SOS-LAPSIKYLÄN. Kuulumisia 4 / Lastensuojelussa kaikki voivat tehdä jotakin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOS-LAPSIKYLÄN. Kuulumisia 4 / 2012. Lastensuojelussa kaikki voivat tehdä jotakin"

Transkriptio

1 SOS-LAPSIKYLÄN Kuulumisia 4 / 2012 Lastensuojelussa kaikki voivat tehä jotakin

2 Pääkirjoitus KAIKKI ERILAISIA KAIKKI SAMANARVOISIA TIEDÄMME LUKUISTEN tutkimusten valossa, että lapsiin ja nuoriin satsaaminen ei ole kuluerä vaan investointi, jota ilman yhteiskunnalla ei ole jatkuvuutta eikä hyvinvointia. Kuitenkin lapsiin ja nuoriin kohistuvat satsaukset elävät suhanteien mukaan. Taantumassa ensimmäisenä leikataan lasten, nuorten ja lapsiperheien palveluista. Yhteiskunnan pahoinvoinnin taakse on helppo piilottaa yksilöllinen kärsimys. Yhenvertainen mahollisuus saaa palveluita ja toteuttaa itseään liittyy vahvasti kansanterveyteen. Pärjääminen ei kuitenkaan aina korreloi hyvinvointia. Nuoret tytöt pärjäävät poikia paremmin koulussa, mutta kertovat voivansa huonommin kuin pojat. Jo lapsuuessa korostuvat suorituspainotteisuus sekä vaativat ootukset ulkonäön ja kuluttamisen suhteen kuuluvat kuitenkin enemmän aikuisten elämään, jos sinnekään. Tunne siitä, että ei riitä, ajaa nuoria uupumukseen ja pahimmillaan itsetuhoisiin ajatuksiin. Lapsilla on erityisiä oikeuksia, joita aikuisilla ei ole. Lapsilla on oikeus suojeluun, osallisuuteen ja osuuteen yhteisistä varoista. Lapsiperheien köyhyys ja tuloerojen kasvu ovat myrkkyä näien oikeuksien toteutumiselle. Syrjäytymiseen liittyvä syyllisyys ja häpeä vievät voimavarat itsetuntemukselta ja -kunnioitukselta. Johonkin kuuluminen on ientiteetin kivijalka, ja unelmat tulevaisuuesta antavat voiman myös lapsille ja nuorille. Matkalla kohti parempaa tulevaisuutta on ensimmäiseksi nostettava lapset oman asiansa asiantuntijoiksi. Toiseksi on löyettävä lisää turvallista vanhemmuutta, lastensuojelupalveluien johtajuutta ja kokonaisvaltaista vastuuta lapsista. Kukaan ei halua olla ongelmiensa summa. Kolmanneksi täytyy muistaa, että lastensuojelussa kukaan ei voi tehä kaikkea, mutta kaikki voivat tehä jotakin. Kiitos tuestasi ja yhteistyöstä SOS-Lapsikylän juhlavuotena. Rauhallista joulua, Jari Ketola toiminnanjohtaja Julkaisija SOS-Lapsikylä ry Snellmaninkatu 13, HELSINKI puh. (09) faksi (09) Päätoimittaja Aija Rikala, puh Toimitussihteeri Elina Pitkäranta, puh Ulkoasu Heli Rantala Kansikuva Touko Sipiläinen Paino Forssa Print ISSN Toiminnanjohtaja Jari Ketola, puh. (09) SOS-lapsikyläyhistyksen hallituksen puheenjohtaja Seppo Kemppinen SOS-lapsikyläsäätiön hallituksen puheenjohtaja Pauli Leimio Osoitteenmuutokset: 2 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

3 Leare ALLA ÄR OLIKA MEN HAR SAMMA VÄRDE I LJUSET av otaliga unersökningar vet vi att satsningar på barn och unga inte är kostnaer utan investeringar. Utan em har samhället varken kontinuitet eller välfär. Trots etta varierar satsningarna på barn och unga me konjunkturerna. Vi recession är et service för barn, unga och barnfamiljer man först skär ner på. Bakom ett samhälle som inte mår bra är et lätt att gömma personligt liane. Jämlika möjligheter att få service och förverkliga sig själv har i högsta gra samban me folkhälsan. Möjlighet att klara sig korrelerar änå inte allti me välfär. Unga flickor klarar sig bättre än pojkar i skolan, men berättar att e mår sämre. Prestationstvång och håra förväntningar på utseene och konsumtion tillspetsas rean i barnomen trots att såant bättre hör vuxenlivet till, om ens et. Känslan att inte räcka till gör unga utmattae och bäar i värsta fall för självestruktiva tankar. Barn har särskila rättigheter, som vuxna inte har. Barnen har rätt till besky, elaktighet och el av gemensamma tillgångar. Fattigom i barnfamiljer och växane inkomstskillnaer är rena giftet för att e här rättigheterna ska förverkligas. Den skul och skam som utslagning innebär ränerar självkänneomen och självrespekten på kraft. Att vara en el av något är basen för ientiteten och römmar om framtien ger också barn och unga kraft. På vägen mot en bättre framti är et första som krävs att ett barn får möjlighet att bli experter på sina egna angelägenheter. Därefter måste vi kunna erbjua fler tryggt förälraskap, bra learskap för barnskystjänster och helhetsansvar för barnen. Ingen vill vara summan av sina problem. För et treje måste vi minnas att ingen kan göra allt i barnskyet, men att alla kan göra något. Tack för allt stö och allt samarbete uner SOS-barnbyars jubileumsår. Frifull Jul önskar Jari Ketola verksamhetsleare SISÄLTÖ Pääkirjoitus...2 Asiaa...4 Päätoimittajalta...6 Kylillä kerrotaan...10 Kuulumisia maailmalta...15 Tukeminen...19 Historiaa...7 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 3

4 Asiaa TUTKIMUS VAHVISTI: nuoren omat kokemukset tärkeitä, kun kehitetään sijaishuoltoa Nuoren elämässä itsenäistymisvaihe ei ole vain lyhyt, vaan useita vuosia kestävä ajanjakso, joka alkaa jo sijaishuollon aikana ja jatkuu eelleen omaan asuntoon muuttamisen jälkeen. Nuorten kokemukset sijaishuollosta vaihtelevat hyvin suuresti. Sijaishuolto ei merkitse samaa asiaa joka nuorelle, eikä se näy samalla tavalla jokaisen nuoren elämässä. Osa nuorista on kiitollisia siitä, että heiät on sijoitettu, kun taas osalla nuoria on hyvin nega tiivisia kokemuksia niin lapsuuestaan kotona mutta myös sijaishuollossa. SOS-LAPSIKYLÄ RY on koorinoinut vuosien aikana Eu roopan unionin rahoittaman kansainvälisen ja osallistavan vertaistutkimuksen Itsenäistyminen elämänvaiheena osallistava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista yhteistyössä muien lastensuojelujärjestöjen ja kuntien kanssa. Tutkimuksen ovat kirjoittaneet Helsingin yliopiston sosiaalityön professori Maritta Törrönen ja valt. yo Teemu Vauhkonen. Tutkimuksessa lastensuojelulaitoksessa tai sijaisperheessä olleet kymmenen nuorta haastattelivat viittäkymmentä vertaistaan, jotka kertoivat sijaishuollon jälkeisestä itsenäistymisvaiheestaan ja hyvinvoinnistaan. Yhteistyöllä nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen Nuorten sijaishuollon kokemusten erilaisuus ja elämäntilanteien vaihtelevuus lisäävät ymmärrystä sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten näkemysten ja kokemusten kirjosta. Sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten kokemusten pohjalta on mahollista kehittää lastensuojelua siten, että puututaan erityisesti nuorten kasautuneisiin talouellisiin, terveyellisiin tai sosiaalisiin vaikeuksiin. Haastatelluista nuorista puolet joko opiskelee tai on töissä, mutta noin kolmanneksella heistä ei ole lainkaan opiskelu- tai työpaikkaa. Suomalaisessa yhteiskunnassa kaikkien nuorten ei ole helppoa saaa opiskelupaikkaa tai päästä työelämään. Nuorten syrjäytymisen ehkäisy koskettaa sijaishuollossa olevia nuoria jo sijaishuollon aikana. Sosiaalihuolto tarvitsee yhteistyöhön entistä selkeämmin muita ammattikuntia, esimerkiksi terveyenhuollon ammattilaisia, kun tuetaan nuorten psyykkistä ja fyysistä kehitystä ja kasvua. Perheelle tukea riittävän hyvissä ajoin Nuorten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveyenhuollon ammattilaiset tarvitsevat tuekseen köyhyyttä vähentävää ja tasa-arvoisuutta lisäävää yhteiskuntapolitiikkaa. Se tarkoittaa sitä, että yhteiskunnassa pyritään kaikin keinoin luomaan perheille sellaiset elinolot, jotka tukevat lasten hyvinvointia jo kotioloissa, professori Ma- 4 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

5 Nuoret itsenäistyvät yksilöllisesti, mikä eellyttää kunkin nuoren itsenäistymisvaiheen yksilöllistä tarkastelua. Järjestelmän tulisi joustaa eikä nuoren. Lisätietoja: SOS-Lapsikylän psykologi, tutkimuksen koorinaattori Hillevi Westman, , Helsingin yliopiston sosiaalityön professori, Maritta Törrönen, ritta Törrönen sanoo. Sijaishuollossa tällainen yhteiskuntapolitiikka näkyy riittävänä lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöien määränä ja sijaishuollon järjestelyjen resursointina. Näin voiaan ehkäistä sijaishuollon kasvavaa tarvetta ja vähentää inhimillistä kärsimystä. Kun yhteiskunta ottaa vastuulleen lapsen tai nuoren kasvatuksen ja hoion, sen on myös kyettävä siitä vastaamaan. Sijoitetuilla nuorilla pitää olla mahollisuus kertoa omin sanoin, miten he haluavat järjestää omaa elämäänsä. He kaipaavat lähelleen ihmistä, joka ottaa heiät vakavasti ja kuulee heitä. Nuoret itsenäistyvät yksilöllisesti, mikä eellyttää kunkin nuoren itsenäistymisvaiheen yksilöllistä tarkastelua. Järjestelmän tulisi joustaa eikä nuoren, Törrönen jatkaa. Tutkimuksen avulla pyritään vahvistamaan sijaishuollossa olevien nuorten osallistumista omaa elämäänsä koskeviin päätöksiin ja vaikutusmahollisuuksia omaa elämäänsä ja itsenäistymistään koskeviin muutoksiin sekä tuomaan päättäjien tietoon parannusehotuksia jälkihuollon kehittämiseksi. Tutkimusraportti julkistetaan marraskuun lopulla. Tutkimuksen pohjalta on nostettu suosituksia hyviksi käytännöiksi, joita käsitellään tarkemmin seuraavan Kuulumisialehen Asiaa-palstalla. SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 5

6 Päätoimittajalta Arvoisa lukija SOS-Lapsikylän 50-vuotisjuhlavuosi on pian päättymässä ja siirrymme aloittamaan toimintamme uutta puolivuosisataa. Toivottavasti siitä tulee yhtä heelmällinen kuin ensimmäinen puolivuosisata, jonka aikana saat lapset ovat saaneet turvallisen kasvuympäristön SOSlapsikylistä. Juhlavuonna olemme kampanjoineet, konsertoineet ja järjestäneet juhlia jokaisessa lapsikylässä sekä nuorisokoissa. Parasta on ollut se, että saimme avattua uuen, jo kuuennen lapsikylän. Uusi, Tampereen SOS-lapsikylä antaa näkymää siitä, mihin suuntaan lapsikyläkulttuuri Suomessa on kehittymässä: entistä paremmin ympäristöönsä sulautuvaksi ja lapselle mahollisimman tavallista perhehoitoa tarjoavaksi elinpiiriksi, jossa myös suhteita lapsen omiin verkostoihin voiaan helposti ylläpitää. Kirjaa voi tilata omakustannushintaan 29 euroa/ kpl puhelimesta (09) tai sähköpostitse osoitteesta Hinta sisältää myös postituskulut. Kiitos Sinulle, hyvä lukija, tästä vuoesta ja lämpöisää joulua. Aija Rikala päätoimittaja Mennyt 50 vuotta on ollut menestystarina, jonka tohtori Maritta Pohls kokosi parisataasivuiseksi kirjaksi Tavallista rakkautta. Tämä juuri ilmestynyt kirja nostaa esiin niien arvojen merkityksen, jotka ovat olleet ja jotka pysyvät tulevaisuuessakin lapsille tärkeinä: lasta hoitavien vanhempien rakkaus, koin lämpö ja turva, pysyvät ihmissuhteet ja kannustava yhteisö. 6 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

7 Historiaa Jokaisessa vuoen 2012 Kuulumisia-lehen numerossa historioitsija Maritta Pohls esittelee kurkistuksia SOS-Lapsikylä ry:n 50-vuotiseen taipaleeseen. Pohlsin kirjoittama SOS-lapsikylätyön historia Tavallista rakkautta ilmestyy marraskuussa TAVALLISTA RAKKAUTTA OSAAVASSA YHTEISÖSSÄ SOS-Lapsikylän elinvoimaisuuen ja kehittymisen takaavat kaksi voimavaraa. Ne ovat yhtäältä kansallisen ja kansainvälisen osaamisen yhistäminen, josta kerrottiin eellisessä numerossa. Toinen, perustavampaa laatua oleva voimavara, on koinomaisuuen ja ammattimaisuuen yhistäminen toiminnan perustaksi. 8 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 7

8 Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä avohuollon tukitoimin tuettujen lasten ja nuorten määrä ohittaisi lapsikylissä ja nuorisokoissa sijoitettuina olevien lasten määrän. SOS-LAPSIKYLÄTYÖN malli on pohjimmiltaan hyvin maanläheinen. Lapsikyläkoeissa eletään samalla tavalla kuin muissakin suomalaisissa koeissa. Arkeen kuuluvat vanhemmat, sisarukset, koti, koulu ja harrastukset. Lapsikylävanhemmat luovat arjen puitteet ja tunteen turvallisuuesta. Sisarukset saavat jatkaa asumista yhessä. Kun lapsilta kyseltiin, mitä koti heille merkitsi, oli vastaus kaikessa yksinkertaisuuessaan: rakkaus, turvallisuus, luottamus, tuttu tuoksu ja pehmeä sänky. Lapsikylä kannustaa harrastamaan ja tukee nuorten kouluttautumista ammattiin. Harrastukset vahvistavat itsetuntoa ja opettavat toimimaan ryhmässä. Myös luonnon parantavan voiman huomioiminen kuuluu olennaisena osana lapsikyläaatteeseen. Kaikkien tärkein tekijä on kuitenkin aika. Turvallisuuen tunne ja siitä nouseva eheytyminen vaatii yhtä kauan aikaa kuin lapsi on joutunut elämään raskaissa oloissa ennen huostaanottoa. Kylä lisää turvallisuutta ja takaa jatkuvuutta. Jatkuvuus antaa luvan kiintyä, mikä on tärkeää elämän rakentamiselle. Kylä ja lapsikyläyhteisö eri tehtäviin erikoistuneine henkilöineen luovat puitteet tavoitteelliselle lastensuojelutyölle. Alkuvuosikymmenten kylätoimikunnan luottamustehtävä kasvatustyön kehittäminen on ajan mittaan siirtynyt SOS-Lapsikylän keskustoimiston ja lapsikylien ammattilaisille. Suomalaiselle SOS-lapsikylätyölle on ollut leimallista toteuttaa erilaisia lastensuojelun kehittämis- ja tutkimushankkeita sekä lisätä henkilöstönsä ammatti- ja yhteistyötaitoja koulutusten avulla. Jatkuva laaun tarkkailu kuuluu lapsikylien toimintamalliin. Lapsikylissä kasvavien tai sieltä jo aikuistuneien lasten ja nuorten sekä heiän syntymä- ja lapsikylävanhempiensa kokemuksia lapsikyläsijoituksesta selvitetään säännöllisesti. Myös terapeuttinen osaaminen on pitkän kehittämistyön seurauksena lisännyt ymmärrystä lasten ja nuorten tarpeista ja kykyä auttaa heitä eheytymään kokemastaan. Jo SOS-Lapsikylän perustaja Albin Gebhart ymmärsi syntymäperheen ja suvun tärkeän merkityksen lapsille. Tapiolan SOS-lapsikylän ensimmäisille lapsille järjestettiin mah- 8 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

9 ollisuus vierailla lapsikylä-äitinsä kanssa kesällä kotitilalla, jossa he voivat tavata isovanhempiaan ja sukulaisiaan luvulla ryhyttiin kehittämään sijaishoiossa olevien lasten ja nuorten vanhempien kohtaamisen käytäntöjä. SOS-lapsikylien rakenne useine ammattilaisineen luo kehyksen yhteistyölle. Siksi lapsikyliin on voitu sijoittaa keskimääräisesti enemmän tahonvastaisesti huostaan otettuja lapsia. Yhteistyö vanhempien kanssa syvenee sitä mukaa kuin SOS- Lapsikylä toteuttaa asettamaansa tulevaisuuen haastetta, jossa pyritään auttamaan lasta ja nuorta kasvamaan omassa perheessään. Tavoitteena on, että vuoteen 2016 mennessä avohuollon tukitoimin tuettujen lasten ja nuorten määrä ohittaisi lapsikylissä ja nuorisokoissa sijoitettuina olevien lasten määrän. SOS-Lapsikylä pyrkii siihen, että jokainen lapsi kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa. Lapsikylissä tavoite on toteutunut hyvin, sillä kaikki tutkimukset osoittavat, että suurin osa lapsikylistä aikuistuneista pärjää hyvin ja muistaa lämmöllä lapsikyläaikaansa. SOS-Lapsikylää ei olisi ilman lämminsyämisiä lahjoittajia, jotka luovat mahollisuuen antaa lapsille ja nuorille tavallista rakkautta osaavassa yhteisössä! TEKSTI: MARITTA POHLS KUVAT: SOS-LAPSIKYLÄN ARKISTOT Tohtori Maritta Pohls on espoolainen tutkija, jonka ensimmäinen teos oli Suomen Kulttuuri rahaston historia (1987). Pohlsin uusimpia kirjoja ovat Lotta Svärin historia Käytännön isänmaallisuutta (2009) ja Ellen Svinhufvuin elämäkerta Suomalainen säätyläisnainen maalta (2011). SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 9

10 Kylillä kerrotaan YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Punkaharjun SOS-lapsikylän ja virolaisen Keilan SOSlapsi kylän ystävyys on jatkunut koko 2000-luvun ajan. Kummi kylänä olemme vuorotellen vierailleet toistemme luona ja näin lapset ovat saaneet ystäviä rajan takaakin. Punkaharjun SOS-lapsikylän 40-vuotisjuhlissa kävi bussilastillinen iloisia lapsia ja aikuisia ja vietimme yhessä mukavan viikon. JUHANNUKSEN JÄLKEEN laiva toi lapset Helsinkiin ja bussimatka läpi Suomen toi lapset Punkaharjun kansallismaisemaan. Tuloiltana järjestimme yhteisen tervetuloillan grillijuhlat kaikkine maukkaine herkkuineen. Ja pian ruoka alkoi laskea, kun lapset olivat jo jalkapallokentällä ottamassa ensimmäistä maaottelua hiki päässä. Illan pimetessä päästiin yöpuulle ja keräämään voimia seuraavaan päivään. Aamulla suuntasimme uimahousut ja pyyhe mukanamme Kesämaahan, jossa lapset saivat nauttia kesäisestä auringosta ja uimaparatiisista erilaisine jännittävine laitteineen ja liukumäkineen. Energiaa riitti koko päiväksi ja välillä käytiin saunassa ja syötiin seisovan pöyän herkkuja. Osa porukasta kävi katsomassa Retretin näyttelyä ja siellähän olikin jännittävä kallioluolasto. Illaksi olimme suunnitelleet lasten toiveien mukaisesti onkimiskilpailun. Vappu ja Upi olivat isäntinä haalineen kaikki Punkaharjulta löytyneet onget ja kaivaneet maot, joten jännitystä piisasi kaikille. Nappaakohan minulla? Ohjaaja Aare koki elämänsä yllätyksen, hän sai elämänsä ensimmäisen ahvenen. Aare piti saalistaan niin arvossa, että perkasi sen oikeaoppisesti ja suolasi. Hän halusi nauttia elämänsä ensimmäisen itse pyyystetyn kalan kotona saunan jälkeen. Kalaansa hän varjeli koko viikon huolella ja jääkaapissa ahven matkasi tuliaisiksi kotiin. Keskiviikkona oli maatilamatkailu-päivä Mannilan tilalle. Tutustuimme kotieläinpuistoon ja pääsimme syöttämään eläimiä. Kyllä saivat syöä mahat täyteen niin oli innostuneita hoitajia vieraana. Rohkeimmat saivat myös nousta hevosen selkään ja kokeilla, miltä ratsastus tuntuu. Oli se jännää ja hevoset niin isoja. 10 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

11 Illalle olimme suunnitelleet yleisurheilukilpailut: viestijuoksua lapsille ja aikuisille ja tietysti jalkapallo-ottelu isolla kentällä. Torstaina tutustuimme Olavinlinnan historiaan ja kävimme katsomassa, onko linnassa kummituksia. Historian tarinat olivat mielenkiintoista kuultavaa ja kävely linnan ahtaissa tunneleissa jännittävää. Rannassa ja torilla kun oltiin, oli pakko maistaa aitoa savonlinnalaista lörtsyä: omenalörtsyä tai lihalörtsyä. Molemmat olivat hyviä ja suut tulivat makeaksi. Päivää jatkettiin Saimaalla ja höyrylaiva Paul Wahl vei meiät risteilylle etsimään saimaannorppaa. Vuorollaan kaikki pikkukipparit pääsivät ruoriin ja saivat ihan itse tuntea, miltä suuren laivan pitäminen reitillä tuntuu. Ja hyvinhän se sujui isomman kipparin turvallisesti neuvoessa, mennäänkö paapuuriin vai tyyrpuuriin. Laivalla nautittiin tietysti jäätelöä jälkiruoaksi. Juhlallinen retken päätösillallinen nautittiin Kruunupuiston kabinetissa ja lapset löysivät seisovasta pöyästä juuri omaan suuhunsa parhaiten sopivat herkut. Monta mukavaa elämystä kokeneena lapset nousivat bussiin ja kotimatka alkoi. Vilkutimme hyvästiksi ja sanoimme, että meiän vuoromme tulla kylään on jälleen ensi kesänä. TEKSTI JA KUVA: JOUNI KERPPOLA, JOHTAJA, PUNKAHARJUN SOS-LAPSIKYLÄ SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 11

12 Kylillä kerrotaan Jo kuues SOS-lapsikylä avattiin Suomessa SYYSKUUN ALUSSA avattiin Suomen kuues SOSlapsikylä, jonka kaupunkiympäristöön hajautettu malli tukee oman koin ulkopuolelle sijoitetun lapsen halua elää mahollisimman tavallista elämää ilman leimautumisen pelkoa. Tampereen SOS-lapsikylän palvelujen tuottamisessa olemme kuunnelleet myös Tampereen kaupungin ja muien lastensuojelun palveluntuottajien näkemyksiä. Uusi lapsikylämalli on erityisen lapsikeskeinen, koska lapset sijoitetaan perhehoitoon mahollisimman lähelle omia vanhempiaan ja muita verkostojaan. Malli tuo myös säästöjä yhteiskunnalle ja tukee osaltaan kestävää kehitystä, sanoo SOS-lapsikyläyhistyksen toiminnanjohtaja Jari Ketola. Aloitusvaiheessa koteja sijaisperhetoimintaa varten on kaksi, ja niistä toinen on kokonaan yrityslahjoituksin rahoitettu. Yrityskumppaneina uutta kylää rahoittamassa ovat olleet Fazer, Dr. Oetker Suomi, Pirkanmaan Osuuskauppa, Martinex, Georgia Pacific Noric ja Ratos. Luonnolliseksi osaksi muuta ympäristöä rakentuvan Tampereen SOS-lapsikylän on määrä lähivuosina kasvaa jopa kaheksan, toisiaan lähellä olevan koin verkostoksi. Uskomme, että laajennamme tätä konseptia myös muualle Suomeen. Suunnitelmat Vantaan kaupungin kanssa on jo aloitettu ja lähivuosina sinne päästäneen avaamaan vastaavanlainen SOS-lapsikylä, Jari Ketola arvioi. TEKSTI JA KUVA: AIJA RIKALA Uusi lapsikylämalli on erityisen lapsikeskeinen, koska lapset sijoitetaan perhehoitoon mahollisimman lähelle omia vanhempiaan ja muita verkostojaan. Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko leikkasi nauhan avajaisten merkiksi. Vasemmalla SOS-Lapsikylän toiminnanjohtaja Jari Ketola. Oikealla SOS-lapsikyläyhistyksen hallituksen puheenjohtaja Seppo Kemppinen. 12 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

13 Punkaharjun SOS-lapsikylän sosiaalityöntekijän opinnäytetyö palkittiin eettisyyestä TALENTIA RY:N ammattieet tinen lautakunta pal kitsee vuosittain eettisesti parhaan opinnäytetyön. Tänä vuonna lautakunta valitsi parhaaksi pro grau -tutkielmaksi Punkaharjun SOS-lapsikylän sosiaalityöntekijä Merja-Hannele Kukkosen pro grau -työn Eettinen perehyttäminen kunnan aikuissosiaalityössä. Lautakunnan puheenjohtaja Milja Louhela kiitteli graua tärkeän teeman käsittelystä, sillä eettinen osaaminen on osa sosiaalityöntekijän ammattitaitoa. Aiemman työuransa Kukkonen on tehnyt yrityselämässä, mutta halu muutokseen ajoi sosiaalityön opintojen pariin Itä-Suomen yliopistoon. Eettisen perehyttämisen teeman valikoituminen opinnäytetyön aiheeksi juontaa juurensa aiemmista työelämän kokemuksista ja omista eettisistä pohinnoista. Eettisyys on sosiaalityön punainen lanka ja yhessä perehyttämisen kanssa se liittyy kiinteästi myös työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Sosiaalityössä tarvitaan jatkuvaa eettistä perehyttämistä. Se on kuin kompassi, joka ohjaa toimintaamme. Näin siksi, että joka päivä teemme työtä herkällä alueella, missä on paljon eettisiä haasteita, ristiriitoja ja kysymyksiä, Merja-Hannele Kukkonen sanoo. Kukkonen jatkaa ammattietiikan tutkimusta tekemällä väistökirjaa, jossa hän tutkii sosiaalityönteki jöien kasvua eettisiksi ammattilaisiksi. TEKSTI JA KUVA: ELINA PITKÄRANTA Kävelin lapsikylän ulkopuolella koiran kanssa. Kolme noin 10-vuotiasta poikaa jalkapallot käessään jutteli keskenään: Yksi pojista sanoi: Mennään lapsikylän kentälle. Tähän toinen sanoi: Miksiköhän se on lapsikylä? Ensimmäinen poika tietävästi vastasi: Siellä asuu paljon lapsia. Kolmas poika sanoi mietteliäänä: Onkohan Soankylässä sitten paljon sotia? Tämä on tosi tarina. Helena Peltomaa Tapiola SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 13

14 Kylillä kerrotaan Yksinpurjehtijat kasvatuksen valtamerellä Yksi äiti, yksi koti, yksi kylä siinä on SOS-lapsikylä pähkinänkuoressa. Pieni hallittava toellisuus keskellä suurta maailmaa. Kaava on niin yk sin kertainen, että lapsikin sen ymmärtää, ja samalla niin nerokas, että se toimii missä päin maailmaa tahansa. Päämääräkin on yhteinen ja selkeä kasvattaa lapsi aikuiseksi. Yksinhuoltajuuesta työn erottaa vapaaehtoisuus, ammatillisuus ja yhteisöllisyys. MIKÄ ON TUNNE talonsa ainoana aikuisena työskentelevällä lapsikylävanhemmalla ja lapsikylävanhemman sijaisella? Alussa on kihelmöivä jännitys matkalle lähöstä; onko kaikki tarvittava mukana, osaanko, saanko apua tiukan paikan tullen, onko reitti selvä, eksynkö, jouunko vaaroihin, kestänkö? Ulapan auetessa ja kasvatuksen huikaisevien näköalojen auetessa mielen valtaa euforinen riemu: tämä on elämäni tärkein matka, tässä minua tarvitaan ja kykyni koetellaan saan kasvaa. Matkalla ratkaisuja on tehtävä yksin, kasvatustiimin auttaessa na- vigoinnissa. Mielen valtaa masennus ja epätoivo merisairauen iskiessä, purjeien revetessä, köysien sotkeutuessa, katketessa, myrskyn ja vastatuulen tuivertaessa, veen lyöessä yli laian. Lopulta paistaa kuitenkin aurinko ja meri tyyntyy. Uusi hieno tunne selviytymisestä antaa voimaa jatkaa uuelle valtameriosuuelle, vaikka rantaa ei näkyisikään. Iltaisin voi lukea kajuutassaan purjehusoppaita ja elämäkertoja ja nauttia hetken hiljaisuuesta autopilotin ohjatessa purtta. Oma persoona ja purjehuskokemus nousevat tärkeimmiksi työkaluiksi kasvatuksen valtamerellä. On tultava toimeen itsensä kanssa, hyväksyttävä puutteensa ja rajoituksensa. Haikeus täyttää mielen, kun valtameripurjehusosuus päättyy ja aikuisuuen satama siintää eessä. Kallisarvoinen, moniin lokikirjoihin ja kansiin okumentoitu ainutlaatuinen ihminen on viety perille, vastuu on virallisesti luovutettu. Purjehus oli unohtumaton seikkailu. Navigare necesse est (suom. purjehtiminen on tärkeää)... mutta eläminen myös. KARI VAPAAKALLIO, LAPSIKYLÄVAN- HEMMAN SIJAINEN 14 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

15 Kuulumisia maailmalta JOULU TÄYNNÄ KIITOLLISUUTTA Joulun aika on lähellä, ja hän suunnittelee hyvillä mielin vierailua perheensä luo Puerto Varasiin. Hän on nyt kiireinen asiantuntija, joka häin tuskin saa vapaata töistä, mutta on yksi asia, jota hän ei mistään hinnasta jättäisi väliin, vaikka olisi miten kaukana tai kiireinen tahansa hän ei jättäisi väliin vierailua rakkaan lapsikyläperheensä luona joulun aikaan. MACARENA ON tämän menestyneen naisen nimi. Hän varttui Puerto Varasin SOS-lapsikylässä, joka on yksi Chilen eteläisimmistä lapsikylistä. Hän saapui kylään vuonna 1988 ollessaan vasta kaheksanvuotias. Macarenan äiti oli vakavasti sairas, eikä hän pystynyt käymään töissä tai huolehtimaan Macarenasta ja hänen nuoremmasta veljestään, joten lapset toella tarvitsivat kiireellistä apua. Äiillä ei ollut muuta vaihtoehtoa, kuin antaa lapsensa SOSlapsikylän hoiviin. Hänen äitinsä sairastui syöpään. Mielestäni hän oli hyvin vahva antaessaan lapsensa lapsikylään voiakseen keskittyä sairautensa voittamiseen, Macarenan lapsikylä-äiti muistelee. Hän ei onneksi menehtynyt sairauteen, mutta siitä huolimatta hän ei enää pystynyt huolehtimaan lapsistaan asianmukaisesti. Ahkera oppilas Macarenan kehitys kylässä oli huimaa. Vaikka hän varsinkin alussa kaipasi äitiään, hän ymmärsi, että kylä ja erityisesti hänen lapsikyläperheensä oli hyvä ratkaisu hänen tilanteessaan. Lapsikylän työntekijät, jotka toistivat Macarenan kasvua kylässä, sanoivat, että hän oli aina hyvin vastuullinen ja tunnollinen 8 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 15

16 Lapsikylässä Macarena muistetaan parhaiten kiltistä ja varsin herkästä persoonastaan. Kaikkien mielestä hän on lapsikyläveljilleen ja -sisarilleen hieno esimerkki menestyjästä. oppilas. Hän sai kouluaikana lukuisia iplomeja tultuaan valituksi parhaaksi oppilaaksi useaan otteeseen. Koulun jälkeenkin menestys jatkui. Viiessä vuoessa Macarena valmistui erinomaisin arvosanoin biokemistiksi Santiagon yliopistosta. Eikä siinä kaikki. Hän aloitti vielä toisen uran, tällä kertaa lääketieteen tutkimuksen parissa yliopistossa, jossa hän antoi panoksensa merkittäviin syöpätutkimuksiin. Lapsikylässä Macarena muistetaan parhaiten kiltistä ja varsin herkästä persoonastaan. Kaikkien mielestä hän on lapsikyläveljilleen ja -sisarilleen hieno esimerkki menestyjästä. Tänä vuonna joulun aika on lähempänä ja lähempänä, ja Macarena ei jätä väliin vierailua lapsikyläperheensä luona Puerto Varasissa. Macarena tietää perheen oottavan hänen vierailuaan, varsinkin lapsikylä-äitinsä, joka Macarenan sanoin on tukenut häntä hänen elämänsä jokaisessa hetkessä, niin onnistumisissa kuin epäonnistumisissa ja niin onnessa kuin surussa. Hyviä uutisia Joulun ja uuenvuoen juhlien jälkeen Macarena ottaa jälleen tärkeän askeleen elämässään. Hän haki oman alansa töitä Yhysvalloista ja tuli valituksi, joten hän muuttaa asumaan ja työskentelemään Yhysvaltoihin. Macarena toteaa, että hänen henkilökohtaisilla, akateemisilla ja työelämän saavutuksillaan on yksi yhteinen nimittäjä: SOS-lapsikylä. SOS-lapsikylältä sain paljon. Se antoi minulle lapsikylä-äiin, veljet ja sisaret ja lisäksi ammatin, joka avasi silmäni ja näytti tietä menestykseen ja onneen, Macarena sanoo kiitollisena. SUOMENNOS: ELINA PITKÄRANTA KUVAT: KANSAINVÄLISEN SOS-LAPSIKYLÄJÄRJESTÖN ARKISTO 16 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

17 Kuulumisia maailmalta Jäähyväiset Helmut Kutinille SOS-Lapsikylä ry:n toiminnanjohtaja Jari Ketola (vas.), SOS-Lapsikylä ry:n puheenjohtaja Seppo Kemppinen sekä SOS-lapsikyläsäätiön puheenjohtaja Pauli Leimio (oik.) luovuttivat Itävallassa pietyssä kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön yleiskokouksessa toimensa jättäneelle järjestön presientti Helmut Kutinille terveisenä Suomesta SOS-Lapsikylän kravatin kiittäen häntä samalla arvokkaasta työstä maailman lasten hyväksi. Samassa yleiskokouksessa Seppo Kemppinen valittiin toiselle kauelle kansainvälisen lapsikyläjärjestön senaattiin. SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 17

18 Kuulumisia maailmalta SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 5 1. Joulukuusi on juuri koristeltu. Bakotehin SOS-lapsikylä, Gambia 2. Poika tonttulakissa. Nairobin SOS-lastenstarha, Kenia 3. Tyttö ja joulukynttilä. Daviin SOS-lapsikylä, Panama 4. Joulupuumme on niin kaunis, koska se kimaltelee ja se on niin kaunis ja siinä on paljon leluja, sanoo 6-vuotias Vika, joka on kuvassa yhessä 7-vuotiaan Leran kanssa. Brovaryn SOS-lapsikylä, Ukraina 5. Opettaja auttaa tyttöjä koristelemaan joulupuuta. Abobo-Garen SOS-lastentarha, Norsunluurannikko

19 UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! UUTUUS! SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA 19

20 Tukeminen Lahjoitusta vastaanottamassa Tapiolan SOS-lapsikylän johtaja Sointu Möller. Lahjoituksen luovuttivat Suomen Palloliiton seuratoimintajohtaja Timo Huttunen sekä Funfair Oy:n Jari Elamo. Huuhkajat-keräilykorttisarjan lisenssi tuotot lahjoitettiin Tapiolan SOS-lapsikylälle SUOMEN PALLOLIITTO ja lieto - lainen Funfair Oy ovat tuottaneet vuoesta 2011 Huuhkajat-keräilykorttisarjaa. Korttisarjassa on esitelty suomalaisen jalkapalloilun tähet, sankarit ja legenat. Jo korttisarjan tuotantovaiheessa Palloliitto pyysi miesten A-maajoukkuetta nimeämään hyväntekeväisyyskohteen korttisarjan lisenssituotoille. Miesten A-maajoukkue nimesi kohteeksi Tapiolan SOS-lapsikylän. SOSlapsikylillä ja Suomen Palloliitolla on pitkä, jo 14 vuotta kestänyt yhteistyö. Lisenssituotot 4365 euroa lahjoitettiin Tapiolan SOS-lapsikylälle Suomi-Georgia MM-karsintaottelun yhteyessä lokakuussa. Tapiolan SOSlapsikylä on erittäin iloinen Palloliiton meille ohjaamasta tuesta ja monista mieleen jääneistä tapahtumista, joissa kylän lapsilla ja aikuisilla on ollut mahollisuus kohata ioleitaan miesten A-maajoukkueesta, kiittää Tapiolan SOS-lapsikylän johtaja Sointu Möller. Jalkapallon miesten A-maajoukkueen vuotuiset vierailut Tapiolan SOS- lapsikylässä ovat elävöittäneet yhteistyötämme, tuoneet lapsille iloa ja antaneet heille myös esimerkkiä liikunnan positiivisesta voimasta, sanoo SOS-Lapsikylän toiminnanjohtaja Jari Ketola. Jalkapalloinnostuksesta lapsikylissä kertoo muun muassa se, että SOSlapsikylien väliset jalkapalloturnaukset ovat muoostuneet perinteeksi. Olemme kiitollisia siitä, että Palloliitto ja A-maajoukkue ovat tukeneet toimintaamme pitkäjännitteisesti. Se merkitsee lapsille pysyvyyttä ja pitkäkestoisia ihmissuhteita, mitä lapsikylätyössämmekin haluamme lapsille antaa. TEKSTI: TOUKO SIPILÄINEN KUVA: JUSSI ESKOLA Testamentti-ilta Kaarinan SOS-lapsikylässä VANHEMPIA JA KOTIA tarvitsevia lapsia on Suomessa paljon. Pystyäkseen tarjoamaan lapsille riittävästi turvallisia kasvupaikkoja ja kehittääkseen toimintaansa SOS-Lapsikylä ry ja SOS-lapsikyläsäätiö tarvitsevat tukijoita. Testamenttilahjoittajien antaman avun merkitys SOS-Lapsikylän huostaan uskottujen lasten auttamisessa on mittaamattoman arvokas. Testamentit ovat olleet lapsikylätyölle annettujen lahjoitusten kivijalka toiminnan alusta alkaen. Kaarinan SOS-lapsikylässä järjestetään infoilta testamentin tekemisestä torstaina klo Tilaisuuteen voi il - moittautua mennessä Kaarinan lapsikylän sihteerille Pia Ilolle puh tai sähköpostitse osoitteeseen SOS-Lapsikylän testamenttiesitteen voi tilata keskustoimis tosta puhelimitse numerosta (09) , sähköpostilla tai postitse osoitteesta SOS- Lapsikylä, Snellmaninkatu 13, HELSINKI. 20 SOS-LAPSIKYLÄN KUULUMISIA

Vammaisten ihmisten elämä kehitys maissa on selviytymistaistelua päivästä toiseen. He ovat heikommassa asemassa kuin kukaan muu tässä maailmassa Sinä

Vammaisten ihmisten elämä kehitys maissa on selviytymistaistelua päivästä toiseen. He ovat heikommassa asemassa kuin kukaan muu tässä maailmassa Sinä Vammaisten ihmisten elämä kehitys maissa on selviytymistaistelua päivästä toiseen. He ovat heikommassa asemassa kuin kukaan muu tässä maailmassa Sinä voit auttaa heitä selviytymään. Maailmassa on kaikkiaan

Lisätiedot

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin

Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Tervetuloa Teinilän Lastenkotiin Lapsen nimi: LASTEN OIKEUKSIEN JULISTUS Lapsella on oikeus Erityiseen suojeluun ja hoivaan Riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista Osallistua ikänsä ja kehitystasonsa

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri

Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98. LASKU FAKTURA Säimen Metsäliitto Osuuskunta. osoite Lappeenrannan hankintapiiri Pesonen Arto Sivu 1 Kantolanpolku 98 LASKU FAKTURA 58360 Säimen Päivämäärä Datum Laskun numero Fakturans nummer 0505815292 2.11.2017 2983 arto.pesonen@koneurakointipesonen.fi Viitteenne Er referens Metsäliitto

Lisätiedot

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ

TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ TESTAMENTTI ON ARVOKAS PERINTÖ Rakastava koti jokaiselle lapselle 2 SOS-LAPSIKYLÄ Arvokas perintö 3 SOS-Lapsikylän visiona on, että jokainen lapsi voisi kasvaa rakastettuna, arvostettuna ja turvassa. Lapsella

Lisätiedot

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke

Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen - SOS-Lapsikylä ry:n kehittämishanke SOS-LAPSIKYLÄ RY Vuonna 1962 perustettu SOS-Lapsikylä ry on osa maailmanlaajuista SOS Children

Lisätiedot

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen

Muuton tuki ja yhteisöllisyys. Pirjo Valtonen Muuton tuki ja yhteisöllisyys Pirjo Valtonen Muutto ja muutos Muutto ja muutos ovat isoja asioita, joissa koetaan epävarmuutta. Omalta mukavuusalueelta poistuminen on ahdistavaa. Muutos tuo aina haasteita

Lisätiedot

Pietarin Katulapset ry. Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua

Pietarin Katulapset ry. Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua Pietarin Katulapset ry Pietarin katulapset tarvitsevat Sinua Ihmisarvoinen lapsuus on erittäin suuri asia. Valitettavasti kaikille lapsille Venäjällä se ei ole mahdollista. Omien vanhempiensa hylkäämiä

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina

EROKUMPPANIT. Nalleperhe Karhulan tarina EROKUMPPANIT Nalleperhe Karhulan tarina Avuksi vanhempien eron käsittelyyn lapsen kanssa Ulla Sauvola 1 ALKUSANAT Tämä kirja on tarkoitettu avuksi silloin, kun vanhemmat eroavat ja asiasta halutaan keskustella

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

LASKU. Vakuutuksenottaja SAUNISTO NINA Puhelin

LASKU. Vakuutuksenottaja SAUNISTO NINA Puhelin S L K 4 LASKU 5362 19.02.2018 Sivu 1 SAUNISTO NINA HAAPALANTIE 864 58410 HAAPAKALLIO Asiakasnumero 390139 Sopimusnumero 17 Vakuutuskausi 01.04.2018-31.03.2019 Laskunumero 915000673418 Er p iv 05.04.2018

Lisätiedot

Lahjaksi Elämä lapselle!

Lahjaksi Elämä lapselle! Lahjaksi Elämä lapselle! Ole mukana tukemassa lastemme hyvinvointia. Tämän vuoden teeman mukaisesti varoja ohjataan lasten ja nuorten mielenterveystyöhön. Yhdessä mahdollistamme heille lämpimän joulumielen.

Lisätiedot

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät

YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät 10.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA Lasten asioista vastaavat sosiaalityöntekijät SOS-lapsikylän toimintakäsikirjan mukaisesti lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen lasten asioista vastaaville

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 InvoiceTypeText 1 / 2 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName 1] 2] ls/invoicerecipientstreetname[1]

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa

aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa aikuinen kysyy ja kyl lapsikin sit kertoo. Lapsen osallisuuden vahvistaminen arjessa ja heitä koskevassa päätöksenteossa Lapsen osallisuus työryhmä SOS-lapsikyläyhdistys SOS-Lapsikylän tehtävä Perustehtävä

Lisätiedot

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut

Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelupalvelut Lastensuojelun perusta Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua yhteiskunnalta.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Ilmainen palvelu, jota hyödyntävät helposti sekä käyttäjät että järjestöt

LEHDISTÖTIEDOTE. Ilmainen palvelu, jota hyödyntävät helposti sekä käyttäjät että järjestöt 1 LEHDISTÖTIEDOTE Mistä kaikki alkoi? https://www.helpfreely.org/fi Helpfreely.org on Help Freely Foundationin ensimmäinen projekti: solidaarinen aloite, joka on syntynyt sen perustajan, Guillaume Renaultin,

Lisätiedot

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013

Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana. Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhemmat ja perheet toiminnassa mukana Vanhempien Akatemia Riitta Alatalo 16.4.2013 Vanhempien Akatemia toimivia kasvatuskäytäntöjä vanhemmuuden tueksi Toteuttaja Nuorten Ystävät ry RAY:n tuella Vuosille

Lisätiedot

VOIMA VAIKUTTAA! 5 KÄRKEÄ: N U O R T E N K O K E M U S A S I A N T U N T I J O I D E N V E R K O S T O L A K L O M U K A N A :

VOIMA VAIKUTTAA! 5 KÄRKEÄ: N U O R T E N K O K E M U S A S I A N T U N T I J O I D E N V E R K O S T O L A K L O M U K A N A : NUORTEN KÄRKIFOORUMI 2016 5 KÄRKEÄ: 1. TURVALLISUUS Mitkä asiat luovat turvallisuutta lastensuojelussa? 2. HOIDOLLINEN SIJAISHUOLTO Millainen sijaishuolto eheyttää? 3. VAATIVA LASTENSUOJELU Millaista sosiaalityön

Lisätiedot

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle

Varhainen tukihyvinvoinnin. lapselle Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen tutkimus ja kehittäminen 1 Varhainen tukihyvinvoinnin edellytys lapselle KT, erikoistutkija Liisa Heinämäki Stakes Liisa Heinämäki Tiedosta hyvinvointia Varhaisen tuen

Lisätiedot

Yhteensä Lainapääoma 50,00 Käsittelymaksu 5,00 YHTEENSÄ 55,00

Yhteensä Lainapääoma 50,00 Käsittelymaksu 5,00 YHTEENSÄ 55,00 4finance Oy Mikonkatu 15 A, 3krs. 00100 Helsinki 0600 550 750 (0.76,-/min + mpm/pvm) www.vivus.fi Jorma Juhani Parviainen Aijalantie 122-3 B 4 25550 AIJALA Laskun päivämäärä Laskun numero Asiakasnumero

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 03/2017 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista

Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista Lastensuojelun ja vammaispalvelun rajapinnoista 28.1.2015 Lastensuojelun tarkoitus turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun

Lisätiedot

Asumissosiaalinen työote

Asumissosiaalinen työote 31.3.2017 Asumissosiaalinen työote Heli Alkila Asunto ensin - periaate Uudistuva ammatillisuus Laajentuva työyhteisö Arvot, unelmat, valta ja eettisyys: Unelmat antavat suunnan tekemiselle. Mikä on minun

Lisätiedot

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011

Lapset palveluiden kehittäjiksi! Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 Lapset palveluiden kehittäjiksi! Maria Kaisa Aula Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29.9.2011 1 YK-sopimuksen yleiset periaatteet Lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti eli lapsen oikeudet kuuluvat

Lisätiedot

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA

ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA Aurinkoista KESÄÄ! ME 112 HUHTIKUU 2015 - PÄÄTOIMITTAJA marketta.sarahonka@edu.hel.fi Keväinen tervehdys täältä koulusta! Lukuvuosi 2014-2015 lähenee kovaa vauhtia loppuaan! Luonnossa on jo kauan ollut

Lisätiedot

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka

Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka TAPAAMINEN Tehtävä Tutki liikuntapiirakkaa ja suunnittele itsellesi oma piirakka. Terveysliikunnan suositus Liikuntapiirakka Liikuntapiirakka: UKK-instituutti 34 TAPAAMINEN Oma liikuntapiirakkani 35 TAPAAMINEN

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje syksy 2016 25.11.2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kiitos teille kaikille tuesta ja esirukouksista Viipurin turvakodin toiminnan puolesta! Teidän avullanne lapsen elämä muuttuu

Lisätiedot

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä

LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ. Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä LAPSI NÄKYVÄKSI PERHETYÖSSÄ Perhetyöntekijät Aune Paloranta Viitasaarelta ja Otto Myllynen Jyväskylästä Miksi me puhumme täät äällä? Aune, 53 Oma pieni perhe, 1 lapsi Suuri syntymäperhe, 13 lasta Vanhainkodin

Lisätiedot

Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas

Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas Kouluyhteisöön haastavasti liittyvä oppilas Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 28.4.2011 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Lasten ja nuorten hyvinvointi Unicefin hyvinvointivertailu

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet

Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti. Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet Nuoren hyvä tuleminen sijaishuoltoon 30.9.2015 Lahti Johanna Barkman Osallisuuden taidot ja valmiudet JÄHMETYN JÄÄDYN Mihin olemme menossa? Miten tähän on tultu? OLET TÄSSÄ. Kalle Hamm, 2008 Mitä nyt tapahtuu?

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT

VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT VANHEMMAT JA RYHMÄN VASTUUHENKILÖT Välitämme ja vastaamme lapsesta, asetamme rajat Ohjaamme lapsiamme omatoimisuuteen Pyrimme kasvattamaan lapsiamme terveisiin elämäntapoihin huom! Esimerkin voima :) Tarjoamme

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa

Nordia-ilta Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus. Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Nordia-ilta 26.4.2017 Eriarvoistuminen ja arjen turvallisuus Arjen turvaa Resurssien järkevää käyttöä ja voimavarojen kokoamista uudessa kunnassa Ilpo Tapaninen Pohjois-Pohjanmaan liitto Tärkeimmät

Lisätiedot

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura

Myönteisen muistelun kortit. Suomen Mielenterveysseura Myönteisen muistelun kortit Muistelulla voidaan vahvistaa ja lisätä ikäihmisten mielen hyvinvointia. Myönteisen muistelun korteilla vahvistetaan hyvää oloa tarinoimalla mukavista muistoista, selviytymistaidoista,

Lisätiedot

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi.

Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. 2007 Terveisiä Poutapilvestä! Kesä sujui Imatralla oikein mukavasti. Sää oli vaihteleva koko Suomessa ja niin meilläkin. Välillä satoi ja välillä paistoi. Nyt on hyvä muistella mennyttä kesää ja sen tapahtumia.

Lisätiedot

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat

Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Kummikirje 1-2016 3.5. 2016 Rakkaat Dikonin turvakodin ystävät ja tukijat Olen uusi Venäjän alueen kummityön kordinaattori Ammi Kallio. Tämä on ensimmäinen kummikirje, jonka kirjoitan teille alueelta.

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

raportti Helena Inkinen, Pesäpuu ry

raportti Helena Inkinen, Pesäpuu ry NUORTEN KÄRKIFOORUMI 2016 Kuvat: Lapset ja nuoret kuvasivat elämänsä hyviä ja pahoja asioita, Iisalmi, 2006 M U K A N A : Oulun Vaikuttajat Veturointi-hanke Stadin Vahvat Vaikuttajat Osallisuuden Aika

Lisätiedot

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo:

o l l a käydä 13.1. Samir kertoo: 13. kappale (kolmastoista kappale) SAMI RI N KOULUVII KKO 13.1. Samir kertoo: Kävin eilen Mohamedin luona. Hän oli taas sairas. Hänellä oli flunssa. Minä kerroin Mohamedille, että myös minulla on pää kipeä.

Lisätiedot

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen

Aito HSO ry. Hyvä sijoitus osaamiseen Aito HSO ry Hyvä sijoitus osaamiseen Aidossa elämässä tarvitaan oikeaa kumppania Työelämä on iso osa elämäämme. Se kulkee aivan samoin periaattein kuin muukin meitä ympäröivä maailma. Siellä on haasteita,

Lisätiedot

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin?

Mirjam Kalland 13.9.2012. Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Mirjam Kalland 13.9.2012 Milloin lapsi on riittävän vanha pärjätäkseen turvallisesti yksin? Yksin kotona? Usein esitetty kysymys Yksin pärjäämisen eetos ja epäily? Palvelujärjestelmän puutteet esimerkiksi

Lisätiedot

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta

Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Miia Pitkänen Aiheena alle 18-vuotiaiden lasten huostassapidon lopettaminen Sosiaalityön ammattikäytäntötutkimusta, lastensuojelututkimusta, lapsuustutkimusta Tavoitteena kuvata ja analysoida ammatillisen

Lisätiedot

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia

Mitä on tapahtunut? -Emme ymmärrä mitään. -Tunne-elämä on jäissä. -Pikkuinen on edessä, mutta niin kaukana. -Hoitajat hoitavat Jaakkoa ja vanhempia Jaakon elämä Emme uskoneet, että selviät, Emme uskoneet, että saisimme pitää sinut, Sinua hoivattiin, puolestasi rukoiltiin, välillä rukousta ei voinut lopettaa, se jatkui herkeämättä, hiljaa mielessä.

Lisätiedot

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä

Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä Lapsilla on oikeus hyvään ruokaan! Maria Kaisa Aula Lasten ruokakasvatus -seminaarin avaus, Jyväskylä 11.2.2014 1 Lapsiasiavaltuutettu Ottaa selvää lasten mielipiteistä ja kertoo niistä aikuisille. Selvittää,

Lisätiedot

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä

- Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä - Elämäntilanteen ESY selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Sosiaaliset tilanteet Elämäntilanteen selvittämisen ympyrä Ihmissuhteet Tulevaisuuden tavoitteet ja toiveet Nimesi:

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

PERHEIDEN PUOLELLA UUDISTUVA SOS-LAPSIKYLÄ

PERHEIDEN PUOLELLA UUDISTUVA SOS-LAPSIKYLÄ PERHEIDEN PUOLELLA UUDISTUVA SOS-LAPSIKYLÄ 4 S uomessa ainakin joka kymmenes lapsi kasvaa ilman riittävää huolenpitoa. SOS-Lapsikylä taistelee sen puolesta, että yhä useampi haavoittuvassa asemassa oleva

Lisätiedot

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku

LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ. Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä Turku LAPSET MUKANA SOS- LAPSIKYLÄN SIJAISHUOLTOA KEHITTÄMÄSSÄ Sari Carlsson Yhteiskehittämispäivä 1.9.2017 Turku SOS- LAPSIKYLÄ VAHVISTAA LASTEN OSALLISUUTTA SOS- Lapsikylässä on vahvistettu lasten osallisuutta

Lisätiedot

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi Facebook:

Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi  Facebook: Mahdollisuuksien kirkko Annmari Salmela / Vapaaehtoistyo.fi annmari.salmela@vapaaehtoistyo.fi Twitter: @AnnmariSa / @Vapaaehtoistyo Facebook: Vapaaehtoistyofi.fi Trendit uutta yhteisyyttä kohti Seurakunnat

Lisätiedot

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa

Lapsi tarvitsee ympärilleen luotettavia, sanansa pitäviä ja vastuunsa kantavia aikuisia. Silloin lapsi saa olla lapsi. Tämä vahvistaa lapsen uskoa Luottamus SISÄLTÖ Perusluottamus syntyy Vastavuoroinen kiintymyssuhde Pieni on suurta Lapsi luottaa luonnostaan Lapsen luottamuksen peruspilarit arjessa Lapsen itseluottamus vahvistuu Luottamuksen huoneentaulu

Lisätiedot

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä

LEIKIN VOIMA 16.1.2015. Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä LEIKIN VOIMA 16.1.2015 Milla Salonen, lastentarhanopettaja Jokiuoman päiväkoti, Vantaa Vesiheinät esiopetusryhmä Leikkiagenttien matkat - Ryhmä on mukana Vantaan leikkipilotti- hankkeessa mukana Leikkiagentteina

Lisätiedot

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin

Vastaamisen jälkeen lomakkeet suljetaan luokassa kirjekuoreen, joka lähetetään Terveyden ja hyvinvoinnin ETUSIVU Olet osallistumassa Kouluterveyskyselyyn. Tutkimuksesta vastaa Terveyd ja hyvinvoinnin laitos. Lomakkeessa kysytään terveyte, hyvinvointiin ja koulunkäyntiin liittyviä asioita. Vastauksesi on arvokas,

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa!

Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Vapaaehtoistoiminta antaa iloa! Lapset ensin. MLL:n vapaaehtoisena toimiminen Tule mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton Järvi-Suomen piirin vapaaehtoistoimintaan. Juuri sinä voit antaa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry

Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Yhdessä oleminen ja kohtaaminen turvallisuutta luovana tekijänä Yhdessä oleminen Pirkko Elomaa-Vahteristo ja kohtaaminen 21.10.2010 turvallisuutta luovana Marttaliitto tekijänä ry Pirkko Elomaa-Vahteristo

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa

Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Vertaisryhmätoiminta rahapeliongelman hoidossa Pienet pohjalaiset päihde- ja mielenterveyspäivät IX 16-17.11.2015 Catarina Forsström & Jouni Saarelainen Pelirajat on Mitä olemme oppineet? VERTAISOHJAAJAT

Lisätiedot

KÄSIKIRJA LAPSEN KUMMILLE

KÄSIKIRJA LAPSEN KUMMILLE KÄSIKIRJA LAPSEN KUMMILLE SISÄLTÖ TERVETULOA SOS-KUMMIKSI 4 Tervetuloa SOS-kummiksi 5 Miten tukesi käytetään? Kuva: Magnus Jønck/Diegos Kuva: Dominic Sansoni KUMMIUDESTA 6 Kummina oleminen 7 Kummilapsi

Lisätiedot

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia

Kestävä kehitys. on päiväkodin yhteinen asia Kestävä kehitys on päiväkodin yhteinen asia Kestävän kehityksen eli keken päämääränä on taata terveelliset, turvalliset ja oikeudenmukaiset elämisen mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville

Lisätiedot

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA

TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA TÄYTYYKÖ MINUN AINA OLLA OIKEASSA Ulla ja Eero Koskinen Alustus 4.4.2009 SISÄLTÖ Käytökseni lähtökohdat Parisuhteen ja avioliiton kehitysvaiheet Toimivan parisuhteen lähtökohtia Ongelmat avioliitossa Parisuhdesoppa

Lisätiedot

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta

Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Sinulle, joka olet kiinnostunut sijais- tai adoptiovanhemmuudesta Toivomme, että PRIDE-valmennuksen ensimmäinen tapaaminen vastasi odotuksiasi ja rohkaistuit jatkamaan pohdintojasi. PRIDE-kotitehtävien

Lisätiedot

JOKA -pronomini. joka ja mikä

JOKA -pronomini. joka ja mikä JOKA -pronomini joka ja mikä Talon edessä on auto. Auto kolisee kovasti. Talon edessä on auto, joka kolisee kovasti. Tuolla on opettaja. Opettaja kirjoittaa jotain taululle. Tuolla on opettaja, joka kirjoittaa

Lisätiedot

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä!

Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Terveisiä Imatralta Poutapilvestä! Nyt on jo kevät. Halusimme kertoa, kuinka kulunut talvi meillä sujui. Sää on ollut vaihteleva koko talven. Tällä hetkellä meidän pihalla on aika paljon lunta. Sää oli

Lisätiedot

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja

Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Lastensuojelun avohuollon laatukäsikirja Laatuperiaatteita Lapsen huolenpidosta ja kasvatuksesta ovat vastuussa lapsen vanhemmat ja muut huoltajat. Tähän tehtävään heillä on oikeus saada apua ja tukea

Lisätiedot

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto.

TEE OIKEIN. Minun naapuri on (rikas) kuin minä. Hänellä on (iso) asunto ja (hieno) auto. TEE OIKEIN Kumpi on (suuri), Rovaniemi vai Ylitornio? Tämä talo on paljon (valoisa) kuin teidän vanha talo. Pusero on (halpa) kuin takki. Tämä tehtävä on vähän (helppo) kuin tuo. Minä olen (pitkä) kuin

Lisätiedot

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa

Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Lastensuojelu Suomen Punaisen Ristin toiminnassa Koulutusmateriaali vapaaehtoisille SPR/ Päihdetyö / Kati Laitila Koulutuksen tavoite Edistää lasten ja nuorten turvallisuuden, terveyden, oikeuksien ja

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA

LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA LÄHISUHDEVÄKIVALTA PERHEISSÄ LAPSEN NÄKÖKULMA MITÄ VOIMME TEHDÄ? VIRANOMAISYHTEISTYÖN PARANTAMINEN, KOSKA: SELVITYS PERHE- JA LAPSENSURMIEN TAUSTOISTA VUOSILTA 2003-2012: YKSI SELVITYKSESSÄ HAVAITTU SELKEÄ

Lisätiedot

Investointi sijaisvanhempaanparas

Investointi sijaisvanhempaanparas Investointi sijaisvanhempaanparas sijoitus Sijaisvanhemman hyvinvointi hyvän sijoituksen perustuksena Sijaishuollon päivät Lahti 29.9. 2015/Virpi Vaattovaara Oikea investointi sijaisvanhempaan tuottaa:

Lisätiedot

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY

SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY SUOMALAINEN KASTE MALJA NÄYTTELY 1 KASTE ON LAHJA Ylösnoussut Kristus antoi kirkolleen tehtävän: Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on viisipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta

Enemmän otetta. toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta toimintaa perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve Enemmän otetta -toiminta Enemmän otetta - toimintaa järjestetään perheille, joissa vanhemmalla on erityinen tuen tarve. Toiminnan

Lisätiedot

Kuva: Thinkstock / Ryan McVay

Kuva: Thinkstock / Ryan McVay Kuva: Thinkstock / Ryan McVay SOS-LAPSIKYLÄN 1 VUOSI 2014 Toiminnanjohtajan katsaus Lastensuojelussa yhä tärkeämpää on, että nykyiset resurssit kohdennetaan aiempaa järkevämmin, ongelmia ennaltaehkäisevällä

Lisätiedot

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava

Anne Niemi. Osaava ja pätevä ja mukava eduskuntaan 2015 Hyvä ystävä, tule kanssani yhteiselle matkallemme tekemään Suomesta parempi paikka yrittää, tehdä työtä ja pitää huoli kaikista. Muutos parempaan alkaa nyt. Seuraa Annea Ota yhteyttä minuun.

Lisätiedot

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa

amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa 3,2 M vuosibudjetti amos-palvelut voimavaroja vahvistamassa hdessä koulutustakuuseen seminaari 22.4.2015 65 työntekijää 5 yksikköä Nuoriso- ja koulutustakuu ovat hyviä asioita, mutta monen opiskelun ja

Lisätiedot

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen

Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Usko ihmeisiin sillä niitä tapahtuu hetkissä ja niistä jää pieni jälki jokaiseen Perhekoti Vaapukka Perhekoti Vaapukka on kuusipaikkainen ammatillinen perhekoti Paraisilla, joka tarjoaa ympärivuorokautista

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS

HAIKEUS ROHKEUS ONNI YLPEYS RAKKAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS VIHA PELKO IHASTUS RAUHALLISUUS ILO VÄSYMYS INHO RIEMU TOIVO PETTYMYS KAIPAUS PIRTEYS TYYTYVÄISYYS AHDISTUS SURU IHASTUS LUOTTAMUS EPÄLUULO ILO KAIPAUS VÄLINPITÄMÄTTÖ- MYYS PIRTEYS ONNI TOIVO JÄNNITYS RIEMU TUSKA EPÄTOIVO MIELIALAPÄIVÄKIRJA YLPEYS VIHA RAUHALLISUUS PELKO ROHKEUS VÄSYMYS

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni

Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Valtakunnalliset lastensuojelupäivät 2012 4.10.2012 Finlandia-talo Johanna Barkman & Pipsa Vario Pesäpuu ry Kohtele minua samanarvoisesti, älä korosta erityisyyttäni Selviytyjät lastensuojelun kehittäjäryhmä..on

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI

TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI TOIMIVA LAPSI & PERHE KOULUTUS LAPSET PUHEEKSI, VERKOSTOT SUOJAKSI Ennaltaehkäisevän lapsikeskeisen työmenetelmän kehittäminen ja työskentelyn keskeiset periaatteet vanhemman sairastaessa 1.Riski- eli

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ

PERUSTIEDOT OPISKELU JA TYÖELÄMÄ PERUSTIEDOT Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puh.nro: Siviilisääty: OPISKELU JA TYÖELÄMÄ Koulutus, mitä kouluja olet käynyt: Ammatit: Työhistoria: PERHE- JA IHMISSUHTEET Keitä asuu samassa taloudessa kanssasi?

Lisätiedot

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen

MAATILAN ARJEN HAASTEET. Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen MAATILAN ARJEN HAASTEET Työterveyshoitajien koulutuspäivät Tampere 19.4.2012 Oulu 26.4.2012 Leena Olkkonen 2 MAATALOUSYRITTÄJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Monenlaisessa elämänvaiheessa olevia maatalousyrittäjiä

Lisätiedot

TAIKURI VERTAISRYHMÄT

TAIKURI VERTAISRYHMÄT TAIKURI VERTAISRYHMÄT C LAPSILLE JOIDEN VANHEMMAT OVAT ERONNEET Erofoorumi 3.11.15 Tina Hav erinen Suom en Kasv atus- ja perheneuvontaliitto Kenelle ja miksi? Alakouluikäisille kahden kodin lapsille joiden

Lisätiedot

Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukena

Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukena Vapaaehtoinen tukihenkilötoiminta sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten tukena Valtakunnalliset sijaishuollonpäivät 29.9.2015 Vilhelmiina Kemppainen Tukea itsenäistymiseen -projekti (2012-2015) EHJÄ ry:n

Lisätiedot

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry Jäsenkirje 1_2009 www.sukuni.fi/peltonen/

Metsäpirtin Peltosten sukuseura ry Jäsenkirje 1_2009 www.sukuni.fi/peltonen/ Jäsenkirje 1_2009 :llä on ilo kutsua sinut ja perheesi sukumme yhteiseen juhlaan ja varsinaiseen sukukokoukseen lauantaina 8.8.2009 Raisioon www.raisio.fi Juhla- ja kokouspaikkana Huhkotalo, Lukkarlantie

Lisätiedot

LAUSESANAT KONJUNKTIOT

LAUSESANAT KONJUNKTIOT LAUSESANAT KONJUNKTIOT Ruusu ja Pampeliska ovat marsuja. Marja on vanhempi kuin Anna. Otatko teetä vai kahvia? JA TAI VAI (kysymyslause) MUTTA KOSKA (syy) KUN KUIN (vertailu) ETTÄ JOS SEKÄ Mari ja Matti

Lisätiedot

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja

Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Seinäjoen seurakunnan varhaiskasvatuksen kehittämisasiakirja Kun pienen lapsen äiti ja isä ottavat lapsen syliin ja painavat häntä lähelle sydäntään, he antavat hänelle rakkautta ja huolenpitoa. Tällä

Lisätiedot

KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA

KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA KUNNAT JA PALVELUNTUOTTAJAT KUMPPANEINA Valtakunnalliset sijaishuollon päivät 4. - 6. 10. 2011 Vaasa Aikuisten vastuuta vai kilpailutettua palvelutavaraa YM Aulikki Kananoja TARKASTELUN LÄHTÖKOHTA Lapsen

Lisätiedot

LASKU. Kuukausimaksut 335,45 77,48 412,93 Käyttömaksut 267,05 61,36 328,41 Kampanjat ja alennukset -426,20-98,20-524,40. Yhteensä 176,30 40,64 216,94

LASKU. Kuukausimaksut 335,45 77,48 412,93 Käyttömaksut 267,05 61,36 328,41 Kampanjat ja alennukset -426,20-98,20-524,40. Yhteensä 176,30 40,64 216,94 LASKU 1(20) DNA Oy PL 41 01741 VANTAA Eräpäivä: 26.07.2012 Viitenumero: Viivästyskorko: 8,00% 01234 56789 01234 56789 YHTEENVETO sis.verot 335,45 77,48 412,93 267,05 61,36 328,41-426,20-98,20-524,40 176,30

Lisätiedot