Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32"

Transkriptio

1 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona , kello Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Puheenjohtajaksi valittiin Minna Lampinen ja sihteeriksi Anne Rainti 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin molempiin Simo Salonen ja Petri Freman. 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat kahdeksan henkilöä. (liite1) 6. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista, kutsu lähetetty sähköisesti jäsenistölle ja on ollut seuran kotisivulla nähtävillä kaksi viikkoa ennen kokousta. 7. Vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen Puheenjohtaja Lampinen esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen ja rahastovastaava Korjala esitteli tilinpäätöksen Tilinpäätöksen vahvistaminen Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 10. Jäsenmaksujen 2012 vahvistaminen Jäsenmaksut kaudelle 2011 ( ) vahvistettiin seuraavasti: Eskarifutis 60,00euroa (kevätkausi 2kk ja syyskausi 2kk) sisältää T- paidan. Nappulajäsen 80,00euroa (pallo+tsemppari), aloittavien joukkueiden toimihenkilöt (5 kpl/joukkue) saavat seuran tuulipuvun. Kaksoisedustus 30,00euroa (pallo+tsemppari) Aikuisjäsen 10,00euroa

2 Harrastefutaaja 80,00euroa (pallo), yli 12 vuotias pelaaja Eskarifutiksesta nappulajäseneksi tai jälkeen aloittava pelaaja 30,00euroa (ei palloa tai tsempparia) 11. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten (5-7) valinta Uutta johtokuntaa ei valittu, istuvan johtokunnanjäsenten (7 henkilöä) lisäksi kokouksessa oli vain yksi uusi jäsen. Nykyinen johtokunta jatkaa väliaikaisena ylimääräiseen vuosikokoukseen asti, joka päätettiin pitää Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Tilintarkastajaksi valittiin tilikaudelle 2012 Riitta Rikkonen KTM. Varatilintarkastajan Riitta Rikkonen nimeää tarvittaessa. 13. Toimintakertomus 2011 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2012 Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2011 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Seuran kokouksen koolle kutsumistavasta päättäminen Päätettiin että seuran kokous kutsutaan koolle sähköisesti Seuramapin kautta ja kutsu on nähtävillä myös kotisivulla. 15. Muut asiat 1. Yhdistyksen sääntöpäivityksiä (liite 2): Luku 1 2 Toiminta- ja tilikauden muuttaminen ;Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Hyväksyttiin muutosehdotus: Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Kuluva toimintakausi poikkeuksellisesti lyhyempi ja alkanut ja päättyy Luku 2 7 Jäsenyys ikämuutos 4-13 vuotiaille Hyväksyttiin ikämuutos Luku 3 Seuran kokouksen pidon aikaistaminen joulukuulta marraskuulle. Hyväksyttiin vuosikokouksen aikaistaminen marraskuulle. Luku 4 16 Johtokunnan toimintakauden muuttaminen ja erovuorojen lisääminen Hyväksyttiin ehdotus jossa johtokunta nimetään kahdeksi toimintavuodeksi kerralla. Puolet johtokunnan jäsenistä on eroamisvuorossa vuosittain, riippuen siitä onko johtokunnanjäsenistä joku halukas jatkamaan tehtävissä. Luku 4 20 Alueiden ja joukkueiden päivittäminen ja muuttaminen (liite 3) Hyväksyttiin muutos- ja lisäysehdotukset 2. Joukkueiden tilien ja kirjanpidonhoidon yhtenäistämiseksi laaditaan ohjeistus ja kirjanpito-ohjelma Joukkueiden tilit keskitetään Turun Seudun Osuuspankkiin, joukkueilla ei enää saa olla tilejä muualla.

3 Kirjanpitoaineisto toimitettava 2 kertaa vuodessa; ja seuran talousvastaavalle Minna Korjalalle. 3. Eskari- ja harrastefutistoiminta Uusi johtokunta suunnittelee ja organisoi toiminnan kaudelle Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen vuosikokous klo uuden johtokunnan nimeämiseksi. Kaikki jäsenmaksun 2011 maksaneet aikuisjäsenet ovat äänioikeutettuja kokouksessa. 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. Vakuudeksi Minna Lampinen Puheenjohtaja Anne Rainti Sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Kaarinassa / / 2011 Simo Salonen Kaarinassa / / 2011 Petri Freman

4 LIITE 1 Osallistujat vuosikokous Minna Lampinen Simo Salonen Minna Korjala Petri Jalo Petri Freman Jari Niemelä Anne Rainti Petteri Lahtinen

5 LIITE 2 Kaarinan Nappulat ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LUKU 1: SEURA, SEN TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Kaarinan Nappulat ry. Näissä säännöissä siitä käytetään sanaa seura. Nimestä käytetään epävirallista lyhennettä KaaNa. 2 Kieli, kotipaikka, toiminta-alue ja tili- sekä toimintakausi Seuran kotipaikka ja toiminta-alue on Kaarinan kaupunki, ja sen kieli on suomi. Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Toiminnan tarkoitus ja perusta Seuran tarkoituksena on nappulajalkapallotoiminnan ylläpitäminen, edistäminen ja kehittäminen. Toiminta perustuu pääosin ja ensisijaisesti jäsenten, nappulajäsenten holhoojien sekä muiden tahojen vapaaehtoistyöhön. Näitä sääntöjä sovellettaessa ja seuran toiminnassa muutoinkin on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon erityisesti nappulajäsenten yhteinen etu. 4 Toimintamuodot Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen: harjoitus- ja valmennustoimintaa kilpailutoimintaa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa kuntoliikuntaa urheiluvälineitä ja asusteita omakustannushintaan

6 5 Toiminnan tukemismuodot Toimintansa tukemiseksi ja rahoittamiseksi seura voi järjestää kilpailutoimintaa, huvitilaisuuksia, asianomaisen luvan saatuaan rahan keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. Samassa tarkoituksessa se voi harjoittaa kioskikauppaa, majoitus- ja ravitsemustoimintaa kutakin ainoastaan yhdessä liikepaikassa, bingotoimintaa sekä jalkapalloon liittyvää kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa. Seura voi harjoittaa pienimuotoista talkootyötä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä pitää yllä urheilulaitoksia. Se voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seuran kokouksen päätös tarvitaan kiinteän omaisuuden hankkimiseen, luovuttamiseen ja kiinnittämiseen, takaukseen menemiseen sekä lainan antamiseen ja velan ottamiseen, tavanomaisia tai määrältään vähäisiä saamisia ja osto- ynnä muita sellaisia velkoja lukuun ottamatta. Seuran kokous päättää muistakin seuran tuloihin ja varallisuuteen nähden huomattavista toimenpiteistä. 6 Seuran sääntöjen muuttaminen Näitä sääntöjä voi muuttaa ja niihin tehdä lisäyksiä ja poistoja ainoastaan seuran kokous. Näistä sääntömuutoksista päättäminen on mainittava kokouskutsussa, ja johtokunnan laatiman sääntöehdotuksen on oltava esillä seuran sähköisillä sivuilla ainakin se ajanjakso, mikä kuluu kokouskutsusta kokoukseen. Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Hyväksytyt säännöt astuvat voimaan heti kun ne on merkitty asianmukaisesti yhdistysrekisteriin. LUKU 2: JÄSENYYS 7 Jäsenryhmät ja kelpoisuusvaatimukset Nappulajäseneksi voidaan hyväksyä vuotias Kaarinan kaupungissa asuva henkilö. Aikuisjäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt Kaarinan kaupungissa asuva henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen, säännöt ja toimintatavat sekä -periaatteet ja on valmis niiden mukaisesti toimimaan. Seuralla voi olla kannatusjäseniä. Nämä voivat olla yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenyyden edellytyksenä on seuran toiminnan taloudellinen tai muu tukeminen. Kannatusjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta, jolla on valta hyväksyä tai hylätä anomus.

7 Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, kyseisen henkilön suostumuksella ja seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on erittäin merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä, kyseisen henkilön suostumuksella ja seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran johtokunnan puheenjohtajana. 8 Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella aikuisjäsenellä on yksi ääni seuran kokouksessa. Hän voi asettua ehdolle johtokunnan jäseneksi. Hän voi tehdä kirjallisia aloitteita ja toimenpide-esityksiä seuran johtokunnalle tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Hänellä on etusija seuran vapaaehtoisiin toimihenkilötehtäviin. Vähintään kolmella erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus saada yhteinen seuran toimintaa koskeva aloitteensa seuran kokouksen käsiteltäväksi, mikäli se kirjallisena ja kaikkien aloitteen tekijöiden allekirjoittamana toimitetaan johtokunnalle niin ajoissa, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä kannatusjäsenellä on oikeus osallistua seuran kokoukseen ja käyttää siellä puheoikeutta. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Seuran jäsenen tulee noudattaa näitä sääntöjä, niiden perusteella annettuja muita sääntöjä ja määräyksiä sekä toimielinten tekemiä päätöksiä. Jäsenen tulee myös noudattaa seuran tekemiä sopimuksia sekä muita sellaisia sitoumuksia, joissa seura on osallisena. Jäsenen tulee pidättäytyä seuraa vahingoittavasta toiminnasta. Aikuisjäsenen tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua seuran, alueen tai joukkueen järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyihin tai toteuttamiseen. Jäsenelle voidaan antaa huomautus tai varoitus jäljempänä 10 :ssä esitetyillä jäsenen erottamisperusteilla. Varoituksen tulee sisältää maininta siitä, että jäsen voidaan erottaa seurasta teon tai laiminlyönnin toistuessa. Varoitus voidaan antaa julkisena seuran sähköisillä sivuilla tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla. 9 Jäsenmaksu Jäsenen tulee jäsenmaksukausittain suorittaa hänelle kuuluva jäsenmaksu johtokunnan ohjeistamalla tavalla ja sen asettamaan määräaikaan mennessä. Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran toimintaan osallistumiselle. Uudelta jäseneltä voidaan periä myös liittymismaksu. Jäsenmaksukauden pituus on yksi vuosi, ja se voi poiketa toiminta- ja tilikaudesta. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden eri jäsenryhmien välillä ja myös jäsenryhmien sisällä päättää vuosikokous. Kesken jäsenmaksukautta seuraan liittyvältä jäseneltä voidaan periä alennettu jäsenmaksu.

8 Mikäli jäsen siirtyy kesken jäsenmaksukauden sellaiseen jäsenryhmään, jossa jäsenmaksu on hänen jo suorittamaansa korkeampi, voidaan häneltä periä jo maksamansa jäsenmaksun lisäksi näiden jäsenmaksujen erotus. Mikäli jäsenestä aiheutuu seuralle tavanomaista suuremmat kulut esimerkiksi lisenssin tai vakuutuksen lunastamisessa, voidaan häneltä periä hänelle kuuluvan jäsenmaksun lisäksi tämä lisäkustannus. Lisäjäsenmaksua voidaan jäsenmaksukauden aikana periä johtokunnan esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä. Lisäjäsenmaksuvelvollisuus voidaan kohdistaa yhteen tai useampaan jäsenryhmään. 10 Jäsenyyden päättyminen Johtokunta voi katsoa jäsenyyden seurassa päättyneen, mikäli jäsenmaksua tai lisäjäsenmaksua ei ole suoritettu yhden kuukauden aikana sen erääntymisestä lukien. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti ilmoituksen saavuttua johtokunnalle. Mikäli kyseessä on lisäksi johtokunnan jäsen, noudatetaan johtokunnan jäsenelle säädettyä irtisanomisaikaa. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta osittainkaan. Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla sekä niiden lisäksi tai erityisesti, mikäli tämä laiminlyö jäsenmaksunsa tai lisäjäsenmaksunsa maksamisen johtokunnan asettamaan määräaikaan mennessä, tai toimii vastoin seuran tarkoitusta, sen sääntöjä tai niiden perusteella annettuja muita sääntöjä tai määräyksiä, tai toiminnallaan huomattavasti vaikeuttaa muiden jäsenten toimintaa tai heikentää näiden tai seuran arvostusta, tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin urheilun eettisiä periaatteita Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta osittainkaan. LUKU 3: SEURAN KOKOUS 11 Varsinainen kokous Varsinainen eli vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu on julkaistava seuran sähköisillä sivuilla tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Seuran kokouksessa käsiteltäväksi haluttu asia on ilmoitettava johtokunnalle viimeistään 30 päivää ennen kokousta, jotta se ehditään sisällyttämään kokouskutsuun.

9 12 Ylimääräinen kokous Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli a) johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai b) seuran kokous niin päättää c) vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii, vaatimuksessa yksilöidyn asian tai asioiden käsittelemistä varten, tai Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten vuosikokoukseen, mutta kutsu on julkaistava vähintään yksi viikko ennen kokousta. Edellä mainitussa kohdan c) mukaisessa tilanteessa on kokous pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus saapui johtokunnalle. Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli kumpikaan ei ole läsnä, kokous valitsee puheenjohtajan, ensisijaisesti läsnä olevien johtokunnan jäsenten keskuudesta. 13 Seuran kokouksessa käsiteltävät asiat Seuran vuosikokouksessa avataan kokous valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet hyväksytään esityslista esitetään seuran edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajien lausuntoineen sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä molemmille varahenkilö tämän ja seuraavan vuosikokouksen väliseksi ajaksi vahvistetaan kuluvan toiminta- ja tilikauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio päätetään sääntöjen määräämissä rajoissa seuran kokouksen koolle kutsumistavasta käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat päätetään kokous Seuran ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joiden vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kokouksessa käsitellään myös muut seuran kokouksen päätettäväksi kuuluvat ja johtokunnalle niin ajoissa saapuneet asiat, että ne on ehditty kokouskutsuun sisällyttää. Sellaisia asioita, joita ei ole sisällytetty kokouskutsuun, voidaan seuran kokouksissa läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa keskusteltaviksi mutta ei päätettäviksi. Keskusteltavaksikaan ei kuitenkaan saa ottaa asioita, joista lain tai näiden sääntöjen mukaan on mainittava kokouskutsussa.

10 14 Päätöksenteko seuran kokouksessa Äänivaltaa seuran kokouksessa voivat käyttää erääntyneen jäsenmaksunsa kuluvalta jäsenmaksukaudelta maksaneet aikuisjäsenet. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä, ellei laissa tai näissä säännöissä muuta edellytetä. Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kuitenkin suljetussa lippuäänestyksessä sekä vaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Äänestys ja vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksikin ao. kokouksessa äänioikeutettu ja läsnä oleva jäsen sitä vaatii. 15 Seuran kokousten pöytäkirjat Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja sen tarkastavat ja nimikirjoituksillaan vahvistavat valitut pöytäkirjan tarkastajat. Se julkaistaan tarkastamisen jälkeen seuran sähköisillä sivuilla tai muulla kokouksen päättämällä tavalla LUKU 4: SEURAN HALLINTO 16 Johtokunta Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 5-7 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa ovat puolet, arvan perusteella tai jo aikaisemmin johtokuntatehtävissä olleet jäsenet niin halutessaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajana sekä isäksi sihteerin, talousvastaavan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee vuosikokous. Mikäli ehdokkaana oleva henkilö ei ole läsnä kokouksessa, on häneltä oltava kirjallinen suostumus vaalin toimittamiseen hänen osaltaan. Johtokunnan jäsenen on oltava seuran aikuisjäsen. Johtokunnan jäsen voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle. Jäsenyys päättyy yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Seuran kokous voi erottaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tehtävästään, mikäli tämä törkeästi tai toistuvasti lyö laimin tehtäviään johtokunnassa, mikäli seuran jäsenen erottamisperusteet täyttyvät tai mikäli jäsen on muusta syystä menettänyt seuran kokouksen luottamuksen. Erottaminen astuu voimaan välittömästi.

11 17 Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävänä on seuran toiminnan suunnittelu, organisointi ja valvonta. Johtokunnan tulee pyrkiä kehittämään seuran toimintaa, ja siinä tarkoituksessa se voi tehdä aloitteita seuran kokoukselle tämän päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa. Johtokunta valmistelee ja esittelee seuran kokouksen käsittelyyn menevät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle. Se panee toimeen seuran kokousten päätökset. Johtokunnan tulee toteuttaa tehtäväänsä huolellisesti ja seuran kokousten sille antamien päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Johtokunnan tulee vahvistaa sisäinen työnjakonsa. Se voi perustaa avukseen toimikuntia enintään oman toimikautensa ajaksi. Johtokunta nimeää toimikunnan puheenjohtajan, joka valitsee johtokunnan määrittelemän määrän jäseniä suostumuksensa antaneiden seuran jäsenten ja toimihenkilöiden keskuudesta. Vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee olla myös johtokunnan jäsen. Toimikunta valmistelee vastuualueensa osoittamat asiat johtokunnan käsittelyä varten sekä huolehtii johtokunnan osoittamien ja vastuualueeseensa kuuluvien tehtävien toimeenpanosta. Erityisesti johtokunnan tulee: laatia toimintaa ohjaavia sääntöjä, määräyksiä, ohjeita ja suosituksia hyväksyä seuran jäsenet, toimihenkilöt ja joukkueet sekä pitää jäsenluetteloa niistä erottaa jäsenyydestä sekä toimihenkilötehtävistä huolehtia siitä, että seura asianmukaisesti hoitaa velvoitteensa sekä seuran sisällä että sen ulkopuolisiin tahoihin nähden edustaa seuraa ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet sen puolesta järjestää seuran taloudenhoito ja kirjanpito sekä jäsenmaksujen perintä ottaa ja erottaa työsuhteiset toimihenkilöt, sopia heidän työsuhteensa ehdot sekä käyttää heihin nähden työnantajan työnjohtovaltaa järjestää jäsenistölle ja toimihenkilöille annettavaa seuran toimintaa koskevaa ohjausta ja opastusta antaa jäsenistölle ja toimihenkilöille näiden toimintaa koskevia huomautuksia ja varoituksia päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muista huomionosoituksista sekä esittää kunniajäsenyydet ja puheenjohtajuudet seuran kokouksen päätettäväksi laatia seuran vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarviot luovuttaa seuran tilinpäätös sekä vuosikertomus tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee puolestaan antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. järjestää seuran sisäinen tiedonkulku ja sisäinen sekä ulkoinen tiedotustoiminta käsitellä seuran jäsenen asianmukaisesti tekemät aloitteet ja päättää mahdollisista jatkotoimista niiden suhteen. 18 Päätöksenteko johtokunnassa Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen sijaisenaan toimivan varapuheenjohtajan kutsusta. Se kokoontuu myös, milloin vähintään puolet sen muista jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta tai hänen sijaisenaan toimivalta varapuheenjohtajalta vaatii. Milloin puheenjohtajaa ja

12 varapuheenjohtajaa ei tavoiteta, johtokunta kokoontuu kun vähintään puolet muista jäsenistä niin päättää. Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä vähintään puolet johtokunnan kaikista jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, suljetussa lippuäänestyksessä ja vaalissa kuitenkin arpa. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin läsnä oleva johtokunnan jäsen sitä vaatii. Johtokunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa. Sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja julkaistaan näiden allekirjoitusten jälkeen seuran sähköisillä sivuilla tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla. Johtokunta voi perustellusta syystä jättää tietyn tai tietyt kohdat pöytäkirjasta julkaisematta. 19 Vapaaehtoiset toimihenkilöt Tässä tarkoitettu toimihenkilö hoitaa pysyväisluonteisesti tiettyä tehtävää seurassa. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa joukkueen valmentaja, joukkueen johtaja, joukkueen huoltaja, joukkueen rahastonhoitaja sekä alueyhdyshenkilö. Johtokunta hyväksyy toimihenkilön tehtäväänsä. Toimihenkilön on suositeltavaa olla seuran jäsen. Hän ei saa palkkaa tai palkkiota tehtävänsä hoitamisesta. Toimihenkilö voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä johtokunnalle. Ero astuu voimaan 1 kk kuluttua siitä, kun ilmoitus on saapunut johtokunnalle. Toimihenkilön tulee noudattaa näitä sääntöjä, niiden perusteella annettuja muita sääntöjä ja määräyksiä sekä toimielinten tekemiä päätöksiä. Hänen tulee myös noudattaa seuran tekemiä sopimuksia sekä muita sellaisia sitoumuksia, joissa seura on osallisena. Hänen tulee pidättäytyä seuraa vahingoittavasta toiminnasta. Joukkueen johtaja tai valmentaja voi perustellusta syystä antaa seuran nappulajäsenelle määräaikaisen kiellon osallistua joukkueen toimintaan. Perusteena voi olla 4. seuran tarkoituksen, sen sääntöjen tai niiden perusteella annettujen muiden sääntöjen tai määräysten rikkominen tai laiminlyönti 5. joukkueen sääntöjen tai määräysten rikkominen tai laiminlyönti 6. seuran jäsenten tai toimihenkilöiden toiminnan häirintä tai vaikeuttaminen, tai vaaran aiheuttaminen 7. urheilun eettisten periaatteiden vastainen toiminta Kielto voi olla kerrallaan enintään yhden kalenterikuukauden mittainen. Samoilla perusteilla ja samalla menettelyllä kuin seuran jäsentäkin, johtokunta voi huomauttaa ja varoittaa toimihenkilöä sekä myös kieltää tätä toimimasta seuran tietyssä tai tietyissä tehtävissä. Tällainen kielto voi olla määräaikainen, ja se voidaan johtokunnan päätöksellä julkaista samalla tavalla mitä seuran jäsenen osalta on määrätty.

13 20 Alueet ja joukkueet Seuran kilpailu- ja harjoitustoiminta sekä mahdollisuuksien mukaan muukin toiminta on järjestetty maantieteellisiin alueisiin, ikäryhmiin ja joukkueisiin. Aluejaosta päättää seuran kokous johtokunnan esityksen perusteella. Alueiden ja joukkueiden toiminnan, toimintatavan ja sisäisten sääntöjen on oltava sopusoinnussa seuran tarkoituksen, sen sääntöjen, määräysten, ohjeiden ja muiden velvoitteiden sekä vakiintuneiden toimintatapojen ja -periaatteiden kanssa. 21 Seuran nimenkirjoitusoikeus Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai talousvastaavan kanssa yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. LUKU 5: SEURAN PURKAMINEN 22 Seuran purkaminen Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa, jotka on kutsuttu koolle seuran purkamista koskevan päätöksen tekoa varten. Näiden kokousten välisen ajan on oltava vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta. Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Selvitysmiehenä toimii johtokunta tai seuran kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 23 Seuran varat seuran purkautuessa Seuran viimeinen kokous päättää seuran varojen käyttämisestä ensisijaisesti nappulajalkapalloa, toissijaisesti juniorijalkapalloa tukevaan toimintaan. LUKU 6: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 24 Yhdistyslaki

14 Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 25 Saavutetut jäsenoikeudet

15 LIITE 3 Uudet aluejaot ja joukkueiden yhdistäminen; Seuran toiminta jakautuu maantieteellisiin alueisiin kaupunginosien eli alueiden ( kylien ) ja koulujen mukaan seuraavasti: Hovirinta: Kurkelantiestä Saaristotiehen, pohjoisessa moottoritiehen, etelässä Kuusiston salmeen HOVIRINNAN KOULU Kairiskulma: Turun rajalta Kurkelantiehen, etelässä Kuusiston salmi, pohjoisessa moottoritie PIISPANLÄHTEEN KOULU Kesämäki: Saaristotiestä Piikkiön rajalle, etelässä Kuusiston salmi, pohjoisessa moottoritie VALKEAVUOREN KOULU Kuusisto: Kuusiston saari kokonaisuudessaan KUUSISTON KOULU Littoinen: Turun rajalta Piikkön ja Liedon rajoille, etelässä moottoritie AURANLAAKSON JA KOTIMÄEN KOULUT Piikkiön alueelta tulevat sijoittuvat joko Littoisten tai Kesämäen joukkueisiin Hurrikaanit: ruotsinkielisistä lapsista muodostettu joukkue, ei aluejakoa Hovirinnan ja Koriston yhdistäminen. Em. aluejakoa voidaan muuttaa vain seuran kokouksen päätöksellä. Näillä alueilla asuvien nappuloiden pitää hakeutua oman alueensa joukkueeseen.

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistys on perustettu Helmikuun kahdeksantena päivänä vuonna 2014 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Suomen Liikunta ja Urheilu SLU ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 03.02.2011 voimassa 03.02.2013 asti 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Frisbeegolfseura Mandon Kiertäjät

Lisätiedot

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

JÄLJENNÖS 20.10.2011. Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku Yhd istysasiat 1(5) Rekisterinumero: 164.168 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: Jäljennös annettu: Turun Slalomseura ry Turku Kakskerrantie 111 20900 Turku

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Loimaan Korikonkarit ry TOIMINTASÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Loimaan Korikonkarit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Loimaan kaupunki Länsi- Suomen läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT

OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry Säännöt 1 ( 10) OULUN TEEKKARIKUORO TEEKU RY:N SÄÄNNÖT I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Oulun Teekkarikuoro TeeKu ry. Kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. MASKUN TEATTERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Maskun Teatteriyhdistys ry ja kotipaikka Masku. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää, kehittää ja vaalia

Lisätiedot

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056.

Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. sivu 1 / 5 Helsinki Squash Rackets Club r.y:n säännöt. Rekisterinumero 119056. I Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli. 1 Yhdistyksen nimi on Helsinki Squash Rackets Club r.y. Nimen lyhenne on HSRC

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Helsingin Faktoriklubi Pro ry SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Faktoriklubi Pro ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys on Ammattiliitto Pro ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura.

Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. PUISTOLAN URHEILIJAT R.Y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Puistolan urheilijat ry. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 1 SEURAN TARKOITUS Seuran tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on

SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT. Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on SUOMEN TYOVAEN URHEILULIITTO TUL RY:N JASENSEURAN MALLISAANNOT IS Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jaljempana kutsutaan seuraksi, nimi on HUMPPILAN VEIKOT RY Seuran kotipaikka on HUMPPILA 2 Seuran

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. Fundi ry:n säännöt (rekisteröitymispäivänä 12.9.2006) 1. luku Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT

SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT SUOMEN TRIATHLONLIITON TOIMINTASÄÄNNÖT 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Triathlonliitto ry, ruotsiksi Finlands Triathlonförbund rf Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään

Lisätiedot

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä.

Hallitus hyväksyy jäseneksi kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Vapaaotteluliitto ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan liitosta käyttää epävirallista nimeä Finnish Mixed Martial Arts Federation.

Lisätiedot

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT

VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT Vuosikokous hyv. 21.3.2011 VESILIIKUNTAKESKUS RY VATTENIDROTTSCENTRUM RF SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vesiliikuntakeskus ry-vattenidrottscentrum rf ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin Melojat ry ja kotipaikka Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Helsingin Melojat ry on aatteellinen melontaseura, jonka tarkoituksena on melontaharrastuksen

Lisätiedot

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt

Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1(6) 7.11.2014 Alla olevat päivitetyt säännöt ovat astuneet voimaan 13.4.2010 Kuulovammaisten Lasten Vanhempien liiton säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Kuulovammaisten Lasten Vanhempien

Lisätiedot

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014

HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 1 HELSINGIN OSAKESÄÄSTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT Hyväksytty kokouksessa 24.4.2014 Rekisteröity 26.11.2014 I. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Osakesäästäjät ry. ruotsiksi Helsingfors Aktiesparare

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot