Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012"

Transkriptio

1 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012

2 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt 8 42 Jäsenyys ja jäsentiedot 8 5 Jaostojen hallinto Jaoston kokous Hallitus 11 6 Toimintamuodot 12 7 Talous Taloudellinen vastuu ja kirjanpito Toiminta-avustukset Muu varainhankinta Varojen käytöstä Matkustus ja matkakustannuksien korvaaminen Tiedotus 16 9 Jaostot ja LAL Yhteydenpito liiton toimistolle 18 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 10 Palveluksessasi yhteystiedot Kättä pidempää Yhdistystoimintaa käsittelevää kirjallisuutta Liitteet Jaostojen mallisäännöt Matkakustannusten korvaaminen koulutus Toiminta-avustus, hakulomake Luonnontieteiden Akateemisten Liiton liikemerkin ja logon käyttöä koskevat ohjeet Toimintaohjeet vuosikokousten puheenjohtajalle Vuosisuunnitelmalomake 38 Tämä jaosto-opas on tarkoitettu Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry:n jaostojen käyttöön Olemme koonneet tähän oppaaseen jaostotoiminnan tärkeimpiä periaatteita, sekä tietoa ja ohjeistusta jaostojen käytännön toimintaa varten Tätä opasta tarvitsevat erityisesti jaoston hallituksen jäsenet, ja toivomme, että se helpottaa uusien toimijoiden työsarkaa Opiskelijajaostoille on tehty oma jaostotoiminnan opas Oppaassa käymme läpi mm jaostotoiminnan periaatteita, hallintoelimien työskentelyä, taloudenhoidon perusteita ja tiedottamista Yhteisillä periaatteilla varmistamme sen, että jaostot onnistuvat tärkeässä toiminnassaan jäsentensä tukena ja aktivoijana, ja yhteistyö liiton hallinnon kanssa sujuu hyvin Yhdessä tekemällä on helppo onnistua!

3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry:ssä oli vuoden 2012 alussa kaikkiaan 25 jaostoa: 7 alakohtaista, 11 työpaikkakohtaista, 1 alueellinen ja 6 opiskelijajaostoa Alakohtaisissa jaostoissa jäseniä oli 1 322, työpaikkakohtaisissa 1 592, opiskelijajaostoissa ja alueellisessa jaostossa 337 Yhteensä liiton jäseniä jaostojen toiminnan Alakohtaiset jaostot piirissä on siis Tämä on yli 60 % liiton jäsenkunnasta Todellisuudessa toiminta ei tavoita ihan näin suurta joukkoa, sillä osa liiton jäsenistä on useamman kuin yhden jaoston jäseniä eivätkä kaikki jaostot järjestä erityistä jäsenilleen näkyvää toimintaa jäseniä Lääke- ja bioalan yritysten luonnontieteilijät567 Sairaalakemistit ry312 Sairaalasolubiologijaosto25 Suomen Sairaalamikrobiologit ry58 Radiokemistien jaosto107 Ympäristökemistien jaosto183 Ympäristöterveyden luonnontieteilijät70 Yhteensä 1322 Työpaikkakohtaiset jaostot jäseniä Eviran Luonnontieteilijät54 Helsingin yliopiston luonnontieteiden akateemiset (HYLA) 499 LAL-Joensuu (myös opiskelijat) 124 Luonnontieteiden Akateemiset Tampereen yliopistolla ja Tampereen Teknillisellä Yliopistolla (LATTE)93 Puolustushallinnon tutkijat24 Oulun yliopiston luonnontieteiden akateemiset161 Säteilyturvakeskuksen luonnontieteilijät21 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luonnontieteilijät114 Tullin kemistit ry18 Turun yliopistojen luonnontieteiden akateemiset (TYLA)317 VTT:n luonnontieteilijät167 Yhteensä 1592 Alueelliset jaostot Jaostot toimivat LAL:n alayhdistyksinä ja ovat siten kiinteä osa liiton hallintoelimien ja yhdistyslain alaista toimintaa Jaostoista Sairaalakemistit ry, Suomen Sairaalamikrobiologit ry ja Tullin kemistit ry ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat itsenäisinä yhdistyksinä yhdistyslain mukaisesti Nämä jaostot ovat rekisteröityneet yhdistyksiksi oman toimintansa vuoksi Sairaalakemisteillä tämä on tullut aiheelliseksi mm toiminnan laajuudesta johtuen, kun taas Tullin kemistit ovat rekisteröityneet paikallisen akavalaisen työpaikkajärjestäytymisen vuoksi Jaoston rekisteröityminen voi siis olla tarpeen paikallisten etujen tai toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi, mutta se tuo myös lisää työtä ja velvollisuuksia lähinnä jaoston hallitukselle Rekisteröityminen ei ole edellytys LAL:n jaostona toimimiselle Alueella jäseniä LAL Pohjois-Savo337 Yhteensä 337 Jos harkitsette oman jaostonne rekisteröimistä, kannattaa olla etukäteen yhteydessä LAL:n toimistoon Yhdistysrekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus, jonka verkko-osoite on wwwprhfi LAL:n sääntöjen mukaan rekisteröityjen jaostojen tulee anoa liiton yhdistysjäsenyyttä ja jäsenyyden myöntämisestä päättää liittovaltuusto LAL:n jaostojen yhdyssiteenä toimii jaostovaliokunta Jaostovaliokunta tarjoaa keskustelufoorumin, jonka kautta voi esittää ajatuksia jaostojen ja liiton jaostotoiminnan kehittämiseksi Lisätietoja jaostovaliokunnan toiminnasta antaa sen puheenjohtaja Jaostovaliokunnan puheenjohtaja ottaa myös mielellään vastaan jaostojen toivomuksia ja ehdotuksia käsiteltäviksi asioiksi Jaostovaliokuntaa täydennetään vuosittain ja jaostot voivat tehdä ehdotuksia valiokunnan jäseniksi 4 5 Jaostovaliokunnalle voi esittää ehdotuksia jaostotoiminnan kehittämiseksi

4 Jaostoilla on merkittävä rooli uusien jäsenten hankkimisessa 3 Liiton ja jaostojen toiminnan tarkoitus LAL:n sääntöjen mukaan liiton tarkoitus on luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ammattijärjestönä valvoa ja edistää heidän palkkaukseensa kuuluvia Tarkoituksensa toteuttamiseksi LAL mm ym ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä vaikuttaa luonnontieteellisen asiantuntemuksen hyväksikäyttöön yhteiskunnan eri aloilla Paikallinen toiminta voi painottua jäsenkunnan: ammatillisiin kysymyksiin paikalliseen kollektiiviseen työsuhde-edunvalvontaan tiedottamiseen jäsenhankintaan koulutukseen kollegiaaliseen vapaa-ajan viettoon 6 7 edistää luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ammatillista järjestäytymistä edustaa jäsenkuntaa ammatillisissa kysymyksissä ja toimii työsuhdekiistoissa neuvottelijana seuraa jäsenten työmarkkinatilannetta, ansiotasoa ja muita keskeisiä asioita ja puuttuu epäkohtiin edistää jäsenten työllistymisen yleisiä edellytyksiä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille järjestää neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia toimii muillakin sopivilla tavoilla jäsenkuntansa eduksi Myös jaostotoiminta perustuu näiden tavoitteiden edistämiseen Kunkin jaoston käytännön toimintaan vaikuttavat luonnollisesti mm sen jäsenkunnan koulutusala, työpaikka, toimiala ja jaoston toimintaympäristö Työpaikkakohtaisilla jaostoilla on jäsenilleen merkittävä rooli jäsenten edunvalvonnassa ja työpaikan ajankohtaisista asioista tiedottamisessa Lisäksi jaostot voivat toimia luottamusmiehen tukena ja ottaa osaa akavalaiseen yhteistoimintaan laajemminkin Jaostojen kannattaa olla aktiivisia mm akavalaisten yhteistyöryhmien perustamisessa Yksittäisen jäsenen palvelussuhdeneuvonta on kuitenkin luottamusmiehen ja liiton toimiston tehtävä Jaostoilla on myös merkittävä tehtävä jäsenhankinnassa, esimerkiksi työpaikkakohtaisten jaostojen kautta on mahdollista tavoittaa kaikki toimipaikan luonnontieteilijät Alakohtaiset jaostot keskittyvät oman ammattialansa erityiskysymyksiin mm koulutuksessa, tiedottamisessa ja lausuntojen valmistelussa LAL tarjoaa jaostoille tukea koulutuksen järjestämisessä Yhdistystoiminnan perusteista on saatavissa koulutusta ja oppaita TJS Opintokeskuksesta (katso kohta 52 Hallitus) Lisäksi liitto järjestää jaostojen puheenjohtajille, sihteereille ja muille jaostojen aktiivitoimijoille vuosittain koulutusseminaarin

5 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys Jaostoilla on mahdollisuus tarkastella omien jäsentensä perustietoja jäsenrekisteristä 41 Jaostojen säännöt Jaostojen hallinnon hoitamisessa on noudatettava jaostojen sääntöjä ja yhdistyslakia Yhdistysrekisteriin merkityt rekisteröidyt yhdistykset ovat velvollisia noudattamaan yhdistys lakia kokonaisuudessaan ja yhdistykset päättävät itsenäisesti mm sääntöasioistaan Jaoston sääntöjen muuttaminen kuuluu jaoston kokoukselle, jonka jaoston hallitus kutsuu koolle Myös jaoston nimen muuttaminen on sääntöasia, joten se tulee käsitellä jaoston kokouksessa Kun jaoston kokous on käsitellyt ja hyväksynyt uudet säännöt, ne tulee toimittaa LAL:n hallituksen vahvistettaviksi Uudet säännöt tulevat voimaan heti vahvistamisen jälkeen, ellei erikseen toisin päätetä Sääntömuutosasioissa kannattaa kysyä apua liiton toimistolta jo ennen uusien sääntöjen käsittelyä jaoston kokouksessa Tämän oppaan liitteenä on esimerkkejä työpaikka-, ala- ja alueellisten jaostojen säännöistä 42 Jäsenyys ja jäsentiedot Jaostoihin liitetään tai liittyy jäseniä eri perusteilla Työpaikkakohtaisiin jaostoihin jäsen liitetään pääsääntöisesti automaattisesti Alakohtaisiin jaostoihin jäsenet liitetään henkilön omasta pyynnöstä Sairaalakemistien, Suomen Sairaalamikrobiologien ja Ympäristöterveyden luonnontieteilijöiden jaostoon liittymisestä päättää yhdistyksen/jaoston hallitus Alueelliseen jaostoon jäsenet liitetään automaattisesti asuinpaikan postinumeron perusteella Erillistä jäsenmaksua perii Sairaalakemistit ry liiton jäsenmaksuperinnän yhteydessä Jaostojen jäsenrekisteri on osa liiton jäsenrekisteriä Jokaisen jaoston puheenjohtajalla, sihteerillä ja jäsenrekisterinhoitajalla on oikeus tarkastella liiton jäsenrekisteristä oman jaostonsa jäsenten tietoja, kuitenkin rajatusti Näin jaostolla on mahdollisuus itse tarkastella jaoston jäsenmäärää ja jäsenten perustietoja, viestittää jäsenistölleen sekä halutessaan tulostaa raportteja, esim jäsenmäärät Jäsenrekisteriohjeen saat liiton toimistolta Eila Ruonalalta Jäsentietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti, käytännössä oikeudet tarkastella jäsentietoja on vain jaoston puheenjohtajalla tai sihteerillä Mitään jäsentietoja, esimerkiksi osoitteita, ei saa luovuttaa edelleen Tarpeettomat tai vanhentuneet jäsentiedot on syytä hävittää silppurilla tai polttamalla Tarvittaessa jäsentiedot voi lähettää myös liiton toimistolle tuhottaviksi Myös sähköisessä muodossa olevat jäsentiedot pitää tuhota asianmukaisesti Paikallisen toiminnan luonteesta riippuen voi olla tarpeen ottaa työpaikka- tai alakohtaisten jaostojen toimintaan mukaan henkilöitä, jotka eivät ole LAL:n jäseniä Heidänkin tulee kuitenkin olla jonkun akavalaisen liiton jäseniä Jaostotoiminta ei myöskään saa tarjota edunvalvontakanavaa järjestäytymättömille luonnontieteilijöille Jaoston hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan tehtävissä pitäisi kuitenkin olla LAL:n jäsen LAL:iin kuulumattomien henkilöiden jäsentietojen ylläpitämisestä jaosto on velvollinen huolehtimaan itse 8 9

6 5 Jaostojen hallinto 51 Jaoston kokous Jaoston kokous on jaoston ylin päättävä toimielin Jaoston kokous kutsutaan koolle jäsenten tai hallituksen aloitteesta säännöissä määrätyllä tavalla Useimmat jaostot pitävät vuodessa kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen Näiden kokousten lisäksi Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat: Kevätkokouksen asialista tilintarkastajien lausunto tilinpäätöksen vahvistaminen vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle toimintakertomuksen hyväksyminen edunvalvonta-asiat jaoston kokous voidaan kutsua koolle, mikäli jonkin asian laatu ja pikainen käsittelyaikataulu sitä vaativat Muutamat jaostot pitävät vain yhden kokouksen vuodessa, yleensä kevään aikana Tässä kokouksessa käsitellään kerralla kaikki asiat, jotka muutoin käsiteltäisiin syys- ja kevätkokouksissa 52 Hallitus Hallitus vastaa jaoston käytännön toiminnasta hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan Jaoston sääntöjen ja omien tarpeiden mukaan hallituksen jäsenmäärä voi olla 3 10 jäsentä Hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet valitsee jaoston kokous Kokouksessa voidaan valita mm hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai jäsenrekisterinhoitaja Jos jaoston kokous ei ole tehnyt puheenjohtajan lisäksi muita toimihenkilövalintoja, hallitus päättää keskuudessaan tehtävien hoitamisesta Hallituksen kokouksista ei makseta kokouspalkkiota Mikäli jaostossa on myös muiden liittojen jäseniä, tulee jaoston säännöissä todeta, ketkä jaoston toimihenkilöistä tulee valita LAL:n jäsenistä (yleensä puheenjohtaja ja sihteeri) Syyskokouksen asialista toimintasuunnitelman hyväksyminen tulo- ja menoarvion hyväksyminen mahdollisen liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen seuraavalle vuodelle (LAL:n valtuusto vahvistaa syyskokouksessaan) hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valitseminen tilintarkastajien valitseminen edunvalvonta-asiat Ylimääräisessä jaoston kokouksessa käsitellään esimerkiksi jaoston hallituksen jäsenten vaihtuminen kesken toimikauden tai sääntömuutokset Jaoston sääntöjen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa aika ajoin Tämän oppaan liitteenä 125 on kokousohjeet kevät- ja syyskokousten puheenjohtajalle Hallitus vastaa mm siitä, että jaoston toiminta on jaoston sääntöjen ja soveltuvin osin yhdistyslain mukaista on liiton ja jaoston toimintatarkoituksen mukaista toteutuu jaoston kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti Hallituksen jäsenet voivat osallistua TJS Opintokeskuksen tarjoamille puheenjohtaja-, sihteeri- ja talouden-hoitajakursseille LAL:n kustannuksella Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kulttuurijärjestö Sivistysliitto ylläpitää TJS Opintokeskusta TJS:n kurssiohjelmaan voi tutustua osoitteessa wwwtjs-opintokeskusfi Kurssille ilmoittaudutaan suoraan TJS:ään, mutta osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen myös LAL:n toimistoon Eila Ruonalalle LAL maksaa koulutuksen osallistumismaksun, matkakulut ja tarvittaessa majoituksen kahden hengen huoneessa LAL:n matkustusohjesäännön mukaisesti

7 6 Toimintamuodot Jaostojen käytännön toiminta vaihtelee merkittävästi jaoston roolin ja toimintaympäristön mukaan Tyypillisimpiä toimintamuotoja ovat: ammattikunnan edunvalvonta jäsentilaisuudet koulutustilaisuudet tiedotus- ja julkaisutoiminta vierailut ja ekskursiot erityiset jäsenhankintatilaisuudet Jaoston toimintaa kannattaa mahdollisuuksien mukaan vahvistaa yhteistyöllä toisten jaostojen kanssa Esimerkiksi keskinäisiä työpaikkavierailuja ja yhteisiä koulutus- tai vapaaajantilaisuuksia on pidetty mielenkiintoisina Tällöin järjestelyvastuu ja kulut voidaan jakaa jaostojen kesken Myös potentiaalinen osallistujakunta on suurempi, mikä on ensimmäinen tae tilaisuuden onnistumiselle Toimintaan kannattaa panostaa laatimalla vuosittain, mutta myös pidemmällä tähtäimellä, tavoitesuunnitelmia Toiminnan suunnittelussa voi käyttää apuna esimerkiksi jäsenistölle tehtävää kyselyä toiminnan ja edunvalvonnan tarpeista Tavoitteen voi pilkkoa osatavoitteiksi toiminnan suunnittelutaulukon avulla Vuosisuunnitelman mallitaulukko on oppaan sivulla 38 Yhteistyössä toisen jaoston kanssa järjestetyt työpaikkavierailut ovat hyvin suosittuja! 7 Talous 71 Taloudellinen vastuu ja kirjanpito Jaoston taloudesta vastaa sen hallitus Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu käytännön raha- ja maksuliikenteen hoitaminen sekä kirjanpito Suositeltavaa on, että kirjanpito on yhdistyslain mukaisesti ns kaksinkertainen kirjanpito Muunkinlainen kirjanpito on mahdollinen, jolloin pääasia on, että tilintarkastajat tai toiminnan tarkastajat ja LAL:n hallinto voivat yksiselitteisesti tarkastaa jaoston raha- ja maksuliikenteen Jaoston kokouksen hyväksymä tilinpäätös ja kirjanpito lähetetään vuosittain liittoon tarkastettavaksi Lisätietoja ja koulutusta taloudenhoitoon saa TJS:n taloudenhoitajakurssilta Kirjanpitoaineistoa on säilytettävä kirjanpitolaissa määrätyn ajan Tasekirjat, tase-erittelyt ja muut kirjanpitokirjat pitää säilyttää vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Tilikauden tositteita on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä Hallituksen ja jaoston kokouksien allekirjoitetut pöytäkirjat ovat osa kirjanpitoaineistoa, joten myös ne tulee säilyttää huolella Kirjanpitoaineisto säilyy varmimmin, kun se lähetetään vuosittain liittoon arkistoitavaksi Toiminta-avustukset Jaostot saavat liitosta vuosittain toiminta-avustusta Tammikuun aikana jaostoille maksetaan laskennallista perusavustusta jaoston jäsenmäärän perusteella (5,50 /jäsen vuonna 2012) ilman hakemusta Toiminta-avustuksen saamisen edellytyksenä on, että edellisen kauden asiakirjat on lähetetty LAL:n toimistoon taloussihteerille Esimerkiksi vuoden 2013 perusavustusta varten vaaditaan vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2012 talousarvio ja toimintasuunnitelma Lisäksi jaostoille voidaan maksaa toiminta-avustusta toisen kerran saman toimintavuoden aikana

8 huhti toukokuun aikana LAL:n hallitus myöntää tämän lisäavustuksen jaoston toimittaman kuluvan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja toiminta-avustushakemuksen perusteella Lisäavustusta maksetaan vain, jos edellä mainittujen lisäksi liittoon on toimitettu myös edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös Esimerkiksi anottaessa keväällä 2013 lisäavustusta pitää vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio olla toimitettu LAL:n toimistolle Lisäavustuksista päättäessään LAL:n hallitus ottaa huomioon jo aiemmin maksetun perusavustuksen lisäksi toiminnan laajuuden ja arvioidut menot kuluvan vuoden ajalta Talousarviossa tulee huomioida toiminta-suunnitelmassa esitettyjen hankkeiden kustannukset mahdollisimman tarkasti Myöhemmin vuoden kuluessa jaostoilla on mahdollisuus jättää lisäavustushakemus yksilöityjen hankkeiden perusteella Lisäavustushakemuksesta tulee käydä ilmi jaoston sen hetkinen varallisuus sekä selvitys tapahtuman/ hankkeen/tilaisuuden luonteesta ja budjetista Hakemus tulee toimittaa ennen hankkeen toteuttamista Taloussihteeri ja toiminnanjohtaja valmistelevat toiminta-avustuspäätökset LAL:n hallituksen käsittelyyn 73 Muu varainhankinta Liiton toiminta-avustuksen lisäksi jaostot keräävät varoja eri tavoin Esim Sairaalakemistit ry kantaa erillistä jäsenmaksua, joka kerätään jäseniltä LAL:n jäsenmaksun yhteydessä Jaostojen jäsenmaksun keräämisoikeudesta päättää viime kädessä liiton hallitus ja valtuusto Tämä ei koske rekisteröityneitä jaostoja Avustuksen lisäksi muita varainhankinnan tapoja ovat vaikkapa tilaisuuksien osallistumismaksut, mainos- tai sponsoritulot ja TJS-tuki Esimerkiksi kokopäivän koulutustilaisuuksista on hyvä kerätä osallistumismaksua, joka myös sitouttaa ilmoittautuneet osallistumaan Lehden tuottamiseen on mahdollista saada mainoksia ja sitä kautta myös mainostuloja Tapahtumille voi hankkia myös ulkopuolisia sponsoreita Jaostot voivat saada merkittävää rahoitusta TJS Opintokeskukselta, joka tukee jäsenliittojen ja -yhdistysten koulutustoimintaa myöntämällä niille ns TJS-tukea Jaostojen on mahdollista saada tukea yksittäisistä luentotilaisuuksista aina useampia päiviä kestäviin koulutustilaisuuksiin, kunhan osanottajia on vähintään 10 Tukianomus toimitetaan suoraan TJS:lle, joka maksaa tuen jaoston tilille Lisätietoja tuen hakemisesta on saatavilla TJS:n verkkosivuilta wwwtjs-opintokeskusfi 74 Varojen käyttö Jaostojen varojen käytön tulee olla LAL:n ja jaoston toimintatarkoituksen mukaista ja suuntautua niiden jäsenten tai potentiaalisten jäsenten hyväksi Toiminta-avustus on tarkoitettu jaoston oman toiminnan toteuttamiseen, kuten edunvalvontaan, jäsentilaisuuksiin ja tiedottamiseen Varoja ei saa käyttää ulkopuolisiin hankkeisiin, joita ovat esimerkiksi avustuksen antaminen edelleen toiselle järjestölle tai mainostilan ostaminen vaikkapa lehdestä Ulkopuolisten yhteisöjen jaostoille osoittamat varainhankintapyynnöt kannattaa ohjata liiton toimistolle, joka koordinoi LAL:n nimissä tapahtuvaa mainontaa ja avustustoimintaa Jaostojen satunnaisesti maksamiin luentopalkkioihin liittyy muutamia huomioitavia asioita Yksinkertaisinta maksaminen on luennoitsijan toimiessa yrittäjänä, jolloin palkkio maksetaan yrittäjän toimittamalla laskulla Yksityiseltä henkilöltä sen sijaan vaaditaan henkilötunnus, tilinumero, kotiosoite, verotuskunta ja sivutuloverokortti Seuraavan kalenterikuukauden 12 päivään mennessä tilitetään postista ja verotoimistosta saatavalla tilillepanokortilla verottajalle ennakonpidätys ja summalle laskettu sosiaaliturvamaksu Lisätietoja menettelystä antaa liiton taloussihteeri Merja Kuronen (yhteystiedot s 20) Matkustus ja matkakustannuksien korvaaminen Jaoston varoista voidaan korvata hallituksen jäsenten matkakuluja silloin, kun ne liittyvät hallituksen kokouksiin Hallituksen kokouksesta ei makseta kokouspalkkiota Matkakulujen korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin liiton matkustussääntöä, joka on oppaan liitteenä Jaoston järjestämien jäsentilaisuuksien osalta matkakustannuksia ei korvata LAL:lla on matkavakuutus (Järjestösampo), jonka piirissä jäsenet ovat toimiessaan liiton tehtävissä Myös jäsenen auto on jäsenen liikkuessa näissä tehtävissä toissijaisesti liiton autovahinkovakuutuksen (Kasko) piirissä

9 8 Tiedotus Jaostot voivat pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa toiminnastaan, tapahtumista yms LAL:n tarjoaminen sähköisten kanavien, jaoston uutiskirjeen tai omien verkkosivujen, välityksellä tai tavallisella sähköpostilla LAL:n yhtenä tavoitteena on luonnontieteilijöiden verkostoitumisen ja urakehityksen tukeminen Jokainen jaosto voi omalta osaltaan olla mukana rakentamassa verkostoa tiedottamalla omista tapahtumistaan ja välittämällä tietoa edustamiensa ammattiryhmien tehtävänkuvista, työelämään sijoittumisesta ja muista uraan liittyvistä asioista Jaostoilla on LAL:n verkkopalvelussa wwwluonnontieteilijatfi omat alasivut, joita jaostot voivat käyttää omassa tiedottamisessaan Jaostojen omien verkkosivujen päivitykseen saa koulutusta liiton toimistolta, lisätietoja antaa Eila Ruonala Jos jaostolla on omat verkkosivut jossain muussa palvelussa, ne voidaan linkittää LAL:n jaostosivuille LAL on perustanut ammatillisen verkostoitumisen tukemiseksi oman ryhmän LinkedIn-palveluun, ryhmän nimi on LAL Luonnontieteilijät Kun liityt ryhmään, pääset tehokkaasti jakamaan tietoa oman jaostosi toiminnasta Jaostot voivat myös halutessaan perustaa ryhmään omia alaryhmiä LAL Luonnontieteilijät -ryhmään liittyneet saavat lisää tietoa ja opastusta alaryhmän perustamisesta ryhmän ylläpitäjiltä Jaoston uutiskirjepohja on jaoston jäsenrekisterin yhteydessä Ohjeet uutiskirjeen käyttöön saa liiton toimistolta Eila Ruonalalta Jaostojen viestinnän tulee olla liiton ilmeen mukaista Jaostojen käytettävissä on oma jaostologo ja tarvittaessa liiton tunnus/logo, käyttöohjeet ovat oppaan liitteenä Käytettäessä liiton tunnusvärejä, murrettua punaista ja sinistä, on käytettävä täsmällisiä värimäärityksiä, jotka ovat oppaan liitteenä Liiton visuaalisen ilmeen graafiset ohjeet saa myös sähköisessä muodossa toimistolta Lisätietoja viestintään liittyvistä kysymyksistä antaa viestintäpäällikkö Anna Melkas Jaostot voivat perustaa oman alaryhmän LAL Luonnontieteilijät -ryhmään LinkedIn-palvelussa

10 9 Jaostot ja LAL Jaosto toimittaa LAL:n toimistolle: Yhteistyö ja yhteydenpito jaostojen ja liiton välillä on pidettävä tiiviinä Osana tätä tavoitetta LAL:n hallitus on perustanut jaostovaliokunnan kehittämään ja koordinoimaan jaostojen toimintaa Valiokunnan työskentelystä tiedotetaan jaostoille säännöllisesti Lisäksi LAL:n toimiston työntekijät ovat käytettävissä jaostojen tilaisuuksissa alustajina tms LAL järjestää vuosittain varsinaisten jäsenten jaostojen puheenjohtajille ja sihteereille suunnatun koulutustilaisuuden, jossa käsitellään jaostojen käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä Liittojen, JUKO:n ja YTN:n järjestämä luottamusmieskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti näiden neuvottelujärjestöjen luottamusmiehille Poikkeustapauksissa myös jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit voivat osallistua koulutukseen Sopiaksesi osallistumisesta ole yhteydessä jaostotoiminnasta vastaavaan asiamieheen LAL:n toimistolla 91 Yhteydenpito liiton toimistolle Jaostojen hallintoelimien pöytäkirjat, tiedotteet ja julkaisut pitää toimittaa LAL:n toimistolle oheisen aikataulun mukaisesti Hallintoasiakirjat kannattaa toimittaa ajoissa, jotta toimintaavustusanomusten käsittely olisi sujuvaa Kaikki tuotetut materiaalit kannattaa lähettää liiton toimistolle arkistoitaviksi Näin myös jaostojen materiaalit ovat tarvittaessa löydettävissä usean vuoden takaa Vuosittain 3112 mennessä: toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle talousarvio seuraavalle vuodelle hallituksen jäsenten nimet ja tehtävät Vuosittain 153 mennessä: toimintakertomus edelliseltä vuodelta tilinpäätös ja tilikirja edelliseltä vuodelta toiminta-avustushakemus (hakuaika voi vaihdella vuosittain) Säännöllisesti vuoden aikana: hallituksen ja jaoston kokouksien pöytäkirjan kopiot jäsenkirjeet, myös uutiskirjeet tiedotteet lausunnot lehdet LAL:n toimisto tarjoaa jaostoille jäsenrekisterin käyttötuki verkkosivupäivitysten käyttötuki LAL:n toimistotarvikkeet - kirjekuoret - jäsenesitteet omatoiminen postitusmahdollisuus toimistolla (sovittava etukäteen) toimiston henkilökunnan vierailut jaostojen tilaisuuksissa todistukset jaoston luottamustehtävissä toimimisesta Liiton logolla varustettuja kirjekuoria saa käyttää vain jaoston omiin postituksiin Toimistotarvikkeista peritään jaostoilta omakustannushinta

11 10 Palveluksessasi yhteystiedot 11 Kättä pidempää Sääntö- ja talousasiat: Toiminnanjohtaja Jari Lehto, , Taloussihteeri Merja Kuronen, , Jäsenrekisteriasiat: Jäsensihteeri Heidi Miettinen, , ma to klo 9 12, Luonnontieteilijä-lehti, verkkosivut, tiedotus: Viestintäpäällikkö Anna Melkas, , Jaostojen toiminnan kehittäminen: Asiamies Suvi Liikkanen, , Sijaisena: Asiamies Kirsi-Marja Valariutta, , kirsi-marja 111 Yhdistystoimintaa käsittelevää kirjallisuutta Loimu Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja, WSOY, Helsinki 2002 Paasolainen Seppo: Osaava yhdistys, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2007 Paasolainen Seppo: Yhdistyksen hallituksen pelisäännöt, Saarijärven Offset Oy, 2010 Paasolainen Seppo: Päätöksenteko yhdistyksessä, 2012 Yhdistyslaki wwwfinlexfi Aineistopyynnöt, postitus, arkistointi, todistukset jaoston luottamustehtävissä toimimisesta, verkkosivujen ja jäsenrekisterin käyttötuki: Toimistosihteeri Eila Ruonala, , ma to klo 9 12, Jaostojen tilaisuudet, edunvalvonta, ammatilliset asiat: Toiminnanjohtaja Jari Lehto, , Asiamies Irmeli Puntari, , Asiamies Suvi Liikkanen, , (äitiys- ja vanhempainvapaalla alkaen) Sijainen: Asiamies Kirsi-Marja Valariutta, , kirsi-marja Asiamies Anna Hellén, , Jaostovaliokunta v 2012: Puheenjohtaja Arto Keränen, Sairaalakemistit ry Timo Aholainen, Tullin kemistit ry Sinikka Leppälä, Ympäristöterveyden luonnontieteilijät Peter Hackman, Helsingin yliopiston luonnontieteiden akateemiset (HYLA) Sanna Kailanto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luonnontieteilijät Raija Kaisjoki-Rojas, Ympäristökemistien jaosto Nelli Karhu, Lääke- ja bioalan yritysten luonnontieteilijät sihteeri Suvi Liikkanen / sijaisena Kirsi-Marja Valariutta, puh LAL:n jaostojen yhteystiedot yhteystiedot löytyvät wwwluonnontieteilijatfi > Jaostotoiminta Hyödyllisiä verkkosivuja Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry, wwwluonnontieteilijatfi Verkkosivuilla tietoa liitosta, jaostotoiminnasta, työsuhdeasioista, palkkaukseen sekä työhön ja uraan liittyvää tietoa ja erilliset opiskelijasivut Suljetuilta jäsen sivuilta löytyvät mm palkkanosturi ja lakitietosivut Jäsenintranetissä käyttäjätunnus on jäsennumero ja salasana sosiaaliturvatunnuksen loppuosa Akava ry, wwwakavafi ajankohtaista, jäsenjärjestöt, ammatit ja palkat, palkkiosuositukset, tilastot akavalaisten työllisyydestä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, wwwytnfi yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, koulutustoiminta, sopimukset, yritysyhdistystoiminta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, wwwjukofi julkisen sektorin neuvottelujärjestö, ajankohtaista, sopimukset, luottamusmiesten omat sivut KT Kuntatyönantajat, wwwkuntatyonantajatfi kunnallinen työnantaja, kunnalliset virka- ja työehtosopimukset, yleiskirjeet, kunnan palkat ammattinimikkeittäin

12 Hyödyllisiä verkkosivuja 12 Liitteet Sivistystyönantajat ry, wwwsivistystyonantajatfi korkeakoulutuksen ja opetuksen alan työnantajien edunvalvontajärjestö Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY ry, wwwptyryfi kuntien ja kuntayhtymien osakeyhtiöiden tai säätiöiden työnantajaedunvalvoja Valtiovarainministeriö, wwwvmfi valtio työnantaja, valtion virkaja työehtosopimukset Työssä kohdattua: Työsuojeluhallinto, wwwtyosuojelufi Työturvallisuuskeskus, wwwtyoturvafi Työterveyslaitos, wwwttlfi Tietosuojavaltuutetun toimisto, wwwtietosuojafi Tasa-arvovaltuutetun toimisto, wwwtasa-arvofi Etätyö Suomessa, wwweworkfi Verohallinto, wwwverofi Työ- ja elinkeinotoimisto, wwwmolfi Palta Palvelualojen Työnantajayhdistys, wwwpaltafi palvelualojen yritysten työnantajaliitto, mm Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus Elinkeinoelämän keskusliitto EK, wwwekfi työnantajien keskusjärjestö, jäsenyritykset, palkkatietoja Kemianteollisuus ry, wwwchemindfi Suomen Bioteollisuus FIB, wwwfinbionet Toimeentulo- ja sosiaaliturva: Kansaneläkelaitos, wwwkelafi Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö ry, wwwtyjfi kattavaa tietoa työttömyysturvasta ja työttömyyspäivärahoista Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO, wwwerkofi LAL:n jäsenet ovat vakuutettuina ERKO-kassassa Eläketurvakeskus, wwwetkfi yksityisen sektorin eläkkeet Kuntien eläkevakuutus, wwwkevafi kuntasektorin eläkkeet Valtiokonttori, wwwvaltiokonttorifi valtiosektorin eläkkeet Työeläkevakuuttajat TELA, wwwtelafi 121 Jaostojen mallisäännöt Jaoston säännöistä tulisi käydä ilmi seuraavat seikat: jaoston nimi ja kotipaikka, tarkoitus ja toimintatapa, jäsenyys, eroaminen, hallinto, tilikausi ja tilintarkastus, vuosikokous, hallituksen toiminta, rahoitus ja tilinkäyttöoikeus, säännöt ja niiden muuttaminen, jaoston nimen kirjoittaminen ja jaoston purkaminen Työpaikkakohtaisen jaoston säännöt: Turun yliopiston luonnontieteiden akateemiset -jaoston säännöt 1 Turun yliopiston luonnontieteiden akateemiset on Luonnontieteiden akateemisten liiton (LAL ry) paikallisjaosto Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalue Turun yliopiston toiminta-alue 2 Jaoston tarkoituksena on toimia Turun yliopistossa työskentelevien LAL:n jäsenten yhdyssiteenä ja valvoa jäsenten taloudellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etuja 3 Jaosto toteuttaa tarkoitustaan yhteistyössä LAL:n ja sen akavalaisten yhteistyöjärjestöjen kanssa 4 Jaoston jäseniksi voivat liittyä Turun yliopistossa työskentelevät Luonnontieteiden akateemisten liiton jäsenet Lisäksi jäseniksi voidaan anomuksesta hyväksyä LAL:n akavalaisten yhteistyöjärjestöjen jäseniä 5 Jäsen eroaa jaostosta omasta pyynnöstään, lopettaessaan työskentelyn Turun yliopistossa tai erotessaan akavalaisesta järjestöstä 6 Jaostolla on hallitus, jonka toimihenkilöiksi jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja neljästä kahdeksaan jäsentä Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan Puheenjohtajien ja sihteerin tulee olla LAL:n jäseniä Toimihenkilöt valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa, jonka hallitus kutsuu koolle Syyskokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä Jaoston varojen käytöstä määrää hallitus Jaoston tilejä hoitaa taloudenhoitaja, joka on tilivelvollinen LAL:n toiminnanjohtajalle Jaoston hankkii varoja toimintaansa varten LAL:n myöntämillä avustuksilla, saaduilla lahjoituksilla ja muilla kertyvillä varoilla 8 Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä jaoston kokouksessa, jonka kokouskutsussa muutosesitys on mainittu Muutos hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa Muutos astuu voimaan, kun LAL:n hallitus on sen hyväksynyt 9 Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä ja LAL:n sääntöjä 10 Jaoston purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jaoston varat luovutetaan Luonnontieteiden akateemisten liitolle Varojen käytöstä päättää tällöin liittovaltuusto

13 Alakohtaisen jaoston säännöt: Sairaalasolubiologijaoston säännöt Alueellisen jaoston säännöt: Luonnontieteiden akateemisten liitto Pohjois-Savo (LAL-PS) säännöt 1 Sairaalasolubiologijaosto toimii yhtenä Luonnontieteiden akateemisten liiton jaostoista Jaoston toimialueena on koko Suomi Jaoston kotipaikka on sama kuin jaoston sihteerin kotipaikka 2 Jaoston tarkoituksena on toimia Suomen terveydenhuollossa toimivien sairaalasolubiologien, solu- ja molekyylibiologien ja muiden vastaavissa tehtävissä toimivien luonnontieteilijöiden yhdyssiteenä, vaalia heidän ammatillisia, taloudellisia ja sosiaalisia etujaan 3 Jaosto toimii yhteistyössä Luonnontieteiden akateemisten liiton ja sen akavalaisten sekä muidenkin yhteistyöjärjestöjen kanssa 4 Jaoston jäseneksi voivat liittyä Suomessa terveydenhuollon palveluksessa toimivat sairaalasolubiologit, solu- ja molekyylibiologit sekä muut vastaavissa tehtävissä toimivat luonnontieteilijät Jäsenten tulee kuulua Luonnontieteiden akateemisten liittoon 5 Jäsen eroaa jaostosta omasta pyynnöstään tai erotessaan Luonnontieteiden akateemisten liitosta 6 Jaoston hallitukseen kuuluu kolme jäsentä Sekä hallitus että kaksi varajäsentä valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan varsinaisessa vuosikokouksessa Valituksi tulleiden hallituksen jäsenten keskuudesta vuosikokous valitsee puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin Hallituksen puheenjohtajan ja sihteerin tehtävänä on pitää yhteyttä sekä Luonnontieteiden akateemisten liittoon että terveydenhuollossa toimiviin jaoston jäseniin Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai kahden muun jäsenen aloitteesta, ja on päätösvaltainen kun kolme jäsentä on paikalla 7 Jaoston varsinainen vuosikokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä Hallitus kutsuu vuosikokouksen koolle Vuosikokouksessa asioista päätettäessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö ja äänten mennessä tasan, kokouksen puheenjohtajan ääni Muita jaoston kokouksia pidetään tarvittaessa Kokouskutsujen on oltava perillä vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksen ajankohtaa 8 Toiminta rahoitetaan pääosin Luonnontieteiden akateemisten liiton avustuksilla ja muilla kertyvillä varoilla Varojen käytöstä päättää jaoston hallitus Tilinhoitajana toimii jaoston sihteeri, joka on tilivelvollinen Luonnontieteiden akateemisten liitolle 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Luonnontieteiden akateemisten liitto Pohjois-Savo (LAL-PS) ja se on Luonnontieteiden Akateemisten Liitto Akademiska naturvetarförbundet LAL ry:n paikallisjaosto Jaoston kotipaikka on Kuopion kaupunki ja toimialueena Pohjois- Savo Jaoston kieli on suomi 2 Tarkoitus ja toimintatapa Jaoston päämääränä on parantaa alueella työskentelevien jäsenten asemaa työelämässä, jakaa tietoa ja lisätä jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia ammattiasioissa Lisäksi jaosto pyrkii edistämään jäsentensä työkykyä Jaosto toimii yhteistyössä Pohjois-Savon alueella ja valtakunnallisesti toimivien akavalaisten ja muiden ammattiyhdistysten sekä muiden jäsenistön etuja tukevien yhdistysten kanssa Jaosto pyrkii tarjoamaan vaikutuskanavia ja mahdollisuuksia LAL ry:n jäsenpalveluiden käytön tehostamiseksi toimialueellaan Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto järjestää kokouksia, neuvontatilaisuuksia, sosiaalisia tapahtumia ja koulutusta 3 Jäsenyys Jaoston jäseniksi voivat liittyä Pohjois-Savon alueella työskentelevät ja/tai asuvat LAL ry:n varsinaiset jäsenet Jaosto voi pitää jäsenrekisteriä jäsenistönsä sähköpostiosoitteista nopean tiedotuksen mahdollistamiseksi Jäsenet ovat velvollisia noudattamaan jaoston sääntöjä ja yhdistyksen tekemiä päätöksiä Jäsenet voivat kuulua samanaikaisesti myös muihin LAL:in jaostoihin 4 Eroaminen Jäsen eroaa jaostosta tekemällä joko jaoston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai sähköpostitse eroilmoituksen Jäsenen tulee erota jaostosta, mikäli hän eroaa LAL ry:stä Myös jaoston hallituksella on oikeus erottaa jäsen saatuaan tiedon jäsenen eroamisesta LAL ry:stä Eroaminen astuu voimaan välittömästi jaoston hallituksen käsiteltyä asian kokouksessaan 5 Hallinto Jaoston ylin päättävä elin on jaoston yleiskokous Jaoston asioita hoitaa ja toimeenpanovaltaa käyttää hallitus, johon kuuluu jaoston jäsenistönsä keskuudesta jaoston yleiskokouksessa vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja ja 3-6 muuta jäsentä Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan sekä määrittelee tarpeen mukaan muiden hallituksen jäsenten tehtävät 6 Tilikausi ja tilintarkastus Jaoston tilikausi on kalenterivuosi Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen keväisin järjestettävää yleiskokousta Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen kevään yleiskokousta Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä jaoston kokouksessa, jonka kokouskutsussa muutosesitys on mainittu Muutos hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä sitä kannattaa Muutos astuu voimaan kun Luonnontieteiden akateemisten liiton hallitus on sen hyväksynyt 10 Muilta osin jaoston toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä ja Luonnontieteiden akateemisten liiton sääntöjä 11 Jaoston varat on jaoston purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutettava Luonnontieteiden akateemisten liitolle, jonka liittovaltuusto päättää niiden käytöstä 7 Yleiskokous Jaoston ylintä päätösvaltaa käyttää yleiskokous, joka kokoontuu kerran vuodessa Yleiskokouksessa, joka pidetään helmi maaliskuussa, käsitellään seuraavat asiat: hallituksen toimintakertomus edelliseltä vuodelta tilinpäätös tilintarkastuskertomus vahvistetaan tilinpäätös päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille päätetään talous- ja toimintasuunnitelmista valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat Yleiskokous kutsutaan koolle lähettämällä jaoston jäsenrekisterin kautta jäsenille

14 122 MATKAKUSTANNUSTEN KORVAAMINEN -KOULUTUS kutsu vähintään viikko (7 päivää) ennen kokousta Jaoston kokous on kutsuttava koolle, jos kymmenen jaoston jäsentä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii Kokouskutsu pyritään mahdollisuuksien mukaan toimittamaan myös alueella toimivien jäsenten suurimpien työnantajien julkisille ilmoitustauluille, www-ilmoitustauluille ja vastaaviin paikkoihin Kutsussa on mainittava käsiteltävät asiat 8 Hallituksen toiminta Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka, kun vähintään kaksi (2) hallituksen muuta jäsentä sitä vaatii Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä taloudenhoitajan, sekä nimeää muut tarpeellisiksi katsomansa henkilöt Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä Kokouksia voidaan pitää myös puhelin- ja vastaavia etäneuvottelujärjestelmiä hyödyntäen Kokouspalkkiota ei makseta Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, lukuun ottamatta vaaleja, jolloin arpa ratkaisee Hallituksen tehtävänä on valmistella jaoston yleiskokousten ohjelma, suunnitella ja toteuttaa jaoston jäsenistöön kohdistuvaa toimintaa hallituksen toimintasuunnitelman mukaisesti, pitää yhteyttä Luonnontieteiden akateemisten liittoon, edistää toiminta-alueellaan Luonnontieteiden akateemisten liiton jäsenpalveluiden tavoitettavuutta jaoston jäsenistölle sekä hoitaa jaoston muita asioita Jaoston hallitus voi tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa nimetä erillisiä työryhmiä tai yksittäisiä hallituksen ulkopuolisia henkilöitä organisoimaan ja toteuttamaan jaoston toimintaan kuuluvia yksittäisiä tapahtumia, tekemään jäsenistöön kohdistuvia selvityksiä tai hoitamaan muita tarpeellisiksi katsottuja toimintoja Nimettävät työryhmät tai yksittäiset henkilöt vastaavat toiminnastaan suoraan hallitukselle ja toimivat hallituksen antamien toimintaedellytysten ja -valtuuksien puitteissa 9 Rahoitus ja tilinkäyttöoikeus Toimintansa rahoittamiseksi jaostolla on Luonnontieteiden akateemisten liiton rahasto Rahastoa kartutetaan LAL ry:n myöntämillä käyttövaroilla, saaduilla lahjoituksilla tai toiminnasta saaduilla tuotoilla Jaosto voi vastaanottaa myös testamentteja ja lahjoituksia Varojen käytöstä määrää hallitus ja tilejä hoitaa rahastonhoitaja, joka on tilivelvollinen jaostolle Tilinkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja puheenjohtajalla Jaosto toimittaa kevätkokouksen käsittelemät tilit LAL ry:lle vahvistettavaksi Säännöt ja niiden muuttaminen Muissa asioissa noudatetaan yhdistyslakia ja LAL ry:n sääntöjä Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä jaoston yleiskokouksessa, jonka kokouskutsussa muutosasiat on mainittu Muutos tulee hyväksyttäväksi, jos vähintään 2/3 annetuista äänistä sitä kannattaa Muutoksen tulee saada LAL ry:n hallituksen hyväksyntä Muutos astuu voimaan heti, kun Luonnontieteiden akateemisten liiton hallitus on muutoksen hyväksynyt 11 Jaoston nimen kirjoittaminen Jaoston nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen yhdessä 12 Jaoston purkaminen Jaoston varat on jaoston purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutettava Luonnontieteiden akateemisten liitolle Korvattavat kulut Maksaja Matkalaskut ja -liput LAL:n omaan ja yhdessä akavalaisten järjestöjen kanssa järjestettävään koulutukseen osallistuville maksetaan matkakulut ja päiväraha Liitto tai järjestäjä vastaa majoittumis- ja ruokailukustannuksista Koulutukseen osallistumisen kulut korvataan liiton hallintoon kuuluville, luottamusmiehille ja yhteyshenkilöille Jäsentilaisuuksiin osallistumisen kuluja ei korvata Koulutuspäivän ohjelma on liitettävä matkalaskun liitteeksi Joissakin tilanteissa voidaan tarvita kurssin ulkopuolista lisämajoitusta Sen sopimiseksi tulee ottaa ensin yhteyttä liittoon ja käyttää sopimuksen mukaista hotellia Liitolla on majoitussopimus hotelli Arthurin ja hotelli Helkan kanssa Varausta tehtäessä mainitaan liiton nimi Hotellilasku liitetään matkalaskun mukaan Os Hotelli Arthur, Vuorikatu 19, Helsinki Puh , Hotelli Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23, Helsinki, JUKO ry maksaa järjestämiensä luottamusmieskurssien matkakustannukset, mutta päivärahan maksaa LAL Kaikkien muiden koulutustilaisuuksien matkakustannukset ja päivärahat maksaa LAL Matkakustannukset maksetaan matkalaskun perusteella Lasku tulee toimittaa liiton toimistoon taloussihteerille viimeistään kahden kuukauden kuluessa matkan päättymisestä Laskun liittee nä on toimitettava hyväksyttävät tositteet kuluista Matkaliput hankitaan itse

15 Matkustustapa Päiväraha Vakuutukset Matka tulee tehdä liitolle kokonaiskustannuksiltaan edullisinta matkustustapaa käyttäen Matkat kotipaikkakunnalta kokouspaikkakunnalle ja takaisin maksetaan ensisijaisesti julkisen liikenteen (2 lk) taksan mukaisesti Juna ja bussi Matka tulee tehdä ensisijaisesti julkisilla kulkuneuvoilla, lähinnä junalla tai bussilla Lentokone Linjan Pori Seinäjoki-Lappeenranta pohjoispuolelta pääkaupunkiseudun tilaisuuksiin tulevilla on oikeus käyttää sopivia lentoyhteyksiä Mikäli olet oikeutettu matkustamaan lentokoneella liiton järjestämiin tilaisuuksiin (mainitaan tilaisuuden kutsussa) matkustussäännön puitteissa, tulee lentoliput tilata omatoimisesti: Suomen Matkatoimisto puh , Lasku pyydetään lähettämään toimistoomme ja viitteeksi laskuun tulee ilmoittaa tilaisuuden nimi Liiton nimen ilmoittaminen tilausta tehdessä on tärkeää Oma auto Mikäli juna-, bussi- tai lentoyhteyttä ei ole, on henkilö oikeutettu käyttämään matkaan omaa autoa Oman auton käyttöön on oikeus myös silloin, kun kokonaiskustannukset eivät näin ole julkista liikennettä suuremmat esimerkiksi lisämatkustajien vuoksi Kilometrikorvausta maksetaan kuitenkin enintään 300 km yhteen suuntaan Korvaus on valtion virkaehtosopimuksesta poiketen 25 snt/km ja lisämatkustajaa kohti 7 snt/km Taksi Taksin käyttöön on oikeus, jos julkisen liikenteen yhteyksiä ei ole tai yhteydet eivät ole matkustusajankohdan vuoksi käytettävissä tai käyttö on erityisesti perusteltua esim matkatavaroiden tai painavan koulutusmateriaalin kuljettamisen vuoksi Taksikuitissa on mainittava matkareitti ja matkustajan nimi Luottamusmiesten ja liiton yhdyshenkilöiden koulutustilaisuuksista maksetaan päivärahaa liiton käytännön mukaisesti Liitolla on matkavakuutus (Järjestösampo), jonka piirissä jäsenet ovat heidän toimiessaan liiton tehtävissä Myös jäsenen auto on jäsenen liikkuessa näissä tehtävissä toissijaisesti liiton autovahinkovakuutuksen (kasko) piirissä 123 Toiminta-avustus, hakulomake Alla on malli siitä, miltä toiminta-avustuksen hakulomake näyttää Lomakkeen voit tulostaa LAL:n verkkosivuilta wwwluonnontieteilijatfi/ Jaostotoiminta/Jaostotoiminnan tuki Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry Pohjoinen Makasiinikatu 6 A Helsinki JAOSTON LISÄAVUSTUSANOMUS 2013 Jaoston nimi Anottavan lisäavustuksen määrä Tammikuussa 2013 saatu perusavustus Olemme toimittaneet LAL:lle kyllä ei Toimintasuunnitelman 2013 Talousarvion 2013 Toimintakertomuksen 2012 Tilinpäätöksen Toiminnan tunnuslukuja vuonna 2012 Hallintoelimissä henkilöitä Hallituksen kokouksia vuodessa Jäsentilaisuuksia vuodessa Muita tilaisuuksia yhteensä Osanottajia yhteensä Jaoston jäsenmäärä lukumäärä Talouden tunnuslukuja Saatu avustusta vuonna 2012 Jaostolla rahaa Kokouskuluja vuonna 2012 Hallintoelinten matkakuluja vuonna 2012 Muita matkakuluja vuonna 2012 Anomuksen erityiset perustelut Lisätietoja Merja Kuronen, puh (09) (matkat/hallitus ja valtuusto, matkalaskut) Eila Ruonala, puh (09) (muut matkat) Suurempien tapahtumien kustannukset on arvioitava tilaisuuksittain

16 LAL:n merkkiä ja logoa sekä ja ostologoja määrittävät värit eri väriavaruuksissa: 124 Luonnontieteiden Akateemisten Liiton liikemerkin ja logon käyttöä koskevat ohjeet Luonnontieteiden Akateemisten Liiton liikemerkki ja logo ovat tarvittaessa liiton henkilökunnan, luottamusmiesten ja jaostojen käytettävissä Käyttöoikeus edellyttää liikemerkistä ja logosta annettujen graafisten ohjeiden täsmällistä noudattamista Merkkiä ja logoa ei saa jäljentää tai piirtää, vaan on käytettävä liitosta saatavia originaaleja ja ohjeita Originaalit ja graafiset ohjeet ovat saatavina sekä sähköisessä muodossa että paperilla, sekä mustavalkoisina että värillisinä Värillistä liikemerkkiä ja logoa käytettäessä on ehdottomasti käytettävä annettuja värimäärityksiä Liiton liikemerkkiä ja logoa saa käyttää CMYK-värit Punainen: C=0 %, M=100 %, Y=63 %, K=12 % Sininen: C=62 %, M=22 %, Y=0 %, K=3 % Harmaa: C=0 %, M=0 %, Y=0 %, K=24 % Musta: C=30 %, M=0 %, Y=0 %, K=100 % Valkoinen: C=0 %, M=0 %, Y=0 %, K=0 % PMS-värit Punainen: PMS Sininen: PMS 542 Harmaa: Cool grey 4 akavalaisessa yhteistoiminnassa, liittoa käsittelevissä jutuissa mediassa, www-sivujen linkitystunnuksena, liiton jaostojen tiedotusmateriaalissa ja muussa vakiintuneessa pr-toiminnassa, kuten opiskelijahaalareissa Muissa tarkoituksenmukaisissa yhteyksissä liikemerkkiä ja logoa saa käyttää liiton puheenjohtajan luvalla RGB-värit Punainen: R=177, G=1, B=60 Sininen: R=120, G=162, B= 212 Harmaa: R=206, G=207, B=207 Musta: R=21, G=28, B=31 Valkoinen: R=255, G=255, B=255 Liiton liikemerkkiä ja logoa ei saa käyttää henkilön työhön, virka- tai liiketoimintaan liittyvänä tai henkilökohtaisena käyntikorttina tai liikeyrityksen, laitoksen tai muun yhteisön tunnuksena missään yhteydessä LAL:n logovaihtoehdot: mustavalkoinen ilman tekstiä mustavalkoinen tekstillä 4-värinen ilman tekstiä 4-värinen tekstillä negatiivi värilliselle pohjalle Pyydä tarvitessasi graafinen ohjeisto toimistolta sähköpostilla

17 125 Toimintaohjeet vuosikokousten puheenjohtajalle Näissä toimintaohjeissa kuvataan asioiden käsittelyä, puheenjohtajan repliikkejä ja toimenpiteitä kokouksen esityslistan eri asiakohdissa Ohjeet perustuvat 115 Toimintaohjeet tavallisimmin ko vuosikokousten kokouksissapuheenjohtajalle käsiteltäviin asioihin Näissä toimintaohjeissa kuvataan asioiden käsittelyä, puheenjohtajan repliikkejä ja toimenpiteitä kokouksen esityslistan eri asiakohdissa Ohjeet perustuvat tavallisimmin ko kokouksissa käsiteltäviin asioihin Toimintaohjeet kevätkokouksen puheenjohtajalle: 1 2 = nuijan kopautus Esityslista Puheenjohtajan repliikit Tervetuloa, avaan kokouksen AVAUS KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN - valitaan - puheenjohtaja - sihteeri - pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) 32 3 Iloa ja hyötyä yhdessä toimimisesta! ääntenlaskijat (2 kpl), suositeltavaa on valita eri henkilöt pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi 1 Siirrytään kokouksen järjestäytymiseen 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja Tehkää ehdotuksia - AA valittu kokouksen puheenjohtajaksi 3 Valitaan kokoukselle sihteeri Tehkää ehdotuksia - BB valittu kokouksen sihteeriksi 4 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tehkää ehdotuksia - CC ja DD valittu pöytäkirjantarkastajiksi 5 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa Tehkää ehdotuksia - EE ja FF valittu ääntenlaskijoiksi 6 Kohta järjestäytyminen on loppuun käsitelty KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS - todetaan seuraavien kohtien täyttyminen sääntöjen mukaisesti - kokouksen koollekutsuja - kutsutapa - kutsuaika - kevätkokouksen pitoaika - kutsussa mainittavat asiat ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 1 Hallitus on julkaissut kevätkokouksen kutsun sääntöjen edellyttämällä tavalla (ilmoitustaululla/sähköpostilla/tms) 2 Kutsu on julkaistu sääntöjen mukaisesti päivää ennen kokousta 3 Sääntöjen mukaan kevätkokous on pidettävä välisenä aikana 4 Kutsussa on mainittu sääntöjen edellyttämällä tavalla kokouksessa käsiteltävät asiat 5 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 6 Asia on loppuun käsitelty 1 Olette saaneet etukäteen esityslistan Hyväksytään esityslista esi tetyssä muodossa (pieni tauko) 2 Kohta 4 on loppuun käsitelty TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN - pj tai muu hallituksen edustaja esittelee asian - ensiksi käydään yleiskeskustelu - hyväksytään toimintakertomus pääkohdittain 1 Pyydän esittelemään viime vuoden toimintakertomuksen 2 Esitän, että ensiksi käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen käymme kertomuksen läpi pääkohdittain ja hyväksymme ne samalla Sopinee tällainen menettely (pieni tauko) 3 Yleiskeskustelu alkaa Olkaa hyvä ja käyttäkää puheenvuoroja Seuraavaksi käydään kertomus läpi 4 Päätän yleiskeskustelun pääkohdittain ja hyväksytään samalla kyseiset pääkohdat Ensimmäinen pääkohta on Halutaanko käyttää puheenvuoroja? Seuraava pääkohta - Hyväksytään 1 pääkohta 5 Olemme käyneet läpi toimintakertomuksen ja se on hyväksytty A) hallituksen esittämässä muodossa (tai) B) eri pääkohdissa hyväk sytyillä muutoksilla 6 Asia on loppuun käsitelty 18 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL

18 Toimintaohjeet syyskokouksen puheenjohtajalle: 6 TILIEN, TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINNANTARKASTAJAN JA/ TAI TILINTARKASTAJAN LAUSUNNON ESITTELY - pj esittelee asian 7 1 Pyydän hallituksen edustajaa esittelemään tilit, tilinpäätöksen ja tarkastajien lausunnon 2 Olemme kuulleet hallituksen esittelyn tileistä, tilinpäätöksestä ja tarkastajien lausunnon Nyt voimme käydä yleiskeskustelua ja tehdä tarkentavia kysymyksiä näistä aiheista Tässä vaiheessa emme tee vielä päätöksiä Avaan keskustelun 3 Päätän keskustelun 4 Päätetään hallituksen esityksen mukaisesti merkitä tiedoksi esi tetyt tilit, tilinpäätös ja tarkastajien lausunto 5 Esityslistan kohta 6 on loppuun käsitelty Puheenjohtajan repliikit AVAUS 2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Tervetuloa, avaan kokouksen - valitaan - puheenjohtaja - hyväksytään edellisen tilikauden tilit ja vahvistetaan tilinpäätös - ääntenlaskijat (2 kpl), suositeltavaa on valita eri henkilöt pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi - tili- ja vastuuvapauden myöntäminen MUUT ASIAT - jäsenten tekemät aloitteet - pj tai muu hallituksen edustaja esittelee asian - kutsussa on pyrittävä mainitsemaan kaikki käsiteltävät asiat, kokouksessa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä valmistelemattomia asioita - ilmoitusasiat KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 1 Siirrymme tekemään päätöksiä edellisen tilikauden asioista Sallitaanko hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten olla paikalla? Esitän, että vastuuvelvolliset saavat olla paikalla, mutta eivät saa osallistua päätöksentekoon Hyväksyttäneen (pieni tauko) 2 Ensiksi päätämme tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta Olemme kuulleet hallituksen selvityksen ja tarkastajien lausunnon Esitän niiden perusteella tilien hyväksymistä ja tilinpäätöksen vahvistamista Halutaanko käyttää puheenvuoroja? 3 Päätän keskustelun 4 Todetaan, että tilien hyväksymistä ja tilinpäätöksen vahvistamista vastaan ei ole tehty vastaehdotusta Tilit on hyväksytty ja ti linpäätös on vahvistettu hallituksen esittämässä muodossa 5 Seuraavaksi päätämme tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Olemme kuulleet hallituksen selvityksen ja tarkastajien lausunnon, jossa esitetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Esitän vastuuvapauden myöntämistä Halutaanko käyttää puheenvuoroja? 6 Päätän keskustelun 7 Todetaan, että tili- ja vastuuvapauden myöntämistä vastaan ei ole tehty vastaehdotusta Tili- ja vastuuvapaus on myönnetty ti li- ja vastuuvelvollisille 8 Asia on loppuun käsitelty 1 Siirrymme kohtaan muut asiat Käsittelemme jäsenten etukäteen hallitukselle tekemät aloitteet Pyydän esittelemään aloitteet 2 Ensimmäiseksi käsittelemme asian Avaan keskustelun 3 Päätän keskustelun 4 Aloitteen osalta hallitus on esittänyt Muita esityksiä asian osalta ei ole tehty, joten asia on päätetty hallituksen esit tämällä tavalla Siirrymme ilmoitusasioihin Onko hallituksella tai jäsenillä ilmoitettavia asioita? merkitään ilmoitetut asiat tiedoksi pöytäkirjaan 6 Kohta 8 on loppuun käsitelty Kiitos aktiivisesta/hyvin sujuneesta/antoisasta kokouksesta Päätän kokouksen 3 1 Siirrytään kokouksen järjestäytymiseen 2 Valitaan kokoukselle puheenjohtaja Tehkää ehdotuksia - BB valittu kokouksen sihteeriksi 4 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa Tehkää ehdotuksia - CC ja DD valittu pöytäkirjantarkastajiksi 5 Valitaan kaksi ääntenlaskijaa Tehkää ehdotuksia - EE ja FF valittu ääntenlaskijoiksi 6 Kohta järjestäytyminen on loppuun käsitelty 1 Hallitus on julkaissut syyskokouksen kutsun sääntöjen edellyttämällä tavalla (ilmoitustaululla/sähköpostilla/tms) 2 Kutsu on julkaistu sääntöjen mukaisesti päivää ennen kokousta 3 Sääntöjen mukaan syyskokous on pidettävä välisenä aikana 4 Kutsussa on mainittu sääntöjen edellyttämällä tavalla kokouksessa käsiteltävät asiat ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 2 Kohta 4 on loppuun käsitelty - hyväksytään suunnitelma pääkohdittain TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN - pj tai muu hallituksen edustaja esittelee asian - ensiksi käydään yleiskeskustelu 6 Asia on loppuun käsitelty 1 Olette saaneet etukäteen esityslistan Hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa - (pieni tauko) 5 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS - todetaan seuraavien kohtien täyttyminen sääntöjen mukaisesti - kokouksen koollekutsuja - kutsutapa - kutsuaika - syyskokouksen pitoaika - kutsussa mainittavat asiat 5 Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 4 - AA valittu kokouksen puheenjohtajaksi 3 Valitaan kokoukselle sihteeri Tehkää ehdotuksia - sihteeri - pöytäkirjantarkastajat (2 kpl) 34 9 Esityslista 1 TILIEN HYVÄKSYMINEN, TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILI- JA VASTUUVELVOLLISILLE - päätetään tili- ja vastuuvelvollisten läsnäolosta päätöksenteon aikana 8 = nuijan kopautus 1 Pyydän esittelemään ensi vuoden toimintasuunnitelman 2 Esitän, että ensiksi käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen käymme suunnitelman läpi pääkohdittain ja hyväksymme ne samalla Sopinee tällainen menettely - (pieni tauko) 3 Yleiskeskustelu alkaa Olkaa hyvä ja käyttäkää puheenvuoroja Seuraavaksi käydään suunni4 Päätän yleiskeskustelun telma läpi pääkohdittain ja hyväksytään samalla kyseiset pääkohdat Ensimmäinen pääkohta on Halutaanko käyttää puheenvuoroja? Seuraava pääkohta - Hyväksytään 1 pääkohta 5 Olemme käyneet läpi toimintasuunnitelman ja se on hyväksytty A) hallituksen esittämässä muodossa (tai) B) eri pääkohdissa hyväksytyillä muutoksilla 6 Asia on loppuun käsitelty Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL

19 6 TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN - pj tai muu hallituksen edustaja esittelee asian - ensiksi käydään yleiskeskustelu - hyväksytään talousarvio pääkohdittain 1 Pyydän esittelemään ensi vuoden talousarvion 2 Esitän, että ensiksi käydään yleiskeskustelu ja sen jälkeen käymme talousarvion läpi pääkohdittain ja hyväksymme ne samalla Sopinee tällainen menettely - (pieni tauko) täytettäviä paikkoja, todetaan heidän tulleen valituiksi 10 3 Yleiskeskustelu alkaa Olkaa hyvä ja käyttäkää puheenvuoroja Seuraavaksi käydään talous4 Päätän yleiskeskustelun arvio läpi pääkohdittain ja hyväksytään samalla kyseiset pääkohdat Ensimmäinen pääkohta on Halutaanko käyttää puheenvuoroja? hyväksytyillä muutoksilla 7 11 PÄÄTETÄÄN JÄSENMAKSUSTA JA LIITTYMISMAKSUSTA - päätetään jäsenmaksusta - pj tai muu hallituksen edustaja esittelee asian 36 - päätetään liittymismaksusta 1 Siirrymme päättämään jäsenmaksusta ja liittymismaksusta Pyydän esittelemään asian 2 Päätetään ensiksi jäsenmaksusta Hallitus on esittänyt jäsenmaksuksi Olkaa hyvä ja käyttäkää puheenvuoroja 3 Päätän keskustelun 4 Jäsenmaksuksi vuodelle on päätetty hallituksen esityksen mukaisesti 5 Seuraavaksi päätämme liittymismaksusta Hallituksen esitys liittymismaksuksi on Avaan keskustelun TOIMINNANTARKASTAJIEN (JA/TAI TILINTARKASTAJIEN) VALINTA - valitaan sääntöjen edellyttämä määrä toiminnantarkastajia ja/tai tilintarkastajia, yleensä 2 Seuraava pääkohta - Hyväksytään 1 pääkohta 5 Olemme käyneet läpi talousarvion ja se on hyväksytty A) hallituksen esittämässä muodossa (tai) B) eri pääkohdissa 6 Esityslistan kohta 6 on loppuun käsitelty kaudelle MUUT ASIAT - jäsenten tekemät aloitteet - pj tai muu hallituksen edustaja esittelee asian - kutsussa on pyrittävä mainitsemaan kaikki käsiteltävät asiat - kokouksessa ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä valmistelemattomia asioita - ilmoitusasiat 12 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 6 Esityslistan kohta 9 on loppuun käsitelty 1 Seuraavaksi valitsemme sääntöjen mukaisesti toiminnantarkastajaa (ja/tai tilintarkastajaa) kaudelle 2 Tehkää esityksiä tarkastajiksi Keskustelun kuluessa on esitetty 3 Päätän keskustelun toiminnantarkastajiksi Koska muita esityksiä ei ole tehty, todetaan heidän tulleen valituiksi 4 Asia on loppuun käsitelty 1 Siirrymme kohtaan muut asiat Käsittelemme jäsenten etukäteen hallitukselle tekemät aloitteet Pyydän esittelemään aloitteet 2 Ensimmäiseksi käsittelemme asian Avaan keskustelun 3 Päätän keskustelun 4 Aloitteen osalta hallitus on esittänyt Muita esityksiä asian osalta ei ole tehty, joten asia on päätetty halli tuksen esittämällä tavalla 5 Siirrymme ilmoitusasioihin Onko hallituksella tai jäsenillä ilmoitettavia asioita? merkitään ilmoitetut asiat tiedoksi pöytäkirjaan 6 Todetaan kohta muut asiat loppuun käsitellyksi Kiitos aktiivisesta/hyvin sujuneesta/antoisasta kokouksesta Päätän kokouksen 37 6 Päätän keskustelun 7 Liittymismaksuksi vuodelle on päätetty hallituksen esityksen mukaisesti 8 HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA 8 Asia on loppuun käsitelty 1 Seuraavaksi siirrymme valitsemaan hallituksen puheenjohtajaa Olkaa hyvä ja tehkää ehdotuksia 2 Päätän keskustelun 3 Keskustelussa on esitetty puheenjohtajaksi Koska muita esityksiä ei ole tehty, todetaan tulleen valituksi puheenjohtajaksi kaudelle 9 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA 4 Kohta 8 on loppuun käsitelty 1 Seuraavana on hallituksen jäsenten valinta 2 Ensiksi päätämme hallituksen jäsenmäärästä Sääntöjen mukaan hallituksessa voi olla jäsentä Tehkää esityksiä hallituksen jäsenmääräksi Oikein vedetty kokous tuottaa hyviä päätöksiä Hallituksen jäsenmääräksi on esi3 Päätän keskustelun tetty jäsentä ja esitystä on kannatettu Koska muita esityksiä ei ole, hallituksen jäsenmääräksi kaudelle on päätetty jäsentä 4 Seuraavaksi valitsemme hallituksen jäsenet Tehkää ehdotuksia Keskustelun kuluessa on hallituk5 Keskustelu päättyy sen jäseniksi esitetty seuraavia henkilöitä: Koska jäseniksi on esitetty yhtä monta henkilöä kuin on 21 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012

20 126 Mallilomake toiminnan suunnitteluun mitä tehdään? miten toteutetaan? kuka tekee ja vastaa? mihin mennessä? mikä on TAvoite? miten seuraamme toteutumista? 38 mistä saamme tukea? Vuosisuunnitelma Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt

Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y:n säännöt Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kirkon akateemiset Kyrkans akademiker AKI r.y. ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä AKI. AKIn kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt

Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society. nimisen yhdistyksen säännöt Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society nimisen yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Menopaussitutkimusseura Finnish Menopause Society Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta

Jaosto-opas 2010. Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta Jaosto-opas 2010 Toimittaneet Suvi Liikkanen ja Kirsi-Marja Valariutta 1. Johdanto 1 2. LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 1 3. Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 2 4. Jaostojen säännöt ja jäsenyys 3

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

Slovenia-seuran säännöt

Slovenia-seuran säännöt Slovenia-seuran säännöt YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS Yhdistyksen nimi on Slovenia-seura ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää slovenialaisen kulttuurin tuntemusta

Lisätiedot

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KERAVAN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT ry 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keravan Taidemuseon ystävät ry. ja sen kotipaikka on Kerava. Yhdistyksen toimialue on Keravan kaupunki ja sen lähialueella

Lisätiedot

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT

Joensuu Joensuun Nuorisoverstas ry SÄÄNNÖT SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Joensuun Nuorisoverstas ja kotipaikka Joensuu. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää nuorten elämänhallinnan valmiuksia

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka JYVÄSKYLÄN ALAKAUPUNGIN ASUKASYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jyväskylän alakaupungin asukasyhdistys ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on, Finlands Coach Förening rf Yhdistyksen nimestä voidaan käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Finnish Coach Federation kansainvälisissä yhteyksissä

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D Sotkamo YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT hyväksytty syyskokouksessa 16.12.2017 yhteystiedot osoite c/o Maija Lipponen, Juhonkyläntie 26 D 88600 Sotkamo kotipaikka Tampere rekisterinumero 186.788 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen

Lisätiedot

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt

Karkkilan vapaa-ajattelijat ry. Säännöt Karkkilan vapaa-ajattelijat ry Säännöt Rekisteröity ja hyväksytty PRH:ssa 08.11.2006 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Karkkilan vapaa-ajattelijat ry ja sen kotipaikka on Karkkila 2

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt

Lakeuden Tokoilijat ry. yhdistyksen säännöt Lakeuden Tokoilijat ry yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lakeuden Tokoilijat ry ja sen kotipaikka on Ilmajoki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. Motoristit koulukiusaamista vastaan MKKV ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoitus on vastustaa

Lisätiedot

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille.

Yhdistys tuo esille mielipiteitään julkisuudessa ja esittää lausuntojaan ja näkemyksiään virkamiehille sekä päättäville elimille. Lounaisrannikon Senioriopettajat ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lounaisrannikon Senioriopettajat ry, epävirallinen lyhenne LRSO. Sen kotipaikka on Naantali. Yhdistys

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013

PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry Säännöt 2.12.2013 PESÄPUU ry 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on PESÄPUU ry, kotipaikka on Jyväskylän kaupunki ja toimialueena koko maa. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki VANHA 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tutkimushoitajat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 (5) Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 (5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakkausrunot ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu 3. Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää

Lisätiedot

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY

KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY KUOPION STEINERPEDAGOGIIKAN KANNATUSYHDISTYS RY SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuopion steinerpedagogiikan kannatusyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kuopion kaupunki.

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEENLINNAN KRISTILLISEN KOULUN KANNATUSYHDISTYS RY:N kotipaikka Yhdistyksen on nimi Hämeenlinna. on Hämeenlinnan kristillisen koulun kannatusyhdistys ry ja sen 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt

Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt Pilvenmäen Ravinaiset ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pilvenmäen Ravinaiset ry ja sen kotipaikka on Forssan kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt

Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt Jakkukylän kyläyhdistys ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Jakkukylän kyläyhdistys ry ja sen toimipaikka on Iin kunta. 2 Tarkoitus ja toimintamuodot Yhdistyksen tarkoituksena on: o valvoa

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue.

Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 1/5 SÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta alueena kokovaltakunnan alue. 2. TARKOITUS Yhdistys on käyttäjävetoinen SAP Finland Oy:sta

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna i Norra Finland. 3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys: POHJOIS-SUOMEN TYÖTERVEYSLÄÄKÄRIT r.y. FÖRETAGSLÄKARNA I NORRA FINLAND r.f. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Suomen Työterveyslääkärit, ruotsiksi Företagsläkarna

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana

Yhdistyksen tarkoituksena on puoluepoliittisesti sitoutumattomana Omakotiyhdistyksen säännöt Nimi, kotipaikka ja kieli 1 Yhdistyksen nimi on Saarenkylän Omakotiyhdistys ry. Sen kotipaikka on Rovaniemi ja toimialue on Saarenkylä. Näissä säännöissä käytetään nimitystä

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt

Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry:n (AVEK ry) säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Avustavien Erotuomareiden Valioerotuomarikerho ry, josta voidaan käyttää lyhennystä

Lisätiedot

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi

SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi SUOMEN RAVITSEMUSTIETEEN YHDISTYS RY FÖRENINGEN FÖR NÄRINGSLÄRA I FINLAND RF Ehdotus sääntömuutokseksi 6.10.2006 Voimassa olevat säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Ravitsemustieteen Yhdistys Föreningen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä

Yhdistyksen tarkoituksena on suorittaa ohjaus- ja tiedotustyötä ikääntyvien, yksinäisten ja perheiden arkeen liittyvissä kysymyksissä KOTIEN PUOLESTA RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1. Yhdistyksen nimi on.. Kotien Puolesta ry 2. Yhdistyksen kotipaikka on kaupunki/kunta 3. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä jäljempänä

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kennelharrastusta ja siihen liittyvää kilpailutoimintaa ja parantaa koirien yhteiskuntakelpoisuutta. TVA- Pori ry:n Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on TVA Pori ja sen kotipaikka on Pori Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. sivu 1/5 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI sivu 1/5 VANTAAN LIIKE- JA VIRKANAISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Vantaan liike- ja virkanaiset ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa. Yhdistys on suomenkielinen.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. SUBCONTRACTING EXCELLENCE CLUB S.E.C RY. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Subcontracting Excellence Club S.E.C r.y. ja kotikunta Helsinki. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistys on alihankintayritysten

Lisätiedot

Zürichin Suomi-koulun säännöt

Zürichin Suomi-koulun säännöt Zürichin Suomi-koulun säännöt I NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Zürichin Suomi-koulu (Finnische Schule Zürich) ja sen kotipaikka on Zürich, Sveitsi.

Lisätiedot

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty

AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty AISAPARI RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 23.10.2013 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on AISAPARI ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauhava ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat: Alajärvi, Evijärvi,

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka

TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka TOURULAN-KEIHÄSKOSKEN KYLÄYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Tourulan-Keihäskosken kyläyhdistys ry ja sen kotipaikka on Pöytyän kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on Tourulan

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pro-tukipiste, ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen nimestä voidaan kansainvälisissä yhteyksissä käyttää epävirallista englanninkielistä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SAUNASEURA VASTAISKU RY 1(5) 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Saunaseura Vastaisku ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys pyrkii edistämään yhteistyöverkoston

Lisätiedot

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt

Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Monitaideyhdistys PISTE ry säännöt Rekisterinumero 197.136 Alkuperäisten, vuoden 2007 sääntöjen muutos hyväksytty PRH:ssa vuonna 2014. Tärkeimmät muutokset koskivat kannatusjäsenyyttä, nimenkirjoitusoikeuden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena

Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi ry. Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalueena Varsinais-Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5)

Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) Lyömätön Linja Espoossa ry:n säännöt 1 (5) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lyömätön Linja Espoossa ry ja sen kotipaikka on Espoo. 2 Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Tarkoitus:

Lisätiedot

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT

OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry. CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT OPINTOTOIMINNAN KESKUSLIITTO ry CENTRALFÖRBUNDET FÖR STUDIEVERKSAMHET rf SÄÄNNÖT ------- Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 21.5.2003 ja

Lisätiedot

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY.

SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SUOMEN TMT-MUSIIKKITERAPEUTIT RY. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen TMT-musiikkiterapeutit ry. ja sen kotipaikka on Pietarsaari. Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi.

Lisätiedot

Tampereen Seudun Mobilistit ry

Tampereen Seudun Mobilistit ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA 2 TARKOITUS JA TOIMINTA 3 JÄSENET Tampereen Seudun Mobilistit ry Yhdistyksen nimi on Tampereen Seudun Mobilistit Ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksestä

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä

- tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä Oulun Rajakylän koulun vanhempainyhdistys 1 Yhdistyksen nimi on OULUN RAJAKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS ry ja se toimii Rajakylän koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Oulu. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Yhdistysrekisteri 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Finnish Communication and Internet Exchange - FICIX ry, ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki.

SEURAN SÄÄNNÖT. 1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ski Jyväskylä ry ja kotipaikka Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Suomen Hiihtoliitto ry:n, Suomen Ampumahiihtoliitto

Lisätiedot

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962

Oulun Numismaattinen Kerho r.y. Perustettu 1962 YLIMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS OULUN LYSEOLLA 12.3.2007 klo 18 Puheenjohtajana Aarne Jaakola Sihteerinä Esa Moilanen Läsnä 20 jäsentä. 1 Oulun Numismaattisen kerhon varapuheenjohtaja Juhani Paitsola avasi kokouksen

Lisätiedot

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989)

HPK Kannattajat ry. Säännöt. Yhdistyslaki (503/1989) Yhdistyslaki (503/1989) Päivitetty: 12.12.2016 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on HPK Kannattajat ry ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vuosikokous Esityslista 19.3.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 19.3.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka on Helsinki. AVITA - AUDIOVISUAALINEN TOIMIALA ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 15.12.2015 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Audiovisuaalisen Ammattiviestinnän Toimialaliitto - AVITA r.y ja sen kotipaikka

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Stansvikin kyläyhdistys ry:n

Stansvikin kyläyhdistys ry:n Stansvikin kyläyhdistys ry:n SÄÄNNÖT Patentti- ja rekisterihallitus hyväksynyt 14.12.2016, rekisterinumero 194.862 Yhdistyksen nimi ja kotikunta Stansvikin kyläyhdistys ry, kotikunta Helsinki Tarkoitus

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt poistettavat/muutettavat kohdat yliviivattuina sinisellä punaisella lisätyt/korjatut kohdat SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus

Lisätiedot

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt:

KITES RY SÄÄNTÖMUUTOS 2012 Virve Obolgogiani KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012. 2 Yhdistyksen tarkoitus. Nykyiset säännöt: KITES SÄÄNTÖMUUTOS 2012 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää monikielistä viestintää, monikulttuurista vuorovaikutusta ja niihin sisältyvää teknillistä sisällönhallintaa

Lisätiedot

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE

Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry SÄÄNNÖT NIMI JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Talentian Sosiaalialan Opiskelijat TaSO ry. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä yhdistys. Yhdistys

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys

SÄÄNNÖT. Satakissa ry. Nimi ja kotipaikka. Tarkoitus ja toiminta. Jäsenyys SÄÄNNÖT Satakissa ry Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Satakissa ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys ja sen kotipaikka on Porin kaupunki ja toimialueena koko Suomi. Yhdistyksen

Lisätiedot

Kymin Nikkarit säännöt

Kymin Nikkarit säännöt Kymin Nikkarit SÄÄNNÖT 1(6) Kymin Nikkarit säännöt Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Yhdistyksen toiminta Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti.

Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toimialue 2 Yhdistyksen nimi on Kouvolan Seudun Eläinsuojeluyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kouvola. Toimialueena on Kouvolan kaupungin alue sekä Iitti. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen,

Jäsentiedote 1/ Vuosikokouskutsu. Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Jäsentiedote 1/2007 7.3.2007 Hyvä Suomen Fyysikkoseuran jäsen, Suomen Fyysikkoseuran varsinainen kokous on vuosikokous, joka pidetään tänäkin vuonna Fysiikan päivien yhteydessä. Ohessa kokouskutsu ja esityslista

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä,

2. järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, juhlia, kilpailuja ja retkiä, AMMATTILIITTO PRO SENIORIT RY Säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ammattiliitto PRO Seniorit ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimintaalueena koko Suomi. Näissä säännöissä Ammattiliitto

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE OULUN SEUDUN MS-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT (Rek.nro 159.657) Uudistettu 19.03.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELI JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Oulun Seudun MS-yhdistys ry. Yhdistyksen kielinä

Lisätiedot

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta

1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja (edellinen puheenjohtaja) 1.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta Kokouksen sihteerin valinta 1(5) VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA (yhdistyksen nimi) ESITYSLISTA RANTAMÄEN MARTTAYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUS Aika: Paikka: KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1. KOKOUKSEN AVAUS JA JÄRJESTÄYTYMINEN 1.1.Kokouksen avaus, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Noutajakoirayhdistys - UMN ry, ruotsiksi Nylands Retrieverförbund NRF rf ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Toiminnan tarkoitus Yhdistys toimii Helsingin

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot