Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2014 2"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS 2014

2 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kunnanjohtajan katsaus Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan henkilöstö Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (kunta, vesihuoltolaitos ja energialaitos yhteensä) Tulos Toiminnan rahoitus Rahoitusasema ja sen muutokset Kokonaistulot ja menot Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut Keskeiset liitetiedot Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely Tilikauden tuloksen käsittely Tasapainottamistoimenpiteet B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tavoitteiden toteutuminen Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi Perusturvan toimiala Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Ympäristötoimen toimiala... 83

3 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tekninen toimiala Vesihuoltolaitos Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa Investointiosan toteutuminen talousarviossa Rahoituslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa C. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Kunnan tilinpäätöslaskelmat Konsernin tilinpäätöslaskelmat D. LIITETIEDOT E. ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET Joroisten Vesihuoltolaitos F. TILINPÄÄTÖS 2014 ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT G. LUETTELOT JA SELVITYKSET

4 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS A. TOIMINTAKERTOMUS 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kunnanjohtajan katsaus Vuosi 2014 toteutui noin 4,541 milj. euroa ylijäämäisenä. Merkittävin ylijäämäiseen tulokseen vaikuttanut erä oli vuoden 2014 aikana toteutettu Joroisten Energialaitoksen myyminen Savon voima Oyj:lle. Kauppahinta liiketoimintakaupalle oli yhteensä 11,5 milj. euroa, josta liikevoittona tilinpäätöksen satunnaisiin tuottoihin kohdistui yhteensä 4,08 milj. euroa. Tilinkauden aikana tehtiin myös 0,34 milj. euron edestä kirjanpitoarvon alaskirjauksia, joista merkittävin oli vanhainkodin kiinteistön 0,324 milj. euron alaskirjaus. Alaskirjaukset näkyvät kertaluontoisena poistona tilinpäätöksessä. Vuosikate oli 1,92 milj. euroa ja tulos ilman kertaeriä oli 0,43 milj. euroa ylijäämäinen. Tulosta voidaan pitää yleiseen taloustilanteeseen ja kuntien toimintaympäristön muutokseen nähden kohtuullisena tuloksena. Tulosta ei kuitenkaan voi pitää pitkällä aikavälillä tarkasteltuna hyvänä, vaan Joroisten kunnan on edelleen pitkäjänteisesti ja kriittisesti tarkasteltava omia palvelurakenteitaan ja mukautettava omia toimintojaan palvelutarpeen kehityksen mukaisesti, jotta kunnan taloudellinen toimintakyky myös tulevaisuudessa turvataan. Myös kuntien tehtävien määrä ja palveluiden sisällölliset vaatimukset kasvavat kokoajan, jolloin paineita toiminnan tehostamiseen ja tulorahoituksen lisäämiseen on myös tulevaisuudessa. Hallintokunnittain tarkasteltuna erityisesti sivistystoimen toiminta toteutui talousarviossa arvioitua positiivisemmin alittaen talousarvion 0,824 milj. eurolla. Erityisesti perusopetus, lukio-opetus sekä varhaiskasvatus alittivat talousarvionsa merkittävästi. Keskushallinnon osalta talousarvio alittui 0,174 milj. eurolla. Maaseutu- ja lomatoimen sekä ympäristötoimen toimialojen toiminta toteutui talousarvion mukaisesti. Tekninen toimi alitti oman talousarvionsa 0,1 milj. eurolla. Perusturvan osalta talousarvio ylittyi kokonaisuutena 0,4 milj. eurolla. Merkittävin ylitys tuli erikoissairaanhoidosta, joka ylitti budjetin 0,6 milj. eurolla. Ylitystä osaltaan selittää vuoden 2014 lopussa ilmoitettu potilasvahinkovakuutusmaksujen korotus, jonka vaikutus on 0,147 milj. euroa. Talousarvion ylityksestä huolimatta suunta erikoissairaanhoidon kustannusten osalta on oikea, sillä vuoden 2014 osalta erikoissairaanhoidon kustannukset vähenivät talousarvion ylityksestä huolimatta 0,662 milj. eurolla vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna (TP2013 6,975 milj. euroa, TP2014 6,313 milj. euroa). Kustannustasoa ei kuitenkaan voi pitää hyvänä sillä erikoissairaanhoidon kustannukset ovat edelleen 1,066 milj. euroa vuoden 2012 tilinpäätöksen tasoa korkeammat. Erikoissairaanhoidon kustannusten ylitystä paikkasivat erityisesti sosiaalityö, joka alitti budjetin 0,19 milj. eurolla, ja perhepalvelut joka alitti talousarvion 0,16 milj. eurolla. Kunnan veroprosenttia nostettiin vuodelle ,25 prosenttiyksikköä 20,25 prosenttiin. Myös kiinteistöveroprosentteihin tehtiin pieniä korotuksia vuodelle Osin korotuksien ansiosta kunnan verotulot kasvoivat vuonna 2014 yhteensä 4,37 % vuoteen 2013 verrattuna ollen yhteensä 16,652 milj. euroa. Kunnan peruspalveluiden valtionosuudet puolestaan pienenivät 2,3 %. Tasausten ja vähennysten jälkeen valtionosuuksia kertyi yhteensä 12,115 milj. euroa, joka on 0,44 % vähemmän kuin vuonna Valtionosuudet tulevat tulevina vuosina jatkamaan laskevaa kehitystään, joka leikkaa osaltaan kunnan tulorahoitusta. Tämän johdosta satsaukset elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin sekä alueen vetovoimaisuuden eteen ovat välttämättömiä verotulokertymän positiivisen kehityksen ylläpitämiseksi myös tulevaisuudessa. Kiitän omalta osaltani kaikkia Joroisten kunnan eteen hyvää työtä tehneitä, niin luottamushenkilöitä kuin kunnan palkattua henkilöstöäkin. Hyvällä yhteistyöllä turvaamme jatkossakin hyvät ja laadukkaat palvelut kaikille kuntalaisille! Joonas Hänninen Kunnanjohtaja

5 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset Valtuusto Valtuustopaikat puolueittain ja vaaliliitoittain vaalikaudella Suomen Keskustan ja Suomen Kristillisdemokraattien vaaliliitto 10 paikkaa Joroisten Sitoutumattomat ry:n yhteislista 8 paikkaa Suomen Sosialidemokraattinen Puolue 6 paikkaa Kansallinen Kokoomus 1 paikkaa Vasemmistoliitto 1 paikka Perussuomalaiset 1 paikka Valtuuston puheenjohtaja Valtuuston I varapuheenjohtaja Valtuuston II varapuheenjohtaja Sari Juutilainen Juha Intke Paavo Tervonen 27 valtuutettua Hakala Anita, SIT Kuronen Jaakko, SIT Hytönen Sirpa, KESK Lahti Mari, SIT Intke Juha, KESK Lantto Pekka, KESK Isoniemi Ari-Pekka, KESK Leväinen Saara, KESK Jaakkola Antero, SDP Leväinen Virva, KESK Janhunen Rauni, KESK Oksiala Leea, SDP Juutilainen Sari, SDP Pentikäinen Matti, SIT Kansanoja Maija-Riitta, SDP Pärnänen Eero, VAS Kautto Jani, KESK Räisänen Pauli, SIT Keinänen Risto, PS Taskinen Sabine, KESK Kotivuori Esko, SIT Tervonen Paavo, SIT Kuitunen Niilo, SDP Toroi Jari, KOK Kuivalainen Jaana; SIT Viirimaa Hannu, SDP Viljakainen Pekka, KESK Kunnanhallitus Kunnanhallituksen puheenjohtaja Kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja Kunnanhallituksen II varapuheenjohtaja Jaakko Kuronen Ari-Pekka Isoniemi Antero Jaakkola Björn Irma, PS Hytönen Sirpa, KESK Isoniemi Ari-Pekka, KESK Jaakkola Antero, SDP Kansanoja Maija-Riitta, SDP Kautto Jani, KESK Kotivuori Esko, SIT Kuronen Jaakko, SIT Lahti Mari, SIT

6 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Elinkeinojaosto Jaakko Kuronen,pj Ari-Pekka Isoniemi, vpj Irma Björn Henkilöstöjaosto Rauni Janhunen, pj Maija-Riitta Kansanoja, vpj Sakari Kakriainen Lautakunnat Tarkastuslautakunta Pekka Lantto, pj Anita Hakala, vpj Eero Holopainen Kari Otranen Mervi Pehkonen Ympäristölautakunta Timo Kaukonen, pj Lea Lampinen, vpj Saara Leväinen Matti Pentikäinen Hannu Viirimaa Keskusvaalilautakunta Raimo Salkinoja, pj Marjo Pulliainen, vpj Kirsti Pehkonen Riitta Hotarinen Janne Aimasmäki Sivistyslautakunta Virva Leväinen, pj Jaana Kuivalainen, vpj Pekka Holopainen Juha Hytönen Jorma Kuronen Tekninen lautakunta Pauli Räisänen, pj Pekka Viljakainen, vpj Niilo Kuitunen Jaana Kuivalainen Sabine Taskinen Energialaitoksen johtokunta Jarkko Hirvonen, pj Pekka Teittinen, vpj Anne Kautiainen Tuomo Räisänen Miia Varis Vuonna 2007 käynnistetty JJR-yhteistyö Juvan, Joroisten ja Rantasalmen kuntien kesken purettiin vuoden 2012 lopussa. JJR-allianssissa Juva oli sosiaali- ja terveystoimen isäntäkunta, Joroinen sivistystoimen isäntäkunta ja Rantasalmen kunta maaseututoimen, teknisen toimen ja tukipalveluiden isäntäkunta. Henkilöstö oli siirretty isäntäkuntien palvelukseen vuoden 2008 alusta. Valtuustojen päätöksillä henkilöstö palautettiin takaisin kuntiin siten, että Juvan palveluksessa ollut sosiaalija terveystoimen henkilöstö siirtyi saman tien Varkauden kaupungin palvelukseen. Joroisiin palautui teknisen ja ympäristötoimen henkilöstö. Joroisista siirtyi pois Juvan ja Rantasalmen sivistystoimen henkilöstö lukuun ottamatta kirjaston henkilöstöä. Perustettiin Joroisten, Juvan ja Rantasalmen yhteinen Toenperän kirjasto, jossa Joroinen on isäntäkuntana. Joroisten varhaiskasvatuksen henkilöstö siirtyi sivistystoimen alaisuuteen. Varkauden kaupungin ja Joroisten kunnan välille on laadittu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseksi ja tuottamiseksi yhteistoiminta-alue, jossa Varkauden kaupunki on määritelty isäntäkunnaksi. Joroisten kunta on luovuttanut sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun Varkauden kaupungille alkaen. Sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava henkilökunta on siirtynyt Varkauden kaupungin palvelukseen yhteistoiminta-alueen aloittamisen myötä. Kunnat ovat muutoin säilyttäneet itsenäisen asemansa ja Joroisten kunta vastaa taloudellisesti itse kuntansa sosiaali- ja terveyspalveluista. Palvelutaso ja määrä hyväksytään vuosittain talousarvion hyväksymisen yhteydessä Joroisten kunnanvaltuustossa sekä tammikuussa tehtävin vuosisopimuksin.

7 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yleinen ja oman alueen taloudellinen tilanne Tilastokeskuksen julkaisemien kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden mukaan kuntatalouden yhteenlaskettu vuosikate oli noin 2,7 mrd. euroa vuonna Vuosikate vahvistui noin 60 milj. euroa edellisvuodesta. Vuosikate oli noin 180 milj. euroa parempi kuin viimeisimmässä peruspalvelubudjetissa ennustettiin. Vuosikatteen vahvistumista selittää se, että toimintakatteen kasvu hidastui 0,9 prosenttiin aiempaa maltillisemman kustannuskehityksen ja kuntien omien sopeutustoimien ansiosta. Kasvu oli noin puolet siitä mitä peruspalvelubudjetissa arvioitiin. Kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu kirjanpidon mukainen tulos oli voimakkaasti positiivinen, johtuen huomattavalta osin kuntien liikelaitosten yhtiöittämisen aiheuttamista satunnaisista tuloista. Kuntien ja kuntayhtymien nettoinvestoinnit pysyivät vuonna 2014 edellisvuoden tasolla. Tulorahoitus ei edelleenkään riittänyt kattamaan 3,5 mrd. euron nettoinvestointikuluja, vaikka nettoinvestoinnit pysyivät vuoden 2013 tasolla. Näin ollen lainakanta kasvoi noin 6,9 prosentilla noin 16,64 mrd. euroon vuoden 2013 noin 15,56 mrd. euron tasosta. Tilastokeskuksen helmikuussa 2015 julkaisemien kuntien vuoden 2014 tilinpäätösarvioiden mukaan Manner- Suomen kuntien yhteenlaskettu vuosikate vuonna 2014 laski hieman edellisvuodesta ollen noin 2,0 mrd. euroa. Vuosikate riitti kattamaan poistot, mutta ei nettoinvestointeja kuten edellisvuosina. Kuntien verotulot kasvoivat vain 1,4 prosenttia vuonna 2014, koska kunnallisveron tuotto kasvoi vain 1,2 prosenttia. Valtionosuudet vähenivät edellisvuoteen verrattuna -1,3 prosenttia johtuen pääosin valtionosuuksiin kohdistuneiden leikkausten johdosta. Kuntien toimintakate kasvoi vuonna 2014 vain 1,5 prosenttia, mikä on puolet vähemmän kuin vuonna Kuntien toimintakatteen kasvuprosentti puolittui jo toista vuotta perätysten. Toimintakatteen vähäisen kasvun takana on todennäköisesti kuntien jatkamat palvelujen ostojen kasvun vähentäminen ja henkilöstömenojen kasvun vähäisyys, kuten oli vuoden 2013 toimintakatteen matalan kasvun takana. Kuntien kirjanpidollinen tilikauden tulos liki kymmenkertaistui vuodesta Tähän on syynä satunnaisten tuottojen määrä, yli 1,85 mrd. euroa. Tämä johtuu pääosin kunnallisten liikelaitosten yhtiöittämisestä. Kuntien nettoinvestointien määrä oli 2,7 mrd. euroa, eli ne pysyttelivät lähellä vuoden 2013 tasoa. Tästä huolimatta kuntien lainamäärä kasvoi lähes 1,1 mrd. euroa. Vuoden 2014 lopussa kunnilla oli lainaa noin 14,88 mrd. euroa. Lainojen kasvu oli suuruusluokaltaan vuoden 2012 tasoa, sillä vuonna 2013 ne kasvoivat enemmän lähes 1,6 mrd. euroa. Lainamäärän kasvu poikkesi parista viime vuodesta siinä, että yli asukkaan kaupungit ottivat uusista lainoista vain 51 prosenttia, kun ne yleensä ottavat noin 70 prosenttia. Vuosikatteen pienoisesta laskusta huolimatta negatiivisten kuntien lukumäärä väheni 14 kappaleeseen. Arviointimenettelyyn olisi menossa näillä näkymin vain yksi kunta. Yleensäkin pienten kuntien talous parani, koska kuntakokoryhmältään pienillä kunnilla (alle asukasta) verotulot kasvoivat prosentuaalisesti eniten. Myös toimintakatteen kohdalla pienimmät kasvuprosentit löytyvät pienemmistä kuntakokoryhmistä. (VM) Yleistä tunnelmaa Etelä-Savon talousalueella luonnehditaan ely-keskuksen katsauksessa huolestuneeksi. Talous- ja työllisyystilanne on syksyn ja talven aikana edelleen heikentynyt. Työttömien määrä on kasvanut, eikä selkeää käännettä ole näköpiirissä. Työmarkkinoiden rakennemuutos näkyy työpaikkojen lopullisena häviämisenä muun muassa koulutus- ja viestintäaloilta. Lisäksi työvoiman kysyntään luovat oman varjonsa sekä valtionhallinnon että kuntasektorin talousvaikeudet ja työvoiman vähentämispaineet. Työttömyys maakunnassa on ollut jatkuvassa kasvussa vuodesta Suhdannetaantuman pitkittyminen on johtanut paitsi siihen, ettei määräaikaisia työsuhteita jatketa myös lukuisiin irtisanomisiin pitkistä työsuhteista. Työvoiman kysynnän heikkeneminen näkyy erityisesti nuorten, maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten työnhakijoiden työttömyyden kasvuna ja pitkittymisenä.

8 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Positiivista on puun kysynnän kasvu, josta voi seurata hyvää muun muassa biotuotteiden valmistukseen. Uutisoidut investointisuunnitelmat ovat luoneet metsäsektorille positiivisia odotuksia ja myös toteutunut kehitys on ollut moniin muihin toimialoihin verrattuna positiivisempaa. Varkauden talousalueelle kohdistuneet suuret investoinnit ovat tuoneet valoa talouskehitykseen ja työllisyystilanteeseen Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa Kunnan toiminnassa tapahtuneita olennaisia muutoksia on kuvattu kunnanjohtajan katsauksessa. Kunnan asukasmäärän ja työllisyyden muutokset Asukasluku Muutos Työttömyysaste keskim kk 12,0 % 11,2 % 10,1 % 11,0 % 13,4 % 12,5 % 13,1 % 12,9 % 14,2 % 13,7 % 10,9 % 10,3 % 9,0 % 8,7 % 11,4 % 11,4 % 13,0 % 10,9 % 12,1 % 12,4 % 1.5. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kunnan käyttötaloudessa oleva noin miljoonan suuruinen vuosittainen alijäämä aiheuttaa paineita sekä veroasteeseen että toiminnan tehostamiseen. Kaikkien hallintokuntien osalla on varauduttava säästöihin ja jopa palveluiden karsimiseen tai supistamiseen. Erilaisia vaihtoehtoja toiminnallisten säästöjen toteuttamiseksi on käyty läpi vuoden 2014 aikana ja joitakin aihioita on alettu viedä läpi. Erikoissairaanhoitomenojen voimakas kasvu taittui vuonna Asiakkaan hoitoketju perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidon yksiköihin tarkistettiin. Ensihoitojärjestelmä on edelleen liian kallis Joroisille ja siinä olisi kehittämisen tarvetta mm. yhteisen kaluston osalta että Joroinen Varkaus yhteistoiminta -alueella. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistusta ei saatu maaliin vuoden 2014 aikana. Joroinen on varannut itselleen mahdollisuuden neuvotella vaihtoehtoisista yhteistyömuodoista ja alueista sekä Etelä-Savon että Pohjois-Savon suuntaan. Vuoden 2014 aikana laadittiin kuntarakennelain mukainen selvitys kuntaliitoksen hyödyistä ja haitoista Keski-Savon alueella. Kuntarakenneselvittäjä päätyi esittämään neljän kunnan liitosta, mutta helmikuussa kunnat tekivät kielteisen päätöksen asiasta. Ainoastaan Varkauden kaupunki oli valmis kuntaliitokseen. Varmistaakseen kunnan itsenäisyyden jatkossa käyttötalous on saatettava tasapainoon. Perusturvan osalla on seurattava sosiaali -ja terveydenhuollon järjestämislain johdosta tapahtuvia muutoksia.

9 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan henkilöstö Kuntien henkilöstöt siirrettiin vuoden 2008 alussa JJR-isäntäkuntien palvelukseen. Vuoden 2013 alussa henkilöstö palautettiin takaisiin entisiin kuntiin, paitsi sote-henkilöstö siirrettiin suoraan Varkauden kaupungin palvelukseen. Henkilöstön kokonaismäärä Palkat ja palkkiot (tuloslaskelmasta) ,5 M 8,2 M 8,7M 8,7 M 7,6 M 7,5 M Vuoden 2014 palkkasummassa on Joroisten Energialaitoksen henkilöstön palkat, mutta koska kauppa toteutui vuoden 2014 lopussa, henkilöstömäärässä ei ole enää Energialaitoksen henkilöstöä. Henkilöstöraportti laaditaan vuosittain, palkka- ja henkilöstöhallinnon atk-ohjelma sisältää sitä koskevan osion Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen vaikuttavista seikoista Toiminnalliset riskit 1) Lainsäädäntö Kuntien toimintaa haittaa epävarmuus tulevaisuudesta, koska merkittäviä lainsäädäntötoimia on kesken. Näitä ovat mm. sosiaali- ja terveystoimen rakenneuudistus ja kuntalain kokonaisuudistus. Lisäksi kuntien lakisääteisten velvoitteiden luvattu vähentäminen ei ole edennyt. 2)Henkilöstön osaaminen ja saatavuus Suurimmat riskit henkilöstön suhteen ovat erityisosaamisen kuten lääkäreiden, psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja puheterapeuttien saatavuus. Näiden ryhmien henkilöstövajaukset tai epäpätevät henkilöt saattavat aiheuttaa kunnalle suuria ylimääräisiä menoja. Pääosin päteviä opettajia on hyvin saatavana joitain kielten opettajia ja erityisopettajia lukuun ottamatta. Riskien vähentämiseksi huomiota on kiinnitettävä henkilöstön jaksamiseen, työilmapiiriin sekä työhyvinvointiin tuottavuusvaatimusten lisääntyessä. Henkilöstön jatkuva koulutus on välttämätöntä ja sille on luotava edellytykset. Vuosittain laaditaan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma. 3) Tietojärjestelmät Kunnan palvelinympäristö on ulkoistettu Mikkelin Puhelin Oyj:n konesaliin. Riskit kohdistuvat tietoverkon ja palvelinten ylläpitoon. Kunnanviraston varavoiman puute aiheuttaa ongelmia tietoverkon käyttämiselle. Kunnan tietohallintostrategian valmistumisen myötä kunnan kiinteistöjen sisäverkkoja on parannettu, työasemat uusittu oheislaitteineen ja etätuen antaminen mahdollistettu Team Wiewerin avulla. Tietohallinnon osalta osaaminen on varmistettu Varkauden kaupungin tietohallinto-osaston ja ICT päällikön palveluiden ostamisesta laaditun sopimuksen avulla. Kriittisimpien ohjelmistojen (kartoitettu ESA 2013 sähkö- ja kyberuhkaharjoituksen yhteydessä) osalta on laadittava toipumissuunnitelmat. Tietoturvapolitiikan laatiminen on ajankohtaista vuonna ) Suhdannevaihtelut Ansioverotulojen kehittyminen on muodostunut taloudelliseksi uhkaksi koko Varkauden seudulle, ellei korvaavia työpaikkoja saada syntymään. Kyseessä on vaara koko Varkauden seudun kilpailukyvyn heikkenemisestä investointeja päätettäessä. Vuoden 2014 aikana saadut hyvät uutiset Varkauteen tulevista investoinneista ovat parantaneet alueen markkina-arvoa ja kysyntää.

10 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoitusriskit Kunnan varovaisuus sijoitustoiminnassa vaikuttaa siihen, että merkittäviä korko-ja luottoriskejä ei ole pelättävissä. Myöskään valuuttariskejä ei ole. Likviditeettiriski on sen sijaan olemassa, mikäli esim. verotulokertymä merkittävästi alenee ja investointeja tehdään suunnitelmien mukaan. Kassavaikeuksia on ilmennyt toistuvasti viime vuosina ja lyhytaikaista rahantarvetta paikattu pitkäaikaisella velalla. Pääosin kunnan lainakanta (n. 15,64 M ) on vaihtuvakorkoista, sidottu joko 6 kk tai 12 kk euribor-korkoon tai rahoittajan prime-korkoon. Lainojen korkosuojauksiin on varauduttu ja suojautumisen asiantuntija-avusta on tehty sopimus. Kunnan konsernin ulkopuoliset takausvastuut ovat n. 1,52 M eli suhteellisen pienet verrattuna esimerkiksi kokonaislainakantaan. Takaukset jakaantuvat myös suhteellisen pieniin takauksiin, joten yksittäistä suurta takausvastuun realisoitumista ei ole pelättävissä. Vahinkoriskit Kunnan henkilöstö on vakuutettu lakisääteisesti ja kunnan toiminta ja omaisuus on vakuutettu tiettyihin rajoihin saakka. Kunta on käyttänyt keskeytysvakuutuksia mm. teollisuushalleissa sekä merkittävissä kunnan palvelutuotantoa harjoittavissa yksiköissä. Vesilaitoksen ja puhdistamoiden vahingoittuminen saattavat aiheuttaa vahinkoja asiakkaille ja ympäristölle. Infraan kohdistuviin uhkiin on varauduttu jatkossa mm. hankkimalla vesi- ja viemärilaitosta varten aggregaatteja ja varautumistoimintaa kehittämällä. Oikeustoimia kuntaa vastaan ei ole käynnissä eikä viranomaisten taholta ole odotettavissa yllätyksiä tai hankaluuksia normaaliin toimintaan nähden. Suurimpia riskejä ovat kiinteistöjen hallitsemattomat sisäilmaongelmat sekä talotekniikan vanhenemisen aiheuttamat äkilliset korjaustyöt Ympäristötekijät Joroisten kunta on myöntänyt ,91 :n takauksen Pohjois-Savon Ympäristökeskukselle Riikinnevan jätehuoltolaitoksen lopettamis- ja jälkihoitovelvoitteiden varmistamiseksi. Varkauden kaupunki on antanut vastaavan suuruisen vastatakauksen Joroisten kunnalle. Takaus on muuttunut tarpeettomaksi ja se tullaan purkamaan kevään 2015 aikana. Golf-alueen kaavoittamisen yhteydessä on selvitetty alueen pohjavesivaroja ja Likolammin harjusta on löydetty potentiaalinen esiintymä, joka on kaavoituksessa väylästösuunnittelussa otettu huomioon. Kotkatharjun pohjavesiesiintymää ei tulla hyödyntämään lähivuosina, mutta esiintymän säilyminen turvataan maankäyttösuunnitelmissa. Kotkatharju-Valvatus alueen osayleiskaavatyön yhteydessä mallinnetaan Kotkatharjun pohjavesivirtauksia ja maa-ainesten ottamisen yleissuunnitelma tarkistetaan pohjavesiolosuhteet huomioiden../kotkatharjun pohjavesien muodostumistapa ja virtaussuunnat on mallinnettu. Mallinnuksen tietoa hyödynnetään Kotkatharjun maa-ainesten oton lupaharkinnassa. Golfalueen potentiaalista hyödyntämistä vaarantaa viitasammakkoesiintymä. Rannan ruoppaukseen on saatu ELY-keskuksen poikkeuslupa sekä AVI:n lupa. Ruoppauksen suunnittelussa ja toteutuksessa pystytään turvaamaan viitasammakon elinympäristöjen säilyminen. Etelä-Savon merkittävimmät pohjavesiesiintymät sijaitsevat Joroisten kunnan alueella. Valtateillä 5 ja 23 liikkuvat raskaat kuljetukset ja laaja-alainen maa-ainesten otto yhdistettynä tärkeään yhdyskunnan vedenhankintaan pohjavesialueilta aiheuttavat kohonneen kemikaalionnettomuuden ympäristövahinkoriskin. Tärkeille pohjavesialueille sijoittuvien toimintojen ympäristövahinkoriskit kartoitetaan yleisesti lupaharkinnassa ja olemassa olevaa toimintaa seurataan tarkastuksin sekä pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien seurantaryhmien toimesta. Lupaharkinnassa ja kaavoituksessa hyödynnetään pohjavesialueille tehtyjä pohjavesien virtausmallinnuksia toimintojen sijoittelun suunnittelussa ja tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä eri sidosryhmien kesken jotta pohjaveden laatu ja saatavuus voidaan turvata.

11 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Ilmaan johtuvien päästöjen ympäristövahinkoriskit kunnan alueella liittyvät lähinnä pienten lämpövoimalaitosten lähiympäristöön, ja ovat erittäin hyvin hallittavissa. Kunnan jätevesienpuhdistamot toimivat jatkuvassa valvonnassa ympäristölupien päästöraja-arvoissa eikä toiminnassa yleisesti ole havaittu poikkeamia. Ympäristövahinkoriskit jätevesien käsittelyssä liittyvät yleisesti ennakoitaviin tilanteisiin, joihin varaudutaan eikä laitteiston rikkoutumisen seurauksena pääse aiheutumaan ympäristölle haitallisia seurauksia. 2. Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta on kunnan organisaation omaehtoista toimintaa, jonka tarkoituksena on taloudellisuuden ja tehokkuuden edistäminen, riskien hallinta, omaisuuden ja varojen säilyttäminen ja virheiden sekä väärinkäytösten estäminen ja paljastaminen. Kunnanvaltuusto hyväksyi vuonna 2014 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet osana uutta johtamisen, valvonnan ja riskienhallinnan toimintamallia. Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta. Kunnanjohtaja kunnanhallituksen alaisena johtaa kunnan hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtajan ohella muut tilivelvolliset johtavat viranhaltijat vastaavat tavoitteiden toteutuksesta, palveluiden järjestämisestä, organisaation toiminnasta, asioiden valmistelusta, henkilöstöpolitiikasta luottamushenkilöjohdon asettamien raamien puitteissa, tiedottamisesta, kuntalaisten kuulemisesta, tulosten seurannasta ja valvonnan järjestämisestä. Koko henkilöstö osallistuu sisäisen valvonnan toteuttamiseen ja kehittämiseen. Sisäinen tarkkailu on organisaatioon rakennettu, toimintaohjeista ja vastaavista koostuva jatkuvasti kehitettävä järjestelmä, jonka olemassaolosta kunnan palveluksessa olevat ovat tietoisia ja jota jokaisen osaltaan tulee toteuttaa ja kehittää. Sisäisen seurannan toteuttamiseksi kunnassa on asetettu raportointivelvoitteet ja raportoinnin toteutumisesta vastaavat kunnan toimielimet ja esimiehet. Erillinen sisäinen tarkastus järjestetään tarvittaessa kunnanjohtajan erillisen päätöksen perusteella. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Viranhaltijapäätökset dokumentoidaan Dynasty-ohjelmaan ja viedään tiedoksi kuukausittain sille viranomaiselle, jonka alainen päätöksentekijä on. Toimielin voi käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksiin, mutta se on poikkeuksellista. Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arviointi Tavoitteiden toteutumista, varojen käyttöä ja tuloksellisuutta arvioidaan talousarvion toteutumisraportoinnin yhteydessä kolmannesvuosittain. Raportit käsitellään lautakunnissa ja kunnanhallituksessa ja viedään tiedoksi valtuustolle. Varkauden kanssa tehdyssä vuosisopimuksessa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta edellytetään, että perusturvalautakunta tekee esityksen määrärahojen tarkistamiseksi osavuosikatsauksen 1-8 kk yhteydessä, mikäli Joroisten kunnan talousarvion mukaiset määrärahat ylittyvät tai alittuvat +/- 5 %. Laskujen hyväksyjät päätetään vuosittain tai toistaiseksi. Pää- ja osakirjanpidot täsmäytetään ja täsmäytykset dokumentoidaan kuukausittain. Laskentatoimen vaaralliset työyhdistelmät on kartoitettu ja dokumentoitu. Kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit on kuvattu menetelmäkuvauksissa. Kassoista on annettu ohje, jossa on määritelty kassan vastuuhenkilöt, pohjakassan määrä ja ohjeistettu tilitysten tekeminen. Kassoja on tällä hetkellä vain yksi. Kirjastolla, urheilutalolla ja työpajalla on maksujenkeräyspisteet, jotka tilitetään kuukausittain pankkiin.

12 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Riskienhallinnan järjestäminen Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen mukaan riskejä on kartoitettu ja arvioitu ja toimialat ovat antaneet selontekonsa tilinpäätöstä varten. Arviointia tehdään normaaliin toimintaan kuuluvana. Myös talousarvioon sisällytettyjen tavoitteiden toteutumiseen liittyviä riskejä kartoitetaan. Vahinkoriskeihin on varauduttu vakuuttamalla. Johtoryhmä koordinoi riskienhallintatyötä. Omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta Vuoden 2013 alusta hankintayhteistyötä on tehty Savonlinnan kaupungin kanssa, koska aikaisemman hankintarenkaan organisointi on muuttunut. Luovutukset ja hoidon valvonta on kunkin toimivalan omalla vastuulla. Irtaimiston luettelointi on ohjeistettu. Sopimustoiminta Dynasty- asianhallintaohjelmaan on viety kaikki uudet sopimukset ja entisiä, voimassa olevia sopimuksia on tallennettu järjestelmään. Järjestelmä antaa mahdollisuuden sopimusten voimassaolon seurantaan ja antaa muistutuksen määräaikojen umpeutuessa. Sopimusten seuranta on vastuutettu. Arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kunnanjohtaja voi tarvittaessa päättää erikseen sisäisen tarkastuksen suorittamisesta. Vuoden 2014 aikana ei ole tehty sisäistä tarkastusta. Yhteenveto Tavoitteiden määrittelyssä, raportoinnissa ja seurannassa on kehitettävää. Tietoisuus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarpeellisuudesta on toimialoilla lisääntynyt uuden ohjeen tultua käyttöön. Valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty ja selkeytetty. Toiminta on asianmukaista, mutta organisaation rakenteesta ja koosta johtuen siihen liittyy tietty haavoittuvuus. Valvonnan suorittamiseksi tulee edelleen kehittää konkreettisia toimenpiteitä ja luoda järjestelmä, jolla suoritetut valvontatoimenpiteet konkretisoidaan ja dokumentoidaan.

13 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus (kunta, vesihuoltolaitos ja energialaitos yhteensä) 3.1. Tulos TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Muutos Toimintatuotot , ,74-16,85 % Valmistus omaan käyttöön , ,78-34,52 % Toimintakulut , ,02-5,29 % Toimintakate , ,50-0,40 % Verotulot , ,50 4,37 % Valtionosuudet , ,00-0,44 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 8 037, ,80 31,89 % Muut rahoitustuotot , ,03 2,72 % Korkokulut , ,20 18,72 % Muut rahoituskulut , ,89 72,76 % Vuosikate , ,74 59,11 % Poistot ja arvonalentumiset , ,15 28,71 % Satunnaiset erät , ,45 Tilikauden tulos , , ,51 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,89 0,00 % Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) ,76 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,16 % Tuloslaskelmassa toimintakate ilmoittaa paljonko toimintamenoista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Vuosikatteen tulisi kattaa poistot eli pitkävaikutteisten tuotannontekijöiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Asukasluku Tilikauden tulos 1000 euroa -363,4-692,1-685,5 176,7 4162,8 - ilman energialaitosta 164,7-581,6-501,3 802,3 4443,7 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,3 40,7 41,3 27,8 24,3 - ilman energialaitosta 35,3 34,3 34,4 18,6 14,0 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate 1000 euroa 1181,5 237,7 674,0 1203,9 1915,6 - ilman energialaitosta 1286,1 22,7 319,6 1251,6 1493,3 Vuosikate, eur/asukas 219,00 44,50 127,34 230,86 369,52 - ilman energialaitosta 238,40 4,26 60,38 240,00 288,06 Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset, % 76,5 19,6 49,6 84,7 104,7 - ilman energialaitosta 114,7 3,1 38,9 148,4 132,6 Suunnitelmapoistot 1000 euroa 1544,9 1214,3 1359,6 1421,5 1490,0 - ilman energialaitosta 1121,5 738,8 820,9 843,6 786,8 Toimintatuotot/toimintakulut % -tunnusluku osoittaa paljonko toiminnan kuluista saadaan katetuksi palvelusuoritteiden myynti- ja maksutuloilla sekä muilla varsinaisen toiminnan tuloilla. Vuosikate prosenttia poistoista: Jos tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tulorahoituksen olevan riittävän. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Vuosikatteen riittäessä kattamaan poistot, on talous tasapainossa. Tilikaudella 2014 on tehty kertaluontoisia poistoja ,71, jotka on huomioitu laskettaessa tunnuslukua Vuosikate/Poistot; %. Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot ovat olleet ,26.

14 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Toiminnan rahoitus Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen toiminnan ja investointien rahavirrat ja rahoituksen eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja muiden maksuvalmiuden muutosten rahavirrat. Toiminnan ja investointien sekä rahoituksen rahavirtojen erotus osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella. RAHOITUSLASKELMA Muutos Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,74 59,1 % Satunnaiset erät , ,90 Tulorahoituksen korjauserät , ,43 213,6 % Investointien rahavirta Investointimenot , ,13-47,3 % Rahoitusosuudet investointimenoihin 0, ,00-100,0 % Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,26 468,2 % Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,5 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,0 % Antolainasaamisten vähennykset 4 000, ,00-34,9 % Muiden saamisten muutos 0,00 0,00 0,0 % Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,00 22,1 % Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,00 13,2 % Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, ,00-100,0 % Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , , ,8 % Rahoituksen rahavirta , ,32 0,9 % Rahavarojen muutos , ,66 916,3 % Rahavarat , ,71 Rahavarat , , , ,66

15 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta/vuosi -2,663-3,338-2,084 0,160 11,396 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta M -9,055-8,802 3,471 Investointien tulorahoitus, % 30,2 6,4 23,3 64,8 194,5 - ilman energialaitosta 75,0 1,1 20,9 131,8 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Lainanhoitokate 0,9 0,2 0,4 0,6 0,7 - ilman energialaitosta 1,0 0,1 0,2 0,5 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat milj. euroa 0,98 0,74 1,16 2,38 14,85 - ilman energialaitosta 0,85 0,69 0,79 2,25 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) ilman energialaitosta pv *Kassavarat /Kassasta maksut tilikaudella Rahoituslaskelman välitulos Toiminnan ja investointien rahavirta ilmaisee sen, kuinka paljon rahavirrasta jää nettoantolainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Jos tunnusluku on negatiivinen, menoja joudutaan kattamaan joko vähentämällä olemassa olevia kassavaroja tai lainanottoa lisäämällä. Investointien tulorahoituksen tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Investointien omahankintamenolla tarkoitetaan rahoituslaskelman investointimenoja, joista on vähennetty rahoituslaskelmaan merkityt rahoitusosuudet. Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on yksi tai suurempi. Jos kunnan tunnusluvun arvo on alle yksi, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään toimintapääomaa. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli kaksi, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1-2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä raha- ja pankkisaamiset. Kunnan maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivissä. Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kunnan rahavaroilla. Kassasta maksut kootaan tuloslaskelman eristä Toimintakulut valmistus omaan käyttöön, Korkokulut ja Muut rahoituskulut sekä rahoituslaskelman eristä Investointimenot, Antolainojen lisäys ja Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset). Tilivuodelta 2014 ei ole laskettu erikseen rahoituslaskelman tunnuslukuja ilman energialaitosta, sillä Joroisten kunta on myynyt energialaitoksen ja kauppa on toteutunut vuonna 2014.

16 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. TASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Liittymismaksurahasto 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Arvonkorotusrahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Muut omat rahastot 0 0 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Aineelliset hyödykkeet Tilikauden yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Rakennukset POISTOERO JA VAPAAEHT. Kiinteät rakenteet ja laitteet VARAUKSET Koneet ja kalusto Poistoero Muut aineelliset hyödykkeet Vapaaehtoiset varaukset Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset Sijoitukset Muut pakolliset varaukset 0 0 Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Muut lainasaamiset Valtion toimeksiannot Muut saamiset Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot VIERAS PÄÄOMA Lahj.rahastojen erityiskatteet Pitkäaikainen Muut toimeksiantojen varat Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainat rah.- ja vakuutuslaitoksilta VAIHTUVAT VASTAAVAT Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 Vaihto-omaisuus Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Aineet ja tarvikkeet 0 0 Saadut ennakot Keskeneräiset tuotteet 0 0 Ostovelat Valmiit tuotteet/tavarat 0 0 Liittymismaksut ja muut velat Muu vaihto-omaisuus Siirtovelat 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat 0 0 Saamiset Lainat rah- ja vakuutuslaitoksilta Pitkäaikaiset saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Myyntisaamiset 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Lainasaamiset 0 0 Saadut ennakot Muut saamiset 0 0 Ostovelat Siirtosaamiset 0 0 Muut velat Lyhytaikaiset saamiset Siirtovelat Myyntisaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Lainasaamiset 0 0 Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

17 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Taseen tunnusluvuilla kuvataan kunnan omavaraisuutta, rahoitusvarallisuutta ja velkaisuutta. TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 50,94 47,65 44,29 44,95 54,59 - ilman energialaitosta 52,73 46,09 41,07 39,05 100*(oma pääoma+poistoero+vapaaehtoiset varaukset)/ (koko pääoma-saadut ennakot) Suhteellinen velkaantuneisuus-% 33,29 45,48 49,78 56,49 48,69 - ilman energialaitosta 35,40 38,73 41,57 47,24 100*(vieras pääoma-saadut ennakot) /käyttötulo (käyttötulot=toim.tuotot,verotulot, valtionosuudet) Lainat euroa/asukas ilman energialaitosta 1488,3 1976,9 2191,8 2224,6 Lainakanta , milj. euroa 8,03 10,56 12,42 13,50 15,64 - ilman energialaitosta 8,03 10,56 11,60 12,65 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+muut velat+ liittymismaksut) Lainasaamiset , milj. euroa 0,60 0,42 0,32 0,31 0,31 - ilman energialaitosta 0,60 0,42 0,32 0,31 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset Kertynyt ylijäämä (alijäämä) ,2 2195,6 1542,5 1751,7 6293,1 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä) + tilikauden ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä) /asukas 529,34 411,01 291,42 335, ,94 Asukasluku (apuluku laskentaan) Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Hyvänä tavoitetasona voidaan pitää kuntatalouden keskimääräistä 70 %:n omavaraisuutta. 50 % tai sitä alhaisempi omavaraisuusaste merkitsee kuntataloudessa merkittävän suurta velkarasitetta. Suhteellinen velkaantuneisuus -% kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa. Tilivuodelta 2014 ei ole laskettu erikseen taseen tunnuslukuja ilman energialaitosta, sillä Joroisten kunta on myynyt energialaitoksen ja kauppa on toteutunut vuonna 2014.

18 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS

19 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS

20 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS

21 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kokonaistulot ja menot Kokonaistulojen ja menojen laskelma laaditaan tuloslaskelmasta ja rahoituslaskelmasta, jotka sisältävät vain ulkoiset tulot, menot ja rahoitustapahtumat ja joissa liikelaitokset ja muut taseyksiköt on yhdistelty rivi riviltä. Kokonaistulot ja -menot 1000 eur TULOT MENOT Varsinainen toiminta % Varsinainen toiminta % Toimintatuotot ,6 % Toimintakulut ,0 % Verotulot ,4 % - valmistus omaan käyttöön ,6 % Valtionosuudet ,1 % 0 Korkotuotot 8 0,0 % Korkokulut 240 0,6 % Muut rahoitustuotot 54 0,1 % Muut rahoituskulut 12 0,0 % Satunnaiset tuotot ,4 % Satunnaiset kulut 0 0,0 % Tulorahoituksen korj.erät 0 Tulorahoituksen korj. erät 0 - käyttöom. myyntivoitot ,7 % +/- Pakollisten var. muutos 1 0,0 % Investoinnit 0 0,0 % - käyttöom. myyntitappiot ym ,1 % Rah.osuudet investointeihin 0 0,0 % Investoinnit 0 Käyttöom. myyntitulot ,3 % Käyttöomaisuusinvestoinnit 985 2,4 % Rahoitustoiminta 0 Rahoitustoiminta 0 Antolainasaamisten vähennys 4 0,0 % Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 % Pitkäaik. lainojen lisäys ,8 % Pitkäaik. lainojen vähennys ,5 % Lyhytaik. lainojen lisäys ,0 % Lyhytaik. lainojen vähennys ,3 % Oman pääoman lisäykset 0 0,0 % Oman pääoman vähennykset 0 0,0 % Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä Kokonaistulo ja meno-käsitteet kattavat laskelmassa varsinaisen toiminnan ja investointien tulot ja menot sekä rahoitustoiminnan rahan lähteet ja käytön.

22 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kuntakonsernin toiminta ja talous 6.1. Yhdistelmä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistöyhtiöt 2 Asuntoyhtiöt 4 Kuntayhtymät 5 Osakkuusyhteisöt 1 Yht Konsernin toiminnan ohjaus Kunnan konserniohjeet on hyväksytty kunnanvaltuustossa Ohjeessa on määritelty mm. vastuut ja raportointivelvollisuudet. Lisäksi tilinpäätöstä varten konserniyhteisöille annetaan tarkemmat ohjeet aikatauluineen. Konserniohjeet uusitaan osana koko konsernin kokonaistalouden ja toiminnan tarkastelua. Työ on aloitettu keväällä 2015 ja tässä työssä huomioidaan uuden kuntalain vaikutukset konsernin toimintaan Olennaiset tapahtumat kuntakonsernissa Kunta on myynyt tytäryhteisön Kiinteistö osakeyhtiö Kaitaisten lomarenkaan osakkeet tilikauden aikana. Tytäryhteisön tuloslaskelman vähäisen merkityksen vuoksi tuloslaskelma myyntiajankohtaan saakka on jätetty yhdistelemättä konsernituloslaskelmaan. Myynnistä on aiheutunut 2 909,75 :n tappio, joka on laskettu edellisen konsernitaseen arvojen perusteella Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä Mahdolliset riskit konsernin tulevassa toiminnassa liittyvät pääosin Kiinteistö Oy Honkauran toimintaan. Talousvaikeuksien jatkuessa ja yritystoiminnassa tapahtuvien menetysten johdosta saattaa olla vaikeuksia saada aktiivista työväkeä vuokra-asuntoihin, mikä saattaa alentaa kiinteistöyhtiön ja myös kunnan muiden vuokra-asuntojen vuokratuloja. Asuntoja täytyy kuitenkin pitää kunnossa ja kiinteistömenot kasvavat koko ajan. Yhtiöiden pääomakustannukset sinänsä ovat kestävällä tasolla korkotason alhaisuuden johdosta. Oma kysymysmerkkinsä on meneillään olevan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelyjen johdosta tapahtuvat muutokset sairaanhoitopiireissä, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kunnan konsernin toimintaan Konsernivalvonnan järjestäminen Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa kuntakonsernin toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus, päätöksenteon perusteena olevan tiedon riittävyys ja luotettavuus sekä se, että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan sekä omaisuus ja voimavarat turvataan.

23 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen määräyksiä sovelletaan myös kuntakonsernin tytäryhteisöjen valvonnassa. Konserniohjeet uusitaan osana koko konsernin talouden ja toiminnan tarkastelua, jonka jälkeen ne jalkautetaan niin kunnan edustajille tytäryhteisöissä kuin tytäryhteisöjen toimijoillekin. Konsernin tavoitteiden asettamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kunnan konserniyhteisöihin valitsemat edustajat ovat omassa toiminnassaan velvollisia valvomaan kunnan etua ao. konserniyhteisön toiminnassa.

24 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätös ja tunnusluvut KONSERNITULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,82 Toimintakulut , ,73 Osuus osakkuusyritysten voitosta (tappiosta) 4 155, ,42 TOIMINTAKATE , ,49 Verotulot , ,38 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot 4 581, ,86 Muut rahoitustuotot , ,43 Korkokulut , ,03 Muut rahoituskulut , ,12 Rahoitustuotot ja kulut yhteensä , ,86 VUOSIKATE , ,03 Poistot ja arvonalentumiset Konserniliikearvon poisto ja konsernireservin väh. Suunnitelman mukaiset poistot , ,45 Arvonalentumiset 0, ,55 Poistot ja arvonalentumiset yhteensä , ,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot , ,16 Satunnaiset kulut 0,00 0,00 Satunnaiset erät yhteensä , ,16 TILIKAUDEN TULOS , ,19 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) , ,16 Vähemmistöosuudet (-/+) , ,93 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , ,28 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 42,1 43,9 = 100*Toimintatuotot/(Toimintakulut- Valmistus omaan käyttöön) Vuosikate/Poistot, % 103,9 93,3 Vuosikate, eur/asukas 470,38 340,77 Asukasmäärä

25 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,03 Satunnaiset erät , ,61 Tulorahoituksen korjauserät , ,51 Toiminnan rahavirta yhteensä , ,13 Investointien rahavirta Investointimenot , ,21 Rahoitusosuudet investiontimenoihin , ,37 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,17 Investointien rahavirta yhteensä , ,67 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,46 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,09 Antolainasaamisten vähennykset , ,52 Antolainauksen muutokset , ,61 Lainakannan muutokset Pa-lainojen lisäys , ,04 Pa-lainojen vähennys , ,36 Lyh.aik.lainojen muutos , ,25 Lainakannan muutokset , ,43 Oman pääoman muutos 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,54 Vaihto-omaisuuden muutos , ,90 Saamisten muutos , ,58 Korottomien velkojen muutos , ,66 Muu muutos/myydyn kiinteistöoy:n kassavarat ,64 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,48 Rahoituksen rahavirta , ,52 Rahavarojen muutos , ,98 + Rahavarat , ,14 - Rahavarat , , , ,98

26 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä /v M -2,509-2,929-3,477 0,198 11,685 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä 5 vuodelta M -10,011-9,812 2,968 Investointien tulorahoitus, % 36,4 18,1 20,1 66,6 66,6 100*Vuosikate/Investointien omahankintameno (inv.omahankintameno=kom.investoinnit - rahoitusosuudet) Pääomamenojen tulorahoitus, % 24,5 10,9 11,0 31,3 31,3 100*Vuosikate/(Inv.omahankintameno+Antolainojen netto- lisäys+lainanlyhennykset) Lainanhoitokate 0,7 0,1 0,1 0,5 0,6 (Vuosikate+korkokulut)/(Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassavarat milj. euroa 2,58 1,60 2,16 2,98 15,48 Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassan riittävyys (pv) pv *Kassavarat /Kassasta maksut tilikaudella

27 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNITASE VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet Peruspääoma Aineettomat oikeudet Osuus ky:ien opon lisäyksestä 0 0 Muut pitkävaikutteiset menot Liittymismaksurahasto 0 0 Ennakkomaksut 0 0 Arvonkorotusrahasto 0 0 Muut omat rahastot Aineelliset hyödykkeet Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Maa- ja vesialueet Tilikauden yli-/alijäämä Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet VÄHEMMISTÖOSUUDET Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Ennakkomaksut ja kesken- VARAUKSET eräiset hankinnat Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Sijoitukset Osakkeet ja osuudet PAKOLLISET VARAUKSET Joukkovelkakirjalainasaamiset 0 0 Eläkevaraukset Muut lainasaamiset Muut pakolliset varaukset Muut saamiset TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiannot Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Lahj.rahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen pääomat Muut toimeksiantojen varat VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen Vaihto-omaisuus Joukkovelkakirjalainat 0 0 Aineet ja tarvikkeet Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Keskeneräiset tuotteet 0 0 Lainat julkisyhteisöiltä 0 0 Valmiit tuotteet 0 0 Lainat muilta luotonantajilta 0 0 Muu vaihto-omaisuus 0 0 Saadut ennakot Ennakkomaksut 0 0 Ostovelat Liittymismaksut ja muut velat Saamiset Siirtovelat 0 0 Pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikainen Myyntisaamiset 0 0 Joukkovelkakirjalainat 0 0 Lainasaamiset 0 0 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta Muut saamiset Lainat julkisyhteisöiltä Siirtosaamiset 8 9 Lainat muilta luotonantajilta 0 Lyhytaikaiset saamiset Saadut ennakot Myyntisaamiset Ostovelat Lainasaamiset 0 31 Muut velat Muut saamiset Siirtovelat Siirtosaamiset VASTATTAVAA YHTEENSÄ Rahoitusarvopaperit Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin 0 0 Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA YHTEENSÄ

28 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 30,78 28,14 24,57 24,05 33,14 100*(omapääoma+konsernireservi+ kertynyt poistoero+ vapaaehtoiset varaukset)/(kokopääoma-saadut ennakot) Lainakanta , milj. euroa 17,22 19,50 21,44 22,66 24,85 vieras pääoma-(saadut ennakot+ostovelat+siirtovelat+ muut velat+liittymismaksut) Lainat euroa/asukas Lainasaamiset , milj.euroa 0,22 0,11 0,01 0,01 0,04 sijoituksiin merkityt jvk-lainasaamiset ja muut lainasaamiset 7. Keskeiset liitetiedot Kunnan ja konsernin taloutta kuvaavat liitetiedot on esitetty osiossa D. 8. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimet 8.1. Tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamistoimia koskeva sääntely Kuntalain 69 :n mukaan kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on tehtävä selkoa talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman ja toimenpideohjelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi Tilikauden tuloksen käsittely Joroisten kunnan tilikauden tulos vuodelta 2014 on vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien ,96 positiivinen. Energialaitoksen tuloslaskelma on kirjattu kunnan tuloslaskelmaan ja lisäksi tulokseen vaikuttaa laitoksen kaupasta on syntynyt ,16 satunnainen tuotto. Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa: - kirjataan investointivarauksilla katettujen pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintojen poistoerojen muutokset ,89 /kunta - tuloutetaan Energialaitoksen vapaaehtoinen varaus ,76 - tilikauden ylijäämä edellisten erien jälkeen, ,61, siirretään kuluvan vuoden kirjanpidossa yli-/alijäämän tilille. Laskelma: Tilikauden tulos ,96 Poistoeron vähennys/kunta ,89 Energialaitoksen varauksen tuloutus ,65 Tilikauden ylijäämä ,61

29 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tasapainottamistoimenpiteet Joroisten kunnan taseessa ei ole kattamatonta alijäämää. Tilikauden 2014 ylijäämän lisäämisen jälkeen kumulatiivinen ylijäämä on ,33. Kunnan talouden pitkäaikaista tasapainottamista jatketaan vuoden 2015 aikana ja talouden tasapainotusohjelma tullaan päivittämään kunnan strategian päivittämisen pohjalta.

30 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS B. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1. Tavoitteiden toteutuminen 1.1. Kunnan johtaminen, yleishallinto, elinkeinotoimi ja maaseututoimi VAALITOIMINTA Sisältää keskusvaalilautakunnan, äänestysalueen vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan menot. Joroisissa siirryttiin vuonna 2014 yhteen äänestysalueeseen. Vuonna 2014 järjestettiin EU-parlamenttivaalit. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vaalit toimitetaan virheettömästi Vaaliviranomaisten riittävä koulutus tehtäviin Kuntalaisten äänestysmahdollisuudet eivät huonone äänestysaluemuutoksista huolimatta Kiertävä äänestyspaikka (auto). Riittävät ennakkoäänestyksen aukioloajat Äänestysprosentti säilyy vähintään ennallaan. Palaute äänestäjiltä EU-vaalien äänestys-% 32, ,2. Huonoa palautetta ei tullut Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Vaalien toimihenkilöiden rekrytointi koulutus osoittautuu riittämättömäksi Tiedotus liian vähäistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Vaalit Toimintatuotot ,00 350,00 104,4 Toimintakulut , ,77 39,4 Toimintakate/jäämä , ,77-63,4 TARKASTUSTOIMINTA Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella kunnanvaltuuston päätettävät kunnan hallinnon ja talouden tarkastamista koskevat asiat sekä arvioida toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tilintarkastuksesta saadaan lisäarvoa kunnan toimintoihin Tilintarkastuksen havaintojen hyödyntäminen Tehdyt toimenpiteet TP 2013 lopputarkastus Tilintarkastuksen raporttien ja niiden Havainnot otetaan Tarkastuslautakunta tukee arvioinnillaan kunnan toimintaprosessien kehittämistä aiheuttamien toimenpiteiden seuranta Strategian ja henkilöstöstrategian huomioiminen arvioinnissa Omien toimintatapojen kriittinen tarkastelu, hyvistä käytännöistä Tehdyt toimenpiteet valmisteluun. Arviointikertomus valmistui toukokuussa.

31 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS oppiminen ja niiden hyödyntäminen Näiden tavoitteiden seurantaa pidetään esillä kunkin toimialan arvioinnissa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Arvioinnit kohdistuvat epäolennaisuuksiin Kuntatarkastajan tietotaitoa ei onnistuta käyttämään riittävästi hyödyksi. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Tilien ja hallinnon tarkastus Toimintakulut , ,64 75,5 Toimintakate/jäämä , ,64 75,5 KUNNAN JOHTO KUNNANVALTUUSTO JA -HALLITUS Kunnan johtamistoiminnan tarkoituksena on saada kunnan organisaatio sekä koko joroislainen yhteisö toimimaan siten, että kunnan visio, toiminta-ajatus, asetetut strategiat, valitut päämäärät sekä valtuustotason tavoitteet kullekin vuodelle toteutuvat. Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto käyttää kunnassa ylintä päätösvaltaa. Talousarviossa ja suunnitelmassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Käyttötalousosassa valtuusto päättää strategiasta ja hyväksyy toimielimille annettavat määrärahat palvelujen järjestämiseksi. Samalla valtuusto antaa tavoitteet ja mittarit, joilla palveluille asetettujen tavoitteiden saavuttamista seurataan. Valtuusto antaa myös liikelaitoksille toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kunnan talousarvion rahoittamisesta vastaa ja päättää kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa sekä antaa ohjeita kuntaa eri yhteisöissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallituksen alaisena toimivat elinkeinojaosto, henkilöstöjaosto ja energialaitoksen johtokunta. Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, taloudenhoitoa sekä muuta toimintaa. Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Ennakoiva toimintatapa ja itsenäistä toimintakykyä ylläpitävä palvelujärjestelmä Luottamushenkilöorganisaation ja viranhaltijaorganisaation välinen/keskeinen yhteistyö yhteisen päämäärän hyväksi Avohoitopainotteinen kunnan talousraamiin soveltuva palveluverkko ja toimivat palvelu- ja hoitokäytännöt. Varhaisen puuttumisen ja ohjauksen toteuttaminen. Strategiat sisäistetään ja niihin sitoudutaan kaikkien toimijoiden kesken. Päätöksenteossa ja käytännön Hyvinvointia kuvaavien mittaustulosten positiivinen kehitys Päätösprosessien sujuvuus Palvelujärjestelmä kehittelyn alla. Mallia kehitetty osana kunnan perustoimintaa Sisäistetty. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyötä on lisätty

32 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Talouden vakauttamisohjelman laatiminen Kunnan strategian sovittaminen rakennemuutokseen toimissa havaitaan yhteinen päämäärä Luottamushenkilöstön keskinäisen luottamuksen ja yhteistyön edistäminen Kaikkia toimintoja koskeva kriittinen tarkastelu; palvelujen priorisointi ja karsiminen SOTE ja kuntarakenneratkaisujen valmistelu Talous tasapainotetaan Valtuusto hyväksyy SOTE ja kuntarakennelinja ukset mm. seminaarien ja iltakoulujen avulla. Kuntastrategia päivitetään tiiviissä yhteistyössä viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Sisältyy 2015 ja 2016 talousarvioihin (päivitetään 2014 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen) Kunta osallistui aktiivisesti mm. kuntarakenneselvityk sen ja sotepalvelurakenteen selvitysten osalta. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Ei sisäistetä tavoitteita ja strategioita Ei päästä yhteistyössä ja strategisissa linjauksissa yhtenäisyyteen Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Kunnanvaltuusto ja -hallitus Toimintatuotot , ,31-100,0 Toimintakulut , ,50 118,5 Toimintakate/jäämä , ,19 109,7 KESKUSHALLINTO Palvelusuunnitelma: Keskushallinto vastaa hallinto-, talous ja elinkeinoasioiden hoitamisesta. Hallinto-, elinkeino- ja laskentayksiköt ovat sitovan tason yksiköitä. HALLINTOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Yksikkö hoitaa valtuuston, kunnanhallituksen, tarkastuslautakunnan, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja keskusvaalilautakunnan sihteeritoiminnat, kunnan henkilöstöhallinnon, keskusarkiston ja puhelinvaihteen. Keskeistä toiminnassa on hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Asiakirjahallintoa kehitetään niin, että sähköistä asiointia ja toimintatapaa pystytään Kotisivujen uusiminen ja sinne sisäisen intranetin luominen henkilöstölle sekä oma Kotisivut ovat valmiit ennen kesälomia Kotisivujen tekstejä työstetään, valmistuvat ensi vuoden puolella, intranet siitä 6 kk

33 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS lisäämään Työllistettävien sijoittaminen palvelujen tuottamista ja henkilön työllistymissuunnitelmaa tukien Työhyvinvoinnin lisääminen osionsa luottamushenkilöille Jalkautetaan työllistämisen hyötyjen näkeminen koko organisaatioon - kuntouttavan työtoiminnan tärkeys Työsuojeluvaltuutettujen kouluttaminen tehtäviinsä ja painopisteen siirtäminen henkiselle puolelle henkilötyövuosi Työtyytyväisyyskartoitus noin kahden vuoden välein sairauspoissalopäivät alle alan keskiarvon myöhemmin Teknisessä toimessa kuntouttava työtoiminta on ollut onnistunutta teholtaan ja vaikutuksiltaan, mutta muusta organisaatiosta ei ole löytynyt paikkoja kuntouttavan työtoiminnan henkilöille. Työtyytyväisyyskartoitus tehtiin lokakuussa Joroinen 12,3 pv/tt/vuosi muut kunnat 16,7 pv/tt/v Esimiestyö perustuu yhtenäiseen johtamisnäkemykseen, joka määritellään strategisten valintojen perusteella Strategian jalkautumisen, työn sujuvuuden ja henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen johtamisperiaatteet määrittelemällä. Kartoitetaan esimiesten osaaminen ja kehitystarpeet kartoituksen toteutus kartoitusta on tehty koulutussuunnitelman laatimisen yhteydessä Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kotisivujen luominen epäonnistuu Pienen yksikön poikkeustilanteisiin ei pystytä varautumaan Organisaatio ei näe kuntouttavan työtoiminnan hyötyjä eikä sopivia tehtäviä työttömille löydy. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Hallintoyksikkö Toimintatuotot , ,11 128,0 Toimintakulut , ,92 94,4 Toimintakate/jäämä , ,03 91,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,12 0,6 Tilikauden yli-/alijäämä , ,15 90,4 Yhteispalvelupiste Yhteispalvelupisteeksi kutsutaan asiakaspalvelupistettä, josta on saatavana vähintään kahden eri viranomaisen palveluja. Täydellisimmillään Yhteispalvelupiste on yhden luukun palvelupiste, jossa asiakas saa vireille yleisimmät julkishallinnon palvelut. Yhteispalvelun toimijana on Joroisissa ollut kunnan lisäksi Kela, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi. Yhteispalvelupistettä on hoitanut pysyvästi kaksi palvelusihteeriä.

34 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Valtiovarainministeriön kaavailujen mukaan Joroisiin ei ole tulossa valtion osittain rahoittamaa asiakaspalvelupistettä, vaan palvelupiste jää kunnan ja sopimuskumppaneiden rahoitettavaksi. Kela ja TEtoimisto on ilmoittanut olevansa toistaiseksi halukas toimimaan sopimuskumppanina. Tyky-toiminta Toimintaohjeet työhyvinvoinnin lisäämiseksi ovat käytössä ja ovat tutut koko organisaatiolle. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Tykytoimintaan on varattu yhteensä , josta liikunta/kulttuurilippuihin (50 /henk/vuosi). Loput käytettiin yhteisin tapahtumiin (pikkujoulut, konsertti). Jakamattomat eläkekulut Määräraha euroa on pienentynyt noin aikaisemmasta, koska se on jaettu perusturvan tuotteille. Ystävyyskuntatoiminta Ystävyyskuntatoiminnan tarkoituksena on rakentaa kansainvälistä ulottuvuutta sekä kuntalaisten että yritystoiminnan puitteissa. Joroisten kunnan ystävyyskunta Virossa on Ylenurmi. Ystävyyskuntatoimintaa varten on valtuuston asettama toimikunta, joka päättää määrärahan käytöstä (2500 ). Opettajaryhmä kävi Ylenurmessa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joroisten historia II-osa Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Perustelut: Joroisten historia II kirjoittajan palkkiot ja muut työhön liittyvät sopimuksen mukaiset kustannukset. Kunta maksaa 60 % ja seurakunta 40 % kustannuksista. Teoksen suunniteltiin valmistuvan talousarviovuoden aikana, mutta tekstiä tuli kirjoittajalta ennakoitua verkkaisemmin. Ay- ja työsuojelutoiminta Ay- ja työsuojelutoimi on järjestetty yhteen YT- toimielimeen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukko- ja palveluliikenne Joroinen kuuluu Keski-Savon logistiikkayksikköön. Suunnittelu-, koordinointi- ja kilpailutustietotaitoa ostetaan yksiköltä. Joukkoliikenteen tavoitteena on kuntalaisten liikkumismahdollisuuksien parantaminen. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Joukkoliikenne Perustelut talousarviovuodelle:

35 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yksikköön sisältyvät menot osuuksista seutulippuihin ja osuudesta linja-autoyhtiöiden aikataulujulkaisuun sekä osuus logistiikkayksikön palvelujen ostosta. Tulona ovat valtionosuus seutulippuihin. Yhteistyö talousalueella koko takaiskun, kun logistiikkapäällikkö irtisanoutui syksyllä eikä Varkaus halunnut palkata uutta henkilöä. Kunnat irrottautuivat logistiikkayksikön toiminnasta. Palveluliikenne Palveluauto Palin kustannus (palveluauto toimii sekä kutsuliikenteenä että vakiintuneilla viikoittaisilla reiteillä). Toiminta on kunnan kustannettavaa. Liikennöitsijä vähentää lipputulot kunnan maksuosuudesta. Merkittävä osa asiakkaista on kunnan omia asiakkaita (kotipalvelu, kehitysvammaisten päivätoiminta). Pali kilpailutettiin vuoden aikana ja paikkakuntalainen liikennöitsijä vaihtui toimijaksi. Työllisyyden hoito Vastuu pitkäaikaistyöttömistä on entistä enemmän kuntien vastuulla. Kuntien tulee tehdä aktivointisuunnitelmat ja vastata myös niiden toimeenpanosta. Sosiaaliohjaaja on vastuuhenkilö aktivointisuunnitelmien laatimisessa. Työllistettävien palkkausrahat ovat kyseisillä talousarviokohdilla. Pitkäaikaistyöttömien kuntaosuus on ollut viime vuosina noin Moniammatillinen työryhmä työskenteli pitkäaikaistyöttömien tilanteen selkiyttämiseksi ja koordinoimiseksi. Tavoitteena on pitkäaikaistyöttömien kuntaosuuksien kurissa pitäminen sekä erityisesti nuorten ja vaikeasti työllistettävien tilanteen paraneminen. Vuonna 2014 ko. maksu oli euroa. Vastuuhenkilö: hallintojohtaja AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-12 kk Yleishallinnon avustukset Veteraaniasiain neuvottelukunta Joroisten 4H-yhdistys Savon Säätiö 699 Vanhus- ja vammaisneuvosto Itä-Suomen pelastushelikopterin tuki ry Varkauden seudun Wamdy ry Veteraanien siivousapu Joroisten seudun työttömät Kolman pohjapato Kaitaan ja Pihlaan kunnostus Hyvä Joulumieli-keräys Joroisten vanhustentaloyhd./sammutusl Varaus/muut yhteensä Joroisten Jyske 500 Pitkäaikaistyöttömät, varaus Lapsen Kengissä ry 3250 Palvelutalon palohälyttimet Yhteensä

36 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-12 kk Eri palvelualueilla olevat avustukset Keskushallinto - yleishallinto elinkeinotoimi maksullisen lomituksen tukeminen Sivistyspalvelut - kulttuuritoimi liikuntatoimi nuorisotoimi Tekniset ja liiketoimintapalvelut - yksityistieavustukset vesihuoltoavustukset avustus veneseuralle jätevesineuvoja - hanke Joroisselän kunnostus Yhteensä ELINKEINOYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma Elinkeinoyksikkö toteuttaa kunnan elinkeino-ohjelmassa määriteltyjä toimenpiteitä. Toimenpiteiden johdosta Joroisten kilpailukyky ja markkina-arvo kasvaa, yritystoiminnan uusinvestoinnit lisääntyvät ja yritysten sekä työpaikkojen määrä kasvaa. Elinkeinoyksikön toiminnan painopistealueena ovat pienet ja alkavat yritykset. Vastuuhenkilö: elinkeinoasiamies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Golfin kaava-alueelle saadaan investointipäätöksiä Sitovien tonttivarausten ja käynnistyneiden investointien lukumäärä. VT5 risteysalueelle saadaan yksi uusi investointi käyntiin Yrityskontakteja 30 kappaletta Hallitilat ovat 100 % vuokrattuja Kolman Koto hanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti Poikkeuslupa rantaalueelle. Markkinoinnin tehostaminen, erityisesti sisämaan tonttien osalta. Uusyrityshankinta / markkinointitoimenpiteet Yritys- ja toimialatapaamiset, Kotti -ennakointikysely Investointien luku- ja euromäärä Lukumäärä Poikkeamis- ja ruoppausluvat rantaalueelle saatu. Markkinointi käynnissä, ei käynnistyneitä investointeja Ei investointeja Yrityskontakteja 30 kappaletta. Ennakointikysely tehty. Kaksi toimialatapaamista ja yksi yleinen yrittäjätapaaminen. Markkinointitoimenpiteet Toteumaprosentti >90 % Hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet Loppuraportti Hanke toteutunut suunnitelman mukaisesti, loppuraportti valmis.

37 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Golf alueen ranta-alueen kunnostukseen ei saada poikkeuslupaa. o poikkeuslupa saatu o ruoppauslupa saatu o potentiaalinen investori vetäytynyt hankkeesta Globaali ja kansallinen talous taantuvat edelleen ja/tai merkittävää signaalia talouksien elpymisestä ei ole todettavissa. o taantuma jatkuu ja syvenee edelleen o Venäjä Ukraina selkkaus lisää epävarmuutta Markkinointitoimenpiteiden epäonnistuminen. o koemarkkinointi ei tuottanut toivottua tulosta Yritystukilain muutokset kunnan osallisuudesta yritystoimintaan o kunta rinnastetaan nykylaissa yritykseksi Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Elinkeinoyksikkö Toimintatuotot , ,18 109,0 Toimintakulut , ,10 88,5 Toimintakate/jäämä , ,28 74,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,80-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,48 75,8 Hankkeet tilinpäätöksessä Hankkeet Rajupusu Leader Keski-Savon alueen hankkeet: Toteemi jatko Lähiruoasta bisnekseksi Wäläkky Uusyrityskeskus Muut: E-S liitto, Laajakaista koordinaatio Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke Alkutuotannon hankkeet Hankkeet yhteensä ATK-palvelut Tietohallinnon asiantuntijapalvelut ja atk-tukipalvelut ostetaan Varkauden kaupungilta. Tukipalvelut vastaavat terveyskeskuksen ja viraston atk-palveluista. Matkailu Kunnan kustantamat matkailun kehittämistoimet sisältävät useita toimenpiteitä. Tavoitteena on lisätä matkailuyritysten, tuotteiden ja työpaikkojen määrää, antaa matkailusta riittävä info, edistää ja hyödyntää kärkitapahtumia sekä kasvattaa kunnan imagoa. Kunnalla on sopimus matkailuinfosta Liikenneasema Jari-

38 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Pekassa toimivan Riikka-Piikka Ky:n kanssa. Seudullista yhteistyötä toteutetaan sekä Keski-Savon että Rajupusu alueiden kanssa. Markkinointiin on varattu AVUSTUKSET TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Elinkeinotoimen avustukset Joroisten Musiikkiyhdistys Joroisten Teräsmieskisat Varkauden teatteri Kesäteatteri Muut yhteensä Jorojaiset Joulunavaus Yhteensä LASKENTAYKSIKKÖ Palvelusuunnitelma: Laskentayksikkö on kunnan sisäinen palveluyksikkö, joka tuottaa kunnan koko organisaatiolle palkanlaskenta-, kirjanpito- ja muut laskentatoimen palvelut. Ajantasaisen ja oikea-aikaisen sekä virheettömän ja relevantin tiedon tuottaminen palvelee kunnan johtoa ja toimialoja taloudellisen tiedon seuraamisessa ja analysoinnissa sekä sitä kautta päätöksenteossa. Palkanlaskenta- ja kirjanpitoyksiköt ovat nollanettobudjetoituja ja niiden palvelut ovat tuotteistettuja. Palkanlaskentapalvelusta laskutettava yksikkö on palkanmaksutapahtuma ja kirjanpitopalvelusta tuotettu tosite. Vastuuhenkilö: laskentapäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Relevantin ja säännöllisen talous- ja laskentatiedon tuottaminen ja jakaminen kunnan johdon ja eri toimialojen käyttöön Raportoinnin oikeaaikaisuus ja ajantasaisuus Raportoinnin kehittäminen tarvetta vastaavaksi Järjestelmien ajantasaisuus KK-raportointi kunnan johdolle ja toimialoille välittömästi seuraavan kuukauden 20. pv:n jälkeen. Raportointi on toteutunut suunnitellusti lukuun ottamatta tilinpäätös- ja loma-aikaa. Asiantunteva, virheetön palvelu, joka tukee kunnan koko organisaatiota tuotetun tiedon tulkinnassa ja hyväksikäytössä ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa Yksikön arkistoinnin ajantasaistaminen Sisäinen koulutus ja tiedotustilaisuudet. Henkilöstön sisäinen koulutus. AMS:ien viimeistely ja käyttöönotto Sähköisen ostolaskuaineiston arkistoinnin järjestäminen Sisäiset koulutus-/ tiedotustilaisuudet väh. 2 kpl/vuosi. Henkilöstön koulutuspäivät väh. 2 pv/hlö. AMS:t on otettu käyttöön ja ostolaskujen sähköinen arkistointi on toteutettu mennessä. Tilivuoden aikana on toteutunut kolme laskentayksikön järjestämää tilaisuutta (talousasiat/luottamushenkilöt, ta-info ja soteta-info). Toteutuneet koulutuspäivät 3,7 pv/hlö Ostolaskuaineiston arkistointiin tarvittava ohjelmapäivitys on tehty, mutta ohjelmaa ei ole otettu käyttöön. AMS:ia ei vielä hyväksytty.

39 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Palvelut ovat riippuvaisia atk-järjestelmien toimivuudesta viiveet käyttökatkojen aikana o ei käyttökatkoja järjestelmissä o versiopäivitykset palkkahallinnossa aiheuttaneet ylimääräistä, aikaa vievää tarkistustyötä Henkilöstö- ja aikaresurssin riittävyys poikkeustilanteissa o sijaistaminen toiminut poikkeustilanteessa AMS:n osalta puutteellinen koordinointi, ostolaskujen sähköisen arkistoinnin kustannus o AMS:ia on läpikäyty, ei hyväksytty. Ostolaskujen sähköinen arkistointi-ohjelma ei toimi käytössä olevassa taloudenhallintajärjestelmän versiossa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Laskentayksikkö Toimintatuotot , ,97 93,4 Toimintakulut , ,97 93,4 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: Tuote TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Palkanlaskentapalvelu , , , Kirjanpitopalvelu , , , Yhteensä Tuotteiden hintaan vaikuttavia tuloja v talousarviossa on arvioitu /Kela-korvaus tth:n järjestämisestä. Vuoden aikana on toteutunut Kela-korvausta tth:n järjestämiseen palkanlaskentapalveluyksikössä 517,04. Kirjanpitoyksikössä Kela-korvausta on saatu 1 454,75 ja lisäksi muita tuotteen hintaan vaikuttavia tuloja 52,62. Koko yksikössä meno- ja tuloarviot toteutuivat 93,4 %:sti. KUNNAN JOHTO JA KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA KUNNAN JOHTO Toimintatuotot , ,63 110,8 Toimintakulut , ,49 96,3 Toimintakate/jäämä , ,12 91,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 27,8 Tilikauden yli-/alijäämä , ,44 91,6

40 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA MAASEUTUTOIMI Palvelusuunnitelma Maaseututoimi on osa Rantasalmen elinkeinotoimintaa ( alkaen). Maaseutuhallinto on Rantasalmen maaseutulautakunnan (yhteislautakunta) alainen palvelu- ja tulosyksikkö, joka hoitaa maaseutuhallinnon tehtävät Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueella. Asiakaspalvelupisteet toimivat kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa. Vastuuhenkilö: maaseutupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Asioiden sähköisen käsittelyn hyödyntäminen täysimääräisesti ja viljelijöiden sähköisen asioinnin lisääminen. Tavoitteena: vähintään 60 % hakemuksista tulee sähköisesti ja kaikki paperilla palautetut hakemukset skannataan sähköiseen käsittelyyn. Hakemusasiakirjojen sähköinen käsittely, (nopeuttaa kuntarajat ylittävää asioiden käsittelyä ja perustuu vaatimukseen tehtävien eriyttämisestä). sähköisesti allekirjoitetut päätökset, sähköinen arkistointi ja sähköinen postitus. Sähköisesti saapuneiden ja sähköisesti käsiteltyjen asiakirjojen osuus kaikista toimitetuista asiakirjoista. Viljelijöiden koulutuspäivien määrä Viljelijöiden koulutus sähköiseen asiointiin. Sähköisten hakemusten osuus Joroisissa oli 65 %, Rantasalmen yhteistoiminta-alueella 49 % ja Etelä-Savossa 50 %. Huolimatta valtakunnallisen palvelun teknisistä ongelmista sähköinen hakeminen lisääntyi kaikissa muissa yhteistoiminta-alueen kunnissa paitsi Rantasalmella. Viljelijöille järjestettiin Joroisissa yksi koulutuspäivä huhtikuussa, osallistujia oli 30. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Huonot tietoliikenneyhteydet ja osaamisen puute estävät viljelijöiden sähköistä asiointia. Paperilla toimitetut eli skannattavat hakemukset joudutaan erikseen tallentamaan, kun taas sähköiset saadaan ladattua suoraan tukisovellukseen. Toisin sanoen skannaus ei helpota tallennustyötä, mutta vähentää paperilomakkeiden fyysistä siirtämistä kunnasta toiseen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Maaseutuhallinto Toimintakulut , ,90 90,6 Toimintakate/jäämä , ,90 90,6 Tunnusluvut (luvut kuvaavat koko maaseutuhallinnon yhteistoiminta-aluetta) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA2014 Tot 1-12 kk henkilöstö, htv (sis. myynnin Sulkavalle) 4,0 4,0 4,0 3,7 4,1 4,0 aktiivimaatiloja käsitelty tukia milj. 19,68 19,18 19,69 22,02 22,37 21,08

41 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS LOMATOIMI Palvelusuunnitelma Lomatoimi tuottaa lomituspalvelut maatalousyrittäjille lomalain ja -asetuksen mukaisesti. Toiminta perustuu v tehtyyn toimeksiantosopimukseen rahoittajan Melan:n kanssa. Lomituspalvelun toiminta-alue muodostuu Joroisten, Juvan, Rantasalmen, Sulkavan kunnista ja Savonlinnan länsipuolesta. Vastuuhenkilö: lomituspäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vuosilomalomitus yrittäjän etuuden mukaisesti 26 päivää, siirtyviä enintään 10 %. Lomittajia riittävästi tarpeeseen nähden. Päivien määrä, seuraavalle pidettäväksi vuodelle siirtyvien päivien määrä Vuosilomia lomitettu pv on 24,8pv/yrittäjä. Määrä alle 26 päivän tavoitteen mutta alittaa 10% pv siirtyvien osuuden. Sijaisapupyynnöt pystytään toteuttamaan lomitustarpeen mukaisesti. Tuettua maksullista lomitusta vähintään vuoden 2013 tasolla. Palvelusuunnitelmat v tehdyt päivitetään tilakäynnein työympäristöselvitysten yhteydessä. Varalomittajajärjestelmä riittävä. Lomittajien määrä riittävä. Kuntatuki jatkuu entisellään. Hallintohenkilöstöä riittävästi, jotta tehtävä ehditään suorittaa. Toteutuneet päivät / lomituspyynnöt. Maksullisen lomituksen päivien määrä. Päivitettyjen palvelusuunnitelmien määrä. Sijaisapupäiviä lomitettu 4656 pv. Pyynnöt on saatu toteutettua lähes lomitustarpeen mukaisesti. Tuetun maksullisen lomituksen määrä 2528 pv on 82p alle tavoitteen. Palvelusuunnitelmien ja työympäristön turvallisuusselvitysten päivitykset eivät toteutuneet tavoitteen mukaisesti (henkilöstövaje). Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Lomitus- ja hallintohenkilöstön riittävyys, maksullisessa lomituksessa yrittäjien tarve ostaa palveluja ja yrittäjien maksukyky. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Lomatoimi Toimintakulut , ,63 111,2 Toimintakate/jäämä , ,63 111,2 Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Lomapäivät Lomituspäivän kesto h 6,32 5,70 6,40 6,50 6,56 6,50 6,28

42 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TA 2014 TP 2014 Poikkeama Käyttö-% MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA Toimintakulut , ,27 94,4 Toimintakate/jäämä , ,27 94,4

43 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perusturvan toimiala Perusturvan järjestämis- ja tuotantovastuu on Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksella. Joroisten kunnan perusturvalle asettamat tavoitteet ja määrärahat vuonna 2014 kohdennetaan yhteistoiminta-alueen perusturvan järjestämissuunnitelmaan sekä Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen organisaatiomalliin ja tilikarttaan. Varkauden sosiaali- ja terveyskeskus on jakautunut kolmeen palvelualueeseen; psyko-sosiaaliset palvelut, kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito sekä terveyden vastaanottopalvelut. PERHEPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Perhepalvelualue järjestää ja tuottaa mm. sosiaalityön palveluja, joihin kuuluvat lastensuojelu, toimeentuloturva, kuntouttava työtoiminta, päihdehuolto, vammaispalvelu ja muu sosiaalityö sekä kehitysvammahuollon palveluja. Perhepalvelualue kuuluu Varkauden organisaatiossa Psykososiaaliselle-palvelualueelle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö SOSIAALITYÖ Palvelusuunnitelma Lastensuojelu sisältää lastensuojelulain mukaiset toimenpiteet, kuten avohuollon tukitoimet, sijaishuollon ja jälkihuollon. Toimeentuloturva sisältää perustoimeentulotuen, täydentävän toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen. Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään aktivointisuunnitelman mukaisesti pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella. Päihdehuolto sisältää polikliinisen päidenhuollon, päihdehuollon laitoshuollon ja ehkäisevän päihdehuollon. Vammaispalvelun mukaisena palveluna ja tukitoimena järjestetään tai korvataan asunnon muutostöitä, palveluasumista, henkilökohtaista apua, päivätoimintaa, kuljetuspalvelua sekä määrärahasidonnaisena palveluna ja tukitoimena kuntoutusohjausta, sopeutumisvalmennusta, korvausta päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden hankkimisesta, ylimääräisistä vaatetuskustannuksista, erityisravinnosta sekä muista vammaispalvelulain tarkoituksen toteuttamiseksi tarpeellisista palveluista ja tukitoimista. Muu sosiaalityö sisältää mm. sosiaalihuoltolain mukaisen asumispalvelun, perheasiansovittelun, kasvatus- ja perheneuvonnan, sosiaaliasiamiestoiminnan, sosiaalipäivystyksen sekä mielenterveyskuntoutujien Päiväpirtin. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö

44 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Lapsiperheissä vanhempien jaksaminen Lastensuojelun avohuollon tukitoimet avohuollossa tuettujen perheiden määrä 37 Pitkäaikaistyöttömien elämänlaadun parantaminen mahdollisimman moni pitkäaikaistyötön on toiminnan piirissä kuntouttava työtoiminnan asiakasmäärä kuntouttavassa työtoiminnassa 65 eri henkilöä vuoden aikana laaditut aktivointisuunnitelmat aktivointisuunnitelmat 96 varhainen tuki koululaisilla kaikkien 6 luokkalaisten henkilökohtainen tapaaminen tavatut 6-luokkalaiset/ kaikki kunnan 6- luokkalaiset Keväällä tavattu, yksi jäi tapaamatta. 6- luokkalaisten tapaaminen liittyy yläkouluun siirtymiseen ja sen vuoksi tapaamiset sijoittuvat ajallisesti kevätlukukaudelle. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahat ja työntekijöiden työpanos joudutaan kohdentamaan korjaavaan työhön. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Sosiaalityö Toimintatuotot ,23 9,23-100,0 Toimintakulut , ,73 91,7 Toimintakate/jäämä , ,96 91,7 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 TP 2014 Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden määrä Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Sosiaalityön tunti , , Päiväpirtti/ohjaustunti , ,

45 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan/bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Perheasian sovittelu/kasvatus- ja perheneuvonta Kasvatus- ja perheneuvonta Sosiaaliasiamies Sosiaalipäivystys Adoptioneuvonta Sosiaalihuollollinen työtoiminta Avohuollon tukitoimet Lastensuojelun jälkihuolto Alvari perhetyö Lasten ja nuorten laitoshoito Lastensuojelun perhehoito Polikliininen päihdehuolto PAV-Laitoshoito Muu päihde- ja raittiustyö Toimeentulotuki Ehkäisevä toimeentulotuki Täydentävä toimeentulotuki Työmarkkinatuen kuntaosuus Kuntouttava työtoiminta Vammaisten asumispalvelut Asuntojen muutostyöt Henk.koht.avustaja Kuljetuspalvelut Muut vammaisp.lain mukaiset palvelut Mt-kuntoutujien asumispalvelut Pohjois-Savon lastensuojelun kehittämisyksikkö Yhteensä Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista sosiaalityön yksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Yhteensä Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. KEHITYSVAMMAHUOLTO Palvelusuunnitelma Kehitysvammahuolto sisältää ohjatun ja autetun asumisen, perhehoidon, päivä- ja työtoiminnan sekä avohuollon ohjauksen. Lisäksi kehitysvammahuoltoon kuuluu Vaalijalan tuottamat palvelut. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Vastuuhenkilö: Kehitysvammahuollon esimies

46 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kehitysvammaisten henkilöiden vanhempien ja omaisten jaksamisen tukeminen sekä kehitysvammaisten sopeuttaminen ja opettaminen yhteisöllisyyteen kodin ulkopuolelle. Järjestetään ohjattua asumispalvelukokeilua. Tavataan kotona, palvelukodeissa ja laitoshoidossa olevia kehitysvammaisia ja heidän läheisiään. Ohjattua asumiskokeilua 1-2 kehitysvammaiselle sekä läheistapaamiset 1-2 kertaa vuodessa ja palvelusuunnitelmat kaikilla kehitysvammaisilla Järjestetty asumiskokeilua 3:lle kehitysvammaiselle. Tehty läheistapaamisia ja tarkistettu palvelusuunnitelmat 25 kehitysvammaiselta. Kehitysvammaisenhenkilön arjen jäsentäminen työn avulla. Ehkäistä syrjäytymistä ja muita vakavia yhteiskunnallisia ongelmia avotyöpaikkojen etsiminen avotyöpaikat 2-4 kehitysvammaiselle avotyöpaikat on 4:llä kehitysvammaisella Joroisten kehitysvammahuollon siirtyminen osaksi Vaalijalan toimintaa v keväällä. Uuden palvelukodin suunnittelu. Yhdessä Vaalijala ja Joroisten kehitysvammahuollon henkilöstö suunnittelevat tulevaa muutosta.. Säännölliset kokoontumiset ja suunnittelupalaverit henkilöstön kuulemiset pidetty lokakuussa 2014,tulevaa muutosta on työstetty koko loppuvuosi erilaisin tapaamisin Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Kehitysvammahuolto Toimintakulut , ,67 102,1 Toimintakate/jäämä , ,67 102,1 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 Tot 1-12 kk Kehitysvammaisten lkm Kehitysvammaisten kokonaismäärä lapsia ja nuoria (alla 25v) 37 % 37 % 30 % 32 % 33 % 33 % Päivätoimintaan osallistuvien lkm Omaishoidon tuen saajien lkm Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Ohjatun asumisen päivä, Neliapila Autetun asumisen asumispäivä, Oravanpesä , , , , , , Päivä- ja työtoimintapäivä , , , Avohuollon ohjaus , , ,

47 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan/bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Omaishoidontuki Kehitysvammaisten laitoshuolto Kehitysvammaisten plk-käynnit Kehitysvammaisten perhehoito Muu ohjattu ja autettu asuminen Ostettu muu päivätoiminta Yhteensä Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista kehitysvammayksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. PERHEPALVELUALUEEN HANKKEET Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Perhepalvelualueen hankkeet Toimintakulut ,00 Toimintakate/jäämä ,00 Vuodelle 2014 ei ole arvioitu määrärahoja perhepalvelualueen hankkeisiin, eikä hankkeita ole toteutunut tilivuoden aikana. PERHEPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Perhepalvelualue Toimintatuotot ,23 9,23-100,0 Toimintakulut , ,06 95,1 Toimintakate/jäämä , ,29 95,1 HOIVAPALVELUALUE Palvelusuunnitelma Hoivapalvelualue tuottaa ikäihmisille sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, joiden tarkoituksena on turvata omassa kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksen mukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka. Hoivapalvelualueeseen kuuluvat kotihoito, päivätoiminta, tehostettu palveluasuminen tukipalvelut ja vanhusten omaishoito. Lisäksi vanhusten ryhmäkodit, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki, vanhusten omaishoito sekä ostopalveluna tuotetut vanhusten asumispalvelut kuuluvat palvelualueeseen. Hoivapalvelualue kuuluu Varkauden organisaatiossa Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoitopalvelualueeseen. Vastuuhenkilö: palvelualuepäällikkö.

48 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS VANHUSTEN ASUMISPALVELUT Palvelusuunnitelma: Asumispalvelut sisältävät ostetut asumispalvelut yhdistykseltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Lisäksi asumispalveluihin sisältyvät ryhmäkotimuotoiset asumisyksiköt, joita on 4. Asumispalveluja järjestetään ikäihmisille, jotka eivät enää selviydy kotona itsenäisesti tai tukipalvelujen turvin, mutta eivät tarvitse laitoshoitoa. Vastuuhenkilö: kotihoidon esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Hoidonporrastus toimii hyvin; asiakkaat ovat toimintakykynsä puolesta heille soveltuvilla asumispaikoilla SAS-ryhmä toimii hoidonporrastuksen toteuttajana ottaen huomioon uuden vanhuspalvelulain Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 2,7 Tehostetussa palveluasumisessa asuvien asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 3,5 Ikääntyneiden henkilö, joille ikääntyminen aiheuttaa tehostetun palveluasumista ja/tai tavallisen palveluasumisen tarpeen pystytään sijoittamaan Joroisten kunnan alueella sijaitseviin hoitoyksiköihin SAS-ryhmän hallinnoimat paikat täytetään vanhuspalvelulain mukaisesti. Ikääntymisen aiheuttaman palveluasumisen tarpeen omaavista henkilöistä Joroisten ulkopuolelle ovat sijoittautuneet ainoastaan kotikuntalain nojalla muuttaneet ikääntyneet henkilöt. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kuntalaisten ikääntyminen ja toimintakyvyn heikkeneminen Sairastavuuden lisääntyminen Dementoivien sairauksien lisääntyminen ja vaikutus toimintakykyyn Joroisten kunnan ulkopuolelle on sijoitettuna ainoastaan yksi ikääntymisen aiheuttaman palveluasumisen tarpeen omaava henkilö kotikuntalain nojalla. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Vanhusten asumispalvelut Toimintakulut , ,29 99,8 Toimintakate/jäämä , ,29 99,8 Tuotteistamattomat palvelut: (Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Ryhmäkoti Palvelutalo Asumispalvelut Yhteensä

49 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. KOTIHOITOPALVELUT Palvelusuunnitelma: Kotihoitopalveluihin sisältyvät kotihoidon, päivätoiminnan ja palveluohjauksen lisäksi kotihoitoa tukevat tukipalvelut, omaishoito ja sotainvalidien ja -veteraanien palvelut. Tukipalvelut sisältävät ateria-, pyykki-, kauppa-asiointi-, turvapuhelin- ja kuljetuspalvelua sekä sotainvalidien siivouspalveluja. Kotihoitopalvelut tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Kotihoidon avulla järjestetään kotiin hoiva- ja hoitopalveluja. Omaishoidolla tuetaan sellaisten henkilöiden kotihoitoa, jotka ilman ympärivuorokautista hoivaa olisivat ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Vastuuhenkilöt: kotihoidon esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk -palveluiden painottaminen kotihoitoon vanhuspalvelulainhengen mukaisesti -kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on yli 1,9 -kotihoidon asiakkaiden keskimääräinen hoitoisuusindeksi Rava on 2,14 - palveluita kehitetään innovatiivisesti sellaisiksi, joiden avulla asiakkaat pärjäävät kotona pidempään eivätkä ole ympärivuorokautisen hoidon piirissä. -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asuu kotona 92 % väestöstä -Joroisissa 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä asuu kotona 91% väestöstä -hoivateknologian hyödyntäminen hoitotyössä -mobiilihoivan ja toiminnanohjausjärjestelmän käyttö optimoi työajan käytön tehokkaaksi -kotihoidon tukipalveluna tuotetussa päivätoiminnassa painotetaan kuntoutusta -INRpikamittariasiakkaiden määrä vähintään 30/vuosi. -asiakastyöhön käytetyn työajan lisääntyminen vähintään 700 tuntia vuodessa -fysioterapeutin käynti päivätoiminnan ryhmissä/vuosi -INRpikamittariasiakkaiden määrä oli vuonna Mobiiliteknologia otettu käyttöön , käyttöönottoprojekti loppui vuoden 2014 lopussa -fysioterapeutti toteutti ryhmämuotoista toimintaa 149 kertaa vuoden 2014 aikana päivätoiminnassa

50 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Ennaltaehkäisevät palvelut tukevat itsenäisesti kotona pärjäämistä -vapaaehtoisryhmiin jalkautetaan sairaanhoitaja antamaan infoa eri sairauksien itsehoidosta, ns. terveyskioskitoiminta. -tuodaan yhteistyökumppaneita ja informaatiota palveluista ikäihmisten tietoisuuteen -asiakkaille tarjotaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi/palveluiden piiriin joutumisen ennaltaehkäisemiseksi 5 fysioterapeutin kotikäyntiä -vanhusneuvoston kanssa aktiivinen yhteistyö -JoJoroisissa säännöllistä kotihoitoa saa % yli 75-vuotiaista henkilöistä. osa kausi-influenssa rokotuksista suoritettiin Joroisten ja Kuvansin kohtaamispaikoilla Joroisissa säännöllistä kotihoitoa saa % 75- vuotiaista henkilöistä Vanhusneuvosto kokoontui 5 kertaa vuonna 2014 ja otti kantaa mm. Ikäpoliittiseen ohjelmaan -kaikille 75 vuotta täyttäville kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia edistävä kotikäynti, jossa tehdään palvelunohjausta -v Vähintään 50 % 75 vuotta täyttävistä henkilöistä ottaa hyvinvointia edistävän kotikäynnin vastaan - hyvinvointia edistävän kotikäyntiä tarjottiin kaikille 75v. täyttäville. Heistä 46 % otti kotikäynnin vastaan. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Resurssien riittävyys kotona asuvien ikääntyneiden palvelutarpeeseen vastaamiseen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Kotihoitopalvelut Toimintatuotot ,76 195,76-100,0 Toimintakulut , ,90 97,1 Toimintakate/jäämä , ,66 97,1 Tunnusluvut: TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 kotihoitotunnit kotihoitokäynnit kotihoidon asiakasmäärä päivätoimintapäivät kpl/v päivätoiminnan asiakkaiden määrä Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Päivätoimintapäivä , , , Kotihoitotunti , , ,

51 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotteistamattomat palvelut: (Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tukipalvelut Omaishoidontuki Yhteensä Taulukko Varkauden kaupungin kirjanpidon mukaisista kotihoitopalvelujen yksiköiden tuloista: Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Tuet ja avustukset Yhteensä Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. HOIVAPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Hoivapalvelualue Toimintatuotot ,76 195,76-100,0 Toimintakulut , ,19 98,2 Toimintakate/jäämä , ,95 98,2 TERVEYSPALVELUALUE Palvelusuunnitelma: Varkauden kaupunki järjestää joroislaisille terveyspalvelut ja tarvittavat viranomaispalvelut. Ympäristöterveydenhuollon palvelut tuottaa Keski-Savon ympäristötoimi, Leppävirta toimii isäntäkuntana. Terveyspalveluihin kuuluu vuodeosastotoiminta, avohoitotoiminta, terveyspalvelualueen erillismäärärahat, ympäristöterveydenhoito ja erikoissairaanhoito. Joroislaisten terveyspalvelut tuotetaan ensisijaisesti Joroisten terveysasemalla tai Joroisten kunnan alueella. Osa palveluista voidaan tuottaa yhteistoiminta-alueella. Palvelujen tuottaminen tullaan kuvaamaan tarkemmin järjestämissuunnitelmassa ja/tai laadittavassa tilaussopimuksessa. Terveyspalvelut kuuluvat Varkauden organisaatiossa Terveyden vastaanottopalvelujen-palvelualueelle. Vuodeosastohoito kuuluu Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito-palvelualueelle. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö VUODEOSASTOHOITO Palvelusuunnitelma: Vuodeosastohoito järjestetään ensisijaisesti omassa terveyskeskuksessa, jossa on 40-paikkainen vuodeosasto lyhyt- ja pitkäaikaissairaille. Tarvittavat lisähoitopäivät ostetaan Varkaudesta tai muista terveyskeskuksista erillismäärärahalla. Vastuuhenkilö: Vuodeosaston esimies, palvelualueen päällikkö

52 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vuodeosastolle pääsee jatkohoitoon viiveettä SAS työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan oikea hoitopaikka. Hoitoviivemaksut (hoitoviivemaksuja ei muodostu) Hoitopäivien ostoon tarkoitettu määräraha riittää Vuodeosastolle on päässyt jonottamatta jatkohoitoon, hoitoviivemaksuja ei ole muodostunut. Varkauden tk:n vuodeosastolta on ostettu 10 hoitopäivää. Ostoon varattu määräraha on riittänyt. Vuodeosastolta kotiudutaan viiveettä Henkilöstön hyvinvointi SAS työskentelyllä ja palveluohjauksella varmistetaan viiveetön kotiutus. Henkilöstörakenteen muutos ja määrän lisäys yhden sairaanhoitajan ja perushoitajan verran. Lyhytaikaishoidon hoitojakson pituus on alle 11 vrk. Hoitohenkilöstömitoitus (0,6) Asiakastyytyväisyys (3-5) Kotiutukset ovat toteutuneet viiveettä. Lyhytaikaishoidon hoitojakson keskimääräinen pituus on ollut 10 vrk. Hoitohenkilöstöä on lisätty yhdellä sairaanhoitajalla ja kahdella perushoitajalla. Mitoituksen ollessa 0,6 henkilöstö on kokenut hyvinvointia. Mitoituksen ollessa ajoittain alle 0,6, henkilöstö on kokenut kuormittumista. Asiakastyytyväisyys oli marras-joulukuussa mitattuna 4.3 eli hoidon ja palvelun laatutavoite saavutettiin. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Hoiva- ja tehostetun palveluasumisen paikkoja ei ole tarpeeksi, jolloin kotiutukset eivät onnistu riittävän nopeasti. - Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien määrä kasvaa. Henkilökunta uupuu ja sairastuu työn kuormittavuuden lisääntyessä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Vuodeosastotoiminta Toimintatuotot ,00 30,00-100,0 Toimintakulut , ,89 96,9 Toimintakate/jäämä , ,89 96,9 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä , ,89 96,9

53 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tunnusluvut: Vuodeosaston hoitopäivä, pitkäaikaishoito TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Hoitopäivät Käyttöaste % 101, ,6 111, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Vuodeosaston hoitopäivä, lyhytaikaishoito TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Hoitopäivät Käyttöaste % 85,6 78, Keskimääräinen hoitoaika Hoitojaksot kpl Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA TP Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Vuodeosastohoitopäivä lyhytaik. Vuodeosastohoitopäivä pitkäaik , , , , , , Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palveluiden osto Yhteensä Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista vuodeosastohoidon yksiköiden tuloista Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. PERUSTERVEYDENHUOLLON AVOHOITO Palvelusuunnitelma: Perusterveydenhuollon avohoito sisältää joroislaisille tuotettavat vastaanotto-, hammashoito-, neuvola-, mielenterveys-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltopalvelut sekä näihin sisältyvät röntgen, laboratorio sekä fysioterapiapalvelut. Perusterveydenhuollon lääkärin ja hoitajan päivystyspalvelut tuotetaan arkipäivisin virka-aikana klo 8-15 Joroisten terveysasemalla. Iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä päivystyspotilaat ohjataan Varkauden kaupungin perusterveydenhuollon päivystykseen. Matkailun, tilapäisen oleskelun tai sijoittamisen johdosta tarvittava kiireellinen tai kiireetön avosairaanhoito, terveydenhoito ja hammashoito ostetaan muilta terveyskeskuksilta. Kiireellinen ja kiireetön hammashoito tuotetaan Joroisten terveysasemalla. Suukirurgiset toimenpiteet ja oikomishoito keskitetään Varkauden hammashoitolaan.

54 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Välinehuollon palveluja tuotetaan Joroisten terveysaseman vastaanoton yhteydessä. Palvelujen toimivuudesta vastaa Varkauden sairaalan välinehuolto. Vastuuhenkilöt: Palvelualuepäällikkö, avohoidon esimies, johtava hammaslääkäri Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Avohoidon vastaanottopalvelut on hyvin saatavilla ja kohdentuvat oikein. Hoitotakuun rajoissa pysyminen Potilasmäärä/lääkärihoitaja työparilla max Lääkäri resurssia on tasaisesti vuoden aikana. Lääkärikäyntejä/väestö < 2/as Lääkärikäyntien peittävyys < 65 % Käynnit muilla ammattiryhmillä < 3/as 1,5 käyntiä/väestö 77,3 % 1,72 käyntiä/väestö Suun terveydenhuollon palveluja on saatavilla alle 6 kuukaudessa. Lisätään terveys- ja hoitosuunnitelmien määrää yhteistoiminta-alueella Keskitetty ajanvaraus ja vapaille ajoille ohjaaminen tehokkaasti alueella. Yhteinen toimintamalli hoitosuunnitelmien laatimiselle ja sisällölle. Suun terveydenhuollon käynnit/asukas. Jokainen vastaanottotyötä tekevä osallistuu 10:n hoitosuunnitelman laatimiseen. HML-käyntejä ,68 käyntiä/asukas. Muut käynnit; hh/shg; Puhelinajanvarauksen keskittäminen Varkauteen on rauhoittanut vastaanotot. Hoitotakuu pääsääntöisesti toteutunut. Diabeetikoiden hoito tehostunut. Hoitomalleja käyty läpi. Hoitosuunnitelmien laadinta tehostunut pitkäaikaispotilailla. Kehittämistyö jatkuu edelleen. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Vastaanottopalvelujen saatavuuden heikkeneminen virkalääkäreiden rekrytointivaikeuksien vuoksi. Pitkäaikaissairaiden hoito viivästyy, potilaita ohjautuu epätarkoituksenmukaisesti päivystysajoille vastaanottoaikojen vähäisyyden vuoksi. - Lakisääteinen neuvola-, koulu- sekä opiskeluterveydenhuollon palvelutaso heikkenee. - Erikoissairaanhoidon menot lähtevät nousuun perusterveydenhuollon vastaanottopalvelujen heikkenemisen myötä Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Perusterveydenhuollon avohoito Toimintatuotot ,50 365,50-100,0 Toimintakulut , ,29 102,3 Toimintakate/jäämä , ,79 102,3

55 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menoarviot käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä käynti á Yhteensä Hammaslääkärin vastaanottokäynti Suuhygienistin vastaanottokäynti Lääkärin vastaanotto- ja päivystyskäynti , , , , , , , , , , , ,00 Hoitajan vastaanottokäynti , , , ,00 Kouluterveydenhoitajan vastaanottokäynti Mielenterveystyön vastaanottokäynti , , , , , , , ,00 Neuvolavastaanottokäynti , , , ,00 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Palveluiden osto Yhteensä Taulukko Varkauden kaupungin talousarvion mukaisista perusterveydenhuollon yksiköiden tuloista. Tuloarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Yhteensä Taulukossa TA ja TP 2014 sisältää sekä tuotteistetun että tuotteistamattoman toiminnan kaikki, myös tuotteen hintaan vaikuttavat, tulot. TERVEYSPALVELUALUEEN ERILLISMÄÄRÄRAHAT Palvelusuunnitelma: Erillismääräahoin tuotetut palvelut ovat lakisääteisiä tai muutoin välttämättömiä palveluita kuntalaisille. Erillismäärärahoin tuotetut palvelut täydentävät omaa tuotantoa. Näitä palveluja ovat hoitotarvikejakelu ilmaisjakeluna, seulontatutkimukset, puheterapiapalvelut, psykologipalvelut ja työttömien terveystarkastukset. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö, avohoidon esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Terapiapalvelujen saatavuus on ennakoivaa ja kohdentuu oikein Hoitoonpääsy on joustavaa ja nopeaa. Hoitojonot eivät kasva Jonotusaika lähetteen tekemisestä. Käynnit/ikäryhmittäin. Puheterapia: Sanapolku Oy aloitti 3/2014; 8 asiakkaalle (alle 7 v.) terapiat käynnistyivät. Ostopalvelu loppui /14 Puheterapeutti aloitti määräaikaisena saakka 54 käyntiä 22 asiakkaalle, sen jälkeen maksusitoumuksin turvattu palvelu. Puheterapiaa tarvitsevien määrä yht. 36/joulukuu 2014.

56 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Syrjäytymisen ehkäisemiseen panostaminen Omahoidon tehostaminen Aikuisväestön mielenterveyspalvelut tuotetaan lähipalveluna Aktivointisuunnitelmat, terveystarkastukset ja työkokeilut Neuvontaa ja ohjaukseen panostaminen (ilmaisjakelu ja seulonnat) Yksilö- ja ryhmäkäynnit Puhelimitse tehtävä yhteydenpito Kunnan maksuosuuden pieneneminen Seulontojen tulokset Käynnit/vuosi Käynnit/vuosi Terveyspalvelut; Lääkäripalvelut ostettu Soisalon tth:lta ja terveystarkastukset siirtyneet 10/2014 omaksi toiminnaksi. Mammografiat/ostopalveluna Suomen Terveystalo Oy:ltä. Kutsuttuja 297/Osallist. 81,08 %. Suolistosyöpäseulonnat/Suomen Syöpäyhdistys/Tampere./Kutsut 223, osallist. 74,4 % Mammografiaseulonnan ostot selvitetään jatkossa Varkauden kanssa. Selvittely kesken sh käyntiä vastaanotoilla. Kotikäynnit ja ryhmäkäynnit toteutuneet. Psykologipalvelut ostettiin Psykologian TietoTaito Groupilta saakka, 54 asiakasta, 466 käyntiä. Osa terapioista jatkuu siirtymäaikana vuodelle Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Erityistyöntekijöiden (puheterapia/psykologipalvelut) rekrytointi ei ole tuottanut tulosta. Asiakkaiden palvelut tulee turvata ostopalveluna, joka lisää kustannuksia. Joroisissa puheterapiaa tarvitsevien jonot alkavat kasvaa ja entistä enemmän lapsia ohjautuu erityisopettajille äännevirheiden korjaamiseksi. Vaikea-asteisten puhehäiriöiden korjaaminen viivästyy. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Terveyspalvelujen erillismäärärahat Toimintakulut , ,80 103,7 Toimintakate/jäämä , ,80 103,7 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Ilmaisjakelut Seulontatutkimukset Puheterapian ostopalv Psykologin ostopalv Työttömien terveystarkastukset Yhteensä YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Palvelusuunnitelma: Seudullinen ympäristöyksikkö vastaa Joroisten kunnan terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon viranomaisja muiden tehtävien hoitamisesta. Eläinlääkintähuolto tuottaa peruseläinlääkinnän palvelut niin, että hyötyeläinten sairaanhoito toteutetaan ympärivuorokautisesti. Pieneläinten ja harrastuseläinten osalta tuotetaan päivystysaikainen peruseläinlääkintään kuuluva palvelu.

57 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Terveysvalvonta vastaa joroislaisten elinympäristöön kohdistuvasta terveysvalvonnasta voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti mm. terveyssuojelu, elintarvike-, tupakka- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön valvonnasta. Vastuuhenkilö: Palvelualuepäällikkö ja toimipisteen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuntalainen voi luottaa elinympäristönsä turvallisuuteen terveysvalvonta toteutuu Systemaattinen omavalvonta ja pistokokeet terveysvalvontatoimenpiteet ja määrät/vuosi Toteutunut suunnitelman mukaan Eläinlääkintäpalvelut on saatavilla oikeaaikaisesti kunnan alueelle Yhteistyö kuntiin toimii Yhteydensaanti ja tilakäynnit Säännölliset vuosittaiset tapaamiset väh. 3 kertaan vuodessa. Eläinlääkinnän käynnit Valvontaeläinlääkärikäynnit Raportit Eläinlääkärikäynnit ja valvontaeläin lääkärikäynnit toteutuneet suunnitelmallisesti. Terveysvalvontakokoukset säännöllisesti ja kuntatapaamiset toteutuneet. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: - Omavalvonta korvaa terveystarkastajan käyntejä - epidemioiden riski kasvaa - Eläinlääkintäpalvelujen saatavuuden viiveet. Hyötyeläintilojen tuotantoon kohdistuvat menetykset Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Ympäristöterveydenhuolto Toimintakulut , ,68 93,5 Toimintakate/jäämä , ,68 93,5 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Terveysvalvonta Eläinlääkintähuolto Yhteensä ERIKOISSAIRAANHOITO Palvelusuunnitelma: Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan kuntalaisille ostamalla ne Etelä-Savon sairaanhoitopiiriltä, Varkauden kaupungilta ja tarvittaessa ostopalveluna muilta tuottajilta. Erikoissairaanhoidon päivystys ostetaan Mikkelin keskussairaalalta. Vastuuhenkilö: Palvelualueen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Alueellisten Perusterveydenhuollon Päivitetyt ESSO-hanke käynnistynyt. hoitomallien yksikkö koordinoi hoitomallit/vuosi (5 kpl) Perusterveydenhuollon jalkauttaminen pth:n hoitoketjujen ja mallien yksikkö toiminut

58 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perusterveydenhuollon päivystyskäynnit pysyvät < 3 vrk Erikoissairaanhoidon palveluista karsiutuu päällekkäiset toiminnat. Sujuvat hoitoketjut jalkauttamista Päiväaikainen pth päivystys toimii lähipalveluna Sovitut lähettämiskäytännöt Varkauden ja esh:n kesken Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Päivystyskäynnit/vrk Lähetevirrat tehokkaasti. Yhteydet jäsenkuntiin videovälitteisesti toteutuneet 1-2 vk välein. Varkaus: Yht käyntiä/3,13 käyntiä/vrk Lähetekäytännöt ohjeistettu eri terv. huollon organisaatioille 4/2014. Lähetteet vähentyneet (-21.0 %) Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Erikoissairaanhoito Toimintakulut , ,88 110,6 Toimintakate/jäämä , ,88 110,6 Tuotteistamattomat palvelut: (Ta:t Varkauden kaupungin talousarvion mukaan bruttomenot) Menoarviot TP 2013 TA 2014 TP 2014 Erikoissairaanhoito Ensihoito ja sairaankuljetus Yhteensä TERVEYSPALVELUALUEEN HANKKEET Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Vuodelle 2014 ei ole varattu määrärahoja terveyspalvelualueen hankkeille. Sairaanhoitopiirin perusterveydenhuolto koordinoi Kaste-hanketta ja Tervis hanketta jäsenkuntaa. Sairaanhoitopiiri on laskuttanut hankkeiden kuntaosuuden erikoissairaanhoidon laskutuksen yhteydessä joulukuussa. ESSHP: Etelä-Savon uusi sote-palvelukonsepti (ESSO). Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroitu toimintamalli, Hankkeen tavoitteena on kehittää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroitu toimintamalli Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueelle. Joroisten toimipisteistä oltu mukana keskeisissä hoitopolkujen ja toimintamallien kehittämistyössä. mm. kuntoutuksen, päivystystoiminnan esh:n ja laitoshoidon kotiuttaminen ja hoitoketjun sujuvuuden parantaminen. PSSHP: Tervis-hanke (Terveempi Itä-Suomi); hyvinvointisuunnitelman päivittäminen uuteen versioon Vastaanottotoiminnan yhteistyön ja hoitomallien/käytäntöjen yhdenmukaistamistyö jatkuu. Kehittämistyötä tehty vuoden aikana ja kehittämistyö jatkuu Joroinen-Varkaus keskeisten vastaanottopalvelujen osalta.

59 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TERVEYSPALVELUALUE YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Terveyspalvelualue Toimintatuotot ,50 395,50-100,0 Toimintakulut , ,40 105,7 Toimintakate/jäämä , ,90 105,7 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä , ,90 105,7 PERUSTURVAN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA PERUSTURVAN TOIMIALA Toimintatuotot ,49 600,49-100,0 Toimintakulut , ,15 102,4 Toimintakate/jäämä , ,66 102,4 Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli-/alijäämä , ,66 102,4

60 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Palvelusuunnitelma: Sivistys- ja vapaa-ajanpalvelut ovat kunnan ja alueen elinvoiman kulmakiviä sekä kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjiä. SIVISTYSTOIMI HALLINTO Joroisten kunta tuottaa Joroisissa perusopetuksen ja lukio-opetuksen, varhaiskasvatuksen, koululaisten iltapäivätoiminnan, vapaa-aikatoimen ja kirjaston palvelut. Sivistyslautakunta toimii palvelujen tuottajana ja edustaa opetus-, varhaiskasvatus-, kirjasto- ja vapaa-aikatoimen asiantuntijuutta. Sivistyslautakunnan ja sivistysjohtajan kulujen lisäksi sivistystoimen sihteerin palkkakustannuksista 50 % sisällytetään toimialan yleiskuluun. Toimialan yleiskuluprosentti on 1, 264 % vuonna Koulutoimiston muut menot jaetaan kolmannesvuosittain tuotteille. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tavoitteena on, että yhteistyötä naapurikuntien sivistystoimien kanssa lisätään osaamista ja työtä jakamalla kaikkia osapuolia hyödyttävästi. Vuoden lopussa Joroisten sivistystoimella on neljä yhteistä tehokkuutta lisäävää toiminta-aluetta naapurikuntien kanssa. Sivistystoimen yhteisten toimintojen suunnittelu naapurikuntien sivistysjohtajien ja rehtoreiden kanssa. 100 % tavoitteesta toteutuu mennessä. - Perusopetuksen alueellinen opetussuunnitelmatyö - Uusien oppilashuoltolakien edellyttämien muutosten valmistelu - Lukioyhteistyötä Etelä-Savon lukioiden välillä (yrittäjyyskasvatus, lukuvuosisuunnittelu ja lukionjärjestämislupa). - Koulukuljetusten kilpailutus (+optio 1vuosi) tehty. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: -Osallistuttu kuntaliitosselvityksen sivistysryhmän toimintaan. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Sivistystoimen hallinto TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,81 106,2 Toimintakulut , ,92 104,9 Toimintakate/jäämä , ,89 78,9

61 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Joroisissa aloitettiin paikallisen opetussuunnitelman laatiminen yhdessä muiden Keski-Savon kuntien kanssa. Opetussuunnitelma prosessista syntyy vuosittain kustannuksia vuoteen 2016 asti. Vuonna 2014 arvioitu kustannus on 5 920, joka on nettomenona hallinnon määrärahataulukossa. VARHAISKASVATUS Palvelusuunnitelma: Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa päivähoitoa, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön. Varhaiskasvatus sisältää päiväkotihoidon, ryhmäperhepäivähoidon, perhepäivähoidon ja avoimen varhaiskasvatustoiminnan. Lisäksi varhaiskasvatukseen kuuluu lasten kotihoidon tuki. Päiväkotipaikkoja on keväällä 94 (ml. esioppilaat) ja syksyllä 106. Perhepäivähoitopaikkoja on keväällä 102 (ml. ryhmäperhepäiväkodit) ja syksyllä Kuvansin ryhmäperhepäiväkoti toimii vuorohoitopaikkana asti (ryhmiksen toiminta päättyy). Elokuun alusta vuorohoito siirtyy Kuvansin päiväkodin peruskorjattuun siniseen taloon. Elokuusta alkaen Kuvansin päiväkodin tiilirakennuksessa aloitetaan peruskorjaus. Väistötila koulun vieressä toimii päiväkotia korvaavana tilana kesään 2015 asti. Kirkonkylän vuorohoito (iltahoito arkipäivisin) järjestetään kirkonkylän päiväkodissa. Kerisalon ryhmäperhepäivähoito lakkaa Muutamalle lapselle ostetaan päivähoitoa naapurikunnista. Yöhoito ostetaan Varkaudesta. Vastuuhenkilö: Varhaiskasvatuksen esimies Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Laadukas, Joroisten kunnan Pedagoginen varhaiskasvatussuunnitelman johtaminen: ja yksikkökohtaisten varhaiskasvatussuunnitelmien mukainen selkiyttäminen, perustehtävän varhaiskasvatus 1.Vanhempien näkökulma. Tavoitteena asiakastyytyväisyys 3,5 (asteikolla 1-5) yhtenäiset lomakkeet ja käytännöt kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä. Asiakastyytyväisyyskysely 3,5 asteikolla 1-5 mitattuna (TAK). Kevät Toteutuma 1-12 kk Perustehtävää selkiytetty koko henkilöstön koulutuspäivässä 5.4 sekä tiimipalavereissa ja kehityskeskusteluissa jatkuvasti. 1.Asiakastyytyväisyyskysely toteutettu toukokuussa. Asiakastyytyväisyys vaihtelee yksiköittäin välillä Lasten näkökulma 3. Henkilökunnan näkökulma. Tavoitteena 3,5 (asteikolla 1-5) -Haastattelut, videointi, piirtäminen, (hymiöt) -Työtyytyväisyyskysely. 3,5 asteikolla 1-5 (TAK). Syksy Vanhempien kyselyn yhteydessä pyydettiin kirjaamaan lapsen kuvaus päivähoitopäivästä. Palautteet huomioidaan toiminnan kehittämisessä. 3.Henkilökunnan työtyytyväisyyskysely toteutettu syyskuussa kunnan yhteisellä kyselyllä FCG.

62 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Henkilöstön vaihtuvuus ym. poissaolot. Laadullisiin tavoitteisiin pääseminen edellyttää joka yksikössä pysyvää, varhaiskasvatussuunnitelman sisäistänyttä henkilöstöä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Varhaiskasvatus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,97 93,0 Toimintakulut , ,95 95,2 Toimintakate/jäämä , ,98 95,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 112,8 Tilikauden yli-/alijäämä , ,46 95,7 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet / Menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Pyrri / päivähoitotunti , , , Pyrri / esiopetustunti , , , Kuvansin päivähoitotunti , , , Kuvansin esiopetustunti , , , Perhepäivähoito , , , Kaitaisen ryhmis , , , Kerisalon ryhmis , , , Kolman ryhmis , , , Sinikukan ryhmis , , , Opintien ryhmis , , , Avoin varh.kasvatus-toimintapäivä , , , Yhteensä , , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot ,94. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lapsiperheiden kotipalvelu 215, ,95 Lasten kotihoidontuki Muu lasten päivähoito (ostot kunnilta) Yhteensä Tunnusluvut: Tunnusluvut: TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Päiväkotihoidossa olevien lasten lukumäärä Perhepäivähoidossa olevien lasten lukumäärä Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä 17/16,6% 13/13,5% 13/13,7% 13/13,3% 26/25% 21/19,6% 15/11,9% päiväkodeissa / % Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten 6 /5,6% 6 /5,4% 2/1,89% 4 /4% 12/10,8% 5/4,4% 5/6,4% lukumäärä perhepäivähoidossa /% Osallistujia avoimen varhaiskasvatuksen piirissä Lasten kotihoidontuen saajien määrä Kunnassa olevat 0-6 v. lapset

63 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS PERUSOPETUS Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen tehtävänä on antaa laadukasta ja monipuolista yleissivistävää opetusta, kasvattaa vastuulliseen yhteistyöhön ja hyviin vuorovaikutustaitoihin sekä antaa hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet. Perusopetus huomioi erilaiset oppijat. ERITYISOPETUS JA OSTETTU ERITYISOPETUS Pidennetyn oppivelvollisuuden esiopetusta ostetaan päiväkodilta. Erityisopetusta ostetaan valtion tai kuntayhtymien erityiskouluilta. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Erityisopetus pyritään pääsääntöisesti järjestämään omassa lähikoulussa. Erityisopetuksen sisäiset järjestelyt 80 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan 85 % pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaista on omassa lähikoulussaan Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Erityisopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintakulut , ,71 106,7 Toimintakate/jäämä , ,71 106,7 YLEISOPETUS Palvelusuunnitelma: Joroisten perusopetus toteutetaan oppilaiden yksilölliset tarpeet huomioiden. Kunnassa on toimiva lähikouluverkko riittävine oppilasmäärineen (kouluverkkosuunnitelma ). Oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen järjestämisessä on periaatteena mahdollisuuksien mukaan lähikouluun integrointi. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja ja koulujen rehtorit ja johtajat oman yksikkönsä osalta. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Opetussuunnitelmatyötä tehdään yhdessä Keski- Savon kuntien kanssa Opetushallituksen asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti. Osallistutaan Keski-Savon kuntien yhteisen OPStyöryhmän toimintaan. 100 % tavoitteesta toteutuu mennessä. Joroinen osallistunut aktiivisesti Keski- Savon kuntien yhteisen OPS-työryhmän työskentelyyn tulevan OPS 2016 valmisteluun sekä nykyisen OPS:n oppilashuoltolain muutoksiin tuomiin päivitysten työskentelyyn. Tavoite ylitetty (reht., Wilma-ohjelman käyttäminen ensisijaisesti koulun viestinnässä kodin Opettajien kannustaminen Wilma-ohjelman aktiiviseen käyttämiseen. Kaikkien opettajien ensisijainen viestimisväline kodin ja siv.joht.) Kaikkien kunnan koulujen 1-6 lk:n huoltajat 97,9 % ja 7-9

64 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS ja koulun välillä. koulun välillä on 100 prosenttisesti Wilmaohjelma mennessä. Tehostettua oppilaanohjausta jatketaan huomioiden moniammatillinen yhteistyö (nuorisotoimi ja toiset oppilaitokset). 100 % peruskoulun päättäneistä on opiskelupaikassaan Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Riskinä voi olla huoltajien haluttomuus Wilma-ohjelman käyttämiseen. luokkien oppilaiden huoltajat 95 % Toteutunut, 100% perusopetuksen päättäneistä opiskelijoista on opiskelupaikassa Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yleisopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,17 124,0 Toimintakulut , ,20 91,3 Toimintakate/jäämä , ,37 90,1 Poistot ja arvonalentumiset ,04-0,04 100,5 Tilikauden yli-/alijäämä , ,33 90,1 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Opetustunti kpl á Yhteensä Kaitaisten , , , koulu/perusopetus Kerisalon , , , koulu/perusopetus Kirkonkylän koulu , , , Kolman koulu/perusopetus , , , Kuvansin koulu , , , Yläaste/perusopetus , , , Perusopetus yhteensä , , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Perusopetus / erityiskustannukset Yleisopetuksen kotikuntakorvaus LSL:n Per. sijoitetut opp Yhteensä Tunnusluvut: JOROINEN OPPILASENNUSTE Koulut Kaitainen / perusopetus 37 36,5 29, ,5 24,5 22, Kerisalo / perusopetus , ,5 17, ,5 Kolma / perusopetus 40, ,5 37,5 44, ,5 57 Kyläkoulujen perusop. yhteensä , ,5 87,5 87,5 Kirkonkylä 137,5 130,5 129, , ,5 136,5 136,5 Kuvansi 118,5 124,5 130, , ,5 Yhteensä 0-6 luokat , ,5 7-9 luokat 208,5 195, ,5 178,5 Perusopetus yhteensä 588,5 564, , ,5 493

65 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yksikkö perusopetus/esiopetus Opetustunti kpl h/oppilas/vko /oppilas TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP 2013 TA 2014 TP 2014 TP 2013 TA 2014 TP 2014 Kaitaisten koulu/perusopetus ,72 2,13 2, Kerisalon koulu/perusopetus ,40 1,42 1, Kirkonkylän koulu ,78 1,90 1, Kolman koulu/perusopetus ,08 2,06 1, Kuvansin koulu ,59 1,81 1, Yläaste/perusopetus ,98 1,92 1, APIP -TOIMINTA Palvelusuunnitelma: Toiminnan tarkoituksena on tarjota lapselle koulupäivän jälkeen turvallinen ja lapsen kasvua tukeva ympäristö, jossa hän voi ammattitaitoisen ohjaajan valvonnassa viettää vapaa-aikaansa. APIP- ryhmä voidaan käynnistää taajamissa, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 10 koululaista ja haja-asutus alueen kylillä, mikäli ryhmään ilmoittautuu ja todellisuudessa aloittaa pääsääntöisesti vähintään 6 koululaista ( siv.yht.laut ). Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja ja vastaava ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tavoitteena on lisätä toiminnan monipuolisuutta ja suunnitelmallisuutta. Toimintaa suunnitellaan aktiivisesti ja kehitetään yhdessä lasten kanssa. Toiminnan onnistumista mitataan huoltajille ja lapsille suunnatulla seurantakyselyllä. Mittarina on se, että 70 % huoltajien vastauksista on tavoitteen mukaisia. Toteutettu seurantakysely Vastauksista 70% on tavoitteen mukaisia. Lasten arvioinnissa pääosin tyytyväisiä. Vastaava ohjaaja on suorittanut ohjauksen erikoisammattitutkinnon ja siten tavoitteellisuus toiminnassa edistynyt. E-S ja P-Savon ap-iptoiminnan kehittämisverkoston toimintaan ohjaajia osallistunut aktiivisesti. Vuoden 2014 ja 2015 teemoina toiminnallisuus ja luovuus, mikä on edistänyt yhteisen toimintakulttuurin ja tavoitteiden saavuttamisessa eri yksiköissä. Opetushallituksen valtakunnalliseen seurantakyselyyn osallistuttu joulukuussa Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Riskinä voi olla toiminnan kehittämiseen käytettävän ajan riittämättömyys, jos iltapäivätoimintaan hakeutuu paljon lapsia.

66 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: APIP-toiminta TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,01 92,1 Toimintakulut , ,86 91,1 Toimintakate/jäämä , ,85 90,8 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 APIPtoiminta Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Ohjaustunti kpl á Yhteensä Kirkonkylä , , , Kuvansi , , , Kolma , , , Yhteensä , , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 88,00. Tunnusluvut: TP 2012 TP 2013 TA 2014 TP 2014 lasten määrä nettokust /v/lapsi 290,09 230,98 457,57 373, 90 valtionosuus Bruttomenot ,14 - (maksutulot vos 2014, ) = ,14 Nettokustannukset / vuosi/lapsi ( OKM Valtionosuus / rahoitussovellus ). PERUSOPETUKSEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Perusopetuksen projektien avulla kunta pyrkii vastaamaan Opetushallituksen ja Opetusministeriön asettamien painopistealueiden kehittämiseen. Joroinen on saanut valtion erityisavustusta seuraaviin hankkeisiin: perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen, kerhotoiminnan kehittämiseen ja koulutuksen tasa-arvon lisäämiseen. Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Ryhmäkokojen pienentäminen niin, että vähintään kolme opetusryhmää jaetaan resurssiopettajien avulla niin pitkään, kun valtion avustusta riittää. Perusopetuksen opetusryhmiä pienennetään resurssiopettajien ja jakotuntien avulla. 100 % tavoitteesta toteutunut vuoden 2014 loppuun mennessä. Perusopetuksessa kaksi päätoimista resurssiopettajaa ja kaksi opettajaa, joiden työpanoksesta puolet resurssiopetusta. Vuosille saatu lisää rahoitusta perusopetuksen ryhmien pienentämiseen ja resurssiopettajien käyttöä voidaan jatkaa aikaisemmassa laajuudessa. Saadusta valtionavustuksesta

67 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Monipuolisen kerhotoiminnan ylläpitäminen A2-kielen opetuksen tarjoaminen tasapuolisesti kaikille. Vuonna 2013 toteutuneiden kerhojen toiminnan jatkaminen. Erityisavustuksen käyttäminen A2-kielen opettajan palkkaamiseen. Nykyiset kerhot jatkavat toimintaansa koko 2014 vuoden 100 prosenttisesti. Nykyinen toiminta jatkuu myös vuonna Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tavoitteiden toteutumisen riskinä on valtion erityisavustuksen lakkaaminen. vuosille käytetty vuoden 2014 loppuun mennessä 44 %. Kerhot jatkaneet. Musiikkiin muodostunut lisää kerhoja. Vuosilla saatu lisärahoitusta kerhotoiminnan kehittämiseen. Saadusta valtionavustuksesta käytettiin vuoden 2014 loppuun mennessä 25 %. A2-saksaa tarjottu tasapuolisesti ja valinneita : 5. lk 34 % (21 opp.) 6. lk 30,5 % (18 opp.) 7.-9.lk 30 % (50 opp.) Valtionavustuksesta vuosille käytettiin A2-kielen opetukseen vuoden 2014 loppuun mennessä 95 %. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Perusopetuksen projektit TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,19 172,4 Toimintakulut , ,06 173,2 Toimintakate/jäämä , ,87 201,1 SAIRAALAOPETUS Palvelusuunnitelma: Sairaalaopetus on ostopalvelua, jossa Joroinen ostaa sairaalaopetusta joroislaisten oppilaiden sairaalajaksojen ajalle. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Sairaalaopetusta ostetaan tarpeen mukaan oppilaiden sairaalajaksojen aikana. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Sairaalaopetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintakulut , ,81 64,0 Toimintakate/jäämä , ,81 64,0

68 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS LUKIO-OPETUS Palvelusuunnitelma: Lukio antaa opetussuunnitelman mukaisesti opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja jatko-opintokelpoisuuden sekä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja. Lukio antaa opiskelijoille edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen sekä auttaa opiskelijoita tasapainoiseksi ja toiset huomioonottavaksi ihmiseksi. Joroisten lukion on aktiivinen yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Vastuuhenkilö: Joroisten lukion rehtori Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Tieto- ja viestintätekniikan tehokas hyödyntäminen oppimisessa ja valmistautuminen sähköiseen ylioppilastutkintoon Opiskelijoiden mielenkiinnon herättäminen yrittäjyyteen (sisäinen ja ulkoisen yrittäjyys). Hankitaan lukion aloittaville opiskelijoille mobiililaitteet, otetaan sähköisiä oppikirjoja ja muuta sähköistä materiaalia opetuskäyttöön. Opettajat kouluttautuvat edellä mainittujen materiaalien tehokkaaseen käyttöön. Sujuva siirtyminen sähköiseen ylioppilastutkintoon varmistetaan rakentamalla koetilaan tutkinnon edellyttämä lähiverkko ja riittävä sähkönsyöttö. Järjestetään yhdessä lähialueen lukioiden ja ammattikorkeakoulun kanssa yrittäjyyskursseja. Kannustetaan opiskelijoita yrittäjyyteen. Harjoitetaan yhteistyöttä paikallisten yhteisöjen ja Lukioon tuleville hankitaan 36 tabletkonetta (ipad tai vast.), opettajista 80% kouluttautuu mobiililaitteiden käyttämiseen ja opettajat käyttävät niitä opetuksessaan. Ylioppilaskirjoitustilassa on toimiva lähiverkko ja sähkönsyöttö. Järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden ja yrittäjien kanssa kaksi yrittäjyyskurssia. Lukion opiskelijoista 10% osallistuu yrittäjyyskursseille. Lukion kakkoset osallistuvat 100%:sti Joroisten Lukiolle ei ole hankittu tabletlaitteita. Opettajat kouluttautuneet aktiivisesti mobiililaitteiden opetuskäyttöä edistävään koulutukseen, mm. BETT2015-messut. Lukiossa otettu käyttöön Mobie OnEdujulkaisujärjestelmä ja oppimisympäristö. Lukion kotisivut uudistettu. Otettu joissakin oppiaineissa oppilaskäyttöön sähköisiä oppikirjoja. Selvitetty ylioppilastutkinnon sähköistämisen vaatimia toimenpiteitä, taloudelliset varaukset huomioitiin TA2015 laadinnan yhteydessä. Talousarviossa 2015 varattu määräraha oppilaille hankittaviin laitteisiin leasingilla. Laitehankinnat toteutetaan keväällä Alkusyksyn aikana selvitetty suositeltavia tietokonelaitteistoja. Toteutettu yhteistyössä naapurilukioiden kanssa kaksi yrittäjyyskurssia 15% lukiolaisista osallistui yrittäjyyskursseille. Yhteistyötä paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa tiivistetty. Kaikki lukion kakkoset osallistuivat talkoolaisina

69 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS yritysten kanssa. kesätapahtumiin talkoolaisina. 2-4 yritysten edustajien vierailua lukiolla. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Laitehankintoja ei toteutettu selvien laitesuositusten puutteesta johtuvan epävarmuuden vuoksi. Musiikkipäiville, Finntriathloniin ja esim. kahvitusten järjestämiseen. Selvitettiin JJRSulukioiden yhteistä yrittäjyyskasvatushanketta, hankerahoitusta ei haettu Yrittäjyyskasvatusta kytketty Eurotouriin. Opintojen ohjauksessa korostettu sisäisen yrittäjyyden merkitystä menestystekijänä Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Lukio-opetus TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,78 48,3 Toimintakulut , ,92 83,8 Toimintakate/jäämä , ,14 86,8 Lukion yksikköhintarahoituksen laskennallinen peruste v on ( OKM Valtionosuus / rahoitussovellus ). Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot Opetus-tunti kpl Yhteensä Opetus-tunti kpl Yhteensä Opetus-tunti kpl Yhteensä Lukio-opetus , , , Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot Tunnusluvut: Lukio TP 2013 TA 2014 TP 2014 Oppilaita Opetustunteja Opetus/opp/vko* 1,80 2,13 1,85 Brmenot/opp Tuotteistetut menot Lukion hankkeet Palvelusuunnitelma: Opetushallituksen rahoittamassa hankkeessa Energiaa Mobiilisti hankitaan mobiililaitteisiin, -antureihin ja - mittalaitteisiin perustuva luonnontieteiden tutkimukseen soveltuva laboratorioluokka. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus käyttää ja hyödyntää nykyaikaista teknologiaa luonnontieteellisessä tutkimuksessa. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisten yritysten ja Savonia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen aikana syntyy osaamispääomaa, joka saa aikaan paikallista kaupallista oppimateriaalin tuotantoa. Toteutuma 1-12 kk: hankittu ipad-mini tabletkoneita ja Labdisc-mittalaitteistoja sekä SmartFeet-ohjelmisto. Opettajille alkukoulutusta laitteiden ja ohjelmistojen käyttöön. Hankkeen tiimoilta yhteistyötä Savonia amk:n kanssa. Osallistuttu Bett2014-messuille. Hanke jalkautuu oppilaskäyttöön lukuvuoden aikana. Alakoulun opettajille, sekä yläkoulun luonnontieteiden opettajille pidettiin lyhyt koulutus Labdiscmittalaitteista. Kuvansin kouluun jätettiin muutama alakoululle tarkoitettu mittalaite.

70 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Yläkoulun ja lukion oppilaiden kanssa on tehtiin muutamia alustavia kokeiluita mittalaitteilla. Opinsyssin kanssa alettiin selvittää millä keinoin Globilab-ohjelmisto saataisiin myös heidän tarjontaansa, jolloin opetuskäyttö helpottuisi. Lisäksi jäljellä olevalla laiterahalla hankittiin lisää Labdisc-mittalaitteita Lokakuussa tehtiin ensimmäinen kysely opettajille, jossa pyrittiin kartoittamaan opettajien taitoja ja toiveita niin tvt:n osalta kuin myös koulutuksen osalta. Materiaalin tuottamista on jatkettu ja niiden osalta suunnitelmia tarkennettiin. Otettiin pienimuotoinen yhteys Fosteriin, ja saatiin yksi mittalaite sinne kokeiltavaksi ja tutkittavaksi. Vastuuhenkilö: Lehtori Ari Shemeikka TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion projekti Lukion oppilasasunnot Palvelusuunnitelma: Joroisten lukioon hakeutuu Joroisten kunnan ulkopuolelta opiskelijoita erikoisesti salibandylinjalle. Lukio avustaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita opiskelija-asunnon hankinnassa ja osallistumalla asumiskustannuksiin siten, että kustannukset eivät tule opiskelijalle kohtuuttomiksi. Vastuuhenkilö: Lukion rehtori TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Lukion oppilasasunto KIRJASTOTOIMI TOENPERÄN KIRJASTO Palvelusuunnitelma: Toenperän kirjaston toimintasuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi järjestää kirjastopalvelut Joroisten, Juvan ja Rantasalmen kuntien alueella. Kirjastotoimi pyrkii osaltaan takaamaan hyvin toimivat lähipalvelut kunnissa. Kirjastot pyrkivät aktiivisesti ja luovasti vaikuttamaan kustannustehokkaan kirjastojärjestelmäyhteistyön aloittamiseen etelä ja keskisavolaisten kirjastojen kanssa sekä aktiivisesti vaikuttamaan eteläsavolaisen ja/tai keskisavolaisen verkostomaisen kirjastoyhteistyön syntymiseen. Toiminnan lähtökohtana ovat Toenperän kirjaston toimintasuunnitelma ja sen mukaiset tavoitteet. Vastuuhenkilö: Kirjastotoimenjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Uuden kirjastojärjestelmän käyttöönottaminen osana laajempaa itäsuomalaista kirjastoyhteisöä. Osallistuminen maakunnalliseen uuden kirjastojärjestelmän käyttöönoton valmisteluun ja testaukseen. Kirjastojärjestelmän käyttöönotto Toenperän kirjaston edustaja on osallistunut vaatimusmäärittelytyöpajaan ja parametrityöryhmään. Kirjastojärjestelmää ei otettu käyttöön vuoden 2014 aikana johtuen valtakunnallisesta kehityksestä avoimen lähdekoodin kirjastojärjestelmässä.

71 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Osallistuminen kunnassa järjestettäviin tapahtumiin. Alueen nuorten työelämään siirtymisen tukeminen tarjoamalla kesätyö- ja harjoittelupaikkoja. Yhteistyö kunnan muiden toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien kanssa Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tapahtumien määrä ja osallistujat Tapahtumat 120 Osallistujat 2612 Harjoittelijoiden määrä Harjoittelijat 10 Kesätyöntekijät 4 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Joroisten kirjastoyksikkö TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,74 147,7 Toimintakulut , ,27 86,6 Toimintakate/jäämä , ,01 85,4 Poistot ja arvonalentumiset ,54 0,46 99,9 Tilikauden yli-/alijäämä , ,47 85, Juvan kirjastoyksikkö Toimintatuotot , ,59 98,1 Toimintakulut , ,59 98,1 Toimintakate/jäämä Rantasalmen kirjastoyksikkö Toimintatuotot , ,63 97,0 Toimintakulut , ,63 97,0 Toimintakate/jäämä Kirjastoautotoiminta Toimintatuotot , ,03 91,4 Toimintakulut , ,10 93,0 Toimintakate/jäämä , ,07 96,4 Tuotantomäärä- ja hintaluettelo: KIRJASTOTOIMI TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten kirjasto / , , , aukiolotunti Juvan kirjasto / aukiolotunti , , , Rantasamen kirjasto / , , , aukiolotunti Kirjaston aukiolotunnit , , , yhteensä Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot

72 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KIRJASTOAUTOTOIMINTA TP 2013 TA 2014 TP 2014 Tuotteet/menoarviot kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Joroisten osuus kirjastoauton , , , reittitunnista Juva osuus kirjastoauton , , , reittitunnista Rantasalmen osuus kirjastoauton , , , reittitunnit Kirjastoauton reittitunnit , , , yhteensä Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 164. Tunnusluvut: (Vuoden 2014 tilastotiedot valmistuvat mennessä) Ka Suomi 2012* Joroinen 2011 Joroinen 2012 Joroinen 2013 Juva 2011 Juva 2012 Juva 2013 Rantasalmi 2011 Rantasalmi 2012 Rantasalmi 2013 Kirjastokäynnit /as. 9,83 8,8 8,36 8,34 11,1 12,0 11,32 12,25 12,55 12,76 Lainat /as. 17,67 14,9 15,0 15,89 19,3 18,7 17,59 18,19 18,81 19,42 Kirjastoaineistokulut /as. 7,21 9,93 9,39 10,51 10,8 11,1 11,00 10,36 10,54 9,81 Taloudellisuusluku 1,44 1,79 1,68 1,68 1,42 1,42 1,59 1,50 1,53 1,58 Taloudellisuusluku= (henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut) / (fyysiset käynnit + kokonaislainaus) KIRJASTOTOIMEN PROJEKTIT Palvelusuunnitelma: Kirjastotoimen projektien tarkoituksena on kokeilla uusia toimintatapoja kirjastotoiminnassa tavoitteena monipuolisempi asiakaspalvelu ja kustannustehokkuus. Rahoitusta haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta. Vuonna 2014 haetaan rahoitusta kahteen kokeiluprojektiin. Vastuuhenkilö: kirjastotoimen johtaja 1. Jasso Toenperä vihreämmäksi, energiaa auringosta Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kirjastoauton energiankulutus ympäristöystävälliseksi ja kustannustehokkaaksi Kirjastoauton korin sähkönkulutus uusiutuvasta energiasta aurinkopaneeleiden avulla Sähkönkulutus Polttoaineenkulutus Avustus ELY:ltä Laitteisto asennettu ja toimintakunnossa. Sähkön- ja polttoaineenkulutuksen seuranta meneillään. Projekti päättynyt vuoden 2014 lopussa.

73 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Monitoimihärpäkkeet Toenperälle Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankkeen tarkoituksena on hankkia Toenperän kirjastoihin liikuteltavat laitteistokokonaisuudet, jotka mahdollistavat vanhojen kuva- ja äänitallenteiden digitoinnin, pelikonsoleiden käytön ja toimii koulutustilaisuuksien apuvälineenä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: OKM ja/tai Ely eivät myönnä rahoitusta. Vastuuhenkilö: Juvan kirjastonjohtaja Laitteet hankittuna vuoden 2015 loppuun mennessä. 3. Matkalla myllylle: sadunkerrontaa kirjateatterin keinoin Itä-Suomen kirjastoihin Avustus ELY:ltä Laitekokoonpanon suunnittelu aloitettu. Projekti jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka. Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Vastaava viranhaltija Toenperän kirjasto tuottaa yhteistyössä Nukketeatteri Kukkaron kanssa esine- ja kirjanukketeatteriesityksen Matkalla myllylle. Nukketeatteri Kukkaro esittää valmistettua esitystä Juvan, Rantasalmen ja Joroisten kouluilla ja kirjastoissa yhteensä 20 esitystä. Juvan kirjastonjohtaja Matkalla myllylle - hankkeen tavoitteena on nukketeatteriesityksen tuottaminen Itä-Suomen kirjastoille. Sen laajempana tavoitteena on uuden työmenetelmän - kirjateatterin tekeminen. Toenperän kirjasto ostaa näytelmän Matkalla myllylle esitysoikeudet 20 esitykseen. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Toenperän kirjasto toteuttaa esityksen kahden viikonloppukurssin aikana, jolloin Janne Kuusitie sekä kouluttaa esine- ja kirjateatterin käyttöä että ohjaa esityksen 1-7 kirjastoon. Kurssille mahtuu 5-7 henkeä Itä-Suomen kirjastoista. Hanke toteutetaan marraskuussa Näytelmän esitykset toteutetaan keväällä Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kirjastotoimen projektit TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot ,51 355,51 104,9 Toimintakulut ,51 127,49 98,4 Toimintakate/jäämä ,00

74 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Selvitys miksi ei rahaa varattu tälle vuodelle : Avustushakemusten viimeinen jättöpäivä on Hakemukset ja kustannusarviot eivät olleet valmiina talousarvion valmisteluvaiheessa. SOISALO-OPISTO Palvelusuunnitelma: Soisalo-opisto toimii Heinäveden, Joroisten, Leppävirran, Pieksämäen ja Varkauden alueella. Sen toimialat ovat vapaan sivistystyön koulutus (kansalaisopisto), taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä (musiikkiopisto ja tanssikoulu), taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä (tanssikoulu, kuvataidekoulu, puhallinkoulu/ musiikin yleinen opetus, käsityökoulu, taideleikkikoulu ja sanataidekoulu) sekä avoin yliopisto-opetus, ammatillinen täydennyskoulutus ja muu kehittämistyö. Soisalo-opisto tarjoaa tavoitteellista opiskelua ja itsensä kehittämistä ja tätä kautta edistää yksilön hyvinvointia. Toiminta-aluetta on koko Soisalo-opiston alue ja toimintaa Joroisissa on kirkonkylän ja Kuvansin lisäksi haja-asutusalueen kylillä. Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kylien aktivointi Kurssien järjestäminen kylillä Toteutuneiden kurssien määrä Kylillä on toteutunut 37 kurssia. Lapsiystävällisyys Taiteen perusopetuksen järjestäminen Joroisissa Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Taiteen perusopetukseen Joroisissa osallistuu 100 joroislaista lasta Taiteen perusopetukseen Joroisissa on osallistunut 92 joroislaista lasta. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kansalaisopisto TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintakulut , ,96 95,7 Toimintakate/jäämä , ,96 95,7 Tuotemäärä ja hintaluettelo: Soisalo-opisto oppilasmäärä TP 2013 TA 2014 TP 2014 tunti- yhteensä oppilasmäärä tunti- yhteensä oppilas- tuntihinta tunnit hinta määrä tunnit hinta yhteensä tunnit Vapaa sivistystyö kansalaisopisto , , ,5 19, Taiteen perusopetus, yleinen oppimäärä Kuvataide Tanssi Musiikki yleinen Rumpuopetus Käsityökoulu Taideleikkikoulu Sanataidekoulu Taiteen perusopetus, laaja oppimäärä musiikkiopisto , , tanssi (laaja tpo) , ,

75 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS VAPAA-AIKATOIMI Palvelusuunnitelma: Vapaa-aikatoimen tehtävänä Joroisissa on tarjota kuntalaisille hyvinvointia tukevia ja lisääviä vapaa-ajan palveluita. Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen tarkoittaa aktiivista vapaa-ajan toimintaa, jossa asukkaat voivat toteuttaa itseään ja toimia osana erilaisia yhteisöjä. Vapaa-aikatoimi sisältää liikuntatoimen, urheilutalon, nuorisotoimen, kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotilat, nuorten työpajan, etsivän nuorisotyön hankkeen, kulttuuritoimen ja museon. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö LIIKUNTATOIMI Palvelusuunnitelma: Liikuntatoimen tarkoituksena on edellytysten luominen kuntalaisten liikunnalle paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa kehittämällä, kansalaistoimintaa tukemalla, liikuntapaikkoja tarjoamalla sekä liikuntaa järjestämällä ottaen huomioon myös erityisryhmät. Liikuntatoimen painopistealueina ovat terveys- ja erityisliikunnan edistäminen, lasten ja nuorten liikunnan edistäminen sekä omatoimisen liikunnan edistäminen. Urheiluseurat ja liikuntajärjestöt ovat keskeisiä toimijoita käytännön työssä. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan tehtäviin tulee myös liikunnan ohjausta. Liikunta-alueita lisätään rakentamalla frisbeegolfrata. Vastuuhenkilö: liikuntapaikkamestari Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuntalaisille tarjotaan hyvinvointia tukevat ja lisäävät liikuntapalvelut yhteistyössä urheiluseurojen ja muiden toimijoiden kanssa. Ohjattua liikuntaa järjestetään kunnan omana toimintana erityisryhmille. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan ohjaaja-avustuksilla. Ikääntyville kuntosaliohjausta kaksi kertaa kuukaudessa. Avustusten/ohjaajien määrä. Kuntosaliohjausta annettiin keväällä kahdelle ryhmälle vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ja syksyllä pääsääntöisesti kerran viikossa. Kesällä ei ollut ohjausta. Kahteen ryhmään osallistui keskimäärin 20 henkilöä. Liikuntatapahtumia ja toimintaa järjestetään yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Liikuntatapahtumia neljä vuodessa. Seurojen ohjaaja-avustuksia (3387 ) myönnettiin 19 liikuntaryhmälle. Järjestettyjä liikuntatapahtumia: 1. Koko perheen talvitapahtuma Salibandyturnaus Rantauimakoulut Kuvansissa, Kolmalla ja Kolpalla Kanavan frisbeegolfin avajaiskisa 21.9.

76 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Liikuntapaikat ja alueet ovat kaikkien kuntalaisten käytössä. Harrastuspaikat pidetään kunnossa. Asiakastyytyväisyyskysely käyttäjille (vuosittain liikuntapaikka tai alue) (1-5) 3,5. Lisäksi liikuntatoimi oli mukana Härkähiihdossa Liikuntapaikat- ja alueet olivat kaikkien kuntalaisten käytössä ja harrastuspaikat pidettiin kunnossa. Asiakastyytyväisyyskysely liikuntapaikoista toteutettiin % vastaajista antoi kokonaisarvioksi neljä (asteikolla 1-5) ulkoliikuntapaikoista ja alueista ja 57 % saman arvosanan sisäliikuntapaikoista. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kunnalla tai yhteistyötahoilla ei ole riittävästi resursseja toteuttaa toimintaa tai ylläpitää liikuntapaikkoja. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Liikuntatoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,15 112,5 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,68 84,5 Toimintakate/jäämä , ,83 78,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 102,8 Tilikauden yli-/alijäämä , ,59 81,7 Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Urheilutalo , , , Yhteensä Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 102. Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Menot Tulot Netto Poistot Liikuntatoimi NUORISOTOIMI Palvelusuunnitelma: Nuorisotoimen perustehtävänä on nuorten kasvun ja itsenäisyyden tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Nuorisotoimeen kuuluvat myös nuorten työpaja ja etsivän nuorisotyön hanke. Nuoriso- ja vapaaajanohjaajan tehtävänkuvaan lisätään liikunnanohjausta. Nuorisotilaohjaaja vastaa nuorisotilojen toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja ja nuorisotilaohjaaja toimivat työparina ja tuottavat sekä nuoriso- ja liikuntatoimen palveluja

77 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vastuuhenkilö: nuoriso-ohjaaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 (huom.sis. myös työpajan, projektit) Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Nuorille tarjotaan hyvin toimivat nuorisotoimen lähipalvelut. Kirkonkylän ja Kuvansin nuorisotiloilla järjestetään monipuolista toimintaa. Leiri- ja retkitoimintaa järjestetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä tehdään koulun, kotien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa. Junnunuokkaritoimintaa 3-6-luokkalaisille ja avointa toimintaa alle 18-vuotiaille järjestetään kirkonkylässä ja Kuvansissa joka viikko. Te toja järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Retkiä järjestetään kolme vuodessa, yöleirejä yksi ja leiripäiviä 4-6. Verkostoyhteistyötä tehdään kerran kuukaudessa. Junnunuokkaritoiminta toteutui hyvin sekä kirkonkylässä että Kuvansissa. Kävijämäärien noustessa aukiolotunteja lisättiin Kuvansin osalta syksyllä. Kirkonkylän avoimien nuorisoiltojen kävijämäärät olivat hlöä. Kuvansissa nuorisoiltoja ei järjestetty vähäisen kävijämäärän vuoksi. Te toja järjestettiin ainakin kerran kuukaudessa; mm. Nuorten Joulutapahtuma, elokuvailtoja ja kokkausta. Järjestettyjä retkiä: 1. Megazone Jyväskylään Curlingpelit Rantasalmelle Pesisretki Juvalle Kesäretki Särkänniemeen Elämä Lapsellekonserttimatka Helsinkiin Yöleiri järjestettiin koulukeskuksessa ja leiriläisiä oli 35. Leiripäivät pidettiin kirkonkylän nuorisotiloilla Yhteistyötä eri tahojen kanssa toteutettiin nuokkarien, retkien ja tapahtumien osalta. Moniammatillinen yhteistyöverkosto

78 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Työpajan asiakkaista yli puolet on alle 29- vuotiaita. Työpajan toiminnan kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikka löytyy 9 asiakkaalle. Mikäli asiakas ei kykene em. toimenpiteisiin, hänet saatetaan palvelujen piiriin. Jokainen ilmoitettu, apua tarvitseva nuori saatetaan etsivän nuorisotyön palvelujen piiriin. Koulu-/työkykyisyyden arviointi, koulutus- /työhakemuksen tekemisen opastus, työnhakutaitojen parantaminen ja työpaikkojen kartoittaminen. Kartoitetaan nuoren elämäntilanne. Ohjataan nuori hänelle parhaiten soveltuvan palvelun piiriin (esim. oppilaitokset, sosiaali- ja terveystoimi ja tepalvelut). Alle 29-vuotiaiden osuus on suurempi kuin 50 %. Opiskelu-, työkokeilutai työpaikka löytynyt 9 asiakkaalle. Ilmoitettu nuori/tavoitettu nuori. Etsivässä nuorisotyössä tilastoidaan tulleita ilmoituksia ja asiakkuuksia PARentohjelmiston avulla (Rukkanen) kokoontui neljä kertaa vuodessa. Pajalaisia yhteensä 48, joista nuoria alle 29- vuotiaita 30 (62,5 %). Työpaikka löytyi kahdelle (2) nuorelle ja opiskelupaikka yhdelle (1) nuorelle. Muuhun palveluun ohjattiin kuusi (6) asiakasta, joista yksi (1) aikuinen. Vuoden 2014 aikana etsivälle nuorisotyölle ilmoitettiin 42 nuoren tiedot. Asiakkuuksia oli vuoden aikana 46, ero ilmoitettujen ja asiakkuuksien välillä johtuu siitä, että osa asiakkaista on palannut myöhemmin uudestaan asiakkaaksi, esim. pajajakson päätyttyä. Starttipajatoimintaa toteutettiin etsivän nuorisotyön ja Voimakas-hankkeen yhteistyönä tammitoukokuussa. Toimintaa ei jatkettu enää syksyllä, koska siihen ei ollut luontaista ryhmää nuorten sijoittuessa muihin paikkoihin jatkotoimenpiteisiin. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Riittämättämät henkilöresurssit (nuorisotoimi). Avoimien työpaikkojen ja työkokeilupaikkojen vähyys, asiakkaan terveydelliset rajoitteet ja asiakkaan oma heikko motivaatio (nuorten työpaja). Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Nuorisotoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot , ,73 90,1 Toimintakulut , ,56 94,2 Toimintakate/jäämä , ,83 97,2

79 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuotemäärä- ja hintaluettelo: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Kk nuorisotila , , , Kuvansin nuorisotila , , , Yhteensä Tuotteen hintaan vaikuttavat tulot 1. Nuorten työpajatoiminta Palvelusuunnitelma: Nuorten työpajan tehtävänä on asiakkaiden toimintakyvyn, koulutus- ja työvalmiuksien parantaminen ohjauksen ja verkostoyhteistyön avulla sekä asiakkaan auttaminen opiskelu-, työkokeilu- ja/tai työpaikan etsimisessä. Lisäksi työpaja tarjoaa kunnossapito-, kuljetus-, korjausompelu- ja siivouspalveluja kuntalaisille ja kunnan omille yksiköille. Kunnan sakkomaksujen alentamiseksi kuntouttavassa työtoiminnassa olevien henkilöiden määrä työpajalla kasvaa ja työpajaesimiehen tehtäviin liitetään kuntouttavaan työtoimintaan tulevien paikkojen etsiminen, sopimusten tekeminen, ohjaus ja seuranta kuntouttavan työtoiminnan aikana.. Lisääntyvää ohjauksen tarvetta resursoidaan palkkaamalla työpajaesimiehen työpariksi pajaohjaaja vuodesta 2014 alkaen. Lisäksi palkkatuella palkataan työnsuunnittelija (ns. nokkamies ), jonka alaisuudessa on 4-6 kuntouttavassa työtoiminnassa olevaa henkilöä. Vastuuhenkilö: nuorten työpajan esimies Perustelut: Työpajan esimiehen ja pajaohjaajan palkkaukseen haetaan valtionavustusta, talousarviossa tuloarvio Tunnusluvut: Työpaja/Laskutettava kunnossapito- ja siivoustyön tuntimäärä/viikko TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TP , ,3 Nuorten työpaja ei siivonnut vuonna 2014 kunnan kotihoidon alaisia ryhmäkoteja, joiden siivous budjettia tehtäessä laskettiin työpajan laskutettaviin tunteihin. Myös osa Nuorten työpajan aiemmin tekemistä töistä on siirtyi Työpaja II:n hoidettavaksi. Nuorisotoimen projektit Etsivä nuorisotyö-hanke Palvelusuunnitelma: Etsivän nuorisotyön tehtävänä on auttaa niitä alle 29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella ja jotka tarvitsevat tukea tavoittaakseen julkisen sektorin palvelut tai jotka tarvitsevat tukea pysyäkseen tai kiinnittyäkseen tarjolla olevaan palveluun tai jotka ovat vaarassa syrjäytyä. Etsivällä nuorisotyöllä voidaan parantaa nykyistä paremmin palvelujen saatavuutta niille nuorille, joilla ei ole riittävää omaa aloitekykyä hakeutua palvelujen piiriin. Vastuu henkilö: Erityisnuorisotyöntekijä Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Nuorisotoimi Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorisopalvelut Etsivä nuorisotyö-hanke

80 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Nuorten työpaja Työpaja II Yhteensä KULTTUURITOIMI Palvelusuunnitelma: Kulttuuritoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa sekä ylläpitää ja kehittää museotoimintaa. Kulttuurilla on vahva asema kunnassa, joka määrittyy omaleimaisen paikalliskulttuurin, kulttuuriympäristön, kulttuurin merkityksen matkailu-, elinkeino- ja yritystoiminnassa kautta. Lastenkulttuuri on painopiste. Kulttuurijärjestöt ja muut alan toimijat ovat tulevaisuudessa entistä keskeisempiä kuntien kulttuuripalvelujen tuottajia (Kulttuuristrategia vuosille ja toimintasuunnitelma vuosille ). Kulttuuritoimeen kuuluu Karhulahden kotiseutumuseo, joka avattiin , museo täyttää kesällä vuotta. Juhlavuoden tapahtuman järjestämiseen on varattu määräraha museon talousarvioon. Joroinen on mukana lasten kulttuurikeskus Versossa. Verso on yhdentoista pohjois- ja etelä-savolaisen kunnan muodostama verkostomuotoinen lastenkulttuurikeskus Soisalo-opiston alaisuudessa. Verson palvelut vahvistavat lasten ja nuorten identiteettiä, kasvattavat kulttuurin kokemiseen antamalla mahdollisuuden osallistua elämyksiin ja oman kulttuurin luomiseen. Vastuuhenkilö: vapaa-aikatoimen päällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuntalaisten sosiaalista pääomaa lisätään kulttuurin keinoin kulttuuritapahtumiin osallistuu 1000 kuntalaista. Toteutuneet tapahtumat (8/vuosi) Osallistujamäärät/tapahtuma Järjestetään Versoviikko kuljetus valtakunnalliseen veteraanijuhlaan Mikkeliin Itsenäisyysjuhla Joroisten Vekara Varkaus-tapahtuma Hilpeä Hämärä Kirjaston luentosarja Ostopalveluna Jorojaiset Museon 30- vuotistapahtuma Toteutuneet tapahtumat: 1. Vauva- ja taaperoteatteri AEIOU:n Sinä ja minä perheen pienimmille Lasten teatterillinen taideviikko (Versoviikko) Kajaanin kaupunginteatterin esitys Kiviä taskussa pääsääntöisesti koululaisille Torpparit Joroisten historiassa (Martti Ikonen) kirjaston luentosarja Kuljetus veteraanipäivän valtakunnalliseen päätapahtumaan Mikkeliin Vuoden Luontokuvat-

81 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Järjestetyt tapahtumat eivät tavoita kuntalaisia. näyttely Vekara-Varkaus festivaaliviikon Joroisten tapahtuma Sirkus Kehvoräimä - konsertti Joroisten kuvataideyhdistys Taideparon Vuosinäyttely Karhulahden kotiseutumuseon 30-vuotissynttärit Jorojaiset Hilpeä Hämärä Itsenäisyysjuhla Toteutuneita tapahtumia 12. Osallistujamäärä em. tapahtumiin 2328 Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Kulttuuritoimi TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot ,95-515,05 39,4 Toimintakulut , ,30 72,9 Toimintakate/jäämä , ,25 73,3 Poistot ja arvonalentumiset ,04-0,04 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,21 73,7 Tuotemäärä- ja hintataulukko: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Määrärahat kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä kpl á Yhteensä Museon aukiolotunti , , , Tuotteistamaton toiminta: TP 2013 TA 2014 TP 2014 Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Menot Tulot Netto Poistot Yleinen kulttuuritoimi SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMEN LASKUTETTAVAT Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA 2014 Toimintatuotot ,94-410,06 97,9 Toimintakulut ,94 279,06 98,6 Toimintakate/jäämä ,00 Varhaiskasvatuksen toimistohenkilön työpanosta myydään Varkauden kaupungille.

82 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMILA YHTEENSÄ SIVISTYS- JA VAPAA- AIKATOIMIALA TP 2013 Muutettu TA 2014 TP 2014 Poikkeama Käyttö- % Toimintatuotot , ,72 101,2 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,69 92, ,31 Toimintakate/jäämä , ,41 90,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 105,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,03 91,0

83 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Ympäristötoimen toimiala Palvelusuunnitelma: Toimiala vastaa Joroisten kunnan ympäristötoimen viranomaispalvelujen tuottamisesta. Ympäristötoimen toimialaan kuuluvat rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, maa-ainesasiat sekä yksityistieasiat. Ympäristötoimi on mukana edistämässä hyvää rakentamistapaa ja luomassa turvallista asuinympäristöä. Toimiala valvoo rakennettua ympäristöä määräysten ja asetusten mukaisesti, seuraa ympäristön tilaa ja maaainesten ottamista. Yksityisteiden osalta pyritään avustuksin tukemaan ja edistämään liikenneturvallisuutta, kunnossapitoa ja toimintaedellytyksiä asemakaava-alueen ulkopuolella. HALLINTO Palvelusuunnitelma: Ympäristötoimen hallinto vastaa Joroisten ympäristölautakunnan asioiden valmistelusta ja päätösten täytäntöönpanosta, toimialan talouden ja toiminnan suunnittelusta ja seurannasta. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Palvelun tason ja asiantuntemuksen parantaminen esittelijän ja lautakunnan jäsenten koulutus toteutuneet koulutukset, lautakuntatyöskentely, saatu asiakaspalaute Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Koulutustarjonta, tehtävien monipuolisuus. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TA 2014 Asiakaspalaute pääosin hyvää. Rakennustarkastaja on käynyt koulutuksessa. TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Ympäristötoimen hallinto Toimintatuotot 65 8,60 8,60-100,0 Toimintakulut ,31 263,69 99,0 Toimintakate/jäämä ,71 272,29 99,0 YMPÄRISTÖNSUOJELU Palvelusuunnitelma: Ympäristönsuojelun tehtävänä on myöntää tai valmistella ympäristölainsäädännön ja kunnan hallintosäännön mukaiset lupa-asiat. Ympäristön tilaa seurataan ja valvotaan jatkuvasti painopisteinä vesiensuojelu (pohja- ja pintavedet) sekä maa-ainesten suunnitelmallinen ottaminen. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Pohjavesien suojelusuunnitelman toimeenpano seudullisen seurantaryhmän kokoaminen työryhmän kokoukset, toimenpideohjelman toteuttaminen Tervaruukin ja Kotkatharjun seurantaryhmät ovat Vesienhoidon toimenpideohjelma; Joroisselän kunnostus Joroisselän valumavesien tarkkailu, tiedotus, seurantaryhmä ja hankkeen toimenpiteet valumavesien veden laatu, toteutuneet kunnostustoimet, kosteikot toiminnassa. Poistokalastushanke käynnissä. Kosteikkosuunnitteluhanke käynnissä.

84 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Ympäristö- ja maaaineslupamaksujen sekä valvontamaksujen ajantasaistaminen sekä valvonnan tehostaminen seurataan toimialan seudullista tasoa uudet taksat, toteutuneet valvontakäynnit Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Vesiensuojelun seurantaryhmän kokoamiseen liittyvät ongelmat ja päällekkäisyydet Seudullisen sitoutumisen ja tahtotilan puuttuminen. Taksat on tarkastettu ja otettu käyttöön. Valvontatoimia on tehostettu ja erityisesti Tervaruukin tilannetta tarkastellaan yhdessä Pieksämäen kanssa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Ympäristönsuojelu Toimintatuotot , ,91 83,2 Toimintakulut , ,34 91,1 Toimintakate/jäämä ,57 958,43 95,6 RAKENNUSVALVONTA Palvelusuunnitelma: Rakennusvalvonnan tehtävänä on käsitellä rakennus- ja toimenpideluvat ja hyväksyä toimenpideilmoitukset sekä suorittaa lupiin liittyvät katselmukset. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös valmistella rakentamiseen liittyvien poikkeamislupien lausunnot sekä myöntää toimialalle määrätyt avustukset. Rakennusvalvonta edistää hyvää rakennustapaa, valvoo rakennetun ympäristön tilaa ja rakennusten kunnossapitoa sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla. Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Lupakäsittelyn joustavuus käsittelyajat, saatu palaute Palvelun laadun parantaminen julkipanojen määrän lisääminen, neuvonnan lisääminen, tiedotus neuvontamateriaalin tason nostaminen, henkilöstön koulutus, toimialan www-sivut Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Tehtäväkentän rikkonaisuus Loma-aikojen sijaisuudet www- sivujen uudistuksen onnistuminen toteutuneet toimenpiteet, koulutus, saatu asiakaspalaute Palaute on ollut pääosin hyvää. Lupamäärä jäi selvästi vuoden 2013 tasosta. Ohjeita ja materiaalia ollut koekäytössä. palaute niistä ollut hyvää. Rakennustarkastaja käynyt koulutuksessa, kotisivujen uudistus ei ole toteutunut vielä.

85 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Rakennusvalvonta Toimintatuotot , ,15 109,8 Toimintakulut ,80-656,80 101,1 Toimintakate/jäämä , ,35 86,4 TIEJAOS Palvelusuunnitelma: Tiejaos toimii ympäristölautakunnan alaisena kolmijäsenisenä toimielimenä. Tiejaoksen tehtävänä on yksityistieavustusten jakaminen sekä yksityistielaissa kunnalle säädetyt tehtävät. Yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset jaetaan tiejaoksen päätöksen mukaan vuosittaiseen kunnossapitoon ja peruskorjaushankkeisiin. Avustettavia tiekilometrejä on n. 295 km. Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Yksityisteiden avustusperusteiden päivittäminen laaditaan ajantasaiset avustusperusteet uudet avustusperusteet käyttöön v.2014 Avustusperusteiden uudistamista varten kartoitettiin erityyppisiä avustusmuotoja ja todettiin, että jatketaan vuosi 2014 olemassa Yksityistierekisterin päivittäminen tarkastetaan tiet (pituudet, luokat, asukkaat) ja päivitetään rekisterikortit Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Avustusperusteiden uusimisen vastustus. ajantasainen rekisteri yksityisteistä olevalla järjestelmällä. Tierekisterin kokonaisvaltaista päivittämistä lykätään avustusperusteiden päivittämisen yhteyteen. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Tiejaos Toimintatuotot 4 Toimintakulut ,61 431,39 99,8 Toimintakate/jäämä ,61 431,39 99,8 YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA Toimintatuotot , ,84 103,1 Toimintakulut , ,62 98,9 Toimintakate/jäämä , ,46 98,1

86 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tekninen toimiala Palvelusuunnitelma: Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluihin sisältyvät toimialan hallinto, yhdyskuntasuunnittelu, kuntatekniikka, kiinteistöpalvelut ml. puhtaus- ja ruokahuolto sekä talonmies- ja korjauspalvelut, maa- ja metsätilat, haja-asutusalueen vesihuolto sekä vesihuoltolaitos. Palveluita tuotetaan sekä kunnan omana työnä (mm. kiinteistöpalvelut, vesihuoltolaitos), että ostopalveluna (mm. kaavoitus, katujen talvihoito). Teknisen toimialan tavoitteena on taata kuntalaisille toimiva infrastruktuuri sekä hyvälaatuiset teknisen alan palvelut. Kiinteistöjen, kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen käyttömenot pidetään kohtuullisella tasolla suunnitelmallisen korjaus- toiminnan, mm. kiinteistöjen kunnossapitosuunnitelmien avulla. TEKNINEN HALLINTO Palvelusuunnitelma: Tekniseen hallintoon sisältyvät sekä teknisen lautakunnan toiminta että toimialajohto. Tekninen lautakunta käyttää hallintosäännön mukaista ratkaisuvaltaa palvelusuunnitelman toteuttamiseksi. Toimialahallinto johtaa, koordinoi ja kehittää teknistä toimialaa sekä tuottaa tietoa ja ratkaisumalleja päätöksentekoon. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Asioiden käsittelyaika on enintään 3 kuukautta. Lautakunta kutsutaan koolle tarvittaessa. Asiat saadaan käsiteltyä määräajassa. Kokouksia on pidetty niin, ettei käsittelyaika ole venynyt yli 3 kk. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Resurssien vähyys voi etenkin pitkien sairauspoissaolojen sattuessa aiheuttaa viranhaltijoiden työmäärän ruuhkautumista ja siten asioiden käsittelyaikojan viivästymistä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Teknisen toimialan hallinto Toimintatuotot ,51 237,51-100,0 Toimintakulut , ,51 106,5 Toimintakate/jäämä , ,00 106,2 YHDYSKUNTASUUNNITTELU Palvelusuunnitelma: Yhdyskuntasuunnittelun tehtävänä on luoda maankäytölliset valmiudet asumisen ja elinkeinotoiminnan sijoittumiseksi ja kehittymiseksi kunnassa. Yhdyskuntasuunnittelun keskeiset menetelmät ovat yleiskaavoitus ja asemakaavoitus sekä muiden maankäyttöä palvelevien suunnitelmien laatiminen. Maankäytön suunnittelua kunnassa johtaa kunnanhallitus apunaan kaavoitustoimikunta. Maankäytön suunnittelun valmistelusta vastaa tekninen lautakunta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

87 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kuvansin osayleiskaava vahvistetaan v aikana. Toimiva kaavaohjaus. Kaava vahvistetaan mennessä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Kaavan vahvistamiseen liittyvät valitukset Kaava oli ehdotuksena nähtävillä huhtikuussa. Viranomaisneuvottelu ELY:n kanssa syyskuussa. Neuvottelun perusteella kaavaan tehtiin muutoksia joiden vuoksi kaavaa ei ehditty tuoda kunnanvaltuuston vahvistettavaksi v aikana. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Yhdyskuntasuunnittelu Toimintatuotot 9 Toimintakulut , ,09 97,1 Toimintakate/jäämä , ,09 97,1 KUNTATEKNIIKKA Palvelusuunnitelma: Palveluyksikköön kuuluvat liikenneväylät, puistot ja yleiset alueet, venesatamat sekä jätehuolto. Kuntatekniikkaa ei ole tuotteistettu, vaan se on luonteeltaan asiantuntijatehtävä. Tekninen toimi tuottaa, hankkii ja rakennuttaa kuntatekniikan palveluita. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Puistoja ja yleisiä alueita hoidetaan suunnitelmallisesti. Käyttö- ja hoitoluokitus päivitetään kevään 2014 aikana. Hoitoluokitus on päivitetty mennessä. Hoitoluokitus päivitettiin. Hoitoluokituskartan Liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä tehdään kaavateillä ainakin kaksi kappaletta Suunnitelma laaditaan yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Puutarhurin poissaolo Liikenneturvahankkeiden rahoituksen estyminen. Kaksi tehtyä toimenpidettä mennessä. päivitys on tekeillä. Koskentielle on toteutettu korotettu suojatie päällystystöiden yhteydessä. Kuvansin päiväkodin edustalle tehtiin hidaste ja asennettiin päiväkodista varoittavat liikennemerkit.

88 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Kuntatekniikka Toimintatuotot , ,63 568,0 Valmistus omaan käyttöön , ,88-100,0 Toimintakulut , ,75 131,2 Toimintakate/jäämä , ,24 110,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 109,4 Tilikauden tulos , ,67 110,2 Varausten ja rahastojen muutokset , ,48-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,19 109,6 Liikenneväylät Yksikön tehtävänä on hoitaa ja kehittää kunnan hoidossa olevaa tie- ja katuverkkoa. Kaavateiden kunnossapidosta huolehditaan pääsääntöisesti urakoitsijoiden avulla. Liikenneturvallisuutta parannetaan liikenneturvasuunnitelman avulla, yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa. Tunnusluvut: Katuverkkoa on yhteensä 40 km ja kevyen liikenteen väyliä 5 km. Puistot ja yleiset alueet Yksikön tehtävänä on pitää kunnan keskeiset ja ympäristökuvan kannalta tärkeät puistot ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Puistojen ja yleisten alueiden kunnossapitoon palkataan kesäkaudeksi etupäässä koululaisia ja opiskelijoita, mutta myös pitkäaikaistyöttömiä. Puistoja hoidetaan käyttö- ja hoitoohjeluokituksen mukaisesti. Tunnusluvut: Rakennettuja puistoja on n. 3 ha ja muiden hoidettavien alueiden pinta-ala on yhteensä n. 10 ha. Venesatamat Kunnan omistuksessa on kolme hoidettua venesatamaa. Joroisselän venesataman kunnossapitovastuu on Joroisten veneseuralla. Kirvesniemen ja Paavalinkiven venesatamaa hoitaa tekninen toimi. Jätehuolto Kunnallisen jätehuollon tarkoituksena on järjestää asumisessa syntyneiden ja siihen rinnastettavan jätteen käsittely, huolehtia asumisessa syntyvien ongelmajätteiden käsittelystä sekä järjestää jätteiden kuljetus ja edistää jätteiden hyötykäyttöä. Joroinen on osakkaana Keski-Savon jätehuoltoyhteistyössä. Kunnan alueen jätehuolto hoidetaan keskitetysti jätehuoltoyhteistyön kautta. KIINTEISTÖPALVELUT/KIINTEISTÖNHOIDON TUKIPALVELUT SIIVOUS- JA PUHTAUSPALVELUT Palvelusuunnitelma: Siivouspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen, kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävä puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun parempana. Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten terveyskeskusten puhtaanapidosta, potilasateriapalveluiden

89 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS toteuttamisesta yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode- ja apuvälinehuollosta. Puhtauspalveluita myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Puhtauspalvelun tarkoituksenmukaisella toteutuksella estetään osaltaan infektioiden leviäminen ja pidetään yllä hyvää hygieniatasoa. Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Vastuuhenkilöt: puhtaus- ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk 1. Puhtauspalvelun henkilöstön tehtävänkuva-muutoksen toteutus yhdessä hoitohenkilöstön kanssa Potilasateriapalvelun tehtäviä siirretään hoitohenkilöstölle. Tämä edellyttää hoitohenkilöstöresurssien Tuottavuus (min/potilas) Taloudellisuus ( /v) Henkilöstökustannuksista vähennetään yhden laitoshuoltajan työpanos Palveluprosessin muutos on toteutettu. Yhden laitoshuoltajan työpanos on Kunnanviraston siivoustyön tarkistusmitoitus lisäämistä. Siivoustyön ja muiden tehtävien mitoittaminen vastaamaan nykyistä puhtaustasoa ja käyttöastetta Tuottavuus (m²/t) Taloudellisuus ( /m²) Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Puhtauspalvelun tehtävänkuvan muutos edellyttää hoitohenkilöstön resurssien lisäämistä. vähennetty. Kunnanviraston siivoustyön mitoitus siirtyi vuodelle 2015 kunnes viraston tilaratkaisut ja tilojen käyttö varmistuu. Koulukeskuksen siivoustyön mitoitus tehtiin kesällä 2014, jonka seurauksena tilojen puhtaustasoa laskettiin ja yhden työntekijän työpanos vähennettiin eläkejärj.yhteydessä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Siivous- ja puhtauspalvelut Toimintatuotot , ,31 89,7 Toimintakulut , ,34 88,5 Toimintakate/jäämä , ,03-100,0 Tilikauden tulos muodostuu muista kuin sisäistä tai Varkauden kaupungilta saaduista myyntituloista (Islab, Soisalon tth) Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2013 TA 2014 TOT 1-12 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Siivouspalvelutunti , , , , ,36 Puhtauspalvelutunti , , , , ,69 Yhteensä , ,05

90 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS MITTARI/SIIVOUS-JA TP 2011 TP 2012 TA 2013 TP 2013 TP 2014 PUHTAUSPALVELUT: Taloudellisuus /t 23,99-29,10 24,61-28,47 24,14-26,34 23,64-27,93 24,16-27,60 Taloudellisuus /m²/kk 2,00-4,00 1,81-4,44 2,29-4,60 2,10-4,41 2,00-4,19 Tuottavuus siiv. m²/t Siivottavat kiinteistöt kpl/m² 17/ / / / /15968 /v(siivous/puhtaus/välineh , ,05 palvelut) Tuotantomäärä t/v / v Vakituisen henkilöstön määrä -siivoojat (nimike laitoshuoltaja) -laitoshuoltaja välinehuoltaja - keittäjä-laitosh.(siiv.työn osuus 35%) - ravitsemistyöntekijä (siiv.työn osuus 34 %) (35%) 1 (34 %) 0 1(35%) 1 (34 %) 0 1 (35%) 1 (34%) -puhtauspalveluesimies 1(32 %) 1(32 %) puhtauspalvelupäällikkö 1(30 %) 1(30 %) 1 (81 %) 1 (81 %) 1 (81%) RUOKAPALVELUT Palvelusuunnitelma: Joroisten kyläkoulujen (Kaitainen, Kerisalo, Kolma, Kuvansi) ja Kirkonkylän koulukeskuksen ruokapalvelun tuottaminen eri asiakasryhmille (oppilaat, henkilökunta, päiväkodit, lasten ryhmikset, kehitysvammahuollon asiakkaat koulupäivisin). Tuotantokeittiöitä oli vuoden 2014 alussa 4 kpl ja jakelukeittiöitä 1 kpl (vuoden 2014 lopussa 3 valmistuskeittiötä). Kolman koulun toiminta siirtyi ns.peltihallin tiloihin maaliskuussa 2014, jolloin koulun ruokapalvelusta vastasi koulukeskuksen keittiö. Kerisalon koulu lakkautettiin ,samalla jakelukeittiön toiminta päättyi. Ruokapalvelut tuottavat asiakkaiden tilaamat ateriat (suoritteet) huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan. Ruokapalvelun tavoitteena on tuottaa laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista. Vastuuhenkilö: Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kolman koulun keittiön peruskorjauksen suunnittelu (toteutetaan kesällä 2014) Keittiön tilojen peruskorjaus on edellytys toiminnan jatkamiseen tuotantokeittiönä Tuotannon tehokkuuden ja työtyytyväisyyden lisääminen, ergonomian paraneminen uusien koneiden ja tarkoituksenmukaisten tilojen myötä Ei toteuteta (määrärahavaraus poistettu ). Koulun ateriapalvelut tuottaa Joroisten koulukeskuksen keittiö

91 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS As Asiakastyytyväisyyskyselyn vastausten hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä Asiakkaiden toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan ruokalistasuunnittelussa Asiakastyytyväisyyden lisääminen (varsinainen kysely laadittu syksyllä 2013) Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Investointi- ja käyttötalouden määrärahojen riittävyys; erityisesti elintarvikemääräraha Asiakastyytyväisyys kyselyn tuloksia on hyödynnetty ruokalistasuunnittelussa. Uudistettu ruokalista lv on otettu syksyllä käyttöön Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Ruokapalvelut Toimintatuotot , ,92 84,0 Toimintakulut , ,22 82,9 Toimintakate/jäämä , ,30 442,2 Poistot ja arvonalentumiset ,86 0,14 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,44-100,0 Tilikauden tulos koostuu Joroisten koulukeskuksen ulkopuolisten ruokailijoiden ateriatuloista (ne opettajat ja muu henkilöstö, jotka eivät ole oikeutettu luontaisetuateriaan) Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote: TP 2013 TA 2014 TOT 1-12 Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Kpl Á Yht. Ateria/koulukeskus , , , , ,36 Ateria/Kaitaisten koulu , , , , ,50 Ateria/Kerisalon koulu , , , *) 1, ,45 Ateria/Kolman koulu , , , **) 4, ,20 Ateria/Kuvansin koulu , , , , ,13 Yhteensä , ,64 *)Kerisalon koulun keittiön suoritehinta sisältää jakelukeittiötyön; 2,07 /oppilas, ei lounaan hintaa. Kerisalon koulun jakelukeittiötoiminta on loppunut koulun lakkauttamisen vuoksi. **)Kolman koulun ruoanvalmistuskeittiö on lakkautettu alk.(ateriapalvelun tuottaa koulukeskuksen keittiö) Mittarit: MITTARI/RUOKAPALVELUT TP 2013 TP 2014 Taloudellisuus /suorite(ateria) 1,46-4,13 1,42-4,29 Tuotantomäärä yht. suoritetta/v Vakituisen henkilöstön määrä: -ravitsemustyöntekijä 2,66 2,66 -keittäjä-laitoshuoltaja 0,65 0,65 -keittäjä 3 3 -ruokapalveluesimies 1 0 -puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö 1 (19%) 1 (19%)

92 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS TALONMIESPALVELUT Palvelusuunnitelma: Talonmiespalvelut tuottavat korkealaatuisia ja kilpailukykyisiä talonmiespalveluita kunnan eri palvelualueille sekä sosiaali- ja terveystoimelle. Toimintaa pyritään kehittämään palvelualueilta saatavan palautteen perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Talonmiespalveluita tuotetaan 6300 h Kiinteistöhoitosopimusten mukaiset työt Toteuma Talonmiespalveluita tuotetiin 6025h Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Jokainen osallistuu vähintään yhteen koulutukseen Tulityökorttikoulutuksen kävi yksi henkilö. Ensiapukurssin kävi 4 henkilöä. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Talonmiespalvelut Toimintatuotot , ,86 92,4 Toimintakulut , ,86 92,4 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2013 TA 2014 TOT 1-12kk kpl á yht kpl á yht kpl á yht Talonmiespalvelu , , , KORJAUSTYÖPALVELUT Palvelusuunnitelma: Korjauspalvelut tuottavat korjaus- ja rakentamispalveluita kunnan omistamille kiinteistöille. Korjaustyöt tehdään pääsääntöisesti kunnossapitosuunnitelmien perusteella. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Korjaustyöpalveluita tuotetaan 3500 h. Talousarvion mukaiset työt Toteuma Korjaustyöpalveluita tuotettiin 3237h Henkilökunnan taitojen ylläpitäminen Koulutus Jokainen osallistuu väh. yhteen koulutukseen. Tulityökorttikoulutuksen kävi yksi henkilö. Ensiapukurssin kävi 2 henkilöä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle:

93 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Korjaustyöpalvelut Toimintatuotot , ,15 87,7 Toimintakulut , ,15 87,7 Toimintakate/jäämä 0 0 Tuotemäärä- ja hintataulukko: Tuote TP 2013 TA 2014 TOT 1-12 kk kpl á yht kpl á yht kpl á yht Korjaustyöpalvelu , , , KIINTEISTÖT Palvelusuunnitelma: Yksikön tehtävänä on pitää kunnan omistama rakennuskanta sekä asuinhuoneistot hyvässä käyttökunnossa. Tekninen toimi hallinnoi kiinteistöjä yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa. Kaikille kiinteistöille on laadittu vuosittain päivitettävät kiinteistön hoitosopimukset. Asuin-, hallinto- ja teollisuuskiinteistöjä kunnalla on m2 / m3. Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Kiinteistöjen kunnossapitotoimet suoritetaan suunnitelmallisesti. Kiinteistöille laaditaan kunnossapito- ja rahoitussuunnitelmat seuraavien 10 vuoden ajalle Suunnitelmat on laadittu mennessä. Kiinteistökortistot on laadittu. Koulukiinteistöjen korjaustarveselvitys laadittiin. Kunnossapitosuunnitelmien laatimista jatketaan v Huoneistojen vuokratasot on saatettava tasaarvoisiksi sekä tuottamaan kohtuullista tuottoa. Kiinteistöjen käyttökulujen määrää vähennetään. aikana. Vuokrat korotetaan. Seurataan toteumasta. Asuntojen vuokrien korotukset astuivat voimaan Tuottamattoman rakennuskannan määrä selvitetään ja jaetaan kiinteistöt myytäviin, purettaviin ja peruskorjattaviin kiinteistöihin. Selvitys tehdään mennessä. Seurataan toteumasta Lakkautettavat kiinteistöt on esitetty teknisen toimen säästöohjelmassa. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Ennalta arvaamattomat korjaustarpeet (mm. putkirikot) vievät määrärahoja suunnitelmallisilta korjauksilta. Korotuksia ei voida tehdä tarpeeksi suurina. Myytävät kiinteistöt eivät mene kaupaksi.

94 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perusturvan kiinteistöt Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Perusturvan kiinteistöt Toimintatuotot , ,13 101,7 Valmistus omaan käyttöön , ,42-100,0 Toimintakulut , ,31 111,7 Toimintakate/jäämä , ,76 92,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,67 106,4 Tilikauden tulos , ,43-979,5 Varausten ja rahastojen muutokset , ,24-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,19-629,6 Sivistys- ja vapaa-aikatoimen kiinteistöt Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt Toimintatuotot , ,71 92,3 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,54 90,0 Toimintakate/jäämä , ,83 113,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,90 100,6 Tilikauden tulos , ,93 89,3 Varausten ja rahastojen muutokset , ,16-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,09 65,8 Muut toimitilat Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Muut toimitilat Toimintatuotot , ,54 107,8 Toimintakulut , ,76 99,3 Toimintakate/jäämä , ,30 90,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 116,2 Tilikauden yli-/alijäämä , ,06 92,7 Virastotalot, keskusvarikko, Kolpan maja, vanha ja uusi virastotalo. Asuntojen vuokraus Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Asuntojen vuokraus Toimintatuotot , ,21 111,9 Valmistus omaan käyttöön 252,79 252,79-100,0 Toimintakulut , ,58 90,2 Toimintakate/jäämä , ,58 50,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 296,3 Tilikauden yli-/alijäämä , ,32 59,9

95 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Muiden tilojen vuokraus Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Muiden tilojen vuokraus Toimintatuotot , ,59 110,0 Toimintakulut , ,03 104,9 Toimintakate/jäämä , ,56 112,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,49 383,6 Tilikauden tulos , ,93-264,8 Varausten ja rahastojen muutokset ,01 997,01-100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,92-263,6 Vanhainkodin tasearvo poistettiin kokonaisuudessaan, koska kiinteistöllä ei arvella olevan lainkaan tulevaa käyttöä. Kiinteistön myynti- tai purkutoimet tullaan käynnistämään v aikana. Alueiden vuokraus Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Alueiden vuokraus Toimintatuotot ,09 418,09 100,4 Toimintakulut , ,48 38,2 Toimintakate/jäämä , ,57 102,3 MAA- JA METSÄTILAT Palvelusuunnitelma: Kunnalla on metsää n.1000 ha. Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti hyvien metsänhoitosuosituksien mukaisesti pitäen tavoitteena tuottavaa ja moniarvoista metsäomaisuutta. Vuotuiset puunmyyntisuunnitelmat tehdään tasaisiin vuosituloihin pyrkien. Metsien hyvää puuntuottokykyä edesautetaan tekemällä metsänhoitotyöt ajallaan. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Metsiä hoidetaan suunnitelmallisesti. Metsänhoitotoimet suoritetaan ajallaan. Laaditaan uusi metsäsuunnitelma, jota pystytään päivittämään suoritettujen toimenpiteiden ja vuotuisen kasvun mukaisesti. Kohteet, erityisesti kiireelliset, selvitetään metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Harvennuspuuta ei saada kaupaksi. Metsänhoitotoimiin ei saada riittävää rahoitusta. Metsäsuunnitelma valmistuu mennessä. Kiireellisistä hoitotoimenpiteistä tehdään vuoden 2014 aikana 75 %. Metsäsuunnitelma valmistui syyskuussa Metsänhoitotoimenpiteistä on sopimus MHY:n kanssa. Metsähoitotöitä suoritettiin 36,1 ha:n alueella.

96 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Maa- ja metsätilat Toimintatuotot , ,02 102,6 Toimintakulut , ,05 71,8 Toimintakate/jäämä , ,07 117,6 PELASTUSTOIMI Joroinen kuuluu Etelä-Savon pelastuslaitoksen alaisuuteen, jota hallinnoidaan Mikkelin kaupungin toimesta. Aluelaitos vastaa myös öljyvahinkojen torjunnasta ja huolehtii kunnan alueen väestönsuojeluvalmiudesta. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Rakennuspalojen määrä vähenee. Hälytyksien määrä. Pelastuslaitos suorittaa ennaltaehkäisevää valistustyötä kouluissa ja päiväkodeissa sekä myös työyhteisöissä. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Lähdöt ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna. Valistustyötä on tehty yläasteella. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut , ,50 96,3 Toimintakate/jäämä , ,50 96,3 Poistot ja arvonalentumiset ,36-0,36 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,14 96,3 HAJA-ASUTUSALUEEN VESIHUOLTO Kunnassa on varsin laaja osuuskuntapohjainen (10 kpl) vesijohtoverkosto kaikissa kunnan osissa. Jätevesiverkostojen osalta haja-asutusalueelle on valmistunut Maaveden hanke v ja kuluvana vuonna useita muita haja-asutusalueen viemäröintihankkeita on vireillä. Kunta avustaa osuuskuntien jätevesiverkostojen ja yhdysvesijohtojen rakentamista valtuuston hyväksymien periaatteiden mukaisesti. Tavoitteena on saattaa etenkin pohjavesialueiden ja vesistöjen läheisyydessä olevat asutuskeskittymät viemäröinnin piiriin. Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Vähintään yksi hajaasutusalueen viemäröintihanke käynnistyy v aikana. Avustetaan osuuskuntia hankkeiden käynnistymisessä. Yksi hanke käynnistyy Hankkeita ei käynnistynyt. Vesiosuuskunta Kaikalan yhdysvesijohtohanke toteutuu v aikana. Hankkeelle myönnetään kunnan avustusmääräraha. Hanke toteutetaan. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Hankkeille ei saada valtion tai kunnan avustusta tai hankkeille ei löydy vetäjää. Avustusmääräraha myönnettiin. Hanke valmistui.

97 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Haja-asutusalueen vesihuolto Toimintakulut ,90-67,90 100,1 Toimintakate/jäämä ,90-67,90 100,1 TEKNISEN TOIMEN PROJEKTIT Määrärahataulukko sitovalla tasolla: TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA Teknisen toimen projektit Toimintatuotot ,70-172,30 99,3 Toimintakulut ,54-202,54 100,7 Toimintakate/jäämä ,84-374,84 106,2 Joroisselän poistokalastushanke toteutettiin teknisen toimen projektina. Toimintakate 6374,84 euroa oli samalla sopimuksen mukainen kunnan avustusosuus hankkeelle. TEKNINEN TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2013 Muutettu TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TA TEKNINEN TOIMIALA Toimintatuotot , ,53 96,4 Valmistus omaan käyttöön , ,09-100,0 Toimintakulut , ,53 95,6 Toimintakate/jäämä , ,09 81,9 Poistot ja arvonalentumiset , ,21 161,6 Tilikauden tulos , ,12 118,4 Varausten ja rahastojen muutokset , ,89 100,0 Tilikauden yli-/alijäämä , ,23 115,9

98 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Vesihuoltolaitos Palvelusuunnitelma Vesi- ja viemärilaitos vastaa laadukkaan käyttöveden tuottamisesta asiakkailleen sekä huolehtii vastaanotetun jäteveden puhdistamisesta ympäristölupaehtojen mukaisesti. Puhtaan veden toimitusvarmuus pidetään korkealla tasolla. Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kunnan strategiaa tukevat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 Tavoite Keinot, toimenpiteet Mittarit Toteutuma 1-12 kk Saavutetaan neuvottelutulos yhteistyön muodoista aikatauluineen Keski- Savon Vesi Oy:n kanssa Laaditaan selvitys vesihuoltolaitoksen taloudesta ja tulevaisuudesta. Neuvottelutulos saavutetaan. Vesihuoltolaitoksen myynnistä Keski-Savon Vesi Oy:lle neuvoteltiin. Neuvottelut eivät johtaneet tulokseen. Kuvansin taajaman jätevesien johtamisesta Varkauteen sekä Varkaus-Joroinen yhdysvesijohdon toiminnan tehostamisesta tehtiin Hukkaan menevän veden määrää vähennetään. Mittauskaivojen rakentaminen vesiosuuskuntien rajoille. Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle: Yhteistyömuotoja ei löydetä. Suuret putkivuodot kunnan linjastoissa. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA TP 2013 Tilastojen seuranta. Muutettu TA 2014 alustavat suunnitelmat. Yksi mittakaivo päätettiin rakentaa vesiosuuskunta Kaikala:n yhdysvesijohtohankkeen yhteydessä. Mittauskaivo valmistuu v TP 2014 Poikkeama Käyttö-% Toimintatuotot , ,11 105,3 Toimintakulut , ,07 88,0 Toimintakate/jäämä , ,18 160,9 Rahoitustuotot ja -kulut , ,21 93,3 Vuosikate , ,39 193,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,02 97,0 Satunnaiset erät 0 Tilikauden tulos , ,41-167,0 Varausten ja rahastojen muutokset 0 0,00 Tilikauden yli-/alijäämä , ,41-167,0

99 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Käyttötalouden toteutuminen Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama VAALITOIMINTA TOIMINTATUOTOT ,00-350,00 TOIMINTAKULUT , ,77 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,77 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , TARKASTUSTOIMINTA TOIMINTAKULUT , ,64 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,64 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kunnanvaltuusto ja -hallitus TOIMINTATUOTOT , ,31 TOIMINTAKULUT , ,50 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,19 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Hallintoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,11 TOIMINTAKULUT , ,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,03 Poistot ja arvonalentumiset , ,12 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Elinkeinoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,18 TOIMINTAKULUT , ,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,28 Poistot ja arvonalentumiset , ,80 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Laskentayksikkö TOIMINTATUOTOT , ,97 TOIMINTAKULUT , ,97 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Keskushallinto TOIMINTATUOTOT , ,32 TOIMINTAKULUT , ,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,31 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , KUNNAN JOHTO TOIMINTATUOTOT , ,63 TOIMINTAKULUT , ,49 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,12 Poistot ja arvonalentumiset , ,32 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,44

100 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama Maaseutuhallinto TOIMINTAKULUT , ,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Lomatoimi TOIMINTAKULUT , ,63 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,63 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , MAASEUTU- JA LOMATOIMEN TOIMIALA TOIMINTAKULUT , ,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,27 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Sosiaalityö TOIMINTATUOTOT 9,23-9,23 TOIMINTAKULUT , ,73 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,96 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kehitysvammahuolto TOIMINTAKULUT , ,67 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,67 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perhepalvelualue TOIMINTATUOTOT 9,23-9,23 TOIMINTAKULUT , ,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,29 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Vanhusten asumispalvelut TOIMINTAKULUT , ,29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,29 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kotihoitopalvelut TOIMINTATUOTOT 195,76-195,76 TOIMINTAKULUT , ,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Hoivapalvelualue TOIMINTATUOTOT 195,76-195,76 TOIMINTAKULUT , ,19 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,95 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Vuodeosastotoiminta TOIMINTATUOTOT 30,00-30,00 TOIMINTAKULUT , ,89 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusterveydenhuollon avohoito TOIMINTATUOTOT 365,50-365,50 TOIMINTAKULUT , ,29 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,79 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,79

101 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama Terveyspalvelujen erillismäärärahat TOIMINTAKULUT , ,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,80 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusterveydenhuolto TOIMINTATUOTOT 395,50-395,50 TOIMINTAKULUT , ,20 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Ympäristöterveydenhuolto TOIMINTAKULUT , ,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,68 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Erikoissairaanhoito TOIMINTAKULUT , ,88 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,88 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Terveyspalvelualue TOIMINTATUOTOT 395,50-395,50 TOIMINTAKULUT , ,40 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , PERUSTURVAN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT 600,49-600,49 TOIMINTAKULUT , ,15 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,66 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Sivistystoimen hallinto TOIMINTATUOTOT , ,81 TOIMINTAKULUT , ,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT , ,97 TOIMINTAKULUT , ,95 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,98 Poistot ja arvonalentumiset , ,52 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Erityisopetus TOIMINTAKULUT , ,71 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,71 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Yleisopetus TOIMINTATUOTOT , ,17 TOIMINTAKULUT , ,20 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,37 Poistot ja arvonalentumiset ,04 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,33

102 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama APIP-toiminta TOIMINTATUOTOT , ,01 TOIMINTAKULUT , ,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,85 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusopetuksen projektit TOIMINTATUOTOT , ,19 TOIMINTAKULUT , ,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,87 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Sairaalaopetus TOIMINTAKULUT , ,81 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,81 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusopetus TOIMINTATUOTOT , ,35 TOIMINTAKULUT , ,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,45 Poistot ja arvonalentumiset ,04 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Lukio-opetus TOIMINTATUOTOT , ,78 TOIMINTAKULUT , ,92 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,14 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Joroisten kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,74 TOIMINTAKULUT , ,27 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,01 Poistot ja arvonalentumiset ,54-0,46 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Juvan kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,59 TOIMINTAKULUT , ,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Rantasalmen kirjastoyksikkö TOIMINTATUOTOT , ,63 TOIMINTAKULUT , ,63 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kirjastoautotoiminta TOIMINTATUOTOT , ,03 TOIMINTAKULUT , ,10 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kirjastotoimen projektit TOIMINTATUOTOT ,51-355,51 TOIMINTAKULUT ,51-127,49 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,00

103 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama Kirjastotoimi TOIMINTATUOTOT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,08 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,08 Poistot ja arvonalentumiset ,54-0,46 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kansalaisopisto TOIMINTAKULUT , ,96 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,96 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Liikuntatoimi TOIMINTATUOTOT , ,15 TOIMINTAKULUT , ,68 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Nuorisotoimi TOIMINTATUOTOT , ,73 TOIMINTAKULUT , ,56 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kulttuuritoimi TOIMINTATUOTOT ,95 515,05 TOIMINTAKULUT , ,30 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,25 Poistot ja arvonalentumiset ,04 0,04 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Vapaa-aikatoimi TOIMINTATUOTOT , ,63 TOIMINTAKULUT , ,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,91 Poistot ja arvonalentumiset , ,28 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Siv. ja vapaa-aikatoimen laskutettavat TOIMINTATUOTOT ,94 410,06 TOIMINTAKULUT ,94-279,06 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , SIVISTYS- JA VAPAA-AIKATOIMIALA TOIMINTATUOTOT , ,72 TOIMINTAKULUT , ,69 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,41 Poistot ja arvonalentumiset , ,38 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Ympäristötoimen hallinto TOIMINTATUOTOT 8,60-8,60 TOIMINTAKULUT ,31-263,69 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,71-272,29 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,71-272,29

104 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama Ympäristönsuojelu TOIMINTATUOTOT , ,91 TOIMINTAKULUT , ,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,57-958,43 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,57-958, Rakennusvalvonta TOIMINTATUOTOT , ,15 TOIMINTAKULUT ,80 656,80 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,35 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Tiejaos TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT ,61-431,39 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,61-431,39 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,61-431, YMPÄRISTÖTOIMEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT , ,84 TOIMINTAKULUT , ,62 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,46 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Teknisen toimialan hallinto TOIMINTATUOTOT 237,51-237,51 TOIMINTAKULUT , ,51 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Yhdyskuntasuunnittelu TOIMINTAKULUT , ,09 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,09 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kuntatekniikka TOIMINTATUOTOT , ,63 Valmistus omaan käyttöön , ,88 TOIMINTAKULUT , ,75 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,24 Poistot ja arvonalentumiset , ,43 TILIKAUDEN TULOS , ,67 Varausten ja rahastojen muutokset 2 580, ,48 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Siivous- ja puhtauspalvelut TOIMINTATUOTOT , ,31 TOIMINTAKULUT , ,34 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,03 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Ruokapalvelut TOIMINTATUOTOT , ,92 TOIMINTAKULUT , ,22 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,30 Poistot ja arvonalentumiset ,86-0,14 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,44

105 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama Talonmiespalvelut TOIMINTATUOTOT , ,86 TOIMINTAKULUT , ,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Korjaustyöpalvelut TOIMINTATUOTOT , ,15 TOIMINTAKULUT , ,15 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Kiinteistönhoidon ja ruokapalvelujen tuk TOIMINTATUOTOT , ,24 TOIMINTAKULUT , ,57 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,33 Poistot ja arvonalentumiset ,86-0,14 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Perusturvan kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,13 Valmistus omaan käyttöön , ,42 TOIMINTAKULUT , ,31 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,76 Poistot ja arvonalentumiset , ,67 TILIKAUDEN TULOS , ,43 Varausten ja rahastojen muutokset 5 770, ,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Sivistys- ja vapaa-aikatoim. kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,71 TOIMINTAKULUT , ,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,90 TILIKAUDEN TULOS , ,93 Varausten ja rahastojen muutokset , ,16 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Muut toimitilat TOIMINTATUOTOT , ,54 TOIMINTAKULUT , ,76 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,30 Poistot ja arvonalentumiset , ,24 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Asuntojen vuokraus TOIMINTATUOTOT , ,21 Valmistus omaan käyttöön 252,79-252,79 TOIMINTAKULUT , ,58 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,58 Poistot ja arvonalentumiset , ,26 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Muiden tilojen vuokraus TOIMINTATUOTOT , ,59 TOIMINTAKULUT , ,03 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,56 Poistot ja arvonalentumiset , ,49 TILIKAUDEN TULOS , ,93 Varausten ja rahastojen muutokset 997,01-997,01 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,92

106 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama Alueiden vuokraus TOIMINTATUOTOT ,09-418,09 TOIMINTAKULUT , ,48 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,57 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kiinteistöt TOIMINTATUOTOT , ,85 Valmistus omaan käyttöön , ,21 TOIMINTAKULUT , ,02 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,08 Poistot ja arvonalentumiset , ,56 TILIKAUDEN TULOS , ,48 Varausten ja rahastojen muutokset , ,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Kiinteistöpalvelut TOIMINTATUOTOT , ,39 Valmistus omaan käyttöön , ,21 TOIMINTAKULUT , ,59 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,41 Poistot ja arvonalentumiset , ,42 TILIKAUDEN TULOS , ,01 Varausten ja rahastojen muutokset , ,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Maa- ja metsätilat TOIMINTATUOTOT , ,02 TOIMINTAKULUT , ,05 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,07 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Palo- ja pelastustoimi TOIMINTAKULUT , ,50 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,50 Poistot ja arvonalentumiset ,36 0,36 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , , Haja-asutusalueen vesihuolto TOIMINTAKULUT ,90 67,90 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,90 67,90 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,90 67, Teknisen toimen projektit TOIMINTATUOTOT ,70 172,30 TOIMINTAKULUT ,54 202,54 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,84 374,84 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,84 374, TEKNINEN TOIMIALA TOIMINTATUOTOT , ,53 Valmistus omaan käyttöön , ,09 TOIMINTAKULUT , ,53 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,09 Poistot ja arvonalentumiset , ,21 TILIKAUDEN TULOS , ,12 Varausten ja rahastojen muutokset , ,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,23

107 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteuma 2014 Poikkeama JOROISTEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,85 Valmistus omaan käyttöön , ,09 TOIMINTAKULUT , ,86 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,10 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut , ,57 VUOSIKATE , ,17 Poistot ja arvonalentumiset , ,27 Satunnaiset erät , ,16 TILIKAUDEN TULOS , ,06 Varausten ja rahastojen muutokset , ,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,95 Alkuperäinen TA 2014 TAmuutokset Muutettu TA 2014 Toteutuma 2014 Poikkeama JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT , ,16 LIIKEVAIHTO , ,16 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,95 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,04 HENKILÖSTÖKULUT , ,55 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,02 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,02 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,48 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , ,20 KORKOTUOTOT 11,52-11,52 MUUT RAHOITUSTUOTOT 3 507, ,60 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT -96,98 96,98 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT -738,93 738,93 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,21 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ , ,41 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,41 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,41

108 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS

109 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS

110 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tuloslaskelmaosan toteutuminen talousarviossa Kunta ja vesihuoltolaitos yhteensä, sisäiset erät mukana TULOSLASKELMA Alkuperäinen TA- Muutettu Toteuma Poikkeama TA 2014 Muutokset TA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,67 Maksutuotot , ,59 Tuet ja avustukset , ,01 Muut toimintatuotot , ,51 TOIMINTATUOTOT , ,74 Valmistus omaan käyttöön , ,09 TOIMINTAKULUT Palkat ja palkkiot , ,98 Henkilösivukulut , ,57 Henkilöstökulut , ,55 Palvelujen ostot , ,82 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,44 Avustukset , ,52 Muut toimintakulut , ,28 TOIMINTAKULUT , ,93 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,28 Verotulot , ,50 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,10 Muut rahoitustuotot , ,70 Korkokulut , ,89 Muut rahoituskulut , ,74 Rahoitustuotot ja -kulut , ,75 VUOSIKATE , ,53 Poistot ja arvonalentumiset , ,25 Satunnaiset erät , ,16 TILIKAUDEN TULOS , ,44 Varausten ja rahastojen muutokset , ,89 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,33 Satunnainen tuotto ,16 on energialaitoksen myynnistä syntynyt myyntivoitto. Poistot ja arvonalentumiset sisältävät kertaluontoisia poistoja ,71, joista merkittävin on vanhainkodin poisto ,05.

111 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Energialaitoksen tuloslaskelmaosan toteutumavertailu (vertailutieto tp 2013, sisäisin ja ulkoisin erin) TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama Käyttö-% TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT , ,00 86,9 LIIKEVAIHTO , ,00 86,9 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , ,94 208,6 LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT , ,06 255,2 MATERIAALIT JA PALVELUT AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,59 2,2 VARASTOJEN LISÄYS/VÄHENNYS , ,22 814,3 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,37 2,7 PALVELUJEN OSTOT , ,24 419,7 MATERIAALIT JA PALVELUT , ,13 86,7 HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,64 117,3 HENKILÖSTÖSIVUKULUT ELÄKELUKULUT ,45-582,55 99,7 MUUT HENKILÖSTÖSIVUKULUT , ,69 86,7 HENKILÖSTÖSIVUKULUT , ,24 97,2 HENKILÖSTÖKULUT , ,40 112,2 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT , ,72 111,9 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,72 111,9 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT , ,39 161,3 LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ , ,38 46,6 KORKOTUOTOT , ,07 8,4 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,00 317,0 KUNNALLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,14 72,9 MUILLE MAKSETUT KORKOKULUT , ,40 141,4 KORVAUS PERUSPÄÄOMASTA ,00 100,0 MUUT RAHOITUSKULUT , , ,0 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,13 100,7 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT. ERIÄ , ,51 0,5 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA , ,51 0,5 VAPAAEHTOISTEN VAR , ,76-100,0 LISÄYS/VÄHENNYS TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,25 101,6 Tilinpäätöksessä on purettu energialaitoksen vapaaehtoinen investointivaraus ,76.

112 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS KOKO TALOUDEN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMAVERTAILU (kunta, vesihuoltolaitos ja energialaitos sisäisin ja ulkoisin erin) TP 2013 Muutettu TA TP 2014 Poikkeama Käyttö % 2014 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,2 Maksutuotot ,9 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,5 TOIMINTATUOTOT ,7 Valmistus omaan käyttöön ,5 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,6 TOIMINTAKULUT ,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,4 Verotulot ,3 Valtionosuudet ,6 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,7 Korkokulut ,1 Muut rahoituskulut ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 VUOSIKATE ,9 Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutokset TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

113 1000 euroa Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS VERORAHOITUS (verotulot ja valtionosuudet) Verotulot Tilinpäätökseen tuloutuu verotuloja sekä tilivuodelta että muilta verovuosilta. Kunnan tuloveroa tuloutui edelliseen tilinpäätökseen verrattuna 2,5 % ja kiinteistöveroa 23,9 % sekä yhteisövero-osuutta 16,2 % enemmän. Yhteensä verotuloja kertyi /4,4 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Verotulojen toteutuma talousarviossa Verotulot Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Muutos Muutos % Kunnan tulovero ,5 Kiinteistövero ,9 Osuus yht. veron tuotosta ,2 Verotulot ,4 Maksuunpano ko. verovuodelta Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Maksuunpano yhteensä Maksuunpano verovuodelta Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero

114 1000 euroa Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tilityksiä tuloutunut tilinpäätökseen Muutos ed. vuoteen % Kunnan tulovero ,48 osuus tilinpäätöksen verotuloista 89,3 % 88,0 % 87,7 % 89,6 % 89,0 % 87,4 % josta muiden kuin TA-vuoden veroja muiden vuosien osuus % 8,43 % 6,86 % 6,13 % 5,45 % 8,46 % 8,28 % Yhteisövero ,21 osuus tilinpäätöksen verotuloista 5,9 % 7,3 % 7,7 % 5,6 % 5,9 % 6,5 % josta muiden kuin TA-vuoden veroja muiden vuosien osuus % 11,58 % 25,26 % 28,84 % 19,00 % 17,61 % 20,39 % Kiinteistövero ,82 osuus tilinpäätöksen verotuloista 4,8 % 4,7 % 4,6 % 4,8 % 5,1 % 6,0 % Tilinpäätöksen verotulot yhteensä , Tilityksiä tuloutunut tilinpäätökseen Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Kunnan verojen määräytymisen perusteita: Vuosi Tulovero-% Kiinteistövero - % Vakituinen Muu kuin Voimalaitos Yleinen asunto vak.asunto ,00 0,35 0,85 1,00 0, ,00 0,35 0,85 1,00 0, ,25 0,35 0,85 1,00 0, ,75 0,35 0,85 1,00 0, ,00 0,40 1,00 1,10 0, ,25 0,45 1,05 1,10 0, ,25 0,50 1,10 1,10 1,05

115 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Valtionosuudet Valtionosuuksia toteutui vähemmän kuin vuonna Valtionosuuksien toteutuma talousarviossa Valtionosuudet Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Muutos Muutos % Kunnan peruspalvelujen ,3 v.osuus Verotuloihin perustuva ,4 vo-tasaus Järjestelmämuutoksen ,0 tasaus Opetus- ja kultt.toimen ,8 muut vo:t Muut vo:een tehtävät ,9 väh./lis. Valtionsuudet , Kunnan peruspalvelujen v.osuus Verotuloihin perustuva votasaus Valtionosuudet Järjestelmämuu -toksen tasaus Opetus- ja kultt.toimen muut vo:t Muut vo:een tehtävät väh./lis. Yhteensä

116 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot sisältää energialaitoksen tuoton ja vesihuoltolaitoksen tuoton , jotka ovat myös vastaavasti muissa rahoituskuluissa. Korkotuotoissa on sisäistä välitystilin korkoa energialaitokselta 96,98 ja vesihuoltolaitokselta 3 296,86 kunnalle sekä kunnalta energialaitokselle 738,93. Po. erät ovat vastakumppanin korkomenoissa. Kunnan pitkäaikaisten lainojen korkomenot mukaan lukien korkosuojauksista aiheutuneet korkomenot olivat ,20 ja ne alittivat talousarvion ,80. Rahoitustuottojen ja kulujen toteutuma talousarviossa (kunta, vesihuolto ja energialaitos) Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut Poistoeron, varausten ja rahastojen muutoksen toteutuma talousarviossa (kunta, vesihuolto ja energialaitos) Tilinpäätös ed. vuosi Alkuperäinen talousarvio Talousarvio muutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteutuma Poikkeama Poistoeron muutos Varausten muutos Rahastojen muutos Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos Investointivarauksella katettujen hankintojen poistoerojen muutokset tilikaudella olivat ,89. Tilinpäätöksessä purettiin Energialaitoksen vapaaehtoinen varaus ,76.

117 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Investointiosan toteutuminen talousarviossa Kunnan johtaminen ja yleishallinto TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Kiint.Oy Honkauran pääomitus Investointimenot ,00 Investoinnit netto , Aineettomat hyödykkeet Investointimenot ,00 Investoinnit netto ,00 Maa- ja vesialueet Investointitulot , ,58 Investoinnit netto , ,58 Maaveden koulun myynti Investointitulot ,14-11,14 Investoinnit netto ,14-11,14 Kiinteistöjen myynti Investointitulot , ,67 Investoinnit netto , , Maa- ja vesialueet Investointitulot , ,11 Investoinnit netto , ,11 Tytäryhteisöosakk. ja osuudet Investointimenot , ,00 Investointitulot , ,55 Investoinnit netto , , Tytäryhteisöosakkeet ja -osuudet Investointimenot , ,00 Investointitulot , ,55 Investoinnit netto , ,55 Asunto-osakk.myynti Investointitulot , ,57 Investoinnit netto , ,57 As Oy Joronhelmi Investointitulot , ,00 Investoinnit netto , , Muut osakkeet ja osuudet Investointitulot , ,57 Investoinnit netto , , Osakkeet ja osuudet Investointimenot , ,00 Investointitulot , ,12 Investoinnit netto , ,12

118 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Kunnan johtaminen ja yleishallinto Investointimenot , ,00 Investointitulot , ,01 Investoinnit netto , ,01 Kiinteistö Oy Honkauraa pääomitettiin eurolla. Maaveden koulu myytiin, mutta muuten kiinteistöjen myynti ei toteutunut odotetusti. Tonttien myynti ei toteutunut odotetusti. Kiinteistö Oy Kaitaisten Lomarankaan sekä asunto-osakkeen myynti Sompatieltä kirjautuivat investointituloiksi. As Oy Joronhelmen pienemmän osakehuoneiston kauppa toteutui, mutta suurempi asunto on edelleen myynnissä.

119 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Perusturvan toimiala TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Opintie 7 Investointimenot Investoinnit netto Terveyskesk. kiint. saneeraus Investointimenot , ,50 Investoinnit netto , ,50 Kuvansinin saneeraus Investointimenot ,55-323,45 Investoinnit netto ,55-323,45 Kukeron saneeraus Investointimenot , ,18 Investoinnit netto , ,18 Fysioterapiatilan laajentaminen Investointimenot ,00 Investoinnit netto ,00 Vuodeos.kanslian muutos Investointimenot Investoinnit netto Rakennukset Investointimenot , ,13 Investoinnit netto , ,13 Tk:n piha-alue Investointimenot , ,00 Investoinnit netto , , Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot , ,00 Investoinnit netto , ,00 Kuvansinin kalusteet Investointimenot , ,92 Investoinnit netto , , Koneet ja kalusto Investointimenot , ,92 Investoinnit netto , , Perusturvan toimiala Investointimenot , ,05 Investoinnit netto , ,05 Opintie 7 korjaukset siirrettiin vuodelle Terveyskeskuksen saneerauksia toteutettiin vain osittain ja niiltäkin osin talousarviota edullisemmin. Kukeron saneerauskustannukset jakautuvat vuosille 2014 ja Fysioterapiatilan muutoskustannukset siirrettiin osittain terveyskeskuksen kiinteistön saneerauksiin ja osittain vuodelle Tk:n piha-alueen saneeraus siirtyi vuodelle 2015.

120 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Uusi kirjastojärjestelmä Investointimenot Investoinnit netto Aineettomat hyödykkeet Investointimenot Investoinnit netto Kuvansin koulun liikuntasali Investoinnit Investointimenot Muut Investointimenot Investointimenot Investoinnit netto Kuvansin koulun saneeraus Investointimenot , ,33 Investoinnit netto , , Rakennukset Investointimenot , ,33 Investoinnit netto , , Sivistys- ja vapaa-aikatoimiala Investointimenot , ,33 Investoinnit netto , ,33 Uuden kirjastojärjestelmän hankinta siirtyi vuodelle Kuvansin koulun liikuntasalin korjaukset siirrettiin vuodelle 2015.

121 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS Tekninen toimiala TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Metsuritalo-kiinteistö Investointimenot , ,45 Investoinnit netto , ,45 Kohdentamatt. teoll.hall.remontit Investointimenot , ,82 Investoinnit netto , , Rakennukset Investointimenot , ,27 Investoinnit netto , ,27 Katujen päällystäminen Investointimenot , ,19 Investoinnit netto , ,19 Katujen valaistukset Investointimenot , ,33 Investoinnit netto , ,33 Katujen peruskunnostus Investointimenot , ,93 Investoinnit netto , ,93 Tuohilahdentie,Paronraitti Investointimenot , ,44 Investoinnit netto , ,44 Taajamien liikenneturvahankkeet Investoinnit Investointimenot Investoinnit netto Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot , ,99 Investoinnit netto , ,99 Auto puistotyöntekijät Investointimenot , ,00 Investoinnit netto , , Koneet ja kalusto Investointimenot , ,00 Investoinnit netto , , Tekninen toimiala Investointimenot , ,28 Investoinnit netto , ,28 Metsuritalon korjaukset suoritettiin alle kustannusarvion ja osittain töitä jäi vuodelle Katujen peruskunnostuksen investointimäärärahaa jäi käyttämättä, mutta katujen kunnostuksen määräraha käyttötaloudessa ylittyi. Tuohilahdentien korjauskulut jakautuvat kahdelle vuodelle.

122 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS JOROISTEN KUNTA Investoinnit Investointimenot TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Oma rakentaminen , ,72 Muut Investointimenot , ,38 Investointimenot , ,66 Investointitulot Käyttöomaisuuden myynti , ,01 Investointitulot , ,01 Investoinnit netto , ,67 INVESTOINNIT VESIHUOLTOLAITOS TA 2014 TA muutokset Muutettu TA Toteutuma Poikkeama Valvontajärj.uusiminen Investointimenot , , Aineettomat hyödykkeet Investointimenot , ,98 Kk-puhd.välpp.ja ovien uusiminen Investointimenot , , Rakennukset Investointimenot , ,16 Vesimittarikaivot vesios.k. Investointimenot ,00 Verkoston saneeraus Investointimenot ,00 Esiselv.invest.ja keh.hankk. Investointimenot , Kiinteät rakenteet ja laitteet Investointimenot , , JOROISTEN VESIHUOLTOLAITOS Investoinnit Investointimenot , ,18 Kirkonkylän puhdistamon välpän ja ulko-ovien uusimisen hinta jäi alle talousarvioon varatun summan. Vesimittarikaivon asennus siirtyi vuodelle 2015 ja sen hankintahinta jää alle investointirajan. Esiselvitys investointi- ja kehityshankkeista osoittautui suunnitellussa laajuudessa tarpeettomaksi ja selvitystyötä rahoitettiin käyttötalouden kuluista, koska kustannukset jäivät alle investointirajan.

123 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 TILINPÄÄTÖS 2013 Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2013 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA

KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA KOSKEN TL TARKASTUSLAUTAKUNTA 13.5.2016 1 KOSKEN TL KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 TARKASTUSLAUTAKUNTA Aika: 13.5.2016 klo 9.00 12.15 Paikka: Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Läsnä Marja Jalli

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2015 2

Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2015 2 TILINPÄÄTÖS Joroisten kunta TILINPÄÄTÖS 2 Sisällysluettelo: A. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 1.1. Kunnanjohtajan katsaus... 4 1.2. Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot