TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012"

Transkriptio

1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 1 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie Helsinki TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Hyväksytty hallituksen kokouksessa

2 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 2 Sisällys 1. HELMI RY:N TOIMINNAN TARKOITUS... 3 Visio ja missio... 3 Helmin arvot KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT VARSINAINEN TOIMINTA JÄSENTOIMINTA Ryhmät Retket ja tapahtumat Lomat ja kurssituki Palveluohjaus TYÖTOIMINTA Keittiö-, siivous- ja pesulatoiminta MUU VARSINAINEN TOIMINTA Yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä kansainvälinen toiminta Lehti ja tiedotus Kuunteleva puhelin YHDISTYKSEN ORGANISAATIO Toimitilat Henkilöstö Talous ja rahoitus VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA Liitteet Liite 1. Helmin ryhmät, retket, lomat, kurssit ja yleisötilaisuudet Liite 2. Helmin teemapäivät ja muu toiminta Liite 3. Verkkosivujen uutisvirta 2012 Liite 4. Helmin hallituksen julkilausumat 2012 Liite 5. Taloudellisia lukuja 2012 ja Rahoitus 2012 Liite 6. Yhteistyökumppanit (puuttuu!!)

3 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 3 1. HELMI RY:N TOIMINNAN TARKOITUS Mielenterveysyhdistys HELMI on mielenterveyskuntoutujien ruohonjuuritason etujärjestö ja toimintayhteisö, jossa asiantuntijoita ovat mielenterveyspalvelujen käyttäjät, jäsenet. Päivittäisessä toiminnassa heidän kanssaan toimivat koulutetut työntekijät, oman alansa ammattilaiset. Helmin toiminnan lähtökohtana on keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsiä ratkaisuja elämänhallintaan, hoitoon, toimeentuloon ja kuntoutumiseen liittyviin kysymyksiin. HELMI on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteisö. HELMI on etujärjestö ja sen toimintaan kuuluu yhteiskunnallinen edunvalvonta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan viranomaisiin ja lainsäädäntöön sekä parantamaan mielen sairauksien hoitoa ja kuntoutujien elinolosuhteita. Tavoitteena on mielenterveysväen yhdenvertaisuus ja oikeuksien toteutuminen yhteiskunnassa. VISIO JA MISSIO Visio: Mielenterveysyhdistys HELMI ry on tunnettu ja tunnustettu mielenterveyskuntoutujien jäsenkeskeisen toiminnan laadukas kehittäjä ja edelläkävijä. Missio: Mielenterveysyhdistys HELMI ry edistää toiminnallaan tasa- arvoa, hyvinvointia, sosiaalisia oikeuksia ja yhteiskunnan hyvinvointivastuuta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. HELMIN ARVOT Arvostamme toisiamme Kohtelemme jäseniä, työtovereita ja muita yhteistyökumppaneita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti, tasavertaisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Yhteistyöllä eteenpäin Yhdessä onnistumme avoimuuden, luottamuksen ja verkostoitumisen avulla. Keskinäisen avun ja tuen periaatteella etsimme ratkaisuja jäsentemme yhteiskunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin. Toimimme edelläkävijänä Toimimme yksilöä kunnioittaen yhteisömme parhaaksi, ruohonjuuritason osaamista ja kokemusta arvostaen. Huomioimme toimintaympäristössämme sekä kohderyhmässämme myös tulevaisuuden haasteet.

4 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu KEHITYKSEN SUUNTAVIIVAT Helmin vuotta 2012 väritti aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta, loppuvuotta kohti lisääntynyt jäsentoiminta ja tulevaan juhlavuoteen valmistuminen. Siilitien jäsentalon toiminnalle keskeistä oli kolmen työntekijän varaan rakentuneen toiminnan vakiintuminen. Helmin rooli yhteiskunnallisesti aktiivisena ja kantaaottavana kansalaisliikkeenä vahvistui voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Hallitus teki useita keskustelunavauksia kannanottojen muodossa. Tärkeä osa vaikuttamistoiminnan vahvistumista oli Helmin hyväksyminen mukaan valtakunnallisten mielenterveystoimijoiden verkostoon, mielenterveyspooliin. Myös Pasilassa kokoontunut vaikuttamistoiminnan avoin työpaja oli omalta osaltaan herättämässä yhteiskunnallista keskustelua. Työpaja muodostui jäsenten foorumiksi ilmaista mielipiteitä ja keskustella niistä. Kesällä koko jäsenistössä toteutettu kyselytutkimus valmistui syksyllä. Tuloksia esiteltiin lehdistötilaisuudessa medialle ja erikseen mm. Helsingin terveyskeskuksen psykiatriaosaston johtoryhmälle. Tutkimuksella saatiin arvokasta tietoa jäsenistön elämäntilanteesta ja kohtelusta. Sen avulla voitiin nostaa monia mielenterveyskuntoutujia koskettavia epäkohtia keskusteluun ja päätöksentekijöiden tietoon. Tärkeä yksilölliseen rinnallakulkemiseen perustuva palveluohjaustoiminta toimi koko vuoden kahden työntekijän voimin. Pasilan jäsentalon ja toimiston henkilökuntamäärässä jouduttiin kustannussyistä tekemään puolikkaan henkilötyövuoden kokoinen vähennys yhden kokoaikaisen työntekijän siirtyessä muihin tehtäviin. Henkilöstöresurssien vähentyminen heikensi jonkin verran toiminnan laajentumismahdollisuuksia ja aiheutti huolta tulevaisuudesta. HELMI on 29 vuoden aikana kehittänyt parhaita mahdollisia menetelmiä jäsentensä arjen parantamiseksi ja nostanut esiin kuntoutujien asemaan liittyviä yhteiskunnallisia epäkohtia. Vuodet ovat myös kasvattaneet ja tehneet Helmistä kokeneen toimijan mielenterveystyön kentällä. 2. VARSINAINEN TOIMINTA Mielenterveysyhdistys HELMI ry toimi vuonna 2012 mielenterveyskuntoutujia tukevana ja päivittäistä toimintaa järjestävänä ruohonjuuritason etujärjestönä ja toimintayhteisönä. Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n varsinainen toiminta on edellisten vuosien tapaan rakentunut päivittäisen jäsentoiminnan ja työtoiminnan ympärille. Tosin edunvalvonta- ja vaikuttamistoiminta, lehtityö ja palveluohjaus korostuvatkin koko ajan enemmän. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli jäsenmaksun maksaneita jäseniä yhteensä Jäsenmäärä laski hieman, noin 40 jäsenellä. Kerättyjen jäsenmaksujen määrä kuitenkin nousi lähes 20% edellisen vuoden lukemista. Tämä kertoo lisääntyneestä kiinnostuksesta yhdistystä kohtaan. Valtaosa toiminnasta ja jäsenistöstä painottuu Helsingin seudulle, vaikka jäseniä onkin valtakunnallisesti ympäri maata. Valtakunnallista toimintaa on erityisesti yhteiskunnallinen edunvalvonta sekä lehtityö. 2.1 JÄSENTOIMINTA Jäsentoiminnan keskeisenä tavoitteena on kuntoutujien sosiaalisten verkostojen rakentaminen ja vahvistaminen sekä vertaistoiminta. Pasilan jäsentalon remontoidut tilat loivat puitteet lisääntyvälle toiminnalle. Siilitien jäsentalolla jatkettiin hyväksi havaittuja toimintamuotoja ja näin vahvistettiin jäsentalon kävijäryhmän yhteenkuuluvuuden tunnetta ja toiminnan jatkuvuutta. Koko vuoden Siilitien jäsentoimintaa haittasi tilojen niukka koko ja heikko muunneltavuus. Tämän vuoksi ryhmätoimintaa ei voitu vuoden aikana juurikaan lisätä. Toiminta siirtyi positiivisen rahoituspäätöksen myötä uusiin suurempiin tiloihin helmikuussa 2013.

5 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 5 Yhdistyksen toimintavuoden teemana ja iskulauseena oli liikkeelle!. Jäsentoiminnassa tämä näkyi erityisesti lisääntyneenä ryhminä ja aktiivisena jäsenten innostamisena mukaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenten houkutteleminen lähtemään liikkeelle kodeistaan ja hakeutumaan toisten seuraan jäsentaloille, oli keskeinen tavoite. Loppuvuonna käynnistynyt perjantai- iltakahvila Café Pasilan Helmi onnistui hyvin ja toi jäsentalolle uusia kävijöitä ja toimintaa. Jäsentaloilla oli käytössä vuoden aikana kolme hyvin varustettua tietokonetta itsenäistä atk- työskentelyä varten. Jäsenet saivat käyttää tietokoneita ilman ajanvarausta. Vuoden aikana yhdistys järjesti halukkaille säännöllistä yksilöllistä atk- ohjausta. Ohjaajana toimi jäsenistöstä tehtävään löytynyt alan osaaja. Yhteistyö eri oppilaitosten kanssa jatkui ja tämä mahdollisti kolmen opiskelijan harjoittelun jäsentaloilla. Jäsentoiminnanohjaajat toimivat opiskelijoiden vastuuohjaajina. Jäsenistöä aktivoitiin ottamaan osaa toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen Pasilassa viikoittain jäsentaloilla kokoontuvilla palavereilla. Siilitiellä henkilökunta keräsi palautetta ja ideoita talon kävijöiltä yhteisten kahvihetkien ja taukojen aikana. Nämä tilanteet edesauttoivat jäsenten ja ohjaajien välistä vuorovaikutusta ja lisäsivät yhteisöllisyyttä. Uusien ideoiden kautta syntyy uutta toimintaa RYHMÄT Ryhmiä perustettiin ja kehitettiin toimintavuoden aikana monipuolisesti jäsenistön ideat ja toiveet huomioiden. Ryhmätoimintojen lähtökohtana oli jäsenistön aktivoiminen, osallistuminen, oman elämän hallinta ja arjessa tukeminen. Erilaisia ryhmiä ja kursseja toteutettiin Helmin puitteissa vuoden aikana 42 kpl (Liite 1). Ryhmien määrä lisääntyi 17 kappaleella edellisvuodesta. Jäsentaloilla kokoontuvista ryhmistä suuri osa oli vertaisryhmiä, joissa ohjaajana toimi nimetty yhdistyksen jäsen. Näitä ryhmiä oli monentyyppisiä, mm. kuvataide, levyraati, bingo, elokuvaryhmä, englanninkieli, eheyttävä kuva, keilaus ja sähly. Ryhmätoiminnan laajentaminen vertaisohjaajavetoisesti on ollut jatkuva tavoite. Jäseniä on rohkaistu kertomaan omia ideoita ryhmätoiminnan laajentamiseksi ja innostettu ryhtymään ryhmän ohjaajaksi. Vertaisryhmien ohjausmahdollisuuksien tarjoaminen jäsenille on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa. Itä- Helsingin jäsentalolla ryhmätoimintaa ei voitu toimitilojen niukan koon vuoksi juurikaan enää laajentaa. Uutena toimintana käynnistyi kuitenkin kurssimuotoinen piirustuksen tekniikkaopetus. HELMI sai vuoden aikana edelleen lisää kiintiöpaikkoja Helsingin kaupungin erityisliikunnan järjestämiin erityisliikuntaryhmiin. Tarjolla oli aiempaa enemmän vesijumppaa ja syksyllä käynnistyi yhteensä kolme vesijumpparyhmää. Edellisten vuosien tapaan valikoimassa oli myös monipuolista saliliikuntaa sisältävä ryhmä. Helmin liikuntavalikoimassa oli vuoden aikana tarjolla myös mahdollisuus joogaan sekä venyttelyyn ja pilatekseen Helsingin aikuisopiston järjestämissä ryhmissä. Helmin keilaryhmä harjoitteli viikoittain Ruusulankadun ja Talin radoilla sekä sählyryhmä Hakaniemen Arena- centerissä. Lisäksi Pasilan jäsentalolla kokoontui voimauttava tanssi ja liike, sekä naurujoogaryhmät. Helmin liikuntaryhmissä oli vuoden aikana mukana yhteensä 68 eri jäsentä. Osallistumiskertoja oli liikuntaryhmissä yhteensä 2066 kpl. Edellisvuonna käynnistynyt yhteistyö Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston kanssa jatkui kokkikurssien merkeissä. Kursseja järjestettiin kolme kappaletta ja niistä kaksi pidettiin työväenopiston opetuskeittiöllä Mäkelänkadulla ja yksi Stoassa Itäkeskuksessa. Viikko- ohjelmaan vakiintuneiden ryhmien lisäksi jäsentaloilla toimi vuoden 2012 aikana useita muita toiminnallisia ryhmiä ja kursseja. Juhlapyhien, kuten joulun ja pääsiäisen lähestyessä, oli erilaisia askarteluryhmiä. Omatoimista askartelutoimintaa ja luovaa toimintaa varten oli lisäksi erillinen tila Pasilan jäsentalon kellarissa. Vertaistukiryhmät Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n vertaistuella tarkoitetaan ensisijaisesti järjestelmällistä ja ryhmämuotoista toimintaa, jossa henkilöt, joita yhdistää samankaltainen elämäntilanne tai sairaus, tukevat toisiaan. Ryhmissä noudatetaan yhteisesti sovittuja

6 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 6 vertaistuen periaatteita. Keskeistä toiminnalle on ryhmäläisten keskinäinen tasa- arvo, kohtaaminen ja ryhmän tuki sekä kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen. Toiminnan tavoitteena on tukea yksilön jaksamista ja elämänhallintaa. Strukturoituja diagnoosiin perustuvia vertaistukiryhmiä oli toimintavuonna vain yksi. Tämä ryhmä oli kohdennettu depression kokeneille tai sen kanssa eläville. Diagnoosityypeittäin muodostettujen ryhmien kysyntä on vähentynyt vuosi vuodelta. Vastaavasti harrastusten ja yhteisen tekemisen ympärille rakentunut monimuotoinen vertaistoiminta lisääntynyt. Syynä tähän on arveltu olevan mm. se, että pelkkä diagnoosi ei riittävällä tavalla yhdistä erilaisia ihmisiä. Mielenterveysyhdistyksen toiminnassa mukana olevilla ihmisillä on jo yhdistävänä tekijänä jokin psyykkinen sairaus tai häiriö. Tässä joukossa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja yhdistäviä tekijöitä on mahdollista tällöin saavuttaa kiinnostavien harrastusten ja yhteisten kiinnostuksen kohteiden kautta helpommin RETKET JA TAPAHTUMAT Jäsentoiminnan olennaisena osana olivat toimintavuoden 2012 aikana erilaiset retket ja tapahtumat. Kokopäiväisiä kotimaan bussiretkiä järjestettiin vuoden aikana kaksi. Retkikohteet olivat Forssa ja Tuusulan seutu. Molemmat retket olivat hyvin suosittuja ja kaikki bussin 50 paikkaa olivat loppuunmyytyjä. Toukokuussa yhdistys järjesti myös suositun päiväristeilyn keväiseen Tallinnaan. Matkalla oli mukana 25 jäsentä. Vuoden 2012 tapahtumakalenteriin kuuluivat muiden järjestöjen kanssa yhteistyössä järjestetyt tapahtumat sekä yhdistyksen omat, jäsentaloilla vietetyt tapahtumat. Yhdistyksen toimintavuoteen kuuluivat myös perinteeksi tulleet iltapäiväretket, joita järjestettiin jäsentaloilta noin parin viikon välein. (Vuoden 2012 tapahtumat ja retket on listattu liitteessä 1) Yhteistyö jääkiekkoseura HIFK:n kanssa jatkui myös vuonna Seura lahjoitti jälleen HELMI ry:lle jääkiekko- otteluihin ilmaisia lippuja, jotka jaettiin jäsenille. Jäsentensä kulttuurimahdollisuuksien parantamiseksi yhdistys hankki koko vuodeksi myyntiin edullisia elokuvalippuja. Lisäksi moniin teatterinäytöksiin ja konsertteihin tehtiin omatoimiretkiä. Radion sinfoniaorkesteri lahjoitti yhdistykselle lippuja musiikkitalon konserttiin helmikuussa. Keväiseksi perinteeksi muodostunut Helmi- päivän juhla pidettiin Pasilan jäsentalon aurinkoisessa pihassa 7. toukokuuta. Ohjelma koostui Esa Elorannan kitaransoitosta ja laulusta sekä Helmin esiintyvän ryhmän Närhien laulunäytelmästä. Perinteisiin kuului myös vuoden helmiläisen kukitus ja kakkukahvit. Mukana tilaisuudessa oli noin 70 jäsentä. Iltakahvilatapahtumat käynnistettiin Pasilan jäsentalolla marraskuussa. Perjantai- iltoihin klo sijoitetun Café Pasilan Helmi - tapahtuman tarkoituksena oli luoda jäsenille mahdollisuus viettää yhdessä iltaa edullisesti. Kahvila tarjosi myös niille jäsenille, jotka eivät normaalisti pysty osallistumaan päivätoimintaan, mahdollisuuden tulla mukaan Helmin toimintaan. Kahvilatapahtumissa olikin ilahduttavan runsaasti uusia kävijöitä. Kahvilan tarjoilut ja myynti toteutettiin työtoimintana. Kahvilailtoja pidettiin vuoden 2012 aikana yhteensä kolme ja kävijöitä oli kussakin noin 30. Toiminnasta saatiin niin positiivinen kokemus, että perjantaikahvilasta päätettiin jatkossa tehdä jäsentalon vakituista viikoittaista toimintaa LOMAT JA KURSSITUKI Loma- kurssitoiminnan tarkoituksena on tukea ja edistää jäsenten psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia ja näin parantaa heidän elämänlaatuaan. Helmin jäsenille järjestettiin toimivuonna 2012 kaksi tuettua ryhmälomaa ja jäsenille tarjottiin mahdollisuus hakea kurssitukea yleishyödylliseen koulutukseen Vuoden 2012 lomat järjestettiin yhteistyössä Hyvinvointilomat ry kanssa. Kesän ryhmäloma pidettiin lomakoti Mäntyrinteessä Raumalla ja joululomapaikkana oli urheiluopisto Kisakeskus Raaseporissa. Lomilla jäsenillä oli mahdollisuus harrastaa liikuntaa, osallistua taideryhmiin, levätä, keskustella ja tutustua uusiin ihmisiin. Molemmilla lomilla oli mukana myös Helmin oma vertaisohjaaja.

7 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 7 Jäsenillä oli vuoden aikana mahdollisuus hakea yhdistykseltä yksilöllistä tukea kurssi- tai seminaarimaksuihin (esim. työväenopiston kurssit ja seminaarit). Lähtökohtana tuen antamiseen oli se, että kurssi lisää toimintakykyä. Vuonna 2012 kurssituen hakeminen oli vähäistä PALVELUOHJAUS Palveluohjauksen osalta vuosi 2012 oli työntäyteinen. Helmin molemmat palveluohjaajat olivat työssä koko vuoden. Pasilan jäsentalolta käsin toimivan työntekijän osalta tapahtui henkilövaihdos joulukuussa, kun varsinainen työntekijä palasi äitiys- ja vanhempainvapaalta takaisin töihin. Itä- Helsingin jäsentalon osalta vuosi oli palveluohjauksen juurruttamista uudestaan osaksi jäsentalon toimintaa. Asiakkaat löysivät palveluohjauksen ja yhteydenottoja vuoden aikana tuli kiitettävästi kuitenkin niin, että kysyntään eli tuen tarpeeseen on pystytty vastaamaan. Palveluohjaustoiminta perustui vuoden aikana edelleen samoille periaatteille kuin edellisenä vuonna. Palveluohjaaja ei tee työtä asiakkaan (jäsenen) puolesta, vaan miettii, miten asiakas pystyisi suoriutumaan arjen haasteista mahdollisimman itsenäisesti. Isot tavoitteet pilkotaan pieniksi osatavoitteiksi ja näin palveluohjaaja kannustaa ja luo toivoa suurempien tavoitteiden saavuttamiseksi. Palveluohjaajan tarkoituksena on olla opas ja rinnalla kulkija, ei asiantuntija eikä puolesta tekijä. Palveluohjauksessa keskitytään jäsenen terveeseen puoleen hänen voimavaroihinsa. Helmin palveluohjaaja kulkee kuntoutujan rinnalla kannustaen yhä laajempaan omatoimisuuteen ja omien voimavarojen täysimääräiseen hyödyntämiseen. Palveluohjaajan rooli prosessissa on enemmänkin opas kuin puolesta tekijä. Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja luottamukselliseen suhteeseen kuntoutujan ja palveluohjaajan välillä. Palveluohjaus on pitkäkestoista ja intensiivistä varsinkin alkuvaiheessa. Palveluohjaaja kulkee kuntoutujan kanssa hänen toiveestaan mm. hoitopalavereissa. Hän tekee myös kotikäyntejä ja etsii yhdessä kuntoutujan kanssa ratkaisuja arjen haasteisiin. Jäsentutkimuksen tulosten perusteella palveluohjauksen tarve on suuri jäsenistössämme. Tutkimuksen mukaan 65% vastaajista totesi mahdollisesti tai ehdottomasti tarvitsevansa joissain asioissa luotettavaa ja puolueetonta rinnallakulkijaa, jonka kanssa voisi kehitellä ratkaisuja eteen tuleviin elämäntilanteisiin. Ehdottomasti tämän tyyppistä apua tarvitsevia oli vastaajissa 17%. Näin ollen koko Helmin jäsenistössä palveluohjauksen tarpeessa on yli kaksisataa kuntoutujaa. Palveluohjaus teki yhteistyötä vuoden 2012 aikana useiden toimijoiden kanssa. Metropolia ammattikorkeakoulussa esiteltiin palveluohjaustoimintaa sosionomiopiskelijaryhmille. Lisäksi Helmin palveluohjausta esiteltiin Kriminaalihuollon tukisäätiön vertaistukiryhmä Rediksessä ja Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen Mielenterveys ja päihdetyön järjestöpäivillä. Kaarinan MT- Navigaattoriprojektin kanssa syntyi kiinnostava yhteistyötä. Palveluohjaajien vierailuja järjestettiin molemmin puolin ja vaihdettiin palveluohjausmalleja ja ideoita. Toimintasuunnitelmassa mainittuja palveluohjauksen infokäyntejä tehtiin Auroran sairaalan päiväosastolle ja Malmin päiväsairaalaan. Helmin palveluohjaajat tekivät vuoden aikana yhteensä 496 asiakastapaamista. Nämä tapaamiset pidettiin asiakkaan kotona, jäsentalolla, virastoissa, kahviloissa tai hoitopaikoissa. Lisäksi moni saapui tapaamaan palveluohjaajaa jäsentalolle ilman sovittua tapaamista. Palveluohjaajat antoivat myös paljon apua ja tukea puhelimitse sekä sähköpostin kautta. Molemmat palveluohjaajat olivat aktiivisesti mukana Suomen palveluohjausyhdistyksen toiminnassa vuoden aikana. Yhdistys toimii palveluohjaajien ammatillisen verkostoitumisen apuna ja se järjestää mm. keskustelutilaisuuksia ja koulutusta. Molemmilla palveluohjaajilla oli kerrallaan noin asiakasta. Osa heistä vaatii huomattavan paljon tukea ja resursseja ja osalle taas riittää huomattavasti lyhytkestoisempi ja vähemmän intensiivinen apu. Palveluohjaajat ovat tukena myös yksittäisissä tilanteissa jäsentalojen arjessa, eikä näitä tapaamisia lasketa varsinaiseksi asiakkuudeksi. Usein näissä yksittäisissä yhteydenotoissa tilanne nytkähtää eteenpäin, eikä laajempaan palveluohjaukseen ole tarvetta. Palveluohjaustoiminnan ja sen vaikuttavuusmittareiden kehittäminen jäi kuluvan toimintavuonna vähälle huomiolle. Toiminnan vaikuttavuuden selvittämiseksi on tarpeen toteuttaa haastattelututkimus. Vuoden 2012 aikana ei löytynyt yhteistyökumppania, joka olisi ollut valmis käynnistämään tutkimushankkeen palveluohjauksen vaikutuksista. Helmin ja Itä- Suomen yliopiston toteuttama jäsentutkimus antoi kuitenkin perustietoa mielenterveyskuntoutujien palveluohjauksen tarpeesta. Kun toiminnalle on suuri tarve, myös vaikutuksia on mahdollista saada aikaiseksi.

8 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu TYÖTOIMINTA Työtoiminta tarjoaa jäsenille mahdollisuuden mielekkääseen ja säännölliseen toimintaan tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta maksetaan kuntoutujalle veroton työtoimintapalkkio, joka on 12 euroa päivässä. Toiminnalla tuetaan kuntoutujan työhön liittyviä valmiuksia, sosiaalisia taitoja, vuorovaikutustaitoja ja selviytymistä omassa arjessa. Työtoiminta toteutui vuonna 2012 perustavoitteiltaan toimintasuunnitelman mukaisesti. Työtoiminta on eri työmuotoineen hyvin vakiintunutta. Toimintavuoden aikana työtoiminnassa mukana olleita kuntoutujia oli 30 henkeä. Edellisinä vuosina työtoiminnassa on vuositasolla ollut mukana noin 50 eri kuntoutujaa. Määrän voimakkaaseen vähentymiseen vaikuttaa se, että työtoiminnan kuntoutujien vaihtuvuus on ollut vuonna 2012 erityisen pientä, eikä paikkoja ole voitu nykyresursseilla lisätä. Työtoiminta tapahtui vuonna 2012 pääsääntöisesti yhdistyksen keittiössä, palvelutalojen pesuloissa, asiakkaiden luona ja yhdistyksen sisäisinä töinä. Työtoiminnassa oli mukana kuukauden aikana keskimäärin 28 eri kuntoutujaa. Työtoiminnan kuntoutujat tekivät vuoden aikana yhteensä 8188 tuntia työtä (vuonna 2011 luku oli 8441 tuntia). Uudet kuntoutujat tulivat työtoimintaan haastattelun kautta, jossa kartoitettiin työtehtävien laatu ja tarkoituksenmukaisuus kuntoutujan taitojen ja työkyvyn perusteella. Kuntoutujien kanssa käytiin kehityskeskusteluja säännöllisesti. Ohjaajat hoitivat tilausten vastaanoton, asiakassuhteiden hoidon, töiden ohjauksen ja opastuksen sekä käytännön organisoinnin. Työtoimintaan osallistuville kuntoutujille järjestettiin virkistyspäivä kokoushotelli Siikarannassa toukokuussa KEITTIÖ-, SIIVOUS- JA PESULATOIMINTA Keittiötoiminta toteutettiin Pasilan ja Siilitien jäsentalojen keittiöillä. Pasilan jäsentalolla ruokala oli avoinna joka päivä ja Siilitien jäsentalolla arkisin. Molemmat keittiöt olivat kiinni kesällä noin kuukauden. Vuoden aikana Pasilan keittiöllä valmistettiin lisäksi tilauksesta tarjoiluja yhteistyökumppaneille. Siilitien jäsentalon putkistosaneeraus ei toteutunut vielä vuoden 2012 aikana, joten keittiötoimintaa voitiin jatkaa normaalisti koko vuosi. Pasilan jäsentalon lounaskeittiö valmisti vuoden aikana 6083 lounasannosta. Ruokailijamäärät lisääntyivät reilusti verrattuna edellisvuoteen. Kasvua tuli yli 34%. Siilitiellä valmistettiin vastaavasti 1518 annosta. Tämä oli noin 18% vähemmän kuin edellisvuonna. Pasilan lounaskeittiö oli avoinna myös viikonloppuisin ja monina arkipyhinä kun taas Siilitien keittiö toimi vain arkisin. Lounasaikojen pidentämistä pohdittiin vuoden aikana, mutta aikoihin ei tehty muutoksia. Jos kysyntä nousee voimakkaasti nykyisestä, on aukioloaikaa syytä pidentää. Helmin jäsentalojen siivous on toteutettu työtoimintana. Lisäksi työtoimintana suoritettiin vähäisessä määrin siivouksia Helmin jäsenten kodeissa, muiden yksityishenkilöiden kodeissa, sekä toimistoissa. Työssä pyrittiin säännöllisyyteen ja luomaan näin pysyvä työntekijä- asiakas suhde. Helmin pesulatoimintaa toteutettiin joka arkipäivä Haagan vanhusten palvelutalossa. Haagan palvelutalon lisäksi pesulatoimintaa oli Länsi- Pasilassa, jossa asiakkaina oli joukko kotipalvelun asiakkaita. Länsi- Pasilassa pesulatoimintaa toteutettiin kerran viikossa MUU VARSINAINEN TOIMINTA Varsinaisen toiminnan selkeitä kokonaisuuksia ovat jäsentoiminta ja työtoiminta sekä niihin luontevasti liittyvät oheistoiminnat kuten palveluohjaus. Yhdistyksessä on kuitenkin näiden perustoimintojen lisäksi merkittävä määrä muuta varsinaista toimintaa.

9 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 9 Näitä toimintoja ovat yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta, kansainvälinen toiminta, Helmi- lehti, tiedotustoiminta ja puhelinpäivystys Kuunteleva puhelin. Muuta varsinaista toimintaa ovat myös yleishallinto ja muu sellainen toiminta, jota tarvitaan mahdollistamaan erillistoiminnot. Muu varsinainen toiminta tukee myös yhdistyksen toimintaa ulospäin, moniin sidostyhmiin ja mielenterveysalan toimijoihin. Se ei ole yhtä selkeästi hahmotettavissa omaksi toimintakokonaisuudekseen. Selkeyden ja havainnollisuuden saavuttamiseksi toimintoja ei kannata pilkkoa aivan pieniin kokonaisuuksiin YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN SEKÄ KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Yhteiskunnallinen edunvalvonta on Helmissä keskeinen tehtäväalue. Edunvalvonnan avulla vaikutetaan mielenterveyskuntoutujien hoidon laatuun ja määrään, toimeentulo- ja asumisongelmiin sekä oikeusturvaan. Edunvalvontatyön tavoitteena on muuttaa suomalaisten asenteita ja poistaa ennakkoluuloja mielen sairauksista. Helmin jäsenten kokemukset hoitojärjestelmän toimivuudesta ja vaikutuksista sekä yhteiskunnan asenteista ovat yhdistyksemme asiantuntijuuden arvokkain voimavara. Toimintavuoden aikana yhteiskunnallista keskustelua käytiin yhdistyksen hallituksen lisäksi edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan avoimessa työpajassa. Ryhmään liittyi uusia jäseniä vuoden aikana. Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontui säännöllisesti kahden viikon välein. Lisäksi keskustelua käytiin ryhmän omalla sähköpostilistalla. Työpajan ohjaajiksi valittiin kaksi ryhmän jäsentä. Työpaja kävi läpi monipuolisesti mielenterveysteemoihin liittyviä asioita, kuten työn merkitystä ihmiselle, toimeentuloa, lääkkeiden sivuvaikutuksia ja lääketeollisuuden roolia yhteiskunnassa. Työpaja teki vuoden aikana yhdistyksen hallitukselle aloitteita aiheista, joista olisi syytä tehdä julkilausumia. HELMI julkaisi toimintavuoden aikana yhteensä 6 ajankohtaista yhteiskunnallista kannanottoa. Lokakuussa työpaja organisoi kahdeksan avointa keskustelutilaisuutta Pasilan jäsentalolle. Näiden vaaligrilli tilaisuuksien tarkoituksena oli tentata eri puolueiden kuntavaaliehdokkaita ja nostaa tärkeitä mielenterveysväen asemaan ja kohteluun liittyviä asioita yhteiskunnalliseen keskusteluun. Yksi merkittävimmistä Helmin vaikuttamistoimintaan liittyvistä asioista oli yhdistyksen hyväksyminen Mielenterveyspoolin jäseneksi. Pooli koostuu keskeisistä valtakunnallisista mielenterveysalan toimijoista. Mukana tässä verkostossa ovat mielenterveysjärjestöjen lisäksi joukko ammattiliittoja sekä THL ja Työterveyslaitos. Syksyllä pidetyssä kokouksessa Helmin toiminnanjohtaja valittiin mielenterveyspoolin sihteeriksi. Poolin kautta Helmi voi tuoda ruohonjuuritason näkökulmaa yhteiseen pöytään ja samalla saada arvokasta tietoa esim. vireillä olevista lainsäädäntöhankkeista ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista kysymyksistä. Tärkeä osa Helmin yhteiskunnallista vaikuttamistoimintaa on yhdistyksen kokemusasiantuntijoiden saaminen niihin pöytiin, joissa hoitojärjestelmää kehitetään. Helmin toteuttaman jäsentutkimuksen tuloksien pohjalta Helsingin kaupungin psykiatriaosaston johtoryhmä päätti pikaisesti ryhtyä kehittämään hoitosuunnitelmia. Perustettuun työryhmään valittiin kaksi edustajaa Helmistä. HELMI osallistui pidettyyn Auroran sairaalan user s forum tilaisuuteen, jonka tarkoituksena oli lisätä vuoropuhelua potilaiden, entisten potilaiden, järjestöjen ja sairaalan välillä. Helmin kansainvälinen toiminta liittyi lähes yksinomaan yhteistyöhön ENUSP- verkoston (European Network of (ex)users of Psychiatry) kanssa. Kansainvälisestä toiminnasta kiinnostuneille jäsenille järjestettiin tapaaminen Pasilan jäsentalolla. Tapaamisessa suunniteltiin kansainvälisen ryhmän perustamista ja keskusteltiin ulkomaisista mielenterveystoimijoista. Ulkomaanmatkoja ei vuonna 2012 tehty Pasilan Helmi- talolla vieraili ryhmä venäläisiä sosiaalialan vaikuttajia. Ryhmä oli tutustumassa suomalaiseen sosiaalisektoriin ja sen tuottamiin palveluihin. Joukossa on mm. alan alueellisia ministereitä ja varaministereitä eri puolilta Venäjää sekä psykiatristen sairaaloiden johtajia. Toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja kertoivat vieraille Helmin toiminnasta ja tavoitteista sekä järjestöjen ja virallisen hoitosektorin yhteistyöstä Suomessa. Vieraat myös nauttivat aterian jäsentalolla.

10 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 10 Jäsentutkimus HELMI toteutti jäsentutkimuksen kesällä Kyselylomakkeen laadinta ja postitus toteutettiin yhdistyksen omana työnä. Tutkimustiedon kokoamisen ja analysoinnin tekivät yhteiskuntatieteiden kandidaatti Elina Liimatainen ja YTM Emilia Saukko Itä- Suomen yliopistosta. Työstä on vastannut hyvinvointisosiologian professori Juho Saari. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada vastauksia kysymyksiin: Mitä Helmin jäsenet ajattelevat ympäröivästä yhteiskunnasta? Miten jäsenet kokevat oman asemansa yhteiskunnassa? Mitä jäsenet ajattelevat erilaisista mielenterveysväelle suunnatuista palveluista? Miten tyytyväisiä jäsenet ovat omaan elämäänsä? Tutkimustietoa tarvitaan kun yhdistys vaatii mielenterveysväelle parempia palveluita ja arvostavampaa kohtelua. Tutkimuksella kartoitamme mielenterveyshoidoissa ilmeneviä epäkohtia voidaksemme antaa suoraa ja perusteltua palautetta hoitotahoille. Koska HELMI ry toimii jäsentensä ehdoilla, tutkimuksella selvitettiin myös mihin suuntaan Helmin toimintaa pitäisi kehittää. Vastauksia palautui yhteensä 360 ja vastausprosentiksi muodostui 38,3. Tutkimuksen perusraportti valmistui lokakuun alussa ja tulokset julkaistiin tiedotustilaisuudessa 16. lokakuuta. Tutkimuksen suurin uutinen oli se, että sosiaaliset ongelmat näyttävät kasaantuvan voimakkaasti mielenterveyskuntoutujien harteille. Toinen huomattava löydös oli lakisääteisten hoitosuunnitelmien tilanne; vain joka kolmas vastaaja tiesi, että hänellä on hoitosuunnitelma. Tutkimus tuotti suuren määrän tietoa Helmin jäsenistöstä ja antoi erittäin paljon eväitä kehittää toimintaa entistä paremmaksi ja vaikuttavammaksi. Jäsentutkimuksen tuottamaa aineistoa käytetään hyväksi tulevaa toimintaa suunniteltaessa sekä yhteiskunnallisen vaikuttamistoiminnan apuna LEHTI JA TIEDOTUS Helmi- lehti on lähes yksinomaan yhdistyksen jäsenten voimin toteutettava mielenterveysväen kulttuuri- ja mielipidelehti. Lehden tarkoituksena on edesauttaa jäsenten keskinäistä vuorovaikutusta, toimia yhdistyksen tiedotuksen apuna sekä olla mielenterveysväen äänitorvi. Lehti toimii julkisena foorumina, jossa voi nostaa tärkeitä ja rankkojakin aiheita keskusteluun. Kuluvana vuonna lehdessä on käsitelty sellaisiakin aiheita, joita ei valtamediassa juuri näe. toimia Helmin jäsenten tiedotuskanavana. Yhdistyksen omaa sisäistä viestintää varten osa lehdestä on varattu järjestösivuille. Lehden ilmaisjakelun levikkiä pystyttiin laajentamaan jonkin verran kuluneen vuoden aikana. Jakelu ei kuitenkaan vieläkään ole kattava. Tavoitteena oli saada lehti tilattua kaikkiin julkisen sektorin psykiatrisiin hoitopaikkoihin Suomessa. Auroran ja Kellokosken psykiatristen sairaaloiden kahviloihin hankittiin lehtitelineet, joista lehtiä saa ottaa ilmaiseksi. Lehti ilmestyi vuoden 2012 aikana neljä kertaa. Kaikki neljä numeroa painettiin kauttaaltaan nelivärisenä. Lehden numeroiden laajuus oli 32 sivua, paitsi numeron 2/12, joka oli 40 sivua. Lehden koko vuosikerta painettiin painotalo Lönnberg painot oy:ssä. Lehtityössä oli toimintavuoden aikana mukana reilut 30 yhdistyksen jäsentä. Toimintamuotona oli hyväksi havaittu työpajatyöskentely. Lehtitoiminnassa on paljon erilaisia tehtäviä, kuten kuvitus, juttujen kirjoitus, oikoluku, tekstieditointi, lehden irtonumeroiden jakelu ja levikkityö. Kaikki kiinnostuneet jäsenet olivat tervetulleita lehtityöpajan kokoontumisiin sekä sähköpostilistalle. Pääasiallisesti avustajien yhteydenpito toisiinsa ja lehden toimitukseen tapahtui sähköpostijakelulistan kautta. Lehtityöpaja kokoontui vuoden säännöllisesti joka toinen viikko. Lehden muodollisena päätoimittajana oli toiminnanjohtaja Arto Mansikkavuori ja taittopalvelu ostettiin osuuskunta Acamedialta. Lehden mainosmyynnin hoiti TJM- systems oy. Lehden painosmäärä oli kussakin numerossa 4000 kappaletta. Noin puolet lehdistä lähetettiin postijakeluna jäsenille, julkisiin tiloihin, oppilaitoksiin ja yhteistyökumppaneille. Loput lehdet jaettiin jäsentaloilla tutustujille ja kävijöille. Jäseniä ja lehden avustajia rohkaistiin jakamaan lehteä mielenterveyssektorin toimipisteisiin. Lehteä jaettiin vuoden mittaan luonnollisesti eri tapahtumissa, joissa yhdistys oli mukana. Näistä tapahtumista suurin oli mielenterveysmessut Vanhassa Satamassa. Helmi- lehti julkaistiin kokonaisuudessaan myös verkossa. Lehden kaikki numerot vuodesta 2009 alkaen ovat ladattavissa pdf- tiedostona Helmin verkkosivuilla Uutena sähköisenä jakelukanavana vuonna 2012 otettiin käyttöön ilmainen näköislehtipalvelu Palveluun ladattiin kaikki Helmi- lehdet vuodesta 2009 alkaen ja

11 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 11 näköislehtiarkistoa pidettiin ajan tasalla koko vuosi. Helmi- lehden oman sivun löytää osoitteesta Helmi- lehden vuoden 2012 lehtiä on luettu palvelussa yhteensä 1810 kertaa (tilanne ). Lehden lisäksi yhdistys kertoi toiminnastaan verkkosivujen, painettujen esitteiden sekä jäsenkirjeiden avulla. Kaikista ajankohtaisista yhdistyksen asioista uutisoitiin internetissä osoitteessa Uutisvirta on myös tämän toimintakertomuksen liitteenä (Liite 3). Verkkosivut lisäsivät merkittävyyttään jälleen vuoden aikana ja kävijämäärät kasvoivat selvästi. Verkkosivuille tehtiin vuoden aikana yhteensä Lisäystä edellisvuoteen oli noin 10 prosenttia. Eri kävijöiden määrä (unique visitors) oli kpl. Lisäystä edellisvuoteen oli lähes 14 prosenttia. Helmin oma profiili Facebookissa oli viestinnän apuna koko vuoden ( Vuoden mittaan yhä useampi jäsen ja toiminnasta kiinnostunut on löytänyt Helmin myös tätä kautta. Vuoden 2012 lopussa sivuilla oli 129 tykkääjää. Tämä ei kuitenkaan kerro totuutta sivujen kävijämääristä. Facebookista on tullut kiinteä osa Helmin tiedottamista KUUNTELEVA PUHELIN Kuunteleva puhelin auttaa ja tukee erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä silloin kun yksin selviäminen tuntuu vaikealta. Puhelinpäivystys oli vuoden 2012 aikana avoinna viikonloppuisin perjantai- iltaisin sekä päiväsaikaan lauantaisin ja sunnuntaisin. Vuosi 2012 oli toiminnan tulevaisuuden kannalta erittäin merkittävä. Puhelinpäivystyksen vaikeutena on jo useita vuosia ollut se, että toiminnasta kiinnostuneita vapaaehtoisia ei ole saatu innostettua mukaan. Uusien päivystäjien peruskoulutus on jouduttu perumaan kokonaan jo kahtena vuotena peräkkäin. Vuodelle 2012 tavoitteeksi oli asetettu tehostetun kampanjan toteuttaminen ja uusien päivystäjien hankkiminen. Yhdistyksen hallitus päätti alkuvuodesta palkata kuuntelevan puhelimen toimintaa organisoimaan osa- aikaisen koordinaattorin, jonka vastuulla oli mainoskampanjan ja peruskoulutuksen järjestäminen kevään aikana. Vapaaehtoistyön koordinaattori aloitti työt helmikuun puolessa välissä. Mainoskampanja toteutettiin lehtimainosten sekä infotilaisuuksien avulla. Kuuntelevan puhelimen toiminnasta kerrottiin ihmisille julkisissa tiloissa, kuten kirjastojen auloissa rollup- mainostelineen ja esitteiden avulla. Infotilaisuuksia pidettiin yhteensä 4 kappaletta. Kampanjan myötä saatiin lähes 30 henkilöä kiinnostumaan toiminnasta. Kaikki kiinnostuneet haastateltiin ja toukokuun lopulla pidettyyn koulutukseen osallistui 11 henkilöä. Onnistuneen kampanjan myötä kuunteleva puhelin sai 10 uutta päivystäjää ja toiminta voitiin turvata toistaiseksi. Toiminnan turvaamiseksi ja vapaaehtoistyöntekijöiden liiallisen kuormituksen välttämiseksi puhelinpäivystyksen aikoja lyhennettiin lauantain ja sunnuntain osalta neljällä tunnilla. Lyhennetty aika vähensi puhelinpäivystyksen tuntimäärää 20 tunnista 12 tuntiin. Puhelujen määrä näillä aukioloajoilla viikonlopun aikana vakiintui keskimäärin 21 kappaleeseen. Vuoden 2012 aikana Kuunteleva puhelin vastasi yhtensä 1007 puheluun. Jokaisessa päivystysvuorossa työskenteli yksi tai kaksi koulutettua vapaaehtoista. Puhelinpäivystäjiä oli vuoden lopulla mukana toiminnassa yhteensä 23. Päivystys toteutui vuoden jokaisena viikonloppuna. Sairastumisten tai muiden yllättävien tilanteiden vuoksi joitakin yksittäisiä vuoroja jäi tyhjiksi. Poikkeuksista tiedotettiin verkkosivulla. Kuuntelevan puhelimen omat sivut toimivat puhelinpäivystyksen käyntikorttina ja poikkeustilanteiden tiedotuskanavana. Päivystäjien tarpeita palveli erillinen salattu verkkosivu, jolla tiedotettiin mm. vapaista päivystysvuoroista ja täydennyskoulutuksesta. Vuoden aikana otettiin myös käyttöön nettikalenteri, jolla vapaaehtoiset voivat varata itselleen päivystysvuoroja. Kuunteleva puhelin on jäsenenä Pääkaupunkiseudun puhelinauttajat verkostossa ja on sitoutunut noudattamaan yhteisesti sovittuja puhelinauttamisen kriteereitä ja mahdollisimman korkeaa laatutasoa. Vapaaehtoistyöntekijöiden täydennyskoulutuksena toimivat Pääkaupunkiseudun puhelinauttajien järjestämät koulutukset. Virkistystoimintana päivystäjille järjestettiin risteily Tallinnaan sekä yksi yhteinen teatteri- ilta. Lisäksi päivystäjille tarjottiin mahdollisuus osallistua työnohjaukseen yhteensä viisi kertaa toimintavuoden aikana.

12 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu YHDISTYKSEN ORGANISAATIO Yhdistyksen kokoukset Yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset pidettiin seuraavasti: Kevätkokous 19. päivänä huhtikuuta Kokouksen puheenjohtajana toimi Ilkka Taipale. Kokoukseen osallistui 29 jäsentä. Syyskokous pidettiin 21. päivänä marraskuuta Kokouksen puheenjohtajana toimi Dan Koivulaakso. Kokoukseen osallistui 24 jäsentä. Molemmissa vuosikokouksissa tehtiin vain sääntömääräisiä päätöksiä. Syyskokouksessa yhdistyksen hallitukseen valittiin kaksi uutta jäsentä erovuoroisten tilalle. Hallitus ja sen valiokunnat Toimeenpanovaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokouksen valitsema hallitus. Vuonna 2012 hallitukseen kuului puheenjohtajan lisäksi kuusi varsinaista ja neljä varajäsentä. Toimintavuoden aikana hallitus piti 10 kokousta. Hallituksen jäsenet tilinpäätöshetkellä: Puheenjohtaja Olli Stålström sekä varsinaiset jäsenet, Jaana Lindberg, Anne Majuri, Auli Ojala, Juha Porkola, Arja Pieviläinen ja Allan Wilen. Hallituksen varajäsenet tilinpäätöshetkellä olivat: Tuula Haglund, Eeva Helameri, Juhani Ojala ja Heidi Skelemen- Leiponen. Ensimmäisenä varapuheenjohtajana toimi Juha Porkola ja toisena varapuheenjohtajana Jaana Lindberg. Työ- ja talousvaliokunnan muodostivat hallituksen Olli Stålström, Juha Porkola, Jaana Lindberg, Juhani Ojala, Arto Mansikkavuori ja Minna Jääskeläinen. Mansikkavuori toimi kokouksissa esittelijänä ja sihteerinä. Työ- ja talousvaliokunta valmisteli hallitukselle esitettäviä asioita, käytti toimeenpanovaltaa hallituksen antamien valtuuksien puitteissa sekä suoritti hallituksen antamat tehtävät. Yhdistyslain 11 :n mukaan hallituksen on pidettävä jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä täydellinen nimi ja kotipaikka. Jäsenrekisteriä on koko vuoden ajan pidetty ajan tasalla ja siihen on nopeasti tehty tarpeelliset tietojen muutokset. Hallitus on kokouksissaan hyväksynyt uudet jäsenet. Vuonna 2011 hankitun internet- pohjaisen jäsenrekisteriohjelman räätälöintiä ja kehitystyötä jatkettiin kevään 2012 aikana. Kehitystyö jäi vielä osittain kesken vuoden aikana ja sitä päätettiin jatkaa vielä vuoden 2013 aikana. RAY:n myöntämään investointiavustukseen saatiin vuoden lisäaika. Toimikunnat Hallitus voi nimetä toimikuntia suunnittelemaan ja kehittämään eri toimintoja. Jokaisessa toimikunnassa on oltava vähintään yksi hallituksen jäsen. Hallitus päättää toimikuntien suuruudesta ja määrittelee toimikuntien tehtävät. Toimintavuonna HELMI ry:llä oli kolme toimikuntaa: Kuuntelevan puhelimen toimikunta, juhlatoimikunta sekä loma- ja kurssitoimikunta. Toimikunnat kokoontuivat tarpeen mukaan ja tekivät muistiot kokouksistaan. Työpajat Kaikille jäsenille avoimia työpajoja olivat toimintavuoden aikana: edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja ja lehtityöpaja. Työtoiminnan työpaja ei kokoontunut vuoden 2012 aikana. Työtoiminnan kehittämiselle on mahdollisesti pohdittava tulevaisuudessa muunlaisia työmuotoja. Lehtityöpaja sekä vaikuttamistoiminnan työpaja kokoontuivat koko vuoden säännöllisesti ja niiden ohjaajat valittiin jäsenistön keskuudesta. Työmuoto on osoittautunut hyvin toimivaksi tavaksi järjestää avointa keskustelua ja luoda osallistumismahdollisuuksia jäsenille. Työpajojen keskustelun kautta on tullut uusia ideoita yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Tämä näkyy erityisesti edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä. Tarkastajat Yhdistyksen varsinaisena kokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilikaudella KHT Heikki Pullinen ja varatilintarkastajat olivat KHT Tarmo Haapasaari ja KHT, JHHT Kaj Kiljander. Hallituksen valitsemana sisäisenä tarkastajana toimi vuonna 2012 HTM Meri Väinölä TOIMITILAT Yhdistyksellä oli vuonna 2012 kaksi vuokrattua toimitilaa Helsingissä. Pasilan jäsentalo (280m2) osoitteessa Pasilan puistotie 7 ja Itä- Helsingin jäsentalo (150m2) osoitteessa Siilitie 7. Jäsentoiminta järjestettiin pääosin näillä kahdella jäsentalolla. Tiloissa

13 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 13 kokoontuivat vertais- ja harrastusryhmät sekä hallinto toimikuntineen. Lisäksi jäsentaloilla järjestettiin toimintavuoden aikana myös monia erilaisia tapahtumia. Jäsentalot toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että ovet ovat avoinna kaikille, eikä tarvitse olla yhdistyksen jäsen tullakseen viettämään talolle aikaa. Jäsentalot ovat täysin päihteettömiä. Pasilan jäsentalolla oli vuoden 2012 aikana yhteensä 366 aukiolopäivää. Pasilan jäsentalon viihtyvyydestä sekä turvallisuudesta iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä vastasivat jäsenistöstä valitut vastuuhenkilöt. Siilitien jäsentalolla aukiolopäiviä oli 235. Jäsentalo oli suljettuna viikonloppuisin ja arkipyhinä sekä kolme viikkoa heinäkuussa. Vuonna 2012 jäsentaloilla tilastoitiin käyntikertoja yhteensä 6803 kpl(pasila 3299/ Siilitie 3504). Kokonaiskäyntikertojen määrä lisääntyi reilut 4 prosenttia. (Vuonna 2011 luku oli 6512 ja vuonna 2010 luku oli 6767). Kävijämääriä seurattiin nimilistojen perusteella, joihin kävijät oma- aloitteisesti merkitsivät käyntinsä. Pasilassa kävijöistä vain pieni osa merkitsee käyntinsä listaan, joten luku ei kerro absoluuttisista kävijämääristä, mutta jotain kävijämäärien kehityksestä. Pelkästään Pasilan lounasruokalasta myytiin oli toimintavuonna 6083 ruoka- annosta. Siilitien osalta tilasto on luotettava, sillä lähes kaikki kävijät merkitsevät käyntinsä listaan. Siilitien jäsentalon tilojen pienen koon vuoksi kävijämäärä on saavuttanut maksiminsa viime vuosina. Vuoden aikana jäsentalojen toimintaan kävi ohjatusti tutustumassa noin 409 henkilöä (Pasila 300 /Siilitie 109). Lisäksi lukuisa määrä pistäytyi taloilla spontaanisti. HELMI ry:n jäsentalot koetaankin matalan kynnyksen paikoiksi, jonne on helppo ja turvallista tulla. Pasilan jäsentalon kellarissa sijaitseva sauna lämpeni jäsenille kaksi kertaa viikossa. Saunavuoroissa oli keskimäärin 4-5 jäsentä, joten saunakäyntejä kertyi arviolta 450 kpl HENKILÖSTÖ Toimintavuoden aikana tapahtui muutoksia henkilöstössä. Pasilan keittiötyönohjaaja siirtyi pois Helmin tehtävistä tammikuun lopussa. Keittiötyönohjaajan tehtävät siirtyivät toisen Pasilan jäsentoiminnanohjaajan vastuulle. Tämä tapahtui työntekijän omasta toiveesta. Helmikuussa yhdistys palkkasi puolipäiväisen vapaaehtoistyön koordinaattorin vastaamaan viikonlopun puhelinpäivystyksen toiminnasta. Näillä järjestelyillä Pasilan jäsentalolta vähentyi puolikas henkilötyövuosi. Toimenpide tehtiin talouden tasapainottamiseksi. Keväällä palkattu vapaaehtoistyön koordinaattori siirtyi pois Helmin palveluksesta lokakuun loppupuolella. Tehtävään löytyi jo lokakuun aikana uusi osaava henkilö, joka otti työn hoitaakseen vuoden loppuun saakka. Muutosten myötä yhdistyksen henkilökuntaan kuului tilinpäätöshetkellä 9 työntekijää: toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, kolme jäsentoiminnanohjaajaa, kaksi palveluohjaaja, työtoiminnanohjaaja ja osa- aikainen vapaaehtoistyön koordinaattori. Henkilökunnan keskimääräinen työsuhteen kestoaika oli tilinpäätöshetkellä 5,63 vuotta ja keski- ikä on 42,7 vuotta. Henkilökunnan työkykyä ylläpidettiin henkilökohtaisilla jatkuvilla työnohjauksilla, kahdella TyKy päivällä sekä henkilökohtaisilla kulttuuri- ja liikuntaseteleillä TALOUS JA RAHOITUS Helmin 29- vuotinen menestyksellinen toiminta on jo sinällään osoitus vakaasta ja vakiintuneesta toiminnasta ja asemasta, johon myös yhteistyökumppanit ja toimintaympäristön vaikuttajat ovat luottaneet. Elintärkeätä on ollut ja on julkisten rahoittajien, RAY ja Helsingin kaupunki, luottamus ja tuki. Myös omatoimisten tuottojen määrä on vakiintunut kohtuulliselle tasolle tilinpäätös on noin euroa ylijäämäinen. Vuoden aikana tehdyt ennakoivat toimenpiteet, joilla henkilöstökuluja kevennettiin, olivat perusteltuja. Vuoden aikana ei tehty mittavia laitehankintoja.

14 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 14 Vuoden 2012 toiminnan rahoitus saatiin kohde- ja yleisavustusten muodossa pääosin RAY:ltä ja Helsingin kaupungilta. Talouden ja rahoituksen yhteenvetolukuja on esitetty erillisessä liitteessä (Liitteet 4 ja 5). Virallinen tilinpäätös on laadittu erilliseen tasekirjaan. 3. VARAINHANKINTA- JA SIJOITUSTOIMINTA Osa varainhankinnan ylijäämästä on käytetty vuoden 2012 varsinaisen toiminnan alijäämän kattamiseen, loppuosan yhdessä sijoitustoiminnan ylijäämän kanssa jäädessä yhdistyksen käyttöön. Saadut avustukset eivät täysin riittäneet toiminnan menoihin. Sijoitustoimintaan realisoitui kaudella 2012 sijoitusten korkotuottoja yhteensä noin 4200 euroa ja vuokratuottoja noin euroa. Kun sijoitustoiminnan huoneistoihin ei kohdistunut saneerauskuluja, sijoitustoiminnan ylijäämä pysyi toimintavuoden ajan tavoitteiden mukaisella tasolla. Varainhankinta ja sijoitustoiminta ovat osa Helmin sääntöjen sallimaa toimintaa. Varainhankinnan, sijoitustoiminnan ja muiden omien tulojen osuus on Helmin toiminnassa tärkeä ja kaikkien ulkopuolisten rahoittajien suuresti arvostamaa toimintaa. Helmissä näiden toimintojen osuus kokonaistuotoista on kohtuullisella tasolla. Erillisessä liitteessä on esitetty yhteenveto yhdistyksen tuloksen muodostumisesta ja varallisuusasemasta.

15 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 15 Liite 1 Ryhmät, retket, kurssit ja lomat Iltapäivä- ja omatoimiretket v. 2012: (13 kpl) Osallistujamäärä - Mannerheim- museo Ateneum: Carl Larsson Kevätmessut 17 - Talvipuutarha Tennispalatsin taidemuseo: Lelun lumo Mustasaari Leffaretki: Puhdistus Sinebrykoffin taidemuseo: romanttinen näkymä Leffaretki: Skyfall Kävelyrerki Hietaniemen hautausmaalle Luonnontieteellinen museo ELMA- messut 17 - Tuomaan markkinat 2 Päiväretket: (3 kpl) - Forssa 50 jäs. - Tallinna 25 jäs. - Tuusula 50 jäs. Teatteri- ja konserttiretket: (14 kpl) - Ryhmäteatteri: Huolimattomat Kansallisooppera: Bajadeeri RSO:n kamarimusiikkikonsertti Musiikkitalolla Teatteri Kultsa: Henkien talo Ryhmäteatteri (Suomenlinna): Peter Pan Kesäteatteri: Onnen maa Talvisirkus Afrikka Opistoteatteri: Yö yli euroopan Koko teatteri 8 - Valonpäivä - Malmitalo: Pepe Willberg 10 - Stoa: Kitkerät neitsyet 7 - Stoa: Pieni Suomalainen baletti- ilta 10 - Stoa: Laura Närhi 10 -

16 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 16 Liikuntaryhmät 2012: (15 kpl) - Tanssi ja liike 60 - Itämäinen tanssi 42 - Sähly Kampin vesijumppa Yrjönkadun vesijumppa Pirkkolan vesijumppa Käpylinnan vesijumppa Joogapilates 55 - Jooga 36 - Kevätjooga 14 - Salivoimistelu Pilates ja venyttely Ohjattu kuntosaliharjoittelu Naurujooga 11 - Keilaus 316 osallistumiskertaa Yht: 2066 Jäsentaloilla vakituisesti kokoontuneet ryhmät: (15 kpl) - Tuumatunti Pasilassa (joka viikko) 274 osallistumiskertaa - Marian kuvataideryhmä Siilitiellä (joka viikko) ka. 7 jäs/kerta - Bingo Pasilassa (joka toinen viikko) 72 osallistumiskertaa - Edunvalvonnan ja vaikuttamistoiminnan työpaja Pasilassa (joka toinen viikko) - Helmikino Pasilassa (joka toinen viikko) 124 osallistumiskertaa - Lehtityöpaja Pasilassa (joka toinen viikko) - Helmin Närhet Siilitiellä (joka viikko) ka. 7 jäs/kerta - Luovan kirjoittamisen ryhmä 1 Siilitiellä (joka viikko) ka. 7 jäs/kerta - Luovan kirjoittamisen ryhmä 2 Siilitiellä (joka viikko) ka. 7 jäs/kerta - Mielestä kuvaksi Siilitiellä (joka viikko) ka. 7 jäs/kerta - Levyraati Pasilassa (joka viikko) 339 osallistumiskertaa - Käsityökerho Siilitiellä (joka viikko) ka. 5 jäs/kerta - Non Stop liikuntaryhmä Siilitiellä (joka viikko) ka. 3 jäs/kerta - Voidaan paremmin vertaistukiryhmä depressiota sairastaville (keväällä 10 kertaa) 21 osallistumiskertaa - Eheyttävä kuva (syksyllä ) 30 osallistumiskertaa Muita Helmin ryhmiä (12 kpl) osallistujamäärä - Ruokakurssi kevät (Mäkelänkatu) 10 jäs. / ryhmä - Ruokakurssi syksy (Mäkelänkatu) 10 jäs. / ryhmä - Englannin opintopiiri Pasilassa 4 jäs. - Naistenryhmä Siilitiellä - Rentoutusryhmä Siilitiellä - Tietokilpailu Siilitiellä - Karaokeryhmä Pasilassa - Karaokeryhmä Siilitiellä - Korttiaskartelua Siilitiellä - Kankaanpainantaa Siilitiellä - Musaryhmä (Pasila ja Resonaari- musiikkikoulu) 7 jäs./ryhmä - Atk- ohjaus Pasilassa 4 jäs.

17 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 17 Liite 2 Teemapäivät ja tapahtumat Yhdistyksen omat teemapäivät (10 kpl) Ystävänpäivä Naistenpäivä 8.3. HELMI päivä 7.5. Vapun vietto Halloween- juhla Siilitiellä Joululounas Pasilassa Joululounas Siilitiellä Puurojuhla Pasilassa Puurojuhla Siilitiellä Elohovin virkistyspäivä työtoiminnan väelle, ryhmänohjaajille sekä jäsenpäivystäjille 1.6. Muut tapahtumat (18 kpl) Kevätkokous Pasilassa Vaaligrilli- tapahtumat (8kpl): Ti 16.10, Ma 22.10,Ma 22.10, Ma 22.10, Ti 23.10, Ke 24.10, Ke 24.10, Ke Eroon tupakasta ilta Irti häpeäleimasta keskustelutilaisuus Pasilassa Turun mielenterveysyhdistys ITU ry:n vierailu Mielenterveysmessut Wanha Satama OCD- ilta Pasilassa Syyskokous Pasilassa Venäläisten ministerien ja sairaalajohtajien vierailu Cafe Pasilan Helmi iltakahvilat (3kpl): , ja Pipari- iltapäivät (2kpl) Toisten järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tapahtumat (3kpl) Valonpäivä Agricolan kirkon kryptassa Iloliikkuja- talvitapahtuma Iloliikkuja- kesätapahtuma

18 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 18 Liite 3 Verkkosivujen uutisvirta 2012 Pasilan Helmi- talo on avoinna myös jouluna Pasilan Helmi- talo osoitteessa Pasilan puistote 7 on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Jouluaattona talo avataan klo 10 Joulupäivänä ovet avataan klo 12 Tapaninpäivänä talo avataan klo 10 Jäsentalon lounaskeittiö on suljettuna joulunpyhät ( ) Uuden vuoden päivänä 1.1. talo aukeaa klo 10 Tervetuloa viettämään juhlapyhiä Helmiin! (lisätty ) Cafe Pasilan Helmi avoinna uudenvuodenaattona Pasilan Helmi- talon kahvila on jälleen avoinna klo Tarjolla on jälleen makeita ja suolaisia herkkuja moneen makuun ja tietysti tuoretta kahvia, teetä, kaakaota ja limuja. Tule ottamaan uutta vuotta vastaan Pasilaan! Tarjoiluiden hinnat ovat erittäin kohtuulliset. Kahvilaan on hankittu paljon uusia hauskoja seurapelejä. Nintendo Wii on myös käytössä erillisessä pelihuoneessa kahvilan yhteydessä. Cafe Pasilan Helmi on avoinna kaikille. Löydät sen keltaisesta puutalosta, osoitteesta Pasilan puistotie 7 (Länsi- Pasila). Tervetuloa viihtymään! (lisätty ) Syyskokous päätti ensi vuoden toiminnasta HELMI ry:n syyskokous pidettiin torstaina Pasilan jäsentalolla. Kokouksessa oli noin 24 kokousedustajaa ja tunnelma oli lämminhenkinen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin tuore helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Dan Koivulaakso ja hän veti kokouksen ammattitaitoisesti läpi. Dan lupasi viedä Helmin ja mielenterveysvöen asiaa eteenpäin valtuustossa ja myös muilla areenoilla. Kokouksen isoin asia oli päättää vuoden 2013 toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta. Hallituksen valmistelemasta esityksestä käytiin laaja yleiskeskustelu. Täsmentävien vastausten jälkeen kokous hyväksyi hallituksen esitykset yksimielisesti. Helmin ensi vuoden toiminnassa korostuu juhlavuosi, sillä yhdistys täyttää 30 vuotta. Kokouksessa tehtiin myös henkilövalintoja. Auli Ojala ja Jaana Lindberg uusivat kaksivuotisen toimikautensa hallituksessa. Hallituksen varajäseniksi valittiin Juhani Ojala ja Tuula Haglund. Entinen puheejohtaja tekee näin olleen paluun Helmin luottamustehtäviin. (lisätty ) Helmin puheenjohtaja Stålström: Presidentti Halonen yleistää ja leimaa perusteettomasti avohoidossa olevia Presidentti Tarja Halonen kommentoi eilen julkisuudessa poliitikkojen turvallisuustilannetta. Hän sanoi tiedotusvälineille, että ainoan vaaramomentin muodostavat ihmiset, jotka ovat niin sanotusti avohoidossa. Helmin puheenjohtaja Olli Stålström pitää lausuntoa harkitsemattomana. Lue koko tiedote. (lisätty ) Syksyn Helmi- lehti on ilmestynyt Värikkään lehden aiheina on tällä kertaa mm. - HELMI ry:n jäsentutkimus paljastaa mielenterveysväen kovat koettelemukset - Unikoulussa eroon lääkkeistä - Insesti rikkoo syvältä - Jussi Lehtonen ja Lapinlahti - Helsinki valmistautuu vaaleihin. Saat lehden postissa automaattisesti, jos olet HELMI ry:n jäsen. Jos lehti ei vielä tule sinulle kotiin, liity jäseneksi tästä tai tilaa lehti lähettämällä postia Uusimman lehden voit hakea luettavaksesi myös jäsentaloilta tai lukea sen näköislehtenä ilmaiseksi issuu- palvelussa. (lisätty ) Helmin jäsentutkimus julkaistiin: Mielenterveysväen harteilla suuria taakkoja Helmin kesällä toteutettu jäsentutkimus julkaistiin tänään. Monet sosiaaliset ongelmat kasautuvat mielenterveysväen harteille. HELMI ry:n jäsenet ovat kokeneet huomattavan paljon enemmän vaikeita ja haastavia elämäntapahtumia ja ongelmia kuin suomalaiset keskimäärin. Vaikeudet kuten asunnottomuus, köyhyys, väkivalta, onnettomuudet ja vaikkapa ilman tarvittavaa hoivaa jääminen ovat hyvin yleisiä Helmin jäsenistössä. Myös mielenterveyden hoitokeinot ovat kovin yksipuolisia ja perustuvat useimpien kohdalla pelkkään lääkehoitoon. Tutkimuksen materiaalit ovat ladattavissa täällä. (lisätty ) Helmin hallituksen kannanotot Helmin hallituksen kannanotot yhdessä paikassa. Katso mitä mieltä Helmi on. Helmin hallituksen kannanotot vuonna 2012 (lisätty ) Jäsenhankintakampanja käynnistyi jälleen! Kun liityt marras- joulukuun aikana, merkitään myös vuoden 2013 jäsenmaksu hoidetuksi. Saat siis loppuvuoden jäsenyyden kaupanpäälle. Nyt kannattaa liittyä! Joulupöytä notkuu herkkuja torstaina - mukaan mahtuu vielä! Helmin perinteinen joululounas nautitaan jäsentaloilla torstaina klo alkaen. Pasilan jäsentalon jouluaterialle on vielä paikkoja vapaana. Joulupöydän hinta on 4 euroa. Voit ilmoittautua mukaan maksamalla joululounaan Pasilan jäsentalon toimistolle. (lisätty ) Pipari- iltapäivät Pasilan jäsentalolla Oletko päässyt jo piparin tekoon? Entä milloin rakensit viimeksi piparkakkutaloa? Ja milloin maistoit piparitaikinaa? Maanantaina ja tiistaina Pasilan jäsentalolla omistaudutaan piparinteolle. Tule mukaan ja leivo tuliaisiksi toisille tai valmista joululahjaksi. Piparinleivonta alkaa molempina päivinä klo 13. Kaikkien halukkaiden töitä tullaan näkemään myös myöhemmin järjestettävässä piparkakkunäyttelyssä. (lisätty ) Cafe Pasilan Helmi avoinna pe Pasilan Helmi- talon perjantaikahvila on jälleen avoinna klo Tarjolla on jälleen makeita ja suolaisia herkkuja moneen makuun ja tietysti tuoretta kahvia, teetä, kaakaota ja limuja. Tarjoiluiden hinnat ovat erittäin kohtuulliset. Kahvilaan on hankittu paljon uusia hauskoja seurapelejä. Nintendo Wii on myös käytössä erillisessä pelihuoneessa kahvilan yhteydessä. Cafe Pasilan Helmi on avoinna kaikille. Löydät sen keltaisesta puutalosta, osoitteesta Pasilan puistotie 7 (Länsi- Pasila). Tervetuloa viihtymään! (lisätty ) Perinteinen puurojuhla Helmissä pe Helmin perinteinen pikkujoulu, puurojuhla, pidetään molemmilla jäsentaloilla perjantaina klo alkaen. Siilitien tilanahtaudesta johtuen paikalle ovat tervetulleita vain etukäteen ilmoittautuneet. Pasilan juhlaan sen sijaan mahtuu vielä. Tarjolla on joulupuuroa ja jouluisia herkkuja. Tervetuloa! (lisätty ) Venäläisiä vieraita Pasilan Helmi- talolla ti Tiistaina Pasilan Helmi- talolle saapuu vieraita Venäjältä. 20 hengen ryhmä on tutustumassa suomalaisen sosiaalisektorin palveluihin. Joukossa on mm. alan alueellisia ministereitä ja varaministereitä eri puolilta Venäjää sekä ainakin kahden psykiatristen sairaalan johtajat. Vieraat saapuvat talolle klo ja ovat varanneet tutustumiseen aikaa kaksi tuntia. Helmi- talo on avoinna vierailun ajan normaalisti. Tervetuloa! (lisätty ) Perjantaina OCD- ilta Pasilassa Pakko- oireiseen häiriöön keskittyvää vertaistoimintaa on käynnistymässä pääkaupunkiseudulla. Pyrkimyksenä on rakentaa pakko- oireista kärsiville ihmisille yhteisöä, jossa he voisivat turvallisesti, vapaasti ja vastavuoroisesti jakaa kokemuksiaan sairaudestaan sekä kohdata vertaisia. Helmin jäsentutkimuksen mukaan noin 6% helmiläisistä sairastaa pakko- oireista häiriötä. Et ole yksin! Helmi- talolla Pasilassa järjestetään perjantaina klo OCD- ilta, jonka tavoitteena on kerätä Helmin OCD- väki yhteen ja keskustella vertaistuen tarpeesta ja muodoista. Mukana tilaisuudessa on myös henkilöitä, jotka organisoivat pääkaupunkiseudun OCD- vertaistoimintaa. Nyt on erittäin hyvä tilaisuus

19 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 19 päästä vertaistoimintaan mukaan ja tavata uusia ihmisiä, joilla on samankaltainen elämäntilanne. HELMI tarjoaa osallistujille kahvit. Lämpimästi tervetuloa! (lisätty ) HELMI ry:n syyskokous torstaina Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään torstaina kello alkaen Pasilan jäsentalolla (osoite: Pasilan puistotie 7, Helsinki). Kokouskahvit tarjoillaan ennen kokousta klo alkaen. Kaikki yhdistyksen jäsenet ovat äänivaltaisia kokouksessa. Tervetuloa! (lisätty ) Perjantaikahvila Cafe Pasilan Helmi starttaa klo 16 Café Pasilan Helmi on HELMI ry:n perjantaikahvila. Kahvilassamme on edulliset hinnat ja se on kaikille avoin. Tuoretta kahvia, meheviä leivonnaisia, lämmintä tunnelmaa Avajaiset pe klo 16-19(Pasilan puistotie 7, 1. krs.) Kahvilan yhteydessä on myös pelihuone, jossa voi pelata porukalla wii- pelikonsolia ja lautapelejä. Pääasiassa on kuitenkin yhdessäolo ja mahdollisuus rupatella mukavissa merkeissä kavereiden kanssa. Tervetuloa! (lisätty ) Mielenterveysmessut Katajanokan Wanhassa Satamassa HELMI ja kymmenet muut mielenterveysalan toimijat ovat jälleen mukana Mielenterveysmessuilla Wanhassa Satamassa Helsingissä Molemmilla jäsentaloilla jäsetaan vapaalippuja tapahtumaan. Tervetuloa messuille! Näyttelyn aukioloajat: Ti klo 9-17 ja ke klo (lisätty ) Tervetuloa Helmin vaaligrilli- tilaisuuksiin Pasilaan Kuntavaalit pidetään kohta ja nyt on aika kysyä ehdokkailta mitä mieltä he ovat mielenterveysväen asioista. Vaaligrilli- keskustelutilaisuuksia pidetään Pasilan jäsentalolla kahden seuraavan viikon aikana useita. Tällä hetkellä varmistuneita tilaisuuksia ovat: - Ti klo Pauli Kola (SKP, sit.) - Ma klo Ville Jalovaara, (SDP) - Ma klo Ulla- Britta Talvitie (Keskusta) - Ma klo Laura Rissanen (Kokoomus) - Ti klo Kati Juva (Vihreät) - Ke klo Ritva Sänkiaho (SDP) - Ke klo Erkki Perälä (Vihreät) - Ke klo Kirsi Pihlaja (Vasemmisto) Listaa päivitetään sitä mukaa kun uusia tilaisuuksia saadaan sovittua. Kaikki kutsutut ovat Helsinkiläisiä ehdokkaita. Tervetuloa Pasilaan grillaamaan! (Lisätty , muokattu ) Tule tekemään vanhasta uutta - kierrätyskurssi Siilitiellä Laurean sosionomiopiskelijat järjestävät vanhasta uutta - kierrätyskurssin Siilitien jäsentalolla. Kurssi koostuu kolmesta työpajatapaamisesta ja kokoontumiset ovat torstaisin ja ja klo Kurssilla "Tuunataan vanhaa ja tehdään uutta". Ilmoittautuminen on jo käynnissä! Varaa paikkasi Mari Säävälältä p , Häneltä saat myös lisätietoa. (lisätty ) Tilkkutyökurssi Siilitien jäsentalolla Siilitien jäsentalolla käynnistyy perjantaina klo 9.30 tilkkutyökurssi. Tarkoituksena on tehdä uutta vanhoista paidoista, farkuista ja vaatteista sekä tilkuista. Ryhmää ohjaa Tuula Aitto- oja. Tapaamiset perjantaisin klo Kaikki kiinnostuneet rohkeasti mukaan. Ilmoittautumiset Tuulalle ke 3.10 mennessä p (lisätty ) HELMI ry: Nuorten pahoinvointi ei johdu psykiatriasta Helmin hallitus julkaisi kannanoton, jolla halutaan herättää keskustelua nuorten sairaseläkkeelle siirtymisen todellisista syistä. Helmin mielestä nuorten pahoinvointi ei johdu puutteellisesta psykiatrisesta hoidosta vaan syyt ovat yhteiskunnallisia. Lue kannanotto. (lisätty ) Monet liikuntaryhmät jo täynnä Ilmoitautuminen Helmin liikuntaryhmiin on ollut vilkasta ja suurin osa ryhmistä on jo täynnä. Voit tiedustella vapaista paikoista jäsentoiminnanohjaaja Anna- Mari Myöheseltä (09) (lisätty ) Helmissä käynnistyy syksyn aikana 11 eri liikuntaryhmää Helmin syyskauden toiminta tarjoaa tällä kertaa erityisen runsaasti liikuntamahdollisuuksia. Joidenkin ryhmien ilmoittautuminen on jo käynnissä, mutta suurimpaan osaan ilmoittautuminen alkaa 13. ja 14. elokuuta. Näet eri ryhmien tiedot tapahtumakalenterista. Lisätietoa saat myös jäsentoiminnanohjaaja Anna- Mari Myöhäseltä Pasilan jäsentalolta (09) (lisätty ) Helmin syyskausi käynnistyy Maanantaista 6. elokuuta alkaen molempien jäsentalojen toiminta on jälleen normaalisti käynnissä. Syyskauden käynnistyvistä ryhmistä ja muusta toiminnasta tiedotetaan lähiviikkoina jäsenkirjeellä sekä verkkosivuilla. Luonnollisesti jäsentaloilta saat myös tietoa tulevasta syksystä. Jäsentalot ovat avoinna arkisin klo 9-15 (Pasila usein myöhempäänkin). Sekä Pasilan jäsentalo viikonloppuisin klo 10 alkaen. Tervetuloa! (lisätty ) Kesän Helmi- lehti ilmestyi! Tavallista paksumpi, 40- sivuinen Helmi- lehti on ilmestynyt. Lehti on jälleen täynnä monia kiinnostavia juttuja. Aiheina tällä kertaa on mm. Hevosterapia, voimauttava valokuvaus, synnytyksen jälkeinen masennus, haitallinen häpeäleima, pakko- oireinen häiriö. Lisäksi lehdessä on aimo annos kulttuuria. Tutustumme mm. ajankohtaiseen runokirjaan, maalaukseen ja teatteriin, Helene Schjerfbeckin elämään ja taiteeseen sekä Maria Peuran ja Juha Hurmeen tuoreisiin kirjoihin. Lehdestä löytyy myös kesäkrypto ja järjestösivuilla on tunnelmia mm. Helmi- päivästä. Voit noutaa lehden Helmi ry:n jäsentaloilta. Lehti on julkaistu myös näköislehtenä issuu- palvelussa. (lisätty ) Tänään Iloliikkuja- liikuntatapahtuma Eläintarhan kentällä! Mielenterveystoimijoiden yhteinen iloinen liikuntatapahtuma pidetään tänään torstaina Eläintarhan kentällä Helsingissä. Tapahtuma alkaa klo 11. Paikalla on mm. hyvän mielen lähettiläs koomikko Ismo Leikola. Tapahtumaa tahdittaa Los Hermos- yhtye. Pisteillä mahdollisuus kokeilla eri lajeja: kuulantyöntö, kolmijalkajuoksu, kävelytesti, sauvakävely, köydenveto, saappaan heitto ja lakanapallo. Luvassa on myös palkintoja. Tapahtumassa saa myös tietoa Espoon, Helsingin ja Vantaan liikuntamahdollisuuksista. Edullista euron lounasta on tarjolla urheilun jälkeen, vaihtoehtoina kasviskeittoa tai grillimakkaraa. Tapahtuma on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa! (lisätty ) Onko Sinulla uniongelmia? Ilmoittaudu mukaan unettomuusryhmään! Helmin jäsenillä on nyt mahdollisuus päästä mukaan Uniliiton järjestämään maksuttomaan unettomuusryhmään. Ryhmätapaamisten tarkoituksena on opastaa ja auttaa parantamaan elämänlaatua korjaamalla uniongelmia. Ryhmässä käytetään lääkkeettömiä hoitomuotoja. Lääkkeettömän hoidon perusajatuksena on, että vähitellen unilääkkeistä voisi päästä eroon. Ryhmään mahtuu 7 Helmin jäsentä. Tapaamisia on 6 ja ryhmä kokoontuu Uniliitossa Kannelmäessä. Ryhmän tapaamisiin kuuluu lisäksi maksuton niska- hartiaseudun hieronta. Lisätietoja Uniliitosta (ma- pe klo 10-15, p , ). Ensimmäinen ryhmätapaaminen on tiistaina klo 17. Sitovat ilmoittautumiset Anna- Marille Pasilan jäsentalolle, p (lisätty ) Pasilan jäsentalon kesä Talon vakituiset, viikko- ohjelman mukaiset ryhmät ovat kesätauolla juhannuksesta alkaen. Myös Pasilan keittiö on loman vietossa juhannukselta elokuun alkuun. Jäsentalo on kuitenkin auki päivittäin läpi koko kesän, arkisin ovet aukeavat klo 9.00 ja viikonloppuisin klo Kesällä talolla vietetään yhdessä aikaa, pelataan ja grillataan sekä

20 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Sivu 20 mahdollisuuksien mukaan tehdään pieniä retkiä lähistölle esim. kahvittelun merkeissä. Lisäksi sauna lämpiää aina tiistaisin ja perjantaisin, miesten vuoro klo ja naisten vuoro klo Talon ryhmätoiminta käynnistyy elo- syyskuun aikana. Mukavaa ja lämmintä kesän aikaa kaikille! (lisätty ) Siilitien jäsentalon kesä Siilitien jäsentalon lounastoiminta jäi kesätauolle juhannuksena. Talo on avoinna normaalisti asti, jolloin koko jäsentalo jää kolmen viikon kesätauolle. Toiminta käynnistyy jälleen normaalisti maanantaina 6.8. Kesätauon aikana Siilitien kävijät ovat lämpimästi tervetulleita viettämään kesäpäiviä Pasilan jäsentalolle ja sen helteiseen pihapiiriin. (lisätty ) Kanna kortesi kekoon ja osallistu tärkeään jäsentutkimukseemme! Viellä ehdit - vastausaikaa jatkettiin viikolla. Vielä ehdit vastaamaan tärkeään jäsentutkimukseemme. Jatkoimme vastausaikaa viikolla. Postita paperinen kotiisi lähetetty kyselylomake viimeistään perjantaina tai täytä lomake netissä kesäkuun aikana. Toivomme vilkasta osallistumista tähän tärkeään yhteiseen ponnistukseemme. Tutkimukseen on mahdollista vastata myös netissä. Lue tutkimuksesta lisää. (lisätty ) Osallistu tärkeään jäsentutkimukseemme! - Lomakkeen palautus ennen juhannusta, palautuskuoreen ei tarvita postimerkkiä Viisi vuotta sitten HELMI ry toteutti laajan ja paljon julkisuutta saaneen jäsentutkimuksen. Nyt on jälleen aika selvittää mitä helmiläiset ajattelevat mm. mielenterveyshoidoista, yhteiskunnasta ja omasta asemastaan. Haluamme myös tietää millaiseksi jäsenet haluavat Helmin muuttuvan tulevaisuudessa. Kyselylomakkeet tipahtavat postiluukuista lähipäivinä. Toivomme vilkasta osallistumista tähän tärkeään yhteiseen ponnistukseemme. Tutkimukseen on mahdollista vastata myös netissä. Lue tutkimuksesta lisää. (lisätty , muokattu ) Kesäteatteriin edullisesti! Helmin jäsenillä on mahdollisuus päästä edullisesti kahteen kesäteatteriesitykseen: klo 19 Peter Pan Suomenlinnan kesäteatterissa. Suomenlinnan Hyvän Omantunnon linnakkeessa nähdään uusi näyttämösovitus klassikkotarina Peter Panista, pojasta, joka oppi lentämään onnellisten ajatusten avulla, mutta ei koskaan halunnut kasvaa aikuiseksi. Rooleissa mm. Riku Nieminen, Annika Poijärvi ja Alina Tomnikov. Kuljetukset Suomenlinnaan eivät sisälly lipun hintaan. Katsomo on katettu. Liput 12 euroa klo 19 "Onnen maa" Teatteri Tuli (Tapahtumateltta Eläintarhan ala- asteen kentällä). Onnen maa kuvaa suomalaista luvun maalaisnostalgiaa. Tapahtumat sijoittuvat pieneen syrjäiseen kylään, jossa sodan jälkeensä jättämät tunteet vaikuttavat vielä ihmisten mielissä. Onnen maa on musiikkinäytelmä, joka on suunnattu koko perheelle. Liput 6 euroa. Molempiin näytöksiin on vielä lippuja. Hae erikoishintainen lippusi Anna- Marilta (Pasila) tai Marilta (Siilitie) ma alkaen. (lisätty ) HELMI jäseneksi mielenterveyspooliin HELMI ry on hyväksytty mielenterveyspoolin jäseneksi. Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Poolin tavoitteena on edistää kansalaisten mielenterveyttä ja kohentaa mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemaa, palvelujen laatua ja henkilöstön työolosuhteita sekä vaikuttaa yhteiskunnassa kansalaisten henkisen hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisää tietoa poolista löytyy täältä. (lisätty ) HELMI ry:n hallitus: Mielenterveysväen fyysiset oireet sivuutetaan liian usein Helmin hallitus ilmaisee tiedotteessaan huolensa mielenterveysväen fyysisten sairauksien huonosta hoidosta. Lääkäri ei aina ota mielenterveyskuntoutujan fyysistä sairautta vakavasti. Moni on joutunut tämän psykologisoinnin vuoksi jopa hengenvaaraan. Kuntoutujat leimataan helposti turhan valittajiksi ja luulosairaiksi. Lue koko tiedote (lisätty ) Helmi- päivää vietettiin upeassa säässä - väkeä liikkeellä runsaasti! Pasilan Helmi- talon pihamaalle kerääntyi yli 70 juhlijaa viettämään perinteistä Helmi- päivää. Ohjelmasta vastasivat tänä vuonna kitaristi ja laulaja Esa Eloranta sekä tietysti Siilitien oma esiintyvä lauluryhmä Helmin Närhet. Vuoden Helmiläiseksi kukitettiin tällä kertaa Juha Porkola. Juhlan päätteksi juotiin Helmi- päivän kakkukahvit. Katso tunnelmia juhlasta. (lisätty ) Miten päästä eroon tupakasta? Tule kuulemaan miten Anna sen teki Pasilan jäsentalolla järjestetään ke klo 15 Tupakki- info, jossa puhujana on Anna Ali- Mattila. Anna on ollut polttamatta noin 3-4 vuotta. "Lopettaminen oli vaikeaa ja vaati useita yrityskertoja. Siitä lähtien kun tupakoimattomuus on ollut helppoa ja olo voitonpuolella olen kiertänyt puhumassa siitä," Anna kertoo. Tilaisuuden ideana on se, että tupakoinnin lopettamisessa voi onnistua vaikka se on vaikeaa. Myös tupakoinnin vähentäminen on terveysteko. Vapaa pääsy! Kaikki ovat tervetulleita! (lisätty ) ILMOITTAUDU PIKAISESTI!!! Musaryhmän kurssi Resonaarissa 16. ja 21.5.! Helmin jäsenillä on nyt erinomainen tilaisuus saada ammattitason musiikkiopetusta todella edulliseen jäsenhintaan! Musiikkikoulu Resonaarissa Kulosaaressa järjestetään kahden päivän kurssi, jossa opetellaan soittamaan käyttämällä apuna kuvionuotteja. Opetuksesta huolehtii Resonaarin osaava henkilökunta. Et tarvitse aiempaa kokemusta soittamisesta etkä myöskään omaa soitinta. Ensimmäimmäinen kurssipäivä on keskiviikkona ja toinen maanantaina Opetusta on molempina päivinä klo Puolen päivän aikoihin syödään yhdessä lounasta. Kurssin hinta on 5 euroa. Lisäksi lounaasta kerätään paikanpäällä pieni maksu. Ilmoittaudu pikaisesti Anna- Mari Myöhäselle Pasilan jäsentalolle (09) , myös anna- mari.myohanen(at)mielenterveyshelmi.fi. (lisätty , muokattu ) Uusin Helmi- lehti myös sähköisenä Uusimman Helmi- lehden voit lukea kätevästi näköislehtenä issuu- palvelussa. Lehti on myös ladattavissa täältä (pdf- tiedosto 3,8Mt) (lisätty ) Helmi 1/2012 ilmestyi! Tuoreessa Helmi- lehden numerossa käsitellään työelämän kysymyksiä ja perustuloa, tutustutaan mielenterveystyöhön Libanonin pakolaisleireillä sekä ihmetellään Guggenheim- hanketta ja lääkekorvausten leikkausaikeita. Kansijutun päähenkilönä on depressiota itsekin sairastanut mielenterveyshoitaja Susanna Drockila. Hänen äskettäin ilmestyneestä hyvän mielen runokirjasta on juttu keskiaukeamalla. Lehdestä löytyy tällä kertaa myös upea sarjakuva ja tietysti runoja, uutisia ja kirjaesittelyjä. Helmi- lehtiä on jaossa molemmilla jäsentaloilla. Jäsenille ja tilaajille lehti tulee automaattisesti kotiinkannettuna. (lisätty ) Helmi- päivän juhla Pasilassa 7.5. Perinteistä Helmi- päivän juhlaa vietetään tänä vuonna Pasilan jäsentalon pihassa klo 13 alkaen. Ohjelmassa musiikista vastaavat Esa Eloranta ja Helmin Närhet. Tapahtumassa kukitetaan jälleen myös vuoden helmiläinen ja herkutellaan juustokakulla. Kaikki ovat tervetulleita tapahtumaan. Helmi- päivänä Siilitien jäsentalo on kiinni. Lounas tarjoillaan Pasilan jäsentalon pihassa klo Tarjolla mm. grillimakkaraa ja perunasalaattia hintaan 2 euroa. (lisätty )

Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012

Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 mielenterveysyhdistys Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2012 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n TOIMINNAN

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2013

Toimintakertomus vuodelta 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki www.mielenterveyshelmi.fi Toimintakertomus vuodelta 2013 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.2014 Hyväksytty sääntömääräisessä kevätkokouksessa

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2008. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2008. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2008 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2010. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2010. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2010 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2010 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY

MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITTO, LEMIN PAIKALLISYHDISTYS RY Toimintakertomus 2010 Sisältö 1. Toiminnan ydinalueet 1 2. Toiminta 1 2.1 Säännöllinen toiminta 1 2.2 Tapahtumat 1 2.3 Tapahtumia, joihin osallistuimme

Lisätiedot

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu

JOSE TOIMINTA 2013 1/7 Joensuun seudun erilaiset oppijat ry 1.10.2013 Puosuntie 1 80170 Joensuu JOSE TOIMINTA 2013 1/7 TOIMINTASUUNNITELMA 2013 Josen jäseninä on erilaisia oppijoita, heidän läheisiään ja työnsä vuoksi oppimisvaikeuksista kiinnostuneita. Josen tarkoituksena on koota edellä mainitut

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2007

Toimintakertomus vuodelta 2007 Toimintakertomus vuodelta 2007 Sisällys Puheenjohtajalta 3 1. Varsinainen toiminta 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 6 1.2 Jäsentoiminta 7 1.2.1 Jäsentoiminta Pasila

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kumpulan Speksi ry 6. maaliskuuta 2015 1 Sisältö 1 Yleistä 3 2 Hallinto 3 3 Yhteistyö 3 4 Toiminta 3 4.1 Produktio 3 4.2 Ympäristötoiminta 3 4.3 Yhdenvertaisuustoiminta

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry

Keravan Reserviläiset ry Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus Tuloslaskelma ja tase 2011 Yleistä Vuosi 2011 oli yhdistyksemme 53. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

HELMI RY: N STRATEGIA "Omannäköinen hyvä elämä

HELMI RY: N STRATEGIA Omannäköinen hyvä elämä HELMI RY: N STRATEGIA 2017-2022 "Omannäköinen hyvä elämä Helmi ry:n strategia 2017 2022 O M A N N Ä K Ö I N E N H Y V Ä E L Ä M Ä " Helmi ry:n tavoite ja tarkoitus Mielenterveysyhdistys Helmi ry on vuonna

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2009. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2009 Pasilan puistotie 7 00240 Helsinki

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle

Framtidens Vänner rf. Toimintasuunnitelma. ja talousarvio. vuodelle 11.2.2017 Tulevaisuuden Ystävät ry Framtidens Vänner rf Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua eri

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Hyväksytty Mielenterveysyhdistys HELMI ry:n hallituksen kokouksessa 25.9.2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2014 Sisällys

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä

Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä Ryhmäkuntoutus ammattilaisvertaisyhteistyönä sosiaaliterapeutti Marjo Tolonen, Järvenpään kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut kokemusasiantuntija Jouko Raunimaa, KoKoA ry Ideoinnista toteutukseen

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2014 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoituksena on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2012. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2012 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2014 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2014 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI NUORISOVALTUUSTO TOIMINTASUUNNITELMA 2013 2014. 1. Yleistä 1. Yleistä Jyväskylän nuorisovaltuusto on vuonna 2009 perustettu 13 20 vuotiaiden jyväskyläläisten nuorten vaikuttamis- ja kuulemiskanava. Se pyrkii parantamaan nuorten kuulemista ja osallistumista päätöksentekoon

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Toimintakertomus. vuodelta 2015

Toimintakertomus. vuodelta 2015 Toimintakertomus vuodelta 2015 31.12.2015 Kanta-Hämeen TOIMINTAKERTOMUS 1/8 JOHDANTO Kanta-Hämeen AVH-yhdistys ry. on valtakunnallisen kansanterveys-, vammais- ja potilasjärjestö Aivoliitto ry:n jäsenyhdistys

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 19.10.2017 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2016 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2016... 3

Lisätiedot

2016 TOIMINTASUUNNITELMA

2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1 1. Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry:n toiminnan tarkoitus ja visio vuodelle 2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, ESTERY, on

Lisätiedot

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY

SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY SF-CARAVAN SAIMAAN SEUTU RY TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sivu 2 / 5 YLEISKATSAUS SF-Caravan Saimaan Seutu ry on perustettu 13.6.1970 ja se kuuluu jäsenjärjestönä SF-Caravan ry:een, joka on 17.5.1964 perustettu

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen

Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Peruskoulutus 5.-7.3.2015 Espoo Koordinaattori Maija Mielonen Maaseudun Tukihenkilöverkko Maaseudun Tukihenkilöverkko on vapaaehtoistyöhön perustuva auttamisverkosto, joka tarjoaa apua kaikille maaseudun

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013

Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 Mannerheimin Lastensuojeluliitto Leppävaaran yhdistys ry Toimintasuunnitelma 2013 YHDISTYKSEN ARVOT VISIO Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Inhimillisyys Suvaitsevaisuus Ilo Visio on näkymä yhdistyksen

Lisätiedot

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle

Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Yhdistys muistihäiriöisille, heidän läheisilleen ja ammattihenkilöstölle Snellmaninkatu 3 B, Lappeenranta (ent. asemapäällikön talo) Toimisto avoinna klo 9.00-13.00 tai sopimuksesta Puh. 040 587 2451 Sähköposti:

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

TOIMINTASUUNNITELMA 2018 TOIMINTASUUNNITELMA 2018 EKL:n Pohjois-Karjalan piiri ry 2 YLEISTÄ: Piirin 46. toimintavuotena keskitymme jäsenyhdistysten toimintamahdollisuuksiin. Piirin tarkoituksena on tukea ja ohjata liiton hallituksen

Lisätiedot

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä.

Yhteiset Lapsemme ry Yhteiset Lapsemme rakentaa monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytyksiä. Yhteiset Lapsemme ry 25.10.2016 Strategia 2017-2020 Strateginen tavoite Monikulttuuristen lasten hyvän elämän edellytykset toteutuvat Suomessa. Kansainvälisesti tuemme haavoittuvassa asemassa olevien lasten

Lisätiedot

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät.

Taulukkoon yksi on koottu koulutus- ja klubitilaisuudet sekä niihin osallistuneiden määrät. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli

Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli Hei, korjaukset tehty vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan. Ainoastaan maaliskuun ylimääräinen hallituksen kokouspöytäkirjaa ei ole (silloin oli tilinpäätöksen tarkastus ja alllekirjoitus), Roby oli sihteerinä

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 15.9.2011/tl 1 (9) Varsinainen toiminta Ay avustus Ray avustukset 879 000 666 000 1. Perusjärjestötyö a) Edunvalvonta Palkat 57 000 56 000 Lakisääteiset sosiaalikulut 10 000 10 000 Työterveyshuolto 500 500 Luontoisedut

Lisätiedot

TOIMINTALINJA RATSUTEAM

TOIMINTALINJA RATSUTEAM TOIMINTALINJA RATSUTEAM 3. joulukuuta 2014 SISÄLLYSLUETTELO RATSASTUSSEURAN VISIO... 1 Ratsastusseuran arvot ja eettiset linjaukset... 1 Ratsastusseuratoiminnan tavoitteet... 2 Käytännön toiminta ja periaatteet...

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015

Keski-Suomen. Toimintasuunnitelma 2015 Keski-Suomen ry Toimintasuunnitelma 2015 Missio edistää naisyrittäjyyttä sekä parantaa naisyrittäjien kannattavan toiminnan yleisiä edellytyksiä omalla toiminta-alueellaan, edistää yrittäjyyttä, tervettä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle

Toimintasuunnitelma Kooste jäsenkokoukselle Toimintasuunnitelma 2017 Kooste jäsenkokoukselle 29.10.2016 Strategiset tavoitteet Toimijoiden määrän kasvu Verkoston laaja näkyvyys Vaikuttamistoiminnan pitkäjänteisyys ja teemaryhmien asiantuntemuksen

Lisätiedot

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009

Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Keravan Reserviläiset ry Toimintakertomus 2009 Tuloslaskelma ja Tase Yleistä Vuosi 2009 oli yhdistyksemme 51. toimintavuosi. Kuluneena vuonna yhdistyksen puheenjohtajana toimi Heikki Jäntti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY

TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY TOIMINTAKERTOMUS 2009 ETELÄ SAVON ADHD, AUTISMI JA DYSFASIAYHDISTYS RY HALLITUS Rauno Veijanen jatkoi yhdistyksen puheenjohtajana ja Pasi Juuti sihteerinä. Varapuheenjohtajana toimi Hannele Rintavaara

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT JYVÄSKYLÄN RESERVIUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Reserviupseerit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015

TEAM FINCHEVAL RY TOIMINTALINJA 2015 1 TEAM FINCHEVAL RY 2 JOHDANTO Toimintalinja on laadittu Suomen Ratsastajainliiton seurakehittämisohjelman mukaisesti vuodelle 2015. Toimintalinjasta käy ilmi asioita, jotka ovat seurallemme tärkeitä ja

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä

Vuosikertomus 2010. vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011. Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry. Yleistä vuosikertomus 2010 1 (5) 30.1.2011 Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Vuosikertomus 2010 Yleistä Toiminnan tarkoitus Tukea yhdessä Lihastautiliiton kanssa neuromuskulaarisia tauteja sairastavien ja

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös

Turun Seudun Pool ry. Tilinpäätös Turun Seudun Pool ry Tilinpäätös 1.6.2015 31.5.2016 Sisällys Sisällysluettelo...2 Toimintakertomus...3 Vuosikertomus...5 Taseet...7 Tilinpäätöksen allekirjoitukset...8 Toimintakertomus 2015-2016 YLEISTÄ

Lisätiedot

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017

Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Yhteenveto: kysely globaalikasvatusverkostolle 2017 Kepan globaalikasvatusverkostolle teetettyyn kyselyyn vastasi määräajassa 32 toimijaa. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin verkostoon kuuluvien toimijoiden

Lisätiedot

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen

Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry. Kumppanuuspöytä Maija Salonen Oman toiminnan esittely Eläkeliiton Joutsan yhdistys ry Kumppanuuspöytä 08.11.2016 Maija Salonen Eläkeliitto numeroina Kattojärjestö Eläkeliitto - jäsenmäärä 130000 jäsentä - 20 piiriä - 403 paikallisyhdistystä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE

ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE ARJEN PELASTAJAT: ATK-OHJAUSTA IKÄIHMISILLE Arjen pelastajat - Klubitalo Tönäri Tönäri valitsi kehittämisen kohteeksi ikäihmisten atk-kurssin Valmistelu: Pilotti 8.10. 3.12.2015 Idean esittely mahdolliselle

Lisätiedot

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa.

Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Vuosittain tehdään useita matkoja ja retkiä. Tässä kuvassa ollaan Naantalin Kultarannassa. Jyväskylän Eläkkeensaajat ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 LUONNOS JYVÄSKYLÄN ELÄKKEENSAAJAT RY:N TOIMINTASUUNNITELMAKSI

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2013. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintasuunnitelma 2013. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2013 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintasuunnitelma 2013 Pasilan puistotie 7 00240

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle

Toimintakertomus Kooste jäsenkokoukselle Toimintakertomus 2016 Kooste jäsenkokoukselle 8.4.2017 painopisteet Koulutustoiminnan kehittäminen Valtakunnalliset ja paikalliset koulutustilaisuudet, asiantuntijavieraat: Changemaker-viikonloput, kampanjakoulutukset,

Lisätiedot

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000

Varsinainen toiminta. Tarkennettu Talousarvio Talousarvio 2014 2015. Ay avustus. Tuotot Ray avustukset 754 000 839 000 1 (7) 22.9.2014/tl Varsinainen toiminta Tarkennettu Talousarvio Ay avustus Ray avustukset 754 000 839 000 Palkat 414 500 467 500 Palkkiot 12 500 8 000 Eläkekulut 91 000 88 750 Lakisääteiset sos.kulut 27

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT

KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT KÄPPÄRÄN KOULUN SENIORIT KÄPYSET RY SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Käppärän koulun Seniorit - KäpySet ry. Yhdistyksen kotipaikka on Porin kaupunki. Yhdistyksen kieli on Suomi.

Lisätiedot

Esperi Care Anna meidän auttaa

Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi Care Anna meidän auttaa Esperi palvelee, kasvaa ja kehittää. Valtakunnallinen Esperi Care -konserni tarjoaa kuntouttavia asumispalveluja ikääntyneille, mielenterveyskuntoutujille ja vammaispalvelun

Lisätiedot

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009

ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta 13.2.2008 27.5.2009 ISÄ-LAPSITOIMINTA Toiminnan määrittely Isä-lapsitoiminta on tarkoitettu kaikille alle kouluikäisten lasten isien ja lasten yhteiseksi kohtaamispaikaksi. Tapaamiset antavat mahdollisuuden tutustua muihin

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi

TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS Siilinjärvi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMINTAKERTOMUS 2015 71800 Siilinjärvi siilinjarvenyrittajat@gmail.com 2 TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. PERINTEISTÄ JA LIIKUNNALLISTA TOIMINTAA VUONNA 2015... 3

Lisätiedot

Sääntömääräinen syyskokous

Sääntömääräinen syyskokous Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien

Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien Toimintakeskus Mielenmaja on Mikkelin kaupungin psykososiaalisten palveluiden yksikkö, joka tukee mielenterveyskuntoutujien kuntoutumista ja arjessa selviämistä, järjestäen erimuotoista päivätoimintaa

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014

SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 SUOMEN LASIMUSEON YSTÄVÄT RY TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Yhdistyksen toiminnassa vuosi 2014 oli 29 toimintavuosi. Yhdistyksen toiminta keskittyi vuoden 2014 aikana perinteisten tapahtumien eli Lasipäivän,

Lisätiedot

Yhdistyksen tuki omaishoitajille

Yhdistyksen tuki omaishoitajille Salon seudun omaiset ja läheiset ry Yhdistyksen tuki omaishoitajille Omaishoitajien laki-ilta 26.2.2013 Kaupungintalo, Valtuustosali Seija Hyvärinen Toiminnan tavoitteet 1 Toiminnalla edistetään kotona

Lisätiedot

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus

Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry. Toimintakertomus Kymenlaakson Rakennusperinneyhdistys Iisakki ry Toimintakertomus 2015 Sisällys 1. Yhdistyksen tarkoitus 1 2. Hallitus 1 3. Yhdistyksen kokoukset 1 4. Toiminta 2 5. Tiedottaminen 2 6. Talous 3 1 1. YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry

Toimintakertomus 2013. Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 1 Toimintakertomus 2013 Laukaan Omaishoitajat SAMARIA ry 2 Sisältö VERTAISTOIMINTA... 3 PAIKALLINEN YHTEISTOIMINTA... 3 TIEDOTTAMINEN... 3 TILAISUUDET... 3 LAHJOITUKSET... 4 KOKOUKSET... 4 VARAINHANKINTA...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 1 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Sukuseuran toiminnan tarkoitus ja toiminta Saarelaisten Sukuseuran toiminnan tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää

Lisätiedot

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus

1 (7) 16.9.2015/tl. Talousarvio 2016. Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava 2 015 2016. Varsinainen toiminta. Ay avustus 1 (7) 16.9.2015/tl Talousarvio 2016 Varsinainen toiminta Talousarvio Talousarvio Tarkennettu alustava Ay avustus Ray avustukset 795 000 860 000 Palkat 440 000 479 000 Palkkiot, hallitus 6 000 6 000 Eläkekulut

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2015. Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2015. Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry TOIMINTAKERTOMUS 2015 Lievestuoreen palvelukeskusyhdistys ry YLEISKATSAUS VUOTEEN 2015 vuosi 2015 oli yhdistyksen 51. toimintavuosi Palvelutalossa tehtiin muutostöitä, joiden avulla Männikössä voidaan

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot