MITEN PÄIVÄKODISSA PYSTYTÄÄN HYÖDYNTÄMÄÄN TVT?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MITEN PÄIVÄKODISSA PYSTYTÄÄN HYÖDYNTÄMÄÄN TVT?"

Transkriptio

1 MITEN PÄIVÄKODISSA PYSTYTÄÄN HYÖDYNTÄMÄÄN TVT? Arttu Mykkänen Oulun yliopisto Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikkö

2 Sisältö Intro Päivän teema Tutkimuksen näkökulma TVT:n käyttöön Laitteiden testausta

3 Kuka minä olen Jatko-opiskelija Oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä LTO, KM Tutkimuksen kohteena Oppilaiden itsesäätöinen oppiminen Kuinka sitä tuetaan luokkahuoneissa Oppilaiden attribuutiot autenttisissa oppimisen tilanteissa miksi onnistuin

4 Kuka minä olen Metodologinen kiinnostus videotutkimuksen tekemiseen ja kehittämiseen, erityisesti oppimisen kontekstissa.

5

6 Miten päiväkodissa pystytään hyödyntämään TVT?

7 IBM "...koska opettajankoulutuksessa ei kerrota kaikkea" 7

8 TVT ja koulutus ICT in the context of education, where it usually refers to implementing ICT tools, techniques and equipment to support teaching, learning and other cognitive activities (Unesco, 2010)

9 Vastustajat ja skeptikot those sceptics usually meant a passive child sitting mindlessly in front of a computer pressing buttons and being superficially entertained by fancy graphics on the screen. (Unesco, 2010)

10 Mitä TVT laitteita olette nähneet päiväkodeissa? 10

11 Mitä niillä on tehty? 11

12 Mitä niillä teidän mielestä tulisi tehdä? 12

13 Kriteerejä TVT:n käytölle (Unesco, 2010) Käytön tulisi olla tarkoituksenmukaista toimintaa jossa on oppimistavoitteet. Tulisi mahdollistaa ryhmässä toimiminen. Tulisi olla mahdollisimman suurelta osin INTEGROITU päiväkodin normaaliin toimintaa. Sisältää ajatuksen TVT:sta välineenä ei itsetarkoituksellisena toimintana. Vertaa myös ajatukseen TVT:stä palkintona

14 Kriteerejä TVT:n käytölle (Unesco, 2010) Tulisi tukea tai mahdollistaa leikkiä. Tulisi olla helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Tekstittömyys Tulisi välttää väkivaltaa ja stereotypioita. Tulisi tukea tietoisuutta terveys ja turvallisuusasioista. Käyttöajat Tulisi osallistaa myös vanhempia.

15 Oppimisen osa-alueet (Siraj-Blatchford and Siraj-Blatchford, 2006) Vuorovaikutusta ja yhteistyö Ongelmanratkaisu, piirtäminen, tilanteiden videointi / taltiointi, ja tarinan rakentaminen Roolileikki (socio-dramatic play) Lelun asemassa, opettajan tukemana Luovuus Sovellukset jotka ovat avoimesti käytettäviä Oppimaan oppiminen Oman ajattelun ja oppimisen ajatteleminen Miksi onnistuit

16 the value ICT can add to young children s learning environments depends on the choices practitioners make about which tools to select, and when and how to use these; and their understandings about how these tools can support children s learning, development, and play.... They also need to be familiar with contemporary theories about learning and development, and recognize how these can be linked to the use of ICT. (New Zealand Council for Educational Research, 2004) 16

17 Mitä sanoo tutkimus?

18 Espinosa et al Linda M. Espinosa, James M. Laffey, Tiffany Whittaker & Yanyan Sheng (2006) Technology in the Home and the Achievement of Young Children: Findings From the Early Childhood Longitudinal Study, Early Education & Development, 17:3, , DOI: /s eed1703_5 Pitkittäistutkimus jossa selvitettiin kuinka kotona käytetyn TVT:n vaikuttin lukemaan ja kirjoittamaan oppimiseen alkuopetuksessa. Tuloksissa havaittiin että käytöllä voi olla vaikutus edellä mainittuihin taitoihin, mutta pelkkä pääsy koneelle ei riitä. Aikuisten tulee kontrolloida, ohjata ja neuvotella laitteiden käytöstä.

19 Hinostroza, Labbe & Matamala The use of computers in preschools in Chile: Lessons for practitioners and policy designers. Computers & Education 68 (2013) Tutkittiin päiväkodissa olevien lasten mahdollisuutta TVT-laitteiden käyttöön. Vaikka mahdollisuudet käyttöön olivat verrattain heikot, jos niitä oli, TVT:tä käytettiin todella tarkoituksen mukaisesti verrattuna ylempiin luokkatasoihin verrattuna. Vähemmän ohjelmia tarjolla ja KONEET SIJAITSEVAT LUOKASSA eivät labrassa jolloin niitä voi halutessaan käyttää.

20 McKenney & Voogt 2010 Technology and young children: How 4 7 year olds perceive their own use of computers. Computers in Human Behavior 26 (2010) Tutkimuksessa tarkasteltiin 4-7-vuotiaiden lasten omat kokemuksia heidän omasta tietokoneen käytöstä sekä heidän mahdollisuudesta käyttää kyseisiä laitteita. Lapset kertoivat käyttävänsä tietokoneita enimmäkseen pelaamiseen ja heidän asenteensa niitä kohtaan on hyvä. findings may help educators and parents to both critically assess their current practices (e.g. the relative value of the most frequently used applications games)

21 Arnott 2013 Are we allowed to blink? Young children s leadership and ownership while mediating interactions around technologies. International Journal of Early Years Education, 2013 Vol. 21, No. 1, 97115, Tutkimuksessa oli tarkoituksena tarkastella miten lapset (3-5v.) rakentavat sosiaalista vuorovaikutusta vertaisryhmässä työskennellessään TVT:n parissa. Tutkimuksessa havaittiin lasten muodostavan eri asemia (positions) ja statusrooleja työskentelyn aikana; Kuka Owner (parallel/mutual), participant, observer. Leader, interacting member, non-interacting member Parhaimmillaan TVT mahdollistaa monenlaista osallisuutta yhteisessä tekemisessä

22 Chung & Walsh 2006 Ya-hui Chung & Daniel J. Walsh (2006) Constructing a Joint Story- Writing Space: The Dynamics of Young Children's Collaboration at Computers, Early Education & Development, 17:3, , DOI: /s eed1703_4 Tutkittiin päiväkoti-ikäisten (osallitujien iät mainitsematta) kollaboraatiota pitkäkestoisessa kirjoitusprojektissa. Kirjoitustehtävän aikana toiminnan tyyli muuttui yksilökeskeisestä enemmän toiminnan ja vastuun jakamiseen roolit "positiot" alkoivat sekoittua TVT:n käytössä vähemmän kompetentit lapset alkoivat ottaa isompaa roolia tehtävän suorittamisessa.

23 McKenney & Voogt 2009 Designing technology for emergent literacy: The PictoPal initiative. Computers & Education 52 (2009) Tutkittiin 4-5 vuotiaiden lasten lukemaan ja kirjoittamaan oppimista Pictopal ohjelman avulla. Tutkimuksessa havaittiin että lapset oppivat käyttämään ohjelmaa itsenäisesti muutaman ohjeistuskerran jälkeen. Oppimistuloksissa huomattiin että käytöllä saavutettiin merkittäviä tuloksia, mutta VAIN mikäli pelissä opittuja taitoja sovellettiin myös tietokoneen käytön ulkopuolella.

24 Li 2006 Hui Li (2006) Integrating Information and Communication Technologies Into the Early Childhood Curriculum: Chinese Principals' Views of the Challenges and Opportunities, Early Education & Development, 17:3, , DOI: /s eed1703_7 Päiväkodinjohtajien mielipiteitä TVT käytöstä. Ongelmat: Opettajien heikot valmiudet käyttää = TVT kompetenssi. Ohjelmistojen ongelmat. Resurssien ja teknisen tuen puuttuminen. Näkivät jo työssä olevien kouluttamisen ratkaisuna ongelmaan. Rehtorit myös itse kokivat olevansa noviiseja TVT:n käytössä Ehkä syynä näkemykseen täydennyskoulutuksen tarpeellisuudesta

25 Chen & Chang 2006 Jie-Qi Chen & Charles Chang (2006) A Comprehensive Approach to Technology Training for Early Childhood Teachers, Early Education & Development, 17:3, , DOI: /s eed1703_6 Tutkimuksessa pyrittiin toteuttamaan kokonaisvaltainen interventio jossa keskityttäisiin parantamaan opettajien asenteita, toimintaa sekä tietoa ja taitoa TVT:n käyttöön. Opettajat jotka osallistuivat interventioon arvioivat myhemmin myönteisemmin tvt:n hyödyntämistä opetuksessa. katsoivat hallitsevansa teknologian käytön paremmin. raportoivat käyttävänsä tvt:tä enemmän opetuksessa.

26 Kerckaert, Vanderlinde & van Braak (In press) Kerckaert, S., Vanderlinde, R., van Braak, J. (in press). The role of ICT in early childhood education: An explorative study on ICT use and influencing factors. Manuscript in press in the European Journal of Early Childhood Education. Kaksi eri tyyliä käyttää TVT. (1) Käyttö TVT taitojen ja asenteiden tukemiseen (2) TVT käyttö sisältöjen ja yksilöllisten oppimisen edellytysten tukemiseen. Tutkimuksessa havaittiin että edellä mainittu liittyy yleensä opetettavien lasten ikään, opettajien omaan kokemukseen omasta TVT osaamisesta ja kuinka kauan päiväkodissa on ollut käytössa TVT:tä. Jälkimmäinen liittyy edellä mainittujen lisäksi, myös TVT:n ammatillisen kehityksen kanssa sekä asenteisiin koskien TVT:n käyttöä opetuksessa. Opettajien koulutuksella on suuri rooli asenteiden muokkaajana. Molemmissa käyttötavoissa olennaista oli opettajan kompetenssi TVT: käyttöön. Muut tekijät kuin innovatiivisuus ja minäpystyvyys selittävät käyttöä enemmän.

27 ipad on (affordance(s)

28 ipadien kokeilua Kokeilkaa erilaisia sovelluksia ja miettikää miten kyseisiä sovelluksia voisi hyödyntää päiväkodissa? Ikäryhmä? Omana toimintana vai osana jotain kokonaisuutta? Miksi? Mitä oppimistavoitteita voidaan saavuttaa? Mitä hyvää/huonoa? Kokeilkaa useita Animations Sock Puppets Graphics Paper Strip Design Mathematics Music games Learning tools Irrallaan olevat

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Etunimi Sukunimi Marja Kankaanranta Inka Mikkonen Kaisa Vähähyyppä toim. TUTKITTUA TIETOA OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa Oppaat ja käsikirjat 2012:13 Opetushallitus

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 41 Päivi Marjanen & Eila Lindfors (toim.) LAPSEN JA NUOREN HYVÄ ARKI Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 41 Lapsen ja nuoren hyvä arki Päivi Marjanen &

Lisätiedot

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Susanna Pöntinen Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön kulttuurin diskursiivinen muotoutuminen luokanopettajaopiskelijoiden puheessa Publications of the University of Eastern Finland Dissertations

Lisätiedot

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä

Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä Keimo Sillanpää & Tommi Ålander Työpaikkojen monikulttuurisuusvalmiudet, tieto- ja osaamistarpeet selvitys Pohjois-Savon yrityksissä TK-Eval Selvitysraportti 31.12.2013 1 Alkuperäisestä versiosta lyhennetty

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista

Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista Katja Vuoti Katja Burakoff Kaisa Martikainen Jokainen hetki on mahdollisuus Tutkimus OIVA-hankkeen yhteisöllisen työskentelytavan vaikutuksista TEKIJÄT Katja Vuoti (tutkija) Katja Burakoff (suunnittelija)

Lisätiedot

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA

CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA CICERO Learning -selvitysraportti TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIAN HYÖDYNTÄMINEN OPETUKSESSA JA OPISKELUSSA SISÄLLYS ESIPUHE.......................................................................................3

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena

Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Sitran selvityksiä 83 Tajua Mut! -toimintamalli lasten ja nuorten tukena Kyllä mua saa auttaa! Ketään ei jätetä! Joulukuu 2014 Sitra 2014 Sitran selvityksiä 83 ISBN 978-951-563-894-6 (nid.) ISBN 978-951-563-895-3

Lisätiedot

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI?

SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? , Vol. 1, Fall, 2014 SYVÄSUUNTAUTUNUT SUHTAUTUMINEN OPPIMISEEN: MITÄ OPETTAJA VOI TEHDÄ SEN EDISTÄMISEKSI? Eeva-Liisa Eskelinen 1, Marikki Peltoniemi 2 Elina Roine 1 Helsingin yliopisto, Biotieteiden laitos

Lisätiedot

Minäpystyvyysjaarvokasvanh uus -muistio

Minäpystyvyysjaarvokasvanh uus -muistio Minäpystyvyysjaarvokasvanh uus -muistio Aktiivisen oppimisen ja ikääntymisen edistäminen vähäosaisten senioreiden keskuudessa 1 Minäpystyvyys ja arvokas vanhuus -muistio Projektin otsikko: Aktiivisen oppimisen

Lisätiedot

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa

Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Päiväkodin ja lastenneuvolan moniammatillinen yhteistyö Espoossa Korolainen Marica 2008 Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu Imatra Päiväkodin ja lastenneuvolan

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26

Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Diakonia-ammattikorkeakoulu C katsauksia ja aineistoja 26 Virpi Kuvaja-Köllner, Marina Steffansson ja Aija Kettunen Tieto- ja viestintätekniikan käyttö, mahdollisuudet ja haasteet terveyden etäseurannassa

Lisätiedot

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE?

Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Arja Haapakorpi KUN PROJEKTI PÄÄTTYY, MITÄ JÄÄ JÄLJELLE? Ammatilliseen koulutukseen aktivointi ja koulutuksen keskeyttämisen vähentämisen projektit ammatillisissa oppilaitoksissa ESR-projektien kehittämien

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA

TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA TOIMITAAN YHDESSÄ TALLILLA Työskentelyopas Lasten ja nuorten kuntoutuskoti Himaharjulle Minna Honkanen Kati Janttonen Merja Manner Opinnäytetyö Sosionomi (AMK) SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusala Sosiaali-,

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ

PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Helisniemi-Närvä, Sari 2013 Laurea Otaniemi Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Otaniemi PÄIVÄKOTILASTEN HYVÄ PÄIVÄ Sari Helisniemi-Närvä Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin

MITÄ VAIN, KENELLE VAIN. Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin MITÄ VAIN, KENELLE VAIN Älypuhelimessa toimivan kommunikointiohjelman käytön vaikutus kommunikoinnin käyttötarkoituksiin ja kommunikointipiiriin Anna Ikonen Logopedian pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007

Lisätiedot

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA

-HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA -HYVÄ LAPSUUS- PERUSTIETOA PÄIVÄHOIDOSTA Nina Hemmilä & Titta Husgafvel Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2

Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Lukivaikeuden tunnistaminen ja ennaltaehkäisevät toimet Heikki Lyytinen 1 & Paula Lyytinen 2 Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Suomalaiset lapset ovat menestyneet hyvin kansainvälisissä lukutaitovertailuissa.

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen

Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen Irma Tikkanen Asiakaslähtöisen kokonaisvaltaisen kouluruokailumallin kehittäminen Koululaisten, vanhempien, opettajien, kouluterveydenhoitajien ja keittiöhenkilökunnan näkemyksiä ISBN 9789515636607 URL:http://www.sitra.fi

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Useille tutkijoille halutuimmat saavutukset

Useille tutkijoille halutuimmat saavutukset Teksti: DANIEL GOULD Tutkimusta, joka vaikuttaa tiedonvälityksen unohdettu rooli Liikuntatiede on soveltava tieteenala. Moniin käytännön ongelmiin voitaisiin puuttua jo olemassa olevan tiedon pohjalta,

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla.

Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Tanja Äärelä Aika palijon vaikuttaa minkälainen ilime opettajalla on naamalla. Nuoret vangit kertovat peruskouluajoistaan Akateeminen väitöskirja, joka Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan suostumuksella

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta

Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain. Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Onhan siitä hyötyy, et mä nousen ylös sängystä, lähen ulos ja teen jotain Nuorten kokemuksia Voimalinja hankkeen ryhmätoiminnasta Lassila, Laura 2012 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Tikkurila Onhan

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot