LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö PL VÄÄKSY LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA Lahti-Vesivehmaan lentopaikan pitäjänä on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö antanut lausuntonsa myös Vesivehmaan osayleiskaavasta Asikkalan kunnalle osoitettuna. Liitämme kyseisen lausuntomme tämän lausunnon liitteeksi. Pyydämme ottamaan huomioon (lausuntomme osana) myös siinä esitetyt Lahti-Vesivehmaan lentopaikkaa koskevat näkökohdat, joten emme toista niitä tässä tekstissä. Lentopaikan pitäjänä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ei itse harjoita ilmailu-tai yritystoimintaa. Säätiön tehtävänä on lentokentän tekninen ylläpito normien mukaisesti, toiminnan valvonta ja seuranta resurssien puitteissa sekä lentopaikan edelleen kehittäminen. MUUTOSPAINEALUE (AS3): VESIVEHMAAN LENTOPAIKAN YMPÄRISTÖ Olette ilmoittaneet, allekirjoittaneen asiaa tiedusteltua, että "muutospainealueiksi on nostettu kaikki pohjavesialueilla sijaitsevat teollisuusalueet ja myös tämä Vesivehmaan lentopaikan ympäristö". Lisäksi olemme saaneet teiltä Hämeen ELY:n selvitysten perusteella laatiman kartan Vesivehmaan pohjavesialueen rajausmuutoksesta vuodelta Siitä käy ilmi, että pohjavesialueen rajaus ja myös muodostumisalue kattaa nyt käytännössä koko lentokenttäalueen. On tietenkin selvää, että pohjavesi on yhteiskunnalle erittäin tärkeää, tätä ei voi vähätellä. LENTOPAIKAN TOIMINTA Lahti-vesivehmaan lentokentällä suoritettava yleisilmailu (joka ei sisällä raskasta lentoliikennettä), ei ole uhka pohjavesille. Lentokenttää pitää pääasiallisena toimintapaikkanaan vaihteleva määrä moottoroituja pienkoneita (n kpl), joista n. kolmannes on ultrakevyitä lentokoneita. Näistä ei synny valumia tai päästöjä maaperään. Lentokoneiden tekniikasta pidetään merkittävästi parempaa huolta kuin esimerkiksi yleisessä liikenteessä olevista maa-ajoneuvoista. Tämän takana on mittava, jopa ylimitoitettu valvonta- ja huoltojärjestelmä. Järjestelmä on yleiseurooppalaisen ilmailuviranomaisen EASA:n laatima. Koneissa olevat polttoainetankkien koot ovat pienehköjä, keskimäärin n litraa/lentokone. Moottoriöljyä on n. 4-8 litraa/lentokone. Noin puolet lentokoneista käyttää kokonaan tai osittain tavallista autobensiiniä.

2 Lentopaikalla ollut lentotoimintaa 72 vuotta, eikä ongelmia ole ollut. Keväällä 2012 otettu pohjavesinäyte antoi tulokseksi erittäin hyvää pohjavettä (ko. vesinäytteen tulokset toimitettu Asikkalan kunnalle). Pohjavesinäyte on otettu paikasta, jossa mitä todennäköisimmin näkyisi poikkeavia päästöarvoja, mikäli niitä olisi kenttäalueelta ja tankkausalueella. TANKKAUSALUE Nykyinen lentopolttoaineen tankkauspaikka ja varastosäiliö on toteutettu aikanaan NESTE Oy:n toimesta. Siinä on maaperän suojaus, valumakaivo ja varoitusjärjestelmä. Säiliö on kaksoisvaippasäiliö. NESTE Oy ei enää harjoita lentopolttoaineen myyntiä Suomessa ja tankkausalueen hallinta on nyt tankkauslaitteiston ostaneella ja polttoaineen jakelua jatkavalla yrityksellä. Tankkausalueella on oma ympäristölupansa, joka on kyseisen yrityksen hallinnassa. Lentokoneiden tankkaustoiminta on luonnollisesti olennainen osa lentopaikan toimintaa ja hyväkuntoinen tankkauspaikka osaltaan ohjaa tankkaustoiminnan turvallista suorittamista. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön näkemyksen mukaan tankkauspaikka on edelleen hyvässä kunnossa. LENTOKENTÄN KEHITTÄMINEN Lahti-Vesivehmaan lentokenttää voidaan edelleen kehittää nykyistäkin tärkeämmäksi lentopaikaksi, sillä se sijaitsee erinomaisella paikalla Etelä-Suomessa, hyvien liikenneyhteyksien lähellä. Päijät-Hämeen Lentokenttäsäätiöllä on visiot ja strategia lentokentän kehittämiseksi. Lentopaikka on hyvässä kunnossa ja päivittäisessä, vilkkaassa käytössä. Tavoitteena on säilyttää lentokentän hyvä kunto, monipuolistaa ilmailukäyttöä sekä parantaa nykyistä, osittain puutteellista infrastruktuuria. Hennalan varuskunnan lopettaminen on Päijät-Hämeen näkökulmasta onneton ja tarpeeton ratkaisu, mutta siihen liittyvä puolustusvoimien harjoitusalueen käytön päättyminen Vesivehmaan maastoissa avaa myös uusia mahdollisuuksia lentokentän jatkokehittämiselle. Nykyisin käytössä oleva maa-alue on koettu ilmailun tukitoimintojen kehittämisen kannalta joiltain osin liian ahtaaksi. Lentokenttään liittyvä yritystoiminta on muutamassa vuodessa vahvistunut ja sillä on myös työllistävä vaikutus.

3 POHJAVEDEN TILAN JATKOSEURANTA JA YMPÄRISTÖN TURVALLISUUTTA JATKOSSA VARMISTAVAT TOIMET - Pohjaveden tilaa tulee seurata nykyistä tiheämmin ja useammasta pisteestä - Tankkauspaikan kunto on polttoaineen jakeluyrityksen toimesta tarkistettava ja siihen on samalla liitettävä pohjaveden näytteenottopaikka LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA Lausuntonaan Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että maakuntakaavaan ei liitetä Lahti-Vesivehmaan lentokenttää muutospainealueeksi. HENNAN MAHDOLLINEN LENTOKENTTÄALUEVARAUS KÄ3 ja OR9 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ottaa kantaa tähän lähinnä ilmailutiedollisessa roolissa, hankkeen tässä vaiheessa vaikuttamatta Lahti-Vesivehmaan lentokenttään ja sen kehittämiseen. Lentokentän tarpeellisuus? Kysymyksenasettelu: Onko tällaiselle lentokentälle tarvetta melko kaukana tulevaisuudessa ja onko siksi mielekästä sitoa kaavamerkinnällä alueen mahdollinen muu käyttö pitkäaikaisesti? Suomessa on useita kymmeniä raskaalle lentoliikenteelle tarkoitettuja lentoasemia. Ne kaikki ovat selkeästi vajaakapasiteetissa. Tämä koskee myös vilkkaimpia kenttiä, joita ovat Helsinki- Vantaa, Tampere-Pirkkala sekä Oulu. Ne eivät ole lähelläkään niiden korkeinta mahdollista käyttöastetta. Näiden kenttien lisäksi pelkästään Etelä-Suomessa on nykyiselläänkin raskaalle liikenteelle soveltuvia kenttiä 11 kpl. Osassa niistä käyttöaste on niin pieni, että niiden ylläpito on lähinnä arvokkaan omaisuuden säilyttämistä. Maakuntakaavaluonnoksen aineistossa esitetyn Hennan aluevarauksen yhteydessä on eräitä perusteluita mahdollisen tulevaisuuden Helsingin kakkoslentokentän tarpeelle. Toistamatta niitä tässä, on seuraavassa lueteltu eräitä vasta-argumentteja: - Helsinki-Vantaalle mahtuu nykyistä huomattavasti suurempi liikenne. Kolmannen kiitotien käyttö on vielä puolitiessään, sillä lentoaseman ns. keskiterminaali on vielä kokonaan rakentamatta. - Varsinainen rahtilentotoiminta on todellisuudessa vähäistä. Pelkkiä rahtikoneita lentää Suomeen hyvin vähän, ne eivät tarvitse erillistä lentokenttää. On epätodennäköistä, että lentämisen jatkuvan kustannustason nousun vuoksi raskas liikenneilmailu kasvaisi Suomessa edes yhden uuden lentokentän tarvetta vastaavaksi.

4 - Suurin osa lentorandista kulkee tavallisissa matkustajakoneissa - Saapuva lentorahti jää pääosin Helsingin seudulle. Muualle menevä rahti menee suoraan muille kentille, kuten Tampere-Pirkkalaan. - Finnairin Aasian strategia on menestynyt kohtuullisen hyvin, mutta on muistettava, että Finnairin liikevaihdosta 60 %tulee edelleen Euroopan liikenteestä. Aasian strategiaan ei tulisi liiaksi nojata. Aasian talouskasvu todennäköisesti aiheuttaa, että heidän oma lentoliikenteensä kasvaa tuntuvasti lähimpinä vuosikymmeninä ja he hoitavat liikenteensä pääosin itse. Se, mihin Euroopan alueeseen Aasialaiset tulevat tuolloin tukeutumaan, on arvoitus. Suomi ei ole ainoa vaihtoehto kauttakulkuliikenteeseen idän ja lännen välillä. Esimerkiksi Venäjän lähialueilla on useita isoja lentokenttiä, joista saa nopeasti käyttökelpoisia suuria lentoasemia. Itä-Euroopan maissa on myös vapautunut isoja sotilaslentokenttiä, joista on rakennettavissa raskaan lentoliikenteen tarpeisiin erikoistuneita kenttiä. - Halpalentoyhtiöt käyttävät kyllä mielellään ns. kakkoslentokenttiä juuri niiden halpuuden vuoksi. Osa niistä on vanhoja maakuntalentokenttiä, fotka ovat jääneet vähälle käytölle sijaintinsa ja vanhentuneen rakennuskantansa vuoksi. Nämä lentokentät eivät voi periä lentoyhtiöiltä korkeita käyttömaksuja. Kenttien halpuus on siis osa lentolipun hinnanmuodostusta. Halpalentoyhtiöt ovat osoittautuneet nopealiikkeisiksi vaihtaen kohteitaan hyvinkin herkästi, ilman paikkauskollisuutta. Mikään uusi kenttä ei tulevaisuudessa voi periä mitään alennettuja maksuja vaan niiden käyttömaksut ovat korkeat, sillä uusissa kentissä on suunnittelussa, investoinneissa, tekniikassa, rakentamisessa ja ympäristöasioissa otettava käyttöön kaikkein paras ja kallein laatu. Oikoteitä ei ole. - Malmin lentoaseman loppumisella tulevaisuudessa ja nyt visioidulla kenttähankkeella ei ole tekemistä keskenään. Kevyt yleis- tai harrasteilmailu ei soveltuisi raskaan lentoliikenteen sekaan. Suomessa on myös tiheä valvomattomien lentopaikkojen verkosto, jonka elinvoimaisuus ja ylläpito jatkossakin on pääosin perusteltua. Lahti-Vesivehmaan ja Hyvinkään lentopaikkojen toimintoja kannattaa edelleen kehittää. - Uusi lentokenttä aiheuttaisi myös keskeiselle paikalle Etelä-Suomeen huomattavat ilmatilan käyttörajaukset. Ne vaikuttavat kaikkeen muuhun (kuin uuttaa kenttää käyttävään) lentoliikenteeseen uusien ilmatilamääritysten muodossa. Muutokset olisivat joiltakin osin haitallisia. Lisäksi raskasta lentoliikennettä lentää alueella suhteellisen matalalla kentän lähestymis-ja lähialueella varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi. ICAO (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) edellyttää, että kaikelle lentoliikenteelle myös kevyelle ja näkölentosääntöjen mukaisesti lentävälle on luotava mahdollisuus toimia mahdollisimman vähin rajoituksin.

5 - Aluevaraus vaikuttaa suunnaltaan virheellisesti sijoitetulta. Sen muoto on pitkänomainen osoittaen melko suoraan Helsinki-Vantaalle. Maakuntakaavan luonnoskartasta voisi vetää johtopäätöksen, että se olisi myös pääkiitotien suunta? Esimerkiksi Tampere-Pirkkalan lähestymisalue on mitoiltaan n. 100 x 60 km. Kansainvälisesti on tietysti olemassa monenlaisia ilmatilajärjestelyitä, mutta uuden kentän suunnittelussa tuskin voi olla lähtökohtana kovin erikoiset ja monimutkaiset ilmatilajärjestelyt tal lähestymis- ja nousumenetelmät. - Päijät-Häme on jo nyt erinomaisten yhteyksien päässä kansainvälisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Matka-aika maitse on 1-2 tunnin sisällä kaikkialta Päijät-Hämeestä ja sitä on pidettävä kansainvälisesti hyvänä keskiarvona. Tällainen lentoasema toteutuessaan ja toiminnassa ollessaan olisi valtava logistinen keskus, joka muuttaa elämää huomattavasti lentokenttäaluetta laajemmalla alueella. Se aiheuttaa muutakin rakentamistarvetta kuin pelkän lentotoimintaan liittyvän osion, mm. liikennejärjestelyitä, tiloja yritys- ja palvelutoiminnalle sekä tätä kokonaisuutta tukevaa tekniikkaa. Tämä tietysti tuntuu hyvältä, mutta investointikynnys olisi todella korkea. LAUSUNTO Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää lausuntonaan, että edellisen perusteella Päijät- Hämeen maakuntakaavaan 2014 ei pidä tehdä maakuntakaavamerkintää Hennan lentokenttäalueesta. Asikkalassa, Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö G22~~~ Jukka Salokannel sihteeri lentokentän päällikkö

6 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Lahti-Vesivehmaan lentokentän kehittämisstrategia Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallitus on hyväksynyt tämän strategian kokouksessaan 2/2011, 11. Strategian tueksi siihen liitetään jatkuvasti päivitettävä toimenpideohjelma. 1. V1S10 Lahti-Vesivehmaa on Etelä-Suomen laadukkain yleisilmailukenttä, jossa on monipuolinen ja vilkas lentotoiminta sekä runsaasti erilaisia toimijoita, joilla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut Vesivehmaa on korkeatasoisen lentokoulutuksen toimintakeskus Ilmailun peruskoulutusmuotojen lisäksi jatkokoulutusmuodot (esim. lennonopettajakoulutus, lentotyö, pelastuspalvelu) Suomessa saattaa olla "tilaus" lentokoulutuskeskukselle, foka tarvitsee siihen erikoistuneita olosuhteita. Malmin lentoaseman tulevaisuuden kohtaloon epävarma, ja se tuo väistämättä jotain muutoksia. Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräyksettuovat ilmailun koulutusyrittäjille uusia mahdollisuuksia, vaikkapa isompien toimijoiden alihankkijana? 1.2. Lentokentällä sijaitsee ålmailun ja mahdollisen muun samaan yhteyteen soveltuvan yritystoiminnan keskittymä Useat ilmailun huoltoyritykset ovat sijoittuneet asiakkaiden näkökulmasta katsoen epäedullisesti. Vesivehmaan sijainti Etelä-Suomessa on aivan keskeinen. Huoltotoiminta Lentokoulutus Pienlentokoneiden, laitteiden ja varaosien myynti Lentokoneiden sijainti-ja säilytys (hallipaikat, asematasopaikat) Ei sulje muutakaan yritystoimintaa pois, kentän eteläpuolella yleiskaavavaraus 1.3. Kentällä ja sen lähialueilla on sellainen infrastruktuuri, että se on kiinnostava ja riittävän valmis, jotta suunniteltu toiminta voi sijoittua alueelle Tarvitaan moderni vesi- ja jätevesihuolto, sähköverkko, liikenneyhteydet sekä pitkälle viety aluesuunnitelma tonttivarauksineen Puhdas ja kapasiteetiltaan riittävä käyttövesi ja jätevesiviemäröinti lentokentälle saakka Sähköistyksen riittävä kapasiteetti sekä parhaat laajakaista-ja mobiiliyhteydet Yhtenäiset jätehuolto-ja ympäristöratkaisut

7 Valmiiksi osoitetut tontit kenttäalueen tuntumassa Lentokentän tieliittymät sekä ajoneuvoliikenteen väylät ja pysäköinti ovat ohjattu ja järjestelmällinen kokonaisuus Rakennetuilla osilta toteutetaan siistejä ja suunnitelmallisia piha-alueita ja ympäristöjä 1.4. EFLA on myös elinkeinotoimintaa tukevan kaupallisen ilmailutoiminnan näkökulmasta tasokas ja kiinnostava oheispalveluineen Edellytykset businessluokan ammatti-ja kaupalliselle yleisilmailulle ovat olemassa: Toimintaan soveltuvien polttoainelaatujen saatavuus Riittävät asematasotilat Lähestymis-ja navigointilaitteet sisältäen lähestymismenetelmätja niiden tarvitsemat estevapaat sektorit G+ ilmatila (tai sitä vastaava) arkipäivisin tai tilauksesta Turvallisuusjärjestelytja tilarajaukset Pidemmällä tulevaisuudessa varaus kiitotien 07/25 pidentämiseen 1.5. Kenttään liittyvät toiminnot tarjoavat useita työpaikkoja Lentokenttä ja sen toiminnot voivat sisältää vakituisia tai osa-aikaisia työpaikkoja. Monia tehtäviä voidaan myös yhdistellä. Lentokentän huolto-ja kunnossapito Rakennusten hoito /huolto (myös rakennustyöt investointivaiheessa) Lentokoneiden huoltotoiminta Lentokoneiden ja ilmailuvälineiden myynti ja esittely Lennonopetus Lentotiedottaja Kahvio-ja ruokailupalvelut Hallintotehtävät Majoituspalvelutohjataan Vääksyyn, Lahteen tai Vierumäelle.

8 1.6. Harrasteilmailutoiminta on edelleen tärkeää ja sen toimintamahdollisuudet turvataan Harrasteilmailukin tulee tarvitsemaan aikaisempaa enemmän ns. kaupallisia tukipalveluita. Näitä tulee olemaan ainakin lentokoulutuksessa ja kaluston huoltopalveluissa sekä lentokaluston myynnissä ja maahantuonnissa. Ilmailuharrastustucee muodostamaan näkyvissä olevaan tulevaisuuteen lentokentän lentotoiminnan rungon, erityisesti loma- ja vapaa-aikoina. 2. Strategiset keinot 2.1. Alueelle rakentaminen Rakentamista kannustetaan ja rakentajia avustetaan valmisteluissa ja lupa-asioissa Lentokenttäsäätiö pitää aluesuunnitelmat ajan tasalla 2.2. Lentokentän infrastruktuurin parantaminen Suunnitelmat ja valmiudet liittyä vesijohto-ja viemäriverkkoon sekä parantaa sähkö-ja tietoliikenneyhteyksiä laaditaan ja pidetään ajan tasalla, toteutukset ovat erillisiä päätöksiä yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa Alueen sisäiset kulkuväylät kuntoon, tehdään vähittäin mutta suunnitellusti Hulevesiviemäröinnin mahdollinen laajennustarve, tehdään alustava suunnitelma 2.3. Lentokentän ilmailukäytön tarvitsemat kehitysinvestoinnit Kiito- ja rullausteiden sekä seisontapaikkojen tulevaisuuden uudistaminen ja lisäpäällysteet, tarvekartoitus Lentopaikan varustetason parantaminen ja muut sellaiset toimenpiteet, joiden suorittaminen on ilma- ja maaliikenteelletärkeää, toimenpideluettelo ja toteutus vähittäin mahdollisuuksien mukaan Mahdollinen kiitotien 07/25 pidennys on erillinen suurinvestointi, rakennussuunnitelma valmiiksi myöhempää toteutusta varten 2.4. Alueen yleissuunnittelu Yleissuunnitelmien ajan tasalla pitäminen ja tarkentaminen heti tarvittaessa Kaavavalmistelun ja muiden alueen suunnitelmien seuranta (mm. infraan liittyen) 2.5. Maanomistus

9 Maanomistajat Metsähallitus, Puolustusvoimat, Asikkalan kunta sekä yksityiset maanomistajat pidetään koko ajan mukana suunnittelussa ja informoituna. Laaditaan valmiudet nopeaan tiedottamiseen näille sidosryhmille. Puolustusvoimat tarvitsevat harjoitusalueensa. Aluesuunnittelun ja tulevan toiminnan eräs lähtökohta on varmistaa, että puolustusvoimien haluamat mahdollisuudet omaan toimintaansa säilyvät. Huolehditaan säännöllisestä yhteydenpidosta. Metsähallituksen kanssa tehdään edelleen yhteistyötä, sillä se on kiinnostunut maa-alueidensa jalostamisesta hyötykäyttöön. Säännöllinen keskinäinen yhteydenpito on tarpeen Ympäristö Ympäristöasiat huomioidaan ympäristölupien mukaisesti. Pysytään ajan tasalla ja toteutetaan aina ympäristöluvan vaatimukset sekä vaaditaan sitä muiltakin kentän toimijoilta. Tutkitaan toisen, ympäristövaatimukset täyttävän tankkauspaikan rakentamisen mahdollisuutta. Polttoaineen saatavuus on keskeinen kysymys ja tulevaisuudessa tarvitaan useita eri polttoainelaatuja. Laaditaan asiasta suunnitelma Tiedottaminen Noudatetaan lentokentän kehittämisen osalta suunnitelmallista tiedottamista ja markkinointia Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallituksessa sovitun linjauksen mukaisesti Lentokentän toimijat tiedottavat kukin itse omasta toiminnastaan. Niin haluttaessa Lentokenttäsäätiö koordinoi ja avustaa tällaista tiedottamista.

10 ~~T Asikkalan kunta Tekninen virasto/kaavoitusasiat PL Vääksy PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN LAUSUNTO VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVASTA Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö haluaa osallisena todeta Vesivehmaan osayleiskaavasta seuraavaa: Lentokenttäsäätiö ottaa kantaa vain niiltä osin, kuin yleiskaava voi koskea Lahti- Vesivehmaan lentokenttää ja sen toimintoja. Kaavaselostuksen otsikkokohdassa (1.10.) Kulttuuriympäristö todetaan, että (Vesivehmaan lentokenttä) "tä11ä hetkellä kenttä on pääosin lentoharrastajien käytössä ". On totta, että suuri osa näkyvästä lentotoiminnasta luokitellaan harrasteilmailuksi. Kentän toteaminen kategorisesti "lentoharrastajien kentäksi" antaa kuitenkin harhaanjohtavan ja vähättelevän kuvan asiaa tuntemattomille. Kenttää käytetään kuitenkin myös pienehkössä mittakaavassa tukikohtana erilaiseen lentotyöhön, joiksi luokitellaan etsintä- ja pelastuspalvelulennot, metsäpalovalvontalennot, ilmakuvauslennot, sähkölinjojen tarkastus ja raivauslennot, suurten yleisötapahtumien tuki- ja PR-lennot (esim. Neste-Ralli) sekä ammattilentokoulujen Vesivehmaalle suuntaamat koulutuslennon erityisesti talvikaudella sekä jonkin verran taksilentoja. Harrasteilmailu tarvitsee kuitenkin yhä enemmän taustakseen ammattimaista toimintaa. Osa lentäjäkoulutuksesta tapahtuu yritysmuotoisesti. Blue Skies Aviation Oy kouluttaa yksityislentäjiä (PPL), lennonopettajia (FTO(A), ultrakevytlentäjiä ja ultrakevytlennon opettajia sekä ilmailuviranomaisen (TraFi) tilaamia, ammatti-ilmailijoille suunnattuja tehtävin pätevöittäviä teoriakursseja, joita käyttää omassa henkilöstökoulutuksessaan paitsi viranomainen itse, myös muut lentokoulutusyritykset kaikkialta Suomesta. - Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinjan lentokurssit toimivat Vesivehmaan lentokentällä.

11 - Blue Skies Aviation Oy on harjoittanut useana vuonna myös lentokentällä tapahtuvaa suosittua kesäkahvilatoimintaa. - Kevytilmailukoneita huoltava AeroTecno Oy suorittaa merkittävän osan huoltotoiminnastaan Vesivehmaan lentokentällä osittain vuokraamassaan lentokonehallissa. - Sierra Ohjelmapalvelut Oy tuo maahan ja myy ultrakevytlentokoneita Vesivehmaata tukikohtanaan käyttäen. - Fuelpro Oy on lentopolttoaineen uusi suomalainen jakeluyhtiö, joka tuo maahan lentobensiiniä Puolasta jakaen sitä ympäri suomen lentopaikoille. Vesivehmaan lentobensiinin jakeluautomaatti on myös heidän omistuksessaan. Yhtiön kotipaikka on Päijät-Hämeessä. Tämä on suomalaiselle yleisilmailulle erittäin tärkeä palvelu Neste Air yhtiön lopetettua lentobensiinin jakelun suomessa ja muiden jakelijoiden (mm. Kanair Oy ja Shell Aviation Oy) ollessa sitoutuneina ulkomaankauppaan ja lentokerosiinin myyntiin muualla. Lisäksi lentokenttään tukeutuu tarvittavin osin Päijät-Hämeessä toimivat yhtiöt: - Rakennusliike Mike Suviranta Oy (omistaa lentokonehallin), tilavuokraustoimintaa - WindCraft Oy, mm. lentokelpoisuuden valvontaa, melumallinnuksia, palveluita ilmailuviranomaiselle, ilmailualan suunnittelutöitä - Ilmalento Oy, myy siirrettäviä, hyväksyttyjä pientankkauslaitteita Vesivehmaalla tietenkin toimii myös n. 10 ilmailuyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on useita satoja. Nämä yhdistykset ja heidän jäsenensä tarvitsevat lentokentällä olevia palveluita (mm. edellä luetelluilta organisaatioilta) mutta myös käyttävät ympäristössä olevia, joista yksi tärkeimmistä on Neste Körri. Mainittujen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen toiminta tarkoittaa Päijät-Hämeessä välittömästi useita työpaikkoja, joita ei olisi ilman Vesivehmaan lentokenttää Liitekartassa (3) Kulttuuriympäristö on rajattu kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö pitää lentokentän reuna-alueilla sijaitsevia sodan aikaisia rakennuksia historiallisesti merkittävinä. Lentokenttä on valmistunut 1940 jatkosotaan valmistautuvien hävittäjälentolaivueiden tukikohdaksi ja sodan kestäessä siellä toimi täydennyslentolaivue, josta hävittäjäohjaajat lähetettiin lyhyen koulutuksen jälkeen rintamalle isänmaata puolustamaan. Itse lentokenttä-alue ja osa sota-ajalta säilyneistä alkuperäisistä rakennuksista ovat edelleen käytössä osin siviiliilmailutoimintoihin, osin puolustusvoimien hallinnassa. Rakennuksia on neljä

12 lentohallia, entinen sairastupa, korsuhalli sekä Urajärventien 313 eteläpuolella puolustusvoimien käyttämät majoitusrakennus ja sauna. Lisäksi on entisen ampumaradan ampumasuojan betoniperustus aivan lentokentän reunassa. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö pitää näitä rakennuksia historiallisesti arvokkaina mutta edelleen soveltuvina ilmailukäyttöön, jossa ne alkuperäisestikin ovat olleet. Itse lentokenttäalue on jo modernisoitu nykyiseen toimintaan soveltuvaksi. Lentokentästä on toimitettu useita historiatiivistelmiä, mm. 2. Kohdassa (1.11.) Liikenne- ja yhdyskuntatekniikka esitetään merkillinen väite että "Maaperän tilan tietojärjestelmässä on mainittu pilaantuneiksi alueiksi lentokentän polttoaineen jakelupiste". Mihin tämä väite perustuu? Miten se on todettu ja kuka tällaisen todistuksen on antanut? Onko tietojärjestelmään merkintää tehtäessä kuultu lentopaikan pitäjää Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiötä? Onko tällöin otettu näytteitä maaperän tilasta, ovatko ne otettu oikeasta kohdasta ja mitkä ovat olleet näytearvot? Lentopolttoaineen jakelupisteellä on erillinen, voimassa oleva ympäristölupa, joka on jakelupisteen omistajan hallinnassa. Jakelupiste on lupamääräysten mukainen ja rakennettu ajanmukaista tekniikkaa noudattaen maaperä suojaamalla ja asianmukaisin varojärjestelmin. Lentokentän ympäristöluvan mukaisesti on otettu pohjavesinäyte lentopolttoaineen jakelupisteen alapuolisesta maastosta (maastokorkeuden suhteen, mutta myös pohjaveden virtaussuunnassa) Lentokenttäsäätiön toimesta viimeksi toukokuussa Pohjaveden laatu on todettu erinomaiseksi. Edellytämme, että selvitetään miksi ja millä perusteella tällainen väite "pilaantuneesta alueesta" on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään, sekä vaadimme kyseisen väitteen poistamista Vesivehmaan osayleiskaavasta! Lisäksi pyydämme tietoa siitä, miten maaperän tilan tietojärjestelmään saadaan muutoksia. 3. Matkailun tavoitteista (2.2.) puhutaan selvityksessä Vesivehmaan lentokentästä ja Vesivehmaan Jenkkapirtistä samassa lauseessa. Kaikki kunnia Jenkkapirtille ja sen pitkäaikaiselle toiminnalle, mutta matkailun näkökulmasta nämä kaksi asiaa eivät juuri liity yhteen. Haluaisimme lentokentän osalta enemmän korostaa, että Vesivehmaan lentokenttä on myös yleisölle avoin ilmailun katselemis- ja

13 tutustumispaikka, jossa kesäaikana ilmailun lajikirjo esittäytyy siten kuin se Suomessa parhaimmillaan vain yleensä on mahdollista. Lentokentällä on toiminut myös kesäkahvila jo useana vuotena. Lahden Ilmasilta ry:n ylläpitämä Päijät-Hämeen Ilmailumuseo (Keski-Suomen ilmailumuseon alaisuudessa) kerää vuosittain tuhansia kävijöitä kuten lentokentän toiminta muutenkin. Lentokentän matkailullinen näkökulma on mahdollisesti edelleen kehitettävissä luomalla siihen sopivia tuotekokonaisuuksia. 4. Karttaan Luonnonympäristö (Liite 4) on merkitty Kangasvuokkojen kasvualueet. Kasvupaikoiksi merkityt pisteet ovat kuitenkin melko likimääräisiä. Kangasvuokko näyttää kasvavan hyvin pistemäisesti mutta niitä kuitenkin havaitaan yleisesti joka vuosi muuallakin kuin kartassa esitetyissä paikoissa. Puolustusvoimilta on vapautumassa Hennalan varuskunnan lakkautuksen yhteydessä myös Vesivehmaan harjoitusalue. Tällöin voidaan alueen omistajan Metsähallituksen kanssa neuvotella lentokentän koillis-itäpuolisen osan uudelleenkäytöstä. Se on lähes ainoa lentokenttään suoraan liittyvä osa, joka on rakentamiseen soveltuvaa maata. Tämä mahdollistaisi kentän kehittämiseen liittyviä toimintoja kuten esim. lentohalleja tai muita lentokentän ilmailutoimintaan liittyviä aluevarauksia. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallinnassa oleva nykyinen vuokra-alue on liian pieni uusiin toimintoihin ja pinnanmuodostukseltaan sellainen, ettei se sovellu rakentamiseen. Tästä syystä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että kyseisen, pienen kangasvuokkojen esiintymisalueen ei tulisi antaa rajata alueen jatkokäyttöä. 5. Osayleiskaavaselostuksen kohdassa Asuminen (4.2.1) sanotaan, että "tiiviimmin uutta asumista osoitetaan myös Vesivehmaantien lähelle ydinkylävyöhykkeelle". Kaikille jo vuosikymmeniä sitten käyttöön otetuille lentokentille suuntautuu valituksia lentomelusta. Sen sijaan melutaso (äänen volyymi) ei ole lisääntynyt. Vanhoja koneita on edelleen käytössä, mutta uutta tekniikkaa edustavat koneet ovat aina hiljaisempia. Lentokoneiden pitkäikäisyys ja kierrätettävyys ovat tästä näkökulmasta ongelma, sillä vanhemman lentokaluston poistuma on melko hidasta. Lentotoiminnan määrä vaihtelee sekä vuositasolla että pitkällä aikavälillä voimakkaasti. Lyhyellä aikavälillä heikommat lentosäät (esim. sateinen kesäkausi) sekä Suomen pitkä talvikausi vaikuttavat lentotoiminnan määrään. Pitkällä aikavälillä yleisilmailu on osoittautunut suhdanneherkäksi, jossa talouden yleiset vaihtelut näkyvät aina parin vuoden viiveellä. Vuosien erittäin vilkas

14 toimintajakso näyttää vuonna 2012 olevan taittumassa selvästi alhaisemmalle tasolle. Lentopaikan pitäjän näkökulmasta mahdollisimman vilkas ja monipuolinen lentotoiminta on tarpeen, sillä vain se on muutettavissa kentän käyttäjiltä perittäväksi rahaksi, jota tarvitaan selkeästi aikaisempaa enemmän peittämään ylläpitokustannuksia. Monet suomalaiset pienlentokentät ovat joutuneet vaikeuksiin tiukkojen melurajoitusten osalta ja niiden toiminta on hiipunut. Samalla niiden merkitys alueella on vähentynyt. Vesivehmaan lentokenttä on Päijät-Hämeen ainoa lentokenttä (selvitystyön alla oleva Hennan lentokenttä ajatus ei sisällä toteutukseen johtavaan realismia näkyvissä olevana aikana). Vesivehmaan lentokentän ympäristöluvassa on jo nyt lentoaikarajoituksia, mutta rajoitukset ovat kohtuulliset ja yöaikaa koskevat, jolloin nämä rajat kohtuudella mahdollistavat tarpeellisen toiminnan. Tästä näkökulmasta lisääntyvä ja tiivis asutus välittömästi lentokentän tuntumassa saattaa aiheuttaa ongelmia lisääntyvien meluvalitusten muodossa. Tähän vaikuttaa myös alueelle tulevien uusien asukkaiden heikko sietokyky vähäisenkin melun suhteen, sillä ennakkomielikuva maaseudun ja luonnonrauhan keskellä asumisesta on vahva. Mittaukset ja melumallinnukset ovat kuitenkin kaikkialla osoittaneet, että melutaso valvomattomilla lentopaikoilla (= pienlentokentät) on hyvinkin kohtuullinen (vrt. ajoneuvojen aiheuttama liikennemelu), mutta ilmailun äänitaajuus, tulosuunta ja toistuvuus saatetaan kokea häiritsevänä. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö siis esittää, että uuden osayleiskaavan jatkovalmistelussa otettaisiin huomioon lentokentän toiminnan aiheuttama lentomelu siten, että vältettäisiin mahdollisen asemaakaavan laajennusta sekä uusien asuinrakennusten rakentamista lentokentän tuntumaan ja mikäli rakentaminen sallittaisiin, on kiinteistöjä hankkiville selvitettävä lentomelun vaikutusalue. Ydinkylä-alueen pohjoisosa on osayleiskaavassa selkeästi lentomelualueella. 6. Liitekartasta (6.) Liikenne ja tekninen huolto ei täysin avautunut Vesi- ja jätevesihuollon rakentamisen tavoitteet. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että vesi- ja viemäriverkosto rakennettaisiin siten, että sen etäpisteet/pumppaamot sijoitettaisiin Vesivehmaan lentokentän kohdalle, Urajärventien reunaan. Ajatuksena tässä on, että silloin olisi mahdollista laajentaa nykyaikainen vesi- ja jätevesihuolto lentokenttäalueelle, jolloin lentokentän infran kehittäminen selkeästi helpottuu. Kustannuksia tämä

15 pienehkö muutos ei lisää merkittävästi. Asiasta on jo aikaisemmin keskusteltu Asikkalan kunnan teknisen johtajan Harri Hirvosen kanssa. Hän näki suunnitelman muutoksen toteutuskelpoisena. Lentokentän sisäinen vesi- ja jäteverkosto on sitten tästä edelleen rakennettavissa lentokentän pitäjän ja/tai sen muiden toimijoiden voimin. Muilta osin Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö katsoo, että Vesivehmaan osayleiskaava on kehittämiskelpoinen ja alueen ominaispiirteet huomioon ottava. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Toimeksi saaneena, Jukka Salokannel, lentokentän päällikkö Jukka.salokannel(c~pp.inet.fi puhelin

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS HÖYLÄÄMÖNKADUN POHJOISPÄÄ Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh. (06)

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö.

Liite 5. Melunleviämiskartat. Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Melunleviämiskartat Liite 5 Ennustetilanne v.2030 päiväaikana, suunniteltu maankäyttö. Ennustetilanne v.2030 yöaikana, suunniteltu maankäyttö. Maanomistus Liite 6 Kunnan omistamat maa-alueet on merkitty

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut sivu 1(5) ASPELUNDIN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 257 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201 Kydön asemakaavalaajennus ja -muutos, korttelit 738 ja 738B Aluerajaus kunnanhallituksen päätös ei mittakaavassa Kohde ja suunnittelualue Hakija / Suunnittelutehtävä ja tavoite Alue sijoittuu osin Tammelan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö

Lausunto 1 (3) Dnro 511/05.01/2016. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Kirkkonummen kunta PL KIRKKONUMMI. Lausuntopyyntö Lausunto 1 (3) 29.12.2016 Dnro 511/05.01/2016 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Kirkkonummen kunta PL 20 02401 KIRKKONUMMI Lausuntopyyntö 11.11.2016 Lausunto Rastirannan ranta-asemakaavan luonnoksesta Kirkkonummen

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus

Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus Nurmeksen kaupungin Pielisen - Kuokkastenjärven rantaosayleiskaavan osittainen muutos (Tetriniemi) Kuva 1: Sijainti Rantaosayleiskaavamuutoksen selostus NURMEKSEN KAUPUNKI Lieksan ja Nurmeksen tekninen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 150713 Lippajärvi Asemakaavan muutos Asianumero 4737/10.02.03/2015 18.4.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on lisätä alueen rakennusoikeutta, nostaa kerroslukua ja sallia myös rivitalojen

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KORTTELI 14, tontit 11 ja 12, ASEMAKAAVAN MUUTOS Sysmä, Suurikylä SISÄLLYS 1. SUUNNITTELUALUE 2. SUUNNITTELUN TAVOITTEET 3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 3.0 Kaavoituspäätös 3.1 Maanomistus 3.2 Kaavatilanne 3.3 Rakennusjärjestys 3.4 Luonnon ja kulttuurihistorian

Lisätiedot

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN

LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN LIITE 10 b 1/5 ASIKKALAN KUNTA VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVA LUONNOSVAIHEEN KUULEMINEN Asikkalan kunnan Vesivehmaan osayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto oli nähtävillä 27.6 17.8.2012 välisenä aikana. Seuraavassa

Lisätiedot

tarkistettu

tarkistettu Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 11.4.2012 tarkistettu 26.11.2014 ARKKITEHTIOTOIMISTO IIRO TOIVONEN OY LEINIKKITIE 20B 01350 VANTAA PUH 09-8237919 0400-717

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. KAUPUNGINOSAN KORTTELI 9 Kaavoituspalvelut 05.10.2011 ¹) Täydennetty 29.9.2015 PERUSTIEDOT ALOITE TAI ASEMAKAAVATYÖN

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ULLAVANJÄRVEN YLEISKAAVAN MUUTOS TILA 272-430- 15-47 Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti.

Ennen kaavaehdotuksen hyväksymistä kaupunki tekee maankäyttösopimuksen hakijoiden kanssa MRL 91 a ja b edellytysten mukaisesti. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KAPERNAUMI KORTTELI 43 (OSA) TEKNIIKKAKESKUS Suunnittelualueen sijainti alue sijaitsee Seinäjoen kaupungin n korttelissa 43. Alue sijaitsee Ruukintien varressa Kaasumestarinkadun

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.5.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI ÄMMÄNTÖYRÄS, OLLOSTENTIEN ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03) 888 111

Lisätiedot

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti

SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue käsittää osan asemakaavoitetusta pääradan varresta Kaustarissa. Ote opaskartasta, alueen likimääräinen sijainti OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS PÄÄRADAN KAKSOISRAITEET KAUSTARI Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue Kaavoituspalvelut PL 43, 67101 Kokkola Puh.

Lisätiedot

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan muutos) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA Pälkäneen kunta 3.6.2015 LIIKUNTAHALLIN ASEMAKAAVA (Valtatie 12:n rinnakkaistien asemakaavan

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 07.10.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin Harjumökkialueen asemakaava 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue sijaitsee Jämin palvelukeskuksen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013.

1. Aloite Asemakaavaa on alettu laatia Lempäälän kunnan aloitteesta. Kaavoitushanke on mukana Lempäälän kunnan kaavoitusohjelmassa 2013. 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA Sääksjärven asemakaava, Kurrenkujan alue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 8.4.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava

ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava ALAVIESKAN KUNTA Keskusta-alueen osayleiskaava Kysely alueen asukkaille ja maanomistajille Hyvä asukas tai maanomistaja! Alavieskaan ollaan tekemässä keskusta-alueen osayleiskaavaa. Alueen kaavoitustarve

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA

JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA JÄMIJÄRVI JÄMIJÄRVEN KUNTA 30.9.2013 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 ASEMAKAAVA Jämijärven Jämin lentokentän konesäilytys ja majoitus asemakaava. 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI /TAAVETTI Marttilantie-Kappakatu-Taavetintie ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 21.12.2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Suunnittelualue käsittää osan Marttilantiestä sekä Kauppakadun

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS TOIVOLA-MYNTTILÄ-PERUVESI RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS Osayleiskaavan muutos Mäntyharjun kunnan (507) Niinimäen kylän (419) tilan Antinmäki 1:66 osa-alueella. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti jarmo.makela@karttaako.fi

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta

MRL 66 :n mukainen viranomaisneuvottelu Lahden yleiskaavan 2025 ehdotuksesta Yleiskaavatyö 2013-2016 Lahden läntisten osien osayleiskaava Y-202 Yleiskaavaehdotus 2016 D/318/10.02.02.00.04/2015 KV 13.6.2016 Liite 8 Tekninen ja ympäristötoimiala Maankäyttö ja aluehankkeet Pöytäkirja

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 Naantalin kaupunki sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 NAANTALI, ITÄTAMMISTON ASEMAKAAVAN LAATIMINEN (AK-259) Aloite Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 31.10.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI RAUHALA, LAAKSOTIE - SANTAKUJAN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. Maankäyttöpalvelut 15.02.2012 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KORTTELIT 1201 OSA, 1226 JA 1227 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 212 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA Maankäyttölautakunnan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/202/2016 VP 6/17.2.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA FINPYYN (81.) KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 14 TONTTIA 1 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1671 1. OSOITE Finpyyntie 11 29600 Noormarkku 2. ALOITE

Lisätiedot

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava

JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (7) JOENSUU Rauanjärven ja ympäristön pienten vesistöjen rantaasemakaava ja ranta-asemakaavan muutos, UPM-Kymmene Oyj Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS; TARPOMA JA SIIHEN LIITTYVÄ RETKEILY-JA ULKOILUALUE ASEMAKAAVASELOSTUS LUONNOS Inarin kunta Tekninen osasto Pekka Junttila Kaavoitusinsinööri 7.3.2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) VIRRANPUISTON YMPÄRISTÖ ASEMAKAAVAN MUUTOS, joka koskee Iisalmen kaupungin 5. kaupunginosan korttelia 80 (osa) ja puistoaluetta. Kaava-alue sijaitsee Iisalmen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro

Sopimusalueella on voimassa seuraavat asemakaavat: nro nro nro MAANKÄYTTÖSOPIMUS SOPIJAPUOLET Lempäälän kunta (0150783 1) PL 36, 37501 LEMPÄÄLÄ jäljempänä tässä sopimuksessa Kunta Elisa Oyj (0116510 6) PL 1, 00061 ELISA jäljempänä tässä sopimuksessa Maanomistaja.

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila

Asia: Poikkeamishakemus koskien kiinteistöä RN:o ja sillä sijaitsevaa entistä Ul. Pyhäjärven kunnantaloa, Karkkila Karkkilan kaupunki Sivistystoimiala Kulttuurin ja vapaa-ajan palvelualue Museotoimi Karkkilan kaupunki Tekninen toimiala Maankäytön ja ympäristön palvelualue Viite: Lausuntopyyntönne 18.12.2015 Asia: Poikkeamishakemus

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Suunnittelualue, rajaus sinisellä

Suunnittelualue, rajaus sinisellä 1 YMPÄRISTÖTOIMIALA KAUPUNKISUUNNITTELU KAAVOITUSYKSIKKÖ ASEMAKAAVANMUUTOS Herttuankulma 25.4.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Diaarinumero 9515-2013 Asemakaavatunnus 27/2013 Asemakaavamuutos

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tammelan kunta Hakkapeliitantie 2 31300 Tammela puh 03 41201. Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Kydön asemakaavamuutos, kortteli 738 (tontit 1-3) Aluerajaus kunnanhallituksen päätös 18.2.2013 OAS-vaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 luonnosvaiheen nähtävillä olo 2.5. 31.5.2013 ehdotusvaiheen nähtävillä

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Yhdyskuntatekniikan lautakunta 78 10.12.2014 Sarvvikinportin (ent. Kurkiranta) asemakaava (hanke 34500), osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkistaminen ja hyväksyminen MRL 62 :n ja 63 :n mukaisesti

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 249-AK1501 PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus PAIMION KAUPUNKI VALTATIE 1:N ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 9.3.2015 12.5.2016 Nosto Consulting Oy Osallistumis-

Lisätiedot

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205

KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 132-AK1302b NAKKILAN KUNTA KESKUSTAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 205 KAAVASELOSTUS Ehdotus 28.8.2013 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 1 (13) Sisällysluettelo 1. Perus- ja tunnistetiedot... 3 1.1.

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos

V111 Villähde kortteli 346 tontti 1 ja 4 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Liite Yleiskaavoittajan päätös 21.10.2015 8 sekä viereinen VP-alue Villähde, kortteli 346 Asemakaava ja asemakaavan muutos Luonnosvaiheen vastineet lausuntoihin Kaavoitus Luonnosvaiheen vastineet 1 (5)

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SUUNNITELMAN NIMI JA SUUNNITTELUALUE NISKANSELÄN RANTA-ASEMAKAAVA KUHMON KAUPUNKI PYKÄLIKÖN 290-408-79-12 TILA, om. UPM-Kymmene Oyj SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY

Lisätiedot

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS

IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Suonenjoen kaupunki IISVEDEN METSÄN TONTTIA KOSKEVA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAMUUTOS Koskee osaa korttelista 1146 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Tekninen lautakunta, 23.11.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut

MÄNTSÄLÄN KUNTA Maankäyttöpalvelut 1(5) LUKIONTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 249 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö)

1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) YLÖJÄRVI 1 (5) YMPLTK. 24.3.2014 ASEMAKAAVA: Kivilähteen yritysalueen laajennus (Siltatien ympäristö) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue sijaitsee Kivilähteen teollisuusalueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ YLÖSTALONTIE-PELTOMÄENTIE ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 15.2.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA 1 LAPPAJÄRVI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS RANTA- ALUEILLA JA ERÄILLÄ OSA-ALUEILLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on LAPPAJÄRVEN

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot