 3 2. SUUNNITTELUALUE JA NYKYINEN MAANKÄYTTÖ... 3 3. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 4 4. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OAS 1 (5) TUUSNIEMEN KUNTA KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 8.9.2017 MIKÄ ON OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee

Lisätiedot