PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET"

Transkriptio

1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

2 Sisällysluettelo Johdanto VASTAANOTTOPALVELUT SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT TERVEYDENHOIDON PALVELUT KUNTOUTUSPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT SAIRAALAPALVELUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT KOTIHOITO- JA HOIVAPALVELUT SEKÄ PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ASUMISPALVELUT LAPSIPERHEPALVELUT AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT MUUT PALVELUT SELVITYKSESSÄ VASTATTAVAT KYSYMYKSET Liitteet 1. Vastaanoton laitekortti 2. Röntgenin laitekortti 3. Fysioterapian laitekortti 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna

3 Johdanto Nilsiän ja Kuopion yhdistymisneuvotteluissa on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvänä lähtökohtana peruspalvelupainotteisuus ja lähipalveluperiaate. Kantavina teemoina ovat palvelujen asiakaslähtöisyys, kaupunkilaisten arjessa pärjäämisen tukeminen ja palvelujen vaikuttavuus. Vahvan peruskunnan järjestämisvastuu palveluista toteutetaan nojautuen kaupungin omaan palvelutuotantoon, jota täydennetään kuntayhtymien, yritysten ja kolmannen sektorin palveluin. Kuntien yhdistymisen toteutuessa lähtökohtana pidetään nykyistä peruspalvelujen rakennetta (toimipisteet) ja valikoimaa. Sen mukaisesti suurten väestöryhmien usein ja toistuvasti tarvitsemien palveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvataan. Tavoitteena on palvelutapojen, asiakkaan palvelupolkujen ja esim. asiakasmaksujen yhdenmukaistaminen. Lähipalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. vanhusten kotiin annettavia palveluita, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön perustyötä, sairaanhoitajan/terveydenhoitajan, lääkärin päivä/ilta-aikaisia sekä suun terveydenhuollon vastaanottoja, laboratorion näytteenottoa ja työterveyshuoltoa. Tavoitteeksi asetetaan myös sähköisen asioinnin, puhelinneuvonnan ja palveluohjauksen lisääminen. Nilsiäläisiä koskeva vanhusten palveluiden kokonaissuunnittelu toteutetaan osana Kuopiossa käynnissä olevaa Ikäystävällisen Kuopion rakentamista. Nilsiän kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa tällä hetkellä Siiliset - liikelaitos, jossa palvelukokonaisuudet on järjestetty Siilinjärvellä olevan yhteisen hallinnon ja johdon alle. Lähiesimiestyötä on suuremmissa palveluissa ollut myös Nilsiässä. Kuntien yhdistyessä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä olisi Kuopion palvelualuemallin mukainen. Palvelut toteutettaisiin Kuopion asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden sekä paikallisesti toimivien lähiesimiesten johtamina. Palvelukokonaisuuksien tuotannosta vastaava henkilöstö siirrettäisiin Siilisetistä Kuopion kaupungin perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueille. Epäselvät tilanteet selviteltäisiin yksilöllisesti, kuten työntekijät, jotka ovat Siilisetissä ollessaan siirtyneet muihin tehtäviin. Palvelujen toteutuksessa pyrkimyksenä on löytää tarkoituksenmukaisin tapa. Selvitellään mahdollisuudet toteuttaa osa palveluista yhteisissä yksiköissä Siilinjärven, KYS:n ja muiden toimijoiden kanssa sekä ostopalveluna Siilinjärveltä. Palvelujen toteuttamisessa hyödynnetään molempien osapuolten hyviä käytäntöjä, kuten Nilsiän kokemuksia maaseutualueella toimimisessa. 2

4 1 VASTAANOTTOPALVELUT 1.1 Nykyinen toimintarakenne Terveysasemien avoterveydenhuollon ohjaus, neuvonta sekä hoito- ja päivystysvastaanotto Nilsiässä toteutetaan omahoitaja/omalääkäri -työparimallilla väestövastuisesti neljällä alueella. Konsultoivia liikelaitoksen omia erikoislääkäreitä ovat psykiatri, radiologi ja geriatri. Ravitsemusterapeutti käy Nilsiän terveysasemalla. Ostopalveluna hankitaan ortopedin palveluita ja sisätautilääkärin tekemiä enteroskopioita (suoliston tähystykset). Muutoin erikoissairaanhoito tapahtuu nilsiäläisiä koskien Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS). Vastaanottopalvelujen käynnit /vuosi: lääkärillä hoitajalla Tahkon alueen ulkopaikkakuntalaisten terveydenhuollon kysyntä on suurimmillaan tammi-huhtikuussa. Tahkon alueella on käynnistynyt myös yksityistä lääkäripalvelutuotantoa, joka tukeutuu tukipalvelujen osalta terveyskeskukseen. Vastaanottotoiminta: arkisin Nilsiässä klo 8-16, klo Siilinjärvellä ja klo yhteispäivystyksenä Kuopion kaupungin hallinnoimana KYS:llä viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystys Siilinjärvellä klo 8-9, Nilsiässä klo 9-16, Siilinjärvellä klo ja KYS:llä klo Hoitotarvikejakelu on Nilsiän terveysasemalla avoinna kahdesti viikossa 2 tuntia kerrallaan. Terveydenhuollon käytössä on Siilisetissä yhteinen sosiaalityöntekijä. Tiloissa kesällä 2011 todettu sisäilmaongelmia, korjaustoimenpiteitä kevättalven 2012 aikana. Merkittävät kojeet ja laitteet luetteloitu liitteessä (Liite 1). Potilasturvallisuutta seurataan KYS:n palvelimella olevan HaiPro järjestelmän avulla. Eurot/vuosi tuotebudjetissa (sisältää rtg:n ja laboratorion vyörytyksinä) Tukipalvelut Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB toimii Nilsiässä arkisin klo 7-15 (näytteenotto klo 7-12). Röntgen toimii arkisin klo Kuvantaminen o röntgenpalvelut arkipäivinä klo 8-16, tammi-huhtikuussa 8-18/20, kaksi rtg hoitajaa o ultraäänitutkimukset, röntgenlääkäri Siilinjärveltä 1 pvä/vko o PACS- KYS kuva-arkisto (digitaalinen) Välinehuolto ostetaan KYS:ltä (jatkossa Servica), hammashuolto osittain hoitaa omat välineensä 3

5 Lääkehuolto ostetaan KYS apteekilta Merkittävät kojeet ja laitteet luetteloitu liitteessä (Liite 2). Ensihoito ja sairaankuljetus hälytyksiä n. 1500/v, Nilsiässä omana palveluna ensihoito ja sairaankuljetuspalvelut Nilsiän vastaanottoyksikön henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Röntgenhoitaja 2 Ei kokoaikaista 2 hoitajan tarvetta Röntgenlääkäri 1 Siilinjärveltä 1 pvä/vko Lääkäri 4 Lisäksi 1 eurolääkärivakanssi koko Siilisetissä Sairaanhoitaja 7 sis. 1 varahenkilön Apulaisosastonhoitaja 1 40 % hallinnollista ja 60 % hoitotyötä Perus-/lähihoitaja 2 Sairaankuljettaja Palvelut lukien Toiminta Nilsiässä jatkuu pääosin nykyisten järjestelyjen tapaan. Terveydenhuollon ilta-aikainen vastaanotto virka-ajan jatkona toteutetaan Nilsiässä tarpeen mukaisesti ja yöpäivystys jatkuu yhteispäivystyksessä. Sairaanhoitopiirin koordinoimana maakunnan päivystysjärjestelyistä tehdään vuoden 2011 aikana selvitys, jonka tulokset otetaan huomioon päivystyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Laboratoriopalvelut ostetaan nykyiseen tapaan sairaanhoitopiirin liikelaitokselta (IS- LAB). Sairaankuljetustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy uuden terveydenhoitolain myötä sairaanhoitopiirille lukien. Hoitotarvikejakelun periaatteena on tuottaa palvelu lähipalveluna eli asiakkaan kannalta käytännöissä ei tule merkittäviä muutoksia. Hoitotarvikejakelun periaatteet ovat yhtenäiset. Erikoistutkimukset, vastaanoton terapiapalvelut ja ostopalvelutoiminta jatkuu muutosvaiheessa ennallaan, mutta kaikki sopimukset tarkistetaan ja kilpailutuksen tarve arvioidaan. Harvinaiset, lähetteelliset tai erityispalvelut, joihin nilsiäläiset on Siilisetissä ohjattu Siilinjärvelle, toteutetaan jatkossa pääsääntöisesti Kuopiossa. Tähän vaikuttaa myös v voimaan tuleva kansalaisten laajentuva valinnanvapaus, jonka mukaan palvelupisteen (terveysaseman tai sairaalan) voi valita koko maan alueelta. Erikoissairaanhoidon ostopalvelutoiminta jatkuu muutosvaiheessa ennallaan, mutta kaikki sopimukset tarkistetaan ja arvioidaan. Samalla arvioidaan, mitkä erikoislääkäripalvelut voidaan ostopalvelun asemasta saada Kuopion omasta yksiköstä. Potilaat ohjautuvat pää- 4

6 sääntöisesti omiin ja tarvittaessa yksityisiin erikoislääkäripalveluihin terveyskeskuslääkärin lähetteellä. 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT 2.1 Nykyinen toimintarakenne Suun terveydenhuolto toteutetaan Nilsiän hammashoitolassa. Viikonloppuisin särkypäivystys on Kuopion terveyskeskuksessa. Käyntimäärät vuosittain: käynnit lääkärillä n. 3700/v käynnit hoitajalla / suuhygienistillä 1750/v. Hoitohuoneita on 4 kpl, kahdessa toimii lääkäri ja kahdessa suuhygienisti. Huoneet tulevat remonttiin terveyskeskuksen remontin yhteydessä, sen seuraavassa vaiheessa (1. vaiheessa vuodeosastosiipi). Laitteet ovat melko uusia, yksi yksikkö ostettu välillä, instrumentteja tilattu lisää 2011 kun siirrytty keskitettyyn välinehuoltoon. Digiröntgen ja ortopantomografialaite ovat ja digijärjestelmä otettu käyttöön vuonna Effican päivityksiä on todennäköisesti tehty koko ajan. Eurot / vuosi (tuotebudjetin mukaan) tuotot kulut kate Oikomishoito on toteutettu oman organisaation oikojahammaslääkärin toimesta. Hammashoitajat ja suuhygienistit ovat 2011 alkaen hoitaneet välinehuollon ja instrumenttien teroituksen kokonaan omana toimintana, aikaisemmin Nilsiän toimipisteessä ollut erillinen välinehuolto ja välinehuoltajan vakanssi. Nilsiän suun terveydenhuollon henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomiota Hammaslääkärit 2 ostopalveluna 1,2 hammaslääkärin työpanos saakka Apulaisosastonhoitaja 1 30 % hallinto, 70 % kliininen työ Suuhygienisti 1 Toisen suuhygienistin työpanosta lisäksi 1-2 päivää viikossa Nilsiän toimipisteeseen Hammashoitajat 2 hoitavat välinehuollon ja instr. teroituksen 5

7 2.2 Palvelut lukien Peruspalvelut suun terveydenhuollon osalta säilyvät paikallisena palveluna. Erikoishoitopalvelut (oikominen, kirurgia ja anestesia) tuotetaan Kuopiossa. Ympärivuorokautinen päivystysvelvoite on tulossa asetuksen myötä suun terveydenhuoltoon. Erikoissairaanhoito vastaa päivystyksestä klo 21-8 ja perusterveydenhuolto klo Näistä molemmat toteutetaan Kuopiossa. Nilsiässä ja Kuopiossa on Effica -potilastietojärjestelmä. Nilsiän ajanvarauksessa on takaisinsoittojärjestelmä, joka ei ole vielä käytössä Kuopiossa. Suun terveydenhuollon palveluja johdetaan Kuopion kaupungin ylihammaslääkärin toimesta. 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT 3.1 Nykyinen toimintarakenne Nykyisin Nilsiässä on omana väestöllisenä alueenaan järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola (perhesuunnittelu, äitiysneuvola, lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, puheterapia, perheneuvola, psykologipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä lapsioikeudelliset palvelut), jonka ammattilaisista osa työskentelee myös muissa kuin Nilsiän aluetiimissä. Terveydenhoitajat pitävät vastaanottoa joka päivä Nilsiässä ja myös lääkäripäivävastaanotot toteutuvat Nilsiässä. Toimitilat ovat Nilsiän terveysasemalla ja kouluilla. Toiminnot: äitiysneuvola: asiakkaita 58/v, käynnit 942 vuonna 2011 naisten joukkotarkastukset n. 200 vuodessa, käyntejä 187 vuonna 2011 perhesuunnittelu: asiakkaita 223/v, käynnit 412 vuonna 2011 lastenneuvola: asiakkaita 444/v, käynnit 1269 vuonna 2011 kouluterveydenhuolto: asiakkaita 594/v, käynnit 1672 vuonna 2011 opiskelijaterveydenhuolto: asiakkaita n 150/v, käynnit 77 vuonna 2011 Henkilökuntaresurssia käytetään yksi viikko vuodessa kausi-influenssarokotuksiin. Lapsiperheiden kotipalvelu Asiakkaita/perheitä n. 5 /v, 690 tuntia vuonna

8 Neuvola- ja kouluterveydenhuollon henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Terveydenhoitaja, äitiysneuvola 1 Terveydenhoitaja, kouluterveys 1,1 Terveydenhoitaja, lastenneuvola 1 Lapsiperheiden kotipalvelu 0,2 3.2 Palvelut lukien Palvelut tuotetaan pääosin nykyisen mallin mukaisesti lähipalveluna. Omalääkärit tuottavat neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon lääkäripalvelut sektorityönä. Kuopiossa on äitiys- ja lastenneuvolaa tukevia erikoislääkäripalveluja, jotka jatkossa ovat myös nilsiäläisten käytössä. 4 KUNTOUTUSPALVELUT 4.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiän terveysasemalla toimii apuvälinelainaus ja fysioterapiaosasto, johon kuuluu myös työfysioterapeutti. Tilojen peruskorjaus toiminnallisista ja sisäilmaongelmasyistä käynnistyy toukokuussa Keskeisimmät laitteet ja välineet liitteessä (Liite 3). Toiminnot: Eurot / vuosi puheterapia (asiakkaita n. 60 /v), käynnit n. 300 yksilökäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 1500 / v ryhmäkäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 110/v fysioterapiapalvelut vuodeosastolle 1700 käyntiä/v apuvälineiden lainaus ja päätökset 1. apuvälinelainaukset 535/v 2. lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapäät. 50/v 3. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepäät. 175/v fysioterapia /v lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineet /v lääkinnällinen kuntoutus, terapiaostot /v Kuntoutusyksikön henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Fysioterapeutit 3 Kuntohoitaja 1 lääkinnällinen kuntoutus, veteraanit Puheterapeutti 1 Siilisetin, 2,5 päivää Nilsiässä 7

9 4.2 Palvelut lukien Kuntoutusyksikkö tuottaa tai järjestää ostopalveluna fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja, veteraanikuntoutuksen sekä vastaa apuvälinepalveluista. Nilsiän yksikön toiminnat sovitetaan rakenteeltaan vastaamaan Kuopion kuntoutusyksikön toimintoja ja järjestetään kuntoutuspalvelut yhtenäisesti. Vastuu on Kuopion kuntoutusyksikön kuntoutuspäälliköllä ja palveluesimiehellä. 5 TYO TERVEYSHUOLLON PALVELUT 5.1 Nykyinen toimintarakenne Työterveyshuollolla on Nilsiässä vastaanotto lääkärinkäynnit n, 1500 /v, osa-aikainen työterveyslääkäri hoitajakäynnit n. 1300/v, kolme työterveyshoitajaa Merkittävät kojeet ja laitteet: spirometri 2 kpl audiometri (yhteiskäyttö vastaanottopalvelujen kanssa) äänitasomittari valaistusmittari Nollanettobudjetti. Nykyinen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Lääkäri 1 Osa-aikainen, 30 t/vko Työterveyshoitaja 3 Työfysioterapeutti 2 Yhteisresurssi Siilisetissä 5.2 Palvelut lukien Työterveyshuolto pyritään fuusioimaan osaksi Kallaveden työterveyshuollon liikelaitosta. Tavoitteena on säilyttää Nilsiässä toimiva yksikkö (lähipalvelu). 8

10 6 SAIRAALAPALVELUT 6.1 Nykyinen toimintarakenne Sairaalahoitoa (kuntouttava perusterveydenhuoltotasoinen hoito, akuuttisairaanhoito, erikoissairaanhoidon jälkeinen jatkohoito ja pitkäaikaishoito) Nilsiässä toteutetaan terveysaseman 25 paikkaisella vuodeosastolla, kuntouttavan hoidon yksikössä. Vuodeosaston peruskorjaus alkaa huhtikuussa 2012, jolloin mm. fysioterapian toimintatilat laajenevat, vuodeosaston potilashuoneisiin tulee wc ja suihku (huoneet täyttävät Aluehallintoviraston vaatimukset), yhteiset tilat ovat esteettömät ja edistävät kuntoutumista, henkilökunnan tilat ja lääkkeiden jakohuone asianmukaistuvat. Remontin ajaksi potilaat sijoittuvat yksityiseen Iltatuuli-hoitokotiin. Osaston pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat sekä laiterekisterit ovat ajantasaiset. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä, mutta 2009 saakka historiatiedot löytyvät Pegasoksesta. Rakenteinen kirjaaminen on ollut jo käytössä. Potilasturvallisuutta seurataan KYS:n palvelimella olevan HaiPro järjestelmän avulla. Potilaiden vaihtuvuus on peruskorjausten myötä vähentynyt ja pitkäaikaishoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt. Akuutti hoito ja tarvittavat tutkimukset (silmänpohjakuvaukset, skopiat, reumapkl) on toteutettu Siilinjärvellä. Hoitopäiviä /vuosi Nilsiän yksikössä kunnittain: nilsiäläiset 8200 siilinjärveläiset 800 maaninkalaiset 250 yht Eurot / vuosi Nilsiän yksikössä: tuotebudjetti (=myyntituotot kunnille) toimintakulut Merkittävät kojeet ja laitteet: defibrillaattori potilasnosturi 9

11 Sairaalaosaston henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Lääkäri 1 70 %, 26t/vko Osastonhoitaja 1 Apulaisosastonhoitaja 1 Osastonsihteeri 1 Sairaanhoitajia 10 sis. 1 varahenkilö Lähihoitajia/perushoitajia 11 sis. 2 varahenkilöä Hoitajamitoitus on Palvelut lukien Nilsiän vuodeosaston toiminta jatkuu nykymallin mukaisesti. Osastolla hoidetaan ensisijaisesti kuntoutuspotilaita ja KYS:sta jatkohoitoon otettavia potilaita. Akuutti sairaalahoito järjestetään pääosin Harjulan sairaalassa. Potilastietojärjestelmäksi muuttuu vuoden 2013 alusta Alue-Pegasos. Henkilökunnalle toteutetaan jo loppuvuonna 2012 tarvittava koulutus, jotta käyttöönotto toteutuu hallitusti. Alkuvuonna 2013 otetaan käyttöön myös eresepti. 7 MIELENTERVEYS- JA PA IHDEPALVELUT 7.1. Nykyinen toimintarakenne Mielenterveyspalvelut, aikuiset: henkilökunnan vastaanotot Nilsiässä joka päivä: kahden sairaanhoitajan vastaanotot Nilsiässä ma pe päivinä vastaanottokäyntejä n. 1900/v, parityöskentelynä n. 150 kahdella psykiatrisella sairaanhoitajalla eri asiakkuuksia yhteensä 257 ad , v aloittaneita 67 kotikuntoutuksen yhden lähihoitajan palvelut Nilsiässä ma pe päivinä kotikuntoutuksen asiakkuuksia 40-50, käyntejä n. 1300/v ostopalveluina ostetaan 16 mielenterveysasiakkaalle palveluasumista (mm. Laitisenmäen palvelukoti) ja tehostettua asumispalvelua, intervallihoitoja Työryhmällä on työhuoneet Nilsiän terveysasemalla. Psykologi on Nilsiässä kahtena päivänä viikossa. Psykiatrin konsultaatiot toteutetaan hoitajan kautta. Psykiatrilla on ollut (konsultaatio) potilaita 143, kontakteja yhteensä 252 ad Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus toimii Nilsiässä jokaisena arkipäivänä. Mielenterveyspalvelut, lapset ja nuoret psykologinpalvelut, asiakkuuksia n. 60, vastaanottokäynnit

12 lastenpsykiatrin palvelut asiakkuuksia n. 5/v, avohoitokäynnit n /v, ostopalvelua Kokonaisbudjetti , josta oma toiminta ja ostot Mielenterveyspalvelujen nykyinen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Psykiatrinen sairaanhoitaja 2 Toinen psyk.sh tekee 50 % päihdetyötä Lähihoitaja 1 Mielenterveyspotilaiden kotikuntoutustyö Psykologi 1 Vakanssi vapautuu v lopulla Psykiatri Osa-aik. Vastaanotto 1 pv/vk, Siilisetin 50 % virka Psykologi, lapset ja nuoret 1 Perheterapeutti 7.2 Palvelut lukien Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelujen osalta Nilsiän tämänhetkiset palvelut liittyvät osaksi Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluja. Psykiatrian avohoidon palvelut järjestetään lähipalveluna Nilsiän terveysasemilla. Aikuisten mielenterveyspalvelujen osalta Nilsiän työryhmän toive on liittyä Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) organisaatioon. Yksikkö on liian pieni toimimaan itsenäisenä toimintayksikkönä Kuopion mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tällöin esimiestyön osalta osastonylilääkärin (KYS) ja apulaisylilääkärin (kaupunki) työpanos tulee ko. organisaatiosta, samoin osastonhoitajan (kaupunki). Toimistosihteerin ja tekstinkäsittelijän sekä psykiatrin palvelujen järjestäminen tulee selvittää. Järjestely vaatii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyväksynnän. Potilaat kirjautuvat KYSin potilasrekisteriin, sairauskertomusjärjestelmä on Miranda ja sähköinen lähetejärjestelmä Oberon. Pegasos-oikeudet voidaan antaa potilastietojen katselun osalta. Toiminta on kokonaisuudessaan lähetteellistä erityispalvelua. KPK:n lähetekriteereiden perusteella osa nykyisistä avopalveluiden asiakkaista siirtyisi omalääkäritoiminnan piiriin (vrt. Vehmersalmen, Karttulan ja Suonenjoen suunnitelmat). KPK:ssa yhdistyisivät kaupungin avomielenterveyspalveluihin KYSin Psykiatrian palveluyksikön erityispalvelut. Nilsiäläisten vuotiaiden käyntejä Siilinjärven pkl.lla oli vuonna 2011 yhteensä 429, hoidettuja henkilöitä yhteensä 37, joista uusia asiakkuuksia 15. KYSin Vanhuspsykiatrian pkl hoiti 8 nilsiäläistä vuonna 2011, uusia asiakkuuksia oli 1 ja käyntejä vain 13. Jos aikuispotilaat siirtyvän KPK:n palvelun piiriin, tulee selvittää nyt 11

13 Päihdepalvelut Nilsiän työryhmässä olevien yli 64 vuotiaiden hoitopaikka jatkossa. Osa siirtynee omalääkäritoiminnan piiriin. Lasten ja nuorten vuotiaiden palvelut on järjestetty Nilsiässä Hyvinvointipalveluissa yhdessä neuvolatoiminnan kanssa. Sinne sijoittuvat mm. erityistyöntekijöinä perheneuvolan psykologit. Perheneuvolapalveluista on tehty oma suunnitelma kasvun ja oppimisen tuen asiakkuusjohtajan toimesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen erityispalvelut liittyvät Kuopion kaupungin Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköihin (LNMY). Psykologin ja erikoislääkäripalvelujen tarve tulee selvittää. Nilsiä on hankkinut lastenpsykiatrian erityispalveluja KYSistä. V on ollut hoidettuja henkilöitä yhteensä 9 ja avovastaanottokäyntejä 62, joista uusia asiakkuuksia 6. KYS:n Nuorisopsykiatrin Siilinjärven pkl:lla kävi vuonna nuorta, uusia asiakkuuksia oli 9, vastaanottokäyntejä yhteensä 272. Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan hoitoon Alavan ja Julkulan sairaaloihin. Päihdepalveluissa Nilsiän työryhmän toinen psykiatrinen sh tekee puolet työajasta päihdetyötä. Päihdepalvelut - yhteistyö Sininauhaliiton/KAN -yhdistyksen kanssa päihdekuntoutusyksikön toiminnan jatkumisena Nilsiässä. Yhdistys järjestää tiloissa päihdeasiakkaille päivätoimintaa ja päihteettömään elämään kuntoutumista. Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö voi järjestää yhden jalkautuvan työntekijän työpanoksen Nilsiän päihdetyön tueksi (tj. Esko Blåfieldin ilmoitus). Muutamat opioidikorvaushoitopotilaat on hoidettu terveyskeskuslääkärin vastaanotoilla. 12

14 8 KOTIHOITO- JA HOIVAPALVELUT SEKA PA IVA - JA TYO TOIMINTA 8.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiässä vanhuspalvelut toimivat tällä hetkellä Siiliset-mallissa monipuolisessa palveluverkossa. Toiminta-ajatuksena on ollut tarjota ikääntyville mahdollisuus hankkia valitsemiaan laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja joustavasti. Vanhuspalvelut Nilsiässä muodostuvat kotipalveluista ja asumispalveluista. Kotihoito Nilsiässä vanhusten kotipalvelu (kotisairaanhoito, kotipalvelu, kotiutushoitaja, palveluohjaus, muistipalveluohjaus, päivätoiminta, omaishoidon ja kuljetuspalvelujen päätökset) toimii Siilisetissä yhtenä kokonaisuutena kuitenkin niin, että kotihoidon itäisen alueen kolme tiimiä toimivat pääosin Nilsiässä. Kuopion kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut, mutta myös palvelutaloihin ja ryhmäkoteihin annettavat palvelut. Nilsiän kotihoidossa on asiakkaita n Säännöllisen kotihoidon piirissä on 9,7 % nilsiäläisistä 75 vuotta täyttäneistä. Säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille tuotetaan kotihoidon palveluja vuosittain n tuntia. Tilapäisille kotihoidon asiakkaille palveluja tuotetaan vuosittain n tuntia. Nilsiässä on kotihoidon tukipalveluissa myös turvapuhelin- ja ateriapalveluasiakkaita. Päivätoiminta Nilsiässä ikäihmisille suunnattua päivätoimintaa järjestettiin yhteistyössä VANHU5- hankkeen kanssa Koillis-Savossa ja se toteutui ostopalveluna Juankoskelta. Palvelua ostettiin 6 pv/kk. Vuonna 2011 päivätoiminnassa oli 192 asiakaskäyntiä. Sopimus Juankosken kanssa päättyi vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 vanhusten päivätoimintaa järjestetään joka toinen viikko alkaen 14.2., toteuttajana Koillis-Savon kansalaisopisto. Palveluohjaus, muistipalveluohjaus, tukipalvelut ja kotiutushoito Siilisetissä Nilsiän ja Maaningan alueen palveluohjaukseen on osoitettu yhden henkilön työpanos. Nilsiässä palveluohjausta on painotettu seuraavanlaisesti: asiakaspalvelua palveluiden tarpeessa, ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EHKOT), omaishoito, päätökset ja vapaapäivien hallinnointi. Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia Nilsiässä on 84. Nilsiän kehitysvammahuolto on tuotettu keskitetysti Siilisetistä. Kaikki uudet asiakkaat ovat ohjautuneet palveluihin Siilisetin palveluohjaajan kautta. Lisäksi Nilsiässä toimii Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitäminä Pisan palvelukoti joka tarjoaa kodin 18 kehitysvammaiselle aikuiselle ja Koivikon toimintakeskus, joka tarjoaa päivätoimintaa 15 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Lisäksi Siilisetin Pisatuotteella on 16 asiakasta. 13

15 Henkilöstö Nilsiän kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstö työskentelee tällä hetkellä Siiliset-peruspalvelukeskuksessa. Henkilöstön työnantaja on Siilinjärven kunta. Kotihoidon ja hoivapalvelujen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 3 Lähihoitaja 18 Kodinhoitaja 8 Kotiavustaja 1 Ohjaaja 1 Vammaisten työtoiminnassa Pisa-Tuotteella 8.2 Palvelut lukien Palvelut toteutetaan Kuopion kaupungin Ikäystävällinen Kuopio ohjelman mukaisesti. Nilsiän malli eroaa Kuopion mallista siinä, että Kuopiossa vanhus- ja vammaispalvelut ovat keskitetty omaksi kokonaisuudekseen ja näin ollen esimerkiksi asumis- ja hoivapalveluiden järjestämisessä on mahdollista hyödyntää laajempia resursseja sekä välttää päällekkäisyyttä toimintojen järjestämisessä. Palveluohjaus Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjaus siirtyy Siilisetiltä Kuopiossa sijaitsevaan palveluyksikköön ja toiminnan organisointi Nilsiässä täytyy sopia erikseen. Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja palkkioluokat yhdenmukaistuvat Nilsiässä Kuopion omaishoidon tuen palvelujen mukaisiksi. Nilsiässä ei ole käytössä palveluseteliä vanhusten ja vammaisten palveluissa, joten palvelusetelin käyttöönotto Nilsiässä joustavoittaa palveluiden järjestämistä ja lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. Palveluntuottajia ei arvion mukaan kuitenkaan alueella ole kovin runsaasti, joten yhteistyö elinkeinotoimen kanssa on käynnistettävä hoiva-alan yrittäjien lisäämiseksi alueella. Asiakasmaksut yhdenmukaistuvat kuntaliitoksessa. Kotihoito Kotihoidon tuotanto on mahdollista toteuttaa Kuopion palvelualuemallilla, koska Nilsiässä on toimivat ja asiakaslähtöiset kotihoidon tiimit. Nilsiässä on valmiudet ottaa käyttöön nopealla aikataululla Kuopiossa käytössä oleva kotihoidon tuotannonohjauksen mobiilijärjestelmä. Lisäksi toteutetaan palveluohjausyksikön lähettämät palvelutarpeen arviointikäynnit uusille kotihoidon asiakkaille, omaishoidon tuen tukikäynnit ja HEHKO - käynnit. Arviointikäynnille lähtee tarvittaessa / mahdollisuuksien mukaan tiimistä oma hoitaja. Hoitosuunnitelma aloitetaan arviointikäynnillä, ja sen päivityksestä, ylläpidosta ja arvioinnista vastaa tiimin oma hoitaja. Uuden asiakkuuden laittaa vireille Pegasokseen ensisijaisesti palveluohjaaja ja hänen poissaolonsa aikana tiimivastaava tai alueella toimiva kotisairaanhoitaja. 14

16 Kuopiossa kullakin kotihoidon alueella toimii hallinnollisena esimiehenä palveluesimies (ent. kotipalveluohjaaja), joka vastaa henkilöstöhallinnosta, varmistaa resurssit, tekee palvelusuunnitelman päivitykset ja tekee asiakastyön tukipalveluiden maksupäätökset. Nilsiän kotihoidossa on asiakkaana joitakin mielenterveyskuntoutujia, joten hoitovastuut kotihoidon ja Kuopion psykiatrian keskuksen kanssa on sovittava. Ateria- ja turvapalvelut Kuopiossa ateriapalvelut vanhuksille ja vammaisille tuottaa Servica. Turvapalvelut (hälytyskeskus, turvapuhelin-, turva-auttajakäynnit ja yöpartiotoiminnan) Kuopiossa tuottaa Esperi Care vuoden 2014 loppuun asti. Tulee arvioida erikseen, miten turvapalveluiden kokonaisuus muodostuu Nilsiässä kuntaliitoksessa. Esimerkiksi Karttula siirtyi kuntaliitoksessa Kuopion toimintamalliin, joka käytännössä merkitsi palveluntuottajan vaihtumista. Vanhusten päivätoiminta Päivätoiminnan järjestäminen tulee suunnitella uudelleen, koska Juankoski on irtisanoutunut yhteisestä päivätoiminnan järjestämisestä. Kuopiossa vanhusten päivätoimintaa järjestetään kaupungin eri alueilla (Riistavedellä, Vehmersalmella, Karttulassa ja Kuopiossa). Uutena kokeiluna on mm. kulttuurihoitajan palveluiden hyödyntäminen osana päiväkeskustoimintaa. Vanhusten päivätoimintaa Nilsiään suunnitellaan samalta pohjalta kuin Riistavedellä, Karttulassa ja Vehmersalmella. Palveluohjaus Kuopion vanhusten ja vammaisten palveluohjausyksikössä hoidetaan keskitetysti koko kaupungin kotihoidon, asumispalvelujen ja omaishoidon asiakkaiden palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelmiin perustuvat palvelupäätökset ja niistä edelleen tehtävät asiakasmaksupäätökset. Kuopiossa painopiste on ennakoivan toimintamallin ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä. Palveluohjausyksikkö vastaa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestämisestä useille asiakasryhmille kuten vanhuksille, vammaisille, kehitysvammaisille, pitkäaikaissairaille, mielenterveysja päihdekuntoutujille. Moniammatillinen henkilöstö arvioi ja järjestää myös tukipalvelut kuten esimerkiksi ateria-, sauna-, turvapalvelut. Nilsiässä alueen kotihoito hoitaa palvelutarpeen arvioinnin asiakkaan kotona. Palveluohjausyksikkö ohjaa yksityisten sosiaalipalvelujen hankintaa ja valvoo yksityistä tuotantoa. Palveluohjausyksikössä tehdään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella myönnettävät palvelu- ja tukitoimipäätökset. Kuopiossa kotiutushoidon järjestää sairaalapalvelujen yhteydessä toimiva ja palveluohjausyksikön yhteinen moniammatillinen tiimi. Muistipalveluohjausta tekevät muistihoitaja Harjulan poliklinikalla, sekä muistihoitajat kotihoidossa että palveluohjausyksikössä. HEHKO-käynnit toteutetaan tällä hetkellä kotihoidon tuotannosta kaikille 77-vuotiaille, jonka lisäksi kotihoidon tuotannossa toimii ikäneuvola, joka on avoinna kaikille kuntalaisille. 15

17 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut hoitavat palveluohjausyksikön sosiaalityöntekijät, joille asiakkaat on jaettu alueittain. Kuopiossa kehitysvammapalveluihin hakeudutaan em. palveluohjausyksikön kautta, jonka sisällä toimii erillinen erityisneuvola. Erityisneuvolan toiminta vastaa sisällöltään Vaalijalan poliklinikan palveluja ml. lääkäripalvelut. Kehitysvammahuollossa asiakkaille järjestetään muiden palveluiden ohella päivä- ja työtoimintaa sekä lapsille iltapäivähoitoa. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa järjestetään jatkossakin Nilsiässä. Omaishoidon tuki Kuopiossa omaishoidon tuki on porrastettu neljään maksuluokkaan. Tuen suuruus ja myöntämisperusteet päätetään vuodeksi kerrallaan. Tuen myöntäminen tapahtuu vanhusten ja vammaisten palveluohjausyksiköstä. Omaishoidon tuen kehittäminen on vanhustenhuollon yhtenä painopistealueena. Palvelusetelijärjestelmä Kuopio käyttää monipuolista palvelusetelituotantoa sekä sähköistä palvelusetelijärjestelmää vanhus- ja vammaispalvelujen järjestämiseen oman palvelutuotannon rinnalla. Palvelusetelin hinta ja palveluiden valikoima vahvistetaan vähintään vuosittain. Tällä hetkellä palveluseteliä käytetään omaishoidossa, tilapäisessä ja säännöllisessä kotihoidossa, päivätoiminnassa ja ryhmäkotiasumisessa sekä henkilökohtaisen avustajan tai lähiavustajan palkkaamisessa. Kaupungin palvelusetelituottajia on tällä hetkellä 57, joista osa on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa alueellisesti. Vanhus- ja vammaisneuvostot Kuopion vanhusneuvosto on Kuopion kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Kaupunginhallitus määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan ja vara-puheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta. Kuopion vammaisneuvosto on kanava vammaisten ja kuntalaisten ja hallinnon välillä. Kuopiossa kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Vammaisneuvostossa on vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi kaupungin luottamusmies- ja viranhaltijaedustus eri palvelualueilta. Nämä ovat myös Nilsiässä asuvien vanhusten ja vammaisten käytössä olevat vaikuttamiskanavat. 16

18 9 ASUMISPALVELUT 9.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiässä tarjotaan tehostettua asumispalvelua Palvelukeskus Ollukassa, joka on 35- paikkainen yksikkö, jossa lisäksi 5-7 vuorohoitopaikkaa. Vuorokausikustannus on 95 asiakasta kohden. Intervallihoidon käytössä on 2-4 paikkaa ja vuosittainen lyhytaikaiskäyttö on ollut n vrk. Nilsiä ostaa lisäksi tehostettua asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta 31 paikkaa. Palveluntuottajina ovat Nilsiän vanhustensuoja ry:n Palvelutalo Tilhilä sekä yksityinen Iltatuuli, josta ostetaan 10 paikkaa muistisairaille. Pitkäaikaishoitoa järjestetään Nilsiässä omassa vanhainkotiyksikössä Lokottajassa. Lokottaja on 40-paikkainen laitoshoidon yksikkö, jossa on 17-paikkainen MRSA -yksikkö. Laitosyksiköissä toteutetaan myös omaishoidettavien intervallihoitoa. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja on eripuolilla Suomea kuopiolaisille yhteensä 308, joista Kuopion alueella 290. Omana toimintana on 60 paikkaa. Kuopiossa toimii lisäksi neljä omaa palvelukeskusta (entinen vanhainkoti), joissa tuotetaan pitkäaikaishoivaa vanhuksille sosiaalihuoltolain mukaisena laitoshoitona 298 paikkaa ja ostopalveluna 50 paikkaa. Palvelukeskusten osalta laaditaan parhaillaan suunnitelmaa niiden muuttamiseksi kodinomaiseksi asumiseksi (tehostettu palveluasuminen). Asumispalvelujen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Ollukka Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 1 Lähihoitaja 11,5 Sisältää 2 varahenkilöä Hoitoapulainen 3,5 Lokottaja Osastonhoitaja 1 Apulaisosastonhoitaja 1 Työ: 80% Lokottajaan ja 20% Ollukkaan Sairaanhoitaja 2 Lähihoitaja 20 Sisältää 2 varahenkilöä Hoitoapulainen 3 Oppisopimuspaikka 1 Ollukan hoitajamitoitus x 0.5 ja Lokottajan x

19 9.2 Palvelut lukien Nilsiän kaupungin palvelukeskus Ollukkaan on suunniteltu remonttia. Palvelukeskuksen tilat on vuokrattu tällä hetkellä Siilisetille. Samalla tulee suunniteltavaksi, voisiko palvelukeskuksen toiminnassa toteuttaa Kuopion palvelukampusajattelua, jolloin palvelukeskuksesta muodostuu palveluiden ydin, jonka ympärille rakentuu eri tasoisia hoiva- ja tukipalveluja. Vuosina tehostettua asumispalvelua kehitetään omana toimintana siten, että vuonna 2020 tehostetun asumispalvelun paikkoja olisi vuotiaille STM:n suosituksen mukaisesti 407 (6%:n peittävyys) paikkaa ja yhteensä tehostettua asumispalvelua (ml. alle 75-vuotiaat) 480 paikkaa. Samanaikaisesti pitkäaikaishoidon (ns. vanhainkotipaikkoja) tulisi vähentää n. 170 paikkaa, jotka korvautuvat kodinomaisilla asumisratkaisuilla. Hoiva- ja hoitopaikkojen vähentäminen tapahtuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon laitospaikoissa. 18

20 10 LAPSIPERHEPALVELUT 10.1 Nykyinen toimintarakenne Nykyisin Nilsiässä on omana väestöllisenä alueenaan järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola, johon kuuluu myös lapsiperheiden sosiaalityö ja lapsioikeudelliset palvelut, jonka ammattilaisista osa työskentelee myös muissa kuin Nilsiän aluetiimissä. Lastensuojelupalvelut tuotetaan keskitettynä palveluna, työryhmä on kokonaisuudessaan Siilinjärvellä. Sosiaalityöntekijän vastaanotto toteutetaan lastensuojelun asiakkaille ajanvarauksella Siilinjärven tai Nilsiän toimipisteessä tai asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa esim. sijaishuoltopaikassa. Perhetyö toteutetaan asiakkaan kotona. Sosiaalityöntekijän vastaanottoon on Nilsiässä käytettävissä yhteiskäytössä oleva työhuone aikuissosiaalityön ja lastenvalvojan kanssa. Lastensuojelun prosessi jakautuu kolmeen: kiire/vastaanottotyön, avohuollon sekä sijaisja jälkihuollon työryhmään. Lastensuojeluilmoitukset ja hakemukset tulevat kiire- ja vastaanottotyön työryhmään, jossa lastensuojelutarpeen selvitys tehdään ja tarvittaessa järjestään lastensuojelun palveluja selvittämisen aikana. Sijaisperheiden ja tukiperheiden rekrytointi ja valmennus toteutuvat Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kautta sekä sijaisperheiden tiedot ja muut kehittämisyksikön palvelut. Ammatillisten perhekotien ja laitosten paikkakyselyt toteutetaan keskitetysti kehittämisyksiköstä. Kokonaisbudjetti , josta oma toiminta ja ostot/avustukset tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ensi- ja turvakotipalveluiden ostot perhehoito ammatillisten perhekotien ostot muut lastensuojelun tukitoimet Lastenvalvojalla on vastaanotto Nilsiässä yhtenä päivänä viikossa, työhuone vanhusten palvelukeskuksella. - lapsioikeudellisen palvelut o isyyden vahvistaminen 26 kpl (2011) o elatusavun vahvistaminen 37 sopimusta (2011) o huolto- ja tapaamisoikeuden vahvistaminen 41 sopimusta (2011) o olosuhdeselvityksiä oikeudelle 3 kpl vuonna vastaanotto ja selvitystyö, kiireellinen lastensuojelu o lastensuojeluilmoituksia 107 kpl (2011) o selvityksiä 88 kpl (2011), selvityksissä 3 kuukauden määräaika on osittain ylittynyt vuoden 2011 aikana 19

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1)

PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTen perhepalveluiden palvelumalli Työryhmän raportti 31.5.2015 (liite 1) PoSoTe perhepalveluiden palvelumalli Yhteisöpalvelut Yhteiset palvelut Monialainen kuntoutus Sosiaalipalvelut Sosiaaliasiamies

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Siiliset-yhteistoiminta-alue

Siiliset-yhteistoiminta-alue Siiliset-yhteistoiminta-alue Yhteensä 31.350 asukasta -Maaningalla 3.850 -Nilsiässä 6.500 -Siilinjärvellä 21.000 22.2.2011 /Reijo Ruostila PERUSTURVA- LAUTAKUNTA -Kuntien yhteinen ltk -Tilaajaryhmä -Perusturvajohtaja

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA

Sivu 1 (7) OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA Sivu 1 (7) HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN PALVELUALUE OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO KANSALAISOPISTON OPETTAJA OHJATUN HYVINVOINNIN JA OMAEHT. OPPIMISEN PALVELUT KANSALAISOPISTO

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Perustuu lausunnolla oleviin lakiluonnoksiin Paavo Kaitokari, Pirjo Tiikkainen, Asta Suomi, Johanna Heikkilä, Kari Jaatinen 13.10.2016 KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017

MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 MÄNTSÄLÄN KUNNAN VAKINAISET JA MÄÄRÄAIKAISET VAKANSSIT 31.12.2014 SEKÄ MUUTOKSET VUOSINA 2015-2017 PERUSTURVAPALVELUT PERUSTURVAN JOHTO JA HALLINTO LKM 31.12.2014 LKM 31.12.2014 perusturvajohtaja 1 Avoimet

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/

Toimintakulut 2012/ Toimintatuotot 2012/ Osavuosikatsaus tammikuu 212 Talous Ta 212 Tot. 1-1 Tot. % Ennuste Liikevaihto 81 59 952 6 144 19 7,5 Toimintakulut 83 115 336 6 71 387 7,3 1, Henkilöstökulut 44 169 148 3 488 899 7,9 1, Liikeylijäämä

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio )

Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio ) Kanta-Hämeen maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut palvelun käyttäjän näkökulmasta 2019 (versio 23.3.2017) Tähän työpaperiin on koottu Oma Hämeen työryhmä 5 (Sote-integraatio, palveluverkko ja hoidon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010

Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 2010 Osavuosikatsaus tammi - joulukuu 21 Ta 21 Talous muutos Tot. 1-12 Tot. % Tot. % Sj Tot. % Mka Tot. % Ni Ennuste Liikevaihto 73 53 72 75 589 16 13,5 Toimintakulut 74 862 128 77 27 944 13,1 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa

Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa 4. Palvelujen ja tavaroiden hankinnat euroa euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (7) TOIMIALATASOISET Toimialajohtaja 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin toimialoilta tai liikelaitoksilta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvakeskus No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta Marja Havukainen/Sari Nurmi Marja Havukainen/Sari Nurmi Markku Kipinä/Mervi Paddar 5010 Hallinto Sari Nurmi/Marja Havukainen Sari Nurmi/Marja Havukainen Markku Kipinä/Mervi Paddar 5020

Lisätiedot

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen

KYSTERI esittäytyy. Rautavaara, Juankoski ja Kaavi Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen KYSTERI esittäytyy Rautavaara, Juankoski ja Kaavi 3.11.2011 Mikko Korhonen, Eija Peltonen ja Juha Kauttonen 04.11.11 1 2 3 KYSTERI PALVELUALUE Keskitetyt palvelut PALVELUYKSIKÖT Seudulliset palvelut Leppävirta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (930 hlöä) RANUA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 4 093 21,8 % (930 hlöä) 3 254 3 040 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 904 (22 %) 1

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammikuu 2011

Osavuosikatsaus tammikuu 2011 Osavuosikatsaus tammikuu 211 Ta 211 Tot. 1-1 Ennuste Liikevaihto 76 534 368 5 726 191 7,5 78 19 216 5 91 381 6,5 1, 42 431 784 3 234 478 7,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 2 75 41 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

TALOUSARVIORAKENNE 2014

TALOUSARVIORAKENNE 2014 TALOUSARVIORAKENNE 2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 20.5.2014 Toimielin 50 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveysjohtaja Johtava ylilääkäri 500 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Talousjohtaja

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole NUORTEN AIKUISUUDEN VAHVISTAMINEN 35 999 528 (5,9 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/5 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2017 Nro 11 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 14.6.2017) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ. Keski-Suomen SOTE 2020 17.9.2015 KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLIN MÄÄRITTELYÄ Keski-Suomen SOTE 2020 KAKSI ISOA TEEMAA SUUNNITTELUSSA PAIKALLISEN AUTONOMIAN TARVE Paikalliset hyvät käytännöt Asiakastuntemus ja osallisuus Omaiset, naapurustot,

Lisätiedot