VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta ja ennuste Kaupunginhallituksen kehittämistoimiin varatun määrärahan ja lisäsopeutuksen 23 seuranta Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksien tilannekatsaukset 50 Käyttötalouden seuranta Tarkastustoimi 54 Hallinto- ja kehittämiskeskus 56 Hankintatoimi 62 Työllistäminen 65 Painatuskeskus 68 Ympäristökeskus 70 Koulutuspalvelut 74 Päivähoito/varhaiskasvatus 82 Lasten kotihoidon tuki 87 Kansalaisopisto 89 Sosiaali- ja terveyspalvelut 94 Lähikuntien sosiaali- ja perusterveydenhuolto 105 Erikoissairaanhoito 108 Toimeentuloturva 112 Kulttuuripalvelukeskus 114 Vapaa-ajanpalvelut 122 Tekninen virasto 128 Rakennusvalvonta 136 Käyttötalous yhteensä 139 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet 150 Ydinkaupungin tuloslaskelma 151 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 152 Liikelaitosten tilannekatsaukset 153 Kuopion Energia liikelaitos 154 Kuopion Vesi liikelaitos 159 Kuopion Ateria liikelaitos 170 Kallaveden Työterveys liikelaitos 176 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 181 Pohjois-Savon pelastuslaitos 182 Tilakeskus 188 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 194 Kevama Oy 195 Kiinteistö-Kys Oy 203 Kuhilas Oy 209 Kuopion Energia Oy 213 Kuopio Innovation Oy 217 Kuopion Matkailupalvelu Oy 230 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 236 Niiralan Kulma Oy 241 Kuopion Pysäköinti Oy 247 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 252 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 258

3 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2010 toisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty elokuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion väestömäärä vuoden 2010 elokuun lopulla oli henkilöä ja kasvoi tammi-elokuun aikana 369 henkilöllä. Elokuun loppuun mennessä syntyi 695 lasta ja kuoli 533 henkilöä. Luonnollisen väestönlisäyksen määrä oli 162 henkilöä ja muuttovoiton määrä oli 102 henkilöä. Nettosiirtolaisuus ulkomailta on edelleen hieman kasvanut ja oli tammi-elokuun ajalta 105 henkilöä. Kuopion väestökehitys on jatkunut jo kolmatta vuotta hyvin positiivisena, mutta ei kuitenkaan yhtä vahvana kuin vuonna Tavallisesti syksyyn keskittyvä väestölisäys on vielä osin edessäpäin ja koko vuoden väestölisäys yltää arviolta henkilöön. Kuopion seudun väkiluku lisääntyi tammi-elokuussa 317 henkilöä, joka on viime vuosiin verrattuna aika tavanomainen. Kuopion seudun kunnista Siilinjärven väestönmuutos, - 23 henkilöä, jää aika huomattavasti edellisvuotisesta. Seudun ennakkoväkiluku elokuun lopulla on henkilöä. Kuopiossa on valmistunut tammi-heinäkuun aikana yhteensä 250 rakennusta ja noin 300 asuntoa. Kuopion asuntorakentaminen keskittyi tammi-heinäkuulla edelleen Saaristokaupungin alueelle: Lehtoniemi- Keilankannan alueelle ja Rautaniemeen on valmistunut noin 100 asuntoa omakotitaloihin ja muutamaan rivitaloon. Lisäksi alueelle on valmistunut kerrostaloja, joissa on noin 80 asuntoa. Maaseutualueelle on valmistunut noin 30 pientaloa ja kesämökkejä ja muita rakennuksia. Asuntorakentamisen arvioidaan yltävän 500 asuntoon. Kaiken kaikkiaan rakentamisen kerrosalaneliöitä valmistui reilut ja kuutiometriä. Tammielokuussa valmistuneista neliöistä yli puolet oli liike- ja toimistorakentamista ja noin 40 prosenttia pientalovoittoista asuntorakentamista. Kerrosalana ja kuutiotilavuutena mitattuna rakentamisen määrä on jo vuoden tässä vaiheessa ohittanut normaalia heikomman edellisvuoden. Työttömiä Kuopiossa on vähemmän kuin vuosi sitten, ja syksyn edetessä työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt myös kausiluonteisesti. Elokuun 2010 lopulla työttömänä oli 5096 henkilöä, joka on 11,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli noin 800 henkilöä vähemmän kuin heinäkuussa ja noin 200 henkilöä enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Edelliseen elokuuhun verrattuna työttömyys aleni 0,6 prosenttiyksikköä ja jonkin verran koko maan tilannetta nopeammin. Kokonaistyöttömyyden vähenemisestä huolimatta yli vuoden työttömänä olleiden määrä lisääntyi vajaalla 300 työttömällä. Kuopion seudun työttömyysaste oli 10,5 prosenttia ja työttömänä oli noin 6100 henkilöä. 1

4 Talousarvion seuranta ja ennuste 2010 Ydinkaupungin toteuma 1-8 / 2010 Olennaiset muutokset palvelutoiminnan tuotoissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuodesta 11,0 % (5,4 M ). Maksutuotot kasvoivat 9,1 % (1,6 M ) ja myyntituotot 7,0 % (0,7 M ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottojen kasvu tulee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyssektorilta ja myyntituottojen koulutuspalveluista aiheutuen pääosin muilta kunnilta laskutetuista kotikuntakorvauksista. Avustukset kasvoivat 22,3 % (1,5 M ). Vuokratuotot ovat kasvaneet 13,3 % (1,5 M ). Vuokratuottojen kasvusta pääosa tulee maa- ja vesialueiden vuokratuottojen kasvusta, joka aiheutuu pääasiassa sisäisen vuokrajärjestelmän uudistuksen yhteydessä tehdystä muutoksesta, jossa vuokranmääräytymisperusteeseen otettiin mukaan maanvuokra. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna noin 5,5 milj. eurolla (2,8 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet puolestaan ovat kasvaneet 5,3 milj. eurolla (7,1 %) edellisvuoteen nähden. Verorahoitus yhteensä on siten kasvanut 10,8 M (3,9 %). Tuottoerät ilman myyntivoittoja ovat kasvaneet edellisvuoden tasosta 5,0 % (16,2 M ). Olennaiset muutokset palvelutoiminnan kuluissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintakulut ovat alkuvuonna kasvaneet 4,7 % (15,5 M ). o Palkkamenot ovat kasvaneet kirjanpidon mukaan 4,7 % (4,6 M ). Kasvun suuruutta selittää osaltaan vuonna 2009 toteutunut lomautusten vaikutus ja lomarahan vapaaksi vaihtaminen, joiden yhteisvaikutuksesta palkkasumma oli 2,7 M normaalia pienempi. Vertailukelpoinen lomautusten vaikutuksella korjattu henkilötyövuosien määrä on pudonnut noin 38 henkilötyövuotta kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana, mikä enteilee noin 57 henkilötyövuoden pudotusta koko vuonna. Tämä on noin puolet vuonna 2009 kuluvalle vuodelle asetetusta tavoitteesta. o Ostopalvelut ovat kasvaneet 7,4 % (9,4 M ). Suurin kasvu oli sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluiden ostossa 6,3 M (6,2 %). Kasvusta 2,7 M (22,7 %) kohdentuu koti- ja laitoshoitoon, 2,8 M (4,4 %) erikoissairaanhoitoon ja 0,7 M (10,3 %) sosiaalipalveluiden vammaispalveluihin. Koulutuspalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 2,0 M, joka aiheutuu pääasiassa menettelytavan muutoksesta esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten maksatuksessa. Aiemmin korvaus maksettiin valtionosuuden yhteydessä ylläpitäjälle, mutta nyt korvaus maksetaan kotikunnalle ja koulutuksen antaja laskuttaa oppilaan kotikuntaa. o Aine- ja tavarahankinnat ovat kasvaneet 0,2 M, mutta avustusmenot alentuneet 0,7 M. Vuokrakulut puolestaan ovat kasvaneet 1,5 M. Rahoitustoiminnan nettotuotot ovat negatiiviset ollen -0,8 M, joka on 0,6 M edellisvuoden tasoa parempi. Tämä johtuu 0,5 M alhaisemmasta korkokulukertymästä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelutoiminnan vuosikate on 8,0 M, mikä on 2,9 M parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Investointimenot ovat 10,6 M, joka on 7,1 M edellisvuotta alempi. Rahoitusosuuksia on kirjattu vain 0,3 M ja käyttöomaisuuden myyntejä 0,9 M. Nettoinvestointien ollessa 9,5 M oli palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta tammi- elokuussa 1,2 M alijäämäinen. Ydinkaupungin ennuste Toimialojen laatiman ennusteen mukaan palvelutoiminnan tuottojen kasvuksi ennakoidaan 4,3 M (5,4 %). Toimialojen laatima koko vuoden tuloennuste ei saa tukea alkuvuoden tulokehityksestä. Palkkojen ennakoidaan kasvavan 5,9 M (4,0 %) edellisestä vuodesta. Kun huomioidaan lomautusten ja lomarahavapaiden vaikutus viime ja kuluvan vuoden palkkamenoihin, muodostuu palkkamenojen kasvuennusteeksi 3,4 M (2,3 %). Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan kasvavan 10,9 M (5,4 %) ja ylittävän talousarvion 4,9 M. Merkittävimmin ennusteessa kasvavat koti- ja laitoshoidon (4,6 M ), erikoissairaanhoidon (2,3 M ) ja koulutuspalveluiden (2,6 M ) palveluiden ostot. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan kasvavan 19,3 M (3,8 %). Ennusteen mukaan palvelutoiminnan toimintakate heikkenee siten 15,0 M edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan toteutuvan 10,0 M talousarviota suurempina. Valtionosuuksien odotetaan puolestaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan 4,0 M talousarviota pienempänä johtuen alhaisesta korkotasosta ja lainannostoajankohdan siirtymisestä ennakoitua myöhäisempään ajankohtaan. Investointien ennustetaan toteutuvan 1,0 M ja rahoitusosuuksien 0,2 M talousarviota suurempana ja käyttöomaisuusmyyntien 1,7 M talousarviota pienempänä. Tilikauden tuloksen odotetaan muodostuvan ydinkaupungissa 2,4 M ylijäämäiseksi. Taseyksiköiden yhteenlasketun tulosennusteen ollessa 5,6 M ylijäämäinen ja liikelaitosten yhteenlasketun tulosennusteen 2,7 M alijäämäinen, muodostuu koko kaupungin ylijäämäksi ennusteen mukaan 5,3 M. 2

5 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot. Muutos-% TP-09/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintakulut ,8 % ,7 % Toimintakate ,5 % ,6 % Verotulot ,6 % ,8 % Valtionosuudet ,2 % ,1 % Verorahoitus yhteensä ,3 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,3 % Vuosikate ,8 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 % ,3 % Rah.os. investointimenoihin ,1 % ,8 % Käyttöomaisuuden myynnit ,6 % ,5 % Investointien rahavirta ,0 % ,0 % Palvelujen ja investointien rahavirta ,3 % ,3 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,3 % ,0 % Velkojen nettomuutos ,5 % ,5 % Oman pääoman muutokset ,2 % ,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) ,5 % Rahoitustoiminta ,0 % ,5 % Rahavarojen muutos ,1 % ,5 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,0 % ,7 % Tilikauden poistot ,5 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,3 % ,5 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,8 % 17,4 % 15,7 % 15,9 % Vuosikate/Poistot % -6,0 % 52,4 % 94,0 % 87,4 % 86,0 % Investointien tulorahoitus % 17,6 % 10,2 % -32,7 % -30,1 % -77,9 % Lainat /asukas ,6 % ,2 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle

6 KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% ed.vuod % SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,0 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,1 LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,6 KOULUTUSPALVELUT , ,4 PÄIVÄHOITO , ,9 LASTEN KOTIHOIDOTUKI , ,8 KULTTUURIPALVELUT , ,5 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,0 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,5 MUU KAUPUNKI , ,1 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,5 - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Toimintakuluihin on lisätty vuodelle 2009 sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, painatuskesku,hankintatoimi, työllistäminen,ympäristökeskus ja kansalaisopisto. TOTEUMAENNUSTE 2010 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE-ELOK SOS. -JA TERV.PALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMEENTULOTURVA LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ KOULUTUSPALVELUT PÄIVÄHOITO LASTEN KOTIHOIDOTUKI KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AJAN PALVELUT TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA MUU KAUPUNKI KAUPUNKI YHTEENSÄ Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, työllistäminen, painatuskeskus, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 4

7 Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS TA 2010 Bruttosidonnaiset Toimintatuottojen alitukset Yleishallinto Hankintatoimi Työllistäminen Sos- ja terveyspalvelut Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Yhteensä Toimintakulujen ylitykset TA+TAMU TPE YLITYS TA 2010 Sos. - ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito **)Kulttuuripalvelukeskus Tekninen virasto Yhteensä **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 5

8 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,1 TALONRAKENNUS , ,0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,6 KONEET JA KALUSTO , MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,9 OSAKKEET JA OSUUDET , YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,7 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO TILAKESKUKSEN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA +TAMU TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI ,0 UUDISRAKENTAMINEN 417 0,0 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,0 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO

9 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Menot ,69 Tulot ,00 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Maan hankinta on painottunut Hiltulanlahden alueelle. Valituksen alaisena olleeseen Sorsasalon etuostokauppaan tuli KHO:sta kaupungille myönteinen päätös ja 1,8 milj. euron kauppahinta on maksettu. 7

10 Kuopion kaupunki / tekninen virasto YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET Menot Tulot Menot ,15 Tulot 0,00 menot Suunnittelu, luvat, tutkimukset menot 526,52 menot Uimarannat ja paikat - Särkiniemen uimarannan rakentaminen - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi menot Reitistöt menot ,59 - uimarantojen peruskunnostukset on tehty menot ,20 menot Neulamäen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Viinaniemi Tervaruukki - Vuorilampi Pilppa Heinjoen ampuma-ja moottoriratakeskuksen toteutus - suunnitelmien mukaiset työt on tehty Neulamäessä menot ,99 menot sprinttiradan rakentaminen - pysäköintialueen osa-alue - varikon osa-alue Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen - liikuntapaikkojen ja laitteiden korjaus- ja muutostyöt menot Kentästöt ja pienkohteet - kenttien ja muiden liikuntapaikkojen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti menot Väinölänniemen tenniskeskus - kenttien peruskorjaus, 2 kenttää - radan rakentamistyöt ovat käynnissä menot ,33 - HS 127 mäen lisälavat on tehty - lähtölavojen puomien teko on aloitettu menot 1 025,29 - kunnostustyöt ovat meneillään menot ,36 - kenttien peruskorjaukset on tehty menot Lippumäen liikuntakeskus menot ,87 - pienpallokenttä: asfaltointi, valaistus ja vihertyöt - liikenneväylät: tulotien ja p-alueen asfaltointi, valaistus ym. -puistoalue: nurmikentät ym. - kenttä- ja liikenneväylätyöt ovat käynnissä - väylien sadevesiviemäröinti on rakennettu ja p-alueen työt ovat käynnissä - puistoalueen nurmikenttätyöt ovat käynnissä Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne LÄHILIIKUNTAPAIKAT Menot Tulot (valtionavustus) - Hapelähteenpuiston lähiliikuntapaikan loppuun rakentaminen - Lippumäen lähiliikuntapaikan/ perhepuiston aloittaminen -lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Menot ,21 Tulot 0,00 - Hapelähteenpuiston rakentaminen on viimeistelyä vaille valmis - Lippumäessä maansiirto- ja kuivatustyöt ovat käynnissä 8

11 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET Menot Tulot menot Puistot ja leikkipaikat Menot ,40 Tulot ,76 menot ,05 Keskustan alue: - Hapelähteenpuisto - Väinölänniemi - Neulamäen Keskuspuisto - Saaristokaupunki ja asuntomessualue - Hapelähteenpuiston jatkotöistä on puolet tehty - Neulamäessä rakentamisohjelman mukaiset työt alkavat syksyllä - messualueen kalusteasennus- ja viimeistelytyöt on tehty menot tulot Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit -Keilankannan keskustan tori (Saga-hanke) menot ,58 tulot - keskustan tori on tehty menot Tulossa ta-muutos: (Vehmersalmen tori ja yl.alueet, erillisen tuki- ja liittymisavustuksen menot ja tulot ,82 e) Erilliskohteet (Vehmersalmen kohteet ovat suunnitteilla) menot 4 890,77 - Kauppatorin muutostyöt - torin muutostöitä on tehty, torikauppa- ja ajojärjestelyt vaiheittain on sovittu - Siskotyttö- ja Veljmies-patsaat - luontopolut kauppiaiden kanssa (*Kaikki Alatori-hankkeesta aih. kustannukset kirjattu yhteen paikkaan ktrakentamisen saneeraukseen) - patsaat ja puut on siirretty pois torilta - luontopolku Kolmisopen p-alue Vuorilampi on kunnostettu, opaskylttejä hankittu Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne SATAMAT Menot Menot ,97 Satamat ja venepaikat - Saaristokaupungin laituripaikkojen rakentaminen (palvelee asuntomessuja) - puistovenepaikkojen saneeraus - messualueen laiturijärjestelyt hoidettu - Keinänlahden talvisäilytysalueen valaistusta on parannettu 9

12 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KUNNALLISTEKNIIKKA Menot Tulot TA-rahoitus e (kh ) Menot ,66 Tulot ,03 menot Uudisrakentaminen menot ta-muut tulot Saaristokaupungin alueen katujen rakentaminen - katuvalaistuksen rakentaminen - ennakoimattomat ja ed.vuodelta siirtyvät kohteet - SAGA-kohteet Elinkeinotoiminta -Pienen Neulamäen alueen rakentaminen -Kylmämäen alueen rakentaminen -Kisällinkujan alue, katu ja tonttien tasaus menot ,11 tulot ,73 - Saaristokaupungin katujen rakentaminen ja viimeistelytyöt jatkuvat - katuvalaistuksen rakentaminen jatkuu - SAGA-kohteiden työt on tehty (siltavahtitalon tukimuuri, Kanavankallion ja Keilankannan kiertoliittymät) menot ,57 tulot ,30 - Pienen Neulamäen ja Kylmämäen alueiden rakentaminen jatkuu - Kisällinkujan työt on tehty menot tulot menot (ely-keskuksen energiatehokkuussop.liittyvä säästöinvestointituki Ta-muut ) menot menot Matkuksen yritysalue (kunnallistekniikka ja tonttien tasaus) -Matkuksen yritysalueen katujen rakentamisen jatkaminen - Matkuksen tonttien tasaus Saneeraus -Vehmersalmen katusaneeraus -alatoriin liittyvä liikennejärjestelyt - ulkovalolamppujen vaihto energiaa säästäviin lamppuihin ja ulkovalaistuksen kehittäminen - joukkoliikenteen kehittäminen Muut kohteet - katusuunnittelu - vihersuunnittelu ja -rakentaminen - maaperätutkimukset, asiantuntijapalvelut Asuntomessualue - asuntomessualueen kadut ja kentästöt menot ,17 tulot 0,00 -Matkuksen alueen katujen rakentaminen jatkuu menot ,98 -Vehmersalmen viimeistelytyöt on tehty -alatorijärjestelyjä on tehty suunnitellun mukaisesti - lamppujen vaihto on käynnissä - pysäkkikatokset on asennettu menot ,06 - katu- ja vihersuunnittelukustannuksia menot ,77 - viimeistelyjä vielä tehdään KONEET JA KALUSTO 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO Menot Menot ,12 Määrärahat kohdistuvat teknisen viraston koneiden ja kaluston hankintaan, su urimpana kuorma-auto varusteineen - hankittu kaksi h-autoa ja 4-veto p-auto sekä erilaisia lisävarusteita - tilattu taajamatraktori, raskas k-auto ja avolava p-auto 10

13 YMPÄRISTÖKESKUS INVESTOINTIEN SEURANTA / 2010 Hanke, TA-rahoitus YMPÄRISTÖKESKUS Menot Tulot Kuvaus KONEET JA KALUSTO Kaluston uusiminen sisältää v hankitun käyttöikänsä lopulla olevan otsonin mittauslaitteen uusimisen sekä ympäristöterveystoimiston mittauskaluston uusimista. Toteutumistilanne Menot 0 Tulot 0 11

14 IRTAIMEN OMAISUUDEN MÄÄRÄRAHA KOULUTUSPALVELUKESKUS INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Kohde Hankinta Tot. kust /alv 0% Määräraha Käyttö-% Päiväkodit: Täydennyshankintoja uudiskohteeseen ja peruskorjattuun ,50 % Lehtoniemen päiväkoti päiväkotiin. Maljapuron päiväkoti Tuuliviirin päiväkoti Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. Päivähoidon kalustonkunnostaja Koulut: Haapaniemi Henkilökohtaiset apuvälineet, työturvallisuutta parantavat ,94 % Hiltulanlahden koulu laitteet/välineet, kalusteiden uusiminen/työergonomian Maria Jotunin koulu parantaminen, irtaimen omaisuuden uusiminen, Neulamäen koulu monitoimilaitteet ja kalusteet. Länsi-Puijon koulu Niiralan koulu Pirtin koulu Pyörön koulu Snellmanin koulu Varaus ,26 % Särkiniemi Kallaveden koulu Jynkänlahden koulu Minna Canthin koulu Alavan koulu Kalustonhoitajat Leveänauhasantaaja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kouluvirasto: Kalusteiden uusiminen/työergonomian parantaminen ja ,35 % lainattavan kaluston täydentäminen. Kalustonhoitajat Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. YHTEENSÄ ,40 % 000 euron investointimäärärahasta karsittiin euroa YHTEENSÄ ,12 % 12

15 Palkat Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palkat ,0 % ,2 % Oikaisut ,7 % ,4 % Nettopalkat ,7 % ,0 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 13

16 Kokonaistyöaika Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen vuosityöaika, josta on vähennetty palkattomat poissaolot. Kokonaistyöaika lasketaan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi vastaa sitä työmäärää, jonka yksi täyttä työaikaa tekevä henkilö tekee vuoden aikana. Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Sos. ja terv.palvelut 1124,3 1080,8-43,5-3,9 % 1634,6 - Lomautus 8,9 0,0-8,9 15,1 Koulutuspalvelut 689,5 680,9-8,6-1,2 % 1025,9 - Lomautus 15,1 4,3-10,8 18,8 Päivähoito 572,6 578,1 5,5 1,0 % 855,9 - Lomautus 6,4 0,0-6,4 6,9 Kulttuuritoimi 180,6 178,4-2,2-1,2 % 266,9 - Lomautus 0,7 0,0-0,7 0,9 Vapaa-ajan palvelut 83,5 82,6-0,9-1,1 % 123,2 - Lomautus 0,1 0,0-0,1 0,2 Tek.virasto ja rak.valv. 241,9 245,1 3,2 1,3 % 358,5 - Lomautus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muu kaupunki 185,7 193,8 8,1 4,4 % 297,8 - Lomautus 0,3 0,0-0,3 0,7 Yhteensä (sis. lomautukset) 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,1 - Lomautus yhteensä 31,5 4,3-27,2-86,3 % 42,6 Yhteensä (ilman lomautuksia) 3046,6 3035,4-11,2-0,4 % 4604,7 - Vuoden 2009 kokonaityömääräkertymään on lisätty lomautusten vaikutus, jotta kokonaistyöaikakertymä on vertailukelpoinen vuoteen Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelusuhteittain, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Vakinaiset 2258,3 2214,5-43,8-1,9 % 3334,1 Vak.sijaiset 83,1 96,9 13,8 16,6 % 126,9 Väliaikaiset 650,4 643,7-6,7-1,0 % 976,8 Yhteensä 2991,8 2955,1-36,7-1,2 % 4437,8 Työllistetyt 86,4 84,9-1,5-1,7 % 125,0 Ydinkaupunki yhteensä 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,8 - Vuoden 2009 lomautukset, yhteensä 31,7 htv, on kohdennettu vakinaisiin. - Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). 14

17 Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuosina 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo PÄIVÄHOITO MUU KAUPUNKI TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 15

18 Palvelujen ostot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,4 % ,4 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 16

19 Verotulot Vuoden 2010 talousarvion lähtökohtana oli, että Kuopion kaupungille tilitetään veroja ja veroennakoita 294 milj. euroa. Verotulokohdan toteutumiseksi verotuloja pitäisi kertyä 6,1 milj. euroa ja 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Kasvuodotus perustui tuloveroprosentin korotukseen sekä kansantalouden supistumiskehityksen kääntymiseen pieneen kasvuun. Kunnallisveroa on elokuun loppuun mennessä tilitetty 193,5 milj. euroa, mikä on noin 4,8 milj. euroa ja 2,5 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kunnallisveron kuukausitilitykset ovat olleet huhtikuusta alkaen olennaisesti korkeammat kuin vuoden alussa. Yhteisöveroa on tilitetty 9 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa ja 3,4 % viime vuotta enemmän. Kiinteistöveron oikaisuja edellisiltä vuosilta on tilitetty 0,7 milj. euroa. Tämä on 0,4 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kasvu aiheutuu aravakiinteistöjen oikaisuverotuksesta vuodelta Verotilitysten tuotto on kaikki verolajit huomioiden elokuun lopussa 203,2 milj. euroa. Tämä on 5,5 milj. euroa ja 2,8 % suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Kesäkuukausien runsaat tilitykset ovat nostaneet verotulojen kasvuvauhdin talousarviossa ennakoitua hieman suuremmaksi. Verotuloarvion olennaiseen tarkistamiseen tulee aihetta kahdesta syystä: 1) Kansantalouden suhdanteet ovat elpyneet odotettua nopeammin ja voimakkaammin ja työttömyysluvut ovat jääneet viime syksynä arvioitua ja pelättyä olennaisesti pienemmiksi. 2) Kuopion asema tulokehityksessä on kohentunut rajusti vuodelta 2009 pian valmistuvan verotuksen mukaan. Syyskuun puolivälin ennakkotiedon mukaan kuopiolaisten verotettavan tulon kehitys on ollut 1,1 prosenttia. Vastaava tunnusluku on kuntien keskimääräisenä -0,6 %. Verohallinnon mukaan Kuopio saa marraskuussa 9,4 milj. euron tilitysoikaisun muilta kunnilta ja valtiolta, kun myös kuntaryhmän jako-osuus on ollut ennakkotilityksissä selkeästi liian pieni. Tähän tilanteeseen on vaikuttanut valtion hyväksi verotettavien pääomatulojen romahdus (noin 30 %) yhden vuoden aikana. Verotustulos vuodelta 2009 merkitsee myös sitä, että joulukuussa Kuopio saa takautuvana lisäyksenä v ennakoihin ja ennakonpidätyksiin muilta kunnilta liki 4 milj. euroa. Suurin kysymysmerkki loppuvuoden veroennusteessa liittyy siihen, mitä valtiovarainministeriö joulukuussa päättää kuntaryhmän osuudesta vuoden 2010 tuloveron ennakkojen suhteen. Vuoden 2009 verotustietojen perusteella olisi aihetta kuntaryhmän osuuden kasvattamiseen. Toisaalta myönteinen käänne kansantaloudessa on yleensä merkinnyt sitä, että valtion osuus tuloveron tuotosta kasvaa ja kuntien kapenee. Vuoden 2010 verotuloarviota korotetaan vuodelta 2009 valmistuvan verotuksen ennakkotietojen ja kuukausi kuukaudelta kasvaneiden tilitysten perusteella 304 milj. euroon. Tämä merkitsee yli 16 milj. euron ja liki 6 %:n lisäystä viime vuoden verokertymään. Mikäli ministeriö nostaa joulukuussa kuntaryhmän osuutta kuluvan vuoden tuloveron ennakoista, voi tilityskertymä nousta edellä esitettyä suuremmaksi. Myös mahdolliset tarkistukset yritysten veroennakoihin, joita verohallinto tekee syksyn osavuosikatsausten perusteella, voivat vielä nostaa yhteisöveron loppuvuoden verokertymää nyt arvioidusta. Vuoden 2010 verotilitysten kertymä nostaa pitkästä aikaa esiin kysymyksen tilitysjärjestelmän toimivuudesta suhdannetilanteessa, jossa erot sekä eri tulolajien että kuntien tulokehityksen välillä ovat suuria. Näyttää ilmeiseltä, että Kuopiossa on syntymässä vuoteen 2002 viittaava rytmihäiriö tilitysten ja maksettavan veron välillä. Rytmihäiriön seurauksena vuoden 2002 verotulot olivat Kuopiossa suuremmat kuin vuosina 2003 ja Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,8 % ,3 % - edellinen vuosi ,5 % ,3 % - maksuunpanotilitykset ,0 % - vanhat vuodet ,9 % ,4 % Kunnallisvero yhteensä ,5 % ,4 % Yhteisövero ,4 % ,6 % Kiinteistövero ,9 % ,6 % Verotulot yhteensä ,8 % ,6 % 17

20 Valtionosuudet Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Valtionosuudet yhteensä ,1 % ,2 % Valtionosuuksien kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 18

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014

KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 KUHMOISTEN KUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMA 30.9.2014 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 1 Tuloslaskelma 2 Tuloslaskelman toteutumatietoja 3 Rahoituslaskelma 8 Rahoituslaskelman toteutumatietoja 9 Käyttötalouden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot