Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset"

Transkriptio

1 Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset JAR-FCL 2 Ohjaamomiehistön lupakirjat (Helikopterit) Muutos 6 1. helmikuuta 2007 Osa 2 - AMC/IEM Joint Aviation Authorities

2

3 JAR-FCL 2 Kohta Sivu OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI (AMC)/ TULKINNAT JA SELITYKSET (IEM) AMC/IEM A - YLEISET VAATIMUKSET IEM FCL Lyhenteet 2-A-1 AMC FCL & Teoriatietovaatimukset JAR-FCL-lupakirjan myöntämiseksi JAA:n jäsenvaltion kansallisen lupakirjan perusteella ja JAA:n ulkopuolisten valtioiden lentolupakirjojen hyväksymiseksi 2-A-3 [IEM FCL Ohjeita kielitaidon arvioinnista 2-A-11] [JAR-FCL 2.010, Kielitaidon arviointiasteikko AMC N:o 1 2-A-12] [JAR-FCL 2.010, Kielitaidon arviointi AMC N:o 2 2-A-15] IEM FCL Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaolo 2-A-18 IEM FCL Varmistusohjaajan käyttö 2-A-19 AMC FCL Lento- ja tyyppikoulutusorganisaatioiden laatujärjestelmät 2-A-21 AMC FCL 2.055(d) Ositetun teoriakoulutuksen etäopetuskurssien hyväksyminen 2-A-23 JAR-FCL 2.055, Lento- ja tyyppikoulutusorganisaatioiden laatujärjestelmät 2-A-24 IEM N:o 1 JAR-FCL 2.055, Lento- ja tyyppikoulutusorganisaatioiden taloudellisen tilan IEM N:o 2 arviointi 2-A-32 JAR-FCL 2.055, Lentokoulutusorganisaatiot, jotka antavat koulutusta lupakirjoja IEM N:o 3 ja kelpuutuksia varten 2-A-34 JAR-FCL 2.055, Synteettisen lentokoulutuksen hyvittäminen helikopterilento- IEM N:o 4 kursseilla 2-A-39 IEM FCL Lentopäiväkirjan pitäminen 2-A-41 AMC/IEM C - HELIKOPTERIYKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA AMC FCL Helikopteriyksityislentäjän teoria- ja lentokoulutusohjelma 2-C-1 IEM FCL Helikopteriyksityislentäjän (PPL(H)) lentokoelomake 2-C-28 AMC/IEM D - HELIKOPTERIANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA AMC FCL & Yhdistetty helikopteriliikennelentäjän (ATP(H)) kurssi 2-D (a)(1) AMC FCL & Yhdistetty kurssi helikopteriliikennelentäjän lupakirjaa 2.165(a)(2) (ATPL(H)) varten (ei mittarilentokelpuutusta) 2-D-3 AMC FCL & Yhdistetty kurssi helikopteriansiolentäjän lupakirjaa varten 2-D (a)(3) AMC FCL & Yhdistetty kurssi helikopteriansiolentäjän lupakirjaa varten 2-D (a)(4) AMC FCL & Ositettu kurssi helikopteriansiolentäjän lupakirjaa varten 2-D (a)(5) IEM FCL Helikopteriansiolentäjän (CPL(H)) lentokoelomake 2-D S-1 Muutos 6

4 JAR-FCL 2 Kohta Sivu AMC/IEM E - MITTARILENTOKELPUUTUS IEM FCL Mittarilentokelpuutuksen (IR(H)) lentokoelomake 2-E-1 AMC/IEM F - TYYPPIKELPUUTUKSET IEM FCL 2.240(b)(1) Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento liikennelentäjän lupakirjaa ja usean ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten 2-F-1 IEM FCL 2.240(b)(2) Koulutus, lentokoe ja tarkastuslento yksi- ja monimoottoristen yhden ohjaajan helikopterien tyyppikelpuutuksia varten sekä yksityis- ja ansiolentäjän lentokokeeseen lisättävät tehtävät monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla 2-F-2 AMC FCL 2.261(a) Teoriakoulutusohjelma yksi- ja monimoottoristen helikopterien tyyppikelpuutuksia varten 2-F-3 AMC FCL 2.261(c)(2) Ohjeita tyyppikurssien hyväksymiseen 2-F-8 AMC FCL 2.261(d) Miehistöyhteistyökurssi (helikopterit) 2-F-10 AMC FCL 2.261(d), Miehistöyhteistyökurssi (helikopterit) - Todistus miehistöyhteisliite 1 työkoulutuksen suorittamisesta 2-F-13 AMC/IEM H - OPETTAJAKELPUUTUKSET IEM FCL 2.320E Lentokoelomake helikopterilennonopettajan kelpuutusta (FI(H)) varten 2-H-1 AMC FCL 2.320D Helikopterilennonopettajakurssi 2-H-4 IEM FCL 2.320G Helikopterilennonopettajan kelpuutus (FI(H)) - Voimassaolon jatkamis- ja uusimislomake 2-H-25 AMC FCL 2.320G(a)(2) Lennonopettajien kertauskoulutus 2-H-27 AMC FCL 2.340C Helikopterimittarilentokouluttajan kurssi (IRI(H)) 2-H-29 AMC/IEM I - TARKASTUSLENTÄJÄT AMC FCL Tarkastuslentäjien toiminnan yhdenmukaistaminen 2-I-1 IEM FCL Tyyppitarkastuslentäjien (TRE) ohjeistus ja koulutus 2-I-6 AMC/IEM J - TEORIAKOULUTUSVAATIMUKSET IEM FCL 2.475(a) Koekysymysten laadinta 2-J-1 IEM FCL 2.475(b) JAA:n kysymyspankissa käytettävät lyhenteet 2-J-3 IEM FCL Koekysymysten jakautuminen 2-J-10 IEM FCL Teoriakokeen suoritusmenettelyistä luvussa J käytetty terminologia 2-J S-2 Muutos 6

5 JAR-FCL 2 OSA 2 - HYVÄKSYTTÄVÄT MENETELMÄT VAATIMUSTEN TÄYTTÄMISEKSI (AMC) / TULKINNAT JA SELITYKSET (IEM) 1 YLEISTÄ 1.1 Tämä osa sisältää hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi sekä tulkinnat ja selitykset, jotka on hyväksytty liitettäviksi JAR-FCL 2:een. 1.2 Jos tiettyyn JAR-kohtaan ei liity kuvausta hyväksyttävistä menetelmistä, joilla vaatimukset voidaan täyttää, tai tulkintaa tai selitystä, kyseiseen kohtaan ei ole katsottu tarvittavan lisäselvitystä. 2 JULKAISUASU 2.1 Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi sekä tulkinnat ja selitykset julkaistaan koko sivun levyisenä tekstinä irtolehdillä. Jokaiselle sivulle on merkitty julkaisupäivä tai muutosnumero, jolla sivua on muutettu tai se on julkaistu uudelleen. 2.2 Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi sekä tulkinnat ja selitykset on numeroitu samalla numerolla kuin vastaava JAR-kohta. Numeron edessä ovat kirjaimet AMC tai IEM erotuksena varsinaisesta JAR-vaatimuksesta. 2.3 Lyhenteet AMC ja IEM ilmaisevat myös tekstikohdan luonteen. Nämä kaksi erityyppistä aineistoa erotellaan käyttötarkoituksensa mukaan seuraavasti: Hyväksyttäviä menetelmiä koskevassa tekstissä (Acceptable Means of Compliance, AMC) kuvataan menetelmä tai useita vaihtoehtoisia menetelmiä, joilla vaatimus voidaan täyttää, mutta tekstissä mainitut eivät välttämättä ole ainoita mahdollisia menetelmiä vaatimuksen täyttämiseksi. Aina kun uusi hyväksyttävä menetelmä laaditaan, siihen liittyvä AMC-teksti lisätään tähän asiakirjaan lausuntokierrosmenettelyn (NPA) jälkeen. Se voidaan ottaa mukaan aiemmin julkaistun AMC:n lisäksi. Tulkinta tai selitys (Interpretative/Explanatory Material, IEM) selventää vaatimuksen merkitystä. 2.4 Uusi AMC tai IEM saadaan nopeasti käyttöön julkaisemalla se ensin tilapäisenä ohjelehtisenä (Temporary Guidance Leaflet, TGL). Lupakirjoja koskevat TGL:t sisältyvät julkaisuun Joint Aviation Authorities Administrative & Guidance Material, Section 5 - Personnel Licensing, Part Three: Temporary Guidance. Tilapäiseen ohjelehtiseen liittyvät menettelyt kuvataan julkaisussa Licensing Joint Implementation Procedures, Section 5 - Personnel Licensing, Part 2, Chapter 7. Huom: Kun halutaan ehdottaa muita hyväksyttäviä menetelmiä, tulkintoja tai selityksiä kuin ne, jotka on julkaistu, asiasta olisi annettava yksityiskohtainen esitys JAA:n lupakirjaosaston johtajalle (Licensing Director) ja jäljennös esityksestä määräysosaston johtajalle (Regulation Director), jotta JAA voi asianmukaisesti harkita vaihtoehtojen hyväksymistä. Ehdotettuja menetelmiä, tulkintoja ja selityksiä ei saa käyttää ennen kuin JAA on julkaissut ne AMC:nä, IEM:nä tai TGL:nä. 2.5 AMC- tai IEM-tekstiin kuulumattomat selventävät huomautukset on painettu pienemmällä kirjasinkoolla. 2.6 Uusi, muutettu tai korjattu teksti on merkitty lihavoiduin hakasulkein Muutos 1

6

7 JAR-FCL 2 Luku A AMC/IEM A - YLEISET VAATIMUKSET IEM FCL Lyhenteet A A/C AIS AMC AMC AME AMS ATC ATP ATPL Lentokone (Aeroplane) Ilma-alus (Aircraft) Ilmailutiedotuspalvelu (Aeronautical Information Services) Hyväksyttävät menetelmät vaatimusten täyttämiseksi (Acceptable Means of Compliance) Ilmailulääketieteellinen keskus (Aeromedical Centre) Valtuutettu ilmailulääkäri (Authorised Medical Examiner) Ilmailulääketieteen jaos (Aeromedical Section) Lennonjohto (Air Traffic Control) Liikennelentäjä (Airline Transport Pilot) Liikennelentäjän lupakirja (Airline Transport Pilot Licence) CFI CGI CP CPL CQB Päälennonopettaja (Chief Flying Instructor) Pääteoriakouluttaja (Chief Ground Instructor) Perämies (Co-pilot) Ansiolentäjän lupakirja (Commercial Pilot Licence) Kysymyspankki (Central Question Bank) FCL FE F/E FI FIE FNPT FS FTD FTO Ohjaamomiehistön lupakirjat (Flight Crew Licensing) Tarkastuslentäjä (Flight Examiner) Lentomekaanikko (Flight Engineer) Lennonopettaja (Flight Instructor) Lennonopettajien tarkastuslentäjä (Flight Instructor Examiner) Lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslaite (Flight and Navigation Procedures Trainer) Lentosimulaattori (Flight Simulator) Lentokoulutuslaite (Flight Training Device) Lentokoulutusorganisaatio (Flying Training Organisation) H HPA HT ICAO IEM IFR IMC IR IRE IRI JAA JAR LOFT Helikopteri (Helicopter) "Suorituskykyinen lentokone" (High Performance Aeroplane) Koulutuspäällikkö (Head of Training) Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (International Civil Aviation Organisation) Tulkinnat ja selitykset (Interpretative and Explanatory Material) Mittarilentosäännöt (Instrument Flight Rules) Mittarisääolosuhteet (Instrument Meteorological Conditions) Mittarilentokelpuutus (Instrument Rating) Mittaritarkastuslentäjä (Instrument Rating Examiner) Mittarilentokouluttaja (Instrument Rating Instructor) Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelin (Joint Aviation Authorities) Yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset (Joint Aviation Requirements) Reittitoiminnan mukainen lentokoulutus (Line Orientated Flight Training) A-1

8 JAR-FCL 2 Luku A MCC ME MEL MET MPA MPH Miehistöyhteistyö (Multi Crew Co-operation) Monimoottorinen (Multi-engine) Minimivarusteluettelo (Minimum Equipment List) Monimoottorinen potkuriturbiinilentokone (Multi-engine Turbo-prop) Usean ohjaajan lentokone (Multi-pilot Aeroplane) Usean ohjaajan helikopteri (Multi-pilot Helicopter) nm meripeninkulmaa (Nautical Miles) OML OSL OTD Rajoitus toimintaan usean ohjaajan miehistössä (Operational Multicrew Limitation) Rajoitus toimintaan varmistusohjaajan kanssa (Operational Safety Pilot Limitation) Muut koulutuslaitteet (Other Training Devices) PF PIC PICUS PNF PPL Ohjaava ohjaaja (Pilot Flying) Ilma-aluksen päällikkö (Pilot-in-Command) Valvottuna toimiva ilma-aluksen päällikkö (Pilot-in-Command Under Supervision) Avustava ohjaaja (Pilot Not Flying) Yksityislentäjän lupakirja (Private Pilot Licence) R/T Radiopuhelinliikenne (Radiotelephony) SE SET SFE SFI SPA SPH SPIC STD Yksimoottorinen (Single-engine) Yksimoottorinen potkuriturbiinilentokone (Single-engine Turbo-prop) Simulaattoritarkastuslentäjä (Synthetic Flight Examiner) Simulaattorikouluttaja (Synthetic Flight Instructor) Yhden ohjaajan lentokone (Single-pilot Aeroplane) Yhden ohjaajan helikopteri (Single-pilot Helicopter) Päällikköoppilas (Student Pilot-in-Command) Synteettiset koulutuslaitteet (Synthetic Training Devices) TMG TR TRE TRI TRTO TMG-moottoripurjelentokone (Touring Motor Glider) Tyyppikelpuutus (Type Rating) Tyyppitarkastuslentäjä (Type Rating Examiner) Tyyppikouluttaja (Type Rating Instructor) Tyyppikoulutusorganisaatio (Type Rating Training Organisation) VFR VMC Näkölentosäännöt (Visual Flight Rules) Näkösääolosuhteet (Visual Meteorological Conditions) [Muutos 2, ] A-2

9 JAR-FCL 2 Luku A AMC FCL & Teoriatietovaatimukset JAR-FCL-lupakirjan myöntämiseksi JAA:n jäsenvaltion kansallisen lupakirjan perusteella ja JAA:n ulkopuolisten valtioiden lentolupakirjojen hyväksymiseksi JAR-FCL 2 (Helikopterit) JAR-FCL, LUKU A - YLEISET VAATIMUKSET Oikeus toimia ohjaamomiehistön jäsenenä Lupakirjojen, kelpuutusten, valtuutusten, hyväksyntöjen ja todistusten hyväksyminen JAA:n ulkopuolisen valtion myöntämän lupakirjan haltijalle annettava hyvitys Erityiskelpuutukset ja -valtuutukset Sotilaspalveluksen hyvittäminen Lupakirjojen ja kelpuutusten voimassaolo Viimeaikainen kokemus: muut kuin JAR-OPS 3:n mukaisesti toimivat ohjaajat Lääketieteellinen kelpoisuus Lääketieteellisen kelpoisuuden heikkeneminen Lentoajan ja teoriatietojen hyväksi laskeminen vuotta täyttäneen lupakirjanhaltijan oikeuksien rajoittaminen Lentopäiväkirjan pitäminen - JAR-FCL 2.005, liite 1 - Vähimmäisvaatimukset JAR-FCL-lupakirjan tai valtuutuksen myöntämiseksi JAA:n jäsenvaltion myöntämän kansallisen lupakirjan tai valtuutuksen perusteella - JAR-FCL 2.015, liite 1 - Vähimmäisvaatimukset JAA:n ulkopuolisten valtioiden myöntämien lupakirjojen hyväksymiseksi JAR-FCL, LUKU C - HELIKOPTERIYKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA - PPL(H) Vähimmäisikä Lääketieteellinen kelpoisuus Oikeudet ja ehdot Lentokokemus ja lentoajan hyväksi laskeminen JAR-FCL, LUKU D - HELIKOPTERIANSIOLENTÄJÄN LUPAKIRJA - CPL(H) Vähimmäisikä Lääketieteellinen kelpoisuus Oikeudet ja ehdot Lentokokemus ja lentoajan hyväksi laskeminen A-3

10 JAR-FCL 2 Luku A JAR-FCL, LUKU E - MITTARILENTOKELPUUTUS - IR(H) Lääketieteellinen kelpoisuus Milloin mittarilentokelpuutus vaaditaan Oikeudet ja ehdot Voimassaoloaika, voimassaolon jatkaminen ja kelpuutuksen uusiminen JAR-FCL, LUKU F - TYYPPIKELPUUTUKSET (Helikopterit) Tyyppikelpuutukset Milloin tyyppikelpuutus vaaditaan Tyyppikelpuutukset - Oikeudet, lukumäärä ja helikopteriversiot Tyyppikelpuutukset - Vaatimukset Tyyppikelpuutukset - Voimassaoloaika, voimassaolon jatkaminen ja kelpuutusten uusiminen Usean ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus - Ehdot Yhden ohjaajan helikopterin tyyppikelpuutus - Ehdot - JAR-FCL & 2.295, liite 1 - Lentokoe ja tarkastuslento helikopterien tyyppikelpuutuksia ja liikennelentäjän lupakirjaa varten - JAR-FCL 2.240, liite 3 - Tyyppikelpuutusta varten vaadittavan koulutuksen, lentokokeen ja tarkastuslennon sisältö yksi- ja monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla sekä yksityis- ja ansiolentäjän lentokokeeseen lisättävät tehtävät monimoottorisilla yhden ohjaajan helikoptereilla JAR-FCL, LUKU G - HELIKOPTERILIIKENNELENTÄJÄN LUPAKIRJA - ATPL(H) Vähimmäisikä Lääketieteellinen kelpoisuus Oikeudet ja ehdot Lentokokemus ja lentoajan hyväksi laskeminen JAR-FCL, LUKU H - OPETTAJAKELPUUTUKSET (Helikopterit) Opettajakelpuutukset ja valtuutus - Jaottelu Kouluttajat - Yleistä Opettajakelpuutukset ja -valtuutukset - Yleistä Opettajakelpuutukset ja valtuutukset - Voimassaoloaika A - Lennonopettajakelpuutus (FI(H)) - Edellytykset B - FI(H) - Rajoitetut oikeudet C - FI(H) - Oikeudet ja vaatimukset A-4

11 JAR-FCL 2 Luku A D - FI(H) - Kurssi E - FI(H) - Lentokoe F - FI(H) - Kelpuutuksen myöntäminen G - FI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Tyyppikouluttajan kelpuutus (TRI(H)) - Oikeudet B - TRI(H) - Edellytykset C - TRI(H) - Kurssi D - TRI(H) - Pätevyyden arviointi E - TRI(H) - Kelpuutuksen myöntäminen F - TRI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Mittarilentokouluttajan kelpuutus (IRI(H)) - Oikeudet B - IRI(H) - Edellytykset C - IRI (H) - Kurssi D - IRI (H) - Lentokoe E - IRI (H) - Kelpuutuksen myöntäminen F - IRI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Simulaattorikouluttajan valtuutus (SFI(H)) - Oikeudet B - SFI(H) - Vaatimukset C - SFI(H) - Kurssi D - SFI(H) - Pätevyyden arviointi E - SFI(H) - Valtuutuksen myöntäminen F - SFI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen A - Yhden ohjaajan helikopterien simulaattorikouluttajavaltuutus (STI(H)) - Oikeudet B - STI(H) - Vaatimukset C - STI(H) - Kurssi D - STI(H) - Pätevyyden arviointi E - STI(H) - Valtuutuksen myöntäminen F - STI(H) - Voimassaolon jatkaminen ja uusiminen - JAR-FCL 2.305, liite 1 - Vaatimukset, joiden mukaan opettajalle, jolla ei ole JAR-FCLlupakirjaa, voidaan antaa erityislupa opettaa lento- tai tyyppikoulutusorganisaatiossa JAA:n jäsenvaltioiden ulkopuolella - JAR-FCL 2.320D, liite 1 - Helikopterilennonopettajakurssi (FI(H)) - JAR-FCL 2.320E, liite 1 - Lentokokeen, tarkastuslennon ja suullisen teoriakuulustelun järjestäminen lennonopettajakelpuutusta (FI(H)) varten - JAR-FCL 2.320E, liite 2 - Lennonopettajakelpuutusta (FI(H)) varten vaadittavan lentokokeen, suullisen teoriakuulustelun ja tarkastuslennon sisältö A-5

12 JAR-FCL 2 Luku A - JAR-FCL 2.330C, liite 1 - Tyyppikouluttajakurssi VFR- tai IFR-lentotoimintaan hyväksyttyjä yhden tai usean ohjaajan helikoptereita varten (TRI(H)) - JAR-FCL 2.340C, liite 1 - Mittarilentokouluttajan kurssi (IRI(H)) JAR-FCL 3 (Lääketieteelliset kelpoisuusvaatimukset) JAR-FCL, LUKU A - YLEISET VAATIMUKSET Ilmailulääkärin tarkastukset [3.095(a) ja (b)] Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten voimassaoloaika Lääketieteellisen kelpoisuuden arviointiperusteet Lääkkeet ja muut hoidot Hakijan velvollisuudet JAR-OPS 3 - VAATIMUKSET JAR-OPS, LUKU A - SOVELTAMISALA Soveltamisala JAR-OPS, LUKU B - YLEISTÄ Yleistä Poikkeusluvat Yhteinen kieli Minimivarusteluettelot - Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet Miehistön lisäjäsenet Sota-aseiden ja sotatarvikkeiden kuljettaminen Urheiluaseiden ja ampumatarvikkeiden kuljettaminen Henkilöiden kuljettaminen Miehistön velvollisuudet Ilma-aluksen päällikön määräysvalta Pääsy ohjaamoon Salamatkustus ja luvaton kuljetus Kannettavat elektroniset laitteet Alkoholi ja huumeet Turvallisuuden vaarantaminen Mukana pidettävät käsikirjat Mukana pidettävät lisätiedot ja lomakkeet Maassa säilytettävät tiedot Tarkastusvaltuudet A-6

13 JAR-FCL 2 Luku A Asiakirjojen ja tietojen toimittaminen Lennonrekisteröintilaitteen tallenteiden säilyttäminen, toimittaminen ja käyttö - JAR-OPS 3.005(d), liite 1 - Kiireelliset lääkintähelikopterilennot (HEMS) JAR-OPS, LUKU D - TOIMINTAMENETELMÄT Toimintakäsikirja Menetelmien laatiminen Helikopterilentopaikan toimintaminimit Liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettaminen Karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen Matkustajien sijoittaminen Matkustajille annettavat turvallisuusohjeet Lennon valmistelu Helikopterilentopaikkojen valinta ATS-lentosuunnitelman esittäminen Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä Miehistön jäsenten paikat Istuimet sekä istuin- ja olkavyöt Matkustamon ja tarjoomon turvallisuuden varmistaminen Hätävarusteiden saatavuus Tupakointi helikopterissa Sääolosuhteet Jää ja muut epäpuhtaudet Poltto- ja voiteluainemäärät Lentoonlähtöolosuhteet Lentoonlähtöminimien noudattaminen Minimilentokorkeudet Poikkeus- ja häiriötilanteiden jäljittely lennolla Polttoainemäärän seuranta lennon aikana Lisähapen käyttö Maan läheisyyden havaitseminen Lähestymis- ja laskuolosuhteet Lähestymisen aloittaminen ja jatkaminen A-7

14 JAR-FCL 2 Luku A Lentomenetelmät - Kynnyksen ylityskorkeus Matkapäiväkirja Poikkeamailmoitukset Onnettomuuksista ilmoittaminen - JAR-OPS 3.270, liite 1 - Matkatavaran ja rahdin sijoittaminen - JAR-OPS 3.305, liite 1 - Polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa helikopteriin, ollessa helikopterissa tai poistuessa siitä - JAR-OPS 3.375, liite 1 - Polttoainemäärän seuranta lennon aikana JAR-OPS, LUKU E - LENTOTOIMINTA ERI SÄÄOLOSUHTEISSA Määritelmät Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Helikopterilentopaikat Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Vähimmäisvarustus VFR-toimintaminimit - JAR-OPS 3.430, liite 1 - Helikopterilentopaikan toimintaminimit - JAR-OPS 3.440, liite 1 - Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Yleiset toimintasäännöt - JAR-OPS 3.450, liite 1 - Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset - JAR-OPS 3.455, liite 1 - Huonon näkyvyyden lentotoiminta - Toimintamenetelmät - JAR-OPS 3.465, liite 1 - Miniminäkyvyys VFR-lentotoiminnassa JAR-OPS, LUKU J - MASSA JA MASSAKESKIÖ Massa- ja massakeskiöasiakirjat - JAR-OPS 3.625, liite 1 - Massa- ja massakeskiöasiakirjat JAR-OPS, LUKU K - MITTARIT JA VARUSTEET Yleistä Helikopterin valot VFR-lentotoiminta päivällä - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet A-8

15 JAR-FCL 2 Luku A IFR- tai yölentotoiminta - Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet Radiokorkeusmittarit Helikopterin säätutka Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittava varustus Miehistön jäsenten sisäpuhelinjärjestelmä Matkustamokuulutusjärjestelmä Ohjaamoäänittimet Ohjaamoäänittimet Lentoarvotallentimet Lentoarvotallentimet Lisähappi - Paineistamattomat helikopterit Automaattinen hätäpaikannuslähetin (ELT) Pelastusliivit Miehistön pelastuspuvut Pelastuslautat ja hätäpaikannuslähettimet (ELT) pitkillä lennoilla veden yllä Pelastautumisvarusteet Vesilentotoimintaan hyväksytyt helikopterit - Muu varustus Kaikki helikopterit, joilla lennetään vesialueen yllä - Pakkolasku veteen - JAR-OPS 3.775, liite 1 - Lisähappi paineistamattomissa helikoptereissa JAR-OPS, LUKU N - OHJAAMOMIEHISTÖ Ohjaamomiehistön kokoonpano Siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet Eroavuuskoulutus ja perehdyttämiskoulutus Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi Ilma-aluksen päällikön minimipätevyysvaatimukset Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella Viimeaikainen kokemus Ilma-aluksen päällikön reitti-, tehtävä- ja aluekelpoisuus Toiminta useammassa kuin yhdessä helikopterityypissä tai -versiossa Koulutuskirjanpito - JAR-OPS 3.940, liite 1 - IFR- tai yölentotoiminta yhden ohjaajan miehistöä käyttäen - JAR-OPS 3.955, liite 1 - Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi A-9

16 JAR-FCL 2 Luku A - JAR-OPS 3.965, liite 1 - Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet - Ohjaajat - JAR-OPS 3.968, liite 1 - Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella JAR-OPS, LUKU P - KÄSIKIRJAT, MATKAPÄIVÄKIRJAT JA TIETOJEN TALLENTA- MINEN Toimintakäsikirjoja koskevat yleiset säännöt Toimintakäsikirjan rakenne ja sisältö Lentokäsikirja Matkapäiväkirja Operatiivinen lentosuunnitelma - JAR-OPS , liite 1 - Toimintakäsikirjan sisältö JAR-OPS, LUKU Q - LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET JA LEPOVAATIMUKSET JULKAISTAAN MYÖHEMMIN JAR-OPS, LUKU R - VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS Tietojen antaminen JAR-OPS, LUKU S - TURVAVAATIMUKSET Yleiset vaatimukset Koulutussuunnitelmat Ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta Helikopterissa käytettävät etsintämenetelmät Ohjaamon turvaaminen [Muutos 1, ; muutos 2, ; muutos 4, ] A-10

17 JAR-FCL 2 Luku A [IEM FCL Ohjeita kielitaidon arvioinnista (Katso JAR-FCL 2.010, AMC N:o 2) 1. Kielitaidon arviointi olisi suunniteltava siten, että siinä otetaan huomioon ilma-aluksen ohjaajalle kuuluvat erilaiset tehtävät. Painopisteen olisi kuitenkin oltava kielen käytössä eikä lentotoimintamenetelmissä. 2. Arvioinnissa olisi määritettävä hakijan kyky: - viestiä tehokkaasti käyttäen radiopuhelinliikenteen vakiosanontoja (fraseologiaa); ja - tuottaa ja ymmärtää yleiskielisiä sanomia sekä normaaleissa että epätavallisissa tilanteissa, jotka edellyttävät poikkeamista radiopuhelinliikenteen vakiosanonnoista. Tarkempia ohjeita annetaan ICAOn julkaisussa Manual on the Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements (ICAO Doc 9835), Appendix A Part III ja Appendix B. 3. Arviointi voidaan jakaa kolmeen osaan seuraavasti: i. Kuuntelu kuullun ymmärtämisen arviointi ii. Puhuminen ääntämisen, puheen sujuvuuden, rakenteiden ja sanavaraston arviointi iii. Vuorovaikutus. 4. Yllä mainitut kolme osaa voidaan myös yhdistää, ja niistä suoriutuminen voidaan arvioida käyttäen monia erilaisia keinoja ja menetelmiä. 5. Tarvittaessa jotkut tai kaikki edellä mainituista osa-alueista voidaan arvioida radiopuhelinliikenteen kokeen yhteydessä. 6. Jos kokeen eri osa-alueet arvioidaan erikseen, viranomaisen antamassa kielitaitomerkinnässä olisi mainittava lopullinen yhteisarvosana. 7. Kielitaidon arviointi voidaan suorittaa jonkin olemassa olevan kokeen tai koulutuksen yhteydessä, joita ovat esimerkiksi lupakirjan tai kelpuutuksen myöntäminen ja voimassaolon jatkaminen, reittilentokoulutus, lentotoiminnan harjoittajan reittitarkastuslento tai tarkastuslento.] [, ] A-11

18 JAR-FCL 2 Luku A [JAR-FCL 2.010, AMC N:o 1 Kielitaidon arviointiasteikko (Katso JAR-FCL 2.010(a)(4)) TASO ÄÄNTÄMYS Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta RAKENNE Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä tarvittavan kielen mukaan SANA- VARASTO PUHEEN SUJUVUUS YMMÄR- TÄMINEN VUORO- VAIKUTUS Asiantuntija (Taso 6) Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät tuskin koskaan ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueelliset vaihtelut saattavatkin vaikuttaa niihin. Niin perustason kuin vaativammatkin kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään monista tutuista ja tuntemattomista aiheista. Sanavarasto on idiomaattinen, vivahteikas ja kielen käyttötilanteeseen sopiva. Pystyy puhumaan pitkään luontevasti ja vaivattomasti. Vaihtelee puheen tempoa tyylivaikutuksen aikaansaamiseksi, esim. korostaakseen jotain seikkaa. Käyttää spontaanisti ja oikein eri jäsennys- ja sidesanoja. Ymmärtäminen on johdonmukaisesti virheetöntä lähes kaikissa yhteyksissä, ja myös kielelliset ja kulttuuriset vivahteet tulevat ymmärretyiksi. Vuorovaikutus on vaivatonta lähes kaikissa tilanteissa. Ymmärtää helposti kielelliset ja sanattomat vihjeet ja reagoi niihin asiaankuuluvalla tavalla. Edistynyt (Taso 5) Ääntämys, painotus, rytmi ja intonaatio häiritsevät harvoin ymmärtämistä, vaikka puhujan ensimmäinen kieli tai kielen alueelliset vaihtelut vaikuttavatkin niihin. Perustason kielioppi- ja lauserakenteet ovat johdonmukaisesti hyvin hallinnassa. Yrittää käyttää myös vaativampia rakenteita mutta tekee virheitä, jotka vaikuttavat joskus merkitykseen. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy johdonmukaisesti ja onnistuneesti ilmaisemaan saman asian toisin sanoin. Sanavarasto on toisinaan idiomaattista. Pystyy puhumaan pitkään suhteellisen vaivattomasti tutuista aiheista muttei välttämättä vaihtelemaan puheen tempoa tyylikeinona. Osaa käyttää oikein eri jäsennys- ja sidesanoja. Ymmärtää oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja ymmärtää puhujaa useimmiten silloin, kun tämä joutuu kohtaamaan kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman. Pystyy ymmärtämään erilaisia puheen variantteja (murre ja/tai korostus) tai tyylilajeja. Vastaukset annetaan viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Hallitsee hyvin puhujan ja kuuntelijan välisen suhteen A-12

19 JAR-FCL 2 Luku A TASO ÄÄNTÄMYS Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta RAKENNE Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä tarvittavan kielen mukaan SANA- VARASTO PUHEEN SUJUVUUS YMMÄR- TÄMINEN VUORO- VAIKUTUS Toiminnallinen (Taso 4) Puhujan ensimmäinen kieli tai alueelliset vaihtelut vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, mutta häiritsevät vain satunnaisesti ymmärtämistä. Perustason kielioppi- ja lauserakenteita käytetään luovasti, ja ne ovat yleensä hyvin hallinnassa. Virheitä saattaa esiintyä erityisesti epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa, mutta ne vaikuttavat harvoin merkitykseen. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät yleensä tehokkaaseen viestintään yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista. Pystyy usein onnistuneesti korvaamaan sanavaraston puutteita epätavallisissa tai odottamattomissa tilanteissa ilmaisemalla asian toisin. Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään asiaan kuuluvalla tempolla. Puheen sujuvuus voi ajoittain heiketä siirryttäessä harjoitellusta tai kaavamaisesta puheesta spontaaniin vuorovaikutukseen, mutta tämä ei estä tehokasta viestintää. Osaa käyttää rajoitetusti eri jäsennys- ja sidesanoja. Täytesanat eivät ole häiritseviä. Ymmärtää useimmiten oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai murre on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle. Kun puhuja kohtaa kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman, ymmärtäminen voi olla hitaampaa tai edellyttää selvennyksiä. Vastaukset annetaan yleensä viipymättä ja ne ovat asianmukaisia ja informatiivisia. Osaa aloittaa vuoropuhelun ja ylläpitää sitä, vaikka kyse olisi odottamattomasta tapahtumasta. Käsittelee riittävällä tavalla ilmeisiä väärinymmärryksiä tarkistamalla, vahvistamalla tai selventämällä tietoja A-13

20 JAR-FCL 2 Luku A TASO ÄÄNTÄMYS Käyttää ilmailuyhteisön ymmärtämää murretta ja/tai korostusta RAKENNE Käytettävät kielioppi- ja lauserakenteet määräytyvät tehtävässä tarvittavan kielen mukaan SANA- VARASTO PUHEEN SUJUVUUS YMMÄR- TÄMINEN VUORO- VAIKUTUS Esitoiminnallinen (Taso 3) Puhujan ensimmäinen kieli tai alueelliset vaihtelut vaikuttavat ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon, ja häiritsevät usein ymmärtämistä. Ennakoitaviin tilanteisiin liittyvät perustason kielioppi- ja lauserakenteet eivät ole aina hyvin hallinnassa. Virheet vaikuttavat toistuvasti merkitykseen. Sanavaraston laajuus ja täsmällisyys riittävät usein viestintään yleisistä, konkreettisista tai työhön liittyvistä aiheista, mutta sanavarasto on rajallinen ja sanavalinta usein epätarkoituksenmukainen. On usein kykenemätön ilmaisemaan samaa asiaa toisin sanoin sanavaraston puutteiden vuoksi. Pystyy puhumaan suhteellisen pitkään, mutta ilmaisut ja tauot ovat usein epätarkoituksenmukaisia. Epäröinti tai hitaus puheen tuottamisessa voi estää tehokkaan viestinnän. Täytesanat ovat joskus häiritseviä. Ymmärtää usein oikein, kun kyse on yleisistä, konkreettisista ja työhön liittyvistä aiheista ja kun käytetty korostus tai murre on riittävän ymmärrettävä kielen kansainväliselle käyttäjäyhteisölle. Kieleen tai tilanteeseen liittyvän ongelman tai odottamattoman tapahtuman yhteydessä ymmärtäminen voi olla vaikeaa. Vastaukset annetaan toisinaan viipymättä ja ne ovat joskus asianmukaisia ja informatiivisia. Pystyy ennakoitavissa tilanteissa suhteellisen vaivattomasti aloittamaan tuttuja aiheita koskevan vuoropuhelun tai ylläpitämään sitä. Vuorovaikutus on yleensä riittämätöntä, kun kyse on odottamattomasta tapahtumasta. Alkeistaso (Taso 2) Puhujan ensimmäinen kieli tai alueelliset vaihtelut vaikuttavat voimakkaasti ääntämykseen, painotukseen, rytmiin ja intonaatioon ja häiritsevät yleensä ymmärtämistä. Hallitsee vain rajoitetusti muutamia yksinkertaisia ulkoa opeteltuja kielioppija lauserakenteita. Rajallinen sanavarasto, joka koostuu vain yksittäisistä sanoista ja ulkoa opetelluista lauseista. Pystyy tuottamaan vain erittäin lyhyitä, yksittäisiä, ulkoa opeteltuja ilmaisuja ja puhe on hyvin katkonaista. Käyttää häiritsevällä tavalla täytesanoja pyrkiessään löytämään oikeita ilmaisuja ja lausumaan vieraampia sanoja. Ymmärtäminen rajoittuu yksittäisiin, ulkoa opeteltuihin lauseisiin, jos ne lausutaan huolellisesti ja hitaasti. Vastausten antaminen on hidasta, ja vastaukset ovat usein epätarkoituksenmukaisia. Vuorovaikutus rajoittuu yksinkertaiseen rutiininomaiseen vuoropuheluun. Alkeistasoa alempi taso (Taso 1) Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Kielitaito alkeistasoa alhaisemmalla tasolla. Huom: Toiminnallinen taso (taso 4) on radiopuhelinviestintään vaaditun kielitaidon vähimmäistaso. [, ] Tasot 1 3 kuvaavat kielitaidon esitoiminnallista tasoa, alkeistasoa ja alkeistasoa alempaa tasoa, jotka kaikki ovat vaadittavan kielitaitotason alapuolella. Tasot 5 ja 6 kuvaavat kielitaidon edistynyttä ja asiantuntijatasoa, jotka ovat vaadittavaa vähimmäistasoa ylempänä.] A-14

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008

[FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note. Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Opinion 03/2004 Description: Language: [FI]-Opinion 03/2004 - Explanatory Note Finnish Opinion number: 03/2004 Related regulation(s): Regulation (EC) No 216/2008 Related NPA(s): NPA 02-2004 European Aviation

Lisätiedot

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET

Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 1 ILMAILUN ÄÄDÖK ET Ilmailun säädökset luentoaineisto 20.4.2015 2 LENTOKOULUA JA KOULUTUSTA KOSKEVAT YLEISTIEDOT HARRASTEILMAILUN LENTOKOULUTUSTOIMINTA (TRG

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 12.11.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 295/35 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 996/2010, annettu 20 päivänä lokakuuta 2010, siviili-ilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS OPS M1-1 Muutos 6 30.11.2006 PL 186, 01531 VANTAA, FINLAND, puh. 358 (0)9 4250 11, Faksi 358 (0)9 4250 2898 www.ilmailuhallinto.fi LENTOSÄÄNNÖT Ilmailuhallinto on antanut ja julkaissut lentosääntöjen

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 1 (20) Antopäivä: 8.11.2012 Voimaantulopäivä: 12.11.2012 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Tämä ilmailumääräys on annettu vaarallisten aineiden kuljetuksesta 2.8.1994 annetun lain (719/1994) nojalla

Lisätiedot

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta

Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta ICH E 6 OHJE HYVÄN KLIINISEN TUTKIMUSTAVAN NOUDATTAMISESTA Step 4, konsolidoitu ohje 1.5.96 Ohje hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamisesta (CPMP/ICH/135/95) Siirto CPMP:lle heinäkuussa 1996 CPMP:n

Lisätiedot

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET

SOTILASILMAILUN TVJ-ALAN HUOLTOTOIMINTAVAATIMUKSET SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lv-003 05.05.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 SOTILASILMAILUN

Lisätiedot

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä

Porrastuksen alitus Espoon yläpuolella 15.12.2000 Lentokoneiden häviäminen lennonjohdon tutkanäytöltä Tutkintaselostus C 19/2000 L RA 86532 OH-LMG IL62M DC-9-83 Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 13 (Annex 13) kohdan 3.1 mukaan ilmailuonnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnan

Lisätiedot

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 Johdanto laadunhallintaan ja ISO 9000 -standardeihin Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut Markku Pitko

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/79 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/30/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettuun lakiin ehdotetaan muutoksia. Euroopan unionin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, 29.3.2014 Euroopan unionin virallinen lehti L 96/357 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2014/35/EU, annettu 26 päivänä helmikuuta 2014, tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI FI OPAS SIITÄ, MITEN KANSALLISET VIRANOMAISET KUULEVAT EUROOPAN KESKUSPANKKIA SUUNNITELMISTA LAINSÄÄDÄNNÖKSI

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Etunimi Sukunimi AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2012 Tässä on julkaisun otsikon mahdollinen alaotsikko tasaus vasemmalle Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan,

SÄÄDÖSKOKOELMA. 864/2014 Ilmailulaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku. säädetään, 59 :ää ja 178 :n 10 kohtaa sovelletaan, SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2014 864/2014 Ilmailulaki Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, L 136/34 Euroopan unionin virallinen lehti 30.4.2004 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/27/EY, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön

Lisätiedot

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY

Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY EUROOPAN KOMISSIO YRITYS- JA TEOLLISUUSTOIMINNAN PÄÄOSASTO Tavaroiden sisämarkkinat Sisämarkkinat ja niiden kansainvälinen ulottuvuus Leluturvallisuusdirektiivi 2009/48/EY Soveltamisopas Rev 1.7 Päiväys:

Lisätiedot

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi

TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi TAL STA Taloushallintoliiton toimialastandardi 1 3 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten syyskokouksessa 26.10.2011. TAL-STA4 on hyväksytty Suomen Taloushallintoliitto ry:n jäsenten kevätkokouksessa

Lisätiedot

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon

Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Opas elämän loppuvaiheen hoitoa koskevaan päätöksentekoon Euroopan neuvosto Englanninkielinen versio: Guide on the decision-making process regarding

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY)

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) 24.11.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 309/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT

NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT NASDAQ OMX HELSINKI OY PÖRSSIN SÄÄNNÖT 1.7.2014 JOHDANTO Kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain (748/2012) mukaan pörssin on laadittava ja pidettävä yleisön saatavilla pörssitoimintaa koskevat

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.12.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 326/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1158/2010, annettu 9 päivänä joulukuuta 2010, yhteisestä turvallisuusmenetelmästä rautateiden turvallisuustodistusten saamista

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki. Samanniminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * )

KÄYTÄNNÖN OHJEET ASIANOSAISILLE (Konsolidoitu toisinto * ) ОБЩ СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA TRIBUNÁL EVROPSKÉ UNIE DEN EUROPÆISKE UNIONS RET GERICHT DER EUROPÄISCHEN UNION EUROOPA LIIDU ÜLDKOHUS ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot