HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HARJAVALLAN KAUPUNKI. Toimintakertomus"

Transkriptio

1 HARJAVALLAN KAUPUNKI Toimintakertomus 2011

2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 1 JA TALOUDESSA SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT 2 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. Kaupunginjohtajan katsaus 2 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 5 3. Yleinen talouden kehitys 7 4a. Harjavallan kaupungin toimielinorganisaatio b. Harjavallan kaupungin henkilöstö 9 5. Ympäristönäkökohdat Sisäisen valvonnan järjestäminen Painopisteet suunnittelukaudelle II TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tuloslaskelma ja tunnusluvut Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Tase ja tunnusluvut Kunnan kokonaistulot ja menot 24 III TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET Tilikauden tuloksen käsittely Talouden tasapainottamistoimenpiteet 25 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 26 IV KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 26 Keskusvaalilautakunta 26 Tarkastuslautakunta 28 Kaupunginhallitus 30 Perusturvalautakunta 43 Kasvatus- ja opetuslautakunta 58 Kulttuurilautakunta 68 Vapaa-ajan lautakunta 77 Tekninen lautakunta 80 Ympäristölautakunta 92 V TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 100 VI INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 105 VII RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN 110 VIII KUNTAKONSERNIN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN Konsernitavoitteet Harjavallan kaupungin konserniyhteisöt Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Konsernirahoituslaskelma ja tunnusluvut Konsernitase ja tunnusluvut 116 LIITTEET Vesihuollon tuloslaskelma (liite 1) Vesihuollon taselaskelma (liite 2) Verotulot (liite 3) Kaupungin takaamat lainat (liite 4) Tunnuslukujen laskentakaavoja (liite 5) Sisäisten vuokrien lisäperintä 2011 (liite 6) Henkilöstön lukumäärä toimielimittäin (liite 7) Graafiset esityksen talouden luvuista

3 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 2 JA TALOUDESSA YHTEENVETO JA YLEISPERUSTELUT I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1. Kaupunginjohtajan katsaus Harjavallan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa 2010/ asukasta ja vuodenvaihteessa 2011/ asukasta. Väestö väheni vuoden 2011 aikana 36 kaupunkilaisella. Vuonna 2008 alkanut talouden taantuma näkyi työttömyysasteen merkittävänä nousuna vuonna 2009 ja on sen jälkeen pysynyt korkealla tasolla. Vuoden 2007 lopussa työttömyysaste oli 9,4 %, vuoden 2008 lopussa 9,6 %, vuoden 2009 lopussa 13,1 %, vuoden 2010 lopussa 12,2 % ja vuoden 2011 lopussa 11,0 %. Harjavallan työpaikkaomavaraisuusaste on korkea, 130,4 %, joka luo osaltaan hyvät edellytykset suhtautua tulevaisuuteen myönteisesti. Luku on koko maan kolmanneksi korkein. Talouden kannalta tarkasteltuna vuosi 2011 sujui huomattavasti aiempia vuosia heikommin. Tämä johtui erityisesti yhteisöverotulojen merkittävästä supistumisesta, osin valtionosuuksien vähenemisestä sekä varsin korkeasta 6,6 %:n toimintakulujen kasvusta. Vuonna 2011 toimintatuottoja (ulkoiset ja sisäiset) kertyi , toteuma talousarvioon nähden 106,3 % / Vuoteen 2010 verrattuna toimintatuotot kasvoivat 6 % / Toimintatuotoista 51,2 % oli myyntituottoja, 14,4 % maksutuottoja, 7,2 % tukia ja avustuksia ja 27,3 % muita toimintatuottoja. Toimintakulut (ulkoiset ja sisäiset) olivat , toteuma talousarvioon nähden 101 % / Vuoteen 2010 verrattuna toimintakulut kasvoivat 6,6 % / Toimintakuluista 31,1 % oli henkilöstökuluja, 56,7 % palvelujen ostoja, 4,2 % aineita, tarvikkeita ja tavaroita, 3,9 % avustuksia ja 4,2 % muita toimintakuluja. Toimintakate oli euroa, toteuma talousarvioon nähden 99,6 % / euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakate oli 6,7 % / enemmän. Verotuloja kertyi selvästi vähemmän kuin mitä talousarviossa arvioitiin: toteuma oli , toteuma% 93,9 / Tuloveroprosentti oli 18,75 %. Kunnallisverotulot olivat / 80,1 % verotuloista, yhteisöverotulot / 14,3 % verotuloista ja kiinteistöverotulot / 5,5 % verotuloista. Talousarvioon verrattuna kunnallisverotulot alittuivat , yhteisöverotulot ja kiinteistöverotulot Vuoteen 2010 verrattuna verotulot supistuivat ja - 12,4 %. Kunnallisverotulot supistuivat - 0,5 % / ja yhteisöverotulot - 49,2 % / Valtionosuuksia kertyi , toteuma oli 101,2 % / Vuoteen 2010 verrattuna valtionosuudet vähenivät - 9,1 % ja Tämä johtui erityisesti kaupungilta perittävän verotulotasauksen kasvusta. Vuosikate muodostui negatiiviseksi. Vuonna 2010 vuosikate oli positiivinen. Poistojen jälkeen tilikauden tulos muodostui alijäämäiseksi. Edellisenä vuonna kertyi ylijäämää

4 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 3 JA TALOUDESSA Investointimenot olivat ja investointitulot , joten nettoinvestoinnit olivat Talousarvioon varatuista investointimäärärahoista jäi käyttämättä / 20,8 %. Suurin yksittäinen talonrakennushanke oli lukiotilojen muuttaminen perusopetuksen taito- ja taideaineiden tiloiksi, johon käytettiin Toiseksi suurin talonrakennushanke oli liikunta- ja uimahallin suunnittelutyö, johon käytettiin Kunnallistekniikan puolella suurin yksittäinen hanke oli Pirilän jätevesiviemärin saneeraus, johon käytettiin Päällystystöihin käytettiin ja katuvalaistukseen Vuonna 2009 kaupunki maksoi pois kaikki pitkäaikaiset lainansa eikä uutta ole sen jälkeen otettu, joten lainaa oli vuoden lopussa 0 asukasta kohden. Koko maan keskiarvo oli ennakkotiedon mukaan / asukas. Keväällä aloitettiin neuvottelut Euran kunnan liittymisestä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän jäseneksi vuoden 2013 alusta. Kesäkuussa julkistetun Kataisen hallitusohjelman linjaukset koko maan kattavasta kuntarakenneuudistuksesta ja siihen liittyvästä Paras -puitelain korvaavasta rakennelaista on hidastanut valmistelutyötä. Valmisteltiin ja hyväksyttiin Rauman seudun maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostaminen vastuukuntamallilla, vastuukuntana Euran kunta. Yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa vuoden 2012 alusta kuntajoukolla Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä. Ikääntyneiden kuntalaisten palvelurakenteen uudistaminen on edennyt toivottuun suuntaan. Uusi hoivakoti Kuparikaari (66 asukaspaikkaa) avautui tammikuussa 2011, josta kaupunki on sitoutunut käyttämään 35 asukaspaikkaa. Vuoden 2008 lopussa tehostetussa palveluasumisessa oli 23 yli 75-vuotiasta harjavaltalaista ja vuoden 2011 lopussa heitä oli 69 asukasta. Pitkäaikaista laitoshoitoa on tavoitteen mukaisesti saatu merkittävästi vähennettyä. Vuoden 2008 lopussa pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 62 yli 75-vuotiasta harjavaltalaista, vuoden 2011 lopussa enää 30 ja nämä kaikki vanhainkodissa. Vuoden aikana hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Harjavallan kaupungin koulutuspoliittinen strategia , Lastensuojelusuunnitelma sekä Asuntopoliittinen strategia ja toimenpideohjelma. Lisäksi hyväksyttiin Porin seudun rakennemalli Kaupunginvaltuuston 2008 hyväksymän kaupunkistrategian väliarviointi suoritettiin ulkopuolisen konsultin (AudiaPro) toimesta syksyllä. Loppuvuodesta 2010 aloitettua Harjavallan historian suurimman yksittäisen hankkeen, uuden liikunta- ja uimahallin suunnittelutyötä jatkettiin koko vuosi Noin 14 milj. (alv 0 %) hankkeen on tarkoitus valmistua vuoden 2013 loppupuolella. Harjavallan kaupunki on mukana Kuntaliiton ja useiden yliopistojen Parasarviointitutkimusohjelmassa (ARTTU-hanke). Vuonna 2010 toteutetun luottamushenkilö- ja viranhaltijakysely (VILU 2010) tulokset julkaistiin tammikuussa Vuoden 2011 aikana suoritettiin myös kuntalaiskysely, jonka kuntakohtaisia tuloksia ei ole vielä julkaistu. Kaupunki on mukana myös Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 ohjelman Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen hankkeessa (USO). USO käynnistyi kyselyllä ja kuntakohtaisella haastattelulla loppuvuodesta 2010 ja kestää vuoden 2012 loppuun.

5 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 4 JA TALOUDESSA Keväällä 2011 suoritettiin Kevan toimesta kaupungin koko vakinaiselle henkilöstölle työhyvinvointia koskeva kysely. Kyselyn tulosten perusteella laadittiin työyhteisöissä työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat. Lisäksi valmisteltiin koko kaupunkia koskevaa työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa. Vaikka vuosi 2011 sujui taloudellisesti heikosti, luovat taseen ylijäämä 14,7 milj. ja kaupungin velattomuus tulevaisuudelle monia muita kuntia paremmat lähtökohdat. Väestön ikääntyminen, työikäisen väestön väheneminen, palvelutarpeiden kasvu ja henkilöstön enenevä eläköityminen aiheuttavat tulevina vuosina kaupungin toiminnalle ja taloudelle kuitenkin haasteita. Investointitarpeita on paljon, jonka vuoksi mittavan liikunta- ja uimahallihankkeen ohella tulee panostaa myös olemassa olevan omaisuuden arvon säilyttämiseen ja perusparannukseen. Harjavallassa on ollut hyvä tehdä kuntatyötä työtä arjen palveluiden parissa kaupunkilaisten parhaaksi. Harjavallassa Jaana Karrimaa kaupunginjohtaja

6 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 5 JA TALOUDESSA 2. Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Kaupunginvaltuustossa on 27 jäsentä ja kunnallisvaalien perusteella valtuuston poliittinen kokoonpano valtuustokaudella on seuraava: SDP Vasemmistoliitto Kokoomus Suomen Keskusta Kristillisdemokraatit 13 valtuutettua 4 valtuutettua 6 valtuutettua 2 valtuutettua 2 valtuutettua. Kaupungin hallintoon kuului vuonna 2011 kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, ja tarkastuslautakunnan lisäksi keskusvaalilautakunta, kasvatus- ja opetuslautakunta, perusturvalautakunta, tekninen lautakunta, ympäristölautakunta, vapaa-ajanlautakunta ja kulttuurilautakunta. Kaupunginhallituksella oli lisäksi henkilöstöjaosto. Liitteenä luottamuselinorganisaatiokaavio. Johtosäännöt korvattiin alkaen hallintosäännöllä, jossa määrätään kaupungin organisaatiosta sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön lisäksi toimintaa ohjataan kaupunginvaltuuston työjärjestyksellä, tarkastussäännöllä ja luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännöllä, jotka ovat hallintosääntöön nähden toissijaisia. Lautakuntaorganisaatiota muutettiin lukien seuraavasti: - sosiaalilautakunta perusturvalautakunnaksi - koulutuslautakunta kasvatus- ja opetuslautakunnaksi Virasto-organisaatio jakautui alkaen toimialoihin, jotka ovat hallintopalvelut, perusturvapalvelut, sivistyspalvelut sekä tekniset palvelut. Toimielinten kaupunginvaltuustoon nähden sitova taloudellinen taso on tulosalue ja toimielimet jakavat tulosalueen määrärahat tulosyksiköille ja määräävät niiden vastuuhenkilöt. Kuntalain 75 :n mukaisia tilivelvollisia ovat toimielinten jäsenet ja eri tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat. Kaupungin konserniin kuuluvat tytäryhteisöt: Harjavallan Kaukolämpö Oy, Kiinteistö Oy Harjavallan Vuokratalot, Kiinteistö Oy Kreetala sekä Harjavallan Uimahalliyhdistys ry. Kiinteistöyhtiöt huolehtivat vuokra-asuntotuotannosta ja uimahalliyhdistykseltä hankitaan uimaopetus- ja uintipalveluja. Kaukolämpöyhtiö tuottaa kaukolämpöä toiminta-alueellaan sijaitseville kiinteistöille. Kaupunki kuului vuonna 2011 Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymään, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymään, Satakuntaliittoon ja Satakunnan koulutuskuntayhtymään. Satakunnan koulutuskuntayhtymän, SATAEDUN, organisaatio rakentuu kolmesta osasta: Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus ja kehitys- ja palvelutoimintayksikkö. Harjavallan kaupungissa sijaitsevan oppilaitoksen nimi on SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Harjavalta. Kaupunki on hankkinut terveyspalvelut ja kehitysvammapalveluja terveydenhuollon kuntayhtymiltä. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän muodostavat Harjavalta, Kokemäki, Nakkila ja alkaen kuntayhtymään liittynyt Eurajoki.

7 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 6 JA TALOUDESSA Vanhustenhuollon palveluja kaupunki on hankkinut Harjavallan Palvelusäätiöltä, vanhusten asumispalveluja mm. Kiinteistö Oy Rauhanlähde I:n Kuparikaaresta ja lasten päivähoitopalveluja Harjavallan sairaalan päiväkotiyhdistykseltä. Satakunnan sairaanhoitopiirin Harjavallan sairaala ja Satalinnan sairaala sekä Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän pääterveysasema sijaitsevat Harjavallassa. Satakunnan pelastuslaitokselta ostetaan pelastuspalvelut. Kaupunki hankki elinkeinotoiminnan palveluja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ltä ja Porin Seudun Yrityspalvelu Enteriltä. Porin seudun elinkeinotoimijoiden toiminta päätettiin keskittää yhden toimijan malliin siten, että Porin Seudun Kehittämiskeskus, Porin Seudun Yrityspalvelu Enter ja Prizztech Oy yhdistyvät vuonna Yhden toimijan malliin siirtymisen lopputuloksena syntyy kuntaomisteinen Prizztech Oy, jonka osakkeita myös Harjavallan kaupunki on hankkinut 145 kappaletta. Samalla myytiin Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:n osakkeet. Jätehuoltopalvelut hankitaan Porin Jätehuolto Oy:ltä sopimuksen perusteella. Jokilaakson Ympäristö Oy huolehtii jäteveden siirrosta Porin Luotsinmäen puhdistamolle. Tammikuun 2011 lopussa valmistui siirtoviemäri Harjavallasta Poriin. Kaupunki kuuluu vähemmistöosakkaana osakkuusyhteisöihin: - Jokilaakson Ympäristö Oy - Kiinteistö Oy Harjavallan Virastotalo - Kiinteistö Oy Huovinkatu

8 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 7 JA TALOUDESSA 3. Yleinen talouden kehitys Maailman talous näytti jo nousevan vuoden 2008 finanssikriisin aallokosta, kun uutta taantumaa jo odotellaan tulevaksi. Euroopan omat velkakriisin kärjisti tunteita sekä kansan parissa että myös rahoitusmarkkinoilla. Pahin ei kuitenkaan tapahtunut. Maailmantalouden epävarmuus heijastui myös Suomeen nostaen valtionvelkaa, myös kuntien velkakanta on kasvussa. Talouden ennustamisen vaikeus näkyi selkeästi eri tutkimustahojen ennusteissa, joista parhaiten toteutuivat pankkien omat ennusteet. Bruttokansantuotteen kasvu taittui vuoden 2011 aikana, mutta kääntyi jälleen kasvuun. Vuonna 2011 julkisyhteisöjen rahoitusasema oli 0,9 miljardia euroa alijäämäinen. Valtiosektorin alijäämä pieneni 4,1 miljardia euroa 5,4 miljardiin euroon. Erityisesti valtion verokertymä kasvoi merkittävästi vuoden 2011 aikana. Kuntasektorin alijäämä kasvoi 0,5 miljardia euroa 0,8 miljardiin euroon, minkä taustalla oli verotulojen ja saatujen tulonsiirtojen hidastunut kasvu ja kulutusmenojen edellisvuotta suurempi kasvu. Velan suhde bruttokansantuotteeseen pysyi lähes ennallaan, kasvu oli vain 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen pieneni 0,5 prosenttiin, kun vuotta aikaisemmin alijäämä oli 2,5 prosenttia. Julkinen alijäämä ja velka pysyivät ennakkotietojen mukaan EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisten viitearvojen alapuolella. 1 Kunnille tilitettiin vuonna 2011 verotuloja 19,74 miljardia euroa, joka on lähes 10 % enemmän kuin vuonna Yhteisöverotilitykset pysyivät ennallaan, mutta kunnallisverotilitykset nousivat lähes 2 miljardia euroa. Kiinteistöveroja tilitettiin noin 30 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin % % % % % % BKT, volyyminmuutos 5,0 5,3 0,9-8,0 3,2 3,5 Työttömyysaste 7,8 6,9 6,4 8,2 8,4 7,9 Kunta-alan palkkasumma, muutos 3,3 4,1 6,3 3,1 2,5 5,0 Yleinen ansiotaso, muutos 2,9 3,4 5,5 4,0 2,5 2,6 Kuntien ansiotaso, muutos 3,0 3,7 5,5 3,5 3,2 2,5 Kuluttajahinnat, muutos 1,6 2,5 4,1 0,0 1,2 3,5 Lyhyet korot (Euribor 3 kk) 3,1 4,3 4,8 1,2 0,8 1,4 Pitkät korot (10 v) 3,8 4,3 4,3 3,7 3,0 3,0 Veroaste % BKT:sta 43,1 42,9 43,0 43,0 42,4 42,9 1 Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu]. ISSN= Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: ]. Saantitapa: 02_tie_001_fi.html.

9 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 8 JA TALOUDESSA 4a. Harjavallan kaupungin toimielinorganisaatio 2011

10 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 9 JA TALOUDESSA 4b. Harjavallan kaupungin henkilöstö Harjavallan kaupungin henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2011 aikana (vakinaiset +10, määräaikaiset +26). Henkilöstömäärä Muutos Vakinaiset Määräaikaiset Muut* * Työllistetyt, oppisopimus Palkat Palkkojen ja palkkioiden määrä kasvoi 2,2 %:lla euroa Muutos Muutos % Palkat ja palkkiot ,2 Kaupungissa laaditaan henkilöstötilinpäätös, joka julkaistaan myöhemmin keväällä.

11 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 10 JA TALOUDESSA 5. Ympäristönäkökohdat Harjavallan kaupungilla ei ole tiedossaan mitään ympäristövastuita, jotka kohdistuvat kaupungin omistamiin maa-alueisiin tai kaupungin alueeseen. Harjavallan kaupungissa toimii ilmanlaatutyöryhmä, jonka jäsenenä myös Harjavallan kaupunki on. Työryhmä julkaisee vuosittain Harjavallan ilmanlaatu raportin, johon on koottu ilmanlaadun seurannan tulokset ja tiedot ilman epäpuhtauksien päästömääristä. Harjavallan kaupungilla ei ole omaa jäteveden käsittelylaitosta, vaan jätevedet käsitellään Porin Luotsinmäen jäteveden käsittelylaitoksella. Jätevesiviemäriverkoston pituus oli vuoden 2011 lopussa 110 kilometriä ja hulevesiviemäriverkoston 40 kilometriä. Harjavallan yhdyskuntajätteet toimitetaan Porin Hangassuon kaatopaikalle Luvialle. Jätehuoltourakoitsijat toimittavat tämän lisäksi yhdyskuntajätteitä myös poltettavaksi Euran Kauttualle ja Ekokemiin Riihimäelle (REF 2). Ongelmajätteet toimitetaan Ekokemin ongelmajätelaitokselle Riihimäelle.

12 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 11 JA TALOUDESSA 6. Sisäisen valvonnan järjestäminen Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin sisäinen valvonta perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään sisäisen valvonnan ohjeeseen, jossa on määritelty sisäisen valvonnan vastuut ja talouden hoitoon kuuluva sisäinen valvonta. Hyvän hallinnon perusteiden toteuttamiseksi kaupungilla on hallintosääntö, jossa määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Konserniohjausta varten kaupungilla on konserniohje. Päätösten oikeellisuutta valvotaan siten, että toimielimen pöytäkirja on toimitettava kaupunginhallitukselle ja viranhaltijan pöytäkirja asianomaiselle lautakunnalle. Päätösvaltaa delegoinut toimielin voi otto-oikeutta käyttämällä päättää asiasta uudelleen. Käytäntö on toiminut pääasiassa moitteettomasti, mutta jonkin verran on puutteita aikataulujen noudattamisessa. Konserniin kuuluvien yhteisöjen esityslistojen ja pöytäkirjojen toimittamisessa kaupungille on edelleen viiveitä. Ohjeiden antamiseen kaupungin edustajille päätöksentekoa varten saattaa jäädä liian vähän aikaa. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Kaupungilla on talouden seurantaan tarkoitettu ohjelma, jonka kautta taloudesta vastuussa olevat voivat päivittäin valvoa talouden toteutumista. Talousarviossa on määritelty talousarvion sitovuus ja annettu ohjeet talousarvion noudattamiseksi. Kaupunginvaltuusto on myöntänyt talousarvion määrärahat ja hyväksynyt tuloarviot tulosalueittain bruttoperiaatteella. Toimivaltaa varojen käytössä on ylitetty toistuvasti, mikä käy tarkemmin ilmi talousarvion toteutumisvertailusta. Rahatoimisto on valvonut päivittäistä varojen käyttöä erilaisin tarkastuksin. Valvonnan helpottamiseksi on lisätty sähköisiä järjestelmiä taloudenpidossa. Perintää on ulkoistettu perintätoimistolle. Riskienhallinnan järjestäminen Kaupungilla on riskienhallintasuunnitelma, jonka päivittäminen ajan tasalle on käynnissä. Riskienhallinta on osa päivittäistä toimintaa työpaikoilla ja työnjohdon tehtäviin kuuluu vahinkojen estäminen. Työsuojelupäällikkö valvoo työoloja. Vahinkojen varalta kaupungilla on lakisääteinen tapaturmavakuutus ja muita vapaaehtoisia vakuutuksia. Vakuutussopimukseen kuuluu myös vakuutusyhtiön asiantuntija-apu riskienhallinnan edistämiseksi. Kaupungin vahinkojen määrä on ollut vuosittain keskimääräistä vähäisempi. Tietoturvariskien ehkäisemiseksi on järjestetty koulutusta. Jokainen kaupungin palveluksessa oleva työssään tietotekniikkaa käyttävä työntekijä on velvollinen suorittamaan tietoturvaa koskevan verkkokurssin, jossa käydään läpi erityisesti sähköisen tiedonsiirron riskejä. Myös luottamushenkilöille on tarjottu mahdollisuutta kurssin suorittamiseen.

13 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 12 JA TALOUDESSA Taloudellisiin riskeihin varautuminen Kaupungin toiminnan ja talouden suunnittelu perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään strategiaan, jonka tavoitteena on vakavarainen, tasapainoinen talous. Strategiaa noudattamalla on tietoisesti vältetty menojen kasvattamista vaihtelevien yhteisöverotuottojen mukaan ja pidättäytymällä käyttömenoja kasvattavilta investoinneilta. Lähivuosina käyttötalousmenot kasvavat liikunta- ja uimahallin valmistuttua. Myös valtionosuudesta vähennettävää verotulotasausta varten on hyvistä verotuloista pystyttävä säästämään tuleville vuosille, koska se peritään jälkikäteen. Kaupungin hyvästä taloustilanteesta huolimatta taantuman aiheuttamiin taloudellisiin riskeihin on edelleen syytä varautua. Taantuman seuraukset näkyvät kuntataloudessa vasta tulevina vuosina tulopohjan heikkenemisenä. Yhteisöverotuotto vähenee rajusti ja työttömyyden lisääntyessä myös kunnallisveron tuotto supistuu ja kunnan työttömyyden hoidon kulut lisääntyvät niin työllistämiskuin toimeentuloturvamenoissakin. Palvelutuotantoa palvelevan vanhenevan infrastruktuurin (rakennuskannan, viemäreiden, vesijohtojen ja katujen) toimivuus edellyttää varautumista jatkuviin peruskorjauksiin, jotta vahingoilta vältyttäisiin. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Maaomaisuuden hankinnassa ja luovutuksessa on pystytty kirjaamaan myyntivoittoja riippuen tonttikauppojen määrästä. Omaisuuden käsittelyssä ei ole havaittu puutteita, jotka olisivat johtaneet taloudellisiin menetyksiin. Sopimustoiminta Kaupungin sopimusten sisäinen valvonta on järjestetty siten, että sopimukset toimitetaan etukäteen kaupunginlakimiehen tarkastettavaksi ja lakimies valvoo sopimusten toteutusta tarpeen mukaan. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sisäisen valvonnan ohjeiden mukaan sisäisestä valvonnasta vastaa kaupunginhallitus ja järjestelmän toimeenpanoa johtaa kaupunginjohtaja. Jokainen tilivelvollinen on vastuussa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä toimialallaan. Sisäistä valvontaa on toteutettu jatkuvana toimintaan liittyvien työvaiheiden ja varojen käytön tarkkailuna. Sisäisiä tarkastuksia on tehty varojen huolellisen ja taloudellisen hoidon turvaamiseksi. Ostoreskontranhoito on keskitetty keskusvirastoon ja ostoreskontra hoidetaan sähköisesti.

14 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 13 JA TALOUDESSA 7. Painopisteet suunnittelukaudelle I Päämäärä Tavoitteena ikäihmisten palveluiden laatusuositusten mukainen palvelujärjestelmä vuoden 2012 loppuun mennessä Harjavallassa on vuoden 2010 lopussa arviolta 800, vuoden 2011 lopussa arviolta 820 ja vuoden 2012 lopussa arviolta vuotta täyttänyttä ikäihmistä. Ikäihmisten palveluissa tavoitellaan vuonna 2008 julkaistujen vanhustenhoidon laatusuositusten mukaista palvelujärjestelmää seuraavasti: Tavoitteet vuodelle 2011: Kotona asuminen mahdollisimman pitkään Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa vähintään 90 % / 738 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä asuu kotona itsenäisesti tai palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin. Tavoitteena on, että vähintään 12 % / 98 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä saa kunnallista säännöllistä kotihoidon tukea. Tavoitteena on, että vähintään 4 % / 33 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä saa omaishoidon tukea. Varmistetaan, että omaishoidon tuen määrä ja omaishoidon tuen tukipalvelut ovat riittävät. Vanhainkoti Hopearannan 10 lyhytaikaishoidon paikkalukua nostetaan enintään 15:een. Tehostetun palveluasumisen käytön lisääminen Tavoitteena on lisätä tehostetun palveluasumisen ja muistisairaiden tehostetun palveluasumisen käyttöä. Kaupunki on varannut tammikuussa 2011 Siltalanrantaan valmistuvasta Kuparikaarteesta 35 paikkaa, joka osaltaan mahdollistaa tehostetun palveluasumisen lisäämisen. Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa vähintään 6 % / 49 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä asuu tehostetussa palveluasunnossa tai muistisairaiden tehostetussa palveluasunnossa. Laitoshoidon vähentäminen Vuoden 2011 alussa vähennetään edelleen harjavaltalaisten ikäihmisten pitkäaikaishoitoa laitoksissa. Tavoitteena on, että vuoden 2011 lopussa enintään 4 % / 33 henkilöä 75 vuotta täyttäneistä on pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymän Harjavallan terveysaseman vuodeosastohoito on akuuttihoitoa ja kaikki pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevat asiakkaat hoidetaan vanhainkoti Hopearannassa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää kotihoitopalveluiden ja terveyskeskuksen vuodeosaston välistä saumatonta kotiutustoimintaa sekä tehostettua yhteistyötä kotisairaanhoidon ja kotipalvelun välillä. Pitkäaikaishoidon paikkojen vähentämistä nykyisestä 65 paikasta jatketaan niin, että vuoden 2011 lopussa käytössä on enintään 45 pitkäaikaista hoitopaikkaa (33 paikkaa harjavaltalaisille ja n. 12 paikkaa Euran kuntaa varten). Lisäksi Vanhainkoti Hopearannassa on enintään 15 lyhytaikaishoidon paikkaa. Hoitohenkilökunnan mitoitus nostetaan 0,60:een, joka 60 hoitopaikalle tarkoittaa 36 työntekijää.

15 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 14 JA TALOUDESSA Ikäihmisten toimiva palvelukokonaisuus Ikäihmisten palvelukokonaisuutta kehitetään kokonaisuutena yhteistyötahojen kanssa vanhustyön strategian tavoitteiden ja toimenpiteiden mukaisesti. Tavoitteena ovat monimuotoiset avopalvelut ja toimivat hoitoprosessit eri toimijoiden välillä. Toteuma Tavoitteiden toteuma käy ilmi oheisesta taulukosta. VANHUSTENHOIDON LAATUSUOSITUKSET 2011 Valtakunnalliset palvelujen määrälliset tavoitteet vuoteen Harjavallan laskelmat on tehty näiden tavoitteiden mukaisesti. Väestörekisterin mukainen asukasluku on 7507 asukasta Indikaattori Tavoite 2012 (suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin) Kotona asuvien osuus % asuu Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus Omaishoidon tukea saavien osuus Tehostetussa palveluasumisessa asuvien osuus Pitkäaikaisessa laitoshoidossa (vanhainkodit, terveyskeskussairaalat) olevien osuus kotona % saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 % saa omaishoidon tukea 5-6 % on tehostetussa palveluasumisessa 3 % on hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla Tavoite TA % 765 henkilöä 13% 109 henkilöä 5 % 42 henkilöä 6 % 50 henkilöä 3 % 26 henkilöä vanhainkodissa Tilanne ( 829 henkilöä) Harjavalta 2015 (n = 896 henkilöä) Harjavalta 2025 (n = henkilöä) 88,1 % 730 henkilöä ,1 % 92 henkilöä ,9 % 16 henkilöä ,3 % 69 henkilöä ,6 % 30 henkilöä vanhainkodissa II Päämäärä Työhyvinvoinnin kehittäminen Tavoite vuodelle 2011: Harjavallan kaupungin henkilökunnalle toteutetaan keväällä 2011 Kevan palveluna työhyvinvointikysely. Kyselyn tulosten ohjaamana aloitetaan työyhteisöissä työhyvinvoinnin kehittäminen. Kuntasi työhyvinvointisyke on Kevan tarjoama kaupungin koko henkilökunnalle tarkoitettu työhyvinvointikyselypalvelu. Harjavallan kaupunki on valittu kyseiseen palveluun syksyllä 2010 niin, että varsinainen kysely toteutetaan keväällä Kyselyn tarkoituksena on tarjota kaupungille mahdollisuus henkilöstön kokeman työhyvinvoinnin tilan arviointiin ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien laadintaan. Palvelu sisältää kyse-

16 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 15 JA TALOUDESSA lyn teknisen toteutuksen ja raportoinnin, kehittämisehdotukset sekä esimiesvalmennuksen kyselyn tulosten käsittelyyn ja työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmien laadintaan. Keskeinen tavoite on, että tulokset johtavat työhyvinvoinnin kehittämistyöhön kaikissa työyhteisöissä. Toteutuma Vuoden 2011 työhyvinvointikyselyn tulokset saatiin 2011 huhtikuun lopulla. Kysely toteutettiin yhteistyössä Kevan kanssa kuntien työhyvinvointityön tueksi kehitetyllä Työhyvinvointisykekyselyllä. Kysely tehtiin ja se lähetettiin sähköisenä tai postikyselynä kaupungin työntekijöille. Kyselyn taustavalmisteluista ja osoitetietojen toimittamisesta vastasi hallintopalvelut ja kyselyn käytännön toteutus, tulosten analysointi ja raportointi tehtiin Kevan toimesta. Kyselyyn vastasi 245 työntekijää ja vastausprosentti oli 73. Kyselyn sisältöalueita olivat johtaminen, työyhteisön toimivuus, työolot ja osaaminen, omat voimavarat ja työssä jatkaminen, sisäinen viestintä ja yhteistyö, työyhteisötaidot, muutokset, työssä jatkamisen tukeminen sekä osaaminen ja kehittäminen. Kyselytulosten perusteella Harjavallan kaupungin vahvuuksiksi nousivat seuraavat kokonaisuudet: Johtamisen ja esimiestyön suhteellisina vahvuuksina erottuvat palautteen saaminen esimieheltä sekä esimiehen tapa ohjata toimintaa tavoitteiden suuntaan. Kehityskeskusteluiden käyminen on harvinaisempaa kuin vertailuaineistossa, mutta niiden onnistuminen arvioidaan kohtuullisen hyväksi ja lähelle vertailuaineiston tasoa. Työyhteisöjen toimivuuden osalta vahvuuksina erottuvat vaikutusmahdollisuudet omaan työhön sekä työyhteisöjen ristiriitojen ratkaisemisvalmiudet % vastaajista pitää oman työyhteisönsä ilmapiiriä melko tai erittäin hyvänä. Työolojen ja osaamisen osa-alueista positiivisimpina osa-alueina korostuu työtehtävien koettu mielekkyys sekä turvallisuuden huomiointi % vastaajista kokee nykyiset työtehtävänsä melko tai erittäin mielekkäiksi. Oma työkyky ja voimavarat arvioidaan hyvin lähelle vertailuaineiston tasoa. Oman työn arvostus organisaation sisällä koetaan paremmaksi kuin vertailuaineistossa. Työhön liittyvien uhkien kokemukset ovat hieman harvinaisempia kuin vertailuaineistossa. Työhyvinvoinnin kehittämistarpeiksi nostettiin Kevan tekemässä yhteenvedossa seuraavia kokonaisuuksia: Esimiestyöskentelyn osa-alueet saavat vertailuaineistoa heikommat arviot, esimerkiksi: - 31 % vastaajista arvioi, että saa huonosti esimieheltä palautetta onnistumisestaan % vastaajista kokee esimiehensä toiminnan puolueettomuuden ja oikeudenmukaisuuden huonoksi. Työlle sovittujen tavoitteiden asettaminen sekä kehityskeskusteluiden käyminen ovat selvästi vertailuaineistoa harvinaisempia. Työyhteisöjen toimivuuden osalta kehittämistarpeita koetaan esimerkiksi pidemmän tähtäimen suunnitteluun osallistumismahdollisuuksissa, työyhteisön yhteisten asioiden käsittelemisessä kokouksissa ja tiedonkulussa työyhteisön sisällä. Työolojen ja osaamisen lähes kaikki osa-alueet saavat hieman vertailuaineistoa heikommat arviot. Työnantajan palkitsemistapojen kannustavuus koetaan huonoksi.

17 I OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA 16 JA TALOUDESSA - 53 % vastaajista arvioi palkitsemistapojen kannustavuuden melko tai erittäin huonoksi. Yleinen työtyytyväisyys koetaan hieman vertailuaineistoa alhaisemmaksi % vastaajista arvioi työtyytyväisyytensä melko tai erittäin huonoksi. Työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin työyhteisöittäin esimiesten johdolla touko-kesäkuun aikana ja työyhteisötasoiset työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat valmistuivat mennessä. Tämän jälkeen työyhteisötasoiset työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmat käytiin läpi toimialajohtajien toimesta johtoryhmässä sekä pidetyssä tulosaluejohdon palaverissa, joiden tuloksena koko kaupunkia koskevat mahdolliset työhyvinvoinnin kehittämishankkeet saatiin sovittua. Työyhteisötasoisista työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmista nousivat koko kaupunkia koskeviksi kehittämishankkeiksi 4 kehittämisaluetta, jotka olivat: tiedottaminen (säännölliset työpaikkakokoukset) kehityskeskustelut vapaa-ajantoiminta sekä palkitseminen Tiedottamisen sekä vapaa-ajantoiminnan hankkeiden toteutuksessa korostuu työyhteisöjen oma päätäntävalta toiminnan kehittämisessä. Kehittämiskohteista palkitsemiseen nimettiin pidetyssä tulosaluejohdon palaverissa työryhmä, jonka tarkoituksena oli kartoittaa koko kaupunkia koskevan palkitsemisen kehittämistä. Työryhmään nimettiin jokaiselta kaupungin toimialueelta edustaja ja koolle kutsujaksi nimettiin hallintojohtaja. Harjavalan kaupungin työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaa valmisteltiin loppuvuodesta 2011 hallintopalveluiden toimesta toimielinten käsiteltäväksi. Valmisteltu ehdotus työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmaksi käsitellään yhteistoimintaelimessä sekä henkilöstöjaostossa. Lopullisen hyväksynnän työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmasta tekee kaupunginhallitus. Työhyvinvointikyselyn tulosten hyödyntäminen kaupungin henkilöstön työhyvinvoinnin edistämisessä jatkuu kaupungin työyhteisöissä myös vuonna 2012.

18 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 17 JA TOIMINNAN RAHOITUS II TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOI- TUS 1. Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Vuoden 2011 tilinpäätös muodostui euroa alijäämäiseksi. Taseen ylijäämä on 14,7 miljoonaa euroa. Käyttötaloudessa valtuustoon nähden sitovia eriä ulkoisten menojen ja tulojen lisäksi olivat sisäiset ostot ja myynnit ja sisäiset vuokrat, joten seuraavassa tarkastelussa on tuotoissa ja kuluissa sisäinen laskenta mukana. Arvonlisäveroa ei ole laskettu mukaan. Kaupungin sisäinen maksuliikenne oli noin 3,7 miljoonaa euroa vuodessa. Tilapalveluiden kustannukset kasvoivat voimakkaasti energian hintojen korotusten takia. Kustannukset on siirretty tilinpäätöksessä sisäisiin vuokriin toimielimille. Laskelma kustannusvaikutuksista on toimintakertomuksen liitteenä. Toimintakatteeksi eli verorahoituksella rahoitettavaksi nettomenoksi muodostui 36,9 miljoonaa euroa ja se kasvoi edellisvuodesta 7 %. Toimintakate on ollut vuosina (1000 euroa): Verotuloja tilitettiin kaupungille 26,2 miljoonaa euroa, 12 % edellisvuotta vähemmän. Kunnallisveron kertymä oli 21 miljoonaa euroa, yhteisöveron 3,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron 1,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 tuloveroprosentti oli 18,75 ja kiinteistöveroprosentit: - yleinen kiinteistöveroprosentti 0,85 - vakituisten asuinrakennusten 0,32 - muiden asuinrakennusten 0,92 - voimalaitosten 2,85. Valtionosuuksia saatiin 8,5 miljoonaa euroa. Valtionosuus väheni edelliseen vuoteen verrattuna 9 %. Peruspalvelujen valtionosuudet olivat 9,7 miljoonaa euroa ja ylläpitäjämallin mukaista opetus- ja kulttuuritoimen negatiivista valtionosuutta maksettiin valtiolle 1,3 miljoonaa euroa. Valtionosuudesta vähennettävä verotulotasaus oli 3,2 miljoonaa euroa. Korkotuottoja kertyi euroa ja muita rahoitustuottoja euroa. Korkokuluja ei vuonna 2011 ollut. Korkokulut ovat olleet vuosina seuraavat (euroa):

19 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 18 JA TOIMINNAN RAHOITUS Vuosikate oli -1,8 miljoonaa euroa, joka on vuoteen 2010 nähden 6,7 miljoonaa euroa pienempi. Vuosikatteen muutos asukasta kohden vuosina on seuraava (euroa/as): Poistojen määrä oli euroa. Vuosikate ei kattanut poistoja. Kaupungilla ei ole lainkaan lainaa. Nettoinvestoinnit olivat euroa. Vesilaitoksen kirjanpito on eritytetty vuoden 2003 alusta alkaen. Vesilaitoksen tulos muodostui euroa alijäämäiseksi. Vesilaitos tarjoaa Harjavallan Kaukolämpö Oy:lle huolto-, asennusja kunnossapitopalveluja. Vuonna 2010 tulos oli euroa alijäämäinen. Harjavallan, Kiukaisten, Nakkilan, Ulvilan ja Suominen Kuitukankaat Oy:n omistama jätevesiyhtiö Jokilaakson Ympäristö Oy vastaa osakkaittensa jäteveden puhdistamisesta. Harjavallan kaupungin asukasluku oli vuodenvaihteessa: 2002/ / / / / / / / / /

20 II TILIKAUDEN T ULOKSEN MUODOSTUMINEN 19 JA TOIMINNAN RAHOITUS 2. Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulkoinen)/1000 euroa Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot- ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalennukset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) vähennys (+) Varausten lisäys (-) vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) vähennys (+) Tilikauden ylijäämä/alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot /Toimintakulut, % Vuosikate/Poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot