1 OSA TOIMINTAKERTOMUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 OSA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 1 OSA TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Talouskehitys Suomessa jatkui kertomusvuonna alavireisenä. Virolahdella kehitys kuitenkin poikkesi selkeästi valtavirrasta. Kun niin koko maassa kuin Kymenlaaksossakin työllisyystilanne heikkeni vuoden 2012 aikana, niin Kaakonkulmalla kehitys oli päinvastaista. Virolahden työttömyysaste oli vuonna 2012 keskimäärin 7,9 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Myönteistä kehitystä generoi ennen muuta rajanylitysliikenteen vahva kasvu. Vaalimaalla kirjattiin vuonna 2012 kaikkiaan Edelliseen vuoteen verrattuna rajanylitysliikenne kasvoi lähes 10 prosentilla. Alueen myönteinen työllisyys- ja talouskehitys heijastui myös väestökehitykseen, kun pitkään jatkunut asukasluvun väheneminen lähes pysähtyi. Vuoden 2012 lopussa Virolahden väkiluku oli henkeä eli vähennystä edelliseen vuoteen oli 0,2 prosenttia (vuonna ,8%). +++ Kertomusvuoden aikana kasvun eväitä vahvistettiin merkittävästi myös kunnan toimin. Kesäkuussa 2012 Virolahden kunnanvaltuusto hyväksyi hallittuun kasvuun tähtäävän palvelustrategian. Siinä keskeisimmiksi elinkeinopoliittisiksi hankkeiksi listattiin Vaalimaan alueen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen (kaavoitus + maanhankinta), myötävaikuttaminen Vaahterikon biokaasulaitoshankkeen toteutumiseen, tuulivoimarakentamisen edistäminen, Klamilan sataman alueen hyödyntäminen (matkailu + kalanjalostus), Hurpun alueen matkailullinen hyödyntäminen (kaavoitus + operaattorin hankkiminen) ja Bunkkerimuseon alueen kehittäminen. Strategian toteuttamisen kannalta merkittävin päänavaus oli heinäkuussa allekirjoitettu vuokra- ja osto-optiosopimus niin sanotusta Länsikeskuksen tontista, jolle alkaa alkusyksystä 2013 kohota Vaalimaa Shopping Center Oy:n rakentamana noin kerrosneliömetrin suuruinen kauppakeskus-, spa-hotelli- ja kasinokiinteistö. Sekä Klamilan sataman alueen että Hurpun kehittämisen osalta kertomusvuonna päästiin käynnistämään suunnittelutyö. Sen sijaan sen enempää TuuliWatti Oy:n Oravakorven Vaahterikon alueelle suunnittelema tuulivoimapuisto kuin Haminan Energia Oy:n samalle alueelle suunnittelema biokaasulaitoshankekaan eivät kertomusvuonna edenneet. Tulevaan kehitykseen kunnan toimin varauduttiin myös kaavoituksella ja rakentamisella. Pajulahden asuntoalueen kaava valmistui loppuvuodesta ja Vaalimaan osalta kasvun edellytyksiä 1

2 varmistettiin osallistumalla maakuntakaavan päivityksen valmisteluun. Kunnan isoimpana investointina käynnistyi aivan vuoden lopussa Klamilan uuden koulun ja päiväkodin rakentaminen. +++ Useimmista toimintaympäristössä tapahtuneista myönteisistä kehityspiirteistä poiketen kunnan taloudellinen tilanne kehittyi epäsuotuisasti. Kun verotulojen kehitys jäi ennakoitua vaatimattomammaksi ja kun tilinpäätökseen kirjattiin viime vuonna noin euron edestä kertaluonteisia poistoja, painui kunnan viime vuoden tilinpäätös raskaasti tappiolliseksi. Kunnan tase kuitenkin vahvistui ja maksuvalmius parani, kun Vaalimaa Shopping Center Oy maksoi 2,37 miljoonan euron suuruisen allekirjoituspalkkion Länsikeskuksen tonttia koskeneesta sopimuksesta. Vuoden 2012 aikana kunta lisäsi ottamiensa lainojen korkosuojausta merkittävästi. Vuoden aikana lainoja lyhennettiin kaikkiaan runsaalla eurolla ja vuoden lopussa kunnalla oli lyhyt- ja pitkäaikaisia lainoja kaikkiaan hiukan alle 12 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna kunnan lainasaldo supistui lähes 3,9 prosentilla. Osmo Havuaho kunnanjohtaja 2

3 Kunnan hallinto ja Kaakon kaksikon palvelutoiminta Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet palveluyhteistyösopimuksen ns. isäntäkuntamallilla Kaakon kaksikon palvelualueelle. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa puolestaan teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, johon kuuluu talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut. Yhteistoimintasopimuksen irtisanomisperusteita tarkistettiin valtuustossa siten, että sopimus on voimassa valtuustokausittain, ellei sitä irtisanota kunkin valtuustokauden 1. tai 3. toimintavuoden loppuun mennessä siten, että irtisanomisaika on yksi vuosi. Molempien kansalaiskuntien itsenäisestä hallinnosta vastaavat kunnanvaltuustot- ja hallitukset sekä tarkastuslautakunnat ja keskusvaalilautakunnat sekä niiden alaiset vaalielimet vaalilautakunnat- ja toimikunnat. Haminan kaupunki tulee vastaamaan Etelä-Kymenlaakson maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä alkaen. Miehikkälä KV KH Cursor Oy Virolahti KV KH Sosiaali - ja terveyslautakunta Sosiaali - ja terveystoimi Tekninen ltk Rakennusltk Sivistysltk Tekninen toimi Sivistystoimi Tukipalvelut Yhteinen palveluiden käyttöalue Kuntien yhteinen palveluohjaustyöryhmä koordinoi palvelujen tuottamista ja järjestämistä kuntien alueella. Miehikkälän ja Virolahden kunnat ovat asettaneet yhteislautakunnat ym. kaavion mukaisesti. Lisäksi kunnanhallitukset ovat asettaneet yhteisen henkilöstöjaoston. Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyö Kaakon kaksikkona käynnistyi vaiheittain vuosina seuraavasti: yhteinen tekninen toimi yhteinen sivistystoimi yhteinen sosiaali- ja terveystoimi yhteinen tukipalvelukeskus

4 Organisaatiokaavio 4

5 Tilastotietoja Virolahden kunnasta Virolahden kunta on maaseutumainen kunta Kymenlaakson maakunnassa, Kotka - Haminan seudulla. 935 VIROLAHTI (Tilastokeskus) Virolahti Koko maa Maapinta-ala, km Taajama-aste, % ,2 84,4 Väestö Väkiluku Väkiluvun muutos, % ,9 0, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,0 16, vuotiaiden osuus väestöstä, % ,2 65,4 65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % ,8 18,1 Ruotsinkielisten osuus väestöstä, % ,5 5,4 Ulkomaiden kansalaisten osuus väestöstä, % ,0 3,4 Kuntien välinen muuttovoitto/-tappio, henkilöä Syntyneiden enemmyys, henkilöä Perheiden lukumäärä Valtionveronalaiset tulot, euroa/tulonsaaja Asuminen Asuntokuntien lukumäärä Vuokra-asunnossa asuvien asuntokuntien osuus, % ,6 30,4 Rivi- ja pientaloissa asuvien asuntokuntien osuus asuntokunnista, % ,3 54,4 Kesämökkien lukumäärä Koulutus Vähintään keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä, % ,4 67,7 17,5 28,2 Työmarkkinat Kunnassa olevien työpaikkojen lukumäärä Työllisten osuus vuotiaista, % ,6 60,7 Työttömyysaste, % ,0 9,8 Kunnassa asuvan työllisen työvoiman määrä Asuinkunnassaan työssäkäyvien osuus työllisestä työvoimasta, % ,0 67,4 Alkutuotannon työpaikkojen osuus, % ,8 3,7 Jalostuksen työpaikkojen osuus, % ,2 22,1 Palvelujen työpaikkojen osuus, % ,5 72,9 Toimialaltaan tuntemattomien työpaikkojen osuus, % ,4 1,3 Taloudellinen huoltosuhde, työvoiman ulkopuolella tai työttömänä olevat yhtä työllistä kohti ,55 1,29 Eläkkeellä olevien osuus väestöstä, % ,4 23,9 Yritykset Yritystoimipaikkojen lukumäärä Tilastokeskuksen väkiluku oli 3479 Vrk.fi -sivuston ilmoittama kunnan asukasluku oli 3488 (ennakkotieto) 5

6 Tilastokeskuksen muut kuntaa koskevat tilastot tai ennakkotiedot: Väkiluvun muutokset (31.12.) Väestöennuste vuoteen 2040 asukasta Väestön ikärakenne vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 467 yli 75 vuotiaat 418 Kielijakauma Väestö kielen mukaan Virolahdella väestö/hlöä * ruotsalaisia * eestiläisiä 16 * englantilaisia 5 * kurdeja 7 * turkkilaisia 7 * ukrainalaisia 2 * venäläisiä 122 * suomalaisia * muut (tieto tarkentuu myöh.) Toimialakohtaiset tilastot on esitelty toimialoittain. Tilastotiedot tarkennetaan valtuuston kokoukseen mennessä. 6

7 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys Valtionvarainministeriö arvioi helmikuun 2013 talouskatsauksessaan Suomen bruttokansantuotteen supistuneen 0,1 % vuonna Ilman yksityisen kulutuksen myönteistä kehitystä bruttokansantuote olisi supistunut enemmän. Työttömyysaste kääntyi kesän 2012 jälkeen nousuun, mutta vuoden keskimääräisiä tilanteita vertailtaessa se edelleen hiukan laski vuodesta Yhtenä taustatekijänä suhdannetilanteeseen nähden myönteiselle työllisyyskehitykselle on talouden rakennemuutos, jossa teollisuustyöpaikkojen määrän vähentyessä uusia työpaikkoja on syntynyt työvoimavaltaisemmille palvelualoille. Yleinen talouskehitys on todennäköisesti vaimeaa vuosina 2013 ja Maailmantalouden ja maailmankaupan kasvu on hidasta ja erityisesti euroalueen talouskehitys tulee olemaan heikkoa. Viime vuonna euroalueen talouden aktiviteetti laski 0,5 prosenttia, eikä kasvua kerry kuluvanakaan vuonna. Ulkoisen ympäristön heikkoudella on merkittävä vaikutus myös Suomen talouskehitykseen. Tämän vuoden kasvun ennustetaan jäävän vaimeaan 0,5 %:iin, vaikka kasvun odotetaan kohenevan vuoden loppua kohti. Kuluvana vuonna työttömyyden kasvu jatkuu ja vuosikeski-arvoksi ennustetaan 8,1 %. Vuonna 2014 työttömyyden arvioidaan paranevan vain vähän. Työmarkkinoiden rakenteellisten ongelmien ennakoidaan osaltaan hidastavan työttömyyden vähenemistä. Ulkomaankaupassa viennin arvo noussee tuontia suuremmaksi, ja siten kauppatase kääntyy lievästi positiiviseksi. Palvelutase sekä tuotannontekijäkorvaukset ja tulonsiirrot pysynevät kuitenkin negatiivisina, ja näin ollen myös vaihtotaseen ennakoidaan pysyvän 1,2 % alijäämäisenä suhteessa BKT:hen. Yksityisen kulutuksen näkymät ovat kuluvana vuonna vaisut, sillä reaalitulojen kehitys on heikkoa ja työllisyystilanne heikkenee. Kotitalouksien velkaantuminen jatkuu edelleen tulokehitystä nopeampana. Yksityiset investoinnit jatkavat laajapohjaista alenemistaan. Tulevan kasvupotentiaalin kannalta erityisen ongelmallista on kone- ja laiteinvestointien aleneminen. Sekä lyhyet että pitkät reaalikorot ovat laskeneet ajan mittaan ja lyhyet reaalikorot ovat olleet monissa teollisuusmaissa negatiivisia jo kolme vuotta. Euroalueella sekä korot että rahoitusmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti ja kriisimaissa korot ovat monta prosenttiyksikköä korkeammat kuin parhaan luokituksen maissa. Keskinäisen epäluottamuksen vuoksi rajat ylittävä rahoitus on vähentynyt euroalueella. Sekä lyhyiden että pitkien korkojen ennakoidaan pysyvän tänä vuonna poikkeuksellisen matalina paitsi kriisimaissa ja aloittavan normalisoitumisen vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tehdyt päätökset koskien esimerkiksi pankkivalvontaa ja Euroopan vakausmekanismia ovat rauhoittaneet tilannetta euroalueella. Talouskehitykseen sisältyvät riskit ovat kuitenkin edelleen suuret. Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten ennakkotiedot osoittavat, että kuntatalous on pelättyäkin huonommassa kunnossa. Peräti 63 kunnalla viime vuoden vuosikate oli negatiivinen. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Kuntien verotulojen kasvu vuonna 7

8 2012 hidastui merkittävästi edellisvuodesta. Kuntien yhteenlaskettu toimintatulojen, verotulojen ja valtionosuuksien kasvu ei riittänyt kattamaan kuntien toimintamenojen kasvua. Toimintakatetta heikensi myös maksu- ja myyntitulojen kasvun hidastuminen. Samalla toimintamenojen kasvu säilyi lähes edellisvuoden, noin 5 prosentin tasolla. Tähän vaikuttivat osaltaan vuosilomamääräysten ja lomapalkkakirjausten muutokset. Kuntien vuotuinen lainakannan kasvu on merkittävin tällä vuosituhannella. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu lainakanta nousi lähes 14 miljardiin euroon. Lainakanta kasvoi 13 prosenttia, eli 1,6 miljardia euroa edellisvuoteen verrattuna. Kuntien ja kuntayhtymien investoinnit kasvoivat huomattavasti, peräti 8,5 prosenttia vuonna Kunnilla on edelleen huomattavat investointipaineet mm. terveydelle haitallisten rakennusten korjaamiseksi. Nykytilanteessa on erittäin tärkeää, että valtio osallistuu kuntien peruskorjausten rahoitukseen. Kuntien tilannetta helpottaa nykyinen matala korkotaso, mutta korkotason kääntyessä kasvuun kuntatalouden haasteet kasvavat entisestään. Kuntien velkaantuessa matala korkotaso pitää kuitenkin kuntien rahoituskulut tulevana vuotena maltillisina. Työmarkkinaosapuolten marraskuussa 2011 neuvottelema raamisopimus määrittää nimellisten ansioiden kehitystä hyvin kattavasti vielä vuonna Raamisopimuksen mukaisten palkankorotusten arvioidaan nostaneen ansiotasoindeksiä vuonna 2012 vajaat kolme prosenttia, kun edellisenä vuonna sopimuskorotukset myötävaikuttivat kahden prosentin verran ansiotasoindeksin kohoamiseen. Kun huomioidaan myös muiden tekijöiden kuin sopimuskorotusten vaikutus, nimellinen ansiotasoindeksi kohosi viime vuonna arviolta 3,5 %. Sopimuskorotukset nostavat ansioita tänä vuonna keskimäärin 1,8 % ja muut tekijät mukaan lukien ansiotasoindeksin odotetaan kohoavan 2,4 %. Rakennemuutos on viime vuosina ollut Kotkan-Haminan seutukunnassa erittäin voimakasta. Se on menettänyt sekä tuotantoa että työpaikkoja ja työttömyysaste on korkea. Pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut enemmän kuin kokonaistyöttömyys. Lomautettujen määrä on lisääntynyt, mutta irtisanottujen määrä vähentynyt. Lyhyellä aikavälillä odotukset ovat varovaiset, mutta pidemmällä aikavälillä odotukset ja kehittämisedellytykset ovat erittäin positiiviset. Tähän vaikuttaa etenkin E18-tien rakentaminen. Rakennemuutos ja elinkeinorakenteen uudistuminen jatkuvat edelleen. Vientivetoisella Kotkan-Haminan seudulla teollisuuden investointiodotukset ovat heikentyneet. Metsäteollisuus ja metalliteollisuus on käymistilassa. Positiivisiakin merkkejä näkyy, esimerkiksi sellukauppa on piristynyt. Myös tuuli- ja energiaklustereihin panostetaan, vaikka uusiutuva energia-ala onkin kohdannut suuria haasteita erityisesti tuulivoimaklusterissa ja investoinnit ovat viivästyneet. Kun seutukunnan teollisuus on viimeisen taloustaantuman yhteydessä menettänyt tuotantoaan ja työllisyyttään, monet palvelut ovat menestyneet paremmin. Venäläisten ostosmatkailun odotetaan edelleen lisääntyvän. Kaupan tax free -myynti oli vuonna 2012 Kotkassa 12,2 M, 8

9 jossa on lisäystä 25 % vuoden takaiseen. Haminan vastaavat luvut olivat 2,6 M (+ 24 %). Venäläisten lisääntyvä kiinnostus ulkomaanmatkailuun ja matkailijamäärien kasvu on nostanut investointihankkeita myös Kotkan Haminan alueella. Uusia kauppakeskuksia on suunnitteilla Kotkan Jumalniemeen ja Virolahdelle, jonne rakennetaan neliön kauppakeskus-, hotelli- ja kasinokiinteistö. Myös matkailuhankkeita on vireillä. Sirius Sport Resort Oy avaa kesällä 2013 elämyskeskuksen Pyhtäälle. Venäjän ja Suomen välistä kauppavaihtoa tukee käynnissä oleva E 18 -tien muuttaminen moottoritieksi Koskenkylästä Vaalimaalle. E 18 kehityskäytävän uskotaan tuovan alueelle työpaikkoja ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kotka-Haminan seudun vahvin erikoistumisala on logistiikka, jonka perustana ovat satamatoiminnot sekä Venäjän tavaraliikenne. Vuonna 2012 HaminaKotkan satamassa vienti väheni 11 % edellisvuoteen nähden. Perinteisistä volyymituotteista väheni etenkin paperi pitkälti johtuen Myllykosken tehtaan sulkemisesta. Sen sijaan puutavara pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Sellun kuljetukset kasvoivat selvästi. Tuontiliikenne oli noin 6 % edellisvuoden alapuolella. Siellä suurin vähennys tuli kaasuputkiliikenteen lisäksi raakapuun tuonnissa. Eräs kasvava toimialaklusteri on ICT-ala. Mm. digitaaliseen pelialaan on syntynyt pienyrityksiä, jotka tällä hetkellä työllistävät n. 70 henkilöä. Määrä on yli kaksinkertaistunut parissa vuodessa. Jo toteutunut esimerkki ICT:n kasvusta on Googlen palvelinkeskus Haminassa. Elokuussa 2012 Google teki päätöksen palvelinkeskuksen laajentamisesta. Investointi on 150 miljoonaa euroa, rakennusajan työpaikkavaikutus on n. 500 htv. Laajennuksen valmistuttua keskus työllistänee ihmistä. Kotkan - Haminan seutukunnassa Kotkan kaupungin työttömyysaste on ollut viime aikoina koko Kaakkois-Suomen korkein. Vuodenvaihteessa työttömyysaste oli 17,1 %. Haminassa ja Virolahdella työttömyys on puolestaan ollut hieman laskussa. Koko seutukunnan alueen työttömien työnhakijoiden määrä oli joulukuun lopussa 3,7 % korkeampi kuin vuotta aikaisemmin. Lisäys on Kaakkois-Suomen seutukuntien matalin, mutta työttömien osuus työvoimasta (15,2 %) on edelleen seutukuntien korkein. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut alueella edelleen Kaakkois-Suomen muiden seutukuntien tapaan, kuitenkin jonkin verran muita alueita vähemmän. Vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita miestyönhakijoita oli yli 11 % enemmän ja naisia 6 % enemmän kuin vuosi sitten. Valtiovarainministeriö, Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti Kunnat.net Kuntaliiton tiedotteet: tilinpaatokset-pelattyakin-heikommat.aspx Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Alueelliset talousnäkymät keväällä 2013 raportti, maaliskuu 2013, Jouko Nieminen 9

10 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Virolahdella tulevien vuosien näkymät ovat varovaisen positiiviset. Raha-automaattiyhdistyksen elokuun 2012 lopulla tekemä päätös perustaa Suomen toinen kasino Vaalimaalle sai valtakunnallista huomiota ja antaa uskoa alueen positiiviseen kehitykseen. Lisäksi loppukesästä varmistui kunnan talouden mittakaavassa huomattava Vaalimaan yritystontin myynti kauppakeskuksen rakentamista varten. Muun muassa näiden hankkeiden odotetaan synnyttävän lähivuosina Vaalimaan alueelle n. 400 uutta työpaikkaa ja kasvattavan Virolahden kunnan asukaslukua ja siten verotuloja. Kunnan mittakaavassa suuret hankkeet aiheuttavat kuitenkin menoja etupainotteisesti ja uusien työpaikkojen sekä odotettavissa olevan positiivisen väestökehityksen myönteiset vaikutukset kunnan verotulopohjaan tulevat näkymään useamman vuoden viiveellä. Virolahden kunnalle toimintavuosi oli taloudellisesti haasteellinen. Suurimpana syynä tilikauden budjetoitua huonompaan tulokseen ovat verotulojen jääminen 335 t budjetoitua pienemmiksi. Tilikauden tulosta rasittavat tilikaudella tehdeyt, n. 88 t kertapoistot. Vaalimaan Shopping Center Oy:n maksama 2,37 miljoonan euron allekirjoituspalkkio keventää käynnissä olevien investointien rahoituspainetta, mutta kunta on sitoutunut rakentamaan sillä alueen infraa, joten allekirjoituspalkkiolla ei ennakoida olevan kunnan tilinpäätöksen kannalta tulosvaikutusta myöhempinäkään vuosina. Sen sijaan sopimuksen mukainen loppukauppasumma 3,3 miljoona euroa realisoituu tulosvaikutteisesti, kun rakennusvelvoite on täytetty. Virolahden kunnan vuosikate vuodelta 2012 on ,09 ylijäämäinen ja tilikauden tulos ,12 alijäämäinen. Vuonna 2011 vuosikate oli ,84 ja tilikauden tulos ,15 ylijäämäinen. Asukasta kohti laskettu vuoden 2012 vuosikate on 25,49 (väkiluku 3479). Vuoden 2011 asukaskohtainen vuosikate oli 986,25 (väkiluku 3487). Tuloslaskelman mukaan ulkoiset toimintatulot toteutuivat 102,46 % ja ulkoiset toimintakulut 100,05 %. Toimintakatteen toteutuma oli 99,22 %. Toteutuneet ulkoiset toimintakulut 24,9 milj., ovat asukasta kohti laskettuna 7 154,04 /asukas (v asukaskohtaiset toimintakulut 6 934,78 ). Asukaskohtaiset toimintakulut ovat vuodesta 2011 nousseet 3,2 %. Toteutuneet nettomenot (toimintakate) ovat 18,4 milj. ja asukasta kohti lasketut nettomenot ovat 5 278,90 /asukas (v asukaskohtaiset nettomenot 5065,56 /asukas). Nettomenot ovat vuodesta 2011 nousseet 4,0 %. 10

11 Investointimenot vuonna 2012 olivat ,53. Myyntien ,18 ja rahoitusosuuksien ,37 jälkeen investointien nettomenoksi muodostui ,98. (v investointien nettomeno ,97 ). Investointimenojen (netto)toteutuma verrattuna vuoden 2012 talousarvioon oli 72,51 %. Asukaskohtainen investointimeno vuonna 2012 oli 433,44, ja asukaskohtainen investointien nettomeno 303,19. Investointien nettomenot pienenivät 30,83 % edelliseen vuoteen verrattuna. Virolahden kunnan lainakanta vuoden lopussa oli ,18 ja lainakanta asukasta kohti 3 434,29. Vuoden 2011 lopussa kunnan lainakanta oli ,46 ja lainakanta asukasta kohti 3 565,90. Lainakanta on laskenut ,28 eli 3,9 %. Lainakannasta lyhytaikaisia kuntatodistusluottoja on vuoden 2012 lopussa 6,0 milj.. Vuoden 2012 talousarvioon oli budjetoitu pitkäaikaislainaa 1,8 milj. euroa. Lainaa ei kuitenkaan nostettu, vaan investointikulut on rahoitettu normaalilla tulorahoituksella ja tontin myynnistä saadulla allekirjoituspalkkiolla kunnan muun maksuvalmiuden siitä kärsimättä. Kassan riittävyys vuonna 2012 oli 55 pv. Vuonna 2011 kassan riittävyys oli 45 pv. Verotulot vuonna 2012 olivat yhteensä ,96. Verrattuna edelliseen vuoteen verotulot laskivat 0,9 %. Verolajeittain tarkasteltuna kunnallisveron tuotto kasvoi ,52 (1,23 %), kiinteistöveron tuotto kasvoi ,09 (17,38 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta laski ,85 (33,45 %). Talousarvioon verrattuna verotulot toteutuivat 96,72 %. Valtionosuudet olivat vuonna 2012 yhteensä ,00. Vuonna 2011 valtionosuudet olivat ,00. Saadut valtionosuudet pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna ,00 eli 23,1 %. Suuri muutos johtui vuonna 2011 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti maksettujen vuosien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuuden oikaisusta. Talousarvioon verrattuna valtionosuudet toteutuivat 100,85 %. 11

12 Kunnan henkilöstö Henkilöstön määrä Miehikkälä - Virolahti Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Yhteensä Miehikkälä yhteensä Virolahti yhteensä Yhteensä Henkilöstön palkkamenot Henkilöstön Miehikkälä Virolahti Yhteensä palkkamenot Vakinaiset Sijaiset Muut määräaikaiset Erilliskorvaukset Muut palkat Luontaisedut Yhteensä Työllistetyt Kesätyöntekijät Henkilöstön sairaus poissaolot SAIRAUSPOISSAOLOT KALENTERIPÄIVINÄ Miehikkälä Virolahti Yhteensä Kaakon kaksikossa on käytössä sairaus poissaolojen seurantajärjestelmä. Sairausvakuutusja työterveyshuoltolakiin tuli olennaisia muutoksia lukien. Kunnassa on laadittu erillinen henkilöstöraportti vuodelta

13 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit Toiminnallisista riskeistä merkittävimmät liittyvät henkilöstön saatavuuteen, tietojärjestelmien toimivuuteen ja suhdannevaihteluiden mahdollisesti aiheuttamaan tulorahoituksen heikkenemiseen. Lainsäädännölliset muutoksista merkittävimpiä toiminnallisia riskejä aiheuttavat mahdollinen kuntien tehtävien edelleen lisääminen ja kasvavien tehtävien ja palveluiden rahoittaminen. Henkilöstön saatavuuteen liittyvät ongelmat koskevat erityisesti sosiaali- ja terveystoimea, jossa henkilöstön vaihtuvuus on lisääntynyt selvästi. Vuonna 2012 kaikkiin sosiaali- ja terveystoimessa avoimena olleisiin työsuhteisiin ja virkoihin ei saatu yrityksistä huolimatta kelpoisuuden omaavia hakijoita. Pulaa hakijoista oli sosiaalityönjohtajan, sairaanhoitajien ja lähihoitajan paikkoja täytettäessä. Tästä johtuen sijaisiksi on jouduttu palkkaamaan ilman kelpoisuutta olevia henkilöitä. Tietojärjestelmien toimivuutta on pyritty Kaakon kaksikossa varmistamaan asianmukaisen virustorjunnan lisäksi ohjelmistojen käytön yhteistyöllä Haminan kaupungin kanssa sekä ulkoistetuilla IT-tukipalveluilla. Rahoitusriskit Rahoitusriskeistä merkittävimmät liittyvät korkoriskiin. Virolahden kunnalla on tilanteessa lainaa rahoituslaitoksilta n. 11,95 milj. euroa. Näistä 6,0 M muodostuu lyhytaikaisista kuntatodistuksista, mistä johtuen rahoitusriskeihin kuuluu myös luottoriski ja sitä kautta likviditeettiriski. Toisaalta lainoista 4,0 M on kiinteäkorkoista pitkäaikaista lainaa. Kunta on suojautunut korkoriskiltä tekemällä koronvaihtosopimukset yhteensä 6,9 M lainakannasta. Lyhytaikaiseen likviditeettiriskiin tullaan varautumaan alkuvuodesta 2013 solmittavalla 1,5 M tililimiittisopimuksella. Kunnalla ei ole valuuttamääräisiä lainoja, joten valuuttariskiä ei ole. 13

14 Vahinkoriskit Kunta on ottanut seuraaville toiminnoille lisäkulukeskeytysvakuutukset ylimääräisten kulujen vuoksi seuraavasti: Sivistystoimi Tekninen toimi Tukipalvelut / tekninen toimi Miehikkälän kunta on sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavana isäntäkuntana ottanut vastaavan vakuutuksen sosiaali- ja terveystoimen osalta asti. Tiedossa ei ole oikeudellisiin asioihin tai viranomaisten toimintaan liittyviä riskejä Ympäristötekijät Tiedossa ei ole ympäristökysymyksiä, joilla olisi olennaista vaikutusta kunnan taloudelliseen tulokseen tai asemaan tai toiminnan kehitykseen. Jäteveden puhdistus on hoidettu alueen yhteistyöllä Kotkan jäteveden puhdistamossa. Ainoat tiedossa olevat mahdolliset pilaantuneet maa-alueet ovat lopetettuja kaatopaikkoja, joista otetaan säännöllisesti kaksi kertaa vuodessa vesistönäytteitä. Näytteissä ei ole havaittu poikkeamia, jotka aiheuttaisivat toimenpiteitä. Nykyinen jätehuolto on alueellistettu jätekeskukseen, joka toimii Anjalankoskella Kouvolassa. 14

15 1.2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Kuntalain 50 :n 7 luvussa säädetään hallintomenettelyistä ja mm. siitä, että hallintosäännössä on määrättävä hallinnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta kunnassa. Hallintosäännön 17 :n mukaan kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Hallintosäännön 16 :n mukaan kunnanhallitus päättää riskien hallinnasta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Ulkoinen valvonta on toimivasta johdosta ja muusta organisaatiosta riippumatonta ja jakautuu kunnan järjestämään valvontaan, joka tapahtuu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimes-ta sekä muuhun ulkoiseen valvontaan, joka toteutuu mm. kuntalaisten, valtion viranomaisten ja EU-tarkastajien toimesta. Sisäinen valvonta on johtamisen ja riskienhallinnan apuväline, jonka järjestämisestä vastaa kunnanhallitus. Sen toimivuudesta vastaa kunnanjohtaja ja avustaa talouspäällikkö. Toimialajohtajat, palvelu-/tulosalueen ja tulosyksikön esimiehet vastaavat oman toimialansa/tulosalueensa/tulosyksikkönsä toiminnan/palvelun/tuotteensa sisäisestä valvonnasta. Seuranta on luottamushenkilöiden ja toimielinten suorittamaa sisäistä valvontaa (esim. sisäisten tarkastajien valitseminen). Seurannassa toimielin vertaa tehtyjä päätöksiä ja aikaansaatuja tuloksia. Lisäksi toimielin vaalii hyvää hallintotapaa ja seuraa, että esimiehet toteuttavat sisäistä tarkkailua. Tilivelvollisten viranhaltijoiden on valvottava, että palvelualueen / tulosalueen ja tulosyksiköiden toiminnot toteutetaan hyväksyttyä talousarvioita ja käyttösuunnitelmaa sekä niihin liittyvä toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita noudattaen. Taloushallintoon liittyvän aineiston, kuten laskut, oikeellisuudesta vastaa hyväksyjä. Lautakunta / kunnanhallitus määräävät laskujen tarkastajan (tiliöijän) ja hyväksyjän, joiden tulee olla eri henkilöitä. Kunnanhallitus on antanut yksityiskohtaisen ohjeen sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkoitus on varmistaa kunnan ja kuntakonsernin tehtävien häiriötön toteutuminen ja lainmukaisuus (lakien, määräysten ja sopimusten noudattaminen), varmistaa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, toiminnan tuloksellisuus ja tehokkuus sekä hyvän hallintotavan mukaiset menettelyt, varmistaa omaisuuden ja voimavarojen turvaaminen sekä varmistaa taloudellisen ja toiminnallisen tiedon oikeellisuus ja luotettavuus (tietojärjestelmät, raportointijärjestelmät). 15

16 Toteutuminen Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessaan tehtävä selkoa siitä, miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on kunnassa järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan ohjeessa edellytettyjä toimenpiteitä on hallintokunnissa noudatettu pääsääntöisesti. Talousarvion toteutumista seurataan kolmannes -vuosittain osavuosikatsauksilla. Henkilöstöraportoinnilla seurataan henkilöstön tilaa, osaamista ja toimenpiteitä työolosuhteiden ja työkyvyn ylläpitämiseksi. Sisäistä valvontaa tulee edelleen kehittää mm. siten, että toimialoille annettavissa tilinpäätöksen valmisteluohjeissa edellytetään toimialojen valmistelevan kunnanhallitukselle omalta osaltaan selonteko sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämisestä ja sisäisen valvonnan toteutumisesta. Kunnanhallitus nimesi keskuudestaan sisäisiksi luottamushenkilötarkastajiksi Lauri Heimalan ja Aira Paavolan. Valinnat on uudistettu kunnanhallituksessa , siten, että tarkastajat vv ovat Sisko Ukkola - Paronen ja Aira Paavola. Sisäisen tarkastuksen toimenpideohjelma tullaan suunnittelemaan kunnanjohtajan ja talouspäällikön valmistelemana. 16

17 1.3. Tilikauden tuloksen muodostuminen Tuloslaskelma ja tunnusluvut (ulkoiset tilit) (1000 ) (1000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut -2-1 Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/Toimintakulut, % Vuosikate/poistot, % Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista = 100 * toimintatuotot / (toimintakulut - valmistus omaan käytöön) Vuosikate prosenttia poistoista = 100 * vuosikate / poistot ja arvonalentumiset 17

18 Rahoituslaskelma ja tunnusluvut Toiminnan rahavirta (1 000 ) (1 000 ) Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat Rahavarat Rahoituksen tunnusluvut Tp 2012 Tp 2011 Investointien tulorahoitus % 7,7 173,5 Pääomamenojen tulorahoitus % 4,8 143,4 Lainanhoitokate 0,52 6,20 Kassan riittävyys (pv) Asukasmäärä Investointien tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (vuosikate + korkokulut) / (korkokulut + lainanlyhennykset) Riittävyys (pv) = 365 pv * rahavarat / kassasta maksut tilikaudella 18

19 1.4. Rahoitusasema ja sen muutokset Tase ja tunnusluvut V A S T A A V A A (1 000 ) (1 000 ) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 37 Muut pitkävaikutteiset hyöd Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot 3 10 Lahjoitusvarojen erityiskatteet VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

20 V A S T A T T A V A A (1 000 ) (1 000 ) OMA PÄÄOMA Peruspääoma Edell. vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli- /alijäämä TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot 1 8 Lahjoitusrahastojen pääomat VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vakuutuslait Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Muut velat Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vakuutuslait Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA YHTEENSÄ Taseen tunnusluvut Kunnan omavaraisuus % 41,9 42,3 Suhteellinen velkaantuneisuus % 58,1 55,3 Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 * (oma pääoma + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus, % = 100 * (vieras pääoma - saadut ennakot) / käyttötulot Lainakanta = vieras pääoma - (saadut ennakot + ostovelat + siirtovelat + muut velat) Lainasaamiset = sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 20

21 1.5. Kokonaistulot ja -menot Kokonaistulot ja -menot taulukko (ulkoiset tilit) Tulot % % Toiminta Toimintatuotot , ,0 Verotulot , ,1 Valtionosuudet , ,7 Korkotulot 104 0,4 3 0,0 Muut rahoitustulot 226 0, ,4 Satunnaiset tulot Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vast. hyödykk. myyntivoitot -16-0, ,8 Investoinnit Rahoitussouudet investointeihin 353 1, ,4 Pysyvien vast. hyödykk. luovutustulot 104 0, ,2 Rahoitustoiminta Antolainojen vähennykset 3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,5 Lyhytaikaisten lainojen lisäys Oman pääoman lisäykset Kokonaistulot yhteensä , Menot % % Toiminta Toimintakulut , ,4 - Valmistus omaan käyttöön Korkokulut 170 0, ,8 Muut rahoituskulut 2 1 0,0 Satunnaiset kulut Tulorahoituksen korjauserät - Pakollisten varausten muutos - Pysyvien vast. hyödykk. myyntitappiot ,2 Investoinnit Investointimenot , ,7 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 17 0,1 44 0,2 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 986 3, ,4 Lyhytaikaisten lainojen vähennys , ,8 Oman pääoman vähennykset Kokonaismenot yhteensä ,0 21

22 1.6. Kuntakonsernin toiminta ja talous Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhteisöt Tytäryhteisö Omistusosuus Kunnan edustaja: % 2012 /2013 alkaen Tulkki Jarmo/Sisko Koy Virolahden Lehtokerttu 100,00 Ukkola-Paronen Tulkki Jarmo/Sisko Koy VIrolahden Satakieli 100,00 Ukkola-Paronen Koy Virolahden Vuokraasunnot Tulkki Jarmo/Sisko 100,00 Ukkola-Paronen Tulkki Jarmo/Sisko Koy Klamilan Kolikko 100,00 Ukkola-Paronen Makkonen Kaarlo/Kaarlo Makkonen Koy Virojoen Linja-autoasema 62,06 Kuntayhtymät Peruspää- Kunnan edustaja: omaosuus % Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä 0,34 Uski Leo Carea 1,50 Lappi Jukka Kymenlaakson liitto 1,55 Husu Reetta Itä-Suomen päihdehuollon ky, Tuustaipaleen kunt.k. 0,43 Lappi Jukka Osakkuusyhteisöt Peruspää- Kunnan edustajat omaosuus % 2012/2013 As. Oy Timpermanni 23,20 Kuntsi Juhani/Kuntsi Juhani As Oy Satosuvanto 30,02 Paavola Aira/Paavola Aira Kuokka Vappu/Kuokka Vappu As Oy Satovärri 23,40 22

23 Konserniohjaus ja valvonta Konserni tarkoittaa kahden tai useamman juridisesti itsenäisen yhteisön muodostamaa taloudellista kokonaisuutta, jossa yhdellä yhteisöllä (emoyhteisö) on kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 5 :ssä tarkoitettu määräysvalta muihin konserniin kuuluviin yhteisöihin (tytäryhteisöt). Kuntalain 68 a :n 1 ja 2 momenttien mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös Kunnan konsernitilinpäätös laaditaan kunnan ja sen tytäryhteisöjen sekä niiden kuntayhtymien, joissa kunta on jäsenenä, tilinpäätösten yhdistelmänä. Kunnan konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi konserniyhteisöjen omistusosuutta vastaava määrä osakkuusyhteisöjen voitosta tai tappiosta sekä oman pääoman muutoksesta (KPL 6:12) Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudella pyritään saamaan kunnan toiminnasta ja taloudesta riittävä ja oikea kokonaiskuva myös tilanteessa, jossa kunnan palvelutuotantoa ja vastuita on merkittävässä määrin siirretty tytäryhteisöihin. Kuntayhteisöjen lisäksi kuntien palveluja tuottavat merkittävässä määrin myös kuntayhtymät, jotka eivät ole kunnan tytäryhteisön asemassa. kuntien tilinpäätöstietojen täydellisyyden, vertailtavuuden ja jatkuvuuden turvaamiseksi on kunnan konsernitilinpäätökseen perusteltua yhdistellä konserniyhteisöjen lisäksi suhteellisena osuutena kaikkien niiden kuntayhtymien tilinpäätökset, joissa kunta on jäsenenä. Konsernirakenteesta johtuen kunnan konserniohjauksen painopiste kohdistuu tytär- ja osakkuusyhtiöinä oleviin kiinteistöyhtiöihin. Konserniohjaus- ja valvonta on tältä osin vastuutettu teknisen toimen tilapalveluille. Tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä koskevien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskeva seuranta on kertomuksen kohdassa 2.4. Tekninen toimi/tekninen lautakunta/tilapalvelu (520) Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat - Vuonna 2010 käynnistettyä kiinteistöjen kunnossapidon ja energiatalouden periaatesuunnitelman laadintaa jatkettiin. Suunnitelman on tarkoitus valmistua vuonna 2013; - Vuoden 2012 lopulla aloitettiin KOy Virolahden Vuokra-asunnoissa uuden vuokrarivitalokohteen suunnittelu. Kohteen on tarkoitus valmistua vuoden 2014 jälkimmäisellä puoliskolla. 23

24 Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Konsernituloslaskelma ja tunnusluvut Tuloslaskelma (1 000 ) (1 000 ) Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta 3-2 (tappiosta) Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden yli- ja alipariarvo - 88 Satunnaiset erät Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuudet Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot /Toimintakulut, % 39,8 37,2 Vuosikate/poistot, % 22,4 296,4 Vuosikate,euroa/asukas Asukasmäärä

25 Konsernin rahoituslaskelma ja tunnusluvut KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät,netto Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien höydykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 3 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset -1 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset 1 7 Vaihto-omaisuuden muutos 1-2 Saamisten muutos Korottomien velkojen muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Konsernin rahoituslaskelman tunnusluvut Tp2012 Tp2011 Investointien tulorahoitus % 24,0 186,7 Pääomamenojen tulorahoitus % 11,9 143,0 Lainanhoitokate 0,43 3,75 Kassan riittävyys, pv

26 Konsernitase (1000 ) ja tunnusluvut KONSERNITASE V A S T A A V A A (1000 euroa) PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut 4 Aineelliset hyödykkeet Maa-ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osakkuusyhteisöt Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN VARAT VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Saamiset Pitkäaikaiset saamiset 3 5 Lyhytaikaiset saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ V A S T A T T A V A A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto 11 Muut omat rahastot Edell vuosien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä VÄHEMMISTÖOSUUDET POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero 7 4 Vapaaehtoiset varaukset PAKOLLISET VARAUKSET Muut pakolliset varaukset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen koroll vieraspääoma Pitkäaikainen koroton vieraspääoma Lyhytaikainen koroll vieraspääoma Lyhytaik koroton vieraspääoma VASTATTAVAA YHTEENSÄ

27 Taseen tunnusluvut Konsernin omavaraisuus % Suhteellinen velkaantuneisuus % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynytyli-/ alijäämä /asukas Konsernin lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä Omavaraisuusaste, % = 100 * (oma pääoma + vähemmistöosuus + konsernireservi + poistoero ja vapaaehtoiset varaukset) / (koko pääoma - saadut ennakot) Muut tunnusluvut lasketaan vastaavalla tavalla kuin kunnan taseen tunnusluvut 1.7. Tilikauden tuloksen käsittely ja talousarvion tasapainottamistoimenpiteet Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ,12 alijäämäinen. Se jätetään yli/alijäämän tilille, joka sen jälkeen on ,47 ylijäämäinen. Kuntalain 69 :n mukaisiin talouden tasapainottamistoimiin ei tilinpäätöksen perusteella ole tarvetta. 27

28 2 OSA TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN 2.1. Y L E I S H A L L I N T O (toimielin 10) Toimialan esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho Toimielin sitovuustasoon on tehty tarkennus (kvalt ) siten, että yleishallinnon sitovuustasot ovat (10) keskusvaalilautakunta, (12) tarkastuslautakunta, (14) kunnanvaltuusto ja (16) kunnanhallitus. Entinen (20) kunnanhallitus/tukipalvelut jäi pois käytöstä Keskusvaalilautakunta (toimielin 10) Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on Vaalilain mukaisten viranomaistehtävien hoitaminen kunnassa. Tulosalueen esimies on keskusvaalilautakunnan sihteeri Anita Takasuo. 9 kokousta Osallistujat osallistuminen puheenjohtaja Mikko Jokimies 9 varapuheenjohtaja Eini Tolsa 3 varapuheenjohtaja Korsu Esko alkaen 4 jäsenet Marja-Liisa Vilkki 7 Mikko Vilkki 3 Leila Makkonen 7 Ripatti Lasse alkaen 4 1. varajäsen Kallio Timo 5 2. varajäsen Kormu Marja Helena 4 sihteeri Anita Takasuo 9 Presidentinvaalit toimitettiin ja Kunnallisvaalit Vaalibussin käyttö alkoi ikäihmisten piirissä vakiintua syrjäkylillä. Kävijöitä oli bussissa henkilöä/vaali. Vakiintuneet äänestyspaikat tarjosivat palvelua Klamilassa, Ravijoella ja Virojoella. Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta on esitelty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Tavoite Äänestysaktiivisuuden kohottaminen parantamalla äänestyspaikkojen saavutettavuutta. Äänestyskaluston uusiminen äänestyspaikoilla. Toteutuminen Presidentinvaaleissa oli äänioikeutettuja (2. vaali) 2859 henkilöä ja Kunnallisvaaleissa 2840 henkilöä. Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Toiminnalliset tavoitteet Vaikuttavuus äänestysprosenttiin Taloudelliset tavoitteet: Äänioikeuden käytön hinta/äänioikeutettu Äänestysaktiivisuus/% - Kunnallisvaalit - Presidentinvaalit (2. vaalikierros) - Kunnallisvaaleissa - Presidentinvaaleissa (OM korvaa osan kuluista) 64,0 % 74,7 % 3,98 /hlö 0,48 /hlö 60,8 % 65,9 % 4,76 (sis.sis.erät) 1,27 (sis.sis.erät) Toimielimen menot ylittyivät palkoissa ja palkkioissa. Kaksissa vaaleissa toimitettiin yhteensä kolme vaalikierrosta ja vain kahteen oli varauduttu. 28

29 10 Keskusvaalilautakunta Talousarvio Tamuutokset Uusi TA Toteutunut Jäljellä Tot. % TOIMINTATUOTOT * Tuet ja avustukset ,00 288,00 102,82 *** TOIMINTATULOT ,00 288,00 102,82 TOIMINTAMENOT * Palkat ja palkkiot , ,98 131,05 * Henkilösivukulut ,24-739,24 149,28 * Muiden palvelujen ostot ,75 971,25 80,58 * Ostot tilikauden aikana ,20 492,80 50,72 * Vuokrat ,00 200,00 60,00 * Muut toimintakulut ,60-100,60 0,00 *** TOIMINTAMENOT , ,77 117,03 **** TOIMINTAKATE , ,77 127,85 ****** KATE YHTEENSÄ , ,77 127,85 SISÄISET ERÄT TOIMIELIMESSÄ Talousarvio Ta-muutokset Uusi TA Toteutunut Jäljellä Tot. % 10 Keskusvaalilautakunta TOIMINTATUOTOT TOIMINTAMENOT 4411 Sisäiset ravitsemuspalvel ,26-17,26 0, Sisäiset henkilöstöpalvel ,00 100,00 0, Sisäiset tall.hall.palv ,00 200,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot ,26 282,74 5,75 *** TOIMINTAMENOT ,26 282,74 5,75 **** TOIMINTAKATE ,26 282,74 5,75 ****** KATE YHTEENSÄ ,26 282,74 5,75 29

30 Tarkastuslautakunta (12) Tarkastuslautakunta hoitaa kuntalain 9. luvussa ja Kaakon kaksikon hallintosäännössä määrätyt hallinnon ja talouden tarkastustehtävät. Ulkoisen valvonnan tilintarkastuspalvelut hankittiin Audiator Oy:ltä. Vastuullisena tilintarkastajana toimi JHTT Juhani Liski. 10 kokousta Asema osallistuminen Uski Leo Pirttimäki Seppo Hartikainen Natalia Kallio Kirsi Haaja Tuula Liski Juhani Kiri Seppo Tulkki Jarmo Havuaho Osmo Metsämuuronen Helena Vilen Olli Halonen Kaija Seuri Marjo Suur-Uski Tiina Uski Markku Hyttinen Auli Jurvansuu Eero Hanski Liisa Malmi Jartti Peltola Tuomo Peltola Mia Savolainen Markku Savolainen Minna Uutela Kari puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen jäsen varajäsen JHTT tilintarkastaja, sihteeri kvalt:n puheenjohtaja khall:n puheenjohtaja kunnanjohtaja talouspäällikkö talouspäällikkö hall.ja henkilöstöjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja vast. lastentarhanopettaja tekninen johtaja sivistystoimenjohtaja-rehtori koulunjohtaja sivistyslautakunnan pj. Klamilan Veneilijät ry Et-Kymen Merikalastajain liitto/khall. Juko, työsuojeluvaltuutettu Jyty, työsuojeluvaltuutettu Tehy, työsuojeluvaltuutettu Jhl, työsuojeluvaltuutettu Työohjelman painopisteenä oli v kuntarakenneuudistuksen seuranta Virolahden katsannosta, kunnan johtamis- ja seurantajärjestelmien kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi. Lisäksi päivitettiin tiedot sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistystoimen palveluista ja tehtiin katselmukset Klamilan satamaan, päiväkotiin ja kouluun sekä Virojoen uudelle paloasemalle. Keskeinen osa tarkastuslautakunnan työtä on tilinpäätöksen tarkastaminen kunnanvaltuustoa varten ja arviointikertomuksen laatiminen edellisen toimintakauden toiminnasta. Tilinpäätös käsiteltiin valtuustoa varten ja arviointikertomus 2011 valmistui Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Toiminnalliset tavoitteet Painopiste Sivistystoimi Toteutui Hallinnon ja talouden tarkastuspäivät 2012 yhteensä Taloudelliset tavoitteet Tarkastustoiminnan taloudellisuus - määrä/kpl/vuosi /käyntipäivää tarkastuksissa ja kokouksissa 1310, ,73 30

31 12 Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tamuutokset Uusi TA Toteutunut Jäljellä Tot. % TOIMINTAMENOT * Palkat ja palkkiot , ,00 155,33 * Henkilösivukulut ,82-110,82 0,00 * Muiden palvelujen ostot ,09 101,91 99,03 * Ostot tilikauden aikana ,00 100,00 0,00 * Muut toimintakulut ,54-7,54 102,51 *** TOIMINTAMENOT , ,45 111,34 **** TOIMINTAKATE , ,45 111,34 ****** KATE YHTEENSÄ , ,45 111,34 SISÄISET ERÄT TOIMIELIMESSÄ Talousarvio 12 Tarkastuslautakunta TOIMINTATUOTOT Tamuutokset Uusi TA Toteutunut Jäljellä Tot. % TOIMINTAMENOT 4411 Sisäiset ravitsemuspalvelut ,82-41,82 0, Sisäiset henkilöstöpalvelut ,00 0,00 100, Sisäiset tall.hall.palv ,74-41,74 110,44 * Muiden palvelujen ostot ,56-83,56 116,71 *** TOIMINTAMENOT ,56-83,56 116,71 **** TOIMINTAKATE ,56-83,56 116,71 ****** KATE YHTEENSÄ ,56-83,56 116,71 Kunnanvaltuusto hyväksyi tilintarkastuspalvelujen 1,5 %:n hinnantarkistuksen alkaen, joka koskee myös Pyhtäätä ja Miehikkälää. Toimintakate ylittyi 1492,89 palkoissa ja palkkioissa. 31

32 Kunnanvaltuusto (14) Kunnanvaltuusto toteuttaa kunnassa perustuslain suomaa yksilön oikeutta osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä kehittämiseen oikeusvaltioperiaatteella. KuntaL:n 1 :n 2 momentin mukaan kunnan päätösvaltaa käyttää asukkaiden valitsema valtuusto, joka päättää sille laissa kuuluvat asiat. Toimivallan delegointia valtuusto toteuttaa hallintosäännön mukaisesti alaisilleen toimielimille/viranhaltijoille. Tulosalueen esimies on kunnanjohtaja Osmo Havuaho. 8 kokousta Osallistujat Puoluekanta Osallistuminen puheenjohtaja Seppo Kiri KESK 8 I varapuheenjohtaja Seppo Pirttimäki SDP 8 II varapuheenjohtaja Tuomo Peltola KESK 8 jäsenet Matti Astola KOK 3 Jari Harju SDP 8 Lauri Heimala KESK 4 Anu Nokka (ent. Hostikka) KESK 7 Reetta Husu KESK 8 Risto Kouki SDP 7 Toni Krouvi KESK 6 Juhani Kuntsi KOK 6 Vappu Kuokka KESK 8 Ilkka Kurkela KESK 8 Jukka Lappi KESK 7 Aira Paavola SDP 8 Arto Peltola SDP 8 Virpi Rökman-Pakkanen KOK 8 Janne Tolvanen SDP 7 Jarmo Tulkki KESK 8 Leo Uski KESK 7 Tero Viljasuo KESK 8 Liisa Hanski KESK 3 varavaltuutetut Lasse Ripatti KESK 5 Minna Yläkäs KESK 1 Natalia Hartikainen KOK 5 Esko Korsu SDP 1 Irma Kouki SDP 1 Anu Koskela KOK 2 talouspäällikkö Helena Metsämuuronen 1 vt. tekninen johtaja Markku Uski 1 kunnanjohtaja Osmo Havuaho pöytäkirjanpitäjä 8 Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Toiminnalliset tavoitteet Kokouksiin osallistuminen Valtuustoseminaarit (omat) Toiminnanohjaus Taloudelliset tavoitteet Päätöksenteon hinta määrä/ % kokouspäivät/kpl määrä/kpl/v Strategiatyö valmis 2012 /kokouspäivä (yht. 9 pv ml. seminaarit v. 2012) 100 % 5 kpl 3 Virolahti- strategia Puolueet osallistuivat 100 %:sti 8 kpl 3 Kvalt. hyv , ,22 Valtuuston käsittelemät päätökset esitellään asiaryhmittäin tasekirjan liiteosiossa. 32

33 14 Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT Talousarvio Tamuutokset Uusi TA Toteutunut Jäljellä Tot. % TOIMINTAMENOT * Palkat ja palkkiot , ,80 127,14 * Henkilösivukulut ,49-354,49 277,25 * Muiden palvelujen ostot , ,17 65,08 * Ostot tilikauden aikana ,25-103,25 203,25 * Muut toimintakulut , ,24 396,25 *** TOIMINTAMENOT , ,61 113,85 **** TOIMINTAKATE , ,61 113,85 ****** KATE YHTEENSÄ , ,61 113,85 SISÄISET ERÄT TOIMIELIMESSÄ Talousarvio 14 Kunnanvaltuusto TOIMINTATUOTOT Uusi TA Tamuutokset Toteutunut Jäljellä Tot. % TOIMINTAMENOT 4442 Sisäiset henkilöstöpalvel ,00 0,00 100, Sisäiset tall.hall.palv ,29-66,29 116,57 * Muiden palvelujen ostot ,29-66,29 109,47 *** TOIMINTAMENOT ,29-66,29 109,47 **** TOIMINTAKATE ,29-66,29 109,47 ****** KATE YHTEENSÄ ,29-66,29 109,47 Toimielimen menot ylittyivät vajaalla 14 %:lla. Ylitys painottui palkkoihin ja palkkioihin arvioitua tiheämmän kokousaikataulun seurauksena. 33

34 Kunnanhallitus (16) Kunnanhallituksella on keskeinen asema kunnan johtamisessa. Kunnanjohtaja toimii kunnanhallituksen esittelijänä. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta, edustaa kuntaa ja valvoo sen etuja, valmistelee valtuuston käsiteltäväksi tulevat asiat, panee täytäntöön valtuuston päätökset ja valvoo valtuuston päätösten lainmukaisuutta. Tulosalueen esimiehenä toimii kunnanjohtaja Osmo Havuaho. 22 kokousta Osallistujat Puoluekanta Osallistuminen puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjoht. jäsenet varajäsenet valtuuston pj. kvalt. I vpj. kvalt. II vpj. Jarmo Tulkki Risto Kouki Juhani Kuntsi Lauri Heimala Reetta Husu Vappu Kuokka Aira Paavola Matti Astola Virpi Rökman-Pakkanen Anu Nokka Lasse Ripatti Toni Krouvi Jari Harju Seppo Kiri Seppo Pirttimäki Tuomo Peltola KESK SDP KOK KESK KESK KESK SDP KOK KOK KESK KESK KESK SDP KESK SDP KESK talousarviopäällikkö hall.henk.johtaja kunnanjohtaja Helena Metsämuuronen Kaija Halonen Osmo Havuaho pöytäkirjanpit Kunnanhallitus on kokoontunut joka kuukauden 2. ja 4. maanantai. Asioiden käsittelyaikatavoite on ollut enintään 1,5 kk/asia, jolla varmistetaan hyvä hallintotapa päätöksenteossa. Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Toiminnalliset tavoitteet Keskeiset hallintopäätökset (Dynasty -pykälät v. 2012) -määrä/kpl/vuosi 200 kpl 234 kpl Kokousmenettelyt 2012 Taloudelliset tavoitteet Hallintokustannukset (2012 as.luku 3479 muk.) Kokouspalkkiot/päätöksenteon hinta kpl/vuosi /asukas/vuosi /kokous 20 kpl 41, ,00 22 kpl 38, ,12 Kunnanhallituksen päätökset on esitelty yksityiskohtaisesti tasekirjan liiteosassa. 34

35 Kunnanhallituksen tulosalueet: Keskushallinto (130) Keskushallinto hoitaa kunnanhallituksen alaiset hallinto- ja tietopalvelut sekä muiden lakisääteisten palvelujen oston muilta viranomaisilta ja yhteisöiltä. Keskushallinto mahdollistaa vanhus- ja vammaisneuvostojen edunvalvontatyön sekä valmistelee asioita hallitukselle/valtuustolle Kaakon kaksikon palveluyhteistyössä ja mm. kuntaliitosasioissa. Asiakaspalvelu, asiakirjahallinto ja arkistotoimi Keskustoimistossa hoidetaan asiakaspalvelu-infoa sekä asiakirja- ja tietohallintopalveluita (kirjaamo, postitus ja arkistot) sekä Kelan yhteispalvelupisteen palvelut. Asiakaspalvelun saavutettavuus on varmistettu sillä, että keskustoimisto on ollut virka-aikana avoinna klo vähintään yhden henkilön päivystäessä siinä jatkuvasti. Keskustoi- misto koordinoi kaikkien toimialojen postin käsittelyn, monistuksen, kassanhoidon, tuote- myynnin ja asiakasneuvonnan myös Kelan asiakaspalveluissa. Kaakon kaksikon puhelinvaihdepalvelut hoidetaan keskitetysti Miehikkälän kunnasta. Virolahden kunnan palveluinfon puhelimessa on myös vanha vaihdeominaisuus käytössä. Asiakirjahallintoa hoidetaan sähköisesti Dynasty asianhallintaohjelmalla sekä osittain manuaalisesti ilmoitusluonteisten asiakirjojen käsittelyssä. Asiakirjojen yhteinen ns. käsiarkisto on sähköisessä Teamware ohjelmassa, joka on yhteinen Haminan, Virolahden ja Miehikkälän kesken. Arkistotoimen järjestäminen kuuluu arkistolain (831/1994) 9 :n mukaan kunnanhallitukselle ja sen määräämille viran/toimenhaltijoille. Arkistotiimi ei kokoontunut vuonna 2012, vaan kunnat keskittyivät seulontatyöhön sekä osa-arkistonmuodostajien tiedonhallintasuunnitelmien valmisteluun. Yli 50 % työstä on vielä toimialoilla kesken, joten työn loppuunsaattamisen tavoite siirtyy vuodelle Arkistotiimi laatii tarkennetun toimintaohjelman vuosille ja keskusarkistonhoitajat (MiVi) jalkautuvat toimialoille käynnistämään ja ohjaamaan suunnitelmien tekoa. Tavoitteiden määrittely Mittari Tavoite Toteutuma Toiminnalliset tavoitteet Asiakaspalvelut/tuotemyynti (ulkoiset ja sisäiset asiakkaat) henkilömäärä/kpl/vuosi joista, puhelinneuvontaa määrä/kpl/vuosi KELA:n yhteispalvelut asiakasmäärä/kpl/vuosi Laadulliset tavoitteet Asiakaspalvelun ajallinen saavutettavuus Taloudelliset tavoitteet Palvelujen kustannustehokkuus - ulkoiset asiakkaat 956 hlöä palveluinfon aukiolo arkisin/klo asiakaspalvelun hinta/ /asiakas Hinnassa huomioitu ainoastaan palkkakustannukset v ,90 76,95 35

36 Jäsenmaksut, eläkevakuutusmaksut ja verotuskustannukset Jäsenyydet yhteisöissä: Kaakkois-Suomen pelastusalan liitto, Kymenlaakson kauppakamari, Kymenlaakson käsi- ja taideteollisuusyhdistys, Kymenlaakson liitto, Kymenlaakson syöpäyhdistys, Kymenlaakson pelimannikulttuuri, Kymenlaakson kylät ry, Rajaseutuliitto, Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry, Salpalinjan perinneyhdistys ry, Suomen kuntaliitto ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistys. Määrärahat toteutuivat kustannuspaikalla jäsenmaksujen ja muiden yleisluonteisten kulujen osalta ,46 :lla. Kustannuspaikka ylittyi :lla. Osuus verotuskustannukset toteutuivat ,56 :n suuruisena vuonna Menokohta ylittyi n. 2 %:lla arviosta. Lakisääteiset maksut; KuEL-eläkemaksut, palkkaperusteiset-, eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut on työnantajan korvattava kunnallisen eläkelain perusteella. Kustannuspaikka toteutui ,60 :lla, eli arvioidusti. Kunnan viestintä ja edustaminen Viestintää johtaa ja valvoo kunnanhallitus. Käytännössä siitä vastaa kunnanjohtaja ja johtavat luottamusmiehet. Virolahden virallisena tunnuksena hallintoasioissa on vaakuna (säännönmukainen käyttö) ja palvelunedistämispyrkimyksiin tarkoitetut Virolahti-logo ja Kaakonkaksikon logo. Markkinointiviestintä Kuntamarkkinoinnista vastasi toimialat itsenäisesti. Erityisesti matkailu- ja asuntomarkkinointia toteutti matkailusihteeri. Toiminta esitellään kohdassa matkailu. Muut toimialat toteuttavat omien palvelujensa asiakasmarkkinointia esimiesten päättämällä tavalla tarpeen mukaan. Sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen Sisäisestä viestinnästä Kaakon kaksikossa vastaa Tukipalvelut/henkilöstöhallinto ja jokainen toimiala tahollaan. Hallintoasioista ulkoinen tiedottaminen on hoidettu viivytyksettä ja tosiasiallisen tiedon perusteella vakiintuneiden aluemedioiden; aluelehdet ja paikallisradiokanava (YLE) sekä kunnan ilmoitustaulun ja avointen tiedotustilaisuuksien yhteydessä. Kunnanhallituksen- ja valtuuston esityslistat on lähetetty 6 päivää ennen kokouksia tiedoksi medioille, jotta viranomaistoiminnan julkisuus ja kuntalaisten vaikuttamismahdollisuus päätöksentekoon voi toteutua. Ilmoitustaulun hoidosta vastaa palvelusihteeri. Merkittäviä kuntalaisia koskevat asiat, kuten kaava- ja talousasiat ovat olleet tehostetun tiedottamisen piirissä. Virallisia kuulutuksia pidettiin vuonna 2012 nähtävänä yhteensä 255 kpl. 36

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA. Virpi Hahko jäsen 1 3, 7. Pekka Leime varajäsen 3 6, 8 KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 27.4.2015 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 27.4.2015 klo 11.45 16.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot