TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 29.3.2012"

Transkriptio

1 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 1(30) Aika Torstai klo Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja, 47-54, Alaja, Riitta Helminen, Rami Karhola, Anne Kujansuu, Marja Miika Tomin varajäsen Kulkas, Matti Parviola, Jarno Pälä, Anni puheenjohtaja, 55 Pöyhönen, Laura Simelius, Maija Törn, Tage Markku Isotalon varajäsen Poissa: Isotalo, Markku Tomi, Miika Muut osallistujat Mäki, Kalle yht. kirkkovaltuuston puheenjohtaja Karvo, Marja yht. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Järvinen, Veli-Pekka kirkkoherra, saapui klo 16.20/ 50 käsittelyn aikana Rantavaara, Ari vt. kirkkoherra, poistui klo 17.15/ 53 käsittelyn aikana Rantala, Kim kirkkoherra Mäkinen, Jussi kirkkoherra, poistui klo 17.50/ 53 käsittelyn aikana Paarlahti, Teemu vs. sairaalasielunhoidon johtaja Hjerppe, Ilkka yhteiskunnallisen työn johtaja, poistui klo 18.05/ 61 käsittelyn aikana Lähdesmäki, Kari nuorisotyönjohtaja Rautanen, Marja viestintäpäällikkö Bragge, Birgitta talouspäällikkö Lehtonen, Jyrki hautaustoimen päällikkö, poistui klo 17.30/ 53 käsittelyn aikana Niemi, Pekka kiinteistöpäällikkö, poistui klo 17.50/ 53 käsittelyn aikana Esittelijät Ilveskoski, Matti hallintojohtaja Järventie, Matti hallintopäällikkö Takala, Timo yhteisen seurakuntatyön johtaja Sihteeri Antila, Päivi vs. hallintosihteeri

2 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 2(30) Allekirjoitukset Olli Hallikainen Anni Pälä puheenjohtaja, 47-54, puheenjohtaja, 55 Päivi Antila sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Paikka ja aika Tampereella huhtikuun päivänä 2012 Marja Kujansuu Tage Törn Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Paikka ja aika Hallintopalvelut virastopäivinä klo 9-15 Todistaa Päivi Antila sihteeri

3 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 3(30) Käsitellyt asiat 47 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 48 Pöytäkirjantarkastajat 4 49 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen 4 50 Ilmoitusasioita 4 51 Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta Pitkäaikaisten lainojen ottaminen krematorion rakentamisen rahoittamiseksi 9 55 Sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoitus Esteettömyysohjelman seurantaryhmän raportti Perheneuvontatyön johtajan valinta Tampereen IT-yhteistyön johtokunnan täydentäminen Kirkkovaltuutettu Elina Karttusen valtuustoaloite Oikaisuvaatimus muutoskoordinaattorin valintapäätöksestä Virkamääräyksen pyytäminen pastori Ulla Luukkaselle Virkamääräyksen pyytäminen pastori Jari Pulkkiselle Virkamääräysten pyytäminen pastori Riitta Heinolle Muutoksenhakuosoitus ja kokouksen päätös 27

4 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 4(30) 47 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 48 Pöytäkirjantarkastajat Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kujansuu ja Tage Törn. 49 Käsittelyjärjestyksen vahvistaminen Käsittelyjärjestykseksi vahvistettiin esityslista. 50 Ilmoitusasioita 1. Hallintojohtajan päätöspöytäkirjat 5-7/ Diakonian ja yhteiskuntavastuun johtokunnan kokouspöytäkirja Tasa-arvotoimikunnan kokouspöytäkirja Kuvataidetoimikunnan kokouspöytäkirja Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi Vatialan krematoriolaitteiston toimittajaksi Tekmur Oy:n. H.R. Heinicke GmbH /Finess Energy Oy on tehnyt markkinaoikeudelle ko. hankintaa koskevan valituksen ja vaatinut markkinaoikeudelta väliaikaista täytäntöönpanokieltoa. Yritys on myös jättänyt yhteiselle kirkkoneuvostolle asiasta hankintaoikaisuvaatimuksen Markkinaoikeus on antanut asiasta väliaikaista kieltoa koskevan ratkaisun, jossa se hylkää H.R. Heinicke GmbH /Finess Energy Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. 6. Yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takala kertoi tilannekatsauksen musiikinopetuksen arvonlisäveroasiasta. Arvonlisävero tuo vuodessa n euron kustannukset. Tulevissa palavereissa selviävät ehdotukset jatkotoimenpiteiksi. Ilmoitusasiat todettiin ja merkittiin tiedoksi.

5 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 5(30) D:TAL: 73/011/ Yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjanpitäjän valitseminen vuodeksi 2012 Esittely Yhteisen kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan yhteinen kirkkovaltuusto valitsee kunkin vuoden ensimmäisessä kokouksessa pöytäkirjanpitäjän. Vuonna 2011 pöytäkirjanpitäjänä on toiminut hallintosihteeri Pirjo-Liisa Mäkelä. Hän on lähtien vuosilomalla ja jää eläkkeelle Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan hallintosihteerin virkaan vs. kansliasihteeri Päivi Antilan. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, - että yhteinen kirkkovaltuusto valitsee pöytäkirjanpitäjän vuodeksi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

6 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 6(30) D:TAL: 426/043/ Hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Esittely Hautainhoitorahaston toimintakertomus (Toimintakertomus 2011, s. 95) ja tilinpäätös vuodelta 2011 on seurakuntayhtymän tasekirjan yhteydessä s Hautainhoitorahaston taloudellinen tulos muodostui ylijäämäiseksi edellisen vuoden tapaan, mutta sijoitusten arvonmuutosten takia vähemmän. Tulos osoittaa ,38 euron ylijäämää. Hautainhoitorahaston taloudellinen tilanne on vahvan taseen myötä edelleen hyvä. Rahaston hoitovastuut ovat myös riittävästi katettuna, kun huomioidaan lisäksi ainaishoitosopimusten päättäminen vuonna Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että hyväksytään hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta että lähetetään toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

7 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 7(30) D:TAL: 426/043/ Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2011 Esittely Kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 ja 2 momenteissa todetaan: Kirkkoneuvoston on laadittava kultakin kalenterivuodelta toimintakertomus seurakunnan hallinnosta, taloudesta ja toiminnasta maaliskuun loppuun mennessä sekä annettava se kirkkovaltuuston käsiteltäväksi ohjesäännössä mainittuna aikana. Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista seurakunnan talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa, taseessa tai taseen liitetiedoissa. Kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 :n 2 momentti kuuluu: Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, johon kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja kirkkojärjestyksen 9 luvun 6 :n 1 momentissa tarkoitettu toimintakertomus. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Talousarviovuoden 2011 toimintakertomus tilinpäätöksineen on valmistunut. Tilikauden tulos on ,08 euroa ja tilikauden ylijäämäksi muodostuu ,75 euroa. Se syntyy toiminnan tulojen ylittymisestä, toiminnan kuluissa saavutetusta säästöstä ja arvioitua paremmasta verotulojen kertymästä. Vuosikate muodostuu reilusti positiiviseksi. Se ei kuitenkaan riitä aivan poistojen kattamiseen. Ylijäämä ehdotetaan kokonaisuudessaan siirrettäväksi ylijäämätilille omaan pääomaan. Tilinpäätösaineisto kokonaisuudessaan on nähtävissä yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa sekä tarvittaessa talouspalveluissa ennen kokousta. Vuoden 2011 toimintakertomus ja tasekirja oli jaettu yhteiselle kirkkoneuvostolle esityslistan liitteenä. Ehdotus Hallintojohtaja ehdottaa, 1. että esitetään poistoeroa vähennettäväksi yhteensä ,83 euroa 2. että esitetään siirrettäväksi tilikauden ylijäämä ,75 yli- /alijäämätilille omaan pääomaan

8 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 8(30) 3. että yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä allekirjoittaa tilinpäätöksen 4. että vuoden 2011 tilinpäätös lähetetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti tilinpäätöksen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

9 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2012 9(30) D:PUI: 38/711/ Pitkäaikaisten lainojen ottaminen krematorion rakentamisen rahoittamiseksi Esittely Seurakuntayhtymän kuluvan vuoden talousarvion investointiosassa on hyväksytty uuden krematoriohankkeen rakentaminen ja talousarvion rahoitusosassa on 3 miljoonan euron pitkäaikainen laina hankkeen rahoittamiseksi. Ehdotukseen hankkeen rahoittamiseen lainalla on päädytty, koska on syytä säilyttää seurakuntayhtymän kassavarat vähintään nykyisellä tasolla. Lisäksi korkotaso on tällä hetkellä niin alhainen, että myös pidemmällä tähtäimellä lainarahoituksen käyttö on edullista verrattuna kassavarojen käyttöön. Kirkkolain 9. luvun 1. pykälän 3. kohdan mukaan lainan ottaminen kuuluu kirkkovaltuuston toimivaltaan. Seurakuntayhtymällä ei ole omassa taseessaan pitkäaikaista lainaa, mutta vuoden 2011 tilinpäätöksen konsernitaseessa on 5,4 miljoonaa euroa. Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt krematoriolaitteiston hankinnasta Tekmur Oy:ltä kokonaishintaan euroa (alv 23 %). Mikäli krematoriolaitteiston hankintapäätös saa lainvoiman, krematoriorakennuksen rakennustyöt on tarkoitus aloittaa keväällä 2012 (huhtikuussa). Tavoite on, että hanke valmistuisi vuoden 2013 alussa. Hankittava krematoriolaitteisto määrittää rakennuksen suunnittelutöitä ja rakennustoteutusta. Mikäli käy niin, että krematoriolaitteiston hankinta ei saa lainvoimaa, se merkitsee sitä, että myös rakennuksen rakennustöiden aloittamista on siirrettävä, jolloin rahoitustarvekin siirtyy. Lainojen arvioiduiksi nostoajankohdiksi oli suunniteltu ja , joita on silloin arvioitava uudelleen. Krematoriohankkeen rakennuttajana on Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä, joka on myös lainan ottaja. Tamperelaisten vainajien lisäksi uuden krematorion myötä kapasiteettia riittää myös pirkanmaalaisten vainajien tuhkaamiseen. Pirkanmaalaisten vainajien tuhkauksista peritään ulkopaikkakuntalaisten palvelumaksut. Hankesuunnitelma tuodaan yhteisen kirkkoneuvoston kokoukseen erillisenä asiakohtana myöhemmin. Lainatarjouspyyntö lähetettiin niille pankeille, joissa seurakuntayhtymällä on entuudestaan pankkitili ja maksuliikenne hoidetaan pankkiyhteysohjelman avulla. Tarjouspyyntö lähetettiin Sampo Pankille, Nordea Pankki Suomi Oyj:lle ja Tampereen Seudun Osuuspankille. Tarjoukset pyydettiin jättämään kirjallisesti viimeistään perjantaina klo 12 mennessä. Tarjouksensa määräaikaan mennessä jättivät Sampo Pankki ja Tampereen Seudun Osuuspankki. Nordea Pankki Suomi Oyj ei jättänyt tarjous-

10 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) ta. Tarjoukset avattiin , mistä on laadittu erillinen avauspöytäkirja. Tarjoukset pyydettiin euron vaihtuvakorkoisesta lainasta ja euron vaihtuvakorkoisesta lainasta, joka on suojattu koronvaihtosopimuksella kiinteäkorkoiseksi lainaksi. Kokouksessa on nähtävillä tarjouspyyntö ja tarjoukset. Tarkempi tarjousvertailu esitellään kokouksessa. Vertailun jälkeen esitetään valittavaksi Tampereen Seudun Osuuspankin lainatarjoukset kokonaistaloudellisesti edullisimpina. Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, 1. että otetaan Tampereen Seudun Osuuspankilta yhden miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina tarjouksen mukaisin ehdoin 2. että otetaan Tampereen Seudun Osuuspankilta kahden miljoonan euron vaihtuvakorkoinen laina tarjouksen mukaisin ehdoin sisältäen lainan korkosuojauksen. Käsittely Merkittiin, että hallintojohtaja Matti Ilveskoski ei osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

11 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 87/045/ Sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoitus Esittely Alustavat keskustelut ja kartoitustyö sosiaalisen yrityksen perustamisesta aloitettiin Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän, Martinus-säätiön ja Tampereen Kaupunkilähetys ry:n kesken keväällä Keskustelut liittyivät v järjestettyyn Kirkon Sosiaalifoorumin tilaisuuteen ja pohdintaan siitä, voisivatko kirkko ja seurakunnat tehdä enemmän vaikeasti työllistyvien henkilöiden, esimerkiksi osatyökykyisten ja maahanmuuttajien, auttamiseksi. Kesällä 2010 Martinus-säätiö toteutti valmistelevan keskustelukierroksen seurakuntayhtymän tukipalveluiden edustajien ja Tampereen Kaupunkilähetys ry:n johdon kanssa. Näissä keskusteluissa Martinus-säätiön asiantuntijakumppanina toimi Tampereen kaupungin toteuttama SYS projekti, jossa tavoitteena on sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Keskusteluiden avaintulokset esiteltiin asianosaisille syyskuussa Esittelytilaisuuden palautteen perusteella Martinus-säätiön hallitus päätti kokouksessaan , että säätiö hakee Pirkanmaan Ely-keskukselta työllisyyspoliittista avustusta sosiaalisen yrityksen perustamisen edellytysten selvittämiseksi. Hanketta toteuttamaan palkattiin projektipäällikkö ja hänen työtään tukemaan ja valvomaan nimettiin ohjausryhmä. Martinus-säätiö toteutti sosiaalisen yritystoiminnan toimintaedellytysten selvityshankkeen ajalla Hanketta rahoitti Pirkanmaan Ely-keskus 75 %:n osuudella. Omarahoitusosuuden maksoivat Martinussäätiö ja Tampereen Kaupunkilähetys ry. Hankkeen tärkeimpänä yhteistyökumppanina olivat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä, joka hallinnoi Martinus-säätiötä, sekä Tampereen Kaupunkilähetys ry. Martinussäätiö on Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän vuonna 2004 perustama diakoniasäätiö. Sen tarkoituksena on toimia apua, tukea ja turvaa tarvitsevien ihmisten kanssa ja hyväksi diakoniatyön periaatteiden mukaisesti. Säätiön toiminta-alueena on Tampere ja Tampereen seutu sekä kansallinen ja kansainvälinen diakonia. Säätiön erityisenä haasteena on diakoniatyön uusien toimintamallien kehittäminen. Hankkeen loppuraporttina syntyi sosiaalisen yrityksen liiketoimintasuunnitelma yrityksen perustamista varten. Liiketoimintasuunnitelman jäsentely poikkeaa tavallisesta taustaorganisaatioiden ja yrityksen erityisluonteen vuoksi, esimerkiksi erillistä kilpailija-analyysiä tai markkinointisuunnitelmaa ei ole tehty. Loppuraportti ja liiketoimintasuunnitelma on jaettu osanottajille edellisen kokouksen materiaalin liitteenä.

12 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Liiketoimintasuunnitelman pohjalta käytiin keskusteluja seurakuntayhtymän ja Martinus-säätiön kesken yrityksen perustamisesta. Myös Kaupunkilähetys on ollut mukana keskusteluissa. Kiinnostuksesta sosiaaliseen yritykseen osallistumisesta on neuvoteltu myös Tampereen naapuriseurakuntien kanssa. Näistä neuvotteluista on konkreettisia tuloksia nähtävissä lähiviikkoina. Seurakuntayhtymän ja Martinus-säätiön keskeisissä neuvotteluissa päädyttiin siihen, että paras tapa edetä asiassa tässä vaiheessa on, että Martinus-säätiö ryhtyy toteutustoimenpiteisiin. Martinus-säätiön hallitus päättikin kokouksessaan perustaa sosiaalisen yrityksen. Samalla päätettiin, että yrityksen toiminta aloitetaan keväällä 2012 siinä laajuudessa, kuin tilauksia on saatavissa. Palvelujen tilaajana seurakuntayhtymä on avainasemassa ja erityisesti myös siitä syystä, että toiminnassa pyritään ns. in-house -periaatteeseen. Yrityksen perustaminen sisältää yhtiöjärjestyksen hyväksymisen ja perustamiskirjan laatimisen lisäksi osakepääoman maksamisen. Perustettavan yhtiön, Martinus-palvelut Oy:n osakepääomaksi on yhtiöjärjestyksessä määritelty vähimmäispääomaksi euroa ja enimmäispääomaksi euroa. Osakepääoma pitää olla maksettuna ennen yhtiön rekisteröintiä kaupparekisteriin. Koska Martinus-säätiön mahdollisuus rahoittaa osakepääoma omista varoistaan on varsin rajoitettu, on toinen vaihtoehto, että seurakuntayhtymä säätiötä hallinnoivana toimijana rahoittaisi osakepääomasta suurimman osan. Pienempi osa jäisi mahdollisesti mukaan lähtevien naapuriseurakuntien ja säätiön rahoitettavaksi osakkaina. Rahoituksessa on ajateltavissa kaksi vaihtoehtoa: seurakuntayhtymä antaisi euron avustuksen säätiölle sosiaalisen yrityksen perustamista varten tai sitten avustus olisi euroa ja toisen euroa seurakuntayhtymä lainaisi säätiölle. Seurakuntayhtymän vuoden 2011 tilinpäätös on ylijäämäinen ja taloussäännön mukaan määrärahan ylitystä arvioitaessa voidaan yhteisen kirkkoneuvoston päätöksellä ottaa huomioon edellisenä vuotena syntynyt vastaava säästö. Yhteisen kirkkoneuvoston kustannuspaikalla säästö vuonna 2011 oli runsaat euroa. Näin osakepääoman rahoitus olisi mahdollista lisäämällä yhteisen kirkkoneuvoston kuluvan vuoden määrärahaa tarvittavalla määrällä. Seurakuntayhtymän tuki perustuisi siihen, että eri toiminnoissa voitaisiin osa töistä teettää sosiaalisen yrityksen työntekijöillä, kun henkilöstöä joudutaan vähentämään. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien henkilöstö keskittyisi perustehtävän hoitamiseen ja tukitoimia voitaisiin osin hoitaa ostopalveluna sosiaaliselta yritykseltä. Ehdotuksena on, että seurakuntayhtymä antaa Martinus-säätiölle avustusta euroa sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoittamiseksi.

13 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto antaa euroa avustusta Martinussäätiölle sosiaalisen yrityksen osakepääoman rahoitukseen yhteisen kirkkoneuvoston käyttövaroista. Käsittely Merkittiin, että Matti Ilveskoski, Timo Takala, Anne Karhola, Olli Hallikainen, Riitta Alaja, Veli-Pekka Järvinen ja Kalle Mäki eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Puheenjohtajana tämän pykälän ajan toimi Anni Pälä. Käsittelyn aikana hallintojohtaja Matti Ilveskoskea kuultiin asiantuntijana osakepääomaan liittyen. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). Martinus-säätiö, talouspalvelut

14 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 226/019/ Esteettömyysohjelman seurantaryhmän raportti Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto on kokouksessaan hyväksynyt Tampereen evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän esteettömyysohjelman Saavutettava seurakunta. Koko kirkon saavutettavuusohjelma julkaistaan syksyllä Liite 1 Yhteinen kirkkoneuvosto nimesi esteettömyysohjelman seurantaryhmän kokouksessaan Esteettömyysohjelman mukaisesti seurantaryhmän tehtävänä on esittää raportti esteettömyysohjelman toteutumisesta ja jatkotoimenpiteistä yhteiselle kirkkoneuvostolle kahden vuoden välein. Nyt valmistunut raportti on ensimmäinen. Se on kokonaisuudessaan liitteenä. Seurantaryhmä esittää ja perustelee raportissaan toimenpiteitä liittyen kolmeen asiakokonaisuuteen. Niihin jokaiseen liittyen voidaan päättää niitä koskevat alla yksilöidyt jatkotoimenpiteiden sisällöt ja vastuut. 1. Yksiköiden saavutettavuustavoitteen ohjeistus talous- ja toimintasuunnitelmia varten Otsikkoasia otetaan raportissa esitetyltä pohjalta huomioon laadittaessa toiminta- ja taloussuunnitteluohjeita vuosille Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyy kyseiset ohjeet myöhemmin keväällä. 2. Saavutettavuusvastaavan valitseminen jokaiseen Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yksikköön Otsikkoasia otetaan kaikissa yksiköissä huomioon viimeistään silloin, kun työntekijöiden toimenkuvia seuraavan kerran päivitetään. 3. Vammaistyön kokonaisuuden tarkastelu Osana seurakuntien ja seurakuntayhtymän muutosprosessia tarkastellaan myös vammaistyötä koskien seurakuntien ja yhteisen seurakuntatyön rajapintoja ja yhteistyötä. Keskustelut tästä on jo aloitettu. Niitä jatketaan ja vammaistyön kokonaisuuden vastuutuksesta, yhteistyöstä ja työnjaosta tullaan yksityiskohtaisesti päättämään osana muutosprosessia. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, - että yhteinen kirkkoneuvosto merkitsee tiedoksi esteettömyysohjelman seurantaryhmän raportin ja siihen liittyvät esittelyssä yksilöidyt jatkotoimet.

15 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5). Tiedoksi seurakunnat, yhteiset työmuodot, tukipalveluiden yksiköt, esteettömyysohjelman seurantaryhmä

16 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:PER: 327/022/ Perheneuvontatyön johtajan valinta Esittely Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan julistaa haettavaksi perheneuvontatyön johtajan viran. Samassa kokouksessaan yhteinen kirkkoneuvosto nimesi valintaa valmistelevaan työryhmään perheneuvontatyön johtokunnan puheenjohtaja Tarja Käpylän, varapuheenjohtaja Varpu Lipposen, yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Anne Karholan, yhteisen kirkkoneuvoston jäsenen Riitta Alajan, tuomiorovasti Olli Hallikaisen, hallintojohtaja Matti Ilveskosken sekä yhteisen seurakuntatyön johtaja Timo Takalan, joka on toiminut työryhmän kokoonkutsujana. Työryhmä päätti kuulla valintaprosessissa asiantuntijana kirkon kasvatuksen ja perheasioiden johtajaa Päivi Kähköstä kirkkohallituksesta. Liite 2 Perheneuvontatyön johtajan virka oli haettavana päättyneellä hakuajalla. Määräaikaan mennessä hakemuksia saapui viisi. Hakuilmoitus ja kooste hakijoista on liitteenä. Valintaa valmistelemaan nimetty työryhmä piti kokouksen hakuajan päätyttyä. Työryhmä totesi tuolloin, että hakijoista on virkaan muodollisesti pätevä ainoastaan pastori Heikki Syrjämäki. Hakijoista vain hän on suorittanut perheneuvontatyön johtajalta edellytettävän erikoistumiskoulutuksen. Perheneuvontatyön johtokunnan alaisena toimivan perheneuvontatyön johtajan tehtävänä on 1. suunnitella ja kehittää seurakuntayhtymän yhteistä perheneuvontatyötä ja tehdä siihen liittyviä esityksiä johtokunnalle, 2. pitää yhteyttä paikallisseurakuntien, yhteisten työmuotojen, kirkon perheasiain, kaupungin ja alan järjestöjen työntekijöihin, 3. toimia johtokunnan alaisen henkilökunnan esimiehenä, 4. ottaa talousarvion puitteissa viransijainen, tilapäinen viranhaltija ja määräaikainen työntekijä enintään yhden vuoden pituiseksi ajaksi, sekä päättää tilapäisen henkilökunnan tehtävästä vapauttamisesta, 5. laatia ehdotus yhteisen perheneuvontatyön johtokunnan alaisen toiminnan seuraavan vuoden talousarvioksi sekä kolmea vuotta koskevaksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi ja edellisen vuoden toimintakertomukseksi,

17 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) 6. vastata johtokunnalle hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta johtokunnan vastuualueella, 7. osallistua toimintaan 8. päättää alaisenaan olevan henkilökunnan osalta seuraavista asioista: - myöntää korkeintaan kuusi kuukautta kestävä palkaton virkavapaa tai työloma, mikäli siitä ei aiheudu seurakuntayhtymälle lisäkustannuksia, - myöntää sairausloma, - vahvistaa viranhaltijan tai työntekijän ehdollinen valintapäätös, kun ehto on täyttynyt, - päättää virkapaikasta, - myöntää oman auton käyttöoikeus, - myöntää vuosiloma ja määrätä sijainen, 9. päättää toimialaansa kuuluvista hankinnoista ja palvelujen ostosta sekä tehdä niitä koskevat sopimukset yhteisen kirkkoneuvoston määräämissä rajoissa, 10. pitää hallinnollisista päätöksistään päätöspöytäkirjaa, sekä 11. suorittaa ne muut tehtävät, jotka yhteisen seurakuntatyön johtaja tai johtokunta hänelle määrää. Työryhmä haastatteli Heikki Syrjämäen Haastattelun perusteella työryhmä totesi yksimielisesti Heikki Syrjämäen täyttävän erinomaisesti perheneuvontatyön johtajalle johtosäännön ja siihen perustuvan hakuilmoituksen pohjalta asetetut vaatimukset. Samalla työryhmä päätti, että hänelle suoritetaan hakuilmoituksen mukaisesti soveltuvuusarviointi. Soveltuvuusarvioinnissa painotetaan erityisesti johtamiseen, työyhteisön toimintaan sekä toimialan kehittämiseen liittyviä valmiuksia. Soveltuvuusarvioinnin suoritti toimeksiannon pohjalta Senior Consultant Petri Raivola MPS Finland Cunsulting Oy:stä. Hän selosti soveltuvuusarvioinnin tuloksia valintaa valmistelleen työryhmän jäsenille Soveltuvuusarvioinnin tulokset tukevat valintaesitystä. Työryhmä on esityksessään yksimielinen. Valinnassa ei sovelleta koeaikaa, koska valittavaksi esitettävä henkilö on työssä Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän palveluksessa. Ehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa, 1. että perheneuvontatyön johtajan virkaan valitaan pastori, perheneuvoja Heikki Syrjämäki edellyttäen, että Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli antaa hänelle virkamääräyksen

18 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) 2. että viran palkka määräytyy vaativuusryhmän 603 mukaan siten, että euromääräinen peruspalkka on 3.491,30 /kk 3. että yhteinen kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta Heikki Syrjämäelle virkamääräyksen perheneuvontatyön johtajan virkaan lukien. Päätös Muutoksenhaku Tiedoksi Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän päätökseen voi hakea muutosta kirjallisella oikaisuvaatimuksella Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle (KL 24:3). valittu henkilö, muut hakijat, henkilöstöpalvelut

19 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 330/011/ Tampereen IT-yhteistyön johtokunnan täydentäminen Esittely Ikaalisten seurakunnan talouspäällikkö Lotta Salmela on siirtynyt uuden työnantajan palvelukseen ja on pyytänyt eroa IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäsenyydestä. Pälkäneen seurakunnan talouspäällikkö Simo Klasila ei ole enää seurakunnan palveluksessa ja hänen tilalleen on valittava Kangasalan seurakunnan talousjohtaja Annu Kuusistolle varajäsen. IT-yhteistyöalueen sopimuksen ja johtosäännön mukaan ITyhteistyöalueen neuvottelukunta tekee ehdotuksen johtokunnan jäsenistä Tampereen yhteiselle kirkkovaltuustolle. Lotta Salmela on edustanut johtokunnassa ns. hiippakunnan ulkopuolisia seurakuntia ja hänen varajäsenenään on Raimo Kemppi Sastamalasta. Lisäksi Salmela on edustanut jäsenen seurakuntia. Molemmat em. ehdot ovat valintakriteereinä johtokunnan jäseniä määriteltäessä. Simo Klasila on Kangasalan rovastikunnasta ja edustaa jäsenen seurakuntaa. IT-yhteistyöalueen neuvottelukunta on kokouksessaan käsitellyt johtokunnan täydentämistä ja ehdottaa, että johtokuntaan valitaan Sastamalan seurakunnan talouspäällikkö Raimo Kemppi ja hänen varajäsenekseen Kihniön seurakunnan talouspäällikkö Mirja Kivioja. Neuvottelukunta ehdottaa Kangasalan seurakunnan talousjohtajan Annu Kuusiston varajäseneksi Vesilahden kirkkoherra Harri Henttistä. Ehdotus Hallintopäällikkö ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että 1. IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäseneksi eronneen Lotta Salmelan tilalle valitaan Sastamalan seurakunnan talouspäällikkö Raimo Kemppi 2. IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäsenen Raimo Kempin varajäseneksi valitaan Kihniön seurakunnan talouspäällikkö Mirja Kivioja 3. IT-yhteistyöalueen johtokunnan jäsenen Annu Kuusiston varajäseneksi valitaan Vesilahden seurakunnan kirkkoherra Harri Henttinen.

20 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) Käsittely Merkittiin, että hallintojohtaja Matti Ilveskoski ja talouspäällikkö Birgitta Bragge eivät osallistuneet asian käsittelyyn ja päätöksentekoon. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

21 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 91/016/ Kirkkovaltuutettu Elina Karttusen valtuustoaloite Esittely Ehdotus Päätös Liite 3 Kirkkovaltuutettu Elina Karttunen on jättänyt yhteisen kirkkovaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen otsikolla Aloite lasten ja nuorten hengellisten laulujen yhteislaulutilaisuudesta. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä. Kirkkovaltuutettu Elina Karttunen esittää aloitteelleen selkeät kristillisen kasvatuksen toteutumiseen liittyvät perusteet. Aloitteen mukainen esitys on syytä ottaa harkittavaksi laadittaessa seuraavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Sisällöltään esitys liittyy sekä kanttoreiden työhön että kasvatuksen johtokunnan vastuualueeseen. Asian lähempi valmistelu voidaan osoittaa nuorisotyönjohtajan sekä musiikkisihteerin vastuulle yhteistyössä kanttoreiden kanssa. Onnistuakseen hanke edellyttää laajaalaista yhteistyötä. Aloitteessa viitataan myös Tampereella järjestettäviin Kirkon Nuorisopäiviin. Nuorisopäivien kohderyhmänä ovat rippikoululaiset ja sitä vanhemmat nuoret. Nuorisopäivien vastuullisina järjestäjinä ovat Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän lisäksi Nuorten Keskus ry, Tampereen hiippakunta, Kirkon kasvatus ja perheasiat sekä Suomen Lähetysseura. Myöskään aikataulusyistä aloitteessa esitettyä tapahtumaa ei ole mahdollista toteuttaa Kirkon Nuorisopäivien yhteydessä. Yhteisen seurakuntatyön johtaja ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle edelleen yhteiselle kirkkovaltuustolle esitettäväksi, että - annetaan kirkkovaltuutettu Elina Karttusen valtuustoaloitteeseen esittelyssä yksilöity vastaus. Päätösehdotus hyväksyttiin. Muutoksenhaku Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta (KL 24:5).

22 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/ (30) D:TAL: 42/011/ Oikaisuvaatimus muutoskoordinaattorin valintapäätöksestä Esittely Liite 4 Yhteinen kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan valita sairaalasielunhoidon johtajan Antti Sipolan muutoskoordinaattorin tilapäiseen virkaan ajaksi Tästä päätöksestä on yhteisen kirkkoneuvoston jäsen Matti Kulkas tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii päätöksen muuttamista siten, että muutoskoordinaattoria ei valita. Vaatimustaan hän perustelee sillä, että seurakuntien rakenneratkaisuun liittyviin toimenpiteisiin ei voi ryhtyä, koska kirkkohallituksen tekemä seurakuntien rakennepäätös ei ole lainvoimainen. Yhteisen kirkkoneuvoston muutoskoordinaattorin valintapäätöksen perusteluissa todetaan, että seurakuntarakennemuutoksen lisäksi joudutaan arvioimaan seurakuntayhtymän muun rakenteen ja toiminnan järjestämistä hyväksytyn strategian mukaiseksi. Tätä myös tuomiokapitulin asettamat selvitysmiehet ovat omassa raportissaan esittäneet. Koska kyseessä on joka tapauksessa suuri muutos, on tästä syystä muutoskoordinaattorin tarve ilmeinen. Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen esittelyssä muutoskoordinaattorin tehtäviksi oli esitetty seuraavat: Rakennemuutossuunnitelman viimeistely ja päivittäminen sekä toteutuksen seuranta. Muutosprosessin aikataulun viimeistely ja päivittäminen sekä sen pitävyydestä huolehtiminen. Uusien seurakuntien suunnittelun seuraaminen ja koordinointi yhteistyössä kirkkoherrojen ja järjestelytoimikuntien kanssa. Seurakuntayhtymän rakennemuutoksen suunnitteluun osallistuminen ja koordinointi. Tarvittavien toiminnallisten, hallinnollisten ja taloudellisten selvitysten tekemisestä huolehtiminen. Osallistuminen säännösten valmisteluun. Johdon, keskijohdon ja henkilöstön koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuminen yhteistyössä henkilöstöpalvelujen kanssa. Osallistuminen viestintäsuunnitelman tekemiseen yhteistyössä viestintäpalveluiden kanssa ja yhteyshenkilönä toimiminen muutosprosessin viestinnästä. Rakennemuutoksesta mahdollisesti aiheutuvien sisäisten henkilöstöjärjestelyiden koordinointi. Näistä tehtävistä vain osa kohdistuu suoranaisesti vain seurakuntarakennemuutokseen. Näitä tehtäviä muutoskoordinaattori ei luonnollisesti suorita ennen kirkkohallituksen päätöksen lainvoimaisuutta. Näin ollen

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Seurakuntaneuvosto Kokous 12.2.2015 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1(17) Aika 12.2.2015 klo 17.30 19.35 Paikka Aitolahden kirkko, Jenseninkatu 4 Osallistujat Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Eskelinen Riina-Eveliina

Lisätiedot

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö

Todistaa: Hannamari Kekkonen, vs.talouspäällikkö IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 52 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 04.06..2015 kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Luhalahden kirkko Läsnä: Alanen Margit jäsen Hakala Taina jäsen Haveri Juhani jäsen Mattila Esko kirkkoherra,

Lisätiedot

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014

TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Seurakuntaneuvosto Kokous 16.12.2014 TAMPEREEN MESSUKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1(12) Aika 16.12.2014 klo 17.30-19.30 Paikka Osallistujat Ilkon kurssikeskus Jäsenet Vuorio, Juha puheenjohtaja Ahonen, Valtteri Attila, Marja Haanpää,

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: KK JK PÖYTÄKIRJA 6/ 26.5.2015/ 62 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 6 / 2015 Aika Tiistai 26.5.2015 klo 19.45 20.10 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) Kirkkoneuvosto 1/2015 11.2.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(16) KOKOUSTIEDOT Aika 11.2.2015 klo 18-19.58 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kirkkoneuvosto Tark: AL LP PÖYTÄKIRJA 8/ / 88 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2014 Aika Torstai klo 17.30 19.45 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Leena Erälinna x

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 20.3.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2014 1(18) Aika Torstai 20.3.2014 klo 18.00 19.30 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa - poistui klo

Lisätiedot

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko

Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu Outi Kaarto Rakel Korpela Raija Nieminen Pekka Pulkkinen Rauno Yli-Rosti Mikko Kirkkoneuvosto 8/2014 17.9.2014 182 Paikka ja aika Riuttarannan leirikeskus, keskiviikko 17.9.2014 klo 22.10 22.30 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj, poissa pykälän 136 ajan. Aspila Pentti Huitu

Lisätiedot

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 )

KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) KOTKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 ( 12 ) Aika Torstai 25.10.2012 klo 17-18.45 Paikka Kotkan seurakuntakeskus kokoushuone 1 Läsnä von Hertzen Ulla-Maija, poistui klo 18.40 Holmberg Kai, poistui klo

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous 30.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1(26) Aika Torstai 30.10.2014 klo 18.00 19.55 Paikka Osallistujat Näsin seurakuntasali Jäsenet Mäki, Kalle puheenjohtaja Haanpää, Liisa Hilliaho, Arja

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 13.8.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 13.8.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 15.8.2014-29.8.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa.

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa

Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa JUVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 Kirkkoneuvosto Aika 11.05.2015 17.00 18.15 Paikka Seurakuntatalo, kirkkoherran työhuone, Virastotie 2 Läsnäolo Jäsenet: Läsnä Poissa Grün Saija, jäsen Kukkonen Mervi,

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012.

Kirkkoneuvosto katsonee kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 6/8. Kokouskutsut on lähetetty 17.10.2012. 1 MUHOKSEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 7/2012 Aika Maanantaina 22. päivänä lokakuuta 2012 klo 18.-20.00 Paikka Seurakuntatalo Läsnä Jouni Heikkinen, puheenjohtaja, kirkkoherra Ismo

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen - osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: JK AK PÖYTÄKIRJA 3/ / 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 3 / 2015 Aika Tiistai klo 18.00 19.52 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj. Toini Aro x var.

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 15.10.2013 14/2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1 (22) Kokouspäivä Paikka ja aika: Masalan seurakuntasali Tinantie 4, 15.10.2013 klo 18.00 20.15 Jäsenet: Posti Timo, puheenjohtaja Ehrnstén Viveka klo 19.35 asti

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1. Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 11/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 16.12.2013 klo 15.30 15.50 Paikka: Lounas- ja Juhlatila Pilkkumi, Kuninkaanlähteenkatu 8 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä)

varajäsen (Alise Sisättö-Niemelä) IKAALISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 KOKOUSAIKA: Maanantai 26.3.2007 Kello 16.30 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus, pikkukahvio Läsnä: Kortesluoma Tapio jäsen Majalahti Auli jäsen Marttila Hanna jäsen Mattila

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen

RAUTAVAARAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Kirkkoneuvosto 18.8.2011 1(10) KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Kirkkoneuvosto 1(10) KOKOUSTIEDOT: AIKA: torstaina. klo 16:30 PAIKKA: Kirkkoherranviraston kahvihuone, Tulimäentie 11 PYKÄLÄT: 58-71 KOKOUKSEEN KUTSUTUT: läsnä varajäsen Muut osallistujat: Juha Luukkonen,

Lisätiedot