Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2012"

Transkriptio

1 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2012 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority

2 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Opastinsilta 6 A Helsinki puhelin faksi Tekijät Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Copyright Yritys- ja toimipaikka-aineisto ja teemakartat HSY 2014 Pohjakartat: Seutukartta Helsingin kaupunkimittausosasto, alueen kunnat ja HSY 2013 Tiestö Maanmittauslaitos 2013 Graafit HSY 2014 Kansikuva: HSY/Kai Widell Edita Prima Oy Helsinki 2014

3 Sisällys Yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2012 toimipaikkoihin 4 Yritystoiminnan tunnuslukuja Helsingin seutu 7 Yritysten toimialajakauma 7 Pääkaupunkiseutu 10 Kuuma-seutu 12 Suurimmat yritykset Helsingin seudulla 14 Konsernit Helsingin seudulla 17 Julkisyhteisöt Helsingin seudulla 19 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Helsingin seudulla 21 Toimialarakenteen muutos vuosina Pääkaupunkiseutu 23 Kuuma-seutu 24 Kasvuyritykset pääkaupunkiseudulla 25 Tietolähteet ja käsitteet 28

4 Yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2012 toimipaikkoihin Yrityskatsaus kuvaa Helsingin seudulla toimivien yritysten toimipaikkojen rakennetta ja sijoittumista. Pääasiallisena aineistona käytetään Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n ympäristö- ja seututiedon Seudullista perusrekisteriä (SePe) varten ylläpitämiä ja vuosittain päivitettäviä Helsingin seudun yritys- ja toimipaikka-aineistoja. Lisäksi katsauksessa lähteenä on Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston tietoja. Katsaus kattaa alueellisesti Helsingin seudun 14 kunnan alueella toimivat yritykset ja niiden toimipaikat. Tarkemmin paneudutaan pääkaupunkiseudun yritystoimintaan. Perustiedot ovat vuodelta Katsauksessa keskitytään pääosin yrityssektoriin, mutta tällä kertaa mukana on myös perustietoja julkisyhteisöjen eli valtion ja kuntien hallinnon, kuntayhtymähallinnon sekä sosiaalivakuutusrahastojen toimipaikoista. Valtioenemmistöiset osakeyhtiöt sisältyvät kuitenkin yrityssektoriin ja ovat mukana yritysaineistossa. Yrityssektorin osuus Helsingin seudun kaikista työpaikoista on 71 prosenttia, kun koko maassa osuus on hieman pienempi, 69 prosenttia (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto 2011). Katsauksessa esitellään yritystoiminnan keskeisiä tunnuslukuja kunnittain. Toimipaikkojen henkilöstömäärän jakautumista toimialoittain tarkastellaan koko Helsingin seudun tasolla. Raporttiin sisältyy myös lista Helsingin seudun suurimmista yrityksistä henkilöstömäärän suhteen vuonna Vaihtuvana teemana tässä katsauksessa tarkastellaan toimialarakenteen muutosta viiden vuoden aikana vuodesta 2007 vuoteen 2012 sekä kasvuyrityksiä. Kasvuyrityksiä tarkastellaan vain pääkaupunkiseudun kunnista, koska vanhemmat vertailuaineistot kattavat vain PK-seudun. Katsaus keskittyy yritystoiminnan rakenteeseen ja sijoittumiseen poikkileikkaustilanteessa vuonna Vaikka taloudellisiin suhdanteisiin liittyvät vaihtelut ovat nopeita, yritystoiminnan rakenteelliset ominaisuudet, kuten toimialajakauma ja alueellinen sijoittuminen muuttuvat melko hitaasti. Suhdannevaihteluita sekä aluetalouden muutosta kuvaavaa ajantasaista tietoa julkaistaan muun muassa Helsingin seudun suunnat sekä Helsingin seudun toimialakatsaus -julkaisuissa, joista edellinen ilmestyy neljä kertaa ja jälkimmäinen kaksi kertaa vuodessa. Pääkaupunkiseutu (PKS) = Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa Helsingin seudun kunnat Kuuma-seutu = Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Kerava, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vihti 4

5 Yritystoiminnan tunnuslukuja 2012 Helsingin seutu on ylivoimaisesti Suomen suurin ja tärkein yritystoiminnan keskittymä. Helsingin seudulla sijaitsee lähes neljäsosa (24 %) koko maan yritystoimipaikoista ja kolmasosa (33 %) niiden henkilöstömäärästä. Helsingin seudulla syntyy lähes puolet (44 %) maan kaikkien yritysten yhteenlasketusta liikevaihdosta. Helsingin seudun osuus koko maan väestöstä on 26 prosenttia. Vuonna 2012 Helsingin seudulla toimi yritystä toimipaikassa (ks. taulukko). Yritys on katsottu Helsingin seudulla toimivaksi, jos sillä on vähintään yksi toimipaikka alueella. Helsingin seudulla vuonna 2012 toimineet yritykset työllistivät yhteensä henkilöä (laskennallinen henkilöstömäärä henkilötyövuosina). Helsingin seudun yritysten henkilöstömäärästä 87 prosenttia on pääkaupunkiseudulla ja loput 13 prosenttia jakautuneena Kuuma-seudun kuntien kesken. Kunnittain tarkasteltuna Helsingissä on koko Helsingin seudun henkilöstömäärästä hieman yli puolet (52 %) ja Espoossa sekä Vantaalla noin 17 prosenttia. Kuuma-seudun kunnista suurin osuus Helsingin seudun henkilöstömäärästä on Hyvinkäällä, noin 3 prosenttia. Toimipaikan keskikoko vuonna 2012 oli koko Helsingin seudulla 5,7 henkilöä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on hieman suurempi, sillä erityisesti Vantaalla sijaitsee suuria toimipaikkoja, kuten logistiikkakeskuksia ja teollisuuslaitoksia. Kuuma-seudulla toimivien yritysten toimipaikan keskikoko on Helsingin seudun keskiarvoa pienempi, sillä yritystoiminta painottuu pääasiassa alle viiden hengen mikroyrityksiin. Helsingin seudulla toimineiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 173 miljardia euroa vuonna Toimipaikkaa kohden liikevaihtoa kertyi keskimäärin 2 miljoonaa euroa ja toimipaikassa työskentelevää henkilöä kohden euroa. Espoossa liikevaihto toimipaikkaa ja henkilöä kohti oli selvästi korkeampi kuin seudun muissa kunnissa. Tämä selittyy elektroniikkateollisuuden ja tukkukaupan isoilla yrityksillä. Tunnuslukuja Helsingin seudulla toimivista yritysten toimipaikoista vuonna 2012 kunnittain 1 Kunta Yrityksiä Toimipaikkoja Henkilöstö Henkilöstö / toimipaikka Liikevaihto milj. Liikevaihto/ toimipaikka (1000 ) Liikevaihto/ henkilöstö (1000 ) Pääkaupunkiseutu , Espoo , Helsinki , Kauniainen , Vantaa , Kuuma-seutu , Hyvinkää , Järvenpää , Kerava , Kirkkonummi , Mäntsälä , Nurmijärvi , Pornainen , Sipoo , Tuusula , Vihti , Helsingin seutu yhteensä , Lähde: HSY toimipaikka-aineisto ja Tilastokeskus, yritysrekisteri. Ei sisällä voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä. 5

6 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > 400 Ð 100 < 10 harva Yritystoimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla Tarkastelu sisältää yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikat, mutta ei julkisen sektorin toimipaikkoja (ks. s 19) 6

7 Yritysten toimialajakauma Helsingin seutu Toimialaluokituksen (TOL 2008) mukaan jalostusalojen osuus Helsingin seudun yritystoimipaikkojen henkilöstöstä oli 22 % (TOL 2008 päätoimialat B-F) ja palvelualojen 78 prosenttia (TOL 2008 päätoimialat G-S). Suurin yksittäinen päätoimiala on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jossa toimii viidesosa (19,7 %) Helsingin seudun yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin päätoimiala on teollisuus (C), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on noin 12 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia päätoimialoja ovat hallinto- ja tukipalvelutoiminta (N) informaatio ja viestintä (J), rakentaminen (F), ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M) sekä kuljetus ja varastointi (H), joissa kaikissa henkilöstön osuus on noin kymmenesosa. Helsingin seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) vuonna M 9% L 2% K 5% N 10% J 10% I 4% S 2% Q 3% R 1% O 1% P 1% A 0,4% B D 0,9% H 9% C 12% F 9% G 20% A Maa-, metsä- ja kalatalous B D E Kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 2 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairausja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä 7

8 Helsingin seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2012 Toimiala Toimipaikat Henkilöstö Henkilöstö/ toimipaikka lkm % lkm % Kaikki toimialat ,7 A Maa-, metsä- ja kalatalous , ,4 1 B Kaivostoiminta ja louhinta 43 0, ,1 6,7 C Teollisuus , ,3 15,9 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 120 0, ,6 24, , ,2 8,2 F Rakentaminen , ,2 4,7 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,7 6,3 H Kuljetus ja varastointi , ,1 8,6 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,3 5,6 J Informaatio ja viestintä , ,8 9,5 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,1 10,4 L Kiinteistöalan toiminta , ,6 1,6 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,1 3,1 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,3 11 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 25 0, ,5 103,3 P Koulutus , ,8 3 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,7 2,9 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,2 2,4 S Muu palvelutoiminta , ,8 1,8 8

9 Toimipaikkojen henkilöstömäärä Helsingin seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012 A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstön lukumäärä Helsingin seudun toimipaikoista noin viisi prosenttia oli ulkomaalaisomisteisia 3, mutta niiden toimipaikat olivat keskimääräistä suurempia. Näissä toimipaikoissa työskenteli 22 prosenttia koko seudun henkilöstöstä (lähes henkeä). Ulkomaalaisomisteisista toimipaikoista 88 prosenttia kuului konserniin. Henkilöstömäärällä mitattuna ulkomaalaisomisteisten toimipaikkojen suurin päätoimiala on kauppa, jossa työskentelee reilu viidesosa (yli henkeä) ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstöstä. Toiseksi suurin on teollisuus, jossa työskentelee 14 prosenttia henkilöstöstä. Kolmanneksi suurin on informaatio- ja viestintä ala, jonka henkilöstömäärä on 13,5 prosenttia. Ulkomaalaisomisteisten toimipaikkojen henkilöstömäärän jakaantuminen aloittain Helsingin seudulla vuonna 2012 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus C Teollisuus J Informaatio ja viestintä N Hallinto ja tukipalvelutoiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta H Kuljetus ja varastointi M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta F Rakentaminen Q Terveys- ja sosiaalipalvelut I Majoitus- ja ravitsemistoiminta S Muu palvelutoiminta L Kiinteistöalan toiminta R Taiteet, viihde ja virkistys E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuloto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta P Koulutus A Maa-, metsä- ja kalatalous Toimialan henkilöstön osuus (%) ulkomaalaisomisteisten yritysten henkilöstöstä 3 Ulkomaalaisomisteisia ovat yritykset, joissa ulkomaisenomistuksen osuus on yli 50 prosenttia sekä ulkomaalaisomisteisten konsernien tytäryhtiöt. 9

10 Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseutu = Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa Pääkaupunkiseudun suurin yksittäinen päätoimiala on kauppa (G), jossa toimii lähes viidesosa (19,4 %) pääkaupungin seudun henkilöstöstä. Toiseksi suurimmat ovat informaatio ja viestintä (J), teollisuus (C) sekä hallintoja tukipalvelutoiminta (N), joiden osuus seudun yritysten henkilöstöstä on kymmenesosa. Yritysten toimipaikkojen keskikoko vaihtelee huomattavasti päätoimialojen välillä. Teollisuuden (C), energiahuollon (D) sekä julkisen hallinnon ja pakollisen sosiaalivakuutuksen (O) toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Sen sijaan palveluissa kotitalouksille (P-S), kiinteistöalan toiminnassa (L), maa-, metsä- ja kalataloudessa (A), ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (M) toiminta painottuu pienyrityksiin ja toimipaikat ovat keskimääräistä pienempiä. Pääkaupunkiseudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) 4 M 10% L 2% K 6% N 11% Q 4% R 1% O 1% P 1% J 11% I 5% S 2% A 0,2% B D E 1% H 9% C 11% F 8% G 19% A Maa-, metsä- ja kalatalous B D E Kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto C Teollisuus F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 4 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä 10

11 Pääkaupunkiseudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2012 Toimiala Toimipaikat Henkilöstö lkm % lkm % Henkilöstö/ toimipaikka Kaikki toimialat ,3 A Maa-, metsä- ja kalatalous 481 0, ,2 1,4 B Kaivostoiminta ja louhinta 24 0, ,1 9 C Teollisuus , ,9 17,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 85 0, ,6 31,3 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 94 0, ,2 10,3 F Rakentaminen , ,2 5,8 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,4 6,9 H Kuljetus ja varastointi , ,2 10,2 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta , ,5 5,9 J Informaatio ja viestintä , ,1 10,3 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta , ,7 11,2 L Kiinteistöalan toiminta , ,7 1,7 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,5 3,2 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,8 12,8 O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 25 0, ,6 103,3 P Koulutus , ,7 3 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,6 3 R Taiteet, viihde ja virkistys , ,2 2,6 S Muu palvelutoiminta , ,8 1,9 Toimipaikkojen henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012 A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstön lukumäärä 11

12 Kuuma-seutu Kuuma-seutu = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti Kuuma-seudun suurimmat päätoimialat ovat teollisuus (C) ja kauppa (G), joissa kummassakin toimii reilu viidesosa (22 %) Kuuma-seudun henkilöstöstä. Kolmanneksi suurin päätoimiala on rakentaminen (F), jonka osuus seudun yritysten henkilöstöstä on 16 prosenttia. Seuraavaksi suurimpia ovat kuljetus ja varastointi (H) ja hallinto ja tukipalvelutoiminta (N). Yritysten toimipaikkojen keskikoko on selvästi pienempi kuin pääkaupunkiseudulla. Ainoastaan teollisuuden toimipaikat ovat keskimäärin varsin suuria. Kuuma-seudulla toimivien yritysten toimialarakenne, henkilöstön määrä (%) 5 N 7% R 1% A 2% Q 5% S 2% B 0% P 1% C 22% A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito M 6% L 1% K 2% J 1% I 3% H 9% G 22% D 0% E 0% F 16% F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta 5 Luokka O tässä katsauksessa ei sisällä kuntien ja valtion julkishallinnon toimipisteitä, vaan koostuu pääosin työttömyys- sairaus- ja eläkekassoista, eläkevakuutusyhtiöistä ja KELA:n toimipisteistä 12

13 Kuuma-seudun yritysten toimipaikat ja henkilöstö päätoimialoittain vuonna 2012 Toimiala Toimipaikat Henkilöstö lkm % lkm % Henkilöstö/ toimipaikka Kaikki toimialat ,4 A Maa-, metsä- ja kalatalous , ,9 0,9 B Kaivostoiminta ja louhinta 19 0,1 71 0,1 3,7 C Teollisuus , ,7 11,8 D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 35 0, ,4 7,6 E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 50 0, ,3 4,3 F Rakentaminen , ,0 2,9 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus , ,5 4,1 H Kuljetus ja varastointi , ,9 4,1 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta 526 2, ,8 3,4 J Informaatio ja viestintä 469 2, ,2 1,7 K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 268 1, ,6 3,8 L Kiinteistöalan toiminta 850 4, ,1 0,9 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta , ,4 2 N Hallinto ja tukipalvelutoiminta , ,3 4,6 P Koulutus 265 1, ,1 2,7 Q Terveys- ja sosiaalipalvelut , ,6 2,9 R Taiteet, viihde ja virkistys 429 2, ,1 1,7 S Muu palvelutoiminta , ,0 1,3 Toimipaikkojen henkilöstömäärä Kuuma-seudulla päätoimialoittain (TOL 2008) vuonna 2012 A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta C Teollisuus D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito F Rakentaminen G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus H Kuljetus ja varastointi I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta Henkilöstön määrä 13

14 Suurimmat yritykset Helsingin seudulla Vähintään 100 henkeä vuonna 2012 Helsingin seudulla työllistäneitä yrityksiä oli yhteensä 617 ja ne toimivat yhteensä toimipaikassa. Vaikka näiden suurimpien yritysten lukumäärän osuus seudulla toimivien yritysten lukumäärästä oli vain noin yhden prosentin luokkaa, niin ne kuitenkin työllistivät noin puolet (49 %) yritysten palveluksessa olevasta henkilöstöstä. Toimipaikkojen lukumäärästä laskettuna vähintään 100 hengen toimipaikkojen osuus oli noin viisi prosenttia (4,9 %). Helsingin seudulla vuonna 2012 toimineet suurimmat yritykset olivat Itella Posti Oy, HOK-Elanto Liiketoiminta Oy, Nordea Bank Finland Abp, Stockmann Oyj Abp ja ISS Palvelut Oy. Itella Posti Oy on säilyttänyt kärkipaikkansa vuodesta 2008 lähtien suurimpana yrityssektorin työllistäjänä. Postin palveluksessa oli Helsingin seudulla yhteensä henkeä 82 toimipaikassa. Kärkikymmenikössä ovat lähes samat yritykset kuin vuonna 2011 julkaistussa Helsingin seutua koskevassa listassa, uutena yrityksenä vuonna 2012 on SOL Palvelut Oy. Suurista yrityksistä HOK-Elanto Liiketoiminnalla on Helsingin seudulla eniten toimipaikkoja. Se tarjosi vuonna 2012 kaupan palveluita 295 toimipaikassa seudulla. Toiseksi eniten toimipaikkoja on Fazer Food Servicellä (260) ja kolmanneksi eniten Sodexolla (234). Helsingin seudun 30 suurinta yritystä vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Nimi 5-numerotaso Toimiala (TOL2008) Nimike Henkilöstö Toimipaikat 1 ITELLA POSTI OY Postin yleispalvelu HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Kauppa NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta STOCKMANN OYJ ABP Kauppa ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus FINNAIR OYJ Lentoliikenne ABB OY Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus SOL PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous VR-YHTYMÄ OY Rautateiden henkilöliikenne TIETO FINLAND OY Tietotekniikkapalvelut YLEISRADIO OY Julkisen palvelun viestintäyhtiö INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa LASSILA & TIKANOJA OYJ Kiinteistöjen siivous

15 Helsingin seudun 30 suurinta yritystä vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Nimi 5-numerotaso Toimiala (TOL2008) Nimike Henkilöstö Toimipaikat 16 SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY Työvoiman vuokraus YIT RAKENNUS OY Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen ELISA OYJ Tietoliikenne- ja ICT -palvelut FAZER FOOD SERVICES OY Henkilöstö- ja laitosruokalat DANSKE BANK OYJ Pankkitoiminta CGI SUOMI OY TELIASONERA FINLAND OYJ OP-PALVELUT OY Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus Verkkoyhteydet ja viestintäpalvelut Muu rahoitusta palveleva toiminta SODEXO OY Henkilöstö- ja laitosruokalat SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUS- KUNTA Yleistukkukauppa ORION OYJ MEHILÄINEN OY Lääkkeiden ja muiden lääkevalmisteiden valmistus Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut KESLOG Varastointi FUJITSU FINLAND OY SANOMA MEDIA FINLAND OY Tietojenkäsittelyn ja laitteistojen käyttö- ja hallintapalvelut Sanomalehtien kustantaminen

16 Pääkaupunkiseudun 15 suurinta yritystä ovat lähes samat kuin Helsingin seudun 15 suurinta yritystä. Pääkaupunkiseudun 15 suurinta yritystä vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Nimi 5-numerotaso Toimiala (TOL2008) Nimike Henkilöstö Toimipaikat 1 ITELLA POSTI OY Postin yleispalvelu HOK-ELANTO LIIKETOIMINTA OY Kauppa STOCKMANN OYJ ABP Kauppa NORDEA BANK FINLAND ABP Pankkitoiminta ISS PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS OY Viestintälaitteiden valmistus FINNAIR OYJ Lentoliikenne ABB OY Sähkömoottoreiden, generaattoreiden ja muuntajien valmistus NOKIA OYJ Viestintälaitteiden valmistus SOL PALVELUT OY Kiinteistöjen siivous TIETO FINLAND OY Tietotekniikkapalvelut YLEISRADIO OY Julkisen palvelun viestintäyhtiö INEX PARTNERS OY Yleistukkukauppa VR-YHTYMÄ OY Rautateiden henkilöliikenne SEURE HENKILÖSTÖPALVELUT OY Työvoiman vuokraus

17 Konsernit Helsingin seudulla Konserni on kahden tai useamman yrityksen muodostama taloudellinen kokonaisuus, jossa emoyrityksellä on yksin tai yhdessä muiden samaan konserniin kuuluvien yritysten kanssa määräämisvalta yhdessä tai useassa muussa yrityksessä (tytär). Helsingin seudulla toimi vuonna 2012 yhteensä konsernia. Näistä yli puolet (53 %) oli ulkomaalaisomisteisia, 45 prosenttia oli yksityisiä kotimaisia yrityksiä ja noin prosentti kunnan omistuksessa sekä noin prosentti valtion omistuksessa. Helsingin seudulla toimivista konserneista 469:ssa henkilöstömäärän osuus oli Helsingin seudulla sijaitsevissa toimipaikoissa vähintään 100 henkeä. Näillä konserneilla oli Helsingin seudulla toimipaikkaa. Konsernien suurin päätoimiala Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on tukku- ja vähittäiskauppa (G), jonka henkilöstön osuus on noin viidesosa. Helsingin seudun suurimmat konsernit tukku- ja vähittäiskaupassa olivat Kesko, SOK, Helsingin Osuuskauppa Elanto ja Stockmann. Toiseksi suurin päätoimiala Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on teollisuus (C). Helsingin seudulla sijaitsevia toimialan suurimpia konserneja olivat mm. ABB ja Valio. Kolmanneksi suurin päätoimiala Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on informaatio ja viestintä (J). Helsingin seudun Informaatio ja viestintä alan suurimpia konserneja olivat Tieto, Elisa ja TeliaSonera. Kuuma-seudulla suurin yksittäinen päätoimiala on teollisuus, jonka henkilöstön osuus on reilu kolmasosa (36 %). Toisena tulee tukku- ja vähittäiskauppa, jonka henkilöstön osuus on noin neljäsosa (24 %). Kolmanneksi suurimmat päätoimialat ovat hallinto ja tukipalvelutoiminta, kuljetus ja varastointi sekä rakentaminen. Helsingin seudun konsernien henkilöstömäärät päätoimialoittain vuonna 2012 Pääkaupunkiseutu Kuuma-seutu G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus C Teollisuus J Informaatio ja viestintä N Hallinto ja tukipalvelutoiminta H Kuljetus ja varastointi F Rakentaminen K Rahoitus- ja vakuutustoiminta M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Q Terveys- ja sosiaalipalvelut L Kiinteistöalan toiminta P Koulutus R Taiteet, viihde ja virkistys D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta S Muu palvelutoiminta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuloto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito B Kaivostoiminta ja louhinta A Maa-, metsä- ja kalatalous Henkilöstömäärä 17

18 Helsingin seudun 30 suurinta konsernia vuonna 2012 suuruusjärjestyksessä Konsernin nimi Henkilöstö Helsingin seudulla Toimipaikkojen lukumäärä Helsingin seudulla 1 ITELLA Valtio Omistajatyyppi 2 NOKIA Yksityinen kotimainen 3 FINNAIR Valtio 4 KESKO Yksityinen kotimainen 5 HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO Yksityinen kotimainen 6 SOK Yksityinen kotimainen 7 ISS Ulkomaalaisomisteinen 8 STOCKMANN Yksityinen kotimainen 9 NORDEA PANKKI SUOMI Ulkomaalaisomisteinen 10 OPK Yksityinen kotimainen 11 HELSINGIN KAUPUNKI Kunta 12 VR Valtio 13 YIT Yksityinen kotimainen 14 FAZER Yksityinen kotimainen 15 SOL-YHTIÖT Yksityinen kotimainen 16 SANOMA Yksityinen kotimainen 17 ABB Ulkomaalaisomisteinen 18 TIETO Yksityinen kotimainen 19 LASSILA TIKANOJA Yksityinen kotimainen 20 ELISA Yksityinen kotimainen 21 BARONA Yksityinen kotimainen 22 METSO Yksityinen kotimainen 23 LEMMINKÄINEN Yksityinen kotimainen 24 TELIASONERA FINLAND Ulkomaalaisomisteinen 25 FUJITSU Ulkomaalaisomisteinen 26 ORION Yksityinen kotimainen 27 SAMPO PANKKI Ulkomaalaisomisteinen 28 LOGICA Ulkomaalaisomisteinen 29 HELSINGIN DIAKONISSALAITOKSEN SÄÄTIÖ Yksityinen kotimainen 30 KONE Yksityinen kotimainen 18

19 Julkisyhteisöt Helsingin seudulla Julkisyhteisöjä ovat Suomen julkishallintoa toteuttavat talousyksiköt: valtion- ja kunnanhallinto, kuntayhtymähallinto sekä Ahvenanmaan maakuntahallinto. Valtion liikelaitokset määritellään yrityksiksi. Kunnalliset ja kuntayhtymien liikelaitokset ovat julkisyhteisöjä. (Tilastokeskus) Helsingin seudulla toimi vuonna 2012 yhteensä julkisyhteisöä, joissa henkilöstöä oli yhteensä Suurin osa (84 %) julkisyhteisöistä oli kunnan omistuksessa, 12 prosenttia oli valtion omistuksessa ja 4 prosenttia Ahvenanmaan maakunnan omistuksessa. Helsingin seudulla toimivista julkisyhteisöistä 94:ssa henkilöstömäärän osuus oli Helsingin seudulla sijaitsevissa toimipaikoissa vähintään 100 henkeä. Näillä julkisyhteisöillä oli seudulla yhteensä toimipaikkaa. Julkisyhteisöjen toimipaikkojen suurin yksittäinen päätoimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), jonka henkilöstön osuus on koko Helsingin seudulla ja pääkaupunkiseudulla on n. 40 prosenttia, Kuuma-seudulla 48 prosenttia. Tähän toimialaan kuuluvat mm. kuntien omat terveys- ja sosiaalipalvelut sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS). Helsingin seudun ja Kuuma-seudun toiseksi suurin päätoimiala on koulutus (P) ja sen suurimpia toimijoita olivat mm. Helsingin yliopisto, Aalto-Korkeakoulusäätiö ja Keski-Uudenmaan Koulutuskuntayhtymä. Pääkaupunkiseudulla kolmanneksi suurin päätoimiala on julkinen hallinto (O), samoin se on kolmanneksi suurin päätoimiala Kuumaseudulla, jossa sen osuus on hivenen pienempi kuin pkseudulla. Sen suurimpia toimijoita ovat kuntien ja valtion hallinto sekä puolustusvoimat. Neljänneksi suurin päätoimiala on ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta (M) ja alan suurimpia toimijoita ovat mm. Teknologian tutkimuskeskus VTT, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Ilmatieteenlaitos. Myös tällä toimialalla Kuuma-seudulla osuus (4%) on pääkaupunkiseutua (7%) pienempi. Helsingin seudun, pääkaupunkiseudun ja Kuuma-seudun julkisyhteisöjen kuusi suurinta päätoimialaa (TOL2008) henkilöstömäärällä mitattuna 2012 Pääkaupunkiseutu Kuuma-seutu Q Terveys- ja sosiaalipalvelut P Koulutus O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto ja tukipalvelutoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys Henkilöstömäärä 19

20 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > 400 Ð 100 < 10 harva Julkisen sektorin toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla

21 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Helsingin seudulla Aatteellinen yhdistys on vähintään kolmen jäseneksi aikovan yksityisen henkilön, yhteisön tai säätiön sopimuksella perustama ja Patentti- ja rekisterihallituksen pitämään yhdistysrekisteriin merkitty yhdistys, jonka tarkoitus on aatteellinen (siis tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen jäsenille). Aatteellinen yhdistys voi harjoittaa elinkeinoa tai muuta ansiotoimintaa, jos tästä on määräys yhdistyksen säännöissä tai jos se muuten välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jos sitä on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena. Esim. urheiluseura, poliittinen puolue, ammattiliitto, partiojärjestö. Helsingin seudulla toimi vuonna 2012 yhteensä voittoa tavoittelematonta yhteisöä, joissa henkilöstöä oli yhteensä Näistä suurin osa (71 %) oli aatteellisia yhdistyksiä, 15 prosenttia oli säätiöitä tai rahastoja, 7 prosenttia valtion kirkkojen yhteisöjä, kaksi prosenttia muita uskonnollisia yhteisöjä, kaksi prosentti osakeyhtiöitä ja noin prosentti eläkesäätiöitä tai -kassoja. Helsingin seudulla toimivista voittoa tavoittelemattomista yhteisöistä 57:ssa henkilöstömäärän osuus oli Helsingin seudulla sijaitsevissa toimipaikoissa vähintään 100 henkeä. Näillä yhteisöillä oli Helsingin seudulla 480 toimipaikkaa. Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen suurin yksittäinen päätoimiala on terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), jonka henkilöstön osuus oli noin kolmasosa henkilöstöstä: pääkaupunkiseudulla 29 prosenttia ja Kuuma-seudulla peräti 38 prosenttia. Alan suurimpia toimijoita eri seuduilla olivat mm. Rinnekoti-Säätiö, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Suomen Punainen Risti, Invalidiliitto ry ja Helsingin Seniorisäätiö, Uudenmaan vammaispalvelusäätiö, Vihdin vanhainkotisäätiö, Nummelan Kaarikeskussäätiö, Kivipuiston palvelukotisäätiö ja Keravan palvelutalosäätiö. Toiseksi suurin päätoimiala on muu palvelutoiminta (S), johon kuuluvat mm. seurakunnat ja muut uskonnolliset yhteisöt. Sen osuus henkilöstöstä on 29 prosenttia. Seudun suurimpia toimijoita olivat mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan seurakuntayhtymät sekä Kirkon Keskusrahasto ja Suomen Lähetysseura ry. Kolmanneksi suurin päätoimiala on koulutus (P), jonka osuus on 19 prosenttia. Koulutuksen puolella suurimpia toimijoita olivat mm. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, Haaga-Helia Oy Ab, Invalidisäätiö ja Laurea-Ammattikorkeakoulu Oy. Neljänneksi suurin päätoimiala on taiteet, viihde ja virkistys (R) ja alan suurimpia toimijoita ovat Suomen Kansallisoopperan säätiö, Helsingin teatterisäätiö, Lasten Päivän säätiö ja Garantiföreningen för Svenska Teattern rf. Helsingin seudun, pääkaupunkiseudun ja Kuuma-seudun voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen viisi suurinta päätoimialaa (TOL2008) henkilöstömäärällä mitattuna 2012 Pääkaupunkiseutu Kuuma-seutu Q Terveys- ja sosiaalipalvelut S Muu palvelutoiminta P Koulutus R Taiteet, viihde ja virkistys O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus Henkilöstömäärä 21

22 Laskennallinen henkilöstömäärä 150 m x 150 m alue tiheä > 400 Ð 100 < 10 harva Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen toimipaikkojen henkilöstötihentymät Helsingin seudulla

23 Toimialarakenteen muutos vuosina Toimialarakenteen muutos tarkastelut on tehty Tilastokeskuksen yritysrekisteristä poimitulla aineistolla. Pääkaupunkiseutu Pääkaupunkiseudulla yrityssektorin kaikkien päätoimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä on kasvanut noin henkilöllä (noin 1,5 %) vuodesta 2008 vuoteen Henkilöstömäärällä mitattuna pääkaupunkiseudun päätoimialoista eniten on kasvanut hallinto ja tukipalvelutoiminta (N) lähes henkilöllä. Toiseksi eniten on kasvanut terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), noin henkilöllä. Kolmanneksi eniten henkilöstömäärä on lisääntynyt rakentamisen (F) toimialalla noin henkilöllä ja neljänneksi eniten ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa (M) noin henkilöllä. Noin henkilöllä on kasvanut informaatio ja viestintä (J). Muita kasvavia päätoimialaoja ovat olleet majoitus- ja ravitsemistoiminta (I), muu palvelutoiminta (S), kiinteistöala (L), energiahuolto (D) sekä taiteet, viihde ja virkistys (R). Eniten henkilöstömäärä on vähentynyt elektroniikka- ja sähköteollisuuden (tol26-27) toimialalla, noin henkilöä vuodesta 2008 vuoteen Toiseksi eniten henkilöstömäärä on supistunut tukkukaupassa henkilöllä. Muita supistuvia toimialoja ovat olleet koulutus (P), kuljetus ja varastointi (H), teknologiateollisuus, muu teollisuus, moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa, elintarviketeollisuus, vähittäiskauppa, rahoitus ja vakuutustoiminta (K), julkinen hallinto (O) sekä kaivostoiminta ja louhinta (B). Pääkaupunkiseudun henkilöstömäärän muutokset toimialoittain vuosina N Hallinto ja tukipalvelutoiminta Toimialat yht. Q Terveys- ja sosiaalipalvelut F Rakentaminen M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta J Informaatio ja viestintä I Majoitus- ja ravitsemistoiminta S Muu palvelutoiminta L Kiinteistöalan toiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta R Taiteet, viihde ja virkistys E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito A Maa-, metsä- ja kalatalous B Kaivostoiminta ja louhinta O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Elintarviketeollisuus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 12-23, Muu teollisuus 24-25, 28-30, 33 Teknologiateollisuus H Kuljetus ja varastointi P Koulutus 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Elektroniikka- ja sähköteollisuus

24 Kuuma-seutu Kuuma-seudulla on kaikkien päätoimialojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvanut noin 850 henkilöllä vuodesta (1,3 %) 2008 vuoteen Henkilöstömäärällä mitattuna Kuuma-seudun päätoimialoista eniten on kasvanut hallinto ja tukipalvelutoiminta (N) noin henkilöllä. Toiseksi eniten on kasvanut rakentaminen (F), noin 800 henkilöllä. Kolmanneksi eniten henkilöstömäärä on lisääntynyt vähittäiskaupassa (tol47) noin 500 henkilöllä ja neljänneksi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa (Q) noin 400 henkilöllä. Muita kasvavia päätoimialaoja ovat olleet tukkukauppa (tol46), taiteet, viihde ja virkistys (R), muu palvelutoiminta (S), koulutus (P), vesihuolto (E), majoitus- ja ravitsemistoiminta (I), elintarviketeollisuus (tol 10-11) sekä moottoriajoneuvojen tukku- ja vähittäiskauppa (tol45). Eniten henkilöstömäärä on vähentynyt teknologiateollisuuden toimialalla, lähes 750 henkilöä vuodesta 2008 vuoteen Samoin muun teollisuuden henkilöstömäärä on supistunut noin 400 henkilöllä. Muita supistuvia toimialoja ovat olleet kuljetus ja varastointi, elektroniikka- ja sähköteollisuus, informaatio ja viestintä (J), maa-, metsä- ja kalatalous (A), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (M). Kuuma-seudun henkilöstömäärän muutokset toimialoittain vuosina N Hallinto ja tukipalvelutoiminta Toimialat yht. F Rakentaminen 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta P Koulutus E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Elintarviketeollisuus 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus L Kiinteistöalan toiminta K Rahoitus- ja vakuutustoiminta D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta B Kaivostoiminta ja louhinta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta A Maa-, metsä- ja kalatalous J Informaatio ja viestintä Elektroniikka- ja sähköteollisuus H Kuljetus ja varastointi 12-23, Muu teollisuus 24-25, 28-30, 33 Teknologiateollisuus Henkilöstömäärän muutos (lkm)

25 Kasvuyritykset pääkaupunkiseudulla Tässä luvussa tarkastellaan pääkaupunkiseudun kasvuyrityksiä, jotka on määritelty OECD:n ja EU:n määritelmän mukaan seuraavasti: Kasvuyrityksen lähtötyöllisyys on vähintään 10 henkeä, ja seuraavana kolmena vuonna työllisyyden keskimääräinen vuosikasvu ylittää 20 prosenttia. 6 Tarkastelussa eivät ole mukana seuraavat toimialat: maa-, metsä ja kalatalous (A), rahoitus ja vakuutustoiminta (K), julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (O) sekä koulutus (P). Yritysten tiedot on haettu HSY:n toimipaikka-aineistosta vuosilta Analyysi on tehty yritysten pääkaupunkiseudulla sijaitsevien toimipaikkojen henkilöstömäärän perusteella, riippumatta yrityksen kotipaikasta tai muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevasta henkilöstöstä. Pääkaupunkiseudulla toimi vuonna 2012 yhteensä yritystä, joista oli toiminnassa myös vuonna Näistä yrityksistä vähintään 10 henkilöä pääkaupunkiseudulla työllistäneitä (v. 2009) ja tarkasteltavilla toimialoilla toimineita yrityksiä oli Tästä yritysjoukosta OECD: ja EU:n määritelmän mukaisia kasvuyrityksiä oli pääkaupunkiseudulla 7 yhteensä 276. Niiden osuus oli 0,6 prosenttia kaikista pääkaupun- kiseudulla koko jakson toimineista yrityksistä ja 7 prosenttia niistä yrityksistä, joissa oli vähintään 10 henkilöä vuonna Kasvuyrityksillä oli toimipaikkoja pääkaupunkiseudulla yhteensä 560. Kasvuyrityksistä 84 prosentilla henkilöstömäärä pääkaupunkiseudulla sijaitsevissa toimipaikoissa on puolet tai enemmän kuin yrityksen koko henkilöstömäärä Suomessa. Kokonaan pääkaupunkiseudulla toimivia kasvuyrityksiä oli noin puolet kaikista kasvuyrityksistä. Pääkaupunkiseudulla kasvuyrityksiä oli eniten (25 %) hallinto- ja tukipalveluiden toimialalla (mukaan luettuna kiinteistöpalvelut). Toiseksi eniten yrityksiä oli informaatio ja viestintäalalla (17 %). Rakentamisessa, kaupan toimialalla sekä ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan parissa toimi kussakin hieman yli kymmenys yrityksistä. Pääkaupunkiseudun kasvuyritysten henkilöstö lisääntyi keskimäärin 38,5 % vuodessa tarkastellun kolmen vuoden aikana. Kaikkien yritysten keskimääräinen henkilöstön kasvu pääkaupunkiseudulla oli samana aikana 1,3 % vuodessa. Nopeinta kasvuyritysten keskimääräinen kasvu oli kuljetuksessa ja varastoinnissa, jossa henkilöstö lisääntyi 67 % vuodessa. Pääkaupunkiseudulla toimivien kasvuyritysten 8 henkilöstömäärä ja keskimääräinen kasvu toimialan mukaan v Tolkoodi Toimiala Yritysten lkm Henkilöstö 2009 Henkilöstö 2010 Henkilöstö 2011 Henkilöstö 2012 Kasvu , % vuodessa Kaikki toimialat ,5 C Teollisuus ,9 F Rakentaminen ,2 G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus ,3 H Kuljetus ja varastointi ,0 I Majoitus- ja ravitsemistoiminta ,9 J Informaatio ja viestintä ,4 M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta ,8 6 https://www.tem.fi/yritykset/kasvuyritykset 7 Uudellamaan maakunnassa toimi saman määritelmän mukaan 314 kasvuyritystä, 41 % koko maan kasvuyrityksisstä vuosina (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Yrityskatsaus 25/2013) 8 Henkilöstö yli 10 ja keskimääräinen vuosikasvu yli 20 % 25

26 Tolkoodi L,N Q,R,S Toimiala Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut Yritysten lkm Henkilöstö 2009 Henkilöstö 2010 Henkilöstö 2011 Henkilöstö 2012 Kasvu , % vuodessa , ,9 Kasvuyritysten henkilöstöstä kolmasosa sijoittui tarkastelujakson lopussa hallinto ja tukipalvelutoimintaan. Henkilöstä reilu kymmenesosa toimi kuljetuksessa ja varastoinnissa, informaatio ja viestintäaloilla sekä ammatillisessa, tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa. Näillä toimialoilla oli kaksi kolmannesta kasvuyritysten henkilöstöstä. Toimialojen osuus (%) kaikkien kasvuyritysten henkilöstöstä kauden lopussa L,N Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut H Kuljetus ja varastointi J Informaatio ja viestintä M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta Q,R,S Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus F Rakentaminen C Teollisuus I Majoitus- ja ravitsemistoiminta Kasvuyritysten pääkaupunkiseudun toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä oli vuonna Määrä yli 2,5-kertaistui vuodesta 2009, jolloin henkilöstöä oli Yritystä kohti henkilöstöä oli keskimäärin 112 vuonna 2012, kun keskiarvo oli 42 vuonna Kasvuyrityksissä oli 7 prosenttia pääkaupunkiseudun kaikkien yritysten henkilöstöstä vuonna Hallintoja tukipalvelutoiminnan henkilöstöstä lähes viidennes oli kasvuyrityksissä. Kuljetuksessa ja varastoinnissa samoin kuin terveys- ja sosiaalipalveluissa (ml. taiteet, viihde ja virkistys sekä muut palvelut) osuus oli yli kymmenys. Kasvuyritysten osuus oli pienin (3 %) teollisuudessa ja kaupassa. Kasvuyritysten henkilöstön osuus (%) pääkaupunkiseudun kaikkien yritysten henkilöstöstä toimialoittain kauden lopussa L,N Hallinto ja tukipalvelutoiminta; kiinteistöpalvelut H Kuljetus ja varastointi Q,R,S Terveys- ja sosiaalipalvelut; taiteet, viihde ja virkistys; muut palvelut M Ammatillinen tieteellinen ja tekninen toiminta J Informaatio ja viestintä Kaikki toimialat F Rakentaminen I Majoitus- ja ravitsemistoiminta C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

27 Kasvuyritysten toimipaikkojen sijoittuminen pääkaupunkiseudulla (kasvua , toimipaikkojen sijainti vuonna 2012) 27

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2013 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2008 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut 2 PÄÄKAUPUNKISEUDUN YRITYSKATSAUS Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus ajankohtaisanalyysi vuoden 2008 toimipaikkoihin

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus

Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Pääkaupunkiseudun yrityskatsaus Toimipaikat 2007 Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV julkaisi keväällä 2009 pääkaupunkiseudun yritysraportin (Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen

Lisätiedot

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN. Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3. Toimintaympäristö. Väestö- ja elinkeinorakenne Elinkeinopoliittisen ohjelman liite 3 Toimintaympäristö Tavoitteiden, päämäärien ja toimenpiteiden muodostamiseksi on tunnettava kunnan nykyinen toimintaympäristö. Toimintaympäristössä elinkeinojen kannalta

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2014 Irja Henriksson 14.11.2016 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti Vuoden lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 18.3.2014 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti 2011 Vuoden 2011 lopussa Lahdessa oli 47 210 työpaikkaa ja työllisiä 42 548. Vuodessa työpaikkalisäys oli 748,

Lisätiedot

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013

Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 11.12.2015 Työpaikat, työlliset ja pendelöinti vuonna 2013 Vuoden 2013 lopussa Lahdessa oli 46 337 työpaikkaa ja työllisiä 41 049. Vuodessa työpaikkojen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2014

Työpaikat ja työlliset 2014 Irja Henriksson 14.10.2016 Työpaikat ja työlliset 2014 Vuoden 2014 lopussa Lahdessa oli 50 138 työpaikkaa ja työllisiä 46 238. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 2,5 % ja työllisten 2,1 %. Luvut ovat vuoden

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013

Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 NÄKYMIÄ MARRASKUU 2013 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen katsaus aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä, II/2013 Julkaisuvapaa 26.11.2013 Aloittaneiden yritysten määrä jatkaa laskuaan Tilastokeskuksen

Lisätiedot

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista

LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista LIITE 2. Tilastoliite: Kuva Kainuusta ja sen kunnista Sisältö 1. Kehitys 2000-luvulla... 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Väestön kehitys 2000-2014 (2000=100).... 1 Ikärakenne 2000 ja 2014... 1 Työpaikkojen

Lisätiedot

Tilastokatsaus 12:2010

Tilastokatsaus 12:2010 Tilastokatsaus 12:2010 15.11.2010 Tietopalvelu B15:2010 Pendelöinti Vantaalle ja Vantaalta vuosina 2001-2008 Vantaalaisten työssäkäyntikunta Vantaalaisista työskenteli vuonna 2008 kotikunnassaan 44,9 prosenttia.

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seudun yritysraportti Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY Päivi Kilpeläinen & Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Vilja Tähtinen, HSY Helsingin seutu on Suomen suurin tuotannon ja yritystoiminnan

Lisätiedot

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali

Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Helsingin seudun yritysraportti Yritystoiminnan sijoittuminen ja rakenne alueittain liitemateriaali Tässä Helsingin seudun yritysraporttiin liittyvässä liiteosassa yritystoimintaa tarkastellaan Espoossa,

Lisätiedot

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015

Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy 2015 Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY IV Vastausaika 30.9.2015 17:56:03 Lomake 2. Työpaikkaohjaajien koulutus kysely syksy

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 19:2016

TILASTOKATSAUS 19:2016 TILASTOKATSAUS 19:2016 21.10.2016 TYÖPAIKAT JA TYÖSSÄKÄYNNIN MUUTOS VANTAALLA, ESPOOSSA, HELSINGISSÄ JA KUUMA-ALUEELLA VIIME VUOSINA Vantaalla oli vuoden 2014 lopussa 107 330 työpaikkaa ja 99 835 henkilöä

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2014

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2014 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun yritysraportti

Pääkaupunkiseudun yritysraportti Pääkaupunkiseudun yritysraportti Yritysten ja niiden toimipaikkojen rakenne, sijoittuminen ja muutostrendit 2000-luvulla Seppo Laakso & Päivi Kilpeläinen, Kaupunkitutkimus TA Oy Anna-Maria Kotala, Arja

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005

17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2007 tilastoja 17 Yritystoiminta Helsingissä 2005 Kolmasosa liikevaihdosta ulkomaisomisteisista yrityksistä Viidennes yritysten liikevaihdosta helsinkiläisyrityksistä Vuonna

Lisätiedot

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010

Helsingin seudun yrityskatsaus. Toimipaikat 2010 Helsingin seudun yrityskatsaus Toimipaikat 2010 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla

Työpaikat Vaasan seudulla Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 23:2016

TILASTOKATSAUS 23:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 23:2016 1 13.12.2016 VANTAALAISTEN TYÖLLISTEN KESKIMÄÄRÄISET VALTIONVERON- ALAISET VUOSITULOT ERI TOIMIALOILLA VUOSINA 2011 2014 Vantaalaisten työllisten miesten keskitulot

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 1 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 1 Osa 1: Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuoden 215 ensimmäisellä puoliskolla. Heinä-syyskuussa liikevaihdon väheneminen oli 1,2

Lisätiedot

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä

Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä Yit Yritysrekisterin t i monet mahdollisuudet Yritysrekisteri, tuotantojärjestelmä SYÖTTEET KÄSITTELY Hallinnolliset aineistot mm. verohallinto prh vrk tullihallitus valtiokonttori kuntien eläkevakuutus

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Tilastokatsaus 11:2010

Tilastokatsaus 11:2010 Tilastokatsaus 11:2010 1.11.2010 Tietopalvelu B14:2010 Työpaikat Vantaalla 31.12.2008 1 Työllisen työvoiman määrä oli Vantaalla vuoden 2008 lopussa 101 529 henkilöä. Työttömänä oli tuolloin 6 836 vantaalaista.

Lisätiedot

Tilastokatsaus 9:2013

Tilastokatsaus 9:2013 Tilastokatsaus 9:2013 Vantaa 31.10.2013 Tietopalvelu B15:2013 1 Työpaikat ja työssäkäynti Vantaalla vuonna 2011 Työvoima ja työllisyys Vantaalla 31.12.2011 Vantaalla työllisen työvoiman määrä oli 101 348

Lisätiedot

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

yrityskatsaus y 2013 Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto n maakunnan yrityskatsaus y 2013 Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto Yritystoimipaikat Maakuntien % osuudet koko maan yritystoimipaikoista vuonna 2013 Uusimaa 28,0 Varsinais Suomi 9,5

Lisätiedot

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja

Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi Yritysrekisteri tietoa ja tilastoja Kuntatalo, klo 11:00 11:20, huone 4.9., 4. krs Tilastokeskus, Päivi Krzywacki Tilastopalvelua kuntasi päätöksenteon tueksi

Lisätiedot

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V

Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V Nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen valtionavustusten käytön määrällinen ja laadullinen seuranta - KYSELY V KYSELYLOMAKE. NUORTEN TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN EDISTÄMINEN JA TYÖN JA KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä 73,6 prosenttia, eli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Työllisten

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut

HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS. Toimipaikat 2009. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS Toimipaikat 2009 HELSINGIN SEUDUN YRITYSKATSAUS 2009

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011

KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 KUOPION KAUPUNGIN YRITYSPALVELU KUOPION TYÖPAIKAT JA ELINKEINORAKENNE 1.1.2011 Kuopion työpaikka- ja elinkeinorakennetiedot perustuvat Kuopion kaupungin yrityspalvelun ylläpitämään yritys- ja toimipaikkarekisteriin.

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 2016 OSA 2 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, TAMMIKUU 216 OSA 2 Osa 2: Kaupungin eri osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samantyyppinen,

Lisätiedot

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi

Raahen seudun yrityspalvelut. Tilastokatsaus vuosi 2011. Risto Pietilä Raahe 21.2.2012. www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut Tilastokatsaus vuosi 2011 Raahe 21.2.2012 www.rsyp.fi Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen toimintaa. 20.1.2012 1 Elinkeinorakenne Raahen

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2015 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 21 Koko kaupunki laisten yritysten liikevaihto pieneni,2 prosenttia vuonna 214. Vuotta aiemmin liikevaihdon väheneminen oli,3 prosenttia. Koko Helsingin seudulla liikevaihto

Lisätiedot

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen

Kainuu tilastoina 2013. Kuva: Samu Puuronen Kainuu tilastoina 2013 Kuva: Samu Puuronen KAINUUN OSUUS KOKO MAASTA Kainuun maakuntaprofiili Metsämaata Pinta-ala Teitä Alkutuotanto Kesämökit Työttömät Yli 64-vuotiaat Tilojen lukumäärä Väkiluku Tutkinnon

Lisätiedot

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde:

TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ. Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa. Lähde: TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Työpaikkojen määrän kehitys on yhteneväinen työllisyyden kehityksen kanssa TYÖPAIKKOJEN MÄÄRÄ Alueella työssäkäyvät so. alueen työpaikat vv.2008-2012 (Novago Yrityskehitys Oy:n kunnat)

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 23 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 2. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2011 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2011 toisella neljänneksellä 75,1 prosenttia, mikä oli puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi

Lisätiedot

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.1.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kymenlaakson kauppakamarin osaamistarvekysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=80, Julkaistu: 10.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Yrityksenne henkilömäärä: 2-4 16 20,00% 5-9 17 21,25% 10-49 21 26,25% 4.

Lisätiedot

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot:

LIITE 3. Lähteet. Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Lohjan kaupungin elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 26-213 Lähteet LIITE 3 Lähteenä käytetyt tilastoaineistot: Kaavio 1. Lohjan väkiluku vuosina 1995-25 Kaavio 2. Väkiluvun muutos Lohjalla vuodesta

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen taantumavuoden jälkeen. Vaimean kasvun lähteinä olivat viime vuoden alussa vienti ja kulutus ja loppuvuodesta

Lisätiedot

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015

Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 Katsaus pääkaupunkiseudun työmatkavirtoihin 2015 HSY seutu- ja ympäristötieto 6.6.2015 Katsauksen sisältö: 1. Työmatkasukkuloinnin karttasarjat 2. Työmatkasukkuloinnin kehitys 3. HSY:n työmatkasukkulointia

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016

VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 VANTAAN SUHDANNEKATSAUS, KESÄKUU 2016 Kaupungin osa-alueet 1) Liikevaihdon kehitys kaupungin eri osissa on ollut erilainen. Kasvu vuoden 2010 alkupuoliskolla oli kaikilla alueilla hyvin samanlainen, mutta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot

Tilastokuviot. 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto Toimipaikkojen

Lisätiedot

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin

Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Näkymiä Pohjois-Karjalan työvoimatarpeisiin Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 12.4.2013 Tuukka Arosara, projektipäällikkö Hanna Silvennoinen, projektisuunnittelija POKETTI-hanke: www.poketti.fi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 12:2015

TILASTOKATSAUS 12:2015 TILASTOKATSAUS 12:2015 17.12.2015 TYÖPAIKAT VANTAAN OSA-ALUEILLA 31.12. Työpaikkojen määrä kasvoi vuonna eniten Hakunilassa ja Aviapoliksessa Vaikka väheni vuoden aikana koko kaupungissa, oli kaupungin

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset lokakuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 15,1-0,3 ALLE 25 VUOTIAAT 415-41 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo

TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset. syyskuu Salon seutukunta / Salo TILANNEKATSAUS Työllisyyskatsaus/perustetut yritykset syyskuu 2016 Salon seutukunta / Salo Tommi Virtanen TYÖMARKKINAT VÄKILUKU 53 656-409 TYÖTTÖMYYS- PROSENTTI 14,9-0,4 ALLE 25 VUOTIAAT 425-13 TYÖVOIMA

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Helsingin kaupungin tietokeskus Tilastoja 35 2007 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun 14 kunnasta tammi syyskuussa 2007 Väkiluku on kasvanut määrällisesti eniten Helsingissä, Vantaalla,

Lisätiedot

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Yritykset 2016 Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Lopettaneita yrityksiä eniten kaupan toimialalla vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä Tilastokeskuksen mukaan uusia yrityksiä perustettiin 5 817 vuoden

Lisätiedot

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet

2015:19. Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet 2015:19 YRITYSTOIMINTA HELSINGISSÄ 2013 Helsingin osuus koko seudun yritysten henkilöstöstä puolet Vuonna 2013 Helsingissä toimi 44 574 liikeyritystä Tilastokeskuksen yritysrekisterin mukaan. Yritysten

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy

Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa. Markku Virtanen Emind Oy Kiertotalouden mahdollisuudet Etelä-Savossa Markku Virtanen Emind Oy PYK:n tehtävät analysoida kotimaisesta ja kansainvälisestä sekundääriaineistosta, millä aloilla Etelä-Savossa olisi eniten taloudellista

Lisätiedot

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla

Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla Tavaraliikennettä koskevia paikkatietotarkasteluja Helsingin seudulla / Pekka Räty Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tavaraliikenteen tutkimukset osana HLJ 2015:tä HSL ylläpitää Helsingin seudun liikenne-ennustemallia

Lisätiedot

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I

Työpaikat T A M P E R E E N K A U P U N K I Toimintaympäristö: Työpaikat 1.3.2011 Toimintaympäristö: Työpaikat Tampere 1.3.2011 Matias Ansaharju www.tampere.fi/tilastot etunimi.sukunimi@tampere.fi Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Lisätiedot

Tilastokuviot 2016 /1

Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 2016 /1 Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain 2) Alueen profiilitiedot Tilastokuviot 1) Yritysten toimipaikkatiedot toimialoittain Jämsä, ja koko maa Henkilökunta Liikevaihto

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen

Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastokeskuksen yritysrekisteri yritysmarkkinoinnin kohdentamiseen Tilastotiedon hyödyntäminen liiketoiminnassa - Tilastokeskuksen asiakasseminaari Turussa Suunnittelija Päivi Krzywacki, 13.3.2008 Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013

Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudun kunnista tammi kesäkuussa 2013 Tilastoja 2013:25 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Päivi Selander Puh.09-310 36411 etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009

mahdollisuudet Ahti Leinonen 29.10.2009 Yritysrekisterin monet mahdollisuudet 29.10.2009 Yritys- ja toimipaikkarekisteri! Konserneja noin 6 000! Yrityksiä ja yhteisöjä n. 288 800! Toimipaikkoja yli 326 000! Yritystoiminta: ammatinharjoittajista

Lisätiedot

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita

Nestorklinikka. Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Nestorklinikka Syvälliseen kokemukseen ja laaja-alaiseen osaamiseen perustuva nopea ja tehokas tapa ratkaista yrityksen haasteita Kokemus syntyy vain kokemalla Lisäarvo asiakkaille Nestorit Vastuuntuntoinen,

Lisätiedot

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016

Kuopion työpaikat Muutokset 5 vuodessa: Kuopiossa työpaikkaa. Kuopioon työpaikkaa. Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikat 2010 2014 Muutokset 5 vuodessa: Tilastotiedote 12 / 2016 Kuopion työpaikkojen määrä kasvoi 960:llä. Työpaikat lisääntyivät yksityisellä sektorilla 860:llä ja kunnalla 740:llä. Valtion

Lisätiedot

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp

Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Eduskunnan työelämä- ja tasaarvovaliokunnan kuuleminen 19.11.2015 klo 12.15 Tallamaria Maunu, erikoissuunnittelija työ- ja elinkeinoministeriö puh. 050 433 1011 Liittyy: HE 51/2015 vp Vuorotteluvapaasijaisena

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2010 3 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 4. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 010 Työllisten määrä jäi Helsingissä vuoden 010 viimeisellä neljänneksellä runsaan prosentin pienemmäksi kuin vuosi sitten. Pääkaupunkiseudun,

Lisätiedot

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015

Kaustinen. Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen Lähde: Tilastokeskus, väestötiedot ja -ennuste 2015 Kaustinen Kaustisen väestönkehitys ja ennuste vuoteen 2040 4500 4300 2014; 4283 4100 100 80 60 40 20 0-20 -40-60 -80-100 luonnollinen väestönkasvu (syntyneet - kuolleet) syntyneet kuolleet maassamuutto

Lisätiedot

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015

Oulun seudun elinkeinokatsaus 1 2015 2 Suhdannekuva 3 Alue- ja toimialarakenne 4 Toimialojen vertailu Vaihtuva teema:kasvuyritykset Oulun seudulla 6 7 8 Kauppa 9 Majoitus- ja ravitsemistoiminta 1 Rahoitustoiminta 11 Palvelut liike-elämälle

Lisätiedot

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus

TILASTOJA 2015:3. Väestön ja väestönmuutosten. tammi-joulukuussa 2014. www.hel.fi/tietokeskus TILASTOJA 2015:3 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja Helsingin seudulla tammi-joulukuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Lisätietoja: Tea Tikkanen Puh. 09 310 36386 Etunimi.sukunimi@hel.fi

Lisätiedot

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA

PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA PALVELUALA TYÖLLISTÄÄ SUHDANNEVAIHTELUISTA HUOLIMATTA Palvelusektori työllistää suhdannevaihteluista huolimatta. Vuosina 2008 2010 uusia työpaikkoja syntyi joka vuosi erityisesti ympäristönhuoltotehtäviin

Lisätiedot

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus

SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus SEKTORITUTKIMUS / Alue ja yhdyskuntarakenne ja infrastuktuurit jaosto Tutkimusteema Monikeskuksinen aluerakenne ja alueiden toimivuus Seppo Laakso (Kaupunkitutkimus TA) & Paavo Moilanen (Strafica) Yritystoiminnan

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015

Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Tilastotietoa aikuiskoulutustuen hakijoista ja käytöstä 9.10.2015 Aikuiskoulutustuki 2 Aikuiskoulutustuki 3 MEUR Aikuiskoulutustuen rahoitusvastuu on jaettu kolmikantaisesti. Työttömyysvakuutusmaksuista

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006

19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUS 2008 tilastoja 19 Yritystoiminta Helsingissä 2006 Yritysten henkilöstömäärä kääntyi kasvuun Helsingin osuus liikevaihdosta viidennes Kuvio 1. Yritysten henkilöstömäärän

Lisätiedot

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013

TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 34 TYÖLLISYYS JA TYÖTTÖMYYS HELSINGISSÄ 3. VUOSINELJÄNNEKSELLÄ 2013 Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 73,3 prosenttia. Työllisyysaste on ollut laskussa vuoden 2012 alusta

Lisätiedot

VASTAVIRTAAN KULKIJAT

VASTAVIRTAAN KULKIJAT VASTAVIRTAAN KULKIJAT KASVUA JA INNOVAATIOITA -SEMINAARI 31.1.2012 Ulla Hytti, Elisa Akola TSE Entre, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu Pekka Stenholm Turku Institute for Advanced Studies, Turun yliopisto

Lisätiedot

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013

Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Työpaikat Vaasan seudulla 2000 2013 Erityissuunnittelija Jonas Nylén, Kaupunkikehitys, 21.1.2016 Työpaikat Vaasan seudulla vuosina 2000 2013* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2014 työpaikkatiedot lokakuussa

Lisätiedot

kunnista tammi maaliskuussa

kunnista tammi maaliskuussa Tilastoja 2014:13 Väestön ja väestönmuutosten ennakkotietoja etoja Helsingin seudun kunnista tammi maaliskuussa 2014 Tilastoja ISSN-L 1455-7231 ISSN 1796-721X Tiivistelmä Väkiluku on kasvanut määrältään

Lisätiedot