VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta ja ennuste Kaupunginhallituksen kehittämistoimiin varatun määrärahan ja lisäsopeutuksen 23 seuranta Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksien tilannekatsaukset 50 Käyttötalouden seuranta Tarkastustoimi 54 Hallinto- ja kehittämiskeskus 56 Hankintatoimi 62 Työllistäminen 65 Painatuskeskus 68 Ympäristökeskus 70 Koulutuspalvelut 74 Päivähoito/varhaiskasvatus 82 Lasten kotihoidon tuki 87 Kansalaisopisto 89 Sosiaali- ja terveyspalvelut 94 Lähikuntien sosiaali- ja perusterveydenhuolto 105 Erikoissairaanhoito 108 Toimeentuloturva 112 Kulttuuripalvelukeskus 114 Vapaa-ajanpalvelut 122 Tekninen virasto 128 Rakennusvalvonta 136 Käyttötalous yhteensä 139 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet 150 Ydinkaupungin tuloslaskelma 151 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 152 Liikelaitosten tilannekatsaukset 153 Kuopion Energia liikelaitos 154 Kuopion Vesi liikelaitos 159 Kuopion Ateria liikelaitos 170 Kallaveden Työterveys liikelaitos 176 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 181 Pohjois-Savon pelastuslaitos 182 Tilakeskus 188 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 194 Kevama Oy 195 Kiinteistö-Kys Oy 203 Kuhilas Oy 209 Kuopion Energia Oy 213 Kuopio Innovation Oy 217 Kuopion Matkailupalvelu Oy 230 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 236 Niiralan Kulma Oy 241 Kuopion Pysäköinti Oy 247 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 252 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 258

3 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2010 toisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty elokuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion väestömäärä vuoden 2010 elokuun lopulla oli henkilöä ja kasvoi tammi-elokuun aikana 369 henkilöllä. Elokuun loppuun mennessä syntyi 695 lasta ja kuoli 533 henkilöä. Luonnollisen väestönlisäyksen määrä oli 162 henkilöä ja muuttovoiton määrä oli 102 henkilöä. Nettosiirtolaisuus ulkomailta on edelleen hieman kasvanut ja oli tammi-elokuun ajalta 105 henkilöä. Kuopion väestökehitys on jatkunut jo kolmatta vuotta hyvin positiivisena, mutta ei kuitenkaan yhtä vahvana kuin vuonna Tavallisesti syksyyn keskittyvä väestölisäys on vielä osin edessäpäin ja koko vuoden väestölisäys yltää arviolta henkilöön. Kuopion seudun väkiluku lisääntyi tammi-elokuussa 317 henkilöä, joka on viime vuosiin verrattuna aika tavanomainen. Kuopion seudun kunnista Siilinjärven väestönmuutos, - 23 henkilöä, jää aika huomattavasti edellisvuotisesta. Seudun ennakkoväkiluku elokuun lopulla on henkilöä. Kuopiossa on valmistunut tammi-heinäkuun aikana yhteensä 250 rakennusta ja noin 300 asuntoa. Kuopion asuntorakentaminen keskittyi tammi-heinäkuulla edelleen Saaristokaupungin alueelle: Lehtoniemi- Keilankannan alueelle ja Rautaniemeen on valmistunut noin 100 asuntoa omakotitaloihin ja muutamaan rivitaloon. Lisäksi alueelle on valmistunut kerrostaloja, joissa on noin 80 asuntoa. Maaseutualueelle on valmistunut noin 30 pientaloa ja kesämökkejä ja muita rakennuksia. Asuntorakentamisen arvioidaan yltävän 500 asuntoon. Kaiken kaikkiaan rakentamisen kerrosalaneliöitä valmistui reilut ja kuutiometriä. Tammielokuussa valmistuneista neliöistä yli puolet oli liike- ja toimistorakentamista ja noin 40 prosenttia pientalovoittoista asuntorakentamista. Kerrosalana ja kuutiotilavuutena mitattuna rakentamisen määrä on jo vuoden tässä vaiheessa ohittanut normaalia heikomman edellisvuoden. Työttömiä Kuopiossa on vähemmän kuin vuosi sitten, ja syksyn edetessä työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt myös kausiluonteisesti. Elokuun 2010 lopulla työttömänä oli 5096 henkilöä, joka on 11,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli noin 800 henkilöä vähemmän kuin heinäkuussa ja noin 200 henkilöä enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Edelliseen elokuuhun verrattuna työttömyys aleni 0,6 prosenttiyksikköä ja jonkin verran koko maan tilannetta nopeammin. Kokonaistyöttömyyden vähenemisestä huolimatta yli vuoden työttömänä olleiden määrä lisääntyi vajaalla 300 työttömällä. Kuopion seudun työttömyysaste oli 10,5 prosenttia ja työttömänä oli noin 6100 henkilöä. 1

4 Talousarvion seuranta ja ennuste 2010 Ydinkaupungin toteuma 1-8 / 2010 Olennaiset muutokset palvelutoiminnan tuotoissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuodesta 11,0 % (5,4 M ). Maksutuotot kasvoivat 9,1 % (1,6 M ) ja myyntituotot 7,0 % (0,7 M ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottojen kasvu tulee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyssektorilta ja myyntituottojen koulutuspalveluista aiheutuen pääosin muilta kunnilta laskutetuista kotikuntakorvauksista. Avustukset kasvoivat 22,3 % (1,5 M ). Vuokratuotot ovat kasvaneet 13,3 % (1,5 M ). Vuokratuottojen kasvusta pääosa tulee maa- ja vesialueiden vuokratuottojen kasvusta, joka aiheutuu pääasiassa sisäisen vuokrajärjestelmän uudistuksen yhteydessä tehdystä muutoksesta, jossa vuokranmääräytymisperusteeseen otettiin mukaan maanvuokra. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna noin 5,5 milj. eurolla (2,8 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet puolestaan ovat kasvaneet 5,3 milj. eurolla (7,1 %) edellisvuoteen nähden. Verorahoitus yhteensä on siten kasvanut 10,8 M (3,9 %). Tuottoerät ilman myyntivoittoja ovat kasvaneet edellisvuoden tasosta 5,0 % (16,2 M ). Olennaiset muutokset palvelutoiminnan kuluissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintakulut ovat alkuvuonna kasvaneet 4,7 % (15,5 M ). o Palkkamenot ovat kasvaneet kirjanpidon mukaan 4,7 % (4,6 M ). Kasvun suuruutta selittää osaltaan vuonna 2009 toteutunut lomautusten vaikutus ja lomarahan vapaaksi vaihtaminen, joiden yhteisvaikutuksesta palkkasumma oli 2,7 M normaalia pienempi. Vertailukelpoinen lomautusten vaikutuksella korjattu henkilötyövuosien määrä on pudonnut noin 38 henkilötyövuotta kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana, mikä enteilee noin 57 henkilötyövuoden pudotusta koko vuonna. Tämä on noin puolet vuonna 2009 kuluvalle vuodelle asetetusta tavoitteesta. o Ostopalvelut ovat kasvaneet 7,4 % (9,4 M ). Suurin kasvu oli sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluiden ostossa 6,3 M (6,2 %). Kasvusta 2,7 M (22,7 %) kohdentuu koti- ja laitoshoitoon, 2,8 M (4,4 %) erikoissairaanhoitoon ja 0,7 M (10,3 %) sosiaalipalveluiden vammaispalveluihin. Koulutuspalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 2,0 M, joka aiheutuu pääasiassa menettelytavan muutoksesta esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten maksatuksessa. Aiemmin korvaus maksettiin valtionosuuden yhteydessä ylläpitäjälle, mutta nyt korvaus maksetaan kotikunnalle ja koulutuksen antaja laskuttaa oppilaan kotikuntaa. o Aine- ja tavarahankinnat ovat kasvaneet 0,2 M, mutta avustusmenot alentuneet 0,7 M. Vuokrakulut puolestaan ovat kasvaneet 1,5 M. Rahoitustoiminnan nettotuotot ovat negatiiviset ollen -0,8 M, joka on 0,6 M edellisvuoden tasoa parempi. Tämä johtuu 0,5 M alhaisemmasta korkokulukertymästä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelutoiminnan vuosikate on 8,0 M, mikä on 2,9 M parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Investointimenot ovat 10,6 M, joka on 7,1 M edellisvuotta alempi. Rahoitusosuuksia on kirjattu vain 0,3 M ja käyttöomaisuuden myyntejä 0,9 M. Nettoinvestointien ollessa 9,5 M oli palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta tammi- elokuussa 1,2 M alijäämäinen. Ydinkaupungin ennuste Toimialojen laatiman ennusteen mukaan palvelutoiminnan tuottojen kasvuksi ennakoidaan 4,3 M (5,4 %). Toimialojen laatima koko vuoden tuloennuste ei saa tukea alkuvuoden tulokehityksestä. Palkkojen ennakoidaan kasvavan 5,9 M (4,0 %) edellisestä vuodesta. Kun huomioidaan lomautusten ja lomarahavapaiden vaikutus viime ja kuluvan vuoden palkkamenoihin, muodostuu palkkamenojen kasvuennusteeksi 3,4 M (2,3 %). Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan kasvavan 10,9 M (5,4 %) ja ylittävän talousarvion 4,9 M. Merkittävimmin ennusteessa kasvavat koti- ja laitoshoidon (4,6 M ), erikoissairaanhoidon (2,3 M ) ja koulutuspalveluiden (2,6 M ) palveluiden ostot. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan kasvavan 19,3 M (3,8 %). Ennusteen mukaan palvelutoiminnan toimintakate heikkenee siten 15,0 M edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan toteutuvan 10,0 M talousarviota suurempina. Valtionosuuksien odotetaan puolestaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan 4,0 M talousarviota pienempänä johtuen alhaisesta korkotasosta ja lainannostoajankohdan siirtymisestä ennakoitua myöhäisempään ajankohtaan. Investointien ennustetaan toteutuvan 1,0 M ja rahoitusosuuksien 0,2 M talousarviota suurempana ja käyttöomaisuusmyyntien 1,7 M talousarviota pienempänä. Tilikauden tuloksen odotetaan muodostuvan ydinkaupungissa 2,4 M ylijäämäiseksi. Taseyksiköiden yhteenlasketun tulosennusteen ollessa 5,6 M ylijäämäinen ja liikelaitosten yhteenlasketun tulosennusteen 2,7 M alijäämäinen, muodostuu koko kaupungin ylijäämäksi ennusteen mukaan 5,3 M. 2

5 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot. Muutos-% TP-09/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintakulut ,8 % ,7 % Toimintakate ,5 % ,6 % Verotulot ,6 % ,8 % Valtionosuudet ,2 % ,1 % Verorahoitus yhteensä ,3 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,3 % Vuosikate ,8 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 % ,3 % Rah.os. investointimenoihin ,1 % ,8 % Käyttöomaisuuden myynnit ,6 % ,5 % Investointien rahavirta ,0 % ,0 % Palvelujen ja investointien rahavirta ,3 % ,3 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,3 % ,0 % Velkojen nettomuutos ,5 % ,5 % Oman pääoman muutokset ,2 % ,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) ,5 % Rahoitustoiminta ,0 % ,5 % Rahavarojen muutos ,1 % ,5 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,0 % ,7 % Tilikauden poistot ,5 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,3 % ,5 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,8 % 17,4 % 15,7 % 15,9 % Vuosikate/Poistot % -6,0 % 52,4 % 94,0 % 87,4 % 86,0 % Investointien tulorahoitus % 17,6 % 10,2 % -32,7 % -30,1 % -77,9 % Lainat /asukas ,6 % ,2 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle

6 KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% ed.vuod % SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,0 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,1 LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,6 KOULUTUSPALVELUT , ,4 PÄIVÄHOITO , ,9 LASTEN KOTIHOIDOTUKI , ,8 KULTTUURIPALVELUT , ,5 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,0 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,5 MUU KAUPUNKI , ,1 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,5 - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Toimintakuluihin on lisätty vuodelle 2009 sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, painatuskesku,hankintatoimi, työllistäminen,ympäristökeskus ja kansalaisopisto. TOTEUMAENNUSTE 2010 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE-ELOK SOS. -JA TERV.PALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMEENTULOTURVA LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ KOULUTUSPALVELUT PÄIVÄHOITO LASTEN KOTIHOIDOTUKI KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AJAN PALVELUT TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA MUU KAUPUNKI KAUPUNKI YHTEENSÄ Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, työllistäminen, painatuskeskus, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 4

7 Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS TA 2010 Bruttosidonnaiset Toimintatuottojen alitukset Yleishallinto Hankintatoimi Työllistäminen Sos- ja terveyspalvelut Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Yhteensä Toimintakulujen ylitykset TA+TAMU TPE YLITYS TA 2010 Sos. - ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito **)Kulttuuripalvelukeskus Tekninen virasto Yhteensä **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 5

8 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,1 TALONRAKENNUS , ,0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,6 KONEET JA KALUSTO , MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,9 OSAKKEET JA OSUUDET , YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,7 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO TILAKESKUKSEN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA +TAMU TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI ,0 UUDISRAKENTAMINEN 417 0,0 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,0 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO

9 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Menot ,69 Tulot ,00 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Maan hankinta on painottunut Hiltulanlahden alueelle. Valituksen alaisena olleeseen Sorsasalon etuostokauppaan tuli KHO:sta kaupungille myönteinen päätös ja 1,8 milj. euron kauppahinta on maksettu. 7

10 Kuopion kaupunki / tekninen virasto YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET Menot Tulot Menot ,15 Tulot 0,00 menot Suunnittelu, luvat, tutkimukset menot 526,52 menot Uimarannat ja paikat - Särkiniemen uimarannan rakentaminen - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi menot Reitistöt menot ,59 - uimarantojen peruskunnostukset on tehty menot ,20 menot Neulamäen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Viinaniemi Tervaruukki - Vuorilampi Pilppa Heinjoen ampuma-ja moottoriratakeskuksen toteutus - suunnitelmien mukaiset työt on tehty Neulamäessä menot ,99 menot sprinttiradan rakentaminen - pysäköintialueen osa-alue - varikon osa-alue Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen - liikuntapaikkojen ja laitteiden korjaus- ja muutostyöt menot Kentästöt ja pienkohteet - kenttien ja muiden liikuntapaikkojen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti menot Väinölänniemen tenniskeskus - kenttien peruskorjaus, 2 kenttää - radan rakentamistyöt ovat käynnissä menot ,33 - HS 127 mäen lisälavat on tehty - lähtölavojen puomien teko on aloitettu menot 1 025,29 - kunnostustyöt ovat meneillään menot ,36 - kenttien peruskorjaukset on tehty menot Lippumäen liikuntakeskus menot ,87 - pienpallokenttä: asfaltointi, valaistus ja vihertyöt - liikenneväylät: tulotien ja p-alueen asfaltointi, valaistus ym. -puistoalue: nurmikentät ym. - kenttä- ja liikenneväylätyöt ovat käynnissä - väylien sadevesiviemäröinti on rakennettu ja p-alueen työt ovat käynnissä - puistoalueen nurmikenttätyöt ovat käynnissä Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne LÄHILIIKUNTAPAIKAT Menot Tulot (valtionavustus) - Hapelähteenpuiston lähiliikuntapaikan loppuun rakentaminen - Lippumäen lähiliikuntapaikan/ perhepuiston aloittaminen -lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Menot ,21 Tulot 0,00 - Hapelähteenpuiston rakentaminen on viimeistelyä vaille valmis - Lippumäessä maansiirto- ja kuivatustyöt ovat käynnissä 8

11 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET Menot Tulot menot Puistot ja leikkipaikat Menot ,40 Tulot ,76 menot ,05 Keskustan alue: - Hapelähteenpuisto - Väinölänniemi - Neulamäen Keskuspuisto - Saaristokaupunki ja asuntomessualue - Hapelähteenpuiston jatkotöistä on puolet tehty - Neulamäessä rakentamisohjelman mukaiset työt alkavat syksyllä - messualueen kalusteasennus- ja viimeistelytyöt on tehty menot tulot Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit -Keilankannan keskustan tori (Saga-hanke) menot ,58 tulot - keskustan tori on tehty menot Tulossa ta-muutos: (Vehmersalmen tori ja yl.alueet, erillisen tuki- ja liittymisavustuksen menot ja tulot ,82 e) Erilliskohteet (Vehmersalmen kohteet ovat suunnitteilla) menot 4 890,77 - Kauppatorin muutostyöt - torin muutostöitä on tehty, torikauppa- ja ajojärjestelyt vaiheittain on sovittu - Siskotyttö- ja Veljmies-patsaat - luontopolut kauppiaiden kanssa (*Kaikki Alatori-hankkeesta aih. kustannukset kirjattu yhteen paikkaan ktrakentamisen saneeraukseen) - patsaat ja puut on siirretty pois torilta - luontopolku Kolmisopen p-alue Vuorilampi on kunnostettu, opaskylttejä hankittu Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne SATAMAT Menot Menot ,97 Satamat ja venepaikat - Saaristokaupungin laituripaikkojen rakentaminen (palvelee asuntomessuja) - puistovenepaikkojen saneeraus - messualueen laiturijärjestelyt hoidettu - Keinänlahden talvisäilytysalueen valaistusta on parannettu 9

12 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KUNNALLISTEKNIIKKA Menot Tulot TA-rahoitus e (kh ) Menot ,66 Tulot ,03 menot Uudisrakentaminen menot ta-muut tulot Saaristokaupungin alueen katujen rakentaminen - katuvalaistuksen rakentaminen - ennakoimattomat ja ed.vuodelta siirtyvät kohteet - SAGA-kohteet Elinkeinotoiminta -Pienen Neulamäen alueen rakentaminen -Kylmämäen alueen rakentaminen -Kisällinkujan alue, katu ja tonttien tasaus menot ,11 tulot ,73 - Saaristokaupungin katujen rakentaminen ja viimeistelytyöt jatkuvat - katuvalaistuksen rakentaminen jatkuu - SAGA-kohteiden työt on tehty (siltavahtitalon tukimuuri, Kanavankallion ja Keilankannan kiertoliittymät) menot ,57 tulot ,30 - Pienen Neulamäen ja Kylmämäen alueiden rakentaminen jatkuu - Kisällinkujan työt on tehty menot tulot menot (ely-keskuksen energiatehokkuussop.liittyvä säästöinvestointituki Ta-muut ) menot menot Matkuksen yritysalue (kunnallistekniikka ja tonttien tasaus) -Matkuksen yritysalueen katujen rakentamisen jatkaminen - Matkuksen tonttien tasaus Saneeraus -Vehmersalmen katusaneeraus -alatoriin liittyvä liikennejärjestelyt - ulkovalolamppujen vaihto energiaa säästäviin lamppuihin ja ulkovalaistuksen kehittäminen - joukkoliikenteen kehittäminen Muut kohteet - katusuunnittelu - vihersuunnittelu ja -rakentaminen - maaperätutkimukset, asiantuntijapalvelut Asuntomessualue - asuntomessualueen kadut ja kentästöt menot ,17 tulot 0,00 -Matkuksen alueen katujen rakentaminen jatkuu menot ,98 -Vehmersalmen viimeistelytyöt on tehty -alatorijärjestelyjä on tehty suunnitellun mukaisesti - lamppujen vaihto on käynnissä - pysäkkikatokset on asennettu menot ,06 - katu- ja vihersuunnittelukustannuksia menot ,77 - viimeistelyjä vielä tehdään KONEET JA KALUSTO 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO Menot Menot ,12 Määrärahat kohdistuvat teknisen viraston koneiden ja kaluston hankintaan, su urimpana kuorma-auto varusteineen - hankittu kaksi h-autoa ja 4-veto p-auto sekä erilaisia lisävarusteita - tilattu taajamatraktori, raskas k-auto ja avolava p-auto 10

13 YMPÄRISTÖKESKUS INVESTOINTIEN SEURANTA / 2010 Hanke, TA-rahoitus YMPÄRISTÖKESKUS Menot Tulot Kuvaus KONEET JA KALUSTO Kaluston uusiminen sisältää v hankitun käyttöikänsä lopulla olevan otsonin mittauslaitteen uusimisen sekä ympäristöterveystoimiston mittauskaluston uusimista. Toteutumistilanne Menot 0 Tulot 0 11

14 IRTAIMEN OMAISUUDEN MÄÄRÄRAHA KOULUTUSPALVELUKESKUS INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Kohde Hankinta Tot. kust /alv 0% Määräraha Käyttö-% Päiväkodit: Täydennyshankintoja uudiskohteeseen ja peruskorjattuun ,50 % Lehtoniemen päiväkoti päiväkotiin. Maljapuron päiväkoti Tuuliviirin päiväkoti Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. Päivähoidon kalustonkunnostaja Koulut: Haapaniemi Henkilökohtaiset apuvälineet, työturvallisuutta parantavat ,94 % Hiltulanlahden koulu laitteet/välineet, kalusteiden uusiminen/työergonomian Maria Jotunin koulu parantaminen, irtaimen omaisuuden uusiminen, Neulamäen koulu monitoimilaitteet ja kalusteet. Länsi-Puijon koulu Niiralan koulu Pirtin koulu Pyörön koulu Snellmanin koulu Varaus ,26 % Särkiniemi Kallaveden koulu Jynkänlahden koulu Minna Canthin koulu Alavan koulu Kalustonhoitajat Leveänauhasantaaja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kouluvirasto: Kalusteiden uusiminen/työergonomian parantaminen ja ,35 % lainattavan kaluston täydentäminen. Kalustonhoitajat Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. YHTEENSÄ ,40 % 000 euron investointimäärärahasta karsittiin euroa YHTEENSÄ ,12 % 12

15 Palkat Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palkat ,0 % ,2 % Oikaisut ,7 % ,4 % Nettopalkat ,7 % ,0 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 13

16 Kokonaistyöaika Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen vuosityöaika, josta on vähennetty palkattomat poissaolot. Kokonaistyöaika lasketaan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi vastaa sitä työmäärää, jonka yksi täyttä työaikaa tekevä henkilö tekee vuoden aikana. Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Sos. ja terv.palvelut 1124,3 1080,8-43,5-3,9 % 1634,6 - Lomautus 8,9 0,0-8,9 15,1 Koulutuspalvelut 689,5 680,9-8,6-1,2 % 1025,9 - Lomautus 15,1 4,3-10,8 18,8 Päivähoito 572,6 578,1 5,5 1,0 % 855,9 - Lomautus 6,4 0,0-6,4 6,9 Kulttuuritoimi 180,6 178,4-2,2-1,2 % 266,9 - Lomautus 0,7 0,0-0,7 0,9 Vapaa-ajan palvelut 83,5 82,6-0,9-1,1 % 123,2 - Lomautus 0,1 0,0-0,1 0,2 Tek.virasto ja rak.valv. 241,9 245,1 3,2 1,3 % 358,5 - Lomautus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muu kaupunki 185,7 193,8 8,1 4,4 % 297,8 - Lomautus 0,3 0,0-0,3 0,7 Yhteensä (sis. lomautukset) 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,1 - Lomautus yhteensä 31,5 4,3-27,2-86,3 % 42,6 Yhteensä (ilman lomautuksia) 3046,6 3035,4-11,2-0,4 % 4604,7 - Vuoden 2009 kokonaityömääräkertymään on lisätty lomautusten vaikutus, jotta kokonaistyöaikakertymä on vertailukelpoinen vuoteen Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelusuhteittain, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Vakinaiset 2258,3 2214,5-43,8-1,9 % 3334,1 Vak.sijaiset 83,1 96,9 13,8 16,6 % 126,9 Väliaikaiset 650,4 643,7-6,7-1,0 % 976,8 Yhteensä 2991,8 2955,1-36,7-1,2 % 4437,8 Työllistetyt 86,4 84,9-1,5-1,7 % 125,0 Ydinkaupunki yhteensä 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,8 - Vuoden 2009 lomautukset, yhteensä 31,7 htv, on kohdennettu vakinaisiin. - Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). 14

17 Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuosina 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo PÄIVÄHOITO MUU KAUPUNKI TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 15

18 Palvelujen ostot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,4 % ,4 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 16

19 Verotulot Vuoden 2010 talousarvion lähtökohtana oli, että Kuopion kaupungille tilitetään veroja ja veroennakoita 294 milj. euroa. Verotulokohdan toteutumiseksi verotuloja pitäisi kertyä 6,1 milj. euroa ja 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Kasvuodotus perustui tuloveroprosentin korotukseen sekä kansantalouden supistumiskehityksen kääntymiseen pieneen kasvuun. Kunnallisveroa on elokuun loppuun mennessä tilitetty 193,5 milj. euroa, mikä on noin 4,8 milj. euroa ja 2,5 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kunnallisveron kuukausitilitykset ovat olleet huhtikuusta alkaen olennaisesti korkeammat kuin vuoden alussa. Yhteisöveroa on tilitetty 9 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa ja 3,4 % viime vuotta enemmän. Kiinteistöveron oikaisuja edellisiltä vuosilta on tilitetty 0,7 milj. euroa. Tämä on 0,4 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kasvu aiheutuu aravakiinteistöjen oikaisuverotuksesta vuodelta Verotilitysten tuotto on kaikki verolajit huomioiden elokuun lopussa 203,2 milj. euroa. Tämä on 5,5 milj. euroa ja 2,8 % suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Kesäkuukausien runsaat tilitykset ovat nostaneet verotulojen kasvuvauhdin talousarviossa ennakoitua hieman suuremmaksi. Verotuloarvion olennaiseen tarkistamiseen tulee aihetta kahdesta syystä: 1) Kansantalouden suhdanteet ovat elpyneet odotettua nopeammin ja voimakkaammin ja työttömyysluvut ovat jääneet viime syksynä arvioitua ja pelättyä olennaisesti pienemmiksi. 2) Kuopion asema tulokehityksessä on kohentunut rajusti vuodelta 2009 pian valmistuvan verotuksen mukaan. Syyskuun puolivälin ennakkotiedon mukaan kuopiolaisten verotettavan tulon kehitys on ollut 1,1 prosenttia. Vastaava tunnusluku on kuntien keskimääräisenä -0,6 %. Verohallinnon mukaan Kuopio saa marraskuussa 9,4 milj. euron tilitysoikaisun muilta kunnilta ja valtiolta, kun myös kuntaryhmän jako-osuus on ollut ennakkotilityksissä selkeästi liian pieni. Tähän tilanteeseen on vaikuttanut valtion hyväksi verotettavien pääomatulojen romahdus (noin 30 %) yhden vuoden aikana. Verotustulos vuodelta 2009 merkitsee myös sitä, että joulukuussa Kuopio saa takautuvana lisäyksenä v ennakoihin ja ennakonpidätyksiin muilta kunnilta liki 4 milj. euroa. Suurin kysymysmerkki loppuvuoden veroennusteessa liittyy siihen, mitä valtiovarainministeriö joulukuussa päättää kuntaryhmän osuudesta vuoden 2010 tuloveron ennakkojen suhteen. Vuoden 2009 verotustietojen perusteella olisi aihetta kuntaryhmän osuuden kasvattamiseen. Toisaalta myönteinen käänne kansantaloudessa on yleensä merkinnyt sitä, että valtion osuus tuloveron tuotosta kasvaa ja kuntien kapenee. Vuoden 2010 verotuloarviota korotetaan vuodelta 2009 valmistuvan verotuksen ennakkotietojen ja kuukausi kuukaudelta kasvaneiden tilitysten perusteella 304 milj. euroon. Tämä merkitsee yli 16 milj. euron ja liki 6 %:n lisäystä viime vuoden verokertymään. Mikäli ministeriö nostaa joulukuussa kuntaryhmän osuutta kuluvan vuoden tuloveron ennakoista, voi tilityskertymä nousta edellä esitettyä suuremmaksi. Myös mahdolliset tarkistukset yritysten veroennakoihin, joita verohallinto tekee syksyn osavuosikatsausten perusteella, voivat vielä nostaa yhteisöveron loppuvuoden verokertymää nyt arvioidusta. Vuoden 2010 verotilitysten kertymä nostaa pitkästä aikaa esiin kysymyksen tilitysjärjestelmän toimivuudesta suhdannetilanteessa, jossa erot sekä eri tulolajien että kuntien tulokehityksen välillä ovat suuria. Näyttää ilmeiseltä, että Kuopiossa on syntymässä vuoteen 2002 viittaava rytmihäiriö tilitysten ja maksettavan veron välillä. Rytmihäiriön seurauksena vuoden 2002 verotulot olivat Kuopiossa suuremmat kuin vuosina 2003 ja Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,8 % ,3 % - edellinen vuosi ,5 % ,3 % - maksuunpanotilitykset ,0 % - vanhat vuodet ,9 % ,4 % Kunnallisvero yhteensä ,5 % ,4 % Yhteisövero ,4 % ,6 % Kiinteistövero ,9 % ,6 % Verotulot yhteensä ,8 % ,6 % 17

20 Valtionosuudet Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Valtionosuudet yhteensä ,1 % ,2 % Valtionosuuksien kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 18

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot