AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA"

Transkriptio

1 AS UIN H UONISTON RAKNTAMISVAI HN KAUPPAKIRJA IT Rkennus Oy Pnuntie 11, 0020 Helsinki ti -tunnus Puhelin 1s tlr nimi Jussi Prkkinen Osite Ruhnktu 2 B Jensuu Henkild,tunnus ti -tunnus W nimi Sinikk Prkkinen SAhk0psti Omistussuus skkeist Omistussuus Ruhnktu 2 B Jensuu -tunnus Puhelin C skkeist (s s l! Q' ' ) (0 ' ht T" * : t :<F t (t 4 G, (, h J :.9 F t t i ( : (, It :.2 (l' Henkildtunnus ti -tunnus htidn timinimi 0eljempenA yhtio) Asunt Oy Ilelsinin Tubize htidn site Liukulkerinkuj Helsinki Kiinteistdtunnus 09t Peruste, jll yhti hllitsee mistus n ukr Oskkeiden numert s Asunnn site (s eri kuin yhti0n site) Liukulkerinkuj 3 B 37 Asunnn kiyrtii ti Sehkpsti luntusikeuti kskerrt nj,itukset sek yhtiirlh, l ei le l n ks. tlsrnenld lintns kryphintrn sisdtybt sunnn mterilf ti tlei Omistussuus skkeist -tunnus Oskkeet ikeuttt sunnn nr B 37 hllintn yhtidn mistmss rkennuksess Rkennustpselsteen j mterilit j klusteet -tulukss esitetyn mukisesti Tesmennyksen jnkht Mu utstydikt ulun mukisesti Muiden tilj-en pint-l m' ti kunnll le lunstusil<eus myhemmin (rsti ruutuun) 3 Kupphint Kupphint (kirjimin kksistiisikymmentlneljltuhttyhdeks,nstiisikymment 00/00 ( ,00 numerin) ) eur j sen mksminen Myytyihin skkeisiin khdistu suus linist (ks. htijddes$ksen mdsrdykset linsuuden pismksmisest) stiisikymmentlkhdeksntuhttiisistiisikymmenti 00/00 ( ,00 ; eur Kupphint j yhtiolinsuus yhteensi (eltn hint), (ks. kht 11. Tlussuunnitelmn muutminen) nelj$stklmetisttuhttiisist 00/00 ( ,00 ) eur

2 3 Kupphint j sen mksminen (tk) rd i n elttmst hinnst % 15 eur 2 025,00, ,00 re 5 { {! rd (! G ( ts n.3aj2.20tl iimeinen erd suurempi) 0) U = =! 'N i FX i= i,..f F l I krkj tyskrk 5 Asunnn riitu lmistumisik (merkitddn seldsti, mik ihteht litn) Smp Pnkki Oyj Pnkkij knttri Smp pnkki Oyj mksun yhteydessd. ilil:!:{i":'..'i111 Tilin numer I4871 Tilin numer FI t eur sistyy 1. k stj s tnentn Myyjd s nst iimeisen kupphinlerdn kuluttu j siite, kun sille sunnn mhdllisesti hlint;; kertyneen i;;;i;iisii.119,;rrei*t"i" tlretuskrn pnkist ikisinrn ll.rriirjrplr?jl4 kuukuden iuun zs $,n murn ::1$ii!i,i5."3"1$;."*1y1't-"i" iiiijrri'-"liiterid pj;gilrd te ililnmerr ikeurettu pnkki en perusreist r,iutt,ist rir"liiwierr" tretust ti Js mksuerdd tskrk erpeieste "i rrk."t" mksupiliildn i"-#;i;tiss2l se n mksetru r s,n i ;irilliiliijruise_sti M-ksuer rgtn meereejss illill,".iiiiiii,,illn "iir"i"tli-"ri?i"'" i.iniri" s'""rj.""iir,,r""n treruspnkkiin eder khdss 3. Js mksuerd suritetn tit"#iil:dx"ji,3:jlii:,1,t,?llil,ijli,ii??ji'ull',,11",: Vihteht I 3A.n.20lt tr jiimeistd{n (p{iimerien dli enint.2 kk) st, tdn stiir ]j:"j}::'.':};:?:::i1.r*"^11r'i"iii'riirriiil'ili'lrruuuutettiss stirrs.nte n rrui Js rrrtuuiristjik mks ieisel.l(pp"h'";";i;'";:":# surituksen stn. ;ti'ti",g.henen kiri risesti lx?l:j't Mtiti;;i# riertytyir'sii;;;iii$" tieusterr iimeiste myyjetd, ei# r_ "r."i,.l"r,"dntymisjn_ mistumis- Jeljempene khdss 't3' t*itettuj sust' myyidn selletn iidstystd riidun rl?,i linilrimis#; sddnnksii,ry1l1fr"{.stjn ikeuu piddnyd tumispiidsti il;;;, r,ii il;;;;irii;nin.,uutus mk_ enemmdn ruin s peiiil;iiiirn iiestyy riidusr rmis- "iirtrnr"j ijln in'uiip'nttr irmitetr kirjrisestistjre. n Vihteht 3 Asunt n lmis' Asunnn hllint luutetn Tukisesti hllinnn stjile luutuksest. stj st suntkupprin 4 ruun 5 :n 'ukien yhtistir,t"i"t" i" muist sunnsjineutuist kustnnuksist.

3 nnenlmisturnist myydynsunnn hllinnn luutusj mksuelllisuudenlkminen n hyaksynyt senkyttdontettksi, sunnn Ostjssunnnhllintns heti,kunrkennuslntirnminen j suntkupplin 4 luun4 $:nmukisesti myyjdnknsssistntttrkstus n pidetyj skkeiden kupphint j erntyneet lise-j muutstyt tut,lmistuneet n mksettu. 4 luun5 $:nmustjstsuntkupplin dellyttien,e$ myyjen ilmittnut sunnnhllinnnsiirtymispiest, j muistsunnstiheutuist kustnnuksist. kisestihllinnnluutuksest lukienyhtistikkeist Js sunnnhllinnnluutusiistyystjnpulelllenseiknuksi,stjstedellat*itetuistmksuist muknpitenyttphtu. Ostjll ei kuitenkn siitl1htien, kunhllinnn luutuksen le lisitdmankuppspimuksen hllinelllisuutt ttstnsunnnhllintikisemmin kuinkuukudenkuluttusiit,kunmyyjhhettiilmituksen nnsiirtymispist. 7 Omlstuslkeudensirtymlnenj skekirjjen luuttminen iidstyskrkineen Omistusikeus n kknisuudessn skkeisiin siirtyy,kunskkeiden kupphini mhdllisine mkennensenerepei3, setu.js stjilmnmlyjdn sustumust mistusikeus silrtyy mksiimeisenkupphinteren kuitenkinstiimeisenerenerpeine. kupphinterien tkisinmksmisen sekl mhdllinnenmistusikeuden siirtymistdstjlln pnttiikeus skkeisiin tinpnttlu,tilpnttiikeudelsen krnj hinnkruuksen kuudeksi. Js skkeetn 10.khdssedellytetyin l n prempietuikeuskuinstjnpnttiikeudell. luutsoskeki{n turu-sikidjen seilyttejnhllusssiilytetddnt.seilyttjeei s ilmnmyy'jdnsustumust sekdsurittnut muutsiihenrinnstett kekirjstjlleennenkuinn selitetty,ete stjn mksnutkupphinnn j suntkupplin kuppspimuksen mukisetelitteet 2 luun $:n mukisestimyyjenknsssitut,lmistuneet, j tur-sikirjn erntyneet 3ilytejen tiedssletlisd-j muutstytn mksettu. pnttiikeuden hltijlleti,js naitdn useit,sille,jlln Js sken pnt$u,skekirjn stjnsijstluutett prsetuikeus. js yhti0ntniitdennenskemithss khdssn snttuskekirjist, kskeeseltuinsindliikistdistuksi, kirjjenlmistumist. { T5stt skekupst mksettn rinsiirtern surittstj. siirtymisest Vrinsiirler n mksettkhdenkuukudenkuluessmistusikeuden r 9 Tursikirjt {G 9. O.BO ' {. j tur-sikidjen tur-siki{-setuksen5 1 5:n sittjl eluutettujen Tlrkennetn myyjenstjtleesitdmien j niidenliitteidenmukisesti. tlhdn kuppkirjn liitetyntlussuunrhitetn mukistentur-sikirjjen Rkentminen (tlussuunnitelmn nitelmn mukisesti muuttminen, ks.khti 1). j skekirjjensdiidje Tur-sikirjjen Smp Pnkki Oyj Sdilytyspiknsite, tstjnnhteil Kupintie 3, 00440,Helsinki l J 'F= luuttkuppspimuksen tuttmtikeudet skkeisiin, Ostjlln ikeus,ennenkuinhenn snutmistusikeuden hulimtt myyjelleiehen stjstluutuksest edelleen.lleimyyjdnnluutukseen kirjllistsustumustn, perustuist nnetttietluutuksest edellekhdss9. kuppkirjn Ostjnn dlittmdti stjnelllisuuksist. jdljenn0kselld. j myyleneluutusspimuksen kppleellti sen ikeksitdistetull minitulletur-sikirjjen sdilyttdjdlle perustu ikeutens pntt skkeisiin, sunnn hllinthn kuppkirjn n ikeus ilmn myyjin sustumust Ostjll mksuihin. tnj kupnehkdpurkutuess stjlleplutettiin silyijie. kirjllisesti tiettur*sikirjjen Ostjnn elitt0mesi nnettpnttuksest = 5! :<F 11 Tlussuunnltelmn j yhtijerjestyksen muuttminen intluskuudeksiti tehdemuitsitumuksi htis rkentmisiheen iknttelk.ntrllisuuttn elkjenmeridnkrttti muitstuitlisetinsilmitettu mukisesti. Tlussuunnitelmss suunnitelmn tpuksiss: tnseuriss 1) Kikkistjtsustutkirjllisesti muutkseen. js krtusperustuu 2) llmnstjiensusumust, j yliiennltrmttmst peetksest khdnneest ti rkennustydt irnmisen ) linmuutksest, yhtin rkentmist ti krjusnusuunrjnkperusteell misestesteestdjhtunrkennuskustnnusten krtetunhinnn; muknelllinenmksmn rkentmist kskenspimuksen jnkperusteell yhtin rkentmist ti muutksenhuminttmiseen, b) selliseenlisssllittuunrhnrn krtetunhinnn;ti ehtjenmuknelllinenmksmn kskenspimuksen krjusrkentmist jt ei jhtunyhtidnmuidenelitteiden lisdykseen, ptdkseste ti irnmisen ) selliseenlinmuutksest ldittessleitutthumintlussuunnitem lilsemienrkennustyon trkkiidnyhtinmenihinlisitd stjienmiksiedustjikseen 3) llmnstjiensustumust plkkitsekmuutheidin tisttin iheututkulut,ikkniitei leknriituti minittutllijnj tilintrkstjn (Ktskht'12) ussuunnitelmss. j sen perusteest silyttejelbj skkeensttur-sikirjjen n iipyrnlttdilmitett muutksest Tlussuunnitelmn jille. muutstedellytteen timenpiteeilmitusn tehtlli ennentlussuunnitelmn edellyttesse muulksess Sustumust seenryhtymist. khdss Js yhti0nelkjenmrkrtetn, kupphintn. Tlussuunnitelmn muuttminen ei ikutmksettn khdistulinsuusnuseekuitenkinststi. 3. sittukupnkhteenleiinskkeisiin in,js muutsei lukk sustumust muuttilmnsijnj pntinhltijn idnrkentmisiheess htijdestyste j muutyhtiontludellisen timinnnperusteit. heiddnikeuksin l2 OskkeenstJien kkus,tllintrkstjnj rkennustyn trkkilijnlint senjelkeen,kunehintenyhdesti nelj{ssst kkusklleiiyrykseie n kutsuttskkeenstjien htinhllituksen estmettelityhti0lletilintrkstyhtinsuntjn tehtyluutusspimus. n ikeusyhtiojrjes$ksen Oskkeenstjill pewy. Sminskkeenstjill n ikeuslit j, jnktimikusikesteesentilikudenlppuun,jllinrkentmisihe jnktimikusikesterkentmisiheen n lttehteenedellyttdmd lppuun.trkkilijll trkkilij, rkennustyn ti myyjddn. surittjn rkennustyn mmttipteyys eik hnsell riippuuussuhteess j rkennustyon styhti,jnkmenihinplkkitsekdmuutheidentdistidn iheutrkkilijnplkkiist Tilintrkstjn riippumtt. tutkulutsdnlisitd tlussuunnitelmst F! (u 5 =

4 13Asunnn Js stjlln perusteltusyy lett,ettsunnnhllinnnluutustuleeiidstymain,stjlln ikeuspidittyil kupluutuksen phinterien jissti etd ette hnkykeneeteyttemeenspimuksen mksmisest kunnesmyyjdstttdennkdiseksi, liestyminen spimuksen stjnikeudet.ostjlln ikeuspidetyemksustmyyjdn tiyttdmisestdsetettukuusriittti turmn tilnteiss. ii{stykse 4 luun7 $:ssdmdaritellyissd uksimuisskin suntkupplin pituikhtuullisen Asettmns n lenninen. uksi,js spimusrikkmus Ostjs purkkupnmyyjin iidstyksen sen lisijn kuluessstjs purkkupnin,js myyjdilmitt,etteihdnhyt spimusttmnjnkuluess. sekl ndimyyjdnj tyhdnsllistuien urkitsijiden khdnneest, Jsmyyjesitt,etteiiestysjhtuurkennustyOte itutt lestesteeste,jt ei lekhtuudell ulkpulell den kdyttimientrntimittjien ikutusmhdllisuuksien j jnkseuruksi ellei idalttdd ti itt,stjei spurkkupp, humin kupptehteess ei khtuudell js hdnenlisipysytddspimuksess, iistyksen tilnteeseen, kestylitd0 pie.mikdlistjjutuisikhtuuttmn hens kuitenkinpurkkupnedelllenestmette. stjnti pnostjei s purkkuppmyyjdniiistyksenuksisenjilkeen, kunsuntj skekirjn luutettu tinhltijn hllintn. iiestyksen tphtun, stjspurk Js stjneyttee,ettd n ennltpinisyitl lettpurkuunikeuttn kupnjennenkuinesunnnsittuluutusjnkht n ksilh. teytjsstphtwnspimuksen hulimttmeretysse Js myyji tiedusteleestjlt,hydksyyk tdmt iidstykseste stun.stjei s purkkupp,js myyji tytde spitmiseneikdstjstkhtuullisess jsstiedustelun muksenilmittmssn jss. 4 luun11 $:n mukisesti. hinstsuntkupplin iheuttmst Ostjlln ikeuskrukseen myyjniisryksen {u s t! l'[ Vusitrkstus,irhellmitukset Jlrheenseurmukset j iimeistdn15 kuukudenkuluttusiit,kunrkennuslnmyyjjeriesteeusitrkstuksen ikisintn 12 kuukuden kirjllisesti Myyjeilmittusit*stuksenjnkhdst tirnminen rkennuksn keyto0ntettksi. n hyeksynyt yhteydesse usitrkstuksen ti iimeistn stjlledhintenkuukuttennensenjerjestmiste. Osljnn ilmitet pdytkijn nib irheist,jtkhdnn hinnut ti henenlisi klmeniiknkuluessusilrkstuksen tiedksisnnist pitenythitiimeist{dnusitrkstuksess. Muutinstjmenettlelkeutensedtltisiinirheisiin. hnmenetteeiiimeistidnusitrkstuksess, Jssunnssilmeneeirhe,jt stjnei idedellytthinneen jlleihn ihit irheestj siihenperustuist timuksistn khtuullisess jsssiitd,kun keutensedtirheeseen, hin n hinnutirheenti henenlisipitdnytse hit. Ostjei sirheenedtseikkn,jsthenentlytyy letttienneenkupptehtesse.js suntsitmyyteesse mitesuntkupplin luun12j 19S:sseseedeten. n lmis,selletn ennkktrkstuksen ikutuksist, sunnn jljelldleskupphinnst. Ostjei kuitenostjlln sunnnirheenperusteell ikeuspiddttydmksmst jihinhdnellin irheenperusteell jk ilmeisesti ylitene timukset, ikeus. kns pideirhmeer, mikliirheenikitiirheenkrjmistti ikisemist, Ostji khtuullisen jnkuluessirheenhumttun stjlle. Jsirheenisuuretenttunirheenmerkitykseen semisestiheututkustnnukset eidtlekhtuuttmn jss,stjs tiirheeseennihden khtuullist kisuei tule kysymykseen tijlleiikisusuritetkhtuullisess purkkupn. hinnnlennust ti,js spimusrikkmus n lenninen, jsskustnnukselln, elleisiiteimyyjelldn ikeus,ikkeistjlisisiltinutkn, ikistiie khtuullisess jedet kustnnukset ti rsiitl, ettl stjlleiheutuneet heudustjllelennisthitt,sunnnrnlenemist krmtt. 4 luun2 $:ss.ostjnj yhtidnalisesta seedeteensuntkupplin Oikeudest sdkrustirheenperusteell jstirhetilnteiss puhelln 4 luun18 $:ssd. sedetensuntkupplin t5 OstJn splmusrikkmukset l niiden seurukset n lenninen. Jsmyyjl tdl perusteell uksi,js spimusrikkmus Myyjes purkkupnstjnmksuiistyksen purkkupn(merkittdd litn): selasti,kumpiihteht N l_<!t) 9 O 0 ''in 9: : t-- n hinn4 luun35 $:n 1 mmentinmuknmereytyeen Viintetrt {: Myyjellen ikeussuntkupplin krukseen. purkmisest myyjdlle kulutsekekruksen iheutuneet myyjelbspimuksen Vihteht2: Ostjnn mksett hinnstelleijmpikumpi spuli edellekhdss3. situstelttmst iheutuneest muusthinst2/ hinttllin stjkriheutuneen hinkesiitelennisesti. iheutunut erikseenneyt,etpurkmisest nsuntkupplin 4 luun35 $:n 1 mmentinmukisesti. kupn. mys,js stjrikkspimuksenperuuttmll Myyjln ikeusedellminittuunkrukseen jhtuuinsnndksesjs stjnmksuii{stys ti kupnperuutlminen Myyj1ileei le kuitenknikeuttkrukseen, i esteest,jt stjei khtuudell keskeyksestiti muustsmnkltisest t, yleisenliikenteenti mksuliikenteen e[teeikeit. jihin jhtuumksuikeuksist, Vhinnkruksen mereidnsitell,js mksuiiistysti kupnperuutminen ti muunerityisenseiknuksiplssissmttsyyttn. stjn jutunutsiruden,tyottdmyyden!z F- I d).9 t 1 llenetely kupnpurkutuess stjnmksmkuppperuuttmll kupn,myyjdnn plutett Js kupppuretnti stjrikkspimuksen pntinhltijiden lukuun.js kupppuretn,myyjenn mksethinttur-sikirijen sily{tejlbstjnj mhdllisten muknsiit5 t*itetunkrkknnn 3 $:n 2 rnmentiss krkkrktin(33/1982) kupphinnlle tplutettlle peiestelukien,jn myyj{ stnttimksun.js kupppuretnsenjtlkeen, kun suntn luutettustjnhllintutstti hy0dyst. krussunnstsmstnmerkittdstd tn,stjnn suritetimyyjelbkhtuullinen yhteydesse suritettmyyjin n kupnpurkmisen ti hyitdyllisiikustnnuksi, Js stjn pnnutsuntntrpeellisi kwus. niiststjllekhtuullinen ti enemmenkuinmitt idnpitehnmisenkulumisen hunntunut Js sunnnkuntn stjnhllint-ikn j ttmt jhtuuhulimttmuudest js suntn ten5iknhinittunut stjnpulell,stjei spurkkupp, elleihnkrmyyj,lleminitustsyystdjhturynlenemist. seilytjelle. tur-sikirin kupnpurustj peruuttmisest Myyjdnn ilmitett

5 { d! s * 9. ts ) '- 15: = r! F N Myyjd n settnut j luuttnut tur-sikirjjen seilyttejelle yhtin j sunt-skkeenstjien hydksi seurt kuudet. A) Asuntkuplin2luun 17 $:n mukinen rkentmisiheen kuus Pnkkitkus Merkittee kuuden lji: pnkkitlletus, pnkkitkus ti trkitukseen seltu kuutus, jk n meere[een luksi lhinlildn 5 / yhtin tlusiuunnitelmn merkityistd rkennuskustnnuksist j kullinkin ihintddn 10 % myytyjen suntskkeiden kupphintjen yhteismrdst. Vkuuden n lt imss ehinteen 3 kuukutt siitd, kun rkennuslntirnminen n hweksynyt rkennuksen kytdntettksi. Rkentmisiheen ekuuden lktess myyj! sett tillle rkentmisiheen jdlkeisen kuuden, jk n mereltrn enintn Z/ mywien sunt-skkeiden kiit-pphintjen yhteismierst. Tem. kuus n imss ihinttrn 15 kuukutt sen jdlkeen, rriii iit<ennuslntirnminin hlisynyt rkennuksen kdyttdntetksi. Rkentmisiheen jilkeisen kuuden settmiselllisuus lkk, kun n kuiunut 15 kuukutt rkennuksen kyttddntthyeksynnest. Js sunt-skkeiden kupphint n ehemmn kuin elttmst hinnst, kupphintn rkentmisiheen j rkentmisiheen jdlkeistd ii<uutt lskettess pidetn rhmedree, jk st 70 %: myytyjen skkeiden eltmst hinnst. yhtin j skkeenstjien n nnett kirj[inen sustumus kuuksien puttmiseen, kun perustisks n tyttdnyt rkentimist ksken spimuksen j suni-skkeiden kupp kskelien spimusten mukiset elitteens. hti ti skkeenstj, jk iheettmstij; stin kuluttjlituslutkunnn susitust n kieltdytynyt ntmst sustumust kuuden piuttmiseen, idn elitt krimn tdstd myyjile iheutunut hink khtuullisell merelh. llmn stjien j yhtin ntmi sustumuksikin kuudet putut iimeistn 12 kuukuden kuluttu yhtin kikkien rkennusten usitrkstuksen pitemiseste, js yhti0lle n littu suntkupplin 2 luun 23 $:ssi trkitettu hllitus. Vkuudet eidt kuitenkn pudu, js yhti ti'suht-skkeen stj stust kuuksien putumist j ste sin hkemuksell kuluttjlituslutiruinn ti tumiistuimen kdsiteltdksi. Vputumist stustn n ilmitett stustuksestn sille kuuden ntjlle ti tlletuspnkille, ik n kuudeksi stnttnut pnkkitlletuksen sekd timitett ttlle kuluttjlituslutkunnir ti rurlieuden nt-m tdistus sin ireille sttmisest ennen edella sedetyn meerjn pettymistl uhll, ette kuudet muuten putut. Smp Pnkki Oyj Merkitddn kuuden ntj ti se tlletuspnkki, jk n kuudeksi stnttnut pnkkitlletuksen j jlle tissi kppleess trkitettu ilmitus j tdistus n timitett. B) Asuntkuplin 2 luu n 19 $: n mukinen surituskyytt0myyskuus Keskinlinen Vkuutusyhti Tpil kuutus Merkittdd kuuden nti j kuuden lji: kuutus, pnkkitkus ti Kuluttjirstn histmt ehdt teyttee muu tkus. Vkuus n mdirdltddn 25 % yhtin tilussuunnitelmn mukisist rkennuskustnnuksist. kuus n imss 10 utt siitd, kun rkennuslntirnminen hyiksynyt rkennuksen kyttdntettksi' Myyjtn stjlle hetemen kirjllisen ilmituksen n ktstt spuneen stjlle iimeistn seitsemnten pein ltrtiimisen jteen, js se n lihetetty stjn myyjdlle iimeksi ilmittmn sitteeseenyhtille n hettu rt ennu"lup"" 2L yhti rkennetn rkennuslun hkemisjnkhtn imss leien s{innsten j mereysten ti niihin mhdllisesti mynne$jen pikkeuslupien mukisesti' inntnutsuntnkuu un itteeseentimteri iintkuun,myyieeist tastl ise lineutte u,siidnsttku uttj itus utkunnnkisitelteeksi kuiuttjlituslutkunnst nnetun lin mukisesti' Js erimielisyydet stetn tumiistuimen rtkistksi, knne n nstett stjn ktipikkkunnn ti sunnn sijintipikkkunnn yleises;t iikeudess. Kuluttj ui n.t knteen mys sumess sijitsen suinpikkns yleises- " sa liikeudess. Ostjn timist lisi- j muutstisti llekirjitetn erillinen spimus- Ostjn tulee tehdl sshkspimus nimiins[ mistusikeuden siirtymisejnkhdst'! t- z : tt = {,

6 OstJn kuu. tus J kupnten yhtey. dessi luutetut slkirjt stj enesitettykuppkirjnkhdss9.trki e uttur.sikirjt,r'nr"ui ;$[T?:lj:"T:""":::",:,"""::l,T:-"T',::'::i,':,'""n':l-1":y,li*l++;F i'yti" "n"i'r.rjij"" si,musent; l5is;#t*n serretn sunrkupprri lsrrssll ir;;;;"ijn;il#ii:j#i:#,&:il['il,r'j Tilmdn sikirjn llekirjituksell sti kuitl smll stnttneens seurt sikirjt: kupnten yhteydess luutetut -rs-kuppkirjn liite -.hrrneistphi 1:50 - muutsty0hje j -iktulu - rkennustpselstus - rstlussuunnitelm - yhtiiijiirjestyi - r(! l tr ''il t '.F * F Alleklrjitukset Tdtdkuppkirintehtk. mesmsnisir.pprett,ksi.5ummtt jlle. Mid timitr drittbmiisti lppiiten turi-;5i;ti;g,i;iirtiiiig"'"" -*'"' Pikk j ik Jensuuss Mie IT Rkennus O {- >--* /4t-F ll Ann-M *^ \*.*J Prkkinen U<P-r-,> Ji*-*Z*- Sinikk Prkkinen p^l'at---- I e t! 0,.9. Asuntkupplin edellytem{t kuudet n setettu khdn.t7. mu <is*n Pikk j ik

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011

kdyttdmddn puhe- ja ddnivaltaani/mme Vaakonparkki Oy:n varsinaisessa yhtiokokouksessa 20.06.2011 VAAKOPARKKI OY Pirkanmaan Ammatti-isdnninti Oy Takjankatu 1 B, 3400 TAMPERE Puh: 0344700 KOKOUSKUTSU 13.06.2011 VARSI AI E YHTIOKOKOUS AIKA PAIKKA Maanantaina 20.06.2011 kell 16.00 Pirkanmaan Ammatti-lsdnninti

Lisätiedot

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten

ihmettele Kierrettä Toivot, 30.6.2013 10.19 si. Olen virus, bakteeri, sydän, vaikkei saimikä hyvänsä, mutten KAHVILARUNOT Kis Hlmk ron tiedätkö Amull kysyn mitä miet in viime yönä että pistä No miksi n sinut puuk et pistänyt ihmettele Ajttelin koon t Kerron olin liin että väsynyt että olisin Toivot, ensi yönä

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus

SALAINEN KIRJASTO. Harjoitusvihkon. Eija Lehtiniemi OPETTAJAN OHJEET. Erityisopetus E i j L e h t i n i e m i M e r v i Wä r e S L I N E N P I N E N H R J O I T U S V I H K O SLINEN KIRJSTO Hrjoitusvihkon Eij Lehtiniemi OPETTJN OHJEET Erityisopetus HRJOITUSVIHKON SISÄLTÖ Vlmiushrjoitukset

Lisätiedot

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985

F I S K A R S. Toimintakertomus 1985 F I S K A R S Toimintakertomus Yhtiökokous Fiskars Toimintakertomus F iskars O y A b :n va rsin a in e n y h tiö k o k o u s p id e tä ä n p e rja n ta in a h u h tiku u n 4 p ä ivä nä 1986 klo 16.30 ravintola

Lisätiedot

Vahingot ja varkaudet

Vahingot ja varkaudet CmpleteCare Yleistä Vahingt ja varkaudet Vakuutusturvan ehdt Tässä asiakirjassa eritellään vahinkturvan, varkausturvan ja niiden yhdistelmäturvan sisältö. Vakuutuskirjastanne ja saamastanne Dellin laskusta

Lisätiedot

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#""c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9

r=h M w Suome,n curtingväen puolueeton SUOMEN CURLINGLEHTI IlHUHTIKUU '#c$ rm*, Universiadit. Mixed Doubles SM. Tieto&Taito t/2c C 9 Sume,n curtingväen pulueetn.,wlg_i.ft 'u*u ä ä n e n ka n n at'taj a'i,:.i SUOMEN CURLNGLEHT lhuhtkuu t/2c C 9 '#""c$ rm*, B., :j.., t6i:..ftw,,,:. $ r=h c i +. -l- "4tu*;*"P's -. i -,2-1 M w Universiadit.

Lisätiedot

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS

GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS Glf Resrt Knpiste GOLFMATKA PRAHA KEVÄT 2015/SS KOSKI ARI Henkilömäärä: Nimi: 5 + PRO KOSKI ARI Sähköpsti: ari.kski@utlk.cm FINNAIRIN SUORAT LENNOT Lähtöpäivä Lähtöaika Saapuminen Lennn numer Reitti 26.4.2015

Lisätiedot

4 Taso- ja avaruuskäyrät

4 Taso- ja avaruuskäyrät P2-luentoj kevät 2008, Pekk Alestlo 4 Tso- j vruuskäyrät Tässä luvuss tutustutn tso- j vruuskäyriin, niiden krenpituuteen j krevuuteen. Konkreettisin sovelluksin trkstelln nnettu rt pitkin liikkuvn hiukksen

Lisätiedot

Antopaiva 13.11.2009. Asiamies: OTK, TTM Janno Uutela Lakiasiaintoimisto Janno Uutela Ky Holminlaakso 18 92130 RAAHE

Antopaiva 13.11.2009. Asiamies: OTK, TTM Janno Uutela Lakiasiaintoimisto Janno Uutela Ky Holminlaakso 18 92130 RAAHE Isoktu 4, PL 189 901010ULU Antopiv 13.11.2009 SYRJINTALAUTAKUNTA Puh. 0 I 036 42800 Telekopio 0103642841 MUUTOKSENHAKIJA Numero 09/0554/1 Dirinumero 00177/08/1205 Ntb:i~!D~-~c=irllin(J!ic.i;Tribunl of

Lisätiedot

Kenttälehto 1500 m 4.07,2

Kenttälehto 1500 m 4.07,2 11.1.1982 Kenttälehto 1500 m 4.07,2 Rovaniemen Roadrunnersien hallisarjajuoksu jatkui sunnuntaina 1500 metrin kilpailulla. Yleisen sarjan voitti Tornion Pyryn Jyrki Kenttälehto ajalla 4.07,2. Kenttälehto

Lisätiedot

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa)

5.4 Ellipsi ja hyperbeli (ei kuulu kurssivaatimuksiin, lisätietoa) 5.4 Ellipsi j hypereli (ei kuulu kurssivtimuksiin, lisätieto) Aurinkokuntmme plneett kiertävät Aurinko ellipsin (=litistyneen ympyrän) muotoist rt, jonk toisess polttopisteessä Aurinko on. Smoin Mt kiertävät

Lisätiedot

Yleisurheiluj ~ osto

Yleisurheiluj ~ osto 1. I t 24.8. 25.8. 25.8. 25.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 31.8. 1.9. 7.9. 7.9. 8.9. 14.9. 21.9. 28.9. 12.10. - 2 - Porvoon Veikot, k2ns, TKV ja TY, k :ms 0 lcouvol~n Pojat, kcj.ns.väl. Turun

Lisätiedot

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen

XXL -koon sohvaperunasta. S -koon kuntoilijaksi. -22 kg. Tämän saat asiakkaana. parasta vinkkiämme onnistuneeseen painonpudotukseen Numer 2-2011 Tämän s sikkn. Ks kk lis s. 6 Rkisu sinulle, jk hlu pud pinsi - j piää sen 4 prs vinkkiämme nnisuneeseen pinnpudukseen s. 3 Mikä n vieesi? Olek sressnunu? Milä lusesi näyää? Liikkumisen il

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o

3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o - 2-3. a) Milloin valiokunnan päätös ei ole yksimielinen, voidaan siitä v o dota liittotoimikuntaan. b) Valiokunta ei ole oikeutettu tekemään päätöstä, joka on selvässä ristiriidassa' liittoto imikunnan

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3

Kertausosa. Kertausosa. Verrattuna lähtöarvoon kurssi oli laskenut. Kalliimman tukkuhinta 1,2 480 = 576 Kalliimman myyntihinta 1,3 Kertusos. ) Edullisemm hit 480, = 64 Klliimm tukkuhit, 480 = 576 Klliimm myytihit, 576 = 748,80 b) 748,80 64 = 0,666... = 6,66% 7% 748,80. Liittymä puhelimell mks khde vuode ik 4 8,50 = 684. Liittymä ilm

Lisätiedot

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA

10. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA MAA0 0. Määrätyn integrlin käyttö eräiden pint-lojen lskemisess 0. MÄÄRÄTYN INTEGRAALIN KÄYTTÖ ERÄIDEN PINTA-ALOJEN LASKEMISESSA Edellä on todettu, että f (x)dx nt x-kselin j suorien x =, x = sekä funktion

Lisätiedot

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Kasvihuonekaasupäästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla YTV MUISTIO 1 Asi 7 / Liite 1 PÄÄKAUPUNKISEUDUN ILMASTOSTRATEGIA 2030 YTV:n hllitus on kokouksessn 14.12.2006 hyväksynyt Pääkupunkiseudun ilmstostrtegiluonnoksen 2030 lusuntojen j knnnottojen pyytämistä

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK

il AL LINEN SISÄLTÖ VU2SIK H a lliin i.'«n» «in s E d u sk u n n alle la ik si o ikeudenkäym iskaaren M k * eräiden m uiden lukien tiedoksiantoa riita-asioissa koskevien saannosten m uuttam isesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä.

12 Luonnon helmassa. Yrittäjä, äänestä EU-vaaleissa. Matkailutila Sinibell pitää Karoliina Suikkasen kiireisenä. KYMEn yrittäjät ry jäsenehti www.kynm.fi Pääkirjoitus: sko tuevisuuteen on vieä utuinen, mutt vhv 3 kymen KYMEN YRIÄJÄ RY:N JÄENLEHI 1/2014 Yrittäjä, äänestä E-veiss. 12 Luonnon hemss Mtkiuti inibe pitää

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI

KARJALAN KIELIOPPI E. V. AH T 1 A KARJALAN KANSALAISSEURA SUOJÅRVI Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) Karjalan Kielen Seura on julkaissut vuonna 2009 E. V. Ahtian vuonna 938 julkaistun teoksen Karjalan kielioppi (äänne- ja sanaoppi) näköispainoksena ja antanut sen

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot