Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017"

Transkriptio

1 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma

2 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA 3 TalousarvioVUOSI Yleisperustelut 5 - Talousarvion ja - suunnitelman rakenne - Talousarvion laadinnan lähtökohdat Talousarvio Verotulot 9 - Valtionosuudet, työllisyys - Investoinnit ja poistot - Henkilöstömenot - Kunnan vieraspääoma ja lainanottovaltuus Talousarvion sitovuus, käyttösuunnitelmat 13 Tavoitteet konserniyhteisöille 15 Tuloslaskelman ja rahoituslaskelman tunnusluvut TULOSLASKELMA 19 RAHOITUSLASKELMA 21 Yhteenveto meno- ja tuloarvioista 22 KÄYTTÖTALOUS Yleishallinto 24 Sosiaali- ja terveystoimi 43 Kasvatus- ja opetustoimi 77 Kirjasto Vapaa-aika Elämä pelissä 93 Tekninentoimi 100 Ympäristötoimi 110 RAHOITUS 115 INVESTOINNIT 117 HENKILÖSTÖ 124

3 3 Siiveniskuin eteenpäin PERHON KUNNAN STRATEGIA TOIMINTA-AJATUS Perhon kunta huolehtii asukkaittensa hyvinvoinnista yhteistyössä toisten kuntien ja muiden palveluntuottajien kanssa: tarjoamalla laadukkaita ja nykyaikaisia palveluita Perhossa asuville ja kunnassa vieraileville kannustamalla yritteliäisyyteen kaikessa elinkeinotoiminnassa edistämällä viihtyisää ja turvallista asuinympäristöä, tarjoamalla ihanteellisia virkistys-, metsästys- ja kalastusmahdollisuuksia koskemattomassa erämaaluonnossa arvostamalla toiminnoissaan rehellisyyttä, avoimuutta, vastuullisuutta, ennakkoluulottomuutta, luottamusta ja suvaitsevaisuutta VISIO Perho on oman identiteettinsä tunteva, verkottuva ja menestyvä, yrittäjäystävällinen, itsenäinen kunta, joka tunnetaan tehokkaana ja taloudellisena laadukkaiden palvelujen tuottajana. Kunnan tulevaisuuden menestystekijät ovat: Ennakoiva ja vahva kuntatalous Toimivat peruspalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeinorakenne Asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus Päämäärät ja tavoitteet Ennakoiva ja vahva kuntatalous - vuosikate kattaa vähintään poistot - kertynyttä ylijäämää - lainamäärä korkeintaan maan keskitasoa - veroprosentit Keski-Pohjanmaan keskitasoa Toimivat peruspalvelut Lähipalveluina - päivähoito ja varhaiskasvatus - perusopetus, lukio - sosiaalipalvelut ja perusterveydenhuolto - ensihoito - tekniset palvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - kunnassa on motivoitunut, osaava ja osaamistaan jatkuvasti kehittävä, palvelutarvetta vastaava henkilöstö

4 4 - Perho on houkutteleva työnantaja - johtamisjärjestelmät vastaavat palvelutuotannon muutostarpeisiin Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeinorakenne Yritysneuvonta - pienyrittäjyyden tukeminen, työpaikkojen lisääminen - elinvoimainen maa- ja metsätalous - toimiva yritysympäristö (kaavoitus, tonttitarjonta, tiet, verkostot) - luonnonpuiston ja erämaaluonnon virkistyskäytön tehostaminen Asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus - lähiverkostot ja yhteisöllisyys - luonto ja vapaa-ajan palvelut - riittävä asuntotarjonta - kuntaan muuttajien kotouttaminen, kuntapaketit Vuosi 2015 Ennakoiva ja vahva kuntatalous - valtionosuusuudistus vuoden 2015 alusta - sote-uudistus vuoden 2017 alusta vuoden 2013 aikana aloitettua talouden sopeuttamista jatketaan palvelutuotannon tehostamiseksi on löydyttävä uusia toimintatapoja ja välttämättä ei voida tuottaa kaikkia aiemmin tarjottuja palveluita Toimivat peruspalvelut - Painopistealueena on sosiaali- ja terveystoimen edelleen kehittäminen siten, että perusterveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvien sosiaalitoimen tehtävien sekä laajaa väestöpohjaa edellyttävien palvelujen järjestäminen toteutuu Kunta- ja palvelurakenneuudistuslain mukaisesti. Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana. Vuoden 2015 aikana edelleen terveyskeskuslääkärin ja hammaslääkärin tehtäviin tulee panostaa niin, että terveydenhoitopalvelujen tuottaminen lähipalveluna ei vaarannu. - Aamuruskon, tukiasuntojen ja Jalmiinakodin tilat toteutetaan asiakkaiden palvelutarpeita vastaaviksi huomioiden lainsäädännön. Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi. Tällä toiminnalla henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Sairauspoissaoloissa pyritään valtakunnalliselle tasolle. Henkilöstön osaamisen ylläpitämiseen ja työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Kehityskeskustelut henkilöstön kanssa on osa johtamista. Henkilöstöresurssit kohdennetaan palvelutarpeiden mukaan.

5 5 2. YLEISPERUSTELUT 2.1. TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN RAKENNE Kuntalain 65 :n mukaan kunnanvaltuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavan vuoden talousarvio sekä kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa asetetaan myös toiminnalliset tavoitteet toimielimille sekä konserniin kuuluville tytäryhteisöille. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot ja siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvio jakautuu yleisperustelu-, käyttötalous-, tuloslaskelma-, rahoitus- ja investointiosiin ja noudattaa Kuntaliiton suositusta. 2.2 TALOUSARVION LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT Yleinen taloudellinen kehitys Lähde: Suomen Kuntaliitto Muutos % Tuotanto 2,7-1,5-1,2 0,0 1,2 1,4 Palkkasumma 4,7 3,4 0,5 0,9 1,7 2,2 Ansiotaso 2,7 3,2 2,1 1,4 1,2 1,5 Inflaatio 3,4 2,8 1,5 1,1 1,5 1,8 Korkonoteeraukset Euribor 3 kk korko % 1,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,7 10 vuoden korko 3,0 1,9 1,9 1,5 1,6 2, Kunnallistalouden kehitys Lähde: Suomen Kuntaliitto Muutos % Kunta-alan ansiotasoindeksi 3,0 3,6 1,8 1,2 1,1 Kunta-alan palkkasumma 4,3 4,1 0,6 0,4 0,0 Toimintakulut 4,8 5,0 2,5 1,0 0,5 Verotulot 3,9 1,3 6,8 2,5 1,8 Valtionosuudet 5,3 5,4 2,6-2,3-1,6

6 Asukasmäärä ja työllisyys Asukasluku Ikäjakauma 0-6 -vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat yli 85 -vuotiaat Työttömyysaste Koko maa 9,1 9,4 11,3 12,3 Keski-Pohjanmaa 7,8 8,4 9,0 9,9 Perho 8,9 10,0 10,7 12,0

7 7

8 Perhon kunnan strategia Talousarvion laadintaa ohjaa Perhon kunnan strategia, josta tiivistelmä on esitetty tämän talousarviokirjan alussa. Strategiassa on määritelty Perhon kunnan viisi menestystekijää, joista yhtenä on ennakoiva ja vahva kuntatalous. Vuoden 2015 talousarvio on laadittu noudattaen kuntataloudelle strategiassa asetettuja tavoitteita eli: - vuosikate kattaa vähintään poistot - kertynyttä ylijäämää - lainamäärä korkeintaan maan keskitasoa - veroprosentit Keski-Pohjanmaan keskitasoa. Strategian pohjalta laaditut hallintokuntakohtaiset toimenpiteet ja tavoitekortit esitetään kunkin hallintokunnantalousarvion alussa Talousarvion laadintaohjeet sekä raamibudjetti Kunnanhallitus vahvisti talousarvionlaadintaohjeet aikatauluineen vuodelle Laadintaohjeissa hallintokuntia kehotettiin pohtimaan palvelujen tuottamista jopa palvelurakenteita muuttamalla, jotta annettuun raamiin päästään. Lisäksi kehotettiin tuomaan selkeästi esiin kunnan lakisääteiset tehtävät ja vapaaehtoiset tehtävät. Henkilöstökulujen kasvuprosentiksi vuodelle 2015 on arvioitu 0,5. Kunnan lakisääteiset ja vapaaehtoiset tehtävät Lakisääteisissä tehtävissä kunnan toimivalta resurssien jakamisessa on rajoitettu. Eduskunta voi lainsäädännöllä osoittaa kunnalle uusia tehtäviä tai lisätä nykyisiin tehtäviin liittyviä velvoitteita, jotka kunnan on budjetoinnissa otettava huomioon. Resurssien osoittamisen pakollisuudessa kuntien tehtävät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: subjektiivisiin oikeuksiin, yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tehtäviin sekä vapaaehtoisiin tehtäviin. Subjektiiviset oikeudet Subjektiiviset oikeudet ovat asiakkaan oikeuksia palveluihin, jotka kunnan on ehdottomasti järjestettävä. Perustuslain nojalla subjektiivisia oikeuksia ovat välttämätön ja kiireellisesti järjestettävä toimeentulo ja huolenpito terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä maksuton perusopetus. Erillisellä lailla säädettyjä subjektiivisia oikeuksia ovat muun muassa esiopetus, lasten päivähoito ja kotihoidontuki sekä eräät vammais- ja lastensuojelupalvelut ja kuntouttava työtoiminta. Subjektiivisilla oikeuksilla on etusija resurssienjaossa. Talousarviossa on osoitettava riittävät resurssit subjektiivisiin oikeuksiin. Määrärahaa on osoitettava tarvetta vastaava määrä. Palvelua ei voi evätä sillä perusteella, ettei siihen ole varattu määrärahaa. Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat tehtävät Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvat pääosa sosiaalitoimen ja terveydenhuollon palveluista sekä lukio- ja ammatillisen peruskoulutuksen ja

9 9 ammattikorkeakoulujen opetuspalvelut. Kulttuuritoimessa lakisääteisiin palveluihin kuuluvat kirjaston, kulttuuritoimen ja liikuntatoimen palvelut. Lakisääteisiä perusrakenteen ylläpitämis- ja kehittämistehtäviä ovat muun muassa kaavoitus, rakennusvalvonta, vesihuolto, jätevedenpuhdistus, ympäristön suojelu ja pelastuspalvelut. Yleisessä järjestämisvelvollisuudessa kunnalla on harkintavaltaa toiminnan laajuuden ja varattavien resurssien suhteen. Lakisääteinen toiminta on kuitenkin järjestettävä siten, että palveluja on tarjolla ja toimintaan on varattava määrärahoja. Vapaaehtoiset tehtävät Laissa säädettyjen tehtävien lisäksi kunta voi itsehallintonsa perusteella ottaa hoidettavakseen tehtäviä harkintansa mukaan. Näitä ns. vapaaehtoisia tehtäviä ovat muun muassa vapaa-aikatoimeen liittyvät palvelut, ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimuskoulutus ja vapaa sivistystyö. Vapaaehtoisia perusrakennepalveluja ovat esimerkiksi asuntotoimi, energiahuolto ja joukkoliikenne. Voimavarojen osoittaminen vapaaehtoisiin palveluihin on kunnan päätösvallassa. 3 TALOUSARVIO Verotulot Kunnanvaltuusto päätti pitää tuloveroprosentin vuoden 2014 tasolla. Talousarvio perustuu 21,00 % tuloveroprosentille, kunnallisveron tuotoksi on arvioitu 6,125 milj.. Vuonna 2014 kunnallisveron tilitykset kasvavat noin 1,4 prosenttia, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Vuonna 2015 ansiotulojen kasvuvahti pysyy lähes ennallaan noin kahdessa prosentissa. Kunnallisveron tilitysten ennakoidaan kasvavan vuonna 2015 vain 1,2 prosenttia. Keskeinen syy vaimeaan kasvuun on kunnallisverosta myönnettävien vähennysten kasvu kuten kunnallisveron eläketulovähennyksen, työtulovähennyksen ja perusvähennyksen korottaminen. Veromenetykset kuitenkin kompensoidaan kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta lisäämällä kuntien valtionosuuksia. Tämän vuoksi verorahoitusta (valtionosuudet ja verotulot) tuleekin tarkastella kokonaisuutena, tiedot vuoden 2015 valtionosuuksista saadaan joulukuun lopulla. Kuntien yhteisöveron jako-osuuden määräaikainen 5 prosenttiyksikön korotus jatkuu vuosina Ensi vuonna sovellettava kuntien yhteisöveron jakoosuus nousee tämän vuoden luvusta, sillä kuntien yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 75 miljoonalla eurolla työmarkkinatukiuudistukseen liittyvien lisäkustannusten kompensoimiseksi kunnille. Kuntien yhteisöverokertymän arvioidaan kasvavan 5,8 prosenttia vuoteen 2014 verrattuna. Perhon kunnan yhteisöverotuotoksi on talousarvossa arvioitu 0,48 milj..

10 10 Kiinteistöverotuloksi vuodelle 2015 on arvioitu Yleisen kiinteistöveron sekä vakituisten asuinrakennusten laissa säädettyjä ala- ja ylärajoja korotetaan vuoden 2015 alusta. Kunnanvaltuusto päätti korottaa yleistä kiinteistöveroa ja vakituisten asuntojen kiinteistöveroa 0,05 prosenttiyksiköllä, korotus lisää kiinteistöverotuottoa noin euroa. Kiinteistöverotus perustuu seuraaviin veroprosentteihin: Perho K-P:n Koko Lain mukaiset TA 2015 keskitaso maa rajat Yleinen kiinteistövero 0,80 1,17 0,94 0,80-1,55 Vakituinen asunto 0,55 0,57 0,43 0,37-0,80 Muut asunnot 1,05 1,01 1,05 0,80-1,55 Yleishyödyllinen yhteisö 0,00 0,00-1,35 Rakentamaton rakennusp. 2,25 1,00-3,00 Voimalaitos 2,85 0,80-2,85

11 Valtionosuudet Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa kohtuullisella verorasitteella. Valtionosuusuudistus tulee voimaan Peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä muodostuu hallinnollisesti kahdesta osasta: valtiovarainministeriön hallinnoimasta kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesta valtionosuusrahoituksesta, jota hallinnoi OKM. Uuden järjestelmän mukaan peruspalvelun laskennallisia kustannuksia koskee yksi yhteinen ikäryhmitys. Lisäksi järjestelmään sovelletaan seuraavia kriteereitä: sairastavuus, työttömyysaste, kaksikielisyys, vieraskielisyys, asukastiheys, saaristoisuus ja koulutustausta. Vuoden 2015 valtionosuudet on arvioitu varovasti Kuntaliiton ennakkolaskelmia hyväksikäyttäen, lopulliset päätökset saadaan joulukuun lopulla. 3.3 Työllisyyden hoito Työmarkkinatuen rahoitusvastuun siirtyminen kunnille lisää kuntien menoja. Kuntien kustannusvastuu laajenee 50 prosenttiin pv osalta (kokonaan uusi ryhmä), päivää työmarkkinatukea saaneiden osalta kustannusvastuu säilyy ennallaan 50 prosentissa. Kuntien nykyinen kustannusvastuu lisääntyy yli 1000 pv työttömyyden perusteella työmarkkinatukea saaneiden osalta 50 prosentista 70 prosenttiin. Kuntouttavaan työtoimintaan on varattu euroa ed. vuotta enemmän käytettäväksi työttömien aktivointiin ja/tai lisääntyneen kustannusvastuun kattamiseen. Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta toimii yhteistyössä Kyyjärven kunnan kanssa työllistämisen parantamiseksi. Kunnan työttömyysaste on 12 %. (maan keskitaso 12,3 %, Keski-Pohjanmaa 9,9 % ). Vuoden 2015 talousarvioon eri hallintokunnat ovat varan-

12 12 neet työllistämispalkkoihin yhteensä Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu euroa. 3.4 Investoinnit Vuoden 2015 investointihankkeet ovat yhteensä 7,2 miljoonaa euroa, joista merkittävimmät: - Vehmassuontien ryhmäkoti ja Haanentien palveluasunnot 2,5 milj. ), muistisairaitten dementiayksikköä aloitetaan 0,7 milj.,(avustusta ja korkotukilainaa) - Kivikoulun tilajärjestelyt/perusparannus 0,6 milj. - tiehankkeita tuetaan 1,5 milj. - kaavateitä ja liikenneväyliä suunnitellaan ja rakennetaan 0,232 milj. - keskuskentän perusparannusta jatketaan 0,2 milj. Vuoden 2015 aikana tehdään kuntoarviot ja tilatarveselvitys vapaille ja vapautuville kunnan kiinteistöille. Suunnitelmavuosien 2016 ja 2017 suurimmat investoinnit ovat Jalmiinakodin ikäihmisten palvelutilat, Kivikoulu ja Jätevedenpuhdistamon uusinta. 3.5 Henkilöstömenot Henkilöstömenot ovat 10,653 milj.. Sosiaalimaksujen yhteismäärä on 6,12 % (työnantajan sosiaaliturvamaksu, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä ryhmähenkivakuutusmaksu). Eläkevakuutusmaksujen keskimääräinen prosentti on 25,2 %. Eläkemenoperusteisia vastuita on kirjattu talousarvioon n. 0,546 milj.. Talousarviossa on varauduttu 0,50 %:n palkankorotuksiin. 3.6 Kunnan vieraspääoma Kunnan pitkäaikaisten lainojen määrä oli /asukas ja kokonaislainamäärä 6,465 milj. Vuoden 2014 lopussa lainojen määrä on noin 7 milj. eli /asukas. Talousarviovuonna pitkäaikaisia lainoja lyhennetään 0,172 milj.. Investointien rahoittamiseen voidaan purkaa sijoituksia ja/tai ottaa lainaa. Käyttötaloudessa on varattu lainojen korkokuluihin euroa. Vuoden 2015 investointien rahoittamiseen puretaan sijoituksia 1,5 milj. ja uutta lainaa tarvitaan 2,26 milj.. Lainamäärä tulee olemaan vuoden 2015 lopulla yhteensä (7 0, ,26) 9,1 milj. euroa, asukasta kohden noin euroa. 3.7 Kunnanhallituksen talousarviolainojen ottovaltuus Kunnanvaltuuston hyväksymässä Perhon kunnan hallintosäännössä on päätetty, että kunnanhallituksella on ratkaisuvalta lainojen ottamiseen kunnanvaltuuston talousarviossa määrittelemissä rajoissa. 3.8 Kunnanhallituksen tilapäislainanottovaltuus Vuoden 2005 aikana kunta on ottanut käyttöön kuntatodistukset. Kuntatodistukset ovat kuntien ja kuntayhtymien liikkeeseen laskemia lyhytaikaisia velkasitoumuksia. Laina-aika on vähintään yksi päivä ja alle yksi vuosi. Kuntatodistuksen kaupasta sovitaan puhelimitse, hinta määräytyy

13 13 markkinakorkojen mukaan. Kunta avasi vuoden 2002 aikana luottolimiitin Perhon Osuuspankkiin. Talousarviossa olevien rakennusinvestointien ja maksuliikenteen hoitamiseksi kunnanhallitukselle annetaan valtuus maksuvalmiuden ylläpitämiseksi ottaa tilapäisluottoa tarvittaessa vuoden 2015 aikana enintään 10 milj Antolainat Talousarvioon sisältyy antolainavaraus, mikä on tarkoitettu nuorten ensiasuntolainoihin. 4. TALOUSARVION SITOVUUS Taloussuunnitelman vuosi 2015 on sitova talousarviovuosi. Sitovuustaso on käyttötalousosassa tulosalueittain toimintamenot ja toimintatulot. Investointiosassa luetellut investoinnit kohteittain. Kunnanvaltuuston hyväksymä pienhankintaraja on euroa. Mikäli yksittäinen hankinta jää tämän rajan alle, kustannukset kirjataan käyttötalouspuolelle, vaikka määrärahavaraus on investointiosassa. Palkkamenojen ja muiden henkilöstösivukulujen menot ovat sitovia, niitä ei voi käyttää muiden menojen katteeksi. Tuloslaskelmassa sitovia erä ovat verotulot, valtionosuudet, korkotuotot ja kulut, muut rahoitustuotot ja kulut. Rahoituslaskelmassa sitovia eriä ovat antolainojen lisäys ja vähennys, pitkäaikaisten saamisten lisäys ja vähennys sekä pitkäaikaisten lainojen lisäys ja vähennys. Sitovuus edellyttää sitä, että kunnanvaltuustolle on ennen talousvuoden loppua annettava selvitys poikkeamasta ja tehtävä muutos talousarvioon. Kunnanhallitus on oikeutettu lainanottoon ja lainojen takaisinmaksuun rahoituslaskelmassa merkittyjen muutosten rajoissa. Talousarvion sitovuutta tullaan edelleen korostamaan vuoden 2015 aikana. Talouden seurantaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kuukausiraportin yhteydessä seurataan käyttötalouden ja investointien toteutumista hallintokunnittain, kunnan saatavatilannetta sekä kunnan henkilöstömäärää ja poissaoloja työpaikoittain. Kustannuslaskentaa kehittämällä hallintokuntien kustannustietoisuutta lisätään. 5. KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sen jälkeen kun valtuusto on vahvistanut talousarvion, tulee toimielinten päättää talousarvioehdotusten laadintavaiheessa hyväksymiensä käyttösuunnitelmien tarkistamisesta vastaamaan valtuuston hyväksymää talousarviota. Edelleen myös viranhaltijan tulee tarkistaa käyttösuunnitelmaehdotuksensa vastaamaan toimielimen hyväksymää tulosyksilön käyttösuunnitelmaa. Käyttösuunnitelmien on sopeuduttava myös valtionosuusviranomaisten päätöksiin. Toimielimet vastaavat siitä, että tulot kertyvät kunnalle käytettyjen määrärahojen suhteessa.

14 14 6. PERHON TULEVAISUUSSEMINAARIT Vuonna 2015 järjestetään vähintään kaksi yksipäiväistä valtuustoseminaaria. Ensimmäinen keväällä osavuosikatsauksen valmistuttua ja toinen syksyllä, kun toinen osavuosikatsaus on valmis. 7. TIEDOTTAMINEN Annettujen tavoitteiden toteutumista seurataan 4 kuukauden välein laadittavissa osavuosikatsauksissa, jonka lautakunnat käsittelevät kokouksissaan ja kunnanhallitus esittää tiedoksi tarkastuslautakunnalle ja kunnanvaltuustolle. Ajantasaista tiedottamista henkilöstölle ja kuntalaisille lisätään. Henkilöstöinfot järjestetään keväällä ja syksyllä. 8. HENKILÖSTÖ Sijaisten ottamisessa on ensisijaisesti kiinnitettävä huomiota laitoksen/osaston mahdollisuuksiin selviytyä tehtävien järjestelystä ilman sijaisten ottamista. Sijaiseksi on ensisijaisesti pyrittävä ottamaan kunnan palveluksessa olevaa, tilapäisesti lomautettavaa henkilöstä. Henkilöstömenot ovat sitovia. Täyttämättömien virkojen/toimien henkilöstömenojen säästöä ei voida käyttää palkkojen tarkistukseen tai muuhun tarkoitukseen ilman valtuuston hyväksymistä. Avoimeksi tulevia virkoja ja toimia ei saa täyttää vuonna 2015 ilman kunnanhallituksen suostumusta. Sijaisuudet voidaan täyttää ilman erillistä lupaa talousarvion puitteissa. 9. HANKINNAT Hankintojen suorittamisessa on noudatettava hankintaohjeita sekä niiden perusteella annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä EU:n direktiivejä. 10. TALOUSARVIOMUUTOKSET Talousarviovuoden aikana seurataan valtionosuusviranomaisten ratkaisuja. Mikäli tuloperusteissa tapahtuu vähennyksiä, kunnanhallituksella on valtuus antaa ohjeita talousarvion kattamiseksi. Kunnanhallituksella on oikeus hyväksyä paikallisia virka- ja työehtosopimuksia talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. 11. ELINKEINOTOIMINTA JA YRITYSTOIMINNAN KEHITTÄMINEN Painopistealueita:

15 15 - Uusiutuvan energian tuotanto - Nykyisten yritysten toiminta- ja kehittymisedellytykset turvataan. - Uusien kannattavien yritysten perustamista tuetaan ja oman kunnan asukkaita aktivoidaan yrittämään. - Yrittäjille annetaan ajan tasalla olevaa tietoa kaikista yritystoiminnan osa-alueista, myös hanketoiminnan yrittäjille tarjoamista mahdollisuuksista. - Luottamuksellista yhteistyötä tehdään kaikkiin suuntiin myös rajoja ylittäen. 12. TALOUSSUUNNITELMAVUODET 2016 JA Kunnallisverontulojen arvioidaan suunnitelmakaudella kasvavan vuosittain vain tuloveroprosenttia korottamalla. - Käyttötalouden valtionosuudet eivät kasva suunnitelmavuosina Käyttötalousmenot eivät voi kasvaa suunnitelmakaudella. - Suuren investointibudjetin vuoksi poistot lisääntyvät suunnitelmavuosina. - Poistojen ja suoraan kuntaan kohdistuvien lainojen määrään voidaan vaikuttaa yhtiöittämällä toimintoja. 13. TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tavoitteet: konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: - asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin vuosittain päivitettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman mukaisesti Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä.

16 16 14 TULOSLASKELMAN JA RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Tuloslaskelmaosan yhteydessä esitetään tulorahoituksen riittävyyttä koskevat tavoitteet ja niiden savuttamista mittaavat tunnusluvut. Myynti ja maksutulojen osuudelle kunnan toimintamenoista voidaan asettaa tavoitearvo. Maksurahoituksen osuutta toimintamenoista kuvataan tunnusluvulla: toimintatuotot prosenttia toimintakuluista. Kunnan koko, toimintojen yhtiöitttäminen, liikelaitostaminen ja oppilaitosten ylläpitäminen vaikuttavat tunnusluvun arvoon ja selittävät kuntakohtaisia eroja. Tunnuslukua voidaan tulkita siten,että maksurahoituksen osuuden kasvu vahvistaa kunnan tulorahoitusta. Vuosikate prosenttia poistonalaisista investoinneista Tunnusluku on 31,0 %. Kun tunnusluvun arvo on 100 prosenttia tai suurempi, voidaan kunnan tulorahoituksen katsoa olevan riittävä tai ylijäämäinen. Kunnan talous on heikkenevä ja kunta velkaantuu, kun vuosikate on keskimääräistä poistonalaista investointitasoa alempi. Jos vuosikate on negatiivinen, on kunnan tulorahoitus heikko. (Keskimääräinen investointien omahankintameno määräytyy tp 2013 ts 2017 poistonalaisten investointien keskimäärästä, 3,56 milj..) Vuosikate euroa/asukas Vuosikatteelle saadaan kuntakohtainen tavoitearvo, kun keskimääräinen vuotuinen investointitaso jaetaan asukasmäärällä. Tavoitearvo on euroa/asukas. Vuosikate talousarviossa olisi tavoitearvolla olisi 3,656 milj. euroa, ta 2015 on 1,2 milj. euroa.

17 17 Taseen kertynyt yli-/alijäämä Pitkän aikavälin tulorahoitustarve voidaan asettaa taseen kertyneen yli- /alijäämän perusteella. Taseen kertyneeseen yli-/alijäämään on tiivistetty kunnan koko tuloshistoria. Kun kertynyt yli-/alijäämä jaetaan kunnan asukasmäärällä, saadaan vertailukelpoinen tunnusluku kuntien välisessä vertailussa. Vertailtavien kuntien tulee kuitenkin kuulua samaan kuntakokoluokkaan. Tavoitearvon tulisi olla vähintään euroa asukas.

18 18 Lainanhoitokate Lainanhoitokate kertoo kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Kunnan lainanhoitokyky on hyvä, kun tunnusluvun arvo on yli 2, tyydyttävä, kun tunnusluku on 1 2 ja heikko, kun tunnusluvun arvo jää alle yhden. Vuoden 2015 lainanhoitokate on 0,92.

19 19 TALOUSARVIO 2015, TS TULOSLASKELMA ILMAN SISÄISIÄ ERIÄ Toimintatuotot TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % TS 2016 TS 2017 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Tuotot yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut , palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökorvaukset , Asiakaspalvelujen ostot muilta , Muiden palvelujen ostot , Projektit , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Vuokramenot , Muut kulut , Kulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot , Kunnallisvero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Kiinteistövero , Valtionosuudet , , Käyttökate , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut yht , VUOSIKATE , Suunnitelman muk. poistot , Arvonalentumiset, Mö koulu Tilikauden tulos ,0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 Tilikauden yli-/alij

20 20 TALOUSARVIO 2015, TS TULOSLASKELMA ULKOISET JA SISÄISET Toimintatuotot TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % TS 2016 TS 2017 Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Vuokratuotot , Muut tuotot , Sisäiset tuotot , Tuotot yhteensä , Toimintakulut Henkilöstökulut , palkat ja palkkiot , henkilöstösivukulut , henkilöstökorvaukset , Asiakaspalvelujen ostot muilta , Muiden palvelujen ostot , Projektit , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Vuokramenot , Muut kulut , Sisäiset menot , Kulut yhteensä , Toimintakate , Verotulot , Kunnallisvero , Osuus yhteisöveron tuotosta , Kiinteistövero , Valtionosuudet , , Käyttökate , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja kulut yht , VUOSIKATE , Suunnitelman muk. poistot , Arvonalentumiset, Mö koulu Tilikauden tulos ,0 0 0 Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) 6 Rahastojen lisäys (-) tai vähenn. (+) Tilikauden yli-/alij

21 21 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos % TS 2016 TS 2014 Vuosikate , Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -1 Toiminnan rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet inv.men , Pysyvien vast. hyöd.myynti , Investointien rahavirta , Toiminnan ja inv. rahavirta , Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys , Antolainasaamisten väh , Antolainauksen muutok , Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis Pitkäaik. lainojen vähennys , Lyhytaikaik. lainojen muutos , Lainakannan muutok , Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos 2 Vaihto-omaisuuden muutos 19 Saamisten muutos 214 Korottomien velkojen muutos 109 Muut maksuvalm. muutokset 344 Rahoituksen rahavirta , Rahavarojen muutos ,2 0 0 Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

22 TALOUSARVIO 2015 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN MENOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS Tp 2013 TA 2014+lta TA 2015 muutos % Yleinen hallinto ,7 Yleishallinnon plvelut ,7 Muu yleishallinto ,8 Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut ,3 Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut ,5 Keskitetty ruokahuolto ,0 Yleishallinto yht ,2 Maaseututoimi ,8 Elinkeinotoimi ja projektit ,9 Maat. ja elinkeino yht ,5 Sos.ja terv.toimen hallinto ,6 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ,5 Perheiden tukeminen ,6 Kotihoidon ja asumisen tukeminen ,5 Terveyden ja sairaanhoito ,1 Erikoissairaanhoito ,2 Ympäristö terveydenhuolto ,1 Sos. ja terv.toimi yht ,2 Kasvatus- ja opetust. hallinto ,7 Varhaiskasvatus ,5 Peruskoulut ,9 Harjaantumiskoulu ,7 Lukio ,0 Ammattiopetus ,0 Muu opetustoimi ,9 Kasvatus- ja opetustoimi yht ,2 Kirjastotoimi ,3 Vapaa-aikatoimi ,5 Elämä pelissä -hankkeet , ,1 Tekninen hallinto ,6 Kiinteistötoimi ,0 Yleiset alueet ,2 Vesi- ja viemärilaitos ,9 Kaukolämpölaitos ,2 Liikenneväylät ,0 Tekninen lautakunta yht ,4 Ympäristötoimi ,7 Palo- ja pelastustoimi ,2 Yhteensä ,0 KÄYTTÖTALOUS YHT ,1 22

23 TALOUSARVIO 2015 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TULOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS Tp 2013 TA 2014+lta TA 2015 muutos % Yleinen hallinto ,0 Yleishallinnon plvelut Muu yleishallinto ,0 Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelut ,0 Sisäiset siivouspalvelut ,8 Keskitetty ruokahuolto ,7 Yleishallinto yht ,6 Maaseututoimi ,0 Elinkeinotoimi ja projektit ,0 Maat. ja elinkeino yht ,9 Sos.ja terv.toimen hallinto ,3 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Perheiden tukeminen ,1 Kotihoidon ja asumisen tukeminen ,7 Terveyden ja sairaanhoito ,6 Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Sos. ja terv.toimi yht ,9 Kasvatus- ja opetust. hallinto Varhaiskasvatus ,0 Peruskoulut ,3 Harjaantumiskoulu ,2 Lukio ,2 Ammattiopetus Muu opetustoimi Kasvatus- ja opetustoimi yht ,7 Kirjastotoimi ,0 Vapaa-aikatoimi ,3 Elämä pelissä -hankkeet ,0 Kirjasto + vapaa-aika yht ,9 Tekninen hallinto ,7 Kiinteistötoimi ,5 Poistot ja yleiset alueet ,0 Vesi- ja viemärilaitos ,7 Kaukolämpölaitos ,5 Liikenneväylät ,0 Tekninen lautakunta yht ,1 Ympäristötoimi ,0 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä ,0 KÄYTTÖTALOUS YHT ,5 23

24 24 MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä maan keskitasoa

25 25 KOKO KUNNAN Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TA 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku Toimintakate, /asukas Toimintakatteen muutos % 4,76-0,54-1,36-2,42-1,22 Vuosikate % poistoista Lainakanta /asukas Kumulatiivinen ylijäämä 1,80 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M Omavaraisuusaste, % 59,3 Kunnallisvero /asukas Tuloveroprosentti vert maan ka. 20,50/19,38 21,00/19,74 21,00 21,00 21,50 Rakennusluvat (suluissa uudet) 61 (5) Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä +16/-7 +12/-7 +12/-7 +12/-7 +12/-7 Yrityksiä yhteensä Työttömyys % 10,7 < 9,5 < 9,5 < 9,5 < 9,5 Henkilöstömäärä, htv Sairauspoissaolojen määrä /hlö 20,5 maan keskitasoa YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen hallintojohtaja Toimielin Keskusvaalilautakunta Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä. Asetetut tavoitteet Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeuteen. Vuoden 2015 aikana järjestetään eduskuntavaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen ( / äänioikeutettu kuntalainen). Voimavarat Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri

26 26 TULOSLASKELMA Tehtävä Keskusvaalilautakunta Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas 0,00 0,00 0,00 v EU-vaalit, vars. vaalipäivä v Eduskuntavaalit, vars. vaalipäivä , ennakkoäänestys v Kunnallisvaalit, lokakuu Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on: - seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi - huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa - tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla - valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet - arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen - konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten. Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Vuosien lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäiviä on tarkastusvuotta kohden noin 10 päivää. Päivien määrä täsmentyy vuosittain tarkastussuunnitelmassa.

27 27 BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 :n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Tarkastuslautakunta Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Mittarit: Nettomenot /asukas -2,88-5,73-5,73 Kokousten lukumäärä Toimielin Tehtävä Kunnanvaltuusto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista. Asetetut tavoitteet Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti itsenäisenä kuntana omana tuotantona. Voimavarat Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua

28 28 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Kunnanvaltuusto Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -8,02-9,70-9,70 Kokousten lukumäärä Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti. Asetetut tavoitteet - vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta - valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset - valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita - tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti v. 2015: - avustuksissa on : o palveluseteliin o kunnanhallituksen käyttövaroihin Voimavarat Kunnanhallitus 9 jäsentä

29 29 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -37,90-46,55-39,72 Kokousten lukumäärä Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies - tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti - vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta - vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa - tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut - tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut - järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä - hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteistä. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, henkilöstösuunnitelma päivitetään ajan tasalle. Koulutusmäärärahaa on varattu v talousarvioon euroa.. Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Kunnanjohtaja 1 1 1

30 30 Hallintojohtaja tai vastaava 0,4 0,4 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 1 1,4 1,4 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Hallintopalvelut Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot 195 Muut tuotot 99 Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Nettomenot /asukas -93,47-88,16-94,05 Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti. Osuus verotuskustannuksiin on euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä ja myyntivoittoja Asetetut tavoitteet - Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta - sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta - kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit) - investointiosassa on varauduttu metsätaloussuunnitelman päivittämiseen vuonna 2015

31 31 Tehtävä TULOSLASKELMA Muu yleishallinto ( kunnallisverotus, metsän hoito ja myynti) Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat -511 Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas 64,32-13,00 28,40 Toimintakatteet: Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Kunnallisverotus Metsän hoito ja myynti Yhteensä Toimielin Tehtävä Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa. Asetetut tavoitteet - Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi - Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti - Henkilöstösuunnittelu ja raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2015 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi - Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Vuosi 2015: - Henkilöstön hyvinvointiin - työnohjaukseen ja koulutukseen - on varattu euron määräraha - tyky-toimintaan on varattu euron määräraha

32 32 Tehtävä TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Tuet ja avustuksset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Vakuutukset Terveyspalvelut Koulutus Aineet, tarvikkeet Tyky-toiminta ym Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas 0,00 0,00 0,00 Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa. Toimielin Tehtävä Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut. Asetetut tavoitteet Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija - asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta. Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti. Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Edelleen pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja paperilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen.

33 33 Tietotekniikan hyödyntämistä päivittäisessä työssä pyritään lisäämään palveluja kehittämällä. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset mukaan eri hallintokunnille. vyörytetään aiheuttamisperiaatteen Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Toimistosihteeri Kanslisti Taloussihteeri Palkanlaskija Atk-vastaava Toimistonhoitaja (ennen Sote) Kanslisti (ennen Sote) Toimistosihteeri (ennen Tekla) 0,5 0,5 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) Toimistotyöntekijä Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 11,5 11,5 11,5 Tehtävä TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Sisäiset toimistopalv Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Toimintakate, ulkoinen Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut - Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö

34 34 Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa. Asetetut tavoitteet Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti. Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä. Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus. Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta Tulevan kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan Kokkolan hankintarenkaan tuomat mahdollisuudet. Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen. Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi. Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Uusien rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö. Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4,5, koulut 3,5 ja päiväkoti 0,5)

35 35 TULOSLASKELMA Koulujen ruokahuolto Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tunnusluvut ja mittarit Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ateriamäärä /päivä Koulukeskus Möttönen YHTEENSÄ Elintarvikkeet /ateria / koulupäivä 0,92 1,01 1,01 Henkilöstömenot / ateria / koulupäivä 1,89 1,92 1,92 Toimintakulut yhteensä / ateria / koulupäivä 3,04 3,15 3,15 (koulupäiviä 188) Aterian hinnassa ei ole huomioitu kiinteistökuluja.

36 36 TULOSLASKELMA Ravintopalvelut Jalmiinakoti Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Toimintakate, ulkoinen Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokraasuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen ja pesulapalveluihin on varattu määräraha yhteensä kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivous- ja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5 Laitosapulaisia ja siivoojia 9,5 9 9 Vaatehuoltaja 1 1 1

37 37 Talous TULOSLASKELMA Siivoustoimi Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Toimintakate, ulkoinen TULOSLASKELMA Pesulapalvelut Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tehtävä Tavoitteet Maaseututoimi ja elinkeinotoimi Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa Per-

38 38 hon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta. Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksenkaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet ja tunnusluvut Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan. Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa. (Yllä oleva teksti on Maaseutulautakunnan talousarviosta vuodelle 2015.) Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten :n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on :n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan, yrittäjien muistamiseen ja maatalousyrittäjien koulutuksiin. Tuloksi on budjetoitu euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ostopalveluna x x x

39 39 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Maaseutuelinkeinot ja lautakunta Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -24,94-22,04-22,24 Tunnusluvut ja mittarit: Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Aktiivitiloja, lkm Peltoa viljelyksessä, ha Aktiivitiloilla peltoa keskim.ha 45,8 46,0 48,3 Aktiivitilojen maitokiintiö, keskimäärin ltr Maidontuottajien keskimääräinan lehmälkm Maksetut tuet, milj. 5,4 5,5 5,0 Sopimukset: Eläinten hyvinvoinnin tukitiloja kpl Lietelannan sijoittaminen peltoon Turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely, ha Tehtävä Tavoitteet Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeinotoiminnan tukeminen Määrälliset: - uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa Laadulliset - yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen - yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen - pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmarkkinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle Toiminnalliset - teollisuustilojen hyötykäyttö elinkeinotoiminnassa Taloudelliset Kase Yrityspalvelu Nuorten kesätyöllistäminen (avustus Kehitysyhtiöltä) muut projektien kehittämisrahat , sisältäen Etsivän nuorisotyön pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena joukkoliikenteen ostosopimukset (avustus Kehitysyhtiöltä)

40 40 Voimavarat Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta TULOSLASKELMA Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä Toimintamenot Henkilöstömenot Joukkoliikenne Seutukuntapalvelut Projektit Avustukset yhteisöille Avustukset, nuorten työllistäminen Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot TILIKAUDEN TULOS Nettomenot /asukas -85,24-84,21-74,15

41 41 Tehtävä YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot TILIKAUDEN TULOS Nettomenot /asukas -192, ,88-219,29

42 42 TALOUSARVIO 2015, talous- ja toimintasuunnitelma PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Tehtävä Toiminta Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaalimiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yhteistoimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista. Toiminta- ajatus: Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. Asetetut tavoitteet Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ovat alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämisvastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaa kuntalaisten palvelutarve, lainsäädäntö sekä tuleva soteuudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Nykyisen lainsäädännön (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012) mukaisesti pyritään lisäämään kotona asumista mahdollisimman pitkään. Kunnassa pyritään toteuttamaan yhden muuton- periaatetta joka tarkoittaa sitä että asumispalveluihin muutettaessa ikääntynyt ihminen hoidetaan samassa yksikössä tuttujen ihmisten hoitamana elä-

43 43 mänsä loppuun asti. Jokainen ihminen on oikeutettu akuuttiin hoitoon iästään riippumatta. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN STRATEGINEN SUUNNITELMA 1.1. Strateginen katsaus Peruspalveluliikelaitos Jyta vastaa Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon Toholammin ja Vetelin kuntien ja Kannuksen kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden järjestämisestä. Liikelaitos on perustettu ja sillä on sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu edellä mainittujen kuntien osalta. Liikelaitoksella on yhteinen hallinnollinen organisaatio Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän muun toiminnan kanssa (erikoissairaanhoito). Liikelaitos on osa kuntayhtymää ja kuntayhtymän valtuusto on myös Jytan valtuusto. Jyta tuottaa suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille yhteisesti sovitun järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto on järjestetty elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, terveyden- ja sairaanhoito sekä kotihoito ja palveluasuminen. Kuntien kanssa yhteinen tärkeä strateginen valinta on korostaa kaikessa toiminnassa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kunnat hyväksyvät vuosittain palvelusopimuksen, jossa määritellään kunnan saamat palvelukokonaisuudet sekä siihen varatut määrärahat sekä linjataan yhdessä sovittavat toiminnalliset painopisteet tai järjestämistapaa koskevat erityisehdot. Järjestämisvastuussa olevana tahona peruspalvelulautakunta hyväksyy palvelusopimuksen. Palvelusopimuksen tulee kaikissa kunnissa sisällöltään täyttää kuitenkin järjestämisvastuun edellyttämä vähintään lakisääteinen ja peruspalvelulautakunnassa hyväksytty palvelutaso. Liikelaitoksen palvelutuotannon strategiset linjaukset tehdään talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä. Vuoden 2014 aikana liikelaitoksen alueen kunnat ovat keskustelleet ja pitäneet yhteisen seminaarin uuden perustamisvaiheessa tehdyn palvelusuunnitelma uusimisesta. Valtakunnallinen sote-uudistus eri vaiheineen on vaikuttanut siihen, ettei uutta yhteistä strategisen tason palvelusuunnitelmaa ole tehty eikä hyväksytty. Keskustelua asioista on toki jatkettu. Erityisesti viimeisten vuosien aikana Kuntamaisema Oy:ltä ostetut ns. maisemaraportit ja niiden yhteinen käsittely ovat toimineen strategisten linjausten miettimisen kenttänä.

44 44 Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio vuodelle 2015 on valmisteltu kuntayhtymän taloushallinnon antamien ohjeiden ja kuntien kanssa käytyjen palvelusopimusneuvottelujen pohjalta. Talousarvion laadinta on tehty olemassa olevan kulurakenteen pohjalta ja niin, että siinä on huomioitu suunnitellut ja toteutetut muutokset, jotka vaikuttavat kustannuksiin. Omistajakuntien viesti heikosta taloudellisesta tilanteesta on otettu huomioon niin pitkälle kuin se on ollut mahdollista. Vaikea yleinen taloustilanne maassa vaikuttaa liikelaitokseen myös asiakasmäärissä eri palveluissa, pääsääntöisesti niitä lisäten sekä aiheuttaa paineita työhön. Toimintakentällä on odottava ja jonkin verran epävarma tunnelma sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintojen uudelleen organisointiin koko maassa liittyen. Liikelaitoksen toimipisteissä jatketaan strategisten linjausten mukaisesti painopisteen siirtämistä avohuoltoon ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämistoimiin. Tavoitteissa on edetty ja saatu uusia toimintatapoja käyttöön ja jatketaan edelleen kehittämistä. Myöskään ennalta ehkäisevien ja hyvinvointia edistävien toimintatapojen kehittämisessä ja palvelutuotannon tehostamisessa ei ole varaa vähentää toimenpiteitä ja kehittämistä, vaan olisi oltava entistäkin kekseliäämpi ja avoimempi myös uusille ja ennakkoluulottomille tavoille toimia ja järjestää palveluita. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu alueen kunnissa käyttöön ja se auttaa kuntapäättäjiä hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimenpiteiden ja päätösten suunnittelussa ja päätöksenteossa ja antaa myös kuntalaisille nykyistä tarkempaa ja helpommin käsiteltävää tietoa ihmisten ja eri ikäryhmien hyvinvoinnin tilasta. Liikelaitoksen toiminnassa jatketaan aikaisempina vuosina aloitettua palvelurakenteiden tarkastelua ja laadittujen toimintaohjelmien toteuttamista. Erityisesti ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan ohjelman toteuttamista jatketaan ja pyritään vahvistamaan ikäihmisten palveluiden toimivuutta ja oikea-aikaisuutta. Vuonna 2015 painopiste toiminnan kehittämisessä on kotihoidossa. Kotihoidon optimointiohjelman ja mobiilikirjauksen käytön vakiinnuttaminen tehokkaaksi työvälineeksi on tärkeää ja tehdystä investoinnista on otettava kaikki mahdolliset hyödyt irti. Ympärivuorokautisessa hoidossa jatketaan tehostetun palveluasumisen paikkamäärän tarkastelua erityisesti Lestijärvellä, Halsualla ja Toholammilla, joissa resurssia eli paikkoja on vielä käytössä yli yhteisten tavoitteiden. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella toteutetaan kolmen kuntakeskuksissa sijaitsevien palvelukeskusten mallia. Mielenterveyskuntoutujien palvelurakenneohjelman toteuttamista on myös viety eteenpäin ja syvennetty tavoitteita ja tämä työ jatkuu. Mielenterveystyön avopalveluissa aloitetaan ns. yksiportaisen palvelujärjestelmän rakentaminen yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristössä omistajakuntien huono taloudellinen tilanne heijastuu liikelaitoksen toimintaan ja edellyttää liikelaitoksen toimintojen sopeuttamista taloudelliseen tilanteeseen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia pitäisi pystyä edelleen karsimaan. Tämä ei ole helppoa, koska asiakasmäärät eivät välttämättä pienenny samassa suhteessa, vaan jopa kasvavat esim. vanhuspalveluissa ja vammaispalveluissa. Myös lasten ja lapsiperheiden tuen tarve näyttää pysyvän vähintäänkin entisellä tasolla ja työttömyystilanteen heikkeneminen näkyy palveluiden tarpeessa lapsiperheissä ja aikuissosiaalityössä.

45 45 Epävarmuutta toimintaympäristössä aiheuttaa myös valtakunnallinen sote-uudistus. Soteuudistus aiheuttaa muutoksia sekä järjestämisvastuuseen että tuotanto-organisaatiolle. Nähtävissä on, että liikelaitoksessa alkaa vuoden 2015 aikana muutostyö Keski-Pohjanmaan sosiaalija terveyspalveluiden tuotantoalueen muodostamiseksi. Liikelaitoksen palvelutuotannon kehittäminen ei saa tästä muutoksesta häiriintyä, vaan nykyisen palvelutuotannon ja kehittämistyön pitäisi sote-uudistuksesta huolimatta jatkua häiriintymättä Strategiset linjaukset Jytan omistajakunnat eivät ole valmistelleet toiminnan ensimmäisen valtuustokauden tapaan yhteistä palvelusuunnitelmaa, koska toimintaympäristön muutokset ovat olleet jo keväästä 2012 alkaen selvästi nähtävissä ja silloin vaikutti siltä, että muutokset tulevat nopeasti. Uuden palvelusuunnitelman tekoa on käsitelty lautakunnan ja kuntien edustajien seminaarissa Valtakunnallisen sote-uudistuksen tulo vaikuttaa nyt niin nopealta, että lautakunnan on huomioitava kokonaiskehitys asiassa. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä on tarkoitus hyväksyä eduskunnassa keväällä Keski-Pohjanmaalla on käyty valmistelevia keskusteluja alueellisen, vähintään Keski-Pohjanmaan maakunnan laajuisen tuotantoalueen muodostamisesta. Liikelaitos tulee osallistumaan ko. tuotantoalueen toiminnan ja strategisten linjausten valmisteluun. Tässä valmistelussa tullaan linjaamaan tavoitteet palveluiden järjestämiselle alueella. Jyta-alueella on käytössä Kuntamaisema Oy:n raportointiohjelma. Edellisen vuoden tilinpäätöksestä tehty raportti valmistuu toukokuussa ja tässä raportissa sekä siitä käytävässä keskustelussa kuntien yhteisessä seminaarissa linjataan raporttien ja vertailujen pohjalta esiin nostettuja kehittämiskohteita. Uuden tuotantoalueen valmistelun vuoksi erillisen Jyta-alueen palvelusuunnitelman työstäminen ei ole tarkoituksenmukaista. Strategiset linjaukset suunnitelmakaudelle pohjataan lautakunnan vuosien aikana päättämiin kehittämisohjelmiin, isoimpina ja laajimpina näistä ovat Ympärivuorokautisen hoidon ohjelma 2020 ja Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämissuunnitelma. Lisäksi toiminnassa noudatetaan Jyta-kuntien ja liikelaitoksen hyväksymiä alueellisia kehittämisohjelmia. Näitä ovat Maakunnallinen turvallisuussuunnitelma, Keski-Pohjanmaan päihde- ja mielenterveysstrategia sekä Aikaa Lapselle! Kokkolan, Kruunupyyn ja Jytan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Aikaa Lapselle! -asiakirja päivitetään vuoden 2015 aikana yhdessä Kruunupyyn ja Kokkolan kanssa, tähän työhön osallistuvat myös kuntien päivähoidon, nuoriso- ja koulutoimen toimijat. Vuoden 2015 aikana aloitetaan Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (9080/2012) mukaisen suunnitelman tekeminen ikääntyneen väestön tukemiseksi. Tämän asiakirjan laadintatyössä linjataan ikäihmisten palveluiden kehittämistä Jyta-alueella. Suunnitelmassa arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelmassa on niin ikään määriteltävä tavoitteet ja toimenpiteet ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Suunnitelmaan pitää sisältyä myös kunnan eri toimialojen vastuut toteutuksessa ja on määriteltävä, miten yhteistyötä tehdään eri toimijoiden kesken.

46 46 Liikelaitoksen strategisena linjauksena on edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tässä toiminnassa jatketaan yhteistyötä kuntien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa ja työtä koordinoi tilaajajohtaja. Liikelaitoksen tulos- ja vastuuyksiköissä ennalta ehkäisevää, terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä ja toimintatapoja kehitetään edelleen. Sähköinen hyvinvointikertomus-työkalu otetaan kunnissa aktiiviseen käyttöön ja sitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toimeenpanossa. Liikelaitoksessa jatketaan laatutyötä ja laaduntunnustus (SHQS) pidetään voimassa. Laatutyön kautta kehitetään toimintaa ja tuottavuutta. Laatutyö pyritään pitämään hyvin pitkälle käytännön toiminnan kehittämisessä unohtamatta strategisen tason linjauksia. Liikelaitoksessa jatketaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämistä yhtenä kokonaisuutena. Erikoissairaanhoitoa ei nähdä irrallisena toimijana muusta sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudesta. Liikelaitoksessa tiivistetään edelleen yhteistyötä erityisesti palveluketjutyössä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Pohjana yhteistyöllä on mm. Keski-Pohjanmaan terveydenhuollon järjestämissuunnitelma ja valtakunnallinen sote-uudistus. Vanhustenhuollon palveluasumispaikkojen vähentämisessä viedään eteenpäin lautakunnan päättämää Ympärivuorokautisen hoidon ohjelmaa. Halsua-Kaustinen-Veteli alueella vakiinnutetaan kolmen kuntakeskuksissa (Halsua, Kaustinen, Veteli) sijaitsevien palvelukeskusten mallia ja kehitetään yhteistä tilapäishoitoa erityisesti Iltaruskon palvelukeskuksessa. Halsualla, Toholammilla ja Lestijärvellä tarkastellaan vuoden aikana edelleen palveluasumisen paikkamääriä. Koko alueella kehitetään tilapäistä, kuntouttavaa palveluasumista ja pyritään keskittämään ko. toiminta pääosin kahteen yksikköön. Kotihoidossa päästään hyödyntämään täydellä teholla vuoden 2014 loppupuolella hankittuja optimointi- ja mobiilikirjausohjelmia. Käyttämällä optimointiohjelmaa työjaossa ja mobiilikirjausta raportoinnissa lisätään asiakkaiden luona vietettävää aikaa, vähennetään matkakuluja ja tasataan työpainetta kotihoidossa. Kotihoidossa kehitetään edelleen erityisesti kotihoidon ilta- ja viikonloppuhoitoa. Myös ennalta ehkäisevää työtä ja kotihoitoa eri tavoilla tukevaa toimintaa pyritään lisäämään. Tavoitteena on selkeästi saada suunnitelmakauden painopiste vanhuspalveluissa siirrettyä kotihoitoon. Ikäihmisten palveluissa ja erityisesti kotihoidon kehittämisessä tehdään kehittämistyötä SenioriKaste-hankkeessa, jossa painotetaan ikäihmisten omaa osallisuutta palveluiden kehittämisessä. SenioriKasteen keskeiset tavoitteet ovat kotona asumisen tukeminen, ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen ja kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen. Hankkeen toiminnassa ovat kiinteästi mukana eri työryhmissä ammattilaisten lisäksi vapaaehtoistoimijat ja ikäihmiset itse. Mielenterveyskuntoutujien palveluiden kehittämis- ja palvelurakenneohjelmaa toteutetaan ja jatketaan aloitettua työtä palveluketjujen selkeyttämiseksi, painopisteen siirtämiseksi avopalveluihin (kotihoito, kotikuntoutus, kuntien tavanomaiset palvelut) ja palveluasumisen vähentämiseksi. Työtä tehdään yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Mielenterveyspalveluissa aloitetaan ns. yksiportaisen avohoitomallin luominen yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa. Tavoitteena on päästä eroon avopalveluiden kaksiportaisesta järjestelmästä ja järjestää mahdollisimman pitkälle avohoitona mielenterveyspalvelut peruspalveluissa suhteellisen lähellä asiakasta.

47 Toimintaa ohjaavat arvot Yhteistoiminta-alueen arvot ovat: 1. Ihmisarvon kunnioitus: kohtelemme jokaista asiakasta, työtoveria ja yhteistyökumppania kunnioituksella huomioiden heidän itsemääräämisoikeutensa. Jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö ja oikeutettu yksilöllisesti hyvään palveluun. 2. Keskinäinen luottamus 3. Oikeudenmukaisuus: toiminta on oikeudenmukaista kuntien kesken, henkilöstöasioissa ja asiakastyössä Missio Visio 4. Vaikuttavuus: palveluiden toteuttamisessa huomio kiinnitetään haluttuun lopputulokseen, asiakkaan asian hoitamiseen ja hänen palvelutarpeensa tyydyttämiseen. Tavoitteena on antaa vain sellaisia hoitoja ja palveluita, joilla on myönteistä vaikutusta asiakkaan/potilaan tilanteeseen. 5. Sisäinen yrittäjyys: hyvällä johtamisella ja henkilöstöpolitiikalla tavoitellaan työyhteisöihin tekemisen meininkiä, työ on tekijälleen merkityksellistä ja hän haluaa saavuttaa siinä tuloksia kuin olisi omassa yrityksessään työssä. 6. Omatoimisuus: kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen ja vastuun ottamiseen sekä omasta että yhteisönsä hyvinvoinnista ja terveydestä. Hyvinvoinnin edistämiseksi toisistamme välittäen. Yhteistoiminta-alue on arvostettu ja läheiseksi koettu hyvinvoinnin luotsi. Yhteistoiminta-alueen Peruspalveluliikelaitos haluaa olla asiakkaidensa ja alueensa kuntien arvostaman ja omaksi koettu toimija, joka ajaa alueen asukkaiden hyvinvointia. Hyvinvoinnin luotsi on alueensa ihmisten käytettävissä silloin kun heitä kohtaa sellainen tilanne, haaste elämässä, että he tarvitsevat sosiaali- ja terveyspalveluiden antamaa tukea. Peruspalvelut, käytännössä peruspalveluiden toimipiste tai työntekijä on ihmisten tukena sen ajan, mihin on tarve. Myös pitkäaikaisten, jopa koko elämänmittaisissa, palvelu- ja hoitosuhteissa korostetaan sitä, että tukea, hoitoa, huolenpitoa, ohjausta annetaan vain niissä asioissa, joissa ihminen sitä tarvitsee. Muuten luotetaan mahdollisimman pitkään ihmisten omatoimisuuteen ja edistetään omatoimisuutta kaikin tavoin.

48 Kriittiset menestystekijät Kuntayhtymälle on määritelty yhteiset kriittiset menestystekijät. Kuntayhtymän tuloksellisen toiminnan kannalta kriittisiksi menestystekijöiksi arvioidaan seuraavat asiat. Näissä asioissa myös liikelaitoksen on onnistuttava: Yhteinen näkemys alueen toimijoiden kesken hyvinvoinnin ja palvelujen kehittämisestä Sujuvat, asiakaslähtöiset ja korkealaatuiset palvelut Onnistuminen osaavan henkilökunnan rekrytoinnissa ja henkilökunnan pysyvyys Vaikuttava ennaltaehkäisy Kehittyvät ja toimivat tietojärjestelmät Vaikuttava ja kannustava johtaminen Taloudellinen, vaikuttava ja kilpailukykyinen toiminta Liikelaitoksen toiminnassa tärkeä yhteinen kriittinen menestystekijä on tahto ja kyky viedä läpi suunnitellut rakenteelliset muutokset ja muuttaa toimintaa kaikissa peruspalveluissa avohuoltoa nykyistä enemmän painottavaksi. Sovittujen rakenteellisten muutosten läpiviennin lisäksi talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmavuosien aikana on otettava selvittelyyn ja vietävä päätöksentekoon uusiakin toiminnallisia ja rakenteellisia muutoksia Strategiset linjaukset tasapainotetun tuloskortin näkökulmasta kuntayhtymässä Kuntayhtymän strategiset linjaukset on laadittu niin, että niissä korostuvat toiminnan muutokset ja keskeiset menestystekijät, joihin pitää pystyä vastaamaan, jotta toiminta olisi tuloksellista. Tuloskortit myös sisältävät tulosalueiden yksityiskohtaisia tavoitteita, joita toteutumista arvioidaan talousarviovuoden ja toimintasuunnitelmakauden aikana. Tulosalue: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Tulos/vastuuyksikkö: Koko kuntayhtymä Vastuuhenkilö: Toimitusjohtaja, peruspalvelujohtaja (Jyta) Toiminta-ajatus: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti Asiakas- ja potilasnäkökulma ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle

49 49 Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa Hyvä hoidon laatu ja vaikuttavuus Kehitetään keskussairaalaa alueen päivystyspalveluja tuottavana sairaalana Asiakkaat ja potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun ja hoitoon Ajanvarausprosesseja uudistetaan ja niiden toimivuutta parannetaan. Potilaalle annetaan käynti-/toimenpideaika asettamatta potilasta jonoon. Noudatetaan käypähoitosuosituksia ja potilasturvallisuussuunnitel man ohjeita. Varmistetaan päivystysasetuksen kriteereiden täyttyminen. Potilaat ja asiakkaat osallistuvat hoidon ja palvelun laadun sekä vaikuttavuuden arviointiin ja kehittämiseen. Kehitetään sähköistä asiointia. Päivitetty suoritekäsikirja on implementoitu käytäntöön. Hoitoon ja palvelujen piiriin pääsy lain edellyttämässä määräajassa. Korvattujen potilasvahinkojen määrä laskee 20:een vuodessa. Päivystysasetuksen mukaiset kriteerit täyttyvät. Potilaiden/asiakkaiden tekemien muistutusten määrä laskee 10 %. Systemaattinen asiakaspalautekysely Haipron kautta on otettu käyttöön. Sähköinen itseilmoittautuminen on otettu käyttöön suunnitelmakauden aikana. Tekstiviestien käyttöönotto potilaan kutsumisessa hoitoon on arvioitu Prosessien näkökulma PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Oikea potilas/asiakas on oikeaan aikaan oikeassa paikassa Hoitoketjujen ja prosessien johtamisessa on tarvittava tieto käytettävissä Hoitoketjujen ja - prosessien arviointia lisätään. Raportoinnin kehittäminen ja vakiointi, jolla tuetaan tiedolla johtamista. Hoitoketjujen ja prosessien kuvaaminen on vakioitu ja ovat laajassa käytössä. Hoitoketjuilla ja prosesseilla on nimetyt omistajat. Valmiit, ajantasaiset ja luotettavat raportit ovat esimiesten käytössä.

50 50 Hoitoketjujen ja -prosessien kehittämisessä on lisätty perusterveydenhuollon ja erityisvastuualueen yhteistyötä Kehitettävien hoitoketjujen valinta tapahtuu suunnitelmallisesti. Järjestämissuunnitelmassa ja järjestämissopimuksessa sovitaan kehitettävistä prosesseista. Kehitettävistä hoitoketjuista on sovittu yhteistyössä alueen kanssa Henkilöstön näkökulma HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Toteutetaan organisaatiomuutos Rekrytoidaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesti. Uusi henkilöstö perehdytetään hyvin ja ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti. Työkiertoa tuetaan. Työhyvinvointia tuetaan ja seurataan säännöllisin kyselyin. Ikääntyvien työkykyä tuetaan. Kehityskeskustelut käydään kerran vuodessa. Muutos valmistellaan ja toteutetaan yhteistyössä henkilöstön kanssa. Vakanssien työpanos hoitohenkilöstö 94 % lääkärit 70 % muut Henkilöstöstä osallistuu ammatilliseen täydennyskoulutukseen (100 %). Sairauspoissaolot enintään 12 kpv/vuosi/työntekijä. Työyhteisökyselyn avainluku vähintään 14,2. Kaikkien kanssa käyty kehityskeskustelu vuoden aikana (100 %) Talous- ja vaikuttavuusnäkökulma TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle

51 51 Tuottavuuden lisääminen Hoidetaan taloutta vastuullisesti ja hyödynnetään raportointia Vähennetään suoritekohtaisia tuotantokustannuksia. Hyödynnetään Lean-ajattelun periaatteita. Lisätään kustannustietoisuutta: raportointia hyväksikäyttäen lisätään talouden ennustettavuutta ja kustannuslaskentaa kehitetään. Asema valtakunnallisissa vertailuissa paranee sekä sairaanhoitopiirien kesken että kuntakohtaisessa sote-kokonaiskustannusverta ilussa. Johdon järjestelmä X-report on esimiesten käytössä. Tuotteistus etenee. Jäsenkuntien sote-kustannusten kasvun hidastaminen Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus Talousarvion toteutuminen suunnitellusti Toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan osana tuottavuutta Erikoissairaanhoidossa myyntiä ulkokunnille lisätään ja piirin ulkopuolisen hoidon ostoja vähennetään. Kehitetään drg:n mukaista kirjaamista ja kustannuslaskentaa vertailutietojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja pyritään tietojärjestelmien käytettävyyden parantamiseen. Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan. Jytassa hyödynnetään Maisemamallia. Uusien vaikuttavuusmittareiden käyttöönotto. ESH:ssa myynti ulkokunnille vähintään 20 % palvelutuotannosta. Maakunnan kuntien tarvevakioidut sote-kokonaiskustannukset ovat maan keskitason alapuolella. Diagnoosien ja toimenpiteiden kirjaus potilastietojärjestelmään lisääntynyt. Tietojärjestelmien käytettävyys kokemusperäisesti parantunut. TA-poikkeama max 1 %. Maisema-malli on käytössä budjetoinnissa ja talousseurannassa sekä kuntalaskutuksessa. Vaikuttavuutta arvioidaan raportoinnissa Tuottavuuden kehittäminen Tuottavuus ja sujuvat palveluketjut ovat palvelutuotannossa tärkeitä asioita. Tuottavuuden kehittämisen eteen on työskenneltävä jatkuvasti. Taloudellisten voimavarojen heikentyessä ja suurten toiminnallisten muutosten edessä on käytettävä kaikki keinot tuottavuuden parantamiseksi. Kuntayhtymän päätöksen mukaisesti jatketaan vuonna 2012 aloitetun tuottavuusohjelman laatimista ja läpiviemistä. Tuottavuusohjelma on laadittu vuoteen 2016 asti. Tuottavuusohjelman toteuttaminen on jalkautettu työryhmiin. Työryhmät on muodostettu seuraaville osa-alueille:

52 52 Henkilöstöryhmä Palveluprosessiryhmä Logistiikkaryhmä Tietotekniikkaryhmä Organisaatio- ja johtamisryhmä Kuntayhtymässä on aloitettu tuottavuuden kehittämiseen liittyen myös Lean-menetelmään kouluttautuminen. Tarkoituksena on kartoittaa ja poistaa kaikki ns. hukkaa aiheuttavat toiminnat kuntayhtymän eri toimipisteiden työstä. Huono taloudellinen tilanne ei anna mahdollisuuksia lisätä resursseja, vaan uusiin haasteisiin on vastattava joko nykyisiä resursseja uudelleen kohdistamalla tai ottamalla uusilla toimintatavoilla lisää tehoja nykyisistä resursseista, esim. sähköisten palveluiden kehittäminen. Liikelaitoksessa edetään sähköisten palveluiden käyttöönotossa ja tehdään yhteistyötä erityisesti Kokkolan peruspalveluiden kanssa. Talous / Perho TULOSLASKELMA Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot, toimistopalv Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Nettomenot /asukas -96,81-101,65-104,18 Suunnitelmapoistot

53 53 TULOSLASKELMA Tehtävä Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Myyntituotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -5,57-1,57-0,68 PERHEIDEN TUKEMISEN PALVELUT Vastuualueen esimiehenä: Perusturvajohtaja Toiminta Neuvolatoiminta, sosiaalityö, psykososiaaliset palvelut ja vammaispalvelut. Perhossa painotetaan enneltaehkäisevään perhetyöhön sosiaali- ja terveyspuolella. Vuoden 2013 lokakuussa aloitti sosiaalipalveluohjaaja, vastuualueinaan asuntola Aamurusko ja toimintakeskus sekä muut vammaispalvelut. Lapsiperheiden kotipalvelussa toimii kaksi työntekijää, jotka tekevät ennaltaehkäisevää ja korjaavaa perhetyötä sekä antavat tilapäistä kotiapua. Toiminta-ajatus: Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä Talous

54 54 Tehtävä TULOSLASKELMA Perheiden tukeminen Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Nettomenot /asukas -793,74-811,38-806,31 Suunnitelmapoistot Toimintakatteet Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Neuvolatoiminta Sosiaalityöntekijät Lapsiperheiden sosiaalityö Aikuissosiaalityö Perheneuvolapalvelut Mielenterveyspalvelut Päihdehuolto Vam.palvelulain muk.palvelut Kehitysvamm. palv. Kehi Asumis- laitospalv.aamurusko Sotavammalinmuk. palv Yhteensä

55 Perheiden tukemisen palvelut Tulosalue: Vastuuhenkilö: Toiminta-ajatus: Perheiden palvelut Perheiden palvelujen palvelujohtaja Kuntalaisten hyvinvointi ja itsenäinen selviytyminen ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeisiin joustavasti ja määräaikojen puitteissa. Turvataan palveluiden saanti yli kuntarajojen. Palveluesitteet pidetään jatkuvasti ajan tasalla ja kehitetään niiden sisältöä. Aikuisiässä olevien kehitysvammaisten opiskelua lisätään yhteistyössä paikallisten oppilaitosten kanssa. Vammaispalvelun määrärahat kohdennetaan ensisijaisesti vammaisten opiskeluun ja työssäkäymiseen. Määräajat toteutuvat. Palveluesite tarkistetaan/päivitetään vuosittain. Tehdään vuosittainen tarvekartoitus ja pyritään aktivoimaan osallistumista. Ostopalveluina tuotettavien pitempiaikaisten asumispalveluiden piirissä on korkeintaan 39 mielenterveyskuntoutujaa. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Mielenterveyskuntoutujien asumisen ja avopalveluiden kehittämistä edelleen jatketaan, tarkoituksena kotouttaa kuntoutujia omien avopalveluiden piiriin.

56 56 Hyvät, laadukkaat ja vaikuttavat palvelut. Noudatetaan annettuja hoidon/palvelujen laatusuosituksia. Otetaan käyttöön Qpro-asiakastyytyväisyyskys ely, josta asiakkaita tiedotetaan käynnin yhteydessä. Lisätään asiakkaiden omatoimisuutta ohjaamalla asiakkaita käyttämään Palvelut toteutuvat asetetuissa määräajoissa. Tavoitetasona, että puolet asiakkaista vastaa kyselyyn. Asiakaskyselyn tyytyväisyysprosentti > 80 %. Sähköisen verkkopalvelun käyttö lisää ennalta ehkäisevää työtä sekä varhaista avointa yhteistyötä. Väestöpohjaan suhteutettuna Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä itsehoitopalveluita esimerkiksi sähköisen asiakasmäärät pysyvät edellisvuosien tasolla. verkkopalvelun kautta, esim. Mielenterveystalo, ym. PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle

57 57 Asiakaspalvelu ja huolenpito toteutuvat asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti. Toimivat ja asiakaslähtöiset palveluprosessit. Lisätään toimen- ja viranhaltijoiden tietoisuutta käytössä olevista palveluprosesseista. Perustetaan kolmas puheterapian vakanssi siirtämällä ostopalveluihin varatusta määrärahasta tarvittava määräraha palkkauskustannuksiin. Psykiatristen sairaanhoitajien resurssia tasataan vastaamaan kuntien väestöpohjaa. Kehitetään ja käynnistetään yhdessä erikoissairaanhoidon ja Kokkolan kaupungin kanssa psykiatrisiin avopalveluihin ns. yksiportainen palvelumalli. Vahvistetaan vammaispalveluiden osaamista, laatua ja vakautta perustamalla tarvittavat lisävakanssit: -henkilökohtainen avustaja -sissi-henkilökohtainen avustaja -toimintakeskusavustaja/ ohjaaja Hoitoketjuilla ja prosesseilla on nimetyt vastuuhenkilöt. Kolmannen puheterapeutin vakanssi on perustettu ja työnjako vakanssien kesken suunniteltu ja päätetty. Lestijokilaaksosta on kohdennettu tarvittava määrä työpanosta Perhonjokilaaksoon. Yksiportainen palvelumalli on valmis. Vammaispalveluiden sijaistarpeet saadaan järjestettyä edullisemmin kuin 2014 vuonna. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Varhainen avoin yhteistoiminta ehkäisee korjaavien palveluiden tarvetta. Eri toimijoiden laatiman yhteistoimintamallin juurruttamista jatketaan koko tulosalueella. Lisätään resursseja / henkilöstöä: Päihdetyöntekijän toinen vakanssi perustetaan ja Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä perheohjaus / lapsiperheiden kotipalvelu päihdetyö lastenneuvola / kouluterveydenhuolto avohuollon ohjaaja jokilaaksoittain täytetään elokuusta 2016 alkaen. Avohuollon ohjaajan vakanssit perustetaan vuoden 2016 alusta ja muut varhaiseen avoimeen yhteistoimintaan tarvittavat vakanssit vuoteen 2017 mennessä. HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA

58 58 Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle Ammattitaitoinen ja työhönsä positiivisesti suhtautuva henkilöstö. Täydennyskoulutuksella vastataan työelämän muuttuviin haasteisiin ja lainsäädännön uudistuksiin. Täydennyskoulutusvelvoittei den toteutuminen, vähintään 3/6 pv/työntekijä/vuosi. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Toimen/viranhaltijat perehdytetään työhön ja organisaation tavoitteisiin. Kaikille uusille toimen/viranhaltijoille nimetään perehdytyksen vastuuhenkilö(t) ja heille järjestetään vähintään viikon perehdytysaika. TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen aikataulu Tavoitteet suunnitelmakaudelle Tilastoinnin ja raportoinnin oikeellisuus. Kehitetään maisemamallin mukaista kirjaamista ja kustannuslaskentaa vertailutietojen oikeellisuuden varmistamiseksi ja pyritään tietojärjestelmien käytettävyyden parantamiseen. Maisemamalli on käytössä. Kuntayhtymän Neotide-tilastojärjestelmässä ovat myös sosiaalipalvelut kokonaisuudessaan mukana Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Talousarvion toteutuminen suunnitellusti. Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan. TA-poikkeama max 0 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä KOTIHOITO JA PALVELUASUMINEN Toiminta Kotihoito: ikäneuvola, kotipalvelu, kotihoidon tukipalvelut, vanhusten omaishoidontuki ja kotisairaanhoito. Toiminta-ajatus: Palveluasuminen: Jalmiinakodin palveluasuminen ja intervallihoito.

59 59 Henkilöstö Talous Kuntalaisille mahdollistetaan hyvä elämä kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa. Heidän itsenäistä selviytymistä edistetään järjestämällä riittävät ja laadukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut. Kiinnitetään erityishuomio ennaltaehkäisevään toimintaan ja kuntoutukseen. Resurssien oikea kohdentaminen ja painopiste siirretään kotihoitoon. Kunnalla on nimetty vanhuspalvelulain edellyttämä vastuutyöntekijä. Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä Tehtävä TULOSLASKELMA Kotihoidon ja asumisen tukeminen Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokatuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset, omaish.tuki Muut toimintakulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Nettomenot /asukas -858,96-848,38-792,98 Suunnitelmapoistot Toimintakatteet Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Kotipalvelu Kotipalvelun tukipalv Kotisairaanhoito Vanhusten omaishoidont KOTIHOITO YHT Jalmiinakoti YHTEENSÄ

60 60 Tunnusluvut ja mittarit Kotihoito: Käyntikertoja, kotipalvelu - kustannukset /käynti Käynnit, kotisairaanhoito - kustannukset /käynti Omaishoitotukiasiakkaita - Veteraanit, inv. - Kustannus/hlö - Vanhukset - Kustannus/hlö Jalmiinakoti Paikat yht. Tehostettuja palv.asuntoja Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta , , ,08 /hlö ,07 /hlö Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta Hoitopäiviä yht. Toipilaskoti, hpv:t Palveluasunnot, hpv:t, Palv.vuokrataloasukkaat Keskivertosuoritteen nettohinta, /pv (Palv.asuminen/Jalmiinakoti) Keskivertosuoritteen nettohinta, /pv (Toipilaskoti/ Jalmiinakoti) ,90 309, Viranhaltijoita/työntekijöitä Kotipalvelu Viranhaltijoita/työntekijöitä Jalmiinakoti

61 Kotihoito ja palveluasuminen Tulosalue: Vastuuhenkilö: Toimintaajatus: Kotihoidon ja palveluasumisen tulosalue Sisältää ikäneuvolan, omaishoidon, kotihoidon ja palveluasumisen Tarja Oikarinen-Nybacka, peruspalvelujohtaja Mahdollistetaan kuntalaiselle enemmän elämänlaatua ja parempaa arkea omassa kodissa tai kodinomaisissa olosuhteissa järjestämällä riittävät ja laadukkaat ikäneuvola-, omaishoito-, kotihoito- ja palveluasumispalvelut ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen Hyvinvointia edistävät ja turvaavat kotikäynnit (HyKo) jatkuvat 80-vuotiaille, toiminnan kehittämisessä seurataan valtakunnallista suositusta HyKo:t toteutuvat 90 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Ikäneuvolatoiminnan kehittäminen jatkuu: 70-vuotiaille järjestetään hyvinvointitapaamiset ryhmätoimintana 75-vuotiaille tehdään terveystarkastukset Leskiksi jääneille järjestetään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa hyvinvointitapaamisia Ikäneuvola jalkautuu, osallistuu kotihoidon ja kolmannen sektorin 70-vuotiaat tavataan 70 % 75-vuotiaat käyvät 95 % Hyvinvointitapaamisten määrä Tempausten ja tapahtuminen toteutuminen, määrä

62 62 tempauksiin Laaja-alainen kuntoutus, ulkoilu, kultainen hetki kirjataan hoito- ja palvelusuunnitelmaan sekä kotihoidossa että palveluasumisessa Opinnäytetyö aiheesta miten asia toteutuu palvelusuunnitelmissa ja käytännön työssä Kotikuntoutuksen toimintamallia kehitetään ja yhtenäistetään yhteistyössä SenioriKaste-hankkeen kanssa Yhtenäinen, uudistettu toimintamalli on käytössä 2015 Ikääntyvien arjen rikastaminen yhteistyössä SenioriKasteen, järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa Toimintaryhmien määrä Henkilöstöllä käytössä työkalupakki 2016 Asiakkaat ovat tyytyväisiä kotihoidon, omaishoidon ja palveluasumisen palveluihin. Asiakastyytyväisyyskysely tehdään säännöllisesti jatkuvan palautteen kautta ja joka toinen vuosi erillisellä kyselyllä Otetaan käyttöön sähköinen jatkuvan palautteen järjestelmä kotisivuilla Asiakastyytyväisyyskyselyss ä erittäin tyytyväisten ja tyytyväisten osuus säilyy ennallaan Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Asiakkaat ja omaiset tietävät omahoitajan ja erityisasiakkuuksissa tuntevat Vanhuspalvelulain tarkoittaman vastuuhoitajan Asiakaskyselyssä asiakkaat ja omaiset tietävät, kuka on omahoitaja ja vastuuhoitaja (2015) Omaishoitajat voivat paremmin ja saavat halutessaan lakisääteiset vapaansa ja virkistysvapaat. Uusien kuntoutumisyksikköjen intervallipaikkojen markkinointi Toimeksiantosopimusten käytön laajentaminen yksilöllisesti lakisääteisten vapaiden toteutumiseksi Omaishoidon intervallijaksojen kokonaismäärä on noussut edellisvuodesta 5 % Toimeksiantosopimusten määrä vuonna 2015 on 10 % suurempi kuin 2013 Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Perhehoitotoiminnan selvittäminen ja aloittaminen SenioriKaste-hankkeen tuella Palvelusetelin käytön markkinointi virkistysvapaiden toteuttamiseksi ja toiminta palveluseteliyrittäjien Perhehoito on yksi omaishoitajavapaan vaihtoehto 2016 Palveluseteleiden käyttö virkistysvapaisiin on noussut 5 % edellisvuodesta

63 63 määrän lisäämiseksi Ryhmätoiminnassa ollaan mukana yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa Ryhmien toteuma Asiakas on osallinen oman hoitonsa ja palvelunsa suunnittelussa ja toteutuksessa. Hoito- ja palvelusuunnitelmien laadinnassa asiakas ja/tai omainen on osallinen. Asiakkaan mielipide kirjataan. Asiakkaan ja omaisen osuus hoidossa kirjataan Kaikissa palvelukeskuksissa toimii asiakasneuvosto (asiakasedustus, henkilökuntaedustus ja omaisedustus) ja se kokoontuu säännöllisesti vähintään 3 kertaa/vuosi suunnittelemaan ja arvioimaan talon toimintaa Kotihoidon ja omaishoidon tulosyksiköissä käynnistetään asiakas ja omaisneuvostotoiminta vuonna 2015 SenioriKaste-hankkeessa selvitetään ja kokeillaan erilaisia tapoja asiakasosallisuuden lisäämiseksi Kuntien vanhusneuvostot ovat mukana suunnittelemassa ikäihmisten palveluita Arvioinnissa todetaan, että asiakkaan yksilöllisesti suunniteltu hoito- ja palvelusuunnitelma on toteutunut Ikälain tarkoittamalla tavalla Asiakasneuvostot toimivat säännöllisesti ja päätökset näkyvät toiminnassa Koti- ja omaishoidon tulosyksiköissä on käynnistynyt asiakasneuvostotoiminta Selvityksen ja kokeilujen tulokset ovat käytettävissä asiakasneuvostotoiminnan kehittämisessä 2016 Vanhusneuvostojen yhteistyöpalaverit, toteutuminen Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Alueellinen palvelurakenne täsmentyy ja asiakas asuu/saa hoidon hänelle optimaalisessa paikassa. Ympärivuorokautisen hoidon ohjelman läpiviemistä jatketaan Ikäihmisten tilapäishoitoa kehitetään SenioriKasteen tuella ja keskitetään Suunnitelmakauden lopussa 2017 Jyta-alueella: - on säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista 11 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä.

64 64 jokilaaksoissa erityisesti Männistössä ja Iltaruskossa (Malvaosastolla) Kannelman ja Kotipirtin tehostetun palveluasumisen asukasmäärä selvitetään Kotihoidon miehitystä vahvistetaan Perhehoidon mahdollisuudet selvitetään Ensihoidon kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään Asukas saa lääketieteellistä hoitoa ja elämän loppuvaiheen hoidon lääkärin määräyksestä palveluasumisyksikössä tai intervalliyksiköissä ja kotihoidossa tulosalueen resurssien rajoissa Lääkäripalvelut vakiintuvat Lestijokilaaksossa aloittaa oma muistihoitaja 2015 Muistisairaiden hoitoa kehitetään, osallistutaan aktiivisesti maakunnallisen muistiasiakkaan palveluprosessimallin tekemiseen Muistisairaan tunnistamiseen ja hoitoon liittyvä koulutus yhteistyössä Seniori- Kaste-hankkeen kanssa Kolmannen sektorin kanssa tehdään yhteistyötä ulkoilutuksessa ja virkistyspalveluissa - omaishoidon tukea saa 7% yli 75-vuotiaista -kotona asuu 91 % yli 75-vuotiaista. - tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on yli 75- vuotiaista max 9 % Palveluasumisen yksiköissä tai perhehoidossa /toimeksiantosopimuksella järjestetyissä palveluissa toteutetaan yksilöllisesti suunniteltuja, kuntouttavia intervallijaksoja Käytössä on myös muita tapoja järjestää omaishoitajille vapaata; käytetään toimeksiantosopimuksia nykyistä enemmän ja perhehoitoa Siirtojen määrä ns. laitosyksikköjen välillä ei nouse, seurantaotanta 2 krt/vuosi Muistihoitajatoiminta on laadukasta ja palvelut saa tasapuolisesti koko alueella, kehittämistyötä tehdään yhdessä terveydenhuollon kanssa Henkilökunta tunnistaa muistisairaan eri palveluiden piirissä toimiessaan Palvelusetelin käyttöä lisätään asiointiin, pyykkipalveluun Toteutuneen yhteistyön määrä Omaishoitajien jaksamisen ja hyvinvoinnin tukemiseksi tehdään terveystarkastuksia Palvelusetelin käyttömäärät Terveystarkastusten määrä Kotihoito ja palveluasuminen on mukana alueellisissa hoitoketjuissa Työnjaon täsmentämistä eri prosesseissa ja hoitoketjuissa sekä Palveluprosessikuvaukset ovat ajantasaiset Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä,

65 65 toimenpiteitä asiakkaan jatkohoidon turvaamiseksi jatketaan terveyskeskusten, erikoissairaanhoidon ja psykososiaalisten palveluiden kanssa tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Säännölliset prosessien väliset tapaamiset otetaan käyttöön Kokousten määrä ja sovittujen toimenpiteiden määrä Kotiuttamishoitajakokeilu aloitetaan Kiurun ja Kokkolan kanssa yhteistyössä 2015 Asiakasprosessit ovat turvalliset ja laadukkaat Tulosalueen yksiköissä laaditaan omavalvontasuunnitelmat Henkilöstöä koulutetaan lääkehoidossa, muistisairauksissa, turvallisessa rajoittamisessa, geriatriassa, sairauksien ja elämän loppuvaiheen hoidossa ja toimintakyvyn tukemisessa Suunnitelmien tarkastelua tehdään jatkuvasti Kaikilla lääketieteellistä hoitoa toteuttavilla työntekijöillä on voimassaoleva päivitetty lääkelupa ja ajankohtaiset tiedot hoidoista. Koulutusseuranta Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Haiproa (haitta/ poikkeamaohjelma) hyödynnetään toimintojen kehittämisessä Jokainen tietää, mitä Haiproon laitetaan, haittatapahtumia on 20 % vähemmän kuin vuonna Palvelutarpeen selvityksessä tuodaan esille asiakkaan toimintakyky, voimavarat, elinympäristön toimivuus, osallisuus, kuntoutumisen mahdollisuus Kotona asumista mahdollistavan palveluohjausmallin luominen yhteistyössä Seniori- Kasteen kanssa Kotihoidossa sähköinen tunnistautuminen kotiin mentäessä ja sähköinen avain otetaan käyttöön Henkilöstön ensiapu-, paloja pelastuskoulutus pidetään ajantasaisena On käytössä keväällä 2016 On käytössä 2015 vuoden lopussa Koulutusseuranta

66 66 HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Käytettävissä on riittävästi koulutettuja ja vanhustyöhän suuntautuneita työntekijöitä Rekrytointi on monipuolista Ikäihmisten palvelujen monipuolista profiilia tuodaan esille eri tahoilla Koulutettujen, pätevien sijaisten määrä Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Osaaminen ja työssä jaksaminen vastaa strategisiin tavoitteisiin Uusi henkilöstö perehdytetään hyvin Ammatillinen täydennyskoulutus toteutetaan suunnitelmallisesti ja kattavasti strategiaa seuraten Perehdytyskortit käytössä ja täytettynä Henkilöstö osallistuu 100 %, 3 pv/tt Esimiestasolla koulutusta enemmän kuin 3 pv Koulutuspäivien määrä Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä SenioriKaste järjestää koulutusta mm. muistisairauksista, aivoterveyden edistämisestä ja toimintakyvyn ylläpitämisestä SenioriKaste tukee työntekijöiden ammatillista kehittymistä ja työhyvinvointia järjestämällä Hyvien käytäntöjen dialogeja Henkilöstömitoitus on vähintään 0,5 tehostetussa palveluasumisessa Autonomisen työvuorosuunnittelun eteenpäin viemiseksi valmistellaan yhteiset periaatteet toiminnan pohjaksi Käytyjen dialogien määrä Mitoitus taloittain toteutuu Sairauspoissaolot ovat alhaisemmat kuin v. 2014, enintään 14 pv/työntekijä Työnojausta järjestetään kohdistetusti Kehittämispäivät 2kpl/vuosi/vastuuyksikkö Kehityskeskustelut käydään Työhyvinvointikysely tehdään joka toinen vuosi Kehityskeskustelut 100 % Kyselyn avainluku parempi kuin edellisessä kyselyssä Optimoinnin avulla saadaan vähennettyä sijaistarvetta 15 %

67 67 Optimointiohjelman hyödyntäminen kotihoidossa henkilöstön sijoittelussa, ruuhkahuippujen hoitamisessa jne. Varaudutaan mahdollisiin organisaatiomuutoksiin Muutokset tapahtuvat yhteistyössä henkilöstön kanssa Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Hoidetaan taloutta vastuullisesti ja hyödynnetään raportointia Lisätään kustannustietoisuutta raportointia hyväksikäyttäen. Hyödynnetään Maisema-mallia Johdon järjestelmä Neotide ja Maisemamalli esimiesten käytössä Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Talousarvion toteutuu suunnitellusti Kuukausittaista talousseurantaa tiivistetään ja esimiesten talousosaamista tuetaan TA-poikkeama 0 % Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Palvelu on vaikuttavaa Prosessien kehittäminen Lean-menetelmää hyödynnetään Tehostetun palveluasumisen käyttö on vähentynyt tavoitteen mukaan ja kotona asuminen lisääntynyt. Palveluihin ollaan yhtä tyytyväisiä tai tyytyväisempiä kuin Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

68 68 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO Vastuualueen esimies: Johtava lääkäri Toiminta Avoterveydenhuolto, vuodeosastohoito, suun terveydenhoito, kuntoutus, työterveyshuolto, tutkimus ja hoitopalvelut, keskitetyt kiinteistöpalvelut sekä hankkeet. Toiminta-ajatus: Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan laadukkaasti. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Viranhaltijoita ja työntekijöitä 14,9 13,3 11,8 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Terveyden ja sairaanhoito Talous Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot *) Aineet, tarvikkeet Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä *) Sairaankuljetus erikoissairaanhoitoon v alk., myös v tiedot siirretty TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Nettomenot /asukas -574,76-569,08-488,10 Perhon Terveyskeskus/Toimintakatteet kustannuspaikoittain Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Avoterveydenhuolto Vuodeosasto Suun terveydenhuolto Kuntoutus Tyoterveyshuolto Tutkimus ja hoitopalv Sairaankuljetus ersh ersh ersh Tukipalvelut

69 69 Tunnusluvut ja mittarit OSTOPALVELUT Vuodeosasto, hpv:t (Jyta) Päivystyskäynnit Yöpäivystyskäynnit Yhteispäivystyskäynnit Lääk.vast.otto norm.aikana (Jyta) Skopiat (Jyta) Ekg:t (Jyta) Hammashuolto/oikomishoito Röntgen/uä käynnit (Jyta) Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta PERHON TERVEYSKES- KUS Vastaanotto josta lääkärikäynnit Päivystävä sairaanhoitaja Neuvolat Kouluterv.huolto Työterveyshuolto Kuntoutus (sis.ryhmät) Mielenterveysnla (sis.ryhmät) Hammashuolto Terveyden- ja sairaanhoito Tulosalue: Vastuuhenkilöt Toiminta-ajatus: Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut Peruspalvelujohtaja: vuodeosastohoito ja kuntoutus, tilaajajohtaja: vastaanottotoiminta, suun terveydenhoito ja työterveyshuolto Perusterveydenhuollon palvelut joustavasti ja ammattitaitoisesti

70 70 ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa. Hoito järjestetään ensisijassa omana toimintana. Ostopalveluja käytetään suunnitellusti täydentämään omaa toimintaa. Puhelinpalvelua kehitetään edelleen. Lain määrittelemät määräajat ja hoitotakuu toteutuu. 85 % yhteydensaannista toteutuu omassa tk:ssa ilman ylivuotopuheluita ja takaisinsoittoa. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan. Ennalta ehkäisevä näkökulman mukana kaikissa vastaanottokäynneissä. Hoitosuunnitelmien/jatkosuu nnitelmien tekeminen. Dehkojen määrää lisätään. Jokainen asiakas on ohjeistettu tulosten pohjalta käytössä olevan DEHKO-hoitokaavion mukaisesti. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Ryhmätoimintaan osallistujien määrä kasvaa. Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua. Asiakaspalautteen kerääminen jatkuvaa toimintaa, tehostettu kysely kaikille palveluita käyttäville 1 krt/vuosi (viikoilla 39-40) Tasoa 4, asteikolla 1-5 Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä PROSESSIEN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Sujuvat ja toimivat hoitoketjut. Sujuva ja joustava hoidonporrastus. Kansansairauksien hoitoketjua kehitetään edelleen yhtenäiseksi perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sekä Jytan muiden Asiakkaat/potilaat hoidetaan hoidon tarpeen arvioinnin perusteella oikeassa paikassa. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä

71 71 tulosalueiden välillä. Kaikki palvelutapahtumat hoidetaan yhdellä kertaa kuntoon periaatteella. Tehokas ja vaikuttava kansansairauksien hoito. Tehdään hoitosuunnitelma kaikille pitkäaikaispotilaille ja paljon vastaanottopalveluita käyttäville. Kiireettömässä vastaanottotoiminnassa korostetaan kansansairauksien ehkäisyä ja hoitoa. 50 %:lla on hoitosuunnitelma vuoden 2015 loppuun mennessä. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Hoitajien osaamista kansansairauksien ehkäisyyn ja hoitamiseen vahvistetaan. Potilaat ja avosairaanhoidon resurssit jaetaan kahteen ryhmään, palveluiden satunaiskäyttäjiin sekä kansansairauksista kärsiviin palveluja säännöllisesti ja runsaasti käyttäviin vuoden 2015 loppuun mennessä. Ollaan mukana Hyvä-Potku-hankkeessa. Runsaasti ja säännönmukaisesti palveluita käyttävien ryhmässä yksilövastaanottokäyntien rinnalle kehitetään uusia palvelumuotoja kuten tavoitteellinen puhelu, ryhmäohjaus ja vertaistukiryhmät vuoteen mennessä otetaan käyttöön kansanterveyshoitajatoiminta. Tavoitteellisten puhelujen, ryhmäkäyntien ja vertaistukiryhmien määrä. 60 % terveyskeskuksessa käyneistä yli 25-vuotiaista on seulottu diabeteksen osalta ja tarvittaessa ohjattu jatkohoitoon vuoteen 2015 mennessä. Ollaan hakemassa alueelle Kaste-hanketta Paljon tukea tarvitsevat paljon palveluita käyttävät -kehittämishanke vuosille Lisätään yhteistyötä kolmannen sektorin ja yksityisen palvelutuotannon kanssa. Perusterveydenhuollon asemaa vahvistetaan. Riittävät voimavarat ja osaaminen Tavoitteiden toteutumista seurataan

72 72 perusterveydenhuollon käyttöön. Tarkastellaan peruspalveluita ja erikoissairaanhoitoa palveluketjun ja kustannusten kannalta yhtenä kokonaisuutena tämän hetkisestä organisaatiorajapinnasta huolimatta. Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä HENKILÖSTÖN NÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Hiljaisen tiedon siirto uusille työntekijöille. Tehdään rekrytointistrategia eri henkilöstöryhmät huomioiden. Laaditaan täydennyskoulutussuunnitel ma. Vakituisten vakanssien täyttöaste on 100 % hoitohenkilökunnan osalta. Lääkäreiden osalta %. Sijaisuuksissa pätevät ja koulutetut sijaiset. Uusien työntekijöiden perehdyttämiseen laadittu jokaisessa yksikössä toimintaohjelma. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Hakijoiden määrä avoimiin vakansseihin on 3-5 kpl. Osaamiskartoitus tehdään. Henkilökunnan perehdytys. Turvajärjestelmien hankinta Huolehditaan asiantuntevasta ja osaavasta täydennyskoulutuksesta. Osaamisen kartoitus on tehty. Henkilöstö osallistuu 100 % täydennyskoulutukseen, 3 pv/tt/vuosi, esimiestasolla täydennyskoulutusta on enemmän ja osa siitä kohdistuu johtamiseen. Turvajärjestelmät toimipisteissä laitetaan kuntoon. Väkivaltatilanteissa turvajärjestelmät toimivat moitteettomasti. Sairauspoissaolot ovat (alhaisemmat kuin v. 2013), enintään 14 pv/työntekijä.

73 73 Kehityskeskustelut käydään vähintään kerran vuodessa. Työyhteisökysely kahden vuoden välein. Henkilökunnan poissaoloissa varhaisen tuen mallin käyttöönottamisen tehostaminen. Kehityskeskustelut 100 %. Työyhteisökyselyn avainluku >14,5 Riittävä henkilöstömitoitus Lakisääteisten määräaikojen seuranta. Lakisääteiset määräajat toteutuvat 100 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä TALOUS- JA VAIKUTTAVUUSNÄKÖKULMA Tavoite Toimenpiteet ja aikataulu Tavoitetaso ja mittari Tavoitteen toteutuminen Tavoitteet suunnitelmakaudelle Talousarvion mukainen toiminta Kustannusrakenteiden tarkastelua tehostetaan. Kustannustietoisuuden lisääminen organisaation kaikilla tasoilla. Poikkeama 0 %. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Toiminnan sisältöä ja kustannuksia seurataan aktiivisesti Maisemamalli otetaan täysimääräisesti käyttöön. Maisemamallin toimintaluvut ja kustannusraportit hyödynnetään työnjohtamisessa. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Toimintaa arvioidaan ja ratkaisuja tehdään kunnan kokonaiskustannusten näkökulmasta taloudellisesti. Asiakkaille tarjotaan vaikuttavia palveluja Vaikuttavuusmittareita kehitetään. Tavoitteiden toteutumista seurataan Jyta-johtoryhmässä, tulosalueen johtoryhmässä, osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä Tehtävä Toiminta Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito käsittää Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä muut esh:n sairaalat ja -palvelut. Talousarviossa > sairaankuljetus sisältyy erikoissairaanhoitoon.

74 74 Talous Tehtävä TULOSLASKELMA Talous Erikoissairaanhoito ja ensihoito (sairaankuljetus) Toimintamenot Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Henkilöstömenot Palvelujen ostot, ersh Palvelujen ostot, sair.kulj Aineet, tarvikkeet Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas , , ,45 Tunnusluvut ja mittarit Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Ta KOKKOLAN SAIRAALA Pkl-käynnit Psyk ja mtt käynnit Hoitopäivät Psyk hoitopäivät Kehitysplk MUUT SAIRAALAT/ESH Suomen Terveystalo Vimpelin Tohtorila Kokkolan Röntgen Klinikka 22 Oy Suomenselän palvelukoti Docrates Klinikka Kokkolan lääkärikeskus Pohjois-Savon shp KYS Juha Uusimäki Oy Tehtävä Toiminta Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto käsittää eläinlääkinnän ja terveysvalvonnan on muodostettu Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue, johon kuuluvat Kokkolan ja Kannuksen kaupungit sekä Kaustisen, Halsuan, Vetelin, Perhon, Toholammin, Kruunupyyn ja Lestijärven kunnat. Kokkolan kaupunki toimii yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana. Ympäristöterveydenhuollon tehtäviin kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelun valvonta (joka sisältää mm. talous- ja uimavesien laadun valvonnan ja asumisterveyden valvonnan), kuluttajaturvallisuusvalvonta, kemikaalilain mukainen valvonta, tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta sekä eläinlääkintähuolto ja eläinsuojelu. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

75 75 Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon alueella toimii tällä hetkellä yhdeksän terveystarkastajaa ja 12 eläinlääkäriä. Terveystarkastajien toimipisteet sijaitsevat Kokkolassa, Kruunupyyssä (toistaiseksi), Vetelissä, Toholammilla ja Kannuksessa. Talous Tehtävä Talous TULOSLASKELMA Ympäristöterveydenhuolto Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Henkilöstömenot Palvelujen ostot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas ,41-45,76-46,28 Perhon kunta Tehtävä Talous Sosiaalitoimi ja terveystoimi yhteensä Toimintatuotot Tp 2013 TA 2014 TA 2015 Ts 2016 Ts 2017 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Sisäiset kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Poistot Nettomenot /asukas , , ,99

76 76

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015, 268 Kunnanvaltuusto 7.12.2015

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015, 268 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016 Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2018 Kunnanhallitus 16.11.2015, 268 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017 - Tilikauden tulos vuodelta 2016 on + 370.785 euroa. Vuosikate helmikuun lopussa on + 0,305 milj., joka on 0,260 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate helmikuun

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,539 milj., joka on 0,274 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate maaliskuun lopussa on 4,261 milj., joka on 20.000

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Sakari Vainionpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2016

Perhon kunta. Kuva Sakari Vainionpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2016 1 Perhon kunta Kuva Sakari Vainionpää TALOUSARVIO 2014 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2016 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate helmikuun lopussa on +

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate helmikuun lopussa on + PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2016 - Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate helmikuun lopussa on + 0,588 milj., joka on 0,013 milj. ed. vuoden helmikuuta huonompi

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2015 Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (60,0 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2015 Muut (17 %) SOTE (56 %) Henkilöstömenot (27 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015

Perhon kunta. Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015 1 Perhon kunta Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016 Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2018 Kunnanhallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot