1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet"

Transkriptio

1 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen ennusteet ovat aikaisemman kehityksen jatkumoa. Väestön määrässä tavoitellaan valtuustokauden alussa nollakasvua ja valtuustokauden lopussa 0,5 % :n kasvua. Työikäisen väestön määrä tulee lisääntymään lapsiperheiden sisään muuton seurauksena. Yli 65-vuotiaiden määrä nousee edelleen väestön ikääntyessä. Väestökasvu keskittyy keskustaajamiin ja aktiiviset kylät tulevat myös kasvamaan. Teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään reaalikasvuun. Vähennykset korvataan uusilla teollisilla työpaikoilla. Palvelualojen työpaikat lisääntyvät ja maatalouden työpaikkamenetykset tulevat hidastumaan erikoistumisen ja jatkojalostuksen myötä. Työllisyystilanne tulee olemaan kireä, mutta parempi kuin Etelä- Pohjanmaalla ja valtakunnassa keskimäärin. Kuntarakenteissa tapahtuvat mahdolliset muutokset vaikuttavat toteutuessaan väestö- ja työpaikkatavoitteisiin. Tilastokeskus Kurikan väestöennuste Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 Ikäryhmä 2012 % 2015 % 2020 % 2030 % 2040 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Yhteensä

2 2 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kurikan väkiluku ( /14384) vähenee 1267 hengellä vuoteen 2040 mennessä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna: Nuorten (0-14) osuus väestöstä laskee 15,39 %:ta 15,1 %:iin. Työikäisten (15-64) osuus väestöstä laskee 61,8 %:sta 53,7%:iin. Ikäihmisten (65-) osuus väestöstä nousee 29,6 %:sta 45,3 %:iin. Lähde: Tilastokeskus Kurikan väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain Osa-alue ikä 0-14 %-osuus ikä %-osuus Ikä 65 - %-osuus yht. %-osuus Keskusta - Kangas ,3 % ,5 % ,2 % ,6 % Autio - Jyrä ,6 % ,9 % ,5 % ,5 % Nummi - Reinikka ,9 % ,9 % ,2 % ,9 % Kurikankylä ,0 % ,3 % ,7 % 662 4,6 % Jyllintaival ,7 % ,5 % 91 19,8 % 460 3,2 % Paavolanmäki 28 15,5 % ,8 % 43 23,8 % 181 1,2 % Tuiskula 80 21,4 % ,0 % 47 12,6 % 373 2,6 % Lusankylä 31 16,1 % ,1 % 36 18,8 % 192 1,3 % Kampinkylä 54 17,5 % ,6 % 40 12,9 % 309 2,1 % Viitalankylä 35 15,2 % ,9 % 32 13,9 % 230 1,6 % Panttilan taajama ,8 % ,0 % 69 13,1 % 525 3,6 % Antila 21 15,1 % 87 62,6 % 31 22,3 % 139 1,0 % Luovan taajama 68 21,9 % ,1 % 50 16,1 % 311 2,1 % Oppaanmäki 14 12,3 % 72 63,2 % 28 24,6 % 114 0,8 % Salonkylä 61 17,9 % ,9 % 69 20,2 % 341 2,4 % Myllykylä 39 16,5 % ,9 % 39 16,5 % 236 1,6 % Hakuni - Kakkuri - Mieto 91 18,4 % ,8 % 83 16,8 % 494 3,4 % Lohiluoma 32 15,6 % ,1 % 56 27,3 % 205 1,4 % Säntti - Laulajanmaa 36 14,6 % ,4 % 52 21,1 % 247 1,7 % Kyttälänmaa 20 18,9 % 71 67,0 % 15 14,2 % 106 0,7 % Pitkämönkylä 38 18,4 % ,2 % 32 15,5 % 207 1,4 % Polvenkylä - Juonenkylä 70 16,4 % ,5 % 69 16,1 % 428 3,0 % Sarvijoki 52 15,9 % ,2 % 75 22,9 % 327 2,3 % Metsäkylä 44 14,5 % ,9 % 78 25,7 % 304 2,1 % Niemenkylä 45 13,0 % ,6 % 98 28,4 % 345 2,4 % Koskimäki 90 15,2 % ,3 % ,5 % 591 4,1 % Jurva, kirkonkylä ,4 % ,5 % ,1 % ,8 % Kesti 44 10,4 % ,9 % ,7 % 424 2,9 % Närvijoki 34 11,0 % ,0 % ,0 % 309 2,1 % Tainuskylä 20 13,1 % 80 52,3 % 53 34,6 % 153 1,1 % Tuntematon 7 9,3 % 59 78,7 % 9 12,0 % 75 0,5 % Yhteensä ,3 % ,6 % ,0 % ,0 %

3 3 1.1 Väestö ja työpaikat Väestön kehitys Kurikan väestön muutokset Kurikka Vuosi Eläv. synt. Kuol. Lähtö muutto Synt. enemmyys Tulomuutto Nettomuutto Netto maahanmuutto Väestön lisäys Väkil. korjaus Maassa asuva väestö Kurikan väkiluku on vuosina vähentynyt 840 hengellä (5,5 %). Kaupungista poismuutto on ollut koko tarkastelujakson ajan suurempi kuin tulomuutto. Nettomuutto on kuitenkin kääntymässä positiiviseen suuntaan. Lisäksi vuosina 2010 ja 2011 kaupunkiin sisään muutto ylitti jälleen pitkään aikaan 500 henkilön rajan. Tulomuutto on ollut keskimäärin 473 henkeä ja poismuutto 553 henkeä vuodessa. Kuolleisuus on yhä ollut syntyvyyttä korkeampi vuotta 2001 lukuun ottamatta. Syntyvyys on ollut alhaisimmillaan vuonna 2011 (110 syntynyttä) ja korkeimmillaan vuosina (158 syntynyttä). Vuosina on syntynyt keskimäärin 139 lasta vuodessa ja kuollut keskimäärin 172 henkeä vuodessa.

4 Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. 4

5 Elinkeinorakenne ja työpaikat Työlliseen työvoimaan luetaan vuotiaat, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana tai suorittamassa asepalvelusta. Työllinen työvoima eli kaikkien potentiaalisten työtekijöiden määrä on tarkastelujaksolla laskenut 133:lla vuodesta 2008 (6014) vuoden 2010 loppuun mennessä (5881). Teollisuuden työllinen työvoima on laskenut 155:llä tarkastelujakson aikana vuodesta 2008 (1602) vuoden 2010 loppuun mennessä (1447). Kaupan (Tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta) työvoima on vähentynyt 54:llä 1132:sta 1078:aan. Vastaavasti rakentamisen työvoima on kasvanut 26:lla 447:sta 473:een ja maatalous on vähentynyt 43:lla 572:sta 529:ään henkilöön.

6 6 Kurikan työpaikat ovat tarkastelujaksolla vähentyneet 188:lla vuodesta 2008 (5186) työpaikasta vuoden 2010 lopun 4998:aan työpaikkaan. Teollisuuden työpaikat ovat tarkastelujaksolla vähentyneet 160:llä 1473:sta työpaikasta 1313 työpaikkaan. Kaupan työpaikat ovat vähentyneet 122:lla 904 työpaikasta 782 työpaikkaan. Vastaavasti rakentamisen työpaikat ovat kasvaneet 11:llä 324:stä 335:een työpaikkaan ja maatalouden vähentyneet 52:lla 565:sta 513:een työpaikkaan.

7 7 Nettopendelöinti on koko tarkastelujaksolla tasaisesti noussut ollen suurimmillaan 927 henkilöä vuonna Kurikkalaisia käy koko ajan muualla töissä yhä enemmän. Kurikan työpaikkaomavaraisuus vuonna 2010 oli 85 % Yleiset talousnäkymät 1) Suomen kansantalous taantuu Suomen kansantalous on tänä vuonna edennyt taantumaa kohti. Vienti on vähentynyt, investoinnit ovat edelleen pienentyneet ja yksityisen kulutuksen kasvu on hidastunut. Seurauksena kansantuotteen vuosikohtainen kasvu jää prosentin tasolle. Myös ensi vuodeksi on ennustettu yleisesti varsin niukahkoa kasvua. On arvioitu, että vasta vuonna 2014 saavutetaan vuoden 2008 tuotannon taso. Taloustilanteen huonontuminen on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutuksista. Eurokriisin hoitaminen onkin merkittävässä asemassa taloudenkehityksen muuttamisessa positiivisempaan suuntaan.

8 8 Ennusteet kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat jonkin verran poikenneet toisistaan. Taloudellisen kasvun on yleisesti ennustettu olevan hitaampaa kuin viime keväällä arvioitiin. Talouden ajautuminen taantumaan näyttää todennäköiseltä. Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteiden onnistuminen vaikuttaa merkittävästi kansantaloutemme tulevaan kehitykseen. Edestä näyttää tuleva pitkä hitaan kasvun aika, joka heijastuu kuntatalouteen muun muassa verotulojen aiempaa pienempänä kasvuna. Lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräinen vuotuinen kasvu jää kuluvalle ja ensi vuodelle prosentin tasolle valtiovarainministeriön arvion mukaan. Talouden rakenteisiin tarvitaan muutoksia Valtiovarainministeriön mukaan talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta. Edelleen vuonna 2016 julkisen talouden rahoitusylijäämän pitäisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon, jotta julkinen valta selviytyisi velvoitteistaan myös pitkällä aikavälillä. Pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ei ole tarkoituksenmukaista yrittää kestävyysvajeen umpeen kuromista. Välittömien sopeutustoimien ohella myös talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä talouden kasvuedellytysten nostamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi. Inflaatio alle 2,5 % Seuraavat kokonaistaloudellisen kehityksen luvut perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun taloudelliseen katsaukseen. Vuonna 2012 kuluttajahintaindeksin on arvioitu nousevan keskimäärin 2,5 prosenttia vuositasolla. Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa keväällä 2011 inflaation kiihtymisen vuoksi. Osana veropoliittisia toimenpiteitä Suomessa arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä nostaa kuluttajahintoja vuositasolla noin 0,6:sta 0,7:ään prosenttiyksikköä vuonna Kuluttajahintojen kasvun arvioidaan hieman laskevan vuonna 2013 ja inflaatio jäänee alle 2,5 prosentin. Ansiotason kohoaminen hidastuu Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin nousevan kuluvana vuonna 3,5 %. Raamisopimuksen mukaiset ratkaisut vaikuttavat ansiotason kasvuun hidastavasti ja ansiotason arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2013.

9 9 Kuntatalous kiristyy Valtion viime kevään kehysvalmistelussa toteutettiin hallituksen toimesta kuntiin kohdistuvia sopeutustoimia. Hallituksen budjettiriihen päätökset noudattavat viime kevään budjettikehyksen päätöksiä lähes suoraan. Ensi vuodelle peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan kuluvaan vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Päätetty 63 miljoonan euron leikkaus hallituksen muodostamisen yhteydessä toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin. Sen vuoksi ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna noin 160 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä nostaa kuntaverojen korottamispaineita ja kiihdyttää kuntien velkaantumista. Kuntaliiton mukaan tilanne kuntien kannalta ensi vuoden talousvalmistelua ajatellen on varsin selkeä. Kuntatalous kiristyy ja sopeutustoimiin joudutaan laajasti kuntakentässä. 1) Lähteet: Kuntatalous 3/2012 syyskuu Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus syksy 2012, 29a/ Talousarvion rakenne Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvio sisältää lisäksi yleisperustelut ja liitteet. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamiseen tarvittavat menot ja tulot. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

10 10 Rahoitussuunnitelmassa esitetään, kuinka investoinnit ja muut sijoitukset pysyviin vastaaviin sekä pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Rahoitustarvetta voidaan kattaa lainanotolla tai vapauttamalla taseen pysyviin tai vaihtuviin vastaaviin sitoutunutta pääomaa. Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla. 1.3 Kuntakonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt: Asunto Oy Laurintie 21 Asunto Oy Paulaharjuntie Kiinteistö Oy Kärrykartano Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu Kurikan Jäähalli Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Kurikan Asuntopalvelu Oy Ilmajoen Lämpö Oy Jurvan Kiinteistö Oy Säästö ja Hotelli Jurvan Liikekeskus Oy Koy Pohjanmaan Nikkarikeskus Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1 Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55 Jurvan Kaukolämpö Oy Osakkuusyhteisöjä: As Oy Rivi-Jurva As Oy Säästötupa As Oy Jurvan Järvenpään Viitapuisto Jurvan Vuokratalo Oy Koy Kelankulma Siipihöylä Oy Konserniohjeissa määritellään kaupungin tehtävät ja vastuut konserniohjauksessa. Määräysvalta tytäryhteisössä perustuu omistajuuteen tai oikeuteen nimittää ja erottaa hallitus tai muu toimielin. Tällä hetkellä konserniyhteisöjen tärkeimmät tehtävät ovat tuottaa asumispalveluita, kaukolämpöä sekä urheilupalveluita. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

11 Kiinteistö Oy Kärrykartanon tavoitteet: Johdanto Yleiset tavoitteet Lähiajan tavoitteet Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia sekä antaa omakustannushintaan vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Todetaan, että Kiint. Oy Kärrykartanolle on yleishyödyllisyyden johdosta myönnetty vapautus tuloveron maksamisesta. Edellytyksenä on mm, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, että se ei jaa osinkoa ja että asukasvalinnoissa noudatetaan kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita. Tavoitteena on, että Kaukolämpötoiminnan tavoitteet: a) taloyhtiö jatkossakin säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut kriteerit eli - on tuloverosta vapaa yhtiö - toimii omakustannus-periaatteella - ei jaa osinkoa - noudattaa asukasvalinnoissa kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita b) yhtiö ylläpitää jatkossakin vuokra-asuntoja kaupungin alueella ja hankkii tai rakennuttaa asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan c) yhtiö toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa - lyhyen ajan suunnitelmassa on uudiskohteen aloittaminen Kurikanahteeseen - lähivuosina keskitytään pitkälti olemassa olevien kiinteistöjen korjauksiin - mikäli kysyntä vähenee ja tyhjillään olevien asuntojen määrä kasvaa, tulee eräiden kiinteistöjen purkaminen harkittavaksi 1. Tavoitteena on toimittaa Kurikan ja Ilmajoen taajamissa oleville rakennuksille lämpöenergiaa kilpailukykyiseen hintaan. 2. Kaukolämmön tuotanto pyritään järjestämään siten, että tuotannossa käytettävät polttoaineet saadaan pääosin omasta maakunnasta ja painopistettä pyritään muuttamaan kohti nopeasti uusiutuvia biopolttoaineita, kuten metsähake ja mah-

12 12 dollisesti pelloilla kasvatettavat energiakäyttöön soveltuvat kasvit. 3. Kaukolämpöyhteistyötä pyritään lisäämään yli kuntarajojen. 4. Toiminnassa pyritään tuottamaan asiakkaille ja omistajille lisäarvoa.

13 13 Käyttötalousmenot osastoittain TA 2012 TA 2013 Osuus käyttömenoista Hallinto- ja talousosasto Muutos -1,59 % 0,62 % 0,00 % Perusturva Muutos 5,89 % 0,02 % 0,00 % Hallinto- ja talousosasto (sis. perusturvan) ,83 % Muutos 5,15 % 0,04 % 0,00 % Sivistysosasto ,85 % Muutos 4,97 % -1,49 % 0,00 % Tekninen osasto ,32 % Muutos 9,00 % 0,00 % 0,00 % Yhteensä % Muutos 5,67 % -0,33 % 0,00 %

14 14 Taloussuunnitelman käyttötalousosan yhdistelmä, menot TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 Vaalit Muutos Tilintarkastus Muutos 31 % 33 % 0 % 0 % Yleishallinto Muutos -9 % 2 % 0 % 0 % Kehittämistoimi Muutos -8 % -8 % 0 % 0 % Maataloustoimi 156 Muutos Perusturva Muutos 0 % 0 % Perusturvaosasto Muutos 3 % Sivistystoimi Muutos 2 % 5 % -2 % 0 % Vapaa-aikatoimi Muutos 4 % 9 % 0 % 0 % Kulttuuritoimi Muutos 8 % 18 % 0 % 0 % Tekninen toimi Muutos -11 % 10 % 0 % 0 % Ympäristötoimi Muutos -3 % -10 % 0 % 0 % Yhteensä Muutos 0 % 6 % 0 % 0 %

15 15 Käyttötalousosa Sitovuustaso Avustukset Seuraavilla sivuilla olevan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Toiminnallinen tavoite on valtuuston toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolme vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelma on laadittu vuosille Talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttomääräisinä. Sitovat tavoitteet ja määrärahat on rasteroitu kunkin tulosalueen kohdalla. Muut suoritteet ja perustelut ovat ainoastaan määrärahan perusteluita. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että sitovia tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarve. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan. Osastoilla ei ole oikeutta lisätä virka- eikä työsuhteisten työntekijöiden määrää. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa osastoille sitovat ohjeet avoimeksi tulevien virkojen, viransijaisten ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta ja muista virka- ja työsuhteeseen kuuluvista asioista. Aloitetaan oman palvelutuotannon tuotteistaminen, tehdään työaikaseuranta ja työprosessien kuvaukset. Kaikkien hallintokuntien osalta avustukset on haettava maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja toimintakertomus.

16 16 Käyttösuunnitelmat Kurikan kaupungin strategia Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kaupunginhallituksen tai lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä. Neljännesvuosittain kunkin osaston on annettava valtuustolle selonteko talouden- ja toiminnan toteutumisesta. Strategiatyötä on valmisteltu ensin virkamiesjohdon toimesta ja kaupunginvaltuusto työsti sitä omassa seminaarissaan tammikuussa Uusi valtuusto tulee ensi kevään aikana laatimaan uuden strategian valtuustokaudelle Se tullee muuttumaan kaupunkimme strategiarakennetta. Käynnistymässä oleva kuntarakenneselvitys voi myös vaikuttaa strategioiden sisältöön tulevan valtuustokauden aikana. Kaupungin strategiassa määritellään painopisteet ja keinot niiden toteuttamiseen. Tähän liittyy toimialakohtaiset strategiat, joissa toimialaa ja niitä koskevia toimenpiteitä tarkastellaan perusteellisemmin. Lyhyen aikavälin tavoitteet kirjataan tuloskorteille. Kaupungin valtuustokauden painopisteet ovat: Talous, Imago, Kuntayhteistyö, Palvelut, Elinkeinot ja Väestökehitys. Talouden tärkein tavoite on ollut, että valtuustokauden lopussa korkeintaan puolet osinkotuotoista käytetään käyttötalouden kustannuksiin. Palvelut tulisi kokonaan tuottaa verotuloilla, valtionosuuksilla ja toimintatuotoilla, siihen ei tällä valtuustokaudella päästäne. Talouden tavoitteista tarkemmin talousosiossa. Palvelutuotannon tehostamistoimia tarvitaan vielä merkittävästi

17 17 lisää. Henkilöstön eläköityessä tulee toimenkuvia ja palveluprosesseja erityisesti arvioida uudelleen. Sijoitustoiminnassa tavoitteena on saada mahdollisimman tasainen ja riskitön tuotto vuosittain. Kaupunkikonserni tarvitsee selkeät ohjeet ja strategiat. Ne laaditaan kaupungin omille yhtiöille ja yhteydenpitoa keskushallintoon tiivistetään. Kaupunginhallitus ohjeistaa ja asettaa tavoitteet kaupungin konserniyhtiöille. Kiinteä yhteydenpito keskushallintoon on tärkeää myös niihin kuntayhtymiin ja yhtiöihin, joissa kaupunki on mukana. Imagoa parannetaan ja Kurikasta luodaan vieläkin positiivisempi mielikuva monin eri keinoin. Tärkeintä on tällä hetkellä JIK-yhteistyö naapurikuntien, Jalasjärven ja Ilmajoen kanssa. Kurikalla on valmius rakenteellisiin uudistuksiin kuntakentässä, lähinnä naapureiden kanssa. Kuntayhteistyötä tehdään Seinäjoen seudun sekä Suupohjan seudun kuntien kanssa. Palvelutarjonta pidetään kattavana ja kaupunki suhtautuu myönteisesti palveluyhteistyöhön eri järjestöjen kanssa. Kaupungin henkilöstöä aktivoidaan uusiin toimintatapoihin ja henkilöstöstrategia päivitetään vuosittain. Palveluverkko saatetaan ajan tasalle, jotta se on oikeassa suhteessa kysyntään ja kustannuksiin. Elinkeinopolitiikan päätavoitteena on nostaa kaupungin työpaikkaomavaraisuutta ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Elinkeinopolitiikkaan liittyy läheisesti väestökehitys. Se tulee saada kasvu-uralle nykyisestä laskukierteestä. Väestökehitys vaatii monia toimia tehokkaan ja onnistuneen tonttimarkkinoinnin lisäksi.

18 Talousarvio ja suunnitelma Sivu Talousarvio Ehdotus Ehdotus Tilinp Ehdotus (1.000) 2013 (1.000) (1.000) Käyttötalous Hallinto- ja talousosasto Vaalit (Keskusvaalilautakunta) Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Laskennalliset erät -3 tilikauden yli-/alijäämä Tilintarkastus (Tarkastuslautakunta) Käyttötalous Toimintakulut Toimintakate/jäämä Laskennalliset erät Tilikauden yli-/alijäämä Yleishallinto (Kaupunginhallitus) Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset -85 Laskennalliset erät Tilikauden yli-/alijäämä Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osasto hoitaa kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä atk-asiat alkaen maaseutupalvelut on ostettu Jalasjärven kunnalta. Entisen perusturvaosaston määrärahat on siirretty osaston menoiksi, koska vanhus- ja terveyspalveluiden lisäksi myös sosiaali- ja vammaispalvelut ostetaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä lukien. Hallinnon tavoitteena on hyvä hallinto, jossa hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa sekä tehdään hyvää yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Sitovat tavoitteet Tavoite: A. Palvelusitoumus Nollakorkoisten varojen minimointi Kirjanpidon viive Intranetin käyttöönotto Laskujen maksaminen Raportoinnin kehittäminen Asiat käsittelyyn KuntaToimisto ohjelmien käytön tehostaminen Yhteispalvelupisteet osallistuvat Etä-EP -etäpalvelupilottihankkeeseen C. Määrärahat: Rengonharjusäätiön avustus Palveluliikenne. Palveluliikenne ja Jurvan asiointiliikenne Koko kaupungin tyhy-toiminta Työsuojelun menot keskitetty hallinto- ja talousosastolle Tavoitetaso/seurantatapa: Alle /pv/pankki pv Ohjelma käytössä Pääosa laskuista kiertää sähköisesti, maksatuksessa eräpäivään mennessä Hallintokunnat osaavat ottaa tarvitsemansa raportit 1-2 kuukauden kuluessa saapumisesta - Valmistelijat osaavat käyttää esityslista pöytäkirjajärjestelmän työpöytäsovellusta Hankkeen tavoitteena saada asiantuntijapalveluja etäyhteyden avulla asiakkaille

19 Talousarvio ja suunnitelma Sivu Talousarvio Ehdotus Ehdotus Tilinp Ehdotus (1.000) 2013 (1.000) (1.000) Nuorten kesätyötuki Jalka oven väliin Nuorten työllistämisavustukset Toiminta-avustus Kurikan Työnhakijat ry:lle Nuorten työpajatoiminta Velvoitetyöllistämiseen varattu määräraha Avustus eläkeläisille vuokramenoihin Maaseututoimen ostopalvelut Jalasjärven kunnalta Henkilöstöresurssit Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja. Taloustoimiston ja keskitetyn toimistopalveluiden henkilöstövahvuuteen kuuluu kaupunginsihteeri (50 %), hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistopäällikkö (30 %), talousjohtaja, talouspäällikkö, kaksi atk-suunnittelijaa, atk-tukihenkilö, 11 toimistosihteeriä, arkistosihteeri, kolme laskentasihteeriä, kaksi kirjanpitäjää, neljä palkkasihteeriä, kaksi palvelusihteeriä ja koulusihteeri. Kehittämistoimi (Kaupunginhallitus) Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset 0 Laskennalliset erät -154 Tilikauden yli-/alijäämä Toiminnan kuvaus Kehittämisyksikkö osallistuu kaupungin kokonaiskehittämiseen sekä suunnittelee ja toteuttaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Se kehittää kaupungin yritystoimintaa ja elinkeinoelämää, luo edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle, kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta sekä kilpailukykyä. Kehittämistoimi tarjoaa yhteistyökumppaniensa ja sidosryhminensä sekä verkostonsa avulla kattavat yrityspalvelut. Kehittämisyksikkö suunnittelee ja toteuttaa myös kaupungin markkinointia ja viestintää sekä koordinoi Seinäjoen seudun ja muiden toimijoiden elinkeinopoliittista yhteistyötä. Kehittämistoimen visio Kehittämistoimi toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa ja visiota. Elinkeinoelämän kannalta Kurikka on vahva, monipuolinen ja menestyvä yritystoiminnan keskus Etelä-Pohjanmaalla. Elinkeinopolitiikan periaatteet: Kaupunki - harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa - osallistuu yritysten toimitilajärjestelyihin ja asiantuntijapalveluiden organisointiin - on osaltaan mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa - osallistuu yhdessä sovittujen kehittämisprojektien omarahoitusosuuksiin Kaupungin päätavoitteena on kehittää yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä sekä lisätä kärkitoimialojen kilpailukykyä ja kasvattaa kaupungin vetovoimaa. Teollisuuden kehittämisen lähtökohtana on alueella toimivan teollisuuden vahvistaminen ja sen kasvu- ja toimintaedellytysten luominen ja turvaaminen. Elinkeinoelämän kehittämisen strategiset painopisteet ovat osaamisen vahvistaminen, teollisuuden kehittäminen, kaupan ja palveluiden kehittäminen sekä kuntamarkkinointi ja viestintä. Määrärahoihin sisältyy valtuuston kokouksien videointi yhdellä kameralla ja videointitiedoston talletus www-sivustolle. Sitovat tavoitteet Tavoite: Tavoitetaso/seurantatapa: A. Palvelusitoumus - neuvontapalvelut 0 4 pv tai asiakkaan kanssa sovittava aikataulu - yrityskonsultoinnin myöntäminen Harkinnan mukaan 1 3 pv/yritys/vuosi - vapaat toimitilat Ajantasainen luettelo, internet - yritysrekisteri Seinänaapurien rekisteri, internet - hankkeet ja projektit Tulosten raportointi kerran vuodessa

20 Talousarvio ja suunnitelma Sivu Talousarvio Ehdotus Ehdotus Tilinp Ehdotus (1.000) 2013 (1.000) (1.000) B. Toiminnalliset tavoitteet - kehittämistoimi toteuttaa oman toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Toiminnan säännöllinen raportointi/kaupungin johtoryhmä ja kehittämistiimi - uudet työpaikat ja vanhojen turvaaminen alle maakunnallisen tason, seurantatapa työttömyysprosentti C. Määrärahat - Yhteistyösopimuksiin perustuvat avustukset mm. yrittäjäjärjestöt, Kropsukievarit ry, Kurikan Oppaat ry, Kurikan Ryhti ry Komia-markkinointiin Muita toimintamenoja: - Seinänaapurihankkeet Suupohjan elinkeinotoimen ky Kehittämisyhdistykset (Liiveri ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry) muut hankkeet , tuloja elinkeino-hankekoordinaattorin palkkaus /vuosi Suoritteet Tp 2011 Ta 2012 Ta yritysten lukumäärä yritysrekisterin mukaan Resurssit Kehittämispäällikkö, yhteyspäällikkö, toimistopäällikkö 30 %, projektipäällikkö 3 kk Maataloustoimi (Maaseutulautakunta) Käyttötalous Toimintakulut -156 Toimintakate/jäämä Laskennalliset erät -17 Tilikauden yli-/alijäämä Maaseututoimen ostopalvelut Jalasjärven kunnalta vuodesta 2012 alkaen. Perusturva Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tilikauden yli-/alijäämä Terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on alkaen ostettu JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että myös Kurikan kaupungin sosiaalitoimen palvelut siirretään kokonaisuudessaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi mennessä. Sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden tilaamisesta vastaa kaupunginhallitus. Sen sijaan terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut tilaa Jalasjärven kunnan organisaatiossa toimiva tilaajalautakunta. Koko perusturvan toiminta on aikaisempina vuosina ollut perusturvaosaston alaisuudessa. Koska perusturvaosaston koko henkilökunta siirtyy JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen, on vuoden 2013 määrärahat siirretty hallinto- ja talousosastolle. Määrärahoihin sisältyvät ostopalvelut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä, tilaajalautakunnan menot sekä aikaisemmasta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä aiheutuvat eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä ns. varhemaksut. Sosiaalitoimen siirtyessä JIK:n tuottamaksi palveluksi on menoihin sisällytetty mm. vuokrat sosiaalitoimen käytössä olevista kiinteistöistä sekä puhtaus- ja ruokahuollon menoja, jotka puolestaan näkyvät teknisellä osastolla tuloina. Kaupunginhallitus on ohjeistanut, että JIK ky:ssä tulee uudistaa ja kehittää kaikkia toimintatapoja, esim. lääkäripäivystyksen keskittäminen yhteen terveyskeskukseen. Keskittäminen on taloudellisesti ja toimintojen kehittämisen näkökulmasta sekä päivystyshenkilöstön keskittämisen kannalta järkevää.

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA - MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2011-2024 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2011 2024 1 (4) JOHDANTO Strategia kattaa kuluvan valtuustokauden lopun ja kolme seuraavaa valtuustokautta. Tavoitteena

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja

50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 50 SIVISTYSLAUTAKUNTA 500 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja 1. TOIMINTA-AJATUS Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö

Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö VIRTAIN KAUPUNKI Sivistyspalvelujen päävastuualueen johtosääntö Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 Kaupunginkanslia VIRTAIN KAUPUNKI 1 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 1 Johtosäännön soveltaminen...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. SVOL 4.2., Liite 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston 15.12. 133 päätöksen mukaiset. Poikkeuksena

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot

Onnistuva Suomi tehdään lähellä Finlands framgång skapas lokalt. Kuntaliitto. Kunnan toiminnot Kuntaliitto Kunnan toiminnot Kunnan organisaatio VALTUUSTO Tarkastuslautakunta KUNNANHALLITUS LAUTAKUNNAT Päätehtävät: Opetus ja sivistys Sosiaali- ja terveydenhuolto Ympäristö ja tekninen infrastruktuuri

Lisätiedot

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola

Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille Helsinki. Heli Jauhola Varhaiskasvatus Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011 2016 9.2.2012 Helsinki Heli Jauhola Hallitusohjelma ja Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Hallitusohjelman

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA

KUNTASTRATEGIA KUNTASTRATEGIA 2017 2021 KUNTASTRATEGIA KUNNAN TOIMINNAN OHJENUORANA MERKITYS JA OHJAUSVAIKUTUS Kuntalain (410/2015) 37 :n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1

Tehtäväalue: Hyvinvointi LIITE 1 Tehtäväalue: 210501 Hyvinvointi LIITE 1 Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja vapaa-aikatoimen toimialat)

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet

Sivistysosaston monipuolisuus ja sen kehittämismahdollisuudet SIVISTYSLAUTAKUNTA HALLINTO Strategiset painopistealueet / kriittiset menestystekijät ovat niitä asiakokonaisuuksia, joissa onnistuminen on välttämätöntä tavoitetilan saavuttamiseksi. Strategiset painopistealueet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset.

HANKINTAVALTUUDET Toimielimen hankintavaltuudet ovat kunnanvaltuuston päätöksen mukaiset. 1 KÄYTTÖTALOUSOSA Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta Ruotsinkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 360 TP2013 TA2014 + Toimintatulot 886 574 678 000 793 000 793 000 793 000 Toimintamenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sivistystoimiala opetus

Sivistystoimiala opetus Sivistystoimiala opetus PALVELU MITTARI TP 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Perusopetuspalvelut Peruskoulut kpl 24 23 23 23 Oppilaita kpl 5 903 5 891 5 860 5 860 * joista erityistä tukea tarvitsevia kpl 431

Lisätiedot

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 11.9.2017 Toimielimet ja valmistelevat viranhaltijat VUODEN 2018 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019-2020 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan

Lisätiedot

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet

11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet 11. KIRJASTOT 11.1. Rahoitettava toiminta ja rahoituksen yleiset perusteet Yleisten kirjastojen kirjasto- ja tietopalvelujen tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden

Lisätiedot

Perusopetuksen seutuvertailu

Perusopetuksen seutuvertailu Perusopetuksen seutuvertailu Vuosi 205 Toimintatiedot ja kustannukset Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi 2..206 Vertailun tarkoitus Seutuvertailun tavoitteena

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kajaanin varhaiskasvatus SK

Kajaanin varhaiskasvatus SK Kajaanin varhaiskasvatus 2014- SK 15.05.2014 Valtakunnalliset suuntaukset 2013- Varhaiskasvatuksen tulevaisuuden tarpeiden arviointia vaikeuttaa: Valmistelussa laki varhaiskasvatuksesta. Lakiesitys tulee

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6.

Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 56100 Ruokolahti Voimaan 1.1.2009 (kv 15.12.2008/ 59) muutos 1.8.2010 (kv. 21.6. Ruokolahden kunta Sivistystoimen johtosääntö 1 (8) 1 Soveltaminen Tämä johtosääntö kattaa sivistystoimen päävastuualueen. Johtosäännön määräyksiä sovelletaan opetus- ja kulttuuritoimeen, varhaiskasvatukseen

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KELPO- muutosta kaivataan

KELPO- muutosta kaivataan KELPO- muutosta kaivataan Erityisopetukseen otettujen tai siirrettyjen oppilaiden määrän kasvu Yleisten tuen muotojen käyttäminen niukahkoa Sosio- emotionaalisen oirehtimisen lisääntyminen Kuntien toisistaan

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus

PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Riitta Rajala, Opetushallitus PERUSOPETUKSEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SEKÄ KERHOTOIMINNAN AJANKOHTAISPÄIVÄ 23.4.2014 VARKAUS T E R V E T U L O A! Ajankohtaistilanne perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta ja koulun kerhotoiminta

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT ,

KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI / VALT.SEMINAARIT , KUNTASTRATEGIA HONKAJOKI 2017-2025 / VALT.SEMINAARIT 24.8.17, 5.9.17 MISSIO (MIKÄ ON KUNNAN TEHTÄVÄ? MIKSI OLEMME TÄÄLLÄ?) Kuntalaki 410/2015 Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET

SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liite 3/ Siv.ltk 14.3.2017/ 23 SIIKAISTEN KUNNAN LIIKUNNAN SEKÄ NUORISO- JA KULTTUURITYÖN AVUSTUSTEN JALKOPERUSTEET Liikunnan ja urheilun toiminta-avustus Nuorisotoiminnan avustus Kulttuuritoiminnan avustus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 1.8.2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN JA SIVISTYSOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU SIVISTYSLAUTAKUNTA 1 Sivistyslautakunta ja jaostot Sivistystoimen toimialalla on sivistyslautakunta. Sivistyslautakunnalla

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Strategia Koululautakunta

Strategia Koululautakunta Strategia 2016 2020 Koululautakunta Strategiset pääteemat Kasvava, viihtyisä ja vetovoimainen elinympäristö -Houkuttelevat asumisen edellytykset -Monipuoliset, helposti saatavilla olevat ja laadukkaat

Lisätiedot

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen

Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym. tilaisuuksien järjestäminen ja kehittäminen Ii- instituutti liikelaitos Johtokunta 4.11.2014, liite 1. Ii-instituutti -liikelaitoksen johtokunnan toimintasuunnitelma: Koulutus Kansalaisopiston ja taidekoulun opetuksen, näyttelyjen, konserttien ym.

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017

Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Ajankohtaista Suomenkielisistä koulutuspalveluista Syksy 2017 Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Jari Kettunen Koulutusjohtaja Suomenkielisen koulutusjaosto TEHTÄVÄT Hallintosäännön mukaan koulutusjaostot:

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja

Opetusviraston 2015 tulosbudjetin vastuuhenkilöt ja määrärahat Liite 2/4.2.2015. Tulot yhteensä 13 486 000 Perusopetuslinja linjanjohtaja KÄYTTÖTALOUS 2015 4 02 OPETUSVIRASTO Tulot yhteensä 26 839 000 Menot yhteensä 671 863 000 4 02 02 KAUPUNGIN TUOTTAMAT PALVELUT Tulot yhteensä 26 369 000 Menot yhteensä 587 251 000 SUOMENKIELINEN PERUSOPETUS

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016

VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 VAPAA-AJANLAUTAKUNTA Käyttösuunnitelman toteuma 2016 Vapaa-ajanlautakunta 28.2.2017 Sisällysluettelo VAPAA-AJANLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 3 KULTTUURIPALVELUT... 4 LIIKUNTAPALVELUT... 6 NUORISOPALVELUT... 8

Lisätiedot