HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011

2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan katsaus 2 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 5 3. Yleinen talouden kehitys 7 4a. Harjavallan kaupungin toimielinorganisaatio b. Harjavallan kaupungin henkilöstö 9 5. Ympäristönäkökohdat Sisäisen valvonnan järjestäminen Painopisteet suunnittelukaudelle II TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tuloslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tase ja tunnusluvut Kunnan kokonaistulot ja menot 24 III TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 26 IV KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 26 Keskusvaalilautakunta 26 Tarkastuslautakunta 28 Kaupunginhallitus 30 Perusturvalautakunta 43 Kasvatus- ja opetuslautakunta 58 Kulttuurilautakunta 68 Vapaa-ajan lautakunta 77 Tekninen lautakunta 80 Ympäristölautakunta 92 V TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 100 VI INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 105 VII RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 110 VIII KUNTAKONSERNIN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernitavoitteet Harjavallan kaupungin konserniyhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut 116 LIITTEET Vesihuollon tuloslaskelma (liite 1) Vesihuollon taselaskelma (liite 2) Verotulot (liite 3) Kaupungin takaamat lainat (liite 4) Tunnuslukujen laskentakaavoja (liite 5) Sisäisten vuokrien lisäperintä 2011 (liite 6) Henkilöstön lukumäärä toimielimittäin (liite 7) Graafiset esityksen talouden luvuista

3 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 2 JA TALOUDESSA YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1. Kaupunginjohtajan katsaus Harjavallan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa 2010/ asukasta ja vuodenvaihteessa 2011/ asukasta. Väestö väheni vuoden 2011 aikana 36 kaupunkilaisella. Vuonna 2008 alkanut talouden taantuma näkyi työttömyysasteen merkittävänä nousuna vuonna 2009 ja on sen jälkeen pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2007 lopussa työttömyysaste oli 9,4 %, vuoden 2008 lopussa 9,6 %, vuoden 2009 lopussa 13,1 %, vuoden 2010 lopussa 12,2 % ja vuoden 2011 lopussa 11,0 %. Harjavallan työpaikkaomavaraisuusaste on korkea, 130,4 %, joka luo osaltaan hyvät edellytykset suhtautua tulevaisuuteen myönteisesti. Luku on koko maan kolmanneksi korkein. Talouden kannalta tarkasteltuna vuosi 2011 sujui huomattavasti aiempia vuosia heikommin. Tämä johtui erityisesti yhteisöverotulojen merkittävästä supistumisesta, osin valtionosuuksien vähenemisestä sekä varsin korkeasta 6,6 %:n toimintakulujen kasvusta. Vuonna 2011 toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) kertyi , toteuma talousarvioon nähden 106,3 % / Vuoteen 2010 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 6 % / Toimintatuotoista 51,2 % oli myyntituottoja, 14,4 % maksutuottoja, 7,2 % tukia ja avustuksia ja 27,3 % muita toimintatuottoja. Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat , toteuma talousarvioon nähden 101 % / Vuoteen 2010 verrattuna toimintakulut kasvoivat 6,6 % / Toimintakuluista 31,1 % oli henkilöstökuluja, 56,7 % palvelujen ostoja, 4,2 % aineita, tarvikkeita ja tavaroita, 3,9 % avustuksia ja 4,2 % muita toimintakuluja. Toimintakate oli euroa, toteuma talousarvioon nähden 99,6 % / euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate oli 6,7 % / enemmän. Verotuloja kertyi selvästi vähemmän kuin mitä talousarviossa arvioitiin: toteuma oli , toteuma% 93,9 / Tuloveroprosentti oli 18,75 %. Kunnallisverotulot olivat / 80,1 % verotuloista, yhteisöverotulot / 14,3 % verotuloista ja kiinteistöverotulot / 5,5 % verotuloista. Talousarvioon verrattuna kunnallisverotulot alittuivat , yhteisöverotulot ja kiinteistöverotulot Vuoteen 2010 verrattuna verotulot supistuivat ja - 12,4 %. Kunnallisverotulot supistuivat - 0,5 % / ja yhteisöverotulot - 49,2 % / Valtionosuuksia kertyi , toteuma oli 101,2 % / Vuoteen 2010 verrattuna valtionosuudet vähenivät - 9,1 % ja Tämä johtui erityisesti kaupungilta perittävän verotulotasauksen kasvusta. Vuosikate muodostui negatiiviseksi. Vuonna 2010 vuosikate oli positiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi. Edellisenä vuonna kertyi ylijäämää

4 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 3 JA TALOUDESSA Investointimenot olivat ja investointitulot , joten nettoinvestoinnit olivat Talousarvioon varatuista investointimäärärahoista jäi käyttämättä / 20,8 %. Suurin yksittäinen talonrakennushanke oli lukiotilojen muuttaminen perusopetuksen taito- ja taideaineiden tiloiksi, johon käytettiin Toiseksi suurin talonrakennushanke oli liikunta- ja uimahallin suunnittelutyö, johon käytettiin Kunnallistekniikan puolella suurin yksittäinen hanke oli Pirilän jätevesiviemärin saneeraus, johon käytettiin Päällystystöihin käytettiin ja katuvalaistukseen Vuonna 2009 kaupunki maksoi pois kaikki pitkäaikaiset lainansa eikä uutta ole sen jälkeen otettu, joten lainaa oli vuoden lopussa 0 asukasta kohden. Koko maan keskiarvo oli ennakkotiedon mukaan / asukas. Keväällä aloitettiin neuvottelut Euran kunnan liittymisestä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2013 alusta. Kesäkuussa julkistetun Kataisen hallitusohjelman linjaukset koko maan kattavasta kuntarakenneuudistuksesta ja siihen liittyvästä Paras -puitelain korvaavasta rakennelaista on hidastanut valmistelutyötä. Valmisteltiin ja hyväksyttiin Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen vastuukuntamallilla, vastuukuntana Euran kunta. Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta kuntajoukolla Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Ikääntyneiden kuntalaisten palvelurakenteen uudistaminen on edennyt toivottuun suuntaan. Uusi hoivakoti Kuparikaari (66 asukaspaikkaa) avautui tammikuussa 2011, josta kaupunki on sitoutunut käyttämään 35 asukaspaikkaa. Vuoden 2008 lopussa tehostetussa palveluasumisessa oli 23 yli 75-vuotiasta harjavaltalaista ja vuoden 2011 lopussa heitä oli 69 asukasta. Pitkäaikaista laitoshoitoa on tavoitteen mukaisesti saatu merkittävästi vähennettyä. Vuoden 2008 lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 62 yli 75-vuotiasta harjavaltalaista, vuoden 2011 lopussa enää 30 ja nämä kaikki vanhainkodissa. Vuoden aikana hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Harjavallan kaupungin koulutuspoliittinen strategia , Lastensuojelusuunnitelma sekä Asuntopoliittinen strategia ja toimenpideohjelma. Lisäksi hyväksyttiin Porin seudun rakennemalli Kaupunginvaltuuston 2008 hyväksymän kaupunkistrategian väliarviointi suoritettiin ulkopuolisen konsultin (AudiaPro) toimesta syksyllä. Loppuvuodesta 2010 aloitettua Harjavallan historian suurimman yksittäisen hankkeen, uuden liikunta- ja uimahallin suunnittelutyötä jatkettiin koko vuosi Noin 14 milj. (alv 0 %) hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppupuolella. Harjavallan kaupunki on mukana Kuntaliiton ja useiden yliopistojen Parasarviointitutkimusohjelmassa (ARTTU-hanke). Vuonna 2010 toteutetun luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely (VILU 2010) tulokset julkaistiin tammikuussa Vuoden 2011 aikana suoritettiin myös kuntalaiskysely, jonka kuntakohtaisia tuloksia ei ole vielä julkaistu. Kaupunki on mukana myös Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 ohjelman Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen hankkeessa (USO). USO käynnistyi kyselyllä ja kuntakohtaisella haastattelulla loppuvuodesta 2010 ja kestää vuoden 2012 loppuun.

5 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 4 JA TALOUDESSA Keväällä 2011 suoritettiin Kevan toimesta kaupungin koko vakinaiselle henkilöstölle työhyvinvointia koskeva kysely. Kyselyn tulosten perusteella laadittiin työyhteisöissä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat. Lisäksi valmisteltiin koko kaupunkia koskevaa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa. Vaikka vuosi 2011 sujui taloudellisesti heikosti, luovat taseen ylijäämä 14,7 milj. ja kaupungin velattomuus tulevaisuudelle monia muita kuntia paremmat lähtökohdat. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön väheneminen, palvelutarpeiden kasvu ja henkilöstön enenevä eläköityminen aiheuttavat tulevina vuosina kaupungin toiminnalle ja taloudelle kuitenkin haasteita. Investointitarpeita on paljon, jonka vuoksi mittavan liikunta- ja uimahallihankkeen ohella tulee panostaa myös olemassa olevan omaisuuden arvon säilyttämiseen ja perusparannukseen. Harjavallassa on ollut hyvä tehdä kuntatyötä työtä arjen palveluiden parissa kaupunkilaisten parhaaksi. Harjavallassa Jaana Karrimaa kaupunginjohtaja

6 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 5 JA TALOUDESSA 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä ja kunnallisvaalien perusteella valtuuston poliittinen kokoonpano valtuustokaudella on seuraava: SDP Vasemmistoliitto Kokoomus Suomen Keskusta Kristillisdemokraatit 13 valtuutettua 4 valtuutettua 6 valtuutettua 2 valtuutettua 2 valtuutettua. Kaupungin hallintoon kuului vuonna 2011 kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ja tarkastuslautakunnan lisäksi keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, vapaa-ajanlautakunta ja kulttuurilautakunta. Kaupunginhallituksella oli lisäksi henkilöstöjaosto. Liitteenä luottamuselinorganisaatiokaavio. Johtosäännöt korvattiin alkaen hallintosäännöllä, jossa määrätään kaupungin organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön lisäksi toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston työjärjestyksellä, tarkastussäännöllä ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöllä, jotka ovat hallintosääntöön nähden toissijaisia. Lautakuntaorganisaatiota muutettiin lukien seuraavasti: - sosiaalilautakunta perusturvalautakunnaksi - koulutuslautakunta kasvatus- ja opetuslautakunnaksi Virasto-organisaatio jakautui alkaen toimialoihin, jotka ovat hallintopalvelut, perusturvapalvelut, sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut. Toimielinten kaupunginvaltuustoon nähden sitova taloudellinen taso on tulosalue ja toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat tulosyksiköille ja määräävät niiden vastuuhenkilöt. Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja eri tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhteisöt: Harjavallan Kaukolämpö Oy, Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalot, Kiinteistö Oy Kreetala sekä Harjavallan Uimahalliyhdistys ry. Kiinteistöyhtiöt huolehtivat vuokra-asuntotuotannosta ja uimahalliyhdistykseltä hankitaan uimaopetus- ja uintipalveluja. Kaukolämpöyhtiö tuottaa kaukolämpöä toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille. Kaupunki kuului vuonna 2011 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Satakuntaliittoon ja Satakunnan koulutuskuntayhtymään. Satakunnan koulutuskuntayhtymän, SATAEDUN, organisaatio rakentuu kolmesta osasta: Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus ja kehitys- ja palvelutoimintayksikkö. Harjavallan kaupungissa sijaitsevan oppilaitoksen nimi on SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta. Kaupunki on hankkinut terveyspalvelut ja kehitysvammapalveluja terveydenhuollon kuntayhtymiltä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän muodostavat Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja alkaen kuntayhtymään liittynyt Eurajoki.

7 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 6 JA TALOUDESSA Vanhustenhuollon palveluja kaupunki on hankkinut Harjavallan Palvelusäätiöltä, vanhusten asumispalveluja mm. Kiinteistö Oy Rauhanlähde I:n Kuparikaaresta ja lasten päivähoitopalveluja Harjavallan sairaalan päiväkotiyhdistykseltä. Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaala ja Satalinnan sairaala sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän pääterveysasema sijaitsevat Harjavallassa. Satakunnan pelastuslaitokselta ostetaan pelastuspalvelut. Kaupunki hankki elinkeinotoiminnan palveluja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä ja Porin Seudun Yrityspalvelu Enteriltä. Porin seudun elinkeinotoimijoiden toiminta päätettiin keskittää yhden toimijan malliin siten, että Porin Seudun Kehittämiskeskus, Porin Seudun Yrityspalvelu Enter ja Prizztech Oy yhdistyvät vuonna Yhden toimijan malliin siirtymisen lopputuloksena syntyy kuntaomisteinen Prizztech Oy, jonka osakkeita myös Harjavallan kaupunki on hankkinut 145 kappaletta. Samalla myytiin Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n osakkeet. Jätehuoltopalvelut hankitaan Porin Jätehuolto Oy:ltä sopimuksen perusteella. Jokilaakson Ympäristö Oy huolehtii jäteveden siirrosta Porin Luotsinmäen puhdistamolle. Tammikuun 2011 lopussa valmistui siirtoviemäri Harjavallasta Poriin. Kaupunki kuuluu vähemmistöosakkaana osakkuusyhteisöihin: - Jokilaakson Ympäristö Oy - Kiinteistö Oy Harjavallan Virastotalo - Kiinteistö Oy Huovinkatu

8 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 7 JA TALOUDESSA 3. Yleinen talouden kehitys Maailman talous näytti jo nousevan vuoden 2008 finanssikriisin aallokosta, kun uutta taantumaa jo odotellaan tulevaksi. Euroopan omat velkakriisin kärjisti tunteita sekä kansan parissa että myös rahoitusmarkkinoilla. Pahin ei kuitenkaan tapahtunut. Maailmantalouden epävarmuus heijastui myös Suomeen nostaen valtionvelkaa, myös kuntien velkakanta on kasvussa. Talouden ennustamisen vaikeus näkyi selkeästi eri tutkimustahojen ennusteissa, joista parhaiten toteutuivat pankkien omat ennusteet. Bruttokansantuotteen kasvu taittui vuoden 2011 aikana, mutta kääntyi jälleen kasvuun. Vuonna 2011 julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 0,9 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiosektorin alijäämä pieneni 4,1 miljardia euroa 5,4 miljardiin euroon. Erityisesti valtion verokertymä kasvoi merkittävästi vuoden 2011 aikana. Kuntasektorin alijäämä kasvoi 0,5 miljardia euroa 0,8 miljardiin euroon, minkä taustalla oli verotulojen ja saatujen tulonsiirtojen hidastunut kasvu ja kulutusmenojen edellisvuotta suurempi kasvu. Velan suhde bruttokansantuotteeseen pysyi lähes ennallaan, kasvu oli vain 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pieneni 0,5 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,5 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella. 1 Kunnille tilitettiin vuonna 2011 verotuloja 19,74 miljardia euroa, joka on lähes 10 % enemmän kuin vuonna Yhteisöverotilitykset pysyivät ennallaan, mutta kunnallisverotilitykset nousivat lähes 2 miljardia euroa. Kiinteistöveroja tilitettiin noin 30 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin % % % % % % BKT, volyyminmuutos 5,0 5,3 0,9-8,0 3,2 3,5 Työttömyysaste 7,8 6,9 6,4 8,2 8,4 7,9 Kunta-alan palkkasumma, muutos 3,3 4,1 6,3 3,1 2,5 5,0 Yleinen ansiotaso, muutos 2,9 3,4 5,5 4,0 2,5 2,6 Kuntien ansiotaso, muutos 3,0 3,7 5,5 3,5 3,2 2,5 Kuluttajahinnat, muutos 1,6 2,5 4,1 0,0 1,2 3,5 Lyhyet korot (Euribor 3 kk) 3,1 4,3 4,8 1,2 0,8 1,4 Pitkät korot (10 v) 3,8 4,3 4,3 3,7 3,0 3,0 Veroaste % BKT:sta 43,1 42,9 43,0 43,0 42,4 42,9 1 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: 02_tie_001_fi.html.

9 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 8 JA TALOUDESSA 4a. Harjavallan kaupungin toimielinorganisaatio 2011

10 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 9 JA TALOUDESSA 4b. Harjavallan kaupungin henkilöstö Harjavallan kaupungin henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2011 aikana (vakinaiset +10, määräaikaiset +26). Henkilöstömäärä Muutos Vakinaiset Määräaikaiset Muut* * Työllistetyt, oppisopimus Palkat Palkkojen ja palkkioiden määrä kasvoi 2,2 %:lla euroa Muutos Muutos % Palkat ja palkkiot ,2 Kaupungissa laaditaan henkilöstötilinpäätös, joka julkaistaan myöhemmin keväällä.

11 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 10 JA TALOUDESSA 5. Ympäristönäkökohdat Harjavallan kaupungilla ei ole tiedossaan mitään ympäristövastuita, jotka kohdistuvat kaupungin omistamiin maa-alueisiin tai kaupungin alueeseen. Harjavallan kaupungissa toimii ilmanlaatutyöryhmä, jonka jäsenenä myös Harjavallan kaupunki on. Työryhmä julkaisee vuosittain Harjavallan ilmanlaatu raportin, johon on koottu ilmanlaadun seurannan tulokset ja tiedot ilman epäpuhtauksien päästömääristä. Harjavallan kaupungilla ei ole omaa jäteveden käsittelylaitosta, vaan jätevedet käsitellään Porin Luotsinmäen jäteveden käsittelylaitoksella. Jätevesiviemäriverkoston pituus oli vuoden 2011 lopussa 110 kilometriä ja hulevesiviemäriverkoston 40 kilometriä. Harjavallan yhdyskuntajätteet toimitetaan Porin Hangassuon kaatopaikalle Luvialle. Jätehuoltourakoitsijat toimittavat tämän lisäksi yhdyskuntajätteitä myös poltettavaksi Euran Kauttualle ja Ekokemiin Riihimäelle (REF 2). Ongelmajätteet toimitetaan Ekokemin ongelmajätelaitokselle Riihimäelle.

12 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 11 JA TALOUDESSA 6. Sisäisen valvonnan järjestäminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin sisäinen valvonta perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen, jossa on määritelty sisäisen valvonnan vastuut ja talouden hoitoon kuuluva sisäinen valvonta. Hyvän hallinnon perusteiden toteuttamiseksi kaupungilla on hallintosääntö, jossa määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Konserniohjausta varten kaupungilla on konserniohje. Päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kaupunginhallitukselle ja viranhaltijan pöytäkirja asianomaiselle lautakunnalle. Päätösvaltaa delegoinut toimielin voi otto-oikeutta käyttämällä päättää asiasta uudelleen. Käytäntö on toiminut pääasiassa moitteettomasti, mutta jonkin verran on puutteita aikataulujen noudattamisessa. Konserniin kuuluvien yhteisöjen esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittamisessa kaupungille on edelleen viiveitä. Ohjeiden antamiseen kaupungin edustajille päätöksentekoa varten saattaa jäädä liian vähän aikaa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kaupungilla on talouden seurantaan tarkoitettu ohjelma, jonka kautta taloudesta vastuussa olevat voivat päivittäin valvoa talouden toteutumista. Talousarviossa on määritelty talousarvion sitovuus ja annettu ohjeet talousarvion noudattamiseksi. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt talousarvion määrärahat ja hyväksynyt tuloarviot tulosalueittain bruttoperiaatteella. Toimivaltaa varojen käytössä on ylitetty toistuvasti, mikä käy tarkemmin ilmi talousarvion toteutumisvertailusta. Rahatoimisto on valvonut päivittäistä varojen käyttöä erilaisin tarkastuksin. Valvonnan helpottamiseksi on lisätty sähköisiä järjestelmiä taloudenpidossa. Perintää on ulkoistettu perintätoimistolle. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupungilla on riskienhallintasuunnitelma, jonka päivittäminen ajan tasalle on käynnissä. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa työpaikoilla ja työnjohdon tehtäviin kuuluu vahinkojen estäminen. Työsuojelupäällikkö valvoo työoloja. Vahinkojen varalta kaupungilla on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja muita vapaaehtoisia vakuutuksia. Vakuutussopimukseen kuuluu myös vakuutusyhtiön asiantuntija-apu riskienhallinnan edistämiseksi. Kaupungin vahinkojen määrä on ollut vuosittain keskimääräistä vähäisempi. Tietoturvariskien ehkäisemiseksi on järjestetty koulutusta. Jokainen kaupungin palveluksessa oleva työssään tietotekniikkaa käyttävä työntekijä on velvollinen suorittamaan tietoturvaa koskevan verkkokurssin, jossa käydään läpi erityisesti sähköisen tiedonsiirron riskejä. Myös luottamushenkilöille on tarjottu mahdollisuutta kurssin suorittamiseen.

13 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 12 JA TALOUDESSA Taloudellisiin riskeihin varautuminen Kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan, jonka tavoitteena on vakavarainen, tasapainoinen talous. Strategiaa noudattamalla on tietoisesti vältetty menojen kasvattamista vaihtelevien yhteisöverotuottojen mukaan ja pidättäytymällä käyttömenoja kasvattavilta investoinneilta. Lähivuosina käyttötalousmenot kasvavat liikunta- ja uimahallin valmistuttua. Myös valtionosuudesta vähennettävää verotulotasausta varten on hyvistä verotuloista pystyttävä säästämään tuleville vuosille, koska se peritään jälkikäteen. Kaupungin hyvästä taloustilanteesta huolimatta taantuman aiheuttamiin taloudellisiin riskeihin on edelleen syytä varautua. Taantuman seuraukset näkyvät kuntataloudessa vasta tulevina vuosina tulopohjan heikkenemisenä. Yhteisöverotuotto vähenee rajusti ja työttömyyden lisääntyessä myös kunnallisveron tuotto supistuu ja kunnan työttömyyden hoidon kulut lisääntyvät niin työllistämiskuin toimeentuloturvamenoissakin. Palvelutuotantoa palvelevan vanhenevan infrastruktuurin (rakennuskannan, viemäreiden, vesijohtojen ja katujen) toimivuus edellyttää varautumista jatkuviin peruskorjauksiin, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Maaomaisuuden hankinnassa ja luovutuksessa on pystytty kirjaamaan myyntivoittoja riippuen tonttikauppojen määrästä. Omaisuuden käsittelyssä ei ole havaittu puutteita, jotka olisivat johtaneet taloudellisiin menetyksiin. Sopimustoiminta Kaupungin sopimusten sisäinen valvonta on järjestetty siten, että sopimukset toimitetaan etukäteen kaupunginlakimiehen tarkastettavaksi ja lakimies valvoo sopimusten toteutusta tarpeen mukaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan sisäisestä valvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja järjestelmän toimeenpanoa johtaa kaupunginjohtaja. Jokainen tilivelvollinen on vastuussa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Sisäistä valvontaa on toteutettu jatkuvana toimintaan liittyvien työvaiheiden ja varojen käytön tarkkailuna. Sisäisiä tarkastuksia on tehty varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseksi. Ostoreskontranhoito on keskitetty keskusvirastoon ja ostoreskontra hoidetaan sähköisesti.

14 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 13 JA TALOUDESSA 7. Painopisteet suunnittelukaudelle I Päämäärä Tavoitteena ikäihmisten palveluiden laatusuositusten mukainen palvelujärjestelmä vuoden 2012 loppuun mennessä Harjavallassa on vuoden 2010 lopussa arviolta 800, vuoden 2011 lopussa arviolta 820 ja vuoden 2012 lopussa arviolta vuotta täyttänyttä ikäihmistä. Ikäihmisten palveluissa tavoitellaan vuonna 2008 julkaistujen vanhustenhoidon laatusuositusten mukaista palvelujärjestelmää seuraavasti: Tavoitteet vuodelle 2011: Kotona asuminen mahdollisimman pitkään Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa vähintään 90 % / 738 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin. Tavoitteena on, että vähintään 12 % / 98 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä saa kunnallista säännöllistä kotihoidon tukea. Tavoitteena on, että vähintään 4 % / 33 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä saa omaishoidon tukea. Varmistetaan, että omaishoidon tuen määrä ja omaishoidon tuen tukipalvelut ovat riittävät. Vanhainkoti Hopearannan 10 lyhytaikaishoidon paikkalukua nostetaan enintään 15:een. Tehostetun palveluasumisen käytön lisääminen Tavoitteena on lisätä tehostetun palveluasumisen ja muistisairaiden tehostetun palveluasumisen käyttöä. Kaupunki on varannut tammikuussa 2011 Siltalanrantaan valmistuvasta Kuparikaarteesta 35 paikkaa, joka osaltaan mahdollistaa tehostetun palveluasumisen lisäämisen. Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa vähintään 6 % / 49 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä asuu tehostetussa palveluasunnossa tai muistisairaiden tehostetussa palveluasunnossa. Laitoshoidon vähentäminen Vuoden 2011 alussa vähennetään edelleen harjavaltalaisten ikäihmisten pitkäaikaishoitoa laitoksissa. Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa enintään 4 % / 33 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan terveysaseman vuodeosastohoito on akuuttihoitoa ja kaikki pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidetaan vanhainkoti Hopearannassa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää kotihoitopalveluiden ja terveyskeskuksen vuodeosaston välistä saumatonta kotiutustoimintaa sekä tehostettua yhteistyötä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun välillä. Pitkäaikaishoidon paikkojen vähentämistä nykyisestä 65 paikasta jatketaan niin, että vuoden 2011 lopussa käytössä on enintään 45 pitkäaikaista hoitopaikkaa (33 paikkaa harjavaltalaisille ja n. 12 paikkaa Euran kuntaa varten). Lisäksi Vanhainkoti Hopearannassa on enintään 15 lyhytaikaishoidon paikkaa. Hoitohenkilökunnan mitoitus nostetaan 0,60:een, joka 60 hoitopaikalle tarkoittaa 36 työntekijää.

15 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 14 JA TALOUDESSA Ikäihmisten toimiva palvelukokonaisuus Ikäihmisten palvelukokonaisuutta kehitetään kokonaisuutena yhteistyötahojen kanssa vanhustyön strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Tavoitteena ovat monimuotoiset avopalvelut ja toimivat hoitoprosessit eri toimijoiden välillä. Toteuma Tavoitteiden toteuma käy ilmi oheisesta taulukosta. VANHUSTENHOIDON LAATUSUOSITUKSET 2011 Valtakunnalliset palvelujen määrälliset tavoitteet vuoteen Harjavallan laskelmat on tehty näiden tavoitteiden mukaisesti. Väestörekisterin mukainen asukasluku on 7507 asukasta Indikaattori Tavoite 2012 (suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin) Kotona asuvien osuus % asuu Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Omaishoidon tukea saavien osuus Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkodit, terveyskeskussairaalat) olevien osuus kotona % saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 % saa omaishoidon tukea 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa 3 % on hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla Tavoite TA % 765 henkilöä 13% 109 henkilöä 5 % 42 henkilöä 6 % 50 henkilöä 3 % 26 henkilöä vanhainkodissa Tilanne ( 829 henkilöä) Harjavalta 2015 (n = 896 henkilöä) Harjavalta 2025 (n = henkilöä) 88,1 % 730 henkilöä ,1 % 92 henkilöä ,9 % 16 henkilöä ,3 % 69 henkilöä ,6 % 30 henkilöä vanhainkodissa II Päämäärä Työhyvinvoinnin kehittäminen Tavoite vuodelle 2011: Harjavallan kaupungin henkilökunnalle toteutetaan keväällä 2011 Kevan palveluna työhyvinvointikysely. Kyselyn tulosten ohjaamana aloitetaan työyhteisöissä työhyvinvoinnin kehittäminen. Kuntasi työhyvinvointisyke on Kevan tarjoama kaupungin koko henkilökunnalle tarkoitettu työhyvinvointikyselypalvelu. Harjavallan kaupunki on valittu kyseiseen palveluun syksyllä 2010 niin, että varsinainen kysely toteutetaan keväällä Kyselyn tarkoituksena on tarjota kaupungille mahdollisuus henkilöstön kokeman työhyvinvoinnin tilan arviointiin ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien laadintaan. Palvelu sisältää kyse-

16 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 15 JA TALOUDESSA lyn teknisen toteutuksen ja raportoinnin, kehittämisehdotukset sekä esimiesvalmennuksen kyselyn tulosten käsittelyyn ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien laadintaan. Keskeinen tavoite on, että tulokset johtavat työhyvinvoinnin kehittämistyöhön kaikissa työyhteisöissä. Toteutuma Vuoden 2011 työhyvinvointikyselyn tulokset saatiin 2011 huhtikuun lopulla. Kysely toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa kuntien työhyvinvointityön tueksi kehitetyllä Työhyvinvointisykekyselyllä. Kysely tehtiin ja se lähetettiin sähköisenä tai postikyselynä kaupungin työntekijöille. Kyselyn taustavalmisteluista ja osoitetietojen toimittamisesta vastasi hallintopalvelut ja kyselyn käytännön toteutus, tulosten analysointi ja raportointi tehtiin Kevan toimesta. Kyselyyn vastasi 245 työntekijää ja vastausprosentti oli 73. Kyselyn sisältöalueita olivat johtaminen, työyhteisön toimivuus, työolot ja osaaminen, omat voimavarat ja työssä jatkaminen, sisäinen viestintä ja yhteistyö, työyhteisötaidot, muutokset, työssä jatkamisen tukeminen sekä osaaminen ja kehittäminen. Kyselytulosten perusteella Harjavallan kaupungin vahvuuksiksi nousivat seuraavat kokonaisuudet: Johtamisen ja esimiestyön suhteellisina vahvuuksina erottuvat palautteen saaminen esimieheltä sekä esimiehen tapa ohjata toimintaa tavoitteiden suuntaan. Kehityskeskusteluiden käyminen on harvinaisempaa kuin vertailuaineistossa, mutta niiden onnistuminen arvioidaan kohtuullisen hyväksi ja lähelle vertailuaineiston tasoa. Työyhteisöjen toimivuuden osalta vahvuuksina erottuvat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemisvalmiudet % vastaajista pitää oman työyhteisönsä ilmapiiriä melko tai erittäin hyvänä. Työolojen ja osaamisen osa-alueista positiivisimpina osa-alueina korostuu työtehtävien koettu mielekkyys sekä turvallisuuden huomiointi % vastaajista kokee nykyiset työtehtävänsä melko tai erittäin mielekkäiksi. Oma työkyky ja voimavarat arvioidaan hyvin lähelle vertailuaineiston tasoa. Oman työn arvostus organisaation sisällä koetaan paremmaksi kuin vertailuaineistossa. Työhön liittyvien uhkien kokemukset ovat hieman harvinaisempia kuin vertailuaineistossa. Työhyvinvoinnin kehittämistarpeiksi nostettiin Kevan tekemässä yhteenvedossa seuraavia kokonaisuuksia: Esimiestyöskentelyn osa-alueet saavat vertailuaineistoa heikommat arviot, esimerkiksi: - 31 % vastaajista arvioi, että saa huonosti esimieheltä palautetta onnistumisestaan % vastaajista kokee esimiehensä toiminnan puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden huonoksi. Työlle sovittujen tavoitteiden asettaminen sekä kehityskeskusteluiden käyminen ovat selvästi vertailuaineistoa harvinaisempia. Työyhteisöjen toimivuuden osalta kehittämistarpeita koetaan esimerkiksi pidemmän tähtäimen suunnitteluun osallistumismahdollisuuksissa, työyhteisön yhteisten asioiden käsittelemisessä kokouksissa ja tiedonkulussa työyhteisön sisällä. Työolojen ja osaamisen lähes kaikki osa-alueet saavat hieman vertailuaineistoa heikommat arviot. Työnantajan palkitsemistapojen kannustavuus koetaan huonoksi.

17 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 16 JA TALOUDESSA - 53 % vastaajista arvioi palkitsemistapojen kannustavuuden melko tai erittäin huonoksi. Yleinen työtyytyväisyys koetaan hieman vertailuaineistoa alhaisemmaksi % vastaajista arvioi työtyytyväisyytensä melko tai erittäin huonoksi. Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin työyhteisöittäin esimiesten johdolla touko-kesäkuun aikana ja työyhteisötasoiset työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat valmistuivat mennessä. Tämän jälkeen työyhteisötasoiset työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat käytiin läpi toimialajohtajien toimesta johtoryhmässä sekä pidetyssä tulosaluejohdon palaverissa, joiden tuloksena koko kaupunkia koskevat mahdolliset työhyvinvoinnin kehittämishankkeet saatiin sovittua. Työyhteisötasoisista työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmista nousivat koko kaupunkia koskeviksi kehittämishankkeiksi 4 kehittämisaluetta, jotka olivat: tiedottaminen (säännölliset työpaikkakokoukset) kehityskeskustelut vapaa-ajantoiminta sekä palkitseminen Tiedottamisen sekä vapaa-ajantoiminnan hankkeiden toteutuksessa korostuu työyhteisöjen oma päätäntävalta toiminnan kehittämisessä. Kehittämiskohteista palkitsemiseen nimettiin pidetyssä tulosaluejohdon palaverissa työryhmä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa koko kaupunkia koskevan palkitsemisen kehittämistä. Työryhmään nimettiin jokaiselta kaupungin toimialueelta edustaja ja koolle kutsujaksi nimettiin hallintojohtaja. Harjavalan kaupungin työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin loppuvuodesta 2011 hallintopalveluiden toimesta toimielinten käsiteltäväksi. Valmisteltu ehdotus työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaksi käsitellään yhteistoimintaelimessä sekä henkilöstöjaostossa. Lopullisen hyväksynnän työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmasta tekee kaupunginhallitus. Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä jatkuu kaupungin työyhteisöissä myös vuonna 2012.

18 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 17 JA TOIMINNAN RAHOITUS II TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOI- TUS 1. Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Vuoden 2011 tilinpäätös muodostui euroa alijäämäiseksi. Taseen ylijäämä on 14,7 miljoonaa euroa. Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia eriä ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi olivat sisäiset ostot ja myynnit ja sisäiset vuokrat, joten seuraavassa tarkastelussa on tuotoissa ja kuluissa sisäinen laskenta mukana. Arvonlisäveroa ei ole laskettu mukaan. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Tilapalveluiden kustannukset kasvoivat voimakkaasti energian hintojen korotusten takia. Kustannukset on siirretty tilinpäätöksessä sisäisiin vuokriin toimielimille. Laskelma kustannusvaikutuksista on toimintakertomuksen liitteenä. Toimintakatteeksi eli verorahoituksella rahoitettavaksi nettomenoksi muodostui 36,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 7 %. Toimintakate on ollut vuosina (1000 euroa): Verotuloja tilitettiin kaupungille 26,2 miljoonaa euroa, 12 % edellisvuotta vähemmän. Kunnallisveron kertymä oli 21 miljoonaa euroa, yhteisöveron 3,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 tuloveroprosentti oli 18,75 ja kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 - vakituisten asuinrakennusten 0,32 - muiden asuinrakennusten 0,92 - voimalaitosten 2,85. Valtionosuuksia saatiin 8,5 miljoonaa euroa. Valtionosuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Peruspalvelujen valtionosuudet olivat 9,7 miljoonaa euroa ja ylläpitäjämallin mukaista opetus- ja kulttuuritoimen negatiivista valtionosuutta maksettiin valtiolle 1,3 miljoonaa euroa. Valtionosuudesta vähennettävä verotulotasaus oli 3,2 miljoonaa euroa. Korkotuottoja kertyi euroa ja muita rahoitustuottoja euroa. Korkokuluja ei vuonna 2011 ollut. Korkokulut ovat olleet vuosina seuraavat (euroa):

19 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 18 JA TOIMINNAN RAHOITUS Vuosikate oli -1,8 miljoonaa euroa, joka on vuoteen 2010 nähden 6,7 miljoonaa euroa pienempi. Vuosikatteen muutos asukasta kohden vuosina on seuraava (euroa/as): Poistojen määrä oli euroa. Vuosikate ei kattanut poistoja. Kaupungilla ei ole lainkaan lainaa. Nettoinvestoinnit olivat euroa. Vesilaitoksen kirjanpito on eritytetty vuoden 2003 alusta alkaen. Vesilaitoksen tulos muodostui euroa alijäämäiseksi. Vesilaitos tarjoaa Harjavallan Kaukolämpö Oy:lle huolto-, asennusja kunnossapitopalveluja. Vuonna 2010 tulos oli euroa alijäämäinen. Harjavallan, Kiukaisten, Nakkilan, Ulvilan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama jätevesiyhtiö Jokilaakson Ympäristö Oy vastaa osakkaittensa jäteveden puhdistamisesta. Harjavallan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa: 2002/ / / / / / / / / /

20 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 19 JA TOIMINNAN RAHOITUS 2. Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulkoinen)/1000 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) vähennys (+) Varausten lisäys (-) vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014

NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2014 1 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 3 1.3

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2012 TILINPÄÄTÖS Valtuusto piti kokouksensa 16.6.2012 torilla. Kuvaaja Eve Toivola 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2013 1 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 21.3.2011 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2010 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Varkauden kaupungin toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Kv 16.6.2014 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Kh 147, 09.04.2013, liite nro 1 Kv, liite nro SODANKYLÄN KUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. Toimintakertomus 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.2.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...

Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu... Tilinpäätöksen laadinta...porin kaupungin taloushallinto Kirjanpito, tuloslaskelma, tase, ja tase-erittelyt...kuntapro Oy Kannen suunnittelu...porin kaupungin viestintä Tilinpäätöksen painatus...porin

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS SAMK Kuvataiteen tekemä lumiveistos Herran kirjasto 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 18.3.2013 2 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2012 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT...

2. 34 2.1. 34 HALLINTO- JA KEHITYSPALVELUT... Tilinpäätös 1 2 1. Toimintakertomus... 5 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 5 1.1.2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 7 1.1.3.

Lisätiedot

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA

Kaarinan kaupunki TASEKIRJA Kaarinan kaupunki TASEKIRJA 1.1 31.12.2012 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO... 2 TOIMINTAKERTOMUS... 4 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 4 KAUPUNGIN HALLINTO... 6 Organisaatio 31.12.2012... 6 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat

PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat PYHÄJOEN KUNTA Pyhäjoella virtaa Tilinpäätös 2013 Tilinpäätösasiakirjat Kunnanhallitus 31.3.2014 Valtuusto 1 Toimintakertomus 1 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 1 1.2 Olennaiset tapahtumat Pyhäjoen

Lisätiedot