Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri. Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2012

2 Uudistautumisen vuosi suunnitellusti strategian mukaan VUOSI 2012 OLI RESTELILLE KOHTUULLINEN HUOLIMATTA LOPPU VUODEN VAIKEASTA YLEISESTÄ TALOUS- JA MARKKINA- TILANTEESTA. RESTELIN TOIMINNASSA KOROSTUIVAT STRATEGIA- KAUDEN TAVOITTEIDEN MUKAISESTI ERITTÄIN VOIMAKAS HOTELLI- JA RAVINTOLATOIMINNAN UUDISTAMINEN, TOIMIPAIKKAVERKOSTON KEHITTÄMINEN SEKÄ KILPAILUKYVYN JA KUSTANNUSTEHOKKUUDEN PARANTAMINEN. VUODEN 2012 LOPPUUN MENNESSÄ STRATEGIA- KAUDEN TAVOITTEISTA JA TOIMENPITEISTÄ ON TOTEUTETTUNA KOL- MANNES. HAASTAVASTA ALAN MARKKINATILANTEESTA HUOLIMATTA RESTEL-KONSERNI YLITTI SEKÄ LIIKEVAIHDON ETTÄ TULOKSEN OSALTA BUDJETOIDUT TAVOITTEET. RESTEL JATKAA STRATEGIANSA MUKAISTA UUDISTAUTUMISTA MYÖS VUONNA 2013 OTTAEN HUOMIOON TALOUS- JA MARKKINATILANTEEN HAASTEELLISUUDEN. Alalla vaikea loppuvuosi Yleiseen taloustilanteeseen ja bruttokansantuotteeseen voimakkaasti sidoksissa olevan hotelli- ja ravintola-alan kehitys oli vuonna 2012 kokonaisuutena varsin vaatimatonta, ja vuodesta 2013 ennustetaan samankaltaista. Kulunutta vuotta leimasivat mm. yritysten yt-neuvottelut, supistunut liikematkustaminen ja kokoustaminen sekä jo loppu vuoden osalta yksityisen kulutuksen matala taso. Yksityisen ostovoiman ennustetaan laskevan myös vuonna Restelille vuosi 2012 oli kohtuullinen ja toiminta strategian mukaista. Hyvän alkuvuoden jälkeen hotelli- ja ravintola-alan markkinatilanne pehmeni voimakkaasti kesästä eteenpäin, ja se vaikutti myös Resteliin. Erityisesti heikkenevä taloustilanne kiihtyi hotelliliiketoiminnassa, jossa yrityspuolen kysyntä laski varsin voimakkaasti. Suunniteltua kasvua Restel jatkoi vuoden 2012 aikana strategiansa mukaista voimakasta uudistautumista molemmilla liiketoimintansa osa-alueilla. Yhteenlaskettuna toimipaikkojen avauksia, uudistuksia, lopetuksia ja yrityskauppoja oli kertomusvuonna 58 kappaletta. Lukumääräisestikin mittavan uudistautumisen hedelmät näkyvät suurimmaksi osaksi vasta tulevina vuosina. Huolimatta haastavasta taloustilanteesta Restelkonserni ylitti sekä liikevaihdon että tuloksen osalta suunnitellut tavoitteet. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna +3,4 %:ia ollen 392,8 M. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 2,7 M ja liikevoitto 0 M. Vuoden 2012 kannattavuutta ja liikevoittoa söivät huono markkinatilanne sekä toimipaikkojen lopetuksista ja yrityskaupoista johtuvat isot kertaluonteiset kulut ja poistot. Uusien toimipaikkojen avausten myötä henkilöstön määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna 5,7 %. Henkilöstöä Restelissä oli vuoden 2012 lopussa 5 160, kokopäiväisiksi muutettuna Restel-konsernin kokonaisinvestoinnit olivat yli 30 M, ja niistä merkittävimmät kohteet olivat Hotelli Atlas Kuopiosta ja Siuntion Kylpylän liiketoimintakaupat, Cumulus Rautatienkatu Tampereen avaus, Cumulus-hotellien uudistaminen sekä ravintolaliiketoiminnan uusien konseptien avaukset ja kokonaisvaltainen kehittäminen. Konsernin rahoitusasema pysyi erittäin vakaana koko vuoden. kehitystoiminnoista olivat Martina-ketjun konseptiuudistus ja uusien ravintolakonseptien Bambu, Blok, Grillsson, Kurvi, Lauantai ja Mario avaukset ja levittäminen eri ympäristöihin. Restel jatkaa myös vuonna 2013 konseptien uudistamista, hiomista ja kehittämistä. Uusia toimipaikkoja avataan ja uudistetaan tänä vuonna kuitenkin edellisvuotta maltillisemmin taloustilanne huomioiden. Restel panostaa voimakkaammin toimipaikkojen määrän kasvattamiseen, kun uudet konseptit on testattu ja arvioitu. Hotelliverkosto hyvässä kunnossa Restel uudisti hotelliliiketoimintaansa merkittävästi vuonna 2012, ja kehittämisen painopistealueena oli Cumulus-ketju. Restel myös osti kaksi uutta hotellia: Siuntion Kylpylän, joka liitettiin osaksi Rantasipiketjua sekä Hotelli Atlaksen Kuopiosta. Lisäksi Restel avasi uuden hotellin, Cumulus Rautatienkatu Tampereen. Yhteensä Restel sai uutta hotellikapasiteettia yli 500 huonetta ja uudisti tai laajensi kaikkiaan huonetta. Tänä päivänä Restelillä onkin hyvässä kunnossa oleva hotelliverkosto ja huonetarjonta. Uudistuneella tarjonnalla Restel pärjää entistä paremmin tulevaisuuden hotellimarkkinoilla. Restel on kilpailukykyinen myös tulevaisuudessa Vaikka talouden ja alan näkymät vuodelle 2013 ovat mollivoittoisia, tulee Restel pärjäämään niin myynnissä kuin kannattavuudessakin alaa keskimääräistä paremmin. Restelin vahvuuksia ovat riittävä kriittinen volyymi, tehokkuus sekä tuotteiden ja palveluiden merkittävä uudistuminen ja kehitystyö. Strategian mukaiseen suurempaan uudistautumiseen menee vielä kaksi kolme vuotta. Erityisesti kasvava matkailumarkkina tuo hotelli- ja ravintolatoimintaan pitkällä aikavälillä hyvää potentiaalia ja mahdollisuuksia. Kertomusvuonna organisaatiomme selvisi hyvin strategian mukaisessa uudistautumisen vauhdissa huolimatta siitä, että tempo oli välillä jopa hengästyttävää. Vaikka Restel investoi ja rakentaa uusia konsepteja, ei mikään niistä toimi ilman hyvää henkilöstöä. Strategiajaksollamme onkin yhtenä uudistamisen osa-alueena pitkäjänteinen palveluiden ja henkilöstön kehittämiseen liittyvä projekti. Sitä vietiin eteenpäin vuonna 2012, ja sen tulokset alkavat näkyä arjessa vuonna Toimintavuonna onnistumisia oli paljon, ja kiitän siitä koko henkilökuntaa ja kaikkia kehityksessä mukana olleita. Ravintolatoiminta uudistui merkittävästi Kertomusvuonna Restelin uudistumisen painopistealueena oli ravintolatoiminta ja erityisesti ruokaravintolat, joiden kehittämisessä otettiin iso askel. Uusia konsepteja pilotoitiin ja nykyisiä uudistettiin: uusia ravintoloita Restel avasi 18 kappaletta ja uudisti 15 ravintolaa. Kannattamattomia toimipaikkoja myytiin tai lopetettiin 20. Merkittävimmät Harri

3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 Omistussuhteet Restel Oy on Osuuskunta Tradeka-yhtymän tytäryhtiö ja Restel-konsernin hallinto- ja emoyhtiö, jonka tytäryhtiöt ovat Restel Ravintolat Oy, Cumulus Oy, Rantasipi Oy, Restel Liikenneasemat Oy, Restel Kylpylähotellit Oy, Kansainväliset Restel Hotellit Oy, Rax Ravintolat Oy ja Ikaalisten Kylpylä Oy. Hallinto ja tilintarkastajat Restel Oy:n hallitukseen kuuluivat toimitusjohtaja Juha Laisaari (pj), Matti Pirnes (vpj), Markku Alhava ( asti), toimitus johtaja Leena Syrjälä ( alkaen), senior partner Leif Ekström ja hallintojohtaja Perttu Puro. Henkilöstön edustajana hallituksessa oli pääluottamusmies Erja Backman. Toimitus johtajana toimi Harri Sivula. Tilintarkastajana toimi KHT Jukka Rajala ja varatilintarkastajana KPMG Oy Ab. Hotelli- ja ravintolaelinkeinon kehitys Suomessa (MaRa ry) Matkailu- ja ravintolapalveluiden alkuvuosi oli myönteinen, mutta kysyntä hidastui kesän jälkeen. Ruokamyynnin kasvu säilyi myönteisenä syksyyn asti. Viileä kesä käänsi alkoholin myynnin selvään laskuun. Majoitusmyyntiä on jarruttanut kotimaisten yöpymisten hidas kasvu. Ravintoloiden kustannuskehitys on ollut erittäin nopeaa. Anniskeluravintoloiden myynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa 5,9 prosenttia ja määrä 1,3 prosenttia myyntihintojen noustessa noin 4,6 prosenttia. Hotellien majoitusmyynnin arvo kasvoi tammi-syyskuussa 5,9 prosenttia. Huonehinnat nousivat 3,8 prosenttia, joten huonemyynnin määrä lisääntyi 2,1 prosenttia. Majoitusmyynnin kasvu on tullut EU-alueen ja Skandinavian ulkopuolelta. Suomalaisten hotellien myynti on seurannut pohjoismaista kehitystä. Kapasi teetin käyttöaste oli 53,5 prosenttia, mikä on 0,2 prosentti yksikköä matalampi kuin edellisenä vuonna. Ruokamyynnin määrä kasvaa kertomusvuonna hieman yli prosentin ja alkoholimyynnin määrä laskee 3 4 prosenttia. Restelin liiketoiminta 2012 Restel keskittyi strategiansa mukaisesti kannattavaan kasvuun sekä kilpailukykynsä ja kustannustehokkuutensa parantamiseen. Ravintolatoiminnassa panostettiin voimakkaasti konseptien kilpailukyvyn parantamiseen ja ravintolaverkoston kehitykseen. Kertomusvuonna jatkettiin Cumulus-hotellien perusparannustöitä useilla paikkakunnilla. Huonekapasiteettia kasvattivat kolme uutta hotellia; Rantasipi Siuntion Kylpylä, Atlas Kuopio ja Cumulus Rautatienkatu Tampere. Uusia ravintoloita avattiin 18 kappaletta ja ravintolakapasiteettia supisti 21 ravintolan sulkeminen vuoden 2012 aikana. Liiketoiminnan tulos heikkeni edellisestä vuodesta, koska taloudellinen epävarmuus kasvoi loppuvuotta kohden. Investointeja jatkettiin strategian mukaisesti. Hotellit Restelin hotelliyhtiöiden liikevaihto vuonna 2012 oli 216,0 miljoonaa euroa (210,1 M ), joka on 2,8 prosenttia edellistä vuotta enemmän. Hotellien majoitusliikevaihto kasvoi 4,8 prosentilla vuodesta Hotelleja oli vuoden lopussa 49 (46) ja hotelleissa yhteensä 68 (66) ravintolaa. Restel on panostanut voimakkaasti Cumulus-ketjun kehittämiseen. Kertomusvuonna ketjuun tuli 265 uutta ja 827 uusittua huonetta. Ilmettään kirkastivat Cumulus-hotellit Porissa, Lahdessa, Turussa, Seinäjoella, Kuopiossa ja Hyvinkäällä. Marraskuussa alkoi Cumulus Hämeenpuisto Tampereen uudistustyöt. Helsingin Crowne Plaza sai Finland s Luxury Business Hotel tunnustuksen ja Rantasipi Airport Congress Center valittiin vuoden 2012 kokoushotelliksi. Hotellitoiminnan tulos heikkeni edellisestä vuodesta. Alkuvuonna jatkunut positiivinen kysynnän kehitys hiipui keväällä ja notkahti kesällä. Käyttöasteen kehitys on odotettua heikompaa, mutta keskihinnan nousu johti edellisvuotta parempaan RevPar-kehitykseen. Ravintolat Restelin ravintolayhtiöiden viime vuoden liikevaihto oli 176,7 miljoonaa euroa (169,7 M ), jossa on 4,1 prosenttia kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Ravintolatoiminnassa panostettiin voimakkaasti konseptien ja ravintolaverkoston kehitykseen. Uusia konsepteja pilotoitiin ja vanhojen konseptikehitystä jatkettiin. Uusista ravintoloista viisi avattiin kauppakeskuksiin Helsingissä, Hyvinkäällä, Kouvolassa ja Lahdessa. Liikenneasemien luku määrä lisääntyi kolmella, joista yksi toimii ST1-liikemerkin alla. Ravintolauudistuksia toteutettiin useissa ravintolassa Martina- ja Rax-ketjussa. Vuoden aikana myytiin tai lakkautettiin 21 ravintolaa ravintola verkostostrategian mukaisesti. Erillisten ravintoloiden kokonaismäärä oli vuoden päättyessä 169. Ravintolatoiminnan tulos heikkeni edellisestä vuodesta johtuen lähinnä ravintolaverkoston muutosten aiheuttamista kertaluonteisista kuluista. Liikevaihto ja tulos Restel-konserni Restel-konsernin liikevaihto oli 392,8 miljoonaa euroa, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 13,0 miljoonaa euroa eli 3,4 prosenttia. Konsernin liikevoitto oli 6,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta vähemmän. Tulos ennen satunnaisia eriä oli 2,7 miljoonaa euroa voitollinen edellisen vuoden tuloksen oltua 6,1 miljoonaa euroa. Restel Oy Restel Oy on antanut Osuuskunta Tradeka-yhtymälle 1,6 miljoonan euron konserniavustuksen. Tase Konsernin tase pieneni edellisestä vuodesta 2,8 miljoonaa euroa. Pysyvät vastaavat ovat tilinpäätöksessä yhteensä 130,7 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 122,6 M ) ja vaihtuvat vastaavat 107,8 miljoonaa euroa (118,7 M ). Oma pääoma oli 135,5 miljoonaa euroa (134,7 M ) ja vieras pääoma 102,3 miljoonaa euroa (105,6 M ). Investoinnit ja rahoitus Konsernin vuoden 2012 kokonaisinvestoinnit olivat 31,7 miljoonaa euroa (16,8 M ). Merkittävimmät kohteet olivat Atlas Kuopion ja Siuntion Kylpylän liiketoimintakaupat sekä Cumulus hotellien imago-ohjelma, uudet ravintolat sekä Cumulus Rautatienkatu Tampere. Muutoin investoinnit kohdistuivat verkoston ylläpitoon. Konsernin tuotekehityskustannukset kertomusvuonna olivat 0,8 miljoonaa euroa (1,2 M ). Konsernin rahoitusasema pysyi koko vuoden hyvänä. Henkilöstö Restel-konsernin henkilömäärä oli kertomusvuoden päättyessä (4.989). Vuosityötuntien kautta kokoaikaisiksi laskettuna konsernin henkilöstön määrä oli keskimäärin vuoden aikana 2.508, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 %. Henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut Keskimääräinen lukumäärä Tilikauden palkat ja palkkiot (M ) 89,0 83,3 77,5 74,3 76,0 Henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa tuettiin järjestämällä kaksi kuntoremonttikurssia sekä yksi Aslak-kuntoutus. Lisäksi tuettiin henkilöstön omatoimisia liikuntaharrastuksia. Koko henkilöstön valmennuksen käytettiin noin vuorokautta. Johdon ja esimiesten tutkinnoista valmistui yhteensä 130 johtajaa, päällikköä ja vuoropäällikköä. Ympäristö Strategiansa mukaisesti Restel kiinnittää toiminnassaan entistä enemmän huomiota toimintansa ympäristöystävällisyyteen sekä kehittää vastuullisuutensa johtamisperiaatteita, mittareita ja raportointia. Perehdytämme henkilöstöä ympäristöasioihin ja toteutamme ympäristöohjelmaa. Restel on mukana EU:n Energiatehokkuusprojektissa, jota organisoi Työ- ja elinkeinoministeriö. Yhtiö aloitti säännöllisen hiilijalanjäljen mittaamisen hotelleissa ja käyttää Fortum Carbon Free -sähköä, joka on Pohjoismaissa ydinvoimalla ja uusiutuvilla energialähteillä tuotettua 100 % hiilidioksidivapaata sähköä

4 Tulevaisuuden näkymät Matkailu- ja ravintola-alan kysyntää heikentää kuluvana vuonna kuluttajien laskeva ostovoima ja epävarmat työllisyysodotukset. Ravintoloiden pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin suotuisat, sillä suomalaiset ruokailevat ravintoloissa yhä enemmän. Valmis teltavalla alkoholilain kokonaisuudistuksella on merkittäviä vaikutuksia matkailu- ja ravintola-alan kysyntään ja työllisyyteen. Ravintola-anniskelun sääntelyn tiukentaminen vähentäisi kotimaista myyntiä, verotuloja ja työpaikkoja. Restelin liikevaihdon ennakoidaan kehittyvän maltillisesti vuonna 2013 ja tuloksen arvioidaan olevan viime vuoden tasolla. Yhtiö jatkaa strategiansa mukaisesti kannattavan kasvun ja kilpailukykynsä parantamista nykytoimintansa kehittämisen ja uusien hankkeiden kautta. Yhtiön toimintaympäristössä ei ole suhdanteisiin liittyvien riskien lisäksi muita merkittäviä liiketoimintaa uhkaavia riskejä. Tunnusluvut Liikevaihto / M 392,8 379,8 357,2 341,6 376,2 Voitto ennen 2,7 6,1 18,9 7,1 25,7 satunnaisia eriä / M Omavaraisuusaste Sijoitetun pääoman tuottoprosentti 2,0 4,1 11,0 4,6 16,1 Konsernin tuloslaskelma RESTEL KONSERNI TuLOSLASKELMA euroa LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Liiketoiminnan kulut: Tavarat Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Yhteensä LIIKEVOITTO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät VOITTO / TAPPIO ennen veroja Tuloverot Vähemm.osuus tk:n tuloksesta 0 0 TILIKAUDEN VOITTO / TAPPIO Avainlukujen laskentaperiaatteet Omavaraisuusaste oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma saadut ennakot x 100 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti Voitto ennen veroja + annetut konserniavustukset + korkokulut + muut rahoituskulut Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat x 100 Tunnusluvun jakaja lasketaan tilikauden ja edellisen tilikauden taseen keskiarvona

5 Konsernin tase Konsernin rahoituslaskelma KONSERNITASE Vastaavaa Pysyvät vastaavat: Aineettomat hyödykkeet Konserniliikearvo Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset: Osuudet osakkuusyrityksissä Muut sijoitukset Pysyvät vastaavat yhteensä Vaihtuvat vastaavat: Vaihto-omaisuus Saamiset Rahoitusarvopaperit Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä Vastaavaa yhteensä Konsernin rahoituslaskelma LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Voitto ennen satunnaiseriä Oikaisut: + Suunnitelman mukaiset poistot /+Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua /+Rahoitustuotot ja -kulut /+Muut oikaisut; myyntivoitot ja -tappiot Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta Käyttöpääoman muutos: Lyhytaik. liikesaamisten lis.(-) / väh.(+) Vaihto-omaisuuden lisäys (-) / vähennys (+) Lyhytaik. velkojen lis. (+) / väh. (-) Liiketoiminnan rahavirta ennen rah.eriä ja veroja Vastattavaa: Oma pääoma: Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien tappiot Tilikauden voitto / tappio Oma pääoma yhteensä Vähemmistöosuus Pakolliset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lyhytaikainen vieras pääoma Vieras pääoma Vastattavaa yhteensä Maksetut korot ja muut rahoituskulut Saadut osingot Saadut korot ja muut rahoitustuotot Maksetut verot Rahavirta ennen satunnaisia eriä Liiketoiminnan rahavirta INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineell. ja aineett. hyödykkeisiin Aineell. ja aineett. hyödykkeiden luovutustulot Investoinnit muihin sijoituksiin Luovutustulot muista sijoituksista Myönnetyt lainat 0-2 Lainasaamisten takaisinmaksut 1 0 Investointien rahavirta RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen rahavirta RAHAVAROJEN MUUTOS RAHAVARAT RAHAVARAT

6 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset Helsingissä 12. päivänä helmikuuta 2013 Perttu Puro puheenjohtaja Matti Pirnes varapuheenjohtaja Tilintarkastuskertomus Restel Oy:n yhtiökokoukselle Olen tilintarkastanut Restel Oy:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää sekä konsernin että emoyhtiön taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen ja toimitusjohtajan vastuu Hallitus ja toimitusjohtaja vastaavat tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä ja toimitusjohtaja siitä, että kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastus evidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sisältyvistä ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on yhtiössä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhtiön sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen. Leena Syrjälä hallituksen jäsen Leif Ekström hallituksen jäsen Erja Backman henkilöstön edustaja ja hallituksen jäsen Timo Mikkola hallituksen jäsen Tilintarkastajan velvollisuudet Velvollisuuteni on antaa suorittamani tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä, konsernitilin päätöksestä ja toimintakertomuksesta. Tilin tarkastus laki edellyttää, että noudatan ammatti eettisiä periaatteita. Olen suorittanut tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus tavan mukaisesti. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelen ja suoritan tilintarkastuksen hankkiakseni kohtuullisen varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko emoyhtiön hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingon korvausvelvollisuus yhtiötä kohtaan, taikka rikkoneet osakeyhtiölakia tai yhtiöjärjestystä. Käsitykseni mukaan olen hankkinut lausuntoni perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Lausunto Lausuntonani esitän, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Helsingissä 28. helmikuuta 2013 Jukka Rajala KHT Harri Sivula Toimitusjohtaja

7 Hämeentie 19 PL 72, Helsinki Puh Fax

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS SISÄLTÖ VUOSI 2012 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 KULUTTAJILLE, JOTKA KULKEVAT OMIA POLKUJAAN 4 TILINPÄÄTÖS 6 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 23 TILINTARKASTUSKERTOMUS 25 HALLITUS 24 JOHTORYHMÄ

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUOSIKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ VUOSI 2013 LYHYESTI 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2 ASIAKASREFERENSSEJÄ 3 TILINPÄÄTÖS 11 HALLINTO JA HALLINTAPERIAATTEET 27 TILINTARKASTUSKERTOMUS 29 HALLITUS 30 JOHTORYHMÄ 32 II

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2012 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 212 Vuosikertomus 212 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013

Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy TAS E KIRJA 31.12.2013 Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Y-tunnus: 0167924-6 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.122023 asti Itä-Suomen Liikuntaopisto Oy Sivu Toimintakertomus 1-2 Tuloslaskelma

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2013 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2009 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus

Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus Vuosikertomus 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymän toiminta-ajatus 1. Osuuskunta on vapaaehtoinen organisaatio kaikille niille, jotka haluavat käyttää Osuuskunnan tarjoamia palveluja ja ovat valmiit noudattamaan

Lisätiedot

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25

Liitetiedot... 18. Toimitusjohtajan katsaus...4. Tilintarkastuskertomus...25. PPO:n historia...4. Hallintoneuvoston lausunto...25 T O I M I N T A K E R T O M U S 2 0 1 2 OSUUSKUNNAN KOKOUS Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 31. päivänä toukokuuta 2013 Raahen Kauppaporvarin Raahesalissa os. Kirkkokatu 28, Raahe.

Lisätiedot

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014

RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 TILINPÄÄTÖS 2014 RAPALA VMC OYJ TILINPÄÄTÖS 2014 Hallituksen toimintakertomus Tilintarkastuskertomus Konsernitilinpäätös, IFRS Konsernin tuloslaskelma Konsernin laaja tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua.

Finnet. etujärjestö ja yhteistyöfoorumi. Sen tarkoituksena on edistää puhelinyhtiöiden kehitystä ja yhteistoimintaa sekä valvoa niiden etua. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Finnet FINNET on suomalainen tietoliikenneryhmä, johon kuuluu 29 alueellista puhelinyhtiötä tytär- ja osakkuusyhtiöineen sekä Finnet-liitto ry. Ryhmän yhtiöt tarjoavat asiakkailleen

Lisätiedot

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta

Vuosikertomus. Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Vuosikertomus 2010 Käännös virallisesta ruotsinkielisestä vuosikertomuksesta Pohjoismainen siirtoverkko Energia Myynti Suomi Oy Vuosikertomus 2010 Sivu 2 Sisältö Yritystiedot...4 Hallituksen puheenjohtajan

Lisätiedot

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005

TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 TRADEKA OY VUOSIKERTOMUS 2005 SISÄLTÖ Tradeka Oy lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Tapahtumia 6 Brändit ja myymälät 7 Hallituksen toimintakertomus 8 Tilinpäätös 10 Yhtiön omistus 25 Hallitus ja tilintarkastajat

Lisätiedot

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12.

LIITE 1 TAS E KI RJA 31.12.2013 ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY. elo Canelco Capital Oy. Savilahdentie 6 L 19 70210 KUOPIO. Y-tunnus: 0732765-5 31.12. TAS E KI RJA 31.12.2013 Y-tunnus: 0732765-5 70210 KUOPIO LIITE 1 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 elo Canelco Capital Oy ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY ITÄ-SUOMEN RAHASTO OY clo Canelco Capital Oy 70210 KUOPIO Y-tunnus:

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva.

Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomus 2007 Kansi: Kai Noramies, Kurjet. Kuva: Museokuva. Vuosikertomuksen taidekuvat ovat Osuuskunta Tradeka-yhtymän taidekokoelmaan kuuluvista teoksista. 90-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi Osuuskunta

Lisätiedot

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle

I Bi: //?h TILINTARKASTUSKERTOMUS. Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle 31.12.2014. I Bi: Keskus 020 743 2920 BDO Oy Faksi 020 743 2935 Vattuniemenranta 2 www.bdo.fi 00210 Helsinki TILINTARKASTUSKERTOMUS Suomen Nuorisoseurat ry:n valtuustolle Olemme tilintarkastaneet Suomen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

HARTELA VUOSIKERTOMUS 2011

HARTELA VUOSIKERTOMUS 2011 11 HARTELA VUOSIKERTOMUS 2011 Verkkokauppa.com Oy:n ja Tallink Siljan työmaat Helsingin Jätkäsaaressa. 11 4 Hallituksen katsaus 7 Yritysjohto 10 Rakennustoiminta 24 Talotekniikka 30 Tuloslaskelma ja tase

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot