YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET"

Transkriptio

1 YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn ohjetekstin Yksinkertaisella hiiren näpäytyksellä: tehdään valinta valikosta (esim. Tulosteet.. Tililuettelo) painetaan ruudulla olevaa painonappia (esim. Hyväksy) fokusoidaan nimi tms. taulukosta (esim. yrityksen valinta ohjelman käynnistyessä) Kaksoisnäpäytyksellä: joissakin ikkunoissa tehdään yhdellä kertaa fokusointi + painonapin painaminen Hiiren oikealla näppäimellä: voi käyttää Windowsin leiketaulua (paina kentän kohdalla) Tabulaattorinäppäimellä: siirrytään ikkunassa seuraavaan kenttään Enter -näppäimellä: painetaan ikkunan oletus painonappia, jos sellainen on määritelty Välilyöntinäppäimellä: painetaan fokusoitua painonappia Rahasummissa sentit erotetaan Windowsin maa-asetuksen mukaisella desimaalimerkillä (pilkulla, kun asetus on Suomi). Ohjelma ymmärtää myös pelkän kokonaislukumuodon, jos senttejä ei ole. Päivämäärät syötetään muodossa VVKKPP. Tulosteilla ja tiedostossa vuosilukujen esitysmuoto on nelinumeroinen. Vuosisadan täydennys toimii oikein aikavälillä

2 Ohjelman käynnistys ja lopettaminen Ohjelma käynnistetään kuten muutkin Windows -ohjelmat. Esimerkiksi seuraavat tavat ovat mahdollisia: kaksoisnäpäyttämällä ohjelman kuvaketta työpöydällä valitsemalla Kaikki ohjelmat valikosta Espoon Mikrotuki.. Talousohjelma Käynnistyessään ohjelma tuo ensiksi näytölle taulukon, josta näkyvät käsiteltävissä olevat ympäristöt (= ohjelmalla käsiteltävät yritykset tms.). Maalaa niistä jokin ja näpäytä Valitse. Ohjelma ottaa nyt käyttöön valittua ympäristöä vastaavan työhakemiston ja luo ikkunan yläreunaan päävalikon. Yksittäiset ohjelmaosat tulevat näkyviin näpäyttämällä vastaavaa kohtaa päävalikossa. Ohjelma lopetetaan valitsemalla valikosta Ympäristö.. Lopeta. Perustiedot Kun käsiteltävä yritys ja tilikausi on valittu, ohjelma tarkistaa ensimmäiseksi, onko valintaa vastaava työhakemisto tyhjä. Mikäli näin on, ohjelma avaa sekalaisten perustietojen ylläpitoikkunan. Sama ikkuna on mahdollista myöhemminkin avata valinnalla Perustiedot.. Sekalaiset, jolloin alunperin annettuja tietoja on mahdollista muuttaa. Alv-tilitysten käyttöönoton /lopettamisen suhteen on kuitenkin syytä olla varovainen ja ajoittaa se mieluiten tilikausien vaihteeseen. Laskuttajan omat tiedot Kuva 1: Sekalaiset perustiedot Sekalaisissa perustiedoissa on annettava käyttäjäorganisaatiolle kuvan 1 mukaiset perustiedot. Viimeksi tilitetty ja siirtyvä vähennys tiedot tarvitaan vain, mikäli ruutuun arvonlisävelvollinen laitetaan rasti. Jos käyttäjäorganisaation tyypiksi on merkattu "asumisyhteisö saadaan käyttöön Osakastietojen käsittely, joka on kuvattu myöhemmin tässä ohjeessa. Ohjelmalla Perustiedot.. Laskuttajan tiedot (kuva 2) ylläpidetään asiakkaille lähteviin laskuihin ym. liittyviä tietoja. Useimmat ikkunassa tallennettavista tiedoista menevät sellaisenaan tulosteisiin. Kentässä Laskulomake ilmoitetaan ohjelmalle, käytetäänkö laskujen ja maksukehotusten pohjana esipainettua lomaketta vai tyhjää pysty-a4 paperia. 2

3 Kuva 2: Laskuttajan omien tietojen ylläpito Lisää laskutukseen liittyviä perustietoja löytyy valikon kohdasta Perustiedot.. Laskun ym. viestit. Siellä voi määritellä neljä maksimi 60 merkin mittaista testiä, joista kaksi ensimmäistä tulostuu laskuihin laskurivien jälkeen ja kaksi jälkimmäistä vastaavasti maksukehotuksiin. Tuoterekisteri Valikon kohdasta Perustiedot.. Tuoterekisteri luodaan laskutusta ja myynnin seurantaa varten tarvittava tuoterekisteri. Tuotekohtaisesti tallennettavat tiedot käyvät ilmi ylläpito-ohjelman näytöstä (kuva 3). Kuva 3: Tuoterekisterin ylläpito Käytettävissä olevat tuotenumerot ovat Tuotenumero 999 on varattu erittelemättömälle myynnille, jollaista syntyy, kun asiakas maksaa laskunsa osittain. Tällöin ohjelmalla ei ole mitään keinoa tietää, mitä laskun osaa maksu koskee. Jos ohjelman käyttäjä haluaa saada erittelemättömän myynnin kohdistettua oikeille tuotteille, hänen on käytävä korjaamassa lasku siten, että toimitettujen tuotteiden hinta vastaa asiakkaan suorittamaa maksua. 3

4 Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri on tärkeä osa Yritys-talousohjelmaa, vaikka laskun tekeminen toki on mahdollista myös ilman asiakkaan tietojen viemistä rekisteriin. Asiakastietojen hakuun ja asiakasrekisterin ylläpitoon pääsee tilausten ja toimitusten käsittelystä sekä suoraan valinnalla Myyntitoimet.. Asiakkaat. Asiakasikkunan sisältö näkyy kuvasta 4. Kuva 4. Asiakasrekisterin ylläpito Huomaa erityisesti painike Valitse, joka aktivoituu, kun asiakasikkunaan tullaan tilauksesta tai toimituksesta. Kun käyttäjä painaa Valitse painiketta ohjelma palaa takaisin tilaukseen tai toimitukseen ja vie valitun asiakkaan tiedot mennessään. Tilaukset Tilausten käsittelyyn päästään valinnalla Myyntitoimet.. Tilaukset. Tilausikkunan sisältö näkyy kuvasta 5. Ikkunassa on seuraavat painikkeet Asiakasrekisteri Uusi Muutos Poisto Päivitä Peruuta Valmis Tilausvahvistus asiakkaan tietojen haku tilaukseen uusi tilausrivi tilausrivin muutos tilausrivin poisto tilauksen päivitys rekisteriin poistuminen ikkunasta rekisteriä päivittämättä poistuminen ikkunasta (kun päivitys on jo tehty) tilausvahvistuksen tulostus Huomaa, että edeltävän tilauksen tekeminen ei ole välttämätöntä laskutusta varten. Lähinnä se tulee kyseeseen, jos tarvitaan tilausvahvistuksia. Tilausvahvistukset tulostetaan aina tyhjälle (esipainamattomalle) lomakkeelle. 4

5 Kuva 5. Tilauksen käsittely Toimitukset Toimitusten käsittelyyn päästään valinnalla Myyntitoimet.. Toimitukset. Toimitusten käsittely on hyvin tärkeä osa Yritys-talousohjelmaa, sillä täällä tehdään kaikki laskut. Toimitusikkunan sisältö näkyy kuvassa 6. Kuva 6. Toimituksen käsittely 5

6 Toimitusikkunassa on seuraavat painikkeet Asiakasrekisteri Uusi Muutos Poisto Päivitä Peruuta Valmis Lasku Käteislasku asiakkaan tietojen haku toimitukseen uusi tuoterivi toimitukseen tuoterivin muutos tuoterivin poisto toimituksesta toimituksen päivitys rekisteriin poistuminen ikkunasta rekisteriä päivittämättä poistuminen ikkunasta (kun rekisteri on jo päivitetty) laskun tulostaminen toimituksesta käteislaskun tulostaminen toimituksesta ja laskun suorituksen vienti kirjanpitoon Laskun ja käteislaskun tulostus tapahtuu joko tyhjälle paperille tai esipainetulle laskulomakkeelle sen mukaan, mitä laskuttajan tiedoissa on määritelty. Tyhjälle paperille tulostettaessa laskuun on mahdollista tulostaa myös laskuttajan logo tms. (katso tarkemmin kohdasta käyttäjätuki). Osakastiedot Asumisyhteisöjä varten ohjelma antaa mahdollisuuden osakasrekisterin pitämiseen ja vastikelaskujen tulostamiseen. Osakasrekisterin ylläpitoon pääsee valikon kohdasta Osakkaat.. Rekisterin ylläpito. Kuva 7. Osakasrekisterin tiedot Kultakin osakkaalta perittävä vastike määräytyy toisaalta osakkaan tietojen ja toisaalta käytettävien yksikköhintojen perusteella. Yksikköhinnat ja vastikelaskuihin tulostuvat yleiset tiedot syötetään vastikelaskujen laadinta ikkunasta (kuva 7). Tämä ikkuna avautuu valikon kohdasta Osakkaat.. Vastikelaskut sekä kuvan 8 painikkeesta Vastikelasku. 6

7 Kirjanpidon perustiedot Kuva 8. Vastikelaskujen laadinta Kirjanpidon perustiedot syötetään ohjelmalle ikkunasta, joka avautuu valikon kohdasta Perustiedot.. Kirjanpito (kuva 9). Tuloslaskelmaa varten on valittavissa kolme vaihtoehtoista kirjanpitoasetuksen mukaista tuloslaskelmamallia: yleinen, asumisyhteisön ja aatteellisen yhdistyksen. Kaikissa tuloslaskelmamalleissa on mahdollista käyttää tuloslaskelmassa vertailutietona edellisen tilivuoden lukuja. Kuva 9: Kirjanpidon perustiedot Tässä ikkunassa ylläpidetään myös kuuden ohjelmassa erityiskäytössä olevan tilin numerot ja nimet (alv-velkatili, alv-vähennystili, myynnin oletustili, pankkitili1, pankkitili2 ja käteiskassa). Tässä annettava pankkitilien nimet ovat käytössä vain näytöillä ja kirjanpidon tulosteissa, laskuihin ym. tulostavat pankkiyhteystiedot määritellään laskuttajan tiedoissa. 7

8 Huomaa, että numeroltaan pienin tili on ohjelmassa ns. oletustili. Jos tilikartta on vapaasti valittavissa, kannattaa oletustiliksi laittaa mahdollisimman paljon käytetty tili, esimerkiksi yrityksen pankkitili (ks. kohta Tapahtumat). Muiden kuin erityiskäytössä olevien tilien osalta taseen tilien ylläpito tapahtuu ohjelmaosalla Perustiedot.. Tasetilit ja tulostilien ylläpito ohjelmaosalla Perustiedot.. Tulostilit (kuva 10). Ohjelma on varannut tilinumerot taseen tilejä varten ja tilinumerot tuloslaskelman tilejä varten. Kuva 10: Tuloslaskelman tilien ylläpito Kukin tili sijoitetaan johonkin tuloslaskelman tai taseen ryhmään. Ohjelman tarjoamat tulostilien ryhmäotsikkovaihtoehdot riippuvat siitä, minkä tulosmallin olet valinnut. Kullekin tilille annetaan sille kuuluva alv-prosentti (huomaa, että eri verokannan mukaiset myynnit ja hankinnat on pidettävä omilla tileillään). Tulostileille on haluttaessa mahdollista syöttää tuloslaskelmassa näkyvää vertailua varten edellisen vuoden saldo. Tilinavaus Tilinavaus tehdään ohjelmaosalla, joka on valikon kohdassa Tapahtumat.. Tilinavaus (kuva 11). Tilinavaus tallentuu tiedostoihin tositteeksi ja sitä on mahdollisuus jälkeenpäin käydä katsomassa ja korjaamassa samalla tavalla kuin muitakin tositteita. Kuva 11: Tilinavaus Tilinavauksen tekemiseen on käytettävissä kaksi vaihtoehtoista tapaa: automaattinen ja manuaalinen. Kummassakin vaihtoehdossa rasti ruudussa summat markkoina merkitsee, että syötettävät tai tilitiedostosta luettavat 8

9 summat ovat markkoina. Tällöin ohjelma muuntaa ne automaattisesti euroiksi. Automaattista tilinavausta voidaan käyttää, jos tilikausi on perustettu Yritysohjelman kautta (aikaisemmalla tilikaudella). Tällöin ohjelma lukee taseen tilien alkusaldot tilitiedostosta. Jos automaattista tilinavausta ei ole mahdollista käyttää, voi alkusaldot syöttää manuaalisesti (samalla tavalla kuin on kuvattu ohjeen kohdassa Tapahtumat). Yleisen tositesarjan alkunumero on yleensä 0001, mutta jos ohjelman käyttö aloitetaan kesken tilikauden voidaan alkukauden tositteet jättää ulos ohjelmasta ja aloittaa numerointi ensimmäisestä mukaan tulevasta tositteesta. Tällaisessa tapauksessa alkukaudesta on tehtävä välitilinpäätös tämän ohjelman ulkopuolella ja syötettävä sen mukaiset saldot tänne. Suoritukset laskuista tositesarjan alkunumero on yleensä Tätä voi nostaa, jos yleistä tositesarjaa varten arvioidaan tarvittavan yli tuhat tositenumeroa. Tilikausi alkaa tietoa käytetään tilinavaustositteen päivämääränä ja aikavälin alun oletusarvona eräitä tulosteita tilattaessa Kun tilinavaus on tehty tavalla tai toisella, tulostetaan lopuksi tilinavaustositteesta dokumentti valinnalla Tulosteet.. Tosite. Tapahtumat Tositteiden tallennus tapahtuu valinnalla Tapahtumat.. Tallennus. Kuva 12. Tositeikkuna Tositeikkunaan (kuva 12) tallennetaan käsiteltävän tositteen perustiedot: päivämäärä, esimerkiksi selite, maksimipituus 30 merkkiä Poistamalla rasti ruudusta arvonlisäverovelvollinen voidaan alv-laskenta kytkeä pois tältä tositteelta, vaikka yritys muuten olisikin alv-velvollinen. Ikkunassa näkyy kolme painonappia, joiden merkitys on seuraava: Hyväksy Tiliöi Peruuta tosite viedään tiedostoon tiliöitäväksi joskus myöhemmin tosite viedään tiedostoon ja siirrytään tiliöinti-ikkunaan palataan valikkotilaan viemättä mahdollisesti tallennettuja tietoja tiedostoon Tiliöinti-ikkunaan (kuva 13) tallennetaan tiliviennit yksi kerrallaan: tilinumero (valitsemalla tililuettelosta tai tallentamalla) 9

10 summa, esimerkiksi tai 38,50 (debet tallennetaan positiivisena ja kredit negatiivisena). Arvonlisäveroa sisältävät summat syötetään bruttomääräisinä asianomaiselle tulo- tai kulutilille (ohjelma laskee veron osuuden) Kuva 13. Tiliöinti-ikkuna Ikkunassa näkyy myös kolme painonappia, joiden merkitys on seuraava: Peruuta Päivitä Valmis poistu tiliöinti-ikkunasta tallettamatta tilitapahtumia päivitä syöttämäsi tilitapahtuma ikkunassa näkyvään taulukkoon lopeta tilitapahtumien tallennus ja talleta taulukossa olevat tilitapahtumat tiedostoon Ennen tilitapahtumien viemistä tiedostoon ohjelma tarkistaa, että syötetyllä tositteella debet-tilien ja kredit-tilien summat ovat yhtä suuria ja, mikäli näin ei ole, hylkää tapahtuman. Kuitenkin, jos tositteelle on kirjattu vain yksi tili, ohjelma hyväksyy tiliöinnin ja "tasapainottaa" tositteen tekemällä edellä mainitulle oletustilille samansuuruisen vastakkaismerkkisen kirjauksen. Esimerkki. Oletetaan, että yrityksen pankkitililtä (tili 1000, oletustili) on maksettu 50 euron tarvikelasku (tili 4230). Tällöin riittää tallentaa tilille ,00 ja ohjelma itse muodostaa vastakirjauksen, tilille ,00. Suurin mahdollinen tilitapahtumien määrä tositteella on kolmekymmentä. Aiemmin tallennettuja tositteita pääsee katsomaan ja muuttamaan valinnalla Kirjanpito.. Selailu. Ruudulle avautuu tositteiden selailuikkuna (kuva 14), jonka jokaisella rivillä näkyy: tositteen päivämäärä tähti, mikäli tosite on tiliöity tositteen numero selite 10

11 Painonäppäintä Rajoita näpäyttämällä käyttäjä voi hakea rajoittaa selailua siten, että katsottavaksi tulevat vain ne tositteet, joiden selite sisältää hakuikkunaan syötetyn tekstin. Kuva 14. Tositteiden selailuikkuna Painonäppäintä Käsittele näpäyttämällä, voi valitun tositteen ottaa tarkasteltavaksi ja mahdollisesti korjattavaksi. Korjaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin edellä kuvattiin kohdassa Tallenna. Huomaa kuitenkin, että vaikka ohjelma ei sitä estäkään, et voi muuttaa tositteen tiliöintiä enää sen jälkeen, kun olet tehnyt "tilityksiä" systeemistä asianomaiselta jaksolta. Tällaisessa tilanteessa ainoa lain mukainen korjausmahdollisuus on tehdä erillinen korjaustosite. Painonäppäintä Mitätöi näpäyttämällä voi valitun tositteen mitätöidä. Mitätöity tosite jää jäljelle tiedostoon ja selailuikkunaan, mutta sen tilitapahtumat katoavat ja selitteeksi tulee teksti Mitätöity. Raportit Ohjelman kohdasta Raportit voidaan tehdä seuraavat tulosteet: Alv-tilitys sisältää tiedot valvontailmoitukseen, joka jokaisen alvvelvollisen on tehtävä kerran kuukaudessa EVL-poistolaskelma laskelma elinkeinoverolain (EVL) mukaisista maksimi-poistoista Verohallinnon lomakkeen 62 mukaisesti ryhmiteltynä Käyttöomaisuusluettelo ks. kappale Käyttöomaisuuskirjanpito Myynnin seuranta myynti tuotteittain annetulla aikavälillä Päiväkirja kirjanpidon päiväkirja annetulta aikaväliltä Pääkirja kirjanpidon pääkirja annetulta aikaväliltä Saadut maksut asiakkailta saadut maksut annetulla aikavälillä SuMu-poistot ks. kappale Käyttöomaisuuskirjanpito 11

12 Tapahtumaluettelo yhden kirjanpidon tilin tapahtumat annetulla aikavälillä Tase kirjanpidon tase (ks. kappale Tilinpäätös) Tililuettelo luettelo kirjanpidon tileistä Tosite erittely yhdestä kirjanpidon tositteesta (esim. tilinavauksesta tai käteismaksusta) Tuloslaskelma kirjanpidon tuloslaskelma (haluttaessa sisältää myös vertailun edellisen vuoden vastaaviin tietoihin) Tuoteluettelo luettelo myynnin seurannassa käytettävistä tuotteista Kaikki tulosteet toimivat siten, että ensimmäisessä vaiheessa tulosteen (tai sen 200 ensimmäisen rivin) tiedot menevät selailupuskuriin esikatsottaviksi. Tämän jälkeen käyttäjä voi ohjata tulosteen edelleen kirjoittimelleen, tekstitiedostoon tai pdf-tiedostoon. Valinnalla Paperille ohjelma kirjoittaa tulosteen paperille käyttäen Windowsin oletuskirjoitinta. Kirjoitin voi olla oikea kirjoitin tai virtuaalikirjoitin, esim. Microsoft Office Document Image Writer. Valinnalla Tiedostoon ohjelma kirjoittaa tulosteen tekstitiedostoksi työhakemistoon, josta sen voi hakea kaikkiin tavallisimpiin tekstinkäsittelyohjelmiin muokattavaksi (esim. Windowsin Muistio tai Wordpad). Kun sama tuloste ohjataan uudelleen tiedostoon, se korvaa työhakemistossa mahdollisesti olevan vanhemman samannimisen tiedoston. Huom. kun ohjelmaa käytetään koekäyttöaikana asennusohjelman luomien demoyritysten nimillä, ei valinta Tiedostoon ole käytettävissä. Valinnalla pdffactory ohjelma tulostaa tulosteen pdf-muotoiseen tiedostoon. Tämä ominaisuus vaatii toimiakseen, että tietokoneeseen on asennettu pdffactory ohjelma. Lisätietoja pdffactorysta löytyy valmistajan nettisivulta Pääsääntö ohjelmassa on, että tulosteiden ajaminen ei päivitä tiedostoja. Täten tulosteita voi vapaasti kokeilla ja uusia haluamallaan tavalla. Nekin tulosteet (alv-tilitys ja suunnitelman mukaiset poistot), jotka päivittävät tiedostoja on toteutettu siten, että entinen tilanne on helposti mahdollista palauttaa. Arvonlisäverosta Ohjelman periaatteena on, että kaikki tilitapahtumat tallennetaan bruttomääräisinä eli arvonlisäveron kanssa. Ohjelma ei myöskään laske veroa tallennusvaiheessa, vaan vie tapahtumat tiedostoon tallennusmuodossaan mahdollistaen täten tapahtumien korjaamisen tarvittaessa. Arvonlisäveron erottaminen bruttosummasta tapahtuu vasta tulosteiden laskennan yhteydessä. Esimerkki. Yritys on laskuttanut arvonlisäverollista työtä 1000 eurolla. Käyttäjä kirjaa myyntitilille -1000,00 (kredit) ja laskutussaataviin +1000,00 (debet). Jos myyntitilin alv-prosentiksi on tiliä perustettaessa ilmoitettu 22, niin tulosteilla kuitenkin näkyy myyntitilillä -819,67 ja alv-velkatilillä -180,33. Arvonlisäveron tilitys tehdään kerran kuukaudessa. Tilitapahtuma tulee mukaan arvonlisäveron laskentaan, mikäli tositteella on merkintä ruudussa "alvlaskenta käytössä" ja käsiteltävä tili on määritelty verolliseksi. Kirjanpito-ohjelman kannalta alv-tilityksessä on kaksi vaihetta: 12

13 Käyttöomaisuuskirjanpito Alv-tilitys tulosteen ajo kohdekuukaudelta tehdään valikon kohdasta Tulosteet.. Alv-tilitys. Tulosteen sisältö vastaa verovirastoon tehtävän valvontailmoituksen sisältöä Tilitystä vastaavan viennin tekeminen kirjanpitoon tehdään tavalliseen tapaan valikon kohdasta Tapahtumat.. Tallennus (Alv-tilitys tulosteen laatiminen ei siis tee automaattisesti kirjanpitoon vientiä). Esimerkki. Kohdekuukauden vero myynnistä on 500 ja vähennettävä vero 300. Jos vähennyksiä ei ole "varastossa", kirjataan alv-tilitysvelka +500,00, alvvähennykset -300,00 ja pankkitili -200,00. Jos edelliseltä kuukaudelta olisi jäänyt 500 vähennyksiä käyttämättä, kirjattaisiin vastaavasti Alv-tilitysvelka +500,00 ja alv-vähennykset 500,00. Jos alv-tilitystä tilattaessa laittaa rastin ruutuun "päivitetään tiedosto", ohjelma päivittää perustiedoissa viimeksi tilitetyn kuukauden numeron ja siirtyvän alvvähennyksen määrän. Esim. edellä kuvatussa jälkimmäisessä tapauksessa siirtyy seuraavalle kuukaudelle vähennyksiä 300. Viimeksi tilitetyn kuukauden numeroa ja siirtyvän alv-vähennyksen määrää on mahdollista päivittää myös "käsin" ohjelman kohdasta Perustiedot.. Sekalaiset, mutta tavallisesti näin ei tarvitse eikä saa mennä tekemään. Poikkeuksena on tilanne, jossa jostain syystä joudutaan lähettämään verovirastoon korjaustilitys jo aiemmin tilitetystä aineistosta. Tällöin päivitetään tiedot siten, että ne ovat taas yhtäpitävät kirjanpitoaineiston kanssa. Käyttöomaisuuskirjanpito on ohjelman valinnainen lisäpiirre, jota ei ole pakko käyttää. Sen avulla saadaan tarkempi kuva yrityksen omaisuudesta ja omaisuuteen liittyvästä arvon alenemisesta. Käyttöomaisuusrekisterin tietoja ylläpidetään valikon kohdasta Kirjanpito Käyttöomaisuus (kuva 15). Kuva 15. Käyttöomaisuusartikkelien ylläpitoikkuna Ikkunassa ovat seuraavat tiedot ko. käyttöomaisuusartikkelista: 13

14 kirjanpidon tili (=jokin tili ryhmästä "aineettomat hyödykkeet", "aineelliset hyödykkeet" tai "sijoitukset") nimike (korkeintaan 30 merkkiä) hankinta-aika (muodossa kkvv) ja hankintahinta (ilman al-veroa) suunniteltu käyttöaika (kk) jäännösarvon laskenta-aika (muodossa kkvv) ja jäännösarvo Talletettavat artikkelit voivat olla mitä tahansa pitkävaikutteisia varallisuusesineitä, esimerkiksi työkoneita, kulkuneuvoja, kiinteistöjä tai arvopapereita. Hankintahinnan alarajana voi olla voi olla jokin sopivaksi harkittu summa, esim Verohallituksen ohjeen mukaan tiettyä rajaa pienempiarvoiset hankinnat voidaan kirjata myös suoraan kuluksi. Vuonna 2001 raja oli 5000 mk, kuitenkin yhteensä enintään mk. Valikon kohdasta Tulosteet.. Käyttöomaisuusluettelo voi tulostaa luettelon rekisterissä olevista käyttöomaisuusartikkeleista. Luetteloa voi käyttää tilinpäätöksen yhteydessä taseen liitteenä. Käyttöomaisuusrekisterin ylläpito-ohjelma on valikon kohdassa Tapahtumat.. Käyttöomaisuus. Uusia käyttöomaisuusartikkeleja tulee rekisteriin myös kirjanpidon kautta, mikäli perustiedoissa on määritelty "siirto käyttöomaisuusrekisteriin". Täsmällisesti ottaen näin tapahtuu aina, kun viedään debet-tapahtuma tilille, joka kuuluu taseen ryhmään "pysyvät vastaavat". Tässä tapauksessa ohjelma asettaa käyttöomaisuusartikkelin tiedot seuraavasti: kirjanpidon tiliksi <= tilitapahtumalle annettu tili nimikkeeksi <= tositteen selite hankinta-ajaksi <= tositteen päivämäärä hankintahinnaksi <= tilitapahtuman summa (ilman al-veroa) suunnitelluksi käyttöajaksi <= käyttöomaisuudella 48 kk suunnitelluksi käyttöajaksi <= sijoituksilla 999, mikä tarkoittaa sitä, että poistoja ei lasketa jäännösarvoksi <= hankintahinta jäännösarvon laskenta-ajaksi <= hankinta-aika Käyttöomaisuusrekisterissä olevista artikkeleista voi tulostaa luettelon valinnalla Raportit.. Käyttöomaisuusluettelo. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan ja tulostetaan ohjelmaosalla, joka on valikon kohdassa Tulosteet.. SuMu-poistot. Poisto lasketaan erikseen kullekin artikkelille rekisteriin merkityn suunnitellun käyttöajan perusteella. Esimerkki: työkone on hankittu huhtikuussa 2002 hintaan 5000 (ilman alv). Suunnitelluksi käyttöajaksi on merkitty 60 kuukautta. Lasketaan poisto tilivuodelta 2002 (= kalenterivuosi): kuukausia toukokuusta joulukuuhun on 7, joten suunnitelman mukainen poisto on 7/60 * 5000 eli 583,30. Samalla artikkelin jäännösarvo laskee vastaavalla summalla. Ohjelma laskee artikkelikohtaiset poistot tileittäin yhteen tulosteelle, josta ne voidaan tallentamalla siirtää kirjanpitoon. Esimerkiksi, jos tilin X suunnitelman mukainen poisto kaudelta on 2100, niin kirjataan tili X ja tili poistot Huomaa, että "alv-laskenta käytössä" merkintä on tositteella oletusarvona, jos käyttäjä on ilmoittanut ohjelmalle yrityksen olevan 14

15 arvonlisäverovelvollinen. Tämä merkintä on otettava pois päältä silloin, kun syötetään poistotietoja verollisille tileille. Huomaa myös, että ohjelma ei mitenkään rajoita poistojen laskentajaksoa, joten sitä voidaan käyttää myös tilikautta lyhyempien välitilinpäätösten laskennassa. Samoin on tarvittaessa mahdollisuus palauttaa entinen tilanne käyttöomaisuusrekisteriin antamalla uudeksi jäännösarvojen laskenta-ajaksi tämänhetkistä aikaisempi aika. Tilinpäätös Tilinpäätöksen laatimista ei tässä yhteydessä ole tarkoitus käsitellä periaatteelliselta kannalta, vaan ainoastaan esittää esimerkin luontoinen tilinpäätökseen liittyvä ajoketju. ajetaan päiväkirja koko tilikaudelta ja tarkistetaan, että kaikki tapahtumat ovat mukana ja kirjattu oikein tulostetaan poistolaskelma valikon kohdasta Tulosteet.. SuMu-poistot ja tehdään sen mukaiset viennit kirjanpitoon lasketaan alustava tuloslaskelma ja päätetään sen perusteella verotusta varten tehtävistä tilinpäätössiirroista (verotuksessa käytettävät poistot = suunnitelman mukaiset poistot + tilinpäätössiirrot). Verotuksessa käytettävät poistot eivät kuitenkaan saa olla suuremmat kuin verottajan ohje sallii tehdään tilinpäätössiirtoja vastaavat viennit kirjanpitoon tulostetaan lopullinen tuloslaskelma ja tase. Huomaa, että tilikauden tulos lasketaan joka kerta uudelleen tuloslaskelman teon yhteydessä. Mikäli siis tehdään tase ilman, että ensin on tehty tuloslaskelma, jää tuloksen kohta taseessa tyhjäksi ja taseen loppusummat eivät täsmää Huomaa, että todellisessa tilanteessa voidaan usein "oikaista" käyttämällä tässä kuvattua yksinkertaisempaa poistomenettelyä tai jättämällä poistot kokonaan tekemättä. Uusi tilikausi Yksinkertaisin tapa luoda käsiteltävälle yritykselle ympäristö seuraavaa tilikautta varten, on käyttää valikon kohdassa Ympäristö.. Uusi tilikausi olevaa ohjelmaosaa (kuva 16). Kuva 16. Uuden tilikauden ympäristön luonti Ohjelma tekee seuraavat toimenpiteet: luo uuden yritysnimi + tilikausi parin yritysnimitiedostoon ja asettaa sille linkin käyttäjän määrittelemään työkansioon 15

16 Ympäristön tarkistaminen perustaa em. uuden työkansion, jos sitä ei ennestään ole olemassa kopioi uuteen työkansioon vanhan tilikauden työkansiosta seuraavat neljä tiedostoa tilit3.dat, omat3.dat, sivupar3.dat ja omaisuus3.dat Uuden tilikauden ympäristön luonti ei vaikuta mitään nykyisen tilikauden tilanteeseen. Seuraavalla kerralla, kun ohjelma käynnistetään, valittavissa ovat sekä vanha että uusi tilikausi. Päävalikon kohdan Info alta löytyy ohjelmaosat, joiden avulla voit kesken ohjelman tarkistaa seuraavat tiedot: ohjelman versio tietokoneesi päivämäärä käytössä oleva työkansio Kirjoittimista Ohjelma tulostaa aina käyttäen tietokoneen Windows- oletuskirjoitinta ja sen voimassaolevia asetuksia. Jos tietokoneelle on asennettu pdffactory, siitä tulee järjestelmälle uusi virtuaalikirjoitin, joka on periaatteessa käytettävissä myös muissa tietokoneeseen asennetuissa ohjelmissa. Kirjanpito-ohjelman valikon kohdasta Ympäristö.. Sivu on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ohjelma sijoittelee tekstirivit paperille. Parametrejä on neljä: tekstifontin koko (oletusarvo 12) sivunpituus (oletusarvo 69 riviväliä) ylämarginaali (oletusarvo 3,5 riviväliä) vasen marginaali (oletusarvo 5 merkinleveyttä) Sivunpituus määrittelee itse asiassa tulostuksessa käytettävän rivinvälin. Esimerkiksi, jos sivunpituus on 64, niin riviväliksi muodostuu 297 / 64 eli 4,64 mm (pysty-a4 paperin koko pystysuunnassa on 29,7 cm). Ylämarginaali tarkoittaa sitä, kuinka monta rivinväliä tyhjää jätetään paperin yläkulmaan. Vasen marginaali vastaavasti tarkoittaa sitä, kuinka monta merkinleveyttä tyhjää jätetään paperin vasempaan reunaan. Merkinleveys ei ole käyttäjän valittavissa vaan se on aina paperin leveys / 80, esimerkiksi pysty-a4 paperilla 210 / 80 eli 2,63 mm. Oikeaa marginaalia ei ohjelmalla ole määritelty, vaan kukin rivi loppuu, mihin loppuu. Myöskään alamarginaali ei ole käyttäjän valittavissa, vaan ohjelma jättää aina vähintään 5 rivinväliä tyhjää sivun alareunaan. Tyhjä alue voi olla suurempikin, sillä ohjelma pyrkii pitämään yhteenkuuluvat tiedot samalla sivulla. Varmuuskopiointi Siltä varalta, että tietokoneesi kiintolevy sattuisi hajoamaan, on järkevää Silloin tällöin kopioida kirjanpidon datatiedostot ulkoiselle tietovälineelle (levykkeelle, muistitikulle tms.). Tämän voi tehdä ohjelman kohdasta Ympäristö.. Varmuuskopiointi. Kopioitavat tiedostot voit valita avautuvasta ikkunasta. Tässä ikkunassa oleva 16

17 listaboksi poikkeaa muussa Yritys-ohjelmassa esiintyvistä sikäli, että kerrallaan valittavien rivien määrää ei ole rajoitettu yhteen. Säilytä levyke huolellisesti äläkä luovuta sitä sellaisille, joiden et halua tietävän kirjanpitoasi. Tiedostot eivät ole salakirjoitettuja. Salasana Käyttäjätuki Voit halutessasi antaa käsiteltävälle ympäristölle salasanan valitsemalla valikosta Ympäristö.. Salasana. Tällöin ohjelma seuraavilla käyttökerroilla kysyy salasanan ympäristön valinnan jälkeen ennen valikon avaamista. Espoon Mikrotuki tarjoaa ohjelmiensa käyttäjille veloituksettoman puhelintuen takuuaikana ja sen jälkeen mahdollisuuden edulliseen ylläpitopalveluun. Numeromme on Myös sähköpostiyhteys on käytettävissä, osoite on Normaaliin käyttäjätukeen sisältyvät neuvonta ohjelman käyttöä koskevissa ongelmissa ja käyttäjän mahdollisesti raportoimien vikojen korjaaminen. Espoon Mikrotuki voi rajoitetussa määrin tehdä myös muuta asiakaskohtaista palvelua erillistä maksua vastaan. Esimerkiksi voimme auttaa logon lisäämisessä laskulle, kotisivujenne ylläpidossa tai tilinpäätöksen laadinnassa. Jos tulostatte laskut esipainetulle lomakkeelle, tarvitsette sitä varten Suomen Pankkiyhdistyksen lomaketta Sitä saa tilata Espoon Mikrotuelta hintaan 10 / 100 kpl + postikulut tai suoraan kirjapainosta (Laserpaino Oy, Joensuu p /www.toimistoon.com). 17

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (10) Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (10) 1 Yleistä... 3 2 Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto... 4 2.1 Käytössä olevan

Lisätiedot

Provet Kirjanpito ohjelma Käyttöohje.

Provet Kirjanpito ohjelma Käyttöohje. _ Provet Kirjanpito ohjelma Käyttöohje www.provet.fi/kirjanpito Finnish Net Solutions Oy www.fns.fi 1/9 Finnish Net Solutions Oy 2010 _ Sisällysluettelo...2 Yleistä Provet Kirjanpito -ohjelmasta...3 1.1

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot Visma Fivaldi -käsikirja Marginaaliverollinen kauppa - ohjaustiedot 2 Sisällys 1. MARGINAALIVEROLLISEN KAUPAN TILIT... 3 1.1 Taseen tilit... 3 1.2 Tuloslaskelman tilit... 3 2 AUTOMAATTIKIRJAUSPARAMETRIT...

Lisätiedot

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE

ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE ASTERI VEROLOMAKE 60 61A 61B WINDOWS-OHJELMA KÄYTTÖOHJE 2.5.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730

Lisätiedot

Tilikartan uuden version käyttöönotto

Tilikartan uuden version käyttöönotto Syyskuu 2011 1 (10) Tilikartan uuden 1. Yleistä... 1 2. Liikekirjurin version tunnistaminen... 3 3. Tapahtumien lukitus ja noudot... 4 4. Raporttien tulostaminen ennen uuden a... 4 5. Varmistukset ennen

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 30.3.2011 1 Käännetyn alv:n käsittely...1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Visma Fivaldi

Visma Fivaldi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

Pelaajan tietojen lisääminen

Pelaajan tietojen lisääminen Käytön aloitus Ohjelma käynnistetään tuplaklikkaamalla Jäseri-kuvaketta työpöydältä, tai käynnistä-valikosta. Ohjelmasta aukeaa seuraavanlainen valikko; Jäsenrekisterissä muutetaan jäsentietoja, maksukirjassa

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 17.3.2010

ASTERI KIRJANPITO. Vuosipäivitys 17.3.2010 ASTERI KIRJANPITO Vuosipäivitys 17.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005

SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 2005 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tilien ryhmittelyn ja nimien tulee vastata virallisen tuloslaskelman, taseen

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

2.0 Ominaisuudet ja käyttö

2.0 Ominaisuudet ja käyttö Lyhyt opas käyttöön Sisällys 1.0 Yleistä 2.0 Ominaisuudet ja käyttö 2.1 Päävalikko 2.2 Tietojen luku Semel TM4000-taksamittarista 2.3 Ajot 2.3.1 Ajopäiväkirja 2.3.2 Ajovaraukset 2.3.3 Tulosteet 2.3.4 Ylläpito

Lisätiedot

Odoo järjestelmässä on useita valmiiksi määriteltyjä raportteja. Tärkeimmät näistä dynaamisista raporteista ovat:

Odoo järjestelmässä on useita valmiiksi määriteltyjä raportteja. Tärkeimmät näistä dynaamisista raporteista ovat: 1 Talousraportit Odoo järjestelmässä on useita valmiiksi määriteltyjä raportteja. Tärkeimmät näistä dynaamisista raporteista ovat: Tuloslaskelma ( Tulot Menot), Tase (Omaisuus Sijoitukset), Tilikartta,

Lisätiedot

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti Asta Sipola & Merja Mattila Taloushallinnon tarkoitus Paliskunnan kaikki liiketapahtumat

Lisätiedot

1 Sähköiset veroilmoitukset

1 Sähköiset veroilmoitukset 2 Sisällys 1 Sähköiset veroilmoitukset... 3 1.1 Tilikartta... 3 1.2 Verolomakkeet... 5 1.3 Lomakkeiden päivitys ja tallennettujen arvojen kopiointi... 7 1.4 Tulostus... 7 1.5 Lomakkeiden tulostaminen paperille

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 nettokirjaava tilikartta muuttuvilla kuluilla (tilipuite 2) tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun. Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun Työpaikkakouluttajan ohje SopimusPro verkkopalveluun Pikaohje arvioinnin kirjaamiseen SopimusPro -verkkopalveluun 1. Saat sähköpostiin ilmoituksen arvioinnista ja linkin arviointisivulle (sivu 1). 2. Työpaikkakouluttaja

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

TTS kannattavuuslaskentaohjelma

TTS kannattavuuslaskentaohjelma TTS kannattavuuslaskentaohjelma Käyttöönotto TTS kannattavuuslaskentaohjelma on suunniteltu yrittäjän apuvälineeksi yrityksen keskeisten kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE

BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Page 1 of 13 BASWARE INVOICE READY KÄYTTÖOHJE Kirjaudu sähköpostiviestistä suoraan tai kirjoittamalla osoiterivi osoitehakemistoon: https://invoiceready.emce.net/neologinf/login.aspx klikkaa Työlistaa

Lisätiedot

Kirjanpidon ALV-muutos

Kirjanpidon ALV-muutos 9.9.2010 1(10) Kirjanpidon ALV-muutos Tämä dokumentti sisältää ohjeen sille miten uudet ALVkoodit (ALV-prosentit) otetaan käyttöön. Vaihtoehto yksi(1) vaihda olemassaolevat ALV-koodit yhdestä prosentista

Lisätiedot

Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa

Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa Kirjanpitolaki 2016 AsOy tilikartta muutokset Fivaldissa 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Tilikarttamuutokset... 4 2.1 Tiliryhmänimen muutokset... 4 2.2 Tilinimien muutokset... 4 2.3 Tiliryhmien poistot...

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 6.10.2015 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 6.10.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN... 5 2 ASTERI LASKUTUKSEN OHJELMAMUUTOKSIA...

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto

MultiSave - käyttö ja käyttöönotto Tämä ohje on otos oikeusministeriön julkaisusta OpenOffice.org versio 2. Asennuskäsikirja. Se on ilmestynyt sarjassa Oikeusministeriön toiminta ja hallinto numerolla 2006:27. Koko julkaisun verkkoversio

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Sähköisten laskuaineistojen käsittely Laskun kuva voidaan avata myös erillisessä ikkunassa Laskut-välilehti: Laskun Tositenumero- ja Eräpäivä-sarakkeet

Lisätiedot

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys

Visma Fivaldi Käsikirja: Tasekirja. Sisällys Sisällys 1 Tilinpäätös... 3 2 Tasekirjan tekeminen... 3 2.1 Tasekirjamallin kopioiminen... 6 2.2 Tasekirjan rakenne... 7 2.3 Tasekirjan nimeäminen ja uusi tasekirja... 7 2.4 Tasekirjan siirtäminen tekstinkäsittelyyn...

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö

CABAS. Perusominaisuuksien käyttö CABAS Perusominaisuuksien käyttö Aloitussivu s.3-4 Laskelman luominen s.5-6 Omistajan/Ajoneuvon tiedot s.7-8 Vahinkotiedot s.9 Veloitukset s.10 Korjauskohteet s.11 Toimenpiteet/korjauskohteet s.12-14 Pintaoikaisu

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO

KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO 19.1.2015 Qnware Oy KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO Prosessikuvaus Qnware Oy 19.1.2015 Qnware Oy SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 1. Käyttöomaisuushankinta... 4 2.1 Käytöstä poistaminen, myynti... 6 2.2 Käytöstä

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (7) Aditro Tikon versio 6.2.0 Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto Marraskuu 2012 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto... 3 1.1. Tikon versioon 6.2.0

Lisätiedot

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.40. Opas

Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.40. Opas Visma Econet Pro Versioseloste, versio 5.40 Opas Oppaan päiväys: 22.5.2008. Asiakasneuvonta: Helpdesk: www.visma.fi Visma Econet Pro: 0600-39-7261 Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset

Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset Visma Fivaldi -Ohje Yleisraportin määritykset 2 Sisällys 1. Yleisraportin määritys... 3 1.2. Määrittelyn perustiedot... 3 2. Yleisraportin sarakkeistomääritys... 5 2.1. Sarakkeistomäärityksen tiedot...

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Avaa päävalikosta Asiakas kortisto luo Asiakasrekisteri kortti asiakkaalle. Kun luot asiakkaan klikkaa "lisää" valitse Kyllä ja "lisää uusi kortti/rivi?" Täytä asiakkaan tiedot,

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla

Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Työskentelyn aloittaminen Merit Aktivalla Merit Aktiva on kirjanpitäjille ja yrittäjille tarkoitettu nykyaikainen ja helppokäyttöinen kirjanpito-ohjelma. Aktivaa voitte käyttää missä tahansa ja millä tahansa

Lisätiedot

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje

Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje 1 Viljo-Praktiikka ja Kirjanpito -ohjelman versio 3.0 asennusohje Uuden version asennusvaiheet: 1. Asenna tietokanta (SQL Server 2005 Express-versio) Katso erillinen asennusohje: SQL Server 2005 Express

Lisätiedot

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Kirjanpidon kikkoja. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

KÄYTTÖVINKKEJÄ. Kirjanpidon kikkoja. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy KÄYTTÖVINKKEJÄ Kirjanpidon kikkoja 22.5.2017 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Pikavalinnat ja polut Yrityksen avaus Tapahtumarivien käsittely Kirjanpidon pikatoiminnot Reskontran pikatoiminnot Raportit ja toiminnot

Lisätiedot

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO

TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Timmi Software Oy Pikaopas 1(12) TIMMI-TILAVARAUSOHJELMISTO Tämä dokumentti on pikaopas Timmi-tilavarausohjelmiston ominaisuuksien testausta varten. Pikaohjeen merkinnät Pikaohjeessa käytetään seuraavia

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8)

WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) WCONDES OHJEET ITÄRASTEILLE (tehty Condes versiolle 8) 1 UUDEN KILPAILUTIEDOSTON AVAUS Avaa Wcondes ohjelma tuplaklikkaamalla wcondes.lnk ikonia. Ohjelma avaa automaattisesti viimeksi tallennetun kilpailutiedoston.

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 19.3.2010

ASTERI OSTORESKONTRA. Vuosipäivitys 19.3.2010 ASTERI OSTORESKONTRA Vuosipäivitys 19.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

Ksenos Prime Käyttäjän opas

Ksenos Prime Käyttäjän opas Ksenos Prime Käyttäjän opas Versio 11.301 Turun Turvatekniikka Oy 2011 Selaa tallenteita. Tallenteiden selaaminen tapahtuu samassa tilassa kuin livekuvan katselu. Voit raahata hiirellä aikajanaa tai käyttää

Lisätiedot

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali

HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013. Kurssimateriaali HEKA OY Koulutuspäivät Vanajanlinna 16.5.-17.5.2013 Kurssimateriaali Päiväys: 10.5.2013. Visma Software Oyj pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai

Lisätiedot

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY

Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Laatija: Staria Oyj Ostolaskujen käsittelyohje versio 0.1 Hyväksyjä: Jukka Suonvieri 18.08.2010 OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Jeeves eattest ostolaskujen kierrätys Tarkastettavista/hyväksyttävistä ostolaskuista

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto

Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Fivaldi: Sähköinen perintäyhteys Visma Duetto Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0.

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Yhteenveto Uudistimme käyttäjät ja käyttöoikeudet näkymää ja paransimme sekä näkymän käytettävyyttä, että toiminnallisuutta. Lisäksi paransimme uusien

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät perus- ja ohjaustiedot...

Lisätiedot

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje

Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma v1.1 Ohje Larppa-laskutusohjelma Larppa-laskutusohjelma on tarkoitettu pienen yrityksen laskujen tulostamiseen ja arkistointiin. Ohjelma tarvitsee Microsoft Excel ohjelman toimiakseen

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja

Visma Business AddOn Tuotetarrat. Käsikirja Visma Business AddOn Tuotetarrat Käsikirja Oppaan päiväys: 30.8.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä

Lisätiedot

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv).

Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). 31.3.2011 1(14) Käännetty arvonlisäverovelvollisuus (alv). Käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden laajennettu käyttö tulee voimaan 1.4.2011. Tämä vaikuttaa eniten rakennusalaan. Jos haluat tietää koskeeko

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

Muuttujien määrittely

Muuttujien määrittely Tarja Heikkilä Muuttujien määrittely Määrittele muuttujat SPSS-ohjelmaan lomakkeen kysymyksistä. Harjoitusta varten lomakkeeseen on muokattu kysymyksiä kahdesta opiskelijoiden tekemästä Joupiskan rinneravintolaa

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille

Basware Supplier Portal. Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Basware Supplier Portal Toimittajaportaalin käyttöohje Osekkin toimittajille Baswaren toimittajaportaali on tarkoitettu sellaisille toimittajille, joilla ei ole mahdollisuutta lähettää verkkolaskuja omasta

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö

Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 5 Toimenpidealoite/keskustelualoite -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on toimenpidealoite; keskustelualoitteen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä:

ENSIN KUITENKIN ALKU UN YKSI T ÄRKEÄ INFO JÄSENYYKSIEN PÄÄTT ÄM ISEST Ä: 18.12.2014 1 (8) MOIKKA! Tämä on neljäs PäPan tuottama Kuksakirje ja se keskittyy erityisesti tapahtumalaskutukseen. Kirje kannattaakin välittää lippukunnassa taloudenhoitajalle ja jäsenrekisterinhoitajalle.

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö

Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö Sivu 1 / 5 Kirjallinen kysymys/välikysymys -asiakirjamallin käyttö (seuraavassa ohjeessa esimerkkinä on kirjallinen kysymys; välikysymyksen asiakirjamalli toimii samalla tavoin) 1. Avaa Word-tekstinkäsittely

Lisätiedot

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje

Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut. TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus Tapahtumahallinnassa Osallistuja-, koonti- ja tilaajalaskut TaikaTapahtumat -käyttöohje Laskutus tapahtumahallinnassa Ennen laskutusta varmista että osallistujat on kohdistettu asiakashallintaan

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 13.9.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN...4 ALV-PROSENTTIEN MUUTOKSET VAPAASTI

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS

Winres-käyttäjän käsikirja 28.9.2011 Omistaja- ja huoltajaliittymä 1 (21) OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS OMISTAJA- JA HUOLTAJALIITTYMÄ INTERNETISSÄ 1. LIITTYMÄN TARKOITUS Omistaja voi järjestelmän avulla: - tehdä oman varauksen - peruuttaa oman varauksen - selata ja tulostaa varaustilanteen haluamalleen aikavälille

Lisätiedot

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola

Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola Pedanet oppilaan ohje Aleksanteri Kenan koulu Eija Arvola 26.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1. Omat asetukset kuntoon (kaikkien tehtävä aluksi) sivut 3-5 2. Tärkeiden sivujen tilaaminen omiin linkkeihin sivut

Lisätiedot

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely

Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Sivu 1/5 Visma Econet Pro käytetyn tavaran marginaaliveron käsittely Visma Econet Pro ohjelmassa on huomioitu marginaaliverollinen käytetyn tavaran kaupankäynti seuraavasti. Tilikarttaan on määritelty

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY. Vuosipäivitys 17.3.2010 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Vuosipäivitys 17.3.2010 - sisältäen mm. alv:n nousun Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh (09) 350 7530 Päivystykset: 0400-316 088 00700 HELSINKI Fax (09) 350 75321 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

Asteri Kirjanpito Dos

Asteri Kirjanpito Dos Asteri Kirjanpito Dos Kausiveroilmoitus ja verotili Vuosipäivitys 24.11.2009 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh. (09) 350 75 30 Päivystys: atsoft@atsoft.fi Fax (09) 350 75 321 0400 316 088 2/20 Asteri

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot