Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kajaanin kaupunki TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2014"

Transkriptio

1 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ Talous...1 VEROTULOT Verotulot...9 Ansio- ja pääomaverotulot Kiinteistöverot Yhteisöverot VALTIONOSUUDET Valtionosuudet TOTEUTUMISVERTAILUT Kaupungin talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointiosan toteutumisvertailu TOIMIALAT Kaupunginhallituksen toimiala Sivistystoimiala Ympäristötekninen toimiala Kainuun pelastuslaitos -toimiala LIIKELAITOKSET Kajaanin Kaupunginteatteri liikelaitos Kajaanin Mamselli liikelaitos Kajaanin Vesi liikelaitos Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos TYTÄRYHTEISÖT Kajaanin Elokuvakeskus Oy Kajaanin Teknologiakeskus Oy Measurepolis Development Oy Kiinteistö Oy Kajaanin Lohtajan Palvelukeskus Kiinteistö Oy Kajaanin Pietari Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy Loiste Oy Kajaanin Lämpö Oy Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä.40 Kaupunginhallitus

3 KAJAANIN KAUPUNGIN TALOUS JA HENKILÖSTÖ Talous Yleistä Taloustiedot peruskunnan osalta. Tilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli huhtikuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio oli sama myös maaliskuussa. Huhtikuussa kuluttajahintoja nostivat vuodessa eniten vuokrankorotukset ja avohoito- ja sairaalapalveluiden kallistuminen. Ravintola- ja kahvilapalveluiden sekä alkoholijuomien hinnankorotuksilla oli myös vaikutusta inflaatioon. Kuluttajahintojen nousua taas hillitsi huhtikuussa vuoden takaisesta eniten polttonesteiden, viihde-elektroniikan ja omakotitalokiinteistöjen halpeneminen. Yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio kiihtyi huhtikuussa 0,7 prosenttiin maaliskuun 0,5 prosentista. Suomen vastaava inflaatio oli huhtikuussa 1,3 prosenttia. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana omistusasumista, rahapelejä, kulutus- ja muiden luottojen korkoja, omakotitalon palovakuutusta eikä ajoneuvoveroa. Yhdenmukaistettuun kuluttajahintaindeksiin kuuluvat kulutuserät ja laadintasäännöt on määritelty EUasetuksin. (Lähde Tilastokeskus ) 1

4 Kainuun ELY-keskuksen maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan Kainuun työttömyysluvuissa on pieniä paranemisen merkkejä. Työttömyys kasvoi kuitenkin vuoden takaisesta tilanteesta kaikissa Kainuun kunnissa. Kuhmon, Vaalan ja Paltamon tilanne on heikoin. Maan pahimman työttömyysalueen Kainuun työttömyys on nyt hitaasti murtumassa. Mittavat lomautukset pitävät työttömyyden kuitenkin vielä selvästi vuoden takaista korkeammalla. Lähikuukaudet viitoittavat Kainuun työllisyyskehityksen suunnan. Kainuun työ- ja elinkeinotoimistossa oli maaliskuun lopussa työtöntä. Se on 100 (- 1,6 %) vähemmän kuin helmikuussa, mutta kuitenkin 876 (+16,8 %) enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden uskotaan vähenevän taas toukokuussa, koska tällöin työvoiman kysyntä yleensä kasvaa. Työttömyyden odotetaan kuitenkin taas kasvavan kesän alkupuolella, kun oppilaitoksista valmistuu uutta nuorta työvoimaan työmarkkinoille. Työvoiman tarve on hienoisessa kasvussa. TE toimistoon on ilmoitettu uusia avoimia työpaikkoja hieman vuoden takaista enemmän. Maaliskuussa uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 540. Uusia työntekijöitä tarvittiin eniten kaupallisen työn, terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä palvelutyön ammattiryhmissä. 2

5 (Lähde Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu ) Tilastokeskuksen julkistama Kainuun ennakkoväkiluku oli maaliskuun lopussa Kajaanin asukasluku oli maaliskuun lopussa Alla olevaan taulukkoon on koottu Kainuun kuntien väkiluvun muutokset vuoden alusta lukien. Kuntien välinen muutto Netto- Kokonais- Elävänä Luonnollinen Tulo- Lähtö- Netto- Maahan- Maasta- siirto- nettomuutto Kokonais- Väkiluku Kunta syntyneet Kuolleet väestönlisäys muutto muutto muutto muutto muutto laisuus = Muuttotase muutos Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi Vaala KAINUU

6 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verorahoitus Toimintatuotot kehittyivät tarkastelukaudella jonkin verran jaksotettua talousarviota paremmin. Tarkastelukauden jaksotettu toteutuma on 13,1 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 13,0 milj. euroa. Suurimmat toimintatuottojen erät olivat sisäiset vuokratuotot 3,9 miljoonaa euroa ja ulkoiset vuokratuotot 3,1 miljoonaa euroa. Pelastuslaitoksen kuntaosuudet kerryttivät toimintatuottoja 1,3 miljoonaa euroa ja päivähoitomaksut 1,0 miljoonaa euroa. Vuotta aiemmin erät olivat samaa suuruusluokkaa. Tämän hetkisen arvion mukaan toimintatuotot tulevat toteutumaan n. 0,6 miljoonaa euroa talousarviota suurempina. Toimintakulut ovat toteutuneet tarkastelukaudella pääosin talousarvion mukaisina. Toimintakulujen jaksotettu toteutuma oli yhteensä 79,0 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 76,0 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulujen toteutuma oli 18,6 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 18,3 milj. euroa. Tarkastelujaksolla henkilöstökulut alittavat budjetoidun summan n. 0,2 miljoonalla eurolla. Palvelujen ostot ovat toimintakuluista suurin menoerä. Tarkastelujaksolla palvelujen ostot toteutuivat 48,7 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin 46,8 milj. euroa. Merkittävää toimintakulujen kehityksessä on, että kasvu tarkastelukaudella selittyy kokonaisuudessaan Sote kuntayhtymän ja Kainuun liiton maksuosuuksilla. Toimintakate oli tarkastelukaudella 65,9 miljoonaa euroa, kun se vastaavana aikana edellisenä vuotena oli 63,0 miljoonaa euroa. Toimintakate on heikentynyt 4,6 %, joka tulojen muutokseen verrattuna on liian paljon. Alkuvuoden verotilitykset ovat kertyneet tarkastelujaksolla lähes jaksotetun talousarvion mukaisina. Tammi-maaliskuun tilityksissä oli edelliseen vuoteen verrattuna poikkeamia, johtuen tilitysrytmin muutoksista. Huhtikuun verotilitys oli ensimmäinen vuoden 2014 tilityksistä, joka oli vertailukelpoinen edelliseen vuoteen verrattuna. Verotulojen kertymä huhtikuun loppuun mennessä oli 47,1 miljoonaa euroa (45,4 miljoonaa euroa). Verotulojen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota alhaisempana. Toukokuussa 2014 päivitetyn kuntakohtaisen verotuloennusteen mukaan poikkeama olisi 0,9 miljoonaa euroa talousarvioon verrattuna. Verotulojen 4

7 kertymää seurataan kuukausittain ja ennusteeseen tehtävistä tarkennuksista informoidaan luottamushenkilöitä säännöllisesti. Elokuun osavuosiraportoinnin yhteydessä nähtäneen jo kohtuullisen tarkasti koko vuoden ennuste. Valtionosuuksia on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä peruskunnan osalta 21,2 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin summa oli täsmälleen sama. Rahoitustuotot ja kulut Tarkastelujaksolla rahoitustuottoja on talousarviossa ennustettu kertyvän 0,5 miljoonaa euroa. Loiste Oy on maksanut kaupungille korkotuottoja alkuvuoden aikana 0,4 miljoonaa euroa. Rahoitustuottojen odotetaan toteutuvan hivenen budjetoitua korkeampina. Yleinen korkotaso on pysynyt vakaana tarkastelukaudella. Korkokulujen toteutuma tarkastelujaksolla oli 0,5 miljoonaa euroa, vuotta aiemmin toteutuma oli sama. Vuosikate Vuoden 2014 talousarviossa vuosikate on 2,0 miljoonaa euroa. Tarkastelujakson talousarviossa vuosikate on 1,8 miljoonaa euroa ja toteutuma 2,6 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli 4,3 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos Investoinnit Tarkastelujakson tilikauden tulos on 0,5 miljoonaa euroa negatiivinen. Koko vuoden tilikauden tuloksen arviointi on vuoden ensimmäisen kolmanneksen perusteella hankalaa. Verotulot jäävät n. 0,9 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisemmaksi. Valtionosuuksia kertyy hivenen ennustettua enemmän. Jos palvelujen ja tarvikkeiden ostot pysyvät ennusteen mukaisina, vuoden 2014 tilikauden tulos toteutuu budjetoidun mukaisesti eli on n. 6,7 miljoonaa negatiivinen. Kaupungin investointihankkeisiin on varattu talousarviossa menoihin 11,2 miljoonaa euroa ja tuloihin 0,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olisivat 11,0 miljoonaa euroa. Tarkastelujaksolla investointimenot toteutuivat 1,1 miljoonaa euroa. Investointien toteuttaminen on lähtenyt rauhallisesti liikkeelle. Tarkastelujakson perusteella ei tarkkaa arviota investointien kokonaistoteutumasta voida sanoa. Investointeihin varatut määrärahat kuitenkin riittävät. Investointien toteutuminen on esitetty erillisessä investointitaulukossa. 5

8 Lainat Kaupungin maksuvalmius on pysynyt alkuvuoden hyvänä. Vimpelinlaakson kehittämisliikelaitos on nostanut uutta lainaa 0,6 miljoonaa euroa. Peruskaupunki ei ole nostanut uutta pitkäaikaista lainaa tarkastelujaksolla. Vanhoja lainoja on lyhennetty tarkastelujaksolla koko kaupungin tasolla 5,3 miljoonaa euroa. Maksuvalmiutta parantaa konsernitili. Vuoden alussa kaupungilla oli lainaa 82,3 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 7,4 miljoonaa euroa. Tarkastelukauden lopussa kaupungilla oli lainaa 77,7 miljoonaa euroa, josta liikelaitoksilla 7,6 miljoonaa. Peruskunnan puolella pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty 4,9 miljoonaa euroa. Liikelaitokset nostivat uutta lainaa 0,5 miljoonaa euroa ja lyhensivät lainoja 0,3 miljoonalla eurolla. Tiililimiittiä ei ollut vuoden alussa käytössä eikä sitä ole myöskään käytössä tarkastelujakson lopussa Kajaanin kaupungin lainakanta Kajaanin kaupungin tytäryhteisöjen lainakanta

9 Talousjohtaja Juha Huotari Henkilöstö Työ- ja virkaehtosopimukset Kunta-alan uusien sopimusten sopimuskausi alkoi Sopimukset ovat voimassa 31. tammikuuta 2017 saakka. Sopimuskausi muodostuu kahdesta jaksosta. Ensimmäinen jakso on ja toinen jakso Ensimmäisellä jaksolla palkkoja korotetaan sopimuskorotuksella, jonka kustannusvaikutus koko kunta-alalla on keskimäärin 0,8%. Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) piiriin ja teknisten sopimuksen (TS) piiriin kuuluvilla tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 20 euroa lukien. Tuntipalkkaisilla (TTES) yleiskorotus toteutetaan tarkistamalla perustuntipalkkoja senttiä tunnilta. Opetushenkilöstön sopimuksessa (OVTES) korotusvarat käytetään yleiskorotukseen, kiertävien opettajien matkakustannuskorvausten tarkistuksiin, vuosisidonnaisten lisien painoarvon pienentämiseen sekä I ja II kalleusluokan lähentämiseen. 7

10 HTV 2 TILASTO Tulosalueittain Tammikuu - huhtikuu 2014 Vakituiset, määräaikaiset ja työllistetyt yhteensä Vakituiset, määräaikaiset Työllistetyt ja työllistetyt yhteensä Vakituiset Määräaikaiset Työllistetyt Vakituiset Määräaikaiset Kaupunginhallitus, projektit 2,01 2,01 1,95 0,00 0,00 1,95 0,06 Keskushallinto 43,34 3,65 0,52 47,51 44,30 2,14 0,00 46,44 1,07 Maahanmuuttajapalvelut 16,91 1,06 17,98 15,43 1,98 0,00 17,41 0,57 Varhaiskasvatus 263,71 36,07 26,61 326,40 275,83 38,58 27,13 341,54-15,14 Perusopetus 288,29 80,36 2,49 371,14 289,19 85,41 2,54 377,14-5,99 Kulttuuripalvelut 44,71 1,19 0,67 46,57 45,57 1,82 0,06 47,45-0,89 Kaukametsä 42,25 86,08 0,85 129,18 49,19 76,35 0,00 125,53 3,65 Liikunta- ja nuorisopalvelut 9,00 4,02 13,02 8,88 3,83 0,00 12,70 0,31 Ympäristö ja maankäyttö 28,32 0,91 29,23 28,74 0,97 0,00 29,72-0,49 Kunnallistekniikka 65,43 1,00 2,77 69,20 72,15 0,00 0,97 73,13-3,93 Tilapalvelu 65,64 4,20 69,84 54,50 6,38 0,00 60,88 8,96 Kainuun pelastuslaitos 57,76 13,93 71,69 58,16 12,23 0,00 70,39 1,30 Tukityöllistäminen 21,14 21,14 0,00 0,00 9,40 9,40 11,74 Kaupunki yhteensä 927,37 232,47 55, ,90 943,90 229,68 40, ,68 1,22 Kajaanin ammattikorkeakoulu -liikelaitos 136,79 51,67 188,46 Kajaanin Vesi -liikelaitos 18,65 0,49 19,13 19,48 0,00 19,48-0,35 Kajaanin Mamselli -liikelaitos 165,62 41,85 6,54 214,01 137,72 34,12 5,94 177,79 36,23 Kajaanin kaupunginteatteri -liikelaitos 35,25 12,81 0,37 48,42 37,47 8,39 0,64 46,51 1,92 Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos *) 352,80 126,32 1,40 480,52 358,34 147,92 1,40 507,65-27,13 Liikelaitokset yhteensä 572,32 181,47 8,30 762,09 689,80 242,11 7,98 939,89 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä 1 499,69 413,94 63, , ,70 471,79 48, ,57 Liikelaitokset ilman ammattikorkeakoulua ,01 190,44 7,98 751,43 Kaupunki ja liikelaitokset yhteensä ilman AMK ,91 420,11 48, ,11 *) Koulutusliikelaitoksen HTV2 1-4 vuodelta 2013 on korjattu verrattuna v tehtyyn seurantaraporttiin 1-4, koska koulutusliikelaitoksen kaikki palvelussuhteet eivät vielä silloin näkyneet raportissa. Vakinaiseaikaisetetyt Määrä- Työllis- Muutos Muutokset yhteensä Muutos kaupunki -16,52 2,80 14,95 1,22 Muutos liikelaitokset yhteensä (ilman ammattikorkeakoulua) 19,31-8,97 0,32 10,66 Muutos kaupunki ja liikelaitokset (ilman ammattikorkeakoulua) yhteensä 2,78-6,17 15,27 11,88 Tammikuu - huhtikuu 2013 Muutos Organisaatiomuutoksia Vesiliikuntakeskus aloitti marraskuussa 2013 KAKS:n ruokalan henkilöstö siirtyi Mamselliin AMK alkaen osakeyhtiö Henkilöstöpäällikkö Pekka Sivonen 8

11 VEROTULOT Verotulot 1000 euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,8 helmi , ,2 maalis , ,8 huhti , ,1 touko kesä heinä elo syys loka marras joulu Yhteensä ,0 Budjettitavoite Toteutuma-% 103,2 100,7 34,5 9

12 Ansio- ja pääomaverotulot ANSIO- JA PÄÄOMATULOVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,5 helmi , ,1 maalis , ,0 huhti , ,9 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras , ,0 joulu , ,0 Yhteensä ,4 Budjettitavoite Toteutuma-% 101,8 100,2 37,1 10

13 Kiinteistöverot KIINTEISTÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,9 helmi , ,0 maalis , ,1 huhti , ,8 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras , ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ Budjettitavoite Toteutuma-% 167,5 102,3 1,6 11

14 Yhteisöverot YHTEISÖVEROT euroa Kuukausittain Kertymä TOT-TA POIKK. TOT-TA POIKK. Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT2014 TA % tammi , ,8 helmi , ,7 maalis , ,1 huhti , ,5 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys , ,0 loka , ,0 marras ,0 joulu , ,0 YHTEENSÄ ,9 Budjettitavoite Toteutuma-% 72,2 109,2 35,5 12

15 VALTIONOSUUDET Valtionosuudet VALTIONOSUUDET euroa Kuukausittain Vuosikertymä netto Teatteri TA-TOT POIKK. netto TA-TOT POIKK. Koutuusliike Kuukausi TP 2012 TP 2013 TOT 2014TOT 2014 TA % TP 2012 TP 2013 TOT 2014 TA % tammi , ,5 helmi , ,5 maalis , ,5 huhti , ,5 touko , ,0 kesä , ,0 heinä , ,0 elo , ,0 syys loka marras joulu Yhteensä ,2 Budjettitavoite Toteutuma-% 100,8 105,3 67,5 13

16 TOTEUTUMISVERTAILUT Kajaanin kaupungin talousarvion tot.vertailu , ennuste vuoden 2014 toteutumasta TALOUS 1000 TA Muutosten jälkeen 2014 TA muut.jälk Tot TA tot Ennuste 2014 TOT Tot MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN HENKILÖSTÖKULUT Sote kuntayhtymä (Kuel) PALVELUJEN OSTOT Sote ja Kainuun liitto AINEET, TARVIKKEET J AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E V E R O T U L O T V A L T I O N O S U U D E T KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT RAHOITUSTUOTOT JA -K V U O S I K A T E POISTOT JA ARVONALEN T I L I K A U D E N T U L O S Poistoeron muutos 7 30 T I L I K A U D E N ALIJÄÄMÄ

17 Investointiosan toteutumisvertailu Sitovuustaso on toimielintaso (maa- ja vesialueet, talonrakennus ja kiinteät rakenteet ja laitteet omina sitovuustasoina) Määrärahat euroina --- investoinnit > Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen Muutos Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA 2014 TA MAA- JA VESIALUEET Tulot Menot Nettomenot RAKENNUKSET Talonrakennus, peruskorjaus ja uudisrakentaminen (sitovuustaso hankekohtainen > t Hauhola/Lehtikangas koulukeskus Vesiliikuntakeskus Talonrakennus, peruskorjaus MUUT RAKENNUSHANKKEET Pihatyöt ja pintavesitekniikka Home- ja vesikattokorjaukset Kiinteistöjen sähkölaitteet ja energiatal. Par Käyttötarkoituksen muutokset Keittiölaitteiden uusiminen Rakennusautomaatio RAKENNUKSET YHTEENSÄ Ostetut ja myydyt rakennukset Myynnit Ostot Tulot Menot Nettomenot KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Suunnittelu ja tutkimus Kunnallistekniikan rakentaminen tulot Urheilu- ja ulkoilualueet, satamat valtionavut Sillat Parempi kaupunkikeskusta Kajaaninjoen kulttuuriympäristö Otanmäki Vuolijoki KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot YMPÄRISTÖTEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

18 Hankeryhmä/hanke Alkuperäinen Muutos Muutettu Toteutuma Poikkeama TA 2014 TA 2014 TA IRTAIN OMAISUUS KAUPUNGINHALLITUS Kaupunginhallitus SIVISTYSTOIMIALA Varhaiskasvatus Perusopetus Kongressikeskus Kaukametsä Kirjasto YMPÄRISTÖTEKNINEN TOIMIALA Maankäyttö Kunnallistekniikka Tilapalvelu KAINUUN PELASTUSLAITOS Kainuun pelastuslaitos valtionavut IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot OSAKKEET Tulot 0 Menot Nettomenot INVESTOINNIT YHTEENSÄ Tulot Menot Nettomenot

19 TOIMIALAT Kaupunginhallituksen -toimiala TALOUS 1000 Kaupunginhallituksen toimiala TA muut.jälk Tot TA tot TA Muutosten jälkeen 2014 TA 2014 toteutumaennuste MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT T O I M I N T A T U O T O T HENKILÖSTÖKULUT PALVELUJEN OSTOT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT AVUSTUKSET MUUT TOIMINTAKULUT T O I M I N T A K U L U T T O I M I N T A K A T E Henkilöstö, Htv 2 67,5 71 TOIMINTA Selvitys kauden tavoitteiden toteutumasta ja arviosta sekä toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Miten ja millä perustein toteutuma on muodostunut, miten koko vuoden toteutuma-arvioon on päädytty ja millä toimenpiteillä talousarviotavoite saavutetaan loppuvuoden aikana? Keskitytään erityisesti olennaisiin poikkeamiin sekä kuluneella kaudella että vuoden 2014 toteutumisarviossa. Kaupunginhallitus: Koulutusketjut toimivat hyvin, mutta nyt vuorostaan koulutusliikelaitos joutuu sopeuttamaan toimintaansa valtionrahoituksen leikkauksiin. Innovaatiotoimijat tekevät hyvää ja tuloksekasta yhteistyötä, kuten pelialan klusterissa KAMK ja Etu Oy. Ammattikorkeakoulun toiminta yhtiömuotoisena on käynnistynyt hyvin. Kainuun korkeakoulustrategian toteuttamista varmistetaan mm. esittämällä sen selkeää sisällyttämistä maakuntaohjelmaan. Uuden ohjelmakauden alku ja sen aiempaa pienempi rahoituskehys aiheuttaa kehittämisorganisaatioiden rahoitukseen paineita. Yritys-Suomi Kainuun alkavien yritysten palvelu jatkuu toimijoiden yhteistyörakenteena TE-toimiston resurssien varassa, Uutta Yritys-Suomi palvelukokonaisuuspilottia valmistellaan jo toimivien yritysten palveluun ml. omistajanvaihdokset ja kasvuyrittäjyys. Kaupungin elinkeinopolitiikka ja yritysilmapiiri sai erittäin myönteisen arvion Suomen Yrittäjien elpomittaristokyselyssä, jossa Kajaani oli paras aluekeskuskaupungeista. Kajaanin Oulujärven matkailun yhteismarkkinointia jatketaan yritysyhteistyönä Kajaanin Matkailu Oy:ssä uuden kolmivuorisen sopimuskauden ajan, laajentaen sitä kaupungin yleiseen yritys- ja vetovoimamarkkinointiin. Muita keskeisiä markkinointitoimenpiteitä 2014 ovat Made In Kainuu - viestintämarkkinointihanke ja Kainuu Helsingissä 2014 tapahtumavuosi. 17

20 Kaupunginteatterin ja ruohonjuuritason kulttuuritoimijoiden kuten Generaattorin esitystoiminta on ollut näkyvää ja kävijämäärät ovat olleet hyvät. Keskustaajaman yleiskaavan valmistelu on edennyt aikataulun mukaan kaavoitusresurssien kapeudesta huolimatta. Kaupunkikeskustan kehittämisen toimenpideohjelmaa toteutetaan Kajaaninjoen pohjoisrannan Kyynäspuiston osalta. Ydinkeskustan katualueiden kehittämisen pohjaksi toteutetaan haastattelukysely katutason liikkeille ja kiinteistöjen omistajille. Renforsin Rannan kehittämisedellytysten parantamiseksi on toteutettu maanvaihto UPM:n kanssa. Valtatie 22:n 1. vaiheen investoinnin toteutumista on edistetty valtion väylärahoituksen tiukentuvassa tilanteessa. Reittilentoliikenteen tukemiseksi on käynnissä yrittäjäjärjestön ja Flyben yhteismarkkinointitoimenpiteitä, kaupunki on toteuttanut Kainuun Liiton kanssa laajan lentoselvityksen sekä Finavian kanssa lentokentän matkailijaselvityksen. Palvelun laatu ja asiakastyytyväisyys Palveluohjelman valmistelu on edennyt yhtäaikaisesti kaupunkistrategian kanssa. Prosessien sujuvuus ja taloudellisuus Kaupunkistrategian uudistaminen on käynnistetty ja tavoitteena on saada se valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa. Kuntarakenneselvityksen jatkamista yhteisesti kaikkien Kainuun kuntien kanssa on valmisteltu. Puolanka ei aio osallistua siihen. Kainuun sote-kuntayhtymän kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä palveluohjelmavalmistelussa ja on käynnistetty useita uusiin yhteistyörakenteisiin tähtääviä valmisteluja. Kylä- ja kaupunginosaohjelman valmistelua on tehty kylille ja kaupunginosiin suuntautuneilla Kajaanikierroksilla. Tietohallinto-ohjelman valmistelu etenee yhtäaikaisesti kaupunkistrategian ja palveluohjelman valmistelun kanssa. Työllisyydenhoidon resurssien kasvattaminen kuntien edelleen lisääntyvien vastuiden edellyttämälle tasolle ratkaistaan käytännön toimenpiteiden ja tarvittava resursoinnin osalta talousarvioon 2015 tähdäten. Henkilöstön aikaansaannoskyky Osaamisen kehittämisen hallintajärjestelmää rakennetaan. Ikääntyvien työssä jaksamista tuetaan. Työllisyyden hoito: Raportointijaksolla palkkatuella työllistettyjä oli keskimäärin 66 henkilöä kuukaudessa (55 htv). Erityisesti velvoitetyöllistettyjä ja ns. 500-päiväisiä työllistettiin aikaisempaa enemmän. Talousarvion mukaiseen tavoitteeseen (40 htv) tullaan pääsemään. Kumppaniksi ry:n Kajaanin työpajalla valmentautujia oli 102, joista nuoria alle 29-vuotiaita oli 49 (48 %). Työpajatoimintaa koskevan sopimuksen ja talousarvion mukainen tavoite (150 asiakasta, joista nuoria 75) tullaan saavuttamaan. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli raportointijaksolla 42 asiakasta. Tämän lisäksi oli 25 asiakasta sellaista, joille ei ollut vielä tehty kuntouttavan työtoiminnan sopimusta. Työllisyyden hoidon kuntakokeilussa jatkettiin välityömarkkinatoimijoiden roolittamista laatimalla työllistämisen arvojana, jonka pohjalta suunnitellaan laajahkoa työllisyyden hoidon ESR-hanketta. Yhteistyö TE-toimiston ja Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa on tiivistynyt. Kuntakokeilun työhönvalmentajalla oli alkuvuoden aikana 60 asiakasta. Työhönvalmentajan asiakkaista 34:lle löytyi jokin toimenpide (esim. palkkatukityö, työkokeilu, opiskelu, työ avoimella sektorilla). Vuoden 2015 alusta nykyiset työvoiman palvelukeskukset muuttuvat lakisääteiseksi työllistymistä edistäväksi moniammatilliseksi yhteispalveluksi. Sen yhteistyö- ja sopimusosapuolina ovat TE-toimistot, kunnat ja Kela. Kaupunki on käynyt alkuvuoden aikana neuvotteluja Kainuun TE-toimiston, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja Kelan kanssa yhteistyösopimuksen solmimiseksi ao. viranomaisten kanssa. 18

21 Kaupungin kustannukset työmarkkinatuen rahoituksesta ovat nousseet verrattuna edelliseen vuoteen. Maksuosuuden piirissä oli huhtikuussa 383 henkilöä, kun heitä vuoden 2013 huhtikuussa oli 300 henkilöä. Työmarkkinatuen kuntaosuutta maksettiin tammi-huhtikuussa euroa, joka on euroa (25 %) enemmän kuin vastaavalta ajalta edellisenä vuonna maksettu kuntarahoitus. Syitä ovat mm. huono taloustilanne sekä työttömyyden kasvu, etenkin työttömyysjaksojen pitkittyminen. Kesätyösetelejä arvoltaan 270,00 euroa myönnettiin 290 peruskoulun 9-luokkalaiselle ja 199 kajaanilaisille toisen asteen opiskelijoille. Toisen asteen opiskelijoille laitettiin vielä haettavaksi 120 kesätyöseteliä, joiden haku kestää niin kauan, kun kiintiö tulee täyteen. Kaupungin kesätyöpaikkoja laitettiin hakuun 29 kpl. Hakemuksia tuli kaikkiaan 157 kpl. Keskushallinto: Kaikkien asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi on suunnittelu- ja toteutustyö käynnistetty. Tavoitteet tullaan saavuttamaan. Talouden tasapainottamisohjelman ja henkilöstösuunnitelman toimenpiteet, onnistumiset ja haasteet: Kaupungihallitus: Kaupunginhallituksen määrärahat vuodelle 2014 on valmistelu ja toteutettu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. KAMK:n suora toiminta-avustus pienentyi, mutta taso säilyi kokonaisuutena ennallaan, koska kaupunki vastaa yhtiön aiemmista eläkemaksuista. Keskushallinto: Edetään suunnitelman mukaisesti. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 19

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Kajaanin kaupunki Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 II Sisältö TIIVISTELMÄ... III 1 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA... 1 1.1 Tarkastuslautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kajaanin kaupungin konsernirakenne 1.1.2015 Sisäinen konserni Toimialat Kaupunginhallitus Ympäristötekninen

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012

Talousarvio 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012 Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2011-2012 Kv 14.12.2009 2 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus 5 Yleisperustelut 6 Kunnan taloudellinen tilanne ja lähtökohdat suunnittelukaudelle 2010 2012 9 Henkilöstö

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Vuosikertomus 2014. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 2 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sote hallitus 25.3.2015 41 C: 3 Julkaisija: Kainuun sosiaali-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA

TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA TURUN KAUPUNGIN TOIMINTASUUNNITELMA Vuoden talousarvio ja vuosien 2018 taloussuunnitelma Kaupunginvaltuusto 17.11. Turun kaupungin toimintasuunnitelma 2018 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Vuosikertomus 2011. Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2 3 Vuosikertomus 2011 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 2012 C:16 4 Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Kannen kuva: Suopursu (Kalevi Yliniemi) ISBN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt 12 /12/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008

NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2008 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA Pinta-ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 2008 30 951 lopussa Elinkeinorakenne 2007 (työpaikat) Palvelut 51,7 % Jalostus ja teollisuus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot