Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset"

Transkriptio

1 Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Muutos 6 1. helmikuuta 2007 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities

2

3 JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI (AMC)/ TULKINNAT JA SELITYKSET (IEM) AMC/IEM A - YLEISET VAATIMUKSET IEM FCL Lyhenteet 2-A-1 AMC FCL & Teoriatietovaatimukset JAR-FCL-lupakirjan myöntämiseksi JAA:n jäsenvaltion kansallisen lupakirjan perusteella ja JAA:n ulkopuolisten valtioiden lentolupakirjojen hyväksymiseksi 2-A-3 [IEM FCL Ohjeita kielitaidon arvioinnista 2-A-11] [JAR-FCL 2.010, Kielitaidon arviointiasteikko AMC N:o 1 2-A-12] [JAR-FCL 2.010, Kielitaidon arviointi AMC N:o 2 2-A-15] IEM FCL Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolo 2-A-18 IEM FCL Varmistusohjaajan käyttö 2-A-19 AMC FCL Lento- ja tyyppikoulutusorganisaatioiden laatujärjestelmät 2-A-21 AMC FCL 2.055(d) Ositetun teoriakoulutuksen etäopetuskurssien hyväksyminen 2-A-23 JAR-FCL 2.055, Lento- ja tyyppikoulutusorganisaatioiden laatujärjestelmät 2-A-24 IEM N:o 1 JAR-FCL 2.055, Lento- ja tyyppikoulutusorganisaatioiden taloudellisen tilan IEM N:o 2 arviointi 2-A-32 JAR-FCL 2.055, Lentokoulutusorganisaatiot, jotka antavat koulutusta lupakirjoja IEM N:o 3 ja kelpuutuksia varten 2-A-34 JAR-FCL 2.055, Synteettisen lentokoulutuksen hyvittäminen helikopterilento- IEM N:o 4 kursseilla 2-A-39 IEM FCL Lentopäiväkirjan pitäminen 2-A-41 AMC/IEM C - HELIKOPTERIYKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA AMC FCL Helikopteriyksityislentäjän teoria- ja lentokoulutusohjelma 2-C-1 IEM FCL Helikopteriyksityislentäjän (PPL(H)) lentokoelomake 2-C-28 AMC/IEM D - HELIKOPTERIANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA AMC FCL & Yhdistetty helikopteriliikennelentäjän (ATP(H)) kurssi 2-D (a)(1) AMC FCL & Yhdistetty kurssi helikopteriliikennelentäjän lupakirjaa 2.165(a)(2) (ATPL(H)) varten (ei mittarilentokelpuutusta) 2-D-3 AMC FCL & Yhdistetty kurssi helikopteriansiolentäjän lupakirjaa varten 2-D (a)(3) AMC FCL & Yhdistetty kurssi helikopteriansiolentäjän lupakirjaa varten 2-D (a)(4) AMC FCL & Ositettu kurssi helikopteriansiolentäjän lupakirjaa varten 2-D (a)(5) IEM FCL Helikopteriansiolentäjän (CPL(H)) lentokoelomake 2-D S-1 Muutos 6

4 JAR-FCL 2 Kohta Sivu AMC/IEM E - MITTARILENTOKELPUUTUS IEM FCL Mittarilentokelpuutuksen (IR(H)) lentokoelomake 2-E-1 AMC/IEM F - TYYPPIKELPUUTUKSET IEM FCL 2.240(b)(1) Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento liikennelentäjän lupakirjaa ja usean ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten 2-F-1 IEM FCL 2.240(b)(2) Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento yksi- ja monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten sekä yksityis- ja ansiolentäjän lentokokeeseen lisättävät tehtävät monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla 2-F-2 AMC FCL 2.261(a) Teoriakoulutusohjelma yksi- ja monimoottoristen helikopterien tyyppikelpuutuksia varten 2-F-3 AMC FCL 2.261(c)(2) Ohjeita tyyppikurssien hyväksymiseen 2-F-8 AMC FCL 2.261(d) Miehistöyhteistyökurssi (helikopterit) 2-F-10 AMC FCL 2.261(d), Miehistöyhteistyökurssi (helikopterit) - Todistus miehistöyhteisliite 1 työkoulutuksen suorittamisesta 2-F-13 AMC/IEM H - OPETTAJAKELPUUTUKSET IEM FCL 2.320E Lentokoelomake helikopterilennonopettajan kelpuutusta (FI(H)) varten 2-H-1 AMC FCL 2.320D Helikopterilennonopettajakurssi 2-H-4 IEM FCL 2.320G Helikopterilennonopettajan kelpuutus (FI(H)) - Voimassaolon jatkamis- ja uusimislomake 2-H-25 AMC FCL 2.320G(a)(2) Lennonopettajien kertauskoulutus 2-H-27 AMC FCL 2.340C Helikopterimittarilentokouluttajan kurssi (IRI(H)) 2-H-29 AMC/IEM I - TARKASTUSLENTÄJÄT AMC FCL Tarkastuslentäjien toiminnan yhdenmukaistaminen 2-I-1 IEM FCL Tyyppitarkastuslentäjien (TRE) ohjeistus ja koulutus 2-I-6 AMC/IEM J - TEORIAKOULUTUSVAATIMUKSET IEM FCL 2.475(a) Koekysymysten laadinta 2-J-1 IEM FCL 2.475(b) JAA:n kysymyspankissa käytettävät lyhenteet 2-J-3 IEM FCL Koekysymysten jakautuminen 2-J-10 IEM FCL Teoriakokeen suoritusmenettelyistä luvussa J käytetty terminologia 2-J S-2 Muutos 6

5 JAR-FCL 2 OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI (AMC) / TULKINNAT JA SELITYKSET (IEM) 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä osa sisältää hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi sekä tulkinnat ja selitykset, jotka on hyväksytty liitettäviksi JAR-FCL 2:een. 1.2 Jos tiettyyn JAR-kohtaan ei liity kuvausta hyväksyttävistä menetelmistä, joilla vaatimukset voidaan täyttää, tai tulkintaa tai selitystä, kyseiseen kohtaan ei ole katsottu tarvittavan lisäselvitystä. 2 JULKAISUASU 2.1 Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi sekä tulkinnat ja selitykset julkaistaan koko sivun levyisenä tekstinä irtolehdillä. Jokaiselle sivulle on merkitty julkaisupäivä tai muutosnumero, jolla sivua on muutettu tai se on julkaistu uudelleen. 2.2 Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi sekä tulkinnat ja selitykset on numeroitu samalla numerolla kuin vastaava JAR-kohta. Numeron edessä ovat kirjaimet AMC tai IEM erotuksena varsinaisesta JAR-vaatimuksesta. 2.3 Lyhenteet AMC ja IEM ilmaisevat myös tekstikohdan luonteen. Nämä kaksi erityyppistä aineistoa erotellaan käyttötarkoituksensa mukaan seuraavasti: Hyväksyttäviä menetelmiä koskevassa tekstissä (Acceptable Means of Compliance, AMC) kuvataan menetelmä tai useita vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla vaatimus voidaan täyttää, mutta tekstissä mainitut eivät välttämättä ole ainoita mahdollisia menetelmiä vaatimuksen täyttämiseksi. Aina kun uusi hyväksyttävä menetelmä laaditaan, siihen liittyvä AMC-teksti lisätään tähän asiakirjaan lausuntokierrosmenettelyn (NPA) jälkeen. Se voidaan ottaa mukaan aiemmin julkaistun AMC:n lisäksi. Tulkinta tai selitys (Interpretative/Explanatory Material, IEM) selventää vaatimuksen merkitystä. 2.4 Uusi AMC tai IEM saadaan nopeasti käyttöön julkaisemalla se ensin tilapäisenä ohjelehtisenä (Temporary Guidance Leaflet, TGL). Lupakirjoja koskevat TGL:t sisältyvät julkaisuun Joint Aviation Authorities Administrative & Guidance Material, Section 5 - Personnel Licensing, Part Three: Temporary Guidance. Tilapäiseen ohjelehtiseen liittyvät menettelyt kuvataan julkaisussa Licensing Joint Implementation Procedures, Section 5 - Personnel Licensing, Part 2, Chapter 7. Huom: Kun halutaan ehdottaa muita hyväksyttäviä menetelmiä, tulkintoja tai selityksiä kuin ne, jotka on julkaistu, asiasta olisi annettava yksityiskohtainen esitys JAA:n lupakirjaosaston johtajalle (Licensing Director) ja jäljennös esityksestä määräysosaston johtajalle (Regulation Director), jotta JAA voi asianmukaisesti harkita vaihtoehtojen hyväksymistä. Ehdotettuja menetelmiä, tulkintoja ja selityksiä ei saa käyttää ennen kuin JAA on julkaissut ne AMC:nä, IEM:nä tai TGL:nä. 2.5 AMC- tai IEM-tekstiin kuulumattomat selventävät huomautukset on painettu pienemmällä kirjasinkoolla. 2.6 Uusi, muutettu tai korjattu teksti on merkitty lihavoiduin hakasulkein Muutos 1

6

7 JAR-FCL 2 Luku A AMC/IEM A - YLEISET VAATIMUKSET IEM FCL Lyhenteet A A/C AIS AMC AMC AME AMS ATC ATP ATPL Lentokone (Aeroplane) Ilma-alus (Aircraft) Ilmailutiedotuspalvelu (Aeronautical Information Services) Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi (Acceptable Means of Compliance) Ilmailulääketieteellinen keskus (Aeromedical Centre) Valtuutettu ilmailulääkäri (Authorised Medical Examiner) Ilmailulääketieteen jaos (Aeromedical Section) Lennonjohto (Air Traffic Control) Liikennelentäjä (Airline Transport Pilot) Liikennelentäjän lupakirja (Airline Transport Pilot Licence) CFI CGI CP CPL CQB Päälennonopettaja (Chief Flying Instructor) Pääteoriakouluttaja (Chief Ground Instructor) Perämies (Co-pilot) Ansiolentäjän lupakirja (Commercial Pilot Licence) Kysymyspankki (Central Question Bank) FCL FE F/E FI FIE FNPT FS FTD FTO Ohjaamomiehistön lupakirjat (Flight Crew Licensing) Tarkastuslentäjä (Flight Examiner) Lentomekaanikko (Flight Engineer) Lennonopettaja (Flight Instructor) Lennonopettajien tarkastuslentäjä (Flight Instructor Examiner) Lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (Flight and Navigation Procedures Trainer) Lentosimulaattori (Flight Simulator) Lentokoulutuslaite (Flight Training Device) Lentokoulutusorganisaatio (Flying Training Organisation) H HPA HT ICAO IEM IFR IMC IR IRE IRI JAA JAR LOFT Helikopteri (Helicopter) "Suorituskykyinen lentokone" (High Performance Aeroplane) Koulutuspäällikkö (Head of Training) Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organisation) Tulkinnat ja selitykset (Interpretative and Explanatory Material) Mittarilentosäännöt (Instrument Flight Rules) Mittarisääolosuhteet (Instrument Meteorological Conditions) Mittarilentokelpuutus (Instrument Rating) Mittaritarkastuslentäjä (Instrument Rating Examiner) Mittarilentokouluttaja (Instrument Rating Instructor) Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelin (Joint Aviation Authorities) Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset (Joint Aviation Requirements) Reittitoiminnan mukainen lentokoulutus (Line Orientated Flight Training) A-1

8 JAR-FCL 2 Luku A MCC ME MEL MET MPA MPH Miehistöyhteistyö (Multi Crew Co-operation) Monimoottorinen (Multi-engine) Minimivarusteluettelo (Minimum Equipment List) Monimoottorinen potkuriturbiinilentokone (Multi-engine Turbo-prop) Usean ohjaajan lentokone (Multi-pilot Aeroplane) Usean ohjaajan helikopteri (Multi-pilot Helicopter) nm meripeninkulmaa (Nautical Miles) OML OSL OTD Rajoitus toimintaan usean ohjaajan miehistössä (Operational Multicrew Limitation) Rajoitus toimintaan varmistusohjaajan kanssa (Operational Safety Pilot Limitation) Muut koulutuslaitteet (Other Training Devices) PF PIC PICUS PNF PPL Ohjaava ohjaaja (Pilot Flying) Ilma-aluksen päällikkö (Pilot-in-Command) Valvottuna toimiva ilma-aluksen päällikkö (Pilot-in-Command Under Supervision) Avustava ohjaaja (Pilot Not Flying) Yksityislentäjän lupakirja (Private Pilot Licence) R/T Radiopuhelinliikenne (Radiotelephony) SE SET SFE SFI SPA SPH SPIC STD Yksimoottorinen (Single-engine) Yksimoottorinen potkuriturbiinilentokone (Single-engine Turbo-prop) Simulaattoritarkastuslentäjä (Synthetic Flight Examiner) Simulaattorikouluttaja (Synthetic Flight Instructor) Yhden ohjaajan lentokone (Single-pilot Aeroplane) Yhden ohjaajan helikopteri (Single-pilot Helicopter) Päällikköoppilas (Student Pilot-in-Command) Synteettiset koulutuslaitteet (Synthetic Training Devices) TMG TR TRE TRI TRTO TMG-moottoripurjelentokone (Touring Motor Glider) Tyyppikelpuutus (Type Rating) Tyyppitarkastuslentäjä (Type Rating Examiner) Tyyppikouluttaja (Type Rating Instructor) Tyyppikoulutusorganisaatio (Type Rating Training Organisation) VFR VMC Näkölentosäännöt (Visual Flight Rules) Näkösääolosuhteet (Visual Meteorological Conditions) [Muutos 2, ] A-2

9 JAR-FCL 2 Luku A AMC FCL & Teoriatietovaatimukset JAR-FCL-lupakirjan myöntämiseksi JAA:n jäsenvaltion kansallisen lupakirjan perusteella ja JAA:n ulkopuolisten valtioiden lentolupakirjojen hyväksymiseksi JAR-FCL 2 (Helikopterit) JAR-FCL, LUKU A - YLEISET VAATIMUKSET Oikeus toimia ohjaamomiehistön jäsenenä Lupakirjojen, kelpuutusten, valtuutusten, hyväksyntöjen ja todistusten hyväksyminen JAA:n ulkopuolisen valtion myöntämän lupakirjan haltijalle annettava hyvitys Erityiskelpuutukset ja -valtuutukset Sotilaspalveluksen hyvittäminen Lupakirjojen ja kelpuutusten voimassaolo Viimeaikainen kokemus: muut kuin JAR-OPS 3:n mukaisesti toimivat ohjaajat Lääketieteellinen kelpoisuus Lääketieteellisen kelpoisuuden heikkeneminen Lentoajan ja teoriatietojen hyväksi laskeminen vuotta täyttäneen lupakirjanhaltijan oikeuksien rajoittaminen Lentopäiväkirjan pitäminen - JAR-FCL 2.005, liite 1 - Vähimmäisvaatimukset JAR-FCL-lupakirjan tai valtuutuksen myöntämiseksi JAA:n jäsenvaltion myöntämän kansallisen lupakirjan tai valtuutuksen perusteella - JAR-FCL 2.015, liite 1 - Vähimmäisvaatimukset JAA:n ulkopuolisten valtioiden myöntämien lupakirjojen hyväksymiseksi JAR-FCL, LUKU C - HELIKOPTERIYKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA - PPL(H) Vähimmäisikä Lääketieteellinen kelpoisuus Oikeudet ja ehdot Lentokokemus ja lentoajan hyväksi laskeminen JAR-FCL, LUKU D - HELIKOPTERIANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA - CPL(H) Vähimmäisikä Lääketieteellinen kelpoisuus Oikeudet ja ehdot Lentokokemus ja lentoajan hyväksi laskeminen A-3

10 JAR-FCL 2 Luku A JAR-FCL, LUKU E - MITTARILENTOKELPUUTUS - IR(H) Lääketieteellinen kelpoisuus Milloin mittarilentokelpuutus vaaditaan Oikeudet ja ehdot Voimassaoloaika, voimassaolon jatkaminen ja kelpuutuksen uusiminen JAR-FCL, LUKU F - TYYPPIKELPUUTUKSET (Helikopterit) Tyyppikelpuutukset Milloin tyyppikelpuutus vaaditaan Tyyppikelpuutukset - Oikeudet, lukumäärä ja helikopteriversiot Tyyppikelpuutukset - Vaatimukset Tyyppikelpuutukset - Voimassaoloaika, voimassaolon jatkaminen ja kelpuutusten uusiminen Usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus - Ehdot Yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus - Ehdot - JAR-FCL & 2.295, liite 1 - Lentokoe ja tarkastuslento helikopterien tyyppikelpuutuksia ja liikennelentäjän lupakirjaa varten - JAR-FCL 2.240, liite 3 - Tyyppikelpuutusta varten vaadittavan koulutuksen, lentokokeen ja tarkastuslennon sisältö yksi- ja monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla sekä yksityis- ja ansiolentäjän lentokokeeseen lisättävät tehtävät monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla JAR-FCL, LUKU G - HELIKOPTERILIIKENNELENTÄJÄN LUPAKIRJA - ATPL(H) Vähimmäisikä Lääketieteellinen kelpoisuus Oikeudet ja ehdot Lentokokemus ja lentoajan hyväksi laskeminen JAR-FCL, LUKU H - OPETTAJAKELPUUTUKSET (Helikopterit) Opettajakelpuutukset ja valtuutus - Jaottelu Kouluttajat - Yleistä Opettajakelpuutukset ja -valtuutukset - Yleistä Opettajakelpuutukset ja valtuutukset - Voimassaoloaika A - Lennonopettajakelpuutus (FI(H)) - Edellytykset B - FI(H) - Rajoitetut oikeudet C - FI(H) - Oikeudet ja vaatimukset A-4

11 JAR-FCL 2 Luku A D - FI(H) - Kurssi E - FI(H) - Lentokoe F - FI(H) - Kelpuutuksen myöntäminen G - FI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Tyyppikouluttajan kelpuutus (TRI(H)) - Oikeudet B - TRI(H) - Edellytykset C - TRI(H) - Kurssi D - TRI(H) - Pätevyyden arviointi E - TRI(H) - Kelpuutuksen myöntäminen F - TRI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Mittarilentokouluttajan kelpuutus (IRI(H)) - Oikeudet B - IRI(H) - Edellytykset C - IRI (H) - Kurssi D - IRI (H) - Lentokoe E - IRI (H) - Kelpuutuksen myöntäminen F - IRI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Simulaattorikouluttajan valtuutus (SFI(H)) - Oikeudet B - SFI(H) - Vaatimukset C - SFI(H) - Kurssi D - SFI(H) - Pätevyyden arviointi E - SFI(H) - Valtuutuksen myöntäminen F - SFI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Yhden ohjaajan helikopterien simulaattorikouluttajavaltuutus (STI(H)) - Oikeudet B - STI(H) - Vaatimukset C - STI(H) - Kurssi D - STI(H) - Pätevyyden arviointi E - STI(H) - Valtuutuksen myöntäminen F - STI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen - JAR-FCL 2.305, liite 1 - Vaatimukset, joiden mukaan opettajalle, jolla ei ole JAR-FCLlupakirjaa, voidaan antaa erityislupa opettaa lento- tai tyyppikoulutusorganisaatiossa JAA:n jäsenvaltioiden ulkopuolella - JAR-FCL 2.320D, liite 1 - Helikopterilennonopettajakurssi (FI(H)) - JAR-FCL 2.320E, liite 1 - Lentokokeen, tarkastuslennon ja suullisen teoriakuulustelun järjestäminen lennonopettajakelpuutusta (FI(H)) varten - JAR-FCL 2.320E, liite 2 - Lennonopettajakelpuutusta (FI(H)) varten vaadittavan lentokokeen, suullisen teoriakuulustelun ja tarkastuslennon sisältö A-5

12 JAR-FCL 2 Luku A - JAR-FCL 2.330C, liite 1 - Tyyppikouluttajakurssi VFR- tai IFR-lentotoimintaan hyväksyttyjä yhden tai usean ohjaajan helikoptereita varten (TRI(H)) - JAR-FCL 2.340C, liite 1 - Mittarilentokouluttajan kurssi (IRI(H)) JAR-FCL 3 (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) JAR-FCL, LUKU A - YLEISET VAATIMUKSET Ilmailulääkärin tarkastukset [3.095(a) ja (b)] Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloaika Lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiperusteet Lääkkeet ja muut hoidot Hakijan velvollisuudet JAR-OPS 3 - VAATIMUKSET JAR-OPS, LUKU A - SOVELTAMISALA Soveltamisala JAR-OPS, LUKU B - YLEISTÄ Yleistä Poikkeusluvat Yhteinen kieli Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet Miehistön lisäjäsenet Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen Henkilöiden kuljettaminen Miehistön velvollisuudet Ilma-aluksen päällikön määräysvalta Pääsy ohjaamoon Salamatkustus ja luvaton kuljetus Kannettavat elektroniset laitteet Alkoholi ja huumeet Turvallisuuden vaarantaminen Mukana pidettävät käsikirjat Mukana pidettävät lisätiedot ja lomakkeet Maassa säilytettävät tiedot Tarkastusvaltuudet A-6

13 JAR-FCL 2 Luku A Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen Lennonrekisteröintilaitteen tallenteiden säilyttäminen, toimittaminen ja käyttö - JAR-OPS 3.005(d), liite 1 - Kiireelliset lääkintähelikopterilennot (HEMS) JAR-OPS, LUKU D - TOIMINTAMENETELMÄT Toimintakäsikirja Menetelmien laatiminen Helikopterilentopaikan toimintaminimit Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettaminen Karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen Matkustajien sijoittaminen Matkustajille annettavat turvallisuusohjeet Lennon valmistelu Helikopterilentopaikkojen valinta ATS-lentosuunnitelman esittäminen Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä Miehistön jäsenten paikat Istuimet sekä istuin- ja olkavyöt Matkustamon ja tarjoomon turvallisuuden varmistaminen Hätävarusteiden saatavuus Tupakointi helikopterissa Sääolosuhteet Jää ja muut epäpuhtaudet Poltto- ja voiteluainemäärät Lentoonlähtöolosuhteet Lentoonlähtöminimien noudattaminen Minimilentokorkeudet Poikkeus- ja häiriötilanteiden jäljittely lennolla Polttoainemäärän seuranta lennon aikana Lisähapen käyttö Maan läheisyyden havaitseminen Lähestymis- ja laskuolosuhteet Lähestymisen aloittaminen ja jatkaminen A-7

14 JAR-FCL 2 Luku A Lentomenetelmät - Kynnyksen ylityskorkeus Matkapäiväkirja Poikkeamailmoitukset Onnettomuuksista ilmoittaminen - JAR-OPS 3.270, liite 1 - Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen - JAR-OPS 3.305, liite 1 - Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä - JAR-OPS 3.375, liite 1 - Polttoainemäärän seuranta lennon aikana JAR-OPS, LUKU E - LENTOTOIMINTA ERI SÄÄOLOSUHTEISSA Määritelmät Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Helikopterilentopaikat Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Vähimmäisvarustus VFR-toimintaminimit - JAR-OPS 3.430, liite 1 - Helikopterilentopaikan toimintaminimit - JAR-OPS 3.440, liite 1 - Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt - JAR-OPS 3.450, liite 1 - Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset - JAR-OPS 3.455, liite 1 - Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät - JAR-OPS 3.465, liite 1 - Miniminäkyvyys VFR-lentotoiminnassa JAR-OPS, LUKU J - MASSA JA MASSAKESKIÖ Massa- ja massakeskiöasiakirjat - JAR-OPS 3.625, liite 1 - Massa- ja massakeskiöasiakirjat JAR-OPS, LUKU K - MITTARIT JA VARUSTEET Yleistä Helikopterin valot VFR-lentotoiminta päivällä - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet A-8

15 JAR-FCL 2 Luku A IFR- tai yölentotoiminta - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet Radiokorkeusmittarit Helikopterin säätutka Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittava varustus Miehistön jäsenten sisäpuhelinjärjestelmä Matkustamokuulutusjärjestelmä Ohjaamoäänittimet Ohjaamoäänittimet Lentoarvotallentimet Lentoarvotallentimet Lisähappi - Paineistamattomat helikopterit Automaattinen hätäpaikannuslähetin (ELT) Pelastusliivit Miehistön pelastuspuvut Pelastuslautat ja hätäpaikannuslähettimet (ELT) pitkillä lennoilla veden yllä Pelastautumisvarusteet Vesilentotoimintaan hyväksytyt helikopterit - Muu varustus Kaikki helikopterit, joilla lennetään vesialueen yllä - Pakkolasku veteen - JAR-OPS 3.775, liite 1 - Lisähappi paineistamattomissa helikoptereissa JAR-OPS, LUKU N - OHJAAMOMIEHISTÖ Ohjaamomiehistön kokoonpano Siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet Eroavuuskoulutus ja perehdyttämiskoulutus Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi Ilma-aluksen päällikön minimipätevyysvaatimukset Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella Viimeaikainen kokemus Ilma-aluksen päällikön reitti-, tehtävä- ja aluekelpoisuus Toiminta useammassa kuin yhdessä helikopterityypissä tai -versiossa Koulutuskirjanpito - JAR-OPS 3.940, liite 1 - IFR- tai yölentotoiminta yhden ohjaajan miehistöä käyttäen - JAR-OPS 3.955, liite 1 - Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi A-9

16 JAR-FCL 2 Luku A - JAR-OPS 3.965, liite 1 - Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet - Ohjaajat - JAR-OPS 3.968, liite 1 - Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella JAR-OPS, LUKU P - KÄSIKIRJAT, MATKAPÄIVÄKIRJAT JA TIETOJEN TALLENTA- MINEN Toimintakäsikirjoja koskevat yleiset säännöt Toimintakäsikirjan rakenne ja sisältö Lentokäsikirja Matkapäiväkirja Operatiivinen lentosuunnitelma - JAR-OPS , liite 1 - Toimintakäsikirjan sisältö JAR-OPS, LUKU Q - LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET JA LEPOVAATIMUKSET JULKAISTAAN MYÖHEMMIN JAR-OPS, LUKU R - VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS Tietojen antaminen JAR-OPS, LUKU S - TURVAVAATIMUKSET Yleiset vaatimukset Koulutussuunnitelmat Ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta Helikopterissa käytettävät etsintämenetelmät Ohjaamon turvaaminen [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 4, ] A-10

17 JAR-FCL 2 Luku A [IEM FCL Ohjeita kielitaidon arvioinnista (Katso JAR-FCL 2.010, AMC N:o 2) 1. Kielitaidon arviointi olisi suunniteltava siten, että siinä otetaan huomioon ilma-aluksen ohjaajalle kuuluvat erilaiset tehtävät. Painopisteen olisi kuitenkin oltava kielen käytössä eikä lentotoimintamenetelmissä. 2. Arvioinnissa olisi määritettävä hakijan kyky: - viestiä tehokkaasti käyttäen radiopuhelinliikenteen vakiosanontoja (fraseologiaa); ja - tuottaa ja ymmärtää yleiskielisiä sanomia sekä normaaleissa että epätavallisissa tilanteissa, jotka edellyttävät poikkeamista radiopuhelinliikenteen vakiosanonnoista. Tarkempia ohjeita annetaan ICAOn julkaisussa Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements (ICAO Doc 9835), Appendix A Part III ja Appendix B. 3. Arviointi voidaan jakaa kolmeen osaan seuraavasti: i. Kuuntelu kuullun ymmärtämisen arviointi ii. Puhuminen ääntämisen, puheen sujuvuuden, rakenteiden ja sanavaraston arviointi iii. Vuorovaikutus. 4. Yllä mainitut kolme osaa voidaan myös yhdistää, ja niistä suoriutuminen voidaan arvioida käyttäen monia erilaisia keinoja ja menetelmiä. 5. Tarvittaessa jotkut tai kaikki edellä mainituista osa-alueista voidaan arvioida radiopuhelinliikenteen kokeen yhteydessä. 6. Jos kokeen eri osa-alueet arvioidaan erikseen, viranomaisen antamassa kielitaitomerkinnässä olisi mainittava lopullinen yhteisarvosana. 7. Kielitaidon arviointi voidaan suorittaa jonkin olemassa olevan kokeen tai koulutuksen yhteydessä, joita ovat esimerkiksi lupakirjan tai kelpuutuksen myöntäminen ja voimassaolon jatkaminen, reittilentokoulutus, lentotoiminnan harjoittajan reittitarkastuslento tai tarkastuslento.] [, ] A-11

18 JAR-FCL 2 Luku A [JAR-FCL 2.010, AMC N:o 1 Kielitaidon arviointiasteikko (Katso JAR-FCL 2.010(a)(4)) TASO ÄÄNTÄMYS Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta RAKENNE Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä tarvittavan kielen mukaan SANA- VARASTO PUHEEN SUJUVUUS YMMÄR- TÄMINEN VUORO- VAIKUTUS Asiantuntija (Taso 6) Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät tuskin koskaan ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueelliset vaihtelut saattavatkin vaikuttaa niihin. Niin perustason kuin vaativammatkin kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään monista tutuista ja tuntemattomista aiheista. Sanavarasto on idiomaattinen, vivahteikas ja kielen käyttötilanteeseen sopiva. Pystyy puhumaan pitkään luontevasti ja vaivattomasti. Vaihtelee puheen tempoa tyylivaikutuksen aikaansaamiseksi, esim. korostaakseen jotain seikkaa. Käyttää spontaanisti ja oikein eri jäsennys- ja sidesanoja. Ymmärtäminen on johdonmukaisesti virheetöntä lähes kaikissa yhteyksissä, ja myös kielelliset ja kulttuuriset vivahteet tulevat ymmärretyiksi. Vuorovaikutus on vaivatonta lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärtää helposti kielelliset ja sanattomat vihjeet ja reagoi niihin asiaankuuluvalla tavalla. Edistynyt (Taso 5) Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät harvoin ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueelliset vaihtelut vaikuttavatkin niihin. Perustason kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa. Yrittää käyttää myös vaativampia rakenteita mutta tekee virheitä, jotka vaikuttavat joskus merkitykseen. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy johdonmukaisesti ja onnistuneesti ilmaisemaan saman asian toisin sanoin. Sanavarasto on toisinaan idiomaattista. Pystyy puhumaan pitkään suhteellisen vaivattomasti tutuista aiheista muttei välttämättä vaihtelemaan puheen tempoa tyylikeinona. Osaa käyttää oikein eri jäsennys- ja sidesanoja. Ymmärtää oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja ymmärtää puhujaa useimmiten silloin, kun tämä joutuu kohtaamaan kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman. Pystyy ymmärtämään erilaisia puheen variantteja (murre ja/tai korostus) tai tyylilajeja. Vastaukset annetaan viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Hallitsee hyvin puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen A-12

19 JAR-FCL 2 Luku A TASO ÄÄNTÄMYS Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta RAKENNE Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä tarvittavan kielen mukaan SANA- VARASTO PUHEEN SUJUVUUS YMMÄR- TÄMINEN VUORO- VAIKUTUS Toiminnallinen (Taso 4) Puhujan ensimmäinen kieli tai alueelliset vaihtelut vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, mutta häiritsevät vain satunnaisesti ymmärtämistä. Perustason kielioppi- ja lauserakenteita käytetään luovasti, ja ne ovat yleensä hyvin hallinnassa. Virheitä saattaa esiintyä erityisesti epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa, mutta ne vaikuttavat harvoin merkitykseen. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät yleensä tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy usein onnistuneesti korvaamaan sanavaraston puutteita epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa ilmaisemalla asian toisin. Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään asiaan kuuluvalla tempolla. Puheen sujuvuus voi ajoittain heiketä siirryttäessä harjoitellusta tai kaavamaisesta puheesta spontaaniin vuorovaikutukseen, mutta tämä ei estä tehokasta viestintää. Osaa käyttää rajoitetusti eri jäsennys- ja sidesanoja. Täytesanat eivät ole häiritseviä. Ymmärtää useimmiten oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai murre on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle. Kun puhuja kohtaa kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman, ymmärtäminen voi olla hitaampaa tai edellyttää selvennyksiä. Vastaukset annetaan yleensä viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Osaa aloittaa vuoropuhelun ja ylläpitää sitä, vaikka kyse olisi odottamattomasta tapahtumasta. Käsittelee riittävällä tavalla ilmeisiä väärinymmärryksiä tarkistamalla, vahvistamalla tai selventämällä tietoja A-13

20 JAR-FCL 2 Luku A TASO ÄÄNTÄMYS Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta RAKENNE Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä tarvittavan kielen mukaan SANA- VARASTO PUHEEN SUJUVUUS YMMÄR- TÄMINEN VUORO- VAIKUTUS Esitoiminnallinen (Taso 3) Puhujan ensimmäinen kieli tai alueelliset vaihtelut vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, ja häiritsevät usein ymmärtämistä. Ennakoitaviin tilanteisiin liittyvät perustason kielioppi- ja lauserakenteet eivät ole aina hyvin hallinnassa. Virheet vaikuttavat toistuvasti merkitykseen. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät usein viestintään yleisistä, konkreettisista tai työhön liittyvistä aiheista, mutta sanavarasto on rajallinen ja sanavalinta usein epätarkoituksenmukainen. On usein kykenemätön ilmaisemaan samaa asiaa toisin sanoin sanavaraston puutteiden vuoksi. Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään, mutta ilmaisut ja tauot ovat usein epätarkoituksenmukaisia. Epäröinti tai hitaus puheen tuottamisessa voi estää tehokkaan viestinnän. Täytesanat ovat joskus häiritseviä. Ymmärtää usein oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai murre on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle. Kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman yhteydessä ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Vastaukset annetaan toisinaan viipymättä ja ne ovat joskus asianmukaisia ja informatiivisia. Pystyy ennakoitavissa tilanteissa suhteellisen vaivattomasti aloittamaan tuttuja aiheita koskevan vuoropuhelun tai ylläpitämään sitä. Vuorovaikutus on yleensä riittämätöntä, kun kyse on odottamattomasta tapahtumasta. Alkeistaso (Taso 2) Puhujan ensimmäinen kieli tai alueelliset vaihtelut vaikuttavat voimakkaasti ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon ja häiritsevät yleensä ymmärtämistä. Hallitsee vain rajoitetusti muutamia yksinkertaisia ulkoa opeteltuja kielioppija lauserakenteita. Rajallinen sanavarasto, joka koostuu vain yksittäisistä sanoista ja ulkoa opetelluista lauseista. Pystyy tuottamaan vain erittäin lyhyitä, yksittäisiä, ulkoa opeteltuja ilmaisuja ja puhe on hyvin katkonaista. Käyttää häiritsevällä tavalla täytesanoja pyrkiessään löytämään oikeita ilmaisuja ja lausumaan vieraampia sanoja. Ymmärtäminen rajoittuu yksittäisiin, ulkoa opeteltuihin lauseisiin, jos ne lausutaan huolellisesti ja hitaasti. Vastausten antaminen on hidasta, ja vastaukset ovat usein epätarkoituksenmukaisia. Vuorovaikutus rajoittuu yksinkertaiseen rutiininomaiseen vuoropuheluun. Alkeistasoa alempi taso (Taso 1) Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Huom: Toiminnallinen taso (taso 4) on radiopuhelinviestintään vaaditun kielitaidon vähimmäistaso. [, ] Tasot 1 3 kuvaavat kielitaidon esitoiminnallista tasoa, alkeistasoa ja alkeistasoa alempaa tasoa, jotka kaikki ovat vaadittavan kielitaitotason alapuolella. Tasot 5 ja 6 kuvaavat kielitaidon edistynyttä ja asiantuntijatasoa, jotka ovat vaadittavaa vähimmäistasoa ylempänä.] A-14

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Muutos 5 1. maaliskuuta 2006 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1,

Lisätiedot

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista

Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Ajankohtaista PART-FCL lupakirjoista Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Aikataulu, merkittäviä päivämääriä ja muutoksia PART-FCL

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille

Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille Tiedotustilaisuus koulutusorganisaatioiden vastuuhenkilöille 17.6.2014 Karoliina Vesterbacka Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vastuuhenkilöiden roolit ja vastuut Organisaation tulee esittää/nimetä

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. kesäkuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. helmikuuta 2007 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 2 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. elokuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 2 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi

Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi 1 (10) Antopäivä: 23.12.2016 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulaki (864/2014) 47 ja 113, sellaisena kuin 47 on muutettuna lailla ilmailulain muuttamisesta (61/2016)

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. kesäkuuta 2002 Joint Aviation

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. joulukuuta 2006 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN LUPAKIRJAT

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset

Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Julkaistu 15 päivänä lokakuuta 1997 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2 JOHDANTO JAR-FCL 2 JAR-FCL 2:een kuuluu

Lisätiedot

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen

Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011. Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen Lennonopettajien kertauskoulutus Räyskälä 10.12.2011 Harrasteilmailuyksikkö, Jarmo Selonen KANSALLISISTA JA JAR-FCL VAATIMUKSISTA EASA PART-FCL VAATIMUKSIIN LUENNON SISÄLTÖÄ EASAN säädösrakennetta /määräysprosessi

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) 1. joulukuuta 2006 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT

Lisätiedot

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat

Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Koulutus- ja toimintakäsikirjat / koulutusohjelmat Tiedotustilaisuus: Pienet hyväksytyt koulutusorganisaatiot non-complex ATO Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. EASA:n säädöskartta http://www.easa.europa.eu/regulations/regulations-structure.php

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) 1. joulukuuta 2000 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 2

Lisätiedot

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä

Soveltamisohje SPA.HEMS.130(e)(2)(ii) - Helikopterin vähimmäismiehistövaatimusten täyttäminen kiireellisillä lääkintähelikopterilennoilla (HEMS) yöllä 1 (7) 14 Antopäivä: 16.3.2016 Voimaantulopäivä: 16.3.2016 Säädösperusta: ARA.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät ARO.GEN.120 Vaatimusten täyttämisen menetelmät Muutostiedot: Uusi ohje Voimassa:

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset

Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset Yhteiseurooppalaiset ilmailumääräykset JAR-FCL 1 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lentokoneet) Julkaistu 14 päivänä helmikuuta 1997 Joint Aviation Authorities JAR-FCL 1 SISÄLLYSLUETTELO JAR-FCL 1 OHJAAMOMIEHISTÖN

Lisätiedot

EASA muutokset FTO:n kannalta

EASA muutokset FTO:n kannalta EASA muutokset FTO:n kannalta Tarkastuslentäjien kertauskoulutus 8.11.2013, Tina El-Nemr, Trafi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksessä käsiteltävät aiheet Yleiset siirtymää koskevat aikarajat

Lisätiedot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot

Ilmailuohje 1 (8) Soveltamisala: Helikopterilla harjoitettava kaupallinen ilmakuljetus, kiireelliset lääkintähelikopterilennot Ilmailuohje 1 (8) Antopäivä: 10.3.2011 Voimaantulopäivä: 18.3.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 69, Ilmailumääräys OPS M3-14 kohta 2.1, JAR-OPS 3 -vaatimusten kohdan 3.005

Lisätiedot

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito

EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito EUT/MT Talvipäivät Lupakirjat ja niiden oikeuksien ylläpito Jani Kosonen 12.3.2016 Ilmailun lupakirjat/trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset

Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset Ilmailumääräys 1 (5) Antopäivä: 29.3.2011 Säädösperusta: Ilmailulain 69 Voimaantulopäivä: 15.4.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ilmailumääräyksen, 3.6.2005 Soveltamisala: Tämä ilmailumääräys

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Valtuutettu huoltohenkilöstö 3. huhtikuuta 1998 Joint Aviation Authorities SISÄLLYSLUETTELO VALTUUTETTU HUOLTOHENKILÖSTÖ

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset I L M A I L U L A I T O S LENTOTURVALLISUUSHALLINTO Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 3 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) 1. kesäkuuta 2003 Joint Aviation

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen 16.08.2016 SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017

Lisätiedot

Erityislentotoiminta, SPO alkaen

Erityislentotoiminta, SPO alkaen Erityislentotoiminta, SPO 21.4.2017 alkaen SPO:n voimaantulo ja määrittelyt EASA lentotoiminta-asetuksella, 965/2012, erityislentotoimintavaatimukset (SPO) tulevat sovellettavaksi 21.4.2017 Erityislentotoiminta,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit) 1. joulukuuta 2006 Huom. Poikkeukset ja lisävaatimukset: Katso ilmailumääräys OPS M3-14, Kaupallisessa ilmakuljetuksessa

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B)

Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I. Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) Euroopan lentoturvallisuusvirasto 3. syyskuuta 2012 Lentotoimintaa koskevan asetuksen liite I Muutokset liitteeseen IV - Osa CAT (S, B) R.F010-02 Euroopan lentoturvallisuusvirasto, 2012. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen

Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Part-NCO ja sen vaikutukset lentokelpoisuuteen Lentokelpoisuus-seminaari, Helsinki 21.3.2016 Erik Korpijärvi, Pertti Aaltio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ohjelma EASA OPS ja Part-NCO/Part NCC

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. joulukuuta 2014 (OR. en) 16253/14 ADD 1 AVIATION 224 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 28. marraskuuta 2014 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Lentokelpoisuustarkastuksen tekeminen Jukka Parviainen Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. LENTOKELPOISUUSTARKASTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN (EASA ilma-alukset)

Lisätiedot

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä

Tavoite Opiskelija osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Kuvaukset 1 (6) Englanti, Back to basics, 1 ov (YV3EN1) Tavoite osaa käyttää englannin kielen rakenteita, hallitsee kielen perusilmaukset ja ymmärtää opiskelijan arkielämään liittyvää kieltä Teemat ja

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi

LIITTEET. asiakirjaan. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 82 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ammattipätevyyksien tunnustamisesta sisävesiliikenteen alalla sekä

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 30.5.2012 2011/0430(COD) LAUSUNTOLUONNOS sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalta teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

Lisätiedot

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä

Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Ilma-aluksen huolto Kuka saa huoltaa ja mitä Jukka Parviainen 13.3.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Kansalliset huoltaja vaatimukset Ilmailumääräys PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli

HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli HAKIJOIDEN SUOMEN KIELEN TESTAUS KOULUTUSKESKUS SEDUSSA Toimintamalli SISÄLTÖ 1 KIELITESTIN TARKOITUS... 3 2 KIELITESTAUKSEN TOTEUTTAMINEN... 3 2.1 Kielitestauksesta tiedottaminen... 3 2.2 Kielitestiin

Lisätiedot

EMPIC MED - kokemuksia

EMPIC MED - kokemuksia EMPIC MED - kokemuksia Johanna Lehmussola, Eija Piirainen Liikennelääketiedeyksikkö 20.3.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Yleistä Kaikki valtuutetut ilmailulääketieteen keskukset ja lähes

Lisätiedot

Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenten koulutustilaisuus 24/ Pekka Henttu

Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenten koulutustilaisuus 24/ Pekka Henttu Tervetuloa Ilmailulääkäreiden ja SILY:n jäsenten koulutustilaisuus 24/25.9.2011 Pekka Henttu EASA Trafi Roolit TURVALLISUUS Lentoliikenteestä on tullut turvallisin matkustustapa. Turvallisuustasoa on edelleen

Lisätiedot

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6)

Määräysten tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio TRAFI/68768/ /2016 TRAFI/70656/ /2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) Perustelumuistio TRAFI/68768/03.04.00.00/2016 TRAFI/70656/03.04.00.00/2016 PEL M2-92, PEL M2-93 1(6) 22.12.2016 PEL M2-92: Ilmailun kielitaitovaatimukset ja kielitaidon arviointi PEL M2-93: Kansallisten

Lisätiedot

lausunto 3/2013 Kelpoisuus lentää mittarisääolosuhteissa

lausunto 3/2013 Kelpoisuus lentää mittarisääolosuhteissa Euroopan lentoturvallisuusvirasto sääntelyosasto lausunto 3/2013 Kelpoisuus lentää mittarisääolosuhteissa ASIAA KOSKEVA NPA/CRD 2011-16 RMT.0199 & RMT.0198 (FCL.008 (a) ja (b)) 24/4/2013 YHTEENVETO Tässä

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. SAATE Lähettäjä:

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5. SAATE Lähettäjä: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. tammikuuta 2014 (OR. en) 5075/14 ADD 1 AVIATION 5 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 6. tammikuuta 2014 Vastaanottaja: Asia: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

MONIOHJAAJATOIMINTA LIIKENNEKONEISSA JA

MONIOHJAAJATOIMINTA LIIKENNEKONEISSA JA MONIOHJAAJATOIMINTA LIIKENNEKONEISSA JA MUIDEN TOIMIALOJEN MIEHISTÖTYÖSKENTELYÄ SILY ry 24.3.2012 Matti Sorsa Pilot Select Oy PERUSFILOSOFIA Liikennekoneita eivät ohjaa lentäjät Niitä ohjaavat miehistöt

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. huhtikuuta 2011 (06.04) (OR. en) 8678/11 AVIATION 86 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. huhtikuuta 2011 (06.04) (OR. en) 8678/11 AVIATION 86 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. huhtikuuta 2011 (06.04) (OR. en) 8678/11 AVIATION 86 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. huhtikuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia:

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15. PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M3-15 muutos 0 31.10.2002 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi RASKAAN KAUPALLISEN LENTOLIIKENTEEN LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä

Kulttuuritaidot Oppilas oppii tuntemaan Ranskaa ja ranskankielisiä alueita ranskankielisille kulttuureille ominaisia tapoja ja kohteliaisuussääntöjä Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 B2 RANSKA VUOSILUOKKA: 8 VUOSIVIIKKOTUNTEJA: 2 Tavoitteet ymmärtämään erittäin selkeästi puhuttuja tai kirjoitettuja lyhyitä viestejä viestintää tavallisimmissa arkielämän

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta

EPV:N OHJEET MAKSAMATTOMISTA LAINOISTA JA ULOSMITTAUKSESTA EBA/GL/2015/ EPV:n ohjeet. maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EPV:n ohjeet maksamattomista lainoista ja ulosmittauksesta 1 Sisältö 1 jakso Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet 3 2 jakso Aihe, soveltamisala ja määritelmät 4

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET

HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET HÄLYTYSTENVASTAANOTTOKESKUKSIEN VAATIMUKSET 2017 1 Hälytystenvastaanottokeskuksien vaatimukset Sisällysluettelo 1 TARKOITUS... 2 2 MENETTELY... 2 3 MÄÄRITELMIÄ... 3 4 YLEISET VAATIMUKSET... 3 5 ARVIOINTIKRITEERIT...

Lisätiedot

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE

LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE LAADUNVALVONTAJÄRJESTELMÄ- JA TOIMEKSIANTOLOMAKE Pyydämme palauttamaan täytetyn lomakkeen osoitteeseen laatu@chamber.fi. Tarkastettava tilintarkastaja Laaduntarkastaja Laadunvalvontajärjestelmän kartoitus

Lisätiedot

Arviointi ja mittaaminen

Arviointi ja mittaaminen Arviointi ja mittaaminen Laatuvastaavien koulutus 5.6.2007 pirjo.halonen@adm.jyu.fi 014 260 1180 050 428 5315 Arviointi itsearviointia sisäisiä auditointeja ulkoisia auditointeja johdon katselmusta vertaisarviointeja

Lisätiedot

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset

Talvipäivät Tallukka. Uudet harrasteilmailumääräykset Talvipäivät 15.-16.3.2008 Tallukka Uudet harrasteilmailumääräykset 1 Määräysmuutosten valmistelu Määräysmuutokset on valmisteltu virkamiesvetoisesti Ilmailuhallinnossa. Valmistelun apuna on käytetty työryhmää,

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 11.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMALIIKENTEEN HALLINTAPALVELUN TARJOAJIEN TURVALLI- SUUDENHALLINTAJÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma

Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Ilmoituksenvaraisen yksityisen varhaiskasvatuksen rekisteröinti ja omavalvontasuunnitelma Jyväskylä 25.10.2016 Marja-Liisa Keski-Rauska Ylitarkastaja (varhaiskasvatus) 1 Ilmoitus yksityisestä sosiaalipalvelutoiminnasta

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö

Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta. Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö Mikrobiologisen näytteenoton laadunhallinta Outi Lampinen HUSLAB Bakteriologian yksikkö 4.2.2009 Mitä on näytteenoton n laadunhallinta? Osa laboratoriotutkimusprosessin laadunhallintaa Näytteenottoprosessille

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EASA CRD Part MED. AME/SILY-koulutustilaisuus AMS

EASA CRD Part MED. AME/SILY-koulutustilaisuus AMS EASA CRD Part MED AME/SILY-koulutustilaisuus 18.9.2010 AMS EASA-määräykset valmistumassa EU-lainsäädäntöprosessiin liittyvä viimeinen mahdollisuus vaikuttaa tulevan EU-yleissitovan normiston sisältöön

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu [...] viranomaisia koskevista vaatimuksista ja organisaatioita koskevista vaatimuksista

Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu [...] viranomaisia koskevista vaatimuksista ja organisaatioita koskevista vaatimuksista FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel... C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu [...] viranomaisia koskevista vaatimuksista ja organisaatioita koskevista vaatimuksista (ETA:n kannalta merkityksellinen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

Kestävyyslain mukainen todentaminen

Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyslain mukainen todentaminen Kestävyyskriteeri-info 23.11.2012 Tekninen asiantuntija Harri Haavisto Sisältö 1. Prosessi 2. Todentajaksi hyväksyminen 3. Todentajan tehtävät 4. Todentajien ohjeistus

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Teollisuuden 11. säteilyturvallisuuspäivät Helsinki 7.-8.10.2015 Aiheita STUKin uusi opas turvajärjestelyistä http://www.julkari.fi/handle/10024/126376

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M2-1 muutos 6 15.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi LENTOKONEIDEN HUOLTO Tämä määräys on annettu ilmailulain

Lisätiedot

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika:

Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: Lausunto opinnäytetyöstä (YAMK-tutkinto) Tekijä/tekijät: Työn nimi: Paikka ja aika: 1. Tehtävän asettelu Työelämälähtöisyys ja työelämän tarpeisiin vastaaminen Ammatillinen osaaminen ja sen kehittymisen

Lisätiedot

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen teologisessa tiedekunnassa 1 (Alleviivattuna uusittu ehdotus ja lisäykset) Säädökset Tohtorin ja lisensiaatin tutkinnoista säädetään asetuksessa yliopistojen

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä:

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä: ILMATILANKÄYTÖN ETUOIKEUSJÄRJESTYS Etuoikeusjärjestys perustuu FUA-konseptin mukaan esitaktisella tasolla suoritettuihin ennakkoilmoitusmenettelytoimenpiteisiin. Ennakkoilmoituksia voivat jättää AMC:lle

Lisätiedot

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...]

Ehdotus. KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] Ehdotus KOMISSION ASETUKSEKSI (EY) N:o [...] komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu-

Lisätiedot

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO

LIITE 1 KEHITTYVÄN KIELITAIDON TASOJEN KUVAUSASTEIKKO 277 LIITE 1 Kuvausasteikko on Suomessa laadittu sovellus asteikoista, jotka sisältyvät Euroopan neuvoston toimesta kehitettyyn Kielten oppimisen, opettamisen ja arvioinnin yhteiseen eurooppalaiseen viitekehykseen.

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen]

Toiminnalliset ohjeet Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] Toiminnalliset ohjeet 2017 Turpaboogiet Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen [Täydennetty esityksen jälkeen] 1 Viilauksia ja tarkennuksia Ulkoasua pyritty selkeyttämään Korjattu itsestään selvyyksiä KTK:ta

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia

2. päivä. Etätehtävien purku Poikkeamat. Poikkeamat Auditoinnin raportointi Hyvän auditoijan ominaisuudet Harjoituksia OAMK / Luova 4.5. ja 11.5. Sisäinen auditointi osa Oamkin ympäristöohjelmatyötä Sisältö 1. päivä Johdanto Auditoinnin tavoitteet Ympäristöstandardin (ISO 14001) pääkohdat Alustava ympäristökatselmus Auditoinnin

Lisätiedot

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE

ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Rovaniemen sairaalakoulu ANOMUS SAIRAALAKOULUN AVO-OPPILASPAIKALLE Oppilas Sukunimi ja etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) Henkilötunnus Kotikunta Koulu Koulu ja kunta Opettaja Luokka-aste Puhelin Rehtori

Lisätiedot

Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät valmistajan vaaratilanneilmoitukset. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 15.

Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät valmistajan vaaratilanneilmoitukset. Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 15. Määräys 1/2010 1/(8) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät valmistajan vaaratilanneilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot