Heinola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Heinola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Heinola Sivu 1. Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: 28.8.2009. Vertailuryhmä: Heinola. Kuinka kauan olette asunut kunnassanne?"

Transkriptio

1 Kuntaidentiteetti 2009 Yhteenvetoraportti N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta avg: 32,13 2. Minä vuonna olette syntynyt avg: 1 952,73 3. Sukupuoli Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. mies 37 60,66% 2. nainen 24 39,34% Yhteensä % 4. Siviilisääty Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. naimisissa/avoliitossa 56 91,80% 2. naimaton 1 1,64% 3. muu (leski/eronnut) 4 6,56% Yhteensä % 5. Koulutuksenne? (valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäär ä Prosentt i 20% 40% 60% 80% 100% Kansa-/peruskoulu 8 13,11% Ammattikoulu/kurssi 2 3,28% Ylioppilas (ei ammattikoulutusta) 0 0,00% 4 Opisto-/ koulutason tutkinto 28 45,90% Sivu 1

2 . 5. Alempi korkeakoulututkinto/ammattikorkeakou lu 5 8,20% Ylempi korkeakoulututkinto 18 29,51% Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 6. Mikä on ammattiasemanne tällä hetkellä? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Johtava asema 12 19,35% 2. Ylempi toimihenkilö 5 8,06% 3. Alempi toimihenkilö 5 8,06% 4. Työntekijä 6 9,68% 5. Yrittäjä 13 20,97% 6. Maatalousyrittäjä 0 0,00% 7. Opiskelija 0 0,00% 8. Hoidan lapsia/kotia/omaisia 0 0,00% 9. Työtön/lomautettu 2 3,23% 10. Eläkeläinen 19 30,65% 11. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 7. Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kunta/kuntayhtymä 13 20,97% 2. Kunnan yhtiö/liikelaitos 0 0,00% 3. Valtio/ muu julkinen 5 8,06% 4. Järjestö/yhdistys 0 0,00% 5. Yritys 8 12,90% Sivu 2

3 6. Oma yritys/itse työllistynyt 14 22,58% 7. Ei työelämässä 21 33,87% 8. Muu, mikä 1 1,61% Yhteensä % 8. Nykyinen perhemuotonne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Yksin asuva 5 8,06% Kahden tai useamman aikuisen talous, ei alaikäisiä lapsia Kahden tai useamman aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia Yhden aikuisen talous, yksi tai useampia alaikäisiä lapsia 43 69,35% 14 22,58% 0 0,00% 5. Muu, mikä 0 0,00% Yhteensä % 9. Yhteiskunnallisia näkemyksiä kuvataan julkisessa keskustelussa usein vasemmisto-oikeisto - ulottuvuudella. Miten sijoittaisitte itsenne tälle ulottuvuudelle? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Vasemmisto 1 1,67% ,00% ,67% ,67% 5. Oikeisto 12 20,00% Yhteensä % 10. Miten tyytyväinen olette Yhteensä Sivu 3

4 Erittäin tyytymätön (Arvo: 1) (Arvo: (Arvo: (Arvo: 2) 3) 4) Erittäin tyytyväinen (Arvo: 5) Nykyiseen elämäntilanteeseenne yleensä (avg: 4,13) Omaan tai perheenne taloudelliseen tilanteeseen (avg: 3,83) Omaan tai perheenne asumistilanteeseen (avg: 4,26) Sosiaalisiin suhteisiin ympäristössänne (avg: 3,93) Kuntanne yhteisöllisyyteen (avg: 2,79) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Yhteensä 3 % 9 % 20 % 40 % 28 % 11. Mitä sanomalehtiä luette? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. En lue sanomalehtiä 0 0,00% 2. Etelä-Suomen Sanomat 39 62,90% 3. Paikallinen ilmaisjakelulehti 34 54,84% 4. Käytän vain internettiä 2 3,23% 5. Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä 6. Valtakunnallinen sanomalehti, mikä 55 88,71% 34 54,84% Yhteensä 12. Ihminen voi samaistua ja kokea kuuluvansa erilaisiin alueellisiin kokonaisuuksiin. Missä määrin koette samaistuvanne tai koette yhteenkuuluvaisuutta seuraaviin alueellisiin kokonaisuuksiin? Erittäin vähän (Arvo: 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin Yhteensä paljon (Arvo: 1) 2) 3) 4) 5) Sivu 4

5 Lähin naapurusto (avg: 3,43) Kaupunginosa tai kylä (avg: 3,20) Seurakunta (avg: 2,63) Asuinkunta tai - kaupunki (avg: 3,56) 100 % 100 % 100 % 100 % Maakunta (avg: 2,73) 100 % Lääni (avg: 2,07) 100 % Suomi (avg: 4,25) 100 % Pohjola (avg: 3,17) 100 % Euroopan Unioni (avg: 2,90) 100 % Yhteensä 12 % 21 % 25 % 28 % 14 % 17. Onko teillä sukulaisia asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 20 32,26% 2. Kyllä 42 67,74% Yhteensä % 18. Asutteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Kuntakeskuksessa tai kantakaupungissa Esikaupungissa, lähiössä tai keskustan reuna-alueella 24 38,71% 23 37,10% 3. Kylän keskustassa 3 4,84% 4. Haja-asutusalueella 12 19,35% Yhteensä % 19. Miten todennäköistä on, että asutte koko loppuelämänne nykyisessä asuinkunnassanne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin todennäköistä 29 46,77% ,97% Sivu 5

6 ,58% ,45% 5. Erittäin epätodennäköistä 2 3,23% Yhteensä % 20. Kuvitelkaa tilanne, jossa en kunnat kilpailevat keskenään siitä, missä kunnassa/kaupungissa on "hyvä asua ja elää". Miten arvioisitte nykyisen asuinkuntanne sijoittuvan kilpailussa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Erittäin huonosti 1 1,67% ,67% ,00% ,00% 5. Erittäin hyvin 10 16,67% Yhteensä % 21. Kuinka oheiset määritelmät kuvaavat omaa asuinkuntaanne Erittäin 2 (Arvo: 3 (Arvo: 4 (Arvo: Erittäin hyvin huonosti (Arvo: 2) 3) 4) (Arvo: 5) 1) Yhteensä tuttu (avg: 4,33) 100 % turvallinen (avg: 4,15) tunnettu (avg: 3,72) läheinen (avg: 3,67) välittävä (avg: 2,88) auttava (avg: 2,98) yhteisöllinen (avg: 3,03) urheilullinen (avg: 3,78) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % kulttuurinen 100 % Sivu 6

7 (avg: 3,76) avoin (avg: 2,56) 100 % Yhteensä 5 % 14 % 27 % 37 % 17 % 30. Pidättekö kuntaa pelkästään kunnallisten palveluiden järjestäjänä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 39 65,00% 2. Kyllä 21 35,00% Yhteensä % 32. Onko kuntarajoilla teille merkitystä? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 33 55,93% 2. Kyllä 26 44,07% Yhteensä % 34. Näettekö oman kuntanne yhdistymisen toisen kunnan kanssa mahdollisena? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Ei 15 24,59% 2. Kyllä 46 75,41% Yhteensä % 38. Kun kerrotte nykyisestä kunnastanne vieraille, niin kerrotteko Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. luonnosta 56 93,33% 2. rakennuksista 30 50,00% 3. ihmisistä 21 35,00% 4. historiasta 33 55,00% 5. saavutuksista 6 10,00% 6. muusta, mistä 26 43,33% Yhteensä 41. Onko kunnassanne omaa murretta? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% Sivu 7

8 1. On 19 32,76% 2. Ei 39 67,24% Yhteensä % 49. Osallistutteko kunnassanne järjestettäviin tapahtumiin? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Aina 2 3,45% ,76% ,10% ,79% 5. En koskaan 4 6,90% Yhteensä % 50. Missä paikkakunnan yhdistyksissä, järjestöissä tai osuuskunnissa toimitte aktiivisesti? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kylä- /kaupunginosayhdistys 13 24,07% 2. Kotiseutuyhdistys 9 16,67% 3. Vanhempainyhdistys (koulu,päiväkoti tms.) 6 11,11% 4. Liikunta- tai urheiluseura 20 37,04% 5. Kulttuurijärjestö 12 22,22% 6. Nuoriso- /opiskelijajärjestö 0 0,00% Poliittinen järjestö tai puolue Tuottaja- tai yrittäjäjärjestö Ammattiyhdistys tai - järjestö 27 50,00% 6 11,11% 5 9,26% 10. Eläkeläisjärjestö 8 14,81% 11. Ympäristöjärjestö 6 11,11% 12. Vapaaehtoisjärjestö 11 20,37% 13. Maanpuolustusjärjestö 10 18,52% Sivu 8

9 Osuuskunta (esim. 14. kauppa) 15. Uskonnollinen järjestö/kerho Muu yhdistys tai 16. järjestö, mikä 4 7,41% 6 11,11% 11 20,37% Yhteensä 51. Oletteko osallistunut kunnassanne liikunta- ja urheiluharrastuksiin tai seurannut kilpailuja? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 46 76,67% 2. Ei 14 23,33% Yhteensä % Entä lapsenne? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 38 84,44% 2. Ei 7 15,56% Yhteensä % 52. Pidättekö liikunta- ja urheiluharrastuksia kuntalaisia toisiinsa lähtentävinä tapahtumina? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 56 94,92% 2. Ei 3 5,08% Yhteensä % 56. Tunnetteko kuntaanne liittyviä tai kuntanne innoittamia Kyllä (Arvo: 1) Ei (Arvo: 2) Yhteensä lauluja (avg: 1,38) 100 % tansseja (avg: 1,95) 100 % kirjallisuutta (avg: 1,32) 100 % kuvataidetta (avg: 1,26) 100 % Yhteensä 52 % 48 % 57. Toimitteko aktiivisesti seurakunnassa? Sivu 9

10 Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 16 26,67% 2. Ei 44 73,33% Yhteensä % 58. Kunnilla ja seurakunnilla on yhteiset rajat perintönä yhteisten pitäjien ajalta. Liittyvätkö seurakunta- ja kuntasuhteenne jollain lailla toisiinsa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 24 45,28% 2. Ei 29 54,72% Yhteensä % 61. Hautapaikkaa voidaan pitää myös ihmisen viimeisenä/lopullisena asuinpaikkana. Mihin hautausmaahan haluaisitte mieluiten tulla haudatuksi? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Asialla ei ole minulle merkitystä ,00% Yhteensä % 66. Tunnetteko en maakuntalaulun Vihreiden harjujen maa? Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60% 80% 100% 1. Kyllä 14 27,45% 2. En 37 72,55% Yhteensä % Sivu 10

11 Kuntaidentiteetti 2009 Avoimet vastaukset N=876 Julkaistu: Vertailuryhmä: Kuinka kauan olette asunut kunnassanne? vuotta 4 vuotta 16 vuotta 30 vuotta 47 vuotta 32 vuotta 40 vuotta 35 vuotta 15 vuotta 46 vuotta 50 vuotta 11 vuotta 30 vuotta 23 vuotta 60 vuotta 46 Sivu 1

12 vuotta 36 vuotta 40 vuotta 45 vuotta 22 vuotta 46 vuotta 65 vuotta 50 vuotta 35 vuotta 38 vuotta 10 vuotta 11 vuotta 21 vuotta 14 vuotta 27 vuotta 43 vuotta 37 vuotta 51 vuotta 7 vuotta 35 vuotta 62 Sivu 2

13 vuotta 59 vuotta 38 vuotta 26 vuotta 24 vuotta 72 vuotta 27 vuotta 70 vuotta 15 vuotta 5 vuotta 38 vuotta 11 vuotta 26 vuotta 68 vuotta 1 vuotta 39 vuotta 38 vuotta 34 vuotta 28 vuotta 39 vuotta 43 Sivu 3

14 vuotta 8 vuotta 35 vuotta 35 vuotta 10 vuotta 7 vuotta 6 vuotta Minä vuonna olette syntynyt Sivu 4

15 Sivu 5

16 Sivu 6

17 Nykyinen työnantajanne? (Valitkaa vain yksi vaihtoehto) Muu, mikä Yksityinen palvelulaitos 11. Mitä sanomalehtiä luette? Paikallislehti/pitäjänlehti, tilattava, mikä Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme, Länsi-Savo Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Sivu 7

18 Itä-Häme Itä-Häme itä-häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme itä-häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme, Länsi-Savo Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme, Tornionjokilaakso Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme itä-häme Itä-Häme ja internet Sivu 8

19 Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme, Hesarin sunnuntainumero Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme Itä-Häme 11. Mitä sanomalehtiä luette? Valtakunnallinen sanomalehti, mikä Helsingin Sanomat Helsingin Sanomat Helsingin Sanomat Kotimaa Helsingin Sanomat Sivu 9

20 Helsingin Sanomat Hesari hs Helsingin Sanomat HS HS Maaseudun Tulevaisuus HS, Kauppalehti, Uusi HS Huvfudstadsbladet HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS HS Sivu 10

21 HS HS HS HS 13. Missä kunnissa vanhempanne ovat syntyneet? Nastola, Sysmä Kitee Juva Ilmajoki, Isojoki Lohja, Pori Helsinki, Savonlinna Pori, Pieksämäki Asikkala, Sysmä Sysmä n mlk, Asikkala Kauhajoki, Parkano Sysmä, Korpilahti, Käkisalmi Nastola, Sivu 11

22 n mlk, Teisko Käkisalmi, ruskeala, polvijärvi Sysmä, Leivonmäki Uukuniemi, Sysmä Hirvensalmi Lumivaara (Karjalassa), Kouvola Eura, Perniö Pyhäsalmi, Sonkajärvi Asikkala, Vaasa Lapua Mikkelin mlk Tohmajärvi, Iitti Kuopio mlk, Kotka Ylitornio, Muhos Mikkeli, Kangasniemi Sivu 12

23 Ristiina, Rautjärvi Petäjävesi, Aura Kuhmalahti, Viipurin mlk Jaala Nastola, Käkisalmi, Varkaus Paavola, Saloinen Savonlinna n mlk, Lappväärtti Lahdessa n mlk, Nastola Helsingin liepeillä Helsinki, Savonlinna, Leivonmäki Viipurin mlk Mäntyharju, Jaakkima Pietari mlk Iitti, Tohmajärvi Jalasjärvi, Ilmajoki Juva, Nurmes Sivu 13

24 Pori, Pieksamäki 14. Mikä on syntymäkuntanne? mlk Kitee Ilmajoki Tampere Helsinki Rauma Sysmä Kihniö Sysmä Helsinki n mlk liperi Sivu 14

25 Joutsa Mikkeli Pertunmaa Valkeala Eura Askola Tampere Kannus Mikkelin mlk Iitti Kuopio mlk Ylitornio Mikkeli Mikkeli Valkeakoski Sivu 15

26 Jaala n mlk Saloinen Tampere n mlk Nurmijärvi kk Helsinki Kuopio Viipurin mlk Pietari Iitti Helsinki Helsinki Rauma 15. Mitä kuntaa pidätte omana kotikuntananne? Sivu 16

27 Rauma liperi Sivu 17

28 Nastola Helsinki Sivu 18

29 ja Savonlinna n mlk Nurmijärvi kk Hyvinkää mlk? Iitti Rauma 16. Mikä tekee kunnasta kotiseudun? Ympäristö, ystävät, viihtyvyys Asuinpaikka + perhe + työ Työsuhde ja yrityksen sijainti, asiakaspiiri, tuttavat ja ystävät Tuttavat, sukulaiset Sivu 19

30 Yhteisö, naapurit, yhdistykset Pitkäaikainen asuminen Työpaikka, tuttavat, ystävät Lapsuus Eläminen, työ yms. Kieli, heimo ja luonto Syntymäpaikka. Aina kiinteä suhden an puoliso/asunto/ sosiaaliset yhteydet Paikan tuntee omakseen. Missä on koti ja mihin maksaa verot Tuttuus; tutut ihmiset lapsuudesta asti, pitkät asiakassuhteet paikallisissa yrityksissä Ystäväpiiri (turvaverkot), tutut maat ja mannut Se, että on lapsena siihen tutustunut ja päässyt juurtumaan. Lapsuudenkokemukset, luonto, perhe ja ystävät lapsuus, nuoruus, sukulaiset, tutut paikat, muistot Hallinnollisilla kuntarajoilla ei ole merkitystä kotiseudun määrittelyssä. Kotikaupunki syntymäkoti Työ, ystävät ja läheiset Kaunis ympäristö Koti, naapuri, seurakunta, kylän yhteiset asiat Pitkä asuminen, lasten koulukaupunki Omakotitalo hvyällä paikalla, mukavalla alueella, kivat naapurit, hyvät kunnan palvelut (elämänkaaritalo, päivähoito, koulu). Ihmiset, työpaikka, vapaa-ajan vietto, rauhallinen asuinpaikka, hyvät yhteydet muualle. Sivu 20

31 Lapsuusmuistot Historia, luonto Koti Perhe, koti, ystävät, naapurit, sukulaiset Tuttu ympäristö/ihmiset Alue, juuret, suku, koti, työ, perhe Pitkäaikainen asuminen, henkilökohtaiset muistot Asuminen Olen asunut lapsuuteni täällä, tehnyt työurani ja lähiomaiset asuvat täällä Asuminen Koti, läheiset, perhe, tuttu ympäristö Pitkä asumisaika, sosiaaliset ympyrät Vahvat siteet, juuret, läh. perhe, tuntee ympäristönsä, historian, ihmiset. Asuminen: tekee arkiset askareet, elää siellä pääasiallisesti. Pitkäaikainen asuminen Oma tupa, perunamaa, ystävät, tutut, polut, maisemat Toimivuus, viihtyvyys, virikkeet Sielu Olen aktiivinen ekl:ssä, paljon ystäviä. Koti ja perhe Olen koko ikäni asunut täällä Kotiseutu on mielestäni se missä on vakituinen asuinpaikkani. Sivu 21

32 Tutut paikat ja ihmiset sekä yhteiset muistot Sukulaiset - ympäristö - tapahtumat = kulttuuri. Lapsuuden: kaupat-koulut-juhlat-kaverit-kirkko. Maisemat: kyläteitäkin on vielä, joilla opeteltiin pyörälläajoa. Vanhalla paloasemalla ollut hammaslääkäri. Siellä on työ ja harrastukset Sosiaalinen verkosto ja juurtuminen. Juurtuminen Tuttu ympäristö, menneet tapahtumat, tutut ihmiset. Perhe, luottamustehtävät, velvollisuudet. Koti - tutut maisemat, naapurit, ystävät. Koti, työ, sosiaalinen ympäristö, "juuret". Sosiaaliset suhteet Asuinpaikka nyt =, kotiseutu = Lappeenranta, tuttuus, opiskelu/kasvupaikka, nostalgia, tutut (pitkäaikaiset) ihmissuhteet, muistot. Juuret ja kasvuympäristö 22. Mitkä piirteet erottavat mielestänne kuntanne lähikunnista? Luonto, ihmisen kokoinen kaupunki 1. Kunnan koko 2. Vesistöjen runsaus Kova kunnallisverotus, vesistöjen määrä Kaupungin johdon (virkamiehet ja luottamushenkilöt) eripuraisuus Rajat Pikkukaupunkimainen, hieno luonto kaupunkiympäristössä Sivu 22

33 n päätöksenteko on nihkeää ja riitaisaa Hyvä veli -järjestelmä, poliittinen korruptio Pienuus - kauneus - vesistöt -tonttimaat Poikkeuksellisen runsas palvelutarjonta ja loistavat liikuntapaikat Keskeinen sijainti. Hyvät palvelut. Kaikkea tarvittavaa tarjolla. Taajama edut palveluineen Läheisyys, yhteisöllisyys Tuttu ja turvallinen sekä kohta kallis Pieni + turvallinen, kauniit maisemta + hyvät liikenneyhteydet Itsekkyys, riidanhaluisuus Kesätapahtumat, kulttuuri, vesistöt, liikenneyhteydet, Urheiluopisto, kansallinen kaupunkipuisto, keskustan ruutukaava Omat itselle rakentuneet merkitykset, asumisolosuhteet, Urheiluopisto, Reuma hyvät puolet osataan kadottaa, peittää ja tuhota tehokkaammin itsehallinnollisena organisaationa on sisäänpäin lämpiävä, riitaisa ja itseriittoinen. Tuhoisa sisäsiittoisuus on lisääntynyt, kun nuori väki on karannut muualle asumaan. Kotikunta, luonnonläheisyys, hyvä sijainti Rantamaisemat, kesäteatteri, urheilumahdollisuudet Ns. "kaupunkikunta", muut "maalaisia"! Kompakti vanha kaupunki Liikuntamahdollisuudet erinomaiset Luonto, rauhallisuus ja kaupunki sulassa sovussa. "Oikea kaupunki" Sivu 23

34 Maisema, miljöö, ympäristö, ystäväpiiri Poliittinen sisäsiittoisuus Maisemat, vesistöt Puistokaupunki, vesistö, pieni mittakaava Infrastruktuuri Monipuoliset liikuntapaikat tarjolla, Musiikkiopisto, vilkas kesäkulttuuri. "Pienuuskin" on joskus hyvä asia. Kaunis, puistomainen pikkukaupunki. Palvelut lähellä. (Poliittiiset päätökset) + kotiseuturakkaus Palvelut, ympäristö, yhteydet muualle hyvät. Ympäröivä vesistö, puistot, kulttuuriperinteet, urheilu, hyvä terveydenhuolto, terveyskeskus, sillat, teollisuus. Täydellinen omahyväisyys ja itseriittoisuus. Hyvä sijainti, kaunis luonto Hallinnon riitely, paljasjalkaisten heinolalaisten jatkuva valittaminen pikkuasioista Kateellisuus, asioiden salailu, kaupungin henkilöstön riitelyt Kauneus, tunnelma ja kesä Kaupunkirakenne Riitaisuus on pieni paikkakunta, jossa tuntee olevansa tervetullut. Täällä ihmiset ovat avoimia ja puheliaita. on sentään kaupunki pienten Itä-Hämeen kuntien keskellä. En tiedä erottaako, mutta luonto on kaunis!! Erik. kesällä. Hallinto on nihkeää ja päätöksenteko vaikeaa. Omalaatuisuus, kulmikkuus. Sivu 24

35 Luonto, vesistö, teollisuuskaupunki Tullut ainakin tunnetuksi lintutalosta ja kesäteatterista. Täällä on minun maailmani. Kulttuuri, mm. kesäteatteri, urheiluopisto. Urheilullisuus, Vierumäki Kaunis kaupunki, sopivan kokoinen, helppo asioida 23. Mikä on mielestänne en menestyksekkäin kunta? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Asikkala taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti en tiedä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Sysmä Sivu 25

36 kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Nastola kulttuurisesti Sysmä sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Orimattila kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Asikkala kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti Hollola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala Sivu 26 taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä

37 taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti lahti? kulttuurisesti lahti? sosiaalisesti/yhteisöllisesti? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä, Asikkala Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti - kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti - kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - Sivu 27

38 taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala taloudellisesti Hollola kulttuurisesti / sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti Sysmä, varauksella kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Nastola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti Hollola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti - kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - Sivu 28 taloudellisesti Hollola kulttuurisesti

39 sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Nastola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Orimattila Hollola Asikkala taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Padasjoki taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti - sosiaalisesti/yhteisöllisesti - taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Vääksy taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola Sysmä taloudellisesti Sysmä kulttuurisesti Sysmä/Hartola/ sosiaalisesti/yhteisöllisesti - Sivu 29

40 taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Sysmä taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Asikkala taloudellisesti Nastola kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti Hollola/Asikkala Hollola taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti? taloudellisesti kulttuurisesti sosiaalisesti/yhteisöllisesti 24. Onko tiedossanne mitään tarinaa tai kertomusta kuntanne synnystä tai varhaisvaiheista?kertokaa pääkohdat Eipä juuri ole Sivu 30

41 En tiedä Muinainen residenssi ja kylpyläkaupunki n residenssin synty Rautatie - tehtaat - hevosmarkkinat - vanha maantiesilta ym- Jyrängön virran rannalle syntynyt kauppapaikka. Kymenkartanon läänin pääkaupunki. Kunta ollut alunperin Hollolan erämaita, Hämeenkoskelaisten metsästysalueita, jota kautta syntynyt varhaisin ositus. Itsenäistynyt Hollolasta Residenssin aika lyhyesti oli kievaripaikka, jossa matkustajat pysähtyivät Joku englantia puhuva kulki läpi kyläpahasen ja totesi: "Hey, this is not Los Angeles" ja siitä tuli paikalle nimi. Läänin pääkaupunki, kylpylä, porvarillistuminen, teollinen vaihe puunjalostusteollisuuden kasvu vesistöt vetäneet asutusta rannoille ja kulkureittien varrelle. Kulkureitti ja silta tärkeitä kunnan synnyssä., tarkemmin Rantakasino, on maailman synnyn alkulähde. Paikallinen ravintolayrittäjä Jääskeläinen perustelee Raamatun lauseisiin tukeutuen a maailman synnyn alkupaikkana. Opettaja Matti Malin sijoittaa n Kalevalan Väinämöisen retkien vesivarsille. Läänin keskus (Mikkelin läänin aikana) Hallintokeskus Läänin pääkaupunki Nykyinen syntyi n kaupungista ja mlk:sta vähän "varkain". Vuosia puhuttiin, sitten tuli kiire! Vesireittien ja harjuja pitkin kulkevien reittien solmukohta. Kustaa III perustui Kymenkartanon läänin residenssipaikkakunnaksi. Läänihallitus lähti täältä 1843 "viimeisillä kesäkeleillä". Perinteinen kylpyläkaupunki Sivu 31

42 Kuningas Kustaa III käsky 1700-luvun lopulla Kaupunki perustettu Aikaisemmin toiminut mm. lääninkivalteri ja lääninsairaala. Kymijoki on ollut Ruotsin länsiraja. Vanha residenssi sitä ollaan ja Hollolan alusmaita. n seutu vanhastaan kuulunut Hollolan kirkkopitäjään, myös Asikkalan kappeli v lähtien, Nastola v lop. n maaseurakuntaan kuvernööri lähetti välipäätöksellään määräyksen. Kunnan hallinto on perustettava. Kaupunkioikeudet Kylpyläkaupunki, entinen Mikkelin läänin pääkaupunki. ollut joskus läänin pääkaupunki jne. Kustaa III perustama on täynnä historiaa ja tarinaa. Ei ole tietoa n historiasta. on kaupunkina hyvin vanha ja siihen luotiin jo varhain ruutuasemakaava. Se on muodostunut paikkaan, josta Kymi oli helpoin ylittää. Residenssi, kylpyläaika, Kailas, liittyy asioita Venäjän vallan aikaan. n residenssiaika Residenssikaupunki syntyi Ruotsin ja Venäjän rajamaille, koulukaupunki: seminaari, oppikoulu 1840, lukio 1906, reuma, kylpylä Täytti tänä vuonna 170 v. Läänin pääkaupunki 1700-luvulla. 25. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät arvot (perusperiaatteet), jotka ovat kuntaanne leimaavia eli valtaosan hyväksymiä ja noudattamia? ihmisen kokoinen kaupunki ei parkkipirkkoja liikunnan tärkeys En tiedä Hyvä terveydenhoidon taso ja saatavuus Peruskoulutus Sivu 32

43 En tiedä Tehokkuus, taloudellisuus, sosiaalisuus ja yhteisöllisyys Ei ole Tuttavuus - toveruus - pienen kaupungin kaikki edut Tasapuolisuus, asukastyytyväisyys, suvaitsevaisuua Hyvä kasvaa isoksi! Itsenäisyy, tasa-arvo yms. Sopivan pieni ja turvallinen sekä luonto lähellä Riita pitää saada aikaan vaikki mistä Ehkei ole yhtenäistä arvopohjaa Luonnon kunnioitus Rehellisyys Työ ei tietoa kysymyksen loppuosan kriteereillä Pieni ja hyvin hallittava. Päätämme itse tekemisistämme. Kaunis ja viihtyisä, ainakin ulkoisesti. Vankka historia, jolle voi juurevasti rakentaa eri elämänalueilla. Pieni ja kaunis Hyvä elää Turvallinen Lyhyet matkat Luonnonkauneuden vaaliminen ssa on hyvä kasvaa isoksi. Liikuntakaupunki Luonto, oma kaupunki Kompakti "vanha" kaupunki, kaupunkikuva Ympäristö- ja miljööarvot Kulttuuri, kesäkulttuurikaupunki. "Luonnonläheinen pikkukaupunki". Henki pysyä itsenäisenä kuntana. Liikuntakaupunki - ilmaiset salivuorot alle 18-vuotiaille. Projekti: Kunnossa kaiken ikää. Terveydenhoito Sivu 33

44 Yö/viikonloppupäivystyt halutaan säilyttää. Kouluista halutaan pitää kiinni. Pyritään etsimään ja tuottamaan omat palveluasumismuodot. Perinteet, museot, vanhat rakennukset. Kaupungin ja ympäristökuntien historia. Kotiseutukirjojen julkaisut, perinnetapahtumat. Reumasairaala, Urheiluopisto Pikkukaupunki, kaunis luonto (harjut, vesistöt), hyvät yhteydet Historia ja asuinmiljöö Ystävällisyys, avoimuus, auttavaisuus. Kunnassani ei mielestäni ole sellaisia arvoja, joita sen asukkaat noudattavat. Täysin hakusessa! Kuntaa leimaa sekasorto ja pahansuopaisuus, kateus, henk.koht. kaunoja kuittaillaan jatkuvasti. Avoimuus, sosiaalisuus, taloudellisuus. Itsenäisyys, omapäisyys. Sairaala, museot, lintutarha, kesäteatteri, tehtaat = pidetään tärkeinä luvulla otettiin vastaan suuri määrä evakkoja Käkisalmesta eli tontteja löytyi runsaasti. Karjalaisuus elää edelleen. Luonto Eriarvoisuus, tuhlaavaisuus ja epäsosiaalisuus. Luonnonläheisyys 26. Miten ne mielestänne eroavat naapurikuntien arvoista? En tiedä Arvoista puhutaan, mutta käytännön toteutus puuttuu Ne ovat meidän omia En osaa sanoa Sivu 34

45 Ei mitenkään Ei merkittävästi eroa Kaipa moni muu kaipaa rauhaa ja riidattomuutta Ei varmaan oleellista eroa Ei mitenkään eipä juuri mitenkään siis oikeat arvot mutta jästipäisyys ja eripura ei juuri "arvoja" ssa eletään liian sisäänpäin lämpiävästi. Avoimuus, uskallus ja uteliaisuus puuttuvat. Tehdään niin kuin on aina tehty, muuttuupa maailma miten tahansa ympärillä. Nuoret jättävät n. Pieni ja läheinen Laatu! Ei samanlaista Vihreä pieni kaupunki Reumasairaala Naapurikunnissa arvoja noudatetaan Melkein samat kaikissa kunnissa Tässä taloudellisessa tilanteessa ei eroja muihin kuntiin. Muissa/joissakin kunnissa ostetaan palveluja mm. lääkäripäivystäminen ja palveluasuminen. Eivät eroa kovin paljon. Kotiseutu ja perinteet ovat läheisiä ja tärkeitä mielestäni lähikunnillekin. Yhteistyötäkin on. Molemmat tunnetaan maailmanlaajuisesti Ei juuri mitenkään, kaikilta löytyy samoja arvoja. En osaa sanoa. Kun ei ole, niin ei voi verrata. Esim. julkisuudessa: Sysmä näyttäisi pääsevän kulkemaan eteenpäin jatkuvasti. Sysmä ei haluaisikaan olla kuin reipas maalaiskunta!! Sivu 35

46 ssa niitä ei ole onnistuttu viemään päätökseen. Tuskin suuresti eroaa. Pienen kunnan kohdalla polarisoitumista nähtävissä. Puunjalostusteollisuus on ollut keskeinenelättäjä, karjalaisuus kukoistaa (Käkisalmijuhlat joka kesäkuu) Sijainti Naapurikunnissa asoiden hoito, politiikka avoimempaa, taloudellinen maine parempi ja yhteistyökyky parempi. 27. Monissa kunnissa 'palkitaan' vuosittain joku kuntalainen nimityksellä tai mitalilla. Onko teidän kunnassanne tällainen käytäntö? Mikä sen nimi on? Positiivisin, Unikeko, Vuoden lainen Vuoden Unikeko Olli Vuori On useita. mitalo, Unikeko Unikeko - tehnyt a tunnetuksi Unikeko, Vuoden yrittäjä -mitali Kyllä, -mitali tai Unikeko n mitali -mitali ja Unikeko -mitali -mitali Vuoden lainen -mitali -mitali Sivu 36

47 Positiivisin lainen, on muitakin, mutta ei muistu nyt mieleen. Unikeko -mitali Taitaa olla Unikeko Unikeko ja -mitali vaalii kylpyläperinteitään valitsemalla ja uittamalla vuosittain jonkun vaikutusvaltaisen ja ansioituneen kaupunkilaisen unikeoksi. mitali -mitali ja leikkimielinen Unikeko Vuoden yrittäjä -mitali (kaupunginhallitus nimeää saajat vuosittain) Vuoden Unikeko, -mitali Vuoden heinolalainen, -mitali -mitali mitali. Vuoden heinolalainen, Vuoden Unikeko Unikeko -mitali -mitali Unikeko heitetään Kymeen -mitali Vuoden Unikeko, enpä tiedä onko se palkinto? Sivu 37

48 -mitali, valitaan Unikeko, perinne 1800-luvulta. -mitali -mitali Vuoden heinolalainen, n Unikeko jne. Unikeko mitalli. mitali mitali Ei ole tästä tietoa. Ainoastaan lionsklubilaiset valitsevat Unikeon. Unikeko > tosin olleet hyviä valintoja aina! - hyviä toimijoita. Unikeko ja Vuoden heinolalainen. Vuoden heinolalainen, Vuoden hemmo, Unikeko Vuoden heinolalainen, Unikeko, Vuoden yrittäjä. Vuoden Unikeko -mitali Vuoden heinolalainen. Unikeko Positiivisin heinolalainen 28. Mikä on kuntanne vaakunan aihe? Ilves Sivu 38

49 Ilves Hämeen värit, silta ja ilves (maakuntaeläin) Ilves Ilves sillalla Ilves Ilves ja silta Ilves Silta ja ilves Ilves Ilves sillalla. Ilves Sillalla kävelevä Hämeen ilves. Silta ja ilves Ilves Ilves kävelee sillalla Sillalla kävelevä ilves Ilves ilves+sillat Ilves kävelee sillalla. Silta ja ilves Ilves Ilves Sivu 39

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Yhteistyössä on voimaa.

Yhteistyössä on voimaa. Eloa Porvarintielle Yhteisten asioiden puolesta Teuvan Kokoomus lähtee tulevaan kunnallisvaaliin vain ja ainoastaan voitto mielessä. Vaalityöryhmä aloitti työnsä helmikuussa suunnittelukokouksella. Takataskussa

Lisätiedot

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10.

Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. Raision Vasemmistoliitto LOKAKUU #2/2012 Ehdokkaiden nimet ja numerot keskiaukeamalla. Ennakkoäänestys kirjastossa 17. 23.10. Vaalipäivä sunnuntai 28.10. www.raisio.vas.fi 2 vasen raisio #2/2012 3 pääkirjoitus

Lisätiedot

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi

Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Koillis-Suomen elinkeinostrategiaprosessi Delfoi-paneelin 2. haastattelukierros Väliyhteenveto 16.2.2011 YMy. Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto Koillis-Suomen kehittämiskeskus Naturpolis Oy

Lisätiedot

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto

Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto Esa Halme Lauri Kuukasjärvi Uusi kunta vai kuntaliitos kuntalaisen itsehallinto K U N N A L L I S A L A N K E H I T T Ä M I S S Ä Ä T I Ö K A K S UUSI

Lisätiedot

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) vaalit 2008 18.9.2008. Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen. Jukka Rannila VASTAUS 1 (52) Vaalit 2008 /YLE:n vaalikoneen kysymykset VASTAUKSIA YLEN VAALIKONEESEEN, versio 16.9.2008 pohdintaa 17.9.2008 pohdintaa Lukuintoa tarvitaan Vaalikoneet ovat tulleet jäädäkseen.

Lisätiedot

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012 Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012...... Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille Rauhallista Joulua sekä Hyvää alkavaa Vuotta 2013 yhteistyön merkeissä.

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot

-liike on ihmisen muotoinen. Nuorten mediapaja. Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot -liike on ihmisen muotoinen 2 2013 Nuorten mediapaja Sirpa Pietikäinen puolustaa kansalaisyhteiskuntaa Avoimet setlementtiopinnot 2 13 Setlementtiliitto 3 5 7 9 12 16 20 24 26 28 [ pääkirjoitus ] Tehdään

Lisätiedot

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma

ALAVETELI. Kyläsuunnitelma ALAVETELI Kyläsuunnitelma 2010 Alavetelin kirkonkylä. Kartta on vuodelta 1753. Tekijä on Erik Florin. Sisältö 1. Johdanto 2. Taustaa 3. Alaveteli tänään 4. Kylän vahvuudet 5. Kylän haasteet 6. Kyselytutkimus

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

kuva:tuula Hortamo ... vuotta Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 2 / 2006

kuva:tuula Hortamo ... vuotta Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 2 / 2006 auppisviesti kuva:tuula Hortamo.. 50 vuotta.kauppisten su kuseura..... Kauppisten Sukuseura ry:n tiedotuslehti Nro 2 / 2006 2 KauppisViesti SISÄLLYS SIVU Pääkirjoitus...3 Marjatta Teittinen, 40 vuotta

Lisätiedot

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13

valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan sivu 13 Lohikosken sosialidemokraatit ry. HUHTASUON SOSIALIDEMOKRAATIT ry. 2/2008 valmiina lähtöön Toiminnan aika sivu 3 Harrastuksena paloautot sivu 4 Huhtasuolla hyvä arki sivu 7 Uusi liikuntahalli Palokkaan

Lisätiedot

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua.

uudistuva huhtasuo hoitajavetoinen palvelumalli on saanut paljon kiitosta. Pupuhuhta on pessyt kasvojaan, viihtyisä alue asua. Lohikosken palokan vesangan tikkakosken HUHTASUON aluelehti 2/2013 uudistuva huhtasuo Taitoajoa Lohikoskipäivillä sivu 4 Lohikoski päivillä sivu 7 Huhtasuon uusi päiväkoti sivu 9 Huhtasuolle, Kangaslammelle

Lisätiedot

Uusia avauksia kansalaistoimintaan

Uusia avauksia kansalaistoimintaan Setlementti 2 2 0 1 4 S E T L E M E N T T I L I I K E O N I H M I S E N M U O T O I N E N Uusia avauksia kansalaistoimintaan Kansalaisjärjestöt muutoksessa Aluesuunnittelua kehittämiskävelyllä Setlementtiliikkeen

Lisätiedot

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008

UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Palautekysely, syyskuu 2008 Marttayhdistyksille syyskokouksessa 22.11.2008 UUDENMAAN MARTAT RY YHTEENVETO TULOKSISTA 1(18) Kysely lähetettiin kaikille uusimaalaisten marttayhdistysten hallituksille, joita on yhteensä 148 (sisältää 15 marttakerhoa/toimintaryhmää). Vastauksia saatiin

Lisätiedot

Erasmuksen suosio kasvaa

Erasmuksen suosio kasvaa 1 2003 EU-Suomi 2010 kurkistus kristallipalloon Perhelääkäri hoitaa potilaan vaivat monessa maassa Lakupiippu maistuu yhä Eija-Riitta Korholalle Jaakko Iloniemi ei kaipaa EU:lle presidenttiä Suomi oli

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4. Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINKI SUUNNITTELEE 2014:4 Nuorten Helsinki Nuorten Kaupunki ... Nuorten Helsinki Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto Teksti: Kuvat: Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN

Viipurin pitäjäläinen 2/2010 VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN VIIPURIN PITÄJÄLÄINEN Viipurin pitäjäseura ry:n lehti 2/2010 1 SISÄLLYS Puheenjohtajalta 3 Toivo Nousiainen in memoriam 4 Karjalaiset juhlivat laulaen 5 Hapankaalikeittoa ja arpajaisvoittoja 10 Viipurilaisen

Lisätiedot

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi Jukka Lehtonen Tutkimukset ja selvitykset 8/06 SEKSUAALI- JA SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖT SUOMEN KUNNISSA Keinoja

Lisätiedot

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n

HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n Kempeleen Kokoomus ry Kempeleen Kokoomusnaiset ry KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 1 HOPEALINNUT Kempeleen Kokoomus ry:n ja Kempeleen Kokoomusnaiset ry:n KUNTAVAALILEHTI LOKAKUU 2012 Kuntavaalit 28.10.2012

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi

Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi Moni-ilmeinen uusi Kouvola. www.kouvola.fi uusi KOTI kouvola SISÄLLYS 26 Uutta (veto)voimaa Uusi Kouvola ei ole pysähtynyt odottelemaan kasvavaa kiinnostusta. Kauppakeskusalueelle avautuu Suomen suurimman

Lisätiedot

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä

Kun pienestä kunnasta tulee kylä. Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Kun pienestä kunnasta tulee kylä Kuntaliitosten vaikutukset maaseutuyhteisöissä Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Alueiden kehittäminen Maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä 33/2014 KAISU KUMPULAINEN

Lisätiedot

-liike on ihmisen muotoinen. yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti

-liike on ihmisen muotoinen. yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti -liike on ihmisen muotoinen 1 2010 yhteiskuntavastuu nuoret hyväksyntä vaihtoehtokoulutus uniikki sillanrakentaja tre testamentti 1 10 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Yhteiskuntavastuuta kantamassa

Lisätiedot

200 lahjavinkkiä. Sallasta sivut 15-18. Joulunavaus. Valtuutetut esittäytyvät. Sallan tiedotuslehti 3 / 2012 www.salla.fi/kotosallalehti.

200 lahjavinkkiä. Sallasta sivut 15-18. Joulunavaus. Valtuutetut esittäytyvät. Sallan tiedotuslehti 3 / 2012 www.salla.fi/kotosallalehti. Sallan tiedotuslehti 3 / 2012 www.salla.fi/kotosallalehti 200 lahjavinkkiä Sallasta sivut 15-18 Joulunavaus sivu 3 Valtuutetut esittäytyvät sivut 6 7 2 www.salla.fi Ajetaan, ajetaan varo varovasti ettei

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot