LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA"

Transkriptio

1 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö PL VÄÄKSY LAUSUNTO PÄIJÄT-HÄMEEN LIITOLLE MAAKUNTAKAAVAN LUONNOSAINEISTOSTA Lahti-Vesivehmaan lentopaikan pitäjänä on Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö antanut lausuntonsa myös Vesivehmaan osayleiskaavasta Asikkalan kunnalle osoitettuna. Liitämme kyseisen lausuntomme tämän lausunnon liitteeksi. Pyydämme ottamaan huomioon (lausuntomme osana) myös siinä esitetyt Lahti-Vesivehmaan lentopaikkaa koskevat näkökohdat, joten emme toista niitä tässä tekstissä. Lentopaikan pitäjänä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ei itse harjoita ilmailu-tai yritystoimintaa. Säätiön tehtävänä on lentokentän tekninen ylläpito normien mukaisesti, toiminnan valvonta ja seuranta resurssien puitteissa sekä lentopaikan edelleen kehittäminen. MUUTOSPAINEALUE (AS3): VESIVEHMAAN LENTOPAIKAN YMPÄRISTÖ Olette ilmoittaneet, allekirjoittaneen asiaa tiedusteltua, että "muutospainealueiksi on nostettu kaikki pohjavesialueilla sijaitsevat teollisuusalueet ja myös tämä Vesivehmaan lentopaikan ympäristö". Lisäksi olemme saaneet teiltä Hämeen ELY:n selvitysten perusteella laatiman kartan Vesivehmaan pohjavesialueen rajausmuutoksesta vuodelta Siitä käy ilmi, että pohjavesialueen rajaus ja myös muodostumisalue kattaa nyt käytännössä koko lentokenttäalueen. On tietenkin selvää, että pohjavesi on yhteiskunnalle erittäin tärkeää, tätä ei voi vähätellä. LENTOPAIKAN TOIMINTA Lahti-vesivehmaan lentokentällä suoritettava yleisilmailu (joka ei sisällä raskasta lentoliikennettä), ei ole uhka pohjavesille. Lentokenttää pitää pääasiallisena toimintapaikkanaan vaihteleva määrä moottoroituja pienkoneita (n kpl), joista n. kolmannes on ultrakevyitä lentokoneita. Näistä ei synny valumia tai päästöjä maaperään. Lentokoneiden tekniikasta pidetään merkittävästi parempaa huolta kuin esimerkiksi yleisessä liikenteessä olevista maa-ajoneuvoista. Tämän takana on mittava, jopa ylimitoitettu valvonta- ja huoltojärjestelmä. Järjestelmä on yleiseurooppalaisen ilmailuviranomaisen EASA:n laatima. Koneissa olevat polttoainetankkien koot ovat pienehköjä, keskimäärin n litraa/lentokone. Moottoriöljyä on n. 4-8 litraa/lentokone. Noin puolet lentokoneista käyttää kokonaan tai osittain tavallista autobensiiniä.

2 Lentopaikalla ollut lentotoimintaa 72 vuotta, eikä ongelmia ole ollut. Keväällä 2012 otettu pohjavesinäyte antoi tulokseksi erittäin hyvää pohjavettä (ko. vesinäytteen tulokset toimitettu Asikkalan kunnalle). Pohjavesinäyte on otettu paikasta, jossa mitä todennäköisimmin näkyisi poikkeavia päästöarvoja, mikäli niitä olisi kenttäalueelta ja tankkausalueella. TANKKAUSALUE Nykyinen lentopolttoaineen tankkauspaikka ja varastosäiliö on toteutettu aikanaan NESTE Oy:n toimesta. Siinä on maaperän suojaus, valumakaivo ja varoitusjärjestelmä. Säiliö on kaksoisvaippasäiliö. NESTE Oy ei enää harjoita lentopolttoaineen myyntiä Suomessa ja tankkausalueen hallinta on nyt tankkauslaitteiston ostaneella ja polttoaineen jakelua jatkavalla yrityksellä. Tankkausalueella on oma ympäristölupansa, joka on kyseisen yrityksen hallinnassa. Lentokoneiden tankkaustoiminta on luonnollisesti olennainen osa lentopaikan toimintaa ja hyväkuntoinen tankkauspaikka osaltaan ohjaa tankkaustoiminnan turvallista suorittamista. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön näkemyksen mukaan tankkauspaikka on edelleen hyvässä kunnossa. LENTOKENTÄN KEHITTÄMINEN Lahti-Vesivehmaan lentokenttää voidaan edelleen kehittää nykyistäkin tärkeämmäksi lentopaikaksi, sillä se sijaitsee erinomaisella paikalla Etelä-Suomessa, hyvien liikenneyhteyksien lähellä. Päijät-Hämeen Lentokenttäsäätiöllä on visiot ja strategia lentokentän kehittämiseksi. Lentopaikka on hyvässä kunnossa ja päivittäisessä, vilkkaassa käytössä. Tavoitteena on säilyttää lentokentän hyvä kunto, monipuolistaa ilmailukäyttöä sekä parantaa nykyistä, osittain puutteellista infrastruktuuria. Hennalan varuskunnan lopettaminen on Päijät-Hämeen näkökulmasta onneton ja tarpeeton ratkaisu, mutta siihen liittyvä puolustusvoimien harjoitusalueen käytön päättyminen Vesivehmaan maastoissa avaa myös uusia mahdollisuuksia lentokentän jatkokehittämiselle. Nykyisin käytössä oleva maa-alue on koettu ilmailun tukitoimintojen kehittämisen kannalta joiltain osin liian ahtaaksi. Lentokenttään liittyvä yritystoiminta on muutamassa vuodessa vahvistunut ja sillä on myös työllistävä vaikutus.

3 POHJAVEDEN TILAN JATKOSEURANTA JA YMPÄRISTÖN TURVALLISUUTTA JATKOSSA VARMISTAVAT TOIMET - Pohjaveden tilaa tulee seurata nykyistä tiheämmin ja useammasta pisteestä - Tankkauspaikan kunto on polttoaineen jakeluyrityksen toimesta tarkistettava ja siihen on samalla liitettävä pohjaveden näytteenottopaikka LAUSUNTO MAAKUNTAKAAVAN LUONNOKSESTA Lausuntonaan Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että maakuntakaavaan ei liitetä Lahti-Vesivehmaan lentokenttää muutospainealueeksi. HENNAN MAHDOLLINEN LENTOKENTTÄALUEVARAUS KÄ3 ja OR9 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö ottaa kantaa tähän lähinnä ilmailutiedollisessa roolissa, hankkeen tässä vaiheessa vaikuttamatta Lahti-Vesivehmaan lentokenttään ja sen kehittämiseen. Lentokentän tarpeellisuus? Kysymyksenasettelu: Onko tällaiselle lentokentälle tarvetta melko kaukana tulevaisuudessa ja onko siksi mielekästä sitoa kaavamerkinnällä alueen mahdollinen muu käyttö pitkäaikaisesti? Suomessa on useita kymmeniä raskaalle lentoliikenteelle tarkoitettuja lentoasemia. Ne kaikki ovat selkeästi vajaakapasiteetissa. Tämä koskee myös vilkkaimpia kenttiä, joita ovat Helsinki- Vantaa, Tampere-Pirkkala sekä Oulu. Ne eivät ole lähelläkään niiden korkeinta mahdollista käyttöastetta. Näiden kenttien lisäksi pelkästään Etelä-Suomessa on nykyiselläänkin raskaalle liikenteelle soveltuvia kenttiä 11 kpl. Osassa niistä käyttöaste on niin pieni, että niiden ylläpito on lähinnä arvokkaan omaisuuden säilyttämistä. Maakuntakaavaluonnoksen aineistossa esitetyn Hennan aluevarauksen yhteydessä on eräitä perusteluita mahdollisen tulevaisuuden Helsingin kakkoslentokentän tarpeelle. Toistamatta niitä tässä, on seuraavassa lueteltu eräitä vasta-argumentteja: - Helsinki-Vantaalle mahtuu nykyistä huomattavasti suurempi liikenne. Kolmannen kiitotien käyttö on vielä puolitiessään, sillä lentoaseman ns. keskiterminaali on vielä kokonaan rakentamatta. - Varsinainen rahtilentotoiminta on todellisuudessa vähäistä. Pelkkiä rahtikoneita lentää Suomeen hyvin vähän, ne eivät tarvitse erillistä lentokenttää. On epätodennäköistä, että lentämisen jatkuvan kustannustason nousun vuoksi raskas liikenneilmailu kasvaisi Suomessa edes yhden uuden lentokentän tarvetta vastaavaksi.

4 - Suurin osa lentorandista kulkee tavallisissa matkustajakoneissa - Saapuva lentorahti jää pääosin Helsingin seudulle. Muualle menevä rahti menee suoraan muille kentille, kuten Tampere-Pirkkalaan. - Finnairin Aasian strategia on menestynyt kohtuullisen hyvin, mutta on muistettava, että Finnairin liikevaihdosta 60 %tulee edelleen Euroopan liikenteestä. Aasian strategiaan ei tulisi liiaksi nojata. Aasian talouskasvu todennäköisesti aiheuttaa, että heidän oma lentoliikenteensä kasvaa tuntuvasti lähimpinä vuosikymmeninä ja he hoitavat liikenteensä pääosin itse. Se, mihin Euroopan alueeseen Aasialaiset tulevat tuolloin tukeutumaan, on arvoitus. Suomi ei ole ainoa vaihtoehto kauttakulkuliikenteeseen idän ja lännen välillä. Esimerkiksi Venäjän lähialueilla on useita isoja lentokenttiä, joista saa nopeasti käyttökelpoisia suuria lentoasemia. Itä-Euroopan maissa on myös vapautunut isoja sotilaslentokenttiä, joista on rakennettavissa raskaan lentoliikenteen tarpeisiin erikoistuneita kenttiä. - Halpalentoyhtiöt käyttävät kyllä mielellään ns. kakkoslentokenttiä juuri niiden halpuuden vuoksi. Osa niistä on vanhoja maakuntalentokenttiä, fotka ovat jääneet vähälle käytölle sijaintinsa ja vanhentuneen rakennuskantansa vuoksi. Nämä lentokentät eivät voi periä lentoyhtiöiltä korkeita käyttömaksuja. Kenttien halpuus on siis osa lentolipun hinnanmuodostusta. Halpalentoyhtiöt ovat osoittautuneet nopealiikkeisiksi vaihtaen kohteitaan hyvinkin herkästi, ilman paikkauskollisuutta. Mikään uusi kenttä ei tulevaisuudessa voi periä mitään alennettuja maksuja vaan niiden käyttömaksut ovat korkeat, sillä uusissa kentissä on suunnittelussa, investoinneissa, tekniikassa, rakentamisessa ja ympäristöasioissa otettava käyttöön kaikkein paras ja kallein laatu. Oikoteitä ei ole. - Malmin lentoaseman loppumisella tulevaisuudessa ja nyt visioidulla kenttähankkeella ei ole tekemistä keskenään. Kevyt yleis- tai harrasteilmailu ei soveltuisi raskaan lentoliikenteen sekaan. Suomessa on myös tiheä valvomattomien lentopaikkojen verkosto, jonka elinvoimaisuus ja ylläpito jatkossakin on pääosin perusteltua. Lahti-Vesivehmaan ja Hyvinkään lentopaikkojen toimintoja kannattaa edelleen kehittää. - Uusi lentokenttä aiheuttaisi myös keskeiselle paikalle Etelä-Suomeen huomattavat ilmatilan käyttörajaukset. Ne vaikuttavat kaikkeen muuhun (kuin uuttaa kenttää käyttävään) lentoliikenteeseen uusien ilmatilamääritysten muodossa. Muutokset olisivat joiltakin osin haitallisia. Lisäksi raskasta lentoliikennettä lentää alueella suhteellisen matalalla kentän lähestymis-ja lähialueella varsinaisen lentokenttäalueen lisäksi. ICAO (kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö) edellyttää, että kaikelle lentoliikenteelle myös kevyelle ja näkölentosääntöjen mukaisesti lentävälle on luotava mahdollisuus toimia mahdollisimman vähin rajoituksin.

5 - Aluevaraus vaikuttaa suunnaltaan virheellisesti sijoitetulta. Sen muoto on pitkänomainen osoittaen melko suoraan Helsinki-Vantaalle. Maakuntakaavan luonnoskartasta voisi vetää johtopäätöksen, että se olisi myös pääkiitotien suunta? Esimerkiksi Tampere-Pirkkalan lähestymisalue on mitoiltaan n. 100 x 60 km. Kansainvälisesti on tietysti olemassa monenlaisia ilmatilajärjestelyitä, mutta uuden kentän suunnittelussa tuskin voi olla lähtökohtana kovin erikoiset ja monimutkaiset ilmatilajärjestelyt tal lähestymis- ja nousumenetelmät. - Päijät-Häme on jo nyt erinomaisten yhteyksien päässä kansainvälisestä Helsinki-Vantaan lentoasemalta. Matka-aika maitse on 1-2 tunnin sisällä kaikkialta Päijät-Hämeestä ja sitä on pidettävä kansainvälisesti hyvänä keskiarvona. Tällainen lentoasema toteutuessaan ja toiminnassa ollessaan olisi valtava logistinen keskus, joka muuttaa elämää huomattavasti lentokenttäaluetta laajemmalla alueella. Se aiheuttaa muutakin rakentamistarvetta kuin pelkän lentotoimintaan liittyvän osion, mm. liikennejärjestelyitä, tiloja yritys- ja palvelutoiminnalle sekä tätä kokonaisuutta tukevaa tekniikkaa. Tämä tietysti tuntuu hyvältä, mutta investointikynnys olisi todella korkea. LAUSUNTO Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää lausuntonaan, että edellisen perusteella Päijät- Hämeen maakuntakaavaan 2014 ei pidä tehdä maakuntakaavamerkintää Hennan lentokenttäalueesta. Asikkalassa, Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö G22~~~ Jukka Salokannel sihteeri lentokentän päällikkö

6 Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Lahti-Vesivehmaan lentokentän kehittämisstrategia Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallitus on hyväksynyt tämän strategian kokouksessaan 2/2011, 11. Strategian tueksi siihen liitetään jatkuvasti päivitettävä toimenpideohjelma. 1. V1S10 Lahti-Vesivehmaa on Etelä-Suomen laadukkain yleisilmailukenttä, jossa on monipuolinen ja vilkas lentotoiminta sekä runsaasti erilaisia toimijoita, joilla on käytettävissään tarvitsemansa palvelut Vesivehmaa on korkeatasoisen lentokoulutuksen toimintakeskus Ilmailun peruskoulutusmuotojen lisäksi jatkokoulutusmuodot (esim. lennonopettajakoulutus, lentotyö, pelastuspalvelu) Suomessa saattaa olla "tilaus" lentokoulutuskeskukselle, foka tarvitsee siihen erikoistuneita olosuhteita. Malmin lentoaseman tulevaisuuden kohtaloon epävarma, ja se tuo väistämättä jotain muutoksia. Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräyksettuovat ilmailun koulutusyrittäjille uusia mahdollisuuksia, vaikkapa isompien toimijoiden alihankkijana? 1.2. Lentokentällä sijaitsee ålmailun ja mahdollisen muun samaan yhteyteen soveltuvan yritystoiminnan keskittymä Useat ilmailun huoltoyritykset ovat sijoittuneet asiakkaiden näkökulmasta katsoen epäedullisesti. Vesivehmaan sijainti Etelä-Suomessa on aivan keskeinen. Huoltotoiminta Lentokoulutus Pienlentokoneiden, laitteiden ja varaosien myynti Lentokoneiden sijainti-ja säilytys (hallipaikat, asematasopaikat) Ei sulje muutakaan yritystoimintaa pois, kentän eteläpuolella yleiskaavavaraus 1.3. Kentällä ja sen lähialueilla on sellainen infrastruktuuri, että se on kiinnostava ja riittävän valmis, jotta suunniteltu toiminta voi sijoittua alueelle Tarvitaan moderni vesi- ja jätevesihuolto, sähköverkko, liikenneyhteydet sekä pitkälle viety aluesuunnitelma tonttivarauksineen Puhdas ja kapasiteetiltaan riittävä käyttövesi ja jätevesiviemäröinti lentokentälle saakka Sähköistyksen riittävä kapasiteetti sekä parhaat laajakaista-ja mobiiliyhteydet Yhtenäiset jätehuolto-ja ympäristöratkaisut

7 Valmiiksi osoitetut tontit kenttäalueen tuntumassa Lentokentän tieliittymät sekä ajoneuvoliikenteen väylät ja pysäköinti ovat ohjattu ja järjestelmällinen kokonaisuus Rakennetuilla osilta toteutetaan siistejä ja suunnitelmallisia piha-alueita ja ympäristöjä 1.4. EFLA on myös elinkeinotoimintaa tukevan kaupallisen ilmailutoiminnan näkökulmasta tasokas ja kiinnostava oheispalveluineen Edellytykset businessluokan ammatti-ja kaupalliselle yleisilmailulle ovat olemassa: Toimintaan soveltuvien polttoainelaatujen saatavuus Riittävät asematasotilat Lähestymis-ja navigointilaitteet sisältäen lähestymismenetelmätja niiden tarvitsemat estevapaat sektorit G+ ilmatila (tai sitä vastaava) arkipäivisin tai tilauksesta Turvallisuusjärjestelytja tilarajaukset Pidemmällä tulevaisuudessa varaus kiitotien 07/25 pidentämiseen 1.5. Kenttään liittyvät toiminnot tarjoavat useita työpaikkoja Lentokenttä ja sen toiminnot voivat sisältää vakituisia tai osa-aikaisia työpaikkoja. Monia tehtäviä voidaan myös yhdistellä. Lentokentän huolto-ja kunnossapito Rakennusten hoito /huolto (myös rakennustyöt investointivaiheessa) Lentokoneiden huoltotoiminta Lentokoneiden ja ilmailuvälineiden myynti ja esittely Lennonopetus Lentotiedottaja Kahvio-ja ruokailupalvelut Hallintotehtävät Majoituspalvelutohjataan Vääksyyn, Lahteen tai Vierumäelle.

8 1.6. Harrasteilmailutoiminta on edelleen tärkeää ja sen toimintamahdollisuudet turvataan Harrasteilmailukin tulee tarvitsemaan aikaisempaa enemmän ns. kaupallisia tukipalveluita. Näitä tulee olemaan ainakin lentokoulutuksessa ja kaluston huoltopalveluissa sekä lentokaluston myynnissä ja maahantuonnissa. Ilmailuharrastustucee muodostamaan näkyvissä olevaan tulevaisuuteen lentokentän lentotoiminnan rungon, erityisesti loma- ja vapaa-aikoina. 2. Strategiset keinot 2.1. Alueelle rakentaminen Rakentamista kannustetaan ja rakentajia avustetaan valmisteluissa ja lupa-asioissa Lentokenttäsäätiö pitää aluesuunnitelmat ajan tasalla 2.2. Lentokentän infrastruktuurin parantaminen Suunnitelmat ja valmiudet liittyä vesijohto-ja viemäriverkkoon sekä parantaa sähkö-ja tietoliikenneyhteyksiä laaditaan ja pidetään ajan tasalla, toteutukset ovat erillisiä päätöksiä yhteistyössä kunnan ja yritysten kanssa Alueen sisäiset kulkuväylät kuntoon, tehdään vähittäin mutta suunnitellusti Hulevesiviemäröinnin mahdollinen laajennustarve, tehdään alustava suunnitelma 2.3. Lentokentän ilmailukäytön tarvitsemat kehitysinvestoinnit Kiito- ja rullausteiden sekä seisontapaikkojen tulevaisuuden uudistaminen ja lisäpäällysteet, tarvekartoitus Lentopaikan varustetason parantaminen ja muut sellaiset toimenpiteet, joiden suorittaminen on ilma- ja maaliikenteelletärkeää, toimenpideluettelo ja toteutus vähittäin mahdollisuuksien mukaan Mahdollinen kiitotien 07/25 pidennys on erillinen suurinvestointi, rakennussuunnitelma valmiiksi myöhempää toteutusta varten 2.4. Alueen yleissuunnittelu Yleissuunnitelmien ajan tasalla pitäminen ja tarkentaminen heti tarvittaessa Kaavavalmistelun ja muiden alueen suunnitelmien seuranta (mm. infraan liittyen) 2.5. Maanomistus

9 Maanomistajat Metsähallitus, Puolustusvoimat, Asikkalan kunta sekä yksityiset maanomistajat pidetään koko ajan mukana suunnittelussa ja informoituna. Laaditaan valmiudet nopeaan tiedottamiseen näille sidosryhmille. Puolustusvoimat tarvitsevat harjoitusalueensa. Aluesuunnittelun ja tulevan toiminnan eräs lähtökohta on varmistaa, että puolustusvoimien haluamat mahdollisuudet omaan toimintaansa säilyvät. Huolehditaan säännöllisestä yhteydenpidosta. Metsähallituksen kanssa tehdään edelleen yhteistyötä, sillä se on kiinnostunut maa-alueidensa jalostamisesta hyötykäyttöön. Säännöllinen keskinäinen yhteydenpito on tarpeen Ympäristö Ympäristöasiat huomioidaan ympäristölupien mukaisesti. Pysytään ajan tasalla ja toteutetaan aina ympäristöluvan vaatimukset sekä vaaditaan sitä muiltakin kentän toimijoilta. Tutkitaan toisen, ympäristövaatimukset täyttävän tankkauspaikan rakentamisen mahdollisuutta. Polttoaineen saatavuus on keskeinen kysymys ja tulevaisuudessa tarvitaan useita eri polttoainelaatuja. Laaditaan asiasta suunnitelma Tiedottaminen Noudatetaan lentokentän kehittämisen osalta suunnitelmallista tiedottamista ja markkinointia Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallituksessa sovitun linjauksen mukaisesti Lentokentän toimijat tiedottavat kukin itse omasta toiminnastaan. Niin haluttaessa Lentokenttäsäätiö koordinoi ja avustaa tällaista tiedottamista.

10 ~~T Asikkalan kunta Tekninen virasto/kaavoitusasiat PL Vääksy PÄIJÄT-HÄMEEN LENTOKENTTÄSÄÄTIÖN LAUSUNTO VESIVEHMAAN OSAYLEISKAAVASTA Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö haluaa osallisena todeta Vesivehmaan osayleiskaavasta seuraavaa: Lentokenttäsäätiö ottaa kantaa vain niiltä osin, kuin yleiskaava voi koskea Lahti- Vesivehmaan lentokenttää ja sen toimintoja. Kaavaselostuksen otsikkokohdassa (1.10.) Kulttuuriympäristö todetaan, että (Vesivehmaan lentokenttä) "tä11ä hetkellä kenttä on pääosin lentoharrastajien käytössä ". On totta, että suuri osa näkyvästä lentotoiminnasta luokitellaan harrasteilmailuksi. Kentän toteaminen kategorisesti "lentoharrastajien kentäksi" antaa kuitenkin harhaanjohtavan ja vähättelevän kuvan asiaa tuntemattomille. Kenttää käytetään kuitenkin myös pienehkössä mittakaavassa tukikohtana erilaiseen lentotyöhön, joiksi luokitellaan etsintä- ja pelastuspalvelulennot, metsäpalovalvontalennot, ilmakuvauslennot, sähkölinjojen tarkastus ja raivauslennot, suurten yleisötapahtumien tuki- ja PR-lennot (esim. Neste-Ralli) sekä ammattilentokoulujen Vesivehmaalle suuntaamat koulutuslennon erityisesti talvikaudella sekä jonkin verran taksilentoja. Harrasteilmailu tarvitsee kuitenkin yhä enemmän taustakseen ammattimaista toimintaa. Osa lentäjäkoulutuksesta tapahtuu yritysmuotoisesti. Blue Skies Aviation Oy kouluttaa yksityislentäjiä (PPL), lennonopettajia (FTO(A), ultrakevytlentäjiä ja ultrakevytlennon opettajia sekä ilmailuviranomaisen (TraFi) tilaamia, ammatti-ilmailijoille suunnattuja tehtävin pätevöittäviä teoriakursseja, joita käyttää omassa henkilöstökoulutuksessaan paitsi viranomainen itse, myös muut lentokoulutusyritykset kaikkialta Suomesta. - Vääksyn yhteiskoulun lukion ilmailulinjan lentokurssit toimivat Vesivehmaan lentokentällä.

11 - Blue Skies Aviation Oy on harjoittanut useana vuonna myös lentokentällä tapahtuvaa suosittua kesäkahvilatoimintaa. - Kevytilmailukoneita huoltava AeroTecno Oy suorittaa merkittävän osan huoltotoiminnastaan Vesivehmaan lentokentällä osittain vuokraamassaan lentokonehallissa. - Sierra Ohjelmapalvelut Oy tuo maahan ja myy ultrakevytlentokoneita Vesivehmaata tukikohtanaan käyttäen. - Fuelpro Oy on lentopolttoaineen uusi suomalainen jakeluyhtiö, joka tuo maahan lentobensiiniä Puolasta jakaen sitä ympäri suomen lentopaikoille. Vesivehmaan lentobensiinin jakeluautomaatti on myös heidän omistuksessaan. Yhtiön kotipaikka on Päijät-Hämeessä. Tämä on suomalaiselle yleisilmailulle erittäin tärkeä palvelu Neste Air yhtiön lopetettua lentobensiinin jakelun suomessa ja muiden jakelijoiden (mm. Kanair Oy ja Shell Aviation Oy) ollessa sitoutuneina ulkomaankauppaan ja lentokerosiinin myyntiin muualla. Lisäksi lentokenttään tukeutuu tarvittavin osin Päijät-Hämeessä toimivat yhtiöt: - Rakennusliike Mike Suviranta Oy (omistaa lentokonehallin), tilavuokraustoimintaa - WindCraft Oy, mm. lentokelpoisuuden valvontaa, melumallinnuksia, palveluita ilmailuviranomaiselle, ilmailualan suunnittelutöitä - Ilmalento Oy, myy siirrettäviä, hyväksyttyjä pientankkauslaitteita Vesivehmaalla tietenkin toimii myös n. 10 ilmailuyhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on useita satoja. Nämä yhdistykset ja heidän jäsenensä tarvitsevat lentokentällä olevia palveluita (mm. edellä luetelluilta organisaatioilta) mutta myös käyttävät ympäristössä olevia, joista yksi tärkeimmistä on Neste Körri. Mainittujen yhtiöiden ja muiden yhteisöjen toiminta tarkoittaa Päijät-Hämeessä välittömästi useita työpaikkoja, joita ei olisi ilman Vesivehmaan lentokenttää Liitekartassa (3) Kulttuuriympäristö on rajattu kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö pitää lentokentän reuna-alueilla sijaitsevia sodan aikaisia rakennuksia historiallisesti merkittävinä. Lentokenttä on valmistunut 1940 jatkosotaan valmistautuvien hävittäjälentolaivueiden tukikohdaksi ja sodan kestäessä siellä toimi täydennyslentolaivue, josta hävittäjäohjaajat lähetettiin lyhyen koulutuksen jälkeen rintamalle isänmaata puolustamaan. Itse lentokenttä-alue ja osa sota-ajalta säilyneistä alkuperäisistä rakennuksista ovat edelleen käytössä osin siviiliilmailutoimintoihin, osin puolustusvoimien hallinnassa. Rakennuksia on neljä

12 lentohallia, entinen sairastupa, korsuhalli sekä Urajärventien 313 eteläpuolella puolustusvoimien käyttämät majoitusrakennus ja sauna. Lisäksi on entisen ampumaradan ampumasuojan betoniperustus aivan lentokentän reunassa. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö pitää näitä rakennuksia historiallisesti arvokkaina mutta edelleen soveltuvina ilmailukäyttöön, jossa ne alkuperäisestikin ovat olleet. Itse lentokenttäalue on jo modernisoitu nykyiseen toimintaan soveltuvaksi. Lentokentästä on toimitettu useita historiatiivistelmiä, mm. 2. Kohdassa (1.11.) Liikenne- ja yhdyskuntatekniikka esitetään merkillinen väite että "Maaperän tilan tietojärjestelmässä on mainittu pilaantuneiksi alueiksi lentokentän polttoaineen jakelupiste". Mihin tämä väite perustuu? Miten se on todettu ja kuka tällaisen todistuksen on antanut? Onko tietojärjestelmään merkintää tehtäessä kuultu lentopaikan pitäjää Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiötä? Onko tällöin otettu näytteitä maaperän tilasta, ovatko ne otettu oikeasta kohdasta ja mitkä ovat olleet näytearvot? Lentopolttoaineen jakelupisteellä on erillinen, voimassa oleva ympäristölupa, joka on jakelupisteen omistajan hallinnassa. Jakelupiste on lupamääräysten mukainen ja rakennettu ajanmukaista tekniikkaa noudattaen maaperä suojaamalla ja asianmukaisin varojärjestelmin. Lentokentän ympäristöluvan mukaisesti on otettu pohjavesinäyte lentopolttoaineen jakelupisteen alapuolisesta maastosta (maastokorkeuden suhteen, mutta myös pohjaveden virtaussuunnassa) Lentokenttäsäätiön toimesta viimeksi toukokuussa Pohjaveden laatu on todettu erinomaiseksi. Edellytämme, että selvitetään miksi ja millä perusteella tällainen väite "pilaantuneesta alueesta" on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään, sekä vaadimme kyseisen väitteen poistamista Vesivehmaan osayleiskaavasta! Lisäksi pyydämme tietoa siitä, miten maaperän tilan tietojärjestelmään saadaan muutoksia. 3. Matkailun tavoitteista (2.2.) puhutaan selvityksessä Vesivehmaan lentokentästä ja Vesivehmaan Jenkkapirtistä samassa lauseessa. Kaikki kunnia Jenkkapirtille ja sen pitkäaikaiselle toiminnalle, mutta matkailun näkökulmasta nämä kaksi asiaa eivät juuri liity yhteen. Haluaisimme lentokentän osalta enemmän korostaa, että Vesivehmaan lentokenttä on myös yleisölle avoin ilmailun katselemis- ja

13 tutustumispaikka, jossa kesäaikana ilmailun lajikirjo esittäytyy siten kuin se Suomessa parhaimmillaan vain yleensä on mahdollista. Lentokentällä on toiminut myös kesäkahvila jo useana vuotena. Lahden Ilmasilta ry:n ylläpitämä Päijät-Hämeen Ilmailumuseo (Keski-Suomen ilmailumuseon alaisuudessa) kerää vuosittain tuhansia kävijöitä kuten lentokentän toiminta muutenkin. Lentokentän matkailullinen näkökulma on mahdollisesti edelleen kehitettävissä luomalla siihen sopivia tuotekokonaisuuksia. 4. Karttaan Luonnonympäristö (Liite 4) on merkitty Kangasvuokkojen kasvualueet. Kasvupaikoiksi merkityt pisteet ovat kuitenkin melko likimääräisiä. Kangasvuokko näyttää kasvavan hyvin pistemäisesti mutta niitä kuitenkin havaitaan yleisesti joka vuosi muuallakin kuin kartassa esitetyissä paikoissa. Puolustusvoimilta on vapautumassa Hennalan varuskunnan lakkautuksen yhteydessä myös Vesivehmaan harjoitusalue. Tällöin voidaan alueen omistajan Metsähallituksen kanssa neuvotella lentokentän koillis-itäpuolisen osan uudelleenkäytöstä. Se on lähes ainoa lentokenttään suoraan liittyvä osa, joka on rakentamiseen soveltuvaa maata. Tämä mahdollistaisi kentän kehittämiseen liittyviä toimintoja kuten esim. lentohalleja tai muita lentokentän ilmailutoimintaan liittyviä aluevarauksia. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiön hallinnassa oleva nykyinen vuokra-alue on liian pieni uusiin toimintoihin ja pinnanmuodostukseltaan sellainen, ettei se sovellu rakentamiseen. Tästä syystä Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että kyseisen, pienen kangasvuokkojen esiintymisalueen ei tulisi antaa rajata alueen jatkokäyttöä. 5. Osayleiskaavaselostuksen kohdassa Asuminen (4.2.1) sanotaan, että "tiiviimmin uutta asumista osoitetaan myös Vesivehmaantien lähelle ydinkylävyöhykkeelle". Kaikille jo vuosikymmeniä sitten käyttöön otetuille lentokentille suuntautuu valituksia lentomelusta. Sen sijaan melutaso (äänen volyymi) ei ole lisääntynyt. Vanhoja koneita on edelleen käytössä, mutta uutta tekniikkaa edustavat koneet ovat aina hiljaisempia. Lentokoneiden pitkäikäisyys ja kierrätettävyys ovat tästä näkökulmasta ongelma, sillä vanhemman lentokaluston poistuma on melko hidasta. Lentotoiminnan määrä vaihtelee sekä vuositasolla että pitkällä aikavälillä voimakkaasti. Lyhyellä aikavälillä heikommat lentosäät (esim. sateinen kesäkausi) sekä Suomen pitkä talvikausi vaikuttavat lentotoiminnan määrään. Pitkällä aikavälillä yleisilmailu on osoittautunut suhdanneherkäksi, jossa talouden yleiset vaihtelut näkyvät aina parin vuoden viiveellä. Vuosien erittäin vilkas

14 toimintajakso näyttää vuonna 2012 olevan taittumassa selvästi alhaisemmalle tasolle. Lentopaikan pitäjän näkökulmasta mahdollisimman vilkas ja monipuolinen lentotoiminta on tarpeen, sillä vain se on muutettavissa kentän käyttäjiltä perittäväksi rahaksi, jota tarvitaan selkeästi aikaisempaa enemmän peittämään ylläpitokustannuksia. Monet suomalaiset pienlentokentät ovat joutuneet vaikeuksiin tiukkojen melurajoitusten osalta ja niiden toiminta on hiipunut. Samalla niiden merkitys alueella on vähentynyt. Vesivehmaan lentokenttä on Päijät-Hämeen ainoa lentokenttä (selvitystyön alla oleva Hennan lentokenttä ajatus ei sisällä toteutukseen johtavaan realismia näkyvissä olevana aikana). Vesivehmaan lentokentän ympäristöluvassa on jo nyt lentoaikarajoituksia, mutta rajoitukset ovat kohtuulliset ja yöaikaa koskevat, jolloin nämä rajat kohtuudella mahdollistavat tarpeellisen toiminnan. Tästä näkökulmasta lisääntyvä ja tiivis asutus välittömästi lentokentän tuntumassa saattaa aiheuttaa ongelmia lisääntyvien meluvalitusten muodossa. Tähän vaikuttaa myös alueelle tulevien uusien asukkaiden heikko sietokyky vähäisenkin melun suhteen, sillä ennakkomielikuva maaseudun ja luonnonrauhan keskellä asumisesta on vahva. Mittaukset ja melumallinnukset ovat kuitenkin kaikkialla osoittaneet, että melutaso valvomattomilla lentopaikoilla (= pienlentokentät) on hyvinkin kohtuullinen (vrt. ajoneuvojen aiheuttama liikennemelu), mutta ilmailun äänitaajuus, tulosuunta ja toistuvuus saatetaan kokea häiritsevänä. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö siis esittää, että uuden osayleiskaavan jatkovalmistelussa otettaisiin huomioon lentokentän toiminnan aiheuttama lentomelu siten, että vältettäisiin mahdollisen asemaakaavan laajennusta sekä uusien asuinrakennusten rakentamista lentokentän tuntumaan ja mikäli rakentaminen sallittaisiin, on kiinteistöjä hankkiville selvitettävä lentomelun vaikutusalue. Ydinkylä-alueen pohjoisosa on osayleiskaavassa selkeästi lentomelualueella. 6. Liitekartasta (6.) Liikenne ja tekninen huolto ei täysin avautunut Vesi- ja jätevesihuollon rakentamisen tavoitteet. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö esittää, että vesi- ja viemäriverkosto rakennettaisiin siten, että sen etäpisteet/pumppaamot sijoitettaisiin Vesivehmaan lentokentän kohdalle, Urajärventien reunaan. Ajatuksena tässä on, että silloin olisi mahdollista laajentaa nykyaikainen vesi- ja jätevesihuolto lentokenttäalueelle, jolloin lentokentän infran kehittäminen selkeästi helpottuu. Kustannuksia tämä

15 pienehkö muutos ei lisää merkittävästi. Asiasta on jo aikaisemmin keskusteltu Asikkalan kunnan teknisen johtajan Harri Hirvosen kanssa. Hän näki suunnitelman muutoksen toteutuskelpoisena. Lentokentän sisäinen vesi- ja jäteverkosto on sitten tästä edelleen rakennettavissa lentokentän pitäjän ja/tai sen muiden toimijoiden voimin. Muilta osin Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö katsoo, että Vesivehmaan osayleiskaava on kehittämiskelpoinen ja alueen ominaispiirteet huomioon ottava. Päijät-Hämeen lentokenttäsäätiö Toimeksi saaneena, Jukka Salokannel, lentokentän päällikkö Jukka.salokannel(c~pp.inet.fi puhelin

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille

Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Malmin harrasteilmailun sijoittumismahdollisuudet Nummelan ja Hyvinkään lentokentille Julkaisuja 26/2014 1 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus

Lisätiedot

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä

Työryhmän raportti 2015. Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen. Malmi 1 työryhmä Helsinki-Malmin lentoasema Toiminnan jatkaminen Malmi 1 työryhmä Työryhmän raportti 2015 Esipuhe Liikenneministeri Paula Risikko antoi 4.12.2014 Trafille toimeksiannon koota Malmi 1 työryhmä selvittämään

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA

HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA FCG Planeko Oy HUMPPILAN KUNTA HUMPPILAAN RAKENNETTAVAN LENTOKENTÄN LIIKE- TOIMINTASUUNNITELMA Loppuraportti 350-D1823 12.2.2009 FCG Planeko Oy Loppuraportti I SISÄLLYSLUETTELO 1 TAUSTAA... 1 1.1 Toimeksiannon

Lisätiedot

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta

Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Helsingin seudun lentokentän merkitys aluetalouden ja yritystoiminnan kannalta Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen Eeva Kostiainen Seppo Laakso Toimeksiantaja: Ympäristöministeriö 06/2009 2 Sisällys

Lisätiedot

KEHITTÄMISSELVITYS TÄKTOMIN LENTOKENTÄSTÄ 29.3.2010 ISS PROKO INFRA OY, HELSINKI

KEHITTÄMISSELVITYS TÄKTOMIN LENTOKENTÄSTÄ 29.3.2010 ISS PROKO INFRA OY, HELSINKI 1 KEHITTÄMISSELVITYS TÄKTOMIN LENTOKENTÄSTÄ 29.3.2010 ISS PROKO INFRA OY, HELSINKI JOHDANTO Aluekeskusohjelma AKO määritti tehtävän Täktomin lentokentän logistisista käyttö- ja kehittämismahdollisuuksien

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030

KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 VARJAKKA SÄIKKÄRANTA-KARHUOJA NIEMENRANTA PITKÄKANGAS KIRKONSEUTU O U L U N S A L O KESKEISTEN ALUEIDEN YLEISKAAVA 2030 KUNNANVALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 12.6.2006 ARKKITEHTITOIMISTO TIMO TAKALA KY 2006 / 201

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 1 Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S 1998 1 Toimitusjohtajan katsaus Ilmailulaitoksen ensisijainen tavoite on pitää yllä hyvää lentoturvallisuutta. Järjestelmällinen, vastuuntuntoinen ja poikkeamista

Lisätiedot

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S

Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S Ilmailulaitos V U O S I K E R T O M U S SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus 2 Ilmailulaitos lyhyesti 6 Liikelaitoksen tilikausi lyhyesti 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Palvelu-, toiminta- ja tulostavoitteet

Lisätiedot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot

Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Helsingin seudun yleisilmailukentän sijaintivaihtoehdot Julkaisuja 16/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö edistää yhteiskunnan toimivuutta ja väestön

Lisätiedot

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014

Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Kansanedustaja Antti Kaikkonen (kesk.): Ympäristökysymykset eduskunnassa vuonna 2014 Puhe MUTKU-päivillä 2.4.2014 (muutosvarauksin) Arvoisat kuulijat! Sain otsikokseni Ympäristökysymykset eduskunnassa

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö

Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö puhdasta energiaa huomiseen 4/09 Projektit Muonio, Pyhäjoki ja Ajos Kaavoitus- ja rakennuslainsäädäntö Tuulivoima imagomarkkinoinnissa pääkirjoitus Pasi Tammivaara Puheenjohtaja, STY pasi.tammivaara@tuulivoimayhdistys.fi

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos)

PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) PERIAATEPÄÄTÖS KEMIÖNSAAREN TUULIVOIMASTA (Luonnos) 1. JOHDANTO 2. VARSINAIS-SUOMEN TUULIVOIMASELVITYS 2010 2011 3. TUULIVOIMASELVITYKSEEN SISÄLTYVÄT ALUEET KEMIÖNSAARELLA 4. KEMIÖNSAAREN KUNNAN PERIAATEPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista

Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista 1 Valtakunnallinen pyörämatkailureittityöryhmä 17.11.2003 Pyörämatkailun edistämisohjelma, selvitys ohjelman laatimis- ja sisältötarpeista Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Pyörämatkailupolitiikan tarve

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA

Kainuun maakunta -kuntayhtymä. Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Kainuun maakunta -kuntayhtymä Graafinen ohjeisto LUONTOMATKAILUN KEHITTÄMINEN MAAKUNTAKAAVOITUKSESSA Luontomatkailun kehittäminen maakuntakaavoituksessa Kainuun maakunta kuntayhtymä 2007 B:7 Julkaisija:

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA

SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA SELVITYS HAKEMUKSEEN MELUUN LIITTYVISTÄ TOIMINTARAJOITUKSISTA HELSINKI-VANTAAN LENTOASEMALLA Finavia Oyj v2.0, 21.6.2012 Kansilehden kuvat: Finavia Selvitys hakemukseen meluun liittyvistä toimintarajoituksista

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Iin matkailuohjelma 2008 2020

Iin matkailuohjelma 2008 2020 Iin matkailuohjelma 2008 2020 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. JOHDANTO 3 1.1. Yleistä 3 1.2. Maankäytön rakennemalli 4 1.3.Iin Karhun Naturaselvitys 6 1.4.Iin Yritysbarometri 8 1.4.1. Haastateltujen yritysten

Lisätiedot

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011

Retkiluistelemaan Rantasalmelle! MIKKELIN JÄÄHALLIT. Lisätietoja www.rantasalmitravel.com ja www.rantasalmi.fi. Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 YRITYSMAAILMA www.mustekolmio.fi 1 muste- & lasertäyttöpalvelut AUKIOLOAJAT: MA-PE 9-16 Nyt auki myös lauantaisin LA 10-14 Etelä-Savo Maaliskuu 1/2011 Tuo tyhjentyneet mustepatruunasi tai laserkasettisi

Lisätiedot

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA

YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA YRITYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI: VALTATIE 13 TIELINJAUSVAIHTOEHDOISTA SAARIJÄRVEN ASEMANKANNAKSELLA Timo Itäpuisto 31.8.2010 SISÄLTÖ: 1. TAUSTA...3 1.1. Yritysvaikutusten arviointi (YRVA) osana Saarijärven

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi

KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi KAINUUN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVA Valmisteluvaiheen eri vaihtoehtojen vaikutusten arviointi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Julkaisija Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh. (08) 6155 41 Faksi

Lisätiedot

NYYTÄJÄ. ei pelkää noutajaa. Pukumiehen päivitysopas 26. Paris New York Hilton 22 Liikemiehen ilmasilta 8

NYYTÄJÄ. ei pelkää noutajaa. Pukumiehen päivitysopas 26. Paris New York Hilton 22 Liikemiehen ilmasilta 8 Paris New York Hilton 22 Liikemiehen ilmasilta 8 Pukumiehen päivitysopas 26 NYYTÄJÄ ei pelkää noutajaa F I N A V I A N L E H T I L E N T O M A T K U S T A J A L L E 3 / 2 0 0 7 S I S Ä L L Y S 16 Outi

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot