TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 16.11.2006 90. (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan"

Transkriptio

1 Yhteinen kirkkovaltuusto YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai klo Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan Kokouksen aluksi kirkkoherra Jukka Järvensivu piti hartauden 68 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kuulutus kokouksesta asialistoineen on ollut nähtävillä seurakuntien ilmoitustaululla Kokouskutsu listoineen on toimitettu kokoukseen osallistumiseen oikeutetuille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kv toteaa kokouksen laillisuuden. Kuulutus kirkkovaltuuston kokouksesta on pöytäkirjan liitteenä 1, 68 Esityksen mukaan. Ei muutoksenhakuikeutta. 69 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Ennen päätösvaltaisuuden toteamista suoritetaan nimenhuuto, hyväksytään ilmoitetut esteet ja todetaan varajäsenet. Kv hyväksyy ilmoitetut esteet ja toteaa varajäsenet sekä kokouksen päätösvaltaisuuden. Liite 1, 69 Kirkkovaltuusto hyväksyi ilmoitetut esteet ja totesi varajäsenet. Nimenhuudossa todettiin, että läsnä oli 54 varsinaista jäsentä ja 5 varajäsentä eli yhteensä 59/61. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

2 Yhteinen kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALITSEMINEN Kv valitsee pöytäkirjan tarkastajat, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Mikkola ja Stig Eyrik Björkqvist 71 KIRKKOVALTUUTETTU LEILA KOUTUN ILMOITUS ASUINPAIKAN MUUTOKSESTA Leila Koutu on pyytänyt eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä sen johdosta, että hän on muuttanut pois Henrikinseurakunnan alueelta. Saman vaaliryhmän ensimmäinen varajäsen on pankinjohtaja Pertti Saarinen. Kv päättää myöntää kirkkovaltuuston jäsen Leila Koutulle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä, koska hän on muuttanut pois Henrikinseurakunnan alueelta ja kutsua hänen tilalleen kirkkovaltuuston jäseneksi saman vaaliryhmän varajäsenen, pankinjohtaja Pertti Saarisen. Kirkkovaltuusto myönsi kirkkovaltuuston jäsen Leila Koutulle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä, koska hän on muuttanut pois Henrikinseurakunnan alueelta ja kutsui hänen tilalleen kirkkovaltuuston jäseneksi saman vaaliryhmän varajäsenen, pankinjohtaja Pertti Saarisen. 72 KIRKKOVALTUUTETTU REINO PISPASEN ILMOITUS ASUINPAIKAN MUUTOKSESTA Reino Pispanen on pyytänyt eroa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston jäsenyydestä sen johdosta, että hän on muuttanut pois Turusta. Saman vaaliryhmän ensimmäinen varajäsen on työkeskuksen johtaja Eila Monnonen. Kv päättää myöntää kirkkovaltuuston jäsen Reino Pispaselle eron

3 Yhteinen kirkkovaltuusto kirkkovaltuuston jäsenyydestä, koska hän on muuttanut pois Turusta ja kutsua hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman vaaliryhmän varajäsenen, työkeskuksen johtaja Eila Monnosen. Käsittely Valtuutettu Pirkko Julkunen tiedusteli, miten on mahdollista, että Pispanen on voinut toimia meillä valtuuston jäsenenä, vaikka hän on ollut seurakuntavaaleissa ehdokkaana Huittisten seurakunnassa. Lakimies Mia Fager vastasi, että äänioikeus voi olla toisessa seurakunnassa ja ehdokkuus toisessa. Riittää, että asuinpaikka vaihtuu ennen vaalien alkamista. Kirkkovaltuusto myönsi kirkkovaltuuston jäsen Reino Pispaselle eron kirkkovaltuuston jäsenyydestä, koska hän on muuttanut pois Turusta ja kutsui hänen tilalleen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi saman vaaliryhmän varajäsenen, työkeskuksen johtaja Eila Monnosen. 73 VARAPUHEENJOHTAJANVALINTA Kirkkojärjestyksen 8 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa. Kirkkojärjestyksen 7 luvun 5 :n 2 momentin mukaan suhteellinen vaali ja vaadittaessa myös enemmistö vaali on toimitettava suljetuin lipuin. Kirkkovaltuusto valitsi kokouksessaan varapuheenjohtajaksi apulaisjohtaja Reino Pispasen vuosiksi Reino Pispaselle myönnetään ero kirkkovaltuuston jäsenyydestä. Kv valitsee uuden varapuheenjohtajan. Käsittely Valtuutettu Kaija Raninen ehdotti, että varapuheenjohtajaksi valitaan Sakari Itähaarla. Valtuutettu Sakari Itähaarla valittiin yksimielisesti kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi.

4 Yhteinen kirkkovaltuusto VAAROJEN ARVIOINNIN LISÄMÄÄRÄRAHA ANOMUS Seurakuntayhtymän kaikissa yksiköissä on tarkoitus toteuttaa työhön liittyvien riski ja vaaratekijöiden kartoitus. Kartoitus toteutetaan yksikkökohtaisesti siten, että tehtävään määräaikaisesti palkattu henkilö ohjeistaa selvityksen tekemisen. Tähän mennessä työstä on tehty noin puolet ja kaikki yksiköt saadaan kartoitettua kevääseen mennessä. Työn arvioitua hitaammasta etenemisestä johtuen vuodelle 2006 tarvitaan palkkakustannusten kattamiseksi lisämääräraha. Kv päättää myöntää vaarojen arvioinnin erillismäärärahaan vuodelle euron lisäyksen tilille Kirkkovaltuusto päätti myöntää vaarojen arvioinnin erillismäärärahaan vuodelle euron lisäyksen tilille VUODEN 2007 VIRKAPAKETTI 1. Yleistilanne Palkat on oleellinen osa talousarviota. Virkojen perustaminen vaikuttaa pitkälle tulevien vuosien menoihin. Uusia virkoja perustettaessa tulee aina selvittää mahdollisuudet vaikuttaa haluttuun suuntaan organisaatiomuutoksin tai työnjakoja muuttamalla. Myös virkaindeksijärjestelmä tuo omat rajoituksensa virkojen perustamiseen. Talousarviota tehdessä on lähdetty siitä, että seurakuntien kokonaismäärärahaan voidaan siirtyä ensi vuoden alusta, vaikka työryhmätyöskentelyssä asia on osoittautunut oletettua hankalammaksi ratkaista. Tämä on vaikuttanut seurakuntien virkaten käsittelyyn. Taloustoimiston kokoaman tilaston mukaan verotulot ovat vuoden 2005 notkahdusta huolimatta nousemassa, mutta ensi vuodelle ei ennakoida enää verotulojen nousua. Palkat ja muut henkilöstömenot ovat kuitenkin nousseet joka vuosi johtuen lähinnä palkankorotuksista mutta myös virkamäärien kasvamisesta johtuen. Kirkosta eroamiset vaikuttavat väistämättä verotuloihin ja myös sijoitustulojemme pohja kapenee viime vuosina tehtyjen investointien johdosta arv. ehd. Kirkollisvero ja yhteisövero 24,51 24,20 25,40 25,40 Palkat 13,26 13,72 14,05 14,34 Muut henkilöstömenot 4,54 4,62 4,80 4,96

5 Yhteinen kirkkovaltuusto Tilastolukujen laskennassa on palkka ja henkilöstömenoista vähennetty sairaus ja tapaturmavakuutusten perusteella saadut korvaukset. Kirkollisvero olettavaksi vuodelle 2006 on arvioitu 22 miljoonaa euroa. Arvion mukaan verotulo näyttäisi nousevan edelleen vuonna Arviointiperusteina on käytetty kuluvan vuoden verokertymää ja Kirkkohallituksen arviota. Ehdotuksessa on pyritty huomioimaan myös kirkosta eroavien vaikutus. Kirkosta eroavien vaikutus verokertymään saattaa muodostua arvioitua suuremmaksi, sillä eroamistrendi näyttää edelleen jatkuneen. Vuoden 2005 alusta kesäkuun loppuun kirkosta eronneita oli 468 ja syyskuun lopussa luku oli jo 788. Tulevaisuuden työmarkkinoilla seurakunnat joutuvat uuteen tilanteeseen ikäluokkien pienetessä. Tällä voi olla vaikutuksia palkkatasoihin, mikä edellyttää että kirkko pystyy työnantajana jatkossakin maksamaan riittävän kilpailukykyisen palkan ja että palkkausjärjestelmät ovat muutenkin ajan tasalla. Tämänkin vuoksi työntekijämäärien lisäämiseen tulee suhtautua hyvin suurella harkinnalla, jotta joustavuus voitaisiin säilyttää. 2. Palkkauudistus Kirkon palkkausjärjestelmää ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistus tulee koskemaan lähes kaikkia seurakuntayhtymän työntekijöitä, uudistuksen ulkopuolelle jäävät ainoastaan kirkkoherrat sekä hallintojohtajan ja talous ja suunnittelujohtajan virat. Voimassa olevassa kirkon palkkausjärjestelmässä kaikki tehtävät on sijoitettu hinnoitteluryhmiin ja palkkaluokkiin. Nykyinen palkkausjärjestelmä ei riittävästi erottele tehtävän vaativuutta tai työsuoritusta. Palkkausuudistuksen tavoitteena on saada aikaan oikeudenmukainen, tasa arvoinen ja hyviin työsuorituksiin motivoiva palkkausjärjestelmä. Palkkausjärjestelmän kokonaisuudistuksen jälkeen palkka tulee koostumaan kolmesta osasta: tehtäväkohtaisesta, henkilökohtaisesta ja tulos tai voittopalkkio osasta. Tehtäväkohtainen palkanosa määritellään arvioimalla työn vaativuus ja vastuullisuus. Henkilökohtainen palkanosa tulee perustumaan työntekijän työsuorituksen ja pätevyyden arviointiin. Tulos tai voittopalkkiolla tarkoitetaan taloudellisia lisäpalkkioita, jotka tietyin ajanjaksoin arvioituna mahdollisesti täydentävät peruspalkkausta. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto ei toteutunut vuoden 2006 aikana, vaikka sen olisi pitänyt tulla voimaan 1.6. alkaen. Vuoden 2007 aikana kirkon palkkausuudistusta tullaan viemään uusien aikataulujen mukaan eteenpäin ja tavoitteena on, että uusi järjestelmä olisi käytössä Aikaisemman aikataulun raukeaminen aiheutti myös kohtalaisen suuren korotuksen palkkoihin vuoden 2006 aikana ilman, että korotusvaraa olisi pystytty kohdentamaan. Pelkät palkankorotusesitykset tulevat hoidetuiksi vuosittain käytävien Liite 10 neuvottelukierroksen (harkinnanvarainen palkkaluokan tarkistaminen) yhteydessä eivätkä kuulu virkapakettiin.

6 Yhteinen kirkkovaltuusto Virkaesitykset Vuodelle 2007 virkojen perustamisia ja lakkauttamisia koskevia esityksiä on tullut seuraavasti: Åbo svenska församling Seurakuntasihteerin 50 % viran perustaminen. Seurakunnassa on alkaen ollut 50 % toimi, johon on kuulunut erilaisia tiedotus ja pyhäkoulutehtäviä. Sama henkilö on toiminut 50 % osalta seurakunnan seurakuntasihteerin virassa, missä asemassa hän on ollut kuten muutkin seurakuntasihteerit keskusrekisterin johtajan alaisuudessa. Seurakunta esittää: 1) Että seurakuntaan perustettaisiin alkaen 50 % virka hoitamaan erilaisia sihteeritehtäviä (handhavandet av olika sekreteraruppgifter). Viran palkkauskustannukset suoritettaisiin Turun Ruotsalaisen seurakunnan omista budjettivaroista. 2)Virka yhdistettäisiin seurakuntasihteerin tehtävään. 3)Turun Ruotsalaisen seurakunnan kirkkoherra määrättäisiin tähän perustettavan viran hoitajan esimieheksi. Hallintojohtajan kannanotto: Viranhoidon kannalta on tarkoituksenmukaista, kun tehtävää on jatkossakin normaalisti tarkoitus hoitaa yhden henkilön toimesta, että se olisi kokonaan virkasuhde. Kun toisaalta seurakuntaan ei ole mahdollista perustaa 100 % seurakuntasihteerin virkaa yhteisillä varoilla, menettely, jossa Turun Ruotsalainen seurakunta vastaa perustettavan 50 % viran palkkauskustannuksista omilla varoillaan, ei muuta nykytilannetta taloudellisesti. Selkeyden vuoksi myös uuden viran nimike on seurakuntasihteeri ja palkkaus nykyinen 19a. Mikaelinseurakunta Perhetyöntekijän viran/toimen perustaminen. Tehtäviin kuuluisi perhetyön ryhmien, vauvamuskarien ja muiden perhetyön tapahtumien vetäminen ja avustaminen seurakunnan kaikessa perheisiin suuntautuvassa toiminnassa. Myös pyhäkoulutyö, jota hoidetaan tällä hetkellä seurakunnan omin toimintamäärärahoin palkkaaman 50 % pyhäkoulusihteerin toimesta, siirtyisi uudelle henkilölle. Viran / toimen koulutus olisi lastenohjaaja, nuorisotyönohjaaja tai diakoni. Hallintojohtajan kannanotto: Virkaindeksijärjestelmän muutosten aiheuttamia muutoksia ei voi kompensoida perustamalla uusia virkoja/toimia. Seurakuntien siirtyessä toivottavasti vuoden alusta kokonaismäärärahaan, ei tämänkaltaisia uusia tehtäviä voida lähteä perustamaan, vaikka ilmeisesti tarve tälle toiminnalle onkin olemassa. Katariinan seurakunta Perhetyöntekijän toimen perustaminen. Tehtäviin kuuluisi perhekerhojen, varhaisnuorisotyön, perheretkien ja keskustelujen sekä rippikoulutyön

7 Yhteinen kirkkovaltuusto tukeminen sekä perhejumalanpalvelusten suunnittelu. Seurakunta ei ole täsmentänyt toimen pätevyysvaatimuksia. Hallintojohtajan kannanotto: Seurakuntien siirtyessä toivottavasti vuoden alusta kokonaismäärärahaan, ei tämänkaltaisia uusia tehtäviä voida lähteä perustamaan, vaikka ilmeisesti tarve tälle toiminnalle onkin olemassa. Tiedotustoimisto Verkkotiedottajan virka. Vuoden 2006 virkapaketin yhteydessä tiedotustoimistoon perustettiin vuoden määräaikainen tiedottajan toimi, jonka erityisalana oli verkkoviestintä. Samalla edellytettiin, että verkkoviestijän tehtävän tarpeellisuus selvitetään. Verkkoviestinnän ohjausryhmä ja tiedotuspäällikkö ovat selvittäneet tehtävän tarpeellisuutta. Näiden selvitysten ja kokemuksensa perusteella tiedotustoimikunta esittää verkkotiedottajan toimen muuttamista viraksi. Hallintojohtajan kannanotto: Verkkoviestinnän osuus on koko ajan kasvava, eikä se näytä vähentävän muun tiedotustyön tarvetta ja työmääriä. Tämän vuoksi verkkoviestinnän määräaikainen toimi muutetaan verkkoviestinnän viraksi alkaen ja palkkaluokaksi määritellään R26. Samalla esitetään, että tointa menestyksellisesti lähtien hoitanut VTM Rita Suhonen nimitetään virkaan virkaa avoimeksi julistamatta ottaen huomioon että määräaikainen toimi oli julkisesti haettavana ja hänet katsottiin tuolloin pätevimmäksi tehtävään. Sielunhoitotyön johtokunta Sielunhoitotyön johtokunta esittää, että perustettaisiin perheneuvojan/yhtymän seurakuntien perhetyön koordinoijan virka. Viran sisältöön kuuluisi perheneuvojan työ sekä osallistuminen seurakunnissa tehtävään perhetyöhön. Virkaa perustellaan mm. sillä, että perheasiain neuvottelukeskuksessa henkilökunnan koko työaika on ollut sidottu perustehtävän hoitoon, joten mahdollisuutta vastata perhetyön toiveisiin ei ole ollut. Hallintojohtajan kannanotto: Perhetyön tulisi olla koko seurakuntayhtymän työmuodoista keskeisellä sijalla. On yleisesti tiedossa, että perheiden jaksaminen on kovalla koetuksella ja tämä näkyy monenlaisena pahanolona. Perheasiain neuvottelukeskuksen palveluille on jatkuva ylikysyntä. Toisaalta seurakunnissa haluttaisiin mahdollisimman paljon tehdä ennaltaehkäisevää työtä, johon myös perheasiain neuvottelukeskuksen panosta on toivottu. Kun seurakuntien ja perheasiain neuvottelukeskuksen rooleja toiminnan ja paremman yhteistyön järjestämisestä ei ole selkeästi määritelty, ei uuden viran perustamiselle ole organisatorisia valmiuksia. Koko perhetyön yhteistyö tulisi kuitenkin mahdollisimman nopeasti selvittää, jolloin voitaisiin myös muodostaa kanta siihen, minne tarvitaan lisäresursseja.

8 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv päättää, että Turun ruotsalaiseen seurakuntaan perustetaan R19a palkkaluokan seurakuntasihteerin 50 prosenttinen virka lukien. Viran palkkauskustannuksista vastaa Turun ruotsalainen seurakunta. Tiedotustoimistoon perustetaan verkkotiedottajan R26 palkkaluokan virka lukien. Samalla päätetään, että virkaan valitaan tiedottajan tointa menestyksellisesti hoitanut VTM Rita Suhonen. Seuraavat esitykset hylätään: Perhetyöntekijän viran / toimen perustaminen Mikaelinseurakuntaan. Perhetyöntekijän toimen perustaminen Katariinanseurakuntaan. Perheneuvojan / yhtymän seurakuntien perhetyön koordinoijan viran perustaminen perheasiain neuvottelukeskukseen. On muutoksenhakuoikeus Käsittely Hallintojohtaja totesi, että virkapaketin käsittelyn jälkeen kirkkoneuvosto on vielä päättänyt esittää nimikemuutoksia, joilla ei ole kustannusvaikutuksia. Nämä selviävät valtuuston kokouksessa jaetusta lisäesittelystä. Liite 1, 75. Valtuutettu Raitis tiedusteli, miksi verotulot oletetaan 22 milj euroksi, vaikka taulukossa on summa 25,4 milj euroa. Kallio totesi, että ero johtuu yhteisöveron palautuksesta, jonka verottaja tilittää erikseen. Kirkkovaltuusto päätti, että Turun ruotsalaiseen seurakuntaan perustetaan R19a palkkaluokan seurakuntasihteerin 50 prosenttinen virka lukien. Viran palkkauskustannuksista vastaa Turun ruotsalainen seurakunta; Tiedotustoimistoon perustetaan verkkotiedottajan R26 palkkaluokan virka lukien. Samalla päätetään, että virkaan valitaan tiedottajan tointa menestyksellisesti hoitanut VTM Rita Suhonen. Seuraavat esitykset hylätään: Perhetyöntekijän viran / toimen perustaminen Mikaelinseurakuntaan. Perhetyöntekijän toimen perustaminen Katariinanseurakuntaan. Perheneuvojan / yhtymän seurakuntien perhetyön koordinoijan viran perustaminen perheasiain neuvottelukeskukseen.

9 Yhteinen kirkkovaltuusto seuraavien virkojen nimikkeet muutetaan kanslisti nimikkeestä toimistosihteeri nimikkeeksi: kanslisti Kirsi Arjola, hautatoimisto kanslisti Eeva Rannikko, hautatoimisto kanslisti Marjo Sillanpää, hautatoimisto kanslisti Riitta Alakurtti, keskusrekisteri kanslisti Hannele Maimanen, keskusrekisteri kanslisti Sari Mäkelä, keskusrekisteri kanslisti Anne Peedu, keskusrekisteri kanslisti Liisa Ranti, keskusrekisteri kanslisti Annikki Saarinen, keskusrekisteri kanslisti Eija Valenius, keskusrekisteri kanslisti Päivi Eltonen, keskusrekisteri kanslisti Heli Nieminen, keskusrekisteri kanslisti Sari Anttila, keskusrekisteri kanslisti Arja Räisänen, keskusrekisteri kanslisti Pirjo Suutarinen, keskusrekisteri kanslisti Auli Hynönen Rinne, sielunhoitotyön toimisto kanslisti Tarja Rautiainen, kasvatusasiainkeskus kanslisti Janette Korvenpää, kasvatusasiainkeskus Lisäksi kirkkovaltuusto päätti, että kiinteistötoimiston kanslisti Leena Jalavan viran nimike muutetaan asuntosihteerin nimikkeeksi, taloustoimiston kanslisti Katja Koskisen viran ja kasvatusasiainkeskuksen kanslisti Johanna Grönqvistin viran nimike muutetaan toimistonhoitajanimikkeeksi sekä keskusrekisterin toimistosihteeri Marja Mäkisen viran nimike keskusrekisterin hoitaja nimikkeeksi. Nimikemuutokset tulevat voimaan VIRON KIRKON LEIRIKESKUS TALUN ULKOVUORAUKSEN TUKEMINEN Herättäjä Yhdistyksen heimorahaston puolesta on pastori Alpo Järvi lähettänyt seurakuntayhtymälle seuraavan avustushakemuksen: Liite 1, 76 Anomukseen on liitetty erään talkoomatkan ohjelma, lehtiartikkeli sekä Herättäjä Yhdistyksen Kansainvälisen työn osalta heimotyön toimintasuunnitelma kuluvalle vuodelle. Avustusta on pyydetty euroa ja se on pyydetty osoittamaan heimorahaston tilille. Meneillään on leirikeskuksen ulkovuoraus, jota yritetään saada valmiiksi ennen huonojen säiden alkamista. Viron kirkon ensimmäistä leirikeskusta, Talua, on tehty hyvin pitkälle talkoovoimin.

10 Yhteinen kirkkovaltuusto Herättäjä Yhdistys on seurakuntayhtymän yhteistyökumppani jo vuosien takaa. Yhdistykselle on annettu kirkkovaltuuston päätöksellä euroa kirkollisiin tarkoituksiin varatusta määrärahasta kesäkuussa. Nyt on kyse erityiskohteesta ja Viron seurakuntien tukemisesta. Mikäli avustus annetaan ja varat ohjataan Herättäjä Yhdistyksen kautta, voidaan olla täysin varmoja, että rahat menevät perille ja anottuun tarkoitukseen. Talous ja suunnittelujohtaja ehdottaa, että anomukseen suostutaan. Määrärahan suuruuden ja yhden päättäjän periaatteen mukaisesti asia tulee viedä kirkkovaltuuston päätettäväksi. Kv päättää myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksesta euroa annettavaksi Herättäjä Yhdistyksen heimotyölle käytettäväksi Viron kirkon leirikeskus Talun rakennustyöhön. Kirkkovaltuusto päätti myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksesta euroa annettavaksi Herättäjä Yhdistyksen heimotyölle käytettäväksi Viron kirkon leirikeskus Talun rakennustyöhön. 77 KIRKKONEUVOSTON TEKEMÄN PÄÄTÖKSEN SAATTAMINEN TIEDOKSI KIRKKOVALTUUSTOLLE Seurakuntayhtymässä on käytössä ansiomerkit, joita jaetaan kirkkoneuvoston päätöksellä. Käytäntö on yhtenäinen ja vakiintunut. Sen lisäksi työntekijöitä muistetaan, kun he täyttävät 50 vuotta tai 60 vuotta tai siirtyvät eläkkeelle. Käytäntö muistamisessa vaihtelee huomattavasti seurakunnittain ja osastoittain. Asia on ollut keskustelun kohteena jo pidemmän aikaa. Työympäristötoimikunta on sisäisesti valmistellut asiaa ja asettanut pienen työryhmän tekemään ehdotusta. Työryhmän ehdotus oli työympäristötoimikunnan käsittelyssä, minkä jälkeen ehdotusta esiteltiin johtoryhmässä. Johtoryhmä totesi ensimmäisen ehdotuksen liian avokätiseksi ja työympäristötoimikuntaa pyydettiin tarkistamaan ehdotusta. Työympäristötoimikunnan työryhmä teki korjauksia ehdotukseen, minkä jälkeen asia tuotiin uudelleen työympäristötoimikuntaan. Nyt tehty ehdotus vastaa niitä odotuksia, joita asetettiin johtoryhmän työskentelyssä. Työympäristötoimikunnan on seuraava: Liite 1, 77 Ansiomerkkien myöntämiskäytäntö säilyy entisenlaisena. Uutta on virkavapaa tai työloma tietyn palvelusajan jälkeen. 10 vuodesta saa 3 työpäivää, 20 vuodesta viikon, 30 vuodesta niinikään viikon ja 40

11 Yhteinen kirkkovaltuusto vuodesta kaksi viikkoa. Vaihtoehtoisesti työpäivät voi saada rahakorvauksena, jotka ovat 250, 500, 750 ja euroa. Nämä summat ovat luonnollisesti verollisia suorituksia. Siirtymäsäännöksenä on todettu, että ne, joilla vuodet ovat jo täyttyneet, saavat vain yhden korvauksen, jossa noudatetaan 10 vuoden korvauskäytäntöä eli 3 työpäivää tai 250 euroa. 50 ja 60 vuotispäivien lahjojen arvo on määritetty ja se on riippuvainen myös palvelusajan pituudesta. Vastaava tilanne on eläkkeellelähtölahjoissa. Järjestelmä aiheuttaa jossain määrin lisäkustannuksia, jotka kuitenkin ovat palkkasummaan nähden vaatimattomat. Vastaavan tyyppisiä palkitsemisjärjestelmiä on käytössä muilla työnantajilla ja muilla seurakunnilla. Kirkkoneuvosto on kokouksessaan päättänyt hyväksyä työympäristötoimikunnan esityksen. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2007 alusta alkaen. Koska päätös lisää tulevaisuuden palkkakustannuksia, halutaan asia saattaa kirkkovaltuuston tietoon. Kv merkitsee tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen, joka ilmenee liitteestä 1. Käsittely Valtuutettu Raitis tiedusteli, estääkö päätös rahalahjoituksen suuntaamisen hyväntekeväisyyteen. Hallintojohtaja Kallio ja kiinteistöjohtaja Kosola totesivat, ettei estä, kunhan rahat ohjataan ulkopuoliselle tilille. Lisäksi Kosola selvitti valtuutettu Huoviselle pitkien poissaolojen vaikutusta määrävuosien laskentaan. Kirkkovaltuusto merkitsi tiedoksi yhteisen kirkkoneuvoston päätöksen, joka ilmenee liitteestä KIRKKOVALTUUTETTU LEO AUTION ALOITE NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMISESTÄ Kirkkovaltuutettu Leo Autio teki kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen sen selvittämiseksi missä määrin seurakunnat voisivat olla tarjoamassa kesätyöpaikkoja alle 18 vuotiaille nuorille. Liite 1, 78 Aution aloite koskee lain nuorista työntekijöistä /998 tarkoittamaa vuotiaitten, tietyin edellytyksin jopa vuotiaitten ikäryhmää, joiden kesätyöllistymisessä on havaittu ongelmia.

12 Yhteinen kirkkovaltuusto Joskin laki asettaa tälle ikäryhmälle eräitä erityisehtoja, laki muutoin asettaa heidät tasa arvoiseen asemaan muun työvoiman kanssa. Erityisehtoina nuoria, alle 18 vuotiaita koskevat tiukemmat työnsuojelusäännökset kuin yli 18 vuotiaita. Näiden säädösten tarkoituksena on suojella nuoria liialliselta, yksilön kehitystä haittaavalta työperäiseltä rasitukselta. Työantajan on huolehdittava, ettei työ ole nuoren henkiselle tai ruumiilliselle kehitykselle vahingoksi. Työ ei myöskään saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista. Työhön saadaan ottaa 15 vuotias oppivelvollisuutensa suorittanut henkilö, hänen työaikansa, joka saa olla enintään sama kuin 18 vuotta täyttäneen henkilön säännöllinen työaika samassa työssä, on sovitettava kello 6 22 välille. Työnantajan on lisäksi huolehdittava, että nuori työntekijä saa opetusta ja ohjausta työhönsä sekä työolojen, ikänsä ja muiden henkilökohtaisten ominaisuuksien edellyttämää henkilökohtaista opastusta työssä. Koska lain hengen mukaan Aution aloitteen tarkoittamat nuoret työntekijät nähdään osana koko työvoimaa, sovelletaan samaa näkökulmaa myös tässä selvityksessä. Aloitteen perusteella tiedusteltiin johtavien viranhaltijoiden käsityksiä aloitteen tekijän esille nostamista ajatuksista. Heiltä kysyttiin: 1. Onko yksiköllänne mahdollisuuksia työllistää aloitteen mukaisia nuoria. 2. Jos on, niin minkälaiset tehtävät tällöin tulisivat kysymykseen. 3. Onko yksikkönne jo nyt työllistänyt nuoria (leiriavustajia, isosia, hautausmaan töihin, keittiöön, vahtimestareiksi jne) ja jos niin miten paljon ja millaisin palkkaehdoin? 4. Koetteko aloitteen mukaisen työllistämisen mahdolliseksi vai sisältyykö siihen käsityksenne mukaan ongelmia (jos niin millaisia). 5. Kannanottonne Aution esittämiin konkreettisiin ajatuksiin: a) seurakuntien mahdollisuuksista työllistää seurakuntien ulkopuolelle b) nuorten työpajasta (mitä työtä siellä olisi mahdollista tehdä) ja c) projektisihteerin palkkaamisesta nuorisotyöllisyyttä koordinoimaan. Saatujen vastausten perusteella seurakuntayhtymä ja seurakunnat ovat jo nykyisellään mittava nuorten työllistäjä, joskaan ei aivan Aution aloitteen tarkoittamassa muodossa. Mahdollisuuksia lisätyöllistämiseen ei kuitenkaan nähdä olevan olemassa. SEURAKUNNAT TYÖLLISTÄVÄT SATOJA NUORIA Nuorisotyö Vuoden 2005 tilastojen mukaan Turun ja Kaarinan seurakunnissa on kerhonohjaajina toiminut 142 nuorta ja isosina 404 nuorta, yhteensä 546 nuorta. Isosina toimineiden lukumäärä on vuodesta 2004 kasvanut lähes 40 henkilöllä.

13 Yhteinen kirkkovaltuusto Kerhonohjaajana ja isosena toimiminen antaa nuorille mielekästä työtä, mutta koska toiminta tapahtuu vapaaehtoispohjalta, eivät nuoret näistä tehtävistään saa rahallista korvausta. Seurakunnilta saatujen tietojen perusteella myös seurakuntien tulevaisuuden tarpeet ja mahdollisuudet mielekkään työn tarjoamiseen rajautuvat edellä mainittuihin työmuotoihin. Leirikeskusten mahdollisuudet työllistää kovin nuoria henkilöitä muihin kuin leiritoiminnan varsinaisiin töihin ovat heikot. Aloitteen tarkoittamilta nuorilta puuttuu useimmiten nykyisten määräysten edellyttämä ammattitaito, kuten hygieniapassi tai ammattitutkinto. Lisäksi leirikeskukset ovat hankalien liikenneyhteyksien takana: Kunstenniemeen on koko ajan kyettävä kulkemaan itsenäisesti ja Sinapissa ja Heinänokassakin on viikoittain työvuoroja joihin ei yleisillä kulkuneuvoilla pääse. Diakoniatyö Diakoniakeskus työllistää ympäri vuoden aloitteen ikäryhmään leiriavustajia, jotka määritellään vapaaehtoisiksi ja jotka saavat 45 /vrk suuruisen palkkion, josta vähennetään ateriakustannukset. Leiriavustajaksi pääsy edellyttää viikonlopun mittaista koulutusta. Kuluvana vuonna tällaisia avustajia on ollut 15. Leiriavustajatoiminnan lisäksi diakoniakeskuksen mahdollisuudet nuorten työllistämiseen ovat vähäiset. Mahdolliset tehtävät liikkuisivat vapaaehtoistyön alueella, mutta tällöin raja palkkaan perustuvan auttamistyön ja varsinaisen vapaaehtoistoiminnan välillä hämärtyisi ja aiheuttaisi vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin turhaa hämminkiä. Hautausmaat Hautausmaille pyrki viime kesänä noin 800 yli nuorta aikuista. Vaikka teoriassa myös aloitteen ikäryhmän mukaisten nuorten palkkaaminen olisi mahdollista, rajaavat tehtäviin liittyvät tapaturmariskit yhdessä suuren hakijamäärän kanssa heidät käytännössä kuitenkin valintojen ulkopuolelle. Yhtymän muut yksiköt ja seurakunnat Saatujen vastausten perusteella seurakuntayhtymän muilla yksiköillä ja seurakunnilla ei ole mahdollisuuksia aloitteen mukaiseen työllistämiseen. SEURAKUNNAT YLEISENÄ TYÖLLISTÄJÄNÄ? Leo Aution aloitteessa esitetään harkittavaksi seurakuntayhtymän oman nuorten kesätyöpajan perustamista, seurakuntien omien työllistämismahdollisuuksien kartoittamisen ohella työllistävien toimenpiteiden suuntaamista myös yksityisiin työpaikkoihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin sekä työllistämisestä vastaavan projektityöntekijän palkkaamista.

14 Yhteinen kirkkovaltuusto Kesätyöpaja Mahdollisen työpajan perustaminen edellyttäisi tarkoitukseen soveltuvien tilojen hankkimista ja projektityöntekijän lisäksi työnjohdollisen henkilöstön palkkaamista. Ennen muuta työpajan tulisi kyetä tarjoamaan nuorille sellaista mielekästä ja oikeaa työtä, jossa he voisivat paitsi oppia työntekoa, myös hyödyntää taitojaan ja kokea olevansa tärkeitä. Saatujen selvitysten perusteella tällaisia tehtäviä ei seurakuntien piirissä ole tarjolla. Eräät yhteiskunnalliset toimenpiteet pyrkivät vaikeasti työllistyvien nuorten työllistämiseen. Tällaisia ovat ennen muuta Turun nuorten työpajat, Pajakeskus ja Kaarinan nuoret pajamestarit. Tämän toiminnan kehittämiseen kirkko on osallistunut kaksi vuotta sitten toteutetun Yhteisvastuukeräyksen välityksellä, jolloin yhtenä keräyksen kohteena oli juuri nuorten työpajatoiminta. Yksityiset työpaikat ja ammatilliset oppilaitokset Seurakuntien läheisimpiä yhteistyökumppaneita ovat Turun ja Kaarinan kaupungit. Koska nämä hoitavat nuorten työllistämisen omalta osaltaan itse, ei apua siitä suunnasta ole odotettavissa, pikemminkin, kuten Autio aloitteessaan toteaa, seurakuntien pitäisi paikata kaupunkien työpaikkojen ulkopuolelle jääneiden nuorten työllistämistä. Yksityiseen sektorin suuntaan ei valmista verkostoa ole olemassa, eikä sellaisen kehittämistä projektisihteeri palkkaamalla voida kirkon keskeisen tehtävän näkökulmasta pitää perusteltuna. Seurakuntien leirikeskukset ovat ilmoittautuneet ammattioppilaitosten mahdollisiksi harjoittelupaikoiksi. Toistaiseksi tätä kautta ei harjoittelijoita ole ilmaantunut. Kv päättää ilmoittaa vastauksenaan kirkkovaltuutettu Leo Aution aloitteeseen seurakuntien roolista nuorten työntekijöiden kesätyöllistämisessä, että seurakuntayhtymä ja seurakunnat tarjoavat mielekästä kesätyötä vuosittain sadoille nuorille, saatujen selvitysten mukaan mahdollisuuksia nykyistä laajemmalle työllistämiselle ei ole olemassa, valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. Käsittely Valtuutettu Autio piti vastausta seikkaperäisenä mutta tylynä. Tarvetta on erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorten tukemiseen joko lyhyitäkin työjaksoja tai mielekästä vapaa ajan toimintaa järjestämällä. Kyse on uuden työmuodon luomisesta ja se pitäisi virkamiestyönä selvittää etenkin kun seurakuntayhtymä voi taloudellisesti hyvin. Aloitetta ei siis tulisi merkitä loppuun käsitellyksi. Kaupunki on lopettanut

15 Yhteinen kirkkovaltuusto kesäsiirtolatoiminnan ja seurakunnilla olisi nyt tilaisuus jota ei saa hukata. Hyvänä toimintana Autio mainitsi Mikaelin mopokerhon. Seuranneessa vilkkaassa keskustelussa Aution tä jatkovalmistelusta kannattivat Harri Raitis, Pirkko Mikkola, Martti Hirvonen, Pirkko Julkunen, Folke Åminne, Ann Sofi Hurme, Kaija Raninen sekä Stig Eyrik Björkqvist. Näissä puheenvuoroissa kosketeltiin jatkovalmistelun kohderyhmää, joksi muotoutui seuraava Ann Sofi Hurmeen : Perustetaan työryhmä selvittämään yhtymän ja seurakuntien mahdollisuuksia tukea nuorten mielekästä vapaa ajan toimintaa tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. Aloitetta valmistellut yhteisten työmuotojen johtaja Hannu Hurme piti Aution tä hyvänä mutta puolusti kirkkoneuvoston tä, koska työn järjestämiseen liittyy paljon teknisiä ongelmia varsinkin kun rippikoulu vie kesän työntekijäresurssit. Seurakunnat järjestävät jo nyt isoistoiminnan muodossa tekemistä kolmasosalle ikäluokasta. Lakimies Fager selvitti erityisryhmien työllistämisprojektia, joka on kartoitusvaiheessa. Puheenjohtaja teki keskustelun perusteella ehdotuksen, että kirkkoneuvoston hyväksytään, mutta valtuusto hyväksyy samalla Ann Sofi Hurmeen ym ehdotuksen ponneksi. Kirkkovaltuusto päätti ilmoittaa vastauksenaan kirkkovaltuutettu Leo Aution aloitteeseen seurakuntien roolista nuorten työntekijöiden kesätyöllistämisessä, että seurakuntayhtymä ja seurakunnat tarjoavat mielekästä kesätyötä vuosittain sadoille nuorille, saatujen selvitysten mukaan mahdollisuuksia nykyistä laajemmalle työllistämiselle ei ole olemassa, valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi lisäksi seuraavan ponnen: Perustetaan työryhmä selvittämään yhtymän ja seurakuntien mahdollisuuksia tukea nuorten mielekästä vapaa ajan toimintaa tarvittaessa muiden toimijoiden kanssa. 79 VALTUUTETTU JOHANNES PELKOSEN ALOITE PYÖRÄTUOLIEN JA LUISKIEN HANKKIMISESTA KIRKKOIHIN Kirkkovaltuutettu Johannes Pelkonen on tehnyt kirkkovaltuuston kokouksessa aloitteen pyörätuolien hankkimisesta ja luiskien laittamisesta kirkkoihin. Aloite kuuluu seuraavasti: Liite 1, 79

16 Yhteinen kirkkovaltuusto Kiinteistötoimisto kävi kaikki kirkot läpi ja selvitti liikuntaesteisten mahdollisuuden päästä esteettä kirkkoon ja edelleen alttarille asti. Kaikkiin kirkkoihin on järjestetty esteetön kulku sisälle. Tuomiokirkossa käynti on sivuovesta ja Martinkirkossa käynti on vasemmalta sivulta pääoville. Mikaelinkirkossa voi ajaa ylös kirkon viereen ja sitä kautta sisälle. Alttarille pääsee pyörätuolilla esteettä muissa kirkoissa lukuun ottamatta Martinkirkkoa (6 askelmaa), Kakskerran kirkkoa (2 askelmaa), Tuomiokirkkoa (5 askelmaa), Kuusiston kirkkoa (1 askelma) ja Paattisten kirkkoa (1 askelma). Tuomiokirkossa ja Kakskerran kirkossa on alumiinirakenteiset irtoluiskat, joiden avulla on mahdollista ylittää kirkon sisällä olevat askelmat. Näiden luiskien käyttö on vähäistä. Martinkirkkoon ei voi vastaavia luiskia asentaa, koska korkeusero alttaritason ja käytävän välillä on suuri. Kuusiston ja Paattisten kirkoissa askelma ennen alttaria on niin lähellä, että pyörätuolilla ja ns. rollaattorilla liikkujat ovat aivan alttarikaiteen tuntumassa. Ehtoollisenjakokäytäntö seurakuntayhtymän kirkoissa on sellainen, että ehtoollisen jakajat tuovat ehtoollisen liikuntarajoitteisille erikseen portaiden juureen. Tämä käytäntö on toiminut hyvin ja siitä ei ole valitettu. Varsinkin Martinkirkossa se on vallitseva käytäntö. Edellä esitetyn kuvauksen mukaisesti kiinteistötoimiston mielestä kirkkojen alttareiden saavutettavuus on hyvä ja siten kiinteistötoimisto esittää, että uusia luiskia ei rakenneta. Aloitteen toisena kohtana on pyörätuolien hankkiminen kirkkoihin. Tuomiokirkossa on pyörätuoli. Sen käyttö on ollut kuitenkin vähäistä, koska liikuntarajoitteisilla on omat apuvälineensä yleensä mukana. Sairauskohtauksen sattuessa pyörätuolia on käytetty, mutta ambulanssien varustukseen kuuluvat erilaiset kuljetusvälineet. Kiinteistötoimisto esittää, että pyörätuoleja ei hankita joka kirkkoon, vaan ainoastaan yksi uusi Mikaelinkirkkoon, joka on yksi suosituimmista kirkoista. Samalla vahtimestareita ohjeistetaan pitämään pyörätuolit käyttökunnossa. Kv päättää, että Johannes Pelkosen aloite ei johda uusien luiskien rakentamiseen kirkkoihin, mutta Mikaelinkirkkoon hankitaan yksi pyörätuoli. Samalla Johannes Pelkosen tekemä aloite merkitään käsitellyksi. Käsittely Pelkonen kiitti aloitteen nopeasta valmistelusta, mutta olisi toivonut kiinteiden luiskien rakentamisen selvittämistä. Kosola katsoi, että riittävän loivat luiskat ovat erittäin massiivisia eikä sellaisia voi nykyisten lisäksi rakentaa. On toivottava, että henkilökunnan joustavuudella esimerkiksi ehtoolliselle pääsy voidaan turvata.

17 Yhteinen kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto päätti, että Johannes Pelkosen aloite ei johda uusien luiskien rakentamiseen kirkkoihin, mutta Mikaelinkirkkoon hankitaan yksi pyörätuoli. Samalla Johannes Pelkosen tekemä aloite merkittiin käsitellyksi. 80 VEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2007 Kirkkohallituksen yleiskirjeessä nro 32/2006 on ohjeet tuloveroprosentin ilmoittamisesta Verohallitukselle. Jokainen seurakunta lähettää Verohallitukselle kirkkovaltuuston päätöksen tuloveroprosentin suuruudesta eli kirkollisveroprosentista vuodelle 2007 viimeistään marraskuun 17. päivänä Kirkkovaltuuston kokous on , joten ilmoitus tulee lähettää sähköpostilla Verohallitukselle heti seuraavana aamuna. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä antaa vain yhden ilmoituksen. Tuloveroprosentti ilmoitetaan 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Kirkkoneuvoston laatima talousarvioehdotus perustuu yhden prosentin veroprosenttiin. Verotuloja on laskettu saatavan 26 miljoonaa euroa, mikä on 2,4 prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Ensi vuoden talousarviota koskeva rahoituslaskelma osoittaa, että vanhoja säästöjä käytetään euroa. Säästöjä käytetään pääosin investointien rahoittamiseen. Investointien määrä ensi vuonna on ehdotuksen mukaan euroa. Kv päättää, että kirkollisverotuksen tuloveroprosentti Turussa ja Kaarinassa on vuonna 2007 yksi prosentti. Käsittely Talous ja suunnittelujohtaja Kaisti totesi, että veroprosentti pysytetään tasolla, jolla se on ollut vuodesta Valtuutettu Pelkonen harmitteli lehdistä lukeneensa seurakuntayhtymän jo päättäneen kirkollisveron suuruudesta. Kallio vakuutti, että lehdistölle tuodaan esiin esityksen luonne, mutta usein otsikko muotoillaan ikään kuin asiasta olisi jo päätös. Kirkkovaltuusto päätti, että kirkollisverotuksen tuloveroprosentti Turussa ja Kaarinassa on vuonna 2007 yksi prosentti.

18 Yhteinen kirkkovaltuusto LAINAN OTTAMINEN HAUTAINHOITORAHASTON KIINTEISTÖKORJAUKSEEN Seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on osoitteessa Laivateollisuudenkatu 28 kolme asuintaloa. Näissä Pernontien taloissa on yhteensä 84 huoneistoa. Taloissa on meneillään korjaustyö, jossa parvekkeiden korjaus on katsottu välttämättömäksi. Hautainhoitorahastolla on yleistä varallisuutta, mutta tällä tulosyksiköllä ei ole sellaista kassaa, jolla korjaustyö voitaisiin rahoittaa. Tämän johdosta tarvitaan lainaa, jonka kustannukset tulevat katetuiksi talojen vuokratuloilla. Taloustoimisto on pyytänyt lainatarjoukset Nordealta, Sammolta ja Osuuspankilta. Kaikki ovat antaneet tarjoukset, jotka ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Pyydetty luoton määrä on euroa. Laina aika on 15 vuotta ja lainan korko on sidottu euribor korkoon tai pankin omaan viitekorkoon. Laina tulee seurakuntayhtymälle, joten kiinnitysvakuuksia ei edellytetä. Lainatarjouksista edullisimman antoi Nordea Pankki Suomi Oyj, jonka koron marginaali on 0,075 prosenttia per annum. Lainan korko sidotaan esimerkiksi kuuden kuukauden euriboriin. Kiinteä korko on myös mahdollinen. Kv päättää, että hautainhoitorahastolle otetaan euron suuruinen laina Pernontien asuintalojen korjauksen rahoittamiseksi. Laina nostetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ja korko sidotaan kuuden kuukauden euriboriin marginaalin ollessa 0,075 prosenttia per annum. Käsittely Valtuutettu Pertti Saarinen ilmoitti olevansa jäävi asian käsittelyyn. Kirkkovaltuusto päätti, että hautainhoitorahastolle otetaan euron suuruinen laina Pernontien asuintalojen korjauksen rahoittamiseksi. Laina nostetaan Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ja korko sidotaan kuuden kuukauden euriboriin marginaalin ollessa 0,075 prosenttia per annum. 82 TALOUSARVION MUUTOS Monistamon värikopiokone meni kesällä 2006 niin huonoon kuntoon, ettei sitä enää korjaamallakaan saatu tyydyttävään kuntoon. Tilalle on hankittu uusi Konica Minolta merkkinen laite, joka on käytössä osoittautunut hyväksi monistamon tarpeisiin. Laite maksoi euroa ja se on kirjattu kustannuspaikalle Tällä kustannuspaikalla ei ollut määrärahavarausta monistamon laitehankintoihin. Kirkkovaltuuston tulee päättää asiasta talousarvion muutoksena.

19 Yhteinen kirkkovaltuusto Kv päättää myöntää euron suuruisen määrärahan kustannuspaikalle , monistamon laitehankinnat. Kirkkovaltuusto päätti myöntää euron suuruisen määrärahan kustannuspaikalle , monistamon laitehankinnat. 83 HAUTAUKSIIN LIITTYVIEN MAKSUJEN VAHVISTAMINEN Kiinteistö ja taloustoimisto ovat yhdessä valmistelleet esityksen vuoden 2007 hautauksiin liittyviksi maksuiksi. Maksuihin ei esitetä korotuksia: Liite 1, 83 Lain mukaan kirkkovaltuusto päättää hautojen lunastusmaksuista. Muista hautauksiin liittyvistä maksuista päättää kirkkoneuvosto. Kiinteistölautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan ja päätti omalta osaltaan hyväksyä hautojen lunastushinnat ja hautauksiin liittyvät maksut siten, siten että maksut ja lunastushinnat ovat vuonna 2007 samat kuin vuonna Kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan hyväksyä hautauksiin liittyvät maksut ja esittää kirkkovaltuustolle hautojen lunastusmaksujen hyväksymistä kiinteistölautakunnan esityksen mukaisesti. Kv päättää 1. vahvistaa hautojen lunastushinnat, 2. merkitä tiedoksi kirkkoneuvoston päättämät hautauksiin liittyvät maksut. 1. On muutoksenhakuoikeus 2. Käsittely Hallintojohtaja Kallio ilmoitti, että kirkkoneuvoston päätös ilmenee kokouksessa jaetusta liitteestä. Liite 2, 83 Kv päättää 1. vahvistaa hautojen lunastushinnat liitten 1 mukaisesti, 2. merkitä tiedoksi kirkkoneuvoston päättämät hautauksiin liittyvät maksut. liitteen 2 mukaan 1. On muutoksenhakuoikeus

20 Yhteinen kirkkovaltuusto ' PUHEENJOHTAJAN KIITOS 85 MUUTOKSENHAKU 2. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pentti Korhonen kiitti seurakuntavaalien hyvään läpiviemiseen osallistuneita luottamushenkilöitä. Lisäksi hän toivoi, että vaaleissa havaitut tekniset ongelmat kirjattaisiin, jotta seuraavat vaalit onnistuisivat vielä paremmin. Valtuutettu Folke Åminne kiinnitti huomiota hylättyjen vaalilippujen suureen määrään, mikä täytyy huomioida seuraavia vaaleja valmisteltaessa. Liite 1, 85 ' Pentti Korhonen puheenjohtaja Hannu Kallio sihteeri Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty Turussa Pirkko Mikkola Stig Eyrik Björkqvist Tämä pöytäkirja on ollut nähtävänä kirkkoneuvoston kokoushuoneessa klo , josta on ilmoitettu kirkkoherranvirastojen ilmoitustaululla Hannu Kallio kirkkovaltuuston sihteeri

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 2.11.2006 449. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 2.11.2006 449. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 2.11.2006 449 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 544 573 Aika torstai 2.11.2006 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2006 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 Yhteinen kirkkovaltuusto 20.4.2006 41 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 20.4.2006 klo 18.00-19.10 Paikka Toimitalon juhlasali Eerikinkatu 3 Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto 22.1.2015. Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Aika 22.1.2015 kello 18.30 18.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus, Juttilantie 2, 14200 Turenki Läsnä Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli, varajäs. Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Kiukkonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen.

Kirkkovaltuutettu Raimo Sulonen avasi kokouksen. 1(7) PÖYTÄKIRJA / KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 1/2015 Aika Keskiviikkona 7.1.2015 kello 18.00-19.54 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Aaltonen Annika Alanen Hannele Allen Pipsa Arikka Heikki Vanto Jukka Haavisto

Lisätiedot

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen

puheenjohtaja, kirkkoherra jäsen jäsen puheenjohtaja varajäsen jäsen jäsen jäsen varajäsen jäsen Aika: 11.10.2012 klo 21-21.30 Paikka: Seurakuntatalossa Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Eronen Heikki Sokk Margus Luukkaala Liisa Marttila Raija Savitaipale

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kirkkovaltuusto 07.01.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Keskiviikona klo 18.00 18.25 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015

KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (5) Limingan seurakunta Pappilantie 6, 90100 Liminka KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 KOKOUSAIKA: 10.11.2015 ALKAMISAIKA: klo 18.00 PÄÄTTYMISAIKA: klo 19.35 KOKOUSPAIKKA: Pappilan sali Ahola Seija jäsen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3.7.2014 N:o 4/2014 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 25.6.2014 Sivu 37 Kokousaika Torstai 3.7.2014 kello 17.00 18.02 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Anttila Mika-Olli Ek Terhi, poissa varajäsen Pauliina Jääskeläinen

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 18 Kirkkoneuvosto 2/2011 07.02.2011 18 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 07.02.2011 17 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 121 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 121 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 11/2012 Kirkkoneuvosto 1 (15) KOKOUSAIKA Maanantaina 15.10.2012 klo 18.00-20.30 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

KÄSITELTÄVÄT ASIAT sivu. 1 Kokouksen avaus 3. 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 LISTA N:o Kirkkovaltuusto Pvm 13.01.2015 1/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 13.01.2015 1 Aika 13.01.2015 klo 18.00 OSALLISTUJAT Jäsenet Buska Matti jäsen Rundgren Marjatta jäsen Gammelin Pertti jäsen Salminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 28 Kokouksen avaus 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena

Poissa: Muuraiskangas Maria, jäsen Rautakoski Eeva, jäsen Stolp Jukka, jäsen Tuura Elina, jäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET. Lauri Kari Lanteri Leena KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 4 / 2014 Sivu 33 KOKOUSAIKA Torstai 11.12.2014 klo 19.00 20.30 Kokous aloitetaan joulupuurolla ja kahvilla klo 18.30 KOKOUSPAIKKA Kalajoen seurakuntakoti,

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj.

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 Kirkkovaltuusto 9.2.2016. Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Aika 9.2.2016 kello 18.30 19.07 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Aarnio-Närhi Hannele Liljeqvist Pirkko, varaj. Ahvenjärvi Seppo Nurminen-Pulkkinen Enni Elo Joonas Pihkala Isto Hakala Pentti Poutiainen

Lisätiedot

Irja Kivistö, sihteeri

Irja Kivistö, sihteeri Seurakuntaneuvosto 15.3.2010 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) Kirkkoneuvosto 4/2011 10.5.2011. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(6) KOKOUSTIEDOT Aika 10.5.2011 klo 17-17.52 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Vähäsarja Vilho vs. kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj.

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 Kirkkoneuvosto 10.6.2009 81 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 7/2009 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA MUUT KUTSUTUT keskiviikko 10. päivänä kesäkuuta 2009 kello 10.30 alkaen Seurakuntatalo/takasali

Lisätiedot

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone

HAMINAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto. Simeon-talon kokoushuone KOKOUSKUTSU 1/2015 Kirkkoneuvosto Kokousaika keskiviikko 7.1.2014 klo 17 Kokouspaikka Simeon-talon kokoushuone Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone. Hellsten Aino jäsen ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika 10.02.2010 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone Läsnä jäsenet Puhakka Osmo kirkkoherra Anttila Maire jäsen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2007 Aika: Torstaina 23.08.2007 klo 18.30-20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 53 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O :

A S I A L U E T T E L O : IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 (8) A S I A L U E T T E L O : 22 Kokouksen avaus 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 24 Pöytäkirjan tarkastus 25 Ääntenlaskijoiden valinta 26 Työjärjestyksen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 6/2012 01.10.2012 47 45 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 01.10.2012 45 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 18.9. 2013 Kirkkovaltuusto 4/2013 47-58/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika 18.9.2013 klo 18.05-19.05 Paikka Seurakuntakeskus Leipomo (Vanhatie 7, 21290 RUSKO) Kirkkovaltuusto 2011-2014: Lähteenmäki Antero puheenjohtaja Tuominen Mauri varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Härö ja Christel Lax. Esitetään yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 4/7.11.2014. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 27.11.2014 klo 16.30 Sivu 1 154 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus Yhteiseen kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi 11 jäsentä, ja se on päätösvaltainen, kun enemmän

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkovaltuusto 1 Kirkkovaltuusto 1 Aika ja paikka Jäsenet = läsnä Muut läsnäolijat Ke 11.3.2015 klo 18.45-19.40 srk-kodilla Ahopelto, Hannu Heiska, Tuomo Karanta, Janne Kauppinen, Markku Korhonen, Marja Koriseva-Karmala,

Lisätiedot

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla.

K U U L U T U S. Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. K U U L U T U S Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään 8. päivänä tammikuuta 2015 klo 18.00 Joutsan seurakuntakodilla. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013. Raappana Tauno jäsen Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 04.09.2013 7/2013 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 04.09.2013 1 Aika Keskiviikkona 04.09.2013 klo 16.00 19.15 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 Kirkkoneuvosto 17.4.2012. Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Aika 17.4.2012 klo 17.30 18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Heikki Haapala jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lintumäki Aki varajäsen Pihkala Isto jäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio

Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Seurakuntatalo, kahvio Kokousaika 9.6.2009 klo 18.30 ja päättyen klo 20.10 Paikka Seurakuntatalo, kahvio Läsnä Mervi Arraste-Kihlakaski Reino Honkanen Simo Kaukonen Olli Koivisto poissa Juha Korkeamäki Esko Kulonen Raija Kuparinen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien)

LOPEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013. Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSKUTSU Sivu 1 ( 7 ) 1 Kirkkovaltuusto 1 / 2013 KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2013 klo 18.30 (kahvit klo 18.00 lähtien) KOKOUSPAIKKA Asialuettelo: Kirkon seurakuntasali, Pilpalantie 1, Loppi 1 Kokouksen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTO Kokous 7.4.2016. Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 7.4.2016 klo 15.30-15.55 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 40 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö

Heikki Nissinen, kirkkoneuvoston puheenjohtaja, kirkkoherra Seija Saarikko, pöytäkirjan pitäjä, vs. talouspäällikkö Kokousaika Torstai 15.1.2015 klo 18.00-19.25 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Seurakuntatalo Pirkko Hongisto Jouko Isoniemi Irmeli Juntunen Antti Koistinen Taisto Kokko Kyösti

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 14/2014 Kirkkoneuvosto 18.11.2014 159. KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 159 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 14/2014 KOKOUSAIKA tiistaina 18. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät

Kokouspäivämäärä. Kirkkoneuvosto 23.10.2014. Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00. Osallistujat Päätöksen tekijät 105 Aika: 23.10.2014 klo 18.15 21.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala Liisa Savitaipale Jalle Sokk Margus

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013

KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU. KUNNANHALLITUS No 13/2013 61 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 13/2013 KOKOUSAIKA 26.06.2013 klo 18.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 192 193 194 61 195 62,63

Lisätiedot

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Pöytäkirja 1-2015. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 14.1.2015 klo 17.00 18.15 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 1

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013. PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5. Sikala Touko KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 SIVU 1/2013 AIKA Keskiviikko 16.1.2013 klo 18 18.20 PAIKKA Seurakuntakeskus, Latokartanontie 5 Aakula Kari Haikka Juha Hietanen Markku Hjerppe Ilkka Jokinen Kaarina Luukkonen

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013

PORNAISTEN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto Pöytäkirja 1 / 2013 Kokousaika Tiistai 8.1.2013 Klo 18.37 18.53 Kokouspaikka Osallistujat Kirkon Wanha Sali Asikanius Pertti Haapala Konsta Jokinen Eija-Sisko Kanerva Teemu Karhunen Otto poistui kokouksesta klo 18.51 Kippilä

Lisätiedot

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen

Liisa Ilonen-Teivonen jäsen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen jäsen Kokousaika keskiviikko 6.5.2015 klo 18-20.15 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 46 Kokouksen osallistujien sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Perustettavan Salon seurakunnan järjestelytoimikunta Aika: 15.10.2008 klo 18.00-19.10 Paikka: Seurakuntatalo, Keskisali, Kirkkokatu 6, Salo Osallistujat: 45 Kokouksen avaus Pöytäkirja Esityslista 5/2008

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2010-07 1 / 5 18.11.2010 1 / 5 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 18.00 20.45 Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa Osanottajat Ylikangas Kimmo, pj. Rikala Tuula, varapj., kokouksen pj. Huuskonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 Kirkkoneuvosto 3.6.2010 52 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 6/2010 KOKOUSAIKA torstaina 3. päivänä kesäkuuta 2010 kello 10.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto 18.11.2015 Aika 18.11.2015 kello 18.30 18.50 Paikka Läsnä Tarinmaan seurakuntatalolla Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa Kivistö Jukka Kostamo

Lisätiedot

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2

Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Kangasalan seurakunta Esityslista 1/2015 1/2 Aika 07.01.2015 klo 19:00 Paikka Suoraman seurakuntakeskus Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus sekä laillisuuden ja päätösvallan toteaminen

Lisätiedot

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävillä kirkkoherranvirastossa neljätoista päivää to. 22.9.2011alkaen. Seurakuntaneuvosto 20.9. klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 5. Pöytäkirjan

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO

HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KIRKKOVALTUUSTO HÄMEENKYRÖN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 /2010 KOKOUSAIKA 24.5.2010 klo 18.00 - KOKOUSPAIKKA Isopappila Läsnä: Poissa: Muut osallistujat: Frantsila Matti Ihalalinen Sari Ilottu Ari Immonen Anna-Kaisa Kivimäki

Lisätiedot

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013

LAPUAN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 05/2013 Kirkkoneuvosto 23.04.2013 46 KOKOUSAIKA Tiistaina 23.4.2013 klo 19.00 20.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, tornisali Läsnä jäsenet: Lemettinen Maiju Haukkala Pentti Hietala Heikki Kangasluoma Pentti Koskiahde Markku Kuntsi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10

TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto. Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 TAMMELAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 Kirkkovaltuusto Kokousaika Sunnuntai 11.1.2015 klo 12.38 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakoti Läsnäolleet jäsenet Kauko Kenttä puheenjohtaja :t 1-4 Maija-Stiina Rahkonen

Lisätiedot

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12

Pöytäkirja on ollut nähtävänä Ylivieskan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 4.12.2014 klo 9-12 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKKIRJA 12/2014 59 Aika Keskiviikko 26.11.2014 klo 18-20.05 Paikka Läsnä Kokoushuone Lagus Timo Määttä, puheenjohtaja Tuomo Haikola, poissa tilalla Juhani Isotalo Marja

Lisätiedot

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009

Nastolan seurakunta Kirkkoneuvosto Pöytäkirja 3/2009 Aika: 19.3.2009 klo 18.00 Paikka: Seurakuntatalo, neuvotteluhuone Puheenjohtaja Matti Piispanen paikalla Varapuheenjohtaja Niemi Harri paikalla, poistu 51 käsittelyn aikana Jäsen Kulonen Esko paikalla

Lisätiedot

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15

YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 YLIVIESKAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2015 15 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistaina 19.5.2015 klo 18-19.20 Paikka Bäckman Läsnä Haaga Taru Haapakoski Paula, poissa Hannula Sirpa Hautala Jukka Herranen-Somero

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 11/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 23. päivänä marraskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA seurakuntatalo, takasali Markku Huttunen Erkki Huuskonen 146 153 Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011. KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 30.3.2011 29 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2011 KOKOUSAIKA keskiviikkona 30. päivänä maaliskuuta 2011 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Kaitila-Juntunen

Lisätiedot