Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32"

Transkriptio

1 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona , kello Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Puheenjohtajaksi valittiin Minna Lampinen ja sihteeriksi Anne Rainti 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin molempiin Simo Salonen ja Petri Freman. 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat kahdeksan henkilöä. (liite1) 6. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista, kutsu lähetetty sähköisesti jäsenistölle ja on ollut seuran kotisivulla nähtävillä kaksi viikkoa ennen kokousta. 7. Vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen Puheenjohtaja Lampinen esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen ja rahastovastaava Korjala esitteli tilinpäätöksen Tilinpäätöksen vahvistaminen Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 10. Jäsenmaksujen 2012 vahvistaminen Jäsenmaksut kaudelle 2011 ( ) vahvistettiin seuraavasti: Eskarifutis 60,00euroa (kevätkausi 2kk ja syyskausi 2kk) sisältää T- paidan. Nappulajäsen 80,00euroa (pallo+tsemppari), aloittavien joukkueiden toimihenkilöt (5 kpl/joukkue) saavat seuran tuulipuvun. Kaksoisedustus 30,00euroa (pallo+tsemppari) Aikuisjäsen 10,00euroa

2 Harrastefutaaja 80,00euroa (pallo), yli 12 vuotias pelaaja Eskarifutiksesta nappulajäseneksi tai jälkeen aloittava pelaaja 30,00euroa (ei palloa tai tsempparia) 11. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten (5-7) valinta Uutta johtokuntaa ei valittu, istuvan johtokunnanjäsenten (7 henkilöä) lisäksi kokouksessa oli vain yksi uusi jäsen. Nykyinen johtokunta jatkaa väliaikaisena ylimääräiseen vuosikokoukseen asti, joka päätettiin pitää Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Tilintarkastajaksi valittiin tilikaudelle 2012 Riitta Rikkonen KTM. Varatilintarkastajan Riitta Rikkonen nimeää tarvittaessa. 13. Toimintakertomus 2011 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2012 Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2011 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Seuran kokouksen koolle kutsumistavasta päättäminen Päätettiin että seuran kokous kutsutaan koolle sähköisesti Seuramapin kautta ja kutsu on nähtävillä myös kotisivulla. 15. Muut asiat 1. Yhdistyksen sääntöpäivityksiä (liite 2): Luku 1 2 Toiminta- ja tilikauden muuttaminen ;Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Hyväksyttiin muutosehdotus: Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Kuluva toimintakausi poikkeuksellisesti lyhyempi ja alkanut ja päättyy Luku 2 7 Jäsenyys ikämuutos 4-13 vuotiaille Hyväksyttiin ikämuutos Luku 3 Seuran kokouksen pidon aikaistaminen joulukuulta marraskuulle. Hyväksyttiin vuosikokouksen aikaistaminen marraskuulle. Luku 4 16 Johtokunnan toimintakauden muuttaminen ja erovuorojen lisääminen Hyväksyttiin ehdotus jossa johtokunta nimetään kahdeksi toimintavuodeksi kerralla. Puolet johtokunnan jäsenistä on eroamisvuorossa vuosittain, riippuen siitä onko johtokunnanjäsenistä joku halukas jatkamaan tehtävissä. Luku 4 20 Alueiden ja joukkueiden päivittäminen ja muuttaminen (liite 3) Hyväksyttiin muutos- ja lisäysehdotukset 2. Joukkueiden tilien ja kirjanpidonhoidon yhtenäistämiseksi laaditaan ohjeistus ja kirjanpito-ohjelma Joukkueiden tilit keskitetään Turun Seudun Osuuspankkiin, joukkueilla ei enää saa olla tilejä muualla.

3 Kirjanpitoaineisto toimitettava 2 kertaa vuodessa; ja seuran talousvastaavalle Minna Korjalalle. 3. Eskari- ja harrastefutistoiminta Uusi johtokunta suunnittelee ja organisoi toiminnan kaudelle Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen vuosikokous klo uuden johtokunnan nimeämiseksi. Kaikki jäsenmaksun 2011 maksaneet aikuisjäsenet ovat äänioikeutettuja kokouksessa. 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. Vakuudeksi Minna Lampinen Puheenjohtaja Anne Rainti Sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Kaarinassa / / 2011 Simo Salonen Kaarinassa / / 2011 Petri Freman

4 LIITE 1 Osallistujat vuosikokous Minna Lampinen Simo Salonen Minna Korjala Petri Jalo Petri Freman Jari Niemelä Anne Rainti Petteri Lahtinen

5 LIITE 2 Kaarinan Nappulat ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LUKU 1: SEURA, SEN TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Kaarinan Nappulat ry. Näissä säännöissä siitä käytetään sanaa seura. Nimestä käytetään epävirallista lyhennettä KaaNa. 2 Kieli, kotipaikka, toiminta-alue ja tili- sekä toimintakausi Seuran kotipaikka ja toiminta-alue on Kaarinan kaupunki, ja sen kieli on suomi. Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Toiminnan tarkoitus ja perusta Seuran tarkoituksena on nappulajalkapallotoiminnan ylläpitäminen, edistäminen ja kehittäminen. Toiminta perustuu pääosin ja ensisijaisesti jäsenten, nappulajäsenten holhoojien sekä muiden tahojen vapaaehtoistyöhön. Näitä sääntöjä sovellettaessa ja seuran toiminnassa muutoinkin on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon erityisesti nappulajäsenten yhteinen etu. 4 Toimintamuodot Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen: harjoitus- ja valmennustoimintaa kilpailutoimintaa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa kuntoliikuntaa urheiluvälineitä ja asusteita omakustannushintaan

6 5 Toiminnan tukemismuodot Toimintansa tukemiseksi ja rahoittamiseksi seura voi järjestää kilpailutoimintaa, huvitilaisuuksia, asianomaisen luvan saatuaan rahan keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. Samassa tarkoituksessa se voi harjoittaa kioskikauppaa, majoitus- ja ravitsemustoimintaa kutakin ainoastaan yhdessä liikepaikassa, bingotoimintaa sekä jalkapalloon liittyvää kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa. Seura voi harjoittaa pienimuotoista talkootyötä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä pitää yllä urheilulaitoksia. Se voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seuran kokouksen päätös tarvitaan kiinteän omaisuuden hankkimiseen, luovuttamiseen ja kiinnittämiseen, takaukseen menemiseen sekä lainan antamiseen ja velan ottamiseen, tavanomaisia tai määrältään vähäisiä saamisia ja osto- ynnä muita sellaisia velkoja lukuun ottamatta. Seuran kokous päättää muistakin seuran tuloihin ja varallisuuteen nähden huomattavista toimenpiteistä. 6 Seuran sääntöjen muuttaminen Näitä sääntöjä voi muuttaa ja niihin tehdä lisäyksiä ja poistoja ainoastaan seuran kokous. Näistä sääntömuutoksista päättäminen on mainittava kokouskutsussa, ja johtokunnan laatiman sääntöehdotuksen on oltava esillä seuran sähköisillä sivuilla ainakin se ajanjakso, mikä kuluu kokouskutsusta kokoukseen. Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Hyväksytyt säännöt astuvat voimaan heti kun ne on merkitty asianmukaisesti yhdistysrekisteriin. LUKU 2: JÄSENYYS 7 Jäsenryhmät ja kelpoisuusvaatimukset Nappulajäseneksi voidaan hyväksyä vuotias Kaarinan kaupungissa asuva henkilö. Aikuisjäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt Kaarinan kaupungissa asuva henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen, säännöt ja toimintatavat sekä -periaatteet ja on valmis niiden mukaisesti toimimaan. Seuralla voi olla kannatusjäseniä. Nämä voivat olla yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenyyden edellytyksenä on seuran toiminnan taloudellinen tai muu tukeminen. Kannatusjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta, jolla on valta hyväksyä tai hylätä anomus.

7 Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, kyseisen henkilön suostumuksella ja seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on erittäin merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä, kyseisen henkilön suostumuksella ja seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran johtokunnan puheenjohtajana. 8 Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella aikuisjäsenellä on yksi ääni seuran kokouksessa. Hän voi asettua ehdolle johtokunnan jäseneksi. Hän voi tehdä kirjallisia aloitteita ja toimenpide-esityksiä seuran johtokunnalle tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Hänellä on etusija seuran vapaaehtoisiin toimihenkilötehtäviin. Vähintään kolmella erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus saada yhteinen seuran toimintaa koskeva aloitteensa seuran kokouksen käsiteltäväksi, mikäli se kirjallisena ja kaikkien aloitteen tekijöiden allekirjoittamana toimitetaan johtokunnalle niin ajoissa, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä kannatusjäsenellä on oikeus osallistua seuran kokoukseen ja käyttää siellä puheoikeutta. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Seuran jäsenen tulee noudattaa näitä sääntöjä, niiden perusteella annettuja muita sääntöjä ja määräyksiä sekä toimielinten tekemiä päätöksiä. Jäsenen tulee myös noudattaa seuran tekemiä sopimuksia sekä muita sellaisia sitoumuksia, joissa seura on osallisena. Jäsenen tulee pidättäytyä seuraa vahingoittavasta toiminnasta. Aikuisjäsenen tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua seuran, alueen tai joukkueen järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyihin tai toteuttamiseen. Jäsenelle voidaan antaa huomautus tai varoitus jäljempänä 10 :ssä esitetyillä jäsenen erottamisperusteilla. Varoituksen tulee sisältää maininta siitä, että jäsen voidaan erottaa seurasta teon tai laiminlyönnin toistuessa. Varoitus voidaan antaa julkisena seuran sähköisillä sivuilla tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla. 9 Jäsenmaksu Jäsenen tulee jäsenmaksukausittain suorittaa hänelle kuuluva jäsenmaksu johtokunnan ohjeistamalla tavalla ja sen asettamaan määräaikaan mennessä. Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran toimintaan osallistumiselle. Uudelta jäseneltä voidaan periä myös liittymismaksu. Jäsenmaksukauden pituus on yksi vuosi, ja se voi poiketa toiminta- ja tilikaudesta. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden eri jäsenryhmien välillä ja myös jäsenryhmien sisällä päättää vuosikokous. Kesken jäsenmaksukautta seuraan liittyvältä jäseneltä voidaan periä alennettu jäsenmaksu.

8 Mikäli jäsen siirtyy kesken jäsenmaksukauden sellaiseen jäsenryhmään, jossa jäsenmaksu on hänen jo suorittamaansa korkeampi, voidaan häneltä periä jo maksamansa jäsenmaksun lisäksi näiden jäsenmaksujen erotus. Mikäli jäsenestä aiheutuu seuralle tavanomaista suuremmat kulut esimerkiksi lisenssin tai vakuutuksen lunastamisessa, voidaan häneltä periä hänelle kuuluvan jäsenmaksun lisäksi tämä lisäkustannus. Lisäjäsenmaksua voidaan jäsenmaksukauden aikana periä johtokunnan esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä. Lisäjäsenmaksuvelvollisuus voidaan kohdistaa yhteen tai useampaan jäsenryhmään. 10 Jäsenyyden päättyminen Johtokunta voi katsoa jäsenyyden seurassa päättyneen, mikäli jäsenmaksua tai lisäjäsenmaksua ei ole suoritettu yhden kuukauden aikana sen erääntymisestä lukien. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti ilmoituksen saavuttua johtokunnalle. Mikäli kyseessä on lisäksi johtokunnan jäsen, noudatetaan johtokunnan jäsenelle säädettyä irtisanomisaikaa. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta osittainkaan. Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla sekä niiden lisäksi tai erityisesti, mikäli tämä laiminlyö jäsenmaksunsa tai lisäjäsenmaksunsa maksamisen johtokunnan asettamaan määräaikaan mennessä, tai toimii vastoin seuran tarkoitusta, sen sääntöjä tai niiden perusteella annettuja muita sääntöjä tai määräyksiä, tai toiminnallaan huomattavasti vaikeuttaa muiden jäsenten toimintaa tai heikentää näiden tai seuran arvostusta, tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin urheilun eettisiä periaatteita Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta osittainkaan. LUKU 3: SEURAN KOKOUS 11 Varsinainen kokous Varsinainen eli vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu on julkaistava seuran sähköisillä sivuilla tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Seuran kokouksessa käsiteltäväksi haluttu asia on ilmoitettava johtokunnalle viimeistään 30 päivää ennen kokousta, jotta se ehditään sisällyttämään kokouskutsuun.

9 12 Ylimääräinen kokous Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli a) johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai b) seuran kokous niin päättää c) vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii, vaatimuksessa yksilöidyn asian tai asioiden käsittelemistä varten, tai Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten vuosikokoukseen, mutta kutsu on julkaistava vähintään yksi viikko ennen kokousta. Edellä mainitussa kohdan c) mukaisessa tilanteessa on kokous pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus saapui johtokunnalle. Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli kumpikaan ei ole läsnä, kokous valitsee puheenjohtajan, ensisijaisesti läsnä olevien johtokunnan jäsenten keskuudesta. 13 Seuran kokouksessa käsiteltävät asiat Seuran vuosikokouksessa avataan kokous valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet hyväksytään esityslista esitetään seuran edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajien lausuntoineen sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä molemmille varahenkilö tämän ja seuraavan vuosikokouksen väliseksi ajaksi vahvistetaan kuluvan toiminta- ja tilikauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio päätetään sääntöjen määräämissä rajoissa seuran kokouksen koolle kutsumistavasta käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat päätetään kokous Seuran ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joiden vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kokouksessa käsitellään myös muut seuran kokouksen päätettäväksi kuuluvat ja johtokunnalle niin ajoissa saapuneet asiat, että ne on ehditty kokouskutsuun sisällyttää. Sellaisia asioita, joita ei ole sisällytetty kokouskutsuun, voidaan seuran kokouksissa läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa keskusteltaviksi mutta ei päätettäviksi. Keskusteltavaksikaan ei kuitenkaan saa ottaa asioita, joista lain tai näiden sääntöjen mukaan on mainittava kokouskutsussa.

10 14 Päätöksenteko seuran kokouksessa Äänivaltaa seuran kokouksessa voivat käyttää erääntyneen jäsenmaksunsa kuluvalta jäsenmaksukaudelta maksaneet aikuisjäsenet. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä, ellei laissa tai näissä säännöissä muuta edellytetä. Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kuitenkin suljetussa lippuäänestyksessä sekä vaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Äänestys ja vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksikin ao. kokouksessa äänioikeutettu ja läsnä oleva jäsen sitä vaatii. 15 Seuran kokousten pöytäkirjat Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja sen tarkastavat ja nimikirjoituksillaan vahvistavat valitut pöytäkirjan tarkastajat. Se julkaistaan tarkastamisen jälkeen seuran sähköisillä sivuilla tai muulla kokouksen päättämällä tavalla LUKU 4: SEURAN HALLINTO 16 Johtokunta Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 5-7 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa ovat puolet, arvan perusteella tai jo aikaisemmin johtokuntatehtävissä olleet jäsenet niin halutessaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajana sekä isäksi sihteerin, talousvastaavan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee vuosikokous. Mikäli ehdokkaana oleva henkilö ei ole läsnä kokouksessa, on häneltä oltava kirjallinen suostumus vaalin toimittamiseen hänen osaltaan. Johtokunnan jäsenen on oltava seuran aikuisjäsen. Johtokunnan jäsen voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle. Jäsenyys päättyy yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Seuran kokous voi erottaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tehtävästään, mikäli tämä törkeästi tai toistuvasti lyö laimin tehtäviään johtokunnassa, mikäli seuran jäsenen erottamisperusteet täyttyvät tai mikäli jäsen on muusta syystä menettänyt seuran kokouksen luottamuksen. Erottaminen astuu voimaan välittömästi.

11 17 Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävänä on seuran toiminnan suunnittelu, organisointi ja valvonta. Johtokunnan tulee pyrkiä kehittämään seuran toimintaa, ja siinä tarkoituksessa se voi tehdä aloitteita seuran kokoukselle tämän päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa. Johtokunta valmistelee ja esittelee seuran kokouksen käsittelyyn menevät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle. Se panee toimeen seuran kokousten päätökset. Johtokunnan tulee toteuttaa tehtäväänsä huolellisesti ja seuran kokousten sille antamien päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Johtokunnan tulee vahvistaa sisäinen työnjakonsa. Se voi perustaa avukseen toimikuntia enintään oman toimikautensa ajaksi. Johtokunta nimeää toimikunnan puheenjohtajan, joka valitsee johtokunnan määrittelemän määrän jäseniä suostumuksensa antaneiden seuran jäsenten ja toimihenkilöiden keskuudesta. Vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee olla myös johtokunnan jäsen. Toimikunta valmistelee vastuualueensa osoittamat asiat johtokunnan käsittelyä varten sekä huolehtii johtokunnan osoittamien ja vastuualueeseensa kuuluvien tehtävien toimeenpanosta. Erityisesti johtokunnan tulee: laatia toimintaa ohjaavia sääntöjä, määräyksiä, ohjeita ja suosituksia hyväksyä seuran jäsenet, toimihenkilöt ja joukkueet sekä pitää jäsenluetteloa niistä erottaa jäsenyydestä sekä toimihenkilötehtävistä huolehtia siitä, että seura asianmukaisesti hoitaa velvoitteensa sekä seuran sisällä että sen ulkopuolisiin tahoihin nähden edustaa seuraa ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet sen puolesta järjestää seuran taloudenhoito ja kirjanpito sekä jäsenmaksujen perintä ottaa ja erottaa työsuhteiset toimihenkilöt, sopia heidän työsuhteensa ehdot sekä käyttää heihin nähden työnantajan työnjohtovaltaa järjestää jäsenistölle ja toimihenkilöille annettavaa seuran toimintaa koskevaa ohjausta ja opastusta antaa jäsenistölle ja toimihenkilöille näiden toimintaa koskevia huomautuksia ja varoituksia päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muista huomionosoituksista sekä esittää kunniajäsenyydet ja puheenjohtajuudet seuran kokouksen päätettäväksi laatia seuran vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarviot luovuttaa seuran tilinpäätös sekä vuosikertomus tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee puolestaan antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. järjestää seuran sisäinen tiedonkulku ja sisäinen sekä ulkoinen tiedotustoiminta käsitellä seuran jäsenen asianmukaisesti tekemät aloitteet ja päättää mahdollisista jatkotoimista niiden suhteen. 18 Päätöksenteko johtokunnassa Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen sijaisenaan toimivan varapuheenjohtajan kutsusta. Se kokoontuu myös, milloin vähintään puolet sen muista jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta tai hänen sijaisenaan toimivalta varapuheenjohtajalta vaatii. Milloin puheenjohtajaa ja

12 varapuheenjohtajaa ei tavoiteta, johtokunta kokoontuu kun vähintään puolet muista jäsenistä niin päättää. Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä vähintään puolet johtokunnan kaikista jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, suljetussa lippuäänestyksessä ja vaalissa kuitenkin arpa. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin läsnä oleva johtokunnan jäsen sitä vaatii. Johtokunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa. Sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja julkaistaan näiden allekirjoitusten jälkeen seuran sähköisillä sivuilla tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla. Johtokunta voi perustellusta syystä jättää tietyn tai tietyt kohdat pöytäkirjasta julkaisematta. 19 Vapaaehtoiset toimihenkilöt Tässä tarkoitettu toimihenkilö hoitaa pysyväisluonteisesti tiettyä tehtävää seurassa. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa joukkueen valmentaja, joukkueen johtaja, joukkueen huoltaja, joukkueen rahastonhoitaja sekä alueyhdyshenkilö. Johtokunta hyväksyy toimihenkilön tehtäväänsä. Toimihenkilön on suositeltavaa olla seuran jäsen. Hän ei saa palkkaa tai palkkiota tehtävänsä hoitamisesta. Toimihenkilö voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä johtokunnalle. Ero astuu voimaan 1 kk kuluttua siitä, kun ilmoitus on saapunut johtokunnalle. Toimihenkilön tulee noudattaa näitä sääntöjä, niiden perusteella annettuja muita sääntöjä ja määräyksiä sekä toimielinten tekemiä päätöksiä. Hänen tulee myös noudattaa seuran tekemiä sopimuksia sekä muita sellaisia sitoumuksia, joissa seura on osallisena. Hänen tulee pidättäytyä seuraa vahingoittavasta toiminnasta. Joukkueen johtaja tai valmentaja voi perustellusta syystä antaa seuran nappulajäsenelle määräaikaisen kiellon osallistua joukkueen toimintaan. Perusteena voi olla 4. seuran tarkoituksen, sen sääntöjen tai niiden perusteella annettujen muiden sääntöjen tai määräysten rikkominen tai laiminlyönti 5. joukkueen sääntöjen tai määräysten rikkominen tai laiminlyönti 6. seuran jäsenten tai toimihenkilöiden toiminnan häirintä tai vaikeuttaminen, tai vaaran aiheuttaminen 7. urheilun eettisten periaatteiden vastainen toiminta Kielto voi olla kerrallaan enintään yhden kalenterikuukauden mittainen. Samoilla perusteilla ja samalla menettelyllä kuin seuran jäsentäkin, johtokunta voi huomauttaa ja varoittaa toimihenkilöä sekä myös kieltää tätä toimimasta seuran tietyssä tai tietyissä tehtävissä. Tällainen kielto voi olla määräaikainen, ja se voidaan johtokunnan päätöksellä julkaista samalla tavalla mitä seuran jäsenen osalta on määrätty.

13 20 Alueet ja joukkueet Seuran kilpailu- ja harjoitustoiminta sekä mahdollisuuksien mukaan muukin toiminta on järjestetty maantieteellisiin alueisiin, ikäryhmiin ja joukkueisiin. Aluejaosta päättää seuran kokous johtokunnan esityksen perusteella. Alueiden ja joukkueiden toiminnan, toimintatavan ja sisäisten sääntöjen on oltava sopusoinnussa seuran tarkoituksen, sen sääntöjen, määräysten, ohjeiden ja muiden velvoitteiden sekä vakiintuneiden toimintatapojen ja -periaatteiden kanssa. 21 Seuran nimenkirjoitusoikeus Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai talousvastaavan kanssa yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. LUKU 5: SEURAN PURKAMINEN 22 Seuran purkaminen Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa, jotka on kutsuttu koolle seuran purkamista koskevan päätöksen tekoa varten. Näiden kokousten välisen ajan on oltava vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta. Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Selvitysmiehenä toimii johtokunta tai seuran kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 23 Seuran varat seuran purkautuessa Seuran viimeinen kokous päättää seuran varojen käyttämisestä ensisijaisesti nappulajalkapalloa, toissijaisesti juniorijalkapalloa tukevaan toimintaan. LUKU 6: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 24 Yhdistyslaki

14 Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 25 Saavutetut jäsenoikeudet

15 LIITE 3 Uudet aluejaot ja joukkueiden yhdistäminen; Seuran toiminta jakautuu maantieteellisiin alueisiin kaupunginosien eli alueiden ( kylien ) ja koulujen mukaan seuraavasti: Hovirinta: Kurkelantiestä Saaristotiehen, pohjoisessa moottoritiehen, etelässä Kuusiston salmeen HOVIRINNAN KOULU Kairiskulma: Turun rajalta Kurkelantiehen, etelässä Kuusiston salmi, pohjoisessa moottoritie PIISPANLÄHTEEN KOULU Kesämäki: Saaristotiestä Piikkiön rajalle, etelässä Kuusiston salmi, pohjoisessa moottoritie VALKEAVUOREN KOULU Kuusisto: Kuusiston saari kokonaisuudessaan KUUSISTON KOULU Littoinen: Turun rajalta Piikkön ja Liedon rajoille, etelässä moottoritie AURANLAAKSON JA KOTIMÄEN KOULUT Piikkiön alueelta tulevat sijoittuvat joko Littoisten tai Kesämäen joukkueisiin Hurrikaanit: ruotsinkielisistä lapsista muodostettu joukkue, ei aluejakoa Hovirinnan ja Koriston yhdistäminen. Em. aluejakoa voidaan muuttaa vain seuran kokouksen päätöksellä. Näillä alueilla asuvien nappuloiden pitää hakeutua oman alueensa joukkueeseen.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LUKU 1: SEURA, SEN TARKOITUS JA TOIMINTA. 1 Yhdistyksen nimi

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LUKU 1: SEURA, SEN TARKOITUS JA TOIMINTA. 1 Yhdistyksen nimi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 18.11.2015 LUKU 1: SEURA, SEN TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Kaarinan Nappulat ry. Näissä säännöissä siitä käytetään sanaa seura. Nimestä käytetään epävirallista

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt

Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 12.3.2012 1(5) Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry:n säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pienoisvenekerho Hydro-Kilta ry ja sen kotipaikka on Masku 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Pienoisvenekerho

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

Helsinki Outsiders ry:n säännöt

Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Helsinki Outsiders ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsinki Outsiders Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on perustettu toukokuun 28. päivänä vuonna 2011 ja siitä käytetään

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT

SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1 (5) SOUTH WEST KARTING FIN RY YHDISTYSSÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on South West Karting Fin ry ja sen kotipaikkana on Raision kaupunki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kisa- Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt

Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Lapin tutkimusseura ry:n säännöt Hyväksytty Lapin tutkimusseuran kokouksessa 18.6.2007 ja 18.12.2007. Merkitty yhdistysrekisteriin 4.8.2008. Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Lapin tutkimusseura ja kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT

SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT SEP-ALUS EAST-VANTAA RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 07.07.2007 Sulkavalla 2 SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Sep-alus East-Vantaa ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt

Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt Jyväskylän historiallisen miekkailun seuran säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän historiallisen miekkailun seura ja siitä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä JHMS. Yhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Edustus STPS - Savonlinnan Seudun Palloseura ry

Edustus STPS - Savonlinnan Seudun Palloseura ry Sivu 1/7 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Edustus STPS Savonlinnan Seudun Palloseura ry Kotipaikka: Savonlinna Seuran kieli: suomi Seura kuuluu

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa.

1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. Lieksan taitoluistelijat ry SÄÄNNÖT 20.3.1998 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lieksan Taitoluistelijat ry ja sen kotipaikka on Lieksa. 2. Toiminnan tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

ESPOON GOLFSEURA ry: n säännöt

ESPOON GOLFSEURA ry: n säännöt ESPOON GOLFSEURA ry: n säännöt NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Golfseura ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. Yhdistyksen nimi ruotsin kielellä on Esbo Golfsällskap rf. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt

Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt Ahlaisten Kyläyhdistys ry 1 Ahlaisten Kyläyhdistys ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Ahlaisten Kyläyhdistys ry ja kotipaikka on Pori. Yhdistyksen toimialue on Ahlaisten Alakylän ja

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n JÄSENSEURAN MALLISÄÄNNÖT

SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n JÄSENSEURAN MALLISÄÄNNÖT Suomen Palloliitto 1 SUOMEN PALLOLIITTO ry:n, FINLANDS BOLLFÖRBUND rf:n JÄSENSEURAN MALLISÄÄNNÖT ry Seuran nimi 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT

OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1/5 OULUN LIPOTTARET RY, TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Oulun Lipottaret ry ja sen kotipaikka on Oulu 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Kouvolan pelastuskoirat ry. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Kouvolan pelastuskoirat ry Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kouvolan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Yhdistyksen toimialueena on Kymenläänin kennelpiiri.

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi 1 (7) HYVINKÄÄN PALLOSEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Hyvinkään Palloseura ry, perustettu 21.1.1947 Kotipaikka Hyvinkää; Seuran

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot