TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä"

Transkriptio

1 1 (16) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä hyvän tilintarkastustavan ja hyvän kirjanpitotavan perusteella. Tehtäviin voi vastata ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Kansainväliset tilintarkastusalan standardit teoksen mukaisesti. Vastauksissa tilintarkastajan raportit voi laatia ajantasaisen KHT-yhdistys Föreningen CGR ry:n julkaiseman Tilintarkastajan raportointi teokseen sisältyvien mallien mukaisesti. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tekstissä esiintyvät yritykset, henkilöt ja tunnistetiedot ovat kuvitteellisia. Tehtävän pohjana on käytetty osia todellisten yritysten tilinpäätöstiedoista. Tehtävään on lisätty taustatietoja, virheitä ja puutteita, joilla kuitenkaan ei ole mitään tekemistä kyseisten yritysten, eikä niiden tilinpäätöstietojen kanssa. Tehtävien yhteydessä esittämättömillä hallinto- ja kirjanpitoasiakirjoilla tai tehtävässä mainituilla, mutta esittämättömillä liitteillä ei ole merkitystä tehtävien ratkaisussa. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, että tilinpäätöslukuja on esitetty joissakin kohdissa pyöristettyinä. Tehtävien ratkaisussa ei ole merkitystä sillä, mille viikonpäiville päivämäärät sijoittuvat. Arvostelussa ei anneta pisteitä tuloslaskelman, taseen tai liitetietojen teknisiä yhteenlaskutoimituksia koskevista seikoista. Vastatessasi voit luottaa siihen, että tehtävän taustatiedoissa esitetyt asiat (s. 2-4) pitävät paikkansa. Vastausten arvostelussa voi saada plus- ja miinuspisteitä. Tehtävissä vaadituissa raporteissa olevista kielioppi- tai kirjoitusvirheistä sekä esitystapaa koskevista virheistä voi saada miinuspisteitä. Käytä tehtäviin vastatessasi tietokoneen työpöydältä HTM-tutkinto -kansioista löytyviä vastauspohjia. Tehtävät tallennetaan käyttämällä tallennusnimessä vastaajan tunnistenumeroa ja tehtävän otsikkoa. Esimerkiksi kokelas, jonka tunnistenumero on , tallentaa vastauksensa seuraavasti: _2-osa Tehtävä _2-osa Tehtävä 2 jne. Tehtävämonistetta ei tarvitse palauttaa.

2 2 (16) Taustatiedot on harjoittanut vientisahausta ja höyläystä. Saha sijaitsee kunnallisen tukipolitiikan vuoksi eri paikkakunnalla kuin höyläämö, jossa on myös piensaha höyläämön tarpeisiin. Yhtiö ajautui kesällä 2011 taloudellisiin vaikeuksiin, kun monen saha-alalla vaikean vuoden jälkeen suurin sahatavaran vientiasiakas meni konkurssiin juuri ennen tilikauden päättymistä Elokuussa 2011 :hyn tehtiin verotarkastus. Verotarkastuksessa paljastui, että yhtiön omistaja oli sekaantunut kuittikauppaan. Verotarkastuksen perusteella :lle pantiin maksuun jälkiveroja päättyneeltä ja sitä aikaisemmin päättyneiltä tilikausilta yhteensä euroa. Lisäksi alkaneelta tilikaudelta löytyi tekaistu euron kuitti, joka oli kirjattu kirjanpitoon korjauskuluna. Verotarkastajat esittivät tekaistua kuittia jälkiverotettavaksi peiteltynä osinkona. Lopullista verotuspäätöstä verovuodelta 2011 ei ole vielä saatu. Yhtiö oli maksukyvytön ja ajautumassa konkurssiin, kunnes rahoittajat löysivät syksyllä 2011 uudeksi omistajaksi tunnetun saha-alan asiantuntijan Seppo Sahurin. Sahuri suostui ostamaan yhtiön osakkeet yhdellä eurolla. Toiminnan jatkumisen turvaamiseksi rahoittajien ja suurimman puutavarantoimittajan kanssa tehtiin rahoitussopimus. Rahoitussopimuksessa sovittiin yhteensä euron velkojen leikkauksesta ja maksullisesta osakeannista. Sopimusneuvottelut kestivät pitkään, ja osakekaupat sekä rahoitussopimus tehtiin vasta Velkojen leikkauksella kompensoitiin yhtiölle vientiasiakkaan konkurssin vuoksi syntynyt luottotappio ja jälkiverot. Saatu euron akordi kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. Rahoitussopimukseen liitettiin koronvaihtosopimus, jolla yhtiö suojasi vanhan vaihtuvakorkoisen pankkilainansa siten, että lainan korko on sopimuksen ansiosta kiinteä 4 prosenttia. Seppo Sahuri sijoitti rahoitussopimuksessa sovitulla tavalla yhtiöön euroa yhden osakkeen osakeannissa, jonka jälkeen yhtiön oma pääoma täytti osakeyhtiölain vaatimuksen. Osakeannissa maksettu osakkeen merkintähinta kirjattiin pidetyn ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon heti, kun osake oli rekisteröity kaupparekisteriin. Verotarkastuksen säikäyttämänä edellinen omistaja oli nostanut yhtiön tililtä vähitellen syksyn 2011 aikana käteistä yhteensä euroa. Tilitoimisto oli kirjannut pankkitililtä tapahtuneet nostot panoksi kassatilille, koska se ei ollut saanut nostoista muuta selvitystä. Perehtyessään yhtiön tilanteeseen marraskuussa 2011 Sahuri oli todennut, että yhtiöllä ei todellisuudessa ollut olemassa kassavaroja. Osakekaupan yhteydessä joulukuussa 2011 Sahuri ja entinen omistaja sopivat kirjallisesti, että käteisnostot kirjataan lainasaamiseksi entiseltä omistajalta. Entinen omistaja maksoi lainan osakekaupan yhteydessä. Seppo Sahuri laittoi joulukuussa 2011 vireille saneeraustoimet. Vientisaha toimi kunnalta vuokratuissa tiloissa, ja sen toiminta päätettiin lopettaa. Sahalaitteisto myytiin yritykselle, joka jatkoi sahaustoimintaa. Sahan henkilöstö siirtyi uuden yrittäjän palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Sahalaitteiston myyntivoitto euroa kirjattiin satunnaisiin tuottoihin. :n hallitukseen valittiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa pankinjohtaja Pertti Pelimerkin lisäksi Sahurille tutun tilitoimiston omistaja Paavo Pätevä. Seppo Sahurin sijoittama pääomapanos käytettiin höyläämön ja piensahan automatisointiin tammikuussa Hyväkuntoiseen höyläämörakennukseen tehtiin joitakin muutostöitä. Rakennuksen poistoaika oli alun perin määritelty liian lyhyeksi. Poistoaikaa jatkettiin siten, että sitä on jäljellä 36 vuotta. Sahuri onnistui helmikuun 2012 alussa hankkimaan suhteillaan asiakkaaksi suuren talotehtaan, joka pystyy ostamaan 50 prosenttia Priimawoodin tuotantokapasiteetista.

3 3 (16) ostaa nyt pyöreää puutavaraa ja sahaa sitä vain omaa höyläystä varten. Kausivaihteluita tasataan ostamalla valmista sahatavaraa muilta piensahoilta. Yhtiön taseesta on tilinpäätöksen laatimisen yhteydessä poistettu euron arvosta epävarmoja vanhoja saatavia ja aikaisempina vuosina aktivoituja kehittämismenoja euroa. Erillä ei ole ollut asianmukaisia perusteita. Yhtiön toiminta alkoi keväällä 2012 näyttää paremmalta. Puutavaran käyttösuhde sahatavarakuutiota kohden on parantunut, ja höyläysmäärät ovat nousseet selvästi. Kuitenkin päättyneeltä tilikaudelta laskettu verotettava tulos on tappiollinen johtuen saneeraustoimista. Kirjanpidossa tappio ei näy, koska satunnaisiin tuottoihin sisältyvä velkojen leikkaus euroa on verolaskelmassa käsitelty verovapaana tulona. Tilinpäätökseen on kirjattu kertyneiden tappioiden perusteella laskennallista verosaamista euroa. Kirjauksen perusteeksi Seppo Sahuri on laatinut laskelman höyläystoiminnan toteutuneesta kannattavuudesta ajalla Tilintarkastuksessa luotettavaksi todettu laskelma osoittaa, että toiminta on saatu kannattavaksi. Alkaneen tilikauden ja kahden seuraavan vuoden varovaiset ja realistiset budjetit osoittavat, että tappiot pystytään myös käyttämään hyväksi. Tilinpäätöskiireiden aikaan elokuussa 2012 vakuutusyhtiö ilmoitti irtisanoneensa höyläämön palovakuutuksen huonon vahinkokehityksen vuoksi. Höyläämössä oli ollut tulipalo päättyneellä ja sitä edeltävällä tilikaudella. Sahurin mielestä vahingot ja niistä aiheutuneet vakuutuskorvaukset eivät olleet alalla mitenkään poikkeuksellisia, mutta muistakaan kotimaisista vakuutusyhtiöistä ei saatu uudesta vakuutuksesta edes tarjousta. Sahuri aikoi paneutua asiaan, kun tilinpäätöskiireet on saatu hoidettua. Sahuri uskoi automaatioinvestoinnin yhteydessä rakennettujen sprinklerilaitteiden korvaavan koko vakuutuksen. Tuttu vakuutusmeklari oli hänen mukaansa tarjoutunut olemaan yhteydessä ulkomaisiin vakuutusyhtiöihin, mikäli vakuutus katsotaan tarpeelliseksi. Elokuussa 2012 Sahuri oli myös todennut puutteita yhtiön inventointimenettelyssä. Höyläämön pihalla olevaa suurta purukasaa ei ollut koskaan inventoitu. Tuotantopäällikön mukaan sille ei ole löytynyt hankintahintaa, mutta Sahurin mukaan tilinpäätöksessä purukasa tulee arvostaa myyntihintaan. Puru on toimitettu alkaneella tilikaudella pelletöintilaitokselle, joka maksoi siitä euroa (alv 0 %). Näin ollen puruvarasto arvostettiin tällä hinnalla varastoon Talotehdas Oy oli kesäkuussa 2012 esittänyt reklamaation, koska :n toimittamassa puutavarassa oli ilmennyt laatuvirheitä. Ongelmat johtuivat siitä, että kesälomittajat eivät olleet osanneet säätää höylälaitteistoa puutavaralaadun mukaan, jolloin höyläyksen mittatarkkuus oli kärsinyt. Talotehdas Oy ei ollut voinut käyttää kaikkea toimitettua puutavaraa sovitulla tavalla, ja se vaatii reklamaatiossaan hinnan alennusta yhteensä euroa. Sahuri ei voinut kiistää ongelmaa, mutta hän sanoi jatkavansa neuvottelua Talotehdas Oy:n kanssa tilinpäätöskiireiden jälkeen. Vuoden 2012 maaliskuussa pidetty ylimääräinen yhtiökokous on valinnut tilintarkastajaksi edustamasi HTM-yhteisö Tiliniilo Oy:n. Vastuullisena tilintarkastajana toimii HTM Niilo Näppärä. Hän tuntee hyvin aikaisemmin tilintarkastajana toimineen pankinjohtaja Taalerin, joka kertoi, että ei ole koskaan käynyt yhtiön toimitiloissa. Itse toimit HTM Näppärän apulaisena. Tehtävä 1 (80 pistettä) Mitä virheitä ja/tai puutteita on :n kirjanpidossa, toimintakertomuksessa, tilinpäätöksessä ja/tai hallinnossa? Esitä mahdollisten virheiden ja/tai puutteiden rahamäärä, laatu ja yksityiskohtaiset perustelut johtopäätöksillesi. Esitä myös, miten virheet ja/tai puutteet voidaan korjata.

4 4 (16) Ota vastauksessasi kantaa siihen, miten kukin havaitsemasi virhe tai puute vaikuttaisi tilintarkastajan raportointiin, ellei virhettä tai puutetta korjata. Laadi vastauksesi työpapereiden muotoon seuraavan mallin mukaisesti siten, että työpapereista ilmenee tarkastettu asia, tarkastushavainto ja sen perusteltu arviointi sekä virheen ja/tai puutteen korjausmenettely. Esitä myös, pitääkö havainto tuoda esiin tilintarkastajan raportoinnissa, onko se tilintarkastuslain 15 :n mukaiseen tilintarkastuskertomukseen otettava asia vai onko se muussa tilintarkastajan raportoinnissa esitettävä asia, ellei virhettä tai puutetta korjata. VASTAUSMALLI :n tilintarkastus, tilikausi Päiväys: Tarkastaja: (tunnistenumero) Tarkastettu asia Esimerkkivastaus 1. Toimintakertomus Tehtävä 2 (20 pistettä) Tarkastushavainto, perusteltu arviointi ja korjausmenettely Esimerkkivastaus Yhtiö on laatinut toimintakertomuksen, mutta siinä ei ole kerrottu osakeyhtiölain (OYL 8:5.3.2) edellyttämällä tavalla pääomalainan keskeisiä ehtoja ja kuluksi kirjaamatonta korkoa. Korjausmenettely: Toimintakertomukseen tulee lisätä pääomalainan keskeiset ehdot ja kuluksi kirjaamattoman koron määrä. Vaikutus raportointiin (Kerro mitä, missä ja miten raportoidaan, jos virhettä tai puutetta ei korjata) Esimerkkivastaus Tilintarkastuskertomus kielteisen lausunnon perustelut. Laadi :n tilintarkastajan allekirjoitettavaksi täydellinen ja tänään päivätty tilintarkastuskertomus edellyttäen, että yhtiön kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätösasiakirjoja ei muuteta miltään osin. Liite 1. :n tasekirja tilikaudelta Liite 2 Hallituksen kokouksen pöytäkirja

5 5 (16) Liite 1. PRIIMAWOOD OY TASEKIRJA Sisältö sivu Kansilehti 5 Toimintakertomus 6 Tuloslaskelma 7 Tase 8-9 Liitetiedot Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset 13 Tilinpäätösmerkintä 13 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista ja säilytystavoista 13

6 6 (16) HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUDELTA Tiedot olennaisista tapahtumista tilikaudella ja sen jälkeen valmistaa korkealaatuista höylättyä puutavaraa valmistalotehtaiden sekä rakentajien ja remontoijien tarpeisiin. Tärkeimmät asiakkaat ovat talotehtaat ja puutavaratukkurit. Yhtiön liikevaihto laski merkittävästi päättyneellä tilikaudella, kun edellisen tilikauden lopussa merkittävä sahatavaran vientiasiakas meni konkurssiin. Yhtiö on tästä syystä luopunut vientisahauksesta ja myynyt sahalaitteiston. Keskittyminen höyläämötoimintaan on parantanut selvästi yhtiön kannattavuutta vuositasolla. Henkilöstö väheni vientisahaustoiminnan loppuessa ja höyläämön automatisoinnin ansiosta. Hyvästä kannattavuuskehityksestä johtuen yhtiö on kirjannut päättyneeltä ja edelliseltä tilikaudelta kertyneistä tappioista laskennallista verosaamista. Laskennallisen verosaamisen määrä perustuu lähivuosien budjetoituun tulokseen. Yhtiön tilikauden tulosta ja sen kehitystä arvioitaessa on otettava huomioon tilikaudella saneeraustoimien vuoksi kirjatut satunnaiset erät, jotka liittyvät velkojen anteeksiantoon ja sahalaitteiden myyntivoittoon. Nämä erät myös kattoivat edellisen tilikauden tappion myötä syntyneen pääomavajauksen, joten yhtiön hallitus ei tehnyt ilmoitusta kaupparekisteriin osakepääoman menetyksestä. Maksuvalmiustilannetta on vakautettu rahoitussopimuksella, joka sisälsi velkojen leikkauksen ja osakeannin. Tämä on myös laskenut rahoituskuluja. Yhtiöllä ei ole ollut merkittäviä tutkimus- ja kehittämiskuluja. Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia yhtiön toiminnassa. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Yhtiön johto arvioi, että liikevaihdon kasvu jatkuu alkaneella tilikaudella uusien asiakassuhteiden ansiosta. Heikon suhdannetilanteen vuoksi kilpailu on edelleen kovaa, mutta yhtiö arvioi kannattavuuden parantuvan edelleen volyymin kasvaessa. Yhtiön positiivisen tuloskehityksen voi vaarantaa yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä johtuva rakennustoiminnan hiipuminen. Yhtiön osakkeet Yhtiöllä on 101 osaketta, joista kukin oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa. Hallituksen esitys voitonjaosta Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien voittovaroihin eikä osinkoa jaeta.

7 7 (16) TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,00 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (+)/ (-) , ,00 Liiketoiminnan muut tuotot 5 000, ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,00 Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) , ,00 Ulkopuoliset palvelut , , , ,00 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,00 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,00 Muut henkilösivukulut , , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,00 LIIKETAPPIO , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot 350,00 200,00 Korkokulut ja muut rahoituskulut , , , ,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,00 Satunnaiset erät ,00 0,00 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,00 Laskennallisen verosaamisen muutos ,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,00

8 8 (16) TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet ,00 0,00 Kehittämismenot 0, ,00 Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,00 Koneet ja kalusto , ,00 Sijoitukset Osakkeet 3 000, ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,00 Keskeneräiset tuotteet , ,00 Valmiit tuotteet , ,00 Vaihto-omaisuus yhteensä , ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,00 Muut saamiset , ,00 Laskennalliset verosaamiset ,00 0,00 Siirtosaamiset 2 500, ,00 Lyhytaikaiset saamiset yhteensä , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,00 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,00

9 9 (16) TASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ,00 0,00 Edellisten tilikausien tappio , ,00 Tilikauden voitto (tappio) , ,00 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,00 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Ostovelat , ,00 Muut velat , ,00 Siirtovelat , ,00 Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä , ,00 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,00 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,00

10 10 (16) Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Taseeseen merkittyjen aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenosta on vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Hankintamenoon on luettu hankinnasta ja valmistuksesta aiheutuneet muuttuvat menot. Saadut avustukset ja vakuutuskorvaukset on kirjattu hankintamenon vähennykseksi. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu atk-ohjelmien ja rakennusten osalta tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Poistot on tehty hyödykkeen käyttöönottokuukaudesta alkaen. Koneiden ja kaluston osalta on käytetty menojäännöspoistoa. Poistoajat ovat: Atk-ohjelmat 5 vuotta Rakennukset 40 vuotta Tuotantokoneet 25 % Kuljetuskalusto 25 % Muu kalusto 25 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintamenot, joiden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on alle kolme vuotta, sekä pienhankinnat (alle 850 ) on kirjattu kokonaisuudessaan hankintatilikaudelle kuluksi. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen fifo-periaatteen mukaisesti muuttuvaan hankintamenoonsa tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan tai todennäköiseen myyntihintaan. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot ( ) 1. Liikevaihto Sahatavaravienti , ,00 Höyläämötuotteet , ,00 Yhteensä , ,00 2. Liiketoiminnan muut tuotot Vahingonkorvaukset 4 500, ,00 Muut tuotot 500,00 0,00 Yhteensä 5 000, ,00

11 11 (16) Henkilökunnan lukumäärä keskimäärin ja henkilöstökulut Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Toimihenkilöitä 2 5 Työntekijöitä 8 17 Yhteensä Henkilöstökulut Palkat , ,00 Eläkevakuutusmaksut , ,00 Henkilösivukulut , ,00 Yhteensä , ,00 4. Suunnitelman mukaiset poistot Kehittämismenot , ,00 Rakennukset , ,00 Koneet ja kalusto , ,00 Yhteensä , ,00 5. Tuloverot Laskennallisen verovelan muutos ,00 0,00 Yhteensä ,00 0,00 Tasetta koskevat liitetiedot 6. Pysyvät vastaavat Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Lisäykset ,00 0,00 Kirjanpitoarvo ,00 0,00 Kehittämismenot Kirjanpitoarvo , ,00 Lisäykset 0, ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Maa-alueet Kirjanpitoarvo , ,00 Muutokset 0,00 0,00 Kirjanpitoarvo , ,00

12 12 (16) Rakennukset Kirjanpitoarvo , ,00 Lisäykset , ,00 Vakuutuskorvaukset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Koneet ja kalusto Kirjanpitoarvo , ,00 Lisäykset , ,00 Vakuutuskorvaukset , ,00 Suunnitelman mukaiset poistot , ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 Osakkeet ja osuudet Kirjanpitoarvo , ,00 Lisäys 0, ,00 Kirjanpitoarvo , ,00 7. Oma pääoma Osakepääoma , ,00 Osakepääoma , ,00 Osakepääoma yhteensä , ,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 0,00 Lisäys ,00 0,00 Sijoitetun vapaan pääoman rahasto ,00 0,00 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,00 Muut muutokset ja oikaisut , ,00 Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta , ,00 Tilikauden voitto/tappio , ,00 Voittovarat yhteensä , ,00 Oma pääoma yhteensä , ,00 Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja.

13 13 (16) 8. Siirtovelkojen olennaiset erät Vuosilomapalkat sivukuluineen , ,00 Korkojaksotus , ,00 Muut , ,00 Yhteensä , ,00 9. Vakuudet ja vastuusitoumukset Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinteistökiinnityksiä ja yrityskiinnityksiä, sekä vakuuksien arvo Lainat rahoituslaitoksilta , ,00 Annetut kiinteistökiinnitykset , ,00 Annetut yrityskiinnitykset , ,00 Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen allekirjoitukset Sahanperä Seppo Sahuri Pertti Pelimerkki Paavo Pätevä Seppo Sahuri Pertti Pelimerkki Paavo Pätevä hallituksen puheenjohtaja hallituksen jäsen hallituksen jäsen toimitusjohtaja Tilinpäätösmerkintä Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. Helsingissä 1. syyskuuta 2012 Tiliniilo Oy HTM-yhteisö Niilo Näppärä Niilo Näppärä HTM

14 14 (16) Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista sekä säilytystavoista Tasekirja Erikseen sidottuna Pääkirja ja päiväkirja CD-romilla Pankkitositteet tositelaji 1 paperitositteina Ostolaskut tositelaji 4 CD-romilla Myyntilaskut tositelaji 5 CD-romilla Muistiotositteet tositelaji 9 paperitositteina

15 15 (16) Liite 2. PÖYTÄKIRJA HALLITUKSEN KOKOUS Aika: klo Paikka: Konttori, Sahanperä Läsnä: Seppo Sahuri (pj), Pertti Pelimerkki ja Paavo Pätevä (siht.) 1 Kokouksen avaus Seppo Sahuri avasi kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Todettiin kokouksen olevan laillinen ja päätösvaltainen. Päätettiin, että puheenjohtaja tarkastaa ja allekirjoittaa pöytäkirjan. 4 Verotarkastuksen tulosten kirjaaminen Seppo Sahuri totesi, että ei ole syytä sotkea päättyneen tilikauden tuloslaskelmaan verotarkastuksesta aiheutuneita seuraamuksia. Sahuri esitti, että verotarkastuksen seuraamukset kirjataan suoraan omaan pääomaan. Paavo Pätevän mukaan aikaisemmilta tilikausilta maksamatta jääneet verot voidaan rinnastaa virheisiin. Pätevä arveli lisäksi, että päättyneen tilikauden peitelty osinko voidaan rinnastaa varsinaiseen osinkoon, ja että se voidaan kirjata varsinaista osinkoa vastaavalla tavalla. Päätettiin, että aikaisempien tilikausien peitellystä osingonjaosta määrätyt verot euroa ja päättyneeltä tilikaudelta löytynyt perusteeton kuitti euroa kirjataan omaa pääomaa veloittaen. Lisäksi aikaisempien tilikausien verot esitetään virheen tavoin edellisen tilikauden omassa pääomassa. 5 Talotehdas Oy:n reklamaatio Seppo Sahuri selosti laatuongelmien syitä ja seurauksia. Hän totesi virheen tapahtuneen. Koska Talotehdas Oy ei ole palauttanut tuotteita, vahinko ei voi olla kovin suuri. Hän arveli tässä vaiheessa, että asiasta selvitään 90 prosentin todennäköisyydellä euron lisätoimituksella.

16 16 (16) Päätettiin, että Sahuri tarjoaa Talotehdas Oy:lle korvaukseksi euron tavarantoimitusta. 6 Laskennallinen verosaaminen Keskusteltiin mahdollisuudesta kirjata laskennallista verosaamista. Kertyneistä euron verotuksellisista tappioista kirjattaisiin laskennallista verosaamista euroa, joka on vain hieman yli puolet maksimista. Seppo Sahurin mukaan tämä määrä pystytään tilintarkastajankin hyväksymien varovaisten ja realististen ennusteiden mukaan varmasti käyttämään hyväksi, mutta loppuosasta ei ole vielä täyttä varmuutta. Pertti Pelimerkin mielestä laskennallista verosaamista saisi kirjata vasta, kun yrityksen toiminta on oikeasti kannattavaa. Päätettiin äänestyksen jälkeen kirjata laskennallista verosaamista euroa tilikauden tilinpäätökseen. Jatkossa kirjataan loputkin, mikäli toteutuva kannattavuuskehitys antaa siihen mahdollisuuden. 7 Omat työt automatisointi-investoinnin yhteydessä 8 Koronvaihtosopimus 9 Kokouksen päättäminen Rakennukseen liittyviä muutostöitä ja niihin liittyviä tarvikkeita on jäänyt aktivoimatta automaatioinvestoinnin yhteydessä euroa. Päätettiin, että aktivointimahdollisuutta ei nyt käytetä, koska oma pääoma on muutoinkin riittävällä tasolla. Pankki on lähettänyt koronvaihtosopimuksesta vahvistuksen tilinpäätöshetkelle. Vahvistuksen mukaan sopimuksen markkina-arvo on euroa. Pertti Pelimerkki oli hämmästynyt pankin vahvistuksen tiedoista. Pelimerkki sanoi samalla, ettei hän ole suojauslaskennan asiantuntija. Hän sanoi ymmärtävänsä, että kyse on yhtiön kannalta ollut pelkästä suojautumisesta koron nousulta, ja hän lupasi selvittää asiaa. Seppo Sahuri päätti kokouksen klo Seppo Sahuri Seppo Sahuri

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 4.9.2005

HTM-TUTKINTO 4.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(15) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 4.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 1.9.2007

KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 30.8.2014

KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1(27) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 30.8.2014 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 4) voimassa olevien säädösten sekä hyvän

Lisätiedot

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2011 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy

TILINPÄÄTÖSMALLI. äätö. ö n tilinpää. Osakeyhtiö. Tässä tilinpäätösmallissa: Tilinpäätösmallin on laatinut HTM Matti J. Mäkinen / Tiliextra Oy TILINPÄÄTÖSMALLI Osakeyhtiö ö n tilinpää äätö ää ö s Tässä tilinpäätösmallissa: on esitetty tasekirja ja tilinpäätöserittelyt on huomioitu voimassa oleva osakeyhtiölaki (21.7.2006) on huomioitu mm. KILA:n

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2011

HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1 (15) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2012 KHT-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì

NEXIAOY. '(/.v' Fax +358 (0)20 1419 289 www. nexia- fì NEXIAOY KHT-yhteisö/ CGR-samfund TI LI NTAR KASTUSKERTOM US Oy Kotojärvi Golf Ab:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Oy Kotojärvi Golf Ab:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista.

yhtiöiden kirjanpidosta ja yleiseen laskentatoimen osaamiseeni. yhtiön osakkeista. Oy Kotojärvi Golf Ab TOI MITUSJOHTAJAN KATSAUS Kimmo Pennanen 27.7.2015 TOIMINTAVUOSI 2014 Taustaksi Olen aloittanut toimitusjohtajana helmikuussa 2015 enkä ole näin ollen osallistunut vuode n 2OL4 operaatioihin.

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA

NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA TARJOUSASIAKIRJA 20.10.2004 NORDEA PANKKI SUOMI OYJ:N LUNASTUSTARJOUS TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ:N OSAKKEISTA Nordea Pankki Suomi Oyj ( Nordea ) tarjoutuu tämän tarjousasiakirjan mukaisin ehdoin ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ

TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ VUOSIKERTOMUS 2003 TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003 TASEKIRJA TURUN ARVOKIINTEISTÖT OYJ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2003-31.12.2003

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET

VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET 1 TILINTARKASTUSLAUTAKUNTA VUODEN 2013 HTM-TUTKINNON ARVOSTELUPERUSTEET Arvosteluperuste ei ole mallivastaus. Arvosteluperusteessa on kuvattu seikat, joiden perusteella on annettu pisteitä. Arvosteluperusteessa

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 3.9.2005

KHT-TUTKINTO 3.9.2005 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(38) Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 3.9.2005 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (8 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 5) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot