TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Sirén Petri Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Seppänen Teija jäsen Itähaarla Sakari kv:n vpj Mäntylä Heikki kirkkoherra Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 34 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 36 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 37 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hlavatý ja Arja von Schöneman. 39 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt pastori Hanna Vuorion Paattisten seurakuntapastorin (pastori Hannele Turkki) viransijaiseksi ajalle , josta viranhoidosta hänelle on maksettava 50 % palkkaluokasta H35 tuomiokapituli on määrännyt pastori Päivi Vuorilehdon kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla sairaalapastorin viransijaiseksi ajalle (H37 pl) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 6/

3 hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat nrot 8 14/ hallintojohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 12 / 2006 lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot 1 51 / 2006 työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 1/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 40 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1 / 2007 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä Kirkkohallitus päätti uudistaa keskusrahaston avustusjärjestelmää kehittämisavustuksen osalta vuoden 2008 alusta. Uudistuksen pääkohdat ovat seuraavat: erilaisiin yhdistymis ja yhteistyöselvityksiin myönnetään avustusta aiempaa tiukemmin ehdoin, avustusta myönnetään yhteistoimintahankkeiden käynnistämiskustannuksiin siten, että seurakunnilta edellytetään näissäkin omavastuuosuutta, tuomiokapitulien rooli muuttuu lausunnon antajasta päätöksentekijäksi, tuomiokapitulit päättävät kehittämisavustusten myöntämisestä yhteistyöhankkeisiin. Vuoden 2007 seurakunta avustukset jakautuvat eri avustuslajeihin suuntaaantavasti seuraavasti:

4 verojen täydennys 2,5 milj. euroa perinteinen harkinnanvarainen avustus 0,5 yhdistymisavustussitoumukset 5,4 ylimääräiset toiminta avustukset verojen täydennys 0,6 harkinnanvaraiset 1,5 muut kehittämisavustukset 0,3 rakennusavustukset 2,7 muut avustukset (mm. konservointi) 0,2 yht. 13,7 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Kirkkohallitus on asettanut työryhmän tekemään esiselvitystä kirkon talousja henkilöstöhallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämisestä 2010 luvulle tultaessa. Työryhmän tehtävänä on kuvata kirkon talous ja henkilöstöhallinnon nykytila ja sen ongelmat, analysoida eri tavoitetilavaihtoehtoja ottaen huomioon mm. seurakuntien yhteistyöhön ja rakennemuutoksiin liittyvät kysymykset, tekniset ratkaisuvaihtoehdot ja lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet sekä esittää työryhmän näkemys tavoitetilasta ja siihen etenemisestä. Tarkastelun viitekehyksenä tulee olla koko kirkko. Talousvastaaville tulee Kirkkohallituksesta tammikuun aikana kysely tällä hetkellä käytössä olevien kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoista ja tulevaisuuden vaihtoehdoista. Turusta työryhmään on kutsuttu hallintojohtaja Hannu Kallio. Työryhmän toimikausi on vuoden 2007 loppuun. Merkitään Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1 / 2007 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten Hannu Kalliolle, Aapo Kaistille, Mia Fagerille ja Timo Koskiselle. hyväksyttiin. 41 KIRKKOVALTUUTETTU ANJA PAAVONPERÄN ALOITE ELÄKELÄISTOIMINNAN KEHIT TÄMISESTÄ Kirkkovaltuutettu Anja Paavonperä on tehnyt seuraavan aloitteen: Eläkeläistoiminnan kehittäminen seurakuntayhtymässä olisi syytä aloittaa nyt, kun suuret ikäluokat jäävät suuressa määrin eläkkeelle ja nykyisen henkilökunnan keski ikä on 46 v 11 kk.

5 Seurakuntayhtymän oma eläkeläistoiminta lisää ja rikastuttaa eri sukupolvea olevien nykyisten ja entisten työntekijöiden jaksamista, virkistymistä ja seurakuntalaisten palvelemista. Aloitteesta on pyydetty työympäristötoimikunnan lausunto. Työympäristötoimikunta on lausunnossaan esittänyt, että eläkeläiset saisivat ilmaiseksi käyttää itse järjestämässään toiminnassa seurakuntien tiloja. Lisäksi heille annettaisiin palstatilaa Kirkon Naakassa. Erikoistapauksiin he voivat anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Johtoryhmä yhtyy työympäristötoimikunnan esitykseen, mutta kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien hallussa olevista tiloista päättävät asianomaiset kirkkoherrat. Tämän vuoksi asiasta tehtävä päätös on tilojen osalta suositus. Kn päättää myöntää seurakuntien eläkeläisille oikeuden kokoontua itse järjestämiinsä tilaisuuksiin seurakuntayhtymän tiloissa ilmaiseksi ja suosittaa vastaavaa käytäntöä seurakunnille. Lisäksi eläkeläisille annetaan palstatilaa Kirkon Naakassa. Samalla heille ilmoitetaan, että he voivat erikoistapauksiin anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Ilmoitus kirkkoherroille, seurakuntasihteereille, vahtimestareille, tiedotustoimistolle ja valtuustoaloitteen käsittelystä kirkkovaltuustolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 42 KIRKKOVALTUUTETTU PÄR LANDORIN ALOITE TUTKIMUKSEN TEKEMISESTÄ KIR KOSTA EROAMISEN SYISTÄ Kirkkovaltuutettu Pär Landor teki kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen tutkimuksen tekemisestä kirkosta eroamisen syistä. Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan kirkosta eroamisen syitä. Toimikunta on loppuraportissaan esittänyt, että ennen kuin kirkon jäsenyyttä vahvistavia toimia voidaan suunnitelmallisesti ehdottaa, on tutkimuksellisesti selvitettävä kirkosta eroamisen syyt. Asiaa on käsitelty kirkkoneuvostossa ja kirkkoneuvosto pyysi toimikuntaa mennessä tekemään ehdotuksen kirkosta eroamisen syitä tarkoittavan tutkimuksen toteuttajasta ja toteuttamistavasta. Toimikunta päätyi ehdottamaan tutkimuksen toteuttamista kolmessa eri osiossa, joista yksi olisi kirkosta

6 eroamisen syitä selvittävä, toinen rippikouluikäisten vanhemmille suunnattu ja kolmas oli yleinen jäsentyytyväisyyskysely. Kilpailutuksen jälkeen työn sai tehdäkseen Taloustutkimus Oy, jonka raportti kirkosta eroamisen syistä valmistui Tutkimukseen osallistui 301 kirkosta vuonna 2005 tai alkuvuonna 2006 eronnutta. Tutkimustulosten kooste on liitteenä. Liite Tutkimustuloksia on esitelty kirkkoneuvostolle sekä henkilöstölle. Ne tulevat olemaan tärkeässä asemassa yhtymän uutta strategiaa valmisteltaessa. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuutettu Pär Landorin aloite merkitään käsitellyksi. Lisäksi päätetään, että tutkimuksen päätuloksia esitellään seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetuille. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 43 SVTL:N PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KATJA KOSKISEN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUS MIESTEN NEUVOTTELUPÄIVILLE Pääluottamusmies Katja Koskinen on pyytänyt saada osallistua SVTL:n järjestämään luottamusmiesten koulutustilaisuuteen Helsingissä. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää pääluottamusmies Katja Koskiselle palkallista virkavapautta Helsingissä järjestettäville luottamusmiesten neuvottelupäiville osallistumista varten.

7 Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Katja Koskiselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 44 JUKON LUOTTAMUSMIESTEN LUOTTAMUSMIESKURSSI JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäki sekä luottamusmiehet Kaisa Rauma ja Jukka Pietilä ovat pyytäneet saada osallistua luottamusmieskurssille Kurssi järjestetään osittain Helsingissä ja osittain Tallinnassa. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää palkallista virkavapautta JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäelle sekä luottamusmiehille Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle Helsingissä ja Tallinnassa järjestettävälle luottamusmieskurssille osallistumista varten. Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Seppo Riihimäelle, Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle sekä taloustoimistolle. hyväksyttiin. 45 JUHAPEKKA RAUTIAISEN TERVEYSTARKASTUSTODISTUS Kirkkoneuvosto on valinnut nuoriso ohjaaja Juhapekka Rautiaisen nuorisosihteeri Leena Lähteen viransijaiseksi ehdolla, että hän ennen

8 työn aloittamista esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriotteen. Pyydetyt todistukset on toimitettu. Juhapekka Rautiaisen viransijaisuus alkaa ja päättyy Kn merkitsee saaduksi Juhapekka Rautiaisen terveystilaselvityksen ja rikosrekisterinotteen. Samalla vahvistetaan viransijaisuusajaksi Ilmoitus Juhapekka Rautiaiselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 46 VUOSIKERTOMUKSEN 2006 LAATIMINEN Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2006 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja, lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kn päättää asettaa toimikunnan tekemään vuoden 2006 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri.

9 Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 47 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN HENKILÖSTÖN OPINTO JA KEVÄTRETKI KÖÖPENHA MINAAN Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä koskevaa asiaa seuraavasti: Kasvatusasiain keskuksen henkilökunta on keväisin tehnyt kevätretken Turun lähimaastoon. Niinpä keväällä 2006 käytiin Seilin saaressa, 2005 Uudenkaupungin suunnalla ja 2004 Naantalissa ja Rymättylässä. Koska ainakaan vuoden 1998 jälkeen, ei kevätretki ole suuntautunut ulkomaille, on nyt päädytty suunnittelemaan tällaista. Kohteeksi on valittu Kööpenhamina, jossa kasvatuksen teologi Heikki Arikka on aiemmin työskennellyt. Ohjelmassa on työyhteisön kehittämisen lisäksi tutustumista paikallisiin nähtävyyksiin. Tarkoituksena on, että matkaan lähtee kasvatusasiain keskuksen koko henkilökunta lastenohjaajia lukuun ottamatta. Mukaan tulee myös leirikeskushenkilökunta. Matka pyritään toteuttamaan mahdollisimman edullisesti. Lentoliput varataan netistä, majoittuminen tapahtuu retkeilymajatasoisesti, päivärahoja ei makseta eikä työaikakorvauksia anneta. Rahoitus järjestetään osittain omin varoin hyödyntäen varaukseksi jätettyä koulutusmäärärahaa ja työmuotojen omia varoja. Lisäksi matkaa varten anotaan erillismääräraha seurakuntayhtymältä. Mahdollisuuksien mukaan on ajatuksena kutsua mukaan myös 1 2 luottamushenkilöä, uuden johtokunnan puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Kasvatuksen teologi Heikki Arikka esittelee matkasuunnitelman nykyvaihetta tarkemmin. Kasvatusasiain johtokunta päättää puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja päättää mahdollisesti mukaan lähtevistä luottamushenkilöistä. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta

10 Kasvatusasiain johtokunta päätti puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja varata matkalle paikat kahdelle luottamushenkilölle. Ilmoitus, Heikki Arikka Valmistelija Hannu Hurme , , listan liitteinä on matkan osanottajaluettelo, matkan ohjelma ja kustannusarvio. Liitteet Laskelman mukaan kustannukset henkilöä kohti ovat noin 330 euroa, kun majoitus toteutetaan hostellitasoisesti ja lentomatka varataan netistä halpalentoyhtiöltä. Matkan ajalta ei makseta työaikakorvauksia eikä päivärahoja. Matkan kustannukset rahoitetaan koulutussuunnitelmaan tehdystä varauksesta ja työmuotojen omista varoista. Oikeutetaan kasvatusasiain keskuksen henkilökunta tekemään opinto ja kevätretki Kööpenhaminaan esitetyn suunnitelman mukaan. Matkan kustannuksiin käytetään 2000 euroa kasvatusasiain keskuksen koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30477, 1000 euroa leirikeskusten koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30478, 3000 euroa työyhteisömatkoihin varatusta määrärahasta kustannuspaikalta ja loput työmuodon muista käyttövaroista. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 48 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 48.

11 Liitteessä on sairauslomaa esitetty 41 henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 49 KAIJA JOKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Diakoniakeskuksen erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu Diakoniakeskusta osoitteessa Puutarhakatu 22. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Diakoniakeskus osoitteessa Puutarhakatu 22. Ilmoitus Kaija Jokiselle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 50 STIINA LEINON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tuomiokirkkoseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leino on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu nuorisotoimistoa. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leinon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan seurakuntien toimitalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus Stiina Leinolle, Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 ATTE AIRAKSISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen ammattioppilaitosteologi Atte Airaksinen on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Airaksinen asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa ammattioppilaitosteologi Atte Airaksisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Airaksisen virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Atte Airaksiselle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 52 MIA PUSAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusa on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Mia Pusa asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Pusan virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Mia Pusalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 53

13 HAUTAINHOITORAHASTON HOITOSITOUMUSPÄÄOMIEN KÄSITTELY VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSESSÄ Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut asiasta seuraavan selvityksen: Liite Selvitykseen liittyy 10 sivua valokopioita tositteista ja selvitys laskennallisista poistoista vuosilta Ne on otettu yhdeksi niteeksi, joka seuraava: Liite Kirjanpitoon on tarpeen tehdä kaksi korjausta. Ensimmäinen aiheutuu siitä, että vuonna 1999 ilmoitettiin kirkkohallituksen tilastolomakkeelle hoitotalletusten jako erikseen ainaisiin hoitotalletuksiin ja erikseen määräaikaisiin hoitotalletuksiin. Ainaishoitotalletuksiin merkittiin nyt tehdyn tarkistuksen mukaisesti pääoma liian suureksi. Tämä puolestaan johti siihen, että vuonna 2004, jolloin tehtiin riittävä varaus ikuisten hoitojen hoitoa varten 25 vuoden ajaksi, siirrettiin ikuisten hoitojen rahastoon liian vähän edellisten vuosien ylijäämistä ja liikaa hoitotalletusten pääomista. Kyseessä on kahden tase erän välisestä epätasapainosta, joka on nyt syytä korjata. Toisaalta on kysymys määräaikaisesti hoidossa olevien talletushautojen hoitopääomien jaksotuksesta eli näiden hoitotalletusten käyttämisestä hoitojen tekemiseksi. Tämä oikaisu tulee tehdä tuloslaskelman kautta, minkä seurauksena edellisten tilikausien ylijäämä kasvaa, mutta vastaavasti pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomatili pienenee. Kirjauksesta on etukäteen keskusteltu sekä taloustarkastajan että tilintarkastajien kanssa. He pitävät hyvänä, että korjauskirjaukset tehdään ja että niissä noudatetaan talouspäällikön ehdotuksesta ilmenevää menettelyä. Johtoryhmän kokouksessa asia ei ehtinyt tulla esille muiden asioiden runsauden vuoksi. Johtoryhmä pitää vielä ylimääräisen kokouksen tiistaina, joten sen kanta kuullaan tarvittaessa kokouksessa. Kn päättää tehdä hautainhoitorahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat hoitositoumuspääomia koskevat oikaisukirjaukset: määräaikaisten hoitositoumusten pääomavajaus ,98 euroa kirjataan seuraavasti: per Edellisten vuosien ylijäämät an Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat, sekä

14 kirjataan vuosien hoitopääomien jaksotukset ,93 euroa seuraavasti: Tuotoksi tuloslaskelmaan an Jaksotetut hoitomaksut per Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat Edellisten tilikausien ylijäämien lisäykseksi an Edellisten tilikausien ylijäämä per Jaksotettujen hoitomaksujen oikaisuerät. Ilmoitus talouspäällikölle toimenpiteitä varten sekä tiedoksi taloustarkastajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 54 TYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN MUISTAMISESSA NOUDATETTAVAN KÄY TÄNNÖN ERÄÄN SÄÄNNÖN TÄSMENTÄMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan :n 515 kohdalla työympäristötoimikunnan ehdotuksen työntekijöiden muistamisesta toimikunnan esittämällä tavalla. Uusi järjestelmä päätettiin ottaa käyttöön Asiasta annettiin myös tiedoksianto kirkkovaltuustolle. Kysymys pitkäaikaisten kausityöntekijöiden muistamisesta oli päätöksessä jäänyt tarkemmin määrittelemättä ja asia vietiin täsmennyksen saamista varten uudelleen työympäristötoimikuntaan. Se on ehdottanut :n 11 kohdalla kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkoneuvostolle esitetään, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden muistamisessa muutetaan kohta yhtäjaksoinen palvelus kuulumaan yhteenlasketuksi palveluksi. Näin yhdenvertainen kohtelu tulee kaikkien osaksi. Mahdollista virkavapautta ei saa kerätä, vaan se on pidettävä työnantajan kanssa sovittavana ajankohtana ja siitä on ilmoitettava palkkatoimistoon. Esimerkiksi nyt erääntyneet eli aikaisemmin ansaitut vuoden palvelut, joista saa kolmen päivän vapaan, on pidettävä vuoden 2007 aikana. Työympäristötoimikunta esittää, että asiasta annetaan tiedote kaikille esimiehille ja teksti Naakkaan. Käytännössä on havaittu, että epätietoisuutta ovat aiheuttaneet seuraavat seikat: kausityöntekijöiden palveluksen laskenta

15 vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneiden vapaa ajan pituus vapaan pitämisajankohta. Kausityöntekijöiden laskentatekniikan osalta työympäristötoimikunnan ehdotus antaa vastauksen. Samoin vapaa ajan pitämisajankohdan osalta. Koska uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2007, kuuluu säännöstöä tulkita siten, että vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet saavat yhden kolmen päivän virkavapaan samoin kuin sitä aiemmin kertymän saavuttaneet henkilöt. Vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet eivät siis ole mitenkään erityisasemassa. Kirkkoneuvosto päättää työympäristötoimikunnan ehdotuksesta, että ansiomerkkien ja palkallisen virkavapaan tai sitä vastaavan rahakorvauksen palvelusajan laskentasääntöä muutetaan siten, että palvelusajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan palvelusajaksi huomioidaan yhteenlaskettu palvelu täysinä kuukausina. Jo kertyneet vapaat eli kolmen päivän vapaa ajan jakso tulee pitää vuoden 2007 aikana, ellei pakottavat syyt muuta edellytä. Vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneet ovat samassa asemassa kuin ne, joilla merkkipaalu on täyttynyt tätä aikaisemmin eli hekin saavat yhden kolmen päivän vapaa ajan jakson tai rahakorvauksen. Palkkatoimistolle annetaan tehtäväksi uusien merkkipaalujen seuraaminen siten, että maaliskuun jälkeen lähetetään esimiehille tieto siitä, että ketkä ovat alkuvuonna saavuttaneet palkitsemispäätöksessä tarkoitetut vuodet. Tämän jälkeen tiedot uusista täyttymisistä lähetetään kolmen kuukauden väliajoin. Ansiomerkeillä palkitut henkilöt 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta ovat jo siinä yhteydessä saaneet päätöksen merkkipaalun täyttymisestä. 10 vuotta palveluksessa olleiden osalta tällaista toteamista ei ole tapahtunut, joten palkkatoimiston tulee tarkistaa nämä ajat asianomaisten tai esimiesten pyynnöstä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Tiedoksi kaikkien yksiköiden esimiehille työpaikkakokouksissa käsiteltäväksi.

16 MIKAELINSEURAKUNNAN KIRKKOHERRA LEHIKOISEN EHDOTUS MESSUILLE OSAL LISTUMISEN KULUISTA Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on tehnyt anomuksen Turun messuille osallistumisen johdosta seuraavasti: Turun Mikaelinseurakunta on valmis toissavuotiseen tapaan hoitamaan seurakuntien messuosastoa Turun messuilla Olemme jo alustavasti suunnitelleet oheisohjelmaa urheiluväen Tuomasmessuineen ja jääkiekkopaneeleineen. Vuoden 2005 messujen osalta kokonaiskustannukset olivat euroa, mikä koostui osaston vuokrasta, materiaalikuluista ym. Anomme kunnioittaen euron määrärahaa Turun messuille osallistumista varten. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla Tapahtumat, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä euron määräraha. Mikäli se annetaan Mikaelinseurakunnalle, on koko määräraha käytetty. Tässä vaiheessa ei ole tietoa sellaisista muista messuista, joihin seurakuntayhtymän tulisi osallistua. Näin Mikaelinseurakunnan anomukseen voidaan suostua. Johtoryhmän kantaa ei vielä ole tiedossa. Kn päättää ilmoittaa Mikaelinseurakunnalle, että se saa käyttöönsä talousarvion kustannuspaikalla 39222, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä, olevan määrärahan euroa Turun messuille osallistumista varten Ilmoitus kirkkoherra Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Jäsen Leena Winter tiedusteli, eikö Agricolan juhlavuotena osallistuta kirjamessuille. Jäsenet Lars Runar Knuts ja Kirsti Kari kannattivat kirjamessuille osallistumista. Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti sanoi, että messuraha kuluu nyt käsittelyssä olevan esityksen hyväksymisellä loppuun, mutta myöhemmin voidaan päättää myöntää kirjamessuihin osallistumisen määräraha. hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Mikaelinseurakunnalle avataan uusi kustannuspaikka 22707, messut , jolle siirretään kustannuspaikalta euron määräraha. Päätökseen liitettiin ponsi: toivoo, että seurakuntayhtymä osallistuu myös vuoden 2007 kirjamessuille. 56 MEHILÄISEN TYÖTERVEYDEN TEKEMÄ TYÖPAIKKAKÄYNTI TALOUSTOIMISTOON JA Vastaava työfysioterapeutti Jaana Malmikare on tehnyt työpaikkakäynnin taloustoimistoon ja Käynnistä on laadittu seuraava raportti: Liite Raportissa ehdotetaan monia pieniä parannuksia taloustoimiston henkilökunnalle. Osa niistä on suurempia rakenteellisia muutoksia, kuten tiskin mahdollinen parantaminen, mutta osa hyvin helposti toimeen pantavia parannuksia. Raportti päätetään lähettää taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle käytännön työssä huomioon otettavaksi. Kn merkitsee saaduksi raportin työpaikkakäynneistä seurakuntayhtymän taloustoimistoon ja Raportti lähetetään tiedoksi ja siinä tehdyt korjausehdotukset täytäntöön saatettaviksi taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Raportti lähetetään tiedoksi myös työympäristötoimikunnalle. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti ilmoitti, että taloustoimiston tarkastukseen liittyy myös käynti monistamossa, josta on laadittu muistio Se tulee yhdistää esityslistan mukana jo tulleihin raportteihin. hyväksyttiin. 57 TURUN SINIKOTKIEN UUSI LAINA ANOMUS JA VANHAN PERUUTTAMISILMOITUS Kirkkovaltuusto päätti lokakuussa 2005 hyväksyä Turun Sinikotkien koulutusalusprojektiin liittyvät rahoitusjärjestelyt kolmikantasopimus huomioiden siten, että vuonna 2007 lippukunnalle annetaan s/y Rhean vaihtamiseksi enintään euroa suoraa tukea ja euroa korotonta 10 vuoden

18 maksuajalla olevaa lainaa. Lippukunnalle annettiin oikeus viedä hanketta eteenpäin huolimatta siitä, että rahoitus merkittiin vuoden 2007 talousarvioon. Sinikotkien uuden koulutusaluksen kustannuspaikalla on kuluvan vuoden talousarviossa varoja yhteensä euroa, koska siinä on mukana myös käyttökuluja. Lippukunnan anomuksen johdosta kirkkovaltuusto päätti , että sille annetaan aiemmin päätetyn lisäksi euron laina, joka on maksettava takaisin heti aluksen myymisen jälkeen ja viimeistään Nyt lippukunnan hallituksen puheenjohtaja ja projektivetäjä ovat lähettäneet kasvatusasiain johtokunnalle seuraavan kirjeen: Liite Kirjeestä ilmenee, että s/y Rhea on myyty ja tilapäinen lisälainatarve on poistunut. Sen sijaan on nyt tehty ehdotus, että pitkäaikaisen lainan määrää nostettaisiin eurosta euroon. Anomusta on perusteltu erityisesti materiaalikustannusten nousun johdosta. Lainoituksen ja tukemisen aiemmat vaiheet ovat kulkeneet kasvatusasiain johtokunnan kautta ja asiaa on käsitelty sen ehdotusten pohjalta. Suullisesti on lippukunnan taholta ilmoitettu, että rahaa tarvittaisiin pian. Velkakirjan tekeminen euron osalta on epätarkoituksenmukaista, jos lainamäärää kuitenkin nostetaan. Asiasta päättäminen on kirkkovaltuustoasia. Johtoryhmässä ei ole ollut vielä tilaisuutta keskustella asiasta. Mikäli kirkkoneuvosto katsoo asian kiireelliseksi, asia voitaneen saattaa kirkkovaltuuston käsittelyyn ilman johtokunnan lausuntoa. Kn päättää pyytää asiasta kasvatusasiain johtokunnan lausunnon. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio poistui käsittelyn ajaksi esteellisenä. hyväksyttiin. 58 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Jari Hlavatý Arja von Schöneman Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, keskiviikkona 18.3.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon takkahuoneessa. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45.

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O:

A S I A L U E T T E L O: IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 (8) A S I A L U E T T E L O: 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 31 Ääntenlaskijoiden valinta 32 Työjärjestyksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014. Lakkapää Tarja Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen. Raappana Tauno jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 19.02.2014 1/2014 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 19.02.2014 1 Aika Keskiviikkona 19.02.2014 klo 16.00 17.30 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.01.2013 59. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.01.2013 59. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.01.2013 59 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 24.01.2013 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 25/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 25/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.12.2006 559 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 656 678 Aika torstai 21.12.2006 klo 15.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.5.2005 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 11/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.5.2005 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.5.2005 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 252 270 Aika torstai 11.5.2005 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kirkkoneuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 102-116 28.10.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 28.10.2014 kello 18.00 19.45 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66

Liitteet 1 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, 66 LAURITSALAN SEURAKUNTA ASIALISTA 1 (6) Hallituskatu 15, PL 1018 53301 LAPPEENRANTA PUH. 05 6126401, 6126406 Aika Keskiviikkona 16.4.2008 klo 17.30 18.25 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Keskuskatu 1.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot