SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYS. Hallituksen toimintakertomus... 3"

Transkriptio

1 Tilinpäätös

2 SISÄLLYS Hallituksen toimintakertomus... 3 Konsernitilinpäätös IFRS... 9 Konsernin tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS... 9 Konsernin tase IFRS...10 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS Konsernin rahavirtalaskelma IFRS Konsernitilinpäätöksen liitetiedot IFRS...12 Emoyhtiön tilinpäätös FAS (suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Emoyhtiön tuloslaskelma...52 Emoyhtiön tase...52 Emoyhtiön rahoituslaskelma...53 Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot...53 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen päiväys ja allekirjoitus Tilintarkastuskertomus TILINPÄÄTÖS 2011

3 Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus Toiminta Ramirent on rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt kansainvälinen yritys, joka toimii Pohjoismaiden sekä Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. Yhtiön pääkonttori on Vantaalla ja sillä oli 406 (378) toimipistettä kolmessatoista maassa. Markkinakatsaus Vuonna 2011 markkinat olivat vilkkaat Pohjoismaissa sekä rakentamisessa että useilla teollisuussektoreilla. Myös Puolassa rakentaminen ja teollisuustoiminta olivat hyvällä tasolla, mutta rakentamisen määrä alkoi laskea vuoden toisella puoliskolla Slovakiassa, Tšekissä ja Unkarissa vuoteen 2010 verrattuna. Infrastruktuurirakentaminen kehittyi myönteisesti Venäjällä syksyn aikana. Baltian maissa rakentaminen ja erityisesti infrastruktuuri- ja energiainvestoinnit toipuivat. Liikevaihto Vuonna 2011 Ramirent-konsernin liikevaihto kasvoi 22,3 % ja oli 649,9 (2010: 531,3; 2009: 502,5) M. Kasvu johtui vuoden puolivälin jälkeen alkaneesta rakennusmarkkinoiden elpymisestä. Paikallisilla valuutoilla laskettuna konsernin koko vuoden liikevaihto kasvoi 20,1 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa segmenteissä edelliseen vuoteen verrattuna. Suomen osuus liikevaihdosta oli 23,6 % (25,3 %), Ruotsin osuus 27,8 % (26,8 %), Norjan osuus 22,1 % (21,1 %), Tanskan osuus 6,7 % (6,6 %), Europe Eastin osuus 8,5 % (7,9 %) ja Europe Centralin osuus 11,3 % (12,3 %). Liikevaihto segmenteittäin oli seuraava: (EUR milj.) 1-12/11 Osuus konsernin liikevaihdosta /10 Osuus konsernin liikevaihdosta 2010 Liikevaihdon muutos 11/10 Suomi 154,7 23,6 % 136,9 25,3 % 13,0 % Ruotsi 182,7 27,8 % 145,2 26,8 % 25,8 % Norja 144,8 22,1 % 114,4 21,1 % 26,6 % Tanska 44,1 6,7 % 35,6 6,6 % 24,0 % Europe East 56,1 8,5 % 42,7 7,9 % 31,2 % Europe Central 73,9 11,3 % 66,6 12,3 % 10,9 % Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät 6,3 10,2 Liikevaihto yhteensä 649,9 531,3 22,3 % Tulos Tulosta paransivat korkeampi käyttöaste ja terveemmät hintatasot. Yritysostot, henkilöstön määrän kasvu, tehostetut myyntitoimenpiteet, yhtenäisen Ramirent-toimintamallin ja toimipisteiden kehittäminen sekä ulkopuolisten palveluiden lisääntynyt käyttö kasvattivat kiinteitä kuluja. Koko vuoden liiketulos ennen poistoja (EBITDA) oli 181,8 (127,4) M eli 28,0 % (24,0 %) liikevaihdosta. Luottotappiot ja luottotappiovarauksen nettomuutos olivat yhteensä 4,0 ( 3,3) M. Poistot kasvoivat 107,7 (97,7) M :oon. Konsernin liikevoitto (EBIT) oli 74,1 (2010: 29,7; 2009: 28,8) M, eli 11,4 % (5,6 %) liikevaihdosta. Liiketulosprosentin jakauma segmenttien välillä oli seuraava: (EUR milj.) 1-12/11 Liiketulosprosentti 1-12/10 Liiketulosprosentti Suomi 22,8 14,7 % 13,7 10,0 % Ruotsi 33,2 18,2 % 23,3 16,1 % Norja 11,2 7,7 % 2,3 2,0 % Tanska 0,1 0,2 % 2,2 6,2 % Europe East 5,9 10,5 % 3,5 8,3 % Europe Central 5,5 7,4 % 0,8 1,2 % Toimintasegmenteille kohdistamattomat erät 4,5 4,7 Liiketulos yhteensä 74,1 11,4 % 29,7 5,6 % Nettorahoituserät olivat 13,4 ( 8,9) M, ja niihin sisältyi valuuttakurssieroja 0,6 (3,2) M. Konsernin tulos ennen veroja oli 60,8 (20,9) M. Tuloverojen määrä oli 16,0 ( 6,2) M. Tilikauden 2011 tulos oli 44,7 (14,6) M. Osakekohtainen tulos oli 0,41 (2010: 0,13; 2009: 0,04). Sijoitetun pääoman tuotto oli 15,7 % (2010: 8,6 %; 2009: 8,5 %) ja vastaava oman pääoman tuotto 13,9 % (2010: 4,7 %; 2009: 1,6 %). Osakekohtainen oma pääoma oli 3,02 (2010: 2,93; 2009: 2,81). Investoinnit, rahavirta ja rahoitus Konsernin vuoden 2011 tammi joulukuun bruttoinvestoinnit pitkäaikaisiin varoihin olivat 242,2 (62,0) M, joista 111,2 (16,1) M liittyi yrityshankintoihin. Joidenkin hankintojen yhteydessä Ramirent on tehnyt sopimuksen ehdollisen lisäkauppahinnan maksamisesta myyjälle. Arvioidut lisäkauppahinnat sisältyvät bruttoinvestointeihin. Yrityshankinnat mukaan lukien, kone- ja laiteinvestoinnit tammi joulukuun ajalta olivat yhteensä 169,2 (52,7) M. Aineellisten pitkäaikaisten varojen vähennykset olivat myyntiarvoltaan 27,0 (16,9) M, josta koneiden ja laitteiden osuus oli 26,7 (16,4) M. Konsernin kahdentoista kuukauden liiketoiminnan rahavirta oli 177,4 (104,2) M, mistä nettokäyttöpääoman muutos oli 5,5 ( 0,4) M. Investointien rahavirta oli 229,5 ( 56,2) M, mikä johtui lisääntyneistä investoinneista vuokrakoneisiin ja -laitteisiin sekä yrityshankinnoista. Liiketoiminnan ja investointien rahavirta oli 52,0 (48,0) M. Tammi joulukuun aikana 2011, osinkoja maksettiin 27,0 (16,3) M ja omia osakkeita ostettiin 3,4 (2,9) M :lla. Neljännen vuosineljänneksen lopussa korollinen vieras pääoma oli 265,2 (177,9) M. Nettovelka oli 262,8 (176,6) M ja nettovelkaantumisaste 80,6 % (55,6 %) Ramirentillä oli käyttämättömiä sitovia luottolimiittejä 127,2 M. Ramirent Oyj pidensi koko 240 M syndikoitua luottoaan vuoteen 2017 asti. Järjestelyjen jälkeen Ramirentillä on sitovia lainasitoumuksia yhteensä 390 M. 3 TILINPÄÄTÖS 2011

4 Hallituksen toimintakertomus Tilikauden lopussa taseen loppusumma oli 801,1 (661,3) M, josta aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet olivat 487,3 (427,2) M. Konsernin oma pääoma oli 326,0 (317,6) M ja konsernin omavaraisuusaste 40,7 % (48,0 %). Katsauskauden lopussa taseen ulkopuoliset leasingvuokravastuut olivat yhteensä 116,6 (143,4) M, joista 12,3 (35,7) M kohdistui vuokrakalustoon. Henkilöstö ja toimipisteet Henkilöstö keskimäärin Toimipisteet Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central Konsernihallinto Yhteensä Liiketoiminnan laajentuminen ja yrityshankinnat Ramirent hankki tanskalaisen rakennusyhtiön E. Pihl & Søn A.S:n pienrakennuskone- sekä henkilö- ja tavarahissitoiminnan Ramirent hankki Länsi-Jyllannissa, Tanskassa toimivan Jydsk Materiel Udlejningin konevuokraamoliiketoiminnan. Ramirent käytti optiotaan hankkia loput 40 % slovakialaisen Ramirent spol. s.r.o:n (entinen OTS Bratislava spol. s r.o:n) osakkeista. Ramirent solmi sopimuksen Destia Oy:n työmaatilojen ja osan sen pienrakennuskoneista sekä niihin liittyvien toimintojen hankinnasta ja solmi viiden vuoden kone- ja laitevuokrasopimuksen Destia Oy:n kanssa. Kauppa tuli voimaan Ramirent hankki tšekkiläisen yrityksen Stavební Doprava a Mechanizacen (SDM) konevuokrausliiketoiminnan. Ramirent hankki tšekkiläisen rakennuskoneyrityksen RENT MB s r.o:n konevuokrausliiketoiminnan. Ramirent hankki Suomen Sääsuoja Oy:n. Ramirent solmi sopimuksen Rogaland Planbygg AS:n ostamisesta. Rogaland Planbygg on Norjan johtava kaasu- ja öljyteollisuuden työmaatilojen vuokraaja. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 22 M. Kauppa tuli voimaan , ja yhtiön nimeksi muutettiin Ramirent Module Systems AS. Ramirent solmi sopimuksen Hyrman i Lund AB:n ostamisesta. Hyrman i Lund AB on Etelä-Ruotsin suurimpia toimijoita konevuokrausalalla. Yhtiön vuosittainen liikevaihto on noin 15 M ja se toimii seitsemällä paikkakunnalla. Kauppa tuli voimaan Ramirent hankki tanskalaisen rakennusliikkeen MT Højgaard A/S:n tytäryhtiön, rakennuskonevuokraamo Ajos A/S:n telineliiketoiminnan. Samassa yhteydessä Ramirent Tanska myi henkilö- ja tavarahissiyksikkönsä Ajokselle. Ramirent hankki ruotsalaisen räätälöityihin tiloihin erikoistuneen konevuokraamon Consensus Entreprenad AB:n. Yrityksellä on noin 2,8 M :n vuosittainen liikevaihto ja sillä on kahdeksan työntekijää. Ramirent solmi sopimuksen ruotsalaisen konevuokraamon TLM:n (Tannefors Lift- och Maskinuthyrning), joka on johtava toimija Östergötlandin alueella.yrityksellä on kolme toimipistettä, ja sen vuosittainen liikevaihto on noin 8,8 M. Kauppa tuli voimaan Kehitys segmenteittäin Suomi Ramirentin liikevaihto Suomessa kasvoi vuonna ,0 % ja oli 154,7 (136,9) M. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 22,8 (13,7) M eli liikevoittoprosentti oli 14,7 % (10,0 %). Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa 2011 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen kasvoi Suomessa 4 %, kun taas VTT:n mukaan rakentaminen kasvoi 2,6 % vuonna Vuoden 2011 ensimmäinen puolisko oli jossain määrin haasteellinen, mikä johtui heikosta kysynnästä teollisuussektorilla. Vuoden toisella puoliskolla kaikki sektorit kasvoivat voimakkaasti. Teollisen rakentamisen ja telakkateollisuuden tilauskannat kasvoivat merkittävästi. Myös asunto- ja erityisesti korjausrakentaminen osoittivat vahvaa kehitystä. Ruotsi Ramirentin liikevaihto kasvoi Ruotsissa vuonna ,8 % ja oli 182,7 (145,2) M. Paikallisilla valuutoilla laskettuna liikevaihto kasvoi 18,9 %. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 33,2 (23,3) M eli liikevoittoprosentti oli 18,2 % (16,1 %). Ruotsin rakennusalan liiton (Sveriges Byggindustrier) mukaan rakennusmarkkinat kasvoivat 9 % Ruotsissa vuonna Koko vuoden kestänyt vilkastuminen kaikilla rakentamisen sektoreilla paransi Ramirentin kasvua vuonna Asuinrakentaminen oli erityisen aktiivista vuoden aikana. Norja Ramirentin liikevaihto Norjassa kasvoi 26,6 % ja oli 144,8 (114,4) M vuonna 2011, tai 23,2 % paikallisilla valuutoilla laskettuna. Ilman Rogaland Planbygg -yritysostoa (nimetty uudelleen Ramirent Module Systems AS:ksi) liikevaihto kasvoi 15,6 %. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 11,2 (2,3) M eli liikevoittoprosentti oli 7,7 % (2,0 %). Euroconstructin mukaan vuonna 2011 Norjan rakennusmarkkina kasvoi kokonaisuutena 6 %. Asuntorakentaminen kasvoi vahvasti koko vuoden ajan. Lisäksi kasvua vauhditti uusi asiakassektori kaasu- ja öljyteollisuus, jonne Ramirent laajeni yritysoston kautta. Tanska Ramirentin liikevaihto Tanskassa kasvoi vuonna ,0 % ja oli 44,1 (35,6) M, tai 24,0 % paikallisilla valuutoilla laskettuna. Liiketulos (EBIT) kasvoi ja oli 0,1 ( 2,2) M eli liiketulosprosentti oli 0,2 % ( 6,2 %). Euroconstructin mukaan Tanskan rakennusmarkkinat kasvoivat noin 3 % vuonna Markkinatilanne parani Tanskassa erityisesti vuoden 2011 toisella puoliskolla, etenkin asuin- ja korjausrakentamisessa. Europe East (Venäjä, Baltia ja Ukraina) Ramirentin liikevaihto Europe East -maissa vuonna 2011 kasvoi 31,2 % ja oli 56,1 (42,7) M, tai 32,4 % paikallisilla valuutoilla laskettuna. Liiketulos (EBIT) oli 5,9 ( 3,5) M eli liiketulosprosentti oli 10,5 % ( 8,3 %). Euroconstructin mukaan (marraskuu 2011) rakennusmarkkinoiden kokonaisarvo kasvoi Venäjällä 5 %, Latviassa 11 %, Virossa 16 % ja Liettuassa 21 % vuonna Markkinoiden toipuminen oli Baltiassa odotettua nopeampaa. Lisääntyneet energia-alan investoinnit, korjausrakentaminen sekä lisääntyvä infrastruktuurirakentaminen edesauttoivat toipumista. Infrastruktuurirakentaminen kehittyi suotuisasti Venäjällä ja Ukrainassa. Europe Central (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia) Ramirentin liikevaihto Europe Central -maissa kasvoi 10,9 % ja oli 73,9 (66,6) M tai 13,1 % paikallisilla valuutoilla laskettuna. Liiketulos (EBIT) oli 5,5 (0,8) M eli liiketulosprosentti oli 7,4 % (1,2 %). Euroconstructin mukaan (marraskuu 2011) Puola oli Europe Central -maista ainoa, jossa rakennusmarkkinat kasvoivat (13 %). Sekä Tšekin tasavallan että Slovakian markkinat laskivat noin 6 %, kun taas Unkarin markkina putosi 11 %. 4 TILINPÄÄTÖS 2011

5 Hallituksen toimintakertomus Muutokset konsernin johdossa vuonna 2011 Erik Høi (55), B.Sc. (konetekniikka), nimitettiin Ramirentin Tanskan segmentin Senior Vice Presidentiksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi alkaen. Bjørn Larsen (51), M.Sc. (liiketalous ja markkinointi), MBA, nimitettiin Ramirentin Norjan segmentin Senior Vice Presidentiksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi alkaen. Larsen seurasi tehtävässä Eivind Bøea, joka jätti tehtävänsä Ramirentilla. SVP Kari Aulasmaa, Ramirentin Suomen ja Europe East segmenttien johtaja, ilmoitti yhtiölle, että hän on päättänyt jättää tehtävänsä ja siirtyä johtotehtäviin toiseen yritykseen konevuokrausalan ulkopuolelle. Seuraajan etsiminen aloitetettiin välittömästi. Kari Aulasmaa pysyy nykyisessä tehtävässään huhtikuuhun 2012 asti tai kunnes seuraaja on astunut virkaan. Konsernin johtoryhmän kokoonpano oli seuraava: konsernijohtaja Magnus Rosén; talousjohtaja Jonas Söderkvist; Kari Aulasmaa, SVP, Suomi ja Europe East -segmentit; Peter Dahlsten, SVP, Ruotsi-segmentti; Tomasz Walawender, SVP, Europe Central -segmentti; Erik Høi, SVP, Tanska-segmentti; Bjørn Larsen, SVP, Norja-segmentti; viestintäjohtaja Franciska Janzon; Mikael Kämpe, johtaja, konsernin kalustohallinta ja hankintajohtaja Dino Leistenschneider. Osakkeet Kaupankäynti osakkeilla Ramirent Oyj:n osakekannan markkina-arvo vuoden 2011 lopussa oli 594 (1 067) M. Kaupankäynti päättyi osakkeen arvoon 5,50 (9,85). Kauden ylin kurssinoteeraus oli 12,37 (10,10) ja alin 4,12 (6,17). Keskikurssi oli 7,57 (7,85). Vuoden aikana Ramirentin osakkeiden vaihto oli 359,5 (385,6) M, eli ( ) kpl, joka vastaa 43,4 % (44,9 %) Ramirentin osakekannasta. Osakepääoma ja osakkeiden määrä Tilikauden lopussa Ramirent Oyj:n osakepääoma oli 25,0 M ja osakkeiden määrä oli kpl. Omat osakkeet Vuoden 2011 lopussa Ramirent Oyj:llä oli hallussaan omaa osaketta eli 0,63 % kaikista osakkeista. Varsinaisen yhtiökokouksen 2011 päätökset Ramirent Oyj:n Helsingissä pidetty yhtiökokous hyväksyi vuoden 2010 tilinpäätöksen ja myönsi tili- ja vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2010 maksetaan osinkona 0,25 euroa osakkeelta. Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kuusi (6), ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen Kaj-Gustaf Berghin, Johan Ekin, Peter Hofvenstamin, Erkki Norvion ja Susanna Renlundin sekä valitsi uudeksi jäseneksi Gry Hege Sølsnesin. Hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Varsinainen yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan vuoden 2010 tasolla. Yhtiökokous vahvisti tilintarkastajien määrän yhdeksi (1) ja valitsi tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n ( PwC ) toimikaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Ylva Eriksson. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Strategia ja taloudelliset tavoitteet Ramirent-konsernin strategian tavoitteena on taata osakkeenomistajille vakaa osinkotuotto ylläpitämällä vankka taloudellinen asema. Ramirentin strategia keskittyy kolmeen päätavoitteeseen: 1. Kestävään liikevaihdon kasvuun vahvistamalla tarjontaa, laajentamalla asiakaspohjaa sekä kasvamalla ulkoistamissopimuksin ja valikoiduin yritysostoin, 2. Toiminnan korkeatasoisuuteen kehittämällä yhteistä yritysrakennetta eli Ramirent-toimintamallia ja 3. Riskitason alentamiseen tasapainoisemman liiketoimintaportfolion ja entisestään kehitettyjen riskinhallintamenettelyiden avulla. Konsernin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet taloudellisista suhdanteista riippumatta ovat: 1. osakekohtaisen tuloksen kasvu vähintään 15 prosenttia vuodessa 2. sijoitetun pääoman tuotto vähintään 18 prosenttia vuodessa 3. nettovelkaantumisaste vähemmän kuin 120 prosenttia jokaisen tilikauden lopussa 4. Ramirentin periaate osingonjaon osalta on jakaa vähintään 40 prosenttia tilikauden osakekohtaisesta tuloksesta osinkoina osakkeenomistajille. Liiketoiminnan riskit ja riskien hallinta Riskit ovat tapahtumia tai olosuhteita, jotka toteutuessaan voivat vaikuttaa Ramirentin tavoitteiden saavuttamisen todennäköisyyteen myönteisesti tai kielteisesti. Ramirentin riskien hallinta on johdonmukaista ja sen tarkoituksena on varmistaa, että Ramirent-konserni saavuttaa strategiset tavoitteensa, taloudelliset tavoitteet mukaan lukien. Ramirentin riskien hallinta keskittyy ennakoiviin toimenpiteisiin, toimintojen suojaamiseen, negatiivisten vaikutusten rajoittamiseen ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Hallitus hyväksyy riskien hallinnan periaatteet. Riskien kartoitus ja arviointi on osa vuosittaista strategiaprosessia. Riskien arvioinnissa kunkin riskin vaikutus ja todennäköisyys arvioidaan perustuen riskin taloudelliseen vaikutukseen arviointivuonna ja kolmena seuraavana vuonna. Riskien arvioinnin yhteydessä laadittavassa toimintasuunnitelmassa määritetään seurattavat tunnusluvut sekä toimet, joihin riskien toteutuessa ryhdytään. Toimintasuunnitelmat sisältävät nimetyt vastuuhenkilöt ja aikataulun toteutettaville toimenpiteille. Konsernin johtoryhmä vastaa yhdessä segmenttien ja maiden johdon kanssa riskitunnuslukujen säännöllisestä valvonnasta ja riskienhallintatoimenpiteiden toteuttamisesta tarvittaessa. Riskienhallintasuunnitelmat toteutetaan konsernin, segmentti- ja maatasolla. Riskienhallintatoimenpiteitä on toteutettu suhteessa toiminnan laajuuteen ja käytettävissä oleviin toimenpiteisiin. Joidenkin riskien toteutumiseen ei kuitenkaan voida vaikuttaa, ja Ramirent voi varautua lähinnä näiden riskien vaikutusten lieventämiseen. Olennainen osa Ramirentin riskien hallintaa on ylläpitää ja kehittää kaluston soveltuva vakuutusturva. Vuonna 2011 suunniteltiin uusi konsernitason vakuutusturvakonsepti, joka otetaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Ramirentille on laadittu sosiaalisen median ohjeistus, jossa määritellään konserni- ja maatasolla miten sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä ja brändin kehittämisessä. Ohje koskee niin Ramirentia yhtiönä kuin sen henkilöstöä. 5 TILINPÄÄTÖS 2011

6 Hallituksen toimintakertomus Toimintaympäristön myönteinen kehittyminen vuoden 2011 aikana vaikutti selvästi Ramirentin liiketoimintaan. Vuoden 2011 lopussa asiakkaiden ja markkinoiden taloudellinen toipuminen muuttui kuitenkin epävarmemmaksi. Ramirent on päivittänyt riskikarttansa muuttuneiden olosuhteiden mukaisesti. Lisäksi sisäisen tarkastuksen suunnitelman laajuus ja sisältö päivitettiin riskikartan muuttumista vastaavasti. Seuraavassa kuvaillut strategiset riskit eivät ole ainoita riskejä, mutta ne sisältävät tärkeimmät riskit, joille Ramirent ja sen osakkeenomistajat altistuvat. Asiakkaiden toimialojen kysynnän muutokset vaikuttavat Ramirentin toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Muutokset voivat liittyä esimerkiksi talouden sykleihin, asiakasyritysten strategioiden muutoksiin, tuotevaatimuksiin tai ympäristöasioihin. Ramirentin liiketoimintaan, kannattavuuteen ja taloudelliseen asemaan vaikuttavat pääasialliset riskit liittyvät rakennustoimialan taloudellisiin suhdanteisiin ja kasvavaan vuokrausalan kilpailuun markkina-alueilla. Ramirent pyrkii vähentämään liiallista riippuvuutta yksittäisestä toimialasta etsimällä uusia asiakasryhmiä rakennusalan ulkopuolelta ja tekemällä pidempiä sopimuksia. Ramirent pyrkii erottumaan kilpailijoistaan tarjoamalla asiakkaiden tarpeiden mukaan räätälöityjä ratkaisuja: yleisiä vuokrauspalveluja yksittäisestä tuotteesta tietyn projektin koko kaluston hallintaan sekä tarjoamalla teknistä tukea ja paikallista läsnäoloa. Ramirent toimii lisäksi joustavasti ja kustannustehokkaasti ja pyrkii näin varmistamaan kilpailukykynsä. Kilpailuaseman vahvistamiseksi Ramirent on mukauttanut edelleen kustannusrakennettaan ja kehittänyt toimintamalleja. Toimintaympäristön myönteinen kehittyminen on vaikuttanut kaluston käyttöasteisiin ja hintatasoihin myönteisesti. Rahoitusmarkkinoiden tulevaisuudennäkymät tulevat kuitenkin todennäköisesti rajoittamaan rahoituksen saamista uusille hankkeille ja hiljentämään asuntomarkkinoita sekä kehittyneillä että kehittyvillä markkinoilla, mikä saattaa vaikuttaa kielteisesti Ramirentin asiakkaisiin ja siten myös Ramirent-konserniin. Aggressiivinen kilpailu vuokraustoiminnassa voi johtaa alhaisempiin hintatasoihin ja katteisiin, vaikka Ramirent pyrkii säilyttämään vakaan hinnoittelun, laajan tarjonnan ja tehokkaan asiakaspalvelun. Kilpailijakentässä ei tapahtunut vuoden mittaan merkittäviä muutoksia. Fuusiot ja yritysostot sekä uusien toimijoiden tuleminen Ramirentin markkina-alueille voivat kuitenkin aiheuttaa muutoksia. Yhtiö seuraa säännöllisesti useita markkinoiden tunnuslukuja, kuten rakentamisen volyymiä, rakennusyhtiöiden tilauskantaa ja paikallisia toimialaan liittyviä mittareita. Toimintasuunnitelmat on laadittu ja niitä ylläpidetään jatkuvasti kaikissa maissa tulevaisuutta koskevien vaihtoehtoanalyysien perusteella, mikä mahdollistaa nopean ja ennakoivan reagoinnin markkinan muutoksiin. Monet Ramirentin markkina-alueista ovat yhä hyvin pirstaloituneita ja voivat tarjota mahdollisuuksia vahvistaa Ramirentin markkina-asemaa valikoitujen yrityskauppojen kautta. Kaikkien ostettavien yritysten täytyy täyttää Ramirentin strategiset ja taloudelliset kriteerit. Tällaisiin hankintoihin liittyy riski sopivien kohteiden tunnistamisesta, onnistuneesta ajoituksesta sekä hankittujen toimintojen liittämisestä osaksi Ramirentin liiketoimintoja. Kasvustrategia voi myös sisältää liiketoiminnan laajentamista uusille maantieteellisille markkinoille. Tällaiseen liiketoiminnan laajentamiseen liittyy kulttuurisidonnaisia, poliittisia, taloudellisia, viranomaisista johtuvia ja lainsäädännöllisiä riskejä sekä hyvien paikallisten avainhenkilöiden löytymiseen liittyviä riskejä. Ramirent pyrkii hallitsemaan yrityskauppoihin liittyviä riskejä noudattamalla due diligence -menettelyjä ja yrityskauppaprosesseja. Ramirent ylläpitää listaa noin 50 potentiaalisesta yrityskauppakohteesta eri markkina-alueilla. Maa- ja segmenttijohto vastaa kohdeyritysten tunnistamisesta Ramirentin tämänhetkisillä markkinoilla. Konsernitasolla nimetty henkilö ylläpitää kohdelistaa, mikä sisältää myös potentiaaliset uudet markkinat, sekä valvoo yrityskauppaprosesseja konsernitasolla. Ramirent kehitti yrityskauppaprosessejaan vuoden 2011 aikana parantaakseen yhtiön sisäistä kommunikaatiota eri osapuolten välillä. Yhtenäisen kalustorakenteen avulla pyritään optimoimaan käyttöastetta ja ylläpitämään hintatasoja. Ramirentin melko yhtenäinen kalustorakenne ja kaluston siirtäminen mahdollistaa reagoimisen kysynnän heikentymiseen jollakin markkinalla. Kaluston siirrolla ei voida kuitenkaan vastata laajamittaiseen markkinan laskuun. Kiinteiden kustannusten korkea osuus tekee osaltaan mukautumisen markkinoiden kysynnän nopeisiin muutoksiin haasteelliseksi. Ramirent on laatinut uudet säännöt kalustoinvestoinneista tuotestrategioiden seuraamiseksi ja voidakseen reagoida sekä myönteisiin että kielteisiin markkinamuutoksiin nopeammin. Lisäksi toimittajat ovat sopeuttaneet kapasiteettiaan vastaamaan laskusuhdannetta, mikä saattaa aiheuttaa häiriöitä toimitusajoissa, mikäli kysyntä elpyy nopeasti. Ramirent kehittää erilaisia ennustamistyökaluja mahdollisten kysyntämuutosten ennakoimiseksi sekä kalustokapasiteetin ja hintatasojen suunnittelemiseksi. Ramirentin toiminnot ovat riippuvaisia ulkoisista, sisäisistä ja integroiduista IT-palveluista ja ratkaisuista. Ramirent pyrkii käyttämään luotettavia tietotekniikka- ja tietoturvaratkaisuja voidakseen välttää käyttökatkot, tietojen häviämisen tai tietojen luottamuksellisuuden tai käytettävyyden heikentymisen. Ramirentilla on pienemmille liiketoimintayksiköille tarkoitettu teknologiapaketti, jonka avulla vähennetään kehitys- ja ylläpitokustannuksia. Yhteistä toimintamallia kehitetään konsernin synergioiden saavuttamiseksi ja pitkäaikaisen kannattavuuden varmistamiseksi. Useiden muiden liiketoimintamallin muutosten suunnitellaan toteutuvan samanaikaisesti, mistä syystä resurssien riittävyys, aikataulu ja laajuus säilyvät haasteellisina. Projektiin kohdennettiin lisää sisäisiä resursseja, ja lisähuomiota kiinnitettiin erityisesti muutoksen viestintään ennakolta, jotta Ramirentin organisaatiota voidaan valmistaa muutokseen. Muutosjohtamisohjelmia ja muutosviestintää hyödynnetään tehostetusti ja jatketaan koko hankkeen ajan. Kuitenkin, yhteisen toimintamallin käyttöönotto saattaa myöhästyä tai jopa epäonnistua. Hajautetun organisaation ja Ramirentin liiketoiminnan yrittäjävetoisen luonteen johdosta Ramirentilla on suhteellisen korkea riippuvuus yksilöistä. Avainpaikkoja varten toteutetaan seuraajasuunnittelua. Lisäkoulutustarpeita on kartoitettu ja tarvittavaa koulutusta on järjestetty. Ramirent arvioi jatkuvasti henkilöstöresurssejaan ja organisaatiorakenteitaan voidakseen varmistaa organisaation tehokkuuden ja pätevyyden sekä voidakseen välttää ikärakenteen epätasapainoisuuden ja henkilöstön suuren vaihtuvuuden. Johdon koulutusohjelman avulla parannetaan johdon ja korkean potentiaalin omaavien henkilöiden pätevyyttä, luodaan yhteinen johdon toimintamalli ja siirretään tietoa liiketoimintayksiköiden välillä. Avainhenkilöiden motivointi ja pysyvyys on järjestetty henkilökohtaisten kehittymisohjelmien sekä bonus/kannustinohjelmien avulla. Lisääntyvä kilpailu saattaa aiheuttaa palkankorotuspaineita ja joidenkin avainhenkilöiden siirtymistä kilpailijoille. Ramirent soveltaa hajautettua organisaatiomallia, mikä antaa suuren toimintavapauden liiketoimintayksiköille. Hajautettu päätöksenteko lisää väärinkäytösten riskiä. Liiketoiminnan hallinta tällaisessa organisaatiossa asettaa raportoinnille ja valvonnalle vaatimuksia, jotka saattavat muodostua hankaliksi organisaation tietyille osille ja voivat vaikeuttaa konsernijohdon toimenpiteiden nopeaa täytäntöönpanoa liiketoimintayksiköissä olosuhteiden muuttuessa. Konserniohjeita ja raportoinnin laatua kehitetään jatkuvasti, mutta erilaiset järjestelmät, tilikartat, raportointi- ja johtamiskulttuurit hankaloittavat läpinäkyvyyttä. Ramirent on 6 TILINPÄÄTÖS 2011

7 Hallituksen toimintakertomus kehittänyt konserniohjeistuksiin liittyvää viestintää ja koulutusta sekä raportoinnin laatua. Uusi konsernitason perehdyttämisohjelma otettiin käyttöön uusien työntekijöiden tutustuttamiseksi Ramirentin eettiseen ohjeistukseen (Code of Ethics) ja Ramirentin toimintamalliin. Eettisen ohjeistuksen käytäntöön vieminen on osa sisäisen tarkastuksen ohjelmaa. Eettinen ohjeistus uudistetaan tulevaisuudessa ja siihen liittyen kehitetään toimintamaiden käyttöön erityinen työkalu jatkuvaa koulutusta varten. Whistleblowing-järjestelmä on julkaistu konsernin ja kaikkien toimintamaiden verkkosivuilla kannustamaan työntekijöitä ja kolmansia osapuolia raportoimaan mahdollisista ohjeistuksen rikkomuksista. Kaikki raportoidut asiat tutkitaan ja vastuussa olevat henkilöt saatetaan vastuuseen. Näitä todellisia esimerkkejä hyödynnetään jatkossa osana eettiseen ohjeistukseen liittyvää jatkuvaa koulutusta. Liiketoimintaympäristön epävarmuuden myötä rahoitusriskit ovat kasvaneet. Ramirentiin kohdistuu tiettyjä rahoitusriskejä, kuten valuuttariski, korkoriski ja maksuvalmius- ja jälleenrahoitusriskit. Ramirentin rahoitusriskien hallinta pyrkii varmistamaan riittävän rahoituksen toiminnallisille tarpeille ja minimoimaan rahoituskulut sekä valuuttakurssien ja korkojen vaihtelun ja muiden rahoitusriskien vaikutuksen kustannustehokkaasti. Valuuttakurssien vaihtelu voi vaikuttaa Ramirentin taloudelliseen tulokseen. Valuuttakurssien vaihtelun vaikutus käy ilmi, kun euroalueen ulkopuolisten tytäryhtiöiden liikevaihto ja taloudelliset tulokset muunnetaan euromääräisiksi. Valuuttakurssien muutokset voivat parantaa tai heikentää liikevaihtoa tai tulosta, vaikka mitään todellista muutosta ei ole tapahtunut. Ramirentin liiketoimintayksiköt suojaavat odotettavissa olevia valuuttamääräisiä rahavirtoja ottamalla huomioon näiden rahavirtojen merkittävyyden, kilpailutilanteen ja muut tekijät, joihin voidaan vaikuttaa. Suojaustoimenpiteet hoidetaan keskitetysti konsernin rahoitusosastolla. Luottoriskillä tarkoitetaan sen todennäköisyyttä, ettei asiakas täytä sitoumuksiaan Ramirentiä kohtaan. Ramirentin liiketoimintayksiköt vastaavat myyntitoimintaansa liittyvistä luottoriskeistä. Liiketoimintayksiköt arvioivat asiakkaidensa luottokelpoisuuden ottamalla huomioon asiakkaan taloudellisen aseman, aiemmat kokemukset ja muut asiaan vaikuttavat tekijät. Tarvittaessa luottoriskejä pienennetään ennakkomaksujen, talletusten, remburssien ja kolmannen osapuolen myöntämien vakuuksien avulla. Luottoriskin määrä on enintään myyntisaamisten sen hetkinen arvo. Asiakkaisiin liittyvät luottoriskit ovat hajautuneet, koska Ramirentillä on myyntisaamisia suurelta asiakasmäärältä. Ramirent on tilikauden aikana kehittänyt paikallisia käytäntöjä ja uudelleenjärjestänyt joitakin prosessejaan pienentääkseen luottotappioiden riskiä. Ramirent seuraa aktiivisesti erilaisten luottoriskien keskeisiä tunnuslukuja (KPI) ja yhtiöllä on toimintasuunnitelmat luottoriskitilanteen heikentymisen varalle. Ramirent seuraa luottoriskejä tarkasti ja tekee säännöllisesti varauksia myyntisaamisiin liittyvistä riskeistä. Vastapuoliriskillä tarkoitetaan riskiä, joka liittyy siihen, ettei pankki tai rahoituslaitos pysty täyttämään velvoitteitaan Ramirentkonserniin nähden. Näillä velvoitteilla tarkoitetaan kaikkia rahoitustapahtumia, joissa vastapuolen maksujen peruuntuminen voi aiheuttaa tappion syntymisen. Vastapuoliriskiä hallitaan valitsemalla rahoitusinstrumentteja, joiden likviditeetti on korkea, ja vastapuolia, joiden luottoluokitus on hyvä. Ramirent tekee yhteistyötä vain sellaisten vastapuolten kanssa, joiden arvioidaan pystyvän hoitamaan velvoitteensa Ramirentiä kohtaan. Ramirentin rahoitusriskit on eritelty yksityiskohtaisemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 26. Muutokset konsernirakenteessa Ruotsin tytäryhtiöiden Hyrmaskiner i Gävle AB, Hyrmaskiner i Mora AB ja Hyrmaskiner i Falun AB sulautuminen saatiin valmiiksi. Sulautumisen tarkoituksena oli yhtenäistää toimintoja Ruotsissa. Suomen tytäryhtiön Suomen Sääsuoja Oy:n sulautuminen saatiin valmiiksi. Sulautumisen tarkoituksena oli yhtenäistää toimintoja Suomessa. IFRS-tilinpäätöskäytännön (International Financial Reporting Standards) soveltaminen Kaikkia voimassa olleita Ramirentin liiketoimintaan soveltuvia IFRS-standardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja on noudatettu laadittaessa vuoden 2011 konsernitilinpäätös vuoden 2010 vertailulukuineen. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti yhteisössä sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot ovat myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön mukaiset. Tilikauden päättymisen jälkeiset tapahtumat Uusi kannustinjärjestelmä Ramirent Oyj:n hallitus päätti uudesta osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä yhtiön johdolle. Uusi järjestelmä sisältää osakkeiden omistuksen perusteella jaettavia lisäosakkeita (matching shares) ja suoriteperusteisesti jaettavia osakkeita (performance shares) ja se on suunnattu noin 50 johtohenkilölle ansaintajaksolla Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta perustuu yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (TSR) ja konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit). Ansaintajakson perusteella maksettava enimmäispalkkio vastaa yhteensä enintään Ramirent Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). Päätös hankkia omia osakkeita Ramirentin hallitus päätti yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella hankkia enintään yhtiön omaa osaketta. Hankkiminen alkaa aikaisintaan viikon kuluttua siitä, kun päätös on julkistettu Markkinoiden näkymät 2012 Uusien asuntojen rakentamisen odotetaan yleisesti heikentyvän vuonna 2012, kun taas korjaus- ja infrastruktuurirakentamisen odotetaan kehittyvän suotuisammin, erityisesti Pohjoismaissa. Ramirent suhtautuu ennusteisiin varauksella, koska epävarmuus makrotalouden kehityksessä jatkuu. Rakennusteollisuus RT:n lokakuussa 2011 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen odotetaan säilyvän Suomessa samalla tasolla, kun taas VTT:n mukaan rakentaminen vähenee Suomessa 2,2 % vuonna Ruotsin rakennusliiton 8. helmikuuta 2012 julkaiseman ennusteen mukaan rakentaminen vähenee 1%:lla Ruotsissa vuonna Euroconstructin marraskuussa 2011 julkaiseman ennusteen mukaan rakentamisen odotetaan kasvavan Norjassa 6 % ja Tanskassa 4 % vuonna Europe East -alueen maissa rakentamisen odotetaan kasvavan 8 % Virossa, 0 5 % Venäjällä ja laskevan 4 % Latviassa ja Liettuassa. Europe Central -alueen maissa Euroconstruct ennustaa rakentamisen kasvavan vuonna 2012 Puolassa 4 % ja Slovakiassa 3 %, mutta laskevan 2 % Unkarissa ja 4 % Tšekissä. Ramirentin näkymät 2012 Vuonna 2012 liikevaihdon odotetaan kasvavan ja tuloksen ennen veroja paranevan vuoteen 2011 verrattuna. 7 TILINPÄÄTÖS 2011

8 Hallituksen toimintakertomus Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä Ramirent on laatinut selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä vuodelta Selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 51 mukaisesti. Selvitys on laadittu erillisenä kertomuksena ja se on saatavilla Ramirentin vuoden 2011 vuosikertomuksessa ja kotisivuilla Hallituksen ehdotus jakokelpoisten varojen käytöstä Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat ,35, josta tilikauden voitto on ,38. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2011 jaetaan osinkoa 0,28 (0,25) euroa osakkeelta. Ehdotettu osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka on rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakerekisteriin täsmäytyspäivänä Hallitus ehdottaa, että osingonmaksu tapahtuu TILINPÄÄTÖS 2011

9 Konsernitilinpäätös IFRS Konsernin tuloslaskelma IFRS (EUR 1 000) Liitetieto Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liiketulos (EBIT) Rahoitustuotot Rahoituskulut Tulos ennen veroja (EBT) Tuloverot Tilikauden tulos Konsernin laaja tuloslaskelma IFRS Tilikauden tulos Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot Rahavirran suojaukset Voitoksi tai tappioksi luokiteltavien rahavirran suojausten osuus Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen Tilikauden laaja tulos Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä Tilikauden tuloksen jakautuminen Emoyhtiön omistajille Määräysvallattomille omistajille Osakekohtainen tulos (EPS) EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimentamaton (EUR) 9 0,41 0,13 EPS emoyhtiön omistajien osuudesta tilikauden voitosta, laimennettu (EUR) 9 0,41 0,13 9 TILINPÄÄTÖS 2011

10 Konsernin tase IFRS (EUR 1 000) Liitetieto VARAT (EUR 1 000) Liitetieto OMA PÄÄOMA JA VELAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Myytävissä olevat rahoitusvarat Laskennalliset verosaamiset Pitkäaikaiset varat yhteensä Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset ja muut saamiset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset Rahavarat ja muut rahoitusvarat Lyhytaikaiset varat yhteensä VARAT YHTEENSÄ Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Arvonmuutosrahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Kertyneet voittovarat Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä Määräysvallattomien omistajien osuus Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Eläkevelvoitteet Varaukset Korolliset velat Muut velat Pitkäaikaiset velat yhteensä Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Varaukset Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat Korolliset velat Lyhytaikaiset velat yhteensä Velat yhteensä OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä 10 TILINPÄÄTÖS 2011

11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista IFRS (EUR 1 000) Osakepääoma Arvonmuutosrahasto SVOPrahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Myytävänä olevien pitkäaikaisten varojen erät Oma pääoma Oma pääoma yhteensä Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako Kauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Osakeperusteiset maksut Omien osakkeiden hankinta Osingonjako Kauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä Konsernin rahavirtalaskelma IFRS (EUR 1 000) Liitetieto Liiketoiminnan rahavirrat Tulos ennen veroja Oikaisut Poistot Oikaisu vuokrauskäytössä olleen kaluston myynnistä saatuihin maksuihin Rahoitustuotot ja -kulut Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Vaihto-omaisuuden muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan nettorahavirta (EUR 1 000) Liitetieto Investointien rahavirrat Tytäryhtiöiden hankinnat, netto saatujen rahavarojen jälkeen Investoinnit aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Pitkäaikaisten aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnistä saadut maksut (ilman vuokrauskaluston myyntejä) Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Lyhytaikaisten lainojen nostot ja takaisinmaksut Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen nettomuutos tilikauden aikana Rahavarat Rahavarojen muuntoerot 1 69 Rahavarat Oheiset liitetiedot ovat osa konsernitilinpäätöstä 11 TILINPÄÄTÖS 2011

12 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot IFRS Liiketoiminta Ramirent Oyj on Suomen lain mukaisesti perustettu suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Ramirent Oyj:n osoite on Äyritie 16, Vantaa. Ramirent Oyj:n osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Ramirent Oyj on Ramirent-konsernin emoyhtiö. Ramirentkonsernin liiketoiminta koostuu rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauksesta rakentajille ja teollisuudelle. Konserni tarjoaa lisäksi koneiden ja laitteiden vuokraukseen liittyviä palveluja sekä käy vähäisessä määrin kauppaa rakennuskoneilla, -laitteilla sekä rakennustoimintaan liittyvillä tavaroilla ja tarvikkeilla. Ramirent on kansainvälinen konserni, joka toimi vuonna maassa: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Viro, Latvia, Liettua, Venäjä, Ukraina, Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia. Liiketoimintaa harjoitetaan kyseisissä maissa sijaitsevien 406 (378) vuokraustoimipisteen kautta. Ramirentillä oli vuoden 2011 lopussa (3 048) työntekijää. Konsernin liikevaihto oli 649,9 (531,3) milj. euroa, josta 76 % (75 %) tuli Suomen ulkopuolelta. Ramirent Oyj:n hallitus on hyväksynyt kokouksessaan tämän tilinpäätöksen julkistettavaksi. Konsernitilinpäätöksen laadintaperiaatteet Yleistä Ramirent Oyj:n konsernitilinpäätös on laadittu kansainvälisten tilinpäätösstandardien (International Financial Reporting Standards, IFRS) mukaisesti. Sekä vuoden 2011 tilinpäätöstä että vuoden 2010 vertailutietoja laadittaessa on noudatettu kaikkia Ramirentin liiketoimintaan soveltuvia voimassa olevia IAS- ja IFRSstandardeja sekä SIC- ja IFRIC-tulkintoja. Kansainvälisillä tilinpäätösstandardeilla tarkoitetaan Suomen kirjanpitolaissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1606/2002 säädetyn menettelyn mukaisesti EU:ssa sovellettaviksi hyväksyttyjä standardeja ja niistä annettuja tulkintoja. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot sisältävät myös suomalaisen kirjanpito- ja yhteisölainsäädännön edellyttämät tiedot. Konsernitilinpäätös on esitetty tuhansissa euroissa, ellei toisin ole ilmoitettu. Pyöristyserojen vuoksi yksittäiset luvut yhteenlaskettuina voivat erota summastaan. Ramirent on soveltanut alkaen seuraavia uusia ja uudistettuja standardeja sekä IFRIC-tulkintoja: Muutos IAS 32:een Rahoitusinstrumentit: esittämistapa liikkeeseen laskettujen oikeuksien luokittelu Uudistettu IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä IFRIC 19 Rahoitusvelkojen kuolettaminen oman pääoman ehtoisilla instrumenteilla Muutokset tulkintaan IFRIC 14 Etukäteen suoritetut vähimmäisrahastointivaatimukseen perustuvat maksut IFRS-standardeihin tehdyt parannukset. Yllä mainituilla muutoksilla, uudistuksilla ja tulkinnoilla ei ole olennaista vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu perustuen alkuperäiseen hankintamenoon pois lukien myytävissä olevat rahoitusvarat, johdannaissopimukset, osakeperusteiset maksut, etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvät varat ja velat. Myytävissä olevat rahoitusvarat ja johdannaissopimukset on arvostettu käypään arvoon. Toiminnan jatkuvuus Konsernitilinpäätös on laadittu jatkuvuuden periaatetta noudattaen. Arviot IFRS-käytännön mukaisen konsernitilinpäätöksen laatiminen vaatii yrityksen johdolta arvioita ja oletuksia sekä yhtiön tilinpäätösperiaatteiden soveltamista koskevia valintoja. Vaikka nämä arviot pohjautuvat johdon parhaaseen käsitykseen nykyhetken liike- ym. tapahtumista, toteutuneet tulokset saattavat poiketa arvioiduista. Yleisimmät ja merkittävimmät tilanteet, joissa johdon on turvauduttava harkintaansa ja arvioihin, liittyvät seuraaviin päätöksiin: aineettomien ja aineellisten pitkäaikaisten omaisuusryhmien taloudelliset käyttöajat ja niiden poistoajat, aineettomista ja aineellisista pitkäaikaisista omaisuuseristä kerrytettävissä olevat rahamäärät, tulevien verotettavien tulojen todennäköisyys, jota vastaan vähennyskelpoiset väliaikaiset erot voidaan hyödyntää antaen perusteet laskennallisten verosaamisten kirjaamiseen, vaihto-omaisuuden nettorealisointiarvo, myyntisaamisten käypä arvo (kerrytettävissä oleva rahamäärä), varausten määrä, ehdollisten varojen ja/tai velkojen raportointi, etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvien velvoitteiden laskennassa käytetyt oletukset, liiketoimintojen yhdistämisessä hankittujen omaisuuserien käyvän arvon määrittäminen, liiketoimintojen yhdistämisiin liittyvät ehdolliset kauppahintajärjestelyt sekä arviot tulevasta liiketoiminnan kehityksestä ja muut arvonalentumistestaukseen liittyvät kysymykset. Yhdistelyperiaatteet Konsernitilinpäätös sisältää emoyhtiö Ramirent Oyj:n ja kaikki tytäryhtiöt, jotka ovat joko välittömästi tai jonkin toisen tytäryhtiön välityksellä konsernin emoyhtiön määräysvallan alaisia. Määräysvallalla tarkoitetaan oikeutta määrätä yrityksen talouden ja liiketoiminnan periaatteista hyödyn saamiseksi sen toiminnasta. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenetelmän mukaisesti, jossa hankitun yhtiön varat, velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankintahetken käypään arvoon. Hankintahetkellä tarkoitetaan päivää, jolloin tytäryhtiö siirtyy emoyhtiön määräysvaltaan. Tytäryhtiö yhdistellään konsernitilinpäätökseen hankintahetkestä lähtien siihen saakka, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiöön päättyy. Jos määräysvalta tytäryhtiössä menetetään, jäljellä oleva omistusosuus arvostetaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti. Jos emoyhtiöllä säilyy määräysvalta, omistusosuuden muutosten vaikutus kirjataan suoraan konsernin omaan pääomaan. Omistusosuutta vastaavien hankitun yhtiön varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen käyvän arvon ylittävä osa omistusosuuden hankintamenosta kirjataan liikearvon hankintamenoksi. Se edustaa hankkijan vastaisen taloudellisen hyödyn kerryttämiseksi suorittamaa maksua, jota ei voida yksilöidä ja kirjata erillisiksi omaisuuseriksi. Lisäkauppahinnat arvostetaan käypään arvoon ja myöhemmät käyvän arvon muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Kaikki hankintaan liittyvät kulut kuten asiantuntijapalkkiot kirjataan kuluksi. Määräysvallattomien omistajien osuus saadaan arvostaa transaktiokohtaisesti joko käypään arvoon tai määräysvallattomien omistajien suhteellisena osuutena hankinnan kohteen nettovaroista. Hankitut nettovarat käsitellään hankittujen tytäryhtiöiden toimintavaluutassa ja muunnetaan emoyhtiön toiminta-valuuttaan 12 TILINPÄÄTÖS 2011

13 tilinpäätöspäivän valuuttakurssien mukaisesti. Tästä johtuen muu kuin euromääräinen liikearvo on riippuvainen valuuttakursseista, mikä aiheuttaa vaihtelua liikearvon ja käypään arvoon pääsemiseksi tehtyjen oikaisujen määrässä, kun nämä muunnetaan emoyhtiön toimintavaluuttaan. Kaikki konsernin sisäiset liiketapahtumat, saamiset ja velat sekä sisäiset katteet ja konsernin sisäiset osingot on eliminoitu. Realisoitumattomat tappiot on eliminoitu samalla tavalla kuin realisoitumattomat voitot, mutta vain silloin, kun ei ole näyttöä arvonalentumisesta. Ramirentin tytäryhtiöiden määräysvallattomien omistajien osuudet esitetään tilikauden tuloksen ja tilikauden laajan tuloksen osalta konsernin tuloslaskelmassa ja konsernin laajassa tuloslaskelmassa erillään emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta osuudesta. Vastaavasti Ramirentin tytäryhtiöiden määräysvallattomien omistajien osuudet esitetään konsernitaseessa emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta omasta pääomasta erillisenä oman pääoman eränä. Ulkomaan valuutan määräiset tapahtumat Kunkin konserniyhtiön tulosta ja taloudellista tilannetta mitataan sen taloudellisen ympäristön valuutassa, jossa yhteisö pääasiallisesti toimii (toimintavaluutta). Konsernitilinpäätös esitetään euroissa, joka on konsernin emoyhtiön Ramirent Oyj:n toimintavaluutta. Ulkomaan valuutan määräiset liiketapahtumat muunnetaan euroiksi tapahtuma-ajankohdan valuuttakurssin mukaisesti. Ulkomaan valuutan määräiset saamiset ja velat muunnetaan euroiksi raportointipäivän valuuttakurssien mukaisesti. Liiketoimintaan liittyvät valuuttakurssivoitot ja -tappiot sisältyvät liiketoiminnan kuluihin liiketuloksen yläpuolella. Valuuttakurssivoitot ja -tappiot ulkomaan rahan määräisistä lainoista sisältyvät rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Toimintavaluuttanaan muuta kuin euroa käyttävien konsernin tytäryhtiöiden tuloslaskelmat muunnetaan euroiksi tilikauden keskikurssien mukaisesti. Näiden yhtiöiden taseet muunnetaan euroiksi raportointipäivän valuuttakurssien mukaan. Yhdistelystä johtuva konsernituloslaskelmaan ja -taseeseen kirjattujen tilikauden voittojen erotus, kuten myös hankittujen ulkomaisten tytäryhtiöiden hankittujen varojen eliminoinnista syntyvät kurssierot, sisältyvät kurssieroina konsernitilinpäätöksen omaan pääomaan ja niiden muutos kirjataan muihin laajan tuloksen eriin. Kun tytäryhtiö luovutetaan, kaikki luovutettuun tytäryhtiöön liittyvät aiemmin omassa pääomassa esitetyt kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan osana myynnistä tai purkamisesta aiheutuvaa voittoa tai tappiota. Segmenttiraportointi Segmenttitiedot esitetään Ramirentin toimintasegmenttien osalta, jotka on määritelty maantieteellisesti. Toimintasegmentit raportoidaan yhdenmukaisesti emoyhtiön toimitusjohtajalle (ylin operatiivinen päätöksentekijä) toimitetun sisäisen raportoinnin kanssa. Ramirentin toimintasegmentit ovat: Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East (Baltian maat, Venäjä ja Ukraina) Europe Central (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia) Kaikkien toimintasegmenttien tuotot koostuvat kaluston vuokrauksesta kertyneistä vuokratuotoista ja palveluista sekä tavaroiden myyntituotoista ja vuokrauskäytössä olleen kaluston myyntituotoista. Maantieteelliset tuloslaskelmaa koskevat segmenttitiedot esitetään myyvän yksikön sijainnin mukaan ja tasetiedot esitetään varojen ja velkojen sijainnin perusteella. Konsernin sisäisten liiketapahtumien hinnoittelu toimintasegmenttien välillä perustuu markkinahintoihin. Segmentin sijoitettu pääoma muodostuu sen liiketoiminnassaan käyttämistä varoista ja veloista, sen mukaisesti kun segmenttien varoja ja velkoja raportoidaan säännöllisesti Ramirent-konsernin ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle. Myynnin tuloutus Kaikki vuokratuotot ja tuotot tavaroiden myynnistä kirjataan myyntituotoiksi. Liikevaihtona esitetään saadun tai saatavan vastikkeen käypä arvo, josta on vähennetty annetut alennukset sekä välilliset verot ja muut myynnin perusteella suoranaisesti määräytyvät verot. Vuokratuotot ja tuotot vuokratuottoihin liittyvistä palveluista tuloutetaan sillä kaudella, jolloin palvelu tuotetaan asiakkaalle. Vaihto-omaisuuden myynnistä ja vuokrakoneiden ja -laitteiden myynnistä saadut tuotot tuloutetaan, kun niiden omistukseen liittyvät oleelliset riskit ja hyödyt ovat siirtyneet ostajalle eivätkä tavarat enää ole myyjän määräysvallan tai hallinnan alaisia. Työsuhde-etuudet Eläkevastuut Konsernin yritykset ovat kattaneet eläkevastuunsa paikallisten olojen ja käytäntöjen mukaisin eläkejärjestelyin. Eläkejärjestelyt ovat maksupohjaisia kaikissa muissa Ramirentin toimintamaissa paitsi Ruotsissa ja Norjassa, joissa on myös etuuspohjaisia eläkejärjestelyjä. Norjassa oleva etuuspohjainen eläkejärjestely on muutettu osittain maksupohjaiseksi vuoden 2010 aikana. Maksupohjaisten eläkejärjestelyjen maksut kirjataan tuloslaskelmaan sen tilikauden kuluksi, johon ne liittyvät. Eläkejärjestelyihin liittyvät etuuspohjaiset eläkevelvoitteet on kirjattu taseeseen vakuutusmatemaattisten laskelmien perusteella. Nämä vakuutusmatemaattiset laskelmat on laadittu käyttäen ennakoituun etuusoikeusyksikköön perustuvaa menetelmää ja oleellisesti juoksuajaltaan etuuspohjaisia eläkevastuita vastaavien matalariskisten valtionobligaatioiden tai yrityslainojen noteerattua korkoa raportointipäivänä. Etuuspohjaisten eläkejärjestelyjen kulut kirjataan tuloslaskelmaan järjestelyn piiriin kuuluvan henkilöstön odotetun palvelusajan kuluessa. Vakuutusmatemaattisia voittoja ja/tai tappioita, jotka eivät ylitä 10 % etuuspohjaisen eläkevelvoitteen nykyarvosta tai 10 % tätä suuremmasta järjestelyyn kuuluvien varojen käyvästä arvosta ei kirjata eläkevastuuksi taseeseen (ns. putkimenetelmä). Siinä määrin kuin vakuutusmatemaattiset voitot ja/tai tappiot ylittävät edellä mainitun 10 % rajan, ne kirjataan tuloslaskelmaan eläkekulujen lisäykseksi/vähennykseksi yllämainittuun järjestelyyn osallistuvien henkilöiden keskimääräisen odotetun jäljellä olevan palvelusajan kuluessa. Osakeperusteiset maksut Ramirentillä on yhtiön avainjohtajille suunnattuja kannustinjärjestelmiä. Palkkion saaminen edellyttää hallituksen asettamien tavoitteiden saavuttamista. 13 TILINPÄÄTÖS 2011

14 Kannustinjärjestelmät ovat osaksi osakkeilla selvitettäviä ja osaksi rahavaroina selvitettäviä. Kunkin järjestelmän kulu kirjataan ansaintajakson aikana. Osakkeilla selvitettävä osuus palkkiosta on arvostettu myöntämishetken käypään arvoon ja kulu kirjataan omaan pääomaan. Rahavaroina selvitettävä osuus palkkiosta on kirjattu velaksi. Velka arvostetaan käypään arvoon uudelleen jokaisena raportointipäivänä. Rahavaroina selvitettävä osuus liittyy henkilöiden veroihin ja muihin työnantajan suorittamiin maksuihin. Kannustinjärjestelmät on kuvattu tarkemmin konsernitilinpäätöksen liitetiedossa numero 4. Liiketulos Liikevoitto tai -tappio muodostuu kokonaismyynnistä ja muista liiketoiminnan tuotoista, joista vähennetään materiaalien ja palvelujen kulut, henkilöstökulut ja muut liiketoiminnan kulut sekä poistot ja pitkäaikaisen omaisuuden arvonalentumistappiot. Käyttöpääomaeristä johtuvat valuuttakurssierot sisältyvät liiketulokseen, kun taas rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät kurssierot kirjataan rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Vieraan pääoman menot Ehdot täyttävän omaisuuserän hankkimisesta, rakentamisesta tai valmistamisesta välittömästi johtuvat vieraan pääoman menot sisällytetään omaisuuserän hankintamenoon. Ehdot täyttävä omaisuuserä on sellainen omaisuuserä, jonka saattaminen valmiiksi sille aiottua käyttötarkoitusta tai myyntiä varten vaatii välttämättä huomattavan pitkän ajan. Muilta osin korot ja muut korollisiin velkoihin liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti. Rahoituslaitoksilta saatuihin lainoihin välittömästi liittyvät transaktiokulut, jotka kohdistuvat selkeästi yksittäisiin lainoihin, vähennetään lainan alkuperäisestä taseeseen kirjattavasta määrästä ja kirjataan myöhemmin rahoituskuluiksi tuloslaskelmaan efektiivisen koron menetelmällä. Tuloverot Tuloverot koostuvat verotettavan tuloksen perusteella kirjatuista veroista ja laskennallisista veroista. Verotettavan tuloksen perusteella kirjatut verot sisältävät päättyneen tilikauden tuloverot sekä aiemmilla tilikausilla kirjattuihin veroihin liittyvät oikaisut. Tilikauden tuloslaskelmaan kirjattu tilikauden verotettavaan tuloon perustuva tulovero on kaikkien konserniyritysten tuloverojen summa, joka lasketaan yhtiökohtaisesta verotettavasta tulosta kunkin konserniyrityksen toimintamaan verokannan mukaisesti. Laskennallisissa veroissa huomioidaan kaikki varojen ja velkojen kirjanpitoarvon ja verotuksellisen arvon väliset väliaikaiset erot. Pääasialliset väliaikaiset erot johtuvat pitkäaikaisen omaisuuden poistoeroista, etuuspohjaisista eläke-etuuksista, vähennyskelpoisista verotuksellisista tappioista sekä liiketoimintojen yhdistämisen yhteydessä käypään arvoon arvostetuista eristä. Laskennallisia verovelkoja ei kirjata tytäryhtiöiden voittovaroista, ellei ole todennäköistä, että väliaikaiset erot realisoituvat lähitulevaisuudessa. Laskennalliset verot määritetään maakohtaisilla paikallisten verolakien mukaisilla tilinpäätöspäivänä säädetyillä verokannoilla tai jotka on käytännössä hyväksytty raportointikauden päättymispäivään mennessä. Laskennallinen verosaaminen kirjataan niin suurena kuin se todennäköisesti voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattuihin eriin liittyvät tuloverot kirjataan myös muihin laajan tuloksen eriin. Liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet Liikearvo IFRS-siirtymäpäivän ( ) jälkeen liiketoimintojen yhdistymisessä hankittua omistusosuutta vastaavien hankitun yhtiön yksilöityjen varojen, velkojen ja ehdollisten velkojen käyvän arvon ylittävä osa omistusosuuden hankintamenosta kirjataan liikearvon hankintamenoksi. Liikearvoa ei poisteta vaan siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä ja mahdollinen arvonalentuminen arvioidaan vuosittain tai useammin, jos muuttuneet olosuhteet viittaavat siihen, että sen arvo on saattanut alentua. Tällainen arviointi suoritetaan vähintään jokaisena raportointikauden päättymispäivänä. Liikearvo kohdistetaan tätä tarkoitusta varten rahavirtaa tuottaville yksiköille. Konsernin tuloslaskelmaan kirjataan liikearvon arvonalentumistappio, jos arvonalentumistestaus osoittaa, että liikearvon kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Tällöin liikearvo kirjataan kerrytettävissä olevaan rahamäärään. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen liiketoimintojen yhdistämisestä johtuva liikearvo arvostetaan hankintahetken jälkeen kirjatuilla arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Liikearvon arvonalentumistappioita ei voida peruuttaa. Muut aineettomat hyödykkeet Aineeton varallisuuserä kirjataan ainoastaan, jos on todennäköistä, että yhtiö saa siitä johtuvaa tulevaa taloudellista hyötyä ja sen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. Muut aineettomat hyödykkeet koostuvat ohjelmistolisensseistä ja IT-järjestelmien kustannuksista, jotka kirjataan kertyneillä poistoilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon. Alkuperäinen hankintameno sisältää omaisuuden hankkimisesta johtuvat välittömät kulut sekä muut järjestelmän kehittämiseen liittyvät kulut. Edellä mainittujen erien lisäksi muut aineettomat hyödykkeet sisältävät myös osana liiketoimintojen yhdistämistä hankittuja kilpailukieltosopimuksia, asiakas- ja yhteistyösopimuksia. Nämä kirjataan kertyneillä poistoilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintahetken käypään arvoon. Muut aineettomat hyödykkeet, joiden taloudellinen käyttöaika on rajallinen, poistetaan niiden arvioidun taloudellisten käyttöaikojen kuluessa. Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ja poistomenetelmät ovat seuraavat: Ohjelmistolisenssit ja IT-järjestelmät tasapoisto 3 5 vuotta Kilpailukieltosopimukset tasapoisto 2 3 vuotta Asiakassopimukset tasapoisto 3 5 vuotta Yhteistyösopimukset tasapoisto 3 5 vuotta Poistomenetelmät, taloudelliset käyttöajat ja jäännösarvot arvioidaan kunkin raportointikauden lopussa, ja niitä oikaistaan tarvittaessa. Poistot lopetetaan, kun hyödyke luokitellaan standardin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti myytävänä olevaksi. Myytäviksi luokitellut hyödykkeet arvostetaan kirjanpitoarvoon tai tätä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot kirjataan tuloslaskelmaan muihin liiketoiminnan tuottoihin ja tappiot muihin liiketoiminnan kuluihin. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet Aineellinen käyttöomaisuushyödyke kirjataan taseeseen ainoastaan, jos on todennäköistä, että yhtiö saa siitä johtuvaa tulevaa taloudellista hyötyä ja sen hankintameno on luotettavasti määritettävissä. 14 TILINPÄÄTÖS 2011

15 Konserniyritysten hankkimat aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet (maa-alueet, rakennukset ja rakennelmat, koneet ja laitteet, muut aineelliset hyödykkeet) kirjataan kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla vähennettyyn alkuperäiseen hankintamenoon, elleivät ne liity liiketoimintojen yhdistämiseen, missä tapauksessa ne arvostetaan hankintapäivän käypään arvoon vähennettynä hankintapäivän jälkeen kertyneillä poistoilla ja arvonalentumistappioilla. Hankintameno sisältää kaikki menot, jotka liittyvät kyseisen hyödykkeen saattamiseen käyttökuntoon. Välittömien hankintamenojen lisäksi siihen sisältyvät myös muut hankintaan liittyvät menot kuten tullimaksut, kuljetuskustannukset, asennusmenot, tarkastusmaksut jne. Mikäli aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin sisältyvä hyödyke koostuu osista, joilla on eri pituiset taloudelliset vaikutusajat käsitellään tällaiset osat erillisinä hyödykkeinä. Merkittävät korjaukset saattavat täyttää myöhempien kustannusten aktivointikriteerit. Niissä tapauksissa korjausmenot lisäävät hyödykkeen kapasiteettia tai taloudellista käyttöaikaa korjausta edeltävään tilanteeseen verrattuna. Ellei näin ole, menoja ei aktivoida taseeseen vaan ne kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan. Tavanomaiset korjaus- ja kunnossapitokustannukset kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan suoriteperusteisesti. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet poistetaan tasapoistoina kunkin hyödykkeen arvioidun taloudellisen käyttöajan kuluessa. Maa-alueita ei poisteta. Käytetyt poistomenetelmät, ryhmäkohtaiset arvioidut taloudelliset käyttöajat ja vuotuiset poistoajat ovat seuraavat: Rakennukset ja rakennelmat tasapoisto vuotta Koneet ja laitteet omaan käyttöön tasapoisto 3 10 vuotta Muut aineelliset hyödykkeet tasapoisto 3 8 vuotta Yksilöidyt vuokrakoneet, -kalusteet ja -laitteet Nosto- ja lastauslaitteet tasapoisto 8 15 vuotta Pienkoneet tasapoisto 3 8 vuotta Siirrettävät tilayksiköt tasapoisto 10 vuotta Yksilöimättömät vuokrakoneet, -kalusteet ja -laitteet Telineet tasapoisto 10 vuotta Muotit ja tukirakenteet tasapoisto 10 vuotta Muut yksilöimättömät aineelliset hyödykkeet tasapoisto 10 vuotta Poistomenetelmät, taloudelliset vaikutusajat ja jäännösarvot arvioidaan kunkin raportointikauden lopussa, ja niitä oikaistaan tarvittaessa. Poistot lopetetaan, kun hyödyke luokitellaan standardin IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot mukaisesti myytävänä olevaksi. Myytäviksi luokitellut hyödykkeet arvostetaan kirjanpitoarvoon tai tätä alempaan myynnistä aiheutuvilla menoilla vähennettyyn käypään arvoon. Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myyntivoitot ja -tappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Myydyistä vuokrakoneista ja -laitteista saadut myyntitulot kirjataan liikevaihtoon ja myyntiin liittyvät menot kirjataan materiaali- ja palvelukuluiksi. Muut aineellisen pitkäaikaisen omaisuuden luovutusvoitot kirjataan muuksi liiketoiminnan tuotoksi ja tappiot muuksi liiketoiminnan kuluksi. Arvonalentuminen ja arvonalentumistestaus Pitkäaikaiset omaisuuserät arvioidaan vuosittain mahdollisten arvonalentumiseen viittaavien merkkien havaitsemiseksi, so. tapahtumien tai olosuhdemuutosten varalta, jotka viittaavat siihen, että omaisuuserän kirjanpitoarvoa vastaava rahamäärä ei olisi kerrytettävissä. Liikearvo testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta. Liikearvo on allokoitu rahavirtaa tuottaville yksiköille arvonalentumistestausta varten. Allokointi on tehty niille rahavirtaa tuottaville yksiköille tai rahavirtaa tuottavien yksiköiden ryhmille, joiden odotetaan hyötyvän siitä liiketoimintojen yhdistämisestä, johon kyseinen liikearvo liittyy. Poistojen kohteena olevien omaisuuserien osalta arvioidaan onko sellaisia tapahtumia tai muutoksia olosuhteissa, jotka viittaisivat, että kirjanpitoarvoa vastaava määrä ei olisi kerrytettävissä. Arvonalentumistappiona kirjataan määrä, jolla omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää siitä kerrytettävissä olevan määrän. Pitkäaikaisista omaisuuseristä kerrytettävissä oleva rahamäärä on niiden myynnistä aiheutuvilla kustannuksilla vähennetty käypä arvo tai tätä suurempi käyttöarvo. Käyttöarvo määritetään diskonttaamalla omaisuuserän tuottama arvioitu vastainen kassavirta. Arvonalentumistestauksessa käytetyt arvostusmallit edellyttävät arvioiden käyttöä. Vuokrauskäytössä olevien koneiden ja kaluston osalta kiinnitetään erityistä huomiota niiden käyttöasteeseen ja niissä tapauksissa, joissa käyttöaste on matala, arvonalentumistappion kirjaamisen tarve määritetään. Jos omaisuuserän kirjanpitoarvo on korkeampi kuin siitä kerrytettävissä oleva rahamäärä, kirjataan arvonalentumistappio. Arvonalentumistappiot kirjataan tuloslaskelmaan. Kirjattu arvonalentumistappio peruutetaan ainoastaan, jos olosuhteet muuttuvat tavalla, joka lisää kerrytettävissä olevaa rahamäärää tappion kirjaushetkellä kerrytettävissä olleeseen rahamäärään nähden. Arvonalentumistappioita ei kuitenkaan voida peruuttaa yli sen arvon, joka omaisuuserälle olisi määritetty, jos siitä ei olisi kirjattu arvonalentumistappiota. Liikearvon arvonalentumistappiota ei voida peruuttaa. Vuokrasopimukset Aineellisen pitkäaikaisen omaisuuden vuokrasopimukset luokitellaan rahoitusleasingsopimuksiksi, jos omistukseen liittyvät hyödyt ja riskit siirtyvät olennaisilta osin yhtiölle. Rahoitusleasingsopimukset aktivoidaan taseeseen vuokrakauden alussa vuokratun hyödykkeen käyvästä arvosta tai tätä alemmasta vähimmäisvuokrien nykyarvosta. Kukin vuokraerä jaetaan rahoitusleasingvelan lyhennykseen ja rahoituskuluihin tavalla, joka vastaa tasaista korkotuottoa maksamatta olevalle leasingvelalle. Rahoituskuluilla vähennetty rahoitusleasingvelka sisältyy korollisiin velkoihin. Rahoituskustannukset kirjataan tuloslaskelman rahoituskuluihin vuokrakauden aikana. Rahoitusleasingsopimuksilla hankittu omaisuus poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan yhtiön eri pitkäaikaisiin omaisuusryhmiin soveltamien poistoperiaatteiden mukaisesti. Vuokrasopimukset, joissa kaikki omistukseen liittyvät olennaiset riskit ja hyödyt säilyvät vuokranantajalla luokitellaan tavallisiksi vuokrasopimuksiksi. Ramirentin tavalliset vuokrasopimukset jaetaan seuraaviin pääryhmiin: 1) vuokrattavan kaluston operatiiviset leasingsopimukset, 2) kiinteistöjen vuokrasopimukset ja 3) muut leasingsopimukset. Vuokrakaluston operatiiviset leasingsopimukset tehdään tavallisimmin määräajaksi. Sopimukset voivat sisältää irtisanomisaikaa tai ennenaikaiseen irtisanomiseen liittyviä korvauksia koskevia määräyksiä. Niiden kulut kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina kuluina. 15 TILINPÄÄTÖS 2011

16 Konsernin toiminnassaan käyttämien kiinteistöjen vuokrasopimukset on luokiteltu tavallisiksi vuokrasopimuksiksi. Vuokrasopimukset voidaan tehdä joko määräajaksi tai ennalta määräämättömäksi ajaksi. Ne voivat myös sisältää irtisanomisaikaa tai ennenaikaiseen irtisanomiseen liittyviä korvauksia koskevia määräyksiä. Niiden kulut kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina kuluina. Muut kuin vuokrakalustoon ja kiinteistöihin liittyvät konsernin tai sen henkilöstön käyttämät tavallisilla vuokrasopimuksilla vuokratut hyödykkeet luokitellaan muiksi leasingsopimuksiksi. Ne ovat yleensä määräaikaisia ja niiden kulut kirjataan tuloslaskelmaan liiketoiminnan muina kuluina. Konsernin sitoviin vastaisiin vähimmäisvuokriin liittyvät velvoitteet esitetään taseen ulkopuolisina liitetietoina. Annetut tiedot sisältävät sitovat vähimmäisvuokrat. Jaettuja vuokrasopimuksia ja jälleenvuokraussopimuksia käytetään vuokrakoneiden ja -laitteiden lyhytaikaiseen vuokraukseen. Niiden kulut sisältyvät tuloslaskelman materiaali- ja palvelukuluihin. Jaettuihin vuokrasopimuksiin ja jälleenvuokraussopimuksiin ei sisälly vastaisiin vähimmäisvuokriin liittyviä velvoitteita. Vaihto-omaisuus Vaihto-omaisuus arvostetaan hankintamenoon tai tätä alempaan nettorealisointiarvoon. Nettorealisointiarvo on arvioiduilla välttämättömillä myyntikustannuksilla vähennetty arvioitu myyntihinta tavanomaisessa liiketoiminnassa. Hankintameno perustuu painotettuun keskihintaan. Hankintameno muodostuu hankintahinnasta sekä muista vaihto-omaisuuden nykyiseen sijaintipaikkaansa ja kuntoonsa saattamiseen aiheutuneista kuluista. Vaihto-omaisuuteen sisältyy tavanomaiset myytävänä olevat omaisuuserät ja palvelujen tuottamiseen käytetyt materiaalit tai tarvikkeet. Vaihto-omaisuus koostuu pääasiassa myytävistä tavaroista sekä varaosista, lisävarusteista ja palvelujen tuottamiseen käytetyistä materiaaleista. Rahoitusvarat, rahoitusvelat, johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu Rahoitusvälineet luokitellaan käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusvaroihin, lainoihin ja muihin saamisiin, myytävissä oleviin rahoitusvaroihin ja jaksotettuun hankintamenoon kirjattuihin velkoihin. Rahoitusvarat ja -velat luokitellaan hankintahetkellä hankinnan tarkoituksen perusteella. Rahoitusvarojen ostot ja myynnit kirjataan kaupantekopäivänä. Myytävissä olevat rahoitusvarat Oman pääoman ehtoiset arvopaperit luokitellaan myytävissä oleviksi rahoitusvaroiksi. Osakkeet arvostetaan markkinanoteerausten mukaiseen käypään arvoonsa. Listaamattomien osakkeiden käypä arvo perustuu ulkoisten asiantuntijoiden arvonmäärityksiin. Myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset kirjataan verovaikutuksella vähennettynä muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään arvonmuutosrahastossa. Noteeraamattomat osakkeet ovat, mikäli käypää markkinahintaa ei ole ollut saatavissa, arvostettu alkuperäiseen hankintamenoon. Transaktiomenot sisältyvät alkuperäiseen hankintamenoon. Myytäessä kertyneet käyvän arvon muutokset, jotka on kirjattu muihin laajan tuloksen eriin ja jotka on esitetty arvonmuutosrahastossa kirjataan tuloslaskelman rahoitustuottoihin ja -kuluihin. Käyvän arvon muutokset siirretään muun laajan tuloksen eristä rahoituskuluihin siltä osin kuin ne johtuvat arvonalentumisesta. Ramirent arvioi jokaisena raportointipäivänä onko olemassa näyttöä siitä, että rahoitusvaroihin kohdistuisi arvonalentuminen. Kaikki myytävissä olevat rahoitusvarat kirjataan pitkäaikaisiksi varoiksi, ellei niiden myyntiä katsota todennäköiseksi raportointipäivää seuraavien 12 kuukauden aikana, jolloin ne sisältyvät lyhytaikaisiin varoihin. Lainat ja saamiset Lainat ja saamiset ovat johdannaissopimuksiin kuulumattomia rahoitusvaroja, joiden eräpäivä on määritelty tai voidaan määrittää, joita ei noteerata toimivilla markkinoilla ja joita yhtiö ei pidä kaupankäyntitarkoituksessa. Nämä sisältävät rahoitusvarat, jotka yhtiö on hankkinut luovuttamalla rahaa, tavaroita tai palveluja. Ramirentilla tällaisia ovat mm. myyntisaamiset ja muut saamiset. Lainat ja saamiset kirjataan kaupantekopäivänä ja arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Ne kirjataan pitkäaikaisiin varoihin, jos niiden eräpäivä on enemmän kuin 12 kuukautta raportointipäivän jälkeen. Myyntisaamiset kirjataan arvioituun käypään arvoonsa (kerrytettävissä oleva rahamäärä), joka vastaa arvioidulla luottotappiovarauksella vähennettyä alkuperäistä laskutettua määrää. Arvonalentumistappio kirjataan myyntisaamisista, jos maksut ovat viivästyneet yli 90 päivää tai jos myyntisaamisesta ei ole arvioitu kertyvän suoritusta. Luottotappiovaraus perustuu erääntyneiden saamisten eräkohtaiseen tarkasteluun. Rahoitusvelat Rahoitusvelat kirjataan johdannaissopimuksia lukuun ottamatta niiden hankinta-ajankohtana ja arvostetaan efektiivisen koron menetelmällä jaksotettuun hankintamenoon. Rahoituslaitoksilta saatuihin lainoihin suoranaisesti liittyvät toimituskulut, jotka kohdistuvat selkeästi yksittäisiin lainoihin, vähennetään lainan alkuperäisestä taseeseen kirjattavasta määrästä ja kirjataan myöhemmin efektiivisen koron menetelmää käyttäen rahoituskuluiksi tuloslaskelmaan. Rahoitusvelkoja sisältyy sekä pitkä- että lyhytaikaisiin velkoihin ja ne voivat olla korollisia tai korottomia. Muut velat koostuvat ehdollisista lisäkauppahintajärjestelyistä ja muista veloista, jotka liittyvät tytäryritysten ja liiketoimintojen hankintoihin. Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta Yhtiön vuosina 2011 ja 2010 käyttämät pääasialliset johdannaissopimukset koostuivat korko- ja valuuttajohdannaisista. Kyseisiä sopimuksia on käytetty yhtiön rahoitusperiaatteiden mukaiseen suojaukseen. Suojauslaskentaa sovelletaan koronvaihtosopimuksiin. Suojauskohteena on korollisten velkojen koronmaksuun liittyvä tulevaisuuden rahavirta. Koronvaihtosopimusten lisäksi on myös käytetty vähäisessä määrin lyhytaikaisia valuuttatermiinejä. Valuuttatermiineihin ei sovelleta suojauslaskentaa ja siten ne on luokiteltu käypään arvoon tulosvaikutteisesti arvostettaviin rahoitusvaroihin. Niiden käyvän arvon muutokset kirjataan kokonaan tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Suojausinstrumentit kirjataan aluksi johdannaissopimuksen solmimispäivän käypään arvoon. Alkuperäisen kirjauksen jälkeen ne arvostetaan hinta- ja korkonoteerauksiin perustuvaan käypään arvoon. Käyvän arvon muutokset kirjataan muihin laajan tuloksen eriin ja esitetään arvonmuutosrahastossa edellyttäen, että suojaus on tehokas. Suojauksen tehoton osuus kirjataan välittömästi tuloslaskelmaan rahoitustuottoihin tai -kuluihin. Suojausinstrumentista omaan pääomaan kertyneet voitot ja tappiot siirretään tulosvaikutteisiksi silloin, kun suojattu erä vaikuttaa voittoon tai tappioon. Kun rahavirran suojaukseksi hankittu suojausinstrumentti erääntyy tai se myydään tai kun suojauslas- 16 TILINPÄÄTÖS 2011

17 kennan soveltamisedellytykset eivät enää täyty, suojausinstrumentista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti, kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu. Jos ennakoidun suojatun liiketoimen ei enää odoteta toteutuvan, omaan pääomaan kertynyt voitto tai tappio kirjataan tulosvaikutteisesti. Suojaussuhde on dokumentoitu IAS 39 standardin edellyttämällä tavalla ja suojausinstrumenttien tehokkuutta testataan suhteessa tulevaan ja menneeseen aikaan. Rahavarat ja muut rahoitusvarat Rahavarat ja muut rahoitusvarat koostuvat käteisestä rahasta ja pankkisaamisista, nostettavissa olevista pankkitalletuksista ja muista lyhytaikaisista, erittäin likvideistä alle kolmen kuukauden finanssisijoituksista. Luottosaldolliset tilit esitetään lyhytaikaisina korollisina velkoina. Varaukset Aikaisempiin tapahtumiin perustuvista yhtiön ( juridisista tai tosiasiallisista) velvoitteista kirjataan varaus, kun on todennäköistä, että kyseisen velvoitteen täyttäminen edellyttää tulevaisuudessa taloudellisista hyötyä ilmentävien voimavarojen siirtymistä pois yhtiöstä ja velvoitteen määrä voidaan arvioida luotettavasti. Yleisimmät varaukset liittyvät uudelleenjärjestelyihin. Ne kirjataan vain silloin, kun varauksen kirjaamiset yleiset edellytykset ovat täyttyneet. Lisäksi konsernin tulee seurata laadittua määrämuotoista suunnitelmaa, joka sisältää tiedot niistä liiketoiminnoista, paikkakunnista ja henkilöstömääristä, joihin suunnitelma vaikuttaa, yksityiskohtaisen arvion aiheutuvista kustannuksista ja suunnitelman toimeenpanon aikataulun. Uudelleenjärjestelyvaraus jakautuu irtisanomisiin liittyviin etuuksiin ja toimitilojen ja vuokrauskaluston vuokrasopimusten irtisanomisiin. Osingot Ramirentin hallituksen ehdottama osinko sisältyy konsernitaseen voittovaroihin. Maksettava osinko vähennetään voittovaroista vasta kun yhtiökokous on tehnyt osingonjakopäätöksen. Osakekohtainen tulos Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Liikkeeseen lasketuista osakkeista vähennetään yhtiön hallussa mahdollisesti olevat omat osakkeet. Laimennettu osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana liikkeessä olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla, johon on lisätty optioiden oletetulla toteutuksella hankittujen osakkeiden lukumäärä. Optio-oikeuksilla ja osakepalkkiojärjestelmillä on laimentava vaikutus, jos osakkeen hinta on korkeampi kuin optioiden toteutuksen yhteydessä maksettava merkintähinta sisältäen vielä suoritettavan työn käyvän arvon ja jos kaikki ehdot ovat toteutuneet tilinpäätöshetkellä. Uusien ja muuttuneiden IFRS-standardien ja IFRIC-tulkintojen soveltaminen IASB on julkistanut seuraavat standardit ja tulkinnat, jotka eivät ole vielä voimassa ja joita Ramirent ei ole vielä soveltanut. Ramirent ottaa ne käyttöön kunkin standardin ja tulkinnan voimaantulopäivästä lähtien, tai mikäli voimaantulopäivä on muu kuin tilikauden ensimmäinen päivä, voimaantulopäivää seuraavan tilikauden alusta lukien. Muutos IFRS 7:ään Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tällä muutoksella ei ole vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Muutosta ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Muutos IFRS 1:een Ensimmäinen IFRS-standardien käyttöönotto (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tällä muutoksella ei ole vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Muutosta ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Muutos IAS 12 Tuloverot (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Tällä muutoksella ei ole vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Muutosta ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Muutos IAS 1:een Tilinpäätöksen esittäminen (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Keskeisin muutos on vaatimus muiden laajan tuloksen erien ryhmittelemisestä uudelleen luokiteltaviin eriin ja eriin joita ei milloinkaan luokitella uudelleen. Muutosta ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Muutos IAS 19:ään Työsuhde-etuudet (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Muutoksen vaikutuksesta kaikki vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan välittömästi muihin laajan tuloksen eriin, ts. ns. putkimenetelmästä luovutaan, takautuvaan työsuoritukseen perustuvat menot kirjataan välittömästi ja lisäksi korkokulu ja varojen odotettu tuotto korvataan nettokorolla, joka määritetään käyttäen velvoitteen diskonttauksessa käytettyä korkoa velvoitteelle ja varalle. Ramirent ei ole vielä analysoinut tämän muutoksen kaikkia vaikutuksia. Muutosta ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. IFRS 9 Financial Instruments (voimassa alkaen). Tämä standardi on osa laajempaa rahoitusinstrumenttien kirjanpitoa koskevaa uudistusta. Uuden standardin ensimmäisessä vaiheessa annetaan ohjeistus rahoitusinstrumenttien luokittelusta ja arvostamisesta. Myöhemmin toteutettavat vaiheet liittyvät rahoitusinstrumenttien arvonalentumiseen ja suojauslaskentaan. Ramirent arvioi, että uudella standardilla ei tällä hetkellä tiedossa olevalta osin tulisi olemaan merkittävää eroa tämänhetkiseen IAS 39 mukaan arvostettuihin rahoitusinstrumentteihin, mutta tulee olemaan jotain vaikutusta rahoitusinstrumenttien esittämiseen Ramirentissa. Tätä standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. IFRS 10 Konsernitilinpäätös (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi määrittelee määräysvallan keskeiseksi tekijäksi, jonka perusteella arvioidaan tuleeko yhteisö sisällyttää emoyrityksen konsernitilinpäätökseen. Uudella standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Tätä standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. IFRS 11 Yhteisjärjestelyt (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudella standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Tätä standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardi sisältää liitetietovaatimukset kaikenlaisista omistuksista muissa yhteisöissä mukaan lukien yhteisjärjestelyt, osakkuusyritykset ja strukturoidut yhteisöt. Tätä standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. IFRS 13 Käyvän arvon määrittäminen (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Standardilla ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. Tätä standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. IAS 27 (uudistettu 2011) Erillistilinpäätös (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettu standardi sisältää IFRS-erillistilinpäätöstä koskevat vaatimukset, jotka ovat jääneet jäljelle, kun määräysvaltaa koskevat kohdat on sisällytetty uuteen IFRS 10:een. Muutettua standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. 17 TILINPÄÄTÖS 2011

18 IAS 28 (uudistettu 2011) Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä (voimaan tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). IFRS 11 julkistamisen johdosta IAS 28 standardi sisältää vaatimukset yhteisyritysten sekä osakkuusyritysten yhdistelystä pääomaosuusmenetelmällä. Muutettua standardia ei ole vielä hyväksytty EU:ssa. Muilla muutoksilla tai lisäyksillä muihin julkaistuihin IFRSstandardeihin ja IFRIC-tulkintoihin ei ole merkittävää vaikutusta Ramirentin taloudelliseen raportointiin. 18 TILINPÄÄTÖS 2011

19 Konsernin tuloslaskelman liitetiedot 1. Segmentti-informaatio Ramirent-konsernilla on kuusi toimintasegmenttiä: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Europe East (Baltian maat, Venäjä ja Ukraina) ja Europe Central (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta ja Slovakia). Toimintasegmenttien liikevaihto esitetään myyvän yksikön sijainnin mukaan ja segmenttien varat ja velat esitetään varojen ja velkojen sijainnin mukaan. Ramirent-konsernissa emoyhtiön toimitusjohtaja (ylin operatiivinen päätöksentekijä) saa säännöllisesti raportin toimintasegmenttien liiketuloksesta ja sitoutuneesta pääomasta. Ramirent Oyj veloittaa tytäryhtiöiltään hallintoveloitusta vastikkeena tuotetuista palveluista. Kulut sisältyvät kunkin segmentin liiketulokseen. Pitkäaikaiset varat on esitetty ilman rahoitusinstrumentteja, laskennallisia verosaamisia ja työsuhteen päättymisen jälkeisiin etuusjärjestelyihin liittyviä varoja. Vuoden 2011 segmentti-informaatio (EUR 1 000) Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central Konserni yhteensä Ulkoiset tuotot yhteensä Tuotot myynnistä toisille segmenteille Liikevaihto yhteensä Poistot Liiketulos Pitkäaikaiset varat Segmenttien varat Segmenttien korottomat velat Investoinnit pitkäaikaisiin varoihin (aktivoidut brutto) Henkilöstön määrä Tilinpäätöspäivänä Keskimäärin tilikauden aikana TILINPÄÄTÖS 2011

20 Vuoden 2010 segmentti-informaatio (EUR 1 000) Suomi Ruotsi Norja Tanska Europe East Europe Central Konserni yhteensä Ulkoiset tuotot yhteensä Tuotot myynnistä toisille segmenteille Liikevaihto yhteensä Poistot Liiketulos Pitkäaikaiset varat Segmenttien varat Segmenttien korottomat velat Investoinnit pitkäaikaisiin varoihin (aktivoidut brutto) Henkilöstön määrä Tilinpäätöspäivänä Keskimäärin tilikauden aikana Tiedot merkittävistä asiakkaista Ramirent-konsernilla on yksi asiakaskonserni, jonka osuus koko Ramirent konsernin liikevaihdosta on 70,9 milj. euroa (10,9 % liikevaihdosta) (57,8 milj. euroa, 10,9 % liikevaihdosta vuonna 2010). Tältä asiakaskonsernilta kertynyttä liikevaihtoa sisältyy kaikkiin toimintasegmentteihin. Tuotteita ja palveluja koskevat tiedot Tuotot vuokraustoiminnasta Tuotot toimitetuista palveluista Käytettyjen vuokrakoneiden ja -laitteiden myyntituotot Tavaroiden myynti TILINPÄÄTÖS 2011

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2008 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 447,4 431,5 1 688,3 Liikevoitto, milj. euroa 33,3 45,9 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa 35,3 48,2 109,5 Liikevoittoprosentti 7,4

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS

Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS Konsernin laaja tuloslaskelma, IFRS tuhatta euroa 1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009 Liikevaihto 9 862 6 920 Liiketoiminnan muut tuotot 4 3 Aineiden ja tarvikkeiden käyttö ( ) -557-508 Työsuhde-etuuksista

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2016 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 2016 2015 Muutos, % 2016 2015 Muutos, % 2015 Liikevaihto 269,6 269,3 0 % 860,5 840,7 2 % 1 130,7 Käyttökate

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2014 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 292,5 208,0 580,4 362,5 863,3 Käyttökate (oik.*) 26,0 16,5 53,4 28,0 55,0

Lisätiedot

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0

Muuntoerot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0. Tilikauden laaja tulos yhteensä 2,8 2,9 4,2 1,1 11,0 Kamux Oyj Liite pörssitiedotteeseen klo 12:00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2016 Tässä liitteessä esitetyt Kamux Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset taloudelliset tiedot osavuosijaksoilta

Lisätiedot

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015

AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi kesäkuu 2016 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 302,9 291,2 4% 590,9 571,4 3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*)

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, %

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Muutos, % Muutos, % Munksjö Tilinpäätöstiedote 2016 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 2016 20 Muutos, % Liikevaihto 282,4 290,0-3% 1 142,9 1 130,7 1% Käyttökate (oik.*) 36,1 22,1 63% 136,7 93,6

Lisätiedot

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä-syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 275,9 245,1 856,3 607,6 863,3 Käyttökate (oik.*) 23,2 11,0 76,6 39,0 55,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa

AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa Munksjö Oyj Tilinpäätöstiedote 20 AVAINLUVUT loka joulu tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 Liikevaihto 281,0 255,7 1 7,3 863,3 Käyttökate (oik.*) 28,4 16,0 105,0 55,0 Käyttökateprosentti, % (oik.*) 10,1

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015

Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 2015 Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi-kesäkuu 20 AVAINLUVUT huhti kesä tammi kesä tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 291,2 292,5 571,4 580,4 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 25,0 26,0 51,5 53,4 105,0

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä

* Oikaistu kertaluonteisilla erillä Munksjö Oyj Osavuosikatsaus Tammi syyskuu 20 AVAINLUVUT heinä syys tammi syys tammi joulu milj. euroa 20 20 20 20 20 Liikevaihto 269,3 275,9 840,7 856,3 1 137,3 Käyttökate (oik.*) 20,0 23,2 71,5 76,6 105,0

Lisätiedot

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015

AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa Muutos, % 2015 Munksjö Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2016 AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2016 20 Muutos, % 20 Liikevaihto 288,0 280,2 +3% 1 130,7 Käyttökate (oik.*) 31,0 26,5 +17% 93,6 Käyttökateprosentti,

Lisätiedot

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design

MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Materials for innovative product design MUNKSJÖ OYJ Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Materials for innovative product design AVAINLUVUT tammi maalis tammi joulu milj. euroa 2015 20 20 Liikevaihto 280,2 287,9 1 7,3 Käyttökate (oik.*) 26,5

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Puolivuosikatsaus

Puolivuosikatsaus Puolivuosikatsaus 1.1 30.6. 2017 Avainluvut 4-6/2017 4-6/2016 Muutos% 1-6/2017 1-6/2016 Muutos% 1-12/2016 Liikevaihto, MEUR 196,0 192,4 1,9 % 352,6 350,6 0,6 % 775,8 Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013

Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan Oyj Pörssitiedote 28.4.2014, klo 11:00 Vertailulukujen oikaisu vuodelle 2013 HKScan on noudattanut 1.1.2014 alkaen uusia IFRS 10 (Konsernitilinpäätös) ja IFRS 11 (Yhteisjärjestelyt) - standardeja.

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN

SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN 1(9) Pörssitiedote 14.3.2006 klo 9.00 SUOMEN HELASTO OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS-RAPORTOINTIIN Suomen Helasto -konserni julkaisee ensimmäisen EU:ssa käyttöön hyväksyttyjen, kansainvälisten tilinpäätösstandardien

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

Q Tilinpäätöstiedote

Q Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2017 31.12.2017 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2017 10-12/2016 Muutos% 1-12/2017 1-12/2016 Muutos% Liikevaihto, MEUR 248,5 238,1 4,4 % 796,5 775,8 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj

YHTIÖKOKOUS Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj YHTIÖKOKOUS 24.3.2011 Toimitusjohtaja Matti Rihko Raisio Oyj 1 Raision strategiset jaksot Käänne 2007 Kannattavuus 2008-2009 Kasvu 2010-2011 Huhtikuu 2010: Glisten Helmikuu 2011: Big Bear Group 2 Raisio

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN

OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN TIETOIHIN Proha Oyj Pörssitiedote 11.8.2005 klo 09.15 OIKAISU PROHA OYJ:N ALUSTAVIIN IFRS-VERTAILUTIETOIHIN VUODELTA 2004 SEKÄ OIKAISU OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. -31.3.2005 TIETOIHIN Proha Oyj julkaisee ensimmäisen

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 1 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.4.2012 KELLO 14.00 TALENTUM MUUTTAA TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN SEGMENTTIJAKOA Talentum Oyj muutti tammikuussa 2012 tulosyksikköorganisaatiotaan tukemaan paremmin konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 25.4.2005 KELLO 16.30 TALENTUM-KONSERNIN IFRS-STANDARDIEN MUKAINEN TALOUDELLINEN INFORMAATIO VUODELTA 2004 Talentum-konserni on 1.1.2005 siirtynyt taloudellisessa raportoinnissaan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30. Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 7.11.2013 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2013 Elecsterillä hyvä kannattavuus kolmannella vuosineljänneksellä Yhteenveto luvuista Tammi-syyskuu Liikevaihto

Lisätiedot

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Lyhennetty konsernin tuloslaskelma MUUTETTU JA AIKAISEMMIN JULKAISTU (VANHA) TIETO VUODELLE VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN Fortum allekirjoitti 13 maaliskuuta 2015 sopimuksen Ruotsin sähkönsiirtoliiketoiminnan myynnistä. Kauppa saattaa päätökseen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote

Tilinpäätöstiedote Q4 1.1.2016 31.12.2016 Tilinpäätöstiedote Avainluvut 10-12/2016 10-12/2015 Muutos% 1-12/2016 1-12/2015 Muutos% Liikevaihto, MEUR 238,1 231,7 2,8 % 775,8 755,3 2,7 % Vertailukelpoisten myymälöiden liikevaihdon

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 18.8.2015 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 Elecsterillä vakaata kehitystä Yhteenveto luvuista Tammi-kesäkuu: Liikevaihto 22,3 MEUR (1-6/2014: 22,7

Lisätiedot

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013

MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 2012 6. helmikuuta 2013 MARTELA TILINPÄÄTÖS 1-12 / 6. helmikuuta 2013 TAMMI JOULUKUU Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 142,7 milj. euroa (130,7), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 9,2 prosenttia. Liikevaihtoa kasvatti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton)

OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 30.6.2009 sekä 1.1.2009 30.6.2009 (Tilintarkastamaton) 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 30.7.2009 OSAVUOSIKATSAUS 1.4. 2009 sekä 1.1.2009 2009 (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.1. - 2009 1.1. - 1.1. - 31.12.

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 12.2.2009 KLO 11:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2008 - Liikevaihto oli 722 (690) tuhatta euroa. - Liikevoitto 283 (262) tuhatta euroa

Lisätiedot

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta

TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS. Alma Median ja Talentumin osavuosikatsaukset 30.9.2015 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta 26.10.2015 TARJOUSASIAKIRJAN JA LISTALLEOTTOESITEEN TÄYDENNYS Tätä täydennystä ei saa julkaista tai levittää, kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa,

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-9/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-9/2005 oli 8,4 meur (6,2 meur 1-9/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 34,7 %. - Liiketulos

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008

1.7. - 30.9. 2009 1.7. - 30.9. 2008 1(18) Finnlines Oyj Pörssitiedote 4.11. OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU (Tilintarkastamaton) Luvut tilintarkastamattomia KONSERNIN TULOSLASKELMA, IFRS 1.7. - 30.9. 1.7. - 30.9. 1.1. - 30.9. 1.1. - 30.9.

Lisätiedot

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni

TIEDOTE AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU (5) Konserni 1 (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 40,0 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 41,4 milj. euroa) ja käyttökate

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin.

Yhtiö keskittyy edelleen sähköteknisiin tuotteisiin ja pitkälle jalostettuihin alumiinikomponentteihin. NORDIC ALUMINIUM OYJ OSAVUOSIKATSAUS 20.04.2012 Klo 10.00 1(6) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2012 Nordic Aluminiumin liikevaihto katsauskaudella oli 16,24 miljoonaa euroa (18,24 miljoonaa

Lisätiedot

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2011

RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS. Tammi maaliskuu 2011 Q1 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Tammi maaliskuu 2011 2 RAMIRENT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Q1 2011 Ramirentin osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2011 Kysyntä lisääntyi kaikissa segmenteissä TAMMI-MAALISKUU 2011

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 80 tuhatta euroa (866 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2014 OSAVUOSIKATSAUS 5.11.2014 KLO 8:50 - Liikevaihto 30,4 miljoonaa euroa (29,9 milj. euroa) - Liikevoitto 1.133 tuhatta euroa (468 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30

ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.5.2016 KLO 8:30 ELECSTER -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2016 Vakaa kehitys jatkui Elecsterillä YHTEENVETO Liikevaihto 10,2 MEUR (1-3/2015: 11,0 MEUR) Liikevoitto 0,8

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS)

Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) 24.06.2010 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n siirtyminen IFRS:stä suomalaisiin tilinpäätösperiaatteisiin (FAS) JULIUS TALLBERG KIINTEISTÖT OYJ:N SIIRTYMINEN IFRS:STÄ SUOMALAISIIN TILINPÄÄTÖSPERIAATTEISIIN

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 4,1 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 29.4.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N TULOS KÄÄNTYI POSITIIVISEKSI - Liikevaihto katsauskaudella 1-3/2005 oli 5,1 meur (4,9 meur 1-3/2004), jossa kasvua edellisestä

Lisätiedot

Myynti 1.000 kpl 2008/2009

Myynti 1.000 kpl 2008/2009 TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2008-28.2.2009 Tämä osavuosikatsaus on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteita noudattaen. Katsauksen laatimisessa on noudatettu samoja

Lisätiedot

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus

United Bankers Oyj Taulukot ja tunnusluvut Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 30.6.2017 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1-6/2017 1-6/2016 1-12/2016 Liikevaihto, 1000 EUR 11 561 10 370 20 113 Käyttökate, 1000 EUR 2024 1078 2750 Käyttökate, % liikevaihdosta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurilan tilinpäätöstiedote Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurilan tilinpäätöstiedote 2012 15.2.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA

TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE KELLO (5) TALENTUMIN VUODEN 2008 VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.6.2009 KELLO 11.45 1(5) TALENTUMIN VUODEN VERTAILULUVUT TALOUDELLISESSA RAPORTOINNISSA Talentum Oyj:n ydinliiketoimintaan kuulumattomien liiketoimintojen myyminen vuoden aikana

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki

Finnlines Oyj 2 (9) PL 197, FIN-00181 Helsinki FINNLINES OYJ 2.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2006 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella Finnlines Oyj:n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 10. huhtikuuta 2006, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.10.2005 KLO 08.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.09.2005 Tammi - syyskuu - Vuoden 2005 yhdeksän ensimmäisen kuukauden liikevaihto oli 244,8 milj. euroa (229,6 vastaavalla

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS KORJATTU PÖRSSITIEDOTE KLO 9:30 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017 - KORJATTU PÖRSSITIEDOTE 10.8.2017 KLO 9:30 LIIKEVAIHTO KASVOI 40%. - Liikevaihto 26,0 miljoonaa euroa (18,5 milj. euroa) - Liikevoitto 1,3 miljoonaa

Lisätiedot