Kunnanviraston valtuustosali

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanviraston valtuustosali"

Transkriptio

1 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantaina kello Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 3 Työjärjestyksen hyväksyminen 4 Vuoden 2005 talousarvion toteutuminen/määrärahamuutokset 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta Vuoden 2005 tilinpäätöksen hyväksyminen 7 Kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön hyväksyminen 8 Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan valinta 9 Eron myöntäminen Päivi Pulkkiselle ensimmäisen varavaltuutetun luottamustoimesta 10 Vaalien/kansanäänestysten äänestyspaikkatiedot 11 Selvitys Mikkeli-konsernin ja Mikkelin seudun ruokapalvelujen toimintojen seudullisesta kehittämisestä/hirvensalmen ruokapalvelujen organisaatiojärjestelyt Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynti kaupoista, huoltoasemilta ja kioskeista/lupa- ja valvontaviranomaisen määrääminen 13 Vesihuoltoavustuksen myöntäminen Suonteen vesiosuuskunnalle 14 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Suonteen vesiosuuskunnan ottamalle Hirvensalmen Osuuspankin euron lainalle 15 Kauppakirjan hyväksyminen Hirvensalmen kunta/moisanderit ja määrärahan myöntäminen 16 Kauppakirjan hyväksyminen/perustettavan yhtiön lukuun Kari Liimatainen ja Mikko Lehto 17 Kauppakirjaluonnoksen hyväksyminen/hirvensalmen Energia Oy 18 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Hirvensalmen Energia Oy:n euron lainalle 19 Race Hirvensalmen tappiontakuu 20 Pirkko Luntan valtuustoaloite koskien nopeusrajoituksia Pyörnilän kylässä 21 Outi Kiesilän valtuustoaloite koskien yhteistyöelimen perustamista kunnan, kylätoimikuntien, yhdistysten ja seurojen kesken 22 Pirkko Luntan valtuustoaloite koskien mökkiläistoimikunnan perustamista 23 Kimmo Mikanderin valtuustoaloite 24 llmoitusasiat 25 Kiireellisenä käsiteltävät asiat 26 Valtuutettujen esittämät asiat Pöytäkirjan nähtävänäpito Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Juhani Manninen, puheenjohtaja Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Ilmoitustaulunhoitaja

2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Kunnanvaltuusto 1 Aika: klo Paikka: valtuustosali Läsnä olleet jäsenet: Maarit Honkanen Pentti Pylkkänen Varpu Järvinen Pekka Pystynen Eija Karjalainen Mia Pöysti Esko Kekkonen Hannu Ripatti Outi Kiesilä Jarkko Sanisalo Matti Koppanen Markku Siiriäinen Ahti Lindgren Tuija Tanttu saapui klo Pirkko Luntta Seppo Ukkonen Juhani Manninen Tenho Ukkonen Kimmo Mikander Seija Väisänen Pasi Outinen Muut läsnäolijat: Seppo Ruhanen, kunnanjohtaja Asko Viljanen, tekninen johtaja klo Mervi Simoska, pöytäkirjanpitäjä Rauno Turkki, elinkeinoasiamies Timo Talo, perusturvajohtaja 1 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Sanisalo ja Pekka Pystynen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Juhani Manninen Varpu Järvinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä osalta Pöytäkirjan tarkastajat, tarkastusaika Jaarkko Sanisalo Pekka Pystynen

3 Kunnanvaltuusto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS-kokouskutsun asia 1 Kvalt Kuntalain 54 :n mukaan kokouskutsun valtuus- 1 ton toimikauden ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. Tästä kokouksesta on ilmoitettu päivätyllä kutsulla, joka on lähetetty valtuutetuille (liite nro 1). Kutsu on lisäksi julkaistu kunnan ilmoitustaululla, Hirvensalmen Sanomissa on julkaistu ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta. Kunnanvaltuuston työjärjestyksen :n mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on vähintään seitsemän päivää ennen kokousta lähetettävä erikseen kullekin valtuutetulle, kunnanhallituksen jäsenelle, kunnanjohtajalle ja samassa ajassa on kokouksesta annettava yleisesti tieto julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Kuntalain 58 :n mukaan kunnanvaltuusto on päätösvaltainen, kun kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Esitys Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN-kokouskutsun asia 2 Kvalt Pöytäkirja voidaan tarkastaa Khall Kunnanvaltuusto valitsee kaksi valtuutettua esitys tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarkko Sanisalo ja Pekka Pystynen.

5 Kunnanvaltuusto TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN-kokouskutsun asia 3 Kvalt Khall Kunnanvaltuusto hyväksyy tämän esityslistan 3 esitys asioiden käsittelyjärjestykseksi.

6 Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/MÄÄRÄRAHAMUUTOKSET kokouskutsun asia 4 Khall Kunnanvaltuusto on antanut vuoden 2005 talousarvioon määrärahat tehtävätasolle. Tilinpäätöstä laadittaessa on tullut esille, että käyttötalousosassa on menojen määrärahaylityksiä ,17 euroa ja investointien määrärahaylityksiä ,04 euroa. Ylitykset ilmenevät liitteenä 1 olevasta taulukosta. Käyttötalousmenot alittivat kunnanvaltuuston talousarviossa ja lisätalousarviossa hyväksymät määrärahat ,46 eurolla. Nettomenot ylittyivät 4 992,48 eurolla. Määrärahaylitykset johtuivat seuraavista tekijöistä: 1. Tilintarkastus Määrärahan ylitys 38,72 euroa aiheutui koulutuskustannuksista. 2. Yleishallinto Määrärahan ylitys ,61 euroa aiheutui mm. uuden valtuustokauden seminaarikustannuksista, luottamushenkilöiden ansionmenetyskorvauksista aiheutuneista kustannuksista, arvioitua suuremmista verotuskustannuksista, monistuksen ja jaettavien atk-kustannusten noususta sekä maakuntaliiton jäsenmaksun budjetoitua suuremmasta toteutumasta. Yleishallinnon tulot ylittyvät budjetoidun 7 914,50 eurolla. 3. Perusopetus Perusopetuksen määrärahaylitys ,76 euroa johtui pääasiassa budjetoitua suuremmista kuljetuskustannuksista sekä opetuspalveluiden ostosta valtiolta ja kunnilta. 4. Aikuiskoulutus Määrärahan ylitys 4 981,80 euroa johtui siitä, että kurssit toteutuivat ennakoitua laajemmin ja aiheuttivat siten ennakoitua suuremmat henkilöstökulut. Toimiston siirto kesäkuussa Pitäjäntuvalta kunnanvirastolle lisäsi vuokrakustannuksia, joihin ei ollut varauduttu talousarviossa. Aikuiskoulutuksen tulot ylittivät budjetoidun 3 234,66 eurolla. 5. Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimen menot ylittivät budjetoidun ,17 euroa. Ylitys johtui pääasiassa museo- ja näyttelytoiminnan ostopalveluista sekä markkinoinnista.

7 Kunnanvaltuusto Liikuntapalvelut Määrärahaylitys 4 323,88 euroa johtui ennakoitua suuremmista rakennuksien ja alueiden kunnossapitokustannuksista sekä kiekkokaukalon pukuhuoneen ja varaston vuokrasta, jota ei oltu huomioitu talousarviossa 7. Nuorisotyö Määrärahan ylitys 4 040,09 johtui pääasiassa Iltapäiväkerho Iltiksen menoista, 2 701, johon saatiin vastaavasti lääninhallitukselta avustusta sekä henkilöstömenoista. 8. Kansanterveystyö Kansanterveystyön tulosalueen määrärahan ylitys oli ,54 euroa. Se johtui yksikkökustannusten kasvusta ja vuodeosaston käytön lisääntymisestä. 9. Sairaalahoito Sairaalahoidon tehtäväalueen kustannukset ylittyivät ,87 euroa. Syinä ylitykseen olivat Mikkelin keskussairaalan kustannusten kasvu sekä kalliin hoidon rahaston kustannukset. 10. Kiinteistötoimi Ylitys kaiken kaikkiaan ,05 euroa. Se koostuu Elomaan koulun koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluista sekä materiaalikustannuksista. Kiinteistöjen sähkökustannusten ja lämmityskustannusten nousu aiheutti euron ylityksen. 11. Kaavoitus ja mittaus 616,57 euron ylitys johtui kaavoituksen suunnittelusta. 12. Palo- ja pelastustoimi 5 032,46 euron ylitys johtuu asiakaspalveluiden ostoista kunnilta. 12. Ympäristönsuojelu 1 476,07 euron ylitys johtuu asiakaspalveluiden ostoista kunnilta. 13. Ympäristöterveydenhuolto 4 751,58 euron ylitys johtuu terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon asiakaspalveluiden ostoista kunnilta. 14. Investoinnit/sivistyslautakunta Koulutoimen irtain omaisuuden ylitys 4 757,03 johtuu EHA-luokan vaatimista tilasaneerauksista. Kissakosken koululla. Liikuntapalveluiden ylitys 271,87 aiheutui latukoneen hankinnasta.

8 Kunnanvaltuusto Investoinnit/perusturvalautakunta Ylitys 8 544,41 johtui vuodeosaston ja palvelukeskuksen turvalaitehankinnan lisätöistä (mm painikkeiden ja kytkintaulujen uusiminen). 16. Investoinnit/Talonrakennus (sivistystoimi) Koulukeskuksen lämmönsiirtimen hankinta ylitti hyväksytyn budjetin 5 439,33 eurolla. Koulujen verkkohankkeessa ylitys oli 3 994,50 euroa. 17. Investoinnit/Talonrakennus (tekninen toimi) Teknisen lautakunnan varasto ylitti hyväksytyn budjetin 602,06 eurolla. 18. Elinkeinoinvestoinnit ,04 euron ylitys johtui liiketilojen saneerauksesta Kosken Herkku Oy:lle. 19. Investoinnit/Julkinen käyttöomaisuus/puistot ja yleiset alueet Roosin rannan rakentaminen ylitti hyväksytyn budjetin 639,27 eurolla. 20. Investoinnit/Julkinen käyttöomaisuus/tievalaistus Ylitys 869,53 euroa johtui tievalaistuksen hankesuunnitelman laadinnasta. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset vuoden 2005 talousarvion ylitykset ja esittää ylitykset kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kvalt 4 Vuoden 2005 talousarvion ylitykset liitteenä n:o 2. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteen 2 mukaiset vuoden 2005 talousarvion ylitykset. Merkittiin pöytäkirjaan, että Tuija Tanttu ja Asko Viljanen saapuivat kokoukseen tämän pykälän aikana klo

9 Kunnanvaltuusto TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2005 kokouskutsun asia - 5 Tark.ltk Tarkastuslautakunnan tulee antaa valtuustolle arvionsa 5 valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna Esitys Lautakunta päättää alustavasti arviointikertomuksen sisällöstä, laadintatavasta ja aikataulusta. Tarkastuslautakunta päätti alustavasti arviointikertomuksen laadintatavasta ja aikataulusta. Tark.ltk Tarkastuslautakunta päätti arviointikertomuksen alustavasta sisällöstä ja päätti jatkaa arviointikertomuksen tekemistä klo Tark.ltk Tarkastuslautakunta päätti antaa liitteen 1 mukaisen arviointikertomuksen vuodelta Kvalt 5 Arviointikertomus liitteenä 3. Tark.ltk esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan antaman arviointikertomuksen (liite 3) tiedoksi.

10 Kunnanvaltuusto VUODEN 2005 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN kokouskutsun asia 6 Khall Vuoden 2005 tilinpäätös on valmistunut. Tilinpäätös on liitteenä 2. Taloussuunnitelmassa oli arvioitu vuosikatteen jäävän positiiviseksi euroa ja kunnanvaltuuston myöntämien lisämäärärahojen jälkeen suunnitelman mukainen negatiivinen vuosikate oli euroa. Tilinpäätös osoittaa vuosikatteen olevan positiivinen ,42 euroa. Käyttötalousmenot toteutuivat kokonaisuudessaan 99,32 %:sesti. Vuoteen 2004 verrattuna käyttötalousmenot kasvoivat 4,82 %. Merkittävin menojen kasvu tapahtui sairaalahoidon tehtäväalueen menojen kohdalla. Tämä johtui keskussairaalan palvelujen käytön kasvusta, kalliinhoidon tasausjärjestelmän maksuosuuden lisäyksestä ja sairaanhoidon kehittämishankkeiden kuntarahoitusosuuksien kasvusta edellisvuoteen verrattuna. Tilinpäätös osoittaa ,32 euroa ylijäämää. Vuosikate on ,42 euroa, joka asukasta kohden merkitsee 198 euroa. Vuoden 2004 vuosikate oli 361 euroa/asukas. Vuosikatteella on pystytty kattamaan suunnitelman mukaiset poistot. Toimintavuonna ei otettu lainaa. Lainoja lyhennettiin ,11 euroa. Kunnalla oli vuoden lopussa lainaa 487 euroa/asukas kun vuoden 2004 lopussa lainaa oli 567 euroa/asukas. Kunnan tuloveroprosentti oli 18,50. Kaikkien kuntien keskimääräinen verotuloprosentti oli 18,12 % ja Etelä-Savon kuntien 18,61 %. Talousarvion toteuma ilmenee tarkemmin liitteenä olevasta tilinpäätöksestä. Vuoden 2005 keskeisimmät investoinnit olivat kaavateiden päällystäminen ja ns. vastaanotto-hallin saneeraus. Vuoden 2005 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä ,86 euroa. Verotulot olivat ,36 euroa ja toteutuivat ,36 eroa yli taloussuunnitelmassa esitetyn arvion. Valtionosuudet olivat ,36 euroa ja toteutuivat ,36 euroa yli taloussuunnitelmassa arvioidun. Harkinnanvaraista valtionosuutta ei haettu.

11 Kunnanvaltuusto Tilinpäätösasiakirjat ovat kokonaisuudessaan esillä kokouksessa. Kj. Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa vuoden 2005 tilinpäätöksen, jonka tulos ennen tilinpäätössiirtoja osoittaa ylijäämää ,20 euroa. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että: 1. Investointivarauksia puretaan ,12 euroa. 2. Tilikauden ylijäämä ,32 euroa kirjataan Edellisten vuosien yli-/alijäämä tilille ja sillä katetaan edellisten vuosien alijäämiä. Kunnanhallitus jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja saattaa sen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen kunnanvaltuuston käsiteltäväksi. Kvalt 6 Tilinpäätös liitteenä n:o 4 ja tilintarkastuskertomus liitteenä n:o 5. Khall esitys Kunnanvaltuusto merkitsee tiedoksi - tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2005 tarkastuslautakunnan esityksestä (liite 5) sekä - vahvistaa vuoden 2005 tilinpäätöksen - hyväksyy tilikauden tuloksen käsittelyn hallituksen toimintakertomuksessa esittämällä tavalla - päättää vastuuvapauden myöntämisestä kunnanhallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja muille tilivelvollisille vuodelta 2005 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Merkittiin pöytäkirjaan, etteivät kunnanjohtaja Seppo Ruhanen ja kunnanhallituksen jäsenet Esko Kekkonen, Pentti Pylkkänen, Outi Kiesilä, Hannu Ripatti, Eija Karjalainen ja Maarit Honkanen osallistuneet asian käsittelyyn.

12 Kunnanvaltuusto KUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN kokouskutsun asia 7 Khall Hirvensalmen kunnan luottamushenkilöiden nykyinen palkkiosääntö on tullut voimaan Siinä määritellään luottamushenkilöille luottamustoimen hoitamisesta suoritettavista palkkioista sekä tehtävän hoidon aiheuttamien kustannusten korvausperusteista. Palkkiosäännön 20 vuoden voimassaolon aikana on tullut muutoksia sekä kuntien luottamushenkilöjärjestelmään että kunnallishallintoa ohjaavaan lainsäädäntöön. Palkkiosäännön päivittäminen on tarpeen muutokset huomioon ottaen. Vuosittain taloussuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksytään kokous- ja luottamushenkilöpalkkiot sekä vahvistetaan vuosipalkkiot. Palkkiosääntö liitteenä 1. Kj. : Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön ja esittää sen edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin. Kvalt 7 Palkkiosääntö liitteenä 6. Khall esitys Kunnanvaltuusto hyväksyy liitteenä 6 olevan kunnan luottamushenkilöiden palkkiosäännön.

13 Kunnanvaltuusto KUNNNANHALLITUKSEN 1. VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA kokouskutsun asia 8 Khall Kunnanvaltuusto on kokouksessaan myöntänyt Kimmo Mikanderille eron kunnanhallituksen jäsenyydestä alkaen. Kimmo Mikander on toiminut kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajana. Myöntäessään eron Kimmo Mikanderille kunnanvaltuusto valitsi Jukkapekka Lempiäisen kunnanhallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Matti Koppasen. Kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaa kunnanvaltuusto ei kokouksessaan valinnut. Kj. : Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se valitsee kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanjohtajan esitys hyväksyttiin. Kvalt 8 Khall esitys Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Kunnanvaltuusto valitsi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Jukkapekka Lempiäisen.

14 Kunnanvaltuusto ERON MYÖNTÄMINEN PÄIVI PULKKISELLE ENSIMMÄISEN VARAVALTUUTETUN LUOTTAMUSTOIMESTA kokouskutsun asia 9 Khall Päivi Pulkkinen hakee allekirjoitetulla kirjeellä eroa Hirvensalmen kunnan luottamustehtävistä paikkakunnalta muuton vuoksi. Pulkkinen on toiminut kokoomuksen valtuustoryhmän ensimmäisenä varavaltuutettuna. Kuntalain 11 :n mukaan hänen tilalleen tulee valtuuston puheenjohtajan kutsua jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton, puolueen tai yhteislistan järjestyksessä seuraava varavaltuutettu. Kokoomuksen valtuustoryhmän toinen varavaltuutettu on Pirjo Hilama. Kj Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää eron Päivi Pulkkiselle ensimmäisen varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi se toteaa, että kokoomuksen varavaltuutettuina toimivat: 1. Pirjo Hilama 2. Esko Komppa 3. Markku Kivisaari 4. Teemu Teelahti 5. Jukkapekka Lempiäinen 6. Päivi Liukku Kvalt 9 Khall esitys Kunnanvaltuusto myöntää eron Päivi Pulkkiselle ensimmäisen varavaltuutetun tehtävästä. Lisäksi se toteaa, että kokoomuksen varavaltuutettuina toimivat: 1. Pirjo Hilama 2. Esko Komppa 3. Markku Kivisaari 4. Teemu Teelahti 5. Jukkapekka Lempiäinen 6. Päivi Liukku

15 Kunnanvaltuusto VAALIEN/KANSAÄÄNESTYSTEN ÄÄNESTYSPAIKKATIEDOT kokouskutsun asia 10 Khall Vaalilain (Vaalilaki 714/98) kunnanvaltuuston on vuosittain tarvittaessa viimeistään huhtikuussa päätettävä äänestysaluejaosta. Hirvensalmella on ollut viisi äänestysaluetta, joiden äänestyspaikat ovat olleet: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi:Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hietanen Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala Kj. Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se päättää ajanjaksolla pidettävien vaalien/kansanäänestysten äänestysalueet ja paikat seuraavasti: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi: Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hietanen Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala Kvalt 10 Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää ajanjaksolla pidettävien vaalien/kansanäänestysten äänestysalueet ja paikat seuraavasti: Kirkonkylä: Kunnanvirasto, Keskustie 2, Hirvensalmi Lahnaniemi: Lahnaniemen koulu, Lahnaniementie 67, Hietanen

16 Kunnanvaltuusto Ripatti: Ripatin koulu, Hämeenmäentie 412, 5255o Hirvensalmi Syväsmäki: Malvaan koulu, Vilkonharjuntie 329, Hirvensalmi Tuukkala: Tuukkalan koulu, Joutsantie 1212, Tuukkala

17 Kunnanvaltuusto SELVITYS MIKKELI-KONSERNIN JA MIKKELIN SEUDUN RUOKAPALVELUJEN TOIMINTOJEN SEUDULLISESTA KEHITTÄMISESTÄ/HIRVENSALMEN RUOKAPALVELUJEN ORGANISAATIOJÄRJESTELYT 2006 kokouskutsun asia 11 Khall Mikkelin seudun liitto päätti syystalvella 2004 teettää selvityksen Mikkeli-konsernin ja Mikkelin seudun ruokapalvelujen toimintojen seudullisesta kehittämisestä. Tarjouskilpailun jälkeen asiantuntijoiksi valittiin Efeko Oy:n konsultit. Selvitystyön kustannukset katettiin Mikkelin seudun aluekeskusohjelmasta. Selvitystyön tavoitteena oli kuvata ja analysoida ja Mikkelin, Mikkeli-konsernin ja seudun: tuottamien ruokapalvelujen nykytila ruokapalvelujen kokonaiskustannukset ja yksikkökustannukset organisaatiotasolla toimialoittain ruokapalveluihin käytettävät resurssit ruokapalvelujen tuotos ja tuottavuus organisaatiotasolla toimialoittain. Lisäksi haluttiin selvittää vaihtoehtoiset mallit ruokapalvelujen kustannustehokkuuden, kilpailukyvyn ja asiakaslaadun parantamiseksi: johtamisesta organisaatiomuodoista seudullisesta yhteistyöstä ja organisaatiosta keittiöverkostosta sekä ruokapalvelujen tuottamisesta. Selvitystä varten muodostettiin ohjausryhmä, jossa oli edustajat Mikkeli-konsernista ja seudun kunnista. Selvityksessä olivat mukana Mikkelin kaupunki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri, Etelä- Savon koulutuksen kuntayhtymä, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Haukivuoren, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun, Pertunmaan, Puumalan ja Ristiinan kunnat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Haukivuoren kunnanjohtaja Tapio Iso- Mustajärvi. Lisäksi ohjausryhmän apuna toimi asiantuntijaryhmä, jossa edustajina olivat kuntien ruokapalvelujen edustajat. Asiantuntijaryhmän tehtävänä on ollut tuottaa selvitykseen informaatiota kuntien ruokapalveluorganisaatioista ja viestiä selvityksen edistymisestä omissa organisaatioissaan. Selvityksen sisältö on käsitelty sekä ohjaus- että asiantuntijaryhmissä. Loppuraportti on konsulttien laatima selvitys

18 Kunnanvaltuusto nykytilasta ja ehdotus seudullisen yhteistyön etenemisestä. Raportti tulee Mikkelin seutuvaliokunnan käsittelyyn syksyn 2005 kuluessa. Sen jälkeen raportti toimitetaan kuntiin käsiteltäväksi. Hirvensalmella ruokapalvelun suoritteita on vuodessa kappaletta. Tämä sisältää koulujen, päiväkodin ja vanhainkotipalvelukeskuksen valmistamat ateriat. Ruokapalvelun kustannukset vuonna 2004 olivat euroa. Suoritteen keskiarvohinnaksi muodostuu siten 3,14 euroa. Tuottavuus on 9,17 suoritetta/tunti. Valtakunnallisesti Hirvensalmella keskimääräinen tuottavuus on matalahko ja kustannukset melko korkeat. Raportissa on selvitetty ruokapalvelujen henkilökunnan poistumaa. Palvelukeskuksen keittiössä on työssä 6,5 henkilöä. Vuoden 2006 aikana eläkeratkaisujen vuoksi henkilökunnasta poistuu yksi henkilötyövuosi. Henkilökunnan keski-ikä on 48 vuotta. Koulukeskuksen keittiössä on kaksi vakanssia. Henkilöstön keskiikä on 51 vuotta. Raportissa on arvioitu keittiön laitteistojen elinkaareksi n. 15 vuotta. Palvelukeskuksen keittiö on valmistunut vuonna 1992, jolloin tulevina vuosina joudutaan tekemään laitteistojen korjaus- ja hankintainvestointeja. Koko Hirvensalmen ruokapalvelun osalta ongelmana on tällä hetkellä ruokapalvelujen hallinnollinen sirpaleisuus. Ruokapalvelut ovat eri hallintokuntien alaisuudessa, jolloin yhtenäinen ruokapalvelujen kehittäminen ei ole mahdollista. Ruokapalveluselvityksen ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selvittää asiaa lähemmin kokouksessa. Kunnan jäsenenä ohjausryhmässä toiminut perusturvajohtaja Timo Talo ja hänen varajäsenensä rehtori Petteri Lahdelma ovat myös mukana kokouksessa. Kj: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ruokapalvelukeskuksen selvitystyön. Merkittiin tiedoksi ja sovittiin, että asiaan palataan kun asia tulee käsittelyyn Mikkelin seutuvaliokunnan kautta. Mikkelin seutuvaliokunta Konsultin raportti asiasta on valmistunut ja asiakirjat on nähtävissä kokouksessa. Esityslistan liitteenä on tiivistelmä loppuraportin sisällöstä. Ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selostaa kokouksessa raportin sisältöä.

19 Kunnanvaltuusto Tiivistelmä loppuraportin sisällöstä LIITE 1 Ehdotus: Ohjausyhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selostaa kokouksessa raporttia Mikkelin konsernin ja Mikkelin seudun ruokapalvelujen toiminnan kehittämisestä. : Selostus merkittiin tiedoksi ja loppuraporttiin ja sen esityksiin päätettiin palata myöhemmin. Mikkelin seutuvaliokunta Ruokapalveluiden kehittämishankkeen ohjausryhmä kokoontui ja kokouksessa ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärvi selostaa ohjausryhmän esitystä jatkotoimenpiteiksi. Ehdotus: Seutuvaliokunta päättää ohjausryhmän kannanoton perusteella jatkotoimenpiteistä. : Seutuvaliokunta päättää palata asian käsittelyyn seuraavassa kokouksessa. Mikkelin seutuvaliokunta : Ruokapalveluiden kehittämishankkeen ohjausryhmä kokoontui Läsnä oli ohjausryhmä lähes kokonaisuudessaan asiantuntijaryhmän jäsenillä vahvistettuna. Ohjausryhmän puheenjohtaja Tapio Iso-Mustajärven toimittamat ohjausryhmän kannanotot ovat seuraavat: Aikataulu vuoteen 2009 Oy:lle liian hidas, aloittaminen vuoden 2007 alusta mahdollista. Kangasniemi ei lähtene mukaan osakeyhtiöön. Erittäin tärkeänä ryhmä piti paikallisen asiantuntijan vapauttamista arkirutiineistaan tekemään yksityiskohtainen suunnitelma jatkosta ja auttamaan kuntia omissa ratkaisuissaan. Valitun tulisi olla joku henkilö omista ruokapäälliköistä. Valittavan henkilön palkkaukseen tulisi varata rahat aluekeskusohjelmasta. Siivous tulisi käsitellä samalla kuin ruokapalvelukin, sillä näillä kahdella huomattavia synergiaetuja mm. työntekijöiden liikkumisen vähentämiseksi ja muussakin yhteiskäytössä. Hankintarenkaan toiminnan tehostaminen tulee tapahtua samanaikaisesti, sillä osto-osaamisen ammattimaisuus ratkaisee paljon. Keittiöiden keskittäminen enintään yksi/kunta on myös tavoiteltavaa.

20 Kunnanvaltuusto Mikäli päädytään ulkoistamaan jollekin catering/siivous yritykselle omat kustannukset tulee olla tarkoin selvillä. Toimintolaskennan avulla onnistuu (vrt. Kangasniemen esimerkki). Mahdollisessa ulkopuolisen toimijan ratkaisussa on harkittava kerralla ulkoistettavia kokonaisuuksia ja ratkaisut saattaisivat olla kuntakohtaisia tms. Mahdollisessa ulkoistuksessa yksityiselle toimijalle ryhmä näkee myös muiden toimintojen, joita ollaan ulkoistamassa yhteisiin yhtiöihin, voitava olla samankaltaisten ratkaisujen kohteena. Loppuraportissa ehdotettiin ensimmäisenä askeleena mukana olleille yhteisöille nettobudjetoitujen ruokapalveluyksiköitten muodostamista ja osallistumista seudullisen toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan. Tuotteistamisen lopputuloksena saadaan tarkka tieto siitä, mitä toiminta maksaa tällä hetkellä ja miten sitä tulisi missäkin kunnassa kehittää. Tällä pystytään jo merkittäviin kustannussäästöihin ja on tarpeellinen vaihe ennen rakenteellisia uudistuksia. Ilman ulkopuolista asiantuntemusta ja työpanosta kaikki mukana olleet yhteisöt eivät pysty nettoyksikköänsä luomaan. Ohjausryhmä on esittänyt, että aluekeskusohjelman puitteissa jatkettaisiin ruokapalveluitten kehittämishanketta palkkaamalla määräaikainen henkilö Mikkelin ruokapalveluun tehtävänään auttaa yhteisöjä muodostamaan ruokapalvelun nettobudjetoidut yksiköt. Samalla toiminta tulisi vakioiduksi, jolloin niiden yhdistäminen tarvittaessa on helpompaa esim. osakeyhtiöön. Ruoan hinnan vertailukelpoisuus saavutetaan niin, että kunnissa toimitaan samalla periaatteella esim. talouden suunnittelussa ja suoriteseurannassa. Esitys: Seutuvaliokunta päättää sisällyttää ruokapalvelun kehittämisen edellyttämän resurssin aluekeskusohjelman 2006 toimintasuunnitelmaan. : Esitys hyväksyttiin. Khall Vuoden 2005 syksyllä valmistuneessa seudullisessa ruokapalvelujen kehittämisraportissa esitettiin pienten kuntien ruokapalvelujen kehittämiseksi mm seuraavaa: Kussakin kunnassa tulisi olla käytössä yhden valmistuskeittiön malli, johon kunnat siirtyvät pidemmällä aikajänteellä.

21 Kunnanvaltuusto Yhden valmistuskeittiön mallissa voidaan hyödyntää eläköityminen tehokkaasti (henkilöstötarpeen lasku). Malliin siirtyminen tapahtuu eri kunnissa eri aikataulussa, huomioiden henkilöstön poistuma ja investointiaikataulu. Pienet kunnat yksiköittävät ruokapalvelunsa nopeassa aikataulussa nettobudjetoiduiksi yksiköiksi ja liittyvät seudulliseen hankintarenkaaseen. Kunnat siirtyvät seudullisesti yhteiseen toiminnanohjausjärjestelmään. Selvitys liitteenä 4. Hirvensalmen kunnassa ruokapalvelut ovat hajaantuneet sivistystoimen 5 valmistuskeittiöön ja perusturvatoimen 3 valmistuskeittiöön. Ruokapalveluissa työskentelee tällä hetkellä noin 11,5 henkilöä. Ruokapalvelujen kokonaisuudesta vastaavat perusturvajohtaja ja sivistysjohtaja, jolloin kunnasta puuttuu ruokapalvelujen kokonaisuudesta vastaava ammatillinen johto. Kunta on mukana seudullisessa hankintarenkaassa. Koko kunnan ruokapalveluja tulisi kehittää kokonaisuutena. Toiminnallisen kehittämisen edellytyksenä on, että ruokapalvelujen organisointia muutetaan siten, että kunnan ruokapalvelut olisivat työnjohdollisesti saman ammatillisen esimiehen alaisuudessa. Seudullisen kehittämissuunnitelman mukaisesti ruokapalveluista tulisi lisäksi muodostaa kirjanpidollisesti yhtenäinen tehtäväalue, jonka palvelut olisivat yhtenäisesti tuotteistettuja ja joka toimisi nettobudje-tointiperiaatteella. Alkuvaiheessa ruokapalvelujen tehtäväalueeseen olisi selkeimmin siirrettävissä palvelukeskuksen keittiö sekä Elomaan koulun keittiö. Päivähoidon ja kyläkoulujen ruokahuollon henkilökunnan siirtäminen ruokapalvelujen tehtäväalueelle vaatii lisäselvityksiä, koska henkilöt ovat vain osittain ruokapalvelutehtävissä. Vuoden 2006 aluekeskusohjelman talousarvioon on varattu määräraha seudullisen ruokapalvelujen kehittäjän palkkaamiseksi. Työntekijän tehtäväksi on määritetty kuntien auttaminen nettobudjetoinnin kehittämisessä. Työntekijä on myös Hirvensalmen kunnan käytössä, mutta tarkemmat työtehtävät selviävät myöhemmin. Seudullisen ruokapalvelujen kehittäjän työpanos kohdentuu nettobudjetoitujen yksiköiden rakentamiseen. Hirvensalmen kunnan osalta erityinen kehittämisen kohde tulisi olla myös ruokapalveluyksiköiden sisällöllinen johtaminen, jolloin seudullisen työntekijän työpanos ei ole riittävä. Oman toiminnan johtamis- ja

22 Kunnanvaltuusto kehittämistyön turvaamiseksi tulisi varata talousarvioon määräraha osa-aikaisen (noin 30%) ruokapalvelupäällikön palkkaamiseksi. Kj Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että seudullisen ruokapalvelujen kehittämis-raportin mukaisesti Elomaan koulun keittiöstä ja vanhainkoti-palvelu-keskuksen keittiöstä muodostetaan lukien uusi tehtäväalue 47 ruokapalvelut, joka sijoittuu perusturvalautakunnan alaisuuteen. Päiväkodin ja kyläkoulujen ruokapalvelujen siirtymisestä ruokapalvelujen tehtäväalueelle päätetään mahdollisesti myöhemmin. Ruokapalvelujen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen varataan :n lisämääräraha ruokapalvelujen esimiespalvelujen ostamiseksi, mikäli seudullisen ruokapalvelutyöntekijän työpanos ei ole riittävä. Vuoden 2006 talousarvioesitykseen tehdään seuraavat muutokset: Tehtävältä 20 perusopetus tulosyksiköstä 2001/3 kouluruokailu siirretään perustettavalle tehtävälle 47 ruokapalvelut menoina ja tuloina Tehtävältä 20 perusopetus tulosyksiköstä 2001/2 opetustoiminta siirretään perustettavalle tehtävälle 47 ruokapalvelut kiinteistömenoina Tehtävälle 20 perusopetus tulosyksikköön 2001 Elomaan koulu lisätään ravitsemispalvelujen sisäisenä veloituksena ja tehtävälle 47 ruokapalvelut lisätään sisäisenä tulona Tehtävältä 32 sosiaalipalvelut siirretään tulosyksikkö Keittiö 4020 tehtävälle 47 ruokapalvelut. Keittiötoiminnan kehittämiseen varataan tehtävälle 47 ruokapalvelut :n lisämääräraha mahdollisten esimiespalvelujen yms ostamiseksi. Kvalt Selvitys liitteenä Khall esitys Kunnanvaltuusto päättää, että seudullisen ruokapalvelujen kehittämis-raportin mukaisesti Elomaan koulun keittiöstä ja vanhainkoti-palvelu-keskuksen keittiöstä muodostetaan lukien uusi tehtäväalue 47 ruokapalvelut, joka sijoittuu perusturvalautakunnan alaisuuteen. Päiväkodin ja kyläkoulujen ruokapalvelujen siirtymisestä ruokapalvelujen tehtäväalueelle päätetään mahdollisesti myöhemmin.

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä

Esko Kekkonen Jukkapekka Lempiäinen Mervi Simoska puheenjohtaja puheenjohtaja 106 pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 159 Aika: 24.4.2006 klo 15.00-16.20 Paikka: Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9.5.2016 90

Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Kunnanhallitus 9.5.2016 90 Aika 9.5.2016 klo 16.00-17.01 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 62 Työjärjestyksen

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015

KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 3/2015 KOKOUSAIKA 30.06.2015 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 19 20 21 1,2 22 3 23 4 24

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 14.02.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 14.02.2014 klo 09.00-13.40 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro Kokousaika klo KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 7 27.3.2017 180 + Kokousaika 27.3.2017 klo 17.00 19.17+ Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 11 / 2009 201 Kokousaika 30.03.2009 klo 17.00 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.

HIRVENSALMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 19.04.2016. SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh. PÖYTÄKIRJA 3/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 19.04.2016 klo 15.00 17.40 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo varapuh.johtaja Jyrälä Arja

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1 Aika 26.4.2016 klo 14:08 17:59 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 53 54 55 56 57 Tilintarkastusyhteisön raportin esittely tilinpäätöksen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 27.4.2016 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja poissa vpj. Mäenpää Jonna, paikalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen

Kunnanhallitus 142. Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53. kunnanhallituksen kokoushuone. Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen PÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 142 Aika: 10.4.2006 klo 15.00-15.53 Paikka: kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä olleet jäsenet: Esko Kekkonen, pj Jukkapekka Lempiäinen, Pentti Pylkkänen Outi Kiesilä Eija Karjalainen

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi

Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Ritva-Liisa Ahoniemi, Paula Muotka, Rainer Määttä, Pentti Reponiemi Muonion kunta Esityslista/ 4/2013 1 (6) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ke 19.6.2013 klo 16-16.30 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Matti Varis Katja Muotka Jari

Lisätiedot

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Tekninen lautakunta 04.11.2015 79 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 8 / 2015 Kokousaika Keskiviikko 04.11.2015 klo 15:00 16:30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone. 1. 66 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.80

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone 17.5.2017 1 (5) Tarkastuslautakunnan kokous 17.5.2017 Aika keskiviikko 17.5.2017 klo 9.00 Paikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia ja otsikko 1. Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 15.4.2015 kello 19.00-20.40 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2014 KOKOUSAIKA 06.03.2014 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 6 7 1 8 2 9 10 Kokouksen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76

HIRVENSALMEN KUNTA Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Sivistyslautakunta 9.9.2009 76 Aika: 9.9.2009 klo 17.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 47 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 48 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 49 Työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 /2015 Kokousaika: Kokouspaikka: Saapuvilla: Torstai 11. 6.2015 klo 19.00-20.44 Siikalatvan kunnantalo, Pulkkila Näätänen Teuvo Tallgren Anja Viinala Jarmo Hakkarainen Timo Ojakoski

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017

ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 EVIJÄRVEN KUNTA Aika 6.3.2017 ESITYSLISTA Nro 2 / 2017 KOKOUSAIKA 6.3.2017 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnanvirasto, valtuustosali Läsnä Juha Alkio, pj Niina Alatalo Jari Anttikoski

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Viranomainen Nro Sivu Utsjoen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 187 KOKOUSAIKA klo 10.00-11.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Henkilökohtaiset varajäsenet

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 5/2016 KOKOUSAIKA 29.3.2016 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 41 Toimielinten pöytäkirjat 42 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015. KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 3 / 2015 KOKOUSAIKA 22.6.2015 kello 19.00-20.00 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013

KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 07/2013 KOKOUSAIKA 19.12.2013 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 63 64 65 1 66 2 67 68 Kokouksen

Lisätiedot

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet

NRO 1/2017. Tarkastuslautakunta. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä esityslistan hyväksyminen. 2 Kokouksen järjestäytymistoimet Tarkastuslautakunta ASIALISTA NRO 1/2017 Kokousaika 26.4.2017 klo 12 Kokouspaikka Utsjoen kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Asialista ja asian pykälä: 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Valtuusto 1/2017. Perjantai klo Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Valtuusto 1/2017 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 19.5.2017 klo 13.00 13.40 Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, auditorio Piilolantie 17, Äänekoski

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs)

Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KOKOUSKUTSU 1 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymäkokous 27.4.2017 1 KOKOUSAIKA Torstai 18.5.2017 klo 14.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / KOKOUSAIKA kello PÖYTÄKIRJA KUNNANVALTUUSTO Nro 1 / 2017 KOKOUSAIKA 1.3.2017 kello 19.00-20.20 KOKOUSPAIKKA: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kilpukan ruokala Jäsenet paikalla: Varajäsenet järjest.: paikalla: Alaranta Juhani

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 11.5.2011 klo 13.30 14.30 Valtuustosali, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (9) 16 Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:00-12:15 Paikka Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pentti Rissanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA. Kirkkovaltuusto Aika: klo (kokouskahvit alk. klo 18.30) Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) 20.45. Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Harri Henttinen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus: Vesilahti 31/5. 2016

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2.

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (10) Tarkastuslautakunta. Aika torstai klo 14:00-16:20. Kaupungintalo, kabinetti 2. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/2016 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika torstai klo 14:00-16:20 Paikka Kaupungintalo, kabinetti 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna Olkkonen, puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

klo kunnanvirastossa

klo kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 29.2.2016 klo 18:00 19:50 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 52 53 54 55 Liite 10 56 57 58 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi merkittävät

Lisätiedot

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET

klo Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET KUHMOISTEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Sivistyslautakunta Sivu 21 KOKOUSAIKA 28.2.2012 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kuntala SAAPUVILLA OLLEET Korvenranta Arja puheenjohtaja JÄSENET Korpela Heljä Mäkinen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 26.4.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Jukka Panu, jäsen Muut osallistujat:

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 27.8.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 71 Kokousaika 25.8.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Merihelmi, Laitakari Käsiteltävät asiat 61 62 63 64 65 66 67 68 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 15 20.05.2013 277. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 15 20.05.2013 277 Kokousaika 20.05.2013 klo 10.00 11.03 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot