PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET"

Transkriptio

1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

2 Sisällysluettelo Johdanto VASTAANOTTOPALVELUT SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT TERVEYDENHOIDON PALVELUT KUNTOUTUSPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT SAIRAALAPALVELUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT KOTIHOITO- JA HOIVAPALVELUT SEKÄ PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ASUMISPALVELUT LAPSIPERHEPALVELUT AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT MUUT PALVELUT SELVITYKSESSÄ VASTATTAVAT KYSYMYKSET Liitteet 1. Vastaanoton laitekortti 2. Röntgenin laitekortti 3. Fysioterapian laitekortti 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna

3 Johdanto Nilsiän ja Kuopion yhdistymisneuvotteluissa on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvänä lähtökohtana peruspalvelupainotteisuus ja lähipalveluperiaate. Kantavina teemoina ovat palvelujen asiakaslähtöisyys, kaupunkilaisten arjessa pärjäämisen tukeminen ja palvelujen vaikuttavuus. Vahvan peruskunnan järjestämisvastuu palveluista toteutetaan nojautuen kaupungin omaan palvelutuotantoon, jota täydennetään kuntayhtymien, yritysten ja kolmannen sektorin palveluin. Kuntien yhdistymisen toteutuessa lähtökohtana pidetään nykyistä peruspalvelujen rakennetta (toimipisteet) ja valikoimaa. Sen mukaisesti suurten väestöryhmien usein ja toistuvasti tarvitsemien palveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvataan. Tavoitteena on palvelutapojen, asiakkaan palvelupolkujen ja esim. asiakasmaksujen yhdenmukaistaminen. Lähipalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. vanhusten kotiin annettavia palveluita, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön perustyötä, sairaanhoitajan/terveydenhoitajan, lääkärin päivä/ilta-aikaisia sekä suun terveydenhuollon vastaanottoja, laboratorion näytteenottoa ja työterveyshuoltoa. Tavoitteeksi asetetaan myös sähköisen asioinnin, puhelinneuvonnan ja palveluohjauksen lisääminen. Nilsiäläisiä koskeva vanhusten palveluiden kokonaissuunnittelu toteutetaan osana Kuopiossa käynnissä olevaa Ikäystävällisen Kuopion rakentamista. Nilsiän kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa tällä hetkellä Siiliset - liikelaitos, jossa palvelukokonaisuudet on järjestetty Siilinjärvellä olevan yhteisen hallinnon ja johdon alle. Lähiesimiestyötä on suuremmissa palveluissa ollut myös Nilsiässä. Kuntien yhdistyessä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä olisi Kuopion palvelualuemallin mukainen. Palvelut toteutettaisiin Kuopion asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden sekä paikallisesti toimivien lähiesimiesten johtamina. Palvelukokonaisuuksien tuotannosta vastaava henkilöstö siirrettäisiin Siilisetistä Kuopion kaupungin perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueille. Epäselvät tilanteet selviteltäisiin yksilöllisesti, kuten työntekijät, jotka ovat Siilisetissä ollessaan siirtyneet muihin tehtäviin. Palvelujen toteutuksessa pyrkimyksenä on löytää tarkoituksenmukaisin tapa. Selvitellään mahdollisuudet toteuttaa osa palveluista yhteisissä yksiköissä Siilinjärven, KYS:n ja muiden toimijoiden kanssa sekä ostopalveluna Siilinjärveltä. Palvelujen toteuttamisessa hyödynnetään molempien osapuolten hyviä käytäntöjä, kuten Nilsiän kokemuksia maaseutualueella toimimisessa. 2

4 1 VASTAANOTTOPALVELUT 1.1 Nykyinen toimintarakenne Terveysasemien avoterveydenhuollon ohjaus, neuvonta sekä hoito- ja päivystysvastaanotto Nilsiässä toteutetaan omahoitaja/omalääkäri -työparimallilla väestövastuisesti neljällä alueella. Konsultoivia liikelaitoksen omia erikoislääkäreitä ovat psykiatri, radiologi ja geriatri. Ravitsemusterapeutti käy Nilsiän terveysasemalla. Ostopalveluna hankitaan ortopedin palveluita ja sisätautilääkärin tekemiä enteroskopioita (suoliston tähystykset). Muutoin erikoissairaanhoito tapahtuu nilsiäläisiä koskien Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS). Vastaanottopalvelujen käynnit /vuosi: lääkärillä hoitajalla Tahkon alueen ulkopaikkakuntalaisten terveydenhuollon kysyntä on suurimmillaan tammi-huhtikuussa. Tahkon alueella on käynnistynyt myös yksityistä lääkäripalvelutuotantoa, joka tukeutuu tukipalvelujen osalta terveyskeskukseen. Vastaanottotoiminta: arkisin Nilsiässä klo 8-16, klo Siilinjärvellä ja klo yhteispäivystyksenä Kuopion kaupungin hallinnoimana KYS:llä viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystys Siilinjärvellä klo 8-9, Nilsiässä klo 9-16, Siilinjärvellä klo ja KYS:llä klo Hoitotarvikejakelu on Nilsiän terveysasemalla avoinna kahdesti viikossa 2 tuntia kerrallaan. Terveydenhuollon käytössä on Siilisetissä yhteinen sosiaalityöntekijä. Tiloissa kesällä 2011 todettu sisäilmaongelmia, korjaustoimenpiteitä kevättalven 2012 aikana. Merkittävät kojeet ja laitteet luetteloitu liitteessä (Liite 1). Potilasturvallisuutta seurataan KYS:n palvelimella olevan HaiPro järjestelmän avulla. Eurot/vuosi tuotebudjetissa (sisältää rtg:n ja laboratorion vyörytyksinä) Tukipalvelut Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB toimii Nilsiässä arkisin klo 7-15 (näytteenotto klo 7-12). Röntgen toimii arkisin klo Kuvantaminen o röntgenpalvelut arkipäivinä klo 8-16, tammi-huhtikuussa 8-18/20, kaksi rtg hoitajaa o ultraäänitutkimukset, röntgenlääkäri Siilinjärveltä 1 pvä/vko o PACS- KYS kuva-arkisto (digitaalinen) Välinehuolto ostetaan KYS:ltä (jatkossa Servica), hammashuolto osittain hoitaa omat välineensä 3

5 Lääkehuolto ostetaan KYS apteekilta Merkittävät kojeet ja laitteet luetteloitu liitteessä (Liite 2). Ensihoito ja sairaankuljetus hälytyksiä n. 1500/v, Nilsiässä omana palveluna ensihoito ja sairaankuljetuspalvelut Nilsiän vastaanottoyksikön henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Röntgenhoitaja 2 Ei kokoaikaista 2 hoitajan tarvetta Röntgenlääkäri 1 Siilinjärveltä 1 pvä/vko Lääkäri 4 Lisäksi 1 eurolääkärivakanssi koko Siilisetissä Sairaanhoitaja 7 sis. 1 varahenkilön Apulaisosastonhoitaja 1 40 % hallinnollista ja 60 % hoitotyötä Perus-/lähihoitaja 2 Sairaankuljettaja Palvelut lukien Toiminta Nilsiässä jatkuu pääosin nykyisten järjestelyjen tapaan. Terveydenhuollon ilta-aikainen vastaanotto virka-ajan jatkona toteutetaan Nilsiässä tarpeen mukaisesti ja yöpäivystys jatkuu yhteispäivystyksessä. Sairaanhoitopiirin koordinoimana maakunnan päivystysjärjestelyistä tehdään vuoden 2011 aikana selvitys, jonka tulokset otetaan huomioon päivystyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Laboratoriopalvelut ostetaan nykyiseen tapaan sairaanhoitopiirin liikelaitokselta (IS- LAB). Sairaankuljetustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy uuden terveydenhoitolain myötä sairaanhoitopiirille lukien. Hoitotarvikejakelun periaatteena on tuottaa palvelu lähipalveluna eli asiakkaan kannalta käytännöissä ei tule merkittäviä muutoksia. Hoitotarvikejakelun periaatteet ovat yhtenäiset. Erikoistutkimukset, vastaanoton terapiapalvelut ja ostopalvelutoiminta jatkuu muutosvaiheessa ennallaan, mutta kaikki sopimukset tarkistetaan ja kilpailutuksen tarve arvioidaan. Harvinaiset, lähetteelliset tai erityispalvelut, joihin nilsiäläiset on Siilisetissä ohjattu Siilinjärvelle, toteutetaan jatkossa pääsääntöisesti Kuopiossa. Tähän vaikuttaa myös v voimaan tuleva kansalaisten laajentuva valinnanvapaus, jonka mukaan palvelupisteen (terveysaseman tai sairaalan) voi valita koko maan alueelta. Erikoissairaanhoidon ostopalvelutoiminta jatkuu muutosvaiheessa ennallaan, mutta kaikki sopimukset tarkistetaan ja arvioidaan. Samalla arvioidaan, mitkä erikoislääkäripalvelut voidaan ostopalvelun asemasta saada Kuopion omasta yksiköstä. Potilaat ohjautuvat pää- 4

6 sääntöisesti omiin ja tarvittaessa yksityisiin erikoislääkäripalveluihin terveyskeskuslääkärin lähetteellä. 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT 2.1 Nykyinen toimintarakenne Suun terveydenhuolto toteutetaan Nilsiän hammashoitolassa. Viikonloppuisin särkypäivystys on Kuopion terveyskeskuksessa. Käyntimäärät vuosittain: käynnit lääkärillä n. 3700/v käynnit hoitajalla / suuhygienistillä 1750/v. Hoitohuoneita on 4 kpl, kahdessa toimii lääkäri ja kahdessa suuhygienisti. Huoneet tulevat remonttiin terveyskeskuksen remontin yhteydessä, sen seuraavassa vaiheessa (1. vaiheessa vuodeosastosiipi). Laitteet ovat melko uusia, yksi yksikkö ostettu välillä, instrumentteja tilattu lisää 2011 kun siirrytty keskitettyyn välinehuoltoon. Digiröntgen ja ortopantomografialaite ovat ja digijärjestelmä otettu käyttöön vuonna Effican päivityksiä on todennäköisesti tehty koko ajan. Eurot / vuosi (tuotebudjetin mukaan) tuotot kulut kate Oikomishoito on toteutettu oman organisaation oikojahammaslääkärin toimesta. Hammashoitajat ja suuhygienistit ovat 2011 alkaen hoitaneet välinehuollon ja instrumenttien teroituksen kokonaan omana toimintana, aikaisemmin Nilsiän toimipisteessä ollut erillinen välinehuolto ja välinehuoltajan vakanssi. Nilsiän suun terveydenhuollon henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomiota Hammaslääkärit 2 ostopalveluna 1,2 hammaslääkärin työpanos saakka Apulaisosastonhoitaja 1 30 % hallinto, 70 % kliininen työ Suuhygienisti 1 Toisen suuhygienistin työpanosta lisäksi 1-2 päivää viikossa Nilsiän toimipisteeseen Hammashoitajat 2 hoitavat välinehuollon ja instr. teroituksen 5

7 2.2 Palvelut lukien Peruspalvelut suun terveydenhuollon osalta säilyvät paikallisena palveluna. Erikoishoitopalvelut (oikominen, kirurgia ja anestesia) tuotetaan Kuopiossa. Ympärivuorokautinen päivystysvelvoite on tulossa asetuksen myötä suun terveydenhuoltoon. Erikoissairaanhoito vastaa päivystyksestä klo 21-8 ja perusterveydenhuolto klo Näistä molemmat toteutetaan Kuopiossa. Nilsiässä ja Kuopiossa on Effica -potilastietojärjestelmä. Nilsiän ajanvarauksessa on takaisinsoittojärjestelmä, joka ei ole vielä käytössä Kuopiossa. Suun terveydenhuollon palveluja johdetaan Kuopion kaupungin ylihammaslääkärin toimesta. 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT 3.1 Nykyinen toimintarakenne Nykyisin Nilsiässä on omana väestöllisenä alueenaan järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola (perhesuunnittelu, äitiysneuvola, lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, puheterapia, perheneuvola, psykologipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä lapsioikeudelliset palvelut), jonka ammattilaisista osa työskentelee myös muissa kuin Nilsiän aluetiimissä. Terveydenhoitajat pitävät vastaanottoa joka päivä Nilsiässä ja myös lääkäripäivävastaanotot toteutuvat Nilsiässä. Toimitilat ovat Nilsiän terveysasemalla ja kouluilla. Toiminnot: äitiysneuvola: asiakkaita 58/v, käynnit 942 vuonna 2011 naisten joukkotarkastukset n. 200 vuodessa, käyntejä 187 vuonna 2011 perhesuunnittelu: asiakkaita 223/v, käynnit 412 vuonna 2011 lastenneuvola: asiakkaita 444/v, käynnit 1269 vuonna 2011 kouluterveydenhuolto: asiakkaita 594/v, käynnit 1672 vuonna 2011 opiskelijaterveydenhuolto: asiakkaita n 150/v, käynnit 77 vuonna 2011 Henkilökuntaresurssia käytetään yksi viikko vuodessa kausi-influenssarokotuksiin. Lapsiperheiden kotipalvelu Asiakkaita/perheitä n. 5 /v, 690 tuntia vuonna

8 Neuvola- ja kouluterveydenhuollon henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Terveydenhoitaja, äitiysneuvola 1 Terveydenhoitaja, kouluterveys 1,1 Terveydenhoitaja, lastenneuvola 1 Lapsiperheiden kotipalvelu 0,2 3.2 Palvelut lukien Palvelut tuotetaan pääosin nykyisen mallin mukaisesti lähipalveluna. Omalääkärit tuottavat neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon lääkäripalvelut sektorityönä. Kuopiossa on äitiys- ja lastenneuvolaa tukevia erikoislääkäripalveluja, jotka jatkossa ovat myös nilsiäläisten käytössä. 4 KUNTOUTUSPALVELUT 4.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiän terveysasemalla toimii apuvälinelainaus ja fysioterapiaosasto, johon kuuluu myös työfysioterapeutti. Tilojen peruskorjaus toiminnallisista ja sisäilmaongelmasyistä käynnistyy toukokuussa Keskeisimmät laitteet ja välineet liitteessä (Liite 3). Toiminnot: Eurot / vuosi puheterapia (asiakkaita n. 60 /v), käynnit n. 300 yksilökäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 1500 / v ryhmäkäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 110/v fysioterapiapalvelut vuodeosastolle 1700 käyntiä/v apuvälineiden lainaus ja päätökset 1. apuvälinelainaukset 535/v 2. lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapäät. 50/v 3. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepäät. 175/v fysioterapia /v lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineet /v lääkinnällinen kuntoutus, terapiaostot /v Kuntoutusyksikön henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Fysioterapeutit 3 Kuntohoitaja 1 lääkinnällinen kuntoutus, veteraanit Puheterapeutti 1 Siilisetin, 2,5 päivää Nilsiässä 7

9 4.2 Palvelut lukien Kuntoutusyksikkö tuottaa tai järjestää ostopalveluna fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja, veteraanikuntoutuksen sekä vastaa apuvälinepalveluista. Nilsiän yksikön toiminnat sovitetaan rakenteeltaan vastaamaan Kuopion kuntoutusyksikön toimintoja ja järjestetään kuntoutuspalvelut yhtenäisesti. Vastuu on Kuopion kuntoutusyksikön kuntoutuspäälliköllä ja palveluesimiehellä. 5 TYO TERVEYSHUOLLON PALVELUT 5.1 Nykyinen toimintarakenne Työterveyshuollolla on Nilsiässä vastaanotto lääkärinkäynnit n, 1500 /v, osa-aikainen työterveyslääkäri hoitajakäynnit n. 1300/v, kolme työterveyshoitajaa Merkittävät kojeet ja laitteet: spirometri 2 kpl audiometri (yhteiskäyttö vastaanottopalvelujen kanssa) äänitasomittari valaistusmittari Nollanettobudjetti. Nykyinen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Lääkäri 1 Osa-aikainen, 30 t/vko Työterveyshoitaja 3 Työfysioterapeutti 2 Yhteisresurssi Siilisetissä 5.2 Palvelut lukien Työterveyshuolto pyritään fuusioimaan osaksi Kallaveden työterveyshuollon liikelaitosta. Tavoitteena on säilyttää Nilsiässä toimiva yksikkö (lähipalvelu). 8

10 6 SAIRAALAPALVELUT 6.1 Nykyinen toimintarakenne Sairaalahoitoa (kuntouttava perusterveydenhuoltotasoinen hoito, akuuttisairaanhoito, erikoissairaanhoidon jälkeinen jatkohoito ja pitkäaikaishoito) Nilsiässä toteutetaan terveysaseman 25 paikkaisella vuodeosastolla, kuntouttavan hoidon yksikössä. Vuodeosaston peruskorjaus alkaa huhtikuussa 2012, jolloin mm. fysioterapian toimintatilat laajenevat, vuodeosaston potilashuoneisiin tulee wc ja suihku (huoneet täyttävät Aluehallintoviraston vaatimukset), yhteiset tilat ovat esteettömät ja edistävät kuntoutumista, henkilökunnan tilat ja lääkkeiden jakohuone asianmukaistuvat. Remontin ajaksi potilaat sijoittuvat yksityiseen Iltatuuli-hoitokotiin. Osaston pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat sekä laiterekisterit ovat ajantasaiset. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä, mutta 2009 saakka historiatiedot löytyvät Pegasoksesta. Rakenteinen kirjaaminen on ollut jo käytössä. Potilasturvallisuutta seurataan KYS:n palvelimella olevan HaiPro järjestelmän avulla. Potilaiden vaihtuvuus on peruskorjausten myötä vähentynyt ja pitkäaikaishoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt. Akuutti hoito ja tarvittavat tutkimukset (silmänpohjakuvaukset, skopiat, reumapkl) on toteutettu Siilinjärvellä. Hoitopäiviä /vuosi Nilsiän yksikössä kunnittain: nilsiäläiset 8200 siilinjärveläiset 800 maaninkalaiset 250 yht Eurot / vuosi Nilsiän yksikössä: tuotebudjetti (=myyntituotot kunnille) toimintakulut Merkittävät kojeet ja laitteet: defibrillaattori potilasnosturi 9

11 Sairaalaosaston henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Lääkäri 1 70 %, 26t/vko Osastonhoitaja 1 Apulaisosastonhoitaja 1 Osastonsihteeri 1 Sairaanhoitajia 10 sis. 1 varahenkilö Lähihoitajia/perushoitajia 11 sis. 2 varahenkilöä Hoitajamitoitus on Palvelut lukien Nilsiän vuodeosaston toiminta jatkuu nykymallin mukaisesti. Osastolla hoidetaan ensisijaisesti kuntoutuspotilaita ja KYS:sta jatkohoitoon otettavia potilaita. Akuutti sairaalahoito järjestetään pääosin Harjulan sairaalassa. Potilastietojärjestelmäksi muuttuu vuoden 2013 alusta Alue-Pegasos. Henkilökunnalle toteutetaan jo loppuvuonna 2012 tarvittava koulutus, jotta käyttöönotto toteutuu hallitusti. Alkuvuonna 2013 otetaan käyttöön myös eresepti. 7 MIELENTERVEYS- JA PA IHDEPALVELUT 7.1. Nykyinen toimintarakenne Mielenterveyspalvelut, aikuiset: henkilökunnan vastaanotot Nilsiässä joka päivä: kahden sairaanhoitajan vastaanotot Nilsiässä ma pe päivinä vastaanottokäyntejä n. 1900/v, parityöskentelynä n. 150 kahdella psykiatrisella sairaanhoitajalla eri asiakkuuksia yhteensä 257 ad , v aloittaneita 67 kotikuntoutuksen yhden lähihoitajan palvelut Nilsiässä ma pe päivinä kotikuntoutuksen asiakkuuksia 40-50, käyntejä n. 1300/v ostopalveluina ostetaan 16 mielenterveysasiakkaalle palveluasumista (mm. Laitisenmäen palvelukoti) ja tehostettua asumispalvelua, intervallihoitoja Työryhmällä on työhuoneet Nilsiän terveysasemalla. Psykologi on Nilsiässä kahtena päivänä viikossa. Psykiatrin konsultaatiot toteutetaan hoitajan kautta. Psykiatrilla on ollut (konsultaatio) potilaita 143, kontakteja yhteensä 252 ad Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus toimii Nilsiässä jokaisena arkipäivänä. Mielenterveyspalvelut, lapset ja nuoret psykologinpalvelut, asiakkuuksia n. 60, vastaanottokäynnit

12 lastenpsykiatrin palvelut asiakkuuksia n. 5/v, avohoitokäynnit n /v, ostopalvelua Kokonaisbudjetti , josta oma toiminta ja ostot Mielenterveyspalvelujen nykyinen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Psykiatrinen sairaanhoitaja 2 Toinen psyk.sh tekee 50 % päihdetyötä Lähihoitaja 1 Mielenterveyspotilaiden kotikuntoutustyö Psykologi 1 Vakanssi vapautuu v lopulla Psykiatri Osa-aik. Vastaanotto 1 pv/vk, Siilisetin 50 % virka Psykologi, lapset ja nuoret 1 Perheterapeutti 7.2 Palvelut lukien Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelujen osalta Nilsiän tämänhetkiset palvelut liittyvät osaksi Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluja. Psykiatrian avohoidon palvelut järjestetään lähipalveluna Nilsiän terveysasemilla. Aikuisten mielenterveyspalvelujen osalta Nilsiän työryhmän toive on liittyä Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) organisaatioon. Yksikkö on liian pieni toimimaan itsenäisenä toimintayksikkönä Kuopion mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tällöin esimiestyön osalta osastonylilääkärin (KYS) ja apulaisylilääkärin (kaupunki) työpanos tulee ko. organisaatiosta, samoin osastonhoitajan (kaupunki). Toimistosihteerin ja tekstinkäsittelijän sekä psykiatrin palvelujen järjestäminen tulee selvittää. Järjestely vaatii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyväksynnän. Potilaat kirjautuvat KYSin potilasrekisteriin, sairauskertomusjärjestelmä on Miranda ja sähköinen lähetejärjestelmä Oberon. Pegasos-oikeudet voidaan antaa potilastietojen katselun osalta. Toiminta on kokonaisuudessaan lähetteellistä erityispalvelua. KPK:n lähetekriteereiden perusteella osa nykyisistä avopalveluiden asiakkaista siirtyisi omalääkäritoiminnan piiriin (vrt. Vehmersalmen, Karttulan ja Suonenjoen suunnitelmat). KPK:ssa yhdistyisivät kaupungin avomielenterveyspalveluihin KYSin Psykiatrian palveluyksikön erityispalvelut. Nilsiäläisten vuotiaiden käyntejä Siilinjärven pkl.lla oli vuonna 2011 yhteensä 429, hoidettuja henkilöitä yhteensä 37, joista uusia asiakkuuksia 15. KYSin Vanhuspsykiatrian pkl hoiti 8 nilsiäläistä vuonna 2011, uusia asiakkuuksia oli 1 ja käyntejä vain 13. Jos aikuispotilaat siirtyvän KPK:n palvelun piiriin, tulee selvittää nyt 11

13 Päihdepalvelut Nilsiän työryhmässä olevien yli 64 vuotiaiden hoitopaikka jatkossa. Osa siirtynee omalääkäritoiminnan piiriin. Lasten ja nuorten vuotiaiden palvelut on järjestetty Nilsiässä Hyvinvointipalveluissa yhdessä neuvolatoiminnan kanssa. Sinne sijoittuvat mm. erityistyöntekijöinä perheneuvolan psykologit. Perheneuvolapalveluista on tehty oma suunnitelma kasvun ja oppimisen tuen asiakkuusjohtajan toimesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen erityispalvelut liittyvät Kuopion kaupungin Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköihin (LNMY). Psykologin ja erikoislääkäripalvelujen tarve tulee selvittää. Nilsiä on hankkinut lastenpsykiatrian erityispalveluja KYSistä. V on ollut hoidettuja henkilöitä yhteensä 9 ja avovastaanottokäyntejä 62, joista uusia asiakkuuksia 6. KYS:n Nuorisopsykiatrin Siilinjärven pkl:lla kävi vuonna nuorta, uusia asiakkuuksia oli 9, vastaanottokäyntejä yhteensä 272. Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan hoitoon Alavan ja Julkulan sairaaloihin. Päihdepalveluissa Nilsiän työryhmän toinen psykiatrinen sh tekee puolet työajasta päihdetyötä. Päihdepalvelut - yhteistyö Sininauhaliiton/KAN -yhdistyksen kanssa päihdekuntoutusyksikön toiminnan jatkumisena Nilsiässä. Yhdistys järjestää tiloissa päihdeasiakkaille päivätoimintaa ja päihteettömään elämään kuntoutumista. Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö voi järjestää yhden jalkautuvan työntekijän työpanoksen Nilsiän päihdetyön tueksi (tj. Esko Blåfieldin ilmoitus). Muutamat opioidikorvaushoitopotilaat on hoidettu terveyskeskuslääkärin vastaanotoilla. 12

14 8 KOTIHOITO- JA HOIVAPALVELUT SEKA PA IVA - JA TYO TOIMINTA 8.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiässä vanhuspalvelut toimivat tällä hetkellä Siiliset-mallissa monipuolisessa palveluverkossa. Toiminta-ajatuksena on ollut tarjota ikääntyville mahdollisuus hankkia valitsemiaan laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja joustavasti. Vanhuspalvelut Nilsiässä muodostuvat kotipalveluista ja asumispalveluista. Kotihoito Nilsiässä vanhusten kotipalvelu (kotisairaanhoito, kotipalvelu, kotiutushoitaja, palveluohjaus, muistipalveluohjaus, päivätoiminta, omaishoidon ja kuljetuspalvelujen päätökset) toimii Siilisetissä yhtenä kokonaisuutena kuitenkin niin, että kotihoidon itäisen alueen kolme tiimiä toimivat pääosin Nilsiässä. Kuopion kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut, mutta myös palvelutaloihin ja ryhmäkoteihin annettavat palvelut. Nilsiän kotihoidossa on asiakkaita n Säännöllisen kotihoidon piirissä on 9,7 % nilsiäläisistä 75 vuotta täyttäneistä. Säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille tuotetaan kotihoidon palveluja vuosittain n tuntia. Tilapäisille kotihoidon asiakkaille palveluja tuotetaan vuosittain n tuntia. Nilsiässä on kotihoidon tukipalveluissa myös turvapuhelin- ja ateriapalveluasiakkaita. Päivätoiminta Nilsiässä ikäihmisille suunnattua päivätoimintaa järjestettiin yhteistyössä VANHU5- hankkeen kanssa Koillis-Savossa ja se toteutui ostopalveluna Juankoskelta. Palvelua ostettiin 6 pv/kk. Vuonna 2011 päivätoiminnassa oli 192 asiakaskäyntiä. Sopimus Juankosken kanssa päättyi vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 vanhusten päivätoimintaa järjestetään joka toinen viikko alkaen 14.2., toteuttajana Koillis-Savon kansalaisopisto. Palveluohjaus, muistipalveluohjaus, tukipalvelut ja kotiutushoito Siilisetissä Nilsiän ja Maaningan alueen palveluohjaukseen on osoitettu yhden henkilön työpanos. Nilsiässä palveluohjausta on painotettu seuraavanlaisesti: asiakaspalvelua palveluiden tarpeessa, ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EHKOT), omaishoito, päätökset ja vapaapäivien hallinnointi. Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia Nilsiässä on 84. Nilsiän kehitysvammahuolto on tuotettu keskitetysti Siilisetistä. Kaikki uudet asiakkaat ovat ohjautuneet palveluihin Siilisetin palveluohjaajan kautta. Lisäksi Nilsiässä toimii Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitäminä Pisan palvelukoti joka tarjoaa kodin 18 kehitysvammaiselle aikuiselle ja Koivikon toimintakeskus, joka tarjoaa päivätoimintaa 15 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Lisäksi Siilisetin Pisatuotteella on 16 asiakasta. 13

15 Henkilöstö Nilsiän kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstö työskentelee tällä hetkellä Siiliset-peruspalvelukeskuksessa. Henkilöstön työnantaja on Siilinjärven kunta. Kotihoidon ja hoivapalvelujen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 3 Lähihoitaja 18 Kodinhoitaja 8 Kotiavustaja 1 Ohjaaja 1 Vammaisten työtoiminnassa Pisa-Tuotteella 8.2 Palvelut lukien Palvelut toteutetaan Kuopion kaupungin Ikäystävällinen Kuopio ohjelman mukaisesti. Nilsiän malli eroaa Kuopion mallista siinä, että Kuopiossa vanhus- ja vammaispalvelut ovat keskitetty omaksi kokonaisuudekseen ja näin ollen esimerkiksi asumis- ja hoivapalveluiden järjestämisessä on mahdollista hyödyntää laajempia resursseja sekä välttää päällekkäisyyttä toimintojen järjestämisessä. Palveluohjaus Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjaus siirtyy Siilisetiltä Kuopiossa sijaitsevaan palveluyksikköön ja toiminnan organisointi Nilsiässä täytyy sopia erikseen. Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja palkkioluokat yhdenmukaistuvat Nilsiässä Kuopion omaishoidon tuen palvelujen mukaisiksi. Nilsiässä ei ole käytössä palveluseteliä vanhusten ja vammaisten palveluissa, joten palvelusetelin käyttöönotto Nilsiässä joustavoittaa palveluiden järjestämistä ja lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. Palveluntuottajia ei arvion mukaan kuitenkaan alueella ole kovin runsaasti, joten yhteistyö elinkeinotoimen kanssa on käynnistettävä hoiva-alan yrittäjien lisäämiseksi alueella. Asiakasmaksut yhdenmukaistuvat kuntaliitoksessa. Kotihoito Kotihoidon tuotanto on mahdollista toteuttaa Kuopion palvelualuemallilla, koska Nilsiässä on toimivat ja asiakaslähtöiset kotihoidon tiimit. Nilsiässä on valmiudet ottaa käyttöön nopealla aikataululla Kuopiossa käytössä oleva kotihoidon tuotannonohjauksen mobiilijärjestelmä. Lisäksi toteutetaan palveluohjausyksikön lähettämät palvelutarpeen arviointikäynnit uusille kotihoidon asiakkaille, omaishoidon tuen tukikäynnit ja HEHKO - käynnit. Arviointikäynnille lähtee tarvittaessa / mahdollisuuksien mukaan tiimistä oma hoitaja. Hoitosuunnitelma aloitetaan arviointikäynnillä, ja sen päivityksestä, ylläpidosta ja arvioinnista vastaa tiimin oma hoitaja. Uuden asiakkuuden laittaa vireille Pegasokseen ensisijaisesti palveluohjaaja ja hänen poissaolonsa aikana tiimivastaava tai alueella toimiva kotisairaanhoitaja. 14

16 Kuopiossa kullakin kotihoidon alueella toimii hallinnollisena esimiehenä palveluesimies (ent. kotipalveluohjaaja), joka vastaa henkilöstöhallinnosta, varmistaa resurssit, tekee palvelusuunnitelman päivitykset ja tekee asiakastyön tukipalveluiden maksupäätökset. Nilsiän kotihoidossa on asiakkaana joitakin mielenterveyskuntoutujia, joten hoitovastuut kotihoidon ja Kuopion psykiatrian keskuksen kanssa on sovittava. Ateria- ja turvapalvelut Kuopiossa ateriapalvelut vanhuksille ja vammaisille tuottaa Servica. Turvapalvelut (hälytyskeskus, turvapuhelin-, turva-auttajakäynnit ja yöpartiotoiminnan) Kuopiossa tuottaa Esperi Care vuoden 2014 loppuun asti. Tulee arvioida erikseen, miten turvapalveluiden kokonaisuus muodostuu Nilsiässä kuntaliitoksessa. Esimerkiksi Karttula siirtyi kuntaliitoksessa Kuopion toimintamalliin, joka käytännössä merkitsi palveluntuottajan vaihtumista. Vanhusten päivätoiminta Päivätoiminnan järjestäminen tulee suunnitella uudelleen, koska Juankoski on irtisanoutunut yhteisestä päivätoiminnan järjestämisestä. Kuopiossa vanhusten päivätoimintaa järjestetään kaupungin eri alueilla (Riistavedellä, Vehmersalmella, Karttulassa ja Kuopiossa). Uutena kokeiluna on mm. kulttuurihoitajan palveluiden hyödyntäminen osana päiväkeskustoimintaa. Vanhusten päivätoimintaa Nilsiään suunnitellaan samalta pohjalta kuin Riistavedellä, Karttulassa ja Vehmersalmella. Palveluohjaus Kuopion vanhusten ja vammaisten palveluohjausyksikössä hoidetaan keskitetysti koko kaupungin kotihoidon, asumispalvelujen ja omaishoidon asiakkaiden palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelmiin perustuvat palvelupäätökset ja niistä edelleen tehtävät asiakasmaksupäätökset. Kuopiossa painopiste on ennakoivan toimintamallin ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä. Palveluohjausyksikkö vastaa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestämisestä useille asiakasryhmille kuten vanhuksille, vammaisille, kehitysvammaisille, pitkäaikaissairaille, mielenterveysja päihdekuntoutujille. Moniammatillinen henkilöstö arvioi ja järjestää myös tukipalvelut kuten esimerkiksi ateria-, sauna-, turvapalvelut. Nilsiässä alueen kotihoito hoitaa palvelutarpeen arvioinnin asiakkaan kotona. Palveluohjausyksikkö ohjaa yksityisten sosiaalipalvelujen hankintaa ja valvoo yksityistä tuotantoa. Palveluohjausyksikössä tehdään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella myönnettävät palvelu- ja tukitoimipäätökset. Kuopiossa kotiutushoidon järjestää sairaalapalvelujen yhteydessä toimiva ja palveluohjausyksikön yhteinen moniammatillinen tiimi. Muistipalveluohjausta tekevät muistihoitaja Harjulan poliklinikalla, sekä muistihoitajat kotihoidossa että palveluohjausyksikössä. HEHKO-käynnit toteutetaan tällä hetkellä kotihoidon tuotannosta kaikille 77-vuotiaille, jonka lisäksi kotihoidon tuotannossa toimii ikäneuvola, joka on avoinna kaikille kuntalaisille. 15

17 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut hoitavat palveluohjausyksikön sosiaalityöntekijät, joille asiakkaat on jaettu alueittain. Kuopiossa kehitysvammapalveluihin hakeudutaan em. palveluohjausyksikön kautta, jonka sisällä toimii erillinen erityisneuvola. Erityisneuvolan toiminta vastaa sisällöltään Vaalijalan poliklinikan palveluja ml. lääkäripalvelut. Kehitysvammahuollossa asiakkaille järjestetään muiden palveluiden ohella päivä- ja työtoimintaa sekä lapsille iltapäivähoitoa. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa järjestetään jatkossakin Nilsiässä. Omaishoidon tuki Kuopiossa omaishoidon tuki on porrastettu neljään maksuluokkaan. Tuen suuruus ja myöntämisperusteet päätetään vuodeksi kerrallaan. Tuen myöntäminen tapahtuu vanhusten ja vammaisten palveluohjausyksiköstä. Omaishoidon tuen kehittäminen on vanhustenhuollon yhtenä painopistealueena. Palvelusetelijärjestelmä Kuopio käyttää monipuolista palvelusetelituotantoa sekä sähköistä palvelusetelijärjestelmää vanhus- ja vammaispalvelujen järjestämiseen oman palvelutuotannon rinnalla. Palvelusetelin hinta ja palveluiden valikoima vahvistetaan vähintään vuosittain. Tällä hetkellä palveluseteliä käytetään omaishoidossa, tilapäisessä ja säännöllisessä kotihoidossa, päivätoiminnassa ja ryhmäkotiasumisessa sekä henkilökohtaisen avustajan tai lähiavustajan palkkaamisessa. Kaupungin palvelusetelituottajia on tällä hetkellä 57, joista osa on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa alueellisesti. Vanhus- ja vammaisneuvostot Kuopion vanhusneuvosto on Kuopion kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Kaupunginhallitus määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan ja vara-puheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta. Kuopion vammaisneuvosto on kanava vammaisten ja kuntalaisten ja hallinnon välillä. Kuopiossa kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Vammaisneuvostossa on vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi kaupungin luottamusmies- ja viranhaltijaedustus eri palvelualueilta. Nämä ovat myös Nilsiässä asuvien vanhusten ja vammaisten käytössä olevat vaikuttamiskanavat. 16

18 9 ASUMISPALVELUT 9.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiässä tarjotaan tehostettua asumispalvelua Palvelukeskus Ollukassa, joka on 35- paikkainen yksikkö, jossa lisäksi 5-7 vuorohoitopaikkaa. Vuorokausikustannus on 95 asiakasta kohden. Intervallihoidon käytössä on 2-4 paikkaa ja vuosittainen lyhytaikaiskäyttö on ollut n vrk. Nilsiä ostaa lisäksi tehostettua asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta 31 paikkaa. Palveluntuottajina ovat Nilsiän vanhustensuoja ry:n Palvelutalo Tilhilä sekä yksityinen Iltatuuli, josta ostetaan 10 paikkaa muistisairaille. Pitkäaikaishoitoa järjestetään Nilsiässä omassa vanhainkotiyksikössä Lokottajassa. Lokottaja on 40-paikkainen laitoshoidon yksikkö, jossa on 17-paikkainen MRSA -yksikkö. Laitosyksiköissä toteutetaan myös omaishoidettavien intervallihoitoa. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja on eripuolilla Suomea kuopiolaisille yhteensä 308, joista Kuopion alueella 290. Omana toimintana on 60 paikkaa. Kuopiossa toimii lisäksi neljä omaa palvelukeskusta (entinen vanhainkoti), joissa tuotetaan pitkäaikaishoivaa vanhuksille sosiaalihuoltolain mukaisena laitoshoitona 298 paikkaa ja ostopalveluna 50 paikkaa. Palvelukeskusten osalta laaditaan parhaillaan suunnitelmaa niiden muuttamiseksi kodinomaiseksi asumiseksi (tehostettu palveluasuminen). Asumispalvelujen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Ollukka Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 1 Lähihoitaja 11,5 Sisältää 2 varahenkilöä Hoitoapulainen 3,5 Lokottaja Osastonhoitaja 1 Apulaisosastonhoitaja 1 Työ: 80% Lokottajaan ja 20% Ollukkaan Sairaanhoitaja 2 Lähihoitaja 20 Sisältää 2 varahenkilöä Hoitoapulainen 3 Oppisopimuspaikka 1 Ollukan hoitajamitoitus x 0.5 ja Lokottajan x

19 9.2 Palvelut lukien Nilsiän kaupungin palvelukeskus Ollukkaan on suunniteltu remonttia. Palvelukeskuksen tilat on vuokrattu tällä hetkellä Siilisetille. Samalla tulee suunniteltavaksi, voisiko palvelukeskuksen toiminnassa toteuttaa Kuopion palvelukampusajattelua, jolloin palvelukeskuksesta muodostuu palveluiden ydin, jonka ympärille rakentuu eri tasoisia hoiva- ja tukipalveluja. Vuosina tehostettua asumispalvelua kehitetään omana toimintana siten, että vuonna 2020 tehostetun asumispalvelun paikkoja olisi vuotiaille STM:n suosituksen mukaisesti 407 (6%:n peittävyys) paikkaa ja yhteensä tehostettua asumispalvelua (ml. alle 75-vuotiaat) 480 paikkaa. Samanaikaisesti pitkäaikaishoidon (ns. vanhainkotipaikkoja) tulisi vähentää n. 170 paikkaa, jotka korvautuvat kodinomaisilla asumisratkaisuilla. Hoiva- ja hoitopaikkojen vähentäminen tapahtuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon laitospaikoissa. 18

20 10 LAPSIPERHEPALVELUT 10.1 Nykyinen toimintarakenne Nykyisin Nilsiässä on omana väestöllisenä alueenaan järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola, johon kuuluu myös lapsiperheiden sosiaalityö ja lapsioikeudelliset palvelut, jonka ammattilaisista osa työskentelee myös muissa kuin Nilsiän aluetiimissä. Lastensuojelupalvelut tuotetaan keskitettynä palveluna, työryhmä on kokonaisuudessaan Siilinjärvellä. Sosiaalityöntekijän vastaanotto toteutetaan lastensuojelun asiakkaille ajanvarauksella Siilinjärven tai Nilsiän toimipisteessä tai asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa esim. sijaishuoltopaikassa. Perhetyö toteutetaan asiakkaan kotona. Sosiaalityöntekijän vastaanottoon on Nilsiässä käytettävissä yhteiskäytössä oleva työhuone aikuissosiaalityön ja lastenvalvojan kanssa. Lastensuojelun prosessi jakautuu kolmeen: kiire/vastaanottotyön, avohuollon sekä sijaisja jälkihuollon työryhmään. Lastensuojeluilmoitukset ja hakemukset tulevat kiire- ja vastaanottotyön työryhmään, jossa lastensuojelutarpeen selvitys tehdään ja tarvittaessa järjestään lastensuojelun palveluja selvittämisen aikana. Sijaisperheiden ja tukiperheiden rekrytointi ja valmennus toteutuvat Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kautta sekä sijaisperheiden tiedot ja muut kehittämisyksikön palvelut. Ammatillisten perhekotien ja laitosten paikkakyselyt toteutetaan keskitetysti kehittämisyksiköstä. Kokonaisbudjetti , josta oma toiminta ja ostot/avustukset tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ensi- ja turvakotipalveluiden ostot perhehoito ammatillisten perhekotien ostot muut lastensuojelun tukitoimet Lastenvalvojalla on vastaanotto Nilsiässä yhtenä päivänä viikossa, työhuone vanhusten palvelukeskuksella. - lapsioikeudellisen palvelut o isyyden vahvistaminen 26 kpl (2011) o elatusavun vahvistaminen 37 sopimusta (2011) o huolto- ja tapaamisoikeuden vahvistaminen 41 sopimusta (2011) o olosuhdeselvityksiä oikeudelle 3 kpl vuonna vastaanotto ja selvitystyö, kiireellinen lastensuojelu o lastensuojeluilmoituksia 107 kpl (2011) o selvityksiä 88 kpl (2011), selvityksissä 3 kuukauden määräaika on osittain ylittynyt vuoden 2011 aikana 19

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014

KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025. Luonnos 3.2.2014 KUOPION KAUPUNKI KUOPION PALVELUVERKOSTO VUONNA 2013 JA PALVELUT KAUPUNKIRAKENTEESSA VUOTEEN 2025 Luonnos 3.2.2014 Sisällys 1. Johdanto ja työn tavoitteet... 3 2. Kuopion palveluverkoston haasteet ja

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017

Perusturvalautakunta 26.3.2014 liite nro 2. Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Äänekosken kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma 2014 2017 Kuva: Jukka Nousiainen 2012 Äänekosken kaupungin mielenterveystyön kokonaissuunnitelma 2014-2017 1 Tiivistelmä 2 1. Suunnitelman laadintaprosessi

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014

MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 MIKKELIN SEUDUN PSYKOSOSIAALISTEN PALVELUIDEN -KÄSIKIRJA 2014 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 12.12.2013 68 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. YHTEISTOIMINTA-ALUEEN TOIMINNAN TARKOITUS...5

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007

VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 VALKEAKOSKEN VANHUSPALVELU- SUUNNITELMA VUOSILLE 2003-2007 Sosiaali- ja terveyslautakunta 10.12.2002 JOHDANTO Valkeakoskella on enemmän vanhuksia kuin koskaan aiemmin. Tulevaisuudessa vanhusten määrällinen

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-8 KK/2014 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS ENERGIALAITOS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2014/TOTEUTUMA 1-8 KK Strategiset tavoitteet: 1. Vuoden 2014 käyttötalous

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA

TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA TÄYTTÄ ELÄMÄÄ KEURUULLA Vammaisstrategia vuoteen 2017 SISÄLLYSLUETTELO SAATE... 4 MITÄ VAMMAISUUS ON?... 5 VALTAKUNNALLISET VAMMAISPOLITIIKAN LINJAUKSET... 5 Valtakunnallinen vammaispoliittinen ohjelma

Lisätiedot

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015

Lastensuojelun arviointi. Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 1 Lastensuojelun arviointi Turun kaupungin tarkastuslautakunta 2.6.2015 2 Turun kaupungin tarkastuslautakunta Lastensuojelun arviointi SISÄLLYSLUETTELO Arvioinnin tavoite ja keskeiset johtopäätökset 1

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot

VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot VSHP Alueellisen sote-palveluiden tuotannon vaihtoehdot Luonnos loppuraportista 15.6.2014 LUONNOS, EI JAKELUUN Agenda 1 Yhteenveto 2 Yhteenveto haastatteluista 3 Kustannustavoitteet ja kolmen skenaarion

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11. Sosiaalihuolto Suomessa Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2006:11 Sosiaalihuolto Suomessa Helsinki, 2006 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2094-2 (nid.) ISBN 952-00-2095-0 (PDF) Kannen kuva: Mari Soini Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10

ESIPUHE... 1 2. ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTON TOIMINTA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISYSSÄ... 8 3. SELVITYKSEN MENETELMÄ... 10 Sisällysluettelo: ESIPUHE... 1 1. SELVITYKSEN TAUSTA... 2 1.1 Lainsäädäntö... 3 1.2 Tilastoja... 3 1.3 Lähisuhdeväkivaltaan liittyviä julkaisuja ja kartoituksia... 4 1.4 Turvakotiverkoston valtakunnallistaminen...

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA

SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA SELVITYS OULUNKAAREN SEUTUKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TURVALAITERATKAISUISTA - KÄYTÄNTÖJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS Arja Lamminkangas Sari Vitikka 1.7.2009 OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011

Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 0 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle Toimintavuosi 2011 Unto Ahvensalmi 8.3.2012 1 Sisällöstä (pääotsikot) KUNTALAISTEN YHTEYDENOTOISTA 2 NEUVONNAN,OHJAUKSEN JA TAVOITETTAVUUDEN

Lisätiedot

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN

KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN KV 29.9.2005 122 VIREÄ IKÄÄNTYMINEN Kirkkonummen ikäihmisten palvelujen strategia ja kehittämissuunnitelma vuoteen 2012 2 Sitten kun en enää muista nimeäni, sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.

Lisätiedot

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta

Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta KHALL 7.9.2009 138, LIITE 2 VALT 13.10.2009 68, LIITE 4 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki (417/2007) 12 Reisjärven kunta SISÄLLYSLUETTELO 2(2) LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA... 4 I NYKYTILA JA KEHITYKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo SOTELA, 20.5.2015 17:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 76 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 77 Pöytäkirjan tarkastajat... 3 78 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2

Sisältö: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010. Suuplari 2/2010 SUUPLARI. Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 2/2010 Sisältö: Jokainen vuosi tuo uusia haasteita, sivu 2 Yhteistuumin ESBL-bakteerin ehkäisyyn, sivu 2 Perheneuvolatyötä Suupohjassa

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS

TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS TEUVAN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2004 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS TOIMINTAAN JA TALOUTEEN Toimintakertomuksesta säädetään kuntalain 69 :ssä seuraavasti: "Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston

Lisätiedot