Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie 32"

Transkriptio

1 VUOSIKOKOUS 2011 Aika Keskiviikkona , kello Paikka Kaarinan Keskusliikuntapuisto kokoustilat (2.krs.), Viipurintie Kokouksen avaus Johtokunnan puheenjohtaja Minna Lampinen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleeksi. 2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta Puheenjohtajaksi valittiin Minna Lampinen ja sihteeriksi Anne Rainti 3. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskijan valinta Pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskijaksi valittiin molempiin Simo Salonen ja Petri Freman. 4. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 5. Läsnäolijoiden toteaminen Todettiin läsnäolijat kahdeksan henkilöä. (liite1) 6. Esityslistan hyväksyminen Hyväksyttiin esityslista, kutsu lähetetty sähköisesti jäsenistölle ja on ollut seuran kotisivulla nähtävillä kaksi viikkoa ennen kokousta. 7. Vuoden 2011 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen esittäminen Puheenjohtaja Lampinen esitteli vuoden 2011 toimintakertomuksen ja rahastovastaava Korjala esitteli tilinpäätöksen Tilinpäätöksen vahvistaminen Vahvistettiin tilinpäätös tilikaudelta Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille Vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille. 10. Jäsenmaksujen 2012 vahvistaminen Jäsenmaksut kaudelle 2011 ( ) vahvistettiin seuraavasti: Eskarifutis 60,00euroa (kevätkausi 2kk ja syyskausi 2kk) sisältää T- paidan. Nappulajäsen 80,00euroa (pallo+tsemppari), aloittavien joukkueiden toimihenkilöt (5 kpl/joukkue) saavat seuran tuulipuvun. Kaksoisedustus 30,00euroa (pallo+tsemppari) Aikuisjäsen 10,00euroa

2 Harrastefutaaja 80,00euroa (pallo), yli 12 vuotias pelaaja Eskarifutiksesta nappulajäseneksi tai jälkeen aloittava pelaaja 30,00euroa (ei palloa tai tsempparia) 11. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä jäsenten (5-7) valinta Uutta johtokuntaa ei valittu, istuvan johtokunnanjäsenten (7 henkilöä) lisäksi kokouksessa oli vain yksi uusi jäsen. Nykyinen johtokunta jatkaa väliaikaisena ylimääräiseen vuosikokoukseen asti, joka päätettiin pitää Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Tilintarkastajaksi valittiin tilikaudelle 2012 Riitta Rikkonen KTM. Varatilintarkastajan Riitta Rikkonen nimeää tarvittaessa. 13. Toimintakertomus 2011 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2012 Käsiteltiin toimintakertomus vuodelta 2011 sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle Seuran kokouksen koolle kutsumistavasta päättäminen Päätettiin että seuran kokous kutsutaan koolle sähköisesti Seuramapin kautta ja kutsu on nähtävillä myös kotisivulla. 15. Muut asiat 1. Yhdistyksen sääntöpäivityksiä (liite 2): Luku 1 2 Toiminta- ja tilikauden muuttaminen ;Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Hyväksyttiin muutosehdotus: Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Kuluva toimintakausi poikkeuksellisesti lyhyempi ja alkanut ja päättyy Luku 2 7 Jäsenyys ikämuutos 4-13 vuotiaille Hyväksyttiin ikämuutos Luku 3 Seuran kokouksen pidon aikaistaminen joulukuulta marraskuulle. Hyväksyttiin vuosikokouksen aikaistaminen marraskuulle. Luku 4 16 Johtokunnan toimintakauden muuttaminen ja erovuorojen lisääminen Hyväksyttiin ehdotus jossa johtokunta nimetään kahdeksi toimintavuodeksi kerralla. Puolet johtokunnan jäsenistä on eroamisvuorossa vuosittain, riippuen siitä onko johtokunnanjäsenistä joku halukas jatkamaan tehtävissä. Luku 4 20 Alueiden ja joukkueiden päivittäminen ja muuttaminen (liite 3) Hyväksyttiin muutos- ja lisäysehdotukset 2. Joukkueiden tilien ja kirjanpidonhoidon yhtenäistämiseksi laaditaan ohjeistus ja kirjanpito-ohjelma Joukkueiden tilit keskitetään Turun Seudun Osuuspankkiin, joukkueilla ei enää saa olla tilejä muualla.

3 Kirjanpitoaineisto toimitettava 2 kertaa vuodessa; ja seuran talousvastaavalle Minna Korjalalle. 3. Eskari- ja harrastefutistoiminta Uusi johtokunta suunnittelee ja organisoi toiminnan kaudelle Päätettiin kutsua koolle ylimääräinen vuosikokous klo uuden johtokunnan nimeämiseksi. Kaikki jäsenmaksun 2011 maksaneet aikuisjäsenet ovat äänioikeutettuja kokouksessa. 16. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen. Vakuudeksi Minna Lampinen Puheenjohtaja Anne Rainti Sihteeri Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Kaarinassa / / 2011 Simo Salonen Kaarinassa / / 2011 Petri Freman

4 LIITE 1 Osallistujat vuosikokous Minna Lampinen Simo Salonen Minna Korjala Petri Jalo Petri Freman Jari Niemelä Anne Rainti Petteri Lahtinen

5 LIITE 2 Kaarinan Nappulat ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT LUKU 1: SEURA, SEN TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Kaarinan Nappulat ry. Näissä säännöissä siitä käytetään sanaa seura. Nimestä käytetään epävirallista lyhennettä KaaNa. 2 Kieli, kotipaikka, toiminta-alue ja tili- sekä toimintakausi Seuran kotipaikka ja toiminta-alue on Kaarinan kaupunki, ja sen kieli on suomi. Toiminta- ja tilikausi alkaa ja päättyy Toiminnan tarkoitus ja perusta Seuran tarkoituksena on nappulajalkapallotoiminnan ylläpitäminen, edistäminen ja kehittäminen. Toiminta perustuu pääosin ja ensisijaisesti jäsenten, nappulajäsenten holhoojien sekä muiden tahojen vapaaehtoistyöhön. Näitä sääntöjä sovellettaessa ja seuran toiminnassa muutoinkin on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon erityisesti nappulajäsenten yhteinen etu. 4 Toimintamuodot Tarkoitustaan seura toteuttaa tarjoamalla jäsenilleen: harjoitus- ja valmennustoimintaa kilpailutoimintaa tiedotus-, koulutus- ja valistustoimintaa kuntoliikuntaa urheiluvälineitä ja asusteita omakustannushintaan

6 5 Toiminnan tukemismuodot Toimintansa tukemiseksi ja rahoittamiseksi seura voi järjestää kilpailutoimintaa, huvitilaisuuksia, asianomaisen luvan saatuaan rahan keräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia. Samassa tarkoituksessa se voi harjoittaa kioskikauppaa, majoitus- ja ravitsemustoimintaa kutakin ainoastaan yhdessä liikepaikassa, bingotoimintaa sekä jalkapalloon liittyvää kustannus-, julkaisu- ja monistustoimintaa. Seura voi harjoittaa pienimuotoista talkootyötä. Seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä pitää yllä urheilulaitoksia. Se voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Seuran kokouksen päätös tarvitaan kiinteän omaisuuden hankkimiseen, luovuttamiseen ja kiinnittämiseen, takaukseen menemiseen sekä lainan antamiseen ja velan ottamiseen, tavanomaisia tai määrältään vähäisiä saamisia ja osto- ynnä muita sellaisia velkoja lukuun ottamatta. Seuran kokous päättää muistakin seuran tuloihin ja varallisuuteen nähden huomattavista toimenpiteistä. 6 Seuran sääntöjen muuttaminen Näitä sääntöjä voi muuttaa ja niihin tehdä lisäyksiä ja poistoja ainoastaan seuran kokous. Näistä sääntömuutoksista päättäminen on mainittava kokouskutsussa, ja johtokunnan laatiman sääntöehdotuksen on oltava esillä seuran sähköisillä sivuilla ainakin se ajanjakso, mikä kuluu kokouskutsusta kokoukseen. Päätös sääntöjen muuttamisesta tehdään vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Hyväksytyt säännöt astuvat voimaan heti kun ne on merkitty asianmukaisesti yhdistysrekisteriin. LUKU 2: JÄSENYYS 7 Jäsenryhmät ja kelpoisuusvaatimukset Nappulajäseneksi voidaan hyväksyä vuotias Kaarinan kaupungissa asuva henkilö. Aikuisjäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt Kaarinan kaupungissa asuva henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen, säännöt ja toimintatavat sekä -periaatteet ja on valmis niiden mukaisesti toimimaan. Seuralla voi olla kannatusjäseniä. Nämä voivat olla yksityisiä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä. Kannatusjäsenyyden edellytyksenä on seuran toiminnan taloudellinen tai muu tukeminen. Kannatusjäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Jäseneksi hyväksymisestä päättää johtokunta, jolla on valta hyväksyä tai hylätä anomus.

7 Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä, kyseisen henkilön suostumuksella ja seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on erittäin merkittävällä tavalla edistänyt tai tukenut seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä, kyseisen henkilön suostumuksella ja seuran kokouksen päätöksellä hyväksyä henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut seuran johtokunnan puheenjohtajana. 8 Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet Erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella aikuisjäsenellä on yksi ääni seuran kokouksessa. Hän voi asettua ehdolle johtokunnan jäseneksi. Hän voi tehdä kirjallisia aloitteita ja toimenpide-esityksiä seuran johtokunnalle tämän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Hänellä on etusija seuran vapaaehtoisiin toimihenkilötehtäviin. Vähintään kolmella erääntyneen jäsenmaksunsa maksaneella äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus saada yhteinen seuran toimintaa koskeva aloitteensa seuran kokouksen käsiteltäväksi, mikäli se kirjallisena ja kaikkien aloitteen tekijöiden allekirjoittamana toimitetaan johtokunnalle niin ajoissa, että se ehditään sisällyttää kokouskutsuun. Kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä kannatusjäsenellä on oikeus osallistua seuran kokoukseen ja käyttää siellä puheoikeutta. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua. Seuran jäsenen tulee noudattaa näitä sääntöjä, niiden perusteella annettuja muita sääntöjä ja määräyksiä sekä toimielinten tekemiä päätöksiä. Jäsenen tulee myös noudattaa seuran tekemiä sopimuksia sekä muita sellaisia sitoumuksia, joissa seura on osallisena. Jäsenen tulee pidättäytyä seuraa vahingoittavasta toiminnasta. Aikuisjäsenen tulee mahdollisuuksiensa mukaan osallistua seuran, alueen tai joukkueen järjestämien tapahtumien ja tilaisuuksien järjestelyihin tai toteuttamiseen. Jäsenelle voidaan antaa huomautus tai varoitus jäljempänä 10 :ssä esitetyillä jäsenen erottamisperusteilla. Varoituksen tulee sisältää maininta siitä, että jäsen voidaan erottaa seurasta teon tai laiminlyönnin toistuessa. Varoitus voidaan antaa julkisena seuran sähköisillä sivuilla tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla. 9 Jäsenmaksu Jäsenen tulee jäsenmaksukausittain suorittaa hänelle kuuluva jäsenmaksu johtokunnan ohjeistamalla tavalla ja sen asettamaan määräaikaan mennessä. Jäsenmaksun suorittaminen on edellytys seuran toimintaan osallistumiselle. Uudelta jäseneltä voidaan periä myös liittymismaksu. Jäsenmaksukauden pituus on yksi vuosi, ja se voi poiketa toiminta- ja tilikaudesta. Liittymis- ja jäsenmaksujen suuruuden eri jäsenryhmien välillä ja myös jäsenryhmien sisällä päättää vuosikokous. Kesken jäsenmaksukautta seuraan liittyvältä jäseneltä voidaan periä alennettu jäsenmaksu.

8 Mikäli jäsen siirtyy kesken jäsenmaksukauden sellaiseen jäsenryhmään, jossa jäsenmaksu on hänen jo suorittamaansa korkeampi, voidaan häneltä periä jo maksamansa jäsenmaksun lisäksi näiden jäsenmaksujen erotus. Mikäli jäsenestä aiheutuu seuralle tavanomaista suuremmat kulut esimerkiksi lisenssin tai vakuutuksen lunastamisessa, voidaan häneltä periä hänelle kuuluvan jäsenmaksun lisäksi tämä lisäkustannus. Lisäjäsenmaksua voidaan jäsenmaksukauden aikana periä johtokunnan esityksestä ja seuran kokouksen päätöksellä. Lisäjäsenmaksuvelvollisuus voidaan kohdistaa yhteen tai useampaan jäsenryhmään. 10 Jäsenyyden päättyminen Johtokunta voi katsoa jäsenyyden seurassa päättyneen, mikäli jäsenmaksua tai lisäjäsenmaksua ei ole suoritettu yhden kuukauden aikana sen erääntymisestä lukien. Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Ero tulee voimaan heti ilmoituksen saavuttua johtokunnalle. Mikäli kyseessä on lisäksi johtokunnan jäsen, noudatetaan johtokunnan jäsenelle säädettyä irtisanomisaikaa. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta osittainkaan. Johtokunta voi erottaa seuran jäsenen yhdistyslaissa mainituilla perusteilla sekä niiden lisäksi tai erityisesti, mikäli tämä laiminlyö jäsenmaksunsa tai lisäjäsenmaksunsa maksamisen johtokunnan asettamaan määräaikaan mennessä, tai toimii vastoin seuran tarkoitusta, sen sääntöjä tai niiden perusteella annettuja muita sääntöjä tai määräyksiä, tai toiminnallaan huomattavasti vaikeuttaa muiden jäsenten toimintaa tai heikentää näiden tai seuran arvostusta, tai toimii törkeästi tai toistuvasti vastoin urheilun eettisiä periaatteita Erottamispäätöksessä on mainittava erottamisen syy. Maksettuja jäsenmaksuja ei palauteta osittainkaan. LUKU 3: SEURAN KOKOUS 11 Varsinainen kokous Varsinainen eli vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Vuosikokouksen kutsuu koolle johtokunta. Kutsu on julkaistava seuran sähköisillä sivuilla tai sanomalehti-ilmoituksella vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Seuran kokouksessa käsiteltäväksi haluttu asia on ilmoitettava johtokunnalle viimeistään 30 päivää ennen kokousta, jotta se ehditään sisällyttämään kokouskutsuun.

9 12 Ylimääräinen kokous Ylimääräinen kokous on pidettävä, mikäli a) johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, tai b) seuran kokous niin päättää c) vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti vaatii, vaatimuksessa yksilöidyn asian tai asioiden käsittelemistä varten, tai Kutsu ylimääräiseen kokoukseen toimitetaan kuten vuosikokoukseen, mutta kutsu on julkaistava vähintään yksi viikko ennen kokousta. Edellä mainitussa kohdan c) mukaisessa tilanteessa on kokous pidettävä yhden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä koskeva vaatimus saapui johtokunnalle. Ylimääräisen kokouksen puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Mikäli kumpikaan ei ole läsnä, kokous valitsee puheenjohtajan, ensisijaisesti läsnä olevien johtokunnan jäsenten keskuudesta. 13 Seuran kokouksessa käsiteltävät asiat Seuran vuosikokouksessa avataan kokous valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi äänten laskijaa. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet hyväksytään esityslista esitetään seuran edellisen tilikauden toimintakertomus ja tilinpäätös tilintarkastajien lausuntoineen sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille vahvistetaan jäsen- ja liittymismaksujen suuruus valitaan johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet valitaan kaksi tilintarkastajaa sekä molemmille varahenkilö tämän ja seuraavan vuosikokouksen väliseksi ajaksi vahvistetaan kuluvan toiminta- ja tilikauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio päätetään sääntöjen määräämissä rajoissa seuran kokouksen koolle kutsumistavasta käsitellään muut kokoukselle esitellyt asiat päätetään kokous Seuran ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ne asiat, joiden vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Kokouksessa käsitellään myös muut seuran kokouksen päätettäväksi kuuluvat ja johtokunnalle niin ajoissa saapuneet asiat, että ne on ehditty kokouskutsuun sisällyttää. Sellaisia asioita, joita ei ole sisällytetty kokouskutsuun, voidaan seuran kokouksissa läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten yksimielisellä päätöksellä ottaa keskusteltaviksi mutta ei päätettäviksi. Keskusteltavaksikaan ei kuitenkaan saa ottaa asioita, joista lain tai näiden sääntöjen mukaan on mainittava kokouskutsussa.

10 14 Päätöksenteko seuran kokouksessa Äänivaltaa seuran kokouksessa voivat käyttää erääntyneen jäsenmaksunsa kuluvalta jäsenmaksukaudelta maksaneet aikuisjäsenet. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä, ellei laissa tai näissä säännöissä muuta edellytetä. Vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kuitenkin suljetussa lippuäänestyksessä sekä vaalissa tasatulos ratkaistaan arvalla. Äänestys ja vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä, mikäli yksikin ao. kokouksessa äänioikeutettu ja läsnä oleva jäsen sitä vaatii. 15 Seuran kokousten pöytäkirjat Seuran ja sen johtokunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja sen tarkastavat ja nimikirjoituksillaan vahvistavat valitut pöytäkirjan tarkastajat. Se julkaistaan tarkastamisen jälkeen seuran sähköisillä sivuilla tai muulla kokouksen päättämällä tavalla LUKU 4: SEURAN HALLINTO 16 Johtokunta Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 5-7 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa ovat puolet, arvan perusteella tai jo aikaisemmin johtokuntatehtävissä olleet jäsenet niin halutessaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajana sekä isäksi sihteerin, talousvastaavan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet valitsee vuosikokous. Mikäli ehdokkaana oleva henkilö ei ole läsnä kokouksessa, on häneltä oltava kirjallinen suostumus vaalin toimittamiseen hänen osaltaan. Johtokunnan jäsenen on oltava seuran aikuisjäsen. Johtokunnan jäsen voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle. Jäsenyys päättyy yhden kuukauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta. Seuran kokous voi erottaa johtokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan tai muun jäsenen tehtävästään, mikäli tämä törkeästi tai toistuvasti lyö laimin tehtäviään johtokunnassa, mikäli seuran jäsenen erottamisperusteet täyttyvät tai mikäli jäsen on muusta syystä menettänyt seuran kokouksen luottamuksen. Erottaminen astuu voimaan välittömästi.

11 17 Johtokunnan tehtävät Johtokunnan tehtävänä on seuran toiminnan suunnittelu, organisointi ja valvonta. Johtokunnan tulee pyrkiä kehittämään seuran toimintaa, ja siinä tarkoituksessa se voi tehdä aloitteita seuran kokoukselle tämän päätäntävaltaan kuuluvissa asioissa. Johtokunta valmistelee ja esittelee seuran kokouksen käsittelyyn menevät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle. Se panee toimeen seuran kokousten päätökset. Johtokunnan tulee toteuttaa tehtäväänsä huolellisesti ja seuran kokousten sille antamien päätösten ja ohjeiden mukaisesti. Johtokunnan tulee vahvistaa sisäinen työnjakonsa. Se voi perustaa avukseen toimikuntia enintään oman toimikautensa ajaksi. Johtokunta nimeää toimikunnan puheenjohtajan, joka valitsee johtokunnan määrittelemän määrän jäseniä suostumuksensa antaneiden seuran jäsenten ja toimihenkilöiden keskuudesta. Vähintään yhden toimikunnan jäsenen tulee olla myös johtokunnan jäsen. Toimikunta valmistelee vastuualueensa osoittamat asiat johtokunnan käsittelyä varten sekä huolehtii johtokunnan osoittamien ja vastuualueeseensa kuuluvien tehtävien toimeenpanosta. Erityisesti johtokunnan tulee: laatia toimintaa ohjaavia sääntöjä, määräyksiä, ohjeita ja suosituksia hyväksyä seuran jäsenet, toimihenkilöt ja joukkueet sekä pitää jäsenluetteloa niistä erottaa jäsenyydestä sekä toimihenkilötehtävistä huolehtia siitä, että seura asianmukaisesti hoitaa velvoitteensa sekä seuran sisällä että sen ulkopuolisiin tahoihin nähden edustaa seuraa ja tehdä sopimukset ja muut oikeustoimet sen puolesta järjestää seuran taloudenhoito ja kirjanpito sekä jäsenmaksujen perintä ottaa ja erottaa työsuhteiset toimihenkilöt, sopia heidän työsuhteensa ehdot sekä käyttää heihin nähden työnantajan työnjohtovaltaa järjestää jäsenistölle ja toimihenkilöille annettavaa seuran toimintaa koskevaa ohjausta ja opastusta antaa jäsenistölle ja toimihenkilöille näiden toimintaa koskevia huomautuksia ja varoituksia päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muista huomionosoituksista sekä esittää kunniajäsenyydet ja puheenjohtajuudet seuran kokouksen päätettäväksi laatia seuran vuosikertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarviot luovuttaa seuran tilinpäätös sekä vuosikertomus tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee puolestaan antaa kirjallinen lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. järjestää seuran sisäinen tiedonkulku ja sisäinen sekä ulkoinen tiedotustoiminta käsitellä seuran jäsenen asianmukaisesti tekemät aloitteet ja päättää mahdollisista jatkotoimista niiden suhteen. 18 Päätöksenteko johtokunnassa Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen sijaisenaan toimivan varapuheenjohtajan kutsusta. Se kokoontuu myös, milloin vähintään puolet sen muista jäsenistä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta tai hänen sijaisenaan toimivalta varapuheenjohtajalta vaatii. Milloin puheenjohtajaa ja

12 varapuheenjohtajaa ei tavoiteta, johtokunta kokoontuu kun vähintään puolet muista jäsenistä niin päättää. Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä vähintään puolet johtokunnan kaikista jäsenistä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, suljetussa lippuäänestyksessä ja vaalissa kuitenkin arpa. Äänestys on suoritettava suljettuna lippuäänestyksenä, jos yksikin läsnä oleva johtokunnan jäsen sitä vaatii. Johtokunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa. Sen allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. Pöytäkirja julkaistaan näiden allekirjoitusten jälkeen seuran sähköisillä sivuilla tai muulla johtokunnan päättämällä tavalla. Johtokunta voi perustellusta syystä jättää tietyn tai tietyt kohdat pöytäkirjasta julkaisematta. 19 Vapaaehtoiset toimihenkilöt Tässä tarkoitettu toimihenkilö hoitaa pysyväisluonteisesti tiettyä tehtävää seurassa. Tällaisia tehtäviä ovat muun muassa joukkueen valmentaja, joukkueen johtaja, joukkueen huoltaja, joukkueen rahastonhoitaja sekä alueyhdyshenkilö. Johtokunta hyväksyy toimihenkilön tehtäväänsä. Toimihenkilön on suositeltavaa olla seuran jäsen. Hän ei saa palkkaa tai palkkiota tehtävänsä hoitamisesta. Toimihenkilö voi erota tehtävästään ilmoittamalla siitä johtokunnalle. Ero astuu voimaan 1 kk kuluttua siitä, kun ilmoitus on saapunut johtokunnalle. Toimihenkilön tulee noudattaa näitä sääntöjä, niiden perusteella annettuja muita sääntöjä ja määräyksiä sekä toimielinten tekemiä päätöksiä. Hänen tulee myös noudattaa seuran tekemiä sopimuksia sekä muita sellaisia sitoumuksia, joissa seura on osallisena. Hänen tulee pidättäytyä seuraa vahingoittavasta toiminnasta. Joukkueen johtaja tai valmentaja voi perustellusta syystä antaa seuran nappulajäsenelle määräaikaisen kiellon osallistua joukkueen toimintaan. Perusteena voi olla 4. seuran tarkoituksen, sen sääntöjen tai niiden perusteella annettujen muiden sääntöjen tai määräysten rikkominen tai laiminlyönti 5. joukkueen sääntöjen tai määräysten rikkominen tai laiminlyönti 6. seuran jäsenten tai toimihenkilöiden toiminnan häirintä tai vaikeuttaminen, tai vaaran aiheuttaminen 7. urheilun eettisten periaatteiden vastainen toiminta Kielto voi olla kerrallaan enintään yhden kalenterikuukauden mittainen. Samoilla perusteilla ja samalla menettelyllä kuin seuran jäsentäkin, johtokunta voi huomauttaa ja varoittaa toimihenkilöä sekä myös kieltää tätä toimimasta seuran tietyssä tai tietyissä tehtävissä. Tällainen kielto voi olla määräaikainen, ja se voidaan johtokunnan päätöksellä julkaista samalla tavalla mitä seuran jäsenen osalta on määrätty.

13 20 Alueet ja joukkueet Seuran kilpailu- ja harjoitustoiminta sekä mahdollisuuksien mukaan muukin toiminta on järjestetty maantieteellisiin alueisiin, ikäryhmiin ja joukkueisiin. Aluejaosta päättää seuran kokous johtokunnan esityksen perusteella. Alueiden ja joukkueiden toiminnan, toimintatavan ja sisäisten sääntöjen on oltava sopusoinnussa seuran tarkoituksen, sen sääntöjen, määräysten, ohjeiden ja muiden velvoitteiden sekä vakiintuneiden toimintatapojen ja -periaatteiden kanssa. 21 Seuran nimenkirjoitusoikeus Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi sihteerin tai talousvastaavan kanssa yhdessä. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä. LUKU 5: SEURAN PURKAMINEN 22 Seuran purkaminen Päätös seuran purkamisesta tehdään kahdessa perättäisessä seuran kokouksessa, jotka on kutsuttu koolle seuran purkamista koskevan päätöksen tekoa varten. Näiden kokousten välisen ajan on oltava vähintään yksi ja enintään kolme kuukautta. Päätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä molemmissa kokouksissa. Selvitysmiehenä toimii johtokunta tai seuran kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. 23 Seuran varat seuran purkautuessa Seuran viimeinen kokous päättää seuran varojen käyttämisestä ensisijaisesti nappulajalkapalloa, toissijaisesti juniorijalkapalloa tukevaan toimintaan. LUKU 6: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 24 Yhdistyslaki

14 Muilta osin noudatetaan yhdistyslakia. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 25 Saavutetut jäsenoikeudet

15 LIITE 3 Uudet aluejaot ja joukkueiden yhdistäminen; Seuran toiminta jakautuu maantieteellisiin alueisiin kaupunginosien eli alueiden ( kylien ) ja koulujen mukaan seuraavasti: Hovirinta: Kurkelantiestä Saaristotiehen, pohjoisessa moottoritiehen, etelässä Kuusiston salmeen HOVIRINNAN KOULU Kairiskulma: Turun rajalta Kurkelantiehen, etelässä Kuusiston salmi, pohjoisessa moottoritie PIISPANLÄHTEEN KOULU Kesämäki: Saaristotiestä Piikkiön rajalle, etelässä Kuusiston salmi, pohjoisessa moottoritie VALKEAVUOREN KOULU Kuusisto: Kuusiston saari kokonaisuudessaan KUUSISTON KOULU Littoinen: Turun rajalta Piikkön ja Liedon rajoille, etelässä moottoritie AURANLAAKSON JA KOTIMÄEN KOULUT Piikkiön alueelta tulevat sijoittuvat joko Littoisten tai Kesämäen joukkueisiin Hurrikaanit: ruotsinkielisistä lapsista muodostettu joukkue, ei aluejakoa Hovirinnan ja Koriston yhdistäminen. Em. aluejakoa voidaan muuttaa vain seuran kokouksen päätöksellä. Näillä alueilla asuvien nappuloiden pitää hakeutua oman alueensa joukkueeseen.

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola.

Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tanssikas ry ja sen kotipaikka on Kouvola. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoitus on taloudellista voittoa tavoittelematta toimia

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. SÄÄNNÖT HÄMEEN LASKUVARJOURHEILIJAT RY ASIKKALA 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Hämeen Laskuvarjourheilijat ry, ja sen kotipaikka on Asikkala. 2 TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 31.1.2004 1 (5) Saimaan Viitoset ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Saimaan Viitoset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä kerho,

Lisätiedot

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka

Purasten sukuseura ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka Purasten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Purasten sukuseura ry ja kotipaikka Rautalammin kunta. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä sukuseura tai seura.

Lisätiedot

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Lauttasaaren Kisa- Siskot ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lauttasaaren Kisa- Siskot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) Karateseura Honbu ry yhdistyksen kokoukseen 17.5.09 hyväksymät säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Karateseura Honbu ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt

Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 Yhdistyksen Säännöt Real Inferno Club de Fútbol ry 1 / 5 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Real Inferno Club de Fútbol ry. Seuran kotipaikka on Helsinki ja sen kielenä

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ristiinan Pursiseura ja kotipaikka Mikkelin kaupunki. 2 Yhdistyksen kieli Yhdistyksen kieli on suomi. 3 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa.

Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. Suomen työnohjaajat ry SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen työnohjaajat ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko maa. 2. Toiminnan tarkoitus ja toiminnan laatu Suomen

Lisätiedot

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. KIEKKO-LASER JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Kiekko-Laser Juniorit ry. Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää myös epävirallista lyhennettä K-Laser. Yhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y.

SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on SUOMEN SÄVELTÄJÄT r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 3 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku.

Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 1 Yhdistyksen nimi on Haarlan koulun vanhempainyhdistys. Yhdistys toimii Haarlan koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Turku. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on -edistää oppilaiden vanhempien ja koulun välistä

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna.

Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. Aulangon Golfklubi ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Aulangon Golfklubi ry ja kotipaikka Hämeenlinna. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää golfpelin

Lisätiedot

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY

TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY TUL:N SEUROJEN MALLISÄÄNNÖT TURUN JYRY Hyväksytty TUL:n 25. liittokokouksessa 24. 25.5.2003 Tampereella Hyväksytty Turun Jyryn Vuosikokouksessa 10.2.2004 2 SUOMEN TYÖVÄEN URHEILULIITTO TUL RY:N J ÄSENSEURAN

Lisätiedot

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE

Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry:n säännöt NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vaasan Läänin Lihastautiyhdistys ry, ruotsiksi Vasa Läns Muskelhandikappförening rf. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö.

1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. Conduksen säännöt I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Condus ry. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimeä tiedekuntajärjestö. 2 Tiedekuntajärjestön kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY

KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY KESKI-UUDENMAAN YLEISURHEILU RY SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Yleisurheilu. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen toiminta-alue on Järvenpään

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi

Hyvinkään Palloseura ry, perustettu Kotipaikka Hyvinkää; Seuran kieli suomi 1 (7) HYVINKÄÄN PALLOSEURA RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, nimi on Hyvinkään Palloseura ry, perustettu 21.1.1947 Kotipaikka Hyvinkää; Seuran

Lisätiedot

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt

Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimenä on Vilppulan Seudun Urheiluautoilijat ry, ja sen kotipaikkana on Vilppulan kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Seura luo edellytykset juniori-, aikuis- ja seniorijoukkueiden harrastus- ja kilpailutoiminnalle. TPS Salibandy ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on TPS Salibandy ry. Seuran kotipaikka on Turku. 2 Seuran toiminnan tarkoitus Seura on Turun Palloseura

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Hallituksen esitys kevätkokoukselle 14.4.2016 Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry Säännöt 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas

Lisätiedot

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity

Luolajan koulun vanhempainyhdistys ry Vuosikokous Säännöt rekisteröity Luolajan koulun vanhempainyhdistyksen säännöt Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimenä on Luolajan koulun vanhempainyhdistys, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Sunnuntai 13.8.2005 klo 11 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT

SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT SUOMEN SÄVELTÄJÄT RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Säveltäjät ry, ruotsiksi Finlands Tonsättare rf, englanniksi Society of Finnish Composers. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen

Lisätiedot

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654))

(Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on 135.654)) Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Tukiyhdistyksen mallisäännöt 1 - yksi (1) sääntömääräinen kokous vuodessa (Säännöt on ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.6.2012, rekisterinumero on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä.

SÄÄNNÖT. SuomenMinipossuyhdistys ry. Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. SÄÄNNÖT SuomenMinipossuyhdistys ry Yhdistyksen tärkein tavoite on tietouden lisääminen minipossusta lajina ja lemmikkinä. A: Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja toimintamuoto 1 Nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: -----

1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry. 3. Yhdistyksemme toiminta-alue, jonka Suomen Urheiluliitto vahvistaa, on: ----- Suomen Urheiluliiton piirien mallisäännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on: Uudenmaan Yleisurheilu Uudy ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on: Hyvinkää 3. Yhdistyksemme toiminta-alue,

Lisätiedot

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt

Häkkisten sukuseura ry:n säännöt Häkkisten sukuseura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Häkkisten sukuseura ry ja kotipaikka Tervo 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Sukuseuran tarkoitus on selvittää suvun kantaisän John Häkkisen suvun vaiheita,

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Yhdistyksen säännöt. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminnan laatu. Jäsenet. Jäsenen eroaminen ja erottaminen Yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on suomeksi Helsingin miekkailijat ry, ruotsiksi Helsingfors fäktare rf ja sen virallinen lyhenne on HFM. Siitä käytetään näissä säännöissä

Lisätiedot

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina

2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla ääntenlaskijoina SUOMEN TANSKALAIS-RUOTSALAISET PIHAKOIRAT RY KOKOUSKUTSU YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS Aika Lauantai 30.8.2008 klo 10.30 Paikka Nuorisoseurantalo Harjula, Vesilahti Esityslista 1 Kokouksen avaus 2 Valitaan kokouksen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti.

Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä. Voimassa 01.02.2008 asti. Rastivarsat ry Seuran nimi Suomen Liikunta ja Urheilu ry Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 01.02. 2006. Voimassa 01.02.2008 asti. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt

Kytäjä Golf ry. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu. Toimintasäännöt Kytäjä Golf ry Toimintasäännöt 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Kytäjä Golf ry ja sen kotipaikka on Hyvinkää. Yhdistyksen kieli on suomi. Yhdistys on Suomen Golfliitto ry:n jäsen. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Luku 1 Nimi ja kotikunta

Luku 1 Nimi ja kotikunta Suomi - Afganistanin Akatemia AFA ry:n säännöt Luku 1 Nimi ja kotikunta 1. Yhdistyksen nimi Suomeksi Suomi Afganistan Akatemia AFA ry Englanniksi Academy of Finland Afghanistan AFA Dariksi Akademi Finland

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Suomen yleislääketieteen yhdistyksen julkaisuja n:o 9 Tampere 1997 Suomen yleislääketieteen yhdistys ry Säännöt Hyväksytty vuosikokouksessa 15.3.1991 Oikeusministeriön

Lisätiedot

EKS ESPOON KIEKKOSEURA RY Maantienpelto Espoo

EKS ESPOON KIEKKOSEURA RY Maantienpelto Espoo EKS ESPOON KIEKKOSEURA RY Maantienpelto 1 02650 Espoo TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamispaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Espoon Kiekkoseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015

ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 ETELÄ-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU RY ESLU TOIMINTASÄÄNNÖT Esitys toimintasääntöjen muuttamiseksi syyskokouksessa 11.11.2015 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Etelä-Suomen Liikunta

Lisätiedot

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5)

PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIRKANMAAN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alueena on Pirkanmaa. Yhdistyksestä

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Pirkanmaan CP-yhdistys ry

Pirkanmaan CP-yhdistys ry Pirkanmaan CP-yhdistys ry SÄÄNNOT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan CP-yhdistys ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere ja sen toimialueena on Pirkanmaa. 2 TARKOITUS, TOIMINTAMUODOT

Lisätiedot

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa )

(hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa ) VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT (hyväksytty Varhaisiän musiikinopettajat ry:n syyskokouksessa 13.11.2015) YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän

Lisätiedot

1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry).

1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry). 1/7 SEURAN SÄÄNNÖT Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Ukkohallan Keilaajat (ry). 2 Seuran kotipaikka on Hyrynsalmi. 3 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1

PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 PORIN VENEILIJÄT R.Y. 1 1. Nimi ja kotipaikka S Ä Ä N N Ö T Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan seuraksi, nimi on Porin Veneilijät ry. Seuran kotipaikka on Porin kaupunki. 2. Seuran tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5

KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY SÄÄNNÖT 1/5 1 Yhdistyksen nimi KESKI-SUOMEN PELASTUSKOIRAT RY 2 Kotipaikka Jyväskylä 3 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on herättää pelastuskoiratoimintaa Keski- Suomen

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri.

Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä piiri. 1 ELÄKELIITTO RY:N PIIRIEN MALLISÄÄNTÖ Yhdistysrekisterin ennakkotarkastus 26.4.2012 Hyväksytty XVII liittokokouksessa 6.6.2012.piirin säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton.. piiri

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Muutokset tai lisäykset alleviivattu. Poistot yliviivattu. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Helsingin yliopiston jatko-opiskelijat ry, ruotsiksi Doktorander vid

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1

KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Keski-Suomen LIITE 4 Urheilukalastajat ry Hallituksen kokous 4/2015 Hallituksen esitys vuosikokoukselle KESKI-SUOMEN URHEILUKALASTAJAT r.y. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT PARTIOLIPPUKUNTA KAARINAN SÄDETYTÖT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on partiolippukunta Kaarinan Sädetytöt, josta voidaan käyttää epävirallista lyhennystä KST, kotipaikka Turku

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Lohjan Kylät ry. ja sen kotipaikka on Lohjan kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Lohjan kaupunki ja siihen liittymispäätöksensä tehneet

Lisätiedot

TOIMINTASÄÄNNÖT. Klaukkalan NMKY ry Maaliskuu Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

TOIMINTASÄÄNNÖT. Klaukkalan NMKY ry Maaliskuu Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Klaukkalan NMKY ry Maaliskuu 2004 TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Klaukkalan NMKY ry. Yhdistyksen kotipaikka on Nurmijärven kunta Uudenmaan läänissä. Yhdistys

Lisätiedot

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT

VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT VEIKKOLAN VEIKOT RY:N SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Veikkolan Veikot ry. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä seura. Seuran kotipaikka on Kirkkonummi. 2. Tarkoitus Seuran

Lisätiedot

Lepaan oppilaskunta ry

Lepaan oppilaskunta ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lepaan Oppilaskunta ry ja sen kotipaikka on Hattulan kunta. Näissä säännöissä koulutusalajärjestöä kutsutaan yhdistykseksi. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen

Lisätiedot

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa

3.3. järjestämällä ja ohjaamalla koulutus-, kilpailu- ja muuta vastaavaa toimintaa 1 SUOMEN VALTAKUNNAN URHEILULIITON HÄMEEN PIIRI RY TOIMINTASÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Valtakunnan Urheiluliitto Hämeen piiri ry ja kotipaikka Tampereen

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä ja PRH:n vahvistama TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Yhdistyskokouksen hyväksymä 25.11.2015 ja PRH:n vahvistama 27.1.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry, apuniminä ruotsiksi Åbo

Lisätiedot

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT

Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT Keski-Suomen Radioamatöörit ry SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Radioamatöörit ry. Yhdistyksen kotipaikkana on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2

Lisätiedot

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT

SUOMEN RÖNTGENHOITAJALIITTO RY FINLANDS RÖNTGENSKÖTARFÖRBUND RF SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimenä on Suomen Röntgenhoitajaliitto ry, Finlands Röntgenskötarförbund rf. Kansainvälisissä yhteyksissä liitosta käytetään epävirallista nimeä The Society of Radiographers

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta

Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2 Yhdistyksen tarkoitus. 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen säännöt I YLEISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Seinäjoen kristillisen opiskelijatyön tuki ry. Yhdistyksen kotipaikka on Seinäjoki. 2 Yhdistyksen tarkoitus

Lisätiedot

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2

Nimi ja kotipaikka 1. Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on. Tarkoitus ja toimintamuodot 2 Ennakkotarkastettu yhdistysrekisterissä 6.10.2005 PSORIASISYHDISTYSTEN MALLISÄÄNNÖT/ 2 vuosikokousta Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Psoriasisyhdistys ry ja sen kotipaikka on Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT

KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Sääntöluonnos 141215 KAAKKOIS-SUOMEN VIESTIKILTA RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Viestikilta ry ja sen kotipaikka on Mikkelin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa.

Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on. Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on koko maa. TUL:N PAININ TUKI RY SÄÄNNÖT 28.10.1996 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota jäljempänä kutsutaan järjestöksi, nimi on TUL:n Painin Tuki ry Järjestön kotipaikka on Helsinki. Järjestön toimialueena on

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

Keliakialiitto ry Säännöt

Keliakialiitto ry Säännöt Keliakialiitto ry Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Keliakialiitto ry. Liiton kotipaikka on Tampere, kieli suomi ja toiminta-alue koko maa. Liiton

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Seurojen mallisäännöt Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on 19.6.2008 ennakkotarkastanut mallisäännöt SVK:n kalaseuroille. Alla olevia mallisääntöjä käyttämällä seura voi rekisteröityä 15 euron hinnalla

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot