Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012"

Transkriptio

1 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Tekijät Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Copyright Yritys- ja toimipaikka-aineisto ja teemakartat HSY 2014 Pohjakartat: Seutukartta Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY 2013 Tiestö Maanmittauslaitos 2013 Graafit HSY 2014 Kansikuva: HSY/Kai Widell Edita Prima Oy Helsinki 2014

3 Sisällys Yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2012 toimipaikkoihin 4 Yritystoiminnan tunnuslukuja Helsingin seutu 7 Yritysten toimialajakauma 7 Pääkaupunkiseutu 10 Kuuma-seutu 12 Suurimmat yritykset Helsingin seudulla 14 Konsernit Helsingin seudulla 17 Julkisyhteisöt Helsingin seudulla 19 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Helsingin seudulla 21 Toimialarakenteen muutos vuosina Pääkaupunkiseutu 23 Kuuma-seutu 24 Kasvuyritykset pääkaupunkiseudulla 25 Tietolähteet ja käsitteet 28

4 Yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2012 toimipaikkoihin Yrityskatsaus kuvaa Helsingin seudulla toimivien yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista. Pääasiallisena aineistona käytetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ympäristö- ja seututiedon Seudullista perusrekisteriä (SePe) varten ylläpitämiä ja vuosittain päivitettäviä Helsingin seudun yritys- ja toimipaikka-aineistoja. Lisäksi katsauksessa lähteenä on Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston tietoja. Katsaus kattaa alueellisesti Helsingin seudun 14 kunnan alueella toimivat yritykset ja niiden toimipaikat. Tarkemmin paneudutaan pääkaupunkiseudun yritystoimintaan. Perustiedot ovat vuodelta Katsauksessa keskitytään pääosin yrityssektoriin, mutta tällä kertaa mukana on myös perustietoja julkisyhteisöjen eli valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimipaikoista. Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt sisältyvät kuitenkin yrityssektoriin ja ovat mukana yritysaineistossa. Yrityssektorin osuus Helsingin seudun kaikista työpaikoista on 71 prosenttia, kun koko maassa osuus on hieman pienempi, 69 prosenttia (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2011). Katsauksessa esitellään yritystoiminnan keskeisiä tunnuslukuja kunnittain. Toimipaikkojen henkilöstömäärän jakautumista toimialoittain tarkastellaan koko Helsingin seudun tasolla. Raporttiin sisältyy myös lista Helsingin seudun suurimmista yrityksistä henkilöstömäärän suhteen vuonna Vaihtuvana teemana tässä katsauksessa tarkastellaan toimialarakenteen muutosta viiden vuoden aikana vuodesta 2007 vuoteen 2012 sekä kasvuyrityksiä. Kasvuyrityksiä tarkastellaan vain pääkaupunkiseudun kunnista, koska vanhemmat vertailuaineistot kattavat vain PK-seudun. Katsaus keskittyy yritystoiminnan rakenteeseen ja sijoittumiseen poikkileikkaustilanteessa vuonna Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden muutosta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, joista edellinen ilmestyy neljä kertaa ja jälkimmäinen kaksi kertaa vuodessa. Pääkaupunkiseutu (PKS) = Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa Helsingin seudun kunnat Kuuma-seutu = Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti 4

5 Yritystoiminnan tunnuslukuja 2012 Helsingin seutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Helsingin seudulla sijaitsee lähes neljäsosa (24 %) koko maan yritystoimipaikoista ja kolmasosa (33 %) niiden henkilöstömäärästä. Helsingin seudulla syntyy lähes puolet (44 %) maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Helsingin seudun osuus koko maan väestöstä on 26 prosenttia. Vuonna 2012 Helsingin seudulla toimi yritystä toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu Helsingin seudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Helsingin seudulla vuonna 2012 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärästä 87 prosenttia on pääkaupunkiseudulla ja loput 13 prosenttia jakautuneena Kuuma-seudun kuntien kesken. Kunnittain tarkasteltuna Helsingissä on koko Helsingin seudun henkilöstömäärästä hieman yli puolet (52 %) ja Espoossa sekä Vantaalla noin 17 prosenttia. Kuuma-seudun kunnista suurin osuus Helsingin seudun henkilöstömäärästä on Hyvinkäällä, noin 3 prosenttia. Toimipaikan keskikoko vuonna 2012 oli koko Helsingin seudulla 5,7 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on hieman suurempi, sillä erityisesti Vantaalla sijaitsee suuria toimipaikkoja, kuten logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Kuuma-seudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on Helsingin seudun keskiarvoa pienempi, sillä yritystoiminta painottuu pääasiassa alle viiden hengen mikroyrityksiin. Helsingin seudulla toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 173 miljardia euroa vuonna Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 2 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa. Tämä selittyy elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan isoilla yrityksillä. Tunnuslukuja Helsingin seudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna 2012 kunnittain 1 Kunta Yrityksiä Toimipaikkoja Henkilöstö Henkilöstö / toimipaikka Liikevaihto milj. Liikevaihto/ toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/ henkilöstö (1000 ) Pääkaupunkiseutu , Espoo , Helsinki , Kauniainen , Vantaa , Kuuma-seutu , Hyvinkää , Järvenpää , Kerava , Kirkkonummi , Mäntsälä , Nurmijärvi , Pornainen , Sipoo , Tuusula , Vihti , Helsingin seutu yhteensä , Lähde: HSY toimipaikka-aineisto ja Tilastokeskus, yritysrekisteri. Ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä. 5

6 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > 400 Ð 100 < 10 harva Yritystoimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja (ks. s 19) 6

7 Yritysten toimialajakauma Helsingin seutu Toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan jalostusalojen osuus Helsingin seudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 22 % (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 78 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Suurin yksittäinen päätoimiala on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jossa toimii viidesosa (19,7 %) Helsingin seudun yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin päätoimiala on teollisuus (C), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on noin 12 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia päätoimialoja ovat hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) informaatio ja viestintä (J), rakentaminen (F), ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M) sekä kuljetus ja varastointi (H), joissa kaikissa henkilöstön osuus on noin kymmenesosa. Helsingin seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) vuonna M 9% L 2% K 5% N 10% J 10% I 4% S 2% Q 3% R 1% O 1% P 1% A 0,4% B D 0,9% H 9% C 12% F 9% G 20% A Maa-, metsä- ja kalatalous B D E Kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 2 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairausja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä 7

8 Helsingin seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2012 Toimiala Toimipaikat Henkilöstö Henkilöstö/ toimipaikka lkm % lkm % Kaikki toimialat ,7 A Maa-, metsä- ja kalatalous , ,4 1 B Kaivostoiminta ja louhinta 43 0, ,1 6,7 C Teollisuus , ,3 15,9 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 120 0, ,6 24, , ,2 8,2 F Rakentaminen , ,2 4,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,7 6,3 H Kuljetus ja varastointi , ,1 8,6 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,3 5,6 J Informaatio ja viestintä , ,8 9,5 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,1 10,4 L Kiinteistöalan toiminta , ,6 1,6 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,1 3,1 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,3 11 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 25 0, ,5 103,3 P Koulutus , ,8 3 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,7 2,9 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,2 2,4 S Muu palvelutoiminta , ,8 1,8 8

9 Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingin seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012 A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstön lukumäärä Helsingin seudun toimipaikoista noin viisi prosenttia oli ulkomaalaisomisteisia 3, mutta niiden toimipaikat olivat keskimääräistä suurempia. Näissä toimipaikoissa työskenteli 22 prosenttia koko seudun henkilöstöstä (lähes henkeä). Ulkomaalaisomisteisista toimipaikoista 88 prosenttia kuului konserniin. Henkilöstömäärällä mitattuna ulkomaalaisomisteisten toimipaikkojen suurin päätoimiala on kauppa, jossa työskentelee reilu viidesosa (yli henkeä) ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin on teollisuus, jossa työskentelee 14 prosenttia henkilöstöstä. Kolmanneksi suurin on informaatio- ja viestintä ala, jonka henkilöstömäärä on 13,5 prosenttia. Ulkomaalaisomisteisten toimipaikkojen henkilöstömäärän jakaantuminen aloittain Helsingin seudulla vuonna 2012 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus C Teollisuus J Informaatio ja viestintä N Hallinto ja tukipalvelutoiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta H Kuljetus ja varastointi M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta F Rakentaminen Q Terveys- ja sosiaalipalvelut I Majoitus- ja ravitsemistoiminta S Muu palvelutoiminta L Kiinteistöalan toiminta R Taiteet, viihde ja virkistys E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuloto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta P Koulutus A Maa-, metsä- ja kalatalous Toimialan henkilöstön osuus (%) ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstöstä 3 Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaisenomistuksen osuus on yli 50 prosenttia sekä ulkomaalaisomisteisten konsernien tytäryhtiöt. 9

10 Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu = Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa Pääkaupunkiseudun suurin yksittäinen päätoimiala on kauppa (G), jossa toimii lähes viidesosa (19,4 %) pääkaupungin seudun henkilöstöstä. Toiseksi suurimmat ovat informaatio ja viestintä (J), teollisuus (C) sekä hallintoja tukipalvelutoiminta (N), joiden osuus seudun yritysten henkilöstöstä on kymmenesosa. Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuuden (C), energiahuollon (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (O) toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan palveluissa kotitalouksille (P-S), kiinteistöalan toiminnassa (L), maa-, metsä- ja kalataloudessa (A), ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (M) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) 4 M 10% L 2% K 6% N 11% Q 4% R 1% O 1% P 1% J 11% I 5% S 2% A 0,2% B D E 1% H 9% C 11% F 8% G 19% A Maa-, metsä- ja kalatalous B D E Kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 4 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä 10

11 Pääkaupunkiseudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2012 Toimiala Toimipaikat Henkilöstö lkm % lkm % Henkilöstö/ toimipaikka Kaikki toimialat ,3 A Maa-, metsä- ja kalatalous 481 0, ,2 1,4 B Kaivostoiminta ja louhinta 24 0, ,1 9 C Teollisuus , ,9 17,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 85 0, ,6 31,3 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 94 0, ,2 10,3 F Rakentaminen , ,2 5,8 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,4 6,9 H Kuljetus ja varastointi , ,2 10,2 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,5 5,9 J Informaatio ja viestintä , ,1 10,3 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,7 11,2 L Kiinteistöalan toiminta , ,7 1,7 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,5 3,2 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,8 12,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 25 0, ,6 103,3 P Koulutus , ,7 3 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,6 3 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,2 2,6 S Muu palvelutoiminta , ,8 1,9 Toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012 A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstön lukumäärä 11

12 Kuuma-seutu Kuuma-seutu = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti Kuuma-seudun suurimmat päätoimialat ovat teollisuus (C) ja kauppa (G), joissa kummassakin toimii reilu viidesosa (22 %) Kuuma-seudun henkilöstöstä. Kolmanneksi suurin päätoimiala on rakentaminen (F), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on 16 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia ovat kuljetus ja varastointi (H) ja hallinto ja tukipalvelutoiminta (N). Yritysten toimipaikkojen keskikoko on selvästi pienempi kuin pääkaupunkiseudulla. Ainoastaan teollisuuden toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Kuuma-seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) 5 N 7% R 1% A 2% Q 5% S 2% B 0% P 1% C 22% A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito M 6% L 1% K 2% J 1% I 3% H 9% G 22% D 0% E 0% F 16% F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 5 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä 12

13 Kuuma-seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2012 Toimiala Toimipaikat Henkilöstö lkm % lkm % Henkilöstö/ toimipaikka Kaikki toimialat ,4 A Maa-, metsä- ja kalatalous , ,9 0,9 B Kaivostoiminta ja louhinta 19 0,1 71 0,1 3,7 C Teollisuus , ,7 11,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 35 0, ,4 7,6 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 50 0, ,3 4,3 F Rakentaminen , ,0 2,9 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,5 4,1 H Kuljetus ja varastointi , ,9 4,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 526 2, ,8 3,4 J Informaatio ja viestintä 469 2, ,2 1,7 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 268 1, ,6 3,8 L Kiinteistöalan toiminta 850 4, ,1 0,9 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,4 2 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,3 4,6 P Koulutus 265 1, ,1 2,7 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,6 2,9 R Taiteet, viihde ja virkistys 429 2, ,1 1,7 S Muu palvelutoiminta , ,0 1,3 Toimipaikkojen henkilöstömäärä Kuuma-seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012 A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstön määrä 13

14 Suurimmat yritykset Helsingin seudulla Vähintään 100 henkeä vuonna 2012 Helsingin seudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 617 ja ne toimivat yhteensä toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät noin puolet (49 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli noin viisi prosenttia (4,9 %). Helsingin seudulla vuonna 2012 toimineet suurimmat yritykset olivat Itella Posti Oy, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Nordea Bank Finland Abp, Stockmann Oyj Abp ja ISS Palvelut Oy. Itella Posti Oy on säilyttänyt kärkipaikkansa vuodesta 2008 lähtien suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli Helsingin seudulla yhteensä henkeä 82 toimipaikassa. Kärkikymmenikössä ovat lähes samat yritykset kuin vuonna 2011 julkaistussa Helsingin seutua koskevassa listassa, uutena yrityksenä vuonna 2012 on SOL Palvelut Oy. Suurista yrityksistä HOK-Elanto Liiketoiminnalla on Helsingin seudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2012 kaupan palveluita 295 toimipaikassa seudulla. Toiseksi eniten toimipaikkoja on Fazer Food Servicellä (260) ja kolmanneksi eniten Sodexolla (234). Helsingin seudun 30 suurinta yritystä vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Nimi 5-numerotaso Toimiala (TOL2008) Nimike Henkilöstö Toimipaikat 1 ITELLA POSTI OY Postin yleispalvelu HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Kauppa NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta STOCKMANN OYJ ABP Kauppa ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus FINNAIR OYJ Lentoliikenne ABB OY Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus SOL PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous VR-YHTYMÄ OY Rautateiden henkilöliikenne TIETO FINLAND OY Tietotekniikkapalvelut YLEISRADIO OY Julkisen palvelun viestintäyhtiö INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa LASSILA & TIKANOJA OYJ Kiinteistöjen siivous

15 Helsingin seudun 30 suurinta yritystä vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Nimi 5-numerotaso Toimiala (TOL2008) Nimike Henkilöstö Toimipaikat 16 SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY Työvoiman vuokraus YIT RAKENNUS OY Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen ELISA OYJ Tietoliikenne- ja ICT -palvelut FAZER FOOD SERVICES OY Henkilöstö- ja laitosruokalat DANSKE BANK OYJ Pankkitoiminta CGI SUOMI OY TELIASONERA FINLAND OYJ OP-PALVELUT OY Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Verkkoyhteydet ja viestintäpalvelut Muu rahoitusta palveleva toiminta SODEXO OY Henkilöstö- ja laitosruokalat SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUS- KUNTA Yleistukkukauppa ORION OYJ MEHILÄINEN OY Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut KESLOG Varastointi FUJITSU FINLAND OY SANOMA MEDIA FINLAND OY Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut Sanomalehtien kustantaminen

16 Pääkaupunkiseudun 15 suurinta yritystä ovat lähes samat kuin Helsingin seudun 15 suurinta yritystä. Pääkaupunkiseudun 15 suurinta yritystä vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Nimi 5-numerotaso Toimiala (TOL2008) Nimike Henkilöstö Toimipaikat 1 ITELLA POSTI OY Postin yleispalvelu HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Kauppa STOCKMANN OYJ ABP Kauppa NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus FINNAIR OYJ Lentoliikenne ABB OY Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus SOL PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous TIETO FINLAND OY Tietotekniikkapalvelut YLEISRADIO OY Julkisen palvelun viestintäyhtiö INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa VR-YHTYMÄ OY Rautateiden henkilöliikenne SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY Työvoiman vuokraus

17 Konsernit Helsingin seudulla Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräämisvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä (tytär). Helsingin seudulla toimi vuonna 2012 yhteensä konsernia. Näistä yli puolet (53 %) oli ulkomaalaisomisteisia, 45 prosenttia oli yksityisiä kotimaisia yrityksiä ja noin prosentti kunnan omistuksessa sekä noin prosentti valtion omistuksessa. Helsingin seudulla toimivista konserneista 469:ssa henkilöstömäärän osuus oli Helsingin seudulla sijaitsevissa toimipaikoissa vähintään 100 henkeä. Näillä konserneilla oli Helsingin seudulla toimipaikkaa. Konsernien suurin päätoimiala Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jonka henkilöstön osuus on noin viidesosa. Helsingin seudun suurimmat konsernit tukku- ja vähittäiskaupassa olivat Kesko, SOK, Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Stockmann. Toiseksi suurin päätoimiala Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on teollisuus (C). Helsingin seudulla sijaitsevia toimialan suurimpia konserneja olivat mm. ABB ja Valio. Kolmanneksi suurin päätoimiala Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on informaatio ja viestintä (J). Helsingin seudun Informaatio ja viestintä alan suurimpia konserneja olivat Tieto, Elisa ja TeliaSonera. Kuuma-seudulla suurin yksittäinen päätoimiala on teollisuus, jonka henkilöstön osuus on reilu kolmasosa (36 %). Toisena tulee tukku- ja vähittäiskauppa, jonka henkilöstön osuus on noin neljäsosa (24 %). Kolmanneksi suurimmat päätoimialat ovat hallinto ja tukipalvelutoiminta, kuljetus ja varastointi sekä rakentaminen. Helsingin seudun konsernien henkilöstömäärät päätoimialoittain vuonna 2012 Pääkaupunkiseutu Kuuma-seutu G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus C Teollisuus J Informaatio ja viestintä N Hallinto ja tukipalvelutoiminta H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen K Rahoitus- ja vakuutustoiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta P Koulutus R Taiteet, viihde ja virkistys D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuloto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito B Kaivostoiminta ja louhinta A Maa-, metsä- ja kalatalous Henkilöstömäärä 17

18 Helsingin seudun 30 suurinta konsernia vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Konsernin nimi Henkilöstö Helsingin seudulla Toimipaikkojen lukumäärä Helsingin seudulla 1 ITELLA Valtio Omistajatyyppi 2 NOKIA Yksityinen kotimainen 3 FINNAIR Valtio 4 KESKO Yksityinen kotimainen 5 HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO Yksityinen kotimainen 6 SOK Yksityinen kotimainen 7 ISS Ulkomaalaisomisteinen 8 STOCKMANN Yksityinen kotimainen 9 NORDEA PANKKI SUOMI Ulkomaalaisomisteinen 10 OPK Yksityinen kotimainen 11 HELSINGIN KAUPUNKI Kunta 12 VR Valtio 13 YIT Yksityinen kotimainen 14 FAZER Yksityinen kotimainen 15 SOL-YHTIÖT Yksityinen kotimainen 16 SANOMA Yksityinen kotimainen 17 ABB Ulkomaalaisomisteinen 18 TIETO Yksityinen kotimainen 19 LASSILA TIKANOJA Yksityinen kotimainen 20 ELISA Yksityinen kotimainen 21 BARONA Yksityinen kotimainen 22 METSO Yksityinen kotimainen 23 LEMMINKÄINEN Yksityinen kotimainen 24 TELIASONERA FINLAND Ulkomaalaisomisteinen 25 FUJITSU Ulkomaalaisomisteinen 26 ORION Yksityinen kotimainen 27 SAMPO PANKKI Ulkomaalaisomisteinen 28 LOGICA Ulkomaalaisomisteinen 29 HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ Yksityinen kotimainen 30 KONE Yksityinen kotimainen 18

19 Julkisyhteisöt Helsingin seudulla Julkisyhteisöjä ovat Suomen julkishallintoa toteuttavat talousyksiköt: valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto. Valtion liikelaitokset määritellään yrityksiksi. Kunnalliset ja kuntayhtymien liikelaitokset ovat julkisyhteisöjä. (Tilastokeskus) Helsingin seudulla toimi vuonna 2012 yhteensä julkisyhteisöä, joissa henkilöstöä oli yhteensä Suurin osa (84 %) julkisyhteisöistä oli kunnan omistuksessa, 12 prosenttia oli valtion omistuksessa ja 4 prosenttia Ahvenanmaan maakunnan omistuksessa. Helsingin seudulla toimivista julkisyhteisöistä 94:ssa henkilöstömäärän osuus oli Helsingin seudulla sijaitsevissa toimipaikoissa vähintään 100 henkeä. Näillä julkisyhteisöillä oli seudulla yhteensä toimipaikkaa. Julkisyhteisöjen toimipaikkojen suurin yksittäinen päätoimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), jonka henkilöstön osuus on koko Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on n. 40 prosenttia, Kuuma-seudulla 48 prosenttia. Tähän toimialaan kuuluvat mm. kuntien omat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS). Helsingin seudun ja Kuuma-seudun toiseksi suurin päätoimiala on koulutus (P) ja sen suurimpia toimijoita olivat mm. Helsingin yliopisto, Aalto-Korkeakoulusäätiö ja Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä. Pääkaupunkiseudulla kolmanneksi suurin päätoimiala on julkinen hallinto (O), samoin se on kolmanneksi suurin päätoimiala Kuumaseudulla, jossa sen osuus on hivenen pienempi kuin pkseudulla. Sen suurimpia toimijoita ovat kuntien ja valtion hallinto sekä puolustusvoimat. Neljänneksi suurin päätoimiala on ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M) ja alan suurimpia toimijoita ovat mm. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ilmatieteenlaitos. Myös tällä toimialalla Kuuma-seudulla osuus (4%) on pääkaupunkiseutua (7%) pienempi. Helsingin seudun, pääkaupunkiseudun ja Kuuma-seudun julkisyhteisöjen kuusi suurinta päätoimialaa (TOL2008) henkilöstömäärällä mitattuna 2012 Pääkaupunkiseutu Kuuma-seutu Q Terveys- ja sosiaalipalvelut P Koulutus O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys Henkilöstömäärä 19

20 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > 400 Ð 100 < 10 harva Julkisen sektorin toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla

21 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Helsingin seudulla Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön sopimuksella perustama ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka tarkoitus on aatteellinen (siis tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jäsenille). Aatteellinen yhdistys voi harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, jos tästä on määräys yhdistyksen säännöissä tai jos se muuten välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jos sitä on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Esim. urheiluseura, poliittinen puolue, ammattiliitto, partiojärjestö. Helsingin seudulla toimi vuonna 2012 yhteensä voittoa tavoittelematonta yhteisöä, joissa henkilöstöä oli yhteensä Näistä suurin osa (71 %) oli aatteellisia yhdistyksiä, 15 prosenttia oli säätiöitä tai rahastoja, 7 prosenttia valtion kirkkojen yhteisöjä, kaksi prosenttia muita uskonnollisia yhteisöjä, kaksi prosentti osakeyhtiöitä ja noin prosentti eläkesäätiöitä tai -kassoja. Helsingin seudulla toimivista voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä 57:ssa henkilöstömäärän osuus oli Helsingin seudulla sijaitsevissa toimipaikoissa vähintään 100 henkeä. Näillä yhteisöillä oli Helsingin seudulla 480 toimipaikkaa. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen suurin yksittäinen päätoimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), jonka henkilöstön osuus oli noin kolmasosa henkilöstöstä: pääkaupunkiseudulla 29 prosenttia ja Kuuma-seudulla peräti 38 prosenttia. Alan suurimpia toimijoita eri seuduilla olivat mm. Rinnekoti-Säätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Suomen Punainen Risti, Invalidiliitto ry ja Helsingin Seniorisäätiö, Uudenmaan vammaispalvelusäätiö, Vihdin vanhainkotisäätiö, Nummelan Kaarikeskussäätiö, Kivipuiston palvelukotisäätiö ja Keravan palvelutalosäätiö. Toiseksi suurin päätoimiala on muu palvelutoiminta (S), johon kuuluvat mm. seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt. Sen osuus henkilöstöstä on 29 prosenttia. Seudun suurimpia toimijoita olivat mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä Kirkon Keskusrahasto ja Suomen Lähetysseura ry. Kolmanneksi suurin päätoimiala on koulutus (P), jonka osuus on 19 prosenttia. Koulutuksen puolella suurimpia toimijoita olivat mm. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia Oy Ab, Invalidisäätiö ja Laurea-Ammattikorkeakoulu Oy. Neljänneksi suurin päätoimiala on taiteet, viihde ja virkistys (R) ja alan suurimpia toimijoita ovat Suomen Kansallisoopperan säätiö, Helsingin teatterisäätiö, Lasten Päivän säätiö ja Garantiföreningen för Svenska Teattern rf. Helsingin seudun, pääkaupunkiseudun ja Kuuma-seudun voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen viisi suurinta päätoimialaa (TOL2008) henkilöstömäärällä mitattuna 2012 Pääkaupunkiseutu Kuuma-seutu Q Terveys- ja sosiaalipalvelut S Muu palvelutoiminta P Koulutus R Taiteet, viihde ja virkistys O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Henkilöstömäärä 21

22 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > 400 Ð 100 < 10 harva Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla

23 Toimialarakenteen muutos vuosina Toimialarakenteen muutos tarkastelut on tehty Tilastokeskuksen yritysrekisteristä poimitulla aineistolla. Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseudulla yrityssektorin kaikkien päätoimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä on kasvanut noin henkilöllä (noin 1,5 %) vuodesta 2008 vuoteen Henkilöstömäärällä mitattuna pääkaupunkiseudun päätoimialoista eniten on kasvanut hallinto ja tukipalvelutoiminta (N) lähes henkilöllä. Toiseksi eniten on kasvanut terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), noin henkilöllä. Kolmanneksi eniten henkilöstömäärä on lisääntynyt rakentamisen (F) toimialalla noin henkilöllä ja neljänneksi eniten ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (M) noin henkilöllä. Noin henkilöllä on kasvanut informaatio ja viestintä (J). Muita kasvavia päätoimialaoja ovat olleet majoitus- ja ravitsemistoiminta (I), muu palvelutoiminta (S), kiinteistöala (L), energiahuolto (D) sekä taiteet, viihde ja virkistys (R). Eniten henkilöstömäärä on vähentynyt elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tol26-27) toimialalla, noin henkilöä vuodesta 2008 vuoteen Toiseksi eniten henkilöstömäärä on supistunut tukkukaupassa henkilöllä. Muita supistuvia toimialoja ovat olleet koulutus (P), kuljetus ja varastointi (H), teknologiateollisuus, muu teollisuus, moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa, elintarviketeollisuus, vähittäiskauppa, rahoitus ja vakuutustoiminta (K), julkinen hallinto (O) sekä kaivostoiminta ja louhinta (B). Pääkaupunkiseudun henkilöstömäärän muutokset toimialoittain vuosina N Hallinto ja tukipalvelutoiminta Toimialat yht. Q Terveys- ja sosiaalipalvelut F Rakentaminen M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta J Informaatio ja viestintä I Majoitus- ja ravitsemistoiminta S Muu palvelutoiminta L Kiinteistöalan toiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Elintarviketeollisuus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 12-23, Muu teollisuus 24-25, 28-30, 33 Teknologiateollisuus H Kuljetus ja varastointi P Koulutus 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Elektroniikka- ja sähköteollisuus

24 Kuuma-seutu Kuuma-seudulla on kaikkien päätoimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvanut noin 850 henkilöllä vuodesta (1,3 %) 2008 vuoteen Henkilöstömäärällä mitattuna Kuuma-seudun päätoimialoista eniten on kasvanut hallinto ja tukipalvelutoiminta (N) noin henkilöllä. Toiseksi eniten on kasvanut rakentaminen (F), noin 800 henkilöllä. Kolmanneksi eniten henkilöstömäärä on lisääntynyt vähittäiskaupassa (tol47) noin 500 henkilöllä ja neljänneksi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (Q) noin 400 henkilöllä. Muita kasvavia päätoimialaoja ovat olleet tukkukauppa (tol46), taiteet, viihde ja virkistys (R), muu palvelutoiminta (S), koulutus (P), vesihuolto (E), majoitus- ja ravitsemistoiminta (I), elintarviketeollisuus (tol 10-11) sekä moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa (tol45). Eniten henkilöstömäärä on vähentynyt teknologiateollisuuden toimialalla, lähes 750 henkilöä vuodesta 2008 vuoteen Samoin muun teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut noin 400 henkilöllä. Muita supistuvia toimialoja ovat olleet kuljetus ja varastointi, elektroniikka- ja sähköteollisuus, informaatio ja viestintä (J), maa-, metsä- ja kalatalous (A), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M). Kuuma-seudun henkilöstömäärän muutokset toimialoittain vuosina N Hallinto ja tukipalvelutoiminta Toimialat yht. F Rakentaminen 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta P Koulutus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Elintarviketeollisuus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus L Kiinteistöalan toiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta A Maa-, metsä- ja kalatalous J Informaatio ja viestintä Elektroniikka- ja sähköteollisuus H Kuljetus ja varastointi 12-23, Muu teollisuus 24-25, 28-30, 33 Teknologiateollisuus Henkilöstömäärän muutos (lkm)

25 Kasvuyritykset pääkaupunkiseudulla Tässä luvussa tarkastellaan pääkaupunkiseudun kasvuyrityksiä, jotka on määritelty OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan seuraavasti: Kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. 6 Tarkastelussa eivät ole mukana seuraavat toimialat: maa-, metsä ja kalatalous (A), rahoitus ja vakuutustoiminta (K), julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (O) sekä koulutus (P). Yritysten tiedot on haettu HSY:n toimipaikka-aineistosta vuosilta Analyysi on tehty yritysten pääkaupunkiseudulla sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärän perusteella, riippumatta yrityksen kotipaikasta tai muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta henkilöstöstä. Pääkaupunkiseudulla toimi vuonna 2012 yhteensä yritystä, joista oli toiminnassa myös vuonna Näistä yrityksistä vähintään 10 henkilöä pääkaupunkiseudulla työllistäneitä (v. 2009) ja tarkasteltavilla toimialoilla toimineita yrityksiä oli Tästä yritysjoukosta OECD: ja EU:n määritelmän mukaisia kasvuyrityksiä oli pääkaupunkiseudulla 7 yhteensä 276. Niiden osuus oli 0,6 prosenttia kaikista pääkaupun- kiseudulla koko jakson toimineista yrityksistä ja 7 prosenttia niistä yrityksistä, joissa oli vähintään 10 henkilöä vuonna Kasvuyrityksillä oli toimipaikkoja pääkaupunkiseudulla yhteensä 560. Kasvuyrityksistä 84 prosentilla henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa toimipaikoissa on puolet tai enemmän kuin yrityksen koko henkilöstömäärä Suomessa. Kokonaan pääkaupunkiseudulla toimivia kasvuyrityksiä oli noin puolet kaikista kasvuyrityksistä. Pääkaupunkiseudulla kasvuyrityksiä oli eniten (25 %) hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla (mukaan luettuna kiinteistöpalvelut). Toiseksi eniten yrityksiä oli informaatio ja viestintäalalla (17 %). Rakentamisessa, kaupan toimialalla sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan parissa toimi kussakin hieman yli kymmenys yrityksistä. Pääkaupunkiseudun kasvuyritysten henkilöstö lisääntyi keskimäärin 38,5 % vuodessa tarkastellun kolmen vuoden aikana. Kaikkien yritysten keskimääräinen henkilöstön kasvu pääkaupunkiseudulla oli samana aikana 1,3 % vuodessa. Nopeinta kasvuyritysten keskimääräinen kasvu oli kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa henkilöstö lisääntyi 67 % vuodessa. Pääkaupunkiseudulla toimivien kasvuyritysten 8 henkilöstömäärä ja keskimääräinen kasvu toimialan mukaan v Tolkoodi Toimiala Yritysten lkm Henkilöstö 2009 Henkilöstö 2010 Henkilöstö 2011 Henkilöstö 2012 Kasvu , % vuodessa Kaikki toimialat ,5 C Teollisuus ,9 F Rakentaminen ,2 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus ,3 H Kuljetus ja varastointi ,0 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,9 J Informaatio ja viestintä ,4 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta ,8 6 https://www.tem.fi/yritykset/kasvuyritykset 7 Uudellamaan maakunnassa toimi saman määritelmän mukaan 314 kasvuyritystä, 41 % koko maan kasvuyrityksisstä vuosina (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Yrityskatsaus 25/2013) 8 Henkilöstö yli 10 ja keskimääräinen vuosikasvu yli 20 % 25

26 Tolkoodi L,N Q,R,S Toimiala Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut Yritysten lkm Henkilöstö 2009 Henkilöstö 2010 Henkilöstö 2011 Henkilöstö 2012 Kasvu , % vuodessa , ,9 Kasvuyritysten henkilöstöstä kolmasosa sijoittui tarkastelujakson lopussa hallinto ja tukipalvelutoimintaan. Henkilöstä reilu kymmenesosa toimi kuljetuksessa ja varastoinnissa, informaatio ja viestintäaloilla sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Näillä toimialoilla oli kaksi kolmannesta kasvuyritysten henkilöstöstä. Toimialojen osuus (%) kaikkien kasvuyritysten henkilöstöstä kauden lopussa L,N Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut H Kuljetus ja varastointi J Informaatio ja viestintä M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta Q,R,S Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus F Rakentaminen C Teollisuus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kasvuyritysten pääkaupunkiseudun toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli vuonna Määrä yli 2,5-kertaistui vuodesta 2009, jolloin henkilöstöä oli Yritystä kohti henkilöstöä oli keskimäärin 112 vuonna 2012, kun keskiarvo oli 42 vuonna Kasvuyrityksissä oli 7 prosenttia pääkaupunkiseudun kaikkien yritysten henkilöstöstä vuonna Hallintoja tukipalvelutoiminnan henkilöstöstä lähes viidennes oli kasvuyrityksissä. Kuljetuksessa ja varastoinnissa samoin kuin terveys- ja sosiaalipalveluissa (ml. taiteet, viihde ja virkistys sekä muut palvelut) osuus oli yli kymmenys. Kasvuyritysten osuus oli pienin (3 %) teollisuudessa ja kaupassa. Kasvuyritysten henkilöstön osuus (%) pääkaupunkiseudun kaikkien yritysten henkilöstöstä toimialoittain kauden lopussa L,N Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut H Kuljetus ja varastointi Q,R,S Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta J Informaatio ja viestintä Kaikki toimialat F Rakentaminen I Majoitus- ja ravitsemistoiminta C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

27 Kasvuyritysten toimipaikkojen sijoittuminen pääkaupunkiseudulla (kasvua , toimipaikkojen sijainti vuonna 2012) 27

Yritysrekisterin vuositilasto 2010

Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritykset 2011 Yritysrekisterin vuositilasto 2010 Yritysten määrä ja henkilöstö väheni, mutta liikevaihto kasvoi vuonna 2010 Suomessa toimi Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan 318 951 yritystä vuonna

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014

SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 SEPPO LAAKSO, KAUPUNKITUTKIMUS TA OY KATSAUS UUDENMAAN YRITYSTOIMINTAAN JA TYÖPAIKKAPROJEKTIOIHIN 11/2014 Uudenmaan ja Helsingin seudun työpaikkaprojektiot Projektioiden päivitys 2014 Aiemmin laaditut

Lisätiedot

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009

Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tuomas Santasalo Katja Koskela TUKKUKAUPPA SUOMESSA 2009 Tukkukaupan toimiala on Suomessa viime vuosina kehittynyt varsin voimakkaasti ja kirjassa kuvataan tätä kehitystä sekä toimintatapojen muutosta.

Lisätiedot

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet

Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet Luottotilastojen luokitukset ja ohjeet 21.1.2008 21.1.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1. JOHDANTO...2 1.2. LUOKITUSTEN KOHDE...2 2. LUOKITUKSIA...3 2.1. SEKTORILUOKITUS (S)...3 2.2. TOIMIALALUOKITUS

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013 Tutkimus- ja kehittämismenot laskevat etenkin yrityksissä Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008

Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks. Toimialaluokitus TOL 2008 Käsikirjoja 4 Handböcker Handbooks Toimialaluokitus TOL 2008 Helsinki Helsingfors 2008 Tiedustelut Förfrågningar Inquiries: Riitta Poukka Taru Tamminen (09) 17 341 sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2013 Sosiaalinen media ahkerassa käytössä yrityksissä Sosiaalista mediaa käyttää 38 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin ne käyttävät

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2008 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Aloittaneiden yritysten määrä kääntyi laskuun lopettaneiden yritysten määrä jatkaa nousuaan Aloittaneiden yritysten määrä laski, lähes kolme prosenttia

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2013 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoissa mittava vähennys vuonna 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot olivat 6,8

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat

Suurten kuntien hankinnat Suurten kuntien hankinnat Tilastollinen muistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä suurissa kaupungeissa Helsinki 30.03.2014 Pekka Lith Lith Consulting Group 2 1 Johdanto Kuntayhteisöjen

Lisätiedot

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi

Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro Matkailun edistämiskeskus

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2012 Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot kasvaneet maltillisesti Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ylittivät 7 miljardin

Lisätiedot

Pk-yritysten rooli Suomessa 1

Pk-yritysten rooli Suomessa 1 Pk-yritysten rooli Suomessa 1 1 Yritysten määrä on kasvanut 2 Yritystoiminta maakunnittain 3 Pk-yritykset tärkeitä työllistäjiä 4 Tutkimus- ja kehityspanostukset sekä innovaatiot 5 Pk-sektorin rooli kansantaloudessa

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 Luottokantatietojen raportointiohjeet 2014 1.1.2014 1 SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 2 Tietojen toimitus... 2 Muutokset toiminnassa... 2 Lomaketietojen täyttö... 2 Muuttujakohtaiset ohjeet... 3 Yhteystiedot

Lisätiedot

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014

Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta 2014 Tietotekniikan käyttö yrityksissä 2014 Puolet yrityksistä käyttää pilvipalveluja Maksullisia pilvipalveluja käyttää 51 prosenttia yrityksistä. Yleisimmin yritykset

Lisätiedot

Yrittäjyyskatsaus 2012

Yrittäjyyskatsaus 2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Yrittäjyyskatsaus 2012 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 46/2012 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008

SUOMESSA SUOMESSA VÄHITTÄISKAUPPA VÄHITTÄISKAUPPA. Tuomas Santasalo Katja Koskela. Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA 2008 Tuomas Santasalo Katja Koskela VÄHITTÄISKAUPPA SUOMESSA Vähittäiskauppa Suomessa -kirja kuvaa suomalaisen vähittäiskaupan toimintaa graafisten kuvioiden ja tilastojen avulla vuoden 2008 tilanteessa. Kirja

Lisätiedot

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut

Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Palvelujen kansainvälistymisen muodot ja polut Selvitys liike-elämän asiantuntijapalvelujen kansainvälistymisestä ja sen merkityksestä yritysten kasvulle Tekesin katsaus 265/2009 Palvelujen kansainvälistymisen

Lisätiedot

Julkaisija Työsuojeluhallinto

Julkaisija Työsuojeluhallinto Työolosuhteet ja työsuojelun hallintamenettelyt toimipaikoittain eri aloilla Työsuojeluhallinnon Valmeri -kyselyjen ja Halmeri-tarkastusten tulokset 2002-2009 Heikki Laitinen, Erkki Yrjänheikki TYÖSUOJELUHALLINTO

Lisätiedot

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012

Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Palvelut 2014 Palveluiden alue- ja toimialatilasto 2012 Kaupan jalostusarvo laski 5 prosenttia vuonna 2012 Kaupan toimialojen jalostusarvo vuonna 2012 oli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Eniten

Lisätiedot

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen

Yrityskatsaus 2013. Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin ja yrittäjyyteen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Kilpailukyky 25/2013 Yrityskatsaus 2013 Näkökulmia elinkeinopolitiikkaan, yrityksiin

Lisätiedot

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä

Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Uusimaa osaamisintensiivisten liike-elämän palvelujen keskittymänä Pekka Lith, Mika Kautonen, Marja Hyypiä ja Jari Kuusisto Culminatum Ltd Oy Helsinki Region Centre of Expertise 2005 Uusimaa osaamisintensiivisten

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työ- ja elinkeinokeskus Tekes Finpro

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita?

Working Paper Finpro Suomen innovaatiojärjestelmässä: Millaiset yritykset käyttävät Finpron palveluita? econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hyytinen,

Lisätiedot

Aikajana. Keski-Suomen

Aikajana. Keski-Suomen 2 KESKI-SUOMEN MAAKUNNAN KEHITYSKUVA 4 KESKI-SUOMEN TALOUDEN RAKENNE 6 KESKI-SUOMEN AVAINALAT 8 KESKI-SUOMEN TOIMIALARYHMÄT 9 KESKI-SUOMEN PLUSSAT, MIINUKSET JA KYSYMYSMERKIT 10 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA

Lisätiedot

Kaupan tilinpäätöstilasto

Kaupan tilinpäätöstilasto Yritykset 2012 Kaupan tilinpäätöstilasto 2011, ennakko Kaupan liikevaihdon vahvasta kasvusta neljännes tuli autokaupasta vuonna 2011 Kaupan yritysten liikevaihto nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot