VERKKOKAUPPA KASVUSSA ASIAKASOSAAMINEN VERKOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VERKKOKAUPPA KASVUSSA ASIAKASOSAAMINEN VERKOSSA"

Transkriptio

1 VERKKOKAUPPA KASVUSSA ASIAKASOSAAMINEN VERKOSSA Heli Paavola, Ph.D. (econ.) Manager, Ramboll Management Consulting LIIKETALOUDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISPÄIVÄT Helsinki

2 Sisällys A Verkkokaupan kasvu B Asiakasosaamisen luominen C Asiakasymmärrys verkossa D Yhteenveto opitusta

3 VERKKOKAUPAN KASVU Aktiivi-ikäisistä suomalaisista noin 75 % on tehnyt verkko-ostoksia Verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin vähittäiskauppa Suomalaiset ostivat vuonna 2012 verkosta tavaroita ja palveluita yhteensä 9,65 mrd :lla, mikä on 10% enemmän kuin 2011 Vähittäiskaupan tuotteiden verkkokauppa oli ,3 mrd, joka on lähes 8% arvonlisäverollisesta vähittäiskaupan liikevaihdosta Suomessa ja 14% enemmän kuin 2011 Verkko-ostokset lisääntyivät 2013 tammi-kesäkuussa 5,9% edellisvuodesta, verkosta ostettiin yhteensä 5,1 mrd eurolla, ja kasvun ennakoitiin myös jatkuvan loppuvuonna Vähittäiskaupan tuotteita ostettiin verkosta 1,5 mrd eurolla; kasvu oli lähes 9%, nopeampaa kuin koko verkkokaupassa yhteensä Eniten verkosta ostettiin matkailuun ja liikenteeseen liittyviä tuotteita ja palveluja (38%), kun taas eniten verkon kautta ostettuja vähittäiskaupan tuoteryhmiä olivat elektroniikka, pukeutuminen, musiikki ja elokuvat sekä sisustus- ja puutarhatuotteet

4 VERKKOKAUPAN KASVU Suurimmissa tuoteryhmissä kovimmat kasvuluvut olivat 2013 alkuvuodesta rahoituksessa ja pukeutumisessa, kun taas kaikkien tuoteryhmien osalta suurimmat kasvuprosentit olivat aikuisviihteen, lastentarvikkeiden ja elintarvikkeiden verkkokaupassa, jotka kuitenkin euromääriltään ovat hyvin pieniä verkkokaupan ryhmiä Erityisen nopeaa verkkokaupan kasvu 2012 oli elintarvikkeiden tuoteryhmässä, joka kasvoi lähes 80 prosenttia vuodesta 2011 Euromääräisesti ruoan verkkokauppa on ollut ruoan osalta kuitenkin pitkään hyvin pientä ja kehittyminen on ollut hidasta; elintarvikkeiden ja alkoholin verkkokaupan osuus on 2,5% vähittäiskaupan verkko-ostoksista ja 0,8% koko verkkokaupasta Ruoan verkkokaupan kehittymisen kannalta avainasemassa ovat sujuva toimitus ja kuluttajien luottamus ostoskorin tuotteiden tuoreuteen Kohtuullinen toimituskustannus, tuote- ja toimitustakuu sekä noutopisteen läheinen sijainti ovat kriittisimmät päivittäistavaroiden toimituksessa; kotiin toimituksen rinnalla yhä useampi kuluttaja haluaisi noutaa verkosta tilaamansa ostoskassin lähimmästä noutopisteestä Kuluttaja hakee päivittäistuotteisiin liittyvää tietoa sekä sanomalehdistä että aiempaa vahvemmin myös verkon eri kanavista

5 VERKKOKAUPAN KASVU Suosituimmat kotimaiset verkkokaupat olivat Verkkokauppa Pohjoismaissa tutkimuksen mukaan Verkkokauppa.com, Netanttila.fi, Hobbyhall.fi, Huuto.net, VR.fi, kun taas suosituimmat ulkomaiset verkkokaupat Suomessa olivat Adlibris.com, ebay.com, Zalando.com, HM.com Internet muuttaa kuluttajien perinteistä ostoprosessia; jo nyt kuluttajat etsivät ennen ja jälkeen ostopäätöksen tietoa verkosta enemmän kuin kivijalkakaupasta Kuluttajat ovat lähtökohtaisesti ylikanavaisia käyttäytymisessään myös kaupan on päästävä eroon jaottelusta perinteiseen ja verkkokauppaan Ylikanavaisuus on kaupan universaali strategia tulevaisuudessa; ylikanavaisuudella tarkoitetaan toimintamallia, jossa eri kanavat (verkko, mobiili, kivijalka) integroidaan käyttäjän kokeman arvon parantamiseksi Eri kanavien ominaisuudet ovat erilaiset myös niiden roolit ja tavoitteetkin voivat olla erilaiset Verkosta paitsi etsitään tuotetietoa ja vertaillaan tuotteita, myös vietetään vapaa-aikaa shoppailemalla ja kerrotaan omista osto- ja kulutuskokemuksista muille

6 VERKKOKAUPAN KASVU Suomalaisten arki on yhä mobiilikeskeisempää; 61 % vuotiaista suomalaisista omistaa älypuhelimen Mobiilikeskeisyyden kasvaessa puhelimen merkitys kuluttajien ostoprosessissa lisääntyy; puhelin tukee ostamista paitsi ostotapahtuman aikana, myös ennen ostamista ja ostamisen jälkeen Mobiilisti voi mm. tehdä hintavertailuja, lukea tuotearviointeja sosiaalisessa mediassa, skannata QR-koodeista lisätietoa ja ostaa tuotteen verkkokaupassa kivijalkakauppa voi toimia showroomina We move from customers entering retailers environment to an era where the mobile device enables the retailers to enter the consumers environment, and be with them anywhere, anytime (Shankar, 2010) Mobiilin vahvuutena on välitön yhteys käyttötilanteeseen; mobiili kulkee helposti mukana kaikkialle ja on käytettävissä heti, tässä ja nyt

7 VERKKOKAUPAN KASVU Mobiilin erityispiirteitä päätelaitteena ovat henkilökohtaisuus ja sen tarjoamat paikantamisen mahdollisuudet Norjalaiset ovat Verkkokauppa Pohjoismaissa 2013 tutkimuksen mukaan Pohjoismaiden aktiivisimpia verkko- ja mobiiliostajia, ja suomalaiset passiivisimpia Suomalaiset suhtautuvat muita pohjoismaalaisia myönteisimmin mobiilimaksamiseen ja epäluuloisimmin korttimaksamisen turvallisuuteen Suomessa merkittävä osa verkko-ostoksista tehdään perinteisellä laskulla ja maksamalla suoraan pankkitililtä verkkopankissa, luottokortin käyttämistä maksuvälineenä verkossa vieroksutaan Verkkokaupassa shoppaillaan alempien hintojen ja helppouden vuoksi, kun taas verkkokauppaa vähemmän käyttävät karttavat sitä, koska haluavat konkreettisesti tutustua tuotteeseen ennen ostopäätöstä, esimerkiksi katsoa ja sovittaa sitä Verkko tarjoaa enemmän valinnanvaraa, mahdollisuudet hintojen vertailuun ja ajan säästämiseen

8 Sisällys A Verkkokaupan kasvu B Asiakasosaamisen luominen C Asiakasymmärrys verkossa D Yhteenveto opitusta

9 ASIAKASYMMÄRRYKSEN LUOMINEN Asiakasymmärrys lisää markkinoinnin vaikuttavuutta ja myyntiä Jokainen ihminen on ensisijaisesti kiinnostunut itsestään; asiakkaan huomion saaminen edellyttää, että puhuu asiakkaan näkökulmasta oikeista asioista oikealla tavalla, oikeaan aikaan ja oikeissa kanavissa Asiakasymmärrys syntyy, kun asiakasta ja hänen toimintaansa tarkastellaan laajemmin osana hänen arkista elämäänsä ja sosiaalisia verkostojaan Erilaisetkin asiakkaat ovat usein samanlaisissa tilanteissa ja heillä on samanlaisiin tilanteisiin (esim. elämäntilanne) liittyen samanlaisia tarpeita Asiakkaat ovat myös käyttäytymisessään rutinoituneita ja heillä on samanlaisia toimintamalleja Tuotteiden ja palvelujen ostaminen ja kuluttaminen linkittyvät arjen rutiineihin ja asiakasuskollisuuden luominen edellyttää arjen toimintamallien tuntemista

10 ASIAKASYMMÄRRYKSEN LUOMINEN Asiakas ei elä tyhjiössä; verkostot ja suhteet ovat tärkeä osa asiakkaan maailmaa Asiakas, ostaja ja käyttäjä eivät ole aina sama henkilö valinnoista voi päättää joku muu kuin ostaja itse, esim. perheessä lapsi tai puoliso Asiakasymmärrys luodaan yrityksissä asiakastietoa jalostamalla ja tulkitsemalla Asiakastieto on usein yrityksissä siiloitunutta ja hajallaan; kaikkea asiakastietoa ei edes tunnisteta tiedoksi Asiakastiedon lähteitä on monia Laitekäyttö, verkkohistoria ja muut automaattisesti tallentuvat käyttötiedot Asiakasosallistuminen, palaute, sosiaalinen media, käyttäjäyhteisöt, harrastusryhmät Asiakas- ja markkinatutkimukset, market intelligence Hiljainen tieto, asiakasrajapinta

11 ASIAKASYMMÄRRYKSEN LUOMINEN Yritysten haasteena harvoin on asiakastiedon hankinta; useammin haasteena on asiakastiedon tulkinta ja hyödyntäminen Asiakasdataa on usein paljon ja vaikeutena on relevantin tiedon poiminta informaatiotulvasta ja tiedon tulkitseminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa Monikanavaisessa liiketoiminnassa haasteena on eri kanavista saatavan asiakastiedon yhdistäminen ja edellytysten luominen yhdenmukaiselle palvelukokemukselle sen hyödyntämisen pohjalta Asiakastiedon kerääminen Asiakastiedon analysoiminen ja jalostaminen Asiakastiedon yhdistäminen Asiakastiedon jakaminen Asiakastiedon hyödyntäminen

12 Sisällys A Verkkokaupan kasvu B Asiakasosaamisen luominen C Asiakasymmärrys verkossa D Yhteenveto opitusta

13 ASIAKASYMMÄRRYS VERKOSSA Asiakasymmärryksen lähtökohtana verkossa on asiakkaan näkeminen aktiivisena toimijana ja arvon luojana, ei passiivisena vastaanottajana Verkko lisää kuluttajan ja asiakkaan valtaa eri tavoin Mm. kuluttajien arviot, faniyhteisöt, brändien ja yritysten vastaiset kampanjat Asiakas on palvelun yhteistuottaja ja arvon yhteisluoja Asiakas voi olla myös palvelun yhteiskehittäjä, markkinoija ja myyjä Esim. viraalimarkkinointi perustuu asiakkaiden valjastamiseen markkinoijan rooliin Tämä mahdollistaa palautteen saamisen ja käyttäjien osallistamisen kautta asiakkaiden paremman ymmärtämisen

14 ASIAKASYMMÄRRYS VERKOSSA Verkko korostaa samaan aikaan asiakkaan yksilöllisyyttä ja sosiaalisuutta Jokainen asiakas on yksilö ja haluaa tulla huomioiduksi yksilönä erikoistuneine tarpeineen, vaikka se toteutettaisiinkin esim. massaräätälöinnin keinoin Yksilökeskeisten asennesuuntausten (esim. erottautuminen) kasvu (esim. RISC Monitor) Verkossa mikään tarjonta ei ole liian spesifiä, ns. long tail -ilmiö (Anderson, 2006); niche-kauppa löytää usein riittävän kysynnän verkon globaaleilla markkinoilla Laaja pitkän hännän valikoima kerää ympärille aihepiiristä kiinnostuneet ihmiset Räätälöinti ja massaräätälöinti tarjoavat mahdollisuuden asiakkaan yksilöllisyyden huomioon ottamiseksi ja hyödyntämiseksi

15 ASIAKASYMMÄRRYS VERKOSSA Räätälöinti edellyttää asiakkaan osallistumista, tietoisesti tai huomaamatta Räätälöinti pienentää riskejä, lisää asiakastyytyväisyyttä ja sitoutumista ja parantaa asiakasymmärrystä Räätälöintiä voidaan tehdä eri tasoilla: räätälöity tuote räätälöity verkkokauppa Shoppailu ja ostaminen ovat sosiaalista toimintaa, myös verkossa; asiakkaan ymmärtäminen edellyttää myös asiakkaan verkostojen huomioon ottamista Retail - e-tail - me-tail - we-tail Sosiaalisen ostamisen ja kuluttamisen muotoja on monia Tykkääminen ja listat (esim. Kaboodle) Ryhmäostaminen (esim. Groupon, Facediili, Ebay group gifts) Jäsenklubit (esim. Zalando Lounge, brands4friends, showroomprive.com) Huutokaupat (esim. Ebay, Beezid.com, Quibids.com) Brändiyhteisöt (esim. Harley-Davidson, Lego) ja harrastusryhmät

16 ASIAKASYMMÄRRYS VERKOSSA Verkkokauppa voi olla myös alusta osaamisen ja kokemusten jakamiselle Asiakkaiden itse luomat sisällöt pääroolissa (esim. Happy Angler) Kauppa mediana asiakkaiden luomille sisällöille Japanilainen muotitalo Uniqlo tarjoaa sosiaalisen alustan asiakkailleen. Alusta sisältää mobiilisovelluksen ja verkkosivuston oman Uniqlo-tyylin esittelemiseksi. Uniqlooks on fan page by the fans for the fans / Esimerkkejä asiakastiedon, erityisesti sosiaalisen median, käytöstä tarjonnan räätälöinnissä Yhdysvaltalaisen Facebook-sovellus kerää ja analysoi tietoa ihmisistä, paikoista, puheenaiheista ja tapahtumista ja luo niiden perusteella suosituksia lahjaideoista. Shopycat hyödyntää lähes reaaliaikaista tietoa sosiaalisesta mediasta, mm. Twitteristä, blogeista, Facebookin viesteistä ja YouTube videoista ja liittää sen ostotarpeisiin.

17 Sisällys A Verkkokaupan kasvu B Asiakasosaamisen luominen C Asiakasymmärrys verkossa D Yhteenveto opitusta

18 YHTEENVETOA OPITUSTA Verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin vähittäiskauppa ja verkko muuttaa kuluttajien perinteistä ostoprosessia; suomalaiset kuluttajat etsivät ennen ja jälkeen ostopäätöksen tuotetietoa ensisijaisesti verkosta Kuluttajat ovat lähtökohtaisesti ylikanavaisia käyttäytymisessään; asiakkaan pitää tavoittaa yritys haluamallaan tavalla haluamaansa aikaan Asiakkaan huomion saaminen edellyttää, että puhuu asiakkaan näkökulmasta oikeista asioista oikealla tavalla verkkokaupan rooli asiakkaan ongelmien ratkaisijana ja mediana kasvaa Asiakasymmärrys syntyy asiakastietoa jalostamalla ja tulkitsemalla; vaikeutena on relevantin asiakastiedon poiminta informaatiotulvasta ja sen tulkitseminen ja hyödyntäminen liiketoiminnassa Asiakkaan ymmärtäminen edellyttää asiakkaan ja hänen käyttäytymisensä tarkastelemista laajemmassa kontekstissa, osana hänen arjen toimintamallejaan ja sosiaalisia verkostojaan Verkko korostaa samaan aikaan asiakkaan yksilöllisyyttä ja sosiaalisuutta molemmat näkökulmat tarjoavat mahdollisuuksia syventää asiakasymmärrystä ja luoda kilpailuetua

19 Kiitokset mielenkiinnostanne! Lisätietoja ja yhteydenotot: Heli Paavola, Ramboll Management Consulting

20 LÄHTEITÄ / Khalifa, A.S. (2004): Customer value: a review of recent literature and an integrative configuration, Management Decision, Vol. 42 Iss: 5, pp Peterson, M., Gröne, F., Kammer, K. & Kirscheneder, J. (2010): Multi-channel customer management. Delighting consumers, driving efficiency. Booz & Co. Shankar, V & Manjit, S.Y. (2010): Emerging Perspectives on Marketing in a Multichannel and Multimedia Retailing Environment, Journal of Interactive Marketing, Volume 24, Issue 2, Pages

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus?

Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson, Tia 2015 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten syntyy onnistunut verkkokauppakokemus? Andersson Tia Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille

HAASTATTELU. Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija: Klarna Oy Nro 01 2012 HAASTATTELU Verkkokauppa.com, Boris Nikolov Monikanavaisuus on tärkeä aspekti niin kuluttajille kuin valmistajille sitouta asiakkaasi

Lisätiedot

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen

Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com. Tuomo Sinkkonen Tarvitsetko trubaduuria? hank-and-moody@live.com Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä 10.3.2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Tuomo Sinkkonen Opinnäytetyön

Lisätiedot

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ

KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ KULUTTAJA INTERNET-PORTAALIN KÄYTTÄJÄNÄ Case: Elias.fi-kotityöpalvelut Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Riihimäki 9.10.2006 Juho Tahvanainen OPINNÄYTETYÖ Liiketalouden koulutusohjelma Kaartokatu

Lisätiedot

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA

LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalous Markkinointi urheilijoille 2011 Kim Kärkkäinen LIIDIT HALTUUN MARKKINOINTIVIESTINNÄN AVULLA YRITYSASIAKASPALVELUSSA OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450. Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2450 Anna Viljakainen, Asta Bäck & Ulf Lindqvist Media ja mainonta vuoteen 2013 VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2450 Media ja mainonta vuoteen 2013 Anna Viljakainen, Asta Bäck

Lisätiedot

Verkkomarkkinoinnin opas

Verkkomarkkinoinnin opas Verkkomarkkinoinnin opas 1 Modernia markkinointia verkossa Tämä opas on tehty sinulle, verkkomarkkinoinnista kiinnostunut yrittäjä, olet sitten vasta-alkaja tai jo konkari. Alkavalla yrittäjällä on harvoin

Lisätiedot

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan?

MONIKANAVAISUUS. ja kuinka se rakennetaan? MONIKANAVAISUUS ja kuinka se rakennetaan? Kuluttajien käyttäytyminen muuttuu huimaa vauhtia ja samalla muuttuvat myös odotukset yritystäsi ja tarjoamaasi palvelua kohtaan. Tiedätkö jo, kuinka täyttää asiakkaiden

Lisätiedot

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA

DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN SUUNNITELMA Case: Outdoors Finland LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden ala Liiketalouden koulutusohjelma Johtaminen ja viestintä Opinnäytetyö 2014 Carita Hinkka

Lisätiedot

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA

2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2 Asiakkaan aika ASIAKKAAN AIKA 2014 Asiakkaan aika 3 4 Asiakkaan aika Sisällysluettelo Asiakkaan aika Avaimet kultakaivokseen 7 Osa 1 - Mitä on tulevaisuuden markkinointi? 8 Osa 2 - Neljän vaiheen muutos

Lisätiedot

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen

Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla. Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Tutkimus chat-palvelun vaikutuksesta verkkokaupan myyntiin ja asiakaskokemukseen Finnchat Verkkokaupan myyntityötä asiakkaan ehdoilla Finnchat on jyväskyläläinen

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA

ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA Inka Hento ELINTARVIKKEIDEN VERKKOKAUPPA: MOTIVAATIO OSTAMISEEN JA PÄÄTÖKSENTEKO TAPAUSTUTKIMUS ERÄÄSTÄ VERKKORUOKAKAUPASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO TIETOJENKÄSITTELYTIETEIDEN LAITOS 2013 TIIVISTELMÄ Hento,

Lisätiedot

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ

SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ YAMK MIRVA TAPANINEN 2013 SE ON ITSE ASIASSA NYKYPÄIVÄNÄ IHAN TURHA RYPISTELLÄ ENÄÄ SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI LAPPILAISISSA MATKAILUYRITYKSISSÄ MATKAILUALAN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa

Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Sähköinen kauppa osana mikroyrittäjien liiketoimintamallia kuluttajakaupassa Markkinointi Maisterin tutkinnon tutkielma Timo Kiviniemi 2011 Markkinoinnin laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn Heikkilä, Erika Lehikoinen, Elisa 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Blogimarkkinoinnin vaikutus miesten ostopäätöksen syntyyn

Lisätiedot

Social CRM. Mitä se on käytännössä? Asiakkaiden kuuntelua, sävyjä ja signaaleja. Asiakaspalvelua, myös kaveripalvelua.

Social CRM. Mitä se on käytännössä? Asiakkaiden kuuntelua, sävyjä ja signaaleja. Asiakaspalvelua, myös kaveripalvelua. WHITE PAPER 4/2013 Social CRM Mitä se on käytännössä? Asiakkaiden kuuntelua, sävyjä ja signaaleja Asiakaspalvelua, myös kaveripalvelua Asiakas mediana Asiakkuusetuja ja palkitsemista Jokaisella yrityksellä

Lisätiedot

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili

LUMON TAVOITTAA TIEDOLLA. SÄHKÖPOSTI- MARKKINOINNIN RENESSANSSI Hyvä rekisteri on kuin henkinen pankkitili 2 2013 TIETOA JA NÄKEMYKSIÄ ASIAKASSUHTEEN AVUKSI OIKEA IHMINEN OIKEAAN TYÖHÖN Snoobin analytiikka auttaa myös rekrytoinnissa TIEDOSTA TOIMINTAA Fonectan uusi palveluyksikkö tarjoaa kokonaisvaltaisen markkinointipaketin

Lisätiedot

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia?

Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Miten suomalaiset 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jumisko, Jaana 2014 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Miten suomalaiset, 18 29-vuotiaat käyttävät Instagramia? Jaana Jumisko

Lisätiedot

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014

Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Verkkokauppa Pohjoismaissa 2014 Sisältö Tietoja raportista 2 Esipuhe: Håkan Ericsson 3 PostNordin asiantuntijat: Nyt kanavat kohtaavat 4 5 Pohjoismaat 6 17 Case: Näin Panduro onnistuu verkkokaupassa Pohjoismaissa

Lisätiedot

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle

Markkinointiviestintä murroksessa. Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Markkinointiviestintä murroksessa Muutostekijät ja niiden vaikutukset suomalaiselle media-alalle Julkaisuja 36/2013 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkalupakki pk-yritykselle. Tampere 24.3.2015 Hanna Puro, Zento Oy

Sosiaalisen median työkalupakki pk-yritykselle. Tampere 24.3.2015 Hanna Puro, Zento Oy Sosiaalisen median työkalupakki pk-yritykselle Tampere 24.3.2015 Hanna Puro, Zento Oy Hanna Puro, Zento Oy Toimitusjohtaja ja sosiaalisen median valmentaja Sisällöntuotannon ja verkkoviestinnän ammattilainen.

Lisätiedot

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää

CRM ostajanopas. Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää CRM ostajanopas Mitä sinun tulee tietää, kun yritykseesi ollaan hankkimassa CRM-järjestelmää Miksi lukea tämä CRM-ostajan opas? Jos yritys haluaa parempaa kannattavuutta ja nopeampaa kasvua, on luonnollista,

Lisätiedot

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa Niemi, Mariko 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Mistä kuluttajat hakevat tietoa ostopäätöstensä tueksi verkossa

Lisätiedot

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat

Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat nro 1 2013 Ajankohtaista asiaa verkkokaupasta. Julkaisija; Klarna Oy Discshop haastaa suomalaiset verkkokaupat Haastattelussa Andreas Vestling Maksaminen murroksessa Zalandon menestyksen avaimet ekaupan

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Opinnäytetyö (AMK) Tietojenkäsittely Tietojärjestelmät 2010 Jussi-Matti Korpela SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN B2B- YMPÄRISTÖSSÄ Case Markkinointitoimisto ÖÖÖ Oy OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ

SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ OPINNÄYTETYÖ Katariina Kinnunen Johanna Niemi 2011 SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN MATKAILUYRITYKSEN LIIKETOIMINNASSA ONNISTUMISEN ESIMERKKEJÄ MATKAILUN KOULUTUSOHJELMA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU MATKAILU-,

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot