ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA"

Transkriptio

1 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 TASEKIRJA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

2 Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS 4 Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4 Sisäinen valvonta 12 Kansantalouden ja kunnallistalouden kehitys 21 Kaupungin talous vuonna Tilikauden tuloksen muodostuminen 31 Toiminnan rahoitus 32 Rahoitusasema 34 Kokonaistulot ja menot 37 Kaupunkikonserni 39 Talousarvion toteutuminen 49 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen 49 - kaupunginhallitus, hallintopalvelukeskus 49 - perusturvalautakunta 57 - sivistyspalvelukeskus 65 - tekninen palvelukeskus, tekninen lautakunta 71 - tekninen palvelukeskus, vesilaitos 77 - tekninen palvelukeskus, ympäristölautakunta 81 Talousarvion toteutuminen 87 - käyttötalous 87 - talousarvion muutokset 90 - tuloslaskelma 92 - investoinnit 93 - talousarvion muutokset 97 - rahoitusosan toteutuminen 98 - maksuosuudet 99 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 101 Tuloslaskelma 103 Rahoituslaskelma 104 Tase 105 Konsernin tuloslaskelma 107 Konsernin rahoituslaskelma 108 Konsernin tase 109 Liitetiedot 111 Kirjanpitokirjat 134 Tositelajit ja numerot 135 Allekirjoitukset ja merkinnät 2

3 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Vuosi 2011 avautui Orimattilassa historiallisena. Alkuvuonna oli kahdet juhlat, ensin juhlittiin näyttävästi vuoden vaihteessa Artjärven ja Orimattilan kuntaliitosta. Pian sen jälkeen oli valtuuston 100-vuotisjuhla, jonka yhteydessä julkaistiin Helena Honka-Hallilan kirjoittama Orimattilan historian III osa. Historian kirja on hieno kuvaus siitä miten hyvin maatalousvaltaisesta kunnasta on kehittynyt hyvin monipuolisen elinkeinorakenteen kehittyvä maaseutukaupunki. Merkittävää oli myös valtuuston juhlakokouksessa tekemät juhlapäätökset terveysliikunnasta, nuorisotyöllisyyyden ja taiteen ja kulttuurin edistämisestä. Juhlapäätökset katsovat tulevaisuuteen ja tukevat kuntalaisten hyvinvointiin. Kaupunginvaltuusto oli vuoden aikana vahvasti mukana rakentamassa kaupunkistrategiaa, jonka tarkastelu ulottuu vuoteen Laajan vuorovaikutuksen takia niin valtuuston, henkilöstön kuin sidosryhmien kanssa voidaan tulosta pitää erittäin onnistuneena. Monia asioita jäi vielä jatkotyön ja strategian toimeenpanon varaan mm. niin kaupunkirakenne kuin sivistystoimen palveluverkko. Strategian laadinnan aikana käytiin laajaa kaupungin tulevaisuutta koskevaa keskustelua, joka antoi kaupunginvaltuutetuille aidon mahdollisuuden olla mukana rakentamassa Orimattilan tulevaisuutta. Tilinpäätös vuodelta 2011 on erinomainen, se on n. 5 milj. euroa ylijäämäinen. Hyvää tilinpäätöstä selittävät toimintakulujen alittuminen (0,5 milj. ), verotulojen ennakoitua parempi kasvu (1,45 milj. euroa yli arvion) sekä korkokulujen alittuminen (0,5 milj. euroa). Lisäksi toimintatuotot ovat ylittäneet arvioidun (320 teur) ja valtionosuudet ylittäneet arvioidun 0,5 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 3,6 milj. ja konsernilainoja välitettiin 1,15 milj. Uutta lainaa ei nostettu vuoden 2011 aikana. Lainakanta vuoden lopussa oli 24,9 milj. euroa. Investointeja tehtiin 4,1 milj. eurolla ja investointien rahoitusosuuksia ja maanmyynneistä saatuja tuloja saatiin 0,5 milj. Suurimmat yksittäiset investointikohteet olivat Kuivannon koulun saneeraus sekä Aluekeittiön rakentaminen, joka valmistuu keväällä Talouden osalta on hyvä kiinnittää huomiota kahteen talouden vahvistumisesta kertovaan lukuun: kaupungin verotulojen kasvu oli vuonna ,9 % kun lukua verrataan Orimattilan ja Artjärven yhteenlaskettuihin lukuihin vuodelta 2010 ja että velkamäärä vuonna 2011 laski poiketen yleisestä kehityksestä. Tulevaisuuden osalta keskeistä on saada pidettyä käyttötalouden menojen kasvu suhteessa tulojen kasvuun ja että investoinnit pystytään pitämään tasolla, jonka kaupungin talous mahdollistaa. Monet investoinnit ovat tärkeitä, mutta niiden ajoittamista on tarkoin mietittävä. Kaupungin keskeinen Hennan hanke eteni suunnitellusti. Osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa helmikuussa. Kaupunginhallitus hyväksyi Hennan keskustan master plan suunnitelman ja valtuusto joulukuussa Hennan maanhankinnan aiesopimuksen. Haluan tässä yhteydessä kiittää kaikkia, niin luottamushenkilöitä kuin kaupungin henkilöstöä hyvästä vuodesta Tästä on hyvä jatkaa. Osmo Pieski Kaupunginjohtaja 3

4 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto on kunnan ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin, jonka kuntalaiset valitsevat joka neljäs vuosi toimitettavilla kunnallisvaaleilla. Orimattilan ja Artjärven yhdistyttyä, Orimattilan valtuustono vuosina kuuluu 51 jäsentä. Valtuuston kokoonpano vuonna 2011 oli puolueittain seuraava: Puolue Valtuutetut Kok. + KD 16 Kesk. 15 SDP 10 Perussuomalaiset Pro Artjärvi 5 3 Vas. 1 Vihreät 1 Kaupunginvaltuustoon kuuluivat vuonna 2011 seuraavat valtuutetut: Puheenjohtajisto: Puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja III varapuheenjohtaja Kalle Jokinen, Kok. Riitta Lonka, Kesk Kirsti Laatunen, SDP Ari Anttila, Pro Artjärvi Valtuustoryhmät: Kokoomus ja kristillisdemokraatit Autio Raimo Berg Janne Jokinen Kalle Jäämaa Pia Karinen Jussi Karjalainen Riitta Keskevaari Jarmo Korkeamäki Matti Laaksonen Pertti, KD Lankinen Pekka Luoto Ritva Rautala Heikki Ritala Janne Ryynänen Aimo Törrönen Pekka Vaara Lauri 4

5 Keskusta Ahtiainen Jani Auvinen Pekka Eskola Arvo Halme Hannu-Pekka Huuhtanen Reima Koskimaa Päivi Kyöstilä Mauri Lindgrén Sinikka Lonka Riitta Malmiharju Tapio Mölsä Tero Nenonen Markku Niklander Jorma Soinoja Solita Vikman Jyrki SDP Heikkilä Jorma Holopainen Veini Jantunen Seija Jokinen Olli Kallio Matti Koivunen Tuula Laatunen Kirsti Mäki-Latikka Pekka Uitto Kirsti Welling Mirva Perussuomalaiset Heikkilä Esko Papinaho Sirkka-Liisa Päivä Paavo Saarinen Ville Venesjärvi Seppo Pro Artjärvi Anttila Ari Hyväkkä Marianna Lehto Timo Vas. Saarinen Harri Vihreät 5

6 Suomi Marko Valtuustoryhmien puheenjohtajat Kokoomus + KD Kesk. SDP Perussuomalaiset Pro Artjärvi Vas. Vihreät Karjalainen Riitta Lonka Riitta, alk. Auvinen Pekka Laatunen Kirsti Papinaho Sirkka-Liisa Anttila Ari Saarinen Harri Suomi Marko Toimintakertomusvuonna kaupunginvaltuusto kokoontui 11 kertaa ja käsitteli 112 asiaa. Tärkeimpinä päätöksinä voidaan mainita: Kaupunginhallituksen valinta vuosille Kaupunginvaltuuston juhlapäätös Hennan osayleiskaava Käkelän palvelukeskuksen B- ja C-osan suunnittelu Asemakaavamuutos Peltola korttelit 1107 ja 1108 sekä Peltolanpuisto / kaavan hyväksyminen Kuntajaon muutosesitys Hietanan kylän siirtämisestä Orimattilan kaupungista Iitin kuntaan Maataloushallinnon uudistaminen Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma Artjärven kunnan v tilinpäätös Orimattilan kaupungin v tilinpäätös Johtosääntöjen uudistaminen Taloudenhoidon keskeiset periaatteet Orimattilan Yrityskiinteistöt Oy:n ja Halton Clean Air Oy:n välinen sopimus, teollisuushallin rakentaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnitelman tarkistaminen v Maanhankinta, Pennala, Koivisto Maanhankinta, Mäntylä, Vaskitien itäpuoli Maanhankinta, Pennala, Velling Päijät-Hämeen maahanmuuttopoliittinen ohjelma Kiinteistökaupan esisopimukset Järvikunnan koulun paikasta Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodelle Hennan maanhankinnan aiesopimukset Palvelusopimus vuodelle 2012 KAUPUNGINHALLITUS 6

7 Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuuston käsittelemät asiat ja huolehtia valtuuston päätösten toimeenpanosta. Hallituksen tehtävänä on lisäksi valvoa kaupungin etua ja tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, jollei ohje- ja johtosäännöissä ole toisin määrätty. Kaupunginhallitukseen kuuluu 14 jäsentä. Lisäksi kokouksissa ovat läsnä kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja ja sihteerinä talousjohtaja. Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: Puheenjohtaja Tuula Koivunen SDP I varapuheenjohtaja Tero Mölsä Kesk. II varapuheenjohtaja Aimo Ryynänen Kok. III varapuheenjohtaja Raimo Autio Kok. Muut jäsenet: Kok. + KD SDP Kesk. Perus. Jäämaa Pia Karjalainen Riitta Keskevaari Jarmo Mäki-Latikka Pekka Uitto Kirsti Auvinen Pekka Koskimaa Päivi Lindgrén Sinikka Papinaho Sirkka-Liisa Venesjärvi Seppo Kaupunginhallitus kokoontui kertomusvuonna 21 kertaa ja käsitteli 382 asiaa. Tärkeimpinä hallituksen päätöksinä edellä lueteltujen kaupunginvaltuuston käsittelyyn menneiden asioiden ohella voidaan mainita: Nuorten kesätyökampanja valtuuston juhlapäätös Työttömien kuntalisän maksaminen Orimattilassa Myllylän päiväkodin peruskorjaus ja laajennus / hankesuunnitelma Lausunto peruspalvelukeskus Aavan liikelaitokseksi muodostamista koskevasta selvityksestä Hennan keskustan masterplan-suunnitelma Seudullisen intra-/extranet-palvelun rakentaminen YHTEISTOIMINTAELIN Yhteistoimintaelin koostuu paikallisten henkilöstöjärjestöjen edustajista sekä työnantajaa edustavista kaupunginhallituksen jäsenistä. Yhteistoimintaelin kokoontui kertomusvuonna 2 kertaa. TYÖSUOJELUTOIMIKUNTA 7

8 Työsuojelutoimikunta kokoontui kertomusvuonna 3 kertaa. KYLÄJOHTOKUNNAT Toimivia kyläjohtokuntia oli kertomusvuonna 13 ja niiden toiminta-alueet muodostuvat pääosin oppilaaksiottoalueista. Niinikosken kyläjohtokunnan tehtäviä vuonna 2011 hoiti Niinikosken kyläyhdistys valtuuston erillisellä päätöksellä. HENKILÖSTÖ Henkilöstöä oli 507,5, joista opetuspalveluissa oli 209 ja päivähoidossa 150. Henkilöstömenot vuonna 2011 olivat 23,4 milj. euroa, mikä on 28 % toimintakuluista. Toimintakertomusvuodelta on tehty erillinen henkilöstötilinpäätös. 8

9 TALOUSARVION VASTUUHENKILÖT TILINPÄÄTÖKSEN 2011 VASTUUHENKILÖT TULOSALUEITTAIN Tulosalue Vastuuhenkilö 1 Käyttötalous Virkanimike Viranhaltija HALLINTOPALVELUKESKUS Valtuusto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Hallitus " " Yleishallinto Talousjohtaja Päivi Suikkanen Asuntotoimi Asuntosihteeri Erkki Kivinen Ruoka- ja siivouspalvelut Ruokapalvelupäällikkö Riitta Mikkola Maaseututoimi Maataloussihteeri Minna Elosuo PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto- ja sote-yhtymän tulosryhmät Tilaajajohtaja Päivi Pitkänen SIVISTYSPALVELUKESKUS Lasten päivähoito Päivähoidonjohtaja Merja Hytönen Sivistystoimen hallinto Sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen Opetuspalvelut " " Aikuiskoulutus Kulttuuritoimi Kulttuuritoimenjohtaja Henrika Suna Kirjastotoimi Kirjastonjohtaja Kirsi Lähde Liikuntatoimi Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Nuorisotoimi " " Pirjo Ståhlberg / Jari Blomberg TEKNINEN PALVELUKESKUS Vesilaitos Vesilaitoksen johtaja Reijo Hutri / Mikko Paajanen Hallintopalvelut Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Tilapalvelu Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Yhdyskuntatekniikka Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala Maankäytön palvelut Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Rakennustarkastuksen Rakennustarkastaja Jorma Hämäläinen palvelut Pelastustoimi Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Ympäristönsuojelun palvelut Ympäristönsuojelusihteeri 9 Kirsi Liukkonen-Hämäläinen

10 2 Investoinnit Virkanimike Viranhaltija 2003 KAUPUNGINHALLITUS Kiinteä omaisuus Kaupunginjohtaja Osmo Pieski Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Kaupunginjohtaja Osmo Pieski 240 SIVISTYSLAUTAKUNTA Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Sivistystoimenjohtaja Pirkko Luokkanen 250 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteistörakentaminen Toimitilajohtaja Jarmo Koskinen Irtaimisto Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen Maa- ja vesirakentaminen Kaupungininsinööri Tuukka Tuomala - Erillishankkeet Tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen 3 Tulos- ja rahoituslaskelman meno- ja tulolajit TULOSLASKELMA Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot ja kulut Poistoeron lisäys / vähennys Investointivarausten lisäys / vähennys Pakollisten varausten lisäys / vähennys Rahastojen lisäys / vähennys RAHOITUSLASKELMA Satunnaiset tuotot ja kulut Pakollisten varausten lisäys / vähennys Antolainojen lisäys / vähennys Pitkäaik. saamisten lisäys / vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys / vähennys Lyhytaikaisten lainojen lisäys / vähennys Virkanimike Talousjohtaja Talousjohtaja Viranhaltija Päivi Suikkanen Päivi Suikkanen 10

11 ORIMATTILAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ PALVELUKESKUKSITTAIN JA TALOUSARVIOTULOSALUEIT- TAIN VUOSINA PALVELUKESKUS TP TA 2011 TP TP HALLINTOPALVELUKESKUS Hallitus Elinkeinotoimi ja projektit 1 1, Yleishallinto Asuntotoimi 0,6 0,6 0,6 0,6 Maaseututoimi Ruoka- ja siivouspalvelut Hallintopalvelukeskus 73,6 65,68 44,6 44,6 yhteensä PERUSTURVALAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUKESKUS Hallinto ,5 Peruskoulutus ja lukio Kulttuuritoimi 1,5 1,5 1,1 1,1 Kirjasto Liikunta 6,5 6,5 6 6 Nuoriso 3,5 3, ,5 Päivähoito 150,5 150,5 138,5 142,5 Sivistyspalvelukeskus ,6 358,1 yhteensä TEKNINEN PALVELUKESKUS Hallinto ja maankäyttö 12,1 11, Tilapalvelu 16, Yhdyskuntatekniikka Vesilaitos 13 12, Rakennustark. ja ymp. suojelu Tekninen palvelukeskus 46,9 46, yhteensä KAUPUNKI YHTEENSÄ 507,5 498,28 465,2 460, Sipilän varakodin opettajat Jokivarren koululle Artjärven henkilöstö Orimattilaan - siivoojat tilapalvelusta hallintopalvelukeskukseen 11

12 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ SEKÄ ARVIO RISKEISTÄ, EPÄVAR- MUUSTEKIJÖISTÄ JA MUISTA TOIMINNAN KEHITTYMISEEN VAIKUTTAVISTA SEIKOISTA Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeessa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ohjeistetaan, että kaupunginhallituksen tulee antaa selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä, havaituista puutteista sekä siitä, miten havaittuja puutteita on tarkoitus korjata. Sisäisen valvonnan kohdealueita ovat säännökset, määräysten ja päätösten noudattaminen, tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys/luotettavuus, riskien hallinnan järjestäminen, omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta, sopimustoiminta sekä arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä. Seuraavassa sisäistä valvontaa on arvioitu yleisesti koko kaupungin kannalta. Toimielimet ovat käsitelleet sisäistä valvontaa omasta näkökulmastaan. Yleiset ja taloudelliset riskit sekä niiden hallinta Yleisenä riskinä on, että toimintaympäristön/toimialan muutosta ei havaita riittävän nopeasti, jotta siihen ehditään reagoida ja sopeuttaa toiminta sen mukaisesti. Kaupungilla tulee olla riittävät reagointivalmiudet, reagointikykyä ja reagointinopeutta uudessa toimintaympäristössä. Kaupungin toiminnan tulee olla suunnitelmallista ja työskentelyssä tulee noudattaa varovaisia toimintatapoja. Strategian ja tehtyjen linjausten sisäistäminen ja niihin sitoutuminen kaikilla organisaation tasoilla on tärkeää. Tiedottamisen ja kahdensuuntaisen vuorovaikutuksen toteutuminen on keskeinen keino yleisessä riskien hallinnassa samoin selkeä vastuiden määrittely. Yleinen taloudellinen tilanne on kuntataloudelle edelleen riski. Talouden elpyminen ei ole lähtenyt odotetulla tavalla maailmantaloudessa vauhtiin varsinkaan kehittyneissä maissa. Taantuman merkkejä on edelleen näkyvissä. Valtion talouden tasapainottamistoimenpiteet kiristävät kuntien taloudellista liikkumavaraa. Kuntarakenteen muutospaineet lisäävät omalta osaltaan riskiä, mikäli niitä toteutetaan pakkokeinoin. Vuosi 2011 toteutui talouden kannalta odotuksia huomattavasti paremmin, mutta yleinen taloudellinen tilanne, työttömyysaste, muuttovoitosta ja väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu edellyttävät tulo- ja menokehityksen jatkuvaa seurantaa sekä menojen sopeuttamista olevaan tulopohjaan. Talouden suunnittelu- ja kehittämistyöryhmä on valmistellut Talouden hoidon keskeiset periaatteet, jotka kaupunginvaltuusto hyväksyi Periaatteita tarkistetaan vuosittain ennen talousarvion laadintaa taloudellisten riskien hallitsemisen näkökulmasta. Talouskatsauksia on laadittu kolme; ensimmäinen maaliskuun lopun, toinen kesäkuun lopun ja kolmas syyskuun lopun tilanteen mukaisena. Määrärahaseuranta on ohjeistettu kaupunginhallituksen hyväksymässä talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Määrärahaseuranta on toteutunut hyvin. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymästä on saatu ajantasaista tietoa. Palvelusopimukseen hyväksyttiin muutos erikoissairaanhoidon osalta marraskuussa. Peruspalvelukeskus Aavan asumispalveluiden jonotilanteen hallintaan saamisesta neuvoteltiin syksyllä. Talouskatsauksiin on lisätty lyhyet katsaukset tytäryhtiöiden talouden ja tavoitteiden kehityksestä. Tytäryhtiöiden hankkeista ja merkittävistä toiminnallisista linjauksista on informoitu kaupunginhallitusta. Säännökset, määräykset, päätöksentekoprosessi ja tavoitteet Kaupungin toiminnan päälinjaukset toiminta-ajatus, visio, arvot on määritelty kaupungin strategiassa. Strategian päivittäminen tehtiin vuoden 2011 aikana; päätöksenteko strategian osalta siirtyi 12

13 vuodelle Riskiksi voi muodostua toiminnan suunnitelmallisuuden ja riittävän selkeiden ja konkreettisten tavoitteiden puuttuminen. Oman riskinsä aiheuttaa myös ulkoistetun palvelutuotannon ohjauksen puuttuminen ja lähes olemattomat vaikuttamismahdollisuudet. Sisäisen valvonnan tulee muodostaa toimiva valvontakokonaisuus. Kaupungin antamaa ohjeistusta, lakeja, säädöksiä ja viranomaisten määräyksiä sekä työehtosopimuksia tulee noudattaa, prosessien laadun tulee olla yhtenäinen ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on pyrittävä. Sisäinen valvonta ei ole erillinen toiminto, vaan se on rakennettu organisaation sisälle ja on osa kaupungin jokapäiväistä ohjausta organisaation kaikilla tasoilla. Hallituksella on vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä ja sen riittävyydestä. Hallitus varmistaa vähintään vuosittain sisäisen valvonnan ja sen osana olevan riskien hallinnan kattavuuden ja toimivuuden. Sisäisen valvonnan periaatteet ja ohjeistus on käsitelty kaupunginhallituksessa vuonna Tietoisuuteen sisäisen valvonnan sisällöstä, suorittamisesta ja vastuusta on syytä edelleen kiinnittää huomiota, koska sisäinen valvonta sekoitetaan osittain ulkoiseen tarkastukseen. Riskien tunnistamiseen sekä riskinkantokykyyn perustuvaa riskinottotason tietämystä on lisättävä. Tunnistamattomien riskien realisoituessa kaupungin talous voi heikentyä oleellisesti ja toimintaedellytykset huonontua. Riskejä ainakin elinkeinopolitiikan osalta on arvioitava säännöllisesti ja määriteltävä riskille kattotaso, mihin kaupunki on valmis sitoutumaan tietoisesti. Kaupungin organisaatiorakenteen selkeyteen ja toimivuuteen tulee kiinnittää huomiota ja prosesseja kehittää yli perinteisten palvelukeskusrajojen. Varamiesjärjestelmän tulee toimia ja mahdollisesti esiintyvään henkilöstön ylikuormittumiseen tulee oikea-aikaisesti puuttua, niin että ylikuormittumisesta aiheutuvia sairauslomia ei aiheudu. Vastuualueiden määrittelyyn tulee kiinnittää huomiota ja varamiesjärjestelmää kehittää organisaation sisällä. Tavoitteena on henkilöstön selkeät toimenkuvat, määritellyt organisaation sisäiset sijaiset ja riittävät henkilöstöresurssit. Koska henkilöstön lisäämiseen ei paljon ole mahdollisuutta, on syytä laatia osaamiskartoitusta ja mahdollisen koulutuksen ja perehdyttämisen kautta lisätä toimintavarmuutta. Henkilöstön käyttöä koko kaupungin organisaation laajuudella yli hallintokuntarajojen tulee kehittää niiltä osin kuin se on mahdollista. Kehityskeskustelujen säännölliseen pitämiseen tulee kiinnittää huomiota; mm. sitä kautta tietoa välittyy alhaalta ylöspäin ja sitä kautta pystytään hallitsemaan myös henkilöstöriskien syntymistä. Päätöksentekoprosessin tulee täyttää sille asetetut laadulliset vaatimukset (valmistelun huolellisuus ). Päätöksenteossa on huomioitava kokonaisvaltaisesti kaupungin etu, jääviystilanteet ja toimivalta- ja päätössuhteet. Asioiden valmisteluun tulee varata riittävästi aikaa. Johtosääntöjen ajantasaisuutta on aika ajoin tarkistettava sekä selvitettävä puutteellisuudet ja ristiriitaisuudet toimivaltuuksien määrittelyssä. Toimintariskien toteutumista pyritään minimoimaan henkilöstön jatkuvalla kehittämisellä ja kattavilla toimintaohjeilla sekä sisäisen valvonnan toimenpiteillä mm. eriyttämällä mahdollisuuksien mukaan asioiden valmistelu, päätöksenteko, toimeenpano ja valvonta toisistaan. Informaation kulkuun ja laatuun kohdistuvien vaatimusten täyttymiseen tulee kiinnittää huomiota. Informaation tulee kulkea läpi koko organisaation ja sen tulee olla kahdensuuntaista. Henkilökuntaa on pidetty ajan tasalla osastopalaverien välityksellä. Esimiehille on järjestetty erillisiä infotilaisuuksia mm. sopimus- yms. muutoksista. Työilmapiiri-tutkimukset tehdään sovituin määräajoin ja tutkimuksen kommentteihin ja tuloksiin reagoidaan tarpeen mukaan. Palavereista poissaolevien tiedonsaannin turvaamiseen on kiinnitettävä huomiota. Tehtäväalueilla toiminnalliset riskit liittyvät henkilöstöriskeihin sekä toimitiloihin liittyviin järjestelyihin. Poikkeustilanteiden sijaistukseen, ohjeistusten saatavuuteen, ja toiminnallisten varasuunnitelmien tekoon on kiinnitettävä huomiota. Eräiden keskeisten toimintojen ja järjestelmien osalta kaupunki on riippuvainen ulkoisista toimijoista. Kaupunki on mm. ulkoistanut palkka- ja taloushallinnon hoitamisen, niihin liittyvien tietojärjes- 13

14 telmien ylläpidon ja kehittämisen Päijät-Tili Oy:lle. Maakunnallisen henkilöstö- ja talouspalvelukeskuksen perustaminen voi luoda tähän toimintaan olennaisen muutoksen. Ennen palvelusopimusten tekoa mahdollisen uuden toimijan kanssa on selvitettävä kaikki palvelun tuottamisen/hankkimisen vaihtoehdot kustannustietoineen ja vaikutusmahdollisuuksineen. Kaupungilla on vuoden 2011 aikana ollut vireillä kolme asiaa, joissa on haettu vahingonkorvauksia oikeusteitse. Kaksi näistä saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana ulkopuolisiin osapuoliin nähden, yksi on edelleen kesken. Toisen käräjäoikeudessa olleen tapauksen sisäistä prosessinkulkua on käsitelty vielä vuoden 2012 puolella. Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on ollut vireille tullut asia, jossa palkansaaja vaatii, että Lahden ja Orimattilan kaupungit, Asikkalan, Hollolan ja Nastolan kunnat lakkautetun Lahden seudun kuntatekniikan omistajana korvaavat työsuhteen perusteettomasta päättämisestä hänelle 20 kuukauden palkkaa vastaavan summan sekä 6 kuukauden palkkaa vastaavan irtisanomisajan palkan sekä lomakorvauksen ja vahingonkorvauksen ( ). Käräjäoikeus teki kielteisen päätöksen, mutta kantaja ei ollut ratkaisuun tyytyväinen, vaan valitti edelleen. Orimattilan yhteiskoululla vuonna 2010 teknisen työn tunnilla tapahtuneen onnettomuuden oikeuskäsittely on saatu päätökseen vuonna Kaupunki maksoi yhteisösakkoja ja muita sakkoja yhteensä euroa. Vahinkovakuutusyhtiö korvasi vahingonkärsineen osapuolen korvaukset. Kaupunginhallitus käsitteli asian käsittelyn sisäisiä toimivalta-asioita kokouksessaan Orimattilan kaupungin tulosaluejohtaja teki vuonna 2010 tasa-arvovaltuutetulle kannanottopyynnön palkkasyrjintä-asiassa. Tasa-arvovaltuutetun lausunnossa ei otettu kantaa, onko palkkasyrjintää tapahtunut. Asia eteni Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen, mutta ennen oikeuskäsittelyä asiassa päästiin neuvotteluratkaisuun. Kaupungin kustannukset asiassa olivat euroa. Omaisuus, hankinnat, vakuutukset ja tietoturva Kaupungin vakuutukset ovat vuonna 2011 olleet If-vakuutusyhtiössä. Artjärven kunnan vakuutukset on pääosin siirretty Pohjolasta If:iin. Vakuutusturva tarkistetaan vuosittain yhdessä vakuutusyhtiön edustajan kanssa. Sen lisäksi vastuuhenkilöt päivittävät muutoksia reaaliaikaisesti. Vakuutusturvan tasoa on tarkasteltava laajemmin, kun vakuutuksia kilpailutetaan. Hankintaohjeet on käsitelty kaupunginhallituksessa tammikuussa Lahden kaupungin kanssa tehtävää hankintayhteistyötä on hyödynnetty ja jatkossa pyritään hyödyntämään enenevässä määrin. Myös KL-Kuntahankinnat Oy:n palveluja on käytetty. Tietoturvan viitekehystä on toteutettu seudullisesti. Tietoturvapolitiikka, johtoryhmän hyväksymä tietoturvaohjeisto ja seuraamustaulukot oli tavoitteena käsitellä kaupunginhallituksessa vuonna 2011, mutta näiden asioiden käsittely on siirtynyt vuoteen Atk-laitteiden käytettävyys ja käyttövarmuus (ikä, varajärjestelmät) ovat näkökulmia, jotka vaativat jatkuvaa seurantaa. Palvelimet on varmistettu säännöllisesti ja varmistusnauhat säilytetään asianmukaisesti. Perusturvalautakunta Toiminnalliset riskit Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tuottaa Orimattilan kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kysyntä vaihtelee ja kuntayhtymällä on toiminnallinen riski palveluiden riittävyydessä ja hoito- ja palvelutakuun toteutumisessa. Toiminnan ja talouden suunnitteluun vaikuttavat myös lainsäädännöstä tulevat uudet palveluvelvoitteet. Uusi terveydenhuoltolaki tuli voimaan Lain myötä ( 47, 48 ) tuli asiakkaalle mahdollisuus valita, 14

15 mistä kuntansa terveyskeskuksen terveysasemalta hän saa terveydenhuollon palvelut. Valinnanvapauden laajentuessa palveluiden tuottajien tulee kyetä sopeuttamaan toimintansa vastaamaan kysyntää ja vahvistamaan niitä toimipisteitä, joihin asiakkaat hakeutuvat. Terveydenhuoltolaissa tarkennettiin mm. hoitoon pääsyä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa, mikä luo tarpeen lisätä voimavaroja työhön ja kehittää palvelurakennetta. Vahinkoriskit Sosiaali- ja terveysyhtymällä on asianmukaiset vakuutukset ja potilasvahinkovakuutukset sekä oman toiminnan että ostopalveluiden osalta. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti lakisääteisiä. Kuntayhtymä ilmoittaa osavuosikatsauksissaan hoito- ja palvelutakuun toteutumisesta. Tilaajajohtaja ja perusturvalautakunta saavat tietoa ja selvityksiä mahdollisista poikkeamista kuntayhtymän viranhaltijoilta. Kuntayhtymän ja kaupungin välillä käydään tarvittaessa neuvottelut, jos kesken vuotta tulee tarvetta lisätä palveluita ja määrärahoja toimintaan. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän osavuosikatsauksissa esitellään tulosryhmittäin toiminta- ja taloustiedot sekä tilinpäätösennuste. Alkusyksystä 2011 kuntayhtymä antoi osalle jäsenkunnistaan tulosvaroituksen erikoissairaanhoidon toimialan osalta. Orimattilan kaupunki sai kuntayhtymältä selvityksen erikoissairaanhoidon ylityksen syistä. Monilla erikoissairaanhoidon erikoisaloilla palvelukäyttö kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Syksyllä 2011 Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä tiedotti jäsenkunnilleen, että ensihoidon ja sairaankuljetuksen kuntalaskutus on ollut virheellinen ajanjaksolla Kuntayhtymän hallitus päätti , että ensihoidon virheellisestä laskutuksesta teetetään erityistilintarkastus, jossa selvitetään oikean laskutuksen perusteet ja summat, virheeseen johtaneet syyt ja virheen oikaisemiseksi vaadittavat toimenpiteet sekä tarvittavat toimenpiteet laskutuskäytäntöjen muuttamiseksi siten, että virheiden mahdollisuudet voidaan minimoida. Lisäksi kuntayhtymän hallitus päätti pyytää Kuntaliiton lausunnon takaisinperinnän takautuvuuden juridisista seikoista. Kuntaliiton lausunnon mukaan perintälain säännösten nojalla saatavat eivät ole vanhentuneita ja oikaisuerille ei tule suorittaa korkoa. Erityistilintarkastukseen oli nimetty ohjausryhmä, jossa oli edustus jäsenkuntien viranhaltijoista ja luottamushenkilöistä. Vuonna 2011 sosiaali- ja perusterveydenhuollon talousarvio alittui merkittävästi. Uusien toimintamallien kehittäminen ja palvelurakenteen muutos sekä ostopalvelujen vähentyminen ovat tuoneet kustannussäästöjä. Kokonaisuutena perusturvalautakunnan talousarvio ylittyi vuonna 2011, koska erikoissairaanhoidon menot kasvoivat ja erikoissairaanhoidon toimialalle tulivat lisäkustannuksina myös vuosien ja 2011 ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutuksen oikaisut. Ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutuksen oikeellisuutta kaupungilla ei ollut mahdollisuutta valvoa, koska kunta maksaa palveluista maksuosuusarvioiden mukaiset ennakot kuukausittain, jossa ei ole mitään erittelyä palveluittain. Muista ostopalveluista on tullut kuukausittain ns. läpilaskutus kuntiin, josta nähdään mistä ja millä kustannuksilla kuntayhtymä on ostanut palveluja. Vuoden 2012 alusta myös ensihoidon ja sairaankuljetuksen laskutus tulee kuntiin ns. läpilaskutuksena. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä ja menokehitystä on vaikea tarkasti ennustaa. Kaupungin on järjestettävä kuntalaisilleen lakisääteiset palvelut hoito- ja palvelutakuun mukaisesti, joten toimialan 15

16 menojen kasvua voidaan hillitä toimintamallien ja palvelurakenteen muutoksilla sekä vahvalla ennaltaehkäisevällä työllä eri hallintokuntien yhteistyönä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Perusturvalautakunta on tilaajalautakunta, joka ei hallinnoi omaisuutta. Sopimustoiminta Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa kuvataan palvelujärjestelmä, tavoitetahot, toimenpiteet ja arviointimittarit. Vuosittainen palvelusopimus perustuu järjestämissuunnitelmaan ja siinä sovitaan suoritearviot, maksuosuudet ja muutosaihiot. Pohjana on Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimus. Vastaanottopalveluiden tuottamiseen liittyvästä option käytöstä Attendo MedOnen kanssa järjestettiin Orimattilan seudun kuntien yhteinen kokous, johon osallistuivat Aavan ja kuntien viranhaltijat sekä kuntien nimeävät luottamushenkilöt. Kokouksessa käytiin läpi nykyinen sopimus, mahdolliset optiovuodet ja tarvittavat muutokset vastaanottopalveluiden järjestämisessä. Perusturvan tilaajajohtaja on seurantaryhmän jäsen, jossa seurataan ja arvioidaan terveysaseman ulkoistettua Attendo MedOnen tuottamaa vastaanotto- ja päivystystoimintaa. Lisäksi vuonna 2011 kuntayhtymä pyysi jäsenkunniltaan lausunnot yhteispäivystyskeskuksesta. Näin asioiden valmisteluun saadaan kuntien näkemyksiä ja erilaiset suunnitelmat voidaan ottaa huomioon kaupungin omassa toiminnassa. Sivistyslautakunta Toiminnalliset riskit Päivähoitopaikkojen tarjoaminen lain edellyttämässä määräajassa kysynnän kasvaessa on haasteellista, näin erityisesti vuorohoidossa. Perhepäivähoitajat tulivat elokuussa 2011 työaikalainsäädännön piiriin, mikä lyhensi heidän keskimääräisen viikkotuntimääränsä 40 tuntiin (vähennys 3 t 15 min). Muutos edellytti uuden ryhmäperhepäiväkoti Mesimarjan perustamista päivähoidon varahoitopaikaksi. Perusopetuksen järjestäminen suomenkieltä taitamattomille maahanmuuttajille on edellyttänyt monikulttuurisuustaitojen huomioimista opetussuunnitelmassa, kieliavustajien palkkaamista, tulkkipalvelujen käyttöä ja tarvittavan oppimateriaalin hankkimista. Uinninvalvojien sijaisten saaminen on epävarmuustekijä uimahallin toiminnassa Vahinkoriskit Päiväkodeissa lapset voivat poistua pihalta, jollei aitaus ole kunnossa ja valvonta huolellista. Talvella lumipenkat voivat mahdollistaa aidan ylityksen. Työturvallisuusriskejä on kouluissa oppilaiden ja henkilökunnan näkökulmasta erityisesti teknisessä työssä ja liikuntatunnilla. Liukastumiset ja sairauskohtaukset uimahallissa ja uimarannoilla voivat aiheuttaa vahinkoriskejä. Nuorisotalolla levottomasti tai väkivaltaisesti käyttäytyvät nuoret aiheuttavat vaaraa muille nuorille ja ohjaajille. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Sivistyslautakunta käsitteli vuoden 2011 aikana 2 oikaisuvaatimusta ja antoi 2 vastinetta Kouvolan hallinto-oikeudelle tehtyihin kunnallisvalituksiin ( 2010: 6 ja 5) 16

17 Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sivistyspalvelukeskuksessa on laadittu osavuosikatsaukset annettujen ohjeiden mukaisesti. Talousarvion euromääräinen ennuste perustuu kuukausittaiseen talousarvio seurantaan jokaisella vastuualueella. Erityisesti on seurattu opetuspalveluiden ja päivähoidon palkkamäärärahojen sekä kotihoidontuen, koulukuljetusten ja päivähoidon maksutuottojen toteutumista. Nämä antavat keskeisen pohjan myös seuraavan vuoden talousarvioesityksen laadinnalle. Sivistyslautakunta päätti lukuvuoden arviointikohteeksi kaikilla tulosalueilla Turvallinen työyksikkö. Lukuvuonna arviointikohteena on varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja muilla tulosalueilla Sidosryhmäyhteistyö Riskien hallinnan järjestäminen Vuonna 2010 aloitettu Sivistystoimen valmiussuunnitelman laadinta jatkui ja sivistyslautakunta hyväksyi sen lokakuussa Päivähoidon ja opetuspalveluiden tulosalueilla muutosrakentamisen määrärahoja kohdennetaan ensisijaisesti turvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin, esim. Vuorenmäen koulun aidan rakentaminen. Aluehallintovirasto suoritti keväällä koulujen tarkastukset. Tarkastuksessa todettiin teknisen työn koneissa puutteita turvalaitteista, jotka korjattiin säädösten mukaisiksi Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Sivistystoimen hankinnat suoritetaan Lahden hankintakeskuksen kilpailutuksen perusteella Päivähoidossa on ostopalvelusopimukset päiväkoti Kuperkeikasta (Mallusjoen Nuorisoseura ry.) ja ryhmäperhepäiväkoti Onnenpotkusta (Morstokka Oy). Perusopetuslain mukaista koululaisten iltapäivätoimintaa ostetaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Orimattilan osastolta. Kansalaisopistopalvelut ostetaan Lahden kaupungin ylläpitämältä Wellamo- opistolta. Uimahallin ja kuntosalin lipunmyynti ostetaan yksityiseltä yrittäjältä. Nämä palvelut on tuotettu sopimuksen mukaisesti. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Sivistyslautakunta päätti lukuvuoden arviointikohteeksi kaikilla tulosalueilla Turvallinen työyksikkö. Lukuvuonna arviointikohteena on varhaiskasvatus- ja opetuspalveluissa Kodin ja koulun välinen yhteistyö ja muilla tulosalueilla Sidosryhmäyhteistyö Tekninen lautakunta Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Teknisellä lautakunnalla merkittävä riskitekijä on organisaation pieni koko ja sen seurauksena ammattitaitoisen henkilöstön määrä. Tämä on erityisesti riski loma- ja sairauslomien aikoina. Olemassa olevan infrastruktuurin ylläpito ja toiminnallisuus tulee muistaa uutta rakennettaessa. Rakennuttajan vastuu työturvallisuudesta on riski, jonka vähentäminen edellyttää lisäkouluttautumista Vahinkoriskinä ovat kadut ja yleiset alueet sekä katuvalaistus sekä erityisesti näiden heikko kunto 17

18 Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Teknisen lautakunnan tehtävistä on suuri osa lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöä uudistettiin kesällä Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumista seurataan sisäisesti teknisen johtoryhmätasolla vuosittain. Samalla seurataan myös talousarvion toteutumista. Mahdollisiin ylityspaineisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman pikaisesti Riskien hallinnan järjestäminen Teknisen lautakunnan riskejä käytiin läpi teknisen toimen valmiussuunnitelman laatimisen yhteydessä kesällä Riskianalyysi osana johtamista on vielä käyttöönottamatta. Riskejä arvioidaan kuitenkin suullisesti. Henna-hankkeen riskikartoitus olisi tärkeä tehdä vuoden 2012 aikana. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Sopimustoiminta Teknisellä lautakunnalla on merkittävä kaupungin omaisuus hallinnassa. Omaisuuden hoitoon on pyritty kiinnittämään erityistä huomiota. Riittävät taloudelliset resurssit kiinteän omaisuuden (rakennukset, infrastruktuuri) ylläpidossa ja hoidossa auttavat omaisuuden säilymisessä. Rakennusten osalta on tehty kuntoluokitus, jonka osalta tiedetään kunnossapidon ja kiinteistöhoidon tarve. Yhdyskuntatekniikan osalta on tehtävä omaisuuden kuntokartoitus. Kaupungin merkittävän omaisuuden myynti tapahtuu luottamuselimien päätöksillä. Riski väärinkäytöksiin on siten vähäinen, mutta esteellisyydet tulee ottaa huomioon. Sopimusten ja hankintojen lakitaustan varmentaminen suurissa ja vakiosopimuksista poikkeavissa sopimuksissa lakiasiantuntijan toimesta tulisi ennen sitoutumista järjestää sisäisesti. Näissä voi kaupungille syntyä suuriakin tappioita. Suulliset sopimukset ovat riski toiminnalle. Kaikki sopimukset tulisi tehdä kirjallisena. Sopimushallintaa tulee kehittää, jotta sovitut asiat ovat hallinnassa, vaikka henkilöt vaihtuisivatkin. Vesilaitos Toiminnalliset riskit Pieni organisaatio on haavoittuva avainhenkilöiden poissaoloille. Uuden henkilöstön määrä on kohtuullisen suuri; sisäisen tiedon riittämätön siirtyminen voi aiheuttaa riskiä. Vahinkoriskit 18

19 Vahinkoriskejä voivat olla puhtaan veden laatuhäiriöt, päästöt vesistöön puhdistamon toimintahäiriön seurauksena tai päästöt vesistöön paineviemärijärjestelmän vuoto- tai häiriötilanteessa. Ikääntynyt vesi- ja jätevesi-viemäriverkosto voi aiheuttaa vahingon esim. asuinkiinteistölle. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Kaupungin säännöksiä, määräyksiä ja päätöksiä noudatetaan hallintosäännön mukaisesti. Vesihuollon säännösten ja määräysten seuranta on toteutettu Vesilaitosyhdistyksen postituslistan ja henkilökunnan kurssituksen avulla. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Tavoitteiden toteutumaa seurataan neljännesvuosittain. Kaikki merkittävästi talousarviosta poikkeavat seikat raportoidaan ja viedään tarvittaessa lautakuntakäsittelyyn. Riskien hallinnan järjestäminen Vesilaitoksella on oma valmiussuunnitelma, joka päivitetään vuosittain. Pysyvä sisäinen palaverikäytäntö parantaa tiedonkulkua. Osaamisen tasoa ylläpidetään ja seurataan henkilökohtaisen koulutusrekisterin avulla. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Vesilaitoksen omaisuus on vähäistä; varsinainen omaisuus on Vesi Oy:llä. Omaisuuden hankinnassa noudatetaan hankintarajoja ja hankintasääntöä. Hallintosäännön määräyksiä noudatetaan toiminnassa. 19

20 Sopimustoiminta Sopimusten laadinnassa käytetään olemassa olevia, hyväksi todettuja toimintamalleja. Poikkeavissa tai muuten erikoiskäsittelyä vaativissa tapauksissa sopimuksen laadintaan käytetään konsultin apua. Sopimukset viedään lautakuntakäsittelyyn merkittävyyden tai johtosäännön (mm. hankintarajat) määräysten mukaisesti Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Ympäristölautakunta Toiminnalliset riskit Vahinkoriskit Rakennusvalvonnassa toiminnalliset riskit ovat aina olemassa johtuen vähäisestä henkilöstömäärästä. Esimerkiksi loma-aikoina ei kaikkia asioita pystytä halutulla tasolla hoitamaan. Myös pitkät sairauslomat ovat ongelmallisia. Eläköitymisen seurauksena kaupungin organisaatiosta poistui LVI-tietämystä. Tämä haittaa ja vaikeuttaa rakennustarkastuksen työtehtäviä. Tietoturvariski on otettava huomioon väestö- ja asiakastietojen käsittelyn yhteydessä, jottei tietoja käytetä väärin ja että niiden tietojen hävittämien tapahtuu asianmukaisesti. Myös salaisiksi luokiteltujen tietojen osalta on varmistettava, että käsittely ja hävittäminen hoidetaan asianmukaisesti Yhteiskunta on muuttunut entistä valitusherkemmäksi. Valitukset lisääntyvät ja tuovat tullessaan vahingonkorvausvaatimuksia. Vahinkovaatimuksiin tulee varautua vakuutuksin. Säännösten määräysten ja päätösten noudattaminen Rakennusvalvonnassa ja ympäristönsuojelussa suuri osa tehtävistä on lakisääteisiä ja delegoitu hallintosäännön kautta eri viranomaisille. Hallintosääntöä uudistettiin kesällä Hallintosääntöjen yms. muiden sääntöjen noudattamista seurataan sisäisesti. Tavoitteiden toteutuminen, varjojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus Sopimustoiminta Toiminnallisissa tavoitteissa pysyttiin rakennusvalvonnassa aikaisempaa vuotta paremmin. Rakennusvalvonnan talousarvio toteutui myös suunnitelmallisesti. Sopimuksia on verrattain vähän ympäristölautakunnan alaisuudessa 20

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1. Mölsä Tero ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2010 1 AIKA 08.11.2010 klo 17:00-19:00 Laajennettu kaupunginhallitus 08.11.2010 PAIKKA OSANOTTAJAT Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Mölsä Tero pj. Koivunen

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kaupunginhallitus 16.5.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 JOHDANTO Tämä henkilöstöraportti on järjestyksessä seitsemästoista Orimattilan kaupungin henkilöstöraportti. Henkilöstöraportin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010

Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous. Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 Teknisen sektorin rahoitus ja tiukkeneva kuntatalous Olavi Kallio Rahoitus-workshop 12.5.2010 1. Taantuma ja sen vaikutukset kuntatalouteen (1) Vuoden 2008 lopulla alkanutta taantumaa (bruttokansantuote

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Julkinen talous 2012 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2011 Kuntien taloustilanne heikkeni vuonna 2011 Tilastokeskuksen keräämien tilinpäätösarviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 28.3.2011

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 28.3.2011 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 28.3.2011 Kaupunginvaltuusto 6.6.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtaja katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS 4 Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI

ORIMATTILAN KAUPUNKI ORIMATTILAN KAUPUNKI Hallintopalvelukeskus Yhteenveto 15.4.2015 Orimattilan kaupungin luottamushenkilöiden sidonnaisuudet Tiedot koottu luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoituksista. Henkilöt aakkosjärjestyksessä.

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle pj. :t 5-8 Laatunen Kirsti ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2010 1 Laajennettu kaupunginvaltuusto AIKA 06.09.2010 klo 18:00-18:25 PAIKKA OSANOTTAJAT Valtuustosali, Orimattila Nimi Tehtävä Laaksonen Pertti pj. :t 1-4 Jokinen Kalle

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009 Julkinen talous 2010 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2009 Kuntien taloustilanne heikkeni huomattavasti viime vuonna Kuntien menojen voimakas kasvu yhdessä verotulojen heikon kehityksen kanssa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010 Julkinen talous 2011 Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarviot 2010 Kuntien taloustilanne ennakoitua parempi vuonna 2010 Manner-Suomen kuntien rahoitusasema parani huomattavasti vuonna 2010. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus 4.4.2013 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Sisällys 1. Johdanto 2. Nykytilanne 3. Sisäinen valvonta 4. Riskienhallinta 5. Kuntalain muutos 1.7.2012 1. Johdanto Sisäinen

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS

SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS SIPOON VESIHUOLTOLIIKELAITOS Johtosääntö Sipoon kunta Sisällys 1 Liikelaitoksen nimi... 2 2 Liikelaitoksen toimiala... 2 3 Johtokunnan kokoonpano... 2 4 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta... 2 5 Esittely...

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2009 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 29.3.2010 Kaupunginvaltuusto 14.6.2010 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus 3 Kaupungin

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Mikkeli Ote pöytäkirjasta 6/2015 1 (7) Kaupunginhallitus, 125, 30.03.2015 Kaupunginhallitus, 207, 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto, 67, 15.06.2015 67 Mikkelin kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös / tilintarkastuskertomus,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Orimattilan kaupunki Tilinpäätös 2015

Orimattilan kaupunki Tilinpäätös 2015 Orimattilan kaupunki Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 21.3.2016 Kaupunginvaltuusto 13.6.2016 2 Sisällys 1 Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17

Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä :t 17-21 JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, :t 15-17 Iitin kunta Pöytäkirja 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2015 Aika Maanantai 27.04.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 31.3.2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA. Kaupunginhallitus 31.3.2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2013 TASEKIRJA Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 1 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginhallinto ja henkilöstö 4

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %)

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN Muut: (16 %) SOTE: (56 %) Henkilöstömenot: (28 %) KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2014 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2014 Muut (16 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (28 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kuntatalouden hallinta

Kuntatalouden hallinta Kuntatalouden hallinta Jukka Pekkarinen Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden seminaari 2.12.2014 Finlandia-talo Kuntatalouden tila heikentynyt haasteena kestävyyden turvaaminen Kuntatalouden tulot eivät

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot