AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA"

Transkriptio

1 AS UIN H UONISTON RAKNTAMISVAI HN KAUPPAKIRJA IT Rkennus Oy Pnuntie 11, 0020 Helsinki ti -tunnus Puhelin 1s tlr nimi Jussi Prkkinen Osite Ruhnktu 2 B Jensuu Henkild,tunnus ti -tunnus W nimi Sinikk Prkkinen SAhk0psti Omistussuus skkeist Omistussuus Ruhnktu 2 B Jensuu -tunnus Puhelin C skkeist (s s l! Q' ' ) (0 ' ht T" * : t :<F t (t 4 G, (, h J :.9 F t t i ( : (, It :.2 (l' Henkildtunnus ti -tunnus htidn timinimi 0eljempenA yhtio) Asunt Oy Ilelsinin Tubize htidn site Liukulkerinkuj Helsinki Kiinteistdtunnus 09t Peruste, jll yhti hllitsee mistus n ukr Oskkeiden numert s Asunnn site (s eri kuin yhti0n site) Liukulkerinkuj 3 B 37 Asunnn kiyrtii ti Sehkpsti luntusikeuti kskerrt nj,itukset sek yhtiirlh, l ei le l n ks. tlsrnenld lintns kryphintrn sisdtybt sunnn mterilf ti tlei Omistussuus skkeist -tunnus Oskkeet ikeuttt sunnn nr B 37 hllintn yhtidn mistmss rkennuksess Rkennustpselsteen j mterilit j klusteet -tulukss esitetyn mukisesti Tesmennyksen jnkht Mu utstydikt ulun mukisesti Muiden tilj-en pint-l m' ti kunnll le lunstusil<eus myhemmin (rsti ruutuun) 3 Kupphint Kupphint (kirjimin kksistiisikymmentlneljltuhttyhdeks,nstiisikymment 00/00 ( ,00 numerin) ) eur j sen mksminen Myytyihin skkeisiin khdistu suus linist (ks. htijddes$ksen mdsrdykset linsuuden pismksmisest) stiisikymmentlkhdeksntuhttiisistiisikymmenti 00/00 ( ,00 ; eur Kupphint j yhtiolinsuus yhteensi (eltn hint), (ks. kht 11. Tlussuunnitelmn muutminen) nelj$stklmetisttuhttiisist 00/00 ( ,00 ) eur

2 3 Kupphint j sen mksminen (tk) rd i n elttmst hinnst % 15 eur 2 025,00, ,00 re 5 { {! rd (! G ( ts n.3aj2.20tl iimeinen erd suurempi) 0) U = =! 'N i FX i= i,..f F l I krkj tyskrk 5 Asunnn riitu lmistumisik (merkitddn seldsti, mik ihteht litn) Smp Pnkki Oyj Pnkkij knttri Smp pnkki Oyj mksun yhteydessd. ilil:!:{i":'..'i111 Tilin numer I4871 Tilin numer FI t eur sistyy 1. k stj s tnentn Myyjd s nst iimeisen kupphinlerdn kuluttu j siite, kun sille sunnn mhdllisesti hlint;; kertyneen i;;;i;iisii.119,;rrei*t"i" tlretuskrn pnkist ikisinrn ll.rriirjrplr?jl4 kuukuden iuun zs $,n murn ::1$ii!i,i5."3"1$;."*1y1't-"i" iiiijrri'-"liiterid pj;gilrd te ililnmerr ikeurettu pnkki en perusreist r,iutt,ist rir"liiwierr" tretust ti Js mksuerdd tskrk erpeieste "i rrk."t" mksupiliildn i"-#;i;tiss2l se n mksetru r s,n i ;irilliiliijruise_sti M-ksuer rgtn meereejss illill,".iiiiiii,,illn "iir"i"tli-"ri?i"'" i.iniri" s'""rj.""iir,,r""n treruspnkkiin eder khdss 3. Js mksuerd suritetn tit"#iil:dx"ji,3:jlii:,1,t,?llil,ijli,ii??ji'ull',,11",: Vihteht I 3A.n.20lt tr jiimeistd{n (p{iimerien dli enint.2 kk) st, tdn stiir ]j:"j}::'.':};:?:::i1.r*"^11r'i"iii'riirriiil'ili'lrruuuutettiss stirrs.nte n rrui Js rrrtuuiristjik mks ieisel.l(pp"h'";";i;'";:":# surituksen stn. ;ti'ti",g.henen kiri risesti lx?l:j't Mtiti;;i# riertytyir'sii;;;iii$" tieusterr iimeiste myyjetd, ei# r_ "r."i,.l"r,"dntymisjn_ mistumis- Jeljempene khdss 't3' t*itettuj sust' myyidn selletn iidstystd riidun rl?,i linilrimis#; sddnnksii,ry1l1fr"{.stjn ikeuu piddnyd tumispiidsti il;;;, r,ii il;;;;irii;nin.,uutus mk_ enemmdn ruin s peiiil;iiiirn iiestyy riidusr rmis- "iirtrnr"j ijln in'uiip'nttr irmitetr kirjrisestistjre. n Vihteht 3 Asunt n lmis' Asunnn hllint luutetn Tukisesti hllinnn stjile luutuksest. stj st suntkupprin 4 ruun 5 :n 'ukien yhtistir,t"i"t" i" muist sunnsjineutuist kustnnuksist.

3 nnenlmisturnist myydynsunnn hllinnn luutusj mksuelllisuudenlkminen n hyaksynyt senkyttdontettksi, sunnn Ostjssunnnhllintns heti,kunrkennuslntirnminen j suntkupplin 4 luun4 $:nmukisesti myyjdnknsssistntttrkstus n pidetyj skkeiden kupphint j erntyneet lise-j muutstyt tut,lmistuneet n mksettu. 4 luun5 $:nmustjstsuntkupplin dellyttien,e$ myyjen ilmittnut sunnnhllinnnsiirtymispiest, j muistsunnstiheutuist kustnnuksist. kisestihllinnnluutuksest lukienyhtistikkeist Js sunnnhllinnnluutusiistyystjnpulelllenseiknuksi,stjstedellat*itetuistmksuist muknpitenyttphtu. Ostjll ei kuitenkn siitl1htien, kunhllinnn luutuksen le lisitdmankuppspimuksen hllinelllisuutt ttstnsunnnhllintikisemmin kuinkuukudenkuluttusiit,kunmyyjhhettiilmituksen nnsiirtymispist. 7 Omlstuslkeudensirtymlnenj skekirjjen luuttminen iidstyskrkineen Omistusikeus n kknisuudessn skkeisiin siirtyy,kunskkeiden kupphini mhdllisine mkennensenerepei3, setu.js stjilmnmlyjdn sustumust mistusikeus silrtyy mksiimeisenkupphinteren kuitenkinstiimeisenerenerpeine. kupphinterien tkisinmksmisen sekl mhdllinnenmistusikeuden siirtymistdstjlln pnttiikeus skkeisiin tinpnttlu,tilpnttiikeudelsen krnj hinnkruuksen kuudeksi. Js skkeetn 10.khdssedellytetyin l n prempietuikeuskuinstjnpnttiikeudell. luutsoskeki{n turu-sikidjen seilyttejnhllusssiilytetddnt.seilyttjeei s ilmnmyy'jdnsustumust sekdsurittnut muutsiihenrinnstett kekirjstjlleennenkuinn selitetty,ete stjn mksnutkupphinnn j suntkupplin kuppspimuksen mukisetelitteet 2 luun $:n mukisestimyyjenknsssitut,lmistuneet, j tur-sikirjn erntyneet 3ilytejen tiedssletlisd-j muutstytn mksettu. pnttiikeuden hltijlleti,js naitdn useit,sille,jlln Js sken pnt$u,skekirjn stjnsijstluutett prsetuikeus. js yhti0ntniitdennenskemithss khdssn snttuskekirjist, kskeeseltuinsindliikistdistuksi, kirjjenlmistumist. { T5stt skekupst mksettn rinsiirtern surittstj. siirtymisest Vrinsiirler n mksettkhdenkuukudenkuluessmistusikeuden r 9 Tursikirjt {G 9. O.BO ' {. j tur-sikidjen tur-siki{-setuksen5 1 5:n sittjl eluutettujen Tlrkennetn myyjenstjtleesitdmien j niidenliitteidenmukisesti. tlhdn kuppkirjn liitetyntlussuunrhitetn mukistentur-sikirjjen Rkentminen (tlussuunnitelmn nitelmn mukisesti muuttminen, ks.khti 1). j skekirjjensdiidje Tur-sikirjjen Smp Pnkki Oyj Sdilytyspiknsite, tstjnnhteil Kupintie 3, 00440,Helsinki l J 'F= luuttkuppspimuksen tuttmtikeudet skkeisiin, Ostjlln ikeus,ennenkuinhenn snutmistusikeuden hulimtt myyjelleiehen stjstluutuksest edelleen.lleimyyjdnnluutukseen kirjllistsustumustn, perustuist nnetttietluutuksest edellekhdss9. kuppkirjn Ostjnn dlittmdti stjnelllisuuksist. jdljenn0kselld. j myyleneluutusspimuksen kppleellti sen ikeksitdistetull minitulletur-sikirjjen sdilyttdjdlle perustu ikeutens pntt skkeisiin, sunnn hllinthn kuppkirjn n ikeus ilmn myyjin sustumust Ostjll mksuihin. tnj kupnehkdpurkutuess stjlleplutettiin silyijie. kirjllisesti tiettur*sikirjjen Ostjnn elitt0mesi nnettpnttuksest = 5! :<F 11 Tlussuunnltelmn j yhtijerjestyksen muuttminen intluskuudeksiti tehdemuitsitumuksi htis rkentmisiheen iknttelk.ntrllisuuttn elkjenmeridnkrttti muitstuitlisetinsilmitettu mukisesti. Tlussuunnitelmss suunnitelmn tpuksiss: tnseuriss 1) Kikkistjtsustutkirjllisesti muutkseen. js krtusperustuu 2) llmnstjiensusumust, j yliiennltrmttmst peetksest khdnneest ti rkennustydt irnmisen ) linmuutksest, yhtin rkentmist ti krjusnusuunrjnkperusteell misestesteestdjhtunrkennuskustnnusten krtetunhinnn; muknelllinenmksmn rkentmist kskenspimuksen jnkperusteell yhtin rkentmist ti muutksenhuminttmiseen, b) selliseenlisssllittuunrhnrn krtetunhinnn;ti ehtjenmuknelllinenmksmn kskenspimuksen krjusrkentmist jt ei jhtunyhtidnmuidenelitteiden lisdykseen, ptdkseste ti irnmisen ) selliseenlinmuutksest ldittessleitutthumintlussuunnitem lilsemienrkennustyon trkkiidnyhtinmenihinlisitd stjienmiksiedustjikseen 3) llmnstjiensustumust plkkitsekmuutheidin tisttin iheututkulut,ikkniitei leknriituti minittutllijnj tilintrkstjn (Ktskht'12) ussuunnitelmss. j sen perusteest silyttejelbj skkeensttur-sikirjjen n iipyrnlttdilmitett muutksest Tlussuunnitelmn jille. muutstedellytteen timenpiteeilmitusn tehtlli ennentlussuunnitelmn edellyttesse muulksess Sustumust seenryhtymist. khdss Js yhti0nelkjenmrkrtetn, kupphintn. Tlussuunnitelmn muuttminen ei ikutmksettn khdistulinsuusnuseekuitenkinststi. 3. sittukupnkhteenleiinskkeisiin in,js muutsei lukk sustumust muuttilmnsijnj pntinhltijn idnrkentmisiheess htijdestyste j muutyhtiontludellisen timinnnperusteit. heiddnikeuksin l2 OskkeenstJien kkus,tllintrkstjnj rkennustyn trkkilijnlint senjelkeen,kunehintenyhdesti nelj{ssst kkusklleiiyrykseie n kutsuttskkeenstjien htinhllituksen estmettelityhti0lletilintrkstyhtinsuntjn tehtyluutusspimus. n ikeusyhtiojrjes$ksen Oskkeenstjill pewy. Sminskkeenstjill n ikeuslit j, jnktimikusikesteesentilikudenlppuun,jllinrkentmisihe jnktimikusikesterkentmisiheen n lttehteenedellyttdmd lppuun.trkkilijll trkkilij, rkennustyn ti myyjddn. surittjn rkennustyn mmttipteyys eik hnsell riippuuussuhteess j rkennustyon styhti,jnkmenihinplkkitsekdmuutheidentdistidn iheutrkkilijnplkkiist Tilintrkstjn riippumtt. tutkulutsdnlisitd tlussuunnitelmst F! (u 5 =

4 13Asunnn Js stjlln perusteltusyy lett,ettsunnnhllinnnluutustuleeiidstymain,stjlln ikeuspidittyil kupluutuksen phinterien jissti etd ette hnkykeneeteyttemeenspimuksen mksmisest kunnesmyyjdstttdennkdiseksi, liestyminen spimuksen stjnikeudet.ostjlln ikeuspidetyemksustmyyjdn tiyttdmisestdsetettukuusriittti turmn tilnteiss. ii{stykse 4 luun7 $:ssdmdaritellyissd uksimuisskin suntkupplin pituikhtuullisen Asettmns n lenninen. uksi,js spimusrikkmus Ostjs purkkupnmyyjin iidstyksen sen lisijn kuluessstjs purkkupnin,js myyjdilmitt,etteihdnhyt spimusttmnjnkuluess. sekl ndimyyjdnj tyhdnsllistuien urkitsijiden khdnneest, Jsmyyjesitt,etteiiestysjhtuurkennustyOte itutt lestesteeste,jt ei lekhtuudell ulkpulell den kdyttimientrntimittjien ikutusmhdllisuuksien j jnkseuruksi ellei idalttdd ti itt,stjei spurkkupp, humin kupptehteess ei khtuudell js hdnenlisipysytddspimuksess, iistyksen tilnteeseen, kestylitd0 pie.mikdlistjjutuisikhtuuttmn hens kuitenkinpurkkupnedelllenestmette. stjnti pnostjei s purkkuppmyyjdniiistyksenuksisenjilkeen, kunsuntj skekirjn luutettu tinhltijn hllintn. iiestyksen tphtun, stjspurk Js stjneyttee,ettd n ennltpinisyitl lettpurkuunikeuttn kupnjennenkuinesunnnsittuluutusjnkht n ksilh. teytjsstphtwnspimuksen hulimttmeretysse Js myyji tiedusteleestjlt,hydksyyk tdmt iidstykseste stun.stjei s purkkupp,js myyji tytde spitmiseneikdstjstkhtuullisess jsstiedustelun muksenilmittmssn jss. 4 luun11 $:n mukisesti. hinstsuntkupplin iheuttmst Ostjlln ikeuskrukseen myyjniisryksen {u s t! l'[ Vusitrkstus,irhellmitukset Jlrheenseurmukset j iimeistdn15 kuukudenkuluttusiit,kunrkennuslnmyyjjeriesteeusitrkstuksen ikisintn 12 kuukuden kirjllisesti Myyjeilmittusit*stuksenjnkhdst tirnminen rkennuksn keyto0ntettksi. n hyeksynyt yhteydesse usitrkstuksen ti iimeistn stjlledhintenkuukuttennensenjerjestmiste. Osljnn ilmitet pdytkijn nib irheist,jtkhdnn hinnut ti henenlisi klmeniiknkuluessusilrkstuksen tiedksisnnist pitenythitiimeist{dnusitrkstuksess. Muutinstjmenettlelkeutensedtltisiinirheisiin. hnmenetteeiiimeistidnusitrkstuksess, Jssunnssilmeneeirhe,jt stjnei idedellytthinneen jlleihn ihit irheestj siihenperustuist timuksistn khtuullisess jsssiitd,kun keutensedtirheeseen, hin n hinnutirheenti henenlisipitdnytse hit. Ostjei sirheenedtseikkn,jsthenentlytyy letttienneenkupptehtesse.js suntsitmyyteesse mitesuntkupplin luun12j 19S:sseseedeten. n lmis,selletn ennkktrkstuksen ikutuksist, sunnn jljelldleskupphinnst. Ostjei kuitenostjlln sunnnirheenperusteell ikeuspiddttydmksmst jihinhdnellin irheenperusteell jk ilmeisesti ylitene timukset, ikeus. kns pideirhmeer, mikliirheenikitiirheenkrjmistti ikisemist, Ostji khtuullisen jnkuluessirheenhumttun stjlle. Jsirheenisuuretenttunirheenmerkitykseen semisestiheututkustnnukset eidtlekhtuuttmn jss,stjs tiirheeseennihden khtuullist kisuei tule kysymykseen tijlleiikisusuritetkhtuullisess purkkupn. hinnnlennust ti,js spimusrikkmus n lenninen, jsskustnnukselln, elleisiiteimyyjelldn ikeus,ikkeistjlisisiltinutkn, ikistiie khtuullisess jedet kustnnukset ti rsiitl, ettl stjlleiheutuneet heudustjllelennisthitt,sunnnrnlenemist krmtt. 4 luun2 $:ss.ostjnj yhtidnalisesta seedeteensuntkupplin Oikeudest sdkrustirheenperusteell jstirhetilnteiss puhelln 4 luun18 $:ssd. sedetensuntkupplin t5 OstJn splmusrikkmukset l niiden seurukset n lenninen. Jsmyyjl tdl perusteell uksi,js spimusrikkmus Myyjes purkkupnstjnmksuiistyksen purkkupn(merkittdd litn): selasti,kumpiihteht N l_<!t) 9 O 0 ''in 9: : t-- n hinn4 luun35 $:n 1 mmentinmuknmereytyeen Viintetrt {: Myyjellen ikeussuntkupplin krukseen. purkmisest myyjdlle kulutsekekruksen iheutuneet myyjelbspimuksen Vihteht2: Ostjnn mksett hinnstelleijmpikumpi spuli edellekhdss3. situstelttmst iheutuneest muusthinst2/ hinttllin stjkriheutuneen hinkesiitelennisesti. iheutunut erikseenneyt,etpurkmisest nsuntkupplin 4 luun35 $:n 1 mmentinmukisesti. kupn. mys,js stjrikkspimuksenperuuttmll Myyjln ikeusedellminittuunkrukseen jhtuuinsnndksesjs stjnmksuii{stys ti kupnperuutlminen Myyj1ileei le kuitenknikeuttkrukseen, i esteest,jt stjei khtuudell keskeyksestiti muustsmnkltisest t, yleisenliikenteenti mksuliikenteen e[teeikeit. jihin jhtuumksuikeuksist, Vhinnkruksen mereidnsitell,js mksuiiistysti kupnperuutminen ti muunerityisenseiknuksiplssissmttsyyttn. stjn jutunutsiruden,tyottdmyyden!z F- I d).9 t 1 llenetely kupnpurkutuess stjnmksmkuppperuuttmll kupn,myyjdnn plutett Js kupppuretnti stjrikkspimuksen pntinhltijiden lukuun.js kupppuretn,myyjenn mksethinttur-sikirijen sily{tejlbstjnj mhdllisten muknsiit5 t*itetunkrkknnn 3 $:n 2 rnmentiss krkkrktin(33/1982) kupphinnlle tplutettlle peiestelukien,jn myyj{ stnttimksun.js kupppuretnsenjtlkeen, kun suntn luutettustjnhllintutstti hy0dyst. krussunnstsmstnmerkittdstd tn,stjnn suritetimyyjelbkhtuullinen yhteydesse suritettmyyjin n kupnpurkmisen ti hyitdyllisiikustnnuksi, Js stjn pnnutsuntntrpeellisi kwus. niiststjllekhtuullinen ti enemmenkuinmitt idnpitehnmisenkulumisen hunntunut Js sunnnkuntn stjnhllint-ikn j ttmt jhtuuhulimttmuudest js suntn ten5iknhinittunut stjnpulell,stjei spurkkupp, elleihnkrmyyj,lleminitustsyystdjhturynlenemist. seilytjelle. tur-sikirin kupnpurustj peruuttmisest Myyjdnn ilmitett

5 { d! s * 9. ts ) '- 15: = r! F N Myyjd n settnut j luuttnut tur-sikirjjen seilyttejelle yhtin j sunt-skkeenstjien hydksi seurt kuudet. A) Asuntkuplin2luun 17 $:n mukinen rkentmisiheen kuus Pnkkitkus Merkittee kuuden lji: pnkkitlletus, pnkkitkus ti trkitukseen seltu kuutus, jk n meere[een luksi lhinlildn 5 / yhtin tlusiuunnitelmn merkityistd rkennuskustnnuksist j kullinkin ihintddn 10 % myytyjen suntskkeiden kupphintjen yhteismrdst. Vkuuden n lt imss ehinteen 3 kuukutt siitd, kun rkennuslntirnminen n hweksynyt rkennuksen kytdntettksi. Rkentmisiheen ekuuden lktess myyj! sett tillle rkentmisiheen jdlkeisen kuuden, jk n mereltrn enintn Z/ mywien sunt-skkeiden kiit-pphintjen yhteismierst. Tem. kuus n imss ihinttrn 15 kuukutt sen jdlkeen, rriii iit<ennuslntirnminin hlisynyt rkennuksen kdyttdntetksi. Rkentmisiheen jilkeisen kuuden settmiselllisuus lkk, kun n kuiunut 15 kuukutt rkennuksen kyttddntthyeksynnest. Js sunt-skkeiden kupphint n ehemmn kuin elttmst hinnst, kupphintn rkentmisiheen j rkentmisiheen jdlkeistd ii<uutt lskettess pidetn rhmedree, jk st 70 %: myytyjen skkeiden eltmst hinnst. yhtin j skkeenstjien n nnett kirj[inen sustumus kuuksien puttmiseen, kun perustisks n tyttdnyt rkentimist ksken spimuksen j suni-skkeiden kupp kskelien spimusten mukiset elitteens. hti ti skkeenstj, jk iheettmstij; stin kuluttjlituslutkunnn susitust n kieltdytynyt ntmst sustumust kuuden piuttmiseen, idn elitt krimn tdstd myyjile iheutunut hink khtuullisell merelh. llmn stjien j yhtin ntmi sustumuksikin kuudet putut iimeistn 12 kuukuden kuluttu yhtin kikkien rkennusten usitrkstuksen pitemiseste, js yhti0lle n littu suntkupplin 2 luun 23 $:ssi trkitettu hllitus. Vkuudet eidt kuitenkn pudu, js yhti ti'suht-skkeen stj stust kuuksien putumist j ste sin hkemuksell kuluttjlituslutiruinn ti tumiistuimen kdsiteltdksi. Vputumist stustn n ilmitett stustuksestn sille kuuden ntjlle ti tlletuspnkille, ik n kuudeksi stnttnut pnkkitlletuksen sekd timitett ttlle kuluttjlituslutkunnir ti rurlieuden nt-m tdistus sin ireille sttmisest ennen edella sedetyn meerjn pettymistl uhll, ette kuudet muuten putut. Smp Pnkki Oyj Merkitddn kuuden ntj ti se tlletuspnkki, jk n kuudeksi stnttnut pnkkitlletuksen j jlle tissi kppleess trkitettu ilmitus j tdistus n timitett. B) Asuntkuplin 2 luu n 19 $: n mukinen surituskyytt0myyskuus Keskinlinen Vkuutusyhti Tpil kuutus Merkittdd kuuden nti j kuuden lji: kuutus, pnkkitkus ti Kuluttjirstn histmt ehdt teyttee muu tkus. Vkuus n mdirdltddn 25 % yhtin tilussuunnitelmn mukisist rkennuskustnnuksist. kuus n imss 10 utt siitd, kun rkennuslntirnminen hyiksynyt rkennuksen kyttdntettksi' Myyjtn stjlle hetemen kirjllisen ilmituksen n ktstt spuneen stjlle iimeistn seitsemnten pein ltrtiimisen jteen, js se n lihetetty stjn myyjdlle iimeksi ilmittmn sitteeseenyhtille n hettu rt ennu"lup"" 2L yhti rkennetn rkennuslun hkemisjnkhtn imss leien s{innsten j mereysten ti niihin mhdllisesti mynne$jen pikkeuslupien mukisesti' inntnutsuntnkuu un itteeseentimteri iintkuun,myyieeist tastl ise lineutte u,siidnsttku uttj itus utkunnnkisitelteeksi kuiuttjlituslutkunnst nnetun lin mukisesti' Js erimielisyydet stetn tumiistuimen rtkistksi, knne n nstett stjn ktipikkkunnn ti sunnn sijintipikkkunnn yleises;t iikeudess. Kuluttj ui n.t knteen mys sumess sijitsen suinpikkns yleises- " sa liikeudess. Ostjn timist lisi- j muutstisti llekirjitetn erillinen spimus- Ostjn tulee tehdl sshkspimus nimiins[ mistusikeuden siirtymisejnkhdst'! t- z : tt = {,

6 OstJn kuu. tus J kupnten yhtey. dessi luutetut slkirjt stj enesitettykuppkirjnkhdss9.trki e uttur.sikirjt,r'nr"ui ;$[T?:lj:"T:""":::",:,"""::l,T:-"T',::'::i,':,'""n':l-1":y,li*l++;F i'yti" "n"i'r.rjij"" si,musent; l5is;#t*n serretn sunrkupprri lsrrssll ir;;;;"ijn;il#ii:j#i:#,&:il['il,r'j Tilmdn sikirjn llekirjituksell sti kuitl smll stnttneens seurt sikirjt: kupnten yhteydess luutetut -rs-kuppkirjn liite -.hrrneistphi 1:50 - muutsty0hje j -iktulu - rkennustpselstus - rstlussuunnitelm - yhtiiijiirjestyi - r(! l tr ''il t '.F * F Alleklrjitukset Tdtdkuppkirintehtk. mesmsnisir.pprett,ksi.5ummtt jlle. Mid timitr drittbmiisti lppiiten turi-;5i;ti;g,i;iirtiiiig"'"" -*'"' Pikk j ik Jensuuss Mie IT Rkennus O {- >--* /4t-F ll Ann-M *^ \*.*J Prkkinen U<P-r-,> Ji*-*Z*- Sinikk Prkkinen p^l'at---- I e t! 0,.9. Asuntkupplin edellytem{t kuudet n setettu khdn.t7. mu <is*n Pikk j ik

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa

Pohjalta. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa KRJADO TTT OTM/O 11.10.2012! OJT: Vst jkiseen kysymykseen erilliselle pperille (muist merkitä nimi myös kirjnpittehtävään). Js et vst jhnkin kysymykseen, jätä nimetty vstuspperi myös kyseisen tehtävän

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

a-1 pp/h pp/t +88 ylreunan likimrisen korkeusaseman. Yksityiseen kyttn varattu venevalkama-alue. 55 db

a-1 pp/h pp/t +88 ylreunan likimrisen korkeusaseman. Yksityiseen kyttn varattu venevalkama-alue. 55 db : et : n : : : : : : : : : : Rennusl. - e=. suinerrstljen rttelilue. P suinpientljen rttelilue. lusrennusen rennusl, jlle s sijitt utnsilytyspin. Rennusl. suinrennusten rttelilue. Rennusen hjnsuunt sittv

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

2 Hinnat ja rahan arvo

2 Hinnat ja rahan arvo 2 Hinnt j rhn rvo Indeksit 90. Vuosi Hint Indeksi (2006 = 100) 2006 442 100,0 2007 465 465 105,203... 442 2008 493 493 100 111,538... 442 2009 521 521 117,873... 442 2010 508 508 114,932... 442 105,2 111,5

Lisätiedot

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR)

Ruutuaineistot yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR) 1(5) Henkötstt, Ertyspveut 1 ertyspveut@tstkeskus.f Ruutunestt yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä (YKR) stkeskuksen krttruuduttset (5 x 5 ) tstnestt Suen ypärstökeskuksen (SYKE) yhdyskuntrkenteen seurntjärjesteässä

Lisätiedot

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20...

http://www.angelniemenankkuri.com/index.php?page=ilu/nuoret/ajankohtaista&select=3&head=nuori%20... Sivu 1/28 " #%% ((%% ( * +, " -. / " - ("*0 "# % "# (( # # ( ( * # +,,-. /0,-,,2 3 #4 3 % % 5 5 * 4 % 3 6 4 4 44( ( % #"" #"#"# + 7. 4 %%2%%3 % 4 9#:200; 1 5242%% 1,1200/,/,/ (43%% 1 ("*01,01200/,202200/

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA

YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA YHDYSKUNTALAUTAKUNTA TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o

Forssan kaupunki Osavuosikatsaus YHDYSKUNTAPALVELUT. Arviointik r iteeri tr mittarit ja tavoitetaso ja t a v o i t e t a s o Forssan kaupunki Osavuosikatsaus 2017-08 TOIMIALA 50 YHDYSKUNTAPALVELUT P A L V E L U 5 0 0 T E K N I S E N J A Y M P Ä R I S T Ö T O I M E N H A L L I N T O J A M A A S E U T U P A L V E L U T T I L I

Lisätiedot

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy

Osake, rahasto, vakuutus vai PS-tili verotuksen kannalta? Juha-Pekka Huovinen Veronmaksajain Keskusliitto + Verotieto Oy Osake, rahast, vakuutus vai PS-tili vertuksen kannalta? Juha-Pekka Huvinen Vernmaksajain Keskusliitt + Vertiet Oy Sijituskhteet Hajautus vaatii päämaa. Hajautus tehtävissä pienellä päämalla. Riippuu palveluntarjajasta.

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31

Säännöt 2 7. Regler 8 13. Regler. Regler. Rules 26 31 Säännöt 8 9 Rules B tyhjä suositusruutu krtt rhmittri vesiruutu viinitrhruutu utio viinitrhruutu Sisällys C pelilut Viiniyhdistyksen suositus -ltt hintmerkkiä Ltikoit: punviiniltikko vlkoviiniltikko smppnjltikko

Lisätiedot

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ:

1, MITÄ TARKOITETAAN SEURAAVILLA TERMEILLÄ: KRANPDON TNTT 14.4.2014 LAY/OTK OT: Vst jkseen kysymykseen erllselle pperlle (must merktä nm myös krjnptu"t.u"ppern). ös et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän slt' rrävär:

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

S , Fysiikka IV (ES) Tentti

S , Fysiikka IV (ES) Tentti S-1436, Fysiikk IV (S) Tetti 81 35 19 1 Vierekkäiste spektriviivje piei hvittu tjuuser Cl F mlekyyli 1 rttispektrissä 1,1 1 Hz Lske tmie välie etäisyys mlekyylissä Rtkisu Kksitmise mlekyyli pyörimiseergi

Lisätiedot

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille

Pohjalta. (muista merkitä nimi myös kirjanpitotehtävään). Jos et vastaa. OHJEET: Vastaa jokaiseen kysymykseen erilliselle paperille KRJAPDO TETT OTM/O 14,2.2013 OHJEET Vst jkseen kysymykseen ersee ppere (must merktä nm myös krjnpttehtävään). Js et vst jhnkn kysymykseen, jätä nmetty vstuspper myös kysesen tehtävän st. HOX Ä tyt k k

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus.

Knauf Safeboard Säteilysuojalevy 03/2009. Knauf Safeboard Säteilysuojalevy. 0% lyijyä. 100% turvallisuus. Knuf Sfor Sätilysuojlvy 03/2009 Knuf Sfor Sätilysuojlvy 0% lyijyä. 100% turvllisuus. Knuf Sfor Knuf Sfor Suoj röntgnsätiltä Lyijytön Suoj plolt Hlppo snt Hyvä äännristävyys Ympäristöystävällinn hävittää

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a)

Kertausosa. Kertausosa. 3. Merkitään. Vastaus: 2. a) b) 600 g. 4. a) Kertusos Kertusos ). ) : j 7 0 7 ) 0 :( ) c) :( ). Merkitää merirosvorht (kg) sukltrffelit (kg) ) 7, 0 hit: /kg hit: 7 /kg ) 00 g 0,kg 7 0,,0,,0, 0, (kg) :. ) Vstus: ) 7, 0 ( ) ) 00 g. ) 0 7 9 7 0 0 Kertusos

Lisätiedot

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo .1. Lukuj käsite, suppeemie j rj-rv.1. Lukuj käsite, lukuj suppeemie j rj-rv S lukuj vi yksikertisimmill ymmärtää tdellki j, jh kirjitettu lukuj peräkkäi. Sellisell jll, jk luvut vlittu täysi stuisesti,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

6 Kertausosa. 6 Kertausosa

6 Kertausosa. 6 Kertausosa Kertusos Kertusos. ) b). ) b). ) ( ( ) : ) ( : ) b) { : [ ( ) ]} { :[ - ]} { : } -{ - } -{} c) ( ) : - ( ) ( ) ( ) ( 9) 9 9 Kertusos. ) ( ) b) ( ). ) ) ) b) / / c) : 7 7. ) ) ) b) Kertusos c) : 7 ( 9)

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ TARJOUSSAATE 47576 1 (1) Turun kaupungin ssiaalikeskus Itäinen avpalvelutimist Vs. avpalvelujhtaja Taina Kaila Nisse Kavn katu 3 20610 TURKU antti.nieminen@turku.fi taina.kaila@turku.fi Viite Lgica Sumi

Lisätiedot

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos.

PS. Jos vastaanotit Sinulle kuulumattoman viestin, pyydän ilmoittamaan siitä viipymättä allekirjoittaneelle ja tuhoamaan viestin, kiitos. Teamware Office' Posti Saapunut posti : Olavi Heikkisen lausunto Lähettäjä : Karjalainen Mikko Vastaanottaja : Leinonen Raija Lähetetty: 18.1.2013 10:29 He i! Korjasin nyt tämän spostiliitteenä olevaan

Lisätiedot

Luonnos Tarjouspyynnön liite 1 Kuopion kaupunkiseutu 27.6.2013

Luonnos Tarjouspyynnön liite 1 Kuopion kaupunkiseutu 27.6.2013 Luonnos Trjouspyynnön liite Kuopion kupunkiseutu..0 LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS Linj-utoliikenne Näitä yleisiä ehtoj noudtetn tehtäessä knnusteurkkn perustuvi liikennöintisopimuksi

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava

Aluevarausmerkinnät: T/kem Maakuntakaava kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable

problem computational non computational problem problem unsolvable solvable problem problem efficient solution partially solvable ? BA F S R ] ] UbM R H ] ] ] d ] ] M S R H 678 G ED B A> UKV ST NOKPQ K IJKLM H \ US ST NOKPQ K IJKLM h US bje bokpq T UKV ST NOKPQ K IJKLM d i mn op k v qr kst { i 0 i i i probem ompttion probem non

Lisätiedot

H E L S I N K I. business hub

H E L S I N K I. business hub R U N K O S O P I M U S K O S K I E N G R E A T E R H E LS I N K I P R O M O T I O N L T D O Y - N I M I S E N Y H T I Ö N T E H T Ä V I Ä, R A P O R T O I N T I A J A R A H O I T U S T A V U O S I N A

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10.

Ehdotus OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMAEHDOTUS VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE Päivitetty 10. jhtkunt 2.7.2016 Ehdtu OLEMASSA OLEVAN RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA VUODELLE 2017 SEKÄ SUUNNITELMAVUOSILLE 2018 - M Liite Eerik 2 / 2.8.2016 1)7 EERIKINKARTANON RAKENNUSKANNAN KORJAUSOHJELMA 2017 SEKA

Lisätiedot

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen

Vaaratilanteet - ilmoittaminen ja hyödyntäminen 2012 Vaaratilanteet - ilmittaminen ja hyödyntäminen Tilastllisesti yhtä vakavaa tapaturmaa khden sattuu samankaltaisessa työssä: 1 10 30 600 Vakava tapaturma Lievä tapaturma Materiaalivahink Vaaratilanne

Lisätiedot

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit

Vuoden 2014 tuloveroprosentti. Vuoden 2014 kiinteistöveroprosentit Kunnnvltuusto KOKOUSKUTSU Kokousik Perjnti 15.11.2013 klo 14.00-15.00 Kokouspikk Käsiteltävät sit Asino Liite no Svukosken kunnnvirsto 1 60 Järjestäytymissit 2 61 1-2 Vuoden 2014 tuloveroprosentti 3 62

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP

Ajankohtaista europarlamentista. Bioenergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Korhola, MEP Ajankhtaista eurparlamentista Bienergiapäivät 29.11.2013 Eija-Riitta Krhla, MEP Sisältöä Bienergian kestävyyskriteereistä EU:n energia- ja ilmastplitiikka 2030 mututumassa EU:n päästökaupan ajankhtaiset

Lisätiedot

Sisäpiirintiedon syntyminen

Sisäpiirintiedon syntyminen Kai Kotiranta Sisäpiirintiedon syntyminen Kontekstuaalinen tulkinta Y liopistollinen väitöskirja, jo k a Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostum uksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO

/-zîe. r/2 MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO Kruunupyyn kunt 26.L.2075 r/2 Sosili- j terveyslutkunt /-zîe MLL;n Lsten j nuorten puhelimen j netin vustus vuodelle 2015 f7o Toivomme, että kuntnne vust Lsten j nuorten puhelin- j nettiplvelun toimint.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM).

Helsingin kaupunki / Liikennesuunnitteluosasto 26.2.2014 16:21 Anitta Vähäkuopus 1 (3) Koje vaihdetaan ja muutetaan minikojeeksi (ITC-2bM). Helsinin kupunki / Liikennesuunnitteluossto 26.2.204 6:2 Anitt Vähäkuopus (3) TYÖSELTE Telkkktu/Pursimiehenktu Risteys 256 Kojeuusint Yleistä Koje vihdetn j muutetn minikojeeksi (TC-2M). Klusteet j työ

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

2 Kokouksen järjestäytyminen

2 Kokouksen järjestäytyminen Pöytäkirj 212017 1 (5) Leen Siirl 22.9.2017 YLI MIIÄRÄI N EN YHTI ökokous Aik 14.9.2017 klo 1 0.00-1 0.45 Pikk Läsnä llmrinen, Porkklnktu 1, Helsinki Kokouksess olivt läsnä henkilökohtisesti ti edustettuin

Lisätiedot

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022

Kuntarahoitus 15661/12 2 550 000,00 2 250 000,00 2 250 000,00 2,128 kiinteä, 27.2.2012-23.1.2022 Kaupunginhallitus 221 25.08.2014 Kaupunginvaltuusto 70 01.09.2014 Kouvolan Vesi Oy:n lainojen takaukset 5700/02.04.07/2014 Kh 25.08.2014 221 Kaupunginvaltuusto päätti 9.6.2014, että Kouvolan Veden toiminnot

Lisätiedot

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku

II.1. Suppeneminen., kun x > 0. Tavallinen lasku II. EPÄOLEELLISET INTEGRAALIT nt II.. Suppeneminen Esim. Olkoon f() =, kun >. Tvllinen lsku = / =. Kuitenkn tätä integrli ei ole ikisemmss mielessä määritelty, kosk f ei ole rjoitettu välillä [, ] (eikä

Lisätiedot

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus.

Kisko. Henkilötunnusl/-tunnus Salo. taksisantasaari@gmail.com. lnternetosoite, jossa luvan mukaisen liikenteen laatulupaus. Saln kaupunki Rekisteröity 7.10.2014 3046/08.01.00.01.04/2013 Viranmainen t linkein-, liikenne- ja ympäristökeskus R!TTIL!IKNNLUPAHAKMUS I Uit"nnOi usean timivaltaisen lupaviranmaisen alueella lvrr Yrityksen

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat

hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat hinnasto 01.08.2011 Hinnat sis. alv 23% hintoihin lisätään kierrätysmaksu Maatalouden ja teollisuuden renkaat, vanteet ja sisärenkaat 1 Traktorin eturenkaat KOKO MALLI PR HINTA 5,00 15 BKT TF 9090 4 71

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

KISAPUISTO. Kariniemenkatu. Kyösti Kallion katu FELLMANINPUISTO

KISAPUISTO. Kariniemenkatu. Kyösti Kallion katu FELLMANINPUISTO LIITE enk Lhd - TORI KISPUISTO nk e «ud V in k p ek l ««Kriniemenk «s nt er PIKKU-VESIJÄRVI Hollolnk Kyösti Kllion k sikiv e P «FELLMNINPUISTO nk suin-/ liikerkennus Julkinen rkennus Uudet suin/liikerkennukset

Lisätiedot

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT)

Valmennuksen ja arvioinnin tukijärjestemä (VAT) Vlmennuksen j rvioinnin tukijärjestemä (VAT) Työhön kuntoutuksen trkoitus on utt sikst kuntoutumn siten, että siirtyminen koulutukseen ti työelämään on mhdollist. VAT -järjestelmä on kehitetty kuntoutumisen

Lisätiedot

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz

tontille rakennettua asuinnakennusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa on huoneistojen yhteenlasketusta Pon- Huon. Kernas no nos P-ala nz il tl Y-tunnus: O277t7t-9 Sivu 1 ASUNTO OY ]USSINLIN]AN YHTIö]ÄR]ESTYS L 5 Yhtiön timinimi n Asunt Oy Jussinlinja ja ktipaikka Helsingin kaupunki. 2 5 Yhtiön timialana n mistaa ja hallita tnttia n 11 Helsingin

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

rffivffig VEROHALLINTO FINLAND

rffivffig VEROHALLINTO FINLAND lll It rffivffig VEROHALLINTO FINLAND iltililtililililil lillll TODISTUS 07.05.2014 1(1) Henkiltunnus tai Y-tunnus 2273824-1 WELKONTRADE OU Vahes tee '19, Rae vald Rae kula EE 75301 Har.lumaa Estnia Varmiste:195438125!

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

SUORAKULMAINEN KOLMIO

SUORAKULMAINEN KOLMIO Clulus Lukion Täydentävä ineisto 45 0 45 60 ( - ) + SUORKULMINEN KOLMIO Pvo Jäppinen lpo Kupiinen Mtti Räsänen Suorkulminen kolmio Suorkulminen kolmio Käsillä olev Lukion Clulus -srjn täydennysmterili

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012

SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 21.03.2012 Sosililutkunt 21.03.2012 11 Sosililutkunt Aik: Keskiviikko 21.03.2012 klo 16.00 17.35 Pikk: Vnhinkoti Asit 9 Sosililutkunnlle tiedoksi 10 Plvelussuhteen päättyminen 11 Rvitsemistyöntekijän tehtävien hoito

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus

Uusien teiden rakentaminen. Perusparannus. Kunnostusojitus km km km UUSEN TEDEN RKENTMNEN TEDEN PERUSPRNNUS KUNNSTUSJTUS Suorite Varoja Suorite Varoja Suorite Varoja lue tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki bud tavoite tavoit tuki tuki budkm km

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot