TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Kari Kirsti jäsen Knuts Lars Runar jäsen Lahti Uolevi jäsen von Schöneman Arja jäsen Winter Leena jäsen Korhonen Pentti Hirvonen Martti Järvensivu Jukka Lehikoinen Jouni Norvasuo Tuomo Rinne Heimo Sepponen Eero Sirén Petri Vahtola Pirjo Fager Mia Heino Paula Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo kv:n pj kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra kirkkoherra vt. kirkkoherra kirkkoherra lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Seppänen Teija jäsen Itähaarla Sakari kv:n vpj Mäntylä Heikki kirkkoherra Hurme Hannu yhteisten työmuotojen johtaja 34 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kn toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 36 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kn toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 37 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kn hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 38 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kn valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jari Hlavatý ja Arja von Schöneman. 39 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on määrännyt pastori Hanna Vuorion Paattisten seurakuntapastorin (pastori Hannele Turkki) viransijaiseksi ajalle , josta viranhoidosta hänelle on maksettava 50 % palkkaluokasta H35 tuomiokapituli on määrännyt pastori Päivi Vuorilehdon kirkkojärjestyksen 6 luvun 13 :n ja 4 :n 2 momentin nojalla sairaalapastorin viransijaiseksi ajalle (H37 pl) Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 6/

3 hautaustoimen päällikön päätöspöytäkirjat nrot 8 14/ hallintojohtajan päätöspöytäkirjat nrot 1 12 / 2006 lakimiehen päätöspöytäkirjat nrot 1 51 / 2006 työympäristötoimikunnan pöytäkirja nro 7/ kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 1/ musiikkitoimikunnan pöytäkirja nro 1/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa. Kn merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 40 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 1 / 2007 Yleiskirje sisältää seuraavat aiheet: 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Yleiskirje kokonaisuudessaan on nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. 1. Kirkon keskusrahaston avustusjärjestelmästä Kirkkohallitus päätti uudistaa keskusrahaston avustusjärjestelmää kehittämisavustuksen osalta vuoden 2008 alusta. Uudistuksen pääkohdat ovat seuraavat: erilaisiin yhdistymis ja yhteistyöselvityksiin myönnetään avustusta aiempaa tiukemmin ehdoin, avustusta myönnetään yhteistoimintahankkeiden käynnistämiskustannuksiin siten, että seurakunnilta edellytetään näissäkin omavastuuosuutta, tuomiokapitulien rooli muuttuu lausunnon antajasta päätöksentekijäksi, tuomiokapitulit päättävät kehittämisavustusten myöntämisestä yhteistyöhankkeisiin. Vuoden 2007 seurakunta avustukset jakautuvat eri avustuslajeihin suuntaaantavasti seuraavasti:

4 verojen täydennys 2,5 milj. euroa perinteinen harkinnanvarainen avustus 0,5 yhdistymisavustussitoumukset 5,4 ylimääräiset toiminta avustukset verojen täydennys 0,6 harkinnanvaraiset 1,5 muut kehittämisavustukset 0,3 rakennusavustukset 2,7 muut avustukset (mm. konservointi) 0,2 yht. 13,7 2. Esiselvitys kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ja niiden tietojärjestelmien kehittämisestä Kirkkohallitus on asettanut työryhmän tekemään esiselvitystä kirkon talousja henkilöstöhallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittämisestä 2010 luvulle tultaessa. Työryhmän tehtävänä on kuvata kirkon talous ja henkilöstöhallinnon nykytila ja sen ongelmat, analysoida eri tavoitetilavaihtoehtoja ottaen huomioon mm. seurakuntien yhteistyöhön ja rakennemuutoksiin liittyvät kysymykset, tekniset ratkaisuvaihtoehdot ja lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet sekä esittää työryhmän näkemys tavoitetilasta ja siihen etenemisestä. Tarkastelun viitekehyksenä tulee olla koko kirkko. Talousvastaaville tulee Kirkkohallituksesta tammikuun aikana kysely tällä hetkellä käytössä olevien kirkon talous ja henkilöstöhallinnon ohjelmistoista ja tulevaisuuden vaihtoehdoista. Turusta työryhmään on kutsuttu hallintojohtaja Hannu Kallio. Työryhmän toimikausi on vuoden 2007 loppuun. Merkitään Kirkkohallituksen yleiskirje nro 1 / 2007 saaduksi. Ilmoitus toimenpiteitä varten Hannu Kalliolle, Aapo Kaistille, Mia Fagerille ja Timo Koskiselle. hyväksyttiin. 41 KIRKKOVALTUUTETTU ANJA PAAVONPERÄN ALOITE ELÄKELÄISTOIMINNAN KEHIT TÄMISESTÄ Kirkkovaltuutettu Anja Paavonperä on tehnyt seuraavan aloitteen: Eläkeläistoiminnan kehittäminen seurakuntayhtymässä olisi syytä aloittaa nyt, kun suuret ikäluokat jäävät suuressa määrin eläkkeelle ja nykyisen henkilökunnan keski ikä on 46 v 11 kk.

5 Seurakuntayhtymän oma eläkeläistoiminta lisää ja rikastuttaa eri sukupolvea olevien nykyisten ja entisten työntekijöiden jaksamista, virkistymistä ja seurakuntalaisten palvelemista. Aloitteesta on pyydetty työympäristötoimikunnan lausunto. Työympäristötoimikunta on lausunnossaan esittänyt, että eläkeläiset saisivat ilmaiseksi käyttää itse järjestämässään toiminnassa seurakuntien tiloja. Lisäksi heille annettaisiin palstatilaa Kirkon Naakassa. Erikoistapauksiin he voivat anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Johtoryhmä yhtyy työympäristötoimikunnan esitykseen, mutta kiinnittää huomiota siihen, että seurakuntien hallussa olevista tiloista päättävät asianomaiset kirkkoherrat. Tämän vuoksi asiasta tehtävä päätös on tilojen osalta suositus. Kn päättää myöntää seurakuntien eläkeläisille oikeuden kokoontua itse järjestämiinsä tilaisuuksiin seurakuntayhtymän tiloissa ilmaiseksi ja suosittaa vastaavaa käytäntöä seurakunnille. Lisäksi eläkeläisille annetaan palstatilaa Kirkon Naakassa. Samalla heille ilmoitetaan, että he voivat erikoistapauksiin anoa rahallista avustusta kirkkoneuvostolta. Ilmoitus kirkkoherroille, seurakuntasihteereille, vahtimestareille, tiedotustoimistolle ja valtuustoaloitteen käsittelystä kirkkovaltuustolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 42 KIRKKOVALTUUTETTU PÄR LANDORIN ALOITE TUTKIMUKSEN TEKEMISESTÄ KIR KOSTA EROAMISEN SYISTÄ Kirkkovaltuutettu Pär Landor teki kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen tutkimuksen tekemisestä kirkosta eroamisen syistä. Kirkkoneuvosto asetti toimikunnan pohtimaan kirkosta eroamisen syitä. Toimikunta on loppuraportissaan esittänyt, että ennen kuin kirkon jäsenyyttä vahvistavia toimia voidaan suunnitelmallisesti ehdottaa, on tutkimuksellisesti selvitettävä kirkosta eroamisen syyt. Asiaa on käsitelty kirkkoneuvostossa ja kirkkoneuvosto pyysi toimikuntaa mennessä tekemään ehdotuksen kirkosta eroamisen syitä tarkoittavan tutkimuksen toteuttajasta ja toteuttamistavasta. Toimikunta päätyi ehdottamaan tutkimuksen toteuttamista kolmessa eri osiossa, joista yksi olisi kirkosta

6 eroamisen syitä selvittävä, toinen rippikouluikäisten vanhemmille suunnattu ja kolmas oli yleinen jäsentyytyväisyyskysely. Kilpailutuksen jälkeen työn sai tehdäkseen Taloustutkimus Oy, jonka raportti kirkosta eroamisen syistä valmistui Tutkimukseen osallistui 301 kirkosta vuonna 2005 tai alkuvuonna 2006 eronnutta. Tutkimustulosten kooste on liitteenä. Liite Tutkimustuloksia on esitelty kirkkoneuvostolle sekä henkilöstölle. Ne tulevat olemaan tärkeässä asemassa yhtymän uutta strategiaa valmisteltaessa. Kn päättää esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuutettu Pär Landorin aloite merkitään käsitellyksi. Lisäksi päätetään, että tutkimuksen päätuloksia esitellään seuraavassa kirkkovaltuuston kokouksessa valtuutetuille. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. hyväksyttiin. 43 SVTL:N PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN KATJA KOSKISEN OSALLISTUMINEN LUOTTAMUS MIESTEN NEUVOTTELUPÄIVILLE Pääluottamusmies Katja Koskinen on pyytänyt saada osallistua SVTL:n järjestämään luottamusmiesten koulutustilaisuuteen Helsingissä. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää pääluottamusmies Katja Koskiselle palkallista virkavapautta Helsingissä järjestettäville luottamusmiesten neuvottelupäiville osallistumista varten.

7 Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Katja Koskiselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 44 JUKON LUOTTAMUSMIESTEN LUOTTAMUSMIESKURSSI JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäki sekä luottamusmiehet Kaisa Rauma ja Jukka Pietilä ovat pyytäneet saada osallistua luottamusmieskurssille Kurssi järjestetään osittain Helsingissä ja osittain Tallinnassa. Kirkon luottamusmiessopimus suosittaa myöntämään virkavapautta / työlomaa Kirkon työmarkkinalaitoksen hyväksymiin luottamusmieskoulutustilaisuuksiin osallistumista varten. Luottamusmiehille maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen 21,36 euron ruokaraha kurssipäiviltä. Kirkon työmarkkinalaitoksessa päätöstä vuoden 2007 luottamusmieskoulutuksista ei ole vielä tehty, mutta työmarkkinalaitoksen toimistosta saadun suullinen ilmoituksen mukaan kyseinen koulutustilaisuus tullaan hyväksymään luottamusmiessopimuksessa tarkoitetuksi koulutukseksi. Kn päättää myöntää palkallista virkavapautta JUKO:n pääluottamusmies Seppo Riihimäelle sekä luottamusmiehille Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle Helsingissä ja Tallinnassa järjestettävälle luottamusmieskurssille osallistumista varten. Kurssipäiviltä maksetaan virka ja työehtosopimuksen mukainen ruokaraha kustannuspaikalta Ilmoitus Seppo Riihimäelle, Kaisa Raumalle ja Jukka Pietilälle sekä taloustoimistolle. hyväksyttiin. 45 JUHAPEKKA RAUTIAISEN TERVEYSTARKASTUSTODISTUS Kirkkoneuvosto on valinnut nuoriso ohjaaja Juhapekka Rautiaisen nuorisosihteeri Leena Lähteen viransijaiseksi ehdolla, että hän ennen

8 työn aloittamista esittää hyväksyttävän selvityksen terveydentilastaan ja rikoslain 6 :n mukainen rikosrekisteriotteen. Pyydetyt todistukset on toimitettu. Juhapekka Rautiaisen viransijaisuus alkaa ja päättyy Kn merkitsee saaduksi Juhapekka Rautiaisen terveystilaselvityksen ja rikosrekisterinotteen. Samalla vahvistetaan viransijaisuusajaksi Ilmoitus Juhapekka Rautiaiselle, kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 46 VUOSIKERTOMUKSEN 2006 LAATIMINEN Kirkkoneuvosto on vuosittain asettanut toimikunnan valmistelemaan vuosikertomusta. Siihen ovat vuonna 2006 kuuluneet seuraavat jäsenet: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja, lakimies Mia Fager, talouspäällikkö Irma Hokka, kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme, talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti, tiedotuspäällikkö Osku Laukkanen, kirkkoherra Eero Sepponen, tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri. Yhteisen kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus seurakuntayhtymän ja sen kunkin seurakunnan edellisen vuoden toiminnasta käsiteltäväksi kirkkovaltuustossa samanaikaisesti edellisen vuoden tilinpäätöksen kanssa. Ohjesäännössä on mainittu, mitkä asiat kertomuksessa on vähintään oltava. Kn päättää asettaa toimikunnan tekemään vuoden 2006 toimintakertomusta ja nimeää siihen seuraavat henkilöt: hallintojohtaja Hannu Kallio, puheenjohtaja lakimies Mia Fager talouspäällikkö Irma Hokka kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti tiedotuspäällikkö Paula Heino kirkkoherra Eero Sepponen tiedottaja Minna Vesanto ja hallintosihteeri Armi Laaksonen, sihteeri.

9 Ilmoitus tehtävään valituille ja taloustoimistolle. hyväksyttiin. 47 KASVATUSASIAIN KESKUKSEN HENKILÖSTÖN OPINTO JA KEVÄTRETKI KÖÖPENHA MINAAN Yhteinen kasvatusasiain johtokunta on käsitellyt kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä koskevaa asiaa seuraavasti: Kasvatusasiain keskuksen henkilökunta on keväisin tehnyt kevätretken Turun lähimaastoon. Niinpä keväällä 2006 käytiin Seilin saaressa, 2005 Uudenkaupungin suunnalla ja 2004 Naantalissa ja Rymättylässä. Koska ainakaan vuoden 1998 jälkeen, ei kevätretki ole suuntautunut ulkomaille, on nyt päädytty suunnittelemaan tällaista. Kohteeksi on valittu Kööpenhamina, jossa kasvatuksen teologi Heikki Arikka on aiemmin työskennellyt. Ohjelmassa on työyhteisön kehittämisen lisäksi tutustumista paikallisiin nähtävyyksiin. Tarkoituksena on, että matkaan lähtee kasvatusasiain keskuksen koko henkilökunta lastenohjaajia lukuun ottamatta. Mukaan tulee myös leirikeskushenkilökunta. Matka pyritään toteuttamaan mahdollisimman edullisesti. Lentoliput varataan netistä, majoittuminen tapahtuu retkeilymajatasoisesti, päivärahoja ei makseta eikä työaikakorvauksia anneta. Rahoitus järjestetään osittain omin varoin hyödyntäen varaukseksi jätettyä koulutusmäärärahaa ja työmuotojen omia varoja. Lisäksi matkaa varten anotaan erillismääräraha seurakuntayhtymältä. Mahdollisuuksien mukaan on ajatuksena kutsua mukaan myös 1 2 luottamushenkilöä, uuden johtokunnan puheenjohtaja ja/tai varapuheenjohtaja. Kasvatuksen teologi Heikki Arikka esittelee matkasuunnitelman nykyvaihetta tarkemmin. Kasvatusasiain johtokunta päättää puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja päättää mahdollisesti mukaan lähtevistä luottamushenkilöistä. Oikaisu Ei oikaisumahdollisuutta

10 Kasvatusasiain johtokunta päätti puoltaa kasvatusasiain keskuksen henkilökunnan opinto ja kevätretkeä Kööpenhaminaan ja varata matkalle paikat kahdelle luottamushenkilölle. Ilmoitus, Heikki Arikka Valmistelija Hannu Hurme , , listan liitteinä on matkan osanottajaluettelo, matkan ohjelma ja kustannusarvio. Liitteet Laskelman mukaan kustannukset henkilöä kohti ovat noin 330 euroa, kun majoitus toteutetaan hostellitasoisesti ja lentomatka varataan netistä halpalentoyhtiöltä. Matkan ajalta ei makseta työaikakorvauksia eikä päivärahoja. Matkan kustannukset rahoitetaan koulutussuunnitelmaan tehdystä varauksesta ja työmuotojen omista varoista. Oikeutetaan kasvatusasiain keskuksen henkilökunta tekemään opinto ja kevätretki Kööpenhaminaan esitetyn suunnitelman mukaan. Matkan kustannuksiin käytetään 2000 euroa kasvatusasiain keskuksen koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30477, 1000 euroa leirikeskusten koulutusmäärärahasta kustannuspaikalta 30478, 3000 euroa työyhteisömatkoihin varatusta määrärahasta kustannuspaikalta ja loput työmuodon muista käyttövaroista. Ilmoitus kasvatusasiain keskukselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 48 SAIRAUSLOMIEN JA PERHEVAPAIDEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella: Liite 1 48.

11 Liitteessä on sairauslomaa esitetty 41 henkilölle. Kn päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. hyväksyttiin. 49 KAIJA JOKISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Diakoniakeskuksen erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokinen on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu Diakoniakeskusta osoitteessa Puutarhakatu 22. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa erityisdiakoniatyöntekijä Kaija Jokisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan Diakoniakeskus osoitteessa Puutarhakatu 22. Ilmoitus Kaija Jokiselle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 50 STIINA LEINON OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Tuomiokirkkoseurakunnan vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leino on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa [ ]. Virkapaikaksi on ehdotettu nuorisotoimistoa. Tuomiorovasti Rauno Heikola puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa vs. nuorisotyönohjaaja Stiina Leinon laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan seurakuntien toimitalo osoitteessa Eerikinkatu 1 3. Ilmoitus Stiina Leinolle, Rauno Heikolalle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin.

12 ATTE AIRAKSISEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen ammattioppilaitosteologi Atte Airaksinen on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Airaksinen asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa ammattioppilaitosteologi Atte Airaksisen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Airaksisen virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Atte Airaksiselle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 52 MIA PUSAN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUDEN MUUTOS Kasvatusasiain keskuksen kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusa on ilmoittanut, että hänen virkapaikkansa muuttuu kasvatusasiain keskuksen remontin takia. Kasvatusasiain keskus on osittain muuttanut alkaen osoitteeseen Yo talo B, Rehtorinpellonkatu 4 6. Mia Pusa asuu edelleen osoitteessa [ ]. Kasvatustoimen johtaja Hannu Hurme puoltaa anomusta. Kn päättää oikeuttaa kansainvälisen ja korkeakoulutyön teologi Mia Pusan laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Pusan virkapaikaksi vahvistetaan kasvatusasiain keskus osoitteessa Rehtorinpellonkatu 4 6. Ilmoitus Mia Pusalle, Hannu Hurmeelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 53

13 HAUTAINHOITORAHASTON HOITOSITOUMUSPÄÄOMIEN KÄSITTELY VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSESSÄ Talouspäällikkö Irma Hokka on laatinut asiasta seuraavan selvityksen: Liite Selvitykseen liittyy 10 sivua valokopioita tositteista ja selvitys laskennallisista poistoista vuosilta Ne on otettu yhdeksi niteeksi, joka seuraava: Liite Kirjanpitoon on tarpeen tehdä kaksi korjausta. Ensimmäinen aiheutuu siitä, että vuonna 1999 ilmoitettiin kirkkohallituksen tilastolomakkeelle hoitotalletusten jako erikseen ainaisiin hoitotalletuksiin ja erikseen määräaikaisiin hoitotalletuksiin. Ainaishoitotalletuksiin merkittiin nyt tehdyn tarkistuksen mukaisesti pääoma liian suureksi. Tämä puolestaan johti siihen, että vuonna 2004, jolloin tehtiin riittävä varaus ikuisten hoitojen hoitoa varten 25 vuoden ajaksi, siirrettiin ikuisten hoitojen rahastoon liian vähän edellisten vuosien ylijäämistä ja liikaa hoitotalletusten pääomista. Kyseessä on kahden tase erän välisestä epätasapainosta, joka on nyt syytä korjata. Toisaalta on kysymys määräaikaisesti hoidossa olevien talletushautojen hoitopääomien jaksotuksesta eli näiden hoitotalletusten käyttämisestä hoitojen tekemiseksi. Tämä oikaisu tulee tehdä tuloslaskelman kautta, minkä seurauksena edellisten tilikausien ylijäämä kasvaa, mutta vastaavasti pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomatili pienenee. Kirjauksesta on etukäteen keskusteltu sekä taloustarkastajan että tilintarkastajien kanssa. He pitävät hyvänä, että korjauskirjaukset tehdään ja että niissä noudatetaan talouspäällikön ehdotuksesta ilmenevää menettelyä. Johtoryhmän kokouksessa asia ei ehtinyt tulla esille muiden asioiden runsauden vuoksi. Johtoryhmä pitää vielä ylimääräisen kokouksen tiistaina, joten sen kanta kuullaan tarvittaessa kokouksessa. Kn päättää tehdä hautainhoitorahaston vuoden 2006 tilinpäätöksen yhteydessä seuraavat hoitositoumuspääomia koskevat oikaisukirjaukset: määräaikaisten hoitositoumusten pääomavajaus ,98 euroa kirjataan seuraavasti: per Edellisten vuosien ylijäämät an Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat, sekä

14 kirjataan vuosien hoitopääomien jaksotukset ,93 euroa seuraavasti: Tuotoksi tuloslaskelmaan an Jaksotetut hoitomaksut per Pitkäaikaisten vanhojen määräaikaisten hoitositoumusten pääomat Edellisten tilikausien ylijäämien lisäykseksi an Edellisten tilikausien ylijäämä per Jaksotettujen hoitomaksujen oikaisuerät. Ilmoitus talouspäällikölle toimenpiteitä varten sekä tiedoksi taloustarkastajalle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 54 TYÖNTEKIJÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN MUISTAMISESSA NOUDATETTAVAN KÄY TÄNNÖN ERÄÄN SÄÄNNÖN TÄSMENTÄMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyi kokouksessaan :n 515 kohdalla työympäristötoimikunnan ehdotuksen työntekijöiden muistamisesta toimikunnan esittämällä tavalla. Uusi järjestelmä päätettiin ottaa käyttöön Asiasta annettiin myös tiedoksianto kirkkovaltuustolle. Kysymys pitkäaikaisten kausityöntekijöiden muistamisesta oli päätöksessä jäänyt tarkemmin määrittelemättä ja asia vietiin täsmennyksen saamista varten uudelleen työympäristötoimikuntaan. Se on ehdottanut :n 11 kohdalla kirkkoneuvostolle seuraavaa: Kirkkoneuvostolle esitetään, että viranhaltijoiden ja työntekijöiden muistamisessa muutetaan kohta yhtäjaksoinen palvelus kuulumaan yhteenlasketuksi palveluksi. Näin yhdenvertainen kohtelu tulee kaikkien osaksi. Mahdollista virkavapautta ei saa kerätä, vaan se on pidettävä työnantajan kanssa sovittavana ajankohtana ja siitä on ilmoitettava palkkatoimistoon. Esimerkiksi nyt erääntyneet eli aikaisemmin ansaitut vuoden palvelut, joista saa kolmen päivän vapaan, on pidettävä vuoden 2007 aikana. Työympäristötoimikunta esittää, että asiasta annetaan tiedote kaikille esimiehille ja teksti Naakkaan. Käytännössä on havaittu, että epätietoisuutta ovat aiheuttaneet seuraavat seikat: kausityöntekijöiden palveluksen laskenta

15 vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneiden vapaa ajan pituus vapaan pitämisajankohta. Kausityöntekijöiden laskentatekniikan osalta työympäristötoimikunnan ehdotus antaa vastauksen. Samoin vapaa ajan pitämisajankohdan osalta. Koska uusi järjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2007, kuuluu säännöstöä tulkita siten, että vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet saavat yhden kolmen päivän virkavapaan samoin kuin sitä aiemmin kertymän saavuttaneet henkilöt. Vuonna 2006 merkkipaalun saavuttaneet eivät siis ole mitenkään erityisasemassa. Kirkkoneuvosto päättää työympäristötoimikunnan ehdotuksesta, että ansiomerkkien ja palkallisen virkavapaan tai sitä vastaavan rahakorvauksen palvelusajan laskentasääntöä muutetaan siten, että palvelusajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen, vaan palvelusajaksi huomioidaan yhteenlaskettu palvelu täysinä kuukausina. Jo kertyneet vapaat eli kolmen päivän vapaa ajan jakso tulee pitää vuoden 2007 aikana, ellei pakottavat syyt muuta edellytä. Vuoden 2006 aikana merkkipaalun saavuttaneet ovat samassa asemassa kuin ne, joilla merkkipaalu on täyttynyt tätä aikaisemmin eli hekin saavat yhden kolmen päivän vapaa ajan jakson tai rahakorvauksen. Palkkatoimistolle annetaan tehtäväksi uusien merkkipaalujen seuraaminen siten, että maaliskuun jälkeen lähetetään esimiehille tieto siitä, että ketkä ovat alkuvuonna saavuttaneet palkitsemispäätöksessä tarkoitetut vuodet. Tämän jälkeen tiedot uusista täyttymisistä lähetetään kolmen kuukauden väliajoin. Ansiomerkeillä palkitut henkilöt 20, 30 ja 40 vuoden palveluksesta ovat jo siinä yhteydessä saaneet päätöksen merkkipaalun täyttymisestä. 10 vuotta palveluksessa olleiden osalta tällaista toteamista ei ole tapahtunut, joten palkkatoimiston tulee tarkistaa nämä ajat asianomaisten tai esimiesten pyynnöstä. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. Tiedoksi kaikkien yksiköiden esimiehille työpaikkakokouksissa käsiteltäväksi.

16 MIKAELINSEURAKUNNAN KIRKKOHERRA LEHIKOISEN EHDOTUS MESSUILLE OSAL LISTUMISEN KULUISTA Kirkkoherra Jouni Lehikoinen on tehnyt anomuksen Turun messuille osallistumisen johdosta seuraavasti: Turun Mikaelinseurakunta on valmis toissavuotiseen tapaan hoitamaan seurakuntien messuosastoa Turun messuilla Olemme jo alustavasti suunnitelleet oheisohjelmaa urheiluväen Tuomasmessuineen ja jääkiekkopaneeleineen. Vuoden 2005 messujen osalta kokonaiskustannukset olivat euroa, mikä koostui osaston vuokrasta, materiaalikuluista ym. Anomme kunnioittaen euron määrärahaa Turun messuille osallistumista varten. Kuluvan vuoden talousarviossa on kustannuspaikalla Tapahtumat, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä euron määräraha. Mikäli se annetaan Mikaelinseurakunnalle, on koko määräraha käytetty. Tässä vaiheessa ei ole tietoa sellaisista muista messuista, joihin seurakuntayhtymän tulisi osallistua. Näin Mikaelinseurakunnan anomukseen voidaan suostua. Johtoryhmän kantaa ei vielä ole tiedossa. Kn päättää ilmoittaa Mikaelinseurakunnalle, että se saa käyttöönsä talousarvion kustannuspaikalla 39222, osallistuminen messuihin kirkkoneuvoston päätöksellä, olevan määrärahan euroa Turun messuille osallistumista varten Ilmoitus kirkkoherra Lehikoiselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Jäsen Leena Winter tiedusteli, eikö Agricolan juhlavuotena osallistuta kirjamessuille. Jäsenet Lars Runar Knuts ja Kirsti Kari kannattivat kirjamessuille osallistumista. Talous ja suunnittelujohtaja Aapo Kaisti sanoi, että messuraha kuluu nyt käsittelyssä olevan esityksen hyväksymisellä loppuun, mutta myöhemmin voidaan päättää myöntää kirjamessuihin osallistumisen määräraha. hyväksyttiin yksimielisesti.

17 Mikaelinseurakunnalle avataan uusi kustannuspaikka 22707, messut , jolle siirretään kustannuspaikalta euron määräraha. Päätökseen liitettiin ponsi: toivoo, että seurakuntayhtymä osallistuu myös vuoden 2007 kirjamessuille. 56 MEHILÄISEN TYÖTERVEYDEN TEKEMÄ TYÖPAIKKAKÄYNTI TALOUSTOIMISTOON JA Vastaava työfysioterapeutti Jaana Malmikare on tehnyt työpaikkakäynnin taloustoimistoon ja Käynnistä on laadittu seuraava raportti: Liite Raportissa ehdotetaan monia pieniä parannuksia taloustoimiston henkilökunnalle. Osa niistä on suurempia rakenteellisia muutoksia, kuten tiskin mahdollinen parantaminen, mutta osa hyvin helposti toimeen pantavia parannuksia. Raportti päätetään lähettää taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle käytännön työssä huomioon otettavaksi. Kn merkitsee saaduksi raportin työpaikkakäynneistä seurakuntayhtymän taloustoimistoon ja Raportti lähetetään tiedoksi ja siinä tehdyt korjausehdotukset täytäntöön saatettaviksi taloustoimistolle ja kiinteistötoimistolle. Raportti lähetetään tiedoksi myös työympäristötoimikunnalle. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti ilmoitti, että taloustoimiston tarkastukseen liittyy myös käynti monistamossa, josta on laadittu muistio Se tulee yhdistää esityslistan mukana jo tulleihin raportteihin. hyväksyttiin. 57 TURUN SINIKOTKIEN UUSI LAINA ANOMUS JA VANHAN PERUUTTAMISILMOITUS Kirkkovaltuusto päätti lokakuussa 2005 hyväksyä Turun Sinikotkien koulutusalusprojektiin liittyvät rahoitusjärjestelyt kolmikantasopimus huomioiden siten, että vuonna 2007 lippukunnalle annetaan s/y Rhean vaihtamiseksi enintään euroa suoraa tukea ja euroa korotonta 10 vuoden

18 maksuajalla olevaa lainaa. Lippukunnalle annettiin oikeus viedä hanketta eteenpäin huolimatta siitä, että rahoitus merkittiin vuoden 2007 talousarvioon. Sinikotkien uuden koulutusaluksen kustannuspaikalla on kuluvan vuoden talousarviossa varoja yhteensä euroa, koska siinä on mukana myös käyttökuluja. Lippukunnan anomuksen johdosta kirkkovaltuusto päätti , että sille annetaan aiemmin päätetyn lisäksi euron laina, joka on maksettava takaisin heti aluksen myymisen jälkeen ja viimeistään Nyt lippukunnan hallituksen puheenjohtaja ja projektivetäjä ovat lähettäneet kasvatusasiain johtokunnalle seuraavan kirjeen: Liite Kirjeestä ilmenee, että s/y Rhea on myyty ja tilapäinen lisälainatarve on poistunut. Sen sijaan on nyt tehty ehdotus, että pitkäaikaisen lainan määrää nostettaisiin eurosta euroon. Anomusta on perusteltu erityisesti materiaalikustannusten nousun johdosta. Lainoituksen ja tukemisen aiemmat vaiheet ovat kulkeneet kasvatusasiain johtokunnan kautta ja asiaa on käsitelty sen ehdotusten pohjalta. Suullisesti on lippukunnan taholta ilmoitettu, että rahaa tarvittaisiin pian. Velkakirjan tekeminen euron osalta on epätarkoituksenmukaista, jos lainamäärää kuitenkin nostetaan. Asiasta päättäminen on kirkkovaltuustoasia. Johtoryhmässä ei ole ollut vielä tilaisuutta keskustella asiasta. Mikäli kirkkoneuvosto katsoo asian kiireelliseksi, asia voitaneen saattaa kirkkovaltuuston käsittelyyn ilman johtokunnan lausuntoa. Kn päättää pyytää asiasta kasvatusasiain johtokunnan lausunnon. Käsittely Hallintojohtaja Hannu Kallio poistui käsittelyn ajaksi esteellisenä. hyväksyttiin. 58 MUUTOKSENHAKU Liite Lisätietoja päätöksestä antaa asian esittelijä.

19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen. Rauno Heikola puheenjohtaja Mia Fager sihteeri Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty Turussa Jari Hlavatý Arja von Schöneman Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä seurakuntien hallintoviraston 3. kerroksessa osoitteessa Eerikinkatu 3 A ajalla klo , josta on ilmoitettu kirkkoherrainvirastojen ilmoitustaululla Mia Fager kirkkoneuvoston sihteeri

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.5.2006 217 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 245-265 Aika torstai 4.5.2006 klo 16.00-17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 1.11.2007 520 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 533 550 Aika torstai 1.11.2007 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Hlavatý Jari Isotalo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 7/2017 Aika ja paikka Ahlaisten seurakuntakoti 17.10.2017 klo 18.00-18.49 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, pj Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto Lehtonen Riitta jäsen Aika 24.1.2017 klo 17.30 18.20 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Lehtonen Riitta jäsen Puusaari

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 3/2017 Kirkkovaltuusto 1 (6) Anu Johansson varajäsen Kirkkovaltuusto 1 (6) Aika: Keskiviikko 11.10.2017, kello 18.00-18.42 Paikka: Helilän seurakuntatalo Läsnä: Heikki J. Oksanen puheenjohtaja Aimo Ilomäki varapuheenjohtaja, poistui klo 18.40, 50 :n käsittelyn

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 9.1.2018 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 1 - Kokouksen avaus 2 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30

ESITYSLISTA 9/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: maanantai klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 1 (5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 9/2012 Aika: maanantai 3.12.2012 klo 18, kahvitarjoilu alkaa klo 17.30 Paikka: Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B 2. krs, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti

Lisätiedot

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri

Muut osallistujat: Leena Brofeldt, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Risto Sintonen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Marja Lähdekorpi, sihteeri Kirkkoneuvosto 9.8.2017 74 Kokousaika: Keskiviikko 9.8.2017 klo 18.00 20.45 N:o 08/2017 Paikka: Pappila, Huhdintie 9 Käsitellyt asiat: 80-89 Puheenjohtaja: Varapuheenjohtaja: Hannu Bogdanoff Jorma Kivilä

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto. Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 2/2016 Aika: 9.2.2016 klo 19.00 19.30 Paikka: Salon seurakunta, Seurakuntatalo, Juhlasali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016

ASKOLAN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 2/2016 K U U L U T U S Askolan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 01.12.2016 klo 18.00 seurakuntakodilla Askolantie 23 Kokouksen asialista on nähtävillä 24.11. 1.12.2016 ja pöytäkirja 2. 16.12.2016

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: Seurakuntaneuvosto KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tark: 49 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 19.10.2016 klo 18.00 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Niittynen, Ville puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/ 2017 Kirkkoneuvosto 56-67 Aika Tiistai 16.5.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 7/2017 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (8) 170 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.7.2017 klo 16 18.10 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS RUSK SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 KIRKKEUVOST KOKOUS Aika: Torstai 19.01.2017 kello 18.00 19.37 Paikka: Ruskon seurakuntakeskus ( Vanhatie 7 Rusko) Kirkkoneuvoston jäsenet Pasi Salminen, kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.6.2004 308. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 23.6.2004 308 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 296 318 Aika torstai 23.6.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ (8) KIRKKONEUVOSTO Kokous Keskiviikko klo Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 1 (8) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 10.4.2013 klo 16.00-19.30 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 60 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 61 SIHTEERIN VALINTA

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 5.9.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 77 - Kokouksen avaus 78 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 79 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Kirkkoneuvosto 6.6.2012 1 ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2012 8.6.2012 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ke 6.6.2012 klo 18.00 18.37 Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari

Lisätiedot

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C.

Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Aika Tiistai 6.6.2017 klo 17 Paikka Keskusseurakuntatalo, kerhohuone Samuli, Suokatu 22 C. Kokoonpano ja läsnäolo Ilpo Rannankari Liisa Karjalainen Iris Asikainen Markku Hyvärinen Merja Leppälä Matti Mänttäri

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.9.2004 374 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 362 378 Aika torstai 16.9.2004 klo 16.00 17.10. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00)

SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/ KOKOUSTIEDOT Aika kello (kahvi kello 18.00) SAARIJÄRVEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/17 KIRKKOVALTUUSTO Laatimispäivämäärä 10.01.2017 KOKOUSTIEDOT Aika 17.01.2017 kello 18.30 (kahvi kello 18.00) Paikka Saarijärven seurakuntatalon juhlasali KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki

Aika 4. syyskuuta 2017 klo Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, Helsinki PÖYTÄKIRJA 1 (9) PÖYTÄKIRJA Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 4. syyskuuta 2017 klo 18 20.05 Paikka Bulevardin seurakuntasali, Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä Matti Poutiainen,

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 4.3.2004 10 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 4.3.2004 klo 18.00-20.50 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 3/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 1. päivä maaliskuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 35 Kokouksen avaus 36 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja Aulis Ansaharju Riitta Aumo Jari

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kirkkoneuvosto 21.1.2013 Aika 21.1.2014 klo 17.30 18.15 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo Ilmarinen Liisa Kiukkonen Sirpa Lassila Mirja Pihkala Isto Selinummi

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ 2017 Kirkkoneuvosto 14-23 Aika Torstai 19.1.2017 kello 16.00 16.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä Reijo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00 19.10 Kokouspaikka Keskusseurakuntatalo, Rauhan sali, Rauhankatu 14 Läsnä Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013. AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45. Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 11/2013 SIVU 53/2013 AIKA Maanantai 21.10.2013 klo 8.30 10.45 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki

ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI. Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki 1 ROIHUVUOREN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Tulisuontie 2 00820 HELSINKI Kokousaika Keskiviikkona 21.8.2013 kello 18.00 Kokouspaikka Tammisalon kirkko, Väylänrinne 1, 00830 Helsinki Osanottajat

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 9/2012 Aika: Keskiviikko 31.10.2012 klo 18.00 20.05 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot