Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus"

Transkriptio

1 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus

2 Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen II Toiminnan tavoitteiden toteutuminen III Organisaatio vuonna IV Sairaanhoitopiirin toiminta-alueet Konservatiivinen toiminta-alue...10 Operatiivinen toiminta-alue...12 Psykiatrinen toiminta-alue...13 Päivystyskeskuksen toiminta-alue...14 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue...15 Tukipalvelujen toiminta-alue...16 Kuntayhtymähallinnon ja Hallintopalvelujen toiminta-alue...17 V Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut...19 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut...20 Tase ja sen tunnusluvut...21 Jäsenkuntien peruspääomaosuudet Kuntakonsernin toiminta ja talous...24 Tilinpäätöksen mukaisen tuloksen käsittely...26 Tilintarkastuskertomus...27 VI Hallinto VII Kartta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiristä... 32

3 I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Sairaanhoitopiirin keskeisenä tavoitteena vuoden 2013 aikana on ollut hoidon saatavuuden turvaaminen säädetyissä määräajoissa. Viranomainen suorittaa valvontaa kolmella mittarilla: käsitelläänkö lähete kolmessa viikossa, tehdäänkö hoidon tarpeen arviointi kolmessa kuukaudessa ja annetaanko tarpeellinen hoito kuudessa kuukaudessa. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on onnistunut erittäin hyvin lähetteiden käsittelyssä. Hoitoon pääsyn osalta sairaanhoitopiiri on yleisesti ottaen hyvällä tasolla, joskin parilla erikoisalalla tilanne huononi merkittävästi syksyn aikana. Nämä ongelmat pystyttiin kuitenkin ratkomaan ja alkuvuodesta 2014 saavutettiin jälleen hyvä taso. Haastavinta sairaanhoitopiirille on ollut hoidon tarpeen arvioinnin määräaika. Siinä tapahtui vuoden aikana erittäin myönteinen kehitys ja vuoden vaihteessa tilanne oli jo erittäin hyvä. Toiminnan suurin muutos oli ensihoidon järjestämisvastuun siirtyminen sairaanhoitopiirille vuoden 2013 alussa. Ensihoito on hyvin saavuttanut talousarvionsa puitteissa valtuuston määrittämän palvelutason. Tämä on merkinnyt selvästi aiempaa nopeampaa potilaiden tavoittamista. Sisällöllisesti ensihoito on myös uudistunut ja potilasta voidaan tutkia ja hoitaa paremmin jo siinä kohteessa, johon ensihoitoyksikkö on hälytetty. Toki iso muutos on aikaan saanut myös runsaasti toiminnallisia ja hallinnollisia ongelmia, joita vuoden mittaan on ratkottu. Sairaanhoitopiirin taloudelliset tavoitteet toteutuivat tyydyttävästi. Jäsenkuntalaskutuksessa kokonaisuutena ei ylitetty alkuperäisen talousarvion tasoa, mikä oli tärkeätä senkin vuoksi, että talousarvion mukainen jäsenkuntaosuuksien kasvu oli poikkeuksellisen suuri. Eniten kuntaosuuksia kasvatti ensihoito, 47 euroa/asukas. Toinen merkittävä kustannuksia kohottava tekijä oli hintatason muutos, jonka avulla pyrittiin vuoden 2012 lähes kymmenen miljoonan euron tappio kääntämään nolla- tai lievästi ylijäämäiseksi tulokseksi. Tulostavoitteen saavuttamisessa ei täysin onnistuttu, vaan myös vuosi 2013 jäi noin 1,24 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tuloksen parantamisen vaikutus jäsenkuntalaskutukseen oli noin 43 euroa/asukas. Muista tekijöistä johtuva laskutuksen kasvu oli noin 2,4 % eli 26 euroa. Myös toimintakulujen osalta pysyttiin n. 0,2 milj. euroa alkuperäisen talousarvion alapuolella. Tätä kuitenkin selittää sairaanhoitopiirin hallinnoimien hankkeiden kohdalla tehty kirjaustapamuutos, joka alensi sairaanhoitopiirin kirjanpitoon tulevien kulukirjausten määrää n. 3,5 milj. eurolla. Lähes tämän verran siis alkuperäinen talousarvio ylittyi sairaanhoitopiirin varsinaisen toiminnan osalta. Koko talousarvioylitys voidaan selittää muilta sairaanhoitopiireiltä, valtiolta tai muilta tuottajilta välitettyjen ostopalvelujen, noin 7 miljoonan euron ylityksellä. Näistä ostopalveluista, jotka pääsääntöisesti laskutetaan sellaisenaan jäsenkunnilta, aiheutui 1,9 milj. euron heikennys kuntayhtymän tulokseen, kun niihin jouduttiin tämän verran budjetoitua enemmän käyttämään kalliin hoidon tasausta. Sairaanhoitopiirin kannalta vuoden aikana on ollut käynnissä kolme merkittävää selvitys- ja kehittämistyötä: maakunnallinen SOTE -uudistusselvitys Etelä-Pohjanmaan liiton johdolla, operatiivinen selvitys, jossa kuumana kysymyksenä on ollut Ähtärin sairaalan tuleva rooli sekä kiinteistöohjelman uudistaminen, jossa tärkeitä kysymyksiä ovat olleet F-rakennusosan laajentaminen kantasairaalassa ja psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennuksen toteuttaminen. Kaikkien kolmen selvityksen osalta varsinainen päätöksenteko tapahtuu vasta vuoden 2014 aikana. Kuntatalous asettaa lähivuosille hyvin tiukat toiminnan kehittämisen raamit. Liikkumatilaansa sairaanhoitopiiri voi itse vaikuttaa tekemällä toimintaprosessejaan mahdollisimman sujuviksi ja resurssien käytön kannalta järkeviksi (Lean-periaate) sekä tiivistämällä yhteistyötään perusterveydenhuollon kanssa. 3 Jaakko Pihlajamäki, sairaanhoitopiirin johtaja

4 Palvelutasopäätöksen toteutuminen prosentteina vuonna 2013 Ensihoidon keskimääräinen saavutettavuus (%) riskiluokittain v ( Tavoite = palvelutasopäätös) Riskiluokka: 1 Kaupungin keskusta 2 Kuntataajama 3 Taajama 4 Asutus 5 "Metsää" A. Suuri riski, hoito mahdollisimman pian B. Riski keskisuuri tai tuntematon, hoito pian 8 minuuttia 15 minuuttia 8 minuuttia 15 minuuttia Toteutunut Tavoite Toteutunut Tavoite Toteutunut Tavoite Toteutunut Tavoite 98 % 90 % 98 % 95 % 91 % 90 % 99 % 95 % 87 % 70 % 96 % 90 % 78 % 70 % 92 % 90 % 67 % 40 % 93 % 70 % 58 % 40 % 89 % 70 % 39 % 20 % 84 % 50 % 26 % 20 % 75 % 50 % 5 % 59 % 11 % 63 % 4 Ensihoidon ensimmäinen vuosi Ensihoito uudistui vuoden 2013 alussa. Ensihoidon järjestäminen siirtyi kunnilta sairaanhoitopiirin vastuulle. Järjestämisvastuu perustuu terveydenhuoltolakiin, alueelliseen riskikartoitukseen ja yhtymävaltuuston hyväksymään palvelutasopäätökseen. Ensihoito on lainsäädännön mukainen, maakunnallinen kokonaisuus, jossa kussakin tilanteessa käytetään lähintä ja tarkoituksenmukaisinta ensihoitoyksikköä. Kaikki ensihoitoyksiköt ovat välittömän valmiuden yksiköitä aiemman virka-ajan ulkopuolisen varallaolovalmiuden ja kuntakohtaisten sairaankuljetusajoneuvojaon asemesta. Yksiköt on sijoitettu yksityiskohtaisen riskiarvion perusteella ympäri maakuntaa. Tasapuolisuutta alueelle tuo kenttäjohtojärjestelmä, joka vastaa ambulanssien oikea-aikaisesta ohjaamisesta tapahtumapaikoille. Potilaiden tavoittamisajat ovat lyhentyneet aikaisempaan nähden varsinkin kaikkein kiireellisimmissä tilanteissa. Ensihoito rekrytoi valmiuden tehostamisen vuoksi merkittävän määrän henkilöstöä ja se on tällä hetkellä henkilöstömäärältään sairaanhoitopiirin suurin yksikkö. Jokaisessa ambulanssissa on nyt sairaanhoitaja sekä hänen parinaan joko sairaanhoitaja, lähihoitaja tai lääkintävahtimestari. Yhä useampi potilas pystytään hoitamaan paikan päällä ammattitaitoisen hoitoyksikön toimesta. Ensimmäisenä toimintavuotena ensihoitotehtäviä oli , joista sairaanhoitopiirin ulkopuolelle suunnattuja hälytystehtäviä 149. Ensihoitotehtävistä potilassiirtoja oli Paikan päällä ensihoitokohteessa pystyttiin hoitamaan potilasta. Jos hälytystehtävä ei johda potilaan kuljettamiseen eteenpäin ambulanssilla, ilmoitetaan hätäkeskukselle kuljetuksen peruuntuminen ns. X-koodilla v % X-1 Potilas menehtyi ennen kuljetusta 381 2,8 X-2 Potilas ei tarvinnut hoitoa ja hänet annettiin poliisin huostaan 152 1,1 X-3 Kohteeseen pyydettiin muuta virka-apua (esim. kotisairaanhoito) 18 0,1 X-4 Potilas kuljetettiin hoitoon muulla ajoneuvolla ,1 X-5 Potilas ei tarvinnut mitään lääketieteellisiä toimenpiteitä ja jäi kohteeseen ,4 X-6 Potilas kieltäytyi hoidosta 445 3,3 X-7 Potilasta ei löydetty 299 2,2 X-8 Potilas hoidettiin kohteessa ,6 X-9 Tehtävä peruuntui ,2 X-0 Tehtävä keskeytyi teknisestä syystä (esim. sääeste, ajoneuvon vaurio) 22 0,2 YHTEENSÄ ,0 Uudella tavalla järjestetystä ensihoitotoiminnasta käytiin vilkasta keskustelua koko vuoden ajan. Kannanottoja oli sekä puolesta että vastaan. On selvää, että toimintatavat tulevat vielä kehittymään ja tarkentumaan saatujen kokemusten perusteella. Joka tapauksessa järjestelmä on tuonut tasapuolisuutta maakunnan eri alueille ensiavun saamisessa. Ensihoidon ensisijainen tehtävä onkin kuljettaa hoito potilaan luo ja vasta seuraavana tehtävänä on viedä potilas tarvittaessa hoitoon. Nykyisellä toimintatavalla yhä useampi potilas saakin ensihoidon kotonaan.

5 Riskiluokka: 1 Kaupungin keskusta 2 Kuntataajama 3 Taajama 4 Asutus 5 "Metsää" C. Riskitön kuljetustehtävä D. Riskitön kuljetustehtävä, siirtokuljetus 30 minuuttia 120 minuuttia Toteutunut Tavoite Toteutunut Tavoite 97 % 95 % 100 % 90 % 93 % 80 % 99 % 90 % 87 % 70 % 99 % 90 % 84 % 59 % 99 % 90 % 78 % 100 % Henkilöstö 5 Toiminnallisesti kesä 2013 oli henkilökuntapulan, erityisesti hoitohenkilöstön sijaispulan, vuoksi ongelmallinen. Osastojen sulkuja jouduttiin lisäämään aikaisempiin kesiin verrattuna, mistä seurasi se, että hoito keskittyi useiden viikkojen ajan pelkästään kiireellisiin päivystyspotilaisiin. Ähtärin sairaalassa jouduttiin tekemään henkilökunnan kannalta kipeitä toimenpiteitä siirtämällä lomakaudella työpanosta Seinäjoelle. Vaikeudet sijaishenkilökunnan hankkimisessa yllättivät hallinnon. Hoitohenkilöstön joustavaa käyttöä toiminta-alueiden sisällä ja yli toiminta-aluerajojen on vahvistettu ja se on mahdollistanut äkillisistä poissaoloista johtuvien työkuormien tasaamisen ja turvallisen potilashoidon. Varahenkilöiden käyttöä ympärivuotisissa vuosilomaketjuissa on tehostettu. Hoitotyön sisällön kehittämiseksi on panostettu erilaisiin projekteihin sekä kehittämis- ja tutkimushankkeisiin. Esimerkkeinä voi mainita potilaiden ja heidän läheistensä ohjauksen kehittäminen, OIOS-hanke, maakunnallisen hoitotyön toiminta-ohjelman laatiminen, laaja ensihoidon arviointitutkimus sekä näyttöön perustuvan toiminnan vahvistaminen. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2013 lopussa yhteensä henkilöä. Henkilöstön keskiikä oli 44,3 vuotta, joka on vajaat kolme vuotta alhaisempi kuin vuonna Sairaanhoitopiirin henkilöstö Muutos 2013/2012 v v v v Lkm % Keskimääräinen henkilöstön määrä ,6 % Henkilöstökulut, sis. luontaisedut (1000 ) ,6 % Työpanos kalenteripäivinä ,0 % Työpanos laskennallisina virkoina 2 175, , , , ,2 % Sairauspoissaolot kalenteripäivinä ,4 % Sairauspoissaolot päivinä 13,3 14,5 14,4 12, ,4% Panostus täydennyskoulutukseen (1000 ) ,8 % Panostus taydennyskoulutukseen ( /vak.hlö) ,4% henkilöstömäärään on lisätty ensihoidon 169 henkilöä, joiden työsuhde alkoi joulukuun lopussa.

6 6 Muutoksen johtaminen Terveydenhuolto elää muutoksessa. Hoitokäytännöt ja diagnostiset menetelmät kehittyvät nopeasti ja kehitys tulee jatkumaan vieläkin kovempana esim. lääkehoitojen alueella. Toisaalta yhteiskunta voi kohdata aivan uusia haasteita uusien sairauksien myötä. Muutokset tulevat koskemaan myös koko terveydenhuollon toimintaa ja johtamista. Perinteisesti sosiaali- ja terveydenhuolto ja sen johtaminen on ollut yhtäältä poliittisesti ohjattua päätöksentekoa, toisaalta byrokraattista hallinnon sääntöjen noudattamista ja kolmannelta taholta vahvan ammatillisen osaamisen korostumista johtajuuden taustalla. Johtamisen keskittyminen vain lainsäädännön ja muiden määräysten noudattamiseen voi hämmentää pitkään työssä ollutta ammatillisesti korkeatasoista osaajajoukkoa, niin hoitohenkilöstössä kuin lääkärikunnassakin. Sääntöjä on oltava, mutta tasapainon aikaansaaminen byrokraattisen ja ammatillisen osaamisen ja johtamisen välillä on tulevaisuuden haasteemme. Sairaanhoitopiirissä on suuri määrä vastuuyksikköjen sekä pienempien ja isompien toimintayksikköjen johtajia, joiden rooli on keskeinen kun uudenlaista Lean-ajattelua viedään oikealla tavalla henkilöstöä tukien eteenpäin. Uusittu strategia antaa tähän hyvän pohjan ja sitä on jalkautettava eri osa-alueille toimintaohjelmien myötä. Toimintaohjelmien tavoitteiden saavuttamisessa lähiesimiesten rooli on erittäin tärkeä. Tiedolla johtaminen tulee korostumaan muutosten keskellä ja organisaation kaikilla tasoilla. Järjestelmämme on oltava valmis ottamaan vastaan heikkojakin signaaleja muutostarpeista.

7 II Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2013 Y-talon valmistumisen jälkeen kantasairaalan puolella käynnistyneet osastojen ja poliklinikoiden perusparannusremontit jatkuivat mittavina. Kesäksi sijaisten saaminen hankaloitui ja se aiheutti aikaisempaa enemmän osastosulkuja. Vuonna 2013 jäsenkunnista tullut erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä kääntyi kasvuun. Kasvu kohdentui nimenomaan terveyskeskuksista saapuneisiin lähetteisiin sekä toisaalta sairaanhoitopiirin sisäisiin erikoissairaanhoidon lähetteisiin. Jäsenkuntien terveyskeskuksista sairaanhoitopiiriin saapui lähetettä, mikä on 5 % enemmän kuin vuonna Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä vaihteli Jalasjärven 441 lähetteestä Kuortaneen 336 lähetteeseen 1000 asukasta kohti, keskimääräisen lähetemäärän ollessa 400. Jäsenkuntien ulkopuolelta tullut palvelujen kysyntä laski kolmantena vuotena peräkkäin. Lähetteistä suurin osa saapui sairaanhoitopiirin sähköisesti. Ns. hoitopaikan vapaata valintaa käytti vuoden aikana 188 henkilöä. Ajanvarauskäyntiä hoidon tarpeen arviointiin odotti yhteensä 1792 henkilöä. Heistä 1754 oli odottanut hoidon tarpeen arviointiin 1-90 vrk (98 %). Yli 90 vrk odottaneita oli 38. Vuonna 2013 keskimääräinen odotusaika hoidon tarpeen arviointiin oli 36 vuorokautta. Ensimmäistä käyntiä erikoissairaanhoitoon odotti vuoden vaihteessa yhteensä henkilöä, joista kuului hoitotakuun piiriin. Heistä 86 oli vuoden lopussa odottanut ensikäyntiä yli 6 kuukautta. Toteutuneista ensikäynneistä 92 % toteutui alle kolmessa kuukaudessa. Elektiivisten leikkausten toteutuminen hoitotakuun vaatimassa kuuden kuukauden aikarajassa toteutui viimevuotiseen tapaan. Alle kolmessa kuukaudessa hoitoon pääsi 75 % odottajista. Operatiivisen toiminta-alueen avohoitokäyntien toteutuma oli 105 %. Lisääntynyt päiväkirurginen ja leiko-toiminta ovat vähentäneet vuodeosastojen hoitopäivien kertymää. Suunnitellut hoitopäivät toteutuivat 87 %:sti. Hoitopäivät vähentyivät vuoteen 2012 verrattuna 4,7 %. Sairaansijojen kuormitus vuoden 2013 aikana oli 66,8 %. Hoitopäivien vähentymiseen on vaikuttanut mm. lyhyen hoitoajan tarvitsevien, operatiivisten erikoisalojen potilaiden, siirtyminen hoitoon päivystysosastolle. DRG-pakettien määrä jäi 88 %:iin arvioidusta. Paketit vähentyivät vuodesta 2012 yhteensä 1404:llä. Leikkausten toteutumaprosentti oli 87. Palveluiden kysyntä lisääntyi 2 %. Sekä poliklinikkakäynnille että toimenpiteeseen odottavien määrä on lisääntynyt vuoden takaisesta, mutta odotusajan mediaanit ovat säilyneet samalla tasolla, ollen avohoidossa noin 40 vrk ja toimenpiteeseen odottajilla noin 50 vrk. Konservatiivinen toiminta-alue suoriutui toiminnallisista tavoitteistaan hyvin. Avohoitokäyntien toteutuma oli 108 % arvioituun verrattuna. Käyntimäärä lisääntyi 1698:lla edellisvuodesta. Hoitopäivät toteutuivat 105:sti ja säilyivät vuoden 2012 tasolla. Sairaansijojen kuormitus vuoden aikana oli 84,8 %. Suunnitelma DRG-pakettien määrästä toteutui 103 %:sti, mutta paketit vähentyivät 528:lla vuodesta Pakettien vähentymistä selittää hoitojaksojen siirtyminen päivystysosastolle. Lähetteiden määrä lisääntyi 9 %. Poliklinikkakäynnille odottavien määrä on lisääntynyt vuodessa 358:lla, mutta odotusajan mediaani (vrk) on pysynyt vuoden 2012 tasolla ollen noin 1 kk. Psykiatrisen toiminta-alueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Avohoitokäyntien toteutuma oli 93 %. Käynnit lisääntyivät edellisvuodesta 2 267:llä. Toiminta-alueelle saapuneiden lähetteiden määrä lisääntyi 11 %:lla (+397 lähetettä). Hoitopäivien toteutuma oli 106 % ja hoitojaksojen 110 %. Hoitopäivät vähentyivät 646:lla, mikä selittyy 15 paikkaisen osaston T4 lopettamisella. Jäljelle jääneiden sairaansijojen kuormitus oli vuoden 2013 aikana 88,8 %. Psykiatrisen toiminta-alueen toiminnalliset tavoitteet toteutuivat hyvin. Avohoitokäyntien toteutuma oli 93 %. Käynnit lisääntyivät edellisvuodesta 2 267:llä. Toiminta-alueelle saapuneiden lähetteiden määrä lisääntyi 11 %:lla (+397 lähetettä). Hoitopäivien toteutuma oli 106 % ja hoitojaksojen 110 %. Hoitopäivät vähentyivät 646:lla, mikä selittyy 15 paikkaisen osaston T4 lopettamisella. Jäljelle jääneiden sairaansijojen kuormitus oli vuoden 2013 aikana 88,8 %.Päivystyskeskuksen tonta-alueella erikoissairaanhoidon käynnit toteutuivat 96 %:sti. Käyntejä oli 233 vähemmän kuin edellisvuotena. Terveyskeskusyöpäivystyskäyn tien määrä pysyi ennallaan ja toteutuma arvioon verrattuna oli 88 %. Päivystysosastolla DRG-pakettien toteutuma oli 147 %. Hoitojaksoja osastolla toteutui yhteensä Jaksoista kertyi yhteensä hoitopäivää. Päivystysosaston sairaansijojen kuormitus oli vuoden aikana 85,6 %. 7

8 Toiminnan tavoitteiden toteutuma vuonna 2013 Sairaanhoitopiiri yhteensä TP v TP v v Talousarvio 2013 tot.% Hoitojaksot Hoitopäivät Hoitojakson kesto (vrk) 5,3 4,9 5,0 Sairaansijat Sairaansijat käytössä vuoden aikana Kuormitus-% Avohoitokäynnit Tk-yöpäivystyskäynnit Muu myynti terv.keskuksille DRG-paketit Laskutetut hoitopäivät Hengityshalvaushoitopäivät Leikkaukset yhteensä päiväkirurgia leikkaukseen kotoa (LEIKO) osastoleikkaukset Anestesiat Synnytykset Tehostetun valvonnan hoitopvät Laboratoriotutkimukset Patologian lab. tutkimukset Radiologiset tutkimukset Sosiaalityö, käynnit Psykologitoiminta, käynnit Fysioterapia, hoitokerrat Toimintaterapia, hoitokerrat Muut terapiat, hoitokerrat Apuvälinekeskuksen palvelut, käynnit Ravintohuolto, suoritteet Hoitoa saaneet eri henkilöt Ostot ulkopuolisilta tuottajilta (Minivaltava) - avohoitokäynnit paketit hoitopäivät

9 III Organisaatio vuonna 2013 Valtuusto 9 Tarkastuslautakunta Tilintarkastajat Hallitus Yhteistoimintaneuvosto Kuntayhtymähallinto Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtoryhmä Johtajiston kokous Johtajaylilääkäri Hallintoylihoitaja Hallintopalvelujen toiminta-alue Tukipalvelujen toiminta-alue Operatiivinen toiminta-alue Konservatiivinen toiminta-alue Psykiatrinen toiminta-alue Päivystyskeskuksen toiminta-alue Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue

10 10 IV Sairaanhoitopiirin toiminta-alueet Konservatiivinen toiminta-alue Toiminta-aluejohtaja Heikki Suoyrjö Etelä-Pohjanmaan maakunnan asukkaiden sairastavuus on usealla seurantamittarilla arvioituna Suomen keskimääräistä väestöä runsaampaa. Tunnetut kansataudit alentavat sairaanhoitopiirin alueen asukkaiden toimintakykyä ja jäljellä olevaa elinikää. Toisaalta myös kaikki demografiset ennusteet kertovat väestön vanhenemisesta ja sen mukanaan tuomista lisääntyneistä palvelutarpeista terveydenhuollossa. Neurologian erikoisalalla on odotettavissa aivoverenkiertohäiriöiden ja degeneratiivisten aivosairauksien aiheuttaman sairastavuuden lisääntymistä, myös syöpäsairaudet lisääntyvät. Molemmilla erikoisaloilla tullaan ottamaan samanaikaisesti käyttöön uusia hoitomuotoja, jotka tulevat lisäämään hoidon kustannuksia. Paine julkisen terveydenhuollon kustannusten kurissa pitämiseen on suuri ja konservatiivisella toiminta-alueella on pyrittävä kustannustehokkuuteen. Säästöt on kohdistettava siten, etteivät erikoissairaanhoidon toimintatavoitteet vaarannu. On myös koko ajan innovatiivisesti kehitettävä uusia toimintamalleja, joissa resurssit saadaan optimaalisesti käyttöön. Vuonna 2013 suunniteltiin ja toteutettiin uusiin toimintamalleihin liittyviä palveluhankkeita. Konservatiivisten erikoisalojen toiminta painottuu enenevässä määrin avohoitoon. Toiminta-alueella on sairaansijoja sairaanhoitopiirin asukaslukuun nähden vähemmän kuin missään muussa keskussairaalassa. Osastohoitoa tarvitaan kuitenkin edelleen potilaiden hoitoprosesseissa ja siksi konservatiivisella toiminta-alueella on tehty yhteistyöratkaisuja erikoisalojen kesken. Esimerkiksi keuhko- ja infektiosairauksien hoito on yhdistetty yhteiselle osastolle. Keuhkolääkärit keskittyvät keuhkosairauksien hoitoon ja geriatri vastaa monisairaiden infektiopotilaiden hoidosta. Neurologian osastolla hoidetaan akuutit neurologiset potilaat sekä sisätautien hematologiset potilaat. Konservatiivisten erikoisalojen lyhytaikaista sairaalahoitoa tarvitsevien potilaiden hoito on keskitetty päivystysosastolle. Syöpäsairauksien infuusiopoliklinikka palvelee useiden erikoisalojen infuusiohoitoa tarvitsevia potilaita. Keuhko- ja infektiosairauksien osasto A31 oli toimintavuoden aikana peruskorjauksessa ja tulevana vuonna peruskorjaukset jatkuvat sisätautien osastolla A32 ja neurologian ja hematologian osastolla A42. Vuoden aikana toiminnan järjestelyjä vaikeutti lähes kaikilla erikoisaloilla lääkärivaje, osalla toimintayksiköistä oli pulaa myös hoitohenkilökunnasta. Poliklinikoilla hoidon tarpeen arvioinnit ja hoidon aloitukset pystyttiin onneksi toteuttamaan lain mukaisissa aikarajoissa. Tämä oli mahdollista henkilökunnan lisätöiden ja lääkärityön ostopalvelun turvin. Toiminta-alueen toiminnalliset tavoitteet saavutettiin ja taloudellisesti tulos oli vähintäänkin tyydyttävä. Erityistason ostopalvelut ylittivät selvästi budjetoidut ja siltä osin jouduttiin lisätalousarvioon. Yhteistyö Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa jatkui. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus tulee parantamaan onnistuessaan terveydenhuollon vertikaalista integraatiota sekä selventämään hoidon ja kuntoutuksen alueellista porrastusta. Hoitopaikan vapaan valinnan vaikutukset arvioidaan hyvin vähäisiksi konservatiivisella toimintaalueella.

11 11 Toiminta-alueella tapahtui myös Henkilöstön rekrytointi oli toiminta-alueen strategian keskeisenä osana. Hoitotakuussa pysyminen vaati runsasta ostopalveluiden käyttöä. Tahdistinpotilaiden laitteiden etäluenta ja asiantuntijasairaanhoitajien itsenäisten vastaanottojen määrä lisääntyi. (Sisätaudit) Toiminta siirtyi entistä enemmän akuutimpaan suuntaan. Myös aivovammapotilaan akuutti hoito siirtyi entistä enemmän neurologian vastuulle. Neurologien päivystysjärjestelmä toimi yhtenä harvoista keskussairaaloista 24/7-periaatteella ns. vapaamuotoisen päivystyksen turvin. (Neurologia) Syöpäpotilaiden hoitoa toteutetaan yhdessä eri erikoisalojen kanssa. Syövän hoitoja ohjataan säännöllisesti Vaasan syöpätautien ja Tampereen yliopistollisen keskussairaalan syöpätautien yksiköihin. (Syöpätaudit) Yksikössä jatkettiin potilastietojärjestelmä-pilotteja kuten uuden sanelun käyttöönottoa sekä paperitonta poliklinikkaa. Vuoden aikana laadittiin ja julkistettiin yhteistyössä korvatautien, plastiikkakirurgian ja silmätautien yksiköiden kanssa ihosyöpien alueellinen hoitoketju. (Ihotaudit ja allergologia) Kuntoutusosasto toimi tehokkaasti ja osaston kapasiteetti vaikutti oikein mitoitetulta alueen tarpeisiin. Toimintavuoden aikana saatettiin loppuun hanke Päivittäisten toimintojen pienapuvälineiden merkitys itsenäisen selviytymisen tukena ja aloitettiin alueellinen selkäpotilaan palveluketjun kehittämishanke laajassa yhteistyössä perusterveydenhuollon ja yksityissektorin kanssa. (Kuntoutus) Yksikön lääkäritilanne oli hyvä ja konsultaatiopalveluja tarjottiin myös muille erikoisaloille. Ortopedian kanssa päivitettiin lonkkamurtumapotilaiden hoidon ohjeistusta, toteutettiin ortogeriatriset kierrot suunnitellusti ja geropsykiatrinen yhteistyö jatkui. Toteutettiin koulutussarja Iäkkäiden potilaiden hyvän hoidon käytännöistä. (Geriatria) Erikoisalan lääkärivaje oli huomattava. Tästä syystä poliklinikan toimintalinjauksia uudistettiin ja hoidon porrastusta tarkistettiin. Hengityshoidon apuvälineitä käyttävien potilaiden seurantakäyntejä siirrettiin kuntoutusohjaajan tekemiksi kotikäynneiksi. Yksikkö juhli 80-vuotistaivaltaan kertomusvuonna. (Keuhkosairaudet) Heikki Suoyrjö

12 Operatiivinen toiminta-alue Toiminta-aluejohtaja Mikael Leppilahti 12 Operatiivisen toiminta-alueen painopistealueena ovat ympärivuorokautisen päivystystoiminnan edellyttämien palvelujen turvaaminen sekä väestön tarvitsemien erikoissairaanhoidon palveluiden tuottaminen hoitotakuun mukaisesti. Painopiste toiminnassa on siirtynyt korjaavasta ennaltaehkäisevään toimintaan kaikissa hoitoprosesseja. Toiminnassa pyritään huomioimaan lisääntyvät taloudelliset haasteet sekä työvoimapula. Pyrkimyksenä on ollut määrätietoisesti kehittää järkevää toimintaa sairaanhoitopiirin arvojen pohjalta rohkeasti ja rehellisesti. Käytettävissä olevien resurssien mahdollisimman suuren hyödyn saavuttamiseksi on mietitty rakenteellisia ja toiminnallisia ratkaisuja, joilla saavutettaisiin mahdollisimman suuri hyöty väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Näistä lähtökohdista on vuoden 2013 aikana tehty perusteellinen operatiivisen toiminta-alueen selvitys. Tarvelähtöinen toimintojen suunnittelu on selkiyttänyt resurssien kohdentamista. Vuosikierrossa toiminta on suunniteltu kolmeen toiminnalliseen tasoon ja resurssien tasapainoinen varaaminen kunkin tason mukaisesti on selkiyttänyt kokonaisuuden suunnittelua. Tämän seurauksena yksiköiden toiminnanjärjestelyjä on tehostettu ja sulkuja on myös lisätty. Operatiivisten erikoisalojen palvelujen kysyntä ja käytössä olevat resurssit ovat kohtuullisen hyvin tasapainossa. Edelleen on vajetta erityisosaajista, mutta joustavalla lisätöiden tekemisellä hoitoonpääsy on pysynyt hoitotakuun mukaisena. Erikoissairaanhoidon kehitys tulee tarkentamaan indikaatioasettelua ja todennäköisesti suurissakin potilasryhmissä tulee tapahtumaan merkittävää siirtymistä konservatiivisen hoidon suuntaan. Yhteistyö perusterveydenhuollon kanssa tulee parantumaan ja vastuu terveyden edistämisestä nähdään tulevaisuudessa entistä keskeisempänä yhteisenä tehtävänä. Esimerkiksi syksyllä 2013 käynnistettiin alkoholin kulutuksen mini-intervention ja diabetesseulonnan lisäksi systemaattinen pyrkimys savuttomuuteen kaikilla leikkauspotilailla. Erikoisalaohjaukseen siirtyminen sairaanhoitopiirissä on parantanut yksiköiden toiminnallista kehittämistä ja kokonaissuunnittelua. Leikkaustoiminnassa on siirrytty merkittävästi kevyempiin käytäntöihin. Päiväkirurgian osuus leikkauksista on kasvanut 41 %:iin, kun taas osaston kautta suunnitellusti leikattujen potilaiden määrä on laskenut 6 %:iin. Päivystysleikkausten osuus on pysynyt muuttumattomana (n.19 %). Toimenpidemäärien arvioinnissa epäonnistuttiin vuonna 2013, koska Ähtärin sairaalassa ja Seinäjoen keskussairaalassa oli suunniteltu toimenpiteitä samoille potilasryhmille. Kokonaisuutena jäi kuitenkin huomioimatta, että sairaanhoitopiirin väestön tarve ei riitä suunniteltuihin suoritemääriin. Tilanne operatiivisella toiminta-alueella on kokonaisuudessaan hyvä. Henkilöstön ikääntyminen ja työkyvyn säilyttäminen on kasvava haaste. Toiminta-alueella sitoutuminen sovittuihin tavoitteisiin on vahva ja lähes kaikissa toimintayksiköissä on sisäistetty pyrkimys vaikuttavuuden kehittämiseen ja Lean-periaatteen mukaisen hukan poistamiseen. Yhteistyö johtoryhmissä on ollut rakentavaa. Haasteet on nähty yhteisinä ja niihin on haluttu etsiä aktiivisesti ratkaisuja. Toimintavuotta on kuitenkin leimannut selvitystyö toiminta-alueen rakenteellisista uudistustarpeista ja sen synnyttämä vastakkainasettelu Ähtärin sairaalan toimintamallista. Mikael Leppilahti Toiminta-alueella tapahtui myös Toimintavuotta leimasi osastoremontti. Poliklinikalla siirryttiin paperittomuuteen. Suunnitelluista leikkauksista aiempaa useampi toteutui Leikona tai päiväkirurgisena. Hoitoonpääsytilanne oli hyvä. (Kirurgia) Uudet ja ajanmukaiset tilat saatiin käyttöön alkuvuodesta. Kuvantamistutkimusten määrä näyttää kasvavan voimakkaasti tulevinakin vuosina erityisesti makulasairauksien hoitomahdollisuuksien myötä. Uudet tilat valmistuivat alkuvuodesta. (Silmätaudit) Palveluiden kysyntä on pysynyt ennallaan. Nukutuksessa tehtävien hoitojen määrä on lisääntynyt. (Suu- ja leukasairaudet) Lastentautien ja lastenneurologian erikoisalojen palvelujen tarve kasvoi merkittävästi. Henkilökunnan joustaminen ja liikuteltavuus mahdollisti toiminnan sujumisen. (Lastentaudit) Leiko-toiminnan lisääntyminen ja nopean toipumisen mallin (Rapid Recovery) toteuttaminen lyhensi keskimääräisiä hoitoaikoja. Päivystyspotilaiden hoitoprosessia kehitettiin. Ortopediset lähetteet käsiteltiin keskitetysti keskussairaalassa. (Ortopedia) Aloitettiin 3D laparoskooppiset prostatektomiat. Myös laserkivikirurgia on vakiinnuttanut asemansa. Nämä tulevat vähentämään ostopalvelujen tarvetta. (Urologia) Keskusleikkausyksikön peruskorjaus ja anestesiatietojärjestelmien kehittäminen jatkui. (Leikkaus- ja anestesiatoiminta) Valtaosa suunnitellusta leikkaustoiminnasta toteutettiin Leiko-toimintana. Vatsatautien osastolla paljastui kesällä MRSA-epidemia, joka liittyi Järviseudun epidemiaan. Vuoden loppuun mennessä löytyi 11 uutta MRSA-kantajaa. Tartuntojen torjuntaa tehostettiin hygieniahoitajien ja infektiolääkärin ohjeiden mukaisesti. (Vatsataudit) Väistötiloissa toimimisen ohella osallistuttiin uusien tilojen suunnitteluun. (Korva-, nenä- ja kurkkutaudit) Äitiyshuollon potilastietojärjestelmän kehittäminen ja alueelliset koulutukset jatkuivat koko vuoden. (Naistentaudit)

13 Psykiatrinen toiminta-alue Toiminta-aluejohtaja Antero Lassila Sairaanhoitopiirin strategiaseminaarissa psykiatrian toiminta-alueelle annettiin tehtäväksi laatia toiminnallinen suunnitelma tulevaa psykiatrian uudisrakennusta varten. Kesän aikana perehdyimme sekä kotimaisiin että ulkomaisiin toimintamalleihin ja niihin liittyviin rakenneratkaisuihin ja annoimme oman selontekomme sairaanhoitopiirin johtavien viranhaltijoiden käyttöön syyskuun alussa. Myöhemmin syksyllä sairaanhoitopiirin valtuusto ei myöntänyt vielä virallista lupaa uudisrakennuksen suunnittelun aloittamiseen. Psykiatrian erikoisalojen toimintojen kehittymiseen tulee tulevaisuudessa kuitenkin merkittävästi vaikuttamaan kannanotot psykiatrian uudisrakennukseen sekä valtakunnalliset ja maakunnalliset Sote- ratkaisut Toiminta-alueen erikoisalojen palvelujen kysyntä lisääntyi edellisvuodesta 11%. Kysynnän lisäys kohdentui etenkin lastenpsykiatrian ja psykiatrian erikoisaloille. Toimintaalueella osastohoidon palveluja tuotettiin suunniteltua enemmän ja osastojen kuormitus oli huomattavan korkealla tasolla koko vuoden. Useiden potilaiden hoito oli vaativaa ja lisäresursseja edellyttävää. Potilas- ja henkilöstöturvallisuudessa esiintyi ajoittain huomattavia haasteita ja myös puutteita. Näihin tehtiin korjaavia toimenpiteitä ja riskien arviointia kehitettiin eri mittarien avulla. Psykiatrian avohoidossa toiminnallisia tavoitteita ei täysin saavutettu. Hoitotakuussa pysyminen aiheutti merkittäviä haasteita, mutta niihin kyettiin vastaamaan lain edellyttämällä tavalla. Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisaloilla jatkui edelleen pitkäaikainen erikoislääkärivaje, mikä lisäsi ostopalveluita ja kustannuksia. Vuoden alkupuolella myös psykologeista oli pulaa lastenpsykiatrialla. Nämä vajaukset vaikuttivat osaltaan siihen, että poliklinikan käyntitavoitteita ei saavutettu. Nuorisopsykiatrian lähetekertymään vaikutti edellisvuonna perustettu eri ikäryhmien integroitu ja yhteinen syömishäiriöyksikkö, johon kirjautui myös osa nuoriso-ikäisten saapuneista lähetteistä. Lastenpsykiatrian poliklinikan työmalleja uudistettiin lastenpsykiatrian uuden ylilääkärin johdolla. Syyskuun alussa aloittaneen psykoterapiapoliklinikan tehtäväksi muotoutui psykoterapiatyön kehittäminen ja hoidollisten psykoterapioiden kriteereiden luominen ja käytäntöön saattaminen psykiatrialla. Henkilöstön ammattitaitoon, osaamiseen ja työhyvinvointiin panostettiin. Painopistealueina olivat uusien työmuotojen käyttöönotto sekä ryhmämuotoisten hoitojen kehittäminen. Henkilöstön saatavuudessa on esiintynyt ajoittain ongelmia, mutta henkilöstöresurssien joustavalla käytöllä on selvitty hoidollisissa ongelmatilanteissa osastoilla. Toiminta-alueen kokonaistulokertymä ylitti asetetut tavoitteet. Toiminta-alueen budjetti ylittyi jonkin verran kulujen osalta. Keskeisenä syynä ylittymisessä olivat ostopalvelujen ennakoitua suurempi lisääntyminen. 13 Toiminta-alueella tapahtui myös Pitkäjänteinen ja määrätietoinen kehittämistyö toiminta-alueella jatkui. Asiakasnäkökulmaa laajennettiin kokemusasiantuntijoiden lisääntyvällä käytöllä. Resurssien käytön osalta suurimmat riskit liittyvät työn vaikuttavuuteen ja etenkin vaikuttavuuden arvioinnin puutteeseen, mikä on selkeästi parannettava kohde tulevaisuudessa. Antero Lassila

14 Päivystyskeskuksen toiminta-alue Toiminta-aluejohtaja Jari Nyrhilä 14 Päivystyskeskuksen toiminta-alueeseen kuuluvat ensihoitokeskus, päivystyspoliklinikka ja päivystysosasto. Kuljetuskeskus, potilaskuljettajat ja neuvonta siirtyivät tukipalvelujen toiminta-alueelta ensihoitokeskukseen. Toiminta-alueella tapahtui merkittäviä muutoksia toimintavuoden aikana. Näistä suurin oli ensihoitopalvelun aloittaminen sairaanhoitopiirin omana toimintana. Päivystyspoliklinikan toiminta jatkui uusissa tiloissa ja potilaiden hoidossa hyödynnettiin systemaattisesti hoidon kiireellisyys- ja tarvearviota. Päivystyspoliklinikan käyntimäärissä ei tapahtunut merkittävää muutosta. Päivystysosaston toimintaa vakiinnutettiin ja siellä potilaiden nopea tutkimus- ja hoitostrategia toteutui kohtuullisen hyvin. Ensihoitopalvelu, päivystysosasto ja päivystyspoliklinikka ovat osoittautuneet toimivaksi kokonaisuudeksi. Henkisen ensiavun ryhmä jatkoi toimintaansa päivystyspoliklinikan alaisuudessa. Henkisen ensiavun ryhmän hälytyksiä tapahtui 438 kertaa. Päivystyspoliklinikka tarjosi ympärivuorokautisesti sairaanhoitopiirin alueen väestölle erikoissairaanhoidon päivystysluonteiset polikliiniset hoito- ja tutkimuspalvelut. Sairaanhoitopiirin alueen terveyskeskusten yöpäivystyspiste toimi päivystyspoliklinikalla. Potilaiden hoidon tarpeen ja hoidon kiireellisyyden arvioinnissa käytettiin systemaattista ESI-triage -arviota. Potilaista noin puolet saapui poliklinikalle avohoidon lääkärin lähettämänä, toinen puoli saapui sairaankuljetuksen arvion perusteella tai ilman lähetettä. Noin 39 % päivystyspoliklinikalle saapuneista potilaista siirrettiin jatkohoitoon sairaalan vuodeosastoille. Jatkohoidon toteutuksessa ja suunnittelussa suosittiin avohoitoa. Uudet tilat ja laitteet mahdollistivat potilaiden paremman intimiteettisuojan, seurannan ja hoidon. Myös henkilökunnan työskentelyolosuhteet ovat parantuneet uusissa tiloissa. Ensihoito toteutui palvelutasopäätöksen mukaisesti. Asemaverkon ja ensivastetoiminnan osalta tehtiin yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen kanssa. Ensihoitotoiminnan käynnistyessä välittömässä lähtövalmiudessa ympärivuorokautisesti oli 16 ambulanssia, osa-vuorokautisia oli 8. Palvelutasopäätöksen toteutumisen seuranta edellytti valmiudessa tehtäviä muutoksia ja loppuvuodesta ympärivuorokautisessa valmiudessa oli 18 ambulanssia ja osa-vuorokautisia kolme. Palvelutasopäätöksen tavoitteet potilaiden tavoittamisajoissa saavutettiin kaikilta osiltaan erittäin hyvin. Ensivasteyksiköiden käyttökriteereitä korjattiin tarkoituksenmukaisemmaksi muuttamalla hälytysohjetta lokakuun alusta. Ensihoitotehtäviä oli toimintavuoden aikana yhteensä ja ne toteutettiin kustannustehokkaasti budjetissa pysyen. Ensihoitokeskus on henkilöstömäärältään sairaanhoitopiirin suurin yksikkö. Ensihoitokeskukseen vuoden 2013 alussa siirtynyt kuljetuskeskus hoitaa kiireettömät laitossiirrot ja potilaskuljetustehtävät. Potilaan siirtokuljetustehtävissä pyritään tarkoituksenmukaiseen yhteistyöhön ensihoitokeskuksen ja ulkopuolisten taksiyrittäjien kanssa. Kuljetuskeskuksen kautta hoidettiin 4651 potilassiirtoa. Vuosi 2013 oli päivystysosaston (POS) ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. POS:n toiminta-ajatuksena on olla nopean ja tehokkaan tutkimuksen ja hoidon (1-3 päivää) yksikkö. Osastolla on neljä intensiivipaikkaa ja 18 vuodeosastopaikkaa. Potilaat saapuvat päivystysosastolle päivystyspoliklinikalta, jossa tehty hoitosuunnitelma ja hoidon tarpeen arviointi noudatti päivystysosaston toiminta-ajatusta. Päivystysosaston toiminnalliset tavoitteet ylitettiin. Osaston hoitojaksoista noin puolet oli sisätautisia, n. 30 % kirurgisia ja loput neurologian ja muiden erikoisalojen potilaita. Kukin erikoisala vastasi oman erikoisalansa potilaiden hoidosta. Hoitopäiviä osastolla kertyi yhteensä 6083 ja keskimääräinen kuormitusprosentti oli 85 %. Osaava, motivoitunut ja työnsä hyvin hoitava henkilökunta ovat olleet päivystysosaston toiminnan kestävä ja taipuisa selkäranka. Toiminta-alueella tapahtui myös Päivystyspoliklinikalla käynnistyi uuden lääketieteen erikoisalan, akuuttilääketieteen lääkäreiden koulutus. Uutta erikoisalaa kohtaan on kiinnostusta erityisesti nuorissa lääkäreissä. Ensihoidon vaikuttavuudesta aloitettiin arviointitutkimus. Jari Nyrhilä

15 Sairaanhoidollisten palvelujen toiminta-alue Toiminta-aluejohtaja Reino Raninen Toiminta-alueella panostettiin vuoden aikana laatuun, asiakaskeskeisyyteen ja toiminnan joustavuuteen. Diagnostisia menetelmiä kehitettiin tarkemmiksi ja nopeammiksi ja laboratorioautomatiikkaa lisättiin. Keskussairaalan ja alueella toimivien toimintapisteiden käytäntöjä yhtenäistettiin mm. radiologian kuvakatselussa. EP-Potin käyttöönotto tulee entisestään tehostamaan sairaanhoitopiirin ja perusterveydenhuollon yhteistoimintaa ja parantamaan potilasturvallisuutta. Laitekanta on taloudellisen tilanteen takia vanhenemassa ja sitä pitää uusia lähivuosina. Kertomusvuonna toiminta-alueen tavoitteet toteutuivat ja osittain ylittyivätkin. Kantasairaalasta Y-taloon siirtyneiden laboratorio- ja röntgenyksiköiden toiminta saatiin pääosin vakiinnutetuksi. Tila- ja laiteratkaisut Y-talossa osoittautuivat toimiviksi. Kantasairaalassa laboratoriotilojen peruskorjausremontti hankaloitti jonkin verran toimintaa. Patologian laboratorion toiminta jatkui edelleen ahtaissa ja riskialttiissa tiloissa. Tutkimusten omavaraisuusaste säilyi korkeana. Palveluiden lisääntyneeseen kysyntään pystyttiin vastaamaan, mutta joiltain osin jouduttiin turvautumaan palveluiden ostoon. Toiminta-alueella suoritettujen tutkimusten kokonaismäärä ei anna täyttä kuvaa toiminnan määrästä, koska vaativimpien ja enemmän resursseja vievien tutkimusten määrä lisääntyi suhteessa vähemmän vaativiin tutkimuksiin. Toimintaa tehostettiin vastaamaan potilaiden yhä nopeampaa tutkimusta ja hoitoa ja myös varsinaisen päivystystoiminnan osuus kasvoi. Tietoteknisiä ratkaisuja yritettiin parantaa toiminnan sujuvoittamiseksi ja nopeuttamiseksi. Prosessikuvauksien avulla pyrittiin kehittämään prosessien laatua. Tieteellinen tutkimus- ja kehittämistoiminta jatkui vireänä toiminta-alueella. Henkilöstön saatavuus oli pääosin hyvä, mutta laboratoriohoitajien ja sosiaalityöntekijöiden saaminen oli haasteellista. Toivottavasti Seinäjoen ja Tampereen ammattikorkeakoulujen järjestämä bioanalyytikkokoulutus tuo tulevaisuudessa helpotusta tilanteeseen. Kliinistä fysiologiaa ja patologiaa vaivannut lääkärivaje jatkui edelleen. Toiminnallisesti ja taloudellisesti vuodesta selvittiin pääosin hyvin. Omavaraisuusaste oli korkea, vaikka joiltain osin jouduttiinkin turvautumaan palveluiden ostoon. Taloudellisista syistä laboratoriotutkimusten analysointia tulee keskittää Seinäjoen keskussairaalaan ja maakunnan toimipisteiden tutkimusvalikoimaa sopeutetaan siltä osin, kun se on toiminnallisesti ja taloudellisesti mielekästä. Kliinisen kemian uusien remontoitujen tilojen myötä toimintaprosesseja muutetaan tukemaan nykyaikaista automaatiolaboratoriota. Uuden päivystysasetuksen mukaan päivystystoimintaa voi olla vain sellaisissa paikoissa, joissa on laboratorion ja radiologian palvelut. Käytännössä tämä aiheuttaa sen, että koko maakunnan virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta tulee keskittymään Seinäjoelle ja keskussairaalan päivystysaikaiset tutkimukset tulevat lisääntymään. Tavoitteena on, että kasvava näytemäärä saadaan toteutetuksi ilman henkilöstölisäyksiä. 15 Toiminta-alueella tapahtui myös MRSA-näytteiden ja C.difficile-, Mycobacterium tuberculosis-diagnostiikkaa kehitettiin uuden PCRlaitteiston avulla. (Mikrobiologia) Toteutettiin laatujärjestelmä ja sen ylläpito, dokumentoitiin sisäinen auditointi. Uusien lääkkeenvalmistustilojen käyttöönotto ja validointi on meneillään.(sairaala-apteekki) Aloitettiin yhteistyö omaishoitajien tukemiseksi. Jatketaan terveyssosiaalityön rakenteisen kirjaamisen kehittämistä ja koulutuksellista yhteistyötä lähialueen sairaanhoitopiirien ja kuntien sosiaalitoimen kanssa. (Sosiaalitoimen palveluyksikkö) Neuropsykologinen kuntoutus siirtyi toteutettavaksi pääosin kuntoutusosastolla. (Psykologit) Uudet obduktio- ja kappelitilat valmistuivat Y-taloon. (Patologia) Unitutkimuksia, pitkäaikaisrekisteröintejä ja tehohoidon aivomonitorointeja kehitettiin edelleen. (Neurofysiologian tutkimusyksikkö) Syömishäiriöisten ryhmien lisäksi aloitettiin ryhmäohjaus uutena työmuotona Corus Cardio-sydänkuntoutusryhmälle ja muu ryhmäohjaus jatkui edellisvuosien tapaan. (Ravitsemusterapia) Tutkimusmäärät kasvoivat koko toimintayksikössä johtuen Seinäjoen terveyskeskustoimipisteen lakkauttamisesta ja lisääntyneestä päivystysaikaisesta toiminnasta. (Kliininen kemia) Otettiin käyttöön uusia tutkimusprotokollia ja käynnistettiin radiolääkkeiden laadunvalvontaohjelma. (Fysiologian ja isotooppitutkimusten yksikkö) Tutkimusmäärät ovat lisääntyneet, erityisesti vaativimmissa tutkimuksissa. Kuvantamisen yhteistyötä on kehitetty tiiviisti sairaanhoitopiirin terveyskeskusten sekä terveyskeskuslääkärien että hammaslääkärien kanssa erityisesti kuvankatselussa. (Radiologia) Reino Raninen

16 Tukipalvelujen toiminta-alue Toiminta-aluejohtaja Tapio Niemi 16 Toiminta-alue on pystynyt vastaamaan yksiköiden palvelukysyntään sekä toteuttamaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet annetuilla resursseilla. Rakentamisen lisäännyttyä on rakentamisen valvontaa vahvistettu tilapäisresursseilla. Toiminta-alueeseen kuuluvien yksiköiden tehtävä on turvata muiden toiminta-alueiden ydintoimintojen onnistuminen huolehtimalla mm. ruoka- ja välinehuollon sekä siivous- ja teknisten palveluiden tuottamisesta. Yksi tärkeimmistä turvatoimista on sähkön syötön häiriöttömyyden turvaaminen varavoimalla. Varavoiman toimivuus testataan vuosittain. Toisena keskeisenä tehtävänä on valtuuston hyväksymän investointiohjelman toteuttaminen. Kertomusvuoden tärkeimmät investoinnit olivat Vuodeosastojen A21 ja A31 perusparannus, 2 400m2 Apteekin puhdastilat ja laajennus sisäpihalle, 500 m2 Leikkaussalien 1-4 perusparannus ja sektiosalin rakentaminen, 900 m2 Korvapoliklinikan II-vaihe, m2 Kliinisen kemian II-vaihe, m2 Rakennushankkeita toteutettiin yhteensä 12,6 miljoonalla eurolla ja lisäksi Kiinteistöyhtiö Seinäjoen Y-talo rakensi obduktion vuokratilat Y-taloon sairaanhoitopiirin suunnitelmien mukaisesti. Näiden lisäksi investoitiin ilmastointiin ja sen jäähdytykseen, hisseihin, atk-verkkoon sekä pysäköintialueisiin. Kameravalvontaa laajennettiin ja rakennettiin uusi muuntamo L-rakennusosalle turvaamaan häiriötöntä sähkönkäyttöä. Investointien toteuttamisessa jouduttiin väistötiloja hankkimaan arvioitua enemmän. Kolmantena tärkeänä tehtävänä oli tukipalveluiden mm. välinehuolto, siivous - ja teknisten huoltopalveluiden tuottaminen myös Y-talossa toimiville yksiköille ja kiinteistöyhtiölle. Tukipalvelut vastaa Y-talossa myös Seinäjoen terveyskeskuksen huoltopalveluista. Toiminta-alue oli mukana keväällä 2012 käynnistyneessä kahdeksan Euroopan maan kolmivuotisessa Re-Co hankkeessa. Hanke pureutuu rakennusten energiansäästöön tutkimalla, miten paljon säätöjen ja ohjausten sekä käyttäjien koulutuksen kautta voidaan vaikuttaa energiankulutukseen. Tiedonkeruulla ilmastoinnista pyrittiin selvittämään myös sisäilmaongelmaa keskussairaalan C-rakennusosalla. Re-Co-hanke päättyy keväällä Kuljetuskeskus (henkilökuljetukset), potilaskuljettajat ja neuvonta siirtyivät päivystyskeskuksen toiminta-alueelle, ensihoitokeskuksen toimintayksikköön. Tällä siirrolla pyritään potilaskuljetusten koordinoinnin parantamiseen. Käytännön toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia toiminta-alueella. Sote- uudistuksella on toteutuessaan todennäköisesti vaikutuksia myös tukipalveluihin. Toiminta-alueella tapahtui myös Henkilökuntaruokailun suosio kasvoi edelleen. Ravintokeskuksessa kehitetään tehostettua ruokavaliota, jonka merkitys vajaaravitsemuksen hoidossa on merkittävä. (Ruokapalvelu) Sairaalahuoltajapalvelujen toimintayksikössä toteutettiin ulkoinen auditointi, jonka painopistealueena olivat, työturvallisuus ja ohjeet ja säännöt. (Potilashoidon tukipalvelu) Välinehuoltokeskuksessa muutettiin henkilökunnan työvuorojärjestelyjä vastaamaan paremmin palveluiden kysyntää. (Välinehuolto) Toimintavuoden merkittävin investointi sähkötekniikassa oli uuden muuntamon rakentaminen L- osalle. (Sähkötekniikka) Peruskorjauskohteiden lisäksi suurimpia hankkeita, joissa laitehuolto oli merkittävästi mukana olivat uusi angiografialaite sekä leikkausalien kuvanohjausjärjestelmä. (Laitehuolto) Energiatalouden ylläpitämiseksi on P-osalla otettu koekäyttöön ilmastointikoneiden lämpötaloutta ja erityisesti lämmöntalteenottojärjestelmien toiminnan oikeellisuutta kokonaisuutena tarkkaileva järjestelmä, josta kokemukset ovat olleet myönteisiä. (LVI- ja konehuolto) Tapio Niemi

17 Kuntayhtymähallinnon ja Hallintopalvelujen toiminta-alue Sairaanhoitopiirin johtaja Jaakko Pihlajamäki, Hallintojohtaja Johanna Sorvettula Hallintopalvelujen toiminta-alueella on kertomusvuonna korostunut asiakaspalvelun kehittäminen ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden ja sairaanhoitopiirin yksiköiden kanssa. Yhteistyön kehittämisellä tavoitellaan entistä laajemman tuen antamista linjaorganisaatiolle. Hallintopalvelut ovat panostaneet toiminnan seurantaan, valvontaan ja ohjeiden ja lakien noudattamiseen. Kertomusvuonna hyväksyttiin toimivaltaohjeet, joiden yhteydessä myös ta- louden tasapainottamiseen liittyen on tiukennettu määrärahojen käytöstä päät- tämiseen liittyviä rutiineja. Toiminta-alueella työtehtävien muutoshaasteista huolimatta työhyvinvointi vahvistui ja johtaminen sekä esimiestyö saivat hyvää palautetta. Potilastietojärjestelmäkehitystyössä vuoden merkittävimmät asiat tie- tohallinnossa ja arkistotoimessa olivat kansalliseen earkistopalveluun liittymisprojektin aloittaminen sekä sairaanhoitopiirin alueen yhteisen potilastietokannan, EP-Potin laajennusprojektin aloittaminen viiden terveyskeskuskuntayhtymän/terveyskeskuksen kanssa. Effica potilasjär- jes-telmään liittyvien pitkällisten sopimusneuvottelujen tuloksena allekirjoitettiin puitesopimus Tieto Oyj:n kanssa. Lisäksi valmisteltiin hoidollisten yksiköiden paperittomuuteen siirtymistä. Taloushallinnossa valmisteltiin koko vuoden ajan Seinäjoen kau- pungin kanssa kirjanpitopalvelujen hoitamista yhteistoimintana. Palvelun yhdistäminen vaikutti kirjanpito-ohjelmiston ja useiden muiden taloushallinnon ohjelmistojen vaihdokseen. Logistiikkapalveluissa uuden toiminnanohjausjärjestelmän mää- rittelyt, testaukset ja koulutukset saatiin tehtyä ja valmistauduttiin käyttöönottoon. Vuosi 2013 oli Aksilan toinen täysi toimintavuosi, joka vahvisti yksikön asemaa alueellisena sillanrakentajana. Aksilan kokoama terveydenhuollon järjestämissuunnitelma valmistui ja esiteltiin sairaanhoitopiirin valtuustolle kesäkuussa. Aksilan toimintaedellytykset olivat hyvät ja yhteistyökumppaneiden tuki vahva. Erityisen tärkeäksi osoittautui vahva ohjausryhmä, sen puheen- johtajuus ja perusturvapainotteisuus. Yksikön tehtäväkirjo on niin laaja, että priorisointia tullaan tarvitsemaan tulevaisuu- dessa. Yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa on tarpeen sy- ventää ja perusterveydenhuollon yksiköiden toimintaa tulisi koordinoida kansallisesti nykyistä vahvemmin. Vuoden aikana valmistuivat kotiutus- ja jatkohoitokäytäntöjä kehittävä OIOS- hanke, keuhkosairauksien yksikön johdolla työstetty tuberku- loosin hoitoketju, tietohallintoyksikön koordinoima kirjaamiskäy- täntöjen yhtenäistämishanke sekä naistentautien yksikön johdolla valmisteltu seksuaaliterveyden hoitopolku. Terveyden ja hyvinvoin- nin näkökulma sisällytettiin kaikkien hoito-, kuntoutus- ja palvelu- ketjujen valmisteluun. HR-palvelut -yksikössä jatkettiin HR -työpöydän ja sähköisten pal- velujen kehittämishanketta. Uudistuksella tehostetaan henkilöstöhallinnollisia prosesseja, nopeutetaan päätöksentekoa ja lisätään henkilöstön itsepalveluja. Hankkeen yhteydessä tehostettiin henkilöstötietojärjestelmien käyttöä. Loppuvuonna saatiin käyttöön säh- köiset poissaololomakkeet ja vuosilomakäsittely. Käyttöönottokou- lutukset henkilöstölle ja esimiehille aloitettiin kertomusvuonna ja niitä jatketaan vuonna Prima henkilöstöraportointi otettiin käyttöön loppuvuonna ja raportoinnin kehittämistä jatketaan edelleen. Täydennyskoulutuksen puolella tehostettiin sähköisten toimintojen käyttöä sisäisissä koulutukseen ilmoittautumisissa. Palkkatietojärjestelmä valmisteltiin uuden kirjanpito-ohjelman vaatimusten mukaiseksi. Kertomusvuonna osallistuttiin 17 Jaakko Pihlajamäki Johanna Sorvettula

18 Kevan Kaari-hankkeeseen, jossa kehitettiin Kaari -laskuripalvelua työkyvyttömyyden kustannusten arviointiin. Työsuojelu- ja turvallisuushenkilöstö on tehnyt yhteistyötä linjaorganisaation ja turvallisuusvastaavien kanssa erityisenä painopistealueena tiedottaminen ja kouluttaminen. Vaarojen ja riskien arviointia on tehty yhteistyössä linjaorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. Haipro-järjestelmän työturvallisuusosioon tehtiin v yhteensä 474 ilmoitusta. Luvussa ovat mukana sekä läheltä piti -tilanteet että työtapaturmat. Toiminta-alueella tapahtui myös 18 Investoinneista suurimpia olivat EP-Potti laajennokseen ja earkistoon sekä sähköisen asioinnin (Hyvis.fi) kehittämiseen liittyvät lisenssi- ja päivitysinvestoinnit. (Tietohallinto) Sairaanhoitopiirin julkisen diaarin ylläpito siirtyi Twebasianhallintajärjestelmään. (Asiakirjahallinto ja arkistotoimi) Järjestettiin harjoituksia, joissa testattiin mm. Y-talon evakuointisuunnitelmaa ja henkilökunnan valmiutta toimia poikkeustilanteissa. (Turvallisuustoimisto) Elektiiviseen leikkaukseen tulevien tupakoivien potilaiden tupakasta vieroituksen tueksi kehitetty Savuton leikkaus hoitomalli käynnistettiin ensimmäisenä Suomessa alkuvuodesta Toimintamalli on herättänyt laajaa kansallista kiinnostusta. (Aksila) Rekrytoinnissa panostettiin edelleen maakunnalliseen KOMIA-yhteistyöhön sekä oppilaitosyhteistyöhön. (HRpalvelut) Toiminta-alueiden talous Toteutunut 1000 euroa Kuntayhtymähallinto Sairaanhoid. palvelut Tukipalvelut Operatiivinen Konservatiivinen Psykiatrinen Päivystyskeskus Hallintopalvelut Apt ja var ulk myynti Hankkeet Shp yhteensä Toimintatuotot Sisäiset tuotot Toimintakulut Sisäiset kulut Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot Satunnaiset tuotot ja kulut 0 Tilikauden tulos Varausten ja rahastojen muutos Tilikauden ali- / ylijäämä

19 V Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut: Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Kertaluonteiset poistot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,6 100,1 Vuosikate/Poistot, % 86,2-11,5 Tuloslaskelman tunnusluvut: Toimintatuotot / Toimintakulut, % Vuosikate / Poistot, % = 100*Toimintatuotot / Toimintakulut = 100*Vuosikate / poistot ja arvonalentumiset

20 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 50 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0 0 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääoman muutokset -1 2 Vaihto-omaisuuden muutokset Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rarhoituslaskelman tunnusluvut Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta, Investointien tulorahoitus, % 44,6-5,4 Lainanhoitokate 12,3-1,1 Kassan riittävyys/ pv 2,8 13,1 Asukasmäärä Rahoituslaskelman tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100*Vuosikate / (investointien omahankintameno + antolainojen nettolisäys + lainanlyhennykset) Lainanhoitokate = (Vuosikate+Korkokulut) / (Korkokulut+Lainanlyhennykset) Kassan riittävyys / pv = 365 pv*rahavarat /Kassasta maksut tilikaudella

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011

Tilinpäätös 2011. Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2011 Yhtymähallitus 28.3.2012 Pyhäjoen kunnanvaltuusto Raahen kaupunginvaltuusto 11.6.2012 Siikajoen kunnanvaltuusto 30.5.2012 Vihannin kunnanvaltuusto

Lisätiedot

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011

JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 JIK-PERUSPALVELULIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 Johtokunta 30.3.2012 Yhtymäkokous 27.6.2012 1 SISÄLTÖ sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 2 1.1. KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2011

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012. Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä www.mainiemikk.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

KAINUUN UUSI SAIRAALA

KAINUUN UUSI SAIRAALA KAINUUN UUSI SAIRAALA Konseptisuunnitelma 26.2.2013 v. 1.0 LUONNOS 1. Yleistä 1 1.1 Tausta ja tarve 1 1.2 Nykyaikainen sairaalasuunnittelu 1 1.3 Konseptisuunnitelman laatiminen 3 2. Konseptin yleiset

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009

HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 HAUKIPUTAAN KUNTA Kunnanhallitus 15.3.2010 TOIMINTAKERTOMUS 2009 2 Kunnanjohtajan katsaus Haukiputaan valtuusto hyväksyi marraskuussa 2009 uuden kuntastrategian, jonka visio tavoitevuodelle 2016 on seuraava:

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010

NAKKILAN KUNTA. Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNTA Tilinpäätös vuodelta 2010 NAKKILAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2010 sivu 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 2 1. 1 Kunnanjohtajan katsaus 2 1.2 Yleistiedot kunnasta 4 1.2.1

Lisätiedot