HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011

2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan katsaus 2 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 5 3. Yleinen talouden kehitys 7 4a. Harjavallan kaupungin toimielinorganisaatio b. Harjavallan kaupungin henkilöstö 9 5. Ympäristönäkökohdat Sisäisen valvonnan järjestäminen Painopisteet suunnittelukaudelle II TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tuloslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tase ja tunnusluvut Kunnan kokonaistulot ja menot 24 III TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 26 IV KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 26 Keskusvaalilautakunta 26 Tarkastuslautakunta 28 Kaupunginhallitus 30 Perusturvalautakunta 43 Kasvatus- ja opetuslautakunta 58 Kulttuurilautakunta 68 Vapaa-ajan lautakunta 77 Tekninen lautakunta 80 Ympäristölautakunta 92 V TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 100 VI INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 105 VII RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 110 VIII KUNTAKONSERNIN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernitavoitteet Harjavallan kaupungin konserniyhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut 116 LIITTEET Vesihuollon tuloslaskelma (liite 1) Vesihuollon taselaskelma (liite 2) Verotulot (liite 3) Kaupungin takaamat lainat (liite 4) Tunnuslukujen laskentakaavoja (liite 5) Sisäisten vuokrien lisäperintä 2011 (liite 6) Henkilöstön lukumäärä toimielimittäin (liite 7) Graafiset esityksen talouden luvuista

3 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 2 JA TALOUDESSA YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1. Kaupunginjohtajan katsaus Harjavallan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa 2010/ asukasta ja vuodenvaihteessa 2011/ asukasta. Väestö väheni vuoden 2011 aikana 36 kaupunkilaisella. Vuonna 2008 alkanut talouden taantuma näkyi työttömyysasteen merkittävänä nousuna vuonna 2009 ja on sen jälkeen pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2007 lopussa työttömyysaste oli 9,4 %, vuoden 2008 lopussa 9,6 %, vuoden 2009 lopussa 13,1 %, vuoden 2010 lopussa 12,2 % ja vuoden 2011 lopussa 11,0 %. Harjavallan työpaikkaomavaraisuusaste on korkea, 130,4 %, joka luo osaltaan hyvät edellytykset suhtautua tulevaisuuteen myönteisesti. Luku on koko maan kolmanneksi korkein. Talouden kannalta tarkasteltuna vuosi 2011 sujui huomattavasti aiempia vuosia heikommin. Tämä johtui erityisesti yhteisöverotulojen merkittävästä supistumisesta, osin valtionosuuksien vähenemisestä sekä varsin korkeasta 6,6 %:n toimintakulujen kasvusta. Vuonna 2011 toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) kertyi , toteuma talousarvioon nähden 106,3 % / Vuoteen 2010 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 6 % / Toimintatuotoista 51,2 % oli myyntituottoja, 14,4 % maksutuottoja, 7,2 % tukia ja avustuksia ja 27,3 % muita toimintatuottoja. Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat , toteuma talousarvioon nähden 101 % / Vuoteen 2010 verrattuna toimintakulut kasvoivat 6,6 % / Toimintakuluista 31,1 % oli henkilöstökuluja, 56,7 % palvelujen ostoja, 4,2 % aineita, tarvikkeita ja tavaroita, 3,9 % avustuksia ja 4,2 % muita toimintakuluja. Toimintakate oli euroa, toteuma talousarvioon nähden 99,6 % / euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate oli 6,7 % / enemmän. Verotuloja kertyi selvästi vähemmän kuin mitä talousarviossa arvioitiin: toteuma oli , toteuma% 93,9 / Tuloveroprosentti oli 18,75 %. Kunnallisverotulot olivat / 80,1 % verotuloista, yhteisöverotulot / 14,3 % verotuloista ja kiinteistöverotulot / 5,5 % verotuloista. Talousarvioon verrattuna kunnallisverotulot alittuivat , yhteisöverotulot ja kiinteistöverotulot Vuoteen 2010 verrattuna verotulot supistuivat ja - 12,4 %. Kunnallisverotulot supistuivat - 0,5 % / ja yhteisöverotulot - 49,2 % / Valtionosuuksia kertyi , toteuma oli 101,2 % / Vuoteen 2010 verrattuna valtionosuudet vähenivät - 9,1 % ja Tämä johtui erityisesti kaupungilta perittävän verotulotasauksen kasvusta. Vuosikate muodostui negatiiviseksi. Vuonna 2010 vuosikate oli positiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi. Edellisenä vuonna kertyi ylijäämää

4 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 3 JA TALOUDESSA Investointimenot olivat ja investointitulot , joten nettoinvestoinnit olivat Talousarvioon varatuista investointimäärärahoista jäi käyttämättä / 20,8 %. Suurin yksittäinen talonrakennushanke oli lukiotilojen muuttaminen perusopetuksen taito- ja taideaineiden tiloiksi, johon käytettiin Toiseksi suurin talonrakennushanke oli liikunta- ja uimahallin suunnittelutyö, johon käytettiin Kunnallistekniikan puolella suurin yksittäinen hanke oli Pirilän jätevesiviemärin saneeraus, johon käytettiin Päällystystöihin käytettiin ja katuvalaistukseen Vuonna 2009 kaupunki maksoi pois kaikki pitkäaikaiset lainansa eikä uutta ole sen jälkeen otettu, joten lainaa oli vuoden lopussa 0 asukasta kohden. Koko maan keskiarvo oli ennakkotiedon mukaan / asukas. Keväällä aloitettiin neuvottelut Euran kunnan liittymisestä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2013 alusta. Kesäkuussa julkistetun Kataisen hallitusohjelman linjaukset koko maan kattavasta kuntarakenneuudistuksesta ja siihen liittyvästä Paras -puitelain korvaavasta rakennelaista on hidastanut valmistelutyötä. Valmisteltiin ja hyväksyttiin Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen vastuukuntamallilla, vastuukuntana Euran kunta. Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta kuntajoukolla Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Ikääntyneiden kuntalaisten palvelurakenteen uudistaminen on edennyt toivottuun suuntaan. Uusi hoivakoti Kuparikaari (66 asukaspaikkaa) avautui tammikuussa 2011, josta kaupunki on sitoutunut käyttämään 35 asukaspaikkaa. Vuoden 2008 lopussa tehostetussa palveluasumisessa oli 23 yli 75-vuotiasta harjavaltalaista ja vuoden 2011 lopussa heitä oli 69 asukasta. Pitkäaikaista laitoshoitoa on tavoitteen mukaisesti saatu merkittävästi vähennettyä. Vuoden 2008 lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 62 yli 75-vuotiasta harjavaltalaista, vuoden 2011 lopussa enää 30 ja nämä kaikki vanhainkodissa. Vuoden aikana hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Harjavallan kaupungin koulutuspoliittinen strategia , Lastensuojelusuunnitelma sekä Asuntopoliittinen strategia ja toimenpideohjelma. Lisäksi hyväksyttiin Porin seudun rakennemalli Kaupunginvaltuuston 2008 hyväksymän kaupunkistrategian väliarviointi suoritettiin ulkopuolisen konsultin (AudiaPro) toimesta syksyllä. Loppuvuodesta 2010 aloitettua Harjavallan historian suurimman yksittäisen hankkeen, uuden liikunta- ja uimahallin suunnittelutyötä jatkettiin koko vuosi Noin 14 milj. (alv 0 %) hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppupuolella. Harjavallan kaupunki on mukana Kuntaliiton ja useiden yliopistojen Parasarviointitutkimusohjelmassa (ARTTU-hanke). Vuonna 2010 toteutetun luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely (VILU 2010) tulokset julkaistiin tammikuussa Vuoden 2011 aikana suoritettiin myös kuntalaiskysely, jonka kuntakohtaisia tuloksia ei ole vielä julkaistu. Kaupunki on mukana myös Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 ohjelman Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen hankkeessa (USO). USO käynnistyi kyselyllä ja kuntakohtaisella haastattelulla loppuvuodesta 2010 ja kestää vuoden 2012 loppuun.

5 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 4 JA TALOUDESSA Keväällä 2011 suoritettiin Kevan toimesta kaupungin koko vakinaiselle henkilöstölle työhyvinvointia koskeva kysely. Kyselyn tulosten perusteella laadittiin työyhteisöissä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat. Lisäksi valmisteltiin koko kaupunkia koskevaa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa. Vaikka vuosi 2011 sujui taloudellisesti heikosti, luovat taseen ylijäämä 14,7 milj. ja kaupungin velattomuus tulevaisuudelle monia muita kuntia paremmat lähtökohdat. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön väheneminen, palvelutarpeiden kasvu ja henkilöstön enenevä eläköityminen aiheuttavat tulevina vuosina kaupungin toiminnalle ja taloudelle kuitenkin haasteita. Investointitarpeita on paljon, jonka vuoksi mittavan liikunta- ja uimahallihankkeen ohella tulee panostaa myös olemassa olevan omaisuuden arvon säilyttämiseen ja perusparannukseen. Harjavallassa on ollut hyvä tehdä kuntatyötä työtä arjen palveluiden parissa kaupunkilaisten parhaaksi. Harjavallassa Jaana Karrimaa kaupunginjohtaja

6 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 5 JA TALOUDESSA 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä ja kunnallisvaalien perusteella valtuuston poliittinen kokoonpano valtuustokaudella on seuraava: SDP Vasemmistoliitto Kokoomus Suomen Keskusta Kristillisdemokraatit 13 valtuutettua 4 valtuutettua 6 valtuutettua 2 valtuutettua 2 valtuutettua. Kaupungin hallintoon kuului vuonna 2011 kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ja tarkastuslautakunnan lisäksi keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, vapaa-ajanlautakunta ja kulttuurilautakunta. Kaupunginhallituksella oli lisäksi henkilöstöjaosto. Liitteenä luottamuselinorganisaatiokaavio. Johtosäännöt korvattiin alkaen hallintosäännöllä, jossa määrätään kaupungin organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön lisäksi toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston työjärjestyksellä, tarkastussäännöllä ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöllä, jotka ovat hallintosääntöön nähden toissijaisia. Lautakuntaorganisaatiota muutettiin lukien seuraavasti: - sosiaalilautakunta perusturvalautakunnaksi - koulutuslautakunta kasvatus- ja opetuslautakunnaksi Virasto-organisaatio jakautui alkaen toimialoihin, jotka ovat hallintopalvelut, perusturvapalvelut, sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut. Toimielinten kaupunginvaltuustoon nähden sitova taloudellinen taso on tulosalue ja toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat tulosyksiköille ja määräävät niiden vastuuhenkilöt. Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja eri tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhteisöt: Harjavallan Kaukolämpö Oy, Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalot, Kiinteistö Oy Kreetala sekä Harjavallan Uimahalliyhdistys ry. Kiinteistöyhtiöt huolehtivat vuokra-asuntotuotannosta ja uimahalliyhdistykseltä hankitaan uimaopetus- ja uintipalveluja. Kaukolämpöyhtiö tuottaa kaukolämpöä toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille. Kaupunki kuului vuonna 2011 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Satakuntaliittoon ja Satakunnan koulutuskuntayhtymään. Satakunnan koulutuskuntayhtymän, SATAEDUN, organisaatio rakentuu kolmesta osasta: Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus ja kehitys- ja palvelutoimintayksikkö. Harjavallan kaupungissa sijaitsevan oppilaitoksen nimi on SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta. Kaupunki on hankkinut terveyspalvelut ja kehitysvammapalveluja terveydenhuollon kuntayhtymiltä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän muodostavat Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja alkaen kuntayhtymään liittynyt Eurajoki.

7 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 6 JA TALOUDESSA Vanhustenhuollon palveluja kaupunki on hankkinut Harjavallan Palvelusäätiöltä, vanhusten asumispalveluja mm. Kiinteistö Oy Rauhanlähde I:n Kuparikaaresta ja lasten päivähoitopalveluja Harjavallan sairaalan päiväkotiyhdistykseltä. Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaala ja Satalinnan sairaala sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän pääterveysasema sijaitsevat Harjavallassa. Satakunnan pelastuslaitokselta ostetaan pelastuspalvelut. Kaupunki hankki elinkeinotoiminnan palveluja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä ja Porin Seudun Yrityspalvelu Enteriltä. Porin seudun elinkeinotoimijoiden toiminta päätettiin keskittää yhden toimijan malliin siten, että Porin Seudun Kehittämiskeskus, Porin Seudun Yrityspalvelu Enter ja Prizztech Oy yhdistyvät vuonna Yhden toimijan malliin siirtymisen lopputuloksena syntyy kuntaomisteinen Prizztech Oy, jonka osakkeita myös Harjavallan kaupunki on hankkinut 145 kappaletta. Samalla myytiin Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n osakkeet. Jätehuoltopalvelut hankitaan Porin Jätehuolto Oy:ltä sopimuksen perusteella. Jokilaakson Ympäristö Oy huolehtii jäteveden siirrosta Porin Luotsinmäen puhdistamolle. Tammikuun 2011 lopussa valmistui siirtoviemäri Harjavallasta Poriin. Kaupunki kuuluu vähemmistöosakkaana osakkuusyhteisöihin: - Jokilaakson Ympäristö Oy - Kiinteistö Oy Harjavallan Virastotalo - Kiinteistö Oy Huovinkatu

8 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 7 JA TALOUDESSA 3. Yleinen talouden kehitys Maailman talous näytti jo nousevan vuoden 2008 finanssikriisin aallokosta, kun uutta taantumaa jo odotellaan tulevaksi. Euroopan omat velkakriisin kärjisti tunteita sekä kansan parissa että myös rahoitusmarkkinoilla. Pahin ei kuitenkaan tapahtunut. Maailmantalouden epävarmuus heijastui myös Suomeen nostaen valtionvelkaa, myös kuntien velkakanta on kasvussa. Talouden ennustamisen vaikeus näkyi selkeästi eri tutkimustahojen ennusteissa, joista parhaiten toteutuivat pankkien omat ennusteet. Bruttokansantuotteen kasvu taittui vuoden 2011 aikana, mutta kääntyi jälleen kasvuun. Vuonna 2011 julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 0,9 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiosektorin alijäämä pieneni 4,1 miljardia euroa 5,4 miljardiin euroon. Erityisesti valtion verokertymä kasvoi merkittävästi vuoden 2011 aikana. Kuntasektorin alijäämä kasvoi 0,5 miljardia euroa 0,8 miljardiin euroon, minkä taustalla oli verotulojen ja saatujen tulonsiirtojen hidastunut kasvu ja kulutusmenojen edellisvuotta suurempi kasvu. Velan suhde bruttokansantuotteeseen pysyi lähes ennallaan, kasvu oli vain 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pieneni 0,5 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,5 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella. 1 Kunnille tilitettiin vuonna 2011 verotuloja 19,74 miljardia euroa, joka on lähes 10 % enemmän kuin vuonna Yhteisöverotilitykset pysyivät ennallaan, mutta kunnallisverotilitykset nousivat lähes 2 miljardia euroa. Kiinteistöveroja tilitettiin noin 30 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin % % % % % % BKT, volyyminmuutos 5,0 5,3 0,9-8,0 3,2 3,5 Työttömyysaste 7,8 6,9 6,4 8,2 8,4 7,9 Kunta-alan palkkasumma, muutos 3,3 4,1 6,3 3,1 2,5 5,0 Yleinen ansiotaso, muutos 2,9 3,4 5,5 4,0 2,5 2,6 Kuntien ansiotaso, muutos 3,0 3,7 5,5 3,5 3,2 2,5 Kuluttajahinnat, muutos 1,6 2,5 4,1 0,0 1,2 3,5 Lyhyet korot (Euribor 3 kk) 3,1 4,3 4,8 1,2 0,8 1,4 Pitkät korot (10 v) 3,8 4,3 4,3 3,7 3,0 3,0 Veroaste % BKT:sta 43,1 42,9 43,0 43,0 42,4 42,9 1 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: 02_tie_001_fi.html.

9 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 8 JA TALOUDESSA 4a. Harjavallan kaupungin toimielinorganisaatio 2011

10 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 9 JA TALOUDESSA 4b. Harjavallan kaupungin henkilöstö Harjavallan kaupungin henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2011 aikana (vakinaiset +10, määräaikaiset +26). Henkilöstömäärä Muutos Vakinaiset Määräaikaiset Muut* * Työllistetyt, oppisopimus Palkat Palkkojen ja palkkioiden määrä kasvoi 2,2 %:lla euroa Muutos Muutos % Palkat ja palkkiot ,2 Kaupungissa laaditaan henkilöstötilinpäätös, joka julkaistaan myöhemmin keväällä.

11 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 10 JA TALOUDESSA 5. Ympäristönäkökohdat Harjavallan kaupungilla ei ole tiedossaan mitään ympäristövastuita, jotka kohdistuvat kaupungin omistamiin maa-alueisiin tai kaupungin alueeseen. Harjavallan kaupungissa toimii ilmanlaatutyöryhmä, jonka jäsenenä myös Harjavallan kaupunki on. Työryhmä julkaisee vuosittain Harjavallan ilmanlaatu raportin, johon on koottu ilmanlaadun seurannan tulokset ja tiedot ilman epäpuhtauksien päästömääristä. Harjavallan kaupungilla ei ole omaa jäteveden käsittelylaitosta, vaan jätevedet käsitellään Porin Luotsinmäen jäteveden käsittelylaitoksella. Jätevesiviemäriverkoston pituus oli vuoden 2011 lopussa 110 kilometriä ja hulevesiviemäriverkoston 40 kilometriä. Harjavallan yhdyskuntajätteet toimitetaan Porin Hangassuon kaatopaikalle Luvialle. Jätehuoltourakoitsijat toimittavat tämän lisäksi yhdyskuntajätteitä myös poltettavaksi Euran Kauttualle ja Ekokemiin Riihimäelle (REF 2). Ongelmajätteet toimitetaan Ekokemin ongelmajätelaitokselle Riihimäelle.

12 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 11 JA TALOUDESSA 6. Sisäisen valvonnan järjestäminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin sisäinen valvonta perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen, jossa on määritelty sisäisen valvonnan vastuut ja talouden hoitoon kuuluva sisäinen valvonta. Hyvän hallinnon perusteiden toteuttamiseksi kaupungilla on hallintosääntö, jossa määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Konserniohjausta varten kaupungilla on konserniohje. Päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kaupunginhallitukselle ja viranhaltijan pöytäkirja asianomaiselle lautakunnalle. Päätösvaltaa delegoinut toimielin voi otto-oikeutta käyttämällä päättää asiasta uudelleen. Käytäntö on toiminut pääasiassa moitteettomasti, mutta jonkin verran on puutteita aikataulujen noudattamisessa. Konserniin kuuluvien yhteisöjen esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittamisessa kaupungille on edelleen viiveitä. Ohjeiden antamiseen kaupungin edustajille päätöksentekoa varten saattaa jäädä liian vähän aikaa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kaupungilla on talouden seurantaan tarkoitettu ohjelma, jonka kautta taloudesta vastuussa olevat voivat päivittäin valvoa talouden toteutumista. Talousarviossa on määritelty talousarvion sitovuus ja annettu ohjeet talousarvion noudattamiseksi. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt talousarvion määrärahat ja hyväksynyt tuloarviot tulosalueittain bruttoperiaatteella. Toimivaltaa varojen käytössä on ylitetty toistuvasti, mikä käy tarkemmin ilmi talousarvion toteutumisvertailusta. Rahatoimisto on valvonut päivittäistä varojen käyttöä erilaisin tarkastuksin. Valvonnan helpottamiseksi on lisätty sähköisiä järjestelmiä taloudenpidossa. Perintää on ulkoistettu perintätoimistolle. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupungilla on riskienhallintasuunnitelma, jonka päivittäminen ajan tasalle on käynnissä. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa työpaikoilla ja työnjohdon tehtäviin kuuluu vahinkojen estäminen. Työsuojelupäällikkö valvoo työoloja. Vahinkojen varalta kaupungilla on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja muita vapaaehtoisia vakuutuksia. Vakuutussopimukseen kuuluu myös vakuutusyhtiön asiantuntija-apu riskienhallinnan edistämiseksi. Kaupungin vahinkojen määrä on ollut vuosittain keskimääräistä vähäisempi. Tietoturvariskien ehkäisemiseksi on järjestetty koulutusta. Jokainen kaupungin palveluksessa oleva työssään tietotekniikkaa käyttävä työntekijä on velvollinen suorittamaan tietoturvaa koskevan verkkokurssin, jossa käydään läpi erityisesti sähköisen tiedonsiirron riskejä. Myös luottamushenkilöille on tarjottu mahdollisuutta kurssin suorittamiseen.

13 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 12 JA TALOUDESSA Taloudellisiin riskeihin varautuminen Kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan, jonka tavoitteena on vakavarainen, tasapainoinen talous. Strategiaa noudattamalla on tietoisesti vältetty menojen kasvattamista vaihtelevien yhteisöverotuottojen mukaan ja pidättäytymällä käyttömenoja kasvattavilta investoinneilta. Lähivuosina käyttötalousmenot kasvavat liikunta- ja uimahallin valmistuttua. Myös valtionosuudesta vähennettävää verotulotasausta varten on hyvistä verotuloista pystyttävä säästämään tuleville vuosille, koska se peritään jälkikäteen. Kaupungin hyvästä taloustilanteesta huolimatta taantuman aiheuttamiin taloudellisiin riskeihin on edelleen syytä varautua. Taantuman seuraukset näkyvät kuntataloudessa vasta tulevina vuosina tulopohjan heikkenemisenä. Yhteisöverotuotto vähenee rajusti ja työttömyyden lisääntyessä myös kunnallisveron tuotto supistuu ja kunnan työttömyyden hoidon kulut lisääntyvät niin työllistämiskuin toimeentuloturvamenoissakin. Palvelutuotantoa palvelevan vanhenevan infrastruktuurin (rakennuskannan, viemäreiden, vesijohtojen ja katujen) toimivuus edellyttää varautumista jatkuviin peruskorjauksiin, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Maaomaisuuden hankinnassa ja luovutuksessa on pystytty kirjaamaan myyntivoittoja riippuen tonttikauppojen määrästä. Omaisuuden käsittelyssä ei ole havaittu puutteita, jotka olisivat johtaneet taloudellisiin menetyksiin. Sopimustoiminta Kaupungin sopimusten sisäinen valvonta on järjestetty siten, että sopimukset toimitetaan etukäteen kaupunginlakimiehen tarkastettavaksi ja lakimies valvoo sopimusten toteutusta tarpeen mukaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan sisäisestä valvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja järjestelmän toimeenpanoa johtaa kaupunginjohtaja. Jokainen tilivelvollinen on vastuussa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Sisäistä valvontaa on toteutettu jatkuvana toimintaan liittyvien työvaiheiden ja varojen käytön tarkkailuna. Sisäisiä tarkastuksia on tehty varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseksi. Ostoreskontranhoito on keskitetty keskusvirastoon ja ostoreskontra hoidetaan sähköisesti.

14 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 13 JA TALOUDESSA 7. Painopisteet suunnittelukaudelle I Päämäärä Tavoitteena ikäihmisten palveluiden laatusuositusten mukainen palvelujärjestelmä vuoden 2012 loppuun mennessä Harjavallassa on vuoden 2010 lopussa arviolta 800, vuoden 2011 lopussa arviolta 820 ja vuoden 2012 lopussa arviolta vuotta täyttänyttä ikäihmistä. Ikäihmisten palveluissa tavoitellaan vuonna 2008 julkaistujen vanhustenhoidon laatusuositusten mukaista palvelujärjestelmää seuraavasti: Tavoitteet vuodelle 2011: Kotona asuminen mahdollisimman pitkään Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa vähintään 90 % / 738 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin. Tavoitteena on, että vähintään 12 % / 98 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä saa kunnallista säännöllistä kotihoidon tukea. Tavoitteena on, että vähintään 4 % / 33 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä saa omaishoidon tukea. Varmistetaan, että omaishoidon tuen määrä ja omaishoidon tuen tukipalvelut ovat riittävät. Vanhainkoti Hopearannan 10 lyhytaikaishoidon paikkalukua nostetaan enintään 15:een. Tehostetun palveluasumisen käytön lisääminen Tavoitteena on lisätä tehostetun palveluasumisen ja muistisairaiden tehostetun palveluasumisen käyttöä. Kaupunki on varannut tammikuussa 2011 Siltalanrantaan valmistuvasta Kuparikaarteesta 35 paikkaa, joka osaltaan mahdollistaa tehostetun palveluasumisen lisäämisen. Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa vähintään 6 % / 49 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä asuu tehostetussa palveluasunnossa tai muistisairaiden tehostetussa palveluasunnossa. Laitoshoidon vähentäminen Vuoden 2011 alussa vähennetään edelleen harjavaltalaisten ikäihmisten pitkäaikaishoitoa laitoksissa. Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa enintään 4 % / 33 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan terveysaseman vuodeosastohoito on akuuttihoitoa ja kaikki pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidetaan vanhainkoti Hopearannassa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää kotihoitopalveluiden ja terveyskeskuksen vuodeosaston välistä saumatonta kotiutustoimintaa sekä tehostettua yhteistyötä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun välillä. Pitkäaikaishoidon paikkojen vähentämistä nykyisestä 65 paikasta jatketaan niin, että vuoden 2011 lopussa käytössä on enintään 45 pitkäaikaista hoitopaikkaa (33 paikkaa harjavaltalaisille ja n. 12 paikkaa Euran kuntaa varten). Lisäksi Vanhainkoti Hopearannassa on enintään 15 lyhytaikaishoidon paikkaa. Hoitohenkilökunnan mitoitus nostetaan 0,60:een, joka 60 hoitopaikalle tarkoittaa 36 työntekijää.

15 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 14 JA TALOUDESSA Ikäihmisten toimiva palvelukokonaisuus Ikäihmisten palvelukokonaisuutta kehitetään kokonaisuutena yhteistyötahojen kanssa vanhustyön strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Tavoitteena ovat monimuotoiset avopalvelut ja toimivat hoitoprosessit eri toimijoiden välillä. Toteuma Tavoitteiden toteuma käy ilmi oheisesta taulukosta. VANHUSTENHOIDON LAATUSUOSITUKSET 2011 Valtakunnalliset palvelujen määrälliset tavoitteet vuoteen Harjavallan laskelmat on tehty näiden tavoitteiden mukaisesti. Väestörekisterin mukainen asukasluku on 7507 asukasta Indikaattori Tavoite 2012 (suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin) Kotona asuvien osuus % asuu Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Omaishoidon tukea saavien osuus Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkodit, terveyskeskussairaalat) olevien osuus kotona % saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 % saa omaishoidon tukea 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa 3 % on hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla Tavoite TA % 765 henkilöä 13% 109 henkilöä 5 % 42 henkilöä 6 % 50 henkilöä 3 % 26 henkilöä vanhainkodissa Tilanne ( 829 henkilöä) Harjavalta 2015 (n = 896 henkilöä) Harjavalta 2025 (n = henkilöä) 88,1 % 730 henkilöä ,1 % 92 henkilöä ,9 % 16 henkilöä ,3 % 69 henkilöä ,6 % 30 henkilöä vanhainkodissa II Päämäärä Työhyvinvoinnin kehittäminen Tavoite vuodelle 2011: Harjavallan kaupungin henkilökunnalle toteutetaan keväällä 2011 Kevan palveluna työhyvinvointikysely. Kyselyn tulosten ohjaamana aloitetaan työyhteisöissä työhyvinvoinnin kehittäminen. Kuntasi työhyvinvointisyke on Kevan tarjoama kaupungin koko henkilökunnalle tarkoitettu työhyvinvointikyselypalvelu. Harjavallan kaupunki on valittu kyseiseen palveluun syksyllä 2010 niin, että varsinainen kysely toteutetaan keväällä Kyselyn tarkoituksena on tarjota kaupungille mahdollisuus henkilöstön kokeman työhyvinvoinnin tilan arviointiin ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien laadintaan. Palvelu sisältää kyse-

16 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 15 JA TALOUDESSA lyn teknisen toteutuksen ja raportoinnin, kehittämisehdotukset sekä esimiesvalmennuksen kyselyn tulosten käsittelyyn ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien laadintaan. Keskeinen tavoite on, että tulokset johtavat työhyvinvoinnin kehittämistyöhön kaikissa työyhteisöissä. Toteutuma Vuoden 2011 työhyvinvointikyselyn tulokset saatiin 2011 huhtikuun lopulla. Kysely toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa kuntien työhyvinvointityön tueksi kehitetyllä Työhyvinvointisykekyselyllä. Kysely tehtiin ja se lähetettiin sähköisenä tai postikyselynä kaupungin työntekijöille. Kyselyn taustavalmisteluista ja osoitetietojen toimittamisesta vastasi hallintopalvelut ja kyselyn käytännön toteutus, tulosten analysointi ja raportointi tehtiin Kevan toimesta. Kyselyyn vastasi 245 työntekijää ja vastausprosentti oli 73. Kyselyn sisältöalueita olivat johtaminen, työyhteisön toimivuus, työolot ja osaaminen, omat voimavarat ja työssä jatkaminen, sisäinen viestintä ja yhteistyö, työyhteisötaidot, muutokset, työssä jatkamisen tukeminen sekä osaaminen ja kehittäminen. Kyselytulosten perusteella Harjavallan kaupungin vahvuuksiksi nousivat seuraavat kokonaisuudet: Johtamisen ja esimiestyön suhteellisina vahvuuksina erottuvat palautteen saaminen esimieheltä sekä esimiehen tapa ohjata toimintaa tavoitteiden suuntaan. Kehityskeskusteluiden käyminen on harvinaisempaa kuin vertailuaineistossa, mutta niiden onnistuminen arvioidaan kohtuullisen hyväksi ja lähelle vertailuaineiston tasoa. Työyhteisöjen toimivuuden osalta vahvuuksina erottuvat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemisvalmiudet % vastaajista pitää oman työyhteisönsä ilmapiiriä melko tai erittäin hyvänä. Työolojen ja osaamisen osa-alueista positiivisimpina osa-alueina korostuu työtehtävien koettu mielekkyys sekä turvallisuuden huomiointi % vastaajista kokee nykyiset työtehtävänsä melko tai erittäin mielekkäiksi. Oma työkyky ja voimavarat arvioidaan hyvin lähelle vertailuaineiston tasoa. Oman työn arvostus organisaation sisällä koetaan paremmaksi kuin vertailuaineistossa. Työhön liittyvien uhkien kokemukset ovat hieman harvinaisempia kuin vertailuaineistossa. Työhyvinvoinnin kehittämistarpeiksi nostettiin Kevan tekemässä yhteenvedossa seuraavia kokonaisuuksia: Esimiestyöskentelyn osa-alueet saavat vertailuaineistoa heikommat arviot, esimerkiksi: - 31 % vastaajista arvioi, että saa huonosti esimieheltä palautetta onnistumisestaan % vastaajista kokee esimiehensä toiminnan puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden huonoksi. Työlle sovittujen tavoitteiden asettaminen sekä kehityskeskusteluiden käyminen ovat selvästi vertailuaineistoa harvinaisempia. Työyhteisöjen toimivuuden osalta kehittämistarpeita koetaan esimerkiksi pidemmän tähtäimen suunnitteluun osallistumismahdollisuuksissa, työyhteisön yhteisten asioiden käsittelemisessä kokouksissa ja tiedonkulussa työyhteisön sisällä. Työolojen ja osaamisen lähes kaikki osa-alueet saavat hieman vertailuaineistoa heikommat arviot. Työnantajan palkitsemistapojen kannustavuus koetaan huonoksi.

17 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 16 JA TALOUDESSA - 53 % vastaajista arvioi palkitsemistapojen kannustavuuden melko tai erittäin huonoksi. Yleinen työtyytyväisyys koetaan hieman vertailuaineistoa alhaisemmaksi % vastaajista arvioi työtyytyväisyytensä melko tai erittäin huonoksi. Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin työyhteisöittäin esimiesten johdolla touko-kesäkuun aikana ja työyhteisötasoiset työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat valmistuivat mennessä. Tämän jälkeen työyhteisötasoiset työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat käytiin läpi toimialajohtajien toimesta johtoryhmässä sekä pidetyssä tulosaluejohdon palaverissa, joiden tuloksena koko kaupunkia koskevat mahdolliset työhyvinvoinnin kehittämishankkeet saatiin sovittua. Työyhteisötasoisista työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmista nousivat koko kaupunkia koskeviksi kehittämishankkeiksi 4 kehittämisaluetta, jotka olivat: tiedottaminen (säännölliset työpaikkakokoukset) kehityskeskustelut vapaa-ajantoiminta sekä palkitseminen Tiedottamisen sekä vapaa-ajantoiminnan hankkeiden toteutuksessa korostuu työyhteisöjen oma päätäntävalta toiminnan kehittämisessä. Kehittämiskohteista palkitsemiseen nimettiin pidetyssä tulosaluejohdon palaverissa työryhmä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa koko kaupunkia koskevan palkitsemisen kehittämistä. Työryhmään nimettiin jokaiselta kaupungin toimialueelta edustaja ja koolle kutsujaksi nimettiin hallintojohtaja. Harjavalan kaupungin työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin loppuvuodesta 2011 hallintopalveluiden toimesta toimielinten käsiteltäväksi. Valmisteltu ehdotus työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaksi käsitellään yhteistoimintaelimessä sekä henkilöstöjaostossa. Lopullisen hyväksynnän työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmasta tekee kaupunginhallitus. Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä jatkuu kaupungin työyhteisöissä myös vuonna 2012.

18 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 17 JA TOIMINNAN RAHOITUS II TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOI- TUS 1. Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Vuoden 2011 tilinpäätös muodostui euroa alijäämäiseksi. Taseen ylijäämä on 14,7 miljoonaa euroa. Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia eriä ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi olivat sisäiset ostot ja myynnit ja sisäiset vuokrat, joten seuraavassa tarkastelussa on tuotoissa ja kuluissa sisäinen laskenta mukana. Arvonlisäveroa ei ole laskettu mukaan. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Tilapalveluiden kustannukset kasvoivat voimakkaasti energian hintojen korotusten takia. Kustannukset on siirretty tilinpäätöksessä sisäisiin vuokriin toimielimille. Laskelma kustannusvaikutuksista on toimintakertomuksen liitteenä. Toimintakatteeksi eli verorahoituksella rahoitettavaksi nettomenoksi muodostui 36,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 7 %. Toimintakate on ollut vuosina (1000 euroa): Verotuloja tilitettiin kaupungille 26,2 miljoonaa euroa, 12 % edellisvuotta vähemmän. Kunnallisveron kertymä oli 21 miljoonaa euroa, yhteisöveron 3,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 tuloveroprosentti oli 18,75 ja kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 - vakituisten asuinrakennusten 0,32 - muiden asuinrakennusten 0,92 - voimalaitosten 2,85. Valtionosuuksia saatiin 8,5 miljoonaa euroa. Valtionosuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Peruspalvelujen valtionosuudet olivat 9,7 miljoonaa euroa ja ylläpitäjämallin mukaista opetus- ja kulttuuritoimen negatiivista valtionosuutta maksettiin valtiolle 1,3 miljoonaa euroa. Valtionosuudesta vähennettävä verotulotasaus oli 3,2 miljoonaa euroa. Korkotuottoja kertyi euroa ja muita rahoitustuottoja euroa. Korkokuluja ei vuonna 2011 ollut. Korkokulut ovat olleet vuosina seuraavat (euroa):

19 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 18 JA TOIMINNAN RAHOITUS Vuosikate oli -1,8 miljoonaa euroa, joka on vuoteen 2010 nähden 6,7 miljoonaa euroa pienempi. Vuosikatteen muutos asukasta kohden vuosina on seuraava (euroa/as): Poistojen määrä oli euroa. Vuosikate ei kattanut poistoja. Kaupungilla ei ole lainkaan lainaa. Nettoinvestoinnit olivat euroa. Vesilaitoksen kirjanpito on eritytetty vuoden 2003 alusta alkaen. Vesilaitoksen tulos muodostui euroa alijäämäiseksi. Vesilaitos tarjoaa Harjavallan Kaukolämpö Oy:lle huolto-, asennusja kunnossapitopalveluja. Vuonna 2010 tulos oli euroa alijäämäinen. Harjavallan, Kiukaisten, Nakkilan, Ulvilan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama jätevesiyhtiö Jokilaakson Ympäristö Oy vastaa osakkaittensa jäteveden puhdistamisesta. Harjavallan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa: 2002/ / / / / / / / / /

20 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 19 JA TOIMINNAN RAHOITUS 2. Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulkoinen)/1000 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) vähennys (+) Varausten lisäys (-) vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11)

Yhdistys - ALV - Asteri mallitilikartta (yb11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot