Vuosikertomus tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2008. 2008 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas"

Transkriptio

1 2008 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

2 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Avainluvut ja analyysit Sijoitusjakauma (käyvin arvoin) Avainluvut ja analyysit Sijoitustoiminnan nettotuotto Riskien hallinta Luettelo yhtiön kirjanpitokirjoista, järjestelmistä ja rekistereistä Hallituksen esitys voiton käytöstä Tilintarkastuskertomus Hallintoneuvoston lausunto

3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen (Veritas Eläkevakuutus) 103. toimintavuosi oli kasvun vuosi maailmanlaajuisesta finanssikriisistä ja talouden epävarmuudesta huolimatta. Asiakasvirta yhtiöön oli positiivinen ja asiakasuskollisuus korkealla. Yhtiön taloudella ja toiminnalla on vakaa perusta, ja kustannustehokkuutta on parannettu. Vakavaraisuus pysyi tyydyttävällä tasolla epävakaasta sijoitusilmapiiristä huolimatta. Vuosi 2008 oli kasvun vuosi Veritas Eläkevakuutukselle. Yhtiön määrätietoinen kasvustrategia kantoi hedelmää tehokkaan myynnin ja tiiviin Aktia-yhteistyön ansiosta. Yhteistyötä Aktia-konsernin kanssa syvennettiin entisestään ja uusia yhteistyön mahdollisuuksia määriteltiin yhdessä Paikallisosuuspankkien kanssa. Vuotta leimasivat finanssimarkkinoiden suuret mullistukset. Osakekurssien lasku ja useiden suurten finanssi-instituutioiden vaikeudet tästä johtuen vaikuttivat myös suomalaisten työeläkeyhtiöiden tuloksiin. Veritas Eläkevakuutus saavutti olosuhteisiin nähden suhteellisen hyvän tuloksen. Paitsi että yhtiö vahvisti markkina-asemaansa, myös yhtiön kustannustehokkuus parani samalla, kun palvelun taso kohosi. Sijoitustoiminnan tuotto oli heikko lähinnä noteerattujen osakkeiden hinnanromahduksen vuoksi. Viiden ja kymmenen vuoden aikavälillä yhtiön sijoitustulos on kuitenkin alan paras. Tapahtumarikas vuosi finanssimarkkinoilla Syksyä 2008 leimasi syvä finanssikriisi, joka johti osakekurssien jyrkkään laskuun ja yleiseen levottomuuteen talousalalla. Kansainvälisten finanssimarkkinoiden epävarmuus sai aikaan myös sen, että suomalaisten työeläkeyhtiöiden sijoitussalkkujen arvot laskivat, minkä vuoksi työeläkeyhtiöiden vakavaraisuustasot lähtivät laskuun. Sen estämiseksi, että työeläkeyhtiöt alkaisivat realisoida osakesalkkujaan epäsuosiollisessa markkinatilanteessa, sosiaali- ja terveysministeriö reagoi lokakuussa tilanteeseen parantamalla yhtiöiden vakavaraisuutta osittain lieventämällä yhtiöille asetettuja vakavaraisuusvaatimuksia ja osittain vahvistamalla toimintapääomaa. Eduskunta hyväksyi tilapäislainsäädännön joulukuussa. Eläkelaitosten sijoitustoiminnan valvontaa koskeva huoli sai ministeri Liisa Hyssälän syksyllä 2008 asettamaan työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää mahdolliset eläkevarojen sijoitustoiminnan säätelyn ja valvonnan muutostarpeet. Työryhmän on tarkoitus aloittaa työnsä vuonna Vakuutusvalvontavirasto ja Rahoitustarkastus yhdistettiin vuodenvaihteessa yhdeksi uudeksi yksiköksi, Finassivalvonnaksi. Finanssivalvonta valvoo työeläkeyhtiöiden lisäksi myös pankkeja, muita vakuutusyhtiöitä ja vakuutusalan toimijoita, arvopaperiyrityksiä, rahastoyhtiötä sekä pörssiä. Hallinnollisesti Finanssivalvonta on kytketty Suomen Pankkiin. Työeläkeyhtiöt lähettivät vuonna 2008 ensimmäistä kertaa kaikille vuotiaille vakuutetuille työeläkeotteen. Noin 3,1 miljoonaa suomalaista sai otteen vuonna Työeläkeote sisältää mm. tiedot vakuutetun yksityisen sektorin työsuhteista, yritystoiminnasta sekä eläkkeeseen oikeuttavista sosiaalietuuksista. Ote kertoo myös ansaitun eläkkeen määrän. 50 vuotta täyttäneille annetaan otteessa lisäksi arvioidun vanhuuseläkkeen määrä. Työeläkevakuuttajat pyrkivät työeläkeotteen avulla lisäämään kansalaisten tietämystä lakisääteisestä työeläkejärjestelmästä. Työeläkeotteen ansiosta oman lakisääteisen eläketurvan kehitystä on mahdollista seurata aktiivisemmin kuin aikaisemmin. Vastaanottajia kehotetaan tarkistamaan otteensa tiedot ja korjaamaan mahdolliset virheet. Vuonna 2008 yhteydenottojen ja korjausten määrä jäi alhaisemmaksi kuin odotettiin. Selvitysmies Erkki Rajaniemi selvitti jo vuonna 2006 työeläkealan kilpailuolosuhteita ja luovutti asiaa koskevan raporttinsa Raportissa käsitellään mm. kysymystä siitä, miltä osin työeläkelaitokset saavat ja miltä osin niiden pitää tehdä yhteistyötä. Myös tarve mitata hajautetun järjestelmän tehokkuutta nousee esiin raportissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on jatkanut selvitystyötä vuoden 2008 aikana. Niin kutsuttu Sata-komitea valmisteli vuoden 2008 aikana Suomen sosiaaliturvan uudistamista ja esitti muutosehdotuksensa tammikuussa Sata-komitea arvioi muun muassa sosiaaliturvan riittävyyttä Suomessa sekä pohti järjestelmään kohdistuvia uhkakuvia. Eläketurvan osalta komitea käsitteli muun muassa kuntoutuskysymyksiä. Meklarilaissa määritelty siirtymäkausi päättyi , minkä johdosta työeläkeyhtiöt eivät enää jälkeen voi eivätkä saa maksaa palkkioita meklareille. Palkkiot maksavat nykyään asiakkaat. Menettelytapa on herättänyt keskustelua, ja sosiaali- ja terveysministeriö selvittää parhaillaan, onko Suomen menettely EU-direktiivien mukaista. Vakuutusmaksutulo kasvoi 9,7 % Keskimääräinen TyEL-vakuutusmaksu oli 21,8 % palkkasummasta vuonna 2008 eli 0,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Alle 53-vuotiaiden palkansaajien työeläkemaksu oli 4,1 % (4,3 %) palkasta ja 53 vuotta täyttäneiden 5,2 % (5,4 %) vuonna Tasoitusmäärän työkyvyttömyyseläkeosan pienentämiseksi

4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 pienet ja keskisuuret työnantajat saavat tilapäisen alennuksen, joka on enintään 1,0 % palkasta. Kuten palkansaajien TyEL-maksu, myös YEL-vakuutusmaksu on sidoksissa ikään. Vuonna 2008 alle 53-vuotiaiden yrittäjien YEL-vakuutusmaksu oli 20,6 % (20,8 %) vahvistetusta YEL-työtulosta ja 53 vuotta täyttäneiden 21,7 % (21,9 %). Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulon kehitys jatkui myönteisenä myös vuonna Edelliseen vuoteen verrattuna TyEL-vakuutusmaksutulo kasvoi 11,5 % ja oli 287,4 (257,7) miljoonaa euroa. YEL-vakuutusmaksutulo oli 47,9 (48,0) miljoonaa euroa. Mainituista maksutuloista TyEL- ja YEL-lisäeläkevakuutusten osuus oli 0,8 (1,0) miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan maksutulo kasvoi vuoteen 2007 verrattuna 29,7 miljoonaa euroa eli 9,7 %. Positiivinen kehitys on sekä hyvän siirtotuloksen että kasvavien asiakasyritysten ansiota. Vakuutusmaksusaatavien luottotappiot kasvoivat jonkin verran vuonna 2008 ja olivat 2,7 (2,5) miljoonaa euroa. Vakuutettujen määrä kasvoi 10 % Vakuutettujen määrä kasvoi Veritas Eläkevakuutuksessa vuonna Yhtiöllä oli vuoden 2008 lopulla arviolta (46 200) TyEL-vakuutettua ja (13 960) YEL-vakuutettua. Edellä mainittujen Veritas Eläkevakuutuksen suoraan myöntämien työntekijä- ja yrittäjäeläkevakuutusten lisäksi yhtiö vastaa Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandian kanssa rinnakkaisvakuutuksena Ahvenanmaalla myönnetystä vakuutuskannasta. Veritas Eläkevakuutuksen osuus on puolet tästä kannasta, joka vuoden 2008 lopussa käsitti arviolta (6 800) työntekijää ja (1 222) yrittäjää. Eläkkeet ja työhyvinvointiohjelma Eläkkeitä maksettiin vuonna 2008 yhteensä 279,4 (250,3) miljoonaa euroa. Tähän summaan sisältyy yhteensä 2,3 (2,1) miljoonan euron hoitokulut sekä 0,4 (0,3) miljoonaa euroa työhyvinvoinnin ylläpitotoimintaan liittyviä projektikustannuksia ja muita kuluja. Lakisääteisiä TyEL-eläkkeitä maksettiin 232,1 (203,4) miljoonaa euroa ja YEL-eläkkeitä 44,7 (44,6) miljoonaa euroa. Vuoden aikana myönnettiin (2 408) eläkettä, joista vanhuuseläkkeitä oli (1 188), työkyvyttömyyseläkkeitä 713 (616), osa-aikaeläkkeitä 139 (124), työttömyyseläkkeitä 230 (282) ja perheeläkkeitä 227 (198). Joulukuun 2008 lopussa Veritas Eläkevakuutuksesta lakisääteisen eläkkeensä saavia henkilöitä oli yhteensä (23 074). Näistä vanhuuseläkkeitä oli (13 557), työkyvyttömyyseläkkeitä (5 112), osa-aikaeläkkeitä 535 (572), työttömyyseläkkeitä 984 (1 036) ja perhe-eläkkeitä (2 797). Veritas Eläkevakuutuksen työhyvinvointiohjelma Avanti keskittyy koko työyhteisön hyvinvoinnin kohentamiseen. Yhteistyössä asiakasyritysten kanssa toteutetut Avanti-ohjelmat ovat pitkän tähtäyksen panostuksia, joiden tavoitteena on saada aikaan hyvinvoiva ja tuottoisa työympäristö. Vastuuvelka Veritas Eläkevakuutuksen yhteenlaskettu vastuuvelka oli 1 561,1 (1 664,6) miljoonaa euroa Vakuutusmaksuvastuun osuus oli 888,4 (1 045,5) miljoonaa euroa ja korvausvastuun osuus 672,7 (619,1) miljoonaa euroa. Vastuuvelan tuottovaatimuksia muutettiin vuoden 2007 alussa niin, että 98 % perustuu perustekorkoon ja loppuosa noteerattujen osakkeiden keskimääräiseen tuottoon. Tavoitteena oli korottaa osaketuottosidonnaista osuutta viiden vuoden siirtymäkauden aikana kahdesta prosentista kymmeneen. Työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöksiä lieventävä kriisilainsäädäntö nosti osuuden kymmeneen prosenttiin jo vuonna Samalla kriisilailla nk. täydennyskerroin asetettiin nollaan vuonna 2008, jolloin tuottovaatimus 90 prosentille vastuuvelasta oli kolme prosenttia. Vakuutusmaksujen korkoutuksessa käytettävä perustekorko oli 6,25 % ajanjaksolla ja 4,75 % loppuvuoden aikana. Sijoitusmarkkinoilla vaikea vuosi Sijoitusvuotta 2008 voi hyvin kutsua vaikeimmaksi miesmuistiin. Kesällä 2007 amerikkalaisten heikomman luottoluokituksen asuntoluottojen riskilisät nousivat nopeasti. Tämä aiheutti sokkiaallon, joka näkyi ensin sijoitussalkuissa, sitten pankkitoiminnassa ja lopulta reaalitaloudessa. Vastaavaa aaltoa ei ole nähty sitten luvun suuren lamakauden: velkaantuminen oli vuoden 2008 lopun USA:ssa 100 prosenttiyksikköä korkeampi kuin suuren taantuman alkaessa. Velkaantumisasteen normalisoituminen ja talouden reflaatio vievät siis luonnollisesti aikaa. Toisaalta useat teollisuusmaat ovat luoneet koordinoituja elvytyspaketteja korkomarkkinoiden likviditeetin ja talousjärjestelmän riskinottokyvyn palauttamiseksi. Vuodelle 2008 oli ominaista, että lähes kaikenlaisten varojen tuotto oli heikkoa. Osakkeiden markkina-arvo lähes puolittui useilla markkina-alueilla. Suomen osakemarkkinoiden tuotto oli -47 %. Vaikka korkotaso ei itsessään noussut, mikä perinteisesti on huonojen obligaatiotuottojen syynä, yritysobligaatioiden arvo laski useilla markkinoilla. Eurooppalaisten valtionobligaatioiden tuottaessa 8,6 %, huonomman luottoluokituksen yrityslainapaperit tuottivat lähes yhtä heikosti kuin osakemarkkinatkin, ts. -29 % maailmanlaajuisesti. Jotta heikkojen talousmarkkinoiden negatiivinen vaikutus ei muodostuisi liian voimakkaaksi, Veritas Eläkevakuutus laski sijoitussalkkunsa riskitasoa vuoden 2008

5 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 jälkimmäisellä puoliskolla. Tämän varmemman allokoinnin ansiosta yhtiöllä on hyvät edellytykset yhdistää vahvana jatkuva vakavaraisuus mahdollisuuteen lisätä allokointia osakkeisiin, kun pahimman myrskyn arvellaan olevan ohitse. Veritas Eläkevakuutuksen sijoitukset tuottivat samansuuntaisesti muiden eläkeyhtiöiden kanssa. Nettotuotto sitoutuneelle pääomalle käyvin arvoin oli -15,5 % (+7,3). Pidemmän aikavälin hyvien vuosittaisten tuottojen ansiosta Veritas Eläkevakuutus on saavuttanut työeläkealan parhaan sijoitustuloksen 5 ja 10 vuoden aikajänteellä katsottuna. Suhteessa muihin työeläkeyhtiöihin parhaiten tuottivat kiinteistösijoitukset (+7,4 %). Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin laskettuina olivat -297,7 (+128) miljoonaa euroa vuonna Veritas Eläkevakuutuksen sijoitussalkun markkina-arvo oli vuodenvaihteessa (1 863) miljoonaa euroa. Lainasaatavien yhteenlaskettu arvo nousi 24 (16) miljoonaan euroon, mikä on 1,4 % (0,9 %) koko sijoitussalkusta. Myös joukkovelkakirjojen osuus kokonaissijoituksista kasvoi 50,6 %: iin (38,8 %), käyvän arvon noustessa 831 (722) miljoonaan euroon. Sijoitussalkussa oli rahoitusmarkkinainstrumentteja ja talletuksia 7,9 % (7,0 %). Niiden arvo oli 130 (131) miljoonaa euroa. Osakkeiden ja osuuksien osuus hedgerahastot mukaan lukien laski voimakkaasti. Osakkeiden arvo oli 302 (701) miljoonaa euroa, mikä nostaa osakkeiden ja osuuksien osuuden 18,4 %:iin (37,6 %) sijoitusten kokonaismäärästä. Kiinteistösijoitusten määrä nousi 21,6 %:iin (15,8) sijoitusten kokonaismäärästä eli 355 (294) miljoonaan euroon. Vuonna 2007 aloitettu kiinteistösalkun uudelleenjärjestely jatkui tammikuussa 2008, jolloin kiinteistösalkun arvo nousi vajaan 40 miljoonan euron nettosummalla. Vahva vakavaraisuus negatiivisesta sijoitustuloksesta huolimatta Veritas Eläkevakuutuksen vuoden 2008 kokonaistulos käyvin arvoin jäi pakkaselle sijoitustoiminnan negatiivisesta tuloksesta johtuen. Tulos oli -292,9 (64,5) miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen sisältyy myös vakuutustoiminnan tulos -2,8 (+11,0) miljoonaa euroa ja hoitokustannusliikkeen tulos 2,5 (1,9) miljoonaa euroa. Finanssikriisistä ja etenkin loppuvuodesta dramaattiseksikin yltyneestä kurssilaskusta huolimatta yhtiön vakavaraisuus pysyi tyydyttävällä tasolla. Osittamaton lisävakuutusvastuu laski 142,0 (lisäys 97,5) miljoonalla eurolla ja arvostuserot pienenivät 152,3 (lasku 51,3) miljoonalla eurolla. Vakavaraisuusaste oli vuoden lopussa 16,7 % (32,6 %), eli vakavaraisuusrajaan nähden 2,7-kertainen (2,2). Vakavaraisuusluvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuosien kanssa edellä mainitusta kriisilaista johtuen. Ilman kriisilakia vakavaraisuusaste olisi ollut noin 9 prosenttiyksikköä alhaisempi. Yhtiö maksaa asiakashyvityksiä myös vuodelta Asiakashyvityksiin siirrettiin 3,0 (6,0) miljoonaa euroa, eli 0,22 % vakuutettujen palkkasummasta. Korkealuokkaisen palvelun ja määrätietoisen työskentelyn avulla kasvuun Veritas Eläkevakuutus lupaa asiakaslupauksessaan alan parasta palvelua yksilöllisesti ja ammattitaitoisesti palvellen. Vuonna 2008 positiivinen asiakasvirta jatkui ja yhtiö suoriutui kakkoseksi työeläkeyhtiöiden välisessä siirtoliikenteessä. Vuoden aikana toteutettu kasvustrategia kantoi siis hedelmää ja vakuutettujen määrä kasvoi. Yhtiöllä on kaikkiaan asiakasta, joista 37 % on yritysasiakkaita (TyEL) ja 63 % yrittäjäasiakkaita (YEL). Asiakastutkimukset ovat osoittaneet, että asiakkaat ovat tyytyväisiä yhtiön tarjoamaan henkilökohtaiseen, luotettavaan ja asiantuntevaan palveluun. Asiakasuskollisuus Veritaksen asiakkaiden keskuudessa on myös ollut korkealla, ja vain harva harkitsee työeläkeyhtiön vaihtamista. Yhtiö panosti vuonna 2008 erityisesti kasvuun ja asiakaspalvelun kehittämiseen. Keväällä käynnistettiin sisäinen hedelmällinen kasvu -kehitysohjelma. Ohjelma kannustaa henkilöstöä kehittämään keinoja myynnille ja asiakaspalvelulle asetettujen kasvutavoitteiden sekä myös henkilökohtaisen kehityksen saavuttamiseksi. Samanaikaisesti otettiin käyttöön sisäinen leadjärjestelmä, jonka avulla koko henkilöstö voi osallistua myyntiin myyntivinkkejä antamalla. Kevään aikana päivitettiin myös yhtiön visio, missio ja arvot vastaamaan paremmin yhtiön pitkän tähtäimen tavoitteita asiakaslähtöisyydestä, kannattavuudesta ja kasvusta. Päivitys toteutettiin Mini-Veritas Workshopissa yhdessä henkilöstön kanssa. Samalla määriteltiin myös yhtiön asiakaslupaus. Päivitetyn vision mukaan yhtiön tavoitteena on olla asiakaskeskeisen palvelun dynaaminen ja kasvava edelläkävijä. Missio kiteyttää yhtiön tehtäväksi tulevaisuuden turvaamisen. Arvot asiakas keskipisteenä, innostava yhteistyö sekä luova toiminta luovat perustan toiminnalle. Uuden asiakaslupauksen myötä yhtiö sitoutuu tarjoamaan alan parasta palvelua yksilöllisesti ja ammattitaitoisesti palvellen. Yhtiön uuden toimintamallin mukaisesti jokaisella asiakkaalla on oma, nimetty vakuutusneuvojansa. Toimintamallin kehittämistä jatkettiin määrätietoisesti vuonna Muun muassa kehitettiin toimintamalli asiakastietojen kartoittamiseen puhelimitse. Lisäksi pienille asiakasyrityksille lähetettiin vakuutusote, jota käyttäen asiakkaat ovat voineet päivittää tietojaan sekä tilata verkkopalvelusopimuksia. Asiakkaiden antama palaute on osoittanut vakuutusotteen olleen onnistuneen. Ilahduttavan moni myös palautti otteen mukana lähetetyn vastauskortin. Veritas Eläkevakuutus haluaa tarjota myös yhteistyökumppaneilleen parasta mahdollista palvelua. Kesällä 2008 lansee-

6 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 rattiin kaikkien yhteistyökumppanien käyttöön uusi Partner-palvelu. Palvelu sisältää lakisääteisten eläkevakuutusten myynnissä tarvittavat työvälineet. Veritas Eläkevakuutuksen palveluksessa työskenteli keskimäärin 129 (125) henkilöä. Naisten osuus henkilökunnasta oli 77 %. Yhtiössä tehdyt mittaukset osoittivat työilmapiirin olevan hyvän. Aktiivinen yhteiskuntavaikuttaja Veritas Eläkevakuutus solmi syksyllä 2008 Ammattikorkeakoulu Novian kanssa aiesopimuksen yhteistyöstä, jonka ydinalueita ovat työhyvinvointi, ympäristöjohtaminen, kiinteistöhallinto ja virtuaalinen koulutus. Yhteistyön tavoitteena on yhteisten ydinalueiden kehittäminen keskinäisen konsultoinnin ja asiantuntija-avun kautta. Yhteistyö tarjoaa opiskelijoille arvokkaan yhteyden elinkeinoelämään, ja samalla Veritas Eläkevakuutus pääsee hyödyntämään mainittujen aihealueiden viimeisintä tietoa ja uusimpia metodeja. Tähän mennessä yhteistyön puitteissa on valmistunut yksi lopputyö. Yhtiö on valinnut ennaltaehkäisevän nuorisotyön painopistealueekseen yhteiskunnallisessa sponsoroinnissaan. Veritas Eläkevakuutus on vuodesta 2006 alkaen tukenut Zest-nuoriso-ohjelmaa. Zest-ohjelman tarkoituksena on opettaa yläasteikäisille nuorille sosiaalisia taitoja kuten luovuutta, suvaitsevaisuutta, ongelmanratkaisu- ja vuorovaikutustaitoja sekä kunnioitusta. Ohjelma kannustaa nuoria tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja lahjojaan sekä kehittämään näitä. Zest-ohjelman kausi avattiin syksyllä 2008 Veritas-stadionilla yläastelaisten ja FC Interin välisellä jalkapallo-ottelulla, jota seurasi turkulaista koululaista. Veritas Eläkevakuutus osallistuu aktiivisesti Finanssialan Keskusliiton (FK) ja Työeläkevakuuttajat TELAn työskentelyyn. Edunvalvonta on tarpeen alaa ja erikokoisia asiakkaita koskevien muutos- ja kehitysehdotusten yhteydessä. Hallinnossa tehnyt muutokset Työeläkeyhtiöiden hallintoa koskevaa lainsäädäntöä muutettiin osittain vuoden 2007 alussa. Laki edellyttää mm. hallituksen jäseniltä pätevyyttä ja osaamista työeläkekysymyksissä. Tämän osaamisen tukemiseksi järjestettiin vuonna 2008 ensimmäistä kertaa hallintoseminaari yhtiön luottamushenkilöille. Yhtiön hallitus valitsi ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2008 hallituksen puheenjohtajaksi toimitusjohtaja Kjell Sundströmin ja varapuheenjohtajaksi talousjohtaja Anders Dahlbäckin (Akava). Hallitukseen kuuluivat myös toimitusjohtaja Kaj-Gustaf Bergh (EK), toimitusjohtaja Stig-Erik Herrgård (EK), yksikönjohtaja Eivor Huldén, diplomiekonomi Kurt Häggblad, konsernijohtaja Hannu Louhi (EK), johtaja Anders Nordman, järjestösihteeri Anita Spring (SAK), asiamies Ralf Sund (STTK), professori Peter Wetterstein ja asiamies Johan Åström (EK). Hallituksen varajäseniä olivat asiantuntija Piia Alvesalo (EK), työehtoasiantuntija Nikolas Elomaa (SAK) ja toimitusjohtaja Jan Nybom. Hallitus kokoontui 11 kertaa vuoden 2008 aikana. Hallitus arvioi vuosittain omaa toimintaansa ja hallituksen työjärjestystä. Hallintoneuvosto valitsi syyskokouksessaan 2008 uudelleen kaikki hallituksen jäsenet toimikaudelle Vuonna 2008 yhtiön hallintoneuvoston puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Peter Boström ja varapuheenjohtajana asiamies Leila Kurki. Hallintoneuvoston puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Boström osallistui seitsemään hallituksen kokoukseen vuonna Yhtiön toimitusjohtajalla on myös oikeus osallistua hallituksen kokouksiin. Master of Law, OTK Jan-Erik Stenman on ollut yhtiön toimitusjohtajana vuodesta Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat vuonna 2008 hallituksen puheenjohtaja Kjell Sundström, varapuheenjohtaja Anders Dahlbäck sekä asiamies Johan Åström. Valiokunnan tehtäviin kuuluu nimitys- ja palkitsemisasioiden valmistelu hallintoneuvostolle. Hallintoneuvoston syyskokouksessa marraskuussa 2008 Peter Boström valittiin uudelleen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Asiamies Leila Kurki (STTK) jatkaa hallintoneuvoston varapuheenjohtajana vuonna Hallintoneuvoston nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan valittiin vuodeksi 2009 hallintoneuvoston puheenjohtaja (valiokunnan puheenjohtaja) Peter Boström, hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Leila Kurki ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen graafikko Tomas Jung, sekä asiamies Johan Åström ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Harry Serlo. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Veritas Eläkevakuutuksen riskienhallinta perustuu hallituksen vuosittain vahvistamaan riskienhallintasuunnitelmaan. Suunnitelmassa määritellään valvontaperiaatteiden lisäksi eri toimintojen riskienhallinnan tavoitteet, riskinoton rajat, vastuualueet ja riskimittarit. Riskienhallintasuunnitelma kattaa yhtiön koko toiminnan. Sijoitustoiminnan periaatteet määritellään hallituksen vuosittaisessa sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelmassa määritellään mm. sijoitusten allokointi eri omaisuuslajien välillä ja riskikeskittymien rajat. Sisäisen tarkastuksen päätehtävänä on osaltaan turvata yhtiön riskienhallinta-, valvonta- ja hallintoprosessien tehokas toiminta asetettujen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti. Hallitus vahvistaa sisäisen tarkastuksen vuosisuunnitelman. Sisäinen tarkastaja raportoi säännöllisesti hallitukselle. Riskienhallintaa esitellään laajemmin liitetietojen riskienhallintaosiossa.

7 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 Kustannustehokasta toimintaa Vakuutusmaksujen hoitokustannusosuuksilla katettavat liikekulut kohosivat 8,5 % ja olivat 13,6 (12,5) miljoonaa euroa. Hyvästä vakuutusmaksutulon lisäyksestä johtuen hoitokustannustuotot kasvoivat 11,3 % ja olivat 16,1 (14,4) miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa, että liikekulut olivat 84,6 % (86,8 %) vakuutusmaksujen hoitokustannusosuuksista. Tästä hyötyvät myös asiakkaat, sillä osa hoitokustannusliikkeen ylijäämästä maksetaan asiakkaille asiakashyvityksinä. Muutoksia konsernirakenteessa Veritas Eläkevakuutus myi elokuussa osuutensa Oy Fondex Ab:stä norjalaiselle rahastoyhtiö Odin Forvaltning SA:lle. Kauppa oli luonnollinen jatke toiminnan uudelleenjärjestelylle, joka aloitettiin Veritas Henkivakuutuksen myynnillä vuoden 2007 tammikuussa. Tämän lisäksi osakkuusyritys Ab Creditförmedling asetettiin vapaaehtoiseen selvitystilaan vuoden 2008 alussa. Selvitystila päättyi syyskuussa Konserniin kuuluivat vuoden 2008 lopulla emoyhtiö Veritas Eläkevakuutus sekä 37 kokonaan ja kolme osittain omistettua asunto- tai kiinteistöyhtiötä. Vuoden aikana hankittiin tai perustettiin 12 tytäryhtiötä. Yksi tytäryhtiö myytiin. Konsernin tulos Veritas Eläkevakuutuksen konsernituloslaskelma osoittaa 2,3 (-4,8) miljoonan euron tappiota. Konsernitason tappio selittyy pääosin sillä, että Oy Fondex Ab: n sekä Ab Creditförmedlingin osakkeiden myyntivoitto on 3,9 miljoonaa euroa pienempi kuin emoyhtiön kirjanpidossa johtuen konsernissa aikaisempina vuosina tuloutetuista osakkuusyhtiöiden voittoosuuksista. Koska emoyhtiön myyntivoitto on kokonaisuudessaan käytetty vastuuvelan lisäämiseen, osoittaa konsernituloslaskelma tappiota vaikka emoyhtiö onkin voitollinen. Vaatimus soveltaa yleisiä konsernilaskentaperiaatteita eläkevakuutusyhtiöihin johtaa siihen, että konsernitilinpäätöksen informaatioarvo on vähäinen kaikkien konsernitason kirjausten rasittaessa omaa pääomaa, kun taas emoyhtiön tulos kirjataan suurimmaksi osaksi vastuuvelkaa vastaan (nk. osittamaton lisävakuutusvastuu), ja esitetään vain hyvin pieneltä osin omassa pääomassa tilikauden voittona. Omat osakkeet Veritas Eläkevakuutus osti kuluneen vuoden aikana yhteensä omaa osaketta. Hankintahintana käytettiin yhtiön hallituksen vahvistamaa osakkeiden matemaattista arvoa. Yhteenlaskettu kauppahinta varainsiirtoveroineen oli ,88 euroa, ja se vähennettiin yhtiön vapaasta omasta pääomasta. Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä omistuksessaan yhteensä omaa osaketta. Määrä vastaa 26,2 % kaikista osakkeista. Edessä karut ajat Vuotta 2008 leimasi finanssikriisi, joka laajeni vuoden lopussa syväksi talouskriisiksi. Vuonna 2009 Suomen kansantaloutta koettelevat lomautukset ja irtisanomiset sekä pienenevä tuotanto ja kutistuva vienti. Tämä heijastunee myös Veritas Eläkevakuutuksen vakuutusmaksutuloon. Markkinatilanteesta huolimatta Veritas Eläkevakuutus panostaa myös jatkossa voimakkaasti kannattavaan kasvuun sekä asiakaspalvelun kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on olla työeläkealan houkuttelevin kumppani, joka on lähellä asiakasta ja tarjoaa alan parasta palvelua. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen myös kilpailukykyisiä verkkopalveluja. Painopisteenä vuonna 2009 on myös kustannustehokkuus, joka on viime vuosien määrätietoisen työn ansiosta kehittynyt positiiviseen suuntaan. Vuonna 2009 kustannukset on pidettävä kurissa asiakaspalvelun laadusta tinkimättä. Taloudellisesti haastavina aikoina työntekijöiden hyvinvoinnista on entistä tärkeämpää huolehtia. Vuoden 2009 aikana Veritas Eläkevakuutus lisää entisestään panostusta työhyvinvointiohjelma Avantin kehittämiseen sekä ohjelmien läpivientiin tarvittaviin resursseihin. Eliniän ja työurien pidetessä hyvinvoinnin merkitys korostuu pitkällä tähtäimellä entisestään. Työmarkkinajärjestöt solmivat tammikuun 2009 lopussa eläkepolitiikkaa ja työttömyysturvaa koskevan sopimuksen. Osapuolet sopivat mm. TyEL-vakuutusmaksun nosto-ohjelmasta vuosiksi Sopimus liitettiin osaksi nk. Sata-komitean sosiaaliturvaa koskevaa selvitystä. Hallitus ehdotti helmikuussa 2009 eläkeiän nostoa asteittain 65 vuoteen. Ehdotus sai kovaa kritiikkiä mm. palkansaajajärjestöiltä. Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen kiista päättyi yhteiseen ratkaisupäätökseen; todellinen eläköitymisikä on saatava nousemaan vähintään kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tähän tarvittavien keinojen valmistelusta vastaa eläkeneuvotteluryhmä, jota johtaa Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala. Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. Selvityksen on valmistuttava vuoden 2009 aikana. IT-järjestelmät muodostavat merkittävän osan työeläkeyhtiöiden kustannusrakenteesta. Siksi on tärkeää, että pienten yhtiöiden tarpeet huomioidaan alan sisäisessä järjestelmäyhteistyössä. Veritas Eläkevakuutus jatkaa vahvaa panostustaan edunvalvontaan IT-kysymyksissä myös tulevaisuudessa. Sijoitusmarkkinoiden näkymät vuonna 2009 ovat erittäin haastavat. Finanssikriisi on jatkanut kiihtymistään ja kehittynyt maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi. Lukuisten valtioiden elvytyspaketeista huolimatta pelätään kestävän useita vuosia, ennen kuin maailmantalous on elpynyt ja näkyvissä on taas voimakkaampaa kasvua. Vuoden 2009 alkua on leimannut talouden sitkeä epävarmuus, joka on koetellut

8 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2008 myös pieniä ja keskisuuria yhtiöitä. Tämä on ollut huomattavissa myös Veritas Eläkevakuutuksen asiakaskunnassa, minkä takia vakuutusmaksutulon kehitystä vuosina on vaikeaa arvioida. Markkinoilla ajaudutaan vuonna 2009 myös kireään likviditeettitilanteeseen ja joudutaan todistamaan voimakasta kasvua valtion luotonotossa. Suomen valtion velkaantuminen jatkuu, mikä vaikuttaa kielteisesti luottokelpoisuuteen ja millä on vaikutusta myös pankkien ja teollisuusyritysten rahoituskustannuksiin. Tästä taas seuraa, että työeläkeyhtiöiden asiakkailleen tarjoamien rahoitusmahdollisuuksien kysyntä kasvaa. Sijoitustoiminnon kehittämiseksi yhtiön sijoitusalan asiantuntemusta vahvistetaan. Vanhaan Veritas-ryhmään kuuluneiden yhtiöiden uudelleenorganisoinnit johtivat sekä Veritas Henkivakuutuksen että Veritas Vahinkovakuutuksen siirtymiseen Aktia-brändin alle alkaen. Veritas Eläkevakuutuksella on vuonna 2009 edessään Veritas-brändin kirkastaminen. Yhteistyön kehittämistä Aktia Pankin ja sen tytäryhtiöiden Aktia Henkivakuutuksen ja Aktia Vahinkovakuutuksen kanssa jatketaan vuonna Myös yhteistyötä Paikallisosuuspankkien kanssa syvennetään. Tavoitteena on palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla myös yhteistyöverkostomme kautta. Veritas Eläkevakuutus katsoo luottavaisin mielin eteenpäin, vaikka toimintaympäristö talouskriisin vuoksi onkin haastava. Vahva tuotemerkki sekä vakaa taloudellinen perusta luovat hyvän pohjan yhtiön toiminnan jatkuvalle kehittämiselle

9 Tuloslaskelma Emoyhtiö Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo , ,33 Sijoitustoiminnan tuotot , ,88 Korvauskulut Maksetut korvaukset , ,93 Korvausvastuun kokonaismuutos , , , ,93 Vakuutusmaksuvastuun muutos , ,61 Liikekulut , ,86 Sijoitustoiminnan kulut , ,94 Vakuutustekninen tulos , ,87 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Tuloverot , ,89 Tulos varsinaisesta toiminnasta , ,98 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,90 Tilikauden tulos , ,08

10 Tase Vastaavaa Emoyhtiö Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,32 Muut pitkävaikutteiset menot , ,20 Ennakkomaksut 0, , , ,09 Sijoitukset Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet , ,62 Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä , , , ,92 Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä 0, ,78 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,00 0, , ,24 Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet , ,23 Rahoitusmarkkinavälineet , ,60 Kiinnelainasaamiset , ,27 Muut lainasaamiset , , , , , ,58 Saamiset Ensivakuutustoiminnasta Vakuutuksenottajilta , ,53 Vakuutuksenvälittäjiltä , , , ,07 Muut saamiset , , , ,24 Muu omaisuus Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto , ,73 Muut aineelliset hyödykkeet , , , ,72 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,23 Siirtosaamiset Korot ja vuokrat , ,75 Muut siirtosaamiset , , , ,53 Vastaava yhteensä , ,67

11 Tase Vastattavaa Emoyhtiö Oma pääoma Sidottu Osakepääoma , ,00 Ylikurssirahasto , ,95 Muut rahastot , ,80 Tilikauden tulos , , , ,83 Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero , ,28 Vakuutustekninen vastuuvelka (oma osuus) Vakuutusmaksuvastuu , ,61 Korvausvastuu , , , ,61 Velat Ensivakuutustoiminnasta , ,61 Muut velat , , , ,08 Siirtovelat , ,87 Vastattavaa yhteensä , ,67

12 Rahoituslaskelma Emoyhtiö Liiketoiminnan rahavirta Saadut vakuutusmaksut jälleenvakuuttajille maksettu osuus 0 0 Maksetut korvaukset jälleenvakuuttajilta saatu osuus 0 0 Saadut korot Saadut osingot Saadut muut sijoitustulot ja tulot liiketoiminna muista tuotoista Maksut henkilöstökuluista Muut maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Maksetut välittömät verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta (netto) Liiketoiminnan rahavirta Investointien rahavirta Investoinnit sijoituksiin, netto (pl. rahavarat) Aineettomien ja aineellisten hyödykkkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto) Investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Omien osakkeiden hankkiminen Omien osakkeiden myynti 0 0 Maksetut osingot/ takuupääoman korot ja muu voitonjako Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa

13 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Seuraavat periaatteet koskevat sekä Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen tilinpäätöstä että sen konsernitilinpäätöstä. Tilinpäätös on laadittu vakuutusyhtiölain, osakeyhtiölain, kirjanpitolain ja -asetuksen säännösten, vakuutusyhtiön tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun asetuksen, sosiaali- ja terveysministeriön antamien kirjanpito- ja tilinpäätösmääräysten sekä fi nanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Konsernitilinpäätös Konsernitilinpäätökseen yhdistellään emoyhtiön ja sen suoraan tai välillisesti omistamien tytäryhtiöiden tilinpäätöstiedot. Tytäryhtiöt yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintamenomenetelmän mukaisesti ja osakkuusyritykset pääomaosuusmenetelmän mukaisesti. Vanhimpien tytäryhtiöiden osalta eliminoinnit on tehty päivätyn tilinpäätöksen arvojen mukaisesti. Tytäryhtiöosakkeiden hankintameno on eliminoitu tytäryhtiöiden hankintahetken omaa pääomaa vastaan. Konserniaktiiva on kohdistettu joko maa-alueisiin tai rakennuksiin. Rakennuksiin kohdistettu konserniaktiiva poistetaan rakennusten poistosuunnitelman mukaan. Konsernitilinpäätöksestä on eliminoitu konsernin sisäinen osakeomistus. Vähemmistöosakkaiden osuus tilikauden tuloksesta ja konsernin omasta pääomasta kirjataan vähemmistöosuutena. Konsernin liitetiedoissa ei ole esitetty eriä, jotka näkyvät emoyhtiön liitetiedoissa. Veritas Henkivakuutuksen osakkeet myytiin tammikuussa Veritas Henkivakuutuksen tuloslaskelmaa ei ole miltään osin yhdistelty vuoden 2007 konsernitilinpäätökseen. Luottotappiot Saamiset kirjataan luottotappioina viimeistään silloin, kun ne on todettu lopullisiksi. Olennaiset vakuutusmaksusaamiset arvostetaan nimellisarvoonsa tai alempaan todennäköiseen arvoon. Sijoitusten luottotappiot kirjataan arvonalennuksina. Ulkomaanrahan määräiset erät Ulkomaanrahan määräiset saamiset on muunnettu euroiksi tilinpäätöspäivän keskikurssin mukaan. Valuuttakurssierot on käsitelty muina sijoitustoiminnan tuottoina/kuluina ja esitetään erikseen sijoitustoiminnan tuottoja ja kuluja koskevissa liitetiedoissa. Omaisuuden arvostus taseessa Aineettomat oikeudet ja pitkävaikutteiset menot kirjataan alkuperäiseen hankintamenoonsa suunnitelman mukaisilla tasapoistoilla vähennettynä. Kiinteistöt kirjataan hankintamenon mukaan suunnitelman mukaisilla poistoilla vähennettyinä. Jos todennäköinen luovutushinta on pysyvästi kirjanpitoarvoa alempi, kiinteistö arvostetaan alemman arvon mukaan. Kiinteistöosakkeet kirjataan hankintamenon tai alemman todennäköisen luovutushinnan mukaan. Tiettyjen kiinteistöomistusten kirjanpitoarvoihin on tehty arvonkorotus. Osakkeet ja osuudet kirjataan keskihintaperiaatteen mukaan ja arvostetaan hankintamenoon tai sitä alhaisempaan käypään arvoon. Aikaisemmin tehdyt arvonalennukset palautetaan siltä osin kuin käypä arvo ylittää arvonalennuksilla korjatun kirjanpitoarvon. Käyttöomaisuusosakkeet arvostetaan alkuperäisen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköisen luovutushintaan. Rahoitusmarkkinavälineet kirjataan alkuperäiseen hankintamenoon korjattuna rahoitusmarkkinavälineen juoksuajalle jaksotetulla nimellisarvon ja hankintamenon erotuksella. Siltä osin kuin käypä arvo on kirjanpitoarvoa alempi eikä aleneminen johdu yleisen korkotason muutoksista rahoitusmarkkinavälineiden arvo on alennettu käypään arvoon. Lainasaamiset ja muut saamiset kirjataan alkuperäiseen arvoon tai alempaan todennäköiseen arvoon. Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksusaamiset on merkitty taseeseen alkuperäiseen arvoon tai tätä alempaan todennäköiseen arvoon. Suojauslaskentaa ei sovelleta johdannaisinstrumentteja kirjattaessa siitä huolimatta onko johdannaistransaktio suojaava vai ei. Johdannaisinstrumenttien kirjanpitoarvo muodostuu hankintahinnasta tai alemmasta käyvästä arvosta. Realisoimattomia positiivisia arvonmuutoksia ei merkitä kirjanpitoon. Suljettujen tai päättyneiden johdannaissopimusten tulos on kirjattu kokonaisuudessaan tulosvaikutteisena. Käyvän arvon määrittely Kiinteistöjen käypä arvo määritetään vuosittain erikseen fi nanssivalvonnan edellyttämällä tavalla. Käyvällä arvolla tarkoitetaan todennäköistä luovutushin-

14 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet taa, joka voidaan saada vapailla markkinoilla riippumattomien osapuolten välillä tehtävässä kaupassa. Noteerattujen osakkeiden ja rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona käytetään viimeksi tilinpäätöspäivänä noteerattua ostokurssia. Niiden osakkeiden osalta, joille ei tilinpäätöspäivänä ole noteerattu ostokurssia, on käytetty viimeksi noteerattua päätöskurssia. Pörssissä noteeraamattomien osakeomistuksien käypä arvo muodostuu yleensä alkuperäisestä hankinta-menosta tai alemmasta todennäköisestä luovutushinnasta. Eräiden pörssissä noteeraamattomien osakeomistuksien käypä arvo muodostuu substanssiarvon, voittokertoimien ja/ tai tehtyjen osakekauppojen perusteella lasketusta arvosta. Niin kutsuttujen pääomarahasto-osuuksien käypänä arvona käytetään yleensä hallinnointiyhtiön alalla hyväksyttyjen arviointiperiaatteiden mukaan tekemää arviota osuuksien arvosta. Noteeraamattomien rahoitusmarkkinavälineiden käypänä arvona on käytetty kirjanpitoarvoa. Johdannaisinstrumenttien käypänä arvona käytetään markkina-arvoa. Velkakirjasaamisten vakuudet on arvostettu todennäköiseen luovutushintaan. Velkasuhteen syntyessä vakuuden turvaava arvo on arvioitu konsernin vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Suunnitelman mukaiset poistot Konsernin poistosuunnitelma on laadittu yhtenäisten periaatteiden mukaan ja perustuu arvioon varojen taloudellisesta käyttöiästä. Poistot perustuvat pääsääntöisesti alkuperäiseen hankintahintaan. Mikäli alkuperäistä hankintahintaa ei ole historiallisesti pystytty selvittämään, lähtöarvona on ollut päivätyn taseen kirjanpidollinen jäännösarvo ja mainittuun ajankohtaan perustuva taloudellinen elinikä. Seuraavia taloudellisia käyttöaikoja on sovellettu: Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 5 vuotta Muut pitkävaikutteiset menot 5 10 v. Sijoitukset Teollisuus-, liike- ja toimistorakennukset 40 vuotta Asuinrakennukset 50 vuotta Aineelliset hyödykkeet Konttorikalusteet 5 vuotta Autot 5 vuotta Atk-laitteet 3 vuotta Muu kalusto 5 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet 8 vuotta Konttorikalusteiden ja muun kaluston poistoaika on vuoden 2003 aikana lyhennetty 8 vuodesta 5 vuoteen. Konttori- ja muun kaluston suunnitelman mukainen jäännösarvo per poistetaan tasapoistoina siten, että hankintameno tuli kokonaan poistetuksi kun hankinta-ajankohdasta oli kulunut 5 vuotta. Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa vähennettyjen poistojen välinen poistoeron muutos on ilmoitettu erikseen emoyhtiön tuloslaskelmassa. Taseessa kertynyt poistoero ilmoitetaan emoyhtiön tilinpäätössiirtojen yhteydessä. Toimintokohtaiset kustannukset Liikekulut ja poistot ilmoitetaan tuloslaskelmassa toimintokohtaisesti vuosittain tehtyjen selvitysten perusteella. Prosentuaalinen jakauma voi siis vaihdella vuosittain. Tilinpäätössiirrot ja laskennallinen verovelka Erillisten yhtiöiden tilinpäätöksessä laskennallista verovelkaa ei vähennetä tilinpäätössiirroista. Konsernitaseessa tilinpäätössiirrot on jaettu vähemmistöosuuden erottamisen jälkeen omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan ja tulososuuden muutokseen. Verot Tuloslaskelmassa ilmoitetut verot sisältävät paitsi tilikauden arvioidun veron myös mahdolliset aikaisempien vuosien veroja koskevat oikaisuerät. Eläkejärjestelyt Henkilöstön lakisääteinen eläketurva on järjestetty TyEL-vakuutuksin ja lisäeläkejärjestelyin. Eläkekulut on kirjanpidossa esitetty suoriteperusteisesti. Vakuutusten aktivoidut hankintamenot (zillmerointi) Yhtiö ei ole aktivoinut vakuutusten hankintamenoja.

15 Tuloslaskelman liitteet Emoyhtiö Lakisääteisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksutulo ja maksetut korvaukset Vakuutusmaksutulo Ensivakuutus TyEL:n mukainen vakuutus Työnantajan osuus , ,60 Työntekijän osuus , , , ,60 TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,40 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus , ,91 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,42 Vakuutusmaksutulo , ,33 Luottotappiot vakuutusmaksusaamisista (-) TyEL , ,58 YEL , , , ,51 Maksetut korvaukset Ensivakuutus Maksettu eläkkeensaajille TyEL:n mukainen vakuutus , ,72 TyEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , ,96 YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus , ,82 YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus , , , ,92 Maksettu/saatu vastuunjakokorvauksia TyEL-eläkkeet , ,24 YEL-eläkkeet , , , ,12 Osuus työttömyysvakuutusrahaston (TVR) vakuutusmaksuista ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta , ,62 YEL:n valtion osuus , ,29 VEKL:n valtion korvaus -766, ,80-31, , , ,59 Korvaustoiminnon hoitokulut , ,54 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , ,80 Maksetut korvaukset yhteensä , ,93 Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely Sijoitustoiminnan tuotot Tuotot sijoituksista omistusyhteysyrityksiin Osinkotuotot , ,00 Tuotot kiinteistösijoituksista Korkotuotot, konserni , ,92 Korkotuotot , ,85 Muut tuotot , , , ,30 Tuotot muista sijoituksista Osinkotuotot , ,21 Korkotuotot , ,32 Muut tuotot , , , ,06 Yhteensä , ,36 Arvonalentumisten palautukset , ,41 Myyntivoitot , ,11 Yhteensä , ,88

16 Tuloslaskelman liitteet Emoyhtiö Sijoitustoiminnan kulut Kulut kiinteistösijoituksista, konserni , ,53 Kulut kiinteistösijoituksista , ,95 Kulut muista sijoituksista , ,14 Korkokulut ja muut vieraan pääoman kulut , ,24 Korkokulut, konserni , ,73 Yhteensä , ,59 Arvonalentumiset ja poistot Arvonalentusmiset , ,30 Rakennusten suunnitelmapoistot , , , ,93 Myyntitappiot , ,42 Yhteensä , ,94 Sijoitustoiminnan nettotuotto , ,94 Tuloslaskelman erä liikekulut Vakuutusten hankintamenot: Ensivakuutusten palkkiot , ,44 Muut vakuutusten hankintamenot , , , ,59 Vakuutusten hoitokulut , ,08 Hallintokulut: Lakisääteiset maksut ETK:n kustannusosuus , ,24 Oikeushallintomaksu , ,73 VVV:n valvontamaksu , , , ,97 Muut hallintokulut , ,22 Yhteensä , ,86 Kokonaisliikekulut toiminnoittain Maksetut korvaukset Korvaustoiminnon hoitokulut , ,54 Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut , , , ,34 Liikekulut , ,86 Sijoitustoiminnan hoitokulut Kulut kiinteistösijoituksista , ,14 Kulut muista sijoituksista , ,98 Kokonaisliikekulut yhteensä , ,32 Henkilöstöä ja toimielinten jäseniä koskevat liitetiedot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,81 Eläkekulut , ,77 Muut henkilöstösivukulut , ,18 Yhteensä , ,76

17 Tuloslaskelman liitteet Emoyhtiö Johdon palkat ja palkkiot Toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa Hallituksen jäsenet Hallintoneuvoston jäsenet Henkilöstön keskimääräinen luku Henkilöstön keskimääräinen luku tilikauden aikana Johdon eläkesitoumukset ja rahalainat Johdolla on oikeus siirtyä eläkkeelle 61-vuotiaana, josta aiheutuva vastuu on katettu eläkevakuutuksella. Hallintoveuvoston tai hallituksen jäsenille ei ole annettu eläkesitoumuksia. Hallituksen jäsenille myönneyt lainat

18 Taseen liitteet Sijoitukset Emoyhtiö Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: korkotuotoksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän ja kirjanpitoarvon erotus)

19 Taseen liitteet Sijoitukset Emoyhtiö Jäljellä oleva hankintameno Kirjanpitoarvo Käypä arvo Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero Kiinteistösijoitukset Kiinteistöt Kiinteistöosakkeet saman konsernin yrityksissä Kiinteistöosakkeet omistusyhteysyrityksissä Muut kiinteistöosakkeet Kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Sijoitukset saman konsernin yrityksissä Osakkeet ja osuudet Sijoitukset omistusyhteysyrityksissä Osakkeet ja osuudet Muut sijoitukset Osakkeet ja osuudet Rahoitusmarkkinavälineet Kiinnelainasaamiset Muut lainasaamiset Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää: korkotuotoksi (+) tai niiden vähennykseksi (-) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta Indeksiin sidottujen lainojen tuottoa 0 Kirjanpitoarvo sisältää Tuloutettuja arvonkorotuksia Muita arvonkorotuksia Arvostusero (käyvän ja kirjanpitoarvon erotus)

20 Taseen liitteet Emoyhtiö 2008 Kiinteistöt ja kiinteistö-osakkeet 1) 1) Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä Lainasaamiset omistusyhteysyrityksiltä Kiinteistösijoitusten muutokset Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankinameno Kertyneet poistot Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot Tilikauden poistot Kertyneet poistot Arvonalentumiset Vähennysten ja siirtojen arvonalentumiset 0 Tilikauden arvonalentumiset Arvonalentumisten palautukset Arvonalentumiset Arvonkorotukset Lisäykset 0 Vähennykset 0 Arvonkorotukset Kirjanpitoarvo ) Sisältää kiinteistöjen vuokraoikeuksien hankintamenot.

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus v. 2013 Vakuutusliike Vakuutusliike avainluvut 2013 2012 % Vakuutusmaksutulo, milj. 452,8 458,2-1,2 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 432,0 402,8 7,3

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014

Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Veritas Eläkevakuutus Tuloskatsaus 2014 Vakuutusliike Vakuutusliike - avainluvut 2014 2013 % Vakuutusmaksutulo, milj. 470,2 452,8 3,9 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. 1) 454,8 432,0 5,3 TyEL-palkkasumma,

Lisätiedot

Tunnusluvut ja analyysit

Tunnusluvut ja analyysit Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo 470,2 452,8 458,2 423,6 380,4 Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset 1) 454,8 432,0 402,8 370,5 336,0 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 159,4 169,2

Lisätiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot

TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005. Veritas-ryhmä. Ennakkotiedot TULOSKATSAUS 1.1.-31.12.2005 Veritas-ryhmä Ennakkotiedot Veritas-ryhmä AVAINLUVUT 2005 2004 % Vakuutusmaksutulo, milj. 427,8 397,2 7,7 Sijoitustoiminnan nettotuotot, käyvin arvoin, milj. 219,2 155,8 40,7

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1)

Liite 1 TULOSLASKELMA. I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) 4060 N:o 1415 Liite 1 TULOSLASKELMA I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Tilinpäätös 31.12.2014 Keskeiset tunnusluvut Pro forma 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2013 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo, milj. e 3 022,9 1 602,7 2 929,0 Eläkkeensaajille

Lisätiedot

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI

Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Tuloslaskelma POHJANTÄHTI KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ KONSERNI KONSERNI Vakuutustekninen laskelma: 1.1-31.12 1.1-31.12 Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo 84 266 002,40 83 790 874,31 0,6 % Jälleenvakuuttajien

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009

Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Veritas Eläkevakuutuksen tuloskatsaus 1 9/2009 Ajattelemme eteenpäin Kausi 1.1.-30.9.2009 lyhyesti Yhtiön maksutulo kasvoi lähes 9 % verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon Sijoitusten tuotto oli

Lisätiedot

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007

Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 Ilmarinen 1.1. - 30.6.2007 1 1.1. - 30.6.2007 1.1. - 30.6.2006 1.1. - 31.12.2006 Vakuutusmaksutulo, milj. euroa 1 365,0 1 360,0 2 652,6 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. euroa 1 245,1

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012. Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2012 Lehdistötilaisuus 23.8.2012 Toimitusjohtaja Harri Sailas KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2012 Sijoitustuotto kohtuullinen, 3,3 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA

3402 N:o 1259. Liite 1 TULOSLASKELMA 3402 N:o 1259 Liite 1 TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut RAHOITUSKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Toimitusjohtajan allekirjoitus

Toimitusjohtajan allekirjoitus LIITE 1 YHTEENVETO VASTUUVELAN KATTEESTA Vakuutuskassan nimi Vakuutuskassan VVV:n rekisterinumero Tilikausi 1. Vastuuvelka Vakuutuskassalain 83 :n mukaisesti vastuuvelan katteena oleva omaisuus Omaisuuslaji

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma

Liite 1 TULOSLASKELMA. Vakuutustekninen laskelma 4038 N:o 1413 TULOSLASKELMA Liite 1 Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden jäsenmaksut Vastuun siirrot Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011

Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Veritas Eläkevakuutuksen osavuositulos 1 6/2011 Vakuutusliike Ajattelemme eteenpäin Vakuutusliike - avainluvut 1 6/2011 1 6/2010 2010 Vakuutusmaksutulo, milj. 207,4 187,5 380,4 TyEL-palkkasumma, milj.

Lisätiedot

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta

N:o 614 1933. Osuus sijoitustoiminnan nettotuotosta N:o 614 1933 TULOSLASKELMA Liite 1 I Vakuutustekninen laskelma Vahinkovakuutus 1) Vakuutusmaksutuotot Vakuutusmaksutulo Jälleenvakuuttajien osuus Vakuutusmaksuvastuun muutos Jälleenvakuuttajien osuus 2)

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Eläke-Tapiola. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Eläke-Tapiola Tilintarkastamaton Tunnusluvut Tiivistelmä tunnusluvuista 1-6/2011 1-6/2010 1-12/2010 Yhtiön koko Vakuutusmaksutulo Milj. euroa 758,5 717,5 1 425,7 Maksutulon muutos % 5,7 0,3 2,7 Vastuuvelka

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005. Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2005 Veritas-ryhmä Veritas-ryhmä Osavuosikatsaus 2005 AVAINLUVUT 1-6/2005 1-6/2004 2004 Vakuutusmaksutulo, milj. 196,9 184,2 388,9 Sijoitustoiminnan nettotuotto, käyvin arvoin,

Lisätiedot

Liite 1 TULOSLASKELMA

Liite 1 TULOSLASKELMA N:o 1268 3467 Liite 1 TULOSLASKELMA Vakuutustekninen laskelma Maksutulo Lakisääteisten eläkkeiden kannatusmaksut Muiden eläkkeiden kannatusmaksut Vakuutustoiminnan luovuttamiset Sijoitustoiminnan tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3

Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut toiminnoittain 1.1. - 30.6.2010 3 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-tunnus 0117086-1 OSAVUOSIRAPORTTI 30.06.2010 KESKINÄINEN ELÄKEVAKUUTUSYHTIÖ ETERA Y-TUNNUS 0117086-1 Sivu Tuloslaskelma 1.1. - 30.6.2010 1 Tase 30.6.2010 2 Kokonaisliikekulut

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010

Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Eteran osavuosiraportti 1.1. 30.6.2010 Etera alkuvuonna 2010 Vakuutusmaksutulo kääntyi kasvuun Uusien TyEL-vakuutusten myynti kasvoi Sijoitukset tuottivat 2,6 % Vakavaraisuus vahvistui ja kokonaistulos

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus

OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015. Veritas Eläkevakuutus OSAVUOSIKATSAUS 1 6/2015 Veritas Eläkevakuutus VAHVA TULOS ENSIMMÄISELTÄ VUOSIPUOLISKOLTA Tuotto 5,8 % Parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet 13,3 % Vakavaraisuus 31,8 % TyEL-palkkasumma 1 618,6 milj.

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista Vakuutusmaksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, 1) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle, % Liikevaihto,

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2007 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2007 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011

Ilmarisen vuosi 2010. Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 Ilmarisen vuosi 2010 Toimitusjohtaja Harri Sailas 24.2.2011 1 2 Keskeisiä havaintoja vuodelta 2010 Työeläkevakuutusten myynnin tulos erinomainen Sijoitustuotto alan kärkeä Pitkän aikavälin tuotto hyvällä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas

Ilmarisen tilinpäätös 2007. Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas Ilmarisen tilinpäätös 2007 Julkistus 21.2.2008 Harri Sailas 1 2 Talouden kehitys 2007 Loppupuolella vuotta USA:n asuntoluottokriisin heijastusvaikutukset hidastivat talouskasvua erityisesti Yhdysvalloissa.

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo. Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Osavuosiraportti 1.1. 30.6.2015 Elolle vahva alkuvuosi 1.1. 30.6.2015 Sijoitustoiminnan kokonaistuotto oli 4,9 %. Sijoitusten markkina-arvo kasvoi 21 miljardiin euroon.

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015

ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015. Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 ILMARINEN TAMMI KESÄKUU 2015 Timo Ritakallio, toimitusjohtaja Lehdistötilaisuus 11.8.2015 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ Tammi kesäkuu 2015 Sijoitusympäristö muuttui hyvin haastavaksi osakekurssien

Lisätiedot

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013

VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 JULKAISUT JA TUTKIMUKSET 2013 06.06.2013 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 1 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012 2 VAKUUTUSYHTIÖIDEN SIJOITUSTOIMINTA 2012

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013. Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q2 / 2013 Lehdistötilaisuus 29.8.2013 Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA ALKUVUODESTA 2013 Alkuvuosi sujui hyvin: sijoitustuotto 3,0 prosenttia Myös toinen vuosineljännes

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. 2010 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas

Vuosikertomus 2010. 2010 tilinpäätös. Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2010 tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2010 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2011. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2011. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011. Tuloslaskelma. Tase. Rahoituslaskelma Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2011 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Avainluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus

Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Ohjeistus 1 (134) 10.11.2010 Virati-yhteistyöryhmän vakuutustiedonkeruun raportointiohjeistus Sisällys VA Tuloslaskelma- ja tasetaulukot... 2 VB Tilinpäätöksen liitetietotaulukot... 17 VC Tunnuslukutaulukot...

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT

RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT 524 N:o 151 Liite I RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot Hallinnointipalkkiot - Hallinnointipalkkioiden palautukset Merkintäpalkkiot Lunastuspalkkiot palkkiot Tuotot

Lisätiedot

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015

Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Varman tilinpäätös 2014 12.2.2015 Vahva vuosi, hyviä tuloksia 7,1 % Sijoitusten tuotto 40,0 mrd. Sijoitusten markkina-arvo 10,3 mrd., 34,0 % Vakavaraisuus 862 000 Suomalaisen eläketurva 4,3 mrd. Vakuutusmaksutulo

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet

SISÄLLYSLUETTELO. Tilinpäätös VERITAS ELÄKEVAKUUTUS. Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004. Tuloslaskelma. Tase. Tuloslaskelman liitteet VERITAS ELÄKEVAKUUTUS SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös ELÄKEVAKUUTUSOSAKEYHTIÖ VERITAS Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2004 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio

Lisätiedot

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi

Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Julkaisuvapaa 29.2.2008 klo 14.30 Asuntorahoitukseen erikoistuneella Hypo-konsernilla erinomainen tulosvuosi Liikevoitto 9,5 miljoonaa euroa (4,8 milj. ), lainakanta 486,7 miljoonaa

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015

ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015. Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 ILMARINEN TAMMI MAALISKUU 2015 Lehdistötilaisuus / 24.4.2015 1 SIJOITUSTUOTTO ERINOMAINEN Tammi maaliskuu 2015 Sijoitustuotto 7,1 % Osakesijoitusten tuotto 14,9 % Korkosijoitusten tuotto 1,2 % Kiinteistösijoitusten

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013. Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARISEN OSAVUOSITULOS Q3 / 2013 Lehdistötilaisuus 23.10.2013 Varatoimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 KESKEISIÄ HAVAINTOJA TAMMI- SYYSKUU 2013 Sijoitustuotto 6,5 prosenttia Pitkän aikavälin reaalituotto

Lisätiedot

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2006 Tilinpäätös

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas. 2006 Tilinpäätös Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas 2006 Tilinpäätös Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2006 Tuloslaskelma Tase Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Sijoitusallokaatio Sijoitustoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2011 sijoitustoiminta 211 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Kimmo Koivisto Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.211 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset

Lisätiedot

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös

Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9. Tilinpäätös Alexandria Pankkiiriliike Oyj Y-tunnus 1063450-9 Tilinpäätös 1.1.2014-31.12.2014 Alexandria Pankkiiriliike Oyj Sisällysluettelo Toimintakertomus 1-7 Tuloslaskelma 8 Tase 9-10 Rahoituslaskelma 11 Konsernituloslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS

VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINNON TENTTIKYSYMYKSIÄ: VAKUUTUSTALOUS VAKUUTUSTUTKINTO 169. SUORITUSTILAISUUS VAKUUTUSTALOUS 13.1.2014 Kysymyksiin 2-4 edellytetään essee-tyyppisiä vastauksia. Tilinpäätöstehtävä 5 tehdään

Lisätiedot

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4

201X 201X-1 201X-2 201X-3 201X-4 Liite 1.1 Tiivistelmä tunnusluvuista ; B-osasto Vakuutusmaksutulo/ Maksutulo, Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, ¹) Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, Sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008

Vakuutusyhtiöiden sijoitustoiminta 2008 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Sisällys sijoitustoimintaympäristö... 3 sijoitukset 31.12.2008 (käyvin arvoin)... 4 uudet sijoitukset 2008... 6 Sijoitustoiminnan tuottojen

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005

Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestia Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.7.2005 klo 13.00 1 (5) ENNAKKOTIETO NORVESTIAN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1.1.-30.6.2005 Norvestian täydellinen osavuosikatsaus julkaistaan 9.8.2005 hallituksen kokouksen jälkeen.

Lisätiedot

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE

698/2014. Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA. Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE 14 698/2014 Liite 1 LUOTTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA Korkotuotot Leasingtoiminnan nettotuotot Korkokulut KORKOKATE Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Samaan konserniin kuuluvista yrityksistä Omistusyhteysyrityksistä

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015. Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2015 Lehdistötilaisuus 23.10.2015 / toimitusjohtaja Timo Ritakallio 1 OSAKEKURSSIEN LASKU HEIJASTUI SIJOITUSTUOTTOON Tammi syyskuu 2015 Sijoitustuotto 3,1 % Osakesijoitusten tuotto

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014

ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 ILMARINEN TAMMI SYYSKUU 2014 24.10.2014 1 SIJOITUSTUOTTO HYVÄLLÄ TASOLLA Tammi syyskuu 2014 Sijoitustuotto 5,7 % Osakesijoitusten tuotto 8,8 % Korkosijoitusten tuotto 3,1 % Kiinteistösijoitusten tuotto

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton

Puolivuosikatsaus 2011. Tapiola-ryhmä. Puolivuosikatsaus 2011. Tilintarkastamaton Puolivuosikatsaus 2011 Tapiola-ryhmä Puolivuosikatsaus 2011 Tilintarkastamaton Vahinko-Tapiola Puolivuosikatsaus 2011 Liikevoitto nousi 22,5 milj. euroa 37,9 milj. euroon (15,4 milj. e) Kokonaistulos oli

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012

Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2012 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitteet Taseen liitteet Tunnusluvut ja analyysit Sijoitusjakauma

Lisätiedot

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas

ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014. Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas ILMARINEN TAMMI-KESÄKUU 2014 Lehdistötilaisuus 12.8.2014 / Toimitusjohtaja Harri Sailas 1 1. VUOSIPUOLISKO VASTASI ODOTUKSIA Tammi kesäkuu 2014 Sijoitustuotto 3,4 % Osakesijoitusten tuotto 5,5 % Korkosijoitusten

Lisätiedot

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7)

MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.08.2003 KLO 08.30 1(7) MARTELAN OSAVUOSIKATSAUS AJALTA 01.01.-30.06.2003 Toimistokalusteiden kysyntä on jatkunut heikkona. Liikevaihto laski 19,2 % ja oli 49,0 milj. euroa.

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot