Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Henkilöstötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymäkokous

2 Sisällysluettelo 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS AMMATTIOPISTON REHTORIN KATSAUS KUNTAYHTYMÄN PÄÄTÖKSENTEKOTASOT JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Asiakas ja vaikuttavuus 8 Määrällisten tavoitteiden toteutuminen: opiskelijamäärät vuonna Asiakas ja vaikuttavuus mittareiden tavoitteiden toteutuminen Prosessit, rakenteet ja toimintatavat 15 Prosessit, rakenteet ja toimintatavat mittareiden tavoitteiden toteutuminen Uudistuminen ja työkykyisyys 17 Uusiutuminen ja työkykyisyys mittareiden tavoitteiden toteutuminen Talouden ja resurssien hallinta 19 Ympäristöasiat 19 Talouden ja resurssien hallinta mittareiden toteutuminen 20 Toiminnan rahoitus 20 Talousarvion toteutuminen 21 Talouden tunnusluvut 21 Yhteenveto vuoden 2014 TTS-mittareiden toteutumisesta Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ KOKONAISTALOUDEN TARKASTELU Tilikauden tuloksen muodostuminen, tuloslaskelma 1000 euroa Toiminnan rahoitus, rahoituslaskelma 1000 euroa Rahoitusasema ja sen muutokset, tase 1000 euroa Kuntayhtymän kokonaistulot ja menot tilikaudella TULOKSEN KÄSITTELY JA TALOUDEN TASAPAINOTUS Tilikauden tuloksen muodostuminen vuosikatteen jälkeen Yhtymähallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILU Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (sisäiset erät mukana) Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu (ulkoinen tuloslaskelma) Talousarvion 2014 toteutuminen toimialoittain (sisäiset erät mukana) Investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutumisvertailu 39 2 Tilinpäätöslaskelmat TULOSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA TASE Tilinpäätöksen liitetiedot 44 4 Luettelo tilikaudella käytetyistä tilikirjoista 51 5 Osekk: tilinpäätöksen allekirjoittaminen 52 6 Tilinpäätösmerkintä 52 Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

3 1 Vuoden 2014 olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 K U N T AY H T Y M ÄN J O H T AJ A N K AT S AU S Vuosi 2014 oli Oulun seudun koulutuskuntayhtymälle onnistunut, mutta eräiltä osin kuitenkin parannettavaa jäi. Oulun seudun ammattiopiston pedagogiset tulokset olivat hyviä paikoin erinomaisia. Negatiiviset erot on saatu pysymään jo vuosia noin neljän prosentin tuntumassa. Läpäisy on puolestaan vakiintunut noin 65 prosentin kohdalle. Opiskelijamme ovat sijoittuneet tutkinnon suorittamisen jälkeen mukavasti, ja OSAO pääsikin tulosrahoitusvertailussa parhaan tulokseensa tähän saakka. Myös opiskelijapaikat täyttyivät sataprosenttisesti. Edellä mainituista tuloksista läpäisy kaipaa edelleen kohentamista, mikä on entistä suurempi vaade jatkossa, kun yhteishakujärjestelmän muutoksen myötä oppilaitosmuotoisen koulutuksen ryhmien opiskelijat ovat entistä haastavampia. Vuonna 2014 Osekkille laadittiin vuoteen 2020 ulottuva strategia. Strategiaprosessia voi kuvata onnistuneeksi, koska se tehtiin opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmäkumppaneiden yhteistyöllä. Tavoitteisiimme kuuluu muun muassa tasapainoinen talous ja entistä vahvempi työelämäläheisyys. Osekk pyrkii olemaan, ei vain Pohjois-Suomen ammatillisen koulutuksen vaan koko työelämän uudistaja ei toki yksin vaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja tuella. Strategian lisäksi Osekkille laadittiin uusi hallintosääntö, jota edelleen päivitetään kuntalain muutosten edellyttämällä tavalla vuoden 2015 aikana. Osekkin ylläpitämä Oulun seudun ammattiopisto oli vuonna 2014 edelleen Suomen suosituin ammattiopisto. Aikuiskoulutuksessa vahvistimme asemiamme ennen kaikkea tekniikan- ja liikenteen alan koulutuksessa. Oppisopimuskoulutuksessa olemme edelleen Pohjois-Suomen suurin toimija. Oppisopimus kärsi valtakunnallisesta heikosta taloustilanteesta ja toisaalta valtiovallan siihen kohdistuneista säästöistä. Osekkin omistama kiinteistömassa on arvioitu noin 300 miljoonan euron arvoiseksi. Haukiputaan yksikön yli 30 miljoonan euron investoinnin valmistuminen oli juhlan paikka, mutta valitettavasti Haukiputaan uusissa tiloissa, Kontinkankaalla ja Myllytullissa esiintyi pahoja hengitysilmaongelmia. Oma kiinteistöorganisaatiomme yhdessä yksiköiden henkilöstön kanssa toimivat kuitenkin nopeasti ja korvaavat liikkeet aloitettiin välittömästi. Yhtymähallitus teki myös päätöksen luopua Myllytullin kiinteistöstä, mutta ei koulutuksesta. Myllytullin yksikön koulutus sijoitetaan tulevina vuosina uusiin paikkoihin. Muutenkin olemassa olevien kiinteistöjen käyttöä tehostetaan. Tällä tavoin saamme kiristyvinä talousaikoina turvattua paremmin ainakin ydintoiminnan eli koulutuksen resurssin. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä teki erinomaisen taloustuloksen, kun katsomme yli 10 miljoonan euron vuosikatetta. Sen ei pidä antaa kuitenkaan hämätä; Osekkin poistot olivat jälleen isot ja kiinteistöjen osittainen heikko kunto luo talouspaineita. On syytä myös huomioida Taivalkosken yksikössä käymämme yt-neuvottelut. Valitettavasti yksikön aloittavat opiskelijaryhmät täyttyivät vain hieman yli 30 prosenttisesti. Tämän seurauksena Osekk joutui lomauttamaan koko yksikön henkilöstön. Tämä muistuttaa meitä konkreettisesti siitä, että opiskelijat ovat toimintamme elinehto. Metsäkoneenkuljettajakoulutus Taivalkoskella ja Muhoksella sekä prosessinhoitajakoulutus Pudasjärvellä olisivat hyviä valintoja opiskelijalta, koska alat työllistävät. Suomen viennin yhdellä tukipilarilla on seuraavina vuosina etsikkoaika: mistä opiskelijat ja sitä kautta työntekijät? Vuosi 2014 oli jälleen vaativa myös henkilöstön jaksamisen kannalta. Osekkin henkilöstö kuitenkin onnistui jälleen hyvin. Ilman motivoituneita ja osaamisensa kehittämiseen sitoutuneita ihmisiä tuloksemme eivät olisi olleet niin hyvät. Osekkilla ja OSAOlla riittää opiskelijoita, ja meillä riittää töitä. Näin ei ole enää kaikilla koulutuksenjärjestäjillä. Jarmo Paloniemi Kuntayhtymän johtaja Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

4 1.2 AM M AT T I O P I S T O N R E H T O R I N K AT S AU S Vuonna 2014 Oulun seudun ammattiopisto ja sen yksiköt kävivät läpi useita hallinnollisia uudistuksia. Osa niistä liittyi koko Osekk:n muutoksiin, osa aikaisempiin selvityksiin ja yhteiseen näkymään tulevaisuudesta. Koulutuskuntayhtymä sopeutti hallintoaan vuoden 2014 aikana Oulun Ammattikorkeakoulun irrottautumisesta johtuen. Vuoden lopussa Yhtymäkokous päätti lopettaa Ammattiopiston lautakunnan. Vuoden 2015 alusta alkaen monijäsenisenä päätöksentekotoimielimenä jatkoi ainoastaan yhtymähallitus. Siirtymäajaksi lisättiin yhtymähallituksen jäsenmäärää ja useita aikaisemmin lautakunnassa toimineita henkilöitä siirtyi jatkamaan työtä uudessa yhtymähallituksessa. Tämä uudistus oli osa suurempaa hallintosääntöuudistusta, jonka tavoitteena on selkeyttää toimivaltasuhteita. Ammattiopiston lautakunnan tehtävissä vuonna 2014 korostui useiden yksikönjohtajien viran täytöt. Ensimmäisenä täytettiin vakinaisesti Muhoksen yksikön yksikönjohtajan tehtävä. Siihen valittiin MMM Kirsti Joki-Tokola. Seuraavana oli vuorossa Myllytullin ja Pikisaaren yksiköiden hallinnollinen yhdistyminen ja uuden yhteisen yksikönjohtajan valitseminen. Tähän tehtävään valittiin Insinööri (YAMK) Juha Virsiheimo. Kahden perinteisen yksikön yhdistyminen on vaativa tehtävä ja käytännössä se tulee kestämään useita vuosia. Tähän yhteyteen nimettiin Myllytulli-Pikisaari tilatyöryhmä, jonka tehtävänä oli aloittaa valmistautuminen Myllytullin tiloista siirtymiseen. Työryhmä sai tehtävänsä suoritetuksi joulukuussa. Sen seurauksena nimettiin useita jatkotyöryhmiä työstämään alakohtaisia suunnitelmia siirtymisistä ja sijoittumista. Kevään aikana valittiin vielä yksikönjohtaja nimensä muuttaneeseen Oppisopimusyksikköön (aikaisemmin Aikuis- ja Työpaikkakoulutuspalvelut yksikkö). Tehtävään valittiin KM Virpi Spangar. Aikuiskoulutuksen koordinointi siirtyi 1.8 alkaen aikuiskoulutusjohtaja Reijo Haapalahden alaisuuteen. Syksyn aikana päätettiin yhdistää hallinnollisesti Kempeleen ja Limingan yksiköt alkaen. Uuden yksikönjohtajan virantäyttö keskeytettiin. Opetushenkilökunnan kannalta suurin ponnistus perustehtävän hoitamisen lisäksi oli valmistautua opetussuunnitelmauudistukseen. Joillakin aloilla muutos aikaisempaa on suuri, osa aloita pääsee helpommalla. Opiskeluhuoltolaki uudistui Siihen liittyen tapahtui uudelleen organisoitumista mm. kuraattoripalveluiden osalta. Muutosta oli siis lähes kaikilla osa-alueilla. Muutos on kuitenkin mahdollisuus, josta ponnistamme yhä parempaan huomiseen vahvalla yhteistyöllä! Saija Niemelä-Pentti Ammattiopiston rehtori, vs Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

5 1.3 K U N T AY H T Y M ÄN P Ä Ä T Ö K S E N T E K O T A S O T J A V A L V O N T A J ÄR J ES- T E L M Ä Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) on kahdeksan kunnan omistama koulutusorganisaatio. Osekkin jäsenkunnat ovat Hailuoto, Ii, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu ja Tyrnävä. Kuntien tekemä perussopimus on kuntayhtymän perustamis- ja perusasiakirja, jossa määritellään kuntayhtymän tehtäväksi järjestää jäsenkuntiensa puolesta järjestämislupiin perustuvaa ammatillista koulutusta. Kuntayhtymätason strategisia päätöksentekijöitä ovat yhtymäkokous ja yhtymähallitus. Yhtymäkokous pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kullakin jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnassa viimeksi toimitettuja kunnallisvaaleja seuraavassa vuoden vaihteessa on asukkaita. Yhtymäkokous päättää muun muassa kuntayhtymän tavoitteet, yhtymän talousarvion ja -suunnitelman, valitsee yhtymähallituksen ja lautakuntien jäsenet, hyväksyy tilinpäätöksen sekä päättää tilikauden tuloksen käsittelystä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Yhtymähallitus vastaa kuntayhtymän taloudesta ja hallinnosta, valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta sopimukset. Vuonna 2014 yhtymähallituksessa oli yhdeksän jäsentä ja sen esittelijänä toimi kuntayhtymän johtaja. Ammattiopiston rehtorilla oli puheja läsnäolo-oikeus yhtymähallituksen kokouksissa myös muiden kuin esittelemiensä asioiden osalta. Yhtymähallituksen kokouksissa oli puhe- ja läsnäolo-oikeus myös ammattiopiston lautakunnan puheenjohtajalla. Kuntayhtymää johtaa yhtymähallituksen alaisuudessa kuntayhtymän johtaja. Vuonna 2014 ammatillista koulutusta johti ja ohjasi yhtymäkokouksen kuntalain mukaisesti valitsema ammattiopiston lautakunta. Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten yhtymähallitus on asettanut ammattiopiston arviointitoimikunnan. Arviointitoimikunta hyväksyy ammattiopiston opetus- ja arviointisuunnitelmat, valvoo näyttötoimintaa sekä päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioijista. Arviointitoimikunta käsittelee myös opiskelijan arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Arviointitoimikuntaan kuuluu työelämän, koulutuksen järjestäjän sekä opettajien ja opiskelijoiden edustajat. Oikeusturvatoimikunta toimii lain ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta (951/2011) 35 a :n tarkoittamana koulutuksen järjestäjän asettamana monijäsenisenä toimielimenä. Mainittua pykälää sovelletaan myös ammatilliseen aikuiskoulutukseen (L 952/ ). Kuntayhtymän tilivelvolliset toimielimet ja viranhaltijat vuonna 2014 olivat yhtymähallitus, kuntayhtymän johtaja, ammattiopiston lautakunta, ammattiopiston rehtori, ammattiopiston yksikönjohtajat sekä kuntayhtymäpalvelujen tulosalue- ja yksikönjohtajat. Kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja kuntayhtymän tarkastussäännön mukaisesti. Tilivuoden 2014 tilintarkastuspalvelujen tuottaja oli KPMG Julkishallinnon palvelut Oy. Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen henkilöstötoimikunta, jossa työnantajan lisäksi ovat edustettuina kaikki henkilöstöjärjestöt. Henkilöstötoimikunta toimii myös yhtymän työsuojelutoimikuntana ja tasa-arvotoimikuntana. Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

6 Kuva 1 Kuntayhtymän organisaatio ja päätöksentekotasot vuonna 2014 Myllytullin ja Pikisaaren yksiköt yhdistettiin hallinnollisesti alkaen. Taulukko 1 Jäsenkuntien edustajat yhtymäkokouksissa ja jäsenkuntien äänimäärät vuonna 2014 Jäsenkunta Äänimäärä, yht Yhtymäkokous Yhtymäkokous Hailuoto 989 Maikkola Minna Räinä Jari Ii Paaso Aila Höyhtyä Jaakko Paaso Aila Kempele Okkonen Jaakko Räihä Teuvo Okkonen Jaakko Räihä Teuvo Liminka Härmä Ville Lumijoki Kyrö Sirkka Kyrö Sirkka Virolainen Kari Muhos Juka Paula Vääräniemi Juhani Juka Paula Vääräniemi Juhani Oulu Tyrnävä Alanko Karita Haapala Antti Hekkala Rauno Huhtalo Oskari Inkala Krista Jaara Oskari Keskisärkkä Kauko Korhonen Marjo Lindén Suvi Orava Jukka Paakkola Tanja Pitkänen Jouni Raudaskoski Mikko Saarela Pia Törmänen Sari Vehkaperä Mirja Alanko Karita Haapala Antti Hekkala Rauno Inkala Krista Kaisto Heikki Kanniainen Jari-Pekka Lindén Suvi Paakkola Tanja Ruokamo Teija Saarela Pia Törmänen Sari Vehkaperä Mirja Viholainen Kari Uitto Tauno Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

7 Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Suvi Linden (kok, Oulu), 1. varapuheenjohtaja Mikko Raudaskoski (vas, Oulu) ja 2. varapuheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk, Oulu). Taulukko 2 Yhtymähallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 2014 Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Huikari Juha, pj (kesk., Oulu) Kontio Antti (kesk., Oulu) Saarinen Vesa,vpj (sd., Oulu) Repo-Tervonen Erja (sd., Oulu) Hyvärinen Katri (kesk, Muhos) Uitto Tauno (kesk., Tyrnävä) Kokkoniemi Elina (ps., Oulu) Halonen Toivo (ps., Oulu) Lepistö Anna-Kaisa (kesk., Oulu) Tikkala Sirpa (kesk., Oulu) Manninen Eero (kok., Oulu) Similä Kaisu (kok., Oulu) Melgin-Keränen Raija (kok., Kempele) Tikkanen Raimo (kok., Kempele) Myllyniemi Kari (kesk., Oulu) Jaako Juha (kesk., Oulu) Urpilainen Erkki (vas., Oulu) Kanniainen Jari-Pekka (vas., Oulu) Pöytäkirjanpitäjänä toimi hallintosihteeri Mirjami Tantarimäki. Taulukko 3 Tarkastuslautakunnan varsinaiset jäsenet ja varajäsenet 2014 Varsinainen jäsen Lämsä Kalevi, pj (kes., Oulu) Koskela Janne, vpj (ps., Oulu) Halotie- Flink Liisa (sd., oulu) Koskela Liisa (vas., Oulu) Maijala Eva (kesk., Kempele) Ruostesuo Mika (kok., Oulu) Tahkola Ahti (kesk., Kempele) Henkilökohtainen varajäsen Rahkola Rauno (kesk., Oulu) Syrjälä Riku (ps., Oulu Lähteenmäki Saila (sd., Oulu) Siekkinen Risto (vas., Oulu) Pramila Sauli (kesk., Hailuoto) Kangas Erkki (kok., Oulu) Kyrö Sirkka (kesk., Lumijoki) Taulukko 4: Oulun seudun ammattiopiston lautakunnan varsinaiset ja varajäsenet 2014 Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Pitkänen Jouni (kesk., Oulu) Hekkala Urpo (kesk., Oulu) Valkama Lauri, vpj (vas., Oulu) Pohjola Pia-Inka (vas,oulu) Korhonen Marjo (kesk., Oulu) Lumijärvi Riitta (kesk., Oulu) Lämsä Anna-Liisa (kok., Oulu) Juntunen Petri (kok., Oulu) Rautiola Raimo (ps., Oulu) Niskakoski Marko (ps., Oulu) Saarela Pia (sd.,oulu) Autio Timo (sd.,oulu) Sainio Lauri (kok., Tyrnävä) Leskinen Hanna ( kok., Liminka) Törmänen Sari (vihr.,oulu) Hilli Mats (vihr, Oulu) Ylönen Kari (kesk., Liminka) Tihinen Maarit (kesk., Ii) Yhtymähallituksen edustajana lautakunnassa toimi Kari Myllyniemi ja varalla Erkki Urpilainen. Opiskelijoiden edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeuden erikseen opintoihin ja muihin opiskelijoiden asemaan olennaisesti vaikuttavissa asioissa. Vuonna 2014 opiskelijoilla ei ollut edustajaa lautakunnan kokouksissa. Taulukko 5 Ammattiopiston oikeusturvatoimikunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2014 Varsinainen jäsen Koulutuksen järjestäjän edustajat Pudas Tapio, yksikönjohtaja, puheenjohtaja Opiskelijahuollon edustajat Hakalin Ilona, kuraattori, varapuheenjohtaja Opettajien edustajat Toivonen Panu, lehtori Työelämän edustajat Kärsämänoja Taina, ylihoitaja, PPSHP Opiskelijoiden edustajat Tikka Niclas Henkilökohtainen varajäsen Kaisto Alpo, yksikönjohtaja Kuure Marita, kuraattori Kemppainen Erja, tuntiopettaja Jaakkola Anneli, toimitusjohtaja, Oulun Baari Hämäläinen Kalle Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

8 Taulukko 6 Ammattiopiston arviointitoimikunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2014: Varsinainen jäsen Koulutuksen järjestäjän edustajat Niemelä-Pentti Saija puheenjohtaja Pirilä Vesa, varapuheenjohtaja Työelämän edustajat Lämsä Arto Savikko Minna Korpua Jarkko Sivonen Tuula Palo Pekka Kolehmainen Marjo Opettajien edustajat Pöyhtäri Suvi Hirsikorpi Sari Opiskelijoiden edustajat Virpi Hanna-Leena Leskelä Tytti Taulukko 7 Kuntayhtymän henkilöstötoimikunta 2014 Varsinainen jäsen Työntekijöiden edustajat Heiskari Kari Juola Sari Karjalainen Sirpa Matila Timo Nissilä Sirkka-Liisa Tohmola Pirjo Vitikka Veikko Pasma Tuovi, työsuojeluvaltuutettu Työnantajan edustajat Paloniemi Jarmo, kuntayhtymän johtaja, pj. Niemelä-Pentti Saija Männistö Irmeli Ojutkangas Anssi Spangar Virpi Pirilä Vesa Tolonen Teija Heikkinen Petri, työsuojelupäällikkö Henkilökohtainen varajäsen Haapalahti Reijo Männistö Irmeli Hammar Timo Grekelä Antti Toivanen Irma Kuittinen-Jussila Marjukka Ahola Mikko Anttila Kirsi Schroderus Noora Karjalainen Sirpa Helanen Niko Ukonaho Jessica Henkilökohtainen varajäsen Mustonen Heikki Papunen Jaana Tuomela Kari Vesenterä Johanna Finnilä Niko Kemppainen Esa Rukkinen Petri Karjalainen Sirpa, 1 varatyösuojeluvaltuutettu Mäntynen Eeva-Maija Virsiheimo Juha Rovamo Antti Remes Timo Kaisto Alpo Kettunen Ilkka Laakso Elisa Huotari Ollipekka Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

9 1.4 T O I M I N N AL L I S T E N T AV O I T T E I D E N T O T E U T U M I N E N Asiakas ja vaikuttavuus OSAAMISEN TUOTTAMINEN, YHTEISHAKUJÄRJESTELMÄN MUUTTUMINEN JA OPISKELIJA- PAIKKKOJEN RIITTÄVYYDEN VARMISTAMINEN Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijaksi ottamisen perusteita on muutettu siten, että kevään 2014 yhteisvalinnassa hakukelpoisia olivat vain keväällä juuri peruskoulusta valmistuneet tai ilman ammatillista tutkintoa olevat hakijat. Yhteishakujärjestelmän muutos näkyi vähäisempinä hakijamäärinä koko maassa. Vaikka muutos näkyi Osekkissakin ensisijaisten hakijoiden määrässä, oli suurista koulutuksen järjestäjistä OSAOn vetovoima maan paras. OSAOssa yhteishaun vetovoima oli 1,56, kun se edellisenä vuonna oli peräti 2,24. OSAOssa tehtiin iso voimanponnistus elo-syyskuussa aloituspaikkojen täyttymiseksi. Se onnistui Oulun seudulla hyvin. Sen sijaan Taivalkoskella yhteishaun hakijamäärä jäi tästä huolimatta erittäin vähäiseksi. Peruskoulun päättävien ikäluokat Taivalkoskella ja lähialueilla ovat pienentyneet. Metsäkone- ja kaivosalojen kiinnostavuus heikkeni alojen yleisen huonon suhdannetilanteen vuoksi. Nuoriso hakeutuu opiskelemaan kaupunkikeskuksiin. Maarakennus- ja metsäalojen koulutustarjontaa on lisätty Oulun lähialueilla mm. työelämän edustajien toivomuksesta. Yhteishaussa perusopetuksesta suoraan tulevien ohituskaista olisi voinut aiheuttaa vielä suurempia vaikeuksia opiskelijamäärätavoitteen saavuttamiselle. Aloituspaikkapäätöksessä vuodelle 2014 oli valmistauduttu yhteishaun muutokseen ja osoitettu iso kiintiö näyttöperusteisille tutkinnoille eli aikuisopiskelijoille, jotka muuten olisivat jääneet ilman opiskelupaikkaa. Aloituspaikkoja lisättiin vielä kesken vuotta nimenomaan näyttötutkintokoulutuksena suoritettavaksi. Kaikkiaan näyttötutkintopaikkoja oli 350 paikkaa enemmän kuin edellisenä vuonna. Peruskoulusta suoraan tulevien kokonaisaloituspaikkamäärä osoittautui olevan oikean suuruinen. Vuoden 2014 opiskelijamäärä oli 6573, joten järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä ylitettiin ja nuorisotakuu ei vaarantunut. Uudistetun yhteishaun aiheuttamiin muutoksiin tulevaisuudessa pyrittiin varautumaan ja kohdistamaan aloituspaikat entistä paremmin. Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja päätettäessä vuodelle 2015 valmistauduttiin uusien järjestämislupien hakuprosessiin ja tuleviin hallituksen rakennepoliittisen ohjelman uudistuksiin koulutusjärjestelmässä. Koulutustarjontaa laajennettiin. Uusina koulutuksina aloitettiin pikapäätöksellä kokeiluluvalla sosiaali- ja terveysalalla välinehuoltoalan perustutkintokulutus sekä perustason ensihoidon koulutusohjelma. Oppisopimuksena järjestettiin valmistavaan koulutukseen ns. oppisopimuksen ennakkojakso. Päätettiin aloittaa tekniikan ja liikenteen alalla hyvinvointiteknologian koulutus vuonna 2015 niin ikään kokeiluluvan turvin. Vuonna 2014 ei tehty yksittäisiä koulutuksen siirtoja yksiköstä toiseen, vaan koulutustarjonnan kokonaisuus siirrettiin organisaatiouudistuksen yhteyteen. OSAOssa valmisteltiin ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan yhtenäisen koulutuskokonaisuuden (VALMA) toteutusta yhteistoimintana Oulun seudun eri koulutuksen järjestäjien kanssa laatimalla esitys VALMA-koulutuksen järjestämiseksi Oulun seudulla ja sopimalla koordinaatiovastuut OSAOssa. Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän uudistamista koskeva hallituksen esitys (TUTKE2) annettiin keväällä 2014 siten, että uudistus tulee voimaan Eduskunta hyväksyi tutkintouudistukseen vaikuttavan lainsäädännön pääpiirteissään lokakuussa 2014 ja Opetushallitus antoi tutkinnon perusteet sekä muut määräykset marraskuussa Keskeisenä tavoitteena on vahvistaa ammatillisten tutkintojen osaamisperusteista määrittelyä ja tutkinnon osiin perustuvaa rakennetta. Tällä tuetaan joustavien ja yksilöllisten opintopolkujen rakentamista ja edistetään aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osaksi tutkintoa. Tutkintouudistuksen Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

10 mukainen laaja opetussuunnitelmauudistus käynnistettiin välittömästi Osekkissa. Tutkinto- ja työelämätiimit aloittivat opetussuunnitelmatyön Opetushallituksen ohjeistaman perusteluonnoksien pohjalta. OSAOssa laadittiin Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (voimaan ) mukainen opiskeluhuollon suunnitelma ja päivitettiin Ohjauksen ja opiskeluhuollon suunnitelma sekä opetussuunnitelman yhteinen osa vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja tutkinnon perusteiden muutosta. Opiskeluhuollon käytännön toteutuksesta neuvoteltiin ja sovittiin yksiköiden sijaintikuntien kanssa. Opiskeluhuollon toimeenpanon tukeen saatiin Opetushallituksen valtionavustus yhdessä OSAOn toiminta-alueen muiden ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. Henkilöstölle järjestettiin koulutusta opiskeluhuollosta sekä tutkintouudistuksesta. Vuonna 2014 oli käynnissä yhteensä 23 hanketta ESR-, OPH- tai CIMO- rahoituksella rehtorin toimiston hallinnoimana. Lisäksi yksiköissä toteutettiin vuoden aikana 39 eri hanketta. Hanketoiminnalla on kehitetty pedagogisia menetelmiä, työssäoppimista ja työturvallisuutta, tehostettu opintojen läpäisyä, tuotettu työkaluja ohjauksen ja opiskeluhuollon tueksi, edistetty laatutyötä ja valmistauduttu Opetus- ja kulttuuriministeriön itsearviointiin sekä mahdollistettu opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistymistä. Kansainvälisyys-opintotarjotin on otettu käyttöön. OSAOn opintojen modulointihankkeessa kehitettiin mallia opetusjärjestelyjen toteuttamiseen siten, että se mahdollista aiempaa joustavammat opintopolut ja toimivamman valinnaisuuden. Syksyllä 2014 käynnistyi moduloinnin pilotointi Haukiputaan yksikössä. Henkilöstön ohjausosaamista on kehitetty YTY-hankkeen koulutuksissa, jossa toteutettiin myös erityisopetuksen vertaisarviointi. Työ tekijäänsä opettaa -hankkeessa (OKM) tehtiin OSAOn laajennetun työssäoppimisen linjausten pohjaksi selvitys eri tavoista toteuttaa laajennettua työssäoppimista OSAOn eri yksiköissä. Oppia niinku töissä -hankkeessa (OPH) kehitettiin OSAOn 2+1 -toimintamallia Haukiputaan, Kaukovainion tekniikan ja Kaukovainion liiketalouden yksiköissä. Oulun TOPPI-hankkeessa (OKM) on laadittu Oulun seudun ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitoksien kanssa konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen työpaikkaohjaajakoulutuksen toteuttamissuunnitelma, jonka mukaisesti työpaikkaohjaajakoulutusta alettiin pilotoida syksystä 2014 alkaen. Hanketoiminnan itsearviointi toteutettiin yksiköittäin ja koko OSAOn osalta. OSAO on osallistunut NOPPA (Nuorisotakuun toteuttaminen Pohjois-Pohjanmaan alueen ammatillisissa oppilaitoksissa), LANUKE (OKM:n lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämishanke) ja NYT (nuorten yhteiskuntakuun toteuttaminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla) hankkeisiin, joiden kautta on kehitetty yhdessä sidosryhmien kanssa toimenpiteitä nuorisotakuun toteutumiseksi. STRATEGIAN UUDISTAMINEN Oulun seudun koulutuskuntayhtymän strategia päivitettiin vastaamaan toimintaympäristön muutoksia ja tulevaisuuden haasteita ja se laadittiin tiiviissä yhteistyössä niin opiskelijoiden ja henkilöstön kuin luottamushenkilöiden sekä työelämän ja muiden sidosryhmien edustajien kanssa. Osekkin yhtymäkokous hyväksyi uuden Osekk 2020 strategian kesäkuussa ( ). AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN Opetushallituksen velvoittaman Ammatillisen koulutuksen alueellisen kehittämissuunnitelman (AmKesu) tavoitteena on auttaa koulutuksenjärjestäjiä sitomaan valtakunnalliset tavoitteet vahvemmin yhteen paikallisista tarpeista nousevien kehittämiskohteiden kanssa yhteistyössä työelämän ja paikallis- ja aluehallinnon kanssa sekä lisätä koulutuksen järjestäjien mahdollisuuksia vaikuttaa kansalliseen koulutuspolitiikkaan. Opetushallitukselle lähetettiin määräaikaan mennessä yhteinen ammatillisen koulutuksen järjestäjien alueellinen kehittämissuunnitelma. Työssä olivat mukana Oulun Aikuiskoulutuskeskus (OAKK), Oulun Palvelualan opisto (OPAO), Oulun Diakoniaopisto (ODO) ja PSK-Aikuisopisto. Syksyllä 2014 Opetushallitus järjesti aiheeseen liittyvän alueellisen kierroksen, joka aloitettiin Oulusta. Sen käytännönjärjestelyistä vastasi Osekk. Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

11 Määrällisten tavoitteiden toteutuminen: opiskelijamäärät vuonna 2014 Ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärätavoite opiskelijaa toteutui (taulukko 8). OKM:n vahvistaman järjestämisluvan mukainen Osekkin ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärä on lukien opiskelijaa (kuva 2). Järjestämislupa ylitettiin siten kolmella opiskelijalla. Taulukko 8 Oulun seudun ammattiopiston toiminnan laajuutta kuvaavat tunnusluvut: opiskelijamäärät koulutustyypeittäin Toteutuma Toteutuma Toteutuma TTS-tavoite korjattu Oulun seudun ammattiopisto Ta 2014 Ammatillinen peruskoulutus Oppisopimuskoulutus Ammatillinen lisäkoulutus * Joulukuussa 2012 OKM muutti tekemäänsä järjestämislupapäätöstä siten, että voimassa ollut järjestämisluvan enimmäisopiskelijaa kasvoi opiskelijaan asti. Kuva 2 Ammatillisen perustutkintokoulutuksen järjestämisluvan enimmäisopiskelijamäärän kehitys vuodesta 2009 lukien Osekkin valtionosuusrahoituksen perustana oleva ammatillisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärä on kasvanut vuosien välillä 43 prosentilla (kuva 3). Kasvu perustuu Pohjois- Pohjanmaan maakunnan ja erityisesti Oulun seudun nuorten ikäluokkien kasvuun. Vuonna 2014 Osekkin kokonaisopiskelijamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna +0,2 %. Kuva 3 Osekkin valtionosuusrahoituksen perustana oleva kokonaisopiskelijamäärän kehitys vuosina Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

12 Oulun seudun ammattiopiston vuoden 2014 opiskelijamäärät opiskelijatyypeittäin on esitetty taulukossa 9. Ammatillinen peruskoulutuksen näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi merkittävästi, koska kevään yhteishakua uudistettiin siten, että etusijalla olivat peruskoulun päättäneet nuoret. Näin aikuisopiskelijat saatiin ohjattua heille paremmin soveltuvaan näyttötutkintoperusteiseen koulutukseen ja opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen aloituspaikat voitiin osoittaa peruskoulun päättäneille ja ilman ammattia oleville nuorille. Oppisopimuskoulutuksen tutkintotavoitteisen koulutuksen supistuminen selittyy talouden taantumalla. Taulukko 9 Osekkin valtionosuusjärjestelmän mukaiset opiskelijamäärät vuosina 2014 ja 2013 sekä opiskelijamäärien muutos edelliseen vuoteen verrattuna Muutos-% Valtionosuusjärjestelmän mukaiset opiskelijat Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus ,1 % Näyttötutkintona suoritettava ammatillinen perustutkinto ,7 % Valmistava ja valmentava koulutus ,3 % Ammatillinen peruskoulutus yhteensä ,3 % Oppisopimuskoulutus Tutkintoon johtava ammatillinen peruskoulutus ,3 % Ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon valmistava ammatillinen koulutus ,0 % Ei-tutkintotavoitteinen koulutus ,1 % Oppisopimus yhteensä ,6 % Ammatillinen lisäkoulutus, opiskelijatyövuodet ,9 % Nuorten aikuisten osaamisohjelma ,3 % Oulun seudun ammattiopisto yhteensä ,26 % Suurimmat koulutusalat olivat tekniikan ja liikenteen ala (42 %), sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (20 %) sekä yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (16 %). Humanistisen ja kasvatusalan koulutusta toteutettiin oppisopimuskoulutuksena. (Kuva 4). Kuva 4 Osekkin valtionosuusjärjestelmän mukaiset opiskelijat koulutusaloittain opetushallinnon tilastointipäivänä Kuva 5 Osekkin opiskelijoiden kotikunnat opetushallinnon tilastointipäivänä Syksyllä 2014 Osekkin opiskelijoista 65 prosentilla oli kotikuntana Oulu ja 20 prosentilla muu kuntayhtymän omistajakunta. Ulkopaikkakuntalaisten osuus oli 15 %, ja 0,3 prosentti opiskelijoista oli ulkomaalaisia (ei kotikuntaa). (Kuva 5) Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

13 Asiakas ja vaikuttavuus mittareiden tavoitteiden toteutuminen Oulun seudun ammattiopisto Taulukko 10 Asiakas ja vaikuttavuus mittareiden toteumat, OSAO Toteutuma TTS-tavoite Oulun seudun ammattiopisto Koulutuksen vetovoimaisuus 2,17 2,19 2,24 1,56 1,99 Suoritetut ammatilliset perustutkinnot Suoritetut ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Sijoittuminen työelämään ja jatko-opintoihin 90,1 % 89,3 % 84,3 % 84,4 % 87,9 % Yhteishaun vetovoima oli 1,56 ja se laski edellisvuosista yhteishakujärjestelmän muutoksesta johtuen. Muutoksista huolimatta OSAOn vetovoima oli kuitenkin valtakunnan korkein suurten koulutuksen järjestäjien keskuudessa. Opintoprosessien kehittämistoimenpiteiden tuloksena suoritettujen tutkintojen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes seitsemän prosenttia ja asetetut tavoitteet ylittyivät. Työelämään tai jatko-opintoihin sijoittuminen toteutui 84,4 prosenttisesti. Huolimatta Oulun seudun suuresta työttömyysasteesta ja korkeasta nuorisotyöttömyydestä, OSAOsta valmistuneiden sijoittuminen pysyi edellisen vuoden tasolla. Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

14 1.4.2 Prosessit, rakenteet ja toimintatavat OSEKKIN JA OSAON SISÄINEN ORGANISOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymän organisaatio muuttui vuoden 2014 alusta lukien kun Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen myötä ammattikorkeakoulu irtosi Osekkin organisaatiosta ja aloitti toimintansa itsenäisenä organisaationa ja oikeushenkilönä, Oamk Oy:nä, Muutoksen seurauksena Osekkissa tehtiin hallintotehtävien uudelleenjärjestelyjä ja sopeutettiin toimintoja. Marraskuun yhtymäkokous lakkautti Oulun seudun ammattiopiston lautakunnan alkaen ja siirsi lautakunnan tehtävät yhtymähallitukselle. Yhtymäkokous nimesi yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan toimkaudelle Samalla yhtymähallituksen kokoonpanoa laajennettiin. Yhtymäkokous hyväksyi Osekkin uuden hallintosäännön. Uusi hallintosääntö korvasi lukien vanhan hallintosäännön sekä ammattiopiston johtosäännön ja yhtymähallituksen johtosäännön. Yhtymäkokous hyväksyi uuden kuntayhtymän hallintomallin, jonka mukaan kuntayhtymä jakautuu kahteen tulosalueeseen: 1) Oulun seudun ammattiopisto (OSAO), joka vastaa koulutuksen osalta operatiivisesta toiminnasta ja 2) Ylläpitäjäpalvelut (Ylli), joka avustaa yhtymäkokousta, yhtymähallitusta ja kuntayhtymäjohtaja-rehtoria päätöksenteossa ja johtamisessa sekä edistää kuntayhtymän toiminnan tuloksellisuutta yhteistyössä ammattiopiston yksiköiden kanssa. OSAOn yksiköissä ja niiden johdossa tapahtui muutoksia vuonna Muhoksen vakinaiseksi yksikönjohtajaksi valittiin Kirsti Joki-Tokola. OSAOn neljän selvitystyöryhmän työn perusteella jatkettiin ammattiopiston yksikkörakenteen kehittämistä. Yksiköistä hallinnollisesti yhdistyivät alkaen Myllytullin ja Pikisaaren yksiköt. Yhdistynyttä yksikköä johtamaan valittiin Juha Virsiheimo alkaen. Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön nimi muuttui Oppisopimusyksiköksi ja yksikönjohtajaksi valittiin Virpi Spangar. Ammattiopiston lautakunta päätti marraskuun kokouksessaan yhdistää Kempeleen ja Limingan yksiköt hallinnollisesti alkaen. Yhdistyneen Myllytulli-Pikisaaren yksikön kehittämiseksi nimettiin erillinen työryhmä, jonka työn erityisenä lähtökohtana olivat kiinteistökysymykset. Työryhmän työn yhteydessä selvitettiin kaikkien OSAOn käytössä olevien kiinteistöjen käyttöasteita. Työryhmä sai työnsä valmiiksi marraskuussa. Työryhmäraportin perusteella nimettiin työryhmiä jatkotyöstämään Myllytullin tiloista luopumista TOIMINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Osekkin uusi intranet-sivusto otettiin käyttöön Nimikilpailun kautta intranet sai nimekseen Intra. Uudistuksen lähtökohtana oli yhtymän viestintästrategian mukainen käsitys toimintatavoistamme: työmme on tieto- ja asiantuntijaperusteista, verkostomaista ja virtuaalista. Käyttöönoton myötä OSAOn Santra-intranet ja Osekkin ekstranet-sivusto sekä IT:n erillissivusto poistuivat käytöstä. Uudistuksessa ei ollut kyse pelkästään näiden sivustojen sisältöjen yhteensovittamisesta, vaan uusi intranet tuo yhtymään kokonaan uuden toimintakulttuurin ja uusia toimintatapoja. Intran käyttöönoton yhteydessä jokainen työntekijä sai Intraan oman OneDrive-sivustonsa, jossa hän säilyttää omat dokumenttinsa, joita voi myös jakaa muille Intran käyttäjille. Intrassa olevat työtilat tulevat korvaamaan yksiköiden käytössä olleet verkkolevyasemat. OneDrivet ja työtilat otetaan kokonaisvaltaisesti käyttöön vuoden 2015 aikana. Osekkin Intra on rakennettu SharePoint 2013-alustalle. Teknisenä parannuksena uusi intranet toi mukanaan muun muassa mobiilikäytön helpottumisen. Intra kuvaa yhtymän toimintajärjestelmän ja sisältää siihen kuuluvan dokumentaation. Jokaisella koulutuksenjärjestäjällä on vuoteen 2015 mennessä oltava laadun jatkuvaa parantamista tukeva järjestelmä (toimintajärjestelmä). Toimintajärjestelmän dokumentaatiossa kuvatut toimintatavat koskevat koko Osekkin henkilöstöä. Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

15 Toimintajärjestelmän kehittämistä toteutettiin projektisuunnitelman mukaisesti. OKM:n laatimien laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa parantamista tukevan järjestelmän kriteerien pohjalta laadittiin kuntayhtymän nykytilakuvaukset kaikkiin kriteeristön arviointialueisiin. Vuonna 2015 toteutettavaan OMK:n edellyttämään itsearviointiin valmistauduttiin tekemällä koearviointeja viiteen kriteeristön arviointikohtaan Kuntayhtymän johtaja hyväksyi Osekkin toimintajärjestelmän graafisen kuvauksen ja määritelmän joulukuussa 2014 ( 27). Toimintajärjestelmän kehittämistä varten nimettiin jaoksia ja tiimejä, joiden toimikausi käynnistyi vuoden vaihteessa. Toimintajärjestelmän dokumentaatio sijoitetaan intranetiin. Intranetissä käytettävissä asiakirjoissa käytettävät asiakirjatunnisteet määriteltiin ja intranetin tiedostoissa otettiin metatiedot käyttöön. Metatietoja tarvitaan, jotta intranetin (toimintajärjestelmän) hakutoiminnosta saadaan tehokas. Kuva 6 Osekkin toimintajärjestelmä Prosessit, rakenteet ja toimintatavat mittareiden tavoitteiden toteutuminen Taulukko 11 Prosessit, rakenteet ja toimintatavat mittareiden toteumat, OSAO Toteutuma TTS-tavoite Oulun seudun ammattiopisto Täyttöaste 99,4 % 101,8 % 100,6 % 100,5 % 100 % 100 % Läpäisyaste 62,6 % 65,3 % 64,7 % 66,2 % 64,9 % 67,6 % Negatiivinen keskeyttäminen 3,9 % 4,0 % 4,1 % 4,1 % 4,1 % 3,5 % Opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistaman järjestämisluvan mukainen ammattiopiston ammatillisen peruskoulutuksen enimmäisopiskelijamäärä on lukien opiskelijaan. Järjestämislupa ylitettin kolmella opiskelijalla ja opiskelijapaikkojen täyyttöaste oli 100%. Opintojen läpäisyaste laski vuoden 2012 tasolle. Oppilaitosmuotoisen perustutkintokoulutuksen läpäisyaste oli 65,8 %, samalla tasolla kuin edellisvuonna. Negatiivisten keskeyttämisten määrässä (4,1 %) ei ole tapahtunut muutoksia. Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

16 1.4.3 Uudistuminen ja työkykyisyys TYÖHYVINVOINNIN VARMISTAMINEN Taivalkosken yksikön avoimia opiskelupaikkoja kolmivuotisiin perustutkintokoulutuksiin ei saatu täyteen syksyllä Kevään yhteishaun perusteella todettiin, että hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkintokoulutusta ei voitu aloittaa. Tähän liittyvät yt-neuvottelut aloitettiin Aktiivisista markkinointitoimenpiteistä huolimatta jouduttiin loppukesästä toteamaan, että muutkin aloitusryhmät jäivät vajaiksi, metsäalan perustutkintokoulutusta voitiin aloittaa yksi ryhmä kolmen sijaan ja ammattistarttikoulutusta ei voitu aloittaa. Koko yksikön henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut aloitettiin Yksikön henkilöstöresurssia tarkasteltiin ja tehtäviä järjesteltiin siten, että eläkkeelle/osa-aikaeläkkeelle jääneiden tilalle ei palkattu uusia henkilöitä vakituiseen palvelussuhteeseen vaan tehtävät on hoidettu sisäisin järjestelyin. Määräaikaisten sivutoimisten tuntiopettajien palkkaamiseen ei ollut enää tarvetta. Kahdelle lehtorille järjesteltiin siirto toiseen yksikköön ja kolme tehtävää osa-aikaistettiin. Henkilöstöjärjestelyjen vuoksi yksikön n. 60 henkilön henkilöstö on vähentynyt n. 45 henkilöön. Yt-neuvotteluihin sisältyi myös tilajärjestelyt joiden tuloksena asuntolatoiminnasta Opintiellä luovuttiin, lähihoitajakoulutus siirrettiin Jokijärventiellä toteutettavaksi ja Opintielle jäi alkaen tarjoilijakoulutus ja sen vaatimat tilat. Yhtymähallitus päätti lomauttaa Taivalkosken yksikön henkilöstön 19 päivän ajaksi. Lomautukset jaksotettiin loppuvuoteen 2014 ja alkuvuoteen Osekkin täyttölupa- ja rekrytointiohjetta päivitettiin henkilöstösuunnittelun näkökulmasta huomioimaan muun työn tarjoamisen ja henkilöstön uudelleen sijoittamisen tarpeet. Osekkin ensimmäinen lakisääteinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 2014 hyväksyttiin toukokuussa Osekkissa päätettiin yhdistää lakien (laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013), laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (1138/2013), laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013), tasa-arvolaki (609/1986), yhdenvertaisuuslaki (21/2004) ja työsopimuslaki (55/2001) vaatimukset ja laatia yhteistoiminnassa Henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelma, joka hyväksyttiin lokakuussa Vuonna 2015 tehdään selvitys Osekkin tasa-arvotilanteesta mm. mittaamalla työntekijöiden kokemusta tasa-arvosta (TOB). Työolobarometri-toimintamalli (prosessikuvaus) laadittiin loppuvuodesta 2014 ja kysely toteutetaan keväällä Valtaosa HR-ohjeista päivitettiin intran uudistamisen yhteydessä kuntayhtymäjohtajan päätöksellä. Henkilöstöohjeita päivitettiin muun muassa palvelussuhteen alkamiseen ja päättymiseen sekä palkanmaksuun ja matkustamiseen liittyen. Osekkin päihdeohjelma, työaikaohjeistus sekä virka- ja työvapaaohjeet päivitettiin. Osekkin osaamistyöryhmä aloitti henkilöstön osaamisen kehittämisen toimintamallin edelleen kehittämisen. Kuntayhtymän perehdytysohjelma liitettiin osaksi toimintamallia. Yhtymähallitus teki päätöksen työterveyshuollon palveluntuottajista elokuussa Työterveyshuollon palveluntuottajia ovat Caritas Lääkärit Oy (Oulun toimialue), Oulunkaaren kuntayhtymä (Pudasjärvi) sekä Suomen Terveystalo Oy (Taivalkoski). Sopimuskausi on Palvelusopimus sisältää ehkäisevän työterveyshuollon sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon. Palveluntuottajalta toivotaan kustannustehokasta panostusta ennaltaehkäisevään työhön sekä sairaanhoidon sujuvuutta. Työterveyshuollon palvelut ovat lähtökohtaisesti koko henkilöstön käytettävissä. Sairaanhoidon osalta on joitain rajoitteita pidempien palkattomien työlomien tai virkavapauksien suhteen. Palvelusopimuksia työstettiin loppuvuosi Terveyden ja sairauden hoitoon liittyvien ohjeiden ja varhaisen tuen toimintamallin päivittäminen aloitettiin vuonna Ehkäisevän ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan panostuksia lisättiin vuonna Henkilöille, joilla oli tunnistettu kuntoutustarve, mutta eivät olleet tulleet valituiksi kuntoutukseen, suunniteltiin keväällä 2014 työkykyä edistävää suunnattua yksilö- ja ryhmätoimintaa. Kymmenen hengen pilottiryhmän toiminta käynnistyi elokuussa 2014 ja jatkuu kesäkuuhun Muuta ehkäisevää toimintaa, kuten työpaikkaselvityksiä ja terveystarkastuksia, toteutettiin Osekkin ja yksiköiden omien työterveyshuollon toimintasuunnitelmien mukaisesti. Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

17 Vuoden 2014 aikana kartoitettiin organisaation turvallisuustyön nykytila ja tunnistettiin mahdolliset kehittymisalueet. Turvallisuusorganisaation vastuut selvennettiin ja kuvattiin osaksi toimintajärjestelmää. Yksikönjohtajien turvallisuuskoulutus suunniteltiin vuoden 2014 aikana ja se toteutetaan vuoden 2015 aikana. Koulutus osaltaan tukee johdon sitoutumista turvallisuustyöhön ja täten pyritään turvallisuuskulttuurin jatkuvaan kehittymiseen Osekkissa. Uusiutuminen ja työkykyisyys mittareiden tavoitteiden toteutuminen Kuntayhtymässä oli töissä vuoden 2014 lopussa yhteensä 1058 työntekijää. Kun kokonaismäärästä vähennetään virkavapaalla olijat saadaan todellinen henkilöstömäärä, 984. Ammattiopiston ja yhteisten palvelujen henkilöstömäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla tavoitteiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen myötä siirtyi perustettuun osakeyhtiöön liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä 537 henkilöä lukien. Taulukko 12 Osekkin todellinen henkilöstömäärä toimialoittain Todellinen henkilöstömäärä TTS-tavoite toteuma/ muutos% tavoite% Ammattiopisto ,4 % 1,8 % Yhteiset palvelut ,0 % -3,0 % Ammattikorkeakoulu Osekk yhteensä Edellisvuoteen verrattuna henkilöstömenot laskivat 46 % ammattikorkeakoulun irtautumisesta johtuen. Henkilöstömenot olivat euroa, josta ammattiopiston osuus euroa ja yhteiset palvelut euroa. Taulukko 13 Uudistuminen ja työkykyisyys mittareiden toteumat, OSAO TTS-tavoite Oulun seudun ammattiopisto Henkilöstön kehittämiskustannukset henkilöstömenoista 3,8 % 4,0 % 3,2 % 2,9 % 3,5 % Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus 85,9 % 87,7 % 90,9 % 92,1 % 90 % Kehityskeskustelut 92,1 % 91,8 % 97,2 % 97,7 % 100 % Sairauspoissaolopäivät / henkilö 10,0 pv 11,0 pv 10,3 pv 12,1 pv <9,3 pv OSAOn henkilöstön kehittämiskustannukset olivat 1,329 miljoona euroa, mikä on 2,9 % henkilöstömenoista. Opetushenkilöstön muodollinen kelpoisuus parani edelleen ja kehityskeskustelut toteutuivat tavoitteen mukaisesti. Taulukko 14 Uudistuminen ja työkykyisyys mittareiden toteumat, Yhteiset palvelut TTS-tavoite Yhteiset palvelut Henkilöstön kehittämiskustannukset henkilöstömenoista 4,5 % 3,6 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % 3,0 % Kehityskeskustelut 100 % 85 % 100 % 100 % 100 % 100,0 % Sairauspoissaolopäivät / henkilö 19,1 pv 20,0 pv 19,6 pv 16,7 pv 16,9 pv <18 pv Yhteisten palvelujen henkilöstön kehittämiskustannukset olivat euroa, mikä vastaa 2,8 % henkilöstömenoista. Kehityskeskustelut käytiin täysmääräisesti ja sairaispoissaolot laskivat edelleen. Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

18 1.4.4 Talouden ja resurssien hallinta INVESTOINTIOHJELMAN KUSTANNUSTEHOKKUUDESTA HUOLEHTIMINEN Osekk kiinteistöt 2020 suunnitelma valmistui alkuvuoden aikana ja yhtymähallitus hyväksyi sen ohjeellisesti noudatettavaksi. Suunnitelman pohjalta käynnistettiin tarveselvitystyöryhmän työ Myllytullin ja Pikisaaren kampusten toimintojen jatkosijoittelusta. Yhtymähallitus päätti selvityksen pohjalta, että Myllytullin kampuksesta luovutaan ja toimintojen hajasijoittumisen jatkotyöryhmät käynnistetään ja tontin kaavamuutosaloite tehdään Oulun kaupungille. Oamk Oy jatkoi toimintaansa pääosin Osekkin omistamissa kiinteistössä. Osekk ja Oamk Oy sopivat tilojen vuokraamisesta alkaen neljällä erillisellä vuokrasopimuksella. Metsäkouluntien kiinteistöjen myynnin osalta saatiin yksi myyntitarjous, joka ei johtanut jatkoneuvotteluihin. Limingassa vuokrattiin lokakuun alusta alkaen tiloja Limingan kunnalle. Albertinkujan myynti ei toteutunut rakennuksen kuntoon liittyvien kantavuusongelmien lisäselvitysten vuoksi. Haukiputaan uudisrakennuksen viimeistelytyöt ja ulkoalueiden rakentaminen toteutettiin syyskuuhun mennessä. Haukiputaan uudisrakennus on vaatinut taloudellisesti ennakoitua enemmän rahoitusta ja vuodelle 2014 varattua investointimäärärahaa korotettiin yhtymäkokouksen kesäkuisella päätöksellä eurolla. Vastaavasti muuta investointiohjelmaa pienennettiin vastaavalla summalla, joten kokonaisinvestointibudjettiin ei tarvinnut tehdä tarkistuksia. Haukiputaan uudisrakennuksessa havaittiin henkilöiden sisäilmaoireilua, jonka vuoksi käynnistettiin sisäilmaja lattiapintojen kosteustutkimukset. Kempeleen Niittyrannan opetuskeittiöiden peruskorjaus- ja laajennushanke saatiin valmiiksi lokakuussa Sisäilmakorjausten ennakoiva työ toteutettiin Kontinkankaalla, jossa laadittiin rakennusten lähiympäristöä koskeva pihanparannussuunnitelma. Suunnitelman mukaisesti toteutettiin osa Louhi-rakennuksen sokkelirakenteen kuivatusta parantavista toimenpiteistä. Puhdistuspalvelut kilpailutettiin ja palvelun tuottaja vaihtui. Uutena palvelun tuottajana on aloittanut 1.6. alkaen Coor Service Management Oy. Kilpailutuksen tuloksena puhdistuspalveluiden kustannukset laskivat. Kiinteistöpalveluiden omien toimitilahuoltajien keskitetty sijoittumispaikka kesäkuusta alkaen on ollut Kotkantie 2. Suunnittelu ja tutkimuskonsulttien kilpailuttaminen siirtyi vuodelle Talouden seurannan osalta lisättiin seurantatiedon säännöllistä läpikäyntiä ja Oamk Oy:n erillisiin tilamuutoshankkeisiin luotiin henkilötuntien seurantajärjestelmä. Ympäristöasiat Vuoden 2014 alussa käyttöön otettuun Haukiputaan uudisrakennukseen valittiin kestävän kehityksen energiaratkaisut: Uudisrakennuksen lämmitysmuotoina ovat maalämpö ja aurinkoenergia. Lisäksi käytössä on erilaisia lämmön talteenottomenetelmiä. Valaistuksessa on automaattiset ohjausjärjestelmät ja vähän sähköä kuluttavat ratkaisut. Oulun seudun koulutuskuntayhtymä on siirtynyt käyttämään pelkästään uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköenergiaa. Vuoden 2014 alusta kaikki Osekkin kiinteistöihin toimitettu sähkö on tuotettu auringosta, tuulesta, biopolttoaineista ja vesivoimasta. Nordic Green Energyn kanssa tehty vihreän energian toimitussopimus koskee vuosia Yhtymähallitus hyväksyi Oulun seudun koulutuskuntayhtymän osallistumisen Kauppa- ja teollisuusministeriön ehdottamaan kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

19 kaudelle Sopimus pohjautuu toukokuussa 2006 voimaan tulleeseen energiapalveludirektiiviin, joka asettaa jäsenvaltioille ohjeellisen 9 %:n säästötavoitteen jaksolle sekä velvoittaa varmistamaan, että julkisella sektorilla on direktiivin mukaisessa energiansäästön edistämisessä esimerkillinen rooli. Tehdyssä sopimuksessa energiansäästöllä tarkoitetaan nykyisen kulutuksen vähentämistä tai sellaisen tulevan kulutuksen estämistä, joka aiheutuisi ilman toimenpiteitä. Kuntayhtymä raportoi vuosittain huhtikuun loppuun mennessä edellisen vuoden energian käytöstä ja sopimuksen mukaisista toimenpiteistä sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Motiva Oy:lle. Motiva Oy laatii vuosittain yhteenvedon koko sopimusalueen toiminnasta ja tuloksista. Kuntayhtymän hankinnoissa tulee pyrkiä eettisten ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamiseen. Hankintoja tehtäessä tulee ympäristönäkökohdat ottaa huomioon siten, että pyritään hankkimaan tuotteita, joiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman pienet. Tällöin tarkastellaan mm. valmistusta, tuotteiden materiaaleja, kestävyyttä, korjattavuutta, uudelleenkäyttöä, energiasisältöä, energiankulutusta, kuljetusta, varastointia, myrkyllisyyttä, kierrätettävyyttä sekä hävityksestä aiheutuvia haittoja. Tarkasteluun liitetään myös tuotteiden pakkaus- ja kuljetustavat. Limingan yksikössä toteutetiin ISO14001-sertifikaatin edellyttämä sisäinen auditointi kesällä Talouden ja resurssien hallinta mittareiden toteutuminen Taulukko 15: Talouden ja resurssien hallinta-mittareiden toteumat Oulun seudun ammattiopisto TP 2013 TA 2014 TA 2014 TP 2014 Toteutunut Alkuperäinen Korjattu Toteutunut Ero Vuosikate Nettoinvestoinnit Yhteiset palvelut (sis. Kiinteistöpalvelut) TP 2013 TA 2014 TA 2014 TP 2014 Toteutunut Alkuperäinen Korjattu Toteutunut Ero Vuosikate Nettoinvestoinnit Osekk TP 2013 TA 2014 TA 2014 TP 2014 Toteutunut Alkuperäinen Korjattu Toteutunut Ero Tilikauden tulos Rakennusinvestoinnit, netto Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä Lainanhoitokate 3,69 3,31 3,31 3,81 0,50 Toiminnan rahoitus Vuonna 2014 Osekk sai yksikköhintarahoitusta ammatillisen perusopetuksen toteutukseen, yksikköhintarahoitusta kaikkeen toimintaan ja Osekkin kokonaistulot olivat ,59. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhintarahoitus oli siten 73,9 % kokonaistuloista ja kaikkien toimintamuotojen yhteenlaskettu yksikköhintarahoitus 82,6 % kokonaistuloista. Yksikköhintarahoitus väheni edellisvuoteen verrattuna euroa (-1,1 %) kun pois luetaan ammattikorkeakoulutoimintaan saatu yksikköhintarahoitus vuonna Suunniteltuja talousarviolainoja ei tarvinnut nostaa. Investoinnit olivat suuruudeltaan 6,3 M, joten vuosikate riitti hyvin investointimenoihin ja kassa vahvistui vuoden aikana. Käytöstä poistettuja rakennuksia ei saatu myydyksi. Mahdollisilla kiinteistöjen myyntituloilla aiottiin lyhentää vel- Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

20 koja, joten lainojen lyhentäminenkään ei siltä osin toteutunut. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi, koska toimintatuotot alenivat merkittävästi ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen seurauksena. Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutui vuonna 2014 tavoitteisiin verrattuna hyvin. Toimintatuottoja kertyi 94,5 M, 99,0 % tavoitteesta. Toimintakulut olivat 81,8 M, 96,7 % tavoitteesta. Vuosikate oli ,70, 125,2 % tavoitteesta. Merkittävin säästö talousarvioon verrattuna toteutui tiliryhmässä Palvelujen ostot. Toimintatuotot / toimintakulut suhdeluku parani. Talouden tunnusluvut Tuloslaskelman, rahoituslaskelman, maksuvalmiuden ja taseen tunnuslukujen kehitys Osekkissa vuosina : Kuva 7 Tuloslaskelma: toimintatuottojen ja toimintakulujen suhde Kuva 10 Tase: Suhteellinen velkaaantuneisuus vuosina Suhteellinen velkaantuneisuus kuvaa velan suhdetta toimintatuottoihin. Velka ei ole vuonna 2014 kasvanut, mutta toimintatuotot ovat alentuneet Kuva 8 Rahoituslaskelma: Investointien tulorahoitusprosentti Kuva 11 Tase: Lainakanta vuoden viimeisenä päivänä vuosina Kuva 9 Maksuvalmius: Kassan riittävyys pv vuosina Kuva 12 Vuosikate ja investoinnit vuosina Osekk: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten

LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten LOMAKE 3. Ennakkotieto, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain nojalla myönnettävää järjestämislupaa varten Hakijan perustiedot Virallinen nimi Y-tunnus Lähiosoite Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6

Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA. Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Osekk 2020 OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA Yhtymähallitus 19.5.2014 52 Yhtymäkokous 10.6.2014 6 Yhteistyön strategia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän (Osekk) strategia on päivitetty vastaamaan

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI

KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI KOULUTUSKOKEILUJEN KOORDINOINTI Marja Veikkola, Oulun seudun koulutuskuntayhtymä (Osekk) 26.9.2014 Sivu 1 Opetushallitus on myöntänyt valtionavustuksen Osekkille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan sekä

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutukselle asetetut tavoitteet 18-64-vuotiaista vähintään 60 prosenttia osallistuu vuosittain aikuiskoulutukseen Aliedustettujen ryhmien osallistumisen kasvattaminen

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Arto Ylitalo Kuntayhtymän johtaja Luottamushenkilöiden koulutus- ja perehdytysohjelma Rovaniemen kaupunki 11.4.2013 Omistajat - koko Lapin asialla Organisaation tehtävät

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015

Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 Laatijat: Anssi Ojutkangas, Katri Maskonen ja Raili Karttunen Käsittelyvaiheet: Henkilöstötoimikunta 21.3.2016 Hyväksyjä ja

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ajankohtaista ammatillisessa koulutuksessa Opetusneuvos Tarja Riihimäki KESU:n koulutuspoliittisia lähtökohtia Suomalaiset maailman osaavin kansa vuonna 2020 nuorista aikuisista runsaalla kolmanneksella

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 ja talousarvio vuodelle 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 ja talousarvio vuodelle 2016 Hyväksyjä ja päätöksen numero: Yhtymähallitus 23.9.2015 126 Henkilöstötoimikunta 16.10.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus 4.12.2013 Pasi Rentola Ammatillisen koulutuksen rahoituksen kokonaisuus Oppilaitosmuotoinen ammatillinen peruskoulutus 1,662 mrd. euroa Oppilaitosmuotoinen ammatillinen

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo

Ammattipätevyysseminaari. Yli-insinööri Timo Repo Ammattipätevyysseminaari Yli-insinööri Timo Repo Keskeiset säädökset Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ammatilliseen koulutukseen liittyvän lainsäädännön ja valtioneuvoston päätökset sekä ohjaa

Lisätiedot

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 3/2014. Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 3/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 3.4.2014 klo 15.00 16.50 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet. Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio Mika Tammilehto Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kehittämis- ja sopeuttamistarpeet Ammatillisen koulutuksen seminaari Kuopio 12.11.2013 Mika Tammilehto Muutoksen ajureita Talouden epävarmuus ja rakenteiden muuttuminen

Lisätiedot

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.

Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa. Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11. Omistajien ja kuntien rooli järjestäjäverkon uudistamisessa Terhi Päivärinta Johtaja Kuntaliitto, opetus ja kulttuuri Porvoo, 25.11.2014 Kuntaliiton lähtökohta ja tavoitteet uudistukselle Yleiset tavoitteet:

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.1.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 1 Ammatillisen

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 16.9.2014 1 Yhtymähallitus 16.9.2014 1 AIKA Tiistai 16.9.2014 klo 17.00-18.35 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, Suoratie 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa

Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Ajankohtaista ammatillisessa aikuiskoulutuksessa Soila Nordström Opetusneuvos / Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Ammatillinen aikuiskoulutus yksikkö 11.2.2015 Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Vahva peruskunta rakenneuudistuksen lähtökohdaksi toinen aste: lukio- ja ammatillinen koulutus osa kuntien palvelukokonaisuutta Johtaja, opetus- ja kulttuuriyksikkö 24.5.2011 Kuntaliiton hallitusohjelmatavoite

Lisätiedot

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi

Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015. Yhteishaku on osoitteessa: www.opintopolku.fi Oulun seudun ammattiopisto OSAO Koulutustarjonta Yhteishaku 24.2. - 17.3.2015 Yhteishaku on suunnattu pääsääntöisesti peruskoulusta tuleville nuorille. Yhteishaussa voivat hakea ne, joilla ei ole toisen-

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi

Koulutustarjonta. Yhteishaku kevät 2016. Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Koulutustarjonta Yhteishaku kevät 2016 Oulun seudun ammattiopisto www.osao.fi Opi, innostu, työllisty Opiskele ammattilaiseksi OSAOn moderneissa oppimisympäristöissä laadukkailla laitteilla ja kalustolla.

Lisätiedot

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala

Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa. 9.12.2015 Arto Pekkala Energiatehokkuus muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa 9.12.2015 Arto Pekkala Rahoituksen leikkaukset Versio 3/2015 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistaminen Aikataulut?

Lisätiedot

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS

VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS VALMISTAVIEN JA VALMENTAVIEN KOULUTUSTEN YHTEISTYÖSEMINAARI 25.11.2013 AVAUS Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos KESU 2011-2016 / OKM-OPH TUSO Koulutuksen ja

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 3.3.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 8.3.2011 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Kankaanpää, Kuninkaanlähteenkatu

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus

Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Ajankohtaista ammatillisesta aikuiskoulutuksesta Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus Näyttötutkinnot: tilastotietoja Vuosina 1995 2013 suoritettu yhteensä 153 486 ammatillista

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.

Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus. Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4. Ammattistartin järjestäminen ja rahoitus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 12.4.2010 Ammattikoulutuksen kriittiset tehtävät Muuttuvassa työelämässä

Lisätiedot

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Arviointituloksista kehittämiseen Ammatillisen koulutuksen reformin tilannekatsaus Opetusneuvos Tarja Riihimäki Sipilän hallituksen osaamisen ja koulutuksen tavoitteet Oppimisympäristöjä on modernisoitu,

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere

Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus. Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Ammatillisen lisäkoulutuksen rahoitus Tarja Mäkinen Erityisasiantuntija Opetushallitus 4.6.2013 Tampere Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 2 Tarkoitus Lain tarkoituksena on ylläpitää ja kohottaa aikuisväestön

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa

Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Lukion ja ammatillisen koulutuksen rakenteet ravistuksessa Kuntamarkkinat Jorma Suonio Tuotantojohtaja, toisen asteen koulutus 10.9.2014 Jorma Suonio 16 vuotiaiden väestöennuste Tampere + naapurikunnat

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen. Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Ajankohtaista ministeriöstä - Nuorten oppisopimuskoulutuksen kehittäminen Opso ry syysseminaari 19.11.2013 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Vuoden 2014 oppisopimuskoulutuksen lisäkoulutuksen paikat Päätös

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelman seurannan tuloksia Ohjauksen vastuutaho: koulutuksen järjestäjä Ohjauksen vastuutaho: perusopetuksen järjestäjä KOULUTUS Lukiokoulutus PERUSOPETUS Oppilaanohjausta

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit

Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit Aikuis-keke hanke - Aikuiskoulutuksen kestävän kehityksen sisällöt, menetelmät ja kriteerit E N E M M Ä N O S A A M I S T A 21.11.2012 1 Mihin tarpeeseen hanke vastaa ja miten? Ammatillisella aikuiskoulutuksella

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö, Loimaa LOIMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI / NOVIDA - LIITOSNEUVOTTELUT VALMISTELUTYÖRYHMÄN KOKOUS Aika 8.9.2010 klo 12.15 15.15 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntien yksikkö,

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 8.9.2011 1 KOKOUSAIKA Tiistai 13.9.2011 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Ulvilan yksikkö, auditorio KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011. Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Tiedotustilaisuus 18.4.2011 Mika Tammilehto Koulutuspoliittisia linjauksia / tavoitteita pitkät koulutusurat lyhyemmiksi suuret koulutustasoerot tasaisemmiksi

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu

Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Nuorten yhteiskunta- ja koulutustakuu Mitä NYT? Toinen yhteinen seminaari seudun toimijoille. Aika: Torstai 14.3.2013 klo 8.30-12.00 Paikka: Oulun kaupungintalo, valtuustosali, Kirkkokatu 2a Työpaja 1:

Lisätiedot

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta

Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Ajankohtaista nuorisotakuusta ja toisen asteen opiskelijavalintojen uudistamisesta Johtaja Mika Tammilehto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Koulutuspolitiikan osasto 11.12.2012 Nuorisotakuu käynnistyy

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KOKOUSKUTSU 2 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2014 1 KOKOUSAIKA Tiistai 25.3.2014 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011

Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Koulutuskuntayhtymän hallinnollinen rakenne 1.8.2011 Omistajakunnat Valtuusto Puheenjohtaja Jari Blom Hallitus Puheenjohtaja Pauli Partanen Tarkastuslautakunta Johtaja Vesa Saarikoski aikuisopisto ammattiopisto

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS

OPPISOPIMUSKOULUTUS. Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET. Työelämä. 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPIMINEN JA OHJAUS Oppisopimusopiskelijoiden liikkuvuusjaksot ja ECVET 14.10.2014 Virpi Spangar ECVET expert OPPISOPIMUSKOULUTUS OPPIMINEN JA OHJAUS AMMATTIALAN TYÖPAIKASSA OPPIMINEN JA OHJAUS KOULUSSA PALKKA Työelämä OPINTOSOSIAALISET

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013

Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Ajankohtaista aikuiskoulutuksesta 2013 Aikuiskoulutuspolitiikan yksikkö Johtaja Kirsi Kangaspunta 14.3.2013 Aikuiskoulutuksen budjettimuutokset Määrärahan muutokset kehyskaudella 2013-2016 verrattuna vuoteen

Lisätiedot

Kriteeristön esittely

Kriteeristön esittely Laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin aikataulu ja käytännön järjestelyt Kriteeristön esittely Sari Mikkola Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallintajärjestelmien itsearviointi 2015 Lähtökohta Itsearviointi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 Kaupunginhallitus 263 12.10.2015 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2016-2018 552/00.04.01/2015 KH 263 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus. Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutuksen tilanne ja tulevaisuus Oppisopimusiltapäivä työelämälle, Satakunta 13.10.2014 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistus Toimenpideohjelma vuosille

Lisätiedot

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.

Opintopolku. Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014. Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10. Opintopolku Hakeutuminen perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin keväällä ja kesällä 2014 Elinikäisen koulutuksen kehittämispäivät 8.-9.10.2014 Turku Oppija ja elinikäinen oppiminen Hakeutujan palvelut

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku

Kirje 30.09.2014. 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten ja valtionosuuksien haku Kirje OKM/49/592/2014 30.09.2014 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, nuorten aikuisten osaamisohjelma 2015 ja nuorten aikuisten osaamisohjelman täydentävä haku 2014

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen

Varsinainen jäsen Toivo Sääskilahti Kirsi Saaranen Tuula Koskela Esa Karppinen Juha Kilpeläinen TARKAST USLAUT AKUNTA 1 ARVIOINT IKERT OMUS VUODELT A 2011 1. Tarkastuslautakunta Ranuan kunnan tarkastuslautakunnan jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet valtuustokaudella 2009-2012 ovat: Varsinainen

Lisätiedot

Ammatillinen perustutkintokoulutus

Ammatillinen perustutkintokoulutus Hallitus 80 16.12.2011 Luksian tuloksellisuusrahoitus 2012 KYH 80 Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma

Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Hallituksen rakennepoliittinen ohjelma Taustalla maailmantalouden ja euroalueen ongelmat, Suomen talouden rakennemuutos ja heikko kilpailukyky Korkea työttömyys sekä valtion ja kuntien alijäämät johtuvat

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

VALMA - säädösmuutokset

VALMA - säädösmuutokset VALMA - säädösmuutokset Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten aseman ja sisällön selkiyttäminen 16.1.2014, Opetushallitus Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014

Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 Monimuotoisuus haastaa oppilaitosjohtajuuden 7.11.2014 2 Koulutuspaikkakunnat Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu, palvelut Joensuu, tekniikka ja kulttuuri Kitee Lieksa Niittylahti Nurmes Outokumpu

Lisätiedot

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset

LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset LPKKY & SASKY Tuloskortti Tarkastelu EFQM/CQAF viitekehykset EFQM MALLI TOIMINNTA TÚLOKSET 1 Johtajuus Lainsäädäntö Perussopimus Hallintosääntö Ydinprosessit Vuosisuunnitelmat Talousarvio Tilinpäätös Henkilöstöhallinto

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot