1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet"

Transkriptio

1 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen ennusteet ovat aikaisemman kehityksen jatkumoa. Väestön määrässä tavoitellaan valtuustokauden alussa nollakasvua ja valtuustokauden lopussa 0,5 % :n kasvua. Työikäisen väestön määrä tulee lisääntymään lapsiperheiden sisään muuton seurauksena. Yli 65-vuotiaiden määrä nousee edelleen väestön ikääntyessä. Väestökasvu keskittyy keskustaajamiin ja aktiiviset kylät tulevat myös kasvamaan. Teollisuuden työpaikkojen kehityksessä pyritään reaalikasvuun. Vähennykset korvataan uusilla teollisilla työpaikoilla. Palvelualojen työpaikat lisääntyvät ja maatalouden työpaikkamenetykset tulevat hidastumaan erikoistumisen ja jatkojalostuksen myötä. Työllisyystilanne tulee olemaan kireä, mutta parempi kuin Etelä- Pohjanmaalla ja valtakunnassa keskimäärin. Kuntarakenteissa tapahtuvat mahdolliset muutokset vaikuttavat toteutuessaan väestö- ja työpaikkatavoitteisiin. Tilastokeskus Kurikan väestöennuste Tilastokeskuksen väestöennuste 2012 Ikäryhmä 2012 % 2015 % 2020 % 2030 % 2040 % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Yhteensä

2 2 Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kurikan väkiluku ( /14384) vähenee 1267 hengellä vuoteen 2040 mennessä. Ikäryhmittäin tarkasteltuna: Nuorten (0-14) osuus väestöstä laskee 15,39 %:ta 15,1 %:iin. Työikäisten (15-64) osuus väestöstä laskee 61,8 %:sta 53,7%:iin. Ikäihmisten (65-) osuus väestöstä nousee 29,6 %:sta 45,3 %:iin. Lähde: Tilastokeskus Kurikan väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain Osa-alue ikä 0-14 %-osuus ikä %-osuus Ikä 65 - %-osuus yht. %-osuus Keskusta - Kangas ,3 % ,5 % ,2 % ,6 % Autio - Jyrä ,6 % ,9 % ,5 % ,5 % Nummi - Reinikka ,9 % ,9 % ,2 % ,9 % Kurikankylä ,0 % ,3 % ,7 % 662 4,6 % Jyllintaival ,7 % ,5 % 91 19,8 % 460 3,2 % Paavolanmäki 28 15,5 % ,8 % 43 23,8 % 181 1,2 % Tuiskula 80 21,4 % ,0 % 47 12,6 % 373 2,6 % Lusankylä 31 16,1 % ,1 % 36 18,8 % 192 1,3 % Kampinkylä 54 17,5 % ,6 % 40 12,9 % 309 2,1 % Viitalankylä 35 15,2 % ,9 % 32 13,9 % 230 1,6 % Panttilan taajama ,8 % ,0 % 69 13,1 % 525 3,6 % Antila 21 15,1 % 87 62,6 % 31 22,3 % 139 1,0 % Luovan taajama 68 21,9 % ,1 % 50 16,1 % 311 2,1 % Oppaanmäki 14 12,3 % 72 63,2 % 28 24,6 % 114 0,8 % Salonkylä 61 17,9 % ,9 % 69 20,2 % 341 2,4 % Myllykylä 39 16,5 % ,9 % 39 16,5 % 236 1,6 % Hakuni - Kakkuri - Mieto 91 18,4 % ,8 % 83 16,8 % 494 3,4 % Lohiluoma 32 15,6 % ,1 % 56 27,3 % 205 1,4 % Säntti - Laulajanmaa 36 14,6 % ,4 % 52 21,1 % 247 1,7 % Kyttälänmaa 20 18,9 % 71 67,0 % 15 14,2 % 106 0,7 % Pitkämönkylä 38 18,4 % ,2 % 32 15,5 % 207 1,4 % Polvenkylä - Juonenkylä 70 16,4 % ,5 % 69 16,1 % 428 3,0 % Sarvijoki 52 15,9 % ,2 % 75 22,9 % 327 2,3 % Metsäkylä 44 14,5 % ,9 % 78 25,7 % 304 2,1 % Niemenkylä 45 13,0 % ,6 % 98 28,4 % 345 2,4 % Koskimäki 90 15,2 % ,3 % ,5 % 591 4,1 % Jurva, kirkonkylä ,4 % ,5 % ,1 % ,8 % Kesti 44 10,4 % ,9 % ,7 % 424 2,9 % Närvijoki 34 11,0 % ,0 % ,0 % 309 2,1 % Tainuskylä 20 13,1 % 80 52,3 % 53 34,6 % 153 1,1 % Tuntematon 7 9,3 % 59 78,7 % 9 12,0 % 75 0,5 % Yhteensä ,3 % ,6 % ,0 % ,0 %

3 3 1.1 Väestö ja työpaikat Väestön kehitys Kurikan väestön muutokset Kurikka Vuosi Eläv. synt. Kuol. Lähtö muutto Synt. enemmyys Tulomuutto Nettomuutto Netto maahanmuutto Väestön lisäys Väkil. korjaus Maassa asuva väestö Kurikan väkiluku on vuosina vähentynyt 840 hengellä (5,5 %). Kaupungista poismuutto on ollut koko tarkastelujakson ajan suurempi kuin tulomuutto. Nettomuutto on kuitenkin kääntymässä positiiviseen suuntaan. Lisäksi vuosina 2010 ja 2011 kaupunkiin sisään muutto ylitti jälleen pitkään aikaan 500 henkilön rajan. Tulomuutto on ollut keskimäärin 473 henkeä ja poismuutto 553 henkeä vuodessa. Kuolleisuus on yhä ollut syntyvyyttä korkeampi vuotta 2001 lukuun ottamatta. Syntyvyys on ollut alhaisimmillaan vuonna 2011 (110 syntynyttä) ja korkeimmillaan vuosina (158 syntynyttä). Vuosina on syntynyt keskimäärin 139 lasta vuodessa ja kuollut keskimäärin 172 henkeä vuodessa.

4 Väestöllinen (demografinen) huoltosuhde on alle 15-vuotiaiden ja 65+ vuotta täyttäneiden määrän suhde vuotiaiden määrään. 4

5 Elinkeinorakenne ja työpaikat Työlliseen työvoimaan luetaan vuotiaat, jotka vuoden viimeisellä viikolla olivat ansiotyössä eivätkä olleet työttömänä työnhakijana tai suorittamassa asepalvelusta. Työllinen työvoima eli kaikkien potentiaalisten työtekijöiden määrä on tarkastelujaksolla laskenut 133:lla vuodesta 2008 (6014) vuoden 2010 loppuun mennessä (5881). Teollisuuden työllinen työvoima on laskenut 155:llä tarkastelujakson aikana vuodesta 2008 (1602) vuoden 2010 loppuun mennessä (1447). Kaupan (Tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta) työvoima on vähentynyt 54:llä 1132:sta 1078:aan. Vastaavasti rakentamisen työvoima on kasvanut 26:lla 447:sta 473:een ja maatalous on vähentynyt 43:lla 572:sta 529:ään henkilöön.

6 6 Kurikan työpaikat ovat tarkastelujaksolla vähentyneet 188:lla vuodesta 2008 (5186) työpaikasta vuoden 2010 lopun 4998:aan työpaikkaan. Teollisuuden työpaikat ovat tarkastelujaksolla vähentyneet 160:llä 1473:sta työpaikasta 1313 työpaikkaan. Kaupan työpaikat ovat vähentyneet 122:lla 904 työpaikasta 782 työpaikkaan. Vastaavasti rakentamisen työpaikat ovat kasvaneet 11:llä 324:stä 335:een työpaikkaan ja maatalouden vähentyneet 52:lla 565:sta 513:een työpaikkaan.

7 7 Nettopendelöinti on koko tarkastelujaksolla tasaisesti noussut ollen suurimmillaan 927 henkilöä vuonna Kurikkalaisia käy koko ajan muualla töissä yhä enemmän. Kurikan työpaikkaomavaraisuus vuonna 2010 oli 85 % Yleiset talousnäkymät 1) Suomen kansantalous taantuu Suomen kansantalous on tänä vuonna edennyt taantumaa kohti. Vienti on vähentynyt, investoinnit ovat edelleen pienentyneet ja yksityisen kulutuksen kasvu on hidastunut. Seurauksena kansantuotteen vuosikohtainen kasvu jää prosentin tasolle. Myös ensi vuodeksi on ennustettu yleisesti varsin niukahkoa kasvua. On arvioitu, että vasta vuonna 2014 saavutetaan vuoden 2008 tuotannon taso. Taloustilanteen huonontuminen on johtunut pääasiassa Euroopan velkakriisistä ja sen seurausvaikutuksista. Eurokriisin hoitaminen onkin merkittävässä asemassa taloudenkehityksen muuttamisessa positiivisempaan suuntaan.

8 8 Ennusteet kokonaistaloudellisesta kehityksestä ovat jonkin verran poikenneet toisistaan. Taloudellisen kasvun on yleisesti ennustettu olevan hitaampaa kuin viime keväällä arvioitiin. Talouden ajautuminen taantumaan näyttää todennäköiseltä. Suomen omien talouspoliittisten toimenpiteiden onnistuminen vaikuttaa merkittävästi kansantaloutemme tulevaan kehitykseen. Edestä näyttää tuleva pitkä hitaan kasvun aika, joka heijastuu kuntatalouteen muun muassa verotulojen aiempaa pienempänä kasvuna. Lähivuosien kokonaistuotannon määrän keskimääräinen vuotuinen kasvu jää kuluvalle ja ensi vuodelle prosentin tasolle valtiovarainministeriön arvion mukaan. Talouden rakenteisiin tarvitaan muutoksia Valtiovarainministeriön mukaan talouden ennustettu kasvu ja päätetyt sopeutustoimet eivät riitä poistamaan julkisen talouden rahoitukseen syntynyttä kestävyysvajetta. Edelleen vuonna 2016 julkisen talouden rahoitusylijäämän pitäisi olla noin 4 % suhteessa kokonaistuotantoon, jotta julkinen valta selviytyisi velvoitteistaan myös pitkällä aikavälillä. Pelkästään verotusta kiristävien ja menoja leikkaavien välittömien toimien avulla ei ole tarkoituksenmukaista yrittää kestävyysvajeen umpeen kuromista. Välittömien sopeutustoimien ohella myös talouden rakenteisiin kohdistuvat uudistukset ovat välttämättömiä talouden kasvuedellytysten nostamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi. Inflaatio alle 2,5 % Seuraavat kokonaistaloudellisen kehityksen luvut perustuvat valtiovarainministeriön syyskuun taloudelliseen katsaukseen. Vuonna 2012 kuluttajahintaindeksin on arvioitu nousevan keskimäärin 2,5 prosenttia vuositasolla. Euroopan Keskuspankki nosti korkotasoa keväällä 2011 inflaation kiihtymisen vuoksi. Osana veropoliittisia toimenpiteitä Suomessa arvonlisäveron korottaminen yhdellä prosenttiyksiköllä nostaa kuluttajahintoja vuositasolla noin 0,6:sta 0,7:ään prosenttiyksikköä vuonna Kuluttajahintojen kasvun arvioidaan hieman laskevan vuonna 2013 ja inflaatio jäänee alle 2,5 prosentin. Ansiotason kohoaminen hidastuu Valtiovarainministeriö on arvioinut katsauksessaan palkansaajien yleisen ansiotasoindeksin nousevan kuluvana vuonna 3,5 %. Raamisopimuksen mukaiset ratkaisut vaikuttavat ansiotason kasvuun hidastavasti ja ansiotason arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2013.

9 9 Kuntatalous kiristyy Valtion viime kevään kehysvalmistelussa toteutettiin hallituksen toimesta kuntiin kohdistuvia sopeutustoimia. Hallituksen budjettiriihen päätökset noudattavat viime kevään budjettikehyksen päätöksiä lähes suoraan. Ensi vuodelle peruspalvelujen valtionosuuksia leikataan kuluvaan vuoteen verrattuna 125 miljoonaa. Myös opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuksia jäädytetään 50 miljoonalla eurolla. Päätetty 63 miljoonan euron leikkaus hallituksen muodostamisen yhteydessä toteutettiin kokonaisuudessaan kerralla tämän vuoden valtionosuuksien pohjiin. Sen vuoksi ne kertautuvat jatkossa joka vuosi. Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna noin 160 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä nostaa kuntaverojen korottamispaineita ja kiihdyttää kuntien velkaantumista. Kuntaliiton mukaan tilanne kuntien kannalta ensi vuoden talousvalmistelua ajatellen on varsin selkeä. Kuntatalous kiristyy ja sopeutustoimiin joudutaan laajasti kuntakentässä. 1) Lähteet: Kuntatalous 3/2012 syyskuu Valtiovarainministeriö Taloudellinen katsaus syksy 2012, 29a/ Talousarvion rakenne Kunnan talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Samaa rakennetta noudatetaan taloussuunnitelmassa ja tilinpäätökseen sisältyvässä talousarvion toteutumisvertailussa. Talousarvio sisältää lisäksi yleisperustelut ja liitteet. Kunnan kokonaistaloutta kuvataan talousarvion ja -suunnitelman tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa. Käyttötalousosassa asetetaan palvelutavoitteet ja budjetoidaan niiden toteuttamiseen tarvittavat menot ja tulot. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot, valtionosuudet ja varsinaisen toiminnan menot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä eri suunnitelmavuosina. Tuloslaskelmaosasta suoraan saatavat tunnusluvut ovat toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- tai alijäämä. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää.

10 10 Rahoitussuunnitelmassa esitetään, kuinka investoinnit ja muut sijoitukset pysyviin vastaaviin sekä pääoman palautukset tulorahoituksen lisäksi muutoin rahoitetaan. Rahoitustarvetta voidaan kattaa lainanotolla tai vapauttamalla taseen pysyviin tai vaihtuviin vastaaviin sitoutunutta pääomaa. Taloussuunnitelma ja talousarvio ovat valtuuston toiminnan ja talouden ohjausvälineitä. Muut toimielimet ohjaavat palvelu- ja viranomaistoimintaa käyttösuunnitelmilla. 1.3 Kuntakonsernin tavoitteet Kaupungin konserniin kuuluvat seuraavat kaupungin määräysvallassa olevat yhteisöt: Asunto Oy Laurintie 21 Asunto Oy Paulaharjuntie Kiinteistö Oy Kärrykartano Kiinteistö Oy Kurikan Teollisuussolu Kurikan Jäähalli Oy Kurikan Kaukolämpö Oy Kurikan Asuntopalvelu Oy Ilmajoen Lämpö Oy Jurvan Kiinteistö Oy Säästö ja Hotelli Jurvan Liikekeskus Oy Koy Pohjanmaan Nikkarikeskus Lintuharjun Moottoriurheilualue Oy Asunto Oy Kurikan Riihivainiontie 1 Asunto Oy Kurikan Koulukatu 55 Jurvan Kaukolämpö Oy Osakkuusyhteisöjä: As Oy Rivi-Jurva As Oy Säästötupa As Oy Jurvan Järvenpään Viitapuisto Jurvan Vuokratalo Oy Koy Kelankulma Siipihöylä Oy Konserniohjeissa määritellään kaupungin tehtävät ja vastuut konserniohjauksessa. Määräysvalta tytäryhteisössä perustuu omistajuuteen tai oikeuteen nimittää ja erottaa hallitus tai muu toimielin. Tällä hetkellä konserniyhteisöjen tärkeimmät tehtävät ovat tuottaa asumispalveluita, kaukolämpöä sekä urheilupalveluita. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita palveluita kustannustehokkaasti.

11 Kiinteistö Oy Kärrykartanon tavoitteet: Johdanto Yleiset tavoitteet Lähiajan tavoitteet Kiinteistö Oy Kärrykartano on yleishyödyllinen vuokrataloyhtiö, jonka tehtävänä on rakennuttaa, omistaa ja hallita kiinteistöjä, ostaa ja vuokrata alueita ja rakennuksia sekä antaa omakustannushintaan vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja. Todetaan, että Kiint. Oy Kärrykartanolle on yleishyödyllisyyden johdosta myönnetty vapautus tuloveron maksamisesta. Edellytyksenä on mm, että yhtiö toimii omakustannusperiaatteella, että se ei jaa osinkoa ja että asukasvalinnoissa noudatetaan kunnan vahvistamia asukasvalintaperusteita. Tavoitteena on, että Kaukolämpötoiminnan tavoitteet: a) taloyhtiö jatkossakin säilyttää yleishyödylliselle yhtiölle asetetut kriteerit eli - on tuloverosta vapaa yhtiö - toimii omakustannus-periaatteella - ei jaa osinkoa - noudattaa asukasvalinnoissa kaupungin vahvistamia asukasvalintaperusteita b) yhtiö ylläpitää jatkossakin vuokra-asuntoja kaupungin alueella ja hankkii tai rakennuttaa asuntoja kysynnän ja tarpeen mukaan c) yhtiö toimii yhteistyössä omistajan eli Kurikan kaupungin kanssa - lyhyen ajan suunnitelmassa on uudiskohteen aloittaminen Kurikanahteeseen - lähivuosina keskitytään pitkälti olemassa olevien kiinteistöjen korjauksiin - mikäli kysyntä vähenee ja tyhjillään olevien asuntojen määrä kasvaa, tulee eräiden kiinteistöjen purkaminen harkittavaksi 1. Tavoitteena on toimittaa Kurikan ja Ilmajoen taajamissa oleville rakennuksille lämpöenergiaa kilpailukykyiseen hintaan. 2. Kaukolämmön tuotanto pyritään järjestämään siten, että tuotannossa käytettävät polttoaineet saadaan pääosin omasta maakunnasta ja painopistettä pyritään muuttamaan kohti nopeasti uusiutuvia biopolttoaineita, kuten metsähake ja mah-

12 12 dollisesti pelloilla kasvatettavat energiakäyttöön soveltuvat kasvit. 3. Kaukolämpöyhteistyötä pyritään lisäämään yli kuntarajojen. 4. Toiminnassa pyritään tuottamaan asiakkaille ja omistajille lisäarvoa.

13 13 Käyttötalousmenot osastoittain TA 2012 TA 2013 Osuus käyttömenoista Hallinto- ja talousosasto Muutos -1,59 % 0,62 % 0,00 % Perusturva Muutos 5,89 % 0,02 % 0,00 % Hallinto- ja talousosasto (sis. perusturvan) ,83 % Muutos 5,15 % 0,04 % 0,00 % Sivistysosasto ,85 % Muutos 4,97 % -1,49 % 0,00 % Tekninen osasto ,32 % Muutos 9,00 % 0,00 % 0,00 % Yhteensä % Muutos 5,67 % -0,33 % 0,00 %

14 14 Taloussuunnitelman käyttötalousosan yhdistelmä, menot TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 Vaalit Muutos Tilintarkastus Muutos 31 % 33 % 0 % 0 % Yleishallinto Muutos -9 % 2 % 0 % 0 % Kehittämistoimi Muutos -8 % -8 % 0 % 0 % Maataloustoimi 156 Muutos Perusturva Muutos 0 % 0 % Perusturvaosasto Muutos 3 % Sivistystoimi Muutos 2 % 5 % -2 % 0 % Vapaa-aikatoimi Muutos 4 % 9 % 0 % 0 % Kulttuuritoimi Muutos 8 % 18 % 0 % 0 % Tekninen toimi Muutos -11 % 10 % 0 % 0 % Ympäristötoimi Muutos -3 % -10 % 0 % 0 % Yhteensä Muutos 0 % 6 % 0 % 0 %

15 15 Käyttötalousosa Sitovuustaso Avustukset Seuraavilla sivuilla olevan talousarvion käyttötalousosassa valtuusto on asettanut toiminnalliset tavoitteet sekä osoittanut tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimelle tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Toiminnallinen tavoite on valtuuston toimielimelle tehtäväkohtaisesti asettama määrärahan käyttötarkoitusta, palvelutuotannon määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Kaupunginvaltuusto hyväksyy erikseen talousarvioasetelman. Kuntalain 65 :n mukaan talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vähintään kolme vuotta koskevassa taloussuunnitelmassa. Taloussuunnitelma on laadittu vuosille Talousarvion käyttötalousosan määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia bruttomääräisinä. Sitovat tavoitteet ja määrärahat on rasteroitu kunkin tulosalueen kohdalla. Muut suoritteet ja perustelut ovat ainoastaan määrärahan perusteluita. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Talousarvion muutosten esittämisoikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja että sitovia tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarve. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle euroa, kuuluvat talousarvion käyttötalousosaan. Osastoilla ei ole oikeutta lisätä virka- eikä työsuhteisten työntekijöiden määrää. Kaupunginhallituksella on oikeus antaa osastoille sitovat ohjeet avoimeksi tulevien virkojen, viransijaisten ja työsuhteisten työntekijöiden palkkaamisesta ja muista virka- ja työsuhteeseen kuuluvista asioista. Aloitetaan oman palvelutuotannon tuotteistaminen, tehdään työaikaseuranta ja työprosessien kuvaukset. Kaikkien hallintokuntien osalta avustukset on haettava maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuksen yhteydessä on toimitettava toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja toimintakertomus.

16 16 Käyttösuunnitelmat Kurikan kaupungin strategia Valtuuston hyväksyttyä talousarvion kaupunginhallitus ja lautakunnat päättävät käyttösuunnitelmasta, jolla tarkistetaan asianomaisen toimielimen talousarvioehdotukseen sisältynyt alustava käyttösuunnitelma valtuuston päätöksiä vastaavaksi sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä. Käyttösuunnitelmilla toimielimet asettavat valtuuston määrittelemien tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet sekä jakavat määrärahat ja tuloarviot seuraavan tason yksiköille osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi. Kaupunginhallituksen tai lautakunnan määräämä, sen alainen viranhaltija päättää seuraavan tason käyttösuunnitelmista sekä päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja osamäärärahojen käytöstä asettamalla tarkennetut tavoitteet ja jakamalla osamäärärahat ja -tuloarviot pienempiin ja tarkempiin osiin. Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan hyväksytyt käyttösuunnitelmat on toimitettava taloustoimistoon kahden kuukauden kuluessa talousarvion hyväksymisestä. Neljännesvuosittain kunkin osaston on annettava valtuustolle selonteko talouden- ja toiminnan toteutumisesta. Strategiatyötä on valmisteltu ensin virkamiesjohdon toimesta ja kaupunginvaltuusto työsti sitä omassa seminaarissaan tammikuussa Uusi valtuusto tulee ensi kevään aikana laatimaan uuden strategian valtuustokaudelle Se tullee muuttumaan kaupunkimme strategiarakennetta. Käynnistymässä oleva kuntarakenneselvitys voi myös vaikuttaa strategioiden sisältöön tulevan valtuustokauden aikana. Kaupungin strategiassa määritellään painopisteet ja keinot niiden toteuttamiseen. Tähän liittyy toimialakohtaiset strategiat, joissa toimialaa ja niitä koskevia toimenpiteitä tarkastellaan perusteellisemmin. Lyhyen aikavälin tavoitteet kirjataan tuloskorteille. Kaupungin valtuustokauden painopisteet ovat: Talous, Imago, Kuntayhteistyö, Palvelut, Elinkeinot ja Väestökehitys. Talouden tärkein tavoite on ollut, että valtuustokauden lopussa korkeintaan puolet osinkotuotoista käytetään käyttötalouden kustannuksiin. Palvelut tulisi kokonaan tuottaa verotuloilla, valtionosuuksilla ja toimintatuotoilla, siihen ei tällä valtuustokaudella päästäne. Talouden tavoitteista tarkemmin talousosiossa. Palvelutuotannon tehostamistoimia tarvitaan vielä merkittävästi

17 17 lisää. Henkilöstön eläköityessä tulee toimenkuvia ja palveluprosesseja erityisesti arvioida uudelleen. Sijoitustoiminnassa tavoitteena on saada mahdollisimman tasainen ja riskitön tuotto vuosittain. Kaupunkikonserni tarvitsee selkeät ohjeet ja strategiat. Ne laaditaan kaupungin omille yhtiöille ja yhteydenpitoa keskushallintoon tiivistetään. Kaupunginhallitus ohjeistaa ja asettaa tavoitteet kaupungin konserniyhtiöille. Kiinteä yhteydenpito keskushallintoon on tärkeää myös niihin kuntayhtymiin ja yhtiöihin, joissa kaupunki on mukana. Imagoa parannetaan ja Kurikasta luodaan vieläkin positiivisempi mielikuva monin eri keinoin. Tärkeintä on tällä hetkellä JIK-yhteistyö naapurikuntien, Jalasjärven ja Ilmajoen kanssa. Kurikalla on valmius rakenteellisiin uudistuksiin kuntakentässä, lähinnä naapureiden kanssa. Kuntayhteistyötä tehdään Seinäjoen seudun sekä Suupohjan seudun kuntien kanssa. Palvelutarjonta pidetään kattavana ja kaupunki suhtautuu myönteisesti palveluyhteistyöhön eri järjestöjen kanssa. Kaupungin henkilöstöä aktivoidaan uusiin toimintatapoihin ja henkilöstöstrategia päivitetään vuosittain. Palveluverkko saatetaan ajan tasalle, jotta se on oikeassa suhteessa kysyntään ja kustannuksiin. Elinkeinopolitiikan päätavoitteena on nostaa kaupungin työpaikkaomavaraisuutta ja saada aikaan uusia työpaikkoja. Elinkeinopolitiikkaan liittyy läheisesti väestökehitys. Se tulee saada kasvu-uralle nykyisestä laskukierteestä. Väestökehitys vaatii monia toimia tehokkaan ja onnistuneen tonttimarkkinoinnin lisäksi.

18 Talousarvio ja suunnitelma Sivu Talousarvio Ehdotus Ehdotus Tilinp Ehdotus (1.000) 2013 (1.000) (1.000) Käyttötalous Hallinto- ja talousosasto Vaalit (Keskusvaalilautakunta) Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Laskennalliset erät -3 tilikauden yli-/alijäämä Tilintarkastus (Tarkastuslautakunta) Käyttötalous Toimintakulut Toimintakate/jäämä Laskennalliset erät Tilikauden yli-/alijäämä Yleishallinto (Kaupunginhallitus) Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset -85 Laskennalliset erät Tilikauden yli-/alijäämä Hallinto- ja talousosasto vastaa kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Lisäksi osasto hoitaa kaupungin toimistopalvelut, henkilöstö- ja talouspalvelut sekä atk-asiat alkaen maaseutupalvelut on ostettu Jalasjärven kunnalta. Entisen perusturvaosaston määrärahat on siirretty osaston menoiksi, koska vanhus- ja terveyspalveluiden lisäksi myös sosiaali- ja vammaispalvelut ostetaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä lukien. Hallinnon tavoitteena on hyvä hallinto, jossa hyödynnetään nykyaikaista toimistotekniikkaa sekä tehdään hyvää yhteistyötä eri yhteistyötahojen kanssa. Sitovat tavoitteet Tavoite: A. Palvelusitoumus Nollakorkoisten varojen minimointi Kirjanpidon viive Intranetin käyttöönotto Laskujen maksaminen Raportoinnin kehittäminen Asiat käsittelyyn KuntaToimisto ohjelmien käytön tehostaminen Yhteispalvelupisteet osallistuvat Etä-EP -etäpalvelupilottihankkeeseen C. Määrärahat: Rengonharjusäätiön avustus Palveluliikenne. Palveluliikenne ja Jurvan asiointiliikenne Koko kaupungin tyhy-toiminta Työsuojelun menot keskitetty hallinto- ja talousosastolle Tavoitetaso/seurantatapa: Alle /pv/pankki pv Ohjelma käytössä Pääosa laskuista kiertää sähköisesti, maksatuksessa eräpäivään mennessä Hallintokunnat osaavat ottaa tarvitsemansa raportit 1-2 kuukauden kuluessa saapumisesta - Valmistelijat osaavat käyttää esityslista pöytäkirjajärjestelmän työpöytäsovellusta Hankkeen tavoitteena saada asiantuntijapalveluja etäyhteyden avulla asiakkaille

19 Talousarvio ja suunnitelma Sivu Talousarvio Ehdotus Ehdotus Tilinp Ehdotus (1.000) 2013 (1.000) (1.000) Nuorten kesätyötuki Jalka oven väliin Nuorten työllistämisavustukset Toiminta-avustus Kurikan Työnhakijat ry:lle Nuorten työpajatoiminta Velvoitetyöllistämiseen varattu määräraha Avustus eläkeläisille vuokramenoihin Maaseututoimen ostopalvelut Jalasjärven kunnalta Henkilöstöresurssit Kaupunginhallituksen henkilövahvuuteen kuuluu kaupunginjohtaja. Taloustoimiston ja keskitetyn toimistopalveluiden henkilöstövahvuuteen kuuluu kaupunginsihteeri (50 %), hallintojohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistopäällikkö (30 %), talousjohtaja, talouspäällikkö, kaksi atk-suunnittelijaa, atk-tukihenkilö, 11 toimistosihteeriä, arkistosihteeri, kolme laskentasihteeriä, kaksi kirjanpitäjää, neljä palkkasihteeriä, kaksi palvelusihteeriä ja koulusihteeri. Kehittämistoimi (Kaupunginhallitus) Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Poistot ja arvonalentumiset 0 Laskennalliset erät -154 Tilikauden yli-/alijäämä Toiminnan kuvaus Kehittämisyksikkö osallistuu kaupungin kokonaiskehittämiseen sekä suunnittelee ja toteuttaa kaupungin elinkeinopolitiikkaa. Se kehittää kaupungin yritystoimintaa ja elinkeinoelämää, luo edellytyksiä menestyvälle yritystoiminnalle, kasvattaa kaupungin vetovoimaisuutta sekä kilpailukykyä. Kehittämistoimi tarjoaa yhteistyökumppaniensa ja sidosryhminensä sekä verkostonsa avulla kattavat yrityspalvelut. Kehittämisyksikkö suunnittelee ja toteuttaa myös kaupungin markkinointia ja viestintää sekä koordinoi Seinäjoen seudun ja muiden toimijoiden elinkeinopoliittista yhteistyötä. Kehittämistoimen visio Kehittämistoimi toteuttaa osaltaan kaupungin strategiaa ja visiota. Elinkeinoelämän kannalta Kurikka on vahva, monipuolinen ja menestyvä yritystoiminnan keskus Etelä-Pohjanmaalla. Elinkeinopolitiikan periaatteet: Kaupunki - harjoittaa aktiivista elinkeinopolitiikkaa - osallistuu yritysten toimitilajärjestelyihin ja asiantuntijapalveluiden organisointiin - on osaltaan mukana erilaisissa yhteistyöhankkeissa - osallistuu yhdessä sovittujen kehittämisprojektien omarahoitusosuuksiin Kaupungin päätavoitteena on kehittää yritysten yleisiä toimintaedellytyksiä sekä lisätä kärkitoimialojen kilpailukykyä ja kasvattaa kaupungin vetovoimaa. Teollisuuden kehittämisen lähtökohtana on alueella toimivan teollisuuden vahvistaminen ja sen kasvu- ja toimintaedellytysten luominen ja turvaaminen. Elinkeinoelämän kehittämisen strategiset painopisteet ovat osaamisen vahvistaminen, teollisuuden kehittäminen, kaupan ja palveluiden kehittäminen sekä kuntamarkkinointi ja viestintä. Määrärahoihin sisältyy valtuuston kokouksien videointi yhdellä kameralla ja videointitiedoston talletus www-sivustolle. Sitovat tavoitteet Tavoite: Tavoitetaso/seurantatapa: A. Palvelusitoumus - neuvontapalvelut 0 4 pv tai asiakkaan kanssa sovittava aikataulu - yrityskonsultoinnin myöntäminen Harkinnan mukaan 1 3 pv/yritys/vuosi - vapaat toimitilat Ajantasainen luettelo, internet - yritysrekisteri Seinänaapurien rekisteri, internet - hankkeet ja projektit Tulosten raportointi kerran vuodessa

20 Talousarvio ja suunnitelma Sivu Talousarvio Ehdotus Ehdotus Tilinp Ehdotus (1.000) 2013 (1.000) (1.000) B. Toiminnalliset tavoitteet - kehittämistoimi toteuttaa oman toimintasuunnitelman mukaiset toimenpiteet Toiminnan säännöllinen raportointi/kaupungin johtoryhmä ja kehittämistiimi - uudet työpaikat ja vanhojen turvaaminen alle maakunnallisen tason, seurantatapa työttömyysprosentti C. Määrärahat - Yhteistyösopimuksiin perustuvat avustukset mm. yrittäjäjärjestöt, Kropsukievarit ry, Kurikan Oppaat ry, Kurikan Ryhti ry Komia-markkinointiin Muita toimintamenoja: - Seinänaapurihankkeet Suupohjan elinkeinotoimen ky Kehittämisyhdistykset (Liiveri ja Suupohjan kehittämisyhdistys ry) muut hankkeet , tuloja elinkeino-hankekoordinaattorin palkkaus /vuosi Suoritteet Tp 2011 Ta 2012 Ta yritysten lukumäärä yritysrekisterin mukaan Resurssit Kehittämispäällikkö, yhteyspäällikkö, toimistopäällikkö 30 %, projektipäällikkö 3 kk Maataloustoimi (Maaseutulautakunta) Käyttötalous Toimintakulut -156 Toimintakate/jäämä Laskennalliset erät -17 Tilikauden yli-/alijäämä Maaseututoimen ostopalvelut Jalasjärven kunnalta vuodesta 2012 alkaen. Perusturva Käyttötalous Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate/jäämä Tilikauden yli-/alijäämä Terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut on alkaen ostettu JIK- peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan päättänyt, että myös Kurikan kaupungin sosiaalitoimen palvelut siirretään kokonaisuudessaan JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän hoidettavaksi mennessä. Sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden tilaamisesta vastaa kaupunginhallitus. Sen sijaan terveys-, vanhus- ja ympäristöterveydenhuollon palvelut tilaa Jalasjärven kunnan organisaatiossa toimiva tilaajalautakunta. Koko perusturvan toiminta on aikaisempina vuosina ollut perusturvaosaston alaisuudessa. Koska perusturvaosaston koko henkilökunta siirtyy JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän palvelukseen, on vuoden 2013 määrärahat siirretty hallinto- ja talousosastolle. Määrärahoihin sisältyvät ostopalvelut JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymältä, tilaajalautakunnan menot sekä aikaisemmasta sosiaali- ja terveystoimen henkilöstöstä aiheutuvat eläkemenoperusteiset eläkemaksut sekä ns. varhemaksut. Sosiaalitoimen siirtyessä JIK:n tuottamaksi palveluksi on menoihin sisällytetty mm. vuokrat sosiaalitoimen käytössä olevista kiinteistöistä sekä puhtaus- ja ruokahuollon menoja, jotka puolestaan näkyvät teknisellä osastolla tuloina. Kaupunginhallitus on ohjeistanut, että JIK ky:ssä tulee uudistaa ja kehittää kaikkia toimintatapoja, esim. lääkäripäivystyksen keskittäminen yhteen terveyskeskukseen. Keskittäminen on taloudellisesti ja toimintojen kehittämisen näkökulmasta sekä päivystyshenkilöstön keskittämisen kannalta järkevää.

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA

15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Kv 15.12.2014 61 LAPPAJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 1 Sisällysluettelo 1 YLEISPERUSTELUT...5 1.2 Y1einen taloudellinen tilanne...5 1.2 Yleisperustelut Lappajärven kunnan osalta...9

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1

JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 JALASJÄRVEN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2014-2017 1 Sisällysluettelo Budjetin esipuhe, kunnanjohtaja Esko Juntunen...3 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaperusteet... 5-8 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017. Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA. Haapajärven kaupunki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Haapajärvellä on hyvä ASUA ELÄÄ YRITTÄÄ - HARRASTAA Haapajärven kaupunki 0 SISÄLLYSLUETTELO: 1. Talousarvion yleiset perusteet 3 2. Talousarvion sitovuus

Lisätiedot

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA

Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA Pyhärannan kunnan VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA 2016-2017 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 YLEISPERUSTELUT Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen määrä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015, TALOUSARVIO 2013 TALOUSARVION SITOVUUS Valtuusto hyväksyy kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion. Sen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Kirkkonummen kunta Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2011 Laadukkaita palveluita kirkkonummelaisille Kunnanhallitus 10.11.2008 Liikkeellä kohti uutta. Kirkkonummi yllättävän lähellä. TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2012--2014 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017

TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Kv 15.12.2014 Joroisten kunta TALOUSARVIO 2015 2 Sisällysluettelo 1. TALOUSARVION 2015 JA SUUNNITELMAN 2016 2017 LAADINNAN YLEISPERUSTELUT... 4 1.1. KUNTALAIN

Lisätiedot