Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa. Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt."

Transkriptio

1 Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1 KOKOUSAIKA: klo KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Mäenpää Antti Haaro Kimmo Peltonen Juha-Matti Hautala Toni Ristiharju Vesa Herrala Heidi Siltaoja Anna-Maija Herrala Juhani Teikari Simo poissa Jaakkola Antti Teikari Tapio Kankaanpää Mauri Uusitalo Tapio Ketola Pirjo-Liisa Vainionpää Jukka Kortesniemi Hannu Lehtimäki Esa, poissa Lemmetty Elina, varavalt. Luomaniemi Kari, poissa poissa Myllymäki Tuula, varavalt. Huhtala Marjo, varavalt. Savioja Marja, varavalt. MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS: Todetaan. ASIAT: 1-17 Hapuanoja Kaija, johtaja Mattila Juha, pöytäkirjanpitäjä Kunnanhallituksen jäsenet: Lauhala Pentti, Peltoniemi Harri, Saari Anna-Liisa Kunnaninsinööri Valter Enqvist Rehtori Kaija Pesonen PÖYTÄKIRJAN Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Ristiharju Vesa ja Teikari Tapio (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien valinta Pöytäkirjan tarkastetaan heti kokouksen jälkeen. taikka merkintä edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamisesta) PÖYTÄKIRJAN Puheenjohtaja ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Antti Jaakkola Mauri Kankaanpää 9 Kaija Hapuanoja 10 Juha Mattila PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS virasto Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan Allekirjoitukset käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme Vesa Ristiharju Tapio Teikari PÖYTÄKIRJA ON OLLUT klo YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Ilmoitustaulunhoitaja Otteen oikeaksi todistaa..2006

2 Kokouspöytäkirja Nro 1/2006 Kunnanvaltuusto Sivu 1

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouskutsun antaa kuntalain 54 :n mukaan valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja, ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja on valittu. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka sekä siinä käsiteltävät asiat. Kokouskutsut on lähetettävä valtuutetuille, hallituksen jäsenille ja johtajalle ja samassa ajassa annettava tiedoksi valtuuston päättämissä sanomalehdissä tai muulla sen määräämällä tavalla. Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsu on lähetettävä ja annettava tiedoksi vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kunnanvaltuuston hyväksymässä työjärjestyksessä kutsumisaika on määrätty neljäksi päiväksi. Kutsu tähän valtuuston kokoukseen ja luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja ilmoitus kokouksesta Suupohjan Sanomissa Valtuutetuille ja hallituksen jäsenille kutsu on lähetetty ja jätetty samana päivänä johtajalle. Koska kokouskutsu on julkaistu kuntalain sekä valtuuston päätöksen mukaisesti, kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, mikäli toimitettavassa nimenhuudossa todetaan olevan saapuvilla vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista.

4 Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTON PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN Kunnan toimielimen kokouksesta on kuntalain 62 :n mukaan pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla, jollei tarkastamisesta ole määrätty johtosäännössä. Valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. (Työjärjestys 34 ) Kunnanvaltuuston, hallituksen ja lauta pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen tai oikaisuvaatimusohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen siten kuin siitä on ennakolta ilmoitettu (KunL 63 ). Pöytäkirjan tarkastajat on otettu aakkosjärjestyksessä, jolloin heti esityslistassa on mainittu tulevan pöytäkirjan tarkastajat. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi valtuutettua, jotka tulevat tarkastusvuoroon aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirja tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan välittömästi kokouksen jälkeen kuitenkin viimeistään kokousta seuraavana virastopäivänä klo ja pöytäkirja pidetään kokousta seuraavana virastopäivänä klo Menettelyä noudatetaan koko valtuustokauden. Kv

5 Kunnanhallitus Valtuusto VALTUUSTON SISÄISET JÄRJESTELYT Valtuuston kokoukset Valtuuston kokouksia on keskimäärin 7 kpl/vuosi. Kokouspäivä on ollut mahdollisuuksien mukaan kuukauden viimeinen keskiviikko ja kellon aika Poikkeuksena ovat keväällä yksi kokous, jossa 9. luokan oppilaat ovat läsnä ja joulukuussa talousarviokokous. Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjä. Työjärjestyksen 1 :n mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii valtuuston määräämä viranhaltija. Valtuuston kokouksessa suoritettava tarjoilu. Käytäntö tarjoilun suhteen on ollut kahvitarjoilu ½ h ennen kokouksen alkamista. Valtuustosalissa on ollut tarjolla virvokkeita. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa, että valtuuston kokouspäivä on keskiviikko käytännön järjestelyjen vuoksi. Muut kohdat jätetään valtuuston päätettäväksi. Kv

6 Kunnanhallitus Valtuusto KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN Kuntalain 64 :n mukaan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla päättämällä tavalla. Mitkä ilmoitukset saatetaan ja millä tavoin tiedoksi sen lisäksi, että ne julkaistaan ilmoitustaululla, riippuu siitä, mikä katsotaan tarpeelliseksi ja tarkoituksenmukaiseksi. Harkinta kuuluu asianomaiselle viranomaiselle. Valtuusto voi päättää, että ilmoitukset tai jotkut niistä saatetaan tiedoksi muullakin tavoin. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että ilmoitukset valtuustokauden loppuun saakka saatetaan yleisön tiedoksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ja mahdollisuuksien mukaan www-sivuille perustetulla ilmoitustaululla. Muutoin hallintokunnat päättävät itse omien iimoitustensa julkaisemistavan. Kv

7 Kunnanhallitus Valtuusto MUUTOS VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN KOKOONPANOON Jonna Haavisto anoo saapuneella kirjeellään eroa vapaa-aikalauta jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Vaalissa tulee huomioida kuntalain ja tasa-arvolain säädökset luottamushenkilöitä valittaessa. Jäsenet Varajäsenet Maanviljelijä Rakennuspuuseppä Pauli Forsby Toni Viitakoski Kunnaspurontie 118 Mäkisalontie Villamo Möykky Nuorisotyöntekijä Päivähoitaja Jonna Haavisto Sari Uusitalo Iivarinkyläntie 258 Kodesjärventie Kodesjärvi Kodesjärvi Metsätalousinsinööri Metallimies Kati Kohtakangas Vesa Pukkila Peltomaantie 133 As 2 Suojoentie Isojoki Isojoki Kodinhoitaja Laadunvalvoja Marketta Lintula Timo Varpelaide Viitakoskentie 152 Länsitie Isojoki Isojoki Prosessinhoitaja Maanviljelijä Juho Pihlajaviita Matti Penttinen Korventie 57 Penttisentie Vanhakylä Villamo Koneenkuljettaja Myyjä Antti Eloranta Arja Virtanen Koppelontie 11 Myllymäentie Isojoki Kodesjärvi Valokuvaaja Yrittäjä Sini-Kukka Ruoho Katariina Lång Suojoentie 1143 Kristiinantie Isojoki Villamo Puheenjohtaja Pauli Forsby Varapuheenjohtaja Sini-Kukka Ruoho

8 Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) Jonna Haavistolle myönnetään ero vapaa-aikalauta jäsenyydestä ja 2) suoritetaan uuden jäsenen vaali Kv 4 Päätös: Myönnettiin Jonna Haavistolle ero vapaa-aikalauta jäsenyydestä ja valittiin Sari Uusitalo uudeksi jäseneksi ja Anne Ojala varajäseneksi.

9 Kunnanhallitus Valtuusto MUUTOS KIRJASTO-KULTTUURILAUTAKUNNAN KOKOONPANOON Hanna-Riikka Haavisto anoo saapuneella kirjeellään eroa kirjasto-kulttuurilauta jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Vaalissa tulee huomioida kuntalain ja tasa-arvolain säädökset luottamushenkilöitä valittaessa. Jäsenet Varajäsenet Emäntä Postinjakaja Marianne Huhtala Eino Lahtinen Korpelankyläntie 508 Peuralantie Kärjenkoski Isojoki Sairaanhoitaja Laitoskeittäjä Hanna-Riikka Haavisto Tarja Vuorijärvi Länsitie 9 Paasitie Isojoki Isojoki Postivirkailija Perushoitaja Lasse Kauramäki Leena Rahnasto Erkuntie 1 Nikkarintie Vanhakylä Vanhakylä Sosionomi amk Maanviljelijä Kirsi Mäki Juha Peltonen Kauhajoentie 646 as 1 Kristiinantie 1320 A Möykky Vanhakylä Trukinkuljettaja Yrittäjä Arto Kytömäki Virpi Viitalähde Suojoentie 383 Meijeritie Isojoki Isojoki Koulunjohtaja Luokanopettaja Timo Herrala Heidi Herrala Iivarinkyläntie 348 Iivarinkyläntie Kodesjärvi Kodesjärvi Luokanopettaja Perhepäivähoitaja Elina Peltonen Kaisa Vähätalo Heikkilänjoentie 567 Honkatie Möykky Isojoki Puheenjohtaja Timo Herrala Varapuheenjohtaja Elina Peltonen

10 Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) Hanna-Riikka Haavistolle myönnetään ero kirjastokulttuurilauta jäsenyydestä ja 2) suoritetaan uuden jäsenen vaali Kv 5 Päätös: Myönnettiin Hanna-Riikka Haavistolle ero kirjastokulttuurilauta jäsenyydestä ja valittiin Tarja Vuorijärvi uudeksi jäseneksi ja Tero Huhtala varajäseneksi.

11 Kunnanhallitus Valtuusto MUUTOS RAKENNUS- JA TIELAUTAKUNNAN KOKOONPANOON Harri Salomäki anoo saapuneella kirjeellään eroa rakennus- ja tielauta jäsenyydestä paikkakunnalta muuton vuoksi. Vaalissa tulee huomioida kuntalain ja tasa-arvolain säädökset luottamushenkilöitä valittaessa. Jäsen Varajäsen Maanviljelijä Maanviljelijä Taisto Vanha-Viitakoski Keijo Paasivirta Viitakoskentie 166 Ohriluomantie Isojoki Karijoki Perhepäivähoitaja Emäntä Tuula Myllymäki Ritva Haavisto Myllymäentie 26 Riitaluomantie 5 A Kodesjärvi Kodesjärvi Maanviljelijä Maanviljelijä Juha Ojanperä Hannu Hautaviita Korpelankyläntie 309 Samulintie Kärjenkoski Kärjenkoski Korjuuesismies Maanviljelijä Harri Salomäki Ari Asukas Honkajoentie 4 Joonaantie Isojoki Isojoki Maanviljelijä Maanviljelijä Tarja Uusi-Tarkka Simo Uusi-Tarkka Kauhajoentie 761 Kauhajoentie Möykky Möykky Rakennusmestari Avustava ulosottomies Toni Hautala Jukka Maunula Pohjanpuolentie 1 Sarviluomantie Vanhakylä Isojoki Yrittäjä Va. luokanopettaja Rauni Pitkäranta Jaana Penttilä Koivutie 2 Suojoenkylätie Isojoki Isojoki Puheenjohtaja Taisto Vanha-Viitakoski Varapuheenjohtaja Toni Hautala

12 Kunnanhallitus Valtuusto Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) Harri Salomäelle myönnetään ero rakennus- ja tielauta jäsenyydestä ja 2) suoritetaan uuden jäsenen vaali Kv 6 Päätös: Myönnettiin Harri Salomäelle ero rakennus- ja tielauta jäsenyydestä ja valittiin Ari Asukas uudeksi jäseneksi ja Marja Uusitalo varajäseneksi

13 Elinkeinotoimikunta Kunnanhallitus Valtuusto TONTTIEN MALLIKAUPPAKIRJA EHTOJEN MUUTOS JA JOKIRANTA KAAVA-ALUEEN TONTTIEN HINNAT Elinkeinotoimikunta on kokouksessaan käsitellyt omakotitonttien myyntiä asemakaava-alueella. Toimikunta totesi, että yhdelle omakotitontille rakentama kunnallistekniikka, kuten päällystetty kaavatie, tievalaistus, vesi- ja viemärijohdot, puistoalueet ovat tulleet maksamaan n / tontti. Lisäksi tonttikustannuksiin pitää lisätä tonttimaan alkuperäinen kauppahinta. Kunta on myynyt omakotitontteja 1 :n/m2 kauppahintaan. Tonttien koko on n m2. Kauppaan on sisältynyt rakentamisvelvoite sekä velvollisuus liittyä vesi- ja viemärilaitokseen. Vesi- ja viemäriliittymismaksut ovat olleet keskimäärin n liittyjää kohti. Rakentamisvelvoitteen laiminlyömisestä on peritty 100 % sopimussakko kauppahinnasta. Esimerkki 1200 m:n kokoisesta tontista kunta investoinut tonttiin tonttimaan hankinta kaavatiet, tievalot, puistot vesi- ja jätevesiliittymä yhteensä kunta saa myydystä, mutta ei rakennetusta tontista tontin myyntihinta sopimussakko yhteensä Elinkeinotoimikunta esittää hallitukselle 1) Kunnan kaava-alueella olevien asunto ja teollisuustonttien kauppakirjaehtoja muutetaan siten, että jos tontti jää rakentamatta tai ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 300% kauppahinnasta kertasuorituksena.

14 Kunnanhallitus Valtuusto ) Uuden Jokiranta kaava-alueen omakoti- ja rivitalotonttien hinnaksi vahvistetaan 2 /m2, muutoin asunto- ja teollisuustonttien hinnat pidetään ennallaan Kv:n 33 ( ) päätöksen mukaisina. Hinnat voimassa v loppuun saakka. Liite Kauppakirjamalli Kh 26 Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että 1) Kunnan kaava-alueella olevien asunto ja teollisuustonttien kauppakirjaehtoja muutetaan siten, että jos tontti jää rakentamatta tai ostaja luovuttaa kiinteistön sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 300% kauppahinnasta kertasuorituksena. 2) Uuden Jokiranta kaava-alueen omakoti- ja rivitalotonttien hinnaksi vahvistetaan 2 /m2, muutoin asunto- ja teollisuustonttien hinnat pidetään ennallaan Kv:n päätöksien /33 ja 34 mukaisina. Hinnat voimassa v loppuun saakka. Kunnaninsinööri valtuutetaan puolesta allekirjoittamaan asemakaava-alueen omakoti- ja rivitalotonttien kauppakirjat. Kv 7 Liite Khall / Liite.

15 Kunnanhallitus Valtuusto KANGASJÄRVI Rno 4:104 TILAN MYYMINEN Kunnanvaltuusto päätti /17 myydä Veikko Tervolle ja Janette Savolaiselle 6090 m2:n määräalan Kangasjärvi Rno 4:104 tilasta euron kauppahinnalla. Kunnanvaltuuston päätös sai valituksen takia lainvoiman vasta Kangasjärven ranta-asemakaavan muutos käynnistettiin syksyllä Kauppakirjaa ei allekirjoitettu, vaan jäätiin odottamaan kaavan muutosta. Janette Savolainen kuitenkin perui ostotarjouksensa omalta osaltaan päivätyllä kirjeellään. Veikko Tervo jätti yhdessä Mirja Koiviston, nykyisin Tervo, kanssa tarjouksen kunnalle jäävästä Kangasjärvi-tilan osasta. Tarjous on ,10, jolloin tilasta maksama hinta tulee katetuksi aiemmin sovittu kauppa huomioiden. Kunnanvaltuuston päätös /43 on saanut lainvoiman Elinkeinotoimikunta on kokouksessaan todennut, että tarjous on hyväksyttävissä. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Kangasjärvi Rno 4:104 tila myydään liitteenä olevan kauppakirjan ehtojen mukaisesti Veikko ja Mirja Tervolle ,10 euron kauppahinnalla. Liite Khall / Kv 8 Liite.

16 Kunnanhallitus Valtuusto KINTEISTÖ OY SAHURIN LAINAN LYHENNYSAIKATAULUN MUUTOS/ ISOJOEN KUNNAN TAKAUSAJAN PIDENTÄMINEN valtuusto on / 41 päättänyt, että Leonia Kuntapankki Oyj:lle, nykyisin Sampo-Pankki Oyj, annetaan omavelkainen takaussitoumus Kiinteistö Oy Sahurille myönnettävän markan lainan, korkojen, viivästyskorkojen ja kulujen maksamisen vakuudeksi. Kiinteistö Oy Sahurin hallitus on päättänyt / 10 valtuuttaa Kiinteistö Oy Sahurin toimitusjohtaja Ritva Mäenpään neuvottelemaan ko. lainan (nro ) myöntäjän Sampo-Pankin kanssa lyhennyserien pienentämisestä 1000 eurolla/erä. Nykyisellä lyhennysaikataululla 2024,89 euroa/kk laina tulisi maksetuksi joulukuussa 2010 ja 1000 euroa pienemmillä kuukausierillä joulukuussa 2015 (aika laskettu 3,12 % korolla). Lainaa on jäljellä ,66 euroa. Koska kunta on ko. lainassa takaajana, edellyttää lyhennysaikataulun muutos toteutuakseen valtuuston suostumusta takausajan pidentämiseen edellä kuvatun mukaisesti saakka. Kiinteistö Oy Sahurin omistaa kokonaan kunta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se antaa suostumuksensa takaamansa Kiinteistö Oy Sahurin lainan takausajan pidennykseen saakka Kv 9 Antti Jaakkola ja Juha Mattila poistuivat yhtiön hallituksen jäsenenä ja puheenjohtajana esteellisinä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Puheenjohtajana tämän pykälän käsittelyn ajan toimi Mauri Kankaanpää ja pöytäkirjanpitäjänä Kaija Hapuanoja.

17 Kunnanhallitus Valtuusto VILLAMON KOULUN JA ASUNTOLAN MYYMINEN Villamon koulu ja kolmen asunnon rivitalo on ollut julkisesti myytävänä kaksi kertaa. Toisella kerralla tuli kolme tarjousta, joista yksi on perunut kirjallisesti. Jäljellä ovat seuraavat ostotarjoukset: Ritva Marttunen, Espoo - koulu- ja talousrakennus ,- - asuntola ,- Ari Kuusimäki, Isojoki, ja Riku Luomaniemi, Salo yhdessä perustettavan yhtiön lukuun: - koulu- ja talousrakennus ,- - asuntola ,- Heidän tarjouksensa on voimassa, jos Vanhustentaloyhdistys ry hyväksyy Villamon vanhustentaloista tehdyn tarjouksen. Yhdistyksen hallitus ei ole hyväksynyt tehtyä tarjousta. Villamon koululla ei ole tasearvoa ja rivitalon tasearvo on ,88. Villamon koulu, talousrakennukset ja rivitalo sijaitsevat Honkaharju Rno 1:181, Mäntyharju RN:o 1:22 ja Rinne RN:o 1:168 nimisillä tiloilla. Elinkeinotoimikunta on kokouksessaan päättänyt esittää hallitukselle, että kunta hyväksyisi Ritva Marttusen tarjouksen Villamon koulusta ja asuntolasta. Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Villamon koulu ja asuntola myydään Ritva Marttuselle euron kauppahinnalla perustettavan yhtiön lukuun. Kv 10 Anna-Maija Siltaoja ja Kari Luomaniemi poistuivat tämän pykälän käsittelyn ajaksi Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Anna-Maija Siltaoja poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Esteellisyyden syynä sukulaisuussuhde.

18 Kunnanhallitus Valtuusto KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE Keskustan valtuustoryhmä jätti aloitteen valtuuston kokouksen yhteydessä. keskustan valtuustoryhmä esittää kylissä toimivia yhdistyksiä ja järjestöjä tukevana toimenpiteenä, että myytyjen koulujen kauppahinnasta 10 % annetaan kyläyhteisöille. Näin osittain korvataan kylille yhteisten tilojen menetys ja turvataan yhdistysten ja järjestöjen aktiivisuus: Kahden koulun myynti on toteutunut vuonna Suojoen koulu on myyty on v Koulukiinteistöjen ja rivitalon myyntien kauppahinnat ovat yhteensä euroa, joten tappiota kirjataan euroa. Tämä lisää tilikauden alijäämää. Talousarvion 2005 alijäämä on 1,7 milj. euroa ja toteutuma tammikuun alkupuolella on 0,7 milj. e. Talousarvion 2006 alijäämä on e. Heikkilän ja Villamon koulut ovat vielä myymättä ja Kärjenkosken koulusta ja rivitalosta ei vielä ole tehty kauppakirjaa. Kylät ovat olleet aktiivisia ja toteuttaneet erilaisia hankkeita Maaseutukylät 2006 rahoituksella sekä leader rahoituksella, joissa kummassakin on myös rahoitusosuutta. Useimmissa kylissä on kokoontumistiloja ja kahden koulun ostajista toinen on kirjallisessa ostotarjouksessaan maininnut, että luokkahuoneet olisivat kyläyhdistyksen käytettävissä kulukorvausta vastaan ja toinen ostaja on hankkimassa kiinteistöjä turvatakseen ostolla kylätuvan häiriötön käyttö ja kehittääkseen kylän elinkeinoja sekä elinvoimaa kyläläisten parhaaksi. Lisäksi käytettävissä ovat myös Kirkonkylässä olevat omistamat tilat. Ehdotus: Kunnanhallitus toteaa ja ilmoittaa valtuustolle, että koulujen myynnistä kirjataan huomattavan suuri tappio, joten kauppahinnoista ei kokonaisuutena ottaen jää avustuksina jaettavaa. Vuosikatteet ovat negatiivisia, joten menot ovat tuloja suuremmat. Tilikauden tulos sekä 2005 että myös 2006 tulee olemaan alijäämäinen

19 Kunnanhallitus Valtuusto Kv 11 Päätös: Asiasta käydyn keskustelun kuluessa Juhani Herrala esitti keskustan valtuustoryhmän aloitteen hyväksymistä valtuustoaloitteen mukaisena. Janne Akseli kannatti esitystä. Puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa on tehty hallituksen esityksestä poikkeava esitys, jota on kannatettu. Näin ollen puheenjohtaja päätti, että suoritetaan äänestys, jossa hallituksen esitys on jaa ja Herralan esitys ei. Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä ja 17 ei - ääntä. Puheenjohtaja totesi, että valtuutettu Herralan esityksen tulleen hyväksytyksi. Avustus annetaan lakkautetuille koulupiireille (mukaan lukien Suojoki-Peuralan koulupiiri) joiden piirissä toimivat kyläyhdistykset sopivat itse rahan jaosta.

20 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto KATUJEN KUNNOSSAPITO- JA PUHTAANAPITOLAIN NOUDATTAMISEN VALVONTA Katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaki on uudistettu Muutokset katujen kunnossa- ja puhtaanapitolaissa tulivat voimaan Tässä artikkelissa kerrotaan pääkohdista, joita muutos koski sekä tiedoksi lain sisällöstä, jotka jokaisen kaava-alueella asuvan sekä laitosten ja yksityisten jotka suorittavat töitä katualueella on hyvä tietää. Laki koskee asemakaava-alueen katujen lisäksi toreja, katuaukioita ja puistoja, mutta ei maanteitä eikä yksityisteitä, vaikka ne sijaitsisivatkin kaava-alueella. Kunnossapidon laatuvaatimukset Kadun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Kunnossapidon taso ei ole kaikkialla samanlainen. Kunnossapidon tason määräytymisessä otetaan huomioon kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, säätila ja sen ennakoitavissa olevat muutokset, vuorokauden aika sekä eri liikennemuotojen tarpeet sekä terveellisyys, liikenneturvallisuus ja liikenteen esteettömyys. Aamuyön hiljaisina tunteina tai yllättävän lumisateen sattuessa kadun ei tarvitse olla yhtä hyvässä kunnossa kuin päivällä ja hyvässä säässä. Kunnossapidon taso ei saa kuitenkaan alittaa tyydyttävää tasoa pitkäaikaisesti missään tilanteessa. Katuverkko on jaettu kolmeen kunnossapitoluokkaan hoidon kiireellisyyden ja hoitotason määritystä varten. Liukkaudentorjunnan kunnossapitokalusto aloittaa vilkkaimmista kaduista ja siten koko katuverkon hiekoitukseen kuluu useita tunteja. Kadun käyttäjä voi itsekin pienentää onnettomuusriskiä ottamalla olosuhteet huomioon.

21 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Valtuusto Tontinomistajan (myös tontin vuokraajan) tehtävät Kunnossapitolaissa on määräys jonka mukaan tontinomistajien tai haltijoitten on huolehdittava jalkakäytävien talvikunnossapidosta. katuverkolla ei ole jalkakäytäviksi merkittyjä katuosuuksia ja siten kunta hoitaa koko katuverkon kunnossapidon. Tontinomistajan tehtäviin kuuluu vastata tontille johtavan kulkutien kunnossapidosta ja siihen liittyen tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poistamisesta sekä ojarummun avoinna pitämisestä. On huomattava että liittymissä joissa kevyenliikenteen väylä on erotettu ajoväylästä esimerkiksi viherkaistalla, kuuluu liittymä ajoradan reunaan asti tontinomistajan kunnossapidettäväksi. Näiltä osin myös keväinen hiekanpoisto kuuluu tontinomistajalle. Puhtaanapito kuuluu tontinomistajalle tontin rajasta katualueen keskilinjaan saakka, kuitenkin enintään 15 m:n leveydeltä. Puhtaanapitoon kuuluu lian, lehtien, roskien, irtonaisten esineiden ja rikkaruohojen poistaminen. Tontinomistajalle kuuluu myös enintään 3 m:n etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja oja alueen puhtaanapito, roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden pitäminen siistinä. Jos tällä alueella on istutuksia, liikennemerkkejä tai kadun kalusteita, ne hoitaa kunta. Kasvillisuuden siistinä pitämiseen kuuluu mm. viheralueen niitto vähintään kaksi kertaa kesässä. Kunnan tehtävät Kunta vastaa ajoratojen, kevyenliikenteenväylien talvikunnossapidosta. Kadun rakenteiden ja istutusten kunnossapito kuuluu kunnalle koko katualueella. Kadun puhtaanapito käsittää ne toimenpiteet, joiden tarkoituksena on pitää katu siistinä ja terveydellisesti tyydyttävänä, kuten kadulle kerääntyneen lian, roskien ja irtoesineiden sekä rikkaruohon poistaminen ajoradalta. Tekninen lautakunta

22 Kunnanhallitus Valtuusto Viheralueiden joiden puhtaanapitoa ei ole määrätty tontinomistajan hoidettavaksi sekä katualueella olevien istutusten ja istutusalueiden puhtaanapito kuuluu kunnalle. Johtojen sijoituslupa ja katualueella tehtävistä töistä ilmoittaminen Kunnan velvollisuus ohjata ja yhteen sovittaa kadulla tehtäviä töitä on osa kunnalle kuuluvaa maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyä ( MKR 84 ) kadunpitovelvollisuutta. Kadulla tehtävien töiden yhteensovittaminen koskee katualuetta sekä sen ylä- ja alapuolisia johtoja, laitteita ja rakenteita. Silloin kun katualueelle sijoitetaan sen ylä- ja alapuolelle pysyvästi johto tai muu laite, on sijoittamiseen haettava erikseen lupa. Töitä ei voi aloittaa pelkän sijoitusluvan perusteella. Työstä vastaavan on tehtävä työstä ilmoitus kunnalle. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys, jossa osoitetaan tarvittavassa laajuudessa alueen työaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus, tilapäinen liikennejärjestely kaikki liikennemuodot huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä. Työ voidaan aloittaa heti kun kunta on antanut suostumuksensa työn aloittamiseen. Jos kunta ei ole käsitellyt ilmoitusta 21 vuorokauden kuluessa, voidaan työ kuitenkin aloittaa. Rikkoontuneet johdot, laitteet ja rakenteet saadaan merkittävien vahinkojen estämiseksi korjata välittömästi. Korjaamisesta on ilmoitettava kunnalle niin pian kuin mahdollista ja annettava selvitys samaan tapaan joka edellä on kuvattu työstä ilmoitusta tehtäessä. Työmaalla on oltava taulu, josta ilmenee työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot. Ilmoitusvelvollisuuden tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva laiminlyönti on rangaistusuhan alainen teko, josta työstä vastaava Tekninen lautakunta

23 Kunnanhallitus Valtuusto voidaan tuomita sakkoon kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain säännösten rikkomisesta. Kadulla tehtäviä töitä ovat erilaiset kaivutyöt kuten putki-, johto- ja kaapelityöt, tonttiliittymien rakentaminen, muut katualueelle ulottuvat työt, kuten rakennusten julkisivukorjaukset. Maksu kadun tai yleisen alueen sulkemisesta Kunta voi periä aikaan, alueen laajuuteen ja alueen keskeisyyteen perustuvan kohtuullisen maksun alueen tilapäisestä käyttämisestä työmaana, jos alue rajataan pois yleisestä käytöstä. Maksu peritään yhden työmaan osalta vain kerran, vaikka samalla kertaa olisi alueella useita toimijoita. Maksua ei peritä, jos työ tehdään suorittaman kadun rakentamiseen liittyvän työn yhteydessä. Kuka valvoo kunnossa- ja puhtaanapitoa? Viranomainen valvoo katujen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden täyttämistä. Valvontaviranomainen voi olla esimerkiksi tekninen lautakunta. Valvontaviranomaiselle on kunnossapitolaissa ( 16:1 ) annettu toimivaltaa käyttää kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen turvaamiseksi hallinnollisia pakkokeinoja. Valvontaviranomaisen alaiset viranhaltijat suorittavat käytännössä valvontaa. Viranhaltijat voivat ohjein, neuvoin sekä kehotuksin puuttua kunnossa- ja puhtaanapidossa havaittuihin laiminlyönteihin sekä opastaa kadulla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Poliisi valvoo, ettei kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteen laiminlyönnistä aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle ( kuunossapitolaki 16:4 ). Jollei kunta täytä sille kuuluvaa kadun ja yleisen alueen kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuutta, alueellinen ympäristökeskus voi velvoittaa siihen sakon uhalla. (kunnossapitolaki 16:2 ) Tekninen lautakunta

24 Kunnanhallitus Valtuusto Kunnossapitolain ( 16:1 ) mukaan, jos joku ryhtyy toimiin kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti taikka lyö laimin laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden, valvontaviranomainen voi velvoittaa hänet täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai uhalla että kunta tekee tekemättä jätetyn työn hänen kustannuksellaan. Kunnossapitolain noudattamista valvomaan on asetettava monijäseninen viranomainen. Kunnan valvontaviranomaiselle on kunnossapitolaissa (16:1 ) annettu toimivaltaa käyttää kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten noudattamisen turvaamiseksi hallinnollisia pakkokeinoja, valvontaviranomaisen on oltava monijäseninen viranomainen (kuntalaki 14:3 ). Valvontaviranomaisen alaiset viranhaltijat suorittavat käytännössä valvontaa. Viranhaltijat voivat ohjein, neuvoin sekä kehotuksin puuttua kunnossa- ja puhtaanapidossa havaittuihin laiminlyönteihin sekä opastaa kadulla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä. Poliisi valvoo, ettei kunnossa- ja puhtaanapitovelvoitteen laiminlyönnistä aiheudu vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle (kunnossapitolaki 16:4 ). Jollei kunta täytä sille kuuluvaa kadun ja yleisen alueen kunnas- ja puhtaanapitovelvollisuutta, alueellinen ympäristökeskus voi velvoittaa siihen sakon uhalla. ( kunnossapitolaki 16:2 ) Kunnossapitolain (16:1 ) mukaan, jos joku ryhtyy toimiin kunnossapitolain tai sen nojalla annettujen määräysten vastaisesti taikka lyö laimin laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden, valvontaviranomainen voi velvoittaa hänet täyttämään velvollisuutensa sakon uhalla tai uhalla että kunta tekee tekemättä jätetyn työn hänen kustannuksellaan. Jos laiminlyönnin johdosta aiheutuu välitöntä vaaraa turvallisuudelle, valvontaviranomaisen alaisella viranhaltijalla on oikeus välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin vaaran poistamiseksi. Tekninen lautakunta

25 Kunnanhallitus Valtuusto Poliisilla on oikeus välittömän vaaran poistamiseen. Poliisin on välittömästi vaaran poistamisen jälkeen tehtävä asiasta päätös, joka saatetaan laiminlyöjän tietoon. Kunta ja poliisi voivat periä välittömän vaaran torjumisesta aiheutuneet erityiset kustannukset siltä, joka toiminnasta tai laiminlyönnistä vaara on aiheutunut. Erityisiä kustannuksia ovat sellaiset kustannukset, jotka eivät johdu tavanomaisesta valvontatyöstä ja tavanomaisen kaluston käytöstä. Monijäsenisen valvontaviranomaisen määrääminen on kuntalain mukainen toimenpide ja päätöksenteko kuuluu kuntalain mukaan valtuustolle. Ehdotus: Tekninen lautakunta ehdottaa hallitukselle ja edelleen valtuustolle, että tekninen lautakunta määrätään valvontaviranomaiseksi, joka valvoo, että kadun ja yleisten alueiden kunnossapito- ja puhtaanapitovelvollisuus täytetään. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti Kh 45 Ehdotus: Hyväksytään teknisen lauta ehdotus. Kunnaninsinööri Valter Enqvist selvitti asiaa kokouksessa Kv 12 Päätös: Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto

SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ Kirkkovaltuusto SOMERON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 129 Kirkkovaltuusto Aika: 18.1.2017 klo 18.00 18.45 Paikka: Someron seurakuntakeskus, sali 2 Läsnä: Eino Pauli Haho Eevi vara Kankare Tarja Kujansuu Antti Känkänen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 1/2015 1 Kokousaika 12.1.2015 kello 18.00 18.06 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Halkivaha, Erkki Isotalo, Päivi Jokinen, Olli Juhala,

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 20/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 01.11.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 07.11.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 247 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/ ( 8 ) KIRKKOVALTUUSTO SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 ( 8 ) Aika keskiviikko 14.1.2015 klo 19.00-19.55 Paikka Läsnä Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Jarmo Heinonen Ritva Heinonen Eeva Hirvikoski Kaija Honkanen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 91900 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 4/2016 KOKOUSAIKA: 29.11.2016 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.52 KOKOUSPAIKKA: seurakuntatalo Heiskari Helli

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä

Viranomainen. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on merkitty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Pidetään yleisesti nähtävänä Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta 2/2011 Kokousaika Perjantaina 25.2.2011 klo 15.00 - Kokouspaikka Virastotalo, Kunnanhallituksen huone Käsiteltävät asiat 1 2 3 4 5 6 Kokouksen

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen..

1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.. Tekninen lautakunta 21.1.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 1 / 2015 Kokousaika 21.1.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone ASIAT 1. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus..2 2.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.2.2008 KOKOUSAIKA Tiistai 4.3.2008 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 16.03.2015 klo 10.00 11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen

Tiistai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Tuomainen Venla, puheenjohtaja Hätinen Raimo, jäsen Mustonen Annukka, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Tiistai 8.05.2013 klo 12.35 13.47 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014

Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä 26.6.2014 -2, YHTVALT 12.6.2014 19:00 Paikka Sanssinkartano, Ullantie 7, Kauhajoki Aika 12.6.2014 klo 19.00 Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Karijoki Kauhajoki Kurikka Jouko Jaakola Marja Savioja Erkki Syväoja

Lisätiedot

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys

VALTUUSTO 4/2016. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 4/2016 ASIALISTA Aika: Tiistai 24.5.2016 klo 18.00 18.12 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Tikkanen Timo, kunnanhallituksen jäsen Ranto Mauno, va. kunnanjohtaja

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta 7/ Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 7/2012 71 Kokousaika Tiistai 19.06.2012 klo 18.30 19.15 Kokouspaikka Kunnanviraston valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet x

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä

Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Yhtymävaltuusto Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Aika Saapuvilla olleet jäsenet Esittelijä Kokouskutsu ja esityslista N:o 1/2016 Suupohjan elinkeinotoimen kuntayhtymä Paikka Kulttuuritalo Orrela, Ingman-sali, Porvarintie 51, Teuva Aika klo 19:00 - Saapuvilla olleet jäsenet Isojoki Jouko Jaakola

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus. Maanantai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.5.2015 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 2 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Sivu 29 (37) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.4.2015 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 14/2014 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 14/2014 KOKOUSAIKA 23.10.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 154 155 156 157 158 159 160

Lisätiedot

Seurakuntatalo klo

Seurakuntatalo klo N:o 1/2015 Sivu 1 Seurakuntatalo 28.1.2015 klo 18-19.58 Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Hanna-Maria Laukkanen Jari Leskinen Antero, poissa, varajäsen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 01/16 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika tiistai 9. helmikuuta 2016 klo 18.00 - Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy

103 ohm Toimeksiantosopimus/Kaakkois-Suomen Metsätilat Oy 134 Kokousaika Tiistai 28.6.2011 kello 17.50 18.55 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite 98 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 99 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Kirkkovaltuusto Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif. Elo Joonas Poutiainen Upe 1-11 Aika 31.1.2017 kello 18.30 18.50 Paikka Tervakosken seurakuntakeskus Läsnä Saarinen Kari, varaj. Nummela Leif Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Irmeli Pihkala Isto Elo Joonas Poutiainen Upe

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013

KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO /2013 KIRKKONUMMEN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 (13) Kokouspäivä Paikka ja aika: Seurakuntatalo sali 2-3, Seurakunnantie 1, 30.1.2013 klo 18.00 Läsnä olevat jäsenet: Andersén Sanna Lahti Viveca Rekola Merja

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Kokouspöytäkirja Sivu Nro

Kokouspöytäkirja Sivu Nro Kokouspöytäkirja Sivu Nro Koulutuslautakunta 14.12.2016 65 7 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 18.00-18.35 Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone Saapuvilla olleet jäsenet Lundén Allan, puheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:o 2/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA Sivu 21 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 12.3.2015 Sivu 21 Kokousaika Torstai 19.3.2015 kello 17.00 17.25 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Vihtavuoren kappeli Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja.

LEMIN KUNTA 1/ Maaseutulautakunta. Keskiviikko klo Kunnantalo, kokoushuone. Husu Tuuliainen Tarja. 1/2012 1 Maaseutulautakunta. Keskiviikko 13.6.2012 klo 18.00 19.33 Kunnantalo, kokoushuone Tapanainen Matti Pesu Oiva Haiko Heikki Husu Tuuliainen Tarja Lehtonen Ritva Lahtinen Annikki Pekki Reijo puheenjohtaja

Lisätiedot

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja

Matti Pahkala kunnanhallituksen puheenjohtaja Viranomainen KOKOUSKUTSU Pyhäjoen kunta 20/2011 Kunnanhallitus Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Keskiviikkona 16.11.2011 klo 16.55 Kunnanhallituksen kokoushuone 1. 2. 3. 4. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen

Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen PÖYTÄKIRJA 7/2009 Kokousaika klo 09.08 10.43 Kokouspaikka Bagh koulutuskeskus A6 Osallistujat Unto Valpas puheenjohtaja esittelijä Henrik Hämäläinen varapuheenjohtaja Aarre Pitkänen jäsen Liisa Siikaluoma

Lisätiedot

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin

Keskiviikko klo Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Viranomainen KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Nro 11/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikko 26.10.2016

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto Siikalatvan seurakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika:

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 1/2012 Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta 23.01.2012 KOKOUSAIKA 23.01.2012 klo 17.00-18.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 1 ITSENÄISTYMISVAROJEN MÄÄRÄ 2 2 PERUSTURVATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 3

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 56 Tekninen lautakunta 26.04.2016 AIKA 26.04.2016 klo 18:00-19:15 PAIKKA Pyhän palo- ja pelastusasema KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006

Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Varastokatu KAJAANI Hallituksen kokous nro 3/2006 Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 24.3.2006 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Kainuun Jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87100 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p /

Ollessasi estyneenä saapumaan kokoukseen pyydämme ilmoittamaan siitä vs. aluesihteeri Esa Härköjärvi p / JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 / 2016 1 AIKA To 20.10.2016 klo 17.05 19.30 Kahvitarjoilu alkaen klo 16.30. PAIKKA Huhtasuon kirkko Nevakatu 6. Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2 / 83 Kokouksen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanvaltuusto Nro 10/17.11.2011 132 Nro 10/17.11.2011 132 Kokousaika 17.11.2011 klo 19.00 19:56 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) Valtuutettu Paikalla Varajäsen Paikalla

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012

Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Salon seurakunnan kirkkovaltuusto Pöytäkirja Esityslista 1/2012 Aika: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 18.55 Paikka: Salon seurakunta, Juhlasali, Torikatu 6, Salo Osallistujat: Jäsenet Läsnä Poissa Varajäsenet

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone

MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66. Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU 7 / 2007 sivu Nuoriso- ja vapaa-aikalautakunta 7 / 2007 66 KOKOUSAIKA maanantai 1.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, kotiseutuhuone KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä

Ritva Kivisaari Pentti Lemettinen Anne Marjamäki puheenjohtaja 1-7 puheenjohtaja 8-13 pöytäkirjanpitäjä 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 6.1.2015 klo 12.00-13.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä: Annala Tarja Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Holma Jaana Härsilä Maria Ikola Simo Jänikselä

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 16/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 31.10.2011 klo 17.00 18.34 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua.

Kokoontuminen klo kirjaston aulassa, jonka jälkeen rehtori Timo Mäkelä esittelee Monitoimikeskus Siltaa ennen kokouksen alkua. ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 16/2016 Kokousaika 19.9.2016, klo 18.20-19.45 Paikka Monitoimikeskus Silta, henkilökunnan taukotila 2 krs Asiat 85 Kokoontuminen klo 16.30 kirjaston aulassa, jonka jälkeen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1. Ilkanrati, kokoushuone ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 3 Ympäristölautakunta sivu 1 Kokousaika 8.3.2011, kello 17.30 18.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Ilkanrati, kokoushuone Hahtola Aulis, puheenjohtaja Hannuksela

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/ Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 62 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 59 Kasvatus- ja opetuslautakunta 10.05.2016 AIKA 10.5.2016 klo 18:15 18:59 PAIKKA Ahtialan päiväkoti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 19. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 3/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 2.2.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 8.2.2016 kello 19.00 Käsiteltävät asiat Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 3/2011 Kokousaika 16.5.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8

KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016. Sivu 1. Haavisto Marika pj :issä 2-8 KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2016 KOKOUSAIKA 18.1.2016 klo 17.00 18.20 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Haavisto Marika pj :issä 2-8 (ja merkintä siitä, kuka Mauriala Anni toimii

Lisätiedot