YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET"

Transkriptio

1 YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn ohjetekstin Yksinkertaisella hiiren näpäytyksellä: tehdään valinta valikosta (esim. Tulosteet.. Tililuettelo) painetaan ruudulla olevaa painonappia (esim. Hyväksy) fokusoidaan nimi tms. taulukosta (esim. yrityksen valinta ohjelman käynnistyessä) Kaksoisnäpäytyksellä: joissakin ikkunoissa tehdään yhdellä kertaa fokusointi + painonapin painaminen Hiiren oikealla näppäimellä: voi käyttää Windowsin leiketaulua (paina kentän kohdalla) Tabulaattorinäppäimellä: siirrytään ikkunassa seuraavaan kenttään Enter -näppäimellä: painetaan ikkunan oletus painonappia, jos sellainen on määritelty Välilyöntinäppäimellä: painetaan fokusoitua painonappia Rahasummissa sentit erotetaan Windowsin maa-asetuksen mukaisella desimaalimerkillä (pilkulla, kun asetus on Suomi). Ohjelma ymmärtää myös pelkän kokonaislukumuodon, jos senttejä ei ole. Päivämäärät syötetään muodossa VVKKPP. Tulosteilla ja tiedostossa vuosilukujen esitysmuoto on nelinumeroinen. Vuosisadan täydennys toimii oikein aikavälillä

2 Ohjelman käynnistys ja lopettaminen Ohjelma käynnistetään kuten muutkin Windows -ohjelmat. Esimerkiksi seuraavat tavat ovat mahdollisia: kaksoisnäpäyttämällä ohjelman kuvaketta työpöydällä valitsemalla Kaikki ohjelmat valikosta Espoon Mikrotuki.. Talousohjelma Käynnistyessään ohjelma tuo ensiksi näytölle taulukon, josta näkyvät käsiteltävissä olevat ympäristöt (= ohjelmalla käsiteltävät yritykset tms.). Maalaa niistä jokin ja näpäytä Valitse. Ohjelma ottaa nyt käyttöön valittua ympäristöä vastaavan työhakemiston ja luo ikkunan yläreunaan päävalikon. Yksittäiset ohjelmaosat tulevat näkyviin näpäyttämällä vastaavaa kohtaa päävalikossa. Ohjelma lopetetaan valitsemalla valikosta Ympäristö.. Lopeta. Perustiedot Kun käsiteltävä yritys ja tilikausi on valittu, ohjelma tarkistaa ensimmäiseksi, onko valintaa vastaava työhakemisto tyhjä. Mikäli näin on, ohjelma avaa sekalaisten perustietojen ylläpitoikkunan. Sama ikkuna on mahdollista myöhemminkin avata valinnalla Perustiedot.. Sekalaiset, jolloin alunperin annettuja tietoja on mahdollista muuttaa. Alv-tilitysten käyttöönoton /lopettamisen suhteen on kuitenkin syytä olla varovainen ja ajoittaa se mieluiten tilikausien vaihteeseen. Laskuttajan omat tiedot Kuva 1: Sekalaiset perustiedot Sekalaisissa perustiedoissa on annettava käyttäjäorganisaatiolle kuvan 1 mukaiset perustiedot. Viimeksi tilitetty ja siirtyvä vähennys tiedot tarvitaan vain, mikäli ruutuun arvonlisävelvollinen laitetaan rasti. Jos käyttäjäorganisaation tyypiksi on merkattu "asumisyhteisö saadaan käyttöön Osakastietojen käsittely, joka on kuvattu myöhemmin tässä ohjeessa. Ohjelmalla Perustiedot.. Laskuttajan tiedot (kuva 2) ylläpidetään asiakkaille lähteviin laskuihin ym. liittyviä tietoja. Useimmat ikkunassa tallennettavista tiedoista menevät sellaisenaan tulosteisiin. Kentässä Laskulomake ilmoitetaan ohjelmalle, käytetäänkö laskujen ja maksukehotusten pohjana esipainettua lomaketta vai tyhjää pysty-a4 paperia. 2

3 Kuva 2: Laskuttajan omien tietojen ylläpito Lisää laskutukseen liittyviä perustietoja löytyy valikon kohdasta Perustiedot.. Laskun ym. viestit. Siellä voi määritellä neljä maksimi 60 merkin mittaista testiä, joista kaksi ensimmäistä tulostuu laskuihin laskurivien jälkeen ja kaksi jälkimmäistä vastaavasti maksukehotuksiin. Tuoterekisteri Valikon kohdasta Perustiedot.. Tuoterekisteri luodaan laskutusta ja myynnin seurantaa varten tarvittava tuoterekisteri. Tuotekohtaisesti tallennettavat tiedot käyvät ilmi ylläpito-ohjelman näytöstä (kuva 3). Kuva 3: Tuoterekisterin ylläpito Käytettävissä olevat tuotenumerot ovat Tuotenumero 999 on varattu erittelemättömälle myynnille, jollaista syntyy, kun asiakas maksaa laskunsa osittain. Tällöin ohjelmalla ei ole mitään keinoa tietää, mitä laskun osaa maksu koskee. Jos ohjelman käyttäjä haluaa saada erittelemättömän myynnin kohdistettua oikeille tuotteille, hänen on käytävä korjaamassa lasku siten, että toimitettujen tuotteiden hinta vastaa asiakkaan suorittamaa maksua. 3

4 Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri on tärkeä osa Yritys-talousohjelmaa, vaikka laskun tekeminen toki on mahdollista myös ilman asiakkaan tietojen viemistä rekisteriin. Asiakastietojen hakuun ja asiakasrekisterin ylläpitoon pääsee tilausten ja toimitusten käsittelystä sekä suoraan valinnalla Myyntitoimet.. Asiakkaat. Asiakasikkunan sisältö näkyy kuvasta 4. Kuva 4. Asiakasrekisterin ylläpito Huomaa erityisesti painike Valitse, joka aktivoituu, kun asiakasikkunaan tullaan tilauksesta tai toimituksesta. Kun käyttäjä painaa Valitse painiketta ohjelma palaa takaisin tilaukseen tai toimitukseen ja vie valitun asiakkaan tiedot mennessään. Tilaukset Tilausten käsittelyyn päästään valinnalla Myyntitoimet.. Tilaukset. Tilausikkunan sisältö näkyy kuvasta 5. Ikkunassa on seuraavat painikkeet Asiakasrekisteri Uusi Muutos Poisto Päivitä Peruuta Valmis Tilausvahvistus asiakkaan tietojen haku tilaukseen uusi tilausrivi tilausrivin muutos tilausrivin poisto tilauksen päivitys rekisteriin poistuminen ikkunasta rekisteriä päivittämättä poistuminen ikkunasta (kun päivitys on jo tehty) tilausvahvistuksen tulostus Huomaa, että edeltävän tilauksen tekeminen ei ole välttämätöntä laskutusta varten. Lähinnä se tulee kyseeseen, jos tarvitaan tilausvahvistuksia. Tilausvahvistukset tulostetaan aina tyhjälle (esipainamattomalle) lomakkeelle. 4

5 Kuva 5. Tilauksen käsittely Toimitukset Toimitusten käsittelyyn päästään valinnalla Myyntitoimet.. Toimitukset. Toimitusten käsittely on hyvin tärkeä osa Yritys-talousohjelmaa, sillä täällä tehdään kaikki laskut. Toimitusikkunan sisältö näkyy kuvassa 6. Kuva 6. Toimituksen käsittely 5

6 Toimitusikkunassa on seuraavat painikkeet Asiakasrekisteri Uusi Muutos Poisto Päivitä Peruuta Valmis Lasku Käteislasku asiakkaan tietojen haku toimitukseen uusi tuoterivi toimitukseen tuoterivin muutos tuoterivin poisto toimituksesta toimituksen päivitys rekisteriin poistuminen ikkunasta rekisteriä päivittämättä poistuminen ikkunasta (kun rekisteri on jo päivitetty) laskun tulostaminen toimituksesta käteislaskun tulostaminen toimituksesta ja laskun suorituksen vienti kirjanpitoon Laskun ja käteislaskun tulostus tapahtuu joko tyhjälle paperille tai esipainetulle laskulomakkeelle sen mukaan, mitä laskuttajan tiedoissa on määritelty. Tyhjälle paperille tulostettaessa laskuun on mahdollista tulostaa myös laskuttajan logo tms. (katso tarkemmin kohdasta käyttäjätuki). Osakastiedot Asumisyhteisöjä varten ohjelma antaa mahdollisuuden osakasrekisterin pitämiseen ja vastikelaskujen tulostamiseen. Osakasrekisterin ylläpitoon pääsee valikon kohdasta Osakkaat.. Rekisterin ylläpito. Kuva 7. Osakasrekisterin tiedot Kultakin osakkaalta perittävä vastike määräytyy toisaalta osakkaan tietojen ja toisaalta käytettävien yksikköhintojen perusteella. Yksikköhinnat ja vastikelaskuihin tulostuvat yleiset tiedot syötetään vastikelaskujen laadinta ikkunasta (kuva 7). Tämä ikkuna avautuu valikon kohdasta Osakkaat.. Vastikelaskut sekä kuvan 8 painikkeesta Vastikelasku. 6

7 Kirjanpidon perustiedot Kuva 8. Vastikelaskujen laadinta Kirjanpidon perustiedot syötetään ohjelmalle ikkunasta, joka avautuu valikon kohdasta Perustiedot.. Kirjanpito (kuva 9). Tuloslaskelmaa varten on valittavissa kolme vaihtoehtoista kirjanpitoasetuksen mukaista tuloslaskelmamallia: yleinen, asumisyhteisön ja aatteellisen yhdistyksen. Kaikissa tuloslaskelmamalleissa on mahdollista käyttää tuloslaskelmassa vertailutietona edellisen tilivuoden lukuja. Kuva 9: Kirjanpidon perustiedot Tässä ikkunassa ylläpidetään myös kuuden ohjelmassa erityiskäytössä olevan tilin numerot ja nimet (alv-velkatili, alv-vähennystili, myynnin oletustili, pankkitili1, pankkitili2 ja käteiskassa). Tässä annettava pankkitilien nimet ovat käytössä vain näytöillä ja kirjanpidon tulosteissa, laskuihin ym. tulostavat pankkiyhteystiedot määritellään laskuttajan tiedoissa. 7

8 Huomaa, että numeroltaan pienin tili on ohjelmassa ns. oletustili. Jos tilikartta on vapaasti valittavissa, kannattaa oletustiliksi laittaa mahdollisimman paljon käytetty tili, esimerkiksi yrityksen pankkitili (ks. kohta Tapahtumat). Muiden kuin erityiskäytössä olevien tilien osalta taseen tilien ylläpito tapahtuu ohjelmaosalla Perustiedot.. Tasetilit ja tulostilien ylläpito ohjelmaosalla Perustiedot.. Tulostilit (kuva 10). Ohjelma on varannut tilinumerot taseen tilejä varten ja tilinumerot tuloslaskelman tilejä varten. Kuva 10: Tuloslaskelman tilien ylläpito Kukin tili sijoitetaan johonkin tuloslaskelman tai taseen ryhmään. Ohjelman tarjoamat tulostilien ryhmäotsikkovaihtoehdot riippuvat siitä, minkä tulosmallin olet valinnut. Kullekin tilille annetaan sille kuuluva alv-prosentti (huomaa, että eri verokannan mukaiset myynnit ja hankinnat on pidettävä omilla tileillään). Tulostileille on haluttaessa mahdollista syöttää tuloslaskelmassa näkyvää vertailua varten edellisen vuoden saldo. Tilinavaus Tilinavaus tehdään ohjelmaosalla, joka on valikon kohdassa Tapahtumat.. Tilinavaus (kuva 11). Tilinavaus tallentuu tiedostoihin tositteeksi ja sitä on mahdollisuus jälkeenpäin käydä katsomassa ja korjaamassa samalla tavalla kuin muitakin tositteita. Kuva 11: Tilinavaus Tilinavauksen tekemiseen on käytettävissä kaksi vaihtoehtoista tapaa: automaattinen ja manuaalinen. Kummassakin vaihtoehdossa rasti ruudussa summat markkoina merkitsee, että syötettävät tai tilitiedostosta luettavat 8

9 summat ovat markkoina. Tällöin ohjelma muuntaa ne automaattisesti euroiksi. Automaattista tilinavausta voidaan käyttää, jos tilikausi on perustettu Yritysohjelman kautta (aikaisemmalla tilikaudella). Tällöin ohjelma lukee taseen tilien alkusaldot tilitiedostosta. Jos automaattista tilinavausta ei ole mahdollista käyttää, voi alkusaldot syöttää manuaalisesti (samalla tavalla kuin on kuvattu ohjeen kohdassa Tapahtumat). Yleisen tositesarjan alkunumero on yleensä 0001, mutta jos ohjelman käyttö aloitetaan kesken tilikauden voidaan alkukauden tositteet jättää ulos ohjelmasta ja aloittaa numerointi ensimmäisestä mukaan tulevasta tositteesta. Tällaisessa tapauksessa alkukaudesta on tehtävä välitilinpäätös tämän ohjelman ulkopuolella ja syötettävä sen mukaiset saldot tänne. Suoritukset laskuista tositesarjan alkunumero on yleensä Tätä voi nostaa, jos yleistä tositesarjaa varten arvioidaan tarvittavan yli tuhat tositenumeroa. Tilikausi alkaa tietoa käytetään tilinavaustositteen päivämääränä ja aikavälin alun oletusarvona eräitä tulosteita tilattaessa Kun tilinavaus on tehty tavalla tai toisella, tulostetaan lopuksi tilinavaustositteesta dokumentti valinnalla Tulosteet.. Tosite. Tapahtumat Tositteiden tallennus tapahtuu valinnalla Tapahtumat.. Tallennus. Kuva 12. Tositeikkuna Tositeikkunaan (kuva 12) tallennetaan käsiteltävän tositteen perustiedot: päivämäärä, esimerkiksi selite, maksimipituus 30 merkkiä Poistamalla rasti ruudusta arvonlisäverovelvollinen voidaan alv-laskenta kytkeä pois tältä tositteelta, vaikka yritys muuten olisikin alv-velvollinen. Ikkunassa näkyy kolme painonappia, joiden merkitys on seuraava: Hyväksy Tiliöi Peruuta tosite viedään tiedostoon tiliöitäväksi joskus myöhemmin tosite viedään tiedostoon ja siirrytään tiliöinti-ikkunaan palataan valikkotilaan viemättä mahdollisesti tallennettuja tietoja tiedostoon Tiliöinti-ikkunaan (kuva 13) tallennetaan tiliviennit yksi kerrallaan: tilinumero (valitsemalla tililuettelosta tai tallentamalla) 9

10 summa, esimerkiksi tai 38,50 (debet tallennetaan positiivisena ja kredit negatiivisena). Arvonlisäveroa sisältävät summat syötetään bruttomääräisinä asianomaiselle tulo- tai kulutilille (ohjelma laskee veron osuuden) Kuva 13. Tiliöinti-ikkuna Ikkunassa näkyy myös kolme painonappia, joiden merkitys on seuraava: Peruuta Päivitä Valmis poistu tiliöinti-ikkunasta tallettamatta tilitapahtumia päivitä syöttämäsi tilitapahtuma ikkunassa näkyvään taulukkoon lopeta tilitapahtumien tallennus ja talleta taulukossa olevat tilitapahtumat tiedostoon Ennen tilitapahtumien viemistä tiedostoon ohjelma tarkistaa, että syötetyllä tositteella debet-tilien ja kredit-tilien summat ovat yhtä suuria ja, mikäli näin ei ole, hylkää tapahtuman. Kuitenkin, jos tositteelle on kirjattu vain yksi tili, ohjelma hyväksyy tiliöinnin ja "tasapainottaa" tositteen tekemällä edellä mainitulle oletustilille samansuuruisen vastakkaismerkkisen kirjauksen. Esimerkki. Oletetaan, että yrityksen pankkitililtä (tili 1000, oletustili) on maksettu 50 euron tarvikelasku (tili 4230). Tällöin riittää tallentaa tilille ,00 ja ohjelma itse muodostaa vastakirjauksen, tilille ,00. Suurin mahdollinen tilitapahtumien määrä tositteella on kolmekymmentä. Aiemmin tallennettuja tositteita pääsee katsomaan ja muuttamaan valinnalla Kirjanpito.. Selailu. Ruudulle avautuu tositteiden selailuikkuna (kuva 14), jonka jokaisella rivillä näkyy: tositteen päivämäärä tähti, mikäli tosite on tiliöity tositteen numero selite 10

11 Painonäppäintä Rajoita näpäyttämällä käyttäjä voi hakea rajoittaa selailua siten, että katsottavaksi tulevat vain ne tositteet, joiden selite sisältää hakuikkunaan syötetyn tekstin. Kuva 14. Tositteiden selailuikkuna Painonäppäintä Käsittele näpäyttämällä, voi valitun tositteen ottaa tarkasteltavaksi ja mahdollisesti korjattavaksi. Korjaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin edellä kuvattiin kohdassa Tallenna. Huomaa kuitenkin, että vaikka ohjelma ei sitä estäkään, et voi muuttaa tositteen tiliöintiä enää sen jälkeen, kun olet tehnyt "tilityksiä" systeemistä asianomaiselta jaksolta. Tällaisessa tilanteessa ainoa lain mukainen korjausmahdollisuus on tehdä erillinen korjaustosite. Painonäppäintä Mitätöi näpäyttämällä voi valitun tositteen mitätöidä. Mitätöity tosite jää jäljelle tiedostoon ja selailuikkunaan, mutta sen tilitapahtumat katoavat ja selitteeksi tulee teksti Mitätöity. Raportit Ohjelman kohdasta Raportit voidaan tehdä seuraavat tulosteet: Alv-tilitys sisältää tiedot valvontailmoitukseen, joka jokaisen alvvelvollisen on tehtävä kerran kuukaudessa EVL-poistolaskelma laskelma elinkeinoverolain (EVL) mukaisista maksimi-poistoista Verohallinnon lomakkeen 62 mukaisesti ryhmiteltynä Käyttöomaisuusluettelo ks. kappale Käyttöomaisuuskirjanpito Myynnin seuranta myynti tuotteittain annetulla aikavälillä Päiväkirja kirjanpidon päiväkirja annetulta aikaväliltä Pääkirja kirjanpidon pääkirja annetulta aikaväliltä Saadut maksut asiakkailta saadut maksut annetulla aikavälillä SuMu-poistot ks. kappale Käyttöomaisuuskirjanpito 11

12 Tapahtumaluettelo yhden kirjanpidon tilin tapahtumat annetulla aikavälillä Tase kirjanpidon tase (ks. kappale Tilinpäätös) Tililuettelo luettelo kirjanpidon tileistä Tosite erittely yhdestä kirjanpidon tositteesta (esim. tilinavauksesta tai käteismaksusta) Tuloslaskelma kirjanpidon tuloslaskelma (haluttaessa sisältää myös vertailun edellisen vuoden vastaaviin tietoihin) Tuoteluettelo luettelo myynnin seurannassa käytettävistä tuotteista Kaikki tulosteet toimivat siten, että ensimmäisessä vaiheessa tulosteen (tai sen 200 ensimmäisen rivin) tiedot menevät selailupuskuriin esikatsottaviksi. Tämän jälkeen käyttäjä voi ohjata tulosteen edelleen kirjoittimelleen, tekstitiedostoon tai pdf-tiedostoon. Valinnalla Paperille ohjelma kirjoittaa tulosteen paperille käyttäen Windowsin oletuskirjoitinta. Kirjoitin voi olla oikea kirjoitin tai virtuaalikirjoitin, esim. Microsoft Office Document Image Writer. Valinnalla Tiedostoon ohjelma kirjoittaa tulosteen tekstitiedostoksi työhakemistoon, josta sen voi hakea kaikkiin tavallisimpiin tekstinkäsittelyohjelmiin muokattavaksi (esim. Windowsin Muistio tai Wordpad). Kun sama tuloste ohjataan uudelleen tiedostoon, se korvaa työhakemistossa mahdollisesti olevan vanhemman samannimisen tiedoston. Huom. kun ohjelmaa käytetään koekäyttöaikana asennusohjelman luomien demoyritysten nimillä, ei valinta Tiedostoon ole käytettävissä. Valinnalla pdffactory ohjelma tulostaa tulosteen pdf-muotoiseen tiedostoon. Tämä ominaisuus vaatii toimiakseen, että tietokoneeseen on asennettu pdffactory ohjelma. Lisätietoja pdffactorysta löytyy valmistajan nettisivulta Pääsääntö ohjelmassa on, että tulosteiden ajaminen ei päivitä tiedostoja. Täten tulosteita voi vapaasti kokeilla ja uusia haluamallaan tavalla. Nekin tulosteet (alv-tilitys ja suunnitelman mukaiset poistot), jotka päivittävät tiedostoja on toteutettu siten, että entinen tilanne on helposti mahdollista palauttaa. Arvonlisäverosta Ohjelman periaatteena on, että kaikki tilitapahtumat tallennetaan bruttomääräisinä eli arvonlisäveron kanssa. Ohjelma ei myöskään laske veroa tallennusvaiheessa, vaan vie tapahtumat tiedostoon tallennusmuodossaan mahdollistaen täten tapahtumien korjaamisen tarvittaessa. Arvonlisäveron erottaminen bruttosummasta tapahtuu vasta tulosteiden laskennan yhteydessä. Esimerkki. Yritys on laskuttanut arvonlisäverollista työtä 1000 eurolla. Käyttäjä kirjaa myyntitilille -1000,00 (kredit) ja laskutussaataviin +1000,00 (debet). Jos myyntitilin alv-prosentiksi on tiliä perustettaessa ilmoitettu 22, niin tulosteilla kuitenkin näkyy myyntitilillä -819,67 ja alv-velkatilillä -180,33. Arvonlisäveron tilitys tehdään kerran kuukaudessa. Tilitapahtuma tulee mukaan arvonlisäveron laskentaan, mikäli tositteella on merkintä ruudussa "alvlaskenta käytössä" ja käsiteltävä tili on määritelty verolliseksi. Kirjanpito-ohjelman kannalta alv-tilityksessä on kaksi vaihetta: 12

13 Käyttöomaisuuskirjanpito Alv-tilitys tulosteen ajo kohdekuukaudelta tehdään valikon kohdasta Tulosteet.. Alv-tilitys. Tulosteen sisältö vastaa verovirastoon tehtävän valvontailmoituksen sisältöä Tilitystä vastaavan viennin tekeminen kirjanpitoon tehdään tavalliseen tapaan valikon kohdasta Tapahtumat.. Tallennus (Alv-tilitys tulosteen laatiminen ei siis tee automaattisesti kirjanpitoon vientiä). Esimerkki. Kohdekuukauden vero myynnistä on 500 ja vähennettävä vero 300. Jos vähennyksiä ei ole "varastossa", kirjataan alv-tilitysvelka +500,00, alvvähennykset -300,00 ja pankkitili -200,00. Jos edelliseltä kuukaudelta olisi jäänyt 500 vähennyksiä käyttämättä, kirjattaisiin vastaavasti Alv-tilitysvelka +500,00 ja alv-vähennykset 500,00. Jos alv-tilitystä tilattaessa laittaa rastin ruutuun "päivitetään tiedosto", ohjelma päivittää perustiedoissa viimeksi tilitetyn kuukauden numeron ja siirtyvän alvvähennyksen määrän. Esim. edellä kuvatussa jälkimmäisessä tapauksessa siirtyy seuraavalle kuukaudelle vähennyksiä 300. Viimeksi tilitetyn kuukauden numeroa ja siirtyvän alv-vähennyksen määrää on mahdollista päivittää myös "käsin" ohjelman kohdasta Perustiedot.. Sekalaiset, mutta tavallisesti näin ei tarvitse eikä saa mennä tekemään. Poikkeuksena on tilanne, jossa jostain syystä joudutaan lähettämään verovirastoon korjaustilitys jo aiemmin tilitetystä aineistosta. Tällöin päivitetään tiedot siten, että ne ovat taas yhtäpitävät kirjanpitoaineiston kanssa. Käyttöomaisuuskirjanpito on ohjelman valinnainen lisäpiirre, jota ei ole pakko käyttää. Sen avulla saadaan tarkempi kuva yrityksen omaisuudesta ja omaisuuteen liittyvästä arvon alenemisesta. Käyttöomaisuusrekisterin tietoja ylläpidetään valikon kohdasta Kirjanpito Käyttöomaisuus (kuva 15). Kuva 15. Käyttöomaisuusartikkelien ylläpitoikkuna Ikkunassa ovat seuraavat tiedot ko. käyttöomaisuusartikkelista: 13

14 kirjanpidon tili (=jokin tili ryhmästä "aineettomat hyödykkeet", "aineelliset hyödykkeet" tai "sijoitukset") nimike (korkeintaan 30 merkkiä) hankinta-aika (muodossa kkvv) ja hankintahinta (ilman al-veroa) suunniteltu käyttöaika (kk) jäännösarvon laskenta-aika (muodossa kkvv) ja jäännösarvo Talletettavat artikkelit voivat olla mitä tahansa pitkävaikutteisia varallisuusesineitä, esimerkiksi työkoneita, kulkuneuvoja, kiinteistöjä tai arvopapereita. Hankintahinnan alarajana voi olla voi olla jokin sopivaksi harkittu summa, esim Verohallituksen ohjeen mukaan tiettyä rajaa pienempiarvoiset hankinnat voidaan kirjata myös suoraan kuluksi. Vuonna 2001 raja oli 5000 mk, kuitenkin yhteensä enintään mk. Valikon kohdasta Tulosteet.. Käyttöomaisuusluettelo voi tulostaa luettelon rekisterissä olevista käyttöomaisuusartikkeleista. Luetteloa voi käyttää tilinpäätöksen yhteydessä taseen liitteenä. Käyttöomaisuusrekisterin ylläpito-ohjelma on valikon kohdassa Tapahtumat.. Käyttöomaisuus. Uusia käyttöomaisuusartikkeleja tulee rekisteriin myös kirjanpidon kautta, mikäli perustiedoissa on määritelty "siirto käyttöomaisuusrekisteriin". Täsmällisesti ottaen näin tapahtuu aina, kun viedään debet-tapahtuma tilille, joka kuuluu taseen ryhmään "pysyvät vastaavat". Tässä tapauksessa ohjelma asettaa käyttöomaisuusartikkelin tiedot seuraavasti: kirjanpidon tiliksi <= tilitapahtumalle annettu tili nimikkeeksi <= tositteen selite hankinta-ajaksi <= tositteen päivämäärä hankintahinnaksi <= tilitapahtuman summa (ilman al-veroa) suunnitelluksi käyttöajaksi <= käyttöomaisuudella 48 kk suunnitelluksi käyttöajaksi <= sijoituksilla 999, mikä tarkoittaa sitä, että poistoja ei lasketa jäännösarvoksi <= hankintahinta jäännösarvon laskenta-ajaksi <= hankinta-aika Käyttöomaisuusrekisterissä olevista artikkeleista voi tulostaa luettelon valinnalla Raportit.. Käyttöomaisuusluettelo. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan ja tulostetaan ohjelmaosalla, joka on valikon kohdassa Tulosteet.. SuMu-poistot. Poisto lasketaan erikseen kullekin artikkelille rekisteriin merkityn suunnitellun käyttöajan perusteella. Esimerkki: työkone on hankittu huhtikuussa 2002 hintaan 5000 (ilman alv). Suunnitelluksi käyttöajaksi on merkitty 60 kuukautta. Lasketaan poisto tilivuodelta 2002 (= kalenterivuosi): kuukausia toukokuusta joulukuuhun on 7, joten suunnitelman mukainen poisto on 7/60 * 5000 eli 583,30. Samalla artikkelin jäännösarvo laskee vastaavalla summalla. Ohjelma laskee artikkelikohtaiset poistot tileittäin yhteen tulosteelle, josta ne voidaan tallentamalla siirtää kirjanpitoon. Esimerkiksi, jos tilin X suunnitelman mukainen poisto kaudelta on 2100, niin kirjataan tili X ja tili poistot Huomaa, että "alv-laskenta käytössä" merkintä on tositteella oletusarvona, jos käyttäjä on ilmoittanut ohjelmalle yrityksen olevan 14

15 arvonlisäverovelvollinen. Tämä merkintä on otettava pois päältä silloin, kun syötetään poistotietoja verollisille tileille. Huomaa myös, että ohjelma ei mitenkään rajoita poistojen laskentajaksoa, joten sitä voidaan käyttää myös tilikautta lyhyempien välitilinpäätösten laskennassa. Samoin on tarvittaessa mahdollisuus palauttaa entinen tilanne käyttöomaisuusrekisteriin antamalla uudeksi jäännösarvojen laskenta-ajaksi tämänhetkistä aikaisempi aika. Tilinpäätös Tilinpäätöksen laatimista ei tässä yhteydessä ole tarkoitus käsitellä periaatteelliselta kannalta, vaan ainoastaan esittää esimerkin luontoinen tilinpäätökseen liittyvä ajoketju. ajetaan päiväkirja koko tilikaudelta ja tarkistetaan, että kaikki tapahtumat ovat mukana ja kirjattu oikein tulostetaan poistolaskelma valikon kohdasta Tulosteet.. SuMu-poistot ja tehdään sen mukaiset viennit kirjanpitoon lasketaan alustava tuloslaskelma ja päätetään sen perusteella verotusta varten tehtävistä tilinpäätössiirroista (verotuksessa käytettävät poistot = suunnitelman mukaiset poistot + tilinpäätössiirrot). Verotuksessa käytettävät poistot eivät kuitenkaan saa olla suuremmat kuin verottajan ohje sallii tehdään tilinpäätössiirtoja vastaavat viennit kirjanpitoon tulostetaan lopullinen tuloslaskelma ja tase. Huomaa, että tilikauden tulos lasketaan joka kerta uudelleen tuloslaskelman teon yhteydessä. Mikäli siis tehdään tase ilman, että ensin on tehty tuloslaskelma, jää tuloksen kohta taseessa tyhjäksi ja taseen loppusummat eivät täsmää Huomaa, että todellisessa tilanteessa voidaan usein "oikaista" käyttämällä tässä kuvattua yksinkertaisempaa poistomenettelyä tai jättämällä poistot kokonaan tekemättä. Uusi tilikausi Yksinkertaisin tapa luoda käsiteltävälle yritykselle ympäristö seuraavaa tilikautta varten, on käyttää valikon kohdassa Ympäristö.. Uusi tilikausi olevaa ohjelmaosaa (kuva 16). Kuva 16. Uuden tilikauden ympäristön luonti Ohjelma tekee seuraavat toimenpiteet: luo uuden yritysnimi + tilikausi parin yritysnimitiedostoon ja asettaa sille linkin käyttäjän määrittelemään työkansioon 15

16 Ympäristön tarkistaminen perustaa em. uuden työkansion, jos sitä ei ennestään ole olemassa kopioi uuteen työkansioon vanhan tilikauden työkansiosta seuraavat neljä tiedostoa tilit3.dat, omat3.dat, sivupar3.dat ja omaisuus3.dat Uuden tilikauden ympäristön luonti ei vaikuta mitään nykyisen tilikauden tilanteeseen. Seuraavalla kerralla, kun ohjelma käynnistetään, valittavissa ovat sekä vanha että uusi tilikausi. Päävalikon kohdan Info alta löytyy ohjelmaosat, joiden avulla voit kesken ohjelman tarkistaa seuraavat tiedot: ohjelman versio tietokoneesi päivämäärä käytössä oleva työkansio Kirjoittimista Ohjelma tulostaa aina käyttäen tietokoneen Windows- oletuskirjoitinta ja sen voimassaolevia asetuksia. Jos tietokoneelle on asennettu pdffactory, siitä tulee järjestelmälle uusi virtuaalikirjoitin, joka on periaatteessa käytettävissä myös muissa tietokoneeseen asennetuissa ohjelmissa. Kirjanpito-ohjelman valikon kohdasta Ympäristö.. Sivu on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ohjelma sijoittelee tekstirivit paperille. Parametrejä on neljä: tekstifontin koko (oletusarvo 12) sivunpituus (oletusarvo 69 riviväliä) ylämarginaali (oletusarvo 3,5 riviväliä) vasen marginaali (oletusarvo 5 merkinleveyttä) Sivunpituus määrittelee itse asiassa tulostuksessa käytettävän rivinvälin. Esimerkiksi, jos sivunpituus on 64, niin riviväliksi muodostuu 297 / 64 eli 4,64 mm (pysty-a4 paperin koko pystysuunnassa on 29,7 cm). Ylämarginaali tarkoittaa sitä, kuinka monta rivinväliä tyhjää jätetään paperin yläkulmaan. Vasen marginaali vastaavasti tarkoittaa sitä, kuinka monta merkinleveyttä tyhjää jätetään paperin vasempaan reunaan. Merkinleveys ei ole käyttäjän valittavissa vaan se on aina paperin leveys / 80, esimerkiksi pysty-a4 paperilla 210 / 80 eli 2,63 mm. Oikeaa marginaalia ei ohjelmalla ole määritelty, vaan kukin rivi loppuu, mihin loppuu. Myöskään alamarginaali ei ole käyttäjän valittavissa, vaan ohjelma jättää aina vähintään 5 rivinväliä tyhjää sivun alareunaan. Tyhjä alue voi olla suurempikin, sillä ohjelma pyrkii pitämään yhteenkuuluvat tiedot samalla sivulla. Varmuuskopiointi Siltä varalta, että tietokoneesi kiintolevy sattuisi hajoamaan, on järkevää Silloin tällöin kopioida kirjanpidon datatiedostot ulkoiselle tietovälineelle (levykkeelle, muistitikulle tms.). Tämän voi tehdä ohjelman kohdasta Ympäristö.. Varmuuskopiointi. Kopioitavat tiedostot voit valita avautuvasta ikkunasta. Tässä ikkunassa oleva 16

17 listaboksi poikkeaa muussa Yritys-ohjelmassa esiintyvistä sikäli, että kerrallaan valittavien rivien määrää ei ole rajoitettu yhteen. Säilytä levyke huolellisesti äläkä luovuta sitä sellaisille, joiden et halua tietävän kirjanpitoasi. Tiedostot eivät ole salakirjoitettuja. Salasana Käyttäjätuki Voit halutessasi antaa käsiteltävälle ympäristölle salasanan valitsemalla valikosta Ympäristö.. Salasana. Tällöin ohjelma seuraavilla käyttökerroilla kysyy salasanan ympäristön valinnan jälkeen ennen valikon avaamista. Espoon Mikrotuki tarjoaa ohjelmiensa käyttäjille veloituksettoman puhelintuen takuuaikana ja sen jälkeen mahdollisuuden edulliseen ylläpitopalveluun. Numeromme on Myös sähköpostiyhteys on käytettävissä, osoite on Normaaliin käyttäjätukeen sisältyvät neuvonta ohjelman käyttöä koskevissa ongelmissa ja käyttäjän mahdollisesti raportoimien vikojen korjaaminen. Espoon Mikrotuki voi rajoitetussa määrin tehdä myös muuta asiakaskohtaista palvelua erillistä maksua vastaan. Esimerkiksi voimme auttaa logon lisäämisessä laskulle, kotisivujenne ylläpidossa tai tilinpäätöksen laadinnassa. Jos tulostatte laskut esipainetulle lomakkeelle, tarvitsette sitä varten Suomen Pankkiyhdistyksen lomaketta Sitä saa tilata Espoon Mikrotuelta hintaan 10 / 100 kpl + postikulut tai suoraan kirjapainosta (Laserpaino Oy, Joensuu p /www.toimistoon.com). 17

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto...1 1. Yleistä...3 2. Ohjelman käyttöönottovaihe...4 2.1.

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013

ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 ASTERI OSTORESKONTRA KÄYTTÖOHJEET 10/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET...6 1 LISENSSIEHDOT...7 2 ASENNUS...8

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596,

Lisätiedot

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi

versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Henix-ostoreskontraohjelman käyttöohje versio 7.0 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2011 puh 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-ostoreskontraohjelman toimittajista, ostolaskujen

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO

HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO HINNASTOJEN PÄIVITYKSET JA HINNASTOJEN TEKO Hinnastojen käsittely Sisällys i Sisällys HINNASTOJEN PÄIVITTÄMISESTÄ YLEISESTI... 1 YLEISTÄ... 1 HINNASTOJEN MUOTO... 1 OSTOHINNAT HINNASTOSSA TULEVILLE TUOTTEILLE...

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7

1 Painikkeet. 1 Yritykset 2 Asetukset. Yrityksen tiedot Myyntilaskun asetukset... 7 Contents I Table of Contents Part I 1 1 Painikkeet... 1 Part II Yritys 2 1 Yritykset... 3 2 Asetukset... 4... 4 Yrityksen tiedot... 5 Myyntilaskun asetukset... 7 Ohjelm an asetukset Oletustiliöinnit...

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 9.11.2009 Verotili ja kausiveroilmoitus Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088, 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 0400-505 596,

Lisätiedot

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Kassa. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Kassa Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom kassa...3 1 Kassaoletukset...3 1.1. Kassaoletukset...4 1.1.1 Kassaoletusten käyttörajoitukset...4 1.2 Tulostusoletukset...5

Lisätiedot

Viimeisimmät muutokset & lisäykset Datamikeen Asiakasrekisteri/laskutus, reskontra, pankkiyhteysohjelma, kellokorttisysteemi

Viimeisimmät muutokset & lisäykset Datamikeen Asiakasrekisteri/laskutus, reskontra, pankkiyhteysohjelma, kellokorttisysteemi Viimeisimmät muutokset & lisäykset Datamikeen Asiakasrekisteri/laskutus, reskontra, pankkiyhteysohjelma, kellokorttisysteemi 29.11.2002. Poimittu lista voidaan hakea ilman varastonpäivitystä ruksaamalla

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO DOS

ASTERI KIRJANPITO DOS ASTERI KIRJANPITO DOS Käyttöohjeet Perustuen vuoden 1996 ohjeisiin Tätä ohjetta täydentävät soveltuvin osin myöhemmät päivitysohjeet Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset:

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015

ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 ASTERI LASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 03/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 9 1 LISENSSIEHDOT... 10 2 ASENTAMINEN... 11 2.1 ASENTAMINEN

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Vuosipäivitys 13.10.2003

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Vuosipäivitys 13.10.2003 ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA Vuosipäivitys 13.10.2003 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596, 0500 703730

Lisätiedot

Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman. versio 11

Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman. versio 11 Henix-laskutusreskontra-varastoohjelman käyttöohje versio 11 Helsingin ATK-Palvelu Oy 1995-2011 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Tämä ohje sisältää kuvauksen Henix-laskutusohjelman asiakkaista,

Lisätiedot

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014

ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 ASTERI PALKANMAKSU KÄYTTÖOHJEET 11/2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 8 LISENSSIEHDOT... 9 1 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA

KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Taloushallinnon perusohjelmisto YKKÖNEN TH2006 KÄYTTÖOHJE LASKUTUS KIRJANPITO PALKANLASKENTA MYYNTIRESKONTRA OSTORESKONTRA TYÖKALUOHJELMA Narvasoft Vesilahti, 2009 1 Rev 1.9.2009 Vesilahti, Narva Narvasoft,

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot