ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS 4 Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4 Sisäinen valvonta 12 Kansantalouden ja kunnallistalouden kehitys 21 Kaupungin talous vuonna Tilikauden tuloksen muodostuminen 31 Toiminnan rahoitus 32 Rahoitusasema 34 Kokonaistulot ja menot 37 Kaupunkikonserni 39 Talousarvion toteutuminen 49 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 49 - kaupunginhallitus, hallintopalvelukeskus 49 - perusturvalautakunta 57 - sivistyspalvelukeskus 65 - tekninen palvelukeskus, tekninen lautakunta 71 - tekninen palvelukeskus, vesilaitos 77 - tekninen palvelukeskus, ympäristölautakunta 81 Talousarvion toteutuminen 87 - käyttötalous 87 - talousarvion muutokset 90 - tuloslaskelma 92 - investoinnit 93 - talousarvion muutokset 97 - rahoitusosan toteutuminen 98 - maksuosuudet 99 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 101 Tuloslaskelma 103 Rahoituslaskelma 104 Tase 105 Konsernin tuloslaskelma 107 Konsernin rahoituslaskelma 108 Konsernin tase 109 Liitetiedot 111 Kirjanpitokirjat 134 Tositelajit ja numerot 135 Allekirjoitukset ja merkinnät 2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 avautui Orimattilassa historiallisena. Alkuvuonna oli kahdet juhlat, ensin juhlittiin näyttävästi vuoden vaihteessa Artjärven ja Orimattilan kuntaliitosta. Pian sen jälkeen oli valtuuston 100-vuotisjuhla, jonka yhteydessä julkaistiin Helena Honka-Hallilan kirjoittama Orimattilan historian III osa. Historian kirja on hieno kuvaus siitä miten hyvin maatalousvaltaisesta kunnasta on kehittynyt hyvin monipuolisen elinkeinorakenteen kehittyvä maaseutukaupunki. Merkittävää oli myös valtuuston juhlakokouksessa tekemät juhlapäätökset terveysliikunnasta, nuorisotyöllisyyyden ja taiteen ja kulttuurin edistämisestä. Juhlapäätökset katsovat tulevaisuuteen ja tukevat kuntalaisten hyvinvointiin. Kaupunginvaltuusto oli vuoden aikana vahvasti mukana rakentamassa kaupunkistrategiaa, jonka tarkastelu ulottuu vuoteen Laajan vuorovaikutuksen takia niin valtuuston, henkilöstön kuin sidosryhmien kanssa voidaan tulosta pitää erittäin onnistuneena. Monia asioita jäi vielä jatkotyön ja strategian toimeenpanon varaan mm. niin kaupunkirakenne kuin sivistystoimen palveluverkko. Strategian laadinnan aikana käytiin laajaa kaupungin tulevaisuutta koskevaa keskustelua, joka antoi kaupunginvaltuutetuille aidon mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Orimattilan tulevaisuutta. Tilinpäätös vuodelta 2011 on erinomainen, se on n. 5 milj. euroa ylijäämäinen. Hyvää tilinpäätöstä selittävät toimintakulujen alittuminen (0,5 milj. ), verotulojen ennakoitua parempi kasvu (1,45 milj. euroa yli arvion) sekä korkokulujen alittuminen (0,5 milj. euroa). Lisäksi toimintatuotot ovat ylittäneet arvioidun (320 teur) ja valtionosuudet ylittäneet arvioidun 0,5 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 3,6 milj. ja konsernilainoja välitettiin 1,15 milj. Uutta lainaa ei nostettu vuoden 2011 aikana. Lainakanta vuoden lopussa oli 24,9 milj. euroa. Investointeja tehtiin 4,1 milj. eurolla ja investointien rahoitusosuuksia ja maanmyynneistä saatuja tuloja saatiin 0,5 milj. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat Kuivannon koulun saneeraus sekä Aluekeittiön rakentaminen, joka valmistuu keväällä Talouden osalta on hyvä kiinnittää huomiota kahteen talouden vahvistumisesta kertovaan lukuun: kaupungin verotulojen kasvu oli vuonna ,9 % kun lukua verrataan Orimattilan ja Artjärven yhteenlaskettuihin lukuihin vuodelta 2010 ja että velkamäärä vuonna 2011 laski poiketen yleisestä kehityksestä. Tulevaisuuden osalta keskeistä on saada pidettyä käyttötalouden menojen kasvu suhteessa tulojen kasvuun ja että investoinnit pystytään pitämään tasolla, jonka kaupungin talous mahdollistaa. Monet investoinnit ovat tärkeitä, mutta niiden ajoittamista on tarkoin mietittävä. Kaupungin keskeinen Hennan hanke eteni suunnitellusti. Osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi Hennan keskustan master plan suunnitelman ja valtuusto joulukuussa Hennan maanhankinnan aiesopimuksen. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia, niin luottamushenkilöitä kuin kaupungin henkilöstöä hyvästä vuodesta Tästä on hyvä jatkaa. Osmo Pieski Kaupunginjohtaja 3

4 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, jonka kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla. Orimattilan ja Artjärven yhdistyttyä, Orimattilan valtuustono vuosina kuuluu 51 jäsentä. Valtuuston kokoonpano vuonna 2011 oli puolueittain seuraava: Puolue Valtuutetut Kok. + KD 16 Kesk. 15 SDP 10 Perussuomalaiset Pro Artjärvi 5 3 Vas. 1 Vihreät 1 Kaupunginvaltuustoon kuuluivat vuonna 2011 seuraavat valtuutetut: Puheenjohtajisto: Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Kalle Jokinen, Kok. Riitta Lonka, Kesk Kirsti Laatunen, SDP Ari Anttila, Pro Artjärvi Valtuustoryhmät: Kokoomus ja kristillisdemokraatit Autio Raimo Berg Janne Jokinen Kalle Jäämaa Pia Karinen Jussi Karjalainen Riitta Keskevaari Jarmo Korkeamäki Matti Laaksonen Pertti, KD Lankinen Pekka Luoto Ritva Rautala Heikki Ritala Janne Ryynänen Aimo Törrönen Pekka Vaara Lauri 4

5 Keskusta Ahtiainen Jani Auvinen Pekka Eskola Arvo Halme Hannu-Pekka Huuhtanen Reima Koskimaa Päivi Kyöstilä Mauri Lindgrén Sinikka Lonka Riitta Malmiharju Tapio Mölsä Tero Nenonen Markku Niklander Jorma Soinoja Solita Vikman Jyrki SDP Heikkilä Jorma Holopainen Veini Jantunen Seija Jokinen Olli Kallio Matti Koivunen Tuula Laatunen Kirsti Mäki-Latikka Pekka Uitto Kirsti Welling Mirva Perussuomalaiset Heikkilä Esko Papinaho Sirkka-Liisa Päivä Paavo Saarinen Ville Venesjärvi Seppo Pro Artjärvi Anttila Ari Hyväkkä Marianna Lehto Timo Vas. Saarinen Harri Vihreät 5

6 Suomi Marko Valtuustoryhmien puheenjohtajat Kokoomus + KD Kesk. SDP Perussuomalaiset Pro Artjärvi Vas. Vihreät Karjalainen Riitta Lonka Riitta, alk. Auvinen Pekka Laatunen Kirsti Papinaho Sirkka-Liisa Anttila Ari Saarinen Harri Suomi Marko Toimintakertomusvuonna kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 112 asiaa. Tärkeimpinä päätöksinä voidaan mainita: Kaupunginhallituksen valinta vuosille Kaupunginvaltuuston juhlapäätös Hennan osayleiskaava Käkelän palvelukeskuksen B- ja C-osan suunnittelu Asemakaavamuutos Peltola korttelit 1107 ja 1108 sekä Peltolanpuisto / kaavan hyväksyminen Kuntajaon muutosesitys Hietanan kylän siirtämisestä Orimattilan kaupungista Iitin kuntaan Maataloushallinnon uudistaminen Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma Artjärven kunnan v tilinpäätös Orimattilan kaupungin v tilinpäätös Johtosääntöjen uudistaminen Taloudenhoidon keskeiset periaatteet Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n ja Halton Clean Air Oy:n välinen sopimus, teollisuushallin rakentaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnitelman tarkistaminen v Maanhankinta, Pennala, Koivisto Maanhankinta, Mäntylä, Vaskitien itäpuoli Maanhankinta, Pennala, Velling Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma Kiinteistökaupan esisopimukset Järvikunnan koulun paikasta Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle Hennan maanhankinnan aiesopimukset Palvelusopimus vuodelle 2012 KAUPUNGINHALLITUS 6

7 Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten toimeenpanosta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa kaupungin etua ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei ohje- ja johtosäännöissä ole toisin määrätty. Kaupunginhallitukseen kuuluu 14 jäsentä. Lisäksi kokouksissa ovat läsnä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: Puheenjohtaja Tuula Koivunen SDP I varapuheenjohtaja Tero Mölsä Kesk. II varapuheenjohtaja Aimo Ryynänen Kok. III varapuheenjohtaja Raimo Autio Kok. Muut jäsenet: Kok. + KD SDP Kesk. Perus. Jäämaa Pia Karjalainen Riitta Keskevaari Jarmo Mäki-Latikka Pekka Uitto Kirsti Auvinen Pekka Koskimaa Päivi Lindgrén Sinikka Papinaho Sirkka-Liisa Venesjärvi Seppo Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 21 kertaa ja käsitteli 382 asiaa. Tärkeimpinä hallituksen päätöksinä edellä lueteltujen kaupunginvaltuuston käsittelyyn menneiden asioiden ohella voidaan mainita: Nuorten kesätyökampanja valtuuston juhlapäätös Työttömien kuntalisän maksaminen Orimattilassa Myllylän päiväkodin peruskorjaus ja laajennus / hankesuunnitelma Lausunto peruspalvelukeskus Aavan liikelaitokseksi muodostamista koskevasta selvityksestä Hennan keskustan masterplan-suunnitelma Seudullisen intra-/extranet-palvelun rakentaminen YHTEISTOIMINTAELIN Yhteistoimintaelin koostuu paikallisten henkilöstöjärjestöjen edustajista sekä työnantajaa edustavista kaupunginhallituksen jäsenistä. Yhteistoimintaelin kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 7

8 Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna 3 kertaa. KYLÄJOHTOKUNNAT Toimivia kyläjohtokuntia oli kertomusvuonna 13 ja niiden toiminta-alueet muodostuvat pääosin oppilaaksiottoalueista. Niinikosken kyläjohtokunnan tehtäviä vuonna 2011 hoiti Niinikosken kyläyhdistys valtuuston erillisellä päätöksellä. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä oli 507,5, joista opetuspalveluissa oli 209 ja päivähoidossa 150. Henkilöstömenot vuonna 2011 olivat 23,4 milj. euroa, mikä on 28 % toimintakuluista. Toimintakertomusvuodelta on tehty erillinen henkilöstötilinpäätös. 8

9 TALOUSARVION VASTUUHENKILÖT TILINPÄÄTÖKSEN 2011 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija HALLINTOPALVELUKESKUS Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Hallitus " " Yleishallinto Talousjohtaja Päivi Suikkanen Asuntotoimi Asuntosihteeri Erkki Kivinen Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Riitta Mikkola Maaseututoimi Maataloussihteeri Minna Elosuo PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto- ja sote-yhtymän tulosryhmät Tilaajajohtaja Päivi Pitkänen SIVISTYSPALVELUKESKUS Lasten päivähoito Päivähoidonjohtaja Merja Hytönen Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen Opetuspalvelut " " Aikuiskoulutus Kulttuuritoimi Kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kirsi Lähde Liikuntatoimi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuorisotoimi " " Pirjo Ståhlberg / Jari Blomberg TEKNINEN PALVELUKESKUS Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Reijo Hutri / Mikko Paajanen Hallintopalvelut Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Tilapalvelu Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala Maankäytön palvelut Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Rakennustarkastuksen Rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen palvelut Pelastustoimi Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Ympäristönsuojelun palvelut Ympäristönsuojelusihteeri 9 Kirsi Liukkonen-Hämäläinen

10 2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 2003 KAUPUNGINHALLITUS Kiinteä omaisuus Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 240 SIVISTYSLAUTAKUNTA Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen 250 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Maa- ja vesirakentaminen Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala - Erillishankkeet Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen 3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Virkanimike Talousjohtaja Talousjohtaja Viranhaltija Päivi Suikkanen Päivi Suikkanen 10

11 ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ PALVELUKESKUKSITTAIN JA TALOUSARVIOTULOSALUEIT- TAIN VUOSINA PALVELUKESKUS TP TA 2011 TP TP HALLINTOPALVELUKESKUS Hallitus Elinkeinotoimi ja projektit 1 1, Yleishallinto Asuntotoimi 0,6 0,6 0,6 0,6 Maaseututoimi Ruoka- ja siivouspalvelut Hallintopalvelukeskus 73,6 65,68 44,6 44,6 yhteensä PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUKESKUS Hallinto ,5 Peruskoulutus ja lukio Kulttuuritoimi 1,5 1,5 1,1 1,1 Kirjasto Liikunta 6,5 6,5 6 6 Nuoriso 3,5 3, ,5 Päivähoito 150,5 150,5 138,5 142,5 Sivistyspalvelukeskus ,6 358,1 yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS Hallinto ja maankäyttö 12,1 11, Tilapalvelu 16, Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos 13 12, Rakennustark. ja ymp. suojelu Tekninen palvelukeskus 46,9 46, yhteensä KAUPUNKI YHTEENSÄ 507,5 498,28 465,2 460, Sipilän varakodin opettajat Jokivarren koululle Artjärven henkilöstö Orimattilaan - siivoojat tilapalvelusta hallintopalvelukeskukseen 11

12 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO RISKEISTÄ, EPÄVAR- MUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ohjeistetaan, että kaupunginhallituksen tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, havaituista puutteista sekä siitä, miten havaittuja puutteita on tarkoitus korjata. Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat säännökset, määräysten ja päätösten noudattaminen, tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys/luotettavuus, riskien hallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, sopimustoiminta sekä arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Seuraavassa sisäistä valvontaa on arvioitu yleisesti koko kaupungin kannalta. Toimielimet ovat käsitelleet sisäistä valvontaa omasta näkökulmastaan. Yleiset ja taloudelliset riskit sekä niiden hallinta Yleisenä riskinä on, että toimintaympäristön/toimialan muutosta ei havaita riittävän nopeasti, jotta siihen ehditään reagoida ja sopeuttaa toiminta sen mukaisesti. Kaupungilla tulee olla riittävät reagointivalmiudet, reagointikykyä ja reagointinopeutta uudessa toimintaympäristössä. Kaupungin toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja työskentelyssä tulee noudattaa varovaisia toimintatapoja. Strategian ja tehtyjen linjausten sisäistäminen ja niihin sitoutuminen kaikilla organisaation tasoilla on tärkeää. Tiedottamisen ja kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen toteutuminen on keskeinen keino yleisessä riskien hallinnassa samoin selkeä vastuiden määrittely. Yleinen taloudellinen tilanne on kuntataloudelle edelleen riski. Talouden elpyminen ei ole lähtenyt odotetulla tavalla maailmantaloudessa vauhtiin varsinkaan kehittyneissä maissa. Taantuman merkkejä on edelleen näkyvissä. Valtion talouden tasapainottamistoimenpiteet kiristävät kuntien taloudellista liikkumavaraa. Kuntarakenteen muutospaineet lisäävät omalta osaltaan riskiä, mikäli niitä toteutetaan pakkokeinoin. Vuosi 2011 toteutui talouden kannalta odotuksia huomattavasti paremmin, mutta yleinen taloudellinen tilanne, työttömyysaste, muuttovoitosta ja väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu edellyttävät tulo- ja menokehityksen jatkuvaa seurantaa sekä menojen sopeuttamista olevaan tulopohjaan. Talouden suunnittelu- ja kehittämistyöryhmä on valmistellut Talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi Periaatteita tarkistetaan vuosittain ennen talousarvion laadintaa taloudellisten riskien hallitsemisen näkökulmasta. Talouskatsauksia on laadittu kolme; ensimmäinen maaliskuun lopun, toinen kesäkuun lopun ja kolmas syyskuun lopun tilanteen mukaisena. Määrärahaseuranta on ohjeistettu kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Määrärahaseuranta on toteutunut hyvin. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä on saatu ajantasaista tietoa. Palvelusopimukseen hyväksyttiin muutos erikoissairaanhoidon osalta marraskuussa. Peruspalvelukeskus Aavan asumispalveluiden jonotilanteen hallintaan saamisesta neuvoteltiin syksyllä. Talouskatsauksiin on lisätty lyhyet katsaukset tytäryhtiöiden talouden ja tavoitteiden kehityksestä. Tytäryhtiöiden hankkeista ja merkittävistä toiminnallisista linjauksista on informoitu kaupunginhallitusta. Säännökset, määräykset, päätöksentekoprosessi ja tavoitteet Kaupungin toiminnan päälinjaukset toiminta-ajatus, visio, arvot on määritelty kaupungin strategiassa. Strategian päivittäminen tehtiin vuoden 2011 aikana; päätöksenteko strategian osalta siirtyi 12

13 vuodelle Riskiksi voi muodostua toiminnan suunnitelmallisuuden ja riittävän selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden puuttuminen. Oman riskinsä aiheuttaa myös ulkoistetun palvelutuotannon ohjauksen puuttuminen ja lähes olemattomat vaikuttamismahdollisuudet. Sisäisen valvonnan tulee muodostaa toimiva valvontakokonaisuus. Kaupungin antamaa ohjeistusta, lakeja, säädöksiä ja viranomaisten määräyksiä sekä työehtosopimuksia tulee noudattaa, prosessien laadun tulee olla yhtenäinen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on pyrittävä. Sisäinen valvonta ei ole erillinen toiminto, vaan se on rakennettu organisaation sisälle ja on osa kaupungin jokapäiväistä ohjausta organisaation kaikilla tasoilla. Hallituksella on vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävyydestä. Hallitus varmistaa vähintään vuosittain sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskien hallinnan kattavuuden ja toimivuuden. Sisäisen valvonnan periaatteet ja ohjeistus on käsitelty kaupunginhallituksessa vuonna Tietoisuuteen sisäisen valvonnan sisällöstä, suorittamisesta ja vastuusta on syytä edelleen kiinnittää huomiota, koska sisäinen valvonta sekoitetaan osittain ulkoiseen tarkastukseen. Riskien tunnistamiseen sekä riskinkantokykyyn perustuvaa riskinottotason tietämystä on lisättävä. Tunnistamattomien riskien realisoituessa kaupungin talous voi heikentyä oleellisesti ja toimintaedellytykset huonontua. Riskejä ainakin elinkeinopolitiikan osalta on arvioitava säännöllisesti ja määriteltävä riskille kattotaso, mihin kaupunki on valmis sitoutumaan tietoisesti. Kaupungin organisaatiorakenteen selkeyteen ja toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota ja prosesseja kehittää yli perinteisten palvelukeskusrajojen. Varamiesjärjestelmän tulee toimia ja mahdollisesti esiintyvään henkilöstön ylikuormittumiseen tulee oikea-aikaisesti puuttua, niin että ylikuormittumisesta aiheutuvia sairauslomia ei aiheudu. Vastuualueiden määrittelyyn tulee kiinnittää huomiota ja varamiesjärjestelmää kehittää organisaation sisällä. Tavoitteena on henkilöstön selkeät toimenkuvat, määritellyt organisaation sisäiset sijaiset ja riittävät henkilöstöresurssit. Koska henkilöstön lisäämiseen ei paljon ole mahdollisuutta, on syytä laatia osaamiskartoitusta ja mahdollisen koulutuksen ja perehdyttämisen kautta lisätä toimintavarmuutta. Henkilöstön käyttöä koko kaupungin organisaation laajuudella yli hallintokuntarajojen tulee kehittää niiltä osin kuin se on mahdollista. Kehityskeskustelujen säännölliseen pitämiseen tulee kiinnittää huomiota; mm. sitä kautta tietoa välittyy alhaalta ylöspäin ja sitä kautta pystytään hallitsemaan myös henkilöstöriskien syntymistä. Päätöksentekoprosessin tulee täyttää sille asetetut laadulliset vaatimukset (valmistelun huolellisuus ). Päätöksenteossa on huomioitava kokonaisvaltaisesti kaupungin etu, jääviystilanteet ja toimivalta- ja päätössuhteet. Asioiden valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Johtosääntöjen ajantasaisuutta on aika ajoin tarkistettava sekä selvitettävä puutteellisuudet ja ristiriitaisuudet toimivaltuuksien määrittelyssä. Toimintariskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. Informaation kulkuun ja laatuun kohdistuvien vaatimusten täyttymiseen tulee kiinnittää huomiota. Informaation tulee kulkea läpi koko organisaation ja sen tulee olla kahdensuuntaista. Henkilökuntaa on pidetty ajan tasalla osastopalaverien välityksellä. Esimiehille on järjestetty erillisiä infotilaisuuksia mm. sopimus- yms. muutoksista. Työilmapiiri-tutkimukset tehdään sovituin määräajoin ja tutkimuksen kommentteihin ja tuloksiin reagoidaan tarpeen mukaan. Palavereista poissaolevien tiedonsaannin turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tehtäväalueilla toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstöriskeihin sekä toimitiloihin liittyviin järjestelyihin. Poikkeustilanteiden sijaistukseen, ohjeistusten saatavuuteen, ja toiminnallisten varasuunnitelmien tekoon on kiinnitettävä huomiota. Eräiden keskeisten toimintojen ja järjestelmien osalta kaupunki on riippuvainen ulkoisista toimijoista. Kaupunki on mm. ulkoistanut palkka- ja taloushallinnon hoitamisen, niihin liittyvien tietojärjes- 13

14 telmien ylläpidon ja kehittämisen Päijät-Tili Oy:lle. Maakunnallisen henkilöstö- ja talouspalvelukeskuksen perustaminen voi luoda tähän toimintaan olennaisen muutoksen. Ennen palvelusopimusten tekoa mahdollisen uuden toimijan kanssa on selvitettävä kaikki palvelun tuottamisen/hankkimisen vaihtoehdot kustannustietoineen ja vaikutusmahdollisuuksineen. Kaupungilla on vuoden 2011 aikana ollut vireillä kolme asiaa, joissa on haettu vahingonkorvauksia oikeusteitse. Kaksi näistä saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana ulkopuolisiin osapuoliin nähden, yksi on edelleen kesken. Toisen käräjäoikeudessa olleen tapauksen sisäistä prosessinkulkua on käsitelty vielä vuoden 2012 puolella. Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on ollut vireille tullut asia, jossa palkansaaja vaatii, että Lahden ja Orimattilan kaupungit, Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnat lakkautetun Lahden seudun kuntatekniikan omistajana korvaavat työsuhteen perusteettomasta päättämisestä hänelle 20 kuukauden palkkaa vastaavan summan sekä 6 kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomisajan palkan sekä lomakorvauksen ja vahingonkorvauksen ( ). Käräjäoikeus teki kielteisen päätöksen, mutta kantaja ei ollut ratkaisuun tyytyväinen, vaan valitti edelleen. Orimattilan yhteiskoululla vuonna 2010 teknisen työn tunnilla tapahtuneen onnettomuuden oikeuskäsittely on saatu päätökseen vuonna Kaupunki maksoi yhteisösakkoja ja muita sakkoja yhteensä euroa. Vahinkovakuutusyhtiö korvasi vahingonkärsineen osapuolen korvaukset. Kaupunginhallitus käsitteli asian käsittelyn sisäisiä toimivalta-asioita kokouksessaan Orimattilan kaupungin tulosaluejohtaja teki vuonna 2010 tasa-arvovaltuutetulle kannanottopyynnön palkkasyrjintä-asiassa. Tasa-arvovaltuutetun lausunnossa ei otettu kantaa, onko palkkasyrjintää tapahtunut. Asia eteni Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen, mutta ennen oikeuskäsittelyä asiassa päästiin neuvotteluratkaisuun. Kaupungin kustannukset asiassa olivat euroa. Omaisuus, hankinnat, vakuutukset ja tietoturva Kaupungin vakuutukset ovat vuonna 2011 olleet If-vakuutusyhtiössä. Artjärven kunnan vakuutukset on pääosin siirretty Pohjolasta If:iin. Vakuutusturva tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Sen lisäksi vastuuhenkilöt päivittävät muutoksia reaaliaikaisesti. Vakuutusturvan tasoa on tarkasteltava laajemmin, kun vakuutuksia kilpailutetaan. Hankintaohjeet on käsitelty kaupunginhallituksessa tammikuussa Lahden kaupungin kanssa tehtävää hankintayhteistyötä on hyödynnetty ja jatkossa pyritään hyödyntämään enenevässä määrin. Myös KL-Kuntahankinnat Oy:n palveluja on käytetty. Tietoturvan viitekehystä on toteutettu seudullisesti. Tietoturvapolitiikka, johtoryhmän hyväksymä tietoturvaohjeisto ja seuraamustaulukot oli tavoitteena käsitellä kaupunginhallituksessa vuonna 2011, mutta näiden asioiden käsittely on siirtynyt vuoteen Atk-laitteiden käytettävyys ja käyttövarmuus (ikä, varajärjestelmät) ovat näkökulmia, jotka vaativat jatkuvaa seurantaa. Palvelimet on varmistettu säännöllisesti ja varmistusnauhat säilytetään asianmukaisesti. Perusturvalautakunta Toiminnalliset riskit Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Orimattilan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kysyntä vaihtelee ja kuntayhtymällä on toiminnallinen riski palveluiden riittävyydessä ja hoito- ja palvelutakuun toteutumisessa. Toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttavat myös lainsäädännöstä tulevat uudet palveluvelvoitteet. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan Lain myötä ( 47, 48 ) tuli asiakkaalle mahdollisuus valita, 14

15 mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa terveydenhuollon palvelut. Valinnanvapauden laajentuessa palveluiden tuottajien tulee kyetä sopeuttamaan toimintansa vastaamaan kysyntää ja vahvistamaan niitä toimipisteitä, joihin asiakkaat hakeutuvat. Terveydenhuoltolaissa tarkennettiin mm. hoitoon pääsyä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa, mikä luo tarpeen lisätä voimavaroja työhön ja kehittää palvelurakennetta. Vahinkoriskit Sosiaali- ja terveysyhtymällä on asianmukaiset vakuutukset ja potilasvahinkovakuutukset sekä oman toiminnan että ostopalveluiden osalta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä. Kuntayhtymä ilmoittaa osavuosikatsauksissaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisesta. Tilaajajohtaja ja perusturvalautakunta saavat tietoa ja selvityksiä mahdollisista poikkeamista kuntayhtymän viranhaltijoilta. Kuntayhtymän ja kaupungin välillä käydään tarvittaessa neuvottelut, jos kesken vuotta tulee tarvetta lisätä palveluita ja määrärahoja toimintaan. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän osavuosikatsauksissa esitellään tulosryhmittäin toiminta- ja taloustiedot sekä tilinpäätösennuste. Alkusyksystä 2011 kuntayhtymä antoi osalle jäsenkunnistaan tulosvaroituksen erikoissairaanhoidon toimialan osalta. Orimattilan kaupunki sai kuntayhtymältä selvityksen erikoissairaanhoidon ylityksen syistä. Monilla erikoissairaanhoidon erikoisaloilla palvelukäyttö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä 2011 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tiedotti jäsenkunnilleen, että ensihoidon ja sairaankuljetuksen kuntalaskutus on ollut virheellinen ajanjaksolla Kuntayhtymän hallitus päätti , että ensihoidon virheellisestä laskutuksesta teetetään erityistilintarkastus, jossa selvitetään oikean laskutuksen perusteet ja summat, virheeseen johtaneet syyt ja virheen oikaisemiseksi vaadittavat toimenpiteet sekä tarvittavat toimenpiteet laskutuskäytäntöjen muuttamiseksi siten, että virheiden mahdollisuudet voidaan minimoida. Lisäksi kuntayhtymän hallitus päätti pyytää Kuntaliiton lausunnon takaisinperinnän takautuvuuden juridisista seikoista. Kuntaliiton lausunnon mukaan perintälain säännösten nojalla saatavat eivät ole vanhentuneita ja oikaisuerille ei tule suorittaa korkoa. Erityistilintarkastukseen oli nimetty ohjausryhmä, jossa oli edustus jäsenkuntien viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Vuonna 2011 sosiaali- ja perusterveydenhuollon talousarvio alittui merkittävästi. Uusien toimintamallien kehittäminen ja palvelurakenteen muutos sekä ostopalvelujen vähentyminen ovat tuoneet kustannussäästöjä. Kokonaisuutena perusturvalautakunnan talousarvio ylittyi vuonna 2011, koska erikoissairaanhoidon menot kasvoivat ja erikoissairaanhoidon toimialalle tulivat lisäkustannuksina myös vuosien ja 2011 ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutuksen oikaisut. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutuksen oikeellisuutta kaupungilla ei ollut mahdollisuutta valvoa, koska kunta maksaa palveluista maksuosuusarvioiden mukaiset ennakot kuukausittain, jossa ei ole mitään erittelyä palveluittain. Muista ostopalveluista on tullut kuukausittain ns. läpilaskutus kuntiin, josta nähdään mistä ja millä kustannuksilla kuntayhtymä on ostanut palveluja. Vuoden 2012 alusta myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutus tulee kuntiin ns. läpilaskutuksena. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja menokehitystä on vaikea tarkasti ennustaa. Kaupungin on järjestettävä kuntalaisilleen lakisääteiset palvelut hoito- ja palvelutakuun mukaisesti, joten toimialan 15

16 menojen kasvua voidaan hillitä toimintamallien ja palvelurakenteen muutoksilla sekä vahvalla ennaltaehkäisevällä työllä eri hallintokuntien yhteistyönä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Perusturvalautakunta on tilaajalautakunta, joka ei hallinnoi omaisuutta. Sopimustoiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa kuvataan palvelujärjestelmä, tavoitetahot, toimenpiteet ja arviointimittarit. Vuosittainen palvelusopimus perustuu järjestämissuunnitelmaan ja siinä sovitaan suoritearviot, maksuosuudet ja muutosaihiot. Pohjana on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus. Vastaanottopalveluiden tuottamiseen liittyvästä option käytöstä Attendo MedOnen kanssa järjestettiin Orimattilan seudun kuntien yhteinen kokous, johon osallistuivat Aavan ja kuntien viranhaltijat sekä kuntien nimeävät luottamushenkilöt. Kokouksessa käytiin läpi nykyinen sopimus, mahdolliset optiovuodet ja tarvittavat muutokset vastaanottopalveluiden järjestämisessä. Perusturvan tilaajajohtaja on seurantaryhmän jäsen, jossa seurataan ja arvioidaan terveysaseman ulkoistettua Attendo MedOnen tuottamaa vastaanotto- ja päivystystoimintaa. Lisäksi vuonna 2011 kuntayhtymä pyysi jäsenkunniltaan lausunnot yhteispäivystyskeskuksesta. Näin asioiden valmisteluun saadaan kuntien näkemyksiä ja erilaiset suunnitelmat voidaan ottaa huomioon kaupungin omassa toiminnassa. Sivistyslautakunta Toiminnalliset riskit Päivähoitopaikkojen tarjoaminen lain edellyttämässä määräajassa kysynnän kasvaessa on haasteellista, näin erityisesti vuorohoidossa. Perhepäivähoitajat tulivat elokuussa 2011 työaikalainsäädännön piiriin, mikä lyhensi heidän keskimääräisen viikkotuntimääränsä 40 tuntiin (vähennys 3 t 15 min). Muutos edellytti uuden ryhmäperhepäiväkoti Mesimarjan perustamista päivähoidon varahoitopaikaksi. Perusopetuksen järjestäminen suomenkieltä taitamattomille maahanmuuttajille on edellyttänyt monikulttuurisuustaitojen huomioimista opetussuunnitelmassa, kieliavustajien palkkaamista, tulkkipalvelujen käyttöä ja tarvittavan oppimateriaalin hankkimista. Uinninvalvojien sijaisten saaminen on epävarmuustekijä uimahallin toiminnassa Vahinkoriskit Päiväkodeissa lapset voivat poistua pihalta, jollei aitaus ole kunnossa ja valvonta huolellista. Talvella lumipenkat voivat mahdollistaa aidan ylityksen. Työturvallisuusriskejä on kouluissa oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta erityisesti teknisessä työssä ja liikuntatunnilla. Liukastumiset ja sairauskohtaukset uimahallissa ja uimarannoilla voivat aiheuttaa vahinkoriskejä. Nuorisotalolla levottomasti tai väkivaltaisesti käyttäytyvät nuoret aiheuttavat vaaraa muille nuorille ja ohjaajille. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2011 aikana 2 oikaisuvaatimusta ja antoi 2 vastinetta Kouvolan hallinto-oikeudelle tehtyihin kunnallisvalituksiin ( 2010: 6 ja 5) 16

17 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sivistyspalvelukeskuksessa on laadittu osavuosikatsaukset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarvion euromääräinen ennuste perustuu kuukausittaiseen talousarvio seurantaan jokaisella vastuualueella. Erityisesti on seurattu opetuspalveluiden ja päivähoidon palkkamäärärahojen sekä kotihoidontuen, koulukuljetusten ja päivähoidon maksutuottojen toteutumista. Nämä antavat keskeisen pohjan myös seuraavan vuoden talousarvioesityksen laadinnalle. Sivistyslautakunta päätti lukuvuoden arviointikohteeksi kaikilla tulosalueilla Turvallinen työyksikkö. Lukuvuonna arviointikohteena on varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja muilla tulosalueilla Sidosryhmäyhteistyö Riskien hallinnan järjestäminen Vuonna 2010 aloitettu Sivistystoimen valmiussuunnitelman laadinta jatkui ja sivistyslautakunta hyväksyi sen lokakuussa Päivähoidon ja opetuspalveluiden tulosalueilla muutosrakentamisen määrärahoja kohdennetaan ensisijaisesti turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin, esim. Vuorenmäen koulun aidan rakentaminen. Aluehallintovirasto suoritti keväällä koulujen tarkastukset. Tarkastuksessa todettiin teknisen työn koneissa puutteita turvalaitteista, jotka korjattiin säädösten mukaisiksi Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Sivistystoimen hankinnat suoritetaan Lahden hankintakeskuksen kilpailutuksen perusteella Päivähoidossa on ostopalvelusopimukset päiväkoti Kuperkeikasta (Mallusjoen Nuorisoseura ry.) ja ryhmäperhepäiväkoti Onnenpotkusta (Morstokka Oy). Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa ostetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan osastolta. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Lahden kaupungin ylläpitämältä Wellamo- opistolta. Uimahallin ja kuntosalin lipunmyynti ostetaan yksityiseltä yrittäjältä. Nämä palvelut on tuotettu sopimuksen mukaisesti. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sivistyslautakunta päätti lukuvuoden arviointikohteeksi kaikilla tulosalueilla Turvallinen työyksikkö. Lukuvuonna arviointikohteena on varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja muilla tulosalueilla Sidosryhmäyhteistyö Tekninen lautakunta Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Teknisellä lautakunnalla merkittävä riskitekijä on organisaation pieni koko ja sen seurauksena ammattitaitoisen henkilöstön määrä. Tämä on erityisesti riski loma- ja sairauslomien aikoina. Olemassa olevan infrastruktuurin ylläpito ja toiminnallisuus tulee muistaa uutta rakennettaessa. Rakennuttajan vastuu työturvallisuudesta on riski, jonka vähentäminen edellyttää lisäkouluttautumista Vahinkoriskinä ovat kadut ja yleiset alueet sekä katuvalaistus sekä erityisesti näiden heikko kunto 17

18 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Teknisen lautakunnan tehtävistä on suuri osa lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöä uudistettiin kesällä Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumista seurataan sisäisesti teknisen johtoryhmätasolla vuosittain. Samalla seurataan myös talousarvion toteutumista. Mahdollisiin ylityspaineisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti Riskien hallinnan järjestäminen Teknisen lautakunnan riskejä käytiin läpi teknisen toimen valmiussuunnitelman laatimisen yhteydessä kesällä Riskianalyysi osana johtamista on vielä käyttöönottamatta. Riskejä arvioidaan kuitenkin suullisesti. Henna-hankkeen riskikartoitus olisi tärkeä tehdä vuoden 2012 aikana. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Teknisellä lautakunnalla on merkittävä kaupungin omaisuus hallinnassa. Omaisuuden hoitoon on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Riittävät taloudelliset resurssit kiinteän omaisuuden (rakennukset, infrastruktuuri) ylläpidossa ja hoidossa auttavat omaisuuden säilymisessä. Rakennusten osalta on tehty kuntoluokitus, jonka osalta tiedetään kunnossapidon ja kiinteistöhoidon tarve. Yhdyskuntatekniikan osalta on tehtävä omaisuuden kuntokartoitus. Kaupungin merkittävän omaisuuden myynti tapahtuu luottamuselimien päätöksillä. Riski väärinkäytöksiin on siten vähäinen, mutta esteellisyydet tulee ottaa huomioon. Sopimusten ja hankintojen lakitaustan varmentaminen suurissa ja vakiosopimuksista poikkeavissa sopimuksissa lakiasiantuntijan toimesta tulisi ennen sitoutumista järjestää sisäisesti. Näissä voi kaupungille syntyä suuriakin tappioita. Suulliset sopimukset ovat riski toiminnalle. Kaikki sopimukset tulisi tehdä kirjallisena. Sopimushallintaa tulee kehittää, jotta sovitut asiat ovat hallinnassa, vaikka henkilöt vaihtuisivatkin. Vesilaitos Toiminnalliset riskit Pieni organisaatio on haavoittuva avainhenkilöiden poissaoloille. Uuden henkilöstön määrä on kohtuullisen suuri; sisäisen tiedon riittämätön siirtyminen voi aiheuttaa riskiä. Vahinkoriskit 18

19 Vahinkoriskejä voivat olla puhtaan veden laatuhäiriöt, päästöt vesistöön puhdistamon toimintahäiriön seurauksena tai päästöt vesistöön paineviemärijärjestelmän vuoto- tai häiriötilanteessa. Ikääntynyt vesi- ja jätevesi-viemäriverkosto voi aiheuttaa vahingon esim. asuinkiinteistölle. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan hallintosäännön mukaisesti. Vesihuollon säännösten ja määräysten seuranta on toteutettu Vesilaitosyhdistyksen postituslistan ja henkilökunnan kurssituksen avulla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumaa seurataan neljännesvuosittain. Kaikki merkittävästi talousarviosta poikkeavat seikat raportoidaan ja viedään tarvittaessa lautakuntakäsittelyyn. Riskien hallinnan järjestäminen Vesilaitoksella on oma valmiussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Pysyvä sisäinen palaverikäytäntö parantaa tiedonkulkua. Osaamisen tasoa ylläpidetään ja seurataan henkilökohtaisen koulutusrekisterin avulla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Vesilaitoksen omaisuus on vähäistä; varsinainen omaisuus on Vesi Oy:llä. Omaisuuden hankinnassa noudatetaan hankintarajoja ja hankintasääntöä. Hallintosäännön määräyksiä noudatetaan toiminnassa. 19

20 Sopimustoiminta Sopimusten laadinnassa käytetään olemassa olevia, hyväksi todettuja toimintamalleja. Poikkeavissa tai muuten erikoiskäsittelyä vaativissa tapauksissa sopimuksen laadintaan käytetään konsultin apua. Sopimukset viedään lautakuntakäsittelyyn merkittävyyden tai johtosäännön (mm. hankintarajat) määräysten mukaisesti Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Ympäristölautakunta Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Rakennusvalvonnassa toiminnalliset riskit ovat aina olemassa johtuen vähäisestä henkilöstömäärästä. Esimerkiksi loma-aikoina ei kaikkia asioita pystytä halutulla tasolla hoitamaan. Myös pitkät sairauslomat ovat ongelmallisia. Eläköitymisen seurauksena kaupungin organisaatiosta poistui LVI-tietämystä. Tämä haittaa ja vaikeuttaa rakennustarkastuksen työtehtäviä. Tietoturvariski on otettava huomioon väestö- ja asiakastietojen käsittelyn yhteydessä, jottei tietoja käytetä väärin ja että niiden tietojen hävittämien tapahtuu asianmukaisesti. Myös salaisiksi luokiteltujen tietojen osalta on varmistettava, että käsittely ja hävittäminen hoidetaan asianmukaisesti Yhteiskunta on muuttunut entistä valitusherkemmäksi. Valitukset lisääntyvät ja tuovat tullessaan vahingonkorvausvaatimuksia. Vahinkovaatimuksiin tulee varautua vakuutuksin. Säännösten määräysten ja päätösten noudattaminen Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa suuri osa tehtävistä on lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöä uudistettiin kesällä Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti. Tavoitteiden toteutuminen, varjojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sopimustoiminta Toiminnallisissa tavoitteissa pysyttiin rakennusvalvonnassa aikaisempaa vuotta paremmin. Rakennusvalvonnan talousarvio toteutui myös suunnitelmallisesti. Sopimuksia on verrattain vähän ympäristölautakunnan alaisuudessa 20

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talousarvioinfo

Talousarvioinfo Talousarvioinfo 2016 16.10.2015 16.10.2015 1 Kaupunginjohtajan katsaus Referaatti vuoden 2016 talousarvio- ja suunnitelma 2017-2018 on valmisteltu maltillisen menokehityksen pohjalta palvelut turvaava

Lisätiedot

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin

Lauta-/johtokunnan pöytäkirjanote toimitetaan talouspalveluihin HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

ENNUSTEEN ARVIOINTIA

ENNUSTEEN ARVIOINTIA ENNUSTEEN ARVIOINTIA 23.12.1997 Lisätietoja: Johtaja Jukka Pekkarinen puh. (09) 2535 7340 e-mail: Jukka.Pekkarinen@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Julkinen talous 2012 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2011 Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 )

Kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös (KL 114 ) Kaupunginhallitus 100 27.03.2017 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2016 77/04.047/2017 KH 27.03.2017 100 Kuntalain (410/2015) 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 28.3.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 28.3.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 6.6.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS 4 Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Hallintopalvelukeskus Yhteenveto 15.4.2015 Orimattilan kaupungin luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Tiedot koottu luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksista. Henkilöt aakkosjärjestyksessä.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Laajennettu kaupunginvaltuusto AIKA 06.09.2010 klo 18:00-18:25 PAIKKA OSANOTTAJAT Valtuustosali, Orimattila Nimi Tehtävä Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot