ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS 4 Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4 Sisäinen valvonta 12 Kansantalouden ja kunnallistalouden kehitys 21 Kaupungin talous vuonna Tilikauden tuloksen muodostuminen 31 Toiminnan rahoitus 32 Rahoitusasema 34 Kokonaistulot ja menot 37 Kaupunkikonserni 39 Talousarvion toteutuminen 49 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 49 - kaupunginhallitus, hallintopalvelukeskus 49 - perusturvalautakunta 57 - sivistyspalvelukeskus 65 - tekninen palvelukeskus, tekninen lautakunta 71 - tekninen palvelukeskus, vesilaitos 77 - tekninen palvelukeskus, ympäristölautakunta 81 Talousarvion toteutuminen 87 - käyttötalous 87 - talousarvion muutokset 90 - tuloslaskelma 92 - investoinnit 93 - talousarvion muutokset 97 - rahoitusosan toteutuminen 98 - maksuosuudet 99 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 101 Tuloslaskelma 103 Rahoituslaskelma 104 Tase 105 Konsernin tuloslaskelma 107 Konsernin rahoituslaskelma 108 Konsernin tase 109 Liitetiedot 111 Kirjanpitokirjat 134 Tositelajit ja numerot 135 Allekirjoitukset ja merkinnät 2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 avautui Orimattilassa historiallisena. Alkuvuonna oli kahdet juhlat, ensin juhlittiin näyttävästi vuoden vaihteessa Artjärven ja Orimattilan kuntaliitosta. Pian sen jälkeen oli valtuuston 100-vuotisjuhla, jonka yhteydessä julkaistiin Helena Honka-Hallilan kirjoittama Orimattilan historian III osa. Historian kirja on hieno kuvaus siitä miten hyvin maatalousvaltaisesta kunnasta on kehittynyt hyvin monipuolisen elinkeinorakenteen kehittyvä maaseutukaupunki. Merkittävää oli myös valtuuston juhlakokouksessa tekemät juhlapäätökset terveysliikunnasta, nuorisotyöllisyyyden ja taiteen ja kulttuurin edistämisestä. Juhlapäätökset katsovat tulevaisuuteen ja tukevat kuntalaisten hyvinvointiin. Kaupunginvaltuusto oli vuoden aikana vahvasti mukana rakentamassa kaupunkistrategiaa, jonka tarkastelu ulottuu vuoteen Laajan vuorovaikutuksen takia niin valtuuston, henkilöstön kuin sidosryhmien kanssa voidaan tulosta pitää erittäin onnistuneena. Monia asioita jäi vielä jatkotyön ja strategian toimeenpanon varaan mm. niin kaupunkirakenne kuin sivistystoimen palveluverkko. Strategian laadinnan aikana käytiin laajaa kaupungin tulevaisuutta koskevaa keskustelua, joka antoi kaupunginvaltuutetuille aidon mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Orimattilan tulevaisuutta. Tilinpäätös vuodelta 2011 on erinomainen, se on n. 5 milj. euroa ylijäämäinen. Hyvää tilinpäätöstä selittävät toimintakulujen alittuminen (0,5 milj. ), verotulojen ennakoitua parempi kasvu (1,45 milj. euroa yli arvion) sekä korkokulujen alittuminen (0,5 milj. euroa). Lisäksi toimintatuotot ovat ylittäneet arvioidun (320 teur) ja valtionosuudet ylittäneet arvioidun 0,5 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 3,6 milj. ja konsernilainoja välitettiin 1,15 milj. Uutta lainaa ei nostettu vuoden 2011 aikana. Lainakanta vuoden lopussa oli 24,9 milj. euroa. Investointeja tehtiin 4,1 milj. eurolla ja investointien rahoitusosuuksia ja maanmyynneistä saatuja tuloja saatiin 0,5 milj. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat Kuivannon koulun saneeraus sekä Aluekeittiön rakentaminen, joka valmistuu keväällä Talouden osalta on hyvä kiinnittää huomiota kahteen talouden vahvistumisesta kertovaan lukuun: kaupungin verotulojen kasvu oli vuonna ,9 % kun lukua verrataan Orimattilan ja Artjärven yhteenlaskettuihin lukuihin vuodelta 2010 ja että velkamäärä vuonna 2011 laski poiketen yleisestä kehityksestä. Tulevaisuuden osalta keskeistä on saada pidettyä käyttötalouden menojen kasvu suhteessa tulojen kasvuun ja että investoinnit pystytään pitämään tasolla, jonka kaupungin talous mahdollistaa. Monet investoinnit ovat tärkeitä, mutta niiden ajoittamista on tarkoin mietittävä. Kaupungin keskeinen Hennan hanke eteni suunnitellusti. Osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi Hennan keskustan master plan suunnitelman ja valtuusto joulukuussa Hennan maanhankinnan aiesopimuksen. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia, niin luottamushenkilöitä kuin kaupungin henkilöstöä hyvästä vuodesta Tästä on hyvä jatkaa. Osmo Pieski Kaupunginjohtaja 3

4 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, jonka kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla. Orimattilan ja Artjärven yhdistyttyä, Orimattilan valtuustono vuosina kuuluu 51 jäsentä. Valtuuston kokoonpano vuonna 2011 oli puolueittain seuraava: Puolue Valtuutetut Kok. + KD 16 Kesk. 15 SDP 10 Perussuomalaiset Pro Artjärvi 5 3 Vas. 1 Vihreät 1 Kaupunginvaltuustoon kuuluivat vuonna 2011 seuraavat valtuutetut: Puheenjohtajisto: Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Kalle Jokinen, Kok. Riitta Lonka, Kesk Kirsti Laatunen, SDP Ari Anttila, Pro Artjärvi Valtuustoryhmät: Kokoomus ja kristillisdemokraatit Autio Raimo Berg Janne Jokinen Kalle Jäämaa Pia Karinen Jussi Karjalainen Riitta Keskevaari Jarmo Korkeamäki Matti Laaksonen Pertti, KD Lankinen Pekka Luoto Ritva Rautala Heikki Ritala Janne Ryynänen Aimo Törrönen Pekka Vaara Lauri 4

5 Keskusta Ahtiainen Jani Auvinen Pekka Eskola Arvo Halme Hannu-Pekka Huuhtanen Reima Koskimaa Päivi Kyöstilä Mauri Lindgrén Sinikka Lonka Riitta Malmiharju Tapio Mölsä Tero Nenonen Markku Niklander Jorma Soinoja Solita Vikman Jyrki SDP Heikkilä Jorma Holopainen Veini Jantunen Seija Jokinen Olli Kallio Matti Koivunen Tuula Laatunen Kirsti Mäki-Latikka Pekka Uitto Kirsti Welling Mirva Perussuomalaiset Heikkilä Esko Papinaho Sirkka-Liisa Päivä Paavo Saarinen Ville Venesjärvi Seppo Pro Artjärvi Anttila Ari Hyväkkä Marianna Lehto Timo Vas. Saarinen Harri Vihreät 5

6 Suomi Marko Valtuustoryhmien puheenjohtajat Kokoomus + KD Kesk. SDP Perussuomalaiset Pro Artjärvi Vas. Vihreät Karjalainen Riitta Lonka Riitta, alk. Auvinen Pekka Laatunen Kirsti Papinaho Sirkka-Liisa Anttila Ari Saarinen Harri Suomi Marko Toimintakertomusvuonna kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 112 asiaa. Tärkeimpinä päätöksinä voidaan mainita: Kaupunginhallituksen valinta vuosille Kaupunginvaltuuston juhlapäätös Hennan osayleiskaava Käkelän palvelukeskuksen B- ja C-osan suunnittelu Asemakaavamuutos Peltola korttelit 1107 ja 1108 sekä Peltolanpuisto / kaavan hyväksyminen Kuntajaon muutosesitys Hietanan kylän siirtämisestä Orimattilan kaupungista Iitin kuntaan Maataloushallinnon uudistaminen Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma Artjärven kunnan v tilinpäätös Orimattilan kaupungin v tilinpäätös Johtosääntöjen uudistaminen Taloudenhoidon keskeiset periaatteet Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n ja Halton Clean Air Oy:n välinen sopimus, teollisuushallin rakentaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnitelman tarkistaminen v Maanhankinta, Pennala, Koivisto Maanhankinta, Mäntylä, Vaskitien itäpuoli Maanhankinta, Pennala, Velling Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma Kiinteistökaupan esisopimukset Järvikunnan koulun paikasta Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle Hennan maanhankinnan aiesopimukset Palvelusopimus vuodelle 2012 KAUPUNGINHALLITUS 6

7 Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten toimeenpanosta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa kaupungin etua ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei ohje- ja johtosäännöissä ole toisin määrätty. Kaupunginhallitukseen kuuluu 14 jäsentä. Lisäksi kokouksissa ovat läsnä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: Puheenjohtaja Tuula Koivunen SDP I varapuheenjohtaja Tero Mölsä Kesk. II varapuheenjohtaja Aimo Ryynänen Kok. III varapuheenjohtaja Raimo Autio Kok. Muut jäsenet: Kok. + KD SDP Kesk. Perus. Jäämaa Pia Karjalainen Riitta Keskevaari Jarmo Mäki-Latikka Pekka Uitto Kirsti Auvinen Pekka Koskimaa Päivi Lindgrén Sinikka Papinaho Sirkka-Liisa Venesjärvi Seppo Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 21 kertaa ja käsitteli 382 asiaa. Tärkeimpinä hallituksen päätöksinä edellä lueteltujen kaupunginvaltuuston käsittelyyn menneiden asioiden ohella voidaan mainita: Nuorten kesätyökampanja valtuuston juhlapäätös Työttömien kuntalisän maksaminen Orimattilassa Myllylän päiväkodin peruskorjaus ja laajennus / hankesuunnitelma Lausunto peruspalvelukeskus Aavan liikelaitokseksi muodostamista koskevasta selvityksestä Hennan keskustan masterplan-suunnitelma Seudullisen intra-/extranet-palvelun rakentaminen YHTEISTOIMINTAELIN Yhteistoimintaelin koostuu paikallisten henkilöstöjärjestöjen edustajista sekä työnantajaa edustavista kaupunginhallituksen jäsenistä. Yhteistoimintaelin kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 7

8 Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna 3 kertaa. KYLÄJOHTOKUNNAT Toimivia kyläjohtokuntia oli kertomusvuonna 13 ja niiden toiminta-alueet muodostuvat pääosin oppilaaksiottoalueista. Niinikosken kyläjohtokunnan tehtäviä vuonna 2011 hoiti Niinikosken kyläyhdistys valtuuston erillisellä päätöksellä. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä oli 507,5, joista opetuspalveluissa oli 209 ja päivähoidossa 150. Henkilöstömenot vuonna 2011 olivat 23,4 milj. euroa, mikä on 28 % toimintakuluista. Toimintakertomusvuodelta on tehty erillinen henkilöstötilinpäätös. 8

9 TALOUSARVION VASTUUHENKILÖT TILINPÄÄTÖKSEN 2011 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija HALLINTOPALVELUKESKUS Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Hallitus " " Yleishallinto Talousjohtaja Päivi Suikkanen Asuntotoimi Asuntosihteeri Erkki Kivinen Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Riitta Mikkola Maaseututoimi Maataloussihteeri Minna Elosuo PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto- ja sote-yhtymän tulosryhmät Tilaajajohtaja Päivi Pitkänen SIVISTYSPALVELUKESKUS Lasten päivähoito Päivähoidonjohtaja Merja Hytönen Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen Opetuspalvelut " " Aikuiskoulutus Kulttuuritoimi Kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kirsi Lähde Liikuntatoimi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuorisotoimi " " Pirjo Ståhlberg / Jari Blomberg TEKNINEN PALVELUKESKUS Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Reijo Hutri / Mikko Paajanen Hallintopalvelut Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Tilapalvelu Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala Maankäytön palvelut Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Rakennustarkastuksen Rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen palvelut Pelastustoimi Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Ympäristönsuojelun palvelut Ympäristönsuojelusihteeri 9 Kirsi Liukkonen-Hämäläinen

10 2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 2003 KAUPUNGINHALLITUS Kiinteä omaisuus Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 240 SIVISTYSLAUTAKUNTA Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen 250 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Maa- ja vesirakentaminen Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala - Erillishankkeet Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen 3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Virkanimike Talousjohtaja Talousjohtaja Viranhaltija Päivi Suikkanen Päivi Suikkanen 10

11 ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ PALVELUKESKUKSITTAIN JA TALOUSARVIOTULOSALUEIT- TAIN VUOSINA PALVELUKESKUS TP TA 2011 TP TP HALLINTOPALVELUKESKUS Hallitus Elinkeinotoimi ja projektit 1 1, Yleishallinto Asuntotoimi 0,6 0,6 0,6 0,6 Maaseututoimi Ruoka- ja siivouspalvelut Hallintopalvelukeskus 73,6 65,68 44,6 44,6 yhteensä PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUKESKUS Hallinto ,5 Peruskoulutus ja lukio Kulttuuritoimi 1,5 1,5 1,1 1,1 Kirjasto Liikunta 6,5 6,5 6 6 Nuoriso 3,5 3, ,5 Päivähoito 150,5 150,5 138,5 142,5 Sivistyspalvelukeskus ,6 358,1 yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS Hallinto ja maankäyttö 12,1 11, Tilapalvelu 16, Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos 13 12, Rakennustark. ja ymp. suojelu Tekninen palvelukeskus 46,9 46, yhteensä KAUPUNKI YHTEENSÄ 507,5 498,28 465,2 460, Sipilän varakodin opettajat Jokivarren koululle Artjärven henkilöstö Orimattilaan - siivoojat tilapalvelusta hallintopalvelukeskukseen 11

12 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO RISKEISTÄ, EPÄVAR- MUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ohjeistetaan, että kaupunginhallituksen tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, havaituista puutteista sekä siitä, miten havaittuja puutteita on tarkoitus korjata. Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat säännökset, määräysten ja päätösten noudattaminen, tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys/luotettavuus, riskien hallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, sopimustoiminta sekä arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Seuraavassa sisäistä valvontaa on arvioitu yleisesti koko kaupungin kannalta. Toimielimet ovat käsitelleet sisäistä valvontaa omasta näkökulmastaan. Yleiset ja taloudelliset riskit sekä niiden hallinta Yleisenä riskinä on, että toimintaympäristön/toimialan muutosta ei havaita riittävän nopeasti, jotta siihen ehditään reagoida ja sopeuttaa toiminta sen mukaisesti. Kaupungilla tulee olla riittävät reagointivalmiudet, reagointikykyä ja reagointinopeutta uudessa toimintaympäristössä. Kaupungin toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja työskentelyssä tulee noudattaa varovaisia toimintatapoja. Strategian ja tehtyjen linjausten sisäistäminen ja niihin sitoutuminen kaikilla organisaation tasoilla on tärkeää. Tiedottamisen ja kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen toteutuminen on keskeinen keino yleisessä riskien hallinnassa samoin selkeä vastuiden määrittely. Yleinen taloudellinen tilanne on kuntataloudelle edelleen riski. Talouden elpyminen ei ole lähtenyt odotetulla tavalla maailmantaloudessa vauhtiin varsinkaan kehittyneissä maissa. Taantuman merkkejä on edelleen näkyvissä. Valtion talouden tasapainottamistoimenpiteet kiristävät kuntien taloudellista liikkumavaraa. Kuntarakenteen muutospaineet lisäävät omalta osaltaan riskiä, mikäli niitä toteutetaan pakkokeinoin. Vuosi 2011 toteutui talouden kannalta odotuksia huomattavasti paremmin, mutta yleinen taloudellinen tilanne, työttömyysaste, muuttovoitosta ja väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu edellyttävät tulo- ja menokehityksen jatkuvaa seurantaa sekä menojen sopeuttamista olevaan tulopohjaan. Talouden suunnittelu- ja kehittämistyöryhmä on valmistellut Talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi Periaatteita tarkistetaan vuosittain ennen talousarvion laadintaa taloudellisten riskien hallitsemisen näkökulmasta. Talouskatsauksia on laadittu kolme; ensimmäinen maaliskuun lopun, toinen kesäkuun lopun ja kolmas syyskuun lopun tilanteen mukaisena. Määrärahaseuranta on ohjeistettu kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Määrärahaseuranta on toteutunut hyvin. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä on saatu ajantasaista tietoa. Palvelusopimukseen hyväksyttiin muutos erikoissairaanhoidon osalta marraskuussa. Peruspalvelukeskus Aavan asumispalveluiden jonotilanteen hallintaan saamisesta neuvoteltiin syksyllä. Talouskatsauksiin on lisätty lyhyet katsaukset tytäryhtiöiden talouden ja tavoitteiden kehityksestä. Tytäryhtiöiden hankkeista ja merkittävistä toiminnallisista linjauksista on informoitu kaupunginhallitusta. Säännökset, määräykset, päätöksentekoprosessi ja tavoitteet Kaupungin toiminnan päälinjaukset toiminta-ajatus, visio, arvot on määritelty kaupungin strategiassa. Strategian päivittäminen tehtiin vuoden 2011 aikana; päätöksenteko strategian osalta siirtyi 12

13 vuodelle Riskiksi voi muodostua toiminnan suunnitelmallisuuden ja riittävän selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden puuttuminen. Oman riskinsä aiheuttaa myös ulkoistetun palvelutuotannon ohjauksen puuttuminen ja lähes olemattomat vaikuttamismahdollisuudet. Sisäisen valvonnan tulee muodostaa toimiva valvontakokonaisuus. Kaupungin antamaa ohjeistusta, lakeja, säädöksiä ja viranomaisten määräyksiä sekä työehtosopimuksia tulee noudattaa, prosessien laadun tulee olla yhtenäinen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on pyrittävä. Sisäinen valvonta ei ole erillinen toiminto, vaan se on rakennettu organisaation sisälle ja on osa kaupungin jokapäiväistä ohjausta organisaation kaikilla tasoilla. Hallituksella on vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävyydestä. Hallitus varmistaa vähintään vuosittain sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskien hallinnan kattavuuden ja toimivuuden. Sisäisen valvonnan periaatteet ja ohjeistus on käsitelty kaupunginhallituksessa vuonna Tietoisuuteen sisäisen valvonnan sisällöstä, suorittamisesta ja vastuusta on syytä edelleen kiinnittää huomiota, koska sisäinen valvonta sekoitetaan osittain ulkoiseen tarkastukseen. Riskien tunnistamiseen sekä riskinkantokykyyn perustuvaa riskinottotason tietämystä on lisättävä. Tunnistamattomien riskien realisoituessa kaupungin talous voi heikentyä oleellisesti ja toimintaedellytykset huonontua. Riskejä ainakin elinkeinopolitiikan osalta on arvioitava säännöllisesti ja määriteltävä riskille kattotaso, mihin kaupunki on valmis sitoutumaan tietoisesti. Kaupungin organisaatiorakenteen selkeyteen ja toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota ja prosesseja kehittää yli perinteisten palvelukeskusrajojen. Varamiesjärjestelmän tulee toimia ja mahdollisesti esiintyvään henkilöstön ylikuormittumiseen tulee oikea-aikaisesti puuttua, niin että ylikuormittumisesta aiheutuvia sairauslomia ei aiheudu. Vastuualueiden määrittelyyn tulee kiinnittää huomiota ja varamiesjärjestelmää kehittää organisaation sisällä. Tavoitteena on henkilöstön selkeät toimenkuvat, määritellyt organisaation sisäiset sijaiset ja riittävät henkilöstöresurssit. Koska henkilöstön lisäämiseen ei paljon ole mahdollisuutta, on syytä laatia osaamiskartoitusta ja mahdollisen koulutuksen ja perehdyttämisen kautta lisätä toimintavarmuutta. Henkilöstön käyttöä koko kaupungin organisaation laajuudella yli hallintokuntarajojen tulee kehittää niiltä osin kuin se on mahdollista. Kehityskeskustelujen säännölliseen pitämiseen tulee kiinnittää huomiota; mm. sitä kautta tietoa välittyy alhaalta ylöspäin ja sitä kautta pystytään hallitsemaan myös henkilöstöriskien syntymistä. Päätöksentekoprosessin tulee täyttää sille asetetut laadulliset vaatimukset (valmistelun huolellisuus ). Päätöksenteossa on huomioitava kokonaisvaltaisesti kaupungin etu, jääviystilanteet ja toimivalta- ja päätössuhteet. Asioiden valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Johtosääntöjen ajantasaisuutta on aika ajoin tarkistettava sekä selvitettävä puutteellisuudet ja ristiriitaisuudet toimivaltuuksien määrittelyssä. Toimintariskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. Informaation kulkuun ja laatuun kohdistuvien vaatimusten täyttymiseen tulee kiinnittää huomiota. Informaation tulee kulkea läpi koko organisaation ja sen tulee olla kahdensuuntaista. Henkilökuntaa on pidetty ajan tasalla osastopalaverien välityksellä. Esimiehille on järjestetty erillisiä infotilaisuuksia mm. sopimus- yms. muutoksista. Työilmapiiri-tutkimukset tehdään sovituin määräajoin ja tutkimuksen kommentteihin ja tuloksiin reagoidaan tarpeen mukaan. Palavereista poissaolevien tiedonsaannin turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tehtäväalueilla toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstöriskeihin sekä toimitiloihin liittyviin järjestelyihin. Poikkeustilanteiden sijaistukseen, ohjeistusten saatavuuteen, ja toiminnallisten varasuunnitelmien tekoon on kiinnitettävä huomiota. Eräiden keskeisten toimintojen ja järjestelmien osalta kaupunki on riippuvainen ulkoisista toimijoista. Kaupunki on mm. ulkoistanut palkka- ja taloushallinnon hoitamisen, niihin liittyvien tietojärjes- 13

14 telmien ylläpidon ja kehittämisen Päijät-Tili Oy:lle. Maakunnallisen henkilöstö- ja talouspalvelukeskuksen perustaminen voi luoda tähän toimintaan olennaisen muutoksen. Ennen palvelusopimusten tekoa mahdollisen uuden toimijan kanssa on selvitettävä kaikki palvelun tuottamisen/hankkimisen vaihtoehdot kustannustietoineen ja vaikutusmahdollisuuksineen. Kaupungilla on vuoden 2011 aikana ollut vireillä kolme asiaa, joissa on haettu vahingonkorvauksia oikeusteitse. Kaksi näistä saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana ulkopuolisiin osapuoliin nähden, yksi on edelleen kesken. Toisen käräjäoikeudessa olleen tapauksen sisäistä prosessinkulkua on käsitelty vielä vuoden 2012 puolella. Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on ollut vireille tullut asia, jossa palkansaaja vaatii, että Lahden ja Orimattilan kaupungit, Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnat lakkautetun Lahden seudun kuntatekniikan omistajana korvaavat työsuhteen perusteettomasta päättämisestä hänelle 20 kuukauden palkkaa vastaavan summan sekä 6 kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomisajan palkan sekä lomakorvauksen ja vahingonkorvauksen ( ). Käräjäoikeus teki kielteisen päätöksen, mutta kantaja ei ollut ratkaisuun tyytyväinen, vaan valitti edelleen. Orimattilan yhteiskoululla vuonna 2010 teknisen työn tunnilla tapahtuneen onnettomuuden oikeuskäsittely on saatu päätökseen vuonna Kaupunki maksoi yhteisösakkoja ja muita sakkoja yhteensä euroa. Vahinkovakuutusyhtiö korvasi vahingonkärsineen osapuolen korvaukset. Kaupunginhallitus käsitteli asian käsittelyn sisäisiä toimivalta-asioita kokouksessaan Orimattilan kaupungin tulosaluejohtaja teki vuonna 2010 tasa-arvovaltuutetulle kannanottopyynnön palkkasyrjintä-asiassa. Tasa-arvovaltuutetun lausunnossa ei otettu kantaa, onko palkkasyrjintää tapahtunut. Asia eteni Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen, mutta ennen oikeuskäsittelyä asiassa päästiin neuvotteluratkaisuun. Kaupungin kustannukset asiassa olivat euroa. Omaisuus, hankinnat, vakuutukset ja tietoturva Kaupungin vakuutukset ovat vuonna 2011 olleet If-vakuutusyhtiössä. Artjärven kunnan vakuutukset on pääosin siirretty Pohjolasta If:iin. Vakuutusturva tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Sen lisäksi vastuuhenkilöt päivittävät muutoksia reaaliaikaisesti. Vakuutusturvan tasoa on tarkasteltava laajemmin, kun vakuutuksia kilpailutetaan. Hankintaohjeet on käsitelty kaupunginhallituksessa tammikuussa Lahden kaupungin kanssa tehtävää hankintayhteistyötä on hyödynnetty ja jatkossa pyritään hyödyntämään enenevässä määrin. Myös KL-Kuntahankinnat Oy:n palveluja on käytetty. Tietoturvan viitekehystä on toteutettu seudullisesti. Tietoturvapolitiikka, johtoryhmän hyväksymä tietoturvaohjeisto ja seuraamustaulukot oli tavoitteena käsitellä kaupunginhallituksessa vuonna 2011, mutta näiden asioiden käsittely on siirtynyt vuoteen Atk-laitteiden käytettävyys ja käyttövarmuus (ikä, varajärjestelmät) ovat näkökulmia, jotka vaativat jatkuvaa seurantaa. Palvelimet on varmistettu säännöllisesti ja varmistusnauhat säilytetään asianmukaisesti. Perusturvalautakunta Toiminnalliset riskit Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Orimattilan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kysyntä vaihtelee ja kuntayhtymällä on toiminnallinen riski palveluiden riittävyydessä ja hoito- ja palvelutakuun toteutumisessa. Toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttavat myös lainsäädännöstä tulevat uudet palveluvelvoitteet. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan Lain myötä ( 47, 48 ) tuli asiakkaalle mahdollisuus valita, 14

15 mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa terveydenhuollon palvelut. Valinnanvapauden laajentuessa palveluiden tuottajien tulee kyetä sopeuttamaan toimintansa vastaamaan kysyntää ja vahvistamaan niitä toimipisteitä, joihin asiakkaat hakeutuvat. Terveydenhuoltolaissa tarkennettiin mm. hoitoon pääsyä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa, mikä luo tarpeen lisätä voimavaroja työhön ja kehittää palvelurakennetta. Vahinkoriskit Sosiaali- ja terveysyhtymällä on asianmukaiset vakuutukset ja potilasvahinkovakuutukset sekä oman toiminnan että ostopalveluiden osalta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä. Kuntayhtymä ilmoittaa osavuosikatsauksissaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisesta. Tilaajajohtaja ja perusturvalautakunta saavat tietoa ja selvityksiä mahdollisista poikkeamista kuntayhtymän viranhaltijoilta. Kuntayhtymän ja kaupungin välillä käydään tarvittaessa neuvottelut, jos kesken vuotta tulee tarvetta lisätä palveluita ja määrärahoja toimintaan. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän osavuosikatsauksissa esitellään tulosryhmittäin toiminta- ja taloustiedot sekä tilinpäätösennuste. Alkusyksystä 2011 kuntayhtymä antoi osalle jäsenkunnistaan tulosvaroituksen erikoissairaanhoidon toimialan osalta. Orimattilan kaupunki sai kuntayhtymältä selvityksen erikoissairaanhoidon ylityksen syistä. Monilla erikoissairaanhoidon erikoisaloilla palvelukäyttö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä 2011 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tiedotti jäsenkunnilleen, että ensihoidon ja sairaankuljetuksen kuntalaskutus on ollut virheellinen ajanjaksolla Kuntayhtymän hallitus päätti , että ensihoidon virheellisestä laskutuksesta teetetään erityistilintarkastus, jossa selvitetään oikean laskutuksen perusteet ja summat, virheeseen johtaneet syyt ja virheen oikaisemiseksi vaadittavat toimenpiteet sekä tarvittavat toimenpiteet laskutuskäytäntöjen muuttamiseksi siten, että virheiden mahdollisuudet voidaan minimoida. Lisäksi kuntayhtymän hallitus päätti pyytää Kuntaliiton lausunnon takaisinperinnän takautuvuuden juridisista seikoista. Kuntaliiton lausunnon mukaan perintälain säännösten nojalla saatavat eivät ole vanhentuneita ja oikaisuerille ei tule suorittaa korkoa. Erityistilintarkastukseen oli nimetty ohjausryhmä, jossa oli edustus jäsenkuntien viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Vuonna 2011 sosiaali- ja perusterveydenhuollon talousarvio alittui merkittävästi. Uusien toimintamallien kehittäminen ja palvelurakenteen muutos sekä ostopalvelujen vähentyminen ovat tuoneet kustannussäästöjä. Kokonaisuutena perusturvalautakunnan talousarvio ylittyi vuonna 2011, koska erikoissairaanhoidon menot kasvoivat ja erikoissairaanhoidon toimialalle tulivat lisäkustannuksina myös vuosien ja 2011 ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutuksen oikaisut. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutuksen oikeellisuutta kaupungilla ei ollut mahdollisuutta valvoa, koska kunta maksaa palveluista maksuosuusarvioiden mukaiset ennakot kuukausittain, jossa ei ole mitään erittelyä palveluittain. Muista ostopalveluista on tullut kuukausittain ns. läpilaskutus kuntiin, josta nähdään mistä ja millä kustannuksilla kuntayhtymä on ostanut palveluja. Vuoden 2012 alusta myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutus tulee kuntiin ns. läpilaskutuksena. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja menokehitystä on vaikea tarkasti ennustaa. Kaupungin on järjestettävä kuntalaisilleen lakisääteiset palvelut hoito- ja palvelutakuun mukaisesti, joten toimialan 15

16 menojen kasvua voidaan hillitä toimintamallien ja palvelurakenteen muutoksilla sekä vahvalla ennaltaehkäisevällä työllä eri hallintokuntien yhteistyönä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Perusturvalautakunta on tilaajalautakunta, joka ei hallinnoi omaisuutta. Sopimustoiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa kuvataan palvelujärjestelmä, tavoitetahot, toimenpiteet ja arviointimittarit. Vuosittainen palvelusopimus perustuu järjestämissuunnitelmaan ja siinä sovitaan suoritearviot, maksuosuudet ja muutosaihiot. Pohjana on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus. Vastaanottopalveluiden tuottamiseen liittyvästä option käytöstä Attendo MedOnen kanssa järjestettiin Orimattilan seudun kuntien yhteinen kokous, johon osallistuivat Aavan ja kuntien viranhaltijat sekä kuntien nimeävät luottamushenkilöt. Kokouksessa käytiin läpi nykyinen sopimus, mahdolliset optiovuodet ja tarvittavat muutokset vastaanottopalveluiden järjestämisessä. Perusturvan tilaajajohtaja on seurantaryhmän jäsen, jossa seurataan ja arvioidaan terveysaseman ulkoistettua Attendo MedOnen tuottamaa vastaanotto- ja päivystystoimintaa. Lisäksi vuonna 2011 kuntayhtymä pyysi jäsenkunniltaan lausunnot yhteispäivystyskeskuksesta. Näin asioiden valmisteluun saadaan kuntien näkemyksiä ja erilaiset suunnitelmat voidaan ottaa huomioon kaupungin omassa toiminnassa. Sivistyslautakunta Toiminnalliset riskit Päivähoitopaikkojen tarjoaminen lain edellyttämässä määräajassa kysynnän kasvaessa on haasteellista, näin erityisesti vuorohoidossa. Perhepäivähoitajat tulivat elokuussa 2011 työaikalainsäädännön piiriin, mikä lyhensi heidän keskimääräisen viikkotuntimääränsä 40 tuntiin (vähennys 3 t 15 min). Muutos edellytti uuden ryhmäperhepäiväkoti Mesimarjan perustamista päivähoidon varahoitopaikaksi. Perusopetuksen järjestäminen suomenkieltä taitamattomille maahanmuuttajille on edellyttänyt monikulttuurisuustaitojen huomioimista opetussuunnitelmassa, kieliavustajien palkkaamista, tulkkipalvelujen käyttöä ja tarvittavan oppimateriaalin hankkimista. Uinninvalvojien sijaisten saaminen on epävarmuustekijä uimahallin toiminnassa Vahinkoriskit Päiväkodeissa lapset voivat poistua pihalta, jollei aitaus ole kunnossa ja valvonta huolellista. Talvella lumipenkat voivat mahdollistaa aidan ylityksen. Työturvallisuusriskejä on kouluissa oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta erityisesti teknisessä työssä ja liikuntatunnilla. Liukastumiset ja sairauskohtaukset uimahallissa ja uimarannoilla voivat aiheuttaa vahinkoriskejä. Nuorisotalolla levottomasti tai väkivaltaisesti käyttäytyvät nuoret aiheuttavat vaaraa muille nuorille ja ohjaajille. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2011 aikana 2 oikaisuvaatimusta ja antoi 2 vastinetta Kouvolan hallinto-oikeudelle tehtyihin kunnallisvalituksiin ( 2010: 6 ja 5) 16

17 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sivistyspalvelukeskuksessa on laadittu osavuosikatsaukset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarvion euromääräinen ennuste perustuu kuukausittaiseen talousarvio seurantaan jokaisella vastuualueella. Erityisesti on seurattu opetuspalveluiden ja päivähoidon palkkamäärärahojen sekä kotihoidontuen, koulukuljetusten ja päivähoidon maksutuottojen toteutumista. Nämä antavat keskeisen pohjan myös seuraavan vuoden talousarvioesityksen laadinnalle. Sivistyslautakunta päätti lukuvuoden arviointikohteeksi kaikilla tulosalueilla Turvallinen työyksikkö. Lukuvuonna arviointikohteena on varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja muilla tulosalueilla Sidosryhmäyhteistyö Riskien hallinnan järjestäminen Vuonna 2010 aloitettu Sivistystoimen valmiussuunnitelman laadinta jatkui ja sivistyslautakunta hyväksyi sen lokakuussa Päivähoidon ja opetuspalveluiden tulosalueilla muutosrakentamisen määrärahoja kohdennetaan ensisijaisesti turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin, esim. Vuorenmäen koulun aidan rakentaminen. Aluehallintovirasto suoritti keväällä koulujen tarkastukset. Tarkastuksessa todettiin teknisen työn koneissa puutteita turvalaitteista, jotka korjattiin säädösten mukaisiksi Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Sivistystoimen hankinnat suoritetaan Lahden hankintakeskuksen kilpailutuksen perusteella Päivähoidossa on ostopalvelusopimukset päiväkoti Kuperkeikasta (Mallusjoen Nuorisoseura ry.) ja ryhmäperhepäiväkoti Onnenpotkusta (Morstokka Oy). Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa ostetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan osastolta. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Lahden kaupungin ylläpitämältä Wellamo- opistolta. Uimahallin ja kuntosalin lipunmyynti ostetaan yksityiseltä yrittäjältä. Nämä palvelut on tuotettu sopimuksen mukaisesti. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sivistyslautakunta päätti lukuvuoden arviointikohteeksi kaikilla tulosalueilla Turvallinen työyksikkö. Lukuvuonna arviointikohteena on varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja muilla tulosalueilla Sidosryhmäyhteistyö Tekninen lautakunta Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Teknisellä lautakunnalla merkittävä riskitekijä on organisaation pieni koko ja sen seurauksena ammattitaitoisen henkilöstön määrä. Tämä on erityisesti riski loma- ja sairauslomien aikoina. Olemassa olevan infrastruktuurin ylläpito ja toiminnallisuus tulee muistaa uutta rakennettaessa. Rakennuttajan vastuu työturvallisuudesta on riski, jonka vähentäminen edellyttää lisäkouluttautumista Vahinkoriskinä ovat kadut ja yleiset alueet sekä katuvalaistus sekä erityisesti näiden heikko kunto 17

18 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Teknisen lautakunnan tehtävistä on suuri osa lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöä uudistettiin kesällä Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumista seurataan sisäisesti teknisen johtoryhmätasolla vuosittain. Samalla seurataan myös talousarvion toteutumista. Mahdollisiin ylityspaineisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti Riskien hallinnan järjestäminen Teknisen lautakunnan riskejä käytiin läpi teknisen toimen valmiussuunnitelman laatimisen yhteydessä kesällä Riskianalyysi osana johtamista on vielä käyttöönottamatta. Riskejä arvioidaan kuitenkin suullisesti. Henna-hankkeen riskikartoitus olisi tärkeä tehdä vuoden 2012 aikana. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Teknisellä lautakunnalla on merkittävä kaupungin omaisuus hallinnassa. Omaisuuden hoitoon on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Riittävät taloudelliset resurssit kiinteän omaisuuden (rakennukset, infrastruktuuri) ylläpidossa ja hoidossa auttavat omaisuuden säilymisessä. Rakennusten osalta on tehty kuntoluokitus, jonka osalta tiedetään kunnossapidon ja kiinteistöhoidon tarve. Yhdyskuntatekniikan osalta on tehtävä omaisuuden kuntokartoitus. Kaupungin merkittävän omaisuuden myynti tapahtuu luottamuselimien päätöksillä. Riski väärinkäytöksiin on siten vähäinen, mutta esteellisyydet tulee ottaa huomioon. Sopimusten ja hankintojen lakitaustan varmentaminen suurissa ja vakiosopimuksista poikkeavissa sopimuksissa lakiasiantuntijan toimesta tulisi ennen sitoutumista järjestää sisäisesti. Näissä voi kaupungille syntyä suuriakin tappioita. Suulliset sopimukset ovat riski toiminnalle. Kaikki sopimukset tulisi tehdä kirjallisena. Sopimushallintaa tulee kehittää, jotta sovitut asiat ovat hallinnassa, vaikka henkilöt vaihtuisivatkin. Vesilaitos Toiminnalliset riskit Pieni organisaatio on haavoittuva avainhenkilöiden poissaoloille. Uuden henkilöstön määrä on kohtuullisen suuri; sisäisen tiedon riittämätön siirtyminen voi aiheuttaa riskiä. Vahinkoriskit 18

19 Vahinkoriskejä voivat olla puhtaan veden laatuhäiriöt, päästöt vesistöön puhdistamon toimintahäiriön seurauksena tai päästöt vesistöön paineviemärijärjestelmän vuoto- tai häiriötilanteessa. Ikääntynyt vesi- ja jätevesi-viemäriverkosto voi aiheuttaa vahingon esim. asuinkiinteistölle. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan hallintosäännön mukaisesti. Vesihuollon säännösten ja määräysten seuranta on toteutettu Vesilaitosyhdistyksen postituslistan ja henkilökunnan kurssituksen avulla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumaa seurataan neljännesvuosittain. Kaikki merkittävästi talousarviosta poikkeavat seikat raportoidaan ja viedään tarvittaessa lautakuntakäsittelyyn. Riskien hallinnan järjestäminen Vesilaitoksella on oma valmiussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Pysyvä sisäinen palaverikäytäntö parantaa tiedonkulkua. Osaamisen tasoa ylläpidetään ja seurataan henkilökohtaisen koulutusrekisterin avulla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Vesilaitoksen omaisuus on vähäistä; varsinainen omaisuus on Vesi Oy:llä. Omaisuuden hankinnassa noudatetaan hankintarajoja ja hankintasääntöä. Hallintosäännön määräyksiä noudatetaan toiminnassa. 19

20 Sopimustoiminta Sopimusten laadinnassa käytetään olemassa olevia, hyväksi todettuja toimintamalleja. Poikkeavissa tai muuten erikoiskäsittelyä vaativissa tapauksissa sopimuksen laadintaan käytetään konsultin apua. Sopimukset viedään lautakuntakäsittelyyn merkittävyyden tai johtosäännön (mm. hankintarajat) määräysten mukaisesti Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Ympäristölautakunta Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Rakennusvalvonnassa toiminnalliset riskit ovat aina olemassa johtuen vähäisestä henkilöstömäärästä. Esimerkiksi loma-aikoina ei kaikkia asioita pystytä halutulla tasolla hoitamaan. Myös pitkät sairauslomat ovat ongelmallisia. Eläköitymisen seurauksena kaupungin organisaatiosta poistui LVI-tietämystä. Tämä haittaa ja vaikeuttaa rakennustarkastuksen työtehtäviä. Tietoturvariski on otettava huomioon väestö- ja asiakastietojen käsittelyn yhteydessä, jottei tietoja käytetä väärin ja että niiden tietojen hävittämien tapahtuu asianmukaisesti. Myös salaisiksi luokiteltujen tietojen osalta on varmistettava, että käsittely ja hävittäminen hoidetaan asianmukaisesti Yhteiskunta on muuttunut entistä valitusherkemmäksi. Valitukset lisääntyvät ja tuovat tullessaan vahingonkorvausvaatimuksia. Vahinkovaatimuksiin tulee varautua vakuutuksin. Säännösten määräysten ja päätösten noudattaminen Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa suuri osa tehtävistä on lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöä uudistettiin kesällä Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti. Tavoitteiden toteutuminen, varjojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sopimustoiminta Toiminnallisissa tavoitteissa pysyttiin rakennusvalvonnassa aikaisempaa vuotta paremmin. Rakennusvalvonnan talousarvio toteutui myös suunnitelmallisesti. Sopimuksia on verrattain vähän ympäristölautakunnan alaisuudessa 20

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2011 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2011 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...

Lisätiedot

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010

Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Liite 4/Kunnanhallituksen 28.3.2011 pidetyn kokouksen pöytäkirjan 92 TASEKIRJA 2010 Kunnanhallitus Valtuuston hyväksymä 28.3.2011 6.6.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1.

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2014 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös 2014 Kansikuva: Kissanäyttely Kunnonpaikan esikoulussa Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2015 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Sonkajärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Rutakon raitin kehittämissuunnitelmat käynnistettiin vuonna 2014. Khall 30.3.2015 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2013 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Kansikuva: Kasurilan asuinalueesta Yaran kaivoksiin Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut, 2014 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2014 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2014... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011)

NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Tilinpäätös 2011 NOKIA PÄHKINÄNKUORESSA (2011) Pinta ala 348 km 2 josta vettä 59 km 2 Asukasluku vuoden 31.12.2011 32 056 Työpaikat toimialoittain: (v. 2009 tieto) Yksityiset ja julkiset palvelut 57,5

Lisätiedot

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013

SISÄLLYS. Tilinpäätös 2013 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 4 1.3 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2012 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2012 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan kaupungin hallinto...3 1.1.3

Lisätiedot

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72

TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 TERVOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 13 / 6 2013 72 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 PERUSTIETOA KUNNASTA JA TOIMINNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET 3 3 OLENNAISET

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 26.3.2012 Kunnanvaltuusto TOIMINTAKERTOMUS 2011 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Haukiputaan kunnanvaltuusto päätti huhtikuussa 2009 lähteä mukaan ns. monikuntaliitosselvitykseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010

TASEKIRJA 2009. Kunnanhallitus 12.4.2010 TASEKIRJA 2009 Kunnanhallitus 12.4.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 6 1.1.2. Kunnan

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014

JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 JUUPAJOEN KUNTA TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hyväksytty kunnanhallituksessa 23.3.2015/52 Hyväklsytty kunnanvaltuustossa 27.4.2015/11 JUUPAJOEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS- JA TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

T I L I N P Ä ÄT Ö S

T I L I N P Ä ÄT Ö S PAIMION KAUPUNGIN T I L I N P Ä ÄT Ö S 1.1.-31.12.2013 1 1 T I L I N P Ä Ä T Ö S 1.... 2 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa vuonna 2013... 2 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1.1.2.

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös

Kouvolan kaupungin. tilinpäätös Kouvolan kaupungin tilinpäätös 2010 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia/laskenta Kaupunginjohtajan katsaus KOUVOLAN VUODEN 2010 TULOS ON ENNAKOITUA PAREMPI Talouden kehitysnäkymät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanvaltuusto 25.5.2015 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 2 3.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 Kaupunginhallitus 5.4.2011 Kaupunginvaltuusto 13.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2 Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011

PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS PORIN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Tilinpäätöksen on laatinut Porin kaupungin talouspalveluyksikkö. Kirjanpidon, tuloslaskelman, taseen ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2014 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin organisaatio 3 1.2 Kaupungin hallinto 4 1.3 Kaupungin henkilöstö

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot