TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS"

Transkriptio

1 Liite :ään 45/2014 YH RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS

2

3 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1 KATSAUS VUOTEEN HALLINTO JA HENKILÖSTÖ TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ YLEISJOHTO JA HALLINTO AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE SAIRAALAN TULOSALUE TUKIPALVELUIDEN TULOSALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TILIKAUDEN TULOS, TOIMINTATUOTOT JA -MENOT TALOUSARVION TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TULOSALUETASOLLA TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY TILINPÄÄTÖSLASKELMAT RAHOITUSLASKELMA TASE TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS LIITTEET...57 KUNTAYHTYMÄN PAINOALUEET JA TAVOITTEET KUNTAYHTYMÄN HANKKEET... 87

4

5 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) 1 KATSAUS VUOTEEN 2013 Toiminta Terveydenhuollon lainsäädännön hoitotakuun tavoitteisiin pystyttiin toimintavuonna vastaamaan kehittämällä palveluita ja niiden tarjontaa. Terveyskeskus oli mukana Hyvä vastaanotto -hankkeessa, jossa työtapoja kehitetään lääkärin vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Näin valmistauduttiin myös vuoden 2014 alusta tulevan valinnanvapauden mukanaan tuomiin muutoksiin, jonka mukaan kunnan asukas saa vapaasti valita hoitopaikkansa. Kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksyi elokuussa jatkovalmistelun pohjaksi esityksen Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteeksi. Esitys tehtiin yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja sen valmistelussa oli mukana edustus kaikista kuntayhtymän jäsenkunnista. Asian jatkovalmistelua varten perustettiin seudullinen tilatyöryhmä, vastaanottotoiminnan kehittämistyöryhmä sekä seudullisten päihde- ja mielenterveyspalveluiden yhdistämistä suunnitteleva työryhmä. Työryhmät käynnistivät jatkovalmistelun vuoden 2014 alussa. Avoterveydenhuollossa Hausjärven ja Lopen vastaanottopalveluiden tuottaja vaihtui kilpailutuksen jälkeen alkuvuodesta. Attendo aloitti vastaanottopalveluiden tuottajana Hausjärvellä helmikuun alusta ja Lopella huhtikuun alusta. Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi, jonka päivystys oli terveyskeskuksen vastuulla. Päivystyksen käyntimäärä oli n käyntiä. Kokonaiskäyntimäärä oli arvioitua suurempi, mutta vuoden kokemusten perusteella toiminta on kuitenkin selkiyttänyt vastaanottotoiminnan työnjakoa. Päivystys hoitaa välitöntä hoitoa vaativat potilaat, joten pääterveysasemalla ja Lopen ja Hausjärven terveysasemilla pystytään entistä paremmin vastaamaan päiväaikaisten ei-päivystystä vaativien vastaanottoaikojen kysyntään. Sairaalan tulosalueen toiminnan tavoitteena oli terveyskeskussairaalan toiminnan painopisteen siirtäminen lyhytaikaishoitoon ja samalla pitkäaikaisten sairaansijojen vähentäminen. Tämän tavoitteen mukaisesti terveyskeskuksen Hausjärvellä ja Lopella sijaitsevien vuodeosastojen jako suunniteltiin kuntien kanssa siten, että puolet kummankin osaston hoitopaikoista ja henkilökunnasta siirtyi kunnalle Toinen merkittävä muutos sairaalan tulosalueella oli terveyskeskuksen kotisairaanhoidon ja Riihimäen kaupungin kotipalvelun yhdistäminen toiminnallisesti ja siirtyminen samalla yhteisiin tiloihin. Vastaava toiminnallinen yhdistäminen toteutettiin myös Lopella. Sairaalan tulosalueella lääkäritilanne oli loppuvuonna heikko. Tämän takia jouduttiin loppuvuonna käyttämään ostopalvelulääkäreitä. Suun terveydenhuollon uusien hoitohuoneiden rakentaminen pääterveysasemalle aloitettiin loppuvuodesta. Hoitohuoneita rakennetaan seitsemän ja niiden valmistuttua kuntayhtymä luopuu nykyisistä Kontiontien hammashoitolan tiloista. Toiminta keskitetään tältä osin pääterveysasemalle. Riihimäen kaupungin alueella on tämän jälkeen pääterveysaseman hammaslääkärivastaanottojen lisäksi Peltosaaren hammashoitola. Suun terveydenhuollon suunnitelmissa on keskittää Riihimäen kaupungin alueella hammaslääkäreiden vastaanotto jatkossa pääterveysasemalle. Tukipalveluissa luovuttiin kuntayhtymässä tehdyn päätöksen mukaisesti omasta keittiötoiminnasta. Riihimäen pääterveysaseman jakelukeittiö siirtyi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille vuoden alusta. Lopen terveysaseman keittiö siirtyi Lopen kunnalle helmikuun alusta.

6 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Ympäristöterveydenhuollon yhteistyötä Janakkalan kunnan kanssa jatkettiin. Janakkalan kunta tuli kuntayhtymän jäseneksi lukien. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ja Janakkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon toiminnot yhdistettiin yhteen yksikköön, joka on osa kuntayhtymän organisaatiota. Kuntayhtymän perussopimukseen tehtiin asiaa koskevat tarvittavat muutokset. Kaikki nykyiset jäsenkunnat sekä Janakkalan kunta hyväksyivät perussopimuksen valtuustoissaan. Henkilöstö Kuntayhtymän henkilökunnan työhyvinvoinnin edistämiseksi TYHY-ryhmä laati kuntayhtymälle työhyvinvoinnin tavoitteet vuosille Työhyvinvoinnin edistämisen keskeisiä teemoja olivat oman ja toisen työn arvostaminen, myönteisen vuorovaikutuksen lisääminen työyksiköissä, henkilöstön työn kuormittavuuden ja kiireisyyden vähentäminen, turvalliset työolosuhteet sekä tiedottamisen kehittäminen. Työterveyshuoltoa on kehitetty yhteistyössä työterveyshuollon palveluiden tuottajana toimivan Terveystalo Oy:n kanssa, tavoitteena siirtää työterveyshuollon painopistettä yhä enemmän ennalta ehkäisevään työterveyshuoltoon. Kuntayhtymän lääkäritilanne parani jonkin verran edellisestä vuodesta. Sairaalan tulosalueella lääkäritilanne oli kuitenkin erityisesti loppuvuodesta heikko. Lääkärityövoimaa (ml. hammaslääkärit) vuokrattiin kuitenkin koko toimintavuoden ajan. Lääkärityövoiman ostopalveluihin käytetty euromäärä kasvoi edellisvuodesta. Talous Taloudellisesti toimintavuoden tilinpäätös on useamman alijäämäisen vuoden jälkeen ylijäämäinen. Toimintavuodelta kertyi ylijäämää yhteensä euroa. Ylijäämäinen tulos saavutettiin yhtymähallituksen alkuvuonna vahvistaman talouden tasapainottamisohjelman sekä yhtymähallituksen loppuvuodelle päättämien säästötoimien ansiosta. Kuntayhtymän yhtymähallitus päätti jo alkuvuodesta talouden sopeuttamistoimista, joiden toimeenpanoa ja toteutumista seurattiin aktiivisesti koko vuoden. Tämän lisäksi yhtymähallitus päätti vielä loppuvuodesta säästötoimista, joiden perusteella pääterveysaseman yksi osasto suljettiin kahdeksi kuukaudeksi sekä Riihimäen pääterveysaseman vastaanoton toimintaa supistettiin joulukuun ajaksi. Talouden tasapainottamiseksi jäsenkunnat maksoivat kuntayhtymälle loppuvuonna 2013 ylimääräisen lisämaksuosuuden 0,4 milj. euroa. Tämä suoritus mukaan lukien jäsenkuntalaskutus kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 7,41 %. Kuntayhtymän toimintatuottojen kokonaismäärä oli 35,19 milj. euroa. Kokonaisuutena kuntayhtymän tulot kertyivät talousarvion mukaisesti. Kuntayhtymän toimintakulujen kokonaismäärä ilman poistoja oli 34,17 milj. euroa. Kuntayhtymän toimintamenot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,5 %. Ylijäämäisestä tuloksesta huolimatta kuntayhtymän taseessa on edelleen noin 4,8 milj. euroa kattamatonta alijäämää. Kuntayhtymän taseeseen kertyneen alijäämän vuoksi kuntayhtymän maksuvalmius on edelleen ollut heikko. Maksuvalmius on turvattu Kuntatodistusohjelman kautta otetuilla lyhytaikaisilla lainoilla, joita vuodenvaihteessa oli käytössä 1,5 milj. euroa. Taseen alijäämä on vähentänyt kuntayhtymän oman pääoman määrää, joten alijäämän kattamisesta on sovittava yhdessä jäsenkuntien kanssa.

7 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Talouden tasapainottamiseen pidemmällä aikavälillä tarvitaan kuitenkin rakenteellisia ratkaisuja, jotka on tehtävä yhteistyössä kuntayhtymän jäsenkuntien kanssa. Rakenteelliset ratkaisut talouden tasapainottamiseksi liittyvät seudun vanhusten hoitoketjun saattamiseen kuntoon, palveluverkon uudelleen järjestelyyn sekä erikoissairaanhoidon käyttöön vaikuttamiseen. Nämä asiat sisältyvät myös kesällä 2013 hyväksyttyyn kuntayhtymän visioon Riihimäen seudun terveydenhuollon palvelurakenteesta. Lopuksi kiitän kaikkia kuntayhtymän työntekijöitä, omistajakuntia ja yhteistyökumppaneita taloudellisista paineista huolimatta hyvin onnistuneesta toiminnasta ja toimintavuodesta Riihimäellä Tero Pitkämäki Yhtymäjohtaja

8 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) 2 HALLINTO JA HENKILÖSTÖ KUNTAYHTYMÄN HALLINTOELIMET YHTYMÄHALLITUS Kokouksia oli 11, pöytäkirjapykäliä 239. Yhtymähallitukseen ovat kertomusvuonna kuuluneet: Jäseninä Riihimäeltä Bitter Riku Hemmi-Lahtinen Eira Lahtinen Raila Lapveteläinen Antero Liimatainen Matti Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Hausjärveltä Ihalainen Esko Pottonen Päivi Tiippana Risto Lopelta Arminen Mika Hopearuoho Sirpa Rautiainen Marianna Janakkalasta Forss Jarmo ( alkaen) Henkilökohtaisina varajäseninä Takala Mikko Lindholm-Teräväinen Maarit Kauppinen Merja Ranta Juha Liimatta Timo Arminen Sari Hietanen Satu Laakso Emmi Ruottu Marko Kuparinen Jarmo Kauppi Tuula Vuorinen Raili Rissanen Titta Yhtymähallituksen puheenjohtajana toimi Riku Bitter Riihimäeltä, ensimmäisenä varapuheenjohtajana Sirpa Hopearuoho Lopelta ja toisena varapuheenjohtajana Esko Ihalainen Hausjärveltä. Yhtymähallituksen sihteerinä toimi yhtymäjohtaja Tero Pitkämäki.

9 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) TARKASTUSTOIMI Tarkastuslautakuntaan ovat kertomusvuonna kuuluneet: Jäseninä Riihimäeltä Nummela Esko Hausjärveltä Juuri Anu Lopelta Kuparinen Seppo Henkilökohtaisina varajäseninä Leskenmaa Kirsti Ahola Mikko Sahari Eeva Kuntayhtymän tilintarkastajana toimi JHTT-yhteisö BDO Audiator Oy:stä tilintarkastaja JHTT Raija Ruuskanen. JOHTORYHMÄ Johtoryhmään kuuluvat johtavat viranhaltijat ovat tilivelvollisia oman tulosalueensa osalta. Kuntayhtymän johtoryhmään ovat kertomusvuonna kuuluneet: Pitkämäki Tero Knuth Pertti Järvinen Sari Möttönen Heikki Anttila Auli Lukkari Erja (31.5. saakka) Hurme Susanna (1.8. alkaen) Peltola-Haavisto Kirsi Sukula Pirkko Myllyniemi Päivi yhtymäjohtaja johtajaylilääkäri, va. johtava ylihoitaja, va. avoterveydenhuollon tulosalueen ylilääkäri, va. avoterveydenhuollon tulosalueen ylihoitaja sairaalan tulosalueen ylilääkäri, va. sairaalan tulosalueen ylihoitaja, vs. suun terveydenhuollon tulosalueen ylihammaslääkäri ympäristöterveydenhuollon tulosalueen terveysvalvonnan johtaja elintarvike- ja vesilaboratorion johtaja Lisäksi johtoryhmään on kuulunut vuonna 2013 henkilöstön edustajana TEHY:n luottamusmies Leila Hämäläinen.

10 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) HENKILÖSTÖ Vuoden 2013 lopussa kuntayhtymässä oli 434 vakanssia. Vakanssien määrä jakautuu tulosalueittain seuraavasti: Tulosalue määrä % Yleisjohto ja hallinto 8,0 2 tulosalue 156,5 36 Suun terveydenhuollon tulosalue 68,0 16 Sairaalan tulosalue 126,5 29 Tukipalveluiden tulosalue 52,0 12 Ympäristöterveydenhuollon tulosalue 23,0 5 Kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestäminen Sisäinen valvonta on osa johtamista. Valvonnan avulla varmistetaan, että tavoitteet saavutetaan, toiminta on lakien, sääntöjen, ohjeiden ja päätösten mukaista, voimavarat ovat tuloksellisessa käytössä, omaisuus on turvattu sekä johdon saama informaatio on oikeaa, tarkoituksenmukaista ja oikea-aikaista. Säännökset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista ja vastuista sisältyvät voimaan tulleeseen kuntalakiin ( 13). Toiminnan riskien hallinta ja ennakointi on olennainen osa johtamista. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on saada: - kuntayhtymän esimiehet tietoisiksi riskienhallinnan tärkeydestä - sisäinen valvonta osaksi johtamista - keskeisten toimintaprosessien seuranta osaksi kaikkien esimiesten jokapäiväistä työtä sekä - määritellä sisäisen valvonnan ohjeistuksella ne keskeiset toiminnan osa-alueet ja valvontakohteet, jotka ovat kuntayhtymän riskienhallinnan kannalta tärkeitä. Kuntayhtymässä on käytössä yhtymähallituksen hyväksymä sisäisen valvonnan ohje. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty kuntayhtymän toiminnot ja niiden valvontavastuut tulosalueittain. Sisäisen valvonnan ohjeen mukaisia valvottavia osa-alueita ovat päätöksenteko, suunnittelu ja seuranta, kirjanpito ja maksuliike, omaisuuden hallinnointi sekä henkilöstöasiat. Kuntayhtymän sisäistä valvontaa toteutetaan osana päivittäistä johtamista. Esimiesten velvollisuutena on valvoa johdettavanaan olevaa toimintaa ennalta laadittujen periaatteiden ja ohjeistuksen mukaisesti. Sisäisen valvonnan ohjeessa on määritelty ne keskeiset toimintaprosessit, joihin esimiesten on kiinnitettävä huomiota päivittäisessä johtamisessaan. Tulosalueiden esimiehet seuraavat sisäisen valvonnan avulla toimintaa ja raportoivat tuloksista puolivuosittain. Koko vuoden sisäisen valvonnan raportti viedään yhtymähallitukselle tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä. Toimintavuonna sisäisen valvonnan perusteella ei havaittu toiminnan millään osa-alueella merkittäviä puutteita tai virheitä.

11 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Riskienhallintapolitiikka ja riskienhallintasuunnitelma Kuntayhtymässä noudatetaan yhtymähallituksen vahvistamaa riskienhallintapolitiikkaa ja -suunnitelmaa. Kuntayhtymän johtoryhmä vastaa riskienhallintapolitiikan ja riskienhallintasuunnitelman toteutumisen seurannasta.

12 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) 3 TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän tehtävänä on jäsenkuntien kansanterveystyön, ympäristöterveydenhuollon ja eläinlääkintähuollon järjestäminen ja kehittäminen sekä erikoissairaanhoidon käytön ohjaus ja seuranta jäsenkuntien kanssa erikseen sovittavissa rajoissa. Kuntayhtymän toiminta-ajatus: Kuntayhtymän toimenpitein edistetään yksilön, väestön, yhteisöjen ja elinympäristön terveyttä, ylläpidetään ja parannetaan työ- ja toimintakykyä sekä vaikutetaan terveyden taustatekijöihin, ehkäistään sairauksia, tapaturmia ja muita terveysongelmia, vahvistetaan mielenterveyttä sekä kavennetaan väestöryhmien välisiä terveyseroja. JÄSENKUNNAT JA VÄESTÖ Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Hausjärven kunta, Lopen kunta ja Riihimäen kaupunki. Kuntayhtymän jäsenkuntien väestömäärä vuonna 2013 oli seuraava: JÄSENKUNTIEN VÄESTÖ IKÄRYHMITTÄIN Kunta <1 v 1-6 v 7-16 v v v >74 v YHT. Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEEN- SÄ VÄESTÖN % -JAKAUMA IKÄRYHMITTÄIN <1 v 1-6 v 7-16 v v Kunta (%) (%) (%) (%) Hausjärvi Loppi Riihimäki YHTEEN- SÄ 1,2 1,0 1,0 7,8 7,2 6,9 13,4 13,7 11,1 60,0 57,4 62, v (%) 10,1 11,9 10,1 >74 v (%) 7,5 8,8 8,0 YHT. (%) ,0 7,1 12,0 61,4 10,4 8,0 100 Lähde: Effica-väestövastuu , ikä vuonna Väestömääriin on laskettu kaikki ne kunnan kirjoilla olevat henkilöt, joiden väestötiedot löytyvät tietokannasta.

13 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Kuntayhtymä kuuluu Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriin ja käyttää sekä Kanta- Hämeen keskussairaalan Riihimäen yksikön että Hämeenlinnan yksikön palveluja. Yliopistollisena vastuusairaalana on Tampereen yliopistollinen sairaala. Jäsenkunnat kuuluvat Pääjärven kuntayhtymään (ent. erityishuoltopiiri).

14 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) 4 YLEISJOHTO JA HALLINTO TOIMINNALLINEN TULOS Yleisjohdon ja hallinnon tukipalveluiden tulosalue käsittää kuntayhtymän yleisjohdon, johon kuuluvat yhtymäjohtaja, johtajaylilääkäri, johtava ylihoitaja sekä johdon sihteeristö ja kuntayhtymän keskitetty rekrytointi. Tulosalueelle on keskitetty myös kuntayhtymän luottamushenkilöpalkkiot, tutkimus- ja kehittämis-, koulutus- ja kirjallisuusmäärärahat. Yleisjohdon tehtävänä on kuntayhtymän toiminnan ohjaus strategiassa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. TALOUDELLINEN TULOS Tulosalueen toimintatuottojen kokonaistoteuma oli euroa. Tuloja kertyi euroa budjetoitua vähemmän. Tulosalueen suurimmat tuloerät olivat koulutusvaiheessa olevien lääkäreiden koulutuskorvaukset sekä valtakunnallisesta terveyshyötyhankkeesta (POTKU-hanke) saatavat valtionosuuskorvaukset. Lääkäreiden koulutuskorvauksia kertyi yhteensä euroa. Terveyshyöty-hankkeeseen saatu valtionosuus vuodelle 2013 oli euroa. Toimintamenojen kokonaistoteuma oli euroa. Toimintamenot alittuivat euroa. Toimintamenojen säästö koostuu pääosin henkilöstömenojen lomapalkkavarauksen arvioitua pienemmästä toteumasta sekä säästöistä painatus- ja ilmoituskuluissa sekä puhelinkuluissa.

15 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) YHTEENSÄ Tp Ta 2013 Toteuma Erotus Tot muutos 2013 % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2013 Toteuma Erotus Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot 0 0 % Tuet ja avustukset % Vuokratuotot 0 0 % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavarat % Avustukset 0 0 % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

16 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) 5 AVOTERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Päivystys Erikoissairaanhoidon päivystyksen loppuminen Riihimäen seudulta merkitsi suurta muutosta perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnassa. Lisäksi muutos on vaikuttanut pääterveysasemalla toimivan vastaanoton toimintaan. Aikaisemmin eipäivystyksellisiä potilaita hoidettiin paljon iltaisin terveyskeskuspäivystyksessä, nykyään heidät hoidetaan virka-aikana terveysasemalla. Vastaanotolla hoidetaan nyt kiireellisiä ja kiireettömiä potilaita, päivystys vastaa välitöntä hoitoa vaativista potilaista. Päivystyksen ensimmäinen toimintavuosi oli vilkas. Kuntalaskutuskäyntejä kertyi 95 % tavoitteesta ( kpl). Lääkäripäivystys on hoidettu osaksi omin voimin, osin ostettu Attendolta. Potilaat ovat haasteellisempia ja vaikeampihoitoisia, osittain erikoissairaanhoidon tasoisia. Terveysasemille on ohjattu triagen mukaisesti mm. sairauslomaa hakevat flunssapotilaat. Päivystysluontoisten laboratorio- ja röntgentutkimusten määrä kasvoi. Odotusaika ilmoittautumisesta lääkärin tai hoitajan vastaanottoon vaihteli hoidon kiireellisyysarvion mukaan, ja se on pysynyt tavoitteen mukaisena. Henkilöstö on saanut koulutusta päivystyspotilaiden tarkkailusta, hoidosta ja tiimin toiminnasta sekä yhteistyöstä. Hoidon laatuun ja henkilöstön vuorovaikutustaitoihin on panostettu ja se näkyy myös potilaspalautteissa. Vastaanotto Hausjärven vastaanottopalvelujen tuottaja vaihtui Mediverkosta Attendoksi helmikuun alussa ja Lopella huhtikuun alussa. Vastaanottojen käyntimäärät ovat vähentyneet. Toiminnallisena muutoksena Lopella ja Hausjärvellä pidennettiin lääkäriaikoja, jotta potilaita voidaan hoitaa kokonaisvaltaisemmin yhdellä käynnillä. Riihimäen vastaanotolta on siirretty 1,5 sairaanhoitajan työpanos päivystykseen. Sairaanhoitajien käyntimäärät vähenivät tilastointitavan muutoksesta johtuen; potilaan käynti tilastoidaan vain kerran, eikä hoitajan ja lääkärin käynti erikseen, kuten aiemmin. Lisäksi kesän kuuden viikon ja joulun viiden viikon supistus vähensi käyntimääriä. Puhelimella tavoitettavuus toteutui, keskiarvon ollessa 90 %. Kiireettömän vastaanoton jonon pituuden laskutapa muuttui syksyllä. Nykyisin käytössä oleva T3 tarkoittaa kolmatta vapaata lääkäriaikaa. Kiireetön jono oli keväällä keskimäärin 14,5 arkipäivää lääkärille ja 5 arkipäivää sairaanhoitajalle. Syksyllä T3 oli 7 päivää lääkärille ja 4 päivää sairaanhoitajalle. Syksyllä Riihimäen vastaanoton toiminnan muutos lyhensi kiireetöntä lääkärin jonoa, mutta pidensi hetkellisesti sairaanhoitajan jonoa. Riihimäen vastaanotto oli mukana Hyvä vastaanotto -hankkeessa, jossa työtapoja kehitetään lääkäreiden vastaanottoaikojen saatavuuden parantamiseksi. Syksyllä lääkärien ja sairaanhoitajien ajanvarauskirjat yhtenäistettiin ja päiväohjelma suunniteltiin vastaamaan kunkin viikonpäivän mukaista tarvetta. Akuutisti sairaiden potilaiden hoitokäytäntöä muutettiin marraskuussa. Suuri osa akuuttipotilaista ohjataan ensin sairaanhoitajan vastaanotolle arvioon ja hoitoon sekä alkututkimuksiin ennen lääkärin vastaanottoa. Muutoksen tuloksena lääkärin vastaanotolle ohjautuu vähemmän potilaita.

17 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) INR-poliklinikka aloitti toiminnan sekä Riihimäellä että Hausjärvellä (Lopella toiminut jo aiemmin). INR-polilla hoitaja ottaa potilaasta verikokeen, jonka tulos saadaan saman tien. Käynnin aikana pystytään tarkastamaan potilaan elämäntilanne, jolloin voidaan paremmin määritellä lääkkeen annos oikealle tasolle. Pitkäaikaissairaiden terveyshyötymallin mukaista toimintaa jatkettiin Potkuhankkeessa ja se laajeni kaikkiin pitkäaikaispotilaisiin. Hoitosuunnitelmia tehtiin tavoitetta vähemmän lomakeongelmien sekä pitkien vastaanottoaikojen puutteen vuoksi. Sähköinen eomahoito pilotoitiin Marevan-potilailla. Koeryhmä oli tyytyväinen ohjelman käyttöön. Elämäntaparyhmät käynnistyivät keskitetysti ja moniammatillisesti Riihimäellä. Hausjärvellä pidettiin ensimmäinen vastaanoton asiakasraati syksyllä. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämisen suunnitteluun osallistuttiin Riihimäen kaupungin tavoitteiden mukaisesti yhdessä kuntien edustajien kanssa. Hoitotarvikejakelu Hoitotarvikejakelu on toiminut keskitettynä; Oitissa ja Lopen kirkonkylässä jaetaan tarvikkeita yhtenä päivänä viikossa ja Riihimäen jakelupistettä (kolmena päivänä viikossa) voivat käyttää kaikki kuntayhtymän asukkaat. Potilaalle maksuttomia hoitotarvikkeita luovutetaan terveyskeskuslääkärin tekemän yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Diabetestarvikkeiden kilpailutus toi selvää säästöä. Hoitotarvikejakelun menot ( ) olivat 12 % pienemmät kuin edellisenä vuonna ( ). Kustannuksista 43 % menee diabetesvälineisiin (2012: 54 %) ja 23 % inkontinenssituotteisiin (2012: 17 %). HOITOTARVIKEJAKELU (4543) v TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 Terveyden edistäminen Asetuksen (338/2011) mukaiset äitiysneuvolan ja lastenneuvolan lääkärintarkastukset toteutuivat, vaikka lääkäriaikoja ei pystytty pidentämään neuvolassa laajoissa tarkastuksissa. Riihimäellä jouduttiin ostamaan Lääkärikeskus Tumalta perhesuunnittelun lääkärikäyntejä (36 kpl) hankalan lääkäritilanteen vuoksi alkuvuodesta. Perhevalmennuksen runko-ohjelma päivitettiin moniammattillisesti. Neuvolapalvelujen käyttö sekä palveluja käyttämättömien lasten tilanne selvitettiin asetuksen 338/2011 mukaisesti vertaamalla väestötietoja neuvolapalveluja käyttävien tietoihin.

18 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Myös kouluterveydenhuollossa asetuksen mukaiset terveystarkastukset toteutuivat. Vanhemmat ovat osallistuneet 1. luokan tarkastuksiin 96-prosenttisesti, 5. luokan 91- prosenttisesti ja yläkouluun tulevien 7-luokkalaisten tarkastuksiin 95-prosenttisesti. Kouluilla tarkastuksiin osallistumattomien tilanteet selvitettiin. Riihimäen kouluterveydenhuolto ja koulutoimi osallistuivat pilottina THL:n Oppilaan selviytyminen ja hyvinvointi koulussa -lomakkeen testaukseen. Tavoitteena oli yhteistyön kehittäminen opettajien, perheiden ja terveydenhuollon kanssa. Pilotti sai valtakunnallista huomiota. Ko. lomakkeet sekä 5. ja 8. luokkien tarkastuksiin tehdyt valtakunnalliset kyselylomakkeet otettiin käyttöön koko kuntayhtymässä syksyllä. HPV-rokotukset aloitettiin loppuvuodesta 9-luokkalaisille tytöille kolmen rokotteen sarjana. Rokotusta tarjotaan alussa kaikille peruskoulun 6-9 -luokkalaisille ja jatkossa 6-luokkalaisille tytöille osana rokotusohjelmaa. Moniammatilliset tapaamiset ovat lisääntyneet sekä neuvoloissa että kouluilla. Niiden systemaattista organisointia kehitettiin mm. Kuulas-hankkeessa ja oppilashuollon kehittämishankkeessa. Hausjärvellä on tehty tiivistä yhteistyötä uuden sosiaalitoimen perhetyöntekijän kanssa. Seudulliseen oppilashuoltotyöryhmien kehittämishankkeeseen sekä moniammatillisen oppilashuoltotyön asiantuntijaryhmään on osallistuttu. Moniammatillinen työryhmä on tehnyt yhdessä päivähoidon ja ruokahuollon edustajien kanssa ohjeet päivähoitoon ja kouluille ruoka-aineallergioista sekä henkilöstöä että vanhempia varten. Erityisruokavalioiden määrä on vähentynyt tavoitteen mukaisesti. Internetissä aloitettiin lokakuussa sähköinen ajanvarauspalvelu. Alkuvaiheessa asiakas pystyy varaamaan puhelinajan, näkemään varatun käyntiajan ja perumaan käynnin. Ohjelman käyttöönotto on pitkittynyt käyttöongelmien vuoksi. Tulevaisuudessa on tarkoitus laajentaa palvelua. Seulontatutkimukset Naisten kohdunkaulan syövän joukkotarkastuksia on jatkettu kansanterveysasetuksen mukaisesti vuotiaille naisille viiden vuoden välein. Aikaisempiin vuosien tavoin osallistumisaktiivisuus vaihtelee. Näytteitä otettiin kpl, joka on vähemmän kuin v. 2012, mutta enemmän kuin sitä edellisenä vuonna (v kpl ja v kpl). Vuodesta 2011 lähtien näytteet on otettu Terveystalolla Riihimäellä. Seulonnan kustannukset olivat Mammografiaseulontojen tuottaja vaihtui Suomen Terveystalo Oy:stä Radiologikeskus M.A.S.T. Data Oy:ksi. Mammografiaseulonnan kohderyhminä olivat vuosina 1945-, 1947-, 1949-, 1951-, 1953-, 1955-, 1957-, 1959-, ja 1963-syntyneet naiset. Ikäluokkia oli 10, kuten aikaisempina vuosina. Seulontojen kilpailutuksen ja uuden toimijan aikatauluongelmien vuoksi seulontoja ei pystytty toteuttamaan täysin suunnitellussa aikataulussa ja osa tutkimuksista siirtyi v puolelle. Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymässä on toteutettu paksunsuolen syövän seulontoja vuodesta 2005 lähtien. Vuonna 2013 seulontoihin osallistuivat vuosina 1945-, 1947-, 1949-, ja 1953-syntyneet. Seulontaan kutsuttiin kaiken kaikkiaan tutkittavaa, joista seulontaan osallistui 1052 henkilöä (66 %).

19 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Kuntoutus- ja terapiapalvelut Fysioterapia osallistui Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin toteuttamaan kaatumisten ehkäisy -projektiin, jonka kokonaistavoitteena on saada hoitokäytäntöjä yhtenäistettyä ja kaatumisista aiheutuvia kustannuksia vähenemään. Verkostoyhteistyö jatkui mm. vertaisohjaajien koulutuksen merkeissä Riihimäellä. Fysioterapeuttien akuuttivastaanoton laajentamista niska- ja olkapääpotilaisiin valmisteltiin, mutta toimintaa ei käynnistetty. Hausjärven fysioterapian resursseja siirrettiin Riihimäen akuuttiosastolle, jossa erityisesti nopeat kotiutukset työllistivät fysioterapiaa ja apuvälinelainaamoa. Sekä ostopalveluiden että apuvälineiden hankintoja ohjeistettiin ja kuluja seurattiin entistä tarkemmin kustannusnousun hillitsemiseksi. Tässä onnistuttiin kohtuullisesti. Valtiokonttorin veteraanikuntoutukseen antama määräraha riitti kattamaan tarpeet eikä peruskuntien määrärahaa käytetty lainkaan. Toimintaterapeutin työ on lasten tutkimista ja arviointia. Terapiat on ostettu lääkinnällisen kuntoutuksen määrärahoista. Aikuisilla pääpaino on asiakkaiden toimintaympäristön parantamiseksi kohdistuvassa työssä painottuen kotikäynteihin. Puheterapiassa on edelleen lisätty ryhmämuotoista kuntoutusta ja panostettu lapsen lähiympäristön ohjaamiseen. Puheterapiassa ollaan ipadin käytössä edelläkävijöitä, joten tilauskoulutuksia on järjestetty sen käytöstä. Terveyskeskuksessa toimii yksi kokopäiväinen psykologi. Psykologisten tutkimusten määrä on lisääntynyt. Psykologi on osallistunut moniammatillisiin työryhmiin, mm. kipuryhmän suunnitteluun. Kuntayhtymässä toimi alkuvuoden puolitoista, loppuvuoden kaksi sosiaalityöntekijää. Asiakaskäyntien lisäksi sosiaalityössä korostuvat voimakkaasti moniammatilliset yhteistyöpalaverit ja puhelinkontaktit. Asiakkaat, joilla ei ole omaisia hoitamassa asioita, sekä jatkoasumisen kysymykset, lisääntyvät jatkuvasti. Osa sosiaalityön resurssista on kohdistunut potilasasiamiehenä toimimiseen. Yhteydenottoja potilasasiamieheen on vuoden aikana ollut 192 kpl. Yhteydenotoissa korostuu potilaan kuuleminen ja kohtelu. Jalkaterapeutti osallistui haava- ja diabeteshoidon moniammatillisiin työryhmiin. Hän koulutti henkilökuntaa mm. diabetespotilaan alaraajojen tutkimisesta.

20 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Suoritetavoitteet: Toteuma 2012 Tavoite 2013 Toteuma 2013 Erotus tavtot 2013 Toteuma % Vastaanottokäynnit % Lääkärikäynnit % Hoitajakäynnit % Päivystyskäynnit % Lääkärikäynnit % Hoitajakäynnit Terveyden edistäminen, käynnit % Koulu- ja opiskeluth:n käynnit % Neuvolan perhehoitotyö % Kuntoutus- ja terapiapalv, käynnit % Erityistyöntekijåt % Fysioterapia % Lääkinnällinen kuntoutus % TALOUDELLINEN TULOS Kuntien lisämaksuosuuden ja yhtymähallituksen budjetin ylitysluvan jälkeen tulosalueen tulos oli Toimintatuottojen vaje oli Lääkäripalvelujen asiakasmaksuja kertyi saman verran kuin edellisenä vuonna, mutta arvioitu tavoite oli korkeampi. Lisämaksuosuudesta huolimatta palvelujen ostot ylittyivät Näitä kompensoitiin säästyneillä henkilöstökuluilla. Ostetut vastaanottopalvelut ylittyivät Säästötoimilla pystyttiin hillitsemään kustannusten nousua. Laskutuksen ohjeet tarkastettiin. Sisäisellä siirrolla kohdennettiin 0,5 sihteerin työpanos Riihimäen vastaanoton ja päivystyksen laskutukseen. Laboratorio- ja röntgentutkimusten ohjeistus tarkastettiin. Tämä auttoi hillitsemään kustannuksia, vaikka päivystyksen muutos lisäsi tutkimusmääriä. Päivystystutkimuksina tehdään enemmän kalliita tutkimuksia perusterveydenhuollossa erikoissairaanhoidon päivystyksen poistuttua Riihimäeltä. Lääkinnällisen kuntoutuksen maksusitoumusten myöntämistä tiukennettiin. Hoitotarvikejakelun kilpailutus toi huomattavat säästöt diabetestuotteiden kustannuksissa. Säästötoimenpiteenä joulukuussa Riihimäen vastaanotolla hoidettiin vain kiireellisiä potilaita, jolloin ostolääkäreitä ei tarvittu ja kolmen hoitajan työpanos siirrettiin päivystykseen. Arvioitu ylityksen säästö oli tästä Myös kesällä vastaanotolta siirrettiin hoitajia sijaistamaan päivystystä.

21 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) YHTEENSÄ Tp Ta 2013 Toteuma Erotus Tot muutos 2013 % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2013 Toteuma Erotus Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

22 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) 6 SUUN TERVEYDENHUOLLON TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Suoritetavoitteet: Toteuma 2012 Tavoite 2013 Toteuma 2013 Erotus tav-tot 2013 Toteuma % Suun terveydenhuollon suoritteet % Hammashoitajan vastaanotto, tutkimus ja ennaltaehkäisevä % Hlääkäri ja hhoitaja vastaanotto % Suuhygienistin vastaanotto % Muut hammashuollon palvelut / hh ja rtg % Kuntalaisten yhteydenotto suun terveydenhuollon keskitettyyn ajanvaraukseen toimi erinomaisesti TeleQ-takaisinsoittojärjestelmän avulla eikä takaisinsoittoajoissa ollut juurikaan poikkeamia. Kokemusperusteisesti havaittiin, että sähköinen ajanvaraus (nettiajanvaraus) on vakiintunut nuoren asiakaskunnan käyttöön. Hoitoaikoja voi tarkistaa, siirtää ja perua netissä. Perumattomia poisjääntejä oli noin 4 % (2 085 kpl) kaikista käynneistä. Asiakastyytyväisyyskyselyn yleisarvosana saadusta hoidosta ja palvelusta oli kiitettävä kaikissa kunnissa, vaikkakin odotusaika yhteydenotosta suun terveyden hoitoon pääsyyn koettiin pitkäksi. Lakisääteistä arkipäivien virka-ajan ulkopuolista päivystystä (klo 16-21) ja viikonloppupäivystystä (klo ulkopuolella) ei järjestetty, koska muut sairaanhoitopiirin kunnat eivät halunneet ko. toiminnan yhteistä järjestämistä tässä vaiheessa eikä ko. toimintaa ollut mahdollista järjestää myöskään ostopalveluna. Sairaanhoitopiirin kuntien kanssa on sovittu, että asiaan palataan uudelleen vuonna Ostopalveluhammaslääkärien apua tarvittiin huomattavasti vuotta 2012 vähemmän ja loppusyksyllä valmistauduttiin arkipäivystyksen muuttamiseen omaksi toiminnaksi (kaksi hammaslääkäriä ja kaksi hammashoitajaa). Vuonna 2013 saatiin kolme hammaslääkärin virkaa täytettyä vakituisilla hammaslääkäreillä. Hoitohenkilökunnan saatavuus oli myös riittävää: vuonna 2013 täytettiin osastonhoitajan virka, yksi suuhygienistin toimi ja kolme hammashoitajan tointa. Kokonaisuutena hammashoidollisten toimenpiteiden määrä nousi noin 11 %:lla vuodesta 2012 ja samalla prosentilla ylittyi vuodelle 2013 asetettu tavoitetaso. Eniten nousivat hammaslääkäri-hoitaja työparien toimenpidemäärä Lopella (kuvio 1). Tosin Lopella vuonna 2012 toimenpidemäärä oli pieni, koska kokonaisulkoistuksen purku aiheutti jonkin verran hammaslääkärivajetta.

23 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Kuvio 1. Hammaslääkäri-hammashoitaja työparin toimenpiteet v ja Suuhygienistien toimenpiteet nousivat myös noin 9 % vuodesta 2012 ja tavoitetaso ylittyi vastaavalla prosentilla (kuvio 2). Suuhygienistien toimenpiteet nousivat eniten Riihimäellä. Kuvio 2. Suuhygienistien toimenpiteet v ja Kiireetön hoitoonpääsy (tutkimus- tai tarkastusaika) toteutui lakisääteisesti koko kuntayhtymän alueella. Jatkohoitoajan tutkimuksen jälkeen sai nopeimmin Hausjärvellä, keskimäärin n. 50 kalenteripäivän kuluessa. Lopella jatkohoitoajan sai n. 80 päivän kuluttua ja Riihimäellä n. 60 päivän kuluttua. Oikomishoidossa hoitovälien pituudet olivat pitkät (jopa 4 kk, suositus 1-2 kk) johtuen erikoissairaanhoidon aikuispotilaiden määrän lisääntymisestä. Muut erikoishoidot kuten suukirurgia, anestesiahammashoito, protetiikka ja purentafysiologia toteutuivat keskitetysti ja suunnitellusti. Kirurgian osaamisresurssi on lisääntynyt uuden taitavan virkahammaslääkärin myötä, mikä auttoi mm. talousarviossa pysymisessä.

24 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) Terveyden edistämisen alueella aloitettiin ikäihmisten suun terveydenhoidon projekti. Kun ikäihmiselle tehtiin kotihoidon/kotisairaanhoidon hoito- ja palvelusuunnitelma, samalla kysyttiin erityisellä kaavakkeella suun hoidon tarpeesta. Noin sadalla ikäihmisistä, joille hoito- ja palvelusuunnitelma tehtiin, vaikutti olevan välitön tarve suun hoidon tarkastuksen kotikäyntiin vuonna Suun terveydenhuolto osallistui kaikkiin ensimmäistä lasta odottavien perheiden perhevalmennuksiin (14 kertaa). Alakoulujen terveystietotunneilla käytiin opettamassa suun terveydestä. Neuvola-asetuksen (380/2009) toteuttamista syvennettiin päivittämällä asiakasohjeet, kalibroimalla hoitovälitulkintaa ja tarkastamalla toimenpide- ja AvoHilmo-koodien merkitsemistä asiakirjoihin. Myös aikuisasiakkaiden hoitovälitulkintaa kalibroitiin, sen kirjaaminen ohjeistettiin, toteutettiin ja se on raportoitavissa Effica-potilastietojärjestelmästä. Aikuisasiakkaiden todettiin käyvän suun tarkastuksessa keskiarvoisesti yli kahden vuoden välein. Työhyvinvointikyselyjä tehtiin henkilökunnalle keväällä 2013 kaksi: toinen kuntayhtymän yleinen työhyvinvointikysely ja toinen THL:ssä suunniteltu suun terveydenhuoltoon suunnattu kysely. Kyselyjen perusteella toteutetaan vuorovaikutteisia säännöllisiä palavereita sekä välittömän palautteen annon periaatetta. Vuonna 2013 järjestettiin hoitolakohtaisia, ammattiryhmäkohtaisia (hoitajat, välinehuoltajat, suuhygienistit, hammaslääkärit) ja koko henkilökuntaa koskevia kokouksia suunnitellusti. Vuoteen 2012 verrattuna erityisesti hammashoitajien työhyvinvoinnin kokemus parani. Lopen hammashoitolan kolmas hammaslääkärin hoitohuone kalustettiin hammaslääkärin käyttötarpeeseen vuonna Riihimäen pääterveysaseman lisähoitohuoneiden ja välinehuollon lisätilojen rakentaminen aloitettiin marraskuussa Tarkoitus on, että välinehuoltotoiminta keskitetään pääterveysasemalle entisten Kontiontien, Peltosaaren ja Oitin hoitoloiden osalta. TALOUDELLINEN TULOS Asiakasmaksuja kertyi vuonna 2013 tarkasti talousarvion mukaisesti euroa, joka on noin euroa enemmän kuin vuonna Vanhempi aikuisväestö tarvitsi enenevässä määrin hammasproteettisia palveluja, sillä hammasteknisten laboratoriopalvelujen ostot ylittivät talousarvion menokohdan eurolla. Ostopalveluhammaslääkärien kustannusten osalta talousarvio ylittyi eurolla, mikä johtui arkipäivystyspalvelujen lisätarpeesta ja yhden ostopalveluhammaslääkärin välttämättömästä neljän kuukauden työpanoksesta Riihimäellä keväällä Henkilöstökuluissa niin hoitohenkilökunnan kuin hammaslääkärienkin osalta talousarvio alitettiin yhteensä noin 4 % ( euroa). Kalustomäärärahoja ei käytetty täysmääräisesti, vaan säästösyistä käyttämättä jätettiin noin euroa.

25 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) YHTEENSÄ Tp Ta 2013 Toteuma Erotus Tot muutos 2013 % Tuotot % Kulut % Netto % Poistot % Tilikauden tulos % TULOSLASKELMA Tp Ta 2013 Toteuma Erotus Tot muutos % Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Vuokratuotot % Muut toimintatuotot % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet ja tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Vuokrakulut % Muut toimintakulut % Toimintakulut % Toimintakate % Poistot % Tilikauden tulos %

26 Riihimäen seudun Tilinpäätös (87) 7 SAIRAALAN TULOSALUE TOIMINNALLINEN TULOS Osastohoito Terveyskeskussairaalan toiminta on painottunut yhä enemmän lyhytaikaishoitoon. Tavoitteeseen on päästy toimivien hoitoketjujen, moniammatillisen osaamisen ja osastojen profiloinnin ansiosta. Lyhytaikaispotilaiden keskimääräinen hoitoaika oli 18 vuorokautta (vaihteluväli 7-27 vrk). Hoitojaksojen määrä lisääntyi vuonna 2013 reilun viidenneksen (22 %) edelliseen vuoteen verrattuna (2013: vrt. 2012: 1 889) (kuvio 1.). Hoitopäivien määrä sen sijaan väheni noin 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ( vrt ). Tämä johtuu sairaansijojen vähentämisestä neljällä sairaansijalla vuoden 2013 alusta. Osastojen kuormitusasteessa ei tapahtunut muutosta verrattaessa edelliseen vuoteen (100,5 % vrt.100,6 %). Potilasvaihto oli vilkkainta akuuttiosastolla (ka 6,84/pv) muilla osastoilla potilasvaihdon ollessa selvästi vähäisempää (Loppi 2,68/pv, Hausjärvi 1,88/pv, kuntoutusosasto 1,48/pv, muistisairauksien tutkimus- ja hoito-osasto 1,44/pv). Kuvio 1. Osastohoidon päättyneet hoitojaksot Kotisairaanhoito Kotisairaanhoidon osalta käyntimäärät ovat vähentyneet edelliseen vuoteen verrattuna noin 7 %. Vuonna 2012 käyntimääriä oli kpl ja vuonna kpl (kuvio 2). Kotisairaanhoidon asiakkaat ovat yhä moniongelmaisempia, jolloin asiakaskäyntiin menee enemmän aikaa kuin aikaisemmin. Kotisairaanhoidossa on ollut pyrkimyksenä lisätä käynnin kestoa ja siten lisätä hoidon laatua.

Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 1/100 terveyskeskuksen ky RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 1/100 terveyskeskuksen ky RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 1/100 terveyskeskuksen ky RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 Yhtymähallitus/ 41/18.3.2015 Sisältö YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 1 HALLINTO

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 1 2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ... 4 3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ... 7 4. YLEISJOHTO JA HALLINTO... 10

1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 1 2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ... 4 3. TIEDOT KUNTAYHTYMÄSTÄ... 7 4. YLEISJOHTO JA HALLINTO... 10 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 47/2013 YH TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Riihimäen seudun Tilinpäätös 2012 Sisällysluettelo 1. KATSAUS VUOTEEN 2012... 1 2. HALLINTO JA HENKILÖSTÖ...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA. Liite :ään 169/YH/2014

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA. Liite :ään 169/YH/2014 RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY 2015-2017 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Liite :ään 169/YH/2014 12.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITELMAN PERUSTA... 2 2. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 3. KUNTALASKUTUKSEN

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY

199/YH/2013 TERVEYSKESKUKSEN KY RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Liite :ään 199/YH/2013 19.11.2013 Riihimäen seudun TA- JA TOTSU 2014-2016 terveyskeskuksen ky SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN PERUSTA... 1 2 TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT...

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2013 Terveydenhuolto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Katariina Korhonen Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen hoito kaikille tarvitseville.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN

LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJA PIA NURME PORVOON KAUPUNKI Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå LAADUKKAILLA PALVELUILLA PERUSTERVEYDENHUOLLON KUSTANNUSSÄÄSTÖIHIN Sosiaali- ja terveysjohtaja Pia Nurme

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009

Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Case Keminmaa Yksityiset palvelut julkisessa palveluntuotannossa Elinkeinoelämän keskusliitto ja Palvelualat Ry, kutsuvierastilaisuus Finlandia talo, 28.11.2009 Puhujat Keminmaan kunnan esittely ja taustaa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000.

Tämän hetkisen arvion mukaan talousarvio on ylittymässä noin 1 058 300, josta erikoissairaanhoidon osuus on 670 000. 1 PERUSTURVALAUTAKUNTA Yleistä perusturvan taloudesta ajalta 1-4/2016: Perusturvan toimintakulut 1-4/2016 ovat 8 193 995 (käyttö 102,6%) ja toimintakulujen ylitys 208 325. Ylitystä selittää suurimmaksi

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä.

Kuntayhtymän tasekirja vuodelta 2013 on liitteenä. Yhtymähallitus 23 27.03.2014 Yhtymävaltuusto 3 21.05.2014 Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 51/02.02.02/2014 Yh 27.03.2014 23 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2)

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) HYVÄ POTKU 8. KEHITTÄMISTYÖN RAPORTOINTI Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto: Terveys- ja päihdepalvelut / Suun terveydenhuollon lähipalvelut: Hoitolaryhmä 2 (HR2) Hoitolaryhmä 2:een kuuluvat

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema

Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Hyvä Potku 2014-2015 Kaijonharjun terveysasema Työryhmä: ph Päivi Metso, Sinikka Tauriainen, sh Titta Pyttynen, Sari Pekkanen, Tarja Tiusanen, lääkäri Marianne Riekki, Marianne Rasi, Saara Kuula, Tuula

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 28.8.2013, tulee voimaan 1.9.2013) YLEISTÄ 1 Soveltamisala 2 Toiminta-ajatus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita

Eksoten palvelut 2010-2013. 28.7.2014 Annaleena Rita Eksoten palvelut 2010-2013 28.7.2014 Annaleena Rita 1 PALVELUJEN PEITTÄVYYS JA KUSTANNUSKEHITYS 28.7.2014 Annaleena Rita 2 Lasten ja nuorten palvelut 2010-2013; suoritteet 2010 2011 2012 2013 Lastensuojelun

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot