VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI"

Transkriptio

1 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

2 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta ja ennuste Kaupunginhallituksen kehittämistoimiin varatun määrärahan ja lisäsopeutuksen 23 seuranta Strategian tavoitteiden toteutuminen Hankekokonaisuuksien tilannekatsaukset 50 Käyttötalouden seuranta Tarkastustoimi 54 Hallinto- ja kehittämiskeskus 56 Hankintatoimi 62 Työllistäminen 65 Painatuskeskus 68 Ympäristökeskus 70 Koulutuspalvelut 74 Päivähoito/varhaiskasvatus 82 Lasten kotihoidon tuki 87 Kansalaisopisto 89 Sosiaali- ja terveyspalvelut 94 Lähikuntien sosiaali- ja perusterveydenhuolto 105 Erikoissairaanhoito 108 Toimeentuloturva 112 Kulttuuripalvelukeskus 114 Vapaa-ajanpalvelut 122 Tekninen virasto 128 Rakennusvalvonta 136 Käyttötalous yhteensä 139 Konserniyhtiöiden strategisten tavoitteiden toteutuminen Liitteet 150 Ydinkaupungin tuloslaskelma 151 Ydinkaupungin rahoituslaskelma 152 Liikelaitosten tilannekatsaukset 153 Kuopion Energia liikelaitos 154 Kuopion Vesi liikelaitos 159 Kuopion Ateria liikelaitos 170 Kallaveden Työterveys liikelaitos 176 Taseyksiköiden tilannekatsaukset 181 Pohjois-Savon pelastuslaitos 182 Tilakeskus 188 Konserniyhtiöiden tilannekatsaukset 194 Kevama Oy 195 Kiinteistö-Kys Oy 203 Kuhilas Oy 209 Kuopion Energia Oy 213 Kuopio Innovation Oy 217 Kuopion Matkailupalvelu Oy 230 Kuopion Opiskelija-asunnot Oy 236 Niiralan Kulma Oy 241 Kuopion Pysäköinti Oy 247 Kiinteistö Oy Kuopion Luukas 252 Kiinteistö Oy Kuopion koulutilat 258

3 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Vuoden 2010 toisen seurantaraportin tiedot on kerätty pääasiassa Seurantaraporttiin on yhdistetty elokuun kuukausiraportin tiedot. TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kuopion väestömäärä vuoden 2010 elokuun lopulla oli henkilöä ja kasvoi tammi-elokuun aikana 369 henkilöllä. Elokuun loppuun mennessä syntyi 695 lasta ja kuoli 533 henkilöä. Luonnollisen väestönlisäyksen määrä oli 162 henkilöä ja muuttovoiton määrä oli 102 henkilöä. Nettosiirtolaisuus ulkomailta on edelleen hieman kasvanut ja oli tammi-elokuun ajalta 105 henkilöä. Kuopion väestökehitys on jatkunut jo kolmatta vuotta hyvin positiivisena, mutta ei kuitenkaan yhtä vahvana kuin vuonna Tavallisesti syksyyn keskittyvä väestölisäys on vielä osin edessäpäin ja koko vuoden väestölisäys yltää arviolta henkilöön. Kuopion seudun väkiluku lisääntyi tammi-elokuussa 317 henkilöä, joka on viime vuosiin verrattuna aika tavanomainen. Kuopion seudun kunnista Siilinjärven väestönmuutos, - 23 henkilöä, jää aika huomattavasti edellisvuotisesta. Seudun ennakkoväkiluku elokuun lopulla on henkilöä. Kuopiossa on valmistunut tammi-heinäkuun aikana yhteensä 250 rakennusta ja noin 300 asuntoa. Kuopion asuntorakentaminen keskittyi tammi-heinäkuulla edelleen Saaristokaupungin alueelle: Lehtoniemi- Keilankannan alueelle ja Rautaniemeen on valmistunut noin 100 asuntoa omakotitaloihin ja muutamaan rivitaloon. Lisäksi alueelle on valmistunut kerrostaloja, joissa on noin 80 asuntoa. Maaseutualueelle on valmistunut noin 30 pientaloa ja kesämökkejä ja muita rakennuksia. Asuntorakentamisen arvioidaan yltävän 500 asuntoon. Kaiken kaikkiaan rakentamisen kerrosalaneliöitä valmistui reilut ja kuutiometriä. Tammielokuussa valmistuneista neliöistä yli puolet oli liike- ja toimistorakentamista ja noin 40 prosenttia pientalovoittoista asuntorakentamista. Kerrosalana ja kuutiotilavuutena mitattuna rakentamisen määrä on jo vuoden tässä vaiheessa ohittanut normaalia heikomman edellisvuoden. Työttömiä Kuopiossa on vähemmän kuin vuosi sitten, ja syksyn edetessä työttömien työnhakijoiden määrä on vähentynyt myös kausiluonteisesti. Elokuun 2010 lopulla työttömänä oli 5096 henkilöä, joka on 11,4 prosenttia työvoimasta. Työttömänä oli noin 800 henkilöä vähemmän kuin heinäkuussa ja noin 200 henkilöä enemmän kuin vastaavaan aikaan vuosi sitten. Edelliseen elokuuhun verrattuna työttömyys aleni 0,6 prosenttiyksikköä ja jonkin verran koko maan tilannetta nopeammin. Kokonaistyöttömyyden vähenemisestä huolimatta yli vuoden työttömänä olleiden määrä lisääntyi vajaalla 300 työttömällä. Kuopion seudun työttömyysaste oli 10,5 prosenttia ja työttömänä oli noin 6100 henkilöä. 1

4 Talousarvion seuranta ja ennuste 2010 Ydinkaupungin toteuma 1-8 / 2010 Olennaiset muutokset palvelutoiminnan tuotoissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintatuotot ovat alkuvuoden aikana kasvaneet edellisvuodesta 11,0 % (5,4 M ). Maksutuotot kasvoivat 9,1 % (1,6 M ) ja myyntituotot 7,0 % (0,7 M ) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Maksutuottojen kasvu tulee pääsääntöisesti sosiaali- ja terveyssektorilta ja myyntituottojen koulutuspalveluista aiheutuen pääosin muilta kunnilta laskutetuista kotikuntakorvauksista. Avustukset kasvoivat 22,3 % (1,5 M ). Vuokratuotot ovat kasvaneet 13,3 % (1,5 M ). Vuokratuottojen kasvusta pääosa tulee maa- ja vesialueiden vuokratuottojen kasvusta, joka aiheutuu pääasiassa sisäisen vuokrajärjestelmän uudistuksen yhteydessä tehdystä muutoksesta, jossa vuokranmääräytymisperusteeseen otettiin mukaan maanvuokra. Verotulot ovat kasvaneet alkuvuonna noin 5,5 milj. eurolla (2,8 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Valtionosuudet puolestaan ovat kasvaneet 5,3 milj. eurolla (7,1 %) edellisvuoteen nähden. Verorahoitus yhteensä on siten kasvanut 10,8 M (3,9 %). Tuottoerät ilman myyntivoittoja ovat kasvaneet edellisvuoden tasosta 5,0 % (16,2 M ). Olennaiset muutokset palvelutoiminnan kuluissa Palvelutoiminnan vertailukelpoiset toimintakulut ovat alkuvuonna kasvaneet 4,7 % (15,5 M ). o Palkkamenot ovat kasvaneet kirjanpidon mukaan 4,7 % (4,6 M ). Kasvun suuruutta selittää osaltaan vuonna 2009 toteutunut lomautusten vaikutus ja lomarahan vapaaksi vaihtaminen, joiden yhteisvaikutuksesta palkkasumma oli 2,7 M normaalia pienempi. Vertailukelpoinen lomautusten vaikutuksella korjattu henkilötyövuosien määrä on pudonnut noin 38 henkilötyövuotta kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana, mikä enteilee noin 57 henkilötyövuoden pudotusta koko vuonna. Tämä on noin puolet vuonna 2009 kuluvalle vuodelle asetetusta tavoitteesta. o Ostopalvelut ovat kasvaneet 7,4 % (9,4 M ). Suurin kasvu oli sosiaali- ja terveystoimen asiakaspalveluiden ostossa 6,3 M (6,2 %). Kasvusta 2,7 M (22,7 %) kohdentuu koti- ja laitoshoitoon, 2,8 M (4,4 %) erikoissairaanhoitoon ja 0,7 M (10,3 %) sosiaalipalveluiden vammaispalveluihin. Koulutuspalveluiden asiakaspalveluiden ostoissa oli kasvua 2,0 M, joka aiheutuu pääasiassa menettelytavan muutoksesta esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvausten maksatuksessa. Aiemmin korvaus maksettiin valtionosuuden yhteydessä ylläpitäjälle, mutta nyt korvaus maksetaan kotikunnalle ja koulutuksen antaja laskuttaa oppilaan kotikuntaa. o Aine- ja tavarahankinnat ovat kasvaneet 0,2 M, mutta avustusmenot alentuneet 0,7 M. Vuokrakulut puolestaan ovat kasvaneet 1,5 M. Rahoitustoiminnan nettotuotot ovat negatiiviset ollen -0,8 M, joka on 0,6 M edellisvuoden tasoa parempi. Tämä johtuu 0,5 M alhaisemmasta korkokulukertymästä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palvelutoiminnan vuosikate on 8,0 M, mikä on 2,9 M parempi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Investointimenot ovat 10,6 M, joka on 7,1 M edellisvuotta alempi. Rahoitusosuuksia on kirjattu vain 0,3 M ja käyttöomaisuuden myyntejä 0,9 M. Nettoinvestointien ollessa 9,5 M oli palvelujen ja investointitoiminnan rahavirta tammi- elokuussa 1,2 M alijäämäinen. Ydinkaupungin ennuste Toimialojen laatiman ennusteen mukaan palvelutoiminnan tuottojen kasvuksi ennakoidaan 4,3 M (5,4 %). Toimialojen laatima koko vuoden tuloennuste ei saa tukea alkuvuoden tulokehityksestä. Palkkojen ennakoidaan kasvavan 5,9 M (4,0 %) edellisestä vuodesta. Kun huomioidaan lomautusten ja lomarahavapaiden vaikutus viime ja kuluvan vuoden palkkamenoihin, muodostuu palkkamenojen kasvuennusteeksi 3,4 M (2,3 %). Palvelujen ostojen puolestaan ennakoidaan kasvavan 10,9 M (5,4 %) ja ylittävän talousarvion 4,9 M. Merkittävimmin ennusteessa kasvavat koti- ja laitoshoidon (4,6 M ), erikoissairaanhoidon (2,3 M ) ja koulutuspalveluiden (2,6 M ) palveluiden ostot. Kokonaisuudessaan toimintakulujen ennustetaan kasvavan 19,3 M (3,8 %). Ennusteen mukaan palvelutoiminnan toimintakate heikkenee siten 15,0 M edellisestä vuodesta. Verotulojen ennustetaan toteutuvan 10,0 M talousarviota suurempina. Valtionosuuksien odotetaan puolestaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Korkomenojen ennustetaan toteutuvan 4,0 M talousarviota pienempänä johtuen alhaisesta korkotasosta ja lainannostoajankohdan siirtymisestä ennakoitua myöhäisempään ajankohtaan. Investointien ennustetaan toteutuvan 1,0 M ja rahoitusosuuksien 0,2 M talousarviota suurempana ja käyttöomaisuusmyyntien 1,7 M talousarviota pienempänä. Tilikauden tuloksen odotetaan muodostuvan ydinkaupungissa 2,4 M ylijäämäiseksi. Taseyksiköiden yhteenlasketun tulosennusteen ollessa 5,6 M ylijäämäinen ja liikelaitosten yhteenlasketun tulosennusteen 2,7 M alijäämäinen, muodostuu koko kaupungin ylijäämäksi ennusteen mukaan 5,3 M. 2

5 YDINKAUPUNGIN PALVELU- JA INVESTOINTITOIMINNAN RAHAVIRTA TP TA TPE Ero Muutos-% TP Tot. Muutos-% TP-09/ TPE Palvelujen rahavirta Toimintatuotot ,4 % ,0 % Toimintakulut ,8 % ,7 % Toimintakate ,5 % ,6 % Verotulot ,6 % ,8 % Valtionosuudet ,2 % ,1 % Verorahoitus yhteensä ,3 % ,9 % Rahoitustuotot ja -kulut ,3 % ,3 % Vuosikate ,8 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit ,8 % ,3 % Rah.os. investointimenoihin ,1 % ,8 % Käyttöomaisuuden myynnit ,6 % ,5 % Investointien rahavirta ,0 % ,0 % Palvelujen ja investointien rahavirta ,3 % ,3 % Rahoitustoiminta Antolainojen nettomuutos ,3 % ,0 % Velkojen nettomuutos ,5 % ,5 % Oman pääoman muutokset ,2 % ,0 % Muut maksuvalm. muutokset **) ,5 % Rahoitustoiminta ,0 % ,5 % Rahavarojen muutos ,1 % ,5 % **) Tulorahoituksen oikaisueriin sisältyvä eläkevastuuvaraus vähennetty muista maksuvalmiuden muutoksista. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot näkyvät laskelmassa ainoastaan kohdassa: investointien rahavirta/ käyttöomaisuuden myynnit Tikauden tuloksen tarkastelu Vuosikate **) ,0 % ,7 % Tilikauden poistot ,5 % ,5 % Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos ,3 % ,5 % Tilinpäätöksen tunnuslukuja Toimintatuotot/Toimintakulut, % 16,5 % 17,8 % 17,4 % 15,7 % 15,9 % Vuosikate/Poistot % -6,0 % 52,4 % 94,0 % 87,4 % 86,0 % Investointien tulorahoitus % 17,6 % 10,2 % -32,7 % -30,1 % -77,9 % Lainat /asukas ,6 % ,2 % **) Sisältää käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot. Vuoden 2009 tilinpäätös: - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Ydinkaupungin toimintakuluihin on lisätty sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. - Tilakeskukselle on siirretty talonrakennuksen myyntivoitot ja- tappio sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n myyntivoitto joka on kirjattu satunnaisiin tuottoihin - Tilakeskuksen peruspääoman tuotto 14,0 milj. euroa on lisätty vuodelle

6 KÄYTTÖTALOUSOSA NETTO Toteutuminen tulosalueittain TA+TAMU TPE Toteuma Tot- Toteuma Muut.% ed.vuod % SOS. -JA TERV.PALVELUT , ,0 ERIKOISSAIRAANHOITO , ,4 TOIMEENTULOTURVA , ,1 LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ , ,6 KOULUTUSPALVELUT , ,4 PÄIVÄHOITO , ,9 LASTEN KOTIHOIDOTUKI , ,8 KULTTUURIPALVELUT , ,5 VAPAA-AJAN PALVELUT , ,0 TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA , ,5 MUU KAUPUNKI , ,1 KAUPUNKI YHTEENSÄ , ,5 - Vuoden 2009 tilinpäätös on tehty vertailukelpoiseksi atk-keskuksen ja tilakeskuksen osalta - Toimintakuluihin on lisätty vuodelle 2009 sisäisen vuokrauudistuksen vaikutus yhteensä 13,4 milj. euroa. Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, painatuskesku,hankintatoimi, työllistäminen,ympäristökeskus ja kansalaisopisto. TOTEUMAENNUSTE 2010 NETTO TA+TAMU TPE TPE ERO Ylitys TA/ TPE-ELOK SOS. -JA TERV.PALVELUT ERIKOISSAIRAANHOITO TOIMEENTULOTURVA LÄHIKUNTIEN SOS. -JA TERVEYSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ KOULUTUSPALVELUT PÄIVÄHOITO LASTEN KOTIHOIDOTUKI KULTTUURIPALVELUT VAPAA-AJAN PALVELUT TEKNINEN VIRASTO JA RAKENNUSVALVONTA MUU KAUPUNKI KAUPUNKI YHTEENSÄ Muu kaupunki: Vaalit, tarkastustoimi, hake, yleishallinto, hankintatoimi, työllistäminen, painatuskeskus, ympäristökeskus ja kansalaisopisto. 4

7 Ylitysraportointi, ta-sitovuuden mukaan TA+TAMU TPE ALITUS TA 2010 Bruttosidonnaiset Toimintatuottojen alitukset Yleishallinto Hankintatoimi Työllistäminen Sos- ja terveyspalvelut Toimeentuloturva Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Yhteensä Toimintakulujen ylitykset TA+TAMU TPE YLITYS TA 2010 Sos. - ja terveyspalvelut Erikoissairaanhoito **)Kulttuuripalvelukeskus Tekninen virasto Yhteensä **) Ilman teatteri- ja musiikkitoimea * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden määrärahanylityksiä ei ole ilmoitettu, jota vastaan saadaan vastaava tulo. Esim. erillisrahoitettavat hankkeet * Sellaisia bruttosidonnaisten yksiköiden tuloarvioiden alituksia ei ole ilmoitettu, joita vastaan saadaan aikaan vastaavan suuruinen säästö toimintamenoissa. * Ylityksistä tulee olla toimialan kommenteissa tilivelvollisen selvitys ja toimenpiteet. 5

8 YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % ATK-OHJELMAT JA PROJEKTIT , ,0 MAA- JA VESIALUEET , ,1 TALONRAKENNUS , ,0 YHDYSKUNTARAKENTAMINEN , ,6 KONEET JA KALUSTO , MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET ,9 OSAKKEET JA OSUUDET , YDINKAUPUNGIN INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ , ,7 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO TILAKESKUKSEN INVESTOINTIOSA MENOT TULOT TA +TAMU TPE Toteuma Tot- TA TPE Toteuma Tot % % KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI ,0 UUDISRAKENTAMINEN 417 0,0 PERUSKORJAUSKOHTEET , ,0 TALONRAKENNUS YHTEENSÄ , ,0 INVESTOINTIOSA YHT. TA, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TPE, NETTO INVESTOINTIOSA YHT. TOT. NETTO

9 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Tekninen virasto INVESTOINNIT MAA- JA VESIALUEET 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne MAA- JA VESIALUEET Menot Tulot Menot ,69 Tulot ,00 Maanhankintatoiminnalla luodaan edellytykset kaupungin suunnitelmalliselle rakentamiselle ja tonttien luovutukselle. Hankinnat suunnataan yleiskaavan osoittamille kasvualueille sekä suojelu- ja virkistysalueille. Maan hankinta on painottunut Hiltulanlahden alueelle. Valituksen alaisena olleeseen Sorsasalon etuostokauppaan tuli KHO:sta kaupungille myönteinen päätös ja 1,8 milj. euron kauppahinta on maksettu. 7

10 Kuopion kaupunki / tekninen virasto YHDYSKUNTARAKENTAMINEN 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne URHEILUALUEET Menot Tulot Menot ,15 Tulot 0,00 menot Suunnittelu, luvat, tutkimukset menot 526,52 menot Uimarannat ja paikat - Särkiniemen uimarannan rakentaminen - Iso-Valkeisen uimarannan kunnostaminen - uimarantojen kunnostaminen turvallisuusvaatimuksia vastaavaksi menot Reitistöt menot ,59 - uimarantojen peruskunnostukset on tehty menot ,20 menot Neulamäen reitistön peruskunnostuksen jatkaminen - Viinaniemi Tervaruukki - Vuorilampi Pilppa Heinjoen ampuma-ja moottoriratakeskuksen toteutus - suunnitelmien mukaiset työt on tehty Neulamäessä menot ,99 menot sprinttiradan rakentaminen - pysäköintialueen osa-alue - varikon osa-alue Puijon ja Antikkalan liikuntapaikkojen kehittäminen - liikuntapaikkojen ja laitteiden korjaus- ja muutostyöt menot Kentästöt ja pienkohteet - kenttien ja muiden liikuntapaikkojen peruskunnostukset turvallisuusvaatimusten mukaisesti menot Väinölänniemen tenniskeskus - kenttien peruskorjaus, 2 kenttää - radan rakentamistyöt ovat käynnissä menot ,33 - HS 127 mäen lisälavat on tehty - lähtölavojen puomien teko on aloitettu menot 1 025,29 - kunnostustyöt ovat meneillään menot ,36 - kenttien peruskorjaukset on tehty menot Lippumäen liikuntakeskus menot ,87 - pienpallokenttä: asfaltointi, valaistus ja vihertyöt - liikenneväylät: tulotien ja p-alueen asfaltointi, valaistus ym. -puistoalue: nurmikentät ym. - kenttä- ja liikenneväylätyöt ovat käynnissä - väylien sadevesiviemäröinti on rakennettu ja p-alueen työt ovat käynnissä - puistoalueen nurmikenttätyöt ovat käynnissä Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne LÄHILIIKUNTAPAIKAT Menot Tulot (valtionavustus) - Hapelähteenpuiston lähiliikuntapaikan loppuun rakentaminen - Lippumäen lähiliikuntapaikan/ perhepuiston aloittaminen -lähiliikuntapaikkojen viimeistelytyöt Menot ,21 Tulot 0,00 - Hapelähteenpuiston rakentaminen on viimeistelyä vaille valmis - Lippumäessä maansiirto- ja kuivatustyöt ovat käynnissä 8

11 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne YLEISET ALUEET Menot Tulot menot Puistot ja leikkipaikat Menot ,40 Tulot ,76 menot ,05 Keskustan alue: - Hapelähteenpuisto - Väinölänniemi - Neulamäen Keskuspuisto - Saaristokaupunki ja asuntomessualue - Hapelähteenpuiston jatkotöistä on puolet tehty - Neulamäessä rakentamisohjelman mukaiset työt alkavat syksyllä - messualueen kalusteasennus- ja viimeistelytyöt on tehty menot tulot Keskeiset katualueet, Y-tontit ja projektit -Keilankannan keskustan tori (Saga-hanke) menot ,58 tulot - keskustan tori on tehty menot Tulossa ta-muutos: (Vehmersalmen tori ja yl.alueet, erillisen tuki- ja liittymisavustuksen menot ja tulot ,82 e) Erilliskohteet (Vehmersalmen kohteet ovat suunnitteilla) menot 4 890,77 - Kauppatorin muutostyöt - torin muutostöitä on tehty, torikauppa- ja ajojärjestelyt vaiheittain on sovittu - Siskotyttö- ja Veljmies-patsaat - luontopolut kauppiaiden kanssa (*Kaikki Alatori-hankkeesta aih. kustannukset kirjattu yhteen paikkaan ktrakentamisen saneeraukseen) - patsaat ja puut on siirretty pois torilta - luontopolku Kolmisopen p-alue Vuorilampi on kunnostettu, opaskylttejä hankittu Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne SATAMAT Menot Menot ,97 Satamat ja venepaikat - Saaristokaupungin laituripaikkojen rakentaminen (palvelee asuntomessuja) - puistovenepaikkojen saneeraus - messualueen laiturijärjestelyt hoidettu - Keinänlahden talvisäilytysalueen valaistusta on parannettu 9

12 Kuopion kaupunki / tekninen virasto Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KUNNALLISTEKNIIKKA Menot Tulot TA-rahoitus e (kh ) Menot ,66 Tulot ,03 menot Uudisrakentaminen menot ta-muut tulot Saaristokaupungin alueen katujen rakentaminen - katuvalaistuksen rakentaminen - ennakoimattomat ja ed.vuodelta siirtyvät kohteet - SAGA-kohteet Elinkeinotoiminta -Pienen Neulamäen alueen rakentaminen -Kylmämäen alueen rakentaminen -Kisällinkujan alue, katu ja tonttien tasaus menot ,11 tulot ,73 - Saaristokaupungin katujen rakentaminen ja viimeistelytyöt jatkuvat - katuvalaistuksen rakentaminen jatkuu - SAGA-kohteiden työt on tehty (siltavahtitalon tukimuuri, Kanavankallion ja Keilankannan kiertoliittymät) menot ,57 tulot ,30 - Pienen Neulamäen ja Kylmämäen alueiden rakentaminen jatkuu - Kisällinkujan työt on tehty menot tulot menot (ely-keskuksen energiatehokkuussop.liittyvä säästöinvestointituki Ta-muut ) menot menot Matkuksen yritysalue (kunnallistekniikka ja tonttien tasaus) -Matkuksen yritysalueen katujen rakentamisen jatkaminen - Matkuksen tonttien tasaus Saneeraus -Vehmersalmen katusaneeraus -alatoriin liittyvä liikennejärjestelyt - ulkovalolamppujen vaihto energiaa säästäviin lamppuihin ja ulkovalaistuksen kehittäminen - joukkoliikenteen kehittäminen Muut kohteet - katusuunnittelu - vihersuunnittelu ja -rakentaminen - maaperätutkimukset, asiantuntijapalvelut Asuntomessualue - asuntomessualueen kadut ja kentästöt menot ,17 tulot 0,00 -Matkuksen alueen katujen rakentaminen jatkuu menot ,98 -Vehmersalmen viimeistelytyöt on tehty -alatorijärjestelyjä on tehty suunnitellun mukaisesti - lamppujen vaihto on käynnissä - pysäkkikatokset on asennettu menot ,06 - katu- ja vihersuunnittelukustannuksia menot ,77 - viimeistelyjä vielä tehdään KONEET JA KALUSTO 2010 Hanke, TA-rahoitus Kuvaus Toteutumistilanne KONEET JA KALUSTO Menot Menot ,12 Määrärahat kohdistuvat teknisen viraston koneiden ja kaluston hankintaan, su urimpana kuorma-auto varusteineen - hankittu kaksi h-autoa ja 4-veto p-auto sekä erilaisia lisävarusteita - tilattu taajamatraktori, raskas k-auto ja avolava p-auto 10

13 YMPÄRISTÖKESKUS INVESTOINTIEN SEURANTA / 2010 Hanke, TA-rahoitus YMPÄRISTÖKESKUS Menot Tulot Kuvaus KONEET JA KALUSTO Kaluston uusiminen sisältää v hankitun käyttöikänsä lopulla olevan otsonin mittauslaitteen uusimisen sekä ympäristöterveystoimiston mittauskaluston uusimista. Toteutumistilanne Menot 0 Tulot 0 11

14 IRTAIMEN OMAISUUDEN MÄÄRÄRAHA KOULUTUSPALVELUKESKUS INVESTOINTIMÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ Kohde Hankinta Tot. kust /alv 0% Määräraha Käyttö-% Päiväkodit: Täydennyshankintoja uudiskohteeseen ja peruskorjattuun ,50 % Lehtoniemen päiväkoti päiväkotiin. Maljapuron päiväkoti Tuuliviirin päiväkoti Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. Päivähoidon kalustonkunnostaja Koulut: Haapaniemi Henkilökohtaiset apuvälineet, työturvallisuutta parantavat ,94 % Hiltulanlahden koulu laitteet/välineet, kalusteiden uusiminen/työergonomian Maria Jotunin koulu parantaminen, irtaimen omaisuuden uusiminen, Neulamäen koulu monitoimilaitteet ja kalusteet. Länsi-Puijon koulu Niiralan koulu Pirtin koulu Pyörön koulu Snellmanin koulu Varaus ,26 % Särkiniemi Kallaveden koulu Jynkänlahden koulu Minna Canthin koulu Alavan koulu Kalustonhoitajat Leveänauhasantaaja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Kouluvirasto: Kalusteiden uusiminen/työergonomian parantaminen ja ,35 % lainattavan kaluston täydentäminen. Kalustonhoitajat Työturvallisuutta parantavat koneet, laitteet/välineet. YHTEENSÄ ,40 % 000 euron investointimäärärahasta karsittiin euroa YHTEENSÄ ,12 % 12

15 Palkat Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palkat ,0 % ,2 % Oikaisut ,7 % ,4 % Nettopalkat ,7 % ,0 % Ydinkaupungin palvelutoiminnan palkkamenot kuukausittain Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Ydinkaupungin palkkamenojen kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 13

16 Kokonaistyöaika Kokonaistyöaika on se virka- ja työehtosopimuksen mukainen säännöllinen vuosityöaika, josta on vähennetty palkattomat poissaolot. Kokonaistyöaika lasketaan henkilötyövuosina. Henkilötyövuosi vastaa sitä työmäärää, jonka yksi täyttä työaikaa tekevä henkilö tekee vuoden aikana. Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Sos. ja terv.palvelut 1124,3 1080,8-43,5-3,9 % 1634,6 - Lomautus 8,9 0,0-8,9 15,1 Koulutuspalvelut 689,5 680,9-8,6-1,2 % 1025,9 - Lomautus 15,1 4,3-10,8 18,8 Päivähoito 572,6 578,1 5,5 1,0 % 855,9 - Lomautus 6,4 0,0-6,4 6,9 Kulttuuritoimi 180,6 178,4-2,2-1,2 % 266,9 - Lomautus 0,7 0,0-0,7 0,9 Vapaa-ajan palvelut 83,5 82,6-0,9-1,1 % 123,2 - Lomautus 0,1 0,0-0,1 0,2 Tek.virasto ja rak.valv. 241,9 245,1 3,2 1,3 % 358,5 - Lomautus 0,0 0,0 0,0 0,0 Muu kaupunki 185,7 193,8 8,1 4,4 % 297,8 - Lomautus 0,3 0,0-0,3 0,7 Yhteensä (sis. lomautukset) 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,1 - Lomautus yhteensä 31,5 4,3-27,2-86,3 % 42,6 Yhteensä (ilman lomautuksia) 3046,6 3035,4-11,2-0,4 % 4604,7 - Vuoden 2009 kokonaityömääräkertymään on lisätty lomautusten vaikutus, jotta kokonaistyöaikakertymä on vertailukelpoinen vuoteen Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). Ydinkaupungin kokonaistyöaikakertymä palvelusuhteittain, henkilötyövuotta htv Muutos Vuosi htv % 2009 Vakinaiset 2258,3 2214,5-43,8-1,9 % 3334,1 Vak.sijaiset 83,1 96,9 13,8 16,6 % 126,9 Väliaikaiset 650,4 643,7-6,7-1,0 % 976,8 Yhteensä 2991,8 2955,1-36,7-1,2 % 4437,8 Työllistetyt 86,4 84,9-1,5-1,7 % 125,0 Ydinkaupunki yhteensä 3078,1 3039,7-38,4-1,2 % 4562,8 - Vuoden 2009 lomautukset, yhteensä 31,7 htv, on kohdennettu vakinaisiin. - Vuoden 2009 tiedoista on vähennetty atk-keskuksen henkilötyövuodet (28,4 htv) ja tilakeskuksen henkilötyövuodet (191,7 htv). 14

17 Kokonaistyöaikakertymä toimialoittain huomioiden lomautukset, henkilötyövuosina 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0, tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo PÄIVÄHOITO MUU KAUPUNKI TEK.VIRASTO JA RAK.VALV. VAPAA-AJAN PALVELUT KULTTUURITOIMI KOULUTUSPALVELUT SOS. -JA TERV. YHTEENSÄ 15

18 Palvelujen ostot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Palvelujen ostot yhteensä ,4 % ,4 % Palvelujen ostot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Palvelujen ostot, kumulatiivinen kehitys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 16

19 Verotulot Vuoden 2010 talousarvion lähtökohtana oli, että Kuopion kaupungille tilitetään veroja ja veroennakoita 294 milj. euroa. Verotulokohdan toteutumiseksi verotuloja pitäisi kertyä 6,1 milj. euroa ja 2,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Kasvuodotus perustui tuloveroprosentin korotukseen sekä kansantalouden supistumiskehityksen kääntymiseen pieneen kasvuun. Kunnallisveroa on elokuun loppuun mennessä tilitetty 193,5 milj. euroa, mikä on noin 4,8 milj. euroa ja 2,5 % enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kunnallisveron kuukausitilitykset ovat olleet huhtikuusta alkaen olennaisesti korkeammat kuin vuoden alussa. Yhteisöveroa on tilitetty 9 milj. euroa, mikä on 0,3 milj. euroa ja 3,4 % viime vuotta enemmän. Kiinteistöveron oikaisuja edellisiltä vuosilta on tilitetty 0,7 milj. euroa. Tämä on 0,4 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kasvu aiheutuu aravakiinteistöjen oikaisuverotuksesta vuodelta Verotilitysten tuotto on kaikki verolajit huomioiden elokuun lopussa 203,2 milj. euroa. Tämä on 5,5 milj. euroa ja 2,8 % suurempi kuin vuoden 2009 vastaavana ajankohtana. Kesäkuukausien runsaat tilitykset ovat nostaneet verotulojen kasvuvauhdin talousarviossa ennakoitua hieman suuremmaksi. Verotuloarvion olennaiseen tarkistamiseen tulee aihetta kahdesta syystä: 1) Kansantalouden suhdanteet ovat elpyneet odotettua nopeammin ja voimakkaammin ja työttömyysluvut ovat jääneet viime syksynä arvioitua ja pelättyä olennaisesti pienemmiksi. 2) Kuopion asema tulokehityksessä on kohentunut rajusti vuodelta 2009 pian valmistuvan verotuksen mukaan. Syyskuun puolivälin ennakkotiedon mukaan kuopiolaisten verotettavan tulon kehitys on ollut 1,1 prosenttia. Vastaava tunnusluku on kuntien keskimääräisenä -0,6 %. Verohallinnon mukaan Kuopio saa marraskuussa 9,4 milj. euron tilitysoikaisun muilta kunnilta ja valtiolta, kun myös kuntaryhmän jako-osuus on ollut ennakkotilityksissä selkeästi liian pieni. Tähän tilanteeseen on vaikuttanut valtion hyväksi verotettavien pääomatulojen romahdus (noin 30 %) yhden vuoden aikana. Verotustulos vuodelta 2009 merkitsee myös sitä, että joulukuussa Kuopio saa takautuvana lisäyksenä v ennakoihin ja ennakonpidätyksiin muilta kunnilta liki 4 milj. euroa. Suurin kysymysmerkki loppuvuoden veroennusteessa liittyy siihen, mitä valtiovarainministeriö joulukuussa päättää kuntaryhmän osuudesta vuoden 2010 tuloveron ennakkojen suhteen. Vuoden 2009 verotustietojen perusteella olisi aihetta kuntaryhmän osuuden kasvattamiseen. Toisaalta myönteinen käänne kansantaloudessa on yleensä merkinnyt sitä, että valtion osuus tuloveron tuotosta kasvaa ja kuntien kapenee. Vuoden 2010 verotuloarviota korotetaan vuodelta 2009 valmistuvan verotuksen ennakkotietojen ja kuukausi kuukaudelta kasvaneiden tilitysten perusteella 304 milj. euroon. Tämä merkitsee yli 16 milj. euron ja liki 6 %:n lisäystä viime vuoden verokertymään. Mikäli ministeriö nostaa joulukuussa kuntaryhmän osuutta kuluvan vuoden tuloveron ennakoista, voi tilityskertymä nousta edellä esitettyä suuremmaksi. Myös mahdolliset tarkistukset yritysten veroennakoihin, joita verohallinto tekee syksyn osavuosikatsausten perusteella, voivat vielä nostaa yhteisöveron loppuvuoden verokertymää nyt arvioidusta. Vuoden 2010 verotilitysten kertymä nostaa pitkästä aikaa esiin kysymyksen tilitysjärjestelmän toimivuudesta suhdannetilanteessa, jossa erot sekä eri tulolajien että kuntien tulokehityksen välillä ovat suuria. Näyttää ilmeiseltä, että Kuopiossa on syntymässä vuoteen 2002 viittaava rytmihäiriö tilitysten ja maksettavan veron välillä. Rytmihäiriön seurauksena vuoden 2002 verotulot olivat Kuopiossa suuremmat kuin vuosina 2003 ja Verotulot Muutos TP TA TPE Ennustettu % kasvu-% Kunnallisveron tilitykset - kuluva vuosi ,8 % ,3 % - edellinen vuosi ,5 % ,3 % - maksuunpanotilitykset ,0 % - vanhat vuodet ,9 % ,4 % Kunnallisvero yhteensä ,5 % ,4 % Yhteisövero ,4 % ,6 % Kiinteistövero ,9 % ,6 % Verotulot yhteensä ,8 % ,6 % 17

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344

Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 31.5.2010 Seurantajulkaisut SE 2010:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2010 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö 1 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 21.5.2015 Seurantajulkaisut SE 2015:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344

Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki, Talous- ja strategiapalvelu 28.5.2014 Seurantajulkaisut SE 2014:2 ISSN 0785-0344 SEURANTARAPORTTI ALKUVUOSI 2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVU Talouden seuranta ja ennuste 5 Talousarvion seuranta

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016

Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 KUOPION KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 Kuopion kaupunki Toteuttamissuunnitelmat TO 2012:1 ISSN 0785-0328 KUOPION KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO

Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 KUOPIO Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2009 1 KUOPIO 2 Sisällysluettelo Sivu 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 6 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/2013 1.1.-30.6.2013 Kh:n käsittely 19.8.2013 Kv:n käsittely 26.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-4 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.6.2013 5 Käyttötalousosan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu

Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu valtuusto10.6.2013 Osavuosikatsaus 1/2013 Tammi-huhtikuu Riihikallion päiväkoti aloitti toimintansa uusissa tiloissa 3.1.2013. Päiväkoti Pellava tarjoaa hoitopaikan 136 lapselle. Osavuosikatsaus I/2013

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki

Muutostalousarvio 2009. Nokian kaupunki NOKIAN KAUPUNKI Muutostalousarvio 2009 Kv 23.3.2009 Muutostalousarvio 2009 Nokian kaupunki SISÄLLYSLUETTELO I MENESTYSTEKIJÄT JA JOHTAMISEN KOHTEET SEKÄ TAVOITETASOT VUODELLE 2009 1 Sivu II MUUTOSTALOUSARVIO

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8.2014. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Osavuosiraportti 2 1.1. - 31.8. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto OSAVUOSIRAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO TALOUDELLINEN TILANNE... 3 Verotulot... 3 Lomautukset... 4 muutokset... 12 Tuloslaskelma... 15 PALVELUKESKUSTEN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot