KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry www.kehu.fi. KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden 2000-2006 LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 KEHU Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys ry KESKISEN UUDENMAAN KEHITTÄMISYHDISTYS KEHU ry. ALMA-Ohjelmakauden LOPPURAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella Hallituksen työskentely ohjelmakaudella organisointi ja työryhmät Toimiston toiminta ja henkilöstö Yhdistyksen kokoukset ja jäsenmäärän kehitys Tiedostustoiminta, aktivointi, koulutus Yhdistyksen omat hankkeet Kyläasiamieshanke KEHUn ympäristö- ja viihtyvyyshanke sateenvarjohanke KEHUn liiketoimintaa Itsearviointi Hanketoiminnan keskeinen sisältö Laadullisten ja määrällisten tavoitteiden sekä painopisteiden toteutuminen 17 Kehun Alma-ohjelman toimintakauden analyysi 17 Hallituksen mietteitä Kehittämisstrategia ja läpäisyperiaatteet Yhdistyksen merkitys alueensa kehittäjänä Innovatiivisuus Tulevaisuus 22 Liitteet Liite 1 Tilaisuuksia ja tapahtumia 24 Liite 2 Yhteenveto Cinderella koulutus ja itsearviointi 25 Liite 3 Hallituksen arviointipäivä Onnelassa Liite 4 Kahden hankkeen ulkopuolinen arviointi 32 Liite 5 Jälkiarviointia KEHUn rahoittamista hankkeista 7 hanketta 39 Liite 6 Alma-projektien yleiset valintakriteerit 43 Liite 7 Hankeluettelo 45 Liite 8 Ohjelmakauden lukuja 48 1

3 Keskisen Uudenmaan Kehittämisyhdistys KEHUry Ohjelmakauden loppuraportti Tiivistelmä/johdanto: KEHUry valmisteli ohjelmaa vuosina ja aloitti toiminnan myöhässä vuoden 2001 puolivälissä esiselvityshankkeella. Kielteinen päätös LEADER-ryhmäksi saatiin huhtikuussa 2001, mutta se otettiin mukaan ALMA-ohjelmaan, jossa kansallisen rahoituksen osuus oli EU:n osuutta suurempi. Sopimus yhteistoiminnasta TE-keskuksen kanssa allekirjoitettiin Toiminnan voidaan katsoa kunnolla alkaneen vasta tuolloin ja hanketoiminnan vuoden 2002 alussa. Ennakot mahdollistivat esiselvityshankkeiden aloittamisen. Myöhästyminen heijastui sekä euromääräisiin että joiltakin osin laadullisiin tulostavoitteisiin. KEHU uudisti ohjelmaansa vuonna 2003 ja pienensi samalla kehystään. Vuonna 2004 kehystä supistettiin jonkin verran TE-keskuksen aloitteesta. Alkuperäiseen kehykseen nähden julkisen tuen osuus on pienentynyt, mutta yksityisen rahoituksen ollessa suurempi, budjetti tasoittui. Tiedottamisen yleisilmettä parannettiin ja esite valmistui vuonna Vuosi 2005 oli hankkeiden osalta yhtä vilkas kuin vuosi Vuonna 2005 hankkeiden painopiste oli kulttuurissa ja ympäristössä. Kyläasiamiesprojekti alkoi vuoden 2004 alussa ja jatkui vuoden 2005 loppuun. Projektissa luotiin mm. uusi yhteistoimintamalli, jossa kyläyhdistysten avustuksella kylän kaikki asukkaat rakensivat kunnallistekniikkaa. Uutena toimintana aloitettiin elinkeinotoiminta huhtikuussa Kahta eri projektia toteutettiin Suomen ympäristökeskukselle. KEHUry kokeili myös käytännössä toimintamallia, jossa se hoiti hallinnon sekä kassavirran ja hakijayhdistykset toteuttivat hankkeita kentällä. Hanke oli osa kokeilua, jossa sopimuksia (projekteja hakeneiden ja KEHUn välillä rahoituksesta ja vastuista) käytetään maaseudun kehittämistyössä. 1. Toimintaryhmän toiminta ohjelmakaudella Hallituksen työskentely ohjelmakaudella organisointi ja työryhmät Hallitus on koko ohjelmakauden ajan noudattanut kolmikantaperiaatetta (julkinen, yritys/yhdistys, asukas). Ryhmix-ryhmätyökalua suunniteltiin jo ennen ALMA-kauden alkua ja se aiottiin ottaa laajempaankin käyttöön niin hankkeille kuin hallitukselle. Se jäi vain hankkeiden käsittelyyn tai ohjelmatyöhön. Tulevaisuudessa KEHUn täytyy miettiä ryhmätyökalun hyödyntämistä tarkemmin. Työtavaksi se pitäisi saada juurrutettua, joka edellyttäisi koulutusta ja menettelytapojen selkeyttämistä. Hallitus myös tukeutui aika paljon toiminnanjohtajan tietoon ja tietotaitoon ohjelmaan liittyvissä erityiskysymyksissä ja rahoitettavuudessa. Hallituksen jäsenet ovat keskimäärin olleet hyvin läsnä kokouksissa. Työryhmiä kokeiltiin eri vaiheissa, mutta ne eivät toimineet kunnolla. Työryhmien toiminta toi jonkin verran lisäarvoa päätöksentekoon. Toiminnanjohtaja sai tukea hankkeen taustaselvitystyöhön selvitettävien asioiden osalta. Kahta mallia kokeiltiin. Aluksi yksi työryhmä käsitteli kaikki hankkeet, jonka jälkeen kokeiltiin mallia eriyttää kehittäminen ja elinkeinot kahteen eri työryhmään. Vuonna 2002 valmistettiin erilaisia seurantalomakkeita (hanketietolomakkeet), jonka pohjalle rakennettiin hankerekisteri ja valintakriteerilomakkeita (liite 6), joita hallitus käytti lausunnon antamisessa. Useimmiten toiminnanjohtaja kirjasi hallituksen käymästä keskustelusta valintatilanteessa lausuntoon vaikuttavat kriteerit. Lausunnoissa oli kauden alussa lomakeosio, jossa valintakriteerit näkyivät hyvin, mutta itse lausunnot jäivät liian pelkistetyiksi, tyyliin sopiiko ohjelmaan. Vuoden 2004 aikana ja sen jälkeen myös lausunto-osioon lisättiin perusteluja sekä erityisehtoja. Kauden alussa hallituksella ei ollut tarpeeksi hakemuksia eri toimialoilta, jotta olisi voitu vertailla hankkeita keskenään tai muotoilla selkeitä linjauksia. Hankemäärän kasvaessa linjauksien teko muuttui helpommaksi. Alla olevista kahdesta taulukosta käy ilmi päätöksenteon linjaukset, erityisehdot ja ongelmat sekä keskimääräiset tukiprosentit eri toimialoilla. 2

4 Linjaukset Linjaukset Erityisehtoja Ongelmat Ohjelmaan sopivuus Ei painatuksia Lisäselvityksiä pyydetty usein: hankesuunnitelman puutteet Pienet hakijat etusijalla Yhteistyösopimuksia Ehdolliset lausunnot Suuret hakijat: hyöty kentälle kuntokartoitus Mistä maaseutu alkaa ja mihin se päättyy? Maaseutukohteet taajamissa Vaikutusten pysyvyys vuokrasopimuksia Yksityisen rahoituksen puute Ei tallenteita, äänitteitä, painatuskuluja, investointeja, jolleivät ne kuulu suurempaan kokonaisuuteen Pyydetään selvittämään juridiset ja taloudelliset edellytykset Rakennushankkeissa, myös ns. pienissä hankkeissa ei saada hyväksyttävän rakennuskustannuksen todellista hintaa ennen lopullista päätöstä Teemaan sopivat tapahtumat Maanomistajan luvat Kestävä kehitys tapahtumilla? Yleishyödyllisyys voi toteutua kylätasolla Historiikkejä voidaan rahoittaa, ei myyntitarkoitukseen Rahoitettavuuden aste nousee, mitä useampi kriteereistä täyttyy. Ennakkolausunto ideasta mahdollinen Epätäydelliset paperit toimitetaan eteenpäin aikataulullisista syistä Hankkeiden yhdistämistä harkittava, jos samankaltaisia Luvat yleensä Pysyvien ja ei materiaalisten vaikutusten tarkastelu joskus hankalaa Laskentaperusteita pitää tarkentaa projekteissa VPK- ja riistanhoito yleishyödyllisiä? KEHUn mielestä kyllä. Sosiaalisten, ei materialististen indikaattoreiden huomiointi KEHUry:n alueella tulee usein vastaan kylän tai taajaman keskellä sijaitsevien maaseutukohteiden/alueiden /peltojen /maaseutuhistoriallisesti tärkeiden kohteiden rahoitettavuus (mistä maaseutu alkaa ja mihin se päättyy?) Vanhan tilan rakennus keskellä betoniviidakkoa, kaavoittamaton historiallinen keskusta, jonka keskipisteenä entinen suuri tila ja ympärille rakennetaan). Minimivaatimuksena hakemukselle ennen KEHUn käsittelyä on hankesuunnitelma annettujen ohjeiden pohjalta sekä tietoja hankkeen realistisuuden arvioimiseksi. Tällöin voidaan antaa ennakkolausunto. Hankkeiden yhdistämistä on harkittava, mikäli toimenpiteet ovat samankaltaisia. Ongelmia: Kehittämishankkeissa pysyvien vaikutusten tarkastelu on subjektiivista: henkilötyövuosi-indikaattoreita ei toteudu paljon, sosiaalisia sitäkin enemmän. Hankkeiden vaikutukset ovat joissakin tapauksissa mitattavissa vasta hankkeen päättymisen jälkeen. Yleishyödyllisyyden tarkastelussa KEHU on miettinyt kylätasolla mitattavan yleishyödyllisyyden ja valtakunnallisesti yleishyödylliseksi todetun toiminnan rahoitettavuutta. KEHU ry:n mielestä valtakunnallisesti yleishyödyllistä toimintaa (mm. VPK, riistanhoito) ja sen perusedellytyksiä (myös rakentamista) paikallisesti pitää voida rahoittaa. Rakennushankkeissa lausuntoa joudutaan tarkentamaan pitkin käsittelyprosessia, sillä hyväksyttävien kustannusten lopullista tietoa ei saada ennen lopullista päätöstä. Laskentaperusteita pitää tarkentaa useassa projektissa. Hakemuksissa edellytetään tarkkoja laskelmia. KEHU kehitti lausuntotyypin, joka todettiin TE-keskuksessa hyväksi: puollamme euromäärää, kuitenkin maksimiprosentin rajoissa. Rakennushankkeissa on myös usein ollut vaikeaa saada tarjouksia ja urakoitsijoita. Ja mikäli saadaan, hinta on korkea. 3

5 Toimintalinjat, tukiprosentit (keskiarvo) ja toimenpiteet Tuki% ka Kommentit Paikallisyhteisöjen aktivointi (sis. aktivointihankkeet) 92,50 Aktivointi Paikallisyhteisöt (ei aktivointi) 89,29 kyläasiamies + pienhakijat Kulttuuri ja perinne 64,67 pienhakijat, rakentamishankkeita Ympäristö ja viihtyvyys 76,03 luonto, vesistö, yleinen viihtyvyys Peruspalvelut 73,46 vpk, riista, kotipalvelu, vesi, päiväkerho Elinkeinojen monipuolistaminen 81,76 ruokaa, puuta, hevosia Matkailun toimintaympäristö 84,48 selvitystä, koulutusta Yhteensä 73,71 Ohjelma-arvio 80% Ohjelman muutos ja sateenvarjo Hallitus kävi toiminnanjohtajan aloitteesta läpi tarvetta muuttaa ohjelma-asiakirjaa vuoden 2003 aikana ilmi tulleista tilastoista. Ensinnäkin rahoitettavia hankkeita ei ollut tullut tarpeeksi, jotta olisi saatu senhetkinen kehys jaettua hankkeille. Toiseksi elinkeinollisia hankkeita, käsityö- ja matkailuhankkeita oli tullut sen verran vähän, että niiden painoarvoa piti pienentää tai jopa poistaa ohjelmasta (käsityöt). Toimistolle oli tullut paljon kyselyjä palvelujen kehittämisestä. Hallitus päätti näin ollen hakea muutosta, jotta kentän realiteetit saataisiin paremmin huomioitua. Myös indikaattoreihin haettiin muutosta. Ympäristö- ja sosiaalisiin seurantaindikaattoreihin ei tullut mitään muutoksia. Arvioitujen työpaikkojen määrää pienennettiin alkuperäisestä. Pysyviä työpaikkoja arvioitiin syntyvän viisi kappaletta ja hankkeiden aikana työllistyvän 25 htv. Pidemmällä aikavälillä vaikutukset voisivat olla laajempiakin. Hallitus hyväksyi lisäksi TE-keskuksen esittämän kiintiön pienentämisen vuoden 2004 aikana sekä sateenvarjohankkeen käynnistämisen (ks. kohta 1.5). Mitä opimme: Hallitustyössä on panostettava ohjelman tuntemukseen ja hankekäsittelyn selkeyteen. Projektilausuntoja ei pitäisi siirtää niin usein seuraavaan kokoukseen. Edellytetään valmiimpia suunnitelmia, johon osallistuvat yhteistyössä toimisto, esivalintaryhmät ja hallitus. Epätäydellisiä hankkeita ei kannata tuoda hallitukselle käsittelyyn. Poikkeuksena ovat ne, joiden kyky hallinnoida ja rahoittaa hanketta ovat selvät ja joiden toimenpiteet pitää käynnistää teknisistä tai muista (mm. sääolosuhteet) syistä. Hallituksen tulisi muistaa myös työnantajavelvollisuutensa. Esivalintaryhmät olisi saatava toimimaan hankekäsittelyssä. 1.2 Toimiston toiminta ja henkilöstö KEHUn toimistona on koko ohjelmakauden toiminut nuorisoseura Väinölän tilat Hyrylässä. Internet-osoitteena on vuoden 2000 lopusta asti ollut Toiminnanjohtajana toimi Kim Smedslund. Kirjanpito ulkoistettiin Tarja Kivelälle ja Internet-sivujen päivittäminen ELM-Studio Oy:lle. KEHUn maaseutu-ohjelman käytännön toimenpiteet hoidettiin pääasiallisesti toimiston kautta. Toimenpiteisiin kuului hankeneuvonta suunnitteluvaiheesta loppuraporttiin, tiedottaminen, aktivointi kentällä, rekisterin ylläpitäminen ja raportointi. Toiminnan alkuvaiheessa aktivointihankkeiden varoja jäi käyttämättä toiminnan ollessa vielä suhteellisen vähäistä. Budjetoiduista jäi käyttämättä palkkoja (osa-aikaisen työntekijän varaus) sekä ns. muita kuluja (erityisesti hallituksen koulutuskuluja ja tiedottamiskuluja). Jälkikäteen arvioituna tiedottamiseen ja koulutukseen olisi pitänyt satsata alussa enemmän. Kaikki hakijat eivät ole olleet tyytyväisiä saamansa tiedon määrään tai laatuun. Työviikon pituus oli 38t/vko. Toimistotyön osuus oli alussa n. 65%, hankeneuvonnan osuus n.20 ja loput kouluttautumista tai sidosryhmätapaamisia. Elokuun alusta 2003 KEHUry:lle palkattiin puolipäiväinen toimistotyöntekijä Miia Saari. Toimenkuvaan kuuluivat mm. hankkeiden seuranta ja erinäiset toimistotehtävät. Toimiston budjetti nousi siten eurosta euroon vuonna Toimistossa käytetyn työajan osuus kasvoi lähes 80%:iin. Vuonna 2005 toimistoaikaa käytettiin aika paljon sateenvarjohankkeen suunnitteluun, ohjelman valmisteluun sekä hankkeiden loppuraporttien/maksatusten käsittelyyn. Loppuvuodesta hankeneuvonnan osuus oli suuri. Vuonna 2006 jatkui ohjelman valmistelu sekä tehtiin muutamia itsearviointi/jälkiarviointi 4

6 selvityksiä tai kehittämistilaisuuksia. KEHU toteutti myös joitakin ELMA-aktivointihankkeeseen liittyviä valmistelevia toimenpiteitä. Hallinnon prosesseja mietittiin myös toimiston puolesta. Sisäinen työnjako toiminnanjohtajan ja toimistohenkilön välillä toteutui siten, että hankeseuranta (rekisteri, hanketietolomake, kirjaukset) ja raporttien alustava tarkastus kuului toimistoavustajalle, hankeneuvonta, tiedottaminen, raportointi, sidosryhmät ja kansainvälisyys toiminnanjohtajalle. Loppukaudesta on käyty keskustelua toimenkuvien selkiyttämiseksi. Mitä opimme: Yhden henkilön toimisto on riittämätön projektisyklin määrättyinä ajanjaksoina, jolloin toiminnot kasaantuvat (maksatus- ja raportointipiikit). Asia voitaisiin ratkaista sesonkityövoimalla, esimerkiksi toimiston muun henkilökunnan toimesta. Tehokas toiminta edellyttää melkein 1,5htv, jolloin aktivointi, tiedottaminen, toimistorutiini toimintojen ja toiminnan edelleen kehittäminen ovat tasapainossa. Esimerkiksi sateenvarjohankkeen kehittely vei aikaa muulta toiminnalta. Toisaalta hankkeen tulokset olivat hallinnon näkökulmasta myönteisiä. Itsearvioinnin tuloksista voidaan todeta, että hankeosapuolten neuvonnassa olisi hyvä toimia kirjallisesti. Hakijalle pitää aina antaa kirjallinen paperi tarvittavista liitteistä (myös kansankielinen versio). Hankesuunnitteluun kannattaa panostaa selvästi enemmän, jotta vältytään turhilta kysymyksiltä ja aikaa vieviltä keskusteluilta itse kokoustilanteessa. Esivalintaryhmä olisi hyvä ratkaisu tähän ongelmaan. Toimiston sisäistä työnjakoa voisi selventää viikottaisilla palavereilla. Toimisto voisi myös ilmoittaa hankkeille loma-aikojen aukioloajoista. Sähköistä asiointia kannattaa lisätä ja ryhmätyökalua/portaalia käyttää sidosryhmien välisessä tietojenvaihdossa sekä toimiston sisäisessä tiedonkulussa. Tiedonhallintaa on syytä miettiä kokonaisuudessaan tulevalle ohjelmakaudelle. Toimenkuvia pitää selkiyttää toimiston sisällä. 1.3 Yhdistyksen kokoukset ja jäsenmäärän kehitys KEHUry:n sääntöjen mukaan yhdistyksellä on kaksi sääntömääräistä vuosikokousta, joita on pidetty tasapuolisesti eri kunnissa. Toiminnan kehittämiseksi ja lausuntojen antamiseksi hankkeille kohtuullisessa määräajassa KEHUlla on keskimäärin ollut 10 kokousta/vuosi. Kokoukset ovat vaihdelleet kahdesta tunnista neljään tuntiin. Hallituksen kokouksissa käytiin usein vilkasta keskustelua hankkeista. Kokouksiin osallistui keskimäärin 6-7 henkilöä. Hallituksen jäsenten kiireellisyys on joidenkin kokousten kohdalla vaikeuttanut ennakkomateriaaliin tutustumista ja valintakriteerikeskustelu on jäänyt itse kokoustilanteeseen. Keskusteluja on myös käyty siitä, että toiminnan kehittämistilaisuuksia pitäisi olla enemmän. Etukäteen voitaisiin sopia, että määrätyt kokoukset voisivat olla hankekokouksia, toiset kehittämistilaisuuksia. Kokouksessa pitäisi voida vain hyväksyä tai hylätä hankkeet ja saada laajempi valmius hankekäsittelyyn. Jäseniä on loppuraportin kirjoittamishetkellä 57, joista 20 on yhdistysjäseniä. Jäsenmäärää voidaan pitää heikkona. Vuoden 2002 jälkeen jäsenmäärän kasvattaminen ei ole onnistunut. Aktivointimäärää tulee lisätä. Alueemme luonne vaikeuttaa jäsenhankintaa ( kaupunkilaishenki ). On myös ollut hankalaa perustella jäsenyyden tuomia etuja. Yhdistyksiä sekä muita maaseudun kehittämisen sidosryhmiä pitää saada lisää jäsenistöön. Toisaalta jäsenistössä on laajempia kattojärjestöjä, kuten maataloustuottajajärjestö tai lähes koko Seutulaa edustava Talotoimikunta. KEHUry on kuitenkin ryhtynyt toimenpiteisiin jäsenmääränsä kasvattamiseksi. Keväällä 2006 toimisto lähestyi hankkeita toteuttaneita tahoja puhelimitse tai kirjeitse sekä jäsenistölle ja monille sidosryhmille lähetettiin tiedote, jossa kerrottiin toiminnan nykytilanteesta. Samalla yhdistyksiä pyydettiin liittymään jäseneksi kehittämään alueemme maaseutua. Jäsenhankintakampanjan seurauksena KEHUry sai ainakin kuusi uutta yhdistysjäsentä ja muutamia on vireillä. Mitä opimme: jäsenhankintaa on toteutettu liian vähän. Tulevan ohjelmakauden osalta on laadittu suunnitelma jäsenhankinnan tehostamiseksi. Hankkeiden esivalintaryhmistä oltiin yhtä mieltä hallituksen loppuraporttitilaisuudessa Tuusulassa syyskuussa Kaiken kaikkiaan toimijapohjaa on laajennettava. Kokoukseen osallistujien on tunnettava kansallinen ja paikallinen ohjelma. Hallituksen jäsenille on järjestettävä riittävää koulutusta. 5

7 1.4 Tiedostustoiminta, aktivointi, koulutus Tiedottaminen, postitukset Vuonna 2001 KEHU toteutti kaksi lyhyttä info-hanketta työn käynnistämiseksi. Sinä aikana tehtiin laaja postituskierros ohjelmaan sopiville yhdistyksille ja sidosryhmille 300kpl. Kuntien maataloustoimistojen kautta saatiin tiedotteet myös alueen maatiloille 600 kpl. Neljässä eri kuntiin sijoitetuissa tiedotustilaisuudessa oli yhteensä 85 kuulijaa. Tiedottamisen jälkeen, osin myös sen seurauksena, meihin otettiin yhteyttä mm. elinkeinollisten hankkeiden osalta, jotka ohjattiin TEkeskukseen. Joitakin perinnehankkeita oli silloin vireillä. Lisäksi suoritettiin postituksia alueen yhdistyksille 150 kpl vuonna KEHU 2002 Toteuma 2003 Toteuma Toteuma Tavoitteet yhteensä Toteuma Aktivointitilaisuudet Miehet Naiset joista alle Toimitetut lehdet Artikkelit Aktivointitilaisuudella tarkoitetaan KEHUry:n itsensä järjestämää tilaisuutta. Kyseessä ei ole normaaliin hanketoimintaan liittyvää neuvontaa ja käyntejä. Aktivointitilaisuuksia järjestettiin vähemmän kuin oli odotettu. Tavoiteltu henkilömäärä saavutettiin, mutta nuoria ei saatu tarpeeksi tilaisuuksiin. Lehdistö Tavoitteena oli 30 KEHUn toiminnasta kertovaa artikkelia. Artikkeleita kertyi yhteensä 53. Puhtaasti KEHUn omasta toiminnasta kertovia artikkeleita on 5 kappaletta. Tosin lehteä ei ole luvussa huomioitu. Määrä on kuitenkin ehdottomasti liian vähäinen. Tosin pääkaupunkiseudulla viiden tai kuuden eri lehden seuraaminen artikkeleiden keräämiseksi ei ole aina helppoa. Olemme myös huomanneet, että yrityksistä huolimatta uutiskynnyksen ylittäminen ei ole helppoa sekään. Tiedottaminen lehdistön kautta on kuitenkin ollut liian vaisua. Esimerkiksi oma toimittaja puuttuu eri lehtien toimituksessa ja sellaisia olisi saatava. ALMA-ohjelman loppupuolella kokeiltiin Nurmijärven kunnan joka tupaan lähtevän tiedotuslehden käyttöä. Se on hyvä tapa tiedottaa yhteistyössä kuntien kanssa. Myös seudullisen yhteistyöorganisaation kanssa neuvoteltiin laajalevikkisten tiedotuslehtien hyväksikäyttöä tiedottamisessa. Uudenmaan alueiden toimintaryhmien tiedotuslehti ilmestyi 4 kertaa vuosien aikana. Sen painos Uudellamaalla oli kpl ja KEHUn alueella kappaletta. Jakelu tapahtui postinumeroiden välityksellä Keskisen Uudenmaan maaseutualueille. Lehdessä käsiteltiin maaseudun kehittämiseen liittyviä kysymyksiä, esiteltiin hankkeita ja kerrottiin toimintaryhmätoiminnasta. Lehti oli kuitenkin liian tekninen suuren yleisön ymmärrettäväksi. Lehden merkitys jäi ehkä juuri edellä mainitusta syystä odotettua vaisummaksi. Hakukierrokset KEHUn hallitus järjesti useita hakuja ohjelmakauden aikana. Hakukierroksista kerrottiin myös KEHUn internet-sivuilla. Tietoa välitettiin eteenpäin myös maataloussihteerien kautta sekä Uudenmaan nuorisoseurain liiton, Uudenmaan marttojen sekä kotiseutuyhdistysten keskusjärjestöjen kautta. Lisäksi suoritettiin postituksia alueen yhdistyksille 200 kpl. Lehtihakujen kautta hakemuksia saatiin 37 kappaletta, josta 16 tuli ympäristösateenvarjoon keväällä KEHU piti yllä avointa hakua. 6

8 Tapahtumat Vuonna 2002 KEHU osallistui kolmeen maaseutuaiheiseen tapahtumaan ja järjesti Espoolaisille toimijoille kutsutilaisuuden. Tuusulan Elomarkkinoilla oli kävijää, Maa elää tapahtumassa oli kävijöitä n KEHUn osastolla kävi 36 henkilöä, joista 7 oli kiinnostuneita mahdollisen hankkeen aloittamisesta. Tilaisuudessa esiteltiin KEHUn toimintaa. Tikkurilan maalaismarkkinoilla KEHU esiintyi yhdessä Vantaan kansanperinneyhdistyksen kanssa samassa teltassa. Kiinnostuneita kävijöitä oli 15. Espoon kutsutilaisuuteen tuli 4 asukasyhdistyksen edustajaa, 3 ympäristöyhdistysten edustajaa ja kaksi alueneuvottelukunnan edustajaa. Espoon tilaisuuden seurauksena järjestettiin toinen tilaisuus, jossa edustettuna oli 12 eri yhdistystä, kunta ja seurakunta, yhteensä 29 kävijää. Yhdistyksen toimisto ja luottamushenkilöt osallistuivat erilaisiin koulutustilaisuuksiin ja yleisiin seminaareihin. Lisäksi järjestettiin hallitukselle omia koulutustilaisuuksia. Näistä tarkemmin liitteessä 1. Tilaisuuksien teemat olivat vaihtelevia. Alla on lista kylätoimijoille järjestetyistä tilaisuuksista aktivointihankkeen puitteissa. Myös kyläasiamieshankkeessa oli tilaisuuksia. Yhdistyksille suunnatut tilaisuudet Kyläseminaari Perttulan-Uotilan Nuorisoseurantalolla (42 osallistujaa). KEHUn syysseminaari : vapaa keskustelu eri teemoista. 14 osallistujaa. Tiedotustilaisuus vesiasioissa kesäkylä Koivikko/Pirttiranta, KEHU osallistui järjestelyihin. Puheenvuoro Kim Smedslund. Läsnä 61 henkilöä, josta 21 naista. Kylätilaisuus Nurmijärven Uudessakylässä keskustelu rajoittui vesihuoltoon. yhteensä 10 henkilöä, josta 7 naista. Kylätilaisuus Palojoen kylätalolla avustuksista, kylätoiminnasta, kyläasiamiehestä, vesihuollosta. Vesihuolto ja turvallisuus olivat päällimmäisiä keskustelun aiheita. Yhteensä 63 henkilöä, josta 17 naista. Kylätilaisuus historiikin tekemisestä ja kylän kehittämisestä Nurmijärven Metsäkylässä Paikalla 31 henkilöä, josta 13 naista pidetyssä tilaisuudessa oli 10 henkilöä. Esille tuli jätehuolto, VPK:n talo ja leikkipuisto. KEHU kävi esittäytymässä Espoon kylien yhteenliittymän (EKYL) Espoon omakotiliiton (EOK) kokouksessa. Espoo rahoituskaudella ( ): Espoon hankkeet, hankeideoita ja tulevaisuus. Läsnä 13 henkilöä, josta 6 naista. Puhuttiin mm. järvistä, musiikkiprojektista, asuntomessuprojektista. Alueneuvottelukuntia läsnä 2. Muut tiedottamiseen liittyvät asiat KEHU osallistui ELMA-messuille yhteisosastolla muiden uusmaalaisten toimintaryhmien kanssa, MMM:n ja TE-keskuksen kanssa KEHUlla oli oma powerpoint kalvoesitys hankkeista ja muusta toiminnasta. KEHU kerää lehtileikekirjaa, johon artikkelit on koottu. KEHUry laati toiminnastaan esitteen. Esitteen sisällöstä vastasi toimisto, kuvituksesta Riitta Rantatalo ja taitosta ELM-Studio Oy. Esitettä jaettiin eri tilaisuuksissa ja yhteistyökumppaneille. Ryhmix -sisäisen tiedotuksen välineenä: hallitus, KEHU ja kunnat, KEHU ja rahoittajat, MMM:n ja TE-keskuksen edustajat pystyivät seuraamaan hankkeidemme ja hallinnon etenemistä. Vuoden 2004 toimintasuunnitelmaa sekä KEHUn kyläasiamiesprojektia valmisteltiin. Hankkeista käytiin keskustelua. Ryhmixen käyttö oli odotettua laimeampaa hallitustyössä, mutta kyläasiamiesprojektissa ja kyläsuunnittelussa ohjelma on ollut käytössä. 7

9 Kuntatiedotus Pääasiallinen tietolähde kunnille oli vuosikertomus, joka toimitettiin kunnille yleensä huhtikuun alkupuolella. Tieto kuntiin päin kulki kuntakohtaisten yhdyshenkilöiden kautta. Tarpeeksi ponnisteluja ei ole tehty KEHUn ohjelman tunnetuksi tekemisessä kuntapäättäjien keskuudessa. KEHUry esitteli toimintaansa yleensä sekä kuntakohtaisia tilanteita syys-lokakuun vaihteessa 2004 Tuusulassa, Nurmijärvellä johtoryhmissä sekä Vantaalla erityiskokoonpanolla (kv-asiat, puisto- ja ympäristöasiat.) sekä Espoossa ja Järvenpäässä vuonna KEHU on laatinut kuntakohtaiset hankerekisterit. Vuosien ohjelmatyön yhteydessä yhteydenpito oli tiiviimpää. Hankkeiden oma tiedotus, KEHUn hanketiedotus ja hankeneuvonta Hakijoiden pitäisi aktiivisemmin tiedottaa omista hankkeistaan. Hakijoita tulisi aktiivisemmin kannustaa tähän ja heille pitäisi antaa selkeät tiedottamisohjeet. Kentällä kaiken muun paperisodan jälkeen kysytään kuitenkin usein, että onko pakko vielä tiedottaa kaiken lisäksi? Uutiskynnyksen ylittäminen alueellamme on ehkä hiukan vaikeampaa kuin syvemmällä maaseudulla, mutta enemmänkin olisi voinut tehdä. KEHUry on käyttänyt tiedottamisessa alueen tiedotusvälinesähköpostilistaa hyödykseen. Artikkeleiden todellista määrää on vaikea määritellä. Hallituksen jäsenet voisivat ehkä tarkemmin seurata omia paikallislehtiään. Omien toimittajien saaminen eri lehtiin olisi myös tärkeää. Toiminnanjohtajalla oli ohjelmakauden aikana yhteensä n. 330 hanketapaamista josta 140 liittyi hankesuunnitteluun tai ideointiin. Joissakin kohteissa käytiin useamman kerran. Vuosina painopiste oli suunnittelussa ja vuosina maksatuksissa. Ajankäyttö meni tasan hankesuunnittelun ja hankeneuvonnan välillä. Hakuohjeita on ollut nettisivuilla ja hakijoille on useimmiten toimitettu ohjepaperi. Lisäksi on annettu sähköpostineuvontaa. 1.5 Yhdistyksen omat hankkeet Kyläasiamieshanke Osallistavaa suunnittelua Kevään 2005 aikana tehtiin yhteistyössä Laurea Ammattikorkeakoulun kanssa kyläsuunnitelmia Tuusulan Vanhassa Paijalassa ja Seutulan alueella. Kyläasiamies tuki tätä toimintaa lähinnä järjestämällä paikallisia suunnittelukokouksia ja vetämällä osallistavaa suunnitteluprosessia asukkaiden kanssa. Vanhan Paijalan kyläsuunnitelmaa käytettiin hyväksi taustamateriaalina Anttilan kaavoituksessa. Seutulan alueen kyläsuunnitelma julkaistiin vuoden 2005 lopulla ja se esiteltiin päättäjille ja kyläläisille. Seutulan kyläsuunnitelman seurauksena kyläasiamiestä pyydettiin osallistumaan Tapolan kyläyhdistyksen (Tapolan Palstalaiset Ry) hankkeeseen. Tapolan kylä liittyy kunnan vesi- ja viemärijohtoon ja kyläyhdistys hoitaa keskitetysti tonttijohtojen suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää työtä. Kyläasiamies hoiti kyläläisten koulutusta vesihuoltoon liittymisen teknillisistä asioista ja yhteydenpitoa kunnan viranomaisiin ja vesilaitokseen. Kyläsuunnitteluprosessin ansioksi voitiin kirjata myös KEHU:N parantuneet yhteydet kyseisiin kyliin ja niiden asukkaisiin. Seutulan kyläsuunnitelmaa tullaan käyttämään hyväksi kyläyhdistyksen työssä ja uusien hankkeiden suunnittelussa. Vanhan Paijalan kyläyhdistys on jo osallistunut mm. Kotiseutupolut - hankkeeseen, joka on luonnollinen jatko kyläsuunnitelman historiaselvitykselle. Kyläillat Espoossa, Vantaalla, Nurmijärvellä ja Tuusulassa pidettiin 6 kyläiltaa, joiden tarkoituksena oli esitellä omaehtoisen toiminnan ja suunnittelun mahdollisuuksia ja maaseutuohjelmien puitteissa tapahtuvaa rahoitusta. Kyläilloissa kartoitettiin kyläläisten tarpeita ja alueiden kehittämiskohteita. Näiden kyläiltojen tuloksia käytettiin hyväksi mm. KEHU:n uuden ohjelmakauden

10 ohjelman kirjoittamisessa. Myös yksittäisiä hankkeita ideoitiin näissä tilaisuuksissa. Pari hanketta tuli KEHU:lle rahoitettavaksi. Tuusulan Kellokosken kyläillan tuloksena aloitettiin yksi hanke KEHU Ry:n rahoituksella (sateenvarjohankkeeseen osallistuminen) ja toinen kunnan tuella. Tuusulalaisille toimijoille järjestettiin maisemansuunnittelun koulutusta Pihat ja puutarhat teemalla. Tiedotusta ja tapahtumia Kyläasiamies on tukenut Tuusulan ja Nurmijärven kylätapahtumien tiedotustoimintaa. Hyvin toteutettu tapahtumista tiedottaminen edesauttoi tapahtumien onnistumista. Eri kylätoimijoita autettiin esitteiden ja julisteiden suunnittelussa 1. Tällöin saatiin myös kylätoiminnalle korkeatasoinen tiedotusilme ja näkyvyyttä. Samaa julistepohjaa voi käyttää eri tapahtumien mainostamiseen ja tällöin kyläyhdistykselle tulee oma profiilinsa. Kyläasiamies on tukenut Tuusulan 4H yhdistystä paikallispalveluja tuottavan palveluringin perustamisessa ja muutenkin Tuusulan 4H-yhdityksen toiminnan säilyttämistä ja monipuolistamista Tuusulassa. Kontakteja lähialueiden kylätoimintaan Kevättalvella kyläasiamies osallistui kyläseminaariin Kirkkonummella ja tutustui toimijoihin siellä, syksyllä valtakunnalliseen kylätoimijoiden seminaariin Tampereella. Loppukeväästä saimme vieraan Romaniasta. Vieras tutustui suomalaiseen kylätoimintaverkostoon ja hänelle esiteltiin projekteja itäisellä naapurialueellamme, Sipoossa ja Porvoossa. Keskusteluja järvien kunnostuksesta Järvien kunnostus oli esillä monessa yhdistyksessä, erityisesti Espoossa ja Nurmijärvellä. EU:n vesipuitedirektiivin myötä ympäristöhallinto on sitoutunut yhteistyöhän erilaisten kansalaisryhmien kanssa ja tulevaisuudessa näiden ryhmien merkitys vesistöjen tilan seurannassa ja parantamisessa tulee lisääntymään. Kyläasiamies on pitänyt esityksiä limnologian ja järven kunnostuksen peruskäsitteistä aiheesta kiinnostuneille kansalaisryhmille (2 iltaa). Syksyllä järjestettiin kaikille alueen järvitoimikunnille yhteinen seminaari, jossa eri toimijat kertoivat kokemuksiaan ja vaihdettiin ajatuksia, siitä minkä tyyppisiä hankkeita kansalaistoimijat voivat toteuttaa, sekä mistä rahoitusta ja asiantuntija-apua on saatavissa. Lähiruoka ja ruokapiirien markkinointi Kyläasiamies sekä muutamat yhdistyksen jäsenet osallistuivat ruokapiiritoiminnan ja luomutuotannon markkinointiin ja esittelyyn. Ruokapiiritoiminnasta on tehty esite (ELM-studio Oy ja työryhmä). Toimintaa on esitelty kyläyhdistyksissä sekä alueen maataloustuottajille. Kotimainen energiantuotanto Kyläasiamieshankkeen puitteissa toteutettiin Tuusulan ja Nurmijärven maataloustuottajille koulutustapahtuma Energiakasvi-illan nimellä. Kyläkysely Kesän aikana toteutettiin postitse kysely toiminnasta ja sen kehittämisestä 60 kyläyhdistykselle. Kyselyyn saatiin 25 vastausta. Kyselyn tulokset tilastoitiin ja tuloksia käytettiin maaseutuohjelman valmistelussa. Kyläverkoston luominen Kevään toiminta keskittyi pääasiassa kyläverkoston luomiseen ja aktiivisten kylien kartoitukseen. Kyläasiamies tiedottaa -kirje lähetettiin toimialueen 75 kylä- asukas- ja omakotiyhdistykselle KEHUn toimialueella. Kyläyhdistyksiä ilmoittautui syksyyn mennessä 30 kpl ja 20:ssä vierailtiin. Yhdistyksistä 5 ilmoitti, että heillä ei sillä hetkellä ollut toimintaa. Alueellisesti kontakteja luotiin melko tasaisesti. Pohjois-Vantaalla oltiin kiinnostuneempia kuin Pohjois- 1 Esitteen ja julisteiden toteuttamiseen osallistui ELM-Studio Oy. 9

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry

VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY. Nouseva Rannikkoseutu ry VUOSIRAPORTTI 2012 NOUSEVA RANNIKKOSEUTU RY 2 3 Sisällysluettelo Yhteenveto Taustaa 1. HANKETOIMINNAN KESKEINEN SISÄLTÖ.. s. 5 1.1. Maaseudun kehittäminen: toimenpiteet 412, 413 ja 421 1.2. Maksatushakemusten

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2010 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 200 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti vuodesta 200 - ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto 2/ Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta

YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI. Ohjelmakausi 2007 2013. Eija Eloranta YKKÖSAKSELI RY:N HANKE- JA YRITYSTUKIEN ULKOINEN ARVIOINTI Ohjelmakausi 2007 2013 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskuksen julkaisuja 4 Julkaisija: Turun yliopiston Brahea-keskus Ulkoasu ja taitto:

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi

maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi POHJALAISET NAISET maaseudun naisten yrittäjyysohjelman koordinointi LOPPURAPORTTI 9/2004-2/2006 ProAgria Oulun Maaseutukeskus / Oulun maa- ja kotitalousnaisten piirikeskus Toimittanut Marja-Leena Juntunen

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti

LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE. Loppuraportti LASTEN JA NUORTEN VANTAA -HANKE Loppuraportti SISÄLLYS Johdanto... 3 Toteutuneet toimenpiteet... 3 1. Toimenpideohjelma tunnetuksi... 4 2. Monialainen työryhmä... 5 3. Lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi...

Lisätiedot

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020

Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 Pirkan Helmen strategia vuosille 2014-2020 1. Strategian kohdealue Pirkan Helmen strategia kohdistuu Akaan, Pälkäneen, Urjalan ja Valkeakosken alueille kokonaisuudessaan. Alueella oli vuoden 2012 lopussa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

Verkostoituminen järjestöissä 2009

Verkostoituminen järjestöissä 2009 Verkostoituminen järjestöissä 2009 Kirjoittaja ja vastaava tutkija: Raisa Jäntti Kansi ja taitto: Miska Viitaniemi Painopaikka: Multiprint Oy, TAMPERE 2009 Julkaisija: Eetanet Oy, Creative Commons Nimi

Lisätiedot

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008

Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 1 Anu Gretschel (toim.) Nuorten vaikutusmahdollisuuksien arviointi 2008 Menetelmän kehittäminen nuorten näkökulman, ja päättäjien kanssa keskustelun aikaansaamiseksi

Lisätiedot

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI

9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI 9308/Onni kutsuu kylään hanke Tiedonvälityshanke LOPPURAPORTTI Onni kutsuu kylään -hanke toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja sitä rahoittavat Varsinais-Suomen ja Satakunnan

Lisätiedot

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020

VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT. Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 VOIMISTUVAT KYLÄT - VAHVISTUVAT LÄHIYHTEISÖT Paikallisen kehittämisen valtakunnallinen ohjelma 2014 2020 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE JOHDANTO 4 4 I Paikallisen kehittämisen perusta ja lähivuosien strategia

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö!

LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013. Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! LOUNAPLUSSA RY:N KEHITTÄMISOHJELMA 2007-2013 Uudistuvat elinkeinot, vetovoimaiset kylät, perinteikäs maaseutuympäristö! Johdanto... 2 1. Toiminta-alue... 3 1.1. Toimintaryhmän kehityshistoria... 3 1.2.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities

VUOSIKERTOMUS 2011. Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011 Abilis Foundation Development Aid for People with Disabilities VUOSIKERTOMUS 2011... 3 Yhteenveto... 3 1. Johdanto... 4 2. Rahoituskauden toiminta... 4 A. Hankerahoitus... 4 2.1. Hakemukset

Lisätiedot

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti

Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Ytyä naisyrittäjyyteen 2 hanke loppuraportti Hankenro: 70020 Projektikoodi: A30260 20.12.2010 Keski Pohjanmaan aikuisopisto Marjaana Peltoniemi 2 Sisältö Sisältö... 2 1 Hankkeen tausta... 3 2 Kohderyhmät

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella.

LOPPURAPORTTI. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 1 / 29 STUUVA-HANKE LOPPURAPORTTI Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. Sivu 2 / 29 1 Tiivistelmä Stuuva-hankkeen tavoitteena oli levittää Satamien turvallisuustietokanta hankkeessa kehitetyn

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2013 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 203 ohjelmakaudella 2007 203 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 203 Leader- ohjelmakausi 2007 203 Yhteenveto

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Koonnut: Tuija Veija 2

Koonnut: Tuija Veija 2 Koonnut: Tuija Veija 2 Lukijalle Maaseudun voimavarana on kautta aikojen ollut yhteisöllisyys, mikä näkyy niin lähimmäisestä välittämisessä kuin myös yhteisten asioiden eteenpäin viemisessä ja kehittämisessä.

Lisätiedot

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI

Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011. Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI Hevosalan yritysten liiketoiminnan kehittämishanke (Heli) 1.6.2009-31.10.2011 Hanketunnus 4318 LOPPURAPORTTI 1 1. Hankkeen hallinnoija ja toteuttaja Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu Tutkimus- ja

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot