Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jaostotoiminnan. pelisäännöt LAL 2012"

Transkriptio

1 Jaostotoiminnan pelisäännöt LAL 2012

2 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta 4 3 Liiton ja jaostojen toimintatarkoitus 6 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys 8 41 Jaostojen säännöt 8 42 Jäsenyys ja jäsentiedot 8 5 Jaostojen hallinto Jaoston kokous Hallitus 11 6 Toimintamuodot 12 7 Talous Taloudellinen vastuu ja kirjanpito Toiminta-avustukset Muu varainhankinta Varojen käytöstä Matkustus ja matkakustannuksien korvaaminen Tiedotus 16 9 Jaostot ja LAL Yhteydenpito liiton toimistolle 18 1 Pelisäännöt ja hyviä vinkkejä 10 Palveluksessasi yhteystiedot Kättä pidempää Yhdistystoimintaa käsittelevää kirjallisuutta Liitteet Jaostojen mallisäännöt Matkakustannusten korvaaminen koulutus Toiminta-avustus, hakulomake Luonnontieteiden Akateemisten Liiton liikemerkin ja logon käyttöä koskevat ohjeet Toimintaohjeet vuosikokousten puheenjohtajalle Vuosisuunnitelmalomake 38 Tämä jaosto-opas on tarkoitettu Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry:n jaostojen käyttöön Olemme koonneet tähän oppaaseen jaostotoiminnan tärkeimpiä periaatteita, sekä tietoa ja ohjeistusta jaostojen käytännön toimintaa varten Tätä opasta tarvitsevat erityisesti jaoston hallituksen jäsenet, ja toivomme, että se helpottaa uusien toimijoiden työsarkaa Opiskelijajaostoille on tehty oma jaostotoiminnan opas Oppaassa käymme läpi mm jaostotoiminnan periaatteita, hallintoelimien työskentelyä, taloudenhoidon perusteita ja tiedottamista Yhteisillä periaatteilla varmistamme sen, että jaostot onnistuvat tärkeässä toiminnassaan jäsentensä tukena ja aktivoijana, ja yhteistyö liiton hallinnon kanssa sujuu hyvin Yhdessä tekemällä on helppo onnistua!

3 2 LAL:n jaostot ja jaostovaliokunta Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry:ssä oli vuoden 2012 alussa kaikkiaan 25 jaostoa: 7 alakohtaista, 11 työpaikkakohtaista, 1 alueellinen ja 6 opiskelijajaostoa Alakohtaisissa jaostoissa jäseniä oli 1 322, työpaikkakohtaisissa 1 592, opiskelijajaostoissa ja alueellisessa jaostossa 337 Yhteensä liiton jäseniä jaostojen toiminnan Alakohtaiset jaostot piirissä on siis Tämä on yli 60 % liiton jäsenkunnasta Todellisuudessa toiminta ei tavoita ihan näin suurta joukkoa, sillä osa liiton jäsenistä on useamman kuin yhden jaoston jäseniä eivätkä kaikki jaostot järjestä erityistä jäsenilleen näkyvää toimintaa jäseniä Lääke- ja bioalan yritysten luonnontieteilijät567 Sairaalakemistit ry312 Sairaalasolubiologijaosto25 Suomen Sairaalamikrobiologit ry58 Radiokemistien jaosto107 Ympäristökemistien jaosto183 Ympäristöterveyden luonnontieteilijät70 Yhteensä 1322 Työpaikkakohtaiset jaostot jäseniä Eviran Luonnontieteilijät54 Helsingin yliopiston luonnontieteiden akateemiset (HYLA) 499 LAL-Joensuu (myös opiskelijat) 124 Luonnontieteiden Akateemiset Tampereen yliopistolla ja Tampereen Teknillisellä Yliopistolla (LATTE)93 Puolustushallinnon tutkijat24 Oulun yliopiston luonnontieteiden akateemiset161 Säteilyturvakeskuksen luonnontieteilijät21 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luonnontieteilijät114 Tullin kemistit ry18 Turun yliopistojen luonnontieteiden akateemiset (TYLA)317 VTT:n luonnontieteilijät167 Yhteensä 1592 Alueelliset jaostot Jaostot toimivat LAL:n alayhdistyksinä ja ovat siten kiinteä osa liiton hallintoelimien ja yhdistyslain alaista toimintaa Jaostoista Sairaalakemistit ry, Suomen Sairaalamikrobiologit ry ja Tullin kemistit ry ovat rekisteröityjä yhdistyksiä, jotka toimivat itsenäisinä yhdistyksinä yhdistyslain mukaisesti Nämä jaostot ovat rekisteröityneet yhdistyksiksi oman toimintansa vuoksi Sairaalakemisteillä tämä on tullut aiheelliseksi mm toiminnan laajuudesta johtuen, kun taas Tullin kemistit ovat rekisteröityneet paikallisen akavalaisen työpaikkajärjestäytymisen vuoksi Jaoston rekisteröityminen voi siis olla tarpeen paikallisten etujen tai toimintamahdollisuuksien lisäämiseksi, mutta se tuo myös lisää työtä ja velvollisuuksia lähinnä jaoston hallitukselle Rekisteröityminen ei ole edellytys LAL:n jaostona toimimiselle Alueella jäseniä LAL Pohjois-Savo337 Yhteensä 337 Jos harkitsette oman jaostonne rekisteröimistä, kannattaa olla etukäteen yhteydessä LAL:n toimistoon Yhdistysrekisteriä ylläpitää Patentti- ja rekisterihallitus, jonka verkko-osoite on wwwprhfi LAL:n sääntöjen mukaan rekisteröityjen jaostojen tulee anoa liiton yhdistysjäsenyyttä ja jäsenyyden myöntämisestä päättää liittovaltuusto LAL:n jaostojen yhdyssiteenä toimii jaostovaliokunta Jaostovaliokunta tarjoaa keskustelufoorumin, jonka kautta voi esittää ajatuksia jaostojen ja liiton jaostotoiminnan kehittämiseksi Lisätietoja jaostovaliokunnan toiminnasta antaa sen puheenjohtaja Jaostovaliokunnan puheenjohtaja ottaa myös mielellään vastaan jaostojen toivomuksia ja ehdotuksia käsiteltäviksi asioiksi Jaostovaliokuntaa täydennetään vuosittain ja jaostot voivat tehdä ehdotuksia valiokunnan jäseniksi 4 5 Jaostovaliokunnalle voi esittää ehdotuksia jaostotoiminnan kehittämiseksi

4 Jaostoilla on merkittävä rooli uusien jäsenten hankkimisessa 3 Liiton ja jaostojen toiminnan tarkoitus LAL:n sääntöjen mukaan liiton tarkoitus on luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ammattijärjestönä valvoa ja edistää heidän palkkaukseensa kuuluvia Tarkoituksensa toteuttamiseksi LAL mm ym ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä vaikuttaa luonnontieteellisen asiantuntemuksen hyväksikäyttöön yhteiskunnan eri aloilla Paikallinen toiminta voi painottua jäsenkunnan: ammatillisiin kysymyksiin paikalliseen kollektiiviseen työsuhde-edunvalvontaan tiedottamiseen jäsenhankintaan koulutukseen kollegiaaliseen vapaa-ajan viettoon 6 7 edistää luonnontieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ammatillista järjestäytymistä edustaa jäsenkuntaa ammatillisissa kysymyksissä ja toimii työsuhdekiistoissa neuvottelijana seuraa jäsenten työmarkkinatilannetta, ansiotasoa ja muita keskeisiä asioita ja puuttuu epäkohtiin edistää jäsenten työllistymisen yleisiä edellytyksiä harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa, antaa lausuntoja ja tekee esityksiä viranomaisille järjestää neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia toimii muillakin sopivilla tavoilla jäsenkuntansa eduksi Myös jaostotoiminta perustuu näiden tavoitteiden edistämiseen Kunkin jaoston käytännön toimintaan vaikuttavat luonnollisesti mm sen jäsenkunnan koulutusala, työpaikka, toimiala ja jaoston toimintaympäristö Työpaikkakohtaisilla jaostoilla on jäsenilleen merkittävä rooli jäsenten edunvalvonnassa ja työpaikan ajankohtaisista asioista tiedottamisessa Lisäksi jaostot voivat toimia luottamusmiehen tukena ja ottaa osaa akavalaiseen yhteistoimintaan laajemminkin Jaostojen kannattaa olla aktiivisia mm akavalaisten yhteistyöryhmien perustamisessa Yksittäisen jäsenen palvelussuhdeneuvonta on kuitenkin luottamusmiehen ja liiton toimiston tehtävä Jaostoilla on myös merkittävä tehtävä jäsenhankinnassa, esimerkiksi työpaikkakohtaisten jaostojen kautta on mahdollista tavoittaa kaikki toimipaikan luonnontieteilijät Alakohtaiset jaostot keskittyvät oman ammattialansa erityiskysymyksiin mm koulutuksessa, tiedottamisessa ja lausuntojen valmistelussa LAL tarjoaa jaostoille tukea koulutuksen järjestämisessä Yhdistystoiminnan perusteista on saatavissa koulutusta ja oppaita TJS Opintokeskuksesta (katso kohta 52 Hallitus) Lisäksi liitto järjestää jaostojen puheenjohtajille, sihteereille ja muille jaostojen aktiivitoimijoille vuosittain koulutusseminaarin

5 4 Jaostojen säännöt ja jäsenyys Jaostoilla on mahdollisuus tarkastella omien jäsentensä perustietoja jäsenrekisteristä 41 Jaostojen säännöt Jaostojen hallinnon hoitamisessa on noudatettava jaostojen sääntöjä ja yhdistyslakia Yhdistysrekisteriin merkityt rekisteröidyt yhdistykset ovat velvollisia noudattamaan yhdistys lakia kokonaisuudessaan ja yhdistykset päättävät itsenäisesti mm sääntöasioistaan Jaoston sääntöjen muuttaminen kuuluu jaoston kokoukselle, jonka jaoston hallitus kutsuu koolle Myös jaoston nimen muuttaminen on sääntöasia, joten se tulee käsitellä jaoston kokouksessa Kun jaoston kokous on käsitellyt ja hyväksynyt uudet säännöt, ne tulee toimittaa LAL:n hallituksen vahvistettaviksi Uudet säännöt tulevat voimaan heti vahvistamisen jälkeen, ellei erikseen toisin päätetä Sääntömuutosasioissa kannattaa kysyä apua liiton toimistolta jo ennen uusien sääntöjen käsittelyä jaoston kokouksessa Tämän oppaan liitteenä on esimerkkejä työpaikka-, ala- ja alueellisten jaostojen säännöistä 42 Jäsenyys ja jäsentiedot Jaostoihin liitetään tai liittyy jäseniä eri perusteilla Työpaikkakohtaisiin jaostoihin jäsen liitetään pääsääntöisesti automaattisesti Alakohtaisiin jaostoihin jäsenet liitetään henkilön omasta pyynnöstä Sairaalakemistien, Suomen Sairaalamikrobiologien ja Ympäristöterveyden luonnontieteilijöiden jaostoon liittymisestä päättää yhdistyksen/jaoston hallitus Alueelliseen jaostoon jäsenet liitetään automaattisesti asuinpaikan postinumeron perusteella Erillistä jäsenmaksua perii Sairaalakemistit ry liiton jäsenmaksuperinnän yhteydessä Jaostojen jäsenrekisteri on osa liiton jäsenrekisteriä Jokaisen jaoston puheenjohtajalla, sihteerillä ja jäsenrekisterinhoitajalla on oikeus tarkastella liiton jäsenrekisteristä oman jaostonsa jäsenten tietoja, kuitenkin rajatusti Näin jaostolla on mahdollisuus itse tarkastella jaoston jäsenmäärää ja jäsenten perustietoja, viestittää jäsenistölleen sekä halutessaan tulostaa raportteja, esim jäsenmäärät Jäsenrekisteriohjeen saat liiton toimistolta Eila Ruonalalta Jäsentietoja on käsiteltävä luottamuksellisesti, käytännössä oikeudet tarkastella jäsentietoja on vain jaoston puheenjohtajalla tai sihteerillä Mitään jäsentietoja, esimerkiksi osoitteita, ei saa luovuttaa edelleen Tarpeettomat tai vanhentuneet jäsentiedot on syytä hävittää silppurilla tai polttamalla Tarvittaessa jäsentiedot voi lähettää myös liiton toimistolle tuhottaviksi Myös sähköisessä muodossa olevat jäsentiedot pitää tuhota asianmukaisesti Paikallisen toiminnan luonteesta riippuen voi olla tarpeen ottaa työpaikka- tai alakohtaisten jaostojen toimintaan mukaan henkilöitä, jotka eivät ole LAL:n jäseniä Heidänkin tulee kuitenkin olla jonkun akavalaisen liiton jäseniä Jaostotoiminta ei myöskään saa tarjota edunvalvontakanavaa järjestäytymättömille luonnontieteilijöille Jaoston hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin tai taloudenhoitajan tehtävissä pitäisi kuitenkin olla LAL:n jäsen LAL:iin kuulumattomien henkilöiden jäsentietojen ylläpitämisestä jaosto on velvollinen huolehtimaan itse 8 9

6 5 Jaostojen hallinto 51 Jaoston kokous Jaoston kokous on jaoston ylin päättävä toimielin Jaoston kokous kutsutaan koolle jäsenten tai hallituksen aloitteesta säännöissä määrätyllä tavalla Useimmat jaostot pitävät vuodessa kaksi sääntömääräistä kokousta, kevätkokouksen ja syyskokouksen Näiden kokousten lisäksi Kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat: Kevätkokouksen asialista tilintarkastajien lausunto tilinpäätöksen vahvistaminen vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle toimintakertomuksen hyväksyminen edunvalvonta-asiat jaoston kokous voidaan kutsua koolle, mikäli jonkin asian laatu ja pikainen käsittelyaikataulu sitä vaativat Muutamat jaostot pitävät vain yhden kokouksen vuodessa, yleensä kevään aikana Tässä kokouksessa käsitellään kerralla kaikki asiat, jotka muutoin käsiteltäisiin syys- ja kevätkokouksissa 52 Hallitus Hallitus vastaa jaoston käytännön toiminnasta hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaan Jaoston sääntöjen ja omien tarpeiden mukaan hallituksen jäsenmäärä voi olla 3 10 jäsentä Hallituksen puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet valitsee jaoston kokous Kokouksessa voidaan valita mm hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja tai jäsenrekisterinhoitaja Jos jaoston kokous ei ole tehnyt puheenjohtajan lisäksi muita toimihenkilövalintoja, hallitus päättää keskuudessaan tehtävien hoitamisesta Hallituksen kokouksista ei makseta kokouspalkkiota Mikäli jaostossa on myös muiden liittojen jäseniä, tulee jaoston säännöissä todeta, ketkä jaoston toimihenkilöistä tulee valita LAL:n jäsenistä (yleensä puheenjohtaja ja sihteeri) Syyskokouksen asialista toimintasuunnitelman hyväksyminen tulo- ja menoarvion hyväksyminen mahdollisen liittymis- ja jäsenmaksun määrääminen seuraavalle vuodelle (LAL:n valtuusto vahvistaa syyskokouksessaan) hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenien valitseminen tilintarkastajien valitseminen edunvalvonta-asiat Ylimääräisessä jaoston kokouksessa käsitellään esimerkiksi jaoston hallituksen jäsenten vaihtuminen kesken toimikauden tai sääntömuutokset Jaoston sääntöjen ajantasaisuus kannattaa tarkistaa aika ajoin Tämän oppaan liitteenä 125 on kokousohjeet kevät- ja syyskokousten puheenjohtajalle Hallitus vastaa mm siitä, että jaoston toiminta on jaoston sääntöjen ja soveltuvin osin yhdistyslain mukaista on liiton ja jaoston toimintatarkoituksen mukaista toteutuu jaoston kokouksen hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti Hallituksen jäsenet voivat osallistua TJS Opintokeskuksen tarjoamille puheenjohtaja-, sihteeri- ja talouden-hoitajakursseille LAL:n kustannuksella Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kulttuurijärjestö Sivistysliitto ylläpitää TJS Opintokeskusta TJS:n kurssiohjelmaan voi tutustua osoitteessa wwwtjs-opintokeskusfi Kurssille ilmoittaudutaan suoraan TJS:ään, mutta osallistumisesta on ilmoitettava etukäteen myös LAL:n toimistoon Eila Ruonalalle LAL maksaa koulutuksen osallistumismaksun, matkakulut ja tarvittaessa majoituksen kahden hengen huoneessa LAL:n matkustusohjesäännön mukaisesti

7 6 Toimintamuodot Jaostojen käytännön toiminta vaihtelee merkittävästi jaoston roolin ja toimintaympäristön mukaan Tyypillisimpiä toimintamuotoja ovat: ammattikunnan edunvalvonta jäsentilaisuudet koulutustilaisuudet tiedotus- ja julkaisutoiminta vierailut ja ekskursiot erityiset jäsenhankintatilaisuudet Jaoston toimintaa kannattaa mahdollisuuksien mukaan vahvistaa yhteistyöllä toisten jaostojen kanssa Esimerkiksi keskinäisiä työpaikkavierailuja ja yhteisiä koulutus- tai vapaaajantilaisuuksia on pidetty mielenkiintoisina Tällöin järjestelyvastuu ja kulut voidaan jakaa jaostojen kesken Myös potentiaalinen osallistujakunta on suurempi, mikä on ensimmäinen tae tilaisuuden onnistumiselle Toimintaan kannattaa panostaa laatimalla vuosittain, mutta myös pidemmällä tähtäimellä, tavoitesuunnitelmia Toiminnan suunnittelussa voi käyttää apuna esimerkiksi jäsenistölle tehtävää kyselyä toiminnan ja edunvalvonnan tarpeista Tavoitteen voi pilkkoa osatavoitteiksi toiminnan suunnittelutaulukon avulla Vuosisuunnitelman mallitaulukko on oppaan sivulla 38 Yhteistyössä toisen jaoston kanssa järjestetyt työpaikkavierailut ovat hyvin suosittuja! 7 Talous 71 Taloudellinen vastuu ja kirjanpito Jaoston taloudesta vastaa sen hallitus Taloudenhoitajan tehtäviin kuuluu käytännön raha- ja maksuliikenteen hoitaminen sekä kirjanpito Suositeltavaa on, että kirjanpito on yhdistyslain mukaisesti ns kaksinkertainen kirjanpito Muunkinlainen kirjanpito on mahdollinen, jolloin pääasia on, että tilintarkastajat tai toiminnan tarkastajat ja LAL:n hallinto voivat yksiselitteisesti tarkastaa jaoston raha- ja maksuliikenteen Jaoston kokouksen hyväksymä tilinpäätös ja kirjanpito lähetetään vuosittain liittoon tarkastettavaksi Lisätietoja ja koulutusta taloudenhoitoon saa TJS:n taloudenhoitajakurssilta Kirjanpitoaineistoa on säilytettävä kirjanpitolaissa määrätyn ajan Tasekirjat, tase-erittelyt ja muut kirjanpitokirjat pitää säilyttää vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä Tilikauden tositteita on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisestä Hallituksen ja jaoston kokouksien allekirjoitetut pöytäkirjat ovat osa kirjanpitoaineistoa, joten myös ne tulee säilyttää huolella Kirjanpitoaineisto säilyy varmimmin, kun se lähetetään vuosittain liittoon arkistoitavaksi Toiminta-avustukset Jaostot saavat liitosta vuosittain toiminta-avustusta Tammikuun aikana jaostoille maksetaan laskennallista perusavustusta jaoston jäsenmäärän perusteella (5,50 /jäsen vuonna 2012) ilman hakemusta Toiminta-avustuksen saamisen edellytyksenä on, että edellisen kauden asiakirjat on lähetetty LAL:n toimistoon taloussihteerille Esimerkiksi vuoden 2013 perusavustusta varten vaaditaan vuoden 2011 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä vuoden 2012 talousarvio ja toimintasuunnitelma Lisäksi jaostoille voidaan maksaa toiminta-avustusta toisen kerran saman toimintavuoden aikana

8 huhti toukokuun aikana LAL:n hallitus myöntää tämän lisäavustuksen jaoston toimittaman kuluvan vuoden toimintasuunnitelman, talousarvion ja toiminta-avustushakemuksen perusteella Lisäavustusta maksetaan vain, jos edellä mainittujen lisäksi liittoon on toimitettu myös edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös Esimerkiksi anottaessa keväällä 2013 lisäavustusta pitää vuoden 2012 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä vuoden 2013 toimintasuunnitelma ja talousarvio olla toimitettu LAL:n toimistolle Lisäavustuksista päättäessään LAL:n hallitus ottaa huomioon jo aiemmin maksetun perusavustuksen lisäksi toiminnan laajuuden ja arvioidut menot kuluvan vuoden ajalta Talousarviossa tulee huomioida toiminta-suunnitelmassa esitettyjen hankkeiden kustannukset mahdollisimman tarkasti Myöhemmin vuoden kuluessa jaostoilla on mahdollisuus jättää lisäavustushakemus yksilöityjen hankkeiden perusteella Lisäavustushakemuksesta tulee käydä ilmi jaoston sen hetkinen varallisuus sekä selvitys tapahtuman/ hankkeen/tilaisuuden luonteesta ja budjetista Hakemus tulee toimittaa ennen hankkeen toteuttamista Taloussihteeri ja toiminnanjohtaja valmistelevat toiminta-avustuspäätökset LAL:n hallituksen käsittelyyn 73 Muu varainhankinta Liiton toiminta-avustuksen lisäksi jaostot keräävät varoja eri tavoin Esim Sairaalakemistit ry kantaa erillistä jäsenmaksua, joka kerätään jäseniltä LAL:n jäsenmaksun yhteydessä Jaostojen jäsenmaksun keräämisoikeudesta päättää viime kädessä liiton hallitus ja valtuusto Tämä ei koske rekisteröityneitä jaostoja Avustuksen lisäksi muita varainhankinnan tapoja ovat vaikkapa tilaisuuksien osallistumismaksut, mainos- tai sponsoritulot ja TJS-tuki Esimerkiksi kokopäivän koulutustilaisuuksista on hyvä kerätä osallistumismaksua, joka myös sitouttaa ilmoittautuneet osallistumaan Lehden tuottamiseen on mahdollista saada mainoksia ja sitä kautta myös mainostuloja Tapahtumille voi hankkia myös ulkopuolisia sponsoreita Jaostot voivat saada merkittävää rahoitusta TJS Opintokeskukselta, joka tukee jäsenliittojen ja -yhdistysten koulutustoimintaa myöntämällä niille ns TJS-tukea Jaostojen on mahdollista saada tukea yksittäisistä luentotilaisuuksista aina useampia päiviä kestäviin koulutustilaisuuksiin, kunhan osanottajia on vähintään 10 Tukianomus toimitetaan suoraan TJS:lle, joka maksaa tuen jaoston tilille Lisätietoja tuen hakemisesta on saatavilla TJS:n verkkosivuilta wwwtjs-opintokeskusfi 74 Varojen käyttö Jaostojen varojen käytön tulee olla LAL:n ja jaoston toimintatarkoituksen mukaista ja suuntautua niiden jäsenten tai potentiaalisten jäsenten hyväksi Toiminta-avustus on tarkoitettu jaoston oman toiminnan toteuttamiseen, kuten edunvalvontaan, jäsentilaisuuksiin ja tiedottamiseen Varoja ei saa käyttää ulkopuolisiin hankkeisiin, joita ovat esimerkiksi avustuksen antaminen edelleen toiselle järjestölle tai mainostilan ostaminen vaikkapa lehdestä Ulkopuolisten yhteisöjen jaostoille osoittamat varainhankintapyynnöt kannattaa ohjata liiton toimistolle, joka koordinoi LAL:n nimissä tapahtuvaa mainontaa ja avustustoimintaa Jaostojen satunnaisesti maksamiin luentopalkkioihin liittyy muutamia huomioitavia asioita Yksinkertaisinta maksaminen on luennoitsijan toimiessa yrittäjänä, jolloin palkkio maksetaan yrittäjän toimittamalla laskulla Yksityiseltä henkilöltä sen sijaan vaaditaan henkilötunnus, tilinumero, kotiosoite, verotuskunta ja sivutuloverokortti Seuraavan kalenterikuukauden 12 päivään mennessä tilitetään postista ja verotoimistosta saatavalla tilillepanokortilla verottajalle ennakonpidätys ja summalle laskettu sosiaaliturvamaksu Lisätietoja menettelystä antaa liiton taloussihteeri Merja Kuronen (yhteystiedot s 20) Matkustus ja matkakustannuksien korvaaminen Jaoston varoista voidaan korvata hallituksen jäsenten matkakuluja silloin, kun ne liittyvät hallituksen kokouksiin Hallituksen kokouksesta ei makseta kokouspalkkiota Matkakulujen korvaamisessa noudatetaan soveltuvin osin liiton matkustussääntöä, joka on oppaan liitteenä Jaoston järjestämien jäsentilaisuuksien osalta matkakustannuksia ei korvata LAL:lla on matkavakuutus (Järjestösampo), jonka piirissä jäsenet ovat toimiessaan liiton tehtävissä Myös jäsenen auto on jäsenen liikkuessa näissä tehtävissä toissijaisesti liiton autovahinkovakuutuksen (Kasko) piirissä

9 8 Tiedotus Jaostot voivat pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa toiminnastaan, tapahtumista yms LAL:n tarjoaminen sähköisten kanavien, jaoston uutiskirjeen tai omien verkkosivujen, välityksellä tai tavallisella sähköpostilla LAL:n yhtenä tavoitteena on luonnontieteilijöiden verkostoitumisen ja urakehityksen tukeminen Jokainen jaosto voi omalta osaltaan olla mukana rakentamassa verkostoa tiedottamalla omista tapahtumistaan ja välittämällä tietoa edustamiensa ammattiryhmien tehtävänkuvista, työelämään sijoittumisesta ja muista uraan liittyvistä asioista Jaostoilla on LAL:n verkkopalvelussa wwwluonnontieteilijatfi omat alasivut, joita jaostot voivat käyttää omassa tiedottamisessaan Jaostojen omien verkkosivujen päivitykseen saa koulutusta liiton toimistolta, lisätietoja antaa Eila Ruonala Jos jaostolla on omat verkkosivut jossain muussa palvelussa, ne voidaan linkittää LAL:n jaostosivuille LAL on perustanut ammatillisen verkostoitumisen tukemiseksi oman ryhmän LinkedIn-palveluun, ryhmän nimi on LAL Luonnontieteilijät Kun liityt ryhmään, pääset tehokkaasti jakamaan tietoa oman jaostosi toiminnasta Jaostot voivat myös halutessaan perustaa ryhmään omia alaryhmiä LAL Luonnontieteilijät -ryhmään liittyneet saavat lisää tietoa ja opastusta alaryhmän perustamisesta ryhmän ylläpitäjiltä Jaoston uutiskirjepohja on jaoston jäsenrekisterin yhteydessä Ohjeet uutiskirjeen käyttöön saa liiton toimistolta Eila Ruonalalta Jaostojen viestinnän tulee olla liiton ilmeen mukaista Jaostojen käytettävissä on oma jaostologo ja tarvittaessa liiton tunnus/logo, käyttöohjeet ovat oppaan liitteenä Käytettäessä liiton tunnusvärejä, murrettua punaista ja sinistä, on käytettävä täsmällisiä värimäärityksiä, jotka ovat oppaan liitteenä Liiton visuaalisen ilmeen graafiset ohjeet saa myös sähköisessä muodossa toimistolta Lisätietoja viestintään liittyvistä kysymyksistä antaa viestintäpäällikkö Anna Melkas Jaostot voivat perustaa oman alaryhmän LAL Luonnontieteilijät -ryhmään LinkedIn-palvelussa

10 9 Jaostot ja LAL Jaosto toimittaa LAL:n toimistolle: Yhteistyö ja yhteydenpito jaostojen ja liiton välillä on pidettävä tiiviinä Osana tätä tavoitetta LAL:n hallitus on perustanut jaostovaliokunnan kehittämään ja koordinoimaan jaostojen toimintaa Valiokunnan työskentelystä tiedotetaan jaostoille säännöllisesti Lisäksi LAL:n toimiston työntekijät ovat käytettävissä jaostojen tilaisuuksissa alustajina tms LAL järjestää vuosittain varsinaisten jäsenten jaostojen puheenjohtajille ja sihteereille suunnatun koulutustilaisuuden, jossa käsitellään jaostojen käytännön toimintaan liittyviä kysymyksiä Liittojen, JUKO:n ja YTN:n järjestämä luottamusmieskoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti näiden neuvottelujärjestöjen luottamusmiehille Poikkeustapauksissa myös jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit voivat osallistua koulutukseen Sopiaksesi osallistumisesta ole yhteydessä jaostotoiminnasta vastaavaan asiamieheen LAL:n toimistolla 91 Yhteydenpito liiton toimistolle Jaostojen hallintoelimien pöytäkirjat, tiedotteet ja julkaisut pitää toimittaa LAL:n toimistolle oheisen aikataulun mukaisesti Hallintoasiakirjat kannattaa toimittaa ajoissa, jotta toimintaavustusanomusten käsittely olisi sujuvaa Kaikki tuotetut materiaalit kannattaa lähettää liiton toimistolle arkistoitaviksi Näin myös jaostojen materiaalit ovat tarvittaessa löydettävissä usean vuoden takaa Vuosittain 3112 mennessä: toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle talousarvio seuraavalle vuodelle hallituksen jäsenten nimet ja tehtävät Vuosittain 153 mennessä: toimintakertomus edelliseltä vuodelta tilinpäätös ja tilikirja edelliseltä vuodelta toiminta-avustushakemus (hakuaika voi vaihdella vuosittain) Säännöllisesti vuoden aikana: hallituksen ja jaoston kokouksien pöytäkirjan kopiot jäsenkirjeet, myös uutiskirjeet tiedotteet lausunnot lehdet LAL:n toimisto tarjoaa jaostoille jäsenrekisterin käyttötuki verkkosivupäivitysten käyttötuki LAL:n toimistotarvikkeet - kirjekuoret - jäsenesitteet omatoiminen postitusmahdollisuus toimistolla (sovittava etukäteen) toimiston henkilökunnan vierailut jaostojen tilaisuuksissa todistukset jaoston luottamustehtävissä toimimisesta Liiton logolla varustettuja kirjekuoria saa käyttää vain jaoston omiin postituksiin Toimistotarvikkeista peritään jaostoilta omakustannushinta

11 10 Palveluksessasi yhteystiedot 11 Kättä pidempää Sääntö- ja talousasiat: Toiminnanjohtaja Jari Lehto, , Taloussihteeri Merja Kuronen, , Jäsenrekisteriasiat: Jäsensihteeri Heidi Miettinen, , ma to klo 9 12, Luonnontieteilijä-lehti, verkkosivut, tiedotus: Viestintäpäällikkö Anna Melkas, , Jaostojen toiminnan kehittäminen: Asiamies Suvi Liikkanen, , Sijaisena: Asiamies Kirsi-Marja Valariutta, , kirsi-marja 111 Yhdistystoimintaa käsittelevää kirjallisuutta Loimu Kari: Yhdistystoiminnan käsikirja, WSOY, Helsinki 2002 Paasolainen Seppo: Osaava yhdistys, Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2007 Paasolainen Seppo: Yhdistyksen hallituksen pelisäännöt, Saarijärven Offset Oy, 2010 Paasolainen Seppo: Päätöksenteko yhdistyksessä, 2012 Yhdistyslaki wwwfinlexfi Aineistopyynnöt, postitus, arkistointi, todistukset jaoston luottamustehtävissä toimimisesta, verkkosivujen ja jäsenrekisterin käyttötuki: Toimistosihteeri Eila Ruonala, , ma to klo 9 12, Jaostojen tilaisuudet, edunvalvonta, ammatilliset asiat: Toiminnanjohtaja Jari Lehto, , Asiamies Irmeli Puntari, , Asiamies Suvi Liikkanen, , (äitiys- ja vanhempainvapaalla alkaen) Sijainen: Asiamies Kirsi-Marja Valariutta, , kirsi-marja Asiamies Anna Hellén, , Jaostovaliokunta v 2012: Puheenjohtaja Arto Keränen, Sairaalakemistit ry Timo Aholainen, Tullin kemistit ry Sinikka Leppälä, Ympäristöterveyden luonnontieteilijät Peter Hackman, Helsingin yliopiston luonnontieteiden akateemiset (HYLA) Sanna Kailanto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luonnontieteilijät Raija Kaisjoki-Rojas, Ympäristökemistien jaosto Nelli Karhu, Lääke- ja bioalan yritysten luonnontieteilijät sihteeri Suvi Liikkanen / sijaisena Kirsi-Marja Valariutta, puh LAL:n jaostojen yhteystiedot yhteystiedot löytyvät wwwluonnontieteilijatfi > Jaostotoiminta Hyödyllisiä verkkosivuja Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry, wwwluonnontieteilijatfi Verkkosivuilla tietoa liitosta, jaostotoiminnasta, työsuhdeasioista, palkkaukseen sekä työhön ja uraan liittyvää tietoa ja erilliset opiskelijasivut Suljetuilta jäsen sivuilta löytyvät mm palkkanosturi ja lakitietosivut Jäsenintranetissä käyttäjätunnus on jäsennumero ja salasana sosiaaliturvatunnuksen loppuosa Akava ry, wwwakavafi ajankohtaista, jäsenjärjestöt, ammatit ja palkat, palkkiosuositukset, tilastot akavalaisten työllisyydestä Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry, wwwytnfi yksityisen sektorin neuvottelujärjestö, koulutustoiminta, sopimukset, yritysyhdistystoiminta Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, wwwjukofi julkisen sektorin neuvottelujärjestö, ajankohtaista, sopimukset, luottamusmiesten omat sivut KT Kuntatyönantajat, wwwkuntatyonantajatfi kunnallinen työnantaja, kunnalliset virka- ja työehtosopimukset, yleiskirjeet, kunnan palkat ammattinimikkeittäin

12 Hyödyllisiä verkkosivuja 12 Liitteet Sivistystyönantajat ry, wwwsivistystyonantajatfi korkeakoulutuksen ja opetuksen alan työnantajien edunvalvontajärjestö Palvelulaitosten työnantajayhdistys PTY ry, wwwptyryfi kuntien ja kuntayhtymien osakeyhtiöiden tai säätiöiden työnantajaedunvalvoja Valtiovarainministeriö, wwwvmfi valtio työnantaja, valtion virkaja työehtosopimukset Työssä kohdattua: Työsuojeluhallinto, wwwtyosuojelufi Työturvallisuuskeskus, wwwtyoturvafi Työterveyslaitos, wwwttlfi Tietosuojavaltuutetun toimisto, wwwtietosuojafi Tasa-arvovaltuutetun toimisto, wwwtasa-arvofi Etätyö Suomessa, wwweworkfi Verohallinto, wwwverofi Työ- ja elinkeinotoimisto, wwwmolfi Palta Palvelualojen Työnantajayhdistys, wwwpaltafi palvelualojen yritysten työnantajaliitto, mm Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus Elinkeinoelämän keskusliitto EK, wwwekfi työnantajien keskusjärjestö, jäsenyritykset, palkkatietoja Kemianteollisuus ry, wwwchemindfi Suomen Bioteollisuus FIB, wwwfinbionet Toimeentulo- ja sosiaaliturva: Kansaneläkelaitos, wwwkelafi Työttömyyskassojen yhteistyöjärjestö ry, wwwtyjfi kattavaa tietoa työttömyysturvasta ja työttömyyspäivärahoista Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO, wwwerkofi LAL:n jäsenet ovat vakuutettuina ERKO-kassassa Eläketurvakeskus, wwwetkfi yksityisen sektorin eläkkeet Kuntien eläkevakuutus, wwwkevafi kuntasektorin eläkkeet Valtiokonttori, wwwvaltiokonttorifi valtiosektorin eläkkeet Työeläkevakuuttajat TELA, wwwtelafi 121 Jaostojen mallisäännöt Jaoston säännöistä tulisi käydä ilmi seuraavat seikat: jaoston nimi ja kotipaikka, tarkoitus ja toimintatapa, jäsenyys, eroaminen, hallinto, tilikausi ja tilintarkastus, vuosikokous, hallituksen toiminta, rahoitus ja tilinkäyttöoikeus, säännöt ja niiden muuttaminen, jaoston nimen kirjoittaminen ja jaoston purkaminen Työpaikkakohtaisen jaoston säännöt: Turun yliopiston luonnontieteiden akateemiset -jaoston säännöt 1 Turun yliopiston luonnontieteiden akateemiset on Luonnontieteiden akateemisten liiton (LAL ry) paikallisjaosto Sen kotipaikka on Turun kaupunki ja toimintaalue Turun yliopiston toiminta-alue 2 Jaoston tarkoituksena on toimia Turun yliopistossa työskentelevien LAL:n jäsenten yhdyssiteenä ja valvoa jäsenten taloudellisia, ammatillisia ja sosiaalisia etuja 3 Jaosto toteuttaa tarkoitustaan yhteistyössä LAL:n ja sen akavalaisten yhteistyöjärjestöjen kanssa 4 Jaoston jäseniksi voivat liittyä Turun yliopistossa työskentelevät Luonnontieteiden akateemisten liiton jäsenet Lisäksi jäseniksi voidaan anomuksesta hyväksyä LAL:n akavalaisten yhteistyöjärjestöjen jäseniä 5 Jäsen eroaa jaostosta omasta pyynnöstään, lopettaessaan työskentelyn Turun yliopistossa tai erotessaan akavalaisesta järjestöstä 6 Jaostolla on hallitus, jonka toimihenkilöiksi jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja neljästä kahdeksaan jäsentä Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja taloudenhoitajan Puheenjohtajien ja sihteerin tulee olla LAL:n jäseniä Toimihenkilöt valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa, jonka hallitus kutsuu koolle Syyskokous pidetään vuosittain marraskuun loppuun mennessä Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä Jaoston varojen käytöstä määrää hallitus Jaoston tilejä hoitaa taloudenhoitaja, joka on tilivelvollinen LAL:n toiminnanjohtajalle Jaoston hankkii varoja toimintaansa varten LAL:n myöntämillä avustuksilla, saaduilla lahjoituksilla ja muilla kertyvillä varoilla 8 Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä jaoston kokouksessa, jonka kokouskutsussa muutosesitys on mainittu Muutos hyväksytään, jos vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä sitä kannattaa Muutos astuu voimaan, kun LAL:n hallitus on sen hyväksynyt 9 Muissa suhteissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä ja LAL:n sääntöjä 10 Jaoston purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi jaoston varat luovutetaan Luonnontieteiden akateemisten liitolle Varojen käytöstä päättää tällöin liittovaltuusto

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue. ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Jäsenyhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Karjala. Jyty Lappeenranta ry -nimisen yhdistyksen säännöt. I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Jyty Lappeenranta ry 2 TARKOITUS JA TOIMINTA ja sen kotipaikka on Lappeenranta. Yhdistys, jota

Lisätiedot

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA

OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. XVII-LIITTOKOKOUS NUVASKA 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA XVII-LIITTOKOKOUS 7.-9. MARRASKUUTA 2014 OULUSSA NUVASKA OSALLISTU. VAIKUTA. SINÄ PÄÄTÄT. INFOKIRJE 1(94) LIITTOKOKOUS OULUSSA 7.-9.11.2014 Hyvä nuori vaikuttaja, tervetuloa Suomen Nuorisovaltuustojen

Lisätiedot

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY

HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry, jota jäljempänä kutsutaan liitoksi. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT TIIRIN GOLF RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Seuran nimi Tiirin Golf ry. TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 2 Yhdistyksen nimi on Tiirin Golf ry (epävirallinen lyhenne TIGo). Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY.

FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. FORSSAN SEUDUN NUORKAUPPAKAMARI RY. TOIMINTAOHJE 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen virallinen nimi on suomenkielinen (Forssan Seudun Nuorkauppakamari ry.). Tarvittaessa voidaan käyttää ruotsinkielistä nimeä

Lisätiedot

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3 Seuralla voi olla irtainta ja kiinteää omaisuutta ja seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja. 1 Yhdistyksen nimi on Kasvinsuojeluseura ry. Sen toiminta-alueena on koko maa ja kotipaikkana Helsingin kaupunki. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. 2 Seuran tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi

ja toiminta - alueena on Tampere, Juupajoki,Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi Patentti ja rekisterihallitus 5.10.2011 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Tampereen Kuloyhdistys ry ja sen kotipaikka on _Tampere ja toiminta - alueena on Tampere,

Lisätiedot

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1

SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 SUOMEN AIKUISNEUROLOGINEN FYSIOTERAPIAYHDISTYS RY. - FINLANDS FYSIOTERAPIFORENING FOR VUXENNEUROLOGI RF. SAANNOT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Aikuisneurologinen Fysioterapiayhdistys

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet.

Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Sivu 1 / 6 OLARIN VOIMISTELIJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on. Yhdistyksen epävirallinen englanninkielinen nimi on Olari Gymnastics Association. Yhdistyksen nimestä

Lisätiedot

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje

Kiekko-Nikkarit ry Talousohje Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 2014 Kiekko-Nikkarit ry Talousohje 1. Seuran talouden perusteita Yleisiä määräyksiä Kiekko-Nikkarit ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet

Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Seuratoiminnan talouden ja hallinnon ohjeet Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry Suomen Seuratanssiliitto SUSEL ry tiedotus@susel.fi 1 TALOUS JA HALLINTO Talouden ja hallinnon tietopaketti SAATESANAT Kädessäsi

Lisätiedot

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

1.1 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli 1.1 Säännöt 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on Järvenpään Uintiklubi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Järvenpään kaupunki Etelä- Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu lokakuun

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen.

Osuuskauppa on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (jäljempänä SOK) ja Suomen Osuuskauppojen Keskusliitto SOKL r.y:n (jäljempänä SOKL) jäsen. 1(16) OSUUSKAUPPA KPO:N SÄÄNNÖT Yleisiä säännöksiä 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskauppa KPO, rinnakkaistoiminimi Handelslaget KPO ja sen kotipaikka Kokkola. Jäljempänä näissä

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta

1. TALO U DENHOITO. Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta Talous TIETOPAKETTI LIPPUKUNNILLE 1. TALO U DENHOITO Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa

Lisätiedot

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola

Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti ja Nastola SÄÄNNÖT 1(7) S Ä Ä N N Ö T I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ja sen kotipaikka on ja toiminta - alueena on LAHTI Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti

Lisätiedot