TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Sirén Petri Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Seppänen Teija jäsen Itähaarla Sakari kv:n vpj Mäntylä Heikki kirkkoherra Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 34 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 36 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 37 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hlavatý ja Arja von Schöneman. 39 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt pastori Hanna Vuorion Paattisten seurakuntapastorin (pastori Hannele Turkki) viransijaiseksi ajalle , josta viranhoidosta hänelle on maksettava 50 % palkkaluokasta H35 tuomiokapituli on määrännyt pastori Päivi Vuorilehdon kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla sairaalapastorin viransijaiseksi ajalle (H37 pl) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 6/

3 hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat nrot 8 14/ hallintojohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 12 / 2006 lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot 1 51 / 2006 työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 1/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 40 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1 / 2007 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä Kirkkohallitus päätti uudistaa keskusrahaston avustusjärjestelmää kehittämisavustuksen osalta vuoden 2008 alusta. Uudistuksen pääkohdat ovat seuraavat: erilaisiin yhdistymis ja yhteistyöselvityksiin myönnetään avustusta aiempaa tiukemmin ehdoin, avustusta myönnetään yhteistoimintahankkeiden käynnistämiskustannuksiin siten, että seurakunnilta edellytetään näissäkin omavastuuosuutta, tuomiokapitulien rooli muuttuu lausunnon antajasta päätöksentekijäksi, tuomiokapitulit päättävät kehittämisavustusten myöntämisestä yhteistyöhankkeisiin. Vuoden 2007 seurakunta avustukset jakautuvat eri avustuslajeihin suuntaaantavasti seuraavasti:

4 verojen täydennys 2,5 milj. euroa perinteinen harkinnanvarainen avustus 0,5 yhdistymisavustussitoumukset 5,4 ylimääräiset toiminta avustukset verojen täydennys 0,6 harkinnanvaraiset 1,5 muut kehittämisavustukset 0,3 rakennusavustukset 2,7 muut avustukset (mm. konservointi) 0,2 yht. 13,7 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Kirkkohallitus on asettanut työryhmän tekemään esiselvitystä kirkon talousja henkilöstöhallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämisestä 2010 luvulle tultaessa. Työryhmän tehtävänä on kuvata kirkon talous ja henkilöstöhallinnon nykytila ja sen ongelmat, analysoida eri tavoitetilavaihtoehtoja ottaen huomioon mm. seurakuntien yhteistyöhön ja rakennemuutoksiin liittyvät kysymykset, tekniset ratkaisuvaihtoehdot ja lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet sekä esittää työryhmän näkemys tavoitetilasta ja siihen etenemisestä. Tarkastelun viitekehyksenä tulee olla koko kirkko. Talousvastaaville tulee Kirkkohallituksesta tammikuun aikana kysely tällä hetkellä käytössä olevien kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoista ja tulevaisuuden vaihtoehdoista. Turusta työryhmään on kutsuttu hallintojohtaja Hannu Kallio. Työryhmän toimikausi on vuoden 2007 loppuun. Merkitään Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1 / 2007 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten Hannu Kalliolle, Aapo Kaistille, Mia Fagerille ja Timo Koskiselle. hyväksyttiin. 41 KIRKKOVALTUUTETTU ANJA PAAVONPERÄN ALOITE ELÄKELÄISTOIMINNAN KEHIT TÄMISESTÄ Kirkkovaltuutettu Anja Paavonperä on tehnyt seuraavan aloitteen: Eläkeläistoiminnan kehittäminen seurakuntayhtymässä olisi syytä aloittaa nyt, kun suuret ikäluokat jäävät suuressa määrin eläkkeelle ja nykyisen henkilökunnan keski ikä on 46 v 11 kk.

5 Seurakuntayhtymän oma eläkeläistoiminta lisää ja rikastuttaa eri sukupolvea olevien nykyisten ja entisten työntekijöiden jaksamista, virkistymistä ja seurakuntalaisten palvelemista. Aloitteesta on pyydetty työympäristötoimikunnan lausunto. Työympäristötoimikunta on lausunnossaan esittänyt, että eläkeläiset saisivat ilmaiseksi käyttää itse järjestämässään toiminnassa seurakuntien tiloja. Lisäksi heille annettaisiin palstatilaa Kirkon Naakassa. Erikoistapauksiin he voivat anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Johtoryhmä yhtyy työympäristötoimikunnan esitykseen, mutta kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien hallussa olevista tiloista päättävät asianomaiset kirkkoherrat. Tämän vuoksi asiasta tehtävä päätös on tilojen osalta suositus. Kn päättää myöntää seurakuntien eläkeläisille oikeuden kokoontua itse järjestämiinsä tilaisuuksiin seurakuntayhtymän tiloissa ilmaiseksi ja suosittaa vastaavaa käytäntöä seurakunnille. Lisäksi eläkeläisille annetaan palstatilaa Kirkon Naakassa. Samalla heille ilmoitetaan, että he voivat erikoistapauksiin anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Ilmoitus kirkkoherroille, seurakuntasihteereille, vahtimestareille, tiedotustoimistolle ja valtuustoaloitteen käsittelystä kirkkovaltuustolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 42 KIRKKOVALTUUTETTU PÄR LANDORIN ALOITE TUTKIMUKSEN TEKEMISESTÄ KIR KOSTA EROAMISEN SYISTÄ Kirkkovaltuutettu Pär Landor teki kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen tutkimuksen tekemisestä kirkosta eroamisen syistä. Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan kirkosta eroamisen syitä. Toimikunta on loppuraportissaan esittänyt, että ennen kuin kirkon jäsenyyttä vahvistavia toimia voidaan suunnitelmallisesti ehdottaa, on tutkimuksellisesti selvitettävä kirkosta eroamisen syyt. Asiaa on käsitelty kirkkoneuvostossa ja kirkkoneuvosto pyysi toimikuntaa mennessä tekemään ehdotuksen kirkosta eroamisen syitä tarkoittavan tutkimuksen toteuttajasta ja toteuttamistavasta. Toimikunta päätyi ehdottamaan tutkimuksen toteuttamista kolmessa eri osiossa, joista yksi olisi kirkosta

6 eroamisen syitä selvittävä, toinen rippikouluikäisten vanhemmille suunnattu ja kolmas oli yleinen jäsentyytyväisyyskysely. Kilpailutuksen jälkeen työn sai tehdäkseen Taloustutkimus Oy, jonka raportti kirkosta eroamisen syistä valmistui Tutkimukseen osallistui 301 kirkosta vuonna 2005 tai alkuvuonna 2006 eronnutta. Tutkimustulosten kooste on liitteenä. Liite Tutkimustuloksia on esitelty kirkkoneuvostolle sekä henkilöstölle. Ne tulevat olemaan tärkeässä asemassa yhtymän uutta strategiaa valmisteltaessa. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuutettu Pär Landorin aloite merkitään käsitellyksi. Lisäksi päätetään, että tutkimuksen päätuloksia esitellään seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetuille. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 43 SVTL:N PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KATJA KOSKISEN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUS MIESTEN NEUVOTTELUPÄIVILLE Pääluottamusmies Katja Koskinen on pyytänyt saada osallistua SVTL:n järjestämään luottamusmiesten koulutustilaisuuteen Helsingissä. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää pääluottamusmies Katja Koskiselle palkallista virkavapautta Helsingissä järjestettäville luottamusmiesten neuvottelupäiville osallistumista varten.

7 Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Katja Koskiselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 44 JUKON LUOTTAMUSMIESTEN LUOTTAMUSMIESKURSSI JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäki sekä luottamusmiehet Kaisa Rauma ja Jukka Pietilä ovat pyytäneet saada osallistua luottamusmieskurssille Kurssi järjestetään osittain Helsingissä ja osittain Tallinnassa. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää palkallista virkavapautta JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäelle sekä luottamusmiehille Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle Helsingissä ja Tallinnassa järjestettävälle luottamusmieskurssille osallistumista varten. Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Seppo Riihimäelle, Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle sekä taloustoimistolle. hyväksyttiin. 45 JUHAPEKKA RAUTIAISEN TERVEYSTARKASTUSTODISTUS Kirkkoneuvosto on valinnut nuoriso ohjaaja Juhapekka Rautiaisen nuorisosihteeri Leena Lähteen viransijaiseksi ehdolla, että hän ennen

8 työn aloittamista esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriotteen. Pyydetyt todistukset on toimitettu. Juhapekka Rautiaisen viransijaisuus alkaa ja päättyy Kn merkitsee saaduksi Juhapekka Rautiaisen terveystilaselvityksen ja rikosrekisterinotteen. Samalla vahvistetaan viransijaisuusajaksi Ilmoitus Juhapekka Rautiaiselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 46 VUOSIKERTOMUKSEN 2006 LAATIMINEN Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2006 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja, lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kn päättää asettaa toimikunnan tekemään vuoden 2006 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri.

9 Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 47 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN HENKILÖSTÖN OPINTO JA KEVÄTRETKI KÖÖPENHA MINAAN Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä koskevaa asiaa seuraavasti: Kasvatusasiain keskuksen henkilökunta on keväisin tehnyt kevätretken Turun lähimaastoon. Niinpä keväällä 2006 käytiin Seilin saaressa, 2005 Uudenkaupungin suunnalla ja 2004 Naantalissa ja Rymättylässä. Koska ainakaan vuoden 1998 jälkeen, ei kevätretki ole suuntautunut ulkomaille, on nyt päädytty suunnittelemaan tällaista. Kohteeksi on valittu Kööpenhamina, jossa kasvatuksen teologi Heikki Arikka on aiemmin työskennellyt. Ohjelmassa on työyhteisön kehittämisen lisäksi tutustumista paikallisiin nähtävyyksiin. Tarkoituksena on, että matkaan lähtee kasvatusasiain keskuksen koko henkilökunta lastenohjaajia lukuun ottamatta. Mukaan tulee myös leirikeskushenkilökunta. Matka pyritään toteuttamaan mahdollisimman edullisesti. Lentoliput varataan netistä, majoittuminen tapahtuu retkeilymajatasoisesti, päivärahoja ei makseta eikä työaikakorvauksia anneta. Rahoitus järjestetään osittain omin varoin hyödyntäen varaukseksi jätettyä koulutusmäärärahaa ja työmuotojen omia varoja. Lisäksi matkaa varten anotaan erillismääräraha seurakuntayhtymältä. Mahdollisuuksien mukaan on ajatuksena kutsua mukaan myös 1 2 luottamushenkilöä, uuden johtokunnan puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Kasvatuksen teologi Heikki Arikka esittelee matkasuunnitelman nykyvaihetta tarkemmin. Kasvatusasiain johtokunta päättää puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja päättää mahdollisesti mukaan lähtevistä luottamushenkilöistä. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta

10 Kasvatusasiain johtokunta päätti puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja varata matkalle paikat kahdelle luottamushenkilölle. Ilmoitus, Heikki Arikka Valmistelija Hannu Hurme , , listan liitteinä on matkan osanottajaluettelo, matkan ohjelma ja kustannusarvio. Liitteet Laskelman mukaan kustannukset henkilöä kohti ovat noin 330 euroa, kun majoitus toteutetaan hostellitasoisesti ja lentomatka varataan netistä halpalentoyhtiöltä. Matkan ajalta ei makseta työaikakorvauksia eikä päivärahoja. Matkan kustannukset rahoitetaan koulutussuunnitelmaan tehdystä varauksesta ja työmuotojen omista varoista. Oikeutetaan kasvatusasiain keskuksen henkilökunta tekemään opinto ja kevätretki Kööpenhaminaan esitetyn suunnitelman mukaan. Matkan kustannuksiin käytetään 2000 euroa kasvatusasiain keskuksen koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30477, 1000 euroa leirikeskusten koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30478, 3000 euroa työyhteisömatkoihin varatusta määrärahasta kustannuspaikalta ja loput työmuodon muista käyttövaroista. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 48 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 48.

11 Liitteessä on sairauslomaa esitetty 41 henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 49 KAIJA JOKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Diakoniakeskuksen erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu Diakoniakeskusta osoitteessa Puutarhakatu 22. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Diakoniakeskus osoitteessa Puutarhakatu 22. Ilmoitus Kaija Jokiselle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 50 STIINA LEINON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tuomiokirkkoseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leino on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu nuorisotoimistoa. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leinon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan seurakuntien toimitalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus Stiina Leinolle, Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 ATTE AIRAKSISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen ammattioppilaitosteologi Atte Airaksinen on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Airaksinen asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa ammattioppilaitosteologi Atte Airaksisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Airaksisen virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Atte Airaksiselle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 52 MIA PUSAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusa on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Mia Pusa asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Pusan virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Mia Pusalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 53

13 HAUTAINHOITORAHASTON HOITOSITOUMUSPÄÄOMIEN KÄSITTELY VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSESSÄ Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut asiasta seuraavan selvityksen: Liite Selvitykseen liittyy 10 sivua valokopioita tositteista ja selvitys laskennallisista poistoista vuosilta Ne on otettu yhdeksi niteeksi, joka seuraava: Liite Kirjanpitoon on tarpeen tehdä kaksi korjausta. Ensimmäinen aiheutuu siitä, että vuonna 1999 ilmoitettiin kirkkohallituksen tilastolomakkeelle hoitotalletusten jako erikseen ainaisiin hoitotalletuksiin ja erikseen määräaikaisiin hoitotalletuksiin. Ainaishoitotalletuksiin merkittiin nyt tehdyn tarkistuksen mukaisesti pääoma liian suureksi. Tämä puolestaan johti siihen, että vuonna 2004, jolloin tehtiin riittävä varaus ikuisten hoitojen hoitoa varten 25 vuoden ajaksi, siirrettiin ikuisten hoitojen rahastoon liian vähän edellisten vuosien ylijäämistä ja liikaa hoitotalletusten pääomista. Kyseessä on kahden tase erän välisestä epätasapainosta, joka on nyt syytä korjata. Toisaalta on kysymys määräaikaisesti hoidossa olevien talletushautojen hoitopääomien jaksotuksesta eli näiden hoitotalletusten käyttämisestä hoitojen tekemiseksi. Tämä oikaisu tulee tehdä tuloslaskelman kautta, minkä seurauksena edellisten tilikausien ylijäämä kasvaa, mutta vastaavasti pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomatili pienenee. Kirjauksesta on etukäteen keskusteltu sekä taloustarkastajan että tilintarkastajien kanssa. He pitävät hyvänä, että korjauskirjaukset tehdään ja että niissä noudatetaan talouspäällikön ehdotuksesta ilmenevää menettelyä. Johtoryhmän kokouksessa asia ei ehtinyt tulla esille muiden asioiden runsauden vuoksi. Johtoryhmä pitää vielä ylimääräisen kokouksen tiistaina, joten sen kanta kuullaan tarvittaessa kokouksessa. Kn päättää tehdä hautainhoitorahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat hoitositoumuspääomia koskevat oikaisukirjaukset: määräaikaisten hoitositoumusten pääomavajaus ,98 euroa kirjataan seuraavasti: per Edellisten vuosien ylijäämät an Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat, sekä

14 kirjataan vuosien hoitopääomien jaksotukset ,93 euroa seuraavasti: Tuotoksi tuloslaskelmaan an Jaksotetut hoitomaksut per Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat Edellisten tilikausien ylijäämien lisäykseksi an Edellisten tilikausien ylijäämä per Jaksotettujen hoitomaksujen oikaisuerät. Ilmoitus talouspäällikölle toimenpiteitä varten sekä tiedoksi taloustarkastajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 54 TYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN MUISTAMISESSA NOUDATETTAVAN KÄY TÄNNÖN ERÄÄN SÄÄNNÖN TÄSMENTÄMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan :n 515 kohdalla työympäristötoimikunnan ehdotuksen työntekijöiden muistamisesta toimikunnan esittämällä tavalla. Uusi järjestelmä päätettiin ottaa käyttöön Asiasta annettiin myös tiedoksianto kirkkovaltuustolle. Kysymys pitkäaikaisten kausityöntekijöiden muistamisesta oli päätöksessä jäänyt tarkemmin määrittelemättä ja asia vietiin täsmennyksen saamista varten uudelleen työympäristötoimikuntaan. Se on ehdottanut :n 11 kohdalla kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkoneuvostolle esitetään, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden muistamisessa muutetaan kohta yhtäjaksoinen palvelus kuulumaan yhteenlasketuksi palveluksi. Näin yhdenvertainen kohtelu tulee kaikkien osaksi. Mahdollista virkavapautta ei saa kerätä, vaan se on pidettävä työnantajan kanssa sovittavana ajankohtana ja siitä on ilmoitettava palkkatoimistoon. Esimerkiksi nyt erääntyneet eli aikaisemmin ansaitut vuoden palvelut, joista saa kolmen päivän vapaan, on pidettävä vuoden 2007 aikana. Työympäristötoimikunta esittää, että asiasta annetaan tiedote kaikille esimiehille ja teksti Naakkaan. Käytännössä on havaittu, että epätietoisuutta ovat aiheuttaneet seuraavat seikat: kausityöntekijöiden palveluksen laskenta

15 vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneiden vapaa ajan pituus vapaan pitämisajankohta. Kausityöntekijöiden laskentatekniikan osalta työympäristötoimikunnan ehdotus antaa vastauksen. Samoin vapaa ajan pitämisajankohdan osalta. Koska uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2007, kuuluu säännöstöä tulkita siten, että vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet saavat yhden kolmen päivän virkavapaan samoin kuin sitä aiemmin kertymän saavuttaneet henkilöt. Vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet eivät siis ole mitenkään erityisasemassa. Kirkkoneuvosto päättää työympäristötoimikunnan ehdotuksesta, että ansiomerkkien ja palkallisen virkavapaan tai sitä vastaavan rahakorvauksen palvelusajan laskentasääntöä muutetaan siten, että palvelusajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan palvelusajaksi huomioidaan yhteenlaskettu palvelu täysinä kuukausina. Jo kertyneet vapaat eli kolmen päivän vapaa ajan jakso tulee pitää vuoden 2007 aikana, ellei pakottavat syyt muuta edellytä. Vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneet ovat samassa asemassa kuin ne, joilla merkkipaalu on täyttynyt tätä aikaisemmin eli hekin saavat yhden kolmen päivän vapaa ajan jakson tai rahakorvauksen. Palkkatoimistolle annetaan tehtäväksi uusien merkkipaalujen seuraaminen siten, että maaliskuun jälkeen lähetetään esimiehille tieto siitä, että ketkä ovat alkuvuonna saavuttaneet palkitsemispäätöksessä tarkoitetut vuodet. Tämän jälkeen tiedot uusista täyttymisistä lähetetään kolmen kuukauden väliajoin. Ansiomerkeillä palkitut henkilöt 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta ovat jo siinä yhteydessä saaneet päätöksen merkkipaalun täyttymisestä. 10 vuotta palveluksessa olleiden osalta tällaista toteamista ei ole tapahtunut, joten palkkatoimiston tulee tarkistaa nämä ajat asianomaisten tai esimiesten pyynnöstä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Tiedoksi kaikkien yksiköiden esimiehille työpaikkakokouksissa käsiteltäväksi.

16 MIKAELINSEURAKUNNAN KIRKKOHERRA LEHIKOISEN EHDOTUS MESSUILLE OSAL LISTUMISEN KULUISTA Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on tehnyt anomuksen Turun messuille osallistumisen johdosta seuraavasti: Turun Mikaelinseurakunta on valmis toissavuotiseen tapaan hoitamaan seurakuntien messuosastoa Turun messuilla Olemme jo alustavasti suunnitelleet oheisohjelmaa urheiluväen Tuomasmessuineen ja jääkiekkopaneeleineen. Vuoden 2005 messujen osalta kokonaiskustannukset olivat euroa, mikä koostui osaston vuokrasta, materiaalikuluista ym. Anomme kunnioittaen euron määrärahaa Turun messuille osallistumista varten. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla Tapahtumat, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä euron määräraha. Mikäli se annetaan Mikaelinseurakunnalle, on koko määräraha käytetty. Tässä vaiheessa ei ole tietoa sellaisista muista messuista, joihin seurakuntayhtymän tulisi osallistua. Näin Mikaelinseurakunnan anomukseen voidaan suostua. Johtoryhmän kantaa ei vielä ole tiedossa. Kn päättää ilmoittaa Mikaelinseurakunnalle, että se saa käyttöönsä talousarvion kustannuspaikalla 39222, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä, olevan määrärahan euroa Turun messuille osallistumista varten Ilmoitus kirkkoherra Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Jäsen Leena Winter tiedusteli, eikö Agricolan juhlavuotena osallistuta kirjamessuille. Jäsenet Lars Runar Knuts ja Kirsti Kari kannattivat kirjamessuille osallistumista. Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti sanoi, että messuraha kuluu nyt käsittelyssä olevan esityksen hyväksymisellä loppuun, mutta myöhemmin voidaan päättää myöntää kirjamessuihin osallistumisen määräraha. hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Mikaelinseurakunnalle avataan uusi kustannuspaikka 22707, messut , jolle siirretään kustannuspaikalta euron määräraha. Päätökseen liitettiin ponsi: toivoo, että seurakuntayhtymä osallistuu myös vuoden 2007 kirjamessuille. 56 MEHILÄISEN TYÖTERVEYDEN TEKEMÄ TYÖPAIKKAKÄYNTI TALOUSTOIMISTOON JA Vastaava työfysioterapeutti Jaana Malmikare on tehnyt työpaikkakäynnin taloustoimistoon ja Käynnistä on laadittu seuraava raportti: Liite Raportissa ehdotetaan monia pieniä parannuksia taloustoimiston henkilökunnalle. Osa niistä on suurempia rakenteellisia muutoksia, kuten tiskin mahdollinen parantaminen, mutta osa hyvin helposti toimeen pantavia parannuksia. Raportti päätetään lähettää taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle käytännön työssä huomioon otettavaksi. Kn merkitsee saaduksi raportin työpaikkakäynneistä seurakuntayhtymän taloustoimistoon ja Raportti lähetetään tiedoksi ja siinä tehdyt korjausehdotukset täytäntöön saatettaviksi taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Raportti lähetetään tiedoksi myös työympäristötoimikunnalle. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti ilmoitti, että taloustoimiston tarkastukseen liittyy myös käynti monistamossa, josta on laadittu muistio Se tulee yhdistää esityslistan mukana jo tulleihin raportteihin. hyväksyttiin. 57 TURUN SINIKOTKIEN UUSI LAINA ANOMUS JA VANHAN PERUUTTAMISILMOITUS Kirkkovaltuusto päätti lokakuussa 2005 hyväksyä Turun Sinikotkien koulutusalusprojektiin liittyvät rahoitusjärjestelyt kolmikantasopimus huomioiden siten, että vuonna 2007 lippukunnalle annetaan s/y Rhean vaihtamiseksi enintään euroa suoraa tukea ja euroa korotonta 10 vuoden

18 maksuajalla olevaa lainaa. Lippukunnalle annettiin oikeus viedä hanketta eteenpäin huolimatta siitä, että rahoitus merkittiin vuoden 2007 talousarvioon. Sinikotkien uuden koulutusaluksen kustannuspaikalla on kuluvan vuoden talousarviossa varoja yhteensä euroa, koska siinä on mukana myös käyttökuluja. Lippukunnan anomuksen johdosta kirkkovaltuusto päätti , että sille annetaan aiemmin päätetyn lisäksi euron laina, joka on maksettava takaisin heti aluksen myymisen jälkeen ja viimeistään Nyt lippukunnan hallituksen puheenjohtaja ja projektivetäjä ovat lähettäneet kasvatusasiain johtokunnalle seuraavan kirjeen: Liite Kirjeestä ilmenee, että s/y Rhea on myyty ja tilapäinen lisälainatarve on poistunut. Sen sijaan on nyt tehty ehdotus, että pitkäaikaisen lainan määrää nostettaisiin eurosta euroon. Anomusta on perusteltu erityisesti materiaalikustannusten nousun johdosta. Lainoituksen ja tukemisen aiemmat vaiheet ovat kulkeneet kasvatusasiain johtokunnan kautta ja asiaa on käsitelty sen ehdotusten pohjalta. Suullisesti on lippukunnan taholta ilmoitettu, että rahaa tarvittaisiin pian. Velkakirjan tekeminen euron osalta on epätarkoituksenmukaista, jos lainamäärää kuitenkin nostetaan. Asiasta päättäminen on kirkkovaltuustoasia. Johtoryhmässä ei ole ollut vielä tilaisuutta keskustella asiasta. Mikäli kirkkoneuvosto katsoo asian kiireelliseksi, asia voitaneen saattaa kirkkovaltuuston käsittelyyn ilman johtokunnan lausuntoa. Kn päättää pyytää asiasta kasvatusasiain johtokunnan lausunnon. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio poistui käsittelyn ajaksi esteellisenä. hyväksyttiin. 58 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Jari Hlavatý Arja von Schöneman Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2015 Aika: ti 24.2.2015 klo 16 18.25 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja, 14-25 ajan,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto Aika: klo Osallistujat Päätöksen tekijät 76 Aika: 27.8.2015 klo 19 20.50 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Marttila Raija Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/ YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 15.6.2016 klo 18 Paikka Kokoushuone Bäckman Läsnä Arhio Kaija, poissa Haaga Taru Haapakoski Paula Hannula Sirpa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti klo 18 Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto III/2015 Ti 7.4.2015 klo 18 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U ASKOLAN SEURAKUNTA Askolantie 23 07500 ASKOLA K O K O U S K U T S U Kirkkovaltuuston kokous pidetään 2.6.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla, Askolantie 23 ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto.

Kirkkoneuvosto (8) Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Kirkkoneuvosto 7. 1.2015 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 7.1.2015 klo 17.30 18.05 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus, Koulukatu 6, kirjasto. Läsnä Esa Mierlahti kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO

KUOPION ALAVAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6/2016 Keihäskatu 5 B PÖYTÄKIRJA 6/2016 p SEURAKUNTANEUVOSTO Aika Tiistai 20.9.2016 klo 16.30 18.47 Paikka Alavan seurakuntasalissa, Keihäskatu 5 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Upi Heinonen jäsen läsnä Sakari Kainulainen jäsen poissa

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali

Aika klo 18:00-21:10 Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Oulunkylän seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 11.04.2016 klo 18:00-21:10 Paikka Oulunkylän kirkko, Teinintie 10, 2.krs, rippikoulusali Saapuvilla olleet jäsenet Anne Lindell, puheenjohtaja

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 5/15 Kirkkoneuvosto Laatimispäivämäärä 02.07.2015 KOKOUSTIEDOT Aika 09.07.2015 kello 16.30 (kahvi 16.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse AIKA 16.09.2014 klo 18:00 19.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2/35 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2016 Asia/esityslista Ma 29.8.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA keskiviikkona 22. päivä kesäkuuta 2016 klo 18.00 alkaen tarjoilua klo 17.30 18.00 Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Torstaina klo 18.00, kahvit klo Lehtonen, Mirkka jäsen 12 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 17.3.2016 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja, poistui :n 32 käsittelyn ajaksi Ainasoja,

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ (8) Kirkkovaltuusto Kokous Maanantai klo NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 4.1.2010 klo 17.00-17.27 Paikka Seurakuntakeskus KÄSITELTÄVÄT ASIAT KV 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 KV 2 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 3/2016 Kokousaika Tiistai 17.5.2016 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 29 Kokouksen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7)

NAANTALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Seurakuntaneuvosto (7) Seurakuntaneuvosto 7.9.2016 1(7) SISÄLLYSLUETTELO 7/2016 Asialista: 99 Kokouksen avaus 100 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 101 Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta 102 Esityslistan hyväksyminen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana

Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6. Tytti Hyytiä Petri Puukki Timo Räsänen. Esa Mierlahti poistui 8 pykälän aikana Sivu 1 / 7 UUDENKAUPUNGIN KAPPELINEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: torstai 21.1.2016 klo 17.30-19.06 Paikka: neuvostojen kokoushuone, seurakuntakeskus 2. krs, Koulukatu 6 OSALLISTUJAT: Päätöksentekijät:

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 14-26 29.03.2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistai 29.03.2016 kello 18.00 19.53 Paikka: Rusk seurakuntakeskus, kokoustila (Vanhatie 7 21290 Rusko) Kirkkeuvost jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra,

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (12) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (12) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 2.10.2013 klo 14.00-16.47, tauko klo 15.05-15.20 ja 16.10.-16.20 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/ (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.11.2014 klo 16.39-19.34, tauko klo 18.50-19.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 136 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA!

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkovaltuusto Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Aika 31.1.2017 kello 18.30 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus - HUOM. PAIKKA! Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 11.10.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 113 - Kokouksen avaus 114 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 29.1.2014 1 TURUN JA KAARINAN N YHTEINEN KASVATUSASIAIN JOHTOKUNTA Aika Keskiviikko 29.1.2012 kello 17.30-18.00 Paikka Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, III kerros, Turku Läsnä Antti Koponen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20.

Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20. Hallintoelin Kokouspäivä 24.11.2008 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, takkahuone, 24.11. klo 17.15 20.00 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo khra, pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Hirvonen,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.11.2016 klo 17.30 18.23 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot