TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, Alaja, Riitta Helminen, Rami Karhola, Anne Kujansuu, Marja Miika Tomin varajäsen Kulkas, Matti Parviola, Jarno Pälä, Anni puheenjohtaja, 55 Pöyhönen, Laura Simelius, Maija Törn, Tage Markku Isotalon varajäsen Poissa: Isotalo, Markku Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja Karvo, Marja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen, Veli-Pekka kirkkoherra, saapui klo 16.20/ 50 käsittelyn aikana Rantavaara, Ari vt. kirkkoherra, poistui klo 17.15/ 53 käsittelyn aikana Rantala, Kim kirkkoherra Mäkinen, Jussi kirkkoherra, poistui klo 17.50/ 53 käsittelyn aikana Paarlahti, Teemu vs. sairaalasielunhoidon johtaja Hjerppe, Ilkka yhteiskunnallisen työn johtaja, poistui klo 18.05/ 61 käsittelyn aikana Lähdesmäki, Kari nuorisotyönjohtaja Rautanen, Marja viestintäpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö, poistui klo 17.30/ 53 käsittelyn aikana Niemi, Pekka kiinteistöpäällikkö, poistui klo 17.50/ 53 käsittelyn aikana Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Järventie, Matti hallintopäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Antila, Päivi vs. hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 2(30) Allekirjoitukset Olli Hallikainen Anni Pälä puheenjohtaja, 47-54, puheenjohtaja, 55 Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella huhtikuun päivänä 2012 Marja Kujansuu Tage Törn Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 3(30) Käsitellyt asiat 47 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 48 Pöytäkirjantarkastajat 4 49 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 50 Ilmoitusasioita 4 51 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Pitkäaikaisten lainojen ottaminen krematorion rakentamisen rahoittamiseksi 9 55 Sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoitus Esteettömyysohjelman seurantaryhmän raportti Perheneuvontatyön johtajan valinta Tampereen IT-yhteistyön johtokunnan täydentäminen Kirkkovaltuutettu Elina Karttusen valtuustoaloite Oikaisuvaatimus muutoskoordinaattorin valintapäätöksestä Virkamääräyksen pyytäminen pastori Ulla Luukkaselle Virkamääräyksen pyytäminen pastori Jari Pulkkiselle Virkamääräysten pyytäminen pastori Riitta Heinolle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 27

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 4(30) 47 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 48 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kujansuu ja Tage Törn. 49 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 50 Ilmoitusasioita 1. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 5-7/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan kokouspöytäkirja Tasa-arvotoimikunnan kokouspöytäkirja Kuvataidetoimikunnan kokouspöytäkirja Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Vatialan krematoriolaitteiston toimittajaksi Tekmur Oy:n. H.R. Heinicke GmbH /Finess Energy Oy on tehnyt markkinaoikeudelle ko. hankintaa koskevan valituksen ja vaatinut markkinaoikeudelta väliaikaista täytäntöönpanokieltoa. Yritys on myös jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle asiasta hankintaoikaisuvaatimuksen Markkinaoikeus on antanut asiasta väliaikaista kieltoa koskevan ratkaisun, jossa se hylkää H.R. Heinicke GmbH /Finess Energy Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. 6. Yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala kertoi tilannekatsauksen musiikinopetuksen arvonlisäveroasiasta. Arvonlisävero tuo vuodessa n euron kustannukset. Tulevissa palavereissa selviävät ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 5(30) D:TAL: 73/011/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi 2012 Esittely Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa pöytäkirjanpitäjän. Vuonna 2011 pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelä. Hän on lähtien vuosilomalla ja jää eläkkeelle Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan hallintosihteerin virkaan vs. kansliasihteeri Päivi Antilan. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjanpitäjän vuodeksi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 6(30) D:TAL: 426/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Esittely Hautainhoitorahaston toimintakertomus (Toimintakertomus 2011, s. 95) ja tilinpäätös vuodelta 2011 on seurakuntayhtymän tasekirjan yhteydessä s Hautainhoitorahaston taloudellinen tulos muodostui ylijäämäiseksi edellisen vuoden tapaan, mutta sijoitusten arvonmuutosten takia vähemmän. Tulos osoittaa ,38 euron ylijäämää. Hautainhoitorahaston taloudellinen tilanne on vahvan taseen myötä edelleen hyvä. Rahaston hoitovastuut ovat myös riittävästi katettuna, kun huomioidaan lisäksi ainaishoitosopimusten päättäminen vuonna Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että hyväksytään hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta että lähetetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 7(30) D:TAL: 426/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Esittely Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 ja 2 momenteissa todetaan: Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta maaliskuun loppuun mennessä sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n 2 momentti kuuluu: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousarviovuoden 2011 toimintakertomus tilinpäätöksineen on valmistunut. Tilikauden tulos on ,08 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,75 euroa. Se syntyy toiminnan tulojen ylittymisestä, toiminnan kuluissa saavutetusta säästöstä ja arvioitua paremmasta verotulojen kertymästä. Vuosikate muodostuu reilusti positiiviseksi. Se ei kuitenkaan riitä aivan poistojen kattamiseen. Ylijäämä ehdotetaan kokonaisuudessaan siirrettäväksi ylijäämätilille omaan pääomaan. Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan on nähtävissä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa sekä tarvittaessa talouspalveluissa ennen kokousta. Vuoden 2011 toimintakertomus ja tasekirja oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että esitetään poistoeroa vähennettäväksi yhteensä ,83 euroa 2. että esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä ,75 yli- /alijäämätilille omaan pääomaan

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 8(30) 3. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen 4. että vuoden 2011 tilinpäätös lähetetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 9(30) D:PUI: 38/711/ Pitkäaikaisten lainojen ottaminen krematorion rakentamisen rahoittamiseksi Esittely Seurakuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on hyväksytty uuden krematoriohankkeen rakentaminen ja talousarvion rahoitusosassa on 3 miljoonan euron pitkäaikainen laina hankkeen rahoittamiseksi. Ehdotukseen hankkeen rahoittamiseen lainalla on päädytty, koska on syytä säilyttää seurakuntayhtymän kassavarat vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi korkotaso on tällä hetkellä niin alhainen, että myös pidemmällä tähtäimellä lainarahoituksen käyttö on edullista verrattuna kassavarojen käyttöön. Kirkkolain 9. luvun 1. pykälän 3. kohdan mukaan lainan ottaminen kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Seurakuntayhtymällä ei ole omassa taseessaan pitkäaikaista lainaa, mutta vuoden 2011 tilinpäätöksen konsernitaseessa on 5,4 miljoonaa euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt krematoriolaitteiston hankinnasta Tekmur Oy:ltä kokonaishintaan euroa (alv 23 %). Mikäli krematoriolaitteiston hankintapäätös saa lainvoiman, krematoriorakennuksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2012 (huhtikuussa). Tavoite on, että hanke valmistuisi vuoden 2013 alussa. Hankittava krematoriolaitteisto määrittää rakennuksen suunnittelutöitä ja rakennustoteutusta. Mikäli käy niin, että krematoriolaitteiston hankinta ei saa lainvoimaa, se merkitsee sitä, että myös rakennuksen rakennustöiden aloittamista on siirrettävä, jolloin rahoitustarvekin siirtyy. Lainojen arvioiduiksi nostoajankohdiksi oli suunniteltu ja , joita on silloin arvioitava uudelleen. Krematoriohankkeen rakennuttajana on Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, joka on myös lainan ottaja. Tamperelaisten vainajien lisäksi uuden krematorion myötä kapasiteettia riittää myös pirkanmaalaisten vainajien tuhkaamiseen. Pirkanmaalaisten vainajien tuhkauksista peritään ulkopaikkakuntalaisten palvelumaksut. Hankesuunnitelma tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen erillisenä asiakohtana myöhemmin. Lainatarjouspyyntö lähetettiin niille pankeille, joissa seurakuntayhtymällä on entuudestaan pankkitili ja maksuliikenne hoidetaan pankkiyhteysohjelman avulla. Tarjouspyyntö lähetettiin Sampo Pankille, Nordea Pankki Suomi Oyj:lle ja Tampereen Seudun Osuuspankille. Tarjoukset pyydettiin jättämään kirjallisesti viimeistään perjantaina klo 12 mennessä. Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät Sampo Pankki ja Tampereen Seudun Osuuspankki. Nordea Pankki Suomi Oyj ei jättänyt tarjous-

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) ta. Tarjoukset avattiin , mistä on laadittu erillinen avauspöytäkirja. Tarjoukset pyydettiin euron vaihtuvakorkoisesta lainasta ja euron vaihtuvakorkoisesta lainasta, joka on suojattu koronvaihtosopimuksella kiinteäkorkoiseksi lainaksi. Kokouksessa on nähtävillä tarjouspyyntö ja tarjoukset. Tarkempi tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Vertailun jälkeen esitetään valittavaksi Tampereen Seudun Osuuspankin lainatarjoukset kokonaistaloudellisesti edullisimpina. Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että otetaan Tampereen Seudun Osuuspankilta yhden miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina tarjouksen mukaisin ehdoin 2. että otetaan Tampereen Seudun Osuuspankilta kahden miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina tarjouksen mukaisin ehdoin sisältäen lainan korkosuojauksen. Käsittely Merkittiin, että hallintojohtaja Matti Ilveskoski ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 87/045/ Sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoitus Esittely Alustavat keskustelut ja kartoitustyö sosiaalisen yrityksen perustamisesta aloitettiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän, Martinus-säätiön ja Tampereen Kaupunkilähetys ry:n kesken keväällä Keskustelut liittyivät v järjestettyyn Kirkon Sosiaalifoorumin tilaisuuteen ja pohdintaan siitä, voisivatko kirkko ja seurakunnat tehdä enemmän vaikeasti työllistyvien henkilöiden, esimerkiksi osatyökykyisten ja maahanmuuttajien, auttamiseksi. Kesällä 2010 Martinus-säätiö toteutti valmistelevan keskustelukierroksen seurakuntayhtymän tukipalveluiden edustajien ja Tampereen Kaupunkilähetys ry:n johdon kanssa. Näissä keskusteluissa Martinus-säätiön asiantuntijakumppanina toimi Tampereen kaupungin toteuttama SYS projekti, jossa tavoitteena on sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Keskusteluiden avaintulokset esiteltiin asianosaisille syyskuussa Esittelytilaisuuden palautteen perusteella Martinus-säätiön hallitus päätti kokouksessaan , että säätiö hakee Pirkanmaan Ely-keskukselta työllisyyspoliittista avustusta sosiaalisen yrityksen perustamisen edellytysten selvittämiseksi. Hanketta toteuttamaan palkattiin projektipäällikkö ja hänen työtään tukemaan ja valvomaan nimettiin ohjausryhmä. Martinus-säätiö toteutti sosiaalisen yritystoiminnan toimintaedellytysten selvityshankkeen ajalla Hanketta rahoitti Pirkanmaan Ely-keskus 75 %:n osuudella. Omarahoitusosuuden maksoivat Martinussäätiö ja Tampereen Kaupunkilähetys ry. Hankkeen tärkeimpänä yhteistyökumppanina olivat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, joka hallinnoi Martinus-säätiötä, sekä Tampereen Kaupunkilähetys ry. Martinussäätiö on Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vuonna 2004 perustama diakoniasäätiö. Sen tarkoituksena on toimia apua, tukea ja turvaa tarvitsevien ihmisten kanssa ja hyväksi diakoniatyön periaatteiden mukaisesti. Säätiön toiminta-alueena on Tampere ja Tampereen seutu sekä kansallinen ja kansainvälinen diakonia. Säätiön erityisenä haasteena on diakoniatyön uusien toimintamallien kehittäminen. Hankkeen loppuraporttina syntyi sosiaalisen yrityksen liiketoimintasuunnitelma yrityksen perustamista varten. Liiketoimintasuunnitelman jäsentely poikkeaa tavallisesta taustaorganisaatioiden ja yrityksen erityisluonteen vuoksi, esimerkiksi erillistä kilpailija-analyysiä tai markkinointisuunnitelmaa ei ole tehty. Loppuraportti ja liiketoimintasuunnitelma on jaettu osanottajille edellisen kokouksen materiaalin liitteenä.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Liiketoimintasuunnitelman pohjalta käytiin keskusteluja seurakuntayhtymän ja Martinus-säätiön kesken yrityksen perustamisesta. Myös Kaupunkilähetys on ollut mukana keskusteluissa. Kiinnostuksesta sosiaaliseen yritykseen osallistumisesta on neuvoteltu myös Tampereen naapuriseurakuntien kanssa. Näistä neuvotteluista on konkreettisia tuloksia nähtävissä lähiviikkoina. Seurakuntayhtymän ja Martinus-säätiön keskeisissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että paras tapa edetä asiassa tässä vaiheessa on, että Martinus-säätiö ryhtyy toteutustoimenpiteisiin. Martinus-säätiön hallitus päättikin kokouksessaan perustaa sosiaalisen yrityksen. Samalla päätettiin, että yrityksen toiminta aloitetaan keväällä 2012 siinä laajuudessa, kuin tilauksia on saatavissa. Palvelujen tilaajana seurakuntayhtymä on avainasemassa ja erityisesti myös siitä syystä, että toiminnassa pyritään ns. in-house -periaatteeseen. Yrityksen perustaminen sisältää yhtiöjärjestyksen hyväksymisen ja perustamiskirjan laatimisen lisäksi osakepääoman maksamisen. Perustettavan yhtiön, Martinus-palvelut Oy:n osakepääomaksi on yhtiöjärjestyksessä määritelty vähimmäispääomaksi euroa ja enimmäispääomaksi euroa. Osakepääoma pitää olla maksettuna ennen yhtiön rekisteröintiä kaupparekisteriin. Koska Martinus-säätiön mahdollisuus rahoittaa osakepääoma omista varoistaan on varsin rajoitettu, on toinen vaihtoehto, että seurakuntayhtymä säätiötä hallinnoivana toimijana rahoittaisi osakepääomasta suurimman osan. Pienempi osa jäisi mahdollisesti mukaan lähtevien naapuriseurakuntien ja säätiön rahoitettavaksi osakkaina. Rahoituksessa on ajateltavissa kaksi vaihtoehtoa: seurakuntayhtymä antaisi euron avustuksen säätiölle sosiaalisen yrityksen perustamista varten tai sitten avustus olisi euroa ja toisen euroa seurakuntayhtymä lainaisi säätiölle. Seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös on ylijäämäinen ja taloussäännön mukaan määrärahan ylitystä arvioitaessa voidaan yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä ottaa huomioon edellisenä vuotena syntynyt vastaava säästö. Yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalla säästö vuonna 2011 oli runsaat euroa. Näin osakepääoman rahoitus olisi mahdollista lisäämällä yhteisen kirkkoneuvoston kuluvan vuoden määrärahaa tarvittavalla määrällä. Seurakuntayhtymän tuki perustuisi siihen, että eri toiminnoissa voitaisiin osa töistä teettää sosiaalisen yrityksen työntekijöillä, kun henkilöstöä joudutaan vähentämään. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilöstö keskittyisi perustehtävän hoitamiseen ja tukitoimia voitaisiin osin hoitaa ostopalveluna sosiaaliselta yritykseltä. Ehdotuksena on, että seurakuntayhtymä antaa Martinus-säätiölle avustusta euroa sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoittamiseksi.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto antaa euroa avustusta Martinussäätiölle sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoitukseen yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. Käsittely Merkittiin, että Matti Ilveskoski, Timo Takala, Anne Karhola, Olli Hallikainen, Riitta Alaja, Veli-Pekka Järvinen ja Kalle Mäki eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Anni Pälä. Käsittelyn aikana hallintojohtaja Matti Ilveskoskea kuultiin asiantuntijana osakepääomaan liittyen. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Martinus-säätiö, talouspalvelut

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 226/019/ Esteettömyysohjelman seurantaryhmän raportti Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän esteettömyysohjelman Saavutettava seurakunta. Koko kirkon saavutettavuusohjelma julkaistaan syksyllä Liite 1 Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi esteettömyysohjelman seurantaryhmän kokouksessaan Esteettömyysohjelman mukaisesti seurantaryhmän tehtävänä on esittää raportti esteettömyysohjelman toteutumisesta ja jatkotoimenpiteistä yhteiselle kirkkoneuvostolle kahden vuoden välein. Nyt valmistunut raportti on ensimmäinen. Se on kokonaisuudessaan liitteenä. Seurantaryhmä esittää ja perustelee raportissaan toimenpiteitä liittyen kolmeen asiakokonaisuuteen. Niihin jokaiseen liittyen voidaan päättää niitä koskevat alla yksilöidyt jatkotoimenpiteiden sisällöt ja vastuut. 1. Yksiköiden saavutettavuustavoitteen ohjeistus talous- ja toimintasuunnitelmia varten Otsikkoasia otetaan raportissa esitetyltä pohjalta huomioon laadittaessa toiminta- ja taloussuunnitteluohjeita vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kyseiset ohjeet myöhemmin keväällä. 2. Saavutettavuusvastaavan valitseminen jokaiseen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yksikköön Otsikkoasia otetaan kaikissa yksiköissä huomioon viimeistään silloin, kun työntekijöiden toimenkuvia seuraavan kerran päivitetään. 3. Vammaistyön kokonaisuuden tarkastelu Osana seurakuntien ja seurakuntayhtymän muutosprosessia tarkastellaan myös vammaistyötä koskien seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön rajapintoja ja yhteistyötä. Keskustelut tästä on jo aloitettu. Niitä jatketaan ja vammaistyön kokonaisuuden vastuutuksesta, yhteistyöstä ja työnjaosta tullaan yksityiskohtaisesti päättämään osana muutosprosessia. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esteettömyysohjelman seurantaryhmän raportin ja siihen liittyvät esittelyssä yksilöidyt jatkotoimet.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakunnat, yhteiset työmuodot, tukipalveluiden yksiköt, esteettömyysohjelman seurantaryhmä

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:PER: 327/022/ Perheneuvontatyön johtajan valinta Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi perheneuvontatyön johtajan viran. Samassa kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto nimesi valintaa valmistelevaan työryhmään perheneuvontatyön johtokunnan puheenjohtaja Tarja Käpylän, varapuheenjohtaja Varpu Lipposen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karholan, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen Riitta Alajan, tuomiorovasti Olli Hallikaisen, hallintojohtaja Matti Ilveskosken sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takalan, joka on toiminut työryhmän kokoonkutsujana. Työryhmä päätti kuulla valintaprosessissa asiantuntijana kirkon kasvatuksen ja perheasioiden johtajaa Päivi Kähköstä kirkkohallituksesta. Liite 2 Perheneuvontatyön johtajan virka oli haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui viisi. Hakuilmoitus ja kooste hakijoista on liitteenä. Valintaa valmistelemaan nimetty työryhmä piti kokouksen hakuajan päätyttyä. Työryhmä totesi tuolloin, että hakijoista on virkaan muodollisesti pätevä ainoastaan pastori Heikki Syrjämäki. Hakijoista vain hän on suorittanut perheneuvontatyön johtajalta edellytettävän erikoistumiskoulutuksen. Perheneuvontatyön johtokunnan alaisena toimivan perheneuvontatyön johtajan tehtävänä on 1. suunnitella ja kehittää seurakuntayhtymän yhteistä perheneuvontatyötä ja tehdä siihen liittyviä esityksiä johtokunnalle, 2. pitää yhteyttä paikallisseurakuntien, yhteisten työmuotojen, kirkon perheasiain, kaupungin ja alan järjestöjen työntekijöihin, 3. toimia johtokunnan alaisen henkilökunnan esimiehenä, 4. ottaa talousarvion puitteissa viransijainen, tilapäinen viranhaltija ja määräaikainen työntekijä enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi, sekä päättää tilapäisen henkilökunnan tehtävästä vapauttamisesta, 5. laatia ehdotus yhteisen perheneuvontatyön johtokunnan alaisen toiminnan seuraavan vuoden talousarvioksi sekä kolmea vuotta koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja edellisen vuoden toimintakertomukseksi,

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) 6. vastata johtokunnalle hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta johtokunnan vastuualueella, 7. osallistua toimintaan 8. päättää alaisenaan olevan henkilökunnan osalta seuraavista asioista: - myöntää korkeintaan kuusi kuukautta kestävä palkaton virkavapaa tai työloma, mikäli siitä ei aiheudu seurakuntayhtymälle lisäkustannuksia, - myöntää sairausloma, - vahvistaa viranhaltijan tai työntekijän ehdollinen valintapäätös, kun ehto on täyttynyt, - päättää virkapaikasta, - myöntää oman auton käyttöoikeus, - myöntää vuosiloma ja määrätä sijainen, 9. päättää toimialaansa kuuluvista hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä tehdä niitä koskevat sopimukset yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa, 10. pitää hallinnollisista päätöksistään päätöspöytäkirjaa, sekä 11. suorittaa ne muut tehtävät, jotka yhteisen seurakuntatyön johtaja tai johtokunta hänelle määrää. Työryhmä haastatteli Heikki Syrjämäen Haastattelun perusteella työryhmä totesi yksimielisesti Heikki Syrjämäen täyttävän erinomaisesti perheneuvontatyön johtajalle johtosäännön ja siihen perustuvan hakuilmoituksen pohjalta asetetut vaatimukset. Samalla työryhmä päätti, että hänelle suoritetaan hakuilmoituksen mukaisesti soveltuvuusarviointi. Soveltuvuusarvioinnissa painotetaan erityisesti johtamiseen, työyhteisön toimintaan sekä toimialan kehittämiseen liittyviä valmiuksia. Soveltuvuusarvioinnin suoritti toimeksiannon pohjalta Senior Consultant Petri Raivola MPS Finland Cunsulting Oy:stä. Hän selosti soveltuvuusarvioinnin tuloksia valintaa valmistelleen työryhmän jäsenille Soveltuvuusarvioinnin tulokset tukevat valintaesitystä. Työryhmä on esityksessään yksimielinen. Valinnassa ei sovelleta koeaikaa, koska valittavaksi esitettävä henkilö on työssä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, 1. että perheneuvontatyön johtajan virkaan valitaan pastori, perheneuvoja Heikki Syrjämäki edellyttäen, että Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli antaa hänelle virkamääräyksen

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) 2. että viran palkka määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan siten, että euromääräinen peruspalkka on 3.491,30 /kk 3. että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta Heikki Syrjämäelle virkamääräyksen perheneuvontatyön johtajan virkaan lukien. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valittu henkilö, muut hakijat, henkilöstöpalvelut

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 330/011/ Tampereen IT-yhteistyön johtokunnan täydentäminen Esittely Ikaalisten seurakunnan talouspäällikkö Lotta Salmela on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen ja on pyytänyt eroa IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäsenyydestä. Pälkäneen seurakunnan talouspäällikkö Simo Klasila ei ole enää seurakunnan palveluksessa ja hänen tilalleen on valittava Kangasalan seurakunnan talousjohtaja Annu Kuusistolle varajäsen. IT-yhteistyöalueen sopimuksen ja johtosäännön mukaan ITyhteistyöalueen neuvottelukunta tekee ehdotuksen johtokunnan jäsenistä Tampereen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Lotta Salmela on edustanut johtokunnassa ns. hiippakunnan ulkopuolisia seurakuntia ja hänen varajäsenenään on Raimo Kemppi Sastamalasta. Lisäksi Salmela on edustanut jäsenen seurakuntia. Molemmat em. ehdot ovat valintakriteereinä johtokunnan jäseniä määriteltäessä. Simo Klasila on Kangasalan rovastikunnasta ja edustaa jäsenen seurakuntaa. IT-yhteistyöalueen neuvottelukunta on kokouksessaan käsitellyt johtokunnan täydentämistä ja ehdottaa, että johtokuntaan valitaan Sastamalan seurakunnan talouspäällikkö Raimo Kemppi ja hänen varajäsenekseen Kihniön seurakunnan talouspäällikkö Mirja Kivioja. Neuvottelukunta ehdottaa Kangasalan seurakunnan talousjohtajan Annu Kuusiston varajäseneksi Vesilahden kirkkoherra Harri Henttistä. Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäseneksi eronneen Lotta Salmelan tilalle valitaan Sastamalan seurakunnan talouspäällikkö Raimo Kemppi 2. IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäsenen Raimo Kempin varajäseneksi valitaan Kihniön seurakunnan talouspäällikkö Mirja Kivioja 3. IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäsenen Annu Kuusiston varajäseneksi valitaan Vesilahden seurakunnan kirkkoherra Harri Henttinen.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Käsittely Merkittiin, että hallintojohtaja Matti Ilveskoski ja talouspäällikkö Birgitta Bragge eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 91/016/ Kirkkovaltuutettu Elina Karttusen valtuustoaloite Esittely Ehdotus Päätös Liite 3 Kirkkovaltuutettu Elina Karttunen on jättänyt yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen otsikolla Aloite lasten ja nuorten hengellisten laulujen yhteislaulutilaisuudesta. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Kirkkovaltuutettu Elina Karttunen esittää aloitteelleen selkeät kristillisen kasvatuksen toteutumiseen liittyvät perusteet. Aloitteen mukainen esitys on syytä ottaa harkittavaksi laadittaessa seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Sisällöltään esitys liittyy sekä kanttoreiden työhön että kasvatuksen johtokunnan vastuualueeseen. Asian lähempi valmistelu voidaan osoittaa nuorisotyönjohtajan sekä musiikkisihteerin vastuulle yhteistyössä kanttoreiden kanssa. Onnistuakseen hanke edellyttää laajaalaista yhteistyötä. Aloitteessa viitataan myös Tampereella järjestettäviin Kirkon Nuorisopäiviin. Nuorisopäivien kohderyhmänä ovat rippikoululaiset ja sitä vanhemmat nuoret. Nuorisopäivien vastuullisina järjestäjinä ovat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lisäksi Nuorten Keskus ry, Tampereen hiippakunta, Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä Suomen Lähetysseura. Myöskään aikataulusyistä aloitteessa esitettyä tapahtumaa ei ole mahdollista toteuttaa Kirkon Nuorisopäivien yhteydessä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - annetaan kirkkovaltuutettu Elina Karttusen valtuustoaloitteeseen esittelyssä yksilöity vastaus. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 42/011/ Oikaisuvaatimus muutoskoordinaattorin valintapäätöksestä Esittely Liite 4 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan valita sairaalasielunhoidon johtajan Antti Sipolan muutoskoordinaattorin tilapäiseen virkaan ajaksi Tästä päätöksestä on yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Kulkas tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii päätöksen muuttamista siten, että muutoskoordinaattoria ei valita. Vaatimustaan hän perustelee sillä, että seurakuntien rakenneratkaisuun liittyviin toimenpiteisiin ei voi ryhtyä, koska kirkkohallituksen tekemä seurakuntien rakennepäätös ei ole lainvoimainen. Yhteisen kirkkoneuvoston muutoskoordinaattorin valintapäätöksen perusteluissa todetaan, että seurakuntarakennemuutoksen lisäksi joudutaan arvioimaan seurakuntayhtymän muun rakenteen ja toiminnan järjestämistä hyväksytyn strategian mukaiseksi. Tätä myös tuomiokapitulin asettamat selvitysmiehet ovat omassa raportissaan esittäneet. Koska kyseessä on joka tapauksessa suuri muutos, on tästä syystä muutoskoordinaattorin tarve ilmeinen. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen esittelyssä muutoskoordinaattorin tehtäviksi oli esitetty seuraavat: Rakennemuutossuunnitelman viimeistely ja päivittäminen sekä toteutuksen seuranta. Muutosprosessin aikataulun viimeistely ja päivittäminen sekä sen pitävyydestä huolehtiminen. Uusien seurakuntien suunnittelun seuraaminen ja koordinointi yhteistyössä kirkkoherrojen ja järjestelytoimikuntien kanssa. Seurakuntayhtymän rakennemuutoksen suunnitteluun osallistuminen ja koordinointi. Tarvittavien toiminnallisten, hallinnollisten ja taloudellisten selvitysten tekemisestä huolehtiminen. Osallistuminen säännösten valmisteluun. Johdon, keskijohdon ja henkilöstön koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa. Osallistuminen viestintäsuunnitelman tekemiseen yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa ja yhteyshenkilönä toimiminen muutosprosessin viestinnästä. Rakennemuutoksesta mahdollisesti aiheutuvien sisäisten henkilöstöjärjestelyiden koordinointi. Näistä tehtävistä vain osa kohdistuu suoranaisesti vain seurakuntarakennemuutokseen. Näitä tehtäviä muutoskoordinaattori ei luonnollisesti suorita ennen kirkkohallituksen päätöksen lainvoimaisuutta. Näin ollen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 12.2.2015. Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(10) Aika Paikka 12.2.2015 klo 17:15-18:00 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Hankela, Jussi Karhola, Anne

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(7) Aika 28.9.2016 klo 17:00-17:05 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Martikainen, Heidi puheenjohtaja, poissa Arvonen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkovaltuusto 3/2015 17.12.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) _ KOKOUSTIEDOT Aika 17.12.2015 klo 19-20.22 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Kinnula Matti jäsen pj. x Soutukorva Johanna jäsen vpj. x 37- Hemminki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(9) Aika Paikka 3.2.2016 klo 17:00 18:21 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2016 1(9) Aika 3.11.2016 klo 17.30-17.58 Paikka Messukylän seurakuntakoti, Messukylänkatu 36 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 19.12.2012 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2012 1(9) Aika 19.12.2012 klo 11:00 11:45 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Lyytinen,

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (7) Aika: Keskiviikko 27.3.2013 kello 16.30-17.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Ylistaron kappelineuvosto 1 PÖYTÄKIRJA Ylistaron kappelineuvosto NRO 4/2015 AIKA: 4.6.2015 kello 18:00 (kahvi ennen kokousta) PAIKKA: Ylistaron kappeliseurakunnan virastotalon kokoushuone LÄSNÄ: Jari Heiska - paikalla Ville Karhu

Lisätiedot

jäsen, kirkkoneuvoston vpj

jäsen, kirkkoneuvoston vpj IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 87 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 30.09.2015 kello 16.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Majalahti Auli Mattila Esko Salo Miikka

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala)

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11. Kasvun johtokunta Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, Kangasala) Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/11 Kasvun johtokunta 31.05.2016 Aika 31.05.2016 klo 18:00-19:32 Paikka Ranta-Einola (Ranta-Einolantie 20, 36200 Kangasala) Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 35 Kokouksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11. Kasvun johtokunta Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, Kangasala Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 1/2016 1/11 Kasvun johtokunta 14.01.2016 Aika 14.01.2016 klo 18:00-19:38 Paikka Seurahuone, Myllystenpohjantie 2, 36200 Kangasala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (9) Aika: Tiistai 10.3.2015 klo 18.00-19.15 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Päivi Harsia Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Ville Mielonen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1

LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/2016 Seurakuntaneuvosto 1 LOHTAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja 8/ Seurakuntaneuvosto 1 AIKA 24.10. klo 18.30 PAIKKA Lohtajan pappila Kokousasiat 74 Kokouksen avaus 75 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 76 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous

VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS. Sähköpostikokous Seurakuntaneuvosto 20.3.2015 sivu 1 (9) VANTAANKOSKEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON SÄHKÖPOSTIKOKOUS Aika 20.3.2015 klo 16.00 Paikka Sähköpostikokous Osallistujat: Ahlroth Riitta Huvila Raimo Koivula

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kokousaika: ma 11.6.2012 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

Pyhäselän seurakuntaneuvosto /2017. Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti 1 PÖYTÄKIRJA 1/2017 Aika Tiistai 10.1.2017 klo 18.00-18.55. Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lavikainen Tuula Lehikoinen Tarja Makkonen

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016

TORNION SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 22.03.2016 03/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Pvm 29.03.2016 OSALLISTUJAT JÄSENET Martti Puontila kirkkoherra, pj. Juha Berg jäsen POISSA Marja-Liisa Husa Toivo Höynälä Sari Juntura

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 (10) Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00-18.35 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Pirjo Hellgren Aimo Ilomäki Jari Lippo Pekka Mättö Silja Neiglick

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Sairaalasielunhoidon johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 1(10) Aika Tiistai 9.2.2016 klo 16.30-17.20 Paikka Seurakuntien talo, kokoushuone Emmaus Osallistujat Jäsenet Eskola, Vesa puheenjohtaja Attila, Marja

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 19.3.2013 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka Ulla Maija

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2014

KIRKKONEUVOSTO 4/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2014 AIKA MAANANTAI 28.04.2014

Lisätiedot

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1)

Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Kolehtisuunnitelma on laadittu touko-elokuulle. (ks. liite 1) HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044 7356 780 pirjo.inkinen@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2015 AIKA Maanantai 20.4.2015 klo 17.30 18.10 PAIKKA

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47

KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 _ KOKOUSAIKA KESKIVIIKKO 27.1.2016 KLO 16.00 16.47 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti KUTSUTUT / PAIKALLA OLLEET Jäsenet: henkilökohtaiset varajäsenet: x Arja Huuskonen, khra, puheenjohtaja -Jarkko Rekonen, varapuheenjohtaja.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/2014

KIRKKONEUVOSTO 8/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 8/2014 AIKA MAANANTAI 3.11.2014

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 28.12.2011 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko kello 18.00-19.50 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hirvonen Sini, varajäsen (Heikkinen-Rummukainen

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) Läsnä Rönkä Kaisa jäsen, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht. Hämäläinen Onni Kekkonen Antero KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2 / 2015 1 ( 10 ) 24.4.2015 Aika Torstai 23.4.2015 klo 16.30 17.15 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä Rönkä Kaisa, puh.joht., srk-neuvoston varapuh. joht.

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(9) Aika Paikka 8.6.2016 klo 17:00 18:10 Suurella Sydämellä -klubi Osallistujat Jäsenet Alajoki, Heidi puheenjohtaja Arvonen, Tero poissa Karintaus,

Lisätiedot

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Vaara-Karjalan seurakunta 1 PÖYTÄKIRJA 9/2012 Aika 12.12.2012 klo 18.00-18.55 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Angervo Anne, vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jeskanen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8

Kirkkovaltuusto 1/2016 18.5.2016 1-10 / sivut 1-8 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 18.5.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 18 /19: Alanen Margit Heiska Virve Härkki Leena Järvi Raili vara (Kauppila Eero) Karjalainen Anni Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 5/2012 Aika Keskiviikko 2.5.2012 klo 17.00 18.10 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heikura Kauko Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 4.12.2013 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 1(12) Aika 4.12.2013 klo 16:30 19:00 Paikka Osallistujat Seurakuntien talo 2 krs, Ateena Petäjä, Jukka Järvinen, Asko Kristeri, Lasse Lyytinen, Hanna

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2013 1/5 KOKOUSAIKA 28.5.2013 klo 18-18.35 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Haapsaari Tuula

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14. Kasvun johtokunta Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kasvun johtokunta 23.02.2016 Aika 23.02.2016 klo 17:30-19:24 Paikka Nuorisotila Parkki Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 27 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2017 1(11) Aika Paikka 30.1.2017 klo 18:15-19:27 Perheasiain neuvottelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjohtaja Karhola, Anne Koivisto, Kaarlo

Lisätiedot

varajäsen (Hakala Taina)

varajäsen (Hakala Taina) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 78 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.09.2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä: Alanen Margit Haveri Juhani Karjalainen Anni Lammi Tiina Majalahti Auli Mattila

Lisätiedot

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden.

Alkuhartaus Jukka Pakarinen ja Stefan Forsén pitivät alkuhartauden. Helsingin seurakuntayhtymä Vartiokylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 14.04.2016 klo 18:05-19:25 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Jukka Pakarinen, puheenjohtaja Salli Ahtiainen Tiina Hieta

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen)

LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/2016 Seurakuntaneuvosto. Keskiviikko klo (kahvitus klo alkaen) LOHTAJAN SEURAKUNTA Esityslista 6/ Seurakuntaneuvosto AIKA PAIKKA Keskiviikko 24.8. klo 19.00 (kahvitus klo 18.30 alkaen) Lohtajan pappila Kokousasiat 56 Kokouksen avaus 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17.00 18.20 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO

Tietoimitusjaosto nro 1/ SISÄLLYSLUETTELO nro 1/2015 SISÄLLYSLUETTELO TIETOIMJ 1 Kokouksen järjestäytyminen TIETOIMJ 2 Avustusprosenttien vahvistaminen vuodelle 2015 TIETOIMJ 3 Perusparannusavustuksien osuus avustussummasta Sivu 2 Nro 1/2015 Kokouspaikka-

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto /2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, TUUPOVAARA 1 Pöytäkirja 6/2015 Aika Ti 22.9.2015 klo 18.00-18.22. Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Uimonen Jari puheenjohtaja Meriläinen Anne Piipponen Jorma Röning Mirja Sagulin

Lisätiedot

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013

VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 VUOSAAREN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2013 Kokousaika: ma 25.2.2013 klo 18 (yhteinen kahvihetki klo 17.30 alkaen) Paikka: Vuosaaren kirkon Taivaanranta-sali, Satamasaarentie 7 Läsnä: Mäkelä Jussi,

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 AIKA Maanantai 24.11.2014

Lisätiedot

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012

MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Myrskylän seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2-12 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA / Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 2 2012 Aika: Paikka: ma 13.2.2012 klo 19.00 alkavan kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Seurakuntatalo, PIENI SALI

Seurakuntatalo, PIENI SALI HARJAVALLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356 761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi (poissaolot) www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKOVALTUUSTO 2/2013 AIKA

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Joensuun Tilakeskus-liikelaitoksen johtokunta Aika 17.03.2014 klo 13:10-13:43 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 4.2.2016

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 4.2.2016 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(11) Aika 4.2.2016 klo 18.00-20.45 Paikka Pelipuiston seurakuntakoti Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Ilvesmäki, Ritva-Liisa

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto

Harjavallan seurakunnan kirkkoneuvosto HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) PÖYTÄKIRJA 29201 Harjavalta 2/2013 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi KIRKKONEUVOSTO AIKA MAANANTAI 11.3.2013

Lisätiedot

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016

PIELISENSUUN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto 17.2.2016 17.2.2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika keskiviikko 17.2.2016 klo 16.30 18.31 Paikka Pielisensuun kirkko, yläsali Läsnä Nuutinen Tapani puheenjohtaja Auvinen Päivi Karvinen Tarmo Matti Kososen varahenkilö Ketonen

Lisätiedot

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala

X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja. - Jouni Ilmari Jomppanen, jäsen X Aarre Vilponen. - Pekka Pekkala, jäsen X Kai Jentala KIRKKONEUVOSTO 1/2016 Sivu 1 Aika: 26.1.2016. klo 17.00 17.20 Paikka: Puhelinkokous Kutsuttu: Varsinainen jäsen Varajäsen X Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja X Kari Tammela, varapuheenjohtaja Pertti

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50

Kirkkovaltuusto 6/2015 17.12.2015 52-62 / sivut 41-50 KOKOUSAIKA: Torstai 17.12.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 17 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 20.5.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Kasvatustyön johtokunta Kokous 20.5.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(10) Aika Paikka 20.5.2014 klo 17:30 Seurakuntien talo, Nuorisotoimisto, 5.krs Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Laaksonen, Raimo

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2016 Seurakuntaneuvosto (8) 49 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/ Seurakuntaneuvosto 13.7. 1 (8) AIKA Keskiviikko 20.7. klo 17.00 PAIKKA Lohtajan pappila, Alaviirteentie 105 KOKOUSASIAT 46 Kokouksen avaus 47 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä

1 Seurakuntaneuvosto Lisäksi läsnä Hirvonen Pia, seurakuntasihteeri, pöytäkirjanpitäjä 1 ESITYSLISTA 3/2013 Aika Keskiviikko 17.4.2013 klo 17.00 17.50 Paikka Enon seurakuntatalo Läsnä Rautavuori Armi puheenjohtaja Heiskanen Viljo Ignatius Merja Lappalainen Martta Laukkanen Seija Mustonen

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirja on tarkastettu 10.12.2015 ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkovaltuusto Aika 09.12.2015 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntatalo, Pyhän Ristin Sali, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Ahonen Minna Ahonen Paavo Grün

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 25.8.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Kasvatustyön johtokunta Kokous 25.8.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(11) Aika Paikka 25.8.2015 klo 17:30 Seurakuntien talo, Antiokia Osallistujat Jäsenet Harju-Autti, Raisa puheenjohtaja Niemistö, Riitta Skyttä, Juha-Pekka

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 1(11) Aika 9.3.2016 klo 17.30-19.55 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen, Riina-Eveliina

Lisätiedot

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti Seurakuntaneuvosto 5.2.2014 1 pöytäkirja 2/2014 Aika Keskiviikko 5.2.2014 klo 16.30-18.29 Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Lehikoinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4/2013

KIRKKONEUVOSTO 4/2013 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 4/2013 AIKA MAANANTAI 27.5.2013

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 1.12.2014. Paikka Uudenkylän seurakuntakoti, Ali-Huikkaantie 13

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(13) Seurakuntaneuvosto Kokous 1.12.2014. Paikka Uudenkylän seurakuntakoti, Ali-Huikkaantie 13 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(13) Aika 1.12.2014 klo 17.30-19.07 Paikka Uudenkylän seurakuntakoti, Ali-Huikkaantie 13 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri

Lisätiedot

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja INARIN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO 9/2016 Sivu 1 ESITYSLISTA Aika: 21.12.2016. klo 17.00 Paikka: puhelinkokous (ohjeet nimilistan alla) Kutsuttu: Varsinainen jäsen Tuomo Huusko, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/13. Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone, Myllystenpohjantie 2

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/13. Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone, Myllystenpohjantie 2 Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 3/2016 1/13 Palvelun johtokunta 07.09.2016 Aika 07.09.2016 klo 18:00-19:50 Paikka Kirkkoherranviraston kokoushuone, Myllystenpohjantie 2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 14.4.2016

TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(11) Seurakuntaneuvosto Kokous 14.4.2016 TAMPEREEN ETELÄINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1(11) Aika 14.4.2016 klo 18.00-19.55 Paikka Hervannan kirkko Osallistujat Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Ilvesmäki, Ritva-Liisa Jokinen,

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA

Seurakuntaneuvosto 22.9.2015 7/2015. Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA 1 PÖYTÄKIRJA 7/2015 Aika Ke 7.10.2015 klo 18.00-20.25 Paikka Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Läsnä Anne Angervo puheenjohtaja, vs. kirkkoherra Meriläinen Anne Piipponen Jorma

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2.

ESITYSLISTA 1/2016 1. Seurakuntaneuvosto 1-10 9.2.2016 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS. Aika: Tiistai 9.2. ESITYSLISTA 1/2016 1 KORSON SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 9.2.2016 klo 18 - Paikka: Korson seurakunnan kirkkosali II Osallistujat: Yrjölä Pirkko puheenjohtaja Heikinheimo Kirsi Klemetti

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 12/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2015 1 (8) AIKA Torstai 17.12.2015 klo 17.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti

PYHÄSELÄN SEURAKUNTA Seurakuntaneuvosto Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, Hammaslahti Seurakuntaneuvosto 19.1.2015 1 Pöytäkirja 1/2015 Aika Maanantai 19.1.2015 klo 16.30 Paikka Pyhäselän seurakuntatalo, Hammaslahdentie 76, 82200 Hammaslahti Läsnä Ojala Ville puheenjohtaja Heikkilä Aki Lavikainen

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/14 Kuhmalahden kappelineuvosto 26.05.2016 Aika 26.05.2016 klo 18:00-19:35 Paikka Pentosali, Lehtitie 1 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 15 Kokouksen avaus ja laillisuuden

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 1/2014

KIRKKONEUVOSTO 1/2014 HARJAVALLAN SEURAKUNTA PL 59 (Kirkkokatu 3) 29201 Harjavalta 044-7356761 evl-harjavalta@evl.fi tai pirjo.vataja@evl.fi www.harjavallanseurakunta.fi PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 1/2014 AIKA TIISTAI 4.2.2014

Lisätiedot