YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET"

Transkriptio

1 YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn ohjetekstin Yksinkertaisella hiiren näpäytyksellä: tehdään valinta valikosta (esim. Tulosteet.. Tililuettelo) painetaan ruudulla olevaa painonappia (esim. Hyväksy) fokusoidaan nimi tms. taulukosta (esim. yrityksen valinta ohjelman käynnistyessä) Kaksoisnäpäytyksellä: joissakin ikkunoissa tehdään yhdellä kertaa fokusointi + painonapin painaminen Hiiren oikealla näppäimellä: voi käyttää Windowsin leiketaulua (paina kentän kohdalla) Tabulaattorinäppäimellä: siirrytään ikkunassa seuraavaan kenttään Enter -näppäimellä: painetaan ikkunan oletus painonappia, jos sellainen on määritelty Välilyöntinäppäimellä: painetaan fokusoitua painonappia Rahasummissa sentit erotetaan Windowsin maa-asetuksen mukaisella desimaalimerkillä (pilkulla, kun asetus on Suomi). Ohjelma ymmärtää myös pelkän kokonaislukumuodon, jos senttejä ei ole. Päivämäärät syötetään muodossa VVKKPP. Tulosteilla ja tiedostossa vuosilukujen esitysmuoto on nelinumeroinen. Vuosisadan täydennys toimii oikein aikavälillä

2 Ohjelman käynnistys ja lopettaminen Ohjelma käynnistetään kuten muutkin Windows -ohjelmat. Esimerkiksi seuraavat tavat ovat mahdollisia: kaksoisnäpäyttämällä ohjelman kuvaketta työpöydällä valitsemalla Kaikki ohjelmat valikosta Espoon Mikrotuki.. Talousohjelma Käynnistyessään ohjelma tuo ensiksi näytölle taulukon, josta näkyvät käsiteltävissä olevat ympäristöt (= ohjelmalla käsiteltävät yritykset tms.). Maalaa niistä jokin ja näpäytä Valitse. Ohjelma ottaa nyt käyttöön valittua ympäristöä vastaavan työhakemiston ja luo ikkunan yläreunaan päävalikon. Yksittäiset ohjelmaosat tulevat näkyviin näpäyttämällä vastaavaa kohtaa päävalikossa. Ohjelma lopetetaan valitsemalla valikosta Ympäristö.. Lopeta. Perustiedot Kun käsiteltävä yritys ja tilikausi on valittu, ohjelma tarkistaa ensimmäiseksi, onko valintaa vastaava työhakemisto tyhjä. Mikäli näin on, ohjelma avaa sekalaisten perustietojen ylläpitoikkunan. Sama ikkuna on mahdollista myöhemminkin avata valinnalla Perustiedot.. Sekalaiset, jolloin alunperin annettuja tietoja on mahdollista muuttaa. Alv-tilitysten käyttöönoton /lopettamisen suhteen on kuitenkin syytä olla varovainen ja ajoittaa se mieluiten tilikausien vaihteeseen. Laskuttajan omat tiedot Kuva 1: Sekalaiset perustiedot Sekalaisissa perustiedoissa on annettava käyttäjäorganisaatiolle kuvan 1 mukaiset perustiedot. Viimeksi tilitetty ja siirtyvä vähennys tiedot tarvitaan vain, mikäli ruutuun arvonlisävelvollinen laitetaan rasti. Jos käyttäjäorganisaation tyypiksi on merkattu "asumisyhteisö saadaan käyttöön Osakastietojen käsittely, joka on kuvattu myöhemmin tässä ohjeessa. Ohjelmalla Perustiedot.. Laskuttajan tiedot (kuva 2) ylläpidetään asiakkaille lähteviin laskuihin ym. liittyviä tietoja. Useimmat ikkunassa tallennettavista tiedoista menevät sellaisenaan tulosteisiin. Kentässä Laskulomake ilmoitetaan ohjelmalle, käytetäänkö laskujen ja maksukehotusten pohjana esipainettua lomaketta vai tyhjää pysty-a4 paperia. 2

3 Kuva 2: Laskuttajan omien tietojen ylläpito Lisää laskutukseen liittyviä perustietoja löytyy valikon kohdasta Perustiedot.. Laskun ym. viestit. Siellä voi määritellä neljä maksimi 60 merkin mittaista testiä, joista kaksi ensimmäistä tulostuu laskuihin laskurivien jälkeen ja kaksi jälkimmäistä vastaavasti maksukehotuksiin. Tuoterekisteri Valikon kohdasta Perustiedot.. Tuoterekisteri luodaan laskutusta ja myynnin seurantaa varten tarvittava tuoterekisteri. Tuotekohtaisesti tallennettavat tiedot käyvät ilmi ylläpito-ohjelman näytöstä (kuva 3). Kuva 3: Tuoterekisterin ylläpito Käytettävissä olevat tuotenumerot ovat Tuotenumero 999 on varattu erittelemättömälle myynnille, jollaista syntyy, kun asiakas maksaa laskunsa osittain. Tällöin ohjelmalla ei ole mitään keinoa tietää, mitä laskun osaa maksu koskee. Jos ohjelman käyttäjä haluaa saada erittelemättömän myynnin kohdistettua oikeille tuotteille, hänen on käytävä korjaamassa lasku siten, että toimitettujen tuotteiden hinta vastaa asiakkaan suorittamaa maksua. 3

4 Asiakasrekisteri Asiakasrekisteri on tärkeä osa Yritys-talousohjelmaa, vaikka laskun tekeminen toki on mahdollista myös ilman asiakkaan tietojen viemistä rekisteriin. Asiakastietojen hakuun ja asiakasrekisterin ylläpitoon pääsee tilausten ja toimitusten käsittelystä sekä suoraan valinnalla Myyntitoimet.. Asiakkaat. Asiakasikkunan sisältö näkyy kuvasta 4. Kuva 4. Asiakasrekisterin ylläpito Huomaa erityisesti painike Valitse, joka aktivoituu, kun asiakasikkunaan tullaan tilauksesta tai toimituksesta. Kun käyttäjä painaa Valitse painiketta ohjelma palaa takaisin tilaukseen tai toimitukseen ja vie valitun asiakkaan tiedot mennessään. Tilaukset Tilausten käsittelyyn päästään valinnalla Myyntitoimet.. Tilaukset. Tilausikkunan sisältö näkyy kuvasta 5. Ikkunassa on seuraavat painikkeet Asiakasrekisteri Uusi Muutos Poisto Päivitä Peruuta Valmis Tilausvahvistus asiakkaan tietojen haku tilaukseen uusi tilausrivi tilausrivin muutos tilausrivin poisto tilauksen päivitys rekisteriin poistuminen ikkunasta rekisteriä päivittämättä poistuminen ikkunasta (kun päivitys on jo tehty) tilausvahvistuksen tulostus Huomaa, että edeltävän tilauksen tekeminen ei ole välttämätöntä laskutusta varten. Lähinnä se tulee kyseeseen, jos tarvitaan tilausvahvistuksia. Tilausvahvistukset tulostetaan aina tyhjälle (esipainamattomalle) lomakkeelle. 4

5 Kuva 5. Tilauksen käsittely Toimitukset Toimitusten käsittelyyn päästään valinnalla Myyntitoimet.. Toimitukset. Toimitusten käsittely on hyvin tärkeä osa Yritys-talousohjelmaa, sillä täällä tehdään kaikki laskut. Toimitusikkunan sisältö näkyy kuvassa 6. Kuva 6. Toimituksen käsittely 5

6 Toimitusikkunassa on seuraavat painikkeet Asiakasrekisteri Uusi Muutos Poisto Päivitä Peruuta Valmis Lasku Käteislasku asiakkaan tietojen haku toimitukseen uusi tuoterivi toimitukseen tuoterivin muutos tuoterivin poisto toimituksesta toimituksen päivitys rekisteriin poistuminen ikkunasta rekisteriä päivittämättä poistuminen ikkunasta (kun rekisteri on jo päivitetty) laskun tulostaminen toimituksesta käteislaskun tulostaminen toimituksesta ja laskun suorituksen vienti kirjanpitoon Laskun ja käteislaskun tulostus tapahtuu joko tyhjälle paperille tai esipainetulle laskulomakkeelle sen mukaan, mitä laskuttajan tiedoissa on määritelty. Tyhjälle paperille tulostettaessa laskuun on mahdollista tulostaa myös laskuttajan logo tms. (katso tarkemmin kohdasta käyttäjätuki). Osakastiedot Asumisyhteisöjä varten ohjelma antaa mahdollisuuden osakasrekisterin pitämiseen ja vastikelaskujen tulostamiseen. Osakasrekisterin ylläpitoon pääsee valikon kohdasta Osakkaat.. Rekisterin ylläpito. Kuva 7. Osakasrekisterin tiedot Kultakin osakkaalta perittävä vastike määräytyy toisaalta osakkaan tietojen ja toisaalta käytettävien yksikköhintojen perusteella. Yksikköhinnat ja vastikelaskuihin tulostuvat yleiset tiedot syötetään vastikelaskujen laadinta ikkunasta (kuva 7). Tämä ikkuna avautuu valikon kohdasta Osakkaat.. Vastikelaskut sekä kuvan 8 painikkeesta Vastikelasku. 6

7 Kirjanpidon perustiedot Kuva 8. Vastikelaskujen laadinta Kirjanpidon perustiedot syötetään ohjelmalle ikkunasta, joka avautuu valikon kohdasta Perustiedot.. Kirjanpito (kuva 9). Tuloslaskelmaa varten on valittavissa kolme vaihtoehtoista kirjanpitoasetuksen mukaista tuloslaskelmamallia: yleinen, asumisyhteisön ja aatteellisen yhdistyksen. Kaikissa tuloslaskelmamalleissa on mahdollista käyttää tuloslaskelmassa vertailutietona edellisen tilivuoden lukuja. Kuva 9: Kirjanpidon perustiedot Tässä ikkunassa ylläpidetään myös kuuden ohjelmassa erityiskäytössä olevan tilin numerot ja nimet (alv-velkatili, alv-vähennystili, myynnin oletustili, pankkitili1, pankkitili2 ja käteiskassa). Tässä annettava pankkitilien nimet ovat käytössä vain näytöillä ja kirjanpidon tulosteissa, laskuihin ym. tulostavat pankkiyhteystiedot määritellään laskuttajan tiedoissa. 7

8 Huomaa, että numeroltaan pienin tili on ohjelmassa ns. oletustili. Jos tilikartta on vapaasti valittavissa, kannattaa oletustiliksi laittaa mahdollisimman paljon käytetty tili, esimerkiksi yrityksen pankkitili (ks. kohta Tapahtumat). Muiden kuin erityiskäytössä olevien tilien osalta taseen tilien ylläpito tapahtuu ohjelmaosalla Perustiedot.. Tasetilit ja tulostilien ylläpito ohjelmaosalla Perustiedot.. Tulostilit (kuva 10). Ohjelma on varannut tilinumerot taseen tilejä varten ja tilinumerot tuloslaskelman tilejä varten. Kuva 10: Tuloslaskelman tilien ylläpito Kukin tili sijoitetaan johonkin tuloslaskelman tai taseen ryhmään. Ohjelman tarjoamat tulostilien ryhmäotsikkovaihtoehdot riippuvat siitä, minkä tulosmallin olet valinnut. Kullekin tilille annetaan sille kuuluva alv-prosentti (huomaa, että eri verokannan mukaiset myynnit ja hankinnat on pidettävä omilla tileillään). Tulostileille on haluttaessa mahdollista syöttää tuloslaskelmassa näkyvää vertailua varten edellisen vuoden saldo. Tilinavaus Tilinavaus tehdään ohjelmaosalla, joka on valikon kohdassa Tapahtumat.. Tilinavaus (kuva 11). Tilinavaus tallentuu tiedostoihin tositteeksi ja sitä on mahdollisuus jälkeenpäin käydä katsomassa ja korjaamassa samalla tavalla kuin muitakin tositteita. Kuva 11: Tilinavaus Tilinavauksen tekemiseen on käytettävissä kaksi vaihtoehtoista tapaa: automaattinen ja manuaalinen. Kummassakin vaihtoehdossa rasti ruudussa summat markkoina merkitsee, että syötettävät tai tilitiedostosta luettavat 8

9 summat ovat markkoina. Tällöin ohjelma muuntaa ne automaattisesti euroiksi. Automaattista tilinavausta voidaan käyttää, jos tilikausi on perustettu Yritysohjelman kautta (aikaisemmalla tilikaudella). Tällöin ohjelma lukee taseen tilien alkusaldot tilitiedostosta. Jos automaattista tilinavausta ei ole mahdollista käyttää, voi alkusaldot syöttää manuaalisesti (samalla tavalla kuin on kuvattu ohjeen kohdassa Tapahtumat). Yleisen tositesarjan alkunumero on yleensä 0001, mutta jos ohjelman käyttö aloitetaan kesken tilikauden voidaan alkukauden tositteet jättää ulos ohjelmasta ja aloittaa numerointi ensimmäisestä mukaan tulevasta tositteesta. Tällaisessa tapauksessa alkukaudesta on tehtävä välitilinpäätös tämän ohjelman ulkopuolella ja syötettävä sen mukaiset saldot tänne. Suoritukset laskuista tositesarjan alkunumero on yleensä Tätä voi nostaa, jos yleistä tositesarjaa varten arvioidaan tarvittavan yli tuhat tositenumeroa. Tilikausi alkaa tietoa käytetään tilinavaustositteen päivämääränä ja aikavälin alun oletusarvona eräitä tulosteita tilattaessa Kun tilinavaus on tehty tavalla tai toisella, tulostetaan lopuksi tilinavaustositteesta dokumentti valinnalla Tulosteet.. Tosite. Tapahtumat Tositteiden tallennus tapahtuu valinnalla Tapahtumat.. Tallennus. Kuva 12. Tositeikkuna Tositeikkunaan (kuva 12) tallennetaan käsiteltävän tositteen perustiedot: päivämäärä, esimerkiksi selite, maksimipituus 30 merkkiä Poistamalla rasti ruudusta arvonlisäverovelvollinen voidaan alv-laskenta kytkeä pois tältä tositteelta, vaikka yritys muuten olisikin alv-velvollinen. Ikkunassa näkyy kolme painonappia, joiden merkitys on seuraava: Hyväksy Tiliöi Peruuta tosite viedään tiedostoon tiliöitäväksi joskus myöhemmin tosite viedään tiedostoon ja siirrytään tiliöinti-ikkunaan palataan valikkotilaan viemättä mahdollisesti tallennettuja tietoja tiedostoon Tiliöinti-ikkunaan (kuva 13) tallennetaan tiliviennit yksi kerrallaan: tilinumero (valitsemalla tililuettelosta tai tallentamalla) 9

10 summa, esimerkiksi tai 38,50 (debet tallennetaan positiivisena ja kredit negatiivisena). Arvonlisäveroa sisältävät summat syötetään bruttomääräisinä asianomaiselle tulo- tai kulutilille (ohjelma laskee veron osuuden) Kuva 13. Tiliöinti-ikkuna Ikkunassa näkyy myös kolme painonappia, joiden merkitys on seuraava: Peruuta Päivitä Valmis poistu tiliöinti-ikkunasta tallettamatta tilitapahtumia päivitä syöttämäsi tilitapahtuma ikkunassa näkyvään taulukkoon lopeta tilitapahtumien tallennus ja talleta taulukossa olevat tilitapahtumat tiedostoon Ennen tilitapahtumien viemistä tiedostoon ohjelma tarkistaa, että syötetyllä tositteella debet-tilien ja kredit-tilien summat ovat yhtä suuria ja, mikäli näin ei ole, hylkää tapahtuman. Kuitenkin, jos tositteelle on kirjattu vain yksi tili, ohjelma hyväksyy tiliöinnin ja "tasapainottaa" tositteen tekemällä edellä mainitulle oletustilille samansuuruisen vastakkaismerkkisen kirjauksen. Esimerkki. Oletetaan, että yrityksen pankkitililtä (tili 1000, oletustili) on maksettu 50 euron tarvikelasku (tili 4230). Tällöin riittää tallentaa tilille ,00 ja ohjelma itse muodostaa vastakirjauksen, tilille ,00. Suurin mahdollinen tilitapahtumien määrä tositteella on kolmekymmentä. Aiemmin tallennettuja tositteita pääsee katsomaan ja muuttamaan valinnalla Kirjanpito.. Selailu. Ruudulle avautuu tositteiden selailuikkuna (kuva 14), jonka jokaisella rivillä näkyy: tositteen päivämäärä tähti, mikäli tosite on tiliöity tositteen numero selite 10

11 Painonäppäintä Rajoita näpäyttämällä käyttäjä voi hakea rajoittaa selailua siten, että katsottavaksi tulevat vain ne tositteet, joiden selite sisältää hakuikkunaan syötetyn tekstin. Kuva 14. Tositteiden selailuikkuna Painonäppäintä Käsittele näpäyttämällä, voi valitun tositteen ottaa tarkasteltavaksi ja mahdollisesti korjattavaksi. Korjaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin edellä kuvattiin kohdassa Tallenna. Huomaa kuitenkin, että vaikka ohjelma ei sitä estäkään, et voi muuttaa tositteen tiliöintiä enää sen jälkeen, kun olet tehnyt "tilityksiä" systeemistä asianomaiselta jaksolta. Tällaisessa tilanteessa ainoa lain mukainen korjausmahdollisuus on tehdä erillinen korjaustosite. Painonäppäintä Mitätöi näpäyttämällä voi valitun tositteen mitätöidä. Mitätöity tosite jää jäljelle tiedostoon ja selailuikkunaan, mutta sen tilitapahtumat katoavat ja selitteeksi tulee teksti Mitätöity. Raportit Ohjelman kohdasta Raportit voidaan tehdä seuraavat tulosteet: Alv-tilitys sisältää tiedot valvontailmoitukseen, joka jokaisen alvvelvollisen on tehtävä kerran kuukaudessa EVL-poistolaskelma laskelma elinkeinoverolain (EVL) mukaisista maksimi-poistoista Verohallinnon lomakkeen 62 mukaisesti ryhmiteltynä Käyttöomaisuusluettelo ks. kappale Käyttöomaisuuskirjanpito Myynnin seuranta myynti tuotteittain annetulla aikavälillä Päiväkirja kirjanpidon päiväkirja annetulta aikaväliltä Pääkirja kirjanpidon pääkirja annetulta aikaväliltä Saadut maksut asiakkailta saadut maksut annetulla aikavälillä SuMu-poistot ks. kappale Käyttöomaisuuskirjanpito 11

12 Tapahtumaluettelo yhden kirjanpidon tilin tapahtumat annetulla aikavälillä Tase kirjanpidon tase (ks. kappale Tilinpäätös) Tililuettelo luettelo kirjanpidon tileistä Tosite erittely yhdestä kirjanpidon tositteesta (esim. tilinavauksesta tai käteismaksusta) Tuloslaskelma kirjanpidon tuloslaskelma (haluttaessa sisältää myös vertailun edellisen vuoden vastaaviin tietoihin) Tuoteluettelo luettelo myynnin seurannassa käytettävistä tuotteista Kaikki tulosteet toimivat siten, että ensimmäisessä vaiheessa tulosteen (tai sen 200 ensimmäisen rivin) tiedot menevät selailupuskuriin esikatsottaviksi. Tämän jälkeen käyttäjä voi ohjata tulosteen edelleen kirjoittimelleen, tekstitiedostoon tai pdf-tiedostoon. Valinnalla Paperille ohjelma kirjoittaa tulosteen paperille käyttäen Windowsin oletuskirjoitinta. Kirjoitin voi olla oikea kirjoitin tai virtuaalikirjoitin, esim. Microsoft Office Document Image Writer. Valinnalla Tiedostoon ohjelma kirjoittaa tulosteen tekstitiedostoksi työhakemistoon, josta sen voi hakea kaikkiin tavallisimpiin tekstinkäsittelyohjelmiin muokattavaksi (esim. Windowsin Muistio tai Wordpad). Kun sama tuloste ohjataan uudelleen tiedostoon, se korvaa työhakemistossa mahdollisesti olevan vanhemman samannimisen tiedoston. Huom. kun ohjelmaa käytetään koekäyttöaikana asennusohjelman luomien demoyritysten nimillä, ei valinta Tiedostoon ole käytettävissä. Valinnalla pdffactory ohjelma tulostaa tulosteen pdf-muotoiseen tiedostoon. Tämä ominaisuus vaatii toimiakseen, että tietokoneeseen on asennettu pdffactory ohjelma. Lisätietoja pdffactorysta löytyy valmistajan nettisivulta Pääsääntö ohjelmassa on, että tulosteiden ajaminen ei päivitä tiedostoja. Täten tulosteita voi vapaasti kokeilla ja uusia haluamallaan tavalla. Nekin tulosteet (alv-tilitys ja suunnitelman mukaiset poistot), jotka päivittävät tiedostoja on toteutettu siten, että entinen tilanne on helposti mahdollista palauttaa. Arvonlisäverosta Ohjelman periaatteena on, että kaikki tilitapahtumat tallennetaan bruttomääräisinä eli arvonlisäveron kanssa. Ohjelma ei myöskään laske veroa tallennusvaiheessa, vaan vie tapahtumat tiedostoon tallennusmuodossaan mahdollistaen täten tapahtumien korjaamisen tarvittaessa. Arvonlisäveron erottaminen bruttosummasta tapahtuu vasta tulosteiden laskennan yhteydessä. Esimerkki. Yritys on laskuttanut arvonlisäverollista työtä 1000 eurolla. Käyttäjä kirjaa myyntitilille -1000,00 (kredit) ja laskutussaataviin +1000,00 (debet). Jos myyntitilin alv-prosentiksi on tiliä perustettaessa ilmoitettu 22, niin tulosteilla kuitenkin näkyy myyntitilillä -819,67 ja alv-velkatilillä -180,33. Arvonlisäveron tilitys tehdään kerran kuukaudessa. Tilitapahtuma tulee mukaan arvonlisäveron laskentaan, mikäli tositteella on merkintä ruudussa "alvlaskenta käytössä" ja käsiteltävä tili on määritelty verolliseksi. Kirjanpito-ohjelman kannalta alv-tilityksessä on kaksi vaihetta: 12

13 Käyttöomaisuuskirjanpito Alv-tilitys tulosteen ajo kohdekuukaudelta tehdään valikon kohdasta Tulosteet.. Alv-tilitys. Tulosteen sisältö vastaa verovirastoon tehtävän valvontailmoituksen sisältöä Tilitystä vastaavan viennin tekeminen kirjanpitoon tehdään tavalliseen tapaan valikon kohdasta Tapahtumat.. Tallennus (Alv-tilitys tulosteen laatiminen ei siis tee automaattisesti kirjanpitoon vientiä). Esimerkki. Kohdekuukauden vero myynnistä on 500 ja vähennettävä vero 300. Jos vähennyksiä ei ole "varastossa", kirjataan alv-tilitysvelka +500,00, alvvähennykset -300,00 ja pankkitili -200,00. Jos edelliseltä kuukaudelta olisi jäänyt 500 vähennyksiä käyttämättä, kirjattaisiin vastaavasti Alv-tilitysvelka +500,00 ja alv-vähennykset 500,00. Jos alv-tilitystä tilattaessa laittaa rastin ruutuun "päivitetään tiedosto", ohjelma päivittää perustiedoissa viimeksi tilitetyn kuukauden numeron ja siirtyvän alvvähennyksen määrän. Esim. edellä kuvatussa jälkimmäisessä tapauksessa siirtyy seuraavalle kuukaudelle vähennyksiä 300. Viimeksi tilitetyn kuukauden numeroa ja siirtyvän alv-vähennyksen määrää on mahdollista päivittää myös "käsin" ohjelman kohdasta Perustiedot.. Sekalaiset, mutta tavallisesti näin ei tarvitse eikä saa mennä tekemään. Poikkeuksena on tilanne, jossa jostain syystä joudutaan lähettämään verovirastoon korjaustilitys jo aiemmin tilitetystä aineistosta. Tällöin päivitetään tiedot siten, että ne ovat taas yhtäpitävät kirjanpitoaineiston kanssa. Käyttöomaisuuskirjanpito on ohjelman valinnainen lisäpiirre, jota ei ole pakko käyttää. Sen avulla saadaan tarkempi kuva yrityksen omaisuudesta ja omaisuuteen liittyvästä arvon alenemisesta. Käyttöomaisuusrekisterin tietoja ylläpidetään valikon kohdasta Kirjanpito Käyttöomaisuus (kuva 15). Kuva 15. Käyttöomaisuusartikkelien ylläpitoikkuna Ikkunassa ovat seuraavat tiedot ko. käyttöomaisuusartikkelista: 13

14 kirjanpidon tili (=jokin tili ryhmästä "aineettomat hyödykkeet", "aineelliset hyödykkeet" tai "sijoitukset") nimike (korkeintaan 30 merkkiä) hankinta-aika (muodossa kkvv) ja hankintahinta (ilman al-veroa) suunniteltu käyttöaika (kk) jäännösarvon laskenta-aika (muodossa kkvv) ja jäännösarvo Talletettavat artikkelit voivat olla mitä tahansa pitkävaikutteisia varallisuusesineitä, esimerkiksi työkoneita, kulkuneuvoja, kiinteistöjä tai arvopapereita. Hankintahinnan alarajana voi olla voi olla jokin sopivaksi harkittu summa, esim Verohallituksen ohjeen mukaan tiettyä rajaa pienempiarvoiset hankinnat voidaan kirjata myös suoraan kuluksi. Vuonna 2001 raja oli 5000 mk, kuitenkin yhteensä enintään mk. Valikon kohdasta Tulosteet.. Käyttöomaisuusluettelo voi tulostaa luettelon rekisterissä olevista käyttöomaisuusartikkeleista. Luetteloa voi käyttää tilinpäätöksen yhteydessä taseen liitteenä. Käyttöomaisuusrekisterin ylläpito-ohjelma on valikon kohdassa Tapahtumat.. Käyttöomaisuus. Uusia käyttöomaisuusartikkeleja tulee rekisteriin myös kirjanpidon kautta, mikäli perustiedoissa on määritelty "siirto käyttöomaisuusrekisteriin". Täsmällisesti ottaen näin tapahtuu aina, kun viedään debet-tapahtuma tilille, joka kuuluu taseen ryhmään "pysyvät vastaavat". Tässä tapauksessa ohjelma asettaa käyttöomaisuusartikkelin tiedot seuraavasti: kirjanpidon tiliksi <= tilitapahtumalle annettu tili nimikkeeksi <= tositteen selite hankinta-ajaksi <= tositteen päivämäärä hankintahinnaksi <= tilitapahtuman summa (ilman al-veroa) suunnitelluksi käyttöajaksi <= käyttöomaisuudella 48 kk suunnitelluksi käyttöajaksi <= sijoituksilla 999, mikä tarkoittaa sitä, että poistoja ei lasketa jäännösarvoksi <= hankintahinta jäännösarvon laskenta-ajaksi <= hankinta-aika Käyttöomaisuusrekisterissä olevista artikkeleista voi tulostaa luettelon valinnalla Raportit.. Käyttöomaisuusluettelo. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan ja tulostetaan ohjelmaosalla, joka on valikon kohdassa Tulosteet.. SuMu-poistot. Poisto lasketaan erikseen kullekin artikkelille rekisteriin merkityn suunnitellun käyttöajan perusteella. Esimerkki: työkone on hankittu huhtikuussa 2002 hintaan 5000 (ilman alv). Suunnitelluksi käyttöajaksi on merkitty 60 kuukautta. Lasketaan poisto tilivuodelta 2002 (= kalenterivuosi): kuukausia toukokuusta joulukuuhun on 7, joten suunnitelman mukainen poisto on 7/60 * 5000 eli 583,30. Samalla artikkelin jäännösarvo laskee vastaavalla summalla. Ohjelma laskee artikkelikohtaiset poistot tileittäin yhteen tulosteelle, josta ne voidaan tallentamalla siirtää kirjanpitoon. Esimerkiksi, jos tilin X suunnitelman mukainen poisto kaudelta on 2100, niin kirjataan tili X ja tili poistot Huomaa, että "alv-laskenta käytössä" merkintä on tositteella oletusarvona, jos käyttäjä on ilmoittanut ohjelmalle yrityksen olevan 14

15 arvonlisäverovelvollinen. Tämä merkintä on otettava pois päältä silloin, kun syötetään poistotietoja verollisille tileille. Huomaa myös, että ohjelma ei mitenkään rajoita poistojen laskentajaksoa, joten sitä voidaan käyttää myös tilikautta lyhyempien välitilinpäätösten laskennassa. Samoin on tarvittaessa mahdollisuus palauttaa entinen tilanne käyttöomaisuusrekisteriin antamalla uudeksi jäännösarvojen laskenta-ajaksi tämänhetkistä aikaisempi aika. Tilinpäätös Tilinpäätöksen laatimista ei tässä yhteydessä ole tarkoitus käsitellä periaatteelliselta kannalta, vaan ainoastaan esittää esimerkin luontoinen tilinpäätökseen liittyvä ajoketju. ajetaan päiväkirja koko tilikaudelta ja tarkistetaan, että kaikki tapahtumat ovat mukana ja kirjattu oikein tulostetaan poistolaskelma valikon kohdasta Tulosteet.. SuMu-poistot ja tehdään sen mukaiset viennit kirjanpitoon lasketaan alustava tuloslaskelma ja päätetään sen perusteella verotusta varten tehtävistä tilinpäätössiirroista (verotuksessa käytettävät poistot = suunnitelman mukaiset poistot + tilinpäätössiirrot). Verotuksessa käytettävät poistot eivät kuitenkaan saa olla suuremmat kuin verottajan ohje sallii tehdään tilinpäätössiirtoja vastaavat viennit kirjanpitoon tulostetaan lopullinen tuloslaskelma ja tase. Huomaa, että tilikauden tulos lasketaan joka kerta uudelleen tuloslaskelman teon yhteydessä. Mikäli siis tehdään tase ilman, että ensin on tehty tuloslaskelma, jää tuloksen kohta taseessa tyhjäksi ja taseen loppusummat eivät täsmää Huomaa, että todellisessa tilanteessa voidaan usein "oikaista" käyttämällä tässä kuvattua yksinkertaisempaa poistomenettelyä tai jättämällä poistot kokonaan tekemättä. Uusi tilikausi Yksinkertaisin tapa luoda käsiteltävälle yritykselle ympäristö seuraavaa tilikautta varten, on käyttää valikon kohdassa Ympäristö.. Uusi tilikausi olevaa ohjelmaosaa (kuva 16). Kuva 16. Uuden tilikauden ympäristön luonti Ohjelma tekee seuraavat toimenpiteet: luo uuden yritysnimi + tilikausi parin yritysnimitiedostoon ja asettaa sille linkin käyttäjän määrittelemään työkansioon 15

16 Ympäristön tarkistaminen perustaa em. uuden työkansion, jos sitä ei ennestään ole olemassa kopioi uuteen työkansioon vanhan tilikauden työkansiosta seuraavat neljä tiedostoa tilit3.dat, omat3.dat, sivupar3.dat ja omaisuus3.dat Uuden tilikauden ympäristön luonti ei vaikuta mitään nykyisen tilikauden tilanteeseen. Seuraavalla kerralla, kun ohjelma käynnistetään, valittavissa ovat sekä vanha että uusi tilikausi. Päävalikon kohdan Info alta löytyy ohjelmaosat, joiden avulla voit kesken ohjelman tarkistaa seuraavat tiedot: ohjelman versio tietokoneesi päivämäärä käytössä oleva työkansio Kirjoittimista Ohjelma tulostaa aina käyttäen tietokoneen Windows- oletuskirjoitinta ja sen voimassaolevia asetuksia. Jos tietokoneelle on asennettu pdffactory, siitä tulee järjestelmälle uusi virtuaalikirjoitin, joka on periaatteessa käytettävissä myös muissa tietokoneeseen asennetuissa ohjelmissa. Kirjanpito-ohjelman valikon kohdasta Ympäristö.. Sivu on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten ohjelma sijoittelee tekstirivit paperille. Parametrejä on neljä: tekstifontin koko (oletusarvo 12) sivunpituus (oletusarvo 69 riviväliä) ylämarginaali (oletusarvo 3,5 riviväliä) vasen marginaali (oletusarvo 5 merkinleveyttä) Sivunpituus määrittelee itse asiassa tulostuksessa käytettävän rivinvälin. Esimerkiksi, jos sivunpituus on 64, niin riviväliksi muodostuu 297 / 64 eli 4,64 mm (pysty-a4 paperin koko pystysuunnassa on 29,7 cm). Ylämarginaali tarkoittaa sitä, kuinka monta rivinväliä tyhjää jätetään paperin yläkulmaan. Vasen marginaali vastaavasti tarkoittaa sitä, kuinka monta merkinleveyttä tyhjää jätetään paperin vasempaan reunaan. Merkinleveys ei ole käyttäjän valittavissa vaan se on aina paperin leveys / 80, esimerkiksi pysty-a4 paperilla 210 / 80 eli 2,63 mm. Oikeaa marginaalia ei ohjelmalla ole määritelty, vaan kukin rivi loppuu, mihin loppuu. Myöskään alamarginaali ei ole käyttäjän valittavissa, vaan ohjelma jättää aina vähintään 5 rivinväliä tyhjää sivun alareunaan. Tyhjä alue voi olla suurempikin, sillä ohjelma pyrkii pitämään yhteenkuuluvat tiedot samalla sivulla. Varmuuskopiointi Siltä varalta, että tietokoneesi kiintolevy sattuisi hajoamaan, on järkevää Silloin tällöin kopioida kirjanpidon datatiedostot ulkoiselle tietovälineelle (levykkeelle, muistitikulle tms.). Tämän voi tehdä ohjelman kohdasta Ympäristö.. Varmuuskopiointi. Kopioitavat tiedostot voit valita avautuvasta ikkunasta. Tässä ikkunassa oleva 16

17 listaboksi poikkeaa muussa Yritys-ohjelmassa esiintyvistä sikäli, että kerrallaan valittavien rivien määrää ei ole rajoitettu yhteen. Säilytä levyke huolellisesti äläkä luovuta sitä sellaisille, joiden et halua tietävän kirjanpitoasi. Tiedostot eivät ole salakirjoitettuja. Salasana Käyttäjätuki Voit halutessasi antaa käsiteltävälle ympäristölle salasanan valitsemalla valikosta Ympäristö.. Salasana. Tällöin ohjelma seuraavilla käyttökerroilla kysyy salasanan ympäristön valinnan jälkeen ennen valikon avaamista. Espoon Mikrotuki tarjoaa ohjelmiensa käyttäjille veloituksettoman puhelintuen takuuaikana ja sen jälkeen mahdollisuuden edulliseen ylläpitopalveluun. Numeromme on Myös sähköpostiyhteys on käytettävissä, osoite on Normaaliin käyttäjätukeen sisältyvät neuvonta ohjelman käyttöä koskevissa ongelmissa ja käyttäjän mahdollisesti raportoimien vikojen korjaaminen. Espoon Mikrotuki voi rajoitetussa määrin tehdä myös muuta asiakaskohtaista palvelua erillistä maksua vastaan. Esimerkiksi voimme auttaa logon lisäämisessä laskulle, kotisivujenne ylläpidossa tai tilinpäätöksen laadinnassa. Jos tulostatte laskut esipainetulle lomakkeelle, tarvitsette sitä varten Suomen Pankkiyhdistyksen lomaketta Sitä saa tilata Espoon Mikrotuelta hintaan 10 / 100 kpl + postikulut tai suoraan kirjapainosta (Laserpaino Oy, Joensuu p /www.toimistoon.com). 17

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011

Visma Avendo E40. Visma Avendo ja vuodenvaihde Visma Avendo Oy, 2011 Visma Avendo E40 Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin

Lisätiedot

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma

Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Metsänpoika - metsästysseurojen karttaohjelma Esittelyversion asentaminen: Jos asennus on toimitettu CD:llä, niin aseta levyke CD-asemaan, avaa levy ja valitse käsky "Asenna". Jos lataat ohjelman netistä,

Lisätiedot

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus

Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Visma Nova Rakennusalan käännetty arvonlisäverotus Vakiovastaus Ohjeen päiväys: 1.6.2012 1 Käännetyn alv:n käsittely... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Tilikartta... 1 1.3 Asiakaskortisto... 2 1.4 Myyntitilaukset...

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0.

Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Procountorin uudet ominaisuudet versiojulkaisussa 16.0. Yhteenveto Uudistimme käyttäjät ja käyttöoikeudet näkymää ja paransimme sekä näkymän käytettävyyttä, että toiminnallisuutta. Lisäksi paransimme uusien

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella

ALVin käyttöohjeet. 1. Tositteiden tallennus palveluun. 1.1 Kuvaus, rajaus ja tallennus puhelimella ALVin käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet sisältävät hyödyllisiä vinkkejä palvelun käyttöön. Ne kannattaa lukea ennen palvelun käyttöä. Jos kuitenkin kohtaat ongelmia, etkä löydä niihin ratkaisua näistä käyttöohjeista,

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon

Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon Ohjeet asiakirjan lisäämiseen arkistoon 1. Jos koneellesi ei vielä ole asennettu Open Office ohjelmaa, voit ladata sen linkistä joka löytyy Arkisto => Asiakirjapohjat sivulta seuran kotisivuilta. Jos ohjelma

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen.

5. Laadi tuloslaskelma ja tase tilinpäätöksessä 31.12.2008 materiaalissa jaettua asetuksen mukaista tuloslaskelma- ja tasekaavamallipohjaa käyttäen. SHV-TUTKINTO KIRJANPIDON KOE B-OSA TILINPÄÄTÖSTEHTÄVÄ 27.5.2009 1. Laadi tilikartta ohessa olevaa tilikartta-lomaketta käyttäen. Tehtävässä käyttävien tilien nimien ja ryhmittelyn tulee vastata virallisen

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje Kennelpiireille, osoitelistat 1.2.2016 2(10) Osoitelistat Osoitteet-valinnan näkyminen kennelpiirin henkilöille... 3 Tietojen haku listaukselle... 3 Yhdistykset,

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1

Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Ajankohtaiskatsaus Tilituki Pro 2016.1 Softsalo Oy Tammikuu 2016 2016.1-ohjelmapäivitys, yleistä - Uuden ohjelmaversion voi asentaa helpoiten ohjelman alkuruudun Internetpäivitys-toiminnolla tai internetsivulta

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015

eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 2015 eshop manuaali Atea Finland Oy 26.2.2015 1 Sisältö 1.Yleistä... 2 2. Valikot... 2 2.1 Ylävalikko... 2 2.1.1. Omat sivut... 2 2.1.2. Asiakaspalvelu... 2 2.1.3. Lisenssit... 3 2.1.5. Ylläpito... 3 2.1.6.

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje

Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Psoriasisliitto Nettijäsenrekisterin Koulutustilaisuus 11.2.-12.2. Nettijäsenrekisterin ohje Kirjautumissivu löytyy osoitteesta https://njr.yap.fi/cgi-bin/rpj2v3/dispat.exe. Anna käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Opetuksen suunnittelu

Opetuksen suunnittelu Asio-Tilavarausohjelmisto/ Opetuksen suunnittelu Opetuksen suunnittelu Suljettujen aikojen määritys Kiinteiden opetusaikojen määritys Opetuperiodit Kaikissa vaiheissa tilanteen mukainen yhteys opiskelijahallinto-ohjelmistoon

Lisätiedot

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen

lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Windows: in kopioiminen Windows: in kopioiminen lizengo Asennusopas Klikkaa sitä Windows-versiota, jonka haluat kopioida USB-tikulle, niin pääset suoraan oikeaan oppaaseen. Windows

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta.

Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto / Tietohallinto Valitse muokkaustila päälle kurssialueen etusivun oikean yläkulman painikkeesta. Sanasto Sanasto -työkalulla voi laatia sanakirjan tapaisen sanaston, jonka hakusanoja (käsitteitä ja niiden määritelmiä) voidaan selata ja opettajan niin halutessa myös kommentoida. Sekä opettaja että

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

zotero www.zotero.org

zotero www.zotero.org zotero www.zotero.org Viitteidenhallintajärjestelmä Zotero toimii Firefox-selaimessa. Muita ilmaisia viitteidenhallintajärjestelmiä ovat esimerkiksi EndNote ja Mendeley. Näissä ohjeissa on kuvataan Zoteron

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0

Sähköpostitilin käyttöönotto. Versio 2.0 Sähköpostitilin käyttöönotto Versio 2.0 Sivu 1 / 10 Jarno Parkkinen jarno@atflow.fi 1 Johdanto... 2 2 Thunderbird ohjelman lataus ja asennus... 3 3 Sähköpostitilin lisääminen ja käyttöönotto... 4 3.1 Tietojen

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Taseri Käyttöohje. Netti-Taseri

SELKOTIETO OY. Netti-Taseri Käyttöohje. Netti-Taseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Taseri Käyttöohje Netti-Taseri N E T T I - TAS E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I T O - O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386 Email:

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

KIRJANPIDON RAPORTTIEN MUOKKAUS

KIRJANPIDON RAPORTTIEN MUOKKAUS KIRJANPIDON RAPORTTIEN MUOKKAUS 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Yleistä raportoinnista Malliraporttien käyttöönotto Raporttikehitin Raporttien muokkaus Riviosa Sarakeosa Otsikko-osa Nimeäminen Raportin

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Toukokuu 2014 1 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Toukokuu 2014 2 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja -lomakkeiden

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen!

Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Hyvä suomalaisen maatiaiskanan säilytysohjelman jäsen! Vuoden 2016 eläinmäärät ja muut tiedot pyydetään tallentamaan Internetissä. Jos tämä ei ole mahdollista, tiedot voi toimittaa postitse tai sähköpostitse

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO

Yritystoiminta Pia Niuta KIRJANPITO KIRJANPITO Kirjanpito On tietojärjestelmä, jossa ylläpidetään tietoa yrityksen tai yhteisön taloudellisesta toiminnasta. On sitä, että kerätään ja järjestetään tositteet, rekisteröidään niiden tiedot tietyn

Lisätiedot

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yleistä SAPista - Yritys = 2100 Jyväskylän yliopisto - Tyks-ryhmä = Tiedekunta - Tulosyksikkö = Laitos - Kustannuspaikka = Laitos (ent. VA) - Transaktiokoodi/tekninen nimi = alfanumeerinen tunniste joka

Lisätiedot

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE

ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE ASTERI JOHDON RAPORTOINTI - LISÄOSAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI JOHDON RAPORTOINTI OHJELMA Asteri Johdon raportointi -ohjelma on sisäisen laskennan

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

E-RESULTS LITE -OHJEET

E-RESULTS LITE -OHJEET E-RESULTS LITE -OHJEET 1 ALKUVALMISTELUT Huolehdi ennen rastiesi pitoa, että Tulospalvelutietokoneen akku on ladattu täyteen Seuran EMIT-kortit ovat tallessa ja selkeästi erillään lähtöleimasimesta. Lähtö-

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot