Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun NMKY Toimintasuunnitelma. tunmky.fi"

Transkriptio

1 Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2015 tunmky.fi

2

3 SISÄLLYS Sisällysluettelo Turun NMKY 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat ja toiminnan laajuus 7 Nuorisotoiminta 9 Nuorisotyö 9 Aamu- ja iltapäivätoiminta 10 Perhetyö 11 Nuorten aikuisten toiminta 11 Hirvensalon Nuorisotalo Moose's 12 Auran Tähti Pojat 13 Auran Tähti PoikienTuki ry 14 KFUM:s Scouter Kamraterna R.F. 15 Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening SKUFFEN R.F. 18 Meripartiolippukunta Turun Tähti-Tytöt ry 20 Liikuntakasvatus 21 Koripallojaosto 21 Kuntourheilujaosto 21 Sukellusjaosto 22 Suunnistusjaosto 23 Musiikkitoiminta 25 Tähdet Kertovat Tyttökuoro 25 Aino-kuoro 26 Mieskuoro Naskalit 26 Seniorikuoro 27 Aura Brass Band 28 Lauluyhtye Ambitus 29 Turun NMKY:n musiikkiopisto 29 Old Stars -bändi 30 Sosiaalitoiminta 31 Turun NMKY:n Sosiaalitoiminta 31 Senioritoiminta 33 NMKY:n Seniorikilta 33 Torstaipiiri 33 Talousarvio 35 3

4 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun NMKY Turun NMKY Turun NMKY kuuluu kansainväliseen NMKY-liikkeeseen, joka sai alkunsa Englannissa Ensimmäinen NMKY:n Maailmankokous pidettiin Pariisissa 1855, jota ajankohtaa pidetään NMKY:n Maailmanliikkeen syntynä. Suomeen NMKY-liike rantautui 1886 kun Turun nuorukaisyhdistys perustettiin. Senaatti ei kuitenkaan vahvistanut sääntöjä ja niin Turku sai odottaa vuoteen 1893 ennen kuin, lähes samoilla säännöillä ja samojen henkilöiden toimesta, Turun NMKY perustettiin ja sai toimiluvan. Siitä lähtien toiminta on jatkunut keskeytymättä. 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) Perustamisestaan saakka Turun NMKY omaksui NMKYliikkeen keskeiset toimintaperiaatteet, jotka on ilmaistu nk. Pariisin Baasiksessa (1855). Keskeistä on, että NMKY on kristillinen, ekumeeninen nuorisoliike. Sittemmin tätä peruskirjaa on täydennetty eri vuosikymmeninä NMKY:n Maailmankokouksissa ja NMKY:n Maailmanneuvoston kokouksissa. Maailmanneuvosto kokoontui XVIII yleiskokoukseensa Yhdysvalloissa, Coloradossa, Estes Parkissa kesällä Maailmanlaajasti otettiin käyttöön teema "empowering young people" ja hyväksyttiin nelivuotinen strategia "our way". Turun NMKY pyrkii vahvistamaan nuoria toimimaan yhteiskunnassa sisäistäen arvopohjamme. Tällaisia arvoja ovat mm. avoimmuus, kansainvälisyys, kristillisyys, luotettavuus ja yhteisöllisyys. Turun NMKY toimii läheisessä yhteydessä mm. luterilaisen kirkon, ennen muuta Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa. Toiminnassamme otetaan huomioon kirkon nuorisotyön vuosiaiheteemat ja osallistutaan mahdollisuuksien mukaan mm. kirkon kasvatuksen päiviin Jyväskylässä (ent. lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivät). Turun NMKY haluaa osaltaan myös kehittää ja jatkaa yhteistyötä seurakuntien kanssa mm. nuorten aikuisten toiminnoissa, rippikoulutyössä ja musiikki- ja jumalanpalveluselämässä. Myös yhteistyö Turun kaupungin kanssa on merkittävää. Yhdistyksen toiminnan linjauksiin vaikuttavat NMKY:n Maailmanneuvoston, Euroopan NMKY:n ja Suomen NMKY:n strategiset painopisteet. Euroopan NMKY:n strategia on vuosille Suomen NMKY:n strategia vahvistettiin Turussa 2013 vuosille Turun NMKY:n strategia valmistui yhdistyksen johtokunnan neuvottelupäivien tuloksena tammikuussa Strategian nimi on "yhdessä enemmän - Turun NMKY:n strategia 2020". Turun NMKY valmistautuu myös viettämään ensiperustamisensa (Turun nuorukaisyhdistys 1886) 130-vuotisjuhlaa vuonna Tavoitteet ja painopisteet Turun NMKY omaksui jo varhain Yhdysvalloissa (1905) kehitetyn YMCA-humanics eli NMKY:n punakolmio-ajattelun: NMKY haluaa tukea ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä henkisessä, hengellisessä ja fyysisessä suhteessa. Nuorisojärjestönä Turun NMKY:n toiminnan ensisijainen kohde on nuori. Yli 120 vuotta toimineena on Turun NMKY:n piirissä kuitenkin kaikenikäisiä. Monet ovat tulleet mukaan jo nuoruudessaan. Turun NMKY:n johtokunta on linjannut toiminnan niin, että se kattaa kaikki nuorisotyön keskeiset alueet: 1. "Perinteinen nuorisotyö" käsittää mm. lapsi- ja nuorisotyön - mukaan lukien partiolippukuntamme -, kerhoja leiritoiminnat ja koulutustoiminnat, isä-lapsi - työn ja perhetyön. 2. Liikuntakasvatus käsittää kuntourheilun, koripallon, sukelluksen, suunnistuksen ja koko joukon muita (pienimuotoisemmin harrastettuja) lajeja. 3. NMKY:n musiikkikasvatuksen piiriin kuuluvat mm. kuorot, lauluryhmät ja soittokunta sekä merkittävä musiikkikasvatus teorian, äänenmuodostuksen ja soitinopetuksen puitteissa. 4. Sosiaalinen nuorisotyö ja perhetyö tapahtuvat yhdistyksessä RAY-rahoitteisina toimintoina (Toivo, Maahanmuuttajien palveluohjaus) sekä yhtiöitettynä (BSMpalvelut Oy) tukiasuntotoimintana, henkilökohtaisena palveluohjauksena sekä Kampus-toimintana. Turun NMKY:n sääntöjen 3 mukaan yhdistyksen toimintamuotoja ovat ennen muuta nuorisotyö, liikuntakasvatus, musiikkitoiminnot ja sosiaalinen nuorisotyö. Nuorisotoiminta Yhdistys seuraa kiinteästi sitä kehitystä, jota tapahtuu niin yhteiskunnassa kuin NMKY-liikkeessä. Kehittäminen nuorisotyön kohdalla toteutuu mm. nuorisotyön, lapsityön, perhetyön, isä-lapsi - toimintojen, kerhotoiminto-

5 Turun NMKY jen, nuorten koulutustoiminnan ja kansainvälisyyskasvatuksen puitteissa. Perhetyössä keskitytään iltapäiväkerhotoimintaan Hirvensalossa sekä isä-lapsi -leiritoimintaan. Isä-lapsi - toiminnoissa korostetaan entisestään niitä arvoja, jotka ovat keskeisiä vanhempien ja lasten kohtaamisessa (päihteettömyys, suvaitsevaisuus, kumppanuus, kuunteleminen...). Tämä tapahtuu hyödyntämällä myös RAY-rahoitteisen NMKY-liikkeen valtakunnallisen isälapsi - projektin kokemuksia ja materiaalia. NMKY:n piirissä nähdään selkeästi, että perheiden sosiaalisesta asemasta riippumatta huoli ja ongelmat ovat yhteiset. Yhdistys etsii edelleen keinoja vaikuttaa erityisesti lähiölasten ja nuorten sekä maahanmuuttajien aktivoimiseen ja sitouttamiseen. Integraatiolla nähdään olevan suuri merkitys lasten ja nuorten asenteelliselle ja toiminnalliselle kehittymiselle. Leiritoiminnot ovat keskeinen nuorisotoimintojemme osa. Määrällisenä tavoitteena on, että Harvan leirikeskuksessa vuoden 2015 aikana on toiminnassa mukana yli tuhat lasta ja nuorta sekä heidän perheitään. Leiritoimintaosaamista hyödynnetään myös Harvan leirikeskukseen sijoittuvien leirikoulujen puitteissa. Leirikoulujen määrää lisätään. Nuorten koulutustoimintoja kehitetään siten, että kerhotoimintoihin saadaan ja koulutetaan osaavia nuoria. Hyvin toimivaa kolmivuotista johtajakoulutusta jatketaan ja kehitetään. Turun NMKY osallistuu Suomen NMKY:n Liiton järjestämään FINYMCA (FY5) -koulutustoimintaan lähettämällä sinne koulutettavia nuoria. Koulutus tapahtuu vuosina Nuorten ohjaajien ja avustajien lisäksi yhdistyksen toimintaan palkataan edelleen mahdollisuuksien mukaan palkkiotoimisia nuorisotyön avustajia (ohjaajia). Turun kaupungin nuorisoasiainkeskuksen kanssa tehdyn sopimuksen perusteella Turun NMKY vastaa Hirvensalon nuorisotalon toiminnoista ja niiden kehittämisestä. Martinseurakunnan kanssa on sovittu tilojen yhteiskäytöstä seurakunnallisen nuorisotyön tarpeisiin muutamana päivänä viikossa. Turun kaupungin kanssa neuvotellaan Hirvensalon nuorisotyön hoitamisesta myös vuoden 2015 jälkeen. Turun NMKY:n partiolippukuntien toimintoja tuetaan ja vahvistetaan. Auran Tähti Poikien toimintaa tukemaan palkataan palkkiotoiminen koordinaattori. Lippukunnan organisaatiota uusitaan. Auran Tähti Poikien tiloissa toimivat Turun Tähti-Tytöt ovat myös Turun NMKY:n jäseniä suorittamalla yhdistykselle samalla tavoin kuin muutkin Turun NMKY:n toiminnassa mukana olevat joko ulkojäsenmaksun tai varsinaisen jäsenmaksun. Turun NMKY toimii myös Turun Tähti-Tyttöjen taustayhteisönä. Yhdistyksen osastojen käytössä olevat leirialueet: Harva, Hirvijärvi ja Oriniemen Ulkoilualue säätiön Oriniemen retkeilyalue ja Kamraterna-lippukunnan käytössä oleva Holkenin maja Paimiossa tehdään eri toimintamuotojen nuorille tutuiksi ja saatetaan entistä tehokkaampaan NMKY:n osastojen käyttöön. Harvan leirikeskus on lähes maksimikäytössään. Liikuntakasvatus Liikuntakasvatuksessa keskeisiä toimintamuotoja ovat koripallo, kuntourheilu, sukellus ja suunnistus. Lisäksi NMKY:ssä harrastetaan mm. salibandyä ja lentopalloa. Koripallotoiminnoissa toiminnanjohtaja suorittaa merkittävää toiminnan kehitystyötä. Pääpaino on Vesselitoiminnan kehittämiseen tähtäävässä hankkeessa: päiväkotikoripallotuokiot toteutetaan yhdessä Turun kaupungin ja Lounais-Suomen Liikun kanssa. Edellä mainitut NMKY:n keskeiset liikuntatoiminnot ovat merkittäviä liikuntakasvatuksen muotoja.yksi perustehtävistä on kasvattaa nuoria hyviin ja terveisiin elämäntapoihin tarjoamalla monipuolinen, kehittävä harrastus. Pätevien, koulutettujen valmentajien ja ohjaajien johdolla liikuntakasvatuksessa korostuvat NMKY:n perinteiset arvot: käytöstavat, luotettavuus, itseluottamus, aloitteellisuus ja myönteinen elämänasenne. Koripallotoiminnan kannalta olisi ensiarvoisen tärkeää, että Turun kaupunki lopultakin toteuttaisi pitkään suunnitellun palloiluhallihankkeen, joka tuntuu siirtyvän yhä kauemmas vuosikymmenen lopulle. Turun NMKY pyrkii osaltaan myönteisesti vaikuttamaan palloiluhallihankkeen toteutumiseen. Musiikkikasvatus Musiikkikasvatuksessa yhdistys panostaa musiikkiopiston kehittämiseen ja kasvaneen opetussoitinvalikoiman vakiinnuttamiseen. Oppilasmäärää kasvatetaan vähitellen. Tavoitteena on edelleen myös päästä osittaiseen valtionapuun oikeutetuksi oppilaitokseksi. Yhdistyksessä toimii Tähdet Kertovat Tyttökuoro, poikakuoron harjoituskuoro ja NMKY:n Poikakuoro, Ainokuoro, Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit sekä Turun NMKY:n Seniorikuoro. Useiden kuorojen yhteydessä on myös kuorolaisista koottuja lauluryhmiä kuten Adena, Namikatse ja Sorelle. Lisäksi NMKY:n piirissä jatkaa Aura Brass Band - vaskiyhtye sekä lähinnä sosiaalisen nuorisotyön yhteydessä tilanteen mukaan bänditoimintaa. Musiikkiryhmät konsertoivat, esiintyvät vanhainkodeissa ja hoitolaitoksissa, erilaisten tapahtumien yhteydessä 5

6 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun NMKY ja avustavat mm. jumalanpalveluksissa. Mm. joulukonsertteja tullaan järjestämään toistakymmentä. Sosiaalityö Sosiaalityössä, sen jälkeen kun vuonna 2009 yhtiöitettiin nk. Tasku-toiminta, keskitytään yhdistystoiminnan puolella RAY-varoin toteutettavaan Toivo-toimintaan, mikäli Toivo-toiminnan rahoitus tulevalle jaksolle saadaan ja Maahanmuuttajien palveluohjaukseen. Lisäksi aktiivisesti toimitaan uuden RAY-projektin käynnistämiseksi. Tavoitteena on vahvistaa NMKY:n toimintaa lähiöalueilla, joissa mm. maahanmuuttajaperheiden parissa tapahtuva työ on tällä hetkellä varsin vähäistä. Turku on kuitenkin maamme keskeisiä maahanmuuttajapaikkakuntia ja lähes 8 % kaupunkimme asukkaista on maahanmuuttajia (Varissuolla noin 38 %, Lausteella 30 %, Halisissa 28 % jne.). On tärkeää, että maahanmuuttajien asiaa hoidetaan ennen kuin kehittyy esim. sen kaltaisia ongelmia, joita olemme nähneet muualla Euroopassa. NMKY-yhteys ja yhteistyö Turun NMKY korostaa toiminnassaan yhteistyön, keskinäisen jakamisen ja yhteisvastuun näkökulmia, joiden avulla kehitetään niitä tietoja, taitoja ja asenteita, jotka auttavat meitä toimimaan tehokkaasti yhdistyksessämme, kansainvälistyvässä yhteiskunnassa ja koko maailmassa. Yhteydenpitoa eri toimintamuotoihin ja osastoihin lisätään tavoitteena vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja NMKY-henkeä. Osastoja ja toimintamuotoja tuetaan viestinnän, hallintopalveluiden, toimitilojen ja taloudellisen tuen (mm. stipendit) avulla. Yhdistykselle on palkattu kokoaikainen työntekijä, yhdistyssihteeri, jonka työstä merkittävä osa on viestintään liittyvien tehtävien hoitamista. Verkostoituminen Verkostoitumista lisätään kehittämällä edelleen kahden- ja kolmenvälisiä yhteyksiä niihin veljesyhdistyksiin, joissa toiminnot ovat samantyyppisiä, eri järjestöjen kanssa toteutettavissa projektiyhteistöissä nuoriso- ja sosiaalisessa työssä, turkulaisten kristillisten järjestöjen yhteistoiminnoissa, yhteistyössä Opintokeskusten ja seurakuntien kasvatusasiainkeskuksen sekä diakoniakeskuksen ja eri seurojen sekä järjestöjen ja kunnan eri lautakuntien kanssa. Yhdistys osallistuu Tuomasmessutoiminnan järjestämiseen. Yhteistyötä ja yhteyksiä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymään ja eri seurakuntiin lisätään ja syvennetään. Tästä merkittävin on ehkä nuorten aikuisten kehitysprojektin suunnittelu ja toteutus sekä yhteistyö Turun Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa mm. rippikoulutoiminnoissa ja Martinseurakunnan kanssa päiväleiritoiminnassa, Henrikinseurakunnan kanssa isä- ja lapsityössä jne. Yhdistys toimii läheisessä yhteistyössä tukiyhdistysten, rekisteröityjen alaosastojen, Y-killan ja Oriniemen ulkoilualue säätiön kanssa. Lisäksi yhdistyksellä on merkittävää yhteistyötä Turun kaupungin kanssa. Luonnollisia yhteistyökumppaneita ovat Suomen NMKY:n Liitto ja Suomen NMKY:n Urheiluliitto. Viestintä Yhdistys julkaisee toimintavuoden aikana Namikaattoritiedotelehteä, joka postitetaan kahtena numerona jäsenistölle. Jäsenlehti julkaistaan myös digitaalisena yhdistyksen nettisivuilla Kustannussyistä yhdistys etsii lehteen maksullisia ilmoituksia/mainostajia. Suomen NMKY:n Liittojen kanssa tutkitaan mahdollisuutta yhteisen jäsenlehden aikaansaamiseksi. Vuoden 2014 aikana toteutettiin sähköinen tiedotuslehti jota lähetetään sähköpostitiedoston perusteella eri osastojen jäsenille. Samalla parannetaan myös muuta viestintää mm. nettitiedottamisen osalta. Uudistus käsittää jäsenrekisterin, tapahtumailmoittautumisohjelman ja sen hyödyntämisen sähköisessä laskutuksessa ja seurannassa, työntekijöiden työajanseurannan ja kalenteriohjelman. Lisäksi otetaan käyttöön sähköinen matkalaskuohjelma. Näillä uudistuksilla tulemme merkittävästi parantamaan NMKY-yhteyttä ja yhteistä näkyvyyttä. Suomen NMKY:n Liiton strategia mukaisesti Turun NMKY on mukana hankkeessa yhteisen näkyvyyden lisäämiseksi. Hallinto Yhdistyksen jäsenkokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja sääntöjen mukaan koolle kutsuttu ylimääräinen kokous.vuosikokous pidetään maaliskuussa (ti ), syyskokous marraskuussa (ti ). Johtokunta ryhtyy valmistelemaan sääntöjen ajantasaistamista. 6

7 Turun NMKY Johtokunta valittu kaudelle Paavo Vilpo, energiapäällikkö puheenjohtaja Leena Casagrande, lehtori varapuheenjohtaja Jörgen Björkman, rakennusmestari Anna-Kaarina Gullichsen, sairaanhoitaja, Sales Project, Leed Kimmo Hollmén, valt.yo Keijo Ketonen, tohtori Kimmo Kuokkanen, dipl.ins Emmi Latva kasvatust. ja fil.kand Harri Lindblom, johtava konsultti Matti Manner, laamanni Jan-Henrik Strandell, tuotepäällikkö Tuula von Zweygbergk, markkinointija viestintäjohtaja Tilintarkastajat Yhdistyksen tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Pertti Keskinen ja toiminnantarkastajana asianajaja Jari Malinen. Työvaliokunta Johtokunta on nimennyt työvaliokunnan asioiden valmisteluun, toteutukseen ja seurantaan. Työvaliokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja johtokunnan valitsema jäsen. Lisäksi työvaliokuntaan kuuluvat pääsihteeri ja hallintosihteeri. Osastot Toimintavuoden 2014 alussa yhdistyksessä toimivat osastot ovat: Partio-osasto Auran Tähti Pojat Lapsi-, Varhaisnuoriso- ja Nuoriso-osasto NMKY:n Tukiasunnot (BSM-palvelut Oy) Tähdet Kertovat Tyttökuoro NMKY:n poikakuoro ja harjoituskuoro Ambitus-lauluyhtye Aino-kuoro Turun NMKY:n Mieskuoro Naskalit Turun NMKY:n Seniorikuoro Aura Brass Band Seniorikilta Torstaipiiri Old Stars -band Sosiaalinen toiminta (RAY-rahoitteiset toiminnot) Turun NMKY:n urheilijat Turun NMKY:n Urheilijat -niminen osasto muodostuu seuraavista jaostoista: koripallojaosto, kuntourheilujaosto, sukellusjaosto sekä suunnistusjaosto. Åbo KFUM:s Scouter Kamraterna rf (Koffan) rekisteröitynä osastona, jonka kaikki jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi. Myös Kamraternan tukiyhdistys Skuffenin kaikki jäsenet ovat liittyneet Turun NMKY:n jäseniksi. Yhdistyksen tiloissa toimivan partiolippukunta Turun Tähti-Tyttöjen jäsenet ovat liittyneet myös Turun NMKY:n jäseniksi. Turun NMKY:n Musiikkiopisto on vakiinnuttanut toimintansa ja pyrkii edelleen osittaisen valtionavun piiriin niin pian kuin se on mahdollista. Työntekijät Yhdistys on palkannut pääsihteerin, hallintosihteerin, järjestötoiminnanjohtajan, sosiaalitoiminnanjohtajan, koripallotoiminnanjohtajan, yhdistyssihteerin, kolme nuorisosihteeriä, lapsi- ja perhetyön sihteerin sekä kerhosihteerin. Iltapäiväkerhotoimintaan on palkattu lisäksi oppisopimuskoulutettavia ja muita määräaikaisia työntekijöitä. Hirvensalon nuorisotaloon on palkattu talovastaava sekä palkkiotoimisia työntekijöitä. Lisäksi kuntourheiluun on palkattu salivalvoja. Pääsihteeri johtaa kaikkea toimintaa apunaan toimialajohtajat (toiminnanjohtajat) ja muu henkilökunta. Maahanmuuttajapalveluihin (RAY) on palkattu kaksi erityisasiantuntijaa. Toivo-toimintaan (RAY) on palkattu kaksi sosiaaliohjaajaa. RAY-jatkorahoitus on tässä vaiheessa auki. Kuorojemme ja vaskiyhtyeen taiteelliset johtajat sekä äänenavaus- ja äänenmuodostuskoulutusta antavat opettajat ovat palkkiotoimisia. Soitin- ja laulunopettajia musiikkiopistossamme on seitsemän. Yhdistys maksaa kuukausittain palkkoja yli 45 eri henkilölle. Vuosittain palkkoja ja palkkioita suoritetaan lähes 150 henkilölle. Vapaaehtoisia on noin 300. Toimitilat ja toiminnan laajuus Yhdistyksellä on toimintaa 27 eri pisteessä alueellamme lähes 150 kokoontumisryhmässä. Osastojen ja jaostojen johtokunnissa toimii noin 150 luottamushenkilöä. Toimintaryhmien ja vastaavien vetäjinä toimii yli 200 vapaaehtoista. Jäseniä yhdistyksessä on noin Yhdistystoiminnan käytössä on omat toimitilat Sirkkalankatu 27:ssä, jossa sijaitsee Turun NMKY:n juhlasali, ravintolasali ja keittiötilat sekä johtokunnan huone yht. 320 m2. Juhlasalissa on istumapaikat 140 hengelle. Samassa yhteydessä, katutasossa, on yhdistyksen toimisto, jonka käytössä on noin 100 m2 tilat. Sosiaalisella toi- 7

8 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Turun NMKY minnalla on yhdistyksen kiinteistössä Sirkkalankatu 27 B käytössä 16 huoneistoa, 727 m2 sekä Raisiossa vuokratiloissa 15 huoneistoa, 750 m2. NMKY:n sosiaalisen toiminnan avopalveluyksiköllä on käytössä Sirkkalankatu 27 katutasossa noin 110 m2 tilat Toivo-toiminnalla. Yhteensä sosiaalitoiminnalla on käytössään 1587 m2. Sirkkalankatu 27 A-portaan asunto 1 on otettu yhdistyksen laajentuneen nuorisotyön toimistoksi (noin 100 m2). Kaskenkatu 10 kiinteistössä sijaitsevat partiotilat Kamraterna-lippukunnalle, pinta-alaltaan noin 100 m2 ja yhdistyksen kuntourheilujaoston kuntokämpällä noin 240 m2 tilat. Pihan takarakennuksessa toimivat partiolippukunta Auran Tähti Pojat ja Turun Tähti-Tytöt noin 300 m2 tiloissa yhteiskäytössä ja nuoriso-osasto nk. Bunkkerissa noin 100 m2 tiloissa. Lisäksi yhdistyksen Sirkkalankatu 27 kiinteistönkellaritiloissa on mm. "bändihuone" noin 50 m2 tiloissa. Yhdistyksen edustussauna noin 70 m2 sijaitsee Sirkkalankatu 27 kiinteistön kattotasolla (8. krs) ja on osastojen käytössä kokous- ja saunatiloina. Yhteensä yhdistyksellä on omia tiloja käytössään n m2 ja vuokralla sosiaalityölle Raisiosta noin 750 m2. Salon Taskulle on vuokrattu kaksi tukiasukasasuntoa sekä tukiperheasunto. NMKY:n Tasku-toiminta on yhtiöitetty Turun NMKY:n kokonaan omistamaksi BSM-palvelut osakeyhtiöksi. Yhdistyksen omistaman Harvan leirisaaren lisäksi yhdistyksen käytössä on Oriniemen ulkoilualue säätiön retkeilymaja Hirvensalossa ja Skuffen rf:n retkeilymaja Holken Paimiossa (Koffan) sekä Jalaksen suvun osoittama retkeilyalue Hirvijärven lähistöllä (ATP). Hengellinen työ Yhdistys järjestää yhteistyössä Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kanssa kaksi rippikoulua, joiden leirijaksot pidetään Harvan saaressa. Yhdistys järjestää myös hartaus- ja kirkkotilaisuuksia. Yhdistys osallistuu yhtenä järjestäjänä Tuomas-messuun Turun Mikaelinkirkossa Mannerheimin kuolinpäivänä osallistutaan Sankariristillä järjestettävään muistotilaisuuteen. Yhdistyksen musiikkiryhmät avustavat jumalanpalveluksissa ja erikseen sovittavissa muissa tilaisuuksissa. Hengellinen ulottavuus pyritään toteuttamaan myös nk. läpäisyperiaatteella NMKY:n kolmio-ideologian mukaisesti. Koulutus, neuvottelupäivät ja seminaarit Vuonna 2015 annettavaa koulutusta on taloudellisista syistä jouduttu karsimaan. Yhdistyksen työntekijöille, palkkiotoimisille vapaaehtoisille järjestetään koulutusta resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Kaikille työntekijöille tarjotaan mahdollisuus osallistua Suomen NMKY:n Liiton sihteeripäiviin Ellivuorella sekä syyskauden alussa koulutusmatka todennäköisesti Unkariin. Suomen NMKY-liikkeen pääsihteerit kokoontuvat Lapissa Tervatievalle Suomen NMKY:n Liittojen järjestämään koulutukseen osallistutaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Kansainvälinen toiminta NMKY-liike toimii noin 120 maassa ja sen toiminnan parissa on noin 58 miljoonaa ihmistä (Ymca bluebook 2012). Yhdistyksellä on yhteydet lukuisiin kansallisiin NMKYliittoihin ja paikallisyhdistyksiin. Vuoden aikana vieraillaan eri kokoonpanoilla naapurimaissa. Yhteinen tapahtuma Niiden hyvien kokemusten ja saadun myönteisen palautteen johdosta, jota neljänä vuonna Turun päivänä järjestetystä Aurajoenvarsitapahtumasta on saatu, järjestetään Aurasillan ja uuden kirjastosillan välisellä alueella itärannalla Turun päivänä yhteinen NMKY-tapahtuma. Tapahtumaan kehitetään entisestään. Talous Yhdistyksen talous on osin NMKY:n kiinteistöjen vuokratulojen varassa. Toiminnan kiinteiden kustannusten kasvaessa yhä suurempi osa toimintabudjetista katetaan lisääntyvien projektien, yhteistoimintasopimusten ja muun oman varainhankinnan tuotolla. Myös kunnan ja seurakunnan tuki on merkittävää. Yhdistyksen tiukasta taloudellisesta tilanteesta johtuen ei toimintaan suunnattuja resursseja voida kasvattaa vaan pikemminkin etsitään mahdollisuuksia osastojen oman varainhankinnan lisäämiseen. Osastojen onkin vastattava itse entistä merkittävämmästä osasta kustannuksia. Käytettävissä olevia resursseja kohdennetaan siten, että valitut painopistealueet saadaan hoidettua. Talousarvio on liitteenä. Osastojen taloutta hoidetaan joko osana yhdistyksen taloudenhoitoa tai tulosvastuullisina yksikköinä. Yhdistyksen maksuvalmiuden seuranta on jatkuva. Kirjanpito ja palkanmaksu on ulkoistettu. 8

9 NUORISOTOIMINTA Nuorisotoiminta Turun NMKY:n nuorisotoimintaa koordinoivat ja toteuttavat yhdistyksen päätoimiset työntekijät apunaan määräaikaisia työntekijöitä ja vapaaehtoisia aikuisia nuoria. Nuorisotyön operatiivisesta johdosta vastaa johtava nuorisosihteeri. Nuorisotoiminnan ja musiikkitoiminnan kehitystyö ja Harvan toiminnan johtaminen kuuluu järjestötoiminnanjohtajan työalaan. Nuorisotoiminnassa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan myös alaa opiskelevien harjoittelujaksoja. Vuodesta 1904 jatkunut poikatyö ja vuodesta 1905 toiminut nuoriso-osasto jatkavat toimintaansa Nuorisotoimintanimen alla. Yhdistyksen nuorisotoiminnan muotoja ovat mm. partiotoiminta, perhetoiminta, kerhotoiminta, koulutustoiminta, leiri- ja retkitoiminta, seikkailutoiminta ja rippikoulut. Partiotoimintaa toteutetaan kolmen lippukunnan toimesta partioaatteen mukaisesti pääasiassa vapaaehtoisvoimin. Nuorisotyö Nuorisotyössä pyritään tarjoamaan toimintaa, jolla tuetaan lasten- ja nuorten kehittymistä kolmioperiaatteen mukaisesti tasapainossa. Tämä tapahtuu avoimen kerho-, retki- ja leiritoiminnan, nuorteniltojen ja nuorten omaehtoisen toiminnan sekä ohjaajakoulutusten keinoin. Lisäksi nuorisotyössä pyritään olemaan mukana erilaisissa matalan kynnyksen tapahtumissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa ja mahdollistamaan nuorisotoiminnallista kerho- ja liikuntatoimintaa. Mika Wallin, johtava nuorisosihteeri Olli Toivonen, nuorisosihteeri Iikka Viitanen, nuorisosihteeri Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyön sihteeri Henna Härkönen, kerhosihteeri (äitiyslomalla) Oppisopimusopiskelijat Palkkiotoimiset kouluttajat ja leiriohjaajat Kerhon- ja toiminnanohjaajat Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Harvan leirikeskus, täydessä toimintakunnossa kahden rakennusvaiheen jälkeen. YMCA Lounge, nuorisotoimisto ja kokoustilat. Nuorisotila Bunkkeri, nuortenilta ja koulutustoimintaa. Moose's, Hirvensalon nuorisotalo RIPPIKOULUT Yhdistys järjestää yhteistyössä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kanssa kaksi rippikoulua, joiden leirijaksot toteutetaan kesällä 2015 Harvassa. Rippikoulujen leirijaksot toteutetaan Harvan saaren leirikeskuksessa. KOULUTUSTOIMINTA Nuorille järjestetään ohjaajakoulutusta kolmessa lukuvuoden mittaisessa jaksossa. Ikäkauden ja koulutusvaatimisten mukaan muodostetaan kolme koulutusryhmää - Isoskoulutus, apujohtajakoulutus ja semijohtajakoulutus. Koulutukset toteutetaan ilta- ja viikonloppukoulutuksina pääasiassa yhdistyksen omissa tiloissa ja leirikeskuksessa. Koulutuksen käyneet voivat toimia erilaisissa ohjaustehtävissä leiri-, retki- ja kerhotoiminnassa. RETKI- JA LEIRITOIMINTA Toimintaa järjestetään koulujen ja oppilaitosten lomaaikoina tukien osallistujien sosiaalisia ja toiminnallisia tarpeita sekä heidän perheitään. Toimintaa järjestetään talvikaudella viikonloppuisin. Kesän leiritoiminta keskittyy Harvan saareen, jossa järjestetään leirejä lapsille, nuorille ja perheille. KERHOTOIMINTA Kerhot ovat pääsääntöisesti 7 14-vuotiaille lapsille kerran viikossa kokoontuvia ryhmiä. Kerhotoiminnassa tavoitteena on kehittää toimintaa pitkäjänteisesti ja kokonaisvaltaisesti. Yksi tärkeimmistä on nuorten kouluttaminen kerhonohjaajiksi, jotta meillä on tarpeeksi motivoituneita ja innostavia ohjaajia. Kerhot ovat teemakerhoja, joten toiminta on nimen mukaista. Viikkotoiminnan lisäksi kerhot tekevät retkiä sopiviin kohteisiin ja luontoon. Tavoitteena on pitää kerhotoiminta laadukkaana ja monipuolisena, niin, että kysyntä ja tarjonta kohtaavat. SEIKKAILUTOIMINTA Nuorisotyön osana NMKY:llä harrastetaan kiipeilyä ja melontaa hyvin vapaamuotoisesti - talvikaudella sisällä ja kesällä ulkona. AVOIN TOIMINTA Nuorille tarjotaan mahdollisuutta osallistua avoimeen nuorten osittain itsensä organisoimaan toimintaan. Näitä toimintoja ovat mm. SOHVA-nuortenillat, toiminta Moose'sissa ja nuorisoleirit kesällä ja talvella. 9

10 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTOIMINTA LEIRIKESKUS HARVA JA VENETOIMINTA Kesäajan leiri- ja retkitoiminta keskittyy Harvan leirikeskukseen, jonka huollosta ja kunnossapidosta nuorisotyöntekijät osaltaan huolehtivat. Leirikeskuksessa on keväällä 2009 valmistunut ruokalarakennus ja vuonna 2013 valmistunut uusi majoitusrakennus, sekä sauna, luokka-/askartelutila, johtajamökki ja suuri kota. NMKY:n ryhmien lisäksi Harvassa järjestetään sopimusten mukaan seurakuntien rippikoululeirejä sekä leirikouluja, kokouksia ja muiden toimijoiden tapahtumia yhteistyössä NMKY:n kanssa. Leirikeskuksen huolto- ja yhteysliikennettä varten yhdistyksellä on Terhi-perämoottoriveneitä, Buster L-vene ja Vihuri-alus. Venetoiminnasta kiinnostuneille järjestetään navigointi- ja merenkulkukoulutusta. Leiritoiminnan ohjaajia koulutetaan Terhi-veneiden käytössä. Vihurialuksesta vastaa Kipparineuvosto, johon kuuluvat kippareiksi valtuutetut henkilöt. NUORTEN LIIKUNNALLINEN TOIMINTA Nuorisotyössä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ostopalvelusopimuksella liikunnallisia kerhoja ja tuetaan nuorten ja nuorten aikuisten liikunnallisuutta. Nuorisotyö pyrkii olemaan mukana toteuttamassa avoimia ulkoliikuntatapahtumia ympäri Turkua. Toimintaa järjestetään resurssien mukaan ja toiminnan kehittämistä varten kartoitetaan uusia rahoitusvaihtoehtoja. Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet Ohjaajakoulutusten tason ja osallistumisaktiivisuuden ylläpito Nuorisotoiminnan lähtökohdista operoivan liikuntatoiminnan vakiinnuttaminen osaksi Turun NMKY:n nuorisotyötä. Harvan saaren käytön monipuolistaminen ja rationalisoiminen. Merkittävimmät yhteistyötahot Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä Heinänokan leirikeskus Turun Kaupunki (erityisesti vapaa-aikatoimialan nuoriso- ja liikuntapalvelut) Kristillinen Opintokeskus (Agricola) OK-Opintokeskus Talous Nuoriso-osaston talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Aamu- ja iltapäivätoiminta NMKY:n iltapäivätoiminta on suunnattu erityisesti alakoulun 1-2 -luokkalaisille. Iltapäivätoiminnassa pyritään toimimaan lasten ehdoilla säilyttämällä kuitenkin toiminnallisuus ja monipuolisuus. Lasten kehitystä tuetaan ottamalla huomioon kunkin yksilölliset kyvyt ja tarpeet. Toimintaa ohjaavat opetushallituksen Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet sekä Turun kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma. Palautetta toiminnasta kerätään Lyyti-palvelun kautta ennen vuoden vaihdetta sekä vanhemmilta että toimintaan osallistuvilta lapsilta. Iltapäivätoimintaa kehitetään jatkuvasti, ottaen huomioon lasten ja perheiden toiveet. Toimipisteitä on kaksi ja ne sijaitsevat Hirvensalossa ja Vähä-Heikkilässä. Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyönsihteeri Mari Järvinen, nuorisotyöntekijä (kevät 2015) Henna Härkönen, kerhosihteeri (syksy 2015) Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Turun NMKY:n iltapäivätoiminta jatkuu kevätkaudella 2015 Hirvensalon nuorisotalolla ja Vähä-Heikkilän koululla ja syyskaudella Hirvensalon toimipisteessä. Toiminta on mahdollista yhteistyössä Turun kaupungin vapaaaika toimialan nuortenpalveluiden ja valtionavun turvin. Tavoitteena on järjestää turvallinen, monipuolinen ja toiminnallinen iltapäivä välittömästi koulupäivän jälkeen. Aktiivisen toiminnan vastapainoksi on myös mahdollisuus välipalaan, lepoon ja rauhoittumiseen. Kevätkaudella pyritään tekemään myös retkiä kummassakin toimipisteessä mahdollisuuksien mukaan. Toiminnan lähtökohtana on lapsen ja perheen tukeminen kokonaisuutena. Iltapäivätoiminta tekee myös resurssien mukaan yhteistyötä koulujen kanssa. Koteihin pidetään yhteyttä puhelimitse, sähköpostein, kirjeitse, vanhempaintapaamisissa ja hakutilanteissa. Toimipisteissä järjestetään perhetapahtumia vuoden tärkeiden juhlapäivien läheisyydessä. Iltapäivätoiminnan ohjaajat osallistuvat mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin maksuttomiin koulutuksiin joita kaupunki tai muut tahot järjestävät. Ohjaajien osallistumista Varsinais- Suomen aamu- ja iltapäivätoiminnan verkoston järjestämälle helatorstain piknik-risteilylle tuetaan mahdollisuuksien mukaan. 10

11 NUORISOTOIMINTA Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet Luodaan ja vakiinnutetaan NMKY:n iltapäivätoiminnan yhteiset toimintalinjat. Panostetaan Hirvensalon toimipisteen laadukkaaseen toimintaan. Huolehditaan entistä paremmin ohjaajien perehdyttämisestä ja kouluttamisesta. Lisätään jo olemassa olevaa yhteistyötä koulun ja erityisesti opettajien kanssa. Merkittävimmät yhteistyötahot Turun kaupunki: Nuorten palvelut ja Iltapäivätoiminnan tuotantoryhmä Wäinö Aaltosen koulu Vähä-Heikkilän koulu lähialueen muut iltapäiväkerhot ja muut iltapäivätoiminnan palveluntuottajat Talous Iltapäiväkerhon talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Perhetyö Perhetyö järjestää vapaa-ajantoimintaa lapsiperheille sekä isille ja lapsille. Toiminta on pääasiassa leirejä, retkiä, kerhoja ja tapahtumia. Perhetyötä vakiinnutetaan ja kehitetään käytettävissä olevien resurssien rajoissa. Tavoitteena on rekrytoida vapaaehtoisia vanhempia kantamaan osaltaan vastuuta perhetoiminnasta. Iikka Viitanen, nuorisosihteeri Vilma Suominen, lapsi- ja perhetyönsihteeri Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet NMKY:n toimistotilat Sirkkalankadun toimitilat Harvan saari Hirvensalon nuorisotalo yhteistyökumppaneiden tilat Kahden työntekijän osittainen työaika Yhteistyö muiden työntekijöiden ja työalojen kanssa Perhe- ja/tai isä-lapsi-leirit keväällä, kesällä ja syksyllä Ainakin kesällä järjestetään molemmat leirit Tapahtumapäiviä, retkiä ja lyhytkursseja (kuten kokkailu, kädentaidot, liikunta) järjestetään ainakin isä-lapsi-toiminnassa Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet Perhetyön toteutuminen pääasiassa vapaaehtoisten vanhempien voimin. Merkittävimmät yhteistyötahot Turun NMKY:n muut työalat Tampereen ja Helsingin NMKY:t Turun ja Kaarinan seurakunnat muut paikalliset ja valtakunnalliset järjestöt vapaaehtoiset vanhemmat eri alojen asiantuntijat Talous Talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Nuorten aikuisten toiminta Turun NMKY järjestää toimintaa myös yli 18-vuotiaille nuorille aikuisille. Aikuisten kahveilla, joita järjestetään kaksi kertaa vuodessa, kerrotaan tulevista tapahtumista ja leireistä. Nuorilla aikuisilla on mahdollisuus osallistua tapahtumiin ja leireihin ohjaajan ominaisuudessa. Aikuisten kahvien tarkoituksena on siis aktivoida nuoria aikuisia osallistumaan jo olemassa olevaan toimintaan sekä haastaa heitä oman toiminnan luomiseen ja kehittämiseen. Vuonna 2015 järjestetään Nuorten Sohva - tyyppistä avointa toimintaa myös nuorille aikuisille. Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä on tilannut Turun NMKY:ltä nuorten aikuisten tavoittamiseen tähtäävän projektin vuosille Hanke on nimeltään Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän alueella järjestetään vahvasti toiminnallista matalan kynnyksen toimintaa, jonka keskeisinä tavoitteina on muun muassa: - tavoittaa ne n vuotiaat, joita olemassa oleva seurakuntien toiminta ei tavoita - mennä ihmisten luo - järjestää toimintaa siellä missä ihmiset ovat esim. vapaa-aikanaan - auttaa kirkon jäsenyyttä pohtivia nuoria aikuisia löytämään paikkansa seurakunnassa, ja näin vähentää kirkosta eroamista - tavoittaa syrjäytymisvaarassa olevia sekä maahanmuuttajia - rohkaista ja sitouttaa osallistujia vapaaehtoisuuteen - huomioida kohderyhmän - myös kirkkoon kuulumattomien - tarpeita ja toiveita sekä ennen kaikkea juurruttaa uusia ideoita ja näkökulmia seurakuntien toimintatapaan. 11

12 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTOIMINTA Iikka Viitanen, nuorisosihteeri Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymän kasvatusasiainkeskus ne seurakuntien työntekijät, joiden työkuvaan kuuluu nuorten aikuisten toiminta seurakuntien tiedotus Harva ja seurakuntien leirikeskukset ja muut tilat Vimma Vapaaehtoisten aikuisten rekrytointi toiminnan toteuttamiseen on jatkuvuuden kannalta oleellista. Toiminnan tarkoituksena on tutkia ja kehittää toimintamallia nuorten aikuisten toiminnan järjestämiseksi. Vuonna 2015 järjestetään ainakin seuraavat tapahtumat: Lautapelipäivä Henrikinkirkolla, Ravintolapäivä, Siiastuspäivä, Taize-matka, Kansainvälinen purjehdusreissu Ruotsista Saksaan, yhteistyössä Saksan ev.lut.kirkon kanssa sekä Tunturiretriitti yhteistyössä PTK:n kanssa hankkeen painopiste on vuonna 2014 siirtynyt tapahtumien tuottamisesta seurakuntien olemassa olevan toiminnan markkinointiin ja seurakuntien välisen yhteistyön lisäämiseen. Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet hanke päättyy vuoden 2015 lopussa. NMKY jatkaa nuorten aikuisten toiminnan kehittämistä resurssien mukaan nuorten tarpeet huomioon ottaen. Merkittävimmät yhteistyötahot Turun ja Kaarinan Seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat Turun NMKY:n muut työalat muut järjestöt ja yhteistyökumppanit kohderyhmään kuuluvat aikuiset Talous Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä tukee nuorten aikuisten 1835-hanketta merkittävästi. Talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Hirvensalon Nuorisotalo Moose's Turun NMKY vastaa nuorisotalon toiminnasta keskeisenä toimintamuotonaan alueellinen nuorisotyö. Työn tarkoituksena on toteuttaa Nuorisoasiainkeskuksen ja Turun NMKY:n arvoja ja toiminta-ajatusta vastaamalla lasten ja nuorten elämäntilanteiden ja kasvuympäristön luomiin haasteisiin ammattitaitoisesti. NMKY käyttää toiminnan järjestämiseen myös palkkiotoimisia ja osaaikaisia työntekijöitä. Toiminnan tavoitteena on tarjota areena eri toimijoille - palveluille (mm. ammattilaiset), yhteisöille (järjestöt ja toimintaryhmät) ja kansalaisille (aktivoitua, suunnitella, osallistua, harrastaa). Hirvensalon alueella oleva nuoriso- ja järjestötoiminta tehostuu ja verkostoituu. NMKY kohdentaa alueelle resursseja, kurssi- ja kasvatustoimintaa. Toiminta on joustavaa, innovatiivista ja sitä kehitetään jatkuvasti. Alueen lapsille, nuorille ja perheille toteutetaan retki- ja leiritoimintaa, sekä tapahtumia. Laadukkaan alueellisen nuorisotyön tunnusmerkkejä ovat mm. asiakasryhmien ja niiden tarpeiden tunnistaminen, yhteistyö vanhempien, lähihallintokuntien ja muiden toimijoiden kanssa, tavoitteiden asettaminen työlle ja niiden säännöllinen seuranta, kasvattamisen taito ja toiminnan tarkoituksenmukaisuus. Keskeisiä kasvatuksellisia toimintamuotoja ovat avoin toiminta, kerhot, kurssit, leirit, tapahtumat ja yksilöllinen tuki. Mika Wallin, johtava nuorisosihteeri Johannes Taskinen, oppisopimusopiskelija Ilpo Lahdenkauppi, järjestötoiminnanjohtaja Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Hirvensalon Nuorisotalo on Turun kaupungin omistama kiinteistö. Turun NMKY muokkaa taloa toiminnan tarkoitusta vastaavaksi tilaksi yhdessä nuorten ja eri toimijoiden kanssa. Nuorisotalon käyttösuunnitelma Avointa, matalan kynnyksen iltatoimintaa ala-ja yläkoululaisille 2-3 kertaa viikossa. - Kerho- ja kurssitoimintaa alakouluikäisille 2-3 kertaa viikossa. - Teemallista harrastetoimintaa yläkouluikäisille 1-4 kertaa kuukaudessa. - Kurssitoimintaa yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille 12

13 NUORISOTOIMINTA kevät- ja syyskaudella. Vuodessa 4-6 kurssia. Kurssit saattavat koostua useista kokoontumisista, arviolta 2-4 kertaa. - Tapahtumia kerran kuussa (disko, teemalliset toiminnat, harrastustapahtumat, kädentaidot). - Koululaisten loma-aikoina talon kautta tarjotaan retkija leiritoimintaa. - Martinseurakunnan järjestämää toimintaa 2 iltana viikossa. Hirvensalon Nuorisotalolla järjestetään toimintaa ensisijaisesti alle 18-vuotiaille nuorille. Kaikki toiminta on avointa, mutta jotkin toiminnat edellyttävät ilmoittautumista ja sitoutumista. Pääasiassa toimintaa on arki-iltaisin klo alkaen iltapäivätoiminnan jälkeen. Tapahtumia ja kurssitoimintaa järjestetään myös viikonloppuisin. Toiminnassa nuori voi kohdata aikuisen ohjaajan. Talon toiminnan yhteydessä on mahdollisuus tavata kavereita virikkeellisessä ympäristössä, osallistua ohjattuun toimintaan, saada vertaistukea samanikäisiltä. Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet Vuoden 2016 ensimmäisenä avaintavoitteena on yhteistyösopimuksen jatkuminen tämän sopimuskauden (päättyy ) jälkeen. Toisena avaintavoitteena voisi olla uuden Syvälahden kouluun rakennettavan nuorisotilan toiminnan käynnistäminen ja yhteistyön kehittäminen muiden koulussa toimivien tahojen kanssa. Merkittävimmät yhteistyötahot Turun Nuorisoasiainkeskus Turun NMKY:n iltapäivätoiminta ja muut toiminnat Martin seurakunta HUMAK Alueella toimivat järjestöt ja yhdistykset Wäinö Aaltosen koulu Talous Hirvensalon nuorisotalon talous hoidetaan osana yhdistyksen taloushallintoa. Turun NMKY:n ja Turun kaupungin välinen kumppanuussopimus mahdollistaa nuorisotalotoiminnan. Auran Tähti Pojat ATP:n tavoitteena on järjestää hyvää partioaatteen mukaista koulutusta ja toimintaa kaikille lippukunnan jäsenille Suomen partiolaisten ohjelman mukaisesti. Tavoitteena on kouluttaa jäseniä vastuuntuntoisiksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi ja johtajiksi sekä taitaviksi merenkulkijoiksi. Näihin tavoitteisiin pyritään partion keinoin eli yhdessä toimien ja erityisesti luonnossa toimien. Partiotaitojen opettamisen lisäksi pyritään nuorten henkisiä resursseja kartuttamaan antamalla heille mahdollisuus toimia lippukunnassa erilaisissa johtaja- ja apujohtaja tehtävissä sekä lähettämällä heitä lippukunnan, piirin ja järjestön järjestämille kursseille. Christian Thiel, lippukunnanjohtaja Jussi Koistinen, lippukunnan apulaisjohtaja sihteeri (tehtävää tulee hoitamaan valittava partiotoiminnan ohjaaja) Maija Ruokonen, taloudenhoitaja Hannu Wirta, partiopoikaosaston johtaja Aleksi Rosama, sudenpentuosaston johtaja Roope Hovi, vaeltajaosaston johtaja Antti Valtola, Merisuden päällikkö Kari Vuola, kalustonhoitaja Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Lippukunnan koulutusalus Merisuden kansiremontti on ulkoa päin valmis. Vuoden 2015 aikana sisätilat remontoidaan kuntoon. Veneen toimintaa rahoitetaan mm. charter-toiminnalla. Oriniemen retkeilymajasta huolehtii Oriniemen ulkoilualue säätiö. Lisäksi käytössä on Mynämäen Hirvijärvellä maa-alue. ATP tarvitsee edelleen uusia johtajia. Uusien johtajien rekrytoimiseeen ja omien lippukuntalaisten kouluttamiseen johtajiksi on erityisesti panostettava. Myös uutta jäsenistöä, erityisesti uusia sudenpentuja, kaivataan kipeästi toimintaan ja uusi jäseniä pyritäänkin aktiivisesti rekrytoimaan. Lippukunnan tehtävänä on tarjota jäsenilleen partiomaista toimintaa ja mahdollisuus kehittää itseään partioperiaatteiden mukaisesti. Tärkeimpänä toimintamuotona ovat viikottaiset kokoukset kololla. Sudenpennut osallistuva keväällä lippukuntaretkelle ja heillä on oma päiväpurjehdus. Syksyllä järjestetään sudenpentujen oma viikonloppuretki sekä lippukunnan joulujuhla. Seikkailijat ja tarpojat järjestävät omia retkiään ja osallistuvat keväällä lippukuntaretkelle. Syksyllä järjestetään 13

14 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTOIMINTA Märkis, sekä venekuntien omia retkiä. Lisäksi seikkailijat, tarpojat, samoajat ja vaeltajat osallistuvat piirin partiotaitokisoihin. Kaikille ryhmille järjestetään omia päivä- tai viikonloppupurjehduksia. Kaikkia lippukuntalaisia Seikkailijoista vanhempiin osallistetaan veneen kevät- ja syyskunnostuksiin. Kesällä järjestetään pidempi matkapurjedus. Johtajille järjestetään omaa ohjelmaa johtajahuollon merkeissä. Samoajat ja vaeltajat osallistuvat Lounais- Suomen Partiopiirin ja Turun alueen yhteiseen toimintaan. Samoajille ja vaeltajille pyritään järjestämään myös lippukunnan omaa toimintaa. Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet Jäsenmäärän vahvistaminen, erityisesti uusia sudenpentuja kaivataan kipeästi toiminnan jatkumisen ylläpitämiseksi. Toimintaan panostaminen ja sen kehittäminen on aina tärkeää, jotta vanhat jäsenet pysyvät toiminnassa. Uuden partio-ohjelman myötä pyritään entistä tasokkaampaan ja mielekkäämpään toimintaan. Veneen käyttöastetta on lisättävä houkuttelemalla seikkailijoita ja tarpojia purjehduksille. Johtajarakennetta on vahvistettava ja uusia johtajia rekrytoitava. Uuden partio-ohjelman mukaisesti pyritään saamaan aikuisia partionjohtajia. Nuorille johtajille pyritään järjestämään myös omaa mielekästä tekemistä, että he pysyisivät mukana toiminnassa. Merkittävimmät yhteistyötahot Auran Tähti Poikien Tuki ry Oriniemen ulkoilualue säätiö Tähtiritarit Talous Talous on tällä hetkellä melko vakaalla pohjalla. Merisuteen tehdyn kansiremontin rahoitus vaatii ATP:lta jatkossa tehokasta varainkeruuta ja vakaata taloutta, sillä lainaa pitää lyhentää väh /vuosi ja lisäksi rahaa olisi jäätävä myös säästöön. Omaa varainhankintaa kehitetään, näitä ovat joulupukkipalvelu, adventtikalenterimyynti, charterit ym. kampanjat. Tärkeän osan taloutta muodostaa Turun kaupungin toiminta-avustus. Leirit, purjehdukset ja retket pidetään omakustannehintaisina, kuitenkin niin, että niihin sisältyy pieni yleiskustannuslisä. ATP kerää jäseniltään oman pienen jäsenmaksun Suomen partiolaisten jäsenmaksun yhteydessä. Auran Tähti PoikienTuki ry Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun NMKY:n yhteydessä toimivan meripartiolippukunta Auran Tähti Poikien ja heidän vanhempiensa henkiseksi ja fyysiseksi parhaaksi NMKY-aatteen ja partioaatteen pohjalta. Laura Pirilä, puheenjohtaja Johanna Backlund, varapuheenjohtaja Tuula Manner, sihteeri Anna-Liisa Heinä, rahastonhoitaja sekä hallituksen jäsenet Heidi Thiel, Matti Hovi, Seppo Koisitinen, Sirkku Koskinen Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Auran Tähtipoikien tukena. Taloudellinen tuki lippukunnalle mahdollistaa partiojohtajien keskittymisen varsinaiseen partiotoimintaa varainhankinnan sijasta. Haluamme myös tukea lippukuntaa auttamalla tilaisuuksien järjestelyissä pyydettäessä. Yhdistyksen toimintaa tarjoaa myös aikuisille partiohenkisille ihmisille harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Kokoukset pyritään pitämään laumailtojen yhteydessä kololla, jota sudenpentujen vanhemmat voisivat osallistua. Varainhankinnassa keinoina ovat mm. teatteriesityksen myynti ja jäsenmaksut. Yhdistys pyydettäessä järjestää myös Tähtiritarien tilaisuuksien kahvituksen. Perinteisesti yhdistys on hoitanut vanhempainiltojen ja partiomarssin muonituksen. Auran Tähti Poikien Tuki ry:n on miettinyt keinoja tiivistää yhteistyötä lippukunnan kanssa. Vanhempien roolia korostetaan uudessa partio-ohjelmassa ja yhdistys pohtii miten se voisi osallistua rakentavasti lippukunnan toimintaan. Pyritään järjestämään yhteisiä retkiä vanhemmille ja pojille. Yhdistyksen toiminnasta viestittämisen parantamiseksi ylläpidetään sähköpostilistaa, jolle toiminnasta kiinnostuneet voivat ilmoittautua puheenjohtajalle. Sähköpostin tavoittamattomissa oleville pyritään lähettämään perinteisen postin välityksellä informaatio. Lisäksi sähköpostiviestien informaatio pyritään myös tuomaan kolon ilmoitustaululle. Yhdistys edistää mahdollisuuksiensa mukaan lippukunnan retkeily-, leiri- ja purjehdustoimintaa. 14

15 NUORISOTOIMINTA Talous Varainhankinnassa keinoina ovat mm. teatteriesityksen myynti ja jäsenmaksut. KFUM:s Scouter Kamraterna R.F. / Allmänt och målsättningar Lippukunta on perustettu vuonna Lippukunnan tukijärjestönä toimii Scoutkåren Kamraternas Föräldraoch Understödsförening Skuffen r.f., joka tukee lippukunnan toimintaa mm. ylläpitämällä retkimaja Holkenia sekä purjevene s/y Tuulia. Lippukunta tarjoaa monipuolista, aktiivista ja korkealaatuista partiotoimintaa, niin sisällä kuin ulkona, vuoden ympäri. Toiminnan laatu varmistetaan hyvin koulutetulla johtajistolla. Lippukunnan jäsenet ovat myös jäseniä Turun NMKYssä. TuNMKY tukee lippukunnan toimintaa tarjoamalla lippukunnalle kokoontumistilat sekä varastotilat Kaskenkatu 10:ssa Turun keskustan tuntumassa Kåren grundades år Dess understödsförening är Scoutkåren Kamraternas föräldra- och understödsförening Skuffen r.f., som stöder kårens verksamhet bland annat genom att tillhandahålla en utfärdsstuga Holken i Pemar och en segelbåt s/y Tuuli. Kåren erbjuder mångsidig, aktiv och högklassig scoutverksamhet både inomhus och utomhus, året runt. Verksamhetens kvalitet säkras genom utbildade kårledare. Kårens medlemmar är även medlemmar i KFUM i Åbo. KFUM i Åbo understöder kårens verksamhet genom att tillhandahålla utrymmen för kårlokal och materiallager på Kaskisgatan 10 i centrala Åbo. Administration Vastuu lippukunnan toiminnasta on lippukunnan hallituksella jota johtaa lippukunnanjohtaja. Jäsenkokouksia ovat kevät- ja syyskokous Ansvaret för kårens verksamhet har kårstyrelsen eller kårkvarteret som leds av kårchefen. Kårmötena är våroch höstmötett. Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet /Tillgängliga resurser och deras behov av förändring Lippukunnan käytettävissä olevat tilat toimivat erittäin hyvin De utrymmen som är i kårens bruk fungerar väldigt bra. / Verksamhet och evenemang Toiminnan pääpaino on ulkoilmatoiminnassa, jossa vaellukset, retket, leirit ja purjehdukset ovat keskeisimmässä osassa. Keväällä, talvella ja syksyllä lippukunta järjestää säännöllisesti viikonloppuretkiä retkimaja Holkenille, sekä vaelluksia ja retkiä muun muassa Turunmaan saaristoon. Mahdollisuuksien ja sään salliessa järjestetään purjehduksia lippukunnan veneellä s/y Tuulilla, jonka tukijärjestö Skuffen hankki keväällä Tämän lisäksi eri ikäryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa lippukunnan kololla Turussa. Tiedonkulku tapahtuu useiden erillisten kanavien kautta. Tiedotuslehtinen, KE- bulletinen, lähetetään jäsenille kolme kertaa vuodessa, ennen kauden alkamista keväällä, kesällä ja syksyllä. KE-bulletiini sisältää toimintakalenterin kyseiselle kaudelle, ikäryhmien erityis tiedot ja muita ajantasaisia tietoja. Tämän lisäksi tarkempaa tietoa annetaan jäsenille viikkotapaamisten yhteydessä sekä sähköpostin kautta. Jokaisella ikäryhmällä on vastuuhenkilö joka auttaa ryhmänjohtajia erinäisissä kysymyksissä, mm. tiedottamisessa. Johtajiston sisäinen tiedottaminen järjestetään pääsääntöisesti Facebookin sekä johtajistopalavereiden kautta. Lippukunnalla on myös oma palsta Turun NMKYn internetsivuilla, oma nettisivu scout.fi:ssä sekä Facebook-sivu. Lippukunnan jäsenet jaetaan viiteen eri ikäryhmään: sudenpennut (lk (1), 2 ja 3), seikkailijat (lk 4 ja 5), tarpojat (lk 6-8), samoajat (lk 9 aina 17 ikävuoteen asti) ja vaeltajat (18-22 vuotiaat). Vaeltajaiän jälkeen jäsenestä tulee vanhempi johtaja (22+). Tavoitteena vuodelle 2015 on tarjota monipuolista ja korkealaatuista toimintaa kaikille viidelle ikäryhmälle ja että jokaiselle ikäryhmälle järjestetään viikoittaisten kokoontumisten lisäksi kausittain ainakin yksi lippukuntatapahtuma. Kaikki järjestetyt tapahtumat arvioidaan ja pyritään tarjoamaan tapahtumia jäsenten toiveiden ja tarpeiden mukaan. Lippukuntatapahtumien lisäksi jäseniä pyritään kannustamaan osallistumaan tapahtumiin joita FiSSc (Finlands Svenska Scouter r.f.) tai Suomen Partiolaiset järjestävät. Lippukunta tukee myös jäseniään osallistumismaksujen suhteen koulutus- ja kurssitapahtumissa. Koska piirin tapahtumat ovat pääsääntöisesti tarkoitettu yksittäisille ikäryhmille, lippukunta pyrkii järjestämään sisäisesti tapahtumia joihin kaikki lippukunnan jäsenet voivat osallistua. Lippukunnan laajuisilla tapahtumilla pystytään luomaan yhteenkuuluvuutta ja yhteisön tuntua lippukunnassa. Johtajiston yhteistyötä arvostetaan ja vuonna 2015 halutaan erityisesti panostaa johtajahuoltoon mm. mahdollistamalla johtajiston osallistumisen hallinnollisten kokousten ulkopuolella, ns. johtajapalavereissa. Johtajapalaverien on tarkoitus toimia sosiaalisena tilaisuutena 15

16 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTOIMINTA mutta auttaa myös tiedonvälityksessä, kouluttamisessa ja inspiroinnissa. Koffanin perinteiset tapahtumat LEp- Ra-förläggning (retki johtajille, vaeltajille ja samoajille) ja Samarinhajk (välipäivillä järjestettävä johtajiston viikonloppu-retki) pyritään toteuttamaan. Lippukunnassa on käytössä tehtäväkeskustelut johtajan ja LPKJ/ohjaajan kanssa. Tämä auttaa mm. selkeyttämään jokaisen johtajan vastuualueet ja vastuun jakautumisen. Keskustelu on tilaisuus jossa käydään läpi mitä johtajalta odotetaan sekä mitä tehtävään kuuluu. Keskustelusta tehdään sopimus missä mm. kirjataan kuinka pitkäksi aikaa johtaja sitoutuu hoitamaan tehtävää. Vuonna 2015 tulemme edelleen aktiivisesti tekemään töitä ylläpitääksemme hyvää yhteistyötä alueen muiden ruotsinkielisten lippukuntien kanssa (Ålands- och Sydvästra Finlands region). Viime vuosina meillä on ollut aktiivista yhteistyötä lippukuntien kanssa mm. Turusta sekä Paraisilta. Yhteistyön kautta pystymme tarjoamaan suurempia tapahtumia sekä uusia tuttavuksia. Myös johtajat hyötyvät yhteistyöstä paljon. Me haluamme ylläpitää ja edelleen parantaa hyvää yhteistyöympäristöä ja tunnelmaa jota olemme viime vuosien ajan rakentaneet. Haluamme jatkossakin toimia kohti avointa keskustelua lippukunnan sisällä sekä lippukunnan ja kotien välillä. Tähän pyrimme aktiivisella panostuksella viestintään ja tiedottamiseen. Kesällä 2015 lippukunta ei järjestä perinteistä kesäleiriä, vaan panostaa suuresti meritoimintaan. Finlands Svenska Scouter r.f:n Eskader 2015 järjestetään välillä Hanko-Nauvo. Eskaaderiin saa venejoukkueet koko piiristä osallistua, joko lippukunnan taikka yksityisillä veneillä. Eskaaderi on yhteinen purjehdusviikko missä venejoukkueet purjehtivat yhdessä paikasta toiseen. Eskaaderi päätetään kilpailuun På Rätt Köl joka on meriaiheinen kilpailu joka järjestetään välillä Korppoo-Nauvo. Järjestäjät toivovat että kaikki eskaaderiin osallistuvat venejoukkueet myös osallistuisivat kilpailuun, mutta osallistuminen ei ole pakollista ja vaihtoehtoista ohjelmaa järjestetään joukkueille jotka eivät osallistu kilpailuun. På Rätt Köl järjestetään vuonna 2015 yhteistyössä Koffanin ja Sjörådenin (FiSSc:nin meritoiminnasta vastaava ryhmä) välillä, koska vuoden 2014 voittaja joukkue oli Koffanista. Meritoiminnan tavoite on että kaikki pääsevät osallistumaan. Täten toivomme että useampi jäsen innostuisi meritoiminnasta ja myös purjeveneestämme, s/y Tuulista. Koska lippukunnan meritoiminta on kasvanut viime vuosina on myös lippukunnan venetarve muuttunut. Vuonna 2015 lippukunta pyrkii yhdessä Skuffenin (joka on s/y Tuulin omistaja) kanssa myymään lippukunnan nykyisen veneen ja hankkia tilalle hieman uudemman ja isomman veneen. Kesäällä 2015 järjestetään myös johtajille suunnattu koulutusleiri Indaba jonne Koffanin johtajistoa kannustetaan osallistumaan. 16 Lippukunta on kasvava ja vuonna 2015 jatketaan toiminnan kehittämistä ja rekrytoidaan yhä enemmän jäseniä aktiivisen markkinoinnin myötä mm. koulukampanjoiden kautta. Myös lippukunnan imagoa halutaan parantaa mm. artikkeleilla paikallisissa lehdissä sekä näkyvyydellä kaupungilla. Tähän tavoitteeseen päästään aktiivisella osallistumisella tapahtumiin kuten Föreningsfestivalen ja Turun-päivä. Lippukuntaa tulee aktiivisesti markkinoida erilaisten kanavien kautta kaikille ikäryhmille Verksamhetens tyngdpunkt ligger i utomhusverksamhet där vandringar, hajker, läger, förläggningar och seglatser utgör den centrala delen. På våren, vintern och hösten ordnar kåren regelbundet förläggningar på utfärdsstugan Holken, samt vandringar och hajker bland annat i Åbolands skärgård. Under sommarhalvåret ordnas seglatser med kårens segelbåt s/y Tuuli som införskaffades av understödsföreningen Skuffen våren Utöver detta har de olika åldersgrupperna i regel gruppmöten en gång i veckan i kårlokalen i Åbo. Informationsgången Informationsgången inom kåren sker via flera olika portaler. Informationsbladet KE-bulletinen skickas till medlemmarna tre gånger om året, före terminsstarten vid vår-, sommar- och höstterminen. KE-bulletinen innehåller verksamhetskalendern för respektive termin, åldersgruppsspecifik information och andra aktualiteter. Utöver detta delas mer specifik information ut åt medlemmarna på gruppmötena och via e-postlistor. Varje åldersgrupp har en åldersgruppsansvarig som stöder och hjälper gruppledarna i olika frågor, bl.a. med informationsgången. Inom ledarkåren och kårstyrelsen sköts informationsgången främst via Facebook och på ledarkårens möten, ledarpalavern. Kåren har också en egen avdelning på Åbo KFUM:s hemsida, en egen hemsida på scout.fi och en Facebook-sida. Åldersgrupperna Kårens scouter delas in i fem olika åldersgrupper: vargungar (åk (1), 2 och 3), äventyrsscouter (åk 4 och 5), spejarscouter (åk 6-8), explorerscouter (åk 9 och ända till 17 åringar) och roverscouter (18-22 åringar). Efter roverscoutåldern blir man äldre ledare (22+). Målsättningarna för år 2015 ligger i att erbjuda mångsidig och högklassig verksamhet för alla fem åldersgrupper så att alla åldersgrupper erbjuds minst ett kårevenemang per termin utöver de veckovisa gruppmötena. Vi utvärderar alltid våra evenemang och vi strävar efter att bättre kunna möta medlemmarnas önskemål och behov i frågan

17 NUORISOTOIMINTA om hurudan verksamhet vi ordnar. Således försöker vi uppnå en balans mellan tradition och önskemål. Utöver kårens egna evenemang uppmuntras medlemmarna att delta i programevenemang arrangerade av Finlands Scouter r.f. eller Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc) och kåren stöder medlemmarnas deltagande i kurser och utbildningar. Eftersom de evenemang som ordnas av regionen eller förbundet ofta riktar sig till enbart en eller två åldersgrupper åt gången strävar vi efter att ordna evenemang i vilka alla kårens medlemmar kan delta. Genom att ordna gemensamma kårevenemang kan vi också bygga upp samhörigheten och känslan av gemenskap inom kåren. Vi värdesätter sammanhållningen i ledarkåren och år 2015 vill vi speciellt satsa på ledarvård genom att erbjuda de äldre åldersgrupperna möjlighet att träffas också utöver de administrativa mötena på s.k. ledarpalaver. Ledarpalaver ska förutom att fylla en social funktion också kunna användas till informationsutbyte, utbildning eller inspirera till utbildning. Vi strävar till att ordna Koffans traditionella evenemang LEpRa- förläggning (förläggning för Ledare, Explorer- och Roverscouter) och Samarinhajk. Kåren använder sig av s.k. handslag som är ett verktyg i form av ett samtal mellan ledare och kårchef/handledare för att komma överrens om de olika uppgifterna varje ledare har. Detta bl.a. för att kunna förtydliga uppgiftsfördelningen mellan ledarna. Handslagsdiskussionen är ett tillfälle där man går igenom vad det förväntas av dig som ledare och vad som ingår i ditt ledaruppdrag. Handlaget är en överenskommelse där man bl.a. skriver ner hur länge en person förbinder sig till ett visst uppdrag. Huvudmålen för verksamheten 2015 År 2015 kommer vi fortsättningsvis aktivt att arbeta för upprätthållandet av det goda samarbetet med de andra kårerna i regionen (Ålands- och Sydvästra Finlands region). De senaste åren har vi haft ett aktivt samarbete med andra scoutkårer från bl.a. Åbo och Pargas. Genom samarbetet kan vi erbjuda våra scouter större evenemang och nya bekantskaper. Även ledarna vinner mycket på utbytet. Vi vill upprätthålla och ytterligare förbättra den goda samarbetsmiljön och stämningen inom kåren som vi byggt upp under de senaste åren. Vi vill fortsättningsvis jobba för en öppen dialog både inom kåren och mellan kåren och hemmen. Detta gör vi genom att aktivt satsa på kommunikation och information. Sommaren 2015 ordnar kåren inget traditionellt sommarläger utan satsar stort på sjöverksamheten. Finlands Svenska Scouter r.f:s Eskader 2015 ordnas på sträckan Hangö-Nagu. I Eskadern får båtlag från hela förbundet delta, antingen med privata båtar eller med kårbåtar. Eskadern är en gemensam seglingsvecka där båtlagen seglar från punkt till punkt. Eskadern avslutas med På rätt köl som är en sjötävling som ordnas på sträckan Korpo-Nagu. Arrangörerna hoppas att alla lag som deltar i Eskadern även deltar i På rätt köl men tävlingsdeltagandet är frivilligt och annat program ordnas åt dem som inte deltar. På rätt köl ordnas i år av Koffan i samarbete med Sjörådet i FiSSc, eftersom det vinnande laget sommaren 2014 kom från Koffan. Målsättningen för sjöprogramet är att alla åldersgrupper erbjuds möjligheten att delta. På detta sätt hoppas vi att fler medlemmar inspireras av sjöprogrammet och således också av kårens segelbåt s/y Tuuli. Eftersom kårens sjöverksamhet har vuxit de senaste åren har också kårens behov av segelbåt förändrats. År 2015 strävar kåren till att tillsammans med Skuffen som är s/y Tuulis ägare att sälja henne och införskaffa en något större och nyare segelbåt till kåren. Vi är en växande kår och år 2015 vill vi fortsätta utveckla verksamheten och rekrytera fler medlemmar till kåren genom aktiv marknadsföring, t.ex. via skolkampanjer. Vi vill också förbättra kårens image utåt bl.a. genom artiklar i på orten utkommande tidningar och genom synlighet i staden. Detta uppnår vi genom att aktivt delta i tillställningar som syns i stadsbilden så som Föreningsfestivalen och Åbo-dagen. Kåren ska aktivt marknadsföras genom olika portaler till alla åldersgrupper. Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet/ Målsättningar för 2016 och 2017 Parantaa ja selventää lippukunnan hallintoa niin että sekä sisäinen että ulkoinen viestintä on sujuvaa, selvää ja tavoittaa kaikki. Erityisesti panostetaan toimivan nettisivun päivittämiseen ja ylläpitämiseen. Säilyttää jäsenmäärä niin että jokaisessa ikäryhmässä on ainakin yksi ryhmä joka kokoontuu viikoittain. Parantaa lippukunnan näkyvyyttä ja imagoa niin että partio Koffanissa on houkutteleva ja kilpailukykyinen valinta vapaa-ajanharrastukseksi. Keskittyä johtajiston hyvinvointiin järjestämällä heille ohjelmaa ja koulutusta. Jatkaa meritoiminnan kehittämistä ja saada useampi jäsen lähtemään sekä purjehduksille että osallistumaan purjeveneen vuosittaiseen huoltoon Att förtydliga och förbättra kårens administration så att både den interna och den externa 17

18 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTOIMINTA kommunikationen är smidig, tydlig och når alla. Speciellt ska vi satsa på att uppdatera och upprätthålla en fungerande hemsida för kåren. Bibehålla vårt medlemsantal så att varje åldersgrupp har minst en aktiv grupp som förverkligar scoutprogrammet och har veckovis verksamhet. Förbättra kårens synlighet så att scouting i Koffan är en fritidssysselsättning som är attraktiv och ett bra val som hobby. Fokusera på ledarkårens välmående genom att ordna program och utbildning riktad till dem. Sommaren 2015 ordnas utbildningslägret Indaba i FiSSc regi och kårens alla ledare uppmuntras att delta. Att vidareutveckla sjöverksamheten och involvera fler kårmedlemmar i segling och underhållet av kårens segelbåt. Merkittävimmät yhteistyötahot / Viktigaste samarbetsgrupper Turun NMKY / Åbo KFUM Tuki- ja vanhempainyhdistys Skuffen / Föräldraoch understödsföreningen Skuffen Turun ruotsalainen seurakunta / Åbo svenska församling FiSSc/SP / FiSSc/FS Turun kaupunki / Åbo stad Muut lippukunnat / Övriga scoutkårer Talous/Ekonomi Kårens ekonomi sköts av kårekonomen men följs regelbundet upp under kårstyrelsens möten. Kåren understöds ekonomiskt av Skuffen, Åbo stad och Åbo svenska församling. Scoutkåren Kamraternas Föräldra- och Understödsförening SKUFFEN R.F. /Allmänt och målsättningar Vuosi 2015 on Skuffenin 66 toimintavuosi lippukunta Koffanin tukielimenä. Tukiyhdistyksen jäsenmäärä on useita vuosia pysynyt vakaana. Tällä hetkellä noin 30 henkilöä kuuluu Skuffenin toimintapiiriin. Yhdistyksen toiminnan päämääränä on tukea lippukunnan työtä partionuorten hyväksi sekä taloudellisesti että henkisesti. Perusajatuksena on luoda yhä parempia edellytyksiä ja resursseja lippukunnan jäsenille harjoittaa mielenkiintoisaa ja monipuolista partiotoimintaa Nästa år, 2015, kommer att utgöra Skuffens 66 verksamhetsår som stödorgan för scoutkåren Koffan. Understödsföreningens medlemsantal har flera år hållits stabilt. För tillfället är ca 30 personer med i verksamheten. Målsättningen med föreningens verksamhet är att stöda scoutkårens arbete för scoutungdomarna både ekonomiskt och ideellt. Grundtanken är att skapa allt bättre förutsättningar och resurser för kårens medlemmar att utöva en intressant och mångsidig scoutverksamhet. /Ansvarspersoner Stig-Göran Huldén, puheenjohtaja/ordförande Michael von Hellens, varapuheenjohtaja/viceordförande Jerker Björkqvist, rahastonhoitaja/skattmästare Maj-Len Henriks-Eckerman, sihteeri/sekreterare sekä hallituksen muut jäsenet/samt övriga medlemmar i föreningens styrelse: Jan-Henrik Strandell, Jörgen Björkman, Mary-Ann Lindblad, Max Johansson, Patrik Palm, Robert Björkman, Mikael Huldén. Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet/tillgängliga resurser och deras behov av förändring Aktiiviset ja motivoidut jäsenet ovat yhdistyksen tärkein resurssi. Yhdistyksen toiminta on täysin riippuvainen vastuunkantajien ja muiden jäsenten vapaehtoisesta työpanoksesta. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa yhdistys tarvitsee uusia kiinnostuneita vastuunkantajia jäseniksi. Hyvin keskeinen merkitys Skuffenin toiminnalle on mahdollisuus pitää hallituksen kuukausikokoukset sekä yhdistyksen vuosikokous NMKY:n yhdistykselle osoittamassa hienossa kokoustilassa NMKY:n saunaosastossa Aktiva och motiverade medlemmar utgör föreningens viktigaste resurs. Föreningens verksamhet är helt beroende av ansvarsbärarnas och övriga medlemmars frivilliga arbetsinsats. För att trygga verksamheten också i framtiden behöver föreningen nya intresserade ansvarsbärare som medlemmar. Av central betydelse för Skuffens aktivitet utgör möjligheten att hålla styrelsens månadsmöten samt föreningens årsmöte i ÅboKFUM:s trivsamma bastuavdelning. 18

19 NUORISOTOIMINTA /Verksamhet och evenemang Yhdistyksen hallitus kokoontuu noin 7-8 kertaa vuodessa. Kokouksiin ovat myös ei hallitukseen kuuluvat jäsenet tervetulleita osallistumaan ja esittämään ideoitaan ja mielipiteitään. Kokoukset ovat tärkeä osa hallituksen työtä suunnitella ja päättää asioita koskien tukiyhdistyksen jatkuvaa toimintaa. Skuffen pyrkii työllään tukemaan partiolippukunnan toimintaa niin maalla kun merellä. Skuffenin omistamat ja ylläpitämät: retkeilymaja Holken Paimiossa ja purjevene s/y Tuuli, muodostavat merkittävän osan yhdistyksen tuesta lippukunnan toiminnalle Föreningens styrelse samlas till månadsmöten som hålls ca 7-8 ggr per år till vilka också medlemmar utanför styrelsen är välkomna att delta och framföra ideer och åsikter.. Dessa månadsmöten utgör en viktig del av styrelsens arbete med planering och beslut gällande understödsföreningens kontinuerliga verksamhet. Skuffen strävar att stöda scoutkårens verksamhet både till lands och till sjöss. De av Skuffen ägda och underhållna : utfärdstugan Holken i Pemar och segelbåten s/y Tuuli utgör en betydande del av föreningens stöd för kårens verksamhet. Vuosien 2016 ja 2017 avaintavoitteet/nyckelmålsättningar för åren 2016 och 2017 Skuffen jatkaa retkeilymaja Holkenin kunnostamista siinä määrin kuin yhdistyksen talous ja omat voimat sallivat. Jatkaa Koffanin nyt hyvin toimivan meripartiotoiminnan tukemista ja turvata toiminnan jatkuvuutta avustamalla taloudellisesti jo aloitettua purjevene s/y Tuulen varustuksien uusimista. Partiojohtajien jatkokoulutuksen tukeminen mahdollisuuksien mukaan myöntämällä hakemusten perusteeella apurahoja jotka mahdollistavat osallistua myös maksullisiin erikoiskursseihin jotka ovat hyödyksi koko lippukunnan toiminnalle. Jatkaa jäsenmäärän vahvistamista rekrytoimalla aktiivisesti uusia jäseniä ja erityisesti nuorempia henkilöitä (lasten vanhemmat, partioystäviä jne.) turvaamaan yhdistyksen toimintaa jatkossa. Jatkaa yhdistyksen hallituksen ikärakenteen nuorentamista astettain valitsemalla myös nuorempia henkilöitä hallitukseen. Aloittaa yhdessä lippukunnan kanssa suunnittelu, työ ja varainkeruu korvaamaan lähitulevaisuudessa s/y Tuuli uudemmalla purjeveneellä Att fortsätta renoveringen av utfärdstugan Holken i den mån föreningens ekonomi och de egna krafterna det tillåter. Att fortsätta att stöda Koffan i den nu välinkörda sjöscouting-verksamheten så att den är tryggad också i fortsättningen genom ekonomisk bidrag till den påbörjade förnyelsen av utrustningen på segelbåten s/y Tuuli. Att efter mån och möjlighet stöda scoutledarnas utbildning genom att på basen av ansökan bevilja stipendier som möjliggör deltagande även i avgiftsbelagda specialkurser som gagnar hela scoutkårens verksamhet. Att förstärka medlemsantalet genom att aktivt rekrytera nya medlemmar och speciellt yngre personer (föräldrar,scoutvänner etc.) för att trygga föreningens verksamhet framdeles. Att gradvis föryngra åldersstrukturen i föreningens styrelse genom inval av även yngre personer i styrelsen. Att i samråd med scoutkåren börja planera, arbeta och samla medel för att i nära framtid ersätta s/y Tuuli med en nyare segelbåt. Merkittävimmät yhteistyötahot/ Viktigaste samarbetsgrupper Turun NMKY - KFUM i Åbo Lippukunta KFUM:s Scouter Kamraterna r.f - Scoutkåren KFUM:s Scouter Kamraterna r.f Yhdistyksen jäsenten henkilökohtaiset yhteisverkot / Föreningens medlemmars personliga kontaktnät Talous/Ekonomi Skuffenin hallinnolliset ja käytännölliset asiat hoitaa yhdistyksen vuosikokouksessa valittu hallitus. Yhdistyksen taloutta, kirjanpitoa ja raha-asioita hoitaa yhdistyksen rahastonhotaja. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on tyydyttävä joten taloudellista tukea lippukunnalle on mahdollista jakaa myös seuraavalle toimintavuodelle Föreningens administrativa och praktiska åligganden sköts av på föreningens årsmöte vald styrelse. Föreningens skattmästare handhar föreningens ekonomi, bokföring och bankärenden. Det ekonomiska läget är tillfredställade varför ekonomisk stöd till scoutkåren är möjligt att ge även för nästa verksamhetsår. 19

20 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 NUORISOTOIMINTA Meripartiolippukunta Turun Tähti-Tytöt ry Pyritään pitämään toiminnan taso laadukkaana ja toimimaan partioaatteen mukaisesti. Rosa Hjort, lippukunnanjohtaja Emma Luukkonen, lippukunnan apulaisjohtaja, sihteeri Sanna Laaksonen, rahastonhoitaja Julia Sahramäki, jäsenrekisterihoitaja Sanna Laaksonen, vastaava kippari Annukka Sirviö, sudenpentuvastaava Käytettävissä olevat resurssit ja niiden muutostarpeet Jäsenhankinnan keinot ja tavoitteet Lippukunta hankkii uusia jäseniä käyttämällä ilmoituksia kouluihin syyskauden alussa sekä ilmoittelu nettisivuilla. Tavoitteena on pitää mahdollisimman moni mukana toiminnassa myös tulevaisuudessa. Tiedotustoiminta Lippukunta tiedottaa jäsenilleen toiminnastaan nettisivujensa kautta (www.turuntahtitytot.fi). Johtajiston päätiedotuskanavana toimivat kaksi eri sähköpostilistaa, toinen kaikille johtajille ja toinen veneen kippareille. Lippukunnalla on facebook-ryhmä, joka tavoittaa useimmat johtajaikäiset. Ryhmien vetäjät ilmoittavat ryhmiensä jäsenille/heidän vanhemmilleen parhaaksi katsomillaan tavoilla. Vanhempainkerhon tiedotuskanavana toimii heidän oma sähköpostilistansa. Lippukunnalla on myös julkiset facebook -sivut Turun Tähti-Tytöt ry, jonne lippukunta ilmoittaa tapahtumistaan ja toiminnastaan yelisellä tasolla facebookyhteisölle. Sudenpennut Viikoittaisen kokoustoiminnan ja koko lippukunnan tapahtumien lisäksi sudenpennuille pidetään keväällä ja syksyllä yksi retki, sekä ilta- ja päiväpurjehduksia lippukunnan koulutusaluksella Meritähdellä. Lisäksi sudenpennuille järjestetään talviretki yhdessä veljeslippukunta Auran Tähti Poikien kanssa. He voivat myös osallistua piirin järjestämiin tapahtumiin. mintakautta kohden, ja heille järjestetään lippukunnan toimesta leirejä ja retkiä sekä purjehduksia. Lisäksi he voivat osallistua piirin järjestämiin tapahtumiin. Samoajat ja vaeltajat Ryhmien jäsenille tarjotaan toimintaa aluetasolla sekä pyritään järjestämään johtajarentoutuksia. Ryhmien jäsenet osallistuvat lippukunnan toimintaan retkillä, leireillä sekä purjehduksilla partio-ohjelman mukaisesti. Jäsenet osallistuvat myös piirin järjestämiin koulutuksiin. Aikuiset Aikuiset osallistuvat lippukunnan toimintaan kaikilla tasoilla, toimien lippukunnan tukihenkilöinä sekä tapahtumien järjestäjinä ja vastuuhenkilöinä. Aikuiset osallistuvat piirin ja järjestön järjestämille kursseille tai ovat niillä kouluttamassa. Tapahtumat Sudenpentujen talviretki: suunnattu sudenpennuille, yhdessä ATP:n kanssa Lippukunnan kevätretki: suunnattu kaikille ikäkausille Partioparaati: koko lippukunnalle Lippukunnan kesäleiri: ikäkaudet auki, ajatuksena yhteistyössä toisen lippukunnan kanssa Viikonloppupurjehdukset: suunnattu seikkailijoista ylöspäin Matkapurjehdus: suunnattu tarpojista ylöspäin Märkis: suunnattu seikkailijoista ylöspäin Joulumyyjäiset: koko lippukunta mukana toteutuksessa Joulupaja: suunnattu kaikille lippukunnan jäsenille ja heidän perheileen Joulusauna: Johtajille oma saunailta, jossa käydään läpi kulunutta vuotta ja pohditaan tulevaa. Merkittävimmät yhteistyötahot ATP Lounais-Suomen partiopiiri alueen muut lippukunnat NMKY Talous Lippukunnan taloudellinen tilanne on vakaa. Syksyllä on adventtikalentereiden myynti, joulupaketointi sekä joulumyyjäiset. Kaikki retket ja purjehdukset budjetoidaan niin, että ne eivät jää tappiolle. Seikkailijat ja tarpojat Viikoittaisen kokoustoiminnan ja koko lippukunnan tapahtumien lisäksi ryhmät pitävät omia retkiä kaksi toi- 20

Turun NMKY. Toimintasuunnitelma 2014. turun nmky

Turun NMKY. Toimintasuunnitelma 2014. turun nmky Turun NMKY Toimintasuunnitelma 2014 luettelo Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta 1893 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat ja toiminnan laajuus 7 Nuorisotoiminta

Lisätiedot

tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA

tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA tunmky.fi TOIMINTA SUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 130 vuotta NMKY-työtä Turussa 4 Empowering Young People vuodesta 1893 (1886) 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Hallinto 6 Toimitilat

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Partiolippukunta Vihterä ry Toimintasuunnitelma 2016 Mahdollistamme alueen lapsille ja nuorille laadukasta ja mielekästä partiotoimintaa Yleistä toiminnasta Partiolippukunta Vihterä ry:n tarkoituksena

Lisätiedot

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto.

Tavoitteena on, että vanhempia kutsutaan lippukunnan tapahtumiin. Tavoitteena on, että lippukuntaan perustetaan vanhempainneuvosto. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2005

TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2005 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2005 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013

Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013 Turun NMKY 120 vuotta 1893-2013 Toimintasuunnitelma 2013 luettelo Turun NMKY Merkitystä elämään vuodesta 1893 4 Tavoitteet ja painopisteet 4 NMKY-yhteys ja yhteistyö 6 Turun NMKY 120 vuotta 6 Hallinto

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodelta 2010

Toimintakertomus vuodelta 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1 / 5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusille toimintavuosi 2010 oli jälleen aktiivinen toiminnan kannalta. Lippukunnan jäsenmäärä on melko paljon noussut viime

Lisätiedot

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä -

- Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - - Eli lyhyt käyttöohje vapaaehtoisille Lahden Sinisissä - 1 Tervetuloa vapaaehtoiseksi partioon! Vaikka partio onkin tarkoitettu lapsille ja nuorille, on partiossa aikuisilla vapaaehtoisilla eli vapareilla

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Nakkilan Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille Nakkilan kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Lippukunta

Lisätiedot

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan.

Tavoitteena on, että ikäkausiryhmät osallistuvat kipinä hetkiin koloilloissaan. 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta pitää Sodankyläistä partioperinnettä

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 n Partiolaiset ry toteuttaa partiotoimintaa lapsille ja nuorille n kunnassa. Lippukunta on Lounais-Suomen Partiopiiri ry:n ja Suomen Partiolaiset ry:n jäsen. Vuonna 2014 lippukunta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Mankkaan Eräsusien seitsemäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (6) Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet... 2 Toiminnalliset avaintavoitteet... 2 Ryhmätoiminta... 2 Nuorten kurssit ja koulutukset...

Lisätiedot

LAPSET, NUORET PERHEET SOSIAALI- TOIMINTA URHEILU- TOIMINTA MUSIIKKI- TOIMINTA TOIMINTA- KERTOMUS 2014

LAPSET, NUORET PERHEET SOSIAALI- TOIMINTA URHEILU- TOIMINTA MUSIIKKI- TOIMINTA TOIMINTA- KERTOMUS 2014 LAPSET, NUORET PERHEET TOIMINTA MUSIIKKI- URHEILU- TOIMINTA TOIMINTA- SOSIAALI- TOIMINTA KERTOMUS 2014 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo

Lisätiedot

120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013

120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013 120 -vuotta Juhlavuoden toimintakertomus 2013 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo Toimintakertomus 2013 3 Hallinto 4 Talous 6 Tutkimus-

Lisätiedot

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto

1 Yleistä. 2 Tavoitteet. 3 Hallinto 1 Yleistä Partiolippukunta Lapin Kiehiset ja Kivekkäät toimii Sodankylän alueella ja kuuluu Lapin partiopiiriin. Taustayhteisönä toimii Sodankylän seurakunta. Lippukunta ylläpitää Sodankyläläistä partiotoimintaa.

Lisätiedot

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry

TOIMINTALINJA Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA (1/5) Lakeudenportin Ratsastajat ry TOIMINTALINJA 2017 1. Visio Lakeudenportin Ratsastajat ryn visiona on tarjota koko perheelle mahdollisuus harrastaa hevosten parissa. Tarkoituksena on

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010

KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA. vuodelle 2010 KANKAANPÄÄN UIMARIT TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2010 1. TOIMINNAN LÄHTÖKOHTA Kankaanpään Uimarit ry:n toiminnan tarkoituksena on tuottaa eri ikäryhmille uimaopetus, harrastus- ja kilpauintipalveluita.

Lisätiedot

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Jokihiset ry Syyskokouksen 2014 pöytäkirja Jokihiset ry:n sääntömääräinen syyskokous Aika: tiistai 28.11.2014 klo 18.00 Paikka: Kolo, Jokiniemen koulun paviljonki, Valkoisenlähteentie 51, 01370 VANTAA

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja terveyttä,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(5) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Mankkaan Eräsusien yhdeksäntenätoista toimintavuotena jatkamme uuden ohjelman toteuttamista ja tulemme

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosi 2016 Pyhtään Naisvoimistelijat ry 2 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. SEURAN TOIMINTATAVOITTEET... 3 3. TOIMINNAN KESKEISET HAASTEET...

Lisätiedot

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012

Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 Katsaus L-SP:n Kasvu-projektiin 3.11.2012 TAVOITE Kasvattaa Lounais-Suomen Partiopiirissä toimivien partiolaisten määrää 1.500:lla vuoteen 2015 mennessä. KEINOT Yhdessä lippukuntien kanssa etsitään keinot

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (5) Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Sisällysluettelo Toiminnan painopistealueet...2 Toiminnalliset avaintavoitteet...2 Ryhmätoiminta...2 Nuorten kurssit ja koulutukset...2

Lisätiedot

Mitä partio on? 29.3.2012 2

Mitä partio on? 29.3.2012 2 PARTIO Mitä se on? Mitä partio on? Partio on monipuolinen harrastus lapsille, nuorille ja aikuisille Partio on käytännön toimintaa, jonka takana on kuitenkin arvoja ja ihanteita Viikoittaisissa kokouksissa

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Toimintasuunnitelma vuodelle 2008 MANKKAAN ERÄSUDET RY Sivu 1/5 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Mankkaan Eräsusien viidettätoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa syksyllä 2008 käyttöön Suomen Partiolaisten

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS 1 Johdanto... 3 2 Tiedotustoiminta... 3 3 Oma toiminta... 4 3.1 Yhdistystoiminta... 4 3.2 Aatteellinen toiminta... 4 3.3 Kenttäkelpoisuus... 4 3.4 Urheilutoiminta... 4

Lisätiedot

Toiminta kertomus 2012

Toiminta kertomus 2012 Toiminta kertomus 2012 Turun Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys - Kristliga Föreningen för Unga Män i Åbo ry. Sisällysluettelo Toimintakertomus 2012 Hallinto 3 Talous 5 Tutkimus- ja kehitystoiminta

Lisätiedot

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Vammaisohjelma 2009-2011. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Vammaisohjelma 2009-2011 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän vammaisohjelma Johdanto Seurakuntayhtymän vammaisohjelma pohjautuu vammaistyöstä saatuihin kokemuksiin. Vammaistyön

Lisätiedot

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015

Toiminnan kehittäminen 2015-16. RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Toiminnan kehittäminen 2015-16 RoadTrip-kiertue Syksy 2015 Tavoite Jäsenmäärän kasvu 6 000 partiolaista J-SP:ssa 2016 Partiolaisten määrällä on vaikutusta piirin saamaan valtionapuun, joka jaetaan suoraan

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Partiolippukunta Kulman Kiertäjät ry PARTIOLIPPUKUNTA KULMAN KIERTÄJÄT RY NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Hyväksytty perustavassa kokouksessa 13.12.1982 Muutokset hyväksytty lpk:n kokouksessa 22.10.1985, 28.2.1986

Lisätiedot

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF

UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF 1 UUDENMAAN MUNUAIS-JA MAKSAYHDISTYS UUMU RY NJUR- OCH LEVERFÖRENINGEN I NYLAND RF TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2017 TOIMINTAVUODEN YLEISNÄKYMÄT JA -TAVOITTEET Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU

Lisätiedot

AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017

AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017 AURAN TÄHTI POIKIEN UUTISKIRJE NRO 1/2017 Tämä on Auran Tähti Poikien uutiskirje, josta löytyy paljon tärkeää tietoa. Luethan Pullopostin tarkasti ja merkitse tapahtumat kalenteriinne. Kaiken voit aina

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry 1 / 7 Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2014 Mankkaan Eräsudet ry jatkaa 21. toimintavuotenaan nykyisen partio-ohjelman toteuttamista. Vuonna 2014

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2015 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2010 14.8.2011 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2010-14.8.2011 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Salon Reumayhdistys TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Perusta Toimintasuunnitelman perustana ovat yhdistyksen säännöt ja Suomen Reumaliiton vuoden toimintateema: Liikkeestä

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016. Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 Rajamäen Kehitys Ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Rajamäen Kehitys Ry:n toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta Rajamäen Kehitys Ry eli RaKe on perustettu 1924 ja on yksi suurimmista ja vanhimmista Nurmijärvellä

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma

Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo. Toiminta- ja taloussuunnitelma Nummelan Palloseura ry NuPS Jalkapallo 2007 Nummelan Palloseura ry 28.11.2006 1 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE... 2 2. TOIMINTAMALLI... 3 2.1. TOIMINTA-ALUE JA SIDOSRYHMÄT...3 2.2. SEURAN SÄÄNTÖMÄÄRÄISET

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää.

Vuonna 2014 on edelleen tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan ja pyrkiä kasvattamaan jäsenmäärää. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013

SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 SB-Pro Nurmijärvi ry:n toimintasuunnitelma kaudelle 2012-2013 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 SB-PRO NURMIJÄRVI RY:N TOIMINTASUUNNITELMA... 1 KAUDELLE 2012-2013... 1 1. YLEISTÄ... 3 2. VARSINAINEN TOIMINTA...

Lisätiedot

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!!

% % Partiolippukunta% Mankkaan%Eräsudet%ry%!!!!! Toimintasuunnitelma!vuodelle!2015!! MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelma2015 Partiolippukunta MankkaanEräsudetry Toimintasuunnitelmavuodelle2015 MankkaanEräsudetryjatkaa22.toimintavuotenaanpartio=ohjelmantoteuttamista.Vuonna2015 lippukuntakiinnittääerityistähuomiotatoimintansalaadukkuuteensekäyli15=vuotiaidenpysymiseen

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry

Toimintakilpailun säännöt. Etelä-Karjalan Partiolaiset ry Toimintakilpailun säännöt Etelä-Karjalan Partiolaiset ry SISÄLLYSLUETTELO Partio-ohjelma Kilpailutoimintaan osallistuminen Koulutukset Kasvu Muut Säännöt astuvat voimaan 1.1.015 alkaen. 1 PARTIO-OHJELMA

Lisätiedot

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään?

Tuuspartion historiaa: Mitä partiossa tehdään? Tervetuloa partioon Partio on vastavoima Miks mun pitäis ja Ei kuulu mulle -asenteille. Partiossa toimitaan ryhmissä, jotka noudattavat partio-ohjelmaa. Tärkeää on se, että saa tehdä itse. Pienimmätkin

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat NAANTALIN 4H-YHDISTYS Sivu 1 (7) Toimintasuunnitelma vuodelle 2013 Toiminnan painopisteet ovat nuoret +15 nuorten yrittäjyyden tukeminen ja heidän keskinäinen verkottuminen nuorten työllistäminen yhdistyksen

Lisätiedot

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta.

Lippukunta on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Lippukunta voi harjoittaa julkaisutoimintaa voittoa tavoittelematta. 1 Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Lapin Kiehiset ja Kivekkäät ry. Yhdistyksen kotipaikka on Sodankylän kunta ja yhdistyksen kielenä on suomi. Jäljempänä näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan

Lisätiedot

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012

NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA. Lätzä ja Petra 19.1.2012 NÄIN SAAT LISÄÄ JOHTAJIA Lätzä ja Petra 19.1.2012 Missä mennään? Partiolaisten jäsenmäärä on laskenut rajusti muutamassa vuodessa Nyt SP:ssä jäseniä n. 55 000 Samanlaisella kehityksellä, 10 vuoden kuluttua

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 2006 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii vuonna 2006 Suomen Partiolaisten ohjelmaa toteuttaen. Vuoden päätapahtumana on lippukunnan kesäleiri,

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry.

Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI Yhdistyksen nimi on Partiopoikalippukunta Lappeenrannan Walliveljet ry. Yhdistyksen nimi lyhennetään epäviralliseen muotoon LW ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015.

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n säännöt Hyväksytty piirin kokouksessa 19.10.2015. PRH hyväksynyt 8.12.2015. 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry.

Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. Tilastot 2011 Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry. 29.6.2012 Jarno Hakulinen Sisällys 1. Piirikohtaiset tilastot... 3 2. Vuosiselosteen palautuminen... 3 3. Tilastoissa käytettyjä termejä... 4 4. Jäsenistö...

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Oulunsalo Pesäpallojaosto 28.11.2006 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Yleistä Pesäpallojaoston yleisenä tavoitteena on lisätä pesäpalloilun harrastuneisuutta Oulunsalossa ja tarjota melenkiintoista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Sateenkaariyhdistys Malkus ry

Sateenkaariyhdistys Malkus ry Toimintasuunnitelma 2016 1 1. Johdanto Sateenkaariyhdistys Malkuksen tarkoituksena on edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkistä ja hengellistä hyvinvointia ja tukea tätä tarkoitusta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010

Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 Toimintasuunnitelma 1.5.2009-30.4.2010 1 (6) Toimintasuunnitelma kaudelle 1.5.2009 30.4.2010 Seurassa toimii kauden aikana juniorijoukkueita kahdessatoissa eri ikäluokassa G- junioreista A-junioreihin.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009

Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 MANKKAAN ERÄSUDET RY 1(4) Partiolippukunta Mankkaan Eräsudet ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2009 Mankkaan Eräsusien kuudettatoista toimintavuotta leimaavat uudistuksen tuulet. Tavoitteena on ottaa käyttöön

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014

JOHTOKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2014 Aika Paikka Läsnä klo.11.06 Kuopion Eläinlääkärikeskus, Soikkokuja 12, Kuopio Viivi Kaskenaho, Joonas Kaskenaho, Johanna Sipiläinen, Teo Lintula, Anni Puurunen, Teija Pesonen ja Niina Elomäki Käsitellyt

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015. 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet kotisivut: Avustusta haetaan vuodelle 2015 VUOSIAVUSTUSHAKEMUS 2015 Palautus 31.3.2015 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta klo15.00 mennessä. Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura / Yhdistys: Rekist.vuosi Osoite: Internet

Lisätiedot

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen.

Susiveikkojen toiminnan painopisteitä ovat laadukas peruspartiotoiminta kokouksissa, retkillä ja leireillä johtajahuolto jäsenmäärän kasvattaminen. Partiolippukunta Susiveikot ry TOIMINTASUUNNITELMA 15.8.2012-14.8.2013 Yleistä Partiolippukunta Susiveikot toimii toimintakaudella 15.8.2011-14.8.2012 partio-ohjelmaa toteuttaen. Toimintakauden päätapahtuma

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan.

Vuonna 2013 on tarkoitus rekrytoida uusia vartion- ja laumanjohtajia lippukuntaan. TOIMINTASUUNNITELMA 1. YLEISTÄ Lippukunnan tarkoituksena on edistää partiolaisen myönteistä kokonaiskehitystä. Se pyrkii kasvattamaan terveitä, sosiaalisen vastuunsa tuntevia yksilöitä. Tähän sisältyy

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta Sivistystoimi AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 30.11.2016 2 Sisällys 1. Toiminta-ajatus ja toiminnan tavoitteet 3 2. Aamu- ja iltapäivätoiminnan suunnittelu

Lisätiedot

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio

1. Seuran nuorisotoiminta. 2. Seuratoiminnan visio Budokwai ry Karate Junioritoiminnan kriteerit ja toimintalinja 2016 2018 Sisällysluettelo 1. Seuran nuorisotoiminta 3 2. Seuratoiminnan visio 3 3. Eettiset linjaukset 4 4. Toiminnan tavoitteet 5 5. Käytännön

Lisätiedot

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA

KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDET LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Lasse Heiskanen Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry KUNNAN YHTEISTYÖMAHDOLLISUUDENT LIIKUNNAN LISÄÄMISEKSI KERHOTOIMINNASSA Perusasteen

Lisätiedot

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala

VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta PL 50, 36201 Kangasala VUOSIAVUSTUSHAKEMUS vuodelle 2011 Palautus 31.3 2011 klo 15.00 Kulttuuri- ja Vapaa-aikalautakunta mennessä. PL 50, 36201 Kangasala Avustusta haetaan (rasti): Liikuntaan Nuorisotyöhön 1. Hakija Seura /

Lisätiedot

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA

... yhdessä... TOIMINTASUUNNITELMA 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014... yhdessä... JYVÄSKYLÄN LATU RY TOIMINTASUUNNITELMA 2 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. YLEISTÄ Jyväskylän Ladun tavoitteena on edistää kaiken ikäisten kuntoa ja

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET

ORIMATTILAN KAUPUNKI LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET LIIKUNTAJÄRJESTÖJEN AVUSTUSMUODOT SEKÄ JAKOPERUSTEET Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 18.11.2014 146 Kaupunginhallitus 24.11.2014 404 AVUSTUSMUODOT 1. Toiminta-avustus 2. Koulutusavustus 3. Tilavuokra-avustus

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA

Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA Pyhäjokilaakson Ratsastajat Ry TOIMINTALINJA 1. YLEISTÄ TOIMINTALINJASTA 2. VISIO 3. ARVOT JA EETTISET LINJAUKSET 4. TOIMINNAN TAVOITTEET 5. KÄYTÄNNÖN TOIMINTA JA PERIAATTEET 6. ORGANISAATIO JA VASTUUNJAKO

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa:

Lippukunnanjohtajan. Tämän kortin omistaa: Lippukunnanjohtajan KOULUTTAUTUMISKORTTI Lippukunnanjohtajana olet vastuullisessa, mutta antoisassa pestissä. Tähän korttiin on koottu asioita, joiden osaaminen helpottaa työtäsi lippukunnanjohtajana.

Lisätiedot

KASVUKYSELYN TULOKSET

KASVUKYSELYN TULOKSET KASVUKYSELYN TULOKSET Taustaa Osana Strategiaa 2020 tukevan kasvusuunnitelman valmistelua järjestettiin lippukunnille kysely kasvua estävistä tekijöistä sekä lippukuntien hyvistä toimintatavoista. Tätä

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017

TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 TIKKURILAN TAITOLUISTELU- KLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO KAUDELLE 2016 2017 Tikkurilan Taitoluisteluklubi ry 12.4.2016 2 TIKKURILAN TAITOLUISTELUKLUBI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7

Sisällysluettelo. 1. Yleistä 3. 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3. 3. Opiskelu... 5. 3. Valmennus... 7. 4. Tukipalvelut... 7 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Sisällysluettelo 1. Yleistä 3 2. Urheilijamäärät lukuvuonna 2009-10 3 3. Opiskelu... 5 3. Valmennus... 7 4. Tukipalvelut... 7 5. Hallinto ja talous.. 8 6. Tiedottaminen.. 8 2 1.

Lisätiedot