Kunnanviraston valtuustosali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanviraston valtuustosali"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantaina kello Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Vuoden 2005 talousarvion toteutuminen/määrärahamuutokset 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2005 tilinpäätöksen hyväksyminen 7 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen 8 Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan valinta 9 Eron myöntäminen Päivi Pulkkiselle ensimmäisen varavaltuutetun luottamustoimesta 10 Vaalien/kansanäänestysten äänestyspaikkatiedot 11 Selvitys Mikkeli-konsernin ja Mikkelin seudun ruokapalvelujen toimintojen seudullisesta kehittämisestä/hirvensalmen ruokapalvelujen organisaatiojärjestelyt Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynti kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista/lupa- ja valvontaviranomaisen määrääminen 13 Vesihuoltoavustuksen myöntäminen Suonteen vesiosuuskunnalle 14 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Suonteen vesiosuuskunnan ottamalle Hirvensalmen Osuuspankin euron lainalle 15 Kauppakirjan hyväksyminen Hirvensalmen kunta/moisanderit ja määrärahan myöntäminen 16 Kauppakirjan hyväksyminen/perustettavan yhtiön lukuun Kari Liimatainen ja Mikko Lehto 17 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/hirvensalmen Energia Oy 18 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Hirvensalmen Energia Oy:n euron lainalle 19 Race Hirvensalmen tappiontakuu 20 Pirkko Luntan valtuustoaloite koskien nopeusrajoituksia Pyörnilän kylässä 21 Outi Kiesilän valtuustoaloite koskien yhteistyöelimen perustamista kunnan, kylätoimikuntien, yhdistysten ja seurojen kesken 22 Pirkko Luntan valtuustoaloite koskien mökkiläistoimikunnan perustamista 23 Kimmo Mikanderin valtuustoaloite 24 llmoitusasiat 25 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 26 Valtuutettujen esittämät asiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Juhani Manninen, puheenjohtaja Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 1 Aika: klo Paikka: valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Maarit Honkanen Pentti Pylkkänen Varpu Järvinen Pekka Pystynen Eija Karjalainen Mia Pöysti Esko Kekkonen Hannu Ripatti Outi Kiesilä Jarkko Sanisalo Matti Koppanen Markku Siiriäinen Ahti Lindgren Tuija Tanttu saapui klo Pirkko Luntta Seppo Ukkonen Juhani Manninen Tenho Ukkonen Kimmo Mikander Seija Väisänen Pasi Outinen Muut läsnäolijat: Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Asko Viljanen, tekninen johtaja klo Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä Rauno Turkki, elinkeinoasiamies Timo Talo, perusturvajohtaja 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Sanisalo ja Pekka Pystynen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Juhani Manninen Varpu Järvinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä osalta Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jaarkko Sanisalo Pekka Pystynen

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS-kokouskutsun asia 1 Kvalt Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsun valtuus- 1 ton toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Tästä kokouksesta on ilmoitettu päivätyllä kutsulla, joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Hirvensalmen Sanomissa on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN-kokouskutsun asia 2 Kvalt Pöytäkirja voidaan tarkastaa Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua esitys tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Sanisalo ja Pekka Pystynen.

5 Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN-kokouskutsun asia 3 Kvalt Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan 3 esitys asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET kokouskutsun asia 4 Khall Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2005 talousarvioon määrärahat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä ,17 euroa ja investointien määrärahaylityksiä ,04 euroa. Ylitykset ilmenevät liitteenä 1 olevasta taulukosta. Käyttötalousmenot alittivat kunnanvaltuuston talousarviossa ja lisätalousarviossa hyväksymät määrärahat ,46 eurolla. Nettomenot ylittyivät 4 992,48 eurolla. Määrärahaylitykset johtuivat seuraavista tekijöistä: 1. Tilintarkastus Määrärahan ylitys 38,72 euroa aiheutui koulutuskustannuksista. 2. Yleishallinto Määrärahan ylitys ,61 euroa aiheutui mm. uuden valtuustokauden seminaarikustannuksista, luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvauksista aiheutuneista kustannuksista, arvioitua suuremmista verotuskustannuksista, monistuksen ja jaettavien atk-kustannusten noususta sekä maakuntaliiton jäsenmaksun budjetoitua suuremmasta toteutumasta. Yleishallinnon tulot ylittyvät budjetoidun 7 914,50 eurolla. 3. Perusopetus Perusopetuksen määrärahaylitys ,76 euroa johtui pääasiassa budjetoitua suuremmista kuljetuskustannuksista sekä opetuspalveluiden ostosta valtiolta ja kunnilta. 4. Aikuiskoulutus Määrärahan ylitys 4 981,80 euroa johtui siitä, että kurssit toteutuivat ennakoitua laajemmin ja aiheuttivat siten ennakoitua suuremmat henkilöstökulut. Toimiston siirto kesäkuussa Pitäjäntuvalta kunnanvirastolle lisäsi vuokrakustannuksia, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa. Aikuiskoulutuksen tulot ylittivät budjetoidun 3 234,66 eurolla. 5. Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimen menot ylittivät budjetoidun ,17 euroa. Ylitys johtui pääasiassa museo- ja näyttelytoiminnan ostopalveluista sekä markkinoinnista.

7 Kunnanvaltuusto Liikuntapalvelut Määrärahaylitys 4 323,88 euroa johtui ennakoitua suuremmista rakennuksien ja alueiden kunnossapitokustannuksista sekä kiekkokaukalon pukuhuoneen ja varaston vuokrasta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa 7. Nuorisotyö Määrärahan ylitys 4 040,09 johtui pääasiassa Iltapäiväkerho Iltiksen menoista, 2 701, johon saatiin vastaavasti lääninhallitukselta avustusta sekä henkilöstömenoista. 8. Kansanterveystyö Kansanterveystyön tulosalueen määrärahan ylitys oli ,54 euroa. Se johtui yksikkökustannusten kasvusta ja vuodeosaston käytön lisääntymisestä. 9. Sairaalahoito Sairaalahoidon tehtäväalueen kustannukset ylittyivät ,87 euroa. Syinä ylitykseen olivat Mikkelin keskussairaalan kustannusten kasvu sekä kalliin hoidon rahaston kustannukset. 10. Kiinteistötoimi Ylitys kaiken kaikkiaan ,05 euroa. Se koostuu Elomaan koulun koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista sekä materiaalikustannuksista. Kiinteistöjen sähkökustannusten ja lämmityskustannusten nousu aiheutti euron ylityksen. 11. Kaavoitus ja mittaus 616,57 euron ylitys johtui kaavoituksen suunnittelusta. 12. Palo- ja pelastustoimi 5 032,46 euron ylitys johtuu asiakaspalveluiden ostoista kunnilta. 12. Ympäristönsuojelu 1 476,07 euron ylitys johtuu asiakaspalveluiden ostoista kunnilta. 13. Ympäristöterveydenhuolto 4 751,58 euron ylitys johtuu terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon asiakaspalveluiden ostoista kunnilta. 14. Investoinnit/sivistyslautakunta Koulutoimen irtain omaisuuden ylitys 4 757,03 johtuu EHA-luokan vaatimista tilasaneerauksista. Kissakosken koululla. Liikuntapalveluiden ylitys 271,87 aiheutui latukoneen hankinnasta.

8 Kunnanvaltuusto Investoinnit/perusturvalautakunta Ylitys 8 544,41 johtui vuodeosaston ja palvelukeskuksen turvalaitehankinnan lisätöistä (mm painikkeiden ja kytkintaulujen uusiminen). 16. Investoinnit/Talonrakennus (sivistystoimi) Koulukeskuksen lämmönsiirtimen hankinta ylitti hyväksytyn budjetin 5 439,33 eurolla. Koulujen verkkohankkeessa ylitys oli 3 994,50 euroa. 17. Investoinnit/Talonrakennus (tekninen toimi) Teknisen lautakunnan varasto ylitti hyväksytyn budjetin 602,06 eurolla. 18. Elinkeinoinvestoinnit ,04 euron ylitys johtui liiketilojen saneerauksesta Kosken Herkku Oy:lle. 19. Investoinnit/Julkinen käyttöomaisuus/puistot ja yleiset alueet Roosin rannan rakentaminen ylitti hyväksytyn budjetin 639,27 eurolla. 20. Investoinnit/Julkinen käyttöomaisuus/tievalaistus Ylitys 869,53 euroa johtui tievalaistuksen hankesuunnitelman laadinnasta. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2005 talousarvion ylitykset ja esittää ylitykset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 4 Vuoden 2005 talousarvion ylitykset liitteenä n:o 2. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2005 talousarvion ylitykset. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuija Tanttu ja Asko Viljanen saapuivat kokoukseen tämän pykälän aikana klo

9 Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2005 kokouskutsun asia - 5 Tark.ltk Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 5 valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Esitys Lautakunta päättää alustavasti arviointikertomuksen sisällöstä, laadintatavasta ja aikataulusta. Tarkastuslautakunta päätti alustavasti arviointikertomuksen laadintatavasta ja aikataulusta. Tark.ltk Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen alustavasta sisällöstä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen tekemistä klo Tark.ltk Tarkastuslautakunta päätti antaa liitteen 1 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta Kvalt 5 Arviointikertomus liitteenä 3. Tark.ltk esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen (liite 3) tiedoksi.

10 Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN kokouskutsun asia 6 Khall Vuoden 2005 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 2. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen jäävän positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen negatiivinen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,42 euroa. Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 99,32 %:sesti. Vuoteen 2004 verrattuna käyttötalousmenot kasvoivat 4,82 %. Merkittävin menojen kasvu tapahtui sairaalahoidon tehtäväalueen menojen kohdalla. Tämä johtui keskussairaalan palvelujen käytön kasvusta, kalliinhoidon tasausjärjestelmän maksuosuuden lisäyksestä ja sairaanhoidon kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksien kasvusta edellisvuoteen verrattuna. Tilinpäätös osoittaa ,32 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,42 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 198 euroa. Vuoden 2004 vuosikate oli 361 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna ei otettu lainaa. Lainoja lyhennettiin ,11 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 487 euroa/asukas kun vuoden 2004 lopussa lainaa oli 567 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 18,50. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 18,12 % ja Etelä-Savon kuntien 18,61 %. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2005 keskeisimmät investoinnit olivat kaavateiden päällystäminen ja ns. vastaanotto-hallin saneeraus. Vuoden 2005 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,86 euroa. Verotulot olivat ,36 euroa ja toteutuivat ,36 eroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Valtionosuudet olivat ,36 euroa ja toteutuivat ,36 euroa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu.

11 Kunnanvaltuusto Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,20 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että: 1. Investointivarauksia puretaan ,12 euroa. 2. Tilikauden ylijäämä ,32 euroa kirjataan Edellisten vuosien yli-/alijäämä tilille ja sillä katetaan edellisten vuosien alijäämiä. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kvalt 6 Tilinpäätös liitteenä n:o 4 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 5. Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi - tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2005 tarkastuslautakunnan esityksestä (liite 5) sekä - vahvistaa vuoden 2005 tilinpäätöksen - hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä tavalla - päättää vastuuvapauden myöntämisestä kunnanhallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille vuodelta 2005 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, etteivät kunnanjohtaja Seppo Ruhanen ja kunnanhallituksen jäsenet Esko Kekkonen, Pentti Pylkkänen, Outi Kiesilä, Hannu Ripatti, Eija Karjalainen ja Maarit Honkanen osallistuneet asian käsittelyyn.

12 Kunnanvaltuusto KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN kokouskutsun asia 7 Khall Hirvensalmen kunnan luottamushenkilöiden nykyinen palkkiosääntö on tullut voimaan Siinä määritellään luottamushenkilöille luottamustoimen hoitamisesta suoritettavista palkkioista sekä tehtävän hoidon aiheuttamien kustannusten korvausperusteista. Palkkiosäännön 20 vuoden voimassaolon aikana on tullut muutoksia sekä kuntien luottamushenkilöjärjestelmään että kunnallishallintoa ohjaavaan lainsäädäntöön. Palkkiosäännön päivittäminen on tarpeen muutokset huomioon ottaen. Vuosittain taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksytään kokous- ja luottamushenkilöpalkkiot sekä vahvistetaan vuosipalkkiot. Palkkiosääntö liitteenä 1. Kj. : Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin. Kvalt 7 Palkkiosääntö liitteenä 6. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

13 Kunnanvaltuusto KUNNNANHALLITUKSEN 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA kokouskutsun asia 8 Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Kimmo Mikanderille eron kunnanhallituksen jäsenyydestä alkaen. Kimmo Mikander on toiminut kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajana. Myöntäessään eron Kimmo Mikanderille kunnanvaltuusto valitsi Jukkapekka Lempiäisen kunnanhallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Koppasen. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaa kunnanvaltuusto ei kokouksessaan valinnut. Kj. : Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin. Kvalt 8 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jukkapekka Lempiäisen.

14 Kunnanvaltuusto ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVI PULKKISELLE ENSIMMÄISEN VARAVALTUUTETUN LUOTTAMUSTOIMESTA kokouskutsun asia 9 Khall Päivi Pulkkinen hakee allekirjoitetulla kirjeellä eroa Hirvensalmen kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Pulkkinen on toiminut kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisenä varavaltuutettuna. Kuntalain 11 :n mukaan hänen tilalleen tulee valtuuston puheenjohtajan kutsua jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu. Kokoomuksen valtuustoryhmän toinen varavaltuutettu on Pirjo Hilama. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Päivi Pulkkiselle ensimmäisen varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi se toteaa, että kokoomuksen varavaltuutettuina toimivat: 1. Pirjo Hilama 2. Esko Komppa 3. Markku Kivisaari 4. Teemu Teelahti 5. Jukkapekka Lempiäinen 6. Päivi Liukku Kvalt 9 Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää eron Päivi Pulkkiselle ensimmäisen varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi se toteaa, että kokoomuksen varavaltuutettuina toimivat: 1. Pirjo Hilama 2. Esko Komppa 3. Markku Kivisaari 4. Teemu Teelahti 5. Jukkapekka Lempiäinen 6. Päivi Liukku

15 Kunnanvaltuusto VAALIEN/KANSAÄÄNESTYSTEN ÄÄNESTYSPAIKKATIEDOT kokouskutsun asia 10 Khall Vaalilain (Vaalilaki 714/98) kunnanvaltuuston on vuosittain tarvittaessa viimeistään huhtikuussa päätettävä äänestysaluejaosta. Hirvensalmella on ollut viisi äänestysaluetta, joiden äänestyspaikat ovat olleet: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi:Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hietanen Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää ajanjaksolla pidettävien vaalien/kansanäänestysten äänestysalueet ja paikat seuraavasti: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi: Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hietanen Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala Kvalt 10 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksolla pidettävien vaalien/kansanäänestysten äänestysalueet ja paikat seuraavasti: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi: Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hietanen

16 Kunnanvaltuusto Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala

17 Kunnanvaltuusto SELVITYS MIKKELI-KONSERNIN JA MIKKELIN SEUDUN RUOKAPALVELUJEN TOIMINTOJEN SEUDULLISESTA KEHITTÄMISESTÄ/HIRVENSALMEN RUOKAPALVELUJEN ORGANISAATIOJÄRJESTELYT 2006 kokouskutsun asia 11 Khall Mikkelin seudun liitto päätti syystalvella 2004 teettää selvityksen Mikkeli-konsernin ja Mikkelin seudun ruokapalvelujen toimintojen seudullisesta kehittämisestä. Tarjouskilpailun jälkeen asiantuntijoiksi valittiin Efeko Oy:n konsultit. Selvitystyön kustannukset katettiin Mikkelin seudun aluekeskusohjelmasta. Selvitystyön tavoitteena oli kuvata ja analysoida ja Mikkelin, Mikkeli-konsernin ja seudun: tuottamien ruokapalvelujen nykytila ruokapalvelujen kokonaiskustannukset ja yksikkökustannukset organisaatiotasolla toimialoittain ruokapalveluihin käytettävät resurssit ruokapalvelujen tuotos ja tuottavuus organisaatiotasolla toimialoittain. Lisäksi haluttiin selvittää vaihtoehtoiset mallit ruokapalvelujen kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja asiakaslaadun parantamiseksi: johtamisesta organisaatiomuodoista seudullisesta yhteistyöstä ja organisaatiosta keittiöverkostosta sekä ruokapalvelujen tuottamisesta. Selvitystä varten muodostettiin ohjausryhmä, jossa oli edustajat Mikkeli-konsernista ja seudun kunnista. Selvityksessä olivat mukana Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä- Savon koulutuksen kuntayhtymä, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Haukivuoren, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Haukivuoren kunnanjohtaja Tapio Iso- Mustajärvi. Lisäksi ohjausryhmän apuna toimi asiantuntijaryhmä, jossa edustajina olivat kuntien ruokapalvelujen edustajat. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut tuottaa selvitykseen informaatiota kuntien ruokapalveluorganisaatioista ja viestiä selvityksen edistymisestä omissa organisaatioissaan. Selvityksen sisältö on käsitelty sekä ohjaus- että asiantuntijaryhmissä. Loppuraportti on konsulttien laatima selvitys

18 Kunnanvaltuusto nykytilasta ja ehdotus seudullisen yhteistyön etenemisestä. Raportti tulee Mikkelin seutuvaliokunnan käsittelyyn syksyn 2005 kuluessa. Sen jälkeen raportti toimitetaan kuntiin käsiteltäväksi. Hirvensalmella ruokapalvelun suoritteita on vuodessa kappaletta. Tämä sisältää koulujen, päiväkodin ja vanhainkotipalvelukeskuksen valmistamat ateriat. Ruokapalvelun kustannukset vuonna 2004 olivat euroa. Suoritteen keskiarvohinnaksi muodostuu siten 3,14 euroa. Tuottavuus on 9,17 suoritetta/tunti. Valtakunnallisesti Hirvensalmella keskimääräinen tuottavuus on matalahko ja kustannukset melko korkeat. Raportissa on selvitetty ruokapalvelujen henkilökunnan poistumaa. Palvelukeskuksen keittiössä on työssä 6,5 henkilöä. Vuoden 2006 aikana eläkeratkaisujen vuoksi henkilökunnasta poistuu yksi henkilötyövuosi. Henkilökunnan keski-ikä on 48 vuotta. Koulukeskuksen keittiössä on kaksi vakanssia. Henkilöstön keskiikä on 51 vuotta. Raportissa on arvioitu keittiön laitteistojen elinkaareksi n. 15 vuotta. Palvelukeskuksen keittiö on valmistunut vuonna 1992, jolloin tulevina vuosina joudutaan tekemään laitteistojen korjaus- ja hankintainvestointeja. Koko Hirvensalmen ruokapalvelun osalta ongelmana on tällä hetkellä ruokapalvelujen hallinnollinen sirpaleisuus. Ruokapalvelut ovat eri hallintokuntien alaisuudessa, jolloin yhtenäinen ruokapalvelujen kehittäminen ei ole mahdollista. Ruokapalveluselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selvittää asiaa lähemmin kokouksessa. Kunnan jäsenenä ohjausryhmässä toiminut perusturvajohtaja Timo Talo ja hänen varajäsenensä rehtori Petteri Lahdelma ovat myös mukana kokouksessa. Kj: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ruokapalvelukeskuksen selvitystyön. Merkittiin tiedoksi ja sovittiin, että asiaan palataan kun asia tulee käsittelyyn Mikkelin seutuvaliokunnan kautta. Mikkelin seutuvaliokunta Konsultin raportti asiasta on valmistunut ja asiakirjat on nähtävissä kokouksessa. Esityslistan liitteenä on tiivistelmä loppuraportin sisällöstä. Ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selostaa kokouksessa raportin sisältöä.

19 Kunnanvaltuusto Tiivistelmä loppuraportin sisällöstä LIITE 1 Ehdotus: Ohjausyhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selostaa kokouksessa raporttia Mikkelin konsernin ja Mikkelin seudun ruokapalvelujen toiminnan kehittämisestä. : Selostus merkittiin tiedoksi ja loppuraporttiin ja sen esityksiin päätettiin palata myöhemmin. Mikkelin seutuvaliokunta Ruokapalveluiden kehittämishankkeen ohjausryhmä kokoontui ja kokouksessa ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selostaa ohjausryhmän esitystä jatkotoimenpiteiksi. Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ohjausryhmän kannanoton perusteella jatkotoimenpiteistä. : Seutuvaliokunta päättää palata asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Mikkelin seutuvaliokunta : Ruokapalveluiden kehittämishankkeen ohjausryhmä kokoontui Läsnä oli ohjausryhmä lähes kokonaisuudessaan asiantuntijaryhmän jäsenillä vahvistettuna. Ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärven toimittamat ohjausryhmän kannanotot ovat seuraavat: Aikataulu vuoteen 2009 Oy:lle liian hidas, aloittaminen vuoden 2007 alusta mahdollista. Kangasniemi ei lähtene mukaan osakeyhtiöön. Erittäin tärkeänä ryhmä piti paikallisen asiantuntijan vapauttamista arkirutiineistaan tekemään yksityiskohtainen suunnitelma jatkosta ja auttamaan kuntia omissa ratkaisuissaan. Valitun tulisi olla joku henkilö omista ruokapäälliköistä. Valittavan henkilön palkkaukseen tulisi varata rahat aluekeskusohjelmasta. Siivous tulisi käsitellä samalla kuin ruokapalvelukin, sillä näillä kahdella huomattavia synergiaetuja mm. työntekijöiden liikkumisen vähentämiseksi ja muussakin yhteiskäytössä. Hankintarenkaan toiminnan tehostaminen tulee tapahtua samanaikaisesti, sillä osto-osaamisen ammattimaisuus ratkaisee paljon. Keittiöiden keskittäminen enintään yksi/kunta on myös tavoiteltavaa.

20 Kunnanvaltuusto Mikäli päädytään ulkoistamaan jollekin catering/siivous yritykselle omat kustannukset tulee olla tarkoin selvillä. Toimintolaskennan avulla onnistuu (vrt. Kangasniemen esimerkki). Mahdollisessa ulkopuolisen toimijan ratkaisussa on harkittava kerralla ulkoistettavia kokonaisuuksia ja ratkaisut saattaisivat olla kuntakohtaisia tms. Mahdollisessa ulkoistuksessa yksityiselle toimijalle ryhmä näkee myös muiden toimintojen, joita ollaan ulkoistamassa yhteisiin yhtiöihin, voitava olla samankaltaisten ratkaisujen kohteena. Loppuraportissa ehdotettiin ensimmäisenä askeleena mukana olleille yhteisöille nettobudjetoitujen ruokapalveluyksiköitten muodostamista ja osallistumista seudullisen toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Tuotteistamisen lopputuloksena saadaan tarkka tieto siitä, mitä toiminta maksaa tällä hetkellä ja miten sitä tulisi missäkin kunnassa kehittää. Tällä pystytään jo merkittäviin kustannussäästöihin ja on tarpeellinen vaihe ennen rakenteellisia uudistuksia. Ilman ulkopuolista asiantuntemusta ja työpanosta kaikki mukana olleet yhteisöt eivät pysty nettoyksikköänsä luomaan. Ohjausryhmä on esittänyt, että aluekeskusohjelman puitteissa jatkettaisiin ruokapalveluitten kehittämishanketta palkkaamalla määräaikainen henkilö Mikkelin ruokapalveluun tehtävänään auttaa yhteisöjä muodostamaan ruokapalvelun nettobudjetoidut yksiköt. Samalla toiminta tulisi vakioiduksi, jolloin niiden yhdistäminen tarvittaessa on helpompaa esim. osakeyhtiöön. Ruoan hinnan vertailukelpoisuus saavutetaan niin, että kunnissa toimitaan samalla periaatteella esim. talouden suunnittelussa ja suoriteseurannassa. Esitys: Seutuvaliokunta päättää sisällyttää ruokapalvelun kehittämisen edellyttämän resurssin aluekeskusohjelman 2006 toimintasuunnitelmaan. : Esitys hyväksyttiin. Khall Vuoden 2005 syksyllä valmistuneessa seudullisessa ruokapalvelujen kehittämisraportissa esitettiin pienten kuntien ruokapalvelujen kehittämiseksi mm seuraavaa: Kussakin kunnassa tulisi olla käytössä yhden valmistuskeittiön malli, johon kunnat siirtyvät pidemmällä aikajänteellä.

21 Kunnanvaltuusto Yhden valmistuskeittiön mallissa voidaan hyödyntää eläköityminen tehokkaasti (henkilöstötarpeen lasku). Malliin siirtyminen tapahtuu eri kunnissa eri aikataulussa, huomioiden henkilöstön poistuma ja investointiaikataulu. Pienet kunnat yksiköittävät ruokapalvelunsa nopeassa aikataulussa nettobudjetoiduiksi yksiköiksi ja liittyvät seudulliseen hankintarenkaaseen. Kunnat siirtyvät seudullisesti yhteiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Selvitys liitteenä 4. Hirvensalmen kunnassa ruokapalvelut ovat hajaantuneet sivistystoimen 5 valmistuskeittiöön ja perusturvatoimen 3 valmistuskeittiöön. Ruokapalveluissa työskentelee tällä hetkellä noin 11,5 henkilöä. Ruokapalvelujen kokonaisuudesta vastaavat perusturvajohtaja ja sivistysjohtaja, jolloin kunnasta puuttuu ruokapalvelujen kokonaisuudesta vastaava ammatillinen johto. Kunta on mukana seudullisessa hankintarenkaassa. Koko kunnan ruokapalveluja tulisi kehittää kokonaisuutena. Toiminnallisen kehittämisen edellytyksenä on, että ruokapalvelujen organisointia muutetaan siten, että kunnan ruokapalvelut olisivat työnjohdollisesti saman ammatillisen esimiehen alaisuudessa. Seudullisen kehittämissuunnitelman mukaisesti ruokapalveluista tulisi lisäksi muodostaa kirjanpidollisesti yhtenäinen tehtäväalue, jonka palvelut olisivat yhtenäisesti tuotteistettuja ja joka toimisi nettobudje-tointiperiaatteella. Alkuvaiheessa ruokapalvelujen tehtäväalueeseen olisi selkeimmin siirrettävissä palvelukeskuksen keittiö sekä Elomaan koulun keittiö. Päivähoidon ja kyläkoulujen ruokahuollon henkilökunnan siirtäminen ruokapalvelujen tehtäväalueelle vaatii lisäselvityksiä, koska henkilöt ovat vain osittain ruokapalvelutehtävissä. Vuoden 2006 aluekeskusohjelman talousarvioon on varattu määräraha seudullisen ruokapalvelujen kehittäjän palkkaamiseksi. Työntekijän tehtäväksi on määritetty kuntien auttaminen nettobudjetoinnin kehittämisessä. Työntekijä on myös Hirvensalmen kunnan käytössä, mutta tarkemmat työtehtävät selviävät myöhemmin. Seudullisen ruokapalvelujen kehittäjän työpanos kohdentuu nettobudjetoitujen yksiköiden rakentamiseen. Hirvensalmen kunnan osalta erityinen kehittämisen kohde tulisi olla myös ruokapalveluyksiköiden sisällöllinen johtaminen, jolloin seudullisen työntekijän työpanos ei ole riittävä. Oman toiminnan johtamis- ja

22 Kunnanvaltuusto kehittämistyön turvaamiseksi tulisi varata talousarvioon määräraha osa-aikaisen (noin 30%) ruokapalvelupäällikön palkkaamiseksi. Kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että seudullisen ruokapalvelujen kehittämis-raportin mukaisesti Elomaan koulun keittiöstä ja vanhainkoti-palvelu-keskuksen keittiöstä muodostetaan lukien uusi tehtäväalue 47 ruokapalvelut, joka sijoittuu perusturvalautakunnan alaisuuteen. Päiväkodin ja kyläkoulujen ruokapalvelujen siirtymisestä ruokapalvelujen tehtäväalueelle päätetään mahdollisesti myöhemmin. Ruokapalvelujen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen varataan :n lisämääräraha ruokapalvelujen esimiespalvelujen ostamiseksi, mikäli seudullisen ruokapalvelutyöntekijän työpanos ei ole riittävä. Vuoden 2006 talousarvioesitykseen tehdään seuraavat muutokset: Tehtävältä 20 perusopetus tulosyksiköstä 2001/3 kouluruokailu siirretään perustettavalle tehtävälle 47 ruokapalvelut menoina ja tuloina Tehtävältä 20 perusopetus tulosyksiköstä 2001/2 opetustoiminta siirretään perustettavalle tehtävälle 47 ruokapalvelut kiinteistömenoina Tehtävälle 20 perusopetus tulosyksikköön 2001 Elomaan koulu lisätään ravitsemispalvelujen sisäisenä veloituksena ja tehtävälle 47 ruokapalvelut lisätään sisäisenä tulona Tehtävältä 32 sosiaalipalvelut siirretään tulosyksikkö Keittiö 4020 tehtävälle 47 ruokapalvelut. Keittiötoiminnan kehittämiseen varataan tehtävälle 47 ruokapalvelut :n lisämääräraha mahdollisten esimiespalvelujen yms ostamiseksi. Kvalt Selvitys liitteenä Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että seudullisen ruokapalvelujen kehittämis-raportin mukaisesti Elomaan koulun keittiöstä ja vanhainkoti-palvelu-keskuksen keittiöstä muodostetaan lukien uusi tehtäväalue 47 ruokapalvelut, joka sijoittuu perusturvalautakunnan alaisuuteen. Päiväkodin ja kyläkoulujen ruokapalvelujen siirtymisestä ruokapalvelujen tehtäväalueelle päätetään mahdollisesti myöhemmin.

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus

HIRVENSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA 173 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 14.5.2012 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 73 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 74 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 75 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallitus 21.12.2009 375 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 252 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 253 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 254 Työjärjestyksen hyväksyminen 255 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallitus 2.11.2009 307 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 209 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 210 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 211 Työjärjestyksen hyväksyminen 212 Vuoden

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallitus 18.11.2013 257 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 177 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 178 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 179 Työjärjestyksen hyväksyminen 180 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30

HAILUODON KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 12/09. Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 HAILUODON KUNTA KOKOUSKUTSU 12/09 Kokousaika: 26.10.2009 klo 18.30 Kokouspaikka: Kunnantoimisto, johtokeskus Käsiteltävät asiat: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjantarkastajien vaali

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO KVALT, 17.6.2013 18:30, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 39 Kokouksen avaus, nimenhuuto ja valtuutettujen poissaoloesteet ja varajäsenten kutsuminen... 2 40 Pöytäkirjan tarkastus ja pitäminen

Lisätiedot

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista

HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014. Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50. Kunnantalo, valtuustosali. Asiat 12-18. Asialista ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 2/2014 Kokousaika 3.2.2014, klo 17.05 18.50 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 12-18 Asialista H 12 Haja-alueen viemäriverkoston suunnitelmat ja rakentaminen... 30 H 13

Lisätiedot

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN

Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 159 76 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 160 77 KUNNAN VUODEN 2013 KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 156 Valtuusto 17.12.2012 AIKA 17.12.2012 klo 17:00-19:40 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 75 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05

Valtuusto 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2012 109 (-138 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 12. marraskuuta 2012 klo 19.00-20.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Polvijärven koulukeskuksen auditorio Jorma

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1. Oheisen liitteen mukaan ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 6 Kunnanvaltuusto sivu 1 Kokousaika 14.11.2011, kello 18.00 19.08 Kokouspaikka Ilmajoen kunnantalo Saapuvilla olleet jäsenet Oheisen liitteen mukaan Muut saapuvilla

Lisätiedot

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali

Mahdollisuus ruokailuun ruokasalissa. Erityishuoltopiirin johtajan toimintakatsaus johtaja Seija Aaltonen, juhlasali KOKOUSKUTSU Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään torstaina, 24. päivänä huhtikuuta 2014 klo 13.00 alkaen KTO kehitysvamma-alan tuki -ja osaamiskeskuksen toimintakeskuksen

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147

Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Hailuodon kunta PÖYTÄKIRJA 6/2015 147 Kunnanhallitus 04.05.2015 AIKA 04.05.2015 klo 17:30-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 89 Kokouksen järjestäytyminen 149 90 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot