Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 21

2 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Verkkotoiminnan tuloslaskelma Verkkotoiminnan tase Taloudellisia tunnuslukuja Energiatoiminnot Tilintarkastuskertomus

3 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 21 oli Keminmaan Energia Oy:n yhdeksästoista ja Keminmaan kunnan sähkölaitoshistorian 61. toimintavuosi. Energiamarkkinavirasto julkaisi vuoden 21 lopulla toisen valvontajakson toisen vuoden aikana kertyneet tuotot. Keminmaan Energia Oy:n sähköverkkoliiketoiminnan tuoton alijäämä oli noin 65 k. Ensimmäisestä valvontajaksosta lukien alituottoa on kertynyt yhteensä noin k. Alituotto on mahdollista kattaa siirtohintoja korottamalla toisen valvontajakson aikana. Lapin Sähkövoima Oy:n osakkuussähköstä sähkömarkkinoilla saatu tuotto on antanut myönteisen panoksen yhtiön talouteen ja sähkön siirtohinnoittelu on voitu pitää alhaisella tasolla. Keminmaan Energia Oy omistaa Lapin Sähkövoima Oy:n vesivoimaosakkeita, jotka oikeuttavat noin 4,5 MW:n teho-osuuteen Kemijoella sekä Lieksa- ja Kymijoella. Keminmaan Energia Oy:n osuus keskivesivuoden tuotannosta on noin 18,4 GWh. Vuonna 21 tuotanto oli noin 2 % keskivesituotantoa suurempi. Lapin Sähkövoima Oy:n omistusosuus Kemijoen voimaloiden saneerausten ja mahdollisen lisärakentamisen myötä on kasvava ja uusiutuva voimavara, jonka omistuksesta kannattaa pitää erityisen hyvää huolta. Loppuvuodesta 21 Keminmaan Energia Oy pääsi osakkaaksi Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen. Fennovoima Oy:n osakkaana Keminmaan Energia Oy tulee saamaan ydinvoimalan valmistuttua sähköä käyttöönsä omakustannushintaan. Asiakkaille tämä merkitsee edullista siirtohinnoittelua. Keväällä 21 valmistui sähkönjakeluverkon pitkäntähtäimen suunnitelma Verkostostrategia 23. Hanke toteutettiin yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa. Verkostostrategia 23 tulee olemaan pohjana tuleville verkkoinvestoinneille, joissa pääpaino on verkon käyttövarmuuteen liittyvissä kysymyksissä, sekä iän tuomissa kehittämistarpeissa. Sähköverkkoon vastaanotettu energia oli ennätykselliset noin 81,4 GWh, jossa kasvua edelliseen vuoteen oli noin 7 %. Kaukolämpöenergiaa asiakkaille toimitettiin enemmän kuin koskaan, noin 28,7 GWh. Kasvua edelliseen vuoteen oli noin 13 %. Kotimaisten polttoaineiden osuus kaukolämpöenergian tuotannossa oli 95,5 %. Vuoden 21 suotuisa toimintaympäristö, kylmä talvi ja edellisvuotta runsaampi vesivuosi kasvattivat yhtiön liikevaihtoa 15,7 %. Osittain liikevaihdon kasvua selittää myös sähkömittareiden luentajaksotuksen muuttaminen. Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat 1 78 k. Yhtiö on saavuttanut toimintavuodelle 21 asetetut tavoitteet, josta parhaat kiitokset yhteistyökumppaneille, yhtiön henkilöstölle ja hallitukselle sekä Keminmaan kunnalle omistajana. Janne Rouvinen toimitusjohtaja Vuoden 21 suotuisa toiminta ympäristö, kylmä talvi ja edellis vuotta runsaampi vesivuosi kasvattivat yhtiön liikevaihtoa 15,7 %. 4 5

4 TOIMINTAVUOSI 21 LYHYESTI ORGANISAATIO 21 Sähkönsiirtotoiminnan liikevaihto k Kaukolämpötoiminnan liikevaihto k Yhtiökokous Muun toiminnan liikevaihto k Tilaustyötoiminnan liikevaihto 129 k hallitus pj Erkki Alatalo Investoinnit 1 78 k Sähköverkkoon vastaanotettu energia Kaukolämpöenergian toimitus asiakkaille 81 GWh 29 GWh toimitusjohtaja Janne Rouvinen Sähköverkkoon liitetyt asiakkaat 516 kpl Kaukolämpöverkkoon liitetyt asiakkaat 198 kpl Henkilökunta 17 hallinto Toimitusjohtaja Janne Rouvinen Pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala sähkönsiirto Käytönjohtaja Janne Rouvinen Sähkötöidenjohtaja Harri Alaperä Verkostosuunnittelija Jukka Kreivi Verkostoasentajat tekninen asiakaspalvelu Asiakaspalvelupäällikkö Pentti Halonen - Energian mittaus - Taseselvitys Palveluneuvojat Eija Haapaniemi Tuula Kallio Verkostoasentajat sähkönmyynti Toimitusjohtaja Janne Rouvinen OTO Asiakaspalvelupäällikkö (myynti) Pentti Halonen OTO Palveluneuvojat (myynti) Eija Haapaniemi OTO Tuula Kallio OTO KAukolämpö Kaukolämpövastaava Harri Alaperä Verkostoasentajat 6 7

5 Yhtiön hallinto Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta eli päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiö - kokouksen päättyessä. Omistussuhteet Yhtiö on 1 % Keminmaan kunnan omistama. Osakepääoma on Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Keminmaan kunnan valtuustosalissa. Kokouksessa oli edustettuna kaikki 3 osaketta ja omistajan valtuuttamana yhtiökokousedustajana ja yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi Keminmaan kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Sakaranaho. Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 1 :n mukaiset asiat. Tarkastustoiminta Varsinaisen yhtiökokouksen toimikaudeksi valitsemana tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab, vastuullisena tilintarkastajana HTM, JHTT Antero Hyvärinen. Sähkönjakeluverkon varmennustarkastuksen suoritti tarkastaja Veli Matilainen Inspecta tarkastus Oy:stä. Kpa-lämpölaitoksen paineastia-asetuksen mukaisen määräaikaistarkastuksen suoritti tarkastaja Hannu Martin Inspecta tarkastus Oy:stä. Hallitus Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen toimikausi on kaksi vuotta eli päättyy vaalia seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi kunnanhallituksen kokouksessa valittiin Erkki Alatalo, Liisa Anttila, Marjo Appelgren, Eero Hilden, Henna-Riikka Markkio, Jarmo Saariniemi, Unto Suopajärvi, Jukka Rainto, Satu Valli ja henkilöstön edustaja Tapio Kallio. Hallituksen varajäseniksi vastaavalle toimikaudelle valittiin Teemu Alatalo, Hilkka Jääskö, Mikko Lampela, Tuulikki Lämsä, Anne Ylimartimo, Timo Lukkarila, Jouko Savolainen, Hannu Tikkala, Aila Kuha sekä henkilöstön edustaja Pentti Halonen. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Erkki Alatalon ja varapuheenjohtajaksi Liisa Anttilan. Hallituksen esittelijänä ja yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Janne Rouvinen ja sihteerinä pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala. Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 81. Jäsenyydet ja osakkuudet Yhtiö on Energiateollisuus ry:n, Lapin Kauppakamarin ja Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys ry:n (PohTo-säätiö) jäsen. Lapin Sähkövoima Oy:n osakkeista yhtiö omistaa 3,5 %, Oulun Sähkönmyynti Oy:n osakkeista 4,3 % ja Kemin Tuulipuisto Oy:n osakkeista 1, %. Keminmaan Energia Oy:n hallitus 21 PUHEENJOHTAJA Erkki Alatalo VARAPUHEENJOHTAJA Liisa Anttila ESITTELIJÄ Janne Rouvinen, toimitusjohtaja VARSINAISET JÄSENET Erkki Alatalo, talousneuvos Liisa Anttila, vahtimestari-siivooja Marjo Appelgren, yrittäjä Eero Hilden, sähköasentaja Henna-Riikka Markkio, opintosihteeri Jukka Rainto, isännöitsijä, kiint.välittäjä Jarmo Saariniemi, koulutusjohtaja Unto Suopajärvi, kiinteistönhoitaja Satu Valli, lehtori Tapio Kallio, mittariasentaja (henkilöstöjäsen) VARAJÄSENET Teemu Alatalo, maanmittausinsinööri (AMK) Hilkka Jääskö, päivähoidon aluevastaava Mikko Lampela, eduskunta-avustaja Tuulikki Lämsä, puhelunvälittäjä Anne Ylimartimo, agrologi Hannu Tikkala, varatuomari Timo Lukkarila, kunnossapitopäällikkö Jouko Savolainen, palomies Aila Kuha, lehtori Pentti Halonen, sähköteknikko (henkilöstöjäsen) SIHTEERI Aino-Maija Haapala, pääkirjanpitäjä 8 9

6 TYÖSUOJELU JA VIRKISTYSTOIMINTA Yhteistyö- ja vapaa-aikatoimikuntaan ovat kuuluneet Eija Haapaniemi, Jukka Kreivi, Tapio Koivuniemi ja Erik Palosaari. Heidän varajäseninään ovat toimineet Kaisa Niemonen, Jukka Lindfors, Aukusti Karvonen ja Jani Haapala. Työnantajaa toimikunnassa on edustanut Pentti Halonen. Henkilöstön virkistyspäivää vietettiin keväällä Kemin Keilahallissa ja tutustumalla Kemin Lumilinnaan. Syksyllä virkistyspäivä sujui kartingajelun merkeissä Oulussa. 1 11

7 Toimintakertomus vuodelta 21 Keminmaan Energia Oy:ssä katse on suunnattu pitkälle tulevaisuuteen, tavoitteena on taata luotettava sähkönjakelu myös vuonna 23. Vuosi 21 oli Keminmaan sähkölaitoshistorian 61. ja yhtiömuotoisena yhdeksästoista toimintavuosi. Tilikauden 21 liikevaihdoksi muodostui euroa ( euroa). Liikevaihto kasvoi 15,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Muutos johtui muun liiketoiminnan (ns. Kejo-sähkö) liikevaihdon kasvusta, kovista pakkasista ja poikkeuksellisesta vuoden vaihteeseen ajoittuneesta kaikkien sähkömittarien tasauslaskutuksesta. Sähkönsiirron liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta ollen euroa ( euroa). Toimialueen sähköenergian kulutus kasvoi 6,7 %. Muun toiminnan liikevaihto, johon kuuluu Keminmaan Energia Oy:n omistusosuus Kemijoki Oy:n osakassähköön eli ns. Kejo-sähköön oikeuttavista Lapin Sähkövoima Oy:n vesivoimaosakkeista nousi 51,9 %. Liikevaihdon nousua selittää edellisvuotta runsaampi vesivuosi, sekä tuotetusta sähköstä saatu hyvä hinta. Pohjoismaisessa sähköpörssissä sähkön hinta pysytteli korkealla kovien pakkasten aiheuttaman kysynnän ansiosta. Liikevaihtoa kasvatti osittain myös aiemmin tehty päätös luopua sähkön hinnan suojaamisesta, jolloin ns. piikkihinnoista saatiin täysimääräinen hyöty. Muun toiminnan liikevaihto oli euroa ( euroa). Kaukolämpötoiminnan liikevaihto kasvoi 11,1 %. Kasvu johtui kaukolämpötoiminnan laajentumisesta sekä kovista pakkasista. Kaukolämpötoiminnan liikevaihto oli euroa ( euroa). Tilaustyötoiminnan liikevaihto pieneni 5,4 %. Tilaustyön liikevaihto oli euroa ( euroa). Tilikauden liikevoitto oli euroa. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli euroa ja tilikauden voitto euroa. Taseen loppusumma tilikauden päättyessä oli euroa. Sähkön siirtoon liittyviä sähköveroja Suomen valtiolle kannettiin ja tilitettiin euroa. Liittymismaksutuloja vieraana pääomana sähköverkosta kertyi euroa ja lämpöverkosta euroa. Uusia sähköliittymissopimuksia solmittiin 29 kpl ja vuoden 21 lopussa sähköverkkoon oli liitetty 5 16 kpl aktiivista asiakasta. Uusia kaukolämpösopimuksia solmittiin 3 kpl ja vuoden 21 lopussa kaukolämpöverkkoon oli liitetty 198 kiinteistöä. Sähkönmyyjien toimittama sähkömäärä Keminmaan Energia Oy:n jakeluverkkoon oli MWh (75 986MWh). Asiakkaille sähköenergiaa siirrettiin arviolta noin MWh (7 949 MWh). Lapin Sähkövoima Oy:ltä osakkuussähkönä saatu ns. Kejo- ja tuulisähkö yht MWh ( MWh) toimitettiin tukkumyyntinä Oulun Energian välityksellä sähköpörssiin. Kaukolämpöenergiaa lämpöasiakkaille toimitettiin MWh ( MWh), kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 11,6 %. Vuoden 21 lopussa lämmitettävä rakennustilavuus oli noin m3 ( m3). Yhtiön kokonaisinvestoinnit olivat euroa. Sähkönjakeluverkon uudis- ja perusparannusinvestointeihin käytettiin euroa. Kalusto- ja laiteinvestoinnit olivat euroa ja atk-ohjelmiin investoitiin 3 27 euroa. Kaukolämpöinvestoinnit olivat euroa. Olennaisia tilitapahtumia tilikauden jälkeen ei ollut. Keminmaan Energia Oy on kokonaan Keminmaan kunnan omistama yhtiö ja kuuluu Keminmaan kuntakonserniin, kotipaikka Keminmaa. Konsernitilinpäätöksen jäljennökset on saatavissa Keminmaan kunnantoimistolta, osoite Kunnantie 3, 944 Keminmaa. Yhtiön hallintoelimet Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa käsiteltiin yhtiöjärjestyksen 1 :n mukaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Yhtiökokouksen puheenjohtajana ja yhtiökokousedustajana valtakirjalla toimi kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pertti Sakaranaho. Yhtiön hallitukseen toimikaudella ovat kuuluneet varsinaisina jäseninä Erkki Alatalo (puheenjohtaja), Liisa Anttila (varapuheenjohtaja), Marjo Appelgren, Eero Hilden, Henna-Riikka Markkio, Jukka Rainto, Jarmo Saariniemi, Unto Suopajärvi, Satu Valli ja Tapio Kallio (henkilöstöjäsen). Varajäseninä hallitukseen ovat kuuluneet Teemu Alatalo, Hilkka Jääskö, Mikko Lampela, Tuulikki Lämsä, Anne Ylimartimo, Hannu Tikkala, Timo Lukkarila, Jouko Savolainen, Aila Kuha ja Pentti Halonen (henkilöstöjäsen). Yhtiön hallitus kokoontui kertomusvuoden aikana yhdeksän kertaa ja käsiteltäviä asioita kertyi 81. Hallituksen esittelijänä ja yhtiön toimitusjohtajana on toiminut DI Janne Rouvinen ja sihteerinä pääkirjanpitäjä Aino-Maija Haapala. Yhtiön tilintarkastuksesta on huolehtinut Oy Audiator Ab, päävastuullisena tilintarkastajana JHTT, HTM Antero Hyvärinen. Tulevaisuuden näkymät Yleisesti energian kokonaiskäyttö tulee tehostumaan mm. EU:n päästötavoitteiden ja nk. ekodirektiivien myötä. Sähkön ja kaukolämmön käytöllä tulee olemaan merkittävä rooli ilmaston kannalta haitallisten energiamuotojen korvaamisessa. Sähkönkäytön lisääminen on erityisen tehokas tapa saavuttaa energian kokonaiskäytön tehostamisvelvoitteet korvaamalla esimerkiksi öljylämmitys ja polttomoottoriautot sähkölämmityksellä ja sähköautoilla. Myös Keminmaan Energia Oy:ssä katse on suunnattu pitkälle tulevaisuuteen, tavoitteena on taata luotettava sähkönjakelu myös vuonna 23. Tämä tulee olemaan pohjana tuleville verkkoinvestoinneille, joissa pääpaino on verkon käyttövarmuuteen liittyvissä kysymyksissä, sekä iän tuomissa kehittämistarpeissa. Tämän lisäksi tullaan varautumaan säh köverkon kuormituksen kasvuun sähkön käytön lisääntyessä erityisesti kotitalouksissa, palveluissa sekä liikenteessä. Etäluentaprojekti on edennyt suunnitelman mukaisesti. Vuoden 21 lopussa kaikista sähköenergiamittareista etäluennassa oli noin 6 %. Vuoden 211 lopussa etäluennassa tulee olemaan noin 9 % kaikista sähköenergiamittareista. Etäluentaprojekti valmistuu vuoden 213 loppuun mennessä, jolloin kaikki kwh-mittarit ovat etäluettavia. Kaukolämpötoimintojen osalta käytettävissä olevan 8 MW:n kiinteän polttoaineen kapasiteetin arvioidaan riittävän tämän vuosikymmenen lopulle saakka, minkä jälkeen kaukolämpötehon lisärakentamistarve on arvioitava uudelleen. Kaukolämpötoimintojen edelleen kehittäminen tulee lähivuosina 12 13

8 Tuloslaskelma V U O S I K E R T O M U S painottumaan kaukolämpöverkon laajentumisinvestointeihin kysyntää vastaavasti. Lisäksi tullaan varautumaan pienempiin kaukolämpöverkon ja lämpölaitosten peruskunnostustarpeisiin. Yhtiö lähti mukaan Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen vuonna 21. Yhtiön osakkuutta vastaava pääoma tulee sitoutumaan hankkeen edetessä seuraavan 1 vuoden aikana. Fennovoima Oy:n ydinvoimalaitos aloittaa sähköntuotannon 22 luvun alussa. Hallituksen ehdotus yhtiön tulosta koskeviksi toimenpiteiksi Yhtiön tilikauden 21 tulos osoittaa voittoa ,36 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden voitosta jaetaan osinkoa 5 euroa osaketta kohti eli yhteensä 15 euroa ja loput ,36 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille. Osingon maksu suoritetaan mennessä. LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot KULUT Energian ostot ja siirrot Aineet ja tarvikkeet Aine-ja tarvikeostot Varastojen lisäys- / vähennys , , , , , , , , ,7-753,67 Ulkopuoliset palvelut 19 52, ,41 Henkilöstökulut , ,94 Poistot , ,29 Liiketoiminnan muut kulut , , , ,8 LIIKEVOITTO/-TAPPIO , ,48 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot Muut rahoitustuotot 8 892, , , ,13 Korkokulut Muut rahoituskulut , , , , , ,59 VOITTO/TAPPIO ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,89 VOITTO/TAPPIO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA , ,89 Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys- / vähennys , ,7 Tuloverot Muut välittömät verot , ,12 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO , ,

9 Tase Tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet ATK - ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Sähkön siirto-ja jakeluverkosto Kaukolämpölaitos ja -verkosto Koneet ja kalusto Sijoitukset Osakkeet VAIHTUVAT VASTAAVAT , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Osakepääoma Ylikurssirahasto Ed. tilik. voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieraspääoma Liittymismaksut Lainat rahoituslaitoksilta , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Lainasaamiset Muut saamiset , , , , ,98, , , , , , , , ,52 Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat Vieras pääoma yhteensä 13 72, , , , , , , , , , , ,31 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,86 VASTATTAVAA YHT , ,67 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,

10 Rahoituslaskelma (1 ) (1 ) Liiketoiminnan rahavirta Sähkömarkkinalain mukaiset liitetiedot 21 Verkkotoiminnan tuloslaskelma LIIKEVAIHTO , ,84 Liikevoitto Liiketoiminnan muut tuotot 1 439, ,16 Poistot Rahoituksen tuotot ja kulut Verot Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+) Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys(+) Lyhytaikaisten saamisten lisäys (-), vähennys (+) Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-) Liiketoiminnan rahavirta KULUT Kanta- ja alueverkon siirtomaksut Energian siirtohäviöt Aineet ja tarvikkeet Aine- ja tarvikeostot Varastojen lisäys- / vähennys+ Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut 42 56, , , , , , , , , , , ,58 Investointien rahavirta Poistot , ,55 Käyttöomaisuusinvestoinnit Liiketoiminnan muut kulut , ,95 Muiden pitkäaikaisten sijoitusten lisäys Käyttöomaisuuden muut muutokset -36 Liikevoitto/-tappio , ,14 Investointien rahavirta Rahoitustuotot ja -kulut Rahoituksen rahavirta Liittymismaksujen lisäys (+) Muut rahoitustuotot Korkokulut ,79 572, , ,14 Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-) Voitto/-tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja , ,33 Osingot Tilinpäätössiirrot Rahoituksen rahavirta Poistoeron lisäys- / vähennys , ,45 Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) Tuloverot , ,9 Kassavarat 1.1. Kassavarat Kassavarojen lisäys (+)/ vähennys(-) Tilikauden voitto/tappio , ,

11 Sähkömarkkinalain mukaiset liitetiedot 21 Verkkotoiminnan tase Sähkömarkkinalain mukaiset liitetiedot 21 Verkkotoiminnan tase VASTAAVAA VASTATTAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT OMA PÄÄOMA Aineettomat hyödykkeet ATK-ohjelmat Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset Siirto-ja jakeluverkosto Koneet ja kalusto 6 718, , , , , , , , ,72 Osakepääoma Ylikurssirahasto Ed.tilik.voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , , , , , , , , , , , ,19 VIERAS PÄÄOMA VAIHTUVAT VASTAAVAT Pitkäaikainen vieraspääoma Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset , , , , , , , ,91 Liittymismaksut Lyhytaikainen vieras pääoma Ostovelat Siirtovelat Muut lyhytaikaiset velat , , , , , , , ,4 VASTAAVAA YHT , ,26 VASTATTAVAA YHT , ,26 Kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (79/25) sähköliiketoimintojen eriyttämisestä 9 :n mukaiset lisätiedot 1. Nettoinvestoinnit jaoteltuna tase-erittäin: Aineettomat hyödykkeet 599, 18 5,7 Sähkönjakeluverkko , ,75 Koneet ja kalusto 19 27, ,69 Investoinnit yhteensä , ,14 2. Sijoitetun pääoman tuotto 5,5 %. 4,8 % 3. Edellistä tilikautta koskeviin vertailutietoihin ei ole tehty oikaisuja 4. Tilikauden aikana ei ole tehty muutoksia eriyttämisperusteisiin 2 21

12 taloudellisia tunnuslukuja ENERGIATOIMINNOT MAKSUVALMIUS (Quick ratio) OMAVARAISUUS (%) SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMA (GWh) 2, 1,5 1,, , TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTO (%) LIIKEVOITTO (k) KAUKOLÄMPÖENERGIAN KULUTUS (GWh) OMAN PÄÄOMAN TUOTTO (%) LIIKEVAIHTO (k) TAMMI HELMI MAALIS HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA MARRAS JOULU SÄHKÖNSIIRTO KULUTTAJARYHMITTÄIN POLTTOAINEIDEN KÄYTTÖ LÄMPÖ- ENERGIAN TUOTANNOSSA 6 2 Julkinen 8 % Raskaspolttoöljy 4,5 % 3 1 Yksityinen 64 % Palaturve 47,5 % Hake 48 % Palvelu 22 % Jalostus 5 % Maatalous 1 % 22 23

13 1 9 SÄHKÖNJAKELUVERKON KUORMA VUOSINA (GWh) tilintarkastuskertomus Keminmaan Energia Oy:n yhtiökokoukselle KAUKOLÄMPÖENERGIAN KULUTUS (GWh) Kiinteä polttoaine Muu polttoaine Olemme tarkastaneet Keminmaan Energia Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lain mukainen ja että varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja ovat toimineet osakeyhtiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Keminmaassa Oy Audiator Ab Antero Hyvärinen htm, jhtt 24 25

14 Vastuullista energiaa. graafinen suunnittelu Miila Kankaanranta valokuvat Kemin Kuvaamo Oy, Aapo Mäenpää painatus Kalevaprint Oy,

15 Jauholantie 4, 9445 KEMINMAA

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17

Toimintakertomus 4. Konserni Tuloslaskelma 12. Tase 13. Tuloslaskelma 14. Tase 15. Rahoituslaskelma 16. Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Emoyhtiö Tase 13 Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Urakointi O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013

ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 ALAJÄRVEN SÄHKÖ OY 2013 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI 2013 2012 muutos Henkilöstö 31.12 18 19-1 Liikevaihto 1000 7654 6539 17,1 % Liikevoitto 1000 667 803-16,9 % Poistot 1000 438 405 8,1 % Investoinnit 1000 2002

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI. Tampereen Sähkölaitos Oy. Tampereen Energiantuotanto Oy. Tampereen Vera Oy. Tampereen Sähköverkko Oy Sähkölaitos -konsernin tilinpäätöksen tiivistelmä 2012 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN KAUPUNKI Sähkölaitos Oy Energiantuotanto Oy Kaukolämpö Oy Sähkönmyynti Oy Sähköverkko Oy Vera Oy Tammervoima Oy Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET

SISÄLTÖ. s.8. s.14. s.24. s.32 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ YKSIKKÖKOHTAISET KERTOMUKSET VUOSIKERTOMUS 2013 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ ON MEILLÄ. s.8 SISÄLTÖ Imatran Seudun Sähkö lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 VASTUU IHMISISTÄ JA YMPÄRISTÖSTÄ Vastuu ihmisistä ja ympäristöstä 8

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus...

Sisällysluettelo. Tietoja osakkeenomistajille...4. Vuosi 2003 lyhyesti...4. Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6. Toimitusjohtajan katsaus... VUOSIKERTOMUS 2003 Sisällysluettelo Tietoja osakkeenomistajille...4 Vuosi 2003 lyhyesti...4 Hallituksen puheenjohtajan katsaus...6 Toimitusjohtajan katsaus...6 Tilinpäätös 2003 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab

VUOSIKERTOMUS 2009. Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab VUOSIKERTOMUS 2009 Vaasan Sähkö Oy Vaasan Sähköverkko Oy Oy RAVERA Ab Sisältö Toimitusjohtajan katsaus............................ 4 Hallituksen toimintakertomus......................... 6 Yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy

Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 9 8 Kuvat: Jussi Murtosaari, Timo Päivinen,, Fennopress ja Suomen Kuvapalvelu Oy V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 8 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION

Lisätiedot