Voidaanko Lisa palvelu tuottaa pilviratkaisuna vai tuleeko se asentaa teidän palvelimelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "22.2.2011. 2. Voidaanko Lisa palvelu tuottaa pilviratkaisuna vai tuleeko se asentaa teidän palvelimelle"

Transkriptio

1 1(8) LISA LIITTYMIEN SÄHKÖISET ASIOINTIPALVELUT: HILMAN TIETOPYYNTÖ KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1. Kuinka paljon Lisa järjestelmällä tulee olemaan käyttäjiä? V: Tämän hetken arvio on noin 10 käyttäjää. 2. Voidaanko Lisa palvelu tuottaa pilviratkaisuna vai tuleeko se asentaa teidän palvelimelle V: Lisa palvelu on mahdollista tuottaa pilviratkaisuna tai asentaa se meidän palvelimelle. 3. Tuossa tietopyyntöilmoituksessanne mainittiin liite: sähköisten liittymätilausten prosessikuvaus tavoitetilasta. Voisimmeko saada sen? V: Sähköisten liittymätilausten prosessikuvauksen tavoitetila löytyy Hilma ilmoituksen liitteenä. Linkki: 4. Jyväskylän Energia on hakemassa ratkaisumallia Lisa- ja Lisa-Online järjestelmien toteuttamiseksi. Onko Lisa- ja Lisa-online järjestelmät osittain jo olemassa? Jos on, niin kenen toimittama ja millainen? V: Lisa järjestelmää ei ole vielä olemassa. Lisa-Online järjestelmä on osittain olemassa siten, että Jyväskylän Energian internet-sivuilta pääsee täyttämään oheisen lomakkeen, joka lähtee sähköpostin liitetiedostona liittymispalvelumme sähköpostiin. Edellä mainittu osittainen Lisa Online järjestelmä toimii riippumattomana osana JE:n Asiakas Online palveluita. Nykyinen osittainen Lisa Online on yrityksemme internet-sivuista vastaavan henkilömme toteuttama. https://www.jenergia.fi/files/uuden_kiinteiston_liittymat_lomake.pdf 5. Mitä tietoja on tarkoitus siirtää tulevaan tuotannonohjaus-järjestelmään ja asiakastietojärjetelmään? Onko tuotannon-ohjausjärjestelmä jo valittu? V: Tulevaan tuotannonohjausjärjestelmään on tarkoitus siirtää vähintään linkissä olevan kaavakkeen tietokentät: https://www.jenergia.fi/files/uuden_kiinteiston_liittymat_lomake.pdf Tuotannonohjausjärjestelmää ei ole valittu. 6. Kuka on toteuttanut nykyiset Jyväskylän Energian Online palvelut? V: Nykyiset Jyväskylän Energian Online palvelut on toteutettu alun perin eri toimittajien toimesta ja niitä on uudistanut Samcom Oy. 7. Onko Jyväskylän Energialla SMS-lähetystyökalu olemassa? V: Jyväskylän Energialla ei ole tähän tarkoitukseen suoraan sopivaa SMS-lähetystyökalua käytössä. 8. Minkä sisältöistä sopimusta tietopyynnön jälkeen haetaan? Määrittely, toteutus (Lisa, Lisa-Online, integraatiot)?

2 2(8) V: Tietopyynnön jälkeen haemme sopimusta, joka sisältää ainakin Lisa- ja Lisa-Online järjestelmien toteutuksen sekä integraatiot. 9. Onko vaatimuksia rajapintojen toteutustavalle/teknologialle? V: Järjestelmäintegraatiot tulisi ensisijaisesti toteuttaa webservice-tekniikalla. JE:llä käytössä MS Biztalk. 10. Onko järjestelmän avulla tarkoitus hoitaa muitakin palvelupyyntöjä kuin liittämiseen liittyviä? V: Järjestelmän avulla ei alkuvaiheessa ole tarkoitus tilata muuta kuin liittymätilauksia. Järjestelmä tulee kuitenkin suunnitella siten että se on laajennettavissa käytettäväksi myös muihin tilauksiin ja palvelupyyntöihin. 11. Minkälaisella aikataululla hanke etenee tietopyyntö kyselyn jälkeen? V: Tavoitteena olisi saada hanke määritellyksi ja toteutukseen vuoden 2011 aikana. 12. Mitä toiminallisuutta Lisa järjestelmän on tarkoitus sisältää? V: Lisa-järjestelmän avulla tulisi pystyä ainakin: - vastaanottamaan hakemuksia ja tilauksia Lisa-Onlinesta - käsittelemään hakemuksia ja tilauksia sekä muokkaamaan ja päivittämään niiden tilaa - lähettämään tilamuutoksista viesti asiakkaalle sähköpostilla/tekstiviestillä - näyttämään tilamuutos Lisa-Onlinessa asiakkaan profiilissa - tuottamaan raportteja hakemuksista ja tilauksista 13. Mitä toiminallisuutta Lisa-Online järjestelmän on tarkoitus sisältää? V: Lisa-Onlinen avulla tulisi ainakin pystyä: - täyttämään tilauslomakkeita, jonka tiedot lähtevät Lisa-järjestelmään - asiakkaan seuraamaan tilauksensa etenemistä - tekemään lisätilauksia esim. työtilaukset kirjautumalla omaan profiiliinsa 14. Käytetäänkö Lisa-Onlinessa nykyisiä kirjautumispalveluita? V: Lisa Onlinessä tullaan käyttämään TUPAS-tunnistautumista, jota ollaan ottamassa yrityksessämme käyttöön. Kirjautumispalvelut eivät sisälly tähän ratkaisunkuvaus tietopyyntöön. 15. Onko Lisa-Onlinen käyttäjien kohderyhmän ajateltu olevan erityisesti yksityishenkilöt vai yritykset? Onko palvelun käyttäjämääriä arvioitu? V: Lisa-Onlinen käyttäjiä tulevat olemaan yksityis- ja yritysasiakkaat. Palvelun käyttäjämäärä tulisi olemaan arviolta noin 2500 uniikkia käyttäjää vuodessa. Vuosittainen tilausmäärä tulisi olemaan arviolta noin 5000 tilausta vuosittain.

3 3(8) 16. Onko Lisa-Onlinen alustaratkaisuksi kaavailtu nykyistä online-palveluportaalia? V: Kyllä, yhtenä vaihtoehtona. Nykyinen alustaratkaisu pohjautuu Liferay-portaaliin. 17. Onko tietopyynnössä mainitusta tulevasta tuotannonhjausjärjestelmästä tehty päätöstä, että mikä järjestelmä on kyseessä? V: Ei ole. 18. Onko tavoitteena rakentaa liittymä e-laskulle pankkijärjestelmiin? V: Ei ole, liittymälasku on kertaluonteinen. 19. Mistä järjestelmästä työtilausta tehdessä näytettävät vapaat asennusajat haetaan? V: Vapaat asennusajat haetaan tulevasta tuotannonohjausjärjestelmästä. 20. Tulossa on uusi tuotannon-ohjausjärjestelmä. Täytyykö tehdä/ tukea rajapintoja vanhaan vai uuteen järjestelmään vai molempiin? Jos vanhaan tehdään rajapinnat niin kuinka pitkästä ylläpidosta puhutaan? V: Rajapinnat tehdään vain ja ainoastaan uuteen tuotannonohjausjärjestelmään. 21. Ilmeisesti Ellarexin käytettämät rajapinnat ovat XML/ Webservice pohjaisia? ATJ voi ilmeisesti myös vaihtua? Onko sen teknologiasta ja rajapinnoista tietoa tai näkemystä vai toimitaanko Ellarexin ehdoilla toistaiseksi? V: Tässä vaiheessa rajapinta Ellarexiin toteutetaan joko tekstitiedostona tai xml-tiedostona. ATJ:n uudistuksen jälkeen rajapinta toteutetaan SOA-mallin mukaan. 22. Määritykset kaikista relevanteista rajapinnoista kiinnostaa a) Jyväskylän Energian järjestelmien ulkoiset rajapinnat? - teknologia - alusta - noudatetut standardit -rajapintakuvaus, skeema, tiedonsiirtotapa, esimerkkitiedosto/-sanoma, kohde/lähdejärjestelmä, jos niitä on) V: JE:llä on olemassa integraatio-ohjeistus, jonka toimitamme määrittelyn liitteenä niiltä osin kun se hankkeeseen liittyy. b) Jyväskylän Energian järjestelmien sisäiset rajapinnat? - teknologia - alusta - noudatetut standardit

4 4(8) - mahdollisuudet modifioituna/sellaisenaan ottaa käyttöön ulkoiseksi rajapinnaksi - rajapintakuvaus, skeema, tiedonsiirtotapa, esimerkkitiedosto/-sanoma, kohde/lähdejärjestelmä, jos niitä on) V: Toimitamme tietoa sisäisistä rajapinnoistamme tarpeen mukaan. c) Ulkoiset rajapinnat joihin Jyväskylän Energialla liitynnät? - teknologia - alusta - noudatetut standardit -rajapintakuvaus, skeema, tiedonsiirtotapa, esimerkkitiedosto/-sanoma, kohde/lähdejärjestelmä, jos niitä on) V: Toimitamme tietoa ulkoisista rajapinnoistamme tarpeen mukaan. d) Ulkoiset/sisäiset rajapinnat joihin tulossa oleva tarve tai halu liittyä? - teknologia - alusta - noudatetut standardit -rajapintakuvaus, skeema, tiedonsiirtotapa, esimerkkitiedosto/-sanoma, kohde/lähdejärjestelmä, jos niitä on) V: Toimitamme tietoa rajapintatarpeistamme tarpeen mukaan. 23. Onko suunnitelmissa hyödyntää MS Biztalk integraatioalustaa (esim. jos sellainen on valmiina) näille palveluille? Mikä on Lisan rajapinta järjestelmiin - Biztalk, joka kätkee mahdolliset muut järjestelmät taakseen vai joutuuko rajapintamuutokset hallitsemaan Lisassa? V: Suunnitelmissa on hyödyntää tarvittaessa MS Biztalk-integraatioalustaa, jollainen jo löytyy valmiina meiltä. 24. Mitä apupalveluita on valmiina? Esim. tunnistaminen on todennäköisesti jo valmiina olisiko siitä lisätietoja? V: Katso vastaukset kysymyksiin 14 ja 16. Internet-sivuillamme on valmiina käyttämämme iframepohja. 25. Ympäristö ja teknologia valinnat. Onko jotain teknologioita joita suositte esim. valmiiden lisenssien, arkkitehtuurivalintojen tms. myötä? V: Emme ole sitoutuneet tiukasti mihinkään teknologioihin. Toiminnallisuudet menevät teknologian edelle. 26. Liitteenä olleesta prosessikuvauksesta voi huomata että rakennuttamisen / urakoitsijan järjestelmistä pitäisi tuoda enemmänkin tietoa asiakakkaan web-liittymään asti. Mistä muualta? Kun asiakas tilaa asennuksen täytyykö asiakkaan saada tieto asennuksen päivämäärästä, työn suorituksesta esim. webliittymään. Tarvitaanko myös palautekanava?

5 5(8) V: Rakennuttamisen / urakoitsijan järjestelmistä pitäisi tuoda vähintään kysymyksessä mainitut tiedot asiakkaan web-liittymään asti; muualta ei tietoa tarvitse tuoda. Palautekanava tulisi olla järjestelmän optiona. 27. Tietopyynnössä ilmoitettu budjetti EUR kuulostaa aika matalalta suhteessa tarpeiden moninaisuuteen? V: Ilmoitettu hinta on alkuperäinen arviomme hankintahinnasta. Lopullinen hankinnan laajuus vaikuttaa hankinta-arvioon. Liiketoiminnalliset tavoitteet Olette maininneet, että tietopyynnön tavoitteena on selvittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. 28. Millaiset keskeisimmät liiketoiminnalliset tavoitteet hankkeelle on asetettu? V: Hankkeen tavoitteena on tehostaa liittymäpalvelun työtä automatisoimalla liittymäprosessia koko ketjun osalta: liittymäpalvelu rakennuttaminen urakointi laskutus. Yrityksen asiakkaille pyritään projektin myötä antamaan parempaa palvelua. 29. Oletteko tutkineet eri asiakasryhmienne erilaisia vaatimuksia palveluille? V: Emme ole tehneet perustavaa tutkimusta asiakkaiden vaatimuksista erilaisille palveluille. 30. Kuinka kehityshankkeen tuloksia mitataan asiakkaiden näkökulmasta? V: Tulemme tekemään asiakastyytyväisyyskyselyitä Lisa Online-järjestelmän käyttäjille. 31. Millainen nykyinen palvelumalli on ja mitä ongelmia siinä on tunnistettu? V: Nykyinen palvelumalli on pääasiassa asiakkaan henkilökohtaista palvelua (toimistokäynti, puhelinyhteydenotto) ja liittymiskäytäntö erilainen eri verkoilla (sähkö, kaukolämpö, vesi). Toimintamalli vaatii asiakkaalta paljon erillisiä yhteydenottoja. Toimintamalli sitoo myös paljon yrityksen kannalta resursseja. Toiminnalliset ja tekniset kysymykset: Liittymien sähköinen asiakaspalvelujärjestelmä Ymmärsimmekö sisällön laajuuden oikein: 32. Ymmärsimme tietopyynnöstänne, että haluatte toteuttaa sekä Lisa, että Lisa-online-järjestelmät? V: Kyllä. 33. Lisa online: sähköiset lomakkeet, asiointiprosessin seuraaminen, asiakkaan portaali (tai vain sähköpostin/sms-viestin lähetys asiakkaalle?)

6 6(8) V: Lisa Onlinen sisältöön kuuluu ykkösvaihtoehtona sähköiset lomakkeet sekä asiointiprosessin seuraaminen. Vaihtoehtoisesti se voi olla vain sähköiset lomakkeet ja sähköpostin/sms-viestin lähetys asiakkaalle. 34. Lisa järjestelmä: tietojen käsittely, vaiheiden ja seurannan kirjaaminen, raportit V: Lisan tulee sisältää kaikki nämä ominaisuudet. 35. Integrointi erp ja crm järjestelmiin V: Kyllä, Lisa-järjestelmästä rajapinnat tulee olla asiakastietojärjestelmään ja tuotannonohjausjärjestelmään sekä optiona taloushallintajärjestelmään. 36. Sisällön laajuus: Autentikointi (Tupas tms) V: Katso vastaus kysymykseen 14. Joitain kysymyksiä sopimuksista ja hakemuksista: 37. sopimusten tyypit monta erilaista lomaketta? V: Sopimusten tyypit: Sähkö-, vesihuolto- ja kaukolämpöliittymissopimukset. Tällä hetkellä yhdeltä asiakkaan täyttämältä hakemukselta laaditaan em. kolme sopimusta. Lisäksi liittymän siirtosopimukset tulisivat Lisa Onlineen mahdollisesti tulevaisuudessa (3 kappaletta). 38. sopimusten määrä/v, arvio? V: Sopimusten yhteismääräarvio on noin / vuosi. 39. kuinka pitkä arkisto/säilytysaika hakemuksilla ja sopimuksilla on? V: Hakemuksia ja sopimuksia säilytetään järjestelmässä poistamatta niitä lainkaan. 40. käyttäjämäärät (sisäiset, asiakkaat) V: Sisäiset käyttäjämäärät: katso vastaus kysymykseen 1. Asiakaskäyttäjämäärät: katso vastaus kysymykseen paljonko/millaisia erilaisia käsittelijärooleja Lisa-järjestelmällä olisi? ts. hakemusten käsittelijät, vastaanottajat, sopimusten käsittelijät, vastaanottajat, arkistoijat, ylläpitäjät, jne? V: Kaksi roolia: käyttäjä ja ylläpitäjä.

7 7(8) Kuvaamanne prosessi: 42. Voisiko olla jatkossa niin, että asiakas lähettää hakemukset/sopimukset sähköisesti, ja välissä on pankki/tupas- tunnistus? -> Ts. ei vastaanotettaisi enää paperimuotoisia dokumentteja? V: Tämänhetkisen meille annetun lakipuolelta tulevan tiedon mukaan lopullisessa sopimuksessa tulee olla asiakkaan allekirjoitus, jotta se on pätevä. Tulemme selvittämään mahdollisuutta käyttää Tupas-tunnistautumista allekirjoituksen korvikkeena. 43. Tuleeko toteutuksessa huomioida sopimusten skannaaminen Lisa-järjestelmään? V: Ei. 44. Jos tulee, onko skannausprosessi määritelty? V: Ei. 45. Kuuluvatko Lisa-järjestelmän rajapinnat-osiossa kuvattujen järjestelmien integraatiot (erp, crm) toteutuksen sisältöön? V: Kyllä. 46. Onko rajapintoja määritelty tarkemmin, ts. mitä tietoa järjestelmistä saadaan, mitä tietoa pitäisi kirjoittaa takaisin? V: Rajapintoja ei ole vielä määritelty tarkemmin. 47. Onko järjestelmissä saatavilla WebService rajapinta? V: Rajapinnat tarvitaan Ellerexiin ja tuotannonohjausjärjestelmään. Tuotannonohjausjärjestelmää ei ole vielä valittu. Ellarexin kohdalta katso vastaus kysymykseen Onko tarkoitus integroida järjestelmät reaaliaikaisesti vai eräajotyypisesti, onko integraatiotapoja määritelty tai tutkittu tarkemmin? V: Eräajotyyppinen rajapinta ratkaisu riittäisi aluksi Ellarexiin. Reaaliaikaisuus on lopullinen tavoitetila tulevaan asiakastietojärjestelmään. Tuotannonohjausjärjestelmän rajapinnan tulisi olla reaaliaikainen. 49. Onko Lisa- ja Lisa online-ohjelmistolisenssien osalta toivomusta tai rajauksia? V: Ohjelmistolisensseille ei ole tässä vaiheessa toivomuksia tai rajauksia. Päätämme niistä myöhemmin. 50. Onko teillä jo käytössä jokin portaalisovellus/alusta (esim. SharePoint, erp-järjestelmän portaali, Liferay, tai vastaava)?

8 8(8) V: Meillä on jo käytössä SharePoint intranetin puolella ja Liferay-alusta internetin puolella. 51. Onko teillä jo käytössä jokin /joitain tietokantoja (lisenssejä), joita toteutuksessa voisi hyödyntää? (esim. SQL 2008, oracle 10 /11g ) V: Suositeltavin tietokantaratkaisu olisi SQL Server 2008, johon meiltä löytyy lisenssit. 52. Millaisia ja minkä verran raportteja tarvitaan? V: Raporteista tulisi saada tietoa ainakin tilausmääristä tilaustyypeittäin, tilausten käsittelyajoista, asiakasmääristä.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi.

OPAS. 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta. Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. OPAS 13 kysymystä toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisesta Pikaopas toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamiseen liittyvien pohdintojen tueksi. Sisältö Lukijalle 1. Milloin toiminnanohjausjärjestelmä kannattaa

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Palveluhakemisto-esiselvitys

Palveluhakemisto-esiselvitys 1 Palveluhakemisto-esiselvitys Hyvinvointipalvelusuunnittelu palvelukokonaisuus SADe-SOTE Virve Jokiranta 12/2011 2 Taustaa Tiivistelmä Sisällysluettelo 1. Nykytilan kuvaus... 6 1.1. Internetin käyttö...

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu

Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Sähköinen hallinto ja sen toteutuminen kuntalaisten näkökulmasta: Case Oulun kaupungin OmaAsiointi-palvelu Oulun yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Pro gradu -tutkielma Kristiina Horneman 21.5.2014

Lisätiedot

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta

/2010. Viestintäviraston selvitys. Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta /2010 Viestintäviraston selvitys Tilannekuva - tietoisuus viestintäverkkojen ja -palvelujen tilasta Työryhmäraportti /2010 1 (31) SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 2 MIKÄ TILANNEKUVA?...4 2.1 MITKÄ OVAT VIESTINTÄVERKKOJA

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura

Verkkomarkkinointiopas. Verkkomarkkinointiopas. Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille. Toni Haatainen Mika Heikura Verkkomarkkinointiopas Verkkomarkkinointiopas Pohjoiskarjalaisille pienyrityksille Toni Haatainen Mika Heikura Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001

Alkavalle yrittäjälle 2015. Perustamisopas. Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas Alkavalle yrittäjälle 2015 CERTIFIED BY ISO 9001 Varaa aika yritysneuvojalle lähelläsi: www.uusyrityskeskus.fi 25 alkavien vuotta yrittäjien tukena CERTIFIED BY ISO 9001 Perustamisopas 2015

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002)

VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) copyright VirtuaaliAMK-kehittämisyksikkö/OVa 1(26) VirtuaaliAMK-koulutustuotteiden laadunvarmistus (LUONNOS 5.11.2002) Johdanto VirtuaaliAMK-sisällöntuotannon kokonaisuus perustuu systemaattiseen, vaiheistettuun

Lisätiedot

Toiminnan ja prosessien mallintaminen

Toiminnan ja prosessien mallintaminen Irmeli Luukkonen, Juha Mykkänen, Timo Itälä, Saara Savolainen, Maarit Tamminen Toiminnan ja prosessien mallintaminen Tasot, näkökulmat ja esimerkit SOLEA-hanke Itä-Suomen yliopisto Aalto-yliopisto Irmeli

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas

Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Miten markkinoin osaamistani? Työnhaun opas Ura- ja rekrytointipalvelut Helsingin yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut teksti Marina Misukka 2. uudistettu painos Yliopistopaino 2004 TYÖNHAUN OPAS MITEN

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat

Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat Kun tiedostaminen ja oivallus kohtaavat - TYÖKIRJA PK-YRITYKSEN HILJAISEN TIEDON JAKAMISEKSI Katri Helin Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Hyvinvointia Nääs-hanke Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Kun tiedostaminen

Lisätiedot

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt

Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Kansallisen sähköisen potilaskertomuksen vakioidut tietosisällöt Opas ydintietojen, otsikoiden ja näkymien sekä erikoisala ja toimintokohtaisten rakenteisten tietojen toteuttaminen sähköisessä potilaskertomuksessa

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä

Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-07169-08 Kemikaaliverkot Yhteenveto verkottuneen toiminnan turvallisuudesta tehdyistä tutkimuksista ja selvityksistä Kirjoittajat: Luottamuksellisuus: Yngve Malmén & Ismo Ruohomäki

Lisätiedot

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN?

SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Julius Parikka OTM, Legal Counsel Lakipalveluyritys Fondia Oy Panu Pökkylä OTK, Nordic Legal Counsel, Canon Oy SUORAHANKINTA JULKISISSA HANKINNOISSA: ONKO SE KOSKAAN MAHDOLLINEN? Edilex 2011/5 Artikkeli,

Lisätiedot