TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Sirén Petri Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Seppänen Teija jäsen Itähaarla Sakari kv:n vpj Mäntylä Heikki kirkkoherra Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 34 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 36 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 37 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hlavatý ja Arja von Schöneman. 39 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt pastori Hanna Vuorion Paattisten seurakuntapastorin (pastori Hannele Turkki) viransijaiseksi ajalle , josta viranhoidosta hänelle on maksettava 50 % palkkaluokasta H35 tuomiokapituli on määrännyt pastori Päivi Vuorilehdon kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla sairaalapastorin viransijaiseksi ajalle (H37 pl) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 6/

3 hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat nrot 8 14/ hallintojohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 12 / 2006 lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot 1 51 / 2006 työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 1/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 40 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1 / 2007 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä Kirkkohallitus päätti uudistaa keskusrahaston avustusjärjestelmää kehittämisavustuksen osalta vuoden 2008 alusta. Uudistuksen pääkohdat ovat seuraavat: erilaisiin yhdistymis ja yhteistyöselvityksiin myönnetään avustusta aiempaa tiukemmin ehdoin, avustusta myönnetään yhteistoimintahankkeiden käynnistämiskustannuksiin siten, että seurakunnilta edellytetään näissäkin omavastuuosuutta, tuomiokapitulien rooli muuttuu lausunnon antajasta päätöksentekijäksi, tuomiokapitulit päättävät kehittämisavustusten myöntämisestä yhteistyöhankkeisiin. Vuoden 2007 seurakunta avustukset jakautuvat eri avustuslajeihin suuntaaantavasti seuraavasti:

4 verojen täydennys 2,5 milj. euroa perinteinen harkinnanvarainen avustus 0,5 yhdistymisavustussitoumukset 5,4 ylimääräiset toiminta avustukset verojen täydennys 0,6 harkinnanvaraiset 1,5 muut kehittämisavustukset 0,3 rakennusavustukset 2,7 muut avustukset (mm. konservointi) 0,2 yht. 13,7 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Kirkkohallitus on asettanut työryhmän tekemään esiselvitystä kirkon talousja henkilöstöhallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämisestä 2010 luvulle tultaessa. Työryhmän tehtävänä on kuvata kirkon talous ja henkilöstöhallinnon nykytila ja sen ongelmat, analysoida eri tavoitetilavaihtoehtoja ottaen huomioon mm. seurakuntien yhteistyöhön ja rakennemuutoksiin liittyvät kysymykset, tekniset ratkaisuvaihtoehdot ja lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet sekä esittää työryhmän näkemys tavoitetilasta ja siihen etenemisestä. Tarkastelun viitekehyksenä tulee olla koko kirkko. Talousvastaaville tulee Kirkkohallituksesta tammikuun aikana kysely tällä hetkellä käytössä olevien kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoista ja tulevaisuuden vaihtoehdoista. Turusta työryhmään on kutsuttu hallintojohtaja Hannu Kallio. Työryhmän toimikausi on vuoden 2007 loppuun. Merkitään Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1 / 2007 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten Hannu Kalliolle, Aapo Kaistille, Mia Fagerille ja Timo Koskiselle. hyväksyttiin. 41 KIRKKOVALTUUTETTU ANJA PAAVONPERÄN ALOITE ELÄKELÄISTOIMINNAN KEHIT TÄMISESTÄ Kirkkovaltuutettu Anja Paavonperä on tehnyt seuraavan aloitteen: Eläkeläistoiminnan kehittäminen seurakuntayhtymässä olisi syytä aloittaa nyt, kun suuret ikäluokat jäävät suuressa määrin eläkkeelle ja nykyisen henkilökunnan keski ikä on 46 v 11 kk.

5 Seurakuntayhtymän oma eläkeläistoiminta lisää ja rikastuttaa eri sukupolvea olevien nykyisten ja entisten työntekijöiden jaksamista, virkistymistä ja seurakuntalaisten palvelemista. Aloitteesta on pyydetty työympäristötoimikunnan lausunto. Työympäristötoimikunta on lausunnossaan esittänyt, että eläkeläiset saisivat ilmaiseksi käyttää itse järjestämässään toiminnassa seurakuntien tiloja. Lisäksi heille annettaisiin palstatilaa Kirkon Naakassa. Erikoistapauksiin he voivat anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Johtoryhmä yhtyy työympäristötoimikunnan esitykseen, mutta kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien hallussa olevista tiloista päättävät asianomaiset kirkkoherrat. Tämän vuoksi asiasta tehtävä päätös on tilojen osalta suositus. Kn päättää myöntää seurakuntien eläkeläisille oikeuden kokoontua itse järjestämiinsä tilaisuuksiin seurakuntayhtymän tiloissa ilmaiseksi ja suosittaa vastaavaa käytäntöä seurakunnille. Lisäksi eläkeläisille annetaan palstatilaa Kirkon Naakassa. Samalla heille ilmoitetaan, että he voivat erikoistapauksiin anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Ilmoitus kirkkoherroille, seurakuntasihteereille, vahtimestareille, tiedotustoimistolle ja valtuustoaloitteen käsittelystä kirkkovaltuustolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 42 KIRKKOVALTUUTETTU PÄR LANDORIN ALOITE TUTKIMUKSEN TEKEMISESTÄ KIR KOSTA EROAMISEN SYISTÄ Kirkkovaltuutettu Pär Landor teki kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen tutkimuksen tekemisestä kirkosta eroamisen syistä. Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan kirkosta eroamisen syitä. Toimikunta on loppuraportissaan esittänyt, että ennen kuin kirkon jäsenyyttä vahvistavia toimia voidaan suunnitelmallisesti ehdottaa, on tutkimuksellisesti selvitettävä kirkosta eroamisen syyt. Asiaa on käsitelty kirkkoneuvostossa ja kirkkoneuvosto pyysi toimikuntaa mennessä tekemään ehdotuksen kirkosta eroamisen syitä tarkoittavan tutkimuksen toteuttajasta ja toteuttamistavasta. Toimikunta päätyi ehdottamaan tutkimuksen toteuttamista kolmessa eri osiossa, joista yksi olisi kirkosta

6 eroamisen syitä selvittävä, toinen rippikouluikäisten vanhemmille suunnattu ja kolmas oli yleinen jäsentyytyväisyyskysely. Kilpailutuksen jälkeen työn sai tehdäkseen Taloustutkimus Oy, jonka raportti kirkosta eroamisen syistä valmistui Tutkimukseen osallistui 301 kirkosta vuonna 2005 tai alkuvuonna 2006 eronnutta. Tutkimustulosten kooste on liitteenä. Liite Tutkimustuloksia on esitelty kirkkoneuvostolle sekä henkilöstölle. Ne tulevat olemaan tärkeässä asemassa yhtymän uutta strategiaa valmisteltaessa. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuutettu Pär Landorin aloite merkitään käsitellyksi. Lisäksi päätetään, että tutkimuksen päätuloksia esitellään seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetuille. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 43 SVTL:N PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KATJA KOSKISEN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUS MIESTEN NEUVOTTELUPÄIVILLE Pääluottamusmies Katja Koskinen on pyytänyt saada osallistua SVTL:n järjestämään luottamusmiesten koulutustilaisuuteen Helsingissä. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää pääluottamusmies Katja Koskiselle palkallista virkavapautta Helsingissä järjestettäville luottamusmiesten neuvottelupäiville osallistumista varten.

7 Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Katja Koskiselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 44 JUKON LUOTTAMUSMIESTEN LUOTTAMUSMIESKURSSI JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäki sekä luottamusmiehet Kaisa Rauma ja Jukka Pietilä ovat pyytäneet saada osallistua luottamusmieskurssille Kurssi järjestetään osittain Helsingissä ja osittain Tallinnassa. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää palkallista virkavapautta JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäelle sekä luottamusmiehille Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle Helsingissä ja Tallinnassa järjestettävälle luottamusmieskurssille osallistumista varten. Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Seppo Riihimäelle, Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle sekä taloustoimistolle. hyväksyttiin. 45 JUHAPEKKA RAUTIAISEN TERVEYSTARKASTUSTODISTUS Kirkkoneuvosto on valinnut nuoriso ohjaaja Juhapekka Rautiaisen nuorisosihteeri Leena Lähteen viransijaiseksi ehdolla, että hän ennen

8 työn aloittamista esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriotteen. Pyydetyt todistukset on toimitettu. Juhapekka Rautiaisen viransijaisuus alkaa ja päättyy Kn merkitsee saaduksi Juhapekka Rautiaisen terveystilaselvityksen ja rikosrekisterinotteen. Samalla vahvistetaan viransijaisuusajaksi Ilmoitus Juhapekka Rautiaiselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 46 VUOSIKERTOMUKSEN 2006 LAATIMINEN Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2006 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja, lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kn päättää asettaa toimikunnan tekemään vuoden 2006 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri.

9 Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 47 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN HENKILÖSTÖN OPINTO JA KEVÄTRETKI KÖÖPENHA MINAAN Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä koskevaa asiaa seuraavasti: Kasvatusasiain keskuksen henkilökunta on keväisin tehnyt kevätretken Turun lähimaastoon. Niinpä keväällä 2006 käytiin Seilin saaressa, 2005 Uudenkaupungin suunnalla ja 2004 Naantalissa ja Rymättylässä. Koska ainakaan vuoden 1998 jälkeen, ei kevätretki ole suuntautunut ulkomaille, on nyt päädytty suunnittelemaan tällaista. Kohteeksi on valittu Kööpenhamina, jossa kasvatuksen teologi Heikki Arikka on aiemmin työskennellyt. Ohjelmassa on työyhteisön kehittämisen lisäksi tutustumista paikallisiin nähtävyyksiin. Tarkoituksena on, että matkaan lähtee kasvatusasiain keskuksen koko henkilökunta lastenohjaajia lukuun ottamatta. Mukaan tulee myös leirikeskushenkilökunta. Matka pyritään toteuttamaan mahdollisimman edullisesti. Lentoliput varataan netistä, majoittuminen tapahtuu retkeilymajatasoisesti, päivärahoja ei makseta eikä työaikakorvauksia anneta. Rahoitus järjestetään osittain omin varoin hyödyntäen varaukseksi jätettyä koulutusmäärärahaa ja työmuotojen omia varoja. Lisäksi matkaa varten anotaan erillismääräraha seurakuntayhtymältä. Mahdollisuuksien mukaan on ajatuksena kutsua mukaan myös 1 2 luottamushenkilöä, uuden johtokunnan puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Kasvatuksen teologi Heikki Arikka esittelee matkasuunnitelman nykyvaihetta tarkemmin. Kasvatusasiain johtokunta päättää puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja päättää mahdollisesti mukaan lähtevistä luottamushenkilöistä. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta

10 Kasvatusasiain johtokunta päätti puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja varata matkalle paikat kahdelle luottamushenkilölle. Ilmoitus, Heikki Arikka Valmistelija Hannu Hurme , , listan liitteinä on matkan osanottajaluettelo, matkan ohjelma ja kustannusarvio. Liitteet Laskelman mukaan kustannukset henkilöä kohti ovat noin 330 euroa, kun majoitus toteutetaan hostellitasoisesti ja lentomatka varataan netistä halpalentoyhtiöltä. Matkan ajalta ei makseta työaikakorvauksia eikä päivärahoja. Matkan kustannukset rahoitetaan koulutussuunnitelmaan tehdystä varauksesta ja työmuotojen omista varoista. Oikeutetaan kasvatusasiain keskuksen henkilökunta tekemään opinto ja kevätretki Kööpenhaminaan esitetyn suunnitelman mukaan. Matkan kustannuksiin käytetään 2000 euroa kasvatusasiain keskuksen koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30477, 1000 euroa leirikeskusten koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30478, 3000 euroa työyhteisömatkoihin varatusta määrärahasta kustannuspaikalta ja loput työmuodon muista käyttövaroista. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 48 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 48.

11 Liitteessä on sairauslomaa esitetty 41 henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 49 KAIJA JOKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Diakoniakeskuksen erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu Diakoniakeskusta osoitteessa Puutarhakatu 22. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Diakoniakeskus osoitteessa Puutarhakatu 22. Ilmoitus Kaija Jokiselle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 50 STIINA LEINON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tuomiokirkkoseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leino on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu nuorisotoimistoa. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leinon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan seurakuntien toimitalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus Stiina Leinolle, Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 ATTE AIRAKSISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen ammattioppilaitosteologi Atte Airaksinen on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Airaksinen asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa ammattioppilaitosteologi Atte Airaksisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Airaksisen virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Atte Airaksiselle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 52 MIA PUSAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusa on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Mia Pusa asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Pusan virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Mia Pusalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 53

13 HAUTAINHOITORAHASTON HOITOSITOUMUSPÄÄOMIEN KÄSITTELY VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSESSÄ Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut asiasta seuraavan selvityksen: Liite Selvitykseen liittyy 10 sivua valokopioita tositteista ja selvitys laskennallisista poistoista vuosilta Ne on otettu yhdeksi niteeksi, joka seuraava: Liite Kirjanpitoon on tarpeen tehdä kaksi korjausta. Ensimmäinen aiheutuu siitä, että vuonna 1999 ilmoitettiin kirkkohallituksen tilastolomakkeelle hoitotalletusten jako erikseen ainaisiin hoitotalletuksiin ja erikseen määräaikaisiin hoitotalletuksiin. Ainaishoitotalletuksiin merkittiin nyt tehdyn tarkistuksen mukaisesti pääoma liian suureksi. Tämä puolestaan johti siihen, että vuonna 2004, jolloin tehtiin riittävä varaus ikuisten hoitojen hoitoa varten 25 vuoden ajaksi, siirrettiin ikuisten hoitojen rahastoon liian vähän edellisten vuosien ylijäämistä ja liikaa hoitotalletusten pääomista. Kyseessä on kahden tase erän välisestä epätasapainosta, joka on nyt syytä korjata. Toisaalta on kysymys määräaikaisesti hoidossa olevien talletushautojen hoitopääomien jaksotuksesta eli näiden hoitotalletusten käyttämisestä hoitojen tekemiseksi. Tämä oikaisu tulee tehdä tuloslaskelman kautta, minkä seurauksena edellisten tilikausien ylijäämä kasvaa, mutta vastaavasti pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomatili pienenee. Kirjauksesta on etukäteen keskusteltu sekä taloustarkastajan että tilintarkastajien kanssa. He pitävät hyvänä, että korjauskirjaukset tehdään ja että niissä noudatetaan talouspäällikön ehdotuksesta ilmenevää menettelyä. Johtoryhmän kokouksessa asia ei ehtinyt tulla esille muiden asioiden runsauden vuoksi. Johtoryhmä pitää vielä ylimääräisen kokouksen tiistaina, joten sen kanta kuullaan tarvittaessa kokouksessa. Kn päättää tehdä hautainhoitorahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat hoitositoumuspääomia koskevat oikaisukirjaukset: määräaikaisten hoitositoumusten pääomavajaus ,98 euroa kirjataan seuraavasti: per Edellisten vuosien ylijäämät an Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat, sekä

14 kirjataan vuosien hoitopääomien jaksotukset ,93 euroa seuraavasti: Tuotoksi tuloslaskelmaan an Jaksotetut hoitomaksut per Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat Edellisten tilikausien ylijäämien lisäykseksi an Edellisten tilikausien ylijäämä per Jaksotettujen hoitomaksujen oikaisuerät. Ilmoitus talouspäällikölle toimenpiteitä varten sekä tiedoksi taloustarkastajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 54 TYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN MUISTAMISESSA NOUDATETTAVAN KÄY TÄNNÖN ERÄÄN SÄÄNNÖN TÄSMENTÄMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan :n 515 kohdalla työympäristötoimikunnan ehdotuksen työntekijöiden muistamisesta toimikunnan esittämällä tavalla. Uusi järjestelmä päätettiin ottaa käyttöön Asiasta annettiin myös tiedoksianto kirkkovaltuustolle. Kysymys pitkäaikaisten kausityöntekijöiden muistamisesta oli päätöksessä jäänyt tarkemmin määrittelemättä ja asia vietiin täsmennyksen saamista varten uudelleen työympäristötoimikuntaan. Se on ehdottanut :n 11 kohdalla kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkoneuvostolle esitetään, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden muistamisessa muutetaan kohta yhtäjaksoinen palvelus kuulumaan yhteenlasketuksi palveluksi. Näin yhdenvertainen kohtelu tulee kaikkien osaksi. Mahdollista virkavapautta ei saa kerätä, vaan se on pidettävä työnantajan kanssa sovittavana ajankohtana ja siitä on ilmoitettava palkkatoimistoon. Esimerkiksi nyt erääntyneet eli aikaisemmin ansaitut vuoden palvelut, joista saa kolmen päivän vapaan, on pidettävä vuoden 2007 aikana. Työympäristötoimikunta esittää, että asiasta annetaan tiedote kaikille esimiehille ja teksti Naakkaan. Käytännössä on havaittu, että epätietoisuutta ovat aiheuttaneet seuraavat seikat: kausityöntekijöiden palveluksen laskenta

15 vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneiden vapaa ajan pituus vapaan pitämisajankohta. Kausityöntekijöiden laskentatekniikan osalta työympäristötoimikunnan ehdotus antaa vastauksen. Samoin vapaa ajan pitämisajankohdan osalta. Koska uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2007, kuuluu säännöstöä tulkita siten, että vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet saavat yhden kolmen päivän virkavapaan samoin kuin sitä aiemmin kertymän saavuttaneet henkilöt. Vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet eivät siis ole mitenkään erityisasemassa. Kirkkoneuvosto päättää työympäristötoimikunnan ehdotuksesta, että ansiomerkkien ja palkallisen virkavapaan tai sitä vastaavan rahakorvauksen palvelusajan laskentasääntöä muutetaan siten, että palvelusajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan palvelusajaksi huomioidaan yhteenlaskettu palvelu täysinä kuukausina. Jo kertyneet vapaat eli kolmen päivän vapaa ajan jakso tulee pitää vuoden 2007 aikana, ellei pakottavat syyt muuta edellytä. Vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneet ovat samassa asemassa kuin ne, joilla merkkipaalu on täyttynyt tätä aikaisemmin eli hekin saavat yhden kolmen päivän vapaa ajan jakson tai rahakorvauksen. Palkkatoimistolle annetaan tehtäväksi uusien merkkipaalujen seuraaminen siten, että maaliskuun jälkeen lähetetään esimiehille tieto siitä, että ketkä ovat alkuvuonna saavuttaneet palkitsemispäätöksessä tarkoitetut vuodet. Tämän jälkeen tiedot uusista täyttymisistä lähetetään kolmen kuukauden väliajoin. Ansiomerkeillä palkitut henkilöt 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta ovat jo siinä yhteydessä saaneet päätöksen merkkipaalun täyttymisestä. 10 vuotta palveluksessa olleiden osalta tällaista toteamista ei ole tapahtunut, joten palkkatoimiston tulee tarkistaa nämä ajat asianomaisten tai esimiesten pyynnöstä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Tiedoksi kaikkien yksiköiden esimiehille työpaikkakokouksissa käsiteltäväksi.

16 MIKAELINSEURAKUNNAN KIRKKOHERRA LEHIKOISEN EHDOTUS MESSUILLE OSAL LISTUMISEN KULUISTA Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on tehnyt anomuksen Turun messuille osallistumisen johdosta seuraavasti: Turun Mikaelinseurakunta on valmis toissavuotiseen tapaan hoitamaan seurakuntien messuosastoa Turun messuilla Olemme jo alustavasti suunnitelleet oheisohjelmaa urheiluväen Tuomasmessuineen ja jääkiekkopaneeleineen. Vuoden 2005 messujen osalta kokonaiskustannukset olivat euroa, mikä koostui osaston vuokrasta, materiaalikuluista ym. Anomme kunnioittaen euron määrärahaa Turun messuille osallistumista varten. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla Tapahtumat, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä euron määräraha. Mikäli se annetaan Mikaelinseurakunnalle, on koko määräraha käytetty. Tässä vaiheessa ei ole tietoa sellaisista muista messuista, joihin seurakuntayhtymän tulisi osallistua. Näin Mikaelinseurakunnan anomukseen voidaan suostua. Johtoryhmän kantaa ei vielä ole tiedossa. Kn päättää ilmoittaa Mikaelinseurakunnalle, että se saa käyttöönsä talousarvion kustannuspaikalla 39222, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä, olevan määrärahan euroa Turun messuille osallistumista varten Ilmoitus kirkkoherra Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Jäsen Leena Winter tiedusteli, eikö Agricolan juhlavuotena osallistuta kirjamessuille. Jäsenet Lars Runar Knuts ja Kirsti Kari kannattivat kirjamessuille osallistumista. Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti sanoi, että messuraha kuluu nyt käsittelyssä olevan esityksen hyväksymisellä loppuun, mutta myöhemmin voidaan päättää myöntää kirjamessuihin osallistumisen määräraha. hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Mikaelinseurakunnalle avataan uusi kustannuspaikka 22707, messut , jolle siirretään kustannuspaikalta euron määräraha. Päätökseen liitettiin ponsi: toivoo, että seurakuntayhtymä osallistuu myös vuoden 2007 kirjamessuille. 56 MEHILÄISEN TYÖTERVEYDEN TEKEMÄ TYÖPAIKKAKÄYNTI TALOUSTOIMISTOON JA Vastaava työfysioterapeutti Jaana Malmikare on tehnyt työpaikkakäynnin taloustoimistoon ja Käynnistä on laadittu seuraava raportti: Liite Raportissa ehdotetaan monia pieniä parannuksia taloustoimiston henkilökunnalle. Osa niistä on suurempia rakenteellisia muutoksia, kuten tiskin mahdollinen parantaminen, mutta osa hyvin helposti toimeen pantavia parannuksia. Raportti päätetään lähettää taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle käytännön työssä huomioon otettavaksi. Kn merkitsee saaduksi raportin työpaikkakäynneistä seurakuntayhtymän taloustoimistoon ja Raportti lähetetään tiedoksi ja siinä tehdyt korjausehdotukset täytäntöön saatettaviksi taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Raportti lähetetään tiedoksi myös työympäristötoimikunnalle. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti ilmoitti, että taloustoimiston tarkastukseen liittyy myös käynti monistamossa, josta on laadittu muistio Se tulee yhdistää esityslistan mukana jo tulleihin raportteihin. hyväksyttiin. 57 TURUN SINIKOTKIEN UUSI LAINA ANOMUS JA VANHAN PERUUTTAMISILMOITUS Kirkkovaltuusto päätti lokakuussa 2005 hyväksyä Turun Sinikotkien koulutusalusprojektiin liittyvät rahoitusjärjestelyt kolmikantasopimus huomioiden siten, että vuonna 2007 lippukunnalle annetaan s/y Rhean vaihtamiseksi enintään euroa suoraa tukea ja euroa korotonta 10 vuoden

18 maksuajalla olevaa lainaa. Lippukunnalle annettiin oikeus viedä hanketta eteenpäin huolimatta siitä, että rahoitus merkittiin vuoden 2007 talousarvioon. Sinikotkien uuden koulutusaluksen kustannuspaikalla on kuluvan vuoden talousarviossa varoja yhteensä euroa, koska siinä on mukana myös käyttökuluja. Lippukunnan anomuksen johdosta kirkkovaltuusto päätti , että sille annetaan aiemmin päätetyn lisäksi euron laina, joka on maksettava takaisin heti aluksen myymisen jälkeen ja viimeistään Nyt lippukunnan hallituksen puheenjohtaja ja projektivetäjä ovat lähettäneet kasvatusasiain johtokunnalle seuraavan kirjeen: Liite Kirjeestä ilmenee, että s/y Rhea on myyty ja tilapäinen lisälainatarve on poistunut. Sen sijaan on nyt tehty ehdotus, että pitkäaikaisen lainan määrää nostettaisiin eurosta euroon. Anomusta on perusteltu erityisesti materiaalikustannusten nousun johdosta. Lainoituksen ja tukemisen aiemmat vaiheet ovat kulkeneet kasvatusasiain johtokunnan kautta ja asiaa on käsitelty sen ehdotusten pohjalta. Suullisesti on lippukunnan taholta ilmoitettu, että rahaa tarvittaisiin pian. Velkakirjan tekeminen euron osalta on epätarkoituksenmukaista, jos lainamäärää kuitenkin nostetaan. Asiasta päättäminen on kirkkovaltuustoasia. Johtoryhmässä ei ole ollut vielä tilaisuutta keskustella asiasta. Mikäli kirkkoneuvosto katsoo asian kiireelliseksi, asia voitaneen saattaa kirkkovaltuuston käsittelyyn ilman johtokunnan lausuntoa. Kn päättää pyytää asiasta kasvatusasiain johtokunnan lausunnon. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio poistui käsittelyn ajaksi esteellisenä. hyväksyttiin. 58 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Jari Hlavatý Arja von Schöneman Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.3.2012 131. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.3.2012 131 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 171 193 Aika torstai 29.3.2012 klo 14.00 14.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 19.9.2013 394 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 19.9.2013 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 (16) Aika: Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.45-18.25 Paikka: Langinkosken kirkko, Toivonsali Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja Tellervo Aho

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) 10.04.2007 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 4/2007 1 (30) KOKOUSAIKA Tiistai klo 15.00 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. Martti Hara Anja Hiltunen Marja-Leena

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 6/2012 1 (15) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 30. päivänä elokuuta 2012 klo 17.00 18.35 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Rasimus Risto puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Airi Musto yhteisen kirkkovaltuuston puheenjohtaja LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 76 AIKA 15.12.2009 klo 18.00 - (jouluateria klo 17.00 alkaen) PAIKKA Tuosan leirikeskus, Vehkataipaleentie 520 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 77 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 4/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(24) 126 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 29.4.2009 klo 17.15 20.05 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Seurakuntaneuvosto Kokous 29.10.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 1(22) Aika Paikka 29.10.2014 klo 17.00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Hallikainen, Olli puheenjohtaja Alaja, Riitta Eskelinen,

Lisätiedot

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana

Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Hellstén Jorma. Kanervavuori Mirjo. Korvensyrjä Päivi. Wikström Jaana PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Helin Marjatta Hellstén Jorma Jokela Tapani Kanervavuori Mirjo Johansson

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 15/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 15/2014 1 Aika 15.12.2014 klo 16.30 17.46 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 7.5.2015 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÄÄTÖKSET 2/2015 1(19) ASIALISTA 2/2015 16 Kokouksen avaus 17 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 18 Yhteisen kirkkovaltuuston sihteerin valinta 19 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) Kirkkoneuvosto 2/2015 24.3.2015. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(18) KOKOUSTIEDOT Aika 24.3.2015 klo 18-20.24 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh.joht. Hannu Ojalehto vt. khra, pj x Paaso Ilkka jäsen, vpj. x Korhonen

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot