PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET"

Transkriptio

1 PERUSTURVAN JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUALUEET

2 Sisällysluettelo Johdanto VASTAANOTTOPALVELUT SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT TERVEYDENHOIDON PALVELUT KUNTOUTUSPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUT SAIRAALAPALVELUT MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUT KOTIHOITO- JA HOIVAPALVELUT SEKÄ PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ASUMISPALVELUT LAPSIPERHEPALVELUT AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT MUUT PALVELUT SELVITYKSESSÄ VASTATTAVAT KYSYMYKSET Liitteet 1. Vastaanoton laitekortti 2. Röntgenin laitekortti 3. Fysioterapian laitekortti 4. Omaishoidon tuen myöntämisperusteet vuonna

3 Johdanto Nilsiän ja Kuopion yhdistymisneuvotteluissa on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin liittyvänä lähtökohtana peruspalvelupainotteisuus ja lähipalveluperiaate. Kantavina teemoina ovat palvelujen asiakaslähtöisyys, kaupunkilaisten arjessa pärjäämisen tukeminen ja palvelujen vaikuttavuus. Vahvan peruskunnan järjestämisvastuu palveluista toteutetaan nojautuen kaupungin omaan palvelutuotantoon, jota täydennetään kuntayhtymien, yritysten ja kolmannen sektorin palveluin. Kuntien yhdistymisen toteutuessa lähtökohtana pidetään nykyistä peruspalvelujen rakennetta (toimipisteet) ja valikoimaa. Sen mukaisesti suurten väestöryhmien usein ja toistuvasti tarvitsemien palveluiden saatavuus ja saavutettavuus turvataan. Tavoitteena on palvelutapojen, asiakkaan palvelupolkujen ja esim. asiakasmaksujen yhdenmukaistaminen. Lähipalveluilla tarkoitetaan tässä yhteydessä mm. vanhusten kotiin annettavia palveluita, lastensuojelun ja aikuissosiaalityön perustyötä, sairaanhoitajan/terveydenhoitajan, lääkärin päivä/ilta-aikaisia sekä suun terveydenhuollon vastaanottoja, laboratorion näytteenottoa ja työterveyshuoltoa. Tavoitteeksi asetetaan myös sähköisen asioinnin, puhelinneuvonnan ja palveluohjauksen lisääminen. Nilsiäläisiä koskeva vanhusten palveluiden kokonaissuunnittelu toteutetaan osana Kuopiossa käynnissä olevaa Ikäystävällisen Kuopion rakentamista. Nilsiän kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuottaa tällä hetkellä Siiliset - liikelaitos, jossa palvelukokonaisuudet on järjestetty Siilinjärvellä olevan yhteisen hallinnon ja johdon alle. Lähiesimiestyötä on suuremmissa palveluissa ollut myös Nilsiässä. Kuntien yhdistyessä päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmä olisi Kuopion palvelualuemallin mukainen. Palvelut toteutettaisiin Kuopion asiakkuusjohtajien ja palvelupäälliköiden sekä paikallisesti toimivien lähiesimiesten johtamina. Palvelukokonaisuuksien tuotannosta vastaava henkilöstö siirrettäisiin Siilisetistä Kuopion kaupungin perusturvan- ja terveydenhuollon palvelualueille. Epäselvät tilanteet selviteltäisiin yksilöllisesti, kuten työntekijät, jotka ovat Siilisetissä ollessaan siirtyneet muihin tehtäviin. Palvelujen toteutuksessa pyrkimyksenä on löytää tarkoituksenmukaisin tapa. Selvitellään mahdollisuudet toteuttaa osa palveluista yhteisissä yksiköissä Siilinjärven, KYS:n ja muiden toimijoiden kanssa sekä ostopalveluna Siilinjärveltä. Palvelujen toteuttamisessa hyödynnetään molempien osapuolten hyviä käytäntöjä, kuten Nilsiän kokemuksia maaseutualueella toimimisessa. 2

4 1 VASTAANOTTOPALVELUT 1.1 Nykyinen toimintarakenne Terveysasemien avoterveydenhuollon ohjaus, neuvonta sekä hoito- ja päivystysvastaanotto Nilsiässä toteutetaan omahoitaja/omalääkäri -työparimallilla väestövastuisesti neljällä alueella. Konsultoivia liikelaitoksen omia erikoislääkäreitä ovat psykiatri, radiologi ja geriatri. Ravitsemusterapeutti käy Nilsiän terveysasemalla. Ostopalveluna hankitaan ortopedin palveluita ja sisätautilääkärin tekemiä enteroskopioita (suoliston tähystykset). Muutoin erikoissairaanhoito tapahtuu nilsiäläisiä koskien Kuopion yliopistollisessa sairaalassa (KYS). Vastaanottopalvelujen käynnit /vuosi: lääkärillä hoitajalla Tahkon alueen ulkopaikkakuntalaisten terveydenhuollon kysyntä on suurimmillaan tammi-huhtikuussa. Tahkon alueella on käynnistynyt myös yksityistä lääkäripalvelutuotantoa, joka tukeutuu tukipalvelujen osalta terveyskeskukseen. Vastaanottotoiminta: arkisin Nilsiässä klo 8-16, klo Siilinjärvellä ja klo yhteispäivystyksenä Kuopion kaupungin hallinnoimana KYS:llä viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystys Siilinjärvellä klo 8-9, Nilsiässä klo 9-16, Siilinjärvellä klo ja KYS:llä klo Hoitotarvikejakelu on Nilsiän terveysasemalla avoinna kahdesti viikossa 2 tuntia kerrallaan. Terveydenhuollon käytössä on Siilisetissä yhteinen sosiaalityöntekijä. Tiloissa kesällä 2011 todettu sisäilmaongelmia, korjaustoimenpiteitä kevättalven 2012 aikana. Merkittävät kojeet ja laitteet luetteloitu liitteessä (Liite 1). Potilasturvallisuutta seurataan KYS:n palvelimella olevan HaiPro järjestelmän avulla. Eurot/vuosi tuotebudjetissa (sisältää rtg:n ja laboratorion vyörytyksinä) Tukipalvelut Itä-Suomen laboratoriokeskus ISLAB toimii Nilsiässä arkisin klo 7-15 (näytteenotto klo 7-12). Röntgen toimii arkisin klo Kuvantaminen o röntgenpalvelut arkipäivinä klo 8-16, tammi-huhtikuussa 8-18/20, kaksi rtg hoitajaa o ultraäänitutkimukset, röntgenlääkäri Siilinjärveltä 1 pvä/vko o PACS- KYS kuva-arkisto (digitaalinen) Välinehuolto ostetaan KYS:ltä (jatkossa Servica), hammashuolto osittain hoitaa omat välineensä 3

5 Lääkehuolto ostetaan KYS apteekilta Merkittävät kojeet ja laitteet luetteloitu liitteessä (Liite 2). Ensihoito ja sairaankuljetus hälytyksiä n. 1500/v, Nilsiässä omana palveluna ensihoito ja sairaankuljetuspalvelut Nilsiän vastaanottoyksikön henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Röntgenhoitaja 2 Ei kokoaikaista 2 hoitajan tarvetta Röntgenlääkäri 1 Siilinjärveltä 1 pvä/vko Lääkäri 4 Lisäksi 1 eurolääkärivakanssi koko Siilisetissä Sairaanhoitaja 7 sis. 1 varahenkilön Apulaisosastonhoitaja 1 40 % hallinnollista ja 60 % hoitotyötä Perus-/lähihoitaja 2 Sairaankuljettaja Palvelut lukien Toiminta Nilsiässä jatkuu pääosin nykyisten järjestelyjen tapaan. Terveydenhuollon ilta-aikainen vastaanotto virka-ajan jatkona toteutetaan Nilsiässä tarpeen mukaisesti ja yöpäivystys jatkuu yhteispäivystyksessä. Sairaanhoitopiirin koordinoimana maakunnan päivystysjärjestelyistä tehdään vuoden 2011 aikana selvitys, jonka tulokset otetaan huomioon päivystyspalveluiden järjestämisestä tulevaisuudessa. Laboratoriopalvelut ostetaan nykyiseen tapaan sairaanhoitopiirin liikelaitokselta (IS- LAB). Sairaankuljetustoiminnan järjestämisvastuu siirtyy uuden terveydenhoitolain myötä sairaanhoitopiirille lukien. Hoitotarvikejakelun periaatteena on tuottaa palvelu lähipalveluna eli asiakkaan kannalta käytännöissä ei tule merkittäviä muutoksia. Hoitotarvikejakelun periaatteet ovat yhtenäiset. Erikoistutkimukset, vastaanoton terapiapalvelut ja ostopalvelutoiminta jatkuu muutosvaiheessa ennallaan, mutta kaikki sopimukset tarkistetaan ja kilpailutuksen tarve arvioidaan. Harvinaiset, lähetteelliset tai erityispalvelut, joihin nilsiäläiset on Siilisetissä ohjattu Siilinjärvelle, toteutetaan jatkossa pääsääntöisesti Kuopiossa. Tähän vaikuttaa myös v voimaan tuleva kansalaisten laajentuva valinnanvapaus, jonka mukaan palvelupisteen (terveysaseman tai sairaalan) voi valita koko maan alueelta. Erikoissairaanhoidon ostopalvelutoiminta jatkuu muutosvaiheessa ennallaan, mutta kaikki sopimukset tarkistetaan ja arvioidaan. Samalla arvioidaan, mitkä erikoislääkäripalvelut voidaan ostopalvelun asemasta saada Kuopion omasta yksiköstä. Potilaat ohjautuvat pää- 4

6 sääntöisesti omiin ja tarvittaessa yksityisiin erikoislääkäripalveluihin terveyskeskuslääkärin lähetteellä. 2 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT 2.1 Nykyinen toimintarakenne Suun terveydenhuolto toteutetaan Nilsiän hammashoitolassa. Viikonloppuisin särkypäivystys on Kuopion terveyskeskuksessa. Käyntimäärät vuosittain: käynnit lääkärillä n. 3700/v käynnit hoitajalla / suuhygienistillä 1750/v. Hoitohuoneita on 4 kpl, kahdessa toimii lääkäri ja kahdessa suuhygienisti. Huoneet tulevat remonttiin terveyskeskuksen remontin yhteydessä, sen seuraavassa vaiheessa (1. vaiheessa vuodeosastosiipi). Laitteet ovat melko uusia, yksi yksikkö ostettu välillä, instrumentteja tilattu lisää 2011 kun siirrytty keskitettyyn välinehuoltoon. Digiröntgen ja ortopantomografialaite ovat ja digijärjestelmä otettu käyttöön vuonna Effican päivityksiä on todennäköisesti tehty koko ajan. Eurot / vuosi (tuotebudjetin mukaan) tuotot kulut kate Oikomishoito on toteutettu oman organisaation oikojahammaslääkärin toimesta. Hammashoitajat ja suuhygienistit ovat 2011 alkaen hoitaneet välinehuollon ja instrumenttien teroituksen kokonaan omana toimintana, aikaisemmin Nilsiän toimipisteessä ollut erillinen välinehuolto ja välinehuoltajan vakanssi. Nilsiän suun terveydenhuollon henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomiota Hammaslääkärit 2 ostopalveluna 1,2 hammaslääkärin työpanos saakka Apulaisosastonhoitaja 1 30 % hallinto, 70 % kliininen työ Suuhygienisti 1 Toisen suuhygienistin työpanosta lisäksi 1-2 päivää viikossa Nilsiän toimipisteeseen Hammashoitajat 2 hoitavat välinehuollon ja instr. teroituksen 5

7 2.2 Palvelut lukien Peruspalvelut suun terveydenhuollon osalta säilyvät paikallisena palveluna. Erikoishoitopalvelut (oikominen, kirurgia ja anestesia) tuotetaan Kuopiossa. Ympärivuorokautinen päivystysvelvoite on tulossa asetuksen myötä suun terveydenhuoltoon. Erikoissairaanhoito vastaa päivystyksestä klo 21-8 ja perusterveydenhuolto klo Näistä molemmat toteutetaan Kuopiossa. Nilsiässä ja Kuopiossa on Effica -potilastietojärjestelmä. Nilsiän ajanvarauksessa on takaisinsoittojärjestelmä, joka ei ole vielä käytössä Kuopiossa. Suun terveydenhuollon palveluja johdetaan Kuopion kaupungin ylihammaslääkärin toimesta. 3 TERVEYDENHOIDON PALVELUT 3.1 Nykyinen toimintarakenne Nykyisin Nilsiässä on omana väestöllisenä alueenaan järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola (perhesuunnittelu, äitiysneuvola, lastenneuvola, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, puheterapia, perheneuvola, psykologipalvelu, lapsiperheiden sosiaalityö ja kotipalvelu sekä lapsioikeudelliset palvelut), jonka ammattilaisista osa työskentelee myös muissa kuin Nilsiän aluetiimissä. Terveydenhoitajat pitävät vastaanottoa joka päivä Nilsiässä ja myös lääkäripäivävastaanotot toteutuvat Nilsiässä. Toimitilat ovat Nilsiän terveysasemalla ja kouluilla. Toiminnot: äitiysneuvola: asiakkaita 58/v, käynnit 942 vuonna 2011 naisten joukkotarkastukset n. 200 vuodessa, käyntejä 187 vuonna 2011 perhesuunnittelu: asiakkaita 223/v, käynnit 412 vuonna 2011 lastenneuvola: asiakkaita 444/v, käynnit 1269 vuonna 2011 kouluterveydenhuolto: asiakkaita 594/v, käynnit 1672 vuonna 2011 opiskelijaterveydenhuolto: asiakkaita n 150/v, käynnit 77 vuonna 2011 Henkilökuntaresurssia käytetään yksi viikko vuodessa kausi-influenssarokotuksiin. Lapsiperheiden kotipalvelu Asiakkaita/perheitä n. 5 /v, 690 tuntia vuonna

8 Neuvola- ja kouluterveydenhuollon henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Terveydenhoitaja, äitiysneuvola 1 Terveydenhoitaja, kouluterveys 1,1 Terveydenhoitaja, lastenneuvola 1 Lapsiperheiden kotipalvelu 0,2 3.2 Palvelut lukien Palvelut tuotetaan pääosin nykyisen mallin mukaisesti lähipalveluna. Omalääkärit tuottavat neuvoloiden ja kouluterveydenhuollon lääkäripalvelut sektorityönä. Kuopiossa on äitiys- ja lastenneuvolaa tukevia erikoislääkäripalveluja, jotka jatkossa ovat myös nilsiäläisten käytössä. 4 KUNTOUTUSPALVELUT 4.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiän terveysasemalla toimii apuvälinelainaus ja fysioterapiaosasto, johon kuuluu myös työfysioterapeutti. Tilojen peruskorjaus toiminnallisista ja sisäilmaongelmasyistä käynnistyy toukokuussa Keskeisimmät laitteet ja välineet liitteessä (Liite 3). Toiminnot: Eurot / vuosi puheterapia (asiakkaita n. 60 /v), käynnit n. 300 yksilökäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 1500 / v ryhmäkäyntejä (fysioterapia + toimintaterapia) 110/v fysioterapiapalvelut vuodeosastolle 1700 käyntiä/v apuvälineiden lainaus ja päätökset 1. apuvälinelainaukset 535/v 2. lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapäät. 50/v 3. lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepäät. 175/v fysioterapia /v lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineet /v lääkinnällinen kuntoutus, terapiaostot /v Kuntoutusyksikön henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Fysioterapeutit 3 Kuntohoitaja 1 lääkinnällinen kuntoutus, veteraanit Puheterapeutti 1 Siilisetin, 2,5 päivää Nilsiässä 7

9 4.2 Palvelut lukien Kuntoutusyksikkö tuottaa tai järjestää ostopalveluna fysio-, puhe- ja toimintaterapiapalveluja, veteraanikuntoutuksen sekä vastaa apuvälinepalveluista. Nilsiän yksikön toiminnat sovitetaan rakenteeltaan vastaamaan Kuopion kuntoutusyksikön toimintoja ja järjestetään kuntoutuspalvelut yhtenäisesti. Vastuu on Kuopion kuntoutusyksikön kuntoutuspäälliköllä ja palveluesimiehellä. 5 TYO TERVEYSHUOLLON PALVELUT 5.1 Nykyinen toimintarakenne Työterveyshuollolla on Nilsiässä vastaanotto lääkärinkäynnit n, 1500 /v, osa-aikainen työterveyslääkäri hoitajakäynnit n. 1300/v, kolme työterveyshoitajaa Merkittävät kojeet ja laitteet: spirometri 2 kpl audiometri (yhteiskäyttö vastaanottopalvelujen kanssa) äänitasomittari valaistusmittari Nollanettobudjetti. Nykyinen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Lääkäri 1 Osa-aikainen, 30 t/vko Työterveyshoitaja 3 Työfysioterapeutti 2 Yhteisresurssi Siilisetissä 5.2 Palvelut lukien Työterveyshuolto pyritään fuusioimaan osaksi Kallaveden työterveyshuollon liikelaitosta. Tavoitteena on säilyttää Nilsiässä toimiva yksikkö (lähipalvelu). 8

10 6 SAIRAALAPALVELUT 6.1 Nykyinen toimintarakenne Sairaalahoitoa (kuntouttava perusterveydenhuoltotasoinen hoito, akuuttisairaanhoito, erikoissairaanhoidon jälkeinen jatkohoito ja pitkäaikaishoito) Nilsiässä toteutetaan terveysaseman 25 paikkaisella vuodeosastolla, kuntouttavan hoidon yksikössä. Vuodeosaston peruskorjaus alkaa huhtikuussa 2012, jolloin mm. fysioterapian toimintatilat laajenevat, vuodeosaston potilashuoneisiin tulee wc ja suihku (huoneet täyttävät Aluehallintoviraston vaatimukset), yhteiset tilat ovat esteettömät ja edistävät kuntoutumista, henkilökunnan tilat ja lääkkeiden jakohuone asianmukaistuvat. Remontin ajaksi potilaat sijoittuvat yksityiseen Iltatuuli-hoitokotiin. Osaston pelastus- ja turvallisuussuunnitelmat sekä laiterekisterit ovat ajantasaiset. Käytössä on Effica-potilastietojärjestelmä, mutta 2009 saakka historiatiedot löytyvät Pegasoksesta. Rakenteinen kirjaaminen on ollut jo käytössä. Potilasturvallisuutta seurataan KYS:n palvelimella olevan HaiPro järjestelmän avulla. Potilaiden vaihtuvuus on peruskorjausten myötä vähentynyt ja pitkäaikaishoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on lisääntynyt. Akuutti hoito ja tarvittavat tutkimukset (silmänpohjakuvaukset, skopiat, reumapkl) on toteutettu Siilinjärvellä. Hoitopäiviä /vuosi Nilsiän yksikössä kunnittain: nilsiäläiset 8200 siilinjärveläiset 800 maaninkalaiset 250 yht Eurot / vuosi Nilsiän yksikössä: tuotebudjetti (=myyntituotot kunnille) toimintakulut Merkittävät kojeet ja laitteet: defibrillaattori potilasnosturi 9

11 Sairaalaosaston henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Lääkäri 1 70 %, 26t/vko Osastonhoitaja 1 Apulaisosastonhoitaja 1 Osastonsihteeri 1 Sairaanhoitajia 10 sis. 1 varahenkilö Lähihoitajia/perushoitajia 11 sis. 2 varahenkilöä Hoitajamitoitus on Palvelut lukien Nilsiän vuodeosaston toiminta jatkuu nykymallin mukaisesti. Osastolla hoidetaan ensisijaisesti kuntoutuspotilaita ja KYS:sta jatkohoitoon otettavia potilaita. Akuutti sairaalahoito järjestetään pääosin Harjulan sairaalassa. Potilastietojärjestelmäksi muuttuu vuoden 2013 alusta Alue-Pegasos. Henkilökunnalle toteutetaan jo loppuvuonna 2012 tarvittava koulutus, jotta käyttöönotto toteutuu hallitusti. Alkuvuonna 2013 otetaan käyttöön myös eresepti. 7 MIELENTERVEYS- JA PA IHDEPALVELUT 7.1. Nykyinen toimintarakenne Mielenterveyspalvelut, aikuiset: henkilökunnan vastaanotot Nilsiässä joka päivä: kahden sairaanhoitajan vastaanotot Nilsiässä ma pe päivinä vastaanottokäyntejä n. 1900/v, parityöskentelynä n. 150 kahdella psykiatrisella sairaanhoitajalla eri asiakkuuksia yhteensä 257 ad , v aloittaneita 67 kotikuntoutuksen yhden lähihoitajan palvelut Nilsiässä ma pe päivinä kotikuntoutuksen asiakkuuksia 40-50, käyntejä n. 1300/v ostopalveluina ostetaan 16 mielenterveysasiakkaalle palveluasumista (mm. Laitisenmäen palvelukoti) ja tehostettua asumispalvelua, intervallihoitoja Työryhmällä on työhuoneet Nilsiän terveysasemalla. Psykologi on Nilsiässä kahtena päivänä viikossa. Psykiatrin konsultaatiot toteutetaan hoitajan kautta. Psykiatrilla on ollut (konsultaatio) potilaita 143, kontakteja yhteensä 252 ad Mielenterveyskuntoutujien kotikuntoutus toimii Nilsiässä jokaisena arkipäivänä. Mielenterveyspalvelut, lapset ja nuoret psykologinpalvelut, asiakkuuksia n. 60, vastaanottokäynnit

12 lastenpsykiatrin palvelut asiakkuuksia n. 5/v, avohoitokäynnit n /v, ostopalvelua Kokonaisbudjetti , josta oma toiminta ja ostot Mielenterveyspalvelujen nykyinen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Psykiatrinen sairaanhoitaja 2 Toinen psyk.sh tekee 50 % päihdetyötä Lähihoitaja 1 Mielenterveyspotilaiden kotikuntoutustyö Psykologi 1 Vakanssi vapautuu v lopulla Psykiatri Osa-aik. Vastaanotto 1 pv/vk, Siilisetin 50 % virka Psykologi, lapset ja nuoret 1 Perheterapeutti 7.2 Palvelut lukien Mielenterveyspalvelut Mielenterveyspalvelujen osalta Nilsiän tämänhetkiset palvelut liittyvät osaksi Kuopion kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluja. Psykiatrian avohoidon palvelut järjestetään lähipalveluna Nilsiän terveysasemilla. Aikuisten mielenterveyspalvelujen osalta Nilsiän työryhmän toive on liittyä Kuopion psykiatrian keskuksen (KPK) organisaatioon. Yksikkö on liian pieni toimimaan itsenäisenä toimintayksikkönä Kuopion mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Tällöin esimiestyön osalta osastonylilääkärin (KYS) ja apulaisylilääkärin (kaupunki) työpanos tulee ko. organisaatiosta, samoin osastonhoitajan (kaupunki). Toimistosihteerin ja tekstinkäsittelijän sekä psykiatrin palvelujen järjestäminen tulee selvittää. Järjestely vaatii Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyväksynnän. Potilaat kirjautuvat KYSin potilasrekisteriin, sairauskertomusjärjestelmä on Miranda ja sähköinen lähetejärjestelmä Oberon. Pegasos-oikeudet voidaan antaa potilastietojen katselun osalta. Toiminta on kokonaisuudessaan lähetteellistä erityispalvelua. KPK:n lähetekriteereiden perusteella osa nykyisistä avopalveluiden asiakkaista siirtyisi omalääkäritoiminnan piiriin (vrt. Vehmersalmen, Karttulan ja Suonenjoen suunnitelmat). KPK:ssa yhdistyisivät kaupungin avomielenterveyspalveluihin KYSin Psykiatrian palveluyksikön erityispalvelut. Nilsiäläisten vuotiaiden käyntejä Siilinjärven pkl.lla oli vuonna 2011 yhteensä 429, hoidettuja henkilöitä yhteensä 37, joista uusia asiakkuuksia 15. KYSin Vanhuspsykiatrian pkl hoiti 8 nilsiäläistä vuonna 2011, uusia asiakkuuksia oli 1 ja käyntejä vain 13. Jos aikuispotilaat siirtyvän KPK:n palvelun piiriin, tulee selvittää nyt 11

13 Päihdepalvelut Nilsiän työryhmässä olevien yli 64 vuotiaiden hoitopaikka jatkossa. Osa siirtynee omalääkäritoiminnan piiriin. Lasten ja nuorten vuotiaiden palvelut on järjestetty Nilsiässä Hyvinvointipalveluissa yhdessä neuvolatoiminnan kanssa. Sinne sijoittuvat mm. erityistyöntekijöinä perheneuvolan psykologit. Perheneuvolapalveluista on tehty oma suunnitelma kasvun ja oppimisen tuen asiakkuusjohtajan toimesta. Lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen erityispalvelut liittyvät Kuopion kaupungin Lasten ja Nuorten mielenterveysyksiköihin (LNMY). Psykologin ja erikoislääkäripalvelujen tarve tulee selvittää. Nilsiä on hankkinut lastenpsykiatrian erityispalveluja KYSistä. V on ollut hoidettuja henkilöitä yhteensä 9 ja avovastaanottokäyntejä 62, joista uusia asiakkuuksia 6. KYS:n Nuorisopsykiatrin Siilinjärven pkl:lla kävi vuonna nuorta, uusia asiakkuuksia oli 9, vastaanottokäyntejä yhteensä 272. Sairaalahoitoa tarvitsevat potilaat ohjataan hoitoon Alavan ja Julkulan sairaaloihin. Päihdepalveluissa Nilsiän työryhmän toinen psykiatrinen sh tekee puolet työajasta päihdetyötä. Päihdepalvelut - yhteistyö Sininauhaliiton/KAN -yhdistyksen kanssa päihdekuntoutusyksikön toiminnan jatkumisena Nilsiässä. Yhdistys järjestää tiloissa päihdeasiakkaille päivätoimintaa ja päihteettömään elämään kuntoutumista. Kuopion Seudun Päihdepalvelusäätiö voi järjestää yhden jalkautuvan työntekijän työpanoksen Nilsiän päihdetyön tueksi (tj. Esko Blåfieldin ilmoitus). Muutamat opioidikorvaushoitopotilaat on hoidettu terveyskeskuslääkärin vastaanotoilla. 12

14 8 KOTIHOITO- JA HOIVAPALVELUT SEKA PA IVA - JA TYO TOIMINTA 8.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiässä vanhuspalvelut toimivat tällä hetkellä Siiliset-mallissa monipuolisessa palveluverkossa. Toiminta-ajatuksena on ollut tarjota ikääntyville mahdollisuus hankkia valitsemiaan laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluja joustavasti. Vanhuspalvelut Nilsiässä muodostuvat kotipalveluista ja asumispalveluista. Kotihoito Nilsiässä vanhusten kotipalvelu (kotisairaanhoito, kotipalvelu, kotiutushoitaja, palveluohjaus, muistipalveluohjaus, päivätoiminta, omaishoidon ja kuljetuspalvelujen päätökset) toimii Siilisetissä yhtenä kokonaisuutena kuitenkin niin, että kotihoidon itäisen alueen kolme tiimiä toimivat pääosin Nilsiässä. Kuopion kotihoitoon kuuluvat kotiin annettavat palvelut, mutta myös palvelutaloihin ja ryhmäkoteihin annettavat palvelut. Nilsiän kotihoidossa on asiakkaita n Säännöllisen kotihoidon piirissä on 9,7 % nilsiäläisistä 75 vuotta täyttäneistä. Säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille tuotetaan kotihoidon palveluja vuosittain n tuntia. Tilapäisille kotihoidon asiakkaille palveluja tuotetaan vuosittain n tuntia. Nilsiässä on kotihoidon tukipalveluissa myös turvapuhelin- ja ateriapalveluasiakkaita. Päivätoiminta Nilsiässä ikäihmisille suunnattua päivätoimintaa järjestettiin yhteistyössä VANHU5- hankkeen kanssa Koillis-Savossa ja se toteutui ostopalveluna Juankoskelta. Palvelua ostettiin 6 pv/kk. Vuonna 2011 päivätoiminnassa oli 192 asiakaskäyntiä. Sopimus Juankosken kanssa päättyi vuoden 2011 lopussa. Vuonna 2012 vanhusten päivätoimintaa järjestetään joka toinen viikko alkaen 14.2., toteuttajana Koillis-Savon kansalaisopisto. Palveluohjaus, muistipalveluohjaus, tukipalvelut ja kotiutushoito Siilisetissä Nilsiän ja Maaningan alueen palveluohjaukseen on osoitettu yhden henkilön työpanos. Nilsiässä palveluohjausta on painotettu seuraavanlaisesti: asiakaspalvelua palveluiden tarpeessa, ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EHKOT), omaishoito, päätökset ja vapaapäivien hallinnointi. Kehitysvammahuolto Kehitysvammaisia Nilsiässä on 84. Nilsiän kehitysvammahuolto on tuotettu keskitetysti Siilisetistä. Kaikki uudet asiakkaat ovat ohjautuneet palveluihin Siilisetin palveluohjaajan kautta. Lisäksi Nilsiässä toimii Vaalijalan kuntayhtymän ylläpitäminä Pisan palvelukoti joka tarjoaa kodin 18 kehitysvammaiselle aikuiselle ja Koivikon toimintakeskus, joka tarjoaa päivätoimintaa 15 kehitysvammaiselle asiakkaalle. Lisäksi Siilisetin Pisatuotteella on 16 asiakasta. 13

15 Henkilöstö Nilsiän kaupungin vanhus- ja vammaispalvelujen henkilöstö työskentelee tällä hetkellä Siiliset-peruspalvelukeskuksessa. Henkilöstön työnantaja on Siilinjärven kunta. Kotihoidon ja hoivapalvelujen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 3 Lähihoitaja 18 Kodinhoitaja 8 Kotiavustaja 1 Ohjaaja 1 Vammaisten työtoiminnassa Pisa-Tuotteella 8.2 Palvelut lukien Palvelut toteutetaan Kuopion kaupungin Ikäystävällinen Kuopio ohjelman mukaisesti. Nilsiän malli eroaa Kuopion mallista siinä, että Kuopiossa vanhus- ja vammaispalvelut ovat keskitetty omaksi kokonaisuudekseen ja näin ollen esimerkiksi asumis- ja hoivapalveluiden järjestämisessä on mahdollista hyödyntää laajempia resursseja sekä välttää päällekkäisyyttä toimintojen järjestämisessä. Palveluohjaus Vanhus- ja vammaispalvelujen palveluohjaus siirtyy Siilisetiltä Kuopiossa sijaitsevaan palveluyksikköön ja toiminnan organisointi Nilsiässä täytyy sopia erikseen. Omaishoidon tuen myöntämiskriteerit ja palkkioluokat yhdenmukaistuvat Nilsiässä Kuopion omaishoidon tuen palvelujen mukaisiksi. Nilsiässä ei ole käytössä palveluseteliä vanhusten ja vammaisten palveluissa, joten palvelusetelin käyttöönotto Nilsiässä joustavoittaa palveluiden järjestämistä ja lisää asiakkaan valinnanmahdollisuuksia. Palveluntuottajia ei arvion mukaan kuitenkaan alueella ole kovin runsaasti, joten yhteistyö elinkeinotoimen kanssa on käynnistettävä hoiva-alan yrittäjien lisäämiseksi alueella. Asiakasmaksut yhdenmukaistuvat kuntaliitoksessa. Kotihoito Kotihoidon tuotanto on mahdollista toteuttaa Kuopion palvelualuemallilla, koska Nilsiässä on toimivat ja asiakaslähtöiset kotihoidon tiimit. Nilsiässä on valmiudet ottaa käyttöön nopealla aikataululla Kuopiossa käytössä oleva kotihoidon tuotannonohjauksen mobiilijärjestelmä. Lisäksi toteutetaan palveluohjausyksikön lähettämät palvelutarpeen arviointikäynnit uusille kotihoidon asiakkaille, omaishoidon tuen tukikäynnit ja HEHKO - käynnit. Arviointikäynnille lähtee tarvittaessa / mahdollisuuksien mukaan tiimistä oma hoitaja. Hoitosuunnitelma aloitetaan arviointikäynnillä, ja sen päivityksestä, ylläpidosta ja arvioinnista vastaa tiimin oma hoitaja. Uuden asiakkuuden laittaa vireille Pegasokseen ensisijaisesti palveluohjaaja ja hänen poissaolonsa aikana tiimivastaava tai alueella toimiva kotisairaanhoitaja. 14

16 Kuopiossa kullakin kotihoidon alueella toimii hallinnollisena esimiehenä palveluesimies (ent. kotipalveluohjaaja), joka vastaa henkilöstöhallinnosta, varmistaa resurssit, tekee palvelusuunnitelman päivitykset ja tekee asiakastyön tukipalveluiden maksupäätökset. Nilsiän kotihoidossa on asiakkaana joitakin mielenterveyskuntoutujia, joten hoitovastuut kotihoidon ja Kuopion psykiatrian keskuksen kanssa on sovittava. Ateria- ja turvapalvelut Kuopiossa ateriapalvelut vanhuksille ja vammaisille tuottaa Servica. Turvapalvelut (hälytyskeskus, turvapuhelin-, turva-auttajakäynnit ja yöpartiotoiminnan) Kuopiossa tuottaa Esperi Care vuoden 2014 loppuun asti. Tulee arvioida erikseen, miten turvapalveluiden kokonaisuus muodostuu Nilsiässä kuntaliitoksessa. Esimerkiksi Karttula siirtyi kuntaliitoksessa Kuopion toimintamalliin, joka käytännössä merkitsi palveluntuottajan vaihtumista. Vanhusten päivätoiminta Päivätoiminnan järjestäminen tulee suunnitella uudelleen, koska Juankoski on irtisanoutunut yhteisestä päivätoiminnan järjestämisestä. Kuopiossa vanhusten päivätoimintaa järjestetään kaupungin eri alueilla (Riistavedellä, Vehmersalmella, Karttulassa ja Kuopiossa). Uutena kokeiluna on mm. kulttuurihoitajan palveluiden hyödyntäminen osana päiväkeskustoimintaa. Vanhusten päivätoimintaa Nilsiään suunnitellaan samalta pohjalta kuin Riistavedellä, Karttulassa ja Vehmersalmella. Palveluohjaus Kuopion vanhusten ja vammaisten palveluohjausyksikössä hoidetaan keskitetysti koko kaupungin kotihoidon, asumispalvelujen ja omaishoidon asiakkaiden palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi sekä hoito- ja palvelusuunnitelmiin perustuvat palvelupäätökset ja niistä edelleen tehtävät asiakasmaksupäätökset. Kuopiossa painopiste on ennakoivan toimintamallin ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisessä. Palveluohjausyksikkö vastaa sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden järjestämisestä useille asiakasryhmille kuten vanhuksille, vammaisille, kehitysvammaisille, pitkäaikaissairaille, mielenterveysja päihdekuntoutujille. Moniammatillinen henkilöstö arvioi ja järjestää myös tukipalvelut kuten esimerkiksi ateria-, sauna-, turvapalvelut. Nilsiässä alueen kotihoito hoitaa palvelutarpeen arvioinnin asiakkaan kotona. Palveluohjausyksikkö ohjaa yksityisten sosiaalipalvelujen hankintaa ja valvoo yksityistä tuotantoa. Palveluohjausyksikössä tehdään myös vammaispalvelulain ja kehitysvammalain perusteella myönnettävät palvelu- ja tukitoimipäätökset. Kuopiossa kotiutushoidon järjestää sairaalapalvelujen yhteydessä toimiva ja palveluohjausyksikön yhteinen moniammatillinen tiimi. Muistipalveluohjausta tekevät muistihoitaja Harjulan poliklinikalla, sekä muistihoitajat kotihoidossa että palveluohjausyksikössä. HEHKO-käynnit toteutetaan tällä hetkellä kotihoidon tuotannosta kaikille 77-vuotiaille, jonka lisäksi kotihoidon tuotannossa toimii ikäneuvola, joka on avoinna kaikille kuntalaisille. 15

17 Vammais- ja kehitysvammapalvelut Vammais- ja kehitysvammapalvelut nivoutuvat monilta osin yhteen. Vammaispalvelulain mukaiset palvelut hoitavat palveluohjausyksikön sosiaalityöntekijät, joille asiakkaat on jaettu alueittain. Kuopiossa kehitysvammapalveluihin hakeudutaan em. palveluohjausyksikön kautta, jonka sisällä toimii erillinen erityisneuvola. Erityisneuvolan toiminta vastaa sisällöltään Vaalijalan poliklinikan palveluja ml. lääkäripalvelut. Kehitysvammahuollossa asiakkaille järjestetään muiden palveluiden ohella päivä- ja työtoimintaa sekä lapsille iltapäivähoitoa. Kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa järjestetään jatkossakin Nilsiässä. Omaishoidon tuki Kuopiossa omaishoidon tuki on porrastettu neljään maksuluokkaan. Tuen suuruus ja myöntämisperusteet päätetään vuodeksi kerrallaan. Tuen myöntäminen tapahtuu vanhusten ja vammaisten palveluohjausyksiköstä. Omaishoidon tuen kehittäminen on vanhustenhuollon yhtenä painopistealueena. Palvelusetelijärjestelmä Kuopio käyttää monipuolista palvelusetelituotantoa sekä sähköistä palvelusetelijärjestelmää vanhus- ja vammaispalvelujen järjestämiseen oman palvelutuotannon rinnalla. Palvelusetelin hinta ja palveluiden valikoima vahvistetaan vähintään vuosittain. Tällä hetkellä palveluseteliä käytetään omaishoidossa, tilapäisessä ja säännöllisessä kotihoidossa, päivätoiminnassa ja ryhmäkotiasumisessa sekä henkilökohtaisen avustajan tai lähiavustajan palkkaamisessa. Kaupungin palvelusetelituottajia on tällä hetkellä 57, joista osa on kiinnostunut laajentamaan toimintaansa alueellisesti. Vanhus- ja vammaisneuvostot Kuopion vanhusneuvosto on Kuopion kaupungin ja sen alueella toimivien vanhusjärjestöjen pysyväisluonteinen yhteistyöelin. Kaupunginhallitus määrää vanhusneuvostolle puheenjohtajan ja vara-puheenjohtajan luottamushenkilöiden joukosta. Kuopion vammaisneuvosto on kanava vammaisten ja kuntalaisten ja hallinnon välillä. Kuopiossa kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston jäsenet kahden vuoden toimikaudeksi. Vammaisneuvostossa on vammaisjärjestöjen edustajien lisäksi kaupungin luottamusmies- ja viranhaltijaedustus eri palvelualueilta. Nämä ovat myös Nilsiässä asuvien vanhusten ja vammaisten käytössä olevat vaikuttamiskanavat. 16

18 9 ASUMISPALVELUT 9.1 Nykyinen toimintarakenne Nilsiässä tarjotaan tehostettua asumispalvelua Palvelukeskus Ollukassa, joka on 35- paikkainen yksikkö, jossa lisäksi 5-7 vuorohoitopaikkaa. Vuorokausikustannus on 95 asiakasta kohden. Intervallihoidon käytössä on 2-4 paikkaa ja vuosittainen lyhytaikaiskäyttö on ollut n vrk. Nilsiä ostaa lisäksi tehostettua asumispalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta 31 paikkaa. Palveluntuottajina ovat Nilsiän vanhustensuoja ry:n Palvelutalo Tilhilä sekä yksityinen Iltatuuli, josta ostetaan 10 paikkaa muistisairaille. Pitkäaikaishoitoa järjestetään Nilsiässä omassa vanhainkotiyksikössä Lokottajassa. Lokottaja on 40-paikkainen laitoshoidon yksikkö, jossa on 17-paikkainen MRSA -yksikkö. Laitosyksiköissä toteutetaan myös omaishoidettavien intervallihoitoa. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja on eripuolilla Suomea kuopiolaisille yhteensä 308, joista Kuopion alueella 290. Omana toimintana on 60 paikkaa. Kuopiossa toimii lisäksi neljä omaa palvelukeskusta (entinen vanhainkoti), joissa tuotetaan pitkäaikaishoivaa vanhuksille sosiaalihuoltolain mukaisena laitoshoitona 298 paikkaa ja ostopalveluna 50 paikkaa. Palvelukeskusten osalta laaditaan parhaillaan suunnitelmaa niiden muuttamiseksi kodinomaiseksi asumiseksi (tehostettu palveluasuminen). Asumispalvelujen henkilöstö nimikkeittäin Nimike Lkm Huomioita Ollukka Osastonhoitaja 1 Sairaanhoitaja 1 Lähihoitaja 11,5 Sisältää 2 varahenkilöä Hoitoapulainen 3,5 Lokottaja Osastonhoitaja 1 Apulaisosastonhoitaja 1 Työ: 80% Lokottajaan ja 20% Ollukkaan Sairaanhoitaja 2 Lähihoitaja 20 Sisältää 2 varahenkilöä Hoitoapulainen 3 Oppisopimuspaikka 1 Ollukan hoitajamitoitus x 0.5 ja Lokottajan x

19 9.2 Palvelut lukien Nilsiän kaupungin palvelukeskus Ollukkaan on suunniteltu remonttia. Palvelukeskuksen tilat on vuokrattu tällä hetkellä Siilisetille. Samalla tulee suunniteltavaksi, voisiko palvelukeskuksen toiminnassa toteuttaa Kuopion palvelukampusajattelua, jolloin palvelukeskuksesta muodostuu palveluiden ydin, jonka ympärille rakentuu eri tasoisia hoiva- ja tukipalveluja. Vuosina tehostettua asumispalvelua kehitetään omana toimintana siten, että vuonna 2020 tehostetun asumispalvelun paikkoja olisi vuotiaille STM:n suosituksen mukaisesti 407 (6%:n peittävyys) paikkaa ja yhteensä tehostettua asumispalvelua (ml. alle 75-vuotiaat) 480 paikkaa. Samanaikaisesti pitkäaikaishoidon (ns. vanhainkotipaikkoja) tulisi vähentää n. 170 paikkaa, jotka korvautuvat kodinomaisilla asumisratkaisuilla. Hoiva- ja hoitopaikkojen vähentäminen tapahtuu sekä sosiaalihuollon että terveydenhuollon laitospaikoissa. 18

20 10 LAPSIPERHEPALVELUT 10.1 Nykyinen toimintarakenne Nykyisin Nilsiässä on omana väestöllisenä alueenaan järjestetty perhe- ja aikuispalveluna hyvinvointineuvola, johon kuuluu myös lapsiperheiden sosiaalityö ja lapsioikeudelliset palvelut, jonka ammattilaisista osa työskentelee myös muissa kuin Nilsiän aluetiimissä. Lastensuojelupalvelut tuotetaan keskitettynä palveluna, työryhmä on kokonaisuudessaan Siilinjärvellä. Sosiaalityöntekijän vastaanotto toteutetaan lastensuojelun asiakkaille ajanvarauksella Siilinjärven tai Nilsiän toimipisteessä tai asiakkaan kotona tai muussa sovitussa paikassa esim. sijaishuoltopaikassa. Perhetyö toteutetaan asiakkaan kotona. Sosiaalityöntekijän vastaanottoon on Nilsiässä käytettävissä yhteiskäytössä oleva työhuone aikuissosiaalityön ja lastenvalvojan kanssa. Lastensuojelun prosessi jakautuu kolmeen: kiire/vastaanottotyön, avohuollon sekä sijaisja jälkihuollon työryhmään. Lastensuojeluilmoitukset ja hakemukset tulevat kiire- ja vastaanottotyön työryhmään, jossa lastensuojelutarpeen selvitys tehdään ja tarvittaessa järjestään lastensuojelun palveluja selvittämisen aikana. Sijaisperheiden ja tukiperheiden rekrytointi ja valmennus toteutuvat Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikön kautta sekä sijaisperheiden tiedot ja muut kehittämisyksikön palvelut. Ammatillisten perhekotien ja laitosten paikkakyselyt toteutetaan keskitetysti kehittämisyksiköstä. Kokonaisbudjetti , josta oma toiminta ja ostot/avustukset tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta ensi- ja turvakotipalveluiden ostot perhehoito ammatillisten perhekotien ostot muut lastensuojelun tukitoimet Lastenvalvojalla on vastaanotto Nilsiässä yhtenä päivänä viikossa, työhuone vanhusten palvelukeskuksella. - lapsioikeudellisen palvelut o isyyden vahvistaminen 26 kpl (2011) o elatusavun vahvistaminen 37 sopimusta (2011) o huolto- ja tapaamisoikeuden vahvistaminen 41 sopimusta (2011) o olosuhdeselvityksiä oikeudelle 3 kpl vuonna vastaanotto ja selvitystyö, kiireellinen lastensuojelu o lastensuojeluilmoituksia 107 kpl (2011) o selvityksiä 88 kpl (2011), selvityksissä 3 kuukauden määräaika on osittain ylittynyt vuoden 2011 aikana 19

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013

Maaningan sosiaali- ja terveyspalvelut vuonna 2013 Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuonna 2013 YLEISTÄ PALVELUISTA 1/2 Kuopio järjestää Maaningan sosiaai- ja terveyspaveut vuoden 2013 austa ähtien Kuopion termit: perusturvan ja terveydenhuoon paveut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen

Hankintaraja. Talous- ja tukipalvelut Henkilöstö- ja kehittämispalvelut Tietohallinto- ja viestintäpalvelut. 2. Huonetilojen vuokralle ottaminen Sosiaali- ja terveysviraston hankintavaltuudet vuonna 2013 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä Virasto

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen?

Mikä huolettaa eniten, jos Maaninka ja Kuopio liittyvät yhteen? Maaningan kuntalaisillat Keskusta 12.3.2012 Terveydenhuolto ja perusturva (lääkäri, hammaslääkäri, kuntoutus, neuvolat, kouluterveydenhuolto, sairaalapalvelut, mielenterveystyö, päihdehoito, lapsiperhepalvelut,

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole Ltk 15.2.2012 s. 1/6 IKÄIHMISTEN ELÄMÄNLAADUN TURVAAMINEN 264 761 181 (43,1 %) Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0

Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto ja huolto Suoritteet / tunnusluvut TP-2015 TA-2016 TAE-2017 Muutos TA 16/17 TS-2018 Henkilöstömäärä 2,75 2,75 1-1,75 *vakituiset * tilapäiset 0 Ympäristöterveys Suoritteet

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa

euroa 3. Huonetilojen vuokralle ottaminen euroa HELSINGIN KAUPUNKI VIRANHALTIJAN 1 (9) Viranhaltijan hankintavaltuudet VIRASTOTASOISET Virastopäällikkö 1. Tukipalveluhankinnat Helsingin kaupungin virastolta tai liikelaitokselta tai Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet

Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut. Yleiskuvaus. Luku A; Nykyiset toimintamallit ja palveluhaasteet 20.10.2010 / 15.4.2011 Perusturvan palvelualue: Sosiaalipalvelut Yleiskuvaus Kuopion palvelurakenneuudistuksessa perusturvan palvelualue sisältää kolme avainprosessitasoa: vanhus- ja vammaispalvelut, lapsiperhepalvelut

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito

Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Liite nro 1 Pela 13.1.2009 1 (9) Sosiaali- ja terveydenhuollon viranhaltijoiden päätösvalta ja viranomaistehtävien hoito Perusturvan tilaajaorganisaatio Viranhaltija viranomaistehtävä Tilaajajohtaja -

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste

Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Asiakasohjaus Siiri -yhden luukun palvelupiste Sosiaalityö Lähtötilanne Omaishoidon tuki T3 Veteraanipalvelut PTH Sairaala Klinikat Kotihoidon alue 1 SKY Kotihoidon alue 3 SAS Kotihoidon alue 4 Vammaispalvelut

Lisätiedot

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta

Perhepalvelut. Katso myös kuvaajat aineiston lopusta Osavuosikatsaus 2: tammi-elokuu 2014 Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvät ja tarkentuvat tilinpäätöksen yhteydessä. Katso myös kuvaajat aineiston

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti:

Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille lukien seuraavasti: LAUKAAN KUNTA Perusturvalautakunta LIITE Perusturvalautakuntan siirtää päätöksellään 27.8.2015 toimivaltaansa alaisilleen viranhaltijoille 28.8.2015 lukien seuraavasti: 1. PERUSTURVAJOHTAJA/OSASTOPÄÄLLIKKÖ

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA

IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA IKÄIHMISTEN KESKITETTY PALVELUNEUVONTA Omenamäen palvelukeskus Tulliportinkatu 4 06100 Porvoo Puh 040 676 1414 www.porvoo.fi/ruori Ikäihmisten palveluohjaus yhdessä paikassa! Tervetuloa! TAUSTALLA VANHUSPALVELULAKI

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017

Palvelukortti Savonlinna, suunnitelmakausi 2017 Perusterveydenhuolto Vastaanottotoiminta Palvelukuvaus Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut Rintasyöpäseulonnat Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Lääkärin vastaanottopalveluja tuotetaan

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1

Kyh Kyh liite 3 Kyh Kyh liite 1 Kyh 20.1.209 6 Kyh liite 3 Kyh 21.9.2010 94 Kyh liite 1 2 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ANTAMISESTA JA JÄRJESTÄMISESTÄ PÄÄT- TÄMINEN JA RATKAISUVALTA YKSILÖASIOISSA Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016

Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 Vanhus- ja vammaispalvelut 2016 VANHUS- JA VAMMAISPALVELUT vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja Soili Partanen HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT PALVELUT palvelupäällikkö Kirsi Oksanen PALVELUOHJAUS RUORI Ateriapalvelu

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

ORGANISAATION PERUSRAKENNE

ORGANISAATION PERUSRAKENNE ETELÄ-SAVON SOSIAALI- JA TERVEYSPAVELUJEN KUNTAYHTYMÄ ORGANISAATION PERUSRAKENNE Organisaatiorakenne arvioidaan syksyllä 2017 ja tehdään sen johdosta tarvittavat muutokset/korjaukset. TARKASTUSLTK VALTUUSTO

Lisätiedot

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut

Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 ovk Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 ovk Terveyspalvelut JOENSUU Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiaaat

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020

IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN. Marja Heikkilä Saarijärvi Keski-Suomen SOTE 2020 IKÄÄNTYNEIDEN KUNTOTUTUSPALVELUT LÄHIKUNTOTUTUKSESTA KOTIKUNTOUTUKSEEN Marja Heikkilä Saarijärvi 19.4.2016 Keski-Suomen SOTE 2020 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi

Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä. STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Sosiaalipalvelut/ Integraatio- ja palveluverkkotyöryhmä STJ Valkeakoski Sanna Rautalammi Tunnuslukuja taustaksi Sosiaalitoimen nettokustannukset asukasta kohti Pirkanmaalla (2014) 1366 /asukas. Sosiaalipalveluiden

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ PERUSTURVALAUTAKUNNAN DELEGOINTISÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 21.4.2015 45 Korvaa 18.6.2013 80 vahvistetun delegointisäännön Keuruun kaupunki 2 Perusturvalautakunnan toimialan delegointi / lastensuojelun

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ

HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Henkilöstöresurssiyksikkö 1/10 Toteuma % HENKILÖSTÖRESURSSI- YKSIKKÖ Sijaistyövuorot, kpl 5 677 9 795 10 500 10 572 101 % Sosiaalityö ja perhepalvelut 2/10 SOSIAALITYÖ Toteuma% Asiakkaiden käyntimäärät

Lisätiedot

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle?

Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle? Valinnanvapauslain luonnoksen mukaisesti 21.12.2016 1 21.12.2016 Valinnanvapaus on osa soteuudistusta Soteuudistuksen tavoitteena on varmistaa ihmisille yhdenvertaiset

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta

Sote- ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote- ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta Sote ja maakuntauudistus Keskeiset muutokset lainsäädäntöön sote ja maakuntauudistuksesta sekä asiakkaan valinnanvapaudesta 17.2.2017 Soteuudistuksen tavoitteet Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,6 % ROVANIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 61 551 16,6 % 67 659 69 617 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 10 175 (17%) 16

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA

VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA VANHUSTEN PALVELUT JOUTSENOSSA ASUKASFOORUMI 15.3.2011 Minna-Maria Behm, Teija Malinen, Erja Inkiläinen & Eeva-Liisa Saarinen Vanhusten palvelut Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksotessa Vanhusten

Lisätiedot

VALINNANVAPAUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTANTO Antti Parpo Sote-muutosjohtaja Turun kaupunki

VALINNANVAPAUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTANTO Antti Parpo Sote-muutosjohtaja Turun kaupunki VALINNANVAPAUS JA SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTANTO Antti Parpo Sote-muutosjohtaja Turun kaupunki Suomen hallitus julkaisi lakiluonnokset valinnanvapaudesta 21.12.2016 http://alueuudistus.fi/lakiluonnokset-12-2016

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUKOKONAISUUSUUDISTUS #SOTEPORVOO2017 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Tuottaa sosiaali- ja terveyspalveluja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien kautta Tuottaa laadukkaita

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN

IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN IKÄIHMISTEN PALVELUT JA NIIDEN KEHITTÄMINEN YHTEENVETO IKÄIHMISTEN PALVELUT Lapissa ikäihmisten palveluiden peittävyys on korkea Kolaria, Pelloa ja Rovaniemeä lukuun ottamatta, ja erityisen korkea se on

Lisätiedot

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011

45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS 2011 Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 45 14.06.2011 57 11.08.2011 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUKSEN MUUTOSTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen

Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen PÄIVITETTY 2016 Hyvä Isokyröläinen! Perusterveydenhuollon palvelut Isonkyrön kunnan asukkaille tuottaa ja järjestää yhteistoimintasopimuksen perusteella Seinäjoen kaupunki. Tässä esitteessä kerrotaan järjestettävien

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen

Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet. Riitta Pylvänen Valittavan tuotteen sisältö ja toimintaperiaatteet Riitta Pylvänen 29.9.2016 Alustavan sisältökuvauksen taustaa Sitra on julkaissut Kokeilun ehdot ja periaatteet keskustelupaperina, ja sitä varten on luotu

Lisätiedot

21702174 Mielenterveystyö

21702174 Mielenterveystyö Kaupunginhallitus 30 01.02.2016 Uusien virkojen ja työsuhteiden perustaminen ja vakanssien lakkauttaminen 2016 170/01.01.00.00/2016 Kaupunginhallitus 01.02.2016 30 Valmistelijat: taloussuunnittelija Janne

Lisätiedot

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15

SAIRAALAPALVELUT TERVEYSKESKUKSEN OSASTO 14 KOTISAIRAALATOIMINTA 14 SUUN TERVEYDENHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLTO 15 Mäntyharjun kunta 2016 Sisällysluettelo: VASTAANOTTO- JA SAIRAALAPALVELUT VASTAANOTTOPALVELUT PÄIVYSTYS- JA VASTAANOTTOTOIMINTA 4 LABORATORIO JA RÖNTGEN 5 FYSIOTERAPIA JA APUVÄLINEET 6 NEUVOLA JA KOULUTERVEYDENHUOLTO

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ

YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ 1 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSVALLAN KÄYTTÄMISTÄ YKSILÖASIOISSA KOSKEVA SÄÄNTÖ Perusturvalautakunta 20.1.2015 Päivitys 17.1.2017 I Yleistä 1 Soveltamisala Ylöjärven

Lisätiedot

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla.

1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuis ta 11 :n nojalla. Oulunkaaren kuntayhtymä Palvelutuotantolautakunnan päätösvallan delegointi viranhaltijoille. Palvelujohtaja päättää 1. maksun perimättä jättämisestä tai alentamisesta lain sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012

Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Tilastoinnin muutoksia tilastovuosille 2011 ja 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilasto Mikko Mehtonen Erityisasiantuntija Kuntaliitto - kuntatalous Muut toimintatiedot (taulukko 51) Tukiopetustuntien

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä

Perusturvalautakunta 26.1.2016 4 No Kustannuspaikka Asiatarkistus/varatarkastaja Tiliöijät/varatilijöijä Hyväksyjä/varahyväksyjä 5000 Lautakunta 5010 Hallinto 5020 Lakkautettu sosiaalitoimi 5030 Lakkautettu terveystoimi 5040 Hellin purkusopimus 5050 Potilas- ja sosiaaliasiamies 5060 Ympäristöterveydenhuolto 5070 Rääkkylä lask (jako

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Mieli 2009 ehdotukset Palvelujohtaja Arja Heikkinen I Asiakkaan asemaa vahvistetaan terveysasemilla psykiatrisia hoitajia päihdeongelmaisten hoidon työnjakoa sovittu

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Rusko Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu)

Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit. 9.3.2016 v. 7. (Esimiesasemassa olevat numeroitu) 1 Vanhustenhuolto 1.1.2017 alkaen: Vastuut ja roolit 9.3.2016 v. 7 (Esimiesasemassa olevat numeroitu) Viranhaltija Roolit Vastuut 1) Asiakkuuspäällikkö Kaisu Korpela Strateginen johtaminen - Erityisasumisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Hämeenlinnan kaupungin terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Tetola 12.2.2013 Säännön nimi Hämeenlinnan kaupungin

Lisätiedot