AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AS UIN H UONEISTON RAKENTAMISVAI HEEN KAUPPAKIRJA"

Transkriptio

1 AS UIN H UONISTON RAKNTAMISVAI HN KAUPPAKIRJA IT Rkennus Oy Pnuntie 11, 0020 Helsinki ti -tunnus Puhelin 1s tlr nimi Jussi Prkkinen Osite Ruhnktu 2 B Jensuu Henkild,tunnus ti -tunnus W nimi Sinikk Prkkinen SAhk0psti Omistussuus skkeist Omistussuus Ruhnktu 2 B Jensuu -tunnus Puhelin C skkeist (s s l! Q' ' ) (0 ' ht T" * : t :<F t (t 4 G, (, h J :.9 F t t i ( : (, It :.2 (l' Henkildtunnus ti -tunnus htidn timinimi 0eljempenA yhtio) Asunt Oy Ilelsinin Tubize htidn site Liukulkerinkuj Helsinki Kiinteistdtunnus 09t Peruste, jll yhti hllitsee mistus n ukr Oskkeiden numert s Asunnn site (s eri kuin yhti0n site) Liukulkerinkuj 3 B 37 Asunnn kiyrtii ti Sehkpsti luntusikeuti kskerrt nj,itukset sek yhtiirlh, l ei le l n ks. tlsrnenld lintns kryphintrn sisdtybt sunnn mterilf ti tlei Omistussuus skkeist -tunnus Oskkeet ikeuttt sunnn nr B 37 hllintn yhtidn mistmss rkennuksess Rkennustpselsteen j mterilit j klusteet -tulukss esitetyn mukisesti Tesmennyksen jnkht Mu utstydikt ulun mukisesti Muiden tilj-en pint-l m' ti kunnll le lunstusil<eus myhemmin (rsti ruutuun) 3 Kupphint Kupphint (kirjimin kksistiisikymmentlneljltuhttyhdeks,nstiisikymment 00/00 ( ,00 numerin) ) eur j sen mksminen Myytyihin skkeisiin khdistu suus linist (ks. htijddes$ksen mdsrdykset linsuuden pismksmisest) stiisikymmentlkhdeksntuhttiisistiisikymmenti 00/00 ( ,00 ; eur Kupphint j yhtiolinsuus yhteensi (eltn hint), (ks. kht 11. Tlussuunnitelmn muutminen) nelj$stklmetisttuhttiisist 00/00 ( ,00 ) eur

2 3 Kupphint j sen mksminen (tk) rd i n elttmst hinnst % 15 eur 2 025,00, ,00 re 5 { {! rd (! G ( ts n.3aj2.20tl iimeinen erd suurempi) 0) U = =! 'N i FX i= i,..f F l I krkj tyskrk 5 Asunnn riitu lmistumisik (merkitddn seldsti, mik ihteht litn) Smp Pnkki Oyj Pnkkij knttri Smp pnkki Oyj mksun yhteydessd. ilil:!:{i":'..'i111 Tilin numer I4871 Tilin numer FI t eur sistyy 1. k stj s tnentn Myyjd s nst iimeisen kupphinlerdn kuluttu j siite, kun sille sunnn mhdllisesti hlint;; kertyneen i;;;i;iisii.119,;rrei*t"i" tlretuskrn pnkist ikisinrn ll.rriirjrplr?jl4 kuukuden iuun zs $,n murn ::1$ii!i,i5."3"1$;."*1y1't-"i" iiiijrri'-"liiterid pj;gilrd te ililnmerr ikeurettu pnkki en perusreist r,iutt,ist rir"liiwierr" tretust ti Js mksuerdd tskrk erpeieste "i rrk."t" mksupiliildn i"-#;i;tiss2l se n mksetru r s,n i ;irilliiliijruise_sti M-ksuer rgtn meereejss illill,".iiiiiii,,illn "iir"i"tli-"ri?i"'" i.iniri" s'""rj.""iir,,r""n treruspnkkiin eder khdss 3. Js mksuerd suritetn tit"#iil:dx"ji,3:jlii:,1,t,?llil,ijli,ii??ji'ull',,11",: Vihteht I 3A.n.20lt tr jiimeistd{n (p{iimerien dli enint.2 kk) st, tdn stiir ]j:"j}::'.':};:?:::i1.r*"^11r'i"iii'riirriiil'ili'lrruuuutettiss stirrs.nte n rrui Js rrrtuuiristjik mks ieisel.l(pp"h'";";i;'";:":# surituksen stn. ;ti'ti",g.henen kiri risesti lx?l:j't Mtiti;;i# riertytyir'sii;;;iii$" tieusterr iimeiste myyjetd, ei# r_ "r."i,.l"r,"dntymisjn_ mistumis- Jeljempene khdss 't3' t*itettuj sust' myyidn selletn iidstystd riidun rl?,i linilrimis#; sddnnksii,ry1l1fr"{.stjn ikeuu piddnyd tumispiidsti il;;;, r,ii il;;;;irii;nin.,uutus mk_ enemmdn ruin s peiiil;iiiirn iiestyy riidusr rmis- "iirtrnr"j ijln in'uiip'nttr irmitetr kirjrisestistjre. n Vihteht 3 Asunt n lmis' Asunnn hllint luutetn Tukisesti hllinnn stjile luutuksest. stj st suntkupprin 4 ruun 5 :n 'ukien yhtistir,t"i"t" i" muist sunnsjineutuist kustnnuksist.

3 nnenlmisturnist myydynsunnn hllinnn luutusj mksuelllisuudenlkminen n hyaksynyt senkyttdontettksi, sunnn Ostjssunnnhllintns heti,kunrkennuslntirnminen j suntkupplin 4 luun4 $:nmukisesti myyjdnknsssistntttrkstus n pidetyj skkeiden kupphint j erntyneet lise-j muutstyt tut,lmistuneet n mksettu. 4 luun5 $:nmustjstsuntkupplin dellyttien,e$ myyjen ilmittnut sunnnhllinnnsiirtymispiest, j muistsunnstiheutuist kustnnuksist. kisestihllinnnluutuksest lukienyhtistikkeist Js sunnnhllinnnluutusiistyystjnpulelllenseiknuksi,stjstedellat*itetuistmksuist muknpitenyttphtu. Ostjll ei kuitenkn siitl1htien, kunhllinnn luutuksen le lisitdmankuppspimuksen hllinelllisuutt ttstnsunnnhllintikisemmin kuinkuukudenkuluttusiit,kunmyyjhhettiilmituksen nnsiirtymispist. 7 Omlstuslkeudensirtymlnenj skekirjjen luuttminen iidstyskrkineen Omistusikeus n kknisuudessn skkeisiin siirtyy,kunskkeiden kupphini mhdllisine mkennensenerepei3, setu.js stjilmnmlyjdn sustumust mistusikeus silrtyy mksiimeisenkupphinteren kuitenkinstiimeisenerenerpeine. kupphinterien tkisinmksmisen sekl mhdllinnenmistusikeuden siirtymistdstjlln pnttiikeus skkeisiin tinpnttlu,tilpnttiikeudelsen krnj hinnkruuksen kuudeksi. Js skkeetn 10.khdssedellytetyin l n prempietuikeuskuinstjnpnttiikeudell. luutsoskeki{n turu-sikidjen seilyttejnhllusssiilytetddnt.seilyttjeei s ilmnmyy'jdnsustumust sekdsurittnut muutsiihenrinnstett kekirjstjlleennenkuinn selitetty,ete stjn mksnutkupphinnn j suntkupplin kuppspimuksen mukisetelitteet 2 luun $:n mukisestimyyjenknsssitut,lmistuneet, j tur-sikirjn erntyneet 3ilytejen tiedssletlisd-j muutstytn mksettu. pnttiikeuden hltijlleti,js naitdn useit,sille,jlln Js sken pnt$u,skekirjn stjnsijstluutett prsetuikeus. js yhti0ntniitdennenskemithss khdssn snttuskekirjist, kskeeseltuinsindliikistdistuksi, kirjjenlmistumist. { T5stt skekupst mksettn rinsiirtern surittstj. siirtymisest Vrinsiirler n mksettkhdenkuukudenkuluessmistusikeuden r 9 Tursikirjt {G 9. O.BO ' {. j tur-sikidjen tur-siki{-setuksen5 1 5:n sittjl eluutettujen Tlrkennetn myyjenstjtleesitdmien j niidenliitteidenmukisesti. tlhdn kuppkirjn liitetyntlussuunrhitetn mukistentur-sikirjjen Rkentminen (tlussuunnitelmn nitelmn mukisesti muuttminen, ks.khti 1). j skekirjjensdiidje Tur-sikirjjen Smp Pnkki Oyj Sdilytyspiknsite, tstjnnhteil Kupintie 3, 00440,Helsinki l J 'F= luuttkuppspimuksen tuttmtikeudet skkeisiin, Ostjlln ikeus,ennenkuinhenn snutmistusikeuden hulimtt myyjelleiehen stjstluutuksest edelleen.lleimyyjdnnluutukseen kirjllistsustumustn, perustuist nnetttietluutuksest edellekhdss9. kuppkirjn Ostjnn dlittmdti stjnelllisuuksist. jdljenn0kselld. j myyleneluutusspimuksen kppleellti sen ikeksitdistetull minitulletur-sikirjjen sdilyttdjdlle perustu ikeutens pntt skkeisiin, sunnn hllinthn kuppkirjn n ikeus ilmn myyjin sustumust Ostjll mksuihin. tnj kupnehkdpurkutuess stjlleplutettiin silyijie. kirjllisesti tiettur*sikirjjen Ostjnn elitt0mesi nnettpnttuksest = 5! :<F 11 Tlussuunnltelmn j yhtijerjestyksen muuttminen intluskuudeksiti tehdemuitsitumuksi htis rkentmisiheen iknttelk.ntrllisuuttn elkjenmeridnkrttti muitstuitlisetinsilmitettu mukisesti. Tlussuunnitelmss suunnitelmn tpuksiss: tnseuriss 1) Kikkistjtsustutkirjllisesti muutkseen. js krtusperustuu 2) llmnstjiensusumust, j yliiennltrmttmst peetksest khdnneest ti rkennustydt irnmisen ) linmuutksest, yhtin rkentmist ti krjusnusuunrjnkperusteell misestesteestdjhtunrkennuskustnnusten krtetunhinnn; muknelllinenmksmn rkentmist kskenspimuksen jnkperusteell yhtin rkentmist ti muutksenhuminttmiseen, b) selliseenlisssllittuunrhnrn krtetunhinnn;ti ehtjenmuknelllinenmksmn kskenspimuksen krjusrkentmist jt ei jhtunyhtidnmuidenelitteiden lisdykseen, ptdkseste ti irnmisen ) selliseenlinmuutksest ldittessleitutthumintlussuunnitem lilsemienrkennustyon trkkiidnyhtinmenihinlisitd stjienmiksiedustjikseen 3) llmnstjiensustumust plkkitsekmuutheidin tisttin iheututkulut,ikkniitei leknriituti minittutllijnj tilintrkstjn (Ktskht'12) ussuunnitelmss. j sen perusteest silyttejelbj skkeensttur-sikirjjen n iipyrnlttdilmitett muutksest Tlussuunnitelmn jille. muutstedellytteen timenpiteeilmitusn tehtlli ennentlussuunnitelmn edellyttesse muulksess Sustumust seenryhtymist. khdss Js yhti0nelkjenmrkrtetn, kupphintn. Tlussuunnitelmn muuttminen ei ikutmksettn khdistulinsuusnuseekuitenkinststi. 3. sittukupnkhteenleiinskkeisiin in,js muutsei lukk sustumust muuttilmnsijnj pntinhltijn idnrkentmisiheess htijdestyste j muutyhtiontludellisen timinnnperusteit. heiddnikeuksin l2 OskkeenstJien kkus,tllintrkstjnj rkennustyn trkkilijnlint senjelkeen,kunehintenyhdesti nelj{ssst kkusklleiiyrykseie n kutsuttskkeenstjien htinhllituksen estmettelityhti0lletilintrkstyhtinsuntjn tehtyluutusspimus. n ikeusyhtiojrjes$ksen Oskkeenstjill pewy. Sminskkeenstjill n ikeuslit j, jnktimikusikesteesentilikudenlppuun,jllinrkentmisihe jnktimikusikesterkentmisiheen n lttehteenedellyttdmd lppuun.trkkilijll trkkilij, rkennustyn ti myyjddn. surittjn rkennustyn mmttipteyys eik hnsell riippuuussuhteess j rkennustyon styhti,jnkmenihinplkkitsekdmuutheidentdistidn iheutrkkilijnplkkiist Tilintrkstjn riippumtt. tutkulutsdnlisitd tlussuunnitelmst F! (u 5 =

4 13Asunnn Js stjlln perusteltusyy lett,ettsunnnhllinnnluutustuleeiidstymain,stjlln ikeuspidittyil kupluutuksen phinterien jissti etd ette hnkykeneeteyttemeenspimuksen mksmisest kunnesmyyjdstttdennkdiseksi, liestyminen spimuksen stjnikeudet.ostjlln ikeuspidetyemksustmyyjdn tiyttdmisestdsetettukuusriittti turmn tilnteiss. ii{stykse 4 luun7 $:ssdmdaritellyissd uksimuisskin suntkupplin pituikhtuullisen Asettmns n lenninen. uksi,js spimusrikkmus Ostjs purkkupnmyyjin iidstyksen sen lisijn kuluessstjs purkkupnin,js myyjdilmitt,etteihdnhyt spimusttmnjnkuluess. sekl ndimyyjdnj tyhdnsllistuien urkitsijiden khdnneest, Jsmyyjesitt,etteiiestysjhtuurkennustyOte itutt lestesteeste,jt ei lekhtuudell ulkpulell den kdyttimientrntimittjien ikutusmhdllisuuksien j jnkseuruksi ellei idalttdd ti itt,stjei spurkkupp, humin kupptehteess ei khtuudell js hdnenlisipysytddspimuksess, iistyksen tilnteeseen, kestylitd0 pie.mikdlistjjutuisikhtuuttmn hens kuitenkinpurkkupnedelllenestmette. stjnti pnostjei s purkkuppmyyjdniiistyksenuksisenjilkeen, kunsuntj skekirjn luutettu tinhltijn hllintn. iiestyksen tphtun, stjspurk Js stjneyttee,ettd n ennltpinisyitl lettpurkuunikeuttn kupnjennenkuinesunnnsittuluutusjnkht n ksilh. teytjsstphtwnspimuksen hulimttmeretysse Js myyji tiedusteleestjlt,hydksyyk tdmt iidstykseste stun.stjei s purkkupp,js myyji tytde spitmiseneikdstjstkhtuullisess jsstiedustelun muksenilmittmssn jss. 4 luun11 $:n mukisesti. hinstsuntkupplin iheuttmst Ostjlln ikeuskrukseen myyjniisryksen {u s t! l'[ Vusitrkstus,irhellmitukset Jlrheenseurmukset j iimeistdn15 kuukudenkuluttusiit,kunrkennuslnmyyjjeriesteeusitrkstuksen ikisintn 12 kuukuden kirjllisesti Myyjeilmittusit*stuksenjnkhdst tirnminen rkennuksn keyto0ntettksi. n hyeksynyt yhteydesse usitrkstuksen ti iimeistn stjlledhintenkuukuttennensenjerjestmiste. Osljnn ilmitet pdytkijn nib irheist,jtkhdnn hinnut ti henenlisi klmeniiknkuluessusilrkstuksen tiedksisnnist pitenythitiimeist{dnusitrkstuksess. Muutinstjmenettlelkeutensedtltisiinirheisiin. hnmenetteeiiimeistidnusitrkstuksess, Jssunnssilmeneeirhe,jt stjnei idedellytthinneen jlleihn ihit irheestj siihenperustuist timuksistn khtuullisess jsssiitd,kun keutensedtirheeseen, hin n hinnutirheenti henenlisipitdnytse hit. Ostjei sirheenedtseikkn,jsthenentlytyy letttienneenkupptehtesse.js suntsitmyyteesse mitesuntkupplin luun12j 19S:sseseedeten. n lmis,selletn ennkktrkstuksen ikutuksist, sunnn jljelldleskupphinnst. Ostjei kuitenostjlln sunnnirheenperusteell ikeuspiddttydmksmst jihinhdnellin irheenperusteell jk ilmeisesti ylitene timukset, ikeus. kns pideirhmeer, mikliirheenikitiirheenkrjmistti ikisemist, Ostji khtuullisen jnkuluessirheenhumttun stjlle. Jsirheenisuuretenttunirheenmerkitykseen semisestiheututkustnnukset eidtlekhtuuttmn jss,stjs tiirheeseennihden khtuullist kisuei tule kysymykseen tijlleiikisusuritetkhtuullisess purkkupn. hinnnlennust ti,js spimusrikkmus n lenninen, jsskustnnukselln, elleisiiteimyyjelldn ikeus,ikkeistjlisisiltinutkn, ikistiie khtuullisess jedet kustnnukset ti rsiitl, ettl stjlleiheutuneet heudustjllelennisthitt,sunnnrnlenemist krmtt. 4 luun2 $:ss.ostjnj yhtidnalisesta seedeteensuntkupplin Oikeudest sdkrustirheenperusteell jstirhetilnteiss puhelln 4 luun18 $:ssd. sedetensuntkupplin t5 OstJn splmusrikkmukset l niiden seurukset n lenninen. Jsmyyjl tdl perusteell uksi,js spimusrikkmus Myyjes purkkupnstjnmksuiistyksen purkkupn(merkittdd litn): selasti,kumpiihteht N l_<!t) 9 O 0 ''in 9: : t-- n hinn4 luun35 $:n 1 mmentinmuknmereytyeen Viintetrt {: Myyjellen ikeussuntkupplin krukseen. purkmisest myyjdlle kulutsekekruksen iheutuneet myyjelbspimuksen Vihteht2: Ostjnn mksett hinnstelleijmpikumpi spuli edellekhdss3. situstelttmst iheutuneest muusthinst2/ hinttllin stjkriheutuneen hinkesiitelennisesti. iheutunut erikseenneyt,etpurkmisest nsuntkupplin 4 luun35 $:n 1 mmentinmukisesti. kupn. mys,js stjrikkspimuksenperuuttmll Myyjln ikeusedellminittuunkrukseen jhtuuinsnndksesjs stjnmksuii{stys ti kupnperuutlminen Myyj1ileei le kuitenknikeuttkrukseen, i esteest,jt stjei khtuudell keskeyksestiti muustsmnkltisest t, yleisenliikenteenti mksuliikenteen e[teeikeit. jihin jhtuumksuikeuksist, Vhinnkruksen mereidnsitell,js mksuiiistysti kupnperuutminen ti muunerityisenseiknuksiplssissmttsyyttn. stjn jutunutsiruden,tyottdmyyden!z F- I d).9 t 1 llenetely kupnpurkutuess stjnmksmkuppperuuttmll kupn,myyjdnn plutett Js kupppuretnti stjrikkspimuksen pntinhltijiden lukuun.js kupppuretn,myyjenn mksethinttur-sikirijen sily{tejlbstjnj mhdllisten muknsiit5 t*itetunkrkknnn 3 $:n 2 rnmentiss krkkrktin(33/1982) kupphinnlle tplutettlle peiestelukien,jn myyj{ stnttimksun.js kupppuretnsenjtlkeen, kun suntn luutettustjnhllintutstti hy0dyst. krussunnstsmstnmerkittdstd tn,stjnn suritetimyyjelbkhtuullinen yhteydesse suritettmyyjin n kupnpurkmisen ti hyitdyllisiikustnnuksi, Js stjn pnnutsuntntrpeellisi kwus. niiststjllekhtuullinen ti enemmenkuinmitt idnpitehnmisenkulumisen hunntunut Js sunnnkuntn stjnhllint-ikn j ttmt jhtuuhulimttmuudest js suntn ten5iknhinittunut stjnpulell,stjei spurkkupp, elleihnkrmyyj,lleminitustsyystdjhturynlenemist. seilytjelle. tur-sikirin kupnpurustj peruuttmisest Myyjdnn ilmitett

5 { d! s * 9. ts ) '- 15: = r! F N Myyjd n settnut j luuttnut tur-sikirjjen seilyttejelle yhtin j sunt-skkeenstjien hydksi seurt kuudet. A) Asuntkuplin2luun 17 $:n mukinen rkentmisiheen kuus Pnkkitkus Merkittee kuuden lji: pnkkitlletus, pnkkitkus ti trkitukseen seltu kuutus, jk n meere[een luksi lhinlildn 5 / yhtin tlusiuunnitelmn merkityistd rkennuskustnnuksist j kullinkin ihintddn 10 % myytyjen suntskkeiden kupphintjen yhteismrdst. Vkuuden n lt imss ehinteen 3 kuukutt siitd, kun rkennuslntirnminen n hweksynyt rkennuksen kytdntettksi. Rkentmisiheen ekuuden lktess myyj! sett tillle rkentmisiheen jdlkeisen kuuden, jk n mereltrn enintn Z/ mywien sunt-skkeiden kiit-pphintjen yhteismierst. Tem. kuus n imss ihinttrn 15 kuukutt sen jdlkeen, rriii iit<ennuslntirnminin hlisynyt rkennuksen kdyttdntetksi. Rkentmisiheen jilkeisen kuuden settmiselllisuus lkk, kun n kuiunut 15 kuukutt rkennuksen kyttddntthyeksynnest. Js sunt-skkeiden kupphint n ehemmn kuin elttmst hinnst, kupphintn rkentmisiheen j rkentmisiheen jdlkeistd ii<uutt lskettess pidetn rhmedree, jk st 70 %: myytyjen skkeiden eltmst hinnst. yhtin j skkeenstjien n nnett kirj[inen sustumus kuuksien puttmiseen, kun perustisks n tyttdnyt rkentimist ksken spimuksen j suni-skkeiden kupp kskelien spimusten mukiset elitteens. hti ti skkeenstj, jk iheettmstij; stin kuluttjlituslutkunnn susitust n kieltdytynyt ntmst sustumust kuuden piuttmiseen, idn elitt krimn tdstd myyjile iheutunut hink khtuullisell merelh. llmn stjien j yhtin ntmi sustumuksikin kuudet putut iimeistn 12 kuukuden kuluttu yhtin kikkien rkennusten usitrkstuksen pitemiseste, js yhti0lle n littu suntkupplin 2 luun 23 $:ssi trkitettu hllitus. Vkuudet eidt kuitenkn pudu, js yhti ti'suht-skkeen stj stust kuuksien putumist j ste sin hkemuksell kuluttjlituslutiruinn ti tumiistuimen kdsiteltdksi. Vputumist stustn n ilmitett stustuksestn sille kuuden ntjlle ti tlletuspnkille, ik n kuudeksi stnttnut pnkkitlletuksen sekd timitett ttlle kuluttjlituslutkunnir ti rurlieuden nt-m tdistus sin ireille sttmisest ennen edella sedetyn meerjn pettymistl uhll, ette kuudet muuten putut. Smp Pnkki Oyj Merkitddn kuuden ntj ti se tlletuspnkki, jk n kuudeksi stnttnut pnkkitlletuksen j jlle tissi kppleess trkitettu ilmitus j tdistus n timitett. B) Asuntkuplin 2 luu n 19 $: n mukinen surituskyytt0myyskuus Keskinlinen Vkuutusyhti Tpil kuutus Merkittdd kuuden nti j kuuden lji: kuutus, pnkkitkus ti Kuluttjirstn histmt ehdt teyttee muu tkus. Vkuus n mdirdltddn 25 % yhtin tilussuunnitelmn mukisist rkennuskustnnuksist. kuus n imss 10 utt siitd, kun rkennuslntirnminen hyiksynyt rkennuksen kyttdntettksi' Myyjtn stjlle hetemen kirjllisen ilmituksen n ktstt spuneen stjlle iimeistn seitsemnten pein ltrtiimisen jteen, js se n lihetetty stjn myyjdlle iimeksi ilmittmn sitteeseenyhtille n hettu rt ennu"lup"" 2L yhti rkennetn rkennuslun hkemisjnkhtn imss leien s{innsten j mereysten ti niihin mhdllisesti mynne$jen pikkeuslupien mukisesti' inntnutsuntnkuu un itteeseentimteri iintkuun,myyieeist tastl ise lineutte u,siidnsttku uttj itus utkunnnkisitelteeksi kuiuttjlituslutkunnst nnetun lin mukisesti' Js erimielisyydet stetn tumiistuimen rtkistksi, knne n nstett stjn ktipikkkunnn ti sunnn sijintipikkkunnn yleises;t iikeudess. Kuluttj ui n.t knteen mys sumess sijitsen suinpikkns yleises- " sa liikeudess. Ostjn timist lisi- j muutstisti llekirjitetn erillinen spimus- Ostjn tulee tehdl sshkspimus nimiins[ mistusikeuden siirtymisejnkhdst'! t- z : tt = {,

6 OstJn kuu. tus J kupnten yhtey. dessi luutetut slkirjt stj enesitettykuppkirjnkhdss9.trki e uttur.sikirjt,r'nr"ui ;$[T?:lj:"T:""":::",:,"""::l,T:-"T',::'::i,':,'""n':l-1":y,li*l++;F i'yti" "n"i'r.rjij"" si,musent; l5is;#t*n serretn sunrkupprri lsrrssll ir;;;;"ijn;il#ii:j#i:#,&:il['il,r'j Tilmdn sikirjn llekirjituksell sti kuitl smll stnttneens seurt sikirjt: kupnten yhteydess luutetut -rs-kuppkirjn liite -.hrrneistphi 1:50 - muutsty0hje j -iktulu - rkennustpselstus - rstlussuunnitelm - yhtiiijiirjestyi - r(! l tr ''il t '.F * F Alleklrjitukset Tdtdkuppkirintehtk. mesmsnisir.pprett,ksi.5ummtt jlle. Mid timitr drittbmiisti lppiiten turi-;5i;ti;g,i;iirtiiiig"'"" -*'"' Pikk j ik Jensuuss Mie IT Rkennus O {- >--* /4t-F ll Ann-M *^ \*.*J Prkkinen U<P-r-,> Ji*-*Z*- Sinikk Prkkinen p^l'at---- I e t! 0,.9. Asuntkupplin edellytem{t kuudet n setettu khdn.t7. mu <is*n Pikk j ik

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13

P ER I.JS KI.J NTOARVIOil PÄMTYS. As Oy Saariselänkuja 1 $aariselänkuja I 00970 HELSINKT. Laadifiu: 3.9.20'13 t, P R I.S KI. TARVIil PÄMTYS As y Siselänkuj 1 iselänkuj I 00970 HSIKT difiu: 3.9.20'13 Y}ITVT Rkennustekniikk Asunt y Siselänkuj 1 n Helsinin Mellunmäess sijitsev kuuden suinkestln nudstm yhti. Rkennusvusi

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki

Itä-Suomen yksikkö 22/2011 Kuopio. Kuva: Jari Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA. Geologian tutkimuskeskus Kuopion kaupunki Itä-Somen yksikkö / Kopio Kv: Jri Nenonen, GTK GEOTAULUT KUOPIOSSA Geolog tkimskesks Kopion pnki Geokohde KEILANKANAVA UHJEINEN KALLIO -- -- -- nvkj Keilnnns ": -- ": Keilnllion ": Kv: Heikki Lkren, GTK

Lisätiedot

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA

NIPSUT: IHMISET AIKA KAUPPA, LÄÄKÄRI ASIOINTI VAPAA AIKA RUOKA YHTEISKUNTA KIRJAIMET MINÄ ITSE AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA ASIOINTI KAUPPA AIKA IHMISET NIPSUT: AIKA AIKA IHMISET IHMISET KAUPPA, ASIOINTI LÄÄKÄRI KAUPPA ASIOINTI KAUPPA ASIOINTI LÄÄKÄRI LÄÄKÄRI VAPAA AIKA RUOKA VAPAA AIKA VAPAA AIKA RUOKA RUOKA YHTEISKUNTA NUMEROT JA KIRJAIMET

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Koulutoimen henkilöstörakenne

Koulutoimen henkilöstörakenne Koulutoimen henkilöstörakenne 11.11.2016 Virka/toimi Toimen/viran nimike Toimisto V 1 koulutusjohtaja T 2 toimistosihteeri T 3 toimistosihteeri V0033 4 koulukuraattori T 5 koulupsykologi Yhtenäiskoulu,

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo

2.1. Lukujonon käsite, lukujonon suppeneminen ja raja-arvo .1. Lukuj käsite, suppeemie j rj-rv.1. Lukuj käsite, lukuj suppeemie j rj-rv S lukuj vi yksikertisimmill ymmärtää tdellki j, jh kirjitettu lukuj peräkkäi. Sellisell jll, jk luvut vlittu täysi stuisesti,

Lisätiedot

S , Fysiikka IV (ES) Tentti

S , Fysiikka IV (ES) Tentti S-1436, Fysiikk IV (S) Tetti 81 35 19 1 Vierekkäiste spektriviivje piei hvittu tjuuser Cl F mlekyyli 1 rttispektrissä 1,1 1 Hz Lske tmie välie etäisyys mlekyylissä Rtkisu Kksitmise mlekyyli pyörimiseergi

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite)

Janne Räsänen, Aune Toivanen, Iris Niskanen, Arja Huovinen, Marja-Leena Jolkkonen, Helena Junkkarinen, ja Helena Alanne ( liite) LEPPÄVIRRAN KYLÄNEUVOSTO Helen Alnne / Virpi Pitkänen MUISTIO Aik: 10.5.2016 Pikk: Leppävirrn kunnnvltuustsli Läsnä: Jnne Räsänen, Aune Tivnen, Iris Nisknen, Arj Huvinen, Mrj-Leen Jlkknen, Helen Junkkrinen,

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012

5 NOUSIAINEN. > 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db. Vt 8 ja kt 40 Raisio. LIITE Maanteiden meluselvitys 2012 Mets-Sy Tm Nuhj Tm Lets Kerttu Tmmst Ru lttyl Petterpe lt Pr Krvett Thv NTALI Völ Kerr Mj trt Vrppee seutu Vlulut Pellper Lu Jr Nur Vsr r Ie V Kr Ks K Ih Upl v Plus Aury l Per Vt 8 j t 0 Rs PrlAsureus

Lisätiedot

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house

NIKKILÄN SYDÄMEN LAAJENTAMINEN VAIHE 2 MAANTASOKERROS 1/ / ARK - house tk, J e, hu p rr, Ä, 9,,, Ä Ä Ä 9,, 9 h vut tk k D uk, C lut, kpk C tr, rv tr C9, y e yv tt t rv lkr tl lut e pll t-k-hu kek u v pt + C C tr C9 tr lut C, C C, yp + phu te kt kpl bet uur rv gr ttpe t +

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVI Del XVI Volume

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT?

MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? MITEN MÄÄRITÄN ASYMPTOOTIT? Asmptootti Asmptootti on suor ti muu kärä, jot funktion kuvj f() rjtt lähest, kun muuttujn rvot lähestvät tiettä luku ti ääretöntä. Rjoitutn luksi niihin tpuksiin, joiss smptootti

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0%

1.Rajaustekijät Koulutuksia Opiskelijoita Vastaus % ,6. 1.Nainen 2.Mies Yhteensä 75,0% 25,0% 100,0% OPAL: 213 Koulutuksi Opiskelijoit Vstus % 1.1.213 31.12.213 4 52 84,6 TAUSTAKYSYMYKSET 1. Sukupuoli (u) 1.Ninen 2.Mies 33 11 44 75,% 25,% 1,% 2. Äidinkieli (u) 1.Suomi 2.Ruotsi 3.Muu 34 1 44 77,3%,% 22,7%

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441)

Kunnanhallitus 13/2006 416 (- 441) POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 13/2006 416 (- 441) KOKOUSAIKA Mnntin 4. syyskuut 2006 klo 18.30-19.45 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Mamma mia, mitkä Maccarat!

Mamma mia, mitkä Maccarat! 1/2016 On helppa kehittää tutteita jihin ihmiset rakastuvat, kun itse rakastaa sitä, mitä tekee. Mamma mia, mitkä Maccarat! UUTUUS UUTUUS KaritsaSalsiccia Yksikköpain 260g 85% Nautanakki karitsan Yksikköpain

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0.

sin θ θ θ r 2 sin 2 θ φ 2 = 0. Mtemtiikn j tilstotieteen litos Osittisdifferentiliyhtälöt Kevät 21 Hrjoitus 9 Rtkisuj Jussi Mrtin 1. Osoit, että Lplce-yhtälö pllokoordinteiss on 2 u 1 r 2 2 u r r 1 r 2 sin θ u 1 2 u sin θ θ θ r 2 sin

Lisätiedot

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat

Projektin itsearviointi. Työkirjapohjat TÄMÄ DOKUMENTTI ON TARKOITETTU MIELEN AVAIN -HANKKEEN PROJEKTIEN ITSEARVIOINNIN TOTEUTTAMISEEN itserviointi Työkirpoht NET EFFECT OY ANNIINA ALI-LAURILA TOIMINTA 1. Johtjuus 3. HENKILÖSTÖ 7. HENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen

Kunnanhallitus 11/2007 433 (- 459) Anja Hyvärinen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnnhllitus 11/2007 433 (- 459) KOKOUSAIKA Mnntin 2. heinäkuut 2007 klo 18.30-18.55 KOKOUSPAIKKA nro Polvijärven kunnnvirsto, kunnnhllituksen kokoushuone sivu SAAPUVILLA

Lisätiedot

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi

Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh. 03-849 4215, etunimi.sukunimi@heinola.fi Sosiaali- ja terveyslautakunta 158 17.11.2015 Kaupunginhallitus 315 07.12.2015 Etevan kuntayhtymän perussopimuksen muutokset 1764/00.04.01/2012 Sotela 158 Valmistelija: talouspäällikkö Paavo Posti, puh.

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Luonnos Tarjouspyynnön liite 1 Kuopion kaupunkiseutu 27.6.2013

Luonnos Tarjouspyynnön liite 1 Kuopion kaupunkiseutu 27.6.2013 Luonnos Trjouspyynnön liite Kuopion kupunkiseutu..0 LIIKENNÖINTISOPIMUKSEN YLEISET EHDOT, KANNUSTEURAKKASOPIMUS Linj-utoliikenne Näitä yleisiä ehtoj noudtetn tehtäessä knnusteurkkn perustuvi liikennöintisopimuksi

Lisätiedot

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita:

2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automaattimalleista poikkeava tapa kuvata yksinkertaisia kieliä. Olkoot A ja B aakkoston Σ kieliä. Perusoperaatioita: 2.6 SÄÄNNÖLLISET LAUSEKKEET Automttimlleist poikkev tp kuvt yksinkertisi kieliä. Olkoot A j B kkoston Σ kieliä. Perusopertioit: Yhdiste: A B = {x Σ x A ti x B}; Ktentio: AB = {xy Σ x A, y B}; Potenssit:

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone.

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/ Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. OUTOKUMMUN KAUPUNKI Kokouskutsu 10/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 21.09.2016 klo 16:00 Paikka Aloitus Kummun koulu,kouluk. 6, vanhan osan sisäänkäynnin edessä, sitten kaupunginhallituksen huone. Asiat

Lisätiedot

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali:

F {f(t)} ˆf(ω) = 1. F { f (n)} = (iω) n F {f}. (11) BM20A5700 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus 10, viikko 46/2015. Fourier-integraali: BMA57 - INTEGRAALIMUUNNOKSET Harjoitus, viikko 46/5 Fourier-integraali: f(x) A() π B() π [A() cos x + B() sin x]d, () Fourier-muunnos ja käänteismuunnos: f(t) cos tdt, () f(t) sin tdt. (3) F {f(t)} ˆf()

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS

HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyvinvointi- ja terveyslautakunta 102 29.09.2011 HYVINVOINTI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2011 SEKÄ TALOUSARVION TARKISTUSESITYS Hyte 102 Hyvinvointi- ja terveystoimen talousarvion

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4

SAMMONKATU SAMMONKATU JAAKON- SARVI- KATU SARVIJAAKONKATU 1: Kalevanrinteen katujen yleissuunnitelma, Liite 3 Asemapiirros 1/4 KTOS L:\PROJEKTT_2012\1510001046 KLEVRTEE KTUJE YS\14_TULOKSET\3.KTUJE YLESSUUTELM\DWG\KLEVRE YS.DWG Tulostettu: 26.6.2013 n- JO KELLR- SR- JKO- KTU SMMOKTU PYSÄKÖT KORTTEL 4 +100,60 KSPHT 1/2 BUS (varaus)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015

Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 Sosiaali- ja terveysltk. 71 18.06.2014 Sosiaali- ja terveysltk. 34 19.03.2015 LÄÄKKEIDEN KONEELLINEN ANNOSJAKELU KOTIHOIDOSSA JA YMPÄRIVUOROKAUTISESSA HOIDOSSA SOTEL 18.06.2014 71 Valmistelu: Vanhus- ja

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO

Integraalilaskentaa. 1. Mihin integraalilaskentaa tarvitaan? MÄNTÄN LUKIO Integrlilskent Tämä on lukion oppimterileist hiemn poikkev yksinkertistettu selvitys määrätyn integrlin lskemisest. Kerromme miksi integroidn, mitä integroiminen trkoitt, miten integrli lsketn j miten

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db

> 40 db > 45 db > 50 db > 55 db > 60 db > 65 db > 70 db > 75 db Kmnrtno Ln Kmnlnn Hov Kore unsr etso Turv Ps Uus Kmnsuu Hovnsr Rstnlus Rstnem Vssr Hnmä Pävä-lt-ömelutso Vt 7 Phtää Hmn (sentoreus: m) Rs Russlo Tnem eltt Svnem S Ps Het Pohjos-Pots Ptäjänsr Rnth Suutr

Lisätiedot

.#'tlä. jj,., :- Yhdistys- ja säätiöasiat,1,'?) *t it) \rr',;;;.r'.r' Patentti-jarekisterihaltitus JÅLJENNÖ. YHDI TYKSEhI ÄÅNNÖT.

.#'tlä. jj,., :- Yhdistys- ja säätiöasiat,1,'?) *t it) \rr',;;;.r'.r' Patentti-jarekisterihaltitus JÅLJENNÖ. YHDI TYKSEhI ÄÅNNÖT. .#'tlä jj,., :- Yhdistys- ja säätiöasiat,1,'?) *t it) \rr',;;;.r'.r' Patentti-jarekisterihaltitus JÅLJENNÖ 12 43.2012 1{5) Rekisterinumsro: 68.333 YHDI TYKSEhI ÄÅNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumer0:

Lisätiedot

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS

HARJAVALLANKADUN KIERTOLIITTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVASELOSTUS HARJAVALLANKADUN KIERTOLTTYMÄN ASEMAKAAVAN MUUTOS Asemvn muutos osee Hrjvlln upungin 0 Siltln upunginosn ortteleit j seä tuluett j 0 Vltln upunginosn ortteli 0 seä puistoluett. Sitovt

Lisätiedot

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi

OSAAVA. kehittämishankkeiden hallinnoinnin opas. Toimintavuosille 2015 2016 ja 2016 2017 tehtyjen valtionavustuspäätösten tueksi OSAAVA kehittämishnkkeid hllinnoinnin ops Toimintvuosille 2015 2016 j 2016 2017 tehtyj vltionvtpäätöst tueksi päivitetty 4.1.2016 vsm/pj pä 2 Sisällysluettelo Osv ohjelmn mukis vltionvtuks hkemin.... 3

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen

Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen Sivistyslautakunta 70 28.04.2016 Yhtenäiskoulun rehtorin ja sivistystoimenjohtajan tehtävänkuvat ja tehtäväkohtaisen palkan määräytyminen 3356/01.017/2014 SIVLK 70 SIVLK 78 Valmistelija: sivistyslautakunnan

Lisätiedot

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa

Urheilutie 10, 02700 Kauniainen vuokratontti, 4.365 m2, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki 235-5-63-1 2 kpl Rivitalo 1212 m2 4950 m3 1987 20 asuntoa 1 Hallituksen toimintakertomus Yhtiön perustiedot kohteittain: Valmist umisvuo si: Kauppareki sterimerkintä: Heikelinkuja 2, 02700 Kauniainen vuokratontti, 1,1612 ha, vuokranantaja Kauniaisten kaupunki

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille

Kiekun Lomasuunnittelu-sovelluksen muutokset virka- ja esimiehille Valtiknttri Yhteenvet 1 (7) Kiekun Lmasuunnittelu-svelluksen muutkset virka- ja esimiehille 25.2.2015 Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. 0295 50 2000, Faksi 0295 50 3333,

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKITERIALLITU PATENT- OC REGITERTYRELEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bkslut Kaupparekisteri andelsregistret Verhallinnsta saapuneet tiedt Uppgifter inkmna från skatteförvaltningen

Lisätiedot

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013

LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivistyslautakunta 30 22.06.2011 Sivistyslautakunta 52 22.05.2012 LUKUVUODEN 2011-2012 KOULUKYYTIEN OPTIOISTA PÄÄTTÄMINEN LUKUVUODEKSI 2012-2013 Sivltk 30 Koululaisten kuljetuksista on pyydetty tarjoukset

Lisätiedot

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT

GE:N G60 JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 6kA (IEC 898) B,C ja D-LAUKAISUKÄYRÄT Tilauspalvelukeskuksemme puh. (09) 2252 940 fax. (09) 2252 9411 pakk LV0% GE:N G60 JOHDONSUOJKTKISIJT 6k (IEC 898) B,C ja D-LUKISUKÄYRÄT 1-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 2-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ 3-NPISET B-LUKISUKÄYRÄ

Lisätiedot

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun

Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun Kaupunginhallitus 503 20.10.2014 Tontinosien 20-27-1 myyminen, Kaarlelankatu 70 / Peter Forsström perustettavien yhtiöiden lukuun 580/10/00/02/2014 KH 503 Valmistelija: kaupungingeodeetti Matti Kivistö,

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio

Erasmus-liikkuvuuden tilastoja Anni Kallio Erasmus-liikkuvuuden tilastoja 28-9 3.2.21 Anni Kallio Persons Erasmus-liikkuvuus 7/8 ja 8/9 Outgoing from Finland 7/8 and 8/9 4 35 3436 3265 3 25 2 15 1 5 687 112 975 177 435 656 27-8 28-9 SMS SMP STA

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154)

Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kunnanvaltuusto 48 18.06.2014 Kunnanhallitus 314 15.12.2014 Henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien siirtäminen Monetra Oy:n hoidettavaksi (ohm.154) Kvalt 18.06.2014 48 Kvalt 18.06.2014 48 18.6.2014 16.6.2014

Lisätiedot

Tr af i im:îil:ff:ï:i*'"""

Tr af i im:îil:ff:ï:i*' Ä/,u Fg Tr af i im:îil:ff:ï:i*'""" PÄATÖS Páiväys/Datum 7.5.2015 Prokon Wind Energy Finland OY Yrittäjänkatu 13 65380 VAASA Dnro/Dnr TRAFI/8328/05.00.16,00/20L5 Viite/Referens Prokon Wind Energy Finland

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot